lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

benzetme00:36:53
Benzetmek işi
arifane00:36:18
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
SÜRÜ00:35:25
Evcil hayvanlar topluluğu
düşman00:34:32
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
ağızdan00:34:22
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
tenezzül00:33:22
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
tamzara00:32:28
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
müfrit00:31:53
Aşırı
hükümsüzlük00:30:41
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik
üstün00:30:23
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
fişeklik00:29:33
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
züht00:28:57
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
skandal00:28:39
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
duluk00:27:51
Yüz
akya balığı00:26:52
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
damızlık00:26:34
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
kimüs00:25:23
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
delikanlı00:25:05
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
hiççilik00:24:48
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
zoraki00:24:28
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
harekeli00:24:11
Hareke konulmuş
meslekî00:23:35
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
meydana gelmek00:22:23
olmak, oluşmak
rikkat00:21:59
İncelik, naziklik
bireysel00:21:41
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
çöğüncek00:21:06
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
bati00:19:53
Yavaş, ağır
Ucuz00:19:33
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
mahiyet00:18:03
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
Fransiyum00:17:10
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr
aferist00:16:52
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
şarabi00:16:34
Kırmızı şarap renginde olan
nekbet00:16:16
Şanssızlık, talihsizlik
SABA00:15:38
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
başkomutan00:15:10
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
sığınak00:15:01
Yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce
tulanî00:14:52
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
şişe00:14:43
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
TORİK00:14:07
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
ATATÜRKÇÜ00:13:31
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
hüzün00:13:14
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
nişane00:12:35
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
hun00:11:59
Kan
bilyeli yatak00:11:41
Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
salamura00:11:23
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
kara yağız00:11:05
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
mikyas00:09:53
Ölçek, ölçü
böbrek00:09:18
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
Görecilik00:09:00
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
gül00:08:01
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
şeytan00:06:46
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
örgü00:06:08
Örmek işi veya biçimi
itimatlı00:04:39
Güvenilir
kefalgiller00:04:21
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
ambar00:04:10
Genellikle tahıl saklanan yer
piliç00:03:25
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
takdim edilmek (veya olunmak)00:02:49
sunulmak
ölü yıkama00:01:01
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
mikser00:00:25
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
GERMANYUM00:00:08
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
MAHLEP23:59:35
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
Kapan23:58:59
Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak
İFRAZAT23:58:41
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
kükürt23:58:23
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
müdür23:58:09
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
münşi23:57:51
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
mugayir23:57:15
Uymaz, aykırı
iz23:56:30
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
is23:56:13
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
ip23:55:55
Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ
miladi23:55:36
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
kazaratar23:54:23
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
ısırmak23:53:29
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
beşer23:52:36
İnsanoğlu, insan
kişi23:51:42
İnsan, kimse, şahıs
arıtıcı23:51:06
Arıtma özelliği olan
sağduyulu23:50:16
Sağduyusu olan
el yatkınlığı23:48:25
İşe alışmış olma durumu, mümarese
tuğgeneral23:48:05
Orduda en küçük rütbeli general, liva
ulusal23:47:47
Millî
yaratıcılık23:47:29
Yaratma yeteneği
kayrak23:46:53
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
zırhlı araç23:46:17
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
23:45:58
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
sucuk23:45:40
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
yağıZ23:44:45
Esmer
Kanat23:44:26
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
anlamak23:44:08
Sorup öğrenmek
sunak23:43:03
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
mütedeyyin23:42:26
Dindar
devam etmek (veya ettirmek)23:42:05
başlanmış bir işi sürdürmek
ag23:41:47
Gümüş"ün kısaltması
fizik23:41:45
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
ödüllendirme23:40:43
Ödüllendirmek işi
müteyakkız23:40:25
Uyanık, tetikte, sak
gülme23:39:49
Gülmek işi
general23:39:30
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
gülle23:39:12
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
matriarkal23:37:58
Anaerkil
hırs23:36:37
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
kekeleme23:36:19
Kekelemek işi
bilmece çözmek23:35:04
bilmecenin cevabını bulmak
Tenezzüh23:34:16
Gezinti
Düşsel23:33:58
Düş ile ilgili, hayalî
İNÇ23:33:40
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
SOĞUK23:33:22
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
sağımlı23:33:04
Süt veren, sağmal
derece derece23:32:54
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
kan kaybetmek23:32:53
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
hazar23:31:28
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
hasep23:31:19
Kişisel özellikler, nitelikler
şase23:31:09
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
şasi23:31:00
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
şans23:30:50
Talih, baht, felek
şema23:30:41
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
tahtelbahir23:30:32
Denizaltı
şiar23:30:22
Belgi
şile23:30:13
Mercan köşk
şiir23:30:03
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
NAMAZ23:29:54
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
hamal23:29:26
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
ispermeçet balinası23:28:48
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
şule23:28:39
Alev, yalım
gemi enkazı23:28:20
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
Yağı23:27:52
Düşman, hasım
bariton23:27:33
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
sorumluluk düşmek23:27:23
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
ihsas23:27:04
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
kuşluk23:26:55
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
sabit fikir23:26:36
Saplantı