kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

oval03:35:31
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
Engelsiz03:34:50
Engeli olmayan, mâniasız
liken03:34:26
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
öğle03:30:32
Gün ortası
delâlet03:28:19
Kılavuzluk, aracılık
sezgi03:23:14
Sezme yeteneği, feraset
aptal aptal03:22:41
Aptal gibi, aptalca, aval aval
sinyal03:21:10
Bir şey bildirmek için verilen işaret
alet03:20:18
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
hücre yutarlığı03:17:59
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
aksilik03:16:20
Terslik, inatçılık, huysuzluk
göç etmek (veya eylemek)03:15:06
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
çocuk bilimi03:14:50
Konu olarak çocuğu alıp her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
nalça03:14:16
Ayakkabıların altına çakılan demir
duyarlık03:12:47
Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, hassasiyet
çaresiz03:11:45
Çaresi bulunmayan, onulmaz
söz03:11:18
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
manej03:11:14
At eğitimi
pozitif bilim(ler)03:10:41
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
ESKİ03:10:22
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
terslik03:08:27
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
rivayet03:06:57
Söylenti
hakça03:05:56
Doğrulukla
sevimlilik03:05:55
Sevimli olma durumu
ADAM03:05:11
İnsan
hâkim olmak03:05:00
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
Hint keneviri03:04:58
Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir (Cannabis sativa)
Nitelik03:03:36
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
tezgâh03:03:13
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
boy bos03:03:08
Vücudun yapısı bakımından biçimi
sebatlı03:01:40
Sebat eden, direşken, sebatkâr
İFADE03:01:04
Anlatım
delik02:57:13
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
çatı02:55:12
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
müstehcen02:53:41
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
sahte02:53:38
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
kakavan02:53:27
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
kötürüm02:53:00
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
UN HELVASI02:52:46
Unun yağ içinde kavrulmasından sonra içine şeker eriği katılarak hazırlanan bir tür helva
başyapıt02:52:30
Şaheser
meme02:51:51
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
İşte02:51:21
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
geçmiş zaman sıfat-fiili02:50:07
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
yırtıcı02:49:16
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
DÜMEN02:48:02
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
Mecburi02:45:55
Kaçınılmaz, zorunlu
prensip02:42:38
İlke, umde
mersingiller02:41:42
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
ölüm02:41:39
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
masumluk02:36:21
Masum olma durumu, masumiyet
volkanik02:36:11
Volkanla ilgili
mezarlık02:34:46
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
seyyare02:33:14
Gezegen
yağ02:30:13
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın02:29:57
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
narkoz02:29:21
İlâçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu
nebati02:28:37
Bitki ile ilgili, bitkisel
kuru temizleyici02:28:33
Kuru temizleme yapan kimse
rıza göstermek02:27:35
razı olmak, onamak, uygun bulmak
Biçem02:27:22
Üslûp
Samimiyet02:26:45
İçtenlik
hoş görmek (veya karşılamak)02:26:31
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
GD02:24:51
Gadolinyum"un kısaltması
haber almak02:23:01
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
DARBE02:21:26
Vuruş, çarpış
muti02:20:34
Yumuşak başlı, itaat eden
antidot02:19:50
bk. panzehir
ÖKSE02:17:43
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
Tır02:16:36
Treylerin kısaltılmış biçimi
monotip02:14:52
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
sebatkar02:11:47
Direşken, sebatlı
sünnet02:11:46
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
Çeper02:11:26
Çit
aşlık02:11:22
Aş yapmak için hazırlanan ve saklanan şeyler
keşişhane02:09:55
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
tamam02:09:19
Bütün, tüm
civanmert02:09:18
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
kalender02:09:00
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
diyagonal02:08:26
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
damar02:07:34
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
lâik02:07:19
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
acaba02:06:08
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatır
flüt02:06:03
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
İŞ02:05:50
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
ŞAH02:02:59
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
küfe02:02:40
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
epidemi02:00:53
Salgın hastalık
çalı kuşu02:00:49
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
Giriş ücreti02:00:00
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
hamaset01:59:15
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
burmak01:59:10
Hadım etmek, iğdiş etmek
müttehit01:56:46
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
teferruat01:55:59
Ayrıntılar
SÖYLEV01:55:55
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
akla yatkın01:55:53
uygun, akıllıca, makul
mezbelelik01:55:31
Çöplük, mezbele
nefrit01:54:19
Böbrek iltihabı
garip01:53:56
Kimsesiz, zavallı
harç01:53:48
Harcanan para, masraf
çiriş otu01:53:45
Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitki (Asphodelus)
sam yeli01:52:52
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
çevre01:51:46
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
zorunlu olarak01:51:13
kendi isteğinin dışında
hizaya getirmek01:50:00
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
kısmet01:49:34
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
can01:49:22
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
musamaha etmek01:48:49
hoşgörü ile davranmak
yıl01:48:12
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
KIR01:48:07
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
bilgicilik01:47:22
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
kamyon01:46:38
Motorlu büyük yük taşıtı
Yaş01:46:30
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
Birinci01:38:21
Bir sayısının sıra sıfatı
nazikleşmek01:36:41
Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek
nobran01:36:36
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
Zırh01:36:32
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
sülük01:34:42
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
nasip01:33:43
Birinin payına düşen şey
başköşe01:31:32
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
lala01:29:27
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
okyanus çukuru01:28:48
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
moral01:28:03
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
zabıt01:26:40
Zapt
kurçatovyum01:24:30
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
öbür01:24:04
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
senarist01:24:02
Senaryo yazarı, senaryocu
kımıldama01:23:42
Kımıldamak, kımıldanmak işi
taklit etmek01:23:32
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
zahmet01:22:14
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
ENAYİ01:20:11
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala