materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

materyalizm03:27:18
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
mihrak03:27:11
Odak
sanat eseri03:27:09
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
kel kâhya03:27:06
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
ilbay03:26:57
Vali
hasır03:26:49
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
fen03:26:29
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
far03:26:27
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
fan03:26:24
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
fek03:26:19
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
kit03:26:07
Macun
kil03:25:59
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
kof03:25:57
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
kol03:25:54
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
kot03:25:52
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
kom03:25:49
Ağıl, davar ağılı
kod03:25:47
bk. kot
kov03:25:44
Yerip çekiştirme, gıybet
DAH03:25:19
bk. deh
çetin03:25:02
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
kamelya03:24:59
Çaygillerden, büyük, beyaz, pembe veya kırmızı renkte çiçekler açan, dayanıklı yapraklı bir bitki. Japon gülü. Çin gülü (Camellia japonica)
çevik03:24:57
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
yasaklanma03:24:42
Yasaklanmak işi
harami03:24:39
Hırsız, haydut
direnme03:24:06
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
Aferin03:23:56
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
bisturi03:23:54
Neşter
harfiyen03:23:49
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
ishal03:23:46
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
çiğde03:23:33
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
MANASIZ03:23:23
Anlamsız
bir daha03:23:16
bir kez daha
rezalet03:23:14
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
yayın03:22:57
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
Avurt03:22:55
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
yayım03:22:47
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
süje03:22:44
Konu
süit03:22:37
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
dek03:22:32
Düzen, hile
edi03:22:22
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
ege03:22:19
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
HAYSİYET03:22:15
Değer, saygınlık, itibar
epe03:22:10
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
eza03:22:05
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
ede03:22:02
Büyük erkek kardeş, ağabey
erg03:21:56
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
bun03:21:54
Sıkıntı
ise03:21:39
toz03:21:29
bk. Töz
tok03:21:24
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
tav03:21:22
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
AKI03:21:04
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
Adamakıllı03:20:56
Gereğinden çok, iyice
akıl hastahanesi03:20:51
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
kıtaat03:20:35
Kıtalar, ana karalar
devimsellik03:20:13
Devimsel olma durumu
yaftalamak03:20:03
Yafta asmak
olmamış03:19:58
Olgunlaşmamış, ham
yakınma03:19:53
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
atabek03:19:50
bk. atabey
mercimek03:19:45
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
tedvin03:19:40
Derleme
yalgın03:19:38
Ilgım, pusarık, serap
deşifre03:19:31
Çözülmüş, açıklanmış
ALMAN03:19:28
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
akademi03:19:24
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
tasarlamak03:19:12
(bir taşın, bir ağacın) Kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak
yararlanılma03:19:07
Yararlanılmak durumu
satımlık03:18:57
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
tombak03:18:48
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
öykü03:18:31
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
imren03:17:29
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
zikretme03:17:27
Zikretmek işi veya durumu
masa örtüsü03:17:22
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
müracaat03:17:16
Başvuru
uşkun03:17:14
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
esrarengiz03:16:25
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
sayıca03:16:20
Sayı bakımından, adetçe
baba bucağı03:16:13
bk. baba ocağı
KAPLICA03:16:08
Ilıca
tavassut03:15:46
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
plânetaryum03:15:30
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
Felaketzede03:15:18
Felâkete uğramış
neodim03:15:15
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
bahadır03:15:08
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
yekûn03:15:06
Toplam
oy çokluğu03:15:03
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
poliçe03:14:58
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
inhilal03:14:43
Dağılma, bölünme, parçalanma
Zurna03:14:41
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
limon kabuğu gibi03:14:31
küçük ve biçimsiz (şapka)
arabesk03:14:26
Arap üslûbunda olan (şey)
oyalamak03:14:11
Vakit kazanmak için aldatmak
saygısız03:14:06
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
mebus03:14:05
Milletvekili
mütemmim03:13:53
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
bayındırlaştırma03:13:43
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
fistül03:13:16
Akarca
argon03:13:06
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
teneffüs03:12:58
Solunum
armut03:12:53
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
terk03:12:43
Bırakma, ayrılma
meymenetsiz03:12:33
Uğursuz
murakabe03:12:28
Denetleme, denetim
çekme03:12:23
Çekmek işi
muntazaman03:12:02
Düzenli olarak
rubai03:11:57
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
hırsız03:11:51
Çalan (kimse), uğru
çelim03:11:44
Güç, kuvvet
vatan haini03:11:36
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
rokoko03:11:17
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
fit03:10:31
Birini başkasına karşı kışkırtma
fol03:10:28
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
gem03:10:26
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
dayanışma03:10:21
Dayanışmak işi, tesanüt
meteor03:10:18
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
sinema tekniği03:10:16
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
methal03:10:13
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
imaret03:10:01
İmarethane
bolarma03:09:56
Bolarmak işi veya durumu
kızak03:09:37
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
kıyas03:09:29
Bir tutma, denk sayma
boylu boyunca03:09:19
Boyu uzanabildiği kadar, boyu uzunluğunca
yarıştırma03:09:05
Yarıştırmak işi
tifo03:08:51
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
tike03:08:49
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
BAKLA03:08:43
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
TAKUNYA03:08:34
Nalın
gelin çiçeği03:08:17
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
misafirperverlik03:08:08
Konukseverlik