kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

kerevet17:05:18
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
üsteleme17:04:55
Üstelemek işi, tekit
Dilek17:04:48
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
karşılık17:04:47
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
Belediye17:04:29
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
yıkıntı17:03:56
Yıkılma, yıkım, mahvolma
boyama17:03:49
Boyamak işi
fizibilite16:59:58
Yapılabilirlik
Apse16:59:43
İrin birikimi, çıban
YOLMA16:59:39
Yolmak işi
MAHLEP16:59:24
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
beslenme bozukluğu16:59:14
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
ekme16:58:16
Ekmek işi
benlikçilik16:58:12
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
yara bere16:57:15
Yaralanma
ayırtı16:57:05
Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans
toplum bilimi16:55:17
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
ruf16:53:42
Çatı, dam
Nafi16:53:39
Yararlı, kazançlı
bağlı16:53:36
Bir bağ ile tutturulmuş olan
ast16:51:55
Alt
çevre bilimci16:51:28
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
Ana16:51:06
Çocuğu olan kadın, anne
eski16:50:37
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
kazı bilimci16:49:59
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
rastgele16:49:41
Herhangi bir, gelişigüzel
Tekinsiz16:49:04
Tekin olmayan, uğursuz
çıtçıt16:47:52
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
kayırma16:47:20
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
galibiyet16:47:11
Yenme, yengi
skandiyum16:46:24
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
el ayası16:44:54
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
baskı altında tutmak16:42:00
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
sim16:41:53
Gümüş
sıkılgan16:41:49
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
taşlık16:41:49
Taşı bol, taşlı (yer)
gergef16:41:47
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
iyi niyet16:41:38
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
F16:41:33
Flüor"un kısaltması
şamata16:40:55
Gürültü, patırtı
totemcilik16:40:52
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
batıl inanç16:40:34
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
Maydanoz16:40:29
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
hiç değilse (veya hiç olmazsa)16:40:05
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
epitelyum16:39:46
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
birim16:39:42
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
erotik16:39:12
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
çekirdek 16:39:02
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
ipeka16:38:56
Altın kökü
Sahip16:38:46
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
vesikalı16:38:36
Belgesi olan
mutedil16:38:28
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
leyli16:37:53
Yatılı
yan16:37:20
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
azimli16:36:52
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
futbol16:36:41
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
despot16:36:28
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
HİLECİ16:35:51
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
geçimsiz16:35:37
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
Erguvani16:35:11
Eflâtunla kırmızı arası renk
küme bulut16:34:57
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
yunak16:34:56
Yıkanılan yer, hamam
aklıselim16:34:18
Sağduyu
vals16:34:07
Bir tür salon dansı
küçümseme16:33:08
Küçümsemek işi
nezaketli16:32:03
İnce, nazik
Holmiyum16:31:53
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
lâfazanlık16:31:42
Gevezelik
lekelenmek16:31:20
Kötü tanınmak
yönetim yeri16:30:50
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
müşkül16:30:22
Güç, zor, çetin
örtmece16:28:51
Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun biçimde anlatılması, edebikelâm
mektepli16:28:31
Okula giden (kimse), öğrenci
kiloton16:28:27
Değeri bin ton olan kütle birimi
Ürkü16:28:17
Topluluğu saran ortak korku, panik
es16:28:14
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
mübalağa etmek16:28:00
abartmak
yuvarlak16:27:55
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
kurgusal16:27:53
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
ılımlılık16:27:51
Ilımlı olma durumu, mutedillik
Benzeşme16:27:27
Benzeşmek işi
şaibe16:27:24
Kir, leke
tersleme16:27:10
Terslemek işi
tenor16:27:10
En tiz erkek sesi
eskrim16:24:47
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, kılıç oyunu
Japon sarmaşığı16:24:45
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
tornistan16:24:05
Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme
gücendirme16:22:55
Gücendirmek işi
ALAVERE16:22:44
Bir şeyin elden ele geçmesi
saadetle16:22:26
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
sahife16:21:21
Sayfa
rehine16:20:41
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
Umut16:20:28
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
Külliyen16:20:24
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
KRALİÇE16:19:50
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
saygınlık16:18:59
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
sinema16:18:42
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
çivit mavisi16:18:32
Çivit rengindeki mavi
zabit16:17:52
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
dökümcülük16:17:49
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
baştankara16:17:09
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
tiran16:15:03
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
söyleme16:15:03
Söylemek işi
soylu16:13:25
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
irtisam16:13:09
Resmi çıkma, resmi çizilme
pat16:13:08
Yassı, basık
dolanmak16:12:33
Gelişigüzel gezmek
ÖBEK16:12:24
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
pek16:12:04
Sert, katı
anahtar16:11:59
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
kaymak16:10:56
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
beylik16:09:46
Bey olma durumu
manifesto16:09:12
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
dağıstanlı16:08:14
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
miladi16:07:12
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
kerevit16:06:43
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
zamir16:06:37
İç yüz, iç
KADER16:06:25
Alın yazısı, yazgı
tutuk evi16:06:08
Tutukluların kapatıldığı yer, tevkifhane
kivi16:05:50
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
ayarı bozuk16:05:33
Belli bir ayarı olmayan
partici16:05:12
Parti üyesi
limaki16:05:02
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
ikircikli16:04:37
İşkilli
bakaya16:02:17
Kalıntılar
seda16:01:29
Ses, sada
aferin16:01:07
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
istihza16:01:07
Gizli veya ince alay
gıdık16:01:05
Çene altı, gerdan
kesek16:00:12
Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça