kırgın

1 Sıfat

Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan

İsim

Toplu ölümlere yol açan bulaşıcı hastalık