kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

devlet adamı20:06:55
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
öz eleştiri20:06:51
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
bekçi20:06:42
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
biat etmek20:06:35
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
Divit20:06:29
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
daltonizm20:06:26
Renk körlüğü
Divan20:06:22
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
böyle20:06:18
Bunun gibi, buna benzer
salâhiyetli20:06:16
Yetkili
kız istemek20:06:13
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
Diyet20:06:07
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
Süzmek20:06:05
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
sırnaşık20:06:04
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
ümitli20:05:42
Umutlu
hayat dolu20:05:35
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
niyet20:05:27
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
hoş görmek (veya karşılamak)20:05:25
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
İzmaritgiller20:05:20
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
gizlemek20:05:14
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
mortocu20:05:07
Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse
ilerleyici20:04:58
İleri giden, ilerleyen
ısmarlamak20:04:49
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
menteşe20:04:43
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
buluşma20:04:38
Buluşmak işi
dağıtıcı20:04:34
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
ölçüyü kaçırmak20:04:30
yiyip içmekte veya davranışlarda aşırı gitmek
mürteci20:04:27
Yeni düzene karşı direnen gerici
ses dalgaları20:04:21
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
kirmen20:04:12
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
ana deniz bilimi20:04:10
Oşinografi
tespih20:04:05
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
ektilik20:04:03
Ekti olma durumu
tastamam20:03:59
Çok uygun, tıpatıp
uyluk20:03:56
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
tespit20:03:54
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
göçebe20:03:52
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
Dönek20:03:50
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
uymak20:03:45
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
zılgıt20:03:38
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
nazikçe20:03:34
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
dirilik20:03:23
Diri olma durumu
dirilme20:03:20
Dirilmek işi
bilerek20:03:18
isteyerek, kasten
ANİDEN20:03:14
Ansızın, birdenbire
palyatif20:03:09
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
Budist20:02:58
bk. Buddhist
çok seslilik20:02:47
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
gemi iskeleti20:02:39
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
kisve20:02:30
Kılık
Tenor20:02:15
En tiz erkek sesi
balotaj20:02:08
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
önceki20:02:04
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
Tebaa20:01:59
Uyruklu
haysiyetli20:01:52
Değeri, saygınlığı olan
atropin20:01:48
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
İdmansız20:01:43
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
şiirleştirme20:01:41
Şiirleştirmek işi veya durumu
lehim20:01:34
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
kitap ehli20:01:32
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
meczup20:01:25
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
İSPİT20:01:21
Jant
kan plâzması20:01:15
Kanın hücrelerarası sıvı maddesi
Hırsızlık20:01:12
Çalma
Çevgen20:01:10
Değnek
YAMAK20:01:04
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
YANLI20:00:59
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
çatana20:00:45
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
Telkin20:00:44
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
bollaşma20:00:31
Bollaşmak işi veya durumu
batkı20:00:26
Batkınlık, iflâs
kalorimetre20:00:24
Isıölçer
takım erki20:00:22
Oligarşi
prototip20:00:11
İlk örnek, ilk tip
KEPENEK20:00:07
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
abartı20:00:05
Abartma, mübalâğa
suçlama19:59:53
Suçlamak işi, itham
açık yeşil19:59:51
Yeşilin bir ton açığı
cariyelik etmek19:59:46
cariye gibi hizmet etmek
kan bilimci19:59:42
Kan bilimi uzmanı, hematolog
yeknesak19:59:40
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
nedime19:59:37
Hanım arkadaş
mazı19:59:24
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
kargagiller19:59:09
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
kapris19:59:02
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
kapsam19:58:58
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
kaptan19:58:56
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
romantizm19:58:51
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
maceracılık19:58:47
Serüvencilik
yelken balığı19:58:44
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
Haberleşme19:58:38
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
devşirmek19:58:25
Katlamak, düzgün duruma getirmek
Felek19:58:15
Gök, gökyüzü, sema
ırkçılık19:58:13
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
terkip etmek19:58:04
birleştirmek, bir araya getirmek
Akümülatör19:58:02
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar
Bozulma19:58:00
Bozulmak işi
güçlükle19:57:57
Güç, kolay olmayan bir biçimde
jinekoloji19:57:47
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
mantıksal19:57:45
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
gaflet19:57:42
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık
sağlık ocağı19:57:41
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
laisizm19:57:26
Lâiklik
Mahal19:57:25
Yer, yöre, mevzi
Makam19:57:20
Mevki, kat, yer
kalın ses19:57:18
Titreşim sayısı az olan
Manda19:57:14
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)
Malak19:57:11
Manda yavrusu
Macun19:57:03
Hamur kıvamına getirilmiş madde
uza duyum19:57:00
Telepati
Madik19:56:58
Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu
Mabet19:56:56
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
aksaklık19:56:54
Aksak olma durumu
Madun19:56:49
Alt aşamada bulunan
nükteci19:56:47
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
ekinoks19:56:38
Gün gece eşitliği
gök bilimi19:56:34
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
ressam19:56:31
Resim yapan sanatçı
komisyonculuk19:56:25
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
AYRILMA19:56:18
Ayrılmak işi
akordeon19:56:13
Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak, metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı
ana cadde19:56:11
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
resital19:56:02
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
ibra etmek19:55:58
aklamak
Ayrılış19:55:58
Ayrılmak işi veya biçimi
Eleman19:55:51
Öge, unsur
Kitabe19:55:49
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
muvaffak19:55:42
Başarmış, başarılı (kimse)
mastara19:55:42
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
fark19:55:33
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
fail19:55:24
Eden, yapan, işleyen