mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

Anlaşmalı01:05:10
Anlaşmaya dayanan
Espri01:04:10
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
ahbaplık01:03:47
Ahbap olma durumu, ünsiyet
kefaret01:03:28
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
perçem01:03:24
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
fiili01:03:12
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
Avusturyalı01:02:36
Avusturya kökenli olan (kimse)
arzuhâlci01:02:24
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
dayanma01:02:16
Dayanmak işi
merak01:02:13
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
killi01:02:05
İçinde kil bulunan
Acelecilik01:01:49
Aceleci olma durumu, ivecenlik
lamel01:01:35
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
ferment01:01:02
Maya, enzim
uygur01:00:46
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
vezirlik01:00:23
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
müsekkin01:00:16
Yatıştırıcı
lekelenme01:00:12
Lekelenmek işi
gril00:59:49
Izgara
kürevi00:59:37
Küresel, toparlak
Ekleme00:59:30
Eklemek işi
TARIK00:59:22
Sabah yıldızı, Venüs
gale00:59:06
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
uyarlaç00:59:02
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
tatlı su kefali00:58:54
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
GROSA00:58:52
On iki düzine
Armut kurusu00:58:40
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
tanrısızlık00:58:36
Tanrısız olma durumu
Haydut00:58:32
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
gaflet00:58:16
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık
otlak00:57:47
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
konjonktür00:57:45
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
KARAKAŞ00:57:29
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
fire00:57:03
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
çerkez00:56:32
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
tükürüğünü yutmak00:56:28
imrenip ağzı sulanmak
Saraka00:56:24
Alay, istihza
afgan00:56:12
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
daltonizm00:55:49
Renk körlüğü
SAPLAMA00:55:02
Saplamak işi
terbiyum00:54:05
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
Ferah00:53:34
Bol, geniş
havlı00:53:26
Havı olan
geçmiş00:52:55
Geçmek işini yapmış
epeyce00:52:48
Oldukça, bir hayli
Erkek00:52:40
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
fettane00:52:29
Cilveli, gönül alıcı (kadın)
Mal varlığı00:52:28
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)00:52:19
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
sarık00:52:12
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
kayıtsız00:52:04
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
sürdürümcü00:51:25
bk. abone
fototaktizm00:51:13
Işığa göçüm
arpa suyu00:51:06
Bira
İNATÇI00:50:54
Direngen, ayak direyici
manikür00:50:50
Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı
Söyleme00:50:38
Söylemek işi
yaban turpu00:50:33
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
TATLI00:50:26
Şeker tadında olan
tirhandil00:49:03
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
mavikantaron00:49:00
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
kaymakam00:48:59
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
özdeş00:48:51
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
hektar00:48:47
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
sofra bezi00:48:39
Sofranın altına serilen yaygı
vapur00:48:35
Su buharı gücüyle çalışan gemi
geceleme00:48:24
Gecelemek işi
Ayrılış00:48:00
Ayrılmak işi veya biçimi
meyane00:47:37
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
KARIŞIKLIK00:47:13
Karışık olma durumu, teşevvüş
nadiren00:47:05
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
Maral00:46:46
Dişi geyik, meral
mutasavvıf00:46:22
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
gizlemek00:45:55
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
Eskimo00:45:43
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
Konson00:45:39
Ünsüz
yerleşke00:45:12
Kampus
mavera00:44:52
Öte
mesafe00:44:24
Ara, uzaklık
lekelemek00:44:20
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
kilise00:44:00
Hristiyan tapınağı
karşı sav00:43:48
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
pintilik00:43:40
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
vakar00:43:24
Ağırbaşlılık
boyna00:43:04
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek
cihet00:41:20
Yön, yan, taraf
kopuntu00:41:10
Kopmuş parça, diaspora
iğreti00:41:08
bk. eğreti
Horlama00:41:00
Horlamak işi (I) (II)
mühürcü00:40:56
Mühür kazıyan kimse
trake00:40:44
Soluk borusu
trata00:40:40
Torbalı balık ağı
Duygusal00:40:36
Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî
piramidal00:40:12
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
şirinlik00:39:52
Şirin olma durumu, sevimlilik
gezi00:39:36
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
katalpa00:39:32
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
katalog00:39:28
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
tastamam00:38:49
Çok uygun, tıpatıp
OLANAK00:38:02
Yararlanılan uygun şart, imkân
kamuoyu00:37:58
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
bateri00:36:52
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul
malgama00:36:13
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
ekli00:35:50
Eklenmiş olan, eki olan
ehli00:35:42
Evcil
CEREYANLI00:35:41
Akıntılı
enek00:35:26
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
karfiçe00:35:09
Orta boy demir çivi
lahmacun00:35:02
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
kompozisyon00:34:46
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
KEPENK00:34:38
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
meşgale00:34:16
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
erik00:34:08
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
erke00:34:00
Enerji
koleksiyoncu00:33:17
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
sokulgan00:33:10
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
hafifseme00:33:02
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
mukayese00:32:22
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
kaideci00:32:14
Kurallara bağlı, kuralcı
olağanüstü00:32:10
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
Aşk olsun00:31:47
"Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildirir
metafizik00:31:37
Doğa ötesi, fizik ötesi
Hristiyan00:31:20
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
çapullama00:31:01
Çapullamak işi
yani00:30:53
Sözün kısası, doğrusu
yaka00:30:49
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
stalaktit00:30:17
Sarkıt
safir00:29:52
Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut
sadme00:29:48
Çarpışma, tokuşma, vurma
sepicilik00:29:29
Sepicinin işi, tabaklık, debagat