kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

düğün çorbası21:52:56
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
maden yatağı21:52:32
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
MUSANDIRA21:52:09
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
tekit21:52:01
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
irkilme21:51:41
İrkilmek işi
bahtı açık21:51:37
Talihli
tok21:51:25
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
tat21:51:14
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
tav21:51:09
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
tas21:51:08
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
böbrek taşı21:51:04
Böbreklerde oluşan taş
tan21:51:03
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
rabıt21:50:56
Bağ, bağlama
vali21:50:55
Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay
Ulu21:50:50
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
Katkısız21:50:43
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
tak21:50:38
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
Uca21:50:31
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
dairesel21:50:28
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
sonra21:50:15
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
komşu21:50:03
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
evç21:50:00
En yüce yer
münakale21:49:58
Ulaşım
RUJ21:49:43
Dudak boyası
tornalı21:49:41
Tornada işlenmiş
lös21:49:27
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
SAV21:49:26
İddia, tez
Ray21:49:18
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
vurdumduymaz21:48:30
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
maron21:48:07
Kestane rengi
sınır taşı21:48:05
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
uygarlaşma21:48:04
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
asabiye21:47:59
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
SOKUM21:47:54
Lokma
kum balığı21:47:45
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
vefasızlık21:47:41
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
arp21:47:38
bk. harp (II)
mineral21:47:37
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
Çivit21:47:35
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
Devir21:47:25
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
Barış21:47:23
Barışmak işi
Müsavat21:47:21
Eşitlik, denklik
Lüks21:47:21
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
PREHİSTORYA21:47:20
Tarih öncesi
tahra21:47:06
Bir tür eğri budama bıçağı
DARBE21:46:56
Vuruş, çarpış
KORİNDON21:46:40
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
emir eri21:46:23
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
fazladan21:46:20
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
tefrik21:46:18
Ayırma, ayırt etme
Süre21:46:10
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
ürkme21:46:00
Ürkmek durumu, tevahhuş
hakiki21:45:56
Gerçek
tepeli dalgıç21:45:55
Dalgıç kuşlarından, başında kara tüylerden bir tepelik bulunan, sazlık göllerde yaşayan bir kuş, elma baş (Podiceps cristatus)
yeniçeri ağası21:45:53
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
suyolu21:45:45
Sutaşı
açık deniz21:45:29
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
deney tüpü21:45:20
Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru
seyfiye21:45:12
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
yunan21:45:01
Yunanistan halkından olan kimse
birlik olmak21:44:59
bir işi yapmak için anlaşmak
sahiplik21:44:55
Sahip olma durumu, iyelik
antropolog21:44:54
İnsan bilimi uzmanı
karı21:44:47
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
Mutluluk21:44:46
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
Bangladeşli21:44:37
Bangladeş halkından olan kimse
hürmet21:44:36
Saygı
istizah21:44:12
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
VEFASIZ21:44:04
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
bankaya yatırmak21:43:55
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
incitme21:43:40
İncitmek işi
vurgun21:43:37
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
sorumluluk21:43:34
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
gümrahlık21:43:25
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
adam akıllı21:43:23
bk. adamakıllı
çilek21:43:23
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
zahit21:43:21
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
esperi21:43:17
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
kamuflâj21:43:15
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
evlatlık21:43:12
Evlât olma durumu
cerrahi21:42:25
Cerrahlıkla ilgili
dostluk21:42:21
Dost olma durumu; dostça davranış
art arda21:42:19
Birbirinin arkasından
ışıltı21:42:03
Hafif ışık
reze21:41:38
Menteşe
rami21:41:21
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
raks21:41:02
Dans
raca21:40:53
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
rate21:40:45
Büyük fare
içindekiler21:40:40
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
Atık21:40:16
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
ekonomik21:40:10
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
istenç yitimi21:40:04
bk. irade yitimi
Eşlik21:40:03
Eş olma durumu
gag21:40:02
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
Güzel21:40:01
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
kap21:39:36
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
kas21:39:31
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele
kes21:39:27
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
kuz21:38:53
Gölgede kalan (yan)
Yumak21:38:51
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
yaprak21:38:50
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
yemiş21:38:45
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
kum21:38:40
Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü
cüz21:38:36
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
hun21:38:29
Kan
hol21:38:25
Sofa
haz21:38:21
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
hap21:38:13
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
hav21:38:04
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
han21:37:56
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
Naz21:37:47
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
üniversal21:37:38
Evrensel
iyon21:37:31
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
Kin21:37:26
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
duygusuz21:37:18
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
Kam21:37:14
bk. şaman
saparna21:37:13
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
Fırça21:37:10
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
kan dolaşımı21:36:56
bk. dolaşım
tedirgin21:36:51
Rahatı, huzuru kaçmış
göz yummak21:36:49
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
toprak rengi21:36:36
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
lütesyum21:36:34
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu
ima etmek21:36:27
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
heybe21:36:23
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
ordinat21:36:10
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
güven mektubu21:36:05
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
dem21:36:01
Soluk, nefes
alçak gönüllü21:36:01
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı