mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

varide01:44:54
Gelen şey
dörtlük01:44:40
Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
fetih01:44:29
Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
özengen01:44:08
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
korkaklık01:44:06
Korkak olma durumu
ARAÇSIZ01:43:57
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
ziynet01:43:52
Süs, bezek
Tahakküm01:43:46
Baskı, zorbalık, hükmetme
sokak çocuğu01:43:43
Genellikle vaktini sokaklarda geçirip eğitimden yoksun kalmış çocuk
icabet01:43:41
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
ataerkil01:43:38
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
loğusa01:43:35
Yeni doğum yapmış kadın
AKINTILI01:43:32
Akıntısı olan, eğik, meyilli
dış işleri01:43:29
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
yardımcılık01:43:21
Yardımcı olma durumu
tumbadız01:43:19
Kısa ve şişman
alaylı01:43:13
Erlikten yetişmiş subay
tekaütlük01:42:40
Emeklilik
vasati01:42:34
Orta, ortalama
izolasyon01:42:31
Yalıtım, tecrit
sesleme01:42:28
Seslemek işi veya durumu
adaptör01:42:23
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
alacak verecek01:42:17
alış veriş ilişkisi
sentetik01:41:58
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
gerçek dışı01:41:55
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
yenmek01:41:53
Tutmak, bastırmak
geometrik01:41:50
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
hemati01:41:44
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
kusursuz01:41:41
Kusuru olmayan, mükemmel
debriyaj01:41:36
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
hava parası01:41:24
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
harman dövmek01:41:13
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
konsül01:41:10
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
tepeli dalgıç01:41:07
Dalgıç kuşlarından, başında kara tüylerden bir tepelik bulunan, sazlık göllerde yaşayan bir kuş, elma baş (Podiceps cristatus)
higrofil01:41:04
Nemcil
istifa etmek01:40:41
(işinden) çekilmek
konkordato01:40:38
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
ömre bedel01:40:35
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
yiğit01:40:20
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
yardım etmek (veya yapmak)01:40:15
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
işinin adamı01:40:12
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
zafiyet01:40:06
Arıklık, zayıflık
kümes01:39:58
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
batak çulluğu01:39:52
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
vidanjör01:39:49
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
askerlik01:39:43
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
nişangah01:39:41
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
mazhariyet01:39:38
Erişme, elde etme
asimile01:39:27
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır
arkasından01:39:24
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
mürettip01:39:21
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
atgiller01:39:18
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
sezyum01:39:13
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
KEMİKLİ BALIKLAR01:38:52
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı
uzo01:38:52
Yunan rakısı
devlet adamı01:38:45
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
sezmek01:38:42
Anlamak, fark etmek
marifetli01:38:40
Ustalıklı, hünerli
mastı01:38:37
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
düşüncesiz01:38:31
Düşüncesi olmayan
özbekçe01:38:28
Özbek dili
köklü aile01:38:26
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
Eskimoca01:38:03
Eskimo dili
faraziye01:37:52
Varsayım, hipotez
ağırkanlı01:37:49
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
göreceli01:37:43
İzafî, bağıntılı, bağlı
koltuk01:37:41
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
muayyen01:37:35
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
sivilce01:37:32
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
01:37:29
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
asitölçer01:37:26
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
gerilme01:37:09
Gerilmek işi
yakasına asılmak (veya yapışmak)01:36:58
hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak
dizge01:36:52
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
orospu bohçası01:36:49
Derli toplu olmayan, sarsak ve düğümlü, düğümleri tavşan kulaklı, kötü düzenlenmiş bohça
iskambil kâğıdı01:36:43
İskambil
Cüppe01:36:40
bk. cübbe
çükündür01:36:35
Pancar
denizcilik01:36:19
Denizlerde sefer yapma işi
Berkelyum01:36:10
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
kudret hamamı01:36:07
Ilıca
nehari01:36:04
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
yeterlik01:35:52
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
teklif etmek01:35:49
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
suçsuzluk01:35:46
Suç işlememiş olma durumu
papura01:35:43
İki çift öküzle çekilen ağır saban
yürürlükte bulunmak01:35:34
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
Sadrazamlık01:35:28
Sadrazam olma durumu
dulluk01:35:21
Dul olma durumu
Söndürmek01:34:59
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
fiyat (veya değer) biçmek01:34:50
bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek
ROSTO01:34:47
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
yazgıcılık01:34:41
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
tornalı01:34:38
Tornada işlenmiş
anatomi01:34:33
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
Kışlak01:34:27
Kışın barınılan yer
koşalık01:34:15
Koşa olma durumu
vandalizm01:34:06
Vandal olma yanlısı, vandallık
liberalizm01:33:55
Serbestlik
ayrılış01:33:49
Ayrılmak işi veya biçimi
pomat01:33:46
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
ponza01:33:40
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
atfetmek01:33:26
Yöneltmek, çevirmek
Kolayca01:33:23
Oldukça kolay olan
endişe01:33:11
Düşünce
onursal01:33:08
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
Post01:33:05
Tüylü hayvan derisi
uzay üssü01:32:59
Uzay istasyonu
yumru01:32:52
Yuvarlak, şişkin şey, kabartı
yular01:32:49
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
pamuk taş01:32:46
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
yunan01:32:37
Yunanistan halkından olan kimse
ayakkabı01:32:31
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
hünkar01:32:28
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
dayak atmak01:32:20
dövmek, sopa ile dövmek
çekül01:32:17
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
akrabalık01:32:11
Akraba olma durumu
NİSPET01:32:08
Oran
hünnap01:32:05
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
geri vermek01:32:02
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
patriarkal01:31:59
Ataerkil
potansiyel01:31:47
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
gülüş01:31:44
Gülmek işi veya biçimi
akordiyon01:31:41
bk. akordeon
mabut01:31:27
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
maddi01:31:21
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
madde01:31:15
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
deniz kuvvetleri01:31:08
Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için kurulan askerî kuruluşlar
Erişkin01:31:01
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
frikik01:30:58
Serbest vuruş