kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

yurtlandırma10:22:40
Yurtlandırmak işi, iskân
YALITKAN10:22:35
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
bolluk10:22:34
Bol olma durumu
ulviyet10:22:31
Yücelik
tahmin etmek10:22:24
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
kudret10:22:22
Güç, erk, erke, iktidar
Sığa10:22:20
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, kapasite
Puro10:22:18
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
marya10:22:16
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
marka10:22:14
Resim veya harfle yapılan işaret
maske10:22:13
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
iyimserlik10:22:11
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
matah10:22:10
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
maval10:22:07
Yalan, uydurma söz
minare10:22:05
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
uymazlık10:22:02
Aykırılık, başkalık, mugayeret
malaz10:21:58
Sulak yer
akıntılı10:21:58
Akıntısı olan, eğik, meyilli
teknikçi10:21:55
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
mango10:21:54
Hint Kirazı
tanzim etmek10:21:51
sıralamak
flüt10:21:48
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
frikik10:21:47
Serbest vuruş
Unvan10:21:45
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
kalantor10:21:44
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
tarım10:21:44
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
iletişim ağı10:21:33
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
Lösemi10:21:30
bk. kan kanseri
müfettiş10:21:29
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
BÖLÜMLEME10:21:28
Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif
proleter10:21:26
Çalışan, emekçi
nakil etmek10:21:25
bk. nakletmek
KIraat10:21:20
Okuma
yok etmek10:21:18
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
muştu10:21:15
Sevindiren haber, sava, müjde
sahip olmak10:21:09
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
rüşvet10:21:04
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
acem10:20:58
İranlı
çekirdek10:20:56
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
galyum10:20:53
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
Apar topar10:20:50
Telâş ve acele ile, yaka paça
öd10:20:48
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
sevi10:20:48
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk
maydanozgiller10:20:45
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
normalüstü10:20:42
Olağan dışı
Tibet sığırı10:20:39
bk. Tibet öküzü, yak
hulâsa10:20:36
Özet, fezleke
gözleyici10:20:36
Gözlemci, müşahit, rasıt
beslenme bozukluğu10:20:34
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
keşkek10:20:32
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
ÇIKIŞ10:20:30
Çıkmak işi veya biçimi
savurganlık10:20:22
Savurgan olma durumu veya savurganca davranış, tutumsuzluk, müsriflik, israf
kitap ehli10:20:19
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
takımada10:20:17
Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tümü
devimsellik10:20:16
Devimsel olma durumu
otorite10:20:14
Yetke, sulta, velâyet
gülüş10:20:11
Gülmek işi veya biçimi
akordiyon10:20:10
bk. akordeon
ortaya koymak10:20:07
herkesin görebileceği yere koymak
KAYRA10:20:05
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
borazan10:20:02
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
ŞEBNEM10:20:00
Çiy
tedricen10:19:58
Azar azar; giderek, gittikçe
hint irmiği10:19:52
Sagu
tedrisat10:19:51
Öğretim
emekli10:19:48
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
yurt içi10:19:43
Yurt sınırları içinde olan
iştirak etmek10:19:41
katılmak
korkaklık10:19:38
Korkak olma durumu
Omurilik10:19:37
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
ince yapılı10:19:34
Narin, nazik, zayıf
Tayin10:19:32
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
Tavuk10:19:31
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
efendi10:19:28
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
Tahta10:19:27
Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç
RİZİKO10:19:24
Zarara uğrama tehlikesi
Takla10:19:22
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
bagaj kilidi10:19:20
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
naiplik10:19:17
Naip olma durumu, niyabet
itibari10:19:14
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
haşiye10:19:12
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
boğan otu10:19:07
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
NİMET10:19:06
İyilik, lütuf, ihsan
hizmet10:19:04
Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma
start10:19:03
Çıkış
sürgen doku10:19:01
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
Kontrat10:19:00
Sözleşme
yönetimsel10:18:56
Yönetimle ilgili, idarî
Tiyatro10:18:54
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
Roman10:18:53
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
kovan otu10:18:51
Oğul otu
kara kalem10:18:50
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
kasık biti10:18:48
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
yürütmek10:18:47
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
Hiççi10:18:45
Hiççilik yanlısı, nihilist
nispet10:18:41
Oran
SÜLALE10:18:39
Soy; ev, aile
isteka10:18:38
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
yardımcılık10:18:36
Yardımcı olma durumu
Tibet öküzü10:18:31
Yak, Tibet sığırı
SÜZGEÇ10:18:28
Sıvıları süzmeye yarayan araç
aşırmak10:18:26
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
yılmaz10:18:25
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
cesur10:18:23
Yürekli, cesaretli
akılcılık10:18:20
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
Anlaşılan10:18:17
anlaşıldığına göre, galiba
müstağni10:18:16
Elinde olanla yetinen, doygun
ibadet etmek10:18:11
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
fotoğraf makinesi10:18:10
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
gizlice10:18:02
Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
kubbe10:17:59
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
çiçek bozuğu10:17:48
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
kurgu10:17:45
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
kurul10:17:42
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
Debdebe10:17:38
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
MUTASYON10:17:36
Değişinim
kuzin10:17:35
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
kuzey10:17:33
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
Bürüme10:17:32
Bürümek işi
risale10:17:29
Küçük kitap, broşür
uygulamalı10:17:28
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
büyü yapmak10:17:26
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
Cilâlı Taş Devri10:17:25
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri
HÜKÜMRAN10:17:23
Egemen
BURCU10:17:22
Güzel koku, ıtır
Yevmiye10:17:16
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
beden eğitimi10:17:13
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
KAPİTAL10:17:10
Sermaye, ana mal
emir eri10:17:08
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
Hakan10:17:04
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan