kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

kuramcı09:45:32
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
dang09:45:32
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
Sefaret09:45:30
Elçilik, sefarethane
temayüz09:45:30
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
cariye09:45:30
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
hüseynî09:45:28
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
daim09:45:27
Sürekli, sonsuz
daye09:45:26
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
brülör09:45:25
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
daha09:45:24
Şimdiye kadar, henüz
dava09:45:23
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
SERGERDE09:45:21
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
payton09:45:21
Fayton
NAYLON09:45:21
Temel maddesi poliamit reçinesi olan, birçok giyim ve ev eşyası yapımına yarayan, sert, dayanıklı ve esnek madde
Cezir09:45:20
Kök
tabanca09:45:20
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
OLAĞAN09:45:20
Sık sık olan, olagelen, tabiî
tabaklık09:45:17
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
deyi09:45:17
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
MATEMATİK09:45:17
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
dere09:45:16
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
MASUM09:45:15
Suçsuz, günahsız
sporcu09:45:15
Sporla uğraşan (kimse)
dert09:45:14
Üzüntü
takunya09:45:11
Nalın
Kıvanç09:45:10
Övünç, iftihar
otoklâv09:45:09
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
Zor09:45:07
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
Casus09:45:07
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
nabekâr09:45:06
Yararsız, işe yaramaz
deha09:45:06
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
delk09:45:04
Ovma, ovuşturma
Kasınç09:45:04
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
naaş09:45:04
Ölen kimsenin vücudu, ceset
KAZAEN09:45:02
Kazara
Ceviz09:45:02
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
debi09:45:00
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
Kızgınlık09:44:57
Kızgın, ısınmış olma durumu
FAİZ09:44:56
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
sıva09:44:55
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
Kıyı09:44:54
Kara ile suyun birleştiği yer
tereddütlü09:44:53
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
Çekici09:44:52
Çekme işini yapan
Kışkırtma09:44:52
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
Arabalı vapur09:44:48
Arabaya taşıyan vapur, vapur, araba vapuru
hatalı09:44:46
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
ütü09:44:45
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
hararet09:44:44
Isı
su yatağı09:44:44
Su kaynağı
HAREKET09:44:43
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
kokulu09:44:42
Kokusu olan
Giz09:44:41
Sır
kokpit09:44:41
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
üç boyutlu film09:44:39
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
çubuklu09:44:36
Çubuğu olan
başvuru09:44:34
Başvurmak işi, müracaat
DOLAŞIM09:44:32
Dolaşmak işi
özlü09:44:32
Özü olan, öz bölümü çokça olan
koruyucu09:44:31
Korumak işini yapan, gözetici, hami
yürümek09:44:29
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
ayakçı09:44:29
Ayak işlerinde kullanılan kimse
eglog09:44:24
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
ten09:44:22
İnsan vücudunun dış yüzü
mecmua09:44:22
Dergi
EMNİYET09:44:17
Güvenlik
gayri09:44:16
Başka, diğer
USÇULUK09:44:13
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
ATALET09:44:13
Tembellik
Büyüteç09:44:12
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
AT09:44:09
Astatin"in kısaltması
Mıh09:44:08
Büyük çivi
Baş çanağı09:44:06
Kafa tası
önemsiz09:44:05
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
halkoyu09:44:04
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
ANARŞİ09:44:02
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
hükümsüz09:44:01
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
noktalama09:44:01
Noktalamak işi
Dağ tavuğu09:44:00
bk. çil (I)
üflemeli çalgı09:43:59
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
orta yuvarlak09:43:59
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
İcap etmek09:43:56
gerekmek
YALABIMAK09:43:54
Şimşek çakmak
zaman zarfı09:43:53
Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf
Tekrarlanma09:43:52
Tekrarlanmak işi
Saf09:43:51
Dizi, sıra
yaşlılık bilimi09:43:51
Geriatri
flama09:43:49
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
m09:43:47
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
FEZA09:43:47
Uzay
isteklendirici09:43:46
İstek uyandıran, teşvikkâr
kilermeni09:43:45
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
prova09:43:44
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
yamaç09:43:43
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
şükretme09:43:43
Şükretmek işi
ulusallaştırma09:43:41
Millîleştirme
sal yarışı09:43:38
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
yabanî mercanköşk09:43:37
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
iftihar etmek09:43:37
kıvanç duymak, övünmek
düşünce09:43:36
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
çiçek tacı09:43:35
Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ
aklıselim09:43:34
Sağduyu
boşa gitmek09:43:33
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
yabancı09:43:33
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
ölüm cezası09:43:33
bk. idam cezası
deneycilik09:43:33
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
marketing09:43:32
Pazarlama
MÜESSİR09:43:31
Dokunaklı
mira09:43:31
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
şerir09:43:30
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
piç09:43:30
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
yaban turpu09:43:29
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
babaanne09:43:28
(çocuğa göre) Babanın annesi
nitrojen09:43:27
Azotun başka bir adı
vasıflandırma09:43:27
Nitelendirme
karnaval maskesi09:43:24
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
uzay üssü09:43:24
Uzay istasyonu
satranç takımı09:43:23
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
şehzade09:43:21
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
enenme09:43:20
Enenmek işi
uhrevi09:43:19
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
dörtgen09:43:17
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
uyuzlaşma09:43:17
Uyuzlaşmak işi
İFLAS09:43:16
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
Fakir09:43:15
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
kalça09:43:15
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
tutsak09:43:15
Savaşta ele geçen düşman, esir
briç09:43:13
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
tulyum09:43:12
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
bedavadan09:43:11
Bedava olarak
yapım evi09:43:11
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane