kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

rubai04:47:43
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
ermek04:47:34
Yetişip dokunmak
zayıflama04:47:32
Zayıflamak işi veya durumu
baba bucağı04:47:26
bk. baba ocağı
kısıtlamak04:47:22
Birini yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak, kısıt altına almak, hacir altına almak
EVEGEN04:46:59
İvecen
broş04:46:56
Kadınların takındıkları süs iğnesi
çığ04:46:49
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
muhaberat04:46:45
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
İnayet04:46:41
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
pasaj04:46:31
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
parti04:46:20
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
parya04:46:16
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
örnekleme04:45:56
Örneklemek işi veya durumu
yasaklanma04:45:23
Yasaklanmak işi
YEMİN04:45:19
Ant
Gıpta etmek04:44:50
imrenmek
transfer04:44:44
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
süne04:44:31
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
süje04:44:27
Konu
gevşemek04:44:26
Çözülmek
sülf04:44:24
Kükürt
süet04:44:20
bk. podosüet
alt tabaka04:44:16
Tabakalardan altta bulunan
tebrik etmek04:44:09
kutlamak
piliç04:44:05
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
mader04:44:00
Ana, anne
sobe04:43:59
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
yıldız kümesi04:43:54
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
CUMHURBAŞKANI04:43:53
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
geçim04:43:52
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
istizah etmek04:43:39
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
akıl erdirmek04:43:30
anlamak, sırrını çözmek
aylandız04:43:26
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
zıypak04:43:09
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
eziyet etmek04:42:58
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
pagan04:42:44
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
pafta04:42:40
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
göğüs cerrahisi04:42:29
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
acırga04:42:12
Yaban turpu
püriten04:42:08
Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya özen gösteren katı presbiteryen
vatan haini04:42:02
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
ÇEKİM04:42:00
Çekmek işi
Aldanmak04:41:52
Bir hileye, bir yalana kanmak
harfiyen04:41:45
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
inanmak04:41:38
Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek
badana04:41:31
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
kasımpatı04:41:24
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
menekşegiller04:41:20
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
tenzilât04:41:06
Fiyat indirimi, iskonto
gece kıyafeti04:41:05
Gece giyilen elbise
pahal04:40:58
Ters, aksi
pampa04:40:47
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
Bozgunluk04:40:40
Bozgun
kullanma04:40:33
Kullanmak işi, istimal
palto04:40:26
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
dogmacılık04:40:22
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
görünürde04:40:22
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
mavimtırak04:40:19
Maviyi andıran
puan04:40:17
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
tayyar04:40:12
Uçucu
payam04:40:09
Badem
Hem de04:40:05
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
laza04:40:04
Bal koymaya yarayan küçük tekne
payen04:40:02
bk. pagan
ağılamak04:40:00
(bir şeye), Ağı katmak
tamamıyla04:39:48
Tam olarak, büsbütün, külliyen
destur04:39:36
İzin, müsaade
bağnazlık04:39:28
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
aşağı yukarı04:39:11
Tama yakın, yaklaşık olarak
bakaç04:39:08
Dürbün
kıç04:38:43
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
macera04:38:26
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
düşkünler evi04:38:20
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
arkada kalanlar (veya arkadakiler)04:38:16
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
şarkıcı04:38:07
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
fikir (veya birinin fikrini) almak04:38:06
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
bunalmak04:37:59
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
Vaha04:37:55
Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı ve önemi suyun niceliğine bağlı olarak değişen tarım veya yerleşme bölgesi
çipil04:37:51
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
düzgün04:37:37
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
mihnet04:37:34
Sıkıntı, üzüntü
yat kulübü04:37:30
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
natura04:37:23
İnsanın yaradılış özelliği
mandalina04:37:19
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
gözetleme04:37:13
Gözetlemek işi
dipnot04:37:06
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
Sağlıklı04:37:05
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
değnek04:36:58
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
olası04:36:48
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
Tabiye04:36:41
Hazırlama, yerleştirme
yaygara04:36:24
Gereksiz olarak yüksek sesle bağırıp çağırma
müddet04:36:21
Süre
kelime oyunu04:36:17
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
ilbay04:36:14
Vali
hasır04:35:52
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
akşam04:35:52
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
Toptancı04:35:48
Toptan satış yapan tüccar
seçimlik04:35:34
Seçme işine konu olma
ileti04:35:31
Bildirme yazısı, mesaj
arka (veya sırt) çevirmek04:35:14
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
yelme04:35:07
Yelmek işi
fut04:35:01
30,480 cm"ye eşit olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, kadem. Çoğulu: fit
far04:34:50
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
fal04:34:47
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
bay04:34:43
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
fen04:34:40
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
bap04:34:33
Kapı
bar04:34:29
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
oktan04:34:22
Parafinler serisinden, birçok izomerli doymuş hidrokarbür (C8H18)
bad04:34:18
Yel, rüzgâr
cam04:34:15
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
çeşitli04:34:13
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
kısmet04:34:07
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
öz denetim04:34:04
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
Felaketzede04:34:00
Felâkete uğramış
uzunlamasına04:33:55
Uzunluğuna
analoji04:33:53
Benzeşim, benzeşme
yetişmiş04:33:47
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
beygir04:33:40
At
değişken04:33:37
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
şatafatlı04:33:34
Süslü ve gösterişli
sonuç vermek04:33:31
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
annelik04:33:30
Anne olma niteliği veya durumu
orospu04:33:13
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
lir04:33:06
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
lor04:33:03
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
lop04:32:59
Yumuşak, yuvarlak ve irice
misk04:32:08
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
bilindik04:32:03
Bilinen