kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

kuşluk09:58:04
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
oldukça09:57:58
Yetecek kadar, epey, hayli
serenat09:57:53
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
kalbur09:57:49
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
kabarık09:57:48
Kabarmış olan
çaşıt09:57:48
Casus
takke09:57:47
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
çabuk çabuk09:57:46
Çabuk olarak, ivedilikle
Avunmak09:57:42
Oyalanmak; yetinmek
Evrim09:57:34
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
kul köle (veya kul kurban) olmak09:57:32
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
övmek09:57:32
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
boyun borcu09:57:31
Yapılması gereken ödev, vecibe
un helvası09:57:24
Unun yağ içinde kavrulmasından sonra içine şeker eriği katılarak hazırlanan bir tür helva
istihraç09:57:20
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
öküz arabası09:57:12
Öküz koşulmuş araba
BÜYÜMEK09:57:09
Yetişmek
yazma yitimi09:57:06
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
olumsuz09:57:03
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
Acelecilik09:57:02
Aceleci olma durumu, ivecenlik
Kullanışlı09:56:59
Rahatça kullanılabilen
anket09:56:59
Soruşturma, sormaca
kuru yemiş09:56:59
Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler
tunçlaşma09:56:58
Tunçlaşmak işi
Bağışlanma09:56:54
Bağışlanmak işi, affedilme
şoset09:56:53
Kısa çorap
çukur09:56:52
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
Kavmi09:56:47
Kavimle ilgili, etnik
afaki09:56:47
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
büyüteç09:56:47
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
Görecelik09:56:46
Görece olma durumu
rehavet09:56:45
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
tespit etmek09:56:44
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
manipülasyon09:56:44
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
gün ağarmak09:56:38
tan yeri aydınlanmak
çıkar09:56:33
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
ayrım09:56:32
Ayırmak işi, tefrik
TENEŞİR09:56:28
Ölü yıkanan kerevet, salacak
KOLEKSİYONCU09:56:25
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
hamam böceğigiller09:56:18
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
İKTİSAP09:56:17
Kazanma, edinme, edinim
bankaya yatırmak09:56:14
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
ölet09:56:13
Öldürücü hastalık salgını, kıran
yıkama09:56:11
Yıkamak işi
MELODİ09:56:11
Ezgi
ARMADA09:56:08
Donanma
buz dağı09:56:08
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
kat yuvarı09:56:04
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
rotil09:56:04
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
tenzilât09:55:58
Fiyat indirimi, iskonto
lazım09:55:58
Gerek, gerekli
günahlı09:55:57
Günahı olan
kasık09:55:55
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
kalın09:55:54
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
ilginç09:55:50
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
hoşluk09:55:45
Hoş olma durumu, letafet
anjin09:55:43
Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, yutak iltihabı, hunnak, farenjit
mantar meşesi09:55:36
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
kaya keleri09:55:29
Bukalemun
ekşime09:55:28
Ekşimek işi
bezginlik09:55:28
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
motamot09:55:20
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
ihanet etmek09:55:15
hainlik, kötülük etmek
istiare09:55:14
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
ahlak bilimi09:55:12
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
rezerv09:55:11
Saklanmış, biriktirilmiş şey
TAL09:55:06
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
tekrarlanma09:55:04
Tekrarlanmak işi
ESİRGEME09:55:04
Esirgemek işi, himaye, vikaye
zulmetme09:55:00
Zulmetmek işi veya durumu
kefillik09:54:59
Kefil olma durumu, kefalet
manidar09:54:57
Anlamlı olan, manalı
arabozan09:54:43
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
Zıt09:54:34
Karşıt anlamlı
söz dalaşı09:54:31
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
işlik09:54:29
Atölye
bayi09:54:29
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
hacim09:54:28
Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı
Kesinlikle09:54:28
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
zıt anlamlı09:54:28
karşıt anlamlı
kanaat etmek09:54:24
yetinmek
REZİLLİK09:54:22
Rezil olma durumu, rezalet
indeks09:54:22
Dizin
milel09:54:18
Milletler, uluslar
işmar09:54:15
El, göz veya baş ile yapılan işaret
son vermek09:54:07
bitirmek, sona erdirmek
şet09:54:06
Sıkarak bağlama, sıkma
Omuzlu09:54:06
Omzu olan
naaş09:54:06
Ölen kimsenin vücudu, ceset
ORYA09:54:05
Karo
özek09:54:02
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
mercimek09:54:01
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
TAKLİTÇİ09:54:01
Bir şeyin benzerini yapan kimse
AÇIK OTURUM09:54:01
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
bilârdo09:54:00
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
Ebeveyn09:53:57
Ana ve baba
ince bağırsak09:53:56
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
kakaç09:53:47
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
diskjokey09:53:43
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
düzlük09:53:40
Düz olma durumu
Problem09:53:36
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
ağrı kesici09:53:25
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
kıyıcı09:53:18
Kıymak işini yapan kimse
olan oldu09:53:18
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
İrat09:53:17
Gelir
BAYAĞI09:53:12
Aşağılık, pespaye
temsil09:53:11
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
Abrama09:53:09
Abramak işi, idare
müstahsil09:53:08
Üretici, yetiştirici
perhiz yapmak (veya etmek)09:52:53
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
yağışsızlık09:52:51
Yağış olmama durumu, kuraklık
eskimo09:52:51
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
salamura09:52:51
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
Yatırım09:52:49
Yatırmak işi
tecil09:52:48
Erteleme
ucuz09:52:47
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
Cahillik09:52:45
Cahil olma durumu, bilgisizlik
işkil09:52:44
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
belgin09:52:43
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
Prensip09:52:37
İlke, umde
ELZEM09:52:32
Çok gerekli, vazgeçilmez
ÇERGİ09:52:30
bk. çerge
pabucunu eline vermek09:52:30
kovmak
lutr09:52:29
Su samuru
yiyicilik09:52:28
Yiyici olma durumu, irtikâp
fersah09:52:22
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
kül rengi09:52:15
Odunun yanmasıyla oluşan, külün akla kara arasındaki rengi, gri
nizami09:52:13
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
GÖRGÜSÜZ09:52:13
Görgüsü olmayan
takım erki09:52:12
Oligarşi