mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

feryat figan16:32:48
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
fabl16:32:47
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
münteha16:32:31
Son
Tomurmak16:32:27
Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak
sütlü kengel16:32:25
Deve dikeni
L demiri16:31:56
Sanayide kullanılan L biçiminde bükülmüş demir çubuk
onaylama16:31:33
Onaylamak işi, tasdik
böbürlenme16:31:23
Böbürlenmek işi
irfan16:31:22
Bilme, anlama, sezme, kültür
pek16:31:12
Sert, katı
peşrev16:31:05
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
monotonluk16:30:54
Tekdüzelik, yeknesaklık
iri yarı16:30:43
İri yapılı
hakikaten16:30:34
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
gösterişçi16:30:31
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
PIRLANTA16:30:27
Birçok façetası olacak biçimde yontulmuş foyasız parlak elmas
şükretme16:30:06
Şükretmek işi
Yarı Final16:29:51
Sona kalacak iki takımı belli eden karşılaşmalar
hesap işi16:29:45
Bir tür el işlemesi
şek16:29:37
Şüphe
mezar16:29:22
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
ayin16:29:06
Dinî tören, ibadet
illet16:28:55
Hastalık
irap16:28:28
Düzgün konuşma
Dişli16:28:19
Dişleri olan
düşünür16:28:02
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
çatal ağız16:27:55
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
kıyam16:27:25
Ayağa kalkma, ayakta durma
tesri16:27:16
Çabuklaştırma, hızlandırma
rayiç fiyat16:27:02
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
ödem16:26:49
Bazı hastalıklarda yüzde, ellerde, ayaklarda görülen iltihapsız şiş
Düşünsel16:26:46
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
KALLEŞ16:26:39
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
üleşme16:26:18
Üleşmek işi
tepki16:26:12
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
cömertlik16:26:05
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
helal16:25:56
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
Kiraz16:25:51
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
tahıl yemi16:25:51
Henüz olgunlaşmamışken kuru ot, silo yemi, kıyılmış yeşil yem olarak kullanılmak üzere biçilen veya biçilmeden otlatılan tahıllar
Arasat16:24:53
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
Sahan16:24:29
İçinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi şeyler pişirilen, derinliği az metal kap
sarih16:24:25
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
silikat16:24:17
Silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz; yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla gibi maddelerin birleşiminde bulunur
flurya16:22:57
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
Kocaman16:22:50
Çok iri, büyük, koca
Glokom16:22:47
Karasu (göz hastalığı)
gidiş dönüş16:22:39
Gitme ve gelme (veya dönme)
hazır para16:22:35
Nakit, elde mevcut para, likit
geometrik16:22:24
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
bedbin16:22:24
Kötümser, karamsar, pesimist
denizayısı16:20:54
1,5-2 m boyunda, uzun ve yumuşak tüylü postu beğenilen, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi (Arctocephalus ursinus)
şans tanımak16:20:45
imkân vermek, fırsat vermek
bunalmak16:20:11
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
POZ16:19:50
(resim ve fotoğrafta) Duruş
KAÇIK16:19:37
(bir yana) Kaçmış, kaymış
anımsama16:19:17
Hatırlama
Zaman16:18:56
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
BİLMECE16:18:46
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
necaset16:18:43
Pislik
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır16:18:28
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
düşürüm16:18:27
Düşürmek işi veya durumu
alan korkusu16:18:23
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
uyuşkan16:18:15
Herkesle veya her şeyle kolayca uyuşabilen
feshetmek16:17:48
Kapatmak, dağıtmak
çocuk bezi16:17:02
Bebeklerin altına bağlanan bez
bezeme16:16:46
Süsleme, tezyin
Sanem16:16:43
Put
özgül ağırlık16:16:37
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı
acar16:16:36
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
ayıklama16:16:36
Ayıklamak işi
bopstil16:16:25
Züppece giyiniş biçimi
ilintileme16:16:12
İlintilemek işi veya durumu
mangan16:16:06
Manganez
işaretleme16:16:06
İşaretlemek işi
mantıksal16:15:54
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
lânet okumak16:15:13
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
anlayış göstermek16:14:54
istenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak
sıfır16:14:25
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
anterit16:14:25
İnce bağırsak iltihabı
murt16:14:12
Mersin ağacı
trafo16:14:12
Transformatör sözünün kısaltılmışı
mesele16:14:11
Sorun
Dağılma16:14:06
Dağılmak işi
Baş çanağı16:14:02
Kafa tası
kara yolu16:14:01
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
şen olmak16:13:59
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
başarı göstermek (veya kazanmak)16:13:43
başarmak
şaşkın16:13:12
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
Post16:13:09
Tüylü hayvan derisi
coğrafya16:13:03
Yeryüzünü fizikî, ekonomik, beşerî, siyasî, yönlerden inceleyen bilim
zıhlama16:12:19
Zıhlamak işi veya durumu
çay demlemek16:12:18
bk. demlemek
duyumsama16:12:16
Duyumsamak durumu
açılma16:12:16
Açılmak işi
ayakta kalmak16:12:05
oturacak yer bulamamak
çatı örtüsü16:11:15
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
italyanca16:10:53
Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya"da konuşulan dil
damıtılma16:10:48
Damıtılmak işi
Aygır16:10:42
Damızlık erkek at
AKBALIK16:10:37
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
nominatif16:10:35
Yalın durum
uzak görüşlü16:10:24
Uzak görüş sahibi olan
didişme16:09:57
Didişmek işi
sinameki16:08:52
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
papağanlar16:08:48
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
variyet16:08:45
Varlık, zenginlik
sismolog16:08:30
Deprem bilimi uzmanı
rey16:08:19
Oy
Kaplama16:08:16
Kaplamak işi
Hiza16:08:14
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
toparlak hesap16:07:32
Yuvarlak hesap
KAZULET16:07:18
Kocaman
ritmik16:06:45
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
Avustralyalı16:06:44
Avustralya kökenli olan (kimse)
makine yağı16:06:37
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
abanî16:06:22
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
SIRÇA16:06:20
Cam
eş değer16:06:19
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
Es16:06:10
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
atom çekirdeği16:06:01
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
sofu16:05:50
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
fücceten16:05:19
Birdenbire, ansızın (ölmek)
püskürtü16:05:12
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
ikaz etmek16:04:57
uyarmak, dikkat çekmek
yazın16:04:46
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
Kap16:04:43
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
ilgi göstermek16:04:42
ilgisini esirgememek, belli etmek
meşhur16:04:23
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
Aracı16:04:21
Uzlaştıran, anlaşma sağlayan kimse
sb16:04:08
Antimon"un kısaltması