kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

efelek00:59:08
Lâbada
flora00:59:07
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
ibre00:59:06
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
sarat00:58:48
Büyük delikli kalbur
hissedar00:58:48
Hissesi olan, paydaş
korsan00:58:40
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
sarih00:58:18
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
sathi00:58:08
Yüzeysel, üstünkörü
yetişkin00:58:02
Yetişmiş, olgunlaşmış
sapak00:57:42
Sapaklığı olan
EŞ BASINÇ00:57:22
Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği var sayılan eğri, izobar eğrisi
satir00:57:03
Yergi
ateist00:56:58
Tanrıtanımaz
Kaba00:56:31
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
bir araya getirmek00:56:23
toplamak
ibra etmek00:56:18
aklamak
enberi00:56:13
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
DİKTATÖR00:56:03
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
aşırı gitmek00:55:56
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
sabah00:55:44
Gündüzün, günün başlangıcı
yazma yitimi00:55:06
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
blöfçü00:54:46
Blöf yapan (kimse)
sorguç00:54:35
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
barmen00:54:25
Bar tezgâhtarı
halkoyu00:54:06
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
TEDAVİ00:53:46
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
diğeri00:53:26
Ötekisi, başkası
bakış açısı00:52:37
Bir olayda, konuyu, düşünceyi belirli bir yönden inceleme, görüş açısı
safha00:52:10
Evre
sadme00:51:51
Çarpışma, tokuşma, vurma
basınç00:51:31
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
sakak00:51:21
Çene altı
sahan00:51:12
İçinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi şeyler pişirilen, derinliği az metal kap
sahil00:50:54
Kıyı, yaka, yalı
gürgen00:50:44
Gürgengillerden, Karadeniz kıyılarındaki ormanlarımızda çok yetişen, kerestesi beğenilen bir ağaç (Carpinus betulus)
mizaç00:50:34
Huy, yaradılış, tabiat
Edevat00:50:26
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
enerji00:50:24
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
yükün00:50:15
İyon
güdüm00:50:05
Yönetmek işi, idare
dolanma00:49:55
Dolanmak işi
dahi00:49:35
"Bile" anlamında şart bildiren fiillerden sonra gelerek şartın geçerli olmadığını bildirir
dang00:49:16
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
dair00:49:06
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
seslenme00:49:00
Seslenmek işi
uyuşma00:48:46
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
açığa çıkmak00:48:36
belli olmak, anlaşılmak
beğenmemek00:48:17
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
Kargıma00:47:57
Kargımak işi, lânet
Zorlayıcı00:47:28
Zorlayan, mücbir
eksen00:47:23
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
Şaban00:47:18
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
çarpıcı00:47:08
Etkili
meleş00:46:59
İki kuzulu koyun
teoloji00:46:19
İlâhiyat, tanrı bilimi
UMUMİ00:46:10
Genel
ekseriyet00:45:50
Çoğunluk, çokluk
nezafet00:45:40
Temizlik, paklık
istifade etmek00:45:30
yararlanmak
HAYLİ00:45:18
Epey, oldukça çok
meczup00:45:09
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
nezaket00:44:58
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
önemsizlik00:44:43
Önemsiz olma durumu
fosil00:44:41
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
sümük00:44:33
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
BİRÇOK00:44:26
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
çuvaldız00:44:23
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
Yüce00:44:22
Yüksek, büyük, ulu
yonga00:44:13
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
bildiri00:44:03
Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
korkusuzluk00:43:37
Korkusuz olma durumu
MESAJ00:43:37
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
indirimli00:43:02
Fiyatında değer düşürümü yapılmış, tenzilâtlı, ıskontolu
Baskı kalıbı00:43:00
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
alkalik00:42:17
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
merhamet etmek00:42:07
acımak
mililitre00:41:31
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
hayal etmek00:41:21
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
TAHARRİ00:41:11
Arama, araştırma
ecnebi00:41:03
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
yalancı öd ağacı00:40:49
Kalembek
sevgi00:40:46
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
havalandırma00:40:39
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
ispati00:40:29
İskambil kâğıdında sinek
Duyurmak00:40:00
İlân etmek
üşniye00:39:50
Su yosunları
müsteşrik00:39:40
Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist
teşrifat00:39:36
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
hanende00:39:31
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
demagoji00:39:21
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
bulgu00:39:18
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
cansız00:39:02
Canını yitirmiş, ölmüş
parselâsyon00:38:52
Parselleme
ZONA00:38:42
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık
buluğ çağı00:38:32
Ergenlik çağı
hantal00:38:22
Kocaman, iri, kaba
yaka00:38:12
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
lityum00:38:05
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
simgecilik00:37:52
Sembolizm
üzerine atmak00:37:42
bir suçu birine yüklemek
bütünleşme00:37:32
Bütünleşmek işi
akrabalık00:37:14
Akraba olma durumu
borda00:37:13
Geminin veya kayığın yanı
gözlem00:36:45
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
boyun00:36:39
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
türlü00:36:24
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
müzakere00:36:19
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
parıltı00:35:59
Parıldama, göze çarpan parlaklık
anlaşma00:35:48
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
Cenup00:35:23
Güney
cerrahi00:35:18
Cerrahlıkla ilgili
dren00:35:12
Hendek
yarı00:35:09
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
Şakak00:34:52
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
berri00:34:40
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
zalimce00:34:32
Acımasız (olarak), acımasız (bir biçimde), acımasızca, zalimane
değişiklik00:34:15
Değişik olma durumu
acıklı00:34:11
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
TeYze00:33:49
Annenin kız kardeşi
kapuska00:33:48
Etli lâhana yemeği
enfiye00:33:27
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
Yeleken00:33:04
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
vurgunculuk00:32:58
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
seçkinleşme00:32:50
Seçkinleşmek durumu
geri çekilme00:32:43
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
krizantem00:32:13
Kasımpatı
Tenor00:32:00
En tiz erkek sesi
iffetsiz00:31:59
İffetini korumayan, silisiz
vücutça00:31:24
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
sembol00:31:08
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge