kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

elekten geçirmek20:53:05
elemek
Popülarite20:52:15
Halk tarafından sevilme, tutulma
pudralık20:51:41
Pudra kutusu
akış20:50:45
Akmak işi veya biçimi
dimağ20:50:42
Beyin
Babayiğit20:50:19
Güçlü kuvvetli
düşsel20:49:01
Düş ile ilgili, hayalî
buhurluk20:48:32
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
ülke20:47:57
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
Asırlarca20:47:54
Yüzlerce yıl
uslu akıllı20:47:19
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
avam20:46:39
Halkın aşağı tabakası
kemiksiz20:46:17
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
yargıç20:46:15
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
Bürüme20:45:06
Bürümek işi
kasıtlı20:44:02
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
Üzüntü20:43:25
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
Kalıtım20:42:56
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
20:42:33
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
alakasız20:42:30
İlgisiz, ilgisi olmayan
tümel20:42:29
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
Maydanozgiller20:42:27
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
APSE20:41:56
İrin birikimi, çıban
Zavallı20:41:56
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
HİZMETÇİ20:41:52
Hizmet gören kimse
Solusyon20:40:46
Özellikle lâstikleri yapıştırmakta kullanılan koyu, yapışkan madde
Okyanus20:40:31
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
Uçak20:40:26
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
türe20:40:19
Hak ve hukuka uygunluk, adalet
akdarı20:40:07
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
MUHAFIZ20:39:34
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
bilinmeyen20:39:33
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
yumuşak20:39:32
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
beğeni20:39:27
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
tal20:38:37
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
GÖRKEM20:38:32
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
Hamam böceği20:37:34
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
tapınmak20:37:11
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
Amin20:36:22
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
aperitif20:35:10
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
lan20:35:04
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
volan20:34:44
Bir hareketi bir mekanizmaya aktaran veya makinelerde hareketin hızını düzgün tutmaya yarayan tekerlek
İŞKİL20:34:07
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
önsel20:34:04
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
GÜVENÇ20:33:53
Güvenme duygusu, itimat
mıhlamak20:32:55
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
din20:32:26
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
yayılmacılık20:31:35
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
kerki20:30:41
Keser
nikâhsız20:29:48
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
baştankara20:29:30
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
dalgınlık20:28:26
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
Arlı20:27:18
Namuslu, utangaç, sıkılgan
lif20:26:51
Çok ince ve uzun parça
Hünsa20:26:41
Er dişi
c20:24:53
Karbon"un kısaltması
dağcılık20:24:52
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
ÖZVERİLİ20:24:51
Özveri ile davranan, özverisi olan, fedakâr
gazel20:23:51
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
silikatlaşmış20:23:26
Silisle birleşerek silikat durumu almış
Bağlantılı20:23:16
Aralarında bağlantı bulunan, irtibatlı, rabıtalı
iskarpela20:23:15
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
Yüce Divan20:23:04
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
Fotoğraf20:22:40
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
üretme20:22:38
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
akımtoplar20:22:03
Akü, akümülâtör
alâminüt20:18:56
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
kuş kirazı20:18:51
Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)
KAZIMA20:18:23
Kazımak işi
Akdeniz humması20:18:09
Malta humması
Körfez20:18:05
Karanın içine sokulmuş deniz parçası
bahar nezlesi20:17:06
bk. saman nezlesi
nedensellik20:17:01
Nedensel olma durumu, illiyet
ırkçı20:16:52
Irkçılık yanlısı olan (kimse)
ahbaplık20:16:00
Ahbap olma durumu, ünsiyet
SAYI20:15:57
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
sınıfta kalmak20:14:20
başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa geçemeyerek aynı sınıfta yeniden okumak
FİDYE20:13:06
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
ARAÇ20:13:04
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne
çalılık20:12:39
Çalısı çokça olan yer
göç20:11:51
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
alman gümüşü20:10:16
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
endişe20:09:31
Düşünce
namert20:09:17
Korkak, alçak, mert olmayan
Üçlü20:09:15
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
el değmemiş20:08:29
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
gut20:08:17
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
mahşer günü20:08:13
Kıyamet
çeşme20:06:44
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
lüfer20:06:37
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
Atış20:05:11
Atmak işi veya biçimi
aldatıcı20:04:02
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
Yabancı20:04:01
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
kantarı belinde20:03:58
gözü açık, aldatılmaz
ebat20:03:42
Boyutlar
venüs20:02:18
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
kurçatovyum20:02:13
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
kanyon20:01:24
Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar boğaz, kapuz
gönye20:01:01
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç
uskumru20:00:17
Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
diyagonal20:00:17
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
asır20:00:16
Yüzyıl
İŞVE20:00:11
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
kotlet20:00:07
Pirzola
Yaralı19:59:20
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
baş bıçağı19:58:53
Ustura
MAHSUL19:58:45
Ürün
ağıt19:58:45
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
abra19:56:42
Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş, demir, çivi gibi ağırlık, dara
ikilem19:56:14
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassim, dilemma: Fatih"in, babası II. Murat"a yolladığı bir haber güzel bir ikilem örneğidir
sedef otu19:55:55
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
İBRA19:55:53
Aklama, temize çıkarma
esir19:55:37
Tutsak
zirai19:55:10
Tarımla ilgili, tarımsal
katma19:54:36
Katmak işi, ilhak
İCAZET19:54:27
İzin, onay, onaylama
dermansızlık19:53:25
Güçsüzlük, bitkinlik, zafiyet
Okuntu19:52:39
Çağrı kâğıdı, çağrılık, davetiye
Kamil19:52:32
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
sevimlilik19:52:31
Sevimli olma durumu
geçmiş zaman19:52:06
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
eza19:51:59
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
şekilci19:51:15
Alışılmış kural, tutum veya davranış dışına çıkamayan, biçimci, formaliteci, formalist
USÇULUK19:51:15
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
terilen19:51:14
İngiltere"de üretilen sentetik lif, tergal
bağımsız19:50:26
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
kişizade19:50:21
Soylu
stalagmit19:50:13
Dikit
kolçak19:49:56
Yalnız baş parmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven
Raspa19:49:14
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü