konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

konu11:58:51
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
iflas11:58:42
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
gensoru11:58:41
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
bolarma11:58:40
Bolarmak işi veya durumu
gıyaben11:58:39
Kendi yokken, ortada olmaksızın
bağırsak iltihabı11:58:38
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
DEĞER11:58:20
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
soru11:58:20
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
Fena11:58:20
İyi nitelikte olmayan, kötü
yeteneksiz11:57:48
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
fanatik11:57:47
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
çevre bilimi11:57:44
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
kural dışı11:57:16
bk. kural dışı
benzeşmezlik11:57:15
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
KATMAN11:56:59
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
çığlık11:56:41
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
AZAP11:56:36
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
rahat11:56:21
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
yangın bombası11:56:14
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
parıldayıcı11:56:13
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
misafirhane11:56:11
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
mahremiyet11:56:10
Gizli olma durumu, gizlilik
bakmak11:56:06
Aramak
dağıstanlı11:56:05
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
tanıtmak11:56:03
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
külhanbeyi ağzı11:56:02
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
batkı11:55:44
Batkınlık, iflâs
müşkül11:55:38
Güç, zor, çetin
Katılım11:55:22
Katılmak işi, iştirak
akıl erdirmek11:55:05
anlamak, sırrını çözmek
garson11:54:42
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
İLKE11:53:46
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
klâsör11:53:37
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, sıralaç
yedirip içmek11:53:27
beslemek
ÇErkez11:53:27
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
İnandırma11:53:05
İnandırmak işi
laso11:52:43
Kement
SEVİNÇ11:52:37
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
halat11:52:26
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
İRDELEME11:52:03
İrdelemek işi
ABRAŞ11:51:57
Alaca benekli
öl11:51:57
Toprağın nemi, yaşlık, höl
Japon11:51:52
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
atılganlık11:51:52
Atılgan olma durumu
ürik asit11:50:54
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
Koloni11:50:54
Sömürge, müstemleke
satır başı11:50:49
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
LEGORN11:50:39
Yumurta verimi çok, genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı
şalvar11:50:38
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
kan dolaşımı11:50:22
bk. dolaşım
yaban arısıgiller11:49:40
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
yabanî ıspanak11:49:13
Pazı (I)
takma saç11:48:56
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
işlev yitimi11:48:37
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
mutabakat11:48:24
Uyuşma, anlaşma, itilâf
ön ek11:48:23
Bazı yabancı dillerde kelime kökünün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan ek: normal, anormal gibi
inorganik kimya11:47:22
Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı
uymazlık11:47:14
Aykırılık, başkalık, mugayeret
amaç edinmek11:47:10
bir amaca ulaşma isteğinde bulunmak
Giyecek11:47:10
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
güven mektubu11:47:10
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
hafif uyku11:47:09
Derin olmayan, kolayca uyanılabilen uyku
illegal11:47:08
Yasa dışı, yasaya aykırı
altıntop11:47:01
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
laiklik11:46:45
Lâik olma durumu, lâisizm
köken bilimci11:46:15
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
yetinme11:46:05
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
Nicelik11:44:53
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
Aralıklı11:44:50
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
KOLEKSİYONCU11:44:50
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
Garip11:44:45
Kimsesiz, zavallı
ağıl11:44:41
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
ipekli11:44:40
İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş)
otonomi11:44:39
Özerklik, muhtariyet
kızlık11:44:39
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
iletişim ağı11:44:37
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
kişi11:44:29
İnsan, kimse, şahıs
sağ esen11:44:21
Sağlıkla, esenlikle
sabit fikir11:43:58
Saplantı
Ufki11:43:42
Yatay
villa11:43:26
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
MİRASÇI11:43:25
Kendisine miras kalan, varis
ödenti11:43:18
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
gelenek11:43:16
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
Sak11:43:10
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
mükafat11:43:03
Ödül
arz talep kanunu11:43:02
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
dişbudak11:42:54
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
lazut11:42:53
Mısır
şirinlik11:42:52
Şirin olma durumu, sevimlilik
infial11:42:46
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
yasaklama11:42:44
Yasaklamak işi
evrim11:42:34
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
Riayet11:42:28
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
kontrat11:42:24
Sözleşme
kay11:42:16
Yağmur, yaz yağmuru
Sitem11:42:12
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
tarik11:42:11
Yol
PALAMUT11:42:09
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
Kimya11:42:07
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
likit11:42:05
Sıvı, akışkan
hoşgörürlük11:42:02
Hoşgörü ile davranma durumu
Amerikan bezi11:41:53
bk. amerikan
anons11:41:52
Duyuru, duyurma
kurumlaşma11:41:51
Kurum niteliği kazandırma, kurum niteliği verme
enik11:41:49
Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu, encik
Kafa11:41:48
Baş (özellikle insan başı), ser
perde11:41:46
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
Laf11:41:39
Söz, lâkırdı
sara11:41:36
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik
yapay11:41:33
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
Bitkisel11:41:32
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
arasat11:41:31
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
yatısız11:41:28
Geceleri kalınıp yatılmayan
köktenci11:41:28
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
kepenk11:41:25
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
ti11:41:24
Titan"ın kısaltması
evcil hayvan11:41:23
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
nesep11:41:23
Soy, baba soyu
kayra11:41:20
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
Arak11:41:15
Ter
BELGE11:41:14
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
hayalet11:41:05
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
Kaplama11:41:01
Kaplamak işi
Mektep11:41:00
Okul
martaval11:40:54
Yalan, uydurma söz, palavra
HAL11:40:46
Çözme, çözülme; eritme; karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
Devir11:40:44
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
kuram11:40:42
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
kâr etmemek11:40:39
yararı olmamak, etki yapmamak