mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

mevzu10:33:16
Konu
fiyatlı10:33:15
Fiyatı olan, pahalı
aktüel10:33:15
Güncel, şimdiki
çizgilik10:33:14
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
SÜREÇ10:33:12
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
BEYİN10:33:11
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
harabat10:33:10
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
bira10:33:09
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
pozitron10:32:59
Pozitif elektron
mürdüm eriği10:32:48
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
idmansız10:32:39
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
Sakınma10:32:37
Sakınmak işi, içtinap
süt dişi10:32:36
bk. süt dişi
HOŞUNA GİTMEK10:32:33
biri beğenmek
dağ aslanı10:32:32
Puma
volfram10:32:30
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
DOKUNUM10:32:27
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
elastikiyet10:32:24
Esneklik
Kadın10:32:21
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
yersiz10:32:19
Barınacak yeri olmayan
dış merkezli10:32:18
Dış merkezlikle ilgili olan
Sandal10:32:16
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
sof10:32:14
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
yüklenme10:32:14
Yüklenmek işi
geçicilik10:32:13
Geçici olma durumu
tekniker10:32:09
Teknikçi
İMAR10:32:06
Bayındırlık
geri çekilmek10:32:04
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
süresiz10:32:02
Süresi belirli olmayan
gizemci10:32:02
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
nezafet10:32:01
Temizlik, paklık
nebze10:32:00
Az şey, az
biçici10:31:55
Biçmek işini yapan (kimse)
gır10:31:54
Söz, lâkırdı
Disk10:31:51
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
canlılık10:31:49
Canlı olma durumu
kaset10:31:48
İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu
uzluk10:31:46
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
hars10:31:37
Tarla sürme
Rüya10:31:34
Düş
ahlâk bilimi10:31:31
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
Tersine10:31:28
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
nevroz10:31:25
bk. Sinirce
ıskarça10:31:22
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
gezegen10:31:19
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
kaybetmek10:31:16
Yenik düşmek, yenilmek
garson10:31:15
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
ekran10:31:14
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
Yahudi10:31:14
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
dazlak10:31:12
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
Yetişkin10:31:11
Yetişmiş, olgunlaşmış
anif10:31:10
Sert, kaba
güldeste10:31:09
Antoloji
pedikür10:31:08
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
kataliz10:31:08
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
imtiyaz10:31:06
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
Sahtekarlık10:31:05
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
bilir10:31:03
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
renksemez10:31:02
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
vidanjör10:31:01
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
Toprak10:31:00
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
deşifre10:31:00
Çözülmüş, açıklanmış
atabek10:30:59
bk. atabey
üye10:30:58
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
nur10:30:52
Aydınlık, ışık, parıltı
rituel10:30:46
Ayin
müstehcen10:30:43
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
inorganik10:30:41
Cansız olan
kanaviçe10:30:38
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
abdal10:30:38
Safevîler devrinde İran"da yaşayan Türk oymaklarından biri
agaragar10:30:35
Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir tür jelâtin, jeloz
gece10:30:32
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
ASLİ10:30:29
Temel olarak alınan, esas olan
nihan10:30:21
Gizli
ARNAVUTLUK10:30:18
Arnavut olma durumu
onur10:30:15
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
munsap10:30:09
Kavuşan
lodos10:30:06
Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel
altıpatlar10:30:04
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
lerzan10:30:02
Titrek
debriyaj10:30:02
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
iaşe10:30:01
Yedirip içirme, besleme, bakma
Ney10:30:01
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
Müsavat10:29:58
Eşitlik, denklik
meşime10:29:53
Döl yatağı
TAVİZ10:29:39
Ödün, ödünleme
materyalist10:29:36
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
utarit10:29:33
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
nişangah10:29:27
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
gözaltı10:29:20
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
harcırah10:29:19
Yolluk
Hapishane10:29:13
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
polemik10:29:10
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
acımtırak10:29:06
Acımsı
NAS10:29:03
Açıklık, açık ve kesin yargı
monokl10:29:03
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
entertip10:29:03
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
fındık10:29:01
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
makta10:29:00
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
ses duvarı10:28:59
Havada ses hızına yakın bir hızla hareket eden bir cismin oluşturduğu aerodinamik olayların tümü
logo10:28:59
Arma
uyuşkan10:28:58
Herkesle veya her şeyle kolayca uyuşabilen
nevi10:28:56
Çeşit, cins, tür
Enva10:28:56
Türler, çeşitler
KENT10:28:55
Şehir
sıralaç10:28:54
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
merdane10:28:51
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
başyapıt10:28:48
Şaheser
hedef almak10:28:39
bk. nişan almak
MEVKİ10:28:36
Yer, mahal
liken10:28:33
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
imgesel10:28:30
İmge ile ilgili, hayalî
gizlilik10:28:27
Gizli olma durumu
dışarlık10:28:22
Taşra
Şahane10:28:19
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
Teşri10:28:16
Yasama
Japon sarmaşığı10:28:15
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
Gayzer10:28:12
Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak, kaynaç
Alfabe10:28:09
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
sepet10:28:08
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
gitme10:28:05
Gitmek işi
nısıf10:28:01
Yarı, yarım
kalinos10:28:00
Levreğe benzer bir balık
açı10:27:59
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
kirmen10:27:58
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
seryum10:27:56
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
rahatına bakmak10:27:49
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
kurbağa10:27:46
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
safra kesesi10:27:43
Öd kesesi
yanaşma10:27:41
Yanaşmak işi