naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

tıkanık03:57:42
Tıkanmış
arız03:57:28
Sonradan ortaya çıkan
kıygınlık03:57:02
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
bidayet03:56:51
Başlama, başlangıç
muhtevi03:56:49
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
us dışı03:56:02
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
tutarlık03:55:46
Uygunluk, insicam
asliye03:54:35
Temel, esas
sessiz harf03:54:06
Ünsüz
cinsi03:53:52
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
nişastalanma03:53:27
Nişastalanmak işi veya durumu
fototaktizm03:53:11
Işığa göçüm
kaçınma03:52:52
Kaçınmak işi
terfik03:52:32
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
aba03:50:34
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
beis03:49:46
Engel, uymazlık
yüzeysel03:49:45
Yüzey ile ilgili, sathî
yaratıcılık03:49:27
Yaratma yeteneği
Sersem03:49:05
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
çaşıt03:49:01
Casus
dayanma03:48:45
Dayanmak işi
termostat03:48:43
Bir yer veya nesnenin ısısını kendiliğinden düzenleyen, aynı derecede olmasını sağlayan cihaz, ısı denetir
uygun görmek03:47:34
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
mezbele03:47:27
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
neden bilimi03:47:23
Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji
insanlık etmek03:46:59
insana yaraşır biçimde davranmak
tiroit03:46:59
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
oluşturma03:46:56
Oluşturmak işi
değinme03:46:56
Değinmek işi, temas
ağızdan03:46:41
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
KUR03:46:39
Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
Çıktı03:46:15
Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı
onma03:45:57
Onmak işi veya durumu
alakarga03:45:44
Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü, kestane kargası (Garrulus glandarius)
kurgu03:45:34
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
gülme03:45:17
Gülmek işi
ziyaret03:45:15
Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme
BAKLA03:44:21
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
inat etmek03:44:02
direnmek, diretmek, ayak diremek
hazire03:43:28
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
hakimlik03:43:25
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
kumaşçı03:43:05
Kumaş fabrikası olan veya kumaş satan kimse
smokin03:43:01
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi
kibir03:42:22
Büyüklük, ululuk
ampul03:41:51
İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe
hafiye03:41:33
Özel soruşturmalarla edindiği bilgileri ilgililere ileten kimse, detektif
büyüleme03:41:24
Büyülemek işi
doçent03:41:22
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
acun03:41:03
Dünya
fotoğrafçılık03:40:41
Fotoğraf çekme yöntemi
satirik03:40:36
Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan
klas03:40:04
Sınıf
mabeyin03:40:02
Ara
hakiki03:39:59
Gerçek
nominatif03:39:49
Yalın durum
tüketim03:39:42
Tüketmek işi
babalık03:39:24
Baba olma durumu
niteleme03:39:22
Nitelemek işi
tuş03:39:12
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
zorunlu olarak03:38:59
kendi isteğinin dışında
yalan atmak (veya kıvırmak)03:38:58
yalan söylemek
deve kuşu03:38:43
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
etkileşim03:38:32
Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi
makule03:38:23
Takım, çeşit
budamak03:38:04
Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dallarını kesmek
enkaz03:37:41
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
varışlılık03:37:23
Varışlı olma durumu, irfan
inkar03:36:43
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
mısır unu03:36:21
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
nekes03:35:53
Eli sıkı, cimri
yatırma03:35:12
Yatırmak işi
çörkü03:34:43
Sayı boncuğu, abaküs
dimdik durmak03:34:18
tam dik durumda olmak
Etene03:34:17
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
süslenmek03:32:52
Süslemek işine konu olmak
boyama03:32:50
Boyamak işi
kamyon03:32:36
Motorlu büyük yük taşıtı
geven03:32:34
Baklagillerden, çok yıllık, dikenli bir çalı; bazı türlerinden kitre denilen zamk çıkarılır, keven (Astragalus)
amenna03:32:24
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
bone03:32:14
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
beçene03:32:08
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
umursama03:32:02
Umursamak durumu
ütü03:31:44
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
pırıltı03:31:26
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
koygun03:31:22
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
ulaşmak03:31:19
Elde etmek, erişmek
epilog03:31:10
Bir eserin sonuç bölümü
betisiz03:31:09
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
AYNI03:31:04
Başkası değil, yine o
kertenkeleler03:30:30
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
yağcılık etmek03:29:37
bk. yağ çekmek
Opalin03:28:49
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
parasız03:27:56
Parası olmayan
Müttefik03:27:35
Bağlaşık
satır03:27:34
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
gölgeli resim03:27:07
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
izah etmek03:26:49
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
sebatkar03:26:03
Direşken, sebatlı
Manen03:25:52
İç varlık bakımından, manevî yönden, maddeten karşıtı
KROKİ03:25:52
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
teşrih03:25:43
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
tamir03:25:38
Onarma, onarım
trafikçi03:25:24
Trafik polisi
güneş doğmak03:25:16
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
istizah03:24:54
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
bahtsız03:24:23
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
ases03:24:10
Gece bekçisi
iyi etmek03:23:54
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
serzenişte bulunmak03:23:51
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
SEHVEN03:23:49
Yanlışlıkla
av kuşu03:23:21
Avlanılan kuş
aylaklık etmek03:23:08
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
edisyon03:23:01
Basım
yaralanma03:22:46
Yaralanmak işi
kasadar03:22:38
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
uzak doğu03:22:37
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
itaat etmek03:22:37
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
aktariye03:22:36
Aktarın sattığı şeyler
yağcı03:22:03
Yağ çıkaran veya satan kimse
paydaş03:21:48
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
kefe03:21:29
Terazi gözlerinden her biri
bakışım03:20:40
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
ALEMDAR03:20:24
Bayrağı veya sancağı taşıyan, bayraktar, sancaktar
gerekme03:20:14
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
ısıtma03:20:10
Isıtma işi, teshin
çoğu03:19:56
Çoğu zaman, çok defa
yazıcı03:19:48
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
limaki03:19:48
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
çiçek03:19:43
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
mülayim03:19:39
Uygun, hoş görülebilir