mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

kuzine22:33:32
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
bembeyaz22:33:23
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
etkime22:33:15
Etkimek işi, tesir
yasa dışı22:32:59
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)22:32:57
borcunu ödeyip bitirmek
tezkireci22:32:40
Tezkereci
MÜSTEVİ22:32:34
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
göçük22:32:27
Çökmüş, göçmüş (yer)
ısırmak22:31:53
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
KITAL22:31:33
Vuruşma, birbirini öldürme
RUJ22:31:19
Dudak boyası
Ser22:31:09
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
Sav22:30:55
İddia, tez
meyve ezmesi22:30:49
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
evmek22:30:03
bk. ivmek
sagu22:29:52
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
Kürek kemiği22:29:39
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
utanmaz22:29:28
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
TAŞIMACILIK22:29:20
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
anıtkabir22:29:20
Atatürk"ün mezarı
biçimsel22:28:46
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
şehvet22:28:33
Cinsel istek, kösnü
KALICILIK22:28:26
Kalıcı olma durumu
aya22:28:25
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
mevhum22:28:04
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
aydın22:27:32
Işık alan, ışıklı, aydınlık
yalancı safran22:27:22
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
gösteri22:27:18
İlgi, dikkat çekmek için, bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun
zambakgiller22:26:59
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
hiçbir22:26:48
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
Sinolog22:26:33
Sinoloji bilgini
baharatlı22:26:23
Baharatı olan
kayrak22:26:00
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
cazip22:25:53
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
zırhlı araç22:25:45
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
Dermansız22:25:35
Gücü kalmamış, bitkin
kırlangıç22:25:26
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
anket22:25:24
Soruşturma, sormaca
ÜFUL22:25:16
(yıldız için) Batma
genelge22:24:40
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
İktidar22:24:03
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
güfte22:23:29
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
olgunlaşmak22:23:21
(insanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
kalcı22:23:14
Kal işi yapan kimse
KARİKATÜR22:22:59
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
GÖZ PINARI22:22:03
Gözün burun tarafındaki ucu
masaj22:21:54
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
şark22:21:51
Doğu
şaka22:21:46
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
gök yakut22:21:20
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
taş basması22:21:04
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
alaminüt22:20:59
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
tekstil22:20:58
Dokuma
ZEHİRLENMEK22:20:58
Zararlı düşünceler edinmek
düşürme22:20:40
Düşürmek işi
dirsek22:20:35
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
TUTAK22:20:26
Bir şeyin tutulacak yeri
Nesiç22:19:55
Doku
FAHRİ22:19:50
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
DAVETİYE22:19:40
Davet için yazılan kâğıt
haricî22:19:28
Dışla ilgili, dıştan olan
garaz (veya garez) bağlamak22:19:22
birine karşı düşmanlık beslemek
kat yuvarı22:18:14
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
pulcu22:18:06
Pul satan kimse
alakalı22:18:03
İlgili
Sayımlama22:17:57
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
müşkülpesent22:17:49
Güç beğenen, titiz
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek22:17:42
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
Azınlık22:17:32
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
elöpen22:17:21
Kertenkele
arpacık soğanı22:17:03
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
asker tayını22:16:51
Erlere verilen azık
fa22:16:40
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
ak22:16:24
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
yükümlü22:16:06
Yükümü olan, mükellef
alg22:15:54
Su yosunu
Benzeşme22:15:49
Benzeşmek işi
aks22:15:36
Dingil
nim22:15:26
Yarı
nal22:15:20
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
lap22:15:05
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
lam22:14:49
Arap alfabesinde l harfinin adı
tin22:14:44
Ruh
mücahit22:14:39
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
yanlı22:14:19
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
tef22:14:17
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
fakih22:14:09
Fıkıh bilgini
etlik22:13:13
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
ŞEFKATLİ22:13:07
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
havale22:13:01
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
muvasala22:12:44
Gidip gelme imkânı, ulaşım, erişim
biriktirme22:12:36
Biriktirmek işi, tasarruf
C22:12:20
Karbon"un kısaltması
on paralık22:12:15
Değeri çok az veya değersiz, hiç
görevden almak22:11:49
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
bedavacı22:11:13
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
kuralcı22:10:58
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
ru22:09:25
Rutenyum"un kısaltması
Gri22:09:20
Kül rengi, boz
Bal22:09:08
Özellikle bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp, kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
Cop22:08:54
Kalın kısa değnek
tülbent22:08:49
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
Tapa22:08:37
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
Kovma22:08:29
Kovmak işi
Tren22:08:23
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
TAUN22:08:18
Veba hastalığı
Ekzotermik22:07:08
Isı veren
Palas22:07:01
Lüks otel veya gösterişli yapı
göz altı kremi22:06:50
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
hazan22:06:40
Güz, sonbahar
harir22:06:04
İpek
seçmeli22:05:48
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
Hapishane22:05:44
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
mıymıntı22:05:42
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
Pepe22:05:33
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
antik çağ22:05:31
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
yararlık22:05:23
Yararlı çalışma
Edinim22:05:21
Kazanma, iktisap
gülümseme22:05:17
Hafifçe gülme, tebessüm
ay ışığı22:05:09
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
Yemlik22:05:08
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
istenççilik22:05:07
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
kısasa kısas22:05:06
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
demir pası22:05:05
Demirde oluşan pas
alacak verecek22:04:57
alış veriş ilişkisi
paralık22:04:54
Herhangi bir para değerinde olan
MÜZEKKER22:04:48
Eril
Tarafsız22:04:45
Hiçbir düşünceyi, inancı paylaşmayan, tutmayan, yansız
içe kapanık22:04:30
Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık (kimse)
seslendirme22:04:28
Seslendirmek işi