konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

konu21:47:25
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
gelin çiçeği21:47:19
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
mahşer21:46:59
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
küf21:46:58
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
tavus21:46:44
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
yaradan21:46:39
Tanrı
kıl21:46:39
Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan ipliksi uzantı
masif21:46:38
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
hatıra21:46:19
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
Rüşvet vermek21:46:19
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
bağırmak21:45:57
Kendini belli etmek
ivme21:42:43
İvmek işi
ölmez21:42:39
Ölümsüz olduğuna inanılan, kalıcı olan
görüngü bilimi21:42:39
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
kaya tuzu21:42:39
Doğada billûr durumunda bulunan tuz
milliyetçilik21:42:38
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
İHSAN21:42:38
İyilik etme, iyi davranma
pusula21:42:19
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
maşuka21:42:18
Sevilen, âşık olunan (kadın)
halhal21:41:58
Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik
MİRAS21:41:57
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
resim21:41:57
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
uygun görmek21:41:39
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
cadalozlaşma21:41:38
Cadalozlaşmak işi
numara yapmak21:41:37
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
PROSTAT21:41:36
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
gölgeli21:41:35
Gölge altında olan
bağıntı21:41:35
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
devir21:41:34
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
tutkun olmak21:41:25
âşık olmak, sevdalanmak
Diyapozitif21:40:59
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
düşürüm21:40:41
Düşürmek işi veya durumu
ORG21:40:40
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
anonsör21:40:40
bk. sunucu
informatik21:40:31
Bilişim
teşri21:39:59
Yasama
yaşamsal21:39:59
Hayatî
örnek olmak21:39:58
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
kaypakça21:39:58
Biraz kaypak
Soy21:39:40
Manzum söz
sakıncasız21:39:39
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
sahne21:39:37
İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer
krizolit21:39:20
Zebercet
nefiy21:39:05
Sürme, sürgüne gönderme
güz dönemi21:39:04
Güz ayları
lala21:39:04
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
çalgı aleti21:38:37
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
tüysüz21:38:18
Tüyü olmayan
göğüs kemiği21:37:42
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
kapıcı21:37:19
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
mideci21:37:16
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
konsey21:37:02
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
beynelmilel21:37:01
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
nedensellik21:36:47
Nedensel olma durumu, illiyet
çiçek açmak (veya vermek)21:36:46
çiçeklenmek
İleri21:36:45
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
izam21:36:44
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
ıtriyat21:36:39
(sürünülecek) Güzel kokular
SIKI21:36:36
Dar
bilgelik21:36:20
Bilge olma durumu ve niteliği
kazma21:36:19
Kazmak işi
tanrıtanımazlık21:36:03
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
İKİLİK21:36:03
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
Mızrak21:35:17
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
çak21:35:17
Yırtık, yarık
Yan21:34:58
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
paydaşlık21:34:48
Paydaş olma durumu, iştirak
rün21:34:48
Rünik yazıdaki harflerin her biri
HALİS21:34:42
Katışık olmayan, katışıksız, saf
taaddüt21:34:41
Çoğalma, sayısı artma
alabalık21:34:13
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
yere bakan yürek yakan21:33:53
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
lamba21:33:52
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
dolunay21:33:22
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
engebe21:33:21
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
delice21:33:18
Davranışları aşırı, deli gibi olan
dönme21:32:40
Dönmek işi
istinatgah21:32:40
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
şifa21:32:40
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
mankafa21:32:40
Anlayışsız, aptal
sıkılgan21:32:40
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
çilek21:32:39
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
Belgit21:32:21
Senet
sahiplik21:32:18
Sahip olma durumu, iyelik
ÖLÇEK21:32:18
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
gönülsüz21:30:28
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
elektron21:29:49
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
peşrev21:29:40
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
cadalozluk21:28:39
Cadaloz olma durumu
Anlamlı21:28:38
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
parasız pulsuz21:28:38
Yoksul, züğürt
rahibe21:26:20
Kadın rahip
Atölye21:25:58
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
maaile21:25:57
Ailece, ev halkıyla birlikte
İSTİKRAR21:25:45
Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
bevliyeci21:24:59
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
apansız21:24:22
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
Metafor21:23:57
İstiare, ödünçleme
zıypak21:23:17
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
frekans21:22:16
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
tamer21:21:56
Eksikliği olmayan er, tam teçhizatlı asker
çıkmaz21:21:55
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
kemiksiz21:21:36
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
doğal21:21:36
Tabiî
element21:21:19
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
el birliği etmek21:21:19
birlikte davranmak, dayanışmak
Suna21:21:18
Erkek ördek
MANİFATURACI21:21:17
Manifatura eşyası satan kimse
KAMİL21:20:58
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
kinin21:20:57
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
Renkser21:20:00
Renklerle ilgili olan, kromatik
geçmez21:20:00
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
hipotetik21:20:00
Varsayıma dayanan, varsayımlı, farazî
görececilik21:19:36
Görecilik
abartılı21:19:05
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
nüzul21:19:00
İnme, felç
tifo21:18:59
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
hengâme21:18:39
Patırtı, gürültü, kavga
akın21:18:19
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
küsküt21:16:56
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
eğlenme21:16:56
Eğlenmek işi
faşist21:16:56
Faşizm yanlısı olan (kimse, görüş vb.)
gezi21:14:59
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
resimsi21:14:59
Resme özgü olan, resme benzeyen
mezat21:14:19
Artırma ile satış
liman21:14:18
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
GEVEZE21:14:18
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
İLGİLİ21:14:11
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
ateşkes21:13:40
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
Hitit21:13:18
M. Ö. XX.-XII. yüzyıllar arasında Anadolu"da, XII-VIII. yüzyıllar arasında Hatay ve Kuzey Suriye"de devletler kurmuş olan eski bir ulus, Eti