lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

yöreselleşme21:12:35
Yöreselleşmek işi
naif21:12:35
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
Sebep21:12:27
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır21:12:14
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
çekim21:12:04
Çekmek işi
çevirme21:11:55
Çevirmek işi, tedvir
ısıtma21:11:48
Isıtma işi, teshin
ulussever21:11:40
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
Yalvarma21:11:38
Yalvarmak işi
pısırıklık21:11:37
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
DASİT21:11:31
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
kara yağız21:11:27
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
Solak21:11:23
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
Sümbül21:11:18
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
öğretim görevlisi21:11:14
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
Dize21:10:56
Şiirin satırlarından her biri, mısra
CİNSİYET21:10:55
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
Ağırlık21:10:54
Ağır olma durumu
rikkat21:10:49
İncelik, naziklik
yankılanma21:10:45
Yankılanmak işi veya durumu
bahtsız21:10:32
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
baskı21:10:27
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
Renk21:10:20
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
şüphecilik21:10:16
Kuşkuculuk, septisizm
çakal21:09:57
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
Endam21:09:57
Vücut, beden, boy bos
Xe21:09:45
Ksenon"un kısaltması
ay parçası (gibi)21:09:41
(kadın veya kız için) çok güzel
kitapçı21:09:29
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
fa anahtarı21:09:28
Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
son adam21:09:20
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
arılık21:09:11
Temizlik
kemalist21:09:03
Atatürkçü
iktisap etmek21:08:54
kazanmak, edinmek
yağmurluk21:08:45
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
kuş tüyü21:08:38
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
PAROLA21:08:37
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
salahiyettar21:08:33
Yetkili
SANKİ21:08:30
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
Mektup21:08:30
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
faizci21:08:24
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
sır21:08:20
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
mobilya21:08:11
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
beraat etmek21:08:08
aklanmak, temize çıkmak
sık21:08:02
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
vazgeçilme21:07:56
Vazgeçilmek işi veya durumu
ucube21:07:53
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
kemikli balıklar21:07:49
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı
geçmiş zaman sıfat-fiili21:07:48
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
salahiyetsiz21:07:45
Yetkisiz
evlenme21:07:44
Evlenmek işi, izdivaç
BİZATİHİ21:07:43
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
bilinçli21:07:27
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
balkır21:07:09
Parıltı
yatılı21:07:04
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
santra21:06:53
Orta, orta alan, merkez
medcezir21:06:51
bk. meddücezir, gelgit
Muço21:06:47
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
işlevcilik21:06:38
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
mazruf21:06:25
Zarf içine konmuş, zarflı
telâtin21:06:17
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
cevher21:06:16
Bir şeyin özü, maya, gevher
fukara21:06:15
Yoksul, fakir, fıkara
yaratıcı21:06:12
Yaratma yeteneği olan
oylum21:05:59
Hacim, cirim
bardacık21:05:55
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
İnleme21:05:44
İnlemek işi
iltizamcı21:05:40
Kesenekçi, mültezim
derbeder21:05:36
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
müzik21:05:18
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
mümas21:05:01
Dokunan, temas eden
Son deyiş21:04:53
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
ön ek21:04:49
Bazı yabancı dillerde kelime kökünün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan ek: normal, anormal gibi
ZEBAN21:04:46
Dil, lisan
Turpgiller21:04:44
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
inceltici21:04:41
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
gerili21:04:39
Gerilmiş olan
asfalt21:04:38
Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm
taş balığı21:04:35
İşkine balığına verilen bir ad
zarfçı21:04:34
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
güleç21:04:26
Her zaman gülümseyen, mütebessim
gedikli21:04:22
Gediği olan
germen21:04:14
Kale, kermen
cesur21:04:06
Yürekli, cesaretli
teskere21:04:06
Sedye
isyankarlık21:04:02
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
liman21:04:01
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
arlanma21:03:53
Arlanmak işi
matah21:03:51
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
tavsif21:03:49
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
devletleştirme21:03:46
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
sarmak21:03:35
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
koy21:03:32
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
orkide21:03:32
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
tersleme21:03:27
Terslemek işi
KURAMSAL21:03:25
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
suçsuz21:03:23
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
aşağı düşmek21:03:20
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
yün21:03:20
Güzün kırkılan koyun tüyü
aparey21:03:19
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
piyade21:03:18
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
Asetik21:03:16
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
Yan21:03:13
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
erk21:03:11
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
miladi21:03:10
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
eşkal21:03:06
Biçimler, şekiller, kılık
fişeklik21:03:04
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
tul21:03:01
Uzunluk
konsantre21:03:01
Yoğunlaştırılmış, yoğun
soğuk21:02:59
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
yapıncak21:02:55
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
apalak21:02:44
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
kükürt21:02:42
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
Karo21:02:31
Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olan, orya
puşt21:02:31
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
denizhıyarları21:02:06
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
himaye etmek21:02:05
korumak, kayırmak, gözetmek
cüsseli21:01:57
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
niş21:01:55
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
çekemezlik21:01:52
bk. çekememezlik
düşürme21:01:48
Düşürmek işi
bağırsaklarını deşerim21:01:39
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
liberasyon21:01:39
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
doğma büyüme21:01:26
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
tersane21:01:25
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
hava parası21:01:21
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
züppece21:01:18
Züppe (bir biçimde)
başkilise21:01:13
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
tiramola21:01:09
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
lüp21:00:59
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey