mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

mor ötesi12:48:20
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
LATİFE12:48:20
Şaka
hitap12:48:19
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
bağırsak iltihabı12:48:19
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
takma ad12:48:18
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
yargıç12:47:59
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
zıkkım12:47:54
Zehir, ağı
nişangah12:47:50
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
Kıvanç12:47:48
Övünç, iftihar
AYNEN12:47:41
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
DİZİ12:47:31
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
matematikçi12:47:25
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
kurutulma12:47:25
Kurutulmak işi
temizleme12:47:24
Temizlemek işi
toz12:47:20
bk. Töz
İDARE12:47:12
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
müşkülpesent12:46:54
Güç beğenen, titiz
etken12:46:52
Etki yapan (her şey), müessir, faktör
sütlü kengel12:46:50
Deve dikeni
deme12:46:50
Demek işi
deney12:46:48
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
baş kaldırma12:46:47
baş kaldırmak işi, isyan
menşe12:46:47
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
NEŞİDE12:46:46
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
tirsi12:46:45
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
arpacık12:46:40
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
ekonomi yapmak12:46:35
tutumlu davranmak
kredi mektubu12:46:14
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
adisyon12:46:13
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
göstermelik12:46:11
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
keski12:46:11
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
Yücelme12:45:49
Yücelmek işi, itilâ
Yanardağ ağzı12:45:47
Yanardağın tepesinde, yamacında veya eteğinde arka arkaya patlamalar ve püskürtmelerle oluşmuş huni biçiminde, çapı 1000 m den az, derinliği birkaç yüz m yi bulan delik, krater
Tunç12:45:45
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
cılız12:45:40
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
kalitesiz12:45:37
Niteliksiz
asbest12:45:31
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
kanunsuzluk12:45:30
Yasaya aykırılık, yasasızlık
Anlaşmazlık çıkmak12:45:30
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
GETİRİ12:45:29
Faiz
aceleci12:45:28
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
manisa lalesi12:45:17
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
ıska12:44:57
Boşa çıkarma, rast getirememe
kalın ses12:44:55
Titreşim sayısı az olan
beşeriyet12:44:55
İnsanlık, insanoğulları
işte12:44:54
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
âşıktaşlık12:44:54
Karşılıklı sevişme, muaşaka
heves12:44:46
İstek, eğilim, arzu, şevk
ÜLKER12:44:45
Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya
mükemmeliyet12:44:31
Mükemmellik
yüz kızartıcı12:44:27
Utandırıcı, utanılacak
gök12:44:26
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
şefaat etmek12:44:25
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
yağmur kuşu12:44:25
Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş (Charadrius fluvialis)
tekabül etmek12:44:20
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
baştabiplik12:44:16
Başhekimlik
kepazeLİK12:44:12
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
renkleme12:44:10
Renklemek işi
mutasavvıf12:44:05
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
kötürüm12:44:03
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
mai12:43:55
Mavi
İktibas12:43:54
Ödünç alma
Köken bilimsel12:43:54
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
Boru12:43:50
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
siyaset12:43:49
Politika, siyasa
anlamsız12:43:44
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
hiççi12:43:38
Hiççilik yanlısı, nihilist
ağıl12:43:37
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
Edep yeri12:43:31
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
liet12:43:24
Şarkı
Sanskrit12:43:23
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
ruh hastası12:43:22
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
nafaka12:43:20
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
ustalıklı12:43:19
Ustalıkla yapılmış
Kel12:43:19
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
müfrit12:43:18
Aşırı
yen12:43:14
Giysi kolu
teşkil12:43:10
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
cu12:43:09
Bakır"ın kısaltması
Türemiş12:43:03
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
ZENGİN12:43:01
Parası, malı çok olan, varlıklı
Yüzyıl12:42:45
Yüzyıllık süre, asır
Tıpkı12:42:42
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
erişim12:42:28
Erişmek işi
satın12:42:28
"Fiyatını vererek bir şey almak" anlamında kullanılan satın almak deyiminde geçer
tesadüf12:42:27
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
buzçözer12:42:17
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
erika12:42:16
Süpürge otu
Kuruluş12:42:15
Kurulma işi, yolu veya tarihi
Kötüleme12:42:13
Kötülemek işi
tıkanık12:42:13
Tıkanmış
Ölme12:42:12
Ölmek işi
dört bir taraf (veya yan)12:42:11
her yan, bütün çevre
derdest etmek12:42:10
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
SALYA12:41:59
Ağızdan sızan tükürük
cebirsel12:41:47
Cebirle ilgili
KAMBUR12:41:45
Bel kemiğinin, göğüs kemiğinin eğrilmesi veya raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek
nakışçı12:41:45
Nakış yapan kimse
Olağan12:41:44
Sık sık olan, olagelen, tabiî
kikirik12:41:43
Zayıf, ince uzun boylu kimse
süet12:41:42
bk. podosüet
sefillik12:41:41
Yoksulluk
dengesiz12:41:34
Dengesi olmayan, muvazenesiz
Resimleme12:41:31
Resimlemek işi
Akılcılık12:41:27
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
işçi sigortası12:41:12
bk. sosyal sigorta
GRES12:41:09
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
ademoğlu12:41:08
İnsan denilen yaratıkların hepsi
uzay gemisi12:41:07
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
şifa12:41:06
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
Benzeşme12:41:04
Benzeşmek işi
boğan otu12:41:04
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
değirmen12:41:03
Öğüten araç veya alet
tamamen12:41:03
Bütün olarak, büsbütün
tezyin12:41:02
Bezeme, süsleme, donama
maraba12:41:01
Çiftçi
mefkure12:40:59
Ülkü, ideal
berhava12:40:58
Havaya verilmiş, uçurulmuş
ASMALIK12:40:55
Asma için ayrılmış yer veya toprak
iş yapmak12:40:50
çalışmak
üzerine titremek12:40:43
çok sevgi ve özen göstermek
lânetlemek12:40:42
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
tein12:40:41
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
üniversal12:40:36
Evrensel
bizmut12:40:27
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
selis12:40:26
Akıcı (söz)
sınırlı sorumluluk12:40:19
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
Anaç12:40:18
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
ararot kamışı12:40:15
Maranta
Duyuru12:40:12
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons