kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

kerevet08:39:48
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
am08:39:48
Amerikyum"un kısaltması
güvem eriği08:39:45
bk. akdiken
Dayanışma08:39:44
Dayanışmak işi, tesanüt
ÖDENTİ08:39:32
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
ahkam08:39:11
Yargılar, hükümler
tartma08:39:06
Tartmak işi
hararet08:39:03
Isı
lu08:39:01
Lütesyum"un kısaltması
fizik gücü08:38:56
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
hainlik08:38:51
Hain olma durumu veya haince davranış
karga08:38:43
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
ritmik08:38:39
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
tavus kuşu08:38:38
bk. tavus
küçük köprü08:38:36
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
Kankurutan08:38:26
Adam otu
talak08:38:22
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
Bayır08:38:21
Küçük yokuş
çelik çomak08:38:18
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
ŞEBEKE08:38:16
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
kuru temizleyici08:38:13
Kuru temizleme yapan kimse
orkinos08:38:11
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
ev sineği08:38:00
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
sıvacı08:37:59
Duvarları sıvayan kimse
tanrı bilimi08:37:55
İlâhiyat, teoloji
MECLİS08:37:53
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
maksimum08:37:52
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
geri vermek08:37:51
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
rakik08:37:51
İnce, narin
maceracı08:37:47
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
yetinme08:37:46
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
düş kırıklığı08:37:42
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
muhteviyat08:37:40
İçindekiler
iklimleme cihazı08:37:37
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
iyi hoş (ama)08:37:21
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
madun08:37:15
Alt aşamada bulunan
ardıç08:37:12
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
eşik08:37:11
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
Sümbül08:37:10
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
Ateşçi08:36:52
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
erkek anahtar08:36:47
Elektrikte veya makine alanında dişi yuvaya giren anahtar
dağ08:36:43
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
şarabi08:36:37
Kırmızı şarap renginde olan
telaşlı08:36:36
Telâş eden, telâşa düşen
Bomboş08:36:31
Büsbütün, tamamen boş
itaatkâr08:36:27
Söz dinler, itaat eder, itaatli
Müzekker08:36:27
Eril
Algı08:36:17
Kazanç, alacak
kendinden geçmek08:36:16
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
MÜRAİ08:36:16
İkiyüzlü
öncesizlik08:36:13
Öncesi olma durumu, ezeliyet
kramp08:36:12
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
Karılık08:36:03
Kadın olma durumu
arz talep kanunu08:36:02
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
altıncı his08:35:58
bk. altıncı duygu
mütareke08:35:56
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
merek08:35:53
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
kuruntu etmek08:35:51
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
PATA08:35:30
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
tanrısızlık08:35:27
Tanrısız olma durumu
yanılmak08:35:25
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
güçlük08:35:22
Güç olan bir şeyin niteliği, zorluk
kefalgiller08:35:21
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
ZİR08:35:21
Alt, aşağı
kurnazlık08:35:16
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
fıtrat08:35:12
Yaradılış, hilkat
bohçacı08:35:12
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
söz dalaşı08:35:04
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
maşallah08:34:58
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
gerçekçilik08:34:56
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
miras08:34:55
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
MUVAZİ08:34:53
Koşut, paralel
yutak iltihabı08:34:51
Faranjit
sathi08:34:47
Yüzeysel, üstünkörü
uzay adamı08:34:46
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
benibeşer08:34:41
İnsan
inci çiçeği08:34:31
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)
Naçar08:34:25
Çaresi olmayan, çaresiz
mütehassıs08:34:15
Uzman
İktidar08:34:11
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
TÜR08:33:57
Çeşit
temmuz08:33:51
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
kişi08:33:50
İnsan, kimse, şahıs
esef08:33:47
Acınma, yerinme
şakkadak08:33:34
Beklenmedik bir zamanda, birdenbire, ansızın
Acınma08:33:28
Acınmak işi
ağırkanlı08:33:12
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
KALÇA08:33:11
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
yol almak08:33:06
yolda ilerlemek
sanat eri08:33:00
bk. sanat adamı
balotaj08:32:59
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
yoldaş08:32:51
Yol arkadaşı
ayan08:32:44
İleri gelenler
menisk08:32:42
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
köşk08:32:37
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
müşkül08:32:33
Güç, zor, çetin
Bayağı08:32:32
Aşağılık, pespaye
Düzleme08:32:21
Düzlemek işi, tesviye
erg08:31:57
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
Pamukçuk08:31:56
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
kanadiyen08:31:56
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
kesici08:31:52
Kesmek işini yapan, kesen
bölgesel08:31:46
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
tartı08:31:45
Tartmak işi veya biçimi
laiklik08:31:45
Lâik olma durumu, lâisizm
DİYAR08:31:42
Ülke
emekli olmak08:31:28
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
son adam08:31:26
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
hap08:31:16
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
yapımcı08:31:13
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
bazıları (veya bazısı)08:31:08
birtakımı, kimisi
yaylı araba08:30:55
Yaylı
konsey08:30:30
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
Pervane08:29:43
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
ana yön08:29:42
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
yan08:29:41
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
gereç08:29:23
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
mera08:29:19
Çayırlık, otlak
soylu08:29:16
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
yalı08:29:10
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
MOLİBDEN08:29:03
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
ölümcül08:28:54
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
fecir08:28:49
Tan vakti, gün ağarması
sığınma08:28:48
Sığınmak işi, iltica
alay geçmek08:28:40
alay etmek
cızırtı08:28:40
Cızırdama sesi
Yetişkin08:28:39
Yetişmiş, olgunlaşmış
kurumlu08:28:35
Kurum (II) tutmuş olan
Belirti08:28:31
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
Derman08:28:30
Güç, takat, mecal