kuşluk

1.İsimGünün sabahla öğle arasındaki bölümü
Cümle 1: Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. - N. Cumalı

Son Arananlar

toz21:57:36
bk. Töz
yaban kedisi21:57:31
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
has21:56:45
Özgü, mahsus
bedbin21:56:37
Kötümser, karamsar, pesimist
hun21:56:16
Kan
patlama21:54:38
Patlamak işi
KUTUPLANMA21:54:25
Kutuplanmak işi, polârizasyon
Tosun21:54:25
Burulmuş erkek dana
horanta21:53:28
Aile halkı
kadro21:53:21
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
bununla birlikte21:53:17
Buna ek olarak
namert21:52:17
Korkak, alçak, mert olmayan
iyelik21:52:13
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
kazıklı humma21:52:02
Tetanos
figüratif21:51:54
Figürlü, figürcü
kölçer21:51:48
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
bağlanma21:51:46
Bağlanmak işi
kesenek21:51:23
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
kanadiyen21:51:13
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
kotarma21:50:11
Kotarmak işi
Buzla21:49:51
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
tef21:48:55
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
panter21:48:14
Pars
rüzgarlı21:47:50
Yel esen, yelin estiği, yelli
gülünç21:47:50
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
ancak21:47:16
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
kasadar21:47:15
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
kürdi21:47:00
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
eskitmek21:46:49
Yaşlandırmak
DAH21:46:48
bk. deh
Avuçlama21:46:48
Avuçlamak işi
şimşek21:46:47
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
Kırıcı21:46:46
Kırmak işini yapan
yerleşim alanı21:46:46
Yerleşim merkezi
çeri21:46:46
Asker
zürafa21:46:46
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
süheyl21:46:41
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
BÖLÜMLEME21:46:09
Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif
Mihenk21:46:06
Denek taşı
rende21:45:23
Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
kana21:45:23
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
oylum21:45:19
Hacim, cirim
korunma21:45:19
Korunmak işi
Helisel21:45:16
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
samut21:44:50
Susan, suskun
mayasıl21:44:49
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama
akis21:44:45
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
uzaklaştırma21:44:39
Uzaklaştırmak işi
meal21:44:36
Anlam, kavram, mefhum
öykü21:44:30
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
İSTEME21:44:15
İstemek işi
sıyga21:44:08
Kip
karaim21:43:39
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
kay21:43:30
Yağmur, yaz yağmuru
övgücü21:43:29
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
yenilgi21:43:24
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
mazoşizm21:42:12
Eziyet ve acı ile cinsel zevk alma eğilimi, özezerlik
orijinal21:42:04
Özgün
Müdafaa21:41:53
Savunma, koruma
dazlak21:41:52
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
lâakal21:41:38
En azından, hiç olmazsa
karşıt anlamlı21:41:38
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
iskambil kâğıdı gibi devrilmek21:41:02
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
hoppa21:41:02
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
FİRAR21:41:01
Kaçma, kurtulma
VARAN21:40:29
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
tuğgeneral21:40:16
Orduda en küçük rütbeli general, liva
mariz21:38:16
Hastalıklı, hasta olan
kele21:38:11
Boğa, tosun
butik21:38:03
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
telaşlı21:37:34
Telâş eden, telâşa düşen
sığırcık21:37:21
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
baklagiller21:37:16
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
YALABIMA21:37:09
Yalabımak işi veya durumu
bohçacı21:37:09
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
paraka21:36:56
İğneli uzun balık oltası
garez21:36:55
bk. garaz
Teori21:36:55
Kuram, nazariye
Güzellik21:36:32
Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün
sefillik21:36:20
Yoksulluk
koyacak21:35:38
İçine öte beri koymaya yarayan şey
mahrumiyet21:35:35
Yoksunluk
fersiz21:35:16
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
aktör21:35:09
Erkek oyuncu
tutarak21:34:55
Ruh hastalığı nöbeti
ra21:34:35
Radyum"un kısaltması
Bildirim21:34:32
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
murdarlık21:34:31
Murdar olma durumu
optimum21:34:31
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
tatmin21:34:31
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
sıkı düzen21:34:30
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
zatürree21:34:29
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
cerrahi21:34:29
Cerrahlıkla ilgili
hatalı21:34:29
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
OLGUN21:34:28
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
püskürtücü21:34:28
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
üç beyaz21:34:22
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
derinlemesine21:34:21
Çok ayrıntılı olarak
güdü21:34:21
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
aylıklı21:34:13
Aylık alan (kimse), maaşlı
garipseme21:34:09
Garipsemek işi
takva21:34:05
Günahtan sakınma, züht
komşu21:34:04
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
ZN21:33:14
Çinko"nun kısaltması
ısıl21:33:14
Isı ile ilgili, termik
gariplik21:32:52
Garip olma durumu, garabet
KARİKATÜR21:31:59
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
çakın21:31:55
bk. çakım
RAKKASE21:31:55
Raksı meslek edinmiş kadın
Bağıl21:31:50
Görece, izafî
taahhütname21:31:39
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
yönetimsel21:31:09
Yönetimle ilgili, idarî
Gurultu21:31:04
Guruldama sesi
Abaza21:30:35
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
ibadet etmek21:30:12
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
sağduyu21:29:28
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
MAHLEP21:29:27
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
alabanda ateş21:29:27
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
kapıcı21:29:17
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
oyun21:28:49
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
zinde21:28:43
Dinç, canlı, diri, sağlam
senelik21:28:32
Yıllık
askerlik21:28:08
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
veçhe21:27:58
Yön
tersine dönmek21:27:47
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
ütopya21:27:19
Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce
Makam21:27:19
Mevki, kat, yer
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)21:27:19
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
nefes nefese kalmak21:27:14
soluğu tıkanacak gibi olmak
kisve21:26:52
Kılık