meyilli

1.SıfatBir yana eğimi olan, eğik
Cümle 1: Ağaçlı tarlaları, tek tük bağ kulübeleri olan arkası meyilli bir arazi. - H. E. Adıvar
Sevmiş, gönül vermiş, âşık

Son Arananlar

meyilli13:01:17
Bir yana eğimi olan, eğik
Raca13:01:09
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
patriarkal13:01:02
Ataerkil
Ölmüş13:00:53
Ölen, ölü olan
Kazan13:00:45
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
TATBİKAT13:00:37
Uygulama
ÜFUL13:00:37
(yıldız için) Batma
aksata13:00:33
"alma ve verme" Alış veriş
Çadır13:00:32
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
aksama13:00:19
Aksamak işi
öte beri13:00:09
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
ikaz13:00:04
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
Helen12:59:57
Grek
âdet olmak12:59:54
öteden beri yapılır olmak
imale etmek12:59:46
eğmek, çevirmek
toplama12:59:38
Toplamak işi
Uskumru12:59:30
Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
ÖNDELİK12:59:24
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
gerzek12:59:15
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
sunak12:58:51
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
br12:58:43
Brom elementinin kısaltması
sunum12:58:39
Lokma, parça
bi12:58:26
Bizmut"un kısaltması
ıtnap12:58:18
Sözü boş yere uzatma
cr12:57:54
Krom"un kısaltması
ca12:57:46
Kalsiyum"un kısaltması
cl12:57:23
Klor`un kısaltması
au12:56:51
Altın"ın kısaltması
af12:56:43
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
ag12:56:39
Gümüş"ün kısaltması
kazanım12:56:38
Kazanmak işi
mekanikçilik12:56:36
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
cezalandırılma12:56:34
Cezalandırılmak işi
Dübbüasgar12:56:25
Küçük Ayı
tımar12:56:09
Yara bakımı
atlı spor12:56:02
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
hizmet eri12:56:02
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
harp okulu12:55:53
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
Kavga12:55:44
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
İFRAZAT12:55:36
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
Kavun12:55:13
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
SİM12:55:05
Gümüş
SİN12:54:40
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
ergi12:54:33
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
Katma12:54:32
Katmak işi, ilhak
hiçlik12:54:24
Hiç olma durumu
Katar12:54:16
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
eke12:54:12
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
kayrak12:54:08
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
Katil12:54:00
İnsan öldüren kimse, cani
Katre12:53:52
Damla, damlayan şey
cazip12:53:44
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
zırhlı araç12:53:29
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
12:53:21
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
müteessir olmak12:52:58
üzülmek
sükûnet12:52:51
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
nilüfer12:52:50
Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi (Nymphea)
güfte12:52:43
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
numara12:52:39
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
genetik12:52:27
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
cüsseli12:52:11
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
himaye etmek12:52:04
korumak, kayırmak, gözetmek
teleferik12:51:44
Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt
gübre12:51:40
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
rahatlık12:51:38
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
ticari12:51:33
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
çekemezlik12:51:31
bk. çekememezlik
deve kini12:51:16
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
direktif12:51:10
Yönerge, talimat
imkânsızlık12:51:08
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
öz yapı12:51:00
Karakter
halas12:50:49
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
ara bulucu12:50:41
Uzlaştıran kimse, uzlaştırıcı
olgunlaşmak12:50:33
(insanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
halat12:50:27
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
halef12:50:12
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
abdal12:50:10
Safevîler devrinde İran"da yaşayan Türk oymaklarından biri
halis12:50:01
Katışık olmayan, katışıksız, saf
hanay12:49:53
İki ve daha çok katlı ev
tesir etmek12:49:44
etkilemek, etki yapmak
halka12:49:20
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
koyu sarı12:49:03
Sarının bir ton koyusu
çatlak12:48:50
Çatlamış olan
tanıtlama12:48:30
Tanıtlamak işi, ispatlama
müteyakkız12:48:29
Uyanık, tetikte, sak
Yağı12:48:25
Düşman, hasım
GECİKME12:48:18
Gecikmek işi, teehhür, rötar
klasik12:48:17
Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan
tungsten12:48:10
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
hüzünlü12:48:02
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
uzaklaşmak12:47:55
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
serbest bırakmak12:47:53
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
deneme12:47:44
Denemek işi, sınama, tecrübe
uzay gemisi12:47:36
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
yemek odası12:47:28
Yemek yenilen oda, salamanje
günah12:47:11
Dince suç sayılan iş veya davranış
ihmal12:46:55
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
ihlas12:46:45
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
Eleştirmen12:46:37
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
ağız birliği12:46:29
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
stoacılık12:46:21
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
Gezgin12:46:13
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
doğulu12:46:01
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
üşenç12:45:53
Üşenme, üşengeçlik
kiracı12:45:37
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
gönlünce12:45:14
Dileğine uygun
IZGARA12:45:13
Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
kumar oynamak12:45:05
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
Süzgeç12:44:59
Sıvıları süzmeye yarayan araç
aldatıcı12:44:55
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
tedhiş12:44:47
Korku salma, yıldırma, terör
Hayırsever12:44:39
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
bir tarafa bırakmak (veya koymak)12:44:32
önemsememek, benimsememek, ertelemek
Payan12:44:24
Son, sonuç, nihayet
Pazar12:44:16
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
kalsiyum fosfat12:44:08
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
şeker hastalığı12:44:00
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
ÇALACAK12:43:51
Yoğurt mayası
Türkçe12:43:24
Genel Türk dili
meşakkat çekmek12:43:22
sıkıntı içinde olmak
inceleme12:43:21
İncelemek işi, tetkik
kan kaybetmek12:43:10
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
ölümsüz12:43:02
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
tasdik etmek12:42:54
doğrulamak
bardacık12:42:31
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
büyük aile12:42:29
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
ER12:42:15
Erbiyum"un kısaltması
fayton12:42:10
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
mürai12:42:07
İkiyüzlü
Ce12:41:59
Seryum"un kısaltması