mazhar olmak

1.iyi bir şeye ermek, ulaşmak

Son Arananlar

mazhar olmak07:21:24
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
öğrenim07:21:23
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
ANSIZIN07:21:01
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
arka (veya sırt) çevirmek07:20:56
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
Ada07:20:46
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
ARDİYE07:20:45
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
paraka07:20:43
İğneli uzun balık oltası
güzel07:20:41
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
tutuklama07:20:26
Tutuklamak işi, tevkif
rey07:20:26
Oy
sonuç vermek07:20:24
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
AKSİYON07:20:21
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
külliye07:20:19
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
gril07:20:16
Izgara
safi07:20:09
Katıksız, duru, temiz
Maden07:19:59
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
asgarî07:19:58
En az, en aşağı, en azından, en düşük
kefal07:19:56
Kefalgillerden, orta büyüklükte, çok pullu, küt başlı, gümüş renkte, beyaz etli bir balık (Mugil cephalus)
Berhava07:19:51
Havaya verilmiş, uçurulmuş
geceleme07:19:41
Gecelemek işi
kabuğuna çekilmek07:19:40
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
ekşi07:19:08
Sirke veya limon tadında olan
sağlamak07:19:04
Elde etmek, sahip olmak
metis07:19:03
Kırma, azma, melez
Balkanlar07:19:01
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
üre07:19:00
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
Hüthüt07:18:57
Çavuş kuşu, ibibik
çözelti07:18:54
Çözülme sonucu ortaya çıkan madde
velûr07:18:53
Kadife
macera07:18:52
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
sorumlu tutmak07:18:49
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
ak07:18:44
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
Saydamlık07:18:41
Saydam olma durumu, şeffaflık
diVit07:18:40
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
veciz07:18:40
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
Arama07:18:38
Aramak işi, taharri
hareketlilik07:18:37
Hareketli olma durumu, devingenlik
kaput07:18:36
Asker paltosu
YANSICA07:18:33
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
Kırmızı07:18:32
Al, kızıl
incitmek07:18:31
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
ses çıkarmamak (veya etmemek)07:18:31
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
yandaşlık07:18:30
Yandaş olma durumu, taraftarlık
şarap fıçısı07:18:29
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
çok ayaklılar07:18:27
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
KİŞİSEL07:18:25
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
Oldubitti07:18:23
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
satır07:18:21
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
yüzde yüz07:18:19
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
hısımlık07:18:17
Hısım olma durumu, karabet
zaman aşımı07:18:17
Süre aşımı, müruruzaman
HAYAL KIRIKLIĞI07:18:15
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
Büyüklük07:18:13
Büyük olma durumu, ululuk
jul07:18:11
Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin uygulama noktasını, kendi doğrultusunda bir metre değiştiren iş birimi
ÜSTÜN ZEKALI07:18:10
Üstün zekâya sahip olan
TETKİK07:18:08
İnceleme
Kaparo07:18:06
Pey akçesi
ÇAPA07:18:06
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
Gösterişsiz07:18:05
Gösterişi olmayan, mütevazı
Devamlı07:18:00
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
suyolu07:17:55
Sutaşı
patika07:17:54
Keçi yolu, çığır
Bürokrat07:17:54
Devlet dairesinde çalışan görevli
Atletizm07:17:48
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
esmer07:17:45
Siyaha çalan buğday rengi
emek07:17:42
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
sinameki07:17:42
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
KEHLE07:17:41
Bit
tarlakoz07:17:40
Bir tür küçük manyat ağı
temizlemek07:17:40
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
Yetke07:17:39
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
anlamlı07:17:38
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
Meteorolojik07:17:38
Meteoroloji ile ilgili olan
Yaya07:17:28
Yürüyerek giden (kimse)
taaffün etmek07:17:13
kokuşmak, pis kokmak
BAKLA07:17:12
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
Hiççilik07:16:56
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
Durup dururken07:16:46
gereği veya sebebi yokken
tesadüfen07:16:44
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
Düzme07:16:40
Düzmek işi
gemilik07:16:38
Gemi yapılan yer, tersane
Kayın birader07:16:36
Kayın (II)
aslan sütü07:16:34
Rakı
üstüne oturmak07:16:34
bk. üzerine oturmak
iç bükün07:16:32
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
müstemlekecilik07:16:29
Sömürgecilik
erbaş07:16:28
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
Varlık07:16:26
Var olma durumu, mevcudiyet
Malumat sahibi07:16:25
Bir konuda bilgisi olan
kadir07:16:23
Değer, kıymet
İhtişam07:16:23
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
Tıklım tıklım07:16:21
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
MEZRU07:16:18
Ekilmiş, ekili
buyruğu altına girmek07:16:16
bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak
DEVİNİM07:16:14
Devinmek işi, hareket
köy ihtiyar heyeti07:16:12
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
ağaç mantarı07:16:10
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
ikinci çağ07:16:08
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
arkadaş07:16:06
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
telve07:16:05
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
dalgalı akım üreteci07:16:03
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
YÜKLEME07:16:01
Yüklemek işi, tahmil
pamukçuk07:16:00
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
görgü kuralları07:15:59
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
metan07:15:58
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
GÖSTERİŞLİ07:15:57
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
SAYMAN07:15:57
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
faraziye07:15:55
Varsayım, hipotez
ÇAPAR07:15:55
Postacı, ulak
bedirik07:15:54
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
duyurmak07:15:53
İlân etmek
PROSTAT07:15:51
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
Seyrüsefer07:15:49
Gidiş geliş, trafik
kuş bilimci07:15:47
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
havaî07:15:45
Hava ile ilgili, havada bulunan
öcü07:15:44
(çocuk dilinde) Umacı
ayı gülü07:15:43
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
çabalanma07:15:43
Çabalanmak işi
Çöpleme07:15:43
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
bikarar07:15:41
Kararsız, tereddütlü
Tarım07:15:38
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
zıh07:15:35
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
TEHİR07:15:34
Sonraya bırakma, erteleme
kabarıklık07:15:32
Kabarık olma durumu, şişkinlik
iç lâstik07:15:31
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
gizlicilik07:15:30
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
güvenç07:15:28
Güvenme duygusu, itimat
Arabesk07:15:26
Arap üslûbunda olan (şey)
gelenekçilik07:15:25
Toplumsal kurumları ve inançları daha çok geçmişten süregeldikleri için benimseyen, saygın tutan, destekleyen, yeni kültür ögelerine daha az değer veren tutum veya öğreti
Merkür07:15:24
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit