lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

Muvazene18:22:33
Denge
taş bilimi18:22:27
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
rölâtivizm18:22:22
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
temize çıkarmak (veya çıkartmak)18:22:18
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
kabala18:22:17
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
Etkinlik18:22:15
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
kabare18:22:12
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
Yürüyüş18:22:09
Yürümek işi veya biçimi
temelli18:22:00
Herhangi bir nitelikte temeli olan
Oyuk18:21:58
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
kreasyon18:21:53
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
Sağlama18:21:44
Sağlamak işi
sofistike18:21:37
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
ağızotu18:21:30
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
menisk18:21:22
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
kaim18:21:19
(başka bir şeyin yerine) Geçen
telepati18:21:15
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
beniz18:21:12
Yüz rengi
açma18:21:08
Açmak işi
şafak18:21:05
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
şaful18:21:03
Bal konulan ufak tekne
ketum18:20:57
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
mukadderat18:20:50
Yazgı
cankurtaran18:20:47
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
minimum18:20:45
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
ofris18:20:42
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
mülkiyet18:20:35
İyelik
İNİKAS18:20:31
(ışık için) Yansıma, yansı
difteri18:20:28
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
tozlaşma18:20:21
Tozlaşmak işi
Komprador18:20:19
Aracı
enterne18:20:16
Göz altında (olan)
çuka18:20:13
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
Toraman18:20:11
Tombul, iri yapılı, genç irisi
amudufıkarî18:20:08
Omurga kemiği, bel kemiği
yazgıcılık18:20:01
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
Sindirim18:19:59
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
mücahit18:19:58
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
telaş18:19:57
Herhangi bir sebeple acelecilik
PIRLANTA18:19:53
Birçok façetası olacak biçimde yontulmuş foyasız parlak elmas
ahenk kaidesi18:19:42
bk. ünlü uyumu
dolgun18:19:40
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
Taşkın18:19:38
Taşmış bir durumda olan
gümüşlü18:19:35
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
iade18:19:33
Alınmış bir şeyi geri verme
melekler gibi18:19:28
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
vecize18:19:25
Özdeyiş
Mektepli18:19:21
Okula giden (kimse), öğrenci
dişillik18:19:14
Bazı dillerde kelimelerin dişil olma durumu
emanet etmek18:19:01
bir şeyi veya bir kimseyi birine veya bir yere korumak için bırakmak
horoz18:18:59
Tavukgillerden, tavuğun erkeği olan kümes hayvanı
bedel18:18:56
Değer, fiyat, kıymet
bekri18:18:52
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
bedii18:18:50
Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen
faydalı18:18:47
Yararlı
artımlı18:18:47
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
Vaha18:18:38
Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı ve önemi suyun niceliğine bağlı olarak değişen tarım veya yerleşme bölgesi
Sezme18:18:36
Sezmek işi
araya girmek18:18:33
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
Lipit18:18:26
Her tür organik yağa verilen ad
mezarlık18:18:24
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
hesap işi18:18:22
Bir tür el işlemesi
çığırtı18:18:21
Çığrışma sesleri
PREHİSTORYA18:18:20
Tarih öncesi
pusula18:18:19
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
yük treni18:18:19
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
Kusurlu18:18:17
Kusuru olan
muhasebeci18:18:09
Sayman, muhasip
tıp tıp18:18:08
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
kara yosunu18:18:06
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
akü18:18:04
Akümülâtörün kısaltılmış adı
kümelenme18:17:58
Kümelenmek işi
tefessüh18:17:57
Çürüme, bozulma, kokuşma
oranlama18:17:55
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
iktidarsızlık18:17:48
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
puluç18:17:44
Cinsel gücü olmayan (erkek)
ZİNDE18:17:41
Dinç, canlı, diri, sağlam
vareste18:17:39
Kurtulmuş
dayanıksız18:17:34
Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz
Nisan18:17:31
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
atomik18:17:27
Atomla ilgili olan
atomal18:17:24
Atomlarla ilgili olan
keyfi18:17:20
İsteğe bağlı olan
ispanyol18:17:18
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
kefal18:17:16
Kefalgillerden, orta büyüklükte, çok pullu, küt başlı, gümüş renkte, beyaz etli bir balık (Mugil cephalus)
SİMÜLTANE18:17:13
Aynı anda olan, eş zamanlı
yaşam biçimi18:17:11
Hayat tarzı
Bayraktar18:17:04
Bayrağı taşıyan kimse
Akrabalık18:16:48
Akraba olma durumu
transfer18:16:46
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
çilli18:16:41
Çili olan
vurma18:16:32
Vurmak işi
yak18:16:32
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
yere bakan yürek yakan18:16:32
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
epidemi18:16:32
Salgın hastalık
besli18:16:23
bk. besili
beğence18:16:17
Övücü tanıtma yazısı, takriz
alçalma18:16:15
Alçalmak işi, inme
umumiyet18:16:10
Genellik
müteheyyiç18:16:07
Heyecana kapılmış, heyecanlı
ölçülülük18:16:05
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
berri18:16:03
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
vagina18:15:58
Döl yolu, vajina
besin18:15:54
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
Kurt18:15:41
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
pederşahi18:15:39
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
argüman18:15:36
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
lanetlenme18:15:33
Lânetlenmek işi
faziletli18:15:32
Erdemli
Paratoner18:15:29
Yıldırımsavar, şimşeksavar
çarpış18:15:18
Çarpmak işi veya biçimi
yük hayvanı18:15:16
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
ö18:15:14
Tikinme veya bıkma anlatır
Görelilik18:15:11
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
insan bilimci18:15:10
Antropolog
şırınga yapmak18:15:09
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
icat18:15:07
Yeni bir şey yaratma, bulma
kum otu18:15:02
Uyuz otu
mümkün18:14:57
Muhtemel, olabilir, olası
tokaç18:14:55
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
ergime18:14:53
Ergimek işi, zeveban
LİSTE BAŞI18:14:50
Herhangi bir seçimde, listenin en başında olan isim
şatır18:14:48
Neşeli, keyifli, şen
farkına varmak18:14:46
gözüne çarpmak, fark etmek, anlamak
ayan18:14:45
İleri gelenler
dilleşmek18:14:42
Dırlaşmak
önderlik18:14:39
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
itaatli18:14:37
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
yaban koyunu18:14:35
Muflon
araştırma görevlisi18:14:30
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan