materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

inleyiş07:09:12
İnlemek işi veya biçimi
materyalizm07:09:12
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
arı beyi07:08:51
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
alçı07:08:21
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
müreccah07:08:17
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, yeğ, yeğrek
tıp tıp07:06:41
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
sırt07:06:36
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
KAZIMA RESİM07:06:13
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
İNCE AĞRI07:05:49
Verem
erbaş07:04:36
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
göğüs kemiği07:04:26
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
Nem07:03:53
Havada bulunan su buharı
mevcudiyet07:03:53
Var olma, varlık, var oluş
s07:03:46
Kükürt"ün kısaltması
Sayı07:03:25
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
silâh07:03:23
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
ÖZGE07:03:19
Başka
NAKIŞ İPLİĞİ07:03:16
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
değer07:03:11
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
kırdırma07:03:04
Kırdırmak işi, ıskonta
Büyüklük hastalığı07:03:02
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
u07:02:59
Uranyum"un kısaltması
Teşebbüs07:02:55
Girişim, girişme
İSEVİ07:02:53
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
Ateşçi07:02:50
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
Cephe07:02:49
(yapılarda) Yüz, alnaç
meclûp07:02:47
Tutkun
Antep fıstığıgiller07:02:45
Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya
TÜY07:02:42
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
güneş takvimi07:02:39
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
AİLE07:02:36
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
İdare lambası07:02:32
İdare kandili
Şaman07:02:29
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
Malak07:02:23
Manda yavrusu
Çarpışma07:02:18
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
tirsi07:02:16
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
Çaylak07:02:13
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
İKA07:02:10
Yapma, etme
hakça07:02:08
Doğrulukla
kayıp07:02:06
Yitme, yitim
SALIK07:02:04
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
TANIM07:01:58
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
şarkı söylemek07:01:52
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
sızıntı07:01:48
Sızan şey
köpürme07:01:46
Köpürmek işi
GÖSTERİŞLİ07:01:44
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
Lâtin çiçeği07:01:42
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
köken bilimi07:01:40
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
nisan07:01:37
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
lr07:01:35
Lorentiyum"un kısaltması
İKİNCİ07:01:33
İki sayısının sıra sıfatı
ardıç07:01:31
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
Antidot07:01:28
bk. panzehir
dökme demir07:01:26
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
bone07:01:23
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
Hadım etmek07:01:21
kısırlaştırmak, enemek
haraplık07:01:19
Harap olma durumu, yıkkınlık
ölçüm07:01:17
Ölçmek işi
töhmet07:01:14
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
fekül07:01:13
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
ÇALGI07:01:11
Müzik aleti, enstrüman
Çağlayan07:01:09
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
saç örgüsü07:01:07
Nakış işlerinde bir tür motif adı
Şair07:01:05
Şiir söyleyen veya yazan kimse
KÜLTÜR07:01:02
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
çıkra07:00:53
Sık çalı
DEĞNEKÇİ07:00:51
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
stand07:00:49
bk. stant
müdür07:00:47
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
BELKİLİ07:00:45
Olasılı, muhtemel
Tüh07:00:44
Yazıklar olsun
loğlama07:00:42
Loğlamak işi
sağlama07:00:39
Sağlamak işi
ağı07:00:37
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
kayınço07:00:34
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
inancılık07:00:32
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
kent07:00:26
Şehir
İMAJ07:00:24
İmge
imkânsızlık07:00:18
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
AG07:00:14
Gümüş"ün kısaltması
dağ tavuğu07:00:12
bk. çil (I)
Dökme07:00:08
Dökmek işi
gönül eri07:00:07
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
do07:00:06
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
ARKADAŞ07:00:00
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
dişil06:59:55
Bazı dillerde dişi sayılan (kelime), müennes
Nişan06:59:52
İşaret, iz, belirti, alâmet
kakıma06:59:18
Kakımak işi
değim06:58:25
Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye hak kazandıran durumu, liyakat
istek uyandırmak06:58:19
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
z, Z06:58:05
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir
yaklaşık değer06:58:02
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
her biri06:57:41
Ayrı ayrı hepsi
çil06:57:33
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
geçek06:57:28
Çok geçilen yer, işlek yol
gizleme06:57:26
Gizlemek işi
şeker06:57:24
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
kürsü06:57:17
Kalabalığa karşı söz söyleyenlerin üzerine çıktıkları yüksekçe yer
denli06:57:12
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
güncelik06:57:09
Günce yazılan defter, muhtıra
lehim06:57:07
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
kovculuk06:57:02
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
ataşe06:56:57
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
o06:56:47
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
düşürmek06:56:41
Değerini, fiyatını indirmek
yıldız bilimci06:56:38
Yıldız bilimi ile uğraşan kimse, astronom
azil06:56:29
Görevden alma
yarı yarıya06:56:21
Yarısı kadar
fildişi06:56:20
Fil dişinin donuk beyaz rengi
Pat06:56:14
Yassı, basık
gözetmen06:56:10
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
Statolit06:56:08
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
Dönmek06:56:07
Sınıfta kalmak
iplik çekmek06:55:50
kumaştan iplik çıkarmak
OLA06:55:16
acaba, sahi, bulunabilir
gondol06:55:12
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
Ordu06:55:06
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
kapatma06:55:00
Kapatmak işi
ırama06:54:56
Iramak işi
şahsen06:54:52
Kendi (kendim, kendin...), bizzat
Sudak06:54:34
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
çupra06:54:32
bk. çopra
kavak06:54:31
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
aparma06:54:22
Aparmak işi
ESKİ ESERLER06:54:20
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
mahvetmek06:54:17
Bozup işe yaramaz duruma getirmek
yaradılıştan06:54:16
Doğuştan, fıtraten
septisizm06:54:14
Kuşkuculuk, şüphecilik
animasyon06:54:13
Canlandırma
Bildirge06:54:11
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname