macera

1 İsim

Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür

Cümle 1: Bakalım bu adam maceranın iç yüzünden tamamıyla haberdar mı idi? - H. R. Gürpınar Cümle 2: Türk şiirinin ve Türk musikisinin bir gurbet macerası olduğunu bilirdim. - A. H. Tanpınar

Hiç olmayacak gibi görünen iş