maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

çanak yalayıcı17:54:21
Dalkavuk
rasat17:54:10
Gözlem
ÇALIM17:53:59
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
gözdağı17:53:20
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
Adana kebabı17:53:17
Kıymasına bolca acı biber katılarak hazırlanan şiş köfte
kul köle (veya kul kurban) olmak17:53:13
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
Bozukluk17:52:57
Bozuk olma durumu
kullanma17:51:45
Kullanmak işi, istimal
terme17:51:40
Bir tür yaban turpu
ay aydın, hesap belli17:51:37
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
Pazar17:51:35
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
alivre17:51:34
Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan (satış)
bulut17:51:30
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
küfür17:51:29
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
arzu duymak17:51:28
birine veya bir şeye karşı istek duymak
eçhel17:51:26
Çok cahil, çok bilgisiz olan
koltuk17:51:25
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
anonsör17:51:08
bk. sunucu
düzine17:51:00
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
logos17:50:44
bk. deyi
Rastık17:49:46
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
basamak17:49:34
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
metafizik17:49:31
Doğa ötesi, fizik ötesi
azamet17:49:25
Ululuk, büyüklük
maral17:49:20
Dişi geyik, meral
cumhuriyet17:49:17
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
yağış17:49:13
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
bakalit17:49:12
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
Bukalemun17:48:46
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
Yalaka17:48:41
Dalkavuk
mazeret17:48:14
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
kanaviçe17:47:59
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
teklif etmek17:47:43
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
arkadaş olmak17:47:42
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
prosedür17:47:42
Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem
bayındırlaştırma17:47:41
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
amber17:47:40
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
mıymıntı17:47:13
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
gayrimenkul17:47:08
Taşınmaz
Riyaziye17:47:07
Matematik
Vahi17:47:04
Boş, saçma
iyot17:46:49
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
şehircilik17:46:47
Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı
yıkama17:46:45
Yıkamak işi
lâpacı17:46:43
Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan
pomat17:46:41
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
sığla17:46:22
Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sigala, günlük ağacı (Liquidambar orientalis)
mermer17:46:17
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
nardin17:46:13
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
menemen17:46:01
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
kuzine17:45:51
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
17:45:49
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
vecibe17:45:41
Ödev, boyun borcu
arıza17:44:09
Engebe
takma isim17:43:45
bk. takma ad
acımak17:43:42
Acılı, ağrılı olmak
EĞİRMEN17:43:41
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
ikamet etmek17:43:37
bir yerde oturmak, eğleşmek
Erozyon17:43:33
Aşınma; itikâl
ilgisizlik17:43:05
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
MAHKEME17:43:04
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
gönül almak (veya gönlünü almak)17:42:50
sevindirmek
tabut17:41:56
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
kodaman17:41:50
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
tefrik17:41:30
Ayırma, ayırt etme
konak17:41:30
Büyük ve gösterişli ev
uz17:41:21
İyi, güzel
Özdek17:41:05
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
kördüğüm17:40:42
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
samur17:40:14
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
ramazan17:40:13
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
ibra etmek17:39:59
aklamak
emlik17:39:58
Emme dönemindeki küçük çocuk
üşengen17:39:56
bk. üşengeç
protesto17:39:54
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
mahkûmiyet17:39:53
Hüküm giymiş olma durumu
terk17:39:51
Bırakma, ayrılma
deh17:39:28
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
şal17:39:19
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
arz17:39:18
Sunma
eşya17:39:14
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
BAŞLANGIÇ17:38:41
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
fikrisabit17:38:39
Saplantı, idefiks
aksata17:37:50
"alma ve verme" Alış veriş
alışmak17:37:44
Yadırgamaz duruma gelmek
bitme17:37:43
Bitmek işi
Tarif17:37:20
Tanım
Kok17:36:49
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
uygulanabilirlik17:36:19
Yapılabilirlik, fizibilite
geciktirme17:36:14
Geciktirmek işi, tehir
filiz17:35:58
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
belirlenme17:35:50
Belirlenmek işi
jet17:35:49
Tepkili uçak
koyu kır17:35:44
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
benzer17:35:31
Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan (şey), müşabih, mümasil
ÖTE17:34:57
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
tropikal bitki17:34:48
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü
gösterme17:34:36
Göstermek işi
az az17:34:17
Uzun süreli, yavaş yavaş
kalinis17:33:51
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
Nemçe17:33:37
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
münzevi17:32:55
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
kandırmaca17:32:28
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
MUŞMULA17:31:49
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
takvim17:31:24
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
elden17:31:14
Aracısız olarak, kendisi tarafından
sessizce17:30:59
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
insanoğlu17:30:51
İnsan, âdemoğlu
yeni dünya17:30:46
Amerika ana karası
bağıntı17:30:42
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
Apar topar17:30:20
Telâş ve acele ile, yaka paça
tirhandil17:30:15
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
Dedektif17:29:18
bk. detektif
fakir fukara17:28:37
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
Turan17:27:57
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
çim17:27:55
Buğdaygillerden, bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium)
SEKTE17:27:51
Durma, kesentiye uğrama, kesilme, durgu
varyasyon17:27:48
Çeşitleme
tesri17:27:44
Çabuklaştırma, hızlandırma
hamaylı17:27:36
bk. hamail
santur17:27:35
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
görevden almak17:27:22
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
korkaklık17:27:16
Korkak olma durumu
lehçe bilimi17:27:15
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
Anut17:27:04
İnatçı, ayak direyici
PEYGAMBER17:26:47
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
yedek lastik17:26:30
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
bek17:26:30
Sert, katı; sağlam
SOL17:26:11
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
sihirli17:26:06
Büyülü, afsunlu, füsunkâr