naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

ağırlanma00:46:33
Ağırlanmak işi
a, A00:46:18
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
cebire00:44:51
Kırık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri bezle kaplanan levha, süyek, koaptör
erinlik00:43:54
Erin olma durumu, bulûğ
orsa00:43:18
Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirmekte kullanılan, her iki taraftan yelkenin ortasına bağlanan ip
verim00:41:56
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
tercüme00:41:51
(dilden dile) Çevirme
sünepe00:41:23
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
RAPTİYE00:40:57
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
nitrik asit00:40:33
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
var saymak00:40:14
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
megaloman00:39:25
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
zambakgiller00:39:09
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
akson00:38:35
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
sembolik00:38:23
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
kurumlu00:38:22
Kurum (II) tutmuş olan
uygun gelmek00:38:11
yakışmak, yaraşmak
ihya00:37:57
(yeniden) Canlandırma, diriltme
suskun00:37:53
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
elem00:37:48
Acı, üzüntü, dert, keder
akşın00:37:35
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
os00:36:03
Osmiyum"un kısaltması
Cermen00:34:35
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
köken bilimsel00:33:48
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
delişmen00:30:28
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
kırpıntı00:29:02
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
Kalıntı00:28:53
Artıp kalan şey, bakiye
viran00:28:28
Yıkık, harap
engebe00:26:30
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
finalizm00:26:29
bk. erekçilik
masa tenisi00:26:24
Masa topu
liyakat00:26:23
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
meymenet00:25:50
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
anıştırma00:24:38
Anıştırmak işi
DEĞNEKÇİ00:24:04
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
illegal00:23:30
Yasa dışı, yasaya aykırı
takaza00:23:20
Azarlama, başa kakma, serzeniş
analoji00:23:08
Benzeşim, benzeşme
nilüfergiller00:22:44
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
tenha00:22:27
Yalnız,tek
fışkırık00:21:37
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
yamuk00:21:27
Bir yana doğru eğik olan
dok00:21:21
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
iskelet00:21:06
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
yazmak00:20:58
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
sıkıştırıcı00:20:42
Sıkıştırma işini yapan âlet
paralel00:20:15
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
takım erki00:19:52
Oligarşi
yüz yüze00:17:34
Karşı karşıya
inatçı00:17:02
Direngen, ayak direyici
celp00:15:22
Getirtme, kendi üzerine çekme
simgecilik00:14:53
Sembolizm
öğretim00:14:48
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
müflis00:14:31
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
kız vermek00:14:20
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
mugayeret00:14:16
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
iğne yapmak (veya vurmak)00:14:09
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
kitapsever00:13:36
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
tekzip00:12:40
Yalanlama
yadsımak00:12:37
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
sagu00:11:50
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
hissetme00:11:08
Hissetmek işi
geniş zaman00:11:01
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
anka00:10:35
Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka
havali00:10:05
Çevre, yöre, dolay
tipik00:09:52
Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
abrama00:09:12
Abramak işi, idare
devingen00:08:38
Hareketli, müteharrik
Millilik00:08:18
Millî olma durumu
mukaddem00:08:10
Önce gelen, önceki
incir00:08:09
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
rop00:08:06
Çoğu tek parça kadın giysisi
fırıldak gibi00:08:03
sürekli düşünce değiştiren, sözünden dönen (kimse)
tatmin00:07:33
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
kaydetme00:06:19
Kaydetmek işi
mahruti00:06:11
Konik
hindiba00:06:01
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
derinleştirme00:05:48
Derinleştirmek durumu, tamik
kana kan00:05:47
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
naziklik00:05:05
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
televizyon00:04:56
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
İdeal00:04:39
Ülkü, mefkûre
frekans00:04:37
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
EMRE MUHARRER SENET00:04:29
İçinde yazılı olan paranın gene onda yazılı kimseye veya onun göstereceği birine ödenmesi gereken buyruğa yazılı senet
münteha00:03:39
Son
samsun00:03:36
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
Yönetimsel00:02:53
Yönetimle ilgili, idarî
akmak00:02:44
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
Zihinsel00:02:19
Zihinle ilgili, zihnî
ailece00:01:42
Bütün aile birlikte
parsel00:01:18
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
gönül okşayıcı00:01:04
Hoşa giden
kafein00:00:39
Kahve ve çaydan elde edilen, hekimlikte kullanılan, uyarıcı niteliği olan bir madde
bas00:00:27
En kalın erkek sesi
dili tutuk00:00:24
Serbestçe, kolaylıkla konuşamayan
kusturucu00:00:18
Kusturan, kusmaya yol açan
uyruksuz23:59:55
Herhangi bir devletin uyruğunda olmayan
rant23:59:37
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
uyurgezerlik23:58:36
Uyurgezer olma durumu
kabalak23:57:46
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir tür başlık
ajan23:57:22
Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus
serdengeçti23:57:13
Fedaî
düven23:57:10
Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç, döven
loğusa humması23:56:53
Albastı
Nahiye23:56:48
Bucak
kuru meyve23:56:42
Yaş meyvenin kurutulmuşu
Allah rahmet eylesin23:56:04
ölüleri hayırla anmak için söylenir
feryat figan23:56:02
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
arkasından koşmak23:54:51
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
fatih23:53:38
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
teminat23:53:19
Garanti, güvence
muvafakat23:52:37
Uygun görme, onama, kabul etme
yönetmelik23:52:28
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
güreşçi23:51:52
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
Barınma23:50:39
Barınmak işi
protesto23:50:11
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
yumurta23:49:28
Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre
korunma23:49:02
Korunmak işi
transfer23:48:17
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
inisiyatif23:48:09
Öncecilik, üstünlük
lastik23:48:05
Kauçuktan yapılmış (şey)
Yiğitlik23:47:50
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
panel23:47:34
Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, toplu görüşme, açık oturum
çentik açmak23:47:05
çentik oluşturmak
eş yükselti23:45:56
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
mukabele23:45:29
Karşılık verme, karşılama, karşılık
metafizik23:45:28
Doğa ötesi, fizik ötesi
LATEKS23:45:18
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
Bangladeşli23:45:02
Bangladeş halkından olan kimse
hitabet23:44:54
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı