mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

mevzu22:46:21
Konu
baştankaragiller22:46:19
Omurgalı hayvanların, ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya
kandırmak22:46:17
Aldatmak
barlam22:46:15
bk. barlam
kazaklık22:46:13
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
EKMEK22:46:11
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
bankiz22:46:09
Buzla
eskime22:46:08
Eskimek işi
husumet22:46:04
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
baskın22:46:03
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
göz hapsi22:46:03
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
çöven22:46:02
Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpürten, kir temizleyici bir bitki, sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis)
marketing22:46:01
Pazarlama
Zambiyalı22:46:00
Zambiya halkından olan kimse
incitici22:45:59
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
Külliyen22:45:58
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
maruz22:45:57
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
YALIM22:45:56
Alev
fare22:45:54
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
DEĞNEKÇİ22:45:52
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
ADALİ22:45:51
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
rehine22:45:50
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
meme22:45:49
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
şaşmaz22:45:47
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
Karbon22:45:46
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
Ültimatom22:45:45
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
Asil22:45:44
Soylu
MEBDE22:45:42
Baş, başlangıç
Saat22:45:42
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
yaşam felsefesi22:45:39
Hayat felsefesi
hasta bakıcılık22:45:38
Hasta bakıcı olma durumu
pa22:45:37
Protaktinyum"un kısaltması
Özlü22:45:36
Özü olan, öz bölümü çokça olan
Baz22:45:35
Temel, esas
model22:45:34
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
külliyat22:45:32
Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
yarışmacı22:45:30
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
ÖNERİ22:45:29
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
Malumat sahibi22:45:28
Bir konuda bilgisi olan
Oyunbozan22:45:27
Birlikte yapılmasına karar verilen bir işten tek taraflı cayan (kimse), mızıkçı
müzevir22:45:25
Söz götürüp getiren, arabozan
AB22:45:24
Su
tuzcu22:45:24
Tuz satan kimse
DEMİURGOS22:45:21
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
kinestezi22:45:19
Devin duyum
larva22:45:18
Kurtçuk
rakı22:45:17
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
olma22:45:14
Olmak işi veya durumu
yararlanılma22:45:13
Yararlanılmak durumu
ANLATIM22:45:12
Anlatmak işi
sabote22:45:11
Baltalama
da / de22:45:10
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
fermeneci22:45:09
Fermene yapan veya satan kimse
saniyelik22:45:08
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
Ortodoks22:45:07
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
aşağı görmek22:45:06
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
KEMRELEME22:45:06
Gübrelemek işi
Çapul22:45:04
Yağma, talan, plâçka
Terapi22:45:03
İyileştirme, sağaltım, tedavi
mayası bozuk22:45:00
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)22:44:59
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
muhtasar22:44:58
Kısaltılmış olan, kısa; özet
birer22:44:57
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
cezalandırılma22:44:54
Cezalandırılmak işi
daraban22:44:53
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
ananas22:44:52
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
billursu22:44:51
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
kilo22:44:49
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
Patlatma22:44:47
Patlatmak işi
komedi22:44:45
Güldürü
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek22:44:44
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
Megaton22:44:41
Bir milyon ton değerinde kütle birimi.Kısaltması Mt
yalnız başına22:44:40
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
Bürokrat22:44:40
Devlet dairesinde çalışan görevli
palmiyegiller22:44:38
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
Badminton22:44:37
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
Arabalı22:44:34
Arabası olan
Hane22:44:33
Ev, konut
öğrenim22:44:32
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
kitap22:44:31
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
paradigma22:44:30
Dizi
müstakim22:44:29
Doğru, doğruluktan şaşmayan
adam değilim22:44:27
herhangi bir durumun gerçekleşmemesi hâlinde, kendisinin insan sayılamayacağı anlamında kullanılan ant, göz dağı sözü
ataman22:44:25
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
rağbet etmek (veya göstermek)22:44:24
istemek, beğenmek, istekle karşılamak
fire22:44:23
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
avuç (veya el) açmak22:44:23
dilenmek, para istemek, yardım istemek
tavus22:44:20
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
ruf22:44:19
Çatı, dam
ecel22:44:19
Hayatın sonu, ölüm zamanı
bilici22:44:17
Bilen
cici22:44:16
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
zimamdar22:44:14
Yönetici, iş başında bulunan kimse
malaga22:44:12
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
nakliyat22:44:12
Taşıma işleri, taşımacılık
AKIŞKAN22:44:09
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
sahip çıkmak22:44:08
kendinin olduğunu ileri sürmek
APAZLAMA22:44:06
Apazlamak işi
Haymatlos22:44:05
Vatansız
beslenme22:44:04
Beslenmek işi
ciro22:44:03
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
delirme22:44:02
Delirmek işi
alivre22:43:59
Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan (satış)
berhava22:43:57
Havaya verilmiş, uçurulmuş
yorumlanma22:43:54
Yorumlanmak işi
yüklem22:43:53
Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber
müstecir22:43:51
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
Smaç22:43:50
Voleybolde yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vurmak
İLGA22:43:49
(varlığını) Kaldırma
yufka22:43:49
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
22:43:48
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
ünite22:43:46
Birlik, birleşmiş olma durumu
şanslılık22:43:44
Talihli olma durumu
kurutma22:43:43
Kurutmak işi
konuksever22:43:40
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
dirilme22:43:38
Dirilmek işi
kulübe22:43:37
Kerpiç, saman veya ağaçtan yapılmış küçük, basit, ilkel ev
yarka22:43:36
Büyük piliç
LATEKS22:43:35
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
kaşkariko22:43:34
Oyun, dolap, düzen
birebir22:43:32
Etkisi kesin olan
gaza22:43:29
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
vareste22:43:28
Kurtulmuş
kibirli22:43:27
Kendini büyük gören, büyüklenen
kıkırdak doku22:43:25
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
tüylü22:43:22
Tüyü olan
kımkım22:43:21
Ağır ağır konuşan (kimse)
Düşman22:43:19
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
kasılma22:43:18
Kasılmak işi, büzülme, takallus
annelik22:43:17
Anne olma niteliği veya durumu