kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

kriz12:33:37
Bunalım, buhran
ısırgan12:33:27
Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica)
yüzey12:33:27
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
Koma12:33:18
Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmasıyla beliren derin dalgınlık durumu
Üretim evi12:33:09
Fabrika
salâhiyet12:33:03
Yetki
Duygu12:32:59
Duyularla algılama, his
yeter sayı12:32:59
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
Yara12:32:58
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
Bitki12:32:57
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
endüstri12:32:56
Sanayi
DİSPROSYUM12:32:55
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy
İfa12:32:54
Bir işi yapma, yerine getirme
şarap bardağı12:32:52
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
İptida12:32:51
Başlangıç
örtü12:32:51
Örtmek için kullanılan şey
anarşi12:32:50
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
utanç duymak12:32:49
utanmak
teknikçi12:32:48
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
Asit12:32:47
Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız
alçak gönüllü12:32:46
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
izahat12:32:46
Açıklamalar
örtme12:32:44
Örtmek işi
ihtiraslı12:32:43
Aşırı istekli
tasfiyehane12:32:42
Arıtım evi, rafineri
tahtaboş12:32:41
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
ızbandut12:32:40
Görünüşü ve davranışı ile korku veren (iri yarı adam)
kıymak12:32:37
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
KEFİLLİK12:32:36
Kefil olma durumu, kefalet
Besili12:32:35
Semiz, semirtilmiş
yardakçılık12:32:35
Yardakçı olma durumu
yedek lâstik12:32:34
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
Paye12:32:33
Rütbe, derece aşama
öğrenci kimliği12:32:24
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
Arter12:32:03
Atardamar
buhar kazanı12:32:01
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
tetkik12:31:54
İnceleme
mevhum12:31:53
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
art12:31:35
Arka, geri
çağ12:31:32
Zaman parçası, vakit
HAZANDİDE12:31:26
Görmüş, geçirmiş
prototip12:31:24
İlk örnek, ilk tip
hayta12:31:18
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
kahin12:31:14
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
yarık12:31:13
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
tahsil12:30:43
(para için) Alma, toplama
müttehit12:30:42
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
kalburdan geçirmek12:29:55
kalbur yardımıyla ayırmak, elemek
kırlangıç balığı12:29:40
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
karşılıklı yapraklar12:29:23
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
yere bakan yürek yakan12:29:11
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
MİHVER12:29:10
Eksen
mevduat12:29:10
Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat
İhtiyat12:29:09
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
Selam12:28:59
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
müracaat12:28:54
Başvuru
viyolonsel12:28:45
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
Oy12:28:00
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
meleş12:27:34
İki kuzulu koyun
intihar12:27:33
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
nükleer enerji12:27:21
Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji
düşkün12:27:18
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
erek12:27:04
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
kıç12:26:41
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
kere12:26:39
Kez, yol, defa, sefer
bambu12:26:12
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
öç almak (veya öcünü almak)12:26:09
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
yamaç12:26:08
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
imal12:25:56
Ham maddeyi işleyip mal üretme
saray12:25:42
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
vaziyet12:25:36
Konum
köpek balığı12:25:35
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
Millilik12:25:20
Millî olma durumu
mevcudiyet12:25:10
Var olma, varlık, var oluş
laf cambazlığı12:24:57
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
Patlatma12:24:12
Patlatmak işi
molekül12:23:57
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
Gidiş12:23:44
Gitmek işi
ecel şerbeti içmek12:23:43
ölmek
VEFASIZ12:23:21
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
çöküntü12:23:13
Çökme
gübre12:22:54
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
hendese12:22:47
Geometri
Mesela12:22:29
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
uzun hikâye12:22:18
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
kreasyon12:22:17
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
halk bilimi12:22:08
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
TUN12:22:00
Gizli yer, köşe bucak
ÖNCEL12:21:56
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
arka12:21:45
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
karşıtçı12:21:43
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
yılışık yılışık12:21:42
Yılışık bir biçimde, yılışığa yakışır
işinin adamı12:21:39
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
MİM12:21:33
Arap alfabesinde m harfinin adı
maruf12:21:32
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
sıkma12:21:31
Sıkmak işi
girginlik12:21:29
Girgin olma durumu
düşsel12:21:28
Düş ile ilgili, hayalî
Fonetik12:21:27
Ses bilgisi
çamaşır12:21:26
İç giysisi
VARİS12:21:26
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
yarım kafiye12:21:25
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
KATİP12:21:11
Sekreter, yazman
polemik12:21:10
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
sıkıntı12:21:09
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
yaban havucu12:20:58
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
hidrokarbon12:20:57
Karbon ve hidrojen birleşiği
NEMLİ12:20:54
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
Çarpıntı12:20:53
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
cami12:20:19
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
OYUN12:19:49
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
sinirli12:19:44
İçinde sinir bulunan
nakit para12:19:12
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
mahrum12:18:50
Yoksun
akışkanlık12:18:40
Akışkan olma durumu
safiha12:18:31
İnce, yassı ve geniş metal nesne, levha
kara sevdalı12:18:16
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
gösteriş12:17:30
Gösterme işi veya biçimi
kafi gelmek12:17:09
yetmek, yetişmek
akşam namazı12:16:49
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
ıskarça12:16:29
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
Beyaz perde12:16:23
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
bellek kaybı12:16:23
Bellek yitimi
çeşme12:16:22
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
atıştırmalık12:16:14
Atıştırmaya yarayan
çokluk12:16:09
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
antibiyotik12:16:03
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
ölüm12:15:58
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
sabit12:15:57
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
iskoç12:14:33
İskoçya halkından olan kimse