kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

kömür kalem11:27:19
bk. füzen
liste11:27:15
Alt alta yazılmış şeylerin bütünü
hesap cetveli11:27:13
Sayılar arasında birçok işlemlerin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel
ha11:27:06
İstek uyandırmak için kullanılır
gıda11:26:42
Besin
ensesi kalın11:26:18
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
yaban nanesi11:25:40
Yabanî bir tür nane
puluçluk11:25:35
Puluç olma durumu, ananet
gemi yatağı11:25:33
Gemileri korumaya elverişli koy
İkaz11:25:33
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
boşalma11:25:24
Boşalmak işi, inhilâl
Heybet11:25:08
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
Kalıp11:25:03
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
sevme11:25:01
Sevmek işi
baryum sülfat11:24:51
Baritin
tez11:24:48
Çabuk olan, süratli
kapalı çarşı11:24:26
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
göksel11:24:26
Gökle ilgili, semavî
BELEDİYE11:23:50
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
arap11:23:20
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
doğrultu11:22:28
Yön, istikamet
pagan11:22:21
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
Yufka yürekli11:22:15
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
sınırlı sorumluluk11:21:28
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
deniz kazı11:21:14
Akbaş
serüvenci11:21:07
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
Sezme11:20:26
Sezmek işi
YALABIMAK11:20:25
Şimşek çakmak
parlatmak11:20:24
(içki için) İçmek
Melal11:20:24
Can sıkıntısı, usanç
Ararot11:20:23
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
karakavuk11:20:23
Hindiba
üretici11:20:22
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
sten11:20:22
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
gaza11:20:22
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
salep11:20:21
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
Ondalık11:19:43
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
Kesenek11:19:31
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
kul11:19:30
Tanrı"ya göre insan
birikme11:19:26
Toplanıp yığılma
muhafazakar11:19:17
Tutucu
tavsiye mektubu11:19:01
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
kapalı yer korkusu11:18:38
Dar ve kapalı yerlerde duyulan kaygı veya korku, klostrofobi
onma11:18:11
Onmak işi veya durumu
egzersiz11:17:30
Alıştırma
Nafi11:17:12
Yararlı, kazançlı
o kadar11:17:05
aşırılık belirtir
iteleme11:17:05
İtelemek işi
mensucat11:17:04
Dokuma, dokumalar, tekstil
yağhane11:16:49
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
din adamı11:16:48
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
aspiratör11:16:44
Havadaki duman, toz vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan cihaz, emmeç
hazcılık11:16:31
Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm
Güven yazısı11:15:54
Güven mektubu
berrak11:15:32
Duru, temiz, aydınlık, açık
Çiçek tozu11:15:29
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
tatarcık11:15:25
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
kahpe11:15:23
Orospu
Zabıtname11:13:24
Tutanak
sevimsiZ11:13:22
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
kavuşturma11:13:14
Kavuşturmak işi
ancak11:13:11
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
Şahane11:13:07
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
Primitif11:12:59
İlkel, iptidaî
pozitron11:12:56
Pozitif elektron
sepet topu11:12:52
Basketbol
makine yağı11:12:40
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
para alım satımı11:12:40
Para değişimi
SAYLAV11:12:34
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Milletvekili, mebus
tunçlaşma11:12:29
Tunçlaşmak işi
anjin11:12:27
Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, yutak iltihabı, hunnak, farenjit
çocuk bilimi11:12:24
Konu olarak çocuğu alıp her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
ünite11:12:19
Birlik, birleşmiş olma durumu
ortakçı11:12:07
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
Anket11:12:06
Soruşturma, sormaca
götürme11:12:02
Götürmek işi
laso11:11:57
Kement
hâlâ11:11:50
Babanın kız kardeşi
istihkak11:11:45
Hakkı olma, hak kazanma
AGAH11:11:41
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
SOMURTKAN11:11:34
Sürekli somurtan, asık suratlı
nebat11:11:30
Bitki
çizi11:11:25
Çizgi
hırslı11:11:21
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
ölçülülük11:11:19
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
Taşıma11:11:14
Taşımak işi
sansasyonel11:11:12
Güçlü heyecan yaratan
eflatun11:11:10
Açık mor renk
çocuk bakıcı11:11:06
bk. çocuk bakıcısı
zıpır11:11:01
Delişmen
irtica11:10:51
Gericilik
balkan11:10:49
Sarp ve ormanlık sıra dağlar
ağrı11:10:36
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
Halita11:10:35
Alaşım
çenebaz11:10:31
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
Dengeleyici11:10:27
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
maraz11:10:23
Hastalık, illet
ılım11:10:23
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
mudi11:10:21
Emanet bırakan kimse
muaf11:10:16
Bağışlanmış, affedilmiş
görülmemiş11:10:12
O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
merak11:10:11
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
bozukluk11:10:10
Bozuk olma durumu
Yönlendirme11:10:09
Yönlendirmek işi
ayakta11:09:48
Ayağa kalkmış durumda
bahane bulmak11:09:36
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
tahsil görmek11:09:31
yüksek öğrenimde bulunmak
kırıcı11:09:29
Kırmak işini yapan
Egoist11:09:27
Bencil, hodbin
İyiden iyiye11:09:25
Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi
HIRSIZ11:09:10
Çalan (kimse), uğru
Evrensel11:09:03
Evrenle ilgili
ZİFAF11:08:57
Gerdeğe girme, gerdek
tekinsiz11:08:57
Tekin olmayan, uğursuz
nakıs11:08:52
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
şafak11:08:37
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
keşişhane11:08:32
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
ak Arap11:08:27
Arap sözcüğü "zenci" anlamına da geldiğinden asıl Arapların söz konusu olduğu anlatılmak istenirken kullanılır
kaput bezi11:08:22
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
branş11:08:12
(bilim için) Dal, kol
ana yurt11:07:59
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
şah11:07:52
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
gökyüzü mavisi11:07:40
Açık mavi
fultaym11:06:22
Tam gün
muvazi11:05:39
Koşut, paralel
hava deliği11:05:22
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
rutenyum11:05:09
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
Bütünleme11:05:01
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
alamet11:04:53
Belirti, işaret, iz, nişan
Telkin11:04:46
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama