kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

zat23:14:22
Kimse, kişi
benzen23:13:59
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
Yat23:13:54
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
Memur23:13:53
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
Çürük23:13:48
Çürümüş olan
küsküt23:13:42
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
destan gibi23:13:29
uzun yazılmış (mektup)
Kin23:13:27
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
Kay23:13:23
Yağmur, yaz yağmuru
TAV23:13:15
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
tirfil23:13:13
Yabanî yonca, korunga, üçgül
Bar23:13:01
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
Bad23:12:57
Yel, rüzgâr
dilmaç23:12:42
Çevirici, tercüman
fırın23:12:33
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
tekçilik23:12:33
Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü, monizm
Roketatar23:12:30
Öz itmeli mermi atan, zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silâh
KAK23:12:20
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
KAF23:12:12
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
KUL23:12:04
Tanrı"ya göre insan
TUN23:12:00
Gizli yer, köşe bucak
Ulu23:11:56
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
Uca23:11:52
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
Hiza23:11:37
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
çöküntü23:11:25
Çökme
anıt mezar23:11:24
Görkemli, anıtsal mezar
filet23:11:24
Derinliği aynı olan sığ su alanı
kuyruk kemiği23:11:23
Omurganın alt ucunda bulunan, kuyruk sokumu kemiği ile eklemlenen, önden arkaya doğru yassı, üçgen biçiminde kemik
Tutucu23:11:21
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)23:11:14
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak
HİZMETÇİ23:10:58
Hizmet gören kimse
Paratoner23:10:50
Yıldırımsavar, şimşeksavar
ağlama23:10:47
Ağlamak işi
seher23:10:31
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
ya da23:10:23
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
sıfır23:09:58
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
köy ihtiyar heyeti23:09:32
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
İhtifal23:09:16
Anma töreni
bir bir23:09:13
bk. hepyek
smaçör23:09:11
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
iş yeri23:09:03
Bir görevin yapıldığı yer
musluk23:09:02
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
Toz bulutu23:09:01
Havada oluşan yoğun toz
eklem23:09:01
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
Hamile23:08:53
Gebe, yüklü, aylı
rebap23:08:51
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz
ön alım hakkı23:08:46
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
kurlağan23:08:44
Etyaran
ANLAŞMA23:08:43
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
mutasavvıf23:08:21
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
evham23:08:15
Kuruntular, kuşkular, vehimler
kazaen23:08:07
Kazara
kalımsız23:07:34
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
başbuğ23:07:19
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
rota23:07:00
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
yeter sayı23:06:43
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
partici23:06:36
Parti üyesi
Koyak23:06:32
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
konuşturma23:06:14
Konuşturmak işi
tayin23:06:11
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
karides23:06:02
Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan yüzücü, orta büyüklükte kabuklu türün adı
karşılıklı yapraklar23:05:47
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
Efelek23:05:43
Lâbada
Matador23:05:28
Boğa güreşçisi, toreador
soya23:05:20
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
TAUN23:05:09
Veba hastalığı
TUTU23:04:58
Rehin, ipotek
teferruat23:04:44
Ayrıntılar
behemehal23:04:38
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
kifayet23:04:31
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
GAYRI23:04:30
Artık, bundan böyle
batıl23:04:08
Doğru ve haklı olmayan
rint23:04:04
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
Öz su23:03:57
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
r, R23:03:46
Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir
jüt23:03:43
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
toprak kölesi23:03:41
Toprağa bağlı köle
ÇAM23:03:32
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
yağız doru23:03:28
Kızıla çalan siyah tüyleri olan (at)
öğrenci kimliği23:03:27
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
23:03:16
bk. mı / mi
İRADE DIŞI23:03:16
İradesiz
hassas23:03:14
Duyum ve duyguları algılayan
el ayası23:03:00
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
çekememezlik23:02:47
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
bulaşık makinesi23:02:37
Bulaşık yıkamaya yarayan alet
öncecilik23:02:33
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
keder23:02:31
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
parçalamak23:02:29
Birliği bozmak amacıyla bölmek
ararot kamışı23:02:25
Maranta
şufa hakkı23:02:24
bk. ön alım hakkı
kımıldama23:02:21
Kımıldamak, kımıldanmak işi
bahtsız23:02:17
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
köpürme23:02:10
Köpürmek işi
TOPLULUK23:02:02
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
radyasyon23:01:59
Işınım
FAMİLYA23:01:50
Aile
yönelme durumu23:01:31
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
tesirli23:01:29
Etkili
keskin23:01:18
Çok kesici, iyi kesen
matbaa23:01:18
Basım evi
KLARNET23:01:05
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
sözü geçmek23:01:04
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
hilekâr23:01:02
Hileci
pirifanî23:00:57
İhtiyar (kimse)
katalepsi23:00:47
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
İDİL23:00:39
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
bilâr23:00:37
Katranlı kıldan yapılan ve kalafat işlerinde kullanılan bir tür macun
gerekme23:00:27
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
unutmak23:00:16
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
TUZLA23:00:16
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
TUZAK23:00:12
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
af dilemek22:59:52
bağışlanmasını istemek
Ters22:59:45
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
enjeksiyon22:59:39
İğne yapma, iğne vurma
art arda22:59:33
Birbirinin arkasından
Açılma22:59:32
Açılmak işi
iğne22:59:25
Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
sömürge22:59:22
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
Sırtlan22:59:18
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
defin22:59:15
(ölüyü) Gömme
döneç22:59:10
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
örtülü22:59:06
Örtüsü olan
lâpacı22:59:01
Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan
iklim bilimi22:58:53
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
sülük22:58:48
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
cibilliyet22:58:43
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
zedelemek22:58:41
Zarar vermek
İç çamaşırı22:58:36
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
sitem etmek22:58:28
bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmek