kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

fidye19:00:32
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
fidan18:59:29
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
fiili18:58:43
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
yelken açmak18:58:27
yola çıkmak için hareket etmek
desimetre18:58:22
Bir metrenin onda biri, dm
Diyet18:57:40
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
Rüya18:54:38
Düş
Didar18:54:06
Yüz, çehre
felsefe18:54:02
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
gölgeli resim18:53:35
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
sektör18:51:04
Bölüm, kol, dal, kesim
revaç18:49:30
Geçerli ve değerli olma, sürüm
çözümleyici18:48:01
Çözümlemek işini yapan kimse
yutak18:46:21
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
resimsi18:45:23
Resme özgü olan, resme benzeyen
bukağı18:42:50
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
örümcek18:42:25
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
çekicilik18:41:55
Çekici olma durumu, cazibe
ölü18:41:52
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
yurtlanma18:41:32
Yurtlanmak işi, iskân
içe kapanık18:41:14
Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık (kimse)
kalorimetre18:40:24
Isıölçer
kamuoyu18:40:06
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
mecburiyet18:38:58
Yükümlü, zorunlu olma durumu
ensesi kalın18:38:30
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
el alışkanlığı18:38:10
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
cermen18:36:37
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
tikel18:36:33
Cüzî, kısmî
metazori18:35:36
Zorla
rün18:34:36
Rünik yazıdaki harflerin her biri
Elemek18:34:30
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
tatlı su kayası18:33:07
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
kriz18:32:10
Bunalım, buhran
BERİL18:31:56
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
Mecnun18:31:46
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
bölgesel18:31:14
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
neşir18:30:35
Yayma, dağıtma, saçma
vurdumduymaz18:30:15
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
nafile18:29:54
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
destek olmak18:28:38
güç sağlamak, yardımcı olmak
Osmanlı18:25:35
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
dümbelek18:24:33
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
reaya18:23:31
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
Ulvi18:23:04
Yüce
gözaltı18:22:58
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
tertip18:22:30
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
refik18:22:26
Arkadaş, dost
öğrenci18:22:09
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)18:21:26
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
pislik18:18:07
Kir
baryum18:16:05
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
alışmak18:15:32
Yadırgamaz duruma gelmek
BUYURUCU18:13:22
Buyruk, emir veren
alfabetik katalog18:12:45
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
KUTSAMA18:10:58
Kutsamak işi, takdis
üzerine titremek18:08:35
çok sevgi ve özen göstermek
tiksindirici18:08:02
Tiksinilecek durumda olan, menfur
şanslı18:07:28
Talihi olan, talihli
sınırlı ortaklık18:06:04
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
meyve içi18:04:32
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
niteliksiz18:02:39
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
ayniyat18:02:30
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
ihtiva18:01:27
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
asbest yünü18:01:16
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
KARAKAŞ18:00:54
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
kuzgunkılıcı17:59:24
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
dükkan17:58:40
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
afakan17:58:06
bk. hafakan
muhtemel17:57:58
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
nakdi17:57:44
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
yetişkin17:57:33
Yetişmiş, olgunlaşmış
kimono17:55:59
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
butaforcu17:55:26
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan uzman
meşelik17:54:38
Meşe korusu veya meşe ormanı
kimlik17:54:17
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
tekaütlük17:53:32
Emeklilik
Ringa17:51:45
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
cet17:51:18
Dede, büyük baba, ata
testereli17:49:45
Testere biçiminde dişleri olan
matbaa17:48:12
Basım evi
matara17:47:34
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
çiğe17:45:29
Ceviz veya badem içi
dua17:44:38
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
göze17:43:53
Hücre
yok olmak17:43:20
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
muadele17:42:28
Eşitlik, beraberlik, denklik
nihale17:41:25
Sofrada kullanılan sahan altlığı
nakletme17:41:01
Nakletmek işi
hoş geldiniz17:40:09
gelene söylenen esenleme sözü
sürdürüm17:39:35
bk. abonman
kauçuk 17:38:44
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
kuytu17:38:30
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
yük treni17:37:41
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
ağırbaşlılık17:37:17
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
zarfçı17:36:50
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
Amirce17:36:14
Amire yakışır biçimde, amir gibi
Dönüş17:36:03
Dönmek işi veya biçimi
donatma17:35:59
Donatmak işi, teçhiz
kaymakam17:35:58
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
tıraş bıçağı17:35:53
Erkeklerin yüzlerindeki kılları kesmek için kullandıkları, çelikten yapılmış ince bıçak, jilet, ustura
kumsal17:34:52
Su kıyılarında oluşan kumlu yer, plâj
ekşimik17:31:55
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
uzun17:30:06
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
potas17:29:35
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
Asılmak17:28:12
Bir yere tutunup sarkmak
ısıalan17:26:22
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
Zeka17:26:16
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
seri17:23:48
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
satır başı17:23:02
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
damat17:22:51
Güvey
dalya17:22:00
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
kurak17:19:51
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
özengen17:16:44
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
bel kemeri17:14:03
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
DOST17:13:59
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
Eklem17:13:55
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
inceltici17:13:52
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
Kökten17:13:46
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
tamamlamak17:13:43
Bitirmek
aykırı düşmek17:13:42
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
Lahana17:13:40
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
serbest17:13:24
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
Hicvetme17:12:05
Hicvetmek işi
Cilâlı Taş Devri17:07:48
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri
utarit17:07:18
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
metot17:07:10
Yöntem
islim17:07:00
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
kuş bilimci17:06:35
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
yaratılış17:06:03
Yaratılmak işi veya biçimi
pasaj17:05:45
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı