konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

cehennem12:47:51
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
basketbolcu12:47:46
Basketbol oyuncusu
dönüştürücü12:47:44
Dönüştüren
hissiz12:47:40
Duygusuz
süt12:47:30
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
ATEŞ12:47:28
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
nusayri12:47:28
Hatay ili ve çevrelerinde yaşayan bir Türk topluluğuna eskiden verilen ad
bükün12:47:20
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
teşhis12:47:19
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
KAYIK12:47:19
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
ele avuca sığmamak12:47:18
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
ölü yıkama12:47:14
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
ak gözlü12:47:12
Gözlerinin rengi pek açık olan ve nazarının hemen değdiğine inanılan (kimse)
Beraberinde12:47:08
yanında
DEMİURGOS12:47:08
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
dayanıklı12:46:52
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
damla taş12:46:42
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
Buket12:46:40
Çiçek demeti
UYMA12:46:34
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
adetçe12:46:34
Sayı bakımından, sayıca
Yazıhane12:46:29
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
Ruh12:46:27
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
şümul12:46:25
İçine alma, kaplama, kapsama
bilinçli12:46:17
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
taş basması12:46:13
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
Ümitsiz12:46:11
Umutsuz
erzak12:46:09
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
esire12:46:09
Dişi tutsak
mezgit12:46:09
Mezgitgillerden, Avrupa ve Türkiye denizlerinde yaşayan, uzun vücutlu, büyük ağızlı, eti lezzetli bir balık, tavuk balığı (Gadus merlangus)
eş biçim12:46:09
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
yaban kedisi12:46:08
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
feri12:46:08
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
Makas12:46:05
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
kebir12:46:05
Büyük, ulu
aft12:46:04
Pamukçuk
hoşlanma12:46:00
Hoşlanmak işi
azar12:45:56
Paylama
ruz12:45:54
Gün
vites kutusu12:45:53
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
istemek12:45:52
Görmek istediğini bildirmek
demirli beton12:45:49
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
emiş12:45:48
Emmek işi veya biçimi
ole12:45:41
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
inkılap12:45:39
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
gereklik12:45:38
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
Yiyecek12:45:38
Yenmeye elverişli olan her şey
eli ayağı dolaşmak12:45:37
şaşırmak, telâşlanmak
kıyıcı12:45:36
Kıymak işini yapan kimse
gündöndü12:45:35
Ayçiçeği
Saydam12:45:35
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
teamül12:45:33
İş, davranış
Ayık12:45:27
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
itilaf12:45:26
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
ağız birliği12:45:23
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
ama ne12:45:23
ne hoş
ileri gelenler12:45:22
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
deyi12:45:15
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
Tahakküm12:45:14
Baskı, zorbalık, hükmetme
kelem12:45:06
Lâhana
süyüm12:44:59
İğneye geçirilen bir sap iplik
tavlı12:44:55
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
çekinme12:44:53
Çekinmek işi
üst geçiş12:44:49
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
Çay12:44:48
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
temsilci12:44:35
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
aktinyum12:44:28
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
şehircilik12:44:22
Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı
çavmak12:44:22
Dağılıp yayılmak, saçılmak
koy12:44:21
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
Arınmak12:44:20
Katışıksız, arı duruma gelmek
yük vagonu12:44:18
Yük taşımada kullanılan vagon
TAKSİRAT12:44:17
Kusurlar, suçlar
basso12:44:16
En kalın erkek sesi
kene12:44:15
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
pısırıklık12:44:15
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
noktalamak12:44:10
Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak
yemlik12:44:07
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
İmparatorluk12:44:05
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
isyan etmek12:44:01
ayaklanmak
kara sevda12:43:46
Umutsuz ve güçlü aşk
meymenet12:43:44
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
gürültülü12:43:43
Gürültüsü olan
bonkör12:43:40
İyi yürekli
kıyaslama12:43:38
Kıyaslamak işi, mukayese
mehterhane12:43:30
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
Çizelge12:43:28
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
raspa12:43:25
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
hava akımı12:43:21
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
geçiştirmek12:43:14
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
koket12:43:13
Yosma
kavlıç12:43:13
Fıtık
özenti12:43:12
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
üvez12:43:09
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
ÖZ12:43:08
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
Nazlanma12:43:04
Nazlanmak işi
İsviçreli12:43:03
İsviçre halkından olan (kimse)
sömürmek12:42:49
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
otobüs12:42:48
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
janr12:42:47
Çığır, tarz, cins
not almak12:42:38
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
Sinizm12:42:38
bk. Kinizm
MÜFLİS12:42:32
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
cinsiyet12:42:32
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
zeravent12:42:31
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
Karşılık12:42:27
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
pasif12:42:19
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
fulya12:42:16
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
durum12:42:05
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
-a / -e12:42:04
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
ağzı pek12:42:02
Sır vermeyen, ketum
mimlenme12:42:01
Mimlenmek işi
Diyapozitif12:41:50
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
anlayış12:41:46
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
geleneksel12:41:46
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
haram12:41:41
Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan
MUŞMULA12:41:37
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
üflemeli çalgı12:41:37
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
lu12:41:36
Lütesyum"un kısaltması
münşi12:41:33
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
frigo12:41:32
Dondurulmuş krema
otogar12:41:32
Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj
albenili12:41:31
Alımlı, çekici, cazibeli
Sakınca12:41:28
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
sahra12:41:23
Kır
beslek12:41:18
Besleme, hizmetçi, ahretlik
çeşme12:41:00
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
radon12:40:59
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
tek eşlilik12:40:58
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
SIRA12:40:56
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
müstacel12:40:55
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin