kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

kesim evi16:05:25
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
Kumandan16:01:45
Komutan
dükkan16:01:40
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
özgür16:01:02
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
falan15:59:34
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
geçmez akçe15:59:13
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
takibat15:54:37
Kovuşturma
canavar15:54:09
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
sözcü15:53:14
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
komedyen15:51:38
Güldürülerde oynayan oyuncu
dek15:50:19
Düzen, hile
Uyanık15:49:56
Uyanmış, uyumamış
mine15:49:11
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
yerleşke15:47:42
Kampus
sinameki15:46:27
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
resmikabul15:45:56
Kabul töreni
abluka15:44:27
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
dahiliye15:44:25
(devlet yönetiminde) İç işleri
kandilli15:43:58
Kandili olan
arbalet15:43:15
Kundaklı, tetikli yay
aleni15:42:14
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
biçimsel15:41:52
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
belirtili15:38:11
Belirtisi olan
müteessif15:37:40
Üzülen, acınan, yerinen, esef eden
çeşitlilik15:37:19
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
otoyol15:36:07
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
mo15:35:53
Molibden"in kısaltması
soyluluk15:34:28
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
Örnek15:33:19
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
BEL15:33:01
İşaret
YÜZERGEZER15:32:57
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
vekilharç15:32:50
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
iveğen15:32:37
İvecen
sağlık15:32:35
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
ağsı15:32:11
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
iştirak15:32:09
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
işsizlik15:32:04
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
yatısız15:31:50
Geceleri kalınıp yatılmayan
hakça15:31:39
Doğrulukla
güneş saati15:31:31
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
göğüs15:31:20
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
görme15:31:17
Görmek işi, rüyet
görkemli15:31:14
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
diyagonal15:31:01
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
uzun kafalı15:31:00
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
cihannüma15:30:57
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
laiklik15:30:23
Lâik olma durumu, lâisizm
tiz15:30:15
İnce, keskin (ses)
tevsi15:30:11
Genişletme, yayma
slâlom15:30:07
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
kurallı15:29:53
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
argüman15:29:09
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
Aman15:29:05
Yardım istendiğini anlatır
MENZİL15:28:58
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
MANİFATURACI15:28:43
Manifatura eşyası satan kimse
MANEVİYAT15:28:32
Maddî olmayan, manevî şeyler
merhem15:25:55
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
soy15:24:45
Manzum söz
imal15:24:35
Ham maddeyi işleyip mal üretme
li15:24:23
Lityum "un kısaltması
yorumlamak15:24:03
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
ti15:23:58
Titan"ın kısaltması
kurgusal15:21:15
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
PATLANGAÇ15:21:14
Kamış veya ağaç dalından yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk oyuncağı
tutumlu15:16:15
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
muhalif15:14:48
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
ayakkabı15:12:56
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
hisar15:09:13
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
Saha15:07:40
Alan
fikrisabit15:07:28
Saplantı, idefiks
terbiyesiz15:07:10
Terbiyesi olmayan
duygudaşlık15:06:55
Aynı duyguları paylaşma
mutabakat15:06:25
Uyuşma, anlaşma, itilâf
Ev15:06:25
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
taahhütname15:06:18
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
ekvator15:06:00
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
taş yuvarı15:05:55
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
ekose15:05:40
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
maskara15:05:10
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
tepkime15:04:45
Tepkimek işi
kaf15:03:20
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
pul15:01:42
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
dirhem15:01:30
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
avam15:00:09
Halkın aşağı tabakası
fotoğraf14:59:29
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
ANA14:57:44
Çocuğu olan kadın, anne
yenilemek14:57:17
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
kaplumbağa14:56:21
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
kama14:54:17
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
iskele14:53:55
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
bal peteği14:53:41
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
öldürmek14:53:03
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
mülhakat14:52:44
Bir bütüne katılanlar, ekler
sıkı düzen14:52:43
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
mazruf14:52:33
Zarf içine konmuş, zarflı
öşür14:52:28
Aşar, ondalık
toplum14:51:19
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
labirent14:50:57
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
antropolog14:49:54
İnsan bilimi uzmanı
eşlik14:46:38
Eş olma durumu
istimbot14:46:36
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
işlev yitimi14:46:17
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
Üçgül14:46:04
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
mevzu14:45:43
Konu
KAZIMA RESİM14:44:55
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
gürlük14:44:51
Gür olma durumu
Benek14:44:42
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
lebalep14:44:15
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
güvenilirlik14:43:52
Güvenilir olma durumu
Pervane14:43:36
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
tümsek14:43:18
Küçük tepe
karşılıklı yapraklar14:43:09
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
TUNÇ14:42:50
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
riyaziye14:41:41
Matematik
mikrop14:41:27
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
Kuvvetsiz14:41:19
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
kel14:40:58
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
etkime14:40:31
Etkimek işi, tesir
kıraç14:40:04
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
köken bilimci14:39:52
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
tevettür14:39:42
Gergin duruma gelme, gerilme
erkli14:38:39
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
mühim14:38:26
Önemli
pamuk14:37:49
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
Slavca14:37:36
Slav dili
Şipşak14:37:23
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
naziklik14:36:20
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
yığılma14:36:08
Yığılmak işi
Ay14:35:51
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
aksiyon14:35:34
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması