mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

mor ötesi17:30:59
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
Örnek17:30:50
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
tropikal17:30:24
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
JÜPİTER17:30:05
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
yüz kızartıcı suç17:29:33
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
yakı17:29:27
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
olmamış17:29:06
Olgunlaşmamış, ham
Fauna17:28:52
Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy
yararcı17:28:45
Yarar peşinde koşan kimse
meyan17:28:38
bk. meyan kökü
fidye17:28:26
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
fidan17:28:20
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
Gösterge bilimi17:27:55
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
köprü yol17:27:43
Vadiler, koyaklar veya derin dere yatakları üzerine kurulan ve beton direkleri üzerinde duran kara yolu köprüsü, viyadük
lezzetsiz17:27:36
Tadı güzel olmayan, tatsız
güçlük17:27:30
Güç olan bir şeyin niteliği, zorluk
ALKA EVLİ17:27:24
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
suçlama17:27:11
Suçlamak işi, itham
maruz17:27:11
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
fevk17:27:05
Üst, yukarı
feda17:26:53
Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme
hürmetli17:26:46
Saygılı
ferz17:26:40
Satranç oyununda vezir
Antlaşma17:26:28
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
fire17:26:21
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
BRAVO17:25:44
Aferin, yaşa!
etçil17:25:13
Genellikle etle beslenen, et obur
vekilharç17:25:07
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
Ferdi17:24:55
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
havlı17:24:48
Havı olan
Direy17:24:18
Fauna
kireç17:24:05
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
tahayyül etmek17:23:59
hayal etmek
nagehan17:23:46
Ansızın, birdenbire, ani olarak
ülkü17:23:33
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
sahanlık17:23:28
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
görgü kuralları17:23:21
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
stadyum17:23:08
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
Yunanlı17:23:02
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
toplumsal17:22:45
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
ihtiva17:22:44
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
ılgın17:22:38
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
ılgım17:22:31
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
ihtida17:22:25
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
KARAKAŞ17:22:13
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
tehirli17:21:48
Geciktirilmiş, ertelenmiş
ürpermek17:21:43
Korkmak
sefirlik17:21:42
Elçilik
ispirto ocağı17:21:29
İspirtoluk
Konson17:21:23
Ünsüz
beraber17:21:04
Birlikte, bir arada
suare17:20:57
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
Bildik17:20:39
Tanıdık
metis17:20:33
Kırma, azma, melez
gözdağı17:20:21
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
kalorimetre17:20:14
Isıölçer
ihsan17:19:53
İyilik etme, iyi davranma
Manivela17:19:49
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
Avusturyalı17:19:30
Avusturya kökenli olan (kimse)
beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak, solmak veya beti benzi uçmak)17:19:07
herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak
nizamname17:18:52
Tüzük
erişte17:18:17
Kesilip kurutulmuş hamur, ev makarnası
itaatkâr17:18:14
Söz dinler, itaat eder, itaatli
YÜZÜK17:18:14
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
kesinleştirme17:17:56
Kesinleştirmek işi
CEPHE17:17:37
(yapılarda) Yüz, alnaç
soda17:16:50
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
kibir17:16:17
Büyüklük, ululuk
anatomici17:16:10
Anatomi uzmanı
İnsanlık17:15:58
Bütün insanları içine alan varlık
çatışkı17:15:40
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
Dişi17:15:33
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
derbent17:15:27
İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz
üzerinde durmak17:15:14
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
Standart17:15:00
Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış
fuar17:14:48
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
uyuşuk uyuşuk17:14:41
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
ısrar17:14:35
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
cankurtaran sandalı17:14:17
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
mermi17:14:10
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
binek atı17:13:59
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
korunma17:13:58
Korunmak işi
muhteva17:13:55
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
yerleşke17:13:52
Kampus
Dinlenme17:13:21
Dinlenmek işi, istirahat
muhtevi17:13:14
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
sadece17:13:08
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
gurup17:12:49
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
kokmuş17:12:43
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
Kök17:12:37
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
tirşe17:12:37
Yeşil ile mavi arası renk
Planet17:12:24
Gezegen
Budist17:12:18
bk. Buddhist
duyum17:11:47
Haber, istihbarat
kimya17:11:42
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
ırkçılık17:11:30
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
bireysellik17:11:12
Birey olma olgusu
özür dilemek17:11:05
özrünü ileri sürerek bir işi yapmayı istememek, bir işten bağışlanmasını istemek
sekizli17:10:59
Kendinde sekiz sayısı bulunan
katabolizma17:10:53
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
ALAY17:10:48
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
vajina17:10:46
bk. vagina
cirim17:10:34
Hacim, oylum
TARAF17:10:28
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
alışmak17:10:11
Yadırgamaz duruma gelmek
cisim17:10:09
Maddenin biçim almış durumu
sormaca17:10:03
Soruşturma, anket
semptom17:09:38
Bulgu, araz
iyi hoş (ama)17:09:25
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
ıslak17:09:13
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
ekonomi17:09:07
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
afaki17:09:01
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
SAPLAMA17:08:48
Saplamak işi
yücelik17:08:42
Yüce olma durumu, ulviyet
ahlaklı17:08:29
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
döşemecilik17:08:23
Döşeme yapma işi
Bayram17:08:16
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
memleket17:08:10
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
kriminoloji17:07:57
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
gezi17:07:45
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
paralelkenar17:07:26
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen
Mamur17:07:01
Bayındır
yer değiştirme17:06:55
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
çağrı17:06:36
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
alacakarga17:06:36
Saksağan
emir eri17:06:32
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
değiş17:06:30
Değmek işi veya biçimi
ağız birliği etmek17:06:24
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
taharri17:06:17
Arama, araştırma
büsbütün17:05:58
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli