kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

yufka yürekli15:26:04
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
emanet bırakmak (veya vermek)15:25:49
bir eşyayı veya parayı koruma işini yapan kimseye veya bir yere vermek
Ölüm15:25:44
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
sorgu yargıcı15:25:38
Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, müstantik
GÜZEL15:25:14
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
ölümlü15:24:59
Gelip geçici, kalımsız, fani
ZARURİ15:24:58
Mecburî, zorunlu, gerekli
taksalı15:24:53
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
Mutedil15:24:40
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
yakarma15:24:38
Yakarmak işi
akran15:24:35
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
haber almak15:24:30
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
dilemma15:24:28
İkilem
ümitleniş15:24:25
Ümitlenmek işi veya biçimi
DENİZ15:24:17
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
REDDETME15:24:08
Reddetmek işi
ihtisas15:23:59
Duygu
entelektüel15:23:45
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
insicam15:23:42
Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
uygunluk15:23:37
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
15:23:26
bk. mı / mi
bitkinlik15:23:10
Bitkin olma durumu
değiştirgeç15:23:04
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
karateci15:22:42
Karate yapan kimse
ton15:22:18
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
alev almak15:22:18
tutuşmak, yanmaya başlamak
şevki kırılmak15:22:04
isteği, hevesi kalmamak
güzel yazı sanatı15:21:56
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
bekçi15:21:53
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
çevre bilimci15:21:39
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
göçüm15:21:37
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
vasilik15:21:32
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
kafa15:21:29
Baş (özellikle insan başı), ser
tövbekâr15:21:27
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
Ferah15:21:12
Bol, geniş
kartpostal15:20:58
Genellikle dik dörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli posta kartı, kart
öz denetim15:20:57
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
Karafatma15:20:40
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
GÖRGÜLÜ15:20:30
Görgüsü olan
hakaret saymak15:20:28
bir sözü veya davranışı hakaret olarak kabul etmek
Mükedder15:20:25
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
Kavuk15:20:10
İçi boş şey
muş15:19:51
Altı düz, küçük gezinti vapuru
MÜLKİYET15:19:45
İyelik
yusufçuk15:19:22
Dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşayan, güvercine benzeyen, ondan daha küçük bir kuş (Turtur auritus)
TİRPİDİN15:19:21
Ufak bahçe çapası
ruh bilimsel15:19:18
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
ZEMHERİ15:19:15
Kışın en şiddetli zamanı, kara kış
tayyar15:18:44
Uçucu
Avuç içi15:18:35
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
tutar15:18:14
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
benlikçilik15:18:08
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
Sevimsiz15:18:07
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
Kuru soğan15:18:02
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
hitap15:17:53
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
Issız15:17:50
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
anamal15:17:14
Sermaye, kapital
toprak kölesi15:17:13
Toprağa bağlı köle
Yabani turp15:17:12
Yaban turbu, acırga
töz15:17:12
Kök, asıl, cevher
meral15:17:11
Maral, dişi geyik
korku15:17:10
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
çapullama15:17:08
Çapullamak işi
yaylı çalgılar15:17:07
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
önem vermek15:17:07
değer vermek, önemli saymak
gönderme15:17:06
Göndermek işi, irsal
TOY15:16:46
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
aynen15:16:03
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
çentme15:15:55
Çentmek işi
KÜŞAT15:15:53
Açma, açılış
yaygın15:15:48
Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan
dokunum15:15:39
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
Eşya15:15:27
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
BRANŞ15:14:49
(bilim için) Dal, kol
bakire15:14:48
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
su bilimci15:14:34
Su bilimi uzmanı, hidrolog
Unsur15:14:21
Öge, ilke, uknum, eleman
DUYUMSAMAZLIK15:14:20
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
külhanbeyi ağzı15:14:17
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
GÖNÜL ERİ15:14:12
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
yaradılış15:13:47
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
akala15:13:44
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
dizgici15:13:39
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
pencere15:13:12
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
billurlu15:13:00
İçinde billûr bulunan
asal15:12:25
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
Kadınsı15:12:13
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
malik15:12:04
Sahip, iye
Büklük15:12:03
Akarsu kıyılarındaki verimli tarlalar, bük
yer biçimleri15:11:56
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
kısa devre15:11:10
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
fal15:10:59
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
hükümsüz15:10:41
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
gizlice15:10:39
Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
ağ yatak15:10:24
Hamak
damızlık15:10:23
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
Menteşe15:10:12
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
portföy15:10:09
Para cüzdanı
eli sıkı15:10:00
Çok tutumlu, cimri, pinti
gökyüzü mavisi15:09:41
Açık mavi
ESPERİ15:09:35
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
zevksiz15:09:07
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
toplu15:08:55
Topu olan
Saha15:08:41
Alan
öldürmek15:08:29
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
ağır canlı15:08:23
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
Devamlı15:08:06
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
ahraz15:07:48
Dilsiz, sağır ve dilsiz
havacılık15:07:48
Havacı olma durumu
özerk15:07:37
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
Sermaye15:07:21
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
bayır15:07:07
Küçük yokuş
stat15:06:51
bk. stadyum
rol15:06:47
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
SÖZSÜZ OYUN15:06:38
bk. pantomim
dalgın15:06:37
Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşüncelere dalmış olan veya dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan, gafil
İSTERİ15:06:31
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
hayvan bilimi15:06:13
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
iflâs anlaşması15:06:09
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
FAZ15:06:05
Evre, safha
hami15:05:31
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
sıçrama15:05:23
Sıçramak işi
iğrenme15:05:09
İğrenmek işi
MÜLGA15:05:05
Varlığı kaldırılan, kapatılan
koy15:05:04
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
Organ15:04:42
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
Tali15:04:37
İkinci derecede olan, ikincil
kadana15:04:16
Bir cins iri at
ay ışığı15:04:15
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
EL ALTINDA15:04:05
kolayca alınabilecek yerde, hazırda