kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

KakIm11:35:24
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin (Mustela erminea)
çapul11:35:18
Yağma, talan, plâçka
Geçici11:35:11
Çok sürmeyen
çapar11:35:07
Postacı, ulak
kıvrımlı11:35:02
Kıvrımı olan
ELASTİKİ11:35:01
Esnek
hayvan bilimci11:34:57
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
Kanal11:34:56
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
Rica11:34:45
Dileyiş, dileme, dilek
infilâk etmek11:34:45
patlamak
Risk11:34:40
Riziko
sinirsel11:34:34
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
kontralto11:34:34
Kadın seslerinin en kalını
kovucuk11:34:23
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
mehtap11:34:19
Ay ışığı
Huzur11:34:18
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
dumağı11:34:18
Nezle, ingin, zükâm, nevazil
dibace11:34:16
Başlangıç, giriş, ön söz
Katıksız11:34:16
Katığı olmayan
büyük anne11:34:12
Annenin veya babanın annesi, nine
Mitoloji11:34:01
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
sözsüz oyun11:33:53
bk. pantomim
YEİS11:33:50
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
uza duyum11:33:44
Telepati
alakalı11:33:39
İlgili
Balık11:33:33
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
Rutin11:33:28
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
Diyapozitif11:33:26
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
KALDIRICI11:33:26
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
manidar11:33:20
Anlamlı olan, manalı
batik11:33:20
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
temiz kâğıdı11:33:12
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
bozuk para11:33:06
Ufak birimlere ayrılmış para, ufaklık, bozuk
kenar mahalle11:33:04
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
bağlılık11:33:01
Bağlı olma durumu, merbutiyet
Aykırılık11:33:01
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
ağzı pek11:33:00
Sır vermeyen, ketum
FALYANOS11:32:57
Yunus balığının iri bir türü
ilerleyiş11:32:56
İlerlemek işi veya biçimi
Küçük Asya11:32:55
Anadolu
iç yüz11:32:53
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
Düzen11:32:53
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
USÇULUK11:32:51
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
kendi kendine11:32:48
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
iftira11:32:34
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
ehram11:32:28
Mısır firavunlarının piramit biçimindeki mezarlarına verilen ad
hatırlama11:32:23
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
konuksever11:32:23
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
boyun bağı11:32:21
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
kilidi küreği olmamak11:32:21
(her şeyi) açıkta bulunmak, kilitli yere saklanmamış olmak
ahlak dışıcılık11:32:20
Ahlâk bilimine aykırı davranma
ağı çiçeği11:32:18
Zakkum
tövbekar11:32:18
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
Becerikli11:32:17
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
gündöndü11:32:17
Ayçiçeği
dadacılık11:32:16
Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı baş kaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm
Konukçu11:32:16
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
kanun maddesi11:32:06
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
sırnaşık11:32:05
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
Yel11:32:04
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
öbür dünya11:32:04
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
nine11:32:03
Torunu olan kadın, büyük anne
el yazısı11:32:00
Elle yazılan yazı
acırga11:31:58
Yaban turpu
alışılmış11:31:50
Her zamanki, mutat
ekskavatör11:31:33
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
limon esansı11:31:14
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
titreyiş11:31:12
Titremek işi veya biçimi
Destan11:31:11
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
itimat etmek11:31:03
güvenmek
telgraf11:30:57
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
gökyüzü mavisi11:30:42
Açık mavi
gaddarca11:30:33
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
yerinden yönetim11:30:22
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
sema11:30:17
Gök, gökyüzü
orta oyuncusu11:30:13
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
tavuk kümesi11:30:01
Tavukların korunması ve bakımı için yapılmış özel kümes
TEMETTÜ11:29:58
Kazanç
yemin etmek11:29:58
ant içmek
sabırlı11:29:57
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
Eskişehir taşı11:29:57
Lüle taşı
arzu etmek11:29:52
yürekten istemek
RAPTİYE11:29:51
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
not11:29:49
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
Kitabet11:29:49
Yazmanlık, kâtiplik
ılımlı11:29:48
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
tereddüt etmek11:29:47
kararsız davranmak, duraksamak
SINIR boyu11:29:45
Ülke sınırları
lâmekân11:29:45
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
kesintiye uğramak11:29:44
bir süre için durmak
zarar11:29:43
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
ESİNTİ11:29:42
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
son adam11:29:42
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
uygulamalı11:29:42
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
Fütüvvet11:29:41
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
bok atmak11:29:41
(birine) leke sürmek, kara çalmak
epope11:29:37
Destan
arılık11:29:36
Temizlik
kemalist11:29:26
Atatürkçü
utangaç11:29:20
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
nezaketsiz11:29:05
Nazik olmayan
konvoy11:29:04
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
bölge11:29:03
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
göçebe11:29:03
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
YALITKAN11:29:02
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
tasa11:29:01
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
açısal11:28:57
Açı ile ilgili
tersleme11:28:50
Terslemek işi
suçsuz11:28:45
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
yanardağ11:28:39
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
aparey11:28:33
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
görülmemiş11:28:32
O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
ateşkes11:28:31
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
antibiyotik11:28:28
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
miladi11:28:20
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
yelken açmak11:28:17
yola çıkmak için hareket etmek
yansı11:28:14
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
bağ11:28:03
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
anık11:27:36
Hazır
Lâtin çiçekleri11:27:26
bk. Lâtin çiçeği
aşoz11:27:10
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
alelıtlak11:27:06
Genel olarak
Küpeşte11:26:46
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
reva11:26:40
Yakışır, yerinde, uygun
elma11:26:30
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus)
yatıştırıcı11:26:30
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
pastırma11:26:29
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
NAHAK11:26:28
Haksız, gereksiz
protesto11:26:24
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
HİDDET11:26:15
Öfke, kızgınlık