mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

ANARŞİ00:50:21
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
ölçünlü00:44:20
Standart
ehemmiyet00:44:12
Önem
Akdeniz mavisi00:44:05
Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü
külliyat00:44:04
Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
aşı00:44:01
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
serdengeçti00:43:55
Fedaî
Roman00:43:44
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
çağla00:43:39
Olmamış, ham yemiş
serenat00:43:37
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
seyyal00:43:35
Akışkan
Portekizce00:43:23
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
apaçıklık00:43:19
Apaçık olma durumu
ocak başı00:43:15
Ocağın başında yemek yenilen yer
ekabir00:43:13
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
okazyon00:43:11
Fırsat
sessiz yürüyüş00:43:09
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
sübjektivist00:43:03
Öznelci
İNATLAŞMAK00:43:02
İnat etmek
çayhane00:42:59
Çay evi
bisikletçi00:42:55
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
her biri00:42:52
Ayrı ayrı hepsi
delgeç00:42:51
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
derinleştirme00:42:50
Derinleştirmek durumu, tamik
bölümlendirme00:42:46
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
ertesi00:42:42
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
örtünme00:42:39
Örtünmek işi
kalite çemberleri00:42:37
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
Ürkek00:42:35
Çok ürken
muafiyet00:42:27
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
kaygısız00:42:19
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
çıkarcı00:42:18
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
sürgü00:42:17
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
çocuk bezi00:42:14
Bebeklerin altına bağlanan bez
iğdiş00:42:13
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
fıkıh00:41:56
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
şinanay00:41:55
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
lüzum00:41:51
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
kazaklık00:41:46
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
fındık00:41:43
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
lügat00:41:40
Kelime, söz, sözcük
lüfer00:41:39
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
azmanlaşma00:41:30
Azmanlaşmak işi
antipati00:41:27
Sevimsizlik, soğukluk
kazançlı00:41:25
Kazanmış olan
naaş00:41:19
Ölen kimsenin vücudu, ceset
lümen00:41:18
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
Perdah00:41:17
Parlatma, parlaklık verme
cibilliyetsiz00:41:02
Soysuz, sütü bozuk
kayısı kurusu00:40:58
Kurutulmuş kayısı
HAYALPEREST00:40:56
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
öbür00:40:54
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
Eğsi00:40:46
Ucu yanmış odun, köseği
olabilir00:40:29
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
TESPİH00:40:23
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
yaylı00:40:22
Yayı olan
irat etmek00:40:20
söylemek
trigonometri00:40:19
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
tekaütlük00:39:58
Emeklilik
taaccüp00:39:54
Şaşma
asal gazlar00:39:53
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
parlama00:39:52
Parlamak işi
ücra00:39:50
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
Habeşî00:39:49
Habeş
aşinalık00:39:47
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
karadul00:39:46
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
kısıtlama00:39:45
Kısıtlamak işi, hacir
anapara00:39:43
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
acımtırak00:39:42
Acımsı
karamuk00:39:39
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
yamaç00:39:37
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
karaman00:39:34
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
septisizm00:39:26
Kuşkuculuk, şüphecilik
atak yapmak00:39:23
akın yapmak, atılım yapmak
özveri00:39:22
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
üstlük00:39:19
Üst olma durumu
Tıkaç00:39:09
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
geçimsizlik00:39:03
Geçimsiz olma durumu
şanslı00:38:59
Talihi olan, talihli
tiksindirici00:38:58
Tiksinilecek durumda olan, menfur
anlayışsız00:38:52
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
keşşaf00:38:51
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
yürütmek00:38:31
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
adsız00:38:21
Adı olmayan, isimsiz
memişhane00:38:19
Ayak yolu, abdesthane
tek eşli00:38:18
Eşi bir tek olan, monogam
esprili00:38:10
Esprisi olan
mor ötesi00:38:09
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
izafet00:38:05
Bağıntı, görelik
izahat00:37:59
Açıklamalar
yoksun olmak00:37:58
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
kamulaştırma00:37:44
Kamulaştırmak işi, istimlâk
MACERACI00:37:39
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
misafirperverlik00:37:28
Konukseverlik
baykuş00:37:25
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
düğme00:37:22
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
NAYLON00:37:21
Temel maddesi poliamit reçinesi olan, birçok giyim ve ev eşyası yapımına yarayan, sert, dayanıklı ve esnek madde
üstünkörü00:37:17
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
kara sevda00:37:14
Umutsuz ve güçlü aşk
MASUM00:37:12
Suçsuz, günahsız
hüsran00:37:09
Zarar, ziyan
güçlü00:37:07
Gücü olan
Yarın00:37:04
Bu günden sonra gelecek ilk gün
Yarım00:37:02
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
Yarık00:37:01
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
ufarak00:37:00
Biraz ufak
sayaç00:36:58
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
faydalı00:36:53
Yararlı
coşku00:36:52
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
gölgeli resim00:36:50
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
çabukluk00:36:33
Çabuk olma durumu hız, sür"at
kan bilimci00:36:17
Kan bilimi uzmanı, hematolog
güç beğenir00:36:11
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
uzlaşmalı00:36:09
Aralarında uzlaşma bulunan
sarhoş olmak00:36:07
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
gözlük00:36:05
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
Külliyen00:35:58
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
RESİM YAZI00:35:56
Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif
rical00:35:47
Erkekler
parsel00:35:45
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
teşebbüs etmek00:35:26
girişmek, el atmak
yüzer top00:35:23
Şamandıra
sultan00:35:12
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
düzenleme00:35:08
Düzenlemek işi
şatafat00:35:05
Süs ve gösteriş
BÖYLECE00:35:04
Tam böyle, bu biçimde
Alelacele00:34:56
Çok acele ederek, çarçabuk, ivedilikle
taşkınlık00:34:48
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
lavaj00:34:44
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
çağ00:34:40
Zaman parçası, vakit