materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

Ululuk19:22:43
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
Kurum19:22:41
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
aldırış etmemek19:22:38
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
ılgın19:22:37
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
dertli19:22:35
Derdi olan
müstaceliyet19:22:25
İvedilik
alfabe sırası19:22:22
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
nal19:22:17
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
yoksun olmak19:22:14
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
yegâne19:22:12
Biricik, tek
elden19:22:07
Aracısız olarak, kendisi tarafından
lâmba karpuzu19:22:05
Işığı yumuşatmak için lâmbalara geçirilen, mat camdan, basık vazo biçiminde nesne
yanıltı19:22:03
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
PEK ÇOK19:22:02
Yeterinden fazla, bir hayli
MÜLGA19:22:00
Varlığı kaldırılan, kapatılan
kederli19:21:40
Acılı, üzüntülü, mukedder
şinanay19:21:37
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
savca19:21:35
İddianame
çaşıt19:21:33
Casus
Lonca19:21:25
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
başhekim19:21:22
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
monokl19:21:17
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
cuma gecesi19:21:16
Perşembeyi cumaya bağlayan gece
aydınlık19:21:10
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
Konson19:21:06
Ünsüz
MUZIR19:21:03
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
pamuk taş19:20:44
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
imame19:20:43
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
ödünçleşme19:20:42
Ödünç olarak alınmış ariyet
varaka19:20:41
Kâğıt, yazılı kâğıt
pirifanî19:20:38
İhtiyar (kimse)
devamlılık19:20:37
Devamlı olma durumu, süreklilik
hanım19:20:35
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
tutarak19:20:24
Ruh hastalığı nöbeti
rituel19:20:21
Ayin
Artı19:20:19
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
taydaş19:20:16
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
töre dışı19:20:14
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
fetih19:20:10
Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
bitki örtüsü19:20:08
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
manasız19:20:05
Anlamsız
PROSTAT19:20:05
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
arpacık soğanı19:20:03
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
sepelek19:20:01
bk. sersem sepelek
İCAZET19:19:54
İzin, onay, onaylama
büyü19:19:53
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı
ısıl19:19:43
Isı ile ilgili, termik
hemati19:19:36
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
ekvator19:19:34
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
Isıveren19:19:29
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
letafet19:19:24
Güzellik, hoşluk
Söz arasında19:19:21
konuşma sırasında
provokatör19:19:20
Kışkırtıcı
karagöz19:19:18
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
ÜFUL19:19:16
(yıldız için) Batma
kanaatkar19:19:14
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
kekelik19:19:13
Kekemelik
fütursuzca19:19:11
Önemsemeyerek, aldırmayarak
bitki bilimci19:19:05
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
HİSTOLOJİ19:19:00
Doku bilimi
temek19:18:58
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
senkronizasyon19:18:54
Eşleme
ikramiye19:18:51
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
slogan19:18:49
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
maval19:18:48
Yalan, uydurma söz
yerici19:18:46
Yeren, yermek işini yapan
Çaba19:18:46
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
misilleme19:18:42
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
Katar19:18:38
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
acınacak19:18:35
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
içmece19:18:16
İçmeler
mal etmek19:18:14
bir değer karşılığında sahip olmak
ÜN19:18:12
Ses
dikiş19:18:11
Dikmek işi
plân19:18:10
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
abdülleziz19:18:09
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
sevgi beslemek19:18:01
sevgi duymak, sevmek
VESTİYER19:18:00
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
sözsüz19:17:55
Konuşmadan yapılan
Çağrı19:17:51
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
ibraz19:17:47
Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma
kasımpatı19:17:45
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
massetme19:17:43
Emme, içine çekme, soğurma
kümes19:17:38
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
düğürcük19:17:34
İnce bulgur
dağıtıcı19:17:32
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
arzu duymak19:17:30
birine veya bir şeye karşı istek duymak
uyumlu19:17:27
Uyumu olan, ahenkli, mevzun
Ültimatom19:17:22
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
KORİNDON19:17:17
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
kolera19:17:09
Şiddetli sürgün ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık
Senegalli19:17:07
Senegal halkından olan (kimse)
güneş tacı19:17:03
Güneş atmosferinin alevli bölümü
affedilme19:17:02
Bağışlanma
kısmık19:16:57
Cimri, pinti, hasis
uzay üssü19:16:56
Uzay istasyonu
biralık19:16:46
Bira yapmakta kullanılan
ekşimek19:16:45
Mayalanmak
bakış açısı19:16:43
Bir olayda, konuyu, düşünceyi belirli bir yönden inceleme, görüş açısı
Toplumculuk19:16:38
Toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasî öğretilere verilen ad, sosyalizm
birebir19:16:36
Etkisi kesin olan
aşırı gitmek19:16:30
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
sirken19:16:27
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
adam akıllı19:16:22
bk. adamakıllı
dev gibi19:16:21
iri ve korkunç
Ücret19:16:19
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
ÖZERKLİK19:16:18
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
deneyim19:16:14
Tecrübe
endam19:16:12
Vücut, beden, boy bos
yavru19:16:09
Yeni doğmuş hayvan veya insan
Ehemmiyet19:16:05
Önem
metropol19:16:04
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
mango19:16:02
Hint Kirazı
selinti19:16:01
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
delikli19:15:59
Deliği veya delikleri olan
tilki üzümü19:15:51
İt üzümü
realist19:15:36
Gerçekçi
izaz19:15:35
Ağırlama
sen19:15:31
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
kadim dost19:15:28
Eski dost
Mutaassıp19:15:25
Bağnaz
Aymaz19:15:24
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
ehliyet19:15:20
Üstat, uzluk
Avurt19:15:13
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
kıraç19:15:12
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
mühimmat19:15:06
Savaş gereçleri, cephane
kani19:15:01
Kanmış, inanmış
zeybek19:14:55
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
hara19:14:45
At üretilen çiftlik, aygır deposu
FEDAKARLIK19:14:38
Özveri