mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

İHTİYAR03:31:20
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
beka03:30:20
Kalıcılık, ölmezlik
tanrıtanımazlık03:29:18
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
acınmak03:29:08
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
koro03:28:16
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk
yollama03:27:44
Yollamak işi
masura03:27:01
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
beceri03:26:57
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
astrofizik03:26:51
Gök fiziği
incik03:26:51
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
yaylı03:26:12
Yayı olan
yetişme03:26:07
Yetişmek işi
giray03:26:07
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
medenilik03:25:08
Uygarlık
kuşkusuz03:24:17
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
izmihlal03:24:16
Yıkılma, çökme
Eksik03:24:16
Gerekli duyulan, ihtiyaç duyulan (şey), noksan
rahne03:21:49
Gedik, yarık
ah03:20:31
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
batar03:19:06
Zatürree
toplama03:17:50
Toplamak işi
kartvizit03:17:40
Kart (II)
manzum03:16:55
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
tazyik03:16:27
Basınç
testereli03:14:58
Testere biçiminde dişleri olan
şişkinlik03:13:48
Şişkin olma durumu
tellâllık03:11:27
Telâllın yaptığı iş
Me03:11:16
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
şıra03:10:58
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
cümle bilgisi03:10:25
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
fideizm03:09:45
İnancılık, imaniye
çamgiller03:09:30
Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, lâdin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası
mütemadiyen03:09:16
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
nakliyat03:08:42
Taşıma işleri, taşımacılık
katrak03:08:39
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
Şapşal03:08:37
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
ziraat03:08:24
Çiftçilik, tarım
kafein03:08:24
Kahve ve çaydan elde edilen, hekimlikte kullanılan, uyarıcı niteliği olan bir madde
abat03:07:44
Bayındır, mamur
kıyıcı03:07:25
Kıymak işini yapan kimse
havale03:07:22
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
marketing03:06:57
Pazarlama
tahvil03:06:55
Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme
atom03:06:53
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
arap03:06:47
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
mahlukat03:06:34
Yaratıklar
lafazan03:06:26
Geveze
portre03:06:09
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
korluk03:06:03
Kor olma durumu
istihkak03:06:01
Hakkı olma, hak kazanma
güvey,-i03:05:56
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
uyuşturucu madde03:05:27
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde
beli03:05:09
Evet
kitapsever03:05:07
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
sulu boya03:04:25
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
biyoloji03:03:29
Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi
ürtiker03:02:57
Kurdeşen
uygulanabilirlik03:02:53
Yapılabilirlik, fizibilite
kavela03:02:46
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
kara yolu03:02:38
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
meslek03:02:32
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
revak03:02:21
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
balotaj03:02:17
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
lüfer03:01:57
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
sigala03:01:49
bk. sığla
entari03:01:30
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
meteor03:01:24
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
BEYLİK03:01:13
Bey olma durumu
gülüş03:01:11
Gülmek işi veya biçimi
gazel03:00:54
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
gag03:00:33
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
stor03:00:13
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
ENAYİ03:00:10
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
KAFASI DUMANLI02:59:59
Hafif sarhoş
Tulyum02:59:30
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
malgama02:58:52
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
süheyl02:58:44
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
zürafa02:58:39
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
telif02:58:35
Uzlaştırma
kriminoloji02:58:35
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
su geçirmez02:58:33
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
ekseriya02:58:10
Çoğunlukla, çokluk, çoğu kez
amigo02:57:49
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
kasım02:57:43
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
şaka etmek02:57:26
bir kimseye şaka yollu takılmak
varmak02:57:24
Belli bir duruma veya düzeye gelmek
Güçlü02:57:11
Gücü olan
metan02:57:07
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
termos02:57:05
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
hakikatli02:56:42
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
birbiri02:56:40
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
salta02:56:30
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
hunhar02:56:29
Kana susamış, kan dökücü
faydalanma02:56:23
Yararlanma
Kesen02:55:28
Kesmek işini yapan
pelemir02:55:28
bk. belemir
madun02:55:12
Alt aşamada bulunan
muhaddep02:55:01
Dışbükey, konveks
itibaren02:54:59
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
afyon02:54:39
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
kataliz02:54:36
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
farenjit02:54:28
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
umursamazlık02:54:12
Umursamama, aldırış etmeme durumu
nova02:54:01
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
firavun02:53:08
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
düzen kurmak02:52:53
işler duruma getirmek
yaka02:52:50
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
Çiftçilik02:52:43
Çiftçi olma durumu
vücutça02:52:35
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
polarıcı02:52:13
Işığı polarmaya yarayan alet
temin02:52:09
Korkusunu giderme, inanç verme
avokado02:51:57
Amerikan armudu (Persea americana)
akbaş02:51:21
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
mahrem02:51:11
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
Rehabilitasyon02:51:06
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
inanca02:49:56
Güvence
sos02:49:54
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
sur02:49:52
Kale duvarı
pil02:49:50
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
çağlar02:49:42
Çağlayan
metazori02:49:36
Zorla
ilkah02:49:23
Dölleme, döllenme
gem02:49:20
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
matafora02:49:18
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
hesap02:49:08
Aritmetik
Alaturka02:48:58
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı
arslan02:48:55
Aslan
hitap02:48:49
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
rubai02:48:28
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
gümrahlık02:48:15
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük