miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

miras09:09:01
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
HIYANET09:08:57
Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet
binek atı09:08:44
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
yapım evi09:07:56
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
yağmur kuşu09:07:01
Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş (Charadrius fluvialis)
olta takımı09:06:01
Olta ile balık avlamada kullanılan iğne, zoka gibi gereçlerin bütünü
el alem09:05:51
Herkes, el gün, yabancılar
kik09:05:11
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
İHTİYAT09:04:46
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
halojen09:04:41
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
MERCANKÖŞK09:04:41
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
asit fenik09:04:29
bk. fenol
yaşlılık bilimi09:04:16
Geriatri
anahtar09:02:16
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
Samimiyet09:01:48
İçtenlik
Kayın birader09:01:24
Kayın (II)
uza duyum09:01:11
Telepati
kaymak taşı09:00:44
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
gezegen09:00:23
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
gümüş balığı08:59:36
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
kaşıkçı08:59:03
Kaşık yapan veya satan kimse
gönül bağı08:56:57
Sevgi bağı, duygusal ilişki
karın zarı08:56:16
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
Süpürge otu08:56:10
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
çok ortaklı08:55:36
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
ay08:54:56
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
LOGARİTMA08:54:16
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
demir oksit08:54:15
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
mermer kireci08:53:30
Mermerden yapılmış kireç
teklif etmek08:53:09
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
tanıt08:52:09
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
gün ortası08:50:26
Öğle, öğle vakti
özgünlük08:49:37
Özgün olma durumu, orjinallik
müşkül08:49:19
Güç, zor, çetin
İki yüzlü08:48:25
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
siyaset08:47:29
Politika, siyasa
hasta bakıcılık08:47:17
Hasta bakıcı olma durumu
plasenta08:47:05
Etene, son, meşime
yad etmek08:45:22
anmak, hatırlamak
kosmos08:45:15
bk. kozmos
sonradan08:45:14
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
mine08:44:09
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
çobanlama08:44:05
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
garaz (veya garez) bağlamak08:44:01
birine karşı düşmanlık beslemek
ırak08:43:55
Uzak
fesh etmek08:43:20
bk. feshetmek
Anagram08:43:00
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime
el08:42:39
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
sığınma08:41:12
Sığınmak işi, iltica
ta08:40:55
Tantal"ın kısaltması
Nefis08:40:14
Öz varlık, kişilik
afgan08:40:09
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
yalan dolan08:39:34
Gerçek olmayan birçok söz
güç beğenir08:37:54
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
yerli08:37:31
Taşınamayan, başka yere götürülemeyen
Münebbih08:36:52
Uyarıcı
gözlük08:36:39
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
halk bilimi08:35:23
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
rical08:34:58
Erkekler
sodyum karbonat08:34:53
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
teşrifat08:32:32
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
inadına08:30:13
Terslik olsun diye
KÖK BOYASI08:29:51
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
masa tenisi08:29:49
Masa topu
kazanma08:29:38
Kazanmak işi, edinme
fa anahtarı08:29:31
Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
cinsellik08:29:23
Cinsel özelliklerin bütünü
totem08:29:22
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
gemi adamı08:29:15
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
lirik şiir08:29:07
Yunanlılarda lir eşliğinde okunan şiir
ateşe dayanıklı08:29:00
aşırı ısıdan zarar görmeyen
buluşMA08:28:59
Buluşmak işi
Felaketzede08:28:55
Felâkete uğramış
etkincilik08:28:51
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
yetmek08:28:43
Yeterli sebep olmak
parlak08:28:35
Parlayan, ışıldayan
mandalina08:28:34
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
gerçekleme08:28:27
Gerçeklemek işi, teyit
mezar08:28:19
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
mezat08:28:11
Artırma ile satış
mezra08:28:03
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
SICAKKANLI08:27:55
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
dokunulmazlık08:27:46
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
kalender08:27:40
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
gurme08:27:38
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
matbaa08:27:31
Basım evi
KIRAAT08:27:26
Okuma
alın yazısı08:27:17
Yazgı, talih, kader, mukadderat
ayyar08:27:09
Dolandırıcı, hilekâr
Semptom08:27:00
Bulgu, araz
azınlık08:26:52
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
halk dili08:26:43
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
uzunluk ölçüsü08:26:35
Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
çember08:26:27
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
sıvacı08:26:18
Duvarları sıvayan kimse
yoksulluk08:26:10
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
UFKİ08:26:02
Yatay
sapkınlık08:25:54
Sapkın olma durumu
azap08:25:45
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
AÇIKLAMA08:25:37
Açıklamak işi, izah
yemek odası08:25:29
Yemek yenilen oda, salamanje
taraça08:25:21
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
erteleme08:25:12
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
tepkime08:24:57
Tepkimek işi
aksiseda08:24:48
Yankı
At donu08:24:40
Atın tüyünün rengi
duvar resmi08:24:31
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
iklim bilimci08:24:22
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
anlaşmazlık08:24:14
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
esmer08:23:59
Siyaha çalan buğday rengi
üzgülü08:23:57
Üzgü veren, eziyetli
güdü08:23:49
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
Mibzer08:23:40
Tohum ekme aleti
ESAS08:23:32
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
Memeliler08:23:23
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
ihsas08:23:16
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
posta treni08:23:15
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
taklit etmek08:23:07
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
Alametifarika08:22:58
Bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka
eşlik etmek08:22:51
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
kraça08:22:50
İstavrit balığının küçüğü
elzem08:22:41
Çok gerekli, vazgeçilmez
ay ışığı08:22:30
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
imtiyaz08:22:22
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
eleme08:22:13
Elemek işi
elbet08:22:05
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
kesenekçi08:21:56
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
tetir08:21:47
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
ratanya08:21:40
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
zeravent08:21:34
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)