kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

dazlak19:51:08
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
onama19:50:42
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
örümceksi19:50:38
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
İzlenim19:50:25
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
evlilik19:50:23
Evli olma durumu
KİLE19:49:57
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
çiriş otu19:49:37
Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitki (Asphodelus)
günü19:48:35
Kıskançlık, çekememezlik, haset
nihilist19:48:23
Nihilizm yanlısı
çorap19:47:36
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
pasta19:47:31
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
fena değil (veya fena sayılmaz)19:47:06
oldukça iyi
Vaziyet19:46:33
Konum
rafine19:45:06
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
İHTİYAR19:44:50
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
DEFİNE19:44:41
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
harbi19:43:36
Ateşli silâhların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe
istizah19:43:17
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
uyluk19:42:23
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
AVUÇ İÇİ19:42:18
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
Zoka19:41:55
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
seçim19:39:23
Seçmek işi
buğday19:38:49
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
beş19:38:18
Dörtten sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 5, V
kesin bilgi19:37:27
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
müşavir19:36:24
Danışman
meyil19:35:30
Eğiklik, eğim, akıntı
SİM19:35:27
Gümüş
esnaf19:33:53
Küçük sermaye ve sanat sahibi
dığan19:32:10
Yağ tavası
mahzurlu19:31:57
Sakıncalı
had19:30:19
Sınır, uç
sürgit19:27:09
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
şayia19:26:32
Yayılmış haber, yaygın söylenti
afşar19:26:31
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
alelıtlak19:25:57
Genel olarak
Tatar böreği19:25:53
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
titreme19:24:42
Titremek işi
sürüngen19:24:35
Sürüngenlerden olan (hayvan)
revaçta olmak19:24:22
değerli, üstün veya geçerli olmak
saray çiçeği19:23:54
Hezaren
mükemmel19:22:52
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
Ödül19:19:51
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
havsala19:19:22
Kuş kursağı
Özlü19:18:40
Özü olan, öz bölümü çokça olan
Su katılmamış19:17:20
kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan
çengel takmak19:16:52
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
izole19:16:43
Yalıtılmış, tecrit edilmiş
kolalı19:16:21
İçinde kola bulunan
meyan19:14:24
bk. meyan kökü
Maden19:14:18
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
kreasyon19:13:53
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
gümüş balığıgiller19:13:41
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
kaz ayağı19:13:01
bk. kazayağı
düğme19:12:40
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
Geri19:12:04
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
bopstil19:10:39
Züppece giyiniş biçimi
Fotoğraf19:09:24
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
tasalanma19:09:08
Tasalanmak işi
rün19:07:08
Rünik yazıdaki harflerin her biri
medcezir19:07:02
bk. meddücezir, gelgit
sümüksü zar19:06:59
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
Bağcık19:06:14
Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ
besin19:06:11
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
gönül19:06:02
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
müzik19:05:34
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
meşin gibi19:05:28
kararmış ve sertleşmiş (insan derisi)
kareli19:05:27
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
Koç19:05:13
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
NİSAİYE19:05:13
Kadın hastalıkları, jinekoloji
dokuma tezgahı19:05:01
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
çetrefilli19:04:57
Karışık ve anlaşılması güç olan
rengârenk19:04:56
Çeşitli renkleri olan, renk renk
büyük19:04:52
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
güre19:04:44
Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek
İKİNCİ19:04:43
İki sayısının sıra sıfatı
ifşa19:04:40
Herhangi gizli bir şeyi, açığa çıkarma, yayma
iflâh19:04:35
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
varış19:04:29
Varmak durumu veya biçimi
BİÇİM19:04:25
Dış görünüş, şekil
Aşama19:04:20
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
dericilik19:04:13
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
göze19:04:06
Hücre
astar19:04:01
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
ayrı19:03:55
Yerleri bir olmayan
batak çulluğu19:03:52
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
uğut19:03:51
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
Na19:03:51
Sodyum"un kısaltması
yaşa19:03:50
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
ÇARPIK19:03:48
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
işaretleme19:03:47
İşaretlemek işi
üye19:03:44
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
dağ evi19:03:43
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
kıya19:03:42
Adam öldürme suçu, cinayet
KANIT19:03:41
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
kısas19:03:40
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma
bilârdo19:03:39
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
RİYA19:03:38
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
Dilekçe19:03:38
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
Tart19:03:36
Kovma, çıkarma
gına19:03:35
Zenginlik, bolluk
sakıncasız19:03:32
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
dış borç19:03:32
Devlet bütçesine, kamu veya özel kesime dış ülkelerden kredi yoluyla sağlanan para
FONEM19:03:31
Ses birimi
soğanlı19:03:30
İçinde soğan bulunan, içine soğan doğranmış olan, soğanla pişirilmiş olan
pırlak19:03:29
Doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları yakalamada çağırtkan olarak kullanılan, avcılarca bir kafes içinde av yerine bırakılan kuş
çiçek tozu19:03:28
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
kuru pasta19:03:26
Tuzlu veya tatlı, kremasız çörek
çarnaçar19:03:26
İster istemez
of19:03:25
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
yüz kızartıcı suç19:03:24
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
KAYIN19:03:23
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
çıkma19:03:23
Çıkmak işi
ıskarça19:03:21
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
kiracı19:03:21
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
EH19:03:20
Olur, peki veya fena değil anlamında kullanılır
şefaat19:03:19
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
yemişli19:03:18
Yemişi olan, meyve veren
Gürültücü19:03:15
Gürültü yapan veya gürültü çıkaran (kimse), velveleci
Önceki19:03:15
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
şablon19:03:12
Üzerindeki harf ve şekillerin çevre çizgileri kalem ucu girecek biçimde oyuk olan, bu çizgilerden kalemle istenilen biçim elde edilen, metal veya plâstikten cetvel
dahice19:03:11
Dâhiye yakışır (biçimde)
Kel19:03:11
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
deniz aynası19:03:10
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
çok geçmeden19:03:08
kısa bir süre sonra
örgensel19:03:06
Örgenle ilgili, organik, uzvî
paçalı19:03:05
Herhangi bir biçimde paçası olan
aydınlatma19:03:04
Aydınlatmak işi
ama ne19:03:03
ne hoş
karınca19:03:02
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)