miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

sürüklemek16:24:20
Akarsu için, götürmek
ruhiyat16:24:04
Ruh bilimi, psikoloji
arkasından koşmak16:23:54
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
Tanıdık16:23:52
Tanışılıp konuşulan kimse, bildik
resif16:23:45
Su düzeyindeki sıra kayalar
gerçekleşme16:23:38
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
maruf16:23:34
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
yasa16:22:55
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
İşlem16:22:44
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
toplu16:22:40
Topu olan
ara bozucu16:22:27
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
nakil etmek16:21:36
bk. nakletmek
yolak16:21:26
Patika
Ölümsüz16:21:20
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
oklava16:20:40
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
işgüzar16:20:34
Eli işe yatkın, becerikli
mukavele yapmak16:20:32
sözleşmek
kürek kemiği16:20:29
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
reddetme16:20:24
Reddetmek işi
ecel şerbeti içmek16:20:07
ölmek
Edim16:20:04
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
kıvırcık koyun16:20:04
bk. kıvırcık
yönelme durumu16:20:02
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
parite16:20:01
İki ülke parasının karşılıklı değeri
tahrikçi16:19:50
Tahrik eden kimse
bütünlük16:19:25
Bütün olma durumu
fiili16:19:18
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
Tortu16:18:58
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
sülfürik asit16:18:51
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
Baharatlı16:18:42
Baharatı olan
komedi16:18:37
Güldürü
satmak16:18:27
Kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermek, taslamak
Cahillik16:18:22
Cahil olma durumu, bilgisizlik
lal16:18:13
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
kürevi16:17:31
Küresel, toparlak
geçersizlik16:16:29
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
mükafat16:16:23
Ödül
azarlanma16:15:58
Azarlanmak işi, paylanma
alüminyum taşı16:15:58
Boksit
saban16:15:57
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
fücceten16:15:56
Birdenbire, ansızın (ölmek)
sakıncasız16:15:55
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
modern16:15:54
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
Yitirmek16:15:54
Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek
süsen16:15:52
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
hürriyet16:15:21
Özgürlük
Gizleme16:15:20
Gizlemek işi
ütmek16:15:15
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
muska16:15:14
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
oranlama16:15:04
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
kavlıç16:14:58
Fıtık
Tatar16:14:56
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
sınıflama16:14:42
Bölümleme, tasnif
hesap özeti16:14:36
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
yapık16:14:32
Belleme (II)
güven duymak16:13:49
güvenmek, inanmak
çenesi düşük16:13:47
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
nesnel16:13:46
Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
sağu16:13:46
Ağıt
damızlık16:13:42
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
ölümsüzlük16:13:33
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
erosçu16:13:25
Erosla ilgili
Terementi16:13:24
bk. terebentin
elci16:13:22
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
larva16:13:20
Kurtçuk
kerim16:13:18
Soylu, asil
yeterlik belgesi16:13:17
Uzmanlık belgesi, ehliyet
Amfibi16:13:14
İki yaşayışlı
muhakeme etmek16:13:13
yargılamak
mühürcü16:13:10
Mühür kazıyan kimse
bitevi16:13:09
bk. biteviye
Arabesk16:13:08
Arap üslûbunda olan (şey)
averaj16:13:07
Ortalama
Berkelyum16:13:04
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
mamul16:13:00
Yapılmış, işlenmiş, imal edilmiş (eşya, yiyecek)
teker16:12:59
Tekerlek
bağlı16:12:58
Bir bağ ile tutturulmuş olan
basmak16:12:56
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
malama16:12:54
Samanla karışık tahıl
hizaya getirmek16:12:53
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
fuaye16:12:52
Bir gösteri veya toplantı binasında, temsil veya toplantı aralarında kullanılan dinlenme yeri
yobaz16:12:51
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
iman etmek16:12:50
Tanrı"ya, dine inanmak
yatılı16:12:49
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
renk renk16:12:48
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
işe yaramak (veya yaramamak)16:12:47
elverişli olmak
karaman16:12:26
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
İyiden iyiye16:11:44
Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi
ARKADAŞ16:11:17
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
ressamlık16:10:22
Ressam olma durumu
ERMİŞ16:09:59
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
metre kare16:09:03
Kenarı bir metre olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi (kısaltması m3)
spazm16:08:49
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
mıhlama16:08:48
Mıhlamak işi
jüri16:08:44
Seçiciler kurulu, seçici kurul
erzatz16:08:42
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
burgaç16:08:41
Anafor, girdap
eğe16:08:39
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
korkusuz16:08:38
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
perakende16:08:32
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
ÖDÜN16:08:14
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
lâvtacılık16:08:00
Lâvtacının mesleği
tatil16:07:47
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
engelsiz16:07:31
Engeli olmayan, mâniasız
sık16:07:18
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
Döşeme16:07:07
Döşemek işi
SU AYGIRI16:07:04
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
kös16:06:34
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
kılır16:06:30
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
evlâ16:06:15
Daha iyi, yeğ
alıç16:06:01
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
KÜR16:05:57
İyi bakım ve ilâç tedavisi
başat16:05:50
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
kur16:05:41
Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
sağlık ocağı16:05:31
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
zahire16:05:29
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
BASILI16:05:26
Basılarak yerleştirilmiş
K16:05:23
Potasyum"un kısaltması
İşaret16:05:13
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
yıldırımkıran16:05:07
Yıldırımsavar
KES16:04:59
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
püskürme16:04:52
Püskürmek işi
minimal16:04:48
Minimum
tüme varım16:04:46
Tekil olandan, özel olandan genel olana giden, tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem, istikra, endüksiyon
benzeri16:04:41
Benzerlik gösteren, benzer
genel16:04:40
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
esen16:04:39
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
rabıt16:04:38
Bağ, bağlama
PATLANGAÇ16:04:37
Kamış veya ağaç dalından yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk oyuncağı
MONARŞİ16:04:25
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik