maksimum

1.İsimBir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azamî, maksimal

Son Arananlar

maksimum17:05:02
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
geçimsizlik17:04:51
Geçimsiz olma durumu
akabe17:04:45
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
tiksindirici17:04:44
Tiksinilecek durumda olan, menfur
şanslı17:04:41
Talihi olan, talihli
keşşaf17:04:33
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
nesiç17:04:29
Doku
SÜTUN17:04:26
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
kabuğuna çekilmek17:04:18
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
Sümük17:04:14
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
güven mektubu17:04:14
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
geceleme17:04:02
Gecelemek işi
varma17:03:59
Varmak işi
varil17:03:55
Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
geçimli17:03:51
Çevresindekilerle iyi geçinen
vapur17:03:47
Su buharı gücüyle çalışan gemi
geçinme17:03:44
Geçinmek işi
çırnık17:03:40
Küçük boyda kayık
Muhtar17:03:40
Özerk
benibeşer17:03:36
İnsan
cılız17:03:29
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
maranta17:03:25
Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca)
temizlemek17:03:17
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
temizlenme17:03:13
Temizlenmek işi
aspiratör17:03:13
Havadaki duman, toz vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan cihaz, emmeç
Temmuz17:03:10
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
pişman olmak17:03:06
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
ÖCÜ17:03:02
(çocuk dilinde) Umacı
yurt17:02:54
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
yuva17:02:51
Kuşların ve başka hayvanların yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak
yuma17:02:47
Yumak işi veya durumu
Tembel17:02:43
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
finalizm17:02:39
bk. erekçilik
vasiyet17:02:36
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
zeytin ezmesi17:02:32
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
Alpinist17:02:24
Dağcı
engebe17:02:13
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
amirlik17:02:05
Amir olma durumu
ilgi göstermek17:02:00
ilgisini esirgememek, belli etmek
frak17:01:48
Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah, resmî erkek ceketi ve takımı
VANTİLATÖR17:01:44
Kapalı bir yerin sıcak ve durgun havasını dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet
fuar17:01:36
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
Haylaz17:01:32
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
teceddüt17:01:23
Yenileşme, yenilik
akordeon17:01:19
Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak, metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı
AYRINTI17:01:16
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
Yalan17:01:08
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
korkulu17:01:05
Korku veren, korkutan
çerkez17:01:01
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
operatör17:00:49
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
acemilik17:00:47
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
Yahut17:00:46
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
Eskimo17:00:42
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
intizam17:00:36
Düzenli, düzgün olma
iktidar17:00:31
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
Terbiye17:00:27
Eğitim
yerleşim17:00:24
Yerleşme, iskân
ağaç küpesi17:00:20
Hatmi
iktibas17:00:16
Ödünç alma
afacan17:00:12
Zeki ve yaramaz (çocuk)
iktisap17:00:08
Kazanma, edinme, edinim
züppe17:00:04
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
iktisat16:59:58
Ekonomi
vahdet16:59:54
Birlik, teklik
Tekme16:59:50
Ayakla vuruş
ara bulma16:59:36
Anlaşmazlık durumunda bulunan kimseleri uzlaştırma işi
afsun16:59:34
Büyü, füsun
Şöhret16:59:21
Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün
afyon16:59:17
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
tükürüğünü yutmak16:59:10
imrenip ağzı sulanmak
şakımak16:59:06
(şarkı, şiir için) söylemek
çentmek16:58:59
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
afgan16:58:55
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
uyuşukluk16:58:51
Uyuşuk olma durumu
afaki16:58:47
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
uğraş16:58:44
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
Genişlik16:58:44
Geniş olma durumu
düalist16:58:32
İkici, ikicilik yanlısı
inikâs16:58:28
(ışık için) Yansıma, yansı
ülkü16:58:23
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
böyle16:58:15
Bunun gibi, buna benzer
daltonizm16:58:04
Renk körlüğü
sarık16:58:00
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
tahayyül etmek16:57:56
hayal etmek
mühlet16:57:50
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
müsteşrik16:57:46
Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist
sırnaşık16:57:42
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
çingene16:57:38
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
kriminoloji16:57:34
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
demagoji16:57:31
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
hanende16:57:27
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
ZAMK16:57:15
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
palyatif16:57:12
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
yığma16:57:06
Yığmak işi
ZOKA16:57:00
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
hantal16:56:56
Kocaman, iri, kaba
hayırsız16:56:50
Yararı olmayan, hayrı olmayan
karfiçe16:56:47
Orta boy demir çivi
Yalanlama16:56:43
Yalanlamak işi, tekzip
inanç16:56:39
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
ekâbir16:56:30
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
maatteessüf16:56:20
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
köşe taşı16:56:15
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
çalışma odası16:56:02
İçinde iş yapılan oda
epeyce16:55:49
Oldukça, bir hayli
yaralanmak16:55:45
Gücenmek, incinmek, kırılmak
GAZETECİ16:55:41
Gazete yayımlayan kimse
sahne almak16:55:38
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
evcil hayvan16:55:34
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
zürriyet16:55:30
Döl, soy sop, sulp
KEVGİR16:55:26
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
alay geçmek16:55:22
alay etmek
yelkenli gemi16:55:18
Yelkenle yürütülen gemi
nilüfergiller16:55:14
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
öğretme16:55:10
Öğretmek işi
Türe16:55:02
Hak ve hukuka uygunluk, adalet
öğretim16:54:59
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
küheylan16:54:47
Soylu Arap atı
taltif16:54:24
İyilik ederek gönül alma
kamyonet16:54:22
1500 kilogram yük taşıyan küçük kamyon, pikap
dogma16:54:17
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
DÜZEYSİZ16:54:07
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
tümsekli16:54:03
Tümseği olan
etalon16:53:52
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
seyyal16:53:47
Akışkan
konsey16:53:47
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
donma16:53:40
Donmak işi
bayağılık16:53:30
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
sakal16:53:23
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
işaret sıfatı16:53:12
bk. gösterme sıfatı