mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum19:02:51
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
yararlı olmak19:02:47
fayda sağlamak
Tavır19:02:18
Durum, davranış, vaziyet, hâl
kokpit19:02:13
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
böbrek taşı19:00:58
Böbreklerde oluşan taş
Kaçak19:00:14
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
yaygın18:59:23
Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan
naaş18:59:07
Ölen kimsenin vücudu, ceset
tutarlılık18:57:28
Tutarlı olma durumu, insicamlılık
İltizam18:57:14
Kayırma, bir tarafı tutma
Kılavuzluk18:57:11
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
tayt18:56:54
Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir tür pantolon
HİBE18:56:26
Bağışlama, bağış
İKİYÜZLÜLÜK18:56:10
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
güvey,-i18:55:46
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
törpü18:54:31
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
yansıma18:54:30
Yansımak işi
mümkün18:53:33
Muhtemel, olabilir, olası
kurallı18:52:21
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
iflâh18:52:08
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
keskinlik18:51:12
Keskin olma durumu
rical18:51:07
Erkekler
avuntu18:50:34
İnsanı avutan şey, teselli
ağırlanma18:50:23
Ağırlanmak işi
atılım18:50:22
İleri atılma, atılma işi
baştan başa18:50:21
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
mani18:50:17
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
taşma18:49:06
Taşmak işi
amansız18:48:59
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
parlamak18:48:52
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
kezzap18:48:25
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
merdiven sahanlığı18:47:47
Merdiven boşluğu veya başı
YİYECEK18:47:43
Yenmeye elverişli olan her şey
orya18:44:29
Karo
kumar oynamak18:44:04
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
Yaşama18:43:44
Yaşamak işi
Muttarit18:43:36
Düzenli, tek düze
ricacı18:43:23
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
Başlıca18:42:18
En önemli, başta gelen
yaban havucu18:41:48
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
hengâme18:41:32
Patırtı, gürültü, kavga
çirişli18:39:42
Çiriş sürülmüş
yahudilik18:38:57
Yahudi olma durumu, Musevîlik
uğurluk18:38:02
Maskot
gölge balığı18:38:00
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
bir tarafa bırakmak (veya koymak)18:37:10
önemsememek, benimsememek, ertelemek
Kr18:36:52
Kripton"un kısaltması
pöç18:36:50
Kuyruksokumu kemiği
patlama18:36:49
Patlamak işi
eğrelti18:36:40
Eğrelti otu
kamuoyu18:35:53
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
hissedar18:35:38
Hissesi olan, paydaş
telif18:35:35
Uzlaştırma
kıymetlilik18:35:34
Değerlilik
TERGAL18:35:30
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
pare18:34:11
Parça, kısım
seçme18:34:08
Seçmek işi
antik çağ18:33:36
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
izzetinefis18:33:06
Onur, öz saygı
ilk çağ18:31:59
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
Batıni18:30:48
Batıniye mezhebinden olan kimse
yoksunluk18:30:41
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
DALAVERE18:30:40
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
LAYİHA18:29:33
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
yasama meclisi18:29:07
Yasama organı, parlâmento
ALÇI TAŞI18:29:00
Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips
bilindik18:28:24
Bilinen
tevahhuş18:27:53
Ürkme, ürküntü
Vurgun18:27:48
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
Sayrı18:27:34
Hasta
yenidünya18:27:33
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
takdir etmek (veya eylemek)18:27:32
beğenmek
içine almak18:27:23
kapsamak
Garip18:27:05
Kimsesiz, zavallı
stabilize yol18:26:48
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
şah damarı18:26:26
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
Allah rahmet eylesin18:25:54
ölüleri hayırla anmak için söylenir
Ayırım18:24:16
Ayırmak işi
18:24:12
Titan"ın kısaltması
çağrılık18:23:28
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
Tanrı18:23:22
Allah
İn18:23:20
İndiyum"un kısaltması
asım18:23:19
Asma işi
varışlılık18:23:17
Varışlı olma durumu, irfan
Sarı18:23:16
Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakal rengi arasında olan renk, altının rengi
in gibi18:23:10
dar ve karanlık (yer)
olasılı18:23:09
Olasılığa dayanan, belkili, ihtimal, muhtemel
şişmanlık18:23:07
Şişman olma durumu
çilekeşlik18:23:04
Çilekeş olma durumu
Döküntü18:23:03
Dökülmüş, saçılmış şeyler
gövdelenmek18:23:02
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
kelimesi kelimesine18:23:01
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
tüp gaz18:23:00
İçine yüksek basınçla sıvılaştırılmış petrol gazı ve bütan gazı doldurulan, ısıtmada ve mutfakta kullanılan tüp
müminlik18:22:59
Mümin olma durumu
aldırmazlık18:22:58
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
BİKİR18:22:57
Kızlık, erdenlik
tam18:22:56
Eksiksiz, kesintisiz
İrlandalı18:22:54
İrlanda halkından olan (kimse)
ton18:22:49
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
Saf dışı18:22:49
Dizi dışı
Kimyacı18:22:46
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
bıdık18:22:45
Kısa ve tıknaz
bilinçli18:22:43
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
kategori18:22:42
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
Masa topu18:22:41
Kuralları tenisinkine benzeyen, masa üzerinde özel top ve raketlerle oynanan bir oyun,masa tenisi
mantar hastalığı18:22:38
Mantar, küflüce
zıhlama18:22:37
Zıhlamak işi veya durumu
çalı kuşu18:22:36
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
kalsiyum18:22:35
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
RUJ18:22:33
Dudak boyası
vezinli18:22:30
Tartılı
sebil18:22:29
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
KAYIP18:22:29
Yitme, yitim
manipülasyon18:22:28
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
geyik18:22:27
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
Tersine18:22:25
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
agrafi18:22:24
bk. yazma yitimi
Alp18:22:23
Yiğit, kahraman
ÖZ18:22:18
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
hüccet18:22:17
Belgit
ekşimek18:22:15
Mayalanmak
sümük18:22:13
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
ameliye18:22:12
Yapılan iş, işlem
Öd18:22:10
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
gına gelmek18:22:09
usanmak, bıkmak
sonuçlamak18:22:07
Sonuç vermek; yol açmak
kadının yüzünün karası erkeğin elinin kınası18:22:06
yolsuz ilişkiler kadınlar için hoş karşılanmadığı hâlde erkekler bu gibi ilişkilerden övünme payı çıkarırlar
Tören18:22:05
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim
tendürüst18:22:02
Dinç, sağlam
aşina18:22:01
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık