lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

kayın peder01:14:16
Kaynata
alabalık01:14:14
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
Taş devri01:14:13
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
mabude01:14:12
Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilâhe
GROSA01:14:12
On iki düzine
akşın01:14:02
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
yama01:13:44
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
bopstil01:13:43
Züppece giyiniş biçimi
değersizlik01:13:36
Değersiz olma durumu
Çembalo01:13:34
Klâvsen
kan kaybetmek01:13:27
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
Becerikli01:13:25
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
kınnap01:13:04
Sicim
koyar01:12:15
İki akarsuyun birleştiği yer
koyu yeşil01:12:14
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
karavaş01:12:14
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
otoban01:11:51
Otoyol
hükmî şahsiyet01:11:30
Tüzel kişilik
bırakma01:11:30
Bırakmak işi
çiçek tacı01:10:59
Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ
Hırsızlık01:10:59
Çalma
mandalina01:10:31
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
oniks01:10:04
Balgam taşı
lâf taşımak01:10:01
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
lâkayt01:10:01
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
loğlama01:10:00
Loğlamak işi
tutacak01:09:59
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
Afiş01:09:55
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
mağara bilimci01:09:32
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
mağrur01:09:32
Kurumlu, gururlu
maşer01:09:32
İnsan topluluğu, toplum
Fak01:08:39
Tuzak, kapan
nardin01:08:33
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
narh01:08:33
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
oflaz01:08:33
İyi, güzel, mükemmel
narkozcu01:08:32
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
otçu01:08:31
Köylerde hekimlik yapan kimse
popo01:08:02
Kaba et, kıç
radyo oyunu01:08:01
Radyoda oynanmak ve seslendirilmek üzere yazılan oyun
yurtlanma01:07:35
Yurtlanmak işi, iskân
ru01:07:34
Rutenyum"un kısaltması
sınır boyu01:07:33
Ülke sınırları
silgi01:07:06
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
sililik01:07:06
Sili olma durumu, arılık, temizlik
BERİL01:06:32
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
zırh01:06:25
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
Alık01:06:09
Akılsız, sersem, budala, ebleh
karagöz01:05:54
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
ısmarlamak01:05:43
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
rağbet görmek (veya kazanmak)01:05:30
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
Susama01:05:03
Susamak işi
zümre01:05:00
Topluluk, takım, grup, camia
üstün zeka01:04:59
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
TEHİR01:04:18
Sonraya bırakma, erteleme
TOZLUK01:04:17
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
Yapıcı01:03:18
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
zürafa01:03:16
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
TELEKOMÜNİKASYON01:03:10
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
sızlama01:03:00
Sızlamak işi
kaderci01:02:56
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
palan01:02:56
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
engebesiz01:02:49
Engebesi olmayan
teke tek01:01:27
Bire karşı bir
tahnit01:01:02
Ölüyü, bozulmaması için ilâçlama
şifon01:00:59
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
Ateş böceği01:00:49
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
Sarat01:00:45
Büyük delikli kalbur
cevapsız01:00:44
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
yaya geçidi01:00:19
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
istihza01:00:13
Gizli veya ince alay
görülmemiş01:00:11
O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
şarki01:00:09
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
Trent00:59:59
Eğilim
balans00:59:41
Denge, muvazene
Arşınlamak00:59:37
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
temizleme00:59:36
Temizlemek işi
Hercai00:59:13
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
televizyon00:59:08
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
tirbuşon00:58:58
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
ETRAF00:58:29
Yanlar, taraflar
yobaz00:58:12
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
değer düşürümü00:58:10
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
tecil etmek00:57:37
ertelemek
tamu00:57:34
Cehennem
tedvin etmek00:57:06
derlemek
tema00:57:05
Aslî konu
eytam00:57:05
Yetimler
kalafat00:57:04
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
utanç00:57:03
Utanma duygusu, hicap
kataliz00:56:47
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
içirme00:56:46
İçirmek işi
derici00:56:45
Dericilik yapan kimse
ek00:56:24
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
reflektör00:56:21
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
olan oldu00:56:21
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
Samanuğrusu00:56:18
Samanyolu
liyakat00:56:03
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
utku00:55:51
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
çotuk00:55:17
Dışarda kalmış ağaç kökü
çok tanrıcılık00:55:15
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
buluşmak00:55:13
Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek
ibis00:55:06
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
koyu kırmızı00:55:00
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
çitme00:54:48
Çitmek işi
çiftçi00:54:48
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
taraf00:54:44
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
artımlı00:54:29
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
meyhane00:54:28
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
sesçil00:54:15
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
ilmek00:54:04
İlmik
LİSTE00:53:48
Alt alta yazılmış şeylerin bütünü
haddini bilmek00:53:48
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
bahane00:53:47
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
teşhis ve intak00:53:47
Cansızları canlandırma ve konuşmayan varlıkları konuşturma
paydaşlık00:53:46
Paydaş olma durumu, iştirak
kalender00:53:38
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
nar çiçeği00:53:18
Parlak kırmızı renk
KUŞ00:53:17
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
HİSTERİ00:53:16
bk. isteri
Yaygı00:52:46
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
necat00:52:32
Kurtuluş
boşluk00:52:31
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
şüphe etmek00:51:33
kuşkulanmak
sarhoş olmak00:51:30
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
piç kurusu00:51:20
Soysuz ve yaramaz çocuk
Savaşma00:51:14
Savaşmak işi, muharebe
-den bu yana00:51:08
-den beri
gürz00:51:04
Silâh olarak kullanılan ağır topuz
İSPİR00:51:03
At veya araba uşağı
kömür kalem00:50:59
bk. füzen