kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

yok etmek00:30:40
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
Atabey00:30:37
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
şerir00:30:36
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
hayal etmek00:30:31
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
Baç00:30:29
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
PAMUKLU00:30:22
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
BİR YANA00:30:15
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
el yazması00:30:09
Yazma kitap
Şalter00:30:08
Bir devredeki elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, çevirgeç
irşat00:29:54
Doğru yolu gösterme, uyarma
çal00:29:53
Taşlık yer, çıplak tepe
Paskalya00:29:47
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
Edat00:29:45
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
bende00:29:39
Kul, köle
ders00:29:29
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
yirmi00:29:26
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
KIZGIN00:29:23
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
operatör00:29:02
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
DİŞ00:28:57
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
radika00:28:54
Yaprakları salata olarak yenen baharlı, çok yıllık bir bitki (Taraxacum officinale)
derlemcilik00:28:38
Koleksiyonculuk
balama00:28:27
Orta oyununda Rum tipi
Fecir00:28:22
Tan vakti, gün ağarması
HAL00:28:17
Çözme, çözülme; eritme; karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
taassup00:28:15
Bağnazlık
dinleti00:28:14
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
y00:28:08
İtriyum"un kısaltması
fesleğen00:28:05
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
Kaybolma00:28:03
Kaybolmak işi
dönek00:27:59
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
beraber00:27:58
Birlikte, bir arada
dekar00:27:49
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
konsey00:27:35
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
mezbelelik00:27:31
Çöplük, mezbele
irmik00:27:25
Sert buğdaydan elde edilen, taneleri iri, glütence zengin un
bunalmak00:27:21
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
burunduruk00:27:12
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
sac00:27:07
Yassı demir çelik ürünü
tabii00:27:01
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
nice00:26:59
Kaç, ne kadar
melânkolik00:26:58
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
aort00:26:54
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
AF00:26:51
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
Uca00:26:49
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
berkemal00:26:47
Mükemmel, pek iyi
sakar00:26:46
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
P00:26:44
Fosfor"un kısaltması
yenilik00:26:44
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
güzel sanatlar00:26:36
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
Hatun00:26:29
Kadın
Gıpta etmek00:26:22
imrenmek
misyon00:25:59
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
kazanmak00:25:54
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
İktidar00:25:52
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
şatafatlı00:25:40
Süslü ve gösterişli
bireysellik00:25:37
Birey olma olgusu
hoşa gitmek00:25:36
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
Fide00:25:22
Bahçıvanlıkta yastıklarda tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek
Fanatizm00:25:22
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
Endeks00:25:20
İndeks
ağızlık00:25:00
Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç
yapak00:24:46
bk. yapağı
dayanıksız00:24:38
Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz
ticaret00:24:31
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
iskambil kağıdı00:24:31
İskambil
Dağ çayı00:24:29
bk. ada çayı
zahit00:24:26
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
aksiyom00:24:21
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
jenerik00:24:13
bk. tanıtma yazısı
aceleci00:24:06
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
ISTILAH00:24:04
Terim
ekvatoral00:23:45
Ekvatorla ilgili eşleksel
Marketing00:23:39
Pazarlama
kaygılı00:23:32
Kaygısı olan, üzüntülü
Üstünlük00:23:27
Üstün olma durumu, rüçhan
gam00:23:22
Tasa, kaygı, üzüntü
yıkık dökük00:23:09
Harabe, eski
armoni00:23:08
Türlü sesler arasında sağlanan uyum
kavaf00:23:05
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
Anaerki00:22:47
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
yanarca00:22:36
Meşale
adapte00:22:13
Uyarlanmış
tasarruf00:22:09
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
toparlak00:22:04
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
Ramazan00:21:57
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
gabavet00:21:54
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
Kadın00:21:28
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
aşık kemiği00:21:23
Aşık
Kaide00:21:21
Kural
bildirme kipleri00:21:18
Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi
adisyon00:21:07
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
Bilgi00:21:04
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
ayıklamak00:21:03
Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak
meşhur00:20:48
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
görüş açısı00:20:46
Bir şeyi görebilme alanı
aksi00:20:37
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
kolombiyum00:20:33
Niyobyum
Yakut00:20:23
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
açma00:20:16
Açmak işi
Bakara00:19:32
İskambil kâğıdı ile oynanan bir kumar
rota00:19:19
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
almak00:19:12
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
kibarca00:19:04
Kibar bir insana yakışacak biçimde
ARABA VAPURU00:18:47
Arabalı vapur
yüzde00:18:42
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
körlük00:18:33
Kör olma durumu
mo00:18:27
Molibden"in kısaltması
YETKİ00:18:20
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
Mürit00:18:12
Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse
Sarkaç00:17:59
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
marangoz00:17:52
Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta
çiftlik00:17:44
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
ergonomi00:17:36
İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı, iş bilimi
gözlük00:17:20
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
Enir00:17:18
Bir tür yaban mersini
zararsız00:17:12
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
fışkırık00:16:49
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
bağdaş kurmak00:16:48
bu biçimde oturmak
möble00:16:32
Mobilya
özü sözü bir00:16:20
düşündüğü gibi söyleyen veya davranan
şeriklik00:16:10
Ortaklık, arkadaşlık
Yapmak00:16:04
iyilik veya kötülükte bulunmak
kuyruk00:15:56
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
İKİNCİ00:15:50
İki sayısının sıra sıfatı
mersin balığı00:15:33
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
menşe şahadetnamesi00:15:28
bk. köken belgesi
çığ00:15:07
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
tekçilik00:15:00
Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü, monizm
başıboş00:14:58
Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan
SİMÜLTANE00:14:49
Aynı anda olan, eş zamanlı