naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

naif16:21:48
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
izmarit16:21:45
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
piyango16:21:43
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
erosal16:21:41
Erosçu, erotik
refakat16:21:40
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
gizlilik16:21:36
Gizli olma durumu
yaraşıklı16:21:35
Yaraşan, uygun, yakışır
tavan arası16:21:34
Bir yapının tavanı ile çatı arasında kalan bölüm
kıl keçisi16:21:32
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
katmak16:21:27
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
sıfatlaştırma16:21:26
Sıfatlaştırmak işi
Çıkık16:21:25
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
hırdavatçı16:21:20
Hırdavat satan kimse, nalbur
ŞARAP16:21:19
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
Evrim16:21:18
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
vekillik16:21:14
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
şal örneği16:21:13
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
yasama16:21:12
Yasa koyma, teşri
gürz16:21:05
Silâh olarak kullanılan ağır topuz
ekin iti16:21:04
Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse
doğruluk16:21:03
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
Emekli16:21:03
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
ağa16:21:00
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
ağu16:20:58
Ağı
HUYLANMA16:20:57
Huylanmak işi
ara açmak16:20:55
dostluğu bozmak, anlaşmazlığa yol açmak
Tümce16:20:51
Cümle
atölye16:20:50
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
Merih16:20:48
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
telesinema16:20:45
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
konaklama16:20:44
Konaklamak işi
YATIŞTIRMA16:20:42
Yatıştırmak işi
yok etmek16:20:40
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
HOMOJEN16:20:39
Bağdaşık, mütecanis
yakın dost16:20:37
İçten, samimî ve yalın kimse
ilahiyat16:20:34
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
mükrim16:20:32
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
antidot16:20:28
bk. panzehir
sığır16:20:27
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
sığın16:20:25
Ala geyik
şom ağızlı16:20:24
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
astronomik16:20:22
Gök bilimiyle ilgili olan
Parçacık16:20:16
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
CİMBAKUKA16:20:15
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
ustalıklı16:20:14
Ustalıkla yapılmış
alıngan16:20:10
Aşırı duygulu, çabuk gücenen, kırılan
satrançlı16:20:09
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
deve dişi16:20:07
(nar, buğday vb. için) İri taneli
melankoli16:20:05
Kara sevda, malihulya
fahişe16:20:04
Orospu
kocasız16:20:01
Kocası olmayan (kadın)
sadrazam16:19:59
Osmanlı İmparatorluğunda başbakan
gelecek zaman16:19:57
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
tuzcu16:19:54
Tuz satan kimse
miyokart16:19:49
Kalp kası
ağaçkakan16:19:48
Serçegillerden, ağaç kurtları ile geçinen bir kuş (Picus)
ordugâh16:19:46
Ordunun konakladığı yer
pelemir16:19:42
bk. belemir
istimbot16:19:40
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
milattan sonra16:19:37
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
çarpık16:19:36
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
çarpım16:19:35
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
leş16:19:34
Kokmuş hayvan ölüsü
düze16:19:33
bk. doz
pestil16:19:30
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
tatlı su16:19:28
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
göz yummak16:19:27
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
dijital16:19:25
Sayısal
Özerklik16:19:21
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
benzeşim16:19:19
Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
cerrahi müdahale16:19:18
Ameliyat
boru çiçeği16:19:15
Çan çiçeği
sifilis16:19:14
bk. frengi
merzengûş16:19:13
Mercanköşk
her zaman16:19:12
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
anofel16:19:09
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis)
Şömine16:19:08
Ocak
yemin etmek16:19:05
ant içmek
çözümlenme16:19:01
Çözümlenmek işi
ağızdan dolma16:18:59
(top veya tüfek için) Namlusu ağzından doldurulan
besi16:18:58
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
beti16:18:54
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
beze16:18:52
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
bölüntüler16:18:49
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
AVUÇ16:18:48
Elin iç tarafı
tuval16:18:47
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
Rahmetli16:18:45
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
biat16:18:44
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
borç16:18:42
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
bina16:18:39
Yapı
bile16:18:38
Birlikte
bili16:18:37
Bilgi, malûmat
biye16:18:36
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
Alışkınlık16:18:35
Alışkın olma durumu, alışkanlık
hizipçilik16:18:34
Örgütlenmiş bir topluluğun içinde bütünlüğü bozacak biçimde yeni bir topluluk oluşturma
sinir bilimi16:18:32
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
gökyüzü16:18:31
Göğün görünen yüzeyi, sema
halayık16:18:29
Kadın köle, cariye
Dadacı16:18:27
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
sürdürüm16:18:25
bk. abonman
köşegen16:18:24
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
katrak16:18:23
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
birader16:18:22
Erkek kardeş
tezyin etmek16:18:21
bezemek, süslemek, donamak
uçkur16:18:20
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
mısır unu16:18:17
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
aba altından değnek (sopa) göstermek16:18:16
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
gece gündüz16:18:15
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
epilog16:18:14
Bir eserin sonuç bölümü
verev16:18:09
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
verit16:18:08
Siyah kan damarı, toplardamar
şehvet16:18:04
Cinsel istek, kösnü
imtina16:18:03
Kaçınma, sakınma, çekinme
SAVAT16:18:01
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
Gurur16:17:58
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
ayrı16:17:54
Yerleri bir olmayan
ilerlemek16:17:53
(vakit için) Geçmek
şehevi16:17:48
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
OPERA16:17:47
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
engebe16:17:46
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
ZEVCE16:17:43
Erkeğin nikâhlandığı kadın, karı, eş, refika
yapıştırıcı16:17:41
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
buse16:17:39
Öpücük, öpme, öpüş
zaruri16:17:36
Mecburî, zorunlu, gerekli
yiğitlik16:17:33
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
bilinen16:17:32
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
atıfet16:17:30
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
Başşehir16:17:29
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
tek biçim16:17:28
Standart
siyah beyaz16:17:27
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği