kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

korkunç09:09:08
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
iskele kelepçesi09:09:07
İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
harmaniye09:08:58
bk. harmani
şevket09:08:58
(genellikle padişahlar için) Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet
sıvacı09:08:45
Duvarları sıvayan kimse
yilbik09:08:43
bk. sara
kanaviçe09:08:41
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
prens09:08:41
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
hafiye09:08:36
Özel soruşturmalarla edindiği bilgileri ilgililere ileten kimse, detektif
esenlikli09:08:35
Esenliği olan
akıllı09:08:34
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
mefkure09:08:33
Ülkü, ideal
insaf etmek09:08:33
acımak, hakkını tanımak
batıl09:08:32
Doğru ve haklı olmayan
ılıcak09:08:22
Az ılık, ılıkça
debriyaj09:08:15
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
çöven09:08:12
Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpürten, kir temizleyici bir bitki, sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis)
Yan09:08:11
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
beğence09:08:11
Övücü tanıtma yazısı, takriz
ığıl09:08:03
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
CÜMLE ALEM09:08:02
Herkes
YORUM09:08:00
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
kurs09:07:50
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
baytar09:07:49
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
eçhel09:07:49
Çok cahil, çok bilgisiz olan
lisan09:07:46
Dil, zeban
Meftun09:07:44
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
ŞİİR09:07:28
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
elan09:07:14
Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha
üzüntü09:07:13
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
evren pulu09:07:07
Mika
KISIM09:07:06
Avuç
Duka09:07:06
Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi
aşoz09:06:56
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
mistisizm09:06:55
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
topçeker09:06:45
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
sırtlan09:06:41
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
ermeni gelini gibi kırıtmak09:06:34
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
imza09:06:27
Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret
teçhizat09:06:26
Donatmaya yarar şeyler, donatı
pişman olmak09:06:21
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
ayıp09:06:19
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
pişman09:06:18
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
ferişte09:06:18
Melek
türev09:06:17
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
Tahakküm09:06:16
Baskı, zorbalık, hükmetme
çalı dikeni09:06:15
bk. karaçalı
germe09:06:14
Germek işi
teşrifatçı09:06:13
Resmî günlerde tören ve çağrılarda çağrılıları kurallara göre karşılamakla ve ağırlamakla görevli kimse
oynak09:06:00
Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli
GÖRKEM09:05:59
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
avuç içi09:05:59
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
oranlama09:05:58
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
Unutmak09:05:57
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
üsteleme09:05:56
Üstelemek işi, tekit
gözlü09:05:55
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
PAYE09:05:44
Rütbe, derece aşama
nişane09:05:43
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
Algılama09:05:42
Algılamak işi, idrak etme
Kazaen09:05:40
Kazara
nüfus bilimi09:05:39
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
nedensel09:05:15
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
YARALI09:05:05
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
YÜKSEK09:05:03
Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan
gaflet09:05:02
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık
Sorumlu tutmak09:04:55
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
ÇİGAN09:04:54
Çingene
nevruz09:04:47
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
GÜLDESTE09:04:46
Antoloji
gökyüzü mavisi09:04:45
Açık mavi
yaygın09:04:40
Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan
fasıla09:04:39
Aralık, ara, kesinti
alıp vermek09:04:38
yürek çarpıntısı geçirmek
civanmert09:04:36
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
gevşeklik09:04:15
Gevşek olma durumu
mizahi09:04:12
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
ihtimal09:04:11
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
arşın09:04:02
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
çoğul eki09:04:01
Çokluk eki
şem09:04:00
Mum, balmumu
havalandırılma09:04:00
Havalandırılmak işi
kere09:03:59
Kez, yol, defa, sefer
krema09:03:59
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
teyze09:03:58
Annenin kız kardeşi
KİMSESİZ09:03:54
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
yassı09:03:45
Yayvan ve düz
HAR09:03:44
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
cahil kalmak09:03:37
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
Lavman09:03:36
Kalın bağırsağı anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama
yaşlanma09:03:35
Yaşlanmak işi
gezinti yeri09:03:16
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
peltek09:03:15
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
kısmi09:03:00
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
Lenf09:02:59
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
af dilemek09:02:58
bağışlanmasını istemek
bol bol09:02:53
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
çözümleyici09:02:52
Çözümlemek işini yapan kimse
her ihtimale karşı09:02:43
her türlü olasılığı düşünerek
yâd etmek09:02:42
anmak, hatırlamak
Serüven09:02:42
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
övünme09:02:37
Övünmek işi, kıvanç iftihar
dökme demir09:02:35
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
almaşık yapraklar09:02:34
Sapın iki yanında karşılıklı değil de aralıklı olarak bir sağda, bir solda bitmiş yapraklar
körelme09:02:27
Körelmek işi
Muhtar09:02:26
Özerk
nakil etmek09:02:25
bk. nakletmek
aşama09:02:25
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
ıska09:02:18
Boşa çıkarma, rast getirememe
tepke09:02:15
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
doğaçtan09:02:13
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
meşin yuvarlak09:02:02
(futbolda) Top
Bilinmeyen09:02:00
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
Hüküm09:02:00
Yargı
İp09:01:59
Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ
soy sop09:01:58
Bütün soy ve hısımlar
isteklendirme09:01:58
İsteklendirmek işi, teşvik
çentik açmak09:01:57
çentik oluşturmak
GIDA09:01:53
Besin
ŞEBEKE09:01:46
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
aşırılık09:01:43
Aşırı olma durumu
sayrı09:01:42
Hasta
Azrail09:01:41
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
istikrarlı09:01:38
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
bade09:01:34
Şarap, içki
karaburçak09:01:12
Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür, küşne (Ervum ervilla)
ağıtçı09:01:11
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
kontratak09:01:10
Karşı akın, karşı saldırı
tepir09:01:08
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
vuku09:01:00
Olma, meydana gelme
Kerata09:00:52
Karısı tarafından aldatılan erkek