maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

kuru erik07:24:12
Eriğin kurutulmuşu
maksimum07:24:12
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
atlı karınca07:24:12
İri bir karınca türü (Ponera grandis)
Uşak07:24:11
Çocuk
Başarısızlık07:24:10
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
şişmanlama07:24:10
Şişmanlamak işi
BAKLA07:24:10
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
birinci07:24:05
Bir sayısının sıra sıfatı
Yumuşama07:24:02
Yumuşamak işi
karşılaştırma07:24:02
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
kimlik belgesi07:24:00
Kimlik, hüviyet cüzdanı
Gece kıyafeti07:23:57
Gece giyilen elbise
durmadan07:23:52
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
Duyumsamazlık07:23:47
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
geriş07:23:45
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
göç etmek (veya eylemek)07:23:43
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
düşmanlık07:23:43
Düşman olma durumu
vaki07:23:42
Olan, olmuş
istihza07:23:42
Gizli veya ince alay
YILDIZ07:23:41
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
Sürdürme07:23:41
Sürdürmek işi
Enöte07:23:40
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
Kilosikl07:23:35
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
yanıltı07:23:31
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
yaşam felsefesi07:23:30
Hayat felsefesi
mürai07:23:29
İkiyüzlü
kısmık07:23:29
Cimri, pinti, hasis
HİLECİ07:23:28
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
BAŞŞEHİR07:23:24
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
mefahir07:23:23
Övünülecek şeyler, övünceler
AnlAşılmaz07:23:19
Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlâk
alüvyon07:23:18
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
atfetme07:23:18
Atfetmek işi, isnat
kail07:23:13
Söyleyen
ters07:23:11
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
mızıkçı07:23:08
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
gıybetçi07:23:08
Çekiştirici, kovcu
muharebe07:23:08
Savaşma, vuruşma, harp etme, iki ordu arasındaki çarpışma, savaş
mümbit07:23:07
Verimli, bitek
kırpıntı07:23:07
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
isyankarlık07:23:05
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
mehter07:23:00
Mehterhane takımında görevli kimse
ak kan07:22:58
Lenf
haset etmek07:22:55
kıskanmak, çekememek, günülemek
çıban07:22:54
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
mehtap07:22:50
Ay ışığı
çocuk07:22:48
Küçük yaştaki oğlan veya kız
etkilenme07:22:48
Etkilenmek işi
kurşun07:22:43
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
karar vermek07:22:40
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
Şümul07:22:38
İçine alma, kaplama, kapsama
ekşimek07:22:38
Mayalanmak
otogar07:22:37
Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj
ateşe dayanıklı07:22:33
aşırı ısıdan zarar görmeyen
kırağı07:22:32
Soğuk havalarda, su buğusunun yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billûru
kira07:22:30
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
dilim07:22:27
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
kimi07:22:25
Birtakımı, bazısı
komi07:22:21
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
ihmal etmek07:22:19
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
Coşma07:22:18
Coşmak işi, galeyan
kaim07:22:13
(başka bir şeyin yerine) Geçen
mugayir07:22:10
Uymaz, aykırı
bıdık07:22:09
Kısa ve tıknaz
koka07:22:08
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
saçma sapan07:22:08
Çok tutarsız, çok saçma
kaçak07:22:08
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
Aralıklı07:22:07
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
Biçare07:22:06
Çaresiz, zavallı (kimse)
İnikat07:22:05
Toplanma, birleşim
şehvani07:22:05
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
operacı07:22:03
Opera sanatçısı
reddetme07:22:02
Reddetmek işi
üzgülü07:22:01
Üzgü veren, eziyetli
nevzat07:21:58
Yeni doğan çocuk
kakül07:21:56
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
aşırmak07:21:53
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
zorlu07:21:42
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
fin07:21:35
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
baht07:21:31
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
ELEZERLİK07:21:30
Sadizm
enine boyuna07:21:29
gösterişli, iri yarı
kibir07:21:29
Büyüklük, ululuk
taşa tutmak07:21:28
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
utçu07:21:28
Ut yapan veya satan kimse
şamdan07:21:27
Üzerine mum yerleştirilen destek
divik07:21:27
Akkarınca, termit
ZİYAN07:21:27
Zarar
Adeta07:21:27
Bayağı, basbayağı, hemen hemen, sanki
lâf cambazlığı07:21:26
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
numara07:21:26
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
başkumandan07:21:25
Başkomutan
çabalanma07:21:25
Çabalanmak işi
KAŞIKÇI KUŞU07:21:25
Pelikan
gülüt07:21:24
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
başkanlık07:21:23
Başkan olma durumu
çökelek07:21:18
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
Pop07:21:17
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
üvey anne07:21:13
Üvey ana
kimono07:21:11
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
özellikle07:21:04
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
BAĞNAZ07:21:04
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
Yedinci sanat07:21:03
Sinema
Kraliçe07:21:03
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
bulgur07:20:59
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
görk07:20:49
Güzellik, gösteriş
sesteş07:20:45
bk. sestaş
elden ele07:20:40
Bir kişiden ötekine
biteviye07:20:37
Aynı biçimde, sürekli olarak
VEKTÖR07:20:37
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi
saklı07:20:36
Saklanmış olan
öz su07:20:35
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
tarafsızlık07:20:34
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
kargaşalık07:20:33
Kargaşa durumu
bilici07:20:33
Bilen
açlık07:20:32
Aç olma durumu
alma07:20:31
Almak işi
Çukur07:20:30
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
at gözlüğü07:20:29
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
İŞVE07:20:28
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
ademoğlu07:19:54
İnsan denilen yaratıkların hepsi
savaşım07:19:53
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
Öznel07:19:46
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
beslenme bozukluğu07:19:40
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
petek07:19:40
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
NAZENİN07:19:39
Cilveli, nazlı
abdest07:19:38
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
gövem eriği07:19:31
bk. akdiken
karşıt anlamlı07:19:30
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
mücevher07:19:30
Değerli süs eşyası