miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

oyma baskı16:08:20
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
poliçe16:08:17
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
Tasvir16:08:16
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
ördek16:08:10
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
dolaylı anlatmak16:08:09
anıştırmak, ima etmek
İyi niyet16:08:02
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
hüsnüyusuf16:07:54
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
gençlik16:07:39
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
koruluk16:07:21
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
düşkünler evi16:07:21
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
İdman16:07:12
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
sağlamak16:07:09
Elde etmek, sahip olmak
saflık16:07:01
Saf olma durumu; temizlik, arılık
edevat16:06:59
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
gıdık16:06:56
Çene altı, gerdan
taşkın16:06:48
Taşmış bir durumda olan
ispermeçet16:06:31
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
taşınma16:06:30
Taşınmak işi
öğütme16:06:30
Öğütmek işi
Raspa16:06:26
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
guttasyon16:06:17
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
utçu16:06:16
Ut yapan veya satan kimse
hint kertenkelesi16:06:12
İguana
ab16:05:54
Su
kalpak16:05:51
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
kıvrımlı16:05:50
Kıvrımı olan
afet16:05:50
Doğanın sebep olduğu yıkım
şarki16:05:48
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
agrafi16:05:47
bk. yazma yitimi
Eşik16:05:29
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
çok ortaklı16:05:28
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
amortisör16:05:22
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
şoset16:05:18
Kısa çorap
Ölme16:05:10
Ölmek işi
asbest16:04:59
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
sipsi16:04:52
Ağaç dallarından yapılan düdük
güneştopu16:04:51
bk. Acem lâlesi
dizgin16:04:47
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
vazife görmek16:04:43
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
nazar16:04:40
Bakış, bakma, göz atma
mağrur16:04:37
Kurumlu, gururlu
asitölçer16:04:34
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
üretme16:04:29
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
kesme16:04:03
Kesmek işi
Aşı boyası16:03:47
İçine karışan demir hidroksit miktarına göre pas sarısı, kızıl veya koyu esmer renk almış gevrek kil
sürdürme16:03:47
Sürdürmek işi
iyi etmek16:03:41
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
tespit etmek16:03:37
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
kındıra16:03:26
Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu
yakın dost16:03:25
İçten, samimî ve yalın kimse
hakikaten16:03:23
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
kandırmak16:03:13
Aldatmak
Meslek16:03:05
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
pinpon16:02:47
Yaşlı, çökmüş
gövem eriği16:02:46
bk. akdiken
seyretme16:02:46
Seyretmek işi
sürahi16:02:36
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
köy16:02:35
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
bayat16:02:20
Taze olmayan
üvez16:02:14
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
aşinalık16:02:10
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
ısırmak16:02:07
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
etyemez16:01:55
Etyemezlikle ilgili
müdevver16:01:53
Yuvarlak
hidrokarbon16:01:49
Karbon ve hidrojen birleşiği
kinci16:01:47
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
dikim evi16:01:45
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
Haydut16:01:36
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
fuar16:01:27
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
tencere16:00:58
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
termos16:00:51
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
kerhane16:00:51
Genel ev
tolerans16:00:50
Hoşgörü, müsamaha
yöntem bilgisi16:00:33
Metot bilgisi
özür dilemek16:00:20
özrünü ileri sürerek bir işi yapmayı istememek, bir işten bağışlanmasını istemek
KULLUK16:00:17
Kul olma durumu, kölelik
Melodi16:00:08
Ezgi
mabut16:00:08
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
on paralık15:59:58
Değeri çok az veya değersiz, hiç
rüşvet vermek15:59:52
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
hüthüt15:59:49
Çavuş kuşu, ibibik
MESKEN15:59:45
Konut, ikametgâh
benlikçilik15:59:43
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
muhteva15:59:39
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
gözcü15:59:36
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
firavunlaşma15:59:31
Firavunlaşmak işi
tirşe15:59:04
Yeşil ile mavi arası renk
düşünme15:59:00
Düşünmek durumu, tefekkür
maruz15:58:51
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
Havari15:58:51
Yardımcı
15:58:50
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
guatr15:58:32
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
bap15:58:24
Kapı
gudde15:58:19
Bez, beze
eşey15:58:14
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
fire15:58:09
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
alfabetik katalog15:58:05
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
kerih15:58:05
Tiksindirici, iğrenç
tayin etmek15:58:05
kararlaştırmak
ekâbir15:58:00
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
kayın peder15:57:59
Kaynata
gurur15:57:53
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
travers15:57:46
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
olağan15:57:39
Sık sık olan, olagelen, tabiî
usanç15:57:39
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
demagoji15:57:35
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
müspet15:57:06
Olumlu
yönelteç15:56:57
Direksiyon
Kürk15:56:45
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
cicik15:56:43
İnsan veya hayvan memesi
Burgu15:56:34
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
HUZUR15:56:15
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
feldspat15:56:10
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
zılgıt15:55:59
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
şarkı söylemek15:55:59
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
taaccüp15:55:57
Şaşma
apak15:55:48
Çok ak
Mert15:55:48
Yiğit
Düzleme15:55:48
Düzlemek işi, tesviye
çile15:55:42
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
Ho15:55:37
Holmiyum"un kısaltması
abdest15:55:32
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
salâh bulmak15:55:28
düzelmek, iyileşmek, onmak
TAPMA15:55:17
Tapmak işi
özge15:54:57
Başka
zengin15:54:56
Parası, malı çok olan, varlıklı
iğne deliği15:54:47
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
TEMLİK15:54:47
Mülk olarak verme
gezme15:54:45
Gezmek işi, seyran
ceset15:54:39
Ölü vücut, naaş