naif

1.İsimKendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

Son Arananlar

naif17:58:05
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
cevaz17:57:29
İzin, müsaade
Pastal17:57:22
Tütün yaprağı dizisi
Dereke17:57:15
Aşağı derece
lektör17:56:57
(üniversitede) Okutman
açık sözlü17:56:29
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
Sabi17:56:25
Küçük çocuk
Saha17:56:17
Alan
acınacak17:56:10
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
bunaklık17:55:45
Bunak olma durumu
kalker17:55:44
Kireç taşı
Sair17:55:37
Başka, öteki, diğer
feragat etmek17:54:56
hakkından vazgeçmek, el çekmek
sıçramak17:54:50
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
arzuhâl17:54:48
Dilekçe, istida
HARCIRAH17:54:41
Yolluk
yapmak17:54:39
iyilik veya kötülükte bulunmak
Meşin yuvarlak17:54:14
(futbolda) Top
itaat etmek17:54:04
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
icmal17:53:06
Özet, kısaltma
mekkareci17:53:01
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
AKINTILI17:52:55
Akıntısı olan, eğik, meyilli
Çarpık17:52:27
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
süet17:52:24
bk. podosüet
gülbahar17:52:18
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
aksaklık17:52:14
Aksak olma durumu
nükteci17:52:06
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
leçe17:51:45
Taşlı tarla
Sayı boncuğu17:51:40
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
ordinat17:51:35
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
çuka17:51:27
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
ressam17:51:22
Resim yapan sanatçı
araban17:50:56
Klâsik Türk müziğinde bir makam
tutarak17:50:39
Ruh hastalığı nöbeti
ümitli17:49:57
Umutlu
temizlenme17:49:56
Temizlenmek işi
festival17:49:29
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
etol17:49:26
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
konak17:49:12
Büyük ve gösterişli ev
gök bilimsel17:49:02
Gök bilimle ilgili, astronomik
sözün kısası17:48:53
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
yorulma17:48:48
Yorulmak (I, II) işi
kılık17:48:44
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
Mertebe17:48:36
Aşama, derece, rütbe
seher17:48:33
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
tecrübesiz17:48:28
Tecrübesi olmayan
otoban17:48:18
Otoyol
onur17:48:02
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
ciddiye almak17:47:34
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
eleştiri17:47:12
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
lüzumlu17:47:09
Gerek, gerekli, lâzım
hacimli17:47:08
Hacmi olan, oylumlu
dil bilimci17:47:00
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
klik17:46:53
Hizip
atgiller17:46:49
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
migren17:46:48
Yarım baş ağrısı
geçimli17:46:26
Çevresindekilerle iyi geçinen
SEKTE17:46:17
Durma, kesentiye uğrama, kesilme, durgu
Sezme17:46:16
Sezmek işi
virgül17:46:15
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
yürürlükten kaldırmak17:45:59
uygulanmaz duruma getirmek
kız vermek17:45:55
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
TAYYARE17:45:46
Uçak
tekçi17:45:37
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
çiğe17:45:28
Ceviz veya badem içi
iskambil17:45:12
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
Asla17:45:02
Hiçbir zaman, hiçbir biçimde
ailece17:45:00
Bütün aile birlikte
açıktan17:44:59
Bir yerin uzağından
sorumlu tutmak17:44:51
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
kuru erik17:44:51
Eriğin kurutulmuşu
kain17:44:27
Bulunan, olan
yazılı bildirim17:44:22
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
gönyeleme17:44:07
Gönyelemek işi
solüsyon17:44:00
Çözelti
güncel17:43:58
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
basınçölçer17:43:48
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
müşahhas17:43:43
Somut, konkre
salkım ağacı17:43:39
Akasya
töre dışıcılık17:43:11
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
aşırı17:43:04
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
zulüm17:42:58
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
sebat17:42:32
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
eş biçim17:42:08
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
kromatik17:42:07
Renklerle ilgili, renkser
hint kamışı17:41:56
Bambu
emniyet17:41:49
Güvenlik
hükümran17:41:40
Egemen
feribot17:41:21
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
ihtiraz17:41:15
Çekinme, sakınma
ığıl17:41:13
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
taksalı17:41:11
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
adetçe17:40:57
Sayı bakımından, sayıca
Kesit17:40:53
Bir şeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
iç evlilik17:40:35
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
bayram17:40:34
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
zulmetme17:40:33
Zulmetmek işi veya durumu
cevapsız17:40:20
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
yardımcılık17:40:17
Yardımcı olma durumu
kaşbastı17:40:13
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
tüylü17:40:13
Tüyü olan
vuruşma17:40:12
Vuruşmak işi
merkezi17:40:05
Merkezde olan, merkezi oluşturan
temsilci17:40:00
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
tam sayı17:39:57
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
mercan adası17:39:53
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
takla17:39:52
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
zabıta17:39:49
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
deniz kuvvetleri17:39:37
Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için kurulan askerî kuruluşlar
bağdaş17:39:33
Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi
esenleşme17:39:33
Esenleşmek işi, selâmlaşma
DEMİURGOS17:39:30
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
Derman17:39:29
Güç, takat, mecal
nefyetme17:39:19
Nefyetmek işi
niyaz17:39:05
Yalvarma, yakarma
GÜCÜMSEME17:39:00
Gücümsemek işi veya durumu
kült17:38:59
Tapma, tapınma
kurs17:38:57
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
uzunluk ölçüsü17:38:56
Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
bayağılık17:38:49
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
niyet17:38:46
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
meşk17:38:33
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
Gururlu17:38:25
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
bitme17:38:23
Bitmek işi
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)17:38:13
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
çığlık atmak (koparmak veya basmak)17:38:05
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
ısı yayımı17:37:49
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
ondüle17:37:38
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
arşın17:37:38
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
Barış17:37:33
Barışmak işi