maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

maksimum15:55:14
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
nifak15:55:09
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
salon15:55:04
Bir evin en geniş bölümü
kasırga15:54:59
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
pof15:54:35
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
şile bezi15:54:33
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
MAtine15:54:20
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
zemmetme15:54:19
Zemmetmek işi veya durumu
Kürk15:54:13
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
İKİNCİ15:54:10
İki sayısının sıra sıfatı
Tersine15:53:57
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
KORİNDON15:53:52
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
torba15:53:43
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
provokatör15:53:39
Kışkırtıcı
ini15:53:39
Kayın birader
Elçi15:53:38
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
Em15:53:37
İlâç, merhem
Bambu15:53:34
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
armatör15:53:32
Ticaret gemisi sahibi
ataşelik15:53:32
Ataşe olma durumu veya makamı
MAZBATA15:53:30
Tutanak
elezer15:53:11
Sadist
maceracı15:52:55
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
Yönetimsel15:52:40
Yönetimle ilgili, idarî
At15:52:39
Astatin"in kısaltması
Piramit15:52:37
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
Hg15:52:34
Cıva"nın kısaltması
merkür15:52:33
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
irilik15:52:31
İri olma durumu
ehemmiyetsiz15:52:24
Önemsiz
golf15:52:13
Ufak bir topu özel sopalarla çelerek, değişik engelleri aşarak, belli bir deliğe sokmak amacıyla geniş, çimenlerle kaplı bir alanda, açık havada oynanan bir oyun
pabuç15:51:58
Ayakkabı
düşürme15:51:56
Düşürmek işi
Cinsiyet15:51:27
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
iç hastalıkları15:51:22
bk. dahiliye
izale15:50:59
Yok etme, giderme
nakız15:50:44
Bozma, çözme; kırma
Taze15:50:35
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
dingil15:50:31
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
tekâmül15:50:30
Olgunluk, olgunlaşma
Genetik15:50:29
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
MİLLET15:50:28
Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
umarsız15:50:26
Çaresiz
grena15:50:25
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
çığırtkan15:49:37
Çağırtkan
kısır15:49:32
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
kan bilimi15:49:30
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Rahip15:49:24
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
kari15:49:19
Okuyucu, okur
şirinlik15:49:09
Şirin olma durumu, sevimlilik
yazı15:48:33
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
matemli15:48:27
Yaslı
Uzaklaşma15:48:25
Uzaklaşmak durumu
Yol ayrımı15:48:24
Yolların birbirinden ayrıldığı yer
Baygın15:48:23
Bayılmış, kendinden geçmiş
lama15:48:19
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
saniyelik15:48:17
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
depolama15:47:47
Depolamak işi
aşı boyası15:47:23
İçine karışan demir hidroksit miktarına göre pas sarısı, kızıl veya koyu esmer renk almış gevrek kil
belirtilen15:47:23
Tamlanan
iyelik15:47:15
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
NARİN15:47:04
İnce yapılı, yepelek, nazenin
kerevet15:47:03
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
berri15:47:02
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
beste15:47:02
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
bağımsız15:47:01
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
Mukavemet15:47:01
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
amudî15:47:00
Dikey, dikine, dik
in15:46:58
İndiyum"un kısaltması
biyoloji15:46:53
Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi
felçli15:46:53
İnmeli, felç olmuş, meflûç
geyik dikeni15:46:51
bk. akdiken
isteklenme15:46:50
İsteklenmek işi
şarbon15:46:49
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
evren pulu15:46:48
Mika
ücret15:46:47
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
taş bilimi15:46:47
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
zoraki15:46:47
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
telaş15:46:46
Herhangi bir sebeple acelecilik
nane ruhu15:46:45
Nane yapraklarından çıkarılan esans
boşaltma15:46:43
Boşaltmak işi
metalsi15:46:41
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
dağıtılma15:46:40
Dağıtılmak işi
zem15:46:39
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
Gümüş Balığı15:46:38
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
Tekdüze15:46:36
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
böbrek üstü bezi15:46:36
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)
Gidi15:46:34
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
Dolaylı15:46:33
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
ötücü kuşlar15:46:32
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
ifşa etmek15:46:32
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
nüsha15:46:31
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
teeddüp15:46:31
Utanma, sıkılma
aptal aptal15:46:30
Aptal gibi, aptalca, aval aval
verimli15:46:30
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
ödüllendirme15:46:25
Ödüllendirmek işi
hançere15:46:23
Gırtlak
namazgah15:46:22
Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönüne doğru dikili bir taşı bulunan yer
AZALMA15:46:16
Azalmak işi, eksilme, tenakus
hengâme15:45:28
Patırtı, gürültü, kavga
bilgiç15:45:15
Bilgili kimse
buhar kazanı15:45:11
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
hayvanat bahçesi15:44:29
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
Çevirmen15:43:58
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
kalsiyum15:43:12
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
yazın15:42:14
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
çoğalma15:42:13
Çok duruma gelme, artma
armatür15:42:02
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
sarkmak15:41:58
Yolunu uzatmak, uğramak
yalız15:41:35
(kas için) Düz ve parlak
içrek15:41:17
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
fail15:41:04
Eden, yapan, işleyen
tenakus15:40:50
Azalma, eksilme
vinç15:40:19
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
Dibek15:40:05
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
er15:40:02
Erbiyum"un kısaltması
tahttan indirmek15:39:20
hükümdarlığına son vermek
drahoma15:39:05
Gelinin güveye verdiği para veya mal
taşralı15:38:35
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
Egzersiz15:38:17
Alıştırma
hemati15:37:56
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
Yarar15:36:27
Yarayan, elverişli, uygun
ANA BABA15:36:22
Ana ile babanın oluşturduğu birlik
kelime cambazı15:36:12
Kelime cambazlığı yapan kimse
sıçan otu15:36:05
Arsenik
hububat15:35:50
Tahıl
kuduz15:35:08
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
GÖRKEM15:34:33
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
yaralanmak15:34:30
Gücenmek, incinmek, kırılmak
ibadullah15:34:11
Tanrı"nın kulları