kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

gün00:37:30
Güneş
partici00:33:43
Parti üyesi
yakasına asılmak (veya yapışmak)00:32:28
hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak
deve kini00:32:28
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
alt00:32:17
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
YETİŞTİRMEK00:32:16
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
çok geçmeden00:32:12
kısa bir süre sonra
renk körlüğü00:32:08
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
tenazur00:32:08
Bakışım, simetri
hesabını (kitabını) bilmek00:32:01
tutumlu olmak
manita00:31:52
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
halk ozanı00:31:47
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
Özenmek00:31:41
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
ifade etmek00:31:40
anlatmak
vız00:31:39
Böcek uçarken veya atılan bir şey hızla geçerken çıkan ses
gönül almak (veya gönlünü almak)00:31:38
sevindirmek
selvi00:31:26
bk. servi
geçkin00:31:23
İhtiyarlamaya yüz tutmuş, geçmiş
tırıs00:31:20
Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü
cereme00:31:20
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme
KÖK00:31:17
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
ağ torba00:31:12
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
peşi sıra00:31:12
Arkasından, ardından, ardı sıra
hayal etmek00:31:00
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
öğrenci kimliği00:30:50
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
orta oyunculuğu00:30:36
Orta oyuncusunun sanatı
şen şakrak00:30:35
Çok neşeli, şakrak
baştan başa00:30:24
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
yersiz yurtsuz kalmak00:30:24
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
dalga geçmek00:30:20
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
ÇİĞ00:30:09
Pişmemiş veya az pişmiş
ay00:30:07
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
00:29:59
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
Taş00:29:57
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
işte00:29:54
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
rh00:29:50
Rodyum"un kısaltması
yaban maydanozu00:29:50
Baldıranın maydanoza benzeyen bazı türlerine verilen ad
kılık00:29:36
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
tabu00:29:29
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
çırak00:29:22
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
Ölçü00:29:17
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
-a / -e00:29:15
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
Atatürkçülük00:29:06
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
paylaşmak00:29:04
Katılmak
dili tutulmak00:29:01
sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
Art00:28:59
Arka, geri
Soyutlama00:28:56
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
hat00:28:55
Çizgi
Tazyik00:28:49
Basınç
zirzop00:28:48
Delişmen, aklına eseni yapan
kezzap00:28:45
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
İptida00:28:45
Başlangıç
yamaç00:28:42
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
tavan00:28:38
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
selâmet00:28:36
Esen olma durumu, esenlik
kazan00:28:35
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
tapu00:28:34
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
Alan00:28:32
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
pek00:28:28
Sert, katı
berhava00:28:27
Havaya verilmiş, uçurulmuş
efendi00:28:27
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
rey00:28:23
Oy
SEVAP00:28:20
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
rakkas00:28:19
Sarkaç, pandül
Faizci00:28:03
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
nane00:28:00
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
yer biçimleri00:27:59
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
sonra00:27:58
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
levha00:27:57
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
şecere00:27:57
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
erimek00:27:56
Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek
HÜCRE00:27:54
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
yasin00:27:51
Kur"an surelerinden biri
cumhuriyet00:27:48
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
Yaz00:27:47
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
titan00:27:40
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
tanrıcılık00:27:37
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
noter00:27:34
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
olumsuzluk00:27:33
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
Mani00:27:32
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
bilge00:27:31
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
Alışılmamış00:27:27
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
daim00:27:20
Sürekli, sonsuz
biraz00:27:20
Kısa bir süre için
sessiz sedasız00:27:14
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
katalog00:27:13
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
matah00:27:11
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
öğütme00:27:10
Öğütmek işi
mızıkçı00:27:08
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
jale00:27:06
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
kadırga00:27:03
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
Çıta00:27:02
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
sümsük00:26:58
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
arpacık00:26:56
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
rahim00:26:53
Koruyan, acıyan, merhamet eden
keski00:26:53
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
zavallı00:26:49
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
ful00:26:46
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
hayırsız00:26:42
Yararı olmayan, hayrı olmayan
Göktürk00:26:38
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
bok00:26:37
Dışkı
satın00:26:34
"Fiyatını vererek bir şey almak" anlamında kullanılan satın almak deyiminde geçer
temize çıkarmak (veya çıkartmak)00:26:32
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
bekçi00:26:31
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
Yaşama00:26:27
Yaşamak işi
ışınım00:26:27
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
Bahçe00:26:22
Sebze yetiştirilen yer, bostan
HAZANDİDE00:26:19
Görmüş, geçirmiş
GÜDÜ00:26:18
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
efsane00:26:15
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
kanaat getirmek00:26:13
kanmak, aklı yatmak, inanmak
asıltı00:26:11
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
hendek00:26:10
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
ayaklanmak00:26:10
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
ŞEHİT00:26:05
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
yaradılıştan00:26:03
Doğuştan, fıtraten
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın00:26:00
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
ÇANGAL00:25:59
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
çoğulcu00:25:58
Çoğulculukla ilgili olan, plüralist: Çoğulcu görüş
mazı00:25:54
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
KERTE00:25:53
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti
ekleme00:25:53
Eklemek işi
inkıta00:25:50
Kesilme, kesinti
TABANCA00:25:47
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
şat00:25:44
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
yapı malzemesi00:25:43
İnşaatın yapımında kullanılan her tür malzeme
pas00:25:42
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
dürbün00:25:41
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
Kadran00:25:40
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
Frengi00:25:35
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık