mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

mevzu09:56:59
Konu
ardıç rakısı09:56:57
Cin
şeytan taşlama09:56:41
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
MEZBAHA09:56:36
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
emiş09:56:17
Emmek işi veya biçimi
plazma09:55:56
Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı
uygulama09:55:30
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
açık sarı09:55:27
Sarının bir ton açığı
farika09:55:17
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
Ark09:55:07
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
raf09:55:02
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
çöl09:55:01
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
behişt09:55:01
Cennet, uçmak
alfabetik09:54:56
Alfabe sırasına göre dizilmiş
kalcı09:54:49
Kal işi yapan kimse
Lütuf09:54:45
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
hırs09:54:43
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
yazı09:54:42
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
vasat09:54:36
Orta
akma09:54:33
Akmak işi
gurup09:54:31
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
ahır09:54:27
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
merdiven09:54:27
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
tarih09:54:26
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
Ağ yatak09:54:26
Hamak
TÜR09:54:12
Çeşit
eksi uç09:54:06
Elektrikli ayrıştırmada sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı, katot
kadırga09:54:03
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
KARA KIŞ09:54:01
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
Deyim09:54:00
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
kesici09:53:54
Kesmek işini yapan, kesen
çatı örtüsü09:53:52
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
bekar09:53:43
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
smaçör09:53:43
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
araf09:53:43
Cennet ile cehennem arasında bir yer
KİLE09:53:30
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
varlık bilimi09:53:30
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
kaide09:53:16
Kural
Tayfa09:53:06
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
hastalıklı09:53:05
Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz
Tasvir09:52:46
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
09:52:44
bk. mı / mi
ana bilim dalı09:52:42
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
bey09:52:40
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
küfe09:52:34
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
ama09:52:26
Görmez, kör
İçbükey09:52:14
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
Keşiş09:52:11
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
saka09:52:10
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
karton09:51:55
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
modem09:51:54
Bilgi işlem
çocuk yuvası09:51:50
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
tedvin09:51:40
Derleme
SESTEŞ09:51:27
bk. sestaş
rutubet09:51:27
Yaşlık, nem
inkıta09:51:26
Kesilme, kesinti
Hindi09:51:25
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
akabe09:51:09
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
ısmarlama09:51:05
Ismarlamak işi, sipariş
Bomboş09:51:02
Büsbütün, tamamen boş
Av09:50:51
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
Ant09:50:43
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
şiirleştirme09:50:30
Şiirleştirmek işi veya durumu
ondalık09:50:24
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
vergici09:50:02
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
Amir09:50:02
Buyuran, emreden, üst
HATIRLAMA09:50:01
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
kayıtsız09:49:59
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
inisiyatif09:49:58
Öncecilik, üstünlük
nehir09:49:45
Irmak
komedyen09:49:42
Güldürülerde oynayan oyuncu
Acar09:49:40
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
modern09:49:38
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
iktifa09:49:34
Yetinme; kanma
orta boy09:49:32
Orta büyüklükte olan
cemile09:49:24
(kadın için) Güzel
mitralyöz09:49:20
Makineli tüfek, makineli
direnme09:49:14
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
Pazar09:49:10
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
poşu09:49:08
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
sabit olmak09:48:28
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
Put09:48:26
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
YAS09:48:19
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
âlim09:48:16
Bilgin
değinme09:48:11
Değinmek işi, temas
altıncı his09:47:59
bk. altıncı duygu
yerinden yönetim09:47:45
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
iskambil kâğıdı gibi devrilmek09:47:38
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
uyuşma09:47:33
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
Düşünsel09:47:22
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
asitölçer09:47:19
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
çokluk09:47:18
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
TEDBİR09:47:16
Önlem
meme09:47:16
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
tesirli09:47:12
Etkili
kalsiyum fosfat09:47:11
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
tasarruf09:47:03
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
kılır09:47:03
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
tekamül09:47:02
Olgunluk, olgunlaşma
çekimci09:46:43
Yapımcı
ipçik09:46:31
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
sakar09:46:20
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
kalıtçı09:45:55
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
başgarson09:45:55
Garsonların başı, metrdotel
siftinlik09:45:54
Adî, bayağı, berbat
yeğen09:45:47
Birine göre kardeşinin çocuğu
tiryak09:45:18
Bitkisel, hayvanî ve madenî maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir
kutlu09:45:12
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
nostalji09:44:59
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
ilbay09:44:48
Vali
Varlıklı09:44:47
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
yemenici09:44:43
Yemeni yapan veya satan kimse
taş kömürü09:44:42
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
patolojik09:44:07
Patoloji ile ilgili
uyuşukluk09:44:07
Uyuşuk olma durumu
alacak verecek09:44:05
alış veriş ilişkisi
Düşkü09:43:57
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
ZİRVE09:43:57
Doruk, tepe
bira09:43:55
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
Kış09:43:55
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
YÜZERGEZER09:43:55
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
yediveren09:43:54
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
DAĞISTANLI09:43:42
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
bilindik09:43:27
Bilinen
Allah rahmet eylesin09:43:11
ölüleri hayırla anmak için söylenir
Elbise09:43:08
Giysi
Perdelik09:43:07
Perde yapmaya elverişli kumaş
Limonluk09:42:59
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
mermer09:42:58
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
Süngü09:42:52
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh