kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

antik01:11:54
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
uranyum01:11:37
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
oturum01:11:21
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
mezhep01:11:18
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
saadetle01:10:51
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
aşamalı01:10:40
Aşaması olan, kademeli
tanıtmak01:10:37
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
kötek01:10:31
Baston, sopa
cilacı01:10:23
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
Üzüm01:10:08
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
üşengeç01:10:07
Çok üşenen, tembel
kargaşacı01:09:55
Kargaşa çıkaran (kimse)
Cücük01:09:11
Filiz, tomurcuk
uzlaşmalı01:08:43
Aralarında uzlaşma bulunan
evlik01:08:36
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
erkan01:08:12
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
kendi01:08:10
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
ölümsüzlük01:08:10
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
RAKİBE01:08:02
Kadın rakip
Grup01:07:42
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
çarpışma01:07:13
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
ele avuca sığmamak01:07:10
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
intak01:07:09
Konuşturma söyletme
titreme01:07:08
Titremek işi
altın sarısı01:07:07
Altın rengini andıran
DRAM01:06:43
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
yapıştırıcı01:06:43
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
aracılık01:06:40
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
ikmal01:06:39
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
alafranga01:06:09
Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı
motamot01:06:05
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
bundan böyle01:05:34
bundan sonra
ÜZERLİK01:05:31
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
çalmak01:05:26
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
hidayet01:05:25
Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu
destancı01:05:25
Destan yazan veya anlatan kimse
fotoğraf01:05:05
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
taaccüp01:04:05
Şaşma
Olta01:04:00
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
kuralcı01:03:48
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
uyuşma01:02:56
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
apaş01:02:55
Külhan beyi, kabadayı, hayta
madensel01:02:55
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
komposto01:02:54
Hoşaf
argo01:02:54
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
islam01:02:53
İslâmiyet
kırık01:02:49
Kırılmış olan
güney01:02:49
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
Yürüme01:02:49
Yürümek işi
Çörek01:02:39
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
vurma çalgılar01:02:39
Davul, zil, timbal, tef gibi vurularak çalınan çalgılar
geriş01:02:38
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
tabut01:02:38
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
azami01:02:25
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
yollama01:02:02
Yollamak işi
tein01:00:12
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
düğün çorbası01:00:09
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
Ho00:59:32
Holmiyum"un kısaltması
ocak başı00:59:19
Ocağın başında yemek yenilen yer
monden00:58:45
Toplum yaşamı ile ilgili
pastoral00:58:26
Kır hayatını ve törelerini anlatan
Şecere00:57:55
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
kardinal00:57:14
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
tulûat00:56:57
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
satranç takımı00:56:48
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
gök evi00:56:46
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
ispirto00:56:20
Etil alkol
öbür dünya00:55:50
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
teselli etmek (veya vermek)00:55:39
avutmak, avundurmak
sineklik00:55:10
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
ehven00:55:05
Daha az kötü, yeğ, zararsız
sohbet00:55:04
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
zorbalık00:54:49
Zorba olma durumu
paslanma00:54:21
Paslanmak işi
kazaen00:54:15
Kazara
şerit metre00:53:37
Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
nazlanma00:53:34
Nazlanmak işi
hissetmek00:53:21
Bir şeyden etkilenmek, duymak
alarga00:53:05
Açıktan geç, yaklaşma
Vurgu00:52:48
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
AYRAN00:51:50
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
kabullenmek00:51:47
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
savaşçı00:51:25
Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip
mehil müddeti00:51:23
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
ebleh00:51:22
Akılsız, budala, alık
bağ budamak00:51:21
bağdaki üzüm kütüklerini budamak
pintilik00:51:01
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
YAYIMCI00:50:30
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
fazladan00:50:30
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
karşılıksız00:50:29
Karşılığı olmayan
menfi00:49:54
Olumsuz
araka00:49:34
İri taneli bezelye
dingi00:49:32
Bir çifte kürekli küçük patalya
yardımsever00:48:55
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
şeker ağacı00:48:39
8-10 m yükseklikte bir ağaç (Hovenia dulcis)
saçak00:47:38
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
kaşmir00:47:29
İnce, sık bir tür yün
oyma00:47:26
Oymak işi
aşlık00:47:10
Aş yapmak için hazırlanan ve saklanan şeyler
seren00:46:54
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
ay ışığı00:46:53
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
sünni00:46:38
Sünnet ehlinden olan kimse
Saygın00:46:28
Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber
satranç tahtası00:46:28
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
gato00:46:13
Pasta, çörek
inhina00:46:12
Eğrilme, bükülme
tatil00:46:03
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
GAYR00:46:02
Başka kimse, başkası
elektrot00:45:22
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
töhmet00:45:02
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
zorluk00:45:02
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
eğlenme00:45:00
Eğlenmek işi
laz00:44:47
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
fuhuş00:44:09
İçinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan cinsel ilişkide bulunma; bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma
DİZİN00:44:09
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
selâtin00:44:06
Sultanlar
cilbent00:44:05
Klâsör
müseddes00:43:56
Altıgen
kuyruk sokumu kemiği00:43:32
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
sürüngen00:43:13
Sürüngenlerden olan (hayvan)
yumuşatmalık00:43:10
Amortisör
sessiz sedasız00:43:09
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
Dominant00:42:58
Hâkim, başta gelen, egemen, başat
KALLEŞ00:42:54
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
GENİŞ00:42:39
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
Açık deniz00:42:38
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
ingin00:41:42
Çevresine göre alçakta bulunan, münhat
dolgun00:41:37
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
ihtikâr00:41:27
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
blöf yapmak00:41:26
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak