miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

güneştopu23:57:49
bk. Acem lâlesi
tarumar23:57:46
Dağınık, karışık, perişan
Toplardamar23:57:35
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
müseddes23:57:32
Altıgen
inorganik kimya23:57:15
Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı
yer yağı23:57:01
Petrol
lahuti23:56:57
İlâhî, Tanrısal
Nara23:56:47
Haykırma, bağırma
lahika23:56:39
Ek
bodoslama23:56:32
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
Nevi23:56:22
Çeşit, cins, tür
bozukluk23:56:18
Bozuk olma durumu
şamandıra23:56:11
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb
alın23:56:04
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
yaban armudu23:56:01
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
mart23:55:43
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
sinirsel23:55:39
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
şaka etmek23:55:29
bir kimseye şaka yollu takılmak
musibet23:55:25
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
mide23:55:22
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
basılı23:55:18
Basılarak yerleştirilmiş
miri23:55:14
Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik
mira23:55:11
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
misk23:55:07
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
miat23:55:00
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
midi23:54:57
Orta
mink23:54:53
bk. vizon
mine23:54:50
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
uzunçalar23:54:46
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
mersin balıkları23:54:42
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
Üretim evi23:54:22
Fabrika
bidon23:54:11
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
utçu23:54:08
Ut yapan veya satan kimse
biblo23:54:01
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
benzen23:53:57
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
TEKİT ETMEK23:53:54
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
binit23:53:50
Üstüne binilen hayvan, binek atı
dalama23:53:47
Dalamak işi
bindi23:53:43
Destek, hamil
bitme23:53:29
Bitmek işi
birer23:53:22
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
birli23:53:18
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
orijinal23:53:11
Özgün
krizolit23:53:04
Zebercet
Isı23:53:00
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
megaton23:52:57
Bir milyon ton değerinde kütle birimi.Kısaltması Mt
OLGUN23:52:36
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
beslek23:52:32
Besleme, hizmetçi, ahretlik
cadaloz23:52:19
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
hısım23:52:15
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
mersin balığıgiller23:52:12
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
politikacı23:52:08
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
tıkız23:52:04
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
aldırmazlık23:51:58
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
amigo23:51:43
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
sahtekar23:51:33
Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci
eprime23:51:29
Eprimek işi
atlı karınca23:51:19
İri bir karınca türü (Ponera grandis)
amorf23:51:16
Biçimsiz
rebap23:51:13
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz
efektif23:51:12
Banknot ve metal sikke
nümayiş23:51:02
Gösteri
otobüs23:50:51
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
küçültmek23:50:48
Değerini ve onurunu azaltmak
kömbe23:50:44
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
haber almak23:50:37
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
kötek23:50:30
Baston, sopa
kılade23:50:26
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
Mektup23:50:23
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
önem23:50:12
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
kukumav23:50:09
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
ölet23:50:05
Öldürücü hastalık salgını, kıran
önel23:50:01
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
ölme23:49:58
Ölmek işi
övme23:49:47
Övmek işi, sena, medih
AnlAşılmaz23:49:44
Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlâk
göz merceği23:49:40
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
örme23:49:37
Örmek işi
ören23:49:33
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane
öpme23:49:23
Öpmek işi
özge23:49:15
Başka
özek23:49:11
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
özen23:49:08
Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam
özne23:49:04
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
amansız23:48:57
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
kosmos23:48:50
bk. kozmos
Öldürme23:48:47
Öldürmek işi
öyle23:48:40
Onun gibi olan, ona benzer
kanunsuzluk23:48:29
Yasaya aykırılık, yasasızlık
Moral23:48:22
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
derman23:48:18
Güç, takat, mecal
savaşma23:48:11
Savaşmak işi, muharebe
dertli23:47:58
Derdi olan
maalmemnuniye23:47:55
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
bal peteği23:47:33
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
tutarsız23:47:30
Tutarlı olmayan, insicamsız
ağı otu23:47:26
Baldıran
akşam23:47:12
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
bağıntılı23:47:06
Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafî, nispî, rölâtif
yatalak23:47:00
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
Fars23:46:52
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
içine kapanmak (veya içine çekilmek)23:46:49
çevresindeki kişilerle ilgi kurmamak, duygularını kimseye açmamak
sergüzeşt23:46:26
Serüven, macera
harfiyen23:46:22
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
şaşırmak23:46:16
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
sikke23:46:12
Madenî para
iffetsiz23:46:02
İffetini korumayan, silisiz
silme23:45:55
Silmek işi
simya23:45:48
Alşimi
simit23:45:41
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
Göktürk23:45:30
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
sicim23:45:23
Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
vikont23:45:20
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
sifon23:45:13
Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru
vikaye23:45:02
Koruma, esirgeme, gözetme
siyah23:44:59
Kara (II)
mestane23:44:55
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
İzbe23:44:45
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
güvenme23:44:41
Güven duyma, güveni olma
Kubbealtı23:44:38
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
sırlı23:44:34
Sır sürülmüş, sırı olan
müstehcen23:44:30
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
Damla23:44:27
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
ebediyen23:44:23
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
ebediyet23:44:20
Sonsuzluk
KOLEKSİYONCU23:44:16
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
MELODİ23:44:13
Ezgi
idarecilik23:44:09
İdareci olma durumu
yüzsüz23:44:06
Yüzü olmayan
yiyicilik23:44:02
Yiyici olma durumu, irtikâp