kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

bezme13:58:06
Bezmek işi
çıngırak13:57:56
Küçük çan
Çulluk13:57:46
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
bestekar13:57:40
Besteci
mütebasbıs13:57:36
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
ölçüt13:57:28
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
Bilim13:57:16
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
Lezzetli13:57:08
Tadı güzel
ateh getirmek13:57:08
bunamak
tuvalet13:56:58
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
yürekli13:56:50
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
boş yere13:56:44
Boşuna
PADİŞAH13:56:38
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
Meblağ13:56:16
Para miktarı, tutar
Yeleken13:56:16
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
Metal bilimi13:56:01
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
yerey13:55:50
Yeryüzünden bir parça, arazi
Mahalli13:55:40
Yöresel, yerel
yerel13:55:30
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
tanıtmalık13:55:25
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
Belgelik13:55:20
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
yetme13:55:11
Yetmek işi
dindar13:55:00
Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
dineri13:54:49
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
aklama13:54:39
Aklamak işi, ibra
şarkıcı13:54:29
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
tolga13:54:19
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
tokat13:54:08
(insana) El içi ile vuruş
Olay13:54:02
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
harfi harfine13:53:52
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
enflasyon13:53:42
Para şişkinliği
katedral13:53:42
Baş kilise
Sürgü13:53:32
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
yozlaşmak13:53:21
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
takat13:53:10
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
vizon13:53:07
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
emsal13:53:01
Benzerler
zarar görmek13:52:53
kötü sonuca uğramak
takma13:52:50
Takmak işi
temiz kâğıdı13:52:46
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
taraça13:52:44
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
sayaç13:52:43
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
renk körlüğü13:52:41
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
MERA13:52:40
Çayırlık, otlak
rejisör13:52:39
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
pederşahîlik13:52:38
Pederşahî olma durumu, ataerki
peşinat13:52:33
Peşin olarak verilen para, avans
ortalık13:52:31
Bulunulan yer, çevre
ondalık13:52:30
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
onbaşı13:52:28
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
lâakal13:52:24
En azından, hiç olmazsa
manevi13:52:19
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
loğusa otu13:52:19
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
loğusa13:52:17
Yeni doğum yapmış kadın
loğlama13:52:16
Loğlamak işi
loğ13:52:14
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
Okumuş13:52:13
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
kemik13:52:11
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
karayanık13:52:10
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
kapelâ13:52:08
Şapka
yağız13:52:07
Esmer
kabarma13:52:06
Kabarmak işi
elâstik13:52:03
Elastikî
baştan savma13:51:53
üstünkörü, özen göstermeden
galibiyet13:51:51
Yenme, yengi
bağlı13:51:50
Bir bağ ile tutturulmuş olan
HURİ13:51:48
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
yeniçeri13:51:45
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
yazgı13:51:44
Bütün olmakta ve olacak olanları önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, alın yazısı, kader, mukadderat
silme13:51:41
Silmek işi
yağmur13:51:41
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
tesadüfen13:51:39
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
taaccüp13:51:32
Şaşma
bal peteği13:51:31
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
sicim13:51:31
Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
oğlan13:51:30
Erkek çocuk
neden bilimi13:51:29
Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji
mekanikçilik13:51:25
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
mersiye13:51:23
Ağıt
maişet13:51:21
Geçim, geçinme
Alp eren13:51:20
Derviş
layık13:51:19
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan
lata13:51:18
Dar ve kalınca tahta
mayi13:51:14
Sıvı
iki yüzlü13:51:11
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
hizaya getirmek13:51:09
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
Mihrap13:51:08
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
hamur tahtası13:51:07
Üzerinde hamur açılan tekerlek biçiminde ve kısa ayaklı masa, yastağaç
fazlalaşma13:51:02
Fazlalaşmak işi, ziyadeleşme
cevapsız13:50:59
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
boyun bağı13:50:58
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
Senegalli13:50:57
Senegal halkından olan (kimse)
borç almak13:50:56
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
borç13:50:51
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
bonkör13:50:49
İyi yürekli
beğenme13:50:48
Beğenmek işi
şahit13:50:47
Tanık
azamî13:50:46
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
ahır13:50:43
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
afiş13:50:41
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
delk13:50:40
Ovma, ovuşturma
Hor görmek13:50:39
bir kimseye değersiz gözüyle bakmak
BUHRAN13:50:37
Bunalım, bunluk, kriz
ebeveyn13:50:36
Ana ve baba
ARAÇSIZ13:50:36
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
AHLAKİ13:50:34
Ahlâka uygun, ahlâkla ilgili
cürüm13:50:30
Suç
BALIK YUMURTASI13:50:14
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
istiklal13:50:05
Bağımsızlık
difteri13:50:04
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
sözün kısası13:50:02
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
İKAME13:49:36
Yerine koyma, yerine kullanma
rey13:49:29
Oy
içgüdüsel13:49:27
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
müstecir13:49:11
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
jile13:49:09
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
selâmet13:48:58
Esen olma durumu, esenlik
yanardağ püskürmesi13:48:58
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
selâtin13:48:39
Sultanlar
İSTENÇSİZ13:48:29
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
belirteç13:48:23
Zarf
Torunlar13:48:19
sonraki döller, kuşaklar
dinamo13:47:55
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
Sefir13:47:45
Elçi
toplu13:47:34
Topu olan
dingin13:47:19
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
kefil13:47:08
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
kenef13:46:58
Ayak yolu
malafa13:46:40
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
malama13:46:30
Samanla karışık tahıl