kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

muteriz05:58:15
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
kedersiz05:58:09
Acısız, üzüntüsüz
Söz arasında05:57:35
konuşma sırasında
penis05:56:53
Erkeklik organı
onay05:55:41
Uygun bulma, tasdik
tartım05:55:33
bk. dizem
GROSA05:55:29
On iki düzine
kalkan05:55:15
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
çete05:53:36
Ordu birliklerinden olmayan silâhlı küçük birlik
iteleme05:52:48
İtelemek işi
kahvehane05:52:43
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
ACIMSI05:52:42
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
gürültülü05:52:13
Gürültüsü olan
Mançu05:51:01
Mançurya halkından olan kimse
kardiyak05:50:03
Kalple ilgili
ozon05:49:23
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
kardinal05:48:10
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
çengel takmak05:47:18
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
natamam05:46:30
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
desteklemek05:46:16
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
zembil otu05:45:42
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
zıt gitmek05:45:28
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
kademeli05:45:10
Aşamalı, basamaklı
kimi05:44:27
Birtakımı, bazısı
ahenksiz05:44:24
Uyumsuz, düzensiz
haraplık05:44:12
Harap olma durumu, yıkkınlık
kristal05:43:12
Billûr
bileşke05:42:54
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
pişekar05:42:12
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
Senegalli05:41:48
Senegal halkından olan (kimse)
keton05:40:42
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
kerih05:40:11
Tiksindirici, iğrenç
taret05:39:29
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
tamer05:39:23
Eksikliği olmayan er, tam teçhizatlı asker
ergime05:38:22
Ergimek işi, zeveban
dessas05:38:19
Düzenci, entrikacı
taarruz05:38:10
Saldırı
kemik bilimci05:37:20
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
manifesto05:37:17
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
Deniz mili05:36:57
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
rulman05:35:51
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
pozitif elektrik05:34:32
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
malihulya05:33:34
Kara sevda
ekalliyet05:33:04
Azınlık
müreccah05:30:33
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, yeğ, yeğrek
keke05:30:21
Kekeme
kete05:30:11
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
kene05:30:04
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
bundan05:29:04
Bu zamirinin çıkma eki almış durumu
kral05:28:46
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
cepken05:27:52
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
kaktüs05:26:17
Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği (Cactus)
yakin05:25:43
Sağlam, kesin bilgi
yüklemek05:24:06
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
krizolit05:22:54
Zebercet
orijinal05:22:48
Özgün
hazine05:21:17
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
nakletmek05:20:59
Anlatmak, aktarmak
dertli05:20:30
Derdi olan
Balkanlar05:20:24
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
kuru meyve05:18:17
Yaş meyvenin kurutulmuşu
akrep05:17:34
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
akran05:17:28
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
görülmemiş05:17:22
O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
basbayağı05:17:03
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
torun05:16:45
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
iyi etmek05:16:15
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
soprano05:15:22
Kadın veya genç erkek çocuklarda en ince ses
viyak05:14:48
Bebeğin ağlarken çıkardığı ses
eprime05:14:18
Eprimek işi
amigo05:14:06
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
teşvik etmek05:14:06
isteklendirmek, özendirmek
aval05:13:59
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
afra tafra05:13:36
Çalım
mükellef05:12:32
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
Ana yol05:11:16
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
oyma05:09:44
Oymak işi
ahşa05:08:34
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
tarumar05:08:09
Dağınık, karışık, perişan
midilli05:08:01
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
Nazi05:06:57
Nazizm yanlısı (kimse)
bodoslama05:06:25
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
makedonyalı05:06:18
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
ambalâj yapmak05:06:07
(bir şeyi) bu gibi maddelerle paketlemek, sandıklamak
tanıtım05:06:01
Tanıtma
temize çıkmak05:05:42
suçsuz olduğu anlaşılmak
balans05:05:19
Denge, muvazene
manika05:04:13
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca
Holmiyum05:03:49
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
kare05:02:44
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
kısa çizgi05:02:43
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
jale05:02:36
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
şişmanlama05:02:06
Şişmanlamak işi
talimat vermek05:02:00
üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek
telkin etmek05:01:41
aşılamak
özendirme05:01:29
Özendirmek durumu, işi, teşvik
esenlemek05:01:11
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek
salhane05:00:59
Kesim evi, kanara, mezbaha
yeğen05:00:33
Birine göre kardeşinin çocuğu
tatil05:00:27
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
sup04:59:39
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
pul04:59:33
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
tasalı04:59:08
Tasası olan, kaygılı
makber04:58:31
Mezar, kabir, medfen
spesifik04:58:13
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
kirtil04:57:32
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
molekül04:57:31
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
baş örtüsü04:56:05
bk. başörtü
Mihenk04:55:41
Denek taşı
gözleyici04:55:29
Gözlemci, müşahit, rasıt
Cesaretli04:54:06
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
kelek04:53:54
Olgunlaşmamış ham kavun
kemal04:53:42
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
kekre04:53:36
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
difteri04:53:16
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
hikmet04:52:43
Bilgelik
janr04:51:46
Çığır, tarz, cins
aklen04:50:12
Akıl icabı, akıl gereğince
şerefsiz04:49:36
Şereften yoksun olan, onursuz
albinos04:49:17
Akşın
besin04:48:35
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
çevirme04:47:58
Çevirmek işi, tedvir
itikal04:46:03
Aşınma, erozyon
itiyat04:45:45
Alışkanlık, huy
dimdik04:45:27
Çok dik (olarak)
keleş04:44:51
Yiğit, cesur, bahadır
ana deniz bilimi04:44:23
Oşinografi
haber ajansı04:44:19
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
lik04:43:22
bk. -lık / -lik
lef04:43:16
İçine sokma, iliştirme