kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

şişkin15:11:44
Şişmiş, şişirilmiş
Hiç kimse15:11:27
Ortalıkta görünmeyen, bulunmayan insan
bahri15:11:07
Denizle ilgili
eleji15:10:52
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
hasep15:10:40
Kişisel özellikler, nitelikler
alın15:10:21
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
Rekabet15:10:20
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
başarılı15:10:18
Başarı gösteren, muvaffakıyetli
Postacı15:09:59
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
kavrayış15:09:55
Kavrama, anlama, algılama yetisi
mayın15:09:36
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
dinek15:09:11
Dinlenmek için durulan yer
menekşe15:08:53
Menekşegillerden, bir veya çok yıllık otsu bitki (Viola tricolor)
bahtsız15:08:38
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
dağ tavuğu15:08:25
bk. çil (I)
dokumacı15:07:37
Dokumacılık yapan kimse
mermi15:07:30
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
talaş15:07:28
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
söyletme15:07:07
Söyletmek işi
gözü açık15:07:04
Uyanık, becerikli
Stadyum15:07:02
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
ara sıra15:06:31
Seyrek olarak, zaman zaman
alçak15:06:13
Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı
çığırtı15:06:12
Çığrışma sesleri
krizalit15:05:41
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
penaltı noktası15:05:31
Penaltı atışının yapıldığı nokta
cümle bilgisi15:05:30
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
ulema15:05:29
Bilginler
kirpi15:05:22
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
engebesiz15:05:11
Engebesi olmayan
Müstahdem15:05:09
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
brezil15:05:08
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
girgin15:05:04
Herkesle çabucak yakınlık kurarak işini yürütebilen, pısırık karşıtı
ananas15:05:03
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
bandırma15:05:02
Bandırmak işi
burun otu15:04:49
Burna çekilen tütün, enfiye
kekelik15:04:48
Kekemelik
insiyak15:04:46
İçgüdü, sevkıtabiî
karides15:04:10
Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan yüzücü, orta büyüklükte kabuklu türün adı
operatör15:03:54
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
murabıt15:03:41
Savaşçı derviş
keratin15:03:39
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
karşılama15:03:37
Karşılamak işi, istikbal
kurbağa15:03:19
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
volkanik15:03:19
Volkanla ilgili
tabur15:02:51
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
ana deniz bilimi15:02:49
Oşinografi
fatura15:02:45
Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası
alâmet15:02:29
Belirti, işaret, iz, nişan
özgeci15:02:27
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
torak15:02:14
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
yaya kaldırımı15:02:00
Caddelerin iki yanında yayalara ayrılmış yol
uranyum15:01:55
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
abla15:01:42
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
özlü15:01:16
Özü olan, öz bölümü çokça olan
selâmet15:00:59
Esen olma durumu, esenlik
ödemek15:00:45
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
gözlükçülük15:00:17
Gözlük satma işi
süet15:00:03
bk. podosüet
Bulgar15:00:01
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
urba15:00:01
Giysi
hidrolik14:59:33
Su ile ilgili
14:59:27
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
gözden geçirmek14:59:07
okumak
İKİLİK14:57:36
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
saçma sapan konuşmak14:56:57
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
hepimiz14:56:51
bk. hep
düşsel14:56:49
Düş ile ilgili, hayalî
türlü14:56:06
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
gülümseme14:56:05
Hafifçe gülme, tebessüm
bunalma14:56:03
Bunalmak işi
Getirimci14:56:02
Getirim sağlayan şey veya kimse
vikaye14:55:55
Koruma, esirgeme, gözetme
Allah Allah!14:55:48
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
toplu konut14:55:47
Önceden plânlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımlarıyla ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü
icmal14:55:30
Özet, kısaltma
Akdeniz humması14:55:25
Malta humması
hoşlaşma14:55:16
Hoşlaşmak durumu
Hareketli14:55:10
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
çeri14:55:09
Asker
sadme14:55:08
Çarpışma, tokuşma, vurma
ayı14:55:06
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
yülüme14:54:58
Yülümek işi, tıraş
dalkavukluk14:54:54
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
dış deri14:54:47
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
acem14:54:44
İranlı
yalın durum14:54:33
İsim soyundan kelimenin taşıdığı kavramı bildirme durumu, Türkçede bu durumda ek kullanılmaz, mücerret, nominatif
dernek14:54:21
Toplantı, düğün
mantık dışı14:54:17
Mantıkla hiçbir ilgisi olmayan
islim14:53:47
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
ilinti14:53:30
İki şey arasında ilgi, ilişki
iktisat14:53:26
Ekonomi
bisküvi14:53:17
Un, süt, şeker veya tuzla yapılan ince, gevrek kuru pasta türü
yaver14:53:16
Yardımcı
anlam aykırılığı14:53:11
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
belgeli14:53:10
Belgesi olan
korun14:52:49
Üst derinin en dış tabakası
Tiner14:52:45
Boyanın yoğunluğunu azaltmak için kullanılan terebentin gibi sıvı inceltici
piyes14:52:44
Oynanmak için yazılmış eser, tiyatro eseri veya oyunu, oyun
MERASİM14:52:34
Tören
ilgeç14:52:29
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
yutak14:52:15
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
bağır14:51:41
Göğüs
ince yapılı14:51:39
Narin, nazik, zayıf
keçi yolu14:51:36
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
tenakuz14:51:11
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
ihmal etmek14:51:02
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
küstüm otu14:50:48
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
kömür kalem14:50:40
bk. füzen
Aşama sırası14:50:39
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
atılganlık14:50:36
Atılgan olma durumu
Sini14:50:23
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
devlet baba14:50:13
Devlet
Cezayir menekşesi14:50:10
Zakkumgillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kendine özgü mavi, açık mor renkli çiçekleri ve ortası çukur taç yaprakları olan bir bitki (Vinca)
yarka14:50:03
Büyük piliç
yatay14:50:02
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
Sonsuzluk14:50:02
Sonsuz olma durumu
saygılı14:49:59
Saygısı olan, saygı gösteren, hürmetli
yelkenleri suya indirmek14:49:57
direnmekten vazgeçip karşısındakinin dediğini benimsemek, kabul etmek
elden ele geçmek14:49:55
bir şey sahip değiştirmek
anlatma14:49:45
Anlatmak işi
muamele14:49:43
Davranma, davranış
sarfınazar14:49:42
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
ovalama14:49:37
Ovalamak işi
kont14:49:34
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
koruluk14:49:29
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
halaza14:49:26
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
güre14:49:19
Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek
takdim edilmek (veya olunmak)14:49:17
sunulmak
yardakçı14:49:16
Kötü işlerde birine yardım eden kimse