maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın19:03:46
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
Mengene19:03:34
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
anıtsal19:03:31
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
eylemlik19:03:30
Mastar
rica19:03:14
Dileyiş, dileme, dilek
kapak19:03:08
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
kadro19:02:49
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
otsu19:02:47
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
galeyan19:02:25
Kaynama
rutherfordyum19:02:23
Kurçatovyum elementine Amerikalıların verdiği ad. Kısaltması Rf
Aman19:02:19
Yardım istendiğini anlatır
dazlak19:02:06
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
dalaşmak19:01:47
Ağız kavgası etmek
Ask19:01:47
bk. asklı
salim19:01:43
Esen, sağlam
ajans19:01:39
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
ip merdiven19:01:37
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
yaban turpu19:01:34
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
yer bilimi19:01:30
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
yapmak19:01:23
iyilik veya kötülükte bulunmak
konuk evi19:01:21
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
tenor19:01:10
En tiz erkek sesi
beslek19:01:07
Besleme, hizmetçi, ahretlik
çatma19:01:06
Çatmak işi
Ters19:01:00
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
Aykırılık19:00:59
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
pul kanatlılar19:00:49
Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı
aritmetik işlem19:00:45
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
tekin değil19:00:42
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
telli çalgılar19:00:30
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
tatbik19:00:19
Uygulama, pratik
yepelek19:00:13
İnce yapılı, zarif, narin
misyon19:00:09
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
birbiri için yaratılmış olmak19:00:09
birbiriyle çok iyi anlaşmak
tekerrür19:00:08
Tekrarlanma
inci18:59:48
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
bayağı18:59:38
Aşağılık, pespaye
VERİMLİ18:59:11
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
ekvatoral18:59:10
Ekvatorla ilgili eşleksel
yaşam felsefesi18:59:08
Hayat felsefesi
oryantalizm18:59:06
Doğu bilimi
asar18:58:59
Yapılar, eserler
DENİZKIZI18:58:58
Solunumları hem akciğerlerle, hem solungaçlarla olan, arka üyeleri olmayan, otçul amfibyumlar sınıfından bir hayvan
Yankesici18:58:45
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
saçmalık18:58:38
Saçma konulan yer
erbiyum18:58:36
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
temmuz18:58:23
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
ulaşma18:58:16
Ulaşmak durumu
zarar vermek18:58:01
kötülük etmek
abat18:57:58
Bayındır, mamur
abuhava18:57:38
İklim
Kavmiyat18:57:35
Etnografya
sibakusiyak18:57:21
bk. siyakusibak
ŞİFRE18:57:16
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
akson18:57:11
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
anlaşmazlık18:57:09
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
yalandan18:57:01
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
çevirgeç18:57:01
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
ata18:57:00
Baba
pulculuk18:56:59
Pul satma işi
mehterhane18:56:37
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
ağızdan18:56:35
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
baraj ateşi18:56:29
Yoğun yaylım ateşi
antropoloji18:56:23
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
uyuşmazlık18:56:18
Uyuşmama durumu
nötr18:56:18
Tarafsız, yansız
sathi18:56:04
Yüzeysel, üstünkörü
şerit metre18:55:59
Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
emare18:55:37
Belirti, iz, ipucu
içtenlik18:55:34
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
fahri18:55:28
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
entelekt18:55:01
Akıl, zihin, idrak, anlık
umutlu18:54:47
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
muzaffer18:54:47
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
bahtiyar18:54:46
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
meyve içi18:54:40
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
Dik18:54:39
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
kebere18:54:28
Gebre otu
çıra18:54:15
Çam gibi reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümü
yaren18:54:00
Arkadaş, yakın, dost
teeddüp18:53:49
Utanma, sıkılma
ATAK18:53:43
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
İHTİYARLAMA18:53:34
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
verimsizlik18:53:19
Verimsiz olma durumu
Tün18:53:12
Gece
sinir hastalığı18:53:08
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
manyetik alan18:52:57
Bir mıknatısın N ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp S ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan
KESİNTİ18:52:37
Kesilen parça, kırpıntı
belgin18:52:36
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
çığırtkan18:52:23
Çağırtkan
utku18:52:18
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
çok sesli18:52:08
Çok seslilikle ilgili, polifonik
slâlom18:51:54
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
Rabbena18:51:50
Tanrı, Tanrım
Sohbet etmek18:51:50
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
uza devim18:51:08
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
meydana gelmek18:50:54
olmak, oluşmak
arka çıkmak18:50:51
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
süreyya18:50:25
Ülker
Yer ölçümü18:50:03
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
abanî18:49:48
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
yükselteç18:49:48
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
sabırlı18:49:38
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
lâakal18:49:33
En azından, hiç olmazsa
tanıtım18:49:16
Tanıtma
Neptün18:49:00
Güneş"e yakınlığı bakımından sekizinci olan gezegen
yergici18:48:51
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
inançlı18:48:51
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
ses seda18:48:48
Haber, iz, alâmet, belirti
süne18:48:45
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
Törpü18:48:38
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
kan plâzması18:48:32
Kanın hücrelerarası sıvı maddesi
süt şekeri18:48:31
bk. lâktoz
Şia18:48:29
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
yüzde18:48:16
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
KABUL ODASI18:48:10
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
süs bitkisi18:48:00
Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki
oluşma18:47:54
Oluşmak işi, teşekkül
doğaç18:47:48
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
arıtmak18:47:46
Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek
okuma yitimi18:47:34
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
yaftayı yapıştırmak18:47:30
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
elemge18:47:26
Çile durumundaki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için, üzerine geçirilen kafes dolap biçimindeki hafif ve bir eksen üzerinde dönen araç
gidiş18:47:19
Gitmek işi
KEÇİ YEMİŞİ18:47:05
Yaban mersini
Güz18:46:53
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
defnetme18:46:52
Defnetmek işi, gömme
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)18:46:45
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
maalmemnuniye18:46:41
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
Taşıl18:46:28
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil