kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

kriz11:30:20
Bunalım, buhran
umutlu11:30:15
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
şeamet11:30:15
Uğursuzluk, kademsizlik, nuhuset
zıh11:30:15
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
aşağılama11:30:14
Aşağılamak işi
kürevi11:30:13
Küresel, toparlak
Tepkili11:30:10
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
çare11:30:10
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
frikik11:30:08
Serbest vuruş
GURME11:30:06
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
niyet11:29:59
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
göze11:29:49
Hücre
Kadın hastalıkları11:29:46
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
sükûnet11:29:44
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
özgül ağırlık11:29:41
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı
kurnazlık11:29:34
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
damıtılma11:29:30
Damıtılmak işi
düalist11:29:28
İkici, ikicilik yanlısı
tehlikeli11:29:25
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
yarışma11:29:18
Yarışmak işi, müsabaka
köken11:29:15
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları
satranç tahtası11:29:10
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
sığınma11:29:05
Sığınmak işi, iltica
yetiştirmek11:29:05
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
pars11:28:58
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
mikropsuzlandırma11:28:38
Mikropsuzlandırmak işi
masa11:28:35
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
mazgallı11:28:26
Mazgalları olan
Tüh11:28:10
Yazıklar olsun
hasır11:28:02
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
Y11:28:02
İtriyum"un kısaltması
yepyeni11:27:54
Çok yeni, hiç kullanılmamış
Ziraat11:27:53
Çiftçilik, tarım
çevre bilimci11:27:53
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
beğence11:27:50
Övücü tanıtma yazısı, takriz
DİKİZ11:27:46
Bakma, gözetleme, erkete
tın11:27:46
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
METAFOR11:27:39
İstiare, ödünçleme
alıkoyma11:27:37
Alıkoymak işi
silikat11:27:31
Silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz; yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla gibi maddelerin birleşiminde bulunur
dalancı11:27:31
Lobici
Kurumsal11:27:26
Kurumla ilgili
vatansever11:27:19
Yurtsever kimse
Briket11:27:15
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
ŞİF11:26:57
Pamuk kozası
Muhafazakar11:26:43
Tutucu
Denetim11:26:38
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
meclis11:26:34
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
eyyam11:26:24
Günler
seme11:26:20
Sersem, ahmak, alık
belirmek11:26:19
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
Oğul11:26:18
Erkek evlât
FABRİKA11:26:13
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
Anlamsız11:26:07
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
yardımcı olmak11:26:05
yardımda bulunmak
geçim derdi11:26:05
Geçim sıkıntısı
telsi11:26:05
Çok ince telciklerden oluşan
Komutan11:26:04
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
safra kesesi11:25:55
Öd kesesi
edepsiz11:25:53
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
tekçilik11:25:53
Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü, monizm
sahip çıkmak11:25:50
kendinin olduğunu ileri sürmek
hemen hemen11:25:49
Nerede ise, az zaman sonra
sevap kazanmak (veya işlemek)11:25:41
hayırlı bir davranışta bulunmak
asbest11:25:40
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
çekyat11:25:35
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
Ki11:25:30
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
grekoromen11:25:28
Belden aşağısını tutmamak ve ayaklarla oyun yapmamak gibi kuralları olan güreş türü
menşe11:25:24
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
Nema11:25:20
Büyüme, gelişme, çoğalma
SIğa11:25:14
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, kapasite
Yükselme11:25:13
Yükselmek işi, itilâ
alman gümüşü11:25:13
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
KOMİSYONCU11:25:11
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
Müstebit11:24:54
Hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan, zorba, despot
mamur11:24:43
Bayındır
dağcılık11:24:39
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
tükürüğünü yutmak11:24:35
imrenip ağzı sulanmak
İta amiri11:24:35
Ödemeye yetkili kimse
itibar etmek11:24:25
saygı göstermek, saymak değer vermek
pasaj11:24:22
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
kupür11:24:09
Kesik
kaynak11:24:09
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
SÜRGÜNE GÖNDERMEK11:24:05
ceza olarak bir yere sürmek
deklanşör11:24:04
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
Ben11:23:51
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
bayındır11:23:46
(yer için) Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur
vecize11:23:46
Özdeyiş
kamışçık11:23:45
Kuyumcuların kullandığı üfleç
keçisağan11:23:44
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
gereklilik11:23:40
Gerekli olma durumu, lüzum
tan11:23:40
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
hikaye11:23:39
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
vefalı11:23:37
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
potasyum11:23:33
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
çayhane11:23:24
Çay evi
necaset11:23:22
Pislik
ide11:23:20
bk. idea
denet11:23:19
Denetlemek işi, teftiş
TEMETTÜ11:23:14
Kazanç
kanun yoluyla11:23:09
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
uzlaştırıcı11:23:03
Uzlaşmayı sağlayan
neoplâzma11:22:53
Yeniden oluşan doku
soprano11:22:53
Kadın veya genç erkek çocuklarda en ince ses
kalıp11:22:49
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
fekül11:22:33
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
izzet11:22:31
Büyüklük, yücelik, ululuk
matafora11:22:30
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
inat11:22:26
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
hisseli11:22:23
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
şehvanî11:22:20
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
lüzumlu11:22:18
Gerek, gerekli, lâzım
körü körüne11:22:11
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
pozitif elektrik11:22:09
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
amorti etmek11:22:08
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
tek tanrıcılık11:22:08
İnsanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihî şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varması, monoteizm
hüsün11:22:03
Güzellik
varışlılık11:22:00
Varışlı olma durumu, irfan
meyhane11:21:59
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
onluk11:21:46
On birimden, on parçadan oluşan
taciz11:21:46
Tedirgin etme, canını sıkma
baba11:21:44
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
tıkaç11:21:38
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
ticani11:21:33
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
pergel11:21:28
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
kayra11:21:20
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
sofu11:21:12
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
memeliler11:21:11
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
Gizleme11:21:10
Gizlemek işi
rh11:21:06
Rodyum"un kısaltması