meyilli

1.SıfatBir yana eğimi olan, eğik
Cümle 1: Ağaçlı tarlaları, tek tük bağ kulübeleri olan arkası meyilli bir arazi. - H. E. Adıvar
Sevmiş, gönül vermiş, âşık

Son Arananlar

meyilli00:25:17
Bir yana eğimi olan, eğik
vezneci00:24:56
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
kesmik00:24:51
Kesilmiş sütün koyu bölümü
badminton00:24:31
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
Zaman bilimsel00:24:18
Zaman bilimi ile ilgili olan, kronolojik
Raks00:24:10
Dans
tok00:24:03
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
çipura00:23:56
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
Ziraat00:23:49
Çiftçilik, tarım
spot00:23:48
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
AÇI00:23:47
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
galeyan00:23:45
Kaynama
baba evi00:23:41
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
bulak00:23:40
Kaynak, pınar
izole00:23:35
Yalıtılmış, tecrit edilmiş
neşir00:23:33
Yayma, dağıtma, saçma
begonya00:23:29
Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çeşitleri bulunan sıcak ülke bitkisi (Begonia)
yeterlilik00:23:28
Yeterli olma durumu
saya00:23:25
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
koca00:23:24
Bir kadının eşi, zevç
elbet00:23:23
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
kızıl00:23:20
Parlak kırmızı renk
gölgeli00:23:11
Gölge altında olan
tül00:23:10
Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma
cl00:23:05
Klor`un kısaltması
benzeme00:23:02
Benzemek işi
cazip00:23:01
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
namahrem00:22:59
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
eğitimli00:22:57
Eğitim görmüş, eğitilmiş
tıkama00:22:56
Tıkamak işi
transfer00:22:54
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
lam00:22:50
Arap alfabesinde l harfinin adı
maymunlar00:22:48
Omurgalı hayvanlardan, memeliler sınıfının etenliler alt sınıfına giren bir takım, primatlar
SAHİ00:22:43
Gerçekten, gerçek olarak
askılık00:22:37
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
uran00:22:35
Teknik, sanayi, endüstri
palaska00:22:33
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
tahrik00:22:32
Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma
damar00:22:16
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
İVEDİ00:22:08
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
armut00:21:59
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
cesamet00:21:58
Büyüklük, irilik
yular00:21:55
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
yabgu00:21:55
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
baharat00:21:54
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
Buddhist00:21:49
Buddhizm dininden olan kimse
erg00:21:48
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
uyuşmazlık00:21:46
Uyuşmama durumu
parlatmak00:21:43
(içki için) İçmek
İyilikbilir00:21:40
Değerbilir, kadirşinas
ağırbaşlılık00:21:37
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
mesai00:21:35
Çalışma, emek
pepeme00:21:35
Pepe
soyutlama00:21:28
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
hicret00:21:27
Göç
kokar ağaç00:21:25
Uzak doğuda yetişen, pis kokulu, büyük ağaç (Ailantthus)
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)00:21:21
çok geniş olmak
tahin rengi00:21:17
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
eril00:21:10
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
topak00:21:09
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
mecusi00:20:56
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
DOKU00:20:51
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
zait00:20:51
Çoğaltan, artıran
üstlük00:20:49
Üst olma durumu
acur00:20:47
bk. ajur
bağ budamak00:20:40
bağdaki üzüm kütüklerini budamak
jargon00:20:37
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
duşak00:20:34
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek
buhar00:20:30
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
serpmek00:20:27
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
Hükümdar00:20:26
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
satranç00:20:25
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
kalantor00:20:23
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
çatışma00:20:20
Çatışmak işi
ikrar etmek00:20:07
açıkça söylemek, kabul etmek
Fikir00:20:06
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
düşey00:20:05
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
kademsiz00:19:56
Uğursuz
doldurulma00:19:54
Doldurulmak işi
prometyum00:19:48
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
evrak00:19:43
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
kilise00:19:42
Hristiyan tapınağı
paralellik00:19:38
Paralel olma durumu, koşutluk
Tedrisat00:19:33
Öğretim
insaf etmek00:19:30
acımak, hakkını tanımak
saklamak00:19:29
Kaybolmaması için gizli bir yere koymak
TUTTURMAK00:19:27
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
faaliyet00:19:18
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
siren00:19:17
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet, canavar düdüğü
tulanî00:19:16
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
kamarot00:19:10
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
ürem00:19:06
Faiz, getiri
belirleme00:18:57
Belirlemek işi, tayin
vasi00:18:47
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
Hararet00:18:39
Isı
yedirip içmek00:18:38
beslemek
garipseme00:18:31
Garipsemek işi
yediveren00:18:29
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
ikircik00:18:28
İşkil
Kavuk00:18:26
İçi boş şey
Tahakküm00:18:25
Baskı, zorbalık, hükmetme
tasfiyehane00:18:24
Arıtım evi, rafineri
buyuru00:18:11
Buyruk, emir
takibat00:18:10
Kovuşturma
kölelik00:18:03
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
akıl hastahanesi00:17:36
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
öbürü00:17:31
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
hasret00:17:21
Özlem
misafir ağırlamak00:17:15
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
salgı00:17:09
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
eczacılık00:17:07
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
solist00:16:59
Solocu
çuval00:16:57
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
ışınım00:16:53
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
gök kuşağı00:16:46
Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gök yüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
sunuş00:16:31
Sunmak işi veya biçimi
anamalcılık00:16:28
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
ısmarlama00:16:21
Ismarlamak işi, sipariş
karyokinez00:16:18
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
soluk borusu00:16:14
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
hasbıhal00:16:13
Söyleşi, sohbet
niteliksiz00:16:06
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
katliam00:16:03
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
acemce00:15:58
Farsça
lata00:15:56
Dar ve kalınca tahta
besleme kız00:15:51
Besleme
kesme00:15:48
Kesmek işi
eyer00:15:47
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
ordonat00:15:46
Silâhlı kuvvetlerin savaş gereçlerini, araçlarını ve bunlara benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf (ordu donatım işleri sözünün kısaltması)
İntizam00:15:45
Düzenli, düzgün olma