mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

sobe03:49:40
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
snop03:49:31
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
spot03:49:21
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
spor03:49:18
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
sual03:49:07
Soru
vulva03:48:51
Ferç
tekâmül03:48:40
Olgunluk, olgunlaşma
tuş03:48:28
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
kıymık03:48:21
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
köstere03:47:59
Tahta rendesi
yumuşatmalık03:47:57
Amortisör
teessür03:47:51
Üzülme, üzüntü
arıza yapmak03:47:44
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
misafirhane03:47:42
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
kalıtım bilimi03:47:07
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
yeğrek03:46:42
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
ulama03:46:38
Ulamak işi
SERVET03:46:15
Varlık, zenginlik, mal mülk
kodaman03:46:06
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
şenlikli03:44:57
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
ATATÜRKÇÜ03:44:47
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Çekici03:44:45
Çekme işini yapan
merdane03:44:19
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
mahiyet03:44:17
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
gün ortası03:44:08
Öğle, öğle vakti
tuğamiral03:44:04
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
anormal03:43:36
Genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan, gayritabiî
tu03:43:27
"Yazıklar olsun" anlamında
ut03:43:20
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
rh03:43:11
Rodyum"un kısaltması
pu03:42:59
Plütonyum"un kısaltması
su03:42:54
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
akraba03:42:37
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
İSTİBAT03:42:30
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
kuluçka03:42:01
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
salamura03:41:48
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
sütlü kengel03:41:35
Deve dikeni
salıverilme03:41:17
Salıverilmek işi
Uzay03:41:15
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
hazır yemek03:40:35
Kısa sürede hazırlanan ve genellikle ayaküstü yenilen hafif yiyecek
eşekkulağı03:40:30
Karakafes
düğüm03:40:18
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
meydana gelmek03:40:11
olmak, oluşmak
düzelti03:40:04
Düzeltmek işi, tashih
inilmek03:39:58
İnmek işi yapılmak
iflâh03:39:50
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
baş kaldırma03:38:56
baş kaldırmak işi, isyan
derdest etmek03:38:32
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
tın03:38:26
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
döndürme03:37:52
Döndürmek işi, irca, tahvil
körük03:37:50
Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen araç
bulaşık makinesi03:37:06
Bulaşık yıkamaya yarayan alet
parçalamak03:37:04
Birliği bozmak amacıyla bölmek
kımıldama03:37:02
Kımıldamak, kımıldanmak işi
köpürme03:36:52
Köpürmek işi
havale03:36:45
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
nektar03:36:30
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
teessüf03:36:04
Acınma, yazıklanma, yerinme
armağan03:36:01
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
kambiyo03:35:50
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
ravent03:35:01
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
ordu komutanı03:34:58
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
tıp03:34:49
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
os03:34:30
Osmiyum"un kısaltması
mi03:34:13
bk. mı / mi
mg03:34:04
Magnezyum"un kısaltması
mo03:34:00
Molibden"in kısaltması
tasasız03:33:44
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
iç mimar03:33:32
Bir yapının içini süsleyen, düzenleyen ve döşeyen sanatçı, dekoratör
kokuşuk03:33:30
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
traverten03:33:12
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
hilecilik03:33:07
Hileci olma durumu, hilekârlık
hususiyet03:33:03
Özellik
badem şekeri03:32:46
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
yankılanma03:32:42
Yankılanmak işi veya durumu
maşrık03:31:58
Doğu
raşe03:31:49
Titreyiş, ürkme
düzgüsel03:31:47
Kurallarla, yasalarla ilgili olan, kural, yasa koyan, normatif
miktar03:31:38
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
mikyas03:31:34
Ölçek, ölçü
böbrek03:31:29
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
astrofizik03:31:22
Gök fiziği
çaydanlık03:31:07
İçinde çay pişirilen kap
PERDE03:30:54
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
arifane03:30:52
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
diktacılık03:30:19
Dikta yanlısı olma durumu
toyluk03:30:15
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
toynak03:30:09
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
puma03:29:03
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
Bürüme03:29:02
Bürümek işi
pupa03:29:00
Geminin arkası, kıç
papa03:28:56
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
pare03:28:46
Parça, kısım
EH03:28:37
Olur, peki veya fena değil anlamında kullanılır
kaurit tutkalı03:28:22
Üre
niyet etmek03:28:09
bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek
mafevk03:28:05
Üst aşamada bulunan
sermayecilik03:28:02
Sermayeci olma durumu
pike03:27:42
Kabartmalı pamuklu kumaş
karşılık03:26:49
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
yaratıcılık03:26:21
Yaratma yeteneği
kaTlama03:26:19
Katlamak işi
kıymetli03:25:51
Değerli
reklam03:25:37
Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol
dolaş03:25:23
bk. sarmaş dolaş
Kışlak03:25:18
Kışın barınılan yer
benzetmek03:25:16
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
özentisiz03:25:09
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
limitet03:25:01
Sınırlandırılmış, sınırlı
ipotekli03:24:59
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
inileme03:24:37
İnilemek işi
uğraşı03:24:33
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
özleme03:24:26
Özlemek işi, iştiyak
DÖŞEMECİ03:24:20
Döşeme yapan (kimse)
muhayyer03:24:15
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
ezinç03:24:13
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
tabaklama03:23:40
Tabaklamak işi
sıkılma03:23:33
Sıkılma işi
Zühal03:23:31
Sekendiz, Satürn
muğlâk03:23:28
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
çekiliş03:23:05
Çekilme işi
perikart03:22:58
Kalbin üzerini saran zar
popo03:22:53
Kaba et, kıç
polo03:22:51
Çevgen
pipi03:22:44
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
genel görünümlü03:22:41
Dıştan görünüşlü
pisi03:22:32
(çocuk dilinde) Kedi
tam sayı03:22:19
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
bağsız03:22:05
Bağı bulunmayan
gözden geçirmek03:21:55
okumak