naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

naif00:23:13
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
kertik00:23:12
Kertilmiş olan
naip00:23:00
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
PEYGAMBERLİK00:22:53
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
renk renk00:22:47
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
EDEPSİZ00:22:38
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
Arıtım00:22:26
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
yüzsüzce00:22:23
Utanmaz, sıkılmaz (bir biçimde)
ikram00:22:20
Konuğu ağırlama
rant00:22:09
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
rami00:22:06
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
raca00:22:00
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
içindekiler00:21:45
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
karakabarcık00:21:45
Kara yanık, yanıkara şarbon
duygudaşlık00:21:32
Aynı duyguları paylaşma
sadme00:21:32
Çarpışma, tokuşma, vurma
PEÇ00:21:30
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
demode00:21:25
Modası geçmiş olan
seksapel00:21:13
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
mevzun00:21:10
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
gerçek dışı00:20:58
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
doğal00:20:57
Tabiî
demevi00:20:52
Kanlı, kanı çok (insan)
tellür00:20:49
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
aydın00:20:46
Işık alan, ışıklı, aydınlık
muhtemel olmak00:20:43
umulmak, beklenmek
Aralıksız00:20:40
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
merkür00:20:37
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
sosyete00:20:22
Topluluk, toplum, cemiyet
içitim00:20:20
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
Batar00:20:17
Zatürree
ikame00:20:02
Yerine koyma, yerine kullanma
Denetçi00:19:59
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
kandilli00:19:56
Kandili olan
Misket00:19:44
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
KAHRAMANLIK00:19:38
Kahraman olma durumu
cankurtaran sandalı00:19:35
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
sebzevat00:19:27
Sebzeler, zerzevat
şeytan taşlama00:19:26
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
fark etmek00:19:18
görmek, seçmek
nüzul00:19:09
İnme, felç
darlık00:19:04
Dar olma durumu
seçenek00:19:01
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
tevahhuş00:18:48
Ürkme, ürküntü
varlık00:18:35
Var olma durumu, mevcudiyet
bilyeli00:18:26
Bilyesi olan
İmitasyon00:18:20
Taklit, taklit etme
reha00:18:15
Kurtuluş, kurtulma
remi00:18:09
İskambillerle oynanan bir tür oyun
reze00:18:02
Menteşe
ilkbahar00:17:54
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
YAZANAK00:17:45
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
SELENYUM00:17:36
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
yatısız00:17:30
Geceleri kalınıp yatılmayan
MAVERA00:17:22
Öte
güvenlik00:17:13
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
olanaksızlık00:17:07
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
erişim00:17:04
Erişmek işi
erişte00:16:58
Kesilip kurutulmuş hamur, ev makarnası
gizemci00:16:55
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
şaşkın00:16:52
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
açık elli00:16:51
Cömert
müruruzaman00:16:49
Süre aşımı, zaman aşımı
sefalet00:16:46
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
gazeteci00:16:40
Gazete yayımlayan kimse
nüfuz00:16:22
(içine) Geçme
nüfus00:16:19
Kişi
kalıtçı00:16:13
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
av köpeği00:16:10
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
kuruntu etmek00:16:07
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
emanet bırakmak (veya vermek)00:16:04
bir eşyayı veya parayı koruma işini yapan kimseye veya bir yere vermek
tüberküloz00:16:01
Verem
kariyer00:15:48
Meslek, uzmanlık
ustalaşma00:15:48
Ustalaşmak durumu
KATIŞIKSIZ00:15:39
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
TAKILGAN00:15:35
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
antropolog00:15:24
İnsan bilimi uzmanı
Alşimi00:15:21
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
Damalı00:15:18
Üstünde kareler bulunan
alinazik00:15:10
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
söyletme00:15:08
Söyletmek işi
sağduyu00:15:07
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
Cani00:15:06
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
temizleme00:14:49
Temizlemek işi
Tart00:14:25
Kovma, çıkarma
Tali00:14:19
İkinci derecede olan, ikincil
teğet00:14:11
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
Tema00:14:05
Aslî konu
etüv00:13:59
Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç
ayırma00:13:47
Ayırmak işi
eçhel00:13:45
Çok cahil, çok bilgisiz olan
GEÇİMSİZ00:13:40
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
lerzan00:13:37
Titrek
ülkücü00:13:15
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
gök adası00:13:12
bk. gök ada
tenezzül00:13:09
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
isteklendirici00:13:06
İstek uyandıran, teşvikkâr
pratik00:13:06
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
ŞEVK00:12:59
İstek, heves
soy ağacı00:12:56
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
töre dışı00:12:53
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
tamzara00:12:50
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
kuru üzüm00:12:47
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
süreğen00:12:41
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
ilerleme00:12:33
İlerlemek işi
Ağırca00:12:32
Oldukça ağır
Yaş00:12:29
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
kervan00:12:26
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
Kurlağan00:12:25
Etyaran
falya00:12:23
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
HİNDİBA00:12:23
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
yatak örtüsü00:12:14
Yatağın üzerine serilen örtü
zamir00:12:11
İç yüz, iç
bağımlılık00:12:08
Bağımlı olma durumu, tâbiiyet
zahit00:12:00
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
zahir00:11:57
Açık, belli
hassaslık00:11:48
Hassas olma durumu, hassasiyet
yalı00:11:39
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
ŞAHİT00:11:36
Tanık
karagözcü00:11:27
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
SAYI FARKI00:11:24
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
katlanma00:11:21
Katlanmak işi
Titiz00:11:12
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
SIKINTI00:11:07
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
kurumlu00:11:06
Kurum (II) tutmuş olan
fatura00:10:49
Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası
ibadullah00:10:41
Tanrı"nın kulları
batı00:10:38
Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün indi, garp
akvarel00:10:32
Sulu boya resim
tanrı00:10:23
Allah