kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

taşkınlık04:53:07
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
taşınmaz04:52:47
Taşınamayan
ivedili04:52:11
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
tırnak04:52:10
İnsanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu tabaka
asma kilit04:52:09
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
tırıs04:52:02
Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü
manto04:51:55
Kadın paltosu
eleji04:51:43
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
tütsülük04:51:22
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
türedi04:51:03
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
tüketim04:50:43
Tüketmek işi
z, Z04:50:16
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir
bevliyeci04:49:48
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
sulu zırtlak04:49:34
Oyunlarda kuralları bozup mızıkçılık eden, ağlayan, kaçan kimse
sultanlık04:49:24
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
remi04:49:08
İskambillerle oynanan bir tür oyun
anekdot04:48:59
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
adım04:48:56
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
su geçirmez04:48:23
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
stoacılık04:47:44
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
forsa04:47:23
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
hamel04:47:12
Koç burcu
start04:47:12
Çıkış
stand04:47:07
bk. stant
spot04:46:31
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
sponsorluk04:46:25
Sponsorun yaptığı iş
balkan04:46:15
Sarp ve ormanlık sıra dağlar
keşişleme04:46:09
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
etyaran04:45:49
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
soydaş04:45:43
Soyları bir olan, türdeş, hemcins
sonsuzlaşma04:44:40
Sonsuzlaşmak işi
sonradan04:44:31
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
kuvars04:44:29
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
son vermek04:44:14
bitirmek, sona erdirmek
misel04:44:08
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
puluç04:42:58
Cinsel gücü olmayan (erkek)
gramofon04:42:40
Sesyazar, fonograf
car04:42:36
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
solocu04:42:28
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
beğence04:41:42
Övücü tanıtma yazısı, takriz
sodyum karbonat04:41:35
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
eksikli04:41:24
Kendisine bir şey gerekli olan, muhtaç
meridyen04:41:17
Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire
tulûat tiyatrosu04:40:48
Önceden yazılmış metne dayanmayan, taslağı önceden kararlaştırılmış olan halk tiyatrosu
skandal04:40:17
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
siyasetçilik04:40:10
Siyasetçinin işi
fiziksel04:40:06
Fizikle ilgili olan
umumiyet04:39:55
Genellik
sivil04:39:48
Askerî olmayan
sisli04:39:18
Üzerine sis inmiş olan, sislenmiş, bulanık
kırsal04:39:11
Kır ile ilgili
setre04:38:59
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
tesisat04:38:46
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
siren04:38:46
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet, canavar düdüğü
sinir hastası04:38:25
Sinir hastalığına tutulmuş olan, nevropat
Kaynamak04:37:32
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
teminat04:37:22
Garanti, güvence
tura04:37:17
Tuğra
baş kaldırmak04:37:08
ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek
simetrisiz04:37:05
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
yalancı safran04:36:57
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
stenografi04:36:55
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
alamana04:36:40
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
pervane gibi04:36:13
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
silgi04:35:54
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
aslanağzı04:35:29
Sıraca otugillerden, türlü renkte, güzel, kokusuz çiçekleri olan bir bitki
sikke04:35:29
Madenî para
tesanüt04:35:20
Dayanışma, omuzdaşlık
siftah04:34:49
(bir şey satıp veya satın alıp) Alış verişe başlama
yeterlilik04:34:40
Yeterli olma durumu
ayrıntılara inmek04:34:38
bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak
vakar04:34:34
Ağırbaşlılık
Kestane04:34:32
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
sezyum04:34:28
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
sezmek04:34:06
Anlamak, fark etmek
yolsuzluk04:33:20
Yolsuz olma durumu
yağhane04:33:04
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
hissetme04:33:02
Hissetmek işi
arif olan anlasın (veya anlar)04:31:39
herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenir
sevap kazanmak (veya işlemek)04:31:16
hayırlı bir davranışta bulunmak
bebek04:30:39
Meme veya kucak çocuğu
sesli04:30:23
Sesi olan, ses çıkaran
katarakt04:30:16
Ak su, ak basma, perde
şatafat04:30:04
Süs ve gösteriş
alakart04:29:57
Yemek listesinden seçilen, fiyatları ayrı ayrı hesaplanan (yemek), tabldot karşıtı
beriki04:29:40
Beride olan
akordiyon04:29:35
bk. akordeon
veraset04:29:26
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
hav04:29:20
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
zeytinyağlı04:29:17
Zeytinyağı ile yapılmış veya pişirilmiş
serzenişte bulunmak04:29:06
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
SAVAT04:28:50
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
tuhaf04:28:45
Alışılmamış, yabansı
iskarpela04:28:40
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
serpme04:28:31
Serpmek işi
serin04:28:26
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
dumağı04:28:17
Nezle, ingin, zükâm, nevazil
seri04:28:08
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
serhat04:28:00
Sınır boyu
börk04:27:56
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
Tanrıtanımaz04:27:33
Tanrının varlığını inkâr eden, ateist
serdengeçti04:27:29
Fedaî
serdar04:27:21
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
sodyum04:27:02
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
seramikçi04:26:42
Seramikle uğraşan kimse
tercüme04:26:39
(dilden dile) Çevirme
sepilenme04:26:20
Sepilenmek işi
sepi04:26:02
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
tavsiye04:25:51
Öğütleme, yol gösterme
Kaybolma04:25:48
Kaybolmak işi
afiyet04:25:45
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
karateci04:25:43
Karate yapan kimse
sentez04:25:39
Birleşim
zorluk04:25:39
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın04:25:33
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
dalgalı04:25:25
Dalgası olan
kinci04:25:17
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
semih04:24:50
Cömert, eli açık
yalanma04:24:43
Yalanmak işi
selvi04:24:15
bk. servi
koyu kır04:24:09
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
riziko04:24:05
Zarara uğrama tehlikesi
yavan04:24:00
Yağı az
yaptırım04:23:26
Yaptırmak işi
bilgi edinmek04:23:18
öğrenmek, bilgi almak
apaş04:23:14
Külhan beyi, kabadayı, hayta
seher04:23:13
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
bildiri04:23:01
Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
günahsız04:22:57
Günahı veya suçu olmayan
farfara04:22:55
Ağzı kalabalık, gürültücü