kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

berraklık22:39:15
Berrak olma durumu, duruluk
şase22:39:05
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
sistem22:38:54
bk. Dizge
ermeni gelini gibi kırıtmak22:38:44
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
erdemli22:38:22
Erdemi olan, faziletli
doğru22:38:12
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
etsiz22:37:24
Eti olmayan
dağınık22:37:20
Geniş bir alana yayılmış olan
İÇİNDE22:36:48
Süresince, zarfında
bakan22:35:59
Bakmak işini yapan (kimse)
bet22:35:35
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
ZİHİN22:35:24
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
GEÇİNDİRME22:34:52
Geçindirmek işi
yenidünya22:34:41
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
ince hastalık22:34:31
bk. ince hastalık
derin uyku22:34:09
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
posa22:33:59
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
Siyasi22:33:48
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
meşkuk22:33:30
Şüphe uyandıran, şüpheli
AKINTILI22:33:15
Akıntısı olan, eğik, meyilli
mahzurlu22:33:12
Sakıncalı
varlıklı22:32:36
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
enteresan22:32:11
İlgi çekici, ilginç
töhmetli22:31:32
Suçlanmış
imtihan22:31:01
Sınav
saniyelik22:30:59
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
laskine22:30:19
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
bal özü22:30:08
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
yalamak22:29:35
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
alış veriş22:29:25
Alım satım işi
Or22:28:50
Ordu kelimesinin kısaltması
işinin adamı22:28:18
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
lekelenmek22:28:13
Kötü tanınmak
vasıta22:28:11
Araç
şef22:28:09
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
Aptal22:28:05
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
ABLATYA22:27:59
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
kırdırma22:27:57
Kırdırmak işi, ıskonta
potin22:27:55
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
geometrik22:27:53
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
gücendirme22:27:51
Gücendirmek işi
baharatçı22:27:49
Baharat satan kimse
ha babam (veya ha babam ha)22:27:44
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
para canlısı22:27:39
Paraya düşkün, para gözlü
ZULÜM22:27:36
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
kaba saba22:27:29
Görgüsüz
düz22:27:21
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
müessis22:27:15
Kurucu
monokl22:27:12
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
SERSERİ22:27:10
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
şedaraban22:27:08
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
üzüntüsüz22:27:03
Üzüntüsü olmayan, sıkıntısız, acısız
maval22:26:58
Yalan, uydurma söz
evlik22:26:57
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
sureta22:26:52
Görünüşe göre, görünüşte
aydınlatma22:26:46
Aydınlatmak işi
inatlaşmak22:26:43
İnat etmek
zanlı22:26:41
Sanık
ahiret22:26:39
bk. ahret
ayakkabı22:26:35
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
yeterlik22:26:23
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
yerinme22:26:23
Yerinmek işi, teessüf
sivilce22:26:21
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
gammaz22:26:17
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
yaygın yanlış22:26:09
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
ender22:26:05
Çok az, çok seyrek
Cüppe22:25:50
bk. cübbe
sataşma22:25:49
Sataşmak işi
apaş22:25:38
Külhan beyi, kabadayı, hayta
tanzim etmek22:25:31
sıralamak
kasadar22:25:15
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
katılma22:25:11
Katılmak işi
buhur22:25:09
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
kürdi22:25:05
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
disprosyum22:24:55
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy
alkolik22:24:51
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
KAYIN22:24:49
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
ramazan22:24:41
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
iş bırakımcı22:24:39
İş bırakımı yapan kimse, grevci
gıyabında22:24:26
Kendi yokken, arkasından
ZİL22:24:18
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
Japon bezi22:24:15
Japonya"da üretilen bir bez
hakiki22:24:14
Gerçek
bilmek22:24:04
Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
Lütesyum22:24:02
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu
azami22:24:00
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
nurlu22:23:55
Aydınlık, ışıklı, parlak
koyu kahverengi22:23:53
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
inilmek22:23:43
İnmek işi yapılmak
TEPİ22:23:40
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
nihan22:23:36
Gizli
sit22:23:34
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
Vurgu22:23:30
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
fahri22:23:23
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
sineklik22:23:22
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
tersane22:23:15
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
oyun yazarı22:22:57
Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı
İLKEL22:22:53
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
yüz kalıbı22:22:51
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
sağlık22:22:41
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
idame etmek22:22:33
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
muazzam22:22:25
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
kalite çemberleri22:22:21
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
sınıf22:22:10
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
yeşillik22:22:03
Yeşil olma durumu
hakikat22:21:56
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
erkli22:21:28
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
ölçülülük22:21:28
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
asal gazlar22:21:25
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
ut22:21:13
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
ellik22:20:53
Eldiven
gülle22:20:51
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
zararda olmak22:20:33
alış verişte kâr elde edememek
ÜS22:20:15
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
güneş tacı22:20:09
Güneş atmosferinin alevli bölümü
pasaport22:19:49
Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge
sana22:19:37
Sen zamirinin yönelme durumu
gerçekleme22:19:33
Gerçeklemek işi, teyit
tarator22:19:31
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
taşralı22:19:29
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
yemin kasem22:19:26
Yemin etme
kağıt22:18:54
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
İskoçyalı22:18:40
İskoç halkından olan kimse, İskoç
Opalin22:18:35
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
bollaşma22:18:24
Bollaşmak işi veya durumu
RENK22:17:40
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
Sıradan22:17:28
Herhangi bir, bayağı, alelâde
Klakson22:16:13
Korna
TEDHİŞÇİLİK22:15:54
Tedhişçi olma durumu
baldız22:15:32
Erkeğe göre karısının kız kardeşi