müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

Duygusal04:59:17
Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî
uygur04:59:15
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
ZAĞLAMA04:59:11
Zağlamak işi, kılağılama
dayıoğlu04:59:11
Dayının oğlu, dayızade
çakı04:58:37
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
sahte04:58:30
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
zübde04:58:12
Özet, öz
maslak04:57:55
Sürekli su akan boru
Fani04:57:44
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
gösterge04:57:44
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
sanal04:57:37
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
kavuşma04:57:10
Kavuşmak işi, buluşma, telâki
vurgunculuk04:57:02
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
çük04:56:16
Erkeklik organı
salak04:56:04
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
melce04:55:57
Sığınak, barınak
salam04:55:57
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
otomobil04:55:48
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
mastar04:55:43
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
salto04:55:32
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
krizantem04:55:25
Kasımpatı
salvo04:55:18
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
tespit etmek04:54:35
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
ispalya04:54:33
Herek
hamiş04:54:26
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
ordinat04:54:26
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
balotaj04:54:13
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
röportaj04:53:57
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
ispanya04:53:51
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
piknik04:53:28
Kırda yenen yemek
batak çulluğu04:53:23
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
atropin04:53:13
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
MERHAMET04:53:11
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
İSPİR04:53:08
At veya araba uşağı
serhat04:53:04
Sınır boyu
kompozisyon04:52:47
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
istek uyandırmak04:52:43
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
lehim04:52:40
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
şiirleştirme04:52:29
Şiirleştirmek işi veya durumu
lenfa04:51:59
Lenf
cıvata04:51:57
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
karıncayiyen04:51:52
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
merhametsiz04:51:52
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
zalimce04:51:43
Acımasız (olarak), acımasız (bir biçimde), acımasızca, zalimane
utarit04:51:29
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
yemişli04:51:25
Yemişi olan, meyve veren
kefiye04:51:16
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
ziraat04:51:11
Çiftçilik, tarım
MUTİ04:50:53
Yumuşak başlı, itaat eden
sarig04:50:50
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
sapan04:50:30
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
sapak04:50:27
Sapaklığı olan
komposto04:50:23
Hoşaf
leziz04:50:18
Tadı güzel, lezzetli
pazartesi04:50:15
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
TRAJEDİ04:50:15
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
filmci04:50:14
Sinemacı
rün04:50:14
Rünik yazıdaki harflerin her biri
patriarkal04:50:14
Ataerkil
savca04:50:02
İddianame
ibaret04:49:55
Oluşan, meydana gelen
peyk04:49:53
Uydu
dokumacı04:49:38
Dokumacılık yapan kimse
helezon04:49:18
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
VEKTÖR04:49:06
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi
saban04:48:59
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
zülal04:48:41
Saf, tatlı su
ikilem04:48:32
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassim, dilemma: Fatih"in, babası II. Murat"a yolladığı bir haber güzel bir ikilem örneğidir
derebeyi04:48:29
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
abuli04:48:22
İstenç yitimi, irade kaybı
mersingiller04:48:11
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
türkü04:47:45
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
natır04:47:43
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
başyapıt04:47:36
Şaheser
beçene04:47:22
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
eylemlik04:47:13
Mastar
ara açmak04:46:38
dostluğu bozmak, anlaşmazlığa yol açmak
ıskarta04:46:31
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
yarışlık04:45:59
Pist
iskambil kâğıdı04:45:57
İskambil
gülük04:45:52
Hindi
yalabık04:45:45
Parlak, parıltılı, ışıltılı
dairesel04:45:20
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
Meles04:45:15
Beli çökük at
latiflik04:44:49
Lâtif olma durumu
iz sürmek04:44:43
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
meşe04:44:36
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
müşavere04:44:24
Danışma, danış
Süreli04:44:19
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
blöfçü04:44:01
Blöf yapan (kimse)
illegal04:43:54
Yasa dışı, yasaya aykırı
İntiba04:43:33
İzlenim
sevici04:43:32
Eş cinsel kadın
üstünkörü04:43:32
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
polis noktası04:43:28
Polis görev yeri
radyo oyunu04:43:19
Radyoda oynanmak ve seslendirilmek üzere yazılan oyun
antik çağ04:43:18
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
çupra04:42:49
bk. çopra
Gelincik04:42:44
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
Dank04:42:42
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
sepici04:42:37
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
barata04:42:35
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
Dair04:42:33
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
Dana04:42:30
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
sadrazam04:42:28
Osmanlı İmparatorluğunda başbakan
firavun04:42:16
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
fahişe04:42:09
Orospu
UYDURMA04:41:39
Uydurmak işi
açıkağız04:41:32
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
barsam04:41:21
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
albenili04:41:19
Alımlı, çekici, cazibeli
doyurma04:40:54
Doyurmak işi
yıpratma04:40:50
Yıpratmak işi
tatlı su04:40:03
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
hissikablelvuku04:39:52
Ön sezi
türlü04:39:47
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
dijital04:39:31
Sayısal
sonsuzlaşma04:39:26
Sonsuzlaşmak işi
sıfatlaştırma04:39:19
Sıfatlaştırmak işi
ciro04:39:05
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
medet04:38:56
Yardım, imdat
mecus04:38:51
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
mecaz04:38:47
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
fiske04:38:40
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
melal04:38:37
Can sıkıntısı, usanç
memur04:38:33
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
memat04:38:31
Ölüm
gizem04:38:30
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
edisyon04:38:24
Basım
firar04:38:21
Kaçma, kurtulma