mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

tımar16:44:49
Yara bakımı
hilâl16:44:35
Ayça, yeni ay
iç yüz16:44:13
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
bilinç16:43:28
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
özel ulak16:43:03
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
akya balığı16:43:00
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
Yaratıcı16:42:44
Yaratma yeteneği olan
Kumarcı16:42:27
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
Balta16:42:03
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
ZARİF16:41:20
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
meydana gelmek16:41:11
olmak, oluşmak
komedyen16:40:58
Güldürülerde oynayan oyuncu
yalancı safran16:39:06
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
kabul etmek16:38:43
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
utanç duymak16:38:20
utanmak
deneme16:37:32
Denemek işi, sınama, tecrübe
zarar görmek16:36:37
kötü sonuca uğramak
teğet16:36:26
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
pipi16:36:06
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
İntihal16:35:21
Aşırma
toplamak16:34:48
Devşirmek
üzüm şekeri16:34:26
Glikoz
pike16:34:04
Kabartmalı pamuklu kumaş
nimet16:33:21
İyilik, lütuf, ihsan
PANZEHİR16:33:19
Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde, antidot
ağabey16:32:08
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
kelik16:31:32
Eski ayakkabı
doğu16:30:33
Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık
Asırlarca16:30:04
Yüzlerce yıl
damıtma16:28:59
Damıtmak işi, taktir
Evrensel16:27:52
Evrenle ilgili
GÖNDERMEK16:27:47
Yetki vererek gitmesini sağlamak
mışıl mışıl16:27:13
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
H16:26:57
Hidrojen"in kısaltması
yakın16:26:42
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
nominal16:25:44
Ad belirtilerek yapılan
Viraj16:25:41
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
benzen16:25:24
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
çekiç16:25:15
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
idarecilik16:25:13
İdareci olma durumu
tabur16:25:03
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
kavuştak16:25:01
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
kaçamak16:24:52
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
telaş16:24:49
Herhangi bir sebeple acelecilik
düğün çorbası16:24:45
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
materyalist16:24:30
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
hizmetli16:24:28
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
dahiliyeci16:24:26
İç hastalıkları uzmanı
vejetaryen16:24:23
Etyemez
zıpır16:24:16
Delişmen
avuçlama16:24:07
Avuçlamak işi
müteheyyiç16:24:04
Heyecana kapılmış, heyecanlı
Ancak16:23:52
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
talak16:23:50
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
dişbudak16:23:47
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
çaydanlık16:23:32
İçinde çay pişirilen kap
yağlı toprak16:23:22
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
geri çevirmek16:22:52
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
nar çiçeği16:22:48
Parlak kırmızı renk
sağlamak16:22:38
Elde etmek, sahip olmak
sorumluluk16:22:33
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
utma16:22:31
Utmak işi
tavuk kümesi16:22:29
Tavukların korunması ve bakımı için yapılmış özel kümes
payen16:22:24
bk. pagan
ELZEM16:22:21
Çok gerekli, vazgeçilmez
pis16:22:15
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
kor16:22:12
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
atmosfer basıncı16:22:05
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
som16:22:01
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan
karateci16:21:58
Karate yapan kimse
hassaslık16:21:51
Hassas olma durumu, hassasiyet
buz16:21:49
Donarak katı duruma gelmiş su
direme16:21:44
Diremek işi
tatlı sülümen16:21:39
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
Bangladeşli16:21:37
Bangladeş halkından olan kimse
bakanak16:21:34
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
ruz16:21:29
Gün
çöküntü16:21:18
Çökme
ten16:21:13
İnsan vücudunun dış yüzü
PEK ÇOK16:21:11
Yeterinden fazla, bir hayli
pes16:21:01
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
zedelemek16:20:59
Zarar vermek
aktör16:20:54
Erkek oyuncu
harf16:20:49
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
kontrol16:20:38
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
islam16:20:36
İslâmiyet
icat16:20:31
Yeni bir şey yaratma, bulma
haber16:20:22
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
kanaatkar16:20:11
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
erkan16:20:04
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
kesinlikle16:19:59
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
kont16:19:55
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
geniş16:19:50
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
kilometre16:19:47
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
zaruret16:19:45
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
İletişim araçları16:19:25
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
sıyga16:19:22
Kip
ANLAŞMA16:19:14
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
yapı16:19:00
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
imece16:18:57
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
bardacık16:18:50
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
kom16:18:45
Ağıl, davar ağılı
lop16:18:32
Yumuşak, yuvarlak ve irice
deneyci16:18:29
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
stor16:18:27
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
akbaba16:18:23
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
soluk16:18:20
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
dam16:18:17
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
men16:18:08
Yasaklama, izin vermeme
art arda16:17:52
Birbirinin arkasından
Çakım16:17:40
Şimşek, çakın
kaya lifi16:17:40
Taş pamuğu, asbest
sokur16:17:37
Köstebek
behemehal16:17:28
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
içli16:17:28
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
şöhretli16:17:21
Ünü olan, ünlü, tanınmış
Olumlu16:17:18
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
yayımcı16:17:16
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
görecelik16:17:14
Görece olma durumu
eşelek16:17:06
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
hurufat16:17:04
Harfler
umur16:17:01
Aldırış etme, önem verme
belleme16:16:59
Bellemek işi
lâden16:16:52
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
sel16:16:43
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
TUZLA16:16:38
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
ikmal16:16:34
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
trafik16:16:17
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
ayrıklık16:16:11
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
küheylan16:15:42
Soylu Arap atı