konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

akak00:22:49
Akarsu yatağı, yatak, mecra
snop00:20:58
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
kitara00:20:55
bk. gitar
maddiyat00:19:45
Madde ile ilgili şeyler
gerili00:19:42
Gerilmiş olan
veresiye00:19:10
Karşılığı sonra ödenmek üzere
bilyeli yatak00:18:16
Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
şamatacı00:17:56
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
rantabilite00:17:47
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
kabakulak00:15:44
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
tenkitçilik00:15:39
Eleştiricilik
Eskimoca00:14:45
Eskimo dili
elden ele00:13:21
Bir kişiden ötekine
blöf yapmak00:13:08
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
galsame00:12:19
Solungaç
viyak00:12:06
Bebeğin ağlarken çıkardığı ses
filigran00:11:29
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
zürriyet00:11:19
Döl, soy sop, sulp
naif00:11:02
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
kanto00:09:53
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
şoset00:09:44
Kısa çorap
denli00:09:28
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
mahfel00:09:16
bk. mahfil
sazcı00:08:41
Saz çalan kimse
kartal00:08:20
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
bakire00:07:44
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
güney00:07:14
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
realite00:06:44
Gerçek, gerçeklik
üstüne oturmak00:06:32
bk. üzerine oturmak
dağcılık00:06:23
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
karne00:06:07
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
Çetele00:05:28
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
mütevazi00:05:18
Birbirine paralel olan
sulu00:04:52
Suyu olan, içinde su bulunan
veznedar00:04:23
Vezneci
üzüm şekeri00:03:58
Glikoz
statü00:03:52
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
makineli00:03:48
Makinesi olan, makine ile işleyen
otak00:03:23
bk. otağ
muhaddep00:02:39
Dışbükey, konveks
karşıtçı00:02:38
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
gerçeküstücülük00:02:32
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
Koşuk00:02:32
Nazım, manzume
süyüm00:01:47
İğneye geçirilen bir sap iplik
edi00:01:44
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
ipotekli00:00:49
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
ihlas00:00:44
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
kutlama00:00:32
Kutlamak işi, tebrik
başkalaşma00:00:11
Başkalaşmak işi
oramiral23:58:37
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
yapılı23:58:32
Yapısı herhangi bir nitelikte olan
amele23:58:20
İşçi, emekçi
çobanlama23:57:49
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
biçme23:57:18
Biçmek işi
cirit ucu23:56:04
Cirit sopasının ucundaki demir, temren
ahlakçı23:55:52
Ahlâk konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse
almaşlı23:55:15
Almaş niteliği olan
Fonetik23:55:05
Ses bilgisi
lota23:54:38
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
anorak23:54:04
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
inançlı23:54:04
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
habbe23:53:56
Tahıl tanesi, evin
beti23:53:17
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
sintine23:52:59
Geminin içinde en alt bölüm
semere23:50:50
Yemiş, meyve, ürün
zaç yağı23:50:16
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
matuh23:49:25
Bunamış, bunak
ispanyol23:48:34
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
darmadağınık23:48:22
Darmadağın olmuş
ötleği23:47:03
Bir cins kartal
asılı23:46:54
Asılmış olan
kapitalizm23:46:34
Anamalcılık
yukarı23:46:01
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
çentmek23:45:57
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
Anaerki23:45:21
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
telafi23:44:20
Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma
nişane23:44:05
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
destur23:43:43
İzin, müsaade
orkide23:42:53
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
motamot23:42:47
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
yaftalama23:42:25
Yaftalamak işi veya durumu
alogami23:41:26
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
Nüfuz23:41:15
(içine) Geçme
dumur23:40:35
Körelme
Uf23:39:48
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
ya devlet başa ya kuzgun leşe23:39:38
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
p23:38:37
Fosfor"un kısaltması
rakım23:38:02
Yükselti
molekül23:35:05
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
taslama23:33:26
Taslamak işi
esperi23:32:47
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
Kusursuz23:32:17
Kusuru olmayan, mükemmel
yek23:32:14
Bir, tek
nazizm23:31:59
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
değişik23:31:02
Değiştirilmiş
kılgı23:29:37
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
çımbar23:29:37
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç, çımbar
sepelek23:29:24
bk. sersem sepelek
mükemmellik23:29:17
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
sürüklemek23:29:03
Akarsu için, götürmek
daz23:28:53
Saçı dökülmüş (baş), dazlak
içerme23:28:40
İçermek işi, tazammun, ihtiva
MİLLET23:28:37
Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
rasyonalist23:26:47
Akılcı, usçu
engelsiz23:26:39
Engeli olmayan, mâniasız
Zenginlik23:26:25
Zengin ve varlıklı olma durumu
nesim23:26:01
Hafif yel, esinti
Asırlarca23:25:29
Yüzlerce yıl
bağırmak23:23:51
Kendini belli etmek
azımsama23:23:48
Azımsamak işi
kaynakça23:23:46
Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi
alkış23:23:27
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
AnlAşılmaz23:22:31
Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlâk
basılı23:21:54
Basılarak yerleştirilmiş
muhayyile23:21:42
Hayal etme gücü
babalanmak23:21:04
Diklenmek, kabadayıca davranmak
slogan23:20:21
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
mankafa23:19:36
Anlayışsız, aptal
kamacı23:19:24
Kama yapan veya satan (kimse)
elim23:19:07
Acınacak, acıklı
lavaj23:19:06
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
sığınak23:18:56
Yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce
ayarı bozuk23:18:52
Belli bir ayarı olmayan
gezici23:18:39
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
kahramanlık23:18:28
Kahraman olma durumu
turpgiller23:18:05
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
aksilik23:17:17
Terslik, inatçılık, huysuzluk
yatılı23:17:12
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
yerleşme23:17:03
Yerleşmek işi
inceleme23:17:00
İncelemek işi, tetkik