kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

üye olmak12:52:08
bir kuruluşa üye olarak girmek
Derece12:52:01
Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
Dereke12:51:55
Aşağı derece
erin12:51:44
Döl verme yetkinliğine eren, baliğ
venüs12:51:32
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
ehemmiyetsiz12:51:32
Önemsiz
boş yere12:51:32
Boşuna
DinsiZ12:51:29
Dinî inancı olmayan
informatik12:51:27
Bilişim
italik12:51:26
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
hüngür hüngür12:51:16
Yüksek sesle ve hıçkıra hıçkıra
zanaatçı12:51:15
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
gözü aç12:51:11
Doymak bilmeyen, aç gözlü
kontrol12:51:05
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
EMME12:51:05
Emmek işi
pilaki12:51:04
İçine soğan, sarımsak, maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek
aklı başına gelmek12:50:51
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
İhsas12:50:39
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
her daim12:50:27
Her zaman, daima
Cermen12:50:20
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
belirsizlik12:50:14
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
leçek12:50:11
Baş örtüsü, yün atkı
kayısı kurusu12:50:03
Kurutulmuş kayısı
ısıalan12:50:01
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
gövem eriği12:49:55
bk. akdiken
yıkanmak12:49:49
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
alaysı12:49:48
Alaya benzer, ciddî olmayan
şah damarı12:49:44
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
Aşağılamak12:49:42
Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek
SÖYLENCE12:49:35
Efsane
köşegen12:49:29
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
İKİNCİL12:49:26
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
birader12:49:22
Erkek kardeş
sifilis12:49:16
bk. frengi
atıfet12:49:10
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
sepelek12:49:07
bk. sersem sepelek
Güvence12:49:05
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
insiyak12:49:03
İçgüdü, sevkıtabiî
Senegalli12:48:57
Senegal halkından olan (kimse)
cura12:48:57
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
eder12:48:50
Fiyat, paha
çiğe12:48:48
Ceviz veya badem içi
mecnun12:48:47
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
hesap işi12:48:44
Bir tür el işlemesi
İN12:48:38
İndiyum"un kısaltması
ır12:48:31
bk. yır
sükûnet12:48:26
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
Ölmezlik12:48:25
Ölmez olma durumu, ölümsüzlük
kemiksiz12:48:15
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
iblis12:48:14
Şeytan
inak12:48:12
Dogma
mütevazi12:48:00
Birbirine paralel olan
nakisa12:47:56
Eksiklik, kusur
maddi12:47:52
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
sahife12:47:49
Sayfa
feragat12:47:48
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
yazı makinesi12:47:48
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
sinir hastalığı12:47:47
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
hırçın12:47:46
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
arzuhâlci12:47:46
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
GECE YANIĞI12:47:45
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
kumaş12:47:44
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
filinta12:47:30
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
avcı12:47:18
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
EKSİK12:47:04
Gerekli duyulan, ihtiyaç duyulan (şey), noksan
yürekten12:47:04
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
ılıman12:46:57
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
beceriksizlik12:46:51
Beceriksiz olma durumu
münkir12:46:44
İnkâr eden, kabul etmeyen
seyretme12:46:44
Seyretmek işi
ÖNCECİLİK12:46:41
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
haile12:46:40
Çok acıklı olay
Sayım12:46:39
Saymak işi, tadat
Adale12:46:39
Kas
ha babam (veya ha babam ha)12:46:38
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
koket12:46:38
Yosma
kartal12:46:38
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
Melal12:46:25
Can sıkıntısı, usanç
Melez12:46:19
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
Meles12:46:09
Beli çökük at
dağlı12:46:08
Dağlık bölge halkından olan
soy sop12:46:03
Bütün soy ve hısımlar
Tatsız12:45:56
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
oktan12:45:40
Parafinler serisinden, birçok izomerli doymuş hidrokarbür (C8H18)
Gebe12:45:37
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
Geri12:45:31
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
karşıtçı12:45:30
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
Genel görünüm12:45:29
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
gidip gelme12:45:25
Gidiş, dönüş
KALDIRICI12:45:24
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
şah12:45:21
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
Tembellik12:45:20
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
Gemi12:45:15
Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine
SIKLIK12:45:12
Sık olma durumu
değerlilik12:45:11
Değeri olma durumu, kıymetlilik
sınır taşı12:45:10
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
pejmürde12:45:10
Eski püskü, yırtık
kara yağız12:45:09
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
tank12:45:08
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
coşkulu12:44:53
Coşkusu olan
matlup12:44:45
İstenilen, aranılan
Edep yeri12:44:44
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
Farsça12:44:44
İran devletinin resmî dili
matine12:44:38
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
köken bilimsel12:44:32
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
tandem12:44:32
İki kişilik bisiklet
etraflıca12:44:30
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
atletizm12:44:29
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
kıraat etmek12:44:26
okumak
lânetlenme12:44:24
Lânetlenmek işi
Tiftik12:44:20
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
tren12:44:20
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
kaymakamlık12:44:11
Kaymakam olma durumu
şamata12:44:10
Gürültü, patırtı
lâedri12:44:10
Yazarı bilinmeyen, anonim
ıssız kalmak12:44:09
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
radikal12:44:09
Köklü, kesin, kökten
DARA12:44:09
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
ARKALIK12:44:08
Ev içinde giyilen kolsuz, kalınca bir tür kısa hırka
akıntılı12:44:08
Akıntısı olan, eğik, meyilli
Antrepo12:44:07
Gümrüklere gelmiş ticarî eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye
lazer12:44:04
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
remil12:43:58
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
Tanık12:43:26
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
El gün12:43:22
Başkaları, yabancılar
cinsi12:43:21
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
serdengeçti12:43:20
Fedaî
fiyakalı12:43:20
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
reddetmek12:43:19
(aileden olan birini) Aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
Yücelme12:43:19
Yücelmek işi, itilâ