kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

çabalama kaptan ben gidemem20:57:29
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
kadavra20:57:28
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
sağ20:57:25
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
aşağı almak20:57:23
devirmek, yıkmak
törpü20:57:21
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
börk20:57:20
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
dereke20:57:12
Aşağı derece
cingöz20:57:00
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
İstanbul efendisi20:56:58
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
muavin20:56:49
Yardımcı, yardım eden
Yoğurt20:56:48
Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı süt ürünü
anyon20:56:47
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
Yönelme20:56:43
Yönelmek işi
lezzetsiz20:56:40
Tadı güzel olmayan, tatsız
hızlandırma20:56:39
Hızlandırmak işi
cep saati20:56:33
Cepte taşınan saat
sembolik20:56:31
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
Madagaskarlı20:56:22
Madagaskar halkından olan
alım satım20:56:22
Satın alma ve satma işi, alış veriş
BALIK20:56:19
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
çuval20:56:12
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
içkici20:56:11
İçki yapan veya satan kimse
İnorganik20:55:53
Cansız olan
dogmacılık20:55:53
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
ihtisap20:55:51
Belediye memurunun işi ve dairesi
bağışıklık20:55:46
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
ateist20:55:32
Tanrıtanımaz
KRALİYET20:55:30
Krallık
maalmemnuniye20:55:30
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
normal20:55:30
Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü
adem20:55:28
Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber
püskürteç20:55:27
Sıvıları ve toz durumundaki maddeleri gaz veya toz durumunda saçmaya yarayan alet, pülverizatör
öznellik20:55:25
Öznel olma durumu, sübjektivite, nesnellik karşıtı
şet20:55:24
Sıkarak bağlama, sıkma
camia20:55:22
Topluluk, zümre
müstear20:55:21
Eğreti olarak alınmış, takma
yenidünya20:55:21
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
tanım20:55:20
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
rehine20:55:15
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
lüzumlu20:55:06
Gerek, gerekli, lâzım
yegane20:55:02
Biricik, tek
ozon20:54:59
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
dilleşmek20:54:54
Dırlaşmak
semih20:54:50
Cömert, eli açık
perestişkâr20:54:49
Taparcasına seven, tapınan
kısır20:54:39
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
Periyodik20:54:23
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
Kanal20:54:20
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
kavasya20:54:16
Acı ağaç
mecAL20:54:06
Güçlük, dinçlik, derman, takat
etkisiz20:54:03
Etkisi olmayan, tesirsiz
BAKMA20:54:00
Bakmak işi
tenzilat20:53:55
Fiyat indirimi, iskonto
ani20:53:44
Bir anda oluveren, apansız
füzen20:53:38
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
birbiri20:53:37
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
mafiş20:53:36
Yok, kalmadı
ceza atışı20:53:33
Ceza vuruşu
hece20:53:33
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
kâtiplik20:53:25
Sekreterlik, yazmanlık
rızk20:53:23
Yiyecek, içecek şey, azık
natır20:53:23
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
gezi20:53:20
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
voltaj20:53:17
(elektrikte) Gerilim
mahkum20:53:14
Hüküm giymiş, hükümlü
dokunulmazlık20:53:13
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
SU20:53:09
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
YAPIŞTIRICI20:53:04
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
Kapsama20:52:58
Kapsamak işi
işlem20:52:53
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
farad20:52:51
Elektrik sığa birimi
Boruk20:52:46
Dağlarda yetişen, kokulu, süpürge ve yakacak olarak kullanılan bir ot türü
CUMHURBAŞKANI20:52:42
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
teessür20:52:39
Üzülme, üzüntü
Akçe20:52:35
Küçük gümüş para
yaban havucu20:52:33
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
içgüdü20:52:32
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
kanı20:52:27
İnanılan düşünce, kanaat
Hoşgörülü20:52:15
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
Güçsüz20:52:10
Gücü olmayan, âciz
yoktan var etmek20:51:51
yaratmak, ortaya çıkarmak
HAYALPEREST20:51:50
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
acı yitimi20:51:45
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
olupbitti20:51:37
Oldubitti, emrivaki
öğrenci yurdu20:51:35
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
verese20:51:29
Mirasçılar
bakaç20:51:14
Dürbün
bağıntıcılık20:51:10
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
amin20:51:07
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
ordino20:50:53
Bir poliçenin arkasına ciro edildiği kişiye ödenmesi için yazılan havale emri
temek20:50:46
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
florya20:50:46
bk. flurya
optik20:50:44
Görme ile ilgili olan
suret20:50:43
Görünüş, biçim
epe20:50:40
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
SÜLÜN20:50:37
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
kusma20:50:20
Kusmak işi, istifra
mit20:50:18
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
adsız20:50:07
Adı olmayan, isimsiz
orsa20:50:00
Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirmekte kullanılan, her iki taraftan yelkenin ortasına bağlanan ip
maçuna20:49:58
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası
çember20:49:51
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
kupür20:49:48
Kesik
Ailecek20:49:48
Ailece
atlet20:49:44
Atletizmle uğraşan kimse
agorafobi20:49:41
bk. alan korkusu
MAHSUL20:49:21
Ürün
tanrısal20:49:13
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
üretmek20:49:12
Ekonomik bir etkinlik sonucu ürün elde etmek
serenat20:49:11
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
ücra20:49:08
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
DEĞİRMEN20:49:05
Öğüten araç veya alet
Yürüyüş20:48:34
Yürümek işi veya biçimi
korkuluk20:48:32
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
HASILA20:48:21
Bir işten elde edilen sonuç
ortalık20:48:20
Bulunulan yer, çevre
kerestelik20:48:10
Kereste yapılmaya elverişli ağaç
OLDUBİTTİ20:48:09
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
söyleme20:48:06
Söylemek işi
Kuma20:48:01
Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak
asma20:47:42
Asmak işi
yatırma20:47:41
Yatırmak işi
özengen20:47:31
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
buhur20:47:31
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
lahmacun20:47:24
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
şahadetname20:47:19
Diploma, sertifika, bröve
Yargıç20:47:18
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
öncesizlik20:47:17
Öncesi olma durumu, ezeliyet
teçhizat20:47:17
Donatmaya yarar şeyler, donatı
alaza20:47:11
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb