mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

inisiyatif03:49:46
Öncecilik, üstünlük
AĞIR03:48:27
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
bekleme03:48:27
Beklemek işi
Ayırım03:48:26
Ayırmak işi
ilmiye03:48:10
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
Bağırsak03:47:52
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
bitek03:47:07
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
iradeli03:46:48
İradeye dayanan, iradî
Demokrasi03:46:42
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
Çapraz03:46:42
Eğik olarak birbiriyle kesişen
Söz dağarcığı03:46:42
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
SAHİP OLMAK03:46:08
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
usul03:45:45
Kökler, asıllar
çömlek03:45:43
Toprak tencere
mecus03:45:41
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
bibliyograf03:45:31
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
sabit03:45:30
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
eğlenceli03:45:29
Eğlendiren, hoşa giden
At donu03:44:08
Atın tüyünün rengi
kültürlü03:44:07
Kültürü gelişmiş olan
hoş görmek (veya karşılamak)03:43:27
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
HİBE03:43:26
Bağışlama, bağış
olanaksızlık03:43:07
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
bağır03:42:06
Göğüs
sözlü03:41:47
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
ampul03:40:27
İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe
terfi etmek03:40:26
bir görevde derecesi yükselmek
adetçe03:39:11
Sayı bakımından, sayıca
mafsal03:38:17
Eklem
su kayağı03:38:10
Su üzerinde yapılan kayık sporu
ÇÖZGÜ03:37:50
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
albinos03:37:25
Akşın
Ölçümlü03:37:06
Metrik
kavuşmak03:35:06
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
ayin03:34:06
Dinî tören, ibadet
yurttaş03:33:46
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
mağlup03:33:46
Yenilen, yenik düşen
uyarlama03:33:45
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
kız03:33:31
Dişi çocuk
armatör03:32:50
Ticaret gemisi sahibi
kıtır03:32:47
Uydurma söz, yalan
eğri03:32:07
Doğru, düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, iğri
tempo03:31:27
Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
din adamı03:30:06
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
rüsup03:29:10
Tortu, çökel, çökelti
ley03:28:51
Rumen para birimi
pöç03:28:50
Kuyruksokumu kemiği
şoför03:28:39
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
Koşuk03:28:28
Nazım, manzume
ağaçkakan03:26:50
Serçegillerden, ağaç kurtları ile geçinen bir kuş (Picus)
FENOMEN03:26:08
Olay, olgu
acınacak03:26:07
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
suçsuzluk03:26:07
Suç işlememiş olma durumu
kuralsız03:25:27
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
sınai03:25:09
Sanayi ile ilgili
gelin03:24:47
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
iveğen03:24:47
İvecen
çamur03:24:46
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
Saten03:24:46
Atlas
gerçekleme03:24:29
Gerçeklemek işi, teyit
başyapıt03:24:28
Şaheser
bilinçli03:24:28
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
gizlenmiş03:24:27
Saklanmış
gemi ızgarası03:24:08
Üstünde gemi yapılan büyük kızak
aort03:24:07
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
epik03:24:05
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
Sal03:23:47
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
Uranüs03:23:27
Güneş"e uzaklık sırasında yedinci olan ve Güneş çevresindeki dolanımını 84 yılda tamamlayan gezegen
paydaş03:23:27
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
güvenceli03:23:09
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
vekilharç03:23:08
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
NABIZ03:22:29
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
kırma03:22:19
Kırmak işi
ask03:20:12
bk. asklı
nisyan03:20:07
Unutma
tatlı su kayası03:19:59
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
Şamandıra03:19:46
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb
DİNAR03:19:17
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
evet03:19:07
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
sürdürmek03:18:12
(bir durumun, bir şeyin) sürmesini, olmasını sağlamak
olgunluk03:17:27
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
Yedek03:17:15
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
neşe03:17:15
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
on paralık03:17:14
Değeri çok az veya değersiz, hiç
çözücü03:17:14
Çözmek işini yapan
türap03:17:09
Toprak, toz
bireysellik03:17:09
Birey olma olgusu
Namuslu03:17:08
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
ökse03:16:06
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
Yengeç dönencesi03:15:48
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
akşın03:15:46
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
muş03:15:46
Altı düz, küçük gezinti vapuru
engebe03:15:37
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
algılayıcı03:15:28
Algı yetkisi olan
emin03:15:28
İnanılır, güvenilir
buluşMA03:15:27
Buluşmak işi
köy ağası03:13:50
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
Orak03:13:49
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
bulak03:13:28
Kaynak, pınar
inilmek03:12:56
İnmek işi yapılmak
vermek03:12:28
Bırakmak veya bağışlamak
çanak03:12:12
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
orostopolluk03:11:31
Kurnazca iş, dalavere, dolap
uyarlaç03:11:31
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
Yankıca03:11:31
Başka birinin kullandığı söz veya cümleleri anlamsız olarak yankı gibi tekrarlama, ekolâli
oyalamak03:11:31
Vakit kazanmak için aldatmak
ihtişam03:11:01
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
YAZAR03:09:49
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
MEST03:09:49
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
ESİRGEME03:09:48
Esirgemek işi, himaye, vikaye
beden eğitimi03:09:48
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
neva03:09:45
Ses, ahenk, nağme
seçmek03:09:27
Birine oy vererek bir göreve getirmek
kırılma03:09:07
Kırılmak işi
akıllı03:09:06
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
sinir hastalığı03:08:48
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
esami03:08:32
Adlar, isimler
muaşeret03:08:31
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
cevaz03:08:08
İzin, müsaade
kana03:08:08
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
imal etmek03:08:07
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
ruzname03:07:45
Günlük olayların yazıldığı defter
Genel03:07:28
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
zübde03:07:09
Özet, öz
aritmetik işlem03:06:51
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
hikayecilik03:06:50
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
oylum03:05:23
Hacim, cirim
kurbağa03:05:23
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
mikos03:04:44
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
falan03:04:18
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar