mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

seçenek15:57:56
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
Humma15:57:49
Ateşli hastalık
müteahhit15:57:34
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
tamam15:57:33
Bütün, tüm
bakaya15:57:19
Kalıntılar
Lens15:57:08
Mercek
üç beyaz15:56:45
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
ılıca15:56:36
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
tezyin etmek15:56:32
bezemek, süslemek, donamak
tercüme15:56:17
(dilden dile) Çevirme
KUMANDA15:56:05
Komuta
argo15:56:04
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
Ejderha15:55:58
bk. ejder
kılade15:55:51
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
sıkıntılı15:55:49
Sıkıntısı olan
Yarışlık15:55:34
Pist
genç15:55:30
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
sünnet etmek (veya yapmak)15:55:29
erkek çocukta erkeklik organının ucundaki deriyi çepeçevre kesmek
bornoz15:55:13
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
zarf15:55:12
Kap, kılıf, sarma
Ümitsiz15:55:11
Umutsuz
yarak15:55:11
Silâh
kilometre15:55:09
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
YAZIM15:55:06
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
bütün bütün15:54:57
Büsbütün
Yiğitçe15:54:51
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
icra15:54:46
Yapma, yerine getirme, (bir işi) yürütme
takınak15:54:41
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
incitmek15:54:32
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
vurdumduymaz15:54:20
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
orta oyunculuğu15:54:10
Orta oyuncusunun sanatı
vız gelip tırıs gitmek15:54:00
hiç önemsememek, aldırış etmemek
yeis15:53:55
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
ÜSTELEME15:53:39
Üstelemek işi, tekit
kuru kafa15:53:36
Baş iskeleti
ikon15:53:30
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
usanç15:53:03
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
belge15:53:01
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
saygı göstermek15:52:42
saymak, değer vermek
tahvil15:52:42
Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme
konukluk15:52:32
Konuk olma durumu, misafirlik
yükselteç15:52:27
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
Gelecek zaman15:52:22
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
kelime vurgusu15:52:12
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
ARI15:51:33
Temiz, münezzeh
meyal15:51:23
bk. hayal meyal
GÖZ ALICI15:51:14
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
CESET15:51:11
Ölü vücut, naaş
yanıltı15:51:06
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
kurgu15:51:04
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
BASIN15:50:48
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
ağırbaşlılık15:50:43
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
çekicilik15:50:36
Çekici olma durumu, cazibe
YAZ YAĞMURU15:50:36
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
forvet15:50:28
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
Müttefik15:50:27
Bağlaşık
alabildiğine15:50:10
Sınırsız, uçsuz bucaksız
kilo15:50:08
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
Süvari15:49:55
Atlı
pomat15:49:33
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
pomat15:49:33
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
çok seslilik15:49:10
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
Yunak15:49:06
Yıkanılan yer, hamam
katalpa15:49:04
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
ise15:48:58
serhat15:48:57
Sınır boyu
ılıkça15:48:56
Biraz ılık
çarpılmak15:48:33
Çarpık duruma gelmek
ön ek15:48:32
Bazı yabancı dillerde kelime kökünün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan ek: normal, anormal gibi
alize15:48:23
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
balkan15:48:09
Sarp ve ormanlık sıra dağlar
antipati15:48:09
Sevimsizlik, soğukluk
boyunduruk15:48:05
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
ürolog15:47:57
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
kale15:47:52
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
şatafatlı15:47:49
Süslü ve gösterişli
müstehase15:47:30
Fosil, taşıl
eğitimcilik15:47:15
Eğitimci olma durumu eğitme işi veya eğitimcinin görevi
trake15:47:00
Soluk borusu
BASI15:46:57
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
Mukavemet15:46:56
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
elekten geçirmek15:46:49
elemek
buhran geçirmek15:46:34
bunalım geçirmek
yediveren15:46:25
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
istihkak15:46:23
Hakkı olma, hak kazanma
AVUÇ İÇİ15:46:22
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
ayakta kalmak15:46:11
oturacak yer bulamamak
tenazur15:46:10
Bakışım, simetri
ehli15:46:07
Evcil
ticaret15:45:16
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
Veda15:45:12
Ayrılırken birbirine selâm ve esenlik dileme
Bulama15:45:11
Bulamak işi
talan15:45:10
Yağma, çapul
eğreti vermek15:45:10
ödünç vermek
kaypakça15:45:06
Biraz kaypak
ekşimtırak15:44:56
Az ekşi
doygun15:44:39
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
almaşık15:44:13
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
afra tafra15:44:09
Çalım
tenafür15:44:00
Kakışma, kakofoni
mesai15:43:59
Çalışma, emek
ZİR15:43:57
Alt, aşağı
zımba15:43:55
Delgeç
meydan15:43:43
Alan, saha
antropolog15:43:22
İnsan bilimi uzmanı
nikel15:43:11
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
su yolu15:43:10
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
Gözaltı15:43:07
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
maksat15:43:04
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
katarakt15:43:03
Ak su, ak basma, perde
şişkinlik15:42:20
Şişkin olma durumu
pes15:42:20
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
haraplık15:42:18
Harap olma durumu, yıkkınlık
müteyakkız15:42:12
Uyanık, tetikte, sak
sadak15:41:19
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
gezinti15:41:14
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
beden eğitimi15:40:47
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
talik15:40:41
Asma, yukarı kaldırma
sunak15:40:38
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
Resimleme15:40:38
Resimlemek işi
US15:40:22
Akıl
tarlakoz15:40:18
Bir tür küçük manyat ağı
Ton balığı15:39:51
Orkinos
YARALI15:39:30
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
yoksun olmak15:38:57
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
yalancı15:38:44
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
övgücü15:38:33
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
Avanta15:38:31
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
taşikardi15:38:30
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
Aldatma15:38:22
Aldatmak işi