materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

kumar18:57:16
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
oyun alanı18:57:16
Maçların yapıldığı yer
ZULÜM18:56:55
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
flört18:56:54
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
bolarma18:56:54
Bolarmak işi veya durumu
bölüm18:56:53
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
temerrüt18:56:53
Dik kafalılık, kafa tutma
hamak18:56:53
İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ yatak
tasarruf etmek18:56:53
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
rulman18:56:53
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
mevcudiyet18:56:45
Var olma, varlık, var oluş
kokoroz18:56:19
Mısır
feragat etmek18:56:18
hakkından vazgeçmek, el çekmek
portakal18:55:53
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
şat18:55:53
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
içe yöneliklik18:55:18
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
doğaçlama18:53:35
Doğaçlamak işi
VASİSTAS18:53:35
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
statolit18:53:22
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
sonra18:53:16
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
sonbahar18:53:13
Güz
sodyum klorür18:53:02
Tuz
siyasi18:52:52
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
silah18:52:49
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
sehpa18:52:47
Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı
salgı18:52:41
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
ratanya18:52:35
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
paladyum18:52:24
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
olumsuzluk18:52:21
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
olta takımı18:52:18
Olta ile balık avlamada kullanılan iğne, zoka gibi gereçlerin bütünü
olmamış18:52:15
Olgunlaşmamış, ham
nispi18:52:00
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
lâedri18:51:54
Yazarı bilinmeyen, anonim
buzul taş18:51:54
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren
nemrut18:51:53
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
merhum18:51:44
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
mensucat18:51:40
Dokuma, dokumalar, tekstil
müteheyyiç18:51:28
Heyecana kapılmış, heyecanlı
müstemleke18:51:24
Sömürge
münşi18:51:17
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
saydam18:51:13
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
kuzgun18:51:11
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
kriket18:51:01
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
kanma18:50:58
Kanmak işi
kan kanseri18:50:56
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
kadavra18:50:54
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
informatik18:50:48
Bilişim
imaret18:50:44
İmarethane
ilkbahar18:50:41
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
ilk çağ18:50:38
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
madenî18:50:37
Madensel, madenle ilgili
ilelebet18:50:36
Sonsuzluğa değin, sürgit
ide18:50:30
bk. idea
harcama18:50:17
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
neoplazma18:50:14
Yeniden oluşan doku
müsrif18:50:14
Tutumsuz, savurgan
üzerine titremek18:50:14
çok sevgi ve özen göstermek
müptela18:50:13
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
gezinti18:50:12
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
et18:49:56
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
dizayn18:49:50
Çizim
deprem18:49:44
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
demir18:49:41
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
buhran geçirmek18:49:39
bunalım geçirmek
Bildirge18:49:38
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
boşu boşuna18:49:28
Gereksiz yere, boşuna
boşanma18:49:25
Boşanmak işi
boşalma18:49:21
Boşalmak işi, inhilâl
hamam böceğigiller18:49:15
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
bembeyaz18:49:14
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
belgi18:49:12
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
bıkmak18:49:09
Dayanamaz duruma gelmek
yeknesak18:49:03
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
mestane18:49:03
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
huni18:49:02
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
koruluk18:49:02
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
büyüme18:49:01
Büyümek işi
b18:48:55
Bor"un kısaltması
atılgan18:48:46
Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan
asetik asit18:48:43
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
asetik18:48:40
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
asayiş18:48:37
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
asap18:48:34
Sinirler
aralıksız18:48:30
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
ana arı18:48:21
Arı beyi
ana vatan18:48:14
Ana yurt
Kurutmalık18:48:13
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
almaş18:47:57
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
alışılmış18:47:47
Her zamanki, mutat
nişasta18:47:46
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
Gözlükçü18:47:44
Gözlük satan veya onaran kimse
Ney18:47:44
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
yırtık18:47:44
Yırtılmış olan
alçak18:47:44
Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı
sarp18:47:44
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
aba18:47:31
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
vejetaryen18:47:28
Etyemez
binek18:47:28
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
az18:47:27
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
nakdi18:47:27
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
hiçbir18:47:27
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
Zühal18:47:27
Sekendiz, Satürn
tahta perde18:47:27
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
cl18:47:27
Klor`un kısaltması
Kitabe18:47:26
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
kapelâ18:47:26
Şapka
YÜKSEK OKUL18:47:12
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
YÖNTEM BİLİMİ18:47:10
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
Yaz yağmuru18:46:52
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
Yavaşça18:46:44
Oldukça yavaş, usulca
Yavaş18:46:40
Hızlı olmayan
Yapıt18:46:36
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
teraküm18:46:21
Birikme, yığılma
boğa güreşi18:46:21
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
bölünme18:46:21
Bölünmek işi
sili18:46:21
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
dolanma18:46:21
Dolanmak işi
umur18:46:20
Aldırış etme, önem verme
ARNİKA18:46:20
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
adaletli18:46:20
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
yedirip içmek18:46:20
beslemek
akademi18:46:20
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
senato18:46:19
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
gerçeküstü18:46:19
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
ARGAÇ18:46:19
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı
w18:46:16
Volfram"ın kısaltması
Ateh18:46:16
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
alın yazısı18:46:15
Yazgı, talih, kader, mukadderat
emare18:46:15
Belirti, iz, ipucu
DELGİ18:46:15
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap