kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

rica20:34:25
Dileyiş, dileme, dilek
vasistas20:34:19
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
ŞUFA20:34:01
Ön alım
galaksi20:33:55
Gök adası
Genetik20:33:49
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
kerime20:33:26
(saygılı konuşmada) Kız evlât
Susuzluk20:33:20
Susuz olma durumu, kuraklık
misafir20:33:14
Konuk
Hiper20:32:56
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
gece kuşu20:32:50
Gece gezmesini seven kimse
yakışıksız20:31:55
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
çanak20:31:47
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
itibar etmek20:31:43
saygı göstermek, saymak değer vermek
darlık20:31:37
Dar olma durumu
emekli20:31:27
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
seçenek20:31:13
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
siyasetçilik20:31:05
Siyasetçinin işi
Glokom20:30:53
Karasu (göz hastalığı)
basık20:30:07
Basılmış, yassılaşmış
hattat20:29:19
El yazısı çok güzel olan sanatçı
tesirli20:29:07
Etkili
AMA20:29:00
Görmez, kör
kaldırım20:28:54
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
etkinleştirme20:28:48
Etkinleştirmek işi
Lezzet20:28:36
Ağız yoluyla alınan tat
bireysel20:28:18
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
rantçı20:28:12
Rant işiyle uğraşan kimse
Küçük Asya20:27:47
Anadolu
ısıtma20:27:35
Isıtma işi, teshin
iftira etmek (veya atmak)20:27:29
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
DASİT20:27:17
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
SİYASAL20:27:05
Politika ile ilgili, siyasî, politik
eli ayağı dolaşmak20:26:59
şaşırmak, telâşlanmak
fen bilimi20:26:54
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
taksir20:26:49
Kısaltma, kısma
hır20:26:49
Kavga, dalaş
çevirgeç20:26:48
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
albeni20:26:47
Alım, çekicilik, cazibe
evmek20:26:43
bk. ivmek
prometyum20:26:18
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
fihrist20:26:12
İçindekiler
küsküt20:26:06
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
tekerrür20:25:54
Tekrarlanma
Jüpiter20:25:48
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
GÖÇ20:25:42
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
oltu taşı20:25:36
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
terk etmek20:25:11
bırakmak, ayrılmak
nüsha20:24:46
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
komedyen20:24:40
Güldürülerde oynayan oyuncu
VEHİM20:24:29
Kuruntu
Baget20:24:17
İnce, kısa değnek
sunu20:23:59
Sunulan şey
sulu20:23:53
Suyu olan, içinde su bulunan
sulh20:23:47
Barış
frengi20:23:38
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
terkip etmek20:23:28
birleştirmek, bir araya getirmek
stil20:23:20
Üslûp, biçem, tarz
som20:23:07
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan
etraf20:23:01
Yanlar, taraflar
hayvan bilimci20:22:49
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
etmek20:22:43
Bir işi yapmak
hakimiyet20:22:37
Egemenlik
fotoğraf20:22:07
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
murabba20:21:48
Dört şeyden oluşan, dörtlü
atlatmak20:21:42
Savsaklamak
mürekkep20:21:36
Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde
GİZLENMİŞ20:21:30
Saklanmış
haşiş20:21:24
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
gerekme20:21:11
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
duluk20:20:53
Yüz
ordonat20:20:47
Silâhlı kuvvetlerin savaş gereçlerini, araçlarını ve bunlara benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf (ordu donatım işleri sözünün kısaltması)
misafirhane20:20:35
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
akya balığı20:20:29
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
damızlık20:20:22
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
Hollândalı20:20:16
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
duyum20:20:10
Haber, istihbarat
dilemek20:19:58
Biri için bir dilekte bulunmak
eşik20:19:57
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
salıverilme20:19:52
Salıverilmek işi
Uzak20:19:46
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
Uzuv20:19:39
Organ, üye
Uyum20:19:27
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
Urba20:19:15
Giysi
Uruk20:19:03
Soy, sülâle
Çaresiz20:18:57
Çaresi bulunmayan, onulmaz
şoset20:18:35
Kısa çorap
bilgisizlik20:18:28
Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, cehalet
süslemek20:18:22
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
Ucuz20:18:04
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
tın20:17:46
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
tıp20:17:40
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)20:17:33
borcunu ödeyip bitirmek
astronomi20:17:27
Gök bilimi, felekiyat
BİR YANA20:17:21
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
kasım20:17:15
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
müteşebbis20:17:09
Girişken, girişimci
kauçuk20:17:00
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
abanoz20:16:50
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
Tarz20:16:32
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
alıp vermek20:16:24
yürek çarpıntısı geçirmek
Tren20:16:16
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
reşit20:16:15
Ergin
düstur20:16:14
Genel kural, kaide
meydana gelmek20:16:09
olmak, oluşmak
TİNSEL20:16:06
Ruhî
rikkat20:16:04
İncelik, naziklik
yankılanma20:16:01
Yankılanmak işi veya durumu
cesaretsiz20:15:59
Yüreksiz
panzehir20:15:58
Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde, antidot
güvenilirlik20:15:55
Güvenilir olma durumu
tertemiz20:15:53
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
arz etmek20:15:52
sunmak
Stronsiyum20:15:50
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
dümbelek20:15:49
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
sözsüz oyun20:15:46
bk. pantomim
serbest bırakmak20:15:45
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
diktacılık20:15:43
Dikta yanlısı olma durumu
İspiyoncu20:15:42
İspiyon
toyluk20:15:40
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
menşur20:15:39
Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş
tuğamiral20:15:37
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
Hercai menekşe20:15:36
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor)
mafevk20:15:33
Üst aşamada bulunan
sermayecilik20:15:30
Sermayeci olma durumu
din adamı20:15:28
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
mikyas20:15:21
Ölçek, ölçü
böbrek20:15:18
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
göt20:15:17
Anüs
güm20:15:16
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
güz20:15:14
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar