kontrol etmek

1

denetlemek

yoklamak, gözden geçirmek