mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

mahsul21:13:54
Ürün
kuyruk kemiği21:13:50
Omurganın alt ucunda bulunan, kuyruk sokumu kemiği ile eklemlenen, önden arkaya doğru yassı, üçgen biçiminde kemik
dalkavukluk etmek21:13:22
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
bakire21:12:51
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
fermeneci21:12:36
Fermene yapan veya satan kimse
bahtsız21:10:55
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
Gebe21:10:48
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
turna21:10:47
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
Timsal21:10:46
Sembol, örnek, simge
dengeli21:10:31
Dengesi olan, muvazeneli
yanal21:10:16
Yanda olan, yana düşen
uygulama21:09:51
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
billurlu21:09:42
İçinde billûr bulunan
kolik21:09:18
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
stabilize yol21:09:08
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
ses çıkarmamak (veya etmemek)21:09:00
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
ele geçirmek21:08:40
yakalamak
eğitim21:08:06
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
arp21:06:30
bk. harp (II)
candan21:05:42
İçten, yürekten, gönülden, samimî
kimyager21:05:28
Kimyacı
nifak21:05:27
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
İşte21:05:18
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
feryat figan21:04:54
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
davete icabet etmek21:04:52
çağrılı olduğu yere gitmek
meme21:04:49
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
hipostaz21:04:38
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
nezir21:04:28
Adak
is21:03:21
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
kanaat getirmek21:02:36
kanmak, aklı yatmak, inanmak
yasemin21:02:12
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)
açık olmak21:02:01
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
Tarz21:01:15
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
mukallit21:00:42
Taklitçi
dilmaç21:00:07
Çevirici, tercüman
Getirimci20:59:29
Getirim sağlayan şey veya kimse
mukabil20:59:07
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
hamur tatlısı20:58:09
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
cilt20:56:50
Deri, ten
telesinema20:56:18
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
KIR20:55:59
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
halsiz20:55:55
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
egoist20:55:39
Bencil, hodbin
servet20:54:07
Varlık, zenginlik, mal mülk
göz20:53:33
Görme organı
şifon20:52:53
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
bayan20:52:48
Hanım yerine kullanılan bir unvan
ozon20:52:39
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
kolokyum20:52:36
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
damar tıkanıklığı20:52:09
Atardamar kanının pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma, amboli
maşuk20:51:23
Sevilen, âşık olunan (erkek)
vizon20:51:05
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
sancı20:50:27
İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı
kiralayan20:50:07
Kiraya veren
TARİHSEL20:49:41
Tarihî
tövbekâr20:49:20
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
erkeklik20:47:40
Erkek olma durumu
abuhava20:47:37
İklim
tinsel20:47:34
Ruhî
kem20:47:20
Noksan, eksik
kebe20:47:03
Kısa kepenek
bıkkınlık20:46:55
Çok bıkmış olma durumu
kanca20:45:56
Bir şey çekmeye yarar ucu demir çengelli çubuk
fıkra20:45:51
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
dolay20:45:30
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
CEFALI20:45:26
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
yaylı araba20:45:13
Yaylı
evren20:43:58
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
akabe20:43:43
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
çarpılmak20:43:32
Çarpık duruma gelmek
erinme20:42:45
Erinmek işi veya durumu
demek20:42:45
Söylemek, söz söylemek
tören20:42:39
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim
delişmen20:42:29
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
telgraf20:41:43
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
uyarlama20:41:08
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
tiran20:38:16
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
orantılı20:37:48
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
yemin kasem20:37:45
Yemin etme
etmek20:37:02
Bir işi yapmak
formalite20:36:55
Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem
hatip20:36:31
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
abartılı20:36:28
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
gayri20:35:46
Başka, diğer
çabucacık20:34:29
Çabucak, sür"atle
Şaka20:34:15
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
kurma20:34:12
Kurmak işi
Es20:33:41
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
bağır20:33:24
Göğüs
kasatura20:33:01
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
anekdot20:32:43
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
portakal20:32:36
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
soysuz20:32:33
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
çingene20:32:23
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
mezar20:32:17
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
rast20:31:18
Doğru
tirpitil20:31:12
bk. tirpidin
saban20:31:08
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
denizcilik20:30:57
Denizlerde sefer yapma işi
biçim20:30:55
Dış görünüş, şekil
gedik20:30:12
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
sevmek20:29:55
Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
pound20:29:49
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
mazgallı20:29:28
Mazgalları olan
rh20:29:24
Rodyum"un kısaltması
arz20:29:02
Sunma
yeğ20:28:43
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
ekseriya20:28:31
Çoğunlukla, çokluk, çoğu kez
köktenci20:28:15
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
Çıta20:27:53
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
Yarar20:27:21
Yarayan, elverişli, uygun
bireşim20:26:43
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
yüzyıl20:26:43
Yüzyıllık süre, asır
Çember20:26:33
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
ab20:26:29
Su
apalak20:25:01
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
alışık20:24:56
Herhangi bir duruma alışmış olan
ders almak20:24:13
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
potin20:24:05
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
argali20:22:54
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
minnet20:22:43
Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu
dağ armudu20:22:06
Yabanî armut, ahlat
Yumak20:21:33
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
Yevmiye20:21:15
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
hakem20:21:01
Yargıcı
ZAYIF20:20:55
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
mukaddime20:20:42
Ön söz
Geri20:20:27
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
Terbiye20:20:25
Eğitim
ikinci20:20:12
İki sayısının sıra sıfatı