kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

etyaran01:44:17
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
kasık bağı01:44:09
Fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağ
tenakuz01:44:01
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
eşkal01:44:01
Biçimler, şekiller, kılık
gizlemek01:43:49
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
Güçsüz01:43:40
Gücü olmayan, âciz
gülünç01:43:23
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
iktiran01:42:43
Yaklaşma
uygulanabilirlik01:42:00
Yapılabilirlik, fizibilite
soruşturma01:41:28
Soruşturmak işi
çakı01:41:18
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
Akıncı01:41:10
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
manalandırma01:40:48
Manalandırmak işi
nüktedan01:40:36
Nükteci
muhaceret01:40:28
Göç, göçme
bilfarz01:40:19
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
Ala sulu01:40:03
Yeni olgunlaşmaya başlamış (meyve)
BEYZİ01:39:42
Yumurta biçiminde, söbe, oval
tekzip etmek01:39:29
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
korunga01:39:13
Yabanî yonca, tirfil
acemilik01:38:45
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
ağırlama01:38:11
Ağırlamak işi, ikram, izaz
kıya01:37:54
Adam öldürme suçu, cinayet
bunaklık01:37:38
Bunak olma durumu
merhem01:37:31
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
epeyce01:37:21
Oldukça, bir hayli
pelesenk ağacı01:37:04
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
çamur deryası01:36:31
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
TAŞIMACILIK01:36:21
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
bağdaş kurmak01:36:12
bu biçimde oturmak
CERRAH01:35:56
Operatör
ayrılma01:35:22
Ayrılmak işi
kaparo01:34:48
Pey akçesi
kapari01:34:32
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
kargagiller01:34:15
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
iltimas01:34:00
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
DANA DERİSİ01:33:58
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
HARMAN01:33:49
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
muadil01:33:07
Eşit, denk, eş değer
zıt01:33:06
Karşıt anlamlı
yüreklilik01:33:03
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
belge01:32:52
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
MEMNU01:32:43
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
ceket01:32:43
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
kredi mektubu01:32:31
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
feshetme01:32:09
Feshetmek işi
numara01:32:00
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
yaraya tuz biber ekmek01:31:52
bir derdin acısını çoğaltmak
zümre01:31:34
Topluluk, takım, grup, camia
ziraat01:31:03
Çiftçilik, tarım
akran01:30:50
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
milel01:30:12
Milletler, uluslar
HO01:29:55
Holmiyum"un kısaltması
somurtkanlık01:29:38
Somurtkan olma durumu
Toplaç01:29:21
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
nafaka01:28:53
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
cahil kalmak01:28:42
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
ferişte01:28:06
Melek
ATASÖZÜ01:27:49
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
sağlamlaştırma01:27:30
Sağlamlaştırmak işi
define01:27:12
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
Pelür01:26:55
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
vasiyet01:26:38
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
yine01:26:20
bk. gene
alıp vermek01:26:14
yürek çarpıntısı geçirmek
yeti01:26:03
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
çapullama01:25:46
Çapullamak işi
satranç taşı01:25:28
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
terane01:25:18
Ezgi, makam, nağme
rezil01:25:09
Alçak, aşağılık
gündelikçi01:24:53
Gündelikle çalışan (kimse)
kelimesi kelimesine01:24:46
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
baş kaldırma01:24:43
baş kaldırmak işi, isyan
benlik01:24:42
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
Halk01:24:34
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
Aymak01:24:34
Gerçeği anlamak
mezkur01:24:16
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
sadır01:23:58
Göğüs, sine
çokça01:23:56
Çok olarak
gütmek01:23:37
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
nasrani01:23:00
Hristiyan, İsevî
vardiya01:22:54
Gemilerde beklenen nöbet
MAnken01:22:42
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
kıl payı01:22:25
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
alıkoyma01:22:22
Alıkoymak işi
meyyal01:22:07
Eğilimli, eğimli
geçmez01:21:49
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
belleten01:21:32
Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi
tanrısızlık01:20:50
Tanrısız olma durumu
inceleme01:20:44
İncelemek işi, tetkik
zahmet01:20:32
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
tiroit01:20:11
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
akya balığı01:20:06
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
taydaş01:19:54
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
sepicilik01:19:19
Sepicinin işi, tabaklık, debagat
kakmacılık01:17:57
Kakmacı olma durumu
ses dalgaları01:17:53
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
yadsımak01:17:47
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
güleç01:17:38
Her zaman gülümseyen, mütebessim
Yönetmelik01:17:20
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
mezura01:17:01
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre
fidye01:16:43
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
MÜLKİYET01:16:42
İyelik
Melisa01:16:24
Oğul otu
REZALET01:16:07
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
Melike01:16:05
Kadın hükümdar, padişah karısı
evren doğumu01:16:04
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
atmasyon01:15:10
Uydurma, palavra
tren01:14:41
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
Gözde01:14:37
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
Kapitalist01:14:33
Sermayedar, ana malcı
saika01:14:15
Yıldırım
grekoromen01:13:57
Belden aşağısını tutmamak ve ayaklarla oyun yapmamak gibi kuralları olan güreş türü
apışak01:13:39
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
hüccet01:13:38
Belgit
vicdan01:13:21
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
salik01:13:02
Bir yola giren, bir yolda giden
salvo01:11:42
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
kayırma01:11:31
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
HEKİMLİK01:11:03
Hekimin yaptığı iş
öykünce01:10:52
Fabl
kirletme01:10:45
Kirletmek işi
Müessese01:10:28
Kuruluş, kurum (I)
cihet01:10:17
Yön, yan, taraf
teshin01:09:59
Isıtma
mühürcü01:09:41
Mühür kazıyan kimse
cinsi01:09:30
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
Bulma01:09:20
Bulmak işi
mekanikçi01:09:16
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
GALİZ01:09:02
Kaba ve çirkin, iğrenç