konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

sinirli11:37:10
İçinde sinir bulunan
kördüğüm11:36:57
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
düzine11:36:10
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
KUDRET HELVASI11:36:01
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
ahmaklık11:35:05
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
tazelik11:35:00
Taze olma durumu, körpelik, taravet
kopuntu11:34:57
Kopmuş parça, diaspora
rahim11:34:50
Koruyan, acıyan, merhamet eden
afat11:34:26
Afetler, belâlar, kıranlar
Y11:34:04
İtriyum"un kısaltması
YEL11:33:13
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
mahremiyet11:32:44
Gizli olma durumu, gizlilik
fistül11:32:14
Akarca
kemancı11:31:24
Keman yapan veya çalan kimse
Azlık 11:31:16
Az olma durumu
akkuş11:30:50
Atmaca, yırtıcı bir kuş
bidar11:30:29
Uyanık, uyumayan
miat11:30:09
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
şerefsiz11:29:42
Şereften yoksun olan, onursuz
kıl keçisi11:29:02
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
AZINLIK11:28:39
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
yaban mersini11:27:53
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
Asla11:27:18
Hiçbir zaman, hiçbir biçimde
işveli11:26:21
Nazlı, cilveli, edalı
damızlık11:26:07
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
fahişe11:25:42
Orospu
imren11:25:30
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
REZİLLİK11:25:07
Rezil olma durumu, rezalet
milliyetçi11:24:21
Milliyet ilkesini benimseyen, ulusçu
müteakiben11:23:51
Sonra, arkadan, ardı sıra
küçültmek11:23:47
Değerini ve onurunu azaltmak
lâlettayin11:22:23
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
orak ayı11:21:06
Temmuz
UZAM11:21:02
Algılanan nesnelerin temel niteliği
YATAY11:20:55
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
lekelenme11:20:39
Lekelenmek işi
almaş11:20:35
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
referandum11:20:14
Halk oylaması
oylum11:20:02
Hacim, cirim
Yönelme11:19:48
Yönelmek işi
paranoya11:19:47
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
NADAN11:18:55
Bilgisiz, cahil
rekaket11:18:50
Kekemelik, pepemelik
iri kıyım11:18:20
İri kıyılmış
meziyet11:17:27
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
FİNAL11:17:26
Sona eren, biten
görünme11:17:20
Görünmek işi
nazım11:17:12
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
Trajedi11:16:20
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
patentinin altına almak11:15:35
egemenliği altına almak
lehçe bilimi11:14:27
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
MAYALANMA11:14:27
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
bisturi11:14:24
Neşter
Klakson11:14:23
Korna
aşağılık11:13:46
Aşağı olma durumu, adilik
dün11:13:16
Bugünden bir önceki gün
SİYASAL11:13:16
Politika ile ilgili, siyasî, politik
Sevinçli11:13:12
Sevinci olan ve sevinç veren
çomak11:12:37
Değnek
Yalgın11:12:07
Ilgım, pusarık, serap
sınıflama11:11:15
Bölümleme, tasnif
miyokart11:10:57
Kalp kası
ANTRAKT11:10:49
Ara
Linet11:10:48
Sürgün
BELLİ11:10:45
Beli olan
direktif11:10:44
Yönerge, talimat
SON11:10:43
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
nüzul11:10:41
İnme, felç
harmaniye11:10:26
bk. harmani
cesamet11:10:24
Büyüklük, irilik
alabalık11:10:19
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
bun11:08:59
Sıkıntı
avcı11:08:54
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
mızıka11:08:43
Bando
lâbada11:08:42
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
yatar koltuk11:08:41
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
duygusuz11:08:20
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
gösteri11:08:04
İlgi, dikkat çekmek için, bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun
yükseklik korkusu11:07:53
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
Alp eren11:07:47
Derviş
benbencilik11:07:44
Benbenci olma durumu
madensel11:07:20
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
Soyut11:07:11
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
Gurur11:06:55
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
turşu suyu11:06:52
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
sabotaj11:06:09
Baltalama
kovcu11:06:07
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
Çukurluk11:06:00
Çukur olma durumu
atardamar11:05:32
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
dantela11:05:29
bk. dantel
dikkatsiz11:05:20
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
etkincilik11:05:08
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
nüfus bilimi11:05:04
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
ekici11:04:54
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
adaleli11:04:53
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
debriyaj11:04:39
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
donanma11:04:36
Donanmak işi
burnu büyük11:04:35
kibirli
ses bilimi11:04:33
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
müstear11:04:31
Eğreti olarak alınmış, takma
elastikiyet11:04:28
Esneklik
peri11:04:26
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal dışı varlık
baht11:04:26
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
misilleme11:04:25
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
bitki örtüsü11:04:19
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
mutabakat11:04:14
Uyuşma, anlaşma, itilâf
yaygaracı11:04:07
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
süsleyici11:04:06
Süsleyen, dekoratif
otorite11:04:04
Yetke, sulta, velâyet
erbap11:04:03
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
sayıklama11:04:02
Sayıklamak işi
koşutçuluk11:04:00
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
boyunduruk11:03:59
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
istihbarat11:03:58
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
operasyon11:03:49
Ameliyat
nöbetleşme11:03:47
Nöbetleşmek işi
âlim11:03:42
Bilgin
maymuncuk11:03:39
Küçük maymun
despot11:03:34
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
müflis11:03:32
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
terslik11:03:27
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
sini11:03:25
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
piyango11:03:22
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
garipseme11:03:21
Garipsemek işi
kavuşturma11:03:20
Kavuşturmak işi
meyhane11:03:18
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
kazevi11:03:17
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
uzlaştırma11:03:16
Uzlaştırmak işi
naziklik11:03:16
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
rahibe11:03:14
Kadın rahip