meyilli

1.SıfatBir yana eğimi olan, eğik
Cümle 1: Ağaçlı tarlaları, tek tük bağ kulübeleri olan arkası meyilli bir arazi. - H. E. Adıvar
Sevmiş, gönül vermiş, âşık

Son Arananlar

İftar04:04:14
Oruç açma, oruç bozma
eyyamcı04:04:10
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
SERAP04:04:01
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
emlak04:03:53
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
oymacı04:03:30
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
muayyen04:03:18
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
övgü04:03:16
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
YALABIMA04:03:08
Yalabımak işi veya durumu
idrar04:02:52
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
mutluluk04:02:41
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
reddetmek04:02:38
(aileden olan birini) Aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
zengin04:02:23
Parası, malı çok olan, varlıklı
nutuk04:02:12
Söz, konuşma
nurlu04:02:10
Aydınlık, ışıklı, parlak
deccal04:02:03
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
Hediye04:02:01
Armağan
AĞZINA KADAR04:01:59
boş yeri kalmayacak biçimde
fanfar04:01:57
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
cıva04:01:55
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
fantom04:01:51
Hayalet
bilmeden04:01:49
bilmeyerek
terslik04:01:47
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
başlıca04:01:36
En önemli, başta gelen
yular04:01:22
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
ifade04:01:18
Anlatım
eneme04:01:00
Enemek işi
enkaz04:00:43
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
koyu mavi04:00:33
Mavinin bir ton koyusu
LÜK03:59:48
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
pat03:59:45
Yassı, basık
ahiren03:59:25
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
yerine geçmek03:57:51
görevden ayrılan birinin yerini almak
perakende03:57:44
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
yurdu03:57:43
İğnenin deliği
sessiz harf03:57:31
Ünsüz
utarit03:57:21
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
yadırgama03:57:13
Yadırgamak işi
estamp03:56:56
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
muştu03:56:54
Sevindiren haber, sava, müjde
butik03:56:09
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
çok geçmeden03:56:07
kısa bir süre sonra
rituel03:55:40
Ayin
spiral03:55:32
Sarmal biçiminde olan
nobran03:55:21
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
doktrin03:54:59
Öğreti
fabl03:54:55
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
dağ serçesi03:54:55
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
Elemek03:54:11
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
erzatz03:53:19
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
civanmert03:53:14
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
çabuk çabuk03:52:46
Çabuk olarak, ivedilikle
mescit03:52:39
Cami
tragedya03:52:37
Trajedi
dirim03:52:34
Hayat, yaşam
mesame03:52:26
Gözenek
mesaha03:52:18
Yeri ölçme
kümes03:51:53
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
helyum03:51:46
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
Mutasyon03:51:42
Değişinim
ipotek03:51:23
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
es03:50:27
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
çay demlemek03:50:03
bk. demlemek
başpehlivan03:49:49
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
krizalit03:49:15
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
yöneticilik03:49:08
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
ameliye03:48:58
Yapılan iş, işlem
yandaş03:48:52
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
ADALİ03:48:31
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
bonbon03:48:04
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
nişangah03:47:45
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
idame etmek03:47:32
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
mehteran03:47:29
Mehterler
nisan03:47:15
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
vasıf03:47:13
Nitelik
vasıl03:47:11
Ulaşan, varan
alageyik03:46:43
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
zihaf03:46:15
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
janjan03:46:14
Yanardöner, şanjan
kibirli03:45:48
Kendini büyük gören, büyüklenen
klinik03:45:46
Hasta bakılan yer
muhtevi03:45:29
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
teraküm03:44:52
Birikme, yığılma
aşınma03:44:48
Aşınmak işi
başarım03:44:41
Elde edilen bir başarı
okapi03:44:30
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
kalinis03:44:29
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
iyelik03:44:27
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
prototip03:44:14
İlk örnek, ilk tip
bistro03:43:14
İçkili kahve, küçük lokanta
İSTERİ03:43:13
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
vay03:43:05
Şaşma anlatır
kirmen03:42:54
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
etkincilik03:42:52
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
bilinçaltı03:42:27
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur
ehem03:42:04
Çok önemli
ebet03:41:48
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
senkronizasyon03:41:37
Eşleme
tüketmek03:41:24
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
toplanma03:40:52
Toplanmak işi
cicik03:40:50
İnsan veya hayvan memesi
besihane03:40:31
Besi yapılan yer
yolak03:40:19
Patika
gomalak03:40:06
Alkolde eriyen hayvanî reçine
Eren03:40:06
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
varma03:39:39
Varmak işi
vapur03:39:35
Su buharı gücüyle çalışan gemi
but03:39:21
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
komisyonculuk03:39:05
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
lezzetsiz03:38:13
Tadı güzel olmayan, tatsız
fire03:37:55
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
selis03:37:46
Akıcı (söz)
makineli03:37:41
Makinesi olan, makine ile işleyen
ısıalan03:37:20
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
nezafet03:37:10
Temizlik, paklık
nezaket03:37:02
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
talika03:36:41
Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası
Japon kaktüsü03:36:28
Sütleğen
gözenekli03:36:26
Gözenekleri olan
tedricen03:36:23
Azar azar; giderek, gittikçe
sistem03:36:21
bk. Dizge
uyurgezerlik03:35:57
Uyurgezer olma durumu
LEGATO03:35:52
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
renkli03:35:44
Rengi olan
Endeks03:35:33
İndeks
pastel03:35:31
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
zampara03:35:04
Sürekli kadın peşinde koşan erkek, çapkın erkek
çamaşır03:34:43
İç giysisi
ardiyeci03:34:26
Ardiye işleten kimse
bezemeli03:34:10
Süslü, dekoratif
killi03:34:08
İçinde kil bulunan