lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

lehçe08:09:05
Polonya dili
satranç taşı08:09:05
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
Matematik08:09:04
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
iflâh olmak08:08:57
onmak, düzelmek
alem08:08:56
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
Yangın bombası08:08:55
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
Kara çalmak08:08:55
birine iftira etmek
büyük mağaza08:08:54
Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer
göz altı kremi08:08:53
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
utçu08:08:52
Ut yapan veya satan kimse
tenasüp08:08:21
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
saman rengi08:08:16
Açık, soluk sarı renk
RAKKAS08:08:15
Sarkaç, pandül
alşimi08:08:13
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
Transformatör08:08:13
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
farad08:08:06
Elektrik sığa birimi
beti08:07:59
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
sıcakkanlılık08:07:58
Sıcak kanlı olma durumu
veraset08:07:58
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
farba08:07:50
Fırfır, farbala
av köpeği08:07:38
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
Salık08:07:34
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
Yaprak08:07:33
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
ayrıca08:07:32
Ayrı olarak
esasî08:07:32
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, asal
MAHAL08:07:30
Yer, yöre, mevzi
leylî08:07:30
Yatılı
kuruntu etmek08:07:29
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
Uyarlama08:07:28
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
inilti08:07:28
İnleme sesi
lânolin08:07:27
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
reaksiyon08:07:26
Tepki, aksülâmel
Prestij08:07:20
Saygınlık, itibar
emir eri08:07:11
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
üst08:07:09
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
ifşaat08:07:02
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
bireycilik08:07:02
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
LİSTE08:07:01
Alt alta yazılmış şeylerin bütünü
Tebaa08:07:01
Uyruklu
indirme08:07:00
İndirmek işi
tulûat08:07:00
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
gözlüklü yılan08:07:00
Kobra
TAVŞANKULAĞI08:06:59
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
şarkı08:06:59
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
durum08:06:59
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
Hal08:06:59
Çözme, çözülme; eritme; karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
şano08:06:58
(tiyatroda) sahne
Yalaz08:06:58
Alev
Farsça08:06:58
İran devletinin resmî dili
ilhak08:06:57
Katma, bağlama, ekleme
AKSAMA08:06:57
Aksamak işi
Birtakım08:06:56
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
KORİDOR08:06:55
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek
ateşli silâh08:06:55
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
fındık08:06:54
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
havadar08:06:41
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
durak08:06:36
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
damla taş08:06:27
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
oyun alanı08:06:25
Maçların yapıldığı yer
Nükte08:06:25
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
Ac08:06:24
Aktinyum"un kısaltması
Adıl08:06:21
Zamir
söz08:06:21
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
çağırmak08:06:20
Binmek için bir araç istemek
üye08:06:20
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
Dilekçe08:06:19
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
Adilane08:06:18
Adalete uygun olarak, hakça
durma08:06:17
Durmak durumu
durgu08:06:03
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
yalabık08:06:03
Parlak, parıltılı, ışıltılı
kuru üzüm08:06:03
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
Sonsuz08:06:03
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
boa08:06:02
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
Yavaşça08:06:01
Oldukça yavaş, usulca
büyücü08:06:00
Büyü yapan kimse, sihirbaz
Tutum08:06:00
Tutulan yol, davranış
yara bere08:05:59
Yaralanma
Ku08:05:58
Kurçatovyum"un kısaltması
ego08:05:58
Ben
vurgu08:05:54
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
vurma08:05:45
Vurmak işi
sal yarışı08:05:30
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
iyi hal08:05:29
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl
Yoğunluk08:05:28
Yoğun bir maddenin özelliği
GÖSTERİŞLİ08:05:27
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
MERKEZİYETÇİ08:05:27
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
hissiz08:05:26
Duygusuz
Gönül eri08:05:24
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
sunum08:05:23
Lokma, parça
Sınıf08:04:41
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
DAYAK08:04:37
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
ZORUNLULUK08:04:36
Zorunlu olma durumu, zorunluk
makasçı08:04:26
Makas yapan veya satan kimse
salak08:04:25
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
söz dinlemek (veya söz tutmak)08:04:24
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
yelkenli gemi08:04:23
Yelkenle yürütülen gemi
ivecen08:04:22
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
Gülüt08:04:22
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
dahil08:04:22
İç, içeri
mütemayiz08:04:22
Kendini gösteren, sivrilen
çopra08:04:19
Balık kılçığı
birli08:04:18
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
karşıtçı08:04:18
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
renk renk08:04:16
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
tüberküloz08:04:08
Verem
görüntülük08:04:05
Ekran
lakırdı08:04:04
Söz
dağıstanlı08:04:04
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
geçimli08:04:03
Çevresindekilerle iyi geçinen
o kadar08:04:03
aşırılık belirtir
Sınır08:04:01
İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut
OD08:03:45
Ateş
BULVAR08:03:44
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
sızılı08:03:31
Sızısı olan
bardacık08:03:30
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
konjonktür08:03:30
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
atılgan08:03:26
Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan
nikel kaplama08:03:26
Nikelâj
geçimlilik08:03:13
Geçimli olma durumu
ses bilimi08:03:05
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
ifade etmek08:02:51
anlatmak
kandil yağı08:02:42
Kötü cins zeytinyağı
Masumiyet08:02:35
Masumluk
bilyeli yatak08:02:33
Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
ESKİ08:02:25
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
KİŞİZADE08:02:25
Soylu
avukat08:02:24
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
KEŞİŞLEME08:02:24
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
ULAK08:02:15
Haberci, haber veren kimse
anacıl08:02:13
Anasına düşkün (çocuk)