maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

yolluk15:47:53
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
kenar15:47:41
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
okçu15:47:14
Ok yapan veya satan kimse
kürevi15:47:05
Küresel, toparlak
Komutan15:46:19
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
atraksiyon15:45:59
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
pekiyi15:45:47
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
kargaşalık15:45:22
Kargaşa durumu
uyuşukluk15:45:03
Uyuşuk olma durumu
maval15:44:31
Yalan, uydurma söz
SERT15:44:31
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
yalız15:44:21
(kas için) Düz ve parlak
duyarga15:43:18
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
ip merdiven15:43:01
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
Müsavat15:42:51
Eşitlik, denklik
daralma15:42:43
Daralmak işi
ejder15:42:34
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
Sefine15:42:34
Gemi
altıncı his15:42:20
bk. altıncı duygu
canlılık15:42:15
Canlı olma durumu
Egemenlik 15:42:01
Egemen olma durumu
sivil15:41:57
Askerî olmayan
anket yapmak15:41:55
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
vurgunculuk15:41:48
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
Kapalı15:41:44
Kapanmış olan, açılmamış, mestur
Hamam15:41:35
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
Akıtma15:41:35
Akıtmak işi
kılavuz15:40:48
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
akışkan15:40:46
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
yergici15:40:35
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
Safra15:40:33
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
Futa15:40:13
İpekli peştamal
dev gibi15:40:05
iri ve korkunç
gündöndü15:39:59
Ayçiçeği
kana15:39:41
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
zeban15:39:30
Dil, lisan
kereste15:39:20
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
düz baskı15:39:17
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
velilik15:39:03
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
Mezar15:38:21
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
belgin15:38:15
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
Kayın birader 15:38:08
Kayın (II)
sıkıştırılma15:37:35
Sıkıştırılmak işi
içten15:37:30
Yürekten, candan, samimî
gaza15:37:24
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
güzel sanatlar15:37:18
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
bahtı açık olmak15:37:16
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
Araz15:37:14
Belirtiler
Şölen15:37:14
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
Güven 15:36:53
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
ur15:36:50
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
gondol15:36:35
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
özden15:36:32
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
CEZRİ15:36:19
Köklü, kökten, temelden, radikal
günahsız15:36:06
Günahı veya suçu olmayan
rayiç fiyat15:35:56
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
Bazuka 15:35:51
Roketatar
parlatıcı15:35:22
Parlatma özelliği olan (nesne), cilâ
kıkırdak doku15:35:12
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
YAZAR15:35:11
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
durgu15:35:10
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
tente15:35:01
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
bağdaşık15:34:56
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen
inileme15:34:51
İnilemek işi
evlat15:34:50
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
dinç15:34:43
Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana
Yardımcı15:34:26
Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan (kimse vb.), muavin, muin, yaver
kuyruklular15:34:07
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
Ünlem15:33:59
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
LİPARİT15:33:58
Riyolit
gıyabında15:33:57
Kendi yokken, arkasından
ASKER15:33:48
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
onbaşı15:33:31
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
fin hamamı15:33:30
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
agraf15:33:07
Kanca, kopça
pomat15:32:34
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
çamgiller15:32:29
Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, lâdin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası
Alfabe15:32:27
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
oyun kurucu15:32:10
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
halojen15:31:59
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
paçavra15:31:49
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
kondansatör15:31:42
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
bilgili15:31:21
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
rekabet etmek15:31:11
yarışmak
Kıraat15:31:10
Okuma
yardımcılık15:30:22
Yardımcı olma durumu
İLAVE ETMEK15:30:21
eklemek, katmak, ulamak
onur belgesi15:30:21
Şeref belgesi
Çığlık 15:30:17
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
liberalizm15:30:07
Serbestlik
becerikli15:30:04
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
erotik15:30:02
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
titreyiş15:30:01
Titremek işi veya biçimi
İstem15:30:00
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
Toplardamar15:29:56
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
YÖNETİM YERİ15:28:50
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
çerge15:28:37
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
emaneten15:28:36
Emanet olarak
amudi15:28:32
Dikey, dikine, dik
SERGEN15:28:24
Raf
Ödenti15:28:17
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
üre15:28:14
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
iridyum15:28:04
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
sana15:28:01
Sen zamirinin yönelme durumu
yıldız çiçeği15:27:55
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
KAZULET15:27:53
Kocaman
Müslümanlık15:27:32
Hz.Muhammed"in yaydığı din, İslâm dini, İslâmlık, İslâmiyet
Çevre bilimi15:27:13
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
tıkama15:27:09
Tıkamak işi
Teorik15:27:07
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
kısasa kısas15:27:04
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
özgü15:27:01
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
içe yöneliklik15:26:26
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
Belirti 15:26:25
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
salik15:26:19
Bir yola giren, bir yolda giden
BEL15:26:18
İşaret
Cahillik15:25:58
Cahil olma durumu, bilgisizlik
Tekrarlama 15:25:35
Tekrarlamak işi
Briket15:25:26
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
ödün vermek15:25:19
ödünle uzlaşma sağlamak
Belgit15:25:12
Senet
besin15:25:09
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
olgunluk15:25:09
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
serbest15:24:57
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
Ağırca15:24:48
Oldukça ağır
atmosfer basıncı15:24:44
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
uygulama15:24:38
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
Değersiz15:24:04
Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz
çiftteker15:23:54
Bisiklet
alinazik15:23:48
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek