kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

merkeziyetçilik02:45:28
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
hidrosiyanik02:45:16
Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)
izafiye02:45:08
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
skeç02:44:59
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
harabat02:44:51
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
yülüme02:44:38
Yülümek işi, tıraş
haksızlık etmek02:44:33
adalete aykırı davranmak, gadretmek
tembellik02:44:20
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
firez02:44:18
Ekin
muvaffakiyetli02:44:16
Başarılı
külhanbeyi ağzı02:43:59
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
harf02:43:47
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
hain02:43:29
Hıyanet eden (kimse)
zarar etmek02:43:11
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
rahatlama02:43:08
Rahatlamak işi
zorlukla02:43:01
Zor bir biçimde, güçlükle
rüesa02:42:44
Başkanlar
kanto02:42:26
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
güreş mayosu02:42:20
Güreşirken, güreşçilerin giydiği özel mayo
seyretme02:42:19
Seyretmek işi
eseme02:42:18
bk. mantık
oyun alanı02:42:10
Maçların yapıldığı yer
Kocaman02:41:44
Çok iri, büyük, koca
koyu kırmızı02:41:39
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
yorumlanma02:41:35
Yorumlanmak işi
yorumlamak02:41:31
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
karnaval02:41:18
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
turist02:41:07
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
turizm02:41:03
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
iskan02:40:58
Yurtlandırma, yerleştirme
ishal02:40:54
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
Zorlayış02:40:46
Zorlamak işi veya biçimi
istif02:40:41
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
istim02:40:37
İslim
ister02:40:33
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
çıplak resim02:40:13
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
gece kuşu02:39:29
Gece gezmesini seven kimse
GÜNCEL02:39:28
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
çakın02:39:23
bk. çakım
haddi hesabı yok02:39:19
pek çok, sınırı, ölçüsü yok
çitme02:38:58
Çitmek işi
çipil02:38:40
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
hora02:38:31
Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu
Değişmez02:38:15
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
lake02:38:00
Lâka ile cilâlanmış
zeravent02:37:58
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
imparatorluk02:37:53
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
tur atmak02:37:49
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
bahane02:37:35
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
kanaatkar02:37:30
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
kilometre02:37:22
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
piyasa02:37:13
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
piyano02:37:08
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
piyade02:37:04
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
seferi02:36:51
Yolculukla ilgili olan
mümkün02:36:17
Muhtemel, olabilir, olası
vücut02:36:08
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
palanga02:36:04
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
devlet baba02:35:54
Devlet
ivinti02:35:50
Çabukluk, hız, sür"at
döküntü02:35:46
Dökülmüş, saçılmış şeyler
natürmort02:35:28
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
ÖĞÜT02:35:14
Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat
afsunlu02:34:57
Büyülü, sihirli, füsunkâr
sallanmak02:34:54
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
müstaceliyet02:34:48
İvedilik
GETİRİM02:34:28
Getirme işi
yürüklük02:34:14
Yürük olma durumu
farfara02:34:11
Ağzı kalabalık, gürültücü
yabgu02:34:10
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
gizemcilik02:33:57
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
yürürlükte kalmak02:33:18
bir kanun veya kararın geçerliliği sürmek
dingi02:33:16
Bir çifte kürekli küçük patalya
emaneten02:33:14
Emanet olarak
gözetlemek02:32:58
Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek
ergenlik02:32:35
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
libre02:32:30
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
yazı makinesi02:32:22
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
rüsup02:32:13
Tortu, çökel, çökelti
bilgilik02:32:09
Ansiklopedi
Öğretim02:32:04
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
zaruret02:32:00
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
eskiz02:31:51
Taslak
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır02:31:46
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
sürüp gitmek02:31:43
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
esire02:31:38
Dişi tutsak
gravür02:31:24
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, kazıma resim
dolandırıcı02:31:01
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
çırılçıplak02:30:53
Tamamen çıplak, çırçıplak
pelte02:30:48
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
pelin02:30:43
Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium)
penis02:30:34
Erkeklik organı
hatırlanma02:30:29
Hatırlanmak durumu, anımsanma
terakki02:30:21
İlerleme, yükselme, gelişme
peş peşe02:30:16
Birbiri ardından, arka arkaya
kare02:30:15
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
derme çatma02:30:12
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
tekel bayii02:30:05
Tekel ürünlerini satan iş yeri
tropizm02:29:56
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
ricacı02:29:34
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
izah etmek02:29:29
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
gücenme02:29:20
Gücenmek işi
madde02:29:03
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
yazmak02:29:01
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
zulüm görmek02:28:33
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
mübarek02:28:06
Verimli, bereketli
yapmak02:27:34
iyilik veya kötülükte bulunmak
tapınak02:27:34
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
şarap bardağı02:27:26
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
çoğunlukla02:27:06
Çoğunluğa dayanılarak
kırmızıbiber02:26:58
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
yürek çarpıntısı02:26:39
Yüreğin sık ve hızlı vurması
İKİYÜZLÜ02:26:37
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
Müstahkem02:26:36
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
mal etmek02:26:32
bir değer karşılığında sahip olmak
ŞEKİL02:26:18
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
aylaklık etmek02:25:51
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
Alaca karanlık02:25:42
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
kendi başına02:25:38
Kimseye sormadan
milletvekili02:25:24
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
inha02:25:06
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
imha02:25:02
Ortadan kaldırma, yok etme
dikkat02:24:40
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
prosedür02:24:36
Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem
OKUYUCU02:24:33
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
ŞEKİLSİZ02:24:25
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
oryantalizm02:24:18
Doğu bilimi
korkusuz02:24:14
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
lekende02:24:09
Kaba dikiş
DANTEL02:23:50
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene