miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

Çiftçi13:09:51
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
kasım13:09:50
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
tuş13:09:50
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
ülkücü13:09:50
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
Kadın hastalıkları13:09:49
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
gümrahlık13:09:48
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
DOST13:09:46
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
Namaz13:09:41
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
görüngü bilimi13:09:36
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
Bulma13:09:31
Bulmak işi
YEİS13:09:25
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
Kontrat13:09:16
Sözleşme
BOYLAM13:09:01
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
efelek13:08:55
Lâbada
simit13:08:47
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
mıntıka13:08:39
Bölge
vasıf13:08:35
Nitelik
kerevet13:08:34
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
tehirli13:08:18
Geciktirilmiş, ertelenmiş
hüzünlü13:07:13
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
köşegen13:07:13
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
direme13:07:12
Diremek işi
yırtıcı kuş13:07:08
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
ağıtçı13:07:03
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
etyaran13:06:58
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
yüksek ses13:06:55
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
kıstas13:06:55
Ölçüt
satranç takımı13:06:54
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
merhametsiz13:06:48
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
Sefih13:06:34
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
yalıtım13:06:34
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
anlaşılan13:06:34
anlaşıldığına göre, galiba
ellik13:06:32
Eldiven
büyük13:06:32
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
ahmaklık13:06:19
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
ayyar13:06:19
Dolandırıcı, hilekâr
bahtı açılmak13:06:19
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
memleha13:06:11
Tuzla
restoran13:06:06
Lokanta
dize13:06:00
Şiirin satırlarından her biri, mısra
cüsseli13:05:56
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
Yırtık13:05:54
Yırtılmış olan
aşikâr13:05:40
Açık, apaçık, belli, meydanda olan
esef13:05:40
Acınma, yerinme
ziya13:05:40
Işık, aydınlık
KUVVET13:05:39
Fiziksel güç, takat
ornatma13:05:39
Ornatmak işi, ikame etme
kanaat13:05:34
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
tebdil13:05:25
Değiştirme
Kerem13:05:11
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
böbürlenme13:05:05
Böbürlenmek işi
kıvılcım13:05:00
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
yemekaltı13:04:53
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
Sonbahar13:04:53
Güz
ermeni gelini gibi kırıtmak13:04:52
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
gülük13:04:35
Hindi
üniversal13:04:34
Evrensel
Gıpta13:04:30
İmrenme, imrenti
kasık13:04:29
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
aşık olmak13:04:28
sevmek, tutulmak
yüzey13:04:28
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
tediye etmek13:04:20
ödemek
Yarı13:04:11
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
müreffeh13:04:10
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
cilacı13:04:09
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
gayri13:03:53
Başka, diğer
vizon13:03:43
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
öpme13:03:40
Öpmek işi
arnavut13:03:37
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
drenaj13:03:32
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
Dayanıklılık13:03:19
Dayanıklı olma durumu, metanet
kayaç13:03:09
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
Vade13:03:04
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
YEMEK ODASI13:02:58
Yemek yenilen oda, salamanje
ÖZGE13:02:43
Başka
politikacı13:02:43
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
teke13:02:28
Keçinin erkeği
MİRAT13:02:16
Ayna
takla böcekleri13:02:14
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
kusmak13:02:14
Reddetmek
keçi13:02:13
Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus)
GÖRÜNMEZ13:02:12
Görünmeyen, beklenmeyen
trafo13:02:08
Transformatör sözünün kısaltılmışı
Ehram13:01:59
Mısır firavunlarının piramit biçimindeki mezarlarına verilen ad
ince hastalık13:01:55
bk. ince hastalık
SABA13:01:55
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
zanaatçı13:01:54
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
eğim13:01:53
Eğilmiş olma durumu
metafor13:01:53
İstiare, ödünçleme
dövüş13:01:53
Dövmek işi veya biçimi
eleştiri13:01:45
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
münakale13:01:44
Ulaşım
elif13:01:43
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
inandırma13:01:38
İnandırmak işi
ezel13:01:34
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
çapar13:01:25
Postacı, ulak
DOLAMBAÇLI13:01:20
Dolambacı olan
müfrit13:01:19
Aşırı
meftun13:01:16
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
dığan13:01:16
Yağ tavası
sarf13:01:14
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
öğretmen13:01:10
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
parti13:01:10
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
PİŞMAN13:01:10
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
NA13:01:00
Sodyum"un kısaltması
makine yağı13:00:55
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
PUT13:00:50
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
Yeleken13:00:44
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
GÜNCELLİK13:00:39
Güncel olma durumu, aktüalite
tek başına13:00:38
Kendi kendine, yalnız olarak
ısmarlama13:00:37
Ismarlamak işi, sipariş
İYİLİK13:00:37
İyi olma durumu, salâh
Doğan13:00:37
Kartalgillerden, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco)
ses bilimi13:00:37
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
iç çamaşırı13:00:34
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
damıtıcı13:00:24
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
sarat13:00:20
Büyük delikli kalbur
kına çiçeği13:00:19
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
matematik13:00:19
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
İDARE LAMBASI13:00:16
İdare kandili
oranlı13:00:16
Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin
devletçilik13:00:16
Bir milletin yönetimle ilgili ve ekonomik işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi
melankoli13:00:14
Kara sevda, malihulya
muhaberat13:00:14
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
payton13:00:08
Fayton
KIRAĞI12:59:58
Soğuk havalarda, su buğusunun yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billûru
seyelan12:59:47
Akma, akıntı
ika12:59:39
Yapma, etme
plânetaryum12:59:37
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
BESTE12:59:37
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü