naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

kısmî16:31:56
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
Stalagmit16:31:51
Dikit
ahi16:31:43
Ahilik ocağından olan kimse
gülünç16:31:19
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
güvenirlik16:31:17
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
badana etmek (veya vurmak)16:30:57
badanalamak, badana yapmak
tatil16:29:56
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
kelik16:29:26
Eski ayakkabı
Maksimum16:29:25
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Kuruluş16:29:24
Kurulma işi, yolu veya tarihi
esrik16:28:40
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
armağan16:28:25
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
sari16:28:25
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
EDEPSİZ16:28:24
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
sakla samanı, gelir zamanı16:27:10
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
kürt16:25:55
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
çavuş kuşu16:25:50
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
reis16:25:25
Başkan, ser
Düzenbaz16:25:00
Düzenci, hileci
s16:24:55
Kükürt"ün kısaltması
irkilme16:24:35
İrkilmek işi
anlamlı16:24:19
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
delicesine16:24:10
Aşırı bir biçimde
kertik kertik16:24:05
Üzeri kertiklerle dolu
menşe16:24:05
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
Kurban Bayramı16:24:04
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
Aidat16:23:34
Ödenti
tazelik16:23:30
Taze olma durumu, körpelik, taravet
YOZLAŞMAK16:22:12
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
Mürettiphane16:22:04
Bir basım evinde dizgicilerin çalıştığı bölüm
çok ortaklı16:21:42
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
sikke16:21:24
Madenî para
acırga16:20:51
Yaban turpu
Yaygı16:20:51
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
hatırlanma16:20:34
Hatırlanmak durumu, anımsanma
malul16:20:13
Sakat (kimse)
kesin olarak16:20:03
kesin bir biçimde, kesinlikle
haykırış16:19:58
Haykırmak işi veya biçimi
alternatif16:19:34
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
oltu taşı16:19:24
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
ağaçlıklı16:18:40
Ağaçları bol olan (yer)
teminat16:18:30
Garanti, güvence
kıvanç16:18:09
Övünç, iftihar
izam16:17:59
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
höl16:17:52
Yaşlık, nem
üst16:17:36
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
anormal16:17:11
Genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan, gayritabiî
niyaz etmek (veya eylemek)16:16:43
yalvarmak
ayin16:16:22
Dinî tören, ibadet
Tin16:16:21
Ruh
islam16:16:08
İslâmiyet
mut16:16:08
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
tıp tıp16:15:57
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
kolay değil16:15:49
elbette, tabiî ki
dingin16:15:38
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
bağıt16:15:37
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
büsbütün16:15:25
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
CAZ16:15:18
Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerinin müziği iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü
yoz16:15:17
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
menisk16:15:16
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
basım16:15:14
Bası sanatı, tabaat
ejder16:15:13
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
dişillik16:15:12
Bazı dillerde kelimelerin dişil olma durumu
kurumsal16:14:46
Kurumla ilgili
dem16:13:57
Soluk, nefes
ŞEVK16:13:35
İstek, heves
Makine yağı16:13:27
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
su kayağı16:13:26
Su üzerinde yapılan kayık sporu
aldatmak16:13:25
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
havlu16:13:01
Kurulanmaya yarar havlı bez
kıraç16:12:32
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
Siyasi16:12:19
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
İlan16:12:12
Duyuru
tahakkuk etmek16:12:09
gerçekleşmek
ibraz16:12:07
Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma
Alşimi16:12:02
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
susama16:11:55
Susamak işi
abidevi16:11:51
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
mükellef16:11:49
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
ıtırlı16:11:30
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
penaltı noktası16:11:30
Penaltı atışının yapıldığı nokta
BİR YANA16:10:59
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
çöğüncek16:10:29
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
karaşın16:10:23
Esmer, sarışın karşımı
ters16:10:18
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
çoğunlukla16:09:50
Çoğunluğa dayanılarak
burmak16:09:38
Hadım etmek, iğdiş etmek
kuruntu etmek16:09:31
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
kul köle (veya kul kurban) olmak16:09:25
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
EĞİRMEN16:09:22
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
yer elması16:08:58
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
FAHRİ16:08:34
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
rami16:07:28
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
soru işareti16:07:27
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
habbe16:06:42
Tahıl tanesi, evin
belce16:06:26
İki kaş arası
sayım vergisi16:05:46
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
civciv16:05:37
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
SEYİS16:05:23
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
Naz16:04:13
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
nazizm16:04:12
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
alışık16:04:09
Herhangi bir duruma alışmış olan
amerikalı16:03:52
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
bahtsız16:03:28
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
kit16:03:27
Macun
mekruh16:03:27
İğrenç, tiksindirici
kötü kötü düşünmek16:03:06
üzüntülü düşüncelere dalmak
Görüş16:02:59
Gözle bir şeyi algılama yetisi
KITAL16:01:41
Vuruşma, birbirini öldürme
kazaratar16:01:37
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
ekose16:00:54
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
köpek16:00:53
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
kılıç16:00:39
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
gerekme16:00:22
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
itizar15:59:57
Özür dileme
merkezkaç15:58:54
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
vazıyet15:58:53
El koyma
lehçe bilimi15:58:30
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
toplama15:58:17
Toplamak işi
müzmin15:58:16
Uzun süreli, süreğen, kronik
ikiz15:58:14
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
bul15:58:12
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
koyu gri15:58:11
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
özetleme15:57:42
Özetlemek işi
Sik15:57:25
Erkeklik organı
sürüngen15:57:25
Sürüngenlerden olan (hayvan)
sunu15:57:08
Sunulan şey
sera15:56:31
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
müdevver15:56:19
Yuvarlak
mikyas15:55:55
Ölçek, ölçü