müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

müdür00:01:25
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
TRAJEDİ00:01:24
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
ÇARE00:01:16
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
kıvırma00:01:02
Kıvırmak işi
Yarın00:00:49
Bu günden sonra gelecek ilk gün
Sayı00:00:32
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
AMİL00:00:31
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
dolandırıcı00:00:30
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
İÇTEN00:00:17
Yürekten, candan, samimî
trans00:00:05
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
Yazma23:59:43
Yazmak işi, tahrir
çarpılmak23:59:22
Çarpık duruma gelmek
ciddi23:58:41
Şaka olmayan, gerçek
İSTİKRAR23:58:18
Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
unutmak23:58:17
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
gülüt23:58:02
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
kanun yoluyla23:57:55
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
biçimsel23:57:30
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
fonem23:57:28
Ses birimi
çektiri23:57:22
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)23:57:04
çok geniş olmak
çenesi kuvvetli23:56:37
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
an23:56:31
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
İntibak23:56:23
Çevreye veya bir duruma uyma
tıkanık23:55:49
Tıkanmış
ağız birliği etmek23:55:42
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
BECERİKSİZ23:55:36
Becerisi olmayan, usta olmayan
seyrekleştirme23:55:26
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
kaza23:55:23
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
takım erki23:55:22
Oligarşi
asabiyet23:55:20
Sinirlilik, asabî yapılı olma
daye23:55:19
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
aşoz23:55:18
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
İnanma23:55:17
İnanmak işi
SAYMACA23:55:15
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
Yetersiz23:55:02
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
ara bozuculuk23:55:00
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
ayvan23:54:56
Teras, sundurma
Miralay23:54:56
Albay
kasım23:54:47
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
peygamber çiçeği23:54:43
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
İLİNEK23:54:18
Bir şeye mecbur olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz
kuşkulandırma23:54:18
Kuşkulandırmak işi
bühtan23:54:12
Kara çalma, iftira
büyük baba23:54:02
Annenin veya babanın babası, dede
ortam23:53:55
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
Sevgili23:53:42
Sevgi ve bağlılık duyulan
kilit23:53:29
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
emircik23:53:28
Yalıçapkını, iskele kuşu
kemikli balıklar23:53:27
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı
Cumhur23:53:22
Halk
süreç23:53:17
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
lâvtacılık23:53:17
Lâvtacının mesleği
fare23:52:47
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
bilimsel toplantı23:52:46
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
tasarruf23:52:46
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
aralıksız23:52:34
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
şükran23:52:27
İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
Osmanlı23:52:16
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
firar etmek23:51:49
kaçmak
Kimyacı23:51:40
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
nane likörü23:51:33
İçine nane esansı katılarak yapılan likör
DİZİ23:51:31
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
maçuna23:51:29
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası
SARKAÇ23:51:26
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
İyi niyet23:51:10
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
kukla oyunu23:50:25
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
peren23:50:16
Ülker yıldızı
kerim23:50:13
Soylu, asil
japon gülü23:50:09
Kamelya
Ravent23:50:05
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
hamaset23:50:00
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
taksalı23:49:52
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
bende23:49:43
Kul, köle
dâhilî deniz23:49:34
bk. iç deniz
yöneltme23:49:27
Yöneltmek işi, tevcih
vesayet23:49:13
Vasilik
yarı karanlık23:48:57
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
Arşiv23:48:23
Belgelik
kavil23:48:02
Söz
araya girmek23:47:49
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
TABANCA23:47:48
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
BÖN23:47:48
Budala, saf
DUVAR23:47:45
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
narin23:47:43
İnce yapılı, yepelek, nazenin
VEBA23:47:30
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
yarıcı23:47:27
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
gedikli23:47:18
Gediği olan
alâmetifarikalı23:47:12
Alâmetifarikası olan
başarısızlığa uğramak23:47:11
başarısız olmak
Temiz23:47:10
Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, pak
Ahu23:47:10
Ceylan, karaca
KALBUR23:47:08
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
pandül23:46:57
Sarkaç, rakkas
temettü23:46:32
Kazanç
havlı23:46:26
Havı olan
layık olmak23:46:21
hak kazanmış olmak
lal23:46:14
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
MU23:45:49
bk. mı / mi
At23:45:23
Astatin"in kısaltması
çultar23:45:22
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
hakan23:45:06
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
tanrısızlık23:45:00
Tanrısız olma durumu
ruh hastası23:44:59
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
çiftlik23:44:58
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
fayton23:44:52
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
Kuruntu23:44:30
Yanlış ve yersiz düşünce
Sop23:44:05
bk. soy sop
övünç23:44:05
Övünme, kıvanç, iftihar
AHRAZ23:44:00
Dilsiz, sağır ve dilsiz
merih23:43:39
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
doktor23:43:32
Hekim
kamacı23:43:27
Kama yapan veya satan (kimse)
KALİTE23:43:27
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
KAYRA23:43:26
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
Mazbata23:43:17
Tutanak
VATAN23:43:09
Yurt
sevecenlik23:43:08
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
ağız dalaşı23:42:38
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
geçmez akçe23:42:12
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
memnunluk23:41:42
Kıvanma, kıvanç
Yücelme23:41:31
Yücelmek işi, itilâ
ücretsiz23:41:30
Bir karşılık ödemeden alınan
ram23:41:11
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
salâh bulmak23:40:52
düzelmek, iyileşmek, onmak
voltamper23:40:50
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
ders almak23:40:39
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
ulusallaştırma23:40:31
Millîleştirme
suna23:39:45
Erkek ördek
İlginç23:39:44
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş