kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

amfor04:19:06
İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi
boci04:18:06
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
logo04:16:30
Arma
asuman04:16:14
Gök, gökyüzü
çeri04:15:10
Asker
samani04:13:54
Saman rengi, açık sarı
berelenme04:11:23
Berelenmek işi veya durumu
vurma çalgılar04:11:15
Davul, zil, timbal, tef gibi vurularak çalınan çalgılar
insan bilimi03:59:56
Antropoloji
hacimli03:59:52
Hacmi olan, oylumlu
tektonik03:59:14
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
amorf03:52:57
Biçimsiz
mevsuf03:52:24
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
hassaslık03:50:29
Hassas olma durumu, hassasiyet
butafor03:49:04
Oyun için gerekli sahne eşyası
Mor03:47:26
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
sorguç03:45:41
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
Karafatma03:45:39
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
yalabık03:44:50
Parlak, parıltılı, ışıltılı
inzivaya çekilmek03:44:12
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
pirifanî03:42:28
İhtiyar (kimse)
asliye03:41:01
Temel, esas
havacılık03:40:48
Havacı olma durumu
üleştirmek03:40:09
Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
saydam resim03:39:26
Kolay anlaşılabilen resim
bindi03:39:05
Destek, hamil
takatsiz03:37:50
Takati kalmamış, yorgun, argın, dermansız, kudretsiz, mecalsiz
rahatsızlık03:35:14
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
araşit03:35:04
Yer fıstığı
kendi adına03:32:54
salt kendi için, kendisi hesabına
zr03:30:08
Zirkonyum"un kısaltması
talk03:29:06
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
yaşlılık bilimi03:26:28
Geriatri
tımarlama03:25:23
Tımarlamak işi veya durumu
toynak03:25:21
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
görüşme yapmak03:25:20
tartışmak, müzakere etmek
tiftik keçisi03:24:11
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
Amor03:22:26
Bir çeşit kumaş
ayıklama03:22:09
Ayıklamak işi
kaşkariko03:16:31
Oyun, dolap, düzen
endüstriyel03:15:58
Endüstri ile ilgili, sınaî
epifit03:15:41
Üst bitken
okapi03:13:17
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
cenkleşmek03:10:30
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
Albay03:09:13
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
erzatz03:06:42
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
öneri03:04:47
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
aldırmazlık03:04:33
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
karnivor03:03:53
Et obur, et yiyen canlı
muhaddep03:03:14
Dışbükey, konveks
cinnet03:03:13
Delilik
Arşiv03:03:09
Belgelik
çığırma02:59:36
Çığırmak işi
iyileşmek02:56:38
Hastalıktan kurtulmak, sağlığı yerine gelmek, salâh bulmak
Trent02:55:48
Eğilim
pampa02:55:13
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
Cihaz02:54:30
Aygıt, alet, takım
not vermek02:53:46
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
düşürüm02:53:42
Düşürmek işi veya durumu
çupra02:49:17
bk. çopra
geleni02:48:58
Tarla faresi, büyük fare
puan02:45:05
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
lazer02:44:37
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
Batar02:44:36
Zatürree
damalı02:43:53
Üstünde kareler bulunan
orun02:39:08
Özel yer
otopark02:37:49
Motorlu taşıtların belli bir süre için bırakıldığı yer
deneyim02:37:28
Tecrübe
verit02:36:37
Siyah kan damarı, toplardamar
İzaz02:34:18
Ağırlama
ipka02:33:06
Yerinde, önceki durumunda bırakma
analoji02:32:17
Benzeşim, benzeşme
avam02:31:45
Halkın aşağı tabakası
verev02:30:18
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
muntazaman02:30:05
Düzenli olarak
tokuşma02:27:59
Tokuşmak işi
Domuz02:26:22
Çift parmaklılardan eti ve yağı için beslenen evcil hayvan (Susacrofa domestica)
soğuma02:24:45
Soğumak işi
flâvta02:23:46
Flüt
delirme02:21:25
Delirmek işi
BAŞKİLİSE02:16:47
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
TEMİZ YÜREKLİ02:16:18
İçi dışı bir olan, kalbi temiz olan
taslama02:15:08
Taslamak işi
yakacak02:13:43
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak için yakılan madde, yakıt, mahrukat
malama02:12:43
Samanla karışık tahıl
kapuska02:12:38
Etli lâhana yemeği
kapitalizm02:12:04
Anamalcılık
pompalama02:11:02
Pompalamak işi
HİLYE02:10:43
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
sefalet çekmek02:06:59
yoksul ve perişan yaşamak
dedikodu02:06:51
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
lav02:06:25
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
torba02:05:39
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
lânetlemek02:05:22
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
tanıtmak02:02:35
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
Islatma02:01:04
Islatmak işi
cima01:55:40
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
enderun01:55:21
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
likidite01:52:33
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
atama01:48:23
Atamak işi, tayin
refika01:47:52
Eş, karı, zevce
Erişkin01:46:43
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
miktar01:44:33
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
degajman01:43:02
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
ekser01:42:25
Büyük çivi, enser
TELEKOMÜNİKASYON01:39:12
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
stalagmit01:37:43
Dikit
dayandırma01:36:35
Dayandırmak işi
li01:35:42
Lityum "un kısaltması
embriyon01:35:41
Oğulcuk, rüşeym
keçi postu01:31:27
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
apış01:31:00
Butların iç tarafı, iki bacak arası
tavan aralığı01:30:55
bk. tavan arası
sürgit01:30:48
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
seren01:29:53
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
nitrojen01:23:35
Azotun başka bir adı
laso01:19:35
Kement
eğimli01:12:33
Eğimi olan
ACEMLEŞME01:11:58
Acemleşmek durumuna gelmek
lemis01:10:18
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
sterlin01:09:17
İngiliz lirası
mango01:04:50
Hint Kirazı
fetiş01:04:12
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
tuğ01:03:41
Sorguç
arsa01:03:13
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
Vakum01:01:53
Boşluk
Dosya01:01:25
Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü
aidiyet01:00:21
Ait olma durumu, ilişkinlik
spesifik00:58:31
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
muzip00:58:24
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan