kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

tirpitil22:09:01
bk. tirpidin
Uf22:08:57
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
kelime hazinesi22:08:49
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
mağara bilimi22:08:47
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
karşıtçıllık22:08:39
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
Avantacı22:08:38
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
beklenmedik22:08:06
Birdenbire, ansızın
balak22:07:42
bk. malak
ÜS22:07:39
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
lâden22:07:38
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
haddini bilmek22:06:55
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
toplum bilimi22:06:27
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
söz (veya lâf) altında kalmamak22:05:59
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
sırdaş22:05:58
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
heykel22:05:57
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
zedelemek22:04:44
Zarar vermek
mübarek22:04:24
Verimli, bereketli
haşin22:04:18
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
idam22:04:01
Ölüm cezası
Kevser22:03:59
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
numune22:03:46
Örnek
hamam takımı22:03:20
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
güneş doğmak22:03:18
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
yatıştırıcı22:03:02
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
yavşak22:03:01
Bit yavrusu, sirke
dogmatik22:02:33
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
NABIZ22:02:28
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
çabalama kaptan ben gidemem22:02:16
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
musluk22:02:07
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
Keskinleştirme22:02:01
Keskinleştirmek işi
tatmin22:02:00
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
yoğunluk22:01:59
Yoğun bir maddenin özelliği
mazhar22:01:27
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
aylaklık etmek22:00:35
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
kalsiyum fosfat22:00:30
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
Osmanlı22:00:21
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
tedhiş22:00:15
Korku salma, yıldırma, terör
aldatıcı21:59:31
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
Toptancı21:59:24
Toptan satış yapan tüccar
müsait21:59:03
Uygun, elverişli
kros21:58:41
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
meşakkat çekmek21:58:41
sıkıntı içinde olmak
yılan kavı21:58:30
bk. yılan gömleği
tez21:58:25
Çabuk olan, süratli
gözlükçülük21:58:18
Gözlük satma işi
ÇALACAK21:58:11
Yoğurt mayası
albay21:57:49
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
her21:57:47
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
Kavi21:57:46
Dayanıklı, güçlü, zorlu
işsizlik21:57:28
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
yetiştirici21:57:13
Üretici, müstahsil
deklanşör21:57:06
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
teferruatlı21:56:40
Ayrıntılı
Hasiyet21:56:10
Özgülük, hassa
yorgun21:55:39
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
avunç21:55:37
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
renkölçer21:55:30
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
ece21:55:29
Güzel kadın, kraliçe
ithaf etmek21:54:58
(birinin) adına sunmak, armağan etmek
MUVAZİ21:54:41
Koşut, paralel
yerinden yönetim21:54:14
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
ruam21:54:03
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
taaddüt21:53:50
Çoğalma, sayısı artma
dağıtma21:53:40
Dağıtmak işi, tevzi etme
düşme21:53:34
Düşmek işi
nemli21:53:21
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
mezbele21:53:15
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
ak Arap21:53:13
Arap sözcüğü "zenci" anlamına da geldiğinden asıl Arapların söz konusu olduğu anlatılmak istenirken kullanılır
müracaat21:53:03
Başvuru
baz21:52:53
Temel, esas
basbayağı21:52:40
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
portatif21:52:18
Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar
şale21:52:13
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
bitirim yeri21:52:03
Kumarhane
kramp21:52:00
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
yatkın21:51:50
Bir yana eğilmiş, yatık
öneriş21:51:48
Önermek işi veya biçimi
kak21:51:47
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
departman21:51:09
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
burjuva21:50:58
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
Vade21:50:42
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
ışıldak21:50:39
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
avantür21:50:37
Serüven, macera
malî21:50:15
Mal ve para ile ilgili, parasal
Peynir21:50:15
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
danışıklı21:50:14
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
Düzgün21:50:01
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
ömür21:49:52
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
bilinçli21:49:37
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
gece kıyafeti21:49:32
Gece giyilen elbise
Yumuşama21:49:31
Yumuşamak işi
acıma21:49:18
Acımak işi
detay21:49:10
Ayrıntı
medcezir21:48:32
bk. meddücezir, gelgit
töhmetli21:48:17
Suçlanmış
SEYİS21:47:47
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
ak basma21:47:47
Ak su, perde, katarakt
hınç21:47:43
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
Otantik21:47:33
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
Kuşkucu21:47:16
Açık bir biçimde kanıtlanmamış her şeyden kuşkuya düşen, şüpheci, septik
salahiyetsiz21:47:15
Yetkisiz
GEÇİNDİRME21:47:03
Geçindirmek işi
tesadüf etmek21:47:00
rastlamak, rast gelmek
sten21:46:25
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
vuslat21:46:24
(sevgiliye) Kavuşma
ihlas21:46:19
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
araklama21:46:12
Araklamak işi, çalma, aşırma
Çürük21:45:48
Çürümüş olan
ağız birliği21:45:31
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
randıman21:45:00
Verim
leke21:44:59
Kirliliği gösteren iz
sağlık evi21:44:48
Sağlık ocağı
yemlik21:44:33
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
umde21:44:19
İlke, prensip
piç kurusu21:44:15
Soysuz ve yaramaz çocuk
tasasız21:44:03
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
övündürücü21:43:47
Övünmeye sebep olan, övünmeyi sağlayan
sakırga21:43:20
Kene
mink21:42:49
bk. vizon
nazım21:42:34
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
yangın bombası21:41:54
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
özgecilik21:41:43
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
pli21:41:08
Kumaş, kâğıt vb.de bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
cl21:40:49
Klor`un kısaltması
fena değil (veya fena sayılmaz)21:40:48
oldukça iyi
Kuru sıkı21:40:47
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
iç mimar21:40:12
Bir yapının içini süsleyen, düzenleyen ve döşeyen sanatçı, dekoratör
kokuşuk21:39:57
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
mıstara21:39:56
bk. mastar
fultaym21:39:21
Tam gün