kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

abdal19:44:26
Safevîler devrinde İran"da yaşayan Türk oymaklarından biri
bilim kurgu19:44:25
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
basmak19:44:23
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
kanadiyen19:44:20
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
rulo19:44:19
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
umma19:44:18
Ummak durumu
Pedagoji19:44:17
Eğitim bilimi
Yol ayrımı19:44:16
Yolların birbirinden ayrıldığı yer
portatif19:44:13
Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar
Hilekar19:44:12
Hileci
şule19:44:11
Alev, yalım
VURGUNCU19:44:10
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
olgucu19:44:09
Olguculukla ilgili olan, pozitivist
hamur tahtası19:44:08
Üzerinde hamur açılan tekerlek biçiminde ve kısa ayaklı masa, yastağaç
potasyum19:44:08
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
Bakteri19:44:06
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
tanzimat19:44:04
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
haset19:44:02
Kıskançlık, çekememezlik, günü
falyanos19:44:01
Yunus balığının iri bir türü
zaruri19:44:00
Mecburî, zorunlu, gerekli
süsleme sanatları19:43:56
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
saya19:43:53
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
sfenks19:43:52
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
katar19:43:51
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
utanma duygusu19:43:49
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
kesme işareti19:43:47
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
Netice19:43:45
Sonuç
ricada bulunmak (veya birinden rica etmek)19:43:44
dilemek
delikli boncuk (veya taş) yerde kalmaz19:43:43
az çok işe yarayan her şeyin isteklisi bulunur
adilik19:43:42
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
ZIMBA19:43:40
Delgeç
rasatçı19:43:38
Gözlemci
hicret19:43:35
Göç
içtepi19:43:34
bk. tepi
korluk19:43:34
Kor olma durumu
Kıran19:43:33
Kırmak işini yapan (kimse)
Nara19:43:32
Haykırma, bağırma
sevimlilik19:43:31
Sevimli olma durumu
BAKIR TAŞI19:43:30
Malakit
Entrika19:43:29
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
yad etmek19:43:28
anmak, hatırlamak
akıl hastahanesi19:43:27
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
kepek19:43:25
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
vicdan19:43:23
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
Köşe atışı19:43:21
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
ötücü19:43:20
Güzel öten, ötüşü güzel olan
sürüklemek19:43:20
Akarsu için, götürmek
ufuk çizgisi19:43:17
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
acı yitimi19:43:16
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
satır başı19:43:15
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
lehçe bilimi19:43:14
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
mektup19:43:13
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
Oyun yazarı19:43:12
Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı
Narin19:43:10
İnce yapılı, yepelek, nazenin
küheylan19:43:09
Soylu Arap atı
Flüt19:43:08
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
kaşbastı19:43:07
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
utarit19:43:06
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
erkete19:43:05
Dikiz
buyuru19:43:03
Buyruk, emir
tetanos19:43:02
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma
ivinti19:42:57
Çabukluk, hız, sür"at
Uyarlama19:42:52
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
Namdar19:42:51
Ünlü
oturma19:42:50
Oturmak işi
üzerine atmak19:42:49
bir suçu birine yüklemek
şoset19:42:48
Kısa çorap
telgraf19:42:45
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
dayanışma19:42:44
Dayanışmak işi, tesanüt
merek19:42:43
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
uzunluk19:42:42
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
TAMİM19:42:41
Genelge, sirküler
su dökünmek19:42:40
yıkanmak
taksir19:42:39
Kısaltma, kısma
kaba saba19:42:37
Görgüsüz
renksemez19:42:36
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
övgücü19:42:34
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
Öz su19:42:32
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
su baskını19:42:31
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
kadana19:42:31
Bir cins iri at
küllük19:42:30
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
mürettebat19:42:27
Gemi, uçak gibi taşıtlarda iş başındaki görevli olan kişiler
Global19:42:26
Toptan, toplam
karakol19:42:23
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
oranlama19:42:21
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
YELEME19:42:17
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
Eleştirmen19:42:14
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
ede19:42:09
Büyük erkek kardeş, ağabey
tekçi19:42:08
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
yırtıcı hayvan19:42:06
Vahşî hayvan
koşut19:42:03
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
pinpon19:42:00
Yaşlı, çökmüş
Anıtkabir19:41:56
Atatürk"ün mezarı
Nesiç19:41:51
Doku
kafi gelmek19:41:46
yetmek, yetişmek
hol19:41:44
Sofa
takma saç19:41:38
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
kaput19:41:32
Asker paltosu
öküzgözü19:41:28
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
DEĞER19:40:24
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
Uymaz19:40:16
Aykırı, başka türlü, mugayir
belirtili19:38:28
Belirtisi olan
şor19:38:12
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
Yedek19:38:12
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
futa19:37:55
İpekli peştamal
torak19:37:37
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
BÖKE19:36:31
Kahraman, güçlü kimse
Dağ çayı19:36:09
bk. ada çayı
TERBİYESİZ19:35:25
Terbiyesi olmayan
dikiş19:35:01
Dikmek işi
alavere19:34:45
Bir şeyin elden ele geçmesi
İNATÇI19:34:35
Direngen, ayak direyici
kayırma19:33:34
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
yapılı19:31:33
Yapısı herhangi bir nitelikte olan
amelî19:31:04
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
cankurtaran sandalı19:31:00
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
İyilikbilir19:30:16
Değerbilir, kadirşinas
ilginç19:30:03
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
kürevi19:29:36
Küresel, toparlak
dinleti19:29:07
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
değer düşürümü19:28:13
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
Kiler19:27:38
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
Hız19:27:22
Çabukluk, sür"at
OYDAŞ19:27:09
Aynı düşüncede, aynı inançta olan, hemfikir
ördekgiller19:26:59
Kısa bacaklı, perde ayaklı, süzgeç gagalı su kuşları familyası
kasaplık19:26:27
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
fasıl19:25:52
Bölüm, kısım, devre
marina19:25:12
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
kolsuz19:25:12
Kolu olmayan
karamuk19:24:49
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)