kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

kuramcı14:55:10
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
AKİL14:54:38
Akıllı
serin14:53:55
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
tutsaklık14:53:45
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
tumbadız14:53:41
Kısa ve şişman
yanlış14:51:33
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
uykusu hafif14:51:28
Küçük bir sesten hemen uyanan
vals14:51:03
Bir tür salon dansı
pençe atmak14:50:47
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
maral14:50:23
Dişi geyik, meral
Kutup14:50:16
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
satıcı14:50:03
Alıcıya bir şey satan kimse
sihirli14:48:04
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
ütopya14:47:57
Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce
gurme14:46:33
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
Hafif14:46:31
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
köken bilimci14:46:06
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
benzeşmezlik14:45:47
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
bateri14:45:41
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul
Edep yeri14:45:16
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
romantizm14:45:14
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
gezici14:45:06
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
İRADE DIŞI14:45:01
İradesiz
kaput bezi14:44:50
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
nikel kaplama14:44:31
Nikelâj
Aşık14:44:29
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
tehir etmek14:44:12
ertelemek
marina14:43:57
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
filoloji14:43:53
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
aylak14:43:34
İşsiz, boş gezen, avare
yetmek14:43:26
Yeterli sebep olmak
aralamak14:43:21
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
İn14:43:17
İndiyum"un kısaltması
İl14:43:12
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
nasrani14:43:10
Hristiyan, İsevî
yasa dışı14:43:05
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
Yumuşak14:42:59
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
değiştirgeç14:42:45
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
firak14:42:43
Ayrılış, ayrılık
uyarım14:42:23
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
muhaceret14:42:19
Göç, göçme
işlev yitimi14:42:18
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
biyoloji14:42:11
Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi
Sorgu14:42:06
Sormak işi
vasiyet etmek14:42:00
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
Alametifarika14:41:59
Bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka
bibliyografi14:41:51
Bibliyografya
hoşlanma14:41:43
Hoşlanmak işi
müstahsil14:41:40
Üretici, yetiştirici
bütünlemek14:41:37
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
çocuk bakıcısı14:41:26
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
çam yeşili14:41:21
Çam yapraklarına benzer yeşilin bir tonu
dolma kalem14:41:19
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
gülmece14:41:10
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
akıl hastahanesi14:41:05
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
güncellik14:41:02
Güncel olma durumu, aktüalite
İKİNCİL14:41:01
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
Lanet14:40:58
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
kendi adına14:40:54
salt kendi için, kendisi hesabına
Evliya14:40:43
Erenler, ermişler, veliler
pilot14:40:38
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
remil14:40:36
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
remel14:40:34
Aruz ölçülerinden biri
bedavadan14:40:27
Bedava olarak
remiz14:40:25
Sembol, rumuz
diyapozitif14:40:23
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
yalnız14:40:17
Yanında başkaları bulunmayan
resen14:40:11
Kendi başına, kendiliğinden
ilgisiz14:40:04
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
dizi14:39:52
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
konuşmacı14:39:45
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
Cephe14:39:15
(yapılarda) Yüz, alnaç
SOLUNUM14:39:07
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
irmik helvası14:38:58
İrmik, çam fıstığı, yağ ve şeker karışımıyla hazırlanan bir tatlı türü
spesiyalite14:38:52
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
KÜLTÜR14:38:43
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
YÜKSEK OKUL14:38:40
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
saray çiçeği14:38:29
Hezaren
Sermaye14:38:17
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
boyun borcu14:37:51
Yapılması gereken ödev, vecibe
bakan14:37:32
Bakmak işini yapan (kimse)
tansiyon14:37:14
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
esneklik14:36:54
Esnek olma durumu, elâstikiyet
MORULA14:36:35
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
muvaffak olmak14:36:16
başarmak, başarılı olmak; becermek
turnagözü14:36:07
Berrak ve parlak sarı
plâka14:36:01
Metal yaprak
istihraç14:35:58
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
parmaklık14:35:43
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
stalagmit14:35:38
Dikit
haber ajansı14:35:27
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
yara bere14:35:19
Yaralanma
dokunuş14:35:14
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
can sıkıntısı14:34:52
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
despot14:34:41
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
kavela14:34:28
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
Transformatör14:34:24
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
tercüman14:34:22
Çevirici, dilmaç
kavata14:34:22
Oyma ağaç kap
genişletme14:34:20
Genişletmek işi
BALİĞ14:34:14
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
kavara14:34:13
Balı alınmış petek
tarihî tiyatro14:34:06
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
çokluk14:34:03
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
tenzih etmek14:34:01
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
tarih öncesi14:33:59
Yazının bulunmasından önceki çağlar
iti14:33:44
İtici güç, ilham verici
rüsup14:33:36
Tortu, çökel, çökelti
14:33:35
bk. mı / mi
sancaktar14:33:25
Sancağı taşıyan kimse
lekeli14:33:06
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
derme çatma14:33:00
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
AKIŞKANLIK14:32:55
Akışkan olma durumu
berraklık14:32:54
Berrak olma durumu, duruluk
hünnapgiller14:32:52
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
ayakkabı14:32:48
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
ateş basmak14:32:48
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
alkalik14:32:41
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
aralıklı14:32:39
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
dalya14:32:31
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
amatör14:32:28
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
karşı sav14:32:28
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
Yele14:32:25
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
Teşebbüs14:32:18
Girişim, girişme
akbalık14:32:11
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
ARAÇSIZ14:32:09
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
akaçlama14:31:59
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
devim bilimi14:31:50
Dinamik
istismar14:31:45
İşletme, yararlanma
tekzip etmek14:31:31
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak