miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

dahilik13:02:17
Dâhi olma durumu, deha
işkilli13:02:17
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
mor ötesi13:02:13
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
Dinleti13:02:12
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
Tahta13:02:07
Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç
derli toplu13:02:03
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
Takla13:02:01
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
uygulamalı13:01:58
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
Hayat13:01:55
Yaşam, dirim
büyü yapmak13:01:54
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
ara bozucu13:01:51
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
sıralaç13:01:46
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
Tabir13:01:40
Deyiş, anlatım, ifade
Badem13:01:38
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
ölü yıkayıcı13:01:37
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
Taban13:01:35
Ayağın alt yüzü
su taşkını13:01:33
bk. sel
klâvsenci13:01:32
Klâvsen çalan kimse
karaktersiz13:01:28
Karakteri kötü olan
erganun13:01:26
Org
Hakan13:01:21
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
müfettiş13:01:19
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
bagaj kilidi13:01:00
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
proleter13:00:57
Çalışan, emekçi
naiplik13:00:48
Naip olma durumu, niyabet
saygı13:00:46
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
nakil etmek13:00:43
bk. nakletmek
haşere13:00:41
Böcek
mehil müddeti13:00:33
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
ihanet13:00:33
Hıyanet, hainlik
marn13:00:28
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
tarım coğrafyası13:00:27
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
sığır vebası13:00:27
Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü
özerk13:00:26
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
çalmak13:00:22
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
itibari13:00:17
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
limon kabuğu13:00:15
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
muştu13:00:12
Sevindiren haber, sava, müjde
İLÇE13:00:10
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
kâr13:00:08
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
muşta13:00:04
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
katı12:59:54
Sert, yumuşak karşıtı
Transformatör12:59:53
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
Omurilik12:59:50
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
yaslanmak12:59:49
Güvenmek
heyecanlI12:59:47
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
haşiye12:59:43
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
GEZEGEN12:59:29
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
Yığın12:59:27
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
Tayin12:59:26
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
tasvir12:59:24
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
kös12:59:22
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
memorandum12:59:21
Muhtıra, nota
Tayfa12:59:19
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
sesçil12:59:17
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
özlem12:59:13
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
Ayraç12:59:12
Yay ayraç
Müsamaha12:59:10
Hoşgörü, tolerans
doktrin12:59:06
Öğreti
antika12:59:05
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
inat etmek12:59:01
direnmek, diretmek, ayak diremek
pos12:59:01
(bıyık için) Gür ve uzun
yergici12:58:56
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
küt12:58:52
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
kurk12:58:50
Kuluçka, gurk
florya12:58:46
bk. flurya
Oymak12:58:45
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
tasnif12:58:36
Bölümleme, sınıflama
Tavuk12:58:35
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
aristokrat12:58:29
Aristokrasi yanlısı
Termometre12:58:22
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
Tasar12:58:21
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
Hadim12:58:17
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
edinme12:58:09
Edinmek işi, kazanma, iktisap
KARIMA12:58:05
Karımak işi
PEYGAMBER12:58:03
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
baklagiller12:57:49
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
Küre12:57:48
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
Gözlükçü12:57:46
Gözlük satan veya onaran kimse
Küme12:57:42
Tümsek biçimindeki yığın
yaylı12:57:41
Yayı olan
icmal12:57:37
Özet, kısaltma
meslek12:57:27
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
üzme12:57:25
Üzmek işi
ütme12:57:18
Ütmek işi
Dejenere12:57:16
Soysuz
masa tenisi12:57:13
Masa topu
Fıtrat12:56:58
Yaradılış, hilkat
fa anahtarı12:56:57
Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
Başkanlık12:56:55
Başkan olma durumu
kurtarma12:56:53
Kurtarmak işi
cinsellik12:56:51
Cinsel özelliklerin bütünü
Hayal12:56:50
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
göçüm12:56:39
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
kezzap12:56:36
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
zevk12:56:34
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
çil12:56:34
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
yeknesaklık12:56:32
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
organizma12:56:30
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
muvaffakiyet12:56:27
Başarı
BÖN12:56:24
Budala, saf
fotoğrafçılık12:56:24
Fotoğraf çekme yöntemi
yerine12:56:23
Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
çalı kuşu12:56:23
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
yaşama gücü12:56:23
Hayatın zorluklarına karşı mücadele etme gücü veya kuvveti
ilerleyiş12:56:21
İlerlemek işi veya biçimi
zayi12:56:15
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
zait12:56:06
Çoğaltan, artıran
sevici12:56:04
Eş cinsel kadın
seviye12:56:03
Düzey
hız12:55:59
Çabukluk, sür"at
Halita12:55:59
Alaşım
Hasse12:55:52
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
sevimlilik12:55:45
Sevimli olma durumu
atak yapmak12:55:43
akın yapmak, atılım yapmak
razı olmak12:55:38
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
karafa12:55:34
Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi
ANSIZIN12:55:33
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
KAKIŞMA12:55:33
Kakışmak işi
kala12:55:30
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
belagat12:55:29
İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
kareli12:55:26
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
anlatmak12:55:24
İnandırmak, belirtmek
namahrem12:55:17
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
sakınma12:55:08
Sakınmak işi, içtinap
Sudak12:54:56
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
tekit12:54:54
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
Sıtma12:54:52
Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık, malarya
kubbe12:54:48
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
Mekanizma12:54:42
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek