kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

kuramcı08:01:29
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
Genç irisi08:01:28
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
CERRAH08:01:24
Operatör
Yan08:01:23
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
İDDİA08:01:22
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
Yalnız08:01:17
Yanında başkaları bulunmayan
Yalaka08:01:11
Dalkavuk
Yakında08:01:05
Yakın bir yerde
Yahut08:00:59
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
Yahudi08:00:53
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
Yabansı08:00:48
Alışılmamış bir durumda olan, garip, acaip, tuhaf
vesika08:00:47
Belge
hayırlı08:00:43
Yararı, hayrı olan
Yabancı08:00:41
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
Kakım08:00:35
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin (Mustela erminea)
Yaban kazı08:00:35
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
Yaban eşeği08:00:29
Atgillerden, Hazar Denizi dolaylarında yaşayan, eşeğe çok benzeyen yaban hayvanı (Equus onager)
turunçgiller08:00:26
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
lügat08:00:22
Kelime, söz, sözcük
jale08:00:22
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
operasyon08:00:21
Ameliyat
Yaba08:00:19
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı
Yaşlanmak08:00:14
Yağmurluk08:00:09
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
Yağız08:00:03
Esmer
Eskimoca08:00:03
Eskimo dili
YURTLUK07:59:57
Büyük ve zengin köşk, malikâne
YUNANLI07:59:52
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
adaleli07:59:47
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
YOLMA07:59:46
Yolmak işi
YETERLİ07:59:41
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
İnikat07:59:38
Toplanma, birleşim
YETİŞTİRMEK07:59:37
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
beka bulmak07:59:31
ölmezlik erdemine ulaşmak, ölümsüzleşmek
YERSİZ07:59:31
Barınacak yeri olmayan
YERME07:59:26
Yermek işi, zem
himaye07:59:23
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
manevi07:59:23
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
YER07:59:22
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
kontrolörlük07:59:18
Denetçilik
YEMENİ07:59:17
Yemen ülkesine ait
Mimar07:59:14
Yapıların plânını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan, yöneten kimse
YEĞNİSEME07:59:13
Hafifseme, istihfaf
YAZIT07:59:08
Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe
YAZAR07:59:04
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
YAYIK07:59:00
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
YATIRIM07:58:56
Yatırmak işi
mübalâğa07:58:54
Abartma, abartı
YATAK07:58:51
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
Kayıp07:58:48
Yitme, yitim
YAS07:58:47
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
kaybedilme07:58:44
Kaybedilmek işi
YARLIGAMA07:58:43
Yarlıgamak işi, mağfiret
YARARSIZ07:58:38
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
nemçeker07:58:35
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
Gün07:58:34
Güneş
YARARLI07:58:34
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
YAPIŞTIRICI07:58:30
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
YANSICA07:58:25
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
memnuniyet07:58:23
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
YANLI07:58:19
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
maruf07:58:19
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
oyun kurucu07:58:16
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
YALITKAN07:58:15
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
İrsiyet07:58:14
Soya çekim, kalıtım, veraset
YALAN07:58:10
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
yılan derisi07:58:10
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
üreteç07:58:09
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
çözümleyici07:58:08
Çözümlemek işini yapan kimse
YAĞ07:58:05
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
YA07:58:00
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
tekinsiz07:57:55
Tekin olmayan, uğursuz
Yıkım07:57:54
Yıkmak işi
YİĞİT07:57:49
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
idam07:57:47
Ölüm cezası
Yüzeysel07:57:44
Yüzey ile ilgili, sathî
Yüz07:57:36
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
yemek odası07:57:31
Yemek yenilen oda, salamanje
Yürüyüş07:57:31
Yürümek işi veya biçimi
Garip07:57:29
Kimsesiz, zavallı
Yüksek ses07:57:26
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
hercai07:57:23
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
kemal07:57:22
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
Yüksek okul07:57:21
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
Yük07:57:17
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
Yörük çadırı07:57:11
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
Yönetmelik07:57:07
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
Yönelme07:57:01
Yönelmek işi
kınama07:57:00
Kınamak işi, ayıplama, takbih
YÜKSELTİ07:56:57
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
Maltız07:56:55
Malta adası halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
şans07:56:55
Talih, baht, felek
marketing07:56:53
Pazarlama
San07:56:52
Ün, şan, şöhret
YÜK GEMİSİ07:56:52
Yük taşımak için yapılan özel gemi
YÜCELTME07:56:48
Yüceltmek işi, yükseltme
Kesik07:56:47
Kesilmiş olan
YÖNERGE07:56:42
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
reddetme07:56:38
Reddetmek işi
YÖNELTME07:56:33
Yöneltmek işi, tevcih
YÖN07:56:28
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
Labada07:56:26
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
Vukuf07:56:24
Anlama, bilme, bilgi
kaban07:56:22
Dik yokuş
Vizyon07:56:19
Gösterim
Viyola07:56:14
Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto
bıyık07:56:12
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
Viraj07:56:09
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
Verme07:55:58
Vermek işi
hem07:55:53
Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlar
Vazgeçme07:55:47
Vazgeçmek durumu
imkan07:55:45
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
Vasat07:55:41
Orta
Varsayım07:55:37
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
nasir07:55:37
Nesir yazan, nesir ustası
Varlık07:55:33
Var olma durumu, mevcudiyet
Varidat07:55:29
Akla gelen, içe doğan düşünce
Valilik07:55:24
Vali olma durumu
sevecenlik07:55:22
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
Vale07:55:20
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
hürriyet07:55:16
Özgürlük
Vakum07:55:15
Boşluk
Hiççilik07:55:15
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
KARŞILAŞMA07:55:11
Karşılaşmak işi
faziletsiz07:55:10
Erdemsiz
Vahi07:55:09
Boş, saçma
müminlik07:55:02
Mümin olma durumu
VETERİNER07:55:01
Hayvan hastalıkları hekimi, baytar
VETİRE07:54:56
Süreç
akis07:54:55
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı