lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

Tediye13:11:10
Para vb.bir şey verme, ödeme
ökse kuşu13:11:03
Saka kuşu
KISKA13:10:53
Arpacık soğanı
Rasyonalizm13:10:41
Akılcılık, usçuluk
aspiratör13:10:40
Havadaki duman, toz vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan cihaz, emmeç
Alametifarika13:09:41
Bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka
Pinti13:09:22
Aşırı derecede cimri, kısmık
13:08:54
Pişirilerek hazırlanan yemek
ali13:08:50
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
bal özü13:08:50
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
takıntı13:08:36
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
Mütehassis13:08:36
Duygulanmış
naz etmek13:08:34
nazlanmak
soluk13:06:53
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
pay13:06:43
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
güzel duyuculuk13:06:37
Estetikçilik, estetizm
saman rengi13:05:43
Açık, soluk sarı renk
kaya13:05:31
Büyük ve sert taş kütlesi
örneklik13:05:02
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
yalan atmak (veya kıvırmak)13:04:55
yalan söylemek
emektarlık13:04:32
Emektar olma durumu
Körfez13:04:32
Karanın içine sokulmuş deniz parçası
çap13:04:14
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
ülkeler arası13:03:01
Değişik ülkeler arasında oluşan durum
TÜY13:02:46
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
tayin etmek13:02:46
kararlaştırmak
makyajcı13:02:44
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
sunuş13:02:44
Sunmak işi veya biçimi
selâset13:02:39
Akıcılık
tedavi etmek13:01:52
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
indiyum13:01:49
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
SEMİZLİK13:01:36
Semiz olma durumu, tav, semen
Paratoner13:00:54
Yıldırımsavar, şimşeksavar
tekzip etmek13:00:49
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
sürüngen13:00:30
Sürüngenlerden olan (hayvan)
ARNİKA13:00:20
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
Oyalamak13:00:20
Vakit kazanmak için aldatmak
Cihan13:00:07
Evren, âlem
BAŞŞEHİR12:59:42
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
lâden12:59:21
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
MANASIZ12:59:12
Anlamsız
Memeliler12:59:00
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
keder12:59:00
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
ESKİ12:58:50
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
müşavere12:58:43
Danışma, danış
ARASIZ12:58:39
Sürekli olarak, arkası kesilmeden, ara vermeden, müstemirren, vira
altın kökü12:58:13
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
tesadüfen12:58:03
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
Çizgi12:58:00
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
AKİDE12:57:50
Bir şeye inanarak bağlanış, inanç, din inancı
toprak kölesi12:57:40
Toprağa bağlı köle
affedilme12:57:19
Bağışlanma
yumuşama12:57:18
Yumuşamak işi
Çağlayan12:57:14
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
ÇAĞRI12:57:10
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
ÇAĞDAŞ12:57:08
Aynı çağda yaşayan, muasır
GİZLEMEK12:56:53
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
CİNAYET12:56:50
Adam öldürme
haber almak12:56:42
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
asabî12:56:41
Sinirli
dağarcık12:56:05
Meşin torba
ivme12:56:05
İvmek işi
el uzluğu12:55:53
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
karman çorman12:55:26
Çok karışık ve düzensiz
hususiyet12:55:25
Özellik
Sonunda12:54:54
(bir şeyin) Sırada sonda olan, en sona kalanı, nihayetinde
töre12:53:36
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü
FAYDA12:53:35
Yarar, kâr
mütehavvil12:53:34
Değişken, kararsız
eşref12:53:21
Çok onurlu, çok şerefli
saçmalama12:53:16
Saçmalamak işi
atik12:53:03
Çabuk davranan, çevik
ayin12:52:38
Dinî tören, ibadet
çizgilik12:52:15
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
DEM12:52:15
Soluk, nefes
konsültasyon12:52:11
Bir hastalığa birkaç hekimin teşhis koyması işi, konsulto
dolma kalem12:51:47
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
gidiş geliş12:51:46
Trafik, seyrüsefer
Meblağ12:51:06
Para miktarı, tutar
hırçın12:50:40
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
sevap12:50:11
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
damla12:50:10
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
Yevmiye12:49:16
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
denklik12:47:50
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
maraba12:47:49
Çiftçi
monopol12:47:48
Tekel
bıkmak12:47:47
Dayanamaz duruma gelmek
Mibzer12:47:12
Tohum ekme aleti
deyi12:46:35
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
DAĞ12:46:21
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
Belge12:45:41
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
MÜMİN12:45:12
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
acemaşiran12:45:09
Klâsik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri
vesait12:43:50
Araçlar, vasıtalar
böcek12:43:35
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
GÖNÜLDAŞ12:43:34
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
cariyelik12:43:12
Cariye olma durumu
KELEM12:42:44
Lâhana
oyun yazarlığı12:42:43
Oyun yazma işi
Anaerkil12:42:34
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
adım12:42:31
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
Seyyar12:42:31
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
BORÇ12:41:39
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
efelek12:41:34
Lâbada
Keyfiyet12:41:19
Nitelik
musallat olmak12:40:54
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
eş yükselti12:40:13
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
tasarruf12:39:12
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
hakça12:38:49
Doğrulukla
çavalye12:38:48
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
stator12:38:47
Duruk
tahkim etmek12:38:45
sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek
asit fenik12:38:31
bk. fenol
inanç12:38:24
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
oligarşi12:38:18
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
ruhiyat12:38:16
Ruh bilimi, psikoloji
karşılık vermek12:38:13
(küçük büyüğüne) karşı gelmek
ovalama12:37:03
Ovalamak işi
araba vapuru12:36:50
Arabalı vapur
arası olmamak12:36:27
geçinememek
müsvedde12:36:08
Yazı taslağı, karalama
iyiye çekmek12:36:06
bir düşünce veya olayı olumlu yönüyle değerlendirmek
hiç değilse (veya hiç olmazsa)12:34:52
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
Sancı12:34:10
İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı
Batın12:33:25
Karın
korku12:33:16
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
duma12:33:03
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
Dayak12:32:57
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
GAYRİ12:32:41
Başka, diğer
Ezinç12:32:32
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap