mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

mahsul20:31:24
Ürün
ayin20:31:22
Dinî tören, ibadet
dışbükey20:31:08
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
Nema20:30:57
Büyüme, gelişme, çoğalma
kasım20:30:56
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
kabul salonu20:30:51
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
ESATİR20:30:47
Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
loğlama20:30:31
Loğlamak işi
istim20:30:30
İslim
uzun20:30:30
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
münasebat20:30:21
İlgiler, ilişkiler
malt20:30:17
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
Müsamaha20:30:11
Hoşgörü, tolerans
vasıta20:30:05
Araç
sürgün20:29:44
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
yapmak20:29:42
iyilik veya kötülükte bulunmak
araklama20:29:30
Araklamak işi, çalma, aşırma
sinema20:29:21
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
Kalıt20:29:17
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
bundan20:29:08
Bu zamirinin çıkma eki almış durumu
tarik20:29:07
Yol
icabet20:28:56
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
devin duyumu20:28:53
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
parlak20:28:49
Parlayan, ışıldayan
dikiz etmek (veya geçmek)20:28:37
dikizlemek
Zambiyalı20:28:36
Zambiya halkından olan kimse
gerçekleşme20:28:34
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
bıldırcın20:28:33
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)
alışkı20:28:33
Yapılmaya alışılmış davranış
karaim20:28:32
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
Zafer Bayramı20:28:28
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
takla böcekleri20:28:26
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
şömine20:28:08
Ocak
haber ajansı20:28:08
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
tan yeri20:28:06
Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer
sütun20:27:57
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
vurdumduymaz20:27:22
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
gasil20:27:11
Ölü yıkama
abartmasız20:26:51
Abartılmamış, abartmadan, mübalâğasız
dirhem20:26:42
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
hisseli20:26:30
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
evlilik dışı20:26:12
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
GÖZLEM20:26:05
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
SİNAGOG20:26:01
Yahudi tapınağı, havra
olağan20:25:58
Sık sık olan, olagelen, tabiî
karakteristik20:25:54
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
laso20:25:38
Kement
asa20:25:38
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
zem20:25:26
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
çavlan20:25:10
Çağlayanın büyüğü, şelâle
roket20:25:01
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi
rengârenk20:25:00
Çeşitli renkleri olan, renk renk
teskin20:24:57
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
maddi20:24:55
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
katedral20:24:50
Baş kilise
Kuzey Kutbu20:24:46
İki kutuptan ekvatorun kuzey tarafında yer alan kutup bölgesi
tutumluluk20:24:41
Tutumlu olma durumu
katalizör20:24:40
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
eş değer20:24:35
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
şaheser20:24:31
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
Tortu20:24:27
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
yankılanma20:24:21
Yankılanmak işi veya durumu
nitrojen20:24:19
Azotun başka bir adı
proses20:24:00
Süreç
yeknesak20:23:55
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
asalak bilimi20:23:35
Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji
hipostaz20:23:35
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
tanıtmalık20:23:32
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
fırtına kuşu20:23:30
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
taşkınlık20:23:24
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
tahammül20:23:18
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
maharet20:23:09
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
anayasa20:23:09
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
antilop20:23:08
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
soku20:23:06
Taş dibek
bağlaç20:23:04
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
Avurt20:22:58
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
yandaş20:22:26
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
Çoluk çocuk20:22:23
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
vesikalık fotoğraf20:22:00
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
BEK20:21:58
Sert, katı; sağlam
BAŞ20:21:55
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
onbaşılık20:21:53
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
süreğen20:21:49
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
maşala20:21:40
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
kayırtma20:21:37
Kayırtmak işi
töhmet20:21:23
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
gidi20:21:23
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
övme20:21:22
Övmek işi, sena, medih
iktiran20:21:21
Yaklaşma
sezi20:21:20
Sezgi
bekçi20:21:20
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
ıssız20:21:19
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
vaki20:21:14
Olan, olmuş
OLASILIK20:21:13
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
vakit20:21:09
Zaman
cesur20:21:08
Yürekli, cesaretli
geri çevirmek20:21:04
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
ebabil20:20:55
Dağ kırlangıcı, keçisağan
küllük20:20:54
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
Ailecek20:20:49
Ailece
karışıklık20:20:49
Karışık olma durumu, teşevvüş
fakirlik20:20:41
Yoksulluk
istizah20:20:35
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
mükafat20:20:23
Ödül
yapım eki20:20:19
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
lâkaydî20:20:15
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
Ket20:20:01
Engel
operatör20:20:00
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
methiye20:19:48
Övgü
bezme20:19:07
Bezmek işi
vukuf20:19:02
Anlama, bilme, bilgi
dışarlık20:19:00
Taşra
Rehine20:18:53
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
görüngü bilimi20:18:52
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
taş kömürü20:18:40
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
İspirto ocağı20:18:38
İspirtoluk
karşılıklı yapraklar20:18:37
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
konsey20:18:37
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
ruhsat20:18:16
İzin, müsaade
yetenek20:18:00
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
gezme20:17:47
Gezmek işi, seyran
Aut20:17:47
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
devlet başkanı20:17:45
Devletin başında bulunan kimse
seslendirme20:17:42
Seslendirmek işi
kamet20:17:42
Boy, endam
abartılı20:17:41
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
melodik20:17:41
Melodi ile ilgili, ezgili
leyli20:17:39
Yatılı
istiklâl20:17:39
Bağımsızlık