materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

kirpi08:56:25
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
Hamız08:56:22
Asit
üvey anne08:56:21
Üvey ana
riziko08:56:21
Zarara uğrama tehlikesi
kisve08:56:21
Kılık
ada08:56:12
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
belediye polisi08:56:09
Zabıta görevlisi
akson08:56:09
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
vites kutusu08:56:08
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
Çiftçilik08:56:07
Çiftçi olma durumu
BOMBOŞ08:56:06
Büsbütün, tamamen boş
yetiştirici08:56:05
Üretici, müstahsil
Bozulma08:56:02
Bozulmak işi
yavşak08:55:59
Bit yavrusu, sirke
cüzdan08:55:52
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
kısacası08:55:48
kısa söylemek gerekirse
etlik08:55:48
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
şecere08:55:45
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
Kök08:55:41
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
belirti08:55:37
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
kızgın08:55:37
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
levazım08:55:37
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
kapalı çarşı08:55:36
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
Ölçü08:55:35
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
İmitasyon08:55:33
Taklit, taklit etme
adam akıllı08:55:32
bk. adamakıllı
Kumru08:55:32
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
mantıksal08:55:22
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
Süre08:55:18
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
gaflet08:55:18
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık
BayTar08:55:11
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
derinleştirme08:55:09
Derinleştirmek durumu, tamik
konjonktür08:55:09
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
karşı durmak08:55:08
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
didişme08:55:08
Didişmek işi
muhtevi08:55:07
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
aşikar08:55:07
Açık, apaçık, belli, meydanda olan
uçak alanı08:55:05
bk. alan
takunya08:55:05
Nalın
takaddüm08:55:04
Önce gelme
susuz08:55:04
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
biteviyelik08:55:04
Aynı biçimde sürüp gitme durumu
Tereyağı08:55:03
Sütten çıkarılan taze yağ
alakasız08:55:03
İlgisiz, ilgisi olmayan
yazgıcı08:55:02
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
EDEPSİZ08:55:01
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
üç boyutlu film08:54:57
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
tirşe08:54:57
Yeşil ile mavi arası renk
KÖŞE08:54:52
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
KORİDA08:54:52
Boğa güreşi
hematit08:54:50
Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan bir mineral, kan taşı
sadece08:54:46
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
Komutan08:54:44
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
gudde08:54:43
Bez, beze
helis08:54:42
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
dokunulmazlık08:54:40
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
gurme08:54:38
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
kadirşinas08:54:37
Değerbilir, iyilikbilir
müsvedde08:54:36
Yazı taslağı, karalama
gurup08:54:35
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
averaj08:54:34
Ortalama
yabancı08:54:34
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
insan08:54:32
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
ağız kavgası08:54:31
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
doğrultu08:54:30
Yön, istikamet
SOYGUNCULUK08:54:27
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
sevecenlik08:54:22
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
kuruntu etmek08:54:17
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
Hücre08:54:16
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
ıtır08:54:15
Güzel koku
sağlık ocağı08:54:11
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
tartı08:54:10
Tartmak işi veya biçimi
anız08:54:07
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
ekecek08:54:05
Tohum
gövdelenmek08:54:02
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
Ulu08:54:01
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
çöküntü hendeği08:54:00
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
Bukalemun08:54:00
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
geçici08:53:59
Çok sürmeyen
hikâye08:53:56
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
Muhtar08:53:53
Özerk
çapsız08:53:51
Çapı olmayan
maranta08:53:47
Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca)
lâf cambazlığı08:53:47
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
Tanrı kayrası08:53:42
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
gürbüzlük08:53:41
Gürbüz olma durumu
temizlenme08:53:38
Temizlenmek işi
abat08:53:37
Bayındır, mamur
diren08:53:37
Dirgen
belde08:53:37
Şehir
HABERLİ08:53:33
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
şikar08:53:33
Av
buluşmak08:53:30
Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek
Futa08:53:30
İpekli peştamal
çulluk08:53:29
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
su baskını08:53:28
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
evrensel08:53:27
Evrenle ilgili
tasa08:53:27
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
yakıştırma08:53:27
Yakıştırmak işi
erotik08:53:27
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
isyancı08:53:23
Baş kaldırıcı (kimse), asi
mililitre08:53:23
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
eşek08:53:22
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
ermeni08:53:22
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
batkın08:53:21
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
yıkama08:53:19
Yıkamak işi
hırslı08:53:16
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
atacılık08:53:12
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
Güvence08:53:11
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
İsyankarlık08:53:10
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
GÜDÜ08:53:09
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
Madagaskarlı08:53:09
Madagaskar halkından olan
hicap08:53:08
Utanma, utanç, sıkılma
öğrenim08:53:08
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
ŞEFKATLİ08:53:06
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
berber08:53:05
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
akışkan08:53:04
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
ÖNCESİZLİK08:53:01
Öncesi olma durumu, ezeliyet
yazılı emir08:53:00
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
tumbadız08:52:56
Kısa ve şişman
menşe şahadetnamesi08:52:56
bk. köken belgesi
Göreceli08:52:55
İzafî, bağıntılı, bağlı
mandolin08:52:55
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
yalan dolan08:52:51
Gerçek olmayan birçok söz
tepi08:52:48
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
büyücü08:52:47
Büyü yapan kimse, sihirbaz
tarif etmek08:52:42
tanımlamak
Düş kırıklığı08:52:42
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
ağı otu08:52:30
Baldıran
kavşak08:52:30
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer