meyilli

1.SıfatBir yana eğimi olan, eğik
Cümle 1: Ağaçlı tarlaları, tek tük bağ kulübeleri olan arkası meyilli bir arazi. - H. E. Adıvar
Sevmiş, gönül vermiş, âşık

Son Arananlar

meyilli17:24:07
Bir yana eğimi olan, eğik
esrik17:23:59
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
esrar17:23:56
Gizler, sırlar
içe kapanık17:23:47
Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık (kimse)
sallanmak17:23:35
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
Engin17:23:26
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
empoze17:23:26
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
gemi ızgarası17:23:23
Üstünde gemi yapılan büyük kızak
zelil etmek17:23:20
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
çiftçi17:23:10
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
ödünçleşme17:23:07
Ödünç olarak alınmış ariyet
muzip17:23:01
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
kurallı17:22:58
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
ayıraç17:22:49
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
salisen17:22:46
Üçüncü olarak
Stalagmit17:22:43
Dikit
istim17:22:40
İslim
istif17:22:36
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
adamotu17:22:31
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
araklama17:22:28
Araklamak işi, çalma, aşırma
ilke17:22:25
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
Kasınç17:22:16
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
roman dilleri17:22:09
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
nevroz17:22:06
bk. Sinirce
kâbus17:22:03
Karabasan
başat17:22:00
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
edilgin17:21:57
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
kerte17:21:55
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti
ikramiye17:21:54
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
halk dili17:21:50
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
dağcı17:21:47
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
çinko17:21:44
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
bumbar17:21:38
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
çilek17:21:35
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
palanga17:21:32
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
yiyecek17:21:30
Yenmeye elverişli olan her şey
döküntü17:21:29
Dökülmüş, saçılmış şeyler
salâh17:21:26
Düzelme, iyileşme, iyilik
taydaş17:21:26
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
dolaşma17:21:23
Dolaşmak işi
sebat17:21:22
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
pedal17:21:20
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
Tereddüt17:21:17
Kararsızlık, duraksama
SINIR boyu17:21:01
Ülke sınırları
pelit17:20:57
Meşe ağacının meyvesi, palamut
Kışkırtma17:20:48
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
BESTE17:20:45
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
ima17:20:41
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
ricacı17:20:40
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
yad etmek17:20:31
anmak, hatırlamak
bekri17:20:25
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
muhakeme etmek17:20:25
yargılamak
gerçeküstücü17:20:22
Gerçeküstücülükten yana olan (kimse)
piyano17:20:19
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
Kibar17:20:16
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
piyade17:20:13
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
Kari17:20:09
Okuyucu, okur
Zirve17:20:03
Doruk, tepe
Minkale17:20:00
İletki
deprem bilimci17:19:57
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
rüsup17:19:51
Tortu, çökel, çökelti
AKİL17:19:46
Akıllı
azarlanma17:19:43
Azarlanmak işi, paylanma
savunma17:19:40
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
şişkin17:19:36
Şişmiş, şişirilmiş
tıknaz17:19:27
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
arıza17:19:24
Engebe
edimsel17:19:21
Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarılı karşıtı
inal17:19:18
Kendisine inanılan kimse
inam17:19:15
Emanet, vedia
inci17:19:12
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
inak17:19:09
Dogma
gözlem17:19:06
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
KAÇIK17:19:03
(bir yana) Kaçmış, kaymış
gömgök17:19:00
Her yanı mavi, masmavi
kâse17:18:54
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
ahmak17:18:51
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
AZOT17:18:51
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
idare17:18:49
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
damalı17:18:48
Üstünde kareler bulunan
leçek17:18:45
Baş örtüsü, yün atkı
zulmetme17:18:41
Zulmetmek işi veya durumu
ahize17:18:37
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
isevi17:18:31
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
ŞEKİL17:18:28
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
OKTANT17:18:25
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet
ayırtı17:18:22
Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans
Dedektif17:18:19
bk. detektif
beceriklilik17:18:17
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
gelişim17:18:13
Gelişmek işi, serpilip büyüme
isale17:18:07
Akıtma
ahenk17:18:01
Uyum
etkilenme17:17:56
Etkilenmek işi
öbek öbek17:17:53
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
Sırça17:17:47
Cam
kemik bilimi17:17:35
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
seferi17:17:32
Yolculukla ilgili olan
görüp gözetmek17:17:25
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
ihsan17:17:25
İyilik etme, iyi davranma
tapınma17:17:16
Tapınmak işi
afetzede17:17:11
Afete uğramış, afet görmüş
postacı17:17:08
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
idam17:17:05
Ölüm cezası
irsi17:17:01
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
isal17:16:58
Ulaştırma
irin17:16:55
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
irap17:16:52
Düzgün konuşma
ipka17:16:46
Yerinde, önceki durumunda bırakma
yalan17:16:38
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
yamak17:16:31
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
hilkat17:16:28
Yaradılış, fıtrat
istihraç17:16:25
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
haber almak17:16:19
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
yüz kızartıcı suç17:16:17
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
düzen17:16:16
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
İlenme17:16:13
İlenmek işi, beddua
gündüz17:16:10
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, gece karşıtı
mutabık17:16:07
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
sihirbaz17:16:04
Büyücü
haset etmek17:16:01
kıskanmak, çekememek, günülemek
melamet17:15:58
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
insan bilimci17:15:55
Antropolog
agâh17:15:49
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
iane17:15:46
Yardım
yaygaracı17:15:37
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
ticari17:15:30
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
şüpheci17:15:27
Kuşkucu, septik
yapay17:15:24
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
çamgiller17:15:21
Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, lâdin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası
itfa17:15:18
Söndürme