maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

periyot11:17:58
Dönem
bağ bıçağı11:17:54
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
Rekor11:17:53
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
Yükseklik11:17:52
Yüksek olma durumu
MANA11:17:44
Anlam
eriklik11:17:41
Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi
nakliyat11:17:37
Taşıma işleri, taşımacılık
fırın11:17:33
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
Mavi11:17:30
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
Körelme11:17:29
Körelmek işi
alkış11:17:26
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
Zehirlemek11:17:25
Birine zararlı düşünceler, zararlı duygular aşılamak
saman rengi11:17:22
Açık, soluk sarı renk
hava11:17:20
Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
haki11:17:18
Yeşile çalar toprak rengi
hala11:17:17
Babanın kız kardeşi
halk11:17:15
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
dolayı11:17:13
Dolay, çevre
bitkinlik11:17:09
Bitkin olma durumu
bükün11:17:07
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
yerinden yönetim11:17:04
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
boğulmak11:17:02
Havasızlıktan ölmek
kel kâhya11:16:59
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
GERİ11:16:58
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
kabullenmek11:16:56
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
koşucu11:16:49
Koşuya katılan yarışçı
şakak11:16:46
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
Basketbol11:16:43
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
Bilim11:16:40
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
filtreli11:16:39
Filtre takılmış olan
takoz11:16:34
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
takla11:16:32
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
aynı11:16:32
Başkası değil, yine o
takma11:16:29
Takmak işi
Varsayımsal11:16:28
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
takke11:16:27
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
tafta11:16:25
Bir tür sert, ipekli kumaş
name11:16:22
Mektup
üflemeli çalgı11:16:19
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
astronot11:16:18
Uzay adamı
kaydedici11:16:16
İmleç
taciz11:16:15
Tedirgin etme, canını sıkma
tablo11:16:13
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
üfleç11:16:11
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
ilam11:16:09
Bildirme, anlatma
tabip11:16:07
Hekim, doktor
leopar11:16:03
Pars
üçleme11:16:01
Üçlemek işi
cemal11:16:01
Yüz güzelliği
FİYAKA11:16:00
Gösteriş, çalım, afi, caka
Terazi11:15:58
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
girişik bezeme11:15:57
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
kedersiz11:15:56
Acısız, üzüntüsüz
sağlamak11:15:54
Elde etmek, sahip olmak
buluş11:15:52
Bulmak işi veya biçimi
uygun gelmek11:15:45
yakışmak, yaraşmak
bando11:15:45
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
KAME11:15:33
Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş
mahdut11:15:31
Çevrilmiş, sınırlanmış
KARI11:15:29
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
aşamalı11:15:26
Aşaması olan, kademeli
meyal11:15:26
bk. hayal meyal
görevden alınmak11:15:26
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
cemaat11:15:22
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
KENT11:15:21
Şehir
doğru yol11:15:20
Her türlü kötülükten uzak olan tutum
yıldız çiçeği11:15:18
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
pırıltı11:15:15
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
korporasyon11:15:12
Lonca
emzikli11:15:11
Emziği olan
yülüme11:15:07
Yülümek işi, tıraş
Arşiv11:15:06
Belgelik
sünepe11:15:06
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
beddua etmek11:15:04
ilenmek, intizar etmek
ip merdiven11:14:58
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
bengi su11:14:55
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
tembellik11:14:52
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
satın alma11:14:49
Satın almak işi
muvaffakiyetli11:14:47
Başarılı
Kuruluş11:14:44
Kurulma işi, yolu veya tarihi
nevale11:14:38
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
sümsük11:14:36
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
yorumlanma11:14:34
Yorumlanmak işi
siftinlik11:14:33
Adî, bayağı, berbat
yorumlamak11:14:31
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
KİR11:14:29
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
HARCIRAH11:14:28
Yolluk
Tatsız11:14:25
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
tapınma11:14:22
Tapınmak işi
alto11:14:19
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
Saymanlık11:14:19
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
şarap bardağı11:14:16
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
bambu11:14:05
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
mutabık11:14:04
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
üretme11:14:03
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
melamet11:13:59
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
icat11:13:58
Yeni bir şey yaratma, bulma
on paralık11:13:58
Değeri çok az veya değersiz, hiç
sihirbaz11:13:56
Büyücü
şikayet11:13:55
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
zararlı11:13:45
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
cingöz11:13:43
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
insan bilimci11:13:39
Antropolog
yarma11:13:36
Yarmak işi
müntahip11:13:31
Seçmen
maneviyat11:13:31
Maddî olmayan, manevî şeyler
maharet11:13:27
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
isteksiz11:13:24
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
sürüp gitmek11:13:22
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
yasak aşk11:13:21
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
Festival11:13:21
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
kâhil11:13:18
Erişkin
yerinde11:13:12
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
kâbus11:13:06
Karabasan
kotlet11:13:04
Pirzola
hamam kesesi11:13:00
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
kol böreği11:12:57
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
umutsuz11:12:56
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
taşa tutmak11:12:55
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
eşya11:12:47
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
banliyö11:12:46
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
dehliz11:12:44
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
vazgeçilme11:12:43
Vazgeçilmek işi veya durumu
Beyaz11:12:40
Ak, kara karşıtı
yürümek11:12:38
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
tomurcuk11:12:35
Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz
traksiyon11:12:31
Çekim
tarikat11:12:29
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
çizelge11:12:23
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
görgü kuralları11:12:21
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret