kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

kuşluk18:36:02
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
metal yatak18:35:58
Özü, temeli metalden oluşan yatak
Hasiyet18:35:51
Özgülük, hassa
teferruatlı18:35:46
Ayrıntılı
Amerikan bezi18:35:37
bk. amerikan
enek18:35:27
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
bar18:35:27
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
öz saygı18:35:23
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
mazruf18:35:18
Zarf içine konmuş, zarflı
başarı18:35:14
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
NACAK18:35:09
Sapı kısa, küçük odun baltası
ispirtolu18:35:07
İspirtosu olan
NABIZ18:35:04
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
Bacaksız18:34:54
Bacağı olmayan
hazar18:34:54
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
aperitif18:34:49
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
hasse18:33:21
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
hasat18:33:16
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
hasetçi18:33:09
Kıskanç, günücü
Düşman18:32:42
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
koyu sarı18:32:36
Sarının bir ton koyusu
Ayyaş18:32:31
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
malumatlı18:32:22
Bilgili
Bakış18:32:13
Bakmak işi veya biçimi
mazlum18:32:04
Kendisine zulmedilen
baldız18:31:55
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
oylum18:31:41
Hacim, cirim
harap18:31:35
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
İKLİM18:31:25
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
uzak18:30:31
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
NAHAK18:30:15
Haksız, gereksiz
apaş18:30:06
Külhan beyi, kabadayı, hayta
haram18:30:01
Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan
hatun18:29:57
Kadın
havlu18:29:52
Kurulanmaya yarar havlı bez
havan18:29:44
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
havai18:29:35
Hava ile ilgili, havada bulunan
havuz18:29:26
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
havra18:29:18
Yahudi tapınağı, sinagog
Bezelye18:29:09
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
GÖZ PINARI18:29:01
Gözün burun tarafındaki ucu
maderşahi18:28:52
Anaerkil, matriarkal
sorgu yargıcı18:28:47
Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, müstantik
bilgiç18:28:46
Bilgili kimse
şavk18:28:43
Işık
ispermeçet balinası18:28:36
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
şale18:28:34
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
şano18:28:29
(tiyatroda) sahne
Saymaca18:28:25
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
TARAÇA18:28:16
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
Yumuşama18:28:05
Yumuşamak işi
düve18:27:32
Boğaya gelmemiş, 1-2 yaşında dişi sığır
Özgün18:27:26
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
sağgörü18:26:45
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
Memeliler18:26:42
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
sifon18:26:37
Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru
varış18:26:34
Varmak durumu veya biçimi
mahzurlu18:26:12
Sakıncalı
salık vermek18:26:03
haber vermek
berraklık18:25:58
Berrak olma durumu, duruluk
üç beyaz18:25:40
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
nazır18:25:35
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
liberasyon18:25:31
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
eğimölçer18:25:25
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
kıskançlık18:25:21
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
doğma büyüme18:25:08
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
telaki18:24:54
Buluşma, kavuşma
ökse kuşu18:24:49
Saka kuşu
kısaltma18:24:13
Kısaltmak işi, taksir
tandem18:23:51
İki kişilik bisiklet
KAZIMA RESİM18:23:30
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
vasıflandırma18:22:59
Nitelendirme
vasati18:22:05
Orta, ortalama
sepet topu18:22:00
Basketbol
higrofil18:21:45
Nemcil
saika18:19:48
Yıldırım
şişkin18:18:59
Şişmiş, şişirilmiş
maişet18:18:37
Geçim, geçinme
Tokmak18:18:28
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
dünya18:18:13
Üstünde yaşadığımız gök cismi
ihanet18:18:12
Hıyanet, hainlik
soba18:18:07
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
akma18:18:07
Akmak işi
perçem18:17:55
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
İlelebet18:17:48
Sonsuzluğa değin, sürgit
uğut18:17:47
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
vasilik18:17:36
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
düzgüsel18:17:14
Kurallarla, yasalarla ilgili olan, kural, yasa koyan, normatif
tenezzül18:16:55
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
münteha18:16:18
Son
noktalama18:16:08
Noktalamak işi
ekseriyet18:16:04
Çoğunluk, çokluk
Yenge18:15:14
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
sentetik18:15:06
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
Şecere18:14:07
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
amenajman18:13:52
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
MU18:13:51
bk. mı / mi
kurçatovyum18:13:13
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
kebap18:13:06
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
ispermeçet18:12:58
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
dudak18:12:36
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
ritmik sayma18:12:30
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
Zambiyalı18:12:10
Zambiya halkından olan kimse
ondüle18:11:39
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
Sümbül18:11:26
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
optik kaydırma18:11:00
Alıcının değişir odaklı merceğinin yakından uzağa veya uzaktan yakına doğru odaklanmasıyla elde edilen sonuç, zum
zorunlu18:10:51
Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zarurî, mecburî, ıstırarî
kapari18:10:46
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
frikik18:10:01
Serbest vuruş
çarpılmak18:09:03
Çarpık duruma gelmek
istihbarat18:08:57
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
eşkin18:08:52
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
sigorta18:08:42
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
faka basmak18:08:30
aldatılmak, tuzağa düşmek
sarkıntılık18:08:19
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
hüner18:08:16
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
tün18:08:15
Gece
eğiklik18:08:13
Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil
maddiyat18:08:06
Madde ile ilgili şeyler
motamot18:08:03
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
et kesimi18:08:01
Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, apukurya
küpeşte18:07:58
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
alev kırmızısı18:06:53
Alev rengi
trafikçi18:05:18
Trafik polisi
efendi18:05:08
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
maznun18:04:53
Sanık
münakaşa18:04:36
Tartışma
Yağız18:04:32
Esmer
alan korkusu18:04:19
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
telef etmek18:04:03
öldürmek, mahvetmek