naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

vasi03:23:24
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
liberalizm03:23:08
Serbestlik
bariz03:21:06
Açık, göze çarpan, belirgin
övgücü03:17:47
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
küsküt03:17:27
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
sulak03:15:33
Suyu olan, suyu bol
kendi adına03:15:32
salt kendi için, kendisi hesabına
niyaz03:15:18
Yalvarma, yakarma
kelek03:14:50
Olgunlaşmamış ham kavun
zikir03:13:14
Anma, söyleme, sözünü etme
it03:12:21
Köpek
mülhakat03:11:14
Bir bütüne katılanlar, ekler
huni03:10:44
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
riayet etmek03:09:47
uymak
serhat03:07:32
Sınır boyu
bağırmak03:07:13
Kendini belli etmek
çiğde03:05:07
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
oyma03:04:13
Oymak işi
balabanlık03:04:13
Balaban olma durumu
havaneli03:03:57
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
komut03:03:53
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
isyan03:03:10
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
osuruk03:03:02
Yellenme
natuk03:02:47
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
sen03:02:38
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
egemen03:02:07
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
nasir03:02:06
Nesir yazan, nesir ustası
karşıtçıllık03:01:56
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
muhakkak03:01:37
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
arifane03:01:33
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
manika03:01:32
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca
antropolog03:01:26
İnsan bilimi uzmanı
malama03:01:26
Samanla karışık tahıl
boa03:01:25
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
mahlas03:01:19
Bir kimsenin ikinci adı
mahrum03:01:10
Yoksun
kristal03:01:02
Billûr
mahlût03:00:00
Katışık
yelek02:59:34
Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
talik02:59:18
Asma, yukarı kaldırma
gaz02:59:16
Tül
fan02:57:43
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
fen02:57:40
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
fit02:57:37
Birini başkasına karşı kışkırtma
saat02:57:28
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
diyalektik02:57:11
Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmaya yarayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi
enflüanza02:57:07
Grip, ingin, paçavra hastalığı
ulviyet02:56:54
Yücelik
parçalı02:56:52
Birden çok parçadan oluşmuş
ahi02:56:43
Ahilik ocağından olan kimse
nal02:56:34
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
kırgız02:56:05
Kırgızistan Cumhuriyeti"nde yaşayan, Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
abanoz02:55:49
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
imaret02:55:20
İmarethane
elbette02:55:06
Elbet
intaniye02:54:59
Mikropla bulaşan hastalıklar
lavabo02:54:12
Üzerinde sıcak ve soğuk su muslukları bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya
mahallî idare02:53:46
bk. yerel yönetim
sucuk02:53:44
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
sah02:53:36
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
peso02:53:24
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
havali02:52:53
Çevre, yöre, dolay
nektar02:52:45
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
tuğgeneral02:52:42
Orduda en küçük rütbeli general, liva
ulusal02:52:39
Millî
kaTlama02:52:31
Katlamak işi
uygulama02:52:23
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
hükümsüzlük02:52:03
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik
orkinos02:51:47
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
jile02:51:05
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
öksüz02:51:04
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
Ket02:51:02
Engel
Baz02:50:31
Temel, esas
ALT02:50:06
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
pide02:49:55
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
hap02:49:54
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
can sıkıntısı02:49:47
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
tayyar02:49:05
Uçucu
mikyas02:48:48
Ölçek, ölçü
şilte02:48:27
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
tıp02:48:07
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
ululama02:48:05
Ululamak işi
ÜFUL02:47:42
(yıldız için) Batma
canan02:47:33
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
ineç02:47:17
Tekne
maymun02:47:04
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
mukaddes02:47:01
Kutsal
aydınlanmak02:46:58
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
Kullanış02:45:29
Kullanmak işi veya biçimi
Yazıhane02:45:19
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
telgraf02:45:01
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
İtina02:44:35
Özen, ihtimam
peleng02:44:19
Panter
pampa02:44:08
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
ateşli silâh02:43:41
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
maruz02:42:55
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
masaj02:42:45
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
mason02:42:40
Masonluk derneği üyesi, farmason
yetenekli02:42:26
Yeteneği olan, kabiliyetli
galeta02:42:04
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
çıkrıkçı02:41:53
Çıkrık yapıp satan kimse
alkolik02:41:42
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
pirina02:41:27
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
matador02:41:16
Boğa güreşçisi, toreador
kuyruk02:41:00
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
ditme02:40:41
Ditmek işi
divik02:40:31
Akkarınca, termit
direk02:40:20
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
mesame02:40:17
Gözenek
mesaha02:40:12
Yeri ölçme
gerilme02:40:09
Gerilmek işi
piknik alanı02:39:40
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
mersin02:38:59
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
peltek02:38:44
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
aparma02:38:25
Aparmak işi
merbut02:38:20
Bağlı, bağlanmış
şef02:38:15
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
şeb02:38:12
bk. gece, ruz
pound02:38:10
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
hemati02:37:54
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
debriyaj02:37:51
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
yenici02:37:40
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
CEREYANLI02:37:21
Akıntılı
gülüş02:37:11
Gülmek işi veya biçimi
ortaya koymak02:37:03
herkesin görebileceği yere koymak
fütursuzca02:36:58
Önemsemeyerek, aldırmayarak
kasadar02:36:42
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
restorasyon02:36:27
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
terennüm02:36:23
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
elbet02:35:53
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz