naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

değer biçmek03:30:21
bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak
tokaç03:30:18
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
ergime03:30:11
Ergimek işi, zeveban
araşit03:30:08
Yer fıstığı
farkına varmak03:30:03
gözüne çarpmak, fark etmek, anlamak
faziletsiz03:30:00
Erdemsiz
elverişsiz03:29:54
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
yaşam biçimi03:29:32
Hayat tarzı
tavus kuşu03:29:29
bk. tavus
Bayraktar03:29:22
Bayrağı taşıyan kimse
karşılaşma03:29:16
Karşılaşmak işi
SİMÜLTANE03:29:09
Aynı anda olan, eş zamanlı
yıldırak03:29:05
Süheyl
Birey03:28:50
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
toryum03:28:47
Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, 112,6 yoğunluğunda, 1700° C de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element. Kısaltması Th
Dokundurmak03:28:44
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
prenses03:28:41
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
Söylence03:28:37
Efsane
Şalgam03:28:29
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
Dirsek03:28:19
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
içkici03:28:16
İçki yapan veya satan kimse
aldırış etmemek03:28:03
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
trençkot03:28:02
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
Baygın03:27:53
Bayılmış, kendinden geçmiş
jeneratör03:27:47
Üreteç, dinamo
omuzdaş03:27:44
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
ergi03:27:44
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
ÖRGÜTLÜ03:27:41
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
kıl keçisi03:27:36
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
pişekar03:27:31
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
yoldaş03:27:28
Yol arkadaşı
zeytin ezmesi03:27:15
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
iyilik03:27:08
İyi olma durumu, salâh
keman03:27:05
Yay
akar03:27:02
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
tanınmış03:27:02
Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan
kararlılık03:26:56
Kararlı olma durumu, istikrar
Cesaretli03:26:52
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
gürbüz03:26:49
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
ERİNÇ03:26:46
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
yıkanma03:26:37
Yıkanmak işi
ablatya03:26:33
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
Toraman03:26:27
Tombul, iri yapılı, genç irisi
Taşıma03:26:21
Taşımak işi
amudufıkarî03:26:17
Omurga kemiği, bel kemiği
kanık03:26:08
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
İFLAS03:26:06
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
nalayık03:26:01
Yakışıksız, hoş olmayan
Tatar çorbası03:25:58
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
ZİFAF03:25:55
Gerdeğe girme, gerdek
HAZANDİDE03:25:32
Görmüş, geçirmiş
trakunya03:25:20
bk. çarpan balığı
batiskaf03:25:16
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
gayret03:25:13
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
silâh03:25:04
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
cengâver03:24:57
Savaşçı
asayiş03:24:54
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
analitik03:24:48
Çözümlemeli
boy bos03:24:44
Vücudun yapısı bakımından biçimi
teçhiz03:24:38
Donatma, donatım
perestişkâr03:24:35
Taparcasına seven, tapınan
eğim03:24:31
Eğilmiş olma durumu
Muvazene03:24:28
Denge
zerrin03:24:19
Altından yapılmış
yol boyu03:24:15
Kara yolunda kenar
kırçıl03:24:12
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
eğik03:24:03
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
eğme03:23:53
Eğmek işi
vazgeçme03:23:50
Vazgeçmek durumu
Namdar03:23:47
Ünlü
kurk03:23:40
Kuluçka, gurk
kuyu03:23:30
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
reçineli03:23:27
Özünde reçine bulunduran
altın sarısı03:23:20
Altın rengini andıran
asuman03:23:14
Gök, gökyüzü
cepken03:23:11
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
talip03:23:04
İsteyen, istekli
yaramaz03:23:01
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
branş03:22:58
(bilim için) Dal, kol
yeğen03:22:55
Birine göre kardeşinin çocuğu
tahin03:22:48
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
tahta03:22:45
Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç
tahra03:22:39
Bir tür eğri budama bıçağı
Başlık03:22:33
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
takas03:22:30
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
takva03:22:27
Günahtan sakınma, züht
takoz03:22:20
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
takip03:22:17
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
MERT03:22:14
Yiğit
manzum03:22:04
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
kadercilik03:21:52
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
kemlik03:21:49
Kötülük
eğlence03:21:46
Eğlenmek işi
mangal03:21:42
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
ebonit03:21:39
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
siyaset03:21:36
Politika, siyasa
mangan03:21:33
Manganez
yok olmak03:21:26
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
kuyruklu yıldız03:21:23
Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi
MÜSAADE03:21:20
İzin, icazet, ruhsat
kabare03:21:10
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
ekonomi yapmak03:21:07
tutumlu davranmak
dayandırma03:20:57
Dayandırmak işi
ketum03:20:54
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
keton03:20:51
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
kerih03:20:44
Tiksindirici, iğrenç
kerim03:20:41
Soylu, asil
kesek03:20:38
Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça
kayın baba03:20:35
Kaynata
fototaksi03:20:35
bk. fototaktizm
kesin03:20:32
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
kesir03:20:28
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
kesik03:20:22
Kesilmiş olan
keser03:20:17
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
kesif03:20:14
Yoğun
zihniyet03:20:11
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
Tarla kuşu03:20:07
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
düz baskı03:19:51
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
malaga03:19:29
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
cızırtı03:19:26
Cızırdama sesi
çarpış03:19:23
Çarpmak işi veya biçimi
yüzey şekilleri03:19:04
Yer biçimleri, engebeler, avarız
fotoğrafçılık03:19:00
Fotoğraf çekme yöntemi
paslanma03:18:44
Paslanmak işi
sililik03:18:42
Sili olma durumu, arılık, temizlik
şişmanlama03:18:35
Şişmanlamak işi
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)03:18:28
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
iyi etmek03:18:22
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
gözden çıkarmak03:18:21
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
dalaş03:18:19
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma