lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

lehçe16:07:08
Polonya dili
trans16:06:51
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
sorunsal16:06:44
Çözümü belli olmayan
yalamak16:06:33
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
zor alım16:06:06
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
kabahat16:05:23
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
GÖÇ16:04:54
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
münakaşa16:04:44
Tartışma
noksan16:04:30
Eksik, eksiklik, kusur
dok16:03:52
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
çepeçevre16:03:16
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
vatansız16:02:19
Vatanı olmayan
ayan16:01:17
İleri gelenler
argali16:01:11
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
salata16:01:06
Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon gibi maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek
velespit16:01:04
Bisiklet
aksilik16:00:50
Terslik, inatçılık, huysuzluk
Yaratımcı16:00:27
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
köprü yol16:00:06
Vadiler, koyaklar veya derin dere yatakları üzerine kurulan ve beton direkleri üzerinde duran kara yolu köprüsü, viyadük
alafranga saat16:00:03
Günü 24 saat sayarak, günün başlayışını gece yarısı 01 olarak kabul eden saat sistemi
havadar15:59:26
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
AKIŞKAN15:59:02
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
OLMUŞ15:58:34
Olgunlaşmış, ergin
Kösnül15:58:19
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
duruşma15:58:18
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
çığ15:58:01
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
Isı15:57:22
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
yazılı15:56:59
Yazılmış olan, muharrer
yoksulluk15:56:55
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
Pancar15:56:53
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
yer biçimleri15:56:07
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
başkumandan15:56:01
Başkomutan
lâik15:56:01
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
Mükedder15:55:51
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
nispeten15:55:47
Göre, kıyaslayarak, oranla
namahrem15:55:41
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
tanıma15:55:32
Tanımak işi
ırak15:55:26
Uzak
Başarı15:55:21
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
kılıç15:55:01
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
ram15:54:58
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
düşme15:54:54
Düşmek işi
ZAĞLI15:54:47
Kılağılı
Kıvanç15:54:39
Övünç, iftihar
durma15:54:36
Durmak durumu
y15:54:33
İtriyum"un kısaltması
pudra15:54:29
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
KORİDA15:54:26
Boğa güreşi
Dogma15:54:25
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
kalça15:54:13
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
müseddes15:54:08
Altıgen
it15:54:03
Köpek
altıncı15:53:51
Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen
acemaşiran15:53:42
Klâsik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri
satir15:53:34
Yergi
umma15:53:30
Ummak durumu
aşılama15:53:26
Aşılamak işi
ÖLÜMSÜZLÜK15:53:23
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
hoyrat15:53:09
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
sıcaklık15:53:00
Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
maşrapa15:53:00
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
eş değer15:52:47
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
bununla birlikte15:52:35
Buna ek olarak
Kızgınlık15:52:34
Kızgın, ısınmış olma durumu
gün batımı15:52:31
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
değişik15:52:29
Değiştirilmiş
aşikâre15:52:24
Açıkça, belli ederek, saklamadan
hava akımı15:52:05
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
Sıkıntı15:51:57
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
sızıntı15:51:54
Sızan şey
tost15:51:38
Arasına yağ sürülerek veya peynir gibi katık konularak özel makinesiyle gevretilip kızartılmış ekmek dilimi
batıl15:51:29
Doğru ve haklı olmayan
stoacılık15:51:25
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
işlemek15:51:24
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
yandaş15:51:14
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
Oğul15:51:14
Erkek evlât
şakımak15:51:12
(şarkı, şiir için) söylemek
VEJETARYEN15:51:01
Etyemez
ziyaretçi15:50:49
Ziyaret eden, ziyarete giden kimse, görüşmeci
ortakçı15:50:48
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
biçme15:50:42
Biçmek işi
kımıldama15:50:39
Kımıldamak, kımıldanmak işi
kabul etmek15:50:29
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
Japon sarmaşığı15:50:27
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
Bevliyeci15:50:17
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
Sağlık15:50:15
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
Bülbül15:50:10
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
kaynak15:50:09
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
etraflıca15:50:07
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
İç15:49:47
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
Kumul15:49:45
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
yatır15:49:28
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
filoloji15:49:19
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
imkansızlık15:49:07
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
barınak15:49:04
Barınılacak yer, melce
Karı15:49:00
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
kavurma15:48:58
Kavurmak işi
BİZATİHİ15:48:56
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
sömürme15:48:56
Sömürmek işi
utanç15:48:48
Utanma duygusu, hicap
kuka15:48:45
Dantel veya nakış ipliği yumağı
Yoğun15:48:41
Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif
uygun olmak15:48:32
bağdaşmak
ön15:48:19
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
kısım15:48:12
Avuç
karasakız15:48:10
Zift
tartışma15:48:04
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
kare15:47:55
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
Oran15:47:49
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
zıh15:47:44
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
değişiklik15:47:43
Değişik olma durumu
malumat15:47:41
Bilgi
küçük köprü15:47:38
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
Ölü15:47:26
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
içki15:47:20
İçinde alkol bulunan içecek
ağız birliği etmek15:46:57
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
kayısı15:46:57
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
Meal15:46:53
Anlam, kavram, mefhum
ilgi göstermek15:46:50
ilgisini esirgememek, belli etmek
uknum15:46:48
Asıl, unsur, hipostaz
BELİRGİN15:46:45
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
sözsüz15:46:44
Konuşmadan yapılan
peş15:46:35
Arka
Nakış15:46:34
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
sezon15:46:31
Mevsim
dağarcık15:46:29
Meşin torba
çizgi15:46:19
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
üç boyutlu film15:46:16
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
mayhoş15:46:09
Tadı şekerli ve az ekşi olan
SÖZÜM ONA15:45:59
Sanki, öylesine, güya