müdür

1.Sıfatİdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Cümle 1: Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar. - N. Cumalı

Son Arananlar

müdür15:37:39
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
ağırkanlı15:37:38
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
anlamdaş15:37:06
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
pürtüklü15:33:50
Pürtükleri olan
ilenç15:32:58
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
adaptasyon15:32:34
Uyarlama
mektepli15:31:35
Okula giden (kimse), öğrenci
yelken15:30:39
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
özgünlük15:29:00
Özgün olma durumu, orjinallik
geyik dikeni15:28:51
bk. akdiken
tatminkâr15:27:25
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
atfetme15:27:09
Atfetmek işi, isnat
ilk gösteri15:26:15
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
merhem15:24:56
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
Judo15:24:47
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
akvarel15:23:55
Sulu boya resim
gizlenmiş15:22:32
Saklanmış
eğreti almak15:22:14
ödünç almak
Cilt15:21:45
Deri, ten
karaşın15:21:13
Esmer, sarışın karşımı
açısal15:18:29
Açı ile ilgili
AGANTA15:18:15
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
sergileme15:17:30
Sergilemek işi, teşhir
tesir bırakmak15:16:45
kuvvetli bir biçimde etkilemek
kırıcı15:16:44
Kırmak işini yapan
takla böcekleri15:14:50
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
onaylama15:11:51
Onaylamak işi, tasdik
efendi15:11:30
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
özengen15:11:02
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
otantik15:10:56
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
homonim15:10:31
Eş adlı, eş sesli
kazara15:10:18
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
itila15:09:10
Yükselme, yücelme
şan15:09:07
Ün, san, şöhret
kındıra15:08:52
Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu
yeğin15:08:22
Zorlu, katı, şiddetli
tembih etmek15:08:19
bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak
Aldatma15:07:48
Aldatmak işi
bulaşkan15:07:28
Bulaştığı yerden kolay temizlenemeyen, yapışkan
heyet15:07:21
Kurul
doku bozukluğu15:06:22
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
kebe15:05:25
Kısa kepenek
hesap uzmanı15:05:19
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
Sübvansiyon15:04:51
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
eğitimci15:03:24
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
Helyum15:02:19
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
omurilik15:02:18
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
eğitimli15:02:08
Eğitim görmüş, eğitilmiş
BAĞIMSIZLIK15:02:02
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
eşey15:01:52
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
Özenli15:01:30
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
şaka14:59:33
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
Şeffaf14:58:56
Saydam
yutak14:58:15
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
fevkalade14:58:00
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
çörkü14:57:59
Sayı boncuğu, abaküs
PAYE14:57:36
Rütbe, derece aşama
Bayağı14:57:26
Aşağılık, pespaye
taşra14:56:48
Bir ülkenin başşehri veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık
ha14:56:12
İstek uyandırmak için kullanılır
biteviye14:54:36
Aynı biçimde, sürekli olarak
matah14:54:33
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
çekül14:53:44
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
fauna14:53:15
Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy
tümsek14:52:04
Küçük tepe
cezve14:51:17
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
Garez14:50:52
bk. garaz
Mermer14:50:42
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
dulluk14:49:50
Dul olma durumu
İndiyum14:49:30
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
ART14:48:29
Arka, geri
kireç söndürmek14:47:53
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
çokluk14:47:35
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
yek14:47:28
Bir, tek
sunak14:47:09
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
İri14:46:56
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
af14:46:39
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
Kart14:46:16
Gençliği ve körpeliği kalmamış
soğuma14:45:46
Soğumak işi
kazevi14:45:15
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
ilerici14:44:58
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
tavsif14:44:00
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
yen14:41:23
Giysi kolu
maymuncuk14:39:54
Küçük maymun
sam yeli14:38:44
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
prens14:37:15
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
çocuk yuvası14:36:59
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
imkansız14:36:21
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
çetrefilli14:36:15
Karışık ve anlaşılması güç olan
maydanozgiller14:36:14
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
nardin14:36:13
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
şat14:34:17
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
Uyanık14:34:09
Uyanmış, uyumamış
tibet öküzü14:34:09
Yak, Tibet sığırı
maroken14:33:24
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
acemi çaylak14:32:31
Tecrübesiz, toy, beceriksiz
dayanıksız14:32:31
Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz
soy ağacı14:32:19
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
eskime14:32:14
Eskimek işi
çok eşli14:31:58
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
spiral14:31:20
Sarmal biçiminde olan
panter14:30:23
Pars
yansımak14:30:03
Anlaşılmak, belli olmak
akılsal14:29:07
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
Kaçma14:28:26
Kaçmak işi, firar
estamp14:26:29
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
elçilik uzmanı14:21:27
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
letafet14:20:12
Güzellik, hoşluk
zamane14:19:10
Çağ, devir
Lâtin çiçeği14:18:42
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
varagele14:18:31
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
periyot14:16:57
Dönem
rehavet14:16:54
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
filoloji14:15:26
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
kadırga14:14:47
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
ley14:14:23
Rumen para birimi
lâbirent14:14:00
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
değişinim14:12:50
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
süreklilik14:12:47
Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
ocak başı14:12:32
Ocağın başında yemek yenilen yer
zelzele14:12:07
Deprem
darılma14:11:48
Darılmak işi
manas14:10:53
Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)
Korkusuzluk14:10:44
Korkusuz olma durumu
ALIŞ14:10:14
Almak işi veya biçimi
set14:10:00
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
Seyrek14:09:54
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Saik14:09:40
Sebep
kin14:09:36
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
KES14:09:16
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman