müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

müdür01:24:37
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Temel önerme01:24:14
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
kendinden01:23:53
Kendi aklından, kendi kendine
yağıZ01:23:20
Esmer
sınır taşı01:21:34
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
çayır kuşu01:21:03
Tarla kuşu
sakat olmak01:20:53
sakatlanmak
Anıt01:20:35
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
mahcup01:19:06
Utangaç, sıkılgan
geri çevirmek01:18:56
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
kendini beğenmek01:18:24
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
kısmet01:18:15
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
bulada01:18:09
Büyük piliç
kısa kafalı01:17:15
Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal
kerim01:16:46
Soylu, asil
dahiliye01:16:38
(devlet yönetiminde) İç işleri
ata01:16:28
Baba
ada01:16:18
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
lr01:15:06
Lorentiyum"un kısaltması
Düzensiz01:14:44
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
Pey01:14:36
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
Küt01:14:04
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
geri zekâlı01:13:28
Zekâ düzeyi gelişmemiş
uzun kafalı01:13:23
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
palyatif01:13:16
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
eşraf01:12:37
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
terim01:11:17
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
done01:11:05
bk. veri
etraf01:10:57
Yanlar, taraflar
Saygı01:10:10
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
uğursuz01:09:53
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
doğum01:07:06
Doğmak fiili, tevellüt, velâdet
düşman01:06:56
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
kaya lifi01:06:45
Taş pamuğu, asbest
yol01:06:35
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
yer01:06:25
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
ÖZEZERLİK01:06:14
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
tanzim etmek01:05:52
sıralamak
fiziksel01:05:10
Fizikle ilgili olan
sekene01:05:00
Bir yerde oturanlar, sakinler
kırlangıç01:04:50
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
ispalya01:04:33
Herek
GECE YANIĞI01:04:30
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
Nazik01:04:29
Başkalarına karşı saygılı davranan
Dantel01:03:30
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
gerdan01:03:17
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
fan01:03:07
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
erg01:02:46
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
Not01:02:08
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
katrilyon01:02:00
Trilyon kere bir milyon (1024)
Nar01:01:57
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
birinci olmak01:01:46
başta gelmek, önde gelmek
lam01:01:43
Arap alfabesinde l harfinin adı
ziyadesiyle01:01:40
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
aymazlık01:01:24
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
Kas01:01:16
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele
Kat01:00:56
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
telepati01:00:00
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
erime00:58:56
Erimek işi
apsis00:58:46
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
vesile bulmak00:57:59
sebep yaratmak, bahane göstermek
nasir00:57:45
Nesir yazan, nesir ustası
üç00:55:51
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
Edinim00:53:09
Kazanma, iktisap
KIYAS00:52:54
Bir tutma, denk sayma
vasi00:52:33
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
LALEZAR00:52:14
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
fizik00:51:24
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
ekin iti00:51:24
Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse
Kış00:51:00
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
toplama00:48:55
Toplamak işi
raksetme00:47:41
Raksetmek işi
Giriş ücreti00:47:07
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)00:46:46
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
Hg00:45:53
Cıva"nın kısaltması
tarh00:45:35
Çıkarma
La00:45:32
Lântan"ın kısaltması
Zn00:45:11
Çinko"nun kısaltması
YA00:44:43
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
soy ağacı00:44:39
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
iktisap etmek00:44:02
kazanmak, edinmek
Varsayım00:43:41
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
grena00:43:21
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
halka00:43:00
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
taşikardi00:42:46
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
tecim00:42:04
Ticaret
komedi00:41:52
Güldürü
bayındırlaştırma00:41:51
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
ana yön00:41:05
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
portakal00:40:21
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
cilalı00:40:03
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
Çözümlemeli00:39:34
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
SIKI00:38:36
Dar
halk ozanı00:38:05
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
ate00:37:16
Ateist
ıstılah00:35:59
Terim
Uslu00:35:53
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
domino00:35:07
Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyun
gıdık00:35:06
Çene altı, gerdan
Usta00:34:47
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
çıban00:34:07
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
KERMEN00:33:37
Kale, germen
pal00:33:36
Bir cins güvercin
ley00:32:39
Rumen para birimi
vakar00:31:41
Ağırbaşlılık
Semptom00:31:26
Bulgu, araz
bağdaşım00:31:22
Tutarlık, tutarlılık, insicam
seçmeli yemek00:30:47
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
kenef00:30:26
Ayak yolu
can sıkıntısı00:29:56
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
uyak00:29:54
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
MANTAR00:29:34
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
çekemezlik00:29:24
bk. çekememezlik
alev kırmızısı00:29:19
Alev rengi
İKİLİK00:28:52
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
teneffüs00:28:07
Solunum
acınma00:27:52
Acınmak işi
Acil00:25:51
İvedi, ivedili
MUTLU00:25:19
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
bir tarafa bırakmak (veya koymak)00:25:00
önemsememek, benimsememek, ertelemek
kırtasiyeci00:23:29
Kırtasiye satan kimse
ZEHİRLENMEK00:22:34
Zararlı düşünceler edinmek
Yönetmelik00:21:57
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
çamaşır00:21:54
İç giysisi
denemek00:21:08
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
his00:20:27
Duygu
kargagiller00:20:21
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
meç00:20:12
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
YANLIŞ00:19:52
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
kefaleten00:19:49
Kefalet yoluyla