muvaffak

1 Sıfat

Başarmış, başarılı (kimse)

Başarılmış, başarılı (iş)