kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

tarh etmek04:11:42
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
mühimmat04:11:38
Savaş gereçleri, cephane
zembil otu04:11:31
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
tan ağarmak (veya atmak)04:11:27
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
tekin değil04:11:23
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
alesta04:11:15
Harekete hazır, tetikte
ablatya04:11:07
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
Toraman04:10:59
Tombul, iri yapılı, genç irisi
hâkim olmak04:10:39
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
telaş04:10:35
Herhangi bir sebeple acelecilik
janr04:10:23
Çığır, tarz, cins
turşu suyu04:10:15
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
makedonyalı04:10:11
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
ay evi04:10:04
Ayla
aleksi04:10:00
Okuma yitimi
utanç04:09:52
Utanma duygusu, hicap
mehterhane04:09:48
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
jile04:09:44
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
içgüdüsel04:09:40
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
paslanma04:09:28
Paslanmak işi
fotoğrafçılık04:09:21
Fotoğraf çekme yöntemi
Pişman04:09:17
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
şişmanlama04:09:09
Şişmanlamak işi
talimat vermek04:09:05
üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek
çenebaz04:09:01
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
siftah04:08:38
(bir şey satıp veya satın alıp) Alış verişe başlama
Korkak04:08:34
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
övünç04:08:14
Övünme, kıvanç, iftihar
cadalozluk04:07:59
Cadaloz olma durumu
iklimleme04:07:51
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
sarkıntılık04:07:43
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
nezir etmek04:07:39
bk. nezretmek
bölünme04:07:35
Bölünmek işi
Duş04:07:08
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
kurallı04:06:56
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
simetrik04:06:53
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
palaska04:06:45
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
VERİM04:06:41
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
jargon04:06:37
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
müntahip04:06:25
Seçmen
salisen04:05:55
Üçüncü olarak
mücerret04:05:51
Soyut
makferlan04:05:38
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto
yer elması04:05:34
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
tutuk evi04:05:19
Tutukluların kapatıldığı yer, tevkifhane
AYAKTAŞ04:05:07
Arkadaş, yoldaş; hempa
kurbağa04:04:36
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
değer düşürümü04:04:09
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
materyal04:04:01
Malzeme, gereç
mekruh04:03:53
İğrenç, tiksindirici
ACEMLEŞME04:03:49
Acemleşmek durumuna gelmek
vazgeçilme04:03:38
Vazgeçilmek işi veya durumu
Beyaz04:03:34
Ak, kara karşıtı
tomurcuk04:03:30
Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz
amip04:03:03
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
uranyum04:02:55
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
Miğfer04:02:51
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
profesyonel04:02:47
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
Hitabet04:02:43
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
musallat04:02:31
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
ara yerde04:02:23
arasında, arada
domates04:02:11
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
Cani04:02:07
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
Ündeş04:02:04
Benzer sesle biten söz veya cümle
salkım ağacı04:02:00
Akasya
DEMİURGOS04:01:52
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
Cici04:01:44
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
şişkinlik04:01:36
Şişkin olma durumu
nekes04:01:10
Eli sıkı, cimri
müstahzarat04:01:06
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
saygıdeğer04:00:58
Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem
özseverlik04:00:53
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
daraç04:00:49
Dar
kelebek04:00:43
Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
lika04:00:35
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
azımsama04:00:31
Azımsamak işi
çuka04:00:27
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
tarlakoz04:00:23
Bir tür küçük manyat ağı
çuha04:00:19
Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş
Kudretli04:00:08
Gücü olan, güçlü
inkârcı04:00:04
İnkâr eden kimse
aktöre04:00:00
Ahlâk
doğacılık03:59:56
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
hayalci03:59:40
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
donatı03:59:13
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
Pozitif03:58:54
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
elaman03:58:39
Bezginlik ve sızlanma anlatır
İŞVE03:58:20
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
kimlik belgesi03:58:16
Kimlik, hüviyet cüzdanı
gökyüzü mavisi03:58:12
Açık mavi
hüccet03:58:08
Belgit
eş biçim03:57:41
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
Yapıcı03:57:26
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
kalevi03:56:51
Alkalik, antiasit
Birsam03:56:40
Sanrı, halüsinasyon
ötleği03:56:32
Bir cins kartal
süyek03:56:24
bk. cebire
sibakusiyak03:56:20
bk. siyakusibak
Asit03:56:12
Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız
süsen03:56:08
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
Apse03:56:01
İrin birikimi, çıban
baştan03:55:57
başından alarak, bir kez daha, yeniden
kalpak03:55:53
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
eğlenceli03:55:49
Eğlendiren, hoşa giden
taşıma03:55:41
Taşımak işi
tövbekar03:55:37
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
diren03:55:22
Dirgen
Ayni03:55:18
Gözle ilgili
yarence03:55:06
Yaren gibi, yarene benzer
kıymetlilik03:54:55
Değerlilik
gözü açık03:54:51
Uyanık, becerikli
selamlama03:54:43
Selâmlamak işi, selâm verme
meltem03:54:39
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
ispanyol dansı03:54:20
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
desise03:54:16
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
kanun hükmünde kararname03:54:08
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
topaç03:54:00
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
burunduruk03:53:49
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
hristiyan03:53:33
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
büyükbaş03:53:29
Sığır, manda gibi hayvanların niteliğini belirtmek için kullanılır
aptal aptal03:53:02
Aptal gibi, aptalca, aval aval
tespih ağacı03:52:58
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
asıltı03:52:27
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
ölmez03:52:11
Ölümsüz olduğuna inanılan, kalıcı olan
ruhban03:52:07
Rahipler
çalı dikeni03:51:56
bk. karaçalı
silme03:51:52
Silmek işi
simya03:51:48
Alşimi
simge03:51:44
Sembol
simit03:51:40
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek