lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

bitevi03:36:52
bk. biteviye
düzelme03:36:25
Düzelmek durumu
ağızdan dolma03:35:27
(top veya tüfek için) Namlusu ağzından doldurulan
yerindelik03:35:01
Yerinde olma durumu, isabet
paylaşmak03:34:43
Katılmak
baraka03:34:42
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
Dejenere03:34:26
Soysuz
tahvil03:34:16
Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme
sıhhat03:33:51
Sağlık, esenlik
puluçluk03:33:44
Puluç olma durumu, ananet
yuvgulama03:33:40
Yuvgulamak işi
muadele03:33:33
Eşitlik, beraberlik, denklik
nihale03:33:30
Sofrada kullanılan sahan altlığı
börtme03:33:25
Börtmek işi
Büro03:33:23
Çalışma odası, yazıhane
nafta03:33:10
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
nadas03:33:05
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
nadim03:32:56
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
nadir03:32:53
Seyrek, az, az bulunur
banknot03:32:45
Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kâğıt para
nahak03:32:42
Haksız, gereksiz
nahiv03:32:40
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
03:32:37
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
bulunma03:32:32
Bulunmak işi
bordro03:32:30
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
namaz03:32:24
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
su yosunları03:32:04
Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, daha çok su yüzeyinde yaşayan, yaprak veya tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi, üşniye, algler
TARAFEYN03:32:00
İki taraf
birleşme03:31:59
Birleşmek işi
göze03:31:52
Hücre
nişangah03:31:14
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
HİSTOLOJİ03:31:05
Doku bilimi
acınacak03:30:40
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
mütemekkin03:30:37
Yerleşmiş olan, yerleşik
kan kanseri03:30:37
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
santur03:30:34
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
oylama03:30:31
Oy kullanma işi
santra03:30:29
Orta, orta alan, merkez
fikstür03:30:20
Yarışmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
göz hapsi03:29:52
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
umacı03:29:31
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
paralı03:29:27
Parası çok olan, zengin (kimse)
fideizm03:29:23
İnancılık, imaniye
öneri03:29:20
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
arduaz03:28:57
Kayağan taş, kayrak
süresiz03:28:55
Süresi belirli olmayan
ulus03:28:55
Millet
sonuç vermek03:28:29
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
alım03:28:04
Almak işi
içli dışlı olmak03:27:55
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
yük treni03:27:46
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
köstek03:27:33
Hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip veya zincir
zarfçı03:27:29
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
salınım03:27:20
Salınmak işi
kraça03:26:56
İstavrit balığının küçüğü
abadî03:26:53
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
pırnal03:26:50
Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı (Quercus ilex)
kıskanç03:26:47
Kıskanma huyunda olan
nöbetleşe03:26:46
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
yayılmacılık03:26:10
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
hissiyat03:26:04
Duygular, sezişler
Esas03:26:00
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
değerbilirlik03:25:52
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
adilik03:25:43
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
Etene03:25:37
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
kekelik03:25:31
Kekemelik
Tatsız03:25:03
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
Emik03:24:32
Emmekten çürüyen yer, emme izi
değnek03:24:17
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
Tanrılık03:23:52
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
DALAVERE03:23:06
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
karnivor03:22:58
Et obur, et yiyen canlı
sakıncalı03:22:47
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
kılır03:22:40
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
kılık03:22:35
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
hoşgörürlük03:22:30
Hoşgörü ile davranma durumu
cumhur03:22:29
Halk
yanmak03:21:41
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
gelincik03:21:05
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
benzeri03:20:59
Benzerlik gösteren, benzer
ulah03:20:57
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
bölüntüler03:20:51
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
bıdık03:20:49
Kısa ve tıknaz
sığınmak03:20:48
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
saniye03:20:13
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
HAMAM03:20:07
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
sinirlilik03:20:06
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
görelik03:19:44
Bağıntı, izafet
liken03:19:19
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
likit03:19:16
Sıvı, akışkan
DOLANIM03:19:11
Tedavül, sirkülâsyon
haber bülteni03:18:21
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
mütevazı03:18:09
Alçak gönüllü
düzmece03:18:01
Gerçek olmayan, düzme, sahte
düzmeci03:17:58
Düzme şeyler yapan, sahteci, sahtekâr
levazım03:17:55
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
loğ03:17:53
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
briç03:17:44
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
CİMBAKUKA03:17:42
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
ustalıklı03:17:31
Ustalıkla yapılmış
satrançlı03:17:30
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
alıngan03:17:27
Aşırı duygulu, çabuk gücenen, kırılan
doğruluk03:17:22
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
dokümanter03:16:54
Belgesel
mumluk03:16:50
Mumu olan
sağ03:16:38
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
çıkar03:16:35
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
çıkma03:16:34
Çıkmak işi
çıkak03:16:32
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
sulu zırtlak03:16:23
Oyunlarda kuralları bozup mızıkçılık eden, ağlayan, kaçan kimse
yerleşim03:16:22
Yerleşme, iskân
Fosil03:16:21
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
mertlik03:16:16
Yiğitlik, erkeklik
nebat03:16:16
Bitki
çırak03:16:12
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
rampa03:16:09
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
konsolos03:15:58
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
yedirme03:15:49
Yedirmek işi
fersiz03:15:45
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
HİMAYE03:15:35
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
bunalım03:15:28
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
demirli beton03:15:27
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
halojen03:15:25
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
kadmiyum03:15:18
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
avaz03:15:03
Yüksek ses, nara
aval03:15:02
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
atik03:14:56
Çabuk davranan, çevik
atol03:14:54
Mercanların bir araya toplanması ile oluşmuş, halka biçiminde adacık, mercan ada
albenili03:14:51
Alımlı, çekici, cazibeli
pestil03:14:42
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi