mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

içeri23:09:28
İç yan, iç bölüm
BAŞLIK23:09:18
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
çeşit23:09:09
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
geçiş23:08:50
Geçmek işi veya biçimi
aktarma23:08:22
Aktarmak işi
kukla23:08:13
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
çığır23:07:54
Çığın kar üzerinde açtığı iz
antika23:07:17
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
köy23:06:58
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
tenkit etmek23:06:49
eleştirmek
çalmak23:06:39
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
aşinalık23:06:02
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
karabaş23:05:53
Rahip, keşiş
dolay23:05:25
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
Yakut23:05:06
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
Tasar23:04:57
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
dalgalı23:04:38
Dalgası olan
besbelli23:04:28
Açık, apaçık, çok belli
cumhuriyet23:04:00
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
glikol23:03:51
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
mantı23:03:32
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
ağa23:02:54
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
celp23:02:35
Getirtme, kendi üzerine çekme
temsilci23:02:17
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
yatılı23:02:07
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
soğukkanlılık23:02:00
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
tekniker23:01:48
Teknikçi
abus23:01:39
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
yalancı23:01:29
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
Levha23:00:52
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
Çevirme23:00:33
Çevirmek işi, tedvir
köşe23:00:14
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
fırıldak22:59:27
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
entelekt22:58:50
Akıl, zihin, idrak, anlık
detektif22:58:41
Gizli polis, polis hafiyesi
doğa ötesi22:57:54
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
sokak22:57:35
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
sayı22:50:23
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
terebentin22:47:49
Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi
parti22:45:04
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
musiki22:32:56
Müzik
taka22:32:41
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
dul22:32:40
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
Kin22:32:22
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
nihayet22:32:15
Son
Gök22:32:12
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
taşlık22:32:09
Taşı bol, taşlı (yer)
boşanmak22:32:08
(hayvan) Başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
yanardağ22:27:08
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
dağınık22:27:06
Geniş bir alana yayılmış olan
korku22:20:53
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
basmakalıp22:18:36
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
agitato22:15:02
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
bedence22:14:53
Beden bakımından
bohça22:14:51
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
isilik22:14:46
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
pürtüklü22:14:38
Pürtükleri olan
cakacı22:14:36
Caka yapmayı seven
levent22:14:35
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
tutkulu22:14:26
Tutkusu olan, ihtiraslı
sporcu22:14:25
Sporla uğraşan (kimse)
üroloji22:14:18
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
dün22:14:15
Bugünden bir önceki gün
düz22:14:14
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
trençkot22:14:12
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
sentetik22:14:11
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
dük22:14:08
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
geometrik22:14:05
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
ısın22:14:04
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
Apar topar22:14:02
Telâş ve acele ile, yaka paça
yeğ22:13:57
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
normalüstü22:13:54
Olağan dışı
gücendirme22:13:51
Gücendirmek işi
rabıt22:13:49
Bağ, bağlama
hasbıhal22:13:48
Söyleşi, sohbet
baykuşgiller22:13:46
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
matador22:13:44
Boğa güreşçisi, toreador
sembolik22:13:42
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
kazıklı22:13:35
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
ağı otu22:13:30
Baldıran
ROSTO22:13:27
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
yazgıcılık22:13:26
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
galeyan22:13:17
Kaynama
fatihane22:13:14
Fatih gibi, fatihe benzercesine
Kullanış22:13:09
Kullanmak işi veya biçimi
serpantin22:13:07
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
yetenekli22:13:05
Yeteneği olan, kabiliyetli
us dışı22:13:03
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
galeri22:12:59
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
belemir22:12:52
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
galeta22:12:50
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
çekirdek22:12:49
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
kıç22:12:43
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
yepyeni22:12:41
Çok yeni, hiç kullanılmamış
Diriltme22:12:36
Dirilmesini sağlama, canlandırma
etraflıca22:12:31
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
köy meydanı22:12:27
Genellikle köyün ortasında bulunan geniş alan
Suna22:12:18
Erkek ördek
cangıl22:12:05
bk. cengel
Özdeş22:12:04
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
metafizik22:11:57
Doğa ötesi, fizik ötesi
güzün22:11:35
Güz mevsiminde
romatizma22:11:28
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
düşüncesiz22:11:25
Düşüncesi olmayan
albüm22:11:23
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
entari22:11:16
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
maharetli22:11:16
Eli işe yatkın, becerikli, usta
portföy22:11:14
Para cüzdanı
mersin22:11:10
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
baharatçı22:11:04
Baharat satan kimse
peltek22:11:01
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
gönder22:11:00
Bayrak çekilen direk
sedef otu22:10:58
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
Şap22:10:51
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
Sahipsiz22:10:46
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
mütalâa etmek22:10:38
okumak
tahayyül22:10:35
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
tahayyül etmek22:10:22
hayal etmek
üzerine22:10:20
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
fasarya22:10:18
Boş, anlamsız (söz)
acınmak22:10:17
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
koordinasyon22:10:15
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
eyyamcı22:10:14
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
betisiz22:10:08
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
Sair22:09:59
Başka, öteki, diğer
Seki22:09:51
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
hava deliği22:09:47
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
Slav22:09:37
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
Soya22:09:36
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
mermer22:09:33
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı