kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

kuramcı19:38:01
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
moral19:37:17
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
kan dolaşımı19:36:31
bk. dolaşım
Her halde19:33:21
Büyük bir ihtimalle
Eğim19:33:20
Eğilmiş olma durumu
Getirimci19:32:16
Getirim sağlayan şey veya kimse
izafet19:31:40
Bağıntı, görelik
lâstik ağacı19:31:39
Kauçuk
batkın19:31:17
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
görkem19:29:22
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
göz19:29:17
Görme organı
GERDEK19:28:28
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
dolaylı19:26:15
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
umar19:25:37
Çare
DÜALİZM19:24:57
İkicilik
vatvat19:24:37
Dağ kırlangıcı
sevecenlik19:24:00
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
zıypak19:23:58
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
limonluk19:23:09
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
falyanos19:19:09
Yunus balığının iri bir türü
kul köle (veya kul kurban) olmak19:18:27
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
dolambaç19:18:09
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
yalabık19:17:29
Parlak, parıltılı, ışıltılı
kesme19:15:59
Kesmek işi
atlı19:15:38
Atı olan
MERKEZİYETÇİ19:15:10
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
bek19:14:48
Sert, katı; sağlam
tevatür19:13:15
Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti
PATENT19:11:47
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
isyan etmek19:10:22
ayaklanmak
söz dalaşı19:10:19
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
antimon19:09:27
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
inleme19:09:20
İnlemek işi
toprak köleliği19:08:51
Toprağa bağlı kölelik düzeni
katiplik19:08:34
Sekreterlik, yazmanlık
YORUM19:07:32
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
yeti19:07:27
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
arma19:07:10
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
huzursuz19:07:02
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
artçı19:06:59
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
zümrüdüanka19:06:38
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
averaj19:04:40
Ortalama
lahika19:03:48
Ek
saydam19:02:32
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
örnekleme19:02:16
Örneklemek işi veya durumu
fırtına kuşu19:00:32
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
DELGİ19:00:26
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
fersizlik19:00:13
Fersiz olma durumu
yamuk18:59:21
Bir yana doğru eğik olan
diş taşı18:58:35
Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka
kilit dili18:58:35
Kilidin anahtarla sürülen parçası
eksen18:58:35
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
Dişi18:58:27
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
ZÜĞÜRT18:57:05
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
yoksulluk18:56:55
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
flama18:56:28
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
minakop18:54:07
Gölge balığı, taş levreği
mafsal18:53:40
Eklem
arefe18:53:17
bk. arife
dalgakıran18:53:01
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
kefaret18:52:22
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
protesto18:50:52
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
kuşak18:50:49
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
galeri18:49:30
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
GÖNENÇ18:47:41
Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, refah
sürgülemek18:47:19
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
pasaport18:47:14
Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge
lenger18:47:00
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
Alıcı18:46:19
Satın almak isteyen kimse, müşteri
süreğen18:44:52
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
alçaklık18:44:09
Alçak olma durumu
AD18:43:49
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
Ton18:43:35
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
sürgün18:43:01
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
başsızlık18:42:26
Başı veya başkanı bulunmama durumu
sevici18:41:13
Eş cinsel kadın
yürekten18:41:08
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
çoban yıldızı18:41:03
Venüs, Çulpan
nikâhsız18:39:27
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
itki18:39:13
Tepi
sabit18:37:52
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
model18:35:05
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
odacı18:34:23
Resmî kuruluşlarda, iş yerlerinde, temizlik ve getir, götür işlerine bakan görevli, hizmetli, hademe, müstahdem
Karyokinez18:34:12
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
taş levreği18:34:04
Gölge balığı
akabe18:32:25
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
Birleşik18:32:23
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
aydınlatma18:32:18
Aydınlatmak işi
enli18:30:27
Eni büyük olan, geniş
merak18:29:21
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
kalamar18:29:04
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
Hint keneviri18:28:49
Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir (Cannabis sativa)
Esrar18:28:29
Gizler, sırlar
sam18:27:38
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
kürevi18:27:16
Küresel, toparlak
Keman18:27:10
Yay
kusur18:27:03
Eksiklik, noksan, nakısa
deveci18:26:59
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
haşarı18:26:56
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
halat18:26:41
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
Apaçık18:26:16
Çok açık, çok belirgin
Açık 18:25:52
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
buhran18:25:52
Bunalım, bunluk, kriz
iklim bilimci18:24:52
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
Vadi18:24:45
İki dağ arasındaki geçit, koyak
mantar bilimi18:23:40
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
HOMOJEN18:23:34
Bağdaşık, mütecanis
ONGUN18:23:29
Çok verimli, bol, eksiksiz
Kement18:23:25
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
kredi mektubu18:22:37
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
alın yazısı18:21:55
Yazgı, talih, kader, mukadderat
TÜRKÇE18:20:33
Genel Türk dili
üstü kapalı18:20:17
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
büyük aile18:20:00
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
namevcut18:19:02
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
yok olmak18:18:50
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
a18:16:55
Seslenme bildirir
başkan18:16:19
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
kehribar18:16:10
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
celep18:16:08
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
tatlı su kayası18:15:48
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
sabah yeli18:15:17
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
muhatara18:14:53
Korku verici durum, tehlike
zühre18:14:39
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs
resmilik18:14:28
Resmî olma durumu, resmiyet
kaya18:14:19
Büyük ve sert taş kütlesi
NEBAT18:14:16
Bitki
Soluk borusu18:14:14
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
kadırga balığı18:14:05
bk. ispermeçet balinası
manzume18:14:02
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça