lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

lehçe02:25:38
Polonya dili
etap02:25:36
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
apalak02:25:29
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
peçete02:25:25
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
naz etmek02:25:24
nazlanmak
Alelacele02:25:23
Çok acele ederek, çarçabuk, ivedilikle
buton02:25:20
Çalıştırmaya yarayan düğme
cüruf02:25:17
Maden posası, demir boku, dışkı
Helyum02:25:17
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
sarkmak02:25:16
Yolunu uzatmak, uğramak
Abat02:25:06
Bayındır, mamur
bunalım02:25:04
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
kaim02:25:03
(başka bir şeyin yerine) Geçen
Denek02:25:01
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
imgesel02:25:00
İmge ile ilgili, hayalî
Roman dilleri02:24:58
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
ırkçı02:24:56
Irkçılık yanlısı olan (kimse)
kutlu02:24:40
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
Karşılaşmak02:24:34
(iki sporcu veya iki takım için) Yarışmak
senkronik02:24:28
Eş zamanlı
koyu sarı02:24:26
Sarının bir ton koyusu
CENNET02:24:21
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
kavisli02:24:15
Kavisi olan
ülkücü02:24:15
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
kapitone02:24:07
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
destansal02:24:05
Destanla ilgili destana özgü
bamya tarlası02:24:04
Mezarlık
dokunuş02:23:56
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
komite02:23:55
Alt kurul, encümen, komisyon
bemol02:23:53
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti
Kavun02:23:45
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
avangart02:23:42
Öncü
mütekait02:23:39
Emekli
tarh02:23:38
Çıkarma
marul02:23:32
Birleşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen bir bitki (Lactuca sativa)
dediğim dedikçi02:23:31
Her isteğini yaptıran, inatçı, iddiacı (kimse)
muhafaza etmek (veya edilmek)02:23:22
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
Azot02:23:21
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
açkı02:23:19
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
marn02:23:16
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
yazılı bildirim02:23:14
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
animizm02:23:13
Canlıcılık
intihar02:23:09
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
numunelik02:23:04
Örneklik
Mahsus02:23:03
Özgü
çekirge kuşu02:23:02
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
çimen02:22:58
Kendiliğinden yetişmiş çim
yurtsever02:22:57
Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatanperver
ritmik sayma02:22:55
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
esrimek02:22:54
Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek
süresiz02:22:51
Süresi belirli olmayan
zift02:22:50
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
Gezinme02:22:47
Gezinmek işi, seyran
lahos02:22:46
Hanigillerden, Akdeniz ve Ege"de yaşayan lezzetli bir balık, kaya hanisi
bilgisizlik02:22:45
Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, cehalet
Bordo02:22:44
Mora çalan kırmızı renk, şarap tortusu rengi
çamur deryası02:22:43
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
zevzek02:22:41
Tatsız ve çok konuşan, geveze
klişe02:22:35
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
tamam olmak02:22:32
sona ermek, tamamlanmak
Tır02:22:26
Treylerin kısaltılmış biçimi
hüzün02:22:25
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
takt02:22:24
Yerinde konuşma veya davranma
rekonstrüksiyon02:22:23
Yeniden kurma
patiska02:22:15
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
edip02:22:10
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
RAKKASE02:22:05
Raksı meslek edinmiş kadın
bölüşme02:22:04
Bölüşmek işi
şişkin02:22:01
Şişmiş, şişirilmiş
vesikalı02:21:57
Belgesi olan
şema02:21:49
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
ağırkanlı02:21:48
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
alüminyum taşı02:21:47
Boksit
polemikçi02:21:37
Polemik yapan kimse
bakışım02:21:27
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
serbest bırakmak02:21:26
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
ruh bilimsel02:21:16
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
kırpıntı02:21:06
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
Demokrasi02:20:58
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
güven mektubu02:20:52
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
kenevir02:20:51
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
bumbar02:20:48
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
brülör02:20:45
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
tuhaflık02:20:44
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
ekalliyet02:20:41
Azınlık
Casus02:20:40
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
dokunulmazlık02:20:36
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
yarım baş ağrısı02:20:35
Kusma, mide bulantısı ile görülen, sempatik sinir sistemi dengesinin bozulmasından ileri gelen baş ağrısı, migren
Palmiye02:20:33
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
bitirim02:20:27
Çok hoşa giden (kimse, yer)
kaya tuzu02:20:25
Doğada billûr durumunda bulunan tuz
koltuk02:20:23
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
Kaygana02:20:20
Omlet
kene02:20:14
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
falan02:20:12
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
ihtiva02:20:10
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
biçimci02:20:06
Biçimcilik yanlısı olan (kimse)
çıngırak02:20:05
Küçük çan
titr02:20:03
Ad, unvan, etiket
pıhtı02:20:01
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
deprem bilimi02:19:55
Depremleri, yer hareketlerini inceleyen bilim, sismoloji
öğle uykusu02:19:49
Genellikle öğle yemeğinden sonraki kısa süreli uyku
Parapet02:19:47
Küpeşte, korkuluk
hamlaç02:19:45
Üfleç
kurumlu02:19:43
Kurum (II) tutmuş olan
gevezelik02:19:41
Geveze olma durumu, lâfazanlık
Nükteli02:19:39
Nükte ile süslenmiş, nüktesi olan, esprili
beste02:19:36
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
esasen02:19:34
Başından, temelinden, kökeninden
sofra örtüsü02:19:31
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
gündüzlü02:19:30
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
hidayet02:19:29
Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu
zorluk02:19:28
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
düşman02:19:27
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
seçilmiş02:19:24
Seçerek ayrılmış
belgegeçer02:19:19
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
diyet02:19:13
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
Bulmaca02:19:08
Çeşitli biçimlerde düzenlenen ve düşündürerek, aratarak buldurmayı amaç edinen oyun
saçak bulut02:19:08
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
uygun bulmak02:19:07
yakışır, yaraşır görmek
danışma meclisi02:19:06
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
Kasvetli02:19:05
İç sıkıcı, sıkıntılı
sinirli02:19:04
İçinde sinir bulunan
mızıkçı02:18:57
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
derde derman olmak02:18:54
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
GERDANLIK02:18:52
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
firez02:18:48
Ekin
kıskançlık02:18:43
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
anilin02:18:42
Benzenden türeyen bir amin
kontrol02:18:30
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme