mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

mor ötesi13:31:30
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
merdiven sahanlığı13:31:29
Merdiven boşluğu veya başı
nükte yapmak13:31:23
nükteli söz söylemek
bari13:31:21
Keşke
kuşatılma13:31:19
Kuşatılmak işi
berabere kalmak13:31:17
(oyun, yarışma için) takımlar aynı sayıyı almak veya denk gelmek, başa baş kalmak, başa baş gelmek
mizahi13:31:15
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
rahatına bakmak13:31:13
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
sahabe13:31:11
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
niteliksiz13:31:07
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
bireysellik13:31:05
Birey olma olgusu
temiz yüreklilik13:31:05
Temiz yürekli olma durumu
mefhum13:30:59
Kavram
idrak etmek13:30:55
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
iklim bilimci13:30:53
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
bayi13:30:47
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
Fikir13:30:45
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
sahibe13:30:34
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
yular13:30:32
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
rastlantı13:30:31
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
uzak görüşlü13:30:31
Uzak görüş sahibi olan
amaç edinmek13:30:30
bir amaca ulaşma isteğinde bulunmak
tutar13:30:25
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
boşa çıkarmak13:30:22
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
tutya13:30:20
Çinko
başyapıt13:30:11
Şaheser
bülbül13:30:05
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
yalıtma13:30:05
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
incitme13:30:02
İncitmek işi
AKROMATİK13:30:01
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
uzaklaşma13:29:56
Uzaklaşmak durumu
bark13:29:52
bk. ev bark
UĞURLUK13:29:48
Maskot
cana13:29:46
Sevgiliye hitap sözü
vakit geçirmek13:29:40
oyalanmak, uğraşmak
Kengel13:29:34
Kenger
permanant13:29:31
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
güneğik13:29:25
Hindiba
bani13:29:23
Kurucu
GÜNCE13:29:20
Günlük (I)
tuval13:29:18
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
Tasvir13:29:17
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
akşam namazı13:29:16
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
bant13:29:14
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
biyoloji13:29:12
Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi
Hititçe13:29:10
Hitit (Eti) dili
Rahmetli13:29:06
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
Genellikle13:29:03
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
sağuculuk13:29:03
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
dolanma13:29:01
Dolanmak işi
yangın13:28:58
Zarara yol açan büyük ateş
şamdan13:28:54
Üzerine mum yerleştirilen destek
tavan arası13:28:48
Bir yapının tavanı ile çatı arasında kalan bölüm
kıl keçisi13:28:46
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
tahsildar13:28:42
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
gövem eriği13:28:38
bk. akdiken
buat13:28:34
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
buse13:28:32
Öpücük, öpme, öpüş
Yazınsal13:28:30
Edebî
beze13:28:28
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
beli13:28:24
Evet
beis13:28:22
Engel, uymazlık
hissikablelvuku13:28:18
Ön sezi
abiye13:28:14
Bayanların özel gecelerde giydiği şık giysi veya tuvalet
sebatkar13:28:12
Direşken, sebatlı
DANA13:28:10
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
hindiba13:28:08
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
nominal13:28:04
Ad belirtilerek yapılan
yozlaşma13:28:02
Yozlaşmak işi, tereddi
katrilyon13:27:56
Trilyon kere bir milyon (1024)
serencam13:27:50
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
bili13:27:48
Bilgi, malûmat
bağnazlık13:27:44
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
hizipçilik13:27:42
Örgütlenmiş bir topluluğun içinde bütünlüğü bozacak biçimde yeni bir topluluk oluşturma
uçucu13:27:40
Uçma yeteneği veya özelliği olan
UĞURSUZ13:27:36
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
cima13:27:30
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
hayvanat13:27:30
Hayvanlar
protein13:27:26
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
Kırılgan13:27:18
Kolay ve çabuk kırılan
kısa devre13:27:16
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
latifeci13:27:14
Şakacı
bina13:27:12
Yapı
biat13:27:10
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
Tümce13:27:08
Cümle
Mesel13:27:06
Örnek alınacak söz
salâhiyet13:27:04
Yetki
sodyum fosfat13:27:02
Eczacılıkta, hekimlikte kullanılan fosforik asidin sodyumlu tuzu (NaH2, NaHPO4, Na3PO4)
abece13:27:00
bk. alfabe
Elçilik13:26:58
Elçi olma durumu
yıpratma13:26:52
Yıpratmak işi
karık13:26:50
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
yararlanma13:26:48
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
Sadist13:26:46
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
miyokart13:26:44
Kalp kası
yakın dost13:26:42
İçten, samimî ve yalın kimse
gök bilimci13:26:38
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
ciddiyetsiz13:26:32
Ciddiyeti olmayan, lâubali
HOMOJEN13:26:30
Bağdaşık, mütecanis
tefekkür13:26:22
Düşünme, düşünüş
pestil13:26:20
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
emaylama13:26:16
Emaylamak işi
terakkiperver13:26:12
İlerici
Gazal13:26:10
Ceylân
çevgen13:26:10
Değnek
üsera13:26:07
Esirler, köleler
ozansı13:26:05
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
çevren13:26:03
Ufuk, göz erimi
mersingiller13:26:01
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
kurutma kabı13:25:59
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
ıskarta13:25:57
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
PATIRTI13:25:55
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
sinara13:25:49
Büyük zoka
sefarethane13:25:47
Elçilik
yarışlık13:25:45
Pist
amiral13:25:43
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
blöfçü13:25:35
Blöf yapan (kimse)
MURAHHAS13:25:29
Delege
bağlama13:25:27
Bağlamak işi
inatçı13:25:23
Direngen, ayak direyici
mütalâa etmek13:25:22
okumak
doyurma13:25:21
Doyurmak işi
kaknem13:25:15
Çirkin, huysuz
diyagram13:25:13
Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik
yazma yitimi13:25:11
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
kapasite13:25:04
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
tıp13:25:03
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
çiğe13:24:57
Ceviz veya badem içi
Eşik13:24:54
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
meyhane13:24:51
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri