maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

soku15:17:47
Taş dibek
soda15:17:45
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
sofu15:17:44
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
soba15:17:40
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
arıtım evi15:17:39
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
sulu15:17:31
Suyu olan, içinde su bulunan
sual15:17:30
Soru
sure15:17:28
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
yağmur kuşu15:17:24
Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş (Charadrius fluvialis)
stil15:17:22
Üslûp, biçem, tarz
hakikatsiz15:17:19
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
kolombiyum15:17:15
Niyobyum
bebecik15:17:11
Küçük veya acınacak durumda olan bebek
etimoloji15:17:11
Köken bilimi
kırpıntı15:17:10
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
Yepelek15:17:08
İnce yapılı, zarif, narin
etmek15:17:05
Bir işi yapmak
etmen15:17:04
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
besin15:17:01
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
dudak boyası15:16:56
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
nispeten15:16:55
Göre, kıyaslayarak, oranla
Hristiyanlık15:16:53
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
batarya15:16:50
En küçük topçu birliği
tersine dönmek15:16:48
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
Cihat15:16:42
Din uğruna yapılan savaş
yedirip içmek15:16:41
beslemek
abstre15:16:36
Soyut, somut karşıtı, mücerret
bostan15:16:36
Sebze bahçesi
kalender15:16:34
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
siyah beyaz15:16:33
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
öbek15:16:32
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
kuvars15:16:31
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
tepsi15:16:31
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
naneli15:16:30
Nanesi olan
yöneltme15:16:29
Yöneltmek işi, tevcih
Hasta15:16:20
Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan (kimse, hayvan)
Ket15:16:20
Engel
harabe15:16:20
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
enenme15:16:20
Enenmek işi
kısırlaştırma15:16:17
Kısırlaştırmak işi
Terazi15:16:10
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
turnagözü15:16:09
Berrak ve parlak sarı
meymenetsizlik15:16:08
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
övüngen15:16:08
Çok övünen, farfara
günü15:16:08
Kıskançlık, çekememezlik, haset
taşak15:16:05
Er bezi, erkeklik bezi, haya
pazarlamacı15:16:04
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
geri vermek15:16:00
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
tecrübî15:16:00
Deneye dayanan, deneme ile ilgili
ney15:15:59
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
Utanma15:15:58
Utanmak durumu, teeddüp
tek başına15:15:56
Kendi kendine, yalnız olarak
Lorentiyum15:15:51
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
itenek15:15:47
Piston
POZİSYON15:15:46
Bir şeyin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum
paladyum15:15:45
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
değişme15:15:43
Değişmek işi
Keklik15:15:40
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
kıdemli15:15:39
Bir işte eski ve tecrübesi çok olan
çağa15:15:39
Çocuk, bebek
aidiyet15:15:34
Ait olma durumu, ilişkinlik
dert15:15:28
Üzüntü
antant kalmak15:15:22
anlaşmak, uzlaşmak
amber15:15:20
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
aba vakti yaba, yaba vakti aba15:15:14
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
Limit15:15:12
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
sofra bezi15:15:12
Sofranın altına serilen yaygı
ede15:15:12
Büyük erkek kardeş, ağabey
gözlüklü15:15:07
Gözlük takmış olan, gözlük kullanan
üflemeli çalgı15:15:02
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
kuruntulu15:14:56
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
zaman birimi15:14:56
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
kerhane15:14:56
Genel ev
Bulma15:14:55
Bulmak işi
Ödül15:14:53
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
Nahiye15:14:52
Bucak
döl eşi15:14:49
Etene, son, meşime
Olta15:14:48
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
dantel15:14:46
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
bakaya15:14:46
Kalıntılar
iftihar15:14:44
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
görelik15:14:40
Bağıntı, izafet
naz15:14:37
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
tahammül15:14:37
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
Başarısızlık15:14:37
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
şif15:14:36
Pamuk kozası
Eksiksiz15:14:36
Eksiği olmayan, tam, tamam
MÜHÜR15:14:33
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
güvenlik görevlisi15:14:28
Güvenliği sağlamakla görevli kimse
yoğunlukölçer15:14:20
Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre
toplumsal15:14:18
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
molekül15:14:17
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
Biçem15:14:16
Üslûp
oksijen15:14:15
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
izam15:14:14
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
düzgülü15:14:11
Düzgüye uygun, normal
istida15:14:10
Dilekçe, arzuhal
sıkma15:14:09
Sıkmak işi
muşamba15:14:09
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez
kampus15:14:05
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
DALGI15:14:04
Gaflet, aymazlık
Olumsuz15:14:02
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
özenti15:13:57
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
Kumandan15:13:57
Komutan
balyoz15:13:57
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
boşa gitmek15:13:55
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
kamara15:13:54
Gemilerde oda
sihirli15:13:49
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
şiilik15:13:47
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
kuyruklu15:13:46
Kuyruğu olan
Om15:13:43
Kemiklerin toparlak ucu
mudi15:13:42
Emanet bırakan kimse
buhran15:13:41
Bunalım, bunluk, kriz
geçmiş zaman15:13:39
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
pomat15:13:34
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
kademsiz15:13:32
Uğursuz
mAna15:13:29
Anlam
manifesto15:13:25
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
onluk15:13:25
On birimden, on parçadan oluşan
yanıt15:13:25
Cevap
SES YİTİMİ15:13:23
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
Tebligat15:13:20
Bildirim
Yabani turp15:13:19
Yaban turbu, acırga
yarenlik15:13:14
Yakın arkadaşlık, muhabbet
peşkir15:13:13
(genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş) Havlu
arasız15:13:11
Sürekli olarak, arkası kesilmeden, ara vermeden, müstemirren, vira
dış deri15:13:07
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
sepet topu15:13:03
Basketbol
ıskalama15:13:00
Iskalamak işi
yoktan var etmek15:12:58
yaratmak, ortaya çıkarmak