mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

cemre02:26:11
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
yenidünya02:26:00
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
kalay02:25:34
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn
kuyruklu02:25:24
Kuyruğu olan
kredi02:25:20
Borç ödemede güvenilir olma durumu
kitap02:24:28
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
guttasyon02:24:00
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
yanma02:23:53
Yanmak işi
Aksatma02:23:33
Aksatmak işi
müptela02:23:24
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
höl02:22:58
Yaşlık, nem
kopya02:22:56
Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi
MEYUSİYET02:22:42
Umutsuzluk, karamsarlık
gardiyan02:22:13
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
tevakkuf02:21:44
Durma, duraklama, eğleşme
vefasızlık02:21:18
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
beklenmedik02:20:53
Birdenbire, ansızın
haykırış02:20:49
Haykırmak işi veya biçimi
hesabını (kitabını) bilmek02:20:22
tutumlu olmak
eşelek02:19:32
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
BAR02:19:12
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
gözden çıkarmak02:18:11
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
korunma02:17:43
Korunmak işi
suçlu02:17:19
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)02:17:16
borcunu ödeyip bitirmek
sagu02:17:08
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
gerekme02:16:21
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
Aygır02:15:45
Damızlık erkek at
duman02:15:33
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
küstüm otu02:15:32
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
sonda02:15:26
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
duluk02:15:25
Yüz
misafirhane02:15:11
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
akya balığı02:14:59
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
duyma02:14:46
Duymak durumu
şenlikli02:14:28
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
durak02:14:03
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
pilot02:13:06
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
arabesk02:12:39
Arap üslûbunda olan (şey)
raşe02:11:57
Titreyiş, ürkme
hafriyat02:10:38
Kazı
kasatura02:10:18
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
afakan02:09:50
bk. hafakan
kundak02:09:41
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
imece02:09:00
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
süsleyici02:07:29
Süsleyen, dekoratif
asap02:06:51
Sinirler
ÜZERLİK02:06:36
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
kibirli02:06:32
Kendini büyük gören, büyüklenen
açık yeşil02:06:25
Yeşilin bir ton açığı
Aldanmak02:05:53
Bir hileye, bir yalana kanmak
bir daha02:05:35
bir kez daha
Avurt02:05:20
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
kinaye02:04:37
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
dalaşma02:04:15
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
teflon02:04:10
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
fiyatlandırma02:04:06
Fiyatlandırmak işi
Muço02:04:00
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
memnuniyet02:01:15
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
SABA02:00:14
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
kıvrımlı01:59:13
Kıvrımı olan
ases01:58:45
Gece bekçisi
BAKMA01:58:43
Bakmak işi
arzuhâlci01:57:30
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
mesabe01:56:54
Derece, değer, rütbe
dip01:55:59
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
dem01:55:24
Soluk, nefes
özellik01:55:14
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
bostan01:54:20
Sebze bahçesi
Halita01:54:10
Alaşım
yarence01:53:55
Yaren gibi, yarene benzer
vezinli01:53:25
Tartılı
sağgörülü01:53:02
Sağgörüsü olan, basiretli
hazar01:52:39
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
harir01:52:09
İpek
hipnoz01:51:39
Uyku, ipnos
uzay üssü01:50:56
Uzay istasyonu
tirbuşon01:50:48
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
ilkah01:50:37
Dölleme, döllenme
fauna01:49:03
Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy
falez01:48:37
bk. yalı yar
facia01:48:29
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
kuzgun01:48:01
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
siyasetçi01:47:37
Politikacı
kayısı kurusu01:47:10
Kurutulmuş kayısı
sema01:46:48
Gök, gökyüzü
seyyah01:46:44
Gezgin, turist
sine01:46:24
Göğüs
meymenetsizlik01:45:59
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
soya01:45:53
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
soda01:45:46
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
sobe01:45:41
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
spor01:45:24
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
Yazman01:45:17
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
sual01:45:10
Soru
toz bulutu01:44:47
Havada oluşan yoğun toz
idrar01:44:16
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
eğlenceli01:43:52
Eğlendiren, hoşa giden
güvenilirlik01:43:48
Güvenilir olma durumu
sami01:43:25
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
toyluk01:43:03
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
ululama01:42:03
Ululamak işi
aferist01:41:00
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
bağsız01:40:46
Bağı bulunmayan
ikinci çağ01:39:57
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
aşağılık01:39:57
Aşağı olma durumu, adilik
tiz01:39:39
İnce, keskin (ses)
top01:39:31
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
toz01:39:14
bk. Töz
parite01:38:15
İki ülke parasının karşılıklı değeri
umma01:38:13
Ummak durumu
tef01:38:06
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
ulah01:38:04
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
takibat01:37:56
Kovuşturma
ulum01:37:53
Bilimler, ilimler
ulus01:37:47
Millet
ret01:37:35
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
sepilenme01:37:20
Sepilenmek işi
Eğsi01:37:20
Ucu yanmış odun, köseği
reis bey01:36:50
bk. başkan
Taviz01:36:31
Ödün, ödünleme
elebaşı01:36:07
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
Oya01:35:40
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
göz hapsi01:34:57
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
özveri01:33:54
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
rast01:33:39
Doğru
TABU01:32:47
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
mülhakat01:30:42
Bir bütüne katılanlar, ekler
beğenmemek01:30:18
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
stand01:30:17
bk. stant