mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

yalancı01:47:44
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
hayali01:47:34
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
gök taşı01:47:23
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
daima01:47:09
Her vakit, sürekli olarak
mahlas01:46:25
Bir kimsenin ikinci adı
mahrut01:46:20
Koni
mahrum01:46:15
Yoksun
mahsus01:46:09
Özgü
mahsul01:46:04
Ürün
riyaziyeci01:45:58
Matematikçi, matemetik öğretmeni
hunhar01:45:53
Kana susamış, kan dökücü
hunnak01:45:31
Boğak, anjin
avuç dolusu01:45:09
(para için) Pek çok
kerata01:44:59
Karısı tarafından aldatılan erkek
kalevi01:44:26
Alkalik, antiasit
tipik01:44:16
Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
nostalji01:44:04
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
cam gibi01:43:48
arkası görünen, saydam, şeffaf
iftihar01:43:42
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
metanet01:43:09
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
henüz01:42:37
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
brıçka01:42:04
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
Baygın01:42:03
Bayılmış, kendinden geçmiş
sağır01:41:59
İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)
marketing01:41:53
Pazarlama
mahzur01:41:47
Sakınca
zooloji01:41:42
Hayvan bilimi
mahzen01:41:36
Yapılarda yer altı deposu
söyletme01:41:31
Söyletmek işi
islam hukuku01:41:20
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
ÇANGAL01:41:15
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
ÖZÜR01:41:13
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
ölü01:41:11
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
tükenmişlik01:41:10
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
Tasar01:41:10
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
entertip01:41:05
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
mabut01:41:04
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
Buzul bilimi01:40:00
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
öğütme01:39:54
Öğütmek işi
akamet01:39:49
Kısırlık, verimsizlik
dalkavukluk etmek01:39:42
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
savaşmak01:39:33
Uğraşmak, mücadele etmek
öncü01:39:18
Önde gidip haber ulaştıran kimse
Sirkat01:38:55
Çalma, hırsızlık
yüz kızartıcı01:38:40
Utandırıcı, utanılacak
faydalanma01:38:39
Yararlanma
ariyet01:38:38
Eğreti, ödünç
odaK01:38:36
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
vekaleten01:38:34
Vekil olarak
odun01:38:33
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
eprime01:38:28
Eprimek işi
atlı karınca01:38:27
İri bir karınca türü (Ponera grandis)
amorf01:38:23
Biçimsiz
içine almak01:38:20
kapsamak
ampul01:38:17
İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe
otonom01:38:11
Özerk, muhtar
potasyum01:38:10
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
nakletmek01:38:08
Anlatmak, aktarmak
Anagram01:37:52
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime
Agel01:37:52
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
Sarat01:37:50
Büyük delikli kalbur
ifa etmek01:37:48
yapmak, yerine getirmek
Savma01:37:45
Savmak işi
affedilme01:37:36
Bağışlanma
ana bilim dalı01:37:30
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
avunç01:37:23
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
akın01:37:18
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
yardımsever01:37:14
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
batarya01:37:12
En küçük topçu birliği
tersine dönmek01:37:09
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
HARMAN01:37:08
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
hisseli01:36:48
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
kortej01:36:45
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
kurtluca01:36:44
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
kolalı01:36:38
İçinde kola bulunan
Anma01:36:32
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
saklanma01:36:29
Saklanmak işi
etme (veya etme yahu)01:36:26
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
izafiyet01:36:24
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
baltalamak01:36:09
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
SAYLAV01:36:03
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Milletvekili, mebus
AMFİTEATR01:36:02
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
değişken01:35:56
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
iyice01:35:54
İyiye yakın
baharat01:35:44
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
itenek01:35:40
Piston
aşık olmak01:35:31
sevmek, tutulmak
düzme01:35:26
Düzmek işi
şişmanca01:35:19
Oldukça şişman, biraz şişman
cüzdan01:35:16
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
sakıncasız01:35:12
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
ALTO01:35:09
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
amansız01:35:06
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
Motif01:35:00
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
kanunsuzluk01:34:57
Yasaya aykırılık, yasasızlık
Yıllık01:34:56
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
Civciv01:34:54
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
Kaynak01:34:53
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
habersiz01:34:45
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
geçimini doğrultmak01:34:34
geçinmek için para kazanmak
muhtasar01:34:27
Kısaltılmış olan, kısa; özet
beygir gücü01:34:21
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
kafkasyalı01:34:14
Kafkasya halkından olan (kimse)
ak yel01:34:12
Güneyden esen rüzgâr, lodos
rubidyum01:34:11
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
mürdüm eriği01:34:03
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
aspiratör01:33:51
Havadaki duman, toz vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan cihaz, emmeç
yoksun01:33:44
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
KALOMA01:33:42
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
çözülme01:33:38
Çözülmek işi
albay01:33:24
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
Besleme01:33:18
Beslemek işi
bahane bulmak01:33:17
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
cesametli01:33:15
Kocaman, iri
taarruz01:33:14
Saldırı
inanca01:33:11
Güvence
Toptan01:33:09
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
prizma01:33:02
Biçme
kavlıç01:32:54
Fıtık
bitim01:32:48
Bitmek işi
bitme01:32:47
Bitmek işi
bitek01:32:42
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
birun01:32:41
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
kılade01:32:32
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
Afis01:32:30
Gümüş balığının küçüğü
Kenevir01:32:29
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
barbunya01:32:20
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
mükellef01:32:17
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
sponsorluk01:32:16
Sponsorun yaptığı iş
kerevit01:32:05
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)