miras

1 İsim

Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt

Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik

Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey

Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.