kesim evi

1.İsimKasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha

Son Arananlar

kesim evi11:55:45
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
BASIK11:55:36
Basılmış, yassılaşmış
ARAKA11:55:29
İri taneli bezelye
lâyık11:54:43
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan
tunç11:54:43
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
güvence akçesi11:54:33
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
diskjokey11:54:12
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
kolon11:53:51
Sütun
Hint kumaşı11:53:02
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
vefasız11:52:36
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
bereleme11:52:09
Berelemek işi
pakt11:51:58
Antlaşma
Biri11:51:28
Bir tanesi
sinir bilimi11:50:52
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
gönye11:50:41
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç
kural dışı11:50:35
bk. kural dışı
farad11:50:29
Elektrik sığa birimi
YASSI11:49:33
Yayvan ve düz
İspirtoluk11:49:31
İspirto yakan küçük ocak, ispirto ocağı, kamineto
tuval11:48:56
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
HASIM11:48:55
Düşman, yağı
baştan başa11:48:51
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
kakmacılık11:48:21
Kakmacı olma durumu
mızmız11:48:15
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
Milyar11:47:24
Milyon kere bin, 1.000.000.000
gözden çıkarmak11:47:11
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
barınma11:47:02
Barınmak işi
matematiksel11:46:58
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
düş kırıklığı11:46:57
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
mehter takımı11:46:45
Mehterhane
lâlettayin11:46:43
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
çaydanlık11:46:26
İçinde çay pişirilen kap
iti11:46:24
İtici güç, ilham verici
İŞVE11:46:23
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
stalagmit11:45:36
Dikit
tomurcuk11:45:34
Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz
Komutan11:45:25
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
bezekçi11:45:12
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
lafız11:44:37
Söz, kelime
Ses bilimi11:43:54
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
Anafor11:43:05
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
Teşhis11:43:05
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
Rekor11:43:03
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
motorin11:43:01
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
kalp krizi11:42:36
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
icra11:42:29
Yapma, yerine getirme, (bir işi) yürütme
Acele11:42:01
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
dudak boyası11:40:51
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
beyit11:40:19
Ev
zenci11:39:53
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
bakalit11:39:20
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
Çabuk11:38:58
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
cabadan11:38:38
Bedava olarak, karşılıksız, fazladan
bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)11:38:33
çıkar sağlanabilecek yeri veya şeyi bilmek veya bulmak
kalafat11:38:31
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
aşikâre11:37:49
Açıkça, belli ederek, saklamadan
kesiş11:37:46
Kesmek işi veya biçimi
tütün11:37:02
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
kavram11:37:02
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
mihnet çekmek11:36:10
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
venüs11:35:22
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
bukağı11:35:21
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
SÜLALE11:35:02
Soy; ev, aile
ce11:35:02
Seryum"un kısaltması
dernek11:34:32
Toplantı, düğün
es11:34:23
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
ZÜĞÜRT11:34:09
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
çapullama11:32:40
Çapullamak işi
ekvator11:32:38
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
çadır11:32:30
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
ilelebet11:31:54
Sonsuzluğa değin, sürgit
piyade11:31:52
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
mümas11:31:30
Dokunan, temas eden
gerçekleşme11:31:26
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
Gönlünce11:31:02
Dileğine uygun
izmaritgiller11:30:54
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
uzam11:30:21
Algılanan nesnelerin temel niteliği
berkemal11:30:13
Mükemmel, pek iyi
saygı11:29:41
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
nahak11:29:06
Haksız, gereksiz
telif hakkı11:28:51
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
dâhiliye11:28:46
(devlet yönetiminde) İç işleri
uyuşuk11:28:34
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
dağınık11:28:34
Geniş bir alana yayılmış olan
dağınık11:28:33
Geniş bir alana yayılmış olan
nikel kaplama11:28:02
Nikelâj
lehçe bilimi11:27:20
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
Eylül11:26:50
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
canlılık11:26:48
Canlı olma durumu
Bıkkınlık11:26:36
Çok bıkmış olma durumu
itaat etmek11:26:17
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
minimum11:25:27
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
kinin11:25:07
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
verimli11:25:05
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
diktatör11:25:03
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
gösteriş yapmak11:25:02
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
lenfa11:23:50
Lenf
cilalı11:23:50
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
otomobil11:23:39
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
yılan gömleği11:23:37
Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deri
çoğunluk11:23:35
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
sahtekar11:23:34
Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci
artı uç11:23:32
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
kız11:23:19
Dişi çocuk
çalı11:22:50
Böğürtlen, ahu dudu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki
Oluk11:22:43
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
Okutman11:22:18
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
tanrısızlık11:22:17
Tanrısız olma durumu
ayet11:22:05
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
amber balığı11:22:05
Balinagillerden, boyu 25 m"ye kadar çıkan, başı büyük, dişli, çok yırtıcı bir balık, ada balığı (Catodon macrocephalus)
klâsör11:22:04
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, sıralaç
SÜRGÜN11:22:02
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
öykünce11:21:55
Fabl
Ergi11:20:48
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
parsel11:20:34
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
seyrek11:18:46
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
HAYAL KIRIKLIĞI11:18:16
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
Yakarış11:18:02
Yakarmak işi veya biçimi
çeşitli11:18:00
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
binek atı11:17:11
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
Yararlı11:16:59
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
MAL11:16:19
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
pespaye11:16:12
Alçak, soysuz, aşağılık
geyik dikeni11:15:56
bk. akdiken
paspal11:15:39
Çok kepekli un
Kuru sıkı11:15:12
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
yolak11:15:11
Patika
üye11:15:03
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
GAF11:14:44
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
taharri11:14:28
Arama, araştırma