materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

materyalizm16:31:46
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
Yığılmak16:31:36
Çok sayıda birikmek toplanmak
eş biçim16:31:32
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
Gagavuz16:31:28
Büyük çoğunluğu Moldovo"da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna"da oturan Ortodoks Türk halkı veya halktan olan kimse
el uzluğu16:31:12
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
degajman16:31:08
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
doğalcılık16:31:04
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
faka basmak16:31:04
aldatılmak, tuzağa düşmek
bileme16:30:47
Bilemek işi
Üçleme16:30:47
Üçlemek işi
Yedinci sanat16:30:45
Sinema
patavatsızca16:30:43
Patavatsız (bir biçimde)
Yapıcı16:30:39
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
başarısızlığa uğramak16:30:22
başarısız olmak
ONCA16:30:18
Ona göre, onun düşüncesince
Başarı16:29:59
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
hüsnüniyet16:29:51
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, temiz yüreklilik, iyi dilek, iyi niyet
sadaklı16:29:47
Sadağı olan
MEKTUP16:29:44
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
OKAR16:29:42
Telli balıkçıl
garnizon16:29:38
Bir şehri savunan veya yalnız orada bulunan askerî birlikler
Tartı16:29:34
Tartmak işi veya biçimi
nosyon16:29:30
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
sestaş16:29:27
Eş sesli, eş adlı, homonim
Yarıyıl16:29:25
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
izdivaç16:29:21
Evlenme
İçli dışlı16:29:17
Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli benli, aşırı teklifsiz
Küçük Asya16:29:15
Anadolu
BAŞŞEHİR16:29:13
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
balama16:29:09
Orta oyununda Rum tipi
balans16:29:04
Denge, muvazene
Tasarruf16:29:00
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
kemankeş16:28:56
Ok atıcı, okçu
gerçekten16:28:40
Gerçek olarak, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki
üşniye16:28:29
Su yosunları
Raspa16:28:27
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
Rapor16:28:07
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı
harcırah16:27:55
Yolluk
Ordu16:27:47
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
gölgeli16:27:47
Gölge altında olan
renkleme16:27:27
Renklemek işi
garipseme16:27:22
Garipsemek işi
başkan16:27:20
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
rabıta16:27:19
Bağlayan şey, bağ
maşallah16:27:14
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
gensoru16:27:10
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
kum taşı16:27:05
Kum tanelerinin kaynaşmasıyla oluşmuş bir çeşit tortul kayaç
İstihsal16:26:57
Çıkarma, elde etme
FEL16:26:53
Görüngü
gözleyici16:26:49
Gözlemci, müşahit, rasıt
abide16:26:41
Anıt
Sevgi16:26:36
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
ketum16:26:29
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
keton16:26:24
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
kerim16:26:09
Soylu, asil
kerih16:26:04
Tiksindirici, iğrenç
keres16:26:00
Büyük ve derin karavana
kerem16:25:56
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
kesek16:25:52
Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça
keser16:25:47
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
kesir16:25:43
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
çuvaldız16:25:40
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
kesin16:25:39
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
kesim16:25:35
Kesmek işi
ölçüm16:25:18
Ölçmek işi
değin16:25:14
Sincap
ölçüt16:25:13
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
Ödenti16:25:11
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
cesametli16:25:09
Kocaman, iri
Besleme16:25:05
Beslemek işi
Göktürk16:24:57
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
sicim16:24:53
Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
vikont16:24:45
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
büyüklük16:24:41
Büyük olma durumu, ululuk
dinsiz16:24:36
Dinî inancı olmayan
senato16:24:29
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
küresel16:24:28
Küre ile ilgili olan
akide16:24:24
Bir şeye inanarak bağlanış, inanç, din inancı
vareste kalmak16:24:10
kurtulmak
taşma16:24:10
Taşmak işi
iltihaplı16:24:07
İltihabı olan, yangılı
görülmemiş16:24:03
O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
yerine getirmek16:23:59
istenileni, gerekeni yapmak
basbayağı16:23:55
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
terlik16:23:50
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
tekzip etmek16:23:46
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
ABİS16:23:46
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
seren16:23:46
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
cermen16:23:38
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
ulvi16:23:29
Yüce
dolanmak16:23:29
Gelişigüzel gezmek
vakar16:23:29
Ağırbaşlılık
Oluk16:23:25
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
Olta16:23:21
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
ispanyol16:23:17
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
imza16:23:09
Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret
keyfi16:23:09
İsteğe bağlı olan
kefen16:23:04
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
kefil16:23:00
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
istifa etmek16:22:56
(işinden) çekilmek
VECİZ16:22:47
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
havaneli16:22:39
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
beyan16:22:23
Söyleme, bildirme
beyit16:22:18
Ev
vesveseli16:22:14
İşkilli, şüpheci
eğri büğrü16:22:07
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
evcil hayvan16:22:06
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
Altın kökü16:22:01
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
güreşçi16:21:57
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
keşişhane16:21:40
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
otoriter16:21:36
Yetkeli, otoriteli
Hindistan cevizi16:21:32
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
Abaza16:21:28
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
SAMANLIK16:21:18
Saman saklanan yer
hırslı16:21:02
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
işte16:20:50
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
zade16:20:45
Oğul, evlât
çalı dikeni16:20:39
bk. karaçalı
hamur tatlısı16:20:36
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
mayası bozuk16:20:35
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
Alp eren16:20:30
Derviş
HIRSIZ16:20:26
Çalan (kimse), uğru
lafazan16:20:22
Geveze
fekül16:20:18
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
iş merkezi16:20:13
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
mazi16:20:01
Geçmiş
laktaz16:19:53
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
teknisyen16:19:49
Teknikçi
havacı16:19:44
Hava taşıtlarında görevli kimse
müstekreh16:19:40
İğrenç