kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

kuramcı10:56:31
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
cesamet10:56:27
Büyüklük, irilik
ahlâk bilimi10:56:04
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
devin duyumu10:56:03
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
yem borusu10:56:03
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
tahminî10:56:02
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
kaşmir10:55:57
İnce, sık bir tür yün
kaşkol10:55:51
Boyun atkısı
imalât10:55:43
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
emperyalist10:55:43
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
yarı10:55:42
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
kurbağa10:55:40
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
Yengeç dönencesi10:55:39
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
dehşetli10:55:39
Korku veya ürküntü veren
SARA10:55:32
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik
SAVA10:55:26
Haber
dâhilî10:55:22
İçle ilgili
değişik10:55:17
Değiştirilmiş
restore10:55:16
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
tayin edilmek10:55:15
atanmak
fen10:55:15
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
Yumuşak10:55:08
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
uçuculuk10:55:08
Uçucu olma durumu
çekelez10:55:07
Sincap
çiftlik kâhyası10:55:06
Çiftlik işlerini yöneten kimse
Gamsız10:55:05
Üzüntüsü olmayan
Orak10:55:05
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
SABA10:54:58
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
Genellikle10:54:53
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
otoklâv10:54:52
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
elçilik uzmanı10:54:52
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
kilit dili10:54:50
Kilidin anahtarla sürülen parçası
Beğenme10:54:49
Beğenmek işi
açar10:54:48
Anahtar
acımık10:54:46
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
yırtık10:54:45
Yırtılmış olan
Şölen10:54:39
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
konteyner10:54:33
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
muhacir10:54:28
Göçmen
teskin10:54:28
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
başkomutan10:54:19
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
parIltI10:54:13
Parıldama, göze çarpan parlaklık
izafi10:54:12
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
ongun10:54:02
Çok verimli, bol, eksiksiz
SEKS10:54:01
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
Sayı boncuğu10:54:00
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
yer biçimleri10:53:42
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
Çakım10:53:35
Şimşek, çakın
iklim10:53:25
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
yufka yürekli10:53:24
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
esenleme10:53:23
Esenlemek işi, selâm
yurt içi10:53:13
Yurt sınırları içinde olan
ikmal10:53:10
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
sömestr10:53:00
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
nur yüzlü10:52:55
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
oramiral10:52:49
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
ecel şerbeti içmek10:52:40
ölmek
ayrıklık10:52:28
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
kriminoloji10:52:25
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
polargı10:52:25
Polarıcı
SICAKKANLI10:52:24
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
Renkser10:52:17
Renklerle ilgili olan, kromatik
Dogma10:52:10
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
dizgici10:52:10
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
aldırmaz10:52:03
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
ekran10:51:52
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
FAYANS10:51:51
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
tutumluluk10:51:47
Tutumlu olma durumu
reddetme10:51:39
Reddetmek işi
iskambil kâğıdı gibi devrilmek10:51:27
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
tanrıcılık10:51:23
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
Çarpıcı10:51:23
Etkili
LEGATO10:51:22
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
çocuklar!10:51:22
arkadaşlar!
bilim kurgu10:51:21
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
ZEHİRLENMEK10:51:21
Zararlı düşünceler edinmek
benzeşmezlik10:51:20
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
baryum sülfat10:51:19
Baritin
yer adı bilimi10:51:00
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
bilinç10:50:57
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
inadına10:50:54
Terslik olsun diye
ark10:50:50
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
GECE YANIĞI10:50:50
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
Kumarcı10:50:47
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
Yaratıcı10:50:40
Yaratma yeteneği olan
cambaz10:50:35
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
Cop10:50:34
Kalın kısa değnek
geçersiz10:50:33
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
Balta10:50:33
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
Bakir10:50:27
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
komedyen10:50:15
Güldürülerde oynayan oyuncu
klasik10:50:02
Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan
kıyıcı10:49:58
Kıymak işini yapan kimse
manevî10:49:57
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
Tabir10:49:56
Deyiş, anlatım, ifade
ANTRAKT10:49:54
Ara
anlam aykırılığı10:49:54
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
nefiy10:49:48
Sürme, sürgüne gönderme
enteresan10:49:45
İlgi çekici, ilginç
lekeli humma10:49:32
Tifüs
ayırma10:49:21
Ayırmak işi
GEÇİMSİZ10:48:56
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
LİTERATÜR10:48:48
Edebiyat, yazın
kaymakam10:48:43
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
karşılaştırmak10:48:40
Kişi veya nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek
r, R10:48:37
Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir
jüt10:48:28
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
çoban köpeği10:48:15
Sürüyü koruyan iri cins köpek
yerinde10:48:14
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
dua10:48:10
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
darlık10:48:08
Dar olma durumu
YOKLUK10:47:50
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
sözlü10:47:49
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
haylaz10:47:48
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
hoşgörürlük10:47:47
Hoşgörü ile davranma durumu
tasalanma10:47:46
Tasalanmak işi
siyasetçilik10:47:45
Siyasetçinin işi
kezzap10:47:45
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
töre dışıcılık10:47:43
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
esnasında10:47:41
Sırasında, olduğu anda
Merasim10:47:40
Tören
mızmızlık10:47:39
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
mantık10:47:39
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
TARLA10:47:36
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
Global10:47:26
Toptan, toplam
Gönül rahatlığı10:47:19
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
keten tohumu10:47:08
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
tefrişat10:47:07
Döşeme işleri
aldatmak10:47:07
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
HÜKÜMDARLIK10:47:07
Hükümdar olma durumu