mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

greyfurt17:52:01
Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana)
maatteessüf17:51:46
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
çapari17:51:46
Çok iğneli; beden, köstek ve iğne bölümlerinden meydana gelen, her bir iğneye hindi, horoz, kaz, martı, tavuk, ördek gibi kuşların kanat, kuyruk tüyleri takılan bir tür olta takımı
KÜT17:51:45
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
intak17:51:30
Konuşturma söyletme
zeytin17:51:12
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
natür17:51:07
Tabiat, doğa
bağıntıcılık17:51:04
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
HEPATİT17:51:04
Sarılık
rebap17:51:02
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz
trafik17:51:01
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
kek17:50:53
Yumurta, un ve şekerden, genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao vb. konularak yapılan, fırında pişirilen tatlı çörek
deniz kulağı17:50:52
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
tadat17:50:50
Sayma, sayı
İRİDYUM17:50:50
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
kar sapanı17:50:49
Kayarken kayak uçlarını birbirine yaklaştırma, arka uçlarını ise birbirinden uzaklaştırmayla sağlanan frenleme durumu
suçlama17:50:47
Suçlamak işi, itham
sürdürme17:50:30
Sürdürmek işi
aldırmaz17:50:25
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
güvenlik17:50:25
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
dolgun17:50:20
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
nabekâr17:50:15
Yararsız, işe yaramaz
Nema17:50:10
Büyüme, gelişme, çoğalma
ABLATYA17:49:48
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
DOĞRU17:49:37
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
PR17:49:35
Praseodim"in kısaltması
Vukuf17:49:17
Anlama, bilme, bilgi
gariban17:49:04
Kimsesiz, zavallı, garip
ışınım17:48:50
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
manalı17:48:34
Anlamlı
matador17:48:31
Boğa güreşçisi, toreador
erişim17:48:29
Erişmek işi
İMAN17:48:20
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
şafak17:48:20
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
yüz suyu17:48:16
Bir kimsenin onuru, haysiyeti
misk17:48:08
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
kristal17:48:01
Billûr
malayani17:47:55
Boş ve yararsız, saçma
GERÇEKLİK17:47:48
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
fiktif17:47:43
İtibarî
DAH17:47:15
bk. deh
iflâh17:46:40
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
obelisk17:46:40
Dikili taş
AYÇA17:46:40
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
edik17:46:39
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
cürüm17:46:38
Suç
vay17:46:28
Şaşma anlatır
delikanlı17:46:21
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
KARGA17:45:52
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
bilerek17:45:51
isteyerek, kasten
mahşer17:45:51
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
gayret17:45:48
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
tahrir17:45:47
Yazma, kitabet, kompozisyon
Rahmetli17:45:46
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
Tatsız17:45:46
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
viyak17:45:45
Bebeğin ağlarken çıkardığı ses
SENELİK17:44:58
Yıllık
ödeşme17:44:57
Ödeşmek işi
Etkisiz17:44:52
Etkisi olmayan, tesirsiz
Selef17:44:51
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
karizmatik17:44:48
Büyüleyici, etkileyici
çükündür17:44:34
Pancar
kızma17:44:29
Kızmak işi
ölümsüz17:44:28
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
alt alta17:44:18
Birbirinin altında olarak
lâbirent17:44:17
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
Korku17:44:16
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
harami17:44:14
Hırsız, haydut
çıkıntılı17:44:14
Çıkıntısı olan
Mütareke17:44:10
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
üleş17:44:03
Pay
ekvatoral17:43:44
Ekvatorla ilgili eşleksel
kilometre17:43:34
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
Lokanta17:43:13
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
sıygı17:43:12
Hacim
düzme17:43:11
Düzmek işi
Anlaşmazlık17:42:55
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
ikametgah17:42:54
İkamet edilen, oturulan yer, konut
NEZİR17:42:39
Adak
namüsait17:42:38
Uygun olmayan, elverişsiz
yoğunlukölçer17:42:37
Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre
fasarya17:42:36
Boş, anlamsız (söz)
rafya17:42:36
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
insaflı17:42:35
İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
dipnot17:42:34
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
sahra17:42:23
Kır
kahil17:42:12
Erişkin
bazal17:42:07
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
aynı17:42:06
Başkası değil, yine o
kibirli17:41:18
Kendini büyük gören, büyüklenen
bağlaşma17:41:14
Bağlaşmak işi, ittifak
kalorimetre17:40:57
Isıölçer
GEÇMİŞ17:40:41
Geçmek işini yapmış
metal yatak17:40:40
Özü, temeli metalden oluşan yatak
İSTEM17:40:32
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
VELAYET17:40:27
Velilik
Mantıklı17:40:16
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
fatih17:40:11
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
diş eti17:39:57
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
terk17:39:51
Bırakma, ayrılma
besleme kız17:39:47
Besleme
taşıt17:39:46
Taşıma aracı
SANKİ17:39:25
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
Rabıtalı17:39:20
Düzgün, düzenli
Manivela17:38:55
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
dermansız17:38:48
Gücü kalmamış, bitkin
valiz17:38:45
Elde taşınabilir küçük çanta
kabine17:38:44
Bakanlar kurulu
leş17:38:42
Kokmuş hayvan ölüsü
DANTEL17:38:29
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
TEHİR17:38:27
Sonraya bırakma, erteleme
Pusu17:38:17
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
kamu personeli17:38:16
Devlet hizmetinde çalışan kişiler
Alfabe17:37:55
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
nazlılık17:37:49
Nazlı olma durumu
Kala17:37:47
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
tutu17:37:46
Rehin, ipotek
şekil17:37:43
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
Tan17:37:42
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
Koleksiyon17:37:42
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
YASAL17:37:39
Yasalara uygun, kanunî, legal
BASILI17:37:29
Basılarak yerleştirilmiş
layiha17:37:17
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
yalvaç17:37:09
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
bühtan17:37:02
Kara çalma, iftira
EDİNİM17:36:46
Kazanma, iktisap
hara17:36:43
At üretilen çiftlik, aygır deposu
şakadan17:36:41
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
kavis17:36:32
Eğmeç, yay
ozan17:36:31
Halk şairi