lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

Toraman13:15:41
Tombul, iri yapılı, genç irisi
etüt13:15:41
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
erinme13:15:40
Erinmek işi veya durumu
kuzeybatı13:15:39
Ufkun kuzeye ve batıya eşit uzaklıkta olan noktası
koyun13:15:37
Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries)
koyar13:15:35
İki akarsuyun birleştiği yer
Utku13:15:34
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
bir araya getirmek13:15:32
toplamak
zıh13:15:29
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
sensen13:15:24
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
açelya13:15:21
bk. açalya
-den bu yana13:15:15
-den beri
tehlikesiz13:15:13
Tehlikesi olmayan
sevda13:15:10
Güçlü sevgi, aşk
Hint kumaşı13:15:09
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
setre13:14:58
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
tek hücreli13:14:58
Bir hücreli
sergi13:14:53
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
incitici13:14:52
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
Kement13:14:50
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
serin13:14:47
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
sesli13:14:32
Sesi olan, ses çıkaran
sepet13:14:27
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
görünüşte13:14:25
Dıştan göründüğüne göre, görünene inanmak gerekirse, görünene bakılırsa
fakirane13:14:22
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
hissiyat13:14:22
Duygular, sezişler
jeloz13:14:16
bk. Agaragar
tereddütlü13:14:15
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
dokümanter13:14:14
Belgesel
Anlaşmazlık çıkmak13:14:11
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
alyuvar13:14:08
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
değerbilirlik13:14:03
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
hatırat13:14:00
Anılar, andaç
usare13:13:55
Öz su
donma13:13:54
Donmak işi
imal etmek13:13:52
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
zahiri13:13:45
Görünen, görünürdeki
kayaç13:13:45
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
sanal13:13:32
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
yarılma13:13:31
Yarılmak işi
kanıklık13:13:28
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
kemer13:13:27
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
muayyen13:13:27
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
lekelenme13:13:27
Lekelenmek işi
diyagram13:13:26
Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik
mistisizm13:13:20
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
fikstür13:13:18
Yarışmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
Usanma13:13:06
Usanmak durumu
sülfürik asit13:13:03
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
başkatip13:12:55
Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı, başyazman
çaprazlama13:12:52
Çapraz olarak, makaslama
ayı balığı13:12:52
Fok
AYAKTA13:12:50
Ayağa kalkmış durumda
nahiv13:12:42
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
bulunma13:12:39
Bulunmak işi
bordro13:12:36
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
yaradılıştan13:12:34
Doğuştan, fıtraten
illet13:12:29
Hastalık
CEVAP13:12:22
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
Gevşeme13:12:22
Gevşemek işi
nasir13:12:20
Nesir yazan, nesir ustası
nasip13:12:17
Birinin payına düşen şey
bulutsu13:12:12
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
bornoz13:12:09
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
osuruk13:12:06
Yellenme
yaban nanesi13:12:04
Yabanî bir tür nane
esenleşme13:12:03
Esenleşmek işi, selâmlaşma
benzeri13:12:00
Benzerlik gösteren, benzer
yedirme13:11:58
Yedirmek işi
fersiz13:11:51
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
fersah13:11:48
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
Dede13:11:44
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
baritin13:11:41
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
güney karamanı13:11:40
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
pasata13:11:37
Bir tür kumar oyunu
tetir13:11:35
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
solunum sistemi13:11:31
bk. solunum aygıtı
ihtikâr13:11:26
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
memorandum13:11:23
Muhtıra, nota
koltuk altı13:11:19
Kolun omuzla birleştiği yerin altındaki çukurluk
Rekor13:11:07
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
karanlık13:10:58
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
seziş13:10:50
Sezmek işi veya biçimi
hırpalamak13:10:47
Dövmek
Resim13:10:37
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
arma13:10:34
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
sınıflandırma13:10:30
Bölümlendirme
Dikili13:10:29
Dikilmiş olan
Kaymakam13:10:27
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
apak13:10:17
Çok ak
dikiş13:10:12
Dikmek işi
rakik13:10:02
İnce, narin
rakip13:09:59
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
Peşin13:09:58
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
raket13:09:56
Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lâstikle kaplanmış olan, uzunca saplı araç, vuraç
sağgörülü13:09:53
Sağgörüsü olan, basiretli
çiçek13:09:51
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
bistro13:09:45
İçkili kahve, küçük lokanta
rahne13:09:43
Gedik, yarık
dadaş13:09:41
Erkek kardeş
rahim13:09:40
Koruyan, acıyan, merhamet eden
rahip13:09:34
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
benibeşer13:09:30
İnsan
karnivor13:09:27
Et obur, et yiyen canlı
nafta13:09:17
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
teneke13:09:14
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
nadas13:09:12
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
nadim13:09:09
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
nadir13:09:06
Seyrek, az, az bulunur
nakdi13:09:04
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
sayıca13:09:03
Sayı bakımından, adetçe
MÜŞFİK13:08:51
Sevecen, şefkatli
nakil13:08:50
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
kışla13:08:49
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
şehnaz13:08:48
Klâsik Türk müziğinde bir makam adı
mönü13:08:47
bk. menü
banknot13:08:42
Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kâğıt para
halojen13:08:32
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
optik kaydırma13:08:29
Alıcının değişir odaklı merceğinin yakından uzağa veya uzaktan yakına doğru odaklanmasıyla elde edilen sonuç, zum
Akdeniz humması13:08:24
Malta humması
MÜTEAMMİM13:08:21
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
kurgusal13:08:19
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
kadmiyum13:08:19
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
stabilize yol13:08:17
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
eğrelti13:08:16
Eğrelti otu
resesif13:08:14
Çekinik
sapa13:08:10
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
rikkatli13:08:08
Duygulu, sevecen
sıçrama13:07:54
Sıçramak işi
çatık13:07:51
Çatılmış olan