mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

mor ötesi16:41:34
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
köy muhtarı16:41:18
Köyü idare eden kimse, mutar
kinetik16:41:01
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
uzluk16:40:59
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
Parazit16:40:59
Asalak
GÜDÜ16:40:48
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
BERİL16:40:43
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
güdüm16:40:38
Yönetmek işi, idare
İnhisar16:40:02
Tekel
dragon16:39:52
Ejderha
aldatıcı16:39:48
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
elveda16:39:38
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
Orta16:39:31
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
yükselteç16:39:30
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
üstüne oturmak16:38:35
bk. üzerine oturmak
kaza16:38:34
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
MANİFATURACI16:38:31
Manifatura eşyası satan kimse
cibilliyet16:38:30
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
edinme16:38:22
Edinmek işi, kazanma, iktisap
nar çiçeği16:38:05
Parlak kırmızı renk
teçhiz16:38:00
Donatma, donatım
misak16:37:50
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
Sezme16:37:34
Sezmek işi
ikna16:37:13
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
TECİL16:37:02
Erteleme
taife16:36:28
bk. tayfa
ihtiraz16:36:27
Çekinme, sakınma
porno16:36:25
Pornografik sözünün kısaltılmışı
kurutma kabı16:36:03
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
üçgen16:35:53
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
FABRİKA16:35:39
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
şifa16:34:42
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
samsa16:34:37
Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı
Karabasan16:34:35
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
ırkçılık16:34:35
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
necat16:34:22
Kurtuluş
sakıncasız16:34:06
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
kıyı16:33:48
Kara ile suyun birleştiği yer
vardiya16:33:35
Gemilerde beklenen nöbet
fena16:33:33
İyi nitelikte olmayan, kötü
kıymet16:33:26
Değer
nehir16:33:26
Irmak
denli16:33:21
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
Özürlü16:33:14
Özrü olan
palanga16:32:29
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
GEÇMİŞ16:32:22
Geçmek işini yapmış
Düzenli16:31:44
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
Ayak topu16:31:44
Futbol
fiske16:31:22
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
ekalliyet16:31:19
Azınlık
yürek çarpıntısı16:31:15
Yüreğin sık ve hızlı vurması
fizik16:31:00
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
şırak16:30:56
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
ırgat16:30:55
Tarım işçisi, rençber
resimsi16:30:45
Resme özgü olan, resme benzeyen
gözaltına almak16:30:45
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
ağsı16:30:35
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
TALYUM16:30:32
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
öbek16:30:25
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
kavuşmak16:30:21
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
Oranla16:30:15
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
gizlicilik16:30:06
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
yaylı araba16:29:36
Yaylı
Minkale16:29:25
İletki
şeytan16:29:18
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
kalıt16:29:10
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
ÜSKÜRE16:29:00
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
inadına16:29:00
Terslik olsun diye
AVUÇ16:29:00
Elin iç tarafı
dağcılık16:28:57
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
salıverilme16:28:56
Salıverilmek işi
köşe taşı16:28:48
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
köşe başı16:28:45
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
kerevet16:28:44
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
müze16:28:36
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
aykırı düşmek16:28:24
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
ölçülülük16:28:21
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
kayın valide16:28:15
Kaynana
umutsuz16:28:04
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
iktidarsızlık16:27:52
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
söz dizimi16:27:49
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
tarafsızlık16:27:17
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
sepilenme16:27:16
Sepilenmek işi
hırslı16:27:13
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
basübadelmevt16:27:13
Ölümden sonra dirilme
US16:27:12
Akıl
hırs16:27:08
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
henüz16:26:58
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
tarihî tiyatro16:26:56
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
tahra16:26:55
Bir tür eğri budama bıçağı
redif16:26:54
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
kandırmak16:26:53
Aldatmak
seren16:26:25
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
mevta16:26:05
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
miladi16:25:55
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
iltimaslı16:25:36
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
TAKILGAN16:25:35
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
kıraç16:25:35
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
kantarı belinde16:25:27
gözü açık, aldatılmaz
ZAĞLI16:24:54
Kılağılı
eğleşme16:24:34
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
saparna16:24:33
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
aşağı düşmek16:24:23
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
keşşaf16:24:14
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
Şarkı söylemek16:23:37
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
Soyluluk16:23:35
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
sakar16:23:09
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
otomobil16:23:03
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
kefaleten16:22:40
Kefalet yoluyla
taaccüp16:22:40
Şaşma
otolit16:22:38
bk. işitme taşı
nihale16:22:18
Sofrada kullanılan sahan altlığı
takaza16:22:18
Azarlama, başa kakma, serzeniş
İri16:22:04
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
İplik16:22:01
Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb.dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri
krizolit16:21:47
Zebercet
İnsan16:21:47
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
rasyonel16:20:57
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
keski16:20:54
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
sergi16:20:51
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
haşiş16:20:28
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
veri işlem16:19:54
bk. bilgi işlem
çapraşık16:19:43
Karışık, dolaşık
köz16:19:37
Küçük kor parçası
kuyruk sokumu kemiği16:19:07
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
ıskalama16:18:56
Iskalamak işi
tefrişat16:18:25
Döşeme işleri
yıkanma16:18:13
Yıkanmak işi
Hristiyanlık16:18:11
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
güçsüzLÜK16:18:10
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık