mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

mor ötesi11:12:36
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
nefiy11:12:26
Sürme, sürgüne gönderme
dinek11:12:21
Dinlenmek için durulan yer
İçtenlik11:12:00
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
hasım11:12:00
Düşman, yağı
dikme11:11:54
Dikmek işi
dikey11:11:47
Dik olarak
dikit11:11:40
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
dikiz11:11:33
Bakma, gözetleme, erkete
dikte11:11:17
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
EDEBİYAT11:11:11
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
KAYIP11:10:57
Yitme, yitim
KAYIK11:10:50
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
KAYGI11:10:37
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
deniz kızı11:10:30
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
KAYAK11:10:23
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
dökümcülük11:09:40
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
iflâs anlaşması11:09:27
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
tapa11:09:25
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
yerine geçmek11:09:20
görevden ayrılan birinin yerini almak
KARLI11:09:13
Üstünde kar bulunan
KARGA11:09:06
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
sitem etmek11:08:59
bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmek
TAL11:08:45
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
montaj11:08:44
Kurgu
KATRE11:08:30
Damla, damlayan şey
KAVGA11:08:18
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
toprak köleliği11:08:11
Toprağa bağlı kölelik düzeni
monizm11:08:04
Tekçilik
monist11:07:52
Tekçi
top mermisi11:07:45
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
Edevat11:07:31
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
SUSAM11:07:22
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
monokl11:07:15
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
haykırmak11:06:58
Çağırmak, seslenmek
sessiz harf11:06:45
Ünsüz
dağ aslanı11:06:33
Puma
yontu11:06:27
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
kıtır11:06:26
Uydurma söz, yalan
veznedar11:06:25
Vezneci
veri11:06:23
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
valiz11:06:22
Elde taşınabilir küçük çanta
umursama11:06:20
Umursamak durumu
Sinolog11:06:19
Sinoloji bilgini
uluslar arası11:06:19
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
tinsel11:06:17
Ruhî
terfi11:06:15
(derecesi, makamı) Yükselme
kıtık11:06:13
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
sulh11:06:12
Barış
sema11:06:11
Gök, gökyüzü
selek11:06:09
Cömert, eli açık
redif11:06:03
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
oy11:06:01
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
operatör11:05:59
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
neşter11:05:58
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
neşriyat11:05:56
Yayın
neşir11:05:55
Yayma, dağıtma, saçma
neşeli11:05:53
Sevinçli, keyifli, şen
monden11:05:53
Toplum yaşamı ile ilgili
ne11:05:52
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
mitoloji11:05:50
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
metanet11:05:49
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
meal11:05:47
Anlam, kavram, mefhum
meşakkat11:05:46
Güçlük, sıkıntı, zorluk
mayi11:05:44
Sıvı
malzeme11:05:41
Gereç, materyal
kuruntu11:05:40
Yanlış ve yersiz düşünce
kozalak11:05:38
Koza
konu11:05:36
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
kedersiz11:05:35
Acısız, üzüntüsüz
karyola11:05:33
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
Hapishane11:05:32
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
ir11:05:30
İridyum"un kısaltması
iman11:05:29
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
heybet11:05:26
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
geometrik11:05:23
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
geceleme11:05:22
Gecelemek işi
etiket11:05:20
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
elçilik uzmanı11:05:19
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
elçilik11:05:17
Elçi olma durumu
ekleme11:05:15
Eklemek işi
eder11:05:14
Fiyat, paha
done11:05:12
bk. veri
arınma11:05:12
Temizlenme
direme11:05:11
Diremek işi
delgeç11:05:09
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
bireycilik11:05:08
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
ameliyat11:05:06
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
gönül hoşluğu11:05:05
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
acı badem11:05:05
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
Yabani turp11:05:01
Yaban turbu, acırga
Saka11:04:58
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
SINAV11:04:56
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
MODERN11:04:55
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
mıymıntı11:04:54
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
Kasınç11:04:53
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
Fiil11:04:52
İş, davranış
Devamlı11:04:50
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
Avuçlama11:04:47
Avuçlamak işi
Arasat11:04:45
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
yoksulluk11:04:43
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
yanma11:04:42
Yanmak işi
velur11:04:40
Kadife
ucube11:04:39
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
uca11:04:37
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
tutuk11:04:36
Akıcı, rahat konuşamayan
tutku11:04:34
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
tutanak11:04:33
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
tesisat11:04:31
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
terane11:04:29
Ezgi, makam, nağme
tekrar etmek11:04:28
yeni baştan söylemek veya yapmak
İHTİMAL11:04:28
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
tebaa11:04:26
Uyruklu
tasar11:04:25
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
taret11:04:22
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
talihsiz11:04:21
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
takip11:04:19
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
tabaklama11:04:16
Tabaklamak işi
sure11:04:14
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
sorumlu11:04:12
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
sintine11:04:11
Geminin içinde en alt bölüm
bataklık gazı11:04:11
Metan
saye11:04:08
Gölge
saptama11:04:06
Saptamak işi, tespit
sapan11:04:05
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
sandal11:04:03
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
riayet11:04:00
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
putrel11:03:57
Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş
Kapalı11:03:57
Kapanmış olan, açılmamış, mestur
prensip11:03:56
İlke, umde