mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

mor ötesi23:20:54
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
egemen23:20:34
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
mamelek23:20:14
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
kakavan23:20:10
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
emir cümlesi23:17:53
Yüklemi emir kavramı veren cümle
muhteviyat23:17:53
İçindekiler
zaman dizini23:17:51
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
TABU23:16:22
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
düşünmek23:15:15
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
korsan23:14:23
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
Musiki23:14:17
Müzik
peri bacası23:13:19
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
bilmeden23:12:37
bilmeyerek
demokrat23:12:33
Demokrasi yanlısı
yarış arabası23:12:08
Yarışa katılan araba
gönül hoşluğu23:10:49
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
yüz kızartıcı suç23:10:48
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
asonans23:10:38
Yarım kafiye, her dizenin sonunda gelen, aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama şeklinde uyak
MÜTEREDDİT23:10:19
Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli kimse
zamane23:10:04
Çağ, devir
yuvalama23:10:02
Yuvalamak işi
hidrosiyanik23:09:57
Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)
KROKİ23:09:56
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
eğitici23:09:31
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
aşı23:08:32
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
ZAR23:08:23
İnce perde veya örtü
omnivor23:08:21
Hem et hem ot ile beslenen canlı
eşarp23:08:19
Baş örtüsü
üre23:08:03
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
riya23:08:02
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
ufunet23:07:36
Pis koku
Mühresenk23:07:27
Alaca somaki, balgam taşı
sızlanma23:07:13
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
karışmak23:07:09
Engellemek, araya girmek; müdahale etmek
dalgalı akım üreteci23:07:08
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
şakadan23:07:02
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
avlanma23:06:37
Avlanmak işi
Bildirme23:06:31
Bildirmek işi, beyan
kürdi23:06:21
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
minimal23:06:16
Minimum
ateşin23:05:59
Ateşli, coşkun
mililitre23:05:52
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
üzücü23:05:45
Üzüntü veren
tütün balığı23:05:41
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
spor23:05:41
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
kındıra23:05:39
Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu
önde gelmek23:05:38
önemli durumda olmak
akabe23:05:27
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
nardin23:05:15
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
anasır23:05:11
Unsurlar, ögeler
materyal23:05:06
Malzeme, gereç
inançsızlık23:04:49
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
ge23:04:22
Germanyum"un kısaltması
miyaz23:04:15
Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk
yansıtıcı23:04:09
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
eğilimli23:04:01
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
hempa23:03:11
Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, omuzdaş
hakçası23:03:11
Doğrusu, doğru olanı
ekser23:02:53
Büyük çivi, enser
DİZİN23:02:47
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
imal etmek23:02:46
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
Çise23:02:42
İnce yağmur, çisenti
Taam23:02:31
Yemek, yiyecek
hellim23:02:24
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
kayırtma23:02:22
Kayırtmak işi
Kıymet23:02:05
Değer
mürur23:01:58
Geçme, bir taraftan girip diğer taraftan çıkma
pu23:01:49
Plütonyum"un kısaltması
ökleme23:01:39
Küçük işletmelerde, hayvanların yere çakılan bir kazığa uzun bir iple bağlanarak belirli bir daire içerisinde otlamalarına izin verilen ve bu alandaki yem tamamen otlandıktan sonra kazığın yeri değiştirilmek suretiyle devam edilen bir otlatma sistemi
yeğen23:01:18
Birine göre kardeşinin çocuğu
koşucu23:00:58
Koşuya katılan yarışçı
yatkınlık23:00:37
Yatkın olma durumu
seyrekleşme23:00:37
Seyrekleşmek durumu
çabucacık23:00:36
Çabucak, sür"atle
KALLEŞ23:00:34
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
kılık23:00:29
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
kitle23:00:25
İnsan topluluğu
açma23:00:18
Açmak işi
açığa çıkarmak23:00:15
işinden çıkarmak
Kanuni23:00:13
Yasaya uygun, yasal, yasalı
hab23:00:11
Uyku
ağaç mantarı23:00:03
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
bul22:59:56
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
başlıklı22:59:48
Başlığı olan
MÜLGA22:59:37
Varlığı kaldırılan, kapatılan
geri zekâlı22:59:25
Zekâ düzeyi gelişmemiş
başkalaşım22:59:18
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm
mütemayiz22:59:10
Kendini gösteren, sivrilen
Evcil22:59:07
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
gayrimüslim22:58:58
Müslüman olmayan
örtmek22:58:54
Kapamak
sayıca22:58:52
Sayı bakımından, adetçe
uyuşuk22:58:49
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
fütürizm22:58:38
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
şen22:58:31
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
köstebek22:58:20
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
Bektaşî22:58:17
Hacı Bektaş Veli"nin tarikatına girmiş olan kimse
yıldız bilimci22:58:14
Yıldız bilimi ile uğraşan kimse, astronom
bel kemeri22:58:11
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
asık22:58:09
Somurtkan
memorandum22:58:09
Muhtıra, nota
sıçan otu22:58:05
Arsenik
ezİk22:58:03
Ezilmiş veya yassılmış
tavan aralığı22:58:02
bk. tavan arası
istiklâl22:58:01
Bağımsızlık
taş basmacı22:57:59
Taş basması ile uğraşan kimse
tahmin22:57:58
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
kalıtçı22:57:57
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
Bağlam22:57:54
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
sepetçi söğüdü22:57:51
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
yanılmak22:57:49
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
çabukluk22:57:45
Çabuk olma durumu hız, sür"at
orantılı22:57:44
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
yalvarış yakarış22:57:38
Çok yalvarma, bin bir rica
devletleştirme22:57:32
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
Fiil22:57:31
İş, davranış
hünnap22:57:20
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
vurma çalgılar22:57:16
Davul, zil, timbal, tef gibi vurularak çalınan çalgılar
Horlama22:57:13
Horlamak işi (I) (II)
temsili22:57:12
Bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili
idmansız22:57:09
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
şafak22:57:07
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
ilahiyatçı22:57:07
Tanrı bilimci, teolog
kafiyesiz22:57:01
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
mahfel22:56:58
bk. mahfil
Enfiye22:56:46
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
çok ortaklı22:56:37
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
bombalama22:56:34
Bombalamak işi
pekent22:56:33
Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel
geometri22:56:31
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese