lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

güncelik05:08:42
Günce yazılan defter, muhtıra
Burgu05:08:00
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
pekiyi05:07:59
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
germen05:07:17
Kale, kermen
hünnap05:06:56
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
Kesinlik05:05:41
Kesin olma durumu veya kesin davranış, kat"iyet
ikbal05:05:31
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
çöpleme05:04:41
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
sarnıç05:03:47
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
start05:01:56
Çıkış
stant05:01:54
At yarışlarında seyirci tribünü
kötülemek05:00:55
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
kik05:00:51
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
şamata04:59:21
Gürültü, patırtı
sergi04:59:21
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
çis04:58:57
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
gönderi04:58:42
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
kaşık04:58:26
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
KATARAKT04:58:06
Ak su, ak basma, perde
ayak04:58:03
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
ELDİVEN04:56:51
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
tabldot04:56:44
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
belginlik04:55:29
Belgin olma durumu, sarahat
repertuar04:55:13
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
ihsan etmek (veya buyurmak)04:55:13
bağışta bulunmak, bağışlamak
çanak yalayıcı04:55:13
Dalkavuk
rum04:54:54
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
gövdelenmek04:52:42
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
daha04:52:37
Şimdiye kadar, henüz
atabek04:52:30
bk. atabey
güney04:52:29
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
hazcı04:51:42
Hazcılık ile ilgili olan
pelteklik04:51:11
Peltek olma durumu, peltek konuşma
muazzam04:50:59
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
mebus04:50:36
Milletvekili
ferda04:50:03
Erte, yarın, yarınki
vesikalık resim04:49:45
bk. vesikalık fotoğraf
katılma04:49:40
Katılmak işi
badana04:47:14
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
kakmacılık04:47:10
Kakmacı olma durumu
fideizm04:46:15
İnancılık, imaniye
puşt04:44:47
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
sığırtmaç04:44:46
Sığır güden kimse, sığır çobanı
TEMLİK04:44:04
Mülk olarak verme
lazım04:43:49
Gerek, gerekli
ekol04:43:27
Okul
boşanma04:43:16
Boşanmak işi
içtinap04:41:44
Sakınma, çekinme, kaçınma
cesur04:41:40
Yürekli, cesaretli
yumuşak yüzlülük04:41:05
Yüzü tutmaz olma durumu
Hortlak04:40:49
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
kütük04:40:17
Kalın ağaç gövdesi
nim04:40:05
Yarı
amberbaris04:39:04
Sarı çalı
kanma04:38:37
Kanmak işi
çirişli04:38:29
Çiriş sürülmüş
zabıta04:38:12
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
kalp çarpıntısı04:37:19
Kalbi veya kalbinin çalışması bozuk olan kimse
cer04:36:57
Çekme, sürükleyerek götürme
romantizm04:36:28
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
çekme04:35:12
Çekmek işi
sfenks04:32:23
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
gerici04:31:47
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
yetişmiş04:31:26
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
itibarlı04:30:57
İtibarı, değeri olan, saygın
muvasalat04:30:47
Bir yere ulaşma, varma
dinlemek04:28:39
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
varlık04:28:18
Var olma durumu, mevcudiyet
mihrak04:28:17
Odak
mükellef04:27:48
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
asap04:27:48
Sinirler
lakerda04:27:37
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
abes04:27:21
Akla ve gerçeğe aykırı
sövme04:27:20
Sövmek işi, sövgü, küfretme
vazgeçmek04:27:19
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
sten04:26:48
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
resimsi04:26:45
Resme özgü olan, resme benzeyen
yatırma04:26:38
Yatırmak işi
kal04:25:56
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
akkor04:25:16
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
islam hukuku04:25:06
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
epitel04:24:15
bk. epitelyum
yanlışlık04:23:58
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
sura04:23:22
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
Zabit04:23:17
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
posta treni04:23:13
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
teber04:23:11
Balta
sucuk04:21:57
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
Bloke04:20:38
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
mihver04:20:25
Eksen
koşucu04:20:25
Koşuya katılan yarışçı
etlik04:19:44
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
HEDİK04:19:42
Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır vb. şeyler
herkes04:18:51
İnsanların bütünü
portakal04:17:43
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
dalgınlık04:17:14
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
hükümsüzlük04:17:14
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik
viroloji04:16:41
Virüsleri inceleyen bilim dalı
toplama04:16:41
Toplamak işi
kurander04:13:57
Hava akımı, cereyan
Yan04:13:53
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
transfer04:13:38
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
kabuk04:13:24
Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş, sertçe bölüm, kışır
İspiyoncu04:13:17
İspiyon
Gösterişsiz04:13:15
Gösterişi olmayan, mütevazı
döner04:13:06
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
doğu bilimi04:12:53
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
hürmet04:11:33
Saygı
hiç değilse (veya hiç olmazsa)04:10:39
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
öyle04:09:59
Onun gibi olan, ona benzer
ayniyat04:09:58
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
tahsildar04:08:54
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
Zambiyalı04:08:40
Zambiya halkından olan kimse
sığınmak04:08:37
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
ter04:08:24
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
veresiye04:08:11
Karşılığı sonra ödenmek üzere
nazari04:06:02
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
bellik04:06:01
İşaret, marka
gayret04:05:28
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
kaynata04:05:18
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
SAYLAV04:05:10
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Milletvekili, mebus
sezgili04:04:46
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
filiz04:04:42
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
KİMYON04:03:30
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
ortalama04:03:14
Ortalamak işi
intizar04:03:03
Bekleme, gözleme
ödüllendirme04:02:55
Ödüllendirmek işi
MEDENİYET04:02:27
Uygarlık
vatansever04:01:33
Yurtsever kimse
dalkavukluk etmek04:01:01
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak