mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

mahsul17:28:17
Ürün
Çıkarma17:28:12
Çıkarmak işi
müellefat17:28:06
Yazılı eserler
kereste17:28:02
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
kokulu17:27:59
Kokusu olan
kazançlı17:27:56
Kazanmış olan
arabozan17:27:47
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
işlik17:27:45
Atölye
işlev17:27:43
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
işmar17:27:39
El, göz veya baş ile yapılan işaret
karma17:27:30
Karmak işi
karın17:27:29
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
kankan17:27:26
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
hidrolik17:27:09
Su ile ilgili
pelteklik17:27:07
Peltek olma durumu, peltek konuşma
galatıhis17:27:05
Duygu yanılması, yanılsama
Zafer Bayramı17:27:01
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
kalite17:26:59
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
elekten geçirmek17:26:59
elemek
mutfak17:26:57
Yemek pişirilen yer
kaTlama17:26:56
Katlamak işi
anımsama17:26:52
Hatırlama
mutena17:26:48
Özenilmiş, özenle yapılmış
telesine17:26:40
bk. telesinema
istenççilik17:26:37
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
harcıâlem17:26:34
Herkesin alabileceği, herkesin kullanabileceği, herkesin işine yarayan, her keseye uygun
yarlık17:26:31
Hükümdar buyruğu, ferman
kırdırma17:26:29
Kırdırmak işi, ıskonta
börtme17:26:22
Börtmek işi
üşengen17:26:20
bk. üşengeç
sirke17:26:12
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
siper17:26:07
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
sipsi17:26:04
Ağaç dallarından yapılan düdük
sivil17:26:01
Askerî olmayan
örümceksi17:25:59
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
deflasyon17:25:57
Para darlığı, durgunluk
felaket17:25:55
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
irmik helvası17:25:54
İrmik, çam fıstığı, yağ ve şeker karışımıyla hazırlanan bir tatlı türü
şartlanmak17:25:52
Önceden belirlenmiş şartlara göre uyarlanmak, koşullanmak
reybî17:25:48
Şüpheci
Operasyon17:25:38
Ameliyat
melike17:25:36
Kadın hükümdar, padişah karısı
komuta17:25:30
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
in17:25:30
İndiyum"un kısaltması
Saçma17:25:30
Saçmak işi
kikirik17:25:28
Zayıf, ince uzun boylu kimse
melodi17:25:25
Ezgi
yüzde yüz17:25:23
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
Müstebit17:25:21
Hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan, zorba, despot
çözülme17:25:13
Çözülmek işi
KALPAK17:25:08
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
Atabey17:25:03
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
hindiba17:24:57
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
ZALİMCE17:24:55
Acımasız (olarak), acımasız (bir biçimde), acımasızca, zalimane
hareketli17:24:55
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
bulaşkan17:24:53
Bulaştığı yerden kolay temizlenemeyen, yapışkan
yazmak17:24:52
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
çivi17:24:50
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
vernik17:24:50
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
çift17:24:46
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
nurani17:24:39
Işıklı
çeki17:24:31
Tartı
düzgülü17:24:21
Düzgüye uygun, normal
DAMAT17:24:19
Güvey
DAMGA17:24:17
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
aşma17:24:17
Aşmak işi
DAMLA17:24:15
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
endişe17:24:14
Düşünce
kampus17:24:11
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
Çıplaklık17:24:05
Çıplak olma durumu
içine atmak17:24:00
sıkıntısını kimseye belli etmemek
kamyon17:23:58
Motorlu büyük yük taşıtı
guttasyon17:23:49
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
anevrizma17:23:48
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
Rehabilitasyon17:23:45
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
nezif17:23:43
Kanama
hidrojen17:23:29
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
selamlama17:23:27
Selâmlamak işi, selâm verme
gezegenler arası17:23:25
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
gerçeklik17:23:24
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
kr17:23:19
Kripton"un kısaltması
meltem17:23:16
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
poşet17:23:13
Küçük torba
kanunsuzluk17:23:02
Yasaya aykırılık, yasasızlık
düşkü17:22:56
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
sinir hastalığı17:22:50
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
habersiz17:22:44
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
le17:22:30
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
yerinden yönetim17:22:25
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
bakımsız17:22:24
Özen gösterilmemiş, bakılmamış
pozitron17:22:23
Pozitif elektron
KİSPET17:22:22
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
mürekkep balığı17:22:20
Kafadan bacaklılardan, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran bir yumuşakça, supya (Sepia officinalis)
YÖNTEM BİLİMİ17:22:18
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
ZORLA17:22:14
Zor kullanarak, zecren; metazori
inorganik kimya17:22:08
Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı
abartma17:22:07
Abartmak işi, mübalâğa
alamana17:22:06
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
Güçsüzlük17:21:58
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
Yengeç17:21:55
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
eşkenar17:21:53
Kenarları eşit olan
gülük17:21:42
Hindi
güdüm17:21:41
Yönetmek işi, idare
bellik17:21:38
İşaret, marka
zatülcenp17:21:22
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
kusturucu17:21:20
Kusturan, kusmaya yol açan
Çalışma17:21:18
Çalışmak işi, emek, say
kuralsız17:21:15
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
firavun17:21:14
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
etyaran17:21:10
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
esrarlı17:21:09
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
ekin17:21:07
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
tasvir gibi17:21:05
çok güzel (kimse)
sabır17:21:02
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
sabık17:21:00
Geçen, önceki, eski
ağartı17:20:58
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
iltimas17:20:56
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
tecrit etmek17:20:53
herkesten veya her şeyden ayırmak, bir kenara koymak
muktedir17:20:48
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
ACABA17:20:46
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatır
aralamak17:20:44
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
pamuk taş17:20:40
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
nervürlü17:20:38
Nervürü olan
KÜÇÜK HARF17:20:31
Büyük harflerden ayrı biçimde yazılan harf, minüskül
hayalci17:20:25
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
mermi17:20:22
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
kesilmek17:20:19
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
yukaç17:20:14
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
ikamet17:20:13
Bir yerde oturma eğleşme
otolit17:20:04
bk. işitme taşı