konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

atak yapmak23:59:37
akın yapmak, atılım yapmak
müstakim23:58:58
Doğru, doğruluktan şaşmayan
arıtma ünitesi23:58:52
Doğal gaz üretim kuyularından toplama hatlarıyla gelen gazın içerisindeki hidrojen sülfür, karbondioksit ve su buharo gibi hidrokarbon bileşiği olmayan gazlarla, hidrokarbon kondanstlarının tabiî gazdan ayrıldığı birim
arıklık23:58:40
Zayıflık, sıskalık
hasetçi23:58:14
Kıskanç, günücü
ey23:57:42
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
ak sülümen23:57:28
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
zapt23:55:53
Zor kullanarak ele geçirme
aklı başına gelmek23:54:24
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
apaş23:53:39
Külhan beyi, kabadayı, hayta
Erişkin23:52:39
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
et23:48:13
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
albüm23:48:04
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
ağıtçı23:46:16
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
akrobatlık23:45:36
Cambazlık
yansı23:44:28
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
acınmak23:42:45
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
acımık23:42:33
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
denklik23:42:19
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
DERİNLİK23:37:34
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
muhafaza etmek (veya edilmek)23:37:10
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
MUSANDIRA23:36:41
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
NA23:35:55
Sodyum"un kısaltması
peygamber çiçeği23:35:06
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
firari23:32:10
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
kasatura23:25:27
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
uğursuzluk23:25:24
Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet
Kuru sıkı23:24:56
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
ücretsiz23:23:29
Bir karşılık ödemeden alınan
tavsif23:17:45
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
çengel23:12:14
Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
kurtarma gemisi23:09:24
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
nilüfer23:09:14
Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi (Nymphea)
koyu pembe23:08:22
Pembenin bir ton koyusu
ponza23:08:04
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
İştiyak23:08:02
Göreceği gelme, özleme
bitki bilimci23:05:18
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
sulak23:05:08
Suyu olan, suyu bol
acemaşiran23:03:53
Klâsik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri
is23:03:28
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
permeçe23:01:18
Yedek olarak kullanılan ince halat
stoacılık23:00:57
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
hayvanat bahçesi22:59:10
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
gemi enkazı22:58:36
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
krema22:58:08
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
koordinasyon22:57:54
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
koltuk22:57:39
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
kiralayan22:57:25
Kiraya veren
kendine özgü22:57:13
Bir kimse veya şeye özgü olan kendine mahsus, kendine has
kazıklanma22:57:04
Kazıklanmak işi
karaburçak22:56:33
Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür, küşne (Ervum ervilla)
kan kaybetmek22:56:16
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
kalkan balığıgiller22:56:12
Denizlerin kumlu, çamurlu diplerinde yaşayan, yassı bedenli, kemikli balıklar familyası
z, Z22:56:02
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir
alkolik22:55:30
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
inileme22:55:27
İnilemek işi
iltizamcı22:55:15
Kesenekçi, mültezim
takla böcekleri22:55:10
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
idrar22:54:44
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
hesapçı22:54:00
Hesabını iyi bilen, tutumlu
coşmak22:53:45
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
hamsi22:53:07
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
hamal22:53:03
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
güzide22:52:47
Seçkin, seçilmiş, seçme
görüşme yapmak22:52:29
tartışmak, müzakere etmek
Sirkat22:51:24
Çalma, hırsızlık
galeyan22:51:08
Kaynama
füzen22:50:59
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
eşsiz22:50:17
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
ömür22:50:10
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
eğrelti otu22:50:06
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
estamp22:49:57
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
hakem22:48:22
Yargıcı
lügat22:48:10
Kelime, söz, sözcük
agitato22:47:09
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
harap22:47:04
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
apraksi22:45:55
bk. işlev yitimi
celal22:43:53
Büyüklük, ululuk
oymacı22:43:33
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
karşılık vermek22:41:40
(küçük büyüğüne) karşı gelmek
pigme22:41:20
Boy ortalaması 150 cm altında olan Afrika kökenli bir zenci topluluğun bireyi
bilici22:41:05
Bilen
Çember22:39:28
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
hatip22:38:17
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
gök bilimsel22:36:43
Gök bilimle ilgili, astronomik
Alem22:36:18
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
kaşmir22:36:17
İnce, sık bir tür yün
umutlu22:36:09
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
tahayyül etmek22:35:55
hayal etmek
piliç22:35:42
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
lânetlenme22:35:37
Lânetlenmek işi
ölü yıkayıcı22:31:29
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
yeşillik22:30:59
Yeşil olma durumu
müstecir22:27:43
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
sığır vebası22:27:17
Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü
Ayak ucu22:26:14
Yatanın veya yatılan bir yerin ayak uzatılan yönü, yeri
el işi22:25:16
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
kurtarma22:24:52
Kurtarmak işi
Yazman22:18:21
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
Tekerlek22:16:39
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
stabilize yol22:16:18
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
çatak22:13:26
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
tekrar etmek22:12:05
yeni baştan söylemek veya yapmak
SARKIT22:09:11
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
YELEME22:08:42
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
vatansız22:07:53
Vatanı olmayan
müteyakkız22:07:36
Uyanık, tetikte, sak
parsel22:07:11
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
haksız yere22:07:04
Haksız olarak, hak etmediği hâlde
düzenci22:04:53
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
peleng22:04:30
Panter
duvar22:03:29
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
nispi22:02:53
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
dük22:02:01
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
NABIZ22:01:41
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
gübre22:00:48
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
Habeşî22:00:47
Habeş
ürem22:00:46
Faiz, getiri
germen22:00:10
Kale, kermen
tasasız22:00:09
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
Pancar21:58:24
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
ihlas21:58:10
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
hanım21:58:09
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
metaloit21:57:44
Metalsi
manevra21:56:25
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
sakla samanı, gelir zamanı21:55:29
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
intizar21:53:56
Bekleme, gözleme
zira21:53:54
Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan ve uzunluğu 75-90 cm arasında değişen bir uzunluk ölçüsü
harmani21:53:22
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
kolhoz21:52:28
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi