mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum00:44:42
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
baharatçı00:44:38
Baharat satan kimse
peltek00:44:30
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
merbut00:43:54
Bağlı, bağlanmış
şef00:43:50
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
şeb00:43:46
bk. gece, ruz
şek00:43:37
Şüphe
şem00:43:33
Mum, balmumu
şer00:43:29
Kötülük, fenalık
şet00:43:25
Sıkarak bağlama, sıkma
şey00:43:21
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
şip00:43:17
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
şom00:43:05
Uğursuzluk
mercan00:43:01
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
start00:42:53
Çıkış
zararsız00:42:41
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
ibibik00:42:21
Çavuş kuşu, hüthüt
tedirgin etmek00:42:13
rahatını, huzurunu kaçırmak
olanaksız00:42:09
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
sorguya çekmek00:42:02
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
tatlı su Frengi00:41:58
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
potas00:41:18
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
potin00:41:14
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
oklava00:41:10
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
ASUDE00:41:06
Sessiz, rahat, sakin
anatomi00:40:58
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
Kışlak00:40:52
Kışın barınılan yer
Peyk00:40:48
Uydu
Paye00:40:32
Rütbe, derece aşama
Isıveren00:40:20
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
Posa00:40:12
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
uzay üssü00:40:08
Uzay istasyonu
yumru00:40:01
Yuvarlak, şişkin şey, kabartı
ayakyolu00:39:37
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet
viyolonsel00:39:25
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
gayret etmek00:39:21
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
tike00:39:03
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
İsmet00:38:56
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
yabgu00:38:39
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
geçenek00:38:37
bk. koridor
Çay00:38:29
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
ÇAM00:38:20
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
ÇAN00:38:13
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
kerevit00:38:05
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
naaş00:37:53
Ölen kimsenin vücudu, ceset
onarma00:37:40
Onarmak işi
ARNAVUT00:37:36
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
İKAME00:37:28
Yerine koyma, yerine kullanma
derli toplu00:37:20
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
Fıtrat00:37:16
Yaradılış, hilkat
Hayat00:37:12
Yaşam, dirim
Hayal00:37:00
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
zerk00:36:48
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
yeknesaklık00:36:40
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
organizma00:36:36
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
Hasse00:36:16
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
lâpacı00:36:08
Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan
koyu gri00:36:04
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
KURAMSAL00:35:56
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
Madeni00:35:52
Madensel, madenle ilgili
merkezcilik00:35:48
Merkeziyetçilik
Yıllık00:35:40
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
yerine getirmek00:35:33
istenileni, gerekeni yapmak
özengen00:35:31
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
Rivayet00:35:25
Söylenti
nezle00:35:21
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
biçme00:35:17
Biçmek işi
çavuş kuşu00:35:01
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
bezginlik00:34:57
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
CEFALI00:34:53
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
kalabalık00:34:29
Çok sayıda insan topluluğu
Kulunç00:34:25
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
HURİ00:34:21
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
illüstrasyon00:34:09
Resimlerle süsleme
lorentiyum00:34:01
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
mikroplu00:33:40
Mikrobu olan, mikropla buluşan, intanî
kripton00:33:25
Atom numarası 36, atom ağırlığı 83, 8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz.Kısaltması Kr
mazı00:33:21
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
künefe00:33:09
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
çentmek00:33:05
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
PABUÇ00:33:01
Ayakkabı
sihir00:32:29
Büyü, bağı
mahşer00:32:02
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
karmaşa00:31:42
Karmaşık olma durumu
müsekkin00:31:38
Yatıştırıcı
İHTAR00:31:30
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
öğretim00:31:26
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
defalarca00:31:18
Sık sık, sürekli olarak
sergileme00:31:10
Sergilemek işi, teşhir
ışıldak00:31:06
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
Fazilet00:30:54
Erdem
alkalik00:30:39
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
çözgü00:29:50
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
tutturma00:29:46
Tutturmak işi
teşebbüs etmek00:29:30
girişmek, el atmak
rikkat00:29:23
İncelik, naziklik
saklambaç00:28:59
Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu
DİASPORA00:28:58
Kopuntu
müstahkem00:28:51
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
kelepirci00:28:43
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
kıyıcılık etmek00:28:14
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
izzetinefis00:27:55
Onur, öz saygı
fekül00:27:51
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
Atış00:27:43
Atmak işi veya biçimi
erguvan00:27:41
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
maşallah00:27:35
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
tun00:27:24
Gizli yer, köşe bucak
Dudak00:27:20
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
kındıraç00:27:12
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
istila00:27:01
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
nisyan00:26:57
Unutma
alçı00:26:42
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
kız vermek00:26:38
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
sorumlu tutmak00:26:30
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
günü00:26:26
Kıskançlık, çekememezlik, haset
GALAKSİ00:26:17
Gök adası
muafiyet00:26:11
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
GERÇEKÇİLİK00:25:58
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
kaygısız00:25:47
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
çıkarcı00:25:31
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
iğdiş00:25:27
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
MUSANDIRA00:25:16
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
kaşık00:25:11
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
vermek00:25:07
Bırakmak veya bağışlamak
ender00:25:02
Çok az, çok seyrek
YANAL00:25:00
Yanda olan, yana düşen
SINAV00:24:33
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
derme çatma00:24:29
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
nevale00:24:17
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
kütük00:24:13
Kalın ağaç gövdesi