lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

harcırah22:20:30
Yolluk
müstemleke22:20:29
Sömürge
müstahzarat22:19:59
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
müstaceliyet22:19:54
İvedilik
burçlar kuşağı22:19:20
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
müessis22:19:15
Kurucu
müsamaha22:18:47
Hoşgörü, tolerans
mahremiyet22:18:45
Gizli olma durumu, gizlilik
dolaşmak22:18:44
Doğru gitmeyip yolu uzatmak veya (yol) uzamak
mürebbi22:18:16
Eğitici
PULCULUK22:18:12
Pul satma işi
mürdesenk22:18:12
Doğal kurşun oksit, PbO
sabırlı22:17:55
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
mürailik22:17:44
İkiyüzlülük
müracaat22:17:39
Başvuru
mudi22:17:32
Emanet bırakan kimse
sefahat22:17:11
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
ova22:17:06
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
münasip22:16:42
Uygun, yerinde
münasebat22:16:38
İlgiler, ilişkiler
münakaşa22:16:34
Tartışma
diğer22:16:21
Başka, özge, öteki, öbür
münafık22:16:12
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
sifon22:16:02
Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru
nesi22:15:59
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
çözgü22:15:51
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
mümasil22:15:40
Benzeyen, andıran
Zaman22:15:01
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
koyu kır22:14:52
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
mühtedi22:14:37
Dönme
yapağıcı22:14:37
Yün ve yapağı alıp satan kimse
cibilliyetsiz22:14:30
Soysuz, sütü bozuk
tükenmez kalem22:14:19
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
cidar22:14:17
Duvar
yetişmiş22:13:57
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
ocak22:13:46
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
Silme22:13:35
Silmek işi
müdavim22:13:22
Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli
cakalı22:13:15
Cakası olan, caka ile yapılan, gösterişli
boşa çıkarmak22:13:09
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
Tanrı kayrası22:12:38
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
yanlışlıkla22:12:35
Yanılarak, bilinmeyerek
müştereken22:11:42
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
delişmen22:11:39
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
talep etmek22:11:38
istemek, istekte bulunmak
mangal22:11:34
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
müşabih22:10:49
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
arz talep kanunu22:10:40
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
tefe22:10:30
Dokuma tezgâhında tarağı tutan ağaç veya metal parça
lr22:10:19
Lorentiyum"un kısaltması
enöte22:09:37
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
loğusa humması22:08:18
Albastı
Acınma22:08:09
Acınmak işi
avutma22:07:50
Avutmak işi, teselli
loğlama22:07:48
Loğlamak işi
lisan22:07:17
Dil, zeban
yemenici22:06:50
Yemeni yapan veya satan kimse
limon asidi22:06:33
bk. sitrik asit
limitet22:06:09
Sınırlandırılmış, sınırlı
diri22:06:09
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
Allah rahmet eylesin22:06:03
ölüleri hayırla anmak için söylenir
likit22:06:00
Sıvı, akışkan
yâd etmek22:05:56
anmak, hatırlamak
romantizm22:05:44
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
lika22:05:39
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
lokavt22:05:39
İş verenin işçileri topluca işten uzaklaştırma veya işten çıkarma kararı
garnizon22:05:16
Bir şehri savunan veya yalnız orada bulunan askerî birlikler
sadme22:05:14
Çarpışma, tokuşma, vurma
Problem22:05:11
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
izafiyet22:05:07
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
liboş22:05:01
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
liberal22:04:24
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
libas22:04:03
Giysi
menşe şahadetnamesi22:03:35
bk. köken belgesi
siyahlık22:03:29
Siyah olma durumu, kara renk
Dernek22:02:34
Toplantı, düğün
Kapalı hava22:02:34
Bulutlu hava
atmak22:02:31
Bir şeyi yere doğru bırakmak
sınırlı ortaklık22:02:30
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
ihata22:02:30
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
kinin sülfatı22:02:16
Kinin
lenf22:02:14
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
lekende22:01:50
Kaba dikiş
lekelenmek22:01:46
Kötü tanınmak
lekelenme22:01:42
Lekelenmek işi
yayılımcılık22:01:22
Emperyalizm
baş sağlığı dilemek22:00:49
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
leğen22:00:41
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
keşişhane22:00:20
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
söz etmek21:59:55
o şey üzerinde konuşmak
yılık21:59:54
Çarpık, eğri (ağız)
ağılı21:59:51
İçinde ağı bulunan, zehirli
lazer21:59:49
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
mönü21:59:49
bk. menü
üç21:59:42
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
tekaütlük21:59:40
Emeklilik
rn21:59:38
Radon"un kısaltması
Tasa21:59:31
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
kısa21:59:24
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
latiflik21:59:21
Lâtif olma durumu
kılıf21:59:19
Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap
kök boyasıgiller21:59:12
Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, meyveleri zeytinsi olan ve kahve ağacı, kök boyası, kınakına, yoğurt otu, altın kökü gibi birçok cinsleri ve bunlara bağlı dört bin kadar türü içine alan bir familya
tilki üzümü21:59:03
İt üzümü
meşgul21:58:57
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
TEMEL21:58:56
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
ibne21:58:54
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
ahlakçı21:58:49
Ahlâk konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse
say21:58:48
Çalışma, emek
laso21:58:48
Kement
yaka paça (götürmek)21:58:40
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek)
larva21:58:38
Kurtçuk
Kaza21:58:33
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
ÇEHRE21:58:31
Yüz, sima
hepimiz21:58:24
bk. hep
KAMELYA21:58:21
Çaygillerden, büyük, beyaz, pembe veya kırmızı renkte çiçekler açan, dayanıklı yapraklı bir bitki. Japon gülü. Çin gülü (Camellia japonica)
pozitif elektrik21:58:16
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
sınırlı sayı21:58:15
Sonsuz değerli olmayan sayı
lanetlenme21:58:11
Lânetlenmek işi
ak yel21:58:06
Güneyden esen rüzgâr, lodos
rahatına bakmak21:58:03
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
ulusçuluk21:58:00
Milliyetçilik
tabaklanma21:57:59
Tabaklanma işi
tas21:57:59
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
kalem kutusu21:57:53
İçinde kalem bulunan küçük kutu
kapatma21:57:52
Kapatmak işi
kandırmak21:57:46
Aldatmak
büyükbaş21:57:46
Sığır, manda gibi hayvanların niteliğini belirtmek için kullanılır
usa vurma21:57:43
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
kalp acısı21:57:41
Büyük üzüntü
lambada21:57:40
Güney Amerika"da yapılan bir dans