kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

Atletizm18:14:12
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
Ucuz18:13:42
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
Düşman18:13:29
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
Uğur18:13:13
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
bedel18:13:12
Değer, fiyat, kıymet
kasatura18:12:20
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
Biçimsiz18:11:45
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
havuz18:11:02
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
reis18:10:49
Başkan, ser
gözetim18:10:46
Gözetme işi, nezaret
susuz18:10:45
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
sessiz harf18:10:44
Ünsüz
yutak iltihabı18:10:42
Faranjit
KORKMAK18:10:31
Kaygı duymak, endişe etmek
ur18:10:31
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
ölümsüz18:10:30
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
bilinç18:10:22
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
BA18:10:21
Baryum"un kısaltması
fonksiyon18:10:14
İşlev
eğimölçer18:10:00
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
GözEnek18:09:51
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
ER18:09:48
Erbiyum"un kısaltması
şeytan taşlama18:09:47
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
yansıtıcı18:09:44
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
staj18:09:44
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
yalnız18:09:43
Yanında başkaları bulunmayan
sade18:09:31
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
Ho18:09:30
Holmiyum"un kısaltması
anlamdaş18:09:27
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
aktinit18:09:20
Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plûtonyum, amerikyum, küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı
zarif18:09:19
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
eksen18:09:18
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
tasarlama18:09:18
Tasarlamak işi
bonkör18:09:14
İyi yürekli
yasama meclisi18:09:14
Yasama organı, parlâmento
üç beyaz18:09:03
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
salamura18:09:02
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
maraba18:08:55
Çiftçi
İspiyoncu18:08:53
İspiyon
tın18:08:52
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
sakat18:08:34
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
bağdaşım18:08:21
Tutarlık, tutarlılık, insicam
eskisi gibi18:08:21
önceden olduğu gibi
köstere18:08:19
Tahta rendesi
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)18:08:18
borcunu ödeyip bitirmek
NACAK18:08:16
Sapı kısa, küçük odun baltası
rant18:08:03
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
çapsız18:07:52
Çapı olmayan
kanıtlama18:07:52
Kanıtlamak işi
niyaz etmek (veya eylemek)18:07:49
yalvarmak
mazoşizm18:07:48
Eziyet ve acı ile cinsel zevk alma eğilimi, özezerlik
tümür18:07:47
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
star18:07:31
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
tabanlık18:07:31
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
çekyat18:07:31
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
partici18:07:26
Parti üyesi
basım18:07:25
Bası sanatı, tabaat
TUTAK18:07:25
Bir şeyin tutulacak yeri
nekbet18:07:25
Şanssızlık, talihsizlik
Mukavemet18:07:23
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
önemseme18:07:23
Önemsemek işi
hakimiyet18:07:22
Egemenlik
damar tıkanıklığı18:07:21
Atardamar kanının pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma, amboli
komuta18:07:21
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
hasır otu18:07:20
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
gerçekleştirme18:07:20
Gerçekleştirmek işi
çin gülü18:07:19
bk. kamelya
seki18:07:19
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
çocuk oyunu18:07:19
Çocukların oynadığı oyun
kakırtı18:07:18
Kuru şeylerin birbirine sürtünmesinden veya kırılmasından çıkan ses
Kitabet18:07:16
Yazmanlık, kâtiplik
ipotekli18:07:15
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
komedyen18:07:15
Güldürülerde oynayan oyuncu
Ulvi18:07:14
Yüce
zemmetme18:07:06
Zemmetmek işi veya durumu
züppece18:07:05
Züppe (bir biçimde)
Glokom18:07:05
Karasu (göz hastalığı)
po18:07:04
Polonyum"un kısaltması
farba18:07:04
Fırfır, farbala
gömü18:07:02
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
PARADİGMA18:07:02
Dizi
halay18:07:01
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
anlaşılan18:06:52
anlaşıldığına göre, galiba
hüzün18:06:51
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
malumatlı18:06:50
Bilgili
yeltek18:06:48
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
orta oyuncusu18:06:33
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
vabeste18:06:31
Bağlı
kasık18:06:31
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
baldır18:06:19
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
aldatıcı18:06:18
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
genel görünümlü18:06:13
Dıştan görünüşlü
ayrık18:05:33
Ayrılmış
ümitsizlik18:04:24
Umutsuzluk
Teras18:01:40
Taraça
LİPARİT18:00:58
Riyolit
düzenbaz17:59:50
Düzenci, hileci
Kurtulma17:59:19
Kurtulmak işi
saplantı17:59:08
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
görgü fukarası17:58:58
Görgüsü az veya iyi olmayan (kimse)
büyüklük hastalığı17:58:57
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
vesaire17:58:56
Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılır (vs.), ve benzerleri (vb.)
şah damarı17:58:55
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
çöküntü hendeği17:58:53
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
samani17:58:52
Saman rengi, açık sarı
Kimya17:58:51
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
inkârcı17:57:43
İnkâr eden kimse
derme17:57:33
Dermek işi
mahrum17:56:59
Yoksun
tanrısızlık17:56:38
Tanrısız olma durumu
arşın17:56:24
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
bulaşıcı17:56:02
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
taaffün17:55:50
Kokuşma, pis kokma
samimi17:55:24
İçten, içtenlikle
ayin17:54:59
Dinî tören, ibadet
sıcak17:54:22
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
azim17:54:16
Bir işteki engelleri yenme kararı
Faiz17:53:55
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
YASAL17:53:11
Yasalara uygun, kanunî, legal
Yağmurluk17:52:59
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
termik17:52:26
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
tavsiye17:52:25
Öğütleme, yol gösterme
defnetme17:52:13
Defnetmek işi, gömme
Cani17:51:51
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
Yergi17:51:35
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
logo17:51:33
Arma
körükleme17:50:10
Körükleme işi
meşin gibi17:50:08
kararmış ve sertleşmiş (insan derisi)
urban17:49:33
Çöl Arapları
Yol yordam17:49:26
Davranış veya yapım kuralları