kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

iri06:22:58
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
RUJ06:22:25
Dudak boyası
olası06:22:16
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
dun06:22:12
Alçak, aşağı, aşağılık
tef06:21:48
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
Okumuş06:21:11
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
faz06:21:00
Evre, safha
boyun eğmek06:20:45
isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak
RAHLE06:20:34
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
fen06:20:27
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
usul06:20:14
Kökler, asıllar
utma06:20:01
Utmak işi
Had06:19:58
Sınır, uç
Kamufle06:19:54
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
YEL06:19:02
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
SAH06:18:55
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
öğretim üyesi06:18:41
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
sakınma06:18:15
Sakınmak işi, içtinap
pertavsız06:18:09
Büyüteç
Fak06:17:45
Tuzak, kapan
kaya lifi06:17:38
Taş pamuğu, asbest
Taş devri06:17:12
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
semiz otugiller06:17:02
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, semiz otu, ipek çiçeği gibi bitkileri içine alan familya
süzek06:16:47
Süzgeç, filtre
Dalavereci06:16:38
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
MEVTA06:16:35
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
gönül okşayıcı06:16:26
Hoşa giden
Miralay06:16:20
Albay
ihya06:15:57
(yeniden) Canlandırma, diriltme
cıyaklama06:15:44
Cıyaklamak işi
Teşri06:15:04
Yasama
ede06:14:21
Büyük erkek kardeş, ağabey
muvakkaten06:12:00
Az bir zaman süresince, geçici olarak, eğreti olarak
müezzin06:10:51
Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan din görevlisi
parçalı06:10:51
Birden çok parçadan oluşmuş
Yakında06:10:50
Yakın bir yerde
Dedikoducu06:10:49
Çok dedikodu yapan
beleş06:10:43
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
afi06:10:36
Gösteriş, çalım, caka
pişekar06:09:54
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
pus06:09:42
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
cadalozlaşma06:09:04
Cadalozlaşmak işi
loş06:08:00
Yeterince aydınlık olmayan, yarı karanlık, az ışık alan
çizik06:07:59
Çizilmiş
evin06:07:45
Bir şeyin içindeki öz, lüp
Slavca06:07:44
Slav dili
hicap duymak (veya etmek)06:07:38
utanmak
sponsorluk06:07:04
Sponsorun yaptığı iş
kaybolmak06:06:52
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
izole etmek06:03:44
yalıtmak
oyalamak06:03:19
Vakit kazanmak için aldatmak
jet06:02:37
Tepkili uçak
hizmetli06:01:57
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
dahra05:58:55
bk. tahra
balabanlık05:58:27
Balaban olma durumu
Asılsız05:57:09
Doğru olmayan, temelsiz, dayanaksız, köksüz (haber)
izlek05:56:08
Keçi yolu, patika
göz atmak05:55:55
kısaca bakıvermek
KARANLIK05:55:42
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
taşlama05:55:32
Taşlamak işi
kapkara05:55:19
Her yanı kara
çıkmaz05:55:03
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
SINIFLAMA05:54:07
Bölümleme, tasnif
şenaat05:53:33
İğrençlik, kötülük, alçaklık
zaç yağı05:52:54
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
alman05:52:39
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
nalın05:49:16
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
bağırmak05:48:21
Kendini belli etmek
ticaret05:47:27
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
ara açmak05:47:16
dostluğu bozmak, anlaşmazlığa yol açmak
zevce05:47:01
Erkeğin nikâhlandığı kadın, karı, eş, refika
Kutan05:46:49
Saka kuşu
yiyicilik05:46:39
Yiyici olma durumu, irtikâp
gadir05:46:33
Haksızlık etme, zarar verme
alkış05:46:31
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
tekke05:45:17
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
etli05:44:34
İçinde et bulunan
bahane bulmak05:44:21
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
siyah beyaz05:44:18
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
kötü kişi olmak05:44:16
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
kana kan05:44:15
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
hurafe05:44:15
Dine sonradan girmiş boş inanç
damıtmak05:44:13
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
Tartımlı05:44:10
bk. dizemli
karık05:42:46
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
ezici05:41:05
Ezmek işini yapan
kuşku05:39:17
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
enflüanza05:39:02
Grip, ingin, paçavra hastalığı
bıdık05:38:31
Kısa ve tıknaz
ergilik05:38:14
Ergi durumu
yivaçar05:38:13
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta
kreasyon05:38:13
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
usanma05:35:52
Usanmak durumu
çalışılma05:34:49
Çalışılmak işi
çividi05:34:04
Çivit renginde olan
bark05:33:45
bk. ev bark
semahat05:29:28
Cömertlik, iyilikseverlik
aymazlık05:28:36
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
anemi05:28:35
Kansızlık
yaya geçidi05:28:28
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
istavroz05:28:17
Haç
Resimleme05:28:02
Resimlemek işi
hedef almak05:26:54
bk. nişan almak
matbaa05:26:42
Basım evi
hematit05:25:52
Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan bir mineral, kan taşı
tambur05:25:47
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
mira05:24:52
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
kikirik05:24:35
Zayıf, ince uzun boylu kimse
kalas05:23:50
Kalın biçilmiş uzun tahta
Defa05:22:35
Kez, kere
simetrisiz05:21:36
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
İTİKAT05:21:35
İnanma, inan
sergi05:20:20
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
Çiftçilik05:20:10
Çiftçi olma durumu
heyecan05:19:44
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
kekelik05:17:41
Kekemelik
niteliksiz05:14:24
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
bıçkın05:13:49
Külhanbeyi, kabadayı
görelik05:13:43
Bağıntı, izafet
zeytin ezmesi05:13:41
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
metris05:13:13
Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper
noksanlık05:13:05
Noksan olma durumu, eksiklik
basiret05:12:42
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
imkân vermek05:12:23
uygun şart veya durum sağlamak
soymuk05:12:21
Damarlı bitkilerin kök, gövde ve yapraklarında, ongun besi suyunu ileten borularla, yakın hücrelerden ve bunların arasını dolduran özek dokudan oluşan tabaka
mahremiyet05:12:12
Gizli olma durumu, gizlilik
remiz05:11:58
Sembol, rumuz
anorak05:11:06
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
kaslı05:10:48
Kasları gelişmiş olan, adaleli
Delgi05:10:41
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap