miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

miras15:56:33
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
ofris15:56:28
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
yoldaş15:56:16
Yol arkadaşı
tilki15:55:55
Köpekgillerden, uzunluğu 90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, ırklarına göre çeşitli renklerde olan, ağız ve burnu uzun, sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir memeli türü (Vulpes)
hakem15:55:08
Yargıcı
Parıltılı15:54:55
Parlaklığı olan, parıldayan, ışıltılı, yalabık
telesinema15:54:33
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
yatar koltuk15:54:27
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
inhina15:54:06
Eğrilme, bükülme
senkronizasyon15:54:03
Eşleme
bütünlük15:54:00
Bütün olma durumu
reddetme15:53:41
Reddetmek işi
beşbıyık15:53:24
İri muşmula
arslan15:53:20
Aslan
yorulma15:53:12
Yorulmak (I, II) işi
suç15:53:00
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
İKLİM15:52:27
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
nasır15:52:13
En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
çıldırma15:52:09
Çıldırmak işi
takla15:51:42
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
lor15:51:23
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
bende15:51:10
Kul, köle
saadet asrı15:51:04
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
sıçmak15:50:42
Bozmak, berbat etmek
Ayrıcalıksız15:50:28
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
müsavi15:50:06
Eşit, denk
inceltici15:50:03
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
Matlup15:49:27
İstenilen, aranılan
akort15:49:26
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
delice15:49:26
Davranışları aşırı, deli gibi olan
idam etmek15:49:13
verilen ölüm cezası hükmünü yerine getirmek
Güven yazısı15:48:53
Güven mektubu
yer değiştirme15:48:36
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
ağzı kalabalık15:48:32
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
Gülmece15:48:32
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
ergin15:48:19
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
etkinleştirme15:48:00
Etkinleştirmek işi
Yedinci15:47:57
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
namlı15:47:55
Ünlü, tanınmış
sayman15:47:22
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
ifade etmek15:47:08
anlatmak
Rasyonalizm15:46:56
Akılcılık, usçuluk
MEY15:46:51
Şarap
bakımsız15:46:37
Özen gösterilmemiş, bakılmamış
senato15:46:28
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
damdan düşer gibi (düşercesine)15:46:27
(söz için) birdenbire ve yersiz olarak
rn15:46:14
Radon"un kısaltması
çalım15:45:50
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
yükümlü15:45:47
Yükümü olan, mükellef
imece15:45:27
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
tikel15:45:26
Cüzî, kısmî
müessir15:45:11
Dokunaklı
sefir15:44:58
Elçi
onursal15:44:53
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
gözü görmemek15:44:52
görmez olmak
pudra15:44:51
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
Ütopik15:44:41
Ütopyaya dayanan, ütopya ile ilgili
boş laf15:44:24
Gereksiz, verimsiz, işe yaramayan şekilde konuşma
Hatıra15:44:20
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
Ayıp15:43:29
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
taydaş15:43:25
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
Yadsıma15:43:15
Yadsımak işi, inkâr
ipka15:43:06
Yerinde, önceki durumunda bırakma
ilahi15:42:35
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
YER FISTIĞI15:42:32
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
şeb15:42:26
bk. gece, ruz
alabalık15:42:17
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
nişan15:41:54
İşaret, iz, belirti, alâmet
REHA15:41:50
Kurtuluş, kurtulma
rant15:41:38
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
devletçi15:41:10
Devletçilik yanlısı
uzun kafalı15:40:53
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
taş basması15:40:49
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
cengâver15:40:42
Savaşçı
kem15:40:29
Noksan, eksik
tespih ağacı15:40:27
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
gök yakut15:40:07
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
FABRİKA15:39:57
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
kabullenmek15:39:56
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
mevta15:39:44
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
anemi15:39:21
Kansızlık
topal15:39:18
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
örme15:38:56
Örmek işi
ok15:38:42
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
kürek15:38:03
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
Bediiyat15:37:56
Estetik bilimi, güzel sanatlar
Matador15:37:55
Boğa güreşçisi, toreador
gözdağı15:37:31
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
Yas15:37:24
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
HİBE15:36:46
Bağışlama, bağış
kısas15:36:35
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma
tekzip15:36:14
Yalanlama
Tanrı kayrası15:35:56
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
ALACAK15:35:53
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
bıçkın15:35:26
Külhanbeyi, kabadayı
tetkik etmek15:35:02
incelemek
anıtsal15:34:58
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
menengiç15:34:37
bk. melengiç
Ulvi15:34:25
Yüce
astar15:34:24
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
alt alta15:34:17
Birbirinin altında olarak
Diriltme15:34:12
Dirilmesini sağlama, canlandırma
DİYANET15:33:57
Din kurallarına tam bağlı olma durumu
hatasız15:33:55
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
yağlı toprak15:33:47
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
mayın dökmek15:33:24
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
KUŞ BİLİMİ15:33:19
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
misket oyunu15:33:11
Bilyelerle oynanan oyun
tombala15:32:57
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
kaba saba15:32:55
Görgüsüz
BİZATİHİ15:32:47
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
kefen15:32:39
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
soylu15:32:01
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Namus15:31:44
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
MARKA15:31:02
Resim veya harfle yapılan işaret
bilirkişi raporu15:30:39
Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor
sığınma15:30:35
Sığınmak işi, iltica
ahlaklı15:29:43
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
itki15:29:39
Tepi
ahu15:29:29
Ceylan, karaca
kurak15:29:24
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
abidevî15:29:00
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
Şarklı15:28:57
Doğulu, garplı karşıtı
söz dinlemek (veya söz tutmak)15:28:48
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
feryat figan15:28:39
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
senarist15:28:04
Senaryo yazarı, senaryocu
Varsayımsal15:27:54
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
yıkık dökük15:27:45
Harabe, eski
güvensizlik15:27:07
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
Coşma15:26:54
Coşmak işi, galeyan