kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

açık pembe00:57:28
Pembenin bir ton açığı
trajik00:57:19
Trajedi ile ilgili
sadme00:56:33
Çarpışma, tokuşma, vurma
ajanda00:55:57
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
soğukkanlılık00:55:53
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
kelifit00:55:33
Hidratlı doğal magnezyum silikat
silindir00:55:09
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
havacı00:54:45
Hava taşıtlarında görevli kimse
sarih00:54:37
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
imtina00:54:09
Kaçınma, sakınma, çekinme
lezzetsiz00:53:49
Tadı güzel olmayan, tatsız
özgül ağırlık00:53:41
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı
agitato00:53:33
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
Fikir00:53:33
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
töre bilimi00:52:38
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
yolsuz00:52:24
Yolu olmayan
Hint kumaşı00:51:44
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
satranç takımı00:50:32
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
sinir hastalığı00:50:25
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
Sumer00:50:19
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
uskumrugiller00:50:16
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
erekçilik00:49:16
Her şeyin bir erekle belirlendiği, bir ereğe yöneldiğini; her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş, finalizm
otantik00:49:14
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
döl yatağı00:49:12
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
Karılık00:47:50
Kadın olma durumu
obur00:47:30
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
müfrit00:46:27
Aşırı
bohem00:46:01
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
Çembalo00:45:07
Klâvsen
ana deniz bilimi00:44:25
Oşinografi
kocaman00:44:16
Çok iri, büyük, koca
patron00:44:14
Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni
cife00:44:04
Leş
üşengeçlik00:43:59
Üşengeç olma durumu, tekâsül
yelalim00:43:50
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
direşken00:43:42
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
karakteroloji00:43:42
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
sevgi beslemek00:43:28
sevgi duymak, sevmek
natür00:43:08
Tabiat, doğa
kiniş00:42:41
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
piramidal00:42:17
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
tart00:41:51
Kovma, çıkarma
yüz yüze00:41:44
Karşı karşıya
gümüşlü00:41:42
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
Mihenk00:41:41
Denek taşı
uzun00:41:35
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
boyunduruk00:41:22
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
Tane00:40:39
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
allak00:40:22
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
avaz00:40:00
Yüksek ses, nara
hapşırık00:39:52
Aksırık
sami00:39:37
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
saat camı00:39:01
Saat kadranı ve rakamlarını dış etkilerden koruyan özel yapılmış cam
Papağan00:38:46
Papağangillerden olan kuşlara verilen ad
doçent00:36:30
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
İstanbul efendisi00:35:16
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
epeyce00:35:15
Oldukça, bir hayli
ırkçılık00:35:10
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
vesvese00:34:16
Şüphe, kuruntu, işkil
bühtan00:31:47
Kara çalma, iftira
kayma00:27:22
Kaymak (II) işi
getirimci00:27:15
Getirim sağlayan şey veya kimse
cezve00:24:02
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
mihver00:23:16
Eksen
haraza00:22:40
Kavga, gürültü, karışıklık
Çelimsiz00:22:13
Güçsüz, nahif
ORUN00:20:31
Özel yer
ÇİZGİSEL00:19:34
Çizgi ile gösterilmiş
barometre00:18:55
Basınçölçer
ruh hastası00:18:07
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
bakire00:17:33
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
grip00:16:25
Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateşle beliren, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza
geri vermek00:13:44
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
pelin00:12:41
Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium)
ANDAÇ00:10:45
Ajanda
Oranlı00:10:37
Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin
şifahî00:08:42
Ağızdan, sözlü
makedonyalı00:07:02
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
muhtelit00:05:36
Karma, karışık
trafikçi00:03:54
Trafik polisi
parasız00:03:43
Parası olmayan
yapım evi00:03:39
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
ivedilikle00:02:15
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
brezil00:02:00
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
albüm00:01:47
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
alizarin00:01:43
Kök boyası, kök kırmızısı
rağbet görmek (veya kazanmak)00:01:31
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
devlet bankası00:01:17
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
kişi zamiri00:01:02
Kişilerin yerine kullanılan zamir
skandiyum00:00:37
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
zülal00:00:30
Saf, tatlı su
bilumum00:00:16
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
Uf00:00:16
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
detay00:00:08
Ayrıntı
ustalaşma23:59:49
Ustalaşmak durumu
geçicilik23:59:20
Geçici olma durumu
kötülemek23:59:10
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
rum23:59:02
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
resimsi23:58:22
Resme özgü olan, resme benzeyen
dokunulmazlık23:57:58
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
Azvay23:57:21
Sarısabır
protein23:55:32
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
şampiyona23:54:56
Şampiyonluk yarışması
cadalozlaşma23:53:47
Cadalozlaşmak işi
ya Allah23:52:16
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
temayüz23:51:21
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
esnek23:51:19
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
cetvel23:49:48
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
Arşınlamak23:49:43
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
muhabbet23:48:30
Sevgi
mola vermek23:48:18
uzun süren yolculuğa, yürüyüşe veya çalışmaya, dinlenmek amacıyla bir süre ara vermek, oturup dinlenmek
etlik23:48:00
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
empresyonizm23:47:46
İzlenimcilik
Nebati23:47:23
Bitki ile ilgili, bitkisel
nadiren23:46:33
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
billûr gibi23:46:19
çok duru, çok temiz (su)
kefaret23:45:36
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
Ancak23:45:30
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
korunak23:45:00
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
posta treni23:43:15
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
beleş23:42:04
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
otalamak23:42:04
Otamak
tanıtım23:41:54
Tanıtma
okluk23:40:46
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
kaçamak23:40:26
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
ayni23:40:01
Gözle ilgili
tadat23:40:01
Sayma, sayı
şuurlu23:36:29
Bilinçli
fakir fukara23:36:28
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
kestere23:36:28
Kitre