kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

deprem bilimci12:37:35
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
dilsiz12:37:28
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
KAMİL12:37:19
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
inci taşı12:37:17
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
yasaklanma12:37:11
Yasaklanmak işi
keten tohumu12:37:01
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
feragat12:36:53
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
eğik12:36:46
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
hipnoz12:36:42
Uyku, ipnos
evaze12:36:31
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
sayma12:36:31
Saymak işi, tadat
evmek12:36:21
bk. ivmek
tefsir12:36:10
Yorumlama
saplantı12:36:09
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
utanmaz12:35:59
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
kargaşalık12:35:48
Kargaşa durumu
sunma12:35:48
Sunmak işi
fakir fukara12:35:44
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
Hint kumaşı12:35:42
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
GAF12:35:27
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
inlemek12:35:19
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
çörek12:35:16
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
doktrin12:35:09
Öğreti
Ruh12:35:06
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
hesap12:34:33
Aritmetik
apsis12:34:23
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
herek12:34:12
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
virüs12:33:54
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
seans12:33:51
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
elde etmek12:33:46
bir şeye sahip olmak
vasistas12:33:31
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
rant12:33:10
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
TÜRDEŞ12:32:54
Türleri bir olan, mütecanis
rate12:32:51
Büyük fare
Ehemmiyet12:32:49
Önem
iribaş12:32:44
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
teneffüs12:32:32
Solunum
Muvaffakiyet12:32:21
Başarı
hesap etmek12:32:14
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
murakabe12:32:03
Denetleme, denetim
pe12:31:49
P harfinin adı
gösterme12:31:42
Göstermek işi
firavunlaşma12:31:31
Firavunlaşmak işi
ayaklı12:31:23
Ayağı olan
merkeziyet12:31:23
Merkeziyetçilik
mevsuf12:31:13
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
intibak12:31:09
Çevreye veya bir duruma uyma
Sözcük12:30:59
Kelime
jogging12:30:48
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
püskürtücü12:30:37
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
top sürme12:30:26
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
hazan12:30:21
Güz, sonbahar
topluca12:30:16
Toplu olarak
ge12:29:54
Germanyum"un kısaltması
ekran12:29:12
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
çıplak12:29:01
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
karides12:28:50
Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan yüzücü, orta büyüklükte kabuklu türün adı
engebeli12:28:44
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
demode12:28:39
Modası geçmiş olan
kuş bilimci12:28:27
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
mevcut12:28:18
Var olan, bulunan
Akdarı12:28:07
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
akışkanlık12:28:03
Akışkan olma durumu
kat12:27:56
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
Gri12:27:45
Kül rengi, boz
içtepi12:27:39
bk. tepi
hol12:27:31
Sofa
Sam12:27:20
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
girişken12:27:01
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
uzay12:26:59
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
refika12:26:48
Eş, karı, zevce
pertavsız12:26:36
Büyüteç
arnavutluk12:26:27
Arnavut olma durumu
Kavşak12:26:26
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
mürettip12:26:13
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
ŞAKA12:26:04
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
ücret12:25:53
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
nemrut12:25:44
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
tamzara12:25:33
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
uyarmak12:25:22
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
kanun yoluyla12:25:11
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
Namus12:25:00
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
kırsal12:24:49
Kır ile ilgili
Patlama12:24:44
Patlamak işi
mukaddem12:24:42
Önce gelen, önceki
inançlı12:24:36
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
bakanlık12:24:26
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
ikame12:24:14
Yerine koyma, yerine kullanma
yır12:24:03
Ezgi, türkü, nağme
konuşmacı12:23:54
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
kurumlu12:23:52
Kurum (II) tutmuş olan
iterbiyum12:23:43
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
ördek12:23:41
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
çocuk yuvası12:23:23
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
TEKDÜZE12:23:08
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
dip12:22:52
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
UMUM12:22:51
Bütün, hep, tüm, kamu
kerime12:22:50
(saygılı konuşmada) Kız evlât
Hindi12:22:44
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
valilik12:22:33
Vali olma durumu
kasık12:22:22
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
mahdut12:22:05
Çevrilmiş, sınırlanmış
astronomi12:21:57
Gök bilimi, felekiyat
Zavallı12:21:37
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
anlaşılan12:21:30
anlaşıldığına göre, galiba
MAHKEME12:21:19
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
aksata12:21:09
"alma ve verme" Alış veriş
iflâh12:20:58
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
ZAĞLAMA12:20:47
Zağlamak işi, kılağılama
anahtar12:20:32
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
tasarruf etmek12:20:28
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
terk etmek12:20:15
bırakmak, ayrılmak
Global12:19:58
Toptan, toplam
Öznel12:19:47
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
falez12:19:46
bk. yalı yar
fahri12:19:22
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
KAKIŞMA12:19:11
Kakışmak işi
toprak rengi12:19:06
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
hükümsüzlük12:19:01
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik
önemseme12:18:47
Önemsemek işi
kambiyo12:18:37
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
hakimane12:18:28
Bilgece
özengen12:18:21
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
duvar12:18:17
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
İFTİRA12:18:17
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
YANILGI12:18:07
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
randıman12:18:06
Verim
müeddep12:18:01
Uslu, terbiyeli, edepli
HEVES12:17:54
İstek, eğilim, arzu, şevk
men12:17:50
Yasaklama, izin vermeme