mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

mevzu11:17:02
Konu
durağan11:17:01
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
samsun11:16:42
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
muallim11:16:08
Öğretmen
deneyim11:16:05
Tecrübe
ehemmiyetsiz11:15:29
Önemsiz
ŞİİR11:15:02
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
pigment11:14:04
Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde
karşılaşma11:13:31
Karşılaşmak işi
evlâ11:13:05
Daha iyi, yeğ
boyun borcu11:13:03
Yapılması gereken ödev, vecibe
merdiven korkuluğu11:12:23
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
vesaire11:11:32
Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılır (vs.), ve benzerleri (vb.)
Güven yazısı11:10:41
Güven mektubu
kişisel11:09:55
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
sigorta11:09:55
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
anıt mezar11:09:54
Görkemli, anıtsal mezar
iddia11:09:33
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
değerlilik11:08:31
Değeri olma durumu, kıymetlilik
olağan dışı11:07:51
Olağan olmayan, gayri tabiî
zafer11:07:51
Savaşta kazanılan başarı, utku
ağ tabaka11:07:41
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
kiril alfabesi11:07:27
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
kurgusal11:07:10
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
yer sakızı11:07:01
Bitüm
cinsiyet11:07:01
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
renk körlüğü11:06:42
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
diyagonal11:05:16
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
bağış11:05:15
Bağışlamak işi veya biçimi
ekşimik11:05:02
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
zarar etmek11:04:56
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
ENGEL11:04:50
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
zariflik11:04:13
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
liparit11:03:57
Riyolit
MEŞİN11:03:52
Sepilenmiş koyun derisi
kilogram11:03:45
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
oktav11:03:29
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
kaktüs11:03:14
Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği (Cactus)
FİİL11:03:04
İş, davranış
Kankurutan11:02:58
Adam otu
Muta11:02:58
Veri
mayhoş11:02:48
Tadı şekerli ve az ekşi olan
tekstil11:02:41
Dokuma
alkali11:02:31
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
açkı11:02:14
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
lambada11:01:32
Güney Amerika"da yapılan bir dans
Romen rakamları11:01:04
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
MAKİ11:00:56
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
Tiftik11:00:47
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
kemik bilimi11:00:35
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
Tavır11:00:23
Durum, davranış, vaziyet, hâl
Kalıntı11:00:00
Artıp kalan şey, bakiye
yaman10:59:49
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
akın10:59:39
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
OLDUBİTTİ10:59:37
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
Dizem10:59:13
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
sağlamak10:59:01
Elde etmek, sahip olmak
adamakıllı10:58:45
Gereğinden çok, iyice
kimse10:58:40
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
FİYAKA10:58:30
Gösteriş, çalım, afi, caka
üçleme10:58:24
Üçlemek işi
NAMZET10:58:07
Aday
milat10:58:00
İsa peygamber"in doğduğu gün
nabekâr10:57:49
Yararsız, işe yaramaz
kellik10:57:38
Kel olma durumu
uygun gelmek10:57:28
yakışmak, yaraşmak
Sayrı10:57:22
Hasta
MERDİVEN10:57:15
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
ses birimi10:56:38
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
rıza göstermek10:56:34
razı olmak, onamak, uygun bulmak
anafor10:56:22
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
BİRÇOK10:56:00
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
DEĞER10:55:57
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
edebiyat10:55:55
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
ananas10:55:36
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
yeri yurdu belirsiz10:55:13
belli bir yeri olmayan, serseri
kalkan bezi10:55:13
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
kamufle etmek10:55:12
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
Süpürge otu10:55:06
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
ara sıra10:54:51
Seyrek olarak, zaman zaman
deterjan10:54:39
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
Kerevet10:54:33
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
natura10:54:20
İnsanın yaradılış özelliği
burun otu10:54:05
Burna çekilen tütün, enfiye
Buyruk10:53:57
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
botanik10:53:50
Bitki bilimi, nebatat
rezalet10:53:39
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
hakas10:53:37
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
oyun kurucu10:53:31
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
çevre bilimi10:53:18
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
eğlence10:53:08
Eğlenmek işi
mangan10:53:02
Manganez
kula10:52:57
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
plasenta10:52:56
Etene, son, meşime
gölge balığı10:52:47
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
Müeddep10:52:28
Uslu, terbiyeli, edepli
MUAF10:52:08
Bağışlanmış, affedilmiş
urağan10:51:56
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
manika10:51:49
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca
Genetik10:51:45
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
manken10:51:37
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
kotlama10:50:47
Kotlamak işi
masa örtüsü10:50:45
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
töre dışıcılık10:50:43
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
Main10:50:40
Eşkenar dörtgen
hısım akraba10:50:19
Yakın ve uzak bütün akrabalar
devlet baba10:50:18
Devlet
astasım10:50:00
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
pöç10:49:52
Kuyruksokumu kemiği
karo10:49:46
Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olan, orya
VERGİ10:49:44
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
yer mantarı10:49:32
bk. domalan
kaplumbağa yürüyüşü10:49:12
Çok ağır yürüyüş
yara izi10:49:04
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
radyasyon10:49:02
Işınım
birbirine katmak10:48:20
aralarını açmak, aralarını bozmak, olay çıkarmak
karacılık10:48:08
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
Yönelme10:47:46
Yönelmek işi
benzeşmezlik10:47:43
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
teşrifat10:47:43
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
trafo10:47:30
Transformatör sözünün kısaltılmışı
İŞ BİLİMİ10:47:29
İnsanın işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların bütünü, ergonomi
tedvin10:47:22
Derleme
İTİKAT10:47:04
İnanma, inan
ataman10:46:44
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
har10:46:35
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
ulaç10:46:22
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
HABER10:46:20
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
hayal gücü10:46:16
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
Hercai10:45:51
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç