miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

göçebe01:29:17
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
tercüman01:29:10
Çevirici, dilmaç
eder01:29:07
Fiyat, paha
temizlenme01:29:04
Temizlenmek işi
gelin01:29:02
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
bir araya getirmek01:29:01
toplamak
mitoz01:28:54
bk. karyokinez
kadirşinas01:28:45
Değerbilir, iyilikbilir
indirimli01:28:44
Fiyatında değer düşürümü yapılmış, tenzilâtlı, ıskontolu
sakat01:28:40
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
takke01:28:38
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
taşra01:28:37
Bir ülkenin başşehri veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık
tokuşma01:28:28
Tokuşmak işi
lala01:28:25
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
avans01:28:25
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat
hakkaniyet01:28:22
Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
APSE01:28:19
İrin birikimi, çıban
manzum01:28:12
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
Kulun01:28:07
Doğumdan altı ay sonra kadar olan erkek veya dişi at veya eşek yavrusu
eğlenceli01:28:02
Eğlendiren, hoşa giden
basınçölçer01:27:59
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
melike01:27:56
Kadın hükümdar, padişah karısı
fesatçı01:27:53
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
istavroz01:27:48
Haç
ruhban01:27:44
Rahipler
Kusma01:27:42
Kusmak işi, istifra
mera01:27:40
Çayırlık, otlak
şinanay01:27:35
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
koka01:27:30
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
kain01:27:23
Bulunan, olan
asuman01:27:17
Gök, gökyüzü
akıcı01:27:14
Akma özelliği olan
güz dönemi01:27:11
Güz ayları
koyu gri01:26:59
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
Erteleme01:26:47
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
kuş bilimi01:26:43
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
talep01:26:40
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem
çekirge kuşu01:26:34
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
çoktan (veya çoktandır)01:26:31
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
talip01:26:28
İsteyen, istekli
tahra01:26:22
Bir tür eğri budama bıçağı
taife01:26:16
bk. tayfa
asetik asit01:26:10
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
tahin01:26:04
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
sergileme01:25:40
Sergilemek işi, teşhir
takva01:25:27
Günahtan sakınma, züht
nezretme01:25:21
Nezretmek işi veya durumu
derme çatma01:25:15
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
Martaval01:25:03
Yalan, uydurma söz, palavra
yoktan var etmek01:24:57
yaratmak, ortaya çıkarmak
namussuz01:24:41
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
sığla01:24:40
Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sigala, günlük ağacı (Liquidambar orientalis)
varagele01:24:39
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
gözdağı01:24:33
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
himaye01:24:27
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
himmet01:24:21
Yardım, kayırma
beğenmek01:24:03
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
azarlanma01:23:57
Azarlanmak işi, paylanma
peki01:23:53
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
altıncı his01:23:45
bk. altıncı duygu
TEORİK01:23:32
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
su taşkını01:23:26
bk. sel
ikaz etmek01:23:11
uyarmak, dikkat çekmek
boy pos01:23:03
bk. boy bos
nedensellik01:22:57
Nedensel olma durumu, illiyet
abaküs01:22:51
Sayı boncuğu, çörkü
muharebe01:22:45
Savaşma, vuruşma, harp etme, iki ordu arasındaki çarpışma, savaş
tapma01:22:33
Tapmak işi
dizemli01:22:21
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
uygarlaşma01:22:15
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
biyokatalizör01:22:09
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
meslektaş01:22:06
Aynı meslekten olan
mangan01:21:57
Manganez
eğlenme01:21:51
Eğlenmek işi
değerbilir01:21:46
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
yok olmak01:21:44
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
Adana kebabı01:21:38
Kıymasına bolca acı biber katılarak hazırlanan şiş köfte
yararsız01:21:25
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
Anemik01:21:11
Kansız
çengel takmak01:20:51
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
manas01:20:45
Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)
otağ01:20:45
Büyük ve süslü çadır
kurk01:20:38
Kuluçka, gurk
hediye etmek01:20:20
armağan olarak vermek
keton01:20:07
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
yargı01:19:49
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
istinatgah01:19:40
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
serpmek01:19:31
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
hafif01:19:25
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
ay ağılı01:19:24
Ayın aylası, hale
kamuflâj01:19:18
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
büyü yapmak01:19:06
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın01:19:00
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
AYMA01:18:58
Aymak işi
urağan01:18:54
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
metelik01:18:43
On para değerinde olan sikke
manika01:18:36
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca
emaneten01:18:30
Emanet olarak
çiçek tacı01:18:24
Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ
ÇELLO01:18:18
Viyolonselin kısaltılmış adı
açar01:17:59
Anahtar
mengene01:17:46
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
MUAF01:17:44
Bağışlanmış, affedilmiş
kalça kemiği01:17:38
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
KÖTÜMSER01:17:33
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
pozitif elektrik01:17:27
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
kapsama alanı01:17:14
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
BENGİ SU01:17:02
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
tırtıl01:16:56
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
afetzede01:16:32
Afete uğramış, afet görmüş
SECİYE01:16:26
Yaradılış, huy, karakter
idam01:16:20
Ölüm cezası
ibis01:16:14
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
icat01:16:08
Yeni bir şey yaratma, bulma
mukadderat01:16:02
Yazgı
icar01:16:01
Kira
mazhar01:15:56
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
ibne01:15:55
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
ibre01:15:49
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
YALITKAN01:15:36
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
sihirbaz01:15:30
Büyücü
danışıklı dövüş01:15:30
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
cingöz01:15:24
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
ezgi01:15:20
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
zararlı01:15:06
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
insan bilimci01:15:00
Antropolog
zelil etmek01:14:48
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
SARIŞIN01:14:42
Sarı saçlı ve ak tenli kimse
mahfaza01:14:29
İçinde küpe, yüzük, bilezik vb. gibi değerli süs eşyalarının saklandığı kutu
kulluk kölelik01:14:17
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu