mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

çalak18:00:20
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
fakih18:00:05
Fıkıh bilgini
Çözümleme17:59:43
Çözümlemek işi
çözüm yolu17:59:37
Bir güçlüğü giderme çaresi
cihaz17:59:36
Aygıt, alet, takım
takdir17:59:31
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
lazut17:59:18
Mısır
ığıl17:59:01
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
abıhayat17:58:59
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
bani17:58:57
Kurucu
Şebeke17:58:44
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
sebatkar17:58:42
Direşken, sebatlı
dudak boyası17:58:39
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
kaya tuzu17:58:38
Doğada billûr durumunda bulunan tuz
kargaşa17:58:36
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
ilenç17:58:35
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
bilim kurgu17:58:31
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
dinek17:58:25
Dinlenmek için durulan yer
HÜKÜMDARLIK17:58:10
Hükümdar olma durumu
epitel17:57:54
bk. epitelyum
dirim kurgu17:57:38
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
başarısızlığa uğramak17:57:36
başarısız olmak
yenileme17:57:34
Yenilemek, yeniden yapmak işi
bol bol17:57:30
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
en azından17:57:28
en azı ile, hiç olmazsa
ahenksiz17:57:27
Uyumsuz, düzensiz
fakir17:57:12
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
melon17:57:00
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka
kundak17:56:56
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
ekim17:56:56
Ekmek işi
kiniş17:56:52
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
gurk17:56:27
Kuluçka
Buyruk17:55:57
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
üniversite17:55:35
Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu
yoksun olmak17:55:32
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
başarısızlık17:55:31
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
amal17:55:29
İşler, işlemler
doymuş17:55:29
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
bellemek17:55:23
Sanmak
TUNÇ17:55:08
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
panama17:54:47
Orta Amerika"da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka
tavsiye17:54:37
Öğütleme, yol gösterme
GERDEK17:54:31
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
yetkilendirme17:54:30
Yetkilendirmek işi veya durumu
SAKAL17:54:29
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
sömürge17:54:28
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
taraftar17:54:27
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
erosçu17:54:27
Erosla ilgili
ebleh17:54:25
Akılsız, budala, alık
gevezelik17:54:22
Geveze olma durumu, lâfazanlık
KUMAŞ17:54:21
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
safari17:54:20
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
Gök17:54:18
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
edepli17:54:18
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
Mıknatıs17:53:46
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
Giderayak17:53:32
Gitme anında, gitmek üzere iken
Kalbur17:53:31
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
tırıs17:53:30
Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü
ciddiyetsiz17:53:29
Ciddiyeti olmayan, lâubali
IR17:53:28
bk. yır
iskele kuşu17:53:27
Yalıçapkını, emircik
hikayecilik17:53:26
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
yamuk17:53:22
Bir yana doğru eğik olan
liva17:53:21
Sancak
anilin17:53:19
Benzenden türeyen bir amin
yardımsever17:53:08
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
düze17:53:06
bk. doz
düve17:53:02
Boğaya gelmemiş, 1-2 yaşında dişi sığır
dünya ahret kardeşim olsun17:53:00
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
noksanlık17:52:44
Noksan olma durumu, eksiklik
ubudiyet17:52:32
Kölelik, kulluk
fosil17:52:29
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
halk ağzı17:52:27
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
istikamet17:52:20
Doğrultu, yön
bir araya getirmek17:52:18
toplamak
virman17:52:17
Aktarma
bazen17:52:06
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
Ter17:51:43
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
hava deliği17:51:33
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
danışman17:51:28
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
tik17:51:24
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
İktisadi17:51:23
Ekonomik
kabare17:51:21
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
Hint irmiği17:51:19
Sagu
tipik17:51:18
Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
galsame17:51:16
Solungaç
PANDÜL17:51:15
Sarkaç, rakkas
tebdilihava17:51:13
Hava değişimi
amelî17:51:13
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
zait17:51:07
Çoğaltan, artıran
anamal17:51:04
Sermaye, kapital
belemir17:50:27
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
bakıcı17:50:19
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
canavar düdüğü17:50:17
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
yaptırım17:50:16
Yaptırmak işi
emperyalist17:50:14
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
tamamen17:50:11
Bütün olarak, büsbütün
tenasüp17:50:10
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
kalamar17:50:10
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
lav17:50:09
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
yitik17:50:08
Yitmiş olan, kayıp, zayi
ispanyol dansı17:50:02
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
leb17:49:13
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
usanç17:49:06
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
anıtkabir17:49:05
Atatürk"ün mezarı
gelenekçi17:48:58
Geleneklere bağlı (kimse)
nakzetmek17:48:34
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
atalet17:48:14
Tembellik
sallanmak17:48:12
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
sorun17:48:10
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
kreasyon17:48:09
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
amberbaris17:48:09
Sarı çalı
hamakat17:48:07
Ahmaklık
SUSAM YAĞI17:48:03
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
sarhoş olmak17:48:03
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
kadana17:48:02
Bir cins iri at
bağ budamak17:48:02
bağdaki üzüm kütüklerini budamak
bataklık gazı17:48:01
Metan
Toplanma17:48:00
Toplanmak işi
kenar semt17:47:11
bk. kenar mahalle
çarpan17:47:10
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
karayanık17:47:08
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
halk dili17:47:07
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
sazangiller17:47:06
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
onay17:47:04
Uygun bulma, tasdik
yonga17:47:03
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
itina17:47:02
Özen, ihtimam
akımtoplar17:47:01
Akü, akümülâtör
Muttarit17:47:00
Düzenli, tek düze
hemen hemen17:46:40
Nerede ise, az zaman sonra