maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

yak05:16:28
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
o05:15:51
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
servet05:14:59
Varlık, zenginlik, mal mülk
çaşıt05:13:53
Casus
çok ayaklılar05:13:24
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
cezve05:13:11
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
balar05:08:26
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
dinlemek05:08:19
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
Mu05:07:17
bk. mı / mi
cinsel05:05:59
bk. cinsî
panter05:04:21
Pars
ulus05:02:44
Millet
kanmak04:58:09
(tatlı sözlere) Aldanmak
şile04:57:30
Mercan köşk
Tokmak04:52:35
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
elezer04:51:56
Sadist
rubidyum04:50:27
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
ilişik04:49:44
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
DİLÜVİYUM04:48:36
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
migren04:48:19
Yarım baş ağrısı
start04:48:08
Çıkış
zarar04:45:16
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
kadırga04:45:09
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
salamura04:42:55
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
Renkser04:40:14
Renklerle ilgili olan, kromatik
kığı04:36:35
Kığ
organizma04:36:14
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
atfetmek04:33:45
Yöneltmek, çevirmek
takatuka04:31:51
Gürültü patırtı
traverten04:31:15
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
zirai04:28:55
Tarımla ilgili, tarımsal
fütursuzca04:25:58
Önemsemeyerek, aldırmayarak
virman04:25:28
Aktarma
mani04:20:42
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
armatür04:18:54
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
pürüzalır04:18:27
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
letafet04:16:29
Güzellik, hoşluk
donatma04:14:52
Donatmak işi, teçhiz
kolhoz04:12:29
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
Aut04:11:40
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
iradeli04:11:25
İradeye dayanan, iradî
direk04:10:42
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
bedence04:10:23
Beden bakımından
sopa04:08:40
Kalın değnek
porno04:08:18
Pornografik sözünün kısaltılmışı
arıklık04:00:38
Zayıflık, sıskalık
kürdi03:58:25
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
ferda03:54:36
Erte, yarın, yarınki
Slav03:52:58
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
anlayışsız03:51:57
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
tombala03:51:29
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
mangal03:49:11
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
etmek03:48:39
Bir işi yapmak
tutucu03:48:21
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
bibliyograf03:45:36
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
haraplık03:45:23
Harap olma durumu, yıkkınlık
tehlike atlatmak03:45:22
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
güvenme03:45:21
Güven duyma, güveni olma
ayırma03:45:08
Ayırmak işi
kılgı03:45:04
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
bezzazlık03:42:57
Kumaş satma işi, manifaturacılık
intaniye03:40:28
Mikropla bulaşan hastalıklar
oklava03:37:27
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
tanrısal03:37:01
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
zamir03:35:10
İç yüz, iç
zihin yormak03:34:38
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
pampa03:34:10
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
sokum03:33:59
Lokma
şeker03:33:32
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
dermatoloji03:28:28
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
pars03:28:16
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
İzinsiz03:26:27
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
na03:26:23
Sodyum"un kısaltması
tenakuz03:25:24
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
sezyum03:25:03
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
yelli03:22:24
Yeli çok olan, rüzgârlı
pena03:21:19
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
ciddi03:20:16
Şaka olmayan, gerçek
formen03:19:06
Ustabaşı
artırma03:17:44
Artırmak işi
gerekme03:16:33
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
kovucuk03:15:59
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
bulunma03:15:55
Bulunmak işi
medet03:14:38
Yardım, imdat
basmak03:12:55
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
konuksever03:11:58
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
fetih03:10:22
Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
Ayar03:09:13
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
kılıksız03:09:05
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
akliye03:06:05
Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
bıyık03:04:03
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
üzerine atmak03:03:10
bir suçu birine yüklemek
ayrışık03:03:02
Ayrışmış olan
donatı03:01:32
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
Türkiye Türkçesi03:00:17
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
Çembalo02:57:43
Klâvsen
afyon02:56:55
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
tiz02:56:32
İnce, keskin (ses)
şuurlu02:52:00
Bilinçli
eğreti almak02:51:40
ödünç almak
TUTTURMAK02:51:03
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
izzetinefis02:49:31
Onur, öz saygı
arefe02:45:50
bk. arife
MUSANDIRA02:44:25
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
şüpheli02:42:50
Kuşkulu
görüşme02:42:34
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
icat02:38:01
Yeni bir şey yaratma, bulma
tul02:37:24
Uzunluk
bombeli02:34:12
Şişkinliği, kabarıklığı olan
Salat02:33:34
Namaz
montaj02:33:32
Kurgu
Gizleme02:31:49
Gizlemek işi
evsiz02:30:16
Evi olmayan
Yakut02:30:09
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
kapsama02:29:00
Kapsamak işi
deyi02:27:39
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
baklan02:27:02
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
dilenci02:25:07
Geçimini dilenerek sağlayan (kimse)
nevale02:24:17
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
Boğa02:22:29
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
sergileme02:19:14
Sergilemek işi, teşhir
antant02:15:51
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
damar tıkanıklığı02:11:54
Atardamar kanının pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma, amboli
bariyer02:08:36
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
livar02:08:17
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
kolorimetre02:07:22
Renkölçer
asma kilit02:06:49
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
derbent02:05:37
İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz
tenkit02:05:25
Eleştirme, eleştiri
merkeziyet02:04:16
Merkeziyetçilik