milâdî

1 Sıfat

Milâda dayanan, milâtla ilgili olan