kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

mühürdar21:21:43
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
soğanlı21:21:37
İçinde soğan bulunan, içine soğan doğranmış olan, soğanla pişirilmiş olan
bahşetme21:21:30
Bahşetmek işi
Zafer21:21:29
Savaşta kazanılan başarı, utku
kudret narı21:21:28
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
uz21:21:25
İyi, güzel
oluşturma21:21:23
Oluşturmak işi
emaylama21:21:16
Emaylamak işi
provokatör21:21:14
Kışkırtıcı
atma21:21:12
Atmak işi
yağcılık etmek21:21:10
bk. yağ çekmek
taahhütname21:21:01
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
Bacaksız21:20:59
Bacağı olmayan
kumar ebesi21:20:57
Kumar oynatan kimse veya kumarcı
meymenetsizlik21:20:53
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
patlayıcı21:20:51
Patlama özelliği olan (madde)
hükmî şahsiyet21:20:49
Tüzel kişilik
mutfak21:20:46
Yemek pişirilen yer
kan plâzması21:20:44
Kanın hücrelerarası sıvı maddesi
kurnazlaşma21:20:42
Kurnazlaşmak işi
yargıtay21:20:40
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
NAME21:20:37
Mektup
Arınmak21:20:35
Katışıksız, arı duruma gelmek
Patlatma21:20:35
Patlatmak işi
dolar21:20:31
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
inanca21:20:22
Güvence
Kibar21:20:22
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
barka21:20:20
Büyük sandal
Alem21:20:14
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
asaleten atama21:20:09
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
peruka21:20:02
Takma saç
palandöken21:20:00
Taşlık yokuş
sigala21:19:58
bk. sığla
fraksiyon21:19:57
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
duayen21:19:51
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat
alakalı21:19:48
İlgili
tarihi eser21:19:46
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
abstre21:19:45
Soyut, somut karşıtı, mücerret
beyincik21:19:43
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
şezlong21:19:40
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
kolay değil21:19:37
elbette, tabiî ki
bayrak21:19:33
Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş
Hasiyet21:19:32
Özgülük, hassa
DALGIR21:19:31
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
Lipit21:19:28
Her tür organik yağa verilen ad
koyu pembe21:19:26
Pembenin bir ton koyusu
rutherfordyum21:19:25
Kurçatovyum elementine Amerikalıların verdiği ad. Kısaltması Rf
olabilir21:19:23
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
istikraz21:19:21
Ödünç alma, borçlanma
KEPENK21:19:16
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
ermek21:19:15
Yetişip dokunmak
massetme21:19:14
Emme, içine çekme, soğurma
islam21:19:11
İslâmiyet
sıtma bilimi21:19:06
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
MERKEP21:19:03
Eşek
Bozma21:19:00
Bozmak işi
kadim dost21:18:59
Eski dost
hattat21:18:58
El yazısı çok güzel olan sanatçı
eprime21:18:57
Eprimek işi
vekillik etmek21:18:54
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
hitam21:18:52
Son, bitim
problem21:18:51
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
neredeyse21:18:50
Kısa bir süre içinde, hemen hemen
BOZUK21:18:47
Bozulmuş olan
haylaz21:18:46
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
sıçmak21:18:42
Bozmak, berbat etmek
plâk21:18:41
Metal yaprak, plâka
bamya tarlası21:18:41
Mezarlık
mutabık21:18:40
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
iç evlilik21:18:40
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
masal21:18:35
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
ortak21:18:33
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
takip etmek21:18:32
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
maya21:18:31
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
sıkıntı vermek21:18:29
tedirgin etmek, bunaltmak
baklan21:18:26
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
Tuzak21:18:25
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
ATASÖZÜ21:18:24
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
kırgınlık21:18:21
Kırgın olma durumu
fiziksel21:18:20
Fizikle ilgili olan
nakil vasıtası21:18:17
Taşıma aracı, taşıt
koket21:18:16
Yosma
yedirme21:18:14
Yedirmek işi
ANMA21:18:14
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
ayakçak21:18:12
Merdiven, merdiven basamağı
izah etmek21:18:10
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
vizyon21:18:09
Gösterim
zelil21:18:06
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
arkaizm21:18:05
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
aside21:18:03
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
bora21:18:01
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
Semafor21:17:57
Demir yollarında gündüz mekanik olarak kırmızı bir kolla gece kırmızı ışıkla işaret veren âlet
Bağrışma21:17:55
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
Istaka21:17:52
bk. isteka
ole21:17:51
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
mezhep21:17:50
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
fırıldak çiçeği21:17:45
Çarkıfelek
tektonik21:17:44
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
klitoris21:17:42
Bızır
Aşağı21:17:34
Bir şeyin alt bölümü
bilgiçlik satmak (veya taslamak)21:17:33
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
duyarlı21:17:32
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
sezgili21:17:31
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
Avantacı21:17:29
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
pirina21:17:28
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
yaftalamak21:17:27
Yafta asmak
Yarıyıl21:17:25
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
sarig21:17:24
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
sabahlık21:17:22
Sabahları yataktan kalkınca geçici olarak giyilen üstlük
asetat21:17:20
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
dikiz etmek (veya geçmek)21:17:17
dikizlemek
sihir21:17:15
Büyü, bağı
mutasavvıf21:17:12
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
Kirli21:17:11
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
iare21:17:10
Eğreti verme, ödünç verme
berilyum21:17:09
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
örneklik21:17:08
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
sifilis21:17:07
bk. frengi
gelenekçi21:17:03
Geleneklere bağlı (kimse)
erişim21:17:02
Erişmek işi
keçi postu21:17:00
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
evin21:16:57
Bir şeyin içindeki öz, lüp
şilep21:16:56
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
serüven21:16:54
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
ev bark21:16:52
Ev, mülk
ORAN21:16:51
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
MÜSTEVİ21:16:50
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
kumanda21:16:49
Komuta
haddini bilmek21:16:45
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
sallanmak21:16:44
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek