kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

aramak05:18:28
Bir yöntem bulmaya çalışmak
sağ esen05:18:09
Sağlıkla, esenlikle
Faik05:17:44
Üstün, yüksek
memişhane05:16:41
Ayak yolu, abdesthane
karbon05:16:07
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
namahrem05:15:37
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
meyyal05:15:37
Eğilimli, eğimli
anlatmak05:15:16
İnandırmak, belirtmek
ataşe05:14:42
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
kanadiyen05:14:37
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
azaltma05:14:12
Azaltmak işi
depreşme05:12:59
Depreşmek durumu
SEYİS05:12:54
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
Ask05:12:54
bk. asklı
reaksiyon05:12:12
Tepki, aksülâmel
miskin05:12:03
Çok uyuşuk olan (kimse)
fındık05:11:45
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
çoktan (veya çoktandır)05:11:17
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
kazançlı05:11:15
Kazanmış olan
rakam05:10:42
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
varagele05:10:35
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
firak05:10:33
Ayrılış, ayrılık
anlaşmazlık05:10:33
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
pelit05:10:28
Meşe ağacının meyvesi, palamut
naiplik05:09:58
Naip olma durumu, niyabet
antika05:09:28
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
edinme05:09:12
Edinmek işi, kazanma, iktisap
üvez05:08:44
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
guttasyon05:08:16
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
kurak05:07:02
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
kurgu05:06:54
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
BURCU05:06:06
Güzel koku, ıtır
Koloni05:05:37
Sömürge, müstemleke
mirasyedilik05:05:33
Mirasyedi olma durumu veya mirasyediye yaraşır davranış
kötürüm olmak (veya kalmak)05:05:32
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
intihap05:05:29
Seçim, seçme
koyu lâcivert05:05:11
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
fiske05:05:05
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
bitişken05:05:03
Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan (dil), iltisakî
halsiz05:04:52
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
intihar05:04:50
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
SİNİR05:04:41
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
ırgat05:04:32
Tarım işçisi, rençber
anüs05:04:09
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
cadalozlaşma05:03:58
Cadalozlaşmak işi
kesilme05:03:57
Kesilmek işi
aktarma05:03:44
Aktarmak işi
fora05:03:30
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
semptom05:03:10
Bulgu, araz
Tez05:02:33
Çabuk olan, süratli
klarnet05:02:12
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
cisim05:02:04
Maddenin biçim almış durumu
ferment05:01:59
Maya, enzim
nişan05:01:55
İşaret, iz, belirti, alâmet
rop05:01:46
Çoğu tek parça kadın giysisi
korna05:01:35
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
güç beğenir05:00:33
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
verimlilik05:00:28
Verimli olma durumu
AZOT05:00:06
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
yurt04:59:48
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
yuma04:59:42
Yumak işi veya durumu
ırk04:59:36
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
vasiyet04:59:34
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
töre bilimi04:59:09
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
böyle04:59:04
Bunun gibi, buna benzer
bölge04:58:41
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
şifahî04:58:28
Ağızdan, sözlü
düzenbazlık04:58:25
Düzenbaz olma durumu
olağanüstü04:58:05
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
Ham madde04:57:38
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
vekilharç04:57:31
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
LANDO04:57:17
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
agami04:57:02
Güney Amerika"da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş
teşrin04:56:54
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
Ölçümlü04:56:52
Metrik
borda04:56:48
Geminin veya kayığın yanı
Yerine04:56:46
Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
inlemek04:56:37
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
boyun04:56:34
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
alıcı04:56:28
Satın almak isteyen kimse, müşteri
şatafatlı04:55:44
Süslü ve gösterişli
el alışkanlığı04:54:21
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
tekerlek04:53:48
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
deve kuşu04:53:30
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
yani04:53:14
Sözün kısası, doğrusu
yaka04:53:12
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
Tekne04:53:07
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
paralel04:52:54
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
yalıtma04:51:22
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
dolam04:51:06
Dolamak işinin her defası
Temelsiz04:51:03
Temeli olmayan
otorite04:50:36
Yetke, sulta, velâyet
ilhan04:50:33
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
nispi04:49:58
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
abasız04:49:23
Abası olmayan, aba giymemiş olan
pisboğaz04:48:58
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
şenaat04:48:53
İğrençlik, kötülük, alçaklık
kayısı kurusu04:48:40
Kurutulmuş kayısı
erik04:48:17
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
erat04:48:16
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
epik04:48:10
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
evin04:48:06
Bir şeyin içindeki öz, lüp
rasyonalist04:48:02
Akılcı, usçu
yara açmak04:47:36
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
tahammül04:46:13
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
gözü aç04:46:09
Doymak bilmeyen, aç gözlü
epifit04:46:07
Üst bitken
çarpılmak04:45:43
Çarpık duruma gelmek
kervansaray04:45:37
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
Nema04:45:25
Büyüme, gelişme, çoğalma
KARİKATÜR04:45:22
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
teker teker04:45:20
Birer birer, ayrı ayrı
marifetli04:45:20
Ustalıklı, hünerli
katalpa04:45:10
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
katalog04:45:00
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
bunalma04:44:35
Bunalmak işi
öğrenim04:44:32
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
kanunlaşma04:44:28
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
yelkenli gemi04:44:04
Yelkenle yürütülen gemi
hengâme04:43:57
Patırtı, gürültü, kavga
amberbaris04:43:51
Sarı çalı
kapalı çarşı04:43:29
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
diba04:43:03
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
doru04:42:51
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
dama04:42:45
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
daha04:42:38
Şimdiye kadar, henüz
ister istemez04:42:15
Zorunlu olarak, elinde olmadan
bedbin04:42:13
Kötümser, karamsar, pesimist
terlik04:42:09
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
yadsımak04:42:03
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak