kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

kapak09:56:33
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
gönenç09:56:32
Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, refah
PREHİSTORYA09:56:31
Tarih öncesi
barbunya09:56:28
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
E09:56:27
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
aft09:56:17
Pamukçuk
keşke09:56:12
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
sükût09:56:12
Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik
Karmakarışık09:56:10
Dağınık, düzensiz, çok karışık
yürek çarpıntısı09:56:09
Yüreğin sık ve hızlı vurması
TEHLİKE09:55:49
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
Broşür09:55:48
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
derinlemesine09:55:29
Çok ayrıntılı olarak
Zeka09:55:24
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
kömür kalem09:55:14
bk. füzen
kalcı09:55:06
Kal işi yapan kimse
deizm09:55:06
Tanrı"yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş
orta oyuncusu09:54:56
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
Güvence09:54:56
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
parya09:54:55
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
buz dağı09:54:55
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
rüesa09:54:49
Başkanlar
MÜMİN09:54:46
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
yol almak09:54:45
yolda ilerlemek
Varlıklı09:54:44
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
Halkçılık09:54:42
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
PİŞMANLIK09:54:41
Pişman olma durumu, nedamet
fultaym09:54:39
Tam gün
dördül09:54:31
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
eğreti vermek09:54:31
ödünç vermek
spiral09:54:30
Sarmal biçiminde olan
sağır09:54:26
İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)
politika yapmak09:54:22
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
PEK ÇOK09:53:56
Yeterinden fazla, bir hayli
tutku09:53:56
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
kısasa kısas09:53:55
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
Bayram09:53:55
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
ZENCİ09:53:54
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
matah09:53:53
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
nasrani09:53:52
Hristiyan, İsevî
mayistra09:53:52
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
Maden09:53:52
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
KİŞİZADE09:53:51
Soylu
dineri09:53:51
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
ateşli silâh09:53:51
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
kulaç09:53:48
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
Kerevet09:53:46
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
kös09:53:46
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
sarhoş09:53:44
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
sipariş09:53:43
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
Aşama sırası09:53:41
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
kendir09:53:41
Kenevir
mükellef09:53:36
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
eğme09:53:36
Eğmek işi
palmiye09:53:30
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
pınar09:53:30
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
isyankar09:53:30
Baş kaldırıcı, isyancı
taşınma09:53:29
Taşınmak işi
maderşahî09:53:27
Anaerkil, matriarkal
bünye09:53:26
Vücut yapısı
çağa09:53:24
Çocuk, bebek
GÖZENEK09:53:16
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
kuralsız09:53:15
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
özgürlük09:53:14
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
şehzade09:53:13
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
sepilenme09:53:12
Sepilenmek işi
Düzleme09:53:04
Düzlemek işi, tesviye
liyakat09:53:02
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
konuşturma09:52:59
Konuşturmak işi
politikacı09:52:56
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
şerit09:52:50
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
ehram09:52:49
Mısır firavunlarının piramit biçimindeki mezarlarına verilen ad
güneş09:52:48
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
toprak09:52:44
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
briç09:52:44
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
eyyamcı09:52:31
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
ERİYİK09:52:31
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
niyaz etmek (veya eylemek)09:52:31
yalvarmak
Yatırım09:52:26
Yatırmak işi
alıştırma09:52:25
Alıştırmak işi
politik09:52:16
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
sormaca09:52:15
Soruşturma, anket
ispanyol dansı09:52:12
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
olasılık09:52:07
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
plâka09:52:07
Metal yaprak
güç mevkide kalmak09:52:06
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
öncü09:52:05
Önde gidip haber ulaştıran kimse
PAMUKÇUK09:52:05
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
ayal09:52:00
Karı, eş
yürürlükten kalkmak09:51:55
uygulamadan kalkmak
karbonlu09:51:54
Birleşiminde karbon bulunan
döl yatağı09:51:53
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
kayırtma09:51:51
Kayırtmak işi
kalıtsal09:51:51
Kalıtımsal, ırsî
vergici09:51:51
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
tahin09:51:50
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
vücutça09:51:45
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
melal09:51:32
Can sıkıntısı, usanç
periyodik09:51:23
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
incir kuşu09:51:22
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
Kargıma09:51:21
Kargımak işi, lânet
mahlûk09:51:20
Yaratık, yaratılmış
görüşme09:51:20
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
uzo09:51:16
Yunan rakısı
kısırlaştırma09:51:16
Kısırlaştırmak işi
sunma09:51:15
Sunmak işi
kristal09:51:14
Billûr
kusma09:50:48
Kusmak işi, istifra
zılgıt09:50:45
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
Ensiz09:50:36
Eni küçük olan, dar
şüphe etmek09:50:22
kuşkulanmak
kova09:50:18
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
bedirik09:50:12
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
özgeci09:50:03
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
geçenek09:50:03
bk. koridor
ZIMBIRTI09:49:56
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
LEGATO09:49:53
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
anlaşma09:49:52
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
salon09:49:51
Bir evin en geniş bölümü
erimek09:49:49
Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek
Nezif09:49:48
Kanama
deneme09:49:43
Denemek işi, sınama, tecrübe
Tabaka09:49:35
Katman, kat
kokmuş09:49:33
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
Artı09:49:30
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
kötüleme09:49:26
Kötülemek işi
kaydedici09:49:24
İmleç
PULCULUK09:49:18
Pul satma işi
yarışlık09:49:12
Pist
rezillik09:49:08
Rezil olma durumu, rezalet