lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

lehçe07:34:06
Polonya dili
kavmî07:34:06
Kavimle ilgili, etnik
alaz07:34:06
Alev, yalaz
kenevir07:34:01
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
sperm07:34:01
bk. sperma
aplik07:33:56
Duvar şamdanı, duvar lâmbası
arkeoloji07:33:52
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
millet meclisi07:33:50
Milletvekillerinin oluşturduğu kurul
fındık faresi07:33:46
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
Kitabet07:33:45
Yazmanlık, kâtiplik
KUVVET07:33:45
Fiziksel güç, takat
sınırlı sorumluluk07:33:39
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
eyvallah07:33:39
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
aktris07:33:35
Kadın oyuncu
Çoluk çocuk07:33:29
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
Kankurutan07:33:29
Adam otu
GÖREV07:33:29
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
hısım07:33:25
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
CİLVELİ07:33:24
Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr
çocuk yuvası07:33:19
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
Yer ölçümü07:33:18
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
tapıNak07:33:13
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
Susuzluk07:33:12
Susuz olma durumu, kuraklık
açı07:33:07
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
gümrahlık07:32:58
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
apsis07:32:52
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
inhisar07:32:50
Tekel
aptal07:32:47
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
Süngü07:32:46
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh
CERİHA07:32:43
Yara
paydaşlık07:32:42
Paydaş olma durumu, iştirak
güney karamanı07:32:36
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
eksin07:32:31
Anyon
Öznel07:32:26
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
kriter07:32:25
Ölçüt, kıstas
küçük köprü07:32:24
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
ERİM07:32:23
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
sahip olmak07:32:20
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
ruhi07:32:15
Ruhla ilgili, ruhsal
devlet bankası07:32:14
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
büyük baba07:32:11
Annenin veya babanın babası, dede
İnanç07:32:10
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
eşkenar dörtgen07:32:09
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
Neme gerek07:32:08
Neme lâzım
renkleme07:32:07
Renklemek işi
madeni07:32:05
Madensel, madenle ilgili
büyüklenme07:32:04
Kendini büyük gösterme, kibir
doğru07:31:59
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
iğne ardı07:31:55
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
rulo07:31:54
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
ışıklanma07:31:54
Işıklanmak işi
etik07:31:53
Töre bilimi, ahlâk bilimi
Misina07:31:44
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
mühim07:31:34
Önemli
Rasıt07:31:32
Gözleyici
kervan07:31:29
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
erkan07:31:22
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
biçimsiz07:31:19
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
Eğitim bilimi07:31:15
Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, pedagoji
akışkanlık07:31:14
Akışkan olma durumu
tasar07:31:14
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
biçimsel07:31:14
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
kertik07:31:04
Kertilmiş olan
binek07:31:02
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
katlanma07:30:58
Katlanmak işi
asa07:30:54
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
ardak07:30:53
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
MÜHÜR07:30:53
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
Renkli07:30:53
Rengi olan
Ağırlaşmak07:30:48
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
şeytan taşlama07:30:43
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
YARARLI07:30:41
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
İNLEMEK07:30:40
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
kulak altı bezi07:30:38
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
Tapu07:30:33
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
MAL07:30:33
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
inek07:30:30
Dişi sığır
üzüm suyu07:30:28
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
TarZ07:30:27
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
kös07:30:27
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
Tamu07:30:22
Cehennem
Tart07:30:17
Kovma, çıkarma
tepki07:30:15
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
tablo07:30:13
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
Tane07:30:11
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
geçek07:30:07
Çok geçilen yer, işlek yol
Fulya07:30:06
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
Tali07:30:04
İkinci derecede olan, ikincil
Muhatara07:30:03
Korku verici durum, tehlike
Taht07:29:59
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
iri yarı07:29:58
İri yapılı
po07:29:58
Polonyum"un kısaltması
Tasa07:29:54
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
yaşama07:29:52
Yaşamak işi
alan korkusu07:29:48
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
nüans07:29:43
Ayırtı, çalar, fark
özek doku07:29:38
Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima
inilti07:29:38
İnleme sesi
saplantı07:29:32
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
tasvir gibi07:29:30
çok güzel (kimse)
kandırmak07:29:26
Aldatmak
terk etmek07:29:22
bırakmak, ayrılmak
Nakit07:29:12
Para, akçe
zifafa girmek07:29:05
düğün gecesi eşiyle birlikte yatmak
maden gazı07:29:04
Madende oluşan gaz
MERHALE07:29:03
Derece, basamak, aşama, evre
inikas07:29:03
(ışık için) Yansıma, yansı
garez07:29:02
bk. garaz
teşebbüs07:28:58
Girişim, girişme
Gerek07:28:58
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
nüfuz07:28:53
(içine) Geçme
yumuşak yüzlülük07:28:44
Yüzü tutmaz olma durumu
uyarmak07:28:42
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
Rayiha07:28:34
Koku, güzel koku
nüfus07:28:32
Kişi
yıkıntı07:28:24
Yıkılma, yıkım, mahvolma
bozuk07:28:23
Bozulmuş olan
ikrar etmek07:28:22
açıkça söylemek, kabul etmek
Seyelan07:28:19
Akma, akıntı
kamga07:28:18
Yonga
inikat07:28:12
Toplanma, birleşim
deve dişi07:28:09
(nar, buğday vb. için) İri taneli
li07:28:07
Lityum "un kısaltması
dalgır07:28:03
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
Ekzotermik07:28:02
Isı veren
KUŞ YUVASI07:28:01
Kuşun içinde barındığı yer
ANARŞİ07:27:56
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
yara07:27:48
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
ZİRKONYUM07:27:47
Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element. Kısaltması Zr
tedricen07:27:45
Azar azar; giderek, gittikçe