konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

Sprey12:26:09
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
GÖRÜNMEZ12:25:58
Görünmeyen, beklenmeyen
İktisatçı12:25:57
Ekonomi uzmanı, ekonomist
Kuş yuvası12:25:33
Kuşun içinde barındığı yer
buğrA12:25:19
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
seçenek12:25:17
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
gözetim12:25:15
Gözetme işi, nezaret
dörtlük12:24:49
Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
beceri12:24:32
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
ÇAPAR12:24:18
Postacı, ulak
KAMER12:24:06
Ay
KABUL12:23:57
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
kavas12:23:45
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
şedaraban12:23:40
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
KADER12:23:31
Alın yazısı, yazgı
dikit12:23:22
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
seyir12:23:20
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
mutasavvıf12:23:19
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
küresel12:23:19
Küre ile ilgili olan
BÜYÜTEÇ12:23:18
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
Acımasız12:23:18
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
SAFRA12:23:18
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
12:23:17
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
askılık12:23:16
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
eğlence12:23:16
Eğlenmek işi
affedilme12:23:15
Bağışlanma
kapkara12:23:14
Her yanı kara
rol12:23:13
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
tıpkı12:23:12
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
iflâs anlaşması12:22:56
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
gitme12:22:47
Gitmek işi
Nikbin12:22:29
İyimser, optimist
su borusu12:22:25
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
suskun12:22:20
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
Etüt12:22:11
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
Sürüm12:22:03
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
etyemez12:21:53
Etyemezlikle ilgili
Nesir12:21:51
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
narh12:21:42
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
orkide12:21:40
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
maden kömürü12:21:19
Taş kömürü
gizem12:21:10
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
RASTGELE12:21:05
Herhangi bir, gelişigüzel
dönme12:21:01
Dönmek işi
merak12:20:55
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
susama12:20:52
Susamak işi
eğitimli12:20:34
Eğitim görmüş, eğitilmiş
seçmeli yemek12:20:20
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
cevaz12:20:17
İzin, müsaade
palaska12:20:15
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
uzunlamasına12:20:04
Uzunluğuna
masaj12:20:01
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
mehter12:19:43
Mehterhane takımında görevli kimse
öl12:19:43
Toprağın nemi, yaşlık, höl
topuk12:19:40
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
ABİS12:19:39
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
lektör12:19:34
(üniversitede) Okutman
SÜZGEÇ12:19:07
Sıvıları süzmeye yarayan araç
boşamak12:19:02
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
kıyıcılık12:19:02
Kıyıcı olma durumu
simsar12:19:01
Komisyoncu
devlet adamı12:18:57
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
Şişman12:18:44
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
cengâver12:18:38
Savaşçı
sarkaç12:18:28
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
ceren12:18:26
Ceylan
cephe12:18:17
(yapılarda) Yüz, alnaç
Birinci12:18:10
Bir sayısının sıra sıfatı
metres12:18:09
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
akılcılık12:18:08
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
Apar topar12:17:38
Telâş ve acele ile, yaka paça
direşken12:17:38
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
kazıklı12:17:03
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
mink12:16:55
bk. vizon
üroloji12:16:55
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
tıkız12:16:50
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
ıskalama12:16:50
Iskalamak işi
DÜŞ12:16:48
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
hasım12:16:47
Düşman, yağı
habeş12:16:46
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
trençkot12:16:46
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
akşın12:16:45
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
kalkan bezi12:16:45
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
resmikabul12:16:35
Kabul töreni
Varidat12:16:20
Akla gelen, içe doğan düşünce
büyücek12:16:09
Biraz büyük, büyüğe yakın
İŞ BIRAKIMI12:16:07
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
maneviyat12:16:07
Maddî olmayan, manevî şeyler
güdülenme12:16:06
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
istihbarat12:16:04
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
BÖN12:15:38
Budala, saf
gözü pek12:15:36
Korkusuz, yürekli, cesur
aksiyom12:15:35
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
elit12:15:34
Seçkin
Kuruluş12:15:06
Kurulma işi, yolu veya tarihi
restore etmek12:15:05
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
kankan12:14:57
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
yayvan12:14:50
Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş
AMERİKA ELMASI12:14:41
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
layık olmak12:14:38
hak kazanmış olmak
Söndürmek12:14:36
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
örgün12:14:35
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
ahiren12:14:32
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
GÖNDERMEK12:14:26
Yetki vererek gitmesini sağlamak
sevinç12:14:23
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
İSTİBAT12:14:02
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
mazot12:14:01
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
katot12:13:59
Eksi uç
ferdi12:13:52
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
minnet12:13:22
Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu
animasyon12:13:21
Canlandırma
rölâtivizm12:13:21
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
şırınga12:13:20
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
durgu12:13:20
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
İNDİVİDÜALİZM12:13:19
Bireycilik
Karşılıklı12:13:12
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
peki12:12:46
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
DÖŞEMECİ12:12:43
Döşeme yapan (kimse)
tarih öncesi12:12:42
Yazının bulunmasından önceki çağlar
iç hastalıkları12:12:42
bk. dahiliye
kaza12:12:35
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
AZı12:12:34
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
bilinçsiz12:12:34
Bilinci olmayan, bilinçle yapılmayan, şuursuz
Mantıklı12:12:33
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
hamur tatlısı12:12:33
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
Tahrir12:12:33
Yazma, kitabet, kompozisyon
tecil etmek12:12:32
ertelemek
anadut12:12:32
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba
Bayraktar12:12:31
Bayrağı taşıyan kimse
vesile bulmak12:12:31
sebep yaratmak, bahane göstermek