kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

Yabani turp00:43:21
Yaban turbu, acırga
iri00:42:55
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
salta00:42:35
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
kuşkuculuk00:41:38
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
Aidat00:40:54
Ödenti
uymazlık00:38:16
Aykırılık, başkalık, mugayeret
düzmeci00:38:04
Düzme şeyler yapan, sahteci, sahtekâr
tutuklama00:37:19
Tutuklamak işi, tevkif
rücu00:37:00
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
suare00:36:16
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
gözetleme00:34:03
Gözetlemek işi
iri kıyım00:24:56
İri kıyılmış
Statik00:24:02
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
teklifsiz00:20:58
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
sessizce00:18:25
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
Baştan çıkarmak00:18:00
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
maslak00:17:23
Sürekli su akan boru
dolanma00:16:02
Dolanmak işi
ağırbaşlılık00:15:38
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
jimnastik00:12:37
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
ıtırlı00:11:52
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
iris00:10:48
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
kofa00:10:42
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
maral00:10:20
Dişi geyik, meral
koltuk00:07:43
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
basamak00:05:46
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
bilgece00:04:17
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
halaza00:03:21
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
melamet00:00:22
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
Soru00:00:06
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
Atletizm23:58:21
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
şilte23:58:05
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
var23:55:54
Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı
cevap23:53:56
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
üzerinde durmak23:50:32
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
kundak23:49:25
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
anekdot23:48:54
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
koyu pembe23:48:28
Pembenin bir ton koyusu
tirit23:48:10
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
irticalen23:47:47
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
riyaziyeci23:47:20
Matematikçi, matemetik öğretmeni
teklif etmek23:47:11
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
akademisyen23:46:46
Akademi üyesi
iğdiş etmek23:46:38
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
anacıl23:40:50
Anasına düşkün (çocuk)
evlendirme23:40:11
Evlendirmek işi
gözdağı23:39:11
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
dayAk23:38:34
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
kolorimetre23:36:30
Renkölçer
kermen23:36:25
Kale, germen
allak23:33:46
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
iflâh23:28:44
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
Fare23:28:16
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
nasip23:27:38
Birinin payına düşen şey
departman23:27:10
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
oturum23:26:05
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
ılıman23:24:37
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
Nevi23:24:10
Çeşit, cins, tür
içmece23:22:54
İçmeler
figür23:22:52
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
branş23:21:02
(bilim için) Dal, kol
muhasebe23:18:36
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
Geyik23:18:04
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
SÜRDÜRÜM23:16:22
bk. abonman
havan23:15:28
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
elem23:13:44
Acı, üzüntü, dert, keder
mutlu23:13:43
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
batarya23:11:13
En küçük topçu birliği
özel ulak23:08:48
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
şen şakrak23:06:56
Çok neşeli, şakrak
lenger23:06:07
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
kaderci23:04:59
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
tutarsız23:04:19
Tutarlı olmayan, insicamsız
kesintiye uğramak23:03:17
bir süre için durmak
bombeli23:03:16
Şişkinliği, kabarıklığı olan
afazi23:01:45
bk. söz yitimi
seyreklik22:59:07
Seyrek olma durumu
onurlu22:58:01
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
itimat22:56:52
Güven, güvenç
badik22:49:27
Ördek; palaz
karakteroloji22:49:24
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
obruk22:46:24
İçbükey, mukaar, konkav
DADI22:44:36
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
Kuru soğuk22:44:33
Yağışsız havadaki sert soğuk
dingin22:43:15
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
Anaerkil22:41:53
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
Ortodoks22:38:00
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
kirletmek22:37:30
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
bodoslama22:37:22
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
ipek böceği22:35:53
Kanatları pullu böcekler sınıfından, ördüğü kozalardan ipek elde edilen, dut yaprağı ile beslenen bir cins kelebeğin tırtılı (Bombyx mori)
beynelmilel22:34:46
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
tenasüp22:32:31
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
kukumav22:27:54
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
kışkırtıcı22:26:02
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
vezir22:26:02
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
Dengeleyici22:24:09
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
baltalamak22:24:07
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
cilacı22:19:53
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
volfram22:18:54
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
rasat22:18:49
Gözlem
haberci22:18:33
Haber getiren kimse, ulak
semere22:18:27
Yemiş, meyve, ürün
vukuf22:16:20
Anlama, bilme, bilgi
Unutma22:13:38
Unutmak durumu
düze22:13:35
bk. doz
itibar etmek22:13:13
saygı göstermek, saymak değer vermek
kurgusal22:09:53
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
Becerikli22:09:41
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
yat22:08:32
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
deh22:07:13
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
parti22:06:39
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
sağır dilsiz22:02:29
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
nalan22:01:57
İnleyici, inleyen
deniz kazı22:01:12
Akbaş
biteviye22:00:18
Aynı biçimde, sürekli olarak
PSİKOLOJİ22:00:09
Ruh bilimi, ruhiyat
peşi sıra21:58:13
Arkasından, ardından, ardı sıra
kısmık21:56:46
Cimri, pinti, hasis
ustalıklı21:55:22
Ustalıkla yapılmış
omur21:55:07
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
Not21:54:46
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
kelime21:53:35
Anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük
objektif21:52:10
Nesnel, afakî
falyanos21:51:03
Yunus balığının iri bir türü
arz derecesi21:49:50
bk. enlem
soymuk21:49:33
Damarlı bitkilerin kök, gövde ve yapraklarında, ongun besi suyunu ileten borularla, yakın hücrelerden ve bunların arasını dolduran özek dokudan oluşan tabaka
tansiyon21:48:54
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
çıplak resim21:46:17
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
tatarcık21:44:23
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
benlikçilik21:41:55
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu