kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

kriz08:44:15
Bunalım, buhran
Birtakım08:44:14
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
Bilgili08:44:11
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
Beygir08:44:09
At
Bey08:44:07
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
Benzeşme08:44:04
Benzeşmek işi
Bencil08:44:02
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
Başçık08:43:59
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
ispiyoncu08:43:56
İspiyon
Başat08:43:53
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
Bataklık08:43:51
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
Barınma08:43:48
Barınmak işi
BAĞIMSIZLIK08:43:46
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
BAĞ ÇUBUĞU08:43:44
Asma fidesi
BAĞ08:43:40
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
Açılma08:43:37
Açılmak işi
Açık artırma08:43:35
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
Açı08:43:33
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
Ayrım08:43:31
Ayırmak işi, tefrik
Ayılmak08:43:29
Aklı başına gelip gerçeği görmek
Avuçlama08:43:26
Avuçlamak işi
Arlı08:43:24
Namuslu, utangaç, sıkılgan
Anlaşmalı08:43:22
Anlaşmaya dayanan
Akıllı08:43:17
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
Acımasızlık08:43:15
Acımaz olma durumu, merhametsizlik, zulüm
AVUÇ İÇİ08:43:13
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
ARAZİ08:43:10
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
iş güç08:43:08
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
ALÇI TAŞI08:43:08
Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips
AKİL08:43:06
Akıllı
Açık mavi08:43:04
Mavinin bir ton açığı
malik08:42:46
Sahip, iye
çözümleyici08:42:41
Çözümlemek işini yapan kimse
Söz arasında08:42:19
konuşma sırasında
yiv08:42:10
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
hüsnüyusuf08:42:09
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
vardiya08:42:07
Gemilerde beklenen nöbet
tuğamiral08:42:05
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
trajik08:42:03
Trajedi ile ilgili
tohum08:42:00
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
tiksindirici08:41:58
Tiksinilecek durumda olan, menfur
tezat08:41:53
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
tanrısızlık08:41:51
Tanrısız olma durumu
sevimlilik08:41:49
Sevimli olma durumu
oy birliği08:41:44
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
otorite08:41:42
Yetke, sulta, velâyet
ornatma08:41:40
Ornatmak işi, ikame etme
orman08:41:38
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
oranlama08:41:36
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
oramiral08:41:33
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
okuyucu08:41:31
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
oksijen08:41:29
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
odacı08:41:26
Resmî kuruluşlarda, iş yerlerinde, temizlik ve getir, götür işlerine bakan görevli, hizmetli, hademe, müstahdem
noter08:41:24
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
muş08:41:21
Altı düz, küçük gezinti vapuru
mengene08:41:19
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
dahice08:41:19
Dâhiye yakışır (biçimde)
medar08:41:17
Dönence
meşrubat08:41:15
İçilecek şeyler, içecekler
meşhur08:41:13
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
maymuncuk08:41:10
Küçük maymun
mayasıl08:41:07
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama
hamur tatlısı08:41:03
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
materyalist08:41:02
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
manipülasyon08:41:00
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
mürai08:40:57
İkiyüzlü
müneccim08:40:52
Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog
münakale08:40:49
Ulaşım
münşi08:40:46
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
mültezim08:40:43
Kesenekçi, kesimci
mükemmellik08:40:40
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
laf cambazı08:40:37
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
kök kırmızısı08:40:34
Kök boyası, alizarin
kadıköy taşı08:40:31
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
işlev yitimi08:40:29
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
içmek08:40:26
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
içirme08:40:24
İçirmek işi
içgüdüsel08:40:21
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
içe yöneliklik08:40:19
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
ilgeç08:40:16
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
görmemiş08:40:13
Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan
gerçekleşme08:40:10
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
geniş zaman08:40:08
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
gelişigüzel08:40:05
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
elçilik uzmanı08:40:02
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
cüsseli08:39:59
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
cilalı08:39:57
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
batın08:39:55
Karın
basım evi08:39:53
Bası işi yapılan yer, matbaa
ağ tabaka08:39:49
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
ateşli08:39:47
Ateşi olan
arıtım evi08:39:44
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
akılsal08:39:42
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
Sayı boncuğu08:39:39
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
PEKSİMET08:39:37
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
Müstahsil08:39:34
Üretici, yetiştirici
sonsuzluk08:39:20
Sonsuz olma durumu
peleng08:38:52
Panter
İşsizlik08:38:13
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
bağırsak askısı08:38:10
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
alaya almak08:37:31
alay etmek, eğlenmek
karıncayiyen08:36:05
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
hoşgörü08:35:28
Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
umursamaz08:35:21
Umursamayan, aldırış etmeyen
ziya08:35:21
Işık, aydınlık
Zaviye08:33:39
Köşe
kellik08:33:12
Kel olma durumu
cici bici08:33:03
Süslü giysi veya süs eşyası
bağlılık08:32:39
Bağlı olma durumu, merbutiyet
asetilen08:32:31
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
ANARŞİ08:32:13
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
CEREYANLI08:32:05
Akıntılı
balama08:31:53
Orta oyununda Rum tipi
Arkadaş08:29:43
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
SANCAK08:29:41
Bayrak, liva
parlak08:29:28
Parlayan, ışıldayan
çeşitlilik08:28:49
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
Kayak08:28:49
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
SOLAK08:28:35
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
kazevi08:27:46
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
empresyonizm08:27:25
İzlenimcilik
bit08:27:09
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
Bilme08:26:29
Bilmek işi
LEKE08:25:49
Kirliliği gösteren iz
utanma duygusu08:24:42
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
kendini beğenmek08:24:35
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
nefyetme08:24:26
Nefyetmek işi
baskül08:24:15
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
hipostaz08:23:55
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
üvey anne08:23:33
Üvey ana