kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

kerevet12:37:27
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
kıvrım12:37:07
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
budama12:36:58
Budamak işi
Gönder12:36:33
Bayrak çekilen direk
virane12:36:28
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
FELÇ12:36:27
İnme, nüzul
Diyar12:36:21
Ülke
dönence12:36:11
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
pekmez toprağı12:35:52
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
ÜRETEÇ12:35:50
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
alışılmış12:35:48
Her zamanki, mutat
döneç12:35:31
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
vefasızlık12:35:30
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
ekşimtırak12:35:25
Az ekşi
kinci12:35:22
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
İZ12:35:20
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
yığılı12:35:10
Yığılmış olan
çarpıcı12:34:31
Etkili
başka biri12:34:26
diğer bir kimse
GEÇİNDİRME12:34:25
Geçindirmek işi
fermiyum12:33:46
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
ESİNTİ12:33:43
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
dikkatli12:33:29
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
ra12:33:28
Radyum"un kısaltması
Melisa12:33:11
Oğul otu
yirmi yaş dişi12:33:00
bk. akıl dişi
anlamdaş12:32:58
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
hava akımı12:32:57
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
arz derecesi12:32:56
bk. enlem
muvasala12:32:54
Gidip gelme imkânı, ulaşım, erişim
ilk çağ12:32:53
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
iskemle12:32:53
Arkalıksız sandalye
müstehzi12:32:52
Alaycı
kılık kıyafet12:32:51
Üst baş ve dış görünüş
çitme12:32:48
Çitmek işi
ara bozucu12:32:46
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
Evliya12:32:45
Erenler, ermişler, veliler
borak12:32:45
Bor (I)
yağlı toprak12:32:43
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
iklim bilimi12:32:42
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
jimnastik12:32:40
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
inceleme12:32:37
İncelemek işi, tetkik
Ak12:32:22
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
erişmek12:32:17
Bir yere ulaşmak, varmak
tıkanık12:32:12
Tıkanmış
örs12:31:29
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
itikal12:31:22
Aşınma, erozyon
Çitmek12:31:20
Kumaştaki deliği örerek kapamak
gırtlak12:31:20
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
ibadet etmek12:30:41
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
boylam12:30:35
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
Gözaltı12:30:20
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
Çıta12:30:06
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
ilham12:29:21
Esin
kâtip12:29:03
Sekreter, yazman
köşe başı12:28:52
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
kalım12:28:33
Kalmak işi
sakat olmak12:28:32
sakatlanmak
Yengeç12:28:25
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
SIKLIK12:28:02
Sık olma durumu
ÇALIŞMA12:27:58
Çalışmak işi, emek, say
Göktürk12:27:52
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
ARNAVUTLUK12:27:20
Arnavut olma durumu
din dışı12:27:11
Dinle ilişiği olmayan, lâdini
su12:27:11
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
alçak gönüllü12:27:10
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
ben12:26:47
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
çiçek tozu12:26:31
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
eza12:26:23
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
sabırlı12:26:07
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
demokrat12:25:32
Demokrasi yanlısı
ódún12:25:09
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
saray çiçeği12:25:01
Hezaren
hareketsiz12:24:52
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
çizmek12:24:18
Resmini yapmak, resmetmek
özek doku12:24:17
Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima
nesep12:24:16
Soy, baba soyu
kesinlikle12:24:15
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
bohçacı12:24:13
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
karışıklık12:24:12
Karışık olma durumu, teşevvüş
yâd12:24:12
Yabancı
nazizm12:24:10
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
uzlaştırıcı12:24:07
Uzlaşmayı sağlayan
çenesi düşük12:24:05
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
bestekar12:24:03
Besteci
stronsiyum12:24:03
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
kifayet12:24:02
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
kurtluca12:24:01
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
doğaçtan12:23:57
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
çeşitlilik12:23:54
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
tansiyon12:23:51
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
Kaba12:23:43
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
nasip12:23:42
Birinin payına düşen şey
akılsal12:23:34
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
fizik ötesi12:23:34
Doğa ötesi
çalı dikeni12:23:31
bk. karaçalı
vasiyetname12:23:28
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
sahil boyu12:23:19
Deniz kıyısı
Hortlak12:23:04
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
KARGAŞA12:23:04
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
tırtıkçı12:22:50
Yankesici, tırnakçı
berbat12:22:36
Kötü
şema12:22:30
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
kışkırtıcı12:22:23
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
sözün kısası12:22:10
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
işsizlik12:22:05
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
kandil yağı12:21:59
Kötü cins zeytinyağı
gözetleme12:21:25
Gözetlemek işi
matematiksel12:21:25
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
karo12:21:15
Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olan, orya
parasız pulsuz12:21:12
Yoksul, züğürt
tuğamiral12:21:02
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
İktisat12:21:00
Ekonomi
yığılmak12:20:46
Çok sayıda birikmek toplanmak
gümrahlık12:19:56
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
şaheser12:19:54
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
MURDAR12:19:51
Kirli, pis
SABAH12:19:37
Gündüzün, günün başlangıcı
immünoloji12:19:37
Bağışıklık bilimi
sıkıntı12:19:23
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
harç12:19:14
Harcanan para, masraf
istizah etmek12:18:22
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
zaten12:18:00
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
abonman12:17:38
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
SINAMA12:17:34
Sınamak işi, deneme, tecrübe
tanrıtanımazlık12:17:30
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
emir subayı12:17:07
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
Anagram12:16:35
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime
yaklaşık12:16:26
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
itizar12:16:26
Özür dileme