mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum11:01:16
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
beyanname11:00:47
Bildirge
uzay gemisi11:00:33
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
yumru11:00:17
Yuvarlak, şişkin şey, kabartı
yürümek11:00:17
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
özel11:00:17
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
kötek10:59:54
Baston, sopa
bibliyografi10:59:50
Bibliyografya
BAĞIMLI10:59:42
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
nikbin10:59:36
İyimser, optimist
muvazene10:59:30
Denge
İHTİYARLAMA10:59:27
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
MUSANDIRA10:59:06
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
yığılma10:59:02
Yığılmak işi
rate10:58:53
Büyük fare
doğuştan10:58:32
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
abraş10:58:28
Alaca benekli
yakin10:58:24
Sağlam, kesin bilgi
alacak verecek10:58:19
alış veriş ilişkisi
ita10:58:00
Verme, ödeme
burgaç10:57:42
Anafor, girdap
çene çalmak10:57:08
gevezelik etmek
başat10:56:48
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
tanıklık10:55:34
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
MEYVE10:55:23
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
eleji10:55:17
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
yoğunluk10:55:15
Yoğun bir maddenin özelliği
10:55:10
Pişirilerek hazırlanan yemek
bini10:55:00
Binme işi
bilim10:54:50
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
nane ruhu10:54:45
Nane yapraklarından çıkarılan esans
ponza10:54:38
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
edevat10:54:26
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
topçeker10:54:03
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
bundan10:53:48
Bu zamirinin çıkma eki almış durumu
tayt10:53:41
Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir tür pantolon
kan bilimi10:53:40
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
kulaç10:53:39
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
yük10:53:39
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
Yaşama10:53:38
Yaşamak işi
zen10:53:37
Kadın
Zeki10:53:35
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
İKAZ10:53:34
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
saik10:53:32
Sebep
gök yakut10:53:31
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
hülle10:53:29
Medenî Kanunun kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi
AÇIK OTURUM10:53:28
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
ılıca10:53:26
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
müdevver10:53:24
Yuvarlak
sünni10:53:22
Sünnet ehlinden olan kimse
Çekingen10:53:21
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
kıygınlık10:53:20
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
Arkadaş10:53:19
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
Değiştirme10:53:18
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
menü10:53:15
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
kinli10:53:13
Öç almak isteyen, kin tutan
RadyUm10:53:09
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
yalçın10:53:08
Dik
ÜFUL10:53:05
(yıldız için) Batma
NİÇİN10:53:04
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
söndürme10:53:01
Söndürmek işi
skandiyum10:53:00
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
Değişmez10:52:59
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
tekerrür10:52:57
Tekrarlanma
Alacaklı10:52:56
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
dövüşken10:52:55
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
taaddüt10:52:54
Çoğalma, sayısı artma
Dolaşım10:52:53
Dolaşmak işi
FOTOKOPİ10:52:52
Tıpkıçekim, eşçekim
se10:52:52
Selenyum"un kısaltması
şişmanlık10:52:51
Şişman olma durumu
müzayaka10:52:49
Sıkıntı, darlık, parasızlık
iskambil kâğıdı gibi devrilmek10:52:48
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
ekşimtırak10:52:47
Az ekşi
Kaos10:52:45
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
IRA10:52:44
Seciye, karakter
İyiden iyiye10:52:43
Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi
Lâtin çiçekleri10:52:41
bk. Lâtin çiçeği
fikir danışmak10:52:41
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
yardımcılık10:52:40
Yardımcı olma durumu
altıncı10:52:38
Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen
açık elli10:52:38
Cömert
el sıkmak10:52:34
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
faka bastırmak10:52:32
aldatmak, tuzağa düşürmek
ARITIM10:52:31
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
yapım eki10:52:29
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
çocuk10:52:28
Küçük yaştaki oğlan veya kız
ümitli10:52:25
Umutlu
OMUZDAŞ10:52:23
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
İş bilimi10:52:22
İnsanın işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların bütünü, ergonomi
dönüm10:52:21
1000 m² lik bir alan ölçüsü
Kamaşma10:52:21
Kamaşmak işi
Dadacılık10:52:20
Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı baş kaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm
SÜRÜM10:52:18
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
mafiş10:52:15
Yok, kalmadı
Helen10:52:12
Grek
aşağı düşmek10:52:11
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
köy10:52:11
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
lâedri10:52:10
Yazarı bilinmeyen, anonim
KADEME10:52:07
Aşama, basamak
sınırlama10:52:05
Sınırlamak işi
uşkun10:52:03
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
İfade10:52:01
Anlatım
yol yordam10:52:00
Davranış veya yapım kuralları
aşağı görmek10:51:59
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
kışkırtmak10:51:58
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
yağlı kara10:51:56
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
SEVİMSİZLİK10:51:53
Sevimsiz olma durumu
İLAVE10:51:51
Katma, ekleme, ulama, ek
Krallık10:51:51
Kral olma durumu veya görevi
Opalin10:51:50
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
ihtisap10:51:49
Belediye memurunun işi ve dairesi
tandır10:51:47
Yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın
sevişme10:51:46
Sevişmek işi
güncel10:51:45
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
sofist10:51:44
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
Geçimsizlik10:51:43
Geçimsiz olma durumu
arız10:51:42
Sonradan ortaya çıkan
dolandırıcılık10:51:41
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
ce10:51:40
Seryum"un kısaltması
kızgınlık10:51:38
Kızgın, ısınmış olma durumu
motel10:51:36
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
köklü aile10:51:35
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
konukluk10:51:34
Konuk olma durumu, misafirlik
MANŞET10:51:33
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
alem10:51:31
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
Gizleme10:51:29
Gizlemek işi
rahatsızlık10:51:29
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
mader10:51:28
Ana, anne
öveç10:51:27
İki üç yaşındaki erkek koyun