lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

yağız doru13:06:50
Kızıla çalan siyah tüyleri olan (at)
yukarı13:06:49
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
izafiyet13:06:47
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
saçak bulut13:06:47
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
sporcu13:06:44
Sporla uğraşan (kimse)
hellim13:06:39
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
İSTERİ13:06:38
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
Eskimoca13:06:36
Eskimo dili
madenî13:06:35
Madensel, madenle ilgili
kırıp dökmek13:06:34
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
yirmi13:06:28
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
yalız13:06:28
(kas için) Düz ve parlak
yerindelik13:06:27
Yerinde olma durumu, isabet
geçerlilik13:06:21
Geçerli olma durumu, geçerlik
otalamak13:06:17
Otamak
babalık13:06:15
Baba olma durumu
mahzurlu13:06:14
Sakıncalı
maymun13:06:13
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
dileme13:06:12
Dilemek işi
randevu13:06:09
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
pervaz13:06:09
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
Özgür13:06:07
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
ironi13:06:07
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
yatalak13:06:05
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
PATA13:06:00
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
SEVİMSİZLİK13:06:00
Sevimsiz olma durumu
evet13:05:58
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
istihdaf13:05:58
Amaçlama, hedef alma
belkili13:05:57
Olasılı, muhtemel
sinema sanatçısı13:05:57
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
main13:05:56
Eşkenar dörtgen
başka13:05:55
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge
iç evlilik13:05:53
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
sevecenlik13:05:53
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
üleştirme13:05:51
Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi
CİNSİYET13:05:49
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
mermer kireci13:05:49
Mermerden yapılmış kireç
define13:05:46
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
Yöresel13:05:46
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
saniye13:05:44
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
gözlükçülük13:05:42
Gözlük satma işi
ziraatçı13:05:41
Tarımcı
seyyah13:05:41
Gezgin, turist
Gömlek13:05:40
Vücudun üst kısmına giyilen ince kollu veya yarım kollu, yakalı giysi
ak basma13:05:37
Ak su, perde, katarakt
çıkrıkçı13:05:28
Çıkrık yapıp satan kimse
yanardağ püskürmesi13:05:26
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
Nara13:05:25
Haykırma, bağırma
hidrojen13:05:22
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
Zıt13:05:21
Karşıt anlamlı
Saymanlık13:05:21
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
kekeç13:05:20
Kekeme
Saygı13:05:19
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
ilgi çekici13:05:18
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
GALİZ13:05:16
Kaba ve çirkin, iğrenç
vapur13:05:15
Su buharı gücüyle çalışan gemi
vezin13:05:15
Tartı
teyel13:05:12
Seyrek ve eğreti dikiş
adeta13:05:12
Bayağı, basbayağı, hemen hemen, sanki
ilişik13:05:11
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
baskı altında tutmak13:05:10
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
resen13:05:10
Kendi başına, kendiliğinden
oyun yazarı13:05:08
Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı
nazikleşmek13:05:07
Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek
konser13:05:07
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
köy meydanı13:05:06
Genellikle köyün ortasında bulunan geniş alan
Boyar madde13:05:05
Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren doğal veya yapay renkli madde
Metis13:05:05
Kırma, azma, melez
m13:05:03
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
arzuhâlci13:05:00
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
kimono13:05:00
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
hamız13:04:58
Asit
fikstür13:04:57
Yarışmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
ablukaya almak13:04:54
bk. abluka etmek
izah etmek13:04:53
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
kalay13:04:53
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn
ayin13:04:51
Dinî tören, ibadet
RAPTİYE13:04:50
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
güz dönemi13:04:49
Güz ayları
mareşal13:04:49
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
kanaat etmek13:04:48
yetinmek
sünepe13:04:48
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
siper13:04:47
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
aksetme13:04:46
Aksetmek işi
ezoterik13:04:45
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, içrek
bahane13:04:44
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
DAVRANIŞ13:04:44
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
zaman13:04:43
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
sam yeli13:04:43
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
hoş geldiniz13:04:42
gelene söylenen esenleme sözü
gözleme13:04:41
Gözlemek işi, tarassut
serdengeçti13:04:39
Fedaî
Edep yeri13:04:35
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
zılgıt13:04:35
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
tıpkıçekim13:04:35
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
Linet13:04:33
Sürgün
tutsaklık13:04:27
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
hamal semeri13:04:26
Arkalık
kontenjan13:04:25
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
vasıf13:04:25
Nitelik
OLASILIK13:04:22
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
paralellik13:04:20
Paralel olma durumu, koşutluk
mesabe13:04:18
Derece, değer, rütbe
şilte13:04:17
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
sulama13:04:12
Sulamak işi
Ağırlama13:04:12
Ağırlamak işi, ikram, izaz
cevap13:04:11
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
liberal13:04:08
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
patolojik13:04:07
Patoloji ile ilgili
baklagiller13:04:05
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
Nebati13:04:04
Bitki ile ilgili, bitkisel
ibne13:04:03
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
kukumav13:04:02
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
tropik13:03:59
Dönence (zamanı)
ahmak13:03:58
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
ruba13:03:57
Giysi, giyecek
vaşak13:03:55
Kedigillerden, kulakları sivri, dişleri ve tırnakları keskin, kürkünden yararlanılan çok yırtıcı hayvan (Lynx lynx)
TAKRİR13:03:50
Yerleştirme, yerleştirilme
aldatmaca13:03:49
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
ahşap13:03:46
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
top sürme13:03:43
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
alamet13:03:41
Belirti, işaret, iz, nişan
abartılı13:03:40
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
sodyum klorür13:03:39
Tuz
tanıtma13:03:37
Tanıtmak işi, takdim
sulu boya13:03:31
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
memat13:03:30
Ölüm
Kaybolma13:03:29
Kaybolmak işi
haksız13:03:29
Hak ve adalete uygun olmayan
gelecek bilimi13:03:21
Fütüroloji