mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

vezinli21:03:59
Tartılı
elde etmek21:03:58
bir şeye sahip olmak
ayıplama21:03:58
Ayıplamak işi, takbih
daralma21:03:53
Daralmak işi
etlik21:03:51
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
etken21:03:50
Etki yapan (her şey), müessir, faktör
bireşim21:03:47
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
bol bol21:03:46
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
verimsizlik21:03:45
Verimsiz olma durumu
ulusallık21:03:43
Milliyet, millîlik
atlatmak21:03:41
Savsaklamak
mürekkep21:03:37
Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde
reorganizasyon21:03:36
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
homonim21:03:34
Eş adlı, eş sesli
romen21:03:33
Roma halkından olan kimse
nisaiye21:03:32
Kadın hastalıkları, jinekoloji
hır21:03:26
Kavga, dalaş
rotil21:03:25
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
Neşeli21:03:22
Sevinçli, keyifli, şen
yakın21:03:20
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
Yetersiz21:03:17
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
açıklamak21:03:15
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
İNCE AĞRI21:03:13
Verem
küçük köprü21:03:07
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
meşgul olmak21:03:05
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
arzu duymak21:03:01
birine veya bir şeye karşı istek duymak
eriklik21:02:59
Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi
borç almak21:02:58
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
indirgeme21:02:55
İndirgemek işi, irca
rayiç fiyat21:02:53
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
ağız kavafı21:02:46
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
döşek21:02:41
Yatak
adam değilim21:02:37
herhangi bir durumun gerçekleşmemesi hâlinde, kendisinin insan sayılamayacağı anlamında kullanılan ant, göz dağı sözü
kanunlaşma21:02:36
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
akıl almak21:02:35
danışmak, görüş almak
Nüktedan21:02:27
Nükteci
zerre21:02:24
Çok küçük parçacık
zevce21:02:23
Erkeğin nikâhlandığı kadın, karı, eş, refika
Bolluk21:02:18
Bol olma durumu
vilâdî21:02:16
Doğuştan (olan)
MARAZA21:02:14
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
güvercin21:02:11
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
Harp21:02:09
Savaş
Hata21:02:07
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
Hami21:02:06
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
Halk21:02:03
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
Hane21:02:02
Ev, konut
keşke21:01:58
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
keşik21:01:56
Sıra, nöbet
ayak diremek21:01:54
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
soya çekmek21:01:52
soyunun özelliklerini taşımak
üstesinden gelmek21:01:43
başarmak, becermek
eşkin21:01:40
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
eşkal21:01:37
Biçimler, şekiller, kılık
Çoluk çocuk21:01:36
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
çalım21:01:31
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
eşref21:01:30
Çok onurlu, çok şerefli
eşraf21:01:28
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
padişah21:01:26
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
kraliyet21:01:24
Krallık
mültezim21:01:22
Kesenekçi, kesimci
şaşmaz21:01:21
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
belirtken21:01:20
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
smaçör21:01:16
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
lastik21:01:14
Kauçuktan yapılmış (şey)
bataklık21:01:13
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
gösteriş21:01:11
Gösterme işi veya biçimi
Dağ çayı21:01:09
bk. ada çayı
teali21:01:08
Yükselme, yücelme
taşınma21:01:05
Taşınmak işi
Bahadır21:01:03
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
sanık21:01:02
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
asillik21:01:01
Asil olma durumu, asalet
hoyratça21:01:01
Kaba (bir biçimde)
üstü kapalı21:00:59
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
yazgıcı21:00:58
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
köle21:00:57
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
tepki21:00:55
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
tepke21:00:53
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
tesir21:00:51
Etki
tesis21:00:50
Yapma, kurma, temelini atma
tesri21:00:49
Çabuklaştırma, hızlandırma
testi21:00:47
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
tersi21:00:41
bk. Tirsi
terek21:00:40
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
terme21:00:39
Bir tür yaban turpu
terim21:00:37
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
Yönetim21:00:36
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
yargıcı21:00:31
Hakem
Genel21:00:27
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
YILANKAVİ21:00:21
Dolambaçlı, dolanarak giden
derin uyku21:00:18
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
yara açmak21:00:15
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
söbe21:00:08
Biçimi yumurta gibi olan, beyzî, oval
İletişim araçları21:00:07
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
yayık21:00:04
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
süne21:00:02
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
sülf21:00:01
Kükürt
tebrik etmek20:59:57
kutlamak
uzak doğu20:59:48
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
yetişmiş20:59:45
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
ova20:59:37
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
oha20:59:36
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
ley20:59:30
Rumen para birimi
lik20:59:29
bk. -lık / -lik
lop20:59:25
Yumuşak, yuvarlak ve irice
transfer20:59:20
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
firavunlaşma20:59:15
Firavunlaşmak işi
kenar mahalle20:59:13
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
çenesi düşük20:59:12
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
epe20:59:09
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
bul20:59:08
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
but20:59:07
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
bez20:59:04
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
bap20:59:03
Kapı
cet20:59:02
Dede, büyük baba, ata
cip20:59:00
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
İstiskal20:58:59
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
pay20:58:58
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
pos20:58:56
(bıyık için) Gür ve uzun
pik20:58:54
Dökme demir, font
pil20:58:52
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
bağıntı20:58:51
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
çözme20:58:48
Çözmek işi
karaktersizlik20:58:47
Güvenilir karakteri olmama durumu
kasınç20:58:46
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
irilik20:58:44
İri olma durumu
zem20:58:41
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
zam20:58:37
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
zom20:58:35
Olgun (kimse)