konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

konu22:11:23
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
harcırah22:11:21
Yolluk
keski22:11:20
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
Seren22:11:15
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
kesif22:11:08
Yoğun
kepek22:10:54
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
çivit mavisi22:10:54
Çivit rengindeki mavi
Sepet22:10:49
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
kepez22:10:43
Yüksek tepe, dağ
yamuk22:10:42
Bir yana doğru eğik olan
amonyum22:10:36
Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4)
besli22:10:13
bk. besili
dolma kalem22:09:54
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
muamele22:09:22
Davranma, davranış
yere bakan yürek yakan22:09:19
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
vazife görmek22:09:10
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
olağan dışı22:08:55
Olağan olmayan, gayri tabiî
veziriazam22:08:51
Sadrazam
KURAMSAL22:08:50
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
gevşemek22:08:49
Çözülmek
sönük22:08:27
Sönmüş olan
başlama22:08:22
Başlamak işi
Esik22:08:20
Çukur yer
Deniz mili22:08:12
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
möble22:08:08
Mobilya
totem22:08:03
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
tosun22:07:53
Burulmuş erkek dana
tortu22:07:48
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
Latif22:07:45
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
torun22:07:38
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
torak22:07:32
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
mukallit22:07:27
Taklitçi
torba22:07:22
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
tütün22:07:18
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
İNCE SIVA22:07:13
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
varlık bilimi22:07:08
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
okapi22:06:53
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
ineç22:06:44
Tekne
ÇIPLAK22:06:39
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
okluk22:06:34
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
Sebep22:06:29
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
şiş22:06:24
Şişmiş, şişkin, kabarık
kendi22:06:09
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
kenef22:06:04
Ayak yolu
keler22:05:45
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
kelam22:05:40
Söz
aguş22:05:34
Kucak
Eğlence22:05:34
Eğlenmek işi
kelek22:05:31
Olgunlaşmamış ham kavun
ORMAN SARMAŞIĞI22:05:26
Ak asma
kemal22:05:11
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
belgi22:05:06
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
düğün yahnisi22:05:01
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
belen22:04:58
Bel
unutturma22:04:53
Unutturmak işi
KIRITKAN22:04:37
Her zaman kırıtan
kokulu kiraz22:04:18
bk. idris ağacı
itlâf22:04:13
Öldürme, yok etme, telef etme
bununla birlikte22:04:13
Buna ek olarak
Müdafaa22:03:53
Savunma, koruma
yılan kavı22:03:49
bk. yılan gömleği
tokaç22:03:49
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
ergime22:03:43
Ergimek işi, zeveban
şatır22:03:19
Neşeli, keyifli, şen
belgegeçer22:03:17
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
dilleşmek22:03:12
Dırlaşmak
nefes nefese22:03:07
Soluyarak, soluk soluğa
Elmas22:03:02
Billûrlaşmış arı karbon
Taşlı22:02:53
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
muhasebe22:02:33
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
kel kâhya22:02:28
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
eş biçim22:02:13
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
bağlı22:02:12
Bir bağ ile tutturulmuş olan
Yığılmak22:02:09
Çok sayıda birikmek toplanmak
Gagavuz22:02:03
Büyük çoğunluğu Moldovo"da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna"da oturan Ortodoks Türk halkı veya halktan olan kimse
tenzih22:01:30
Arılama, kusur kondurmama
Sezme22:01:25
Sezmek işi
mentol22:01:14
Nane kokusu
Ekin22:01:11
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
Liste22:00:55
Alt alta yazılmış şeylerin bütünü
keven22:00:50
Geven
VECİZ22:00:31
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
Sefir22:00:28
Elçi
Sefih22:00:26
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
step22:00:20
Bozkır
havaneli22:00:18
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
sömürmek22:00:13
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
Sedye22:00:05
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
ZALİM21:59:57
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
AYAKTAŞ21:59:49
Arkadaş, yoldaş; hempa
kebap21:59:47
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
kebir21:59:37
Büyük, ulu
menisk21:59:23
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
beyan21:59:08
Söyleme, bildirme
muteber21:58:58
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
üzgülü21:58:55
Üzgü veren, eziyetli
üzüm çekirdeği21:58:53
Üzümün özünde bulunan çekirdek
Sorumlu21:58:39
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
yaz21:58:37
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
su kayağı21:58:34
Su üzerinde yapılan kayık sporu
sınırlı sayı21:58:19
Sonsuz değerli olmayan sayı
köy meydanı21:58:09
Genellikle köyün ortasında bulunan geniş alan
candan21:58:04
İçten, yürekten, gönülden, samimî
boy bos21:57:55
Vücudun yapısı bakımından biçimi
ilkbahar21:57:54
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
muteriz21:57:50
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
Lahana21:57:35
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
d D21:57:30
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
tifo21:56:23
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
yöntem bilgisi21:55:53
Metot bilgisi
cariyelik21:55:48
Cariye olma durumu
ilenme21:55:45
İlenmek işi, beddua
paylama21:55:27
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
virgül21:55:22
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
Şümul21:55:18
İçine alma, kaplama, kapsama
yağış21:55:08
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
büyüteç21:54:36
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
Lider21:54:20
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
beste21:54:06
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
evcil hayvan21:53:45
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
alev kırmızısı21:53:25
Alev rengi
bebek21:53:20
Meme veya kucak çocuğu
keşişhane21:53:14
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
nalayık21:53:11
Yakışıksız, hoş olmayan
Mevsim21:53:07
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
YİYECEK21:52:57
Yenmeye elverişli olan her şey
ZİYAN21:52:28
Zarar
Denet21:51:54
Denetlemek işi, teftiş
lokal21:51:34
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
silâh21:51:29
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç