mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum12:19:26
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
BAĞIRMA12:19:23
Bağırmak işi
şahin12:19:17
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
şahit12:19:12
Tanık
kuru gürültü12:19:11
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
gemi yatağı12:19:01
Gemileri korumaya elverişli koy
sofistike12:18:51
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
menafi12:18:42
Yararlar, faydalar
Selvi12:18:37
bk. servi
Söylence12:18:32
Efsane
Söylenti12:18:27
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
prenses12:18:22
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
bağ budamak12:18:12
bağdaki üzüm kütüklerini budamak
delişmen12:18:02
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
torba12:17:57
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
topuk12:17:47
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
Direktif12:17:42
Yönerge, talimat
tambur12:17:41
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
mukallit12:17:27
Taklitçi
tütün12:17:22
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
maceracı12:17:14
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
kesir12:17:12
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
kesek12:17:07
Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça
kesik12:17:02
Kesilmiş olan
kesme12:16:57
Kesmek işi
besli12:16:48
bk. besili
berri12:16:43
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
bezen12:16:38
Bezek, süs
yemek listesi12:16:33
Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri
ebeveyn12:16:18
Ana ve baba
hüccet12:16:09
Belgit
kerim12:16:04
Soylu, asil
kerte12:15:59
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti
keres12:15:49
Büyük ve derin karavana
şerefsiz12:15:44
Şereften yoksun olan, onursuz
dişillik12:15:39
Bazı dillerde kelimelerin dişil olma durumu
ŞİF12:15:24
Pamuk kozası
ENGEL12:15:10
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
Torunlar12:15:06
sonraki döller, kuşaklar
Duş12:15:01
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
loğusa otu12:14:55
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
cariyelik12:14:51
Cariye olma durumu
etkilenme12:14:41
Etkilenmek işi
yük gemisi12:14:36
Yük taşımak için yapılan özel gemi
Ev halkı12:14:31
Bir evde yaşayanların hepsi
eş biçim12:14:26
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
degajman12:14:21
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
hüviyet12:14:16
Kimlik
telepati12:14:11
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
bengi12:14:06
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
dahili12:14:01
İçle ilgili
belli12:13:56
Beli olan
belgi12:13:51
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
kesenekçi12:13:41
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
bitiş12:13:36
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
nişan yüzüğü12:13:33
Nişan halkası
kum otu12:13:31
Uyuz otu
tokaç12:13:26
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
faziletsiz12:13:21
Erdemsiz
farkına varmak12:13:12
gözüne çarpmak, fark etmek, anlamak
çobanlama12:12:59
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
buzçözer12:12:54
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
Tema12:12:54
Aslî konu
arnavutluk12:12:49
Arnavut olma durumu
ceride12:12:44
Gazete
bülten12:12:39
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
taaddüt12:12:34
Çoğalma, sayısı artma
kuş bilimci12:12:29
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
mankafa12:12:24
Anlayışsız, aptal
görgülü12:12:04
Görgüsü olan
analitik12:11:59
Çözümlemeli
sakız12:11:49
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
taş kömürü12:11:44
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
Doğurgan12:11:39
Çok doğuran
kurmay12:11:34
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
kurban12:11:24
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
tandır kebabı12:11:19
Kuşbaşı et ve soğanla yapılan, tandırda pişirilen et yemeği
nardin12:11:14
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
barlam12:11:12
bk. barlam
gelin çiçeği12:11:05
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
kaim12:10:55
(başka bir şeyin yerine) Geçen
kafa12:10:50
Baş (özellikle insan başı), ser
Görücü12:10:50
Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye giden kimse, dünür
kaza12:10:45
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
Limit12:10:40
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
botanik12:10:38
Bitki bilimi, nebatat
bebek12:10:35
Meme veya kucak çocuğu
vesveseli12:10:30
İşkilli, şüpheci
güreşçi12:10:25
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
bedii12:10:20
Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen
rutenyum12:10:10
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
hamam anası12:09:56
Kadınlar hamamında natırları yöneten kadın
özendirme12:09:51
Özendirmek durumu, işi, teşvik
tediye etmek12:09:40
ödemek
muhasebe12:09:35
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
kanı temizlenmek12:09:30
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
pervane balığı12:09:24
Ay balığı
muhasara12:09:14
Kuşatma, sarma, çevirme
tenzil12:09:03
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma
dolmen12:08:58
İkisi dikili, üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan oluşturulmuş taş devri mezarı
gevşek12:08:48
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
mentol12:08:43
Nane kokusu
teneke12:08:38
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
keven12:08:33
Geven
hap12:08:30
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
yorumlama12:08:28
Yorumlamak işi
sadme12:08:26
Çarpışma, tokuşma, vurma
müteheyyiç12:08:18
Heyecana kapılmış, heyecanlı
vagina12:08:13
Döl yolu, vajina
ister12:08:10
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
mazhar olmak12:08:07
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
kumar oynamak12:08:07
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
filoloji12:07:59
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
tozlaşma12:07:58
Tozlaşmak işi
Tarla kuşu12:07:53
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
enterne12:07:43
Göz altında (olan)
tan ağarmak (veya atmak)12:07:38
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
Adıl12:07:33
Zamir
tekin değil12:07:28
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
alesta12:07:23
Harekete hazır, tetikte
Toraman12:07:13
Tombul, iri yapılı, genç irisi
SOLÜSYON12:07:08
Çözelti
amudufıkarî12:07:02
Omurga kemiği, bel kemiği
işaret parmağı12:06:57
Elde, baş parmaktan sonraki parmak, şahadet parmağı, gösterme parmağı
Ana arı12:06:52
Arı beyi
Yeleken12:06:47
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
toz toprak12:06:43
Bulut hâlinde olan toz
kesim evi12:06:37
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
EKSKAVATÖR12:06:28
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
unutturma12:06:27
Unutturmak işi