müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

tiksinti00:36:49
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
şen00:36:42
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
Udi00:36:41
Ut çalan çalgıcı, utçu
iyimser00:36:29
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
komşu00:36:28
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
marn00:35:32
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
Fırça00:35:29
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
FASILA00:35:10
Aralık, ara, kesinti
bağır00:35:09
Göğüs
ara sıra00:35:09
Seyrek olarak, zaman zaman
sızılı00:35:05
Sızısı olan
sakın00:34:52
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
gerili00:34:36
Gerilmiş olan
DİZEMLİ00:34:23
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
kâşif00:34:11
Bulucu
dış işleri00:34:10
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
haşin00:34:09
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
rota00:34:09
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
ifade etmek00:33:47
anlatmak
Kant00:33:39
Şeker ve limonla içilen sıcak su
samankapan00:33:36
Kehribar
çekememezlik00:33:36
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
gazeteci00:33:33
Gazete yayımlayan kimse
mumluk00:33:14
Mumu olan
bireysellik00:33:09
Birey olma olgusu
ESİNTİ00:32:49
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
aslan sütü00:32:33
Rakı
beğenmek00:32:27
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
bilir00:32:25
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
üstünkörü00:32:24
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
Araba00:32:17
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
yasemin00:32:15
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)
tirpitil00:32:03
bk. tirpidin
göz değmek00:32:01
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
kırmak00:31:46
İri parçalara ayırmak
kırsal00:31:33
Kır ile ilgili
Tema00:31:30
Aslî konu
yatısız00:31:22
Geceleri kalınıp yatılmayan
Avurt00:31:19
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
ahval00:31:17
Durumlar, hâller, vaziyetler
Bağırsak00:31:17
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
diba00:31:11
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
demevi00:30:40
Kanlı, kanı çok (insan)
nükte yapmak00:30:08
nükteli söz söylemek
ceza atışı00:30:07
Ceza vuruşu
röle00:30:03
Değiştirgeç
kategori00:29:48
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
bamya00:29:28
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
zarar00:29:26
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
yemin kasem00:28:52
Yemin etme
kendi adına00:28:38
salt kendi için, kendisi hesabına
TAUN00:28:33
Veba hastalığı
donatma00:28:30
Donatmak işi, teçhiz
kuzgun00:28:25
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
azımsama00:28:17
Azımsamak işi
Hoş00:27:50
Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren
Çoluk çocuk00:27:34
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
desigram00:27:29
Bir gramın onda biri, dg
katliam00:27:21
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
DİL00:27:12
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
apiko00:27:01
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması
Göktürk00:26:57
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
canlanma00:26:06
Canlanmak işi
kalamar00:26:03
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
satmak00:25:56
Kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermek, taslamak
habitat00:25:46
Yerleşme, oturma
cakacı00:25:40
Caka yapmayı seven
bumbar00:25:36
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
yalnız00:25:34
Yanında başkaları bulunmayan
hattat00:25:27
El yazısı çok güzel olan sanatçı
bani00:25:10
Kurucu
mümkün00:24:59
Muhtemel, olabilir, olası
ergime00:24:49
Ergimek işi, zeveban
sokur00:24:39
Köstebek
kadavra00:24:37
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
devlet00:24:29
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
AZı00:24:29
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
abandırmak00:24:21
Bir hayvanı yere çöktürmek
kebe00:24:19
Kısa kepenek
sevap kazanmak (veya işlemek)00:24:14
hayırlı bir davranışta bulunmak
birdenbire00:23:40
Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada
yegane00:23:29
Biricik, tek
tropikal00:23:27
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
fırıldak çiçeği00:23:11
Çarkıfelek
izmihlal00:22:52
Yıkılma, çökme
bazıları (veya bazısı)00:22:49
birtakımı, kimisi
şerit00:22:21
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
karanlık oda00:22:08
Fotoğraf camı banyosu, röntgen muayenesi gibi işlerin yapıldığı ışıksız oda
mırra00:21:52
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
Hakça00:21:44
Doğrulukla
virman00:21:43
Aktarma
Aygır00:21:41
Damızlık erkek at
tellâl çağırtmak00:21:14
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
d00:21:14
Döteryum"un kısaltması
çaprazlama00:20:53
Çapraz olarak, makaslama
şirin00:20:38
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
acele00:20:33
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
harman savurmak00:20:28
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
toplum00:20:20
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
kaypakça00:20:10
Biraz kaypak
ferdiyetçilik00:20:04
Bireycilik
Kapalı hava00:20:00
Bulutlu hava
şüpheli00:19:47
Kuşkulu
çiçek açmak (veya vermek)00:19:44
çiçeklenmek
telesine00:19:43
bk. telesinema
salahiyetsiz00:19:18
Yetkisiz
siyahi00:19:17
Zenci, fellah
kireç taşı00:19:04
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
Mutlu00:18:43
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
tevzi00:18:33
Dağıtma, üleştirme
nihayet00:18:30
Son
Ney00:18:29
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
ayrıca00:18:28
Ayrı olarak
tavan00:18:17
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
düğüm00:18:09
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
tarh00:18:08
Çıkarma
ayı00:17:42
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
pespaye00:17:15
Alçak, soysuz, aşağılık
voleybol00:17:07
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
atabek00:17:04
bk. atabey
esintili00:16:53
Esintisi olan
alakalı00:16:07
İlgili
Komprador00:16:04
Aracı
şükran00:15:59
İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
seyfiye00:15:57
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
umutsuz00:15:44
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
dernek00:15:40
Toplantı, düğün
İhtifal00:15:29
Anma töreni
sarmak00:15:20
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
bazlama00:15:19
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide