lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

lehçe22:11:48
Polonya dili
yüzsüz22:11:35
Yüzü olmayan
KILIÇ22:11:19
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
helezon22:11:01
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
faydalanma22:10:44
Yararlanma
mutaassıp22:10:20
Bağnaz
Sefih22:10:15
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
RAHLE22:09:57
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
dili tutulmak22:09:44
sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
Dağ kırlangıcı22:09:41
Çobanaldatan, keçisağan
kılade22:09:13
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
parafin22:09:02
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
kaz ayağı22:08:35
bk. kazayağı
başkalaşma22:08:12
Başkalaşmak işi
onarma22:08:10
Onarmak işi
karateci22:08:04
Karate yapan kimse
mankafa22:07:40
Anlayışsız, aptal
kötek22:07:38
Baston, sopa
Vaziyet22:06:58
Konum
rıza22:06:55
Razı olma, isteme, istek
bengi22:04:34
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
Maydanoz22:04:10
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
sözsüz22:03:43
Konuşmadan yapılan
çiçek dürbünü22:03:24
bk. kaleydoskop
Tapu memuru22:03:23
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
depreşme22:02:57
Depreşmek durumu
yüksek okul22:02:54
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
İvedilik22:02:53
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
fuaye22:02:30
Bir gösteri veya toplantı binasında, temsil veya toplantı aralarında kullanılan dinlenme yeri
korluk22:02:03
Kor olma durumu
Aynen22:01:42
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
sergi22:01:40
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
uyku22:01:35
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
şebabet22:01:28
Gençlik veya gençlik yılları
sesli22:01:16
Sesi olan, ses çıkaran
Okuyucu22:01:04
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
akıl almak22:00:53
danışmak, görüş almak
yarış kayığı22:00:52
Kayık yarışları için yapılan kayık
düzensiz22:00:40
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
grena22:00:28
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
güçsüzlük22:00:21
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
Rüşvet vermek22:00:16
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
düzenbaz22:00:04
Düzenci, hileci
ÖZGÜLLÜK21:59:49
Özgül olma durumu
yapağıcı21:59:23
Yün ve yapağı alıp satan kimse
Hileci21:59:12
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
Projektör21:58:36
Işıldak
editör21:58:24
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
KAYRA21:58:21
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
Püskürtücü21:58:00
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
likidite21:57:48
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
süsleme sanatları21:57:28
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
birun21:57:16
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
çapulcu21:57:04
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
aslan sütü21:56:59
Rakı
amut21:56:56
Dikme, dik durumda
DAİMİ21:56:52
Sürekli, kalıcı, temelli, gedikli
tekzip21:56:40
Yalanlama
tarihî tiyatro21:56:29
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
ERİNÇ21:56:13
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
NİYOBYUM21:56:05
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
MAİLE21:56:05
Aklan
bilim kurgu21:55:53
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
muvazene21:55:41
Denge
acımtırak21:55:37
Acımsı
mütevazi21:55:29
Birbirine paralel olan
Düşkü21:55:17
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
krizolit21:55:05
Zebercet
merkezkaç21:54:42
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
amade21:54:18
(bir işi) Yapmaya hazır
müstehcen21:53:54
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
riyakar21:53:20
İkiyüzlü, yüze gülen, müraî
cildiyeci21:53:08
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
savaşmak21:53:08
Uğraşmak, mücadele etmek
bankiz21:52:56
Buzla
erendiz21:52:33
Jüpiter, Müşteri
demode21:52:32
Modası geçmiş olan
yeniçeri ağası21:52:21
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
eprime21:52:09
Eprimek işi
erkanıharp21:51:58
Kurmay
dileme21:51:27
Dilemek işi
budala21:51:03
Zekâca geri
akim21:50:51
Kısır, verimsiz, döl veremeyen
usta21:50:32
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
plaket21:50:26
Metalden, türlü biçimlerde yapılan, küçük, alçak kabartma levha
jüri21:49:53
Seçiciler kurulu, seçici kurul
aksu21:49:46
Gözdeki billûr cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük, ak basma, perde, katarakt
derya21:49:43
Deniz
krallık21:49:34
Kral olma durumu veya görevi
eleman21:49:15
Öge, unsur
narenciye21:49:03
Turunçgiller
empresyonizm21:48:51
İzlenimcilik
yalgın21:48:17
Ilgım, pusarık, serap
çatışkı21:48:17
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
musallat olmak21:48:10
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
muşta21:47:48
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
ödünç alma21:47:43
ödünçleme
spekülâtör21:47:36
Vurguncu
sızLANMA21:47:24
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
narh21:47:16
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
gündelik21:47:12
Her günkü, yevmî
had21:47:07
Sınır, uç
çıkıntılı21:47:00
Çıkıntısı olan
mecburiyet21:46:43
Yükümlü, zorunlu olma durumu
haylaz21:46:38
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
Giyecek21:46:26
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
kökten21:46:19
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
asla21:45:56
Hiçbir zaman, hiçbir biçimde
ases21:45:44
Gece bekçisi
izole21:45:09
Yalıtılmış, tecrit edilmiş
Saman21:44:34
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
çok tanrıcılık21:44:15
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
Zillet21:44:02
Hor görülme, alçalma
sermayeci21:43:53
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
ılkı21:43:49
bk. yılkı
HASILA21:43:28
Bir işten elde edilen sonuç
şarkıcı21:43:27
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
et kesimi21:43:16
Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, apukurya
keşşaf21:43:11
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
katma21:43:04
Katmak işi, ilhak
denet21:42:52
Denetlemek işi, teftiş
deniz21:42:38
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
denli21:42:24
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
sarmal21:42:10
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
modernleşme21:42:08
Çağcıllaşma
Kadın21:42:08
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
nova21:41:52
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
sakınca21:41:46
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
vizon21:41:43
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
bağırsak askısı21:41:29
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı