kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

kriz16:08:11
Bunalım, buhran
top16:08:08
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
Ataerkil16:06:22
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
başköşe16:05:50
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
imkan16:04:56
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
infilâk etmek16:04:41
patlamak
akılda tutmak16:04:25
unutmamak
imgesel16:04:24
İmge ile ilgili, hayalî
eskime16:03:44
Eskimek işi
nefesli çalgı16:03:43
bk. üflemeli çalgı
Halebî16:03:38
Halep halkından olan kimse
donanma16:03:38
Donanmak işi
abandırmak16:03:22
Bir hayvanı yere çöktürmek
tavla16:02:45
At ahırı
SEMİZLİK16:02:45
Semiz olma durumu, tav, semen
pederşahîlik16:02:45
Pederşahî olma durumu, ataerki
tutya16:02:39
Çinko
sınır taşı16:02:36
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
rituel16:02:13
Ayin
ALPAKA16:02:05
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
bilimsel toplantı16:01:51
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
Nizamname16:01:44
Tüzük
DOLDURMA16:01:41
Doldurmak işi
baston16:01:39
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
Patent16:01:38
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
frikik16:01:35
Serbest vuruş
MUHTIRA16:01:32
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
ferhane16:00:59
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
Aşiret16:00:54
Oymak
tespih ağacı16:00:54
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
komşu16:00:53
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
piyes16:00:42
Oynanmak için yazılmış eser, tiyatro eseri veya oyunu, oyun
DESTANSI16:00:41
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
aidiyet16:00:38
Ait olma durumu, ilişkinlik
Ben16:00:37
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
sihirbaz16:00:37
Büyücü
ilgisizlik16:00:34
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
iğne deliği16:00:34
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
eli sıkı16:00:33
Çok tutumlu, cimri, pinti
açık sözlü15:59:10
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
ihtiraslı15:58:12
Aşırı istekli
gergin15:56:33
Gerilmiş durumda olan
iş güç15:56:10
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
İçli dışlı15:55:32
Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli benli, aşırı teklifsiz
numara yapmak15:55:08
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
Radyum15:55:06
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
anayasa15:54:32
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
ana yön15:54:10
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
gözgü15:53:57
Ayna
Katman15:53:21
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
gözlük15:53:07
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
intan15:52:57
Mikroptan ileri gelen hastalık
betimleme15:52:55
Betimlemek işi, tasvir
arzu duymak15:52:23
birine veya bir şeye karşı istek duymak
çevre bilimi15:52:10
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
Sefaret15:51:50
Elçilik, sefarethane
benibeşer15:51:22
İnsan
muvaffakiyet15:50:14
Başarı
akis15:50:06
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
vasıflandırma15:49:34
Nitelendirme
idarecilik15:49:25
İdareci olma durumu
dilber15:49:13
Alımlı, güzel (kadın)
balgam taşı15:49:13
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
Kabiliyet15:48:46
Yetenek
hem15:48:39
Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlar
Ameliyat15:48:36
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
olta iğnesi15:48:30
Olta takımının ucuna takılan ve biçimlerine göre değişik adlarla anılıp esas balığın yakalanmasında kullanılan küçük çengel
boşalma15:48:23
Boşalmak işi, inhilâl
buse15:48:15
Öpücük, öpme, öpüş
cinayet15:48:15
Adam öldürme
barlam15:47:24
bk. barlam
varyasyon15:47:16
Çeşitleme
melon15:47:13
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka
horanta15:46:49
Aile halkı
gerdanlık15:46:20
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
projektör15:46:18
Işıldak
askılık15:45:44
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
lökosit15:45:30
Akyuvar
almaşık15:45:15
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
şeb15:45:15
bk. gece, ruz
beddua15:45:13
İlenme, ilenç
sağır dilsiz15:45:08
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
ilkbahar15:45:04
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
Mor15:44:48
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
iç hastalıkları uzmanı15:44:29
bk. dahiliyeci
saman rengi15:44:17
Açık, soluk sarı renk
ÜSTSUBAY15:44:09
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
TOY15:44:07
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
merkezcilik15:43:42
Merkeziyetçilik
Limit15:43:19
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
lambada15:43:13
Güney Amerika"da yapılan bir dans
Ahu15:43:08
Ceylan, karaca
bacak15:43:07
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
ricada bulunmak (veya birinden rica etmek)15:43:02
dilemek
FENA15:43:02
İyi nitelikte olmayan, kötü
sızılı15:42:59
Sızısı olan
ak sülümen15:42:59
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
manas15:42:44
Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)
genel görünüm15:42:37
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
atıcı15:42:37
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
önem15:42:34
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
şist15:41:57
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
acemice15:41:45
Toyca, beceriksizce
ardıç rakısı15:41:43
Cin
Çalım15:41:43
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
böbürlenmek15:41:23
çok böbürlenmek
Meme15:41:23
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
basınçölçer15:41:15
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
varsayım15:41:13
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
yeterlik belgesi15:40:56
Uzmanlık belgesi, ehliyet
Kapitalist15:40:56
Sermayedar, ana malcı
devasa15:40:53
Dev gibi, çok büyük
davetiye15:40:44
Davet için yazılan kâğıt
Payanda15:39:54
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
yalvaç15:39:54
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
diplomat15:39:53
Uluslar arası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse
yara izi15:39:38
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
bitki15:39:16
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
klinik15:39:10
Hasta bakılan yer
yarı15:39:06
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
pırnal15:38:55
Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı (Quercus ilex)
dağ evi15:38:48
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
Devamlı15:38:45
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
ova15:38:35
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
seyran15:37:52
Gezme, gezinme
evmek15:37:11
bk. ivmek
Kontrol15:37:06
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
algılayıcı15:36:46
Algı yetkisi olan
yüzergezer15:36:45
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
takim15:35:37
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma