kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

durma13:16:18
Durmak durumu
gaf13:16:15
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
avangart13:16:15
Öncü
Toptancı13:16:14
Toptan satış yapan tüccar
Ser13:16:13
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
zabit13:16:13
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
ciddiyetsizlik13:16:12
Ciddiyetsiz olma durumu
aktör13:16:11
Erkek oyuncu
erişim13:16:10
Erişmek işi
kalıtım bilimi13:16:09
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
urba13:16:04
Giysi
mazruf13:16:02
Zarf içine konmuş, zarflı
yadımlama13:16:00
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
belginlik13:15:59
Belgin olma durumu, sarahat
örtme13:15:59
Örtmek işi
pof13:15:58
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
EBEVEYN13:15:57
Ana ve baba
ipotekli13:15:57
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
AST13:15:56
Alt
kuluçka13:15:56
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
nemrut13:15:54
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
Uzaklaşma13:15:53
Uzaklaşmak durumu
ululama13:15:51
Ululamak işi
ATLAS13:15:51
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
tulanî13:15:48
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
fistül13:15:47
Akarca
süje13:15:46
Konu
TİNSEL13:15:43
Ruhî
tümür13:15:43
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
reşit13:15:43
Ergin
Reva13:15:41
Yakışır, yerinde, uygun
çavmak13:15:41
Dağılıp yayılmak, saçılmak
hamsi13:15:40
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
hamel13:15:40
Koç burcu
daraban13:15:38
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
suvare13:15:38
bk. Suare
dirice13:15:37
Biraz diri
topluca13:15:37
Toplu olarak
taş13:15:36
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
Vinç13:15:36
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
dokumacı13:15:35
Dokumacılık yapan kimse
KROKİ13:15:35
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
Nemçe13:15:34
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
renk13:15:33
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
müfrit13:15:32
Aşırı
şifon13:15:32
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
Pulculuk13:15:32
Pul satma işi
tombala13:15:31
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
ipçik13:15:31
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
romen13:15:28
Roma halkından olan kimse
harfiyen13:15:27
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
Umar13:15:26
Çare
uzay13:15:25
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
ilbay13:15:24
Vali
şaheser13:15:23
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
ca13:15:23
Kalsiyum"un kısaltması
yansımak13:15:22
Anlaşılmak, belli olmak
sezi13:15:21
Sezgi
yangın bombası13:15:20
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
notalama13:15:19
Notalamak işi
sava13:15:18
Haber
TORİK13:15:18
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
yasaklanma13:15:17
Yasaklanmak işi
rotil13:15:16
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
reklam13:15:15
Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol
doğulu13:15:15
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
tuğgeneral13:15:13
Orduda en küçük rütbeli general, liva
Raks13:15:11
Dans
şiar13:15:10
Belgi
ödüllendirme13:15:09
Ödüllendirmek işi
ANA13:15:08
Çocuğu olan kadın, anne
güzel sanatlar13:15:06
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
SAMARYUM13:15:05
Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunur element. Kısaltması Sm
verimsizlik13:15:03
Verimsiz olma durumu
İnayet13:15:01
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
utanmaz13:14:58
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
Lityum13:14:57
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
perikart13:14:55
Kalbin üzerini saran zar
esperi13:14:53
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
Su yuvarı13:14:51
Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar, su küre, hidrosfer
antrenman13:14:51
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
tat13:14:50
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
seçimlik13:14:49
Seçme işine konu olma
fotoğraf makinesi13:14:49
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
Miskin13:14:48
Çok uyuşuk olan (kimse)
araba13:14:44
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
cennet kuşu13:14:44
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
Ada13:14:44
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
harç13:14:39
Harcanan para, masraf
AL13:14:38
Alüminyum"un kısaltması
iskele13:14:38
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
Düalist13:14:37
İkici, ikicilik yanlısı
Kumarcı13:14:37
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
garaz13:14:35
Hedef, amaç, maksat
erk13:14:35
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
kısacası13:14:34
kısa söylemek gerekirse
Kaparo13:14:34
Pey akçesi
uzak13:14:33
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
düğün çiçeğigiller13:14:32
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
böbrek13:14:30
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
tenha13:14:30
Yalnız,tek
düşürme13:14:28
Düşürmek işi
gen13:14:28
Geniş
Art13:14:27
Arka, geri
Usta13:14:27
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
kıvrımlı13:14:27
Kıvrımı olan
ARK13:14:25
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
Cin13:14:25
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
damar tıkanıklığı13:14:25
Atardamar kanının pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma, amboli
talihsiz13:14:24
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
gem13:14:23
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
müteyakkız13:14:23
Uyanık, tetikte, sak
fahri13:14:22
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
çıkrıkçı13:14:18
Çıkrık yapıp satan kimse
sülük13:14:18
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
lüle taşı13:14:16
Deniz köpüğü
site13:14:16
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
Soy13:14:15
Manzum söz
kişiye özel13:14:14
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
benekli13:14:12
Ufak lekeleri bulunan
Tutum13:14:11
Tutulan yol, davranış
meymenetsiz13:14:10
Uğursuz
ulumak13:14:10
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
anıt13:14:08
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
telgraf13:14:07
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
dayanmak13:14:06
Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak
yek13:14:06
Bir, tek
halkçılık13:14:05
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
ece13:14:03
Güzel kadın, kraliçe
yatak örtüsü13:14:01
Yatağın üzerine serilen örtü