mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

ekseriyet00:21:31
Çoğunluk, çokluk
samimiyet00:21:26
İçtenlik
talebe00:21:12
Öğrenci
boylu00:21:10
Boyu olan
Aşk olsun00:21:07
"Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildirir
MEBDE00:21:00
Baş, başlangıç
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın00:20:47
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
sağu00:20:35
Ağıt
alaçam00:20:33
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
matafora00:20:32
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
güncelik00:20:07
Günce yazılan defter, muhtıra
nihale00:19:46
Sofrada kullanılan sahan altlığı
müzakere00:19:45
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
boyna00:19:42
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek
Tesadüf00:19:40
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
çabalama00:19:27
Çabalamak işi
sigorta00:19:25
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
bakalit00:19:20
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
bölgesel00:19:20
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
ümitleniş00:19:15
Ümitlenmek işi veya biçimi
dolap00:19:04
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
TAŞIMACILIK00:18:43
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
bağdaş kurmak00:18:36
bu biçimde oturmak
tekelci00:18:21
Tekel kuran ve bu tekeli kabul ettiren, inhisarcı
Mürettebat00:18:06
Gemi, uçak gibi taşıtlarda iş başındaki görevli olan kişiler
danışman00:17:46
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
sözlü00:17:32
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
kuru erik00:17:22
Eriğin kurutulmuşu
EMEKLİ00:16:55
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
ezel00:16:43
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
eyer00:16:38
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
veziriazam00:16:31
Sadrazam
Apteriks00:16:28
bk. kivi
yobaz00:16:23
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
kok00:16:19
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
forsa00:16:16
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
baştankara00:16:03
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
ataşe00:15:58
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
koleksiyoncu00:15:45
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
karaçalı00:15:34
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
tirfil00:15:28
Yabanî yonca, korunga, üçgül
tatlı su kefali00:15:25
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
pervasızca00:15:10
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
Bravo00:14:43
Aferin, yaşa!
dama00:14:33
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
daha00:14:30
Şimdiye kadar, henüz
karayanık00:14:14
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
bedava00:14:14
Karşılıksız, parasız, emeksiz
serdar00:14:11
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
Giriş ücreti00:14:04
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
çömelme00:14:02
Çömelmek işi
termit00:13:49
bk. Akkarınca
iaşe00:13:36
Yedirip içirme, besleme, bakma
burnu büyük00:13:32
kibirli
zahire00:13:29
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
Cephe00:13:15
(yapılarda) Yüz, alnaç
tavlı00:13:08
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
bildiri00:12:59
Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
SANTROZOM00:12:49
Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plâzma kütlesi
Yatak odası00:12:28
Yatmak için kullanılan oda
nitelikli00:11:50
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
kayın valide00:11:47
Kaynana
arış00:11:45
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
teferruat00:11:40
Ayrıntılar
Mücevher00:11:35
Değerli süs eşyası
pisboğaz00:11:25
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
imtina etmek00:11:10
bir şeyi yapmaktan kaçınmak, çekinmek
hasır otu00:11:00
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
devletleştirme00:10:55
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
yapık00:10:51
Belleme (II)
söz dinlemek (veya söz tutmak)00:10:43
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
butaforcu00:10:36
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan uzman
irmik helvası00:10:32
İrmik, çam fıstığı, yağ ve şeker karışımıyla hazırlanan bir tatlı türü
spesiyalite00:10:29
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
kimono00:10:27
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
kimlik00:10:22
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
kavela00:10:14
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
debi00:09:51
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
mezkur00:09:44
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
çuha çiçeği00:09:35
İki çeneklilerden, çok yıllık, değişik renkli çiçekleri ve rozet yaprakları olan, dere kenarlarında da yetişen bir süs bitkisi
in gibi00:09:33
dar ve karanlık (yer)
zapt etmek00:09:24
zorla almak
Yürüme00:09:14
Yürümek işi
seryum00:09:06
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
leziz00:08:59
Tadı güzel, lezzetli
sayfa00:08:42
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
bir araya getirmek00:08:40
toplamak
helezonlu00:08:37
Helezonu olan, sarmal
göçüm00:08:33
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
kına çiçeği00:08:32
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
beytülmal00:08:30
Devlet hazinesi
Dileme00:08:27
Dilemek işi
ERİYİK00:08:25
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
dren00:08:20
Hendek
kapalı çarşı00:08:17
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
duma00:08:07
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
vatansever00:08:01
Yurtsever kimse
dide00:07:48
Göz
yaşam00:07:43
Hayat
mayalanma00:07:36
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
bedhah00:07:33
Kötülük isteyen, kötü yürekli
teğmen00:07:18
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
informatik00:07:11
Bilişim
hissetme00:07:06
Hissetmek işi
keşşaf00:06:59
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
nikbin00:06:47
İyimser, optimist
Olta00:06:43
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
açacak00:06:22
Açmaya yarayan araç
tellâl çağırtmak00:06:20
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
müselles00:06:15
Üçgen
görünüş00:06:10
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
sarih00:06:02
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
MONOPOL00:05:57
Tekel
sapan00:05:55
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
sapak00:05:52
Sapaklığı olan
yaraya tuz biber ekmek00:05:45
bir derdin acısını çoğaltmak
çirişli00:05:30
Çiriş sürülmüş
kefiye00:05:27
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
Kalori00:05:22
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
lazer00:05:19
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
su testisi00:05:08
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
MELEZ00:04:50
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
aracılık00:04:40
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
Yaprak00:04:37
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
olumsuzluk00:04:30
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
kirletme00:04:27
Kirletmek işi
iyileşmek00:04:22
Hastalıktan kurtulmak, sağlığı yerine gelmek, salâh bulmak
marangoz00:04:20
Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta
lâakal00:04:13
En azından, hiç olmazsa
nakarat00:04:08
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça