konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

konu11:11:11
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
film11:11:07
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
kabakulak11:11:03
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
Aykırılık11:10:59
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
afsun11:10:51
Büyü, füsun
gaf11:10:48
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
cömertlik11:10:47
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
sanal11:10:43
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
sahici11:10:38
Sahte olmayan, gerçek, yapma karşıtı
seyreltme11:10:37
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
Yahut11:10:32
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
görmezden gelmek11:10:21
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
tanıtmalık11:10:17
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
Mahlul11:10:13
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
Mahluk11:10:05
Yaratık, yaratılmış
Kiraz elması11:10:01
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
Halkçılık11:09:57
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
operatör11:09:49
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
fettane11:09:45
Cilveli, gönül alıcı (kadın)
lastik ağacı11:09:38
Kauçuk
sadakatsizlik11:09:34
Sadakatsiz olma durumu
gizlemek11:09:30
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
Yobazlık11:09:28
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
Yazar11:09:26
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
puluçluk11:09:25
Puluç olma durumu, ananet
tüzük11:09:18
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
Orta Doğu11:09:16
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, S. Arabistan, Irak ve İran"ı içine alan ülkelere verilen ad
iktisap11:09:14
Kazanma, edinme, edinim
düalizm11:09:10
İkicilik
düalist11:09:06
İkici, ikicilik yanlısı
tutarak11:08:59
Ruh hastalığı nöbeti
basıölçer11:08:55
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
kışkırtıcı11:08:51
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
etkincilik11:08:47
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
Tababet11:08:35
Hekimlik
kenar11:08:28
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
cüzam11:08:20
Hansen basilinin sebep olduğu deri hastalığı
TAVIR11:08:16
Durum, davranış, vaziyet, hâl
AYRIKLI11:08:13
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
TASMA11:08:00
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
zifafa girmek11:07:56
düğün gecesi eşiyle birlikte yatmak
üzüm çekirdeği11:07:52
Üzümün özünde bulunan çekirdek
belge11:07:46
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
belginlik11:07:45
Belgin olma durumu, sarahat
ishak kuşu11:07:40
Bataklık baykuşu
yurt bilgisi11:07:37
bk. yurttaşlık bilgisi
soruşturma11:07:33
Soruşturmak işi
İhtiyar11:07:25
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
kaybetmek11:07:25
Yenik düşmek, yenilmek
Plato11:07:23
Yayla
ispati11:07:17
İskambil kâğıdında sinek
genç irisi11:07:13
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
Ziya11:07:09
Işık, aydınlık
uçkuruna gevşek olmak11:07:01
iffetine bağlı olmamak
şase11:06:58
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
üşniye11:06:57
Su yosunları
tatbikat11:06:56
Uygulama
mühlet11:06:53
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
sarık11:06:49
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
kıyam11:06:43
Ayağa kalkma, ayakta durma
meşelik11:06:42
Meşe korusu veya meşe ormanı
Patavatsızlık11:06:40
Patavatsızca davranış
geri11:06:37
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
gato11:06:33
Pasta, çörek
öğüt11:06:30
Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat
pay etmek11:06:29
bölüşmek, üleşmek
abıhayat11:06:27
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
gale11:06:21
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
gaza11:06:17
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
sinameki11:06:16
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
NİÇİN11:06:02
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
Dizem11:05:48
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
Raca11:05:46
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
iyi hoş (ama)11:05:43
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
beyanname11:05:42
Bildirge
varak11:05:39
Yaprak
varil11:05:35
Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
geçimli11:05:31
Çevresindekilerle iyi geçinen
şakımak11:05:23
(şarkı, şiir için) söylemek
krom11:05:19
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
meşakkat11:05:16
Güçlük, sıkıntı, zorluk
tükürüğünü yutmak11:05:08
imrenip ağzı sulanmak
kara baht11:05:04
Kara yazı
beraberlik11:04:59
Birlikte olma durumu
ZEYREKLİK11:04:56
Anlayışlı, uyanık olma durumu, zekâ
çabucacık11:04:54
Çabucak, sür"atle
talebe11:04:51
Öğrenci
kara elmas11:04:50
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
Aşk olsun11:04:47
"Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildirir
giranbaha11:04:36
Pahada ağır, değerli
güncelik11:04:28
Günce yazılan defter, muhtıra
medeniyet11:04:24
Uygarlık
HAVAİ FİŞEK11:04:20
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
kadirşinas11:04:16
Değerbilir, iyilikbilir
talika11:04:12
Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası
yama11:04:08
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
çapullama11:04:00
Çapullamak işi
İZİN11:03:56
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
bahane11:03:49
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
paralel11:03:45
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
alışkanlık11:03:45
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
perende11:03:34
Havada çark gibi dönerek atılan takla
teşrifat11:03:32
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
doyum11:03:26
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
yalıçapkını11:03:22
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
dayanak11:03:18
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
dayanma11:03:14
Dayanmak işi
yerleşme11:03:06
Yerleşmek işi
dehşetli11:03:02
Korku veya ürküntü veren
ağzı kalabalık11:02:54
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
tutanak11:02:50
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
Güçsüz11:02:46
Gücü olmayan, âciz
Çentik11:02:35
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
GAZETECİ11:02:34
Gazete yayımlayan kimse
kavurma11:02:30
Kavurmak işi
Kaburga11:02:26
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
oturma11:02:17
Oturmak işi
araşit11:02:14
Yer fıstığı
akış11:02:13
Akmak işi veya biçimi
Benzen11:02:13
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
şekerleme11:02:09
Şekerlemek işi
İFTİRA11:02:05
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
oturak11:02:00
Oturulacak yer veya şey
tespih11:01:54
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
BİRLİ11:01:49
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
göçebe11:01:43
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
palyatif11:01:39
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
Bağışlama11:01:26
Bağışlamak işi, affetme, af
toz bulutu11:01:22
Havada oluşan yoğun toz
tamamlanmak11:01:14
Bitirilmek