maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

maksimum22:11:21
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
NEMLİ22:10:51
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
yıldız çiçeği22:10:39
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
bayrak direği22:10:38
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Abartı22:10:24
Abartma, mübalâğa
yankesici22:10:13
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
berraklık22:10:08
Berrak olma durumu, duruluk
söz etmek22:09:59
o şey üzerinde konuşmak
SAKİL22:07:42
Ağır
oktav22:07:20
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
BUĞUR22:06:15
Buğra
uyarmak22:06:11
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
düşmanca22:05:42
Düşman gibi, düşmana yakışır biçimde
destekleme22:04:34
Desteklemek işi
Pinti22:04:31
Aşırı derecede cimri, kısmık
diğer22:04:27
Başka, özge, öteki, öbür
mavikantaron22:04:14
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
kız vermek22:04:02
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
in22:03:02
İndiyum"un kısaltması
Müstahzar22:01:19
Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
kesenekçi22:00:22
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
tunç21:57:20
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
DÖNENCE21:56:36
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
babaanne21:55:35
(çocuğa göre) Babanın annesi
feryat figan21:54:33
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
HİNT KERTENKELESİ21:52:51
İguana
bilârdo21:51:26
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
komisyonculuk21:51:23
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
Yakarı21:51:00
bk. yakarış
mal varlığı21:50:46
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
fotoğrafçılık21:50:44
Fotoğraf çekme yöntemi
haşa21:50:16
Belleme (II)
trafik21:49:44
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
sütlü kengel21:49:37
Deve dikeni
hayatiyetli21:48:42
Yaşama gücüyle dolu, canlı
zeytinyağlı21:48:41
Zeytinyağı ile yapılmış veya pişirilmiş
SOLUNUM21:48:24
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
sıçan otu21:47:58
Arsenik
KİMİ ZAMAN21:47:43
Ara sıra, bazen
Bağıl21:47:38
Görece, izafî
teşkilat21:47:36
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
kızlık21:47:32
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
kısmak21:46:57
(göz için) Biraz kapamak
analiz21:46:47
Çözümleme, tahlil
havuz21:45:57
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
yemişli21:45:49
Yemişi olan, meyve veren
iğrenme21:45:34
İğrenmek işi
batak çulluğu21:44:59
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
MAAİLE21:44:29
Ailece, ev halkıyla birlikte
KISKAÇ21:43:51
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
Göz erimi21:43:06
Ufuk
tanzim21:42:45
Sıraya koyma, sıralama
Makineli tüfek21:42:32
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
vekillik etmek21:42:28
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
işçi21:42:27
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
sakıngan21:41:50
Sakınarak davranan, ihtiyatlı, ihtiyatkâr
anonsör21:41:37
bk. sunucu
Tuhaf21:41:36
Alışılmamış, yabansı
çocuk bakıcı21:40:15
bk. çocuk bakıcısı
mütenevvi21:39:16
Türlü, çeşitli
Vurgun21:39:02
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
Delta21:38:53
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
şirin21:38:31
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
Esrarkeş21:38:08
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
dokümanter21:37:06
Belgesel
ispanyol21:37:04
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
pratik21:36:52
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
gülme21:35:56
Gülmek işi
şuurlu21:35:14
Bilinçli
Portekizce21:35:11
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
mantar ağacı21:34:47
Turunçgillerden, kerestesi çok gözenekli, süngerimsi, açık sarı renkli bir ağaç (Phelloderidron amurerıse)
BAYAĞI21:34:35
Aşağılık, pespaye
parselâsyon21:34:32
Parselleme
kayıtsız21:34:30
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
salamandra21:32:53
Semender
onurlu21:32:44
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
ozansı21:32:09
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
emektarlık21:31:52
Emektar olma durumu
tevsi21:31:41
Genişletme, yayma
kadmiyum21:31:34
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
sergileme21:31:26
Sergilemek işi, teşhir
süyek21:31:06
bk. cebire
Tun21:31:03
Gizli yer, köşe bucak
çim21:30:55
Buğdaygillerden, bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium)
lazanya21:30:48
Bir çeşit İtalyan makarnası
grup21:30:45
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
açar21:30:38
Anahtar
Dikkatli21:30:16
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
kenarlık21:29:35
Kenar bölümünü oluşturan şey
şahane21:29:33
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
hörgüçlü21:29:29
(deve için) Hörgücü olan
yürekler acısı21:28:38
çok acıklı
eylemlik21:28:32
Mastar
bileşke21:28:32
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
muhasebe21:28:22
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
höl21:28:00
Yaşlık, nem
atölye21:27:53
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
enez21:27:30
Cılız, zayıf, güçsüz
sofra21:26:55
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
Fakir21:26:27
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
çiriş21:26:03
Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir toz
tutuşturmak21:25:34
Karşısındakinin isteyip istemediğini düşünmeksizin ansızın vermek
İçki21:25:13
İçinde alkol bulunan içecek
kireç21:25:08
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
sınırlama21:25:07
Sınırlamak işi
MERAKLI21:24:59
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
Maltız21:24:58
Malta adası halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
antre21:24:18
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
şükretme21:24:02
Şükretmek işi
jaluzi21:23:32
İçeriden görülmeksizin dışarıyı görmeyi sağlayan, şerit biçiminde metal veya plâstik levhalardan yapılmış bir tür pencere kapama düzeni, şerit perde
zerk etmek21:23:30
bir sıvıyı şırınga vb. ile vermek, içitmek
ara buluculuk21:23:11
Uzlaştırıcılık
patika21:22:06
Keçi yolu, çığır
editör21:21:55
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
afazi21:21:51
bk. söz yitimi
ferment21:21:34
Maya, enzim
lâfız21:21:31
Söz, kelime
menemen21:21:20
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
öğretim bilgisi21:21:03
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
taş balığı21:21:01
İşkine balığına verilen bir ad
hakimane21:20:56
Bilgece
tiyatro21:20:45
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
gösterim21:20:43
Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon
kabul21:20:40
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
topak21:20:25
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
amplifikatör21:20:20
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
sürahi21:20:15
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
BİTKİSEL21:20:13
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
kredi21:20:12
Borç ödemede güvenilir olma durumu
üst deri21:20:12
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm