maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

nacak20:44:22
Sapı kısa, küçük odun baltası
kapatma20:44:07
Kapatmak işi
şad20:44:05
Sevimli, neşeli
kapak20:43:49
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
tabansız20:43:35
Tabanı olmayan
koy20:43:34
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
peruka20:43:33
Takma saç
gürz20:43:26
Silâh olarak kullanılan ağır topuz
PLAJ20:42:38
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
yaşlılık20:42:35
Yaşlı olma durumu
ulam20:42:35
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
seksi20:42:03
Cinsel çekiciliği olan
gürgen20:41:35
Gürgengillerden, Karadeniz kıyılarındaki ormanlarımızda çok yetişen, kerestesi beğenilen bir ağaç (Carpinus betulus)
güneş tutulması20:41:29
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
lider20:40:38
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
sahn20:40:22
Avlu
ok20:40:19
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
güneşlik20:40:02
Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç
retorik20:39:47
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
steril20:39:36
Verimsiz, kısır
yangın bombası20:39:27
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
İlerleme20:39:21
İlerlemek işi
yaşam koşulları20:39:19
Hayat şartları
öneride bulunmak20:39:18
önermek, teklif etmek
ender20:38:48
Çok az, çok seyrek
hurafe20:38:42
Dine sonradan girmiş boş inanç
hakikatli20:38:41
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
ajitasyon20:38:10
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
yeniçerilik20:38:09
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
mola20:38:08
Yorgunluğu gidermek için duraklama
tapınmak20:38:07
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
zülal20:38:01
Saf, tatlı su
bir zamanlar20:38:01
Zamanında, vaktiyle, eskiden
sismoloji20:38:00
Deprem bilimi
sanrı20:37:57
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
zahir20:37:49
Açık, belli
almaç20:37:48
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
kült20:37:03
Tapma, tapınma
koşa20:37:02
Çift, eş, ikiz
şart kipi20:36:26
bk. şartlı birleşik zaman
doku bozukluğu20:36:22
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
saka kuşu20:35:51
bk. saka
taşlamak20:35:44
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
tokaç20:35:24
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
geçit20:35:23
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
paylaşma20:34:54
Paylaşmak işi
ivedili20:34:35
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
şaibe20:33:49
Kir, leke
savaşımcı20:33:25
Savaşım veren kimse, mücadeleci
züht20:33:18
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
gerçek dışı20:33:16
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
dokuma20:33:07
Dokumak işi, mensucat, tekstil
Hiper20:33:03
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
bakan20:32:47
Bakmak işini yapan (kimse)
keten tohumu20:32:07
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
Elverişli20:32:03
Uygun, işe yarayan, müsait
milat20:31:58
İsa peygamber"in doğduğu gün
yağış20:31:48
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
vesikalı20:31:18
Belgesi olan
leylâk20:30:59
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
deprem20:30:53
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
müteahhit20:30:53
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
fırın20:30:32
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
konkav20:30:19
İçbükey, obruk, mukaar
geçerli20:30:18
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber
esef20:30:18
Acınma, yerinme
Nur20:29:51
Aydınlık, ışık, parıltı
PENA20:28:47
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
terakki etmek20:28:32
ilerlemek
muhasebe20:28:31
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
hap20:28:12
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
değerbilirlik20:27:56
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
SANCAK20:27:48
Bayrak, liva
görenek20:27:46
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
kadavra20:27:45
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
tabure20:27:42
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
yıl aşırı20:27:41
Birer yıl ara ile
RAHATLIK20:27:38
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
mandalina20:27:02
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
yumuşak yüzlülük20:26:42
Yüzü tutmaz olma durumu
Eğsi20:26:37
Ucu yanmış odun, köseği
ha bire20:26:22
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
acep20:26:21
Acaba
vicdanlı20:25:47
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
MANİFATURACI20:24:58
Manifatura eşyası satan kimse
kamuoyu20:24:58
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
açıklamak20:24:43
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
karıncayiyen20:24:42
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
cetvel20:24:15
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
avaz20:23:56
Yüksek ses, nara
içitim20:23:51
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
illa20:23:31
İlle
sargın20:23:30
İçten, yükekten
tetkik etmek20:23:29
incelemek
seçenek20:23:28
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
çizim20:23:27
Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi
yok olmak20:23:25
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
inkıta20:23:20
Kesilme, kesinti
arz etmek20:23:19
sunmak
tutumsuz20:23:18
Tutumlu olmayan, müsrif
tıpa20:23:15
Tapa
bitek20:22:22
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
uranyum20:22:16
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
topallama20:21:56
Topallamak işi
libas20:21:51
Giysi
beyanname20:20:56
Bildirge
âciz20:20:36
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
ilahiyatçı20:20:36
Tanrı bilimci, teolog
özgün20:20:26
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
ah20:20:18
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
eser20:19:40
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
tediye etmek20:19:38
ödemek
Destansı20:19:37
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
uzaklaşma20:19:37
Uzaklaşmak durumu
GÖZ PINARI20:19:32
Gözün burun tarafındaki ucu
hak ediş20:19:31
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
mehterbaşı20:19:31
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
görme20:19:30
Görmek işi, rüyet
ölü yıkama20:19:30
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
fundalık20:19:29
Funda ile kaplanmış yer
motamot20:19:21
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
zinhar20:19:14
Sakın, asla, olmasın!
cümle20:18:46
Dizge, sistem
evrensel20:18:36
Evrenle ilgili
Çevre20:17:39
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
alış veriş20:17:36
Alım satım işi
nervür20:17:10
Bir veya iki milimlik pli
pencere20:16:50
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
dığan20:16:42
Yağ tavası
Fonoloji20:16:37
Ses bilimi