mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

tükenmişlik04:35:44
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
KONSER04:35:32
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
spekülasyon04:35:28
Kurgu
nakarat04:35:24
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
Lütuf04:35:21
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
savurmak04:35:17
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
saçsız04:35:00
Saçı olmayan
usanç04:34:53
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
pisboğaz04:34:50
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
DUYGU04:34:42
Duyularla algılama, his
sultan04:34:28
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
düzenleme04:34:25
Düzenlemek işi
arkaizm04:34:14
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
değiş04:34:11
Değmek işi veya biçimi
dağıtıcı04:34:00
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
mürteci04:33:53
Yeni düzene karşı direnen gerici
altın sarısı04:33:46
Altın rengini andıran
yetmek04:33:39
Yeterli sebep olmak
Tasdik04:33:12
Doğrulama
bölgesel04:33:05
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
teşhis ve intak04:32:58
Cansızları canlandırma ve konuşmayan varlıkları konuşturma
muhteva04:32:53
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
yer biçimleri04:32:51
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
mililitre04:32:38
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
kurtçuk04:32:34
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
telâtin04:32:27
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
azil04:32:23
Görevden alma
ayla04:32:13
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
fıçı04:32:01
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
afet04:31:58
Doğanın sebep olduğu yıkım
adil04:31:51
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
acep04:31:27
Acaba
acun04:31:23
Dünya
kasem04:31:20
Ant içme, yemin etme
kaput04:31:16
Asker paltosu
ermeni gelini gibi kırıtmak04:31:13
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
aramak04:31:09
Bir yöntem bulmaya çalışmak
kaba düzen04:31:06
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
pintilik04:30:59
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
ispermeçet04:30:55
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
Çetele04:30:48
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
saçma sapan konuşmak04:30:48
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
bütünlemek04:30:37
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
Gönül borçlusu04:30:31
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
Bağırsak iltihabı04:30:13
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
çocuk bakıcısı04:30:09
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
Horlama04:29:59
Horlamak işi (I) (II)
gezi04:29:41
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
gece04:29:38
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
gebe04:29:34
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
gaza04:29:30
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
çentmek04:29:24
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
gato04:29:17
Pasta, çörek
Cehre04:28:59
Pamuk, yün, ipek gibi şeyleri eğirip iplik durumuna getirmeye yarar araç, iğ
diri04:28:48
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
tanıtma04:28:28
Tanıtmak işi, takdim
gürgen04:28:24
Gürgengillerden, Karadeniz kıyılarındaki ormanlarımızda çok yetişen, kerestesi beğenilen bir ağaç (Carpinus betulus)
süheyl04:28:20
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
takınak04:28:17
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
mizaç04:28:13
Huy, yaradılış, tabiat
ferç04:28:10
Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, vulva
dağcılık04:28:07
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
ilerleme04:28:03
İlerlemek işi
fotokopi04:27:53
Tıpkıçekim, eşçekim
Lakap04:27:30
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
ikinci çağ04:27:12
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
aşırıcılık04:26:58
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
dalga geçmek04:26:55
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
belirsizlik04:26:44
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
ısıalan04:26:31
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
tersane04:26:29
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
yardımlaşma04:26:13
Yardımlaşmak işi
Pazı04:26:06
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
damat04:26:03
Güvey
dalga04:25:56
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
çağrılık04:25:26
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
selâm vermek04:25:05
selâmlamak
mürdesenk04:24:56
Doğal kurşun oksit, PbO
emay04:24:45
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
ecel04:24:33
Hayatın sonu, ölüm zamanı
ağzı kalabalık04:24:30
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
insiyak04:24:26
İçgüdü, sevkıtabiî
serencam04:24:23
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
sıvacı04:24:19
Duvarları sıvayan kimse
caba04:24:13
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
cana04:24:02
Sevgiliye hitap sözü
cenk04:23:49
Savaş, kavga
ceza04:23:46
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
mıntıka04:23:33
Bölge
cife04:23:32
Leş
bili04:23:22
Bilgi, malûmat
Zerdali04:23:14
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
kapasite04:23:11
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
Kr04:23:08
Kripton"un kısaltması
seslendirme04:23:03
Seslendirmek işi
betisiz04:22:58
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
merdiven boşluğu04:22:56
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
kerhane04:22:49
Genel ev
soy sop04:22:32
Bütün soy ve hısımlar
kürevi04:22:01
Küresel, toparlak
pençe04:22:00
Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
Eren04:21:42
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
Etek04:21:32
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
lezbiyen04:21:25
Eşcinsel, sevici kadın
EMME04:21:15
Emmek işi
ödemek04:21:08
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
rutubetli04:21:08
Rutubeti olan, nemli
tahakkuk etmek04:21:05
gerçekleşmek
vesaire04:21:01
Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılır (vs.), ve benzerleri (vb.)
rafine04:20:54
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
kılır04:20:44
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
hoşgörürlük04:20:37
Hoşgörü ile davranma durumu
Aşık04:20:33
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
savaşımcı04:20:29
Savaşım veren kimse, mücadeleci
MEZAR04:20:26
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
görev04:20:18
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
FENA04:20:15
İyi nitelikte olmayan, kötü
FERT04:20:12
Birey
MONOPOL04:20:05
Tekel
tek başına04:19:54
Kendi kendine, yalnız olarak
AKSAMA04:19:47
Aksamak işi
Antep fıstığıgiller04:19:42
Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya
söz gelişi04:19:35
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
sakaf04:19:31
Çatı, dam
dağ evi04:19:24
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
Esenlik04:19:00
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
ornatma04:18:53
Ornatmak işi, ikame etme
meyve şekeri04:18:49
bk. levüloz
yaylı araba04:18:42
Yaylı
ayırmaç04:18:28
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika