kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

içgüdü03:04:58
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
uygulama03:04:31
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
mükrim03:04:01
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
almaşık03:03:54
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
MUHAFAZAKAR03:02:56
Tutucu
cinsi03:02:49
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
denetim03:02:45
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
TENCERE03:01:14
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
olağan dışı03:00:40
Olağan olmayan, gayri tabiî
Yineleme02:59:56
Yinelemek işi, tekrarlama
GEÇERSİZ02:59:40
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
Gözlem02:58:51
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
öğretim02:58:45
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
inikâs02:58:43
(ışık için) Yansıma, yansı
saniye02:58:36
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
YÖN02:57:38
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
kısıtlamak02:56:04
Birini yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak, kısıt altına almak, hacir altına almak
önerme02:55:17
Önermek işi
LEGORN02:54:44
Yumurta verimi çok, genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı
Karafatma02:53:45
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
GURUP02:53:43
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
VAKIA02:53:01
Olgu
İsim02:51:49
Ad
fiyatlı02:51:48
Fiyatı olan, pahalı
valiz02:51:46
Elde taşınabilir küçük çanta
kay02:51:37
Yağmur, yaz yağmuru
süheyl02:51:30
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
bezginlik02:51:18
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
alt02:50:38
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
dokumacı02:50:35
Dokumacılık yapan kimse
kete02:48:28
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
iliştirme02:48:26
İliştirmek işi
tire02:48:24
Dikişte kullanılan pamuk ipliği
bağımsız02:48:22
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
arıtmak02:48:05
Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek
Mizah02:47:22
Gülmece
mersingiller02:44:36
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
KALDIRICI02:44:20
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
töhmet02:42:42
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
delibaş02:42:08
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
Asansör02:41:57
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
hunhar02:41:14
Kana susamış, kan dökücü
dert02:41:08
Üzüntü
şehbender02:40:01
Konsolos
tabanca02:39:58
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
GÜVENCE02:39:45
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
Onay02:39:07
Uygun bulma, tasdik
bulak02:39:06
Kaynak, pınar
Kumuk02:39:05
Dağıstan"da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse
Seyyah02:38:56
Gezgin, turist
Karşıtlık02:37:34
Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, kontrast
RAHAT02:37:01
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
Bellek02:37:00
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
çoktan (veya çoktandır)02:36:46
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
İLAHE02:32:23
Tanrıça
Klişe02:31:58
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
kral02:31:49
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
yirmi yaş dişi02:29:52
bk. akıl dişi
tarla faresi02:29:51
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
İstekli02:29:49
Bir şeye karşı isteği olan
RÜŞVETÇİ02:29:34
Rüşvet alarak iş gören kimse
etkinleştirme02:29:31
Etkinleştirmek işi
BAŞKAN02:28:51
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
akort02:28:48
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
lokanta02:28:20
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
Üzüntü02:27:46
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
paralelkenar02:26:38
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen
Analitik02:26:07
Çözümlemeli
insaf02:26:02
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
stalagmit02:25:25
Dikit
tüketim02:24:53
Tüketmek işi
pop02:24:39
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
Anlak02:24:37
Zekâ
varagele02:24:30
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
yeğin02:24:24
Zorlu, katı, şiddetli
sonda02:23:29
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
ALFABETİK02:23:27
Alfabe sırasına göre dizilmiş
Uyma02:20:41
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
arkadaş olmak02:20:12
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
lif02:18:22
Çok ince ve uzun parça
TEPKİNLİK02:18:04
Tepki gösterme becerisi
boğan otu02:17:55
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
ise02:17:01
arkaizm02:16:51
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
PSİKOLOJİ02:15:55
Ruh bilimi, ruhiyat
zinde02:15:14
Dinç, canlı, diri, sağlam
sahneye koymak02:15:07
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
kanava02:14:53
bk. kanaviçe
ezgin02:13:36
Paraca durumu bozuk olan (kimse)
asık suratlı02:13:32
Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüşlü yüzü olan
leyli02:12:58
Yatılı
telif02:12:50
Uzlaştırma
üreteç02:12:44
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
Plaka02:12:25
Metal yaprak
cihan02:12:12
Evren, âlem
umumî02:12:06
Genel
Bidar02:10:52
Uyanık, uyumayan
arkalıksız02:09:11
Arkalığı, sırt dayayacak yeri olmayan
aldatıcı02:08:47
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
trakit02:08:44
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
itaatkâr02:08:20
Söz dinler, itaat eder, itaatli
vamp02:07:06
Erkek peşinde koşan kadın, serüvene düşkün kadın
mali02:06:51
Mal ve para ile ilgili, parasal
disk02:05:52
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
ÇAPAÇUL02:05:06
Kılığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı
yuma02:04:22
Yumak işi veya durumu
itimat02:04:12
Güven, güvenç
Garez02:03:21
bk. garaz
varaka02:02:22
Kâğıt, yazılı kâğıt
drama02:02:03
Dram
münakale02:01:39
Ulaşım
kendine özgü02:01:03
Bir kimse veya şeye özgü olan kendine mahsus, kendine has
SOYUTLAMA02:00:57
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
mest02:00:55
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
ardıç kuşu02:00:48
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
ellik02:00:45
Eldiven
çeviklik02:00:12
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
sergen02:00:02
Raf
vekillik01:58:25
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
KESEDAR01:58:22
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
manzume01:57:56
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
toparlak01:56:41
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
Dank01:55:09
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
organizma01:55:00
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
bilimsel düşünce01:54:01
Bilim temeline dayanan özgür eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce
hakikatsiz01:54:00
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
om01:53:50
Kemiklerin toparlak ucu
GERÇEKÇİLİK01:53:28
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
Yük treni01:53:17
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
zahmet01:52:51
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat