meyilli

1.SıfatBir yana eğimi olan, eğik
Cümle 1: Ağaçlı tarlaları, tek tük bağ kulübeleri olan arkası meyilli bir arazi. - H. E. Adıvar
Sevmiş, gönül vermiş, âşık

Son Arananlar

meyilli21:50:42
Bir yana eğimi olan, eğik
dalya21:50:36
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
lento21:50:19
Bir parçanın ağır çalınacağını anlatır
kinaye21:49:52
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
Ilıman21:49:46
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
Döl21:49:45
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
çükündür21:49:35
Pancar
Delta21:49:32
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
iltihaplı21:49:12
İltihabı olan, yangılı
ali21:49:11
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
altlık21:49:07
Tabak veya bardak altı
çizgi çekmek21:48:57
bir noktayı hat biçiminde çeşitli yönde uzatmak
evlenme21:48:56
Evlenmek işi, izdivaç
açık artırma21:48:49
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
İzlem21:48:22
İzlemek işi, izleme, takip
ovuşturma21:48:21
Ovuşturmak işi
tendürüst21:48:21
Dinç, sağlam
behişt21:48:04
Cennet, uçmak
şairane21:47:43
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
Kurban Bayramı21:47:20
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
dört bir taraf (veya yan)21:47:18
her yan, bütün çevre
çizgilik21:46:50
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
Zor21:46:36
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
renk körü21:46:33
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
bulanık21:46:20
Bulanmış olan, duru olmayan
bellik21:46:19
İşaret, marka
reform21:45:33
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat
RÜŞVET ALMAK21:45:15
rüşvet olarak verilen parayı veya malı kabul etmek
Memleket21:44:55
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
devlet kuşu21:44:36
Umulmadık bir talih
serhat21:44:35
Sınır boyu
kebe21:44:35
Kısa kepenek
çaput21:44:15
Eski bez parçası, paçavra
emlak21:43:53
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
yağışsız21:43:08
Yağışı olmayan, kurak
BAĞNAZ21:42:19
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
yazı bilimi21:42:07
El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı
koloni21:42:04
Sömürge, müstemleke
berk21:41:56
Sert, katı
LAF CAMBAZLIĞI21:41:47
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
namaz seccadesi21:41:00
Üzerinde namaz kılınan seccade
paralık21:40:26
Herhangi bir para değerinde olan
okul21:39:57
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
tip21:39:21
Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek
çek21:39:20
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
bakış21:39:05
Bakmak işi veya biçimi
Vezir21:38:56
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
dikiz21:38:55
Bakma, gözetleme, erkete
Ski21:38:52
Kayak
LOBİ21:38:48
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
karakol21:38:41
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
İlinek21:38:27
Bir şeye mecbur olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz
yaren21:38:25
Arkadaş, yakın, dost
klarnet21:38:18
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
sağlık21:37:45
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
İLKE21:37:16
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
esintili21:37:06
Esintisi olan
ihvan21:37:05
Yakın dostlar, arkadaşlar
kerim21:36:57
Soylu, asil
indirimli21:36:33
Fiyatında değer düşürümü yapılmış, tenzilâtlı, ıskontolu
müdafi21:36:29
Savunucu
dayak atmak21:35:35
dövmek, sopa ile dövmek
TERAZİ21:34:58
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
asamble21:34:49
Kurul
tumşuk21:34:43
Papağan, kartal gibi kuşların kemerli gagası
KUTUR21:33:56
(daire ve kürede) Çap
TRE21:33:50
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
mısır unu21:33:49
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
eskimo21:33:41
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
körü körüne21:33:30
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
BURUN21:33:09
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
akma21:33:05
Akmak işi
BÖYLECE21:33:04
Tam böyle, bu biçimde
turpgiller21:32:30
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
TÜLBENT21:32:24
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
kaşe21:32:24
Damga, mühür
Kaside21:32:07
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
yer minderi21:31:56
Yere serilerek üzerine oturulan yün veya pamukla doldurulmuş minder
rutin21:31:55
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
Allah Allah!21:31:51
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
SABA21:31:43
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
halojen21:31:30
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
alg21:31:13
Su yosunu
önde gelmek21:31:07
önemli durumda olmak
Açık mavi21:31:04
Mavinin bir ton açığı
bilek21:30:48
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
kevser gibi21:30:43
(içecekler için) tatlı, lezzetli
nazikleşmek21:30:21
Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek
neptünyum21:30:08
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
portörlük21:29:40
Portör olma durumu
işlemek21:29:37
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
düzelti21:29:34
Düzeltmek işi, tashih
Gümüş21:29:28
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
ALFABE21:29:15
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
fiyat21:28:43
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
yoğunlaç21:27:59
İçinde akımsız elektirik yükü biriktirilen cihaz, kondansatör
hudut boyu21:27:30
Sınır boyu
teneffüs21:26:53
Solunum
PARANTEZ21:26:40
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
tabii21:26:39
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
heykel21:26:13
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
dava21:25:48
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
aktüel21:25:25
Güncel, şimdiki
yerinmek21:25:23
Pişman olmak
İ21:24:13
İyot"un kısaltması
kızma21:23:57
Kızmak işi
Haksızlık21:23:47
Haksız olma durumu
ataşe21:23:31
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
mehterbaşı21:23:24
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
Taş devri21:23:20
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
mayın21:23:14
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
uğraşı21:22:55
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
Muallime21:22:27
Bayan öğretmen
ENAYİ21:22:19
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
sızLANMA21:22:00
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
TAVŞANKULAĞI21:21:15
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
pelesenk ağacı21:20:45
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
ÇALGI21:20:41
Müzik aleti, enstrüman
Şeytan elması21:19:35
Tatula
itina21:19:14
Özen, ihtimam
köpek balığı21:19:13
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
emaneten21:18:14
Emanet olarak
abartılı21:18:12
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
pedavra21:18:04
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
kâfi gelmek21:17:14
yetmek, yetişmek
tefrişat21:17:11
Döşeme işleri
SÜRGÜN21:17:05
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
sayısal21:17:04
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
bakanlık21:16:56
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
fersah21:16:53
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü