kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

kriz11:26:23
Bunalım, buhran
belleğini yitirmek11:26:21
bellek kaybına uğramak
SADAKAT11:26:19
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
dalgalı11:26:17
Dalgası olan
agraf11:26:13
Kanca, kopça
kızma11:26:12
Kızmak işi
kronik11:26:05
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
kilermeni11:26:01
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
NİKAH11:25:57
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
NİKEL11:25:53
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
Arakçı11:25:45
Araklayan, çalan, hırsız
traksiyon11:25:44
Çekim
kibirli11:25:41
Kendini büyük gören, büyüklenen
Yalıtkan11:25:36
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
çekicilik11:25:32
Çekici olma durumu, cazibe
menekşegiller11:25:31
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
mütemadiyen11:25:28
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
seslendirme11:25:25
Seslendirmek işi
petrol11:25:24
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
kibar11:25:20
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
klinik11:25:16
Hasta bakılan yer
kibir11:25:12
Büyüklük, ululuk
anatomici11:25:08
Anatomi uzmanı
Susama11:25:05
Susamak işi
abuhava11:24:56
İklim
kinci11:24:56
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
tanıt11:24:52
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
kinli11:24:51
Öç almak isteyen, kin tutan
ÜZMEK11:24:50
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
killi11:24:47
İçinde kil bulunan
kiliz11:24:39
Hasır otu, saz, kamış, kofa
belkili11:24:38
Olasılı, muhtemel
İLGİ EKİ11:24:35
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
kimse11:24:31
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
kiler11:24:27
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
sezgili11:24:23
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
ziyafet11:24:18
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
Acelecilik11:24:11
Aceleci olma durumu, ivecenlik
saygıdeğer11:24:05
Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem
Altın kökü11:24:04
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
VARSAYIM11:24:00
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
fakirlik11:23:52
Yoksulluk
Dişi11:23:48
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
üstlük11:23:32
Üst olma durumu
aşüfte11:23:29
Oynak, açık saçık kadın, kokot
gözü açık11:23:28
Uyanık, becerikli
yaylı çalgılar11:23:24
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
mudi11:23:19
Emanet bırakan kimse
Tıkaç11:23:12
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
maşrapa11:23:08
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
çözgü11:22:48
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
tutturma11:22:44
Tutturmak işi
DUYGU11:22:40
Duyularla algılama, his
azil11:22:38
Görevden alma
resimlik11:22:32
Resim takmaya yarayan çerçeve
yıkanmak11:22:28
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
dirilme11:22:24
Dirilmek işi
Besili11:22:15
Semiz, semirtilmiş
yöntem bilimi11:22:07
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
palyatif11:22:02
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
ikinci çağ11:21:57
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
Gönül borçlusu11:21:53
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
kapıcı11:21:45
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
yığma11:21:41
Yığmak işi
Deneysel11:21:33
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
çocuk bakıcısı11:21:29
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
Yadsıma11:21:25
Yadsımak işi, inkâr
toz bulutu11:21:21
Havada oluşan yoğun toz
çıkar yol11:21:13
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
Horlama11:21:05
Horlamak işi (I) (II)
Nükte11:20:57
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın11:20:48
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
gözetleme11:20:46
Gözetlemek işi
Buzul bilimi11:20:41
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
KIraat etmek11:20:36
okumak
KARIŞIKLIK11:20:32
Karışık olma durumu, teşevvüş
tehlike atlatmak11:20:28
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
çamur deryası11:20:24
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
REFİK11:20:12
Arkadaş, dost
bölgesel11:20:04
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
TAŞIMACILIK11:20:00
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
bilgi edinmek11:19:55
öğrenmek, bilgi almak
bağdaş kurmak11:19:47
bu biçimde oturmak
teşvik11:19:43
İsteklendirme, özendirme
yapım11:19:35
Yapmak işi, inşa, imal
SÜMTER11:19:34
Kırmızımtırak, küçük taneli sert buğday
yapık11:19:31
Belleme (II)
arış11:19:27
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
teşrin11:19:19
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
borak11:19:11
Bor (I)
inlemek11:19:07
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
Eşit11:19:03
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
sağlık11:19:01
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
Destroyer11:19:00
Orta tonajda, yüksek hızlı savaş gemisi, muhrip
misk11:18:58
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
AŞILAMA11:18:55
Aşılamak işi
duma11:18:51
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
espri11:18:49
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
iyileştirme11:18:46
İyileştirmek işi, ıslah
yetişkin11:18:35
Yetişmiş, olgunlaşmış
ayı balığı11:18:30
Fok
dide11:18:22
Göz
üşengeç11:18:11
Çok üşenen, tembel
Koşuk11:18:06
Nazım, manzume
DİL11:18:04
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
gönül borcu11:17:56
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
Bağrışma11:17:54
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
emzik11:17:50
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
mütebaki11:17:46
Geri kalan, kalan
muvaffak11:17:37
Başarmış, başarılı (kimse)
karışım11:17:33
Karışmış olanın durumu
ÇAYIRLIK11:17:29
Çayırı olan yer
isteme11:17:21
İstemek işi
alaylı11:17:17
Erlikten yetişmiş subay
evsiz barksız11:17:15
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
tumbadız11:17:05
Kısa ve şişman
akla yakın11:16:49
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
denge11:16:46
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
tekçi11:16:45
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
DAVRANIŞ11:16:44
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
C11:16:42
Karbon"un kısaltması
talik11:16:39
Asma, yukarı kaldırma
keratin11:16:37
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
gerek11:16:34
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
ihracat11:16:25
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
ticari11:16:24
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
muvafakat11:16:21
Uygun görme, onama, kabul etme
KESEDAR11:16:11
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
örtünme11:16:07
Örtünmek işi
muafiyet11:15:58
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık