lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

ONARIM06:00:41
Onarmak işi, tamirat, tamir
ENİNE BOYUNA06:00:40
gösterişli, iri yarı
havalandırılma06:00:10
Havalandırılmak işi
havali05:59:55
Çevre, yöre, dolay
pes05:59:40
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
niyaz etmek (veya eylemek)05:59:09
yalvarmak
bitirim05:59:05
Çok hoşa giden (kimse, yer)
örgü05:59:03
Örmek işi veya biçimi
önem vermek05:58:51
değer vermek, önemli saymak
hazır para05:58:30
Nakit, elde mevcut para, likit
Turan05:58:29
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
kokar ağaç05:58:12
Uzak doğuda yetişen, pis kokulu, büyük ağaç (Ailantthus)
çaydanlık05:57:34
İçinde çay pişirilen kap
çakal05:55:12
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
olağan dışı05:54:54
Olağan olmayan, gayri tabiî
Fransiyum05:54:05
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr
aferist05:53:54
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
yeter sayı05:53:50
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
papağanlar05:53:48
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
şarabi05:53:42
Kırmızı şarap renginde olan
ivecenlik05:53:24
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
nekbet05:53:19
Şanssızlık, talihsizlik
bağsız05:53:13
Bağı bulunmayan
gözden geçirmek05:53:02
okumak
tutumluluk05:52:38
Tutumlu olma durumu
YÜZEY05:52:08
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
sıkılma05:51:43
Sıkılma işi
armatör05:49:15
Ticaret gemisi sahibi
kısacası05:48:08
kısa söylemek gerekirse
kem05:46:56
Noksan, eksik
yükselti05:46:29
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
düzgülü05:45:35
Düzgüye uygun, normal
karaşın05:45:31
Esmer, sarışın karşımı
iyimser05:45:30
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
itikal05:45:25
Aşınma, erozyon
akamet05:45:24
Kısırlık, verimsizlik
sıva05:45:08
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
GROSA05:43:06
On iki düzine
deklanşör05:42:45
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
Muhasip05:42:11
Sayman, muhasebeci
ful05:41:39
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
su kabı05:40:48
Su koymaya yarayan kap
tekir05:40:23
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
Ayılmak05:39:42
Aklı başına gelip gerçeği görmek
sal05:39:04
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
balkır05:38:36
Parıltı
umacı05:38:34
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
berzah05:38:19
Kıstak, dar dil
mehtap05:38:14
Ay ışığı
çekiştirme05:37:41
Çekiştirmek işi
Nakşibendî05:37:39
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
hilecilik05:37:34
Hileci olma durumu, hilekârlık
narh05:36:23
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
tulûat05:36:18
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
evmek05:36:04
bk. ivmek
öğrenci belgesi05:35:17
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
İHTİYARLAMA05:34:07
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
çağrışım05:32:59
Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatması
tura05:32:57
Tuğra
içe yöneliklik05:32:44
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
namaz niyaz05:32:29
İbadet
zaruret05:32:17
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
ahlakçı05:32:13
Ahlâk konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse
kafile05:32:10
Birlikte yolculuk eden topluluk
-den bu yana05:32:01
-den beri
beygir gücü05:31:51
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
yer biçimleri05:31:47
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
BALIK YUMURTASI05:30:24
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
Raca05:29:28
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
güverte05:28:27
Gemide ambar ve kamaraların üstü
dümbelek05:28:26
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
çiroz05:27:54
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
alogami05:27:42
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
BİR YANA05:27:22
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
aldırmazlık05:27:18
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
yöntemli05:27:00
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
Ordu05:26:16
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
onur belgesi05:25:34
Şeref belgesi
tecrit etmek05:25:01
herkesten veya her şeyden ayırmak, bir kenara koymak
Muhatara05:24:45
Korku verici durum, tehlike
körü körüne05:24:37
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
arter05:24:03
Atardamar
Susuzluk05:23:30
Susuz olma durumu, kuraklık
beraberlik05:22:57
Birlikte olma durumu
aşağı görmek05:22:55
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
İMAMLIK05:22:15
İmam olma durumu
uyluk kemiği05:22:11
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
örtme05:17:49
Örtmek işi
hararet05:15:42
Isı
soğukluk05:14:42
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
ege05:14:23
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
skandal05:14:21
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
midi05:12:59
Orta
rant05:10:59
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
dövüş05:09:24
Dövmek işi veya biçimi
sefillik05:06:24
Yoksulluk
balık baştan kokar05:02:12
bir işte aksaklığın başta olanlardan başladığını anlatır
bezme05:00:00
Bezmek işi
reybî04:59:47
Şüpheci
yakışıksız04:59:45
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
vergici04:59:43
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
staj04:57:25
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
şeker hastalığı04:57:23
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
hınç04:57:19
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
gangliyon04:56:47
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
korner04:54:10
Köşe
sabır04:51:30
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
yak04:50:20
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
harfiyen04:48:53
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
tabure04:48:51
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
ayak diremek04:48:49
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
tike04:46:44
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
almaç04:45:21
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
tahkiye04:44:37
Bir olayı anlatmadaki düzen, anlatış düzeni
su geçirmez04:42:45
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
Dönence04:42:36
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
delikli04:42:27
Deliği veya delikleri olan
Çarpışma04:41:21
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
çitme04:39:04
Çitmek işi
topak04:34:57
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
kurt04:34:51
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
evlilik04:34:48
Evli olma durumu
damıtmak04:34:46
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
ana vatan04:33:57
Ana yurt
o04:30:51
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
mekanikçilik04:29:23
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
ast04:29:14
Alt
parasız04:26:11
Parası olmayan
reel04:26:10
Gerçek
ineç04:26:08
Tekne