mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

uza devim05:31:17
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
güvenilirlik05:31:08
Güvenilir olma durumu
tertemiz05:30:58
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
emiş05:30:39
Emmek işi veya biçimi
yetiştirmek05:30:37
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
doğma büyüme05:29:50
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
karaşın05:28:55
Esmer, sarışın karşımı
şor05:28:50
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
smaçör05:28:22
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
vasıta05:28:21
Araç
kuru fasulye05:28:21
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
peruk05:28:21
bk. peruka
Döküntü05:28:20
Dökülmüş, saçılmış şeyler
HİBE05:28:19
Bağışlama, bağış
solukluk05:28:16
Soluk olma durumu
ordubozan05:28:13
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
bolarma05:28:01
Bolarmak işi veya durumu
uçan top05:27:24
Voleybol
nazir05:27:16
Benzer, eş, örnek
sanat eseri05:27:09
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
burç05:26:29
Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı
bok05:26:23
Dışkı
Aldanmak05:26:23
Bir hileye, bir yalana kanmak
düşürüm05:26:11
Düşürmek işi veya durumu
evlatlık05:25:57
Evlât olma durumu
rotil05:24:26
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
prenses05:24:16
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
politikacılık05:23:11
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
sorgu yargıcı05:22:52
Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, müstantik
terme05:22:52
Bir tür yaban turpu
ara bozuculuk05:22:32
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
külliye05:21:58
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
itiyat05:21:54
Alışkanlık, huy
observatuvar05:21:38
Gözlem evi, rasathane
boylu boyunca05:21:29
Boyu uzanabildiği kadar, boyu uzunluğunca
mazoşizm05:21:27
Eziyet ve acı ile cinsel zevk alma eğilimi, özezerlik
vesikalık resim05:20:56
bk. vesikalık fotoğraf
mehtap05:19:22
Ay ışığı
peçete05:18:47
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
kısas05:17:09
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma
Utku05:16:42
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
müstaceliyet05:16:29
İvedilik
beraat etmek05:15:57
aklanmak, temize çıkmak
soğanlı05:15:56
İçinde soğan bulunan, içine soğan doğranmış olan, soğanla pişirilmiş olan
göğüs cerrahisi05:15:49
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
tedvin05:15:44
Derleme
Ültimatom05:15:36
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
dogmacılık05:15:34
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
kızak05:15:30
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
krater05:15:26
Yanardağ ağzı
daraban05:15:20
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
Timsal05:15:18
Sembol, örnek, simge
Domestik05:15:17
Evcil
asa05:15:14
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
öbürü05:15:08
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
Yakarma05:15:07
Yakarmak işi
müdafi05:14:16
Savunucu
y05:12:54
İtriyum"un kısaltması
diş05:12:49
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
sınav05:12:21
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
lan05:12:18
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
hasat05:11:20
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
kazein05:11:20
Sütte bulunan protein maddesi
perikart05:11:15
Kalbin üzerini saran zar
çokluk05:10:14
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
rokoko05:10:09
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
kurtulmak05:09:52
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
popo05:09:50
Kaba et, kıç
fazla05:09:32
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
poli05:08:14
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
ulak05:07:53
Haberci, haber veren kimse
ariza05:07:49
Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe
dut05:07:05
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
kızma05:07:01
Kızmak işi
kıpti05:06:59
Mısır halkından olan kimse
sarf05:06:21
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
taş bilimi05:06:17
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
inanmak05:06:00
Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek
ali05:05:58
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
sömestr05:05:10
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
varagele05:05:08
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
maymun05:04:41
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
hepsi05:03:44
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
asbest yünü05:03:39
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
gıyabında05:03:38
Kendi yokken, arkasından
örnekleme05:03:36
Örneklemek işi veya durumu
cennet kuşu05:03:16
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
ŞURA05:03:08
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
Üzüm05:03:05
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
uzo05:03:04
Yunan rakısı
yük arabası05:01:40
Yük taşıyan araba
arık05:01:10
Ark
umma05:00:55
Ummak durumu
gebre otugiller05:00:50
Gebre otu gibi bitkileri kapsayan familya
bunalmak05:00:45
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
yarı05:00:30
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
sema05:00:29
Gök, gökyüzü
havale05:00:27
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
ileti04:59:56
Bildirme yazısı, mesaj
canan04:59:44
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
far04:59:25
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
yayımcı04:59:13
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
bağdaşım04:59:05
Tutarlık, tutarlılık, insicam
zor04:59:03
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
ivinti04:58:55
Çabukluk, hız, sür"at
vuruş04:58:49
Vurmak işi veya biçimi
mukaddes04:58:43
Kutsal
meslekî04:58:40
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
ses04:57:45
Kulağın duyabildiği titreşim
tın04:57:17
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
yır04:56:04
Ezgi, türkü, nağme
çalışkan04:56:02
Çok çalışkan, çalışmayı seven, faal
akbalık04:55:37
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
isteklendirici04:55:27
İstek uyandıran, teşvikkâr
durum vaziyeti04:54:57
Görünüş
randıman04:53:12
Verim
ivecenlik04:52:25
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
yüzsüzce04:52:05
Utanmaz, sıkılmaz (bir biçimde)
elezerlik04:51:57
Sadizm
belirlenme04:51:46
Belirlenmek işi
aşırma04:51:42
Aşırmak işi
çok geçmeden04:50:13
kısa bir süre sonra
bakırcı04:50:05
Bakır işleyen veya bakır kap kacak satan kimse
koşul04:49:36
Şart
saya04:49:21
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
PARADİGMA04:49:05
Dizi
Mühresenk04:49:01
Alaca somaki, balgam taşı
açık olmak04:48:51
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
Hitam04:48:47
Son, bitim
Stronsiyum04:48:38
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr