mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum15:50:55
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
mücahit15:50:50
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
kontrast15:50:50
Karşıt, aykırı, zıt
mason locası15:50:49
Çeşitli derecelerdeki masonlardan oluşan gruplardan her biri
oyun yazarlığı15:50:48
Oyun yazma işi
teklifsiz15:50:36
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
fabrika15:50:17
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
YANLI15:50:17
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
yatak15:50:15
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
eşkin15:49:45
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
iç yüz15:48:42
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
yara izi15:48:41
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
rıhtım15:48:26
Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
Yetme15:47:31
Yetmek işi
zayıflık15:47:30
Zayıf olma durumu
SEVİNÇ15:47:13
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
ciro15:46:29
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
hitap15:46:25
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
taba15:46:11
Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
Lenger15:46:08
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
su mermeri15:45:23
Kaymak taşı, albatr
verimsiz15:45:17
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
eğitimci15:45:17
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
öğrenci yurdu15:45:13
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
hava akımı15:44:56
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
üst geçiş15:44:48
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
vekaleten15:44:44
Vekil olarak
meziyet15:44:43
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
merkez15:44:26
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
soyluluk15:44:21
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
derlemcilik15:44:20
Koleksiyonculuk
nihan15:44:07
Gizli
Yoksul15:44:03
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
yerinde kalmak15:44:03
başka yere gitmemek
enez15:43:01
Cılız, zayıf, güçsüz
MAHKEME15:42:50
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
Kurutmalık15:42:29
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
sınır boyu15:42:28
Ülke sınırları
evet15:42:18
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
tümel15:42:02
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
Kolay15:41:45
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
s15:41:22
Kükürt"ün kısaltması
farba15:41:21
Fırfır, farbala
Mantıklı15:41:16
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
yaban arısıgiller15:41:09
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
görünürde15:41:05
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
çarpan15:40:48
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
allak15:40:31
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
bünye15:40:24
Vücut yapısı
Araba15:40:20
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
amenna15:40:18
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
zirai15:40:18
Tarımla ilgili, tarımsal
belleten15:39:39
Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi
MÜTEAMMİM15:39:29
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
haber ajansı15:39:20
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
arduaz15:39:12
Kayağan taş, kayrak
buz15:39:11
Donarak katı duruma gelmiş su
mühürdar15:39:07
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
sıkıntısı olmak15:38:58
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak15:38:53
sağlam bir yanı kalmamak
ataerkil15:38:42
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
Allah rahmet eylesin15:38:41
ölüleri hayırla anmak için söylenir
büyükbaş15:38:31
Sığır, manda gibi hayvanların niteliğini belirtmek için kullanılır
ARA15:38:21
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
külek15:38:15
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
Halkçılık15:38:13
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
dişli15:38:06
Dişleri olan
avangart15:38:04
Öncü
bulutsu15:37:56
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
kul köle (veya kul kurban) olmak15:37:45
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
inhina15:37:32
Eğrilme, bükülme
ÖLÜM15:37:06
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
yaraşıklı15:37:04
Yaraşan, uygun, yakışır
sakınca15:36:43
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
geniş zaman15:36:31
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
muhtemel olmak15:36:30
umulmak, beklenmek
mahrum olmak15:36:29
yoksun kalmak
ordonat15:36:28
Silâhlı kuvvetlerin savaş gereçlerini, araçlarını ve bunlara benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf (ordu donatım işleri sözünün kısaltması)
senevi15:36:13
Yıllık
göstermelik15:36:09
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
mevzun15:36:09
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
KALP15:36:07
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
Afet15:36:06
Doğanın sebep olduğu yıkım
KAMIŞ15:36:06
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
KORİDA15:36:04
Boğa güreşi
camIz15:35:59
Manda, su sığırı, kömüş
çark15:35:57
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
uskumrugiller15:35:56
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
nadim15:35:55
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
kaşkariko15:35:48
Oyun, dolap, düzen
karne15:35:42
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
domates15:35:38
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
Hor15:35:38
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
bel bağı15:35:38
Bel kemeri
Yufka15:35:36
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
ticari15:35:31
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
VÜCUT ISISI15:35:31
Vücutta olması gereken normal ısı
GROSA15:35:30
On iki düzine
Söndürme15:35:29
Söndürmek işi
şöhretli15:35:24
Ünü olan, ünlü, tanınmış
Çaba15:35:18
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
eksilme15:35:16
Eksilmek işi, tenakus
ayırtı15:35:13
Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans
eğitimli15:35:09
Eğitim görmüş, eğitilmiş
önsel15:35:09
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
sözlük15:35:03
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
cansız15:35:02
Canını yitirmiş, ölmüş
böbürlenme15:34:56
Böbürlenmek işi
Sinmek15:34:56
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
sarnıç15:34:53
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
burağan15:34:52
Güçlü esen rüzgâr
SOYGUNCULUK15:34:51
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
sokulgan15:34:51
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
edevat15:34:51
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
uyuşukluk15:34:50
Uyuşuk olma durumu
karakteristik15:34:49
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
hayırlı15:34:45
Yararı, hayrı olan
perukar15:34:45
Berber
bakraç15:34:42
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
tereddütlü15:34:40
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
hisar15:34:39
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
faka basmak15:34:38
aldatılmak, tuzağa düşmek
DEMİURGOS15:34:34
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
çiğde15:34:30
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
Işın bilimci15:34:30
Işın bilimi uzmanı, radyolog
Ev15:34:28
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
kovmak15:34:25
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
Lobi15:34:24
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
Tema15:34:23
Aslî konu
Hayırsever15:34:22
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever