mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

mor ötesi08:40:15
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
aşırılık08:39:53
Aşırı olma durumu
baba bucağı08:39:38
bk. baba ocağı
absürt08:39:35
Saçma
deniz kuvvetleri08:39:33
Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için kurulan askerî kuruluşlar
GİZLİLİK08:39:13
Gizli olma durumu
Nükteli08:39:07
Nükte ile süslenmiş, nüktesi olan, esprili
umursama08:39:06
Umursamak durumu
derinleştirme08:38:47
Derinleştirmek durumu, tamik
Amfibi08:38:43
İki yaşayışlı
izam08:38:17
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
mağara bilimi08:38:03
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
sübjektivist08:37:47
Öznelci
kıvam08:37:45
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
BEDAVACI08:37:45
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
maksat08:37:40
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
yoldaş08:37:27
Yol arkadaşı
mektepli08:37:12
Okula giden (kimse), öğrenci
iç çamaşırı08:37:11
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
muhafazakâr08:36:47
Tutucu
Öncelik08:36:12
Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm
kuşatma08:35:52
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
TÖREN08:35:40
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim
müteheyyiç08:35:26
Heyecana kapılmış, heyecanlı
yatkınlık08:35:25
Yatkın olma durumu
özel ulak08:35:10
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
BÖKE08:35:09
Kahraman, güçlü kimse
folklor08:35:04
Halk bilimi
doğma08:35:00
Doğmak durumu
Dans08:35:00
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
RADYUM08:34:39
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
ku08:33:58
Kurçatovyum"un kısaltması
AKROMATİK08:33:48
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
İYİ08:33:18
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
uza duyum08:33:10
Telepati
yo08:33:08
Hayır
MASRAF08:32:48
Harcanan para, gider
fiyat08:32:01
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
kurt08:31:52
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
mut08:31:52
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
dönüşüm08:31:34
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
tez elden08:31:32
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
ince yapılı08:31:03
Narin, nazik, zayıf
düzenli08:30:52
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
Devletçilik08:30:01
Bir milletin yönetimle ilgili ve ekonomik işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi
başka biri08:29:09
diğer bir kimse
köz08:28:09
Küçük kor parçası
ARGAÇLAMA08:27:59
Argaçlamak işi
Avunmak08:27:34
Oyalanmak; yetinmek
kümelenme08:27:28
Kümelenmek işi
geleneksel08:26:47
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
Güldeste08:26:40
Antoloji
baytar08:26:19
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
vezneci08:26:13
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
KARINCA YUVASI08:25:56
Karıncaların barındığı yer
öz denetim08:25:44
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
triportör08:24:45
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
KAPI08:24:34
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
şistleşme08:24:09
Şistleşmek işi veya durumu
kendi08:24:07
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
Varlık08:24:06
Var olma durumu, mevcudiyet
bölümlendirme08:24:04
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
HAİNLİK08:23:30
Hain olma durumu veya haince davranış
özenti08:23:14
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
POTANSİYEL08:22:49
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
döşem08:22:43
Tesisat, donanım
gövdelenmek08:22:19
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
Sitem08:22:14
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
ÖĞRENCİ08:22:13
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
tarikat08:22:12
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
münafık08:22:11
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
kiloton08:22:10
Değeri bin ton olan kütle birimi
DÜZELTME08:22:09
Düzeltmek işi, tashih
Lif08:22:09
Çok ince ve uzun parça
kalay08:22:08
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn
rasyonalist08:22:07
Akılcı, usçu
LİTERATÜR08:22:06
Edebiyat, yazın
despot08:22:05
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
cisim08:22:05
Maddenin biçim almış durumu
bilinç kaybı08:22:01
Hafıza yitimi
Katılma08:21:57
Katılmak işi
Şaka08:21:53
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
Madagaskarlı08:21:36
Madagaskar halkından olan
senkronik08:21:26
Eş zamanlı
Eskişehir taşı08:21:04
Lüle taşı
MÜMİN08:21:00
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
MÜHÜR08:20:27
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
meyil08:20:25
Eğiklik, eğim, akıntı
Yolak08:20:20
Patika
fettane08:19:37
Cilveli, gönül alıcı (kadın)
tüy08:19:32
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
koşum08:19:18
Araba hayvanının kayış takımı
evlilik dışı08:19:14
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
omlet08:19:06
Çırpılmış yumurta, peynir, kıyma, mantar vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek, kaygana
Kıskı08:19:03
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
Kavmiyat08:18:59
Etnografya
Çevirme08:18:14
Çevirmek işi, tedvir
çözüm08:17:51
Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal
muhafız08:17:15
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
basübadelmevt08:16:59
Ölümden sonra dirilme
akraba08:16:55
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
Önemsiz08:16:37
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
Yansıma08:16:36
Yansımak işi
neşeli08:16:35
Sevinçli, keyifli, şen
üretim08:16:09
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
suyolu08:15:53
Sutaşı
KÜÇÜK08:15:52
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
efemine08:15:38
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
ölü doğum08:15:37
Bebeğin ölü doğması durumu
vakayiname08:15:36
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
ÜNLÜ08:15:08
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
futbol08:15:04
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
azamî08:15:01
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
Macun08:14:56
Hamur kıvamına getirilmiş madde
sabah yeli08:14:47
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
neden08:14:43
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
yukaç08:14:28
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
karakterize etmek08:14:01
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
ön alım hakkı08:13:53
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
çabuk çabuk08:13:51
Çabuk olarak, ivedilikle
adil08:13:38
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
yengi08:13:37
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
patlıcangiller08:13:16
İki çeneklilerden, örnek bitkisi patlıcan olan, içine domates, biber, patates, tütün gibi birçok bitkileri alan familya
tutanak08:13:15
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
İHTAR08:12:12
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
palanga08:12:11
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
yerinme08:11:37
Yerinmek işi, teessüf
mazhar olmak08:11:26
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
egzersiz08:11:24
Alıştırma
sonbahar08:10:56
Güz