lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

konsey11:57:09
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
defalarca11:55:07
Sık sık, sürekli olarak
süslü11:54:36
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
anlayışlı11:54:29
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
eğik11:54:11
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
kinaye11:53:25
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
PEKSİMET11:52:58
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
anlaşmazlık11:52:12
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
kare11:51:01
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
züppe11:49:53
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
töre bilimi11:49:33
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
su tavuğugiller11:49:29
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
tavsiye mektubu11:49:12
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
Bencil11:49:09
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
orta yuvarlak11:49:05
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
maymuncuk11:48:59
Küçük maymun
averaj11:48:52
Ortalama
serüvenci11:48:45
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
tayin etmek11:48:25
kararlaştırmak
Baştan çıkarmak11:48:18
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
Fonetik11:48:12
Ses bilgisi
gülümseme11:48:05
Hafifçe gülme, tebessüm
kazevi11:48:00
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
laf cambazı11:47:58
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
nefis11:47:52
Öz varlık, kişilik
köken bilimci11:47:46
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
rahat11:47:38
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
babacan11:47:37
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
numara11:47:32
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
Atılım11:47:21
İleri atılma, atılma işi
hevesli11:47:18
Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli
duyum yitimi11:47:12
bk. anestezi
ses birimi11:46:59
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
bandocu11:46:45
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
DOKUNUM11:46:39
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
müsvedde11:46:32
Yazı taslağı, karalama
istihraç11:46:25
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
sabotaj11:46:19
Baltalama
töre dışı11:46:05
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
sabah yeli11:45:59
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
hipostaz11:45:52
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
savunucu11:45:46
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
umursamaz11:45:26
Umursamayan, aldırış etmeyen
başyapıt11:45:15
Şaheser
kan dolaşımı11:45:13
bk. dolaşım
Görelilik11:45:07
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
peşin11:45:00
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
bitim11:44:53
Bitmek işi
yanardağ püskürmesi11:44:48
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
sıçramak11:44:44
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
saf dışı etmek11:44:34
dizinin dışına çıkarmak
su samuru11:44:27
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
entrika11:44:21
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
arpa suyu11:44:14
Bira
komprador11:44:08
Aracı
DONE11:44:04
bk. veri
blastula11:44:02
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
dükkan11:43:56
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
UFUK11:43:55
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
yaban havucu11:43:55
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
ebeveyn11:43:49
Ana ve baba
ayrımlı11:43:26
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
fitneci11:42:37
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
EZGİ11:42:33
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
atardamar11:40:53
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
kertik kertik11:40:42
Üzeri kertiklerle dolu
HAYAL KIRIKLIĞI11:40:41
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
hazire11:40:28
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
itidal11:40:20
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
Çit11:39:38
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
müstecir11:38:54
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
başhekim11:38:47
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
kuralcı11:38:40
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
adaletli11:38:33
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
Etiyopyalı11:38:12
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
tavuk balığı11:38:06
Mezgit
sanat eseri11:38:02
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
süreyya11:37:23
Ülker
niye11:37:12
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
yassı11:37:12
Yayvan ve düz
asit fenik11:37:05
bk. fenol
nefha11:36:44
Güzel koku
sebatlı11:36:33
Sebat eden, direşken, sebatkâr
GENE11:36:15
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
civar11:36:06
Yöre, yakın yer, dolay
imge11:35:50
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
çekiştirme11:35:31
Çekiştirmek işi
Suvarma11:35:23
Suvarmak işi
aday11:35:15
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
mistisizm11:34:16
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
Sorumlu11:32:46
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
kiloamper11:32:33
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
Terapi11:32:31
İyileştirme, sağaltım, tedavi
içtepi11:32:01
bk. tepi
volkan11:31:34
Yanardağ
HATIRLAMA11:31:30
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
sanal11:30:16
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
sofa11:29:34
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
mühimmat11:28:26
Savaş gereçleri, cephane
Ailecek11:28:17
Ailece
ÜSTSUBAY11:28:17
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
alegorik11:27:56
Alegori ile ilgili
ihtiyaç11:27:35
Gerekseme, gereksinme
dahice11:27:35
Dâhiye yakışır (biçimde)
teknikçi11:26:41
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
Üzüm11:26:31
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
Çıkarma11:25:56
Çıkarmak işi
saçmalama11:24:26
Saçmalamak işi
Nema11:24:16
Büyüme, gelişme, çoğalma
monopol11:24:12
Tekel
sapaklık11:23:56
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
nazariye11:23:37
Kuram, teori
hunnak11:23:23
Boğak, anjin
kapasite11:23:16
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
olanaksız11:23:14
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
ferman11:22:41
Buyruk, emir
rün11:21:28
Rünik yazıdaki harflerin her biri
sevap kazanmak (veya işlemek)11:21:03
hayırlı bir davranışta bulunmak
eğlenceli11:21:00
Eğlendiren, hoşa giden
kümes11:20:50
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
dâhilî11:20:48
İçle ilgili
yergi11:20:23
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
Saymaca11:19:18
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
çoban köpeği11:19:02
Sürüyü koruyan iri cins köpek
gezegen11:18:59
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
Deniz yeli11:18:49
İmbat
besin11:18:37
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
sebat11:18:22
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
müstahsil11:17:52
Üretici, yetiştirici
amfiteatr11:17:19
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon