mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

yorumlama03:53:39
Yorumlamak işi
Erbap03:53:03
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
esrarengiz03:52:28
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
tabu03:52:28
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
mankafa03:51:39
Anlayışsız, aptal
armatür03:51:11
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
burjuva03:51:01
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
çıtçıt03:50:48
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
öğrenci belgesi03:50:32
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
dokunulmazlık03:48:51
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
pedagog03:48:42
Eğitimci, terbiyeci
yaşam koşulları03:48:31
Hayat şartları
REZONANS03:48:19
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
tebdilihava03:47:57
Hava değişimi
ihmal03:47:46
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
hakçası03:47:27
Doğrusu, doğru olanı
yoklama03:47:16
Yoklamak işi, kontrol
kurabiye03:46:56
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
plütonyum03:46:48
Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element. Kısaltması Pu
pozitif elektrik03:46:37
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
solungaç03:46:31
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
bahis açmak (veya açılmak)03:46:23
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
murabıt03:46:01
Savaşçı derviş
Dürüst03:45:58
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
snop03:45:57
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
muhasara03:45:18
Kuşatma, sarma, çevirme
lakerda03:45:14
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
durukluk03:45:07
Duruk olma durumu
VEJETARYEN03:44:53
Etyemez
falihayır03:44:51
İyiye yorulur olgu
sanat eri03:44:21
bk. sanat adamı
ishal03:44:20
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
ajans03:43:29
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
Atabey03:43:25
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
BAŞLAMA03:43:23
Başlamak işi
seyreltme03:43:06
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
yelkenli gemi03:42:56
Yelkenle yürütülen gemi
Sorumlu03:42:48
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
belirme03:42:42
Belirmek işi, tebellür etme
darülâceze03:42:12
Düşkünler evi
ÜLKER03:42:10
Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya
bölük03:41:59
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
TANIK03:41:59
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
Çarpıcı03:41:48
Etkili
sarı humma03:39:46
bk. sarı humma
Çekicilik03:39:37
Çekici olma durumu, cazibe
olupbitti03:38:47
Oldubitti, emrivaki
salto03:38:37
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
mutfak03:37:44
Yemek pişirilen yer
kavi03:37:14
Dayanıklı, güçlü, zorlu
bedir03:36:40
Dolunay, ayın on dördü
anemon03:36:37
Dağ lâlesi
spor03:36:37
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
vesvese03:36:30
Şüphe, kuruntu, işkil
insan bilimci03:36:18
Antropolog
krom03:36:12
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
kunt03:36:06
Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam
Kolayca03:36:01
Oldukça kolay olan
kutu03:36:00
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
kurk03:35:57
Kuluçka, gurk
boyunduruk03:35:48
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
konu03:35:33
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
koka03:35:27
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
boy bos03:35:08
Vücudun yapısı bakımından biçimi
galibiyet03:34:57
Yenme, yengi
ekleme03:34:19
Eklemek işi
bulaşık makinesi03:34:08
Bulaşık yıkamaya yarayan alet
arıtım evi03:33:17
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
genişleme03:32:08
Genişlemek işi
mübarek03:32:05
Verimli, bereketli
voltamper03:31:49
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
çengel takmak03:31:43
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
korunak03:31:35
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
devam etmek (veya ettirmek)03:31:18
başlanmış bir işi sürdürmek
yararlık03:30:33
Yararlı çalışma
genişletme03:30:18
Genişletmek işi
Genel görünüm03:30:14
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
zikretme03:30:00
Zikretmek işi veya durumu
yalak03:29:44
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
nepotist03:29:42
Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran
aktarma03:29:40
Aktarmak işi
hitan03:29:07
Sünnet etme
büyük mağaza03:28:52
Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer
tokuşma03:28:36
Tokuşmak işi
buluğ03:28:30
Erin olma, baliğ olma, erinlik
fit03:28:15
Birini başkasına karşı kışkırtma
güz dönemi03:27:18
Güz ayları
Fedakar03:26:56
Özverili
haraplık03:26:28
Harap olma durumu, yıkkınlık
Bürokrat03:25:41
Devlet dairesinde çalışan görevli
kuru fasulye03:25:21
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
kaydedici03:25:10
İmleç
taciz03:24:59
Tedirgin etme, canını sıkma
tabur03:24:54
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
tavla03:24:31
At ahırı
malaklama03:24:29
Malaklamak işi
tabut03:24:14
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
yıl03:24:09
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
tablo03:24:08
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
işmar03:23:48
El, göz veya baş ile yapılan işaret
farika03:23:46
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
travers03:23:34
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
insaf etmek03:23:24
acımak, hakkını tanımak
mandolin03:23:18
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
gözetlemek03:21:52
Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek
rulo03:21:41
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
Uçarı03:21:40
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
germe03:21:29
Germek işi
piyasa03:21:11
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
tayin03:20:55
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
tamir etmek03:20:49
onarmak
mukabil03:20:41
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
akıcılık03:20:38
Akıcı olma durumu
anekdot03:20:27
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
ahraz03:19:48
Dilsiz, sağır ve dilsiz
ahret03:19:40
Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı"ya hesap vereceği yer, öbür dünya
tutuklama03:18:09
Tutuklamak işi, tevkif
sütanne03:17:45
bk. sütana
mütalâa etmek03:17:24
okumak
kelepirci03:17:18
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
tıkama03:17:08
Tıkamak işi
namazgah03:16:48
Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönüne doğru dikili bir taşı bulunan yer
keke03:16:41
Kekeme
ayn03:16:31
Göz
paydaşlık03:15:59
Paydaş olma durumu, iştirak
gözdağı03:15:12
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
voltaj03:15:04
(elektrikte) Gerilim
basma03:15:01
Basmak işi
siftinlik03:14:38
Adî, bayağı, berbat
hazine03:14:35
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet