muazzam

1 Sıfat

Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman

Cümle 1: Muazzam, biraz da esrarlı, karanlık, eski bir konaktaydı. - H. E. Adıvar

Alışılmışın sınırlarını aşan

Güçlü, önemli

Cümle 1: Fakat muazzam hakikatlere karşı göz yumanlardan değilim. - A. Gündüz