mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

mor ötesi08:12:40
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
Nezle08:12:35
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
mızmız08:12:35
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
ilerleme08:12:34
İlerlemek işi
hasta08:12:34
Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan (kimse, hayvan)
baş kaldırma08:12:29
baş kaldırmak işi, isyan
ipek böceği08:12:25
Kanatları pullu böcekler sınıfından, ördüğü kozalardan ipek elde edilen, dut yaprağı ile beslenen bir cins kelebeğin tırtılı (Bombyx mori)
KOKU08:12:24
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
Verim08:12:15
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
akçe08:12:14
Küçük gümüş para
muhakeme etmek08:12:09
yargılamak
çıkak08:11:58
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
var08:11:54
Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı
zekavet08:11:50
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
denli08:11:49
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
dahiliyeci08:11:48
İç hastalıkları uzmanı
Tumturak08:11:46
Gösteriş, debdebe
lokman ruhu08:11:44
Eter
müzevir08:11:42
Söz götürüp getiren, arabozan
öldürme08:11:40
Öldürmek işi
karaciğer08:11:40
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
düzine08:11:37
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
Alaka08:11:35
İlgi
sepetçi söğüdü08:11:35
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
çığırtkan08:11:33
Çağırtkan
tombulca08:11:31
Oldukça tombul, biraz tombul
PATLANGAÇ08:11:29
Kamış veya ağaç dalından yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk oyuncağı
görgü08:11:29
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye
Tıpa08:11:25
Tapa
kesir08:11:23
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
tenkit08:11:20
Eleştirme, eleştiri
Selam08:11:18
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
ibre08:11:17
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
sığır vebası08:11:17
Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü
kelek08:11:16
Olgunlaşmamış ham kavun
özgecil08:11:14
Özgeci tutumu olan
lika08:11:13
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
armada08:11:12
Donanma
biçimsel08:11:12
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
Çabucak08:11:11
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
Kargaşa08:11:10
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
pişman08:11:08
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
yumuşaklık08:11:08
Yumuşak olma durumu
YÜREK08:11:04
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
kâfi gelmek08:11:02
yetmek, yetişmek
kanı temizlenmek08:11:01
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
çük08:11:01
Erkeklik organı
Yedek08:11:01
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
som08:11:00
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan
pervane balığı08:10:59
Ay balığı
dirilik08:10:58
Diri olma durumu
animasyon08:10:55
Canlandırma
Mahkeme kararı08:10:53
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
YÜZEY08:10:51
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
hayal etmek08:10:50
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
fırıldak çiçeği08:10:48
Çarkıfelek
sarkıntılık08:10:47
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
vesile bulmak08:10:46
sebep yaratmak, bahane göstermek
HİLECİ08:10:44
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
yürekler acısı08:10:43
çok acıklı
oy vermek (veya oyunu kullanmak)08:10:42
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
ÇÖKELTİ08:10:40
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
vakit08:10:38
Zaman
SINIFLAMA08:10:36
Bölümleme, tasnif
oyuk08:10:34
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
göz kamaştırmak08:10:31
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
YERSİZ YURTSUZ08:10:27
Barınacak yeri olmayan
PSİKOLOJİ08:10:27
Ruh bilimi, ruhiyat
pelesenk ağacı08:10:25
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
selâset08:10:23
Akıcılık
geriş08:10:23
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
balkan08:10:22
Sarp ve ormanlık sıra dağlar
öğretim üyesi08:10:21
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
araşit08:10:19
Yer fıstığı
figür08:10:16
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
veteriner08:10:15
Hayvan hastalıkları hekimi, baytar
sıska08:10:15
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
sunma08:10:14
Sunmak işi
su kayağı08:10:14
Su üzerinde yapılan kayık sporu
eğitim bilimi08:10:12
Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, pedagoji
Lahana08:10:10
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
İNİKAS08:10:08
(ışık için) Yansıma, yansı
akılcılık08:10:04
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
Kaya keLeri08:10:04
Bukalemun
SERÜVEN08:10:02
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
miço08:10:02
Muço
yemin kasem08:09:58
Yemin etme
dikiz etmek (veya geçmek)08:09:57
dikizlemek
yorulma08:09:56
Yorulmak (I, II) işi
zeplin08:09:55
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
UÇAK08:09:51
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
kertenkele08:09:50
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
çıkıntı08:09:49
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
yağmur08:09:45
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
toprak köleliği08:09:43
Toprağa bağlı kölelik düzeni
haberleşme08:09:42
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
koruluk08:09:42
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
ara bozuculuk08:09:34
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
tebdilihava08:09:33
Hava değişimi
dördül08:09:33
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
Huysuz08:09:30
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
agâh08:09:28
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
acınacak08:09:28
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
Havari08:09:23
Yardımcı
ötücü kuşlar08:09:23
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
NAMLI08:09:23
Ünlü, tanınmış
Orak08:09:21
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
GÖRÜNTÜ08:09:16
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
KUMAŞ08:09:15
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
elektron08:09:15
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
Nokta08:09:09
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
petek08:09:07
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
Alim08:09:05
Bilgin
arıza08:09:05
Engebe
müddet08:09:04
Süre
oğulcuk08:09:04
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
inan08:09:00
İnanmak işi
Ayak topu08:08:58
Futbol
Çözümlemeli08:08:56
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
kandırmaca08:08:54
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
idare lâmbası08:08:50
İdare kandili
doğaçtan08:08:50
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
evren08:08:49
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
garaj08:08:47
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
Saf08:08:45
Dizi, sıra
güvenilir08:08:45
Güven duygusu veren, güvenilen
HAYLİ08:08:45
Epey, oldukça çok
şifa08:08:44
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
yarım küre08:08:44
İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası
Ser08:08:43
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis