miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

miras08:21:32
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Tanıtma yazısı08:21:30
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
aktör08:21:27
Erkek oyuncu
hareket08:21:24
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
damdan düşer gibi (düşercesine)08:21:20
(söz için) birdenbire ve yersiz olarak
ERG08:21:19
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
mucize08:21:15
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
SOĞUKKANLILIK08:21:14
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
zr08:21:13
Zirkonyum"un kısaltması
dağ koyunu08:21:12
Yabanî koyun
mefhum08:21:11
Kavram
temcit08:21:11
Recep, şaban ve ramazan ayları süresince, sabah ezanından sonra minarelerden okunan ve Allah"ın ululuğunu belirten dua
gudde08:21:07
Bez, beze
haylaz08:21:06
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
tükenmez kalem08:21:01
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
Hasılı08:20:55
Sözün kısası, kısacası
ütmek08:20:50
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
AMERİKA ELMASI08:20:46
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
Memeliler08:20:44
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
liberalizm08:20:41
Serbestlik
Likit08:20:33
Sıvı, akışkan
lâpacı08:20:27
Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan
Hata08:20:23
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
Kuru sıkı08:20:21
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
yanardağ patlaması08:20:20
Yanardağın püskürmeye başlaması
KARA BULUT08:20:18
Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus
UYDURMA08:20:18
Uydurmak işi
fevkalâde08:20:14
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
pik08:20:09
Dökme demir, font
nine08:20:04
Torunu olan kadın, büyük anne
tapıNak08:20:01
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
homonim08:19:58
Eş adlı, eş sesli
ağrı kesici08:19:56
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
karşı gelmek08:19:55
boyun eğmemek, baş kaldırmak
İYİLEŞME08:19:52
İyileşmek işi
âdet olmak08:19:49
öteden beri yapılır olmak
mütehassıs08:19:42
Uzman
kovuk08:19:39
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
çabuk çabuk08:19:37
Çabuk olarak, ivedilikle
kaparozcu08:19:34
Yolsuzca veya zorla birinin malını ele geçiren (kimse)
ilan etmek08:19:34
bir durumu yayım yoluyla duyurmak
Kuşkucu08:19:32
Açık bir biçimde kanıtlanmamış her şeyden kuşkuya düşen, şüpheci, septik
direktif08:19:28
Yönerge, talimat
Örme08:19:28
Örmek işi
besli08:19:19
bk. besili
SANKİ08:19:16
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
beyhude08:19:14
Boşuna
amfiteatr08:19:09
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
köprü yol08:19:08
Vadiler, koyaklar veya derin dere yatakları üzerine kurulan ve beton direkleri üzerinde duran kara yolu köprüsü, viyadük
zarfçı08:19:07
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
ermeni gelini gibi kırıtmak08:19:02
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
ZORLAYIŞ08:19:01
Zorlamak işi veya biçimi
fasulye08:19:00
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
boa08:18:58
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
Alıcı08:18:56
Satın almak isteyen kimse, müşteri
Kılavuz08:18:55
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
yahu08:18:50
Hey, bana bak, baksana" anlamında
derde derman olmak08:18:50
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
alabanda ateş08:18:44
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
uluslar arası08:18:41
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
NOKTA08:18:39
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
tahripkâr08:18:35
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
yönetim yeri08:18:35
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
böbrek üstü bezi08:18:31
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)
Alternatif08:18:29
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
aylıklı08:18:25
Aylık alan (kimse), maaşlı
Donanım08:18:24
Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara gibi manevra araçları
rayiç fiyat08:18:22
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
afacan08:18:19
Zeki ve yaramaz (çocuk)
anıştırma08:18:13
Anıştırmak işi
çenesi kuvvetli08:18:12
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
rıhtım08:18:04
Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
tümel08:18:04
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
aristokrasi08:17:57
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
içtenlik08:17:55
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
Krallık08:17:52
Kral olma durumu veya görevi
çotuk08:17:49
Dışarda kalmış ağaç kökü
beyanname08:17:44
Bildirge
ıskarça08:17:43
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
akşam08:17:42
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
Namus08:17:39
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
sahici08:17:38
Sahte olmayan, gerçek, yapma karşıtı
beyaz cam08:17:37
Televizyon ekranı
kefal08:17:35
Kefalgillerden, orta büyüklükte, çok pullu, küt başlı, gümüş renkte, beyaz etli bir balık (Mugil cephalus)
kıyıcılık etmek08:17:32
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
oktav08:17:31
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
Duş08:17:29
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
türev08:17:25
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
Değiştirme08:17:21
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
Cam08:17:18
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
Çalışmak08:17:17
İşi veya görevi olmak
düşündeş08:17:16
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
kalkan08:17:16
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
Temas08:17:10
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
Ahali08:17:09
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı
iklimleme cihazı08:17:04
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
düzeyli08:17:02
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
vermek08:16:59
Bırakmak veya bağışlamak
MATEMATİK08:16:56
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
kitap ehli08:16:56
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
abanî08:16:52
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
alt karşıt08:16:51
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
açıktan açığa08:16:50
Belirgin olarak, göz göre göre
fasıl08:16:48
Bölüm, kısım, devre
atılganlık08:16:46
Atılgan olma durumu
Yansıma08:16:44
Yansımak işi
üzüntülü08:16:40
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
aşinalık08:16:33
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
altın sarısı08:16:30
Altın rengini andıran
kahve parası08:16:25
Bahşiş
salamura08:16:20
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
KUVVET08:16:17
Fiziksel güç, takat
öpücük08:16:15
Öpme, öpüş, buse
Taşlı08:16:06
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
İlke08:16:00
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
kalafat08:15:58
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
kısa devre08:15:58
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
kaside08:15:53
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
Rekaket08:15:51
Kekemelik, pepemelik
iştirak etmek08:15:51
katılmak
Kelepir08:15:49
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
göz altı kremi08:15:46
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
Isı yayımı08:15:44
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
küsmek08:15:42
Görevini yerine getirememek
tarihî eser08:15:41
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
FİRAR08:15:40
Kaçma, kurtulma
CANAVAR08:15:36
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
uyluk08:15:34
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
çekinme08:15:34
Çekinmek işi
bellek kaybı08:15:30
Bellek yitimi