kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

kozmos17:05:59
Evren
Fırça17:05:21
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
konsolos17:05:10
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
iskambil kâğıdı gibi devrilmek17:04:39
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
mikyas17:04:19
Ölçek, ölçü
Aut17:03:57
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
BİLGİ17:03:31
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
vazgeçilme17:03:29
Vazgeçilmek işi veya durumu
Çıplak17:03:15
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
Anıt17:02:54
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
Her17:02:53
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
Hey17:02:53
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
küçücük17:02:32
Çok küçük
camekan17:02:31
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
Yer17:02:31
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
Enayi17:00:43
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
yutak17:00:25
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
ecdat17:00:06
Dedeler, atalar
Akıtma16:58:32
Akıtmak işi
artırım16:58:19
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
loğlama16:58:13
Loğlamak işi
behemehal16:57:15
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
CEVHER16:57:00
Bir şeyin özü, maya, gevher
yıllık16:56:10
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
Kavun16:56:06
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
akarca16:56:04
Kemik veremi
billursu16:55:55
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
utanmak16:55:28
Sıkılmak
varlık16:54:46
Var olma durumu, mevcudiyet
halk ozanı16:54:04
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
ya da16:54:04
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
takibat16:53:42
Kovuşturma
Değer16:53:21
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
kırmak16:52:39
İri parçalara ayırmak
REHİN16:51:37
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
düşçü16:51:29
Sürekli hayal kuran, hayalperest
GÖÇ16:50:33
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
lime16:50:31
Parça
doğru dürüst16:48:22
Tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız
ulusçuluk16:48:15
Milliyetçilik
alet16:48:03
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
yaralama16:47:42
Yaralamak işi
kısa çizgi16:47:26
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
Sinir16:47:20
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
metelik16:47:07
On para değerinde olan sikke
Kafiye16:46:48
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
hami16:46:24
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
sevimlilik16:46:17
Sevimli olma durumu
yeterlilik16:45:52
Yeterli olma durumu
yanma16:45:52
Yanmak işi
nemrut16:45:28
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
komut16:45:22
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
semahat16:45:05
Cömertlik, iyilikseverlik
diyalekt16:44:47
Lehçe
gamsele16:44:44
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
berrak16:44:42
Duru, temiz, aydınlık, açık
fildişi16:44:14
Fil dişinin donuk beyaz rengi
ruhi16:44:00
Ruhla ilgili, ruhsal
kuruntu16:43:23
Yanlış ve yersiz düşünce
Yaş16:42:40
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
Uğur16:41:54
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
Çekici16:41:19
Çekme işini yapan
pervane16:41:08
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
eseme16:40:42
bk. mantık
Tez16:40:24
Çabuk olan, süratli
sirk16:39:36
Eğitilmiş hayvanların ve cambazların akrobasi hareketleri yaptıkları genellikle kapalı yer
Esen16:38:53
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
RAHATLIK16:38:06
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
yıkıntı16:37:58
Yıkılma, yıkım, mahvolma
YANAL16:37:32
Yanda olan, yana düşen
genellik16:37:25
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet
saat16:36:36
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
MATEMATİK16:36:06
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
azarlanma16:35:52
Azarlanmak işi, paylanma
Noel16:35:42
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
bakma16:35:14
Bakmak işi
hareketsiz16:34:44
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
pulat16:34:37
Çelik
katmerli16:34:19
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
Kurşun16:34:07
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
zor alım16:32:40
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
akvarel16:32:32
Sulu boya resim
sentetik16:32:26
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
musibet16:32:03
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
umman16:31:56
Ana deniz, okyanus
nişane16:31:11
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
Gök16:30:27
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
galoş16:30:17
Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı
kalıtım bilimi16:30:10
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
safi16:28:51
Katıksız, duru, temiz
dayak atmak16:28:45
dövmek, sopa ile dövmek
mazhariyet16:27:51
Erişme, elde etme
gabi16:27:51
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
okyanus çukuru16:27:30
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
GÜN16:26:46
Güneş
or16:26:23
Ordu kelimesinin kısaltması
of16:26:22
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
d16:26:22
Döteryum"un kısaltması
at16:25:59
Astatin"in kısaltması
değerbilir16:25:26
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
düşman16:24:30
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
aklamak16:24:16
Başarılı gösterilmek, değerli olarak nitelendirilmek
tabanlık16:22:30
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
deve kuşu16:22:17
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
etme16:22:16
Etmek işi
dayanmak16:21:32
Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak
Do16:18:33
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
Domestik16:18:19
Evcil
Sonuç16:17:47
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
tanıtma yazısı16:17:24
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
Sabi16:17:06
Küçük çocuk
KE16:17:00
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
tebdil16:17:00
Değiştirme
YOKLUK16:16:49
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
kumandan16:16:34
Komutan
kellik16:16:05
Kel olma durumu
ruh bilimi16:15:34
Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji
Raci16:15:30
Geri dönen
Ev16:14:45
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
realist16:14:07
Gerçekçi
aklen16:13:55
Akıl icabı, akıl gereğince
Ad16:13:15
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
KANT16:12:51
Şeker ve limonla içilen sıcak su
prens16:12:51
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
sakın16:12:19
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
sineklik16:11:51
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
zaruri16:10:21
Mecburî, zorunlu, gerekli
istif etmek16:10:19
yıkılmayacak bir biçimde, düzgünce yerleştirmek
asbest yünü16:10:17
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
AS16:10:14
Arsenik"in kısaltması