müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

müdür12:56:54
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
şavk12:56:53
Işık
ustalık12:56:52
Usta olma durumu
TARAK12:56:51
Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturmaya yarayan dişli araç
karşı çıkmak12:56:49
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
Yakışıklı12:56:48
(erkek için) Güzel, gösterişli
gebre12:56:47
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
sebatlı12:56:41
Sebat eden, direşken, sebatkâr
mitoz12:56:40
bk. karyokinez
melekler gibi12:56:39
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
şanslı12:56:38
Talihi olan, talihli
içbükey12:56:37
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
yönlendirme12:56:37
Yönlendirmek işi
sebatsız12:56:36
Sebat etmeyen
İştiha12:56:35
İştah
üretim araçları12:56:34
Üretim sürecinde kullanılan iş, araç ve gereçlerin bütünü
basamak12:56:32
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
zanlı12:56:30
Sanık
Hekimlik12:56:29
Hekimin yaptığı iş
saka12:56:27
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
damla taşı12:56:26
Yapılarda süs unsuru olarak kullanılan damla biçiminde taş
Bilme12:56:25
Bilmek işi
adım12:56:24
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
ağı ağacı12:56:21
Zakkum
Dikkatli12:56:21
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
çelişkili12:56:20
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
koordinasyon12:56:19
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
DÜZELTME12:56:19
Düzeltmek işi, tashih
flâvta12:56:18
Flüt
zade12:56:18
Oğul, evlât
kaslı12:56:17
Kasları gelişmiş olan, adaleli
sağu12:56:16
Ağıt
budun bilimci12:56:16
Budun bilimi uzmanı, etnolog
ağlama12:56:16
Ağlamak işi
indiyum12:56:15
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
Gönder12:56:14
Bayrak çekilen direk
don12:56:13
Giysi
mahşer günü12:56:10
Kıyamet
Sari12:56:09
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
şüheda12:56:07
Şehitler
haç12:56:06
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
kayıt defteri12:56:05
Kayıt yapılan defter
ayaklık12:56:02
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
Tun12:56:01
Gizli yer, köşe bucak
işsiZ12:55:58
İşi olmayan
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)12:55:57
demeç vermek
yâd etmek12:55:56
anmak, hatırlamak
nar çiçeği12:55:55
Parlak kırmızı renk
yazıklar olsun12:55:54
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
şergil12:55:53
Askıntı, baş belâsı
MORAL12:55:52
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
Japon bezi12:55:51
Japonya"da üretilen bir bez
SİMÜLTANE12:55:50
Aynı anda olan, eş zamanlı
arama12:55:48
Aramak işi, taharri
Şer12:55:47
Kötülük, fenalık
Solungaç12:55:46
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
SEÇKİN12:55:45
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
keven12:55:44
Geven
cabadan12:55:41
Bedava olarak, karşılıksız, fazladan
iflâs anlaşması12:55:39
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
Mesela12:55:36
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
monist12:55:34
Tekçi
asker kaçağı12:55:34
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
kokoz12:55:29
Parası olmayan, züğürt
RUHİYAT12:55:29
Ruh bilimi, psikoloji
sünnet12:55:28
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
Son deyiş12:55:27
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
ifade12:55:26
Anlatım
Antidot12:55:25
bk. panzehir
tan ağarmak (veya atmak)12:55:23
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
hep12:55:22
Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, bütün, tüm olarak
davet12:55:21
Çağrı, çağırma
matara12:55:20
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
rasat12:55:19
Gözlem
ana yön12:55:19
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
Ardıç12:55:19
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
mekanikçi12:55:18
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
sürahi12:55:17
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
ağzı kalabalık12:55:17
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
Utangaçlık12:55:16
Sıkılganlık, mahcubiyet
UYUM12:55:15
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
Anlaşmalı12:55:14
Anlaşmaya dayanan
kontrol etmek12:55:13
denetlemek
biat etmek12:55:12
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
sayım vergisi12:55:09
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
dışarı12:55:08
Dış çevre, dış yer, hariç
Alfabetik12:55:02
Alfabe sırasına göre dizilmiş
aşüfte12:55:02
Oynak, açık saçık kadın, kokot
yürürlükte bulunmak12:55:00
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
ölüm cezası12:54:59
bk. idam cezası
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)12:54:59
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
kesilmek12:54:54
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
KARŞI12:54:52
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
gölcük12:54:51
Küçük göl
Hücum12:54:50
Saldırma, saldırı, saldırış
beklenmedik12:54:48
Birdenbire, ansızın
alaysı12:54:43
Alaya benzer, ciddî olmayan
çoğu kez12:54:43
Birçok kere, defalarca
tabaka12:54:42
Katman, kat
cızırtı12:54:41
Cızırdama sesi
Sınırlı12:54:40
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
prezidyum12:54:38
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
yer biçimleri12:54:37
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
asude12:54:37
Sessiz, rahat, sakin
özne12:54:36
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
Meslek12:54:36
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
malaga12:54:35
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
akciğer12:54:34
Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ
pozitif bilim(ler)12:54:33
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
görüşme yapmak12:54:31
tartışmak, müzakere etmek
hasta bakıcılık12:54:29
Hasta bakıcı olma durumu
tenezzül12:54:28
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
ayyaŞ12:54:27
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
Kitabet12:54:26
Yazmanlık, kâtiplik
alüfte12:54:24
İffetsiz, oynak, cilveli (kadın)
GECİKME12:54:24
Gecikmek işi, teehhür, rötar
doğaçlama tiyatro12:54:23
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
bülbül12:54:22
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
bunama12:54:21
Frengi, alkolizm gibi dış sebeplerden veya yaşlılık, damar tıkanması gibi iç sebeplerden ileri gelen, zihnî bağıntının kopması, ateh
üretme12:54:20
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
BAĞNAZ12:54:19
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
Körelme12:54:18
Körelmek işi
zabıtname12:54:16
Tutanak
gümüşlü12:54:16
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
bızır12:54:15
Kadınlık organının üst yanında cinsel zevk duyumu noktası olan bölüm, klitoris
nazlı12:54:13
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
doğrultu12:54:12
Yön, istikamet
tencere12:54:09
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
bindi12:54:07
Destek, hamil
sunum12:54:06
Lokma, parça