lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

Uykusu hafif14:18:39
Küçük bir sesten hemen uyanan
devimsellik14:18:37
Devimsel olma durumu
BAKANLAR KURULU14:18:35
Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, hükûmet
varışlılık14:18:33
Varışlı olma durumu, irfan
içmece14:18:29
İçmeler
Yayvan14:18:25
Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş
rehavet14:18:23
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
Fasıla14:18:21
Aralık, ara, kesinti
Piston14:18:17
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
yazıklar olsun14:18:14
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
belleme14:18:12
Bellemek işi
sal yarışı14:18:10
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
kelime vurgusu14:18:08
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
kaldırıcı14:18:02
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
ÜZMEK14:17:59
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
inat14:17:57
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
simetri14:17:53
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
seyyare14:17:51
Gezegen
BAĞIŞLAMA14:17:49
Bağışlamak işi, affetme, af
Kusma14:17:45
Kusmak işi, istifra
fiziksel14:17:40
Fizikle ilgili olan
nesnel14:17:31
Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
Pozisyon14:17:27
Bir şeyin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum
yerini tutmak14:17:23
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
bütün bütüne14:17:21
Bütün olarak, tamamıyla
dallama14:17:20
Dallamak işi
Yarı14:17:18
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
kesin olarak14:17:12
kesin bir biçimde, kesinlikle
niteleme14:17:08
Nitelemek işi
belgegeçer14:17:01
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
inkişaf14:16:59
Gelişme, gelişim
işaretleme14:16:52
İşaretlemek işi
Fanatizm14:16:48
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
MEVDUAT14:16:46
Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat
Meslek14:16:42
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
tekst14:16:40
Metin (I)
tekir14:16:38
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
tekin14:16:35
Boş, içinde kimse bulunmayan
tekil14:16:29
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
tekne14:16:27
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
tekel14:16:25
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
eğrelti14:16:23
Eğrelti otu
Engerek14:16:23
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
ak Arap14:16:21
Arap sözcüğü "zenci" anlamına da geldiğinden asıl Arapların söz konusu olduğu anlatılmak istenirken kullanılır
solocu14:16:19
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
posta treni14:16:17
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
jinekolog14:16:13
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
samimi14:16:11
İçten, içtenlikle
akıl hastahanesi14:16:10
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
musevi14:15:57
Musa Peygamberin dininden olan kimse
ŞETARET14:15:55
Sevinç, şenlik, neşe
fiyatlandırma14:15:51
Fiyatlandırmak işi
alabora14:15:49
Geminin devrilecek kadar yan yatması
naziklik14:15:49
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
diskjokey14:15:47
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
skandiyum14:15:43
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
emirlik14:15:39
Emir (II) olma durumu
hizmetli14:15:37
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
diyalekt14:15:35
Lehçe
Kuşku14:15:33
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
Ayılmak14:15:31
Aklı başına gelip gerçeği görmek
deneyim14:15:29
Tecrübe
salgı14:15:19
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
aşina14:15:17
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
yürürlükte olmak14:15:15
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
cesaret vermek14:15:11
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
Kuşak14:15:09
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
ışınım14:15:05
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
Müsavat14:15:03
Eşitlik, denklik
Hoşlanma14:15:01
Hoşlanmak işi
gezegen14:14:59
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
kandırılma14:14:58
Kandırılmak işi
Kıstak14:14:56
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
Sodyum14:14:52
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
muaflık14:14:48
Muaf olma durumu
aşure14:14:46
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
Akala14:14:40
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
lezbiyenizm14:14:37
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
kuru fasulye14:14:31
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
hava deliği14:14:29
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
asit fenik14:14:27
bk. fenol
deneyci14:14:25
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
geçimlik14:14:18
Yiyecek parası, nafaka
beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak, solmak veya beti benzi uçmak)14:14:16
herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak
Büyüklük hastalığı14:14:14
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
alıp vermek14:14:07
yürek çarpıntısı geçirmek
Aktar14:14:02
Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân
dil bilimi14:14:00
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
Gömme14:13:58
Gömmek işi
Temizlenmek14:13:49
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
vasi14:13:33
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
MUTLULUK14:13:31
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
keyfiyet14:13:29
Nitelik
MUADELET14:13:21
Eşitlik, denklik, eş değerlik
ruh bilimsel14:13:18
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
kapsamlı14:13:15
Kapsamı olan
müzmin14:13:13
Uzun süreli, süreğen, kronik
Yürürlük14:13:11
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
keşke14:13:09
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
keşik14:13:05
Sıra, nöbet
ayak diremek14:13:02
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
patron14:13:01
Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni
köken bilimi14:13:00
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
güldürücü14:12:56
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
uyluk kemiği14:12:54
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
kıyı14:12:51
Kara ile suyun birleştiği yer
geri çevirmek14:12:50
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
oğul otu14:12:49
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
eğmeç14:12:49
Kavis
KAYIRMA14:12:45
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
lokomotif14:12:43
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
eşek14:12:41
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
boğaz14:12:39
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
simgesel14:12:37
Sembolik
boğma14:12:35
Boğmak işi
takım14:12:33
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
eşey14:12:29
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
eşya14:12:26
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
eşit14:12:24
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
eşik14:12:22
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
tanrıtanımazlık14:12:21
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
Bilmece14:12:20
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
veto14:12:14
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
elçilik14:12:12
Elçi olma durumu
insaf14:12:09
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
mukavele yapmak14:12:07
sözleşmek
koşucu14:12:05
Koşuya katılan yarışçı
gözdağı14:12:04
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
tente14:11:59
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
tenor14:11:57
En tiz erkek sesi