maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

senarist20:41:29
Senaryo yazarı, senaryocu
kıyaslama20:41:28
Kıyaslamak işi, mukayese
Kargıma20:41:24
Kargımak işi, lânet
azade20:41:22
Başıboş, erkin, serbest
odunluk20:41:21
Odun konulan yer
Desise20:41:15
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
kavrayışlı20:40:55
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
gösteriş yapmak20:40:52
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
işaret etmek20:40:50
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
artı20:40:48
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
kitap ehli20:40:39
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
çok tanrıcılık20:40:37
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
şehirli20:40:35
Şehir halkından olan, kentli
gayrı20:40:32
Artık, bundan böyle
zirzop20:40:28
Delişmen, aklına eseni yapan
mukayese20:40:20
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
refik20:40:18
Arkadaş, dost
redif20:40:11
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
kavela20:40:07
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
Melisa20:40:04
Oğul otu
teğmen20:40:02
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
enjektör20:39:58
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
halkoyu20:39:44
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
sismolog20:39:39
Deprem bilimi uzmanı
bakış açısı20:39:37
Bir olayda, konuyu, düşünceyi belirli bir yönden inceleme, görüş açısı
YALABIMAK20:39:28
Şimşek çakmak
çatak20:39:27
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
flama20:39:26
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
Tekrarlanma20:39:21
Tekrarlanmak işi
nısıf20:39:15
Yarı, yarım
FENA20:39:12
İyi nitelikte olmayan, kötü
Bağırsak20:39:10
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
akılsız20:39:06
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
molekül20:38:56
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
söz yitimi20:38:53
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
Mutlak20:38:51
Salt
mikrobiyolog20:38:48
Mikrobiyoloji uzmanı
YAPIM20:38:46
Yapmak işi, inşa, imal
içine almak20:38:44
kapsamak
çöp20:38:30
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
Flâman20:38:26
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
şart kipi20:38:23
bk. şartlı birleşik zaman
telif hakkı20:38:21
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
bürokrasi20:38:21
Kırtasiyecilik
pisboğaz20:38:16
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
şenaat20:38:12
İğrençlik, kötülük, alçaklık
tutamaç20:38:07
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
teferruat20:38:05
Ayrıntılar
kayısı kurusu20:38:02
Kurutulmuş kayısı
ır20:37:56
bk. yır
İR20:37:53
İridyum"un kısaltması
duşak20:37:49
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek
ekim20:37:44
Ekmek işi
ekol20:37:42
Okul
ekli20:37:39
Eklenmiş olan, eki olan
ehem20:37:35
Çok önemli
enek20:37:30
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
enez20:37:28
Cılız, zayıf, güçsüz
bonbon20:37:26
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
enir20:37:25
Bir tür yaban mersini
misak20:37:23
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
fiyatlı20:37:23
Fiyatı olan, pahalı
misel20:37:18
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
ovalama20:37:16
Ovalamak işi
mitos20:37:14
bk. mit
mitoz20:37:11
bk. karyokinez
mitil20:37:09
İçine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yastık veya yorgan kılıfı
gulden20:37:07
Florin
folklorik20:37:04
Halk bilimi ile ilgili
miyar20:37:02
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
miyaz20:37:00
Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk
kemiksiz20:36:58
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
sarfınazar20:36:47
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
polemikçi20:36:44
Polemik yapan kimse
kabalak20:36:40
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir tür başlık
trafik20:36:35
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
nesnelcilik20:36:31
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
Dibek20:36:28
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
gübre gazı20:36:27
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
genizsi20:36:25
Genzel
kavruk20:36:22
Kavrulmuş olan
uyuşma20:36:18
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
vuruşma20:36:07
Vuruşmak işi
davulcu20:36:05
Davul çalan kimse
el alışkanlığı20:36:00
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
FEZA20:35:54
Uzay
öğütleme20:35:51
Öğütlemek işi, nasihat
tellâl çağırtmak20:35:49
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
EDİM20:35:46
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
müselles20:35:44
Üçgen
derleyip toplamak (veya toparlamak)20:35:38
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
kamutay20:35:32
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu
OYDAŞ20:35:17
Aynı düşüncede, aynı inançta olan, hemfikir
ömre bedel20:35:15
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
sersem20:35:13
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
sağ esen20:35:11
Sağlıkla, esenlikle
lento20:35:04
Bir parçanın ağır çalınacağını anlatır
karıncayiyen20:35:00
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
lepra20:34:57
Cüzam
görünüş20:34:52
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
Tepki20:34:49
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
yemişli20:34:43
Yemişi olan, meyve veren
sarih20:34:36
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
sapan20:34:28
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
sapak20:34:26
Sapaklığı olan
informatik20:34:23
Bilişim
teraküm20:34:20
Birikme, yığılma
mazot20:34:13
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
kayıt defteri20:34:11
Kayıt yapılan defter
acemi20:34:09
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
bahtiyar20:34:01
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
somurtkanlık20:33:54
Somurtkan olma durumu
börk20:33:52
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
bili20:33:44
Bilgi, malûmat
biye20:33:39
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
Alışkınlık20:33:37
Alışkın olma durumu, alışkanlık
hizipçilik20:33:35
Örgütlenmiş bir topluluğun içinde bütünlüğü bozacak biçimde yeni bir topluluk oluşturma
çözümlenme20:33:30
Çözümlenmek işi
besi20:33:24
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
ağızdan dolma20:33:20
(top veya tüfek için) Namlusu ağzından doldurulan
berk20:33:17
Sert, katı
beti20:33:15
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
sığır20:33:08
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
sığın20:33:05
Ala geyik
orman20:32:53
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
pey akçesi20:32:51
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
değin20:32:47
Sincap
müşabih20:32:42
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
blöf20:32:33
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
Kaolin20:32:30
Arı kil