mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

mahsul07:52:44
Ürün
kabile07:52:42
Ebe
kırağı07:52:42
Soğuk havalarda, su buğusunun yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billûru
tuş07:52:42
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
Babalık07:52:41
Baba olma durumu
He07:52:37
Helyum"un kısaltması
sele07:52:31
Yayvan sepet
kemirgenler07:52:17
Tavşan, kobay, kirpi, sıçan ve kunduz gibi köpek dişleri olmayan ve kesici dişleri iyi gelişmiş memeliler takımı
Arak07:52:11
Ter
spiker07:52:09
Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse
amonyak07:52:09
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
şergil07:52:03
Askıntı, baş belâsı
gösterge07:52:02
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
yürürlükte kalmak07:51:58
bir kanun veya kararın geçerliliği sürmek
cehalet07:51:57
Bilgisizlik, bilmezlik
muhaceret07:51:53
Göç, göçme
alageyik07:51:37
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
kosmos07:51:33
bk. kozmos
gevşeklik07:51:32
Gevşek olma durumu
Dağ keçisi07:51:31
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
darülâceze07:51:27
Düşkünler evi
sürgüne göndermek07:51:24
ceza olarak bir yere sürmek
karşılaştırmak07:50:57
Kişi veya nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek
Kovuşturma07:50:53
Kovuşturmak işi
büklüm07:50:52
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
Kesim07:50:43
Kesmek işi
DİLSİZ07:50:42
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
Yürüme07:50:40
Yürümek işi
BENCİLİK07:50:32
Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm
sessizce07:50:32
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
PEKSİMET07:50:31
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
zamanında07:50:27
Eskiden
pasif07:50:27
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
istiare07:50:23
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
Gök07:50:22
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
metanet07:50:18
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
ZEYTİN07:50:17
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
senelik07:50:16
Yıllık
akılcılık07:50:14
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
blöf yapmak07:50:12
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
bel kemiği07:50:08
Omurga
zehirlemek07:50:08
Birine zararlı düşünceler, zararlı duygular aşılamak
dayıoğlu07:50:05
Dayının oğlu, dayızade
Kankurutan07:49:59
Adam otu
söbe07:49:57
Biçimi yumurta gibi olan, beyzî, oval
sepetçi söğüdü07:49:57
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
dalancı07:49:56
Lobici
eğitim bilimi07:49:53
Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, pedagoji
fikir yazısı07:49:42
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
olgunlaşma07:49:40
Olgunlaşmak işi
kulak altı bezi07:49:33
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
muhakeme07:49:22
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
basket07:49:17
Basketbolda kazanılan sayı
Çıta07:49:16
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
inceltici07:49:03
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
gurk07:48:56
Kuluçka
Tereddüt07:48:55
Kararsızlık, duraksama
uzaklaştırmak07:48:53
Çıkarmak, ayırmak
çevgen07:48:51
Değnek
tasvip etmek07:48:48
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
muvaffak olmak07:48:46
başarmak, başarılı olmak; becermek
sepi07:48:43
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
Yükün07:48:40
İyon
SAHİP OLMAK07:48:33
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
türedi07:48:33
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
Arz07:48:28
Sunma
Kazakça07:48:22
Kazak Türkçesi
dolaşma07:48:22
Dolaşmak işi
sabah07:48:21
Gündüzün, günün başlangıcı
başkent07:48:20
Başşehir
hesap özeti07:48:20
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
gereksinme07:48:19
Gereksinmek işi veya durumu
gelişim07:48:13
Gelişmek işi, serpilip büyüme
yakarış07:48:01
Yakarmak işi veya biçimi
elli07:47:43
Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı, 50, L
AKSİYON07:47:42
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
debriyaj07:47:36
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
mahiyet07:47:34
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
peki07:47:17
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
FONEM07:47:16
Ses birimi
infilâk etmek07:47:14
patlamak
ibare07:47:14
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
sıkıştırılma07:47:13
Sıkıştırılmak işi
yılan derisi07:47:13
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
yarım07:47:01
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
çay demlemek07:46:53
bk. demlemek
Kültür07:46:52
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
Ahenk07:46:51
Uyum
ahlaklı07:46:46
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
enöte07:46:45
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
Nevi07:46:43
Çeşit, cins, tür
SARKAÇ07:46:43
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
beraat etmek07:46:42
aklanmak, temize çıkmak
tavsif07:46:42
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
ekseriya07:46:37
Çoğunlukla, çokluk, çoğu kez
çok eşlilik07:46:37
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
duyum yitimi07:46:22
bk. anestezi
dölüt07:46:21
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
Kilim07:46:16
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
SİMÜLTANE07:46:16
Aynı anda olan, eş zamanlı
PEÇ07:46:16
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
orta yuvarlak07:46:11
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
İKAME07:46:07
Yerine koyma, yerine kullanma
Engel07:46:06
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
mazoşizm07:46:06
Eziyet ve acı ile cinsel zevk alma eğilimi, özezerlik
gürültülü patırtılı07:46:06
Çok gürültülü ve karışık
şer07:46:01
Kötülük, fenalık
vilâyet07:45:58
İl
Kontrat07:45:52
Sözleşme
çisenti07:45:32
Toz gibi ince yağan (yağmur)
genişlik07:45:22
Geniş olma durumu
DEHA07:45:19
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
ilerleme07:45:16
İlerlemek işi
yürürlükten kaldırmak07:45:13
uygulanmaz duruma getirmek
mekanikçi07:45:13
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
BENCİLLİK07:45:05
Bencil olma durumu, hodbinlik, egoistlik, egoizm
put07:45:05
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
kurtçuk07:45:01
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
DANA DERİSİ07:44:58
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
RADİKAL07:44:55
Köklü, kesin, kökten
Barındırma07:44:53
Barındırmak işi
deve dikeni07:44:47
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
kiler07:44:47
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
kasiyer07:44:45
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
ardıç07:44:41
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
HALK BİLİMİ07:44:40
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
Çare07:44:37
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
gözlüklü07:44:33
Gözlük takmış olan, gözlük kullanan
şehvani07:44:28
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
ataman07:44:27
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan