kuramcı

1 İsim

Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen