kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

kozmos23:31:59
Evren
nebi23:31:59
Peygamber, savacı
NEHİR23:31:45
Irmak
bok23:31:41
Dışkı
Ebedi23:31:40
Sonsuz, ölümsüz
avar23:31:39
Kuzeydoğu Kafkasya"da Dağıstan Federe Cumhuriyeti"nde yaşayan halk
somurtkan23:31:22
Sürekli somurtan, asık suratlı
Hars23:31:21
Tarla sürme
UNSUR23:31:18
Öge, ilke, uknum, eleman
serin23:31:07
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
Beka23:30:36
Kalıcılık, ölmezlik
rivayet23:30:25
Söylenti
maşala23:30:22
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
Engelli23:30:16
Engeli olan, mânialı
ateşe dayanıklı23:30:14
aşırı ısıdan zarar görmeyen
buluşmak23:30:13
Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek
tavassut23:30:11
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
tatmin olmak23:29:47
istediği bir şeye ulaşarak hoşnut olmak, rahatlamak, doyurulmak
kolorimetre23:29:35
Renkölçer
su altı işleri23:29:17
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
Ana kent23:29:15
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
Alaka23:28:55
İlgi
katliam23:28:54
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
İçtenlikle23:28:48
İçten bir biçimde, samimiyetle
termos23:28:48
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
pinhan23:28:22
Gizli, saklı, gizlenmiş
seramikçi23:28:21
Seramikle uğraşan kimse
öz su23:28:20
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
geveze23:28:19
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
ARMADA23:28:12
Donanma
geniş zaman23:27:43
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
paraka23:27:25
İğneli uzun balık oltası
inkar23:27:18
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
AŞAMA23:27:11
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
ihata23:27:05
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
organizma23:26:57
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
tehlikesiz23:26:44
Tehlikesi olmayan
aidiyet23:26:33
Ait olma durumu, ilişkinlik
yaşam biçimi23:26:06
Hayat tarzı
Yarar23:26:05
Yarayan, elverişli, uygun
iklim23:25:35
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
görk23:25:30
Güzellik, gösteriş
maddeci23:25:29
Materyalist
Eksen23:25:15
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
ateşli silâh23:25:10
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
ekli23:25:03
Eklenmiş olan, eki olan
kademeli23:24:52
Aşamalı, basamaklı
dayıoğlu23:24:51
Dayının oğlu, dayızade
isyan etmek23:24:50
ayaklanmak
fütursuzca23:24:50
Önemsemeyerek, aldırmayarak
abuhava23:24:49
İklim
ŞEHİT23:24:47
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
el işi23:24:45
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
cahil23:24:44
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
anlam aykırılığı23:24:43
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
KAZIMA23:24:42
Kazımak işi
mantar özü23:24:41
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
Orsa23:24:40
Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirmekte kullanılan, her iki taraftan yelkenin ortasına bağlanan ip
Ararot23:24:39
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
GEZEGEN23:24:38
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
kuyruklu23:24:37
Kuyruğu olan
duyarlılık23:24:35
Duyarlı olma durumu
muhtasar23:24:34
Kısaltılmış olan, kısa; özet
salacak23:24:32
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
mahlas23:24:30
Bir kimsenin ikinci adı
geliştirme23:24:28
Geliştirmek işi
Model23:24:25
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
ilaveli23:24:19
Eki olan
bone23:23:43
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
diyet23:23:37
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
yasama23:23:16
Yasa koyma, teşri
şeker ağacı23:23:15
8-10 m yükseklikte bir ağaç (Hovenia dulcis)
cezri23:23:04
Köklü, kökten, temelden, radikal
ISTILAH23:23:03
Terim
AKINTILI23:22:34
Akıntısı olan, eğik, meyilli
Irkçılık23:22:15
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
AĞZINA KADAR23:22:11
boş yeri kalmayacak biçimde
yabani ıspanak23:21:54
Pazı (I)
yükseklik23:21:52
Yüksek olma durumu
İKTİSATÇI23:21:51
Ekonomi uzmanı, ekonomist
ahenk23:21:34
Uyum
Taklit23:21:25
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
karar23:21:25
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
delilik23:21:23
Deli olma durumu veya delice davranış
amberbaris23:21:04
Sarı çalı
Başarısızlık23:20:38
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
adaleli23:20:20
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
23:19:43
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
sigala23:19:41
bk. sığla
sağgörülü23:19:39
Sağgörüsü olan, basiretli
BAZUKA23:19:37
Roketatar
kuzin23:19:04
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
Kumru23:18:22
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
yaban armudu23:18:10
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
SİCİM23:17:49
Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
hâsıla23:17:48
Bir işten elde edilen sonuç
Üretim evi23:17:48
Fabrika
tükenmişlik23:17:34
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
sem23:17:02
Zehir, ağı
YA23:16:59
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
yankıca23:16:59
Başka birinin kullandığı söz veya cümleleri anlamsız olarak yankı gibi tekrarlama, ekolâli
süne23:16:58
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
öznel23:16:39
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
Zaman23:16:38
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
arıtmak23:16:30
Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek
halaoğlu23:16:26
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
kemirgenler23:15:48
Tavşan, kobay, kirpi, sıçan ve kunduz gibi köpek dişleri olmayan ve kesici dişleri iyi gelişmiş memeliler takımı
gönül23:15:31
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
süslenmek23:15:29
Süslemek işine konu olmak
amorf23:15:26
Biçimsiz
Kaz23:15:26
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
kan23:15:22
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
DALGIÇ23:15:13
Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam
gümrükçü23:15:12
Gümrük görevlisi
Ayık23:15:04
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
pusula23:14:56
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
mazhar23:14:55
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
kadirşinas23:14:53
Değerbilir, iyilikbilir
Cenup23:14:52
Güney
KEMENT23:14:50
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
oynak23:14:47
Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli
ersatz23:14:47
bk. erzatz
selek23:14:46
Cömert, eli açık
nalan23:14:44
İnleyici, inleyen
kurk23:14:43
Kuluçka, gurk
dinsel23:14:41
Dinî
canan23:14:39
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
helezonlu23:14:36
Helezonu olan, sarmal
mahfaza23:14:35
İçinde küpe, yüzük, bilezik vb. gibi değerli süs eşyalarının saklandığı kutu
abu23:14:33
Şaşma ve korku bildirir