meyilli

1.SıfatBir yana eğimi olan, eğik
Cümle 1: Ağaçlı tarlaları, tek tük bağ kulübeleri olan arkası meyilli bir arazi. - H. E. Adıvar
Sevmiş, gönül vermiş, âşık

Son Arananlar

meyilli16:55:40
Bir yana eğimi olan, eğik
mesai16:55:27
Çalışma, emek
içit16:55:19
İçilecek şey
ovma16:55:17
Ovmak işi
imtihan etmek16:55:16
bilgi derecesini ölçmek
taassup16:55:15
Bağnazlık
balotaj16:55:11
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
adam akıllı16:55:03
bk. adamakıllı
İnandırma16:54:57
İnandırmak işi
yazıt16:54:55
Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe
KISKA16:54:53
Arpacık soğanı
pirüpak16:54:49
Tertemiz, lekesiz
deniz tavşancılı16:54:35
Balık kartalı
askıntı16:54:35
Başkalarının sırtından geçinen
abartmasız16:54:32
Abartılmamış, abartmadan, mübalâğasız
inhilal16:54:30
Dağılma, bölünme, parçalanma
enam16:54:26
Yaratılmış bütün canlılar
yaşam koşulları16:54:26
Hayat şartları
geçişme16:54:24
Geçişmek işi
Yarın16:54:21
Bu günden sonra gelecek ilk gün
üzerine almak16:54:20
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
pişeğen16:54:20
Kolay pişen
menengiç16:54:18
bk. melengiç
duşak16:54:12
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek
haritacılık16:54:10
Haritacı olma durumu
bütçe16:54:09
Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge
Eyer16:54:08
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
darlık16:54:05
Dar olma durumu
müşahhas16:54:01
Somut, konkre
lâedri16:54:00
Yazarı bilinmeyen, anonim
Mecmua16:53:53
Dergi
koleksiyonculuk16:53:47
Koleksiyoncunun yaptığı iş
depolama16:53:40
Depolamak işi
feci16:53:39
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
melon16:53:35
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka
urban16:53:33
Çöl Arapları
kanık16:53:29
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
yaya yolu16:53:20
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
yönlendirme16:53:19
Yönlendirmek işi
otoklâv16:53:16
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
zaaf16:53:13
Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama
Ziyan olmak16:53:10
boşuna harcanmak, zarar görmek
süt vermek16:52:59
emzirmek
Elemek16:52:41
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
Benzeşmezlik16:52:38
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
beşeriyet16:52:32
İnsanlık, insanoğulları
arttırma16:52:27
Arttırmak işi
rahatsız16:52:23
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
ziyade16:52:18
Çok, daha çok, daha fazla
ha babam (veya ha babam ha)16:52:17
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
spot16:52:12
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
Ayrılık16:52:12
Ayrı olma durumu
engelleyiş16:52:10
Engellemek işi veya biçimi
meram16:52:08
İstek, amaç, gaye, maksat
Kova16:52:04
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
ons16:52:02
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
bunaklık16:51:57
Bunak olma durumu
Som16:51:56
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan
eviye16:51:52
Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne
orya16:51:51
Karo
ikrah etmek16:51:47
tiksinmek, iğrenmek
Ayak topu16:51:42
Futbol
gına16:51:41
Zenginlik, bolluk
Otoban16:51:36
Otoyol
damıtmak16:51:29
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
hükmî şahsiyet16:51:28
Tüzel kişilik
sahlep16:51:22
Salep
açık olmak16:51:20
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
ful16:51:20
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
asetilen16:51:18
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
start16:51:16
Çıkış
harabat16:51:08
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
kanto16:51:04
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
kavrayışlı16:51:03
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
ÖZEN16:51:01
Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam
obje16:50:53
Nesne
icat16:50:50
Yeni bir şey yaratma, bulma
düzen kurmak16:50:49
işler duruma getirmek
hudut boyu16:50:46
Sınır boyu
Göktürk16:50:45
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
istidlal16:50:26
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
baharat16:50:25
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
fiyat16:50:23
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
mader16:50:22
Ana, anne
koyar16:50:22
İki akarsuyun birleştiği yer
ağızlık16:50:21
Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç
bilir16:50:21
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
şeytani16:50:20
Şeytanca
leh16:50:14
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
güneğik16:50:12
Hindiba
yerinmek16:50:11
Pişman olmak
fut16:50:08
30,480 cm"ye eşit olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, kadem. Çoğulu: fit
sıkıntı vermek16:50:08
tedirgin etmek, bunaltmak
pa16:50:06
Protaktinyum"un kısaltması
intan16:50:04
Mikroptan ileri gelen hastalık
semt16:50:01
Yan, taraf, cihet
yarıştırma16:49:57
Yarıştırmak işi
ORTA16:49:56
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
İlk örnek16:49:53
Kök tip
arbalet16:49:52
Kundaklı, tetikli yay
çift16:49:50
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
imtihan16:49:46
Sınav
getirimli16:49:45
Getirimi olan
Canlandırma16:49:37
Canlandırmak işi
UĞURLU16:49:32
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
asuman16:49:31
Gök, gökyüzü
mahrumiyet16:49:31
Yoksunluk
uzlaşmalı16:49:29
Aralarında uzlaşma bulunan
hoyuk16:49:28
Bostan korkuluğu
mahkum16:49:26
Hüküm giymiş, hükümlü
Saydamlık16:49:23
Saydam olma durumu, şeffaflık
derleyip toplamak (veya toparlamak)16:49:22
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
zeamet16:49:19
Tımar
bordro16:49:17
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
gezi16:49:15
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
oha16:49:14
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
kazein16:49:13
Sütte bulunan protein maddesi
takıntı16:49:11
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
Engel olmak16:49:07
önlemek, geciktirmek
epitel16:49:06
bk. epitelyum
Rabbena16:49:05
Tanrı, Tanrım
asliye16:49:04
Temel, esas
BERBER16:49:02
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
inha16:48:46
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
esatir16:48:44
Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
hafıza kaybı16:48:42
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
liva16:48:41
Sancak
zampara16:48:37
Sürekli kadın peşinde koşan erkek, çapkın erkek
on paralık16:48:36
Değeri çok az veya değersiz, hiç
karpuz16:48:30
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)