lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

lehçe15:10:01
Polonya dili
mayalanma15:07:47
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
Mahluk15:06:18
Yaratık, yaratılmış
buke15:06:15
Güzel koku, rayiha
kaput bezi15:05:14
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
ardıç rakısı15:05:07
Cin
Baştan çıkarmak15:05:00
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
filoloji15:04:46
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
teselli15:04:32
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
isyankarlık15:04:26
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
Evliya15:04:19
Erenler, ermişler, veliler
mihaniki15:04:12
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
dizgici15:03:51
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
bezzazlık15:03:06
Kumaş satma işi, manifaturacılık
maymuncuk15:03:03
Küçük maymun
DOKUNUM15:02:22
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
enöte15:02:15
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
çuvaldız15:02:08
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
bölüntüler15:01:41
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
Süzmek15:01:34
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
Benzeşme15:01:27
Benzeşmek işi
fakir fukara15:01:20
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
yara bere15:01:13
Yaralanma
düşündeş15:01:06
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
yazışma15:00:53
Yazışmak işi
mitolojik15:00:46
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
terk etmek15:00:32
bırakmak, ayrılmak
biteviye15:00:25
Aynı biçimde, sürekli olarak
ivedilikle15:00:12
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
vizon15:00:05
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
eleştirmen14:59:58
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
stalagmit14:59:44
Dikit
kurtarma aracı14:59:37
Trafikte arızalanan, kaza geçiren aracı yerinden kaldırıp istenen yere götüren özel donanımlı motorlu araç, kurtarıcı
kocasız14:59:17
Kocası olmayan (kadın)
Şia14:59:10
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
ihtiraslı14:58:56
Aşırı istekli
ikamet etmek14:58:42
bir yerde oturmak, eğleşmek
alaylı14:58:35
Erlikten yetişmiş subay
medcezir14:58:28
bk. meddücezir, gelgit
ülkücülük14:58:28
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
Duruk14:58:28
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
Amor14:58:08
Bir çeşit kumaş
aza14:58:07
Organlar, vücut parçaları
zait14:57:33
Çoğaltan, artıran
orijinal14:53:28
Özgün
sevimlilik14:53:26
Sevimli olma durumu
Gıpta14:52:46
İmrenme, imrenti
selâm vermek14:52:34
selâmlamak
vakayiname14:50:07
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
kurbağa14:48:51
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
ca14:48:08
Kalsiyum"un kısaltması
Hristiyanlık14:46:21
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
Kandırma14:43:36
Kandırmak işi
alfabetik14:43:01
Alfabe sırasına göre dizilmiş
SOĞURMA14:42:12
Soğurmak işi, emme, massetme
küsküt14:41:32
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
kör14:40:59
Görme duygusu olmayan, görmez
posta14:40:34
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
aç gözlü14:40:16
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
mızıka14:37:57
Bando
bebecik14:37:29
Küçük veya acınacak durumda olan bebek
yaban nanesi14:37:26
Yabanî bir tür nane
taş pamuğu14:36:27
Asbest
boyun bağı14:36:13
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
Göreceli14:36:09
İzafî, bağıntılı, bağlı
cahil kalmak14:35:52
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
EKSKAVATÖR14:35:51
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
sabit olmak14:35:50
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
Uzak14:35:48
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
fikir yazısı14:35:43
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
refakat etmek14:35:41
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
ağır canlı14:35:39
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
pupa14:34:44
Geminin arkası, kıç
iklimleme cihazı14:32:22
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
dünya ahret kardeşim olsun14:31:58
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
darmadağınık14:31:35
Darmadağın olmuş
şümul14:31:06
İçine alma, kaplama, kapsama
ha14:31:01
İstek uyandırmak için kullanılır
hamaylı14:31:00
bk. hamail
kazaratar14:28:36
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
ihmalkar14:28:08
Savsak, ihmalci
hayvan bilimi14:26:34
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
çırılçıplak14:26:17
Tamamen çıplak, çırçıplak
cesamet14:23:34
Büyüklük, irilik
LİNEER14:23:18
Çizgilerle ilgili olan
cinsel14:22:24
bk. cinsî
parite14:20:58
İki ülke parasının karşılıklı değeri
kılıç14:19:34
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
turizm14:19:29
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
ergi14:19:24
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
bayi14:19:21
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
krizolit14:19:20
Zebercet
omurga14:18:55
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
Bakir14:18:52
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
izlenim14:18:15
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
niyaz14:18:05
Yalvarma, yakarma
TÜF14:18:04
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
Elçi14:17:46
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
istençli14:17:30
İradeyle yapılan, iradî
AYRIKLI14:17:23
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
seyrek14:17:16
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
kural dışı14:17:09
bk. kural dışı
erganun14:17:08
Org
gelecek bilimi14:17:02
Fütüroloji
gönlünce14:16:21
Dileğine uygun
bahir14:16:14
Deniz
atfetme14:16:07
Atfetmek işi, isnat
İnandırma14:15:40
İnandırmak işi
ARAÇSIZ14:15:33
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
erdenlik14:15:26
Bakirlik
değinme14:15:19
Değinmek işi, temas
erbap14:15:13
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
muvazene14:14:59
Denge
akımtoplar14:14:45
Akü, akümülâtör
bilinen14:14:38
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
beynelmilel14:14:31
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
çokluk14:14:24
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
çevirgeç14:14:10
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
evet14:14:04
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
terane14:13:57
Ezgi, makam, nağme
hercai14:13:43
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
seyyal14:13:22
Akışkan
paçal14:13:20
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
kısasa kısas14:13:16
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
ısıalan14:13:09
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
misafirhane14:13:02
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
soy sop14:12:55
Bütün soy ve hısımlar
anlamsız14:12:41
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
mitralyöz14:12:36
Makineli tüfek, makineli
literatür14:12:27
Edebiyat, yazın