lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

lif08:55:13
Çok ince ve uzun parça
tecim08:55:06
Ticaret
AZı08:55:05
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
cankurtaran08:55:00
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
inanma08:54:55
İnanmak işi
mastika08:54:54
Sakızla tatlandırılmış rakı, sakız rakısı
nağme08:54:49
Güzel, uyumlu ses, ezgi
BALİĞ08:54:44
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
Egoist08:54:44
Bencil, hodbin
kavuşmak08:54:33
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
puluç08:54:22
Cinsel gücü olmayan (erkek)
vekilharç08:54:12
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
Akrabalık08:54:12
Akraba olma durumu
yaşam biçimi08:54:06
Hayat tarzı
Bayraktar08:53:55
Bayrağı taşıyan kimse
DOĞAL08:53:50
Tabiî
aktarmak08:53:48
Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
DOĞRU08:53:45
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
eyvallah08:53:39
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
karşılaşma08:53:34
Karşılaşmak işi
dahiliyeci08:53:28
İç hastalıkları uzmanı
SİMÜLTANE08:53:15
Aynı anda olan, eş zamanlı
tasvip etmek08:53:08
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
dolma kalem08:53:00
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
meftun08:52:56
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
Güven yazısı08:52:55
Güven mektubu
sam yeli08:52:49
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
cicili bicili08:52:47
Göze çarpan süslerle bezenmiş
sınırlı sayı08:52:44
Sonsuz değerli olmayan sayı
kabarıklık08:52:44
Kabarık olma durumu, şişkinlik
özlem08:52:40
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
candan08:52:39
İçten, yürekten, gönülden, samimî
boy bos08:52:33
Vücudun yapısı bakımından biçimi
kefir08:52:28
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
Sefir08:52:22
Elçi
Sefih08:52:17
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
istifa etmek08:52:12
(işinden) çekilmek
alacaklı08:52:10
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
teşhir etmek08:52:08
göstermek
VECİZ08:52:06
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
uzay gemisi08:52:05
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
havaneli08:52:01
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
y, Y08:51:58
Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, Ye adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü sürtünücü ön damak ünsüzünü gösterir
Sedye08:51:51
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
kara yosunu08:51:42
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
dokumacı08:51:38
Dokumacılık yapan kimse
natamam08:51:36
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
yük hayvanı08:51:33
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
burgaç08:51:30
Anafor, girdap
ana cadde08:51:28
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
hamam anası08:51:24
Kadınlar hamamında natırları yöneten kadın
milliyetçilik08:51:21
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
bitiş08:51:16
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
Hovarda08:51:13
Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse)
itlâf08:51:10
Öldürme, yok etme, telef etme
pelüş08:51:09
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
üsera08:51:08
Esirler, köleler
zarar vermek08:51:07
kötülük etmek
değer biçmek08:51:07
bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak
kompres08:51:06
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
başyapıt08:51:06
Şaheser
gözü açık08:51:05
Uyanık, becerikli
faydalanma08:51:04
Yararlanma
tefessüh08:51:03
Çürüme, bozulma, kokuşma
Isıalan08:51:03
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
sarp08:51:02
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
indirgeme08:51:01
İndirgemek işi, irca
kaşık08:51:01
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
Müdafaa08:51:00
Savunma, koruma
mahallî idare08:51:00
bk. yerel yönetim
Hiççi08:50:59
Hiççilik yanlısı, nihilist
mu08:50:58
bk. mı / mi
ergene08:50:57
Maden yeri
kum otu08:50:54
Uyuz otu
musallat olmak08:50:52
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
tokaç08:50:51
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
acemilik08:50:47
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
faziletsiz08:50:45
Erdemsiz
LİSTE BAŞI08:50:39
Herhangi bir seçimde, listenin en başında olan isim
farkına varmak08:50:36
gözüne çarpmak, fark etmek, anlamak
dilleşmek08:50:33
Dırlaşmak
Çözümlemeli08:50:31
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
ermişlik08:50:26
Ermiş olma durumu, evliyalık, velilik
yargıç08:50:25
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
vasıta08:50:24
Araç
İlham08:50:23
Esin
yarıştırma08:50:22
Yarıştırmak işi
Karnaval maskesi08:50:20
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
bereleme08:50:17
Berelemek işi
filtreli08:50:14
Filtre takılmış olan
AŞ EVİ08:50:11
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
Pedagoji08:50:08
Eğitim bilimi
Tanışıklık08:50:07
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
bölge08:50:05
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
ö08:50:05
Tikinme veya bıkma anlatır
gerilim08:50:04
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
şırınga yapmak08:50:01
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
Görelilik08:49:58
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
endüksiyon08:49:57
Tüme varım
Basketbol08:49:55
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
Zeminli08:49:50
Zemini olan
anacıl08:49:47
Anasına düşkün (çocuk)
bidayet08:49:41
Başlama, başlangıç
Adıl08:49:38
Zamir
tan ağarmak (veya atmak)08:49:34
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
arıtma ünitesi08:49:34
Doğal gaz üretim kuyularından toplama hatlarıyla gelen gazın içerisindeki hidrojen sülfür, karbondioksit ve su buharo gibi hidrokarbon bileşiği olmayan gazlarla, hidrokarbon kondanstlarının tabiî gazdan ayrıldığı birim
alesta08:49:31
Harekete hazır, tetikte
yaşamsal08:49:28
Hayatî
pıhtı08:49:25
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
korumak08:49:24
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
NİTELİK08:49:22
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
ORMAN SARMAŞIĞI08:49:19
Ak asma
UN HELVASI08:49:16
Unun yağ içinde kavrulmasından sonra içine şeker eriği katılarak hazırlanan bir tür helva
mühimmat08:49:13
Savaş gereçleri, cephane
futbol08:49:09
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
Canlandırıcı08:49:06
Canlılık veren, canlılık kazandıran
flûrya08:49:03
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
pusmak08:49:00
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
SOLÜSYON08:48:57
Çözelti
ablatya08:48:54
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
ana vatan08:48:51
Ana yurt
Toraman08:48:48
Tombul, iri yapılı, genç irisi
övünç08:48:45
Övünme, kıvanç, iftihar
korunma08:48:42
Korunmak işi
lokal08:48:41
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
lokma08:48:38
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
tarihî08:48:35
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
İstihza08:48:25
Gizli veya ince alay
Karındaş08:48:20
Kardeş
adapte08:48:13
Uyarlanmış