mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

zenginlik06:17:32
Zengin ve varlıklı olma durumu
Bitkisel06:17:27
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
ulema06:17:09
Bilginler
gündüzlü06:17:07
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
ulama06:17:04
Ulamak işi
-a / -e06:17:02
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)06:17:00
çok geniş olmak
Ashap06:16:49
Sahipler
MÜSTEVİ06:16:44
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
Sorun06:16:41
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
tezkireci06:16:39
Tezkereci
HUBUBAT06:16:18
Tahıl
dağıtılma06:16:15
Dağıtılmak işi
maşrık06:16:12
Doğu
popo06:15:47
Kaba et, kıç
üzüm şekeri06:15:42
Glikoz
pipi06:15:30
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
Ağ tabaka06:15:28
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
sevgi06:15:27
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
pike06:15:23
Kabartmalı pamuklu kumaş
KARŞILAŞMA06:15:19
Karşılaşmak işi
kelime hazinesi06:15:16
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
Cehennem06:15:14
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
ilk çağ06:15:12
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
immünoloji06:15:07
Bağışıklık bilimi
hamur tatlısı06:14:55
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
Katma06:14:50
Katmak işi, ilhak
cazip06:14:46
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
Yazın06:14:41
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
ulumak06:14:18
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
Âmin06:14:16
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
ÜZME06:14:06
Üzmek işi
makine yağı06:14:01
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
yelloz06:13:56
(kadın için) Ahlâksız, hafifmeşrep, şıllık
mahviyet06:13:51
Alçak gönüllülük
yelken06:13:49
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
fermejüp06:13:42
Çıtçıt
geri çevirmek06:13:37
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
kalım06:13:35
Kalmak işi
kaymak06:13:30
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
temsili06:13:29
Bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili
kırlangıç06:13:27
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
salacak06:13:25
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
DOLDURMA06:13:20
Doldurmak işi
kulak altı bezi06:13:18
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
küre kuşağı06:13:15
bk. kuşak
sahneye koymak06:13:13
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
politika yapmak06:13:11
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
tanıtma yazısı06:12:49
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
tahta perde06:12:37
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
suret06:12:35
Görünüş, biçim
boşaltma06:12:34
Boşaltmak işi
surat06:12:30
Yüz, çehre
susuz06:12:25
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
arlanma06:12:23
Arlanmak işi
co06:12:16
Kobalt`ın kısaltması
au06:12:08
Altın"ın kısaltması
Gerileme06:12:06
Gerilemek işi
at06:12:03
Astatin"in kısaltması
ar06:12:01
Argon"un kısaltması
ni06:11:54
Nikel"in kısaltması
ac06:11:51
Aktinyum"un kısaltması
ak06:11:49
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
nükte yapmak06:11:42
nükteli söz söylemek
ah06:11:37
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
MAVERA06:11:30
Öte
Kapital06:11:28
Sermaye, ana mal
hükümsüzlük06:11:25
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik
orta boy06:11:09
Orta büyüklükte olan
gereksizlik06:11:06
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
ağırlanma06:10:59
Ağırlanmak işi
dinleme06:10:49
Dinlemek işi
Bukalemun06:10:40
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
uyarmak06:10:35
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
altıncı his06:10:33
bk. altıncı duygu
Namus06:10:31
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
Domuz yağı06:10:25
Domuzdan çıkarılan yağ
DAVUL06:10:12
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
mülhakat06:10:07
Bir bütüne katılanlar, ekler
benzetme06:09:59
Benzetmek işi
çekyat06:09:47
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
umman06:09:33
Ana deniz, okyanus
ÜSKÜRE06:09:24
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
çetrefilli06:09:22
Karışık ve anlaşılması güç olan
Yükün06:09:19
İyon
yararlı olmak06:09:15
fayda sağlamak
Üçgül06:09:12
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
Periton06:09:05
Karın zarı
hakimane06:09:03
Bilgece
taziye06:09:00
Baş sağlığı dileme
muvakkat06:08:56
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
sülük06:08:47
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
ana kent06:08:40
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
İyicene06:08:28
Tam olarak, adamakıllı
iptila06:08:26
Düşkünlük, tiryakilik
iptida06:08:21
Başlangıç
masonluk06:08:17
Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek
kutlama06:08:12
Kutlamak işi, tebrik
tülbent06:08:00
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
saplantı06:07:46
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
Basur06:07:36
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
hilâl06:07:34
Ayça, yeni ay
kesafet06:07:32
Çokluk, sıklık
bilinç06:07:29
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
OPERA06:07:28
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
suvare06:07:18
bk. Suare
nüsha06:07:15
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
Bakir06:07:10
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
notalama06:07:06
Notalamak işi
komedyen06:07:05
Güldürülerde oynayan oyuncu
Toz bulutu06:07:01
Havada oluşan yoğun toz
ay balığı06:06:51
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
fakih06:06:44
Fıkıh bilgini
fanti06:06:34
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
alabanda ateş06:06:22
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
falya06:06:20
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
çavmak06:06:17
Dağılıp yayılmak, saçılmak
vesile bulmak06:06:15
sebep yaratmak, bahane göstermek
zarar06:06:13
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
dirice06:06:03
Biraz diri
sınırlama06:05:53
Sınırlamak işi
dirhem06:05:52
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
istihza etmek06:05:50
alay etmek, alaya almak
TUGAY06:05:47
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
Gök06:05:36
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
Göl06:05:33
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
mg06:05:19
Magnezyum"un kısaltması
ki06:05:10
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
filika06:05:02
Gemilerde bulundurulan sandal
mo06:04:57
Molibden"in kısaltması