kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

Baç04:42:43
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
üst04:41:52
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
ahbaplık04:41:40
Ahbap olma durumu, ünsiyet
Zer04:41:24
Altın
metil04:41:19
Yapısında metil kökü bulunan birleşikleri adlandırmakta kullanılan ön ek
yeknesak04:40:38
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
şahane04:40:18
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
agraf04:40:17
Kanca, kopça
kronik04:39:56
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
derbent04:39:16
İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz
Karakterize04:38:57
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
şümul04:38:54
İçine alma, kaplama, kapsama
ayı04:38:38
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
azil04:38:27
Görevden alma
hamiş04:38:12
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
nicelik04:37:55
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
biçim04:37:39
Dış görünüş, şekil
alageyik04:37:26
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
ilenme04:37:15
İlenmek işi, beddua
MAYA04:37:14
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
bağ budamak04:37:13
bağdaki üzüm kütüklerini budamak
ölüm04:37:12
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
Yayla04:36:59
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
Yağcı04:36:53
Yağ çıkaran veya satan kimse
fırıldak çiçeği04:36:47
Çarkıfelek
DÜMEN04:36:34
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
buzdolabı04:36:28
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
isal04:36:20
Ulaştırma
maslahat04:35:53
İş, önemli iş, mesele
sınıflama04:34:34
Bölümleme, tasnif
memat04:34:06
Ölüm
Yahudi04:34:04
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
muvakkaten04:34:03
Az bir zaman süresince, geçici olarak, eğreti olarak
görgü kuralları04:34:01
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
gurme04:33:59
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
ALKA EVLİ04:33:58
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
Çiftçilik04:33:57
Çiftçi olma durumu
tepeli04:33:54
Tepesi olan
Ev halkı04:33:52
Bir evde yaşayanların hepsi
ÖNERME04:33:48
Önermek işi
Yakut04:33:47
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
şanslı04:33:45
Talihi olan, talihli
şah damarı04:33:40
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
üniforma04:33:39
Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi
noter04:33:36
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
Yapay04:33:34
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
emaret04:33:31
Emirlik, beylik
kabakulak04:33:30
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
sarahat04:33:26
Açık, belli, anlaşılır olma durumu
Sektör04:33:25
Bölüm, kol, dal, kesim
TATLI04:33:24
Şeker tadında olan
ÖĞRENCİ04:33:23
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
Meşguliyet04:33:20
Meşgul olma, uğraşma durumu
Makta04:33:15
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
Anlaşmalı04:33:14
Anlaşmaya dayanan
kandilli küfür04:33:13
İşitilmedik, çok ağır bir sövgü
GİYSİ04:33:12
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır
yaralanmak04:33:09
Gücenmek, incinmek, kırılmak
tescil04:33:05
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
yerleşme04:33:04
Yerleşmek işi
etajer04:33:02
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
esasî04:32:59
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, asal
öz eleştiri04:32:58
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
bağdaşım04:32:57
Tutarlık, tutarlılık, insicam
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın04:32:52
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
Kötülük04:32:51
Kötü olma durumu
cumhuriyet04:32:49
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
tüzük04:32:47
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
rengârenk04:32:44
Çeşitli renkleri olan, renk renk
gine04:32:42
Gene, yine
İFTİRA04:32:38
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
zahire04:32:36
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
yeterli04:32:34
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
toplamak04:32:31
Devşirmek
AMİR04:32:26
Buyuran, emreden, üst
İZİN04:32:25
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
taraftar04:32:24
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
Pelerin04:32:21
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
kapıcı04:32:18
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
palyatif04:32:14
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
öğretme04:32:11
Öğretmek işi
Yenilgi04:32:10
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
direnç04:32:09
Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet
şeytan taşlama04:32:08
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
talebe04:32:05
Öğrenci
etalon04:32:02
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
katalpa04:32:01
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
lekelenme04:31:57
Lekelenmek işi
ıncalız04:31:56
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
vurgunculuk04:31:55
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
ses aleti04:31:53
Ses aygıtı
yine04:31:51
bk. gene
finalizm04:31:50
bk. erekçilik
reaya04:31:44
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
beytülmal04:31:43
Devlet hazinesi
dede04:31:41
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
ders04:31:40
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
yaftalama04:31:37
Yaftalamak işi veya durumu
ARAZİ04:31:34
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
ceylânca04:31:32
Ceylân gibi, ceylâna uygun biçimde
frank04:31:32
Fransız para birimi
dılak04:31:29
Bızır, klitoris
çapullama04:31:23
Çapullamak işi
yama04:31:20
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
sözlü04:31:18
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
mısır04:31:17
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
muamma04:31:17
Bilmece
flama04:31:13
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
müselles04:31:11
Üçgen
borda04:31:08
Geminin veya kayığın yanı
peş04:30:59
Arka
MEYUS04:30:56
Üzgün
klasman04:30:55
Bölümleme, sınıflama, tasnif
Kemankeş04:30:54
Ok atıcı, okçu
kamufle04:30:52
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
doru04:30:51
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
davet etmek04:30:47
çağırmak
yediveren04:30:46
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
piknik04:30:41
Kırda yenen yemek
samba04:30:38
Bir çeşit Brezilya dansı
samur04:30:36
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
kalp kası04:30:33
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
cıyaklama04:30:32
Cıyaklamak işi
adese04:30:29
Mercek
üreteç04:30:28
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
efsun04:30:26
Büyü, sihir
Şaban04:30:24
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
kulakçık04:30:23
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
yargıtay04:30:21
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
Arasat04:30:19
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer