mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

ilave15:12:07
Katma, ekleme, ulama, ek
olanaksız15:12:02
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
hasır15:11:55
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
KÖR15:11:47
Görme duygusu olmayan, görmez
ABLATYA15:11:43
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
ful15:11:39
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
hilali15:11:37
Hilâl biçiminde
fut15:11:36
30,480 cm"ye eşit olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, kadem. Çoğulu: fit
posta15:11:35
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
totem15:11:35
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
far15:11:33
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
lor15:11:23
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
liboş15:10:57
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
mir15:10:55
Baş, kumandan, amir
met15:10:52
Gelgit olayında denizin kabarması
mit15:10:47
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
stant15:10:46
At yarışlarında seyirci tribünü
gözlem evi15:10:45
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
mut15:10:44
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
muz15:10:41
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
mum15:10:38
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
mehter takımı15:10:35
Mehterhane
nazım birimi15:10:32
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
jel15:10:26
Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü
Seslenmek15:10:26
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
bağıntı15:10:16
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
nicelik15:10:09
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
sepi15:10:08
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
karaktersizlik15:09:58
Güvenilir karakteri olmama durumu
GÖRÜNMEZ15:09:56
Görünmeyen, beklenmeyen
takanak15:09:56
Alacak, borç
vites kutusu15:09:53
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
içki15:09:38
İçinde alkol bulunan içecek
anlam bilimi15:09:32
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
araştırma görevlisi15:09:25
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
uyumlu15:09:22
Uyumu olan, ahenkli, mevzun
zehap15:09:19
Sanma, sanı, zannetme
çekingenlik15:09:17
Çekingen olma durumu
şırınga15:09:16
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
zenne15:09:13
Kadın (eşyası)
yedirip içmek15:09:11
beslemek
genişlik15:09:07
Geniş olma durumu
traksiyon15:09:00
Çekim
toprak kölesi15:08:51
Toprağa bağlı köle
kâşif15:08:47
Bulucu
legato15:08:47
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
mahrum15:08:43
Yoksun
MOSTRALIK15:08:41
Göstermelik, numune
eşraf15:08:18
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
çağırmak15:08:17
Binmek için bir araç istemek
beslenme15:08:10
Beslenmek işi
eşref15:08:06
Çok onurlu, çok şerefli
ISTILAH15:07:49
Terim
akis15:07:49
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
BAĞLILIK15:07:42
Bağlı olma durumu, merbutiyet
karar vermek15:07:39
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
selâm vermek15:07:37
selâmlamak
kraliyet15:07:36
Krallık
mültezim15:07:30
Kesenekçi, kesimci
belirtken15:07:27
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
maarif15:07:18
Bilgi ve kültür
yay gibi15:07:15
eğri
zahmet15:07:11
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
tapınma15:07:08
Tapınmak işi
İTFA15:07:01
Söndürme
diğer15:06:56
Başka, özge, öteki, öbür
amorf15:06:56
Biçimsiz
Komprador15:06:52
Aracı
yordam15:06:40
Çeviklik, çabukluk
jeoloji15:06:37
Yer bilimi
takım erki15:06:34
Oligarşi
başkalaşma15:06:34
Başkalaşmak işi
yorgan15:06:29
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
değirmen15:06:28
Öğüten araç veya alet
akıl hastası15:06:25
Ruh hastası, deli
MAZBATA15:06:24
Tutanak
EFOR15:06:19
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
protaktinyum15:06:15
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
halayık15:06:06
Kadın köle, cariye
reaya15:06:06
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
tetir15:06:02
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
Ekonomik15:06:01
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
azarlama15:05:48
Azarlamak işi, paylama
ruzname15:05:41
Günlük olayların yazıldığı defter
tevzi15:05:37
Dağıtma, üleştirme
bekas15:05:35
Çulluk
ayal15:05:32
Karı, eş
hayat ağacı15:05:30
Soy ağacı, soy kütüğü
tevil15:05:29
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
Sağlam15:05:28
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
temiz kâğıdı15:05:27
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
Hükümdar15:05:26
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
uykuya dalmak15:05:26
rahat, derin bir şekilde uyumak
hasret15:05:04
Özlem
Tak15:04:58
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
kana kan15:04:54
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
Fıstık15:04:54
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
çekememezlik15:04:48
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
garson15:04:48
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
seçilmiş15:04:46
Seçerek ayrılmış
pençe atmak15:04:41
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
uğurluk15:04:40
Maskot
armatör15:04:32
Ticaret gemisi sahibi
riyala15:04:32
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
köhne15:04:27
Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış
formasyon15:04:25
Biçimlenme
Aşmak15:04:22
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
dördül15:04:13
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
ilham kaynağı15:04:10
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
mecaz15:04:08
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
gerileme15:04:08
Gerilemek işi
anofel15:04:06
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis)
pasaj15:04:02
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
kıstas15:03:54
Ölçüt
Cüppe15:03:51
bk. cübbe
dalgıç15:03:46
Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam
kestere15:03:46
Kitre
Zar15:03:46
İnce perde veya örtü
Zor15:03:43
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
Zer15:03:40
Altın
bilindik15:03:37
Bilinen
ZAN15:03:33
Sanma, sanı
ZIT15:03:24
Karşıt anlamlı
ZAT15:03:21
Kimse, kişi
İRONİ15:03:16
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
ŞİŞKİNLİK15:03:15
Şişkin olma durumu
Yay15:03:15
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
Yaz15:03:12
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
adsız15:03:04
Adı olmayan, isimsiz
ruh çöküntüsü15:03:04
Ruhsal sıkıntı ve bunalım