lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

lâakal02:29:46
En azından, hiç olmazsa
boş söz02:29:43
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
satın02:29:41
"Fiyatını vererek bir şey almak" anlamında kullanılan satın almak deyiminde geçer
gaz02:29:19
Tül
Okazyon02:29:16
Fırsat
bıçak02:29:03
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
iptida02:29:02
Başlangıç
denizayısı02:28:12
1,5-2 m boyunda, uzun ve yumuşak tüylü postu beğenilen, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi (Arctocephalus ursinus)
karar02:27:27
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
ebe02:27:16
Doğum işini yaptıran kadın
zahire02:27:02
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
Ödül02:26:52
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
VERME02:26:51
Vermek işi
balhane02:26:49
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
ERK02:26:41
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
aşüfte02:26:40
Oynak, açık saçık kadın, kokot
observatuvar02:26:30
Gözlem evi, rasathane
idrar02:26:16
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
dikkatsiz02:26:01
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
keyifli02:24:45
Keyfi yerinde, neşeli
TANRIÇA02:24:44
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
intiba02:24:41
İzlenim
ana vatan02:24:41
Ana yurt
İBRA02:24:41
Aklama, temize çıkarma
vandal02:24:40
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
fersizlik02:24:40
Fersiz olma durumu
olta iğnesi02:24:28
Olta takımının ucuna takılan ve biçimlerine göre değişik adlarla anılıp esas balığın yakalanmasında kullanılan küçük çengel
yurtlandırma02:24:27
Yurtlandırmak işi, iskân
serencam02:24:22
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
yaban arısıgiller02:24:21
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
nişanlı02:24:21
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
şapşal02:24:16
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
İTFA02:24:13
Söndürme
hareli02:24:13
Haresi olan
Sprey02:24:12
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
ufak tefek02:23:59
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
manisa lalesi02:23:54
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
baş kaldırmak02:23:54
ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek
koalisyon02:23:22
Çeşitli güçlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan birlik
parçalama02:22:37
Parçalamak işi, parçalara ayırma
muhtıra02:22:32
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
bakan02:22:13
Bakmak işini yapan (kimse)
kimüs02:22:12
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
enflasyon02:22:05
Para şişkinliği
sert buğday02:21:27
Kırma ve öğütmeye karşı daha dirençli olan yoğunluğu diğer buğdaylara göre daha yüksek bulunan ve tane kesiti camsı görünen buğday
sert tabaka02:21:26
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
geçmez02:21:20
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
üzüm kurusu02:21:16
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
kıyâm02:21:02
Ayağa kalkma, ayakta durma
mastı çiçeği02:20:55
Öküzgözü
saha02:20:45
Alan
deli02:20:01
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
dinlemek02:20:00
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
atlet02:20:00
Atletizmle uğraşan kimse
leziz02:19:55
Tadı güzel, lezzetli
mensucat02:19:50
Dokuma, dokumalar, tekstil
ahlat02:19:48
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
zıh02:19:00
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
takınak02:18:48
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
kenar mahalle02:18:29
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
değerlilik02:18:27
Değeri olma durumu, kıymetlilik
çiğde02:18:04
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
Pedagoji02:18:00
Eğitim bilimi
komposto02:17:16
Hoşaf
cebirsel02:17:11
Cebirle ilgili
liet02:17:08
Şarkı
tansiyon02:17:05
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
şal örneği02:16:50
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
Adeta02:16:45
Bayağı, basbayağı, hemen hemen, sanki
parasız02:16:40
Parası olmayan
mikos02:16:22
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
makferlan02:16:08
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto
onarma02:16:07
Onarmak işi
insansı02:16:05
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
Afis02:15:59
Gümüş balığının küçüğü
Tutumlu02:15:58
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
izdivaç02:15:54
Evlenme
Ekonomi02:15:31
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
baldır02:15:21
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
yetenekli02:15:10
Yeteneği olan, kabiliyetli
ispiyonlama02:14:55
İspiyonlamak işi
paylaşmak02:14:20
Katılmak
yaklaşık02:14:14
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
işsizlik02:13:49
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
optimal02:13:34
En elverişli durum, optimum
trol02:13:27
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
vade02:13:11
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
informatik02:13:04
Bilişim
deprem bilimci02:12:50
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
sessiz02:12:25
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
tartarik asit02:12:11
İzomerli kristal organik birleşik (C4H6O6); tartarik asit pastacılıkta, kumaş basmacılığında, bazı içkilerin hazırlanmasında, fotoğrafçılıkta kullanılır
hatime02:11:54
Son, sonuç
şefaat02:11:20
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
gittikçe02:10:49
Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
se02:10:46
Selenyum"un kısaltması
erdenlik02:10:36
Bakirlik
yük asansörü02:10:32
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
sicim02:10:19
Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
aparma02:10:14
Aparmak işi
cezri02:10:01
Köklü, kökten, temelden, radikal
mizaç02:10:01
Huy, yaradılış, tabiat
yazılı emir02:09:56
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
yumurta02:09:51
Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre
boynuz02:09:35
Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
biyoloji02:09:22
Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi
bili02:08:36
Bilgi, malûmat
eşik02:08:28
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
gelberi02:08:16
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
sıkılma02:08:15
Sıkılma işi
kımkım02:08:07
Ağır ağır konuşan (kimse)
mavikantaron02:08:02
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
buyuru02:07:46
Buyruk, emir
kuyumcu02:07:21
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
murt02:07:08
Mersin ağacı
yakınma02:07:08
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
uğraşı02:06:54
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
hülle02:06:48
Medenî Kanunun kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi
lik02:06:42
bk. -lık / -lik
kasılma02:06:41
Kasılmak işi, büzülme, takallus
tertip02:06:39
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
kritik02:06:37
Tehlikeli, endişe veren (durum)
irsi02:06:25
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
üleştirilme02:06:10
Üleştirilmek işi
hız02:06:04
Çabukluk, sür"at
kapatma02:06:02
Kapatmak işi
giriş02:05:55
Girmek işi veya biçimi
Azot02:05:18
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
vasiyet etmek02:05:16
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
lepra02:04:49
Cüzam
PAY02:04:49
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse