miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

Gamsız09:42:33
Üzüntüsü olmayan
feda09:42:29
Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme
Avurt09:42:29
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
Od09:42:26
Ateş
vücut09:42:24
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
feri09:42:22
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
muallim09:42:18
Öğretmen
ferz09:42:15
Satranç oyununda vezir
Aşmak09:42:14
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
hürmetli09:42:11
Saygılı
kaldırım09:42:07
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
fulya09:42:04
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
güdü09:42:01
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
takatsiz09:42:00
Takati kalmamış, yorgun, argın, dermansız, kudretsiz, mecalsiz
gurup09:41:57
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
tuvalet09:41:57
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
gusto09:41:53
Beğeni, zevk
Halebî09:41:50
Halep halkından olan kimse
sadist09:41:48
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
DOĞACILIK09:41:46
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
Dair09:41:45
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
sıkım09:41:44
Sıkma işi
madensi09:41:42
Maden gibi olan
Hastalıklı09:41:40
Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz
örnek olmak09:41:39
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
beyyine09:41:37
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
helezonî09:41:32
Sarmal, yılankavi, helisel
ALAŞIM09:41:26
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
terkip etmek09:41:23
birleştirmek, bir araya getirmek
şah damarı09:41:17
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
katrak09:41:14
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
Ehemmiyet09:41:12
Önem
duyumsamazlık09:41:10
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
kanun yoluyla09:41:08
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
Kesedar09:41:06
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
Tepkili uçak09:41:04
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
kel kâhya09:41:01
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
macera09:40:57
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
Timsal09:40:55
Sembol, örnek, simge
kemankeş09:40:53
Ok atıcı, okçu
tepeli09:40:50
Tepesi olan
terim09:40:50
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
mantıksal09:40:39
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
gaflet09:40:36
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık
görünürde09:40:34
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
afoni09:40:32
bk. Ses yitimi
tekrarlama09:40:30
Tekrarlamak işi
NET09:40:26
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
ÖNERME09:40:23
Önermek işi
biat etmek09:40:19
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
sarışın09:40:17
Sarı saçlı ve ak tenli kimse
GERDEK09:40:16
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
edi09:40:15
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
Haberleşme09:40:11
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
gaf09:40:10
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
kavun09:40:04
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
ince ayrım09:40:03
En küçük ayrıntısına kadar inme, çalar, nüans
ekinoks09:40:01
Gün gece eşitliği
İhsas09:39:57
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
ressam09:39:53
Resim yapan sanatçı
içe kapanık09:39:51
Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık (kimse)
gök bilimi09:39:49
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
karıştırıcı09:39:48
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
kils09:39:46
Kireç, sönmemiş kireç
AYRIKLI09:39:44
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
ikram etmek09:39:42
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
teceddüt09:39:42
Yenileşme, yenilik
komisyonculuk09:39:40
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
AYRILMA09:39:36
Ayrılmak işi
lâlettayin09:39:35
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
obje09:39:33
Nesne
ağaç küpesi09:39:29
Hatmi
fevrî09:39:26
Birdenbire, düşünmeden yapılan
hanay09:39:22
İki ve daha çok katlı ev
yıpranma09:39:20
Yıpranmak işi
Gevşeme09:39:18
Gevşemek işi
Ara bozucu09:39:17
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
payam09:39:15
Badem
ressamlık09:39:15
Ressam olma durumu
ARGAÇLAMA09:39:13
Argaçlamak işi
reaksiyon09:39:11
Tepki, aksülâmel
şırınga yapmak09:39:11
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
niza09:39:11
Çekişme, bozuşma, kavga
belleğini yitirmek09:39:06
bellek kaybına uğramak
terek09:39:02
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
kirtil09:38:56
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
şahap09:38:55
Akan yıldız, ağma
dikili taş09:38:53
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
sofistike09:38:51
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
Yemlik09:38:47
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
devlet adamı09:38:45
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
ULUSAL09:38:42
Millî
Yapma09:38:41
Yapmak işi
arz talep kanunu09:38:38
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
senevi09:38:33
Yıllık
kısıtlı09:38:29
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
dış yüz09:38:27
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
penis09:38:24
Erkeklik organı
saat dairesi09:38:24
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
şımarık09:38:20
Şımarmış, şımartılmış
İşkilli09:38:18
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
arkeoloji09:38:17
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
sorunsal09:38:15
Çözümü belli olmayan
GURME09:38:13
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
kanun maddesi09:38:11
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
saflık09:38:09
Saf olma durumu; temizlik, arılık
Maraz09:38:07
Hastalık, illet
Maral09:38:05
Dişi geyik, meral
azar azar09:38:04
Süreyi uzatarak, yavaş yavaş, az az
ilişik09:38:02
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
vatan haini09:38:02
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
şifa bulmak09:38:00
iyi olmak, onmak
Kile09:37:59
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
karşıtçı09:37:53
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
Eleman09:37:51
Öge, unsur
lik09:37:49
bk. -lık / -lik
alçak gönüllü09:37:47
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
millet meclisi09:37:44
Milletvekillerinin oluşturduğu kurul
ermeni gelini gibi kırıtmak09:37:42
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
kaba düzen09:37:40
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
vekillik09:37:38
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
kadınlar hamamı09:37:29
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
geçmiş09:37:27
Geçmek işini yapmış
Gelişme09:37:25
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
ba09:37:23
Baryum"un kısaltması
yaban mersini09:37:22
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
danışma meclisi09:37:18
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
yükseltme09:37:16
Yükseltmek işi
aşina09:37:15
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
çalma09:37:15
Çalmak işi