lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

berzah16:37:15
Kıstak, dar dil
yarım küre16:37:15
İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası
yayılma16:37:13
Yayılmak işi, intişar
Valilik16:37:13
Vali olma durumu
Gelecek16:37:12
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
Huysuz16:37:12
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
kural16:37:11
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
dedektif16:37:10
bk. detektif
rölativizm16:37:09
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
bulvar16:37:08
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
hısım16:37:07
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
diyapozitif16:37:07
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
borç almak16:37:06
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
ilerlemek16:37:04
(vakit için) Geçmek
satranç16:37:02
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
armonika16:36:52
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
şarap fıçısı16:36:50
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
softa16:36:42
Medrese öğrencisi
nötr16:36:39
Tarafsız, yansız
Müddet16:36:36
Süre
Gafil16:36:35
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
hilekar16:36:34
Hileci
gizemci16:36:33
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
MÜLKİYET16:36:31
İyelik
KALABALIK16:36:30
Çok sayıda insan topluluğu
sırlı16:36:28
Sır sürülmüş, sırı olan
yatır16:36:27
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
harcama16:36:26
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
yüzükoyun16:36:25
Yüzü yere gelerek
nedamet16:36:24
Pişmanlık
ARDİYE16:36:23
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
yemeni16:36:22
Yemen ülkesine ait
su geçirmez16:36:22
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
mazot16:36:21
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
taraf16:36:20
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
Parçalı16:36:20
Birden çok parçadan oluşmuş
etkisiz16:36:18
Etkisi olmayan, tesirsiz
refakat16:36:16
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
hunhar16:36:15
Kana susamış, kan dökücü
ekalliyet16:36:15
Azınlık
yürütme16:36:14
Yürütmek işi
ermiş16:36:13
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
GETİRİM16:36:12
Getirme işi
durum vaziyeti16:36:12
Görünüş
köstebek16:36:11
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
içindekiler16:36:10
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
ele avuca sığmamak16:36:09
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
Amme16:36:08
Halkın bütünü, kamu
kuru temizleyici16:36:07
Kuru temizleme yapan kimse
eziyet16:36:07
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
Ayaküstü16:36:05
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
yoklama16:36:04
Yoklamak işi, kontrol
vurgunculuk16:35:46
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
iç evlilik16:35:37
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
aksakal16:35:35
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
sentez16:35:33
Birleşim
yalancı öd ağacı16:35:31
Kalembek
Dönemeç16:35:27
Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj
fotoğrafını almak16:35:23
fotoğraf makinesiyle resmini çekmek
ihtiyaç16:35:20
Gerekseme, gereksinme
baş aşağı16:35:15
Başı aşağı gelmek üzere
Aftos16:35:14
Oynaş, metres
çivit mavisi16:35:14
Çivit rengindeki mavi
terkip16:35:13
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
DÜZLÜK16:35:12
Düz olma durumu
nişasta16:35:11
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
lehçe16:35:10
Polonya dili
Paşa16:35:09
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
çalım16:35:08
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
işlev yitimi16:35:07
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
kara sevda16:35:05
Umutsuz ve güçlü aşk
PEYGAMBERLİK16:35:03
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
pazarlama16:35:03
Pazarlamak işi
kankurutan16:35:01
Adam otu
PARS16:34:49
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
yamuk16:34:46
Bir yana doğru eğik olan
Oyunbozan16:34:42
Birlikte yapılmasına karar verilen bir işten tek taraflı cayan (kimse), mızıkçı
fal16:34:20
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
müstehcen16:34:19
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
villa16:34:10
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
pul16:34:08
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
Olgu16:34:07
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
volt16:34:01
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
dönek16:33:59
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
müptela16:33:48
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
düşünür16:33:42
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
Kötümser16:33:32
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
ana deniz16:33:26
Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz, okyanus, umman
Takunya16:33:25
Nalın
teori16:33:23
Kuram, nazariye
ağızdan16:33:22
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
ORMAN SARMAŞIĞI16:33:17
Ak asma
ORGAZM16:33:08
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
OLASILIK16:32:59
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
ayan16:32:54
İleri gelenler
kitap16:32:51
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
Mütekait16:32:42
Emekli
hünnap16:32:38
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
Nezih16:32:27
Temiz, temiz ahlâklı
yanardağ16:32:14
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
kapuska16:32:12
Etli lâhana yemeği
Nazlı16:31:59
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
tavuk kümesi16:31:52
Tavukların korunması ve bakımı için yapılmış özel kümes
Nakşibendî16:31:51
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
Nükteli16:31:35
Nükte ile süslenmiş, nüktesi olan, esprili
bardak16:31:30
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
beşbıyık16:31:29
İri muşmula
Mutlu16:31:12
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
Mimar16:31:02
Yapıların plânını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan, yöneten kimse
Mihrap16:30:50
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
bölüşme16:30:41
Bölüşmek işi
nefes nefese kalmak16:30:30
soluğu tıkanacak gibi olmak
göç etmek (veya eylemek)16:30:26
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
sarnıç16:30:20
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
Makas16:30:18
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
antlaşma16:29:55
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
filoloji16:29:52
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
parçacık16:29:43
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
Müstebit16:29:15
Hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan, zorba, despot
çiçek bozuğu16:29:11
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
guttasyon16:29:08
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
Müeddep16:28:59
Uslu, terbiyeli, edepli
takım erki16:28:45
Oligarşi
demir16:28:28
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
antiasit16:28:18
Alkalik, kalevî
SEDA16:28:02
Ses, sada
Limit16:27:53
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
Liman16:27:41
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
forsa16:27:35
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
Laso16:27:21
Kement