maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

maksimum08:54:27
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
KÖKTEN08:54:25
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
bisikletçi08:54:21
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
şartlanmak08:54:20
Önceden belirlenmiş şartlara göre uyarlanmak, koşullanmak
yaşa08:54:09
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
aç gözlülük08:54:09
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
YOLMA08:54:09
Yolmak işi
razı08:54:08
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
zemin08:54:02
Taban, döşeme, yer
çete08:53:57
Ordu birliklerinden olmayan silâhlı küçük birlik
bezginlik08:53:56
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
Menzil08:53:49
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
hercaî menekşe08:53:48
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor)
Kuzey Kutbu08:53:47
İki kutuptan ekvatorun kuzey tarafında yer alan kutup bölgesi
rayba08:53:41
Pürüzalır
meymenet08:53:39
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
Emniyet08:53:35
Güvenlik
iklim bilimi08:53:35
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
MURABBA08:53:34
Dört şeyden oluşan, dörtlü
iptidaî08:53:21
İlkel
parlama08:53:20
Parlamak işi
Atasözü08:53:13
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
karar vermek08:53:09
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
karacılık08:53:09
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
açacak08:53:09
Açmaya yarayan araç
Ukraynalı08:53:00
Ukrayna halkından olan kimse
teyze08:53:00
Annenin kız kardeşi
inme08:52:54
İnmek işi
surat asmak08:52:54
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
koyu kır08:52:48
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
haset08:52:46
Kıskançlık, çekememezlik, günü
FAYANS08:52:45
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
gölge balığı08:52:43
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
arzuhâlci08:52:43
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
Meblağ08:52:21
Para miktarı, tutar
kuşatılma08:52:15
Kuşatılmak işi
olguculuk08:52:10
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
haşiye08:52:06
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
anlak08:52:00
Zekâ
boy atmak08:51:56
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
Bembeyaz08:51:42
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
çığ08:51:42
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
kendi başına08:51:34
Kimseye sormadan
mütalâa etmek08:51:33
okumak
uran08:51:33
Teknik, sanayi, endüstri
yetersiz08:51:24
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
Uslu08:51:23
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
kanık08:51:19
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
Bildirme08:51:13
Bildirmek işi, beyan
çıkar08:51:08
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
kötü08:50:55
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
onbaşılık08:50:48
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
ufak tefek08:50:44
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
üvez08:50:43
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
Manita08:50:40
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
Kumru08:50:37
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
kesinlik08:50:32
Kesin olma durumu veya kesin davranış, kat"iyet
tazyik08:50:30
Basınç
KRALİYET08:50:15
Krallık
benzeşmezlik08:50:15
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
müteşebbis08:50:12
Girişken, girişimci
se08:50:10
Selenyum"un kısaltması
selenyum08:50:09
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
İn08:50:09
İndiyum"un kısaltması
ŞİPŞAK08:50:08
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
lehim08:50:08
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
TEKLİF08:50:07
Birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme
Dolma08:50:04
Dolmak işi
susama08:50:00
Susamak işi
börtme08:49:56
Börtmek işi
tartı08:49:56
Tartmak işi veya biçimi
sevecen08:49:55
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
ibrişim08:49:53
Kalınca bükülmüş ipek iplik
ıssız kalmak08:49:48
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
yaslı08:49:47
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
Üretim evi08:49:41
Fabrika
parantez08:49:28
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
Esrarkeş08:49:11
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
öbek08:49:08
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
değiş08:48:55
Değmek işi veya biçimi
otobüs08:48:27
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
sektör08:48:22
Bölüm, kol, dal, kesim
Ati08:48:20
Gelecek
AKILLI08:48:20
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
sözün kısası08:48:19
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
yangın08:48:19
Zarara yol açan büyük ateş
İFLAS08:48:11
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
Dalan08:48:04
Lobi
eski eserler08:48:02
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
alt tabaka08:47:59
Tabakalardan altta bulunan
foto08:47:58
Işık
kır08:47:55
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
mümtaz08:47:52
Seçkin
Doyum08:47:51
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
iş merkezi08:47:49
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
bayrak direği08:47:32
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
ırak08:47:30
Uzak
parça parça08:47:30
Parçalanmış bir durumda, lime lime
möble08:47:09
Mobilya
at08:47:04
Astatin"in kısaltması
Şarkı söylemek08:47:03
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
varsayımsal08:46:57
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
eren08:46:56
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
şah08:46:56
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
harir08:46:53
İpek
iş kazası08:46:48
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
sır08:46:36
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
fert08:46:32
Birey
gelecek bilimi08:46:25
Fütüroloji
kimi zaman08:46:21
Ara sıra, bazen
ruhani08:46:16
Ruhla ilgili
tanınmış08:46:10
Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan
toplantı08:46:10
Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
traverten08:46:10
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
yanardağ püskürmesi08:46:10
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
itilâ08:46:09
Yükselme, yücelme
teşhir etmek08:46:09
göstermek
düğürcük08:46:09
İnce bulgur
güçsüz08:46:06
Gücü olmayan, âciz
çözümleyici08:46:06
Çözümlemek işini yapan kimse
HALA08:46:00
Babanın kız kardeşi
itiyat08:45:57
Alışkanlık, huy
KEPEZ08:45:50
Yüksek tepe, dağ
Doğal08:45:46
Tabiî
nikâhsız08:45:23
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
sunucu08:45:15
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
aykırılık08:45:15
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
revaçta olmak08:45:13
değerli, üstün veya geçerli olmak
halsiz08:44:56
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
Kasır08:44:50
Köşk