mahsul

1.İsimÜrün
Ortaya çıkan, elde edilen şey, verim
Cümle 1: Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir? - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

göstermelik01:05:07
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
SU YOLU01:04:02
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
fanfar01:04:02
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
Alıcı01:03:48
Satın almak isteyen kimse, müşteri
KAF01:03:43
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
MUTLULUK01:02:58
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
püskü01:02:46
bk. eski püskü
Ayak01:02:34
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
KRALİYET01:02:06
Krallık
yaylım01:01:51
Yayılmak, dağılmak işi
Mehil01:01:33
Bir işin bitirilmesi için tanınan ek süre, önel
oldukça01:01:33
Yetecek kadar, epey, hayli
yetmek01:01:28
Yeterli sebep olmak
şamama01:01:20
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
korporasyon01:00:58
Lonca
kesintiye uğramak01:00:37
bir süre için durmak
seyyal01:00:36
Akışkan
şasi01:00:35
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
bağıntı01:00:35
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
yarıştırma01:00:02
Yarıştırmak işi
harcıâlem00:59:31
Herkesin alabileceği, herkesin kullanabileceği, herkesin işine yarayan, her keseye uygun
çağrılık00:59:15
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
darı00:59:05
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
yayılmacılık00:59:05
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
masraf etmek00:59:04
para harcamak
öykünme00:58:57
Öykünmek işi, taklit
kacak00:58:55
bk. kap kacak
gökyüzü mavisi00:58:50
Açık mavi
imkansız00:58:44
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
tafta00:57:40
Bir tür sert, ipekli kumaş
küsmek00:57:31
Görevini yerine getirememek
süit00:57:30
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
etilen00:57:14
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
güneş takvimi00:56:51
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
ötürük00:56:50
İshal, sürgün, amel
alçakça00:56:49
Oldukça alçak
alkalik00:56:40
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
koltukluk00:56:24
Terden, giysinin lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilen parça, subra
Ehliyetsiz00:56:21
Yetersiz
kauçuk00:56:07
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
üflemeli çalgı00:55:58
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
resmiyet00:55:30
Resmîlik
yoksunluk00:55:28
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
şen00:55:19
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
aşırmak00:55:14
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
selamet00:55:10
Esen olma durumu, esenlik
çilekeşlik00:54:46
Çilekeş olma durumu
Nesep00:54:45
Soy, baba soyu
Seçilmiş00:54:18
Seçerek ayrılmış
muvaffak olmak00:53:59
başarmak, başarılı olmak; becermek
AĞIR00:53:38
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
utanma00:53:27
Utanmak durumu, teeddüp
düşürme00:53:19
Düşürmek işi
ponza00:53:14
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
restorasyon00:53:13
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
ipka00:53:12
Yerinde, önceki durumunda bırakma
Özdeş00:52:42
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
tıknaz00:52:37
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
kılıksız00:52:35
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
BÖN00:52:34
Budala, saf
Nikbin00:52:30
İyimser, optimist
lekelenmek00:52:26
Kötü tanınmak
Terapi00:52:22
İyileştirme, sağaltım, tedavi
tasarım00:52:21
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
hırçın00:52:18
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
Savaşçı00:52:10
Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip
nefes darlığı00:52:00
Solumada yaşanan sıkıntı
çap00:51:59
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
Yavaşça00:51:52
Oldukça yavaş, usulca
Emik00:51:46
Emmekten çürüyen yer, emme izi
UÇURUM00:51:40
Dik ve derin yamaç
kabahatli00:51:40
Kabahati olan, kusurlu, suçlu, töhmetli
kadim00:51:38
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
düşkünlük00:51:36
Düşkün olma durumu, iptilâ
nasıl00:51:36
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
Güzellik00:51:23
Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün
EKONOMİ00:50:49
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
emay00:49:48
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
Mesaj00:49:44
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
Kötü00:49:41
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
süt00:49:40
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
dolanma00:49:23
Dolanmak işi
ekipman00:49:20
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
uyuşuk00:49:13
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
YER BİLİMCİ00:49:11
Yer bilim uzmanı, jeolog
haksız yere00:48:18
Haksız olarak, hak etmediği hâlde
tipik00:48:15
Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
iman etmek00:48:14
Tanrı"ya, dine inanmak
nadir00:48:11
Seyrek, az, az bulunur
göç etmek (veya eylemek)00:48:03
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
Dogma00:47:31
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
Hoşgörü00:47:30
Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
dışkı00:47:22
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
Yakut00:47:21
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
hikmet00:47:20
Bilgelik
not vermek00:47:19
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
değiştirgeç00:47:19
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
birden00:47:15
Bir defada, hepsi bir arada
kumar00:47:15
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
hadım etmek00:47:03
kısırlaştırmak, enemek
kanava00:46:50
bk. kanaviçe
razı olmak00:46:43
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
kabuk00:46:41
Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş, sertçe bölüm, kışır
bilge00:46:37
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
tek tanrıcı00:46:33
Tek tanrıcılığa inanan (kimse), monoteist
Om00:46:16
Kemiklerin toparlak ucu
vergici00:46:05
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
kalker00:46:01
Kireç taşı
kompresör00:45:33
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
çağa00:45:29
Çocuk, bebek
manidar00:45:25
Anlamlı olan, manalı
Göktürk00:45:17
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
süsen00:45:05
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
kuyruklu00:44:51
Kuyruğu olan
erkekler hamamı00:44:49
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
karşıtçıllık00:44:48
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
keski00:44:31
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
yatalak00:44:23
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
DÖNENCE00:44:08
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
kötü kişi olmak00:44:01
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
kireç söndürmek00:43:59
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
mahlût00:43:53
Katışık
Kımız00:43:40
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
çiçeklik00:43:29
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
beyaz perde00:43:17
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
bütünlük00:43:16
Bütün olma durumu
Nevazil00:43:09
Nezle, ingin, dumağı
tebdilihava00:42:53
Hava değişimi
karnaval00:42:49
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
tekel bayii00:42:45
Tekel ürünlerini satan iş yeri