maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

yorgun argın06:27:24
Çok yorulmuş, gücü kalmamış olarak
deney tüpü06:27:23
Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru
çultar06:27:21
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
sızlanma06:27:19
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
MEYUS06:27:12
Üzgün
tümsek06:27:09
Küçük tepe
senli benli olmak06:27:06
iç içe olmak, bütünleşmek
kuşkulandırma06:27:00
Kuşkulandırmak işi
tecrübî06:26:52
Deneye dayanan, deneme ile ilgili
sineklik06:26:43
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
kibir06:26:39
Büyüklük, ululuk
veto06:26:35
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
GERÇEKLİK06:26:30
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
Soysuzluk06:26:27
Soysuz olma durumu veya soysuzca davranış
yorgan06:26:26
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
maya06:26:25
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
Piyanocu06:26:23
Piyanoyu akort eden veya onaran kimse
kuvvetlice06:26:07
Oldukça güçlü, kuvvetli
İltisaki06:25:55
İltisak olma durumu
taaffün06:25:53
Kokuşma, pis kokma
ibnelik06:25:47
İbne olma durumu
bamya06:25:45
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
ZITLIK06:25:01
Zıt olma durumu
siyasî parti06:24:54
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
inci06:24:52
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
baran06:24:46
Yağmur
OLGU06:24:45
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
tarafsızlık06:24:44
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
muganniye06:24:43
Şarkıcı kadın
dediğim dedikçi06:24:41
Her isteğini yaptıran, inatçı, iddiacı (kimse)
helezonlu06:24:33
Helezonu olan, sarmal
dopdolu06:24:31
Büsbütün dolu
polemik06:24:29
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
samsun06:24:27
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
GALAKSİ06:24:23
Gök adası
çopur06:24:20
Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan, aşırı çiçek bozuğu olan (kimse)
reislik06:24:15
Başkanlık
profil06:23:54
Yandan görünüş
kariyer06:23:52
Meslek, uzmanlık
corum06:23:49
Balık akını
yuvgulama06:23:43
Yuvgulamak işi
ciltlik06:23:41
Cilt yapmaya yarayan malzeme
Sefih06:23:37
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
tepsi06:23:35
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
hava deliği06:23:33
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
Artırma06:23:29
Artırmak işi
takıntılı06:23:26
Takıntısı olan
hoca06:23:23
Müslümanlıkta din görevlisi
nazım birimi06:23:17
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
yüzme06:23:05
Yüzmek (I, II) işi
Meteorolojik06:22:59
Meteoroloji ile ilgili olan
yürüyüş06:22:48
Yürümek işi veya biçimi
yücelik06:22:43
Yüce olma durumu, ulviyet
Hepimiz06:22:42
bk. hep
bahar nezlesi06:22:39
bk. saman nezlesi
yöneticilik06:22:26
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
yönetici06:22:24
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
akça06:22:21
Oldukça beyaz, beyazca
vuraç06:22:12
Tokaç, raket
EKSTRE06:22:05
Hesap özeti veya dökümü
Patinaj06:22:00
Patenle kayma işi
Bordo06:21:55
Mora çalan kırmızı renk, şarap tortusu rengi
kriz06:21:55
Bunalım, buhran
aldatmak06:21:42
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
Saban06:21:41
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
kuşku beslemek (veya kuşku duymak)06:21:40
kuşkulanmak
indirilme06:21:37
İndirilmek işi
promosyon06:21:34
Özendirme
keskinlik06:21:28
Keskin olma durumu
EH06:21:23
Olur, peki veya fena değil anlamında kullanılır
akılcı06:21:23
Akılcılıkla ilgili
Muço06:21:23
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
EFELEK06:21:21
Lâbada
giderek06:21:02
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedrici olarak, tedricen
salto06:20:54
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
Terkip06:20:37
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
safsata06:20:18
Boş, temelsiz, asılsız söz
hergele06:19:55
Bineğe veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü
ızbandut06:19:41
Görünüşü ve davranışı ile korku veren (iri yarı adam)
özgül06:19:41
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
skavut06:19:27
Çok hızlı gidebilen bir tür keşif gemisi
Kara kehribar06:19:22
Süs eşyası yapımında kullanılan parlak, siyah linyit, oksidiyon taşı
ABİS06:18:57
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
Yönetimsel06:18:52
Yönetimle ilgili, idarî
Tur06:18:43
Dolaşma
havalandırma06:18:36
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
temcit06:18:34
Recep, şaban ve ramazan ayları süresince, sabah ezanından sonra minarelerden okunan ve Allah"ın ululuğunu belirten dua
kenar06:18:26
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
bark06:18:26
bk. ev bark
Amerika tavşanı06:18:25
Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla)
sonra06:18:21
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
ağustos06:17:50
Yılın 31 gün süren sekizinci ayı
başbakan06:17:47
Hükûmet başkanı; bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil
avangart06:17:41
Öncü
Aşure06:17:40
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
etkileme06:17:18
Etkilemek işi, tesir
tanıdık çıkmak06:17:14
önceden birbirlerini tanımış olmak, tanış olmak
Birliktelik06:17:12
Birlikte olma durumu
muhabbet tellalı06:16:59
Kadınla erkek arasında yolsuz ilişkilere aracılık eden kimse, pezevenk, kavat
kıskanmak06:16:57
Esirgemek, çok görmek
patlıcangiller06:16:54
İki çeneklilerden, örnek bitkisi patlıcan olan, içine domates, biber, patates, tütün gibi birçok bitkileri alan familya
ikici06:16:54
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
yineletme06:16:49
Yineletmek işi
kapitone06:16:36
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
vuku06:16:31
Olma, meydana gelme
alafranga06:16:30
Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı
seçiciler kurulu06:16:28
Yarışma, sınav gibi etkinliklerde başarılı, üstün olanları seçmek amacıyla oluşturulmuş geçici kurul, jüri
dert küpü06:16:24
Sorunları, sıkıntıları çok olan kimse
Develik06:16:22
Özellikle Güneydoğu Anadolu"da develerin korunduğu veya bağlandığı, evlerin alt katında bir bölüm
telsiz06:16:21
Teli olmayan
Boruk06:16:15
Dağlarda yetişen, kokulu, süpürge ve yakacak olarak kullanılan bir ot türü
yük06:16:01
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
Ezeli06:16:00
Başlangıcı olmayan, öncesiz
bezek06:15:59
Süs, ziynet
numunelik06:15:50
Örneklik
idam cezası06:15:43
Ölüm cezası
duyurum06:15:13
Duyurma işi
ÜLKER06:15:10
Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya
piyano06:15:05
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
göre06:14:52
uygun, elverişli, için
Sumer06:14:51
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
pervin06:14:37
Ülker yıldızı
direk06:14:35
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
yolsuz06:14:32
Yolu olmayan
beriki06:14:27
Beride olan
bahri06:14:25
Denizle ilgili
tantanalı06:14:23
Görkemli, gösterişli, şaşaalı
çarşaf06:14:22
Yatağın üstüne serilen veya yorgan kaplanan bez örtü
ondüle06:14:16
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
Bezeme06:14:15
Süsleme, tezyin