miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

miras07:15:28
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
PATİKA07:15:27
Keçi yolu, çığır
iffetsiz07:15:23
İffetini korumayan, silisiz
sinek07:15:19
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
silgi07:15:14
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
Ayrıklık07:15:07
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
basılı07:15:03
Basılarak yerleştirilmiş
misk07:14:59
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
mira07:14:54
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
şaka etmek07:14:50
bir kimseye şaka yollu takılmak
miri07:14:46
Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik
musibet07:14:42
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
midi07:14:38
Orta
miza07:14:34
Kumarda ortaya sürülen para
mink07:14:30
bk. vizon
miat07:14:26
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
mika07:14:22
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
mide07:14:18
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
şaşaa07:14:14
Görkem, gösteriş, tantana
uzunçalar07:14:06
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
şaşma07:14:02
Şaşmak işi
mola07:13:58
Yorgunluğu gidermek için duraklama
gıdık07:13:54
Çene altı, gerdan
şiilik07:13:50
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
midilli07:13:50
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
murt07:13:46
Mersin ağacı
ezİk07:13:42
Ezilmiş veya yassılmış
muti07:13:37
Yumuşak başlı, itaat eden
muta07:13:35
Veri
muaf07:13:33
Bağışlanmış, affedilmiş
ilgeç07:13:29
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
mudi07:13:25
Emanet bırakan kimse
akala07:13:21
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
buhran07:13:09
Bunalım, bunluk, kriz
kara yolu07:13:05
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
kemik bilimi07:13:01
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
KUŞ07:12:57
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
karalama07:12:53
Karalamak işi
Üzengi07:12:45
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
akabe07:12:37
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
çekiştirme07:12:33
Çekiştirmek işi
akort07:12:26
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
KESİNLİK07:12:18
Kesin olma durumu veya kesin davranış, kat"iyet
akkor07:12:14
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
hırsızlık07:12:10
Çalma
lekeli07:12:06
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
aklen07:12:02
Akıl icabı, akıl gereğince
küresel07:11:58
Küre ile ilgili olan
dinsel07:11:54
Dinî
gut07:11:50
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
DÜZGÜN07:11:50
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
zimamdar07:11:46
Yönetici, iş başında bulunan kimse
erinç07:11:42
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
İÇTEN07:11:41
Yürekten, candan, samimî
eğitici07:11:37
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
olefin07:11:33
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
Alın yazısı07:11:29
Yazgı, talih, kader, mukadderat
yağlı07:11:25
Üzerinde veya içinde yağı olan
Rayiha07:11:15
Koku, güzel koku
azıcık07:11:07
Çok az, biraz
geri hizmet07:11:03
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
haber ajansı07:10:59
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
tekabül etmek07:10:54
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
Üstelik07:10:50
Üste verilen şey
gereç07:10:46
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
davetiye07:10:43
Davet için yazılan kâğıt
İNCE SIVA07:10:42
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
tütün07:10:38
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
geçmiş zaman sıfat-fiili07:10:34
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
varlık bilimi07:10:30
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
ineç07:10:26
Tekne
şaklaban07:10:22
Şen, şakacı ve güldürücü (kimse)
yen07:10:18
Giysi kolu
ilerici07:10:18
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
dolama07:10:13
Dolamak işi
akan yıldız07:10:09
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
dolgun07:10:05
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
AĞABEY07:09:57
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
Taşkın07:09:49
Taşmış bir durumda olan
başlıklı07:09:44
Başlığı olan
okyanus çukuru07:09:40
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
melekler gibi07:09:36
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
nazariye07:09:32
Kuram, teori
KRALİYET07:09:29
Krallık
Sezme07:09:26
Sezmek işi
tenzih07:09:22
Arılama, kusur kondurmama
yatıştırıcı07:09:18
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
rağbet görmek (veya kazanmak)07:09:14
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
restore07:09:10
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
gevşek07:09:05
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
EROZYON07:09:01
Aşınma; itikâl
mezarlık07:08:57
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
pederşahi07:08:53
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
besli07:08:50
bk. besili
Çevik07:08:49
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
berri07:08:46
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
bahane bulmak07:08:44
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
berat07:08:42
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
yalvar yakar olmak07:08:38
çok yalvarmak
yaşlılık07:08:34
Yaşlı olma durumu
çevirme07:08:30
Çevirmek işi, tedvir
çoğaltma07:08:24
Çoğaltmak işi
müstear07:08:22
Eğreti olarak alınmış, takma
bezme07:08:18
Bezmek işi
tabldot07:08:14
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
öz eleştiri07:08:10
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
portakal suyu07:08:06
Portakal sıkılarak elde edilen su
kestere07:08:02
Kitre
beyzi07:08:00
Yumurta biçiminde, söbe, oval
beyan07:07:56
Söyleme, bildirme
Altın kökü07:07:52
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
beyit07:07:48
Ev
evcil hayvan07:07:43
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
çarpış07:07:39
Çarpmak işi veya biçimi
KIRITKAN07:07:35
Her zaman kırıtan
güreşçi07:07:31
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
Gürültü patırtı07:07:27
Kavga, gürültü
cızırtı07:07:22
Cızırdama sesi
Işın bilimci07:07:18
Işın bilimi uzmanı, radyolog
kancık07:07:12
(hayvanlarda) Dişi
akrobasi07:07:00
Cambazlık, akrobatlık
unutturma07:06:55
Unutturmak işi
yankı bilimi07:06:47
Akustik
lânolin07:06:43
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
kıraat etmek07:06:39
okumak
çalacak07:06:35
Yoğurt mayası
yüzey şekilleri07:06:30
Yer biçimleri, engebeler, avarız
kalantor07:06:26
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
ÇİFTEHANE07:06:22
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
maltoz07:06:17
Nişastasının tam olmayan hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde