mahsul

1 İsim

Ürün

Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim

Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu