kriz

1 İsim

Bunalım, buhran

Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık

Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran

Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay