naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

kesif00:36:32
Yoğun
yer sıçanı00:36:10
Köstebek
ispanyol00:36:06
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
atomik00:35:52
Atomla ilgili olan
kefen00:35:49
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
kefir00:35:44
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
kefil00:35:41
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
bereleme00:35:22
Berelemek işi
mıknatıs00:35:10
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
natır00:35:03
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
mahkûmiyet00:35:00
Hüküm giymiş olma durumu
pirüpak00:34:41
Tertemiz, lekesiz
bilginlik00:34:35
Bilgin olma durumu
itaatli00:34:33
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
uymazlık00:34:13
Aykırılık, başkalık, mugayeret
taarruz00:34:11
Saldırı
cankurtaran00:34:02
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
nakız00:33:25
Bozma, çözme; kırma
perestişkâr00:33:17
Taparcasına seven, tapınan
kırçıl00:32:58
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
beğence00:32:58
Övücü tanıtma yazısı, takriz
seyek00:32:22
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
kenar semt00:32:14
bk. kenar mahalle
yorgunluk00:31:59
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
seçme00:31:31
Seçmek işi
ahval00:31:20
Durumlar, hâller, vaziyetler
gömgök00:31:03
Her yanı mavi, masmavi
yönelteç00:31:02
Direksiyon
salıverme00:30:53
Salıvermek işi
kasem00:30:46
Ant içme, yemin etme
leçek00:30:44
Baş örtüsü, yün atkı
islim00:30:36
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
ahenk00:30:30
Uyum
islam00:30:19
İslâmiyet
turizm00:30:14
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
iskan00:30:08
Yurtlandırma, yerleştirme
asfalt00:29:54
Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm
görüp gözetmek00:29:47
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
kıyıcılık etmek00:29:37
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
güneşlik00:29:35
Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç
engerek00:29:28
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
haber almak00:29:27
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
metanet00:28:57
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
metalik00:28:52
Madensel, madenle ilgili
lahuti00:28:49
İlâhî, Tanrısal
lahika00:28:38
Ek
bodoslama00:28:36
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
ambalâj yapmak00:28:30
(bir şeyi) bu gibi maddelerle paketlemek, sandıklamak
kalsiyum00:28:26
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
zatülcenp00:28:14
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
görmemişlik00:28:03
Görmemiş olma durumu veya görmemişçe davranış
sabık00:27:58
Geçen, önceki, eski
sabır00:27:55
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
kavim00:27:52
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
çift00:27:45
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
çile00:27:43
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
akyuvar00:27:27
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
çark00:27:10
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
kiliz00:26:42
Hasır otu, saz, kamış, kofa
parçalı00:25:42
Birden çok parçadan oluşmuş
nifak00:25:34
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
volontarizm00:25:29
İstenççilik
niteliksiz00:25:26
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
Etek00:25:21
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
Radon00:25:16
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
okyanus mavisi00:24:59
Koyu mavi
kol böreği00:24:51
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
koşu00:24:46
Koşarak yapılan yarış
salepgiller00:24:43
Güzel çiçekli, vanilya, orkide, venüsçarığı, salep gibi bitkileri kapsayan, tek çenelilerden bir familya
menfaat00:24:40
Yarar, çıkar, kâr, fayda
Ağırca00:24:25
Oldukça ağır
Lise00:24:02
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
Lobi00:23:57
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
İştiha00:23:54
İştah
trakunya00:23:32
bk. çarpan balığı
oligarşi00:22:24
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
Muvazene00:22:07
Denge
kenarlık00:21:42
Kenar bölümünü oluşturan şey
leopar00:21:34
Pars
sağlamak00:21:31
Elde etmek, sahip olmak
ananas00:20:59
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
kısa kafalı00:20:54
Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal
ananet00:20:54
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
anamal00:20:48
Sermaye, kapital
istemeye istemeye00:20:40
İstemeyerek, gönülsüzce
araklama00:20:15
Araklamak işi, çalma, aşırma
okapi00:20:05
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
gösterişçi00:20:03
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
açlık00:20:02
Aç olma durumu
mutabakat00:19:59
Uyuşma, anlaşma, itilâf
ciddiyet00:19:52
Ciddîlik, ağırbaşlılık
hikmet00:19:17
Bilgelik
hiç değilse (veya hiç olmazsa)00:18:46
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
fışkı00:18:40
Atgillerin taze dışkısı, tersi
şerefsiz00:18:28
Şereften yoksun olan, onursuz
almaş00:18:19
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
klas00:18:14
Sınıf
hitap00:18:03
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
isabet00:17:49
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
arjantin00:17:49
Büyük bira bardağı
muzip00:17:46
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
feyezan00:17:38
Taşma, taşkın, seylâp
diyalekt00:17:35
Lehçe
piç etmek00:17:30
yapayım derken bozmak, çıkmaza sokmak
emzikli00:16:27
Emziği olan
anlam bilimi00:16:00
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
Nazi00:15:35
Nazizm yanlısı (kimse)
ahududu00:15:20
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
söz00:15:19
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
yanlışlıkla00:15:05
Yanılarak, bilinmeyerek
Bacaksız00:14:42
Bacağı olmayan
önel00:14:31
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
zerre00:14:20
Çok küçük parçacık
zeval00:14:12
Yok olma, yok edilme
deterjan00:14:00
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
Hami00:12:42
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
keşke00:11:57
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
raca00:11:55
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
asık suratlı00:11:44
Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüşlü yüzü olan
otobüs00:11:35
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
illet00:11:28
Hastalık
ilmek00:11:22
İlmik
ponza00:11:22
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
rafine00:11:18
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
ast00:10:39
Alt
ebediyen00:10:19
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
batiskaf00:10:19
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
adaptasyon00:10:18
Uyarlama
arz00:10:17
Sunma
derebeyi00:09:52
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse