kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

kriz13:18:44
Bunalım, buhran
Cambazlık13:18:43
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
çubuklu13:18:41
Çubuğu olan
yamuk13:18:37
Bir yana doğru eğik olan
desigram13:18:36
Bir gramın onda biri, dg
intihap13:18:24
Seçim, seçme
tasfiyehane13:17:54
Arıtım evi, rafineri
Cüz13:17:50
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
kurutma kabı13:17:47
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
Bulaşma13:17:33
Bulaşmak işi
Boya13:17:26
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
dış merkezli13:17:23
Dış merkezlikle ilgili olan
Biri13:17:18
Bir tanesi
Kalıtımsal13:17:11
Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, ırsî
Bir solukta13:17:09
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
KAF13:16:54
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
Biber13:16:45
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
kalın13:16:42
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
Beyaz13:16:38
Ak, kara karşıtı
Belirtme13:16:29
Belirli kılma, görüş bildirme, tasrih
hesap uzmanı13:16:25
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
Yosma13:16:14
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
Baygın13:16:02
Bayılmış, kendinden geçmiş
Battaniye13:15:54
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
mesafe13:15:44
Ara, uzaklık
YALITKAN13:15:29
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Bakir13:15:21
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
Bahar13:15:14
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
Baget13:15:05
İnce, kısa değnek
Alışılmamış13:14:54
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
Bacaksız13:14:45
Bacağı olmayan
metal yatak13:14:33
Özü, temeli metalden oluşan yatak
soysuz13:14:30
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
Baş13:14:23
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
parasız13:14:01
Parası olmayan
pul kanatlılar13:14:01
Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı
BEDAHETEN13:13:53
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
sınırlı sorumluluk13:13:51
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
Destan13:13:49
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
tanıştırma13:13:32
Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon
BİR YANA13:13:12
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
Kapalı hava13:13:12
Bulutlu hava
BİCİLİ13:13:06
bk. cicili bicili
Bürokrat13:12:59
Devlet dairesinde çalışan görevli
Aykırılık13:12:51
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
apalak13:12:38
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
Ayak takımı13:12:30
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
Ata13:12:20
Baba
Amerikan bezi13:12:13
bk. amerikan
mert13:12:06
Yiğit
Altın13:12:05
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
kenevir13:11:46
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
Ahilik13:11:41
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
eğitim bilimi13:11:34
Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, pedagoji
düşürüm13:11:27
Düşürmek işi veya durumu
hindiba13:11:26
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
mabeyin13:11:16
Ara
ANAYASA13:11:00
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
Mücahit13:10:54
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
ANALİZ ETMEK13:10:53
Çözümlemek, tahlil etmek
AMA13:10:39
Görmez, kör
içe kapanıklık13:10:38
İçe kapanık olma durumu
göndermek13:10:36
Yetki vererek gitmesini sağlamak
cahil13:10:35
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
ALMANAK13:10:21
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
ALMAN13:10:13
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
AKSİYON13:09:41
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
AKÇA YEL13:09:34
Güneydoğudan esen yel, keşişleme
AHALİ13:09:28
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı
gecikme13:09:09
Gecikmek işi, teehhür, rötar
ABİS13:08:57
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
Aşağılamak13:08:51
Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek
Aşağı13:08:43
Bir şeyin alt bölümü
deli13:08:38
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
Anlaşma13:08:34
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
Ağ tabaka13:07:50
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
ele geçirmek13:07:48
yakalamak
filoloji13:07:35
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
Açı13:07:32
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
iffetli13:07:28
İffettini koruyan, sili, afif
şirket13:07:18
Ortaklık
şimalî13:07:09
Kuzeyle ilgili, kuzeye özgü, kuzey
dövüş13:07:03
Dövmek işi veya biçimi
turunçgiller13:06:44
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
şişmanlama13:06:42
Şişmanlamak işi
parlama13:06:41
Parlamak işi
vekilharçlık13:06:32
Vekilharç olma durumu
şerit metre13:06:30
Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
şerefsiz13:06:22
Şereften yoksun olan, onursuz
şema13:06:04
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
şeker ağacı13:05:55
8-10 m yükseklikte bir ağaç (Hovenia dulcis)
şatır13:05:33
Neşeli, keyifli, şen
fay13:05:32
Kırık (III)
MUTİ13:05:31
Yumuşak başlı, itaat eden
İLHAM13:05:18
Esin
ezinç13:04:54
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
PATIRTI13:04:38
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
üzerinde13:04:33
... ile ilgili, üzerine
şaful13:04:30
Bal konulan ufak tekne
RENK13:04:28
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
şafak13:04:23
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
şad13:04:17
Sevimli, neşeli
şaşma13:04:10
Şaşmak işi
şaşırma13:03:53
Şaşırmak işi
zarfçı13:03:34
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
Şarkı13:03:33
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
Şamata13:03:25
Gürültü, patırtı
kucaklamak13:03:09
Kucağına almak, kucağında taşımak
Şalter13:02:59
Bir devredeki elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, çevirgeç
âciz13:02:58
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
Şaşırtıcı13:02:54
Şaşırtma niteliği olan, şaşırtan
ŞAHSİYET13:02:49
Kişilik, belirgin özellik
akılsız13:02:47
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
Kaya13:02:46
Büyük ve sert taş kütlesi
ıstakoz13:02:41
Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, sevilen beyaz eti için avlanan, iri bir böcek (Homarus vulgaris)
ıssız kalmak13:02:35
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
cezalandırılma13:02:22
Cezalandırılmak işi
ıska13:02:13
Boşa çıkarma, rast getirememe
ısıtma13:02:06
Isıtma işi, teshin
ılımlı13:02:01
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
ılıkça13:01:53
Biraz ılık
kabarıklık13:01:41
Kabarık olma durumu, şişkinlik
ılıcak13:01:37
Az ılık, ılıkça
ışıltı13:01:31
Hafif ışık
istihlak13:01:28
Tüketim
İstim13:01:18
İslim
İstatistik13:01:10
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
kansız13:01:03
Kanı olmayan
İp13:00:53
Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ
İletişim13:00:40
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon