muhayyile

1 İsim

Hayal etme gücü

Cümle 1: Muhayyile demek, uydurma gücü demekmiş. - Sait Faik Abasıyanık Cümle 2: O andan itibaren muhayyilesi çalışmaya başlamıştı. - A. H. Tanpınar