naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

naif15:55:43
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
BAĞIŞLAMA15:55:42
Bağışlamak işi, affetme, af
mektup15:55:34
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
savsama15:55:27
Savsaklama, ihmal
mekruh15:55:24
İğrenç, tiksindirici
SÜRDÜRÜM15:55:23
bk. abonman
ACEMLEŞME15:55:13
Acemleşmek durumuna gelmek
banliyö15:55:10
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
süne15:55:09
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
av kuşu15:55:02
Avlanılan kuş
dehliz15:55:00
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
traksiyon15:54:57
Çekim
bolarma15:54:45
Bolarmak işi veya durumu
Şan15:54:44
Ün, san, şöhret
karşılama15:54:42
Karşılamak işi, istikbal
yayılma15:54:39
Yayılmak işi, intişar
avokado15:54:37
Amerikan armudu (Persea americana)
müzikhol15:54:26
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
acımasızca15:54:19
Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, zalimce, zalimane
çok15:54:10
Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
çis15:54:07
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
çiy15:54:03
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
çan15:53:57
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
yegane15:53:57
Biricik, tek
çil15:53:52
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
radyum15:53:51
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
çam15:53:50
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
çal15:53:47
Taşlık yer, çıplak tepe
konveksiyon15:53:42
Isı yayımı, iletim
Fin hamamı15:53:40
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
artma15:53:30
Artmak işi
terk15:53:27
Bırakma, ayrılma
rutin15:53:23
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
meymenetsiz15:53:20
Uğursuz
erotik15:53:19
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
murakabe15:53:15
Denetleme, denetim
çekim15:53:11
Çekmek işi
resmiyet15:53:10
Resmîlik
görüngü bilimi15:53:08
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
imaj15:53:03
İmge
imek15:53:00
bk. ek fiil
iman15:52:57
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
ilik15:52:52
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
ilke15:52:50
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
övgü15:52:48
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
ilmi15:52:47
Bilimsel
ilam15:52:39
Bildirme, anlatma
muhatara15:52:37
Korku verici durum, tehlike
ilan15:52:34
Duyuru
ilgi15:52:31
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
ikon15:52:29
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
cimri15:52:28
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
ikna15:52:26
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
beyincik15:52:23
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
sığdırma15:52:18
Sığdırmak işi
Trent15:52:15
Eğilim
GİZ15:52:10
Sır
MERASİM15:52:05
Tören
Yürüyüş15:52:03
Yürümek işi veya biçimi
töre15:52:02
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü
ortaya koymak15:52:00
herkesin görebileceği yere koymak
Geçerli15:51:57
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber
TEORİK15:51:55
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
KUTUR15:51:52
(daire ve kürede) Çap
KURAM15:51:49
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
fezleke15:51:47
Özet, hulâsa
aşlık15:51:41
Aş yapmak için hazırlanan ve saklanan şeyler
alogami15:51:39
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
Anlık15:51:36
Kısa süren, bir an içinde olan
iş güç15:51:24
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
zatülcenp15:51:23
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
Coşkun15:51:21
Coşmuş olan
yaslı15:51:15
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
KUZEY15:51:13
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
Yasaklama15:51:06
Yasaklamak işi
Akciğer15:51:03
Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ
Ardıç15:51:00
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
bedavadan15:50:58
Bedava olarak
kakavan15:50:57
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
KOSTAK15:50:55
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
aksi15:50:54
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
kişilik15:50:52
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
kaftan15:50:47
Çoğu ipek bir çeşit uzun, süslü üst giysisi
arıtıcılık15:50:44
Arıtma işi
şekil15:50:42
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
çöküntü hendeği15:50:36
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
Tanışıklık15:50:34
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
şeref15:50:31
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
tombulca15:50:30
Oldukça tombul, biraz tombul
saba rüzgârı15:50:27
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
silindir şapka15:50:24
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
satın alma15:50:21
Satın almak işi
Müslüman adam15:50:16
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
çenesi düşük15:50:12
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
arttırma15:50:09
Arttırmak işi
KRONİK15:50:07
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
övmek15:50:02
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
onbaşı15:49:59
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
judo15:49:58
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
erguvan15:49:54
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
kilit dili15:49:51
Kilidin anahtarla sürülen parçası
eşkenar dörtgen15:49:49
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
dayıoğlu15:49:46
Dayının oğlu, dayızade
şüphecilik15:49:44
Kuşkuculuk, septisizm
malî yıl15:49:41
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
meç15:49:38
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
KAFİ15:49:36
Yeterli, yetecek ölçüde olan
kevgir15:49:24
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
soru işareti15:49:14
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
füze15:49:09
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
cömertlik15:49:06
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
renkölçer15:49:04
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
akıtma15:48:59
Akıtmak işi
kurdeşen15:48:52
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
BEDDUA15:48:49
İlenme, ilenç
Zeveban15:48:47
Erime
incik15:48:42
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
incir15:48:38
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
KAHİNLİK15:48:35
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
Dağ tavuğu15:48:32
bk. çil (I)
BİRLİ15:48:30
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
somya15:48:27
Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış kerevet
somut15:48:22
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
sonda15:48:18
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
sonra15:48:15
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
asabi15:48:10
Sinirli
sıcak15:48:07
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
inkar15:48:01
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
sokak15:47:58
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
sokur15:47:56
Köstebek