kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

merhamet etmek06:14:27
acımak
kazaklık06:14:27
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
Perdah06:14:19
Parlatma, parlaklık verme
kös06:13:57
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
köy06:13:53
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
köz06:13:45
Küçük kor parçası
küf06:13:38
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
kül06:13:34
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
fiyakalı06:13:30
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
TESPİH06:13:16
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
ütme06:13:02
Ütmek işi
üvey06:12:54
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
kurcalamak06:12:51
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
üvez06:12:47
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
bölge06:12:39
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
gözcü06:12:36
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
idman06:12:13
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
idrar06:11:58
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
yerleştirme06:11:32
Yerleştirmek işi
geçiş06:11:25
Geçmek işi veya biçimi
bilici06:11:17
Bilen
zannetme06:11:02
Zannetmek durumu
koyu kır06:10:58
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
müteakip06:10:26
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
muhaddep06:10:15
Dışbükey, konveks
zeamet06:10:11
Tımar
nefret06:10:04
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu
nefrit06:10:00
Böbrek iltihabı
SARMAL06:09:53
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
gurbete çıkmak06:09:49
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
hamule06:09:34
Yük
damacı06:09:19
Dama oyuncusu
manalandırma06:09:16
Manalandırmak işi
ücra06:08:53
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
kısıtlama06:08:49
Kısıtlamak işi, hacir
karadul06:08:45
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
karakol06:08:42
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
yamaç06:08:34
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
özveri06:08:06
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
septisizm06:08:03
Kuşkuculuk, şüphecilik
üstlük06:07:55
Üst olma durumu
ardiyeci06:07:29
Ardiye işleten kimse
devlet başkanı06:07:25
Devletin başında bulunan kimse
tatlı su06:07:22
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
çirişli06:07:18
Çiriş sürülmüş
zirai06:06:48
Tarımla ilgili, tarımsal
hüseynî06:06:25
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
KUTSAMA06:05:59
Kutsamak işi, takdis
şanslı06:05:51
Talihi olan, talihli
anlayışsız06:05:36
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
sınırlı ortaklık06:05:32
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
dükkan06:05:14
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
sefirlik06:05:10
Elçilik
konkordato06:04:37
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
teçhiz06:04:19
Donatma, donatım
sansüalizm06:03:40
Duyumculuk
kavrayışlı06:03:37
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
inleyiş06:03:33
İnlemek işi veya biçimi
hendek06:03:15
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
kemikli06:03:10
Kemiği olan veya çok kemiği olan
kelaynak06:03:07
Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik"te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita)
empresyonizm06:02:41
İzlenimcilik
Atış06:02:40
Atmak işi veya biçimi
veçhe06:02:37
Yön
muvafakat06:02:22
Uygun görme, onama, kabul etme
depreşme06:02:14
Depreşmek durumu
cenup06:02:03
Güney
cenap06:01:59
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
cenin06:01:55
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
Ağıt06:01:51
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
celal06:01:44
Büyüklük, ululuk
cemal06:01:38
Yüz güzelliği
bisikletçi06:00:49
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
bölümlendirme06:00:27
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
örtünme06:00:15
Örtünmek işi
Ürkek06:00:12
Çok ürken
veznedar05:59:53
Vezneci
iğdiş05:59:45
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
Takim05:59:00
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
lekeli humma05:58:31
Tifüs
tazelik05:58:27
Taze olma durumu, körpelik, taravet
mütemekkin05:58:19
Yerleşmiş olan, yerleşik
lezzetsiz05:58:12
Tadı güzel olmayan, tatsız
Dönüşüm05:57:57
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
dağarcık05:57:53
Meşin torba
duayen05:57:49
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat
yuvarlak05:57:42
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
ağırbaşlılık05:57:38
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
Teorem05:57:30
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
buke05:57:23
Güzel koku, rayiha
buna05:57:19
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
buse05:57:15
Öpücük, öpme, öpüş
bone05:57:08
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
kertenkeleler05:56:58
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
kitara05:56:54
bk. gitar
zahmetli05:56:46
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
taaccüp05:56:39
Şaşma
takaza05:56:39
Azarlama, başa kakma, serzeniş
fersiz05:56:35
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
HİMAYE05:56:31
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
halojen05:56:28
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
ortaya çıkmak05:56:24
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
kazma05:56:20
Kazmak işi
Sakin05:56:16
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
dergi05:56:09
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
derin05:56:05
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
derya05:55:57
Deniz
detay05:55:54
Ayrıntı
devim05:55:39
Devinim
karar05:55:35
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
karma05:55:31
Karmak işi
kaput05:55:27
Asker paltosu
Bloke05:55:24
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
kavaf05:55:14
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
demir05:54:55
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
niye05:54:40
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
norm05:54:36
Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum, düzgü
karıncayiyen05:54:03
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
ır05:54:00
bk. yır
izmarit05:53:41
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
güven mektubu05:53:18
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
darbe05:53:15
Vuruş, çarpış
meftun05:53:11
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
gözden çıkarmak05:53:03
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
hicret05:52:48
Göç
sahife05:52:44
Sayfa
sahibe05:52:41
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
paydaş05:52:00
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
toksikomani05:51:56
Uyuşturucu madde tutkunluğu
metan05:51:52
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)