lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

ön alım17:11:05
Bir mülk kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma, şufa
yerel17:11:04
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
Sağlık17:11:04
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
gönül almak (veya gönlünü almak)17:10:58
sevindirmek
Kesit17:10:56
Bir şeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
İLÇE17:10:54
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
üzüntülü17:10:52
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
rahatsız17:10:50
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
YAPMA17:10:49
Yapmak işi
BAŞLIK17:10:48
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
tutam17:10:46
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
Deha17:10:43
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
Devlet17:10:41
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
kapuska17:10:40
Etli lâhana yemeği
Çatal17:10:36
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
çavuş17:10:35
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
loğ17:10:34
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)17:10:33
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
kopil17:10:28
Arsız sokak çocuğu
şano17:10:27
(tiyatroda) sahne
sevgi17:10:23
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
Fıkra17:10:22
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
Şiş17:10:16
Şişmiş, şişkin, kabarık
batı17:10:15
Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün indi, garp
katran17:10:15
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
anif17:10:11
Sert, kaba
Söndürmek17:10:09
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
gözden çıkarmak17:10:04
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
ikbal17:09:59
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
diğer17:09:57
Başka, özge, öteki, öbür
merak17:09:56
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
kravat17:09:55
Boyun bağı
çulluk17:09:53
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
tahmin17:09:51
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
belde17:09:50
Şehir
HAC17:09:45
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
Büro17:09:43
Çalışma odası, yazıhane
janjan17:09:41
Yanardöner, şanjan
gÜnlÜk17:09:39
O günkü, o günle ilgili
Dikkatli17:09:38
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
panteon17:09:37
Yunanlı ve Romalıların en büyük tapınaklarına verdikleri ad
atkı17:09:36
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
Dingin17:09:32
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
mahsus17:09:31
Özgü
lok17:09:28
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
kırmızıbiber17:09:26
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
gezi17:09:22
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
okka17:09:20
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
sezmek17:09:18
Anlamak, fark etmek
ifa etmek17:09:17
yapmak, yerine getirmek
liken17:09:17
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
SIR17:09:16
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
yalamak17:09:16
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
ihtiyat17:09:14
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
SEVAP17:09:13
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
boya17:09:12
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
çalılık17:09:11
Çalısı çokça olan yer
Maltız17:09:03
Malta adası halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
fatihane17:09:01
Fatih gibi, fatihe benzercesine
içgüdü17:08:56
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
OK17:08:54
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
hanedan17:08:53
Hükûmdar veya devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, büyük aile
demode17:08:51
Modası geçmiş olan
millet meclisi17:08:48
Milletvekillerinin oluşturduğu kurul
eşlik etmek17:08:46
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
Çapkın17:08:45
Geçici aşklar arkasında koşan
ÖLÜ17:08:44
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
Hüner17:08:43
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
kapatma17:08:42
Kapatmak işi
mektep17:08:41
Okul
PAY17:08:40
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
yolluk17:08:39
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
Ocak17:08:36
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
gidiş17:08:33
Gitmek işi
radansa17:08:31
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
atalet17:08:30
Tembellik
Zevk17:08:26
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
Tanrısızlık17:08:24
Tanrısız olma durumu
HİZMETÇİ17:08:24
Hizmet gören kimse
KABUL17:08:23
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
kurak17:08:22
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
cumhuriyet17:08:21
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
Buhran17:08:20
Bunalım, bunluk, kriz
taslamak17:08:18
Kendinde olmayan bir değeri varmış gibi göstermek
Eşlik17:08:17
Eş olma durumu
tatlı su kefali17:08:16
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
vücut yapmak17:08:15
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
FANİLA17:08:11
Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çamaşırı
manda17:08:09
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)
sınıf17:08:09
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
ilişik17:08:07
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
cenap17:08:06
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
PR17:08:04
Praseodim"in kısaltması
alay17:08:03
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
Harika17:08:03
Yaradılışın ve imkânların üstünde nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran (şey)
Öküz17:08:01
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
genç17:08:00
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
Peki17:07:58
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
Politik17:07:53
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
işletme17:07:52
İşletmek işi
Terör17:07:50
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
KEDER17:07:47
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
lokma17:07:45
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
MEZRU17:07:44
Ekilmiş, ekili
delta17:07:43
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
imtihan17:07:42
Sınav
ŞİMDİ17:07:41
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
yürek çarpıntısı17:07:40
Yüreğin sık ve hızlı vurması
cin17:07:39
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
berhava17:07:35
Havaya verilmiş, uçurulmuş
tezgah17:07:34
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
Sunak17:07:34
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
TEMLİK17:07:31
Mülk olarak verme
Kalp17:07:30
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
kramp17:07:24
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
derece derece17:07:23
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
içinde17:07:21
Süresince, zarfında
siyah17:07:20
Kara (II)
palavracı17:07:16
Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı
DOST17:07:15
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
kurgu17:07:12
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
AMAÇ17:07:11
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
bölme17:07:11
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
Sıçramak17:07:10
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
Yazın17:07:09
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
etli17:07:08
İçinde et bulunan
isabet17:07:06
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
kısırlık17:07:05
Kısır olma durumu
vesaire17:07:05
Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılır (vs.), ve benzerleri (vb.)
kumar17:07:00
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu