kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

reha06:05:33
Kurtuluş, kurtulma
çentmek06:05:23
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
İhtiyar06:04:44
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
vareste kalmak06:04:08
kurtulmak
tabaklanma06:02:31
Tabaklanma işi
ortak yaşama06:01:15
Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu
direniş06:00:26
Direnmek işi veya biçimi, karşı koyma, dayanma, mukavemet
garipseme06:00:07
Garipsemek işi
helal06:00:02
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
muflon05:58:33
Yabanî koyun, argali
TEPKİNLİK05:58:31
Tepki gösterme becerisi
parsel05:58:11
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
cep05:58:03
Genellikle bir şey koymaya yarar, giysinin belli bir yeri açılarak içine yerleştirilen astardan yapılmış torba veya giysinin üzerine konulan parça ile yapılmış yer
özgecil05:56:43
Özgeci tutumu olan
kurtulmalık05:56:27
Tutsak veya rehine olan birini kurtarmak için verilen para, fidye, fidyeinecat
misafirhane05:56:12
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
GEÇİMSİZ05:56:06
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
kötücül05:55:50
Kötülük isteyen (kimse)
toparlak hesap05:55:19
Yuvarlak hesap
döşek05:55:11
Yatak
barka05:55:04
Büyük sandal
samut05:54:47
Susan, suskun
sarnıç05:54:09
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
define05:53:27
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın05:52:36
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
özbekçe05:52:35
Özbek dili
bellek05:52:31
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
05:51:57
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
yasaklanma05:51:55
Yasaklanmak işi
tabi05:51:06
Bağımlı
dişil05:51:04
Bazı dillerde dişi sayılan (kelime), müennes
ümran05:50:43
Bayındırlık
dayandırma05:50:10
Dayandırmak işi
AYNEN05:49:51
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
işmar05:46:41
El, göz veya baş ile yapılan işaret
denek05:46:37
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
nazariyat05:46:23
Kuramlar
bölgesel05:45:27
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
Alaturka05:45:10
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı
Biri05:44:56
Bir tanesi
Bodur05:43:09
Enine göre boyu kısa ve tıknaz
çıkrık05:42:15
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
Nisyan05:40:57
Unutma
damıtılma05:40:45
Damıtılmak işi
emik05:40:22
Emmekten çürüyen yer, emme izi
ayaklanma05:39:51
Ayaklanmak işi
balhane05:39:29
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
bücür05:38:00
Ufak tefek ve kısa boylu, bodur (kimse)
soyut05:37:18
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
kaplumbağa yürüyüşü05:36:34
Çok ağır yürüyüş
Hararet05:36:33
Isı
tutar05:34:15
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
kapuska05:32:50
Etli lâhana yemeği
nişanlamak05:30:15
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
fasıl05:29:27
Bölüm, kısım, devre
tevbih05:28:13
Paylama
türel05:28:03
Türe ile ilgili olan, hukukî
kuzin05:28:01
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
olabilir05:27:17
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
gedik05:26:13
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
Muvazene05:24:41
Denge
kurtarma aracı05:24:08
Trafikte arızalanan, kaza geçiren aracı yerinden kaldırıp istenen yere götüren özel donanımlı motorlu araç, kurtarıcı
eğlendiri05:22:42
Gülmece, mizah
volfram05:22:24
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
yoklama05:22:10
Yoklamak işi, kontrol
ekin05:20:42
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
popüler05:20:19
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
sonuç vermek05:19:58
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
krom05:19:18
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
yelek05:19:13
Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
heyet05:18:57
Kurul
döşemecilik05:18:52
Döşeme yapma işi
Taam05:18:36
Yemek, yiyecek
baştankaragiller05:17:53
Omurgalı hayvanların, ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya
fonetikçi05:17:32
Ses bilgisi ile uğraşan, ses bilgisi uzmanı
duru05:17:00
Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak
zannetme05:16:38
Zannetmek durumu
akya balığı05:16:33
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
yapma!05:16:03
şaşma bildirir
Mütehassis05:14:50
Duygulanmış
kriz05:14:36
Bunalım, buhran
amortisör05:14:26
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
dip05:13:46
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
AKÇA YEL05:12:30
Güneydoğudan esen yel, keşişleme
uyrukluk05:12:29
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
işgüzar05:12:14
Eli işe yatkın, becerikli
reglân05:11:43
Pelerinli bir çeşit palto
rücu05:09:51
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
puşt05:09:36
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
polo05:09:03
Çevgen
ezici05:08:51
Ezmek işini yapan
çiğde05:08:19
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
inkıta05:08:05
Kesilme, kesinti
pedikür05:07:59
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
pederşahîlik05:07:56
Pederşahî olma durumu, ataerki
mevzi05:06:56
Yer, mahal
melce05:06:15
Sığınak, barınak
mektep05:06:13
Okul
mefhum05:06:08
Kavram
matriarkal05:05:52
Anaerkil
manalandırma05:05:29
Manalandırmak işi
köpek balığı05:05:06
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
mırra05:04:33
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
mütemmim05:04:24
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
cangıl05:04:17
bk. cengel
müstehase05:04:12
Fosil, taşıl
SOY05:04:11
Manzum söz
müseddes05:04:06
Altıgen
müsavatçılık05:04:00
Eşitçilik
mürteci05:03:56
Yeni düzene karşı direnen gerici
mümas05:03:44
Dokunan, temas eden
mükafat05:03:40
Ödül
tost05:03:34
Arasına yağ sürülerek veya peynir gibi katık konularak özel makinesiyle gevretilip kızartılmış ekmek dilimi
lorentiyum05:02:53
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
leğen05:02:24
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
fasulye05:02:12
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
girişimci05:02:08
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
Dizi05:02:04
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
lağım05:02:00
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
kovculuk05:01:07
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
bunaltma05:00:10
Bunaltmak işi
kaynak suyu05:00:08
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
nadas04:59:59
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
görüntüleme04:59:49
Görüntülemek işi
diba04:58:56
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
haber bülteni04:58:47
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
tumbadız04:58:42
Kısa ve şişman
kuruluşlar bütünü04:56:59
Kompleks
GÖZ04:56:08
Görme organı
hele04:56:06
"Sonunda" anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılır