kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

kozmos18:48:03
Evren
ÖZGE18:47:06
Başka
şeytani18:45:37
Şeytanca
neden bilimi18:44:33
Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji
belirmek18:43:49
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
köprü yol18:43:40
Vadiler, koyaklar veya derin dere yatakları üzerine kurulan ve beton direkleri üzerinde duran kara yolu köprüsü, viyadük
mutlu18:42:20
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
mihenk18:41:49
Denek taşı
para18:40:30
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
maşrapa18:38:31
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
yadsıma18:38:08
Yadsımak işi, inkâr
ürperme18:37:58
Ürpermek durumu
MEZBAHA18:37:31
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
vahdet18:35:50
Birlik, teklik
loğusa otu18:34:24
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
ceviz içi18:33:46
Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan iç
ustalıkla18:33:29
Ustaca
yobaz18:32:30
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
yerinden yönetim18:32:23
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
haram18:32:20
Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan
evcil18:32:04
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
gülme18:31:45
Gülmek işi
modern18:31:40
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
umutlu18:30:41
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
Pazar18:30:20
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
erdemli18:30:01
Erdemi olan, faziletli
destek olmak18:29:44
güç sağlamak, yardımcı olmak
vasiyetname18:28:57
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
el alem18:28:42
Herkes, el gün, yabancılar
göksel18:27:53
Gökle ilgili, semavî
işaret etmek18:26:45
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
Doğu18:25:06
Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık
yükselti18:24:33
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
sililik18:24:01
Sili olma durumu, arılık, temizlik
kristal18:23:48
Billûr
doküman18:23:47
Belge, vesika
şifa bulmak18:23:30
iyi olmak, onmak
kargaşalık18:20:18
Kargaşa durumu
köstere18:18:42
Tahta rendesi
haritacı18:17:46
Harita yapan kimse, kartograf
yelölçer18:16:55
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
tasdik etmek18:16:48
doğrulamak
terane18:16:47
Ezgi, makam, nağme
ataşelik18:16:45
Ataşe olma durumu veya makamı
yabanıl18:16:04
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
Kotlet18:14:38
Pirzola
kiloton18:13:49
Değeri bin ton olan kütle birimi
ipekli18:12:15
İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş)
hayırsız18:12:00
Yararı olmayan, hayrı olmayan
mermi18:10:35
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
boğulma18:08:40
Boğulmak işi
üzerinde durmak18:08:20
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
erk18:07:32
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
Dağ tavuğu18:07:23
bk. çil (I)
drenaj18:07:22
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
seçmeli yemek18:07:14
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
hırs18:06:56
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
örneklik18:06:37
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
kesinleştirme18:05:48
Kesinleştirmek işi
güncelik18:04:48
Günce yazılan defter, muhtıra
korumak18:04:14
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
RÜŞVETÇİ18:03:36
Rüşvet alarak iş gören kimse
seleksiyon18:03:11
Seçme
jale18:01:18
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
teke18:00:01
Keçinin erkeği
arz talep kanunu17:58:54
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
nitelikli işçi17:58:37
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
peruk17:58:15
bk. peruka
İspiyoncu17:57:30
İspiyon
isyankarlık17:56:55
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
balabanlık17:56:21
Balaban olma durumu
saman17:55:35
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
rastlantı17:53:38
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
benzeşmezlik17:53:20
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
direnme17:53:02
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
ardiye17:53:02
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
ayan17:52:54
İleri gelenler
kurtluca17:50:58
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
zaman aşımı17:50:10
Süre aşımı, müruruzaman
canlılık17:49:00
Canlı olma durumu
fikir yazısı17:48:43
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
mekanikçilik17:48:34
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
kenar17:48:07
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
kaynata17:47:41
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
dizgici17:47:13
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
civciv17:46:59
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
ileri gelenler17:46:28
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
ses bilimi17:46:01
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
kıl payı17:42:52
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
ERGANUN17:42:37
Org
parasızlık17:42:37
Parasız olma durumu
kısmî17:42:31
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
başhekim17:37:29
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
karakter 17:35:52
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
kuruş17:35:18
Liranın yüzde biri değerinde Türk parası
vesika17:35:10
Belge
kovcu17:35:00
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
zahmet17:34:49
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
fabrika 17:34:17
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
peygamber çiçeği17:34:13
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
mersingiller17:33:37
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
pusmak17:33:28
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
takıntı17:33:20
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
senarist17:33:10
Senaryo yazarı, senaryocu
riyazi17:33:10
Matematik, geometri gibi bilimlerle ilgili olan
kolokyum17:32:17
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
vesile17:31:50
Sebep, bahane
ev sineği17:30:38
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
çevre bilimci17:30:29
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
bina17:30:12
Yapı
asfalt17:30:02
Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm
UFUK17:29:35
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
tesir etmek17:29:26
etkilemek, etki yapmak
hatun17:29:06
Kadın
tüzel17:28:59
Tüze ile ilgili, hukukî
Aydınlık17:28:55
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
methiye17:28:50
Övgü
aritmetik17:27:57
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
çükündür17:27:30
Pancar
seyyal17:26:09
Akışkan
yüzeysel17:25:33
Yüzey ile ilgili, sathî
hile17:25:24
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
ahlaklı17:24:30
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
yirmi yaş dişi17:24:21
bk. akıl dişi
leçek17:23:45
Baş örtüsü, yün atkı
muhayyer17:23:45
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
sancaktar17:23:34
Sancağı taşıyan kimse
su kabı17:23:23
Su koymaya yarayan kap
çisenti17:21:56
Toz gibi ince yağan (yağmur)
kiler17:21:53
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap