miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

Gayda13:25:26
Üfleme düdüğü olan tulumlu bir çalgı
kambiyo13:25:17
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
randıman13:25:11
Verim
belirlemek13:25:08
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
UZAM13:24:56
Algılanan nesnelerin temel niteliği
göz yummak13:24:47
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
hileci13:24:45
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
HEVES13:24:44
İstek, eğilim, arzu, şevk
saat dairesi13:24:41
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
büyük baba13:24:35
Annenin veya babanın babası, dede
tuğamiral13:24:29
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
Çarpıntı13:24:26
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
Zavallı13:24:23
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
Objektif13:24:23
Nesnel, afakî
Şecere13:24:14
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
provokatör13:24:11
Kışkırtıcı
zenginlik13:24:08
Zengin ve varlıklı olma durumu
Nebati13:23:59
Bitki ile ilgili, bitkisel
fakfon13:23:54
Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım
münkir13:23:51
İnkâr eden, kabul etmeyen
gündüzlü13:23:49
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
ulema13:23:46
Bilginler
yeğrek13:23:43
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
kazanım13:23:40
Kazanmak işi
Tır13:23:35
Treylerin kısaltılmış biçimi
top sürme13:23:32
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
yürürlükte kalmak13:23:31
bir kanun veya kararın geçerliliği sürmek
Tekdüze13:23:29
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
yeltek13:23:22
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
hiddetli13:23:19
Kızgın, öfkeli
keçi yemişi13:23:18
Yaban mersini
Doktor13:23:17
Hekim
İletişim araçları13:23:16
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
taşralı13:23:15
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
tabaklama13:23:11
Tabaklamak işi
sıkılma13:23:04
Sıkılma işi
Zühal13:23:01
Sekendiz, Satürn
ilgisiz13:22:55
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
Kapasite13:22:49
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
Sevinme13:22:48
Sevinmek işi
kukumav13:22:46
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
tamim13:22:39
Genelge, sirküler
Ac13:22:31
Aktinyum"un kısaltması
Darı13:22:23
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
garp13:22:15
Batı
AY13:22:09
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
AD13:22:03
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
AB13:22:00
Su
okyanus çukuru13:21:50
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
yürekler acısı13:21:48
çok acıklı
balık yumurtası13:21:47
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
şoset13:21:44
Kısa çorap
sınırsız13:21:44
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
karyokinez13:21:40
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
neşter13:21:40
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
neşe13:21:40
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
döngel13:21:38
Muşmula
Çoğaltma13:21:35
Çoğaltmak işi
organik13:21:32
Organlarla ilgili, uzvî
Umar13:21:15
Çare
ben13:21:13
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
kötü kötü düşünmek13:21:12
üzüntülü düşüncelere dalmak
muharrik13:21:11
Hareketini sağlayan, harekete gelen
nazlılık13:21:03
Nazlı olma durumu
TEDİYE ETMEK13:21:00
ödemek
Hakimiyet13:20:57
Egemenlik
namazgâh13:20:54
Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönüne doğru dikili bir taşı bulunan yer
erbiyum13:20:51
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
memnu13:20:46
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
demir oksit13:20:45
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
Basamak13:20:38
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
BİR YANA13:20:35
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
astronomi13:20:32
Gök bilimi, felekiyat
kasık13:20:29
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
kasım13:20:26
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
kasıt13:20:20
Amaç, istek, maksat
tombala13:20:17
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
tezkireci13:20:14
Tezkereci
prematüre13:20:08
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
terakki etmek13:20:04
ilerlemek
abaşo13:20:01
Alt, alttaki, aşağı
pislik13:20:00
Kir
toy13:19:54
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
paye13:19:53
Rütbe, derece aşama
genlik13:19:52
Genişlik
bezekçi13:19:47
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
karanlık oda13:19:44
Fotoğraf camı banyosu, röntgen muayenesi gibi işlerin yapıldığı ışıksız oda
hece13:19:40
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
TANIDIK13:19:39
Tanışılıp konuşulan kimse, bildik
cennet kuşu13:19:26
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
yük arabası13:19:20
Yük taşıyan araba
AORT13:19:16
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
parlamak13:19:15
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
huysuz13:19:11
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
cerahat13:19:10
İrin
öğrenmek13:19:07
Yetenek, beceri kazanmak
cayma13:18:57
Caymak işi
kasımpatı13:18:45
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
bek13:18:45
Sert, katı; sağlam
tanıdık çıkmak13:18:33
önceden birbirlerini tanımış olmak, tanış olmak
lökosit13:18:21
Akyuvar
badem şekeri13:18:18
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
yankılanma13:18:15
Yankılanmak işi veya durumu
güvenilirlik13:18:04
Güvenilir olma durumu
tertemiz13:18:01
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
Pomakça13:17:55
Pomak dili
MEMLEKET13:17:40
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
letafet13:17:38
Güzellik, hoşluk
tıp13:17:36
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
tın13:17:33
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
ululama13:17:30
Ululamak işi
kabul salonu13:17:28
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
uğurlu13:17:27
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
sirayet13:17:23
(hastalık) Geçme, bulaşma
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)13:17:21
borcunu ödeyip bitirmek
övündürücü13:17:18
Övünmeye sebep olan, övünmeyi sağlayan
Varyant13:17:06
Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol, yan yol
Gündem13:17:02
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
sermayecilik13:16:57
Sermayeci olma durumu
anaç13:16:54
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
teşhis etmek (veya koymak)13:16:52
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
Kasten13:16:50
Kasıtla, bile bile ve isteyerek
MEZRAA13:16:47
bk. mezra
biçimci13:16:42
Biçimcilik yanlısı olan (kimse)
-ağan / -eğen13:16:41
Fiilden sıfat ve isim yapma eki: yat-ağan, gez-eğen, ol-ağan, dur-ağan, piş-eğen vb
Yönetimsel13:16:35
Yönetimle ilgili, idarî
reklam13:16:29
Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol
Yükseklik13:16:29
Yüksek olma durumu
peri13:16:23
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal dışı varlık
ENDÜSTRİ13:16:20
Sanayi