kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

kozmos16:47:51
Evren
belirme16:47:50
Belirmek işi, tebellür etme
övmek16:47:46
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
tasvir gibi16:47:44
çok güzel (kimse)
çizi16:47:39
Çizgi
malt16:47:39
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
Yayla16:47:30
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
çivi16:47:28
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
çile16:47:18
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
Armoni16:47:05
Türlü sesler arasında sağlanan uyum
seçmek16:47:05
Birine oy vererek bir göreve getirmek
tutturma16:47:04
Tutturmak işi
yaramaz16:46:46
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
Karmakarışık16:46:43
Dağınık, düzensiz, çok karışık
özgün16:46:30
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
özgül16:46:25
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
yararlanılma16:46:19
Yararlanılmak durumu
kasıtlı16:46:14
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
Sevecenlik16:46:09
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
otsu16:46:08
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
imparator16:46:08
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
aksiseda16:46:01
Yankı
alıkoyma16:46:00
Alıkoymak işi
hoppalık16:46:00
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
tutucu16:45:49
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
makyajcı16:45:45
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
haraplık16:45:39
Harap olma durumu, yıkkınlık
astronot16:45:37
Uzay adamı
hadise16:45:37
Olay
kurutma kabı16:45:36
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
saltanat16:45:30
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
alçak gönüllülük16:45:19
Alçak gönüllü olma durumu
döl yatağı16:45:15
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
köşk16:45:13
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
yorgunluk16:45:00
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
ya devlet başa ya kuzgun leşe16:44:56
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
tanık16:44:55
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
abaküs16:44:55
Sayı boncuğu, çörkü
yad etmek16:44:53
anmak, hatırlamak
konaklama16:44:53
Konaklamak işi
gösterişçi16:44:53
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
Açıkgöz16:44:39
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
Toplum16:44:34
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
hoppa16:44:34
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
zıpır16:44:28
Delişmen
bekri16:44:21
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
mason locası16:44:20
Çeşitli derecelerdeki masonlardan oluşan gruplardan her biri
kamga16:44:20
Yonga
Erteleme16:44:12
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
mecburiyet16:44:02
Yükümlü, zorunlu olma durumu
Evliya16:43:58
Erenler, ermişler, veliler
sevimlilik16:43:51
Sevimli olma durumu
umarsız16:43:48
Çaresiz
Köşe atışı16:43:42
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
eğitme16:43:42
Eğitmek işi, terbiye etme
PEY AKÇESİ16:43:33
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
Sefaret16:43:18
Elçilik, sefarethane
Emanet16:43:18
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
umar16:43:13
Çare
merkeziyetçilik16:43:02
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
ışın bilimi16:42:56
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
habitat16:42:50
Yerleşme, oturma
gardiyan16:42:49
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
akselerograf16:42:45
İvmeyazar
şen olmak16:42:43
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
Şişman16:42:42
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
Teşri16:42:39
Yasama
avangart16:42:38
Öncü
tenya16:42:27
Şerit
yardak16:42:26
(özellikle kötü işlerde) Yardım
koro16:42:21
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk
garanti16:42:21
Güvence, inanca, teminat
lâakal16:42:17
En azından, hiç olmazsa
nadaslı16:42:13
Nadasa bırakılmış
hakikat16:42:13
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
inhisar16:42:10
Tekel
yağlı16:41:47
Üzerinde veya içinde yağı olan
çoğu16:41:42
Çoğu zaman, çok defa
yaşlanma16:41:42
Yaşlanmak işi
kara elmas16:41:36
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
esami16:41:17
Adlar, isimler
havra16:41:17
Yahudi tapınağı, sinagog
Gizemli16:41:02
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
zayi16:40:47
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
küheylan16:40:47
Soylu Arap atı
detay16:40:46
Ayrıntı
devam16:40:41
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
karma16:40:36
Karmak işi
çobanlama16:40:32
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
düalist16:40:32
İkici, ikicilik yanlısı
karar16:40:30
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
karga16:40:25
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
Saman16:40:10
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
kasem16:40:04
Ant içme, yemin etme
derlemcilik16:40:04
Koleksiyonculuk
zabıt16:40:03
Zapt
dokunulmazlık16:40:02
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
yetke16:39:55
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
dekar16:39:34
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
kavat16:39:28
Yolsuz, yasa dışı veya gizli, cinsî birleşmelerde aracılık eden erkek, pezevenk
yegâne16:39:24
Biricik, tek
elli16:39:22
Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı, 50, L
kavas16:39:09
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
kavaf16:39:03
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
bonbon16:38:53
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
yandaş16:38:53
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
kavim16:38:53
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
kavun16:38:47
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
demir16:38:34
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
Çarpıcı16:38:24
Etkili
verimsiz16:38:22
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
PEÇ16:38:17
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
güvensizlik16:38:02
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
delil16:37:59
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
delta16:37:49
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
uza duyum16:37:43
Telepati
kumanda16:37:39
Komuta
sıtma bilimi16:37:39
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
parasızlık16:37:26
Parasız olma durumu
unvan16:37:25
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
dinek16:37:21
Dinlenmek için durulan yer
yazma yitimi16:37:15
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
katar16:37:15
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
denek16:37:10
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
deney16:36:56
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
denli16:36:51
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
trake16:36:50
Soluk borusu
kabir16:36:50
Mezar, sin
tepkime16:36:31
Tepkimek işi
link16:36:24
Atın eşkin yürüyüşü