kirgin

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

seçmeli yemek07:22:41
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
çalışkan07:22:38
Çok çalışkan, çalışmayı seven, faal
pas07:22:20
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
okka07:22:13
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
köpük07:21:52
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
maraba07:21:47
Çiftçi
günü07:21:43
Kıskançlık, çekememezlik, haset
sezyum07:21:39
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
çerkez07:21:39
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
eşarp07:21:28
Baş örtüsü
doymuş07:21:22
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
afgan07:21:15
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
TarZ07:21:12
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
polemik07:21:09
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
EPER07:21:08
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
filoloji07:21:00
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
kayaç07:20:58
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
avukat07:20:54
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
reva07:20:51
Yakışır, yerinde, uygun
parçalı07:20:49
Birden çok parçadan oluşmuş
takatuka07:20:46
Gürültü patırtı
Deyiş07:20:44
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
cam07:20:39
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
çatışkı07:20:38
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
dejenere07:20:35
Soysuz
portörlük07:20:33
Portör olma durumu
hissetmek07:20:30
Bir şeyden etkilenmek, duymak
mukavemet07:20:29
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
YOLMA07:20:28
Yolmak işi
bütün bütüne07:20:27
Bütün olarak, tamamıyla
gizil07:20:25
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
Öküz arabası07:20:20
Öküz koşulmuş araba
eğimli07:20:20
Eğimi olan
erkete07:20:19
Dikiz
sakar07:20:15
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
görece07:20:13
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
bücür07:20:10
Ufak tefek ve kısa boylu, bodur (kimse)
şia07:19:56
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
erosçu07:19:53
Erosla ilgili
LOK07:19:51
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
kakıma07:19:43
Kakımak işi
Koşut07:19:42
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
sarig07:19:37
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
itham07:19:36
Suçlama, suçlu görme
yarıcı07:19:32
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
biber07:19:30
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
Debdebe07:19:27
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
duayen07:19:17
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat
kurabiye07:19:14
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
Kumsal07:19:11
Su kıyılarında oluşan kumlu yer, plâj
Konson07:19:06
Ünsüz
Zenginlik07:18:52
Zengin ve varlıklı olma durumu
tel07:18:49
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
İptida07:18:35
Başlangıç
işlev yitimi07:18:35
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
emanet07:18:33
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
akdiken07:18:16
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
sazcı07:17:43
Saz çalan kimse
EMARE07:17:33
Belirti, iz, ipucu
fabl07:17:00
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
can sıkıntısı07:16:57
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
gelişigüzel07:16:55
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
hurafe07:16:32
Dine sonradan girmiş boş inanç
Özgü07:14:39
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
özensiz07:14:22
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
greyfurt07:14:02
Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana)
hoşlanma07:13:19
Hoşlanmak işi
özgünlük07:12:40
Özgün olma durumu, orjinallik
yıldırak07:12:33
Süheyl
arıtım evi07:12:32
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
alaycı07:12:18
Alay etme huyu olan, müstehzi
Hint kumaşı07:12:09
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
ufki07:11:35
Yatay
murahhas07:11:32
Delege
mahkeme07:11:24
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
tas07:11:20
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
nişanlanmak07:11:17
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
cömertlik07:11:10
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
Başşehir07:10:46
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
intizam07:10:13
Düzenli, düzgün olma
Dahi07:09:31
"Bile" anlamında şart bildiren fiillerden sonra gelerek şartın geçerli olmadığını bildirir
merak07:09:11
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
Mor07:09:00
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
otonom07:08:17
Özerk, muhtar
do07:07:40
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
semt07:07:27
Yan, taraf, cihet
doğruluk07:07:23
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
iterbiyum07:06:57
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
uygun gelmek07:06:44
yakışmak, yaraşmak
botanik07:04:55
Bitki bilimi, nebatat
direşme07:04:40
Direşmek işi, sebat
Vana07:04:11
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
GERDEK07:03:39
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
zafer07:01:22
Savaşta kazanılan başarı, utku
ateşli07:00:59
Ateşi olan
servet07:00:40
Varlık, zenginlik, mal mülk
çatpat07:00:34
bk. çatapat
ÇAĞDAŞ06:55:53
Aynı çağda yaşayan, muasır
öğür06:52:41
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
denizkulağı06:52:36
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 cm uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
rağbet06:52:32
İstek, arzu
yokluk06:51:54
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
dalga06:51:44
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
adisyon06:50:56
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
kerevet06:50:42
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Düşürülme06:50:04
Düşürülmek işi veya durumu
hususi06:43:16
Özel
zanaat06:37:55
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
tarif06:37:16
Tanım
Orak06:37:11
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
Yad06:37:09
Yabancı
VESAYET06:33:06
Vasilik
Tanıdık06:31:44
Tanışılıp konuşulan kimse, bildik
Tenasül06:31:24
Nesil yetiştirerek üreme
havas06:28:23
Nitelikler, özellikler
zümre06:27:12
Topluluk, takım, grup, camia
akordeon06:27:11
Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak, metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı
zorlu06:27:00
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
erişmek06:26:43
Bir yere ulaşmak, varmak
gazino06:22:32
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
kavun06:22:02
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
Net06:21:16
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
karış06:17:04
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
ispirto ocağı06:16:42
İspirtoluk
dipnot06:16:14
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
optimist06:12:49
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
tifo06:12:39
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
flavta06:12:25
Flüt
puluç06:04:03
Cinsel gücü olmayan (erkek)
koşucu06:01:42
Koşuya katılan yarışçı