mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

puluç06:04:03
Cinsel gücü olmayan (erkek)
koşucu06:01:42
Koşuya katılan yarışçı
feshetme06:00:59
Feshetmek işi
vuslat05:57:45
(sevgiliye) Kavuşma
nicelik05:56:47
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
şaibe05:56:02
Kir, leke
TÜR05:55:43
Çeşit
Kıraat05:55:18
Okuma
çöküntü hendeği05:55:04
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
ben05:54:44
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
bit05:43:43
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
ana kent05:43:00
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
kefalet05:39:35
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
ÇİĞ05:37:39
Pişmemiş veya az pişmiş
şikayet05:36:30
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
Kuma05:35:19
Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak
emircik05:35:16
Yalıçapkını, iskele kuşu
tepki05:35:03
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
alg05:34:56
Su yosunu
DALKAVUK05:34:48
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
pençe atmak05:34:43
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
yaylı çalgılar05:34:35
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
kiloton05:34:27
Değeri bin ton olan kütle birimi
çizme05:34:25
Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı
tahin05:34:20
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
Gerek05:34:10
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
zaruret05:34:02
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
murabba05:33:52
Dört şeyden oluşan, dörtlü
KISKA05:33:05
Arpacık soğanı
eczacılık05:32:30
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
Umman05:32:14
Ana deniz, okyanus
benlik05:32:08
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
Kıymet05:31:58
Değer
bakir05:31:48
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
VERGİ05:31:48
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
h05:31:01
Hidrojen"in kısaltması
islam05:30:58
İslâmiyet
estamp05:29:19
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
savsama05:28:25
Savsaklama, ihmal
lümen05:28:14
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
kördüğüm05:26:57
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
ases05:25:58
Gece bekçisi
kuzu eti05:25:47
Kesilmiş kuzunun parçalanıp satılan eti
ekvator05:15:49
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
Koz05:13:39
Ceviz
tesis05:11:42
Yapma, kurma, temelini atma
elifba05:11:11
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
ofris05:09:57
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
Alaka05:04:52
İlgi
LOKUM05:03:10
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
gök ada04:50:11
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
ARKA04:49:56
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
uyma04:48:52
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
hendese04:48:48
Geometri
stat04:48:21
bk. stadyum
alçalma04:47:39
Alçalmak işi, inme
asker04:47:36
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
geri çekilmek04:47:35
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
mecusi04:46:50
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
sıcak04:46:47
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
kısmak04:44:15
(göz için) Biraz kapamak
kimlik 04:42:33
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
kesintiye uğramak04:41:50
bir süre için durmak
sıçrama04:40:48
Sıçramak işi
ahu04:40:08
Ceylan, karaca
tebdilihava04:39:39
Hava değişimi
saykal04:38:56
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ
kanyon04:38:23
Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar boğaz, kapuz
hona04:38:04
Erkek sığır
bora04:37:34
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
Dönek04:35:31
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
sıyga04:34:53
Kip
bat04:34:51
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
yasaklanma04:33:59
Yasaklanmak işi
örgün04:33:54
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
Kahinlik04:31:59
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
sedef otu04:30:25
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
ram04:29:45
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
matafora04:29:43
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
ZÜĞÜRT04:29:00
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
Kask04:28:48
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
ruz04:28:16
Gün
atıştırmalık04:28:16
Atıştırmaya yarayan
pes04:28:11
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
tıkaç04:27:32
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
polis04:26:03
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
kuruntucu04:24:34
Sürekli kuruntuya kapılan (kimse), işkilli, müvesvis
Ülker04:24:16
Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya
kiralayan04:23:50
Kiraya veren
bitüm04:22:46
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
suflör04:21:55
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
p04:21:16
Fosfor"un kısaltması
Alacaklı04:21:03
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
kaleme almak04:20:56
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
asım04:20:32
Asma işi
Orkestra04:20:30
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
yüzme04:20:27
Yüzmek (I, II) işi
koyak04:20:18
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
yüzde yüz04:20:15
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
CEVİZ04:19:27
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
saki04:18:44
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
sima04:18:42
Yüz, çehre
Petek04:18:24
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
seramik04:18:22
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
oymacı04:17:45
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
tropikal bitki04:17:41
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü
kapsamlı04:17:38
Kapsamı olan
atanma04:16:59
Bir göreve getirilme, tayin edilme
nutuk04:16:39
Söz, konuşma
virane04:16:36
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
çok sesli04:16:18
Çok seslilikle ilgili, polifonik
ince04:16:06
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
yaygara04:16:02
Gereksiz olarak yüksek sesle bağırıp çağırma
tüberküloz04:15:56
Verem
editör04:15:48
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
şimal04:15:44
Kuzey
vulva04:15:29
Ferç
BALKON04:15:27
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
bazlama04:15:05
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
papura04:14:18
İki çift öküzle çekilen ağır saban
hitan04:14:18
Sünnet etme
ehemmiyet04:13:44
Önem
mıhlamak04:13:11
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
leh04:12:28
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
hınç04:12:21
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
uyurgezerlik04:12:20
Uyurgezer olma durumu
falan04:12:19
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
onur belgesi04:12:16
Şeref belgesi
olumsuzluk eki04:12:09
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
Fıtraten04:11:47
Doğuştan, yaradılışı gereğince