lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

dahice08:15:22
Dâhiye yakışır (biçimde)
aka08:15:18
Büyük kardeş, ağabey
janr08:15:18
Çığır, tarz, cins
İlgi08:15:16
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
sermayeci08:15:15
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
nişasta08:15:13
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
kayırma08:15:09
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
falihayır08:15:07
İyiye yorulur olgu
seçici kurul08:15:07
bk. seçiciler kurulu
ekme08:15:03
Ekmek işi
ehli08:15:01
Evcil
UZMAN08:14:56
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
enek08:14:56
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
ehem08:14:54
Çok önemli
Amerikan bezi08:14:52
bk. amerikan
Yenge08:14:50
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
enir08:14:50
Bir tür yaban mersini
Muhakeme08:14:49
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
enli08:14:48
Eni büyük olan, geniş
klasör08:14:45
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, sıralaç
epey08:14:42
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
Hatırat08:14:40
Anılar, andaç
pal08:14:37
Bir cins güvercin
ateşler içinde08:14:37
(hasta) çok ateşli bir durumda
proses08:14:34
Süreç
MÜŞFİK08:14:32
Sevecen, şefkatli
Agaragar08:14:28
Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir tür jelâtin, jeloz
tekabül etmek08:14:26
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
Derman08:14:24
Güç, takat, mecal
kayıt defteri08:14:21
Kayıt yapılan defter
erotik08:14:19
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
YAYIK08:14:17
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
Artı uç08:14:13
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
Düş08:14:11
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
YEMEK ODASI08:14:02
Yemek yenilen oda, salamanje
BERİL08:13:58
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
raksetme08:13:58
Raksetmek işi
batıl inanç08:13:56
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
Noel08:13:56
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
dide08:13:55
Göz
su testisi08:13:55
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
Kadıköy taşı08:13:54
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
müstacel08:13:53
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
tatula08:13:53
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
ortam08:13:53
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
ora08:13:51
O yer
gönül bağı08:13:49
Sevgi bağı, duygusal ilişki
derviş08:13:47
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
HEDEF08:13:44
Nişan alınacak yer
ÜNİTE08:13:43
Birlik, birleşmiş olma durumu
muhabere08:13:41
Haberleşme, yazışma
işçi sigortası08:13:40
bk. sosyal sigorta
kasık bağı08:13:38
Fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağ
tüketim08:13:36
Tüketmek işi
Dedikoducu08:13:34
Çok dedikodu yapan
cins08:13:32
Tür, çeşit
madensel08:13:29
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
nalın08:13:26
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
aşırıcılık08:13:21
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
Sakin08:13:19
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
hizaya getirmek08:13:18
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
belirsizlik08:13:15
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
enenme08:13:13
Enenmek işi
ÇAPSIZ08:13:08
Çapı olmayan
yaradılıştan08:13:06
Doğuştan, fıtraten
USÇULUK08:13:04
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
niyabet08:13:02
Naiplik
sülfürik asit08:13:00
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
esneklik08:12:56
Esnek olma durumu, elâstikiyet
Aşağılamak08:12:55
Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek
kemiksiz08:12:52
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
usanç08:12:49
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
jeloz08:12:47
bk. Agaragar
İKİNCİL08:12:47
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
kayısı08:12:45
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
kız kardeş08:12:43
Bir kimsenin, kendinden küçük, kendisiyle yaşıt olan kadın veya kız kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
emen08:12:41
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
emmi08:12:39
Amca
animasyon08:12:38
Canlandırma
emik08:12:37
Emmekten çürüyen yer, emme izi
geçimli08:12:37
Çevresindekilerle iyi geçinen
elti08:12:35
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
buyurucu08:12:33
Buyruk, emir veren
cezire08:12:31
(denizde) Ada
eter08:12:29
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
sarman08:12:29
Azman, iri
ifşaat08:12:27
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
etap08:12:24
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
yanardağ patlaması08:12:22
Yanardağın püskürmeye başlaması
Kutup08:12:21
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
mizan08:12:18
Terazi
kan plâzması08:12:17
Kanın hücrelerarası sıvı maddesi
payton08:12:16
Fayton
köktencilik08:12:10
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
vasat08:12:08
Orta
çabalanma08:12:08
Çabalanmak işi
alaysı08:12:06
Alaya benzer, ciddî olmayan
evla08:12:04
Daha iyi, yeğ
felsefî08:12:01
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
kabahat08:11:59
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
tatmin olmak08:11:53
istediği bir şeye ulaşarak hoşnut olmak, rahatlamak, doyurulmak
satır başı08:11:52
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
ayırmaç08:11:52
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
rotatif08:11:48
Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet basan bir tür basım makinesi
zehirlemek08:11:48
Birine zararlı düşünceler, zararlı duygular aşılamak
Kopça08:11:46
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
polemikçi08:11:44
Polemik yapan kimse
İltizam08:11:42
Kayırma, bir tarafı tutma
babaanne08:11:40
(çocuğa göre) Babanın annesi
arıtım evi08:11:38
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
epik08:11:36
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
evin08:11:34
Bir şeyin içindeki öz, lüp
GÜNCELLİK08:11:30
Güncel olma durumu, aktüalite
KORTEJ08:11:30
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
sarfınazar08:11:23
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
kâğıt08:11:19
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
replik08:11:17
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
satranç takımı08:11:15
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
avanak08:11:11
Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön
beslenme08:11:10
Beslenmek işi
mahdut08:11:08
Çevrilmiş, sınırlanmış
Gerçeklik08:11:06
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
yersiz yurtsuz08:11:02
Barınacak yeri olmayan
nitrojen08:11:00
Azotun başka bir adı
gizlilik08:10:58
Gizli olma durumu
mekkareci08:10:56
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
Gerginlik08:10:54
Gergin olma durumu
hurafe08:10:53
Dine sonradan girmiş boş inanç
Özseverlik08:10:51
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
Dinsiz08:10:49
Dinî inancı olmayan