müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

bütünlük23:31:06
Bütün olma durumu
huysuzluk23:30:42
Huysuz olma durumu
tamam23:30:38
Bütün, tüm
dikizci23:30:23
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
kuvvetsizlik23:29:36
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
akılda tutmak23:29:12
unutmamak
gelip geçici23:28:09
Sürekli olmayan, kısa süreli
lokal23:26:16
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
cambazhane23:25:42
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
tutumsuz23:25:29
Tutumlu olmayan, müsrif
safra23:24:17
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
tülbent23:23:55
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
alındı23:22:20
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
Kelam23:22:05
Söz
kes23:21:39
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
kuzen23:20:38
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
aba23:20:18
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
dokundurma23:20:13
Dokundurmak işi
serenat23:19:28
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
görevden alınmak23:18:01
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
vasi23:17:48
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
beli23:17:43
Evet
asker tayını23:16:52
Erlere verilen azık
NEŞİDE23:16:35
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
şaka23:16:31
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
Ak23:16:26
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
YARDIMCI23:15:35
Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan (kimse vb.), muavin, muin, yaver
zaman birimi23:15:25
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
duma23:15:24
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
Enfiye23:15:20
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
kaydetme23:15:16
Kaydetmek işi
latif23:15:14
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
yol almak23:15:14
yolda ilerlemek
mümas23:15:03
Dokunan, temas eden
tertemiz23:14:47
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
rasathane23:14:47
Gözlem evi, observatuvar
kızıl23:14:31
Parlak kırmızı renk
DEFİNE23:14:08
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)23:13:49
borcunu ödeyip bitirmek
belirleme23:13:41
Belirlemek işi, tayin
koltuk23:13:01
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
fol23:12:55
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
lütuf23:12:39
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
hısımlık23:12:00
Hısım olma durumu, karabet
diktacılık23:11:48
Dikta yanlısı olma durumu
Kr23:11:18
Kripton"un kısaltması
ay parçası (gibi)23:10:47
(kadın veya kız için) çok güzel
Aşama sırası23:10:24
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
kişi zamiri23:10:15
Kişilerin yerine kullanılan zamir
Rehine23:09:14
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
piyon23:08:52
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
tavassut23:08:42
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
meyane23:08:40
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
yürürlükte bulunmak23:08:38
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
uyrukluk23:08:35
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
kös23:08:33
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
Abd23:07:44
Kul
dergâh23:07:12
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
tavan arası23:06:58
Bir yapının tavanı ile çatı arasında kalan bölüm
formen23:06:24
Ustabaşı
yelli23:06:08
Yeli çok olan, rüzgârlı
İlinek23:05:56
Bir şeye mecbur olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz
yaratıcı23:05:36
Yaratma yeteneği olan
diş eti23:05:25
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
elgin23:05:21
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
solocu23:05:11
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
kakaç23:04:56
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
KİLİM23:04:40
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
cemre23:03:26
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
kılade23:03:08
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
cirit ucu23:03:03
Cirit sopasının ucundaki demir, temren
bilgiçlik satmak (veya taslamak)23:02:43
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
engelleyiş23:02:43
Engellemek işi veya biçimi
sonsuzlaşma23:02:16
Sonsuzlaşmak işi
kan23:02:02
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
dirayet23:01:56
Yetenek, beceriklilik, zekâ
aşoz23:01:46
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
peri23:01:14
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal dışı varlık
ücret23:01:12
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
özezer23:00:41
Özezerlikle ilgili olan, mazoşist
cenkleşmek23:00:24
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
sup23:00:18
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
Aralıksız23:00:17
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
piket23:00:17
İki, üç veya dört kişi arasında ve 32 kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu
yılankavi22:59:55
Dolambaçlı, dolanarak giden
müvellidülma22:59:22
Hidrojen
yığma22:59:22
Yığmak işi
enam22:59:09
Yaratılmış bütün canlılar
istifa22:58:26
Kendi isteğiyle görevden ayrılma
gönülsüz22:58:14
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
kayıt22:58:14
Bir yere mal ederek deftere geçirme
muvasalat22:57:29
Bir yere ulaşma, varma
aksata22:57:27
"alma ve verme" Alış veriş
not almak22:57:26
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
kazma22:57:14
Kazmak işi
kıymetlilik22:57:14
Değerlilik
tuval22:57:07
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)22:57:02
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
boğulma22:56:57
Boğulmak işi
buluşmak22:56:56
Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek
yeşillik22:56:56
Yeşil olma durumu
arzu duymak22:56:55
birine veya bir şeye karşı istek duymak
Amor22:56:25
Bir çeşit kumaş
boğa güreşi22:56:25
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
krema22:56:24
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
Dürüstlük22:56:23
Doğruluk
izahat22:56:21
Açıklamalar
türe22:55:57
Hak ve hukuka uygunluk, adalet
televizyon22:55:42
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
müesses22:55:26
Kurulu, kurulmuş
yaprak sigarası22:55:17
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
dizmek22:55:12
Yan yana veya üst üste sıralamak
Naçiz22:54:52
Değersiz, önemsiz
Antep fıstığıgiller22:54:51
Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya
boşa çıkarmak22:54:50
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
takınak22:54:49
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
çadır22:54:48
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
alkil22:54:48
Alkol kökü
vejetaryen22:54:37
Etyemez
Tapu memuru22:54:28
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
sütanne22:54:04
bk. sütana
parmaklık22:53:53
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
aval22:53:36
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
hain22:53:36
Hıyanet eden (kimse)
atol22:53:20
Mercanların bir araya toplanması ile oluşmuş, halka biçiminde adacık, mercan ada
paye22:53:03
Rütbe, derece aşama
ılıkça22:52:41
Biraz ılık
alakasız22:52:19
İlgisiz, ilgisi olmayan
ayyar22:52:19
Dolandırıcı, hilekâr
ZÜĞÜRT22:52:18
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse