naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

naif14:13:23
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
oyma baskı14:13:16
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
jigolo14:13:14
Geçimi yaşlı ve zengin bir kadın tarafından sağlanan genç, erkek sevgili, tokmakçı
umursamaz14:13:13
Umursamayan, aldırış etmeyen
isyankarlık14:13:10
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
bicili14:13:09
bk. cicili bicili
kerevet14:13:07
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
MEBDE14:13:00
Baş, başlangıç
tıklım tıklım14:12:59
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
erguvan14:12:59
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
Metafor14:12:52
İstiare, ödünçleme
kekre14:12:38
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
seyelan14:12:37
Akma, akıntı
KATRE14:12:26
Damla, damlayan şey
kanaatkâr14:12:23
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
yıpratmak14:12:16
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
lektör14:12:15
(üniversitede) Okutman
izah14:12:14
Açıklama
Sefir14:12:05
Elçi
alizarin14:12:04
Kök boyası, kök kırmızısı
evlenme14:12:00
Evlenmek işi, izdivaç
Pekmez toprağı14:11:59
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
nurlu14:11:55
Aydınlık, ışıklı, parlak
kabakulak14:11:41
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
durdurma14:11:34
Durdurmak işi
zina14:11:33
Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki
dericilik14:11:25
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
radyasyon14:11:23
Işınım
Abaza14:11:22
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
fatih14:11:17
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
kimi14:11:17
Birtakımı, bazısı
yayan14:11:12
Yürüyerek
Kutup Yıldızı14:11:09
Gök küresinin kutbuna en yakın olan küçükayı denilen takım yıldızın en ucunda bulunan, kuzeyi belirleyen, durağan yıldız, Demirkazık, Kuzey Yıldızı
fevrî14:11:03
Birdenbire, düşünmeden yapılan
baş başa14:11:01
Birlikte, beraberce
yaş14:10:59
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
tecrübesizlik14:10:56
Tecrübesiz olma durumu
reha14:10:52
Kurtuluş, kurtulma
ekonomi14:10:45
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
halojen14:10:42
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
teklik14:10:39
Tek, bir olma durumu
aldatma14:10:19
Aldatmak işi
işaret sıfatı14:10:05
bk. gösterme sıfatı
yasaklanma14:10:04
Yasaklanmak işi
cinsel14:09:58
bk. cinsî
ayın14:09:58
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
sinagrit14:09:43
bk. sinarit
Doruk14:09:42
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
itilaf14:09:38
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
not vermek14:09:36
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
fassal14:09:35
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
kayıtımla uslamlama14:09:31
Geriye dönerek sonuç çıkarma
fenol14:09:28
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
batak14:09:26
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak
iskambil kâğıdı14:09:24
İskambil
komisyonculuk14:09:18
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
yırtıcı hayvan14:09:08
Vahşî hayvan
Bulaşma14:09:06
Bulaşmak işi
İleri gelenler14:09:03
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
SECCADE14:08:59
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
ihtiyarlama14:08:55
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
bezgin14:08:55
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
lota14:08:54
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
gölcük14:08:47
Küçük göl
ayyuk14:08:45
Göğün en yüksek yeri
Başıboş14:08:41
Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan
dolaysız14:08:39
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
AMME14:08:37
Halkın bütünü, kamu
hititçe14:08:36
Hitit (Eti) dili
sarkıntılık14:08:35
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
Olgu14:08:33
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
KOSTAK14:08:31
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
perde14:08:25
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
dok14:08:23
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
astsubay14:08:23
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
iş güç14:08:21
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
maneviyat14:08:19
Maddî olmayan, manevî şeyler
afra tafra14:08:16
Çalım
GÖLET14:08:12
Gölek
lort14:08:12
İngitere"de babadan oğula veya ailenin ilk erkek kişisine geçen veya kral tarafından bağışlanan soyluluk unvanı
kırpık14:08:10
Kırpılmış olan
Cilveli14:08:08
Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr
spekülâsyon14:08:06
Kurgu
geçit14:08:03
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
dilemek14:07:58
Biri için bir dilekte bulunmak
vesika14:07:50
Belge
nadim14:07:49
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
Başkomutan14:07:48
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
süpürge çalısı14:07:47
Süpürge otu
fırtına kuşu14:07:43
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
murdarilik14:07:40
Omurilik
fevt14:07:38
Elden çıkma (çıkarma), kaçırma, yitme
atfetme14:07:35
Atfetmek işi, isnat
namaz14:07:33
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
serencam14:07:31
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
oturak14:07:25
Oturulacak yer veya şey
ruhsat14:07:22
İzin, müsaade
satranç takımı14:07:21
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
kayaç14:07:19
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
onur belgesi14:07:16
Şeref belgesi
Tekrarlanma14:07:15
Tekrarlanmak işi
hanımefendi14:07:14
Üstün bir saygı göstermiş olmak için kadın adlarının sonuna getirilir veya adların yerine kullanılır
Kengel14:07:13
Kenger
bir bir14:07:13
bk. hepyek
müstaceliyet14:07:12
İvedilik
atardamar14:07:10
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
seksi14:07:07
Cinsel çekiciliği olan
harp okulu14:07:02
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
Dağ çayı14:06:54
bk. ada çayı
devlet bankası14:06:50
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
siper14:06:48
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
nafi14:06:47
Yararlı, kazançlı
yabanî ıspanak14:06:45
Pazı (I)
canlandırıcı14:06:43
Canlılık veren, canlılık kazandıran
ölçü bilimi14:06:42
Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji
sırf14:06:41
Salt, ancak, sadece, yalnız
Toplumculuk14:06:39
Toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasî öğretilere verilen ad, sosyalizm
kaban14:06:38
Dik yokuş
KARMA14:06:37
Karmak işi
Anonim14:06:36
Adı sanı bilinmeyen
Manalı14:06:35
Anlamlı
takla böcekleri14:06:35
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
Akciğer zarı14:06:31
Göğüs boşluğunun içini ve bu boşluğun içinde bulunan akciğerin dışını kaplayan ince zar, plevra
lâmba14:06:31
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
yarışlık14:06:30
Pist
TEM14:06:28
Tema
havali14:06:28
Çevre, yöre, dolay
zıt anlamlı14:06:27
karşıt anlamlı
sağır dilsiz14:06:26
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
ancak14:06:23
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir