mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

Asansör08:34:58
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
Azarlama08:34:56
Azarlamak işi, paylama
vergici08:34:56
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
Dolma kalem08:34:55
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
asık suratlı08:34:54
Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüşlü yüzü olan
Dedikoducu08:34:54
Çok dedikodu yapan
çapulcu08:34:53
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
Deme08:34:52
Demek işi
İzlenimcilik08:34:51
Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
açma08:34:50
Açmak işi
öz yapı08:34:49
Karakter
doku bilimci08:34:44
Doku bilimiyle uğraşan kimse, bilgin
semere08:34:41
Yemiş, meyve, ürün
santigram08:34:37
Bir gramın yüzde biri, bir desigramın onda biri (cgr)
töre dışı08:34:34
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
TELLÜR08:34:30
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
lekelemek08:34:27
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
yazma yitimi08:34:23
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
Tahkir08:34:20
Aşağılatma, onur kırma, onuruna dokunma
kıvırcık koyun08:34:17
bk. kıvırcık
otalama08:34:17
Otalamak işi
cin fikirli08:34:16
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
ceza08:34:13
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
vasiyet etmek08:34:09
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
yaka08:34:05
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
uşak08:34:01
Çocuk
d D08:34:01
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
iki yüzlü08:34:00
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
esrarengiz08:33:59
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
Üvey ana08:33:58
Öz olmayan anne, analık
kap08:33:58
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
mabet08:33:58
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
civelek08:33:57
Canlı, neşeli ve sokulgan
sarfınazar08:33:56
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
büklüm08:33:55
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
ödeşme08:33:54
Ödeşmek işi
Yan08:33:53
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
forsa08:33:53
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
alabildiğine08:33:51
Sınırsız, uçsuz bucaksız
Leyli08:33:50
Yatılı
DARA08:33:50
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
temayül08:33:48
Bir tarafa eğilme, meyletme
sahabe08:33:48
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
gölet08:33:48
Gölek
özel ulak08:33:46
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
İÇTENSİZ08:33:45
İçten olmayan, samimiyetsiz
albenisi olmak08:33:39
çekiciliği bulunmak
Beka08:33:29
Kalıcılık, ölmezlik
müstemirren08:33:25
Ara vermeden, sürekli olarak
riayet08:33:23
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
Cesaretli08:33:22
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
saki08:33:21
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
suvare08:33:17
bk. Suare
Yaramaz08:33:12
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
tarihî tiyatro08:33:08
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
delibaş08:33:05
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
Muhafazakar08:33:02
Tutucu
ETRAF08:33:01
Yanlar, taraflar
SIKI08:33:01
Dar
sabah yeli08:33:01
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
Çekingen08:32:58
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
gıpta08:32:55
İmrenme, imrenti
empresyonizm08:32:51
İzlenimcilik
nakil08:32:48
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
KÖSELE08:32:43
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
zeyreklik08:32:41
Anlayışlı, uyanık olma durumu, zekâ
kodaman08:32:40
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
prototip08:32:40
İlk örnek, ilk tip
denizhıyarları08:32:38
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
geri zekâlı08:32:38
Zekâ düzeyi gelişmemiş
müfekkire08:32:36
Düşünme yetisi veya gücü
İSTEME08:32:35
İstemek işi
pahalı08:32:33
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
hissetmek08:32:29
Bir şeyden etkilenmek, duymak
ödenek08:32:26
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
esneklik08:32:21
Esnek olma durumu, elâstikiyet
enik08:32:16
Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu, encik
korelasyon08:32:09
Bağlılaşım
reislik08:32:06
Başkanlık
PAY08:32:02
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
peygamber08:32:01
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
Azrail08:31:59
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
belirleme08:31:55
Belirlemek işi, tayin
sormaca08:31:52
Soruşturma, anket
Bayır08:31:51
Küçük yokuş
falihayır08:31:51
İyiye yorulur olgu
sezgi08:31:50
Sezme yeteneği, feraset
Yaşam08:31:49
Hayat
uyanıklık08:31:49
Uyanık olma durumu
lala08:31:48
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
peso08:31:48
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
gençlik08:31:48
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
ra08:31:47
Radyum"un kısaltması
trata08:31:47
Torbalı balık ağı
kesici08:31:46
Kesmek işini yapan, kesen
sinyal08:31:46
Bir şey bildirmek için verilen işaret
Alp eren08:31:45
Derviş
kuyu08:31:45
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
Kesen08:31:44
Kesmek işini yapan
bezme08:31:44
Bezmek işi
Japon08:31:43
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
TUGAY08:31:42
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
uluslar arasıcılık08:31:41
Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
Caka08:31:37
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
saman rengi08:31:37
Açık, soluk sarı renk
semavi08:31:34
Gökle ilgili, göğe ilişkin
öykünce08:31:31
Fabl
İltihap08:31:28
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
iklimleme cihazı08:31:26
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
alakalı08:31:25
İlgili
Bakara08:31:24
İskambil kâğıdı ile oynanan bir kumar
ince sıva08:31:20
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
kız istemek08:31:17
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
ERİYİK08:31:17
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
mahana08:31:15
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
kuruntuya kapılmak08:31:13
boş yere tasalanmak
zehap08:31:10
Sanma, sanı, zannetme
PATENT08:31:07
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
özet08:31:03
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
Unsur08:30:58
Öge, ilke, uknum, eleman
hararet08:30:58
Isı
BÖYLECE08:30:56
Tam böyle, bu biçimde
diba08:30:55
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
sperm08:30:55
bk. sperma
birer08:30:54
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
geçmez08:30:52
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
Şehbender08:30:51
Konsolos
kamutay08:30:51
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu
HILTAR08:30:50
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
ütmek08:30:49
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek