kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

sıraya koymak02:17:35
düzenlemek, sıralamak
halk ozanı02:13:30
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
rabıta02:13:07
Bağlayan şey, bağ
kurtluca02:11:51
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
muvaffak olmak02:10:58
başarmak, başarılı olmak; becermek
yolluk02:10:17
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
tekrar etmek02:09:09
yeni baştan söylemek veya yapmak
yazılı01:58:14
Yazılmış olan, muharrer
ısıalan01:48:08
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
kavurma01:47:07
Kavurmak işi
simya01:28:09
Alşimi
cilt01:25:15
Deri, ten
Yorum01:24:14
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
Sarat01:24:06
Büyük delikli kalbur
alem01:23:49
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
merdiven01:21:29
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
koca01:21:15
Bir kadının eşi, zevç
haberci01:20:45
Haber getiren kimse, ulak
PLAJ01:19:25
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
Kimlik01:18:24
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
pertavsız01:17:27
Büyüteç
ÜRETEÇ01:15:39
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
KALÇA01:14:06
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
anilin01:12:59
Benzenden türeyen bir amin
gizlemek01:12:32
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
bıçkı01:10:42
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
dallama01:06:22
Dallamak işi
mesele01:04:25
Sorun
bereleme01:03:30
Berelemek işi
rejisör01:02:09
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
Lezzet01:01:55
Ağız yoluyla alınan tat
mermer00:59:42
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
duvar00:59:34
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
fert00:59:30
Birey
zaman00:59:07
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
ahit00:57:45
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
ac00:57:42
Aktinyum"un kısaltması
Ati00:56:33
Gelecek
hamur00:54:07
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
radde00:53:08
Derece, kerte
barınma00:52:42
Barınmak işi
berbat00:52:27
Kötü
tarz00:51:46
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
Çarpıntı00:48:06
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
dılak00:46:02
Bızır, klitoris
Ramazan00:44:19
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
At00:44:11
Astatin"in kısaltması
Sevgili00:43:50
Sevgi ve bağlılık duyulan
mabet00:43:31
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
ZORLAMA00:42:36
Zorlanmak işi, zecir
HEYBET00:42:32
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
lanetlenme00:42:30
Lânetlenmek işi
kuruntulu00:42:24
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
gramofon00:42:21
Sesyazar, fonograf
başpehlivan00:42:16
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
leylak00:42:14
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
lâhika00:42:12
Ek
nesi00:42:09
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
HAREKET00:42:08
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
bronz00:42:03
Tunç
Hayat00:41:58
Yaşam, dirim
keçi00:41:56
Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus)
derli toplu00:41:54
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
özveri00:41:52
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
Yıkım00:41:47
Yıkmak işi
sadece00:41:42
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
izah etmek00:41:39
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
operatör00:41:37
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
izale etmek00:41:34
yok etmek, gidermek
taydaş00:41:32
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
Muhbir00:41:31
Haber ulaştırıcı, haber veren
Destan00:41:21
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
AZGIN00:41:14
Azmış olan
Özlü söz00:41:12
Gereksiz ayrıntılardan arınmış söz
ay balığı00:41:10
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
Öncesiz00:41:06
Zamanda başlangıcı olmayan, ezeli
lisan00:40:55
Dil, zeban
kabil00:40:47
Olabilir, mümkün
kolektif00:40:44
Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan
uymazlık00:40:43
Aykırılık, başkalık, mugayeret
bilye00:40:42
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
aymazlık00:40:39
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
derin00:40:35
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
elemek00:40:33
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
Gösterge bilimi00:40:29
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
dâhil00:40:22
İç, içeri
portre00:40:21
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
tövbekâr00:40:18
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
link00:40:17
Atın eşkin yürüyüşü
kolalı00:40:15
İçinde kola bulunan
Esirlik00:40:14
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın00:40:11
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
boyama00:40:09
Boyamak işi
paçavra hastalığı00:40:06
Grip, nezle, enflüenza
mutlak00:40:03
Salt
CERİHA00:40:02
Yara
sinsi00:40:00
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
örümceksi00:39:59
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
çiçek açmak (veya vermek)00:39:58
çiçeklenmek
şaşırmak00:39:56
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
Olgu00:39:49
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
barış00:39:47
Barışmak işi
Denge00:39:45
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
Lise00:39:42
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
Laso00:39:41
Kement
tarih00:39:34
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
Başvuru00:39:31
Başvurmak işi, müracaat
asaleten atama00:39:22
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
avutma00:39:13
Avutmak işi, teselli
aptallık00:39:12
Aptal olma durumu veya aptalca iş
yemek listesi00:39:10
Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri
küpe00:39:05
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
belgegeçer00:39:03
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
pasaj00:38:57
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
Özellikle00:38:56
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
Lodos00:38:55
Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel
topluluk00:38:48
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
Ant00:38:42
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
lef00:38:36
İçine sokma, iliştirme
rot00:38:32
Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk
mineral00:38:28
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
netameli00:38:26
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
fazla00:38:25
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
hüzün00:38:24
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
Karasu00:38:22
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
KROKİ00:38:20
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
ne00:38:19
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
naylon00:38:13
Temel maddesi poliamit reçinesi olan, birçok giyim ve ev eşyası yapımına yarayan, sert, dayanıklı ve esnek madde
düşürme00:38:12
Düşürmek işi
maharetli00:38:08
Eli işe yatkın, becerikli, usta