kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

düzenci10:09:37
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
Dilek10:09:36
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
Cennet10:09:36
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
çatı kirişi10:09:31
Bir ucu tavanın üstüne bindirilen ve üzerine kiremit altı tahtalarının kaplandığı ana kiriş
karamsarlık10:09:18
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
alçı taşı10:09:12
Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips
mendelevyum10:09:06
Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957"de yapma olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md
meşin yuvarlak10:09:00
(futbolda) Top
sulu boya10:08:50
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
Levha10:08:41
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
Alşimi10:08:36
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
dört bir taraf (veya yan)10:08:26
her yan, bütün çevre
OK10:08:26
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
münşi10:08:21
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
meta10:08:20
Mal, ticaret malı
Asetik10:08:16
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
yapımcı10:08:11
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
yağcılık etmek10:08:07
bk. yağ çekmek
adak10:07:57
Adamak işi veya adanılan şey, nezir
Hademe10:07:55
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
diren10:07:24
Dirgen
yüzde yüz10:07:22
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
mi10:07:22
bk. mı / mi
Yalı yar10:07:21
Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yar
usta10:07:20
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
tekin değil10:07:18
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
çabucak10:07:17
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
beyin zarı10:07:17
Beyni üst üste saran zar, korteks
sömürmek10:07:16
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
Arak10:06:54
Ter
malum10:06:47
Bilinen, belli
tasar10:06:46
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
renkten renge girmek10:06:43
korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek, sıkılmak
dokuma10:06:42
Dokumak işi, mensucat, tekstil
DESTEK10:06:17
Dayanak, dayak
Mızmız10:06:15
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
kabak10:06:15
Kabakgillerden, birçok türleri olan bir bitki (Cucurbita)
kağıt oyunu10:06:14
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
hayat10:06:14
Yaşam, dirim
yer biçimleri10:06:13
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
dalkavukluk etmek10:06:12
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
Süre10:06:12
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
Yumuşama10:06:11
Yumuşamak işi
işlem10:06:10
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
Çorak10:06:10
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
kin10:06:09
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
yaprak sigarası10:06:08
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
Bozma10:06:07
Bozmak işi
KAYRA10:06:07
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
yol10:06:06
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
Didişmek10:05:45
Geçimini sağlamak amacıyla güç şartlarda çalışmak, uğraşmak
dişe diş10:05:41
iyi, kötü birşeyin karşılığını istemek
eşi manendi olmamak10:05:37
benzeri olmamak
Ölmüş10:05:36
Ölen, ölü olan
din10:05:35
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
aklen10:05:29
Akıl icabı, akıl gereğince
avokado10:05:28
Amerikan armudu (Persea americana)
sayeban10:05:04
Gölgelik
civciv10:05:03
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
aplik10:05:02
Duvar şamdanı, duvar lâmbası
çarpıcı10:05:01
Etkili
devir10:05:01
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
ÇEŞİT10:05:00
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
Batın10:04:59
Karın
kıyye10:04:59
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
norm10:04:58
Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum, düzgü
doktor10:04:58
Hekim
sıpa10:04:57
Eşek yavrusu
azıcık10:04:50
Çok az, biraz
Deve10:04:44
Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus)
bari10:04:20
Keşke
leziz10:04:05
Tadı güzel, lezzetli
bereleme10:03:58
Berelemek işi
potasyum10:03:52
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
hasret çekmek10:03:48
özlem duymak
felaket10:03:46
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
mütemadiyen10:03:45
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
ayal10:03:19
Karı, eş
rütbe10:03:18
Mertebe, derece, paye
etüt10:03:16
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
yeniçeri ağası10:03:14
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
bedaheten10:02:44
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
öğrenim belgesi10:02:39
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
yunan10:02:38
Yunanistan halkından olan kimse
kandil yağı10:02:38
Kötü cins zeytinyağı
biteviyelik10:02:33
Aynı biçimde sürüp gitme durumu
niyabet10:02:29
Naiplik
Yedinci sanat10:02:12
Sinema
ücra10:02:12
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
dansöz10:02:11
Dans etmeyi meslek edinen kadın
KADEME10:02:07
Aşama, basamak
loğ10:01:54
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
bilirkişi raporu10:01:49
Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor
isal10:01:44
Ulaştırma
ŞEHZADE10:01:42
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
güzün10:01:42
Güz mevsiminde
kös10:01:39
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
benimseme10:01:38
Benimsemek işi, sahip çıkma, tesahup
ELİ AÇIK10:01:37
Parasını ve malını esirgemeyen, cömert, bonkör
EĞE10:01:35
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
gurur10:01:04
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
budun bilimci10:00:59
Budun bilimi uzmanı, etnolog
riyolit10:00:30
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
yaya kaldırımı10:00:23
Caddelerin iki yanında yayalara ayrılmış yol
italyanca10:00:18
Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya"da konuşulan dil
değiştirme10:00:15
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
donatmak10:00:00
Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek
İnanç10:00:00
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
arz talep kanunu09:59:43
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
irade kaybı09:59:28
bk. irade yitimi
huy09:59:19
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
çırnık09:59:12
Küçük boyda kayık
GÜN09:58:37
Güneş
el uzluğu09:58:21
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
çizgi çekmek09:58:16
bir noktayı hat biçiminde çeşitli yönde uzatmak
Düzensiz09:58:06
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
haranı09:58:05
Büyük tencere
Atatürkçü09:58:05
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
latifeci09:58:04
Şakacı
eğreti vermek09:58:03
ödünç vermek
ORYA09:58:03
Karo
pislik09:58:03
Kir
Isıveren09:57:58
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
ATLAS ÇİÇEĞİ09:57:52
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
hatırlanma09:57:44
Hatırlanmak durumu, anımsanma
hay09:57:41
İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılır
sayım vergisi09:57:17
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
inhina09:57:16
Eğrilme, bükülme
kesin bilgi09:57:00
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
HOŞLANMA09:56:51
Hoşlanmak işi