kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

harekete geçmek14:23:46
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
merkez14:23:45
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
SADAKA14:23:37
Dilenciye verilen para
yay14:23:30
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
Doğa ötesi14:23:29
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
bölünme14:23:24
Bölünmek işi
giyinik14:23:16
Giyinmiş olan
su yosunları14:23:14
Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, daha çok su yüzeyinde yaşayan, yaprak veya tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi, üşniye, algler
eli sıkı14:23:12
Çok tutumlu, cimri, pinti
irfan14:23:11
Bilme, anlama, sezme, kültür
kerim14:22:50
Soylu, asil
gümüşlü14:22:48
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
öğrenci yurdu14:22:32
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
uşak14:22:32
Çocuk
Sanatçı14:22:30
Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren (kimse), sanatkâr
rücu14:22:23
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
paydaş14:22:22
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
Tuğla14:22:21
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel ocaklarda pişirilen balçık
bilgi edinmek14:22:21
öğrenmek, bilgi almak
hurufilik14:22:17
Kur"an"ın harflerinden birtakım anlam ve yargılar çıkaran bir mezhep
tellâllık14:22:05
Telâllın yaptığı iş
hoppa14:21:49
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
çanak14:21:48
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
zürriyet14:21:45
Döl, soy sop, sulp
gazeteci14:21:37
Gazete yayımlayan kimse
İltizam14:21:16
Kayırma, bir tarafı tutma
sera14:21:10
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
terkip etmek14:21:01
birleştirmek, bir araya getirmek
diyagram14:20:58
Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik
sarkıntılık14:20:57
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
kepenk14:20:56
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
İta amiri14:20:50
Ödemeye yetkili kimse
iyilik etmek (veya yapmak)14:20:49
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
rumuz14:20:46
Sembol, simge, remiz
düzgüsel14:20:46
Kurallarla, yasalarla ilgili olan, kural, yasa koyan, normatif
Uranüs14:20:43
Güneş"e uzaklık sırasında yedinci olan ve Güneş çevresindeki dolanımını 84 yılda tamamlayan gezegen
gece kuşu14:20:41
Gece gezmesini seven kimse
mahcup14:20:40
Utangaç, sıkılgan
kaset14:20:34
İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu
İLGİLİ14:20:33
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
Uz iletişim14:20:32
Sembol, haber, yazı, resim veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik veya başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, yayımı veya alınması, telekomünikasyon
bileşim14:20:22
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
bi14:20:17
Bizmut"un kısaltması
beygir gücü14:20:10
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
yeniçerilik14:20:09
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
yazıklanma14:20:05
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
ipeka14:20:01
Altın kökü
söyletme14:20:01
Söyletmek işi
atak yapmak14:19:59
akın yapmak, atılım yapmak
kuruntu etmek14:19:53
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
traksiyon14:19:52
Çekim
kayaç14:19:52
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
uzo14:19:47
Yunan rakısı
tahrik14:19:46
Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma
abla14:19:44
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
akDiken14:19:43
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
aç gözlü14:19:42
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
ele avuca sığmamak14:19:15
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
Misal14:19:14
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
Tüketme14:19:13
Tüketmek işi
Baygın14:19:04
Bayılmış, kendinden geçmiş
nüfus14:19:03
Kişi
arz derecesi14:19:01
bk. enlem
tanrısızlık14:18:58
Tanrısız olma durumu
açık mavi14:18:58
Mavinin bir ton açığı
kıpırdak14:18:49
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
Erozyon14:18:45
Aşınma; itikâl
soruşturma14:18:43
Soruşturmak işi
Masa14:18:42
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
GÜNCELLİK14:18:40
Güncel olma durumu, aktüalite
PİŞMANLIK14:18:37
Pişman olma durumu, nedamet
süslü14:18:28
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
Kaybolma14:18:27
Kaybolmak işi
kırkma14:18:26
Kırkmak işi
munsap14:18:26
Kavuşan
orospu bohçası14:18:25
Derli toplu olmayan, sarsak ve düğümlü, düğümleri tavşan kulaklı, kötü düzenlenmiş bohça
orantılı14:18:25
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
Gömü14:18:25
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
görececilik14:18:13
Görecilik
HÜKÜMDAR14:18:11
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
eğimölçer14:18:06
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
beğenilir14:18:01
Beğenme duygusu veren, beğenilen
emik14:17:55
Emmekten çürüyen yer, emme izi
bulaşık makinesi14:17:51
Bulaşık yıkamaya yarayan alet
konuk evi14:17:49
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
çağlar14:17:49
Çağlayan
geyik dikeni14:17:45
bk. akdiken
galeri14:17:29
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
Batın14:17:29
Karın
Verimlilik14:17:14
Verimli olma durumu
Bozgunluk14:16:56
Bozgun
yer bilimi14:16:40
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
fanti14:16:38
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
tekabül14:16:35
Karşılıklı olma, karşılama
mezbelelik14:16:33
Çöplük, mezbele
coğrafya14:16:33
Yeryüzünü fizikî, ekonomik, beşerî, siyasî, yönlerden inceleyen bilim
yetenekli14:16:32
Yeteneği olan, kabiliyetli
paralı14:16:32
Parası çok olan, zengin (kimse)
CİMBAKUKA14:16:29
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
Aktinyum14:16:09
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
REHİN14:16:06
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
şirin14:16:06
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
inançsızlık14:16:05
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
silindir şapka14:16:04
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
peç14:16:00
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
şatafatlı14:15:57
Süslü ve gösterişli
lobicilik14:15:56
Dalancılık
Değiştirme14:15:56
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
imal14:15:50
Ham maddeyi işleyip mal üretme
kıskaç14:15:39
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
Bilye14:15:36
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
tariz14:15:35
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
takla böceği14:15:30
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
rokoko14:15:20
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
mis14:15:17
Güzel kokulu bir madde
kovan otu14:15:02
Oğul otu
patırtılı14:15:02
Patırtısı olan
saygısız14:14:49
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
sazcı14:14:47
Saz çalan kimse
İçgüdü14:14:46
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
CEVHER14:14:39
Bir şeyin özü, maya, gevher
güverte14:14:35
Gemide ambar ve kamaraların üstü
DANA DERİSİ14:14:26
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
pizzicato14:14:24
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
şişe14:14:19
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
imtihan etmek14:14:18
bilgi derecesini ölçmek
kabul14:14:16
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
hicret14:14:15
Göç
soyluluk14:14:12
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
be14:14:12
Berilyum"un kısaltması