miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

ilintileme15:53:27
İlintilemek işi veya durumu
matara15:53:25
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
tabanlık15:53:17
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
sağduyu15:53:05
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
TASLAK15:52:58
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
akort15:52:49
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
TeYze15:52:42
Annenin kız kardeşi
FARKLI15:52:39
Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
Cemiyet15:52:35
Dernek
yülüme15:52:32
Yülümek işi, tıraş
kocasız15:52:23
Kocası olmayan (kadın)
ağlama15:52:22
Ağlamak işi
Kerem15:52:20
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
Kahinlik15:52:20
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
parasızlık15:52:18
Parasız olma durumu
şifa bulmak15:52:12
iyi olmak, onmak
Ala sulu15:52:07
Yeni olgunlaşmaya başlamış (meyve)
sam yeli15:52:05
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
vesikalık fotoğraf15:52:05
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
demokrat15:52:05
Demokrasi yanlısı
felçli15:52:05
İnmeli, felç olmuş, meflûç
üretim biçimi15:52:04
Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemelerden (kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.) her biri
Önceki15:52:01
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
ibadethane15:52:00
İbadet edilen yer, tapınak
yardımlaşma15:51:55
Yardımlaşmak işi
asalet15:51:53
Soyluluk
ince ayrım15:51:38
En küçük ayrıntısına kadar inme, çalar, nüans
YA15:51:33
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
yüksek15:51:31
Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan
orospu bohçası15:51:27
Derli toplu olmayan, sarsak ve düğümlü, düğümleri tavşan kulaklı, kötü düzenlenmiş bohça
yıkama15:51:25
Yıkamak işi
talebe15:51:23
Öğrenci
NÖBET15:51:18
Sıra, keşik
vamp15:51:18
Erkek peşinde koşan kadın, serüvene düşkün kadın
mersingiller15:51:07
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
toplum15:50:58
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
koyacak15:50:55
İçine öte beri koymaya yarayan şey
metot15:50:53
Yöntem
elem15:50:52
Acı, üzüntü, dert, keder
elde15:50:47
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
kapsama alanı15:50:42
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
Toy15:50:37
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
TÜR15:50:29
Çeşit
simya15:50:12
Alşimi
harir15:50:10
İpek
Keten15:50:10
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
taam15:50:09
Yemek, yiyecek
baykuşgiller15:50:04
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
ÇÖL15:49:52
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
emaylama15:49:46
Emaylamak işi
kudret hamamı15:49:46
Ilıca
cebe15:49:28
Zırh
çekiliş15:49:27
Çekilme işi
süre aşımı15:49:26
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
sahabe15:49:06
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
ak basma15:49:00
Ak su, perde, katarakt
hariç15:49:00
Dış, dışarı
meyhane15:48:51
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
kan bilimi15:48:43
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
avunç15:48:30
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
sıkıntı vermek15:48:29
tedirgin etmek, bunaltmak
sedir15:48:05
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan
zürafa15:48:00
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
fettan15:47:55
Fitneli, karıştırıcı
önerge15:47:43
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
Ala15:47:41
İyi, pek iyi
esaret15:47:38
Kölelik, tutsaklık, esirlik
cima15:47:37
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
RAKKASE15:47:25
Raksı meslek edinmiş kadın
yabanıl15:47:20
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
tabelâ15:47:18
Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta, sac vb. den yapılan levha
karşı sav15:47:13
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
hazır15:47:06
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
paradigma15:47:01
Dizi
bağlama15:46:50
Bağlamak işi
ayıplama15:46:48
Ayıplamak işi, takbih
takim15:46:43
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
mastı çiçeği15:46:41
Öküzgözü
vezirlik15:46:40
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
Uysal15:46:38
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
kontak15:46:28
Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dokunması, temas
ekipman15:46:21
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
HEDİK15:46:14
Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır vb. şeyler
berilyum15:46:06
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
köşegen15:46:01
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
büsbütün15:46:00
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
almanca15:45:59
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
duyarlı15:45:39
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
hunnak15:45:34
Boğak, anjin
mangan15:45:31
Manganez
yoksulluk15:45:27
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
kafein15:45:27
Kahve ve çaydan elde edilen, hekimlikte kullanılan, uyarıcı niteliği olan bir madde
pulat15:45:22
Çelik
Şarklı15:45:20
Doğulu, garplı karşıtı
böke15:45:18
Kahraman, güçlü kimse
Dans15:45:15
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
gülle15:45:13
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
Vakum15:45:12
Boşluk
KULLUK15:45:10
Kul olma durumu, kölelik
inkıta15:45:10
Kesilme, kesinti
munsap15:45:07
Kavuşan
hadise15:45:05
Olay
kurdeşen15:44:59
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
YORUM15:44:55
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
rüzgar gülü15:44:54
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
ortam15:44:40
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
atölye15:44:37
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
peşinat15:44:25
Peşin olarak verilen para, avans
Tanrı bilimi15:44:24
İlâhiyat, teoloji
Yalanlama15:44:16
Yalanlamak işi, tekzip
Rekor15:44:15
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
alt15:44:14
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
hakiki15:44:13
Gerçek
musamaha etmek15:44:11
hoşgörü ile davranmak
pisboğaz15:44:10
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
telesinema15:44:08
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
Aymaz15:44:08
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
süreyya15:44:03
Ülker
kovmak15:44:01
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
cer15:43:59
Çekme, sürükleyerek götürme
edep15:43:59
Toplum töresine uygun davranma, incelik
yâd15:43:39
Yabancı
beklenti15:43:38
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
neşir15:43:36
Yayma, dağıtma, saçma
izmihlal15:43:31
Yıkılma, çökme
naaş15:43:28
Ölen kimsenin vücudu, ceset
şişmanlık15:43:20
Şişman olma durumu
öykünce15:43:18
Fabl
vasıf15:43:18
Nitelik
CİMBAKUKA15:43:07
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)