meyilli

1.SıfatBir yana eğimi olan, eğik
Cümle 1: Ağaçlı tarlaları, tek tük bağ kulübeleri olan arkası meyilli bir arazi. - H. E. Adıvar
Sevmiş, gönül vermiş, âşık

Son Arananlar

meyilli08:16:18
Bir yana eğimi olan, eğik
neden08:16:12
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
kefalet08:16:06
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
boyutlandırma08:16:05
Boyutlandırmak işi
tansiyon08:16:04
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
çarpım08:15:55
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
iklimleme cihazı08:15:11
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
manika08:15:02
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca
asalak08:14:56
Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak, onun zararına yaşayan başka canlı, tufeyli, parazit
şamandıra08:14:36
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb
ödenti08:13:04
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
ENAYİ08:12:59
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
tekdüze08:11:44
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
mefahir08:11:38
Övünülecek şeyler, övünceler
ÇAPAR08:11:28
Postacı, ulak
imece08:10:48
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
acınmak08:10:30
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
İnam08:10:24
Emanet, vedia
kocasız08:10:18
Kocası olmayan (kadın)
YOKSUL08:10:12
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
su testisi08:09:58
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
buluğ08:09:32
Erin olma, baliğ olma, erinlik
namevcut08:09:29
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
salta08:09:07
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
zinhar08:08:40
Sakın, asla, olmasın!
intihap08:07:47
Seçim, seçme
tayin08:07:42
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
debriyaj08:07:40
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
Celse08:07:35
Oturum
Nüans08:07:27
Ayırtı, çalar, fark
kinci08:07:08
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
portörlük08:06:45
Portör olma durumu
gecikme08:06:35
Gecikmek işi, teehhür, rötar
kaba sıva08:03:43
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
ezgi08:03:08
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
nağme08:02:41
Güzel, uyumlu ses, ezgi
eksiklik08:02:10
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
iyicene08:01:27
Tam olarak, adamakıllı
habeş08:01:22
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
odak08:01:02
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
geçimlik08:01:01
Yiyecek parası, nafaka
bitkisel08:00:18
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
şeytan07:59:26
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
edepli07:59:10
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
çivit rengi07:58:43
Bir tür koyu mavi renk
zorunluluk07:58:07
Zorunlu olma durumu, zorunluk
sevimli07:57:42
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
gemi enkazı07:57:40
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
ünlem07:57:07
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
lokman ruhu07:56:45
Eter
TUTMAK07:56:15
Ele geçirmek, yakalamak
ornatma07:56:14
Ornatmak işi, ikame etme
oyun kurucu07:55:55
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
Sonsuzluk07:55:08
Sonsuz olma durumu
tenkit07:54:58
Eleştirme, eleştiri
misyon07:54:53
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
gözden geçirmek07:54:17
okumak
site07:54:12
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
tırtıkçı07:54:05
Yankesici, tırnakçı
ısıl07:53:37
Isı ile ilgili, termik
teeddüp07:53:37
Utanma, sıkılma
mecal07:53:32
Güçlük, dinçlik, derman, takat
gürbüzlük07:53:24
Gürbüz olma durumu
elâstikiyet07:53:22
Esneklik
Kaparo07:52:17
Pey akçesi
özümleme07:52:06
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
Pastal07:51:56
Tütün yaprağı dizisi
KOMPETAN07:51:49
Uzman, yetkili
medrese07:51:39
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
materyalist07:51:21
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
hikmet07:51:07
Bilgelik
Şüphe07:50:40
Kuşku
arıtım evi07:50:36
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
ağ tabaka07:50:00
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
alışılmamış07:49:40
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
başarım07:49:35
Elde edilen bir başarı
irtica07:49:19
Gericilik
Ark07:48:44
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
hileci07:48:24
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
çupra07:48:20
bk. çopra
Tortu07:48:06
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
KUŞ YUVASI07:47:45
Kuşun içinde barındığı yer
üşengeç07:46:40
Çok üşenen, tembel
akşın07:46:36
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
görgü07:46:30
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye
koşutçuluk07:46:24
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
entrika07:46:20
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
etkinleştirme07:46:16
Etkinleştirmek işi
nazik07:46:12
Başkalarına karşı saygılı davranan
ölüm cezası07:46:08
bk. idam cezası
Yiğitçe07:46:04
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
medcezir07:46:00
bk. meddücezir, gelgit
irade dışı07:45:56
İradesiz
tembih etmek07:45:52
bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak
duyumsamazlık07:45:48
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
mafsal07:45:44
Eklem
sanal07:45:36
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
YÜK GEMİSİ07:45:32
Yük taşımak için yapılan özel gemi
bayrak direği07:45:32
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
kaza07:45:28
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
kiloton07:45:24
Değeri bin ton olan kütle birimi
merdiven korkuluğu07:45:16
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
mütekait07:45:12
Emekli
yozlaşma07:45:08
Yozlaşmak işi, tereddi
kovcu07:45:04
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
toprak rengi07:45:00
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
Müddet07:44:57
Süre
söyleyiş07:44:56
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
töre dışıcılık07:44:48
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
tütün rengi07:44:44
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
Süpürge otu07:44:36
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
plasenta07:44:32
Etene, son, meşime
kamufle etmek07:44:24
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
altıpatlar07:44:19
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
öncecilik07:44:11
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
LÜK07:44:05
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
gelgeç07:43:28
Yerli, temelli olmayan, geçici
özetleme07:42:49
Özetlemek işi
meyve bahçesi07:42:28
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
ardıç rakısı07:41:48
Cin
kusmak07:41:30
Reddetmek
elden ele geçmek07:40:31
bir şey sahip değiştirmek
çobanaldatan07:40:20
Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı (Caprimulgus europeus)
sadme07:40:15
Çarpışma, tokuşma, vurma
desteklemek07:39:24
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
ceza evi07:39:22
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
Kavuştak07:39:15
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
resimsi07:39:05
Resme özgü olan, resme benzeyen
pelüş07:37:53
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
lu07:37:50
Lütesyum"un kısaltması