mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

mahsul18:39:03
Ürün
tanrısal18:39:03
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
horoz18:38:47
Tavukgillerden, tavuğun erkeği olan kümes hayvanı
Tehir etmek18:38:45
ertelemek
departman18:38:43
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
uğurluk18:38:37
Maskot
Konson18:38:16
Ünsüz
Taht18:38:09
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
Fal18:38:07
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
Ayrıklı18:38:04
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
korelâsyon18:37:57
Bağlılaşım
k18:37:57
Potasyum"un kısaltması
mürdüm18:37:49
Mürdüm eriği
tirbuşon18:37:46
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
köpek balığı18:37:39
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
Vurgun18:37:36
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
dahra18:37:04
bk. tahra
malafa18:36:46
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
Arif18:36:39
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
dağıtıcı18:36:35
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
Cihannüma18:36:26
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
günü18:36:18
Kıskançlık, çekememezlik, haset
elik18:36:17
Dağ keçisi, yaban keçisi
zorlama18:35:55
Zorlanmak işi, zecir
masa örtüsü18:35:34
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
kımıldama18:35:30
Kımıldamak, kımıldanmak işi
cedre18:35:27
Guatr, guşa
tiryak18:35:22
Bitkisel, hayvanî ve madenî maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir
lavabo18:35:20
Üzerinde sıcak ve soğuk su muslukları bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya
mart18:35:19
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
keven18:35:18
Geven
mahremiyet18:35:15
Gizli olma durumu, gizlilik
çağırmak18:35:13
Binmek için bir araç istemek
seyfiye18:35:03
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
Matematikçi18:34:52
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
sünnet18:34:50
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
sağ esen18:34:48
Sağlıkla, esenlikle
kaynak suyu18:34:21
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
kuru temizleme18:34:18
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
Tayyare18:34:15
Uçak
kalinos18:34:04
Levreğe benzer bir balık
derince18:33:49
Biraz derin
mağrur18:33:45
Kurumlu, gururlu
tarh etmek18:33:44
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
DEĞERLİ KAĞIT18:33:36
Kapsadığı hak, senede bağlı olan, senetsiz ileri sürülebilmesine imkân olmayan kâğıt
nefyetme18:33:33
Nefyetmek işi
devretme18:33:32
Devretmek işi
dik başlı18:33:32
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
hece18:33:30
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
seviye18:33:25
Düzey
zencefilgiller18:33:23
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
uhrevi18:33:10
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
tercüme18:33:04
(dilden dile) Çevirme
minare18:32:54
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
Mertebe18:32:29
Aşama, derece, rütbe
özsever18:32:21
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
eğitimci18:32:13
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
zannetme18:32:09
Zannetmek durumu
anemi18:32:04
Kansızlık
dolaylı anlatmak18:32:02
anıştırmak, ima etmek
Gıpta etmek18:31:52
imrenmek
benzen18:31:50
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
dümen bedeni18:31:29
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
dolambaç18:31:18
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
Tutsaklık18:31:08
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
kanuni18:31:07
Yasaya uygun, yasal, yasalı
kavaf18:30:40
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
konvertisör18:30:37
Değiştirgeç
denetleme18:30:30
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
marifet18:30:06
Ustalık, hüner, uzmanlık
yediveren18:29:54
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
pervaz18:29:54
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
serüven18:29:42
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
İNATLAŞMAK18:29:37
İnat etmek
yenileme18:29:26
Yenilemek, yeniden yapmak işi
vizon kürk18:29:20
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
kadana18:29:10
Bir cins iri at
istifade18:28:54
Yararlanma, faydalanma
Istılah18:28:48
Terim
meşelik18:28:46
Meşe korusu veya meşe ormanı
uymazlık18:28:44
Aykırılık, başkalık, mugayeret
kovuşturma18:28:16
Kovuşturmak işi
sapık18:27:54
Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabiî, anormal
ZAĞLAMA18:27:35
Zağlamak işi, kılağılama
köy ihtiyar heyeti18:27:33
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
kıt18:26:58
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
kocasız18:26:25
Kocası olmayan (kadın)
methiye18:26:20
Övgü
GÜYA18:26:10
Sözde, sanki
huysuz18:26:06
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
tensip18:26:03
Uygun görme, yaraştırma
kamuoyu18:25:57
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
hassaslık18:25:57
Hassas olma durumu, hassasiyet
felsefeci18:25:52
Felsefe incelemeleri yapan kimse
Anlam18:25:48
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
Tarımsal18:25:22
Tarımla ilgili, ziraî
çobanlama18:24:14
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
ita18:24:13
Verme, ödeme
sac18:23:50
Yassı demir çelik ürünü
farkında olmak18:23:40
sezmek, anlamak
pintilik18:23:29
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
yanardağ18:23:22
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
HİMAYE18:23:08
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
dil bilimci18:22:44
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
ceht18:21:38
Çaba, çabalama
karşı sav18:19:47
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
Madensel18:19:29
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
cadalozlaşma18:18:48
Cadalozlaşmak işi
muhaceret18:18:15
Göç, göçme
yapma!18:15:04
şaşma bildirir
Ordu18:13:49
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
reflektör18:13:12
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
etalon18:12:18
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
yardak18:12:02
(özellikle kötü işlerde) Yardım
rubai18:08:44
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
yıkanmak18:08:36
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
söz karışıklığı18:07:31
Bir kelimenin yerine bir başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, kelime karışıklığı, parafazi
mülhakat18:04:33
Bir bütüne katılanlar, ekler
dansçı18:04:24
Dans eden kişi
Bıkma18:03:40
Bıkmak işi
üşenç18:02:35
Üşenme, üşengeçlik
tün18:01:04
Gece
apak18:00:37
Çok ak
Ur18:00:25
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
paçal17:59:25
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
devir17:58:22
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
müstağni17:58:12
Elinde olanla yetinen, doygun
fidan17:58:06
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
tente17:57:58
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
iç lâstik17:57:22
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel