mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

nazizm05:24:55
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
Tatsız05:23:24
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
didişim05:20:52
Konuşma ve tartışmayı bir araç değil, bir amaç sayan felsefe yöntemi, eristik
oturak05:18:50
Oturulacak yer veya şey
toplu konut05:18:35
Önceden plânlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımlarıyla ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü
sıralamak05:16:23
Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek, sıraya koymak
Kutup Yıldızı04:56:45
Gök küresinin kutbuna en yakın olan küçükayı denilen takım yıldızın en ucunda bulunan, kuzeyi belirleyen, durağan yıldız, Demirkazık, Kuzey Yıldızı
Mikrofon04:52:00
Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç
beşli04:51:01
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
makferlan04:49:53
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto
Karşılık04:48:41
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
hesap uzmanı04:45:59
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
muaflık04:44:32
Muaf olma durumu
kılıf04:35:27
Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap
tim04:34:53
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
üzüntülü04:24:22
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
İyot04:21:36
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
ÜFUL04:21:14
(yıldız için) Batma
nitel04:20:21
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
salgı04:14:47
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
sömürmek04:11:30
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
fıçı04:09:28
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
tırabzan04:08:16
Merdiven parmaklığı
sataşma04:07:38
Sataşmak işi
potin04:07:32
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
mahreç04:07:19
Çıkış yeri, çıkak
kâr etmemek04:07:04
yararı olmamak, etki yapmamak
BELİRLEMEK04:06:09
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
Sonsuzluk04:05:57
Sonsuz olma durumu
komşu04:05:46
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
devlet bankası04:05:34
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
tezhip04:05:25
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
aktarmak04:03:40
Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
eşkin04:02:39
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
saçsız04:02:16
Saçı olmayan
kasaplık04:02:01
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
cümle04:01:35
Dizge, sistem
Futa04:00:20
İpekli peştamal
uzanmak03:58:59
Gitmek
yem03:58:12
Hayvan yiyeceği
göbek03:58:07
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
sevmek03:58:00
Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
ciddi03:57:32
Şaka olmayan, gerçek
bırakmak03:56:52
Bir işi başka bir zamana ertelemek
lastik03:56:48
Kauçuktan yapılmış (şey)
kız istemek03:56:46
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
piyon03:56:36
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
NEZLE03:56:00
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
emanet etmek03:55:39
bir şeyi veya bir kimseyi birine veya bir yere korumak için bırakmak
işlemek03:55:13
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
camekan03:54:47
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
akik03:54:42
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
Hayalci03:54:39
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
yukarı03:54:21
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
tantanalı03:54:15
Görkemli, gösterişli, şaşaalı
rezalet03:54:13
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
Ten03:53:50
İnsan vücudunun dış yüzü
Ağırlaşmak03:53:35
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
mayi03:53:03
Sıvı
hassas03:53:00
Duyum ve duyguları algılayan
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)03:52:05
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
sinirlilik03:52:04
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
tabanca03:51:10
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
kule03:51:04
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
Rabıtalı03:50:49
Düzgün, düzenli
demirli03:49:23
İçinde metal veya karışım durumunda demir bulunan
bozulmak03:49:10
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
bereket03:49:04
Bolluk, gürlük, ongunluk, feyz, feyezan
dirsek03:48:54
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
bahis açmak (veya açılmak)03:48:32
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
Allah Allah!03:47:50
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
etkileşim03:47:48
Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi
detektif03:46:49
Gizli polis, polis hafiyesi
Varak03:45:48
Yaprak
yeni dünya03:44:53
Amerika ana karası
Kurtboğan03:42:37
Çok yıllık otsu bir bitki, boğan otunun bir türü (Aconitum napellus)
Fıkra03:37:21
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
sinir hastalığı03:33:46
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
çim03:33:06
Buğdaygillerden, bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium)
zembil otu03:32:50
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
inceltici03:31:14
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
meyane03:24:16
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
YERGİ03:22:09
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
KÖR03:21:59
Görme duygusu olmayan, görmez
dünya görüşü03:18:10
İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi
vesveseli03:17:34
İşkilli, şüpheci
ekin kargası03:12:18
Tüyleri parlak, kara ve erguvanî parıltılı bir tür karga (Corvus frugilefus)
sohbet03:08:08
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
piyasa03:08:03
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
tavla03:07:24
At ahırı
politika03:07:03
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
sultan03:04:42
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
Kuru sıkı03:04:14
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
ela03:03:23
Gözde sarıya çalar kestane rengi
lu03:02:18
Lütesyum"un kısaltması
lame03:01:19
Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan (kumaş) veya metal parlaklığı verilmiş (deri)
monokl02:58:26
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
başarı göstermek (veya kazanmak)02:56:33
başarmak
tuval02:55:59
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
mastara02:55:22
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
pısırık02:55:22
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
dikme02:55:01
Dikmek işi
çırnık02:54:55
Küçük boyda kayık
koyak02:53:54
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
halk dili02:51:19
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
kımkım02:50:38
Ağır ağır konuşan (kimse)
üst üste02:50:27
Birbiri arkasından
kazaratar02:50:25
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
fıkıh02:49:20
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
asma yaprağı02:48:59
Zeytinyağlı ve etli dolma yapmakta kullanılan körpe asma yaprağı
antibiyotik02:48:27
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
doygun02:48:12
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
jeolojik02:48:02
Yer bilimi ile ilgili
Apar topar02:47:14
Telâş ve acele ile, yaka paça
zeamet02:46:21
Tımar
evlilik02:46:08
Evli olma durumu
küre kuşağı02:45:36
bk. kuşak
Kiraz elması02:45:29
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
basım evi02:44:46
Bası işi yapılan yer, matbaa
tul02:43:26
Uzunluk
eriyik02:42:49
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
stilo02:41:37
Dolma kalem
zararda olmak02:39:47
alış verişte kâr elde edememek
bekleme02:26:14
Beklemek işi
lokomotif02:10:36
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
protein02:09:04
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
tepki02:08:58
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
tekelci02:03:12
Tekel kuran ve bu tekeli kabul ettiren, inhisarcı
Yitirmek02:02:55
Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek
öreke01:56:52
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek