kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

kök boyasıgiller22:40:17
Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, meyveleri zeytinsi olan ve kahve ağacı, kök boyası, kınakına, yoğurt otu, altın kökü gibi birçok cinsleri ve bunlara bağlı dört bin kadar türü içine alan bir familya
ora22:38:56
O yer
provizyon22:29:30
Bir çekin para olarak karşılığı
masara22:27:25
Küçük, dar yer veya hücre
arpa suyu22:25:52
Bira
rejisör22:23:23
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
basket22:21:22
Basketbolda kazanılan sayı
Disk22:19:58
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
arduaz22:19:51
Kayağan taş, kayrak
karşıtçı22:18:54
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
halk ozanı22:18:48
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
cümle bilgisi22:18:07
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
göksel22:18:03
Gökle ilgili, semavî
değinme22:16:59
Değinmek işi, temas
Tahkir22:16:19
Aşağılatma, onur kırma, onuruna dokunma
eğirme22:16:18
Eğirmek işi
anmak22:16:11
Bir sözü ağzına almak
faydalanma22:16:03
Yararlanma
yatık22:16:00
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
yatır22:15:59
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
fuhuş22:15:52
İçinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan cinsel ilişkide bulunma; bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma
Maydanoz22:15:49
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
asamble22:15:44
Kurul
İkindi22:15:43
Öğle ile akşam arasındaki süre
yolsuzluk22:15:40
Yolsuz olma durumu
uçkuruna gevşek olmak22:15:35
iffetine bağlı olmamak
temdit22:15:33
Uzatma, sürdürme
KİSPET22:15:32
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
eğitim22:15:30
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
temadi22:15:29
Sürme, sürüp gitme, uzama
beslek22:15:17
Besleme, hizmetçi, ahretlik
Lebiderya22:15:12
Deniz kenarı
çağırmak22:15:08
Binmek için bir araç istemek
öğrenci kartı22:15:06
Bir kimsenin öğrenci olduğunu gösterir belge
ebediyen22:15:00
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
KOLEKSİYONCU22:14:59
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
alabanda22:14:48
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
anjin22:14:45
Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, yutak iltihabı, hunnak, farenjit
anele22:14:43
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
retorik22:14:40
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
sosyoloji22:14:31
Toplum bilimi, içtimaiyat
mahallî idare22:14:30
bk. yerel yönetim
kalamata22:14:24
Bir tür etli ve büyük zeytin
muhtasar22:14:09
Kısaltılmış olan, kısa; özet
Dalan22:14:01
Lobi
bakraç22:13:59
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
karşılaştırma22:13:55
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
taslama22:13:48
Taslamak işi
evlâ22:13:47
Daha iyi, yeğ
iskambil kâğıdı gibi devrilmek22:13:45
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
yangı22:13:36
İltihap
plâk22:13:35
Metal yaprak, plâka
devingen22:13:24
Hareketli, müteharrik
hoşnutluk22:13:21
Hoşnut olma durumu
hısım22:13:20
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
mersin balığıgiller22:13:14
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
politikacı22:13:11
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
paladyum22:13:08
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
akarsu22:13:07
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
anterit22:13:05
İnce bağırsak iltihabı
baltalamak22:13:04
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
melodik22:13:02
Melodi ile ilgili, ezgili
payanda22:12:56
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
eldeci22:12:56
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
bekleme22:12:53
Beklemek işi
AMFİTEATR22:12:51
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
yersiz yurtsuz kalmak22:12:50
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
KAFASI DUMANLI22:12:46
Hafif sarhoş
yardımsever22:12:44
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
tersine dönmek22:12:40
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
aydınlanmak22:12:37
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
plebisit22:12:34
Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama
orak22:12:33
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
omur22:12:31
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
ticaret22:12:27
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
kurtluca22:12:24
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
kolalı22:12:21
İçinde kola bulunan
sütü bozuk22:12:13
Kötü soydan gelen (kimse)
RAHLE22:12:11
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
zaman birimi22:12:06
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
mütevazi22:12:03
Birbirine paralel olan
oniks22:11:56
Balgam taşı
meymenetsizlik22:11:55
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
sipariş22:11:47
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
yalvarış yakarış22:11:45
Çok yalvarma, bin bir rica
kalp acısı22:11:40
Büyük üzüntü
bevliye22:11:35
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
üvendire22:11:34
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
saldırgan22:11:32
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
Halayık22:11:30
Kadın köle, cariye
eğlenceli22:11:27
Eğlendiren, hoşa giden
kendinden geçmek22:11:23
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
menşe şahadetnamesi22:11:18
bk. köken belgesi
onmak22:11:17
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
onama22:11:14
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
Hristiyanlık22:11:10
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
animato22:10:59
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
nankörlük22:10:54
Nankör olma durumu
mimarlık22:10:48
Mimar olma durumu
tartışma22:10:46
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
çımbar22:10:44
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç, çımbar
sepelek22:10:42
bk. sersem sepelek
yavşak22:10:38
Bit yavrusu, sirke
tellâllık22:10:36
Telâllın yaptığı iş
uykusuzluk22:10:30
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
PAMUKLU22:10:26
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
palandöken22:10:25
Taşlık yokuş
viyak22:10:21
Bebeğin ağlarken çıkardığı ses
pianta22:10:18
Ayakkabının alt kenarı
çatı örtüsü22:10:16
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
Bürokrat22:10:11
Devlet dairesinde çalışan görevli
kontrolör22:10:09
Denetçi
metropol22:10:08
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
feryat figan22:10:04
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
viran22:10:03
Yıkık, harap
kendilik22:10:00
Bir nesnenin varlığını veya tözünü oluşturan şey
Abaza22:09:59
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
kompresör22:09:58
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
kılade22:09:56
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
pepemelik22:09:53
Pepelik, rekâket
başkalaşma22:09:51
Başkalaşmak işi
taban22:09:45
Ayağın alt yüzü
egoistlik22:09:39
Bencil olma durumu
Yassı22:09:36
Yayvan ve düz
Ortak22:09:34
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
mikroplu22:09:32
Mikrobu olan, mikropla buluşan, intanî
salıverme22:09:30
Salıvermek işi
kendini düşünmek22:09:29
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
temize çıkarmak (veya çıkartmak)22:09:24
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
çenesi düşmek22:09:23
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek