kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

kesim evi07:31:26
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
ara bozuculuk07:31:01
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
muvasala07:29:53
Gidip gelme imkânı, ulaşım, erişim
ongun07:29:01
Çok verimli, bol, eksiksiz
Öte07:28:55
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
müzikhol07:28:50
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
Söz07:28:04
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
Mecazen07:27:42
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
ceza atışı07:27:00
Ceza vuruşu
zapt etmek07:26:52
zorla almak
NARİN07:26:11
İnce yapılı, yepelek, nazenin
Latin çiçeği07:26:02
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
Müşteri07:25:42
Erendiz, Jüpiter
iğne yapmak (veya vurmak)07:25:37
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
deniz bilimi07:25:31
Ana deniz bilimi, oşinografi
racon07:24:38
Yol, yöntem, usul
dalaşmak07:24:07
Ağız kavgası etmek
Sefih07:24:07
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
bahtı açık olmak07:23:55
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
tutumluluk07:23:50
Tutumlu olma durumu
aptal aptal07:23:50
Aptal gibi, aptalca, aval aval
gına gelmek07:23:48
usanmak, bıkmak
İdeal07:23:34
Ülkü, mefkûre
Muhasip07:23:25
Sayman, muhasebeci
Rey07:22:51
Oy
meral07:22:47
Maral, dişi geyik
rayiç07:22:42
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
PARANTEZ07:22:34
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
rençper07:22:02
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
Alametifarika07:21:56
Bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka
rodeo07:21:56
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
prometyum07:21:55
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
çeşitli07:21:27
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
CAR07:21:16
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
yeni yetme07:21:05
Yeni yetmelik çağında olan kimse, ergen
Korna07:20:30
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
kısır07:19:26
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
tümel07:19:26
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
katarakt07:19:25
Ak su, ak basma, perde
gösteriş07:18:45
Gösterme işi veya biçimi
MASUM07:18:41
Suçsuz, günahsız
piramit07:18:29
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
düşmanca07:18:18
Düşman gibi, düşmana yakışır biçimde
kara yolu07:18:15
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
iklimleme cihazı07:18:07
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
sağlıklı07:18:04
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
ısıalan07:17:53
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
TUTUM07:17:52
Tutulan yol, davranış
özensiz07:17:46
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
ferman07:17:39
Buyruk, emir
Işın bilimci07:17:23
Işın bilimi uzmanı, radyolog
konkav07:17:09
İçbükey, obruk, mukaar
Yargı07:17:06
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
sonsuz07:16:43
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
Yitik07:16:35
Yitmiş olan, kayıp, zayi
hafıza07:16:34
Bellek
Süpürge otu07:16:29
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
ürkmek07:16:23
Şaşkınlık ve korku duymak
Ayan07:16:16
İleri gelenler
LANTAN07:16:12
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
Şebeke07:16:11
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
kurtulmak07:16:10
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
kırat07:16:00
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
dokunuş07:15:56
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
dalavereci07:15:51
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
cüzamlı07:15:47
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
proses07:15:33
Süreç
bayram07:15:29
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
vefa07:15:28
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
çentik açmak07:15:26
çentik oluşturmak
ey07:15:14
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
kefe07:15:10
Terazi gözlerinden her biri
ayni07:14:55
Gözle ilgili
kışla07:14:45
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
manivela07:14:45
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
zorlayış07:14:40
Zorlamak işi veya biçimi
duyarlı07:14:39
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
Hafıza kaybı07:14:35
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
raptiye07:14:34
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
parçalamak07:14:31
Birliği bozmak amacıyla bölmek
cennet kuşu07:14:30
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
eçhel07:14:30
Çok cahil, çok bilgisiz olan
direnme07:14:16
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
TURFANDA07:13:53
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
gönül borcu07:13:51
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
kanun maddesi07:13:46
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
İFTİRA07:13:45
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
Yaralı07:13:44
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
kiril alfabesi07:13:39
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
kâtiplik07:13:39
Sekreterlik, yazmanlık
Sprey07:13:35
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
KALP07:13:34
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
ay ışığı07:13:21
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
Emniyet07:13:21
Güvenlik
ayrılık07:13:21
Ayrı olma durumu
zarara uğramak07:13:20
kötü bir durumla karşılaşmak
boyun eğmek07:13:13
isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak
tuğamiral07:13:13
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
keşke07:13:12
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
nikel kaplama07:13:11
Nikelâj
desteklemek07:13:08
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
karabakal07:13:03
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
döngel07:12:59
Muşmula
burun otu07:12:55
Burna çekilen tütün, enfiye
BİTKİSEL07:12:53
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
münasebat07:12:51
İlgiler, ilişkiler
bozmak07:12:50
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
lobi07:12:45
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
Örme07:12:40
Örmek işi
nan07:12:35
Ekmek
TENCERE07:12:29
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
danışıklı dövüş07:12:25
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
su kabı07:12:20
Su koymaya yarayan kap
uslu akıllı07:12:08
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
Ayak takımı07:12:08
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
kaçma07:12:00
Kaçmak işi, firar
göze çarpmak07:11:56
dikkati üzerine çekmek
oturma07:11:45
Oturmak işi
sinemacı07:11:42
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
kaya keleri07:11:33
Bukalemun
KOSTAK07:11:32
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
YABAN MERSİNİ07:11:31
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
çoğalma07:11:28
Çok duruma gelme, artma
zampara07:11:28
Sürekli kadın peşinde koşan erkek, çapkın erkek
şerif07:11:27
Kutsal, şerefli
iktidar07:11:14
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
çevren07:11:13
Ufuk, göz erimi
biralık07:11:10
Bira yapmakta kullanılan
AÇIK07:11:04
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
ararot kamışı07:11:02
Maranta