kuşluk

1 İsim

Günün sabahla öğle arasındaki bölümü

Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

2 İsim

Küs olma durumu, dargınlık