kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

kuramcı08:44:42
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
08:44:38
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
yer mumu08:44:28
Petrol ve terebentin içinde eriyen, doğal hidrokarbonlardan oluşan bir tür mum, ozokerit
çaprazlama08:44:23
Çapraz olarak, makaslama
rayiha08:44:23
Koku, güzel koku
ablukaya almak08:44:18
bk. abluka etmek
Fakir08:44:18
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
Yarıcı08:44:12
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
KLİK08:43:55
Hizip
örtünme08:43:48
Örtünmek işi
zaman dizini08:43:47
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
göçüşme08:43:45
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
dayandırma08:43:35
Dayandırmak işi
Yersiz08:43:32
Barınacak yeri olmayan
cenk08:43:28
Savaş, kavga
hadım08:43:26
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
Sır08:43:23
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
MAVİ08:43:16
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
oryantal08:43:06
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
karakol08:43:01
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
YARIŞ KAYIĞI08:43:01
Kayık yarışları için yapılan kayık
mitralyöz08:42:56
Makineli tüfek, makineli
sineklik08:42:45
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
hastalıklı08:42:37
Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz
istenç08:42:32
İrade, istek
şaşırma08:42:27
Şaşırmak işi
çıkıntılı08:42:22
Çıkıntısı olan
VERİM08:42:20
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
Zavallı08:42:19
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
daimi08:42:15
Sürekli, kalıcı, temelli, gedikli
inanma08:42:04
İnanmak işi
rodyum08:41:57
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
ağrı08:41:52
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
çiftlik kâhyası08:41:45
Çiftlik işlerini yöneten kimse
zem08:41:43
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
Aidat08:41:27
Ödenti
HIRSIZ08:41:26
Çalan (kimse), uğru
PATİKA08:41:12
Keçi yolu, çığır
MİLLİ08:41:10
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
kesme08:41:00
Kesmek işi
lakayt08:41:00
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
tutuşma08:40:46
Tutuşmak işi
yer elması08:40:41
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
krallık08:40:41
Kral olma durumu veya görevi
ATE08:40:41
Ateist
darlık08:40:41
Dar olma durumu
Kopça08:40:41
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
hüküm08:40:32
Yargı
FİYAKA08:40:30
Gösteriş, çalım, afi, caka
GİZEMCİ08:40:28
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
meşin08:40:27
Sepilenmiş koyun derisi
hileci08:40:25
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
gurup08:40:23
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
KAMYONET08:40:17
1500 kilogram yük taşıyan küçük kamyon, pikap
EMEKÇİ08:40:14
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
Ölümlü08:40:14
Gelip geçici, kalımsız, fani
Savurganlık08:40:04
Savurgan olma durumu veya savurganca davranış, tutumsuzluk, müsriflik, israf
BİLGİN08:40:02
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
teknikçi08:40:01
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
DALGI08:40:01
Gaflet, aymazlık
çipil08:40:01
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
bir tutmak (veya bir görmek)08:40:01
eşit saymak, eşit görmek
yaban havucu08:40:01
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
iliştirme08:39:59
İliştirmek işi
tümsekli08:39:58
Tümseği olan
gelecek zaman08:39:40
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
övünce08:39:39
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet
gün08:39:33
Güneş
yöneticilik08:39:20
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
zaten08:39:20
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
ö08:39:11
Tikinme veya bıkma anlatır
ülkücülük08:38:55
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
vandal08:38:55
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
HAİNLİK08:38:30
Hain olma durumu veya haince davranış
gözaltı08:38:30
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
arzu etmek08:38:24
yürekten istemek
AKAÇLAMA08:38:21
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
hint kirazı08:38:19
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
parlatma08:38:14
Parlatmak işi
HİCAP08:38:14
Utanma, utanç, sıkılma
Başçık08:38:10
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
fayton08:38:06
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
aferin08:38:06
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
ölçüyü kaçırmak08:38:03
yiyip içmekte veya davranışlarda aşırı gitmek
güvence akçesi08:37:59
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
zamir08:37:51
İç yüz, iç
dip08:37:50
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
MAZBATA08:37:50
Tutanak
başhekim08:37:50
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
Bayağı08:37:50
Aşağılık, pespaye
ölçülülük08:37:47
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
yazanak08:37:42
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
DENİZANASI08:37:41
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz
vulva08:37:41
Ferç
Hafıza kaybı08:37:36
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
Dökme demir08:37:35
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
saçak bulut08:37:35
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
KUŞ08:37:35
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
levha08:37:26
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
SOĞURMA08:37:17
Soğurmak işi, emme, massetme
su kabı08:37:17
Su koymaya yarayan kap
görmez08:37:16
Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âmâ
çavuş kuşu08:37:14
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
Seçmeci08:37:06
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
mazhar olmak08:37:06
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
08:37:05
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
seyyar08:37:04
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
tecim08:37:00
Ticaret
evlek08:36:59
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
KOMODİN08:36:39
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot
kaşkariko08:36:38
Oyun, dolap, düzen
görecelik08:36:38
Görece olma durumu
eğreti almak08:36:35
ödünç almak
yöntemli08:36:34
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
üye08:36:23
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
veba08:36:23
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
Olta08:36:22
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
müsait08:36:22
Uygun, elverişli
d08:36:22
Döteryum"un kısaltması
arpacık08:36:18
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
kanata08:36:18
Ağzı geniş tek kulplu su kabı
tav08:36:17
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
yazık08:36:17
Herkesi üzebilecek şey, günah
seslenme08:36:16
Seslenmek işi
çentmek08:36:13
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
tek eşli08:36:07
Eşi bir tek olan, monogam
karargâh08:36:04
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
dokumacı08:36:02
Dokumacılık yapan kimse
Şer08:36:02
Kötülük, fenalık
Kararlama08:36:01
Kararlamak işi