lehçe

1.İsimPolonya dili
2.İsimBir dilin tarihî, bölgesel, siyasî sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Cümle 1: Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu
İsimŞive, konuşma tarzı

Son Arananlar

bir çırpıda05:55:41
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
sinsi05:54:42
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
libas05:53:50
Giysi
değişme05:53:02
Değişmek işi
poliçe05:52:22
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
sahil05:52:10
Kıyı, yaka, yalı
but05:51:25
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
mayın05:51:25
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
betisiz05:51:11
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
tülbent05:50:51
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
siper05:49:51
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
tevkif05:49:50
Durdurma
logos05:46:34
bk. deyi
beklemek05:45:31
Karşılaşılması ihtimali bulunmak
Oymak05:45:17
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
kurmay05:43:41
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
azade05:42:34
Başıboş, erkin, serbest
musluk05:42:08
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
ağlatı05:41:44
Trajedi
PATA05:41:04
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
çis05:40:06
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
alageyik05:38:15
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
sunuş05:37:58
Sunmak işi veya biçimi
ornatma05:36:22
Ornatmak işi, ikame etme
hayvanat bahçesi05:34:46
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
dizgin05:34:36
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
kendiliğinden05:34:12
Başka şeylerin etkisi olmaksızın kendi kendine ortaya çıkan, bizatihi
Sevgili05:34:12
Sevgi ve bağlılık duyulan
abiye05:33:38
Bayanların özel gecelerde giydiği şık giysi veya tuvalet
spor05:30:52
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
aysar05:30:23
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
kokulu05:30:18
Kokusu olan
porno05:30:18
Pornografik sözünün kısaltılmışı
bohçacı05:29:52
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
karaca05:29:46
Rengi karaya yakın olan, esmer
Kuzey Kutbu05:29:27
İki kutuptan ekvatorun kuzey tarafında yer alan kutup bölgesi
kıvançlı05:28:51
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
sentez05:28:20
Birleşim
kulak05:28:09
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
istida05:27:57
Dilekçe, arzuhal
mucize05:27:24
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
kurutma05:27:23
Kurutmak işi
bunalma05:27:09
Bunalmak işi
Taze05:26:22
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
batik05:25:48
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
adaptör05:24:36
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
zıt gitmek05:23:58
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
arakıye05:22:58
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
restore05:22:30
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
çiçek bozuğu05:21:14
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
soba05:19:24
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
ispermeçet05:18:58
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
bütünlemek05:18:37
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
dirilme05:17:55
Dirilmek işi
sema05:17:44
Gök, gökyüzü
dinlemek05:17:11
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
avara05:17:04
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması
baharat05:16:27
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
Akdeniz humması05:16:13
Malta humması
patis05:16:13
Patiskanın kısaltılmış şekli
kerime05:16:12
(saygılı konuşmada) Kız evlât
Akıncı05:16:11
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
talebe05:15:47
Öğrenci
peleng05:15:34
Panter
dang05:15:32
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
ahval05:15:19
Durumlar, hâller, vaziyetler
Zodyak05:15:18
Gök küresinde, tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıldığı kuşak, burçlar kuşağı
araba05:14:09
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
Kürk05:13:48
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
inkılap05:13:19
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
fidan05:13:19
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
fizik05:12:58
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
Acar05:12:38
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
üremi05:12:38
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
edisyon05:12:37
Basım
SOYGUNCULUK05:10:37
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
sağu05:10:22
Ağıt
vasıta05:10:13
Araç
mütebasbıs05:09:37
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
teskin05:09:16
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
vay05:08:04
Şaşma anlatır
mevhum05:07:43
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
cihat05:07:17
Din uğruna yapılan savaş
define05:05:35
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
buna05:04:55
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
köle05:04:42
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
HALİS05:04:24
Katışık olmayan, katışıksız, saf
BAR05:03:10
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
ikircikli05:02:44
İşkilli
elyaf05:02:42
Lifler, teller
Pancar05:02:25
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
işgal05:01:09
Bir yeri ele geçirme
fakirlik04:58:42
Yoksulluk
yörünge04:58:27
Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek
karın04:58:18
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
alabacak04:57:58
Ayağı sekili (at)
imgelem04:57:41
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
mahana04:57:37
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
aylaklık04:57:33
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
görgü kuralları04:57:26
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
sevda04:57:08
Güçlü sevgi, aşk
tekalif04:56:34
Teklifler
babalanmak04:55:56
Diklenmek, kabadayıca davranmak
sonsuzlaşma04:55:17
Sonsuzlaşmak işi
bağırsaklarını deşerim04:54:17
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
beriberi04:54:13
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
derleyip toplamak (veya toparlamak)04:54:07
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
kivi04:52:09
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
kainat04:51:46
Evren
kale04:51:37
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
aldatıcı04:51:09
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
karavan04:51:03
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
selek04:50:01
Cömert, eli açık
TUTMAK04:48:59
Ele geçirmek, yakalamak
bembeyaz04:47:48
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
şeytani04:47:46
Şeytanca
zaaf04:46:09
Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama
küfür04:46:05
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
04:44:59
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
topluluk04:44:57
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
Ab04:44:30
Su
edip04:44:00
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
ataerkil04:43:43
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
çapullama04:42:45
Çapullamak işi
satın04:42:38
"Fiyatını vererek bir şey almak" anlamında kullanılan satın almak deyiminde geçer
kirpi04:42:00
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
sergileme04:40:33
Sergilemek işi, teşhir
pasaj04:40:27
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
şaklaban04:39:30
Şen, şakacı ve güldürücü (kimse)
sazlık04:38:25
Sazları (I) çok olan yer