mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

kacak23:35:50
bk. kap kacak
Müneccim23:35:35
Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog
karşılıklı23:34:48
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
DALKAVUK23:34:47
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
sezi23:34:36
Sezgi
ustalıkla23:34:31
Ustaca
tokat23:34:29
(insana) El içi ile vuruş
katlanma23:34:25
Katlanmak işi
anamalcı23:34:22
Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran, anamal sahibi, sermayedar, kapitalist
Kibar23:33:56
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
tandır23:33:54
Yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın
Bor23:33:49
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
yüzgeç23:33:49
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
Meyve23:33:32
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
bitek23:33:22
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
Kullanmak23:32:53
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
lütesyum23:32:43
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu
Dadacılık23:32:40
Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı baş kaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm
gaddarca23:32:39
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
eğitici23:32:21
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
dağcı23:32:03
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
kare23:31:51
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
taydaş23:31:37
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
kenef23:31:36
Ayak yolu
köreşe23:31:33
Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka
Yarış23:31:21
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
şen şakrak23:31:00
Çok neşeli, şakrak
iyilik etmek (veya yapmak)23:30:56
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
yastık kılıfı23:30:42
Yastığa geçirilen koruyucu kılıf
hesabını (kitabını) bilmek23:30:35
tutumlu olmak
seçimlik23:30:25
Seçme işine konu olma
mekruh23:30:22
İğrenç, tiksindirici
mıhlama23:30:19
Mıhlamak işi
yanlışlıkla23:30:17
Yanılarak, bilinmeyerek
asamble23:30:17
Kurul
silâh23:30:16
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
nim23:30:10
Yarı
prova23:30:10
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
sakak23:30:10
Çene altı
Özen23:29:37
Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam
CİNNET23:29:37
Delilik
açığa vurmak23:29:35
belli etmek, ortaya çıkarmak
ekme23:29:23
Ekmek işi
taç yaprağı23:29:19
Tacı oluşturan yaprakçıklardan her biri
Helisel23:29:17
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
yalvarış yakarış23:29:17
Çok yalvarma, bin bir rica
ders almak23:29:03
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
ÇANGAL23:28:50
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
can sıkıntısı23:28:46
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
peşi sıra23:28:43
Arkasından, ardından, ardı sıra
Oğulcuk23:28:35
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
hoş23:28:08
Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren
İktidar23:28:02
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
şey23:28:02
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
İvedi23:27:47
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
dış merkezli23:27:40
Dış merkezlikle ilgili olan
fok23:27:39
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
askılık23:27:36
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
davul23:27:31
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
çipil23:27:13
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
basımcılık23:26:33
Basım evi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık
Yapağı23:26:14
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
seksiyon23:26:09
Bölüm
bitme23:26:08
Bitmek işi
yarlık23:25:44
Hükümdar buyruğu, ferman
kazan23:25:40
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
spesifik23:25:39
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
emir vermek23:25:37
buyurmak, buyruk vermek
çayır23:25:36
Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer
Mirat23:25:32
Ayna
aldatmak23:25:20
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
ODALIK23:25:14
Bir erkeğin nikâhsız olarak aldığı cariye
staj23:25:14
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
benlik23:24:56
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
lutr23:24:44
Su samuru
gıybet23:24:40
Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov
pırlak23:24:36
Doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları yakalamada çağırtkan olarak kullanılan, avcılarca bir kafes içinde av yerine bırakılan kuş
kâr etmemek23:24:35
yararı olmamak, etki yapmamak
atomal23:24:31
Atomlarla ilgili olan
ATLAS ÇİÇEĞİ23:24:28
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
duyarlılık23:24:16
Duyarlı olma durumu
dem23:24:13
Soluk, nefes
hamule23:24:08
Yük
antiasit23:24:02
Alkalik, kalevî
seyyare23:23:55
Gezegen
KASET23:23:37
İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu
pintilik23:23:33
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
mücerret23:23:05
Soyut
budunsal23:23:04
Kavmî, etnik
taşkınlık23:23:00
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
uzun etek23:22:46
Eteği uzun olan giysi, maksi
ACINACAK23:22:42
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
savaşçı23:22:35
Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip
uçan top23:22:25
Voleybol
uzun hikâye23:22:02
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
kucak23:22:01
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
art arda23:21:36
Birbirinin arkasından
deniz kızı23:21:32
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
çirkef23:21:31
Pis ve bulanık su
satranç23:21:29
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
Zeka23:21:28
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
boşa çıkarmak23:21:13
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
mazhar olmak23:20:46
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
BATI23:20:20
Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün indi, garp
eğirme23:20:15
Eğirmek işi
Bit23:20:14
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
aşı23:20:13
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
sevimlilik23:20:10
Sevimli olma durumu
ilhan23:20:06
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
mütareke23:20:05
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
GAYE23:19:56
Amaç, hedef
yankesici23:19:56
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
yaylım23:19:55
Yayılmak, dağılmak işi
firavun23:19:42
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
yürütmek23:19:36
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
albinos23:19:14
Akşın
Örgüt23:18:32
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
baston23:18:16
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
incitmek23:18:09
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
veto23:17:45
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
sene23:17:35
Yıl
gölgeli23:17:34
Gölge altında olan
çözücü23:17:28
Çözmek işini yapan
neyzen23:17:26
Ney üfleyici, ney çalan kimse
abandırmak23:17:19
Bir hayvanı yere çöktürmek
kaf23:17:18
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
çöğüncek23:17:04
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
sefahat23:16:24
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
sten23:15:50
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
ful23:15:39
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)