kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

tecil etmek23:42:02
ertelemek
kamuflaj23:41:04
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
BÜYÜK ANNE23:41:03
Annenin veya babanın annesi, nine
Kıyı23:40:57
Kara ile suyun birleştiği yer
ÖNERME23:40:20
Önermek işi
sıvı23:39:43
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
ayraç23:39:20
Yay ayraç
kapsamlı23:38:53
Kapsamı olan
Süreli23:38:25
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
Ten23:38:12
İnsan vücudunun dış yüzü
arapça23:37:29
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
bıldırcın23:37:08
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)
hassaslık23:36:47
Hassas olma durumu, hassasiyet
fidye23:36:33
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
İSTERİ23:35:48
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
şef23:35:41
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
SES YİTİMİ23:34:00
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
kefaleten23:33:24
Kefalet yoluyla
HIRS23:32:15
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
sülük gibi23:31:12
çok şırnaşık, yapışkan (kimse)
akışkanlık23:29:43
Akışkan olma durumu
armatör23:29:41
Ticaret gemisi sahibi
Levha23:29:09
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
defalarca23:29:05
Sık sık, sürekli olarak
idare etmek23:28:53
yönetmek, çekip çevirmek
kanun maddesi23:28:20
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
İŞVELİ23:27:34
Nazlı, cilveli, edalı
glikol23:27:19
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
dergi23:26:35
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
çekinik23:26:29
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
yaban havucu23:26:10
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
Donanım23:25:37
Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara gibi manevra araçları
taklitçi23:24:42
Bir şeyin benzerini yapan kimse
müminlik23:24:36
Mümin olma durumu
karamsarlık23:24:28
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
Sıhhat23:24:24
Sağlık, esenlik
ağız23:24:10
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
forsa23:23:49
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
coşkunluk23:23:26
Coşkun olma durumu veya coşkunca yapılan iş
kıymık23:23:11
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
puan23:23:10
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
ıstılah23:22:21
Terim
nevroloji23:22:12
bk. nöroloji
mahallî idare23:21:28
bk. yerel yönetim
Kele23:21:19
Boğa, tosun
ağrı kesici23:20:48
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
model23:20:41
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
YARIŞ KAYIĞI23:20:14
Kayık yarışları için yapılan kayık
ölçekli23:20:07
Ölçek farkıyla aynen bütünü veren geometrik şekil veya eleman
buse23:19:59
Öpücük, öpme, öpüş
Kısa23:19:52
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
dereke23:19:44
Aşağı derece
gitme23:19:16
Gitmek işi
Cüppe23:18:59
bk. cübbe
set23:18:43
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
aparey23:18:37
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
başlık vermek23:18:13
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
OLAY23:18:12
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
demir pası23:18:03
Demirde oluşan pas
yaralama23:17:51
Yaralamak işi
cemile23:17:40
(kadın için) Güzel
bayat23:17:37
Taze olmayan
Her23:16:28
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
manisa lalesi23:15:22
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
bilgisiz23:15:21
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
kıymetli23:15:01
Değerli
kement23:14:58
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
Parazit23:14:42
Asalak
gezi23:14:00
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
düşkünler evi23:14:00
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
sır23:13:47
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
yeterlik23:13:43
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
püskürtü23:13:37
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
Afis23:13:36
Gümüş balığının küçüğü
nizamname23:13:35
Tüzük
Ferah23:13:35
Bol, geniş
telaş23:13:31
Herhangi bir sebeple acelecilik
ağu23:13:31
Ağı
inançlı23:13:28
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
ateşler içinde23:13:25
(hasta) çok ateşli bir durumda
şavk23:13:24
Işık
sezgi23:13:18
Sezme yeteneği, feraset
işmar23:13:13
El, göz veya baş ile yapılan işaret
kesinleştirme23:13:07
Kesinleştirmek işi
dayanma23:12:57
Dayanmak işi
şaşaa23:12:56
Görkem, gösteriş, tantana
şom ağızlı23:12:49
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
Yıkım23:12:47
Yıkmak işi
tariz23:12:47
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
entelekt23:12:46
Akıl, zihin, idrak, anlık
ac23:12:45
Aktinyum"un kısaltması
taksalı23:12:41
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
üretme23:12:01
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
basketbol23:11:55
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
erime23:11:52
Erimek işi
dul23:11:51
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
istihraç etmek23:11:39
sonuç çıkarmak
ateş böceği23:11:33
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
paranın üstü23:11:20
satın alınan şeyin tutarından artan para
dördül23:11:14
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
etkileşim23:11:04
Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi
kılık kıyafet23:11:02
Üst baş ve dış görünüş
taşlık23:11:02
Taşı bol, taşlı (yer)
kahve23:11:00
Sıcak iklimlerde yetişen, kök boyasıgillerden bir ağaç (Coffea arabica)
özür dilemek23:10:56
özrünü ileri sürerek bir işi yapmayı istememek, bir işten bağışlanmasını istemek
aritmetik23:10:42
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
kosmos23:10:05
bk. kozmos
lime23:09:55
Parça
nicelik23:09:54
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
bildirim23:09:22
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
partici23:09:14
Parti üyesi
meleme23:09:12
Melemek işi
göz yummak23:08:55
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
KALICI23:08:54
Sürekli, daimi, geçici karşıtı
nişasta23:08:16
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
lavaj23:08:15
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
toprak kölesi23:07:56
Toprağa bağlı köle
daltonizm23:07:45
Renk körlüğü
sürgen doku23:07:43
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
kaya balığıgiller23:07:40
Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya
bulucu23:07:38
Bir şeyi bulan, bir buluş yapan kimse, kâşif
hakiki23:07:31
Gerçek
islam hukuku23:07:25
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
Çokgen23:07:21
Açı oluşturacak biçimde dörtten çok kenardan oluşan kapalı düzlem
senkronizasyon23:07:11
Eşleme
Belirtme23:07:00
Belirli kılma, görüş bildirme, tasrih
istihkak23:06:50
Hakkı olma, hak kazanma
tapınma23:06:04
Tapınmak işi
kalker23:05:50
Kireç taşı
reform23:05:37
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat