kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

kuşluk16:39:58
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
sürdürümcü16:39:49
bk. abone
uyuşturucu madde16:39:47
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde
amorf16:39:21
Biçimsiz
kırlangıç16:39:14
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
ulussever16:39:01
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
deney16:38:51
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
bulucu16:38:25
Bir şeyi bulan, bir buluş yapan kimse, kâşif
güzergah16:38:25
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
Ağırlık16:38:25
Ağır olma durumu
niş16:38:21
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
Dışarlık16:38:21
Taşra
çıplak resim16:38:21
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
sili16:37:55
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
sundurma16:37:37
Sundurmak işi
ÖGE16:37:31
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
sebatsız16:36:55
Sebat etmeyen
Gelişme16:36:55
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
aynı16:36:50
Başkası değil, yine o
yeğrek16:36:37
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
politika yapmak16:36:30
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
vakayiname16:36:29
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
binek16:36:27
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
dalavereci16:36:21
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
odacı16:35:58
Resmî kuruluşlarda, iş yerlerinde, temizlik ve getir, götür işlerine bakan görevli, hizmetli, hademe, müstahdem
SUSAM YAĞI16:35:57
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
sıradanlık16:35:53
Sıradan olma durumu
Ayrım16:35:42
Ayırmak işi, tefrik
köy muhtarı16:35:38
Köyü idare eden kimse, mutar
DÜZEYSİZ16:35:25
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
Avantacı16:35:25
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
performans16:35:25
Başarım, takat sınırı
güneş tutulması16:34:51
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
korte16:34:40
Âşıktaşlık, flört
riya16:34:37
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
Çağrı16:34:11
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
terilen16:34:10
İngiltere"de üretilen sentetik lif, tergal
ışkın16:33:57
Bir ravent türü
kemal16:33:29
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
posa16:33:29
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
seziş16:33:29
Sezmek işi veya biçimi
elbette16:33:25
Elbet
sıcak16:33:20
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
binit16:33:01
Üstüne binilen hayvan, binek atı
gece gündüz16:33:01
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
kain16:32:58
Bulunan, olan
kanmak16:32:42
(tatlı sözlere) Aldanmak
Başvuru16:32:32
Başvurmak işi, müracaat
kasaplık16:32:26
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
Kırık16:32:22
Kırılmış olan
ZEMHERİ16:32:17
Kışın en şiddetli zamanı, kara kış
protesto16:32:09
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
kinin sülfatı16:32:09
Kinin
ahval16:32:08
Durumlar, hâller, vaziyetler
tabldot16:32:07
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
açlık16:31:32
Aç olma durumu
moren16:31:32
Buzul taş
kayıp16:30:22
Yitme, yitim
eşey16:30:22
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
bir çokları16:30:21
çok sayıda olan (kimse veya şey)
kozmos16:30:21
Evren
mayın16:30:09
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
cazip16:29:54
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
yukarı16:29:46
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
zar16:29:38
İnce perde veya örtü
vilâdî16:28:42
Doğuştan (olan)
simge16:28:41
Sembol
kısa16:28:37
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
lehçe bilimi16:28:27
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
meraklı16:28:04
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
kasımpatı16:28:00
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
şipşak16:27:48
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
örgütleme16:27:46
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
alıcı16:27:45
Satın almak isteyen kimse, müşteri
politik16:27:41
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
trol16:27:24
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
Titreme16:27:09
Titremek işi
sevgi beslemek16:27:09
sevgi duymak, sevmek
ardıç kuşu16:26:59
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
pişti16:26:34
Bir çeşit iskambil oyunu, pastra
ürtiker16:26:34
Kurdeşen
lu16:26:02
Lütesyum"un kısaltması
meşk16:25:50
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
vicdanlı16:25:42
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
Açı16:25:41
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
akşam16:25:41
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
Et16:25:28
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
Tokmak16:25:09
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
göze çarpmak16:25:09
dikkati üzerine çekmek
müzik bilimi16:24:57
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
talih kuşu16:24:56
İyi talih
portföy16:24:50
Para cüzdanı
iğrenme16:24:48
İğrenmek işi
gider16:24:34
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
atropin16:24:34
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
saklamak16:24:32
Kaybolmaması için gizli bir yere koymak
seçici16:24:28
Seçmek işini yapan (kimse, kurul vb.)
hareket16:24:12
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
mariz16:23:13
Hastalıklı, hasta olan
tezgâh16:23:08
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
BİLGİLİ16:22:58
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
boyun eğmek16:22:58
isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak
örümcek16:22:21
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
Ati16:21:56
Gelecek
kan grubu16:21:53
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
ilintileme16:21:52
İlintilemek işi veya durumu
karnı geniş16:21:43
Gamsız, tasasız
KEÇİ16:21:17
Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus)
mürettip16:21:17
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
çekiç16:21:16
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
tav16:21:16
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
HİLAL16:21:16
Ayça, yeni ay
pare16:21:15
Parça, kısım
antrepo16:21:15
Gümrüklere gelmiş ticarî eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye
fototaksi16:21:12
bk. fototaktizm
VEHİM16:21:12
Kuruntu
erkek16:21:02
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
bateri16:20:53
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul
gam16:20:39
Tasa, kaygı, üzüntü
Sunu16:20:37
Sunulan şey
faik16:20:24
Üstün, yüksek
suçlu16:20:24
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim
Çomak16:20:24
Değnek
fa16:20:20
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
albay16:20:14
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
ütmek16:20:08
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
mey16:20:07
Şarap
ASLİ16:20:06
Temel olarak alınan, esas olan
bono16:20:05
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
yenidünya16:20:05
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)