müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

yenileme14:26:48
Yenilemek, yeniden yapmak işi
araf14:26:47
Cennet ile cehennem arasında bir yer
geçmez akçe14:26:43
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
boş14:26:40
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
temin etmek14:26:39
korkusunu gidermek, güven vermek
fitneci14:26:38
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
cayma14:26:36
Caymak işi
dineri14:26:35
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
Lipit14:25:51
Her tür organik yağa verilen ad
ümük14:25:48
Boğaz, gırtlak, imik
bek14:25:43
Sert, katı; sağlam
Dermansız14:25:37
Gücü kalmamış, bitkin
öncesizlik14:25:31
Öncesi olma durumu, ezeliyet
isabet14:25:27
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
tekabül etmek14:25:07
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
Hayırsever14:25:02
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
halay14:24:57
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
halat14:24:51
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
Pazar14:24:45
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
halka14:24:39
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
babalanmak14:24:23
Diklenmek, kabadayıca davranmak
hamsi14:24:22
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
E14:24:21
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
Yaygı14:24:19
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
işlev yitimi14:24:15
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
gülle14:24:11
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
sit14:24:07
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
genel kurul14:24:05
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
hamur14:24:05
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
görüşme yapmak14:23:53
tartışmak, müzakere etmek
yaya yolu14:23:51
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
halef14:23:47
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
hamak14:23:41
İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ yatak
felçli14:23:24
İnmeli, felç olmuş, meflûç
nişan yüzüğü14:23:19
Nişan halkası
yırtık14:23:13
Yırtılmış olan
APAÇIK14:23:08
Çok açık, çok belirgin
mürur14:23:07
Geçme, bir taraftan girip diğer taraftan çıkma
patentinin altına almak14:23:01
egemenliği altına almak
delil14:22:42
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
be14:22:32
Berilyum"un kısaltması
cu14:22:14
Bakır"ın kısaltması
bu14:22:09
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
eş yükselti14:22:08
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
av14:22:03
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
co14:21:57
Kobalt`ın kısaltması
Yürürlük14:21:52
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
at14:21:45
Astatin"in kısaltması
AS14:21:34
Arsenik"in kısaltması
au14:21:28
Altın"ın kısaltması
baş örtüsü14:21:22
bk. başörtü
cl14:21:16
Klor`un kısaltması
AY14:21:10
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
Sarat14:21:02
Büyük delikli kalbur
kan plâzması14:20:59
Kanın hücrelerarası sıvı maddesi
AL14:20:53
Alüminyum"un kısaltması
AF14:20:44
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
AM14:20:39
Amerikyum"un kısaltması
suçsuz14:20:33
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
pervane gibi14:20:27
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
hayvanat bahçesi14:20:09
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
bir tarafa bırakmak (veya koymak)14:19:52
önemsememek, benimsememek, ertelemek
GÖRGÜSÜZ14:19:51
Görgüsü olmayan
hırsız14:19:50
Çalan (kimse), uğru
kupür14:19:45
Kesik
portakal14:19:40
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
bandocu14:19:34
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
yanardağ14:19:28
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
nur14:19:20
Aydınlık, ışık, parıltı
niş14:19:11
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
ulaştırma14:19:06
Ulaştırmak işi
mekanikçilik14:19:02
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
emniyet14:19:00
Güvenlik
Kulun14:18:57
Doğumdan altı ay sonra kadar olan erkek veya dişi at veya eşek yavrusu
hüzünlü14:18:53
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
İNDİVİDÜALİZM14:18:47
Bireycilik
KİMSE14:18:41
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
beşer14:18:19
İnsanoğlu, insan
karşılaşma14:18:17
Karşılaşmak işi
umma14:17:46
Ummak durumu
fundalık14:17:20
Funda ile kaplanmış yer
tertip14:17:17
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
iğdiş etmek14:17:01
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
Kısa14:16:54
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
besihane14:16:50
Besi yapılan yer
serzenişte bulunmak14:16:33
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
nar balinası14:16:02
Narval
uğurluk14:16:00
Maskot
kalım14:15:48
Kalmak işi
güney14:15:36
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
soğukkanlılık14:15:22
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
kabare14:14:38
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
Otomatik14:14:16
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
iktisap etmek14:13:57
kazanmak, edinmek
hücre14:13:51
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
sazlık14:13:48
Sazları (I) çok olan yer
mentol14:13:47
Nane kokusu
Kuru soğan14:13:36
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
OD14:13:35
Ateş
beşeriyet14:13:22
İnsanlık, insanoğulları
olgucu14:13:20
Olguculukla ilgili olan, pozitivist
sinir bilimi14:13:19
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
tersleme14:12:43
Terslemek işi
KONTROL14:12:41
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
tungsten14:12:34
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
Destansı14:12:13
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
nane ruhu14:12:05
Nane yapraklarından çıkarılan esans
kaide14:12:02
Kural
bekri14:11:59
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
Terementi14:11:53
bk. terebentin
main14:11:06
Eşkenar dörtgen
Mor14:11:01
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
YÜZERGEZER14:10:49
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
kalsiyum fosfat14:10:40
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
merkezkaç14:10:38
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
tezat14:10:23
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
Deniz mili14:10:11
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
alegori14:10:04
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
hanay14:10:01
İki ve daha çok katlı ev
halis14:09:53
Katışık olmayan, katışıksız, saf
Saten14:09:53
Atlas
Rasıt14:09:51
Gözleyici
akılcı14:09:21
Akılcılıkla ilgili
gürültülü patırtılı14:09:12
Çok gürültülü ve karışık
konteyner14:09:10
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
misafir14:08:59
Konuk
boci14:08:58
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
br14:08:39
Brom elementinin kısaltması
cr14:08:25
Krom"un kısaltması
ba14:08:09
Baryum"un kısaltması