kriz

1.İsimBunalım, buhran
Cümle 1: Kalp krizi. Cümle 2: Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu. - Ç. Altan Cümle 3: Öğleye doğru bütün kriz geçmişti. - Sait Faik Abasıyanık
Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran
Cümle 1: Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. - F. R. Atay

Son Arananlar

kriz21:13:08
Bunalım, buhran
yaka21:12:39
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
kağıt21:12:30
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
Nem21:11:03
Havada bulunan su buharı
umursamaz21:02:06
Umursamayan, aldırış etmeyen
firar21:01:23
Kaçma, kurtulma
numara21:01:11
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
terkip21:01:05
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
ilgisiz21:00:00
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
insanlık20:59:38
Bütün insanları içine alan varlık
düşünür20:59:12
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
kinaye20:57:08
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
tamam20:55:36
Bütün, tüm
başköşe20:55:22
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
Müsavat20:54:58
Eşitlik, denklik
kadırga balığı20:54:14
bk. ispermeçet balinası
elmas20:52:42
Billûrlaşmış arı karbon
tebdil20:51:36
Değiştirme
orun20:51:16
Özel yer
ince20:51:01
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
jeneratör20:49:28
Üreteç, dinamo
Etnik20:49:14
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
azmanlaşma20:47:58
Azmanlaşmak işi
Duka20:46:39
Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi
PRES20:43:55
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
memurluk20:43:39
Memur olma durumu
büyüklük hastalığı20:40:18
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
murabba20:39:24
Dört şeyden oluşan, dörtlü
pazarlama20:38:44
Pazarlamak işi
samanlık20:38:42
Saman saklanan yer
toka20:38:09
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
damıtma20:37:51
Damıtmak işi, taktir
ceza20:37:37
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
ceylân bakışlı20:37:26
Süzgün ve tatlı bakışlı
bulaşıcı hastalık20:37:01
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
YANLIŞ20:36:51
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
KALDIRAÇ20:36:44
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
Gevşeme20:36:37
Gevşemek işi
feldspat20:36:32
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
bilye20:36:22
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
yakı20:36:03
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
yaklaşık20:35:55
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
reybî20:35:09
Şüpheci
reviş20:35:01
Gidiş, yürüyüş
revir20:34:53
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
namlı20:34:18
Ünlü, tanınmış
helal20:34:02
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
renkser20:33:57
Renklerle ilgili olan, kromatik
salıverilme20:32:02
Salıverilmek işi
salınım20:31:55
Salınmak işi
dekar20:31:51
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
salık20:31:50
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
salâhiyetli20:31:46
Yetkili
Bağımlı20:31:33
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
murdarilik20:31:25
Omurilik
yağış20:31:19
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
orantılı20:31:10
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
mağara20:31:08
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
tasarruf20:31:04
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
cüzamlı20:31:00
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
cümudiye20:30:53
Buzul
cümle bilgisi20:30:49
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
güvem eriği20:30:47
bk. akdiken
araç20:30:46
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne
Nemçe20:30:39
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
çeviklik20:30:37
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
Dedikoducu20:30:21
Çok dedikodu yapan
Aralıklı20:30:15
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
esneklik20:29:21
Esnek olma durumu, elâstikiyet
direşme20:27:12
Direşmek işi, sebat
kışkırtma20:20:16
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
tanrısal20:19:53
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
İRADE KAYBI20:18:24
bk. irade yitimi
sağlamlık20:17:09
Sağlam olma durumu
aksülâmel20:16:50
Tepki, reaksiyon
iç hastalıkları20:16:45
bk. dahiliye
hamız20:16:43
Asit
Kanı20:16:37
İnanılan düşünce, kanaat
çamur deryası20:16:35
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
rejim20:13:27
Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
bediiyat20:13:16
Estetik bilimi, güzel sanatlar
YARDIM20:13:11
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
liseli20:11:13
Lise öğrencisi
rivayet20:09:45
Söylenti
ıralama20:04:56
Iralamak işi
emniyet20:04:38
Güvenlik
sükûnet20:04:37
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
kokmuş20:03:27
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
tükenmez kalem20:02:50
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
sığınmacı19:59:43
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
nim19:57:30
Yarı
duman rengi19:56:21
Koyu kül rengi, füme
Arkadaş19:56:17
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
uçak alanı19:55:53
bk. alan
tesadüf19:55:28
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
cazibeli19:51:39
Çekici, alımlı, albenili
obruk19:49:25
İçbükey, mukaar, konkav
sekendiz19:48:33
Satürn, Zühal
ilgi19:48:27
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
isteklendirme19:44:59
İsteklendirmek işi, teşvik
SOLUNUM19:44:45
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
mütedeyyin19:44:20
Dindar
karakteristik19:43:57
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
BA19:40:32
Baryum"un kısaltması
yün19:38:38
Güzün kırkılan koyun tüyü
tokat19:38:28
(insana) El içi ile vuruş
Kaz19:37:52
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
seyretme19:37:39
Seyretmek işi
turist19:37:20
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
hayal oyunu19:34:54
Karagöz oyunu
geceleme19:34:54
Gecelemek işi
pusula19:33:32
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
gerilim19:33:11
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
derece19:32:47
Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
dikizci19:31:42
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
resmilik19:29:24
Resmî olma durumu, resmiyet
Sağaltım19:28:30
Sağaltma işi, tedavi
telâ19:27:35
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
nazik19:26:12
Başkalarına karşı saygılı davranan
bahane19:24:29
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
palanga19:23:55
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
şebeke19:21:24
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
DEĞERLİ19:21:13
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
dalgalı19:18:21
Dalgası olan
Ayni19:15:59
Gözle ilgili
intizar19:13:52
Bekleme, gözleme
tef19:13:15
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
KOMOT19:12:55
Komodin
küresel19:11:45
Küre ile ilgili olan
hazır kahve19:10:38
Neskafe