naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

naif11:40:01
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
süslemek11:39:45
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
kerestelik11:39:35
Kereste yapılmaya elverişli ağaç
gır11:39:30
Söz, lâkırdı
köprü yol11:39:29
Vadiler, koyaklar veya derin dere yatakları üzerine kurulan ve beton direkleri üzerinde duran kara yolu köprüsü, viyadük
Sıtma11:39:28
Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık, malarya
denizçakısı11:39:28
Yumuşakça
Gafil11:39:27
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
Palas11:39:24
Lüks otel veya gösterişli yapı
cadde11:39:18
Şehir içinde ana yol
iğne deliği11:39:16
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
harmaniye11:39:06
bk. harmani
mütedeyyin11:39:04
Dindar
Ardak11:39:02
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
kamışlık11:39:01
Kamışı çok olan yer
tumturak11:38:55
Gösteriş, debdebe
hempa11:38:50
Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, omuzdaş
gebre otugiller11:38:45
Gebre otu gibi bitkileri kapsayan familya
buke11:38:40
Güzel koku, rayiha
Günahlı11:38:39
Günahı olan
tahıl11:38:39
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
hünnapgiller11:38:34
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
aksiyon11:38:34
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
virüs11:38:30
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
müze11:38:16
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
dökme demir11:38:02
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
kalıtçı11:37:59
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
akılda tutmak11:37:56
unutmamak
üzücü11:37:49
Üzüntü veren
öfke11:37:48
Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap
Kimyacı11:37:47
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
söylence11:37:47
Efsane
FAVORİ11:37:46
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
doğaçlama11:37:42
Doğaçlamak işi
dilinme11:37:42
Dilinmek işi
Ateş böceği11:37:41
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
mukavemet11:37:41
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
tellak11:37:37
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
OLMUŞ11:37:33
Olgunlaşmış, ergin
etilen11:37:29
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
Hercai menekşe11:37:26
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor)
taaffün etmek11:37:20
kokuşmak, pis kokmak
devam11:37:13
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
HİSSE11:37:11
Pay
balgam taşı11:37:11
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
haraplık11:37:11
Harap olma durumu, yıkkınlık
kertik11:37:09
Kertilmiş olan
ódún11:37:03
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
trafik11:37:01
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
nafaka11:36:57
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
İNDİVİDÜALİZM11:36:49
Bireycilik
sabote11:36:45
Baltalama
medeniyet11:36:41
Uygarlık
ebabil11:36:38
Dağ kırlangıcı, keçisağan
yeniçerilik11:36:37
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
zorluk11:36:33
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
bulamaç11:36:20
Sulu, cıvık hamur
cin11:36:17
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
küf11:36:17
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
öbür11:36:16
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
yerleşim alanı11:36:13
Yerleşim merkezi
ast11:36:10
Alt
Had11:36:08
Sınır, uç
edebiyat11:36:06
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
kerkes11:36:03
Akbaba
tümör11:35:56
bk. ur
DEVLETÇİLİK11:35:53
Bir milletin yönetimle ilgili ve ekonomik işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi
gündöndü11:35:51
Ayçiçeği
Posta11:35:50
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
kol11:35:47
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
ORMAN SARMAŞIĞI11:35:45
Ak asma
ÇOBAN11:35:38
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
ESKİ11:35:31
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
totemcilik11:35:21
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
ATARDAMAR11:35:19
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
son vermek11:35:10
bitirmek, sona erdirmek
abdesti kaçmak11:35:01
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
Tarla kuşu11:35:01
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
dogmacılık11:35:00
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
dördül11:34:54
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
duyguları açığa vurmak11:34:51
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
ortakçı11:34:50
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
ilmek11:34:48
İlmik
beylik11:34:46
Bey olma durumu
kuralcı11:34:35
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
organ11:34:35
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
ambar11:34:32
Genellikle tahıl saklanan yer
Avunmak11:34:31
Oyalanmak; yetinmek
etalon11:34:27
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
sefine11:34:26
Gemi
DAYANAK11:34:26
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
Isıl11:34:24
Isı ile ilgili, termik
şistleşme11:34:09
Şistleşmek işi veya durumu
KASİYER11:34:09
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
bununla birlikte11:34:05
Buna ek olarak
ütme11:33:57
Ütmek işi
havra11:33:54
Yahudi tapınağı, sinagog
ÇİZELGE11:33:50
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
lemis11:33:47
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
ATATÜRKÇÜ11:33:47
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Su kabı11:33:47
Su koymaya yarayan kap
küfe11:33:46
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
FAİZ11:33:45
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
Ata11:33:45
Baba
harap11:33:44
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
yiğit11:33:42
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
Üçgül11:33:37
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
vikont11:33:27
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
yöresel11:33:24
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
mahrut11:33:24
Koni
hüzün11:33:22
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
evsiz barksız11:33:19
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
AF11:33:18
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
zorlu11:33:15
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
sığla11:33:15
Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sigala, günlük ağacı (Liquidambar orientalis)
behişt11:33:13
Cennet, uçmak
ustabaşı11:33:09
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
tanzim etmek11:33:08
sıralamak
utanmaz11:33:05
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
SARP11:33:02
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
usanç11:33:01
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
fol11:32:59
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
temerrüt11:32:58
Dik kafalılık, kafa tutma
işveli11:32:57
Nazlı, cilveli, edalı
neşter11:32:54
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
iflâh olmak11:32:54
onmak, düzelmek
Gönül eri11:32:52
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
puro11:32:50
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
pervasızca11:32:47
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
klâvsen11:32:46
Klâvyeli ve telli bir çalgı