materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

barmen03:59:59
Bar tezgâhtarı
eşitlik03:59:58
İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet
müstahzarat03:58:20
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
ekim03:58:15
Ekmek işi
Kendir03:58:10
Kenevir
ziyafet03:58:00
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
etçil03:57:51
Genellikle etle beslenen, et obur
yerici03:57:50
Yeren, yermek işini yapan
atılganlık03:57:49
Atılgan olma durumu
yorumlama03:57:39
Yorumlamak işi
samut03:56:58
Susan, suskun
bağa03:56:54
Kaplumbağa
perese03:56:53
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
kalamar03:56:44
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
mezgitgiller03:56:29
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
matara03:56:14
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
sinsi03:55:28
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
arz talep kanunu03:55:13
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
üstesinden gelmek03:54:25
başarmak, becermek
mersingiller03:54:20
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
vücut yapmak03:54:19
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
yerinde03:53:59
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
seri03:53:51
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
MAAİLE03:53:38
Ailece, ev halkıyla birlikte
iğne deliği gibi03:53:37
küçücük
fesat03:53:36
Bozukluk
Flora03:53:16
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
aksaklık03:53:15
Aksak olma durumu
zorunlu03:51:32
Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zarurî, mecburî, ıstırarî
seans03:51:13
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
orantılı03:51:00
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
ara bulma03:50:53
Anlaşmazlık durumunda bulunan kimseleri uzlaştırma işi
masara03:50:44
Küçük, dar yer veya hücre
nişanlı03:50:35
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
nar balinası03:50:30
Narval
AŞAMA03:49:54
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
doldurulma03:49:53
Doldurulmak işi
tekin değil03:49:10
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
lambada03:49:09
Güney Amerika"da yapılan bir dans
ivinti03:49:08
Çabukluk, hız, sür"at
Saygı03:48:43
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
dargın03:48:39
Darılmış olan, küskün
Bakir03:47:56
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
algı03:47:49
Kazanç, alacak
lâfazanlık03:47:06
Gevezelik
şart kipi03:46:35
bk. şartlı birleşik zaman
dövüşken03:46:01
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
ritmik sayma03:45:56
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
tabı03:45:52
Mizaç, huy, tabiat, karakter
animizm03:45:25
Canlıcılık
aidat03:45:04
Ödenti
Laso03:45:03
Kement
dağlı03:44:43
Dağlık bölge halkından olan
içrek03:44:10
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
basmak03:44:06
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
yasa koyucu03:44:02
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
rafine03:43:58
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
arttırma03:43:53
Arttırmak işi
ergime03:43:29
Ergimek işi, zeveban
önceki03:43:27
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
kındıraç03:43:13
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
yalabık03:42:41
Parlak, parıltılı, ışıltılı
levent03:42:37
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
ferz03:42:34
Satranç oyununda vezir
haki03:42:33
Yeşile çalar toprak rengi
müteşebbis03:42:31
Girişken, girişimci
hayat03:42:08
Yaşam, dirim
husumet03:42:02
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
amme03:40:59
Halkın bütünü, kamu
turizm03:40:55
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
besteci03:40:39
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
ivecen03:40:17
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
sayfa03:39:37
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
riayet etmek03:39:37
uymak
talep03:38:56
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem
rahmet03:38:41
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
zahmet03:37:45
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
ahar03:37:04
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
arap03:37:03
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
ihtida03:36:32
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
lazanya03:36:10
Bir çeşit İtalyan makarnası
ticaret gemisi03:35:49
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
reviş03:35:49
Gidiş, yürüyüş
Fonoloji03:35:46
Ses bilimi
zümrüdüanka03:35:40
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
numune03:35:40
Örnek
azim03:35:39
Bir işteki engelleri yenme kararı
nalın03:34:31
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
ticani03:34:19
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
kışkırtmak03:33:59
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
kanıtlama03:33:59
Kanıtlamak işi
rıza göstermek03:33:45
razı olmak, onamak, uygun bulmak
kıtaat03:33:43
Kıtalar, ana karalar
edisyon03:33:43
Basım
ateşperest03:32:19
Ateşe tapan
makyajcı03:31:49
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
TELEKOMÜNİKASYON03:31:03
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
otantik03:30:21
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
denemek03:30:13
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
tın03:29:43
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
HİSTOLOJİ03:29:07
Doku bilimi
istemeye istemeye03:28:32
İstemeyerek, gönülsüzce
of03:28:07
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
amele03:27:56
İşçi, emekçi
mehtap03:27:48
Ay ışığı
hitabe03:27:42
Söylev
olanaksızlık03:26:55
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
savaşmak03:26:12
Uğraşmak, mücadele etmek
altıpatlar03:24:49
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
Savunma03:24:20
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
KUŞ03:24:03
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
ÇÖZGÜ03:23:41
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
mesel03:23:03
Örnek alınacak söz
hezeyan03:23:03
Saçmalama
Armut kurusu03:22:45
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
Tanışıklık03:21:21
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
meşgul03:20:55
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
örselemek03:20:31
Gücünü azaltmak, canlılığını gidermek, sarsmak
eğirme03:19:33
Eğirmek işi
çekelez03:19:19
Sincap
is03:18:26
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
prezidyum03:18:20
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
SİMÜLTANE03:18:05
Aynı anda olan, eş zamanlı
kavas03:18:04
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
ajans03:18:04
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
İçerme03:17:52
İçermek işi, tazammun, ihtiva
PIRNALLIK03:17:51
Pırnal çalılığı
apraksi03:16:51
bk. işlev yitimi
nisyan03:14:34
Unutma
köşegen03:13:59
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal