mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

gösterge bilimi05:54:37
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
şiirleştirme05:54:34
Şiirleştirmek işi veya durumu
BİÇARE05:54:29
Çaresiz, zavallı (kimse)
lemis05:54:25
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
züppe05:54:18
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
lehim05:53:49
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
kapitalist05:53:42
Sermayedar, ana malcı
inkıta05:53:31
Kesilme, kesinti
yoktan var etmek05:53:23
yaratmak, ortaya çıkarmak
birleşik05:53:21
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
kısas05:53:10
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma
ovalama05:53:09
Ovalamak işi
yol almak05:53:06
yolda ilerlemek
birleşme05:53:04
Birleşmek işi
mitil05:52:52
İçine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yastık veya yorgan kılıfı
büyükayı05:52:47
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
bilgicilik05:52:37
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
âdet olmak05:52:34
öteden beri yapılır olmak
YANLI05:52:25
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
YANAL05:52:20
Yanda olan, yana düşen
YAHUT05:52:16
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
bateri05:51:46
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul
veraset05:51:43
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
usanç05:51:37
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
kalsiyum fosfat05:51:21
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
hayvanat bahçesi05:51:08
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
BERİL05:49:39
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
su testisi05:49:30
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
meşgale05:49:23
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
ayıklamak05:49:03
Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak
mağlubiyet05:48:58
Yenilme, yenilgi
epey05:48:49
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
Pulat05:48:46
Çelik
hurda05:48:26
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
denetleme05:48:19
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
püskü05:48:12
bk. eski püskü
vefakar05:48:06
Vefalı
yürüyüşe geçmek05:48:01
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
AKAÇLAMA05:47:55
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
kırlangıç balığı05:47:30
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
heyecanlI05:47:17
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
marangoz05:47:06
Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta
ikircikli05:46:59
İşkilli
kete05:46:44
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
lâakal05:46:44
En azından, hiç olmazsa
spekülasyon05:46:39
Kurgu
Yoğun05:46:35
Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif
koşullu05:46:29
Şartlı, meşrut
çarçabuk05:46:27
Pek çabuk, çabucacık, hemencecik, tez elden
risale05:46:21
Küçük kitap, broşür
çekmece05:46:15
Masa, dolap gibi şeylerin dışarıya çekilen gözü, çekme
kartel05:45:51
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
eğleşme05:45:43
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
elit05:45:23
Seçkin
tarif etmek05:45:15
tanımlamak
ebet05:45:07
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
pazarlama05:44:50
Pazarlamak işi
konuşma05:44:40
Konuşmak işi
Bülbül05:44:31
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
sıcakkanlı05:44:27
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
takınak05:44:20
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
enerji05:44:09
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
meyve ezmesi05:43:49
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
öç05:43:39
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
külliye05:43:12
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
tecrübesiz05:41:46
Tecrübesi olmayan
yokçuluk05:41:41
Hiççilik, nihilizm
kesilme05:41:40
Kesilmek işi
mahrum olmak05:41:37
yoksun kalmak
refakat05:41:25
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
gizlilik05:41:21
Gizli olma durumu
kımkım05:40:59
Ağır ağır konuşan (kimse)
İSTERİ05:40:54
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
yemekaltı05:40:46
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
berabere kalmak05:40:42
(oyun, yarışma için) takımlar aynı sayıyı almak veya denk gelmek, başa baş kalmak, başa baş gelmek
kaynata05:40:25
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
MURAHHAS05:40:09
Delege
Egemenlik05:40:05
Egemen olma durumu
natır05:39:53
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
konuksever05:39:52
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
harp okulu05:39:33
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
hikâyeci05:39:19
Hikâye yazan, öykücü
nezaketli05:39:10
İnce, nazik
pelerin05:38:56
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
cam gibi05:38:35
arkası görünen, saydam, şeffaf
kaşbastı05:38:32
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
kürt05:38:13
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
karık05:38:12
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
marina05:37:46
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
prezidyum05:37:43
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
kurk05:37:43
Kuluçka, gurk
şiddet05:37:23
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
rayba05:37:19
Pürüzalır
kofa05:37:17
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
yuvgulama05:37:15
Yuvgulamak işi
kundak05:37:03
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
yalman05:36:39
Eğik, eğinik, mail
dağ evi05:36:35
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
mürdüm05:36:31
Mürdüm eriği
konsey05:36:29
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
trakit05:36:23
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
Namlı05:36:19
Ünlü, tanınmış
kinci05:36:18
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
Statik05:36:17
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
TÜFEK05:36:07
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
kurgu05:36:03
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
Gebe05:35:58
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
Gemi05:35:54
Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine
Gece05:35:50
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
Gani05:35:32
Zengin, varlıklı
asilzade05:35:20
Soylu
Teorem05:35:16
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
Temaşa05:34:34
Hoşlanarak bakma
erosal05:34:30
Erosçu, erotik
kocasız05:34:20
Kocası olmayan (kadın)
reglân05:34:10
Pelerinli bir çeşit palto
BEYANAT05:34:06
Demeç, bildiri
umut vermek05:33:41
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
rahvan05:33:22
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
Bataklık05:33:14
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
kararlaştırma05:33:09
Kararlaştırmak işi
soprano05:33:01
Kadın veya genç erkek çocuklarda en ince ses
konser05:33:00
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
ÇAPSIZ05:32:45
Çapı olmayan
Baklava05:32:41
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
tasarı05:32:24
Bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey; olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje
merdiven sahanlığı05:32:06
Merdiven boşluğu veya başı
lâvanta çiçeği05:32:02
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
Otlak05:32:00
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
mızıkçı05:31:56
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan