kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

kesim evi11:07:45
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
yara açmak11:07:34
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
önem vermek11:07:06
değer vermek, önemli saymak
tayin etmek11:06:30
kararlaştırmak
kovcu11:05:51
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
kuşatma11:05:37
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
karışma11:05:33
Karışmak işi
gönderme belgesi11:05:22
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
arpa suyu11:04:32
Bira
destek olmak11:03:48
güç sağlamak, yardımcı olmak
kiralama11:03:47
Kiralamak işi
MUHTIRA11:02:45
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
açıklık11:02:14
Açık olma durumu
içeri11:02:04
İç yan, iç bölüm
pinpon11:01:21
Yaşlı, çökmüş
külliye11:01:03
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
nitelikli işçi11:00:37
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
diyapozitif11:00:12
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
görünüş10:59:11
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
hapşırık10:58:55
Aksırık
kalkan bezi10:57:45
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
KATKI10:57:39
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
genel görünüm10:57:20
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
RAKİBE10:56:57
Kadın rakip
Abd10:56:19
Kul
istençli10:55:48
İradeyle yapılan, iradî
ara bozuculuk10:55:20
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
nakışçı10:53:48
Nakış yapan kimse
çilek10:53:36
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
gerekli10:51:59
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
hayvan bilimi10:51:58
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
ÜSTSUBAY10:51:03
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
ıslahat10:50:03
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
sevme10:49:35
Sevmek işi
altın 10:49:13
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
eşek dikeni10:49:03
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
katı yürekli10:48:37
Acıması olmayan, acımasız
terkip10:48:22
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
tastamam10:47:08
Çok uygun, tıpatıp
Deniz yeli10:46:00
İmbat
savunucu10:45:51
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
kurcalamak10:43:20
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
yüklenme10:42:57
Yüklenmek işi
ceviz10:42:34
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
zerzevat10:42:19
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
yansı10:42:03
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
tartı10:41:33
Tartmak işi veya biçimi
cömert10:41:09
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
rafineri10:40:58
Arıtım evi, tasfiyehane
derinlik10:40:52
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
MANTAR BİLİMİ10:40:23
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
tıntın10:40:23
Boş, bomboş
leş10:40:22
Kokmuş hayvan ölüsü
Sorumlu10:40:19
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
sırdaş10:39:56
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
dış çevre10:39:50
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi
hipostaz10:39:34
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
zaman10:39:24
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
ateh getirmek10:39:19
bunamak
ses uyumu10:39:03
Ünlü ve ünsüz uyumu
seyelân10:38:42
Akma, akıntı
öncü10:38:39
Önde gidip haber ulaştıran kimse
sulu10:38:38
Suyu olan, içinde su bulunan
durdurma10:37:46
Durdurmak işi
küllü su10:37:44
İçinde kül eritilip süzülerek elde edilen su
tanzim10:37:36
Sıraya koyma, sıralama
SECCADE10:36:59
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
El10:36:52
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
MÜLGA10:36:50
Varlığı kaldırılan, kapatılan
ergime10:35:43
Ergimek işi, zeveban
sik10:35:39
Erkeklik organı
KADEME10:34:18
Aşama, basamak
engebeli10:33:50
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
evren pulu10:33:17
Mika
tasalı10:33:07
Tasası olan, kaygılı
İzlenimcilik10:32:31
Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
Tekrarlanma10:32:08
Tekrarlanmak işi
mihver10:32:08
Eksen
hilecilik10:32:07
Hileci olma durumu, hilekârlık
saf dışı etmek10:31:54
dizinin dışına çıkarmak
hava bilgisi10:31:52
Meteoroloji
bohça10:31:36
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
soy ağacı10:31:32
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
müminlik10:31:29
Mümin olma durumu
uygunluk10:31:27
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
dışkı10:31:23
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
el değmemiş10:31:21
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
haber atlamak10:31:19
(gazetecilikte) bir haberi vaktinde yayımlayamamak
mesaha10:31:13
Yeri ölçme
patent hakkı10:31:09
İmalât izni
kuğu10:31:06
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
Savaşçı10:31:04
Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip
vazgeçmek10:31:00
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
iktisadî10:30:53
Ekonomik
gündüz gözüyle10:30:49
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
çağla10:30:45
Olmamış, ham yemiş
hesapçı10:30:40
Hesabını iyi bilen, tutumlu
çekül10:30:32
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
borazan10:30:27
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
betisiz10:30:23
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
bataklık gazı10:30:16
Metan
DİVİT10:30:11
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
vidanjör10:30:05
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
saray çiçeği10:29:52
Hezaren
Akıllıca10:29:49
Akla yakın, doğru olarak
kürdi10:29:45
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
mevcudiyet10:29:39
Var olma, varlık, var oluş
dökme10:29:39
Dökmek işi
kiler10:29:38
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
kesintisiz10:29:34
Aralıksız
dönme10:29:26
Dönmek işi
ant içmek (veya etmek)10:29:03
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
düz yazı10:28:58
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
Müstear10:28:43
Eğreti olarak alınmış, takma
Çan10:28:35
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
tırınk10:28:27
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
Hilekar10:28:16
Hileci
Ak10:28:00
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
Panzehir taşı10:27:58
Antilop gibi hayvanların midesinde oluşan, zehiri önleyici etkisi olan kütle
KİMYON10:27:52
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
uzmanlık10:27:47
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
cenap10:27:38
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
hayvanat10:27:29
Hayvanlar
uzama10:27:19
Uzamak durumu
derinleştirme10:27:18
Derinleştirmek durumu, tamik
koyu pembe10:27:12
Pembenin bir ton koyusu
alçı10:27:00
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
hoşgörülü10:26:57
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
Seçmeci10:26:54
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
müstacel10:26:51
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin