muhakeme

1 İsim

Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama

Bir konuyu zihinde iyice düşünüp inceleyerek karar verme, akıl süzgecinden geçirme, usa vurma, uslamlama

Cümle 1: Daima felsefe yapmağa hazır, kurulmuş bir makineye benzeyen ukalâ dimağım muhakemeye başladı. - Ö. Seyfettin

Bir sorunu çözmek için çıkar yol arama

Cümle 1: Güldüm, şu muhakemem ne garip münasebetsizlikti. - Ö. Seyfettin