mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

mayın21:55:34
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
kinli21:55:30
Öç almak isteyen, kin tutan
alış veriş21:55:03
Alım satım işi
hazine21:54:21
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
sallanmak21:54:21
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
hırdavatçı21:54:19
Hırdavat satan kimse, nalbur
pastel21:54:17
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
bumbar21:54:14
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
Emirlik21:54:10
Emir (II) olma durumu
tümür21:54:10
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
bisturi21:53:48
Neşter
izafiye21:53:47
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
korkusuz21:53:38
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
örf21:53:21
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
konuk21:53:20
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
ekvator21:53:17
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
açma21:53:08
Açmak işi
hizaya getirmek21:52:56
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
devasa21:52:42
Dev gibi, çok büyük
uzo21:52:30
Yunan rakısı
şoför21:52:21
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
artma21:51:55
Artmak işi
rayiç fiyat21:51:28
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
kozalak21:51:20
Koza
ikiz21:51:17
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
isabet21:50:55
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
hizmetli21:50:50
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
Ayılmak21:50:47
Aklı başına gelip gerçeği görmek
diyalekt21:50:44
Lehçe
kelam21:50:40
Söz
klinik21:50:39
Hasta bakılan yer
mırra21:50:24
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
dizge21:50:17
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
zerre21:50:03
Çok küçük parçacık
zevat21:49:57
Kişiler, zatlar
ilham kaynağı21:49:49
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
İlahe21:49:40
Tanrıça
asorti21:49:39
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
kaderci21:49:32
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
kana21:49:00
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
jargon21:48:28
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
isale21:48:22
Akıtma
salisen21:48:19
Üçüncü olarak
adamotu21:48:03
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
ki21:47:59
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
tedavül21:47:59
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
rüsup21:47:54
Tortu, çökel, çökelti
bozgun21:47:51
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
kahramanlık21:47:33
Kahraman olma durumu
ötücü kuşlar21:47:29
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
düzenleme21:47:29
Düzenlemek işi
hiddetli21:47:28
Kızgın, öfkeli
muhteris21:46:57
Hırslı
çalışılma21:46:22
Çalışılmak işi
kanaatkar21:45:52
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
piyade21:45:43
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
karabatak21:45:14
Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax)
meziyet21:45:11
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
mikoz21:45:01
Mantar
tabure21:44:49
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
Sefaret21:44:21
Elçilik, sefarethane
anilin21:44:14
Benzenden türeyen bir amin
mükellefiyet21:43:47
Yüküm, yükümlülük
süreğen21:43:44
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
mugayeret21:43:09
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
atlet21:42:59
Atletizmle uğraşan kimse
Ölçülü21:42:46
Ölçüsü alınmış, ölçülmüş
bağır21:42:30
Göğüs
klor21:42:19
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
tutarık21:41:59
bk. tutarak
sirayet21:41:56
(hastalık) Geçme, bulaşma
çok geçmeden21:41:52
kısa bir süre sonra
murdar21:41:49
Kirli, pis
besi21:41:38
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
karsak21:41:34
Köpekgillerden, soluk kahve rengi, karnı beyaz tüylü, kısa kulaklı, postundan kürk yapılan bir memeli türü (Vulpes corsac)
grafit21:41:34
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
Torunlar21:41:33
sonraki döller, kuşaklar
durağan21:41:33
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
delk21:41:27
Ovma, ovuşturma
simgesel21:41:25
Sembolik
rahatlama21:41:14
Rahatlamak işi
TULUMBA21:40:59
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
kıymetlilik21:40:53
Değerlilik
arı21:40:24
Temiz, münezzeh
kavara21:40:03
Balı alınmış petek
döşek21:39:50
Yatak
vaki21:39:16
Olan, olmuş
seyyare21:39:12
Gezegen
fiziksel21:39:09
Fizikle ilgili olan
melamet21:38:57
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
damıtmak21:38:48
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
yeke21:38:41
Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
yarma21:38:38
Yarmak işi
mukim21:38:35
(bir yerde, bir evde) Oturan, eğleşen, ikamet eden
öfkeli21:38:23
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
feyyaz21:37:54
Çok verimli, gür
Göçmen21:37:48
Kendi ülkesinden ayrılarak, yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir
salgı21:37:42
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
solocu21:37:39
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
makferlan21:37:30
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto
tulûat21:37:17
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
AYAKTAŞ21:37:14
Arkadaş, yoldaş; hempa
ayaklanma21:37:02
Ayaklanmak işi
mübarek21:36:55
Verimli, bereketli
NEŞİDE21:36:27
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
sıçan otu21:36:23
Arsenik
nuhuset21:36:21
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, kötü, berbat
yaşlanmak21:36:17
ladin21:36:09
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
araklama21:36:02
Araklamak işi, çalma, aşırma
yayılmacılık21:35:49
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
pabucunu eline vermek21:35:35
kovmak
ufunet21:35:26
Pis koku
PROSTAT21:35:19
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
Münebbih21:35:16
Uyarıcı
Yönetici21:35:15
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
öğütme21:35:11
Öğütmek işi
imik21:35:07
Boğaz, gırtlak
talan21:34:45
Yağma, çapul
taife21:34:39
bk. tayfa
uzaklaşmak21:34:17
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
KUNDA21:33:36
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
kokuşuk21:33:23
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
of21:33:22
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
bıçak21:33:01
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
rastgele21:32:30
Herhangi bir, gelişigüzel
Gagavuz21:32:24
Büyük çoğunluğu Moldovo"da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna"da oturan Ortodoks Türk halkı veya halktan olan kimse
özlük21:32:24
Bir şeyin durumu, mahiyet
konvansiyonel21:32:24
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
uzunlamasına21:32:15
Uzunluğuna