miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

çırnık00:42:55
Küçük boyda kayık
SABA00:42:54
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
romatizma00:42:53
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
Denk00:42:17
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
beceri00:41:10
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
Yuva00:41:09
Kuşların ve başka hayvanların yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak
Etki00:40:44
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
ADALİ00:40:05
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
deccal00:39:19
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
mayın00:39:12
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
ALMANAK00:37:40
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
Kova00:37:34
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
mitolojik00:36:07
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
racon00:34:35
Yol, yöntem, usul
yatı00:32:37
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
KILAĞI00:32:22
Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için, yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları, zağ
İKİLİK00:32:12
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
öğütme00:31:28
Öğütmek işi
kazma00:30:47
Kazmak işi
endişe00:30:46
Düşünce
mahcup00:29:24
Utangaç, sıkılgan
Sabah00:24:49
Gündüzün, günün başlangıcı
sokak çocuğu00:22:33
Genellikle vaktini sokaklarda geçirip eğitimden yoksun kalmış çocuk
sert buğday00:22:09
Kırma ve öğütmeye karşı daha dirençli olan yoğunluğu diğer buğdaylara göre daha yüksek bulunan ve tane kesiti camsı görünen buğday
ar00:20:26
Argon"un kısaltması
ÇANGAL00:19:23
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
cıva00:18:52
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
desteklemek00:18:40
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
diyanet00:18:38
Din kurallarına tam bağlı olma durumu
salata00:18:20
Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon gibi maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek
dekar00:17:51
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
çatı kirişi00:17:50
Bir ucu tavanın üstüne bindirilen ve üzerine kiremit altı tahtalarının kaplandığı ana kiriş
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir00:17:41
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
nankörlük00:16:00
Nankör olma durumu
sülfat00:15:23
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
okka00:15:09
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
ortalık00:12:37
Bulunulan yer, çevre
şişmanca00:10:55
Oldukça şişman, biraz şişman
aba vakti yaba, yaba vakti aba00:10:51
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
zarar00:10:03
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
TEMMUZ00:08:31
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
Hristiyan00:06:29
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
güdülenme00:05:50
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
yemek00:03:16
Yemek yeme, karın doyurma işi
Ayak ucu00:03:13
Yatanın veya yatılan bir yerin ayak uzatılan yönü, yeri
eğitici00:02:46
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
Demek00:01:35
Söylemek, söz söylemek
eğe23:59:53
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
Yer23:59:39
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
şahitlik23:58:38
Tanıklık, şahadet
Yemlik23:58:18
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
iltihaplı23:57:40
İltihabı olan, yangılı
Neden23:55:23
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
çığırtı23:54:31
Çığrışma sesleri
görünmez23:52:35
Görünmeyen, beklenmeyen
OK23:51:52
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
SEKS23:50:40
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
ara23:50:07
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
AYMAZ23:48:55
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
yardımcı23:48:30
Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan (kimse vb.), muavin, muin, yaver
emzik23:48:25
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
sonuç vermek23:46:29
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
Fıtık23:46:18
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
Kainat23:46:10
Evren
ibik23:45:27
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
Kuzey Kutbu23:44:22
İki kutuptan ekvatorun kuzey tarafında yer alan kutup bölgesi
su sığırı23:41:30
Manda
stator23:41:28
Duruk
oyuncu23:41:26
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
çekelez23:41:25
Sincap
ora23:41:24
O yer
oligarşi23:41:21
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
müze23:41:10
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
müseddes23:41:08
Altıgen
müminlik23:41:06
Mümin olma durumu
müessif23:41:04
Üzücü, üzüntü veren
mudi23:41:02
Emanet bırakan kimse
model23:41:00
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
misket oyunu23:40:56
Bilyelerle oynanan oyun
pulcu23:40:53
Pul satan kimse
meşin gibi23:40:49
kararmış ve sertleşmiş (insan derisi)
mevta23:40:46
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
mahzur23:40:37
Sakınca
kanara23:40:17
bk. kesim evi, mezbaha
kallavi23:40:12
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
kacak23:40:08
bk. kap kacak
kablo23:40:05
Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile sarılı bulunan metal tel
kaba düzen23:40:03
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
işlemek23:40:01
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
işkal23:39:59
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
itibaren23:39:48
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
çiçek açmak (veya vermek)23:39:43
çiçeklenmek
istintak23:39:42
Sorgu
hırçın23:39:35
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
hür23:39:30
Özgür
hisseli23:39:26
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
ham23:39:08
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
halsiz23:39:03
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
halka23:39:01
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
haksız yere23:38:59
Haksız olarak, hak etmediği hâlde
hakikaten23:38:57
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
görmemişlik23:38:38
Görmemiş olma durumu veya görmemişçe davranış
görgü fukarası23:38:36
Görgüsü az veya iyi olmayan (kimse)
çekingenlik23:38:34
Çekingen olma durumu
geçen23:38:26
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
gaz23:38:11
Tül
gabardıç23:37:59
Yaşlı ardıç ağacı
fosfor23:37:43
Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, 1,83 yoğunluğunda, zehirli bir element. Kısaltması P
fevk23:37:23
Üst, yukarı
efemine23:37:18
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
döner23:37:14
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
babalık23:36:56
Baba olma durumu
KALABALIK23:36:56
Çok sayıda insan topluluğu
açık olmak23:36:52
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
arabozanlık23:36:41
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
barbunya23:36:25
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
akrobat23:36:09
Cambaz
aguş23:35:59
Kucak
boya23:35:52
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
duruşma23:32:41
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
yerleştirme23:30:16
Yerleştirmek işi
gri23:29:16
Kül rengi, boz
talihli23:26:44
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
Plan23:24:50
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
şahin23:23:32
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
kerpiç23:21:39
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
sulu boya23:20:05
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
Oylumlu23:19:36
Oylumu olan, hacimli
Rütbe23:19:32
Mertebe, derece, paye
dılak23:19:31
Bızır, klitoris