materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

zeplin06:54:50
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
ejder06:54:37
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
nikbinlik06:53:39
İyimserlik, optimizm
bitevi06:52:33
bk. biteviye
gök evi06:52:27
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
aralık06:51:34
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
YALABIMA06:51:16
Yalabımak işi veya durumu
cinsel06:50:14
bk. cinsî
orijinal06:49:51
Özgün
Tahakküm06:49:48
Baskı, zorbalık, hükmetme
yapıştırma06:49:36
Yapıştırmak işi
stant06:49:22
At yarışlarında seyirci tribünü
öfkeli06:48:41
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
su bilimci06:48:39
Su bilimi uzmanı, hidrolog
kömür06:48:35
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
iris06:48:34
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
etnik06:48:33
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
bora06:48:13
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
enterne06:47:13
Göz altında (olan)
türap06:46:14
Toprak, toz
şalgam06:45:55
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
sarıçalı06:45:31
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
müteallik06:44:38
İlişkin, ilgili
sikke06:43:48
Madenî para
kesinti06:42:55
Kesilen parça, kırpıntı
giyme06:42:09
Giymek işi
egoizm06:42:09
Bencillik, hodbinlik
delk06:40:04
Ovma, ovuşturma
kefiye06:38:56
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
seyek06:38:28
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
iade06:38:04
Alınmış bir şeyi geri verme
vatvat06:38:04
Dağ kırlangıcı
vapur06:37:05
Su buharı gücüyle çalışan gemi
emircik06:36:57
Yalıçapkını, iskele kuşu
pulcu06:36:47
Pul satan kimse
enir06:36:43
Bir tür yaban mersini
nezaret06:36:02
Bakma, gözetme
BUĞDAY06:36:01
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
muntazaman06:34:53
Düzenli olarak
yalandan06:34:50
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
lagar06:34:17
Zayıf, çelimsiz, etsiz
atanma06:34:02
Bir göreve getirilme, tayin edilme
uzluk06:33:33
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
binici06:33:10
Binen
bilerek06:33:00
isteyerek, kasten
kendi başına06:32:09
Kimseye sormadan
mazruf06:31:49
Zarf içine konmuş, zarflı
fermiyum06:31:36
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
kayrak06:31:36
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
seferi06:31:35
Yolculukla ilgili olan
hayalet06:31:31
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
şistleşme06:31:13
Şistleşmek işi veya durumu
nakliyat06:30:58
Taşıma işleri, taşımacılık
geçerlilik06:30:20
Geçerli olma durumu, geçerlik
beka bulmak06:30:20
ölmezlik erdemine ulaşmak, ölümsüzleşmek
karaltı06:30:00
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
muhtemel06:28:58
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
Ameliyat06:28:53
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
yerinde kalmak06:28:16
başka yere gitmemek
yüzsüzce06:28:06
Utanmaz, sıkılmaz (bir biçimde)
muhaceret06:27:50
Göç, göçme
akvaryum06:27:38
Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının, su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği cam su kabı
ARKALIK06:27:21
Ev içinde giyilen kolsuz, kalınca bir tür kısa hırka
fiske06:26:09
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
tanıtmak06:26:09
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
iskelet06:26:08
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
cızırtı06:25:42
Cızırdama sesi
memleha06:25:00
Tuzla
Yapıcı06:24:54
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
arabozanlık06:24:53
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
ekim06:24:04
Ekmek işi
palyatif06:24:03
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
zahmetsiz06:23:42
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
kuyruklu06:21:26
Kuyruğu olan
rampa06:21:17
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
kabadayılık06:20:26
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
Tayfa06:20:19
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
doğaç06:20:12
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
saz şairi06:20:06
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
daim06:19:51
Sürekli, sonsuz
acemi06:18:54
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
ithafname06:18:51
İthaf yazısı
bohem06:18:49
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
Kongolu06:18:43
Kongo halkından olan (kimse)
taravet06:17:43
Körpelik, tazelik
lamel06:16:54
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
Tutanak06:16:46
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
sermayesizlik06:16:30
Sermayesiz olma durumu
yörünge06:16:04
Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek
pervasızca06:16:01
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
sarmak06:15:48
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
Kask06:15:16
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
skor06:14:14
Durum veya sonuç
intihap06:13:46
Seçim, seçme
oturak06:13:44
Oturulacak yer veya şey
klinik06:13:09
Hasta bakılan yer
İzbe06:12:55
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
balabanlık06:11:59
Balaban olma durumu
gerzek06:11:30
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
karavan06:10:57
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
gereksizlik06:10:13
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
hidrolik06:09:03
Su ile ilgili
imtiyaz06:08:37
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
Buket06:08:09
Çiçek demeti
pound06:07:15
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
kayırmak06:06:45
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
nakisa06:06:14
Eksiklik, kusur
rikkatli06:06:09
Duygulu, sevecen
ases06:05:44
Gece bekçisi
Eskimoca06:05:39
Eskimo dili
Çiftçilik06:04:51
Çiftçi olma durumu
damla taş06:04:33
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
küllük06:04:14
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
yurtsever06:04:03
Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatanperver
belki06:04:03
Muhtemel olarak, olabilir ki
bilmece çözmek06:03:59
bilmecenin cevabını bulmak
lagos06:03:19
bk. lâhos
haber06:03:17
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
folklorik06:02:14
Halk bilimi ile ilgili
gavur06:02:08
Müslüman olmayan kimse, Hristiyan
evlendirme06:00:46
Evlendirmek işi
cin fikirli06:00:35
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
salam06:00:26
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
azarlanma05:59:45
Azarlanmak işi, paylanma
indiyum05:59:40
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
Komuta05:59:30
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
av05:59:29
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
seyyah05:57:51
Gezgin, turist
din05:56:40
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
oyalamak05:56:29
Vakit kazanmak için aldatmak