konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

konu00:19:02
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
vekaleten00:17:57
Vekil olarak
Lr00:17:24
Lorentiyum"un kısaltması
Bas00:13:53
En kalın erkek sesi
Besleme00:13:14
Beslemek işi
cahil00:12:17
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
yara00:09:38
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
olanaksızlık00:06:59
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
palet00:04:57
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
şişe23:54:52
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
edebiyat bilimi23:52:46
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
amele23:51:54
İşçi, emekçi
liken23:49:49
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
pöç23:45:21
Kuyruksokumu kemiği
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)23:42:10
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
berraklık23:41:46
Berrak olma durumu, duruluk
fahişe23:40:35
Orospu
Dermansız23:39:50
Gücü kalmamış, bitkin
derya23:35:23
Deniz
boşanma23:14:06
Boşanmak işi
deneyci23:11:40
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
toplamak23:11:15
Devşirmek
malkar23:11:05
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
muteber23:08:20
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
cimri23:07:39
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
afili23:04:36
Gösterişli, çalımlı
manika22:59:06
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca
kamer balığı22:58:34
Ay balığı
benlik22:58:10
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
göçüm22:55:15
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
milletvekili22:54:06
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
semt22:53:45
Yan, taraf, cihet
aterina22:53:14
Gümüş balığı
müşkül22:49:37
Güç, zor, çetin
imge22:49:29
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
sokur22:48:21
Köstebek
revak22:46:32
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
İvedilik22:34:15
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
halk ozanı22:33:52
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
uyuşmazlık22:32:23
Uyuşmama durumu
bandocu22:24:37
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
yavşan otu22:17:31
Sıracagillerden, mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki (Artemisia)
lal22:14:18
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
liseli22:10:57
Lise öğrencisi
kanun maddesi22:10:20
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
Kurnaz22:09:40
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
paralel22:08:31
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
resen22:04:28
Kendi başına, kendiliğinden
hissedar22:04:23
Hissesi olan, paydaş
sarig22:04:18
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
soluk almak22:04:16
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
husus22:04:11
Konu, madde
tiroit22:04:06
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
sülük gibi22:04:01
çok şırnaşık, yapışkan (kimse)
kapitalizm22:03:47
Anamalcılık
ihtifal22:03:43
Anma töreni
talebe22:03:37
Öğrenci
bedbin22:03:32
Kötümser, karamsar, pesimist
maişet22:03:25
Geçim, geçinme
Kalp kası22:02:54
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
SÜLÜN22:02:41
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
izzetinefis22:02:36
Onur, öz saygı
izole etmek22:02:34
yalıtmak
derinlemesine22:02:27
Çok ayrıntılı olarak
bestekar22:02:22
Besteci
elektrot22:02:03
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
öze22:01:56
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
x22:01:49
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
p22:01:46
Fosfor"un kısaltması
yeni ay22:01:32
Ayça, hilâl
çipil22:01:29
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
edimsel22:01:24
Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarılı karşıtı
Revan22:01:23
Giden, yürüyen
ekvator22:01:17
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
inci22:01:07
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
aşağı düşmek22:00:31
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
tasalanma22:00:29
Tasalanmak işi
Doğurgan22:00:24
Çok doğuran
miraç21:59:57
Göğe çıkma
peşmelba21:59:55
Şeftalili, kremalı bir çeşit dondurma
hiciv21:59:46
Yergi
lâkaydî21:59:24
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
arbalet21:59:22
Kundaklı, tetikli yay
ılıkça21:59:19
Biraz ılık
canı cehenneme21:59:17
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
istihlâk21:59:12
Tüketim
sataşmak21:59:08
Sarkıntılık etmek
oryantalist21:58:50
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
yayma21:58:38
Yaymak işi
mugayeret21:58:13
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
uygun görmek21:57:40
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
yıldız kümesi21:57:16
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
taşınma21:57:10
Taşınmak işi
reddetme21:57:08
Reddetmek işi
Ayırım21:56:32
Ayırmak işi
belgeli21:56:29
Belgesi olan
adese21:55:53
Mercek
kıvançlı21:53:01
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
malt21:52:59
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
kasaplık21:51:33
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
setir21:51:32
Bir şeyi örtme, gizleme
sergileme21:48:44
Sergilemek işi, teşhir
kanun hükmünde kararname21:47:18
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
şeker21:45:47
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
eşelek21:45:41
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
mangal21:44:37
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
fit21:44:32
Birini başkasına karşı kışkırtma
Mayi21:43:54
Sıvı
HISIMLIK21:42:02
Hısım olma durumu, karabet
pay etmek21:41:18
bölüşmek, üleşmek
giderme21:41:09
Gidermek işi
basur21:39:41
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
sandal21:39:37
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
kutur21:38:19
(daire ve kürede) Çap
mihver21:37:08
Eksen
memurluk21:34:09
Memur olma durumu
mobil21:34:04
Hareketli
cip21:32:51
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
sütü bozuk21:31:57
Kötü soydan gelen (kimse)
bar21:29:26
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
zahir21:25:24
Açık, belli
onbaşılık21:25:16
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
argüman21:25:16
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
çıkma21:23:23
Çıkmak işi
üleş21:23:18
Pay
Oryantal21:22:49
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
kıtal21:22:32
Vuruşma, birbirini öldürme
Takaza21:21:52
Azarlama, başa kakma, serzeniş
ince bağırsak21:21:27
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
DELİL21:21:19
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare