miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

morina06:58:59
Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık (Gadus morrhua)
soluk almak06:58:39
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
meşgul olmak06:58:26
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
çarçabuk06:57:33
Pek çabuk, çabucacık, hemencecik, tez elden
yok olmak06:57:20
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
Babacıl06:57:10
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
çayhane06:56:41
Çay evi
uzlet06:56:01
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
cumhuriyet06:55:56
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
iblis06:55:49
Şeytan
masraf etmek06:55:46
para harcamak
ölçüm06:55:26
Ölçmek işi
intizar06:55:15
Bekleme, gözleme
pesimist06:54:53
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
kılık06:54:53
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
REZALET06:54:49
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
nizam06:54:06
Düzen
varsıl06:53:50
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
sadakatsizlik06:53:26
Sadakatsiz olma durumu
Fariza06:52:16
Tanrı buyruğu
sağlamlık06:52:04
Sağlam olma durumu
hakikatli06:51:40
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
hakikaten06:51:36
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
düzen kurmak06:50:59
işler duruma getirmek
sözleşme yapmak06:50:40
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
korun06:50:19
Üst derinin en dış tabakası
namussuz06:49:44
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
lâakal06:49:41
En azından, hiç olmazsa
abat06:49:28
Bayındır, mamur
münkir06:49:26
İnkâr eden, kabul etmeyen
ümitleniş06:49:24
Ümitlenmek işi veya biçimi
katalizör06:49:09
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
anot06:48:54
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
amal06:48:51
İşler, işlemler
amut06:48:28
Dikme, dik durumda
esaret06:48:21
Kölelik, tutsaklık, esirlik
yetkilendirme06:48:10
Yetkilendirmek işi veya durumu
milimetre06:47:29
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
detay06:47:26
Ayrıntı
devam06:47:13
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
matris06:47:02
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
katran06:46:39
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
kaybolmak06:46:29
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
Şapşal06:46:21
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
hezaren06:46:07
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
ele geçmek06:45:45
yakalanmak
İSTERİ06:45:27
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
bunaltı06:45:23
Sıkıntı, iç sıkıntısı
sinema06:44:39
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
Enva06:43:35
Türler, çeşitler
lamise06:42:48
Dokunum
Edep06:42:44
Toplum töresine uygun davranma, incelik
akar06:42:41
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
akik06:42:33
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
ahar06:42:26
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
çağrılık06:42:00
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
irticalen06:41:32
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
mürdesenk06:41:28
Doğal kurşun oksit, PbO
ETME06:41:17
Etmek işi
Memeliler06:40:56
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
maddecilik06:40:52
Materyalizm
iskemle06:40:49
Arkalıksız sandalye
ocaklık06:40:41
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
sünepe06:40:26
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
iğne deliği gibi06:39:43
küçücük
ereksel06:39:17
Erek niteliğinde olan
mumluk06:38:45
Mumu olan
çıkra06:37:58
Sık çalı
sulu zırtlak06:37:55
Oyunlarda kuralları bozup mızıkçılık eden, ağlayan, kaçan kimse
mertlik06:37:47
Yiğitlik, erkeklik
müthiş06:37:15
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
nebatat06:37:12
Bitkiler
seyrekleşme06:36:41
Seyrekleşmek durumu
ihtiraz06:35:58
Çekinme, sakınma
ilgisizlik06:35:20
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
kodes06:35:10
Tutuk evi, hapishane, karakol
resmiyet06:35:06
Resmîlik
kolan06:34:32
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
selis06:34:28
Akıcı (söz)
kolay06:34:25
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
seher06:34:03
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
efendi06:33:35
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
secde06:33:30
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
renk renk06:33:15
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
Bacı06:33:11
Büyük kız kardeş, abla
afra tafra06:32:56
Çalım
çakı06:32:40
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
DARILMAK06:32:17
Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek
realite06:31:54
Gerçek, gerçeklik
teraküm06:31:50
Birikme, yığılma
dalamak06:31:47
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
tiraj06:31:28
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
ele avuca sığmamak06:31:17
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
şanslılık06:30:51
Talihli olma durumu
çırılçıplak06:30:07
Tamamen çıplak, çırçıplak
rasat06:29:45
Gözlem
nadir06:29:13
Seyrek, az, az bulunur
nakit06:28:54
Para, akçe
askılık06:28:52
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
yaradılıştan06:28:32
Doğuştan, fıtraten
kainat06:28:14
Evren
sentez06:28:10
Birleşim
repertuar06:28:03
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
fer06:27:12
Parlaklık, aydınlık
ağ torba06:27:09
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
budala budala06:26:21
budala gibi, budalaca
Apse06:25:44
İrin birikimi, çıban
denetleme06:25:11
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
nitrojen06:24:10
Azotun başka bir adı
vatan haini06:23:36
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
beslenme06:23:33
Beslenmek işi
Fikir06:23:02
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
lâvanta çiçeği06:22:47
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
mobil06:22:13
Hareketli
Esik06:21:54
Çukur yer
Eren06:21:47
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
dalgalanma06:21:32
Dalgalanmak işi
lezbiyen06:21:21
Eşcinsel, sevici kadın
rakik06:21:17
İnce, narin
bistro06:20:52
İçkili kahve, küçük lokanta
rahne06:20:48
Gedik, yarık
rafya06:20:37
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
cariyeniz (veya cariyeleri)06:20:31
eskiden, söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlar tarafından "ben" zamiri yerine kullanılırdı
kaknem06:19:33
Çirkin, huysuz
firavun06:18:47
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
bardak06:18:29
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
adilik06:18:08
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
boru çiçeği06:17:54
Çan çiçeği
merzengûş06:17:50
Mercanköşk
ustalıklı06:16:43
Ustalıkla yapılmış