kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

Tazyik04:24:13
Basınç
pürtüklü04:24:07
Pürtükleri olan
stand04:24:01
bk. stant
kuruntulu04:23:58
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
merhum04:23:49
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
ESKİ PÜSKÜ04:23:31
Çok eski; iyice eski (şeyler)
pancar04:23:24
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
yüz ölçümü04:23:18
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
bağırıp çağırmak04:23:15
öfkeyle bağırmak
orostopolluk04:23:12
Kurnazca iş, dalavere, dolap
sembolik04:22:52
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
Derkenar04:22:39
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
müstacel04:22:29
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
ekü04:22:18
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
kazıklı04:22:13
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
benzeri04:22:06
Benzerlik gösteren, benzer
dolunay04:22:02
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
benzeme04:21:59
Benzemek işi
ibibik04:21:41
Çavuş kuşu, hüthüt
tedirgin etmek04:21:34
rahatını, huzurunu kaçırmak
stabilize yol04:21:30
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
Sert04:21:01
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
alındı04:20:51
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
ayna04:20:50
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
eğrelti otu04:20:47
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
ROSTO04:20:00
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
tövbeler olsun (tövbeler tövbesi!)04:19:53
bir kimsenin herhangi bir işten çok pişman olarak tekrarlamama kararını aldığını anlatan bir söz
PATA04:19:23
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
entel04:19:06
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
İzinsiz04:18:12
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
tahkim04:17:41
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
porno04:17:41
Pornografik sözünün kısaltılmışı
cilacı04:17:09
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
gramofon04:17:01
Sesyazar, fonograf
saçsız04:16:40
Saçı olmayan
Türkiye Türkçesi04:15:12
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
manzara04:15:08
Bakışı, dikkati çeken her şey
Sahipsiz04:14:49
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
panter04:14:45
Pars
birer04:14:26
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
yakınlık04:13:51
Yakın olma durumu
vatansız04:13:06
Vatanı olmayan
albüm04:12:57
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
liberalizm04:12:36
Serbestlik
Kaçak04:12:27
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
ponza04:12:14
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
olağanüstü hâl04:11:48
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
bedence04:11:27
Beden bakımından
isilik04:10:57
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
MUHTEL04:10:48
Düzeni bozulmuş, bozuk
stilo04:10:40
Dolma kalem
zıt gitmek04:10:26
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
yaban gülü04:10:22
Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki (Rosa canina)
sürgen doku04:10:18
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
itenek04:09:41
Piston
Afiş04:09:40
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
özbekçe04:09:38
Özbek dili
aylıklı04:09:10
Aylık alan (kimse), maaşlı
adaptör04:09:07
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
sureta04:08:40
Görünüşe göre, görünüşte
dörtlük04:08:36
Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
seslendirme04:08:27
Seslendirmek işi
yâd04:08:09
Yabancı
kallavi04:07:33
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
müstakim04:07:02
Doğru, doğruluktan şaşmayan
telesinema04:07:02
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
öncü04:06:35
Önde gidip haber ulaştıran kimse
Ailecek04:06:13
Ailece
mertek04:06:04
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık
velespit04:05:59
Bisiklet
müesses04:05:47
Kurulu, kurulmuş
yetimlik04:05:29
Yetim olma durumu
kadırga04:05:11
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
takibat04:04:25
Kovuşturma
paçal04:04:20
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
uygunluk04:04:02
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
doku bozukluğu04:03:48
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
Suna04:02:53
Erkek ördek
mönü04:02:24
bk. menü
arkasından04:01:54
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
sezyum04:01:31
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
kiralayan04:01:27
Kiraya veren
enflasyon04:01:15
Para şişkinliği
Ayıraç04:00:58
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
polis04:00:35
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
hemati03:59:54
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
debriyaj03:59:49
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
yenici03:59:44
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
gücendirme03:59:04
Gücendirmek işi
hasbıhal03:58:59
Söyleşi, sohbet
baykuşgiller03:58:39
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
şat03:58:20
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
şal03:58:11
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
sakıt03:58:05
Merih, Mars
şef03:58:01
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
şad03:57:57
Sevimli, neşeli
şem03:57:52
Mum, balmumu
şek03:57:47
Şüphe
şor03:57:13
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
mercan03:57:09
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
start03:57:04
Çıkış
resmikabul03:56:30
Kabul töreni
estamp03:56:25
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
etkisiz03:56:12
Etkisi olmayan, tesirsiz
değişinim03:56:11
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
mürailik03:55:41
İkiyüzlülük
razı03:55:37
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
derebeylik03:55:03
Derebeyi olma durumu
oval03:54:58
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
ALIŞ03:53:44
Almak işi veya biçimi
küflüce03:53:39
bk. mantar hastalığı
gardiyan03:53:29
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
kırdırma03:53:24
Kırdırmak işi, ıskonta
bununla birlikte03:53:14
Buna ek olarak
sülfat03:53:10
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
krizalit03:53:05
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
erzatz03:52:31
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
hüngür hüngür03:52:21
Yüksek sesle ve hıçkıra hıçkıra
harman dövmek03:51:59
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
yağışsız03:51:55
Yağışı olmayan, kurak
hava parası03:51:44
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
tepeli dalgıç03:51:39
Dalgıç kuşlarından, başında kara tüylerden bir tepelik bulunan, sazlık göllerde yaşayan bir kuş, elma baş (Podiceps cristatus)
dibek03:51:19
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
Asi03:51:18
Baş kaldıran, isyan eden
olanaksız03:51:05
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
bağlaşma03:51:00
Bağlaşmak işi, ittifak
hendese03:50:51
Geometri
tatlı su Frengi03:50:32
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
görünme03:50:27
Görünmek işi
kız almak03:49:48
bir ailenin kızını gelin olarak bir başka aileye katmak