kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

nedamet06:26:21
Pişmanlık
tomruk06:26:17
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
sazcı06:24:08
Saz çalan kimse
alfabe06:23:52
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
yani06:22:14
Sözün kısası, doğrusu
tekir06:21:48
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
zarafet06:20:38
İncelik, güzellik, zariflik
esaret06:19:38
Kölelik, tutsaklık, esirlik
oba06:16:44
Göçebelerin konak yeri
isale06:15:38
Akıtma
iltihaplı06:15:32
İltihabı olan, yangılı
mahfel06:15:30
bk. mahfil
kulluk kölelik06:15:23
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
antropolog06:14:55
İnsan bilimi uzmanı
çekirdek06:12:46
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
hükümsüzlük06:12:30
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik
gres06:11:53
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
düşürüm06:11:30
Düşürmek işi veya durumu
sürüklemek06:11:21
Akarsu için, götürmek
kuyu06:10:53
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
reislik06:10:26
Başkanlık
tedavül06:10:22
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
dolanma06:09:54
Dolanmak işi
bala06:08:25
Yavru, çocuk
güzide06:06:27
Seçkin, seçilmiş, seçme
balık tutmak06:05:39
balığı avlamak
-ağan / -eğen06:04:05
Fiilden sıfat ve isim yapma eki: yat-ağan, gez-eğen, ol-ağan, dur-ağan, piş-eğen vb
LATEKS06:03:59
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
Karafatma06:03:43
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
artçı06:03:35
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
pasif06:03:27
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
felek06:02:37
Gök, gökyüzü, sema
file06:01:44
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
süreklilik06:00:56
Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
maddeci05:59:41
Materyalist
dogmacılık05:58:52
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
manej05:58:10
At eğitimi
sarık05:55:51
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
gaile05:54:38
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
gabavet05:54:23
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
gemi adamı05:52:41
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
natuk05:52:37
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
yama05:52:31
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
entari05:51:47
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
usul05:49:45
Kökler, asıllar
vardiya05:49:24
Gemilerde beklenen nöbet
ekalliyet05:48:14
Azınlık
gayya05:48:13
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
kayırıcı05:47:09
Kayıran, koruyan, iltimasçı
dakikane05:47:04
Tam zamanında, dakik olarak
donma05:45:54
Donmak işi
susuzluk05:45:42
Susuz olma durumu, kuraklık
yılışık05:44:59
Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye çalışan
abandırmak05:44:03
Bir hayvanı yere çöktürmek
ya Allah05:43:45
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
mahiye05:43:17
Aylık
fer05:43:07
Parlaklık, aydınlık
lamise05:42:20
Dokunum
Ayar05:37:59
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
nizam05:35:43
Düzen
mantı05:34:20
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
seki05:33:46
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
muhalif05:33:27
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
kuğu05:30:47
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
resmikabul05:30:20
Kabul töreni
yelkenli gemi05:26:48
Yelkenle yürütülen gemi
patron05:26:21
Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni
Tahta05:26:09
Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç
fermejüp05:25:09
Çıtçıt
TEFSİR ETMEK05:24:14
yorumlamak
dahra05:23:33
bk. tahra
rum05:22:12
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
maslak05:19:21
Sürekli su akan boru
gereklilik05:18:46
Gerekli olma durumu, lüzum
pus05:18:37
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
Sivilce05:17:49
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
ocaklık05:17:24
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
ALET05:15:21
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
duman05:11:19
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
inkılap05:10:29
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
puma05:09:24
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
müfettiş05:08:39
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
kadeh05:07:43
İçki içmeye yarar küçük bardak
geçmez05:06:42
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
kazıklanma05:05:02
Kazıklanmak işi
sonra05:04:16
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
bulamaç05:01:57
Sulu, cıvık hamur
nazenin04:57:59
Cilveli, nazlı
kils04:55:51
Kireç, sönmemiş kireç
enek04:55:03
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
hat04:54:54
Çizgi
Arşınlamak04:53:28
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
islam04:52:57
İslâmiyet
telli çalgılar04:52:11
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
teneke04:51:15
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
KALE04:50:21
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
boru04:50:03
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
kilit04:48:34
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
CAN04:48:16
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
sene04:47:16
Yıl
üstü kapalı04:46:54
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
dam04:46:32
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
VERESE04:46:27
Mirasçılar
APAZLAMA04:45:58
Apazlamak işi
Ters04:45:58
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
liken04:44:16
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
ASKER04:43:52
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
tekabül04:42:29
Karşılıklı olma, karşılama
pingpong04:41:08
Masa topu, masa tenisi
kumsal04:40:52
Su kıyılarında oluşan kumlu yer, plâj
berbat04:39:52
Kötü
realist04:39:27
Gerçekçi
boks04:38:15
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
İhtilal04:38:05
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
değirmen04:37:24
Öğüten araç veya alet
meslek seçmek04:37:08
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
dilim04:36:54
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
Tatar04:36:43
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
kakmacılık04:36:03
Kakmacı olma durumu
sığınmak04:35:38
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
pusma04:35:08
Pusmak işi
klips04:35:03
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
Ehliyetsiz04:33:38
Yetersiz
bezginlik04:32:04
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
kefiye04:29:53
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
elbet04:29:50
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
SUSAM04:29:46
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
aramak04:29:31
Bir yöntem bulmaya çalışmak
Akdeniz mavisi04:29:27
Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü
Takim04:29:13
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma