maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

arifane06:31:11
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
gözden geçirmek06:30:58
okumak
Aslan06:29:34
Zodyak üzerinde, Yengeç ile Başak burçları arasında yer alan burcun adı, Zodyak
selinti06:29:17
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
Pomakça06:27:56
Pomak dili
reislik06:27:51
Başkanlık
ravent06:27:43
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
tediye06:27:34
Para vb.bir şey verme, ödeme
ordu komutanı06:27:30
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
tın06:26:25
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
hakikatsiz06:26:04
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
hareketsiz06:25:54
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
ululama06:25:47
Ululamak işi
zambakgiller06:25:42
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
ÜSKÜRE06:25:35
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
yaftayı yapıştırmak06:25:17
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
etkime06:24:26
Etkimek işi, tesir
salt06:23:41
Yalnız, sadece, tek, sırf
mikser06:21:51
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
puan06:21:26
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
polo06:21:12
Çevgen
enkaz06:20:22
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
yılmaz06:20:13
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
pipi06:19:55
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
kabahatli06:19:36
Kabahati olan, kusurlu, suçlu, töhmetli
satranç takımı06:19:23
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
nişane06:18:50
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
durgu06:17:56
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
Vukuf06:17:52
Anlama, bilme, bilgi
niyet etmek06:17:13
bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek
sermayecilik06:16:47
Sermayeci olma durumu
bedavacı06:15:44
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
haranı06:15:31
Büyük tencere
kuralcı06:14:52
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
paso06:13:11
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
esirlik06:12:26
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
Manda06:12:01
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)
nekbet06:11:35
Şanssızlık, talihsizlik
bağsız06:11:22
Bağı bulunmayan
çatı örtüsü06:11:02
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
ALIŞ06:09:27
Almak işi veya biçimi
muhayyer06:07:56
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
virgül06:06:45
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
gökyüzü mavisi06:06:33
Açık mavi
badana etmek (veya vurmak)06:05:54
badanalamak, badana yapmak
sonsuzluk06:05:29
Sonsuz olma durumu
Kaparo06:05:07
Pey akçesi
dikme06:05:06
Dikmek işi
söz etmek06:04:40
o şey üzerinde konuşmak
masa tenisi06:04:16
Masa topu
hava deliği06:03:43
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
Or06:03:11
Ordu kelimesinin kısaltması
Resesif06:02:57
Çekinik
kıymetli06:02:49
Değerli
NADAN06:02:45
Bilgisiz, cahil
Partizan06:02:19
Partici
neoplâzma06:02:06
Yeniden oluşan doku
akustik06:01:53
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
rağbet görmek (veya kazanmak)06:01:19
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
emlik06:00:54
Emme dönemindeki küçük çocuk
Sert05:59:23
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
Şov05:59:22
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
deneme05:58:58
Denemek işi, sınama, tecrübe
karizmatik05:58:14
Büyüleyici, etkileyici
LÖK05:56:37
Bir tür erkek deve
FAYDA05:56:22
Yarar, kâr
mıymıntı05:56:22
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
haber05:56:09
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
hayta05:55:43
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
Ürkek05:54:56
Çok ürken
Fasıl05:54:53
Bölüm, kısım, devre
tuğ05:54:19
Sorguç
gözlük05:54:04
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
karfiçe05:54:04
Orta boy demir çivi
Tesirli05:53:26
Etkili
karne05:51:56
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
köpek05:51:35
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
berlam05:50:53
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
hristiyan05:50:42
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
Mihver05:50:16
Eksen
şiş05:50:00
Şişmiş, şişkin, kabarık
sömürmek05:49:05
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
sefer05:48:52
Yolculuk
ölçüm05:48:26
Ölçmek işi
sıkı05:48:00
Dar
Birey05:46:28
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
pozitif05:45:35
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
diyecek05:45:08
Söylenecek söz
yaklaşık05:43:53
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
kurt05:43:43
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
manzum05:43:31
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
BEYAZ05:43:19
Ak, kara karşıtı
mirasyedi05:42:48
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
rezalet05:42:44
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
ele geçirmek05:42:12
yakalamak
duyuru05:42:09
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
muayyen05:42:02
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
atgiller05:41:44
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
dalaşma05:37:04
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
maça05:36:09
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
mağara05:36:01
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
düşünmek05:35:17
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
giray05:35:13
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
vurgu05:34:55
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
sert tabaka05:34:18
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
soya05:33:19
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
boru çiçeği05:33:12
Çan çiçeği
tumbadız05:32:48
Kısa ve şişman
LOKUM05:32:37
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
pervane05:32:21
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
sefine05:32:13
Gemi
acı badem05:32:04
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
masif05:31:41
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
şeriklik05:30:42
Ortaklık, arkadaşlık
Emaret05:30:41
Emirlik, beylik
peleng05:30:16
Panter
kudret narı05:29:55
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
zamane05:29:04
Çağ, devir
üre05:28:23
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
yatay05:27:42
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
karaciğer05:26:57
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
düzine05:26:48
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
yüzücü05:25:12
Yüzme sporu yapan kimse
vermek05:24:52
Bırakmak veya bağışlamak
içli05:24:47
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
yaralamak05:24:30
Gücendirmek, incitmek, kırmak
yalnız başına05:23:52
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
kriket05:22:53
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
yara05:22:15
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
sarsma05:21:04
Sarsmak işi