mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

mor ötesi07:47:13
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
sofra bezi07:47:12
Sofranın altına serilen yaygı
Kasınç07:47:12
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
KEPENEK07:47:10
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
YAPIT07:47:09
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
kargı07:47:09
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
kadınsı07:47:03
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
aplike07:47:03
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
uzaklık07:47:03
Uzak olma durumu, ıraklık
İdil07:47:03
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
Yönelme07:46:59
Yönelmek işi
satımlık07:46:57
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
Ağırlık07:46:54
Ağır olma durumu
Nesir07:46:54
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
çipura07:46:53
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
GAYE07:46:49
Amaç, hedef
aşağı almak07:46:47
devirmek, yıkmak
müntahip07:46:47
Seçmen
yansız07:46:43
Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bîtaraf
yer değiştirme07:46:41
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
kemik bilimi07:46:39
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
damla taş07:46:37
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
ÖVME07:46:36
Övmek işi, sena, medih
baytar07:46:36
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
sakız ağacı07:46:31
Antep fıstığıgillerden, kışın yaprak dökmeyen, meyvesi üzümsü ve yağlı, bodur bir ağaç (Pistacia lentiscus)
tulanî07:46:29
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
safi07:46:25
Katıksız, duru, temiz
üzüm çekirdeği07:46:19
Üzümün özünde bulunan çekirdek
lâlettayin07:46:18
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
benzeşmezlik07:46:18
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
asker kaçağı07:46:18
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
Horlama07:46:18
Horlamak işi (I) (II)
Figüratif07:46:18
Figürlü, figürcü
mira07:46:13
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
dünya ahret kardeşim olsun07:46:05
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
agâh07:46:03
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
seda07:46:02
Ses, sada
GÖZGÜ07:45:57
Ayna
BIKKINLIK07:45:53
Çok bıkmış olma durumu
mağrur07:45:51
Kurumlu, gururlu
Sak07:45:44
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
düşürüm07:45:43
Düşürmek işi veya durumu
sık07:45:38
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
keleş07:45:37
Yiğit, cesur, bahadır
ni07:45:37
Nikel"in kısaltması
kesintiye uğramak07:45:37
bir süre için durmak
karşılıklı yapraklar07:45:33
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
hakan07:45:29
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
kalem kutusu07:45:24
İçinde kalem bulunan küçük kutu
deniz yosunu07:45:23
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
anlamsız07:45:23
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
göğüs07:45:22
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
morina07:45:22
Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık (Gadus morrhua)
otak07:45:22
bk. otağ
sabıkalı07:45:21
Sabıkası olan
nan07:45:07
Ekmek
ÖĞRENCİ07:45:07
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
köken bilimci07:45:03
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
etiyopyalı07:45:00
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
fikir07:44:51
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
su kayağı07:44:44
Su üzerinde yapılan kayık sporu
geçimsizlik07:44:43
Geçimsiz olma durumu
biralık07:44:42
Bira yapmakta kullanılan
bölgesel07:44:40
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
azar07:44:38
Paylama
oyun kağıdı07:44:38
İskambil kâğıdı
kızıl07:44:38
Parlak kırmızı renk
lâvanta çiçeği07:44:32
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
tebliğ07:44:28
Bildirme, haber verme
deniz bilimi07:44:23
Ana deniz bilimi, oşinografi
DANA DERİSİ07:44:17
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
ağaç küpesi07:44:16
Hatmi
Patırtı07:44:13
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
natamam07:44:09
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
ÇAĞDAŞ07:44:03
Aynı çağda yaşayan, muasır
kayıtsız07:44:03
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
BÜTÜNSEL07:43:53
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
ŞUFA07:43:49
Ön alım
inak07:43:44
Dogma
YANKI07:43:43
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
turist07:43:40
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
MALİ07:43:28
Mal ve para ile ilgili, parasal
ak yel07:43:21
Güneyden esen rüzgâr, lodos
uygun görmek07:43:16
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
mart07:43:09
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
diyapozitif07:43:08
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
yüzme07:43:08
Yüzmek (I, II) işi
Muhafazakar07:43:07
Tutucu
lânet07:43:07
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
Değişim07:43:03
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
gabi07:43:03
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
mesafe07:43:01
Ara, uzaklık
gemi enkazı07:43:00
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
LANDO07:42:58
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
genellikle07:42:55
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
tekinsiz07:42:55
Tekin olmayan, uğursuz
düşünce07:42:44
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
gönül bağı07:42:42
Sevgi bağı, duygusal ilişki
kürevi07:42:38
Küresel, toparlak
hademe07:42:37
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
sataşma07:42:34
Sataşmak işi
ben07:42:33
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
GÖNÜL ERİ07:42:33
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
DOĞRU07:42:29
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
revir07:42:26
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
Muharrir07:42:24
Yazar
aşık olmak07:42:21
sevmek, tutulmak
kızıl ötesi07:42:21
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
nişasta07:42:19
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
tereddüt07:42:19
Kararsızlık, duraksama
bel kemeri07:42:10
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
AKI07:42:09
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
Öküzgözü07:42:09
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
yuvgulama07:42:08
Yuvgulamak işi
gIrtlak07:42:05
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
zat07:42:05
Kimse, kişi
kışla07:42:01
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
GECİKME07:42:01
Gecikmek işi, teehhür, rötar
Yabancı07:42:01
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
mukayese07:41:54
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
Kaymakam07:41:54
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
istikamet07:41:53
Doğrultu, yön
sırlı07:41:48
Sır sürülmüş, sırı olan
karizmatik07:41:43
Büyüleyici, etkileyici
çöküntü hendeği07:41:38
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
Sayı boncuğu07:41:37
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
Fars07:41:33
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
satın07:41:33
"Fiyatını vererek bir şey almak" anlamında kullanılan satın almak deyiminde geçer
etol07:41:32
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
yalamuk07:41:29
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk