lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

lehçe18:53:34
Polonya dili
dericilik18:46:47
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
trafik18:45:58
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
muteriz18:44:21
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
alev kırmızısı18:43:45
Alev rengi
çağrılık18:43:03
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
karıştırıcı18:42:45
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
kelli felli18:42:44
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
hemati18:42:44
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
değer vermek18:42:22
değerli saymak, önem vermek
avare18:42:02
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
karnivor18:42:02
Et obur, et yiyen canlı
TESPİH18:41:22
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
katman bulut18:40:55
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
satır başı18:40:47
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
aklama18:40:16
Aklamak işi, ibra
Didar18:40:02
Yüz, çehre
dikiz etmek (veya geçmek)18:40:02
dikizlemek
başkumandan18:39:43
Başkomutan
bebecik18:39:43
Küçük veya acınacak durumda olan bebek
tahin rengi18:39:43
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
liboş18:39:41
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
su baskını18:39:03
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
lastik ağacı18:39:03
Kauçuk
ayça18:39:03
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
müslümanlık18:39:02
Hz.Muhammed"in yaydığı din, İslâm dini, İslâmlık, İslâmiyet
Billursu18:38:45
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
Pot18:38:45
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
karnaval maskesi18:38:40
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
otağ18:38:39
Büyük ve süslü çadır
iştirak18:38:39
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
Aşk18:38:38
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
sevimlilik18:38:04
Sevimli olma durumu
buhurluk18:38:03
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
bezek18:38:01
Süs, ziynet
sunum18:38:01
Lokma, parça
Buzla18:37:55
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
çığır18:37:45
Çığın kar üzerinde açtığı iz
tutarsız18:37:44
Tutarlı olmayan, insicamsız
do18:37:44
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
erişme18:37:44
Erişmek işi
merdiven boşluğu18:37:43
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
hiçlik18:37:43
Hiç olma durumu
sihirli18:37:41
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
duymak18:37:41
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
su taşkını18:37:12
bk. sel
bor18:37:12
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
kameriye18:36:43
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
aktüel18:36:21
Güncel, şimdiki
onbaşılık18:35:46
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
fermiyum18:35:46
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
kenar semt18:35:23
bk. kenar mahalle
şeytan taşlama18:35:23
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
bilgicilik18:35:22
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
tetanos18:35:02
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma
ge18:34:44
Germanyum"un kısaltması
aylak18:34:43
İşsiz, boş gezen, avare
İlham18:34:24
Esin
iskan18:34:24
Yurtlandırma, yerleştirme
ayal18:34:23
Karı, eş
kaçma18:34:03
Kaçmak işi, firar
meleş18:34:02
İki kuzulu koyun
yıpratma18:32:59
Yıpratmak işi
yıl18:32:51
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
yığılmak18:32:38
Çok sayıda birikmek toplanmak
yığılı18:32:35
Yığılmış olan
yüzme18:32:24
Yüzmek (I, II) işi
yönetim yeri18:32:15
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
yöneticilik18:32:11
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
uyarlanma18:32:08
Uyarlanmak işi
tetkik18:31:21
İnceleme
berabere kalmak18:31:10
(oyun, yarışma için) takımlar aynı sayıyı almak veya denk gelmek, başa baş kalmak, başa baş gelmek
mevzu18:30:52
Konu
buluş18:30:43
Bulmak işi veya biçimi
titr18:29:39
Ad, unvan, etiket
futbol18:29:23
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
bir araya getirmek18:29:08
toplamak
istavrit18:28:44
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
Şarap18:28:44
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
vekilharç18:28:43
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
genç irisi18:28:19
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
rubidyum18:28:10
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
şen18:28:09
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
Düzenbaz18:28:09
Düzenci, hileci
salik18:27:59
Bir yola giren, bir yolda giden
Sekiz18:27:23
Yediden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 8 VII
ay parçası (gibi)18:27:23
(kadın veya kız için) çok güzel
mazruf18:27:22
Zarf içine konmuş, zarflı
Kat18:27:13
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
Kulunç18:27:13
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
Göz erimi18:27:06
Ufuk
silme18:27:05
Silmek işi
kuşkusuz18:27:05
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
Başşehir18:27:04
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
HAYTA18:26:43
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
telkin18:26:30
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
çerçi18:26:29
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
eş sesli18:26:29
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
kuyruk kemiği18:26:09
Omurganın alt ucunda bulunan, kuyruk sokumu kemiği ile eklemlenen, önden arkaya doğru yassı, üçgen biçiminde kemik
pınar18:26:08
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
Belgelik18:26:08
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
İSTEK18:26:07
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
dalkavukluk etmek18:25:37
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
acemilik18:25:37
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
imal18:25:35
Ham maddeyi işleyip mal üretme
salıverilme18:25:27
Salıverilmek işi
salık18:25:25
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
Ilımlı18:25:05
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
pey18:25:05
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
gizem18:25:04
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
albüm18:25:04
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
sütanne18:25:03
bk. sütana
yeter18:25:03
İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
arabalık18:25:02
Araba konulan yer, garaj
ötürük18:24:54
İshal, sürgün, amel
güm18:24:54
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
sönük18:24:53
Sönmüş olan
irilik18:24:53
İri olma durumu
masarika18:24:52
Bağırsakları tutan karın iç zarı
RASTGELE18:24:39
Herhangi bir, gelişigüzel
sal18:23:48
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
tetkik etmek18:23:48
incelemek
vuraç18:23:48
Tokaç, raket
palanga18:23:42
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
molekül18:23:42
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
merkür18:23:38
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
Aynen18:22:26
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
maalmemnuniye18:21:45
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
mağara bilimci18:21:41
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
mızrak18:21:37
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda