konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

hakçası01:52:47
Doğrusu, doğru olanı
gravür01:52:27
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, kazıma resim
liseli01:52:21
Lise öğrencisi
optimal01:52:16
En elverişli durum, optimum
palaska01:52:05
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
arkadaşlık01:52:01
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
GÜNCE01:52:00
Günlük (I)
müntahip01:51:50
Seçmen
elit01:51:41
Seçkin
aperitif01:51:26
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
ergen01:51:23
Ergenlik çağında olan
sterlin01:51:20
İngiliz lirası
ılıkça01:51:08
Biraz ılık
Step01:51:05
Bozkır
muska01:51:01
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
dikkatsiz01:50:50
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
çeşme01:50:32
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
doktor01:50:02
Hekim
öncecilik01:49:59
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
pasak01:49:57
Kir
demirli beton01:49:36
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
tarazlama01:49:31
Tarazlamak işi
tiksinme01:49:23
Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
lokomotif01:49:03
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
Hiza01:48:03
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
reflektör01:48:01
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
MARAZA01:47:54
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
Harp01:47:52
Savaş
sinizm01:47:50
bk. Kinizm
kendi01:47:15
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
faik01:47:11
Üstün, yüksek
lisan01:46:58
Dil, zeban
tun01:46:54
Gizli yer, köşe bucak
rol01:46:48
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
traksiyon01:46:10
Çekim
MOSTRALIK01:45:59
Göstermelik, numune
sınav01:45:55
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
tenakuz01:45:53
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
Boks01:45:50
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
ilkbahar01:45:27
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
yürütme01:45:14
Yürütmek işi
suret01:44:59
Görünüş, biçim
Resesif01:44:42
Çekinik
ağız birliği01:44:36
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
küllük01:44:34
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
miraç01:44:30
Göğe çıkma
provizyon01:44:20
Bir çekin para olarak karşılığı
Dayanışma01:44:20
Dayanışmak işi, tesanüt
mazruf01:44:06
Zarf içine konmuş, zarflı
Işıklı01:44:04
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
mahzurlu01:43:49
Sakıncalı
soru işareti01:43:40
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
eşlek01:43:32
Ekvator
NAm01:43:17
Ad
oryantal01:43:08
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
engelleyiş01:43:06
Engellemek işi veya biçimi
tefeci01:43:02
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
karateci01:42:56
Karate yapan kimse
stronsiyum01:42:40
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
flavta01:42:35
Flüt
Pamuk01:42:31
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
gümrahlık01:42:23
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
esperi01:42:18
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
sigorta01:42:01
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
kaypak01:41:57
Kayagan, kaygan
politika yapmak01:41:53
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
ticari01:41:43
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
kefalgiller01:41:39
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
ister istemez01:41:38
Zorunlu olarak, elinde olmadan
yatır01:41:32
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
içirme01:41:29
İçirmek işi
PASKAL01:41:09
İnsanı güldürüp eğlendiren (kimse)
müstear01:41:03
Eğreti olarak alınmış, takma
tıp01:41:01
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
demir oksit01:40:54
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
pak01:40:37
Temiz
elifba01:40:33
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
ya da01:40:11
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
böcekler01:40:07
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
sari01:39:56
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
malaz01:39:52
Sulak yer
ve01:39:37
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
hamsi01:39:22
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
tavsiye01:39:09
Öğütleme, yol gösterme
tütsülük01:38:50
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
efor01:38:41
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
Ser01:38:24
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
ulah01:38:18
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
ananet01:37:40
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
itibarlı01:36:57
İtibarı, değeri olan, saygın
irdeleme01:36:49
İrdelemek işi
bant01:36:14
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
şaşaa01:36:14
Görkem, gösteriş, tantana
muhalif01:36:08
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
cesamet01:36:04
Büyüklük, irilik
nihayet01:35:55
Son
abartılı01:35:49
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
Uf01:35:14
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
seyir01:34:16
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
Mu01:34:11
bk. mı / mi
nankörlük01:34:11
Nankör olma durumu
desise01:34:08
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
gazel01:33:59
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
işlemek01:33:57
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
uzunluk ölçüsü01:33:30
Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
berzah01:33:20
Kıstak, dar dil
Rn01:33:18
Radon"un kısaltması
ilişkin01:32:48
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
yol almak01:32:41
yolda ilerlemek
baston01:31:55
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
acemice01:31:35
Toyca, beceriksizce
tein01:31:26
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
sundurma01:31:23
Sundurmak işi
tezhip01:31:19
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
kırsal01:31:14
Kır ile ilgili
sanat eseri01:30:47
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)01:30:33
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
Arife01:30:31
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
Aldanmak01:30:06
Bir hileye, bir yalana kanmak
haraç01:29:44
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
seçenek01:29:33
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
seyyare01:29:22
Gezegen
takı01:29:20
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
basım01:29:12
Bası sanatı, tabaat
badik01:29:03
Ördek; palaz
yüzgeç01:29:02
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
üstüne01:28:56
İlişkin, üzerine, dair
takaza01:28:46
Azarlama, başa kakma, serzeniş
puan01:28:13
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
gaflet01:28:07
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık