kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

dincilik06:18:09
Dincinin işi
vekil06:17:59
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
stajyerlik06:17:54
Stajyer olma durumu
Barsak06:17:31
Bağırsak
tarla faresi06:17:14
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
liberal06:17:03
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
rahman06:16:42
Herkese, her canlıya merhamet eden Tanrı
neva06:16:31
Ses, ahenk, nağme
ciddiye almak06:16:25
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
muamele06:16:25
Davranma, davranış
çalma06:16:22
Çalmak işi
lutr06:16:00
Su samuru
ellik06:16:00
Eldiven
izafet06:16:00
Bağıntı, görelik
telsi06:15:33
Çok ince telciklerden oluşan
pepemelik06:14:42
Pepelik, rekâket
sözsüz06:14:11
Konuşmadan yapılan
azma06:13:32
Azmak işi
deste06:13:25
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
akli06:13:07
Akılla ilgili, akla dayanan
alil06:12:47
Hastalıklı, sakat
akim06:12:40
Kısır, verimsiz, döl veremeyen
uyuklama06:12:14
Uyuklamak durumu
duymak06:11:40
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
kâr etmemek06:11:26
yararı olmamak, etki yapmamak
büklüm06:10:32
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
lavaj06:10:12
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
bilge06:09:45
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
bikes06:09:08
Kimsesiz
terki06:09:05
Eyerin arka bölümü
Gözaltı06:08:47
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
sersem06:08:47
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
Başat06:08:41
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
nice06:08:27
Kaç, ne kadar
niye06:07:55
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
kabul etmek06:07:37
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
imgelem06:06:53
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
mühlet vermek06:06:31
(bir iş veya borç için) belirli bir süre tanımak
Bilgelik06:05:54
Bilge olma durumu ve niteliği
tor06:05:18
Sık gözlü ağ
taş kömürü06:05:03
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
derme06:04:38
Dermek işi
etkileme06:04:37
Etkilemek işi, tesir
Muhbir06:04:28
Haber ulaştırıcı, haber veren
Ur06:03:56
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
HO06:03:56
Holmiyum"un kısaltması
İrin06:03:48
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
hanım06:03:29
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
atlas06:03:24
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
güvercin06:03:23
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
füzen06:03:20
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
bevliyeci06:03:18
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
Revan06:03:17
Giden, yürüyen
İZİN06:03:17
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
CUNDA06:03:16
Yatay serenlerin her iki başı
saha06:03:16
Alan
patlamak06:02:37
Yırtılıp açılmak
istihkak06:02:34
Hakkı olma, hak kazanma
mürebbi06:02:22
Eğitici
sodyum karbonat06:02:17
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
kayıt defteri06:01:41
Kayıt yapılan defter
kinestezi06:01:21
Devin duyum
doğum05:59:48
Doğmak fiili, tevellüt, velâdet
mahcup05:59:47
Utangaç, sıkılgan
Nükteli05:59:08
Nükte ile süslenmiş, nüktesi olan, esprili
teber05:59:04
Balta
samsun05:59:04
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
Çadır05:59:00
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
paladyum05:58:57
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
ut05:58:51
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
fok05:58:31
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
Şarkı05:58:24
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
sinmek05:58:21
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
Sindirim05:57:48
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
boşaltma05:57:46
Boşaltmak işi
fuaye05:56:50
Bir gösteri veya toplantı binasında, temsil veya toplantı aralarında kullanılan dinlenme yeri
denek05:56:29
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
topaç05:56:03
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
iktifa05:55:57
Yetinme; kanma
dakika05:55:22
Bir saatlik zamanın altmışta biri
fos05:54:57
Çürük, temelsiz, boş, kof
sürüklemek05:54:41
Akarsu için, götürmek
çitlembik05:54:01
Kara ağaçgillerden, mercimekten az büyük, buruk lezzette meyvesi olan bir ağaç, melengiç (Celtis)
likidite05:53:54
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
süsleme sanatları05:53:40
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
taşralı05:53:36
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
Bir solukta05:53:27
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
natür05:53:06
Tabiat, doğa
GAYRİ05:52:58
Başka, diğer
teksir05:52:51
Çoğaltma
Miyar05:52:46
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
sırlı05:52:19
Sır sürülmüş, sırı olan
ibadet05:52:17
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
müstehase05:52:05
Fosil, taşıl
müzisyen05:51:52
Müzikçi, müzik sanatçısı
kalender05:51:32
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
GD05:51:27
Gadolinyum"un kısaltması
kitara05:51:25
bk. gitar
demet05:51:11
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
İMAR05:51:05
Bayındırlık
haç05:50:57
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
sayılma05:50:44
Sayılmak işi
ADALET05:50:37
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
bit yeniği05:50:17
Bir işin gizli kalmış kötü ve aksak yanı, kuşkulu bir nokta
ÜŞENME05:50:09
Üşenmek işi
yolsuzluk05:50:03
Yolsuz olma durumu
KİSPET05:49:50
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
milimetre05:49:29
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
levent05:49:29
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
kara bulut05:48:18
Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus
yıkık05:47:24
Yıkılmış olan, harap, viran
nato05:47:03
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
pasif05:46:52
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
lime05:46:26
Parça
beşeri05:46:03
İnsanoğlu ile ilgili
yağ bezi05:45:56
Yağ bezleri
vay05:45:36
Şaşma anlatır
KORKULUK05:45:30
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
güldürücü05:45:22
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
kabza05:45:16
Tutulacak yer, tutak, sap
koşutçuluk05:45:11
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
yapılabilirlik05:44:55
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
illegal05:44:41
Yasa dışı, yasaya aykırı
kusmak05:44:31
Reddetmek
asilzade05:43:51
Soylu
Şapşal05:43:48
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
ikamet05:43:23
Bir yerde oturma eğleşme
koyu lâcivert05:43:21
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
sırdaş05:43:19
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
Bilgisiz05:42:42
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil