maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

ruh bilimcilik06:33:17
Özellikle din, sanat, ahlâk gibi olayları tek yanlı olarak yalnızca ruh bilimsel açıdan inceleme ve açıklama, psikolojizm
odunluk06:31:45
Odun konulan yer
aptal aptal06:31:10
Aptal gibi, aptalca, aval aval
kumla06:28:52
Kumluk yer, geniş kumsal, plâj
çalak06:24:10
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
mola vermek06:14:25
uzun süren yolculuğa, yürüyüşe veya çalışmaya, dinlenmek amacıyla bir süre ara vermek, oturup dinlenmek
iktifa etmek06:14:06
yetinmek; kanmak
nihilist06:11:25
Nihilizm yanlısı
beklemek06:06:27
Karşılaşılması ihtimali bulunmak
ikinci çağ06:05:12
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
havuz06:03:33
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
EH06:03:05
Olur, peki veya fena değil anlamında kullanılır
muvakkaten06:02:47
Az bir zaman süresince, geçici olarak, eğreti olarak
malikâne06:01:26
Yurtluk
çıkarcı06:00:29
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
akış06:00:20
Akmak işi veya biçimi
aktris05:59:41
Kadın oyuncu
Madagaskarlı05:58:02
Madagaskar halkından olan
kaplumbağa yürüyüşü05:57:27
Çok ağır yürüyüş
çağa05:57:20
Çocuk, bebek
potas05:55:30
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
görünüş05:55:13
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
Çörek otu05:54:45
Düğün çiçeğigillerden bir bitki ve bunun çöreklere çeşni katmak için ekilen, susam iriliğindeki siyah tohumu (Nigella damascena)
sur05:54:29
Kale duvarı
kur05:54:18
Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
le05:54:16
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
amorti etmek05:53:55
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
şans05:53:13
Talih, baht, felek
yalnız başına05:52:45
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
rol05:52:42
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
dide05:52:25
Göz
manto05:52:17
Kadın paltosu
mütemadiyen05:52:07
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
enez05:51:55
Cılız, zayıf, güçsüz
tente05:51:52
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
sert tabaka05:51:23
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
dip05:51:10
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
start05:51:00
Çıkış
sonuç vermek05:50:58
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
ihlâl05:50:54
Bozma, zarar verme
metro05:50:32
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
niteliksizlik05:50:30
Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik
müttehit05:50:24
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
kadro05:49:40
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
bağa05:49:37
Kaplumbağa
Yakında05:49:08
Yakın bir yerde
milliyetçilik05:49:05
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
Proje05:48:54
Tasarlanmış şey, tasarı
mahlût05:48:41
Katışık
ekinoks05:48:40
Gün gece eşitliği
Makbuz05:48:00
Alındı
ehven05:47:55
Daha az kötü, yeğ, zararsız
bazar05:47:50
Çarşı, pazar
afacan05:47:47
Zeki ve yaramaz (çocuk)
erketeci05:47:25
Dikizci, gözcü
şekilci05:47:01
Alışılmış kural, tutum veya davranış dışına çıkamayan, biçimci, formaliteci, formalist
tevsi05:46:57
Genişletme, yayma
irrasyonel05:46:55
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
otogar05:46:51
Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj
ferhane05:46:47
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
zamklı05:46:38
Üstüne zamk sürülmüş
samankapan05:46:32
Kehribar
salık vermek05:46:18
haber vermek
haki05:46:12
Yeşile çalar toprak rengi
cemre05:46:11
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
paralelizm05:46:09
Koşutçuluk
akaret05:46:06
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
küçültmek05:45:53
Değerini ve onurunu azaltmak
hasret çekmek05:45:31
özlem duymak
Abartı05:45:18
Abartma, mübalâğa
benzeme05:45:11
Benzemek işi
bağlı olmak05:44:51
tâbi bulunmak
Nakşibendî05:44:15
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
korun05:44:08
Üst derinin en dış tabakası
masrafa girmek05:44:02
bir iş veya yapım için çok para harcamak
farenjit05:43:38
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
vasiyet05:43:23
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
hilecilik05:43:17
Hileci olma durumu, hilekârlık
kireç söndürmek05:43:07
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
ve05:43:02
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
babaanne05:42:43
(çocuğa göre) Babanın annesi
cömertlik05:42:39
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
ızbandut05:42:32
Görünüşü ve davranışı ile korku veren (iri yarı adam)
kavisli05:42:20
Kavisi olan
gelin çiçeği05:41:51
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
RUJ05:41:21
Dudak boyası
birincil05:41:16
Sırada, önemde ilk yeri alan, ana, temel, esas
erzak05:40:56
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
kızlık zarı05:40:43
Cinsel ilişkide bulunmamış kızların döl yolunu kısmen kapayan zar, himen
cura05:40:04
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
düğün çorbası05:39:33
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
bahri05:38:29
Denizle ilgili
kantar05:37:04
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
şat05:30:31
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
Dingin05:29:02
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
irsi05:28:40
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
baş başa kalmak05:16:47
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
Yarın05:14:52
Bu günden sonra gelecek ilk gün
emel05:11:45
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
yerinde05:09:27
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
imek05:07:49
bk. ek fiil
büyücek05:04:10
Biraz büyük, büyüğe yakın
çanak05:02:42
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
kasılma05:01:19
Kasılmak işi, büzülme, takallus
KANTİN04:57:37
Kışla, fabrika, okul gibi yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer
gözü görmemek04:56:35
görmez olmak
matah04:52:48
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
ödenek04:50:19
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
alt karşıt04:50:02
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
sefalet çekmek04:49:51
yoksul ve perişan yaşamak
kurs04:48:53
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
kilit04:48:51
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
kervansaray04:48:37
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
alivre04:48:05
Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan (satış)
Ferah04:47:42
Bol, geniş
harbi04:47:09
Ateşli silâhların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe
caba04:46:48
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
mesh04:46:07
Bir şeyi elle sıvazlama
diba04:46:03
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
basmak04:45:56
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
bienal04:45:41
Yıl aşırı, iki yılda bir olan
Kiraz elması04:45:18
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
argon04:44:41
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
gümrahlık04:44:23
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
mamul04:44:21
Yapılmış, işlenmiş, imal edilmiş (eşya, yiyecek)
matris04:44:15
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
uyruksuz04:44:09
Herhangi bir devletin uyruğunda olmayan
kinli04:43:57
Öç almak isteyen, kin tutan
sermayesizlik04:43:51
Sermayesiz olma durumu
Develik04:43:35
Özellikle Güneydoğu Anadolu"da develerin korunduğu veya bağlandığı, evlerin alt katında bir bölüm