lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

ayak diremek20:40:54
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
dağarcık20:40:39
Meşin torba
Baskı kalıbı20:40:35
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
kerime20:40:33
(saygılı konuşmada) Kız evlât
tekzip etmek20:40:32
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
Baş çanağı20:40:25
Kafa tası
bel kemeri20:40:03
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
sağlık ocağı20:39:56
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
neşe20:39:48
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
hareket etmek20:39:24
yola gitmek, yola çıkmak
ateş böceği20:38:45
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
film20:38:19
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
taşıyıcı20:38:08
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
oturak20:37:52
Oturulacak yer veya şey
ZONA20:37:49
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık
farika20:37:39
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
savca20:37:37
İddianame
izole etmek20:37:34
yalıtmak
folklorik20:37:32
Halk bilimi ile ilgili
Mançu20:37:29
Mançurya halkından olan kimse
zirve20:37:22
Doruk, tepe
ırkçılık20:37:17
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
borak20:37:12
Bor (I)
sülük gibi20:37:09
çok şırnaşık, yapışkan (kimse)
talika20:37:07
Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası
yobaz20:37:05
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
Arı Kovanı20:36:59
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
şile bezi20:36:54
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
tahsildar20:36:28
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
güdüm20:36:25
Yönetmek işi, idare
KIVILCIM20:36:23
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
köşegen20:36:20
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
kibirli20:36:15
Kendini büyük gören, büyüklenen
yasaklanma20:36:13
Yasaklanmak işi
ürtiker20:36:10
Kurdeşen
Yeni Dünya aslanı20:36:07
Puma
çapullama20:35:48
Çapullamak işi
şömine20:35:43
Ocak
Zebra20:35:33
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
mandater20:35:15
Mandacı
su testisi20:35:14
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
edip20:35:10
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
salam20:35:08
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
helezon20:35:02
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
Düş20:34:50
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
uluslar arası20:34:48
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
halsiz20:34:32
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
saman20:34:30
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
yitim20:34:27
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
MAFSAL20:34:19
Eklem
tahttan indirmek20:34:04
hükümdarlığına son vermek
nato20:33:46
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
PAMUKLU20:33:44
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
TEKİT ETMEK20:33:31
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
AGANTA20:33:18
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
MUTA20:33:15
Veri
BEDAHETEN20:33:08
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
kefe20:33:06
Terazi gözlerinden her biri
zevat20:33:03
Kişiler, zatlar
ibiş20:33:00
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
tohum20:32:57
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
emekli olmak20:32:52
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
salhane20:32:37
Kesim evi, kanara, mezbaha
anekdot20:32:23
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
Lakap20:32:18
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
suflör20:32:09
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
erozyon20:32:04
Aşınma; itikâl
cadde20:32:01
Şehir içinde ana yol
hüzün20:31:58
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
özgünlük20:31:55
Özgün olma durumu, orjinallik
dun20:31:50
Alçak, aşağı, aşağılık
BALIKÇIL20:31:01
Balıkla beslenen, balık yiyen
terkip20:30:21
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
uyanıklık20:30:02
Uyanık olma durumu
Post20:29:52
Tüylü hayvan derisi
kapitalist20:29:42
Sermayedar, ana malcı
nispi20:29:25
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
basım evi20:29:16
Bası işi yapılan yer, matbaa
müşkül20:29:04
Güç, zor, çetin
sepetçi söğüdü20:28:14
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
yükseklik20:28:05
Yüksek olma durumu
rasat20:27:47
Gözlem
KAVRAM20:27:07
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
nakil vasıtası20:26:36
Taşıma aracı, taşıt
safir20:26:08
Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut
sakaf20:25:49
Çatı, dam
çapraşık20:25:25
Karışık, dolaşık
GEÇİMLİK20:25:19
Yiyecek parası, nafaka
ZAVİYE20:25:18
Köşe
kapitalizm20:24:38
Anamalcılık
kefiye20:24:18
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
Rekor20:24:07
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
serpme20:23:00
Serpmek işi
in gibi20:22:20
dar ve karanlık (yer)
beze20:22:01
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
bitme20:20:34
Bitmek işi
SEHVEN20:19:58
Yanlışlıkla
hasır20:19:40
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
Hayta20:19:23
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
görünüş20:19:12
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
temizlik20:19:01
Temiz olma durumu, saffet, nezafet
ikircikli20:18:33
İşkilli
aldırmazlık20:18:07
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
zapt20:17:00
Zor kullanarak ele geçirme
Teker20:16:56
Tekerlek
ehli20:14:26
Evcil
ehem20:14:06
Çok önemli
enli20:13:07
Eni büyük olan, geniş
muvazene20:11:08
Denge
tenkit20:10:37
Eleştirme, eleştiri
kamışçık20:10:19
Kuyumcuların kullandığı üfleç
Mutsuz20:09:59
Mutlu olmayan, bedbaht
matlup20:09:25
İstenilen, aranılan
nobelyum20:08:55
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
METRES20:08:43
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
ısı yayımı20:08:35
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
evin20:07:21
Bir şeyin içindeki öz, lüp
ıralama20:07:01
Iralamak işi
edebiyat bilimi20:05:42
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
zorunlu olarak20:05:27
kendi isteğinin dışında
alaz20:05:07
Alev, yalaz
Kirli20:03:44
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
ispanya20:03:03
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
büyük mağaza20:02:44
Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer
KEPENK20:01:53
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
varyasyon20:01:33
Çeşitleme
kıyâm20:00:33
Ayağa kalkma, ayakta durma
YUNAK20:00:21
Yıkanılan yer, hamam
kadinne19:59:10
bk. kadınnine
batman19:58:59
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü