kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

işkal06:15:24
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
kacak06:15:08
bk. kap kacak
kanıklık06:15:06
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
kardinal06:15:06
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
kazan06:15:01
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
kese06:14:59
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
kesme06:14:58
Kesmek işi
gıyaben06:14:32
Kendi yokken, ortada olmaksızın
gaile06:14:32
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
gazete06:14:29
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
gem06:14:27
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
ham06:14:17
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
putperestlik06:13:57
Puta tapma durumu, fetişizm
ritmik sayma06:13:55
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
uran06:13:35
Teknik, sanayi, endüstri
yanıltı06:13:32
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
itibaren06:13:00
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
kaba düzen06:12:54
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
lisans06:12:32
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
müminlik06:12:31
Mümin olma durumu
şırınga yapmak06:12:18
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
BUZ06:12:15
Donarak katı duruma gelmiş su
Batı06:12:14
Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün indi, garp
mihrak06:11:46
Odak
keyfiyet06:11:45
Nitelik
özgür06:11:30
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
şimşek06:11:26
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
BAŞLAMA06:11:26
Başlamak işi
Beyaz perde06:11:22
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
La06:10:15
Lântan"ın kısaltması
batarya06:10:14
En küçük topçu birliği
TULUMBA06:10:08
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
Yapıcı06:09:24
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
sözü geçmek06:08:53
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
açık hava sineması06:05:16
Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanları kapalı sinema
açık olmak06:03:36
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
seri06:01:45
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
düğün yahnisi06:01:18
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
Gagavuz05:59:17
Büyük çoğunluğu Moldovo"da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna"da oturan Ortodoks Türk halkı veya halktan olan kimse
akamet05:57:29
Kısırlık, verimsizlik
Aymaz05:57:00
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
avangart05:54:56
Öncü
tasarım05:52:39
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
yakın05:50:50
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
yağmurluk05:46:46
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
Yağı05:44:30
Düşman, hasım
yahu05:44:15
Hey, bana bak, baksana" anlamında
rantabl05:40:26
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
tiramola05:37:16
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
mg05:35:55
Magnezyum"un kısaltması
bitirim yeri05:28:38
Kumarhane
GD05:25:00
Gadolinyum"un kısaltması
dumağı05:22:41
Nezle, ingin, zükâm, nevazil
Palas05:21:46
Lüks otel veya gösterişli yapı
vuraç05:19:53
Tokaç, raket
el yazısı05:18:03
Elle yazılan yazı
seçici kurul05:14:52
bk. seçiciler kurulu
Sadistlik05:13:57
Sadist olma durumu
lüfergiller05:08:02
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
şimalî05:07:35
Kuzeyle ilgili, kuzeye özgü, kuzey
solukluk05:03:00
Soluk olma durumu
dönüş05:02:32
Dönmek işi veya biçimi
poşet05:02:06
Küçük torba
şarabi05:01:46
Kırmızı şarap renginde olan
allık05:01:32
Al olma durumu
Anaerki04:58:59
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
hayal etmek04:58:39
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
uranyum04:57:46
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
alev kırmızısı04:57:37
Alev rengi
gözden geçirmek04:57:29
okumak
şahin04:57:01
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
başörtü04:56:49
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
falez04:56:18
bk. yalı yar
mandolin04:55:53
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
izmaritgiller04:55:00
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
çekiç04:54:30
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
yangı04:54:25
İltihap
tolga04:53:30
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
yandaş04:53:22
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
Bölüm04:53:17
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
kaime04:53:17
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
müze04:53:15
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
Yalamuk04:52:32
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
kukumav04:52:24
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
ılımlı04:52:00
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
kallavi04:51:50
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
enformasyon04:51:44
Danışma, tanıtma
ABLATYA04:51:32
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
KISIM04:51:21
Avuç
halsiz04:51:16
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
hayat04:51:08
Yaşam, dirim
Kibar04:50:32
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
pek04:50:18
Sert, katı
bilgiçlik satmak (veya taslamak)04:48:52
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
Ev04:48:47
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
ahlat04:48:30
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
yapay04:47:29
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
altes04:46:56
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı
Ti04:46:46
Titan"ın kısaltması
iyi hoş (ama)04:46:46
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
kurcalamak04:46:45
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
üzerinde durmak04:45:16
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
derinleştirme04:45:14
Derinleştirmek durumu, tamik
üçgen04:44:27
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
kurtluca04:44:17
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
hırçın04:43:05
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
vernik04:41:43
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
nadas04:39:25
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
Sahipsiz04:39:04
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
spesifik04:38:05
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
polonyum04:38:01
Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element. Kısaltması Po
Minder04:37:55
İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte
arkada kalanlar (veya arkadakiler)04:37:46
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
talihsiz04:37:26
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
savaşçı04:36:54
Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip
Tik04:36:32
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
dişillik04:36:21
Bazı dillerde kelimelerin dişil olma durumu
mıstara04:36:04
bk. mastar
murabıt04:35:59
Savaşçı derviş
cilacı04:35:39
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
apansız04:35:36
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
pipi04:35:09
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
asillik04:35:02
Asil olma durumu, asalet
alkalik04:32:09
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
hiçbir04:31:55
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
sakın04:31:43
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
Okuntu04:31:30
Çağrı kâğıdı, çağrılık, davetiye
kimyevî04:30:27
Kimyasal
örnekleme04:29:27
Örneklemek işi veya durumu
öneriş04:29:22
Önermek işi veya biçimi