materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

dağ aslanı23:40:03
Puma
muazzam23:39:55
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
ahlat23:38:00
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
adi23:37:41
Sıradan, hiçbir özelliği olmayan
uzun23:37:03
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
Zavallı23:36:15
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
keşişleme23:35:36
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
operatör23:33:47
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
Tane23:33:36
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
dahice23:32:20
Dâhiye yakışır (biçimde)
BAĞLAÇ23:30:27
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
mahpus23:30:17
Kapatılmış, hapsedilmiş (kimse)
akraba23:30:12
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
besteci23:30:05
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
okyanus mavisi23:28:55
Koyu mavi
kışkırtmak23:28:06
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
betimleme23:26:53
Betimlemek işi, tasvir
anlayış23:24:06
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
çokluk23:23:59
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
munis23:22:26
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
lâedri23:21:47
Yazarı bilinmeyen, anonim
Sini23:20:01
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
çekirdek23:19:18
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
şair23:17:30
Şiir söyleyen veya yazan kimse
yaratılış23:12:49
Yaratılmak işi veya biçimi
özgür23:07:40
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
diren23:06:22
Dirgen
umumi23:05:22
Genel
cüsseli23:03:58
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
rezalet23:03:32
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
dev23:03:17
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
kovuk23:01:39
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
o23:00:58
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
yaşam felsefesi22:58:44
Hayat felsefesi
hasır22:58:12
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
dalkavukluk22:51:40
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
patavatsız22:49:28
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
bezemeli22:49:12
Süslü, dekoratif
tersane22:47:51
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
sebat22:45:37
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
tetir22:45:26
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
bulaşkan22:44:59
Bulaştığı yerden kolay temizlenemeyen, yapışkan
bölüntüler22:41:58
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
yurtlanma22:40:09
Yurtlanmak işi, iskân
pekmez22:38:55
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
imalathane22:35:17
Ham maddelerin işlenerek, mal olarak piyasaya sürülecek duruma getirildiği iş yeri, yapım evi
manalandırma22:34:09
Manalandırmak işi
hakimane22:33:25
Bilgece
yemek odası22:33:14
Yemek yenilen oda, salamanje
yazıklanma22:33:07
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
parlak22:33:05
Parlayan, ışıldayan
yazık22:32:55
Herkesi üzebilecek şey, günah
taç22:32:51
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
amortisör22:32:43
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
Müessese22:32:13
Kuruluş, kurum (I)
Müeddep22:32:09
Uslu, terbiyeli, edepli
kıyı 22:32:03
Kara ile suyun birleştiği yer
Müddet22:31:57
Süre
MÜŞFİK22:31:55
Sevecen, şefkatli
çamur deryası22:31:54
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
MERKÜR22:31:48
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
Kıvanç22:31:32
Övünç, iftihar
Kıt22:31:18
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
kafa22:30:49
Baş (özellikle insan başı), ser
Kıstak22:30:28
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
Kırıcı22:30:17
Kırmak işini yapan
Cüz22:29:59
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
Baç22:29:48
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
İnam22:29:39
Emanet, vedia
İnak22:29:34
Dogma
yakın22:29:33
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
İn22:29:27
İndiyum"un kısaltması
İmitasyon22:29:23
Taklit, taklit etme
bal peteği22:29:22
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
İhtilal22:29:17
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
İhsas22:29:15
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
İhmal22:29:10
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
üzüm kurusu22:29:04
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
özgürlük22:28:35
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
öncel22:28:32
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
öncecilik22:28:23
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
önce22:28:21
İlk olarak, başlangıçta
ön çalışma22:28:13
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
ölme22:28:10
Ölmek işi
öldürme22:28:03
Öldürmek işi
ışın22:28:00
Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua
öl22:27:59
Toprağın nemi, yaşlık, höl
ökleme22:27:56
Küçük işletmelerde, hayvanların yere çakılan bir kazığa uzun bir iple bağlanarak belirli bir daire içerisinde otlamalarına izin verilen ve bu alandaki yem tamamen otlandıktan sonra kazığın yeri değiştirilmek suretiyle devam edilen bir otlatma sistemi
düzine22:27:52
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
öke22:27:51
Deha sahibi kimse, dahi
Üçgül22:27:49
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
Ülke22:27:46
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
ÜZERLİK22:27:41
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
ÜSTÜN22:27:37
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
ÜSKÜRE22:27:25
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
İhtiyar22:27:01
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
ÜS22:27:01
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
ÜN22:26:40
Ses
yağışsız22:26:19
Yağışı olmayan, kurak
yayım22:26:08
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
yakın dost22:26:04
İçten, samimî ve yalın kimse
yakıcı22:26:02
Yakma özelliği olan, yakan
yakı22:26:00
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
yaklaşık değer22:25:57
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
vilâdî22:25:54
Doğuştan (olan)
sığırtmaç22:25:51
Sığır güden kimse, sığır çobanı
sığır vebası22:25:49
Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü
sığır22:25:45
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
süs22:25:40
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
sürüm22:25:37
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
sözleşme yapmak22:25:35
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
smaçör22:25:33
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
selâm vermek22:25:31
selâmlamak
rütbesiz22:25:22
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
rastlantı22:25:12
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
mükellef22:25:08
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
mükedder22:24:51
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
mühim22:24:45
Önemli
müflis22:24:23
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
müessis22:24:20
Kurucu
kısmık22:24:12
Cimri, pinti, hasis
kıskançlık22:24:02
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
kırım22:23:54
Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam
kırtasiyeci22:23:47
Kırtasiye satan kimse
kırpıntı22:23:43
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
kırmızı22:23:39
Al, kızıl
kurbağa22:23:35
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
koaptör22:23:24
Cebire
kesme işareti22:23:19
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
kemikli balıklar22:23:13
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı