kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

Tavsiye07:51:10
Öğütleme, yol gösterme
elden ele geçmek07:51:07
bir şey sahip değiştirmek
çımbar07:51:07
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç, çımbar
Arabozan07:51:06
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
Birçok07:51:00
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
aracılığıyla07:50:56
Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla
arkadaş07:50:56
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
dolanmak07:50:56
Gelişigüzel gezmek
Acuze07:50:49
Huysuz, çirkin, yaşlı kadın, cadı karı
mabut07:50:45
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
öldürme07:50:44
Öldürmek işi
şistleşme07:50:39
Şistleşmek işi veya durumu
sıçmak07:50:38
Bozmak, berbat etmek
Selvi07:50:35
bk. servi
materyalizm07:50:35
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
kil07:50:34
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
özgecilik07:50:34
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
Peşin hüküm07:50:32
Ön yargı
bakma07:50:28
Bakmak işi
dansçı07:50:25
Dans eden kişi
ortadan kaldırmak07:50:24
saklamak
umut vermek07:50:23
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
maddecilik07:50:22
Materyalizm
tragedya07:50:22
Trajedi
çok ortaklı07:50:21
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
DÖNEMEÇ07:50:21
Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj
cimnastik07:50:20
bk. jimnastik
müeddep07:50:20
Uslu, terbiyeli, edepli
pekent07:50:19
Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel
YUNANLI07:50:16
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
kırba07:50:15
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
KATİL07:50:15
İnsan öldüren kimse, cani
fikir danışmak07:50:11
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
işlik orun07:50:10
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
saraka07:50:07
Alay, istihza
tiksinti07:50:06
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
böbrek taşı07:50:05
Böbreklerde oluşan taş
akü07:49:59
Akümülâtörün kısaltılmış adı
zeybek07:49:57
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
Şiryan07:49:56
Atardamar
HAC07:49:55
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
damar aktarma07:49:53
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
semahat07:49:52
Cömertlik, iyilikseverlik
histerik07:49:52
bk. isterik
takıntılı07:49:51
Takıntısı olan
istinatgâh07:49:51
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
ÖLÜMSÜZLÜK07:49:51
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
var saymak07:49:50
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
boşta gezmek07:49:50
işsiz olmak
nam07:49:49
Ad
akıl hastahanesi07:49:48
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
şahika07:49:43
Doruk, zirve
yatar koltuk07:49:42
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
kül rengi07:49:40
Odunun yanmasıyla oluşan, külün akla kara arasındaki rengi, gri
teknisyen07:49:40
Teknikçi
kesinleştirme07:49:37
Kesinleştirmek işi
Sümbül07:49:30
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
lekelemek07:49:29
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
yurtlandırma07:49:28
Yurtlandırmak işi, iskân
tasvip etmek07:49:27
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
ısmarlama07:49:26
Ismarlamak işi, sipariş
kayak07:49:26
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
kayın peder07:49:24
Kaynata
iş bırakımcı07:49:20
İş bırakımı yapan kimse, grevci
MERDİVEN07:49:19
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
evren pulu07:49:15
Mika
mahiye07:49:07
Aylık
Toygar07:49:07
Tarla kuşu
açar07:49:07
Anahtar
hata07:49:06
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
bebek07:49:05
Meme veya kucak çocuğu
Uygarlık07:49:05
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
kamyonet07:49:00
1500 kilogram yük taşıyan küçük kamyon, pikap
FEDAKARLIK07:48:57
Özveri
tüze07:48:50
Hukuk
yarım baş ağrısı07:48:49
Kusma, mide bulantısı ile görülen, sempatik sinir sistemi dengesinin bozulmasından ileri gelen baş ağrısı, migren
atmosfer basıncı07:48:48
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
öfkeli07:48:47
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
sağduyu07:48:44
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
iftira etmek (veya atmak)07:48:43
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
spekülasyon07:48:42
Kurgu
Manalı07:48:41
Anlamlı
biçici07:48:41
Biçmek işini yapan (kimse)
Kuralsız07:48:35
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
posta kutusu07:48:34
Postahanelerde veya halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde bulunan mektup, kart gibi haberleşme evrakının konulduğu özel kutu
Frikik07:48:34
Serbest vuruş
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)07:48:33
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
ikmal07:48:24
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
baç07:48:23
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
tavsiye mektubu07:48:22
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
kasık bağı07:48:21
Fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağ
çekiç07:48:20
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
kontrolörlük07:48:12
Denetçilik
Delil07:48:12
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
sermayeci07:48:11
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
tarih öncesi07:48:10
Yazının bulunmasından önceki çağlar
radyo oyunu07:48:09
Radyoda oynanmak ve seslendirilmek üzere yazılan oyun
Ümitsiz07:48:08
Umutsuz
bilinç kaybı07:48:06
Hafıza yitimi
Çello07:48:05
Viyolonselin kısaltılmış adı
baykuşgiller07:48:04
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
istifade07:48:00
Yararlanma, faydalanma
Beraberinde07:47:55
yanında
kemancı07:47:54
Keman yapan veya çalan kimse
mücevher07:47:53
Değerli süs eşyası
taze07:47:52
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
yer adı bilimi07:47:51
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
sepetçi söğüdü07:47:51
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
çabukluk07:47:50
Çabuk olma durumu hız, sür"at
veya07:47:48
Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılır
enderun07:47:47
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
düşman07:47:46
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
Ağız07:47:45
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
mali07:47:43
Mal ve para ile ilgili, parasal
hız07:47:41
Çabukluk, sür"at
tekinsiz07:47:40
Tekin olmayan, uğursuz
yardakçı07:47:40
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
şamandıra07:47:40
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb
belediye polisi07:47:39
Zabıta görevlisi
dang07:47:38
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
limonluk07:47:34
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
Hüsran07:47:33
Zarar, ziyan
Sormaca07:47:29
Soruşturma, anket
açıklama07:47:29
Açıklamak işi, izah
gına gelmek07:47:21
usanmak, bıkmak
yığın07:47:19
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
gündüz gözüyle07:47:18
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
İSEVİ07:47:15
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
r, R07:47:15
Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir
ekme07:47:14
Ekmek işi