mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum22:01:08
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
kampus22:00:36
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
arnavut22:00:33
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
kuluçka22:00:22
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
kitap açacağı22:00:20
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
bant22:00:14
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
tatminkâr22:00:12
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
meşru22:00:04
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
yolculuk22:00:03
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
iribaş21:59:59
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
güneş takvimi21:59:52
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
rayiç21:59:51
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
zamir21:59:47
İç yüz, iç
ask21:59:44
bk. asklı
engelsiz21:59:43
Engeli olmayan, mâniasız
Madik21:59:42
Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu
Nur21:59:39
Aydınlık, ışık, parıltı
livar21:59:28
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
sabit olmak21:59:11
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
devrimcilik21:59:10
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İnkılâpçılık
göz alıcı21:59:04
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
entari21:58:59
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
hırsızlık21:58:58
Çalma
agu21:58:48
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
Tebligat21:58:47
Bildirim
azim21:58:32
Bir işteki engelleri yenme kararı
sarsıntı21:58:29
Sarsılmak işi, birden sallanma
besi21:58:09
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
teselli21:57:48
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
cemaat21:57:47
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
MERKEZİYETÇİ21:57:01
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
manidar21:56:55
Anlamlı olan, manalı
Teşekkül21:56:53
Belli bir varlık ve biçim kazanma
filozof21:56:13
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
bonkör21:55:51
İyi yürekli
zarffiil21:54:57
Zarf olarak kullanılan fiil soyundan kelime, gerundium
kilise21:54:57
Hristiyan tapınağı
kreasyon21:50:49
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
malûm21:50:19
Bilinen, belli
soğurma21:49:07
Soğurmak işi, emme, massetme
erotik21:47:41
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
muganni21:45:04
Şarkı söyleyen kimse, şarkıcı
nöbetleşe21:43:27
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
lenger21:40:14
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
BİZATİHİ21:39:55
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
kalevi21:38:03
Alkalik, antiasit
gövem21:36:04
Sığırlara dadanan zar kanatlı bir tür sinek
provokatör21:35:38
Kışkırtıcı
tasarruflu21:33:56
Parasını ölçülü, dikkatli harcayan
omaca21:33:35
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
ayvan21:33:32
Teras, sundurma
toprak köleliği21:33:16
Toprağa bağlı kölelik düzeni
avukat21:31:31
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
Değiştirgeç21:30:41
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
ÇANGAL21:29:24
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
kamutay21:29:09
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu
Müteveffa21:28:50
(insan için) Ölmüş, ölü
genişletme21:28:49
Genişletmek işi
SAHİ21:28:37
Gerçekten, gerçek olarak
narh21:28:35
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
güncelik21:28:29
Günce yazılan defter, muhtıra
ilk çağ21:27:19
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
suskun21:26:58
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
becermek21:26:36
Bir şeyi kullanılmaz duruma getirmek, bozmak, kirletmek
İMA21:26:00
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
elmabaş21:24:32
Tepeli dalgıç
gidiş geliş21:23:11
Trafik, seyrüsefer
olta takımı21:22:01
Olta ile balık avlamada kullanılan iğne, zoka gibi gereçlerin bütünü
arzuhâlci21:22:00
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
götürme21:20:54
Götürmek işi
yaygaracı21:19:26
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
kuramcı21:17:14
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
Düo21:15:30
bk. duo
Kaba21:15:28
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
türetme21:15:18
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
takip etmek21:14:48
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
enöte21:14:09
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
meryemana kuşağı21:14:06
Gök kuşağı, yağmur kuşağı
cl21:13:21
Klor`un kısaltması
enterne21:12:18
Göz altında (olan)
Kehkeşan21:12:04
Samanuğrusu, Samanyolu
onma21:12:02
Onmak işi veya durumu
elden ele21:11:55
Bir kişiden ötekine
Sinizm21:11:07
bk. Kinizm
bulaşık21:11:05
Yiyecek veya içecekte kullanılan yıkanmamış mutfak eşyası veya kap kacak
müzekkere21:11:02
Bir iş için, herhangi bir üst makama yazılan yazı
örgün21:11:01
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
mağlûp etmek21:10:52
yenmek
aba altından değnek (sopa) göstermek21:10:10
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
ıtnap21:10:09
Sözü boş yere uzatma
başlangıç21:09:52
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
tarımcı21:06:22
Tarım işleriyle uğraşan kimse, ziraatçı
Çorak21:05:40
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
Kerim21:05:06
Soylu, asil
hükmetme21:04:57
Hükmetmek işi
karıncayiyen21:04:56
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
yaşlılık21:04:39
Yaşlı olma durumu
doğaç21:04:10
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
Cadde21:03:47
Şehir içinde ana yol
tanıtmalık21:02:59
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
yurtlanma21:02:59
Yurtlanmak işi, iskân
barlam21:02:46
bk. barlam
fırıldak21:02:44
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
hararet21:02:42
Isı
MUHTEL21:02:31
Düzeni bozulmuş, bozuk
tekrarlanma21:02:30
Tekrarlanmak işi
yararlık21:02:12
Yararlı çalışma
eksikli21:01:42
Kendisine bir şey gerekli olan, muhtaç
deney21:01:25
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
Nitelikli21:01:21
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
hakikat21:01:19
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
rıza21:01:16
Razı olma, isteme, istek
beyanname21:01:03
Bildirge
Dövmeci21:00:29
Kullanılmadan önce dövülmesi gereken maden filizlerini veya diğer maddeleri döven işçi
mantı21:00:25
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
itizar21:00:15
Özür dileme
hesap21:00:02
Aritmetik
ürkmek20:59:46
Şaşkınlık ve korku duymak
çerçeve20:59:44
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
sisli20:59:42
Üzerine sis inmiş olan, sislenmiş, bulanık
önderlik20:59:28
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
manyetik alan20:59:27
Bir mıknatısın N ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp S ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan
katalizör20:59:27
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
döşemelik20:59:07
Yapılarda tabana döşemek için kullanılan (gereç)
yazışma20:58:56
Yazışmak işi
paydaş20:58:52
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
Benek20:58:50
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
imtina20:58:50
Kaçınma, sakınma, çekinme
ariyet20:58:49
Eğreti, ödünç
tutanak20:58:44
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname