materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

materyalizm18:22:44
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
Mercanköşk18:22:40
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
yemlik18:22:34
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
kasıt18:22:15
Amaç, istek, maksat
çalap18:21:06
Tanrı
çalma18:20:59
Çalmak işi
KAZIMA RESİM18:20:56
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
münşi18:20:35
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
Cr18:20:10
Krom"un kısaltması
duvar resmi18:19:57
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
merbut18:19:45
Bağlı, bağlanmış
ketum18:19:39
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
şat18:19:39
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
portre18:18:57
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
imkansız18:18:38
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
cangıl18:18:26
bk. cengel
ağız dalaşı18:18:19
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
ROSTO18:17:50
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
Ayrık18:17:44
Ayrılmış
galeyan18:17:31
Kaynama
resmikabul18:17:19
Kabul töreni
estamp18:17:13
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
Ailecek18:17:07
Ailece
gönder18:16:42
Bayrak çekilen direk
baharatçı18:16:36
Baharat satan kimse
peltek18:16:24
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
lehçe18:16:18
Polonya dili
Şan18:16:05
Ün, san, şöhret
Şap18:15:59
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
serpantin18:15:16
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
metafizik18:15:10
Doğa ötesi, fizik ötesi
belemir18:14:51
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
nane ruhu18:14:50
Nane yapraklarından çıkarılan esans
yeğ18:14:45
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
başlıca18:14:39
En önemli, başta gelen
istavroz18:14:38
Haç
KRİPTON18:14:32
Atom numarası 36, atom ağırlığı 83, 8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz.Kısaltması Kr
baskın18:14:22
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
haksızlık18:14:07
Haksız olma durumu
Komutan18:13:57
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
yaygın yanlış18:13:39
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
agitato18:13:33
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
tembel18:13:27
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
kesme işareti18:13:21
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
gelecek zaman18:13:08
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
gammaz18:13:02
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
krizalit18:12:45
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
Gürültü patırtı18:12:39
Kavga, gürültü
baştankara18:12:39
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
Nebati18:12:32
Bitki ile ilgili, bitkisel
şefaat18:12:26
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
tıkaç18:12:16
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
dinlemek18:12:10
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
gücendirme18:11:57
Gücendirmek işi
normalüstü18:11:51
Olağan dışı
hasbıhal18:11:44
Söyleşi, sohbet
averaj18:11:41
Ortalama
rabıt18:11:38
Bağ, bağlama
baykuşgiller18:11:32
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
ŞAŞKINLIK18:11:26
Şaşkın olma durumu veya şaşkınca davranış
Eylül18:11:14
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
YALABIMA18:11:07
Yalabımak işi veya durumu
Hükümdar18:10:44
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
ahilik18:10:31
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
takibat18:10:25
Kovuşturma
iliştirme18:10:19
İliştirmek işi
paçal18:10:12
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
gecikme18:09:55
Gecikmek işi, teehhür, rötar
misk18:09:34
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
istatistik18:09:14
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
DEVE DİKENİ18:09:08
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
yer yuvarlağı18:08:50
Üstünde yaşadığımız gök cismi
Yetersiz18:08:40
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
terennüm18:08:15
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
ERİKA18:08:03
Süpürge otu
kaleme almak18:07:50
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
tepkime18:07:35
Tepkimek işi
koleksiyon18:07:28
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
sancaktar18:07:03
Sancağı taşıyan kimse
ahşap18:06:59
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
İzinsiz18:06:50
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
İletişim18:06:37
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
perakende18:06:25
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
porno18:06:03
Pornografik sözünün kısaltılmışı
aidat18:05:43
Ödenti
görünme18:05:31
Görünmek işi
tatlı su Frengi18:05:19
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
haysiyet18:05:11
Değer, saygınlık, itibar
Merasim18:05:07
Tören
mikoz18:04:39
Mantar
entrika18:04:18
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
töhmet18:03:55
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
tavan aralığı18:03:42
bk. tavan arası
buz dağı18:03:28
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
yön18:03:27
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
Sabi18:03:15
Küçük çocuk
yoklama18:03:01
Yoklamak işi, kontrol
yâd18:02:55
Yabancı
kıç18:02:36
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
ORTALAMA18:02:24
Ortalamak işi
katedral18:02:07
Baş kilise
pound18:01:47
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
harcama18:01:13
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
potas18:00:55
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
oklava18:00:43
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
tornalı18:00:31
Tornada işlenmiş
yunak17:59:57
Yıkanılan yer, hamam
masal17:59:11
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
amudufıkarî17:58:30
Omurga kemiği, bel kemiği
cenin17:58:27
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
anlayışlı17:58:20
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
global17:57:58
Toptan, toplam
bireşim17:57:14
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
tapınmak17:56:02
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
azade17:55:44
Başıboş, erkin, serbest
Fıtraten17:55:31
Doğuştan, yaradılışı gereğince
hainlik etmek17:55:23
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
düğümlemek17:55:10
Düğüm yaparak bağlamak
gerçeğe aykırı17:54:58
Gerçeğe uymayan, hilâfıhakikat
narkoz17:54:54
İlâçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu
toynak17:54:41
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
Tema17:54:39
Aslî konu
çıldırma17:54:07
Çıldırmak işi
işitme17:53:54
İşitmek işi
bulut17:52:19
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
disprosyum17:52:06
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy
malumat17:51:33
Bilgi
yazanak17:51:03
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
arda17:51:03
İşaret olarak yere dikilen çubuk
ümit17:50:47
Umma, beklenti, umut