kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

daim23:22:08
Sürekli, sonsuz
Destek23:21:55
Dayanak, dayak
23:21:50
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
vuruşma23:21:45
Vuruşmak işi
İçgüdü23:21:33
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
bütün bütüne23:21:10
Bütün olarak, tamamıyla
cıyaklama23:21:02
Cıyaklamak işi
merhametli23:20:57
Acıması olan, merhamet eden
adese23:20:52
Mercek
savca23:20:31
İddianame
savan23:20:26
Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim
elti23:20:12
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
kült23:20:10
Tapma, tapınma
sağlamlaştırma23:20:03
Sağlamlaştırmak işi
elma23:19:58
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus)
piramidal23:19:50
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
zorunlu olarak23:19:49
kendi isteğinin dışında
sismolog23:19:43
Deprem bilimi uzmanı
müteessif23:19:41
Üzülen, acınan, yerinen, esef eden
dingi23:19:34
Bir çifte kürekli küçük patalya
flama23:19:32
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
sera23:19:30
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
öğütleme23:19:13
Öğütlemek işi, nasihat
soda23:19:12
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
lehim23:19:08
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
lemis23:19:03
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
lenfa23:18:54
Lenf
lepra23:18:43
Cüzam
ajanda23:18:39
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
garipseme23:18:32
Garipsemek işi
yemişli23:18:28
Yemişi olan, meyve veren
en azından23:18:26
en azı ile, hiç olmazsa
sarnıç23:18:21
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
sarig23:18:18
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
kaideci23:18:13
Kurallara bağlı, kuralcı
Bağnazlık23:17:58
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
İR23:17:54
İridyum"un kısaltması
mütemmim23:17:32
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
yeniçeri23:17:27
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
sütnine23:17:08
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
alkalik23:16:50
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
verimsizlik23:16:35
Verimsiz olma durumu
yer biçimleri23:16:04
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
astar23:15:58
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
serpme23:15:28
Serpmek işi
sansasyonel23:15:19
Güçlü heyecan yaratan
takdir etmek (veya eylemek)23:15:18
beğenmek
kamufle23:14:59
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
röle23:14:51
Değiştirgeç
Fare23:14:41
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
kapçık meyve23:14:11
Meşe palamudu, ceviz gibi açılmayan, tek taneli kuru meyve
kompresör23:13:57
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
sakat23:13:23
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
çük23:13:04
Erkeklik organı
gençlik23:12:47
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
munis23:12:29
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
gondol23:12:18
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
anıt mezar23:12:09
Görkemli, anıtsal mezar
janjan23:11:50
Yanardöner, şanjan
değişik23:11:49
Değiştirilmiş
ipeka23:11:46
Altın kökü
genç23:11:41
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
birleştirme23:11:14
Birleştirmek işi veya durumu
mezhep23:10:53
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
Aymak23:10:43
Gerçeği anlamak
yıl23:10:43
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
artımlı23:10:42
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
sömürge23:10:25
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
münakaşa23:10:16
Tartışma
hamur tahtası23:10:12
Üzerinde hamur açılan tekerlek biçiminde ve kısa ayaklı masa, yastağaç
cibilliyet23:10:08
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
terane23:10:07
Ezgi, makam, nağme
iridyum23:10:04
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
İKLİM23:09:39
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
aşık23:09:30
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
nedensel23:09:26
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
cerrahi23:09:13
Cerrahlıkla ilgili
Tekme23:08:40
Ayakla vuruş
Teker23:08:35
Tekerlek
kurk23:08:30
Kuluçka, gurk
hamiş23:08:30
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
derin uyku23:08:20
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
barınmak23:08:10
Doğa etkilerinden korunmak için kapalı bir yere sığınmak
İSPİR23:08:01
At veya araba uşağı
kompozisyon23:07:41
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
ister istemez23:07:16
Zorunlu olarak, elinde olmadan
bedbin23:07:06
Kötümser, karamsar, pesimist
erbiyum23:07:05
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
kamış23:07:02
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
mütehassıs23:06:51
Uzman
tuğra23:06:46
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
feshetme23:06:32
Feshetmek işi
NAN23:06:26
Ekmek
takdimci23:06:16
Tanıtmacı
suvare23:06:15
bk. Suare
voltaj23:06:10
(elektrikte) Gerilim
tarih23:06:00
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
meydana gelmek23:05:59
olmak, oluşmak
nur yüzlü23:05:51
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
ılıkça23:05:48
Biraz ılık
el koymak23:05:43
bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek
gönderme23:05:33
Göndermek işi, irsal
rivayet23:05:14
Söylenti
sop23:05:02
bk. soy sop
Rint23:04:32
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
yumurta hücresi23:04:19
bk. oosfer
ekti23:04:16
Her yiyeceği canı çeken
ayrıcalık23:03:59
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
mezura23:03:56
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre
ticari23:03:53
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
Gazete23:03:51
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
ölçüp biçmek23:03:42
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
kotarma23:02:52
Kotarmak işi
salon23:02:47
Bir evin en geniş bölümü
katman bulut23:02:42
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
salto23:02:37
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
samur23:02:27
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
samba23:02:22
Bir çeşit Brezilya dansı
beğence23:02:22
Övücü tanıtma yazısı, takriz
bilgicilik23:02:07
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
atfetme23:02:00
Atfetmek işi, isnat
savurmak23:01:57
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
faril23:01:44
Balık ağlarının alt ve üst yanlarına geçirilen keçi kılından yapılmış ip
usanç23:01:33
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
Lümen23:01:13
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
edalı23:01:13
Herhangi bir biçim ve görünüşlü olan
ivme23:01:09
İvmek işi
Islatma23:01:03
Islatmak işi
TİRPİDİN23:00:59
Ufak bahçe çapası
Raca23:00:53
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace