mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum21:20:50
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
kepazelik21:20:26
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
dikine21:19:41
Dikey olarak, diklemesine
mutlaka21:19:32
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
radyasyon21:19:30
Işınım
Taşınabilir21:19:14
Taşınması mümkün olan
meşin yuvarlak21:19:12
(futbolda) Top
istiare21:18:56
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
körü körüne21:18:39
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
beddua etmek21:18:30
ilenmek, intizar etmek
istical21:17:45
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
doğu bilimi21:17:02
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
lisaniyat21:16:52
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
yilbik21:16:49
bk. sara
karaltı21:16:35
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
polarıcı21:15:58
Işığı polarmaya yarayan alet
referandum21:15:23
Halk oylaması
hüsün21:15:02
Güzellik
yortu21:14:32
Hristiyan bayramı
Uzlaştırıcı21:14:03
Uzlaşmayı sağlayan
blastula21:13:49
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
ekici21:13:28
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
kanaatkar21:13:25
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
ekose21:13:10
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
uzun hikâye21:11:51
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
EL ALTINDA21:11:50
kolayca alınabilecek yerde, hazırda
açılma21:11:14
Açılmak işi
viroloji21:10:56
Virüsleri inceleyen bilim dalı
gümüş balığıgiller21:10:38
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
Başçık21:09:52
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
hissiz21:09:10
Duygusuz
kurumlu21:08:52
Kurum (II) tutmuş olan
hava akımı21:08:11
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
öreke21:07:17
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
örtme21:06:42
Örtmek işi
gönlünce21:05:48
Dileğine uygun
direşken21:05:43
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
kadavra21:04:24
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
tesirli21:04:06
Etkili
etkinleştirme21:03:13
Etkinleştirmek işi
kaldırım21:02:38
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
faizcilik21:02:21
Faizcinin işi, tefecilik
kıyas21:01:50
Bir tutma, denk sayma
otarsi21:00:59
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
iyi niyet21:00:52
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
iptila20:58:41
Düşkünlük, tiryakilik
kutlama20:58:23
Kutlamak işi, tebrik
masonluk20:57:11
Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek
atlas çiçeği20:56:53
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
aksülamel20:56:35
Tepki, reaksiyon
Tasa20:55:42
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
sepetçi söğüdü20:55:28
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
yemin kasem20:54:48
Yemin etme
şaplak20:54:30
Şap diye ses çıkaran tokat
hububat20:53:43
Tahıl
basın20:53:35
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
Yarı karanlık20:53:15
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
tesisat20:52:58
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
ilmiye20:52:40
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
geçmiş zaman20:52:22
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
biriktirme20:52:04
Biriktirmek işi, tasarruf
işinin adamı20:51:47
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
TUZLA20:50:53
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
TUZAK20:50:35
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
takip etmek20:50:14
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
yansıtıcı20:49:25
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
kültürlü20:49:07
Kültürü gelişmiş olan
TUTAK20:48:48
Bir şeyin tutulacak yeri
tekinsiz20:48:40
Tekin olmayan, uğursuz
bünye20:48:30
Vücut yapısı
cümudiye20:48:12
Buzul
nezif20:47:46
Kanama
direme20:47:29
Diremek işi
haşiş20:47:11
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
akya balığı20:46:53
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
fonksiyon20:46:35
İşlev
seans20:45:44
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
kazara20:45:42
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
elebaşı20:45:06
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
BAŞLANGIÇ20:44:31
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
müflis20:44:13
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
Yeğin20:43:55
Zorlu, katı, şiddetli
reşit20:43:37
Ergin
makineli tüfek20:42:00
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
iyimser20:41:07
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
yasemin20:40:49
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)
şarki20:40:37
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
yeni yetme20:40:31
Yeni yetmelik çağında olan kimse, ergen
BAŞKALDIRI20:40:17
Ayaklanma, isyan
rulo20:39:56
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
ruhi20:39:37
Ruhla ilgili, ruhsal
falan20:39:15
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
doğum20:38:50
Doğmak fiili, tevellüt, velâdet
doğal20:37:57
Tabiî
yüz ölçümü20:37:21
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
satış20:37:03
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
Gönderme20:36:45
Göndermek işi, irsal
cephane20:36:05
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
kertik20:35:11
Kertilmiş olan
General20:34:53
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
galaksi20:33:04
Gök adası
ÖNDELİK20:32:46
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
nüfus20:32:11
Kişi
Katkısız20:31:35
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
arttırma20:30:47
Arttırmak işi
çöğüncek20:30:40
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
Gürültü20:30:22
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
filolojik20:30:02
Filoloji ile ilgili
tatlı sülümen20:29:58
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
LALEZAR20:29:50
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
puan20:29:47
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
evsiz barksız20:29:44
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
sarf20:29:38
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
sari20:29:36
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
sapa20:29:35
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
saye20:29:33
Gölge
saya20:29:31
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
sabi20:29:30
Küçük çocuk
Sorun20:29:26
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
Hortlak20:29:18
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
çamur20:29:12
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
İSTEM20:29:10
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
çalma20:29:09
Çalmak işi
çalap20:29:07
Tanrı
sunak20:29:04
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
amatör20:28:59
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
bahane bulmak20:27:44
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
imtiyaz20:11:59
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
serpantin20:09:42
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
nefis20:07:04
Öz varlık, kişilik