kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

b, B05:04:58
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
kanaatkarlık05:04:54
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
MÜMİN05:04:54
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
profesyonel05:04:50
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
bölge05:04:48
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
bağıntılı05:04:19
Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafî, nispî, rölâtif
Düzen05:03:23
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
mikrop05:03:00
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
geçim05:02:34
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
yalıtma05:02:32
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
boydaş05:02:20
Aynı boyda olan
ibne05:02:13
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
Kuru05:02:09
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
uykusuzluk05:02:02
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
köhne05:01:34
Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış
Bile05:00:52
Birlikte
insaf etmek05:00:50
acımak, hakkını tanımak
radansa05:00:49
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
ustalaşma05:00:44
Ustalaşmak durumu
işaret parmağı05:00:23
Elde, baş parmaktan sonraki parmak, şahadet parmağı, gösterme parmağı
dijital04:59:31
Sayısal
fasulye04:59:22
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
seyyare04:59:15
Gezegen
evham04:59:01
Kuruntular, kuşkular, vehimler
kurdeşen04:59:00
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
borazan04:58:28
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
parselleme04:58:12
Parsellemek işi
mahrum olmak04:58:08
yoksun kalmak
incitici04:58:02
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
Mantıklı04:57:41
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
bağdaş kurmak04:57:38
bu biçimde oturmak
kadana04:57:26
Bir cins iri at
tedavi04:57:24
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
geri zekâlı04:57:19
Zekâ düzeyi gelişmemiş
bükün04:57:13
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
üst04:57:11
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
manken04:57:08
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
fena değil (veya fena sayılmaz)04:56:53
oldukça iyi
üreme04:56:25
Üremek durumu
İNCE AĞRI04:55:52
Verem
palaska04:55:51
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
refah04:55:47
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
birun04:54:39
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
Çelik04:54:37
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
bal peteği04:54:26
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
yıkık dökük04:54:26
Harabe, eski
bekas04:54:24
Çulluk
velinimet04:54:01
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
boynuz04:53:57
Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
insaf04:53:54
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
misak04:53:44
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
karton04:53:42
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
acar04:53:31
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
gürbüzlük04:53:07
Gürbüz olma durumu
bevliyeci04:53:06
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
kaşbastı04:53:01
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
lağım döşemi04:52:59
bk. kanalizasyon
istihare04:52:32
Bir inanışa göre, girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için abdest alıp dua okuyarak uyuma
kertenkele04:52:29
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
bombeli04:52:18
Şişkinliği, kabarıklığı olan
dama04:52:17
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
ipeka04:51:23
Altın kökü
düşmanca04:51:07
Düşman gibi, düşmana yakışır biçimde
saptama04:51:01
Saptamak işi, tespit
reosta04:50:58
Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer
ahenk kaidesi04:49:53
bk. ünlü uyumu
İcar04:49:09
Kira
talk04:49:05
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
rölyef04:48:58
Kabartma
tiksinti04:48:30
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
lenfa04:48:20
Lenf
YOLMA04:48:16
Yolmak işi
kesif04:48:11
Yoğun
baharat04:48:05
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
elan04:47:46
Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha
ayı04:47:24
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
köy ihtiyar heyeti04:46:09
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
kuz04:46:07
Gölgede kalan (yan)
çenesi düşmek04:46:06
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
mekruh04:46:05
İğrenç, tiksindirici
kudret helvası04:46:03
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
tuz04:45:55
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
dığan04:45:51
Yağ tavası
faka basmak04:45:38
aldatılmak, tuzağa düşmek
TEKİT ETMEK04:45:37
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
mıhlamak04:45:36
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
geçim derdi04:45:08
Geçim sıkıntısı
oturak04:45:05
Oturulacak yer veya şey
varil04:45:01
Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
pay04:44:58
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
penaltı noktası04:44:58
Penaltı atışının yapıldığı nokta
hazcı04:44:41
Hazcılık ile ilgili olan
pes04:44:38
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
büyük mağaza04:44:32
Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer
ilişki kurmak04:44:28
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
pal04:44:15
Bir cins güvercin
Fedakar04:44:03
Özverili
sesleme04:44:00
Seslemek işi veya durumu
ihtiraz04:43:56
Çekinme, sakınma
pog04:43:53
(bıyık için) Gür ve uzun
Erken04:43:34
Zamanın ilerlememiş bir anında
Baz04:43:32
Temel, esas
trans04:43:31
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
selek04:43:29
Cömert, eli açık
pli04:43:11
Kumaş, kâğıt vb.de bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
gusto04:42:58
Beğeni, zevk
dalga04:42:26
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
hekim04:42:19
İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilâçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip
güvenirlik04:42:08
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
bilmeden04:41:35
bilmeyerek
aruz04:41:22
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
pespaye04:40:55
Alçak, soysuz, aşağılık
nezafet04:40:29
Temizlik, paklık
daraban04:40:17
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
müdafi04:40:07
Savunucu
basbayağı04:39:56
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
yem04:39:28
Hayvan yiyeceği
hasır04:39:26
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
hezeyan04:39:08
Saçmalama
nal04:39:08
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
yiv04:38:47
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
çıkarma04:38:30
Çıkarmak işi
perende04:38:29
Havada çark gibi dönerek atılan takla
pul04:38:16
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
DEF04:38:01
bk. tef
protein04:37:51
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
Ambalaj04:37:46
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
KLÜZ04:37:29
Kısık
cadalozlaşma04:37:18
Cadalozlaşmak işi
övünce04:37:14
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet