konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

rençper17:51:30
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
Papaz17:51:10
Hristiyan din adamı
anlamsız17:50:02
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
ha17:49:52
İstek uyandırmak için kullanılır
su17:48:56
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
koyu gri17:45:21
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
teeddüp17:45:14
Utanma, sıkılma
afakî17:45:01
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
ÖBEK17:44:55
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
ikbal17:44:48
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
ödül17:44:42
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
Had17:44:35
Sınır, uç
resul17:44:29
Haberci
Tiftik17:43:27
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
müşkül17:41:59
Güç, zor, çetin
tenzilat17:41:10
Fiyat indirimi, iskonto
ini17:37:29
Kayın birader
pelerin17:33:58
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
gösterişli17:33:49
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
Maden17:32:45
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
kaide17:32:09
Kural
avokado17:30:03
Amerikan armudu (Persea americana)
bozkır17:29:41
Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step
oranlama17:25:52
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
sömestr17:22:01
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
bireşim17:17:00
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
sekene17:13:59
Bir yerde oturanlar, sakinler
kak17:05:56
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
sümük doku17:03:48
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
ZEHİR17:00:35
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
ACEMLEŞME16:57:54
Acemleşmek durumuna gelmek
ana deniz bilimi16:54:40
Oşinografi
durgun16:50:00
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
Anlatım16:49:37
Anlatmak işi
Baç16:48:51
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
rejisör16:45:33
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
yolluk16:45:28
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
Veba16:45:26
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
pazarlamacı16:45:09
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
loğ16:45:06
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
ana yön16:45:05
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
aleksi16:41:28
Okuma yitimi
bilgisizlik16:40:03
Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, cehalet
İspirto ocağı16:39:46
İspirtoluk
SÜRDÜRÜM16:39:39
bk. abonman
rotil16:37:56
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
niteliksiz16:36:15
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
melekler gibi16:35:23
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
ünlü16:32:58
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
mantar meşesi16:32:02
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
transfer16:28:24
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
yaban havucu16:24:03
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
yuvarlak16:23:13
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
deve kuşu16:22:40
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
elci16:22:30
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
ateh16:21:31
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
pasif16:18:38
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
dekoratif16:16:03
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
tal16:11:54
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
kargaşa16:11:51
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
bünye16:09:32
Vücut yapısı
muhalif16:06:05
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
MASRAF16:04:33
Harcanan para, gider
taşıma15:54:31
Taşımak işi
cenup15:54:31
Güney
değersiz15:53:12
Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz
perese15:51:08
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
lekelenme15:46:47
Lekelenmek işi
arıtıcı15:46:16
Arıtma özelliği olan
içe yöneliklik15:45:31
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
p15:43:43
Fosfor"un kısaltması
ad bilimi15:35:21
Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen bilim dalı
KARAKAŞ15:35:14
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
Baltalama15:35:12
Baltalamak işi, sabotaj
vapur15:35:10
Su buharı gücüyle çalışan gemi
yer sakızı15:35:07
Bitüm
ARAŞTIRMA15:34:48
Araştırmak işi, taharri
Sınır boyu15:34:32
Ülke sınırları
perakende15:34:28
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
İşveren15:34:25
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
odak15:34:23
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
kuru gürültü15:34:21
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
taaccüp15:34:10
Şaşma
BELKİLİ15:33:59
Olasılı, muhtemel
alâmetifarika15:33:55
Bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka
Dinsiz15:33:53
Dinî inancı olmayan
Karo15:33:50
Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olan, orya
isabet15:33:48
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
şeref15:33:42
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
pencere15:33:37
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
Pik15:33:28
Dökme demir, font
teşekkül15:33:26
Belli bir varlık ve biçim kazanma
miktar15:33:24
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
asillik15:33:15
Asil olma durumu, asalet
cesur15:33:11
Yürekli, cesaretli
geçerli15:33:08
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber
alogami15:33:02
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
ZORLAMA15:32:49
Zorlanmak işi, zecir
Manita15:32:47
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
valide15:32:40
Ana, anne
yarıştırma15:32:31
Yarıştırmak işi
şeker hastalığı15:32:27
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
YILANKAVİ15:32:25
Dolambaçlı, dolanarak giden
Neşter15:32:21
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
aşırıcılık15:32:14
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
kitabe15:32:12
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
parselâsyon15:32:03
Parselleme
Gelişme15:32:01
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
çapullama15:31:58
Çapullamak işi
ZIMBIRTI15:31:52
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
Kavuşturma15:31:43
Kavuşturmak işi
lekeli humma15:31:37
Tifüs
öznel15:31:32
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
dişbudak15:31:21
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
her biri15:31:19
Ayrı ayrı hepsi
tek eşli15:31:14
Eşi bir tek olan, monogam
abadî15:31:12
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
kari15:31:07
Okuyucu, okur
Karakul15:31:01
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
verim15:30:59
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
aidiyet15:30:56
Ait olma durumu, ilişkinlik
Kırık15:30:52
Kırılmış olan
yerine getirmek15:30:45
istenileni, gerekeni yapmak
ses yitimi15:30:41
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
Afiş15:30:34
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
cendere15:30:29
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
üzüm kurusu15:30:21
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
el kitabı15:30:07
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
İffetli15:30:05
İffettini koruyan, sili, afif
ALNAÇ15:30:03
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü