kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

sos17:43:16
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
ski17:42:47
Kayak
şifre17:42:32
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
gut17:42:04
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
şifon17:41:32
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
astasım17:41:17
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
Asi17:41:02
Baş kaldıran, isyan eden
istihza etmek17:40:52
alay etmek, alaya almak
eşref17:40:47
Çok onurlu, çok şerefli
SEM17:40:18
Zehir, ağı
laskine17:40:03
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
çelim17:39:34
Güç, kuvvet
sözleşme yapmak17:39:10
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
aydınlık17:38:49
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
zem17:38:35
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
hususi17:37:37
Özel
çis17:36:38
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
Dağ çayı17:36:04
bk. ada çayı
mültezim17:35:47
Kesenekçi, kesimci
meşguliyet17:35:30
Meşgul olma, uğraşma durumu
hun17:34:56
Kan
erosçu17:34:50
Erosla ilgili
kal17:34:39
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
kaf17:34:22
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
Ayaküstü17:34:05
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
ilhan17:33:48
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
yalak17:33:40
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
ATE17:33:31
Ateist
palan17:31:33
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
sağaltım17:31:16
Sağaltma işi, tedavi
evrak17:30:42
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
eviye17:30:07
Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne
raca17:29:50
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
İçtenlik17:29:32
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
pahal17:29:28
Ters, aksi
yüzgeç17:29:07
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
kaime17:28:50
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
titreyiş17:28:37
Titremek işi veya biçimi
ağılı17:28:13
İçinde ağı bulunan, zehirli
AÇIK OTURUM17:27:46
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
Pot17:27:29
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
ZAN17:26:56
Sanma, sanı
PUT17:26:39
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
yat17:26:22
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
çulluk17:26:10
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
Sadece17:25:48
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
kasım17:25:31
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
Yengeç dönencesi17:24:56
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
17:24:45
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
bulaşıcı hastalık17:24:39
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
meşelik17:24:23
Meşe korusu veya meşe ormanı
saplantı17:23:49
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
Kam17:23:15
bk. şaman
sorumlu tutmak17:22:57
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
kuramlaştırma17:22:40
Kuramlaştırmak işi
sepetçi söğüdü17:22:26
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
yatısız17:22:23
Geceleri kalınıp yatılmayan
negatif17:22:14
Olumsuz, menfi
nesne17:21:34
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
ulum17:21:31
Bilimler, ilimler
limon sarısı17:21:04
Limon kabuğunun rengi
Ölmüş17:20:28
Ölen, ölü olan
doçent17:20:11
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
bandocu17:19:39
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
süyüm17:19:36
İğneye geçirilen bir sap iplik
Masumiyet17:18:33
Masumluk
hissiz17:17:59
Duygusuz
telaşlı17:17:42
Telâş eden, telâşa düşen
görmezden gelmek17:17:41
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
bedavacı17:17:24
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
Şark17:17:04
Doğu
oltu taşı17:16:16
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
kanıtlama17:15:59
Kanıtlamak işi
ZİYA17:15:42
Işık, aydınlık
iltifat17:15:29
Yüzünü çevirerek bakma
vakit geçirmek17:14:51
oyalanmak, uğraşmak
ulema17:13:55
Bilginler
yanılmak17:13:28
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
beraat etmek17:13:20
aklanmak, temize çıkmak
inilmek17:13:03
İnmek işi yapılmak
triportör17:12:46
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
enikonu17:12:41
İyiden iyiye, iyice
köşe başı17:12:29
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
büyük anne17:12:12
Annenin veya babanın annesi, nine
Başka17:11:46
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge
hindistan cevizi17:11:43
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
Görüngü17:11:11
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
omnivor17:10:44
Hem et hem ot ile beslenen canlı
belirleme17:10:32
Belirlemek işi, tayin
boyunduruk17:10:05
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
kareli17:09:33
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
teşekkül17:09:15
Belli bir varlık ve biçim kazanma
Atlas17:08:37
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
KARAKAŞ17:08:16
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
bağlanma17:08:15
Bağlanmak işi
buyuru17:08:06
Buyruk, emir
alt tabaka17:07:34
Tabakalardan altta bulunan
hüzün17:07:19
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
sıkılma17:06:26
Sıkılma işi
KAHRAMANLIK17:06:23
Kahraman olma durumu
çadır17:06:15
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
çalma17:05:59
Çalmak işi
kuruntu etmek17:05:42
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
işlemek17:05:24
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
şist17:05:07
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
özenti17:04:44
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
şile17:04:33
Mercan köşk
rehin17:04:26
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
özengen17:04:15
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
çöğüncek17:04:02
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
sakaf17:03:49
Çatı, dam
cismanî17:03:11
Cisimle, bedenle ilgili
Parça17:03:07
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
refakat etmek17:02:53
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
Açık deniz17:02:19
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
Flüt17:02:15
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
virgül17:02:01
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
ulumak17:01:44
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
filtreli17:01:32
Filtre takılmış olan
ihtifal17:01:28
Anma töreni
vinç17:01:27
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
hamur tatlısı17:01:16
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
meslekî17:00:52
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
boş inanç17:00:35
Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat
Uyma17:00:17
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
haraç17:00:00
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
ANSIZIN16:59:57
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
Bakış16:59:42
Bakmak işi veya biçimi
kesenekçi16:59:39
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
doğaçtan16:59:39
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen