mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum15:30:20
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
kavil15:30:18
Söz
karı15:30:11
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
kareli15:30:02
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
yerinde15:29:58
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
kare15:29:55
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
karaşın15:29:54
Esmer, sarışın karşımı
karakteroloji15:29:52
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
karakol15:29:48
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
kara15:29:42
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
kanıtlama15:29:37
Kanıtlamak işi
duyum15:29:37
Haber, istihbarat
kanaviçe15:29:33
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
patavatsızca15:29:27
Patavatsız (bir biçimde)
kalori15:29:21
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
tayt15:29:18
Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir tür pantolon
AYMA15:29:18
Aymak işi
kalibre15:29:11
Mermilerde, ateşli silâhlarda çap
kaya lifi15:29:08
Taş pamuğu, asbest
Lavman15:29:01
Kalın bağırsağı anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama
kadavra15:28:52
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
BELKİ15:28:34
Muhtemel olarak, olabilir ki
içmek15:28:32
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
içirme15:28:30
İçirmek işi
izafiyet15:28:11
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
itizar15:28:01
Özür dileme
istimbot15:27:57
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
toplum bilimi15:27:55
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
imren15:27:35
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
ilgeç15:27:33
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
hoş geldiniz15:27:21
gelene söylenen esenleme sözü
hayranlık15:27:17
Hayran olma durumu
halifelik15:27:11
Halifenin görevi, hilâfet
habbe15:27:06
Tahıl tanesi, evin
gümüş balığıgiller15:27:05
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
görmemiş15:26:59
Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan
gerçekleşme15:26:53
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
geniş zaman15:26:51
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
düzelti15:26:42
Düzeltmek işi, tashih
gece15:26:40
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
gabavet15:26:32
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
giderek15:26:23
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedrici olarak, tedricen
BAKIŞ15:26:19
Bakmak işi veya biçimi
Ürün15:26:14
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
elverişsiz15:25:55
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
eleştiri15:25:52
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
tropizm15:25:45
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
döşeme15:25:44
Döşemek işi
duyurmak15:25:41
İlân etmek
duyma15:25:39
Duymak durumu
ilik15:25:38
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
dolma kalem15:25:24
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
kriz15:25:18
Bunalım, buhran
deterjan15:25:14
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
veto15:25:14
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
sonradan15:25:05
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
cakacı15:24:40
Caka yapmayı seven
borazan15:24:22
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
bopstil15:24:20
Züppece giyiniş biçimi
bilinçsiz15:24:18
Bilinci olmayan, bilinçle yapılmayan, şuursuz
belirtilen15:24:17
Tamlanan
beddua15:24:07
İlenme, ilenç
ateşli15:24:02
Ateşi olan
NİSPET15:23:59
Oran
oturak15:23:51
Oturulacak yer veya şey
proje15:23:46
Tasarlanmış şey, tasarı
zillet15:23:42
Hor görülme, alçalma
tolga15:23:35
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
sıhhat15:23:30
Sağlık, esenlik
muska15:23:25
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
yüzme15:23:20
Yüzmek (I, II) işi
plaka15:23:13
Metal yaprak
ILGIM15:23:03
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
Ter15:22:53
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
APAREY15:22:50
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
yarılma15:22:46
Yarılmak işi
Macun15:22:42
Hamur kıvamına getirilmiş madde
arzu etmek15:22:41
yürekten istemek
Uyuşturucu15:22:31
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
mililitre15:22:12
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
bevliyeci15:21:34
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
ibare15:21:18
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
belirti15:21:12
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
arapça15:20:53
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
afife15:20:30
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
gerçeküstücülük15:20:25
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
iç hastalıkları uzmanı15:19:48
bk. dahiliyeci
meltem15:19:25
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
cahilce15:19:08
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
mevzi15:18:26
Yer, mahal
Ebru15:18:09
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
buğra15:17:51
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
ivedi15:17:47
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
SEKTÖR15:16:47
Bölüm, kol, dal, kesim
öbürü15:16:36
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
anıtsal15:16:32
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
raunt15:15:43
bk. dönem
meleke15:15:37
Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık
akson15:15:24
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
tanıştırma15:15:00
Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon
yenilemek15:14:50
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
ahize15:14:45
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
kaya keleri15:14:04
Bukalemun
rençper15:13:59
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
başarı15:13:55
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
kıtık15:13:50
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
sulu15:12:52
Suyu olan, içinde su bulunan
Civciv15:12:38
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
küsküt15:12:22
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
şufa15:11:46
Ön alım
Zihniyet15:11:33
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
paralel15:11:15
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
Sarp15:11:03
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
15:11:00
Nikel"in kısaltması
ataerkil15:10:54
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
mesnet15:10:29
Dayanak
Gıda15:10:26
Besin
çörkü15:10:25
Sayı boncuğu, abaküs
görünüm15:10:21
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
velinimet15:10:17
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
parlak15:10:05
Parlayan, ışıldayan
sentez15:09:53
Birleşim
Asker kaçağı15:09:40
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
DEFA15:09:28
Kez, kere
durgun15:09:09
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
pelte15:09:05
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
PATIRTI15:08:56
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
tavan arası15:08:55
Bir yapının tavanı ile çatı arasında kalan bölüm
cüruf15:08:54
Maden posası, demir boku, dışkı
ons15:08:50
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi