lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

lehçe15:01:45
Polonya dili
kubbe15:01:43
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
Fiyonk15:01:41
Kelebek biçiminde bağlanmış kurdele vb
asonans15:01:40
Yarım kafiye, her dizenin sonunda gelen, aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama şeklinde uyak
REHBER15:01:40
Kılavuz
ifrit15:01:39
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
Cezir15:01:38
Kök
labirent15:01:35
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
Sabit15:01:33
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
bayrak direği15:01:32
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Zen15:01:32
Kadın
kırpık15:01:29
Kırpılmış olan
latiflik15:01:26
Lâtif olma durumu
eter15:01:21
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
Arak15:01:20
Ter
fil15:01:18
Filgillerin hortumlular takımından, Afrika ve Asya"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan (Elephas)
Kararsızlık15:01:17
Kararsız olma durumu, tereddüt
otantik15:01:17
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
zift15:01:16
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
reel15:01:15
Gerçek
zait15:01:13
Çoğaltan, artıran
telaki15:01:11
Buluşma, kavuşma
monoton15:01:10
Tekdüze, yeknesak
döl eşi15:01:06
Etene, son, meşime
metres15:01:06
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
AKSAMA15:01:04
Aksamak işi
Başçık15:01:01
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
dedektif15:01:00
bk. detektif
koyak15:00:59
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
efemine15:00:58
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
amca15:00:57
Babanın erkek kardeşi
antant15:00:55
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
maharetli15:00:54
Eli işe yatkın, becerikli, usta
Katot15:00:52
Eksi uç
mania15:00:50
Engel
korumak15:00:48
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
Kal15:00:44
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
ecir15:00:41
Sevap
Manen15:00:40
İç varlık bakımından, manevî yönden, maddeten karşıtı
Dar15:00:39
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
Latin15:00:37
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
kasadar15:00:36
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
lüfergiller15:00:34
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
tatmin15:00:30
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
organ15:00:21
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
parlamak15:00:15
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
ağırlık15:00:12
Ağır olma durumu
MUVAFFAKİYET15:00:12
Başarı
endüstri15:00:11
Sanayi
numara15:00:10
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
sağlamak15:00:08
Elde etmek, sahip olmak
zihniyet15:00:07
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
cesaretsiz15:00:07
Yüreksiz
atom15:00:06
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
vantuz15:00:05
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
tezkire15:00:03
bk. tezkere
hedef almak15:00:02
bk. nişan almak
DANGALAK15:00:01
Akılsız, düşüncesiz
ekose15:00:00
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
amenajman14:59:59
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
ibne14:59:58
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
mal14:59:56
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
bayan14:59:54
Hanım yerine kullanılan bir unvan
cildiye14:59:53
Deri hastalıkları, dermatoloji
dağcı14:59:52
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
piramidal14:59:50
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
sakal14:59:47
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
zemmetme14:59:44
Zemmetmek işi veya durumu
sebze14:59:42
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
Tedhişçilik14:59:41
Tedhişçi olma durumu
batiskaf14:59:39
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
mahfel14:59:36
bk. mahfil
Çitmek14:59:35
Kumaştaki deliği örerek kapamak
yakma14:59:32
Yakmak işi
sorgun14:59:30
bk. Sorkun
Başka14:59:28
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge
Savunma14:59:26
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
Ayrık14:59:25
Ayrılmış
İnisiyatif14:59:20
Öncecilik, üstünlük
nakit14:59:19
Para, akçe
vida14:59:18
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
uyarlama14:59:17
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
anıt mezar14:59:16
Görkemli, anıtsal mezar
gerekli14:59:13
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
Özgür14:59:12
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
Rehabilitasyon14:59:12
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
buzla14:59:08
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
mukallit14:59:07
Taklitçi
amip14:59:05
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
narenciye14:59:01
Turunçgiller
dineri14:59:00
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
UYMA14:58:59
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
ZEYBEK14:58:58
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
Süs bitkisi14:58:56
Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki
zühre14:58:53
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs
Erguvani14:58:53
Eflâtunla kırmızı arası renk
Birim14:58:51
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
mutA14:58:51
Veri
küllü su14:58:46
İçinde kül eritilip süzülerek elde edilen su
KADER14:58:46
Alın yazısı, yazgı
cebir14:58:45
Zor, zorlayış
YALIM14:58:45
Alev
iterbiyum14:58:44
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
Urba14:58:43
Giysi
hayat dolu14:58:40
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
kıygınlık14:58:40
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
kur14:58:39
Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
zikretme14:58:39
Zikretmek işi veya durumu
ortak yönetim14:58:37
Koalisyon
nakit para14:58:34
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
doldurulma14:58:33
Doldurulmak işi
tambura14:58:33
Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
karşı gelmek14:58:30
boyun eğmemek, baş kaldırmak
Yol yordam14:58:29
Davranış veya yapım kuralları
ebucehil karpuzu14:58:29
Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki, acı hıyar, acı elma, it hıyarı (Citrullus colocynthis)
sigara14:58:28
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne
belgin14:58:26
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
emirber14:58:22
Emir eri
ipotek14:58:21
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
Felsefeci14:58:18
Felsefe incelemeleri yapan kimse
dogmacılık14:58:12
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
sipariş14:58:11
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
yalan dolan14:58:09
Gerçek olmayan birçok söz
izhar14:58:08
Belirtme, gösterme, açığa vurma
et suyu14:58:05
İçinde et kaynatılmış su
Şehvaniyet14:58:04
Şehvetli olma durumu, kösnüllük, erotizm
siyasi parti14:58:04
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
derece derece14:58:03
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
branş14:58:03
(bilim için) Dal, kol
nişan almak14:58:02
(ateşli silâhlara) bir hedefi vurmak için gerekli doğrultuyu vermek, gezlemek