mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

patriarkal01:53:16
Ataerkil
ZÜĞÜRT01:52:55
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
alındı01:52:10
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
MİRAT01:51:32
Ayna
Diriltme01:50:52
Dirilmesini sağlama, canlandırma
çinko01:49:46
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
hortlak01:49:13
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
cürüm01:48:34
Suç
sürahi01:47:56
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
amel01:47:53
Yapılan iş, edim, fiil
soytarı01:47:39
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
döner01:46:26
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
bütün bütüne01:46:15
Bütün olarak, tamamıyla
şahitlik01:45:45
Tanıklık, şahadet
bahane etmek01:45:20
herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek
his01:44:45
Duygu
klâkson01:44:28
Korna
Cüppe01:43:52
bk. cübbe
buhar01:43:13
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
gölge01:42:35
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
POT01:41:58
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
sentetik01:41:57
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
ani01:41:54
Bir anda oluveren, apansız
masif01:41:21
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
çavuş kuşu01:40:32
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
mabeyin01:40:04
Ara
dolaş01:39:44
bk. sarmaş dolaş
vazgeçmek01:39:18
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
korun01:39:12
Üst derinin en dış tabakası
acınmak01:38:31
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
Körpelik01:37:20
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
mümbit01:36:38
Verimli, bitek
yönelteç01:35:56
Direksiyon
isnat etmek01:35:00
dayandırmak
bireysel01:34:41
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
mevzi01:34:39
Yer, mahal
ılıca01:33:45
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
Takim01:32:54
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
arkaizm01:31:48
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
larva01:31:09
Kurtçuk
düğme01:30:17
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
iblis01:29:52
Şeytan
parlama01:29:26
Parlamak işi
satranç taşı01:29:02
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
karadul01:29:00
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
acımtırak01:28:35
Acımsı
kalite çemberleri01:28:25
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
kızıl01:27:21
Parlak kırmızı renk
Mağara01:27:18
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
hızlı01:27:12
Çabuk, seri, sür"atli
delege01:26:55
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
filiz01:26:52
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
hezeyan01:26:26
Saçmalama
Çalım01:25:44
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
ayyaŞ01:25:29
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
hipotetik01:25:22
Varsayıma dayanan, varsayımlı, farazî
GENELLİK01:24:56
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet
başörtü01:24:31
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
melal01:24:05
Can sıkıntısı, usanç
mecaz01:23:39
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
fiske01:23:14
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
Sıradan01:22:13
Herhangi bir, bayağı, alelâde
çekecek01:21:42
Ayakkabı ile topuk arasına sokularak, ayağın ayakkabıya kolay girmesini sağlayan, maden, boynuz ve plâstik maddeden yapılmış alet
üflemeli çalgı01:21:20
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
ciddiye almak01:20:59
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
Kaymakam01:20:24
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
bisikletçi01:19:59
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
gabavet01:19:33
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
sezgili01:19:08
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
kemalist01:18:28
Atatürkçü
azmanlaşma01:18:03
Azmanlaşmak işi
canlandırmak01:16:50
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
Romen01:16:11
Roma halkından olan kimse
kitapsever01:15:20
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
kaparo01:14:54
Pey akçesi
kubbe01:14:03
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
YÜZ01:13:47
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
kapari01:13:33
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
mirasyedilik01:13:07
Mirasyedi olma durumu veya mirasyediye yaraşır davranış
DARILMAK01:12:42
Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek
yaklaşık01:12:02
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
Ağırca01:11:49
Oldukça ağır
yedinci sanat01:11:21
Sinema
İnsan01:10:53
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
antant01:10:27
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
arakıye01:10:02
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
ağrı sızı01:09:29
Rahatsızlık veren acı, sancı
nisyan01:09:10
Unutma
Burun01:07:52
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
resimlik01:07:37
Resim takmaya yarayan çerçeve
dünya ahret kardeşim olsun01:07:24
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
Deneysel01:06:58
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
bahtsız01:06:15
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
Allah Allah!01:06:09
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
ufarak01:06:07
Biraz ufak
şıra01:05:42
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
zait01:05:24
Çoğaltan, artıran
tasvip01:05:16
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
sözde01:04:51
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
mareşal01:04:41
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
tarator01:04:25
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
mürekkep balığı01:04:11
Kafadan bacaklılardan, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran bir yumuşakça, supya (Sepia officinalis)
göçüm01:03:59
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
taaccüp01:03:34
Şaşma
görevden almak01:02:18
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
enli00:59:21
Eni büyük olan, geniş
sevap kazanmak (veya işlemek)00:59:16
hayırlı bir davranışta bulunmak
bir çırpıda00:59:13
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
misak00:58:29
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
somutluk00:58:03
Somut olma durumu
dehşetli00:57:48
Korku veya ürküntü veren
gram00:57:22
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
köpürme00:57:20
Köpürmek işi
ilahe00:56:28
Tanrıça
Halkçılık00:55:51
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
monotip00:55:26
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
soruşturma00:55:11
Soruşturmak işi
geçmez00:54:58
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
resen00:54:03
Kendi başına, kendiliğinden
Jeneratör00:52:47
Üreteç, dinamo
kargagiller00:52:33
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
havlı00:52:19
Havı olan
yıl00:52:03
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
arkeoloji00:51:54
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
RUJ00:51:41
Dudak boyası
rn00:51:37
Radon"un kısaltması
aylaklık00:51:09
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
Cehennem00:50:50
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
yaraya tuz biber ekmek00:50:17
bir derdin acısını çoğaltmak
esrik00:50:15
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest