kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

kesim evi07:35:40
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
isyankar07:35:37
Baş kaldırıcı, isyancı
vade07:35:29
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
ağız birliği07:35:23
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
MAAİLE07:35:19
Ailece, ev halkıyla birlikte
Gezgin07:35:09
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
Üzgün07:34:40
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
kasadar07:34:40
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
bırakıt07:34:37
Tereke
Belediye07:34:11
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
kısacası07:33:57
kısa söylemek gerekirse
suçlu07:33:55
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim
Eşlik07:33:43
Eş olma durumu
müstahsil07:33:13
Üretici, yetiştirici
Karşılama07:33:12
Karşılamak işi, istikbal
imam07:33:01
Cemaate namaz kıldıran kimse
meteor07:32:51
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
fazladan07:32:29
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
methal07:32:10
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
dayanışma07:31:55
Dayanışmak işi, tesanüt
döş07:31:28
Göğüs, bağır
kefen07:31:26
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
bakı07:31:24
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
Tuzak07:31:17
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
Ukraynalı07:31:01
Ukrayna halkından olan kimse
hazım07:30:44
Sindirme, sindirim
aylandız07:30:20
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
Tutum07:30:14
Tutulan yol, davranış
Tuhaf07:30:00
Alışılmamış, yabansı
kerevet07:29:51
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
edi07:29:46
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
erk07:29:32
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
erg07:29:17
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
buz07:29:03
Donarak katı duruma gelmiş su
Eğsi07:28:56
Ucu yanmış odun, köseği
bos07:28:49
bk. boy bos
boy07:28:34
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
bin07:28:20
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
bez07:28:06
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
bat07:27:52
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
nüfuz07:27:37
(içine) Geçme
tutumlu07:27:23
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
havadar07:27:09
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
düzenlilik07:26:52
Düzenli olma durumu
tuzağa düşmek07:26:45
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
seciye07:26:35
Yaradılış, huy, karakter
süregelen07:26:19
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
başbuğ07:26:07
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
ipka07:25:59
Yerinde, önceki durumunda bırakma
yer değiştirme07:25:53
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
monden07:25:44
Toplum yaşamı ile ilgili
reel07:25:39
Gerçek
remi07:25:24
İskambillerle oynanan bir tür oyun
ayn07:25:20
Göz
cedre07:25:14
Guatr, guşa
keyifli07:25:09
Keyfi yerinde, neşeli
raci07:24:55
Geri dönen
muğlâk07:24:46
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
işlemek07:24:36
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
Kanma07:24:23
Kanmak işi
kıymetli07:24:22
Değerli
fıtrat07:24:16
Yaradılış, hilkat
Ashap07:24:08
Sahipler
Sorun07:23:53
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
kara yağız07:23:24
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
Solak07:23:10
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
peri07:22:55
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal dışı varlık
peyk07:22:41
Uydu
kriter07:22:33
Ölçüt, kıstas
vedia07:22:31
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
pena07:22:27
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
paha07:22:12
Değer, fiyat
hastalıklı07:22:02
Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz
papa07:21:58
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
pata07:21:43
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
arduaz07:21:38
Kayağan taş, kayrak
plaj07:21:29
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
plan07:21:15
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
perikart07:21:01
Kalbin üzerini saran zar
posa07:20:46
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
popo07:20:32
Kaba et, kıç
polo07:20:18
Çevgen
yeğleme07:20:09
Yeğlemek işi, tercih
kurumsal07:20:00
Kurumla ilgili
veba07:19:50
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
fiktif07:19:46
İtibarî
şimdi07:19:32
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
saban07:19:22
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
kuru incir07:19:21
Özel olarak güneşte kurutulan incir
delâlet07:19:17
Kılavuzluk, aracılık
Su samuru07:19:16
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
hazakat07:18:55
(hekimler için) Ustalık, uzluk
samankapan07:18:35
Kehribar
yüz ölçümü07:18:21
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
seziş07:18:20
Sezmek işi veya biçimi
iskonto07:17:59
bk. ıskonto
öbür dünya07:17:45
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
TAKILGAN07:17:30
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
etüt07:17:01
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
öğrenim belgesi07:16:57
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
köktencilik07:16:48
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
Haydutluk07:16:47
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
Genç07:16:33
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
ayırma07:15:52
Ayırmak işi
GEÇİMSİZ07:15:22
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
LİMONLUK07:15:20
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
bağıntılı07:15:01
Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafî, nispî, rölâtif
Hindi07:14:54
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
Hiper07:14:36
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
kaide07:14:30
Kural
tanrı07:14:26
Allah
Hitit07:14:12
M. Ö. XX.-XII. yüzyıllar arasında Anadolu"da, XII-VIII. yüzyıllar arasında Hatay ve Kuzey Suriye"de devletler kurmuş olan eski bir ulus, Eti
üç07:13:57
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
hesap özeti07:13:42
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
AŞIRI07:13:28
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
kevser gibi07:13:13
(içecekler için) tatlı, lezzetli
bilgisayar07:12:59
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
üvez07:12:51
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
omaca07:12:36
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
Arıtım07:12:25
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
AMA07:12:11
Görmez, kör
madde07:12:07
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
ateşli07:12:03
Ateşi olan
etkinleştirme07:11:58
Etkinleştirmek işi
kaldırım07:11:44
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
Lezzet07:11:29
Ağız yoluyla alınan tat
bireysel07:11:15
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
tenkit07:11:10
Eleştirme, eleştiri
ağaç mantarı07:11:07
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
pipet07:11:05
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru