mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum08:32:26
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
yazım08:32:22
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
hareketsiz08:32:22
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
ağılı08:32:16
İçinde ağı bulunan, zehirli
ARMADA08:32:00
Donanma
Buhran08:31:35
Bunalım, bunluk, kriz
aklama belgesi08:31:08
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
dua etmek08:30:57
Tanrı"ya yalvarmak
Belli08:30:38
Beli olan
fasıla08:30:34
Aralık, ara, kesinti
Kardeş08:30:19
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
Mıh08:30:18
Büyük çivi
Noel08:29:34
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
yarış arabası08:29:33
Yarışa katılan araba
pikap08:29:29
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
Dedektif08:29:22
bk. detektif
YÜK GEMİSİ08:29:05
Yük taşımak için yapılan özel gemi
BATINİ08:28:46
Batıniye mezhebinden olan kimse
berrak08:28:38
Duru, temiz, aydınlık, açık
enerji08:28:28
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
davet08:28:25
Çağrı, çağırma
Yönerge08:28:02
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
DEMİURGOS08:27:39
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
gamsele08:27:33
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
İKİNCİ08:27:12
İki sayısının sıra sıfatı
Zafer Bayramı08:27:03
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
ahlâk bilimi08:26:30
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
tunçlaşma08:26:13
Tunçlaşmak işi
bark08:25:37
bk. ev bark
Güçlük08:25:29
Güç olan bir şeyin niteliği, zorluk
BEL08:25:26
İşaret
Aldırmaz08:25:22
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
Tanım08:25:22
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
CAZİBE08:25:20
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
şatafat08:24:57
Süs ve gösteriş
plasenta08:24:49
Etene, son, meşime
BUĞDAY08:24:46
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
Karamsar08:24:37
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
çımbar08:24:30
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç, çımbar
yürütme08:24:29
Yürütmek işi
liet08:24:23
Şarkı
KANTİN08:24:11
Kışla, fabrika, okul gibi yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer
dövüş08:24:09
Dövmek işi veya biçimi
dayanma08:24:01
Dayanmak işi
taaccüp08:23:45
Şaşma
Yunanca08:23:38
Yunan dili, Elence
Muvazene08:23:24
Denge
GÖZ ALICI08:23:12
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
BALIK08:23:09
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
Sabi08:22:31
Küçük çocuk
derece08:22:27
Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
yolak08:22:23
Patika
saltanat08:22:20
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
baki08:22:14
Sürekli, kalıcı, daimî
şile08:22:13
Mercan köşk
YOKLUK08:21:52
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
tatlı08:21:48
Şeker tadında olan
başa baş gelmek08:21:35
eşit olmak, denk olmak
Hareketli08:21:34
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
Yaban armudu08:21:33
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
Özürlü08:21:31
Özrü olan
TUZLA08:21:12
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
özlü söz08:20:53
Gereksiz ayrıntılardan arınmış söz
böbrek üstü bezi08:20:52
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)
dibace08:20:50
Başlangıç, giriş, ön söz
etme (veya etme yahu)08:20:28
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
sarman08:20:27
Azman, iri
düzen kurmak08:20:26
işler duruma getirmek
ŞEHİT08:20:22
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
aksine08:20:20
Tersine
çöküntü hendeği08:20:20
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
göre08:19:51
uygun, elverişli, için
fen08:19:31
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
Nebat08:18:52
Bitki
Asılsız08:18:23
Doğru olmayan, temelsiz, dayanaksız, köksüz (haber)
HOŞUNA GİTMEK08:18:21
biri beğenmek
Müneccim08:17:44
Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog
cerrahî müdahale08:17:36
Ameliyat
TartI08:17:06
Tartmak işi veya biçimi
Saf08:16:56
Dizi, sıra
satranç08:16:52
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
gayri08:16:47
Başka, diğer
bant08:16:42
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
İKİ08:16:38
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
hüküm08:16:37
Yargı
süresiz08:16:36
Süresi belirli olmayan
ses bilimi08:16:35
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
Büyük08:16:16
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
şırınga yapmak08:16:14
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
aldırış08:16:11
Aldırmak işi veya biçimi
şehircilik08:15:25
Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı
yengi08:15:05
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
armatür08:14:47
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
Korkunç08:14:42
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
Negatif08:14:42
Olumsuz, menfi
sürme08:14:41
Sürmek işi
Büyüteç08:14:40
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
gizlilik08:14:37
Gizli olma durumu
zahmet08:14:19
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
yürütmek08:13:59
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
MİHRAK08:13:46
Odak
manganez08:13:45
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
Özgün08:13:39
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
dürzü08:13:36
Ağır bir hakaret ve küfür sözü olarak kullanılır
garaz08:13:09
Hedef, amaç, maksat
Bayındırlık08:12:48
Bayındır olma durumu, ümran
denge kalası08:12:34
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
TEREDDÜT08:12:09
Kararsızlık, duraksama
mehteran08:12:09
Mehterler
bağıt08:12:08
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
Gözlem evi08:11:36
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
bilinen08:11:21
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
fırtına kuşu08:11:13
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
İNCE SIVA08:11:11
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
yetkilendirme08:11:07
Yetkilendirmek işi veya durumu
MÜLGA08:11:02
Varlığı kaldırılan, kapatılan
badem08:11:01
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
isyan etmek08:10:58
ayaklanmak
ifraz08:10:50
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
güçsüz08:10:42
Gücü olmayan, âciz
apaçıklık08:10:41
Apaçık olma durumu
müzmin08:10:41
Uzun süreli, süreğen, kronik
GALİZ08:10:18
Kaba ve çirkin, iğrenç
Aktinyum08:10:12
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
çömelme08:10:03
Çömelmek işi
ayıklamak08:10:03
Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak
Halk oylaması08:10:03
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
dış alım08:10:02
İthalât
postacı08:09:55
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
vurgunculuk08:09:35
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon