kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

kuramcı23:03:16
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
fos23:02:58
Çürük, temelsiz, boş, kof
DUYUMSAMAZLIK23:02:56
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
niyobyum23:02:55
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
afakî23:02:55
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
MEYUSİYET23:02:52
Umutsuzluk, karamsarlık
trans23:02:51
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
çapsız23:02:49
Çapı olmayan
apalak23:02:47
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
reflektör23:02:46
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
celal23:02:21
Büyüklük, ululuk
Kasık23:02:17
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
tecrübe etmek23:01:51
denemek, sınamak
gemi23:01:48
Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine
GÜNEŞ23:01:39
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
kristal23:01:24
Billûr
başvuru23:00:56
Başvurmak işi, müracaat
köşe yazısı23:00:51
Fıkra
Başköşe23:00:09
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
tuğ23:00:08
Sorguç
sıhhatli23:00:07
Sağlıklı
incil23:00:06
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
Yıkım23:00:05
Yıkmak işi
DİL23:00:01
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
mihver23:00:00
Eksen
Körpelik22:59:59
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
yapık22:59:58
Belleme (II)
boydaş22:59:58
Aynı boyda olan
kıvırma22:59:57
Kıvırmak işi
bilgiçlik satmak (veya taslamak)22:59:49
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
Ayak ucu22:59:46
Yatanın veya yatılan bir yerin ayak uzatılan yönü, yeri
KARAKAŞ22:58:20
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
zorba22:58:20
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
felçli22:57:56
İnmeli, felç olmuş, meflûç
şiir22:57:54
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
süzme22:57:53
Süzmek işi
kene22:57:12
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
ivecenlik22:57:11
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
seçiciler kurulu22:57:07
Yarışma, sınav gibi etkinliklerde başarılı, üstün olanları seçmek amacıyla oluşturulmuş geçici kurul, jüri
BAŞLAMA22:57:05
Başlamak işi
Koku22:56:42
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
Çırağ22:56:42
Mum, kandil, lâmba gibi ışık aracı; ışık
geçimlilik22:56:27
Geçimli olma durumu
Kavşak22:56:02
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
Ahize22:55:49
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
otçu22:54:59
Köylerde hekimlik yapan kimse
Bulaşma22:54:57
Bulaşmak işi
İlginç22:54:56
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
vazıyet22:54:54
El koyma
tövbeler olsun (tövbeler tövbesi!)22:54:34
bir kimsenin herhangi bir işten çok pişman olarak tekrarlamama kararını aldığını anlatan bir söz
ÇEKİM22:54:31
Çekmek işi
YELEME22:54:17
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
kan plâzması22:54:00
Kanın hücrelerarası sıvı maddesi
had22:53:27
Sınır, uç
orta yuvarlak22:53:18
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
yuma22:52:48
Yumak işi veya durumu
ücretsiz22:52:35
Bir karşılık ödemeden alınan
yeregeçen22:52:28
Havuç
örtmek22:52:10
Kapamak
tutumluluk22:52:01
Tutumlu olma durumu
muhtevi22:51:46
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
takrir22:51:37
Yerleştirme, yerleştirilme
kök boyası22:51:36
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
stenografi22:51:33
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
muzır22:51:32
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
Yağı22:51:31
Düşman, hasım
hey22:51:30
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
HASILA22:51:29
Bir işten elde edilen sonuç
orkestra22:51:28
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
uyuşuk22:51:27
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
ikircik22:51:00
İşkil
zararsız22:50:58
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
Puro22:50:36
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
bilginlik22:50:32
Bilgin olma durumu
SIRA22:49:42
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
şasi22:49:41
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
DÜŞKÜNLÜK22:49:31
Düşkün olma durumu, iptilâ
türedi22:49:25
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
YAŞLANMAK22:49:23
SÖYLEV22:49:03
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
yaşa22:48:18
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
tunçlaşma22:48:06
Tunçlaşmak işi
gümüşlü22:48:02
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
rulman22:48:00
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
Tanı22:47:58
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
eğitim bilimi22:47:03
Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, pedagoji
anlayış22:47:00
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
Güldeste22:46:34
Antoloji
vücutça22:46:31
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
Erim22:46:14
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
hipoderm22:46:13
Alt deri
klas22:46:12
Sınıf
muvaffak olmak22:46:07
başarmak, başarılı olmak; becermek
Uyarlama22:45:33
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
tebrik etmek22:45:29
kutlamak
yancı22:45:29
Düşmana karşı ilerleyen bir kuvvetin yandan gelebilecek baskınlardan korunmak amacıyla çıkardığı emniyet birliği
ÖLME22:45:25
Ölmek işi
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz22:45:24
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
CERAHAT22:45:24
İrin
Özverili22:45:19
Özveri ile davranan, özverisi olan, fedakâr
sakın22:45:05
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
barınmak22:44:30
Doğa etkilerinden korunmak için kapalı bir yere sığınmak
ele geçirmek22:44:04
yakalamak
cici bici22:44:03
Süslü giysi veya süs eşyası
baş başa kalmak22:44:02
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
alıngan22:43:46
Aşırı duygulu, çabuk gücenen, kırılan
hanedan22:43:33
Hükûmdar veya devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, büyük aile
artma22:43:23
Artmak işi
ego22:43:07
Ben
yaratım22:42:40
Özel yetenekle ortaya konulan eser veya nesne, kreasyon
TEZENE22:42:32
Mızrap, çalgıç
vareste22:42:17
Kurtulmuş
Ziyan olmak22:41:59
boşuna harcanmak, zarar görmek
öksüz22:41:52
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
hazır kahve22:41:49
Neskafe
patavatsız22:41:14
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
tabaklama22:41:07
Tabaklamak işi
ateşler içinde22:41:06
(hasta) çok ateşli bir durumda
karış22:41:05
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
Billur22:40:56
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
enine boyuna22:40:39
gösterişli, iri yarı
Üvey anne22:39:37
Üvey ana
DUMAN RENGİ22:39:36
Koyu kül rengi, füme
Abuhava22:38:14
İklim
kasınç22:38:11
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
cızırtı22:38:04
Cızırdama sesi
acemice22:38:03
Toyca, beceriksizce
Zihin22:38:02
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
RAKİBE22:37:33
Kadın rakip
difteri22:37:30
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı