lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

pare05:16:18
Parça, kısım
tuğgeneral05:15:07
Orduda en küçük rütbeli general, liva
sulu boya05:14:38
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
DOLDURMA05:14:10
Doldurmak işi
yüzde05:13:52
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
aferist05:13:41
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
sahneye koymak05:13:26
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
üzengi05:13:11
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
cu05:12:18
Bakır"ın kısaltması
ak05:12:10
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
cl05:12:02
Klor`un kısaltması
çatpat05:11:53
bk. çatapat
TİFÜS05:11:30
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma
müzik05:11:08
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
yakarı05:10:25
bk. yakarış
sağır dilsiz05:09:13
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
amelî05:05:57
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
kupür05:03:00
Kesik
taraftar05:01:08
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
degajman05:01:01
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
yanıltı04:59:24
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
sıfır04:59:12
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
kimi04:58:09
Birtakımı, bazısı
kana04:57:21
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
tragedya04:53:57
Trajedi
altıncı his04:53:24
bk. altıncı duygu
nakışçı04:52:54
Nakış yapan kimse
sanık04:52:51
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
pabucunu eline vermek04:52:47
kovmak
iklimleme cihazı04:52:18
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
gelgit04:49:04
Boşuna gidip gelme
firar04:48:08
Kaçma, kurtulma
gözdağı04:47:08
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
Lama04:46:43
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
ses uyumu04:45:21
Ünlü ve ünsüz uyumu
değinme04:44:16
Değinmek işi, temas
çan04:41:27
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
tedavül04:40:39
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
yapım eki04:39:19
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
takıntı04:38:42
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
ülkücülük04:37:15
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
lirik04:36:21
Coşkun, ilhamla dolu
tasar04:36:10
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
merkez04:36:09
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
SÜRDÜRÜM04:35:06
bk. abonman
bakkal04:34:38
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
oy çokluğu04:27:23
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
Çekicilik04:26:40
Çekici olma durumu, cazibe
heyecan04:16:38
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
sahtekar04:15:28
Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci
Müsavat04:14:13
Eşitlik, denklik
kan taşı04:13:15
Hematit
abonman04:11:42
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
iskele kelepçesi04:09:01
İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
mefkure04:05:29
Ülkü, ideal
no04:05:12
Nobelyum"un kısaltması
özendirme04:05:01
Özendirmek durumu, işi, teşvik
KARA KIŞ04:03:47
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
kılır04:03:29
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
antre04:02:44
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
kuruntu etmek04:01:54
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
kıl payı04:00:16
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
uzaklaştırma03:58:39
Uzaklaştırmak işi
makber03:58:05
Mezar, kabir, medfen
eskiden03:55:25
Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema
güncellik03:51:57
Güncel olma durumu, aktüalite
Afis03:51:33
Gümüş balığının küçüğü
binek atı03:51:29
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
bağlaşık03:50:55
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
geri çekilme03:50:27
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
Esik03:48:55
Çukur yer
rikkat03:47:28
İncelik, naziklik
trakunya03:46:29
bk. çarpan balığı
sözün kısası03:45:45
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
Portekizce03:45:12
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
metalik03:44:35
Madensel, madenle ilgili
Mera03:43:10
Çayırlık, otlak
alacakarga03:42:43
Saksağan
körpe03:42:30
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
ev sineği03:41:41
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
Açık artırma03:38:42
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
vesile03:38:38
Sebep, bahane
ebeveyn03:38:17
Ana ve baba
tıp03:38:08
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
nanemolla03:36:27
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
esim03:32:19
Yelin esişi
cüruf03:32:16
Maden posası, demir boku, dışkı
antipatik03:31:40
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
bilir03:27:42
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
bağırsak askısı03:27:10
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
SODYUM03:24:52
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
merhale03:24:10
Derece, basamak, aşama, evre
denk03:18:07
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
zarfçı03:13:37
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
dük03:10:55
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
tasfiyehane03:10:28
Arıtım evi, rafineri
03:04:06
Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen
iktisap etmek03:03:56
kazanmak, edinmek
kaderci03:00:32
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
demek03:00:21
Söylemek, söz söylemek
Hindi02:59:25
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
not vermek02:59:17
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
çıkarcı02:58:53
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
efemine02:58:35
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
kallavi02:57:48
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
eyvah02:57:47
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
akıcılık02:56:53
Akıcı olma durumu
pozitron02:54:36
Pozitif elektron
kredi mektubu02:50:41
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
yemek odası02:45:56
Yemek yenilen oda, salamanje
ibra etmek02:45:24
aklamak
iltizamcı02:42:42
Kesenekçi, mültezim
Koz02:40:05
Ceviz
hece02:39:46
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
çamaşır02:36:10
İç giysisi
arıtıcı02:35:10
Arıtma özelliği olan
beceriklilik02:31:46
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
ETKİN02:31:36
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
elifba02:29:39
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
Boyama02:25:50
Boyamak işi
Ot02:25:16
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
hemen hemen02:25:05
Nerede ise, az zaman sonra
birlik02:20:39
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
dirlik02:20:05
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
frank02:19:22
Fransız para birimi
âlim02:18:29
Bilgin
yara izi02:16:10
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
BASI02:13:16
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
mihrak02:12:35
Odak
tuzağa düşmek02:12:19
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek