mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum16:21:43
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
fit16:21:39
Birini başkasına karşı kışkırtma
serin16:21:31
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
fos16:21:26
Çürük, temelsiz, boş, kof
YILDIRIMSAVAR16:21:24
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
halaza16:21:20
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
fil16:21:20
Filgillerin hortumlular takımından, Afrika ve Asya"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan (Elephas)
UZAKLIK16:21:20
Uzak olma durumu, ıraklık
külâh16:21:18
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
sembol16:21:18
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
Feribot16:21:17
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
fol16:21:14
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
denizkulağı16:21:08
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 cm uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
gem16:20:56
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
tepkime16:20:54
Tepkimek işi
teeddüp16:20:53
Utanma, sıkılma
ÜZERLİK16:20:52
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
ilerlemek16:20:44
(vakit için) Geçmek
çuval16:20:38
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
raf16:20:33
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
ses uyumu16:20:19
Ünlü ve ünsüz uyumu
terfik16:20:14
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
gebelik16:20:13
Gebe olma durumu, hamilelik
galip16:20:00
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
galat16:19:54
Yanlış (kelime veya söz)
TUTTURMAK16:19:48
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
gamze16:19:36
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
kame16:19:34
Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş
aydınlatıcı16:19:29
Aydınlık verici
gaile16:19:23
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
duruşma16:19:17
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
atraksiyon16:19:11
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
mezhep16:19:10
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
semender16:19:01
Semendergilerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (Salamandra)
Belediye16:18:58
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
müştereken16:18:58
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
mal16:18:56
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
metres16:18:52
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
f16:18:47
Flüor"un kısaltması
metris16:18:46
Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper
imaret16:18:40
İmarethane
leylâk16:18:33
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
sıkıştırılma16:18:27
Sıkıştırılmak işi
mayna16:18:25
Yelken indirme, fora karşıtı
galibiyet16:18:24
Yenme, yengi
parlatıcı16:18:22
Parlatma özelliği olan (nesne), cilâ
Dokunaklı16:18:15
Etkili, insanın içine işleyen, müessir
esrarengiz16:18:08
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
erkan16:18:01
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
Tokyo16:18:01
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
baba bucağı16:17:56
bk. baba ocağı
sayıca16:17:50
Sayı bakımından, adetçe
kısıtlamak16:17:33
Birini yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak, kısıt altına almak, hacir altına almak
çatana16:17:30
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
Vahşi16:17:29
Yabanî
geçim derdi16:17:27
Geçim sıkıntısı
nazi16:17:27
Nazizm yanlısı (kimse)
yetişme16:17:06
Yetişmek işi
şakirt16:17:04
Öğrenci, çırak
broş16:16:58
Kadınların takındıkları süs iğnesi
viyolonsel16:16:49
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
farenjit16:16:45
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
EVEGEN16:16:39
İvecen
astigmat16:16:38
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
iflas16:16:37
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
alev almak16:16:27
tutuşmak, yanmaya başlamak
parya16:16:20
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
mersin balıkları16:16:14
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
Maraz16:16:03
Hastalık, illet
paten16:15:55
Buz üstünde kaymak için kullanılan, çoğunlukla tabanına, dar uzun bir çelik takılı ayakkabı
patis16:15:49
Patiskanın kısaltılmış şekli
ZAĞLI16:15:37
Kılağılı
BESTE16:15:28
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
soğan çiçeği16:15:17
Fulya
Köşe atışı16:15:11
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
Safha16:15:03
Evre
sümüksü zar16:14:52
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
Anafor16:14:46
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
mahruti16:14:41
Konik
ha babam (veya ha babam ha)16:14:30
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
SECCADE16:14:23
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
habitat16:14:22
Yerleşme, oturma
maile16:14:14
Aklan
akselerograf16:14:10
İvmeyazar
ARKALIK16:14:09
Ev içinde giyilen kolsuz, kalınca bir tür kısa hırka
serzenişte bulunmak16:14:04
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
acımak16:13:51
Acılı, ağrılı olmak
çilek16:13:50
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
muhasara16:13:49
Kuşatma, sarma, çevirme
Mızrak16:13:45
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
cesaret16:13:39
Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven; yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği
suvarma16:13:34
Suvarmak işi
yavaş yavaş16:13:32
Azar azar ağır ağır
gidip gelme16:13:26
Gidiş, dönüş
vilâdî16:13:23
Doğuştan (olan)
topuk kemiği16:13:23
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
Beylik16:13:22
Bey olma durumu
muhacir16:13:14
Göçmen
KARAKULAK16:13:02
Kedigillerden, çakala benzer vahşî bir hayvan (Caracal melanotis)
şekilci16:13:01
Alışılmış kural, tutum veya davranış dışına çıkamayan, biçimci, formaliteci, formalist
İç işleri16:12:56
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
talihli16:12:49
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
samanyolu16:12:45
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
şöhretli16:12:43
Ünü olan, ünlü, tanınmış
kaşıkçı16:12:40
Kaşık yapan veya satan kimse
irlandalı16:12:37
İrlanda halkından olan (kimse)
bitkinlik16:12:30
Bitkin olma durumu
vefasızlık16:12:25
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
şakımak16:12:19
(şarkı, şiir için) söylemek
iflâs anlaşması16:12:15
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
bozuk çalmak16:12:11
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
boşalma16:12:02
Boşalmak işi, inhilâl
Birleme16:11:56
Bir etme, tek duruma getirme
manipülâsyon16:11:46
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
takvim16:11:44
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
haykırış16:11:42
Haykırmak işi veya biçimi
eskitmek16:11:34
Yaşlandırmak
boşaltma16:11:31
Boşaltmak işi
beşeri16:11:18
İnsanoğlu ile ilgili
enez16:11:08
Cılız, zayıf, güçsüz
harf16:11:01
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
travers16:10:59
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
nal16:10:57
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
nas16:10:54
Açıklık, açık ve kesin yargı
net16:10:43
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
uyurgezerlik16:10:38
Uyurgezer olma durumu
uknum16:10:25
Asıl, unsur, hipostaz
Teşri16:10:25
Yasama
masal16:10:21
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
inhisar16:10:07
Tekel