mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

mor ötesi17:20:37
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
DOLAŞMA17:20:36
Dolaşmak işi
Parça17:20:36
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
apalak17:20:36
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
gülle17:20:12
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
gülme17:20:07
Gülmek işi
general17:20:03
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
reçine yağı17:19:53
Reçineden çıkan yağ
puşt17:19:44
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
ateşkes17:19:42
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
muhasebeci17:19:39
Sayman, muhasip
hitabe17:19:29
Söylev
nakletme17:19:19
Nakletmek işi
güfte17:19:14
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
hamam17:19:09
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
müteessir olmak17:19:05
üzülmek
Çöpleme17:18:57
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
hamal17:18:55
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
hamak17:18:51
İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ yatak
hamur17:18:46
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
hamsi17:18:41
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
halas17:18:36
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
halat17:18:32
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
artık17:18:31
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
halay17:18:27
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
halef17:18:17
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
halis17:18:13
Katışık olmayan, katışıksız, saf
halka17:18:08
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
Reva17:18:03
Yakışır, yerinde, uygun
Reze17:17:59
Menteşe
mazeret17:17:57
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
arıtıcı17:17:49
Arıtma özelliği olan
Raks17:17:15
Dans
şıra17:17:11
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
Rast17:17:10
Doğru
limitet17:17:05
Sınırlandırılmış, sınırlı
ipotekli17:17:01
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
Siyasi17:16:56
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
döndürme17:16:42
Döndürmek işi, irca, tahvil
kahverengi17:16:33
Kavrulmuş kahvenin rengi
kat yuvarı17:16:19
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
Sermaye17:16:17
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
DÖŞEMECİ17:16:10
Döşeme yapan (kimse)
muhayyer17:16:00
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
alalama17:15:59
Alalamak işi, kamuflâj
ezinç17:15:56
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
Or17:15:23
Ordu kelimesinin kısaltması
eğlence17:15:18
Eğlenmek işi
Kek17:15:12
Yumurta, un ve şekerden, genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao vb. konularak yapılan, fırında pişirilen tatlı çörek
köşe taşı17:15:12
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
ikici17:15:08
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
Me17:15:05
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
NARIBEYZA17:14:55
Akkor
Düalist17:14:47
İkici, ikicilik yanlısı
SİLİSYUM17:14:38
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
kurultay17:14:28
Ulusal toplantı
arabozanlık17:14:24
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
taltif17:14:21
İyilik ederek gönül alma
Güven yazısı17:14:20
Güven mektubu
gangster17:14:19
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
Kirmen17:14:11
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
gömü17:14:01
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
tavuk balığı17:14:00
Mezgit
ehlidil17:13:58
Gönül eri, kalender, rint
arkadaş olmak17:13:58
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
rotil17:13:43
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
Pomakça17:13:29
Pomak dili
ordu komutanı17:13:20
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
baskül17:13:03
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
malakit17:13:02
Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı
irrasyonel17:12:58
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
ibra etmek17:12:46
aklamak
Uzmanlık17:12:41
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
PERDE17:12:37
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
kışkırtmak17:12:32
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
formalist17:12:21
Biçimci, formaliteci, şekilci
muğlâk17:12:19
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
tanıt17:12:18
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
Papalık17:12:10
Papanın makamı veya görevi
işlemek17:12:06
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
belgeli17:11:56
Belgesi olan
iri kıyım17:11:48
İri kıyılmış
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)17:11:47
çok geniş olmak
kıymetli17:11:42
Değerli
Ashap17:11:38
Sahipler
davet etmek17:11:23
çağırmak
tezkireci17:11:16
Tezkereci
MÜSTEVİ17:11:11
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
prematüre17:11:07
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
abaşo17:10:57
Alt, alttaki, aşağı
çarpan balığı17:10:47
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
plaj17:10:40
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
plan17:10:35
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
Absürt17:10:29
Saçma
perikart17:10:25
Kalbin üzerini saran zar
posa17:10:21
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
popo17:10:16
Kaba et, kıç
polo17:10:11
Çevgen
poli17:10:07
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
mandıra17:10:01
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
sert buğday17:10:00
Kırma ve öğütmeye karşı daha dirençli olan yoğunluğu diğer buğdaylara göre daha yüksek bulunan ve tane kesiti camsı görünen buğday
Mercimek17:09:57
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
tıpatıp17:09:57
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
gürlük17:09:54
Gür olma durumu
genel görünümlü17:09:48
Dıştan görünüşlü
üzüm şekeri17:09:43
Glikoz
pipi17:09:39
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
aksetme17:09:30
Aksetmek işi
ara sıra17:09:25
Seyrek olarak, zaman zaman
kist17:09:24
İçi koloit veya yağ gibi sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu patolojik torba
ahir17:09:23
Son, sonraki, ahır
kılıç oyunu17:09:21
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
koyu yeşil17:09:16
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
TAV17:09:12
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
SU17:08:53
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
LİRA17:08:48
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi
aşağı17:08:46
Bir şeyin alt bölümü
Şamata17:08:40
Gürültü, patırtı
HOŞUNA GİTMEK17:08:19
biri beğenmek
birey17:08:18
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
İvedilik17:08:11
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
tınaz17:08:06
Savrulmak için hazırlanan dövülmüş ekin yığını
buz dağı17:08:06
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
Yılgı17:07:52
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
evsiz barksız17:07:44
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
kıvrımlı17:07:39
Kıvrımı olan
Kanca17:07:21
Bir şey çekmeye yarar ucu demir çengelli çubuk
uzunluk17:07:20
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
infilâk etmek17:07:03
patlamak
küre kuşağı17:06:58
bk. kuşak