naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

çipura20:37:01
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
köstere20:36:13
Tahta rendesi
kümes20:35:11
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
piyes20:34:29
Oynanmak için yazılmış eser, tiyatro eseri veya oyunu, oyun
denemek20:34:27
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
ay balığı20:33:16
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
öksüz20:32:13
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
dejenere20:29:51
Soysuz
palet20:28:01
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
Gevşeme20:27:44
Gevşemek işi
Şan20:27:31
Ün, san, şöhret
ilerleyiş20:26:35
İlerlemek işi veya biçimi
kehribar20:25:42
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
BASIK20:24:48
Basılmış, yassılaşmış
yangın20:24:00
Zarara yol açan büyük ateş
samba20:23:11
Bir çeşit Brezilya dansı
aritmetik20:22:44
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
yemin etmek20:19:38
ant içmek
epik20:18:49
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
nazariye20:18:12
Kuram, teori
Güçlendirme20:14:44
Güçlendirmek işi
resmilik20:14:44
Resmî olma durumu, resmiyet
YABANCI20:11:27
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
sofra20:10:19
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
obruk20:08:12
İçbükey, mukaar, konkav
deyiş20:05:04
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
kılıç20:04:39
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
çiçek tacı20:04:35
Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ
tüzel20:03:30
Tüze ile ilgili, hukukî
aşırıcılık20:01:40
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
bacak19:59:55
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
alegori19:55:54
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
koltuk altı19:54:00
Kolun omuzla birleştiği yerin altındaki çukurluk
mühür19:53:59
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
ONDALIK19:53:57
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
GALAKSİ19:53:56
Gök adası
tepke19:52:24
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
eke19:51:39
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
tırtıl19:51:29
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
halsiz19:49:22
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
kâr etmemek19:49:07
yararı olmamak, etki yapmamak
öze19:48:15
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
cu19:45:34
Bakır"ın kısaltması
dılak19:42:45
Bızır, klitoris
dalavere19:42:43
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
balama19:41:05
Orta oyununda Rum tipi
edip19:40:40
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
esinti19:40:25
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
doğrultu19:40:03
Yön, istikamet
hayran19:39:57
Çok beğenen, hayranlık duyan
direşken19:39:47
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
feraset19:39:39
Anlayış, seziş, sezgi, zekâ
ISKARTA19:39:36
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
hakas19:39:27
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
dolgun19:38:25
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
dişli19:38:10
Dişleri olan
Grup19:37:55
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
eğilimli19:37:13
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
etmek19:37:02
Bir işi yapmak
fek19:36:04
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
deneyimsiz19:35:52
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
diri19:35:37
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
balık yumurtası19:33:23
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
havalandırma19:33:07
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
giray19:33:01
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
durak19:32:21
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
dörtlük19:32:08
Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
fütursuzca19:32:07
Önemsemeyerek, aldırmayarak
dizel19:32:03
Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor
dümbelek19:31:57
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
detay19:31:08
Ayrıntı
komünikasyon19:31:08
İletişim, haberleşme
düğme19:30:32
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
doçent19:30:24
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
düdüklü19:30:24
Düdüğü olan
hamsi19:30:16
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
karşı sav19:30:15
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
edebiyat19:30:09
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
fizyoloji19:30:07
Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı
boş inanç19:29:46
Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat
doldurulma19:29:06
Doldurulmak işi
doymaz19:29:05
Doymak bilmeyen, aç gözlü
Rutin19:29:05
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
gösterişçi19:28:58
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
kız istemek19:28:58
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
hafriyat19:28:55
Kazı
aks19:27:39
Dingil
tutkulu19:27:29
Tutkusu olan, ihtiraslı
ede19:27:26
Büyük erkek kardeş, ağabey
albüm19:27:21
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
riskli19:26:34
Riski olan
infilâk etmek19:25:36
patlamak
fevrî19:25:20
Birdenbire, düşünmeden yapılan
üvez19:25:17
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
görelik19:25:13
Bağıntı, izafet
düzmeci19:24:56
Düzme şeyler yapan, sahteci, sahtekâr
asabiye19:24:53
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
üstü kapalı19:24:46
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
teknikçi19:24:44
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
haya19:24:39
Er bezi
kan bilimci19:24:06
Kan bilimi uzmanı, hematolog
gramer19:23:51
Dil bilgisi
doküman19:23:50
Belge, vesika
karfiçe19:23:27
Orta boy demir çivi
entel19:22:54
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
delikanlı19:22:17
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
genlik19:22:12
Genişlik
geciktirme19:22:06
Geciktirmek işi, tehir
Bambaşka19:22:04
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
MELEK19:21:55
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
derinlemesine19:21:37
Çok ayrıntılı olarak
sefirlik19:21:03
Elçilik
dren19:19:36
Hendek
döşeme19:19:27
Döşemek işi
fukara19:19:16
Yoksul, fakir, fıkara
hatır19:17:59
Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl
delta19:17:50
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
delicesine19:17:42
Aşırı bir biçimde
eskime19:17:35
Eskimek işi
galoş19:17:27
Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı
gösterişli19:17:23
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
ödüllendirme19:17:04
Ödüllendirmek işi
erat19:17:04
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
talih19:16:04
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
geçersiz19:15:08
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
ekim19:14:32
Ekmek işi
tezat19:14:18
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
VASATİ19:13:24
Orta, ortalama
ehliyet19:13:21
Üstat, uzluk
meşgul olmak19:13:15
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak