kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

tün03:15:16
Gece
tüy03:15:14
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
bilinen03:15:02
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
yemeni03:15:01
Yemen ülkesine ait
Karasal03:15:01
Kara (I) ile ilgili, berrî
orkestra03:14:59
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
Dokuma03:14:52
Dokumak işi, mensucat, tekstil
malûm03:14:49
Bilinen, belli
temsilci03:14:39
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
tiraj03:14:37
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
tiran03:14:34
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
tirit03:14:33
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
tabansız03:14:28
Tabanı olmayan
olay03:13:49
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
hanım03:13:31
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
ferişte03:13:24
Melek
Pof03:13:18
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
yürürlükten kaldırmak03:13:04
uygulanmaz duruma getirmek
vermek03:13:00
Bırakmak veya bağışlamak
mg03:12:38
Magnezyum"un kısaltması
Ayar03:11:58
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
nazik03:11:37
Başkalarına karşı saygılı davranan
mezkur03:11:06
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
amortisör03:10:47
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
tevakkuf03:10:35
Durma, duraklama, eğleşme
termos03:10:27
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
bedbin03:10:13
Kötümser, karamsar, pesimist
tespit etmek03:09:40
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
Giriş ücreti03:09:34
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
MERHAMET03:09:14
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
serhat03:08:53
Sınır boyu
Şaban03:08:46
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
akılcılık03:08:30
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
ibadet03:08:09
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
keleş03:08:08
Yiğit, cesur, bahadır
Tokmak03:07:54
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
işkal03:07:47
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
Çıkık03:06:24
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
latiflik03:06:18
Lâtif olma durumu
iz sürmek03:05:58
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
cetvel03:05:55
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
Pulluk03:05:32
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
umar03:04:42
Çare
cömertlik03:04:25
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
hayatiyetli03:04:12
Yaşama gücüyle dolu, canlı
ay balığı03:03:52
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
derinleştirme03:03:49
Derinleştirmek durumu, tamik
ikame etmek03:03:33
yerine koymak
fişek03:03:19
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
engebe03:02:57
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
anofel03:02:24
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis)
Şerefli03:02:10
Onurlu
Enva03:01:49
Türler, çeşitler
Enik03:01:43
Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu, encik
Emik03:01:29
Emmekten çürüyen yer, emme izi
bisikletçi02:59:54
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
nafaka02:59:49
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
hayat dolu02:59:36
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
ehemmiyetsiz02:59:19
Önemsiz
şırınga02:58:57
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
nafile02:58:44
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
soruşturma02:58:20
Soruşturmak işi
trafo02:58:07
Transformatör sözünün kısaltılmışı
seramik02:57:47
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
Derli toplu02:57:26
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
rıhtım02:57:21
Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
Sima02:57:05
Yüz, çehre
tanrıcılık02:56:47
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
nezaket02:56:21
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
LANDO02:56:14
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
paralel02:55:41
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
Ehemmiyet02:55:37
Önem
DÜZEYSİZ02:55:28
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
denizcilik02:55:24
Denizlerde sefer yapma işi
giderme02:55:10
Gidermek işi
parasal02:55:03
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
dolar02:54:57
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
Tasdik02:54:51
Doğrulama
dolam02:54:50
Dolamak işinin her defası
etanol02:54:37
bk. alkol
arkasından02:54:29
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
insicam02:54:22
Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
savurmak02:53:57
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
pisboğaz02:53:17
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
şenaat02:53:04
İğrençlik, kötülük, alçaklık
musalla02:52:51
Namaz kılmaya yarayan açık yer
esim02:52:42
Yelin esişi
esen02:52:35
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
erek02:52:02
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
mağlubiyet02:51:49
Yenilme, yenilgi
nakisa02:51:42
Eksiklik, kusur
kıvamlı02:51:16
Gereken kıvamı bulmuş olan
beslenme02:50:49
Beslenmek işi
atkı02:50:16
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
hayvanat bahçesi02:49:39
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
kireç02:49:21
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
verit02:49:14
Siyah kan damarı, toplardamar
direşken02:48:48
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
üreme02:48:28
Üremek durumu
yo02:48:28
Hayır
şiirleştirme02:48:22
Şiirleştirmek işi veya durumu
sırt02:48:15
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
Ceset02:48:08
Ölü vücut, naaş
gölge02:47:59
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
kimlik02:47:48
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
spesiyalite02:47:42
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
yeniçeri02:47:02
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
lir02:46:53
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
balık tutmak02:46:48
balığı avlamak
av kuşu02:46:42
Avlanılan kuş
kulakçık02:46:35
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
birleşme02:46:28
Birleşmek işi
birleşim02:46:22
Birleşmek işi
eten02:45:42
Etene
kolera02:45:40
Şiddetli sürgün ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık
bateri02:45:10
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul
geçişme02:45:07
Geçişmek işi
izdivaç02:44:35
Evlenme
boşamak02:42:51
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
boşanma02:42:44
Boşanmak işi
ateş basmak02:42:31
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
türev02:42:11
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
padişahlık02:41:25
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
rahmet02:41:14
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
tuzcu02:41:09
Tuz satan kimse
ekipman02:41:08
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
İSTERİ02:41:02
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
süt02:40:59
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
çeviri02:40:52
Dilden dile aktarma, çevirme, tercüme
tefekkür02:40:50
Düşünme, düşünüş