kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

baldır bacak13:20:21
Açık saçık görülen kadın bacağı
şile bezi13:20:18
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
venüs13:20:17
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
bitik13:20:17
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
güçlendirme13:20:16
Güçlendirmek işi
belemir13:20:07
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
onaylama13:19:52
Onaylamak işi, tasdik
POZ13:19:33
(resim ve fotoğrafta) Duruş
işitme taşı13:19:16
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
ceket13:19:10
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
belirleme13:19:10
Belirlemek işi, tayin
korun13:19:09
Üst derinin en dış tabakası
lapina13:19:00
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
Fırça gibi13:18:41
dik, sık ve sert (saç, sakal)
xe13:18:40
Ksenon"un kısaltması
tefeci13:18:40
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
omuzdaş13:18:39
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
Jeloz13:18:24
bk. Agaragar
LEKTÖR13:18:22
(üniversitede) Okutman
itibar etmek13:18:18
saygı göstermek, saymak değer vermek
çatak13:18:17
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
Bellek yitimi13:18:05
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
yumuşak yüzlü13:17:52
Kendisinden istenilen bir şeyi geri çevirmeyen, yüzü tutmayan
Deneyim13:17:51
Tecrübe
kesenek13:17:51
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
pafta13:17:49
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
ibrişim13:17:46
Kalınca bükülmüş ipek iplik
murdar13:17:44
Kirli, pis
ruhi13:17:43
Ruhla ilgili, ruhsal
supara13:17:42
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
boğma13:17:41
Boğmak işi
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir13:17:33
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
yarka13:17:11
Büyük piliç
MAİŞET13:17:09
Geçim, geçinme
vatansızlık13:17:06
Vatansız olma durumu
okyanus13:17:04
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
ödül13:16:51
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
göstermelik13:16:50
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
çizgilik13:16:48
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
sevişmek13:16:46
Cinsel ilişkide bulunmak, aşk yapmak
Kurban Bayramı13:16:43
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
hastalıklı13:16:40
Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz
Dileme13:16:37
Dilemek işi
araka13:16:36
İri taneli bezelye
akademi13:16:35
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
masarif13:16:35
Giderler, masraflar
sadistlik13:16:34
Sadist olma durumu
bambu13:16:34
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
Gömlek13:16:33
Vücudun üst kısmına giyilen ince kollu veya yarım kollu, yakalı giysi
indirilme13:16:33
İndirilmek işi
üleştirme13:16:33
Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi
yeteneksiz13:16:31
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
türe13:16:31
Hak ve hukuka uygunluk, adalet
çalgı aleti13:16:29
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
önem13:16:28
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
Kutup13:16:27
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
Balkanlar13:16:26
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
tamah13:16:20
Aç gözlülük, hırs
kikirik13:16:16
Zayıf, ince uzun boylu kimse
ısıölçer13:16:15
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
vurma çalgılar13:16:13
Davul, zil, timbal, tef gibi vurularak çalınan çalgılar
cennet kuşu13:16:12
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
kabiliyetsiz13:16:11
Yeteneksiz
süt şekeri13:16:10
bk. lâktoz
Çıktı13:16:08
Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı
İMAMLIK13:16:07
İmam olma durumu
sur13:16:07
Kale duvarı
meta13:16:07
Mal, ticaret malı
Statik13:16:06
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
öğrenim13:16:05
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
müşkül13:16:00
Güç, zor, çetin
avuç (veya el) açmak13:15:55
dilenmek, para istemek, yardım istemek
memişhane13:15:54
Ayak yolu, abdesthane
destan13:15:54
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
ÇATANA13:15:53
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
maddecilik13:15:46
Materyalizm
FAYANS13:15:45
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
PEK ÇOK13:15:44
Yeterinden fazla, bir hayli
doğrultu13:15:44
Yön, istikamet
ağız birliği etmek13:15:43
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
nişan almak13:15:42
(ateşli silâhlara) bir hedefi vurmak için gerekli doğrultuyu vermek, gezlemek
siftinlik13:15:41
Adî, bayağı, berbat
GÜNCEL13:15:37
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
ARITIM13:15:36
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
çetrefilli13:15:34
Karışık ve anlaşılması güç olan
feshetme13:15:33
Feshetmek işi
primat13:15:32
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
damat13:15:32
Güvey
alçak gönüllü13:15:30
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
bodoslama13:15:28
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
kılıksız13:15:26
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
güven duymak13:15:24
güvenmek, inanmak
ataşe13:15:22
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
kıkırdak doku13:15:21
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
alıngan13:15:19
Aşırı duygulu, çabuk gücenen, kırılan
batak çulluğu13:15:17
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
ATASÖZÜ13:15:11
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
yıpranma13:15:10
Yıpranmak işi
maşrapa13:15:09
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
emmi13:15:07
Amca
maruf13:15:04
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
Kurulu13:15:02
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
kalas13:15:01
Kalın biçilmiş uzun tahta
buluş13:15:00
Bulmak işi veya biçimi
Uyarı13:14:59
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
miktar13:14:59
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
Belirli13:14:58
Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen
kümeleme13:14:56
Kümelemek işi
cüzdan13:14:45
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
tenezzül13:14:42
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
kız istemek13:14:40
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
karafa13:14:37
Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi
Amerika armudu13:14:34
Defnegillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç (Persea gratissima)
kum taşı13:14:31
Kum tanelerinin kaynaşmasıyla oluşmuş bir çeşit tortul kayaç
Buddhist13:14:26
Buddhizm dininden olan kimse
karagöz13:14:25
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
yükselteç13:14:24
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
Hem13:14:23
Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlar
Şile13:14:15
Mercan köşk
alâmet13:14:15
Belirti, işaret, iz, nişan
Pelerin13:14:14
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
İzolasyon13:14:13
Yalıtım, tecrit
sürgü13:14:11
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
anonim şirket13:14:10
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
Sayımlama13:14:09
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
fink13:14:03
"Hiçbir şeye aldırmadan gönlünce gezip eğlenmek" anlamına gelen fink atmak deyiminde geçer
harfi harfine13:14:01
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
gürlük13:14:00
Gür olma durumu
egzersiz13:13:58
Alıştırma
ümran13:13:57
Bayındırlık