naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

hercai14:54:50
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
naif14:54:50
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
gözcü14:54:48
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
ÇÖPLÜK14:54:46
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
DOLUNAY14:54:45
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
Kuyruklular14:54:39
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
çekememe14:54:38
Çekememe işi veya durumu
İhmal14:54:34
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
eğlenme14:54:33
Eğlenmek işi
nisyan14:54:30
Unutma
pozitif bilim(ler)14:54:23
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
mümbit14:54:19
Verimli, bitek
piyon14:54:13
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
idman14:54:08
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
SEYİS14:54:05
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
acınmak14:54:05
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
PURO14:54:03
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
reçine14:53:55
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
planet14:53:53
Gezegen
azmanlaşma14:53:45
Azmanlaşmak işi
çakı14:53:45
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
MORULA14:53:38
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
Açık artırma14:53:37
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
Kir14:53:35
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
muşta14:53:05
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
badem şekeri14:53:01
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
kavis14:53:00
Eğmeç, yay
RAYİHA14:53:00
Koku, güzel koku
biteviye14:52:59
Aynı biçimde, sürekli olarak
lokanta14:52:48
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
merasim14:52:41
Tören
kuzin14:52:39
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
Hasse14:52:31
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
Hasis14:52:29
Cimri, pinti, kısmık
Harir14:52:26
İpek
ayin14:52:23
Dinî tören, ibadet
geçimsiz14:52:12
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
ara bozucu14:52:09
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
tatlı su14:52:07
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
tartı14:51:59
Tartmak işi veya biçimi
DÜZ YAZI14:51:48
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
tulûat tiyatrosu14:51:47
Önceden yazılmış metne dayanmayan, taslağı önceden kararlaştırılmış olan halk tiyatrosu
liyakat14:51:36
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
mesai14:51:26
Çalışma, emek
sinir hastalığı14:51:26
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
pb14:51:21
Kurşun"un kısaltması
iskambil14:51:20
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
asetat14:51:19
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
bollaşma14:51:12
Bollaşmak işi veya durumu
grena14:51:10
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
görünüş14:51:10
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
kelepirci14:51:07
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
tükürüğünü yutmak14:51:03
imrenip ağzı sulanmak
KULLUK14:51:01
Kul olma durumu, kölelik
uyarlayıcı14:50:58
Uyarlama işini yapan kimse
kibir14:50:53
Büyüklük, ululuk
emanet14:50:50
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
septisizm14:50:38
Kuşkuculuk, şüphecilik
ENDAM14:50:38
Vücut, beden, boy bos
genç irisi14:50:36
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
İlaç14:50:32
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
trake14:50:31
Soluk borusu
aşoz14:50:24
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
14:50:24
bk. mı / mi
yortu14:50:23
Hristiyan bayramı
Kırılgan14:50:16
Kolay ve çabuk kırılan
boyun14:50:15
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
kefillik14:50:08
Kefil olma durumu, kefalet
genel kurul14:50:02
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
intibak14:50:01
Çevreye veya bir duruma uyma
sarısabır14:49:57
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
ya da14:49:56
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
DOĞACILIK14:49:56
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
ulama14:49:42
Ulamak işi
sahaf14:49:41
Genellikle eski kitap alıp satan kitapçı
teshir14:49:28
Büyüleme, büyü yapma
ton balığı14:49:26
Orkinos
vücut yapmak14:49:17
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
illegal14:49:17
Yasa dışı, yasaya aykırı
inadı tutmak14:49:13
çok direnmek
havlı14:49:13
Havı olan
Amut14:49:07
Dikme, dik durumda
HAVAİ FİŞEK14:49:01
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
Mutlak14:48:51
Salt
rastgele14:48:51
Herhangi bir, gelişigüzel
cr14:48:49
Krom"un kısaltması
mercek14:48:47
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
Göre14:48:46
uygun, elverişli, için
âciz14:48:45
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
yer biçimleri14:48:44
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
uygun14:48:41
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
şaşırma14:48:40
Şaşırmak işi
izale etmek14:48:38
yok etmek, gidermek
MUADELET14:48:37
Eşitlik, denklik, eş değerlik
bozma14:48:27
Bozmak işi
yaprak14:48:19
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
soprano14:48:13
Kadın veya genç erkek çocuklarda en ince ses
prens14:48:09
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
ayniyat14:48:07
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
ÇİĞ14:48:01
Pişmemiş veya az pişmiş
milel14:47:59
Milletler, uluslar
ari14:47:53
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
mütebasbıs14:47:53
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
savan14:47:52
Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim
tutamaç14:47:47
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
ersatz14:47:45
bk. erzatz
Kapitalist14:47:40
Sermayedar, ana malcı
tan yeli14:47:33
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
muavin14:47:32
Yardımcı, yardım eden
nikbin14:47:30
İyimser, optimist
KİLE14:47:29
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
elgin14:47:23
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
sepicilik14:47:20
Sepicinin işi, tabaklık, debagat
Lakap14:47:17
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
SAF14:47:15
Dizi, sıra
Hafniyum14:47:12
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
ŞEHİT14:47:08
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
hakiki14:47:04
Gerçek
epitel14:46:55
bk. epitelyum
allame14:46:50
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
rahibe14:46:47
Kadın rahip
boşa çıkarmak14:46:45
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
alan korkusu14:46:43
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
kefalet14:46:40
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
hayat ağacı14:46:40
Soy ağacı, soy kütüğü
MİTRALYÖZ14:46:39
Makineli tüfek, makineli
Gril14:46:36
Izgara
saksağan14:46:35
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
antimon14:46:34
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
münafık14:46:29
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit