lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

Gelenek19:08:11
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
Fani19:07:53
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
Kalp19:07:50
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
TEFTİŞ19:07:44
Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetleme, denetim, bakı
pelte19:07:37
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
adam değilim19:07:10
herhangi bir durumun gerçekleşmemesi hâlinde, kendisinin insan sayılamayacağı anlamında kullanılan ant, göz dağı sözü
Yarık19:07:03
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
mani19:06:52
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
TIMAR19:06:30
Yara bakımı
Anıt19:06:23
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
kelam19:06:16
Söz
sis19:06:09
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
tesir etmek19:05:49
etkilemek, etki yapmak
ihlas19:05:46
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
özgürlük19:05:15
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
bilgicilik19:04:55
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
özlü19:04:48
Özü olan, öz bölümü çokça olan
nesnelcilik19:04:35
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
pesek19:04:33
Diş kiri, diş pası
granit19:04:28
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
sapan19:04:14
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
akik19:04:08
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
LOKUM19:04:01
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
anten19:03:45
Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz
borda19:03:34
Geminin veya kayığın yanı
Küçücük19:03:20
Çok küçük
menfi19:02:53
Olumsuz
Besleme19:02:19
Beslemek işi
tatil19:02:13
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
memleha19:02:08
Tuzla
çuval19:01:59
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
duygu19:01:52
Duyularla algılama, his
alaza19:01:46
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
NABIZ19:01:42
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
nankörlük19:01:39
Nankör olma durumu
otçu19:01:32
Köylerde hekimlik yapan kimse
softa19:01:19
Medrese öğrencisi
çırılçıplak19:01:12
Tamamen çıplak, çırçıplak
Hg19:01:11
Cıva"nın kısaltması
PABUÇ19:00:58
Ayakkabı
cankurtaran19:00:36
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
TeYze19:00:24
Annenin kız kardeşi
Kongre19:00:11
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
Doğma18:59:43
Doğmak durumu
Hata18:59:31
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
DİLÜVİYUM18:59:30
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
uyum18:59:07
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
Muhbir18:58:35
Haber ulaştırıcı, haber veren
MÜLGA18:58:19
Varlığı kaldırılan, kapatılan
Özgün18:58:15
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
demirli18:58:08
İçinde metal veya karışım durumunda demir bulunan
hipodrom18:57:55
Yunan ve Roma"da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer
kargagiller18:57:41
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
şehirli18:57:21
Şehir halkından olan, kentli
hayalci18:57:15
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
sivil18:57:15
Askerî olmayan
şans tanımak18:56:41
imkân vermek, fırsat vermek
Zat18:56:27
Kimse, kişi
Tekel18:56:20
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
Hukuk18:56:14
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
suflör18:56:07
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
riyala18:55:58
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
uyumlu18:55:43
Uyumu olan, ahenkli, mevzun
Yapıt18:55:40
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
Su18:55:33
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
bakışım18:55:26
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
zemin18:55:19
Taban, döşeme, yer
utanmak18:55:06
Sıkılmak
KİMSE18:54:59
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
ulum18:54:42
Bilimler, ilimler
Denetim18:54:19
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
dahil18:54:02
İç, içeri
ORG18:53:58
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
Özdek18:53:52
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
iptida18:53:51
Başlangıç
dinsel18:53:48
Dinî
limonata18:53:38
Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet
anlak18:53:25
Zekâ
BAKANLIK18:53:18
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
alet18:53:00
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
sancı18:52:58
İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı
şecere18:52:44
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
deizm18:52:38
Tanrı"yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş
başkomutan18:52:16
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
Düzme18:52:04
Düzmek işi
adaletli18:51:57
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
yaftalamak18:51:50
Yafta asmak
Fes18:51:30
Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık
kıymak18:51:23
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
kikirik18:51:21
Zayıf, ince uzun boylu kimse
kambiyo18:50:53
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
sporcu18:50:46
Sporla uğraşan (kimse)
ekü18:50:06
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
nadir18:49:59
Seyrek, az, az bulunur
kartograf18:49:46
Haritacı
hilal18:49:25
Ayça, yeni ay
gerçeküstücülük18:49:05
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
vurgunculuk18:48:29
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
önerge18:48:23
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
çatana18:47:56
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
Maltız18:47:29
Malta adası halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Lüks18:47:08
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
hiçlik18:46:48
Hiç olma durumu
kani18:46:44
Kanmış, inanmış
tehdit18:46:41
Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözdağı
kadırga18:46:35
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
cerrah18:46:28
Operatör
Fıstık18:46:21
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
evleviyet18:46:14
Öncelik
karışım18:46:08
Karışmış olanın durumu
kule18:46:01
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
demirli beton18:45:34
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
maruz18:45:20
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
alıştırma18:45:14
Alıştırmak işi
hurda18:44:26
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
budamak18:44:19
Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dallarını kesmek
tekelci18:44:13
Tekel kuran ve bu tekeli kabul ettiren, inhisarcı
GECE YANIĞI18:43:59
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
darbımesel18:43:52
Atasözü, atalar sözü
kov18:43:52
Yerip çekiştirme, gıybet
hare18:43:39
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
Atatürkçülük18:43:32
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
lor18:43:12
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
Amorti18:43:01
Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil
Tohum18:42:45
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
kıvrımlı18:42:44
Kıvrımı olan
ürkmek18:42:38
Şaşkınlık ve korku duymak
pejmürde18:42:36
Eski püskü, yırtık
yemenici18:42:25
Yemeni yapan veya satan kimse
kinin18:42:11
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir