müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

müdür01:30:08
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
traverten01:29:26
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
kuyruklu01:29:07
Kuyruğu olan
istidlal01:28:53
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
kot01:28:35
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
pozitif bilim(ler)01:28:32
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
septisizm01:28:05
Kuşkuculuk, şüphecilik
beğenilir01:27:58
Beğenme duygusu veren, beğenilen
hazcılık01:27:57
Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm
makferlan01:27:41
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto
yürüklük01:27:23
Yürük olma durumu
ıstırap01:27:17
Acı
tanıtmalık01:26:49
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
motel01:26:23
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
doldurulma01:26:22
Doldurulmak işi
karine01:26:19
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu
ceket01:26:18
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
lüle01:26:15
Bükülmüş, dürülmüş şey
yetme01:26:06
Yetmek işi
çadır01:26:01
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
şifa01:25:37
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
pahalı01:24:58
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
ocaklık01:24:56
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
aldırış etmemek01:24:53
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
geveze01:24:01
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
lenger01:23:58
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
satıcı01:23:51
Alıcıya bir şey satan kimse
pekmez kaynatmak01:23:51
pekmez yapmak
koket01:23:37
Yosma
bahane etmek01:23:26
herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek
dudak boyası01:23:25
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
ihsan etmek (veya buyurmak)01:22:57
bağışta bulunmak, bağışlamak
çark01:22:24
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
yadsımak01:22:18
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
kuruntulu01:22:11
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
müreffeh01:21:51
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
liva01:21:34
Sancak
Sprey01:21:15
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
ÜSKÜRE01:21:14
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
anele01:21:14
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
İNÇ01:21:14
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
cadalozlaşma01:21:13
Cadalozlaşmak işi
yavşak01:21:12
Bit yavrusu, sirke
kürar01:21:11
Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri bitkisel zehir
isilik01:20:44
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
serap01:20:43
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
mekruh01:20:30
İğrenç, tiksindirici
konvertisör01:20:29
Değiştirgeç
lota01:20:03
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
zelil etmek01:19:59
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
kamyon01:19:09
Motorlu büyük yük taşıtı
aksesuar01:19:03
Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
İcap etmek01:18:58
gerekmek
kıl payı01:18:50
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
sarmak01:18:50
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
düğüm01:18:19
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
KAZIMA01:18:05
Kazımak işi
mirasyedilik01:17:43
Mirasyedi olma durumu veya mirasyediye yaraşır davranış
uğraş01:17:41
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
mütebasbıs01:17:36
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
salatalık01:17:28
Hıyar
el birliği etmek01:16:53
birlikte davranmak, dayanışmak
gebelik01:16:42
Gebe olma durumu, hamilelik
arap01:16:24
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
KIRITKAN01:15:55
Her zaman kırıtan
musalla01:15:50
Namaz kılmaya yarayan açık yer
çalacak01:15:44
Yoğurt mayası
Kır01:15:44
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
yük hayvanı01:15:25
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
taş basmacı01:14:25
Taş basması ile uğraşan kimse
hasep01:14:25
Kişisel özellikler, nitelikler
felçli01:14:18
İnmeli, felç olmuş, meflûç
havali01:13:52
Çevre, yöre, dolay
debi01:13:40
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
avokado01:13:27
Amerikan armudu (Persea americana)
FAYDA01:13:13
Yarar, kâr
manikür01:13:05
Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı
Ana yol01:12:56
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
müthiş01:12:36
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
mütevazi01:12:36
Birbirine paralel olan
kındıraç01:12:35
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
bibliyografi01:11:53
Bibliyografya
öğrenme01:11:41
Öğrenmek işi, ıttıla
öğrenim01:11:41
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
her zaman01:11:39
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
noktalama01:11:39
Noktalamak işi
donama01:11:10
Süsleme, tezyin
anatomi01:10:54
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
çömelme01:10:41
Çömelmek işi
atılganlık01:10:35
Atılgan olma durumu
ilişki kurmak01:10:13
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
Kucak01:09:54
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
tasalı01:09:31
Tasası olan, kaygılı
KOMOT01:09:24
Komodin
Yazı01:09:13
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
zafiyet01:08:36
Arıklık, zayıflık
kın01:08:22
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
kraça01:08:09
İstavrit balığının küçüğü
nezaret01:08:09
Bakma, gözetme
yüz ölçümü01:07:50
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
flavta01:07:36
Flüt
libas01:06:54
Giysi
KALE01:06:52
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
inanca01:06:52
Güvence
etyaran01:06:50
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
vasiyetname01:06:49
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
akustik01:06:41
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
loğ01:06:41
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
ebabil01:06:39
Dağ kırlangıcı, keçisağan
çift01:05:52
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
özek01:05:52
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
üstüne01:05:49
İlişkin, üzerine, dair
ÖRGÜTLENME01:05:47
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
ödev01:05:21
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
çekiç01:05:21
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
BALDIR01:05:21
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
ay parçası (gibi)01:05:18
(kadın veya kız için) çok güzel
çöküntü01:05:14
Çökme
koskoca01:05:11
Çok büyük, muazzam
amudî01:05:10
Dikey, dikine, dik
Anaerki01:05:10
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
yurt içi01:04:50
Yurt sınırları içinde olan
yöneltme01:04:48
Yöneltmek işi, tevcih
vidanjör01:04:47
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
tirat01:04:46
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
tinselcilik01:04:46
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
defetme01:04:45
Defetmek işi
peşkir01:04:27
(genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş) Havlu
emircik01:04:24
Yalıçapkını, iskele kuşu
entertip01:04:17
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi