kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

roketatar23:10:50
Öz itmeli mermi atan, zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silâh
Engel olmak23:10:42
önlemek, geciktirmek
miktar23:10:40
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
üşenç23:09:50
Üşenme, üşengeçlik
çökelek23:09:41
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
baş23:09:30
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
sada23:09:21
bk. seda
baş örtüsü23:09:19
bk. başörtü
devir23:09:13
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
mütevazi23:09:02
Birbirine paralel olan
çare23:08:40
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
frikik23:08:13
Serbest vuruş
öcü23:07:50
(çocuk dilinde) Umacı
ana bilim dalı23:07:47
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
yakasına asılmak (veya yapışmak)23:07:40
hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak
ağı otu23:07:36
Baldıran
Kış23:07:28
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
hikâye etmek23:07:28
ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
dulluk23:07:24
Dul olma durumu
Analıkızlı23:06:55
Salça, tuz, su, bulgur ve kıymanın yoğrularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile pişirilmesiyle hazırlanan yemek
sibakusiyak23:06:54
bk. siyakusibak
acemaşiran23:06:48
Klâsik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri
virüs23:06:47
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
dünya görüşü23:05:35
İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi
UMUM23:05:22
Bütün, hep, tüm, kamu
puluç23:05:21
Cinsel gücü olmayan (erkek)
şasi23:05:18
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
Adamakıllı23:04:56
Gereğinden çok, iyice
sütnine23:04:12
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
linyit23:03:56
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
görüş23:03:47
Gözle bir şeyi algılama yetisi
icraat23:03:33
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
mecusi23:02:50
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
onaylama23:02:37
Onaylamak işi, tasdik
dikim23:02:36
Dikmek işi veya biçimi
ge23:02:27
Germanyum"un kısaltması
iyi hal23:01:58
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl
isabet23:01:50
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
proleter23:01:35
Çalışan, emekçi
GÖZ PINARI23:01:29
Gözün burun tarafındaki ucu
İNAT23:01:29
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
olumsuz23:00:55
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
savaşım23:00:28
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
kutur23:00:12
(daire ve kürede) Çap
YİLBİK22:59:43
bk. sara
ARAÇ22:59:38
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne
tahrik22:59:29
Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma
Görecilik22:59:27
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
miyaz22:59:21
Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk
kalım22:59:16
Kalmak işi
astsubay22:58:56
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
öneri22:58:52
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
habbe22:58:37
Tahıl tanesi, evin
hami22:58:26
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
kalça22:57:37
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
yetiştirmek22:57:32
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
fakülte22:57:13
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
kireç taşı22:56:38
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
Delta22:56:24
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
Hüviyet22:56:23
Kimlik
on22:55:57
Dokuzdan bir artık
ALIMLI22:55:26
Alımı olan, çekici, cazibeli
ispirtolu22:55:12
İspirtosu olan
hesaplama22:54:58
Hesaplamak işi
Yolak22:54:48
Patika
ÇİFTEHANE22:54:05
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
muhteva22:53:31
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
değersizlik22:53:28
Değersiz olma durumu
İtap22:53:23
Paylama, azarlama
UYKU SERSEMLİĞİ22:53:18
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
mesame22:53:06
Gözenek
dedikodu22:53:06
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
Öncesiz22:52:35
Zamanda başlangıcı olmayan, ezeli
ÖDÜN22:52:31
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
BATINİ22:52:23
Batıniye mezhebinden olan kimse
pes22:52:14
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
Nilüfer22:51:55
Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi (Nymphea)
şarap bardağı22:51:21
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
Baştan22:51:20
başından alarak, bir kez daha, yeniden
böyle22:51:19
Bunun gibi, buna benzer
ağız birliği etmek22:51:19
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
sırt22:51:05
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
Yetke22:51:01
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
beceriksizlik22:50:49
Beceriksiz olma durumu
abartı22:50:34
Abartma, mübalâğa
iğne yapmak (veya vurmak)22:50:06
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
Bağırsak iltihabı22:49:53
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
Peyk22:49:33
Uydu
hitap22:49:30
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
AKSİYON22:49:28
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
şebabet22:49:28
Gençlik veya gençlik yılları
zerre22:49:24
Çok küçük parçacık
Krezol22:49:02
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
ışkın22:48:51
Bir ravent türü
uzvi22:48:49
Organik
Mürettiphane22:48:41
Bir basım evinde dizgicilerin çalıştığı bölüm
kandırma22:48:29
Kandırmak işi
görüşme22:48:08
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
karpuz22:47:54
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
telef22:47:47
Yok etme, öldürme
çiçek22:47:30
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
kâğıt22:47:10
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
saz şairi22:47:06
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
uknum22:47:03
Asıl, unsur, hipostaz
keşişhane22:47:03
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
simsariye22:46:53
Komisyon
ALKOL22:46:36
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
paranoya22:46:30
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
ayraç22:45:31
Yay ayraç
Eskimo22:45:29
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
ferç22:45:27
Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, vulva
yedek lastik22:45:25
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
zevzek22:45:25
Tatsız ve çok konuşan, geveze
otalamak22:45:20
Otamak
koyu mavi22:45:14
Mavinin bir ton koyusu
şüphe etmek22:44:59
kuşkulanmak
kuru erik22:44:57
Eriğin kurutulmuşu
yaban eriği22:44:52
Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği
bataklık baykuşu22:44:51
Baykuşgiller familyasından, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü, ishak kuşu (Asio flammeus)
ZEYTİN22:44:51
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
damla taş22:44:40
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
mukabil22:44:30
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
isyankar22:43:55
Baş kaldırıcı, isyancı
gelecek bilimi22:43:40
Fütüroloji
Göl ayağı22:43:28
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
karşı çıkmak22:43:25
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
Tar22:43:11
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
meslek seçmek22:43:07
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
albüm22:43:05
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
ÇAĞDAŞ22:42:49
Aynı çağda yaşayan, muasır