materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

materyalizm13:42:07
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
cerahat13:42:07
İrin
nakit para13:42:03
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
cismanî13:41:50
Cisimle, bedenle ilgili
hava basıncı13:41:44
Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet
büyülü13:41:38
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
ay ağılı13:41:26
Ayın aylası, hale
ÇANGAL13:41:21
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
Vali13:41:20
Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay
peygamber çiçeği13:41:04
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
ilkel13:40:56
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
seçimlik13:40:50
Seçme işine konu olma
faz13:40:44
Evre, safha
pas13:40:38
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
pik13:40:31
Dökme demir, font
pil13:40:25
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
fazlalaşma13:40:25
Fazlalaşmak işi, ziyadeleşme
çözme13:40:13
Çözmek işi
kasınç13:40:01
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
köy ihtiyar heyeti13:39:55
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
bakanak13:39:49
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
SİKLON13:39:32
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
mukaddes13:39:26
Kutsal
bakalit13:39:20
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
inançlı13:39:14
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
sorumlu tutmak13:39:08
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
Çağdaş13:38:55
Aynı çağda yaşayan, muasır
Alaycı13:38:42
Alay etme huyu olan, müstehzi
meyve ezmesi13:38:38
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
GELİR13:38:29
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
smokin13:38:26
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi
bul13:38:20
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
Fırça gibi13:37:49
dik, sık ve sert (saç, sakal)
bundan böyle13:37:36
bundan sonra
daraban13:37:23
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
MORULA13:37:21
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
zelzele13:37:16
Deprem
SOYUT13:37:07
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
Samanuğrusu13:36:57
Samanyolu
ince ses13:36:50
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
yararlı olmak13:36:36
fayda sağlamak
hakimane13:36:17
Bilgece
Periton13:36:10
Karın zarı
muvakkat13:36:01
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
SAMARYUM13:35:55
Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunur element. Kısaltması Sm
feshetme13:35:53
Feshetmek işi
taziye13:35:39
Baş sağlığı dileme
sömürge13:35:31
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
Bölüm13:35:19
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
zedelemek13:35:16
Zarar vermek
İç çamaşırı13:35:10
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
sara13:34:56
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik
sari13:34:43
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
sava13:34:33
Haber
karnivor13:34:30
Et obur, et yiyen canlı
puşt13:34:25
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
CUMHURBAŞKANI13:34:21
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
sıkıntısı olmak13:34:00
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
lik13:33:37
bk. -lık / -lik
uzun uzadıya13:33:33
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
lir13:33:31
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
mai13:33:25
Mavi
yara açmak13:33:09
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
mey13:33:03
Şarap
mir13:32:57
Baş, kumandan, amir
mis13:32:50
Güzel kokulu bir madde
mit13:32:44
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
mor13:32:38
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
muz13:32:26
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
kil13:32:20
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
abıhayat13:32:20
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
nazım birimi13:31:59
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
kit13:31:53
Macun
kural dışı13:31:52
bk. kural dışı
kik13:31:47
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
kin13:31:41
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
kod13:31:30
bk. kot
kof13:31:24
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
kom13:31:18
Ağıl, davar ağılı
taş pamuğu13:31:16
Asbest
kak13:31:02
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
medeniyet13:30:59
Uygarlık
kal13:30:56
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
ağrı13:30:53
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
meşelik13:30:53
Meşe korusu veya meşe ormanı
kan13:30:50
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
kam13:30:43
bk. şaman
Alay13:30:37
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
yat13:30:31
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
sancı13:30:28
İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı
yas13:30:25
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
FEL13:30:19
Görüngü
FON13:30:13
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
saat camı13:30:07
Saat kadranı ve rakamlarını dış etkilerden koruyan özel yapılmış cam
GAF13:30:01
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
Giz13:29:54
Sır
misafirhane13:29:54
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
hararet13:29:49
Isı
Gri13:29:42
Kül rengi, boz
irat etmek13:29:36
söylemek
Şia13:29:36
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
sakırga13:29:30
Kene
çaşıt13:29:24
Casus
mama13:29:21
Bebek için hazırlanan yiyeceklerin genel adı
Müsadere13:29:18
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
DAM13:29:11
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
lazut13:29:11
Mısır
limonluk13:29:08
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
kreasyon13:29:08
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
DAH13:29:05
bk. deh
DEK13:28:59
Düzen, hile
muhtelif13:28:57
Zıt, birbirini tutmayan
Eke13:28:53
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
Eti13:28:47
Hitit
ECE13:28:41
Güzel kadın, kraliçe
Gülüt13:28:38
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
ERK13:28:35
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
sen13:28:30
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
güvenirlik13:28:29
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
el kitabı13:28:24
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
İhtiyarlamak13:28:12
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
dönence13:28:10
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
bulunma13:27:59
Bulunmak işi
kağıt13:27:58
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
pespaye13:27:52
Alçak, soysuz, aşağılık
vuruş13:27:46
Vurmak işi veya biçimi
sütun13:27:42
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
voleybol13:27:40
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
ha bire13:27:34
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
üstün zekalı13:27:28
Üstün zekâya sahip olan