kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

feldspat21:54:52
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
Şey21:54:50
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
hüsün21:54:45
Güzellik
İffet21:54:45
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
eşleksel21:54:42
Ekvatoral
gürz21:54:39
Silâh olarak kullanılan ağır topuz
Erdem21:53:44
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
bataklık baykuşu21:53:41
Baykuşgiller familyasından, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü, ishak kuşu (Asio flammeus)
Süre21:53:25
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
fraksiyon21:53:24
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
helen21:52:53
Grek
da / de21:52:29
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
ütopyacı21:52:20
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
çerçeve21:50:17
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
münakale21:49:04
Ulaşım
türel21:49:03
Türe ile ilgili olan, hukukî
aç gözlülük21:48:45
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
lata21:48:40
Dar ve kalınca tahta
hengâme21:48:31
Patırtı, gürültü, kavga
Orya21:48:29
Karo
Kovuşturma21:48:03
Kovuşturmak işi
yavru21:47:18
Yeni doğmuş hayvan veya insan
aracılık21:47:05
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
kontrol etmek21:46:41
denetlemek
tehdit21:46:36
Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözdağı
otoray21:46:17
Ray üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı
ağaç küpesi21:45:55
Hatmi
zeki21:45:53
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
donatmak21:45:11
Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek
yük hayvanı21:45:08
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
gövdelenmek21:44:41
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
kalp acısı21:44:28
Büyük üzüntü
öneriş21:44:18
Önermek işi veya biçimi
armağan21:44:08
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
akılcı21:44:03
Akılcılıkla ilgili
elden ele21:43:50
Bir kişiden ötekine
değim21:43:46
Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye hak kazandıran durumu, liyakat
acımak21:42:36
Acılı, ağrılı olmak
tabı21:42:24
Mizaç, huy, tabiat, karakter
dört21:42:15
Dört sayısının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 4, lV
şek21:42:12
Şüphe
belirsiz21:41:48
Belirli olmayan, gayrimuayyen
muflon21:41:43
Yabanî koyun, argali
kalori21:41:31
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
yaratılış21:41:27
Yaratılmak işi veya biçimi
illüstrasyon21:41:09
Resimlerle süsleme
güzide21:41:07
Seçkin, seçilmiş, seçme
kılıksız21:40:54
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
komposto21:40:48
Hoşaf
oyun alanı21:40:36
Maçların yapıldığı yer
İkiyüzlü21:40:10
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
ilginç21:40:07
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
çok tanrıcılık21:40:01
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
çiçek açmak (veya vermek)21:39:57
çiçeklenmek
dert21:39:51
Üzüntü
kısmak21:39:45
(göz için) Biraz kapamak
rotil21:39:43
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
tüvana21:38:34
Kuvvetli, dinç, canlı
ceylân bakışlı21:37:47
Süzgün ve tatlı bakışlı
yakışıklı21:37:21
(erkek için) Güzel, gösterişli
isyan21:37:20
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
Su yuvarı21:36:35
Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar, su küre, hidrosfer
spesifik21:36:27
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
abanî21:36:01
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
hediye etmek21:35:52
armağan olarak vermek
doğruluk21:35:24
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
maltoz21:35:02
Nişastasının tam olmayan hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde
nedensellik21:35:01
Nedensel olma durumu, illiyet
otoriter21:34:56
Yetkeli, otoriteli
Giriş21:34:30
Girmek işi veya biçimi
levazım21:34:00
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
otel21:33:49
Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme
İhmalkar21:33:21
Savsak, ihmalci
kendini düşünmek21:33:11
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
formen21:32:25
Ustabaşı
anımsama21:31:03
Hatırlama
vakit21:30:44
Zaman
yuma21:30:20
Yumak işi veya durumu
tercüme21:30:16
(dilden dile) Çevirme
kontenjan21:30:15
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
faziletsiz21:30:14
Erdemsiz
Sam21:28:30
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
çerge21:26:53
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
Toplardamar21:26:18
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
anıt mezar21:25:26
Görkemli, anıtsal mezar
RAFADAN21:25:17
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
sergüzeşt21:25:04
Serüven, macera
Yüce Divan21:24:34
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
tarik21:24:32
Yol
diskotek21:24:01
Plâk, ses bandı koleksiyonu
tandır21:23:29
Yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın
takma21:23:21
Takmak işi
sarıçalı21:23:02
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
vazgeçmek21:22:53
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
kiraz zamkı21:22:52
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
BEL21:22:21
İşaret
eğitimli21:21:53
Eğitim görmüş, eğitilmiş
var saymak21:21:37
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
sezme21:21:16
Sezmek işi
ÖZ21:20:45
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
açığa çıkarmak21:20:25
işinden çıkarmak
strateji21:20:16
Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol
eskilik21:19:15
Eski olma durumu
hulasa21:19:13
Özet, fezleke
el sıkmak21:18:46
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
boylu21:18:22
Boyu olan
italik21:18:17
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
Korkak21:18:14
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
sabi21:18:08
Küçük çocuk
farkında olmak21:18:00
sezmek, anlamak
konvansiyonel21:17:57
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
yüz kızartıcı21:17:56
Utandırıcı, utanılacak
Muallime21:17:44
Bayan öğretmen
arnavut21:17:16
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
toptan21:16:35
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
yeteneksiz21:15:30
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
tenzilât21:15:23
Fiyat indirimi, iskonto
pazarlık21:15:07
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
avuntu21:14:13
İnsanı avutan şey, teselli
bestekar21:13:45
Besteci
ateşler içinde21:10:43
(hasta) çok ateşli bir durumda
alay alay21:09:52
Kalabalık olarak, pek çok
Tecrübe21:08:33
Deneme, sınama, eksperyans
kabala21:07:30
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
mücadele21:06:10
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
yem borusu21:05:47
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
pagan21:05:28
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
inşa21:04:25
Yapı kurma, yapı yapma, kurma
Anlatı21:03:53
Hikâye etme, tahkiye
Kabiliyet21:03:20
Yetenek