lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

namert20:40:54
Korkak, alçak, mert olmayan
beri20:40:00
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
ezoterik20:38:18
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, içrek
aka20:37:57
Büyük kardeş, ağabey
uzun20:37:37
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
sıygı20:37:32
Hacim
seçilmiş20:36:09
Seçerek ayrılmış
egzama20:35:56
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
sahtekar20:35:55
Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci
zeyrek20:35:46
Anlayışlı, uyanık, zeki
sacayağı20:35:42
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
boğumlanma noktası20:35:30
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
hafıza20:35:03
Bellek
helezon20:34:09
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
bira20:33:02
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
neşe20:32:31
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
filtreli20:31:26
Filtre takılmış olan
abla20:30:49
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
Edep yeri20:30:45
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
bateri20:29:52
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul
aile20:28:51
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
kakmacılık20:28:49
Kakmacı olma durumu
atıfet20:28:05
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
muhteva20:27:58
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
fen20:27:51
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
duru20:27:02
Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak
mütevazı20:26:15
Alçak gönüllü
levazım20:26:04
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
ekin iti20:25:50
Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse
Manita20:24:33
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
düğümlemek20:24:22
Düğüm yaparak bağlamak
CEFALI20:24:07
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
ameli20:23:49
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
hacimli20:23:19
Hacmi olan, oylumlu
kopil20:22:30
Arsız sokak çocuğu
anyon20:22:07
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
melânkoli20:21:52
Kara sevda, malihulya
yok20:20:48
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
alil20:20:45
Hastalıklı, sakat
merkür20:20:20
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
akarsu20:20:17
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
epilog20:18:32
Bir eserin sonuç bölümü
sinara20:17:32
Büyük zoka
bistro20:17:19
İçkili kahve, küçük lokanta
baryum20:17:16
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
maişet20:17:10
Geçim, geçinme
baskın20:17:06
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
birden20:16:32
Bir defada, hepsi bir arada
ustalıklı20:16:29
Ustalıkla yapılmış
liva20:16:26
Sancak
yelkenli20:16:17
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
sömürmek20:13:51
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
ŞEKİLSİZ20:13:28
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
kavun20:12:06
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
tamirat20:12:01
Onarım
temizlenme20:09:24
Temizlenmek işi
sarman20:08:56
Azman, iri
icazet20:07:53
İzin, onay, onaylama
dergi20:06:39
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
kavaf20:06:15
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
tahsildar20:06:10
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
KISIRLAŞTIRMA20:05:22
Kısırlaştırmak işi
memnuniyet20:04:05
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
akıl dışı20:02:06
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
çırılçıplak20:01:18
Tamamen çıplak, çırçıplak
yalı20:01:03
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
otomobil20:00:56
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
fakirlik19:58:20
Yoksulluk
helal19:58:07
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
yapıncak19:57:53
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
sakıncalı19:57:48
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
bağıntı19:56:21
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
SABA19:55:48
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
imitasyon19:55:39
Taklit, taklit etme
ılkı19:53:52
bk. yılkı
binek19:51:10
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
ilerleyiş19:50:32
İlerlemek işi veya biçimi
müdevver19:50:23
Yuvarlak
bilge19:50:02
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
çıban19:50:00
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
düşünür19:49:51
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
suare19:49:47
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
hususiyet19:49:28
Özellik
dalama19:48:46
Dalamak işi
Şehir19:48:03
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent
kenar mahalle19:47:53
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
minare19:47:51
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
Kaş19:47:16
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
Yetenek19:46:59
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
itki19:46:56
Tepi
birun19:46:05
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
patis19:44:41
Patiskanın kısaltılmış şekli
Bağışlanma19:44:13
Bağışlanmak işi, affedilme
mümas19:44:11
Dokunan, temas eden
atik19:43:02
Çabuk davranan, çevik
ebegümeci19:42:30
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
ancak19:41:36
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
ifrat19:41:33
Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık
pas19:41:32
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
anayasa19:41:32
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
yıpranma19:41:19
Yıpranmak işi
kitapçı19:40:58
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
müstaceliyet19:40:20
İvedilik
Eğretileme19:39:32
İstiare, iğretileme
yo19:39:01
Hayır
Çekinme19:38:58
Çekinmek işi
ayrımlı19:37:52
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
DEĞME19:37:05
Değme işi, temas
DEĞER19:36:09
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
kabarıklık19:35:36
Kabarık olma durumu, şişkinlik
vuruşma19:35:32
Vuruşmak işi
MENEVİŞ19:35:31
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
GİRDAP19:34:33
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
süt19:34:33
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
matara19:33:30
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
maharet19:33:09
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
ayaklanmak19:32:23
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
isteksiz19:32:13
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
başka19:32:11
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge
nevruz19:32:05
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
ikramiye19:32:00
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
barbunya19:31:30
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
İŞLEVCİLİK19:31:12
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
Çevre19:30:11
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
yaşlılık19:30:05
Yaşlı olma durumu
Çevik19:29:43
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
güreşçi19:29:17
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
nazlanma19:28:35
Nazlanmak işi
hezeyan19:28:26
Saçmalama
bebek19:27:37
Meme veya kucak çocuğu