mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

imgesel17:13:34
İmge ile ilgili, hayalî
geçmiş17:13:33
Geçmek işini yapmış
Onama17:13:32
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
gelişim17:13:28
Gelişmek işi, serpilip büyüme
Çıta17:13:27
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
tepeli17:13:25
Tepesi olan
iskoç17:13:24
İskoçya halkından olan kimse
kuvvetsizlik17:13:20
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
Düzleme17:13:16
Düzlemek işi, tesviye
tahmin17:13:14
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
tırmık17:13:13
Tırnak beresi
dizayn17:13:09
Çizim
boğan otu17:13:05
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
Aut17:12:55
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
hizmet17:12:51
Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma
savurganlık17:12:48
Savurgan olma durumu veya savurganca davranış, tutumsuzluk, müsriflik, israf
kukla17:12:42
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
İstila17:12:39
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
zampara17:12:38
Sürekli kadın peşinde koşan erkek, çapkın erkek
safiha17:12:34
İnce, yassı ve geniş metal nesne, levha
garaj17:12:29
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
hekimlik17:12:28
Hekimin yaptığı iş
kutlu17:12:24
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
huzursuz17:12:21
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
kutup17:12:13
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
yemiş17:12:04
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
kuron17:11:56
Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama
tehirli17:11:56
Geciktirilmiş, ertelenmiş
kurma17:11:52
Kurmak işi
kurgu17:11:49
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
iskele kuşu17:11:47
Yalıçapkını, emircik
kurum17:11:45
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
kusma17:11:41
Kusmak işi, istifra
lokal17:11:41
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
kurak17:11:38
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
kusur17:11:34
Eksiklik, noksan, nakısa
özverili17:11:27
Özveri ile davranan, özverisi olan, fedakâr
ses seda17:11:20
Haber, iz, alâmet, belirti
riskli17:11:16
Riski olan
nadas17:11:15
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
çizgilik17:11:13
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
MAHİR17:11:12
Becerikli
polemik17:11:05
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
MUTASYON17:10:59
Değişinim
çamgiller17:10:57
Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, lâdin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası
Debdebe17:10:56
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
eyvah17:10:54
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
kuzen17:10:49
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
kuzin17:10:38
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
Gurultu17:10:35
Guruldama sesi
öğretim bilgisi17:10:27
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
başmuharrir17:10:26
Başyazar, sermuharrir
risale17:10:17
Küçük kitap, broşür
televizyon17:10:17
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
safran17:10:14
Süsengillerden, baharda çiçek açan, 20-30 cm boyunda, soğanlı bir kültür bitkisi (Crocus sativus)
Rivayet17:10:12
Söylenti
HİMAYE17:10:09
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
şinanay17:09:25
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
ısı17:09:21
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
fıkıh17:09:18
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
kazaklık17:09:01
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
fındık17:08:57
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
muşta17:08:50
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
kültür17:08:46
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
İskoçyalı17:08:22
İskoç halkından olan kimse, İskoç
nazar17:08:17
Bakış, bakma, göz atma
kuvvetlendirme17:08:11
Kuvvetlendirmek işi
Tayfa17:08:05
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
ödemek17:08:00
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
aheste17:07:54
Yavaş, ağır
kampana17:07:43
Çan
yuvarlak17:07:42
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
kayın peder17:07:39
Kaynata
hafniyum17:07:32
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
tapıncak17:07:31
bk. Fetiş
seçmeli17:07:26
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
ya Allah17:07:11
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
ahretlik17:07:11
Besleme kız
ısmarlamak17:07:10
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
kadının yüzünün karası erkeğin elinin kınası17:06:57
yolsuz ilişkiler kadınlar için hoş karşılanmadığı hâlde erkekler bu gibi ilişkilerden övünme payı çıkarırlar
ölçekli17:06:54
Ölçek farkıyla aynen bütünü veren geometrik şekil veya eleman
tabanlık17:06:36
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
hürmet17:06:33
Saygı
martaval17:06:30
Yalan, uydurma söz, palavra
esef17:06:19
Acınma, yerinme
hititçe17:06:12
Hitit (Eti) dili
piç kurusu17:06:11
Soysuz ve yaramaz çocuk
dimdik17:06:05
Çok dik (olarak)
GÜVENCE17:06:02
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
dayanıklı17:05:58
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
sıygı17:05:36
Hacim
parite17:05:33
İki ülke parasının karşılıklı değeri
KARIŞIKLIK17:05:27
Karışık olma durumu, teşevvüş
arakıye17:05:26
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
bilmiş17:05:19
Her şeyi bilir geçinen, bilgiçlik taslayan
kan grubu17:05:13
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
taravet17:05:09
Körpelik, tazelik
lezzetli17:04:58
Tadı güzel
dere17:04:52
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
sövme17:04:45
Sövmek işi, sövgü, küfretme
TUFEYLİ17:04:35
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
ladini17:04:31
Din dışı
aplike17:04:24
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
pudra17:04:07
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
mikrometre17:04:04
Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop gibi optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet
HAYALPEREST17:03:34
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
sarkıt17:03:30
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
uygulamalı17:03:17
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
derya17:03:16
Deniz
çelebi17:02:51
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
öbür17:02:43
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
taşıyıcı17:02:43
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
Ödenti17:02:33
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
hava parası17:02:32
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
BASİRET17:02:31
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
hemşire17:02:25
Kız kardeş, bacı
Geçici17:02:20
Çok sürmeyen
Kuvvetli17:02:01
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
Eğsi17:01:43
Ucu yanmış odun, köseği
pusma17:01:40
Pusmak işi
Eğme17:01:39
Eğmek işi
gülük17:01:38
Hindi
Eğim17:01:35
Eğilmiş olma durumu
Yarın17:01:32
Bu günden sonra gelecek ilk gün
Yarım17:01:28
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
Malak17:01:27
Manda yavrusu
ufarak17:01:24
Biraz ufak
sayaç17:01:17
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
diskotek17:01:01
Plâk, ses bandı koleksiyonu
coşku17:00:59
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu