mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum02:30:52
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
doğaçtan02:30:01
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
arnika02:29:31
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
deniz kulağı02:29:00
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
pest02:28:16
Pes (II)
paha02:28:04
Değer, fiyat
matriarkal02:26:15
Anaerkil
ihata02:26:08
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
ödün vermek02:26:02
ödünle uzlaşma sağlamak
SEYİS02:25:56
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
kaşe02:25:31
Damga, mühür
lebalep02:21:39
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
HOŞUNA GİTMEK02:21:12
biri beğenmek
pedagog02:21:05
Eğitimci, terbiyeci
yeltek02:19:52
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
rantabl02:19:15
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
tabaklama02:19:09
Tabaklamak işi
topluca02:19:00
Toplu olarak
kimsesizlik02:18:29
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
aksata02:18:05
"alma ve verme" Alış veriş
gerzek02:17:34
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
Titreme02:17:04
Titremek işi
sunum02:16:51
Lokma, parça
sunak02:16:33
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
sulta02:16:20
Yetke, otorite
rica02:15:31
Dileyiş, dileme, dilek
ot02:15:18
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
kat yuvarı02:14:57
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
on02:14:47
Dokuzdan bir artık
mi02:14:10
bk. mı / mi
peruk02:13:51
bk. peruka
le02:13:42
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
ir02:13:05
İridyum"un kısaltması
ve02:12:35
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
is02:12:23
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
tl02:11:58
Talyum"un kısaltması
te02:11:52
Tellür"ün kısaltması
tu02:11:33
"Yazıklar olsun" anlamında
mengene02:11:27
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
uz02:11:27
İyi, güzel
düşünme02:11:04
Düşünmek durumu, tefekkür
harp okulu02:09:43
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
kayrak02:08:52
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
Katar02:08:34
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
fanatik02:07:30
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
ORANLA02:06:59
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
portakal02:06:34
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
KOMOT02:05:44
Komodin
gaddarca02:05:06
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
zorba02:04:47
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
muşmula02:04:41
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
eğreti almak02:03:15
ödünç almak
kodaman02:03:08
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
yalvar yakar olmak02:02:44
çok yalvarmak
Sadistlik02:02:13
Sadist olma durumu
merhametsiz02:02:09
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
mugayir02:01:48
Uymaz, aykırı
özgecilik02:01:05
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
ozansı02:00:24
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
figür02:00:18
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
Sn01:59:44
Kalay"ın kısaltması
Si01:59:38
Silisyum"un kısaltması
Başçık01:59:32
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
beyyine01:59:26
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
aşoz01:59:07
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
cüda01:58:18
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
gelgit01:58:00
Boşuna gidip gelme
ihsas01:57:41
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
SİLİSYUM01:57:02
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
kurultay01:56:59
Ulusal toplantı
gangster01:56:55
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
aykırı01:56:52
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
triportör01:56:47
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
taşkın01:56:33
Taşmış bir durumda olan
yatkınlık01:56:12
Yatkın olma durumu
göz altı kremi01:55:22
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
ehlidil01:53:45
Gönül eri, kalender, rint
sinema01:53:44
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
kenar01:53:06
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
fevkalade01:51:35
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
evrensel01:50:03
Evrenle ilgili
ACIMA01:36:05
Acımak işi
putperestlik01:34:31
Puta tapma durumu, fetişizm
vasıta01:34:25
Araç
oyma baskı01:29:37
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
ispirtolu01:29:08
İspirtosu olan
sarmak01:20:07
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
samimi01:16:11
İçten, içtenlikle
idarecilik01:14:02
İdareci olma durumu
arz derecesi01:13:50
bk. enlem
sarat01:12:02
Büyük delikli kalbur
tellâl çağırtmak01:09:40
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
isabet01:05:02
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
yoksulluk00:57:43
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
aksama00:53:46
Aksamak işi
bitim00:51:58
Bitmek işi
teber00:51:54
Balta
nasip00:51:18
Birinin payına düşen şey
barbunya00:41:01
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
UĞURLUK00:40:19
Maskot
pu00:36:44
Plütonyum"un kısaltması
müstecir00:33:49
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
taarruz00:31:38
Saldırı
Alp00:30:16
Yiğit, kahraman
delişmen00:28:48
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
termos00:27:03
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
ZÜPPE00:25:50
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
kayırtma00:24:11
Kayırtmak işi
konu00:19:02
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
vekaleten00:17:57
Vekil olarak
Lr00:17:24
Lorentiyum"un kısaltması
Bas00:13:53
En kalın erkek sesi
Besleme00:13:14
Beslemek işi
cahil00:12:17
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
yara00:09:38
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
olanaksızlık00:06:59
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
palet00:04:57
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
şişe23:54:52
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
edebiyat bilimi23:52:46
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
amele23:51:54
İşçi, emekçi
liken23:49:49
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
pöç23:45:21
Kuyruksokumu kemiği
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)23:42:10
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
berraklık23:41:46
Berrak olma durumu, duruluk
fahişe23:40:35
Orospu
Dermansız23:39:50
Gücü kalmamış, bitkin
derya23:35:23
Deniz
boşanma23:14:06
Boşanmak işi
deneyci23:11:40
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
toplamak23:11:15
Devşirmek