konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

çatı23:14:24
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
Dönmek23:13:36
Sınıfta kalmak
pa23:13:20
Protaktinyum"un kısaltması
dikiş23:13:20
Dikmek işi
arıza23:13:16
Engebe
azarlama23:11:01
Azarlamak işi, paylama
sevap kazanmak (veya işlemek)23:10:21
hayırlı bir davranışta bulunmak
patlamak23:09:41
Yırtılıp açılmak
tekrar23:09:40
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
Yük23:08:08
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
kapıcı23:08:03
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
yöreselleşme23:07:54
Yöreselleşmek işi
keyifli23:07:22
Keyfi yerinde, neşeli
okşamak23:06:32
Hafifçe dövmek
ilan23:06:01
Duyuru
polargı23:04:32
Polarıcı
ongun23:04:09
Çok verimli, bol, eksiksiz
halka23:02:11
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
iç yüz23:01:24
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
no23:00:53
Nobelyum"un kısaltması
kudret narı22:59:52
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
bulmak22:59:51
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
uyanıklık22:59:33
Uyanık olma durumu
İNCELİK22:59:04
İnce olma durumu
memat22:57:49
Ölüm
agu22:57:47
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
KALE22:57:46
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
damga22:57:41
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
çıkrıkçı22:57:26
Çıkrık yapıp satan kimse
alg22:57:03
Su yosunu
geri22:57:00
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
sazangiller22:56:11
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
allık22:54:36
Al olma durumu
teshin22:51:55
Isıtma
USTA22:50:07
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
takatsiz22:49:53
Takati kalmamış, yorgun, argın, dermansız, kudretsiz, mecalsiz
şelale22:49:46
Büyük çağlayan, çavlan
yükümlü22:49:22
Yükümü olan, mükellef
cilalı22:47:51
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
Şaşırtıcı22:47:29
Şaşırtma niteliği olan, şaşırtan
Çetele22:46:19
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
22:44:22
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
kırgınlık22:43:55
Kırgın olma durumu
Anket22:43:13
Soruşturma, sormaca
Gölge22:42:06
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
ARMADA22:41:20
Donanma
sınav22:40:20
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
sonra22:39:17
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
bilumum22:38:31
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
tepe22:36:59
Bir şeyin en üstteki bölümü
Yazı22:36:58
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
semptom22:36:02
Bulgu, araz
selamet22:35:41
Esen olma durumu, esenlik
acı22:35:38
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
gösterge22:34:35
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
kik22:34:21
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
arıtıcı22:34:21
Arıtma özelliği olan
rantabl22:33:44
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
itimat etmek22:33:42
güvenmek
yara açmak22:33:34
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
kıskançlık22:33:29
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
palet22:32:48
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
Geçici22:32:00
Çok sürmeyen
ekecek22:31:41
Tohum
yapı22:31:31
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
cümle22:31:26
Dizge, sistem
APOLET22:31:20
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
kaparozcu22:31:15
Yolsuzca veya zorla birinin malını ele geçiren (kimse)
piliç22:30:54
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
parti22:28:06
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
Veli22:27:50
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
Ordu22:27:48
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
çözülme22:27:15
Çözülmek işi
kısmet22:27:04
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
ÜZERLİK22:26:31
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
Hg22:25:29
Cıva"nın kısaltması
fan22:25:14
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
padişahlık22:22:27
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
sur22:22:21
Kale duvarı
MUAF22:21:30
Bağışlanmış, affedilmiş
evropiyum22:20:57
Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız tuzları ve bir tek oksidi bulunan parlak gri renkte bir element.Kısaltması Eu
BERE22:20:36
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
Değer22:20:33
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
kırmak22:20:02
İri parçalara ayırmak
kol22:18:42
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
zar22:18:09
İnce perde veya örtü
Kutan22:17:52
Saka kuşu
tutumluluk22:16:19
Tutumlu olma durumu
yen22:16:17
Giysi kolu
fitneci22:15:39
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
yar22:15:14
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
sataşma22:14:57
Sataşmak işi
Bir22:14:10
Sayıların ilki
kazaratar22:13:13
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
CAN22:13:02
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
BOY22:12:49
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
Çembalo22:12:16
Klâvsen
Kat22:10:44
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
komprador22:10:19
Aracı
elik22:09:33
Dağ keçisi, yaban keçisi
Ayla22:09:22
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
VAR22:08:56
Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı
hasat22:08:55
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
Özdek22:08:10
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
seksapel22:07:42
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
açık22:07:38
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
piç kurusu22:07:29
Soysuz ve yaramaz çocuk
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)22:07:07
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
reva22:06:51
Yakışır, yerinde, uygun
Ket22:06:20
Engel
yıl22:06:04
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
kan kaybetmek22:05:17
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
YANSIMA22:04:00
Yansımak işi
mastika22:03:54
Sakızla tatlandırılmış rakı, sakız rakısı
feci22:03:23
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
gen22:02:26
Geniş
palaska22:02:03
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
maslak22:02:01
Sürekli su akan boru
ut22:01:52
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
pupa22:00:36
Geminin arkası, kıç
Levha21:59:23
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
millet21:58:11
Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
Kitabet21:58:05
Yazmanlık, kâtiplik
ornitoloji21:58:05
Kuş bilimi
AMA21:58:02
Görmez, kör
ateşin21:57:34
Ateşli, coşkun
Sınıf21:56:59
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
Korku21:56:28
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
dolaş21:56:16
bk. sarmaş dolaş
varlık21:55:57
Var olma durumu, mevcudiyet