misafir ağırlamak

1.konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
Cümle 1: Bir değil, birkaç misafiri dahi ağırlayabiliriz. - M. Yesari

Son Arananlar

gösterme04:25:26
Göstermek işi
OLMUŞ04:24:43
Olgunlaşmış, ergin
Bağnaz04:24:38
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
rahatlama04:24:38
Rahatlamak işi
kemalist04:24:33
Atatürkçü
öykünce04:24:31
Fabl
nikbet04:24:21
Düşkünlük, talihsizlik, felâket
Tereke04:24:20
Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt
azize04:24:15
Ermiş kadın
salt04:24:13
Yalnız, sadece, tek, sırf
müşabih04:24:11
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
Lorentiyum04:24:06
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
yapıncak04:23:56
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
Fanti04:23:53
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
fodul04:23:51
Üstünlük taslayan, kibirlenen
örtüsüz04:23:41
Örtüsü olmayan
küp04:23:35
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
lemis04:23:31
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
misafir04:23:14
Konuk
nadir04:22:56
Seyrek, az, az bulunur
Grado04:22:50
Bir sıvının içindeki alkol derecesi
pelesenk ağacı04:22:48
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
külhanbeyi ağzı04:22:45
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
sırma04:22:40
Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel
Matem04:22:38
Yas
Bambaşka04:22:30
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
döneç04:22:22
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
habeş04:22:20
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
kaymak taşı04:22:11
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
Rastık04:22:10
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
mayın04:22:07
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
kaput bezi04:22:00
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
tüberküloz04:21:52
Verem
Ehliyetsiz04:21:42
Yetersiz
karamsar04:21:10
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
kurum04:21:08
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
zahmetli04:20:57
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
kaygan04:20:52
Islak veya düz olduğundan, kendisi kayan veya üzerinde kayılan, kaygın
itikal04:20:39
Aşınma, erozyon
borsa simsarı04:20:37
Müşteri ile borsa acenteleri arasında aracılık yapan kimse
özetleme04:20:15
Özetlemek işi
eksikli04:20:13
Kendisine bir şey gerekli olan, muhtaç
indirgeme04:20:03
İndirgemek işi, irca
soğukluk04:20:02
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
çakal04:19:12
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
B04:19:09
Bor"un kısaltması
bu04:19:05
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
tutarık04:18:56
bk. tutarak
tarh04:18:24
Çıkarma
asorti04:17:45
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
kişi zamiri04:17:35
Kişilerin yerine kullanılan zamir
namussuz04:17:01
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
hatasız04:16:36
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
eser04:16:23
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
bütüncü ekonomi04:15:00
Ekonominin bütün alanlarını kapsayan yapı ve oluşum, makro ekonomi
girişim04:14:46
Bir işe girişme, teşebbüs
göz göre göre04:14:27
belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde
pervane gibi04:14:23
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
birbiri için yaratılmış olmak04:13:42
birbiriyle çok iyi anlaşmak
dürzü04:13:31
Ağır bir hakaret ve küfür sözü olarak kullanılır
Zabıtname04:13:29
Tutanak
aPTERİKS04:12:14
bk. kivi
görümcelik yapmak (veya etmek)04:11:59
(görümce) geline kötü davranmak
sütanne04:11:52
bk. sütana
peruk04:11:52
bk. peruka
aşina04:11:38
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
diğerkam04:11:17
Özgeci, özgecil
yontu04:11:05
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
atropin04:10:50
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
valilik04:10:43
Vali olma durumu
bazal04:10:30
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
Nehir04:10:28
Irmak
erkan04:10:06
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
asker olmak04:09:53
askerlik ödevine başlamak
Kasvetli04:09:39
İç sıkıcı, sıkıntılı
hak ediş04:09:37
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
monizm04:09:32
Tekçilik
sahne almak04:09:24
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
halsiz04:09:22
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
dren04:09:20
Hendek
mürdüm04:09:16
Mürdüm eriği
ağ torba04:09:10
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
Kavuştak04:08:59
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
Canice04:08:51
Cani gibi, caniye yakışır (biçimde)
derme çatma04:08:48
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
üstünlük04:08:46
Üstün olma durumu, rüçhan
volontarizm04:08:35
İstenççilik
toplanma04:08:13
Toplanmak işi
yönelteç04:07:51
Direksiyon
KOM04:07:48
Ağıl, davar ağılı
mürdesenk04:07:42
Doğal kurşun oksit, PbO
statik04:07:38
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
İris04:07:33
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
nişanlanma04:07:20
Nişanlamak işi
Aşk04:07:14
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
asaleten04:07:09
Bir görevde temelli olarak, asıl olarak, vekâleten karşıtı
ÜZMEK04:07:04
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
yaya geçidi04:06:55
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
mangan04:06:52
Manganez
Endeks04:06:47
İndeks
alımlı04:06:45
Alımı olan, çekici, cazibeli
beklemek04:06:36
Karşılaşılması ihtimali bulunmak
kuşatılma04:06:24
Kuşatılmak işi
Derli toplu04:06:22
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
eyvallah04:06:21
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
Mikoloji04:06:13
Mantar bilimi
cilacı04:06:05
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
sterilize04:06:01
Her türlü mikroptan arınmış
güvey,-i04:05:45
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
tefrik04:05:43
Ayırma, ayırt etme
Helisel04:05:41
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
leçek04:05:38
Baş örtüsü, yün atkı
umur04:05:36
Aldırış etme, önem verme
bari04:05:34
Keşke
HİZMET ERİ04:05:31
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
dizgin04:05:26
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
Dosya04:05:24
Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü
Satış04:05:18
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
fır04:04:39
Fırıl fırıl
Titreşim04:04:01
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
yetmek04:02:48
Yeterli sebep olmak
kene04:02:30
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
ravent04:01:46
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
gereği gibi04:01:29
nasıl olması gerekli ise öyle
alüminyum04:01:24
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
mürailik04:01:18
İkiyüzlülük
Yal04:01:11
Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek
ACIMSI04:00:58
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
Hangi04:00:30
İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
açlık04:00:23
Aç olma durumu