kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

Lanetli14:51:47
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
Kurcalama14:51:44
Kurcalamak işi
Düalist14:51:44
İkici, ikicilik yanlısı
uçuculuk14:51:30
Uçucu olma durumu
Kınama14:51:28
Kınamak işi, ayıplama, takbih
temizleme14:51:26
Temizlemek işi
kaçakçılık14:51:20
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
Tanıtım14:51:09
Tanıtma
klinometre14:50:58
Eğimölçer
uyluk14:50:42
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
helyum14:50:36
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
bilyeli yatak14:50:18
Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
kaynakça14:50:15
Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi
Eğreti14:50:13
Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, iğreti, muvakkat
meydana gelmek14:50:01
olmak, oluşmak
ÇÖPLÜK14:50:00
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
mükrim14:49:58
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
itina14:49:57
Özen, ihtimam
çile14:49:50
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
göçüm14:49:18
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
korsan14:49:05
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
müptela14:48:58
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
seki14:48:47
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
dikkatsiz14:48:07
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
aysar14:46:57
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
antant14:46:53
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
hurufat14:46:52
Harfler
Boks14:46:46
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
tamamlamak14:46:27
Bitirmek
meyhane14:46:19
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
mütecanis14:46:09
Bağdaşık, homojen
Kesenek14:46:08
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
Hint safranı14:46:04
Zerdeçal
nalan14:45:54
İnleyici, inleyen
uyuşuk uyuşuk14:45:42
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
uyarmak14:45:41
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
nöbetleşe14:45:31
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
mızrak14:44:46
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
olumsuzluk14:43:54
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
mitolojik14:43:36
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
bardacık14:43:16
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
havlı14:43:16
Havı olan
artımlı14:43:09
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
pinekleme14:43:00
Pineklemek işi
tekne14:42:57
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
paralı14:42:39
Parası çok olan, zengin (kimse)
elastikiyet14:42:22
Esneklik
Gömlek14:42:15
Vücudun üst kısmına giyilen ince kollu veya yarım kollu, yakalı giysi
çıkıntı14:42:03
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
deh14:41:53
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
lezbiyenizm14:41:53
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
deprem14:41:52
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
ayaz14:41:47
Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk
yönlendirme14:41:37
Yönlendirmek işi
turkuaz14:41:27
bk. Türkuaz
imaj14:41:23
İmge
enli14:41:20
Eni büyük olan, geniş
Birsam14:41:13
Sanrı, halüsinasyon
tükenmez kalem14:41:12
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
fevk14:40:38
Üst, yukarı
güneş tacı14:40:35
Güneş atmosferinin alevli bölümü
batkınlık14:40:32
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, iflâs
çimen14:39:54
Kendiliğinden yetişmiş çim
senkronizasyon14:39:48
Eşleme
tövbekar14:39:31
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
AKIMTOPLAR14:39:30
Akü, akümülâtör
mundar14:39:10
bk. murdar
korkusuz14:39:03
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
arz etmek14:38:31
sunmak
ayar14:38:20
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
kalcı14:38:10
Kal işi yapan kimse
performans14:37:57
Başarım, takat sınırı
HAVA14:37:56
Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
kötülükçü14:37:41
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
aba vakti yaba, yaba vakti aba14:37:36
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
helis14:37:28
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
netameli14:37:16
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
hissetmek14:37:05
Bir şeyden etkilenmek, duymak
gür14:37:05
Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran
türel14:36:55
Türe ile ilgili olan, hukukî
aydınlatıcı14:36:47
Aydınlık verici
pu14:36:39
Plütonyum"un kısaltması
Bisturi14:36:37
Neşter
EHİL14:36:37
Topluluk, cemaat
Düşünce14:36:29
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
elezer14:36:19
Sadist
kalıt14:36:19
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
dekar14:36:18
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
şartlanmak14:36:12
Önceden belirlenmiş şartlara göre uyarlanmak, koşullanmak
kuş14:35:43
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
muvazeneli14:35:41
Dengeli, ölçülü
İçinde14:35:38
Süresince, zarfında
Yıkım14:35:16
Yıkmak işi
palamar14:35:11
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
Yaban kazı14:34:46
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
Seçkin14:34:38
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
BİLGİLİ14:34:10
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
ipotekli14:34:00
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
Fezleke14:33:42
Özet, hulâsa
düzelmek14:33:42
Kötü, bozulmuş bir durumda iken düzenli duruma gelmek
antropoloji14:33:41
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
Dileme14:33:25
Dilemek işi
plâk14:33:25
Metal yaprak, plâka
protesto14:33:18
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
Kan bilimi14:33:12
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
acaba14:33:09
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatır
Dokundurmak14:32:06
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
direme14:31:55
Diremek işi
şef14:31:55
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
mıhlama14:31:54
Mıhlamak işi
sığır14:31:41
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
sıcakkanlı14:31:41
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
Tutuklu14:31:38
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
kokoz14:31:28
Parası olmayan, züğürt
kurander14:31:15
Hava akımı, cereyan
Fütüvvet14:31:12
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
Hane14:30:53
Ev, konut
eglog14:30:51
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
niyet etmek14:30:51
bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek
ele geçmek14:30:47
yakalanmak
in gibi14:30:44
dar ve karanlık (yer)
karakol14:29:34
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
Atatürkçü14:29:32
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
zahir14:29:23
Açık, belli
urba14:28:43
Giysi
melânkolik14:28:37
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
vatandaşlıktan çıkarılmak14:28:29
vatandaşlık haklarını elinden almak
Satürn14:28:18
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
karışım14:28:14
Karışmış olanın durumu
Takoz14:28:04
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı