lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

özentisiz23:43:52
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
Çökelek23:42:48
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
kırkma23:41:50
Kırkmak işi
saykal23:40:44
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ
SALDIRMA23:40:10
Saldırmak işi
YERSİZ YURTSUZ23:39:55
Barınacak yeri olmayan
alışmak23:39:44
Yadırgamaz duruma gelmek
el23:38:39
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
anapara23:38:28
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
pesimist23:38:19
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
kabul yeri23:38:04
bk. kabul odası; kabul salonu
limon kabuğu23:37:05
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
atlı karınca23:35:42
İri bir karınca türü (Ponera grandis)
Katma23:35:41
Katmak işi, ilhak
köreşe23:33:51
Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka
poliçe23:33:30
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
türap23:33:22
Toprak, toz
bakır23:33:11
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
sınırlı sayı23:32:57
Sonsuz değerli olmayan sayı
ulussever23:32:31
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
Teorem23:32:25
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
kötürüm23:32:08
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
tüy23:31:56
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
VERME23:31:18
Vermek işi
gaz23:31:11
Tül
MÜSTEVİ23:31:03
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
Alşimi23:30:46
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
it23:30:34
Köpek
kazançlı23:30:23
Kazanmış olan
geliştirme23:30:21
Geliştirmek işi
çiriş otu23:30:18
Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitki (Asphodelus)
kuruluşlar bütünü23:30:16
Kompleks
kel kâhya23:30:07
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
karfiçe23:29:55
Orta boy demir çivi
canlanma23:29:46
Canlanmak işi
Sonraki23:29:31
Sonra olan
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)23:29:20
çok geniş olmak
şarabi23:29:18
Kırmızı şarap renginde olan
ekol23:29:15
Okul
File23:29:13
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
yerici23:28:46
Yeren, yermek işini yapan
birbiri için yaratılmış olmak23:28:36
birbiriyle çok iyi anlaşmak
tenafür23:28:35
Kakışma, kakofoni
gümüş balığıgiller23:28:31
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
pasta23:28:30
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
adapte23:28:27
Uyarlanmış
konsey23:28:26
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
bizmut23:28:25
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
Yordam23:28:20
Çeviklik, çabukluk
Resital23:28:14
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
duba23:28:12
Yük taşımak veya köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı
bağlaşım23:28:08
Eşleme
kazma23:28:07
Kazmak işi
palamut23:28:05
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
ister istemez23:28:04
Zorunlu olarak, elinde olmadan
adamak23:28:02
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
Titan23:27:59
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
sarsma23:27:58
Sarsmak işi
kuzu23:27:56
Koyun yavrusu
tekerlek pabucu23:27:53
Arabaların, yokuş inerken hızlanmalarını önlemek için, tekerlek altına sürülen ve arabaya zincirle bağlı bulunan demir parçası
sütlü23:27:49
İçinde süt bulunan, sütle yapılan
çaydanlık23:27:46
İçinde çay pişirilen kap
çirkef23:27:45
Pis ve bulanık su
mütemadiyen23:27:42
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
libre23:27:40
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
kere23:27:37
Kez, yol, defa, sefer
başbuğ23:27:35
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
tutkulu23:27:33
Tutkusu olan, ihtiraslı
marketing23:27:29
Pazarlama
bohem23:27:28
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
SİHİR23:27:22
Büyü, bağı
hamam anası23:27:21
Kadınlar hamamında natırları yöneten kadın
bahane bulmak23:27:21
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
Musevî23:27:17
Musa Peygamberin dininden olan kimse
kanıklık23:27:17
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
arş23:27:14
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
tugay23:27:13
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
anonsör23:27:08
bk. sunucu
altın sarısı23:27:07
Altın rengini andıran
bilmek23:27:06
Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
aktinit23:27:05
Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plûtonyum, amerikyum, küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı
demir23:27:02
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
Kuralsız23:26:58
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
panel23:26:45
Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, toplu görüşme, açık oturum
şahıs23:26:42
Kimse, kişi, zat
iç deniz23:26:41
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
mezkur23:26:40
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
tozluk23:26:30
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
Eksen23:26:26
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
asabî23:26:21
Sinirli
sodyum fosfat23:26:20
Eczacılıkta, hekimlikte kullanılan fosforik asidin sodyumlu tuzu (NaH2, NaHPO4, Na3PO4)
ZİRVE23:26:14
Doruk, tepe
yalız23:26:13
(kas için) Düz ve parlak
sit23:26:10
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
yan tutmak23:26:09
yanlardan yalnızca birini desteklemek, yansız davranmamak
abidevi23:26:06
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
yorgan23:26:05
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
balkan23:26:03
Sarp ve ormanlık sıra dağlar
son vermek23:26:02
bitirmek, sona erdirmek
enteresan23:25:59
İlgi çekici, ilginç
BİBLİYOGRAFYA23:25:58
Kaynaklar, kaynakça
devrimcilik23:25:53
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İnkılâpçılık
makadam23:25:51
Kırılmış taş döşenip silindir geçirilerek yapılan yol
havas23:25:50
Nitelikler, özellikler
gün doğusu23:25:48
Doğu
ORTA23:25:42
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
Tartışma23:25:40
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
kerime23:25:39
(saygılı konuşmada) Kız evlât
ergilik23:25:32
Ergi durumu
açık sözlü23:25:30
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
YEMEK BORUSU23:25:23
Askerlikte yemeğin çıktığını bildirmek için çalınan boru
CUNDA23:25:20
Yatay serenlerin her iki başı
sapkınlık23:25:19
Sapkın olma durumu
sömürme23:25:18
Sömürmek işi
zemberek otu23:25:16
Atkuyruğu
elebaşı23:25:14
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
MAtine23:25:12
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
kavaf23:25:09
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
mamure23:25:08
Bayındır yer, bayındırlık
surat asmak23:25:06
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
selamet23:25:04
Esen olma durumu, esenlik
Zerzevat23:25:02
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
belirmek23:24:59
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
kuru gürültü23:24:54
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
harabat23:24:50
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
velûr23:24:49
Kadife
işkil23:24:48
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
götürü23:24:47
Toptan, olduğu gibi
nısıf23:24:42
Yarı, yarım
mühürcü23:24:41
Mühür kazıyan kimse