kilise

1 İsim

Hristiyan tapınağı

Hristiyan mezheplerinden her biri

Cümle 1: Ortodoks kilisesi. Anglikan kilisesi. Cümle 2: Katolik kilisesinin hâkim ve müstevli çanı saat üçü vuruyor. - Ö. Seyfettin

Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş

Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb.ile ilgili papa ve piskoposlar topluluğu