konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

konu15:12:15
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
AYKIRI15:11:13
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
bitüm15:11:12
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
bamya15:10:22
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
tasavvur15:09:42
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
arz etmek15:09:08
sunmak
kaka15:08:19
(çocuk dilinde) Kötü, çirkin
mantı15:07:48
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
necaset15:06:41
Pislik
kışır15:06:19
Kabuk
tecrit15:06:06
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
irdeleme15:05:03
İrdelemek işi
mabude15:04:18
Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilâhe
şiş15:04:05
Şişmiş, şişkin, kabarık
semih15:03:57
Cömert, eli açık
ikbal15:01:34
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
taba15:01:20
Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
avunma15:00:38
Avunmak işi, teselli
ola15:00:25
acaba, sahi, bulunabilir
lisaniyat15:00:20
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
romantizm14:59:06
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
Limon14:58:48
Turunçgillerden, 3,5 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç (Citrus limonum)
Negatif14:55:42
Olumsuz, menfi
SEBEP14:55:42
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
sirayet14:54:37
(hastalık) Geçme, bulaşma
zeplin14:54:23
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
nazaran14:54:20
Göre, oranla, kıyasla
taşımak14:54:19
Üstünde bulundurmak
Bent14:53:58
Bağ, rabıt
Ekonomi14:52:49
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
ayrım14:52:24
Ayırmak işi, tefrik
banal14:52:14
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
kötü14:52:13
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
aparey14:52:12
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
anadolu14:52:03
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
sokak14:50:52
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
dergâh14:50:06
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
lağım14:50:02
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
fişeklik14:50:02
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
talimat vermek14:50:01
üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek
muhayyer14:50:00
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
şairane14:49:59
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
kumarhane14:49:59
Kumar oynanan yer
baba14:48:41
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
nebati14:48:06
Bitki ile ilgili, bitkisel
gururlu14:47:54
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
düşkün14:46:44
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
içit14:46:19
İçilecek şey
çavuş kuşu14:45:57
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
ADAK14:45:31
Adamak işi veya adanılan şey, nezir
utanç duymak14:45:01
utanmak
sanal14:44:47
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
belce14:44:47
İki kaş arası
ığıl ığıl14:44:12
Ağır ağır, yavaş yavaş
arı kil14:44:00
Porselen yapmakta kullanılan bir çeşit ak ve gevrek kil, kaolin
davetiye14:43:13
Davet için yazılan kâğıt
kol14:43:13
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
AZIK14:43:09
Yiyecek, besin, gıda
yansımak14:42:31
Anlaşılmak, belli olmak
kestere14:40:57
Kitre
beyhude14:37:45
Boşuna
sahip14:37:40
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
mutabakat14:36:33
Uyuşma, anlaşma, itilâf
idrak etmek14:35:32
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
sava14:35:31
Haber
meziyet14:35:25
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
kese14:35:24
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
Işın bilimci14:35:21
Işın bilimi uzmanı, radyolog
Perde14:34:50
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
ahmak14:34:43
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
Katot14:34:38
Eksi uç
gaile14:34:19
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
methiye14:34:04
Övgü
parya14:31:45
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
varyasyon14:31:36
Çeşitleme
yönetmen14:31:28
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
kazmaç14:31:11
bk. kazaratar
natuk14:30:54
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
defnetme14:30:54
Defnetmek işi, gömme
ŞEFKATLİ14:29:38
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
akmak14:29:30
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
yetim14:29:16
Babası ölmüş olan çocuk
öğrenci14:29:14
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
Yaprak14:29:08
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
iveğen14:28:11
İvecen
orkestracı14:28:10
Orkestrada görevli kimse
Dağ çayı14:26:59
bk. ada çayı
fitneci14:26:55
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
ulusçuluk14:26:20
Milliyetçilik
kundura14:25:14
Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı
aside14:24:13
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
devasa14:23:23
Dev gibi, çok büyük
GENE14:23:12
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
Kuram14:22:32
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
düzenlilik14:21:23
Düzenli olma durumu
ilim14:21:23
Bilim
bizar14:20:26
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
tıp tıp14:20:00
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
motel14:19:46
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
yutak iltihabı14:19:27
Faranjit
KAZULET14:19:13
Kocaman
evet14:17:46
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
reybî14:17:46
Şüpheci
ters14:17:30
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
intan14:16:04
Mikroptan ileri gelen hastalık
müsait14:16:04
Uygun, elverişli
zevk14:15:48
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
bakkam14:15:36
bk. bakam
gölge14:14:22
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
buzul14:13:49
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
tabaklama14:13:16
Tabaklamak işi
Sübvansiyon14:13:10
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
Keskinleştirme14:10:24
Keskinleştirmek işi
fikrisabit14:10:05
Saplantı, idefiks
çıkmaz14:09:47
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
çipura14:09:39
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
çerge14:09:31
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
çekme14:09:26
Çekmek işi
çekememezlik14:09:23
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
çağcıl14:09:21
(insan için) Çağın yeniliklerini benimseyen, ona göre davranan, asrî, modern
çarpış14:09:19
Çarpmak işi veya biçimi
çanak14:09:14
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
çalı kuşu14:09:09
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
çalacak14:09:06
Yoğurt mayası
aktarma14:08:57
Aktarmak işi
akbalık14:08:38
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
ÜSKÜRE14:08:32
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
ÖRGÜTLENME14:08:20
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
zulmetme14:08:07
Zulmetmek işi veya durumu
zen14:07:58
Kadın