kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

loğ14:52:42
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
şal örneği14:52:37
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
isnat etmek14:52:28
dayandırmak
Buket14:52:22
Çiçek demeti
yasama14:52:19
Yasa koyma, teşri
SANATÇI14:51:59
Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren (kimse), sanatkâr
Sembol14:51:48
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
janjan14:51:40
Yanardöner, şanjan
tertip14:51:31
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
çabuk çabuk14:51:30
Çabuk olarak, ivedilikle
tercih14:51:26
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
ittifak14:51:21
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
gururlu14:51:19
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
istekli14:51:16
Bir şeye karşı isteği olan
birleştirme14:51:11
Birleştirmek işi veya durumu
ömre bedel14:51:01
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
kova14:50:58
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
açıklama14:50:56
Açıklamak işi, izah
Faal14:50:46
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
Fare14:50:37
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
teshir14:50:35
Büyüleme, büyü yapma
seryum14:50:27
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
samsa14:49:47
Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı
saman14:49:42
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
hamiş14:49:28
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
gayrı14:49:23
Artık, bundan böyle
fettan14:49:20
Fitneli, karıştırıcı
protein14:49:16
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
İSPİT14:49:14
Jant
kenar mahalle14:48:59
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
kompozisyon14:48:54
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
bani14:48:49
Kurucu
baha14:48:44
Paha
babi14:48:39
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
mahrum olmak14:48:34
yoksun kalmak
firavun14:48:15
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
mızıkçı14:48:05
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
kıl keçisi14:48:00
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
yaraşıklı14:47:55
Yaraşan, uygun, yakışır
tahsildar14:47:45
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
katmak14:47:21
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
orman14:47:12
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
pey akçesi14:47:07
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
Evlat14:47:02
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
hizmetçi14:46:54
Hizmet gören kimse
14:46:38
Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen
yaver14:46:35
Yardımcı
çuval14:46:28
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
barbut14:46:23
Zarla oynanan bir çeşit kumar
pelesenk14:46:13
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine
parlaklık14:46:08
Parlak olma durumu, revnak
rölatif14:46:03
Bağıntılı, izafî, nispî
MÜSTESNA14:46:01
Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı, şaz
TALİH14:45:55
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
ofris14:45:48
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
açıkağız14:45:40
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
nesnelcilik14:45:35
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
gübre gazı14:45:16
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
yalman14:45:11
Eğik, eğinik, mail
mürdüm14:45:06
Mürdüm eriği
Münasebet14:45:01
İlişik, ilişki, ilinti
ithafname14:44:56
İthaf yazısı
tecrübesiz14:44:46
Tecrübesi olmayan
yokçuluk14:44:41
Hiççilik, nihilizm
tenafür14:44:13
Kakışma, kakofoni
cismanî14:44:04
Cisimle, bedenle ilgili
dahra14:44:03
bk. tahra
izmarit14:43:45
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
erotik14:43:40
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
erosal14:43:35
Erosçu, erotik
BEYANAT14:43:25
Demeç, bildiri
DÜZGÜ14:43:20
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
GÜNAH14:43:10
Dince suç sayılan iş veya davranış
astronomik14:43:05
Gök bilimiyle ilgili olan
GÜNCE14:42:55
Günlük (I)
vakit geçirmek14:42:36
oyalanmak, uğraşmak
Güvence14:42:31
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
filinta14:42:21
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
mütemayiz14:42:16
Kendini gösteren, sivrilen
mucize14:42:11
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
Fiyat14:41:56
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
sürdürüm14:41:46
bk. abonman
uçkur14:41:37
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
kaybolmak14:41:27
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
dolaysız14:41:07
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
Şapşal14:41:02
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
Yük14:40:58
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
barbata14:40:53
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
jaluzi14:40:48
İçeriden görülmeksizin dışarıyı görmeyi sağlayan, şerit biçiminde metal veya plâstik levhalardan yapılmış bir tür pencere kapama düzeni, şerit perde
gezinti14:40:41
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
devamlılık14:40:31
Devamlı olma durumu, süreklilik
hezaren14:40:22
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
dul kalmak14:40:17
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
antibiyotik14:40:13
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
ilerlemek14:40:12
(vakit için) Geçmek
yapıştırıcı14:40:02
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
asalak bilimi14:39:57
Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji
Mehil14:39:47
Bir işin bitirilmesi için tanınan ek süre, önel
Alabaş14:39:42
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
DADI14:39:22
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
hissikablelvuku14:39:17
Ön sezi
kefillik14:39:15
Kefil olma durumu, kefalet
ornatma14:39:07
Ornatmak işi, ikame etme
kaypak14:39:07
Kayagan, kaygan
Ti14:39:07
Titan"ın kısaltması
DEHA14:38:57
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
AMERİKA ARMUDU14:38:48
Defnegillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç (Persea gratissima)
ihtilaf14:38:47
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
albenili14:38:43
Alımlı, çekici, cazibeli
tekabül etmek14:38:38
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
ilahiyat14:38:33
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
mersin balığı14:38:24
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
hırdavatçı14:38:23
Hırdavat satan kimse, nalbur
soysuz14:38:18
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
hissetme14:37:55
Hissetmek işi
vefakar14:37:45
Vefalı
AKAÇLAMA14:37:40
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
kölçer14:37:35
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
dahil14:37:28
İç, içeri
rivayet14:37:02
Söylenti
yaban arısıgiller14:36:58
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
HILTAR14:36:55
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
helezon14:36:53
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
iç kulak14:36:48
Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölümü
hissedar14:36:43
Hissesi olan, paydaş
Turunçgiller14:36:33
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
tümel14:36:04
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
hamaset14:35:52
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
BERİL14:35:45
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
ERKEK14:35:40
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı