meyilli

1.SıfatBir yana eğimi olan, eğik
Cümle 1: Ağaçlı tarlaları, tek tük bağ kulübeleri olan arkası meyilli bir arazi. - H. E. Adıvar
Sevmiş, gönül vermiş, âşık

Son Arananlar

meyilli08:31:07
Bir yana eğimi olan, eğik
materyalist08:31:05
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
Yıldız08:30:56
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
ziyadesiyle08:30:53
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
ziraatçılık08:30:50
Tarımcılık
HİBE08:30:40
Bağışlama, bağış
boşuna08:30:37
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
gem08:30:30
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
teknisyen08:30:30
Teknikçi
zarara uğramak08:30:27
kötü bir durumla karşılaşmak
Konut08:30:27
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
Savaş08:30:21
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
korkuluk08:30:12
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
toplam08:30:09
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
çözümleme08:30:05
Çözümlemek işi
Uğurlu08:30:02
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
kıt08:29:59
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
İletki08:29:56
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
Muhabere08:29:52
Haberleşme, yazışma
milletvekili08:29:50
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
Şarbon08:29:46
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
MALİ08:29:40
Mal ve para ile ilgili, parasal
fidanlık08:29:37
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
tediye etmek08:29:33
ödemek
akıl hastası08:29:27
Ruh hastası, deli
ötücü kuşlar08:29:23
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
İlenme08:29:20
İlenmek işi, beddua
erişmek08:29:15
Bir yere ulaşmak, varmak
gündüz08:29:14
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, gece karşıtı
rafya08:29:12
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
melamet08:29:08
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
birbiri için yaratılmış olmak08:29:05
birbiriyle çok iyi anlaşmak
şikayet08:29:05
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
GAMSIZ08:28:59
Üzüntüsü olmayan
insan bilimci08:28:55
Antropolog
istençli08:28:52
İradeyle yapılan, iradî
zorunluluk08:28:49
Zorunlu olma durumu, zorunluk
tutuklama08:28:46
Tutuklamak işi, tevkif
bilinçsiz08:28:39
Bilinci olmayan, bilinçle yapılmayan, şuursuz
Müneccim08:28:36
Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog
Fıtık08:28:33
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
erden08:28:24
Bakir
Ehram08:28:22
Mısır firavunlarının piramit biçimindeki mezarlarına verilen ad
ergen08:28:21
Ergenlik çağında olan
ergin08:28:18
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
şen şakrak08:28:15
Çok neşeli, şakrak
topuk kemiği08:28:11
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
güncellik08:28:08
Güncel olma durumu, aktüalite
erbap08:28:05
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
ağ yatak08:28:04
Hamak
serbestlik08:27:59
Serbest olma durumu
merhamet08:27:50
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
erzak08:27:47
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
asaleten atama08:27:43
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
tabure08:27:40
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
Görücü08:27:37
Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye giden kimse, dünür
sterlin08:27:34
İngiliz lirası
arık08:27:22
Ark
Açıklama08:27:18
Açıklamak işi, izah
ekose08:27:16
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
Aksatma08:27:15
Aksatmak işi
ılıkça08:27:05
Biraz ılık
villa08:27:03
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
hilal08:26:59
Ayça, yeni ay
uyuzlaşma08:26:53
Uyuzlaşmak işi
materyal08:26:53
Malzeme, gereç
BAĞIŞLAMA08:26:43
Bağışlamak işi, affetme, af
fiziksel08:26:40
Fizikle ilgili olan
mektup08:26:25
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
eğiklik08:26:19
Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil
örselemek08:26:16
Gücünü azaltmak, canlılığını gidermek, sarsmak
UÇURUM08:26:13
Dik ve derin yamaç
mahlût08:26:09
Katışık
TAHT08:26:08
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
mahlûk08:26:06
Yaratık, yaratılmış
mahlûl08:26:03
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
yük arabası08:25:55
Yük taşıyan araba
yanıt08:25:49
Cevap
iranlı08:25:46
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
kral08:25:42
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
kriz08:25:39
Bunalım, buhran
krom08:25:36
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
kros08:25:29
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
kule08:25:26
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
kutu08:25:20
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
kurk08:25:16
Kuluçka, gurk
kurs08:25:10
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
kuzu08:25:02
Koyun yavrusu
geri dönmek08:24:59
geldiği yere gitmek
mengene08:24:56
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
medar08:24:55
Dönence
reçineli08:24:52
Özünde reçine bulunduran
cepken08:24:43
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
asuman08:24:40
Gök, gökyüzü
tebdilihava08:24:36
Hava değişimi
atom çekirdeği08:24:35
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
branş08:24:33
(bilim için) Dal, kol
TEMİZ YÜREKLİ08:24:30
İçi dışı bir olan, kalbi temiz olan
yaramaz08:24:27
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
özgün08:24:18
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
kasıtlı08:24:15
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
özgür08:24:07
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
Sevecenlik08:24:03
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
makyajcı08:23:57
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
yaradan08:23:54
Tanrı
fersizlik08:23:51
Fersiz olma durumu
haraplık08:23:47
Harap olma durumu, yıkkınlık
yaylım08:23:44
Yayılmak, dağılmak işi
Görkem08:23:38
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
abaküs08:23:34
Sayı boncuğu, çörkü
abaküs08:23:34
Sayı boncuğu, çörkü
SITMA08:23:28
Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık, malarya
ayrışık08:23:27
Ayrışmış olan
mübalağa08:23:23
Abartma, abartı
Uçak08:23:22
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
hoppa08:23:18
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
mahalli08:23:12
Yöresel, yerel
muvaffakiyetli08:23:06
Başarılı
DENİZ BİLİMİ08:22:59
Ana deniz bilimi, oşinografi
sümsük08:22:56
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
kıskı08:22:53
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
yorumlamak08:22:50
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
maharet08:22:46
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
MENEVİŞ08:22:40
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
maneviyat08:22:37
Maddî olmayan, manevî şeyler
isteksiz08:22:33
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
kâhil08:22:30
Erişkin
flavta08:22:28
Flüt
karnaval08:22:27
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
sürüp gitmek08:22:24
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek