kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

ara bozucu17:23:27
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
alışkı17:20:43
Yapılmaya alışılmış davranış
kılıksız17:19:49
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
sunucu17:19:17
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
güvenç17:17:32
Güvenme duygusu, itimat
Lr17:17:04
Lorentiyum"un kısaltması
dev17:16:58
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
kilit dili17:14:52
Kilidin anahtarla sürülen parçası
belleme17:13:36
Bellemek işi
piyes17:13:11
Oynanmak için yazılmış eser, tiyatro eseri veya oyunu, oyun
içitim17:12:14
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
ak sülümen17:12:12
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
Gömme17:10:33
Gömmek işi
salhane17:10:06
Kesim evi, kanara, mezbaha
biralık17:09:36
Bira yapmakta kullanılan
resmikabul17:09:28
Kabul töreni
saygılı17:09:03
Saygısı olan, saygı gösteren, hürmetli
köktenci17:07:53
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
marka17:07:19
Resim veya harfle yapılan işaret
kopuntu17:06:50
Kopmuş parça, diaspora
yaşlanma17:06:19
Yaşlanmak işi
Hat17:05:29
Çizgi
vareste kalmak17:05:26
kurtulmak
böcek kabuğu17:03:51
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
gözde17:03:22
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
mazhariyet17:02:28
Erişme, elde etme
meşin yuvarlak17:02:16
(futbolda) Top
yenge17:02:15
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
SEMİZLİK17:01:43
Semiz olma durumu, tav, semen
yiğit17:00:29
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
solukluk16:58:43
Soluk olma durumu
klinometre16:57:48
Eğimölçer
ucuZ16:55:59
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
gözenekli16:55:44
Gözenekleri olan
tarh16:55:15
Çıkarma
çekimci16:54:51
Yapımcı
kuzgun16:54:49
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
Espri16:54:45
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
tirpitil16:54:41
bk. tirpidin
Be16:54:39
Berilyum"un kısaltması
evsiz barksız16:54:37
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
çatma16:54:35
Çatmak işi
götürü16:54:31
Toptan, olduğu gibi
santimetre16:54:21
Bir metrenin yüzde biri (cm)
nazım16:54:13
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
dürzü16:54:05
Ağır bir hakaret ve küfür sözü olarak kullanılır
örtülü16:53:54
Örtüsü olan
Kızgınlık16:53:50
Kızgın, ısınmış olma durumu
sıygı16:53:44
Hacim
gemi enkazı16:53:36
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
su mermeri16:53:26
Kaymak taşı, albatr
YANSICA16:53:22
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
hünnapgiller16:53:20
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
cümle bilgisi16:53:14
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
tezhip16:53:12
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
belirtilen16:53:10
Tamlanan
Mutlu16:53:08
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
mesai16:53:04
Çalışma, emek
mi16:53:04
bk. mı / mi
devlet kuşu16:52:29
Umulmadık bir talih
liberalizm16:51:58
Serbestlik
Kaba16:50:28
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
enlem16:49:06
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
mehterhane16:48:09
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
kel kâhya16:47:26
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
meydana gelmek16:47:24
olmak, oluşmak
Deneyimsiz16:46:21
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
ötleği16:44:55
Bir cins kartal
yoğunlaştırma16:44:29
Yoğunlaştırmak işi
Sardalye16:44:08
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
tutsaklık16:41:04
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
kurmay16:40:56
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
ensesi kalın16:37:12
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
boyunduruk16:36:50
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
tamam16:36:32
Bütün, tüm
göstermelik16:35:19
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
mevsuf16:34:51
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
kabiliyetsiz16:34:39
Yeteneksiz
Gelir16:33:21
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
HÜTHÜT16:33:12
Çavuş kuşu, ibibik
aklen16:32:34
Akıl icabı, akıl gereğince
tak16:32:13
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
monizm16:31:56
Tekçilik
Bağcık16:30:59
Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ
Şiddetli16:30:45
Zorlu, sert
döndürme16:28:55
Döndürmek işi, irca, tahvil
ladini16:28:55
Din dışı
vesikalık16:28:55
Vesika için gerekli olan (şey)
Fanti16:28:40
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
otorite16:28:33
Yetke, sulta, velâyet
kana kan16:26:53
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
kısmak16:25:02
(göz için) Biraz kapamak
mason16:24:55
Masonluk derneği üyesi, farmason
karşılaştırmak16:23:10
Kişi veya nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek
değer analizi16:22:52
Bir ürünün her parçasının veya ekonomik işlemin her basamağının sistemli bir biçimde analiz edilip, katma değerinin hesaplanması ve maliyetle ilişkisinin meydana çıkarılması işi
istirahat16:22:28
Dinlenme, rahat etme
görevden almak16:22:22
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
metafizik16:21:09
Doğa ötesi, fizik ötesi
dayanmak16:19:26
Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak
cakalı16:18:12
Cakası olan, caka ile yapılan, gösterişli
gün16:16:43
Güneş
bağırıp çağırmak16:13:37
öfkeyle bağırmak
galeta16:12:44
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
fakülte16:11:45
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
su bilimci16:11:30
Su bilimi uzmanı, hidrolog
meyve bahçesi16:10:49
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
tencere16:10:21
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
papara16:10:05
Ekmek, peynir ve et suyu veya süt ile yapılan bir tür yemek
soyutlama16:09:54
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
yetinme16:09:39
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
ya16:09:26
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
hırçın16:08:32
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
iri kıyım16:08:32
İri kıyılmış
amazon16:08:20
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
çöküntü hendeği16:07:57
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
elektrik16:07:32
Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü
sessiz harf16:06:04
Ünsüz
yılgı16:05:15
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
sorumluluk16:05:14
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
Kışlak16:04:10
Kışın barınılan yer
kuzeybatı16:03:54
Ufkun kuzeye ve batıya eşit uzaklıkta olan noktası
taşikardi16:01:18
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
koyu mavi16:00:23
Mavinin bir ton koyusu
VONOZ15:59:37
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
bolero15:58:30
Kısa ve kolsuz kadın ceketi
uyurgezerlik15:58:29
Uyurgezer olma durumu
ekvator15:57:07
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
bulgu15:54:42
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
Paratoner15:54:03
Yıldırımsavar, şimşeksavar
ahlâk15:53:21
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları