kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

kardiyak18:28:56
Kalple ilgili
karargâh18:28:47
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
karabuğdaygiller18:28:29
Taçsız iki çeneklilerden, ravent, kuzukulağı, kurtpençesi, çobandeğneği ve karabuğday gibi sapları boğumlu, çiçekleri başak veya salkım durumunda bazı türleri hekimlikte kullanılan bitkileri içinde toplayan bir familya
karşılıksız18:28:21
Karşılığı olmayan
sürur18:28:19
Sevinç
karşılıklı yapraklar18:28:10
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
dedikodu18:28:04
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
karşı koymak18:28:01
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
kanun yoluyla18:27:45
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
Hoşlanma18:27:38
Hoşlanmak işi
barsak18:27:31
Bağırsak
tutarak18:27:29
Ruh hastalığı nöbeti
pisi18:27:27
(çocuk dilinde) Kedi
sığınma18:27:24
Sığınmak işi, iltica
suskun18:27:22
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
şen18:27:16
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
kan kaybetmek18:27:15
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
tasma18:27:12
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
nafile18:27:08
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
kamış18:26:58
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
kamçı18:26:50
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
pisin18:26:48
Yüzme havuzu
FONEM18:26:34
Ses birimi
açığa çıkarmak18:26:27
işinden çıkarmak
İstanbul efendisi18:26:25
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
havalandırılma18:26:25
Havalandırılmak işi
tellak18:26:24
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
yeryüzü18:26:23
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
kalıplaşmış18:26:07
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
Hasiyet18:25:54
Özgülük, hassa
bronZ18:25:52
Tunç
kaim18:25:51
(başka bir şeyin yerine) Geçen
erken18:25:44
Zamanın ilerlememiş bir anında
kadavra18:25:37
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
balama18:25:36
Orta oyununda Rum tipi
muktedir18:25:27
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
kadınsılık18:25:25
Kadınsı olma durumu
Toz bulutu18:25:15
Havada oluşan yoğun toz
kacak18:25:09
bk. kap kacak
ŞLEMPE18:25:07
Tanelerin veya melasın fermantasyonundan veya damıtma yoluyla alkol alındıktan sonra çok sulu hâldeki lâpa
kiraz zamkı18:25:06
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
düalist18:25:03
İkici, ikicilik yanlısı
kabine18:24:59
Bakanlar kurulu
koyun18:24:50
Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries)
çapar18:24:45
Postacı, ulak
kaba saba18:24:43
Görgüsüz
Taviz18:24:31
Ödün, ödünleme
kaşkol18:24:30
Boyun atkısı
Taşlı18:24:30
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
uyluk kemiği18:24:24
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
Naaş18:24:03
Ölen kimsenin vücudu, ceset
dazlak18:24:02
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
Taşkın18:23:53
Taşmış bir durumda olan
akılcılık18:23:46
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
imparatorluk18:23:30
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
Zorba18:23:17
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
çeviklik18:23:16
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
yücelme18:23:16
Yücelmek işi, itilâ
orun18:23:14
Özel yer
KAMİL18:23:14
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
kıyıcılık etmek18:23:12
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
renk körü18:23:02
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
etiyopyalı18:22:51
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
kramp18:22:50
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
kalantor18:22:41
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
uca18:22:28
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
voltaj18:22:10
(elektrikte) Gerilim
kırmızıbiber18:22:00
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
kırlangıç18:21:48
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
nesep18:21:42
Soy, baba soyu
kılıksız18:21:41
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
kılıç18:21:24
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
gidiş dönüş18:21:22
Gitme ve gelme (veya dönme)
kışla18:21:08
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
kamışçık18:20:51
Kuyumcuların kullandığı üfleç
şano18:20:44
(tiyatroda) sahne
münasebat18:20:43
İlgiler, ilişkiler
peç18:20:42
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
kürt18:20:41
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
gölgeli18:20:36
Gölge altında olan
PATLANGAÇ18:20:35
Kamış veya ağaç dalından yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk oyuncağı
YÖNERGE18:20:21
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
küreyve18:20:16
Yuvar
ANT18:20:08
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
mayın dökmek18:20:07
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
kükürt18:19:48
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
küfür küfür18:19:35
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
Koç18:19:14
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
nar balinası18:19:01
Narval
köz18:18:57
Küçük kor parçası
fototaksi18:18:55
bk. fototaktizm
köy ihtiyar meclisi18:18:49
Köy ihtiyar heyeti
tarikat18:18:48
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
kaloma18:18:37
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
Baç18:18:32
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
kötülükçü18:18:27
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
cehennem18:18:26
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
ACABA18:18:21
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatır
beraber18:18:20
Birlikte, bir arada
zeamet18:18:19
Tımar
ALFABE18:17:52
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
köklü18:17:27
Kökü olan
Pirinç18:17:17
Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa)
jile18:17:15
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
Dağ çayı18:17:11
bk. ada çayı
nebi18:17:08
Peygamber, savacı
çağırmak18:17:02
Binmek için bir araç istemek
Düşsel18:17:00
Düş ile ilgili, hayalî
füsunkar18:16:58
Sihirli, büyülü, afsunlu
şey18:16:57
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
Çene18:16:56
Omurgalılardan kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça
ÇAM18:16:53
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
çakın18:16:52
bk. çakım
kıç18:16:50
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
NAMAZ18:16:49
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
izomer18:16:48
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
ZİNDE18:16:44
Dinç, canlı, diri, sağlam
Tibet öküzü18:16:41
Yak, Tibet sığırı
tamim etmek18:16:40
genellemek
budala budala18:16:38
budala gibi, budalaca
Kok18:16:37
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
Avantacı18:16:37
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
ÖZDEK18:16:26
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
MİHANİKİ18:16:16
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
sözcü18:15:59
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
minare kırması18:15:58
Çok uzun boylu (kimse)
yaftayı yapıştırmak18:15:58
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
ALTIN18:15:56
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
Kasımpatı18:15:55
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
urağan18:15:53
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına