mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

mevzu17:03:32
Konu
lâpacı17:03:19
Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan
malaz17:03:08
Sulak yer
TESADÜFEN17:02:53
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
enstitü17:02:48
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
gözaltına almak17:02:47
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
sodyum17:02:37
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
vuruş17:02:08
Vurmak işi veya biçimi
tatlı17:02:03
Şeker tadında olan
sponsorluk17:02:02
Sponsorun yaptığı iş
kamuoyu17:02:00
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
çoban köpeği17:01:54
Sürüyü koruyan iri cins köpek
mizaç17:01:51
Huy, yaradılış, tabiat
ilaç17:01:45
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
ihmalkâr17:01:40
Savsak, ihmalci
halk ağzı17:01:34
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
esasî17:01:29
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, asal
cambazlık17:01:26
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
Toplaç17:01:21
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
Yetişkin17:01:17
Yetişmiş, olgunlaşmış
Müslüman adam17:01:15
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
Münasebet17:01:12
İlişik, ilişki, ilinti
Kadıköy taşı17:01:07
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
hoşluk17:01:07
Hoş olma durumu, letafet
Çekici17:01:03
Çekme işini yapan
FAHRİ17:00:59
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
Eğlence17:00:55
Eğlenmek işi
Elçilik17:00:51
Elçi olma durumu
yaprak17:00:51
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
DEĞME17:00:45
Değme işi, temas
üzüm17:00:35
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
çam yeşili17:00:25
Çam yapraklarına benzer yeşilin bir tonu
saldırgan17:00:17
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
polargı17:00:14
Polarıcı
Düşman17:00:06
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
çenesi kuvvetli17:00:06
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
noksanlık17:00:05
Noksan olma durumu, eksiklik
abat16:59:51
Bayındır, mamur
pes16:59:51
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
kenarlık16:59:50
Kenar bölümünü oluşturan şey
yaban mersini16:59:49
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
kan dolaşımı16:59:48
bk. dolaşım
hazırlık16:59:45
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
hazır16:59:42
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
hücre bilimi16:59:37
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
YARDIM16:59:35
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
haraç16:59:34
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
gensoru16:59:31
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
dil tutukluğu16:59:30
Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü
hiç değilse (veya hiç olmazsa)16:59:29
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
destancı16:59:19
Destan yazan veya anlatan kimse
bisikletçi16:59:15
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
bağlaşma16:59:11
Bağlaşmak işi, ittifak
onay16:59:08
Uygun bulma, tasdik
MONARŞİ16:59:07
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
Kuşku16:59:01
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
KUŞ YUVASI16:58:57
Kuşun içinde barındığı yer
HAVAİ FİŞEK16:58:45
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
Denetçi16:58:43
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
memnuniyet16:58:40
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
başhekim16:58:40
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
mahrem16:58:24
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
batıl16:57:52
Doğru ve haklı olmayan
gözlüklü yılan16:57:43
Kobra
çelişme16:57:17
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
tutkun16:56:11
Gönül vermiş, meftun, meclûp
borç16:55:40
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
bağımlı16:55:38
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
u16:55:21
Uranyum"un kısaltması
fiske16:55:21
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
ÖNERME16:55:05
Önermek işi
KLÜZ16:55:04
Kısık
Eskişehir taşı16:53:57
Lüle taşı
kaymakamlık16:53:56
Kaymakam olma durumu
TORİK16:53:38
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
yetersiz16:53:21
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
gözcü16:53:21
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
Ozan16:52:38
Halk şairi
kütük16:52:21
Kalın ağaç gövdesi
ÜNİTE16:52:08
Birlik, birleşmiş olma durumu
pey akçesi16:52:08
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
Hamam böceği16:51:54
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
dönemeç16:51:46
Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj
sevgili16:51:46
Sevgi ve bağlılık duyulan
aydın16:51:25
Işık alan, ışıklı, aydınlık
eyvah16:51:23
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
Kalp kası16:51:22
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
Reva16:51:21
Yakışır, yerinde, uygun
eter16:51:05
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
mahruti16:51:02
Konik
gözlükçü16:50:41
Gözlük satan veya onaran kimse
kanıtlama16:49:59
Kanıtlamak işi
karo16:49:59
Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olan, orya
ekşimtırak16:49:58
Az ekşi
peren16:49:47
Ülker yıldızı
bağıllık16:49:38
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
Öznel16:49:37
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
ÜMİT16:49:29
Umma, beklenti, umut
butik16:49:28
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
Ateşçi16:49:23
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
bibliyografi16:48:58
Bibliyografya
baraj16:48:58
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
keçisağan16:48:56
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
ötücü16:48:47
Güzel öten, ötüşü güzel olan
matkap16:48:44
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
kokoroz16:48:08
Mısır
çaşıt16:48:04
Casus
muhaceret16:47:53
Göç, göçme
restore16:47:29
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
kaput bezi16:47:22
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
numara yapmak16:47:19
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
ağır canlı16:47:04
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
züppeleşme16:47:04
Züppeleşmek işi veya durumu
serbestlik16:47:03
Serbest olma durumu
ay takvimi16:47:03
Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi
tedricen16:46:38
Azar azar; giderek, gittikçe
yemin kasem16:46:32
Yemin etme
DEREBEYİ16:46:31
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
seyyal16:46:28
Akışkan
yayılma16:46:23
Yayılmak işi, intişar
yağmur bulutu16:45:51
Atmosferde nem yüklü bulutlar
artçı16:45:36
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
riskli16:45:36
Riski olan
bahis açmak (veya açılmak)16:45:03
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
jeneratör16:45:02
Üreteç, dinamo
kesafet16:44:27
Çokluk, sıklık
elastiki16:44:23
Esnek
karmak16:43:49
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
şenlikli16:43:35
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
sermayedar16:43:33
Sermayesi olan