kozmos

1.İsimEvren

Son Arananlar

Ayakucu08:53:14
Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiği doğrultudaki alt yön
yağış düzeni08:53:12
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
zorluk08:53:10
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
bireycilik08:53:06
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
tatar ağası08:53:03
Posta görevi yapan tatarların amiri
dil bilimi08:53:02
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
fesh etmek08:52:58
bk. feshetmek
Rastgele08:52:54
Herhangi bir, gelişigüzel
değer vermek08:52:48
değerli saymak, önem vermek
yaşLI08:52:48
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
vesikalık resim08:52:46
bk. vesikalık fotoğraf
Serzeniş08:52:42
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
rotil08:52:38
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
kaya lifi08:52:36
Taş pamuğu, asbest
Pervane08:52:34
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
Nakşibendî08:52:30
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
UMUM08:52:26
Bütün, hep, tüm, kamu
İSTİBAT08:52:22
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
iğne ardı08:52:21
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
İlaç08:52:18
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
emen08:52:14
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
tesadüf etmek08:52:14
rastlamak, rast gelmek
kanıtlama08:52:09
Kanıtlamak işi
yarım kafiye08:52:09
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
harf08:52:08
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
Tıynet08:52:06
Yaradılış, huy, maya
gerekli08:52:06
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
Sapaklık08:52:02
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
yedinci08:52:02
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
tıp tıp08:52:02
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
felsefeci08:51:58
Felsefe incelemeleri yapan kimse
taife08:51:56
bk. tayfa
İMAMLIK08:51:54
İmam olma durumu
ihmal etmek08:51:50
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
İSTİHZA08:51:42
Gizli veya ince alay
gözaltına almak08:51:38
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
doğu bilimi08:51:33
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
bambu08:51:27
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
coşkulu08:51:25
Coşkusu olan
MAHALLİ08:51:21
Yöresel, yerel
sorgu yargıcı08:51:17
Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, müstantik
enteresan08:51:05
İlgi çekici, ilginç
voltaj08:51:02
(elektrikte) Gerilim
EMTİA08:51:00
Mallar, satılacak şeyler
sulta08:50:56
Yetke, otorite
TÜR08:50:55
Çeşit
karakterize etmek08:50:52
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
dumur08:50:47
Körelme
Önemsiz08:50:43
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
Aşiret08:50:41
Oymak
Yetersiz08:50:38
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
yumuşatmalık08:50:34
Amortisör
öğretici08:50:32
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
mürai08:50:30
İkiyüzlü
istihza etmek08:50:28
alay etmek, alaya almak
ANMA08:50:25
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
fezleke08:50:22
Özet, hulâsa
Raci08:50:22
Geri dönen
aceleci08:50:20
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
Nitelikli08:50:19
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
teessür08:50:18
Üzülme, üzüntü
misafir ağırlamak08:50:14
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
seçkin08:50:12
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
yahudilik08:50:10
Yahudi olma durumu, Musevîlik
şipşak08:50:06
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
satürn08:50:02
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
kuş tüyü08:49:54
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
URUK08:49:41
Soy, sülâle
Kehkeşan08:49:40
Samanuğrusu, Samanyolu
Görelilik08:49:39
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
nişane08:49:36
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
duluk08:49:28
Yüz
ordonat08:49:24
Silâhlı kuvvetlerin savaş gereçlerini, araçlarını ve bunlara benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf (ordu donatım işleri sözünün kısaltması)
ILGIM08:49:20
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
Lise08:49:16
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
misafirhane08:49:16
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
yüz kalıbı08:49:15
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
ataman08:49:13
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
el alem08:49:12
Herkes, el gün, yabancılar
taflan08:49:12
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
Latife08:49:11
Şaka
Hindistan cevizi08:49:11
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
gereç08:49:10
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
yemek odası08:49:10
Yemek yenilen oda, salamanje
Unvan08:49:09
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
asa08:49:09
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
isyankar08:49:08
Baş kaldırıcı, isyancı
garanti08:49:08
Güvence, inanca, teminat
dolaşık08:49:04
(saç, ip vb. için) Karışık
yumuşak yüzlülük08:49:00
Yüzü tutmaz olma durumu
kasetçalar08:48:56
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
kalan08:48:48
Kalmak işini yapan
mezkur08:48:48
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
kandil yağı08:48:44
Kötü cins zeytinyağı
baş örtüsü08:48:39
bk. başörtü
avare08:48:33
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
YÜKSELTİ08:48:31
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
günahsız08:48:31
Günahı veya suçu olmayan
DAVETİYE08:48:20
Davet için yazılan kâğıt
şakacı08:48:16
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
maşrık08:48:12
Doğu
bi08:48:08
Bizmut"un kısaltması
yazma yitimi08:48:04
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
ayyaŞ08:48:03
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
Kayra08:48:03
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
NAKIS08:47:56
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
tek eşlilik08:47:52
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
nazar boncuğu08:47:52
Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
gömgök08:47:50
Her yanı mavi, masmavi
olan oldu08:47:50
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
UYGARLIK08:47:49
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
gün ortası08:47:48
Öğle, öğle vakti
telâtin08:47:44
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
küre kuşağı08:47:44
bk. kuşak
Zn08:47:40
Çinko"nun kısaltması
KAYISI08:47:32
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
mersin balığıgiller08:47:31
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
mahrut08:47:30
Koni
ulussever08:47:28
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
emekli olmak08:47:21
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
METALİK08:47:19
Madensel, madenle ilgili
aşılama08:47:15
Aşılamak işi
İLGİ EKİ08:47:07
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
prestij08:46:58
Saygınlık, itibar
sopa08:46:57
Kalın değnek
randıman08:46:50
Verim
zıt kutup08:46:46
Farklı durum ve yapıda olma
spazm08:46:44
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
fal08:46:43
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
belirlemek08:46:42
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak