kuramcı

1.İsimKuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen

Son Arananlar

kuramcı08:16:10
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
kızıl08:16:09
Parlak kırmızı renk
kazmaç08:16:09
bk. kazaratar
sınırlı sorumluluk08:16:08
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
tütün balığı08:16:07
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
yaşlılık bilimi08:16:06
Geriatri
anevrizma08:16:05
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
bağlantısız08:16:04
Aralarında bağlantı bulunmayan
yemlik08:15:58
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
musalla08:15:57
Namaz kılmaya yarayan açık yer
RİAYET08:15:40
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
Masraf08:15:40
Harcanan para, gider
intiba08:15:39
İzlenim
açkı08:15:39
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
Fistan08:15:38
Giysi
Lup08:15:37
Büyüteç
tehir etmek08:15:35
ertelemek
TESİR08:15:33
Etki
gül gibi geçinmek (veya yaşamak)08:15:24
çok iyi anlaşmak, geçinmek
vizon08:15:19
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
mevzu08:15:14
Konu
sebat etmek (veya göstermek)08:15:13
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
tuş08:15:12
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
kadem08:15:11
Ayak, adım
inanma08:15:10
İnanmak işi
yetkisiz08:15:09
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
islim08:15:00
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
derebeyi08:14:59
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
heves08:14:58
İstek, eğilim, arzu, şevk
raca08:14:57
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
kitara08:14:55
bk. gitar
kırılma08:14:55
Kırılmak işi
filet08:14:46
Derinliği aynı olan sığ su alanı
SÜRDÜRÜM08:14:45
bk. abonman
Mülahham08:14:26
Şişman
ekabir08:14:25
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
bazlama08:14:24
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
tabela08:14:17
Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta, sac vb. den yapılan levha
ödünçleşme08:14:16
Ödünç olarak alınmış ariyet
yeltek08:14:16
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
badi08:14:15
Ördek
meta08:14:15
Mal, ticaret malı
lu08:14:14
Lütesyum"un kısaltması
rüesa08:14:13
Başkanlar
TÜLBENT08:14:11
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
yenilgi08:14:08
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
GİZLENMİŞ08:14:06
Saklanmış
erkekler hamamı08:14:05
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
atlı spor08:14:01
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
Amfibi08:13:59
İki yaşayışlı
ARITIM08:13:58
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
gidip gelme08:13:57
Gidiş, dönüş
bilim kurgu08:13:56
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
puluçluk08:13:55
Puluç olma durumu, ananet
ensesi kalın08:13:54
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
irat etmek08:13:53
söylemek
göçük08:13:33
Çökmüş, göçmüş (yer)
Bos08:13:31
bk. boy bos
pis08:13:23
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
flavta08:13:22
Flüt
tebrik etmek08:13:21
kutlamak
sakat olmak08:13:20
sakatlanmak
sakla samanı, gelir zamanı08:13:20
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
tecrübe etmek08:13:19
denemek, sınamak
Fani08:13:18
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
yapılı08:13:16
Yapısı herhangi bir nitelikte olan
polemikçi08:13:15
Polemik yapan kimse
öyle08:13:13
Onun gibi olan, ona benzer
arter08:13:11
Atardamar
bozgun08:13:10
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
dolama08:13:05
Dolamak işi
aft08:13:01
Pamukçuk
oflaz08:13:00
İyi, güzel, mükemmel
levrek08:12:59
Levrekgillerden, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balık (Labrax labrax)
belirlenme08:12:58
Belirlenmek işi
şehnaz08:12:51
Klâsik Türk müziğinde bir makam adı
solgun08:12:50
Rengini, tazeliğini, canlılığını veya parlaklığını yitirmiş olan, solmuş
hüküm08:12:49
Yargı
diyecek yok08:12:38
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
elöpen08:12:33
Kertenkele
aldırış etmemek08:12:31
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
geri zekâlı08:12:21
Zekâ düzeyi gelişmemiş
mukaddes08:12:20
Kutsal
anıt mezar08:12:20
Görkemli, anıtsal mezar
KONTRATAK08:12:19
Karşı akın, karşı saldırı
kuvvet08:12:19
Fiziksel güç, takat
hamız08:12:18
Asit
torak08:12:17
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
şüphecilik08:12:17
Kuşkuculuk, septisizm
düğün yahnisi08:12:16
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
sesçil08:12:13
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
korte08:12:13
Âşıktaşlık, flört
daraç08:12:11
Dar
Erkin08:12:11
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
hamle08:12:02
İleri atılma, atılım
süsleme sanatları08:11:57
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
serzenişte bulunmak08:11:46
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
temiz yüreklilik08:11:44
Temiz yürekli olma durumu
marazi08:11:43
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
belen08:11:43
Bel
şarbon08:11:42
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
mücerret08:11:38
Soyut
örgütlü08:11:37
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
had08:11:37
Sınır, uç
temsil08:11:35
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
açılma08:11:34
Açılmak işi
Zemberek08:11:34
Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay
KURT08:11:33
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
uzmanlaşma08:11:08
Uzman durumuna gelme
mevlit08:10:58
Doğma, doğum
Tarımsal08:10:53
Tarımla ilgili, ziraî
kabul yeri08:10:43
bk. kabul odası; kabul salonu
BAĞIŞLAMA08:10:40
Bağışlamak işi, affetme, af
şebabet08:10:39
Gençlik veya gençlik yılları
şüphe etmek08:10:38
kuşkulanmak
dış çevre08:10:35
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi
antiasit08:10:33
Alkalik, kalevî
meyletme08:10:20
Meyletmek işi
lezbiyenizm08:10:18
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
yufka açmak08:10:14
hamuru ince yaprak durumuna getirmek
müjdeleme08:10:01
Muştulama
sülâle08:09:57
Soy; ev, aile
yegâne08:09:56
Biricik, tek
hamile08:09:45
Gebe, yüklü, aylı
İniltili08:09:34
İnleme sesiyle yüklü, inlemeli
takke08:09:32
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
züppeleşme08:09:30
Züppeleşmek işi veya durumu
bizar08:09:29
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
feda08:09:25
Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme
dış alım08:09:24
İthalât