kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

kuşluk10:04:28
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
tüp gaz10:04:27
İçine yüksek basınçla sıvılaştırılmış petrol gazı ve bütan gazı doldurulan, ısıtmada ve mutfakta kullanılan tüp
ateşin10:04:25
Ateşli, coşkun
ozan10:04:24
Halk şairi
kapuska10:04:21
Etli lâhana yemeği
w10:04:20
Volfram"ın kısaltması
yağlı10:04:19
Üzerinde veya içinde yağı olan
mandater10:04:18
Mandacı
Randevu10:04:16
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
alogami10:04:15
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
Alçalma10:04:13
Alçalmak işi, inme
Yarışma10:04:09
Yarışmak işi, müsabaka
üstlük10:04:08
Üst olma durumu
papa10:04:08
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
mahdut10:04:07
Çevrilmiş, sınırlanmış
Değiştirme10:04:07
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
Sayılma10:04:04
Sayılmak işi
yerleşim10:04:03
Yerleşme, iskân
kast10:04:02
bk. kasıt
Yağmurluk10:04:00
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
kavun10:03:58
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
faril10:03:55
Balık ağlarının alt ve üst yanlarına geçirilen keçi kılından yapılmış ip
şehbender10:03:54
Konsolos
kılık kıyafet10:03:47
Üst baş ve dış görünüş
erkekler hamamı10:03:44
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
yoksun olmak10:03:41
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
belen10:03:35
Bel
kinestezi10:03:31
Devin duyum
sene10:03:30
Yıl
SÜRGÜNE GÖNDERMEK10:03:29
ceza olarak bir yere sürmek
Göbel10:03:25
Babası belli olmayan çocuk, piç
Gizem10:03:22
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
kenara çekilmek10:03:20
artık hiçbir şeye karışmamak
GÜCÜMSEME10:03:19
Gücümsemek işi veya durumu
KEFİLLİK10:03:16
Kefil olma durumu, kefalet
Yeleç10:03:14
Yeleğen, havadar
Badminton10:03:09
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
Karabasan10:03:07
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
dikim evi10:03:05
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
günlük10:03:01
O günkü, o günle ilgili
Mihrap10:03:00
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
öreke10:02:57
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
tekerlek pabucu10:02:53
Arabaların, yokuş inerken hızlanmalarını önlemek için, tekerlek altına sürülen ve arabaya zincirle bağlı bulunan demir parçası
asık suratlı10:02:52
Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüşlü yüzü olan
hiçlik10:02:48
Hiç olma durumu
GD10:02:47
Gadolinyum"un kısaltması
dilleşmek10:02:45
Dırlaşmak
reklam10:02:45
Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol
mala10:02:44
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
seçimlik10:02:42
Seçme işine konu olma
değerlendirme10:02:41
Değerlendirmek işi, kıymetlendirme
NİMET10:02:36
İyilik, lütuf, ihsan
BAYINDIR10:02:35
(yer için) Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur
Banliyö10:02:32
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
takt10:02:29
Yerinde konuşma veya davranma
uysal10:02:28
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
Masumiyet10:02:25
Masumluk
su borusu10:02:24
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
Titreşim10:02:23
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
ufak10:02:20
Boyutları olağandan küçük
Farsça10:02:19
İran devletinin resmî dili
susama10:02:18
Susamak işi
enerjik10:02:16
Enerji ile ilgili
porno10:02:15
Pornografik sözünün kısaltılmışı
gır10:02:13
Söz, lâkırdı
kayaç10:02:11
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
CAN10:02:11
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
çökelek10:02:10
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
Özgü10:02:08
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
somutluk10:02:07
Somut olma durumu
av kuşu10:02:05
Avlanılan kuş
rölyef10:02:03
Kabartma
belirsizlik10:02:01
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
Mekanizma10:02:00
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
AKSAK10:01:59
Aksayan, hafifçe topallayan
saf dışı etmek10:01:56
dizinin dışına çıkarmak
Şamata10:01:55
Gürültü, patırtı
muhaberat10:01:52
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
bağ10:01:52
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
borda10:01:51
Geminin veya kayığın yanı
huy10:01:50
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
şufa hakkı10:01:49
bk. ön alım hakkı
kalp acısı10:01:45
Büyük üzüntü
anlamsız10:01:44
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
siyahi10:01:42
Zenci, fellah
Semizleme10:01:42
Semizlemek durumu
ÇÖL10:01:40
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
sevimlilik10:01:39
Sevimli olma durumu
kırma10:01:38
Kırmak işi
nikap10:01:37
Yüz örtüsü, peçe
yoktan var etmek10:01:36
yaratmak, ortaya çıkarmak
espri10:01:35
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
aleni10:01:31
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
hayvan10:01:31
Bitkilerden farklı olarak, duygu ve hareket yeteneği olan canlı yaratık
irfan10:01:30
Bilme, anlama, sezme, kültür
Dübbüasgar10:01:27
Küçük Ayı
teeddüp10:01:26
Utanma, sıkılma
ardınca10:01:25
Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra
tecrit etmek10:01:24
herkesten veya her şeyden ayırmak, bir kenara koymak
tanıtma10:01:24
Tanıtmak işi, takdim
Mutsuz10:01:23
Mutlu olmayan, bedbaht
atıcı10:01:22
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
Yazanak10:01:20
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
bildik10:01:20
Tanıdık
akademi10:01:19
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
tekstil10:01:19
Dokuma
taaccüp10:01:16
Şaşma
imik10:01:15
Boğaz, gırtlak
kaldırım taşı10:01:14
Kaldırım döşemeye elverişli olan sert bir taş türü
basak10:01:14
Merdiven
değer düşürümü10:01:13
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
Endam10:01:12
Vücut, beden, boy bos
barınmak10:01:11
Doğa etkilerinden korunmak için kapalı bir yere sığınmak
ten10:01:10
İnsan vücudunun dış yüzü
tirpitil10:01:09
bk. tirpidin
kan taşı10:01:08
Hematit
Şiir10:01:08
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
Saka10:01:06
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
yanardağ püskürmesi10:01:05
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
kaplama10:01:04
Kaplamak işi
Aldatma10:01:03
Aldatmak işi
bel kemeri10:01:02
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
KUDRET HELVASI10:01:01
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
iyi10:01:00
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
kaya lifi10:00:59
Taş pamuğu, asbest
Destekleme10:00:58
Desteklemek işi
Yol ayrımı10:00:56
Yolların birbirinden ayrıldığı yer
tenzilât10:00:54
Fiyat indirimi, iskonto
halita10:00:53
Alaşım
kafi gelmek10:00:50
yetmek, yetişmek