kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

karsak17:27:54
Köpekgillerden, soluk kahve rengi, karnı beyaz tüylü, kısa kulaklı, postundan kürk yapılan bir memeli türü (Vulpes corsac)
Liman17:27:53
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
karalama17:27:52
Karalamak işi
perakende17:27:51
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
kaptan17:27:50
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
AVUÇ17:27:48
Elin iç tarafı
gamze17:27:41
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
KAZULET17:27:38
Kocaman
anapara17:27:33
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
şimşek17:27:31
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
Sayımlama17:27:26
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
viyolonsel17:27:25
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
kurutma kabı17:27:12
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
müstecir17:27:07
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
Mâşuk17:27:04
Sevilen, âşık olunan (erkek)
tahvil17:26:53
Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme
çözüm yolu17:26:50
Bir güçlüğü giderme çaresi
nadas17:26:32
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
spekülâsyon17:26:30
Kurgu
arıza17:26:20
Engebe
yazıklar olsun17:26:18
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
papağan17:26:16
Papağangillerden olan kuşlara verilen ad
soymuk17:25:24
Damarlı bitkilerin kök, gövde ve yapraklarında, ongun besi suyunu ileten borularla, yakın hücrelerden ve bunların arasını dolduran özek dokudan oluşan tabaka
Şile17:25:17
Mercan köşk
gelgit17:25:03
Boşuna gidip gelme
keski17:25:02
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
kıvam17:25:01
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
TAUN17:24:43
Veba hastalığı
karavan17:24:39
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
Ayar17:24:21
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
yumuşakça17:24:18
Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan
aleni17:24:17
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
Sevme17:24:11
Sevmek işi
çalmak17:24:10
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
Sinema17:23:56
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
Cari17:23:47
Akan
Sefih17:23:33
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
EHİL17:22:54
Topluluk, cemaat
diş eti17:22:52
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
hafriyat17:22:46
Kazı
amin17:22:41
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
eğreti17:22:32
Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, iğreti, muvakkat
yer yuvarlağı17:22:29
Üstünde yaşadığımız gök cismi
apış17:22:29
Butların iç tarafı, iki bacak arası
Apart otel17:22:28
Müşterilerin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli malzemeler ile donatılmış bağımsız apartman veya villâ tipinde inşa edilmiş ancak otel gibi işletilen konaklama tesisi
janr17:22:27
Çığır, tarz, cins
geniş zaman17:22:25
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
hezaren17:22:23
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
anyon17:22:20
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
ibis17:22:08
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
diyagram17:22:08
Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik
basınçölçer17:21:42
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
temizlemek17:21:23
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
afsunlu17:21:09
Büyülü, sihirli, füsunkâr
yaşam biçimi17:21:01
Hayat tarzı
ulusçuluk17:20:26
Milliyetçilik
gazal17:20:26
Ceylân
alil17:20:25
Hastalıklı, sakat
halay17:20:22
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
çuvaldız17:20:17
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
süresiz17:19:52
Süresi belirli olmayan
Özümleme17:19:51
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
batkın17:19:49
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
arpacık17:19:49
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
emir cümlesi17:19:23
Yüklemi emir kavramı veren cümle
pisik17:19:09
Kedi
çavuş kuşu17:18:57
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
entrika17:18:44
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
kuzen17:18:22
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
görüş ayrılığı17:18:17
Bir görüş veya düşüncede farklı değerlendirmede bulunma, farklı düşünme
hindi17:17:50
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
ishak kuşu17:17:36
Bataklık baykuşu
mükemmellik17:17:33
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
ANT17:17:31
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
bereket17:17:22
Bolluk, gürlük, ongunluk, feyz, feyezan
peygamber çiçeği17:17:19
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
irmik17:17:07
Sert buğdaydan elde edilen, taneleri iri, glütence zengin un
Fulya17:17:05
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
önlem17:17:04
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
özentisiz17:16:48
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
Disk17:16:48
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
ÜZere17:16:48
Şartı anlatır
deflasyon17:16:16
Para darlığı, durgunluk
eşleksel17:16:13
Ekvatoral
alüvyon17:16:12
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
akılcılık17:16:12
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
doğrulama17:16:11
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
kakül17:16:08
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
natür17:16:07
Tabiat, doğa
Derkenar17:15:46
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
Evet17:15:36
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
KİŞİZADE17:15:19
Soylu
ÇOCUK17:15:18
Küçük yaştaki oğlan veya kız
ıska17:15:15
Boşa çıkarma, rast getirememe
retorik17:15:05
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
bitki bilimci17:15:04
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
depreşme17:14:46
Depreşmek durumu
yolluk17:14:44
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
Yüce Divan17:14:37
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
İstenç yitimi17:14:34
bk. irade yitimi
tamah17:14:30
Aç gözlülük, hırs
Baştan17:14:28
başından alarak, bir kez daha, yeniden
inanmak17:14:26
Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek
kalın17:14:20
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
kalitesiz17:14:19
Niteliksiz
kalıtçı17:14:18
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
kürar17:14:16
Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri bitkisel zehir
köşk17:14:14
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
ipka17:14:10
Yerinde, önceki durumunda bırakma
inkişaf17:14:10
Gelişme, gelişim
ilâve17:14:08
Katma, ekleme, ulama, ek
Takribi17:14:08
Yaklaşık
veznedar17:14:07
Vezneci
ilişkin17:14:07
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
ihtiyaç17:14:05
Gerekseme, gereksinme
İstatistik17:14:04
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
işletme17:14:04
İşletmek işi
içmek17:14:03
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
hücre bilimi17:14:03
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
hatim17:14:01
Sona erdirme, bitirme
hapis17:14:00
Bir yere kapatıp salıvermeme
yalancı17:13:50
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
yaklaşık değer17:13:41
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
kandırılma17:13:21
Kandırılmak işi
baryum karbonat17:13:14
Karbondioksidin, barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı
kalp krizi17:13:13
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
tekniker17:13:12
Teknikçi
fakir17:13:11
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
müdafaa etmek17:13:10
savunmak, korumak
kalıtım bilimi17:13:06
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik