lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

humma01:08:31
Ateşli hastalık
gönül borcu01:08:27
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
uyma01:08:26
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
zimmet01:07:46
Üstünde olan şey
dördül01:05:54
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
iş merkezi01:04:29
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
özsever01:03:20
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
fena01:00:35
İyi nitelikte olmayan, kötü
atom01:00:11
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
Konser00:59:44
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
Safra00:59:31
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
stronsiyum00:58:56
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
palamut00:58:54
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
azamet00:58:12
Ululuk, büyüklük
Hayalet00:57:50
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
Dil00:57:45
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
misak00:57:36
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
Hububat00:56:57
Tahıl
statik00:56:47
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
kok00:56:42
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
Tepkili00:56:37
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
Yemlik00:56:32
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
okyanus00:56:27
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
akıllı00:56:20
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
Ser00:56:07
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
Eren00:55:42
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
Radon00:55:01
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
tirfil00:54:47
Yabanî yonca, korunga, üçgül
Saydam00:54:24
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
Çıta00:54:17
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
zabıt00:53:59
Zapt
celp00:53:45
Getirtme, kendi üzerine çekme
Fert00:53:29
Birey
şek00:53:18
Şüphe
şem00:53:15
Mum, balmumu
Zeveban00:53:13
Erime
alalama00:53:03
Alalamak işi, kamuflâj
göstermelik00:53:02
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
ulus00:53:00
Millet
özbekçe00:52:52
Özbek dili
matador00:52:45
Boğa güreşçisi, toreador
görünme00:52:32
Görünmek işi
ayar00:52:27
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
daluyku00:52:10
Derin uyku
Kaynama00:51:57
Kaynamak işi
diyet00:51:35
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
reis bey00:51:27
bk. başkan
ÜSDERİ00:51:17
bk. üst deri
yetenekli00:51:02
Yeteneği olan, kabiliyetli
yilbik00:50:36
bk. sara
kireç söndürmek00:50:34
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
yıl aşırı00:50:31
Birer yıl ara ile
SINIRLI00:50:26
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
tedavül00:50:25
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
mariz00:50:21
Hastalıklı, hasta olan
parçalama00:50:13
Parçalamak işi, parçalara ayırma
Kazakça00:50:10
Kazak Türkçesi
yürekten00:49:56
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
hengâme00:49:53
Patırtı, gürültü, kavga
kabul salonu00:49:48
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
istikamet00:49:38
Doğrultu, yön
İPOTEK00:49:20
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
Merhale00:49:10
Derece, basamak, aşama, evre
ağı otu00:48:56
Baldıran
yanıltı00:48:48
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
değişinim00:48:38
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
Salat00:48:16
Namaz
HAK00:47:56
Tanrı"nın adlarından biri
Kalay00:47:34
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn
buhur00:47:24
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
olgunluk00:47:13
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
bulak00:47:04
Kaynak, pınar
damıtma00:47:03
Damıtmak işi, taktir
gitme00:46:45
Gitmek işi
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın00:45:25
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
rasyonalist00:45:23
Akılcı, usçu
Isıveren00:42:56
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
Sersem00:42:35
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
fesat00:42:14
Bozukluk
mayna00:41:29
Yelken indirme, fora karşıtı
basübadelmevt00:41:15
Ölümden sonra dirilme
tanrısızlık00:41:11
Tanrısız olma durumu
gammaz00:41:06
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
köy muhtarı00:39:52
Köyü idare eden kimse, mutar
MİHENK00:39:20
Denek taşı
şapka işareti00:38:46
bk. şapka
meyilli00:38:39
Bir yana eğimi olan, eğik
malaz00:38:01
Sulak yer
su baskını00:37:39
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
despot00:36:43
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
itişip kakışmak00:36:33
birbirini itmek
aksiseda00:36:03
Yankı
kendini beğenmek00:35:50
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
ermiş00:35:10
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
üleşme00:34:46
Üleşmek işi
karakteristik00:34:42
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
hesap uzmanı00:34:28
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
çağlar00:33:18
Çağlayan
alafranga00:33:01
Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı
toplumsal00:32:49
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
mader00:32:16
Ana, anne
sinirli00:32:11
İçinde sinir bulunan
atardamar00:32:03
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
kurtarma gemisi00:31:49
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
kazara00:31:33
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
civanmert00:29:32
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
beraat etmek00:29:29
aklanmak, temize çıkmak
kakule00:29:19
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
yasama meclisi00:28:28
Yasama organı, parlâmento
yararlık00:28:16
Yararlı çalışma
tıraşlı00:27:28
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
Vazgeçme00:27:15
Vazgeçmek durumu
Çürük00:26:43
Çürümüş olan
dingi00:26:23
Bir çifte kürekli küçük patalya
hamakat00:25:05
Ahmaklık
monokl00:24:39
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
açıklık00:24:22
Açık olma durumu
taraça00:23:48
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
turist00:23:27
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
koordinasyon00:23:09
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
ruh bilimsel00:22:17
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
Kehle00:22:04
Bit
ceren00:21:51
Ceylan
kalıtım bilimi00:20:58
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
etyemez00:20:21
Etyemezlikle ilgili
butik00:20:08
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
hususiyet00:19:35
Özellik
ahlâkçılık00:19:32
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
Maydanozgiller00:19:29
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
dış işleri00:19:16
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye