kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

naziklik20:09:51
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
ÜSTELEME20:09:39
Üstelemek işi, tekit
incir kuşu20:09:37
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
Zenginlik20:09:04
Zengin ve varlıklı olma durumu
Saba20:08:55
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
merhamet etmek20:08:54
acımak
anormal20:08:47
Genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan, gayritabiî
İZ20:08:34
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
Zeyrek20:08:26
Anlayışlı, uyanık, zeki
din adamı20:08:24
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
taş pamuğu20:08:23
Asbest
keder20:08:01
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
ERGİ20:07:40
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
kargı20:07:22
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
Yaban eşeği20:07:17
Atgillerden, Hazar Denizi dolaylarında yaşayan, eşeğe çok benzeyen yaban hayvanı (Equus onager)
SİNAGOG20:06:53
Yahudi tapınağı, havra
erişte20:06:52
Kesilip kurutulmuş hamur, ev makarnası
Baştan çıkarmak20:06:37
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
özetleme20:06:25
Özetlemek işi
cemaat20:06:09
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
toprak köleliği20:05:51
Toprağa bağlı kölelik düzeni
sicim gibi20:05:49
damlaları arka arkaya gelip sicim gibi akan (yağmur, gözyaşı)
yanardağ püskürmesi20:05:28
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
duo20:05:11
İki ses veya iki müzik
Küt20:04:19
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
müze20:04:17
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
bankaya yatırmak20:04:16
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
politika yapmak20:03:44
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
müştereken20:03:41
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)20:03:40
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
kısmık20:03:37
Cimri, pinti, hasis
müşavere20:03:36
Danışma, danış
karmaşa20:03:26
Karmaşık olma durumu
kılıbık20:03:12
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
Kötümser20:03:11
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
manikür20:02:48
Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı
imtiyaz20:02:47
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
peder20:02:43
Baba
ürkme20:02:23
Ürkmek durumu, tevahhuş
Dedikodu20:02:13
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
yeri yurdu belirsiz20:02:06
belli bir yeri olmayan, serseri
sebayüdü20:02:02
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün ikili gelmesi
hassaslık20:01:55
Hassas olma durumu, hassasiyet
kervansaray20:01:49
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
İdman20:01:37
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
iskele kuşu20:01:12
Yalıçapkını, emircik
imren20:00:45
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
cihannüma20:00:38
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
yürüyüşe geçmek20:00:21
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
gayrimenkul20:00:19
Taşınmaz
ince ayrım19:59:47
En küçük ayrıntısına kadar inme, çalar, nüans
ermin19:59:15
Kakım, as
Bulut19:58:51
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
su kayağı19:58:24
Su üzerinde yapılan kayık sporu
yaban pancarı19:58:03
Pazı (I)
kavata19:58:02
Oyma ağaç kap
anilin19:58:01
Benzenden türeyen bir amin
KOŞUT19:58:00
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
Optimum19:58:00
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
tetik bulunmak (veya tetikte bulunmak)19:57:58
uyanık ve dikkatli olmak
irade kaybı19:57:40
bk. irade yitimi
eşlek19:57:39
Ekvator
nakit19:57:28
Para, akçe
Bektaşî19:57:24
Hacı Bektaş Veli"nin tarikatına girmiş olan kimse
KRAL19:57:09
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
tasfiye19:56:30
Arıtma, ayıklama, temizleme
BAYRAKTAR19:56:23
Bayrağı taşıyan kimse
agreman19:56:00
Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı
iham19:55:35
Kuruntuya düşürme
vakit geçirmek19:55:13
oyalanmak, uğraşmak
metre kare19:54:35
Kenarı bir metre olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi (kısaltması m3)
Akdarı19:54:34
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
Sihir19:54:24
Büyü, bağı
Aşk olsun19:54:13
"Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildirir
ŞAŞKINLIK19:53:46
Şaşkın olma durumu veya şaşkınca davranış
sezyum19:53:25
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
sena19:53:20
Övme
takt19:52:31
Yerinde konuşma veya davranma
perukar19:52:15
Berber
mahcup19:51:10
Utangaç, sıkılgan
sadrazamlık19:51:02
Sadrazam olma durumu
kıl payı19:50:30
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
kıvançlı19:50:18
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
akma19:50:13
Akmak işi
erden19:50:09
Bakir
UYUM19:50:02
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
Tokaç19:49:38
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
Tıkaç19:49:30
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir19:49:28
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
DAMGA19:49:02
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
gusto19:48:34
Beğeni, zevk
kâfi19:48:28
Yeterli, yetecek ölçüde olan
ordinat19:48:23
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
iç kulak19:48:06
Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölümü
bunak19:47:58
Bunamış olan (kimse), ateh getirmiş olan (kimse), matuh
irmik helvası19:47:52
İrmik, çam fıstığı, yağ ve şeker karışımıyla hazırlanan bir tatlı türü
rahibe19:47:29
Kadın rahip
inançsız19:47:21
İnancı olmayan, imansız, itikâtsız
cariyelik19:47:02
Cariye olma durumu
tezkireci19:46:58
Tezkereci
bilgicilik19:46:18
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
bulamaç19:46:06
Sulu, cıvık hamur
bağırsak askısı19:45:56
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
akılsız19:45:56
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
üç boyutlu film19:45:55
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
Kansız19:45:21
Kanı olmayan
Arabalı vapur19:45:16
Arabaya taşıyan vapur, vapur, araba vapuru
Şeytan elması19:44:40
Tatula
pamuk19:43:55
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
Fedai19:43:46
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
pelit19:42:51
Meşe ağacının meyvesi, palamut
memişhane19:42:40
Ayak yolu, abdesthane
Çaba19:42:32
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
kinaye19:42:13
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
savsak19:41:34
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
kimse19:40:27
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
Deyiş19:39:56
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
iştirak19:39:41
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
gevezelik19:38:44
Geveze olma durumu, lâfazanlık
TOZLUK19:38:18
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
nem19:37:49
Havada bulunan su buharı
kıtır19:37:24
Uydurma söz, yalan
utanmak19:36:36
Sıkılmak
aracılık19:36:26
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
GEÇİNDİRME19:36:04
Geçindirmek işi
bilgece19:35:40
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
gönül bağı19:35:30
Sevgi bağı, duygusal ilişki
bası19:35:12
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
Küçük Asya19:35:05
Anadolu
sac19:34:50
Yassı demir çelik ürünü