kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

tek eşli01:39:49
Eşi bir tek olan, monogam
motel01:39:45
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
Eğsi01:39:40
Ucu yanmış odun, köseği
gafil01:39:39
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
Yarım01:39:31
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
ufarak01:39:29
Biraz ufak
Sudak01:39:16
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
vasıl01:39:11
Ulaşan, varan
kubbe01:39:10
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
kubat01:39:08
Kaba, biçimsiz
eza01:39:03
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
tenkit01:38:58
Eleştirme, eleştiri
kulak01:38:56
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
DAMGA01:38:51
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
kumla01:38:48
Kumluk yer, geniş kumsal, plâj
kuron01:38:41
Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama
risale01:38:33
Küçük kitap, broşür
köpük01:38:28
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
kapitone01:38:20
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
karşılıklı yapraklar01:38:18
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
klâvsenci01:38:14
Klâvsen çalan kimse
riyolit01:38:08
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
gözetmek01:38:01
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
papirüs01:37:59
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
bagaj kilidi01:37:55
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
cühela01:37:50
Bilgisizler, cahiller
karafa01:37:44
Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi
Dövmeci01:37:39
Kullanılmadan önce dövülmesi gereken maden filizlerini veya diğer maddeleri döven işçi
azmanlaşma01:37:37
Azmanlaşmak işi
palan01:37:23
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
ustalıklı01:37:19
Ustalıkla yapılmış
akis01:37:17
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
Perdah01:37:15
Parlatma, parlaklık verme
tırmık01:37:13
Tırnak beresi
çaresizlik01:36:54
Çaresiz olma durumu
tatmin01:36:43
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
baraj01:36:34
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
numara yapmak01:36:31
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
ara buluculuk01:36:27
Uzlaştırıcılık
işgal01:36:24
Bir yeri ele geçirme
çelebi01:36:07
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
Hamallık01:36:02
Hamalın yaptığı iş
sülfürik asit01:35:58
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
proleter01:35:51
Çalışan, emekçi
anı01:35:50
Hatıra
diş eti01:35:43
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
ön yargı01:35:42
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
zina01:35:39
Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki
sülümen01:35:29
Ak sülümen
YETME01:35:24
Yetmek işi
YETKE01:35:21
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
safiha01:35:11
İnce, yassı ve geniş metal nesne, levha
zampara01:35:09
Sürekli kadın peşinde koşan erkek, çapkın erkek
kutlu01:35:01
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
huzursuz01:34:59
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
safari01:34:48
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
riskli01:34:36
Riski olan
stenografi01:34:27
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
sayaç01:34:23
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
onarma01:34:23
Onarmak işi
YELEME01:34:21
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
türkü01:34:11
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
ferhane01:34:05
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
dikkat01:33:47
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
toplantı01:33:37
Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
entelektüel01:33:35
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
avcı01:33:34
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
kanepe01:33:32
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
noktalamak01:33:30
Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak
meşk01:33:26
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
Oyun yazarı01:33:25
Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı
haşmet01:33:16
Görkem
İLÇE01:33:14
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
sevimlilik01:32:58
Sevimli olma durumu
Harir01:32:56
İpek
şıra01:32:42
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
kuzin01:32:32
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
öğretim bilgisi01:32:26
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
Asırlarca01:32:21
Yüzlerce yıl
lüzum01:32:19
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
Başçık01:32:18
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
fıkıh01:32:17
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
filet01:32:15
Derinliği aynı olan sığ su alanı
atak yapmak01:31:50
akın yapmak, atılım yapmak
Fal01:31:45
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
bahis01:31:41
Konuşulan şey, konu
septisizm01:31:34
Kuşkuculuk, şüphecilik
İmbik01:31:29
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
Hicvetme01:31:23
Hicvetmek işi
arakıye01:31:09
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
bora01:31:04
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
özlem01:31:01
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
yanlışlıkla01:30:56
Yanılarak, bilinmeyerek
Tatar01:30:50
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
nakzetmek01:30:44
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
pasaport01:30:34
Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge
dakika01:30:26
Bir saatlik zamanın altmışta biri
taaccüp01:30:24
Şaşma
çok tanrıcılık01:30:17
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
parlama01:30:12
Parlamak işi
munis01:30:11
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
dalaş01:30:09
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
ücra01:30:06
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
katalog01:29:54
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
RESİM YAZI01:29:45
Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif
Külliyen01:29:43
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
caz01:29:34
Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerinin müziği iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü
rical01:29:31
Erkekler
beriberi01:29:25
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
kanadiyen01:29:20
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
BELKİ01:29:11
Muhtemel olarak, olabilir ki
memorandum01:29:07
Muhtıra, nota
içeri01:29:06
İç yan, iç bölüm
fort pense01:28:57
Küçük başlı vidaları sıkmakta kullanılan özel bir alet
karşıt anlamlı01:28:56
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
eğmeç01:28:51
Kavis
antant01:28:43
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
uzlaşmalı01:28:32
Aralarında uzlaşma bulunan
örgensel01:28:30
Örgenle ilgili, organik, uzvî
içmek01:28:26
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
azaltma01:28:24
Azaltmak işi
içrek01:28:21
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
iskonto01:28:14
bk. ıskonto
cansız01:28:09
Canını yitirmiş, ölmüş
teneke01:28:07
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
nardin01:28:02
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
anif01:27:55
Sert, kaba
ŞEHİT01:27:54
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
dalkavukluk etmek01:27:52
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
Başkanlık01:27:42
Başkan olma durumu