kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

çitileme16:18:05
Çitilemek işi
PEYGAMBERLİK16:18:05
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
Deyiş16:18:05
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
Onurlu16:18:04
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
Dik16:18:04
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
soru16:18:04
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
KİLE16:18:04
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
sömürmek16:18:03
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
öz denetim16:17:39
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
müjdeleme16:17:37
Muştulama
tapu16:17:32
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
varsıl16:17:12
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
galibiyet16:16:56
Yenme, yengi
zirai16:16:55
Tarımla ilgili, tarımsal
tımarlama16:16:40
Tımarlamak işi veya durumu
gölet16:15:59
Gölek
tahayyül etmek16:15:54
hayal etmek
mengene16:15:53
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
atlı karınca16:15:48
İri bir karınca türü (Ponera grandis)
üzüntülü16:15:47
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
sorguya çekmek16:15:36
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
Destansı16:15:25
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
jüpiter16:15:24
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
Evre16:15:15
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
ZİFAF16:15:10
Gerdeğe girme, gerdek
ürolog16:15:06
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
kelem16:14:44
Lâhana
Ehliyetsiz16:14:25
Yetersiz
demir yolu16:14:24
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
fakir fukara16:14:21
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
lok16:13:51
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
üzüm suyu16:13:40
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
valiz16:13:25
Elde taşınabilir küçük çanta
Eti16:13:25
Hitit
Niçin16:13:19
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
kalp kası16:13:04
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
derece16:13:01
Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
ihvan16:13:00
Yakın dostlar, arkadaşlar
amele16:12:59
İşçi, emekçi
OKAR16:12:51
Telli balıkçıl
Çevre16:12:50
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
taba16:12:50
Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
insanoğlu16:12:43
İnsan, âdemoğlu
ön alım hakkı16:12:42
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
nefis16:12:41
Öz varlık, kişilik
Tefsir16:12:35
Yorumlama
hattatlık16:12:30
Hattat olma durumu
repertuar16:12:29
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
Hindi16:12:25
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
yangın bombası16:12:21
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
DORUK16:12:21
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
asilzade16:11:57
Soylu
serbest16:11:57
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
terennüm16:11:20
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
Türkçe16:11:18
Genel Türk dili
Sergerde16:10:57
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
bezekçi16:10:50
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
tırmık16:10:38
Tırnak beresi
İNİKAS16:10:38
(ışık için) Yansıma, yansı
Bulut16:10:38
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
yelek16:10:22
Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
ahlâkçılık16:10:06
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
müstehase16:09:51
Fosil, taşıl
meyve ezmesi16:09:45
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
elöpen16:09:16
Kertenkele
kumul16:08:59
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
alışılmamış16:08:58
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
sırdaş16:08:26
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
kararsızlık16:08:04
Kararsız olma durumu, tereddüt
cinsiyet16:08:03
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
amudi16:08:03
Dikey, dikine, dik
vazgeçmek16:08:03
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
karpuz16:08:02
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
İspanyol müziği16:07:50
İspanyollara özgü bir tür müzik
FON16:07:49
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
PASKAL16:07:41
İnsanı güldürüp eğlendiren (kimse)
mersin balığı16:07:30
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
yüzsüz16:07:28
Yüzü olmayan
kaplumbağa16:07:27
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
Abartma16:07:27
Abartmak işi, mübalâğa
KAVİS16:07:25
Eğmeç, yay
iyon16:07:13
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
Dadı16:07:12
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
şark16:07:11
Doğu
yürürlükte bulunmak16:07:11
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
duymak16:07:11
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
BATINİ16:06:51
Batıniye mezhebinden olan kimse
AKSAMA16:06:46
Aksamak işi
durum vaziyeti16:05:58
Görünüş
kitabe16:05:49
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
Fiyaka16:05:48
Gösteriş, çalım, afi, caka
idare etmek16:05:47
yönetmek, çekip çevirmek
belirteç16:05:46
Zarf
hamam kesesi16:05:46
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
ısıölçer16:05:46
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
eşkin16:05:46
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
figüratif16:05:45
Figürlü, figürcü
ispanya16:05:42
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
cetvel16:05:41
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
ari16:05:23
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
izzetinefis16:04:43
Onur, öz saygı
Gönderme16:04:40
Göndermek işi, irsal
belirtken16:04:36
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
hesap cetveli16:04:36
Sayılar arasında birçok işlemlerin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel
üstüne oturmak16:04:20
bk. üzerine oturmak
dörtlü16:04:14
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
ilerleyiş16:04:12
İlerlemek işi veya biçimi
Eylül16:04:12
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
müstacel16:03:59
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
Tavsiye16:03:58
Öğütleme, yol gösterme
yakın dost16:03:57
İçten, samimî ve yalın kimse
Anlaşılan16:03:57
anlaşıldığına göre, galiba
lüfergiller16:03:55
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
bahtiyar16:03:44
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
serencam16:03:42
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
seviye16:03:17
Düzey
cici16:03:17
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
BİR YANA16:03:07
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
İLETKİ16:02:59
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
nispi16:02:55
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
reel16:02:40
Gerçek
büro16:02:20
Çalışma odası, yazıhane
barak16:02:15
Tüylü, kıllı çuha, kebe
duvar resmi16:01:57
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
dağ armudu16:01:56
Yabanî armut, ahlat
HİTABET16:01:51
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
takla16:01:44
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
sağuculuk16:01:15
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
ajanda16:01:15
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
İFLAS16:01:14
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı