maksimum

1 İsim

Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal

Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal