kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

kozmos12:00:11
Evren
hayal oyunu12:00:08
Karagöz oyunu
otonomi12:00:05
Özerklik, muhtariyet
su bilimci12:00:02
Su bilimi uzmanı, hidrolog
ziyade12:00:02
Çok, daha çok, daha fazla
demin11:59:59
Az önce
enerji11:59:51
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
Şümul11:59:48
İçine alma, kaplama, kapsama
uçucu11:59:45
Uçma yeteneği veya özelliği olan
cihet11:59:42
Yön, yan, taraf
çınlayış11:59:39
Çınlamak işi veya biçimi
yığılı11:59:33
Yığılmış olan
agreman11:59:30
Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı
Cerahat11:59:27
İrin
yamuk11:59:25
Bir yana doğru eğik olan
somurtkanlık11:59:16
Somurtkan olma durumu
bilgi edinmek11:59:15
öğrenmek, bilgi almak
teneffüs11:59:13
Solunum
Termik11:59:11
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
bikarar11:59:10
Kararsız, tereddütlü
noktalama11:59:04
Noktalamak işi
erosal11:59:00
Erosçu, erotik
almaşık11:58:58
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
çizim11:58:55
Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi
ayırmaç11:58:52
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
ağrı sızı11:58:49
Rahatsızlık veren acı, sancı
emen11:58:46
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
pedikür11:58:43
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
MUTA11:58:43
Veri
sessizce11:58:40
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
MAnken11:58:32
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
diftong11:58:29
İkili ünlü
HÜZÜNLÜ11:58:26
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
karabatak11:58:20
Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax)
anapara11:58:17
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
DENİZ11:58:14
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
Deniz yeli11:58:11
İmbat
YAZIT11:58:06
Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe
hunnak11:58:05
Boğak, anjin
palto11:58:04
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
yardak11:58:00
(özellikle kötü işlerde) Yardım
Birleşik11:57:57
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
kokulu kiraz11:57:55
bk. idris ağacı
KANAMA11:57:51
Kanamak işi, nezif
halk adamı11:57:45
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
çılgın11:57:40
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
BA11:57:37
Baryum"un kısaltması
ara buluculuk11:57:34
Uzlaştırıcılık
babi11:57:31
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
dimdik11:57:28
Çok dik (olarak)
yengeç11:57:25
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
pozitif elektrik11:57:22
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
KABİLE11:57:19
Ebe
ispalya11:57:16
Herek
ANLAŞMA11:57:15
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
Sn11:57:14
Kalay"ın kısaltması
karbonlu11:57:13
Birleşiminde karbon bulunan
başlık vermek11:57:07
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
monokl11:57:04
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
palaska11:56:59
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
sezgili11:56:53
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
uykusu hafif11:56:50
Küçük bir sesten hemen uyanan
hamam anası11:56:47
Kadınlar hamamında natırları yöneten kadın
itki11:56:38
Tepi
damıtma11:56:35
Damıtmak işi, taktir
ruhsal11:56:35
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
şairane11:56:26
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
alay etmek11:56:24
bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak
kredi mektubu11:56:21
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
fersah11:56:18
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
mütevazi11:56:15
Birbirine paralel olan
hissiyat11:56:12
Duygular, sezişler
Aşık kemiği11:56:06
Aşık
inatçı11:56:03
Direngen, ayak direyici
mayınlanma11:56:00
Mayınlanmak işi
ara bozucu11:55:56
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
maşala11:55:43
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
tarihî eser11:55:40
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
sözünün eri olmak11:55:37
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
acı yitimi11:55:34
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
kakule11:55:33
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
İlahe11:55:31
Tanrıça
rakım11:55:29
Yükselti
Flora11:55:20
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
Atış11:55:14
Atmak işi veya biçimi
Zar11:55:14
İnce perde veya örtü
Söz dağarcığı11:55:14
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
Mütekait11:55:08
Emekli
ardiyeci11:55:02
Ardiye işleten kimse
sığınmacı11:55:00
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
branş11:54:57
(bilim için) Dal, kol
hükümsüz11:54:48
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
Tunç11:54:48
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
İKA11:54:45
Yapma, etme
üstünkörü11:54:39
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
iş yeri11:54:38
Bir görevin yapıldığı yer
çaylak11:54:36
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
bir zamanlar11:54:33
Zamanında, vaktiyle, eskiden
görgü kuralları11:54:25
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
çiriş11:54:22
Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir toz
kısıtlama11:54:19
Kısıtlamak işi, hacir
teneke11:54:16
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
kölelik11:54:13
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
vazgeçmek11:54:04
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
itila11:53:58
Yükselme, yücelme
birdenbire11:53:55
Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada
umutsuz11:53:50
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
ZİFAF11:53:49
Gerdeğe girme, gerdek
herkes11:53:41
İnsanların bütünü
rengârenk11:53:38
Çeşitli renkleri olan, renk renk
alıç11:53:35
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
Lâtin çiçekleri11:53:32
bk. Lâtin çiçeği
şiirsel11:53:26
Şiir niteliği olan
aza11:53:23
Organlar, vücut parçaları
tasvip11:53:20
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
bayrak direği11:53:15
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Geleni11:53:12
Tarla faresi, büyük fare
katlanma11:53:08
Katlanmak işi
Si11:53:00
Silisyum"un kısaltması
astronot11:52:51
Uzay adamı
Aksatma11:52:43
Aksatmak işi
veri işlem11:52:42
bk. bilgi işlem
dayıoğlu11:52:37
Dayının oğlu, dayızade
anlamak11:52:36
Sorup öğrenmek
hoşluk11:52:31
Hoş olma durumu, letafet
evlenme11:52:25
Evlenmek işi, izdivaç
aklama belgesi11:52:18
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
ilişkin11:52:17
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
yurtlandırma11:52:14
Yurtlandırmak işi, iskân
anadut11:52:11
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba