mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

Bilinmeyen05:20:10
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
Ham madde05:19:59
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
nezafet05:19:55
Temizlik, paklık
uygarlaşma05:19:44
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
veziriazam05:19:41
Sadrazam
çamur deryası05:19:40
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
emzikli05:18:52
Emziği olan
Toplaç05:18:50
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
ürtiker05:18:43
Kurdeşen
ümitli05:18:22
Umutlu
demagoji05:18:12
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
şirinlik05:18:08
Şirin olma durumu, sevimlilik
alaçam05:17:28
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
meşelik05:17:20
Meşe korusu veya meşe ormanı
pay etmek05:17:13
bölüşmek, üleşmek
başsızlık05:16:55
Başı veya başkanı bulunmama durumu
bağıt05:16:55
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
arası olmamak05:16:38
geçinememek
taşıyıcı05:16:30
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
yaratımcı05:16:26
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
yobaz05:16:15
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
gam05:16:14
Tasa, kaygı, üzüntü
kaybetmek05:16:04
Yenik düşmek, yenilmek
ispati05:15:53
İskambil kâğıdında sinek
zırnık05:15:46
Arsenik
usçu05:15:42
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
vatvat05:15:20
Dağ kırlangıcı
gezmen05:15:16
Gezgin
toprak rengi05:15:12
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
trafo05:15:09
Transformatör sözünün kısaltılmışı
trans05:15:05
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
trake05:15:01
Soluk borusu
kiloamper05:15:00
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
lap05:15:00
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
trata05:14:58
Torbalı balık ağı
Deneysel05:14:54
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
çıkar yol05:14:29
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
taç05:14:14
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
kireç05:14:07
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
ÜSDERİ05:14:02
bk. üst deri
Horlama05:13:59
Horlamak işi (I) (II)
rehberlik05:13:56
Kılavuzluk
piramidal05:13:52
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
yani05:13:34
Sözün kısası, doğrusu
para alım satımı05:13:33
Para değişimi
yahu05:13:31
Hey, bana bak, baksana" anlamında
yaya05:13:19
Yürüyerek giden (kimse)
vasilik05:13:02
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
aracılık05:12:42
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
uymak05:12:35
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
Buzul05:12:27
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
Gizli05:12:24
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
zılgıt05:12:20
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
mistik05:12:15
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
baş aşağı05:11:54
Başı aşağı gelmek üzere
cansız05:11:51
Canını yitirmiş, ölmüş
parselâsyon05:11:47
Parselleme
iletişim ağı05:11:39
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
taam05:11:37
Yemek, yiyecek
Gelişme05:11:32
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
bilerek05:11:21
isteyerek, kasten
dirilik05:11:14
Diri olma durumu
dirilme05:11:11
Dirilmek işi
gibi05:11:07
O anda, tam o sırada, hemen arkasından
gine05:11:03
Gene, yine
Verimsiz05:10:55
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
sabahlık05:10:52
Sabahları yataktan kalkınca geçici olarak giyilen üstlük
katalpa05:10:48
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
kataliz05:10:44
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
katalog05:10:41
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
ufuk çizgisi05:10:26
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
övünce05:10:23
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet
övünek05:10:19
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
övünme05:10:15
Övünmek işi, kıvanç iftihar
pünez05:09:45
Raptiye
Kesedar05:09:42
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
teşvik05:09:31
İsteklendirme, özendirme
vade05:09:29
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
ÖĞRENCİ05:08:48
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
TARAK05:08:27
Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturmaya yarayan dişli araç
gomalak05:08:01
Alkolde eriyen hayvanî reçine
KORİNDON05:07:30
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
valiz05:07:22
Elde taşınabilir küçük çanta
vacip05:07:16
Yapılması gerekli olan
yarenlik etmek05:07:05
ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek
renyum05:07:00
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
küheylan05:06:54
Soylu Arap atı
Kaygana05:06:47
Omlet
alogami05:06:34
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
getirimli05:06:28
Getirimi olan
mevhum05:06:26
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
güç beğenir05:06:14
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
geçmez05:06:03
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
Kara çalmak05:05:42
birine iftira etmek
forsa05:05:24
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
LANDO05:05:10
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
yöneticilik05:05:03
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
sahip çıkmak05:05:02
kendinin olduğunu ileri sürmek
yontu05:04:58
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
yonca05:04:55
Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı (Trifolium)
yonga05:04:51
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
pişme05:04:39
Pişmek işi
emsal05:04:33
Benzerler
bölgesel05:04:22
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
alâkasız05:04:14
İlgisiz, ilgisi olmayan
bağdaş kurmak05:04:05
bu biçimde oturmak
iç lâstik05:03:57
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
KEVGİR05:03:50
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
almaşık05:03:33
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
sıla05:03:15
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
sıdk05:03:12
Doğruluk, gerçeklik
ÇAVLAN05:02:57
Çağlayanın büyüğü, şelâle
yumurta hücresi05:02:55
bk. oosfer
yılışık05:02:54
Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye çalışan
Cephe05:02:50
(yapılarda) Yüz, alnaç
müteallik05:02:42
İlişkin, ilgili
genişlemek05:02:32
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
butaforcu05:02:21
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan uzman
sözünün eri olmak05:02:17
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
çömelme05:01:58
Çömelmek işi
suçlu05:01:49
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim
meyyal05:01:45
Eğilimli, eğimli
belleten05:01:38
Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi
azade05:01:31
Başıboş, erkin, serbest
RİAYET05:01:30
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
koşutçuluk05:01:27
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
bildik05:01:20
Tanıdık
Muhbir05:01:19
Haber ulaştırıcı, haber veren
inci çiçeği05:01:00
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)
ekecek05:00:56
Tohum