kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

kötürüm17:43:28
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
TEKDÜZE17:43:23
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
şiirleştirme17:43:06
Şiirleştirmek işi veya durumu
Yarıyıl17:43:02
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
yem borusu17:42:22
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
kurçatovyum17:42:11
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
oldukça17:41:58
Yetecek kadar, epey, hayli
mükemmeliyet17:41:45
Mükemmellik
bahane bulmak17:41:39
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
bülbül17:41:29
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
yosma17:40:55
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
doküman17:40:45
Belge, vesika
rantabilite17:40:31
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
gayret17:40:30
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
yeke17:40:26
Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
şe17:39:55
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
imame17:39:46
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
göre17:39:45
uygun, elverişli, için
arena17:39:24
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
üreme17:39:02
Üremek durumu
irticalen17:38:47
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
dava17:38:06
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
fin hamamı17:38:05
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
motor17:37:58
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem
ayrışık17:37:57
Ayrışmış olan
imza17:36:51
Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret
yen17:36:37
Giysi kolu
anif17:36:35
Sert, kaba
UFUK17:36:34
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
zr17:36:33
Zirkonyum"un kısaltması
zelzele17:35:54
Deprem
kerata17:35:47
Karısı tarafından aldatılan erkek
bidar17:35:14
Uyanık, uyumayan
takı17:35:12
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
zeravent17:35:01
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
gök kuşağı17:34:47
Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gök yüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
Manalı17:34:43
Anlamlı
Gizemli17:33:24
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
Memeliler17:33:02
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
OKYANUS17:33:02
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
dogma17:32:51
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
Kalıntı17:32:42
Artıp kalan şey, bakiye
abiye17:32:39
Bayanların özel gecelerde giydiği şık giysi veya tuvalet
kazanç17:32:24
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
süresiz17:31:41
Süresi belirli olmayan
devim17:31:40
Devinim
kıyıcılık17:31:39
Kıyıcı olma durumu
mersingiller17:31:36
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
ovalama17:30:52
Ovalamak işi
boş inanç17:30:47
Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat
Tatar çorbası17:30:43
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
isnat etmek17:30:42
dayandırmak
yük hayvanı17:29:42
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
Alternatif17:29:27
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
bağlantısız17:28:59
Aralarında bağlantı bulunmayan
alıkoyma17:28:59
Alıkoymak işi
devasa17:27:47
Dev gibi, çok büyük
aralıksız17:27:31
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
sınırlı sorumluluk17:27:27
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
AKROMATİK17:27:21
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
esami17:27:16
Adlar, isimler
nihilist17:27:06
Nihilizm yanlısı
harf17:26:58
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
eşkal17:26:57
Biçimler, şekiller, kılık
görülmemiş17:26:42
O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
tebliğ17:26:26
Bildirme, haber verme
polemikçi17:26:17
Polemik yapan kimse
ağızdan17:25:37
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
ibik17:25:37
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
acınacak17:25:16
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
yayan17:25:13
Yürüyerek
üç17:25:13
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
tahakkuk etmek17:25:10
gerçekleşmek
teğet17:24:57
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
racon17:24:27
Yol, yöntem, usul
çatık17:23:44
Çatılmış olan
paralı17:23:38
Parası çok olan, zengin (kimse)
ihtiva etmek17:23:37
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
fuaye17:23:10
Bir gösteri veya toplantı binasında, temsil veya toplantı aralarında kullanılan dinlenme yeri
sık17:23:09
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
ede17:22:40
Büyük erkek kardeş, ağabey
tente17:22:35
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
yükleme17:22:35
Yüklemek işi, tahmil
tümel17:22:16
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
farenjit17:21:45
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
maya17:21:41
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
fazladan17:21:41
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
merhametli17:21:06
Acıması olan, merhamet eden
yayılmacılık17:20:05
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
karakteroloji17:19:57
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
Nahiye17:19:55
Bucak
drenaj17:19:36
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
sezi17:19:35
Sezgi
Say17:19:21
Çalışma, emek
kurcalamak17:19:16
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
ikna17:19:16
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
seyfiye17:18:49
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
boşamak17:18:46
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
alışık olmak17:18:45
alışkanlık durumuna gelmek
kovculuk17:18:29
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
mutA17:18:24
Veri
vakayiname17:18:19
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
çökme17:17:19
Çökmek işi, inhitat
fail17:17:18
Eden, yapan, işleyen
atlı spor17:16:58
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
adım17:16:31
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
unutmak17:16:27
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
aşağı almak17:16:24
devirmek, yıkmak
hiddetli17:16:22
Kızgın, öfkeli
şistleşme17:15:29
Şistleşmek işi veya durumu
aşüfte17:14:30
Oynak, açık saçık kadın, kokot
MÜTEAMMİM17:14:19
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
KİLE17:13:52
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
saltanat17:13:45
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
kilo17:13:03
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
esneklik17:12:53
Esnek olma durumu, elâstikiyet
çipura17:12:51
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
Renkser17:12:50
Renklerle ilgili olan, kromatik
imparatorluk17:12:43
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
keşişleme17:12:34
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
kararsızlık17:12:16
Kararsız olma durumu, tereddüt
dakika17:12:06
Bir saatlik zamanın altmışta biri
avar17:11:33
Kuzeydoğu Kafkasya"da Dağıstan Federe Cumhuriyeti"nde yaşayan halk
coşmak17:11:19
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
turfanda17:11:18
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
terennüm17:11:10
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
kaput bezi17:10:57
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
tekdir17:10:51
Azarlama, paylama
zaman aşımı17:10:49
Süre aşımı, müruruzaman
şanslılık17:10:04
Talihli olma durumu