nakit

1.İsimPara, akçe
Cümle 1: Vakit nakittir. - Atasözü Cümle 2: Bana koca bir çiftlik ve epeyce de nakit bırakıp giden halama neredeyse öfkeleneceğim. - R. H. Karay

Son Arananlar

nakit09:18:12
Para, akçe
ömür09:18:11
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
aylaklık09:18:07
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
DENİZ FENERİ09:18:05
Kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan fener
tetir09:18:05
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
davete icabet etmek09:18:02
çağrılı olduğu yere gitmek
enstitü09:17:59
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
DÖŞEMECİ09:17:57
Döşeme yapan (kimse)
DOLAŞMA09:17:56
Dolaşmak işi
balgam09:17:55
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
beden09:17:54
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
Ceriha09:17:49
Yara
ithalat09:17:49
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
yağışsızlık09:17:47
Yağış olmama durumu, kuraklık
KAMIŞ09:17:46
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
gabi09:17:46
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
öğretmen09:17:43
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
Dönem09:17:40
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
dolanma09:17:32
Dolanmak işi
SAHİP OLMAK09:17:28
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
DO09:17:26
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
adisyon09:17:26
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
Danışman09:17:21
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
GEÇİMLİLİK09:17:20
Geçimli olma durumu
pipi09:17:13
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
Kullanış09:17:08
Kullanmak işi veya biçimi
levent09:17:07
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
şair09:16:59
Şiir söyleyen veya yazan kimse
tahammül09:16:57
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
k09:16:57
Potasyum"un kısaltması
MEMBA09:16:57
Kaynak, pınar
derece derece09:16:55
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
yakın09:16:53
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
yeterlik09:16:52
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
burçlar kuşağı09:16:50
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
DİKİZ09:16:48
Bakma, gözetleme, erkete
dejenere olmak09:16:46
soysuzlaşmak, yozlaşmak
göz hapsi09:16:44
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
canlılık09:16:40
Canlı olma durumu
haz09:16:39
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
sakıt09:16:39
Merih, Mars
Şarklı09:16:33
Doğulu, garplı karşıtı
askeriye09:16:25
Askerlik
KAPI09:16:22
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
ısmarlama09:16:21
Ismarlamak işi, sipariş
rh09:16:20
Rodyum"un kısaltması
apışak09:16:20
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
yavan09:16:14
Yağı az
sakırga09:16:14
Kene
direme09:16:12
Diremek işi
vizon kürk09:16:11
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
solukluk09:16:09
Soluk olma durumu
dili tutulmak09:16:09
sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
hatırlanma09:16:05
Hatırlanmak durumu, anımsanma
kötü kişi olmak09:16:01
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
gümrük kanunu09:15:58
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
Eşik09:15:50
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
kurma09:15:48
Kurmak işi
iğreti09:15:47
bk. eğreti
enberi09:15:40
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
tahsis09:15:39
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
meşk09:15:34
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
güney karamanı09:15:32
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
bulgur09:15:31
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
varma09:15:28
Varmak işi
Niyaz09:15:26
Yalvarma, yakarma
karanfilgiller09:15:26
İki çeneklilerden, örnek bitkisi karanfil olan, çöven, karamuk, sabun otu ve benzeri cinsleri içine alan bir familya
YÜK09:15:23
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
yatar koltuk09:15:22
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
difteri09:15:20
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
GÖRSEL09:15:18
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
kelimesi kelimesine09:15:15
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
celp09:15:14
Getirtme, kendi üzerine çekme
getirimli09:15:09
Getirimi olan
mecazen09:15:07
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
yığma09:14:56
Yığmak işi
muvaffakiyetli09:14:52
Başarılı
kılır09:14:49
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
ibare09:14:49
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
gen09:14:47
Geniş
Irak09:14:44
Uzak
mühlet vermek09:14:42
(bir iş veya borç için) belirli bir süre tanımak
umursamazlık09:14:41
Umursamama, aldırış etmeme durumu
uzvi09:14:40
Organik
biraz09:14:36
Kısa bir süre için
esasi09:14:31
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, asal
Yazı bilgisi09:14:29
El yazısından, yazının karakter ve duygularını anlamayı amaç edinen inceleme yöntemi, grafoloji
HAİNLİK09:14:29
Hain olma durumu veya haince davranış
üstüne oturmak09:14:25
bk. üzerine oturmak
alegorik09:14:23
Alegori ile ilgili
güney09:14:19
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
akıl09:14:18
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
Hareketli09:14:17
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
maişet09:14:14
Geçim, geçinme
Periton09:14:14
Karın zarı
sülük09:14:13
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
değişken09:14:13
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
lehim09:14:12
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
Tepke09:14:08
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
şufa09:14:06
Ön alım
GAYR09:14:03
Başka kimse, başkası
Nehir09:14:01
Irmak
düşkün09:13:58
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
sinik09:13:58
Sinmiş, yılmış, pusmuş
küs09:13:50
Küsmüş, dargın
Casus09:13:48
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
Şakımak09:13:46
(şarkı, şiir için) söylemek
Arda09:13:44
İşaret olarak yere dikilen çubuk
HAVAİ FİŞEK09:13:42
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
göbek dansı09:13:39
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
Eli açık09:13:39
Parasını ve malını esirgemeyen, cömert, bonkör
mekruh09:13:37
İğrenç, tiksindirici
trança09:13:35
İzmaritgillerden, özellikle sıcak denizlerde yaşayan, pullu, esmer renkli, beyaz etli, kemikli bir balık
izin09:13:30
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
poli09:13:29
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
aba09:13:24
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
ruzname09:13:21
Günlük olayların yazıldığı defter
küstüm otu09:13:20
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
Macun09:13:20
Hamur kıvamına getirilmiş madde
öç09:13:19
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
esaret09:13:17
Kölelik, tutsaklık, esirlik
güzergah09:13:16
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
güreş09:13:13
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
incitmek09:13:09
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
yaratıcılık09:13:04
Yaratma yeteneği
orkide09:13:04
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
geleneksel09:13:03
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
yassı balıklar09:13:02
Kemikli balıklar takımı
müzik09:13:00
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
Söndürme09:13:00
Söndürmek işi