miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

gülüş00:15:52
Gülmek işi veya biçimi
düzelti00:15:03
Düzeltmek işi, tashih
SAKLAMA00:14:38
Saklamak işi
işlev00:14:36
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
oy00:14:31
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
oğul otu00:14:25
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
Kiler00:14:25
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
öğrenmek00:14:24
Yetenek, beceri kazanmak
özellikle00:14:20
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
kıtlık00:14:20
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
tez00:14:18
Çabuk olan, süratli
mahlep00:14:16
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
hileli00:14:13
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
getirim00:14:03
Getirme işi
hint kertenkelesi00:13:57
İguana
dar00:13:55
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
Kitabe00:13:53
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
siyahi00:13:51
Zenci, fellah
Enfiye00:13:41
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
Kova00:13:39
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
telakki00:13:38
Anlayış, görüş
Not00:13:35
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
ceylânca00:13:34
Ceylân gibi, ceylâna uygun biçimde
Kolayca00:13:26
Oldukça kolay olan
yazı makinesi00:12:28
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
madde00:12:12
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
CEREYAN00:11:36
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
kendini göstermek00:11:19
beğenilecek niteliklerini ortaya koymak
üşengen00:10:49
bk. üşengeç
SOYADI00:10:20
Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı
bıyık00:09:46
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
aba altından değnek (sopa) göstermek00:09:09
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
tarh00:09:04
Çıkarma
taşınma00:08:55
Taşınmak işi
YORGUN00:08:36
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
dökümcülük00:08:33
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
savsama00:07:56
Savsaklama, ihmal
Pelür00:07:06
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
Beyaz perde00:06:46
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
hedef00:06:44
Nişan alınacak yer
üzüntüsüz00:06:43
Üzüntüsü olmayan, sıkıntısız, acısız
gaddar00:06:43
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
Verimli00:06:39
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
vesayet00:06:35
Vasilik
Beka00:06:34
Kalıcılık, ölmezlik
Aza00:06:18
Organlar, vücut parçaları
Yarışma00:06:16
Yarışmak işi, müsabaka
manganez00:06:15
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
tren00:06:11
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
haber00:06:09
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
hindistan cevizi00:06:04
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
arpa suyu00:05:58
Bira
Danışma00:05:58
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
Mühresenk00:05:57
Alaca somaki, balgam taşı
yönetme00:05:56
Yönetmek işi
dayanıklı00:05:55
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
aktivite00:05:04
Etkinlik
belgegeçer00:04:34
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
mobilya00:04:16
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
karizmatik00:03:41
Büyüleyici, etkileyici
ayı balığı00:02:46
Fok
kadıköy taşı00:02:13
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
SANI00:01:44
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
irat etmek00:00:38
söylemek
Su yuvarı00:00:17
Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar, su küre, hidrosfer
milel23:59:43
Milletler, uluslar
trajedi23:58:48
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
banal23:58:47
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
Tartımlı23:58:17
bk. dizemli
hellim23:57:35
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
nakdi23:56:39
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
müreffeh23:56:13
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
remi23:56:01
İskambillerle oynanan bir tür oyun
kiralayan23:55:58
Kiraya veren
entel23:55:45
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
YENME23:54:45
Yenmek (I,II) işi
neyzen23:54:35
Ney üfleyici, ney çalan kimse
BAKLA23:54:32
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
uzay üssü23:53:55
Uzay istasyonu
YALITKAN23:53:13
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
ziyade23:52:42
Çok, daha çok, daha fazla
hiççilik23:52:05
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
Çökelti23:51:28
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
DO23:51:23
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
ifrazat23:51:14
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
anafor23:50:52
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
kamet23:50:34
Boy, endam
etyemez23:50:15
Etyemezlikle ilgili
kokmuş23:49:38
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
muhafaza23:48:24
Koruma, saklama, korunum
maruz23:48:20
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
Esasi23:48:06
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, asal
Zihinsel23:47:39
Zihinle ilgili, zihnî
resmiyet23:47:16
Resmîlik
kaliko23:47:14
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
klor23:47:12
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
halk adamı23:46:34
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
Ga23:46:02
Galyum"un kısaltması
sesteş23:46:00
bk. sestaş
eper23:45:31
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
mücadele23:45:21
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
kiklon23:44:44
Siklon
cinsel23:44:07
bk. cinsî
lisaniyat23:43:57
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
dingin23:42:00
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
Kimsesiz23:41:42
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
pedagojik23:41:04
Pedagoji veya eğitimle ilgili olan, eğitimsel
PALAVRA23:40:23
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
Zerk23:40:12
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
Kıymet23:39:51
Değer
kavara23:39:49
Balı alınmış petek
nihan23:39:44
Gizli
belirtken23:39:22
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
HUYLANMA23:39:15
Huylanmak işi
yoklama23:38:58
Yoklamak işi, kontrol
katlanma23:38:29
Katlanmak işi
amca23:38:28
Babanın erkek kardeşi
reddetme23:37:45
Reddetmek işi
Rehabilitasyon23:37:42
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
makarna23:37:00
İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılan yemek
gönderi23:36:48
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
kuzen23:36:28
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
Üzengi23:36:24
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
kavi23:36:23
Dayanıklı, güçlü, zorlu
cevher23:36:14
Bir şeyin özü, maya, gevher
Japon23:35:51
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
su sığırı23:35:35
Manda
miza23:35:32
Kumarda ortaya sürülen para
VOLKAN23:35:24
Yanardağ
kesik23:35:01
Kesilmiş olan