kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

titreyiş13:11:47
Titremek işi veya biçimi
peş peşe13:11:43
Birbiri ardından, arka arkaya
FETRET13:11:30
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
ön alım hakkı13:11:26
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
devam13:11:23
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
feza13:11:18
Uzay
kene13:11:16
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
sevgi beslemek13:11:11
sevgi duymak, sevmek
tefeci13:11:05
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
ivecenlik13:11:01
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
kazmaç13:10:54
bk. kazaratar
enayi13:10:36
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
mutlaka13:10:35
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
Taşınabilir13:10:31
Taşınması mümkün olan
Ayırım13:10:26
Ayırmak işi
Baştan çıkarmak13:10:19
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
vücut yapmak13:10:18
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
küpe13:10:14
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
bağlam13:10:13
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
potas13:10:13
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
emek13:10:12
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
içindekiler13:10:10
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
m13:10:07
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
Ukala13:09:57
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
kalender13:09:52
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
kısmî13:09:50
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
sur13:09:48
Kale duvarı
armut13:09:46
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
irtica13:09:37
Gericilik
Gök kuşağı13:09:33
Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gök yüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
uyluk kemiği13:09:33
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
stenografi13:09:32
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
pul13:09:26
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
kıvılcım13:09:23
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
kapsam13:09:23
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
put13:09:22
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
taret13:09:14
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
ası13:09:06
Asmak işi
Bizmut13:09:00
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
pal13:09:00
Bir cins güvercin
hünnap13:09:00
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
kurlağan13:08:50
Etyaran
pli13:08:47
Kumaş, kâğıt vb.de bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
pos13:08:43
(bıyık için) Gür ve uzun
Eke13:08:38
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
Eda13:08:34
Davranış, tavır
Bağlılaşım13:08:34
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
ECE13:08:30
Güzel kadın, kraliçe
ERK13:08:25
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
faziletsiz13:08:18
Erdemsiz
BUZ13:08:17
Donarak katı duruma gelmiş su
hulâsa13:08:15
Özet, fezleke
BOR13:08:12
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
NAm13:07:59
Ad
Rekor13:07:53
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
Bürüme13:07:48
Bürümek işi
tahminî13:07:47
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
Oya13:07:42
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
Org13:07:38
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
Boylam13:07:37
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
nikâhsız13:07:37
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
Ola13:07:34
acaba, sahi, bulunabilir
LOK13:07:25
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
portakal suyu13:07:14
Portakal sıkılarak elde edilen su
Leb13:07:12
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
Lif13:07:07
Çok ince ve uzun parça
ZAĞLI13:07:07
Kılağılı
bundan böyle13:07:03
bundan sonra
gece bekçisi13:07:02
Bazı iş yerlerini, kuruluşları gece bekleyen kimse
kilit dili13:06:57
Kilidin anahtarla sürülen parçası
daralma13:06:39
Daralmak işi
kamacı13:06:32
Kama yapan veya satan (kimse)
tahnit13:06:28
Ölüyü, bozulmaması için ilâçlama
Değer13:06:22
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
minnettarlık13:06:20
Minnettar olma durumu, şükran
tariz13:06:12
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
dehşetli13:06:11
Korku veya ürküntü veren
tirpitil13:06:09
bk. tirpidin
dilmaç13:06:04
Çevirici, tercüman
kuyruk sokumu kemiği13:05:56
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
tümsek13:05:51
Küçük tepe
sacayağı13:05:47
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
kırsal13:05:42
Kır ile ilgili
FELÇ13:05:38
İnme, nüzul
çubuklu13:05:37
Çubuğu olan
Türemiş13:05:29
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
DEVE13:05:25
Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus)
bütünsel13:05:22
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
şayia13:05:22
Yayılmış haber, yaygın söylenti
nezir etmek13:05:11
bk. nezretmek
yatar koltuk13:05:06
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
iftiracı13:05:01
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
billurlu13:04:53
İçinde billûr bulunan
billursu13:04:49
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
Baştan13:04:47
başından alarak, bir kez daha, yeniden
Ahlak13:04:40
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
araba vapuru13:04:36
Arabalı vapur
ortadan kaldırmak13:04:32
saklamak
Devamlı13:04:30
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
sıralaç13:04:29
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
b, B13:04:22
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
Teşhis13:04:21
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
çalı dikeni13:04:12
bk. karaçalı
Koruyucu13:04:12
Korumak işini yapan, gözetici, hami
davet etmek13:04:10
çağırmak
Ahenk13:04:10
Uyum
Hercai menekşe13:04:09
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor)
armoni13:04:09
Türlü sesler arasında sağlanan uyum
PREHİSTORYA13:04:06
Tarih öncesi
bağırma13:04:03
Bağırmak işi
yaranmak13:04:01
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
çekingen13:03:59
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
müteşebbis13:03:57
Girişken, girişimci
dogmatik13:03:52
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
Menşe13:03:48
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
doğalcılık13:03:46
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
kıvrım13:03:40
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
anlak13:03:40
Zekâ
Timsal13:03:39
Sembol, örnek, simge
İncil13:03:31
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
hükümlü13:03:31
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
tatarcık13:03:30
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
durum vaziyeti13:03:18
Görünüş
elden13:03:18
Aracısız olarak, kendisi tarafından
metin olmak13:03:11
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
us dışı13:03:10
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
doru13:03:07
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
ortaokul13:03:02
Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan üç yıllık orta öğretim okulu
Düşünsel13:02:54
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)13:02:53
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak