mevzu

1.İsimKonu
Cümle 1: Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır. - A.Gündüz Cümle 2: Yaptığı teşbihlerin mevzu ile alâkası ya hiç yok, yahut pek uzaktandı. - Sait Faik Abasıyanık

Son Arananlar

meral03:28:04
Maral, dişi geyik
Çörek otu03:28:02
Düğün çiçeğigillerden bir bitki ve bunun çöreklere çeşni katmak için ekilen, susam iriliğindeki siyah tohumu (Nigella damascena)
boz03:27:42
Açık toprak rengi
sefahat03:27:39
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
boylamasına03:27:28
Boyu doğrultusunda
hafiye03:27:17
Özel soruşturmalarla edindiği bilgileri ilgililere ileten kimse, detektif
su yolu03:26:59
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
meyane03:26:57
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
KİRLİ03:26:49
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
kalas03:26:41
Kalın biçilmiş uzun tahta
eşkenar dörtgen03:26:38
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
Maskarata03:26:25
Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun bölümü
liberasyon03:26:18
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
esir03:26:17
Tutsak
böğürtlen03:25:56
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
direngen03:25:46
Direnen, inatçı, anut, muannit
soya03:25:37
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
bademcik03:25:27
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
ziraatçı03:25:26
Tarımcı
nakkaş03:25:24
Yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta, bezekçi
körüklemek03:25:12
Kızıştırmak, kışkırtmak, şiddetlendirmek
obur03:25:11
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
hülle03:25:10
Medenî Kanunun kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi
eksi03:25:03
Çıkarma işleminde " - " işaretinin adı, nakıs
Zaman bilimsel03:25:02
Zaman bilimi ile ilgili olan, kronolojik
çenesi düşmek03:24:42
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
tenakus03:24:28
Azalma, eksilme
tersane03:24:11
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
Uzuv03:24:00
Organ, üye
gereklilik03:23:28
Gerekli olma durumu, lüzum
dindar03:23:17
Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
Vücut03:23:05
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
şirinlik03:22:53
Şirin olma durumu, sevimlilik
su bilimci03:22:50
Su bilimi uzmanı, hidrolog
stor03:22:43
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
nevale03:22:40
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
İNÇ03:22:34
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
stil03:22:24
Üslûp, biçem, tarz
bahsetme03:21:35
Bahsetmek işi
lagos03:21:22
bk. lâhos
sporcu03:21:12
Sporla uğraşan (kimse)
söyleyiş03:20:54
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
yabanî mercanköşk03:20:39
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
Tıynet03:20:33
Yaradılış, huy, maya
c03:20:17
Karbon"un kısaltması
motamot03:20:15
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
tambur03:20:05
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
akabe03:19:33
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
İzaz03:19:23
Ağırlama
güdülenme03:19:15
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
sorumlu tutmak03:19:12
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
ispirto03:19:00
Etil alkol
soru işareti03:18:47
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
ENEZE03:18:44
Enez
sorgun03:18:22
bk. Sorkun
serpmek03:18:09
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
İmparatorluk03:18:02
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
İmparatorluk03:18:01
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
GALİZ03:17:52
Kaba ve çirkin, iğrenç
kumru03:17:49
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
Fıtık03:17:44
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
Dübbüasgar03:17:31
Küçük Ayı
somya03:17:20
Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış kerevet
somut03:17:08
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
solunum sistemi03:16:51
bk. solunum aygıtı
asimilâsyon03:16:49
Benzer hâle getirme, kendine benzetme, kendine uydurma, özümleme
yeğin03:16:46
Zorlu, katı, şiddetli
ateşe dayanıklı03:16:40
aşırı ısıdan zarar görmeyen
araşit03:16:31
Yer fıstığı
tıknaz03:16:12
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
arama03:16:08
Aramak işi, taharri
saldırgan03:16:07
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
ordu komutanı03:16:05
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
kan taşı03:16:03
Hematit
tezyini03:15:59
Bezemecilikle, süslemecilikle ilgili
seçmek03:15:59
Birine oy vererek bir göreve getirmek
gen03:15:52
Geniş
tavşan03:15:41
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
tahayyül03:15:38
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
Fayda03:15:24
Yarar, kâr
inlemek03:15:22
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
ateşperest03:15:22
Ateşe tapan
salınım03:15:20
Salınmak işi
Dergah03:15:13
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
fakfon03:15:11
Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım
boy bos03:15:07
Vücudun yapısı bakımından biçimi
berzah03:15:04
Kıstak, dar dil
sofistike03:15:03
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
Karındaş03:15:00
Kardeş
alma03:14:47
Almak işi
Berri03:14:44
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
nal çakmak03:14:42
nallamak
sodyum klorür03:14:37
Tuz
kolombiyum03:14:34
Niyobyum
vidanjör03:14:29
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
Hafniyum03:14:16
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
Çarpıntı03:14:01
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
idari03:13:54
Yönetimle ilgili, yönetimsel
büyücek03:13:52
Biraz büyük, büyüğe yakın
gök bilimci03:13:49
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
açık yeşil03:13:41
Yeşilin bir ton açığı
ikbal03:13:39
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
skeç03:13:37
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
kuru pasta03:13:30
Tuzlu veya tatlı, kremasız çörek
siyasetçilik03:13:25
Siyasetçinin işi
uygulama03:13:24
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
tenzilat03:13:21
Fiyat indirimi, iskonto
diyalekt03:13:14
Lehçe
siyasetçi03:13:10
Politikacı
Bezme03:13:10
Bezmek işi
külte03:13:07
Külçe
yadımlama03:12:55
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
stajyerlik03:12:53
Stajyer olma durumu
maskot03:12:52
Uğur getireceğine inanılan şey
cimrilik03:12:48
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
çok geçmeden03:12:47
kısa bir süre sonra
sivrisinek03:12:43
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
hiddetli03:12:35
Kızgın, öfkeli
teshin03:12:28
Isıtma
destur03:12:25
İzin, müsaade
heyecan03:12:20
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
hemşire03:12:10
Kız kardeş, bacı
totaliter03:12:09
Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül
lâktik asit03:12:06
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
ekol03:12:04
Okul
bayat03:11:58
Taze olmayan
sit03:11:53
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
görülmemiş03:09:59
O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
simsar03:09:58
Komisyoncu
taşlama03:09:53
Taşlamak işi