kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

gök bilimci18:16:02
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
taşınmaz18:14:22
Taşınamayan
cebe18:13:27
Zırh
gölcük18:06:57
Küçük göl
koza18:04:28
İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak
melankoli18:02:20
Kara sevda, malihulya
nargile tütünü17:59:22
Tömbeki
kıvrım17:57:27
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
kasetçalar17:56:22
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
bilinçsiz17:54:41
Bilinci olmayan, bilinçle yapılmayan, şuursuz
lezbiyenizm17:54:20
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
sakız17:52:15
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
eseme17:49:16
bk. mantık
kutlama17:49:16
Kutlamak işi, tebrik
çatık17:47:16
Çatılmış olan
erinlik17:46:42
Erin olma durumu, bulûğ
taraf tutmak (çıkmak veya olmak)17:45:30
birinden yana olmak, birinin görüş ve düşüncesini desteklemek
gelgit17:44:38
Boşuna gidip gelme
sonda17:42:54
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
kısaltma17:40:56
Kısaltmak işi, taksir
firavunlaşma17:32:13
Firavunlaşmak işi
görevli17:29:20
Görevi olan, vazifeli
duyumsama17:19:24
Duyumsamak durumu
MÜNEVVER17:17:42
Aydın
Tehir17:17:02
Sonraya bırakma, erteleme
dizmek17:14:37
Yan yana veya üst üste sıralamak
yağcı17:12:28
Yağ çıkaran veya satan kimse
kinin17:11:08
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
katrak17:09:00
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
rasyonalist17:04:40
Akılcı, usçu
yürürlükte kalmak17:04:13
bir kanun veya kararın geçerliliği sürmek
kötek16:55:09
Baston, sopa
uyuklama16:52:15
Uyuklamak durumu
muz16:49:31
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
zeyil16:49:27
Ek
zimmet16:41:39
Üstünde olan şey
alyuvar16:36:11
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
Simetrik16:27:16
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
güvenme16:24:53
Güven duyma, güveni olma
huysuzluk16:22:59
Huysuz olma durumu
prens16:21:23
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
Meblağ16:12:08
Para miktarı, tutar
uyarmak16:08:48
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
agreman16:08:42
Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı
bilgilik16:04:56
Ansiklopedi
seyir16:04:36
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
çeper16:04:17
Çit
SAVA16:04:02
Haber
ERİYİK16:03:54
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
küçük köprü16:03:26
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
KAMPANA16:02:41
Çan
baş örtüsü16:02:30
bk. başörtü
faik16:01:01
Üstün, yüksek
baldır kemiği16:00:42
Baldırda bulunan iki kemikten ince olanı
yakın15:58:39
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
bir tarafa bırakmak (veya koymak)15:58:19
önemsememek, benimsememek, ertelemek
u15:58:16
Uranyum"un kısaltması
kürsü15:58:07
Kalabalığa karşı söz söyleyenlerin üzerine çıktıkları yüksekçe yer
esprili15:58:06
Esprisi olan
Eğilimli15:57:59
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
karaasma15:57:55
Loğusa otu, zeravent
bilmek15:57:54
Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
dolaşık15:57:52
(saç, ip vb. için) Karışık
Ray15:57:52
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
yüzgeç15:57:51
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
yastık kılıfı15:57:50
Yastığa geçirilen koruyucu kılıf
taş15:57:48
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
rehavet15:57:47
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
görevden almak15:57:46
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
kuz15:57:37
Gölgede kalan (yan)
Pop15:57:35
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
şaki15:57:28
Haydut, eşkıya
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)15:57:27
demeç vermek
sene15:57:26
Yıl
sığınmak15:57:23
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
rağbet15:57:22
İstek, arzu
MANİFATURACI15:57:19
Manifatura eşyası satan kimse
snop15:57:19
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
TUTMAK15:57:16
Ele geçirmek, yakalamak
Korucu15:57:15
Orman veya kır bekçisi
teğet15:57:13
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
haranı15:57:12
Büyük tencere
sala15:57:08
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
muş15:57:06
Altı düz, küçük gezinti vapuru
hisse senedi15:57:01
Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, pay belgiti, aksiyon
Japon bezi15:56:59
Japonya"da üretilen bir bez
Ki15:56:58
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
getirim15:56:55
Getirme işi
çıkarım15:56:54
Çıkarmak işi
ilânihaye15:56:53
Sonsuza kadar
ispirtolu15:56:52
İspirtosu olan
sopa15:56:51
Kalın değnek
şano15:56:50
(tiyatroda) sahne
kaldırım15:56:50
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
fatih15:56:40
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
belirtilen15:56:39
Tamlanan
yar15:56:39
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
Hangi15:56:32
İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
DİLÜVİYUM15:56:29
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
Glokom15:56:27
Karasu (göz hastalığı)
rh15:56:26
Rodyum"un kısaltması
küsmek15:56:24
Görevini yerine getirememek
YÜZ15:56:23
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
Kaybolma15:56:22
Kaybolmak işi
süyüm15:56:21
İğneye geçirilen bir sap iplik
iptila15:56:20
Düşkünlük, tiryakilik
takaddüm15:56:19
Önce gelme
Teşkil15:56:17
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
başarılı15:56:16
Başarı gösteren, muvaffakıyetli
çöküntü15:56:14
Çökme
yerleşim alanı15:56:12
Yerleşim merkezi
Dübbüasgar15:56:10
Küçük Ayı
15:56:09
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
kundak15:56:01
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
Aut15:55:56
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
Kuşkucu15:55:52
Açık bir biçimde kanıtlanmamış her şeyden kuşkuya düşen, şüpheci, septik
etmek15:55:51
Bir işi yapmak
sevmek15:55:50
Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
sonra15:55:49
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
mamur15:55:48
Bayındır
mükemmeliyet15:55:43
Mükemmellik
zem15:55:43
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
kukla15:55:40
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
ide15:55:35
bk. idea
çöğüncek15:55:34
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
hesap15:55:33
Aritmetik
tok15:55:31
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
Bacak15:55:30
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
sirkülasyon15:55:29
Dolanım, dolanış, tedavül
salahiyetsiz15:55:26
Yetkisiz