miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

tanrıtanımazlık21:34:27
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
balık yumurtası21:34:26
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
yoğaltım21:34:21
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
bumbar21:34:18
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
TEDAVİ ETMEK21:34:14
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
lalezar21:34:13
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
Slavca21:34:11
Slav dili
ölet21:33:58
Öldürücü hastalık salgını, kıran
ANASIR21:33:57
Unsurlar, ögeler
eksen21:33:38
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
mikser21:33:37
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
şita21:33:00
Kış
hüngür hüngür21:32:36
Yüksek sesle ve hıçkıra hıçkıra
padişahlık21:32:31
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
Konfeksiyon21:32:28
Hazır giyim eşyası
nüfus21:32:04
Kişi
anka21:32:02
Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka
palandöken21:31:45
Taşlık yokuş
yağışsız21:31:43
Yağışı olmayan, kurak
Yapıcı21:31:43
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
tahayyül21:31:37
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
bağır21:31:15
Göğüs
korumak21:31:10
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
İFRAZAT21:31:10
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
şarbon21:30:25
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
hatırlanma21:30:21
Hatırlanmak durumu, anımsanma
köşegen21:30:16
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
uyma21:30:07
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
ziraat21:30:03
Çiftçilik, tarım
kol21:30:03
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
beddua21:29:58
İlenme, ilenç
YÖNTEM BİLİMİ21:29:47
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
eylem21:29:46
Eylemek işi, fiil, aksiyon
yabani21:29:46
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
tamamıyla21:29:44
Tam olarak, büsbütün, külliyen
beslek21:29:44
Besleme, hizmetçi, ahretlik
analoji21:29:43
Benzeşim, benzeşme
ağırbaşlı21:29:42
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
gezinti yeri21:29:42
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
yayan21:29:41
Yürüyerek
badem21:29:40
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
icazet21:29:36
İzin, onay, onaylama
Tahıl21:29:36
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
nikbin21:29:26
İyimser, optimist
mart21:29:24
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
elde21:29:14
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
merhem21:29:12
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
mantıksal21:29:06
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
Papaz21:28:54
Hristiyan din adamı
kariyer21:28:47
Meslek, uzmanlık
yeti21:28:08
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
Çöl21:27:48
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
doyurma21:27:47
Doyurmak işi
gütmek21:27:42
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
aruz21:27:42
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
düşürülme21:27:39
Düşürülmek işi veya durumu
hiççilik21:27:38
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
restore etmek21:27:38
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
kataliz21:27:34
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
Sinirlilik21:27:32
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
sıygı21:27:28
Hacim
Orkestra21:27:28
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
partici21:27:23
Parti üyesi
şahap21:27:21
Akan yıldız, ağma
voltamper21:27:17
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
İnanma21:27:15
İnanmak işi
iticilik21:27:12
İtici olma durumu
zar21:27:11
İnce perde veya örtü
dalama21:26:42
Dalamak işi
cins21:26:41
Tür, çeşit
birden21:26:30
Bir defada, hepsi bir arada
belge21:26:28
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
yazmak21:26:27
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
vale21:26:20
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
potasyum21:26:17
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
Od21:26:16
Ateş
edebiyat bilimi21:26:15
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
marangozluk21:25:56
Marangozun işi
özezer21:25:53
Özezerlikle ilgili olan, mazoşist
örtülü21:25:45
Örtüsü olan
tanınmış21:25:38
Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan
öneze21:25:24
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
ev21:25:14
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
saya21:25:12
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
bazı21:24:36
Birtakım, kimi
odaK21:24:13
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
samimiyet21:24:07
İçtenlik
beygir21:23:49
At
kuş21:23:28
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
güverte21:23:28
Gemide ambar ve kamaraların üstü
yükleme21:23:10
Yüklemek işi, tahmil
illegal21:23:08
Yasa dışı, yasaya aykırı
kağıt oyunu21:22:59
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
zavallı21:22:51
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
yivaçar21:22:48
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta
yasama21:22:43
Yasa koyma, teşri
zenne21:22:41
Kadın (eşyası)
yanlışlık21:22:23
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
istila21:22:19
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
bengi21:22:13
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
yanardağ21:21:59
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
nizam21:21:55
Düzen
yalancı21:21:49
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
Göçmen21:21:40
Kendi ülkesinden ayrılarak, yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir
düze21:21:39
bk. doz
toprak kayması21:21:26
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
nobran21:21:25
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
tirşe21:21:23
Yeşil ile mavi arası renk
kasık21:21:01
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
açkı21:21:00
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
tuval21:21:00
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
ahşa21:20:58
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
tek biçim21:20:52
Standart
örtmece21:20:50
Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun biçimde anlatılması, edebikelâm
lâmekân21:20:49
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
YALABIMAK21:20:49
Şimşek çakmak
tefrişat21:20:48
Döşeme işleri
sinameki21:20:43
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
ön ad21:20:24
Kişilere verilen ilk ad
tatlı21:20:21
Şeker tadında olan
iğne21:20:19
Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
takı21:20:15
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
talih kuşu21:20:15
İyi talih
yasak aşk21:20:00
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
tabaklık21:19:59
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
sınırsız21:19:55
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
nazır21:19:44
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
sındı21:19:41
Makas
içtensiz21:19:20
İçten olmayan, samimiyetsiz
kelifit21:19:10
Hidratlı doğal magnezyum silikat