maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

ayrıcalıklı00:52:45
Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı
ÜS00:52:36
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
argo00:52:35
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
kötü kötü düşünmek00:52:29
üzüntülü düşüncelere dalmak
kolombiyum00:52:14
Niyobyum
yakıştırma00:52:08
Yakıştırmak işi
bol bol00:52:05
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
kullanma00:51:59
Kullanmak işi, istimal
yoğunlaştırma00:51:59
Yoğunlaştırmak işi
AKSAK00:51:53
Aksayan, hafifçe topallayan
harnup00:51:41
Keçiboynuzu
beygir00:51:30
At
ilk00:51:21
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
baştan savma00:51:02
üstünkörü, özen göstermeden
argali00:50:18
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
elde etmek00:50:14
bir şeye sahip olmak
rodeo00:50:13
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
daralma00:50:06
Daralmak işi
yankesici00:50:02
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
lata00:49:42
Dar ve kalınca tahta
isteklendirici00:49:41
İstek uyandıran, teşvikkâr
alinazik00:49:33
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
kadınlar hamamı00:49:15
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
imgesel00:49:14
İmge ile ilgili, hayalî
temizleme00:49:13
Temizlemek işi
beygir gücü00:48:51
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
prenses00:48:50
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
umacı00:48:27
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
partici00:48:19
Parti üyesi
LOGARİTMA00:48:11
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
hamal semeri00:48:06
Arkalık
ütme00:48:00
Ütmek işi
hafifseme00:48:00
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
mahfel00:47:55
bk. mahfil
yazıklanma00:47:50
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
Kovuşturma00:47:37
Kovuşturmak işi
bakırcı00:47:33
Bakır işleyen veya bakır kap kacak satan kimse
katalepsi00:46:42
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
klasik00:46:38
Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan
tevil00:46:32
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
kişiye özel00:46:15
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
tedvin00:46:10
Derleme
saltanat00:45:55
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
ÖRGÜTLENME00:45:47
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
meddücezir00:45:43
bk. gelgit
nal00:45:39
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
oba00:45:35
Göçebelerin konak yeri
lav00:45:31
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
lap00:45:27
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
laz00:45:21
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
geçiştirmek00:45:15
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
dolu00:44:57
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
Cop00:44:57
Kalın kısa değnek
KIDEM00:44:43
Bir görevde rütbece eskilik
Ada00:44:29
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
Ani00:44:25
Bir anda oluveren, apansız
doküman00:44:21
Belge, vesika
helis00:44:17
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
harman savurmak00:44:05
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
iskele kelepçesi00:43:43
İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
görünüş00:43:43
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
grafit00:43:41
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
ARMADA00:43:39
Donanma
kıvırcık koyun00:43:31
bk. kıvırcık
ihtikâr00:43:31
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
yazılı bildirim00:43:18
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
Özellikle00:42:53
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
sen00:42:21
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
romatizma00:42:13
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
Sak00:42:13
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
San00:42:08
Ün, şan, şöhret
danışma meclisi00:42:08
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
esinti00:42:07
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
Ser00:41:50
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
tahnit00:41:33
Ölüyü, bozulmaması için ilâçlama
yağış00:41:31
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
kopuntu00:41:25
Kopmuş parça, diaspora
Önceki00:41:01
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
MUTİ00:40:58
Yumuşak başlı, itaat eden
TENCERE00:40:57
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
sıkıntılı00:40:57
Sıkıntısı olan
reis bey00:40:56
bk. başkan
gün doğusu00:40:56
Doğu
kanun yoluyla00:40:51
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
yekinmek00:40:48
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
bet00:40:38
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
bey00:40:33
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
indirme00:40:26
İndirmek işi
tandır kebabı00:40:26
Kuşbaşı et ve soğanla yapılan, tandırda pişirilen et yemeği
pas00:40:03
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
veziriazam00:40:01
Sadrazam
kantar00:40:00
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
pil00:39:57
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
karaktersizlik00:39:36
Güvenilir karakteri olmama durumu
irilik00:39:26
İri olma durumu
buat00:39:12
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
müzakere00:38:53
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
umursamazlık00:38:52
Umursamama, aldırış etmeme durumu
Uymaz00:38:45
Aykırı, başka türlü, mugayir
aşağılama00:38:42
Aşağılamak işi
büyüklenme00:38:36
Kendini büyük gösterme, kibir
haylaz00:38:16
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
arka çıkmak00:38:00
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
Teorem00:37:59
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
öbür dünya00:37:58
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
bakanak00:37:49
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
evrak00:37:32
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
belirme00:37:24
Belirmek işi, tebellür etme
GEÇİMSİZ00:37:07
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
bozgun00:37:01
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
betisiz00:36:54
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
mevlit00:36:54
Doğma, doğum
mide00:36:44
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
eziyet çekmek00:36:30
zahmet ve sıkıntıya uğramak
garaz (veya garez) bağlamak00:36:29
birine karşı düşmanlık beslemek
artırma00:36:19
Artırmak işi
rabıta00:36:19
Bağlayan şey, bağ
karpuz00:36:18
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
eser00:36:17
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
Ekzotermik00:36:00
Isı veren
ABLATYA00:35:58
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
pervaz00:35:49
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
Karabaş00:35:45
Rahip, keşiş
Namaz00:35:41
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
adetçe00:35:25
Sayı bakımından, sayıca
asabiye00:35:23
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
daluyku00:35:21
Derin uyku
bornoz00:34:54
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
taç00:34:53
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
istinat00:34:44
Dayanma, yaslanma