mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

paso16:51:36
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
Tüketmek16:51:35
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
yük gemisi16:51:29
Yük taşımak için yapılan özel gemi
fitneci16:50:48
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
baykuşgiller16:50:43
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
nominatif16:50:16
Yalın durum
Tesadüf16:50:06
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
ilahi16:49:55
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
ATAK16:49:48
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
dağ bayır16:49:44
İnişli çıkışlı yer, kır
kadran16:49:42
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
hatırlanma16:49:38
Hatırlanmak durumu, anımsanma
spiral16:48:55
Sarmal biçiminde olan
utanmaz16:48:54
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
Apart otel16:48:52
Müşterilerin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli malzemeler ile donatılmış bağımsız apartman veya villâ tipinde inşa edilmiş ancak otel gibi işletilen konaklama tesisi
tıntın16:48:50
Boş, bomboş
eş anlamlı16:48:38
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
gözaltına almak16:48:22
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
maddi16:48:21
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
ana deniz bilimi16:48:17
Oşinografi
soğan çiçeği16:48:16
Fulya
klavsen16:48:13
Klâvyeli ve telli bir çalgı
ahiretlik16:48:11
bk. ahretlik
demagoji16:48:10
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
kuruntu16:48:08
Yanlış ve yersiz düşünce
torun16:48:04
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
sepet topu16:48:03
Basketbol
necat16:48:03
Kurtuluş
İRADE KAYBI16:47:59
bk. irade yitimi
gelişim16:47:57
Gelişmek işi, serpilip büyüme
kömür kalem16:47:55
bk. füzen
besin16:47:53
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
nilüfergiller16:47:52
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
dolandırıcı16:47:44
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
asıltı16:47:20
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
takdim edilmek (veya olunmak)16:46:10
sunulmak
kiloamper16:45:50
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
yalanma16:45:21
Yalanmak işi
kermen16:45:14
Kale, germen
inzivaya çekilmek16:44:46
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
Sıkılmaz16:44:45
Sıkılması olmayan, utanmaz, yüzsüz
manasız16:44:14
Anlamsız
anafor16:44:10
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
Toplaç16:44:06
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
marul16:43:53
Birleşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen bir bitki (Lactuca sativa)
yaban domuzu16:43:52
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
n16:43:50
Azot"un kısaltması
Ürkme16:43:39
Ürkmek durumu, tevahhuş
ihracat16:43:38
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
tesis16:43:37
Yapma, kurma, temelini atma
kasır16:43:37
Köşk
işsiz16:43:36
İşi olmayan
meram16:43:34
İstek, amaç, gaye, maksat
DEĞNEKÇİ16:43:30
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
Lakap16:43:29
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
salak16:43:28
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
Akı16:43:27
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
Leş16:43:26
Kokmuş hayvan ölüsü
PİŞMANLIK16:43:24
Pişman olma durumu, nedamet
Hüner16:43:23
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
ANTİLOP16:43:22
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
tez16:43:21
Çabuk olan, süratli
yele16:43:13
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
münzevi16:43:11
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
şoset16:42:59
Kısa çorap
kefalet16:42:54
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
kötü kişi olmak16:42:29
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
çevre bilimci16:42:24
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
risk16:42:23
Riziko
yorumlamak16:42:21
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
Supap16:42:19
Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapak
keşşaf16:42:17
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
unutturma16:42:14
Unutturmak işi
Saf dışı16:42:13
Dizi dışı
indeks16:42:12
Dizin
PRES16:42:11
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
baş başa kalmak16:42:09
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
Kurucu16:42:08
Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis
ibadet etmek16:42:07
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
Görgüsüz16:42:07
Görgüsü olmayan
mahcup olmak16:42:06
utanmak
endüstri16:42:05
Sanayi
Taşımacılık16:42:04
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
aylıklı16:42:01
Aylık alan (kimse), maaşlı
etilen16:42:01
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
tekaütlük16:42:00
Emeklilik
astsubay16:42:00
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
Ala sulu16:41:57
Yeni olgunlaşmaya başlamış (meyve)
nazi16:41:57
Nazizm yanlısı (kimse)
çözelti16:41:55
Çözülme sonucu ortaya çıkan madde
tanıtmak16:41:54
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
BRANŞ16:41:53
(bilim için) Dal, kol
do16:41:52
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
müstakim16:40:50
Doğru, doğruluktan şaşmayan
muavin16:40:41
Yardımcı, yardım eden
saye16:40:34
Gölge
akıcılık16:39:58
Akıcı olma durumu
antrenman16:39:47
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
hayal oyunu16:39:41
Karagöz oyunu
DOKUNUM16:39:37
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
lös16:39:17
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
retorik16:39:16
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
Kok16:39:09
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
mekruh16:39:01
İğrenç, tiksindirici
esrime16:39:00
Sarhoş olma işi, gaşiy
atardamar16:38:30
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
ad bilimi16:38:24
Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen bilim dalı
DÖŞEMECİ16:38:19
Döşeme yapan (kimse)
taviz16:37:40
Ödün, ödünleme
proleter16:35:11
Çalışan, emekçi
feshetme16:35:00
Feshetmek işi
avanak16:34:54
Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön
Tanı16:34:34
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
ısmarlama16:34:33
Ismarlamak işi, sipariş
atmak16:34:32
Bir şeyi yere doğru bırakmak
SEHVEN16:34:27
Yanlışlıkla
yaprak sigarası16:34:23
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
küfür16:34:21
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
öz eleştiri16:34:15
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
silindir şapka16:33:28
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
pof16:33:19
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
Yetersiz16:33:16
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
ihtiraz16:33:15
Çekinme, sakınma
yaramaz16:33:13
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
mersin balığıgiller16:33:12
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
ÜSTSUBAY16:31:44
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
yüzey şekilleri16:31:42
Yer biçimleri, engebeler, avarız
emanet bırakmak (veya vermek)16:31:40
bir eşyayı veya parayı koruma işini yapan kimseye veya bir yere vermek
çin gülü16:31:39
bk. kamelya
güzel duyuculuk16:31:38
Estetikçilik, estetizm