kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

kozmos09:23:28
Evren
liberasyon09:23:27
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
TEREDDÜT09:23:26
Kararsızlık, duraksama
uyarıcı09:23:25
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
ibaret09:23:24
Oluşan, meydana gelen
baş başa kalmak09:23:24
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
eğrelti09:23:21
Eğrelti otu
reglân09:23:19
Pelerinli bir çeşit palto
KÜPEŞTE09:23:16
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
güvenilir09:23:15
Güven duygusu veren, güvenilen
çapkın09:23:09
Geçici aşklar arkasında koşan
nezretme09:23:08
Nezretmek işi veya durumu
Kesin09:23:07
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
özerklik09:23:06
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
reorganizasyon09:23:06
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
amberbaris09:23:05
Sarı çalı
beceriksizlik09:23:03
Beceriksiz olma durumu
ezİk09:23:00
Ezilmiş veya yassılmış
bitirim09:22:59
Çok hoşa giden (kimse, yer)
mavikantaron09:22:59
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
istizah etmek09:22:58
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
elti09:22:57
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
doğru doğru dosdoğru09:22:57
en doğrusu şudur ki
oldukça09:22:56
Yetecek kadar, epey, hayli
mezru09:22:54
Ekilmiş, ekili
bağırsak09:22:53
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
riayet etmek09:22:52
uymak
ayakyolu09:22:51
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet
parasal09:22:50
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
maske09:22:49
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
Vuraç09:22:49
Tokaç, raket
SANI09:22:45
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
İnancılık09:22:44
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
sim09:22:41
Gümüş
yalancı öd ağacı09:22:40
Kalembek
maraz09:22:39
Hastalık, illet
erkeklik09:22:38
Erkek olma durumu
etokrasi09:22:36
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
yağız09:22:34
Esmer
pAtavatsız09:22:32
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
Para09:22:31
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
bülbül09:22:28
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
HUSUS09:22:27
Konu, madde
haşiş09:22:26
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
nebati09:22:25
Bitki ile ilgili, bitkisel
kaşık09:22:24
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
özne09:22:23
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
haddini bilmek09:22:21
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
demevi09:22:18
Kanlı, kanı çok (insan)
germen09:22:16
Kale, kermen
kasık bağı09:22:13
Fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağ
SR09:22:11
Stronsiyum"un kısaltması
Halkçılık09:22:10
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
tektonik09:22:09
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
kavurma09:22:07
Kavurmak işi
havsala09:22:04
Kuş kursağı
hemen09:22:03
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
acar09:22:02
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
Tehir09:22:00
Sonraya bırakma, erteleme
çökelti09:21:59
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
tersine dönmek09:21:58
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
ayıp09:21:56
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
bitki bilimci09:21:54
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
MASTAR09:21:53
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
seyek09:21:51
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
FAMİLYA09:21:49
Aile
gale09:21:48
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
samaryum09:21:46
Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunur element. Kısaltması Sm
Çoğunluk09:21:44
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
etnik09:21:43
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
sporcu09:21:41
Sporla uğraşan (kimse)
fan09:21:39
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
yetişme09:21:38
Yetişmek işi
yo09:21:38
Hayır
paralamak09:21:36
Yıpratıp eskitmek
geçicilik09:21:35
Geçici olma durumu
merhamet etmek09:21:34
acımak
şişmanlık09:21:31
Şişman olma durumu
Şerit09:21:30
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
lahmacun09:21:29
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
yakıştırma09:21:28
Yakıştırmak işi
harbi09:21:27
Ateşli silâhların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe
Tür09:21:25
Çeşit
dış borç09:21:24
Devlet bütçesine, kamu veya özel kesime dış ülkelerden kredi yoluyla sağlanan para
GÖRELİLİK09:21:24
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
ilginç09:21:23
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
GÖLET09:21:22
Gölek
market09:21:20
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
ecel09:21:19
Hayatın sonu, ölüm zamanı
EL ALTINDA09:21:17
kolayca alınabilecek yerde, hazırda
basket09:21:16
Basketbolda kazanılan sayı
Mersiye09:21:13
Ağıt
Zeybek09:21:13
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
sakız09:21:10
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
tüberküloz09:21:09
Verem
Seyahat09:21:08
Gezi, yolculuk
anonsör09:21:07
bk. sunucu
Kestirme09:21:07
Kestirmek işi
türlü09:21:06
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
yüz yüze09:21:06
Karşı karşıya
ferdiyetçilik09:21:06
Bireycilik
irfan09:21:05
Bilme, anlama, sezme, kültür
Pozisyon09:21:05
Bir şeyin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum
Kankurutan09:21:03
Adam otu
sureta09:21:02
Görünüşe göre, görünüşte
nifak09:21:01
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
Sanskrit09:21:00
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
kalın ses09:21:00
Titreşim sayısı az olan
bazıları (veya bazısı)09:20:59
birtakımı, kimisi
NOKSAN09:20:58
Eksik, eksiklik, kusur
Yek09:20:55
Bir, tek
muallim09:20:53
Öğretmen
alamet09:20:50
Belirti, işaret, iz, nişan
dış çevre09:20:48
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi
gamsele09:20:46
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
OZAN09:20:43
Halk şairi
TABU09:20:42
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
Alışılmış09:20:42
Her zamanki, mutat
Tatar09:20:41
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
sığırcık09:20:39
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
hortlak09:20:38
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
şirinlik09:20:36
Şirin olma durumu, sevimlilik
Şifre09:20:34
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
kolorimetre09:20:33
Renkölçer
Kazıklı humma09:20:31
Tetanos
görüp gözetmek09:20:29
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
ilgili09:20:28
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
papağangiller09:20:27
Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu gibi sıcak ülke kuşlarını içine alan familya
imal09:20:26
Ham maddeyi işleyip mal üretme
ESKİ09:20:25
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan