kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

KADEME09:49:49
Aşama, basamak
katalepsi09:49:48
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
hissetmek09:49:25
Bir şeyden etkilenmek, duymak
rutubet09:49:09
Yaşlık, nem
güldürü09:48:34
Güldürme özelliği olan
nazır09:48:33
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
hissetme09:48:12
Hissetmek işi
akışkan09:47:36
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
Mum09:47:16
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
sevişme09:47:16
Sevişmek işi
düşsel09:47:16
Düş ile ilgili, hayalî
slogan09:47:15
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
kudret helvası09:47:15
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
alüminyum09:47:05
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
Duyarga09:47:04
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
uzun uzadıya09:47:04
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
gürültülü patırtılı09:47:04
Çok gürültülü ve karışık
Anket09:47:04
Soruşturma, sormaca
arnavut09:45:57
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
aterina09:45:57
Gümüş balığı
aldırmaz09:45:54
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
ilgisiz09:45:48
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
ÇALIM09:45:15
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
peçete09:45:15
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
Kölelik09:45:14
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
baht09:44:44
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
saray çiçeği09:44:42
Hezaren
ığıl09:44:16
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
kağıt oyunu09:42:36
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
istifade etmek09:42:36
yararlanmak
Derviş09:42:35
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
Tenor09:42:35
En tiz erkek sesi
maşrık09:42:35
Doğu
adaptör09:41:11
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
Sağlık09:41:10
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
çarpış09:41:10
Çarpmak işi veya biçimi
avam09:41:10
Halkın aşağı tabakası
fesh etmek09:41:10
bk. feshetmek
şirket09:41:10
Ortaklık
Şan09:41:10
Ün, san, şöhret
polo09:41:09
Çevgen
aşiret09:41:09
Oymak
devam etmek (veya ettirmek)09:41:00
başlanmış bir işi sürdürmek
Kumarcı09:41:00
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
akıl almak09:41:00
danışmak, görüş almak
uçucu09:40:57
Uçma yeteneği veya özelliği olan
Tekaüt09:40:37
Emekliye ayrılma
Sıvı09:40:36
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
meslek seçmek09:40:36
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
şaşırmak09:40:36
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
gülüt09:40:35
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
Olta09:40:35
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
ergenlik09:40:35
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
kara sevda09:40:19
Umutsuz ve güçlü aşk
zikir09:40:18
Anma, söyleme, sözünü etme
Koridor09:40:18
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek
birikim09:40:17
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
âciz09:40:17
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
cenaze duası09:40:02
Cenaze defnedilirken okunan dua
NİDA09:40:02
Çağırma, bağırma, seslenme
Kudretli09:40:02
Gücü olan, güçlü
fak09:40:02
Tuzak, kapan
BIRAKMA09:40:01
Bırakmak işi
art arda09:40:01
Birbirinin arkasından
Kıraat09:39:36
Okuma
Temel önerme09:39:35
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
astasım09:39:35
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
kama09:39:35
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
tembellik etmek09:39:16
tembelce davranmak
madensi09:39:15
Maden gibi olan
ifşaat09:39:15
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
ruhsat09:39:15
İzin, müsaade
sıcaklık09:39:14
Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
barındırma09:39:14
Barındırmak işi
Evet09:39:14
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
daim09:38:58
Sürekli, sonsuz
tezkere09:38:58
Pusula
ekşimik09:38:58
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
sabık09:38:57
Geçen, önceki, eski
fotoğrafçılık09:38:57
Fotoğraf çekme yöntemi
hazar09:38:57
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
yatık09:38:36
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
aguş09:38:36
Kucak
AKÇE09:38:35
Küçük gümüş para
ökse otu09:38:16
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
Şov09:38:15
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
Defa09:38:15
Kez, kere
çehre09:38:13
Yüz, sima
ceset09:38:05
Ölü vücut, naaş
kızlık zarı09:38:05
Cinsel ilişkide bulunmamış kızların döl yolunu kısmen kapayan zar, himen
buz dağı09:37:55
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
diş09:37:54
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
kişi zamiri09:37:54
Kişilerin yerine kullanılan zamir
Acem09:37:43
İranlı
TEDBİR09:37:43
Önlem
Yol yordam09:37:43
Davranış veya yapım kuralları
müdafi09:37:42
Savunucu
girişim09:37:42
Bir işe girişme, teşebbüs
dörtlü09:36:57
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
Tahrir09:36:57
Yazma, kitabet, kompozisyon
bílgi09:36:56
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
bukalemun09:36:56
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
EZGİ09:36:56
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
gömü09:36:56
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
kurallı09:36:43
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
Bilinç09:36:43
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
meç09:36:42
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
parçalamak09:36:42
Birliği bozmak amacıyla bölmek
keçi mantarı09:36:42
bk. ak mantar
Çarpıcı09:36:15
Etkili
Başkan09:36:14
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
hücre yutarlığı09:36:14
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
süreç09:36:14
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
ondüle09:35:58
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
serüven09:35:58
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
mastı09:35:57
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
yeleç09:35:36
Yeleğen, havadar
mürekkep balığı09:35:35
Kafadan bacaklılardan, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran bir yumuşakça, supya (Sepia officinalis)
Sırça09:35:35
Cam
boyunduruk09:35:35
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
Ramazan Bayramı09:35:34
Şeker Bayramı
baştan savma09:35:16
üstünkörü, özen göstermeden
bahane09:35:15
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
çözümleyici09:35:15
Çözümlemek işini yapan kimse
adil09:35:15
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
hizmetçi09:35:15
Hizmet gören kimse
örtmek09:35:14
Kapamak
Mağara09:35:14
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
Kırmızı09:35:14
Al, kızıl
lakIrdI09:35:14
Söz