mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

mor ötesi18:46:17
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
beyin zarı18:46:15
Beyni üst üste saran zar, korteks
şat18:46:13
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
göz atmak18:46:10
kısaca bakıvermek
kovculuk18:46:09
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
doğal18:46:08
Tabiî
itikal18:46:07
Aşınma, erozyon
ad18:46:03
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
ahşap18:46:03
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
atlatmak18:46:01
Savsaklamak
haraza18:46:00
Kavga, gürültü, karışıklık
ince ses18:45:59
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
hitabe18:45:58
Söylev
istihlâk18:45:55
Tüketim
ökse kuşu18:45:54
Saka kuşu
dirlik18:45:53
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
fakfon18:45:48
Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım
rivayet18:45:45
Söylenti
departman18:45:43
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
niyet18:45:40
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
sürme18:45:39
Sürmek işi
YUNANLI18:45:37
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
yüzde yüz18:45:36
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
bel kemeri18:45:35
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
İşsiz güçsüz18:45:33
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
seyrek18:45:25
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
YEMEK ODASI18:45:24
Yemek yenilen oda, salamanje
KULAÇ18:45:21
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
maden18:45:19
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
sınıf18:45:18
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
lif18:45:18
Çok ince ve uzun parça
çöküntü hendeği18:45:17
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
loğusa humması18:45:15
Albastı
jinekoloji18:45:13
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
yararlanma18:45:05
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
kaşkariko18:45:05
Oyun, dolap, düzen
ZN18:45:03
Çinko"nun kısaltması
ekşimtırak18:45:01
Az ekşi
konu18:45:00
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
kopuntu18:44:55
Kopmuş parça, diaspora
serencam18:44:54
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
CEFALI18:44:51
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
Astronomi18:44:50
Gök bilimi, felekiyat
kikirik18:44:49
Zayıf, ince uzun boylu kimse
darbe18:44:44
Vuruş, çarpış
yancı18:44:40
Düşmana karşı ilerleyen bir kuvvetin yandan gelebilecek baskınlardan korunmak amacıyla çıkardığı emniyet birliği
paydaşlık18:44:38
Paydaş olma durumu, iştirak
şans tanımak18:44:35
imkân vermek, fırsat vermek
mazoşist18:44:32
Cinsel zevk almak için kendisine eziyet edilmesi gereken, eziyet çekerek cinsel zevk alan (sapık), özezer
Yayılma18:44:29
Yayılmak işi, intişar
Pak18:44:27
Temiz
TEPİ18:44:23
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
Aşure ayı18:44:23
Muharrem ayı
mahlas18:44:21
Bir kimsenin ikinci adı
ricacı18:44:20
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
Peştemal18:44:18
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
Şart18:44:16
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
sözcük hazinesi18:44:13
bk. söz varlığı
ons18:44:11
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
Hareketsiz18:44:10
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
nesnelcilik18:44:09
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
yatak örtüsü18:44:08
Yatağın üzerine serilen örtü
mayası bozuk18:44:05
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
Yolculuk18:43:59
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
Çözümleme18:43:58
Çözümlemek işi
GALAKSİ18:43:58
Gök adası
yağlı18:43:57
Üzerinde veya içinde yağı olan
Karındaş18:43:55
Kardeş
sığırcık18:43:54
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
kırdırma18:43:52
Kırdırmak işi, ıskonta
Çise18:43:50
İnce yağmur, çisenti
ağsı18:43:50
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
çözülme18:43:44
Çözülmek işi
Gezgin18:43:43
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
Algılama18:43:42
Algılamak işi, idrak etme
taklit18:43:41
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
meşgul olmak18:43:34
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
pey akçesi18:43:34
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
baskın18:43:33
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
yürürlükten kalkmak18:43:31
uygulamadan kalkmak
Toplanma18:43:29
Toplanmak işi
sürü18:43:26
Evcil hayvanlar topluluğu
dalan18:43:18
Lobi
ulan18:43:16
Ey
gayriihtiyari18:43:13
İstemeksizin, düşünmeden, elinde olmayarak
Atatürkçülük18:43:08
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
Uymaz18:43:03
Aykırı, başka türlü, mugayir
Asetik18:43:01
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
sağu18:42:55
Ağıt
Murafaa18:42:51
Duruşma
kötü kötü düşünmek18:42:48
üzüntülü düşüncelere dalmak
İNEZE18:42:45
bk. eneze
alın18:42:42
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
ılgın18:42:38
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
ceza evi18:42:38
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
yürütme18:42:35
Yürütmek işi
Dayanışma18:42:33
Dayanışmak işi, tesanüt
harami18:42:32
Hırsız, haydut
yazı bilimi18:42:29
El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı
afacan18:42:21
Zeki ve yaramaz (çocuk)
ezkaza18:42:20
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
nefes borusu18:42:18
bk. soluk borusu
akselerograf18:42:17
İvmeyazar
çatak18:42:14
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
mantı18:42:11
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
boş yere18:42:08
Boşuna
bırakmak18:42:05
Bir işi başka bir zamana ertelemek
mahşer18:42:03
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
bıdık18:41:52
Kısa ve tıknaz
karşı gelmek18:41:47
boyun eğmemek, baş kaldırmak
arka çıkmak18:41:44
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
irrasyonel18:41:43
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
sünnet18:41:40
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
gammaz18:41:39
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
hona18:41:37
Erkek sığır
izomer18:41:34
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
söz vermek18:41:32
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
uslu akıllı18:41:29
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
hamule18:41:18
Yük
gril18:41:12
Izgara
Tasar18:41:11
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
gayret etmek18:41:08
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
kinestezi18:41:05
Devin duyum
nihale18:41:00
Sofrada kullanılan sahan altlığı
CANAVAR DÜDÜĞÜ18:41:00
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
entelekt18:40:56
Akıl, zihin, idrak, anlık
ÖZEZERLİK18:40:53
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
kukumav18:40:51
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
müteessir olmak18:40:49
üzülmek
Takma isim18:40:49
bk. takma ad