lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

lehçe10:33:32
Polonya dili
engebe10:33:31
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
DEVE10:33:30
Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus)
hissiz10:33:29
Duygusuz
imgesel10:33:20
İmge ile ilgili, hayalî
tehir etmek10:33:17
ertelemek
atlı10:33:11
Atı olan
gerçeküstücü10:33:10
Gerçeküstücülükten yana olan (kimse)
çivit rengi10:32:57
Bir tür koyu mavi renk
tirbuşon10:32:53
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
büyüklük hastalığı10:32:40
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
numara yapmak10:32:38
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
buyruk10:32:38
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
sonradan10:32:36
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
lokanta10:32:32
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
uzunlamasına10:32:30
Uzunluğuna
dük10:32:28
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
Çörek10:32:26
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
PABUÇ10:32:18
Ayakkabı
sarig10:32:01
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
MEVKİ10:32:00
Yer, mahal
EKSPER10:32:00
Bilirkişi, uzman
SİMÜLTANE10:31:56
Aynı anda olan, eş zamanlı
inceltici10:31:49
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
reosta10:31:31
Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer
ahenk kaidesi10:31:28
bk. ünlü uyumu
pipet10:31:28
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
nikel kaplama10:31:21
Nikelâj
pompalama10:31:16
Pompalamak işi
zülal10:31:15
Saf, tatlı su
keşke10:31:11
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
Hediye10:31:10
Armağan
avaz10:31:07
Yüksek ses, nara
ladini10:31:06
Din dışı
göz altı kremi10:31:06
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
Hem de10:31:05
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
denetleme10:30:53
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
İMAJ10:30:42
İmge
mavikantaron10:30:41
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
üşengeç10:30:39
Çok üşenen, tembel
denizcilik10:30:39
Denizlerde sefer yapma işi
uza devim10:30:36
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
ünlem10:30:35
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
barındırma10:30:34
Barındırmak işi
hediye etmek10:30:34
armağan olarak vermek
dağ10:30:34
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
doğacılık10:30:27
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
Arı beyi10:30:09
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
peygamber çiçeği10:30:09
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
liyakat10:30:06
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
itici10:30:04
İtme işini yapan
prezidyum10:30:01
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
cimrilik10:29:40
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
tırtıkçı10:29:38
Yankesici, tırnakçı
asma kilit10:29:38
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
devre10:29:32
Dönem
çıplak10:29:29
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
deneyci10:29:26
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
bayağı10:29:24
Aşağılık, pespaye
Etiyopyalı10:29:24
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
basın10:29:23
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
uzlaştırıcı10:29:21
Uzlaşmayı sağlayan
Denk10:29:18
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
üst deri10:29:14
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
DELİL10:29:13
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
YILANKAVİ10:29:13
Dolambaçlı, dolanarak giden
bağlaşık10:29:09
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
laf cambazı10:28:53
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
ETSİZ10:28:50
Eti olmayan
Üzüntü10:28:45
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
ezinç10:28:42
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
Bambaşka10:28:36
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
Yol10:28:35
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
dayanıklı10:28:30
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
birleşme10:28:27
Birleşmek işi
argo10:28:27
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
telli çalgılar10:28:26
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
Cefa10:28:26
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
ispanya10:28:26
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
destan gibi10:28:21
uzun yazılmış (mektup)
Evlat10:28:00
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
çipura10:27:41
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
vilâdî10:27:40
Doğuştan (olan)
salâhiyet10:27:40
Yetki
dağıtma10:27:29
Dağıtmak işi, tevzi etme
tornalı10:27:19
Tornada işlenmiş
Balta10:27:19
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
güneş tutulması10:27:18
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
durgun10:27:00
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
TESADÜFEN10:27:00
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
iltifat10:26:53
Yüzünü çevirerek bakma
avantür10:26:52
Serüven, macera
Terlik10:26:47
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
anadut10:26:47
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba
asilik10:26:43
Asi olma durumu, isyan etme, isyankârlık
GÖRGÜSÜZ10:26:43
Görgüsü olmayan
Kankurutan10:26:34
Adam otu
vinç10:26:33
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
mukim10:26:32
(bir yerde, bir evde) Oturan, eğleşen, ikamet eden
şarap10:26:29
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
neşe10:26:28
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
nüsha10:26:27
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
ÜZERLİK10:26:27
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
İlenme10:26:18
İlenmek işi, beddua
vacip10:26:13
Yapılması gerekli olan
anonim şirket10:26:08
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
seans10:26:06
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
akıl erdirmek10:26:03
anlamak, sırrını çözmek
nefret10:26:03
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu
gün ağarmak10:26:03
tan yeri aydınlanmak
LEKE10:26:02
Kirliliği gösteren iz
komedyen10:26:01
Güldürülerde oynayan oyuncu
yanardağ patlaması10:25:47
Yanardağın püskürmeye başlaması
akarsu10:25:36
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
her hâlde10:25:36
Büyük bir ihtimalle
Bahir10:25:32
Deniz
kan bilimi10:25:32
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
ıstırap10:25:28
Acı
mavimtırak10:25:28
Maviyi andıran
ayrıcalıklı10:25:27
Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı
rehin10:25:24
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
berzah10:25:23
Kıstak, dar dil
Ruhsal10:25:18
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
parlatma10:25:15
Parlatmak işi
güya10:25:08
Sözde, sanki
fiyakalı10:25:07
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
kumaş10:25:07
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
yumuşaklık10:25:03
Yumuşak olma durumu
hesap etmek10:24:51
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
Soysuz10:24:50
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)