miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

GEÇİNDİRME18:58:52
Geçindirmek işi
Gafil18:58:51
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
niyaz18:58:51
Yalvarma, yakarma
kaygan18:58:51
Islak veya düz olduğundan, kendisi kayan veya üzerinde kayılan, kaygın
hapis18:58:50
Bir yere kapatıp salıvermeme
kamufle etmek18:58:50
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
vasi18:58:50
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
mersin balığı18:58:49
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
taret18:58:49
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
TIMAR18:58:48
Yara bakımı
karşı koymak18:58:45
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
prezidyum18:58:45
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
kuron18:58:44
Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama
tulyum18:58:44
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
bezzazlık18:58:43
Kumaş satma işi, manifaturacılık
Hakan18:58:42
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
Tekrar18:58:42
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
bilanço18:58:41
Bir kuruluşun veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır18:58:41
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
sivrilme18:58:40
Sivrilmek işi
Fiil18:58:40
İş, davranış
uzun kafalı18:58:39
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
tekel18:58:39
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
bilumum18:58:38
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
Mesele18:58:36
Sorun
ACELE ETMEK18:58:36
çabuk davranmak, ivmek
taharri18:58:35
Arama, araştırma
erik18:58:34
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
seyek18:58:33
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
müteşebbis18:58:33
Girişken, girişimci
kira18:58:32
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
olta18:58:31
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
Minimum18:58:31
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
gökyüzü mavisi18:58:30
Açık mavi
balık tutmak18:58:29
balığı avlamak
defin18:58:28
(ölüyü) Gömme
ARITIM18:58:28
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
BASIK18:58:27
Basılmış, yassılaşmış
belgegeçer18:58:27
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
sefil18:58:25
Sefalet çeken, yoksul
muhtasar18:58:24
Kısaltılmış olan, kısa; özet
revir18:58:24
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
müflis18:58:23
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
nadan18:58:22
Bilgisiz, cahil
esrimek18:58:21
Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek
astrofizik18:58:20
Gök fiziği
ananet18:58:20
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
milis18:58:19
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
ev bark18:58:18
Ev, mülk
EFELEK18:58:17
Lâbada
tefessüh etmek18:58:17
çürümek, kokuşmak
eneze18:58:16
Enez
avunma18:58:15
Avunmak işi, teselli
televizyon18:58:15
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
font18:58:14
Dökme demir, pik (I)
EVEGEN18:58:14
İvecen
pesek18:58:14
Diş kiri, diş pası
engerek18:58:14
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
bilge18:58:13
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
geçersiz18:58:12
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
salıverilme18:58:12
Salıverilmek işi
Soya18:58:12
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
orantılı18:58:11
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
dumur18:58:10
Körelme
egoistlik18:58:10
Bencil olma durumu
not18:58:09
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
katılmak18:58:08
Bir topluluğa girmek, iştirak etmek
ases18:58:08
Gece bekçisi
KANSIZLIK18:58:07
Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumu, anemi
imaj18:58:07
İmge
antropoloji18:58:06
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
müstaceliyet18:58:05
İvedilik
Ahu18:58:05
Ceylan, karaca
Perdah18:58:04
Parlatma, parlaklık verme
bahsetme18:58:04
Bahsetmek işi
BADEM18:58:03
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
ivedilikle18:58:03
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
vikont18:58:02
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
pik18:58:00
Dökme demir, font
elinden18:57:59
yüzünden,... -den dolayı
arabesk18:57:59
Arap üslûbunda olan (şey)
azamet18:57:58
Ululuk, büyüklük
delikli18:57:57
Deliği veya delikleri olan
gelin18:57:56
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
Duruşma18:57:56
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
Lebiderya18:57:55
Deniz kenarı
bibliyografi18:57:54
Bibliyografya
karmak18:57:54
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
şişmanlama18:57:53
Şişmanlamak işi
üflemeli çalgı18:57:53
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
arzu duymak18:57:49
birine veya bir şeye karşı istek duymak
müteakip18:57:49
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
pusmak18:57:48
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
bere18:57:48
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
asilzade18:57:48
Soylu
rotatif18:57:48
Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet basan bir tür basım makinesi
BERBER18:57:48
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
herkes18:57:47
İnsanların bütünü
tedavül18:57:46
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
deme18:57:44
Demek işi
karatavuk18:57:44
Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş (Turdus merula)
tahsil18:57:44
(para için) Alma, toplama
TAL18:57:43
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
matriarkal18:57:42
Anaerkil
tahkikat18:57:41
Soruşturmalar
göre18:57:40
uygun, elverişli, için
nakliyat18:57:39
Taşıma işleri, taşımacılık
fena değil (veya fena sayılmaz)18:57:39
oldukça iyi
MÜRURUZAMAN18:57:38
Süre aşımı, zaman aşımı
yiyicilik18:57:37
Yiyici olma durumu, irtikâp
tarlakoz18:57:36
Bir tür küçük manyat ağı
çalı dikeni18:57:35
bk. karaçalı
pano18:57:34
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
vesikalık18:57:33
Vesika için gerekli olan (şey)
karabuğdaygiller18:57:33
Taçsız iki çeneklilerden, ravent, kuzukulağı, kurtpençesi, çobandeğneği ve karabuğday gibi sapları boğumlu, çiçekleri başak veya salkım durumunda bazı türleri hekimlikte kullanılan bitkileri içinde toplayan bir familya
etkili18:57:32
Etkisi olan, tesirli, müessir
yuma18:57:32
Yumak işi veya durumu
süspansiyon18:57:31
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu
Mecburi18:57:30
Kaçınılmaz, zorunlu
klitoris18:57:29
Bızır
Dinamo18:57:29
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
Döl18:57:29
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
noktalama18:57:28
Noktalamak işi
mas18:57:27
Emme, emerek içine çekme, soğurma
bolero18:57:26
Kısa ve kolsuz kadın ceketi
Uygun18:57:26
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
vasiyetname18:57:25
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
Rezillik18:57:24
Rezil olma durumu, rezalet
Yahudi18:57:24
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
Dans18:57:23
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks