mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

mor ötesi13:02:13
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
Dinleti13:02:12
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
Tahta13:02:07
Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç
derli toplu13:02:03
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
Takla13:02:01
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
uygulamalı13:01:58
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
Hayat13:01:55
Yaşam, dirim
büyü yapmak13:01:54
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
ara bozucu13:01:51
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
sıralaç13:01:46
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
Tabir13:01:40
Deyiş, anlatım, ifade
Badem13:01:38
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
ölü yıkayıcı13:01:37
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
Taban13:01:35
Ayağın alt yüzü
su taşkını13:01:33
bk. sel
klâvsenci13:01:32
Klâvsen çalan kimse
karaktersiz13:01:28
Karakteri kötü olan
erganun13:01:26
Org
Hakan13:01:21
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
müfettiş13:01:19
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
bagaj kilidi13:01:00
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
proleter13:00:57
Çalışan, emekçi
naiplik13:00:48
Naip olma durumu, niyabet
saygı13:00:46
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
nakil etmek13:00:43
bk. nakletmek
haşere13:00:41
Böcek
mehil müddeti13:00:33
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
ihanet13:00:33
Hıyanet, hainlik
marn13:00:28
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
tarım coğrafyası13:00:27
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
sığır vebası13:00:27
Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü
özerk13:00:26
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
çalmak13:00:22
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
itibari13:00:17
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
limon kabuğu13:00:15
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
muştu13:00:12
Sevindiren haber, sava, müjde
İLÇE13:00:10
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
kâr13:00:08
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
muşta13:00:04
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
katı12:59:54
Sert, yumuşak karşıtı
Transformatör12:59:53
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
Omurilik12:59:50
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
yaslanmak12:59:49
Güvenmek
heyecanlI12:59:47
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
haşiye12:59:43
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
GEZEGEN12:59:29
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
Yığın12:59:27
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
Tayin12:59:26
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
tasvir12:59:24
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
kös12:59:22
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
memorandum12:59:21
Muhtıra, nota
Tayfa12:59:19
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
sesçil12:59:17
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
özlem12:59:13
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
Ayraç12:59:12
Yay ayraç
Müsamaha12:59:10
Hoşgörü, tolerans
doktrin12:59:06
Öğreti
antika12:59:05
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
inat etmek12:59:01
direnmek, diretmek, ayak diremek
pos12:59:01
(bıyık için) Gür ve uzun
yergici12:58:56
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
küt12:58:52
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
kurk12:58:50
Kuluçka, gurk
florya12:58:46
bk. flurya
Oymak12:58:45
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
tasnif12:58:36
Bölümleme, sınıflama
Tavuk12:58:35
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
aristokrat12:58:29
Aristokrasi yanlısı
Termometre12:58:22
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
Tasar12:58:21
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
Hadim12:58:17
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
edinme12:58:09
Edinmek işi, kazanma, iktisap
KARIMA12:58:05
Karımak işi
PEYGAMBER12:58:03
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
baklagiller12:57:49
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
Küre12:57:48
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
Gözlükçü12:57:46
Gözlük satan veya onaran kimse
Küme12:57:42
Tümsek biçimindeki yığın
yaylı12:57:41
Yayı olan
icmal12:57:37
Özet, kısaltma
meslek12:57:27
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
üzme12:57:25
Üzmek işi
ütme12:57:18
Ütmek işi
Dejenere12:57:16
Soysuz
masa tenisi12:57:13
Masa topu
Fıtrat12:56:58
Yaradılış, hilkat
fa anahtarı12:56:57
Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
Başkanlık12:56:55
Başkan olma durumu
kurtarma12:56:53
Kurtarmak işi
cinsellik12:56:51
Cinsel özelliklerin bütünü
Hayal12:56:50
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
göçüm12:56:39
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
kezzap12:56:36
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
zevk12:56:34
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
çil12:56:34
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
yeknesaklık12:56:32
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
organizma12:56:30
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
muvaffakiyet12:56:27
Başarı
BÖN12:56:24
Budala, saf
fotoğrafçılık12:56:24
Fotoğraf çekme yöntemi
yerine12:56:23
Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
çalı kuşu12:56:23
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
yaşama gücü12:56:23
Hayatın zorluklarına karşı mücadele etme gücü veya kuvveti
ilerleyiş12:56:21
İlerlemek işi veya biçimi
zayi12:56:15
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
zait12:56:06
Çoğaltan, artıran
sevici12:56:04
Eş cinsel kadın
seviye12:56:03
Düzey
hız12:55:59
Çabukluk, sür"at
Halita12:55:59
Alaşım
Hasse12:55:52
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
sevimlilik12:55:45
Sevimli olma durumu
atak yapmak12:55:43
akın yapmak, atılım yapmak
razı olmak12:55:38
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
karafa12:55:34
Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi
ANSIZIN12:55:33
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
KAKIŞMA12:55:33
Kakışmak işi
kala12:55:30
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
belagat12:55:29
İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
kareli12:55:26
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
anlatmak12:55:24
İnandırmak, belirtmek
namahrem12:55:17
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
sakınma12:55:08
Sakınmak işi, içtinap
Sudak12:54:56
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
tekit12:54:54
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
Sıtma12:54:52
Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık, malarya
kubbe12:54:48
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
Mekanizma12:54:42
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
kurgu12:54:39
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
reybî12:54:28
Şüpheci