mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

anlaşma03:28:35
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
zübde03:28:25
Özet, öz
ÇÖPLÜK03:28:03
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
Akrobasi03:28:02
Cambazlık, akrobatlık
zenne03:27:44
Kadın (eşyası)
muaflık03:27:35
Muaf olma durumu
solocu03:27:26
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
salgı03:27:16
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
fiyatlandırma03:27:07
Fiyatlandırmak işi
küçük abdest03:26:55
İşeme ihtiyacı, çiş, idrar
makferlan03:26:50
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto
çeviri03:26:38
Dilden dile aktarma, çevirme, tercüme
üzerine almak03:26:34
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
avanaklık03:26:09
Avanak olma durumu, avanakça davranış
Hars03:26:07
Tarla sürme
pabucunu eline vermek03:25:32
kovmak
Mercek03:25:25
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
fasulye03:25:17
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
şerit03:25:03
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
berk03:24:58
Sert, katı
Hutbe03:24:58
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
şakak03:24:21
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
fazilet03:24:12
Erdem
ibrişim03:24:07
Kalınca bükülmüş ipek iplik
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)03:24:01
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
BAĞLILIK03:23:45
Bağlı olma durumu, merbutiyet
gözlüklü03:23:18
Gözlük takmış olan, gözlük kullanan
akıl hastahanesi03:22:54
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
enflasyon03:22:52
Para şişkinliği
bal özü03:22:17
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
piyon03:22:09
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
devinim03:21:49
Devinmek işi, hareket
Başkalık03:21:35
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
çığırma03:21:19
Çığırmak işi
Sübvansiyon03:21:10
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
belagat03:21:06
İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
arslan03:20:49
Aslan
vamp03:20:39
Erkek peşinde koşan kadın, serüvene düşkün kadın
efelenme03:20:30
Efelenmek işi
cabadan03:20:28
Bedava olarak, karşılıksız, fazladan
vals03:20:21
Bir tür salon dansı
eşik03:20:11
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
nemçeker03:20:03
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
ilinti03:19:57
İki şey arasında ilgi, ilişki
yalvarma03:19:51
Yalvarmak işi
hor görmek03:19:31
bir kimseye değersiz gözüyle bakmak
Kestane03:19:16
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
ecdat03:19:06
Dedeler, atalar
köken bilimsel03:18:51
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
minkale03:18:20
İletki
yarışmacı03:17:34
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
şirket03:17:08
Ortaklık
kuru temizleme03:16:59
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
yumuşak yüzlülük03:16:40
Yüzü tutmaz olma durumu
kurbağa03:16:25
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
çatı örtüsü03:16:17
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
dâhilî03:15:49
İçle ilgili
iskele kelepçesi03:14:44
İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
Kripton03:14:42
Atom numarası 36, atom ağırlığı 83, 8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz.Kısaltması Kr
pişme03:14:37
Pişmek işi
tomruk03:14:18
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
vida03:14:02
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
iltica03:14:00
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
delilik03:13:45
Deli olma durumu veya delice davranış
önemseme03:13:44
Önemsemek işi
hamam kesesi03:13:36
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
acemilik03:13:35
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
kol böreği03:13:27
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
tecim03:13:06
Ticaret
engebe03:12:35
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
terbiye03:12:35
Eğitim
yaratık03:12:29
Canlı, mahlûk
meslek seçmek03:12:15
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
ellik03:11:51
Eldiven
meşelik03:11:51
Meşe korusu veya meşe ormanı
değersizlik03:11:39
Değersiz olma durumu
irat etmek03:11:37
söylemek
vekil03:11:20
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
fazladan03:11:18
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
meteor03:11:11
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
methal03:10:53
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
tifo03:10:43
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
Mürai03:10:38
İkiyüzlü
DAH03:10:37
bk. deh
bedel03:10:27
Değer, fiyat, kıymet
azmanlaşma03:10:20
Azmanlaşmak işi
uyluk kemiği03:09:55
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
Akrep03:09:45
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
Yevmiye03:09:28
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
Masumiyet03:09:25
Masumluk
Yaratımcı03:09:08
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
araştırma görevlisi03:08:59
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
zenci03:08:49
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
Delil03:08:49
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
Ayık03:08:45
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
çizelge03:08:40
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
memleha03:08:13
Tuzla
it03:08:02
Köpek
RAFADAN03:08:00
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
Bedir03:07:50
Dolunay, ayın on dördü
İnce yapılı03:07:41
Narin, nazik, zayıf
Akala03:07:11
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
intak03:07:02
Konuşturma söyletme
candan03:06:51
İçten, yürekten, gönülden, samimî
deneyci03:06:43
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
art03:06:34
Arka, geri
deneyim03:06:33
Tecrübe
mütehavvil03:06:23
Değişken, kararsız
surat asmak03:06:13
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
peki03:06:12
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
doğaçtan03:06:01
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
Doğa03:05:53
Tabiat
Acımasızlık03:05:53
Acımaz olma durumu, merhametsizlik, zulüm
kiloamper03:05:34
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
yemiş03:05:07
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
DEK03:05:02
Düzen, hile
basıölçer03:04:57
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
ağaç mantarı03:04:55
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
huysuzluk03:04:39
Huysuz olma durumu
padişah03:04:34
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
tevzi03:04:24
Dağıtma, üleştirme
MEŞRUBAT03:04:16
İçilecek şeyler, içecekler
kısıtlı03:04:14
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
Muttarit03:04:03
Düzenli, tek düze
anekdot03:03:46
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
eğmeç03:03:28
Kavis
ithalât03:03:28
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
gıdık03:03:27
Çene altı, gerdan
ölet03:03:27
Öldürücü hastalık salgını, kıran
marn03:03:26
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı