mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

mahsul04:56:46
Ürün
egoistlik04:56:43
Bencil olma durumu
YETKİ04:56:30
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
pozitron04:56:22
Pozitif elektron
alegorik04:56:19
Alegori ile ilgili
gazino04:56:16
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
önemsizlik04:56:10
Önemsiz olma durumu
Başarısızlık04:56:06
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
kalkan bezi04:55:58
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
metanet04:55:54
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
metalsi04:55:48
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
muhteviyat04:55:45
İçindekiler
söz yitimi04:55:42
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
ığıl04:55:39
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
SOMURTKAN04:55:33
Sürekli somurtan, asık suratlı
nesim04:55:29
Hafif yel, esinti
nesir04:55:26
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
dağ serçesi04:55:23
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
nesne04:55:20
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
reybî04:55:17
Şüpheci
kapı mandalı04:55:11
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
önce04:55:07
İlk olarak, başlangıçta
önel04:55:04
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
Islatma04:54:49
Islatmak işi
AnlAşılmaz04:54:37
Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlâk
zekâ04:54:24
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
riyala04:54:09
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
YİNE04:53:48
bk. gene
benzen04:53:45
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
utçu04:53:42
Ut yapan veya satan kimse
biber04:53:39
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
dalama04:53:36
Dalamak işi
binek04:53:26
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
masarif04:53:23
Giderler, masraflar
bindi04:53:20
Destek, hamil
binit04:53:17
Üstüne binilen hayvan, binek atı
radyum04:53:14
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
bilge04:53:11
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
bilek04:53:08
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
bilme04:53:05
Bilmek işi
yıkıntı04:53:01
Yıkılma, yıkım, mahvolma
rölyef04:52:55
Kabartma
bilir04:52:52
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
taaffün04:52:46
Kokuşma, pis kokma
sırlı04:52:43
Sır sürülmüş, sırı olan
müstehcen04:52:39
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
kandela04:52:27
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
müstehase04:52:24
Fosil, taşıl
ebediyet04:52:05
Sonsuzluk
şart kipi04:52:02
bk. şartlı birleşik zaman
obur04:51:23
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
gazete04:51:12
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
CİHAN04:51:08
Evren, âlem
rubidyum04:50:51
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
kafkasyalı04:50:48
Kafkasya halkından olan (kimse)
telaki04:50:42
Buluşma, kavuşma
telafi04:50:37
Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma
ak yel04:50:34
Güneyden esen rüzgâr, lodos
kendinden geçmek04:50:31
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
nispi04:50:22
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
öğretim görevlisi04:50:22
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
üvendire04:50:15
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
Aşk04:50:00
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
oyma04:49:54
Oymak işi
oyum04:49:50
Oymak işi
fulya04:49:38
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
otsu04:49:32
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
otak04:49:29
bk. otağ
rantabilite04:49:23
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
oval04:49:19
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
otel04:49:16
Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme
İşveren04:49:10
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
aşırılık04:49:04
Aşırı olma durumu
alfabetik katalog04:48:54
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
amade04:48:48
(bir işi) Yapmaya hazır
Yılan04:48:45
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
KAFASI DUMANLI04:48:42
Hafif sarhoş
ünite04:48:26
Birlik, birleşmiş olma durumu
Bütün04:48:23
Eksiksiz, tam
illüstrasyon04:48:20
Resimlerle süsleme
lorentiyum04:48:17
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
manidar04:47:54
Anlamlı olan, manalı
saçma sapan konuşmak04:47:48
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
marifet04:47:45
Ustalık, hüner, uzmanlık
hektometre04:47:38
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
sübye04:47:32
Mürekkep balığı
saklanma04:47:20
Saklanmak işi
kontrolörlük04:47:05
Denetçilik
rahatsız04:46:50
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
büyücek04:46:47
Biraz büyük, büyüğe yakın
diyecek yok04:46:44
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
aba gibi04:46:41
(kumaş için) kaba ve kalın
çipura04:46:29
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
işlev04:46:16
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
işkal04:46:13
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
işmar04:46:07
El, göz veya baş ile yapılan işaret
albay04:45:58
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
parselleme04:45:54
Parsellemek işi
villa04:45:45
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
zulmet04:45:36
Karanlık
dimdik durmak04:45:32
tam dik durumda olmak
çok sesli04:45:29
Çok seslilikle ilgili, polifonik
Asil04:45:21
Soylu
Asar04:45:08
Yapılar, eserler
kalker04:45:05
Kireç taşı
donama04:45:02
Süsleme, tezyin
GROSA04:44:55
On iki düzine
ermişlik04:44:49
Ermiş olma durumu, evliyalık, velilik
tövbekâr04:44:46
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
alın yazısı04:44:40
Yazgı, talih, kader, mukadderat
algılama04:44:33
Algılamak işi, idrak etme
istihza etmek04:44:30
alay etmek, alaya almak
müessis04:44:28
Kurucu
flavta04:44:27
Flüt
Takdim04:44:24
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
münavebe04:44:14
Nöbetleşme, keşikleme
vahşi04:44:11
Yabanî
GERDANLIK04:44:02
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
Yabani turp04:43:58
Yaban turbu, acırga
peşkir04:43:41
(genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş) Havlu
peşrev04:43:35
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
Bağlılaşım04:43:32
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
akabe04:43:25
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
karalama04:43:19
Karalamak işi
akala04:43:07
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
hırsızlık04:43:04
Çalma
dinsel04:43:01
Dinî
aklen04:42:54
Akıl icabı, akıl gereğince
lekeli04:42:51
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
dinsiz04:42:48
Dinî inancı olmayan