kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

kibarca10:10:39
Kibar bir insana yakışacak biçimde
direnme10:10:39
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
teşkilat10:10:36
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
İstihza10:10:34
Gizli veya ince alay
Demeç10:10:32
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
plâk10:10:22
Metal yaprak, plâka
yufka10:10:12
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
benzetme10:10:12
Benzetmek işi
pasata10:10:09
Bir tür kumar oyunu
ticaret10:10:09
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
esir10:10:03
Tutsak
Fak10:09:57
Tuzak, kapan
KALP10:09:54
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
ikiyüzlü10:09:51
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
çitileme10:09:43
Çitilemek işi
sağlık evi10:09:38
Sağlık ocağı
Gururlu10:09:38
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
Bol10:09:36
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
fesat10:09:32
Bozukluk
kendi kendine10:09:32
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
Enayi10:09:29
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
milimetre10:09:27
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
bunak10:09:26
Bunamış olan (kimse), ateh getirmiş olan (kimse), matuh
kemik10:09:25
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
rağbet görmek (veya kazanmak)10:09:24
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
kurbağa10:09:16
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
yalınlık10:09:14
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
dalga geçmek10:09:14
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
portatif10:09:12
Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar
KÖŞE10:09:09
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
kanıtlama10:09:08
Kanıtlamak işi
YAD10:09:08
Yabancı
departman10:09:08
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
LANDO10:09:06
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
tümsek10:09:03
Küçük tepe
asalak10:09:01
Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak, onun zararına yaşayan başka canlı, tufeyli, parazit
a10:09:00
Seslenme bildirir
takke10:08:57
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
karın zarı iltihabı10:08:56
bk. karın zarı yangısı
Uğur10:08:55
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
hayal etmek10:08:55
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
heyet10:08:51
Kurul
ASLAN10:08:49
Zodyak üzerinde, Yengeç ile Başak burçları arasında yer alan burcun adı, Zodyak
beslenme bozukluğu10:08:48
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
Vade10:08:48
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
Atabey10:08:46
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
SET10:08:42
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
ümera10:08:41
Buyurucular, beyler, amirler
Hekim10:08:35
İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilâçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip
özgü10:08:32
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
Fedai10:08:32
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
risale10:08:31
Küçük kitap, broşür
vesika10:08:29
Belge
ortaklık10:08:27
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
elek10:08:23
Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb. ile yapılan araç
peşin10:08:23
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
cezalandırılma10:08:22
Cezalandırılmak işi
münavebe10:08:20
Nöbetleşme, keşikleme
makedonyalı10:08:20
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
TÜF10:08:18
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
kum10:08:16
Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü
ispermeçet balinası10:08:15
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
kekeç10:08:14
Kekeme
kişilik10:08:10
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
güçlük10:08:10
Güç olan bir şeyin niteliği, zorluk
KAMU10:08:07
Hep, bütün
SALDIRI10:08:05
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
açık mavi10:08:04
Mavinin bir ton açığı
nane likörü10:08:02
İçine nane esansı katılarak yapılan likör
takatuka10:08:00
Gürültü patırtı
kadmiyum10:07:57
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
düşük10:07:52
Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış
dönüm10:07:50
1000 m² lik bir alan ölçüsü
devrim10:07:50
Çevrilme, katlanma, bükülme
Sulh10:07:46
Barış
yayın10:07:46
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
LÜTUF10:07:43
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
kuş kirazı10:07:43
Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)
lake10:07:40
Lâka ile cilâlanmış
alt alta10:07:38
Birbirinin altında olarak
öğrenci10:07:38
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
DAM10:07:36
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
söz götürmez10:07:35
doğruluğu ve gerçekliği tartışılamayacak kadar açık olan, tersi savunulamayan
yoksun10:07:33
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
karınca10:07:31
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
fidye10:07:28
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
Mürai10:07:27
İkiyüzlü
kameriye10:07:25
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
niteliksizlik10:07:24
Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik
say10:07:22
Çalışma, emek
abani10:07:22
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
sırlı10:07:22
Sır sürülmüş, sırı olan
yazı makinesi10:07:19
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
Yaygı10:07:18
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
AS10:07:15
Arsenik"in kısaltması
bireysel10:07:10
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
zaman dizini10:07:09
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
pırlak10:07:06
Doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları yakalamada çağırtkan olarak kullanılan, avcılarca bir kafes içinde av yerine bırakılan kuş
Tütün10:07:05
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
vaki10:07:05
Olan, olmuş
Oldukça10:07:04
Yetecek kadar, epey, hayli
Yengeç dönencesi10:07:01
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
yaban arısıgiller10:07:01
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
sarısabır10:06:58
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
katmak10:06:56
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
nevazil10:06:54
Nezle, ingin, dumağı
tevazu10:06:53
Alçak gönüllülük
gerçekleşme10:06:50
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
Ağ tabaka10:06:48
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
yadımlama10:06:48
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
masaj10:06:46
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
zümrüdüanka10:06:46
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
Sistemli10:06:43
Düzenli
Hemen10:06:42
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
Çıktı10:06:39
Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı
ibrişim kurdu10:06:39
İpek böceği
altıntop10:06:37
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
yapma10:06:37
Yapmak işi
kağıt oyunu10:06:36
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
müteallik10:06:34
İlişkin, ilgili
Pelür10:06:34
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
Tabut10:06:31
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
canlı10:06:30
Canı olan, diri, yaşayan
yemekaltı10:06:27
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
tövbekâr10:06:25
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
Abaza10:06:23
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
pürüzalır10:06:22
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
engerek10:06:21
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
GÜRÜLTÜ10:06:19
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
oranlama10:06:17
Oranlamak işi, tahmin, kıyas