mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

kolektif06:59:27
Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan
uskur06:59:23
Pervane
seyretmek06:58:34
Bir olaya karışmadan bakmak
Kızılderili06:58:25
Amerika yerlilerine verilen ad
usare06:58:16
Öz su
deneyci06:58:01
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
yarılma06:57:55
Yarılmak işi
basınçölçer06:57:43
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
cıva06:57:08
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
kaban06:57:04
Dik yokuş
kadem06:56:34
Ayak, adım
kadar06:56:23
Büyüklüğünde, genişliğinde
yetkilendirme06:56:10
Yetkilendirmek işi veya durumu
travers06:56:06
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
kinin sülfatı06:56:05
Kinin
filmci06:56:00
Sinemacı
alfabetik katalog06:55:40
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
saklanma06:55:14
Saklanmak işi
ortakçı06:54:40
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
çeri06:54:31
Asker
inadı tutmak06:53:48
çok direnmek
itimat etmek06:53:05
güvenmek
reddetmek06:53:02
(aileden olan birini) Aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
çapa06:52:59
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
temas06:52:58
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
şoför06:52:31
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
diğer06:52:22
Başka, özge, öteki, öbür
talebe06:52:18
Öğrenci
Hutbe06:50:45
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
çin gülü06:50:12
bk. kamelya
ayrıcalıklı06:48:51
Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı
misal06:48:35
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
kâğıt06:47:57
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
milel06:47:52
Milletler, uluslar
milis06:47:31
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
gerginlik06:47:11
Gergin olma durumu
denetleme06:47:07
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
şamama06:46:50
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
memişhane06:46:35
Ayak yolu, abdesthane
şamdan06:46:24
Üzerine mum yerleştirilen destek
fermene06:46:12
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
tufan06:45:59
Nuh Peygamber zamanında yağdığı ve bütün dünyayı su baskını altında bıraktığı anlatılan şiddetli yağmur
lodos06:45:59
Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel
mutasavvıf06:44:44
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
hoşlaşma06:44:42
Hoşlaşmak durumu
katran06:43:39
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
kaybolmak06:43:26
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
tiz06:43:13
İnce, keskin (ses)
müştereken06:42:19
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
gaddar06:42:05
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
Ararot06:41:36
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
kusturucu06:40:49
Kusturan, kusmaya yol açan
karavaş06:39:36
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
ajitasyon06:38:29
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
birleşim06:37:43
Birleşmek işi
ya devlet başa ya kuzgun leşe06:37:35
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
enek06:37:17
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
enli06:37:04
Eni büyük olan, geniş
emen06:36:56
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
elan06:36:43
Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha
elik06:36:34
Dağ keçisi, yaban keçisi
elit06:36:30
Seçkin
dev06:36:14
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
zirai06:35:32
Tarımla ilgili, tarımsal
tanzim06:35:16
Sıraya koyma, sıralama
küşat06:34:33
Açma, açılış
çapraşık06:34:29
Karışık, dolaşık
kelime vurgusu06:34:16
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
kurma06:34:04
Kurmak işi
nitrojen06:34:03
Azotun başka bir adı
VARAN06:33:50
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
dığan06:33:07
Yağ tavası
kinetik06:32:23
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
kanepe06:32:10
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
biber06:31:40
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
benzen06:31:36
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
müstehase06:31:05
Fosil, taşıl
bankaya yatırmak06:30:30
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
gizemsel06:29:47
Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik
kıpırdak06:29:42
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
proleter06:28:16
Çalışan, emekçi
satranç06:27:49
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
siperlik06:27:35
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
akbaba06:26:56
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
armonika06:26:51
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
lümen06:26:39
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
ekinoks06:26:39
Gün gece eşitliği
yatılı06:26:38
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
metro06:26:19
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
arifane06:26:19
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
Kurulu06:26:17
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
rampa06:26:00
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
idari06:25:27
Yönetimle ilgili, yönetimsel
rafya06:25:19
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
cariyeniz (veya cariyeleri)06:25:10
eskiden, söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlar tarafından "ben" zamiri yerine kullanılırdı
tekabül06:25:06
Karşılıklı olma, karşılama
börtme06:24:10
Börtmek işi
rayba06:24:01
Pürüzalır
yolculuk06:23:29
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
budama06:22:46
Budamak işi
akli06:22:42
Akılla ilgili, akla dayanan
akit06:22:33
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
aksi06:22:24
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
yıkık dökük06:22:14
Harabe, eski
çözücü06:22:13
Çözmek işini yapan
Tartımlı06:21:40
bk. dizemli
şaşırma06:20:52
Şaşırmak işi
Uymaz06:20:48
Aykırı, başka türlü, mugayir
kolan06:20:02
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
komut06:19:58
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
koket06:19:31
Yosma
Tosun06:17:53
Burulmuş erkek dana
çerçeve06:17:22
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
şule06:17:12
Alev, yalım
aşağılanmak06:17:05
Aşağı duruma düşürülmek
kuyumcu06:16:48
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
cerrahi06:16:22
Cerrahlıkla ilgili
payanda06:15:06
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
lezyon06:15:02
bk. doku bozukluğu
informatik06:14:47
Bilişim
nüfus bilimi06:14:21
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
zorluk06:14:03
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
ora06:14:01
O yer
yüzgeç06:13:58
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
oyalamak06:13:29
Vakit kazanmak için aldatmak
izole06:13:02
Yalıtılmış, tecrit edilmiş
yararlık06:13:01
Yararlı çalışma
esaret06:12:52
Kölelik, tutsaklık, esirlik
esasen06:12:43
Başından, temelinden, kökeninden
nakzetmek06:11:48
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek