kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

kozmos07:56:47
Evren
NEŞİDE07:56:47
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
slâyt07:56:47
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
perişan07:56:47
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
öğretici07:56:46
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
Fırfır07:56:36
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
öndelik07:56:21
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
bezme07:56:13
Bezmek işi
özerk07:56:12
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
DENİZ BİLİMİ07:56:11
Ana deniz bilimi, oşinografi
göğüs cerrahisi07:56:11
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
şişmanlama07:56:10
Şişmanlamak işi
müstakim07:56:10
Doğru, doğruluktan şaşmayan
kunduz07:56:08
Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan (Castor fiber)
nişane07:56:07
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
inkıta07:55:51
Kesilme, kesinti
zincirleme07:55:35
Zincirlemek işi veya durumu
dağ serçesi07:55:35
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
kayırıcı07:55:34
Kayıran, koruyan, iltimasçı
veçhe07:55:34
Yön
hak ediş07:55:10
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
APAREY07:54:54
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
meşe07:54:54
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
oylama07:54:54
Oy kullanma işi
İstenççilik07:54:53
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
ishak kuşu07:54:53
Bataklık baykuşu
arzu etmek07:54:53
yürekten istemek
plasman07:54:16
Yatırım
DÜZLÜK07:54:14
Düz olma durumu
eşekkulağı07:54:11
Karakafes
hüsün07:53:47
Güzellik
Dair07:53:46
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
dinç07:53:42
Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana
MACERACI07:53:39
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
ısırgın07:53:28
İsilik
isale07:53:19
Akıtma
ticaret gemisi07:53:15
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
serdengeçti07:53:05
Fedaî
TAKLİTÇİ07:53:05
Bir şeyin benzerini yapan kimse
güneş doğmak07:53:03
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
Vale07:52:55
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
ölçülülük07:52:25
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
akın07:52:25
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
helen07:52:25
Grek
çizgisel07:52:25
Çizgi ile gösterilmiş
bozuk07:52:25
Bozulmuş olan
Çıta07:52:24
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
tahin rengi07:52:24
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
Transformatör07:52:24
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
elveda07:52:23
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
cezve07:52:23
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
kahve parası07:52:19
Bahşiş
Kıstak07:51:59
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
Güçlendirme07:51:04
Güçlendirmek işi
alıkoyma07:51:00
Alıkoymak işi
istihza etmek07:50:59
alay etmek, alaya almak
SERBEST07:50:59
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
İlim07:50:44
Bilim
TUHAFİYECİ07:50:43
Tuhafiye satan kimse
yumuşatmalık07:50:31
Amortisör
çatışma07:50:20
Çatışmak işi
Birlik07:50:19
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
maişet07:50:19
Geçim, geçinme
kıyıcı07:50:19
Kıymak işini yapan kimse
secde07:50:19
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
adilâne07:50:18
Adalete uygun olarak, hakça
el uzluğu07:50:18
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
ulu orta07:50:18
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
astigmat07:50:18
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
step07:50:17
Bozkır
istihlak07:49:54
Tüketim
meşakkat çekmek07:49:53
sıkıntı içinde olmak
KORTEJ07:49:26
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
Rüya07:49:25
Düş
Yoğunluk07:49:24
Yoğun bir maddenin özelliği
Süpürge07:49:24
Süpürmeye yarayan araç
meyve şekeri07:49:20
bk. levüloz
gönüllü07:49:16
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
kaknem07:49:16
Çirkin, huysuz
karakteroloji07:49:16
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
engelleyiş07:48:50
Engellemek işi veya biçimi
rn07:48:49
Radon"un kısaltması
uygun07:48:41
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
çıkak07:48:37
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
Mutaassıp07:48:37
Bağnaz
Okuntu07:48:36
Çağrı kâğıdı, çağrılık, davetiye
kullanmak07:48:01
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
vahşi07:48:01
Yabanî
emik07:47:59
Emmekten çürüyen yer, emme izi
BARINAK07:47:58
Barınılacak yer, melce
kuzgunkılıcı07:47:58
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
taşıyıcı07:47:57
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
kana kan07:47:56
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
ilaç07:47:56
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
ÖNERİ07:47:56
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
cr07:47:56
Krom"un kısaltması
subay07:47:17
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
sibakusiyak07:47:17
bk. siyakusibak
erbaş07:47:09
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
Nazik07:47:08
Başkalarına karşı saygılı davranan
kaplumbağa yürüyüşü07:46:03
Çok ağır yürüyüş
kokar ağaç07:46:02
Uzak doğuda yetişen, pis kokulu, büyük ağaç (Ailantthus)
DANGALAK07:46:02
Akılsız, düşüncesiz
bilgi işlem07:46:02
Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi
berber07:46:02
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
hadım07:46:01
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
Yıllık07:45:42
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
perestişkâr07:45:36
Taparcasına seven, tapınan
çok ortaklı07:45:35
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
şist07:45:26
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
Çağlayan07:45:22
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
terk07:45:21
Bırakma, ayrılma
kazanç07:44:52
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
sapık07:44:52
Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabiî, anormal
başkilise07:44:45
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
birbiri için yaratılmış olmak07:44:45
birbiriyle çok iyi anlaşmak
AVUÇ İÇİ07:44:35
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
Süs07:44:04
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
Sürme07:44:01
Sürmek işi
Eğik07:44:01
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
Sağlıklı07:44:00
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
illa07:43:52
İlle
bikes07:43:20
Kimsesiz
sadrazamlık07:42:56
Sadrazam olma durumu
Menteşe07:42:42
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
cerrahi müdahale07:42:40
Ameliyat
karpuz07:42:29
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
zümre07:42:19
Topluluk, takım, grup, camia
nadim07:42:19
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
Kız07:42:10
Dişi çocuk