mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum02:25:44
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
kebe02:25:26
Kısa kepenek
barata02:25:05
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
Huysuz02:24:58
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
boyunduruk02:24:45
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
köktenci02:24:42
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
darülâceze02:22:55
Düşkünler evi
KALLEM02:22:13
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
miladi02:21:43
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
MERCANKÖŞK02:20:50
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
kavlince02:20:41
Kavline göre, sözüne bakarak
MAHLEP02:18:34
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
temayüz02:18:11
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
kelebek02:17:58
Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
iane02:16:03
Yardım
emzikli02:15:43
Emziği olan
leziz02:15:42
Tadı güzel, lezzetli
şüheda02:15:41
Şehitler
Konfeksiyon02:15:33
Hazır giyim eşyası
mızıka02:15:31
Bando
parsel02:14:51
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
çağla02:14:46
Olmamış, ham yemiş
Mihenk02:14:35
Denek taşı
aklan02:14:16
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
aktif02:13:46
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
Selvi02:13:17
bk. servi
ispanyol02:13:07
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
kefir02:12:58
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
etimoloji02:12:30
Köken bilimi
öneride bulunmak02:12:29
önermek, teklif etmek
ruhban02:12:19
Rahipler
Cücük02:11:42
Filiz, tomurcuk
kurçatovyum02:11:40
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
gangliyon02:11:31
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
sinameki02:11:11
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
kabare02:10:42
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
beleş02:10:29
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
mahiyet02:10:21
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
meyhane02:09:49
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
pısırıklık02:08:51
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
ÜSTELEME02:08:50
Üstelemek işi, tekit
rasathane02:08:30
Gözlem evi, observatuvar
delibaş02:08:27
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
kapkara02:08:26
Her yanı kara
dizgin02:08:24
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
pipi02:08:16
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
c02:08:16
Karbon"un kısaltması
vade02:07:37
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
yerine geçmek02:07:34
görevden ayrılan birinin yerini almak
Partizan02:07:23
Partici
veto02:07:17
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
mukadderat02:06:34
Yazgı
rulman02:06:24
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
kail02:06:13
Söyleyen
gazap02:05:46
Öfke, kızgınlık, hiddet
gömgök02:05:16
Her yanı mavi, masmavi
ahlat02:04:47
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
zulmetme02:04:14
Zulmetmek işi veya durumu
hara02:04:02
At üretilen çiftlik, aygır deposu
özelik02:03:38
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
GROSA02:03:35
On iki düzine
güçlük çıkarmak02:02:37
bir şeyin gerçekleşmesini engelleyici sebepler ileri sürmek
aşlık02:02:25
Aş yapmak için hazırlanan ve saklanan şeyler
küfe02:02:14
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
istihlak02:02:09
Tüketim
skandal02:01:55
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
tav02:01:14
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
nargile tütünü02:01:08
Tömbeki
şiar02:00:51
Belgi
merdane01:59:44
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
otoban01:59:37
Otoyol
iris01:59:17
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
rutin01:59:16
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
tarihsel01:58:43
Tarihî
kendi başına01:58:39
Kimseye sormadan
ivedilikle01:58:24
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
bazen01:58:19
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
Pepe01:58:14
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
türkuaz01:58:04
Yeşile çalan mavi renkte değerli bir taş, firuze
yörük01:57:45
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
tasfiyehane01:56:57
Arıtım evi, rafineri
MEYUSİYET01:56:53
Umutsuzluk, karamsarlık
aksakal01:56:47
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
üretim araçları01:56:27
Üretim sürecinde kullanılan iş, araç ve gereçlerin bütünü
eçhel01:56:13
Çok cahil, çok bilgisiz olan
orkide01:56:02
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
tüze01:55:58
Hukuk
ornitoloji01:54:03
Kuş bilimi
akılcı01:53:45
Akılcılıkla ilgili
mültezim01:53:38
Kesenekçi, kesimci
vefasızlık01:53:34
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
dragon01:53:24
Ejderha
harcırah01:52:45
Yolluk
açkı01:52:03
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
hora01:51:29
Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu
pelit01:50:56
Meşe ağacının meyvesi, palamut
pelte01:50:46
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
kene01:50:35
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
sepilenme01:50:08
Sepilenmek işi
narkozcu01:49:39
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
efelenme01:49:37
Efelenmek işi
spesifik01:49:18
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
ahkam01:49:04
Yargılar, hükümler
şarkıcı01:48:49
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
leğen01:47:40
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
kunt01:47:02
Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam
hazır kahve01:46:59
Neskafe
kule01:46:35
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
kuka01:46:25
Dantel veya nakış ipliği yumağı
buluğ01:46:13
Erin olma, baliğ olma, erinlik
mutfak01:44:44
Yemek pişirilen yer
keratin01:44:09
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
örtme01:44:04
Örtmek işi
karasakız01:43:42
Zift
Tedirgin01:42:34
Rahatı, huzuru kaçmış
araştırma görevlisi01:42:30
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
çark01:41:54
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
sülfat01:41:48
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
esatirî01:41:28
Esatirle ilgili, esatire ait
tamer01:41:28
Eksikliği olmayan er, tam teçhizatlı asker
sibakusiyak01:40:58
bk. siyakusibak
GECE YANIĞI01:40:35
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
arka çıkmak01:40:25
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
kuşpalazı01:39:47
Difteri
hoca01:39:47
Müslümanlıkta din görevlisi
teşhir etmek01:39:24
göstermek
bir çırpıda01:39:13
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
ırk bilimi01:39:07
Etnoloji, ırkiyat
fideizm01:38:41
İnancılık, imaniye
yetişmiş01:38:26
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş