kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

her hâlde13:37:39
Büyük bir ihtimalle
KORTEJ13:37:37
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
logos13:37:34
bk. deyi
seçmeli yemek13:37:32
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
yöntemli13:37:31
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
bulada13:37:29
Büyük piliç
ama ne13:37:26
ne hoş
izaz13:37:24
Ağırlama
izah13:37:22
Açıklama
zabitan13:37:21
Subaylar
yayan13:37:19
Yürüyerek
yayma13:37:17
Yaymak işi
savunucu13:37:17
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
yayla13:37:15
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
yazma13:37:14
Yazmak işi, tahrir
tekzip etmek13:37:09
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
tanıtmak13:37:05
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
toprak köleliği13:37:04
Toprağa bağlı kölelik düzeni
çiftçi13:37:02
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
ödünçleşme13:36:58
Ödünç olarak alınmış ariyet
Havari13:36:55
Yardımcı
töre dışı13:36:55
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
istiklâl13:36:54
Bağımsızlık
elektron13:36:52
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
agâh13:36:50
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
elektrot13:36:47
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
belce13:36:47
İki kaş arası
Nokta13:36:45
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
öge13:36:44
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
isal13:36:42
Ulaştırma
irap13:36:38
Düzgün konuşma
isim13:36:37
Ad
irsi13:36:35
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
irin13:36:33
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
ipka13:36:31
Yerinde, önceki durumunda bırakma
heybet13:36:30
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
bulucu13:36:28
Bir şeyi bulan, bir buluş yapan kimse, kâşif
ipek13:36:26
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
bulvar13:36:25
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)13:36:23
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
semahat13:36:21
Cömertlik, iyilikseverlik
barınak13:36:18
Barınılacak yer, melce
canı cehenneme13:36:10
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
ılıkça13:36:08
Biraz ılık
çalı13:36:06
Böğürtlen, ahu dudu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki
YOKSUL13:36:05
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
art düşünce13:36:03
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
mutat13:36:01
Alışılmış, alışılan
aristokrasi13:36:00
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
YOKLUK13:35:58
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
yakarma13:35:53
Yakarmak işi
Kuru13:35:51
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
KILAVUZLUK13:35:50
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
Baş çanağı13:35:46
Kafa tası
mukim13:35:44
(bir yerde, bir evde) Oturan, eğleşen, ikamet eden
Yunanca13:35:39
Yunan dili, Elence
tabaklama13:35:38
Tabaklamak işi
gebre otu13:35:38
Sürekli yeşil kalan çalı görünümünde bir bitki (Capparis)
muvasala13:35:37
Gidip gelme imkânı, ulaşım, erişim
Rabıta13:35:36
Bağlayan şey, bağ
Erendiz13:35:34
Jüpiter, Müşteri
Ödüncü13:35:32
Ödün veren, tavizci
geçinmek13:35:26
Ölmek
KALE13:35:22
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
bakıcı13:35:17
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
dalaşma13:35:12
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
izlenim13:35:11
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
elastik13:35:07
Elastikî
esrik13:35:05
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
ilik13:35:02
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
MATEMATİK13:35:00
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
illi13:34:57
Nedensel
ilam13:34:54
Bildirme, anlatma
ikna13:34:52
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
ikon13:34:49
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
ikiz13:34:47
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
ihya13:34:45
(yeniden) Canlandırma, diriltme
Yaslanma13:34:42
Yaslanmak (I, II) işi
MESKEN13:34:39
Konut, ikametgâh
sutaşı13:34:35
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
tarihî eser13:34:34
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
çatı örtüsü13:34:30
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
Ayak topu13:34:25
Futbol
Aksatma13:34:16
Aksatmak işi
baraj13:34:14
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
barka13:34:12
Büyük sandal
barak13:34:11
Tüylü, kıllı çuha, kebe
barok13:34:09
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
baran13:34:07
Yağmur
kevser13:34:04
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
irtica13:34:02
Gericilik
irtifa13:34:01
Yükseklik
takıntılı13:33:59
Takıntısı olan
yer bilimi13:33:57
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
bando13:33:55
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
bambu13:33:54
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
abril13:33:52
Nisan, april
balta13:33:52
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
balya13:33:50
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
balak13:33:48
bk. malak
kontrol etmek13:33:47
denetlemek
balar13:33:45
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
dâhilî13:33:43
İçle ilgili
noksan13:33:37
Eksik, eksiklik, kusur
sümsük13:33:37
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
nevale13:33:35
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
kıskı13:33:33
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
bükün13:33:32
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
dolayı13:33:30
Dolay, çevre
sallanmak13:33:26
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
yenilme13:33:20
Yenilmek (I,II) işi
kertik kertik13:33:18
Üzeri kertiklerle dolu
Ehliyetsiz13:33:16
Yetersiz
yenilik13:33:13
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
Bakiye13:33:10
Artık, artan, kalan, geri kalan
sütanne13:33:06
bk. sütana
renk körlüğü13:33:02
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
HARCIRAH13:33:00
Yolluk
tapınak13:32:58
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
NEŞİDE13:32:54
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
Saymanlık13:32:49
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
yazma yitimi13:32:48
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
Lokman ruhu13:32:47
Eter
imparatorluk13:32:46
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
gerçeküstücü13:32:44
Gerçeküstücülükten yana olan (kimse)
tur atmak13:32:42
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
Tatar böreği13:32:25
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
toplam13:32:18
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
korkuluk13:32:14
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
İletki13:32:11
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale