lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

bere02:03:31
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
YEMEK BORUSU02:03:21
Askerlikte yemeğin çıktığını bildirmek için çalınan boru
hoş geldiniz02:03:13
gelene söylenen esenleme sözü
düzeyli02:03:12
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
değnek02:02:51
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
alyuvar02:02:42
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
sınıflandırma02:02:41
Bölümlendirme
kundura02:02:18
Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı
gözü görmemek02:02:03
görmez olmak
ara açmak02:02:02
dostluğu bozmak, anlaşmazlığa yol açmak
ahenksiz02:01:57
Uyumsuz, düzensiz
kişiye özel02:01:50
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
zira02:01:46
Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan ve uzunluğu 75-90 cm arasında değişen bir uzunluk ölçüsü
karabasan02:01:44
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
epik02:01:33
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
metal yatak02:01:24
Özü, temeli metalden oluşan yatak
ayıklama02:01:19
Ayıklamak işi
ressam02:01:03
Resim yapan sanatçı
kapkara02:01:01
Her yanı kara
cenah02:01:00
Kuş kanadı
Zoka02:00:49
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
çarpan balığı02:00:36
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
yakıcı02:00:29
Yakma özelliği olan, yakan
evsiz barksız02:00:25
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
sabotaj02:00:18
Baltalama
villa02:00:12
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
kırgın02:00:00
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
hasat02:00:00
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
eza01:59:55
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
banliyö01:59:50
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
hasep01:59:46
Kişisel özellikler, nitelikler
yüz kızartıcı01:59:39
Utandırıcı, utanılacak
gözleme01:59:28
Gözlemek işi, tarassut
eriyik01:59:21
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
ihvan01:59:16
Yakın dostlar, arkadaşlar
Gövde01:58:59
Bir şeyin asıl toplu bölümü
ATALET01:58:49
Tembellik
hamak01:58:24
İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ yatak
şüphecilik01:57:59
Kuşkuculuk, septisizm
muhacir01:57:40
Göçmen
barmen01:57:36
Bar tezgâhtarı
pes01:57:35
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
SOYUT01:57:32
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
kuaför01:57:26
Kadın berberi
kumarhane01:57:13
Kumar oynanan yer
söz (veya lâf) altında kalmamak01:56:43
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
şasi01:56:35
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
redif01:55:28
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
Özveri01:55:06
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
şano01:54:59
(tiyatroda) sahne
parite01:54:51
İki ülke parasının karşılıklı değeri
dut kurusu01:54:39
Dutun kurutulması ile elde edilen kuru yemiş
salep01:54:31
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
bardak01:54:22
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
mahana01:54:02
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
nail01:53:58
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
becerikli01:53:51
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
işçi sigortası01:53:35
bk. sosyal sigorta
kemalist01:53:24
Atatürkçü
pozitif bilim(ler)01:53:18
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
istifade01:53:06
Yararlanma, faydalanma
Otomatik01:52:57
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
iktisap etmek01:52:43
kazanmak, edinmek
şişmanlık01:52:42
Şişman olma durumu
yağmurluk01:52:16
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
kullanma01:51:56
Kullanmak işi, istimal
Ön çalışma01:51:54
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
tersleme01:51:36
Terslemek işi
tamamen01:51:35
Bütün olarak, büsbütün
suçsuz01:51:22
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
bitkinlik01:51:13
Bitkin olma durumu
aparma01:50:54
Aparmak işi
cura01:50:40
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
jet01:50:39
Tepkili uçak
reddetme01:50:30
Reddetmek işi
antibiyotik01:50:27
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
kara sevda01:50:25
Umutsuz ve güçlü aşk
teker teker01:50:25
Birer birer, ayrı ayrı
sodyum karbonat01:50:09
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
binici01:50:06
Binen
mütecanis01:49:34
Bağdaşık, homojen
muşmula01:49:16
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
FİDYE01:48:49
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
aslan gibi01:48:23
boylu boslu, güçlü ve yakışıklı
MEYUSİYET01:48:12
Umutsuzluk, karamsarlık
gres01:47:58
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
şirret01:47:58
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
yavaş yavaş01:46:50
Azar azar ağır ağır
rus01:46:44
Rusya Federasyonu"nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse
salahiyettar01:46:32
Yetkili
yabgu01:46:29
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
ikametgah01:46:16
İkamet edilen, oturulan yer, konut
haile01:46:05
Çok acıklı olay
zekavet01:45:41
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
bisiklet01:45:31
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
ZAĞLI01:45:26
Kılağılı
zıvana01:45:09
İki ucu açık küçük boru
sokak01:44:44
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
derbeder01:44:42
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
bulada01:44:31
Büyük piliç
geçmez akçe01:44:16
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
Arazi01:44:00
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
kartvizit01:43:47
Kart (II)
lu01:43:32
Lütesyum"un kısaltması
omnivor01:43:28
Hem et hem ot ile beslenen canlı
seher01:43:17
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
Yenge01:43:09
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
Ak01:42:21
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
vareste kalmak01:42:12
kurtulmak
demagoji01:41:59
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
yetiştirici01:41:11
Üretici, müstahsil
enenme01:41:01
Enenmek işi
çekirdek01:40:43
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
tutsaklık01:40:31
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
HAN01:40:27
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
şenaat01:40:13
İğrençlik, kötülük, alçaklık
beşbıyık01:39:50
İri muşmula
vezneci01:39:21
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
beyyine01:39:15
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
delk01:39:11
Ovma, ovuşturma
bazıları (veya bazısı)01:38:47
birtakımı, kimisi
bünye01:38:44
Vücut yapısı
özlük01:38:43
Bir şeyin durumu, mahiyet
anık01:38:41
Hazır
Düalist01:38:13
İkici, ikicilik yanlısı
meyve bahçesi01:37:53
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
bilgisayar01:37:52
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
peygamber çiçeği01:37:18
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
taciz01:37:08
Tedirgin etme, canını sıkma
Komplike01:37:03
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık