mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

sinema tekniği23:17:28
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
zahmetsiz23:15:16
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
azımsama23:14:16
Azımsamak işi
müessis23:13:07
Kurucu
düzenbazlık23:11:30
Düzenbaz olma durumu
mazlum23:10:04
Kendisine zulmedilen
yazarlık23:04:10
Yazar olma durumu veya yazarın mesleği
Otomatik23:03:58
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
bağlantısız23:00:24
Aralarında bağlantı bulunmayan
Ayrıcalıksız22:55:01
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
kumla22:54:51
Kumluk yer, geniş kumsal, plâj
SINIFLAMA22:53:36
Bölümleme, tasnif
RESİM YAZI22:53:26
Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif
saika22:53:13
Yıldırım
serhat22:50:16
Sınır boyu
kerih22:50:06
Tiksindirici, iğrenç
güçlükle22:49:38
Güç, kolay olmayan bir biçimde
hareketli22:49:37
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
hususiyet22:48:03
Özellik
kefen22:47:48
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
makedonyalı22:46:54
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
mikrop22:46:09
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
ölçülülük22:45:49
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
tasma22:45:30
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
kasaba22:45:21
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
mantıksal22:44:42
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
nöbetleşme22:42:55
Nöbetleşmek işi
serdar22:42:40
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
oturma22:41:38
Oturmak işi
inkıta22:41:36
Kesilme, kesinti
Co22:33:19
Kobalt`ın kısaltması
mezhep22:32:44
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
diri22:32:39
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
enez22:29:17
Cılız, zayıf, güçsüz
pekiyi22:29:13
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
şifahî22:28:57
Ağızdan, sözlü
sazlık22:27:03
Sazları (I) çok olan yer
görüntüleme22:25:17
Görüntülemek işi
aynen22:24:30
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
CUNDA22:24:24
Yatay serenlerin her iki başı
DÜZEYSİZ22:21:13
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
ekseriyet22:20:23
Çoğunluk, çokluk
Horlama22:15:47
Horlamak işi (I) (II)
çavmak22:14:39
Dağılıp yayılmak, saçılmak
hemencecik22:13:46
Çarçabuk, anında
mütenevvi22:13:44
Türlü, çeşitli
aydınlatma22:13:41
Aydınlatmak işi
gato22:13:41
Pasta, çörek
gözleyici22:11:12
Gözlemci, müşahit, rasıt
bedava22:10:31
Karşılıksız, parasız, emeksiz
birikme22:08:33
Toplanıp yığılma
bir çokları22:07:16
çok sayıda olan (kimse veya şey)
Belirsiz22:06:18
Belirli olmayan, gayrimuayyen
kovuk22:06:09
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
palyatif22:05:59
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
soğukluk22:05:48
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
münkir22:02:38
İnkâr eden, kabul etmeyen
yansımak21:59:55
Anlaşılmak, belli olmak
Menfi21:59:51
Olumsuz
salvo21:59:19
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
suvare21:57:22
bk. Suare
tarafsızlık21:57:01
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
VEHİM21:55:17
Kuruntu
abdülleziz21:54:52
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
astrofizik21:50:49
Gök fiziği
yalçın21:49:55
Dik
hesap etmek21:47:04
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
askılık21:46:30
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
YÜZ21:46:12
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
yatak örtüsü21:46:03
Yatağın üzerine serilen örtü
tüberküloz21:45:38
Verem
çaşıt21:44:39
Casus
mililitre21:44:21
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
cüruf21:43:45
Maden posası, demir boku, dışkı
davulcu21:42:03
Davul çalan kimse
torun21:41:37
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
okluk21:40:54
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
yar21:40:47
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
hektometre21:38:32
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
mandolin21:38:00
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
bitiş21:37:12
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
leke21:36:03
Kirliliği gösteren iz
maval21:35:06
Yalan, uydurma söz
erişte21:34:09
Kesilip kurutulmuş hamur, ev makarnası
avokado21:33:46
Amerikan armudu (Persea americana)
immünoloji21:33:44
Bağışıklık bilimi
tam21:33:41
Eksiksiz, kesintisiz
imgelem21:33:39
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
baraj ateşi21:33:38
Yoğun yaylım ateşi
viroloji21:29:09
Virüsleri inceleyen bilim dalı
akaret21:29:08
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
portakal21:27:10
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
beyit21:26:57
Ev
dahice21:26:19
Dâhiye yakışır (biçimde)
kaya21:26:12
Büyük ve sert taş kütlesi
yağışsızlık21:25:44
Yağış olmama durumu, kuraklık
garipseme21:25:40
Garipsemek işi
karşı21:25:36
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
abartılı21:25:30
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
harap21:25:26
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
desibel21:24:19
İşitme duyarlığını ölçmekte kullanılan bir âlet
kapsam21:23:45
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
Rahmetli21:23:45
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
memnuniyet21:23:33
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
karakteroloji21:22:43
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
pazarlama21:22:36
Pazarlamak işi
düşünür21:22:33
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
toyluk21:22:21
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
kalımsız21:21:56
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
metfen21:21:17
Mezar, kabir, sin, makber
müjdeleme21:20:47
Muştulama
kesir21:20:46
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
küllük21:19:40
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
baskı resim21:19:29
Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim
batkınlık21:19:11
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, iflâs
içmece21:18:58
İçmeler
Kalp21:18:28
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
zilli21:18:20
Zili olan, üstünde zili bulunan
göğüs21:15:50
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
gözetleme21:15:47
Gözetlemek işi
geçinme21:14:26
Geçinmek işi
gerili21:13:44
Gerilmiş olan
takip21:13:43
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
geometri21:12:55
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
gencecik21:11:39
Çok genç
görgülü21:08:40
Görgüsü olan
Issız21:08:16
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
etyaran21:07:25
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
etokrasi21:07:17
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
vuraç21:05:52
Tokaç, raket