müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

müdür03:54:45
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
ikram03:53:58
Konuğu ağırlama
ifade etmek03:53:33
anlatmak
sonuçlamak03:51:57
Sonuç vermek; yol açmak
pikap03:50:33
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
Asabiyet03:50:25
Sinirlilik, asabî yapılı olma
Velur03:49:40
Kadife
Ayrık03:47:31
Ayrılmış
Tafra03:47:22
Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten atma
sanem03:46:37
Put
züppece03:46:32
Züppe (bir biçimde)
destur03:43:56
İzin, müsaade
donma03:43:07
Donmak işi
Mürettebat03:42:40
Gemi, uçak gibi taşıtlarda iş başındaki görevli olan kişiler
tertemiz03:42:18
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
Mühresenk03:42:05
Alaca somaki, balgam taşı
hikâyeci03:41:45
Hikâye yazan, öykücü
mızıka03:41:40
Bando
SICAKKANLI03:41:19
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
yürürlükte kalmak03:41:10
bir kanun veya kararın geçerliliği sürmek
asık03:40:25
Somurtkan
dünya görüşü03:39:10
İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi
anormal03:34:59
Genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan, gayritabiî
komprime03:34:57
Çoğu kez yassı veya silindir biçiminde katı ilâç, hap
istifa03:34:37
Kendi isteğiyle görevden ayrılma
Arzu03:34:19
İstek, dilek
püskürük03:34:14
Yanardağın püskürmesiyle ortaya çıkan
krizalit03:34:05
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
felsefeci03:34:01
Felsefe incelemeleri yapan kimse
gerekçe03:33:45
Gerektirici sebep, esbabımucibe
Amerikan bezi03:33:33
bk. amerikan
kapris03:32:13
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
tayfa03:31:56
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
Baget03:30:35
İnce, kısa değnek
fütürizm03:30:07
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
Avutmak03:30:02
Oyalamak
düzenci03:30:00
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
et lokması03:29:41
Et yemeği
SAYI FARKI03:29:30
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
billûr gibi03:29:20
çok duru, çok temiz (su)
zararsız03:28:43
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
it03:28:40
Köpek
kibrit03:27:08
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
geçimsizlik03:26:40
Geçimsiz olma durumu
telgraf03:24:33
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
kusmak03:23:41
Reddetmek
tuğrakeş03:23:36
Osmanlı İmparatorluğunda ferman, berat ve başka resmî belgelere tuğra çekmekle görevli kimse
böcek kabuğu03:23:15
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
neden bilimi03:23:08
Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji
Arz03:23:00
Sunma
sakız03:21:56
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
tembellik etmek03:20:53
tembelce davranmak
öğrenme03:20:30
Öğrenmek işi, ıttıla
Kaçak03:20:01
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
lif03:19:36
Çok ince ve uzun parça
kul köle (veya kul kurban) olmak03:19:33
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
yatık yazı03:19:25
Yazı yönüne doğru eğik olan yazı
öz deyiş03:19:19
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
SİKLON03:19:00
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
Sevecenlik03:18:52
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
piyasa03:18:46
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
yahu03:18:29
Hey, bana bak, baksana" anlamında
vurgu03:18:21
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
tüp gaz03:18:20
İçine yüksek basınçla sıvılaştırılmış petrol gazı ve bütan gazı doldurulan, ısıtmada ve mutfakta kullanılan tüp
ASALAK03:18:16
Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak, onun zararına yaşayan başka canlı, tufeyli, parazit
Lüks03:18:14
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
mehteran03:18:12
Mehterler
LİRA03:18:10
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi
Arife03:18:07
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
örtü03:18:01
Örtmek için kullanılan şey
takdim03:18:00
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
razı olmak03:17:58
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
SİHİR03:17:57
Büyü, bağı
elif03:17:55
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
harcıâlem03:17:46
Herkesin alabileceği, herkesin kullanabileceği, herkesin işine yarayan, her keseye uygun
aşina03:17:37
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
uzay adamı03:17:35
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
nafile03:17:32
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
kargaşacı03:17:25
Kargaşa çıkaran (kimse)
karatavuk03:17:24
Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş (Turdus merula)
bedirik03:17:17
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
konur03:17:16
Esmer, açık kestane renginde olan
aktariye03:17:03
Aktarın sattığı şeyler
arzu duymak03:17:00
birine veya bir şeye karşı istek duymak
Teşkil03:16:58
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
konkordato03:16:56
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
KRONİK03:16:55
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
arap03:16:52
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
Susamak03:16:50
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
faydalanma03:16:46
Yararlanma
melânkoli03:16:41
Kara sevda, malihulya
ZATİ03:16:40
Zaten
ticaret gemisi03:16:38
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
taslama03:16:34
Taslamak işi
VEFASIZ03:16:32
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
cavalacoz03:16:27
Değersiz, önemsiz, derme çatma
tambur03:16:26
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
ehemmiyetsiz03:16:24
Önemsiz
eşekkulağı03:16:21
Karakafes
aroma03:16:19
Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku
ciddiyetsizlik03:16:18
Ciddiyetsiz olma durumu
Eşek03:16:15
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
rant03:16:12
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
uzun uzadıya03:16:05
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
Kısım03:16:00
Avuç
apart otel03:15:52
Müşterilerin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli malzemeler ile donatılmış bağımsız apartman veya villâ tipinde inşa edilmiş ancak otel gibi işletilen konaklama tesisi
dış03:15:50
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
Kervan03:15:49
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
unsur03:15:45
Öge, ilke, uknum, eleman
örtülü03:15:40
Örtüsü olan
kakule03:15:39
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
namaz niyaz03:15:37
İbadet
Yazıhane03:15:34
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
çapkın03:15:31
Geçici aşklar arkasında koşan
tanıştırma03:15:30
Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon
nifak03:15:23
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
bilinmeyen03:15:14
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
sıhhatli03:15:12
Sağlıklı
kaset03:15:10
İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu
MERKÜR03:15:07
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
liyakat03:14:58
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
üzüm suyu03:14:58
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
şal örneği03:14:55
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
ÇAPA03:14:55
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
İlik03:14:36
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
hükümranlık03:14:33
Egemenlik, hâkimiyet
ihya03:14:33
(yeniden) Canlandırma, diriltme
çeri03:14:28
Asker
KARAKAŞ03:14:26
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
türev03:14:14
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi