kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

podösüet00:57:09
Yumuşak, yüzü ince havlı bir tür deri, süet
Perdah00:57:05
Parlatma, parlaklık verme
müdür00:56:31
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
rölâtivite00:56:04
Bağıntı, görelik, izafet
karaciğer00:54:14
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
nemçeker00:53:59
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
ÜŞENME00:53:42
Üşenmek işi
fundalık00:53:12
Funda ile kaplanmış yer
bahtiyar00:52:59
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
zerre00:52:58
Çok küçük parçacık
yassı00:52:33
Yayvan ve düz
maval00:52:29
Yalan, uydurma söz
yeniçerilik00:51:53
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
kuğu00:51:31
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
etnoloji00:51:30
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
Atışmak00:50:39
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
mevzi00:50:38
Yer, mahal
folklor00:50:18
Halk bilimi
kaim00:49:46
(başka bir şeyin yerine) Geçen
yardımcı olmak00:49:21
yardımda bulunmak
sakınca00:48:32
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
operacı00:47:40
Opera sanatçısı
hısım akraba00:47:34
Yakın ve uzak bütün akrabalar
bataklık baykuşu00:46:54
Baykuşgiller familyasından, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü, ishak kuşu (Asio flammeus)
mahvetmek00:46:49
Bozup işe yaramaz duruma getirmek
nişasta00:46:06
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
münavebe ile00:45:27
nöbetleşe, nöbetle, sıra ile
çağı geçmek00:45:13
eskimek, dönemi veya modası geçmek
melamet00:44:04
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
şeker ağacı00:43:55
8-10 m yükseklikte bir ağaç (Hovenia dulcis)
Sentez00:43:40
Birleşim
geçici00:43:16
Çok sürmeyen
süs püs00:42:44
(küçümseme duygusuyla) Süs
ekol00:42:24
Okul
SUÇ00:42:15
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
çekingenlik00:42:15
Çekingen olma durumu
TECEDDÜT00:41:57
Yenileşme, yenilik
yineletme00:40:56
Yineletmek işi
Hint keneviri00:40:53
Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir (Cannabis sativa)
00:40:16
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
adil00:39:55
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
DOKU00:39:52
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
nazlı00:39:34
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
kıya00:39:32
Adam öldürme suçu, cinayet
Linet00:39:09
Sürgün
ilk örnek00:38:47
Kök tip
faraziye00:38:38
Varsayım, hipotez
İrin00:38:24
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
İKİLİK00:37:53
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
karnaval maskesi00:37:20
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
kapan00:37:14
Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak
yılkı00:36:55
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
taş atmak00:36:52
dolaylı olarak birine dokunacak bir söz söylemek
zem00:36:31
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
Majör00:36:27
Büyük, önemli
sakar00:36:03
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
Zincirleme00:35:57
Zincirlemek işi veya durumu
konsül00:35:07
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
tavsiye etmek00:34:50
bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek
biat00:34:29
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
HAZANDİDE00:34:05
Görmüş, geçirmiş
Buzla00:33:48
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
hamlaç00:33:44
Üfleç
tertemiz00:33:18
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
mastar00:33:13
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
bekri00:33:13
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
mobil00:33:07
Hareketli
kolhoz00:33:03
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
REHA00:33:02
Kurtuluş, kurtulma
sonunda00:32:43
(bir şeyin) Sırada sonda olan, en sona kalanı, nihayetinde
Arapça00:32:35
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
Masal00:32:31
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
brom00:32:29
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
KAZIMA00:32:27
Kazımak işi
palamar00:32:16
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
teşhis ve intak00:32:13
Cansızları canlandırma ve konuşmayan varlıkları konuşturma
Püren00:32:09
Süpürge otu
düğün00:32:07
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence
Problem00:32:00
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
bahis açmak (veya açılmak)00:31:58
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
kontrol etmek00:31:52
denetlemek
Ayyaşlık00:31:48
Ayyaş olma durumu
Alıcı00:31:46
Satın almak isteyen kimse, müşteri
garipseme00:31:43
Garipsemek işi
fonetikçi00:31:32
Ses bilgisi ile uğraşan, ses bilgisi uzmanı
BİLİNEN00:31:25
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
SEVİMLİ00:31:22
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
asorti00:31:16
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
nadan00:31:04
Bilgisiz, cahil
talihsizlik00:30:54
Talihsiz olma durumu, talihi olmama durumu, şanssızlık, bahtsızlık
marifetli00:30:50
Ustalıklı, hünerli
oktan00:30:32
Parafinler serisinden, birçok izomerli doymuş hidrokarbür (C8H18)
Kınama00:30:09
Kınamak işi, ayıplama, takbih
vefalı00:30:03
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
tekdir00:29:43
Azarlama, paylama
LOKMA00:29:35
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
NABIZ00:29:32
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
anemi00:29:29
Kansızlık
maden suyu00:29:24
İçinde, erimiş mineraller bulunan ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan kaynak suyu
İFRAZAT00:29:16
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
kazıklanma00:29:13
Kazıklanmak işi
sarık00:29:11
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
topluca00:28:49
Toplu olarak
Mihrap00:28:46
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
ATATÜRKÇÜ00:28:43
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
KORTEJ00:28:38
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
Kornea00:28:35
Gözde saydam tabaka
çevren00:28:32
Ufuk, göz erimi
daz00:28:30
Saçı dökülmüş (baş), dazlak
ZORLA00:28:26
Zor kullanarak, zecren; metazori
çarçabuk00:28:18
Pek çabuk, çabucacık, hemencecik, tez elden
kabaca00:28:06
Kaba bir biçimde
mesnet00:28:05
Dayanak
kasımpatı00:28:03
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
Kerem00:28:01
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
tabaklanma00:27:57
Tabaklanma işi
spekülâsyon00:27:45
Kurgu
GERÇEK00:27:42
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
halojen00:27:39
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
ÖRGÜTLÜ00:27:34
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
haddi hesabı yok00:27:30
pek çok, sınırı, ölçüsü yok
evrim00:27:29
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
eşkin00:27:20
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
setir00:27:14
Bir şeyi örtme, gizleme
evin00:27:00
Bir şeyin içindeki öz, lüp
çek00:26:05
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
olumlu00:24:47
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
gurk00:24:11
Kuluçka
parlatmak00:24:05
(içki için) İçmek
ensiz00:23:56
Eni küçük olan, dar