meyilli

1.SıfatBir yana eğimi olan, eğik
Cümle 1: Ağaçlı tarlaları, tek tük bağ kulübeleri olan arkası meyilli bir arazi. - H. E. Adıvar
Sevmiş, gönül vermiş, âşık

Son Arananlar

meyilli08:22:12
Bir yana eğimi olan, eğik
bebecik08:22:08
Küçük veya acınacak durumda olan bebek
aksata08:22:07
"alma ve verme" Alış veriş
İspanyol dansı08:21:56
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
YEMEK ODASI08:21:40
Yemek yenilen oda, salamanje
sadak08:21:36
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
Harp08:21:35
Savaş
Osmanlı08:21:34
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
Adeta08:21:06
Bayağı, basbayağı, hemen hemen, sanki
safha08:20:58
Evre
kandelâ08:20:57
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
kuruntulu08:20:57
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
masal âlemi08:20:51
Doğaüstü, gerçek dışı, ancak masallarda rastlanabilecek yerler için kullanılır
ses birimi08:20:50
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
gelberi08:20:46
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
palandöken08:20:46
Taşlık yokuş
doğrulama08:20:44
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
başıboş08:20:44
Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan
geçinme08:20:43
Geçinmek işi
sevişme08:20:42
Sevişmek işi
adapte08:20:41
Uyarlanmış
girişken08:20:40
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
Sinolog08:20:38
Sinoloji bilgini
TAKLİT08:20:38
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
Giyecek08:20:37
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
kalantor08:20:37
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
Balgam taşı08:20:36
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
Yetme08:20:32
Yetmek işi
plânetaryum08:20:26
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
varsayımsal08:19:58
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
dizgin08:19:53
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
SÜREÇ08:19:50
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
yalvar yakar olmak08:19:48
çok yalvarmak
uyluk kemiği08:19:46
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
testi08:19:46
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
kümes08:19:45
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
uzunluk ölçüsü08:19:39
Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
BÖYLECE08:19:38
Tam böyle, bu biçimde
eylül08:19:37
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
HİNDİBA08:19:35
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
erkânıharp08:19:33
Kurmay
logos08:19:30
bk. deyi
kaynata08:19:29
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
kırdırma08:19:28
Kırdırmak işi, ıskonta
serbest bırakmak08:19:25
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
otlak08:18:59
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
bakışım08:18:53
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
HAVADAR08:18:44
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
KÖLELİK08:18:43
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
klâvsenci08:18:42
Klâvsen çalan kimse
sim08:18:40
Gümüş
taharri08:18:39
Arama, araştırma
gato08:18:38
Pasta, çörek
antisemit08:18:38
Yahudilik aleyhtarlığı
nakisa08:18:37
Eksiklik, kusur
eklem bacaklılar08:18:37
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı
asım08:18:36
Asma işi
çekyat08:18:35
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
nezaketli08:18:35
İnce, nazik
lezbiyen08:18:34
Eşcinsel, sevici kadın
sarman08:18:32
Azman, iri
neva08:18:31
Ses, ahenk, nağme
destan gibi08:18:30
uzun yazılmış (mektup)
haraç08:18:29
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
sepet topu08:18:29
Basketbol
tahin rengi08:18:28
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
çakım08:18:28
Şimşek, çakın
muvazene08:18:06
Denge
Dengeleyici08:18:00
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
Ni08:17:57
Nikel"in kısaltması
T08:17:35
Trityum"un kısaltması
çöküntü hendeği08:17:34
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
yara bere08:17:33
Yaralanma
sami08:17:32
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
iskan08:17:32
Yurtlandırma, yerleştirme
yerinme08:17:31
Yerinmek işi, teessüf
BERİL08:17:30
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
direşken08:17:30
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
senir08:17:29
İki dağ arasındaki sırt
ULULUK08:17:28
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
ORYA08:17:26
Karo
yaradan08:17:25
Tanrı
tıp tıp08:17:25
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
remil08:17:24
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
sınıflama08:17:20
Bölümleme, tasnif
gelişim08:17:19
Gelişmek işi, serpilip büyüme
temas08:17:18
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
ayan08:17:18
İleri gelenler
yayılmacılık08:17:17
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
kelepir08:17:16
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
sürdürümcü08:17:14
bk. abone
etkinleştirme08:17:14
Etkinleştirmek işi
bağıntılılık08:17:13
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
teklif etmek08:17:12
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
ıtırlı08:17:11
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
oranlama08:17:11
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
başsızlık08:17:10
Başı veya başkanı bulunmama durumu
karamsarlık08:17:09
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
nüfus bilimi08:17:07
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
monopol08:17:06
Tekel
lokman ruhu08:17:06
Eter
yalıçapkını08:17:04
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
bandocu08:17:04
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
meczup08:17:03
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
Küçük Asya08:17:02
Anadolu
hepatit08:17:01
Sarılık
solüsyon08:17:00
Çözelti
ince ayrım08:17:00
En küçük ayrıntısına kadar inme, çalar, nüans
eksi uç08:16:59
Elektrikli ayrıştırmada sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı, katot
eşek dikeni08:16:59
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
dağ aslanı08:16:58
Puma
yönetim yeri08:16:56
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
baraj ateşi08:16:55
Yoğun yaylım ateşi
görünüş08:16:53
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
randıman08:16:53
Verim
asabiye08:16:50
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
maderşahi08:16:47
Anaerkil, matriarkal
kurutma08:16:44
Kurutmak işi
Seyrekleştirme08:16:34
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
müdevver08:16:34
Yuvarlak
karınca yuvası08:16:32
Karıncaların barındığı yer
kadın terzisi08:16:31
Kadın elbiseleri diken terzi
meşime08:16:31
Döl yatağı
evin08:16:30
Bir şeyin içindeki öz, lüp
hıyar08:16:28
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
Tanım08:16:27
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
ALMAN GÜMÜŞÜ08:16:26
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
zülal08:16:24
Saf, tatlı su
hol08:16:23
Sofa
haraplık08:16:23
Harap olma durumu, yıkkınlık