miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

oramirallik12:50:08
Oramiral rütbesi
mandolin12:50:08
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
berri12:49:59
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
jile12:49:54
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
destek12:49:51
Dayanak, dayak
Dönüşüm12:49:50
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
fil dişi12:49:48
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
nehir12:49:46
Irmak
da / de12:49:42
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
düzenci12:49:38
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
vurma çalgılar12:49:38
Davul, zil, timbal, tef gibi vurularak çalınan çalgılar
İlk Çağ12:49:32
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
Azlık12:49:31
Az olma durumu
can alıcı12:49:29
En önemli, en çarpıcı
sergilik12:49:26
Sergi yeri
çiftteker12:49:23
Bisiklet
lal12:49:20
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
kadim dost12:49:18
Eski dost
melal12:49:18
Can sıkıntısı, usanç
aksiseda12:49:17
Yankı
azade12:49:16
Başıboş, erkin, serbest
Ferah12:49:16
Bol, geniş
boş laf12:49:15
Gereksiz, verimsiz, işe yaramayan şekilde konuşma
GALYUM12:49:07
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
ilgi çekici12:49:07
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
Sezme12:49:03
Sezmek işi
saban12:49:00
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
Lonca12:48:59
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
selika12:48:58
Güzel söyleme ve yazma yeteneği
Kehkeşan12:48:57
Samanuğrusu, Samanyolu
bağdaş12:48:47
Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi
çiçeklik12:48:46
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
Çocuk12:48:44
Küçük yaştaki oğlan veya kız
monokl12:48:21
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
eğitimcilik12:48:19
Eğitimci olma durumu eğitme işi veya eğitimcinin görevi
amberbaris12:48:17
Sarı çalı
üstlük12:48:06
Üst olma durumu
Bulma12:48:03
Bulmak işi
aykırı12:47:53
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
cehennem12:47:51
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
basketbolcu12:47:46
Basketbol oyuncusu
dönüştürücü12:47:44
Dönüştüren
hissiz12:47:40
Duygusuz
süt12:47:30
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
ATEŞ12:47:28
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
nusayri12:47:28
Hatay ili ve çevrelerinde yaşayan bir Türk topluluğuna eskiden verilen ad
bükün12:47:20
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
teşhis12:47:19
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
KAYIK12:47:19
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
ele avuca sığmamak12:47:18
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
ölü yıkama12:47:14
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
ak gözlü12:47:12
Gözlerinin rengi pek açık olan ve nazarının hemen değdiğine inanılan (kimse)
Beraberinde12:47:08
yanında
DEMİURGOS12:47:08
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
dayanıklı12:46:52
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
damla taş12:46:42
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
Buket12:46:40
Çiçek demeti
UYMA12:46:34
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
adetçe12:46:34
Sayı bakımından, sayıca
Yazıhane12:46:29
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
Ruh12:46:27
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
şümul12:46:25
İçine alma, kaplama, kapsama
bilinçli12:46:17
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
taş basması12:46:13
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
Ümitsiz12:46:11
Umutsuz
erzak12:46:09
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
esire12:46:09
Dişi tutsak
mezgit12:46:09
Mezgitgillerden, Avrupa ve Türkiye denizlerinde yaşayan, uzun vücutlu, büyük ağızlı, eti lezzetli bir balık, tavuk balığı (Gadus merlangus)
eş biçim12:46:09
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
yaban kedisi12:46:08
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
feri12:46:08
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
Makas12:46:05
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
kebir12:46:05
Büyük, ulu
aft12:46:04
Pamukçuk
hoşlanma12:46:00
Hoşlanmak işi
azar12:45:56
Paylama
ruz12:45:54
Gün
vites kutusu12:45:53
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
istemek12:45:52
Görmek istediğini bildirmek
demirli beton12:45:49
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
emiş12:45:48
Emmek işi veya biçimi
ole12:45:41
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
inkılap12:45:39
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
gereklik12:45:38
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
Yiyecek12:45:38
Yenmeye elverişli olan her şey
eli ayağı dolaşmak12:45:37
şaşırmak, telâşlanmak
kıyıcı12:45:36
Kıymak işini yapan kimse
gündöndü12:45:35
Ayçiçeği
Saydam12:45:35
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
teamül12:45:33
İş, davranış
Ayık12:45:27
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
itilaf12:45:26
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
ağız birliği12:45:23
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
ama ne12:45:23
ne hoş
ileri gelenler12:45:22
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
deyi12:45:15
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
Tahakküm12:45:14
Baskı, zorbalık, hükmetme
kelem12:45:06
Lâhana
süyüm12:44:59
İğneye geçirilen bir sap iplik
tavlı12:44:55
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
çekinme12:44:53
Çekinmek işi
üst geçiş12:44:49
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
Çay12:44:48
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
temsilci12:44:35
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
aktinyum12:44:28
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
şehircilik12:44:22
Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı
çavmak12:44:22
Dağılıp yayılmak, saçılmak
koy12:44:21
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
Arınmak12:44:20
Katışıksız, arı duruma gelmek
yük vagonu12:44:18
Yük taşımada kullanılan vagon
TAKSİRAT12:44:17
Kusurlar, suçlar
basso12:44:16
En kalın erkek sesi
kene12:44:15
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
pısırıklık12:44:15
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
noktalamak12:44:10
Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak
yemlik12:44:07
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
İmparatorluk12:44:05
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
isyan etmek12:44:01
ayaklanmak
kara sevda12:43:46
Umutsuz ve güçlü aşk
meymenet12:43:44
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
gürültülü12:43:43
Gürültüsü olan
bonkör12:43:40
İyi yürekli
kıyaslama12:43:38
Kıyaslamak işi, mukayese
mehterhane12:43:30
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
Çizelge12:43:28
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
raspa12:43:25
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
hava akımı12:43:21
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
geçiştirmek12:43:14
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
koket12:43:13
Yosma
kavlıç12:43:13
Fıtık