mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

NAME17:01:35
Mektup
daralma17:01:34
Daralmak işi
reislik17:01:13
Başkanlık
mikos17:00:54
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
nalan16:59:54
İnleyici, inleyen
Ayakucu16:59:53
Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiği doğrultudaki alt yön
bulgu16:59:27
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
Yıkım16:58:49
Yıkmak işi
güvenirlik16:58:44
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
sura16:58:42
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
tapa16:58:34
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
nısıf16:58:30
Yarı, yarım
Bedir16:58:29
Dolunay, ayın on dördü
Bağımsız16:58:02
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
cengel16:58:01
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
yük arabası16:57:54
Yük taşıyan araba
eseme16:57:44
bk. mantık
realist16:57:44
Gerçekçi
Asker kaçağı16:57:34
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
sırt16:56:27
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
ahiretlik16:56:07
bk. ahretlik
sodyum16:55:52
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
oturak16:55:33
Oturulacak yer veya şey
yo16:55:31
Hayır
potasyum16:55:09
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
ONCA16:55:01
Ona göre, onun düşüncesince
şehremaneti16:54:30
Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahallî yönetim
metaloit16:54:10
Metalsi
engebe16:54:05
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
atfetmek16:53:55
Yöneltmek, çevirmek
nedim16:53:22
Arkadaş, yakın dost
model16:53:22
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
medar16:53:22
Dönence
hakça16:53:21
Doğrulukla
hissedar16:53:20
Hissesi olan, paydaş
SEVİNÇ16:53:10
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
Endam16:52:33
Vücut, beden, boy bos
SANDAL16:52:23
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
Sinek16:52:04
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
sıçan otu16:51:59
Arsenik
Balgam taşı16:51:44
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
miyaz16:51:37
Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk
dalamak16:50:59
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
kani16:50:59
Kanmış, inanmış
rotatif16:50:59
Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet basan bir tür basım makinesi
seyyah16:50:35
Gezgin, turist
EMTİA16:50:34
Mallar, satılacak şeyler
piryol16:50:02
Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati
telaş16:49:46
Herhangi bir sebeple acelecilik
Piyanocu16:49:34
Piyanoyu akort eden veya onaran kimse
flâvta16:49:32
Flüt
şaşırmak16:49:24
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
hara16:49:20
At üretilen çiftlik, aygır deposu
istinatgah16:49:18
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
Lavman16:49:01
Kalın bağırsağı anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama
el birliği etmek16:48:30
birlikte davranmak, dayanışmak
yalvaç16:48:30
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
meltem16:48:04
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
beslenme16:47:50
Beslenmek işi
tuş16:47:35
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
fitil16:47:31
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
HAMAM16:47:25
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
ÇAM16:46:52
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
MEMNU16:46:44
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
kimono16:46:28
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
BAĞLILIK16:45:35
Bağlı olma durumu, merbutiyet
kepenk16:45:33
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
dolandırıcılık16:45:32
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
ÇALIM16:45:25
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
takla böcekleri16:45:22
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
BASI16:45:16
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
MÜTAREKE16:44:30
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
gayrimüslim16:44:09
Müslüman olmayan
ilgisizlik16:43:38
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
işkil16:43:37
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
Muhasip16:43:34
Sayman, muhasebeci
faktör16:43:29
Etken, etmen
şerit metre16:42:57
Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
balçık16:42:34
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil
utçu16:41:40
Ut yapan veya satan kimse
destancı16:40:46
Destan yazan veya anlatan kimse
değer düşürümü16:40:43
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
yoğaltım16:40:36
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
ALET16:40:34
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
OKUYUCU16:40:05
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
Orkestra16:39:46
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
bitim16:39:31
Bitmek işi
afife16:39:31
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
kuruş16:38:29
Liranın yüzde biri değerinde Türk parası
formasyon16:38:28
Biçimlenme
puan16:38:28
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
çaba16:37:52
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
siyasî parti16:37:49
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
şerik16:37:33
Ortak
batıl inanç16:37:26
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
vasiyetname16:37:15
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
ilim16:36:46
Bilim
haşmet16:36:22
Görkem
zımbırtı16:36:04
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
HARMAN16:35:52
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
HİSTOLOJİ16:35:49
Doku bilimi
ayakta kalmak16:34:46
oturacak yer bulamamak
değerbilir16:34:45
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
İftar16:34:40
Oruç açma, oruç bozma
KAZİYE16:34:40
Önerme
külâh16:34:40
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
sebep16:34:39
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
tuhaflık16:34:33
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
Varsayımsal16:34:04
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
söz getirmek16:33:11
birinin eleştirilmesine sebep olmak, bir kimseye söz gelmesine yol açmak
birun16:32:56
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
yanmak16:32:28
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
müneccim16:32:21
Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog
Haber16:31:39
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
oy birliği16:31:39
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
asaleten atama16:31:38
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
KAHRAMANLIK16:31:38
Kahraman olma durumu
sahra16:31:32
Kır
sadistlik16:31:25
Sadist olma durumu
parasal16:31:14
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
kömür16:31:13
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
yardımcı olmak16:31:12
yardımda bulunmak
gemi iskeleti16:31:02
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
Döl16:30:46
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
toryum16:30:41
Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, 112,6 yoğunluğunda, 1700° C de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element. Kısaltması Th
pAtavatsız16:30:27
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
fakih16:30:23
Fıkıh bilgini
devretme16:30:08
Devretmek işi
ıtırlı16:29:58
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
bıyık16:29:56
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar