mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

lale05:26:07
Zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi (Tulipa Gesneriana)
lala05:26:05
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
laik05:26:01
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
laka05:25:59
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
Yumak05:25:57
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
müreffeh05:25:55
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
Yunan05:25:51
Yunanistan halkından olan kimse
melisa05:25:33
Oğul otu
etçiller05:25:24
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
çizi05:25:19
Çizgi
kikirik05:25:11
Zayıf, ince uzun boylu kimse
kavlince05:25:07
Kavline göre, sözüne bakarak
donatı05:24:55
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
mısır unu05:24:53
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
tayin etmek05:24:49
kararlaştırmak
Acem05:24:41
İranlı
Acep05:24:39
Acaba
müsrif05:24:37
Tutumsuz, savurgan
karakteristik05:24:37
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
Deniz mili05:24:33
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
gözlüklü05:24:29
Gözlük takmış olan, gözlük kullanan
semere05:24:23
Yemiş, meyve, ürün
kapalı yer korkusu05:24:21
Dar ve kapalı yerlerde duyulan kaygı veya korku, klostrofobi
İPTİDAİ05:24:17
İlkel
Hint domuzu05:24:13
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
kandilli küfür05:24:11
İşitilmedik, çok ağır bir sövgü
kuru gürültü05:23:51
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
ak yel05:23:47
Güneyden esen rüzgâr, lodos
öğretim görevlisi05:23:43
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
tamamlamak05:23:43
Bitirmek
kendinden geçmek05:23:41
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
ığıl05:23:25
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
kıyıcılık etmek05:23:07
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
Aksu05:23:05
Gözdeki billûr cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük, ak basma, perde, katarakt
Dolaylı05:22:57
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
semavi05:22:53
Gökle ilgili, göğe ilişkin
telafi05:22:45
Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma
almaşlı05:22:41
Almaş niteliği olan
döl eşi05:22:33
Etene, son, meşime
iftihar05:22:27
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
kereste05:22:21
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
lota05:22:13
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
kanaat etmek05:22:11
yetinmek
hamiş05:22:00
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
kerevit05:21:55
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
bellek05:21:37
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
parselleme05:21:29
Parsellemek işi
fıkra05:21:19
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
bellik05:21:17
İşaret, marka
tellak05:21:13
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
berber05:21:01
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
barbunya05:20:57
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
nezle05:20:55
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
namdar05:20:47
Ünlü
namert05:20:45
Korkak, alçak, mert olmayan
büyükbaş05:20:43
Sığır, manda gibi hayvanların niteliğini belirtmek için kullanılır
vasıtalı05:20:39
Araçlı
ruhsat05:20:29
İzin, müsaade
Sancı05:20:27
İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı
kusturucu05:20:23
Kusturan, kusmaya yol açan
şamandıra05:20:17
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb
Esatir05:20:11
Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
tasvir gibi05:19:59
çok güzel (kimse)
muktedir05:19:57
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
nervürlü05:19:49
Nervürü olan
güçlük çıkarmak05:19:42
bir şeyin gerçekleşmesini engelleyici sebepler ileri sürmek
karamsar05:19:41
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
hayalci05:19:39
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
otolit05:19:35
bk. işitme taşı
denizhıyarları05:19:29
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
politik05:19:19
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
işmar05:19:01
El, göz veya baş ile yapılan işaret
nedim05:18:51
Arkadaş, yakın dost
necat05:18:49
Kurtuluş
Vedia05:18:47
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
nebze05:18:41
Az şey, az
ören05:18:39
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane
Rehabilitasyon05:18:35
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
belirleme05:18:26
Belirlemek işi, tayin
nezif05:18:23
Kanama
arka arkaya05:18:21
Hemen birbirinin arkasından, art arda
tek tanrıcı05:18:17
Tek tanrıcılığa inanan (kimse), monoteist
özge05:18:15
Başka
özne05:18:07
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
kosmos05:18:03
bk. kozmos
05:18:01
bk. tüh
çete05:17:55
Ordu birliklerinden olmayan silâhlı küçük birlik
nasip05:17:53
Birinin payına düşen şey
Kalıç05:17:51
Orak
sakıncasız05:17:49
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
gevezelik05:17:45
Geveze olma durumu, lâfazanlık
AORT05:17:43
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
kanaatkarlık05:17:39
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
ak kan05:17:37
Lenf
ALAY05:17:33
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
GECE YANIĞI05:17:21
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
kestere05:17:17
Kitre
yönetmenlik05:17:11
Yönetmen olma durumu
yelalim05:16:56
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
geçicilik05:16:50
Geçici olma durumu
lanetli05:16:48
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
lata05:16:46
Dar ve kalınca tahta
lame05:16:38
Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan (kumaş) veya metal parlaklığı verilmiş (deri)
ruhban05:16:34
Rahipler
ruhani05:16:32
Ruhla ilgili
manyetik alan05:16:22
Bir mıknatısın N ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp S ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan
leçe05:16:14
Taşlı tarla
berkemal05:16:10
Mükemmel, pek iyi
oluşturma05:16:08
Oluşturmak işi
berzah05:16:06
Kıstak, dar dil
lime05:15:50
Parça
link05:15:48
Atın eşkin yürüyüşü
liva05:15:42
Sancak
liga05:15:40
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
inkârcı05:15:36
İnkâr eden kimse
aktöre05:15:34
Ahlâk
allak05:15:26
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
amorti etmek05:15:16
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
vasiyet etmek05:15:06
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
lahuti05:15:02
İlâhî, Tanrısal
hizaya getirmek05:14:56
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
Nafi05:14:54
Yararlı, kazançlı
Nema05:14:42
Büyüme, gelişme, çoğalma
saz şairi05:14:26
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
karasakız05:14:20
Zift
engelsiz05:14:14
Engeli olmayan, mâniasız
hicap duymak (veya etmek)05:14:10
utanmak
Yer05:14:06
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
meltem05:14:00
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
pelteklik05:13:58
Peltek olma durumu, peltek konuşma