maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

maksimum18:08:11
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
üretim18:08:06
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
burma18:08:01
Burmak işi
kareli18:06:45
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
tahra18:06:23
Bir tür eğri budama bıçağı
etene18:05:46
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
Tar18:04:56
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
diyet18:04:19
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
teşekkül18:03:45
Belli bir varlık ve biçim kazanma
Feraset18:02:35
Anlayış, seziş, sezgi, zekâ
İnayet18:02:21
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
Akı18:01:20
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
gensoru18:01:14
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
tecrübesiz18:01:12
Tecrübesi olmayan
tecrübe etmek18:01:10
denemek, sınamak
tecrübe18:01:07
Deneme, sınama, eksperyans
tan yeli18:01:05
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
tambur18:01:02
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
soğuk18:01:00
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
sepetçi18:00:57
Sepet yapan veya satan kimse
romantizm18:00:55
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
polargı18:00:54
Polarıcı
onbaşı18:00:52
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
meleş18:00:50
İki kuzulu koyun
kasvet18:00:48
Sıkıntı, iç sıkıntısı
inikâs18:00:46
(ışık için) Yansıma, yansı
cevher18:00:44
Bir şeyin özü, maya, gevher
buluğ18:00:42
Erin olma, baliğ olma, erinlik
bisikletçi18:00:40
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
birim18:00:37
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
birikim18:00:35
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
karafa18:00:35
Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi
balkır18:00:33
Parıltı
Yaban arısı18:00:32
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
Katı18:00:30
Sert, yumuşak karşıtı
köy ihtiyar meclisi17:59:37
Köy ihtiyar heyeti
yuvgulama17:59:26
Yuvgulamak işi
amal17:59:07
İşler, işlemler
fersah17:58:46
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
denemek17:58:32
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
NAĞME17:57:41
Güzel, uyumlu ses, ezgi
top17:57:35
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
berkemal17:57:28
Mükemmel, pek iyi
amele17:57:13
İşçi, emekçi
pahal17:56:48
Ters, aksi
TENTENE17:56:34
Dantel, dantelâ
cankurtaran17:56:07
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
keres17:55:54
Büyük ve derin karavana
ıtriyat17:55:15
(sürünülecek) Güzel kokular
puma17:54:26
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
İstekli17:52:24
Bir şeye karşı isteği olan
Ana17:52:05
Çocuğu olan kadın, anne
genel görünüm17:49:17
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
rica17:48:59
Dileyiş, dileme, dilek
tamam17:47:57
Bütün, tüm
bencillik17:47:36
Bencil olma durumu, hodbinlik, egoistlik, egoizm
Hakimiyet17:46:05
Egemenlik
yaprak17:45:01
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
Eşit17:44:07
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
po17:41:56
Polonyum"un kısaltması
Hindi17:41:05
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
hav17:40:52
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
Manivela17:40:44
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
elezer17:40:34
Sadist
levha17:40:25
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
Muhabere17:40:17
Haberleşme, yazışma
bilgisiz17:37:44
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
kredi mektubu17:36:45
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
gözdağı17:36:17
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
kontralto17:36:10
Kadın seslerinin en kalını
SAF17:36:08
Dizi, sıra
ezgi17:35:44
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
haysiyet17:35:32
Değer, saygınlık, itibar
nefis17:35:05
Öz varlık, kişilik
namuslu17:35:04
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
gönül hoşluğu17:34:47
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
akımtoplar17:34:41
Akü, akümülâtör
zorlayış17:34:38
Zorlamak işi veya biçimi
düzgülü17:34:38
Düzgüye uygun, normal
kanaatkar17:34:29
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
imamlık17:34:21
İmam olma durumu
gübre gazı17:34:11
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
şıra17:34:11
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
uyuşukluk17:33:18
Uyuşuk olma durumu
Güzel duyu17:33:09
Estetik, bediiyat
Baryum17:33:07
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
akraba17:33:00
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
çam yeşili17:32:45
Çam yapraklarına benzer yeşilin bir tonu
arpa suyu17:32:42
Bira
mafsal17:32:07
Eklem
KÖLELİK17:32:00
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
faraziye17:31:52
Varsayım, hipotez
bünye17:31:49
Vücut yapısı
sıkılgan17:31:41
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
günlük ağacı17:31:23
Asya"nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika"da yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad
rüşvet17:31:18
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
galatıhis17:31:12
Duygu yanılması, yanılsama
özengen17:30:57
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
beklenti17:30:22
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
apiko17:29:47
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması
zariflik17:29:14
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
Tak17:28:56
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
sofra örtüsü17:28:45
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
ASILSIZ17:28:16
Doğru olmayan, temelsiz, dayanaksız, köksüz (haber)
Bulma17:27:50
Bulmak işi
doğaçtan17:27:34
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
düalist17:27:10
İkici, ikicilik yanlısı
mesafe17:27:09
Ara, uzaklık
sepet topu17:26:55
Basketbol
engebe17:26:33
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
gelişim17:26:21
Gelişmek işi, serpilip büyüme
hususiyet17:25:48
Özellik
kepenek17:25:37
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
Roman dilleri17:25:30
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
peyk17:25:27
Uydu
ayıplama17:25:05
Ayıplamak işi, takbih
köşe atışı17:24:54
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
hakikatli17:24:49
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
Tefsir17:24:44
Yorumlama
ahlak dışıcılık17:24:43
Ahlâk bilimine aykırı davranma
Mukavemet17:24:39
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
kuruntu17:24:10
Yanlış ve yersiz düşünce
sarahat17:24:10
Açık, belli, anlaşılır olma durumu
Delta17:23:51
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
puluç17:23:46
Cinsel gücü olmayan (erkek)
simsariye17:23:39
Komisyon
samimi17:23:27
İçten, içtenlikle
Kusur17:22:58
Eksiklik, noksan, nakısa
omlet17:19:48
Çırpılmış yumurta, peynir, kıyma, mantar vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek, kaygana
vuruş17:19:40
Vurmak işi veya biçimi