lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

Saçma19:05:10
Saçmak işi
despot19:05:02
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
dessas19:04:49
Düzenci, entrikacı
destur19:04:45
İzin, müsaade
gerekçe19:04:39
Gerektirici sebep, esbabımucibe
gölgeli19:04:19
Gölge altında olan
Uşak19:04:16
Çocuk
bağıntıcılık19:04:15
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
yeterlik belgesi19:04:10
Uzmanlık belgesi, ehliyet
maşallah19:04:02
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
kara yolu19:03:44
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
oy vermek (veya oyunu kullanmak)19:03:32
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
Komprador19:03:27
Aracı
nefes darlığı19:02:58
Solumada yaşanan sıkıntı
Canlandırıcı19:02:53
Canlılık veren, canlılık kazandıran
mal19:02:40
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
öz eleştiri19:02:31
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
pederşahi19:02:27
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
devamlılık19:02:23
Devamlı olma durumu, süreklilik
gezinti19:02:18
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
yapıştırıcı19:02:01
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
amiral19:01:43
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
dide19:01:43
Göz
bunaltı19:01:35
Sıkıntı, iç sıkıntısı
süt19:01:17
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
tefekkür19:01:08
Düşünme, düşünüş
tombul19:01:00
Şişman, şişkin, dolgun
şişmanca19:00:57
Oldukça şişman, biraz şişman
terakkiperver19:00:55
İlerici
dalavere19:00:51
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
çevren19:00:46
Ufuk, göz erimi
insiyak19:00:38
İçgüdü, sevkıtabiî
katrilyon19:00:33
Trilyon kere bir milyon (1024)
taklit etmek19:00:29
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
Döl19:00:25
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
serencam19:00:16
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
cura19:00:00
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
incitici18:59:45
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
kayağan18:59:43
Üzerinde kolaylıkla kayılan, kaypak
HABERCİ18:59:39
Haber getiren kimse, ulak
sıvacı18:59:26
Duvarları sıvayan kimse
firak18:59:24
Ayrılış, ayrılık
Türemiş18:59:17
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
Güçlendirme18:59:13
Güçlendirmek işi
caba18:59:04
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
caka18:59:00
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
VELAYET18:58:59
Velilik
cana18:58:55
Sevgiliye hitap sözü
cari18:58:51
Akan
cenk18:58:42
Savaş, kavga
sonsuzlaşma18:58:38
Sonsuzlaşmak işi
ceht18:58:34
Çaba, çabalama
cefa18:58:29
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
ceza18:58:25
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
ciro18:58:12
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
cins18:58:07
Tür, çeşit
cilt18:58:03
Deri, ten
cima18:57:51
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
cife18:57:42
Leş
bakış açısı18:57:38
Bir olayda, konuyu, düşünceyi belirli bir yönden inceleme, görüş açısı
tasvir etmek18:57:29
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
Zerdali18:57:20
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
muhafız18:57:16
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
kapasite18:57:12
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
kısa devre18:57:03
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
merdiven boşluğu18:56:46
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
VARİS18:56:41
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
Şarklı18:56:33
Doğulu, garplı karşıtı
varsayımsal18:56:24
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
Karasal18:56:20
Kara (I) ile ilgili, berrî
orkestra18:56:15
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
MAZBATA18:56:11
Tutanak
pilot18:56:09
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
açıkağız18:56:02
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
çınlayış18:55:54
Çınlamak işi veya biçimi
sesteş18:55:45
bk. sestaş
barometre18:55:41
Basınçölçer
ayrılık18:55:36
Ayrı olma durumu
arduaz18:55:32
Kayağan taş, kayrak
TÜZÜK18:55:28
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
kötülükçü18:55:23
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
elâstikî18:55:19
Esnek
akbaba18:55:14
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
süresiz18:55:10
Süresi belirli olmayan
terbiyeli18:55:02
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
düşmanca18:54:49
Düşman gibi, düşmana yakışır biçimde
sal yarışı18:54:40
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
Köken18:54:40
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları
şişmanlık18:54:31
Şişman olma durumu
sonuç vermek18:54:23
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
yatılı18:54:05
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
tulyum18:54:03
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
bildirme18:53:40
Bildirmek işi, beyan
mayın18:53:35
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
omaca18:53:23
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
ayrımlı18:53:18
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
Yemiş18:53:14
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
tahmis18:53:09
Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç mısra katılması durumu, beşleme
tahnit18:53:01
Ölüyü, bozulmaması için ilâçlama
gelecek18:52:56
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
YUNANCA18:52:43
Yunan dili, Elence
tahsis18:52:35
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
İŞVELİ18:52:30
Nazlı, cilveli, edalı
Meblağ18:52:26
Para miktarı, tutar
dayanma18:52:24
Dayanmak işi
sağ18:52:17
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
Akkarınca18:52:13
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
mertebe18:52:08
Aşama, derece, rütbe
çıkar18:52:04
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
çıkma18:52:00
Çıkmak işi
çıkak18:51:55
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
Kurulu18:51:51
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
çıkra18:51:41
Sık çalı
Kurucu18:51:37
Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis
buyruk18:51:23
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
Fosil18:51:22
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
mertlik18:51:14
Yiğitlik, erkeklik
çırak18:51:09
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
boyama18:51:03
Boyamak işi
rampa18:50:52
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
müthiş18:50:48
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
rakor18:50:27
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
ihtiraz18:50:22
Çekinme, sakınma
taktir18:50:14
Damıtma, imbikten çekme
numunelik18:50:05
Örneklik
kebere18:50:05
Gebre otu
takvim18:50:00
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
KAMYONET18:49:56
1500 kilogram yük taşıyan küçük kamyon, pikap
ihtisap18:49:52
Belediye memurunun işi ve dairesi
takrir18:49:39
Yerleştirme, yerleştirilme