mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

hadise22:00:47
Olay
yavşak22:00:24
Bit yavrusu, sirke
hazır22:00:23
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
tespit22:00:18
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
fitneci22:00:08
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
İşsiz güçsüz21:59:39
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
çatana21:58:57
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
bahtı açık21:58:44
Talihli
seviye21:58:34
Düzey
üzengi21:58:23
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
üzüntüsüz21:58:07
Üzüntüsü olmayan, sıkıntısız, acısız
üzüntülü21:57:50
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
üzüm asması21:57:40
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
MUTASYON21:57:34
Değişinim
üzüm şekeri21:57:29
Glikoz
ürtiker21:57:00
Kurdeşen
üçgen21:56:54
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
özseverlik21:56:19
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
özleme21:56:08
Özlemek işi, iştiyak
üretici21:55:37
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
özgeci21:55:36
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
baş kaldırma21:55:35
baş kaldırmak işi, isyan
özgürlük21:55:30
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
helezonlu21:54:59
Helezonu olan, sarmal
AĞIT21:54:50
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
özgül ağırlık21:54:43
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı
özentisiz21:54:03
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
zekavet21:53:33
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
özenli21:53:30
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
bostan21:53:29
Sebze bahçesi
bilirkişi raporu21:53:23
Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor
öykünme21:53:06
Öykünmek işi, taklit
kabalak21:53:03
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir tür başlık
örgütleme21:52:41
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
örgü21:52:21
Örmek işi veya biçimi
öreke21:52:01
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
emirber21:51:59
Emir eri
Oldukça21:51:49
Yetecek kadar, epey, hayli
zemberek otu21:51:45
Atkuyruğu
örümcekler21:51:36
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
önsel21:51:16
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
bitek21:50:41
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
ön alım hakkı21:50:28
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
L demiri21:50:26
Sanayide kullanılan L biçiminde bükülmüş demir çubuk
müzakere21:50:24
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
ön alım21:50:12
Bir mülk kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma, şufa
ömre bedel21:49:53
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
azimli21:49:38
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
öldürmek21:49:38
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
ölü doğum21:48:55
Bebeğin ölü doğması durumu
ölçekli21:48:28
Ölçek farkıyla aynen bütünü veren geometrik şekil veya eleman
ölçüsüz21:48:20
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
asorti21:48:11
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
ölçünlü21:48:10
Standart
ölçüm21:47:47
Ölçmek işi
çok eşli21:47:19
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
çil21:47:02
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
çiftteker21:46:51
Bisiklet
çiftlik kâhyası21:46:38
Çiftlik işlerini yöneten kimse
çift21:46:23
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
çiğnemek21:46:13
Ayak veya tekerlek altına alarak ezmek
çiğe21:46:05
Ceviz veya badem içi
yerleştirme21:46:03
Yerleştirmek işi
çiçek tacı21:45:47
Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ
çiçek dürbünü21:45:34
bk. kaleydoskop
enstitü21:45:26
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
çepeçevre21:44:37
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
çentmek21:44:00
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
çelim21:43:30
Güç, kuvvet
çelebi21:43:11
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
çekememezlik21:42:36
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
çekül21:42:19
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
çayhane21:41:51
Çay evi
çarpan21:41:38
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
çarpışma21:41:18
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
çıkra21:41:06
Sık çalı
çıkma21:40:49
Çıkmak işi
çıkak21:40:25
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
çıkıntılı21:40:00
Çıkıntısı olan
boya21:36:24
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
alıcı21:36:10
Satın almak isteyen kimse, müşteri
MESAJ21:35:30
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
kımız21:34:09
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
hamaset21:33:31
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
kolokyum21:33:21
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
demir ağacı21:32:36
İki çeneklilerden, ana yurdu Avustralya olan bir evcikli veya iki evcikli bir ağaç (Casuarina)
pusmak21:32:33
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
mahcup olmak21:28:54
utanmak
Sirküler21:28:50
Genelge, tamim
yılankavi21:28:19
Dolambaçlı, dolanarak giden
taş levreği21:28:14
Gölge balığı
iyiliksever21:28:13
İyilikçi, hayırsever
doğalcılık21:27:39
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
kelimesi kelimesine21:27:21
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
katmerli21:27:05
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
hatırlama21:26:58
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
Sembolist21:26:40
Sembolizmle ilgili
bulaşıcı21:26:34
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
bulamaç21:26:30
Sulu, cıvık hamur
asma yaprağı21:26:17
Zeytinyağlı ve etli dolma yapmakta kullanılan körpe asma yaprağı
aslanağzı21:26:15
Sıraca otugillerden, türlü renkte, güzel, kokusuz çiçekleri olan bir bitki
askere alınmak21:26:11
askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek
emsal21:26:05
Benzerler
arıtım evi21:26:04
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
artı21:25:58
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
iskambil kâğıdı gibi devrilmek21:25:40
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
SELAM21:25:19
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
etkileşim21:24:44
Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi
züppece21:24:44
Züppe (bir biçimde)
yerine geçmek21:24:41
görevden ayrılan birinin yerini almak
tenkitçilik21:24:35
Eleştiricilik
tenasüp21:24:32
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
temerrüt21:24:29
Dik kafalılık, kafa tutma
güvercin21:24:13
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
tecrübe etmek21:24:13
denemek, sınamak
mahalle çapkını21:24:11
Beceriksiz çapkın
taşra21:24:04
Bir ülkenin başşehri veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık
tahayyül21:23:48
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
tabı21:23:41
Mizaç, huy, tabiat, karakter
sızlama21:23:29
Sızlamak işi
Patlatma21:23:28
Patlatmak işi
soytarı21:22:56
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
sirkülasyon21:22:50
Dolanım, dolanış, tedavül
senatör21:22:44
Senato üyesi
soytarılık21:22:34
Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık
sebatsız21:22:19
Sebat etmeyen
sebatlı21:22:11
Sebat eden, direşken, sebatkâr
kitap21:22:06
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
Cf21:21:59
Kaliforniyum"un kısaltması
saçma sapan konuşmak21:21:58
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak