naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

naif16:27:17
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
belge16:27:16
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
görgüsüz16:27:11
Görgüsü olmayan
amade16:27:11
(bir işi) Yapmaya hazır
NARİN16:27:11
İnce yapılı, yepelek, nazenin
önceki16:27:09
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
tarım coğrafyası16:27:09
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
erbaş16:26:49
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
samanyolu16:26:49
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
ölü yıkayıcı16:26:48
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
itibarî16:26:19
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
ekonomi16:26:17
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
meşgale16:25:38
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
orospu16:25:18
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
ant16:25:16
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
obruk16:25:01
İçbükey, mukaar, konkav
piliç16:25:00
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
KAYAK16:24:38
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
saymanlık16:24:37
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
parçalamak16:24:37
Birliği bozmak amacıyla bölmek
cenaze duası16:24:37
Cenaze defnedilirken okunan dua
düşünce16:24:25
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
serenat16:24:25
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
Poşet16:24:25
Küçük torba
beyincik16:24:24
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
zayi16:24:24
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
ortaya koymak16:23:44
herkesin görebileceği yere koymak
beynelmilelcilik16:23:09
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
bilgiçlik satmak (veya taslamak)16:23:08
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
rikkat16:23:08
İncelik, naziklik
sodyum karbonat16:23:07
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
türap16:22:49
Toprak, toz
arp16:22:49
bk. harp (II)
TAHIL16:22:30
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
noksanlık16:20:19
Noksan olma durumu, eksiklik
olgun16:20:18
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
rutubet16:20:07
Yaşlık, nem
sardalye16:20:00
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
kapari16:19:56
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
uyuşuk16:19:38
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
meşrubat16:19:16
İçilecek şeyler, içecekler
semahat16:18:59
Cömertlik, iyilikseverlik
vacip16:18:58
Yapılması gerekli olan
afsunlu16:18:40
Büyülü, sihirli, füsunkâr
Yükseklik16:18:18
Yüksek olma durumu
firavunlaşma16:18:18
Firavunlaşmak işi
memleha16:18:16
Tuzla
sarkaç16:17:58
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
kahraman16:17:38
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
TIMAR16:17:37
Yara bakımı
incir kuşu16:17:19
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
PIRILTI16:17:18
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
işgal16:17:00
Bir yeri ele geçirme
kapsama alanı16:16:13
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
ampul16:16:12
İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe
Atalet16:15:43
Tembellik
BAYRAKTAR16:15:20
Bayrağı taşıyan kimse
tekamül16:15:19
Olgunluk, olgunlaşma
tezkireci16:15:04
Tezkereci
gadir16:15:03
Haksızlık etme, zarar verme
Israr16:14:06
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
cahilce16:13:53
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
yargı16:13:40
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
uskur16:13:22
Pervane
kıskançlık16:13:18
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
İrin16:13:18
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
mersin balığı16:13:18
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
çeki16:13:17
Tartı
kaymak16:13:17
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
müptela16:12:41
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
TUTMAK16:12:38
Ele geçirmek, yakalamak
Çıta16:12:38
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
Aks16:12:37
Dingil
pekmez kaynatmak16:12:37
pekmez yapmak
basımcılık16:12:37
Basım evi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık
ekşimtırak16:12:19
Az ekşi
bezekçi16:12:19
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
rütbe16:12:19
Mertebe, derece, paye
girişik bezeme16:12:19
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
müştereken16:12:18
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
kişi16:12:18
İnsan, kimse, şahıs
etsiz16:11:51
Eti olmayan
hamule16:11:38
Yük
söyleme16:11:37
Söylemek işi
kavuştak16:11:18
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
dılak16:10:58
Bızır, klitoris
kılıksız16:10:19
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
camekan16:10:01
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
apiko16:09:59
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması
sayı boncuğu16:09:59
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
Köken bilimi16:09:38
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
Şerare16:09:38
Kıvılcım, çakım, çakın
ikon16:09:37
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
Kertenkele16:09:32
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
FASILA16:09:31
Aralık, ara, kesinti
ALMAN16:09:01
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
serap16:08:25
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
derinlemesine16:08:24
Çok ayrıntılı olarak
sofra bezi16:08:24
Sofranın altına serilen yaygı
müşavir16:07:40
Danışman
çetin16:07:39
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
garson16:06:58
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
piston16:06:58
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
cıvata16:06:42
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
kişi zamiri16:06:41
Kişilerin yerine kullanılan zamir
olmuş16:06:18
Olgunlaşmış, ergin
âdet16:06:18
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
kısım16:06:18
Avuç
sınır taşı16:05:39
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
kanıt16:05:19
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
Hamile16:05:18
Gebe, yüklü, aylı
ebat16:04:58
Boyutlar
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)16:04:19
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
ödemek16:04:18
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
baskın16:03:42
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
telepati16:03:41
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
tesir etmek16:03:41
etkilemek, etki yapmak
Dönüşüm16:03:41
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
cüruf16:03:32
Maden posası, demir boku, dışkı
sup16:03:32
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
gerçek dışı16:03:31
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
bedirik16:03:31
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
Miza16:03:02
Kumarda ortaya sürülen para
menfi16:02:56
Olumsuz
MALİ16:02:50
Mal ve para ile ilgili, parasal
sinir hastası16:02:39
Sinir hastalığına tutulmuş olan, nevropat
Hafif16:02:38
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
emlak16:02:30
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
postiş16:02:16
Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
klân16:01:59
Boy