meyilli

1.SıfatBir yana eğimi olan, eğik
Cümle 1: Ağaçlı tarlaları, tek tük bağ kulübeleri olan arkası meyilli bir arazi. - H. E. Adıvar
Sevmiş, gönül vermiş, âşık

Son Arananlar

diyalog10:44:08
Karşılıklı konuşma
İKİYÜZLÜ10:44:07
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
KRAL10:43:45
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
akü10:43:44
Akümülâtörün kısaltılmış adı
Gres10:43:43
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
deney10:43:18
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
Evli10:43:15
Evlenmiş bulunan (kadın veya erkek)
MÜHÜR10:43:09
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
Sancak10:43:07
Bayrak, liva
Müşteri10:43:03
Erendiz, Jüpiter
mola vermek10:43:01
uzun süren yolculuğa, yürüyüşe veya çalışmaya, dinlenmek amacıyla bir süre ara vermek, oturup dinlenmek
Uslu10:42:58
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
kav10:42:57
Kav mantarlarından kurutularak elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde
Gelenek10:42:57
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
mihaniki10:42:46
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
Üretim evi10:42:41
Fabrika
zulmet10:42:29
Karanlık
fermeneci10:42:26
Fermene yapan veya satan kimse
kedersiz10:42:26
Acısız, üzüntüsüz
zirkonyum10:42:24
Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element. Kısaltması Zr
lâf taşımak10:42:21
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
inha10:42:20
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
anıtsal10:42:16
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
afşar10:42:15
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
Olta10:42:10
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
parasız pulsuz10:41:44
Yoksul, züğürt
KISIRLIK10:41:42
Kısır olma durumu
MAİLE10:41:40
Aklan
indirgeme10:41:33
İndirgemek işi, irca
fakir fukara10:41:32
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
mintan10:41:31
Yakasız, uzun kollu erkek gömleği
şiryan10:41:30
Atardamar
gebre10:41:28
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
vikaye10:41:27
Koruma, esirgeme, gözetme
KAMU10:41:23
Hep, bütün
ince hastalık10:41:15
bk. ince hastalık
ozansı10:41:07
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
Beylik10:41:05
Bey olma durumu
muhaberat10:41:04
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
DÖŞEMECİ10:41:01
Döşeme yapan (kimse)
söz vermek10:40:55
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
gayya10:40:53
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
pöç10:40:47
Kuyruksokumu kemiği
eşekkulağı10:40:42
Karakafes
riskli10:40:37
Riski olan
Işıltı10:40:35
Hafif ışık
fesh etmek10:40:31
bk. feshetmek
Balkanlar10:40:28
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
nesep10:40:24
Soy, baba soyu
kaçamak10:40:20
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
bileşke10:40:05
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
birikme10:40:00
Toplanıp yığılma
evsin10:39:43
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
büzüktaş10:39:36
Kafa dengi arkadaş, kafadar
nazariyat10:39:35
Kuramlar
İzaz10:39:35
Ağırlama
mut10:39:35
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
kilidi küreği olmamak10:39:34
(her şeyi) açıkta bulunmak, kilitli yere saklanmamış olmak
işsiz10:39:34
İşi olmayan
ön yargı10:39:32
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
köktencilik10:39:30
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
Kam10:39:23
bk. şaman
kiraz zamkı10:39:15
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
yüceltme10:39:12
Yüceltmek işi, yükseltme
Yarıyıl10:38:45
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
yoldaş10:38:44
Yol arkadaşı
yuma10:38:43
Yumak işi veya durumu
mazoşizm10:38:40
Eziyet ve acı ile cinsel zevk alma eğilimi, özezerlik
yağış düzeni10:38:34
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
bal10:38:30
Özellikle bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp, kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
seyrek10:38:28
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
FAAL10:38:14
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
Gönder10:38:03
Bayrak çekilen direk
doğurgan10:37:57
Çok doğuran
Tahakküm10:37:48
Baskı, zorbalık, hükmetme
Bürokrat10:37:47
Devlet dairesinde çalışan görevli
tevzi10:37:46
Dağıtma, üleştirme
rıza göstermek10:37:42
razı olmak, onamak, uygun bulmak
NİKEL10:37:41
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
gaflet10:37:40
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık
afili10:37:31
Gösterişli, çalımlı
İris10:37:30
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
ölçek10:37:23
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
kamuoyu10:37:22
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
mecus10:37:16
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
yetişme10:37:16
Yetişmek işi
KUVVET10:37:14
Fiziksel güç, takat
ritmik10:37:13
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
hususi10:37:11
Özel
Muvazene10:37:06
Denge
Patlatma10:36:57
Patlatmak işi
Müzekker10:36:57
Eril
toka10:36:47
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
kuşkuculuk10:36:41
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
kiliz10:36:41
Hasır otu, saz, kamış, kofa
ehemmiyet10:36:40
Önem
metin olmak10:36:34
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
Öğreti10:36:30
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
mamur10:36:11
Bayındır
kabuğuna çekilmek10:36:10
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
ürpermek10:36:10
Korkmak
pikap10:36:06
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
Süpürge otu10:36:01
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
patırtı10:35:59
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
sadakatsizlik10:35:56
Sadakatsiz olma durumu
aba vakti yaba, yaba vakti aba10:35:52
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
GERDANLIK10:35:46
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
ürolog10:35:36
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
Menfi10:35:31
Olumsuz
ilahe10:35:30
Tanrıça
pasaj10:35:29
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
Ana arı10:35:29
Arı beyi
kliring10:35:25
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
FEZA10:35:24
Uzay
köy ihtiyar heyeti10:35:24
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
Baba10:35:23
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
gösterişçi10:35:11
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
eşkenar dörtgen10:35:10
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
şevki kırılmak10:35:05
isteği, hevesi kalmamak
müteheyyiç10:34:53
Heyecana kapılmış, heyecanlı
Duygu10:34:53
Duyularla algılama, his
ışıldak10:34:48
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
rakı10:34:43
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
ocak10:34:43
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
çarpıntı10:34:42
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
bekletme10:34:31
Bekletmek işi
Çıtçıt10:34:23
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
TİRPİDİN10:34:22
Ufak bahçe çapası
yerinden yönetim10:34:15
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
gereksiz10:34:13
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz