lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

silikatlaşmış01:29:37
Silisle birleşerek silikat durumu almış
Opalin01:28:56
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
madde01:28:43
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
tamir01:16:14
Onarma, onarım
Kamaşma01:15:35
Kamaşmak işi
tavassut01:13:38
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
iktidar01:11:10
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
çiftlik01:09:59
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
gülme01:09:36
Gülmek işi
mantı01:07:21
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
uygun bulmak01:06:18
yakışır, yaraşır görmek
İFTİRA01:04:23
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
sadak01:03:22
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
sataşma00:52:13
Sataşmak işi
hakas00:49:07
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
zırhlı araç00:48:10
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
kabarıklık00:42:34
Kabarık olma durumu, şişkinlik
kığı00:40:59
Kığ
şen00:38:59
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
karun00:30:02
Din kitapları ve efsanelerde geçen, çok zengin olduğu söylenen kişi
dargın durmak00:29:52
küskün durumda olmak
İspirtoluk00:29:51
İspirto yakan küçük ocak, ispirto ocağı, kamineto
çulsuz00:29:51
Çulu olmayan
haşa00:29:47
Belleme (II)
çağ dışı00:29:42
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
bıçkın00:29:40
Külhanbeyi, kabadayı
İçerik00:29:36
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
birlik olmak00:29:30
bir işi yapmak için anlaşmak
masrafa girmek00:29:30
bir iş veya yapım için çok para harcamak
tan yeli00:29:25
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
Mucize00:29:24
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
yazık00:29:19
Herkesi üzebilecek şey, günah
devlet bankası00:29:19
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
telif hakkı00:29:13
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
güney karamanı00:29:11
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
dilli00:29:09
Konuşkan, sürekli ve tatlı konuşan
radyo00:28:59
Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi
Allah Allah!00:28:56
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
aba vakti yaba, yaba vakti aba00:28:54
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
ömre bedel00:28:47
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
iktifa etmek00:28:46
yetinmek; kanmak
yol almak00:28:44
yolda ilerlemek
Şatafatsız00:28:37
Süssüz ve gösterişsiz
aylaklık etmek00:28:35
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
taaffün etmek00:28:33
kokuşmak, pis kokmak
Yitirmek00:28:32
Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek
KÖŞK00:28:30
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
Ucuzluk00:28:26
Ucuz olma durumu
KARA KIŞ00:28:24
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
ha bire00:28:23
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
Harika00:28:23
Yaradılışın ve imkânların üstünde nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran (şey)
hariciye00:28:21
(devlet yönetiminde) Dış işleri
ses çıkarmamak (veya etmemek)00:28:15
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
solusyon00:28:10
Özellikle lâstikleri yapıştırmakta kullanılan koyu, yapışkan madde
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın00:28:10
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
SÖZÜM ONA00:28:09
Sanki, öylesine, güya
uzağı görmek00:28:06
ileride ne olacağını kestirmek
yükselmek00:28:04
Güçlenmek, şiddetlenmek
ruh bilimsel00:28:03
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
zaman birimi00:27:55
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
nezir etmek00:27:53
bk. nezretmek
baş sağlığı00:27:52
Ölen bir kimsenin yakınlarına söylenen ilgi ve yakınlık anlatan söz
kalite çemberleri00:27:49
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
oyun alanı00:27:45
Maçların yapıldığı yer
edebiyat bilimi00:27:43
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
mersin balığıgiller00:27:43
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
aklı sıra00:27:42
aklınca, sandığına göre, düşünüşüne göre, umduğuna göre
eşi manendi olmamak00:27:41
benzeri olmamak
tarihî tiyatro00:27:38
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
Şarkıcı00:27:37
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
ayyuk00:27:36
Göğün en yüksek yeri
kitap ehli00:27:30
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)00:27:28
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
k, K00:27:26
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
sitem00:27:22
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
Nadaslı00:27:14
Nadasa bırakılmış
karınca00:27:11
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
HOŞUNA GİTMEK00:27:11
biri beğenmek
paçalı00:27:09
Herhangi bir biçimde paçası olan
tanıdık çıkmak00:27:05
önceden birbirlerini tanımış olmak, tanış olmak
sülümen00:27:05
Ak sülümen
Yazıklar olsun00:27:05
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
gönül okşayıcı00:27:03
Hoşa giden
rehine koymak (veya vermek)00:27:03
ödünç para almak için değerli bir şeyi rehin olarak vermek
dışlama00:27:02
Dışlamak işi
tasvir gibi00:27:02
çok güzel (kimse)
çiçek açmak (veya vermek)00:27:01
çiçeklenmek
rahatına bakmak00:26:58
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
polis noktası00:26:56
Polis görev yeri
Gövde00:26:52
Bir şeyin asıl toplu bölümü
Fide00:26:47
Bahçıvanlıkta yastıklarda tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek
Mania00:26:43
Engel
tekin değil00:26:40
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
penaltı noktası00:26:39
Penaltı atışının yapıldığı nokta
DEĞERLİ KAĞIT00:26:32
Kapsadığı hak, senede bağlı olan, senetsiz ileri sürülebilmesine imkân olmayan kâğıt
Tapu memuru00:26:30
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
gün batımı00:26:26
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
anonim şirket00:26:25
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
yardımcı olmak00:26:21
yardımda bulunmak
bel kemeri00:26:20
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
batak çulluğu00:26:19
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
dülger00:26:17
Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse
Güğüm00:26:14
Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı
tembellik etmek00:26:14
tembelce davranmak
intizamlı00:26:13
Düzgün, düzenli
boyutlandırma00:26:13
Boyutlandırmak işi
alt bölüm00:26:11
Yazılarda bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, ayrım
ikram etmek00:26:10
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
kandilli küfür00:26:00
İşitilmedik, çok ağır bir sövgü
göğüs kemiği00:25:57
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
SAHİP OLMAK00:25:56
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
arıtma ünitesi00:25:51
Doğal gaz üretim kuyularından toplama hatlarıyla gelen gazın içerisindeki hidrojen sülfür, karbondioksit ve su buharo gibi hidrokarbon bileşiği olmayan gazlarla, hidrokarbon kondanstlarının tabiî gazdan ayrıldığı birim
kan grubu00:25:50
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
süslü püslü00:25:46
Göze çarpacak derecede süslü
yakmaç00:25:40
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
Uzluk00:25:32
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
dikim evi00:25:26
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
kendilik00:25:20
Bir nesnenin varlığını veya tözünü oluşturan şey
Arakçı00:25:20
Araklayan, çalan, hırsız
deniz kuvvetleri00:25:19
Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için kurulan askerî kuruluşlar
bahtiyarlık00:25:18
Bahtlı olma durumu, mutluluk
kalp acısı00:25:14
Büyük üzüntü
Utangaçlık00:25:13
Sıkılganlık, mahcubiyet
göz atmak00:25:13
kısaca bakıvermek
baş belâsı00:25:12
Sıkıntı, üzüntü veren
sonsuzlaşma00:25:10
Sonsuzlaşmak işi
kendini göstermek00:25:06
beğenilecek niteliklerini ortaya koymak
ciltlik00:25:04
Cilt yapmaya yarayan malzeme
kırgınlık00:25:03
Kırgın olma durumu
kaparozcu00:25:01
Yolsuzca veya zorla birinin malını ele geçiren (kimse)