materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

materyalizm09:02:41
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
Ölümlü09:02:39
Gelip geçici, kalımsız, fani
revaçta olmak09:02:33
değerli, üstün veya geçerli olmak
MANZUME09:02:29
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
Lider09:02:27
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
Nitelikli09:02:25
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
bayağı09:02:20
Aşağılık, pespaye
dolama09:02:18
Dolamak işi
gümüşlü09:02:15
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
kül rengi09:02:10
Odunun yanmasıyla oluşan, külün akla kara arasındaki rengi, gri
dolgun09:02:08
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
AĞABEY09:02:06
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
steril09:02:04
Verimsiz, kısır
koşa09:02:01
Çift, eş, ikiz
salepgiller09:01:59
Güzel çiçekli, vanilya, orkide, venüsçarığı, salep gibi bitkileri kapsayan, tek çenelilerden bir familya
eğe09:01:55
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
menfaat09:01:52
Yarar, çıkar, kâr, fayda
koşu09:01:50
Koşarak yapılan yarış
dengesiz09:01:46
Dengesi olmayan, muvazenesiz
fasıla09:01:38
Aralık, ara, kesinti
GEMİ09:01:33
Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine
tesir bırakmak09:01:27
kuvvetli bir biçimde etkilemek
Laso09:01:25
Kement
Lama09:01:22
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
İştiha09:01:20
İştah
Lens09:01:18
Mercek
kötü kişi olmak09:01:14
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
takma ad09:01:12
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
Lise09:01:05
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
sık09:01:04
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
köşe taşı09:01:01
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
halk bilimi09:00:59
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
Logo09:00:56
Arma
Devir09:00:54
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
Lobi09:00:52
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
mandolin09:00:50
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
Denge09:00:47
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
pul kanatlılar09:00:45
Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı
Denet09:00:41
Denetlemek işi, teftiş
Deniz09:00:39
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
Delgi09:00:37
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
Demet09:00:34
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
trakunya09:00:30
bk. çarpan balığı
gayret09:00:28
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
silâh09:00:23
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
aç gözlülük09:00:21
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
asayiş09:00:19
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
Köktencilik09:00:16
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
analitik09:00:14
Çözümlemeli
kurs09:00:12
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
kuyu09:00:10
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
kuzu09:00:07
Koyun yavrusu
MAHKEME KARARI09:00:06
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
önderlik09:00:05
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
mengene09:00:03
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
cepken08:59:58
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
reçineli08:59:56
Özünde reçine bulunduran
tufeylî08:59:54
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
SINIR08:59:48
İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut
asuman08:59:45
Gök, gökyüzü
branş08:59:39
(bilim için) Dal, kol
tebdilihava08:59:33
Hava değişimi
gangliyon08:59:31
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
arı08:59:29
Temiz, münezzeh
yaramaz08:59:26
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
kusmak08:59:24
Reddetmek
Tozluk08:59:22
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
mayhoş08:59:20
Tadı şekerli ve az ekşi olan
tekstil08:59:15
Dokuma
alkali08:59:13
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
taşınmaz08:59:11
Taşınamayan
ezoterik08:59:09
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, içrek
kurçatovyum08:59:04
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
eczacılık08:58:58
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
insiyak08:58:55
İçgüdü, sevkıtabiî
geniş08:58:52
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
sinameki08:58:49
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
limaki08:58:45
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
şezlong08:58:43
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
açkı08:58:41
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
mecazen08:58:38
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
KIŞ08:58:36
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
Son deyiş08:58:34
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
dikiş08:58:30
Dikmek işi
Dağ tavuğu08:58:27
bk. çil (I)
performans08:58:25
Başarım, takat sınırı
Hafıza kaybı08:58:23
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
Çıplaklık08:58:12
Çıplak olma durumu
boşu boşuna08:58:10
Gereksiz yere, boşuna
içine atmak08:58:08
sıkıntısını kimseye belli etmemek
tanıtma08:58:07
Tanıtmak işi, takdim
kamera08:58:06
Alıcı, fotoğraf makinesi
kamyon08:58:03
Motorlu büyük yük taşıtı
balyoz08:58:01
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
tarihsel08:57:59
Tarihî
kamara08:57:57
Gemilerde oda
boşa gitmek08:57:54
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
derinlik08:57:48
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
bozulmak08:57:41
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
kalıtsal08:57:39
Kalıtımsal, ırsî
ÖRGÜTLÜ08:57:37
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
Baygın08:57:35
Bayılmış, kendinden geçmiş
çağlayan08:57:32
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
yoldaş08:57:30
Yol arkadaşı
pişekar08:57:28
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
irsiyet08:57:24
Soya çekim, kalıtım, veraset
jeneratör08:57:22
Üreteç, dinamo
sirküler08:57:19
Genelge, tamim
Mihrak08:57:17
Odak
zeytin ezmesi08:57:15
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
Mihrap08:57:13
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
Entrika08:57:10
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
Mihver08:57:08
Eksen
ağaç08:57:04
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
deprem bilimci08:56:59
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
gölgeli08:56:53
Gölge altında olan
bağıntıcılık08:56:46
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
Selvi08:56:44
bk. servi
menafi08:56:42
Yararlar, faydalar
Selam08:56:37
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
atomik08:56:35
Atomla ilgili olan
ispanyol08:56:31
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
kefil08:56:29
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
Sekiz08:56:26
Yediden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 8 VII
Sefir08:56:24
Elçi
kefir08:56:22
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
sömürmek08:56:20
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
istifa etmek08:56:18
(işinden) çekilmek
keder08:56:15
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
Sefih08:56:13
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı