mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

karışmak16:21:07
Engellemek, araya girmek; müdahale etmek
dahilik16:21:05
Dâhi olma durumu, deha
kekemelik16:21:03
Kekeme olma durumu, rekâket
dağ keçisi16:20:36
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
çözgü16:20:19
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
vesait16:20:17
Araçlar, vasıtalar
yaşam koşulları16:20:12
Hayat şartları
lerzan16:20:11
Titrek
çiğnemek16:19:53
Ayak veya tekerlek altına alarak ezmek
kanata16:19:44
Ağzı geniş tek kulplu su kabı
kredi mektubu16:19:42
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
tuhaf16:19:40
Alışılmamış, yabansı
yıkık dökük16:19:27
Harabe, eski
İris16:19:20
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
hâkim olmak16:18:38
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
Önem16:18:38
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
konuksever16:18:37
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
SAMANLIK16:18:36
Saman saklanan yer
yıkkın16:18:06
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
anlayışlı16:17:43
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
gençlik16:17:36
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
aykırı düşmek16:17:34
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
yağcı16:17:01
Yağ çıkaran veya satan kimse
İKTİBAS16:16:33
Ödünç alma
kat yuvarı16:16:31
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
zİnde16:16:05
Dinç, canlı, diri, sağlam
Göçmen16:15:51
Kendi ülkesinden ayrılarak, yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir
alâkadar16:15:35
İlgili, ilgili bulunulan
mücadele16:15:21
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
rüzgarlı16:15:09
Yel esen, yelin estiği, yelli
müzikhol16:15:09
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
iptila16:15:03
Düşkünlük, tiryakilik
şirket16:14:55
Ortaklık
sorguya çekmek16:14:45
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
İddia16:14:00
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
veli16:13:41
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
onmak16:13:40
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
ayrık16:13:35
Ayrılmış
arnavutluk16:13:30
Arnavut olma durumu
amirlik16:13:22
Amir olma durumu
departman16:13:20
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
günebakan16:13:18
Ayçiçeği
UĞURLUK16:13:11
Maskot
drahoma16:13:11
Gelinin güveye verdiği para veya mal
tuhafiyeci16:13:09
Tuhafiye satan kimse
otomobil16:13:08
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
İkram16:12:16
Konuğu ağırlama
seslenme16:11:56
Seslenmek işi
kurtluca16:11:46
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
acayip16:11:28
Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, şaşılacak, şaşmaya değer, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı
acımasız16:10:47
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
cüruf16:10:32
Maden posası, demir boku, dışkı
EMEKÇİ16:10:31
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
meşrubat16:09:52
İçilecek şeyler, içecekler
kapelâ16:09:48
Şapka
zayıf16:09:47
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
maile16:09:42
Aklan
malî yıl16:09:38
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
Mahluk16:09:34
Yaratık, yaratılmış
rekonstrüksiyon16:09:30
Yeniden kurma
tüze16:09:30
Hukuk
aldatıcı16:09:04
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
ancak16:08:30
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
neon lâmbası16:08:30
Neon tüpü kullanılarak yapılan aydınlatma aracı
yükümlü16:08:28
Yükümü olan, mükellef
Arak16:08:24
Ter
oy birliği16:08:23
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
şarbon16:08:17
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
abartılı16:08:07
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
beriki16:08:06
Beride olan
Jargon16:07:45
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
kandilli küfür16:06:35
İşitilmedik, çok ağır bir sövgü
kamil16:06:30
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
aldırmaz16:06:07
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
DİKEY16:05:15
Dik olarak
Süvari16:04:57
Atlı
insan bilimci16:04:43
Antropolog
Çarpıcı16:03:48
Etkili
sıraya koymak16:03:38
düzenlemek, sıralamak
BİTİRMEK16:03:37
Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak
ERTELEME16:03:35
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
bilir16:03:25
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
hayal gücü16:03:16
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
İhtifal16:02:49
Anma töreni
kuron16:02:37
Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama
yağlı toprak16:02:30
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
yüksek ses16:02:23
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
corum16:02:12
Balık akını
yüklenme16:02:02
Yüklenmek işi
arttırma16:01:45
Arttırmak işi
iklimleme16:01:19
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
Zaman bilimsel16:00:56
Zaman bilimi ile ilgili olan, kronolojik
Hareketsiz16:00:50
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
hamur tatlısı16:00:47
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
Endam16:00:34
Vücut, beden, boy bos
mekanikçilik16:00:25
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
çarpışma16:00:22
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
kinestezi16:00:19
Devin duyum
hasetçi16:00:17
Kıskanç, günücü
eşlik etmek15:59:39
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
Medeniyet15:59:39
Uygarlık
Pt15:59:37
Plâtin"in kısaltması
su tavuğugiller15:59:35
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
çaprazlama15:59:34
Çapraz olarak, makaslama
ÇAN15:59:22
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
murat15:59:10
İstek, dilek
fikir yazısı15:59:04
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
korkunç15:58:24
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
özümleme15:57:58
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
Zevksiz15:57:56
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
tecil etmek15:57:46
ertelemek
olasılı15:57:41
Olasılığa dayanan, belkili, ihtimal, muhtemel
mütebasbıs15:57:34
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
hakikaten15:57:25
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
İnik15:57:17
İnmiş, indirilmiş
maça15:57:12
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
yankılanma15:56:57
Yankılanmak işi veya durumu
yakın dost15:56:41
İçten, samimî ve yalın kimse
periyot15:56:11
Dönem
beslenme15:55:57
Beslenmek işi
Gece15:55:57
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
taban15:55:51
Ayağın alt yüzü
zürafa15:55:48
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
Dökme15:55:28
Dökmek işi
lânetlenme15:54:33
Lânetlenmek işi
jimnastik15:54:31
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
gönderme15:54:29
Göndermek işi, irsal
İktidar15:54:13
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
üstün zekâlı15:54:02
Üstün zekâya sahip olan
öke15:54:00
Deha sahibi kimse, dahi