lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

hapis00:22:46
Bir yere kapatıp salıvermeme
salıverilme00:21:44
Salıverilmek işi
eklem00:21:43
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
tellür00:21:41
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
yılan gömleği00:21:24
Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deri
SARIŞIN00:21:04
Sarı saçlı ve ak tenli kimse
çamaşır00:20:13
İç giysisi
hürriyet00:20:10
Özgürlük
şema00:19:58
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
Fistan00:19:29
Giysi
idarecilik00:18:20
İdareci olma durumu
ÇEYİZ00:18:14
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
batıl inanç00:17:49
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
afi00:15:35
Gösteriş, çalım, caka
kaya keleri00:15:11
Bukalemun
cimrilik00:14:35
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
çizmek00:13:24
Resmini yapmak, resmetmek
inorganik00:12:42
Cansız olan
tutamaç00:12:11
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
kilise00:11:45
Hristiyan tapınağı
ayrımlı00:10:24
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
Ağı çiçeği00:10:18
Zakkum
Tolga00:09:25
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
leziz00:08:50
Tadı güzel, lezzetli
sağmal00:08:02
Süt veren, sağılan, sağımlı
Kümülatif00:07:46
Katlanmış, birikmiş, yoğun, kümeli
ZİFAF00:07:36
Gerdeğe girme, gerdek
De00:06:31
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
gölgeli resim00:05:45
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
koyak00:04:22
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
çerge00:04:19
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
monotonluk00:04:01
Tekdüzelik, yeknesaklık
Peyk00:03:46
Uydu
ünsüz benzeşmesi00:02:02
Yan yana gelen iki ünsüzün boğumlanma nitelikleri bakımından bir uyum içine girmesi: Anbar > ambar, çenber > çember
BÖN00:01:49
Budala, saf
ölçme23:58:01
Ölçmek işi
ansızın23:57:54
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
Makara23:53:43
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
eğitimli23:53:36
Eğitim görmüş, eğitilmiş
habeş23:52:52
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
ifşa23:52:07
Herhangi gizli bir şeyi, açığa çıkarma, yayma
üvez23:52:04
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
koyu kırmızı23:51:43
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
muvakkat23:51:17
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
Sağır23:50:25
İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)
çirkef23:50:06
Pis ve bulanık su
Rastık23:50:04
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
ayvan23:49:01
Teras, sundurma
Kesin23:48:49
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
yiv23:48:10
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
tahsildar23:48:02
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
amorf23:48:00
Biçimsiz
iç bulantısı23:47:40
Mide bulantısı
avuçlama23:47:32
Avuçlamak işi
Dökme demir23:46:58
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
yüreksiz23:45:48
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
ÜZGÜ23:42:25
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa
evlilik dışı23:40:01
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
kapalı yer korkusu23:39:54
Dar ve kapalı yerlerde duyulan kaygı veya korku, klostrofobi
tavuk kümesi23:39:37
Tavukların korunması ve bakımı için yapılmış özel kümes
sakal23:39:11
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
vuruşma23:38:33
Vuruşmak işi
süreli23:37:49
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
Yansıma23:34:27
Yansımak işi
kromatik23:34:21
Renklerle ilgili, renkser
düşmanlık23:32:30
Düşman olma durumu
çapkın23:31:54
Geçici aşklar arkasında koşan
vazgeçmek23:31:45
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
cebe23:31:24
Zırh
öğrenci yurdu23:30:03
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
Ödeşme23:28:09
Ödeşmek işi
ölçü bilimi23:27:49
Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji
onarma23:27:38
Onarmak işi
sülfat23:27:34
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
Hakaret23:26:28
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
ağızlık23:26:08
Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç
merhume23:25:42
Ölmüş Müslüman kadın
YÜKSELTİ23:23:21
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
füze23:22:49
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
bizmut23:22:27
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
bodur23:22:25
Enine göre boyu kısa ve tıknaz
kızıl ötesi23:22:25
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
yer değiştirmek23:21:54
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek
dalaşmak23:21:34
Ağız kavgası etmek
şalak23:21:13
Büyümemiş karpuz
şet23:20:07
Sıkarak bağlama, sıkma
Nevruz23:19:10
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
taravet23:19:01
Körpelik, tazelik
ücra23:18:59
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
inşa23:18:33
Yapı kurma, yapı yapma, kurma
hasis23:18:29
Cimri, pinti, kısmık
bazıları (veya bazısı)23:15:10
birtakımı, kimisi
Samanuğrusu23:13:44
Samanyolu
GERÇEKÇİLİK23:12:10
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
savan23:11:36
Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim
Atış23:10:05
Atmak işi veya biçimi
Müdevver23:10:01
Yuvarlak
hikayecilik23:09:51
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
LATEKS23:09:32
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
yaş23:08:49
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
Kapalı hava23:08:05
Bulutlu hava
rehber23:08:02
Kılavuz
yatışmak23:07:15
(coşku, sinir, korku için) Etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek
hail23:06:44
Engel
maça23:06:21
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
yarı yarıya23:05:52
Yarısı kadar
Eğim23:04:13
Eğilmiş olma durumu
diyecek yok23:03:48
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
agu23:00:58
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
kulakçık23:00:46
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
mayistra23:00:10
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
siyasetçilik23:00:06
Siyasetçinin işi
coşkulu22:59:06
Coşkusu olan
KURŞUN22:57:49
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
padişahlık22:57:47
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
devin duyumu22:57:26
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
terakki etmek22:57:25
ilerlemek
kuru temizleyici22:56:19
Kuru temizleme yapan kimse
babayani22:56:15
Gösterişi ve özentisi olmayan
yıllık22:55:23
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
keyifli22:53:53
Keyfi yerinde, neşeli
ölümsüzlük22:53:44
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
sulu zırtlak22:53:43
Oyunlarda kuralları bozup mızıkçılık eden, ağlayan, kaçan kimse
Süzgeç22:52:31
Sıvıları süzmeye yarayan araç
NEMLİ22:50:04
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
iç lâstik22:50:02
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
Tasfiye22:50:01
Arıtma, ayıklama, temizleme
cılız22:48:40
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
çevre22:48:10
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
tavus kuşu22:46:49
bk. tavus