kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

öfkeli04:30:13
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
şehircilik04:30:09
Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı
oğulcuk04:30:06
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
KOKU04:30:04
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
ayniyat04:30:03
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
KAME04:29:58
Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş
özenti04:29:49
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
radyatör04:29:43
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
korporasyon04:29:39
Lonca
tazelik04:29:37
Taze olma durumu, körpelik, taravet
haritacı04:29:34
Harita yapan kimse, kartograf
emzikli04:29:31
Emziği olan
çokluk04:29:27
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
Doğan04:29:17
Kartalgillerden, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco)
kuvvetsizlik04:29:12
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
fen bilimi04:29:10
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
pekiyi04:29:06
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
basma04:29:05
Basmak işi
basak04:29:03
Merdiven
barok04:28:59
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
bariz04:28:56
Açık, göze çarpan, belirgin
barka04:28:54
Büyük sandal
baraj04:28:51
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
barak04:28:48
Tüylü, kıllı çuha, kebe
irtica04:28:44
Gericilik
irtifa04:28:41
Yükseklik
bando04:28:39
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
takıntılı04:28:34
Takıntısı olan
yer bilimi04:28:26
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
banal04:28:21
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
albinos04:28:20
Akşın
balak04:28:19
bk. malak
mabude04:28:09
Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilâhe
bahar04:28:04
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
bahis04:27:59
Konuşulan şey, konu
soğan çiçeği04:27:54
Fulya
güzergah04:27:52
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
direşken04:27:50
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
ışın bilimi04:27:29
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
elifba04:27:20
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
ya da04:27:10
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
anket yapmak04:27:08
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
gün doğusu04:27:03
Doğu
limonata04:26:15
Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet
kafein04:26:13
Kahve ve çaydan elde edilen, hekimlikte kullanılan, uyarıcı niteliği olan bir madde
iskarpela04:26:04
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
BİZATİHİ04:25:59
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
şüheda04:25:51
Şehitler
maşrapa04:25:49
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
at gözlüğü04:25:42
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
lokomotif04:25:37
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
bazen04:25:16
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
bayat04:25:14
Taze olmayan
bayan04:25:04
Hanım yerine kullanılan bir unvan
bavul04:24:57
Yolculukta, içine eşya konulan büyük çanta
oramiral04:24:49
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
batar04:24:44
Zatürree
batik04:24:42
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
koygun04:24:37
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
kıdemli04:24:35
Bir işte eski ve tecrübesi çok olan
kibrit04:24:32
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
saydam resim04:24:15
Kolay anlaşılabilen resim
konuşkan04:23:56
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
portakal suyu04:23:54
Portakal sıkılarak elde edilen su
toprak kölesi04:23:49
Toprağa bağlı köle
oflaz04:23:40
İyi, güzel, mükemmel
külliye04:23:32
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
Aşağı04:23:23
Bir şeyin alt bölümü
sıcak04:23:14
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
asabi04:23:09
Sinirli
sokur04:23:07
Köstebek
kutlu04:23:00
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
taşikardi04:22:51
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
yazışma04:22:44
Yazışmak işi
softa04:22:41
Medrese öğrencisi
sofra04:22:39
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
insaf04:22:22
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
monogami04:22:12
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
incitmek04:22:05
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
tahripkâr04:22:00
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
incitici04:21:51
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
Realizm04:21:48
Gerçekçilik
kategori04:21:32
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
çalışılma04:21:29
Çalışılmak işi
evç04:21:09
En yüce yer
yaman04:21:06
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
yanma04:21:04
Yanmak işi
yanak04:20:56
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
yaban havucu04:20:54
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
yahni04:20:49
Kavrulmuş soğan ve salça ile pişirilen, sade veya sebzeli et yemeği
anamal04:20:37
Sermaye, kapital
şahıs04:20:14
Kimse, kişi, zat
tarihî eser04:20:00
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
sorumlu04:19:57
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
yanılmak04:19:52
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
sutaşı04:19:46
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
mutabakat04:19:41
Uyuşma, anlaşma, itilâf
Ayak topu04:19:36
Futbol
fırın04:19:31
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
mübalâğalı04:19:21
Abartılı
Kıstak04:18:59
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
kıyı04:18:33
Kara ile suyun birleştiği yer
yapmacık04:18:21
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
satranç tahtası04:18:14
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
lehçe bilimi04:17:56
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
gençlik04:17:51
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
zevat04:17:49
Kişiler, zatlar
a, A04:17:41
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
MARAZA04:17:21
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
güvercin04:17:16
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
Hars04:17:11
Tarla sürme
Hami04:17:09
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
Devamlı04:16:29
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
eli sıkı04:16:20
Çok tutumlu, cimri, pinti
istinatgah04:15:55
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
taslamak04:15:32
Kendinde olmayan bir değeri varmış gibi göstermek
küriyum04:15:20
Aktinitlerden, plütonyum 239 "un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96 atom ağırlığı 248 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Cm
eyyam ağası04:15:18
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
Özenli04:15:11
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
kafile04:14:47
Birlikte yolculuk eden topluluk
narkozcu04:14:44
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
bağır04:14:29
Göğüs
bağıl04:14:27
Görece, izafî
denemek04:14:16
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
Omuzlu04:13:52
Omzu olan
beyaz cam04:13:48
Televizyon ekranı
enjeksiyon04:13:43
İğne yapma, iğne vurma
soya çekmek04:13:15
soyunun özelliklerini taşımak
deneyimsiz04:12:59
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
burmak04:12:05
Hadım etmek, iğdiş etmek