kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

kurtuluş20:59:29
Bir şeyden, bir yerden kurtulma, halâs, necat
atama20:57:51
Atamak işi, tayin
lâedri20:55:51
Yazarı bilinmeyen, anonim
reyhan20:54:44
Fesleğen
bir çokları20:54:06
çok sayıda olan (kimse veya şey)
Müsabaka20:52:43
Yarış, yarışma, karşılaşma
tebrik etmek20:49:25
kutlamak
barsam20:48:40
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
sıygı20:45:15
Hacim
samut20:39:13
Susan, suskun
klaSÖR20:38:08
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, sıralaç
dekorcu20:33:02
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
atletizm20:32:53
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
rayiha20:32:40
Koku, güzel koku
bezek20:32:36
Süs, ziynet
sakak20:32:27
Çene altı
nötr20:32:20
Tarafsız, yansız
istihkak20:30:55
Hakkı olma, hak kazanma
şule20:29:38
Alev, yalım
zahmetsiz20:29:34
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
yeniden20:29:28
Gene, yine, bir daha, tekrar
uyuma20:29:23
Uyumak durumu
tutak20:29:16
Bir şeyin tutulacak yeri
topuk20:28:53
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
tahta perde20:28:41
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
sarfınazar etmek20:28:38
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
sapkınlık20:28:34
Sapkın olma durumu
saman20:28:22
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
rafinaj20:28:16
Arıtım
ot20:27:58
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
monist20:27:45
Tekçi
mihrak20:27:37
Odak
DERVİŞ20:27:20
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
mektup20:27:20
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
masa tenisi20:27:17
Masa topu
nicelik20:27:15
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
komşu20:27:06
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
kazak20:27:01
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
kail20:26:54
Söyleyen
kaide20:26:49
Kural
husumet20:26:41
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
gebre otu20:26:19
Sürekli yeşil kalan çalı görünümünde bir bitki (Capparis)
gIrtlak20:26:13
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
kıvırcık koyun20:26:08
bk. kıvırcık
esen20:25:59
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
emrivaki20:25:54
Oldu bitti, olup bitti
ekti20:25:44
Her yiyeceği canı çeken
cezire20:25:35
(denizde) Ada
cahil kalmak20:25:31
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
buhurluk20:25:27
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
blöf yapmak20:25:17
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
basılı20:25:13
Basılarak yerleştirilmiş
bahadır20:25:09
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
bağlantı20:25:01
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
büyülü20:24:57
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
bütünsel20:24:49
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
avunma20:24:44
Avunmak işi, teselli
arama20:24:41
Aramak işi, taharri
aşırı gitmek20:24:38
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
YILDIRIMSAVAR20:24:30
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
Teorik20:24:26
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
SELAM20:24:05
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
Karakter20:24:00
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
Kar20:23:55
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
Cemal20:23:39
Yüz güzelliği
Adamakıllı20:23:26
Gereğinden çok, iyice
ATEŞ20:23:22
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
ATE20:23:17
Ateist
İÇTENSİZ20:23:04
İçten olmayan, samimiyetsiz
üzgülü20:23:01
Üzgü veren, eziyetli
piç kurusu20:22:57
Soysuz ve yaramaz çocuk
üzerine titremek20:22:48
çok sevgi ve özen göstermek
özgecil20:21:58
Özgeci tutumu olan
uydu20:14:42
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
Küçük Asya20:13:48
Anadolu
KÖK BOYASI20:11:52
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
matkap20:11:03
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
köy ihtiyar heyeti20:10:36
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
kara para20:10:27
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
gözlüklü yılan20:10:21
Kobra
balık20:09:25
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
itikat20:08:43
İnanma, inan
ŞİF20:08:42
Pamuk kozası
inayet20:08:21
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
lokal20:07:17
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
rahatlık20:06:27
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
Hademe20:06:17
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
AYAKTAŞ20:06:17
Arkadaş, yoldaş; hempa
etkin20:06:03
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
tabldot20:03:32
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
alışılmış20:02:59
Her zamanki, mutat
hisar20:01:37
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
VESTİYER19:59:16
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
kanaat etmek19:59:06
yetinmek
dolayı19:58:21
Dolay, çevre
ağırkanlı19:57:17
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
tutturgaç19:56:53
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
BAĞ19:55:46
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
tutumlu19:55:43
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
yanardağ püskürmesi19:55:22
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
çözümleyici19:55:00
Çözümlemek işini yapan kimse
ibra etmek19:54:49
aklamak
pislik19:54:38
Kir
halk ozanı19:54:27
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
taş balığı19:54:16
İşkine balığına verilen bir ad
yegane19:54:05
Biricik, tek
tektonik19:53:56
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
müşkül19:53:54
Güç, zor, çetin
savunucu19:53:43
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
materyalizm19:52:59
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
Gönül borçlusu19:52:05
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
taş19:52:01
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
boşuna19:51:43
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
kuyruklu19:51:37
Kuyruğu olan
karaktersiz19:51:10
Karakteri kötü olan
somut19:50:59
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
Sorun19:50:37
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
boş yere19:50:26
Boşuna
denek taşı19:50:15
Altın, gümüş gibi madenlerin ayarını anlamak için, sürtüldükleri bir tür taş, mihenk
iltizamcı19:49:53
Kesenekçi, mültezim
karargâh19:48:20
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
inilmek19:48:16
İnmek işi yapılmak
iltica19:48:06
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
sekreter19:48:01
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
katar19:44:37
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
itaatkâr19:44:21
Söz dinler, itaat eder, itaatli
zeka19:42:45
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
küfür19:39:46
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
ANITSAL19:37:19
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
hiçlik19:37:15
Hiç olma durumu