mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

kusturucu06:56:06
Kusturan, kusmaya yol açan
yaban koyunu06:55:59
Muflon
yaylım ateş06:55:49
Birden çok ateşli silâhın aynı zamanda ateş etmesi
makbuz06:55:46
Alındı
ilerleyici06:55:37
İleri giden, ilerleyen
spesifik06:55:36
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
hissiyat06:55:14
Duygular, sezişler
lamel06:55:10
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
cadaloz06:54:37
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
süreyazar06:54:29
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
muhayyile06:54:27
Hayal etme gücü
endüksiyon06:54:25
Tüme varım
görece06:54:20
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
Rahip06:54:12
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
trans06:54:08
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
çift06:54:03
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
tatlı su06:54:02
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
sürahi06:53:51
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
haber bülteni06:53:51
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
yaprak06:53:51
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
karalama06:53:43
Karalamak işi
nadir06:53:20
Seyrek, az, az bulunur
zaman birimi06:53:16
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
Rekor06:53:13
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
yorumlama06:53:04
Yorumlamak işi
Gagavuz06:53:02
Büyük çoğunluğu Moldovo"da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna"da oturan Ortodoks Türk halkı veya halktan olan kimse
teneke06:52:59
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
öbek06:52:54
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
Göktürk06:52:49
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
buluşmak06:52:45
Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek
keres06:52:30
Büyük ve derin karavana
kerim06:52:28
Soylu, asil
kesek06:52:25
Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça
keser06:52:23
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
kesik06:52:18
Kesilmiş olan
sofistike06:52:03
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
malama06:51:49
Samanla karışık tahıl
Şehla06:51:49
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
tekin değil06:51:36
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
aysfild06:50:09
Buzla, bankiz
adamak06:50:02
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
çok ayaklılar06:49:49
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
bileşke06:49:47
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
hokka06:49:45
Metal, cam veya topraktan küçük kap
kristal06:49:40
Billûr
içirme06:49:28
İçirmek işi
kuru fasulye06:49:09
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
yağlı06:48:35
Üzerinde veya içinde yağı olan
mukallit06:48:15
Taklitçi
atomik06:48:08
Atomla ilgili olan
Selvi06:48:05
bk. servi
Sekiz06:47:58
Yediden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 8 VII
Sefih06:47:45
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
keder06:47:40
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
havaneli06:47:38
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
Sedye06:47:29
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
kelek06:47:03
Olgunlaşmamış ham kavun
sezgi06:46:55
Sezme yeteneği, feraset
kemal06:46:50
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
makedonyalı06:46:48
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
emekli06:46:42
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
ay evi06:46:40
Ayla
aleksi06:46:35
Okuma yitimi
jile06:46:30
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
karagöz oynatmak06:46:20
komik bir durum yaratmak
durmadan06:46:13
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
birinci06:45:57
Bir sayısının sıra sıfatı
karine06:45:52
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu
dalaş06:45:52
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
Limit06:45:46
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
harfi harfine06:45:45
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
arjantin06:45:44
Büyük bira bardağı
kerestelik06:45:37
Kereste yapılmaya elverişli ağaç
denetim06:45:19
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
korkaklık06:45:08
Korkak olma durumu
ölçünlü06:44:38
Standart
Anket06:44:38
Soruşturma, sormaca
abartı06:44:32
Abartma, mübalâğa
ehliyet06:44:28
Üstat, uzluk
idame etmek06:44:23
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
çağlar06:44:09
Çağlayan
abluka06:44:07
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
hijyen06:44:04
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
itikal06:44:01
Aşınma, erozyon
ulviyet06:43:46
Yücelik
yoklama06:43:36
Yoklamak işi, kontrol
boci06:43:33
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
stadyum06:43:27
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
ekşimek06:43:14
Mayalanmak
dirice06:43:03
Biraz diri
kilogram06:42:56
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
karbonlu06:42:41
Birleşiminde karbon bulunan
uyuzlaşma06:42:33
Uyuzlaşmak işi
egemen06:42:31
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
krom06:41:58
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
kurk06:41:52
Kuluçka, gurk
kuzu06:41:47
Koyun yavrusu
önderlik06:41:40
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
mengene06:41:37
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
takas06:41:23
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
takma06:41:20
Takmak işi
takip06:41:15
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
apaydınlık06:41:01
Apaydın olma durumu
tumbadız06:40:35
Kısa ve şişman
alaycılık06:40:34
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
Sınırlı06:40:22
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
şakadan06:39:58
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
uskumrumsugiller06:39:22
Örnek hayvanı kırlangıç balığı ve zargana olan, kemikli balıklar takımının kefaller alt takımına giren bir familya
MOLİBDEN06:38:53
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
çoğunlukla06:38:36
Çoğunluğa dayanılarak
sergileme06:38:26
Sergilemek işi, teşhir
Fazilet06:38:23
Erdem
taç06:37:56
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
abdülleziz06:37:55
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
lahana06:37:48
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
boyunduruk06:37:48
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
krizolit06:37:29
Zebercet
avantür06:37:27
Serüven, macera
Hüsran06:37:12
Zarar, ziyan
esenlemek06:37:10
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek
cimrilik06:37:08
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
KUŞATMAK06:37:01
Çevrelemek, çokça bulunmak
massetme06:36:44
Emme, içine çekme, soğurma
leçek06:36:00
Baş örtüsü, yün atkı
mermi06:35:54
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
islam06:35:28
İslâmiyet
yükseklikölçer06:35:10
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
demir yolu06:34:23
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
çatal ağız06:34:15
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
Kurulu06:34:12
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş