kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

kozmos07:52:03
Evren
Yoğunluk07:51:55
Yoğun bir maddenin özelliği
KUTSAMA07:51:47
Kutsamak işi, takdis
Yevmiye07:51:41
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
altın kökü07:51:37
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
Yeti07:51:30
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
Yerinme07:51:17
Yerinmek işi, teessüf
etkileşim07:51:06
Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi
AHALİ07:51:05
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı
Yenileme07:51:03
Yenilemek, yeniden yapmak işi
Yemlik07:50:59
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
ama ne07:50:48
ne hoş
Yel07:50:44
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
Yedinci07:50:40
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
Yazgıcı07:50:30
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
Yazanak07:50:26
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
Yazıt07:50:21
Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe
Yaz07:50:11
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
Yayım07:50:06
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
gerekçe07:50:06
Gerektirici sebep, esbabımucibe
Yayılma07:50:00
Yayılmak işi, intişar
Yas07:49:56
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
Yardımcı07:49:51
Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan (kimse vb.), muavin, muin, yaver
Yaratılış07:49:46
Yaratılmak işi veya biçimi
Yaradılış07:49:41
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
Yara07:49:37
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
hudut07:49:36
Sınır
Yarı karanlık07:49:27
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
Yapma dil07:49:22
Sun"î dil
Yapay07:49:15
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
Aferin07:49:15
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
Yapağı07:49:11
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
YEĞLEME07:49:09
Yeğlemek işi, tercih
Yanak07:49:06
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
Yalan07:48:55
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
Yalıtkan07:48:50
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Yalın07:48:46
Alev
Yalım07:48:40
Alev
buhar07:48:39
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
pil07:48:37
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
lökosit07:48:37
Akyuvar
Yafta07:48:36
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
Utanma07:48:36
Utanmak durumu, teeddüp
dijital07:48:35
Sayısal
burmak07:48:34
Hadım etmek, iğdiş etmek
dolandırıcılık07:48:34
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
gülme07:48:33
Gülmek işi
keyfi kaçmak07:48:32
neşesi kalmamak
ZONA07:48:32
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık
Yabani07:48:26
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
Yaban armudu07:48:21
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
kötürüm07:48:20
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
Yaşam07:48:17
Hayat
sifilis07:48:13
bk. frengi
aktöre07:48:12
Ahlâk
İkiyüzlülük07:48:11
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
danışma07:48:11
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
benlik07:48:11
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
bilgi edinmek07:48:10
öğrenmek, bilgi almak
Yağcı07:48:10
Yağ çıkaran veya satan kimse
Dibek07:48:10
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
boru07:48:09
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
ısı yuvarı07:48:09
Sıcaklığın gittikçe yükseldiği 100-300 km yükseklikler arasındaki hava yuvarı katmanı, termosfer
taşak07:48:08
Er bezi, erkeklik bezi, haya
maceracı07:48:08
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
SU AYGIRI07:48:07
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
Ya07:48:06
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
YORGUN07:48:01
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
YILDIRIM07:47:56
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
YIKILMA07:47:51
Yıkılmak işi
sert tabaka07:47:47
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
YETENEK07:47:46
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
İÇTEN07:47:45
Yürekten, candan, samimî
ESKİ PÜSKÜ07:47:44
Çok eski; iyice eski (şeyler)
YEREL07:47:34
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
YENİ AY07:47:30
Ayça, hilâl
YAZMA07:47:24
Yazmak işi, tahrir
YAZINSAL07:47:19
Edebî
YAZI07:47:15
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
YAZ YAĞMURU07:47:10
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
YATIŞTIRMA07:47:04
Yatıştırmak işi
YATAY07:47:00
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
YASSI07:46:55
Yayvan ve düz
kuruluş07:46:53
Kurulma işi, yolu veya tarihi
başkalaşım07:46:52
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm
tart07:46:51
Kovma, çıkarma
Paha07:46:50
Değer, fiyat
lorentiyum07:46:50
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
vatandaşlıktan çıkarılmak07:46:50
vatandaşlık haklarını elinden almak
YARIŞ KAYIĞI07:46:49
Kayık yarışları için yapılan kayık
YARGI07:46:45
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
YARALI07:46:39
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
YAPIT07:46:33
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
YANLIŞ07:46:28
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
YANKI07:46:24
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
tazelik07:46:15
Taze olma durumu, körpelik, taravet
YALAZ07:46:14
Alev
YAHUT07:46:09
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
İçerme07:46:04
İçermek işi, tazammun, ihtiva
YADSIMA07:46:04
Yadsımak işi, inkâr
YAD07:45:58
Yabancı
kandırmak07:45:55
Aldatmak
YABANCI07:45:52
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
nur yüzlü07:45:49
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
YABAN MERSİNİ07:45:46
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
YABAN ARISI07:45:40
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
erzak07:45:35
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
YAŞLI07:45:35
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
YAŞIT07:45:28
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
YAŞAMA07:45:24
Yaşamak işi
YAĞMA07:45:18
Yağmak işi
Yırtık07:45:12
Yırtılmış olan
Yıllık07:45:08
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
YİYECEK07:45:03
Yenmeye elverişli olan her şey
Yüz ölçümü07:44:56
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
saldırı07:44:54
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
çelimsiz07:44:53
Güçsüz, nahif
Genç irisi07:44:52
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
akılda tutmak07:44:51
unutmamak
Yürekli07:44:51
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
raunt07:44:50
bk. dönem
çotuk07:44:49
Dışarda kalmış ağaç kökü
DALGI07:44:48
Gaflet, aymazlık
tarihî07:44:48
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
Bezginlik07:44:47
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
peş07:44:47
Arka
Yükseklik korkusu07:44:46
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
Ağu07:44:46
Ağı
İspit07:44:46
Jant
barsam07:44:45
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)