konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

mönü08:28:42
bk. menü
RAFİNAJ08:28:41
Arıtım
konu08:28:41
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
matematikçi08:28:39
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
mastı çiçeği08:28:37
Öküzgözü
manşet08:28:34
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
Yasak08:28:32
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
lös08:28:30
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
lâyık olmak08:28:26
hak kazanmış olmak
körü körüne08:28:18
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
hareketsiz08:28:15
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
kömbe08:28:10
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
köklü aile08:28:05
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
içgüdü08:28:04
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
köken bilimsel08:27:58
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
kök boyası08:27:52
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
gerilme08:27:50
Gerilmek işi
kumaşçı08:27:50
Kumaş fabrikası olan veya kumaş satan kimse
Kötüleme08:27:47
Kötülemek işi
konuşturma08:27:46
Konuşturmak işi
kalıplaşmış08:27:39
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
kalımsız08:27:36
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
kalımlı08:27:33
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
kadın berberi08:27:28
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
Çökelti08:27:23
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
DENGE08:27:22
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
işlev yitimi08:27:22
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
infilâk etmek08:27:17
patlamak
imamlık08:27:15
İmam olma durumu
illüstrasyon08:27:12
Resimlerle süsleme
ilişki kurmak08:27:10
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
ilham kaynağı08:27:08
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
haberleşme08:27:05
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
melekler gibi08:27:02
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
görgü kuralları08:27:02
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
MÜMİN08:27:01
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
görgü08:26:59
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye
görelilik08:26:57
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
geçimlilik08:26:54
Geçimli olma durumu
enikonu08:26:49
İyiden iyiye, iyice
sahan08:26:48
İçinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi şeyler pişirilen, derinliği az metal kap
tan yeri08:26:48
Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer
engelleyiş08:26:44
Engellemek işi veya biçimi
ortaokul08:26:44
Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan üç yıllık orta öğretim okulu
Dik08:26:36
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
dış merkezli08:26:35
Dış merkezlikle ilgili olan
dış deri08:26:33
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
düşürüm08:26:30
Düşürmek işi veya durumu
düşürmek08:26:28
Değerini, fiyatını indirmek
düşçü08:26:22
Sürekli hayal kuran, hayalperest
düve08:26:10
Boğaya gelmemiş, 1-2 yaşında dişi sığır
dürüstlük08:26:08
Doğruluk
büyüklenme08:26:05
Kendini büyük gösterme, kibir
duyarsız08:26:05
Duyarlı olmayan
cam08:26:02
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
Deme08:26:00
Demek işi
büyümek08:25:56
Yetişmek
bütünleşme08:25:52
Bütünleşmek işi
Çivi08:25:47
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
börtme08:25:46
Börtmek işi
bölüştürme08:25:44
Bölüştürmek işi
ana bilim dalı08:25:33
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
üroloji08:25:33
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
murdarlık08:25:31
Murdar olma durumu
ahlâk dışıcılık08:25:27
Ahlâk bilimine aykırı davranma
ahlâk bilimi08:25:24
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
Yüreklilik08:25:21
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
inleme08:25:17
İnlemek işi
Sığınma08:25:16
Sığınmak işi, iltica
Sıvı08:25:13
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
SÜRDÜRÜM08:25:07
bk. abonman
Sabah yeli08:25:05
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
SES YİTİMİ08:25:02
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
PEKSİMET08:24:56
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
akran08:24:55
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
Meşin yuvarlak08:24:51
(futbolda) Top
cingöz08:24:50
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
Mareşal08:24:47
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
FÜZE08:24:35
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
KAVRAM08:24:31
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
din08:24:30
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
KARAKTERİZE ETMEK08:24:26
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
Gönlünce08:24:23
Dileğine uygun
rubai08:24:22
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
GECİKME08:24:20
Gecikmek işi, teehhür, rötar
Dizem08:24:19
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
Edebiyat08:24:18
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
DÜŞ KIRIKLIĞI08:24:10
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
DEFA08:24:08
Kez, kere
DAĞINIK08:24:05
Geniş bir alana yayılmış olan
kiraz08:24:04
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
CİCİLİ BİCİLİ08:24:03
Göze çarpan süslerle bezenmiş
Cücük08:24:00
Filiz, tomurcuk
BÜTÜNSEL08:23:57
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
Baştan çıkarmak08:23:54
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
Barınma08:23:51
Barınmak işi
BAĞIMSIZLIK08:23:46
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
BASIM EVİ08:23:41
Bası işi yapılan yer, matbaa
MASUM08:23:40
Suçsuz, günahsız
Put08:23:35
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
ALÇI TAŞI08:23:25
Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips
AKIL DIŞI08:23:23
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
kamufle08:23:05
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
tanrıcılık08:22:53
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
Ringa08:22:42
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
Bunalım08:22:37
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
Nemçe08:22:34
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
Muadelet08:22:33
Eşitlik, denklik, eş değerlik
bağ çubuğu08:22:33
Asma fidesi
hile08:22:21
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
Ardıç08:22:20
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
farklı08:22:07
Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
Surat08:21:37
Yüz, çehre
dogmacılık08:21:36
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
üsera08:21:30
Esirler, köleler
İPUCU08:21:30
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
ağa08:21:20
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
canlılık08:21:05
Canlı olma durumu
Grup08:20:52
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
bunaklık08:20:19
Bunak olma durumu
sanat eseri08:20:18
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
kay08:20:14
Yağmur, yaz yağmuru
kamufle etmek08:20:11
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
örnek olmak08:20:10
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
hercai08:20:08
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
Anlatım08:20:04
Anlatmak işi
tambura08:20:04
Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
Bağcık08:20:01
Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ
örgü08:20:00
Örmek işi veya biçimi
Zehirleme08:19:43
Zehirlemek işi veya durumu