konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

Global01:32:03
Toptan, toplam
üçgen01:31:58
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
gözde01:31:32
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
Hatıra01:31:25
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
İKİYÜZLÜLÜK01:31:24
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Ray01:31:16
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
delicesine01:31:15
Aşırı bir biçimde
üst üste01:31:11
Birbiri arkasından
özgeci01:31:10
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
idareci01:30:41
Yönetici
dergi01:30:37
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
kabala01:30:27
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
gerçekçi01:30:24
Gerçeği gören ve ona göre davranan veya gerçeğe uygun olarak yapılan, realist
İtibar01:30:22
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
kıtaat01:30:12
Kıtalar, ana karalar
ekol01:30:01
Okul
savca01:29:57
İddianame
semender01:29:48
Semendergilerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (Salamandra)
müteyakkız01:29:39
Uyanık, tetikte, sak
mirasyedi01:29:20
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
delgeç01:29:10
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
havlu01:29:00
Kurulanmaya yarar havlı bez
zambakgiller01:28:58
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
vuruşma01:28:24
Vuruşmak işi
anı01:28:22
Hatıra
sergüzeşt01:28:21
Serüven, macera
Kumarcı01:28:13
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
zıypak01:28:10
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
kahvehane01:27:58
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
su bilimci01:27:48
Su bilimi uzmanı, hidrolog
sine01:27:45
Göğüs
yücelik01:27:44
Yüce olma durumu, ulviyet
muaşeret01:27:43
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
yolcu01:27:42
Yolculuğa çıkmış kimse
edimsel01:27:36
Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarılı karşıtı
onursal01:27:35
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
peruk01:27:33
bk. peruka
kondansatör01:27:23
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
suret01:26:45
Görünüş, biçim
greyfurt01:26:33
Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana)
marangozluk01:26:17
Marangozun işi
afiyet01:26:16
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
ergilik01:26:07
Ergi durumu
muzaffer01:25:59
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
rate01:25:57
Büyük fare
alma01:25:54
Almak işi
gözlükçülük01:25:53
Gözlük satma işi
EHİL01:25:52
Topluluk, cemaat
kontrolörlük01:25:37
Denetçilik
tasvir etmek01:25:34
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
mariz01:25:25
Hastalıklı, hasta olan
alıkoyma01:25:20
Alıkoymak işi
zamir01:25:14
İç yüz, iç
ferç01:25:03
Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, vulva
bağıntı01:24:59
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
görüşme01:24:56
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
karşı koymak01:24:55
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
sevimlilik01:24:54
Sevimli olma durumu
zorunlu olarak01:24:47
kendi isteğinin dışında
milliyetçilik01:24:35
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
travers01:24:28
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
Bağrışma01:24:19
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
sakaĞI01:24:04
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
kasım01:24:03
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
yardımlaşma01:24:01
Yardımlaşmak işi
küllük01:23:37
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
eşkıya01:23:33
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
Avutmak01:23:04
Oyalamak
spekülasyon01:22:15
Kurgu
Dönek01:22:10
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
güzel sanatlar01:21:54
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
inatçı01:21:52
Direngen, ayak direyici
kinaye01:21:35
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
bilinen01:21:22
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
bazal01:20:39
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
taşralı01:20:34
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
alt bölüm01:20:18
Yazılarda bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, ayrım
kaya balığı01:20:11
Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık (Gobius gobius)
ermeni01:19:54
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
aptallık01:19:10
Aptal olma durumu veya aptalca iş
müsadere01:19:07
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
renk körü01:18:37
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
dermansız01:18:35
Gücü kalmamış, bitkin
ispermeçet balinası01:18:18
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
Müstehzi01:18:16
Alaycı
rakım01:18:15
Yükselti
bakire01:18:12
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
yaygın yanlış01:17:54
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
pürüzalır01:17:40
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
kaydedici01:17:39
İmleç
yatık01:17:38
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
us dışı01:17:27
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
kara yosunu01:17:24
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
eskilik01:16:08
Eski olma durumu
payen01:15:51
bk. pagan
namert01:15:14
Korkak, alçak, mert olmayan
örneğin01:15:09
Söz gelişi, söz gelimi, söz misali, örnek olarak, meselâ
modem01:15:00
Bilgi işlem
muhakkak01:14:56
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
mensucat01:14:50
Dokuma, dokumalar, tekstil
mehter01:14:21
Mehterhane takımında görevli kimse
lehim01:13:59
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
kodaman01:13:40
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
koşullu01:13:37
Şartlı, meşrut
koşalık01:13:34
Koşa olma durumu
klâvsenci01:13:31
Klâvsen çalan kimse
kizir01:13:25
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
kit01:13:23
Macun
kedersiz01:12:53
Acısız, üzüntüsüz
kebap01:12:51
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
kayrak01:12:39
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
kayın baba01:12:28
Kaynata
kavara01:12:16
Balı alınmış petek
kademeli01:12:04
Aşamalı, basamaklı
kadeh01:12:02
İçki içmeye yarar küçük bardak
kadınsılık01:11:59
Kadınsı olma durumu
kıpti01:11:46
Mısır halkından olan kimse
kınnap01:11:43
Sicim
kındıra01:11:40
Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu
kılgı01:11:34
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
eşkenar01:11:31
Kenarları eşit olan
küçücük01:11:27
Çok küçük
kötümser01:11:25
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
kâtiplik01:11:12
Sekreterlik, yazmanlık
kâr etmemek01:11:07
yararı olmamak, etki yapmamak
iyileştirme01:10:56
İyileştirmek işi, ıslah
ilişki kurmak01:10:31
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
ilham kaynağı01:10:28
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
iğrenç01:10:21
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
hapşırık01:10:11
Aksırık