maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

maksimum07:11:15
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
yüzer top07:11:14
Şamandıra
zanlı07:11:12
Sanık
Türemiş07:11:11
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
merkür07:11:10
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
RESİM YAZI07:11:08
Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif
maske07:11:06
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
Kabiliyet07:11:05
Yetenek
üretme07:11:04
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
diş07:11:02
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
ısı yayımı07:11:00
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
Bireysel07:10:56
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
güneş doğmak07:10:52
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
GİRİFT07:10:51
Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık
Güç07:10:50
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
semt07:10:50
Yan, taraf, cihet
örtme07:10:49
Örtmek işi
BOŞUNA07:10:48
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
Mitos07:10:47
bk. mit
File07:10:43
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
mudi07:10:39
Emanet bırakan kimse
Men07:10:37
Yasaklama, izin vermeme
iğne ardı07:10:35
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
EMEK07:10:33
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
Dağ keçisi07:10:31
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
tombala07:10:29
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
CİHANNÜMA07:10:29
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
mahalle çapkını07:10:28
Beceriksiz çapkın
kuru gürültü07:10:27
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
senli benli olmak07:10:26
iç içe olmak, bütünleşmek
katrilyon07:10:25
Trilyon kere bir milyon (1024)
ders almak07:10:23
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
şile07:10:21
Mercan köşk
itap07:10:19
Paylama, azarlama
Talep etmek07:10:15
istemek, istekte bulunmak
tuğ07:10:13
Sorguç
savaş 07:10:11
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
trençkot07:10:09
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
NOKTA07:10:07
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
üstün zekâlı07:10:05
Üstün zekâya sahip olan
derece derece07:10:03
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
Vekil07:10:01
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
teslim07:09:59
Bir şeyi sahibine verme
vesikalık07:09:55
Vesika için gerekli olan (şey)
uyarı07:09:55
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
tescil07:09:54
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
lüp07:09:51
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
fodul07:09:49
Üstünlük taslayan, kibirlenen
yurtluk07:09:45
Büyük ve zengin köşk, malikâne
sürgit07:09:44
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
dargın07:09:44
Darılmış olan, küskün
pislik07:09:34
Kir
hikaye07:09:21
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
bedhah07:09:16
Kötülük isteyen, kötü yürekli
duruk07:09:15
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
karagözcü07:09:15
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
şerefsiz07:09:13
Şereften yoksun olan, onursuz
VESİLE07:09:03
Sebep, bahane
felaket07:09:01
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
YUNANCA07:08:59
Yunan dili, Elence
mahcup07:08:45
Utangaç, sıkılgan
Kamuflaj07:08:35
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
denizçakısı07:08:18
Yumuşakça
kına çiçeği07:08:11
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
Yatak odası07:07:58
Yatmak için kullanılan oda
matah07:07:58
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
ÇÖKELTİ07:07:57
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
Malik07:07:41
Sahip, iye
SISKA07:07:29
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
işleme07:07:28
İşlemek işi
Yeni Dünya aslanı07:07:25
Puma
Sima07:07:23
Yüz, çehre
soya çekmek07:07:15
soyunun özelliklerini taşımak
yelken açmak07:07:08
yola çıkmak için hareket etmek
baştankara07:07:04
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
karanfilgiller07:06:52
İki çeneklilerden, örnek bitkisi karanfil olan, çöven, karamuk, sabun otu ve benzeri cinsleri içine alan bir familya
yardakçı07:06:46
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
yar07:06:46
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
sıdk07:06:23
Doğruluk, gerçeklik
perakende07:06:23
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
buluşma07:06:23
Buluşmak işi
Çekinik07:06:21
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
tıklım tıklım07:06:20
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
güvensizlik07:06:18
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
kanama07:06:16
Kanamak işi, nezif
Toplumculuk07:06:15
Toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasî öğretilere verilen ad, sosyalizm
Sayma07:06:07
Saymak işi, tadat
devletçi07:06:00
Devletçilik yanlısı
tenzih etmek07:05:54
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
arıtım evi07:05:49
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
takdir etmek (veya eylemek)07:05:40
beğenmek
MÜSTEVİ07:05:22
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
otama07:05:10
Otamak işi, tedavi
girişken07:05:04
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
intihap07:05:02
Seçim, seçme
PANDÜL07:04:55
Sarkaç, rakkas
meşgul olmak07:04:48
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
oltu taşı07:04:47
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
gönül bağı07:04:45
Sevgi bağı, duygusal ilişki
zararda olmak07:04:43
alış verişte kâr elde edememek
rüzgar gülü07:04:41
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
inatçı07:04:39
Direngen, ayak direyici
Yolculuk07:04:32
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
Zorlayıcı07:04:27
Zorlayan, mücbir
içli dışlı olmak07:04:26
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
allak07:04:24
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
hava parası07:04:23
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
akemi07:04:22
İki elemanlı mermer yapıştırıcısı
kırağı07:03:50
Soğuk havalarda, su buğusunun yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billûru
hipnoz07:03:49
Uyku, ipnos
sanatçı07:03:48
Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren (kimse), sanatkâr
ahilik07:03:45
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
yezit07:03:39
Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz
pas07:03:37
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
asker kaçağı07:03:35
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
su aygırı07:03:31
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
hor görmek07:03:14
bir kimseye değersiz gözüyle bakmak
mukadderat07:03:12
Yazgı
ESKİ07:03:10
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
yeni ay07:03:08
Ayça, hilâl
oyun kağıdı07:02:31
İskambil kâğıdı
kazı bilimci07:02:29
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
saydam resim07:02:26
Kolay anlaşılabilen resim
büyü yapmak07:02:21
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
NEYZEN07:02:18
Ney üfleyici, ney çalan kimse
REHİN07:02:16
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
işe yaramak (veya yaramamak)07:02:14
elverişli olmak
sodyum klorür07:02:12
Tuz
sunak07:02:11
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
tırınk07:02:08
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses