mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

takke04:19:20
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
narıbeyza04:19:14
Akkor
tadat04:19:08
Sayma, sayı
teorisyen04:18:52
Kuramcı
drenaj04:18:46
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
ahkam04:18:40
Yargılar, hükümler
zulmetme04:18:34
Zulmetmek işi veya durumu
isevi04:18:28
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
bunaltma04:18:24
Bunaltmak işi
isale04:18:22
Akıtma
piyano04:18:11
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
sefine04:18:01
Gemi
MAKİ04:17:55
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
Miza04:17:43
Kumarda ortaya sürülen para
farazi04:17:25
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
apış04:17:12
Butların iç tarafı, iki bacak arası
embriyon04:17:07
Oğulcuk, rüşeym
Kahinlik04:16:55
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
müzik04:16:45
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
devasa04:16:44
Dev gibi, çok büyük
delibaş04:16:38
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
maraz04:16:23
Hastalık, illet
hilali04:16:20
Hilâl biçiminde
aritmetik04:16:14
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
erzak04:16:08
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
sterlin04:16:02
İngiliz lirası
tabiye04:15:50
Hazırlama, yerleştirme
Aksatma04:15:44
Aksatmak işi
tavşan dudağı04:15:33
Doğuştan yarık dudak
anlamsız04:15:21
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
yurtsuz04:15:15
Yurdu olmayan (kimse)
Ardıç04:15:04
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
Dokundurmak04:15:02
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
KOSTAK04:14:58
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
Akciğer04:14:52
Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ
madenî04:14:46
Madensel, madenle ilgili
zelil etmek04:14:34
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
HAŞARI04:14:28
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
Armoni04:14:28
Türlü sesler arasında sağlanan uyum
asma kilit04:14:22
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
Madagaskarlı04:14:17
Madagaskar halkından olan
ara bozuculuk04:14:16
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
elektron04:14:05
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
ekvator04:13:59
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
inam04:13:53
Emanet, vedia
orta saha04:13:42
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
inak04:13:36
Dogma
inal04:13:25
Kendisine inanılan kimse
damıtmak04:13:19
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
yarka04:13:09
Büyük piliç
hatalı04:13:03
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
yapay04:12:57
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
ÖZEZERLİK04:12:51
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
kafiye04:12:33
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
zararlı04:12:19
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
mayistra04:12:14
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
şehir04:11:52
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent
limonata04:11:46
Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet
makferlan04:11:40
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto
yer elması04:11:34
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
TESİR04:11:23
Etki
Müsavat04:11:17
Eşitlik, denklik
ortada04:11:00
görünür yerde, göz önünde
müsamaha04:10:54
Hoşgörü, tolerans
abonman04:10:48
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
murdar04:10:42
Kirli, pis
YALVAÇ04:10:36
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
elleme04:10:26
Ellemek işi
inat04:10:05
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
BAĞIŞLAMA04:10:00
Bağışlamak işi, affetme, af
haritacı04:09:54
Harita yapan kimse, kartograf
emzikli04:09:48
Emziği olan
Muhatara04:09:32
Korku verici durum, tehlike
verimsiz04:09:21
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
Beğenilmek04:09:15
Sevilmek, hoşa gitmek
keşik04:09:09
Sıra, nöbet
KARA KIŞ04:09:03
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
kaya lifi04:08:51
Taş pamuğu, asbest
belirtken04:08:40
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
smaçör04:08:22
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
evlenme04:08:10
Evlenmek işi, izdivaç
cadde04:07:53
Şehir içinde ana yol
ermiş04:07:47
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
camia04:07:29
Topluluk, zümre
hasat04:07:17
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
harap04:07:11
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
haset04:07:06
Kıskançlık, çekememezlik, günü
kekeleme04:06:54
Kekelemek işi
müminlik04:06:49
Mümin olma durumu
x04:06:48
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
M04:06:36
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
L04:06:30
Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösterir
baran04:06:13
Yağmur
balya04:06:01
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
balet04:05:54
Bale yapan erkek sanatçı
portakal suyu04:05:48
Portakal sıkılarak elde edilen su
maroken04:05:47
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
top mermisi04:05:42
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
oflaz04:05:36
İyi, güzel, mükemmel
yaylı araba04:05:30
Yaylı
Gereksinim04:05:24
İhtiyaç
anlam bilimi04:05:12
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
incik04:05:06
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
somut04:04:55
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
BİRLİ04:04:49
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
kompozitör04:04:39
Besteci
sonda04:04:33
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
ablukaya almak04:04:23
bk. abluka etmek
alçaklık04:04:09
Alçak olma durumu
vites kutusu04:03:45
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
inkişaf04:03:39
Gelişme, gelişim
niteleme04:03:33
Nitelemek işi
monizm04:03:26
Tekçilik
TELLİ04:03:15
Teli olan
yorgun04:03:09
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
CENDERE04:03:04
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
yorgan04:02:58
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
gürültülü patırtılı04:02:40
Çok gürültülü ve karışık
soğuma04:02:34
Soğumak işi
Peki04:02:28
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
musevi04:02:28
Musa Peygamberin dininden olan kimse
gayret etmek04:02:16
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
asabi04:02:10
Sinirli
inkar04:02:04
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
sokur04:01:58
Köstebek
üzüm şekeri04:01:28
Glikoz
emirlik04:01:22
Emir (II) olma durumu
terme04:01:16
Bir tür yaban turpu
Yönetim04:01:10
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
doymuş04:01:04
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş