kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

kumul11:43:08
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
YUNANCA11:43:05
Yunan dili, Elence
koruluk11:43:04
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
ŞİMDİ11:43:03
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
karides11:43:00
Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan yüzücü, orta büyüklükte kabuklu türün adı
yok olmak11:42:58
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
Viraj11:42:55
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
mevlit11:42:53
Doğma, doğum
hariç11:42:49
Dış, dışarı
OLGU11:42:48
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
çatışma11:42:48
Çatışmak işi
Tedavi11:42:36
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
misal11:42:36
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
ÜRÜN11:42:25
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
vasi11:42:25
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
AYÇA11:42:21
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
hesap özeti11:42:15
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
yakışıksız11:42:10
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
Mısır11:42:07
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
Başlıca11:42:05
En önemli, başta gelen
anofel11:42:03
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis)
ilerleme11:42:03
İlerlemek işi
sevdalı11:41:58
Sevdaya tutulmuş olan, tutkun, vurgun, aşık
mandıra11:41:53
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
yürüyüşe geçmek11:41:51
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
içine atmak11:41:50
sıkıntısını kimseye belli etmemek
şişmanca11:41:45
Oldukça şişman, biraz şişman
aklıselim11:41:45
Sağduyu
Cin11:41:45
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
zem11:41:42
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
sansüalizm11:41:41
Duyumculuk
YİĞİT11:41:41
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
amplifikatör11:41:41
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
mayın dökmek11:41:31
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
şiirleştirme11:41:28
Şiirleştirmek işi veya durumu
KABİLE11:41:27
Ebe
nazlı11:41:27
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
defetme11:41:25
Defetmek işi
muazzam11:41:16
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
çelik çomak11:41:08
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
bilgiçlik11:41:06
Bilgiç olma durumu
Abartma11:41:04
Abartmak işi, mübalâğa
alfabetik11:41:03
Alfabe sırasına göre dizilmiş
Halita11:40:58
Alaşım
pişti11:40:56
Bir çeşit iskambil oyunu, pastra
hakimlik11:40:50
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
Kreasyon11:40:50
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
legato11:40:41
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
ince ses11:40:41
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
hakimane11:40:33
Bilgece
benzeşme11:40:29
Benzeşmek işi
Periton11:40:28
Karın zarı
örgüt11:40:28
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
taziye11:40:23
Baş sağlığı dileme
sam11:40:23
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
seyreltme11:40:14
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
böbürlenmek11:40:07
çok böbürlenmek
YÜZÜK11:40:00
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
sanat eri11:40:00
bk. sanat adamı
SAMARYUM11:39:56
Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunur element. Kısaltması Sm
tatlı sülümen11:39:55
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
glikol11:39:55
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
yalak11:39:54
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
çay11:39:50
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
Görecilik11:39:47
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
Agaragar11:39:44
Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir tür jelâtin, jeloz
faal11:39:43
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
sitem etmek11:39:43
bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmek
hatırlama11:39:42
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
mecal11:39:42
Güçlük, dinçlik, derman, takat
arabi11:39:33
Araplarla ilgili, Araplara özgü olan
Anagram11:39:33
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime
okçu11:39:30
Ok yapan veya satan kimse
tal11:39:28
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
takdir etmek (veya eylemek)11:39:24
beğenmek
kisve11:39:22
Kılık
ihtiyaç11:39:19
Gerekseme, gereksinme
uykusu hafif11:39:19
Küçük bir sesten hemen uyanan
tımarlama11:39:18
Tımarlamak işi veya durumu
volkan11:39:15
Yanardağ
musallat olmak11:39:12
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
Düzenbaz11:39:09
Düzenci, hileci
çeyiz11:39:06
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
sıradan11:39:05
Herhangi bir, bayağı, alelâde
uslu akıllı11:39:01
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
parlatmak11:39:00
(içki için) İçmek
Briket11:38:56
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
güneş saati11:38:56
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
SAKLAMA11:38:55
Saklamak işi
ELDİVEN11:38:55
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
Tanrılık11:38:54
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
PEYNİR11:38:46
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
vakıa11:38:45
Olgu
aylık11:38:40
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
ötücü kuşlar11:38:30
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
hısım akraba11:38:23
Yakın ve uzak bütün akrabalar
etkileme11:38:20
Etkilemek işi, tesir
odacı11:38:20
Resmî kuruluşlarda, iş yerlerinde, temizlik ve getir, götür işlerine bakan görevli, hizmetli, hademe, müstahdem
aksi11:38:12
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
nankörlük11:38:11
Nankör olma durumu
açık yeşil11:38:11
Yeşilin bir ton açığı
Üretim evi11:38:08
Fabrika
Saymanlık11:38:07
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
Teşhis11:38:01
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
Bozgunluk11:37:56
Bozgun
fizik gücü11:37:45
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
iç hastalıkları11:37:40
bk. dahiliye
SEYELAN11:37:30
Akma, akıntı
geçmiş zaman11:37:27
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
dolandırıcı11:37:26
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
natura11:37:21
İnsanın yaradılış özelliği
harekete geçmek11:37:02
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
basılı11:36:57
Basılarak yerleştirilmiş
aleni11:36:48
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
SALDIRI11:36:47
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
kelime cambazı11:36:46
Kelime cambazlığı yapan kimse
entertip11:36:45
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
ayıplama11:36:43
Ayıplamak işi, takbih
mihenk11:36:39
Denek taşı
atıfet11:36:39
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
tiraj11:36:35
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
muteber11:36:35
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
İRİDYUM11:36:34
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
izci11:36:34
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
gizemsel11:36:31
Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik
İKAME11:36:31
Yerine koyma, yerine kullanma
bakraç11:36:25
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
kısmi11:36:24
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
sınıf11:36:23
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
zıvana11:36:20
İki ucu açık küçük boru