mor ötesi

1.İsimGözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole

Son Arananlar

barınma15:02:10
Barınmak işi
gezi15:01:30
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
f15:01:20
Flüor"un kısaltması
ENDİREKT15:00:53
Doğrudan değil, dolaylı
kötü kişi olmak15:00:16
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
AĞZINA KADAR14:59:36
boş yeri kalmayacak biçimde
oy14:58:49
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
haysiyet14:58:41
Değer, saygınlık, itibar
il14:58:35
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
MERASİM14:58:33
Tören
Kula14:58:00
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
göz kırpmak14:57:09
göz kapağını kapayıp açmak
MİNKALE14:56:59
İletki
YALIM14:56:56
Alev
külliyat14:56:09
Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
gayr14:55:54
Başka kimse, başkası
AB14:55:47
Su
teselli14:55:42
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
fol14:55:11
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
tanıtmalık14:54:59
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
İFADE14:54:40
Anlatım
döş14:53:57
Göğüs, bağır
TÜR14:53:37
Çeşit
Koma14:53:19
Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmasıyla beliren derin dalgınlık durumu
müstecir14:53:11
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
yüklem14:53:08
Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber
venüs14:53:03
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
soytarı14:52:03
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
genç irisi14:52:02
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
loğusa14:52:00
Yeni doğum yapmış kadın
vejetaryen14:51:57
Etyemez
resif14:51:52
Su düzeyindeki sıra kayalar
BİRİCİK14:51:51
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
laf cambazlığı14:50:53
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
art14:50:36
Arka, geri
ısı cam14:50:18
İki cam plâkanın çevresel olarak metal bir ara çıtası yardımıyla birbirine bağlanması temeline dayanan bir madde
tıraşlı14:50:07
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
Havadar14:50:05
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
tepeli14:49:59
Tepesi olan
taş levreği14:49:47
Gölge balığı
ZİRKONYUM14:49:33
Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element. Kısaltması Zr
Çevre bilimi14:49:28
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
formel14:49:28
Biçimsel
şömine14:49:23
Ocak
şapka işareti14:49:13
bk. şapka
dolay14:49:11
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
İletki14:49:08
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
durağan14:49:03
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
Yaya14:48:59
Yürüyerek giden (kimse)
Şahit14:48:42
Tanık
hiç14:48:19
Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştirir
kürevi14:48:15
Küresel, toparlak
gövde14:47:12
Bir şeyin asıl toplu bölümü
gözde14:47:07
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
husumet14:47:03
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
asar14:47:00
Yapılar, eserler
nüfus bilimi14:46:23
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
Çizgi14:46:17
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
bulaşıcı hastalık14:46:12
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
DÜZEYSİZ14:45:33
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
MEBDE14:45:25
Baş, başlangıç
hakimlik14:45:13
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
enjeksiyon14:45:05
İğne yapma, iğne vurma
Ortodoks14:44:55
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
Seçkin14:44:45
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
körüklemek14:44:40
Kızıştırmak, kışkırtmak, şiddetlendirmek
başgarson14:44:32
Garsonların başı, metrdotel
SATİRİK14:44:15
Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan
maksat14:44:13
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
ihsas14:44:06
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
verimli14:44:02
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
devletçi14:44:01
Devletçilik yanlısı
mayhoş14:43:51
Tadı şekerli ve az ekşi olan
Cihan14:43:50
Evren, âlem
malaga14:43:48
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
kutlu14:43:45
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
İNATÇI14:43:26
Direngen, ayak direyici
berhava14:43:14
Havaya verilmiş, uçurulmuş
SEDİR14:43:05
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan
ÇATI14:42:59
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
kımkım14:42:43
Ağır ağır konuşan (kimse)
Kürek14:42:42
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
cayma14:42:34
Caymak işi
kavruk14:42:28
Kavrulmuş olan
basınçölçer14:42:19
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
Mutasyon14:42:13
Değişinim
BALDIR14:42:07
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
KANAT14:42:01
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
lastik ağacı14:41:34
Kauçuk
gayrı14:41:17
Artık, bundan böyle
içine atmak14:40:53
sıkıntısını kimseye belli etmemek
cephe14:40:47
(yapılarda) Yüz, alnaç
aydınlanmak14:40:43
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
yer sakızı14:40:41
Bitüm
KUNDA14:40:38
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
Yaraşır14:39:51
Lâyık, uygun
ağaçlıklı14:39:46
Ağaçları bol olan (yer)
kemancı14:39:22
Keman yapan veya çalan kimse
sigala14:39:18
bk. sığla
Akaret14:39:06
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
arılık14:39:04
Temizlik
orkestracı14:38:31
Orkestrada görevli kimse
kınama14:38:30
Kınamak işi, ayıplama, takbih
nakit14:38:08
Para, akçe
HAVAİ14:38:06
Hava ile ilgili, havada bulunan
TAKSİRAT14:37:14
Kusurlar, suçlar
hırçın14:37:03
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
MÜMİN14:35:22
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
stalagmit14:35:15
Dikit
mazgallı14:34:53
Mazgalları olan
yaftalama14:34:41
Yaftalamak işi veya durumu
iltizam14:34:01
Kayırma, bir tarafı tutma
hiç değilse (veya hiç olmazsa)14:33:43
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
kıymetlilik14:33:25
Değerlilik
filozof14:33:16
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
gondol14:32:30
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
ÇİGAN14:31:44
Çingene
mırra14:31:42
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
ÖKSE14:31:01
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
İşveren14:30:57
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
toplardamar14:30:51
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
T14:30:50
Trityum"un kısaltması
veri14:30:41
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
sigara14:30:41
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne
etkincilik14:30:33
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
ikamet etmek14:30:19
bir yerde oturmak, eğleşmek
Osmanlı Türkçesi14:30:15
XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu"da ve Osmanlı Devleti"nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın ağır baskısı altında kalan Türk diline verilen ad
kilit14:29:53
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
aralamak14:29:48
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
çamaşır14:29:47
İç giysisi