müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

müdür21:06:30
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
TİFÜS21:06:27
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma
Birçok21:06:20
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
minakop21:06:12
Gölge balığı, taş levreği
mümas21:06:08
Dokunan, temas eden
etiket21:05:49
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
çiftlik kâhyası21:05:40
Çiftlik işlerini yöneten kimse
nazizm21:05:38
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
Kasiyer21:05:37
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
Kaderci21:05:33
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
şamatacı21:05:29
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
güçsüz düşmek21:05:25
gücü yetmemek
Uyarlayıcı21:05:17
Uyarlama işini yapan kimse
GERİCİ21:05:14
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
tersleme21:05:10
Terslemek işi
esintili21:05:09
Esintisi olan
suçsuz21:05:06
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
yanardağ21:05:02
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
aparma21:04:58
Aparmak işi
antibiyotik21:04:54
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
miladi21:04:46
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
zahit21:04:43
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
konsantre21:04:42
Yoğunlaştırılmış, yoğun
çatlak21:04:38
Çatlamış olan
Kök boyası21:04:30
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
Yağı21:04:23
Düşman, hasım
ut21:04:13
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
akbalık21:04:09
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
genelge21:04:08
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
bariton21:04:00
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
baritin21:03:56
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
ATLAS21:03:41
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
enteresan21:03:34
İlgi çekici, ilginç
çalak21:03:27
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
dava21:03:25
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
niş21:03:18
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
yürürlükte bulunmak21:03:11
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
zıt kutup21:03:07
Farklı durum ve yapıda olma
tavsiye etmek21:03:03
bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek
acemi çaylak21:03:00
Tecrübesiz, toy, beceriksiz
kabul etmek21:02:59
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
baş örtüsü21:02:56
bk. başörtü
derece derece21:02:48
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
tavuk kümesi21:02:40
Tavukların korunması ve bakımı için yapılmış özel kümes
filolojik21:02:24
Filoloji ile ilgili
protesto21:02:21
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
nedamet21:02:14
Pişmanlık
geleni21:02:07
Tarla faresi, büyük fare
gelgit21:01:55
Boşuna gidip gelme
teamül21:01:50
İş, davranış
ihtar21:01:47
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
mazlum21:01:39
Kendisine zulmedilen
oynak21:01:35
Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli
baldız21:01:28
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
şirret21:01:24
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
sayıca21:01:23
Sayı bakımından, adetçe
maznun21:01:16
Sanık
oylum21:01:12
Hacim, cirim
baskı kalıbı21:01:00
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
harap21:00:45
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
haram21:00:41
Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan
harir21:00:37
İpek
sığırcık21:00:30
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
hatip21:00:23
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
hatim21:00:19
Sona erdirme, bitirme
hatun21:00:15
Kadın
Güç21:00:04
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
havas21:00:03
Nitelikler, özellikler
havan20:59:59
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
se20:59:51
Selenyum"un kısaltması
TA20:59:31
Tantal"ın kısaltması
taşlık20:59:28
Taşı bol, taşlı (yer)
TE20:59:27
Tellür"ün kısaltması
US20:59:23
Akıl
hemşire20:59:15
Kız kardeş, bacı
Uf20:59:08
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
Re20:59:04
Renyum"un kısaltması
SR20:59:00
Stronsiyum"un kısaltması
Si20:58:56
Silisyum"un kısaltması
hepatit20:58:52
Sarılık
Pt20:58:48
Plâtin"in kısaltması
çatpat20:58:40
bk. çatapat
telgraf20:58:32
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
gaddarca20:58:23
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
çatma20:58:21
Çatmak işi
zorba20:58:15
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
facia20:58:15
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
gübre20:58:08
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
deve kini20:58:04
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
imkânsızlık20:58:00
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
kalcı20:57:44
Kal işi yapan kimse
terk etmek20:57:39
bırakmak, ayrılmak
ustalıkla20:57:36
Ustaca
Anlaşmazlık çıkmak20:57:36
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
mütedeyyin20:57:24
Dindar
Pinti20:57:23
Aşırı derecede cimri, kısmık
Şölen20:57:05
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
Bağ20:57:04
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
çavmak20:57:01
Dağılıp yayılmak, saçılmak
konteyner20:56:53
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
aslan sütü20:56:49
Rakı
başkomutan20:56:45
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
SEDA20:56:37
Ses, sada
Kr20:56:25
Kripton"un kısaltması
yansımak20:56:24
Anlaşılmak, belli olmak
KE20:56:21
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
Ho20:56:13
Holmiyum"un kısaltması
Ha20:56:05
İstek uyandırmak için kullanılır
IR20:56:01
bk. yır
sura20:55:46
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
Destansı20:55:46
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
portakal20:55:42
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
hayvanat bahçesi20:55:38
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
pervane gibi20:55:34
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
fail20:55:33
Eden, yapan, işleyen
olagelme20:55:14
Olagelmek işi
puşt20:55:06
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
hitabe20:54:58
Söylev
PLATİN20:54:54
Atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23 olan, 21,4 yoğunluğunda, 1755 C° de eriyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element. Kısaltması Pt
zorunluluk20:54:44
Zorunlu olma durumu, zorunluk
İktibas20:54:43
Ödünç alma
müteessir olmak20:54:35
üzülmek
genetik20:54:31
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
kesene20:54:31
Sözleşme, yazılı anlaşma
cüsseli20:54:24
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
çekemezlik20:54:20
bk. çekememezlik
ihsan20:54:12
İyilik etme, iyi davranma
yağcılık etmek20:54:01
bk. yağ çekmek
Süzgeç20:53:49
Sıvıları süzmeye yarayan araç
niyobyum20:53:45
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb