kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

karaciğer14:06:19
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
Alaka14:06:16
İlgi
OKTRUA14:06:12
Şehre giren şeylerden alınan vergi
minimal14:06:11
Minimum
abidevi14:06:10
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
minimum14:06:09
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
memleha14:06:00
Tuzla
ayırtı14:05:58
Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans
taşımak14:05:52
Üstünde bulundurmak
sanık14:05:51
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
kıstas14:05:39
Ölçüt
bilindik14:05:38
Bilinen
şe14:05:30
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
esami14:05:25
Adlar, isimler
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır14:05:24
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
sebatkar14:05:22
Direşken, sebatlı
eseme14:05:18
bk. mantık
irtisam14:05:15
Resmi çıkma, resmi çizilme
peçete14:05:05
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
yapma14:05:03
Yapmak işi
hileli14:05:02
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
gıybet14:04:58
Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov
devrim14:04:53
Çevrilme, katlanma, bükülme
aritmetik14:04:52
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
denizçakısı14:04:47
Yumuşakça
beyincik14:04:46
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
müennes14:04:44
Dişil
sığdırma14:04:43
Sığdırmak işi
Trent14:04:41
Eğilim
TEORİK14:04:34
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
koyu gri14:04:31
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
Linet14:04:27
Sürgün
tecil etmek14:04:26
ertelemek
beka bulmak14:04:23
ölmezlik erdemine ulaşmak, ölümsüzleşmek
simgecilik14:04:10
Sembolizm
KAÇIK14:04:04
(bir yana) Kaçmış, kaymış
üleş14:04:02
Pay
dolaşma14:04:01
Dolaşmak işi
bozgun14:03:51
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
zaruret14:03:48
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
korkusuz14:03:40
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
basım evi14:03:39
Bası işi yapılan yer, matbaa
TEMLİK14:03:38
Mülk olarak verme
kurucu14:03:37
Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis
narkoz14:03:36
İlâçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu
Kumar14:03:32
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
Kutan14:03:28
Saka kuşu
Tenasül14:03:27
Nesil yetiştirerek üreme
hasetçi14:03:26
Kıskanç, günücü
adcılık14:03:22
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
AŞİYAN14:03:20
Kuş yuvası
mağrur14:03:19
Kurumlu, gururlu
kahvehane14:03:14
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
Kurt14:03:13
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
sıygı14:03:07
Hacim
limonata14:02:55
Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet
kafein14:02:54
Kahve ve çaydan elde edilen, hekimlikte kullanılan, uyarıcı niteliği olan bir madde
iskarpela14:02:50
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
kapkara14:02:44
Her yanı kara
boşluk14:02:43
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
KÖTÜMSER14:02:43
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
KABADAYI14:02:35
Korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
yöreselleşme14:02:34
Yöreselleşmek işi
üstün zekalı14:02:32
Üstün zekâya sahip olan
hipnoz14:02:29
Uyku, ipnos
perukar14:02:24
Berber
enflüanza14:02:22
Grip, ingin, paçavra hastalığı
Saten14:02:21
Atlas
kurmak14:02:20
Hazırlamak
kifayet14:02:15
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
TUTAMAK14:02:13
Tutamaç
zabıta14:02:12
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
hesap etmek14:02:10
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
burağan14:02:09
Güçlü esen rüzgâr
satranç tahtası14:02:06
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
Hisse14:02:05
Pay
yoğun14:02:04
Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif
teyel14:02:00
Seyrek ve eğreti dikiş
hoyratça14:01:55
Kaba (bir biçimde)
tezat14:01:52
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
yazgıcı14:01:47
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
çırılçıplak14:01:44
Tamamen çıplak, çırçıplak
tepke14:01:44
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
tepir14:01:42
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
ben14:01:41
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
Yaban arısı14:01:40
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
ironi14:01:38
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
Düşkünlük14:01:38
Düşkün olma durumu, iptilâ
döş14:01:38
Göğüs, bağır
HARİS14:01:36
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
fassal14:01:34
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
Müslümanlık14:01:34
Hz.Muhammed"in yaydığı din, İslâm dini, İslâmlık, İslâmiyet
Ayıraç14:01:30
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
karamsarlık14:01:29
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
dekoratif14:01:26
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
şahıs14:01:26
Kimse, kişi, zat
ispirto ocağı14:01:25
İspirtoluk
dirayet14:01:23
Yetenek, beceriklilik, zekâ
ge14:01:13
Germanyum"un kısaltması
fa14:01:12
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
em14:01:10
İlâç, merhem
de14:01:09
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
tam14:01:01
Eksiksiz, kesintisiz
şırınga yapmak14:00:56
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
olan14:00:55
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
Peşin14:00:54
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
tur14:00:54
Dolaşma
helal14:00:53
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
tuz14:00:52
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
Mecburi14:00:52
Kaçınılmaz, zorunlu
ay aydın, hesap belli14:00:51
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
ter14:00:49
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
Komutan14:00:48
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
rom14:00:46
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
rot14:00:45
Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk
rulo14:00:29
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
basınç14:00:28
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
tükenmez kalem14:00:27
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
belemir14:00:27
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
KADEME14:00:27
Aşama, basamak
Misina14:00:26
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
şimdi14:00:25
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
bebek14:00:24
Meme veya kucak çocuğu
erg14:00:21
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
bar14:00:15
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
evmek14:00:12
bk. ivmek
yayımcı14:00:11
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
şavk14:00:04
Işık
sezgi14:00:03
Sezme yeteneği, feraset
pos13:59:52
(bıyık için) Gür ve uzun