kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

TORİK20:55:22
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
DUMAN20:54:57
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
Tümsekli20:54:22
Tümseği olan
kıymık20:54:00
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
tekâmül20:53:29
Olgunluk, olgunlaşma
UFUK20:53:11
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
salıverilme20:52:53
Salıverilmek işi
gümrük kanunu20:51:47
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
çelik çomak20:51:42
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
maşrık20:51:40
Doğu
dağıtılma20:51:34
Dağıtılmak işi
sathî20:51:11
Yüzeysel, üstünkörü
olumsuzluk eki20:50:52
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
köstere20:50:16
Tahta rendesi
teessür20:49:52
Üzülme, üzüntü
teessüf20:49:46
Acınma, yazıklanma, yerinme
yahudilik20:49:34
Yahudi olma durumu, Musevîlik
pusu20:49:28
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
halk avcılığı20:49:22
Demagoji
raşe20:49:10
Titreyiş, ürkme
düzgüsel20:48:53
Kurallarla, yasalarla ilgili olan, kural, yasa koyan, normatif
döndürme20:48:41
Döndürmek işi, irca, tahvil
kahverengi20:48:29
Kavrulmuş kahvenin rengi
Yitik20:48:23
Yitmiş olan, kayıp, zayi
kuluçka20:48:16
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
kat yuvarı20:48:11
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
GÖZETME20:48:02
Gözetmek işi
dolaysız20:47:48
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
gündüzlü20:47:32
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
ulema20:47:26
Bilginler
-a / -e20:47:14
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
bibliyograf20:46:49
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
cennet kuşu20:46:31
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
Malik20:46:24
Sahip, iye
havalandırılma20:46:12
Havalandırılmak işi
kasım20:45:31
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
kasıt20:45:25
Amaç, istek, maksat
erişme20:45:21
Erişmek işi
tombala20:45:19
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
tezkireci20:45:13
Tezkereci
abaşo20:44:54
Alt, alttaki, aşağı
beti20:44:42
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
Farsça20:44:30
İran devletinin resmî dili
töhmetli20:44:01
Suçlanmış
Pomakça20:43:43
Pomak dili
çalak20:43:28
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
Sümbül20:43:10
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
kantaron20:42:57
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
işletme20:42:51
İşletmek işi
üzerine atmak20:42:45
bir suçu birine yüklemek
SİN20:42:35
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
Samimiyet20:42:23
İçtenlik
damar tıkanıklığı20:42:17
Atardamar kanının pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma, amboli
ateist20:42:17
Tanrıtanımaz
düstur20:42:04
Genel kural, kaide
dolay20:41:54
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
meydana gelmek20:41:52
olmak, oluşmak
rikkat20:41:34
İncelik, naziklik
uyuşturma20:39:59
Uyuşturmak (I,II) işi
hattatlık20:39:58
Hattat olma durumu
mışıl mışıl20:39:54
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
patlama20:38:58
Patlamak işi
Boğa20:37:53
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
salamura20:37:47
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
limitet20:37:34
Sınırlandırılmış, sınırlı
röle20:37:29
Değiştirgeç
ipotekli20:37:28
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
Tapu memuru20:37:26
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
GÜLLE20:37:26
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
reklam20:36:56
Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol
tabaklama20:36:45
Tabaklamak işi
sıkılma20:36:27
Sıkılma işi
Zühal20:36:21
Sekendiz, Satürn
aferist20:35:57
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
papağanlar20:35:51
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
fa20:35:39
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
ey20:35:33
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
taltif20:35:21
İyilik ederek gönül alma
Ek20:35:20
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
damıtıcı20:34:52
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
Stronsiyum20:34:34
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
müsriflik20:34:19
Tutumsuzluk, savurganlık, israf
Muştuluk20:34:13
Muştucuya verilen armağan, müjdelik
dümbelek20:34:00
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
Petrol20:33:54
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
om20:33:36
Kemiklerin toparlak ucu
çekiliş20:33:20
Çekilme işi
plaj20:33:14
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
örgü20:33:01
Örmek işi veya biçimi
alpaka20:32:38
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
hazır para20:32:26
Nakit, elde mevcut para, likit
Araba20:32:20
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
pupa20:32:08
Geminin arkası, kıç
zılgıt20:31:45
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
pike20:31:38
Kabartmalı pamuklu kumaş
pide20:31:32
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
içeri20:31:21
İç yan, iç bölüm
Âmin20:31:19
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
ÜZME20:31:08
Üzmek işi
böbrek20:31:02
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
havali20:30:37
Çevre, yöre, dolay
nektar20:30:19
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
binek atı20:30:13
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
tuğgeneral20:30:07
Orduda en küçük rütbeli general, liva
sükûnet20:29:49
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
çakal20:29:37
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
topluca20:29:30
Toplu olarak
miktar20:29:18
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
Ağzı sıkı20:29:12
bk. ağzı pek
mikyas20:29:06
Ölçek, ölçü
işveli20:28:54
Nazlı, cilveli, edalı
terilen20:28:53
İngiltere"de üretilen sentetik lif, tergal
kakırtı20:28:41
Kuru şeylerin birbirine sürtünmesinden veya kırılmasından çıkan ses
Arife20:28:35
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
eyer20:28:31
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
ba20:28:17
Baryum"un kısaltması
YA20:28:05
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
OY20:27:53
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
yancı20:27:45
Düşmana karşı ilerleyen bir kuvvetin yandan gelebilecek baskınlardan korunmak amacıyla çıkardığı emniyet birliği
uzmanlık20:27:31
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
kabadayılık20:27:27
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
nisan20:27:25
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
SAĞANAK20:27:20
Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
namahrem20:27:11
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
şehevî20:27:09
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
ayakta kalmak20:27:02
oturacak yer bulamamak
itibaren20:27:01
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
miskin20:27:00
Çok uyuşuk olan (kimse)
şampiyon20:26:57
Millî veya milletler arası bir yarışmada ilk dereceyi alan, birinci olan kimse veya takım
misina20:26:56
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik