naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

bunaltı01:50:19
Sıkıntı, iç sıkıntısı
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek01:49:44
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
açma01:49:38
Açmak işi
İŞLİK01:49:37
Atölye
tesis01:49:08
Yapma, kurma, temelini atma
Kavuşturma01:49:08
Kavuşturmak işi
mayna01:48:50
Yelken indirme, fora karşıtı
mazhar olmak01:47:56
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
korelâsyon01:47:55
Bağlılaşım
çöplenme01:47:51
Çöplenmek işi
kürar01:46:38
Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri bitkisel zehir
itibar etmek01:46:19
saygı göstermek, saymak değer vermek
BÖLÜMLEME01:46:03
Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif
tabldot01:45:58
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
sözleşme01:45:57
Sözleşmek işi
tatarcık01:45:48
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
kontrolörlük01:45:45
Denetçilik
uhrevi01:45:45
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
karagöz01:45:45
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
mezun01:45:44
İzin almış, izinli
ÜŞENME01:45:44
Üşenmek işi
tutumsuz01:45:16
Tutumlu olmayan, müsrif
gider01:45:15
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
idareci01:45:08
Yönetici
Fıstık01:44:19
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
Azerî01:44:16
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
ağartı01:44:16
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
akışkanlık01:43:55
Akışkan olma durumu
fikir01:43:52
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
şaşırmak01:43:05
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
terilen01:43:03
İngiltere"de üretilen sentetik lif, tergal
velinimet01:42:55
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
özentisiz01:42:42
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
bir tutmak (veya bir görmek)01:42:32
eşit saymak, eşit görmek
kimlik belgesi01:42:13
Kimlik, hüviyet cüzdanı
ÖKSE01:42:11
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
yerleşim alanı01:42:04
Yerleşim merkezi
Edat01:41:34
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
beyan01:40:27
Söyleme, bildirme
şuur01:40:26
Bilinç
doktrin01:40:25
Öğreti
boa01:40:24
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
anlayışlı01:39:54
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
güneştopu01:39:50
bk. Acem lâlesi
ortaklık01:39:26
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
fotoğraf makinesi01:39:08
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
mahlukat01:38:22
Yaratıklar
kısaltma01:38:03
Kısaltmak işi, taksir
fotoğrafçılık01:37:46
Fotoğraf çekme yöntemi
tekir01:37:25
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
biçimsel01:36:59
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
nazım birimi01:36:47
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
Kiraz elması01:36:45
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
yanşama01:36:42
Yanşamak işi veya durumu
etkisiz01:34:23
Etkisi olmayan, tesirsiz
sağ esen01:34:07
Sağlıkla, esenlikle
Arnika01:34:07
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
hudut boyu01:34:01
Sınır boyu
KARAKULAK01:32:58
Kedigillerden, çakala benzer vahşî bir hayvan (Caracal melanotis)
iklim bilimci01:32:56
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
ÖLÇÜT01:32:44
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
fanatik01:32:43
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
halk bilimi01:32:24
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
gömgök01:31:25
Her yanı mavi, masmavi
sayı boncuğu01:31:22
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
kelik01:31:05
Eski ayakkabı
sansüalizm01:31:04
Duyumculuk
derme01:30:53
Dermek işi
pat01:30:52
Yassı, basık
şüpheci01:30:12
Kuşkucu, septik
Yarı karanlık01:30:11
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
monoton01:29:55
Tekdüze, yeknesak
dolay01:29:54
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
sezon01:29:50
Mevsim
Tahkim01:29:37
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
can sıkıntısı01:29:32
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
erbiyum01:29:24
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
BİLGİLİ01:29:19
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
İhsas01:29:15
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
Fani01:29:11
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
Ezeli01:29:11
Başlangıcı olmayan, öncesiz
Arnavutluk01:28:42
Arnavut olma durumu
metelik01:28:17
On para değerinde olan sikke
bağırsaklarını deşerim01:28:00
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
çoğaltma01:27:55
Çoğaltmak işi
inileme01:26:55
İnilemek işi
icat01:26:54
Yeni bir şey yaratma, bulma
ses dalgaları01:26:43
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
belgin01:26:33
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
mülhakat01:25:56
Bir bütüne katılanlar, ekler
görece01:25:11
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
yerleşim01:24:05
Yerleşme, iskân
BÖN01:24:04
Budala, saf
ABLATYA01:23:41
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
iştirak etmek01:23:03
katılmak
fiyat01:22:39
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
söylev01:22:26
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
kadirşinas01:22:25
Değerbilir, iyilikbilir
baş aşağı01:22:15
Başı aşağı gelmek üzere
zıt anlamlı01:22:03
karşıt anlamlı
sıçrama01:21:48
Sıçramak işi
medya01:21:16
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
değişik01:21:05
Değiştirilmiş
bravo01:20:58
Aferin, yaşa!
teskere01:20:53
Sedye
utanç01:20:39
Utanma duygusu, hicap
akademisyen01:20:06
Akademi üyesi
testi01:20:05
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
HAVAİ01:19:44
Hava ile ilgili, havada bulunan
taflan01:19:40
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
radikal01:19:34
Köklü, kesin, kökten
Söz dağarcığı01:19:18
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
cakacı01:19:18
Caka yapmayı seven
şaka kaldırmak01:18:55
şakaya dayanmak, katlanmak
urgan01:18:55
Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat
telesine01:18:20
bk. telesinema
lâgar01:18:01
Zayıf, çelimsiz, etsiz
Oyuk01:17:25
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
lekeli01:17:23
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
dul kalmak01:16:44
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
jogging01:16:39
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
APAÇIK01:16:30
Çok açık, çok belirgin
eğilim01:16:03
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
ihtiyar olmak01:15:35
yaşlanmak
uygun01:15:35
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
kayısı kurusu01:15:00
Kurutulmuş kayısı
gözden çıkarmak01:14:52
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
YANILGI01:14:22
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
hemen hemen01:14:22
Nerede ise, az zaman sonra
Zarf01:13:52
Kap, kılıf, sarma