kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

Şiryan01:09:47
Atardamar
venüs01:09:46
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
menekşegiller01:09:46
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
paçal01:09:31
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
suflör01:09:29
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
fit01:09:22
Birini başkasına karşı kışkırtma
fin01:09:19
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
kadir01:09:18
Değer, kıymet
fos01:09:13
Çürük, temelsiz, boş, kof
fol01:09:10
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
gen01:09:04
Geniş
gem01:09:01
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
gaz01:08:57
Tül
gag01:08:48
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
kurabiye01:08:42
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
oma01:08:30
Kalça kemiği
ole01:08:27
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
ons01:08:20
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
oha01:08:17
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
sapık01:08:08
Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabiî, anormal
lav01:08:05
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
lap01:08:02
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
laz01:07:59
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
sermayedar01:07:56
Sermayesi olan
lam01:07:53
Arap alfabesinde l harfinin adı
lal01:07:50
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
dönüştürücü01:07:46
Dönüştüren
talk01:07:36
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
tank01:07:33
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
muntazaman01:07:27
Düzenli olarak
trol01:07:12
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
çelim01:07:09
Güç, kuvvet
çelik01:07:06
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
Sulh01:07:05
Barış
DİASPORA01:06:56
Kopuntu
göğüs cerrahisi01:06:50
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
gerekli görmek01:06:47
yapılması icap etmek
pahal01:06:38
Ters, aksi
Bozgunluk01:06:29
Bozgun
palan01:06:20
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
palto01:06:17
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
Uyuşturucu01:06:17
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
dördül01:06:11
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
kaypakça01:06:07
Biraz kaypak
gösterim01:06:04
Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon
muhalif01:05:55
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
acırga01:05:52
Yaban turpu
püriten01:05:49
Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya özen gösteren katı presbiteryen
meşrubat01:05:31
İçilecek şeyler, içecekler
efektif01:05:27
Banknot ve metal sikke
gemi ızgarası01:05:16
Üstünde gemi yapılan büyük kızak
tahakkuk01:05:15
Gerçekleşme
dövüş01:05:12
Dövmek işi veya biçimi
bücür01:05:06
Ufak tefek ve kısa boylu, bodur (kimse)
transfer01:04:54
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
Çizgisel01:04:43
Çizgi ile gösterilmiş
tezkere01:04:38
Pusula
tıklım tıklım01:04:29
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
temize çıkarmak (veya çıkartmak)01:04:20
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
ordinat01:04:17
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
hepsi01:04:14
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
tezkire01:04:10
bk. tezkere
hesap01:04:07
Aritmetik
ebediyet01:04:06
Sonsuzluk
eğilimli01:04:04
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
herek01:04:01
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
ahşap01:03:58
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
talih kuşu01:03:55
İyi talih
Anlamlı01:03:47
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
aşırılık01:03:46
Aşırı olma durumu
yöreselleşme01:03:44
Yöreselleşmek işi
duo01:03:41
İki ses veya iki müzik
dun01:03:38
Alçak, aşağı, aşağılık
dok01:03:16
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
yılan derisi01:02:26
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
GAR01:02:05
Yolcu ve eşya ulaşımını sağlamak için demir yolu ile ilgili birçok kuruluşun bulunduğu yer
Gam01:01:58
Tasa, kaygı, üzüntü
filtreli01:01:53
Filtre takılmış olan
Gut01:01:52
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
Ola01:01:46
acaba, sahi, bulunabilir
enfraruj01:01:32
Kızıl ötesi
ön alım hakkı01:01:20
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
sütü bozuk01:01:20
Kötü soydan gelen (kimse)
BADEM01:01:16
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
pastırma01:01:14
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
sınır taşı01:01:11
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
asabiye01:01:01
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
Yengeç dönencesi01:00:40
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
Kitabet01:00:27
Yazmanlık, kâtiplik
erişim01:00:22
Erişmek işi
erişte01:00:16
Kesilip kurutulmuş hamur, ev makarnası
bat01:00:06
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
bas01:00:03
En kalın erkek sesi
Kreasyon00:59:55
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
pis00:59:45
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
pir00:59:42
Yaşlı, koca, ihtiyar
çözme00:59:32
Çözmek işi
kasınç00:59:26
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
ART00:59:11
Arka, geri
müntahip00:59:09
Seçmen
ARK00:59:04
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
ACI00:59:01
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
atgiller00:59:00
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
ANT00:58:58
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
ALA00:58:55
İyi, pek iyi
SON00:58:46
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
Saf00:58:42
Dizi, sıra
ilkah00:58:24
Dölleme, döllenme
ilkel00:58:21
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
methiye00:58:14
Övgü
ilhak00:58:12
Katma, bağlama, ekleme
ağaç sakızı00:58:11
Reçine
ilhan00:58:06
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
acıma00:58:00
Acımak işi
illet00:57:49
Hastalık
bad00:57:34
Yel, rüzgâr
car00:57:31
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
caz00:57:27
Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerinin müziği iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü
GÜNDELİKÇİ00:57:26
Gündelikle çalışan (kimse)
tinselcilik00:57:22
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
cer00:57:21
Çekme, sürükleyerek götürme
cip00:57:18
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
cin00:57:15
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
ast00:57:03
Alt
kum00:56:56
Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü
hun00:56:41
Kan
hol00:56:35
Sofa
hay00:56:29
İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılır
haz00:56:25
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
hap00:56:22
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç