mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

İlişik11:36:03
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
alkış11:36:02
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
tehlike atlatmak11:35:48
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
matemli11:35:41
Yaslı
erkeklik11:35:41
Erkek olma durumu
Yakında11:35:40
Yakın bir yerde
argon11:35:37
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
sirk11:35:27
Eğitilmiş hayvanların ve cambazların akrobasi hareketleri yaptıkları genellikle kapalı yer
çakın11:35:20
bk. çakım
sayman11:35:14
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
fütürizm11:35:06
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
Elçi11:34:51
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Mizan11:34:49
Terazi
nefis11:34:47
Öz varlık, kişilik
sarp11:34:41
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
an11:34:35
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
denge kalası11:34:34
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
ole11:34:33
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
benzetme11:34:12
Benzetmek işi
damla taş11:34:11
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
KANTİN11:34:10
Kışla, fabrika, okul gibi yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer
bambu11:34:09
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
kahraman11:34:08
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
kavrama11:33:56
Kavramak işi, anlama, algılama
buyurucu11:33:55
Buyruk, emir veren
ate11:33:54
Ateist
sağlıklı11:33:51
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
derdest11:33:46
Yakalama, tutma, ele geçirme
ÇAMAŞIR LEĞENİ11:33:45
Çamaşırların içinde yıkandığı, metal veya plâstikten yapılmış, geniş kap
yarence11:33:44
Yaren gibi, yarene benzer
süslü püslü11:33:42
Göze çarpacak derecede süslü
dünya11:33:38
Üstünde yaşadığımız gök cismi
tutturgaç11:33:36
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
İkiyüzlülük11:33:26
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
tedhiş11:32:52
Korku salma, yıldırma, terör
mezat11:32:51
Artırma ile satış
obruk11:32:50
İçbükey, mukaar, konkav
Arasat11:32:49
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
çenebaz11:32:22
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
Politik11:32:04
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
solunum sistemi11:31:41
bk. solunum aygıtı
ilkah11:31:40
Dölleme, döllenme
taş bilimi11:31:37
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
kuyruk11:31:36
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
bezenmek11:31:20
Kendini bezemek, süslenmek
çatlak11:31:09
Çatlamış olan
peş peşe11:31:08
Birbiri ardından, arka arkaya
beniz11:31:07
Yüz rengi
Zodyak11:31:05
Gök küresinde, tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıldığı kuşak, burçlar kuşağı
atılganlık11:31:00
Atılgan olma durumu
gök yakut11:30:59
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
kişiye özel11:30:32
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
tırnak11:30:31
İnsanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu tabaka
akademi11:30:30
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
sevap kazanmak (veya işlemek)11:30:29
hayırlı bir davranışta bulunmak
Feribot11:30:28
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
dalaşmak11:30:26
Ağız kavgası etmek
tomurcuk11:30:25
Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz
etsiz11:30:24
Eti olmayan
nihilizm11:30:17
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
ergen11:30:15
Ergenlik çağında olan
kehribar11:30:14
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
hemencecik11:30:13
Çarçabuk, anında
cerrahî müdahale11:30:09
Ameliyat
ciltlik11:30:05
Cilt yapmaya yarayan malzeme
teksir11:30:04
Çoğaltma
kum otu11:29:55
Uyuz otu
takke11:29:54
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
miras11:29:54
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
rab11:29:53
Tanrı
yalvarış yakarış11:29:52
Çok yalvarma, bin bir rica
alıntı11:29:51
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
tela11:29:50
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
eksibe11:29:49
Kum yığını, kumul
kot11:29:48
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
insanoğlu11:29:47
İnsan, âdemoğlu
kelli felli11:29:46
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
bulaşıcı11:29:45
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
müracaat11:29:44
Başvuru
emen11:29:43
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
rafya11:29:42
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
üleştirme11:29:41
Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi
bağsız11:29:40
Bağı bulunmayan
kıl payı11:29:39
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
gölge balığı11:29:39
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
mağara bilimci11:29:36
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
beis11:29:34
Engel, uymazlık
Düşünsel11:29:34
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
yabanıl11:29:33
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
uygun düşmek11:29:32
yakışmak, yaraşmak, elverişli olmak
hodbin11:29:30
Bencil, egoist
serdengeçti11:29:30
Fedaî
demir ağacı11:29:29
İki çeneklilerden, ana yurdu Avustralya olan bir evcikli veya iki evcikli bir ağaç (Casuarina)
ulama11:29:29
Ulamak işi
karnından konuşmak (veya söylemek)11:29:28
işitilemeyecek kadar alçak sesle söylemek
tekin11:29:28
Boş, içinde kimse bulunmayan
Ezinç11:29:25
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
Uymaz11:29:23
Aykırı, başka türlü, mugayir
hizaya getirmek11:29:21
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
rasatçı11:29:20
Gözlemci
katı yürekli11:29:19
Acıması olmayan, acımasız
taşıyıcı11:29:18
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
yaban pancarı11:29:17
Pazı (I)
destansal11:29:09
Destanla ilgili destana özgü
Zabit11:29:07
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
azar11:29:06
Paylama
SİNCAP11:28:58
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
ivedi11:28:57
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
kuşpalazı11:28:38
Difteri
pek11:28:31
Sert, katı
ökse otu11:28:20
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
Zorla11:28:19
Zor kullanarak, zecren; metazori
görgü kuralları11:28:18
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
postiş11:27:55
Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
ARITIM11:27:54
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
ongun11:27:53
Çok verimli, bol, eksiksiz
sındı11:27:53
Makas
dinsel11:27:53
Dinî
Yağız11:27:42
Esmer
kömür kalem11:27:37
bk. füzen
teşhis etmek (veya koymak)11:27:32
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
bir defada11:27:31
ara vermeksizin
mistik11:27:29
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
vatansız11:27:19
Vatanı olmayan
ant içmek (veya etmek)11:27:01
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
Görecilik11:26:59
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
retorik11:26:58
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
koalisyon hükûmeti11:26:55
Birçok siyasî parti veya grubun ortaklaşa kurduğu hükûmet ve yönetim biçimi, ortak yönetim
kaymak taşı11:26:49
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
şevki kırılmak11:26:47
isteği, hevesi kalmamak