materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

Ünlü06:38:41
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
ekşimek06:38:39
Mayalanmak
çıkmaz06:38:36
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
manto06:38:34
Kadın paltosu
ezilmiş06:38:21
Ezik duruma gelmiş
kasıtlı06:38:16
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
Özenmek06:38:12
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
öpme06:38:10
Öpmek işi
asma yaprağı06:38:08
Zeytinyağlı ve etli dolma yapmakta kullanılan körpe asma yaprağı
kuşku beslemek (veya kuşku duymak)06:38:06
kuşkulanmak
Pişmanlık06:37:54
Pişman olma durumu, nedamet
gidiş dönüş06:37:51
Gitme ve gelme (veya dönme)
aşure06:37:51
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
bilinç kaybı06:37:48
Hafıza yitimi
şıra06:37:40
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
GÖRSEL06:37:35
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
yararlı olmak06:37:32
fayda sağlamak
eşarp06:37:27
Baş örtüsü
onbaşılık06:37:00
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
çağa06:36:56
Çocuk, bebek
yüzsüzce06:36:48
Utanmaz, sıkılmaz (bir biçimde)
ağlatı06:36:45
Trajedi
İnceleme06:36:35
İncelemek işi, tetkik
stil06:36:00
Üslûp, biçem, tarz
saika06:35:57
Yıldırım
göğüs kafesi06:35:56
Vücutta omurganın, kaburgaların ve göğüs kemiğiyle bunları saran kasların oluşturduğu yürek ve akciğerleri koruyan boşluk
alakalı06:35:51
İlgili
GİYSİ06:35:50
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır
Eksen06:35:41
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
PAY06:35:38
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
bağır06:35:32
Göğüs
kayağan06:35:30
Üzerinde kolaylıkla kayılan, kaypak
lam06:35:29
Arap alfabesinde l harfinin adı
yardımsever06:35:25
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
pilaki06:35:04
İçine soğan, sarımsak, maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek
gördek06:35:01
Acı balık
bunama06:34:59
Frengi, alkolizm gibi dış sebeplerden veya yaşlılık, damar tıkanması gibi iç sebeplerden ileri gelen, zihnî bağıntının kopması, ateh
Limit06:34:58
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
racon06:34:54
Yol, yöntem, usul
özenti06:34:48
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
Ulaşım06:34:40
Ulaşmak işi
ılıca06:34:38
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
şal06:34:34
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
tarh etmek06:34:29
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
kevser gibi06:34:16
(içecekler için) tatlı, lezzetli
yanmak06:34:06
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
çöven06:34:04
Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpürten, kir temizleyici bir bitki, sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis)
DÖŞEMECİ06:34:03
Döşeme yapan (kimse)
belleğini yitirmek06:33:57
bellek kaybına uğramak
Yığılma06:33:55
Yığılmak işi
Sarsma06:33:54
Sarsmak işi
Raşe06:33:50
Titreyiş, ürkme
menü06:33:47
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
piknikçi06:33:43
Piknik yapmayı seven kimse
ayrıklık06:33:38
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
yazıklanma06:33:36
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
hapşırık06:33:31
Aksırık
kanunlaşma06:33:27
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
dolay06:33:16
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
abdülleziz06:33:13
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
feragat06:33:02
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
kara yağız06:33:00
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
istikamet06:32:57
Doğrultu, yön
söz etmek06:32:56
o şey üzerinde konuşmak
ŞEKİLSİZ06:32:48
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
SÜLÜN06:32:37
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
bel bağı06:32:32
Bel kemeri
gerilme06:32:31
Gerilmek işi
Başıboş06:32:28
Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan
Timsal06:32:27
Sembol, örnek, simge
YARLIGAMA06:32:23
Yarlıgamak işi, mağfiret
ihlas06:32:23
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
Vasıta06:32:22
Araç
kanı06:32:21
İnanılan düşünce, kanaat
sodyum fosfat06:32:21
Eczacılıkta, hekimlikte kullanılan fosforik asidin sodyumlu tuzu (NaH2, NaHPO4, Na3PO4)
kımkım06:32:16
Ağır ağır konuşan (kimse)
çatışkı06:32:14
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
Metal06:32:12
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
pepeme06:32:11
Pepe
GERÇEKÇİLİK06:32:10
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
güreşçi06:32:08
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
SARKAÇ06:32:08
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
Gündem06:32:04
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
ebegümeci06:32:01
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
ALIŞKANLIK06:31:57
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
şampiyona06:31:55
Şampiyonluk yarışması
enformasyon06:31:52
Danışma, tanıtma
bamya tarlası06:31:48
Mezarlık
tekin06:31:48
Boş, içinde kimse bulunmayan
içtenlikli06:31:44
İçten, samimî
HİSSE06:31:42
Pay
toplu06:31:39
Topu olan
lâlanga06:31:35
Yağda kızartılarak, üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısı
kelepirci06:31:14
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
şef06:31:10
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
aşma06:31:09
Aşmak işi
reislik06:31:07
Başkanlık
el alem06:31:01
Herkes, el gün, yabancılar
liyakat06:30:46
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
mecAL06:30:44
Güçlük, dinçlik, derman, takat
koleksiyoncu06:30:39
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
Parazit06:30:35
Asalak
kuşpalazı06:30:34
Difteri
Şart06:30:29
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
gömü06:30:29
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
tabii06:30:24
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
dişil06:30:22
Bazı dillerde dişi sayılan (kelime), müennes
Mükedder06:30:15
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
Yazı bilgisi06:30:14
El yazısından, yazının karakter ve duygularını anlamayı amaç edinen inceleme yöntemi, grafoloji
bağırsaklarını deşerim06:30:13
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
sirke06:30:11
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
devlet baba06:30:09
Devlet
şad06:30:04
Sevimli, neşeli
Sb06:29:56
Antimon"un kısaltması
maskot06:29:39
Uğur getireceğine inanılan şey
uzun hikâye06:29:33
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
uhrevi06:29:31
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
tümür06:29:29
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
cezai06:29:25
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
ricacı06:29:05
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
proleter06:29:04
Çalışan, emekçi
yaya geçidi06:29:02
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
YANSIMA06:28:59
Yansımak işi
eğiklik06:28:58
Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil
radyo06:28:56
Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi
mutariza06:28:51
Yayayraç, parantez
kancık06:28:45
(hayvanlarda) Dişi
ÖZDEK06:28:44
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
aklanmak06:28:41
Bir dava sonunda temiz ve ilişiksiz çıkmak, temize çıkmak, beraat etmek
kaim06:28:39
(başka bir şeyin yerine) Geçen