konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

konu01:03:14
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
rafinaj01:02:57
Arıtım
tinselcilik01:02:07
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
Baget01:02:02
İnce, kısa değnek
felsefe00:58:53
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
hafifseme00:58:43
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
geniş zaman00:58:25
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
İfade00:58:21
Anlatım
derin00:57:50
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
şatafatlı00:56:48
Süslü ve gösterişli
nısfiye00:56:35
Bir çeşit kısa ney
tedirgin00:56:21
Rahatı, huzuru kaçmış
alizarin00:56:05
Kök boyası, kök kırmızısı
kapuçin00:54:20
Lâtin çiçeği
Basamak00:50:32
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
totemcilik00:50:07
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
portakal00:49:30
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
dalaşma00:45:41
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
İyicene00:45:21
Tam olarak, adamakıllı
müstemleke00:43:03
Sömürge
sakaĞI00:42:26
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
KÖTÜ00:40:52
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
yâd etmek00:39:09
anmak, hatırlamak
AYAKTAŞ00:39:04
Arkadaş, yoldaş; hempa
eskimo00:39:00
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
gerili00:37:06
Gerilmiş olan
mecburiyet00:36:23
Yükümlü, zorunlu olma durumu
Benzeşme00:36:04
Benzeşmek işi
köşe00:35:49
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
muhakeme00:33:32
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
Endam00:32:46
Vücut, beden, boy bos
limaki00:32:12
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
realist00:30:32
Gerçekçi
iktifa etmek00:29:41
yetinmek; kanmak
makber00:29:40
Mezar, kabir, medfen
Toy00:29:01
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
heyulâ00:28:55
Korkunç hayal
bahir00:27:04
Deniz
Çay00:26:25
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
genişlik00:26:16
Geniş olma durumu
somutluk00:25:25
Somut olma durumu
daz00:25:21
Saçı dökülmüş (baş), dazlak
hiç değilse (veya hiç olmazsa)00:25:08
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
merbut00:25:01
Bağlı, bağlanmış
tepir00:22:54
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
etkinleştirme00:22:21
Etkinleştirmek işi
talaş00:22:10
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
Muhtar00:21:07
Özerk
ekmek00:21:00
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
biye00:21:00
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
saadet00:20:59
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
körpelik00:20:25
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
Gıda00:19:45
Besin
samanyolu00:19:13
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
gizemli00:17:45
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
DUVAR00:15:57
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
renkleme00:15:22
Renklemek işi
zavallı00:14:53
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
kesif00:13:55
Yoğun
vefakar00:12:16
Vefalı
beğeni00:10:32
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
Pamuk00:10:29
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
beçene00:10:28
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
kumar00:10:24
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
babalık00:10:23
Baba olma durumu
ATEŞ00:10:20
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
hak ediş00:10:04
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
gizlenmiş00:10:01
Saklanmış
Transformatör00:09:56
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
OYDAŞ00:09:49
Aynı düşüncede, aynı inançta olan, hemfikir
Mızıkçı00:09:38
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
iffetli00:07:34
İffettini koruyan, sili, afif
firavun00:07:24
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
otorite00:06:47
Yetke, sulta, velâyet
pir00:04:06
Yaşlı, koca, ihtiyar
limitet00:03:04
Sınırlandırılmış, sınırlı
böğürtlen00:00:35
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
açı ölçüm23:59:43
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
kiraya vermek23:59:33
kira karşılığında vermek, icara vermek
Açık mavi23:59:27
Mavinin bir ton açığı
şapka23:59:19
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
ELZEM23:50:40
Çok gerekli, vazgeçilmez
muvazi23:50:32
Koşut, paralel
Abaza23:49:58
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)23:49:23
çıkar sağlanabilecek yeri veya şeyi bilmek veya bulmak
facia23:48:57
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
adem23:48:26
Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber
getirimli23:48:15
Getirimi olan
necaset23:48:13
Pislik
KIDEM23:48:13
Bir görevde rütbece eskilik
Step23:48:11
Bozkır
itiyat23:46:18
Alışkanlık, huy
telesinema23:45:41
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
kunduz23:39:51
Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan (Castor fiber)
akan yıldız23:37:11
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
peşinat23:35:49
Peşin olarak verilen para, avans
BELKİLİ23:35:16
Olasılı, muhtemel
ahir23:35:16
Son, sonraki, ahır
çağ dışı23:35:01
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
mesabe23:33:17
Derece, değer, rütbe
kız istemek23:31:26
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
ölümlü23:30:42
Gelip geçici, kalımsız, fani
su baskını23:28:36
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
JÜT23:28:30
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
kiriş23:28:25
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
sürdürümcü23:27:55
bk. abone
KASIMPATI23:25:33
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
eziyet çekmek23:25:15
zahmet ve sıkıntıya uğramak
diskjokey23:21:34
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
sahne almak23:21:24
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
bir çırpıda23:21:12
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
cezve23:20:58
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
RAKKASE23:18:54
Raksı meslek edinmiş kadın
yalandan23:18:18
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
zorbalık23:17:43
Zorba olma durumu
ilişkin23:15:37
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
güney23:14:57
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
müstehase23:14:12
Fosil, taşıl
gücenme23:11:35
Gücenmek işi
yazışma23:09:41
Yazışmak işi
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)23:09:36
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
doğurgan23:07:25
Çok doğuran
ağırbaşlılık23:07:07
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
ortalamak23:05:21
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
dölüt23:04:40
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
görgü kuralları23:04:15
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
Cesaretli23:03:24
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
Enerji23:02:50
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
bağıntılılık23:01:38
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
gözlü22:59:01
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan