müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

esenlikli02:43:52
Esenliği olan
KUVVET02:43:34
Fiziksel güç, takat
kömbe02:43:32
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
aşık olmak02:43:30
sevmek, tutulmak
küçültmek02:43:25
Değerini ve onurunu azaltmak
patika02:43:17
Keçi yolu, çığır
kötek02:43:14
Baston, sopa
Valide02:43:11
Ana, anne
kılade02:43:09
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
başkalaşma02:43:02
Başkalaşmak işi
ışıklanma02:43:00
Işıklanmak işi
egoistlik02:42:55
Bencil olma durumu
Ana yol02:42:51
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
ermişlik02:42:44
Ermiş olma durumu, evliyalık, velilik
Takdim02:42:35
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
kestere02:42:17
Kitre
değiştirme02:41:57
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
arka çıkmak02:41:55
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
KİMSESİZ02:41:52
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
yaratılış02:41:50
Yaratılmak işi veya biçimi
aktüel02:41:48
Güncel, şimdiki
böğürtlen02:41:43
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
bellek02:41:29
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
zariflik02:41:21
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
FİYAT02:41:14
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
aleni02:41:12
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
Edep02:41:03
Toplum töresine uygun davranma, incelik
lamise02:41:01
Dokunum
mobil02:40:52
Hareketli
bakır02:40:47
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
ilahiyatçı02:40:42
Tanrı bilimci, teolog
züppeleşme02:40:33
Züppeleşmek işi veya durumu
meşhur02:40:26
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
histerik02:40:24
bk. isterik
yürürlükten kalkmak02:40:22
uygulamadan kalkmak
tikel02:40:11
Cüzî, kısmî
peruka02:40:06
Takma saç
koyun02:39:59
Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries)
zıh02:39:55
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
şanslılık02:39:43
Talihli olma durumu
perese02:39:38
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
teleferik02:39:36
Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt
HİSTOLOJİ02:39:29
Doku bilimi
yüreksiz02:39:27
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
sandal02:39:25
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
yürekten02:39:23
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
hamal semeri02:39:18
Arkalık
yaklaşık değer02:39:09
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
voltmetre02:39:08
Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet
satıcı02:39:05
Alıcıya bir şey satan kimse
acınacak02:38:53
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
santra02:38:49
Orta, orta alan, merkez
santur02:38:44
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
oylama02:38:39
Oy kullanma işi
görünüşte02:38:25
Dıştan göründüğüne göre, görünene inanmak gerekirse, görünene bakılırsa
senet02:38:20
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
selef02:38:08
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
semer02:38:06
Beygir, katır gibi hayvanlaırın sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan yastık
semiz02:38:03
Şişman
seher02:37:54
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
sefil02:37:52
Sefalet çeken, yoksul
paylaşma02:37:48
Paylaşmak işi
sefer02:37:42
Yolculuk
kurander02:37:27
Hava akımı, cereyan
sebat02:37:24
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
sebil02:37:22
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
Bacı02:37:12
Büyük kız kardeş, abla
muhakkak02:37:08
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
CEBRİNEFS02:36:54
Kendini zorlama, kendini tutma
bala02:36:53
Yavru, çocuk
mahdut02:36:51
Çevrilmiş, sınırlanmış
hisseli02:36:28
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
kendini düşünmek02:36:26
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
akış02:36:24
Akmak işi veya biçimi
ticaret02:36:22
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
TAKSİRAT02:36:17
Kusurlar, suçlar
kurtluca02:36:10
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
Yarışma02:36:08
Yarışmak işi, müsabaka
ACİL02:36:06
İvedi, ivedili
korsan02:36:01
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
Esirlik02:35:56
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
aldırış02:35:45
Aldırmak işi veya biçimi
savaşım02:35:41
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
direngen02:35:37
Direnen, inatçı, anut, muannit
korluk02:35:25
Kor olma durumu
ŞİŞKİNLİK02:35:14
Şişkin olma durumu
karşılıklı02:35:12
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
kendini beğenmek02:35:07
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
Acımasız02:35:05
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
üşengeç02:35:03
Çok üşenen, tembel
sürüngen02:34:58
Sürüngenlerden olan (hayvan)
insanoğlu02:34:51
İnsan, âdemoğlu
kuvvetli02:34:43
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
yelme02:34:34
Yelmek işi
tergal02:34:34
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
anıştırma02:34:29
Anıştırmak işi
keser02:34:27
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
kesir02:34:25
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
kesik02:34:20
Kesilmiş olan
kesif02:34:16
Yoğun
kesme02:34:13
Kesmek işi
İterbiyum02:34:11
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
kepez02:34:08
Yüksek tepe, dağ
Sepet02:34:06
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
tenkit02:33:53
Eleştirme, eleştiri
atomik02:33:50
Atomla ilgili olan
menafi02:33:48
Yararlar, faydalar
ispanyol02:33:46
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
Sefir02:33:37
Elçi
kefir02:33:35
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
VECİZ02:33:30
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
havaneli02:33:28
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
keder02:33:25
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
Sedye02:33:23
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
kebap02:33:10
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
menisk02:33:05
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
menkul02:32:59
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
değerbilir02:32:56
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
kenef02:32:54
Ayak yolu
anacıl02:32:50
Anasına düşkün (çocuk)
kelam02:32:45
Söz
keler02:32:43
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
MİLLİ02:32:32
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
sığırtmaç02:32:27
Sığır güden kimse, sığır çobanı
dalgalı akım02:32:25
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
önlem02:32:20
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
yeniçerilik02:32:18
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
önder02:32:02
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
ebediyen02:31:53
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
trakit02:31:52
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü