mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum16:27:40
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
ipekli16:27:17
İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş)
amip16:27:06
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
hayalet16:26:57
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
makale16:26:47
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
üreme16:24:49
Üremek durumu
kansız16:24:12
Kanı olmayan
sığın16:22:30
Ala geyik
kalori16:22:14
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
tortu16:22:09
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
Tereyağı16:22:02
Sütten çıkarılan taze yağ
güçsüzlük16:20:57
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
yıllık16:20:30
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
matemli16:20:09
Yaslı
su altı işleri16:20:06
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
LATEKS16:19:59
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
çükündür16:19:53
Pancar
santimetre16:19:52
Bir metrenin yüzde biri (cm)
şişe16:19:49
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
Pakt16:19:41
Antlaşma
ŞENLİK16:18:38
Şen olma durumu, şetaret
stalaktit16:17:48
Sarkıt
lr16:17:19
Lorentiyum"un kısaltması
kavmi16:17:06
Kavimle ilgili, etnik
eksiksiz16:16:48
Eksiği olmayan, tam, tamam
aşılama16:16:18
Aşılamak işi
masarif16:15:42
Giderler, masraflar
amme16:15:41
Halkın bütünü, kamu
ürtiker16:15:22
Kurdeşen
mimarlık16:13:02
Mimar olma durumu
yıkık16:12:39
Yıkılmış olan, harap, viran
işaret16:11:37
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
takaddüm16:11:30
Önce gelme
birikim16:11:27
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
kauçuk16:10:57
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
keski16:10:07
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
dalgalı16:08:44
Dalgası olan
mizan16:08:12
Terazi
dağ koyunu16:07:30
Yabanî koyun
Asırlarca16:07:21
Yüzlerce yıl
konum16:06:56
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
yemek16:06:55
Yemek yeme, karın doyurma işi
gösterişçi16:05:34
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
mahlul16:05:03
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
çoğunluk16:04:17
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
ÇELİŞİK16:03:22
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
virgül16:02:49
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
sunak16:02:29
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
çift16:02:14
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
bilmece çözmek16:01:34
bilmecenin cevabını bulmak
16:01:15
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
uzuv16:01:04
Organ, üye
böbürlenmek15:59:34
çok böbürlenmek
hakça15:59:10
Doğrulukla
giyme15:58:56
Giymek işi
butik15:58:19
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
ön yargı15:58:12
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
elan15:57:59
Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha
hatime15:57:59
Son, sonuç
beyin15:57:23
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
itişip kakışmak15:55:56
birbirini itmek
dalkavukluk etmek15:55:51
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
terkip etmek15:55:20
birleştirmek, bir araya getirmek
İÇ15:53:19
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
doruk15:52:33
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
Bronz15:52:18
Tunç
argali15:50:16
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
göksel15:50:15
Gökle ilgili, semavî
NEMLİ15:50:01
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
akıcılık15:50:01
Akıcı olma durumu
alelâde15:49:58
Her zaman görülen, olağan
uzlaştırıcı15:49:33
Uzlaşmayı sağlayan
elektrik üreteci15:48:54
Jeneratör
çarçabuk15:48:53
Pek çabuk, çabucacık, hemencecik, tez elden
Senegalli15:48:31
Senegal halkından olan (kimse)
güdülenme15:47:25
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
ZN15:46:22
Çinko"nun kısaltması
Tasvip15:45:37
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
tuğra15:45:16
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
yuvgulama15:44:52
Yuvgulamak işi
karış15:44:31
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
ambalâj yapmak15:44:18
(bir şeyi) bu gibi maddelerle paketlemek, sandıklamak
aksilik15:44:13
Terslik, inatçılık, huysuzluk
hususiyet15:43:46
Özellik
Mağlup 15:42:27
Yenilen, yenik düşen
figür15:42:12
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
Dansöz 15:41:52
Dans etmeyi meslek edinen kadın
Hedef15:41:32
Nişan alınacak yer
ekonomi yapmak15:41:13
tutumlu davranmak
tazelik15:40:30
Taze olma durumu, körpelik, taravet
İlişkin 15:39:36
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
ütme15:39:17
Ütmek işi
ödüllendirme15:38:12
Ödüllendirmek işi
erbiyum15:37:23
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
adaptasyon15:35:16
Uyarlama
ürkme15:34:39
Ürkmek durumu, tevahhuş
Düşkü15:34:10
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
Kara kehribar15:33:46
Süs eşyası yapımında kullanılan parlak, siyah linyit, oksidiyon taşı
evrim15:33:22
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
idefiks15:32:19
Saplantı, sabit fikir
MATEMATİK15:31:32
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
imgesel15:31:29
İmge ile ilgili, hayalî
bidon15:30:45
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
zeyrek15:30:40
Anlayışlı, uyanık, zeki
bengi15:30:11
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
Karasu15:29:52
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
Hararet 15:29:25
Isı
tedvin etmek15:28:16
derlemek
MÜHÜR15:28:07
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
Karın zarı15:27:49
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
antipatik15:27:06
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
Rastık15:26:55
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
ÇELİŞME15:26:53
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
VASİSTAS15:26:50
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
miras15:26:49
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
pelesenk15:26:47
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine
baraka15:26:44
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
SU YOLU15:26:38
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
Babalık15:26:34
Baba olma durumu
PAZARLIK15:26:32
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
CAZİBE15:26:30
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
doğaçlama tiyatro15:26:28
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
engebe15:26:16
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
alık15:26:02
Akılsız, sersem, budala, ebleh
örümcek15:25:50
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
uyrukluk15:25:12
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
alın15:24:43
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
Kurban15:24:41
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
dikim evi15:24:39
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
kapatma15:24:29
Kapatmak işi