maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

maksimum10:01:16
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
tabanlık10:01:15
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
ermek10:01:09
Yetişip dokunmak
ETSİZ10:01:08
Eti olmayan
Kandırma10:01:03
Kandırmak işi
zapt etmek10:01:03
zorla almak
eros10:01:01
Ruhî çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü
YAMAK10:00:58
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
ceset10:00:56
Ölü vücut, naaş
iftihar etmek10:00:55
kıvanç duymak, övünmek
Unutmak10:00:53
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
dalga geçmek10:00:50
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
Tanrısız10:00:50
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
yazın10:00:49
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
ayırmak10:00:46
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
Hafıza kaybı10:00:45
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
barata10:00:44
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
balıkçı10:00:44
Balık tutan veya satan kimse
mizah10:00:42
Gülmece
opera10:00:40
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
ümitsiz10:00:37
Umutsuz
söz yitimi10:00:37
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
KESİK10:00:32
Kesilmiş olan
gün doğusu10:00:24
Doğu
ANLAK10:00:24
Zekâ
birleşme10:00:22
Birleşmek işi
Özlü söz10:00:19
Gereksiz ayrıntılardan arınmış söz
süregelen10:00:14
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
Emaret10:00:13
Emirlik, beylik
uskumrugiller10:00:11
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
kiralık ev10:00:08
Kiralanmak üzere hazırlanmış olan ev
Gril09:59:55
Izgara
Garp09:59:48
Batı
bere09:59:45
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
ateşin09:59:43
Ateşli, coşkun
bina09:59:40
Yapı
enenme09:59:35
Enenmek işi
yükleme09:59:32
Yüklemek işi, tahmil
komutan09:59:30
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
ÖRGÜTLÜ09:59:30
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
alabacak09:59:29
Ayağı sekili (at)
kız kardeş09:59:27
Bir kimsenin, kendinden küçük, kendisiyle yaşıt olan kadın veya kız kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
hoş09:59:26
Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren
dağıstanlı09:59:25
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
YARA09:59:25
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
Yetkin09:59:20
Gerekli olgunluğa erişmiş, kâmil, mükemmel
karnaval maskesi09:59:14
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
dalgınlık09:59:09
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
katrilyon09:59:08
Trilyon kere bir milyon (1024)
katran09:59:06
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
katrak09:59:01
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
falyanos09:58:59
Yunus balığının iri bir türü
tezyin etmek09:58:56
bezemek, süslemek, donamak
meyilli09:58:49
Bir yana eğimi olan, eğik
cami09:58:46
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
umut vermek09:58:41
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
Fikir09:58:39
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
tartışma09:58:39
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
Maun09:58:36
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
dalya09:58:33
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
çağ09:58:33
Zaman parçası, vakit
teamül09:58:31
İş, davranış
darbe09:58:28
Vuruş, çarpış
Dünya alem09:58:23
Herkes, bütün insanlar
ır09:58:18
bk. yır
mütemayiz09:58:16
Kendini gösteren, sivrilen
karakter09:58:13
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
yukaç09:58:11
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
yok etmek09:58:11
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
tuzla09:58:08
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
asalet09:58:06
Soyluluk
yerinde kalmak09:58:03
başka yere gitmemek
becerikli09:58:02
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
DOLAMBAÇLI09:57:53
Dolambacı olan
yük vagonu09:57:52
Yük taşımada kullanılan vagon
çit09:57:51
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
çentik09:57:51
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
abuli09:57:49
İstenç yitimi, irade kaybı
acele etmek09:57:37
çabuk davranmak, ivmek
latifeci09:57:35
Şakacı
veciz09:57:32
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
pey akçesi09:57:30
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
kabul yeri09:57:25
bk. kabul odası; kabul salonu
çevren09:57:19
Ufuk, göz erimi
kıyacı09:57:17
Cinayet işleyen kimse, cani
donatmak09:57:14
Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek
izaz09:57:13
Ağırlama
Rüşvet vermek09:57:12
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
bağlama09:57:12
Bağlamak işi
Evren09:57:07
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
KİŞİSEL09:57:05
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
çiğe09:57:02
Ceviz veya badem içi
cam gibi09:56:59
arkası görünen, saydam, şeffaf
SAKAL09:56:57
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
arıza yapmak09:56:53
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
ayraç09:56:53
Yay ayraç
ekin iti09:56:52
Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse
hemşire09:56:48
Kız kardeş, bacı
kalım09:56:44
Kalmak işi
Su kabı09:56:43
Su koymaya yarayan kap
DEREBEYİ09:56:40
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
eskiden09:56:37
Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema
mezraa09:56:37
bk. mezra
merdiven korkuluğu09:56:34
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
emeklilik09:56:32
Emekli olma durumu, tekaütlük
UYDURMA09:56:30
Uydurmak işi
asalak bilimi09:56:27
Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji
diyagram09:56:24
Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik
Hazır09:56:22
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
otonomi09:56:19
Özerklik, muhtariyet
huzur09:56:17
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
tablo09:56:16
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
Büyüklük hastalığı09:56:14
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
Bulvar09:56:13
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
Edep09:56:11
Toplum töresine uygun davranma, incelik
budunsal09:56:11
Kavmî, etnik
küre kuşağı09:56:09
bk. kuşak
alınmak09:56:06
Elde edilmek
zeybek09:56:02
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
Şakuli09:55:57
Çekülle ilgili
tirit09:55:54
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
TEMEL09:55:51
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
çıban09:55:49
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
kuş bilimi09:55:45
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
evliya09:55:44
Erenler, ermişler, veliler
tutuk09:55:41
Akıcı, rahat konuşamayan
nebatat09:55:35
Bitkiler
Öküz arabası09:55:30
Öküz koşulmuş araba
sıfatlaştırma09:55:23
Sıfatlaştırmak işi
Koridor09:55:20
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek