kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

EZGİ13:34:17
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
özgül13:34:15
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
Titreşim13:34:08
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
ornitoloji13:33:58
Kuş bilimi
Bilinç kaybı13:33:53
Hafıza yitimi
ülkücülük13:33:50
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
yağhane13:33:45
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
İsmet13:33:45
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
mantar13:33:43
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
yönetmen13:33:31
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
sentetik13:33:29
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
rakip13:33:27
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
ufacık13:33:21
Çok ufak, küçücük
aktüel13:33:20
Güncel, şimdiki
kız almak13:33:20
bir ailenin kızını gelin olarak bir başka aileye katmak
hıyar13:33:16
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
sermayecilik13:33:15
Sermayeci olma durumu
piç etmek13:33:14
yapayım derken bozmak, çıkmaza sokmak
ceylân bakışlı13:33:13
Süzgün ve tatlı bakışlı
hipodrom13:33:11
Yunan ve Roma"da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer
bulaşkan13:33:10
Bulaştığı yerden kolay temizlenemeyen, yapışkan
bozukluk13:33:10
Bozuk olma durumu
ŞEVK13:32:51
İstek, heves
muhtevi13:32:45
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
traksiyon13:32:39
Çekim
gölgeli13:32:39
Gölge altında olan
gezeğen13:32:33
Çok gezen (kimse)
AYAKTAŞ13:32:29
Arkadaş, yoldaş; hempa
yoksun olmak13:32:28
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
harç13:31:49
Harcanan para, masraf
çük13:31:45
Erkeklik organı
tıpa13:31:42
Tapa
doyum13:31:41
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
çelim13:31:37
Güç, kuvvet
Ağu13:31:36
Ağı
dış işleri13:31:33
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
doğru dürüst13:31:09
Tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız
ölmez13:31:04
Ölümsüz olduğuna inanılan, kalıcı olan
sıkıntılı13:31:01
Sıkıntısı olan
TUHAFİYECİ13:30:56
Tuhafiye satan kimse
ÖZEN13:30:56
Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam
çavuş13:30:51
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
imame13:30:49
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
Kayıp13:30:42
Yitme, yitim
ayıklama13:30:40
Ayıklamak işi
peren13:30:31
Ülker yıldızı
arakıye13:30:31
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
sıva13:30:28
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
vakit geçirmek13:30:26
oyalanmak, uğraşmak
Boyut13:30:18
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
naz etmek13:30:12
nazlanmak
islam13:30:05
İslâmiyet
aklıselim13:30:04
Sağduyu
arzu etmek13:30:03
yürekten istemek
hazcı13:30:02
Hazcılık ile ilgili olan
hile yapmak13:29:49
aldatmak
yemekaltı13:29:42
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
GENE13:29:42
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
satım13:29:37
Satmak işi, satış
YELEME13:29:32
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
reis bey13:29:26
bk. başkan
Direksiyon13:29:23
Motorlu araçlarda, araca istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, yönelteç
hona13:29:22
Erkek sığır
dalgalanma13:29:20
Dalgalanmak işi
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)13:29:15
borcunu ödeyip bitirmek
hoca13:29:09
Müslümanlıkta din görevlisi
EDEPSİZ13:29:04
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
tamamlama13:29:04
Tamamlamak işi, itmam
hırpalamak13:28:43
Dövmek
TUTMAK13:28:28
Ele geçirmek, yakalamak
esrar13:28:22
Gizler, sırlar
yürütmek13:28:13
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
NİÇİN13:28:08
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
müsait13:28:04
Uygun, elverişli
hissi13:28:04
Duygusal
ebedî13:27:58
Sonsuz, ölümsüz
bozmak13:27:56
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
üniforma13:27:53
Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi
çapul13:27:52
Yağma, talan, plâçka
ahlak dışıcılık13:27:20
Ahlâk bilimine aykırı davranma
şirket13:27:19
Ortaklık
sahneye koymak13:27:19
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
kötek13:27:18
Baston, sopa
bilgilik13:27:17
Ansiklopedi
arıtım13:27:12
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
kinestezi13:27:11
Devin duyum
Müfettiş13:27:10
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
imek13:26:50
bk. ek fiil
kozalak13:26:36
Koza
massetme13:26:29
Emme, içine çekme, soğurma
tekel bayii13:26:28
Tekel ürünlerini satan iş yeri
Ti13:26:24
Titan"ın kısaltması
l13:26:24
Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösterir
koskocaman13:26:23
Çok büyük, çok iri, muazzam
iltizam13:26:23
Kayırma, bir tarafı tutma
yansızlık13:26:13
Yansız olma durumu, tarafsızlık
GENELLİK13:26:08
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet
cezri13:26:01
Köklü, kökten, temelden, radikal
katliam13:25:58
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
çubuklu13:25:56
Çubuğu olan
Ramazan Bayramı13:25:52
Şeker Bayramı
tahsildar13:25:33
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
hele13:25:30
"Sonunda" anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılır
etli13:25:28
İçinde et bulunan
tank13:25:24
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
geçimlik13:25:11
Yiyecek parası, nafaka
acı badem13:25:04
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
TİRPİDİN13:24:54
Ufak bahçe çapası
Tiftik13:24:50
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
haykırmak13:24:49
Çağırmak, seslenmek
yeni13:24:41
Kullanılmamış olan
oksijen13:24:38
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
kemik bilimi13:24:37
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
o13:24:35
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
Karahindiba13:24:35
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
kukla13:24:33
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
Pınar13:24:27
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
veciz13:24:26
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
aynı13:24:21
Başkası değil, yine o
enli13:24:16
Eni büyük olan, geniş
Gürültü patırtı13:24:16
Kavga, gürültü
gevşek13:24:12
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
ekşimtırak13:23:56
Az ekşi
yetenekli13:23:53
Yeteneği olan, kabiliyetli
yolcu gemisi13:23:43
Yolcu taşımak üzere yapılmış deniz taşıtı
daye13:23:43
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
yalız13:23:39
(kas için) Düz ve parlak
fototaksi13:23:38
bk. fototaktizm
madencilik13:23:30
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
kaydedici13:23:22
İmleç