kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

Torunlar06:31:42
sonraki döller, kuşaklar
yer06:29:52
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
itmek06:29:51
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
doku bozukluğu06:29:50
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
manken06:28:00
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
himmet06:27:59
Yardım, kayırma
MUAF06:20:45
Bağışlanmış, affedilmiş
sıygı06:18:52
Hacim
farika06:18:49
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
varagele06:18:48
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
gözdağı06:18:46
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
ırk06:18:45
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
kertik kertik06:17:48
Üzeri kertiklerle dolu
kilometre06:14:52
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
piyasa06:14:49
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
piyano06:14:48
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
esrar06:13:26
Gizler, sırlar
esnek06:08:24
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
zelil etmek06:07:55
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
SARIŞIN06:07:54
Sarı saçlı ve ak tenli kimse
mahfaza06:07:54
İçinde küpe, yüzük, bilezik vb. gibi değerli süs eşyalarının saklandığı kutu
hizmetli06:04:42
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
Alize06:02:58
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
Kesenek06:02:36
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
ergin06:00:50
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
seçme05:59:26
Seçmek işi
yapay05:56:07
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
mazeretli05:54:42
Mazereti olan, mazur
Kısıt05:53:52
Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşlarınca kaldırılması
KAFA05:53:35
Baş (özellikle insan başı), ser
cambaz05:52:12
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
Holmiyum05:46:12
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
Hane05:36:19
Ev, konut
sestaş05:35:13
Eş sesli, eş adlı, homonim
serenat05:34:53
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
sağbeğeni05:34:25
Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği
kuğu05:32:02
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
kuruş05:31:42
Liranın yüzde biri değerinde Türk parası
koşalık05:31:02
Koşa olma durumu
simetri05:30:36
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
Hare05:29:51
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
seçmek05:29:34
Birine oy vererek bir göreve getirmek
içli dışlı olmak05:27:53
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
temel05:22:38
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
YOLMA05:16:47
Yolmak işi
taam05:13:49
Yemek, yiyecek
takt05:13:48
Yerinde konuşma veya davranma
taka05:13:47
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
tabi05:13:47
Bağımlı
taba05:13:44
Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
kırtasiyeci05:13:18
Kırtasiye satan kimse
MUZIR05:13:15
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
ibiş05:13:10
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
cesaret05:11:17
Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven; yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği
MEYUSİYET05:03:31
Umutsuzluk, karamsarlık
saltanat05:03:29
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
Tabiye05:02:36
Hazırlama, yerleştirme
fit05:02:17
Birini başkasına karşı kışkırtma
fol05:02:11
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
fos05:02:10
Çürük, temelsiz, boş, kof
fok05:02:05
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
arp05:00:58
bk. harp (II)
ari05:00:54
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
lam05:00:54
Arap alfabesinde l harfinin adı
lal05:00:53
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
lan05:00:52
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
lef05:00:51
İçine sokma, iliştirme
ley05:00:47
Rumen para birimi
sen05:00:42
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
sek05:00:39
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
dev04:59:54
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
Cop04:59:48
Kalın kısa değnek
Ati04:59:45
Gelecek
Ask04:59:42
bk. asklı
hudut boyu04:59:21
Sınır boyu
Ukraynalı04:59:18
Ukrayna halkından olan kimse
kum04:57:08
Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü
kup04:57:04
Giysi kesimi, kesimle verilen biçim
bun04:56:17
Sıkıntı
bul04:56:15
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
but04:56:14
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
boa04:56:10
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
bin04:56:07
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
bok04:56:06
Dışkı
bet04:56:02
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
biz04:56:01
Çoğul birinci kişi zamiri
hav04:55:54
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
RUJ04:55:37
Dudak boyası
Ray04:55:36
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
yak04:54:54
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
epe04:52:44
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
yuh04:52:32
Hoşnutsuzluk ve öfke anlatır, yuf
yiv04:52:29
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
gaz04:51:54
Tül
Huy04:51:00
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
umur04:50:45
Aldırış etme, önem verme
umde04:50:42
İlke, prensip
kuzgunkılıcı04:50:39
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
evlik04:50:31
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
matafora04:50:27
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
biçimsel04:50:15
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
ayaklı04:49:42
Ayağı olan
vurdumduymaz04:49:19
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
saz04:49:01
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
hesap04:48:56
Aritmetik
herek04:48:55
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
otoklâv04:48:52
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
Buddhist04:48:48
Buddhizm dininden olan kimse
dermatoloji04:48:47
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
laskine04:48:46
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
enfraruj04:48:41
Kızıl ötesi
yüzgeç04:48:40
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
rağbet04:48:29
İstek, arzu
kopuntu04:48:27
Kopmuş parça, diaspora
dilmaç04:48:25
Çevirici, tercüman
tümsek04:48:21
Küçük tepe
BUĞDAY04:47:44
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
Soysuzluk04:47:42
Soysuz olma durumu veya soysuzca davranış
pertavsız04:47:39
Büyüteç
NAm04:47:19
Ad
Tak04:46:57
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
umma04:46:54
Ummak durumu
ulah04:46:53
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
ulum04:46:49
Bilimler, ilimler
hempa04:46:48
Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, omuzdaş
helal04:46:44
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
Aks04:46:31
Dingil
Alt04:46:31
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
İhtilal04:46:13
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
lâden04:46:10
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)