miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

miras07:06:14
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
klor07:06:07
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
parasız pulsuz07:06:04
Yoksul, züğürt
TATBİKİ07:06:00
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
ASLAN07:05:51
Zodyak üzerinde, Yengeç ile Başak burçları arasında yer alan burcun adı, Zodyak
nekes07:05:40
Eli sıkı, cimri
SOLUK07:05:35
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
TEMETTÜ07:05:30
Kazanç
YEĞLEME07:05:29
Yeğlemek işi, tercih
posta treni07:05:19
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
İstikbal07:05:12
Karşı çıkma, karşılama
aşırıcılık07:05:10
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
ılıkça07:04:54
Biraz ılık
ancak07:04:51
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
nesi07:04:48
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
ersatz07:04:47
bk. erzatz
havaî07:04:41
Hava ile ilgili, havada bulunan
arttırma07:04:36
Arttırmak işi
çekici07:04:33
Çekme işini yapan
pelüş07:04:32
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
milel07:04:30
Milletler, uluslar
Dürüst07:04:22
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
çirişli07:04:20
Çiriş sürülmüş
surat asmak07:04:13
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
sinir sistemi07:04:11
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
iade07:04:08
Alınmış bir şeyi geri verme
hav07:04:00
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
ordinat07:03:58
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
Saba07:03:53
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
araka07:03:51
İri taneli bezelye
TANIK07:03:47
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
Sancı07:03:43
İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı
ŞEFKATLİ07:03:40
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
imtina07:03:39
Kaçınma, sakınma, çekinme
FAMİLYA07:03:35
Aile
sözleşme yapmak07:03:31
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
Organ07:03:28
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
frengi07:03:27
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
Himaye07:03:25
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
allame07:03:23
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
incir07:03:20
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
Y07:03:19
İtriyum"un kısaltması
ipçik07:03:16
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
kopil07:03:15
Arsız sokak çocuğu
uncu07:03:12
Un satan kimse
Yelken07:03:10
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
Kal07:03:04
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
homonim07:03:01
Eş adlı, eş sesli
bitme07:02:59
Bitmek işi
ölümlü07:02:58
Gelip geçici, kalımsız, fani
kum taşı07:02:58
Kum tanelerinin kaynaşmasıyla oluşmuş bir çeşit tortul kayaç
Şinanay07:02:51
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
VONOZ07:02:44
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
rutubetli07:02:43
Rutubeti olan, nemli
katkı07:02:31
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
Manzum07:02:26
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
gök bilimci07:02:20
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
Maranta07:02:15
Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca)
daye07:02:10
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
vesayet07:02:06
Vasilik
firkat07:02:03
Ayrılış, ayrılık
simetrik07:02:00
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
dalyan ağı07:01:57
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
Miğfer07:01:55
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
ilan07:01:54
Duyuru
esirgeme07:01:47
Esirgemek işi, himaye, vikaye
YETERLİ07:01:46
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
askeri07:01:44
Askerlikle ilgili, askere özgü
tütün07:01:42
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
sismoloji07:01:23
Deprem bilimi
tike07:01:21
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
linyit07:01:19
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
erkli07:01:11
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
KISSA07:01:07
Hikâye, fıkra
Dudak07:01:01
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
İzlenimcilik07:01:00
Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
haşmet07:00:55
Görkem
CÖMERT07:00:53
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
Muta07:00:50
Veri
YAZIT07:00:48
Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe
irat07:00:46
Gelir
travers07:00:43
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
infial07:00:40
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
münteha07:00:36
Son
zerdali07:00:28
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
ARAZİ07:00:21
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
ayrıcalık07:00:17
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
ermin07:00:16
Kakım, as
daimi07:00:13
Sürekli, kalıcı, temelli, gedikli
soba07:00:13
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
muhafaza07:00:11
Koruma, saklama, korunum
monotonluk07:00:10
Tekdüzelik, yeknesaklık
papağangiller07:00:09
Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu gibi sıcak ülke kuşlarını içine alan familya
tire07:00:08
Dikişte kullanılan pamuk ipliği
Şekerleme07:00:07
Şekerlemek işi
afsun06:59:51
Büyü, füsun
mezuniyet06:59:19
İzinli olma durumu
ümitsizlik06:59:18
Umutsuzluk
lazım06:59:01
Gerek, gerekli
iltimaslı06:58:51
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
Eyer06:58:38
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
hitabe06:58:30
Söylev
mitoz06:58:28
bk. karyokinez
vergici06:58:18
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
enflüanza06:58:14
Grip, ingin, paçavra hastalığı
ikaz etmek06:57:56
uyarmak, dikkat çekmek
balgam06:57:56
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
cidar06:57:47
Duvar
prematüre06:57:38
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
parmaklık06:57:32
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
tasfiyehane06:57:29
Arıtım evi, rafineri
dok06:57:15
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
temizlenme06:56:57
Temizlenmek işi
işaretleme06:56:55
İşaretlemek işi
seviyesiz06:56:38
Düzeyi, değeri düşük, bayağı olan
düşürmek06:56:35
Değerini, fiyatını indirmek
katabolizma06:56:30
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
kasaba06:56:05
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
kaynata06:56:04
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
gürültülü06:56:00
Gürültüsü olan
emanet bırakmak (veya vermek)06:55:56
bir eşyayı veya parayı koruma işini yapan kimseye veya bir yere vermek
sermayeci06:55:48
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
bilinçaltı06:55:44
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur
destekleme06:55:26
Desteklemek işi
elinden06:55:23
yüzünden,... -den dolayı
radansa06:55:14
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
yenilemek06:55:12
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
puro06:53:59
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
Madik06:53:56
Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu
NACAK06:53:53
Sapı kısa, küçük odun baltası