meşk

1 İsim

Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği

(yazı ve müzikte) Alışmak ve öğrenmek için yapılan çalışma, el alıştırması

Yazı veya müzik dersi