lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

miktar10:29:29
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
Ağzı sıkı10:29:25
bk. ağzı pek
mikyas10:29:22
Ölçek, ölçü
BEL10:29:16
İşaret
Bos10:29:15
bk. boy bos
Bey10:29:13
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
Bol10:29:12
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
Bir10:29:10
Sayıların ilki
NEYZEN10:29:08
Ney üfleyici, ney çalan kimse
Bad10:29:07
Yel, rüzgâr
ya da10:29:05
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
alabalık10:29:03
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
çeyiz10:28:58
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
ruh bilimi10:28:57
Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji
Tuvalet10:28:55
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
karagözcü10:28:54
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
mevsuf10:28:52
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
mevsim10:28:49
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
Kubbealtı10:28:49
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
Titiz10:28:44
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
hare10:28:44
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
hile yapmak10:28:38
aldatmak
TUTMAK10:28:36
Ele geçirmek, yakalamak
yassı10:28:35
Yayvan ve düz
sazlık10:28:33
Sazları (I) çok olan yer
jogging10:28:30
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
telaşlı10:28:19
Telâş eden, telâşa düşen
gözdağı10:28:18
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
börk10:28:15
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
faizcilik10:28:15
Faizcinin işi, tefecilik
haber10:28:14
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
Ahlak10:28:13
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
ISKARTA10:28:12
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
mineral10:28:09
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
halifelik10:28:07
Halifenin görevi, hilâfet
megaloman10:27:59
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
ardıç rakısı10:27:52
Cin
sokak10:27:50
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
sırf10:27:49
Salt, ancak, sadece, yalnız
nazikleşmek10:27:49
Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek
tropikal10:27:49
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
sıfır10:27:44
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
Ara10:27:44
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
papağangiller10:27:43
Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu gibi sıcak ülke kuşlarını içine alan familya
siyahi10:27:40
Zenci, fellah
siyasi10:27:38
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
hapşırık10:27:36
Aksırık
Ayrıcalık10:27:34
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
evlatlık10:27:31
Evlât olma durumu
ya devlet başa ya kuzgun leşe10:27:30
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
süyüm10:27:30
İğneye geçirilen bir sap iplik
DİLÜVİYUM10:27:25
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
mantar özü10:27:24
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
cephane10:27:22
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
Alşimi10:27:17
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
Damalı10:27:16
Üstünde kareler bulunan
alinazik10:27:13
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
merak10:27:13
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
Şans10:27:08
Talih, baht, felek
Şark10:27:06
Doğu
ifrazat10:27:05
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
Şart10:27:03
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
kavuştak10:27:01
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
hissiz10:26:55
Duygusuz
kurumlu10:26:51
Kurum (II) tutmuş olan
ANLATIM10:26:47
Anlatmak işi
böbrek10:26:46
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
öreke10:26:44
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
doğru dürüst10:26:42
Tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız
karabasan10:26:41
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
Viraj10:26:38
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz10:26:38
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
hesap etmek10:26:33
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
hıyar10:26:30
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
sepetçi10:26:28
Sepet yapan veya satan kimse
ağabey10:26:26
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
alabanda10:26:25
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
noter10:26:25
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
fransiyum10:26:25
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr
kiril alfabesi10:26:23
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
Vade10:26:22
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
süslenmek10:26:20
Süslemek işine konu olmak
ödev10:26:18
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
hal10:26:17
Çözme, çözülme; eritme; karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
han10:26:15
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
ham10:26:14
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
had10:26:12
Sınır, uç
hab10:26:11
Uyku
haf10:26:08
Futbolda kalecinin önünde bulunan iki bekin önündeki üç oyuncudan her biri
ini10:26:05
Kayın birader
çıkra10:26:05
Sık çalı
ima10:26:03
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
ilk10:25:56
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
Tababet10:25:55
Hekimlik
ifa10:25:54
Bir işi yapma, yerine getirme
ide10:25:51
bk. idea
ita10:25:50
Verme, ödeme
iye10:25:48
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
iyi10:25:47
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
averaj10:25:45
Ortalama
rayiha10:25:45
Koku, güzel koku
iti10:25:42
İtici güç, ilham verici
irs10:25:41
Kalıtım, soya çekim
iri10:25:37
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
var10:25:36
Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı
atardamar10:25:36
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
MORULA10:25:33
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
Çıta10:25:31
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
kanca10:25:31
Bir şey çekmeye yarar ucu demir çengelli çubuk
PUSULA10:25:30
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
tat10:25:30
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
tiz10:25:28
İnce, keskin (ses)
tin10:25:27
Ruh
art arda10:25:25
Birbirinin arkasından
havuç10:25:24
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
kolokyum10:25:22
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
mültezim10:25:20
Kesenekçi, kesimci
tombala10:25:19
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
yatısız10:25:18
Geceleri kalınıp yatılmayan
PEK ÇOK10:25:16
Yeterinden fazla, bir hayli
kömbe10:25:14
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
kesiş10:25:09
Kesmek işi veya biçimi
lamekan10:25:05
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
tazyik10:25:02
Basınç
keskin10:24:58
Çok kesici, iyi kesen
ithafname10:24:56
İthaf yazısı
sen10:24:56
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
kesmik10:24:54
Kesilmiş sütün koyu bölümü
mehter takımı10:24:53
Mehterhane
pey10:24:53
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası