kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

sihirli03:55:28
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
balkon03:55:17
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
hazcılık03:55:09
Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm
haber bülteni03:54:53
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
gerçekten03:54:39
Gerçek olarak, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki
İdareli03:54:34
İdare etmesini bilen, iyi yöneten
japon03:54:27
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
Raspa03:54:25
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
deniz ataşesi03:54:22
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
Mihrap03:54:08
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
yaşlılık bilimi03:53:58
Geriatri
Senegalli03:53:53
Senegal halkından olan (kimse)
garipseme03:53:06
Garipsemek işi
gensoru03:53:01
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
renkleme03:52:59
Renklemek işi
gözleyici03:52:47
Gözlemci, müşahit, rasıt
din03:52:37
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
destancı03:52:15
Destan yazan veya anlatan kimse
Kaynamak03:51:49
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
artık03:51:47
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
OCAK03:51:39
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
kabaca03:51:35
Kaba bir biçimde
kabare03:51:30
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
kabala03:51:25
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
ekonomi yapmak03:51:16
tutumlu davranmak
baklan03:50:54
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
eyvallah03:50:15
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
SİMÜLTANE03:50:00
Aynı anda olan, eş zamanlı
yere bakan yürek yakan03:49:41
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
polonyum03:49:31
Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element. Kısaltması Po
Deniz mili03:49:09
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
bölünme03:48:51
Bölünmek işi
yağış03:48:16
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
yoklama03:48:00
Yoklamak işi, kontrol
ekşimek03:47:52
Mayalanmak
zarar etmek03:47:27
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
umursama03:47:20
Umursamak durumu
kilogram03:47:18
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
karbonlu03:47:01
Birleşiminde karbon bulunan
yağışsız03:46:59
Yağışı olmayan, kurak
ehliyet03:46:47
Üstat, uzluk
ağı çiçeği03:46:20
Zakkum
korkusuz03:45:22
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
lekende03:45:17
Kaba dikiş
AKÇA YEL03:45:08
Güneydoğudan esen yel, keşişleme
murt03:45:06
Mersin ağacı
mudi03:45:03
Emanet bırakan kimse
akkor03:45:01
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
lekeli03:44:56
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
dinsel03:44:50
Dinî
aktif03:44:44
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
yerine getirmek03:44:31
istenileni, gerekeni yapmak
akrep03:44:29
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
basbayağı03:44:26
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
akran03:44:19
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
aksam03:44:14
Kısımlar
akson03:44:11
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
ötücü03:44:09
Güzel öten, ötüşü güzel olan
gebelik03:44:02
Gebe olma durumu, hamilelik
küreyve03:43:57
Yuvar
Göz erimi03:43:49
Ufuk
dargın03:43:47
Darılmış olan, küskün
torba03:43:38
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
torak03:43:35
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
arap03:43:33
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
torun03:43:31
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
sakalı03:43:28
Saka hastalığına tutulmuş
gebre otugiller03:42:36
Gebre otu gibi bitkileri kapsayan familya
frekans03:42:22
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
hint domuzu03:41:58
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
malama03:41:49
Samanla karışık tahıl
malaga03:41:30
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
çarpış03:41:25
Çarpmak işi veya biçimi
KIRITKAN03:41:11
Her zaman kırıtan
kalantor03:40:57
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
gemilik03:40:10
Gemi yapılan yer, tersane
toz toprak03:39:21
Bulut hâlinde olan toz
pelüş03:39:14
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
menemen03:38:57
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
peşkir03:38:55
(genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş) Havlu
Muttarit03:38:46
Düzenli, tek düze
örtmece03:38:33
Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun biçimde anlatılması, edebikelâm
pirüpak03:38:30
Tertemiz, lekesiz
itaatli03:38:23
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
teminat03:38:21
Garanti, güvence
cesametli03:38:06
Kocaman, iri
inanca03:37:47
Güvence
AZı03:37:45
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
kavuşmak03:37:38
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
kâşif03:37:17
Bulucu
saparna03:37:14
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
seyreltme03:37:09
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
kırçıl03:36:15
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
eğri03:35:55
Doğru, düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, iğri
çepeçevre03:35:36
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
o denli03:35:33
Öyle, o kadar
rejisör03:35:24
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
üç beyaz03:34:12
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
ivme03:34:07
İvmek işi
yoldaş03:34:03
Yol arkadaşı
okluk03:33:46
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
okapi03:33:44
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
ağırbaşlı03:33:35
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
bülten03:33:23
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
mankafa03:33:20
Anlayışsız, aptal
buzçözer03:33:18
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
sekene03:32:54
Bir yerde oturanlar, sakinler
dansöz03:32:44
Dans etmeyi meslek edinen kadın
başarısızlığa uğramak03:32:37
başarısız olmak
şırınga yapmak03:32:12
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
futbol03:30:48
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
hiç değilse (veya hiç olmazsa)03:30:34
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
mahşer03:27:57
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
nitrik asit03:27:50
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
kendinden03:27:14
Kendi aklından, kendi kendine
kafiyesiz03:27:13
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
Pedagoji03:26:14
Eğitim bilimi
mahkûmiyet03:25:39
Hüküm giymiş olma durumu
mukadderat03:25:10
Yazgı
yürüklük03:24:16
Yürük olma durumu
abidevi03:23:58
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
buzdolabı03:23:52
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
enflasyon03:23:50
Para şişkinliği
kışır03:23:45
Kabuk
cahilce03:23:21
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
Olan03:22:26
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
şahap03:20:53
Akan yıldız, ağma
bekri03:20:17
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
bekas03:19:58
Çulluk
telepati03:19:40
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum