kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

kesim evi07:27:29
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
kazıklanma07:27:23
Kazıklanmak işi
sahanlık07:27:23
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
ortalama07:27:09
Ortalamak işi
takoz07:27:08
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
Yetenek07:27:07
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
Tasvip07:26:56
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
ağaçlıklı07:26:48
Ağaçları bol olan (yer)
Oyuk07:26:45
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
Habeşî07:26:35
Habeş
fermejüp07:26:16
Çıtçıt
kalender07:26:09
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
sırnaşık07:26:01
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
Alışılmış07:25:36
Her zamanki, mutat
ispanyol dansı07:25:23
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
TAVŞANKULAĞI07:25:05
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
sisli07:24:43
Üzerine sis inmiş olan, sislenmiş, bulanık
tütün rengi07:24:10
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
EVLEK07:24:09
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
tutarsız07:24:08
Tutarlı olmayan, insicamsız
ikiyüzlü07:23:43
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
Ahilik07:23:42
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
cehalet07:23:21
Bilgisizlik, bilmezlik
Saf dışı07:22:53
Dizi dışı
zaman zarfı07:22:52
Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf
kiniş07:22:51
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
KATIŞIKSIZ07:22:45
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
çaresiz07:22:36
Çaresi bulunmayan, onulmaz
GERÇEKÇİLİK07:22:21
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
Hatıra07:22:21
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
Çözümleme07:22:20
Çözümlemek işi
irmik07:22:03
Sert buğdaydan elde edilen, taneleri iri, glütence zengin un
mideci07:22:03
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
Macun07:21:01
Hamur kıvamına getirilmiş madde
karakterize etmek07:21:00
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
çabuk çabuk07:20:59
Çabuk olarak, ivedilikle
adil07:20:59
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
artık07:20:53
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
Arap07:20:50
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
buluğ çağı07:20:49
Ergenlik çağı
hayranlık07:20:43
Hayran olma durumu
yüz ölçümü07:20:36
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
emanet etmek07:20:14
bir şeyi veya bir kimseyi birine veya bir yere korumak için bırakmak
hafıza kaybı07:20:10
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
İlişik07:20:00
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
meyil07:19:39
Eğiklik, eğim, akıntı
İRADE07:19:36
İstek, dilek
KEŞİK07:19:30
Sıra, nöbet
Tafra07:19:25
Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten atma
kayıt07:19:24
Bir yere mal ederek deftere geçirme
DENİZ YOSUNU07:19:21
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
İFLAS07:19:21
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
kevser gibi07:19:20
(içecekler için) tatlı, lezzetli
kıdemli07:19:19
Bir işte eski ve tecrübesi çok olan
duyguları açığa vurmak07:19:06
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
cadde07:19:04
Şehir içinde ana yol
Sözcük07:19:03
Kelime
İFFETLİ07:19:02
İffettini koruyan, sili, afif
deve dişi07:19:01
(nar, buğday vb. için) İri taneli
çin gülü07:19:00
bk. kamelya
TÜZÜK07:19:00
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
zarfçı07:18:59
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
özellikle07:18:58
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
komposto07:18:58
Hoşaf
tutucu07:18:57
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
Araz07:18:56
Belirtiler
Kuş yuvası07:18:55
Kuşun içinde barındığı yer
itiyat07:18:54
Alışkanlık, huy
yosun07:18:53
Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
SAYGINLIK07:18:52
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
SAKLAMA07:18:51
Saklamak işi
Tablo07:18:50
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
Yol07:18:49
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
onbaşı07:18:49
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
katlanma07:18:48
Katlanmak işi
kalbur07:18:47
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
genizsi07:18:46
Genzel
kambiyo07:18:45
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
BAĞIRMA07:18:29
Bağırmak işi
lâkayt07:18:27
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
Delta07:18:09
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
Yiğit07:17:44
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
bahar nezlesi07:17:41
bk. saman nezlesi
eylem07:17:40
Eylemek işi, fiil, aksiyon
keyifli07:17:38
Keyfi yerinde, neşeli
hürmetli07:16:55
Saygılı
uza devim07:16:54
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
Taban07:16:30
Ayağın alt yüzü
ürperti07:16:30
Ürperme duygusu veya durumu
aktivite07:16:28
Etkinlik
LİSTE BAŞI07:16:26
Herhangi bir seçimde, listenin en başında olan isim
aydınlatıcı07:16:24
Aydınlık verici
Savunucu07:16:17
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
açığa çıkarmak07:16:13
işinden çıkarmak
sümük doku07:16:07
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
hint domuzu07:16:00
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
mikrop07:15:51
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
Nagehan07:15:48
Ansızın, birdenbire, ani olarak
ZABIT07:15:18
Zapt
kulak kepçesi07:15:11
Sesi toplayarak orta kulağa göndermeye yarayan, kulağın, yarım daire biçimindeki bölümü
tahin07:15:09
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
KLİK07:14:58
Hizip
tefekkür07:14:50
Düşünme, düşünüş
önceki07:14:49
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
yılankavi07:14:36
Dolambaçlı, dolanarak giden
Yasa07:14:36
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
Katarakt07:14:26
Ak su, ak basma, perde
ütopya07:14:25
Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce
gerici07:13:26
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
kusmak07:13:22
Reddetmek
geçkin07:13:14
İhtiyarlamaya yüz tutmuş, geçmiş
LİF07:12:51
Çok ince ve uzun parça
kaygan07:12:49
Islak veya düz olduğundan, kendisi kayan veya üzerinde kayılan, kaygın
Ilgım07:12:43
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
Yorum07:12:34
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
volkanik07:12:33
Volkanla ilgili
mefkure07:12:10
Ülkü, ideal
müteyakkız07:11:29
Uyanık, tetikte, sak
çöküntü hendeği07:11:06
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
kıyye07:11:05
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
Serzeniş07:10:33
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
Renkli07:10:12
Rengi olan
siftah07:10:04
(bir şey satıp veya satın alıp) Alış verişe başlama
ruhsal07:09:49
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
basket07:09:34
Basketbolda kazanılan sayı
İRİ07:09:27
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
boşa gitmek07:09:23
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
istenç07:09:07
İrade, istek
miras07:08:52
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
mor ötesi07:08:37
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole