meyilli

1.SıfatBir yana eğimi olan, eğik
Cümle 1: Ağaçlı tarlaları, tek tük bağ kulübeleri olan arkası meyilli bir arazi. - H. E. Adıvar
Sevmiş, gönül vermiş, âşık

Son Arananlar

14:29:43
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
yüklenme14:29:42
Yüklenmek işi
deprem14:29:40
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
mecnun14:29:38
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
yaramaz olmak14:29:37
yaramazlaşmak
Geçimsiz14:29:36
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
Geçimlik14:29:32
Yiyecek parası, nafaka
Süvari14:29:31
Atlı
orijinal14:29:30
Özgün
Kekeme14:29:21
Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, keke
köreşe14:29:18
Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka
sığırtmaç14:29:15
Sığır güden kimse, sığır çobanı
önlem14:29:12
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
yeri yurdu belirsiz14:29:09
belli bir yeri olmayan, serseri
yeniçerilik14:29:08
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
Tereyağı14:29:05
Sütten çıkarılan taze yağ
ÇELİŞİK14:29:04
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
nilüfergiller14:29:01
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
öncel14:29:01
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
cemiyet14:28:59
Dernek
rıza14:28:58
Razı olma, isteme, istek
Milli14:28:57
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
Hutbe14:28:53
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
muayyen14:28:52
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
naat14:28:52
Bir şeyin niteliklerini övme
nato14:28:51
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
GİDİŞ14:28:45
Gitmek işi
ayrım14:28:44
Ayırmak işi, tefrik
BÜYÜMEK14:28:43
Yetişmek
mantar meşesi14:28:42
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
ayrık14:28:41
Ayrılmış
demir pası14:28:38
Demirde oluşan pas
abstre14:28:36
Soyut, somut karşıtı, mücerret
kalender14:28:32
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
kuvars14:28:30
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
naneli14:28:26
Nanesi olan
yöneltme14:28:25
Yöneltmek işi, tevcih
greyfurt14:28:23
Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana)
Hayır14:28:20
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
kılgı14:28:19
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
ritmik sayma14:28:17
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
amudi14:28:16
Dikey, dikine, dik
hürriyet14:28:09
Özgürlük
ahmaklık14:28:08
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
nova14:28:07
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
eyyam14:28:05
Günler
sarhoş olmak14:28:03
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
Akdiken14:28:02
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
nota14:28:01
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
sitrik asit14:27:59
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
kelli felli14:27:58
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
İnancılık14:27:56
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
öz saygı14:27:51
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
taslama14:27:50
Taslamak işi
iskambil kâğıdı gibi devrilmek14:27:47
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
kavuşturma14:27:46
Kavuşturmak işi
desteklemek14:27:44
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
büyüteç14:27:39
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
hamam böceğigiller14:27:33
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
anele14:27:27
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
bilgilendirme14:27:25
Bilgilendirmek işi veya durumu
anemi14:27:24
Kansızlık
ebegümeci14:27:22
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
eğilim14:27:20
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
eğimli14:27:18
Eğimi olan
aklanmak14:27:15
Bir dava sonunda temiz ve ilişiksiz çıkmak, temize çıkmak, beraat etmek
anyon14:27:13
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
akarca14:27:11
Kemik veremi
antik14:27:09
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
anten14:27:08
Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz
Samanyolu14:27:06
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
yalancı safran14:27:03
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
SÜLÜN14:27:02
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
tıkız14:27:01
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
malarya14:27:00
Sıtma
Edward Gorey14:26:57
H. G. Wells, T. S. Eliot gibi yazarların kitaplarına illüstrasyonlar yapan, 1925 Doğumlu Ünlü ABD"li illütstratör, yazar,şair.
politikacı14:26:56
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
Netice14:26:53
Sonuç
aldırmazlık14:26:52
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
şeker fasulyesi14:26:49
Badıcı etli, tohumu yuvarlak ve beyaz bir tür fasulye
itenek14:26:48
Piston
Mirat14:26:46
Ayna
uyluk kemiği14:26:42
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
kat yuvarı14:26:39
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
ebediyen14:26:38
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
eğirme14:26:37
Eğirmek işi
El14:26:35
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
alabacak14:26:35
Ayağı sekili (at)
tunçlaşma14:26:33
Tunçlaşmak işi
anlam14:26:30
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
güvenilirlik14:26:30
Güvenilir olma durumu
yobazlık14:26:25
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
alabanda14:26:24
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
Onurlu14:26:22
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
anjin14:26:20
Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, yutak iltihabı, hunnak, farenjit
yatı14:26:19
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
savaşmak14:26:18
Uğraşmak, mücadele etmek
rayiç fiyat14:26:15
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
sığınma14:26:15
Sığınmak işi, iltica
samanlık14:26:13
Saman saklanan yer
kafiyesiz14:26:11
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
Kapalı hava14:26:10
Bulutlu hava
KILIÇ14:26:08
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
faydalanma14:26:06
Yararlanma
ariyet14:26:05
Eğreti, ödünç
MÜLGA14:26:02
Varlığı kaldırılan, kapatılan
BAĞLANTI14:25:59
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
kişizade14:25:56
Soylu
Uyumlu14:25:53
Uyumu olan, ahenkli, mevzun
Gözaltı14:25:50
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
plâk14:25:45
Metal yaprak, plâka
pürüzalır14:25:41
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
vergici14:25:39
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
geri vermek14:25:36
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
kalp acısı14:25:30
Büyük üzüntü
Demeç14:25:28
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
bankiz14:25:25
Buzla
olan oldu14:25:24
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
iğrenme14:25:17
İğrenmek işi
SEKTE14:25:13
Durma, kesentiye uğrama, kesilme, durgu
art14:25:10
Arka, geri
telafi14:25:07
Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma
telaki14:25:04
Buluşma, kavuşma
kuru gürültü14:24:59
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
rubidyum14:24:56
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
ak yel14:24:53
Güneyden esen rüzgâr, lodos
öğretim görevlisi14:24:52
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
kendinden geçmek14:24:51
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
mürdüm eriği14:24:50
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
anagram14:24:46
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime