kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

kazara13:28:49
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
siyahi13:28:45
Zenci, fellah
Kazanım13:28:43
Kazanmak işi
vezinli13:28:39
Tartılı
gölgeli resim13:28:37
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
kurutma13:28:37
Kurutmak işi
ispirtolu13:28:35
İspirtosu olan
titreyiş13:28:33
Titremek işi veya biçimi
nısfiye13:28:29
Bir çeşit kısa ney
mevkuf13:28:23
Vakfedilmiş
ayrıklık13:28:20
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
üzüm13:28:18
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
cinsel taciz13:28:16
Ahlâksızca ve ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme
tanrı13:28:16
Allah
olupbitti13:28:12
Oldubitti, emrivaki
Genelge13:28:10
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
Misina13:28:07
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
çekici13:27:56
Çekme işini yapan
tav13:27:52
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
İMAR13:27:51
Bayındırlık
dağıstanlı13:27:46
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
önerme13:27:44
Önermek işi
SAH13:27:43
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
tevakkuf13:27:41
Durma, duraklama, eğleşme
koyu sarı13:27:36
Sarının bir ton koyusu
taht13:27:34
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
kayın baba13:27:33
Kaynata
öz yapı13:27:33
Karakter
bağnaz13:27:31
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
Yaz13:27:26
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
SOLAK13:27:24
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
iptida13:27:21
Başlangıç
örtülü13:27:16
Örtüsü olan
UFUK13:27:14
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
RAHATLIK13:27:11
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
NEMLİ13:27:09
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
çöğüncek13:27:04
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
virüs13:27:02
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
palmiyegiller13:27:01
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
rahat13:27:01
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
frengi13:26:58
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
dudak boyası13:26:53
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
destekleme13:26:51
Desteklemek işi
kuluçka13:26:48
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
ara sıra13:26:45
Seyrek olarak, zaman zaman
Katar13:26:43
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
temiz13:26:40
Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, pak
ÜFUL13:26:40
(yıldız için) Batma
nekbet13:26:34
Şanssızlık, talihsizlik
ÜLKE13:26:29
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
örgü13:26:23
Örmek işi veya biçimi
kokar ağaç13:26:21
Uzak doğuda yetişen, pis kokulu, büyük ağaç (Ailantthus)
neoplâzma13:26:15
Yeniden oluşan doku
muhasebeci13:26:12
Sayman, muhasip
soğutma13:26:12
Soğutmak işi
hasep13:26:09
Kişisel özellikler, nitelikler
şans tanımak13:26:06
imkân vermek, fırsat vermek
on13:26:00
Dokuzdan bir artık
ketum13:26:00
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
şefaat etmek13:25:58
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
susuz13:25:54
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
yetingen13:25:45
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
koleksiyonculuk13:25:39
Koleksiyoncunun yaptığı iş
triportör13:25:36
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
nazikçe13:25:35
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
AS13:25:32
Arsenik"in kısaltması
memnuniyet13:25:23
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
aykırı13:25:16
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
mayalanma13:25:16
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
YAZ YAĞMURU13:25:15
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
SAHABE13:25:09
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
zorba13:25:06
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
Arife13:25:03
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
millet13:24:59
Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
SOFA13:24:56
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
DENİZ YOSUNU13:24:52
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
ihale13:24:45
Bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene bırakma, eksiltme veya artırma
ah13:24:42
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
faizci13:24:38
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
büyülü13:24:34
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
Ni13:24:30
Nikel"in kısaltması
amatör13:24:27
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
niyobyum13:24:23
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
şiryan13:24:18
Atardamar
yakarı13:24:12
bk. yakarış
çarpan balığı13:24:09
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
yemek odası13:24:08
Yemek yenilen oda, salamanje
BELGELİK13:24:05
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
Tenezzüh13:24:04
Gezinti
HOŞLANMA13:23:53
Hoşlanmak işi
yıl13:22:56
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
Akaret13:22:47
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
tirbuşon13:22:42
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
basım evi13:22:35
Bası işi yapılan yer, matbaa
Veri13:22:19
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
teşrin13:21:51
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
sakız rakısı13:21:49
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
simetri13:21:49
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
umut vermek13:21:06
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
büyük aile13:20:20
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
solüsyon13:19:46
Çözelti
biçimcilik13:19:35
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
büyüklük13:19:21
Büyük olma durumu, ululuk
yaban domuzu13:18:56
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
fizik ötesi13:18:52
Doğa ötesi
iş merkezi13:18:27
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
meç13:17:59
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
güneş saati13:17:58
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
usul13:17:58
Kökler, asıllar
Efsane13:17:56
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
mutlulandırma13:17:55
Mutlulandırmak işi
peri bacası13:17:54
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
kekeç13:17:53
Kekeme
dalgalanma13:17:52
Dalgalanmak işi
muhabbet13:17:52
Sevgi
galeyan13:17:50
Kaynama
önlem13:17:30
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
namussuz13:16:56
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
peçete13:16:42
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
GENE13:16:35
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
Öşür13:16:29
Aşar, ondalık
kaparozcu13:16:19
Yolsuzca veya zorla birinin malını ele geçiren (kimse)
müthiş13:16:15
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
rh13:15:57
Rodyum"un kısaltması
yumru13:15:25
Yuvarlak, şişkin şey, kabartı
Devamlı13:15:03
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
su taşkını13:15:03
bk. sel
ayakta13:14:02
Ayağa kalkmış durumda
frank13:14:01
Fransız para birimi
yeniden13:13:45
Gene, yine, bir daha, tekrar