muhakeme

1.İsimBirbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
Bir konuyu zihinde iyice düşünüp inceleyerek karar verme, akıl süzgecinden geçirme, usa vurma, uslamlama
Cümle 1: Daima felsefe yapmağa hazır, kurulmuş bir makineye benzeyen ukalâ dimağım muhakemeye başladı. - Ö. Seyfettin
Bir sorunu çözmek için çıkar yol arama
Cümle 1: Güldüm, şu muhakemem ne garip münasebetsizlikti. - Ö. Seyfettin

Son Arananlar

muhakeme07:15:17
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
halk adamı07:15:15
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
Pt07:15:09
Plâtin"in kısaltması
omaca07:15:08
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
Göre07:15:06
uygun, elverişli, için
gına07:14:59
Zenginlik, bolluk
alüminyum07:14:57
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
şov07:14:49
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
Panik07:14:47
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
umar07:14:45
Çare
Dil bilgisi07:14:43
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
derhal07:14:42
Hemen çabucak
KARIMA07:14:40
Karımak işi
Ahar07:14:39
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
RAYİHA07:14:38
Koku, güzel koku
Zorlayıcı07:14:36
Zorlayan, mücbir
inanç07:14:34
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
ermeni07:14:33
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
GIRTLAK07:14:33
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
dayanıklılık07:14:31
Dayanıklı olma durumu, metanet
çözümlenme07:14:29
Çözümlenmek işi
SARAY07:14:29
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
pervin07:14:28
Ülker yıldızı
Saha07:14:27
Alan
SİK07:14:25
Erkeklik organı
sivrilme07:14:23
Sivrilmek işi
BA07:14:21
Baryum"un kısaltması
şita07:14:19
Kış
takaddüm07:14:17
Önce gelme
ŞAHİT07:14:16
Tanık
kaypakça07:14:15
Biraz kaypak
tanıtıcı07:14:14
Tanıtma işini yapan, tanıtan
Aşure07:14:14
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
Düzey07:14:13
Bir yüzeyin veya bir noktanın nispî yüksekliği ve o yükseklikten geçtiği var sayılan düzlem, seviye
Esrarkeş07:14:12
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
etik07:14:12
Töre bilimi, ahlâk bilimi
Dergah07:14:10
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
basmak07:14:08
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
ATALET07:14:08
Tembellik
mayhoş07:14:06
Tadı şekerli ve az ekşi olan
İşsizlik07:14:04
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
mükafat07:14:04
Ödül
EMNİYET07:14:03
Güvenlik
Bellek yitimi07:14:02
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
ataşelik07:14:00
Ataşe olma durumu veya makamı
badi07:13:58
Ördek
Yapmak07:13:57
iyilik veya kötülükte bulunmak
Kamer07:13:55
Ay
mit07:13:53
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
itibarî07:13:51
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
duyarlık07:13:49
Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, hassasiyet
etkilenme07:13:47
Etkilenmek işi
dış işleri07:13:47
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
Mars07:13:45
Merih gezegeni, Sakıt
Sefih07:13:43
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
İstanbul efendisi07:13:43
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
doktrin07:13:41
Öğreti
krizolit07:13:40
Zebercet
bayi07:13:40
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
manevi07:13:39
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
hiçlik07:13:39
Hiç olma durumu
Yabancı07:13:38
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
bina07:13:37
Yapı
buhar kazanı07:13:36
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
ana kent07:13:35
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
Damla hastalığı07:13:34
Gut
İlan07:13:32
Duyuru
Riziko07:13:30
Zarara uğrama tehlikesi
kumul07:13:30
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
karın zarı iltihabı07:13:29
bk. karın zarı yangısı
ikram07:13:28
Konuğu ağırlama
gerçeklik07:13:28
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
kuş yuvası07:13:26
Kuşun içinde barındığı yer
komot07:13:26
Komodin
ticaret07:13:25
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
çaba göstermek07:13:23
bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak
Dara07:13:23
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
kalem kutusu07:13:20
İçinde kalem bulunan küçük kutu
pest07:13:19
Pes (II)
LOKAL07:13:17
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
ERBAP07:13:13
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
ÇABUCAK07:13:11
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
peren07:13:09
Ülker yıldızı
gazap07:13:07
Öfke, kızgınlık, hiddet
Ağabey07:13:06
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
tarator07:13:04
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
Sera07:13:02
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
ayrıksı07:13:00
Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik
istemeye istemeye07:12:58
İstemeyerek, gönülsüzce
ortakçı07:12:57
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
rubai07:12:55
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
gelin teli07:12:53
Gelinlerin başlarına takılan, parlak, uzun, ince gümüş tel
MUTASYON07:12:51
Değişinim
nısıf07:12:49
Yarı, yarım
destur07:12:47
İzin, müsaade
andaç07:12:45
Ajanda
gözü pek07:12:44
Korkusuz, yürekli, cesur
Hisse07:12:43
Pay
kavkı07:12:42
bk. kabuk
Arif07:12:40
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
Nemçe07:12:38
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
müsriflik07:12:36
Tutumsuzluk, savurganlık, israf
tasarruf07:12:34
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
okul07:12:32
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
Yığılmak07:12:30
Çok sayıda birikmek toplanmak
karanlık07:12:29
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
karanfilgiller07:12:27
İki çeneklilerden, örnek bitkisi karanfil olan, çöven, karamuk, sabun otu ve benzeri cinsleri içine alan bir familya
kof07:12:27
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
tamirat07:12:25
Onarım
uğut07:12:24
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
etkileme07:12:23
Etkilemek işi, tesir
mutluluk07:12:21
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
gElecek07:12:20
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
rastlantı07:12:18
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
kaldırım07:12:17
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
Romen rakamları07:12:16
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
Anlaşmalı07:12:14
Anlaşmaya dayanan
temas07:12:13
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
girişik bezeme07:12:11
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
KONİ07:12:09
Durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun çizdiği yüzey, mahrut
kimi07:12:07
Birtakımı, bazısı
şema07:12:05
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
uyanık07:12:03
Uyanmış, uyumamış
Mesnet07:11:59
Dayanak
salhane07:11:58
Kesim evi, kanara, mezbaha
Kesintisiz07:11:58
Aralıksız
bÜtÜnsel07:11:57
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
sınama07:11:56
Sınamak işi, deneme, tecrübe
Nahiye07:11:54
Bucak
tÖren07:11:53
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim