müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

müdür13:25:07
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Evet13:25:01
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
ŞENLİK13:24:54
Şen olma durumu, şetaret
Ruh bilimci13:24:48
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
kolay13:24:47
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
mars13:24:41
Merih gezegeni, Sakıt
Vakit13:24:37
Zaman
usul13:24:36
Kökler, asıllar
kabaca13:24:34
Kaba bir biçimde
KANAMA13:24:31
Kanamak işi, nezif
fitneci13:24:29
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
HİMAYE13:24:25
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
derdest etmek13:24:23
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
sinirlilik13:24:21
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
nikel kaplama13:24:21
Nikelâj
katma13:24:07
Katmak işi, ilhak
ERGANUN13:24:04
Org
nazir13:24:01
Benzer, eş, örnek
Ekonomi13:24:00
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
hacimli13:23:58
Hacmi olan, oylumlu
Yürekli13:23:51
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
bulunma13:23:43
Bulunmak işi
YADİGAR13:23:36
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
YABAN MERSİNİ13:23:34
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
sıkıntısı olmak13:23:27
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
namus13:23:27
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
yaradılıştan13:23:22
Doğuştan, fıtraten
bornoz13:23:16
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
araz13:23:07
Belirtiler
argo13:23:04
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
mahşer13:23:00
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
vesayet13:22:55
Vasilik
Ten13:22:45
İnsan vücudunun dış yüzü
Farazi13:22:43
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
abes13:22:41
Akla ve gerçeğe aykırı
tevbih13:22:34
Paylama
gözetim13:22:31
Gözetme işi, nezaret
Tuhaf13:22:26
Alışılmamış, yabansı
anilin13:22:22
Benzenden türeyen bir amin
potasyum13:22:19
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
Arapça13:22:16
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
alev kırmızısı13:22:15
Alev rengi
elim13:22:15
Acınacak, acıklı
ARKA13:22:10
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
uygun görmek13:22:07
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
sembol13:21:59
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
takke13:21:57
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
yelalim13:21:56
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
poliçe13:21:51
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
yarlık13:21:50
Hükümdar buyruğu, ferman
neyzen13:21:47
Ney üfleyici, ney çalan kimse
nasyonalist13:21:44
Ulusçuluk yanlısı
esans13:21:39
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
olabilirlik13:21:39
Olasılık, ihtimal
hokkabaz13:21:36
El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse
Kıstak13:21:35
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
besteci13:21:33
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
boğulma13:21:27
Boğulmak işi
döl yatağı13:21:26
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
ALFABE13:21:24
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
gelişigüzel13:21:19
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
meczup13:21:16
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
isnat13:21:15
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
Issız13:21:13
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
çare13:21:07
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
müdafi13:21:07
Savunucu
OLGUN13:21:02
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
gelin13:21:00
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
yozlaşmak13:20:58
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
mahsus13:20:56
Özgü
hunnak13:20:54
Boğak, anjin
aşlık13:20:53
Aş yapmak için hazırlanan ve saklanan şeyler
yola çıkmak13:20:51
araca binmek üzere yol üstünde durmak
Savma13:20:48
Savmak işi
rapor13:20:40
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı
kestere13:20:34
Kitre
namlı13:20:32
Ünlü, tanınmış
Rabbena13:20:31
Tanrı, Tanrım
yönetmenlik13:20:26
Yönetmen olma durumu
kuşluk13:20:24
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
bahtı açık olmak13:20:18
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
doğma13:20:17
Doğmak durumu
arka çıkmak13:20:15
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
reorganizasyon13:20:13
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
böğürtlen13:20:07
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
saye13:20:06
Gölge
yaratılış13:20:04
Yaratılmak işi veya biçimi
SERBEST13:20:01
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
hesap etmek13:19:57
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
Tümör13:19:55
bk. ur
abartmasız13:19:50
Abartılmamış, abartmadan, mübalâğasız
Açı13:19:46
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
gözden geçirmek13:19:43
okumak
tatbik13:19:42
Uygulama, pratik
tefrika13:19:40
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
kurtarma aracı13:19:36
Trafikte arızalanan, kaza geçiren aracı yerinden kaldırıp istenen yere götüren özel donanımlı motorlu araç, kurtarıcı
her ihtimale karşı13:19:32
her türlü olasılığı düşünerek
KALLEM13:19:32
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
düğün çorbası13:19:29
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
ut13:19:27
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
sömürmek13:19:26
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
kimüs13:19:24
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
Primitif13:19:23
İlkel, iptidaî
gazel13:19:21
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
ketum13:19:20
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
kahverengi13:19:13
Kavrulmuş kahvenin rengi
remi13:19:10
İskambillerle oynanan bir tür oyun
ekleme13:19:08
Eklemek işi
Yargıç13:19:08
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
plân13:19:06
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
zor alım13:19:05
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
Ayar13:19:00
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
ÇELİŞİK13:18:55
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
fideizm13:18:53
İnancılık, imaniye
Netice13:18:50
Sonuç
GALAKSİ13:18:49
Gök adası
aidiyet13:18:48
Ait olma durumu, ilişkinlik
olan oldu13:18:45
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
ağaç küpesi13:18:43
Hatmi
klasik13:18:40
Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan
şans13:18:37
Talih, baht, felek
kimsesizlik13:18:31
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
damıtmak13:18:30
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
arama13:18:27
Aramak işi, taharri
manken13:18:25
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
pastırma13:18:24
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
yelkenli gemi13:18:22
Yelkenle yürütülen gemi
gece kıyafeti13:18:18
Gece giyilen elbise
Gerçek13:18:13
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
UYARMA13:18:11
Uyarmak işi, ihtar