maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

maksimum22:34:51
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
22:34:44
bk. mı / mi
Kapital22:34:38
Sermaye, ana mal
nüfus22:34:27
Kişi
asabiye22:34:06
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
nükte22:34:00
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
sarfınazar22:33:53
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
saklanma22:33:48
Saklanmak işi
müfrit22:33:40
Aşırı
el kitabı22:33:31
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
damga22:33:30
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
Glokom22:33:10
Karasu (göz hastalığı)
taharri22:33:08
Arama, araştırma
kek22:33:08
Yumurta, un ve şekerden, genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao vb. konularak yapılan, fırında pişirilen tatlı çörek
milletvekili22:33:07
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
Balta22:33:02
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
kestirme22:33:02
Kestirmek işi
üzülme22:33:01
Üzüntü duyma, teessür
Global22:32:56
Toptan, toplam
Aralıksız22:32:53
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
müteşekkil22:32:48
Oluşmuş, meydana gelmiş
bireysellik22:32:47
Birey olma olgusu
Bakir22:32:44
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
komedyen22:32:38
Güldürülerde oynayan oyuncu
sefaret22:32:35
Elçilik, sefarethane
fevkalâde22:32:33
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
EVRE22:32:29
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
tentene22:32:29
Dantel, dantelâ
iftira etmek (veya atmak)22:32:28
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
üzüm suyu22:32:28
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
uslu akıllı22:32:28
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
VEHİM22:32:27
Kuruntu
sözcü22:32:20
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
yalan dolan22:32:19
Gerçek olmayan birçok söz
rezonans22:32:13
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
falez22:32:02
bk. yalı yar
kadın berberi22:31:56
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
aşağı yukarı22:31:56
Tama yakın, yaklaşık olarak
kandırma22:31:55
Kandırmak işi
dizi22:31:55
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
Alaşım22:31:51
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
YÖNTEM BİLİMİ22:31:40
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
falan22:31:31
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
Baget22:31:28
İnce, kısa değnek
aldatmak22:31:25
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
Yedinci sanat22:31:22
Sinema
tıp tıp22:31:19
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
salhane22:31:19
Kesim evi, kanara, mezbaha
bireysel22:31:16
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
haraç22:31:10
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
facia22:31:07
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
yemin kasem22:30:58
Yemin etme
GİRANBAHA22:30:53
Pahada ağır, değerli
mahfuz22:30:51
Saklanmış, korunmuş, korunan, saklı
şarkı22:30:50
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
zaten22:30:47
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
kanıtlama22:30:44
Kanıtlamak işi
telef etmek22:30:33
öldürmek, mahvetmek
NİÇİN22:30:32
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
zarar22:30:24
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
gelip geçici22:30:21
Sürekli olmayan, kısa süreli
obruk22:30:17
İçbükey, mukaar, konkav
talaş22:30:14
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
bakır taşı22:30:11
Malakit
basık22:30:08
Basılmış, yassılaşmış
basım22:30:05
Bası sanatı, tabaat
lekelenme22:30:05
Lekelenmek işi
kalımsız22:29:50
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
masa22:29:47
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
malûm22:29:47
Bilinen, belli
koşullu22:29:46
Şartlı, meşrut
Fasikül22:29:46
Cüz
olabilir22:29:36
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
su kabı22:29:27
Su koymaya yarayan kap
ilmiye22:29:24
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
hattat22:29:12
El yazısı çok güzel olan sanatçı
nedensel22:29:00
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
Ekzotermik22:28:57
Isı veren
somurtkan22:28:50
Sürekli somurtan, asık suratlı
ulumak22:28:48
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
tıraş22:28:48
(sakal, bıyık, kıl için) Dibinden kesme, kazıma, yülüme
biriktirme22:28:46
Biriktirmek işi, tasarruf
Bukalemun22:28:43
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
tesisat22:28:37
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
kadavra22:28:34
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
yağlı kara22:28:32
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
dinleme22:28:28
Dinlemek işi
beklenti22:28:13
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
Semptom22:28:09
Bulgu, araz
uyarmak22:28:07
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
altıncı his22:28:04
bk. altıncı duygu
KAKIŞMA22:28:01
Kakışmak işi
Namus22:27:55
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
Kile22:27:49
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
uyuşuk uyuşuk22:27:48
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
ilk çağ22:27:47
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
örümceksi22:27:36
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
nazizm22:27:35
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
yürek22:27:29
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
Ana kent22:27:28
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
araştırma görevlisi22:27:28
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
sarısabır22:27:26
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
kuzgun22:27:26
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
yüzde22:27:06
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
Zırh22:26:51
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
SAKIZ22:26:50
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
kırat22:26:49
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
yüzey22:26:48
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
yüzme22:26:45
Yüzmek (I, II) işi
ZİYA22:26:42
Işık, aydınlık
sergi evi22:26:33
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
rehin22:26:22
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
sömürge22:26:10
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
Mukavemet22:26:07
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
İdare kandili22:25:58
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
kalıtçı22:25:49
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
zabit22:25:43
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
farba22:25:40
Fırfır, farbala
siyasetçi22:25:37
Politikacı
kuruntu etmek22:25:34
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
çekici22:25:17
Çekme işini yapan
zahit22:25:14
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
fauna22:25:11
Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy
senevi22:25:08
Yıllık
fatih22:25:05
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
kuzine22:25:02
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
ay balığı22:24:59
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
kalamar22:24:56
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
zaman22:24:50
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
Transformatör22:24:47
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile