mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

posta treni22:17:02
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
arkadaş olmak22:16:43
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
niteleme22:15:52
Nitelemek işi
dilinme22:15:51
Dilinmek işi
Yayılma22:15:06
Yayılmak işi, intişar
şarkı söylemek22:14:22
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
ahiret22:14:10
bk. ahret
ilerici22:13:28
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
şale22:13:07
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
Koyak22:12:51
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
damıtmak22:12:44
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
ayın22:12:40
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
Türkiye Türkçesi22:11:40
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
Kıskı22:10:49
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
dahiliyeci22:10:48
İç hastalıkları uzmanı
fransiyum22:10:25
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr
değişme22:10:11
Değişmek işi
uzo22:10:10
Yunan rakısı
teshir22:10:06
Büyüleme, büyü yapma
esrar22:09:41
Gizler, sırlar
tan yeri22:09:07
Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer
sahte22:09:06
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
yayım22:08:51
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
defalarca22:08:30
Sık sık, sürekli olarak
BALIK YUMURTASI22:07:39
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
Kubbealtı22:06:36
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
kalafat22:06:36
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
yaralanmak22:06:31
Gücenmek, incinmek, kırılmak
fonksiyon22:06:22
İşlev
erkli22:05:06
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
tahkim etmek22:05:05
sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek
aralıklı22:05:04
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
kolaylık22:05:00
Kolay olma durumu
abartılı22:03:53
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
sıkma22:02:50
Sıkmak işi
piyano22:02:40
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
hitap22:02:36
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
cüzam22:02:16
Hansen basilinin sebep olduğu deri hastalığı
briket22:01:53
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
basımcılık22:01:33
Basım evi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık
manalandırma22:01:30
Manalandırmak işi
bedava22:01:29
Karşılıksız, parasız, emeksiz
şefaat22:01:18
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
ak sülümen22:01:01
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
duyarsız22:01:00
Duyarlı olmayan
kaput22:00:50
Asker paltosu
derlemcilik22:00:40
Koleksiyonculuk
ey22:00:37
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
kasetçalar21:59:35
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
budala budala21:59:30
budala gibi, budalaca
KONUŞMA21:59:29
Konuşmak işi
falihayır21:59:10
İyiye yorulur olgu
fuhuş21:58:56
İçinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan cinsel ilişkide bulunma; bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma
esans21:58:19
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
İstekli21:58:15
Bir şeye karşı isteği olan
nadas21:58:14
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
paydaşlık21:58:12
Paydaş olma durumu, iştirak
Bahçe21:58:12
Sebze yetiştirilen yer, bostan
deflasyon21:58:12
Para darlığı, durgunluk
açelya21:58:11
bk. açalya
kıtal21:58:09
Vuruşma, birbirini öldürme
tütün balığı21:58:07
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
mühürdar21:58:04
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
toprak21:58:04
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
pianta21:57:31
Ayakkabının alt kenarı
şufa hakkı21:57:11
bk. ön alım hakkı
tazelik21:57:03
Taze olma durumu, körpelik, taravet
piyasa21:56:30
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
itmam21:56:23
Bitirme, tamamlama
özek21:56:21
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
şehircilik21:55:16
Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı
şarabi21:55:13
Kırmızı şarap renginde olan
fanatik21:55:10
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
taydaş21:55:06
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
dük21:54:56
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
ön alım hakkı21:54:46
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
binici21:54:41
Binen
üremi21:54:40
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
ÇATANA21:54:14
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
sarp21:54:13
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
EPER21:54:01
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
tekerrür21:53:06
Tekrarlanma
güvem eriği21:52:39
bk. akdiken
ırk21:52:35
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
Dirayet21:52:18
Yetenek, beceriklilik, zekâ
köy muhtarı21:52:00
Köyü idare eden kimse, mutar
meyve şekeri21:52:00
bk. levüloz
sakın21:51:55
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
ihtiyar olmak21:51:41
yaşlanmak
YARLIGAMA21:50:29
Yarlıgamak işi, mağfiret
sesleme21:50:20
Seslemek işi veya durumu
Acuze21:49:45
Huysuz, çirkin, yaşlı kadın, cadı karı
denemek21:49:38
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
bezginlik21:49:30
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
gibi21:49:25
O anda, tam o sırada, hemen arkasından
ZEHİRLENMEK21:49:08
Zararlı düşünceler edinmek
riyaziye21:49:08
Matematik
nispi21:49:08
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
kiniş21:49:07
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
ferdiyetçilik21:49:07
Bireycilik
Görecilik21:49:06
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
ticaret gemisi21:49:06
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
kölçer21:49:06
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
baryum21:49:03
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
mersin balığıgiller21:49:01
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
ZİFAF21:49:00
Gerdeğe girme, gerdek
Ashap21:48:49
Sahipler
deterjan21:47:40
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
şile21:47:35
Mercan köşk
kervansaray21:47:15
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
kıç21:47:10
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
personel21:46:18
Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü
şeytani21:45:09
Şeytanca
güncellik21:45:09
Güncel olma durumu, aktüalite
ihale21:44:49
Bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene bırakma, eksiltme veya artırma
okuma21:44:33
Okumak işi, kıraat
maharet21:44:22
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
açıktan açığa21:44:21
Belirgin olarak, göz göre göre
parite21:43:58
İki ülke parasının karşılıklı değeri
üretme21:43:54
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
eytam21:43:54
Yetimler
rantabilite21:43:31
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
Ray21:43:30
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
Totemcilik21:43:29
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
kızma21:43:29
Kızmak işi
tahtaboş21:43:28
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
çağcıl21:43:28
(insan için) Çağın yeniliklerini benimseyen, ona göre davranan, asrî, modern
ütopyacı21:43:25
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
yardımsever21:43:24
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
çavlan21:43:19
Çağlayanın büyüğü, şelâle