miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

kriz22:57:35
Bunalım, buhran
kral22:57:30
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
kros22:57:26
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
kutu22:57:17
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
kurk22:57:12
Kuluçka, gurk
dikiz etmek (veya geçmek)22:57:11
dikizlemek
düşünür22:56:55
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
asuman22:56:50
Gök, gökyüzü
altın sarısı22:56:36
Altın rengini andıran
kanıtlama22:56:27
Kanıtlamak işi
istemeye istemeye22:56:27
İstemeyerek, gönülsüzce
depreşme22:56:24
Depreşmek durumu
erbap22:56:14
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
erzak22:56:00
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
tabure22:55:56
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
çak22:55:33
Yırtık, yarık
kesinlikle22:55:32
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
Kart22:55:30
Gençliği ve körpeliği kalmamış
Kari22:55:25
Okuyucu, okur
maharet22:55:08
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
oyuncu22:54:51
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
çekinik22:54:48
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
flama22:54:43
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
haşere22:54:28
Böcek
yapmak22:53:52
iyilik veya kötülükte bulunmak
durgun22:53:30
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
çalmak22:53:13
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
sadece22:53:09
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
yaylı22:52:59
Yayı olan
afşar22:52:50
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
su testisi22:52:28
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
sahlep22:52:23
Salep
latifeci22:52:10
Şakacı
tepkili uçak22:52:08
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
YARA22:52:04
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
akla yakın22:51:59
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
Şahsiyet22:51:50
Kişilik, belirgin özellik
hatır22:51:46
Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl
mevzu22:51:42
Konu
istavrit22:51:28
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
muhaceret22:51:19
Göç, göçme
bibliyografi22:51:10
Bibliyografya
yular22:50:59
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
septisizm22:50:53
Kuşkuculuk, şüphecilik
ZEKİ22:50:32
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
gövem eriği22:50:27
bk. akdiken
Malumat sahibi22:50:21
Bir konuda bilgisi olan
takdim etmek22:50:21
sunmak
telli çalgılar22:49:52
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
rahmet22:49:43
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
permanant22:49:34
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
baraka22:48:58
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
çuval22:48:54
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
lâf taşımak22:48:27
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
barsam22:48:23
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
rücu22:48:23
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
dernek22:47:44
Toplantı, düğün
Toy22:47:40
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
ikaz etmek22:47:38
uyarmak, dikkat çekmek
yeteneksiz22:47:11
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
Yığılma22:46:59
Yığılmak işi
namazsız22:46:43
Aybaşı durumunda olan (kadın)
alivre22:46:39
Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan (satış)
sıkılgan22:46:34
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
anlamsız22:46:30
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
naiplik22:46:12
Naip olma durumu, niyabet
yurtsal22:46:09
Yurtla ilgili, vatanî
asabî22:46:03
Sinirli
çilekeşlik22:45:54
Çilekeş olma durumu
tecrit22:45:50
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
kişilik22:45:47
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
Tembel22:45:41
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
misafirperverlik22:45:40
Konukseverlik
kaftan22:45:38
Çoğu ipek bir çeşit uzun, süslü üst giysisi
kuzgun22:45:37
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
bedavadan22:45:34
Bedava olarak
yükseklik korkusu22:45:33
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
tabii22:45:28
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
ali22:45:26
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
beraat22:45:15
Aklanma
kırım22:45:03
Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam
basur22:44:58
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
Baharatlı22:44:54
Baharatı olan
tedirgin etmek22:44:50
rahatını, huzurunu kaçırmak
hüseynî22:44:27
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
EKONOMİ22:44:27
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
CUMHURBAŞKANI22:44:27
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
ödünç alma22:44:27
ödünçleme
zimamdar22:44:25
Yönetici, iş başında bulunan kimse
Proses22:44:21
Süreç
monogami22:43:54
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
orta boy22:43:53
Orta büyüklükte olan
Jelatin22:43:49
Daha çok hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik ve kıkırdak gibi dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde
sahteci22:43:45
Düzmeci, sahtekâr
Ehliyetsiz22:43:39
Yetersiz
yıldız kümesi22:43:36
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
Mesela22:42:00
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
Ehemmiyet22:41:59
Önem
tekne22:41:47
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
on paralık22:41:28
Değeri çok az veya değersiz, hiç
tempo22:41:28
Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
kaydedici22:41:18
İmleç
Anlık22:40:48
Kısa süren, bir an içinde olan
telef22:40:44
Yok etme, öldürme
taşınma22:40:32
Taşınmak işi
ihtiva22:40:32
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
bahtiyar22:40:30
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
tescil22:40:28
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
KARA BULUT22:40:28
Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus
tasdik22:40:27
Doğrulama
Belirteç22:40:27
Zarf
tente22:40:22
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
tenis22:40:13
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
Kudret22:40:08
Güç, erk, erke, iktidar
trençkot22:40:08
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
anlam bilimi22:40:08
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
rical22:40:06
Erkekler
sevinme22:39:57
Sevinmek işi
klas22:39:51
Sınıf
Gereksinim22:39:48
İhtiyaç
kovmak22:39:48
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
soğuma22:39:46
Soğumak işi
bağlam22:39:34
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
İnikat22:39:34
Toplanma, birleşim
musiki22:39:27
Müzik
kabadayılık22:39:00
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
ara buluculuk22:38:55
Uzlaştırıcılık
mümbit22:38:51
Verimli, bitek
SAĞGÖRÜ22:38:34
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
Madagaskarlı22:38:14
Madagaskar halkından olan