miras

1.İsimBirine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Cümle 1: Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.

Son Arananlar

çıkma21:23:23
Çıkmak işi
üleş21:23:18
Pay
Oryantal21:22:49
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
kıtal21:22:32
Vuruşma, birbirini öldürme
Takaza21:21:52
Azarlama, başa kakma, serzeniş
ince bağırsak21:21:27
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
DELİL21:21:19
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
hırdavatçı21:21:19
Hırdavat satan kimse, nalbur
sıkı düzen21:21:18
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
nizamname21:20:54
Tüzük
aziZ21:20:23
Sevgide üstün tutulan, muazzez
belirme21:19:26
Belirmek işi, tebellür etme
öykü21:19:09
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
Darı21:19:07
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
olası21:18:58
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
esatirî21:18:54
Esatirle ilgili, esatire ait
Tanrılık21:18:01
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
zinhar21:17:40
Sakın, asla, olmasın!
havas21:17:33
Nitelikler, özellikler
güvenlik görevlisi21:16:42
Güvenliği sağlamakla görevli kimse
direktif21:15:58
Yönerge, talimat
parantez21:15:37
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
kadınlar hamamı21:15:31
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
reçineli21:15:29
Özünde reçine bulunduran
urağan21:14:30
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
aşağılama21:13:29
Aşağılamak işi
muhalefet21:11:56
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
antipatik21:11:42
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
kok21:11:26
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
gebre21:11:06
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
bakan21:10:40
Bakmak işini yapan (kimse)
Boru21:10:35
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
ZORUNLULUK21:10:33
Zorunlu olma durumu, zorunluk
öğrenci kimliği21:09:35
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
deklanşör21:09:25
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
yatıştırıcı21:07:40
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
cadalozluk21:07:20
Cadaloz olma durumu
buyruğu altına girmek21:07:19
bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak
HARMAN21:06:59
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
cahil kalmak21:06:20
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
Uymaz21:06:19
Aykırı, başka türlü, mugayir
gezgin21:05:53
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
tahnit21:05:39
Ölüyü, bozulmaması için ilâçlama
Rabbena21:05:24
Tanrı, Tanrım
dolaşma21:04:57
Dolaşmak işi
senatör21:02:45
Senato üyesi
Takıntılı21:02:44
Takıntısı olan
düşkünler evi21:02:13
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
akala21:01:30
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
Enva21:00:55
Türler, çeşitler
delikli21:00:08
Deliği veya delikleri olan
hurafe20:59:19
Dine sonradan girmiş boş inanç
illet20:57:32
Hastalık
kaz ayağı20:56:24
bk. kazayağı
gıdık20:56:23
Çene altı, gerdan
midilli20:56:22
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
saniye20:55:04
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
mertebe20:52:35
Aşama, derece, rütbe
amonyum20:52:27
Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4)
karıştırıcı20:51:50
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
İKİLİK20:51:28
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
lan20:51:10
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
detay20:50:27
Ayrıntı
verit20:48:54
Siyah kan damarı, toplardamar
sosyal20:48:31
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
niyabet20:48:06
Naiplik
kak20:47:43
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
kuru20:47:40
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
simetri20:47:36
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
şenlikli20:47:28
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
egoizm20:47:23
Bencillik, hodbinlik
kuş bilimci20:47:17
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
yabgu20:45:48
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
iyileştirme20:45:10
İyileştirmek işi, ıslah
asorti20:44:35
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
belde20:44:17
Şehir
papirüs20:44:17
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
cızırtı20:44:16
Cızırdama sesi
keçe20:43:41
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
beygir gücü20:42:51
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
kıyafet20:42:01
Kılık
ANDAÇ20:41:56
Ajanda
kuyruk kemiği20:40:05
Omurganın alt ucunda bulunan, kuyruk sokumu kemiği ile eklemlenen, önden arkaya doğru yassı, üçgen biçiminde kemik
dökümcülük20:39:46
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
far20:39:38
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
yakışıksız20:39:38
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
sponsorluk20:39:37
Sponsorun yaptığı iş
etiket20:39:32
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
devre20:39:23
Dönem
Hiper20:39:12
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
tabak20:38:52
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
GEÇİMSİZ20:38:51
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
ora20:38:13
O yer
açelya20:37:44
bk. açalya
BİR YANA20:37:20
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
vaaz20:37:03
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
nadim20:36:59
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
kavaf20:36:43
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
korsan20:36:40
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
telesine20:36:39
bk. telesinema
carcur20:36:36
bk. şarjör
düzmece20:35:59
Gerçek olmayan, düzme, sahte
Bulama20:34:54
Bulamak işi
de20:34:18
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
koyu kırmızı20:34:04
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
fütursuzca20:33:50
Önemsemeyerek, aldırmayarak
siyaset20:33:17
Politika, siyasa
akkirpani20:33:14
Ak, fakat kirli
iltifat20:33:03
Yüzünü çevirerek bakma
direşken20:32:55
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
şifon20:32:52
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
uzunlamasına20:32:51
Uzunluğuna
anevrizma20:32:38
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
düşey20:31:48
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
izam20:31:47
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
lop20:31:11
Yumuşak, yuvarlak ve irice
kıtlık20:30:45
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
pil20:30:27
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
takınak20:30:18
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
tavus kuşu20:30:17
bk. tavus
maşuka20:29:54
Sevilen, âşık olunan (kadın)
astsubay20:29:17
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
yok olmak20:29:11
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
geçen20:28:56
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
ağırşak20:28:54
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
Yas20:28:44
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
kürek kürek20:28:12
Kürekler dolusu, pek çok
dikili taş20:28:07
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
rop20:27:49
Çoğu tek parça kadın giysisi
otonom20:27:48
Özerk, muhtar