materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

materyalizm10:55:14
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
menfi10:55:14
Olumsuz
kodes10:54:54
Tutuk evi, hapishane, karakol
muhakeme10:54:38
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
Taflan10:54:27
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
kol10:52:50
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
bağıntı10:52:26
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
mahlul10:52:10
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
jüri10:52:02
Seçiciler kurulu, seçici kurul
kalkan bezi10:51:50
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
Randevu10:51:50
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
hulasa10:51:43
Özet, fezleke
balgam taşı10:51:07
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
evet10:51:06
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
görece10:50:54
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
Okuma10:50:46
Okumak işi, kıraat
duvar sedefi10:50:42
bk. dalak otu
spor10:50:27
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
Ağırlık10:50:04
Ağır olma durumu
eğlendiri10:49:54
Gülmece, mizah
dev gibi10:49:51
iri ve korkunç
YURTLUK10:49:17
Büyük ve zengin köşk, malikâne
tapa10:48:47
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
geçimlik10:48:08
Yiyecek parası, nafaka
Etkili10:47:56
Etkisi olan, tesirli, müessir
kaymak10:47:38
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
KALICILIK10:47:19
Kalıcı olma durumu
açık sayım10:47:10
Bir seçim sonunda verilen oyların açık olarak sayılması, aleni tadat
torba10:46:20
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
ucuz10:45:30
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
müslüman10:44:08
İslâm dininden olan kimse
tutumsuzluk10:43:51
Tutumsuz olma durumu, israf
ALEV10:43:33
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
geçim10:43:31
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
İR10:43:28
İridyum"un kısaltması
tıkız10:41:00
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
Kuyruklular10:40:45
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
Amor10:40:32
Bir çeşit kumaş
eke10:39:50
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
kendinden10:39:49
Kendi aklından, kendi kendine
izlenim10:38:39
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
ha10:38:39
İstek uyandırmak için kullanılır
istidlal10:37:22
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
mis10:37:06
Güzel kokulu bir madde
fak10:36:44
Tuzak, kapan
şüpheci10:35:49
Kuşkucu, septik
sorgun10:35:39
bk. Sorkun
Soluk borusu10:34:27
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
şairane10:34:11
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
konsül10:32:50
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
sitrik asit10:31:15
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
yağlı toprak10:30:50
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
tugay10:30:44
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
kenar10:30:44
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
proses10:30:20
Süreç
Yumruk10:30:11
Parmakların kapanmasıyla elin aldığı biçim
Kolay10:28:56
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
bulaşıcı10:28:27
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
inceltici10:27:36
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
kellik10:27:15
Kel olma durumu
e10:26:25
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
ABİDEVİ10:25:50
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
kamuoyu10:25:34
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
mutluluk10:25:21
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
yetim10:24:50
Babası ölmüş olan çocuk
gelişigüzel10:24:26
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
SICAKKANLI10:24:11
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
takdim10:23:54
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
KOCAMAN10:23:17
Çok iri, büyük, koca
sağlıklı10:23:17
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
Salat10:20:45
Namaz
kasım10:20:34
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
uzay10:19:23
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
metanet10:19:13
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
DÜŞ10:18:20
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
yamaklık10:18:20
Yamak olma durumu
partici10:18:20
Parti üyesi
çivit mavisi10:18:18
Çivit rengindeki mavi
saman rengi10:18:15
Açık, soluk sarı renk
sefil10:18:09
Sefalet çeken, yoksul
sıvı10:17:30
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
onay10:16:54
Uygun bulma, tasdik
yararcılık10:15:45
Ahlâkî iş ve davranışlarda yararın ilke yapılması, faydacılık
süresiz10:15:21
Süresi belirli olmayan
taşak10:14:29
Er bezi, erkeklik bezi, haya
ezgi10:14:08
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
fişek10:14:01
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
Polonyalı10:13:36
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
karaca10:13:21
Rengi karaya yakın olan, esmer
giriş10:13:17
Girmek işi veya biçimi
kısım10:13:15
Avuç
Esenlik10:13:12
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
sepici10:12:22
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
eşlik etmek10:12:07
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
meşin yuvarlak10:11:35
(futbolda) Top
aferist10:11:13
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
zayıf10:10:38
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
AMFİTEATR10:09:59
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
leyli10:09:28
Yatılı
göstermelik10:09:20
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
işte10:08:50
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
dayanak10:08:46
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
epik10:08:29
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
nutku tutulmak10:08:08
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
çıkra10:07:20
Sık çalı
dürbün10:07:13
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
nostalji10:06:19
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
acınacak10:06:19
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
burun otu10:06:04
Burna çekilen tütün, enfiye
bağışlanma10:05:59
Bağışlanmak işi, affedilme
sıradanlık10:05:35
Sıradan olma durumu
skandiyum10:05:22
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
redif10:05:02
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
dağ aslanı10:04:40
Puma
Hercai menekşe10:04:30
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor)
düşkün10:04:07
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
albenisi olmak10:03:19
çekiciliği bulunmak
mimlenme10:02:57
Mimlenmek işi
orta yuvarlak10:02:12
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
şet10:02:07
Sıkarak bağlama, sıkma
sanem10:02:00
Put
yaraştırma10:01:20
Yaraştırmak işi, tensip
Kareli10:01:20
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
kepenek10:00:37
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
Nicel10:00:20
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
aykırı10:00:11
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
yazarlık09:59:45
Yazar olma durumu veya yazarın mesleği
kefillik09:58:59
Kefil olma durumu, kefalet
parafin09:58:13
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
Üstüvane09:57:43
Silindir