mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum00:38:44
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
harman00:38:42
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
cezalandırılma00:38:41
Cezalandırılmak işi
sana00:38:40
Sen zamirinin yönelme durumu
kâşif00:38:38
Bulucu
hayat ağacı00:38:25
Soy ağacı, soy kütüğü
bula00:38:24
Yenge, amca veya dayı karısı
mutlu olmak00:38:00
mutluluk duymak, bahtiyar olmak
koordinasyon00:37:58
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
emir cümlesi00:37:58
Yüklemi emir kavramı veren cümle
buluşma00:37:38
Buluşmak işi
sakla samanı, gelir zamanı00:37:02
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
Ceriha00:37:02
Yara
kan grubu00:36:29
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
muktedir00:36:02
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
yaylı çalgılar00:36:01
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
sosyete00:35:27
Topluluk, toplum, cemiyet
çakal00:35:02
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
erketeci00:34:57
Dikizci, gözcü
Pancar00:34:52
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
sarmak00:34:35
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
bardak00:34:17
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
HEDİK00:33:57
Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır vb. şeyler
uzun kafalı00:33:55
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
ümitleniş00:33:52
Ümitlenmek işi veya biçimi
ÇOCUK00:33:36
Küçük yaştaki oğlan veya kız
ithal00:33:05
İçine alma
istihkak00:32:27
Hakkı olma, hak kazanma
plazma00:32:26
Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı
ZEHİRLENMEK00:32:12
Zararlı düşünceler edinmek
yer elması00:32:11
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
kalça00:32:10
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
kalak00:32:01
Burun, burun ucu
açıklamak00:31:35
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
asonans00:31:21
Yarım kafiye, her dizenin sonunda gelen, aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama şeklinde uyak
eşkin00:30:32
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
trafo00:30:18
Transformatör sözünün kısaltılmışı
bura00:30:14
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
koskocaman00:29:20
Çok büyük, çok iri, muazzam
Kaolin00:29:17
Arı kil
iplik çekmek00:29:16
kumaştan iplik çıkarmak
yarışlık00:29:15
Pist
taş kömürü00:29:14
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
Holmiyum00:29:10
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
Hint kirazı00:29:08
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
vacip00:29:04
Yapılması gerekli olan
açıktan00:28:55
Bir yerin uzağından
caz takımı00:28:52
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
kör bağırsak00:28:38
Kalın bağırsağın ilk parçası
sakak00:28:10
Çene altı
kan parası00:27:59
Diyet
kamyonet00:27:56
1500 kilogram yük taşıyan küçük kamyon, pikap
höllük00:27:12
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
kiralayan00:27:05
Kiraya veren
Tır00:26:38
Treylerin kısaltılmış biçimi
röle00:26:25
Değiştirgeç
PİŞMAN00:26:22
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
girdap00:26:12
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
hainlik etmek00:25:54
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
evlendirme00:25:52
Evlendirmek işi
mayhoşluk00:25:44
Mayhoş olma durumu
siyahi00:25:18
Zenci, fellah
ASTAT00:25:15
Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen yapay element. Kısaltması At
paylaşma00:24:42
Paylaşmak işi
söylenti00:24:39
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
alev kırmızısı00:24:27
Alev rengi
bekri00:24:09
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
kanaat getirmek00:24:08
kanmak, aklı yatmak, inanmak
sıçramak00:24:05
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
açık elli00:24:04
Cömert
adilik00:23:42
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
tediye etmek00:23:41
ödemek
Misina00:23:13
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
yay gibi00:22:48
eğri
toprak kayması00:22:36
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
danışma00:22:15
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
etilen00:22:07
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
lazanya00:22:05
Bir çeşit İtalyan makarnası
telakki00:22:01
Anlayış, görüş
irtisam00:21:56
Resmi çıkma, resmi çizilme
cesaret vermek00:21:54
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
SİMÜLTANE00:21:41
Aynı anda olan, eş zamanlı
Yalanlama00:21:23
Yalanlamak işi, tekzip
oyma00:21:17
Oymak işi
gün ağarmak00:21:10
tan yeri aydınlanmak
evlek00:20:51
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
kâhin00:20:44
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
karışmak00:20:40
Engellemek, araya girmek; müdahale etmek
resmî elbise00:20:20
Üniforma
bedii00:19:58
Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen
Kruvaze00:19:54
(ceket, yelek için) ön parçaları birbiri üzerine gelecek biçimde yapılmış olan
bir zamanlar00:19:54
Zamanında, vaktiyle, eskiden
dağ serçesi00:19:53
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
hukuk00:19:51
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
fa anahtarı00:19:50
Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
simit00:19:37
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
bilgiç00:19:36
Bilgili kimse
Mâşuk00:19:32
Sevilen, âşık olunan (erkek)
teklif etmek00:19:12
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
ciddi00:19:00
Şaka olmayan, gerçek
gÜnlÜk00:18:59
O günkü, o günle ilgili
sade00:18:58
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
geometri00:18:55
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
TÜLBENT00:18:44
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
Seyahat00:18:43
Gezi, yolculuk
saika00:18:36
Yıldırım
bezemeli00:18:28
Süslü, dekoratif
erat00:17:56
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
istihraç00:17:47
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
pusu00:17:08
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
mazhar00:16:32
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
okul00:16:31
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
seyreltme00:16:30
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
ETME00:16:11
Etmek işi
körpelik00:15:56
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
Ezinç00:15:41
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
orman00:15:36
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
Turna00:15:15
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
epik00:14:56
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
seme00:14:39
Sersem, ahmak, alık
uçucu00:14:04
Uçma yeteneği veya özelliği olan
alakarga00:14:01
Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü, kestane kargası (Garrulus glandarius)
bilmeden00:13:50
bilmeyerek
ahilik00:13:22
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
Diktatör00:13:19
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
süzme00:13:07
Süzmek işi
teshin00:13:05
Isıtma
mütedeyyin00:12:41
Dindar
ŞEHİT00:12:41
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
sop00:12:39
bk. soy sop