miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

öze22:22:33
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
çivileme22:22:14
Çivilemek işi
tenzilat22:21:54
Fiyat indirimi, iskonto
Akı22:21:34
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
karaltı22:21:22
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
tutarsız22:21:01
Tutarlı olmayan, insicamsız
nabekâr22:20:39
Yararsız, işe yaramaz
Flüt22:20:36
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
dalgır22:20:35
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
şafak22:19:37
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
istiklâl22:19:28
Bağımsızlık
ahşap22:19:27
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
kuyruk22:19:06
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
enflüanza22:18:44
Grip, ingin, paçavra hastalığı
aleksi22:18:23
Okuma yitimi
ilmek22:16:57
İlmik
yanıt22:16:22
Cevap
Seçmeli yemek22:15:28
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
muzip22:15:19
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
çörkü22:14:49
Sayı boncuğu, abaküs
iltihaplı22:14:42
İltihabı olan, yangılı
salvo22:14:33
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
özümleme22:14:27
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
destancı22:14:22
Destan yazan veya anlatan kimse
sorkun22:14:21
Sepetçi söğüdü
Ürkü22:14:16
Topluluğu saran ortak korku, panik
ötleği22:13:38
Bir cins kartal
Değersizlik22:13:37
Değersiz olma durumu
dev22:13:35
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
Meleke22:13:34
Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık
boyun eğmek22:13:32
isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak
karacılık22:13:29
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
kamçı22:13:25
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
Ezgili22:13:25
Ezgisi olan, melodik
bakire22:13:23
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
PULCULUK22:13:16
Pul satma işi
arka çıkmak22:13:15
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
kanaviçe22:12:27
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
üflemeli çalgı22:12:24
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
suret22:12:23
Görünüş, biçim
iç evlilik22:12:22
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
anıştırma22:12:21
Anıştırmak işi
girişik bezeme22:12:19
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
feldspat22:12:15
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
Klavsen22:12:15
Klâvyeli ve telli bir çalgı
yöntemli22:12:13
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
ciddi22:11:33
Şaka olmayan, gerçek
kalcı22:11:09
Kal işi yapan kimse
Seciye22:11:09
Yaradılış, huy, karakter
devrim22:11:07
Çevrilme, katlanma, bükülme
kimlik belgesi22:10:31
Kimlik, hüviyet cüzdanı
hayal oyunu22:10:25
Karagöz oyunu
biyokatalizör22:09:51
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
üşenç22:08:12
Üşenme, üşengeçlik
aptal aptal22:08:12
Aptal gibi, aptalca, aval aval
uyuşma22:08:10
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
kaybolmak22:07:31
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
sabo22:07:17
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
Hay22:07:16
İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılır
sakınma22:07:16
Sakınmak işi, içtinap
eksilme22:07:14
Eksilmek işi, tenakus
milis22:07:09
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
öğrenim belgesi22:06:04
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
bununla birlikte22:06:03
Buna ek olarak
mütalâa etmek22:06:02
okumak
yaban gülü22:06:02
Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki (Rosa canina)
Hollândalı22:06:01
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
bağırıp çağırmak22:06:01
öfkeyle bağırmak
steril22:05:05
Verimsiz, kısır
takma isim22:05:03
bk. takma ad
aykırılık22:04:09
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
merhem22:04:00
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
maden gazı22:03:59
Madende oluşan gaz
GETİRİM22:03:55
Getirme işi
zooloji22:03:43
Hayvan bilimi
koşul22:01:37
Şart
bulgar22:00:55
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
bilimsel toplantı22:00:15
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
asit22:00:07
Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız
tekniker21:58:24
Teknikçi
doğrulama21:57:46
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
aklı başına gelmek21:57:45
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
belemir21:57:09
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
beti21:56:56
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
Ödeşme21:56:44
Ödeşmek işi
daz21:56:40
Saçı dökülmüş (baş), dazlak
bitiş21:56:38
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
kıstas21:56:09
Ölçüt
gök ada21:55:35
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
ithalât21:55:34
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
öncü21:55:33
Önde gidip haber ulaştıran kimse
yardakçı21:55:33
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
işve21:55:32
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
yarlık21:55:29
Hükümdar buyruğu, ferman
atanma21:55:28
Bir göreve getirilme, tayin edilme
öğütme21:55:27
Öğütmek işi
muska21:55:26
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
illet21:55:23
Hastalık
yürek çarpıntısı21:55:22
Yüreğin sık ve hızlı vurması
kukumav21:55:19
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
feci21:55:19
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
Adamakıllı21:55:18
Gereğinden çok, iyice
yandaşlık21:55:14
Yandaş olma durumu, taraftarlık
müsavatçılık21:55:09
Eşitçilik
Depo21:55:07
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
komodin21:55:05
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot
Rahat21:55:05
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
postiş21:55:02
Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
minyon21:55:01
İnce, küçük, sevimli, cici, çıtı pıtı
Celse21:54:59
Oturum
derya21:54:59
Deniz
aman21:54:57
Yardım istendiğini anlatır
yalabık21:54:55
Parlak, parıltılı, ışıltılı
sabık21:54:54
Geçen, önceki, eski
Şiryan21:54:51
Atardamar
dalgakıran21:54:50
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
kurdele21:54:49
Geniş ipekli şerit
yeke21:54:45
Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
kavrayışlı21:54:42
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
dolaysız21:54:41
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
ÖZERK21:54:39
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
karşılık vermek21:54:36
(küçük büyüğüne) karşı gelmek
düzenci21:54:33
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
aklınca21:54:28
(küçümseme yollu) Düşüncesine göre, aklı sıra
ricacı21:53:30
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
tas21:53:29
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
Matara21:53:29
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
eter21:53:19
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
iletişim ağı21:52:33
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
tekçi21:52:32
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist