kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

inilmek02:35:19
İnmek işi yapılmak
aka02:35:12
Büyük kardeş, ağabey
nim02:35:10
Yarı
şinanay02:35:10
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
iflâh02:34:58
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
aslan sütü02:34:49
Rakı
kuramlaştırma02:34:47
Kuramlaştırmak işi
gübre02:34:45
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
RUJ02:34:43
Dudak boyası
ikame02:34:41
Yerine koyma, yerine kullanma
Devamlı02:34:38
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
boş laf02:34:37
Gereksiz, verimsiz, işe yaramayan şekilde konuşma
behişt02:34:34
Cennet, uçmak
refika02:34:32
Eş, karı, zevce
paha02:34:24
Değer, fiyat
gurme02:34:15
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
şişman02:34:12
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
masa tenisi02:34:08
Masa topu
anonsör02:34:08
bk. sunucu
sofu02:33:59
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
akak02:33:52
Akarsu yatağı, yatak, mecra
TABU02:33:51
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
sek02:33:47
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
tesanüt02:33:47
Dayanışma, omuzdaşlık
tavuk balığı02:33:45
Mezgit
PREHİSTORYA02:33:41
Tarih öncesi
kasıt02:33:39
Amaç, istek, maksat
Şakuli02:33:38
Çekülle ilgili
rafineri02:33:37
Arıtım evi, tasfiyehane
kolokyum02:33:35
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
sof02:33:22
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
ŞUFA02:33:18
Ön alım
konsantre02:33:10
Yoğunlaştırılmış, yoğun
Uskumru02:33:04
Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
KAL02:32:48
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
muayyen02:32:47
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
taziye02:32:38
Baş sağlığı dileme
bezme02:32:35
Bezmek işi
olguculuk02:32:31
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
reel02:32:27
Gerçek
pos02:32:23
(bıyık için) Gür ve uzun
kunt02:32:18
Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam
uluslar arasıcılık02:32:14
Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
zelzele02:32:10
Deprem
bazlama02:32:08
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
SİKLON02:32:06
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
yekinmek02:31:53
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
Sanskrit02:31:51
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
murdarlık02:31:43
Murdar olma durumu
dedikodu02:31:39
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
sitem etmek02:31:29
bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmek
seçenek02:31:27
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
anaerkil02:31:24
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
Arp02:31:17
bk. harp (II)
eçhel02:31:11
Çok cahil, çok bilgisiz olan
ulak02:30:54
Haberci, haber veren kimse
herek02:30:52
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
VEFASIZ02:30:41
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
tuğ02:30:39
Sorguç
gayrimüslim02:30:37
Müslüman olmayan
açık hava sineması02:30:31
Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanları kapalı sinema
gönül bağı02:30:29
Sevgi bağı, duygusal ilişki
peso02:30:24
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
bağlanma02:30:18
Bağlanmak işi
çelik çomak02:30:16
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
Zn02:30:14
Çinko"nun kısaltması
saha02:30:11
Alan
tasasız02:30:05
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
düşüklük02:29:57
Düşük olma durumu
Üçgül02:29:52
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
meyve ezmesi02:29:50
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
kasetçalar02:29:46
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
faizcilik02:29:40
Faizcinin işi, tefecilik
aparma02:29:29
Aparmak işi
Tar02:29:23
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
eş değer02:29:21
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
şita02:29:19
Kış
bağımlılık02:29:16
Bağımlı olma durumu, tâbiiyet
ANADOLU02:29:11
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
antropolog02:29:07
İnsan bilimi uzmanı
polo02:29:03
Çevgen
BİCİLİ02:29:01
bk. cicili bicili
diş eti02:28:57
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
ufki02:28:54
Yatay
dürüstlük02:28:48
Doğruluk
deklanşör02:28:38
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
orta oyuncusu02:28:34
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
eskisi gibi02:28:32
önceden olduğu gibi
skor02:28:28
Durum veya sonuç
Pik02:28:26
Dökme demir, font
elâstikiyet02:28:19
Esneklik
Namus02:28:13
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
seyfiye02:28:01
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
karaktersiz02:27:50
Karakteri kötü olan
kolay değil02:27:43
elbette, tabiî ki
enfraruj02:27:40
Kızıl ötesi
daraban02:27:35
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
yalandan02:27:34
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
Medüz02:27:31
Denizanası
gencecik02:27:29
Çok genç
ay parçası (gibi)02:27:21
(kadın veya kız için) çok güzel
atasözü02:27:19
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
rikkat02:27:15
İncelik, naziklik
tm02:27:13
Tulyum"un kısaltması
geleni02:27:11
Tarla faresi, büyük fare
voltaj02:27:03
(elektrikte) Gerilim
direme02:27:03
Diremek işi
pipi02:26:58
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
çayır kuşu02:26:56
Tarla kuşu
doğma büyüme02:26:52
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
eline çabuk02:26:48
Çabuk iş gören
Denet02:26:46
Denetlemek işi, teftiş
aktör02:26:44
Erkek oyuncu
anlatma02:26:33
Anlatmak işi
yâd etmek02:26:31
anmak, hatırlamak
anlamlı02:26:30
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
duyum02:26:25
Haber, istihbarat
Geçinme02:26:14
Geçinmek işi
Şiraze02:26:11
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
masal âlemi02:26:08
Doğaüstü, gerçek dışı, ancak masallarda rastlanabilecek yerler için kullanılır
Dadı02:26:07
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
pekmez toprağı02:26:06
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
yansızlık02:26:05
Yansız olma durumu, tarafsızlık
nizami02:26:03
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
cerrahi02:26:01
Cerrahlıkla ilgili
engebesiz02:25:57
Engebesi olmayan
SİM02:25:56
Gümüş
ulaşma02:25:54
Ulaşmak durumu
germen02:25:52
Kale, kermen
sperm02:25:48
bk. sperma