konu

1.İsimKonuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Cümle 1: Bir tablonun konusu. Cümle 2: Soyumuz da, dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. - F. R. Atay Cümle 3: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç
Üzerinde konuşulan şey, bahis
Cümle 1: Daha fazla tafsilâta girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek

Son Arananlar

Fıkra03:37:21
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
sinir hastalığı03:33:46
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
çim03:33:06
Buğdaygillerden, bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium)
zembil otu03:32:50
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
inceltici03:31:14
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
meyane03:24:16
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
YERGİ03:22:09
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
KÖR03:21:59
Görme duygusu olmayan, görmez
dünya görüşü03:18:10
İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi
vesveseli03:17:34
İşkilli, şüpheci
ekin kargası03:12:18
Tüyleri parlak, kara ve erguvanî parıltılı bir tür karga (Corvus frugilefus)
sohbet03:08:08
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
piyasa03:08:03
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
tavla03:07:24
At ahırı
politika03:07:03
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
sultan03:04:42
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
Kuru sıkı03:04:14
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
ela03:03:23
Gözde sarıya çalar kestane rengi
lu03:02:18
Lütesyum"un kısaltması
lame03:01:19
Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan (kumaş) veya metal parlaklığı verilmiş (deri)
monokl02:58:26
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
başarı göstermek (veya kazanmak)02:56:33
başarmak
tuval02:55:59
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
mastara02:55:22
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
pısırık02:55:22
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
dikme02:55:01
Dikmek işi
çırnık02:54:55
Küçük boyda kayık
koyak02:53:54
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
halk dili02:51:19
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
kımkım02:50:38
Ağır ağır konuşan (kimse)
üst üste02:50:27
Birbiri arkasından
kazaratar02:50:25
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
fıkıh02:49:20
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
asma yaprağı02:48:59
Zeytinyağlı ve etli dolma yapmakta kullanılan körpe asma yaprağı
antibiyotik02:48:27
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
doygun02:48:12
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
jeolojik02:48:02
Yer bilimi ile ilgili
Apar topar02:47:14
Telâş ve acele ile, yaka paça
zeamet02:46:21
Tımar
evlilik02:46:08
Evli olma durumu
küre kuşağı02:45:36
bk. kuşak
Kiraz elması02:45:29
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
basım evi02:44:46
Bası işi yapılan yer, matbaa
tul02:43:26
Uzunluk
eriyik02:42:49
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
stilo02:41:37
Dolma kalem
zararda olmak02:39:47
alış verişte kâr elde edememek
bekleme02:26:14
Beklemek işi
lokomotif02:10:36
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
protein02:09:04
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
tepki02:08:58
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
tekelci02:03:12
Tekel kuran ve bu tekeli kabul ettiren, inhisarcı
Yitirmek02:02:55
Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek
öreke01:56:52
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
celep01:54:39
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
mirasçı01:53:34
Kendisine miras kalan, varis
VERİM01:53:21
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
dua etmek01:53:16
Tanrı"ya yalvarmak
armatör01:52:58
Ticaret gemisi sahibi
Onama01:52:48
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
fuar01:52:45
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
bıdık01:52:40
Kısa ve tıknaz
arık01:52:22
Ark
kezzap01:52:20
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
sur01:52:14
Kale duvarı
dakikane01:52:11
Tam zamanında, dakik olarak
kasıtlı01:52:05
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
büyü yapmak01:52:01
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
eğleşme01:51:57
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
bitik01:51:56
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
zencefilgiller01:51:55
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
Portekizce01:51:45
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
Pazar01:51:42
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
mahlukat01:51:41
Yaratıklar
Derkenar01:51:39
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
müstaceliyet01:51:34
İvedilik
küşat01:51:32
Açma, açılış
amonyak01:51:24
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
tüm01:51:19
Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı
matematiksel01:51:17
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
müstağni01:51:15
Elinde olanla yetinen, doygun
ibrişim01:51:13
Kalınca bükülmüş ipek iplik
kumul01:51:10
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
bonbon01:51:07
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
desimetre01:50:54
Bir metrenin onda biri, dm
öksüz01:50:31
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
kölelik01:50:28
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
tiraj01:50:25
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
iane01:50:24
Yardım
dışarlık01:50:18
Taşra
yapma!01:50:14
şaşma bildirir
piyango01:50:12
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
irtisam01:50:09
Resmi çıkma, resmi çizilme
dörtnala kaldırmak01:50:03
dörtnal koşturmaya başlamak
rayba01:49:58
Pürüzalır
gelincik01:49:48
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
ender01:49:41
Çok az, çok seyrek
afsun01:49:34
Büyü, füsun
Tokyo01:49:31
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
yasin01:49:26
Kur"an surelerinden biri
hol01:49:22
Sofa
kuşkusuz01:49:18
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
nadim01:49:17
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
insaf01:49:15
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
arkasından01:48:58
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
meydana gelmek01:48:54
olmak, oluşmak
türel01:48:54
Türe ile ilgili olan, hukukî
Zorlayıcı01:48:46
Zorlayan, mücbir
hudut boyu01:48:43
Sınır boyu
zatülcenp01:48:41
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
kankan01:48:38
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
dış işleri01:48:29
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
eğmeç01:48:23
Kavis
Otomatik01:48:21
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
etanol01:48:20
bk. alkol
seyek01:48:18
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
ithaf etmek01:48:17
(birinin) adına sunmak, armağan etmek
konsantre01:48:01
Yoğunlaştırılmış, yoğun
garanti01:47:54
Güvence, inanca, teminat
leçe01:47:52
Taşlı tarla
bet01:47:50
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
ansiklopedi01:47:47
Bütün bilim, sanat dallarını tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser, bilgilik
gebre otu01:47:45
Sürekli yeşil kalan çalı görünümünde bir bitki (Capparis)
profesör01:47:45
Üniversitede ve yüksek öğretim kuruluşlarında en üst derecede olan öğretim üyesi
amitoz01:47:44
Amip, akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğalma
berraklık01:47:42
Berrak olma durumu, duruluk
Eğsi01:47:41
Ucu yanmış odun, köseği
çotuk01:47:26
Dışarda kalmış ağaç kökü
sapa01:47:23
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
beğenmemek01:47:21
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak