lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

kanepe10:28:09
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
lehçe10:28:09
Polonya dili
Hercai10:28:09
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
Karşıtlık10:28:03
Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, kontrast
Ukraynalı10:28:01
Ukrayna halkından olan kimse
acımak10:27:58
Acılı, ağrılı olmak
kemankeş10:27:58
Ok atıcı, okçu
renkli10:27:57
Rengi olan
gidip gelme10:27:56
Gidiş, dönüş
düşkün10:27:53
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
hazım10:27:50
Sindirme, sindirim
Ejderha10:27:48
bk. ejder
ağızdan10:27:48
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
çelişme10:27:47
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
gösterge10:27:45
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
belirleme10:27:44
Belirlemek işi, tayin
ETKİNLİK10:27:43
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
gösterme10:27:41
Göstermek işi
acırga10:27:39
Yaban turpu
AKSİYON10:27:38
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
Yenge10:27:32
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
vatan haini10:27:31
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
keten tohumu10:27:28
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
cesamet10:27:27
Büyüklük, irilik
Turan10:27:25
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
aforoz10:27:25
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
eren10:27:25
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
Tutku10:27:22
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
tenha10:27:22
Yalnız,tek
uyku sersemliği10:27:21
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
inci taşı10:27:15
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
yasaklanma10:27:09
Yasaklanmak işi
Bağrışma10:27:08
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
mahreç10:27:04
Çıkış yeri, çıkak
haraza10:27:03
Kavga, gürültü, karışıklık
kontrol etmek10:26:57
denetlemek
EFELEK10:26:55
Lâbada
dâhilî10:26:53
İçle ilgili
HİCAP10:26:52
Utanma, utanç, sıkılma
kuytu10:26:50
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
meteor10:26:50
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
Kusma10:26:41
Kusmak işi, istifra
keşif10:26:40
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
çevre bilimi10:26:39
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
keşik10:26:39
Sıra, nöbet
köken bilimi10:26:37
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
elifba10:26:35
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
ayak diremek10:26:33
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
enöte10:26:30
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
Derviş10:26:29
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
birim10:26:25
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
gaile10:26:23
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
Esrarkeş10:26:19
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
renk10:26:15
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
gadir10:26:14
Haksızlık etme, zarar verme
fiyat10:26:12
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
ALTIN10:26:11
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
Afet10:26:10
Doğanın sebep olduğu yıkım
ZAĞLI10:26:05
Kılağılı
objektif10:26:01
Nesnel, afakî
esrime10:26:00
Sarhoş olma işi, gaşiy
eskitmek10:25:58
Yaşlandırmak
Tuhaf10:25:54
Alışılmamış, yabansı
cebirsel10:25:53
Cebirle ilgili
boşa gitmek10:25:46
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
ALAZA10:25:44
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
esenleme10:25:44
Esenlemek işi, selâm
sabırlı10:25:43
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
iskemle10:25:43
Arkalıksız sandalye
astigmat10:25:43
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
MUZIR10:25:38
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
kırtasiyeci10:25:37
Kırtasiye satan kimse
kandırma10:25:35
Kandırmak işi
ibiş10:25:30
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
ışıldak10:25:19
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
Fin10:25:17
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
yararlık10:25:17
Yararlı çalışma
zararlı10:25:17
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
azar azar10:25:16
Süreyi uzatarak, yavaş yavaş, az az
plütonyum10:25:15
Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element. Kısaltması Pu
istihraç10:25:11
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
öteki10:25:10
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
gözde10:25:10
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
konveksiyon10:25:08
Isı yayımı, iletim
İlginç10:25:05
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
ferman10:25:04
Buyruk, emir
Kadıköy taşı10:25:03
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
artma10:25:01
Artmak işi
tansiyon10:25:00
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
iribaş10:24:57
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
mikropsuzlandırma10:24:56
Mikropsuzlandırmak işi
şif10:24:55
Pamuk kozası
Sirküler10:24:54
Genelge, tamim
Lonca10:24:50
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
bereleme10:24:49
Berelemek işi
bayındırlaştırma10:24:48
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
arkadaş olmak10:24:47
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
Ültimatom10:24:42
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
lezzetli10:24:40
Tadı güzel
arena10:24:39
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
arefe10:24:36
bk. arife
milis10:24:36
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
argon10:24:35
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
CANLICILIK10:24:34
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
SÖYLEV10:24:34
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
Koyak10:24:32
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
İşkilli10:24:31
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
sanayi10:24:30
Ham maddeler işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, endüstri
derleyip toplamak (veya toparlamak)10:24:28
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
yazışma10:24:27
Yazışmak işi
MAKAM10:24:24
Mevki, kat, yer
ariza10:24:22
Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe
FEDAKARLIK10:24:19
Özveri
teneffüs10:24:19
Solunum
kontratak10:24:17
Karşı akın, karşı saldırı
çeyiz10:24:14
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
ferah10:24:10
Bol, geniş
Koz10:24:08
Ceviz
gıda10:24:07
Besin
GECE YANIĞI10:24:06
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
Düzenbaz10:24:04
Düzenci, hileci
istismar10:24:03
İşletme, yararlanma
uslu akıllı10:24:00
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
bok10:23:57
Dışkı
TAHARRİ10:23:57
Arama, araştırma
sağlıksız10:23:56
Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz
SOLUNUM10:23:54
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
kıvançlı10:23:53
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
aşikâr10:23:47
Açık, apaçık, belli, meydanda olan
içerme10:23:45
İçermek işi, tazammun, ihtiva