muhalefet

1 İsim

Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık

Karşı görüşte, tutumda olan kimseler topluluğu

Demokraside iktidarın dışında olan parti veya partiler