müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

müdür09:27:11
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
protesto09:25:58
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
bağırsak askısı09:24:22
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
kuru temizleyici09:24:21
Kuru temizleme yapan kimse
yadırgama09:23:58
Yadırgamak işi
işitme taşı09:23:35
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
kurcalamak09:23:13
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
aldırışsız09:23:12
Aldırmaz, umursamayan
kargaşalık09:23:00
Kargaşa durumu
Süzmek09:22:06
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
ön alım hakkı09:21:56
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
uzlaştırıcı09:21:50
Uzlaşmayı sağlayan
Mürit09:21:39
Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse
yer sakızı09:21:09
Bitüm
bakan09:21:08
Bakmak işini yapan (kimse)
safha09:20:48
Evre
müşkül09:20:21
Güç, zor, çetin
kontrol09:20:20
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
küre kuşağı09:20:17
bk. kuşak
hempa09:20:10
Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, omuzdaş
kırgın09:19:36
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
termometre09:19:35
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
sıradanlık09:17:47
Sıradan olma durumu
içmece09:16:17
İçmeler
Duruk09:16:12
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
rahat09:15:20
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
doyum09:14:38
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
kısa09:14:26
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
dinsel09:14:01
Dinî
kulaç09:13:51
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
Ülker09:13:16
Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya
Kez09:13:15
Bir olgunun, bir olayın tekrarlandığını belirtir, defa, kere, sefer
ENGEL09:11:42
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
TAHT09:10:16
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
istizah09:09:56
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
şek09:09:12
Şüphe
tekinsiz09:09:10
Tekin olmayan, uğursuz
Fıtık09:08:47
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
mızrap09:08:07
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
iletki09:08:01
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
peşin09:07:53
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
yaylı çalgılar09:07:53
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
Atama09:07:49
Atamak işi, tayin
Mısır turnası09:07:28
İbis
meşime09:07:21
Döl yatağı
taşma09:07:16
Taşmak işi
bağlama09:07:15
Bağlamak işi
yığın09:06:45
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
istihkak09:06:35
Hakkı olma, hak kazanma
taraf09:06:32
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
taşkın09:05:58
Taşmış bir durumda olan
Fırça09:05:37
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
Akil09:05:22
Akıllı
zekâ09:04:27
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
Katar09:04:12
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
müzevir09:04:11
Söz götürüp getiren, arabozan
öz denetim09:03:10
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
ORTA09:02:59
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
sancaktar09:02:55
Sancağı taşıyan kimse
kesinlikle09:02:34
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
ölet09:02:21
Öldürücü hastalık salgını, kıran
içtenlikli09:01:27
İçten, samimî
SUÇ09:01:25
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
tenkit09:01:25
Eleştirme, eleştiri
Cahillik09:00:36
Cahil olma durumu, bilgisizlik
dragon09:00:30
Ejderha
Medeni08:58:33
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
sayı08:58:28
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
pianta08:58:16
Ayakkabının alt kenarı
Dengeli08:58:12
Dengesi olan, muvazeneli
öykü08:58:09
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
melânkolik08:57:46
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
epilog08:57:30
Bir eserin sonuç bölümü
sınav08:57:25
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
talih08:57:09
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
manevra08:56:33
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
etyaran08:56:29
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
lüle08:56:13
Bükülmüş, dürülmüş şey
tavuk balığı08:55:59
Mezgit
TETKİK08:55:58
İnceleme
yalı08:55:56
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
titr08:55:53
Ad, unvan, etiket
bekas08:55:45
Çulluk
Sermayedar08:55:43
Sermayesi olan
canlılık08:55:30
Canlı olma durumu
JURNAL08:55:27
Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı
Peynir08:55:17
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
gülüt08:55:12
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
azarlama08:55:09
Azarlamak işi, paylama
beyhude08:54:45
Boşuna
Kamufle08:54:25
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
doğrultu08:54:10
Yön, istikamet
çözümleyici08:54:08
Çözümlemek işini yapan kimse
alüminyum08:53:55
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
okutman08:53:40
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
Radon08:53:28
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
su samuru08:53:28
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
TENEŞİR08:53:24
Ölü yıkanan kerevet, salacak
cangıl08:53:08
bk. cengel
ucube08:52:54
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
İranlı08:52:38
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
apansız08:52:30
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
ŞUUR08:52:18
Bilinç
hentbol08:52:16
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
aritmetik işlem08:51:52
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
coşma08:51:37
Coşmak işi, galeyan
Murabba08:51:32
Dört şeyden oluşan, dörtlü
numunelik08:51:06
Örneklik
Buyruk08:50:52
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
Tanrısız08:50:51
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
Fonetik08:50:47
Ses bilgisi
azıcık08:50:43
Çok az, biraz
sitrik asit08:50:36
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
MAHAL08:50:21
Yer, yöre, mevzi
hasret çekmek08:50:06
özlem duymak
imale08:50:05
Bir tarafa yatırma, eğme
alt tabaka08:49:53
Tabakalardan altta bulunan
sahi08:49:50
Gerçekten, gerçek olarak
plasenta08:49:49
Etene, son, meşime
mahsul08:49:35
Ürün
ESENLİK08:49:21
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
DASİT08:49:20
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
etene08:49:18
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
gelenekçi08:49:13
Geleneklere bağlı (kimse)
Ki08:49:13
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
kanava08:49:05
bk. kanaviçe
kamufle etmek08:48:58
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
Damla08:48:54
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
gözlüklü yılan08:48:54
Kobra
zehir08:48:36
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem