meyilli

1.SıfatBir yana eğimi olan, eğik
Cümle 1: Ağaçlı tarlaları, tek tük bağ kulübeleri olan arkası meyilli bir arazi. - H. E. Adıvar
Sevmiş, gönül vermiş, âşık

Son Arananlar

meyilli12:37:10
Bir yana eğimi olan, eğik
kalça kemiği12:37:08
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
güvence akçesi12:37:08
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
seçmek12:36:50
Birine oy vererek bir göreve getirmek
PİŞMANLIK12:36:44
Pişman olma durumu, nedamet
randıman12:36:41
Verim
ciddiyet12:36:38
Ciddîlik, ağırbaşlılık
tetanos12:36:38
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma
yayılmacılık12:36:31
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
lokman ruhu12:36:28
Eter
yapım evi12:36:22
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
mütekait12:36:15
Emekli
korkuluk12:36:03
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
matara12:35:59
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
TEKİNSİZ12:35:54
Tekin olmayan, uğursuz
FONEM12:35:53
Ses birimi
GRES12:35:40
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
kısım12:35:17
Avuç
bolluk12:35:02
Bol olma durumu
fetiş12:34:59
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
rikkatli12:34:53
Duygulu, sevecen
imkân12:34:47
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
senevi12:34:41
Yıllık
alakok12:34:29
Rafadan
BERRAK12:34:28
Duru, temiz, aydınlık, açık
zekâ12:34:22
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
İzbe12:34:11
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
sövgü12:33:59
Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür
üretici12:33:53
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
kısmî12:33:47
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
restoran12:33:40
Lokanta
Mizan12:33:34
Terazi
şamdan12:33:28
Üzerine mum yerleştirilen destek
balabanlık12:33:17
Balaban olma durumu
nine12:33:11
Torunu olan kadın, büyük anne
müşavir12:32:53
Danışman
Tibet sığırı12:32:45
bk. Tibet öküzü, yak
MAKSAT12:32:41
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
ÜLKÜ12:32:37
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
tüf12:32:31
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
töz12:32:20
Kök, asıl, cevher
caba12:32:08
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
köken bilimci12:32:08
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
malûm12:32:02
Bilinen, belli
TELEK12:31:56
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
İDARE12:31:50
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
Aygır12:31:43
Damızlık erkek at
Evre12:31:37
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
Evet12:31:31
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
belirmek12:31:25
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
saksağan12:31:19
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
Dernek12:31:06
Toplantı, düğün
açık sarı12:31:00
Sarının bir ton açığı
ısıalan12:30:25
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
damat12:30:19
Güvey
damar12:30:13
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
dalan12:30:06
Lobi
dalga12:30:00
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
daimi12:29:54
Sürekli, kalıcı, temelli, gedikli
tenafür12:29:47
Kakışma, kakofoni
Boylam12:29:41
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
bütün12:29:35
Eksiksiz, tam
Erkin12:29:29
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
tasarı12:29:28
Bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey; olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje
rahatına bakmak12:29:22
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
brom12:29:16
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
il12:29:03
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
YER BİLİMCİ12:28:57
Yer bilim uzmanı, jeolog
Alabaş12:28:51
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
familya12:28:46
Aile
varyasyon12:28:45
Çeşitleme
sağlamlık12:28:39
Sağlam olma durumu
dekorasyon12:28:27
Dekor yapma işi
Genellikle12:28:15
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
Isıl12:28:04
Isı ile ilgili, termik
OLGUN12:27:58
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
Uyumlu12:27:51
Uyumu olan, ahenkli, mevzun
metropol12:27:39
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
viraj12:27:33
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
saç12:27:27
Baş derisini kaplayan kıllar
denek taşı12:27:20
Altın, gümüş gibi madenlerin ayarını anlamak için, sürtüldükleri bir tür taş, mihenk
viyak12:27:14
Bebeğin ağlarken çıkardığı ses
köy ihtiyar heyeti12:27:08
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
Abide12:27:01
Anıt
sepici12:26:59
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
JURNAL12:26:55
Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı
ateş basmak12:26:40
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
Koşuk12:26:38
Nazım, manzume
kabartma12:26:31
Kabartmak işi
Katılım12:26:25
Katılmak işi, iştirak
Arzu12:26:19
İstek, dilek
Arak12:26:13
Ter
sürme12:26:06
Sürmek işi
taşıma12:26:00
Taşımak işi
tövbekar12:25:49
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
Azot12:25:42
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
çabalanma12:25:40
Çabalanmak işi
erdenlik12:25:30
Bakirlik
ipekli12:25:24
İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş)
alavere12:25:12
Bir şeyin elden ele geçmesi
Dağ lalesi12:25:06
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
çırılçıplak12:25:00
Tamamen çıplak, çırçıplak
Kellik12:24:54
Kel olma durumu
perhiz12:24:47
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
sancak12:24:38
Bayrak, liva
akış12:24:32
Akmak işi veya biçimi
bayındır12:24:26
(yer için) Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur
nadan12:24:14
Bilgisiz, cahil
nakil12:24:08
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
Farazi12:23:45
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
nöbetleşe12:23:39
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
zayıf12:23:38
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
kıskanç12:23:33
Kıskanma huyunda olan
Üretim12:23:26
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
meşin12:23:16
Sepilenmiş koyun derisi
teklik12:23:09
Tek, bir olma durumu
teknik12:23:03
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
süt şekeri12:22:57
bk. lâktoz
saman12:22:55
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
eli sıkı12:22:51
Çok tutumlu, cimri, pinti
tekdir12:22:39
Azarlama, paylama
nanemolla12:22:32
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
riziko12:22:26
Zarara uğrama tehlikesi
DOLAYLI12:22:08
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
görevli12:22:02
Görevi olan, vazifeli
yiğit12:21:58
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
müsavatçılık12:21:56
Eşitçilik
himaye etmek12:21:49
korumak, kayırmak, gözetmek
görelik12:21:43
Bağıntı, izafet
asalaklık12:21:37
Asalak olanın durumu