kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

dinamik18:38:45
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
zamklı18:33:32
Üstüne zamk sürülmüş
YATIRIM18:32:19
Yatırmak işi
tesadüfen18:30:30
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
deccal18:30:28
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
nebat18:30:00
Bitki
süslü18:29:37
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
görece18:29:19
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
natır18:29:17
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
gözetim18:29:01
Gözetme işi, nezaret
nane ruhu18:28:57
Nane yapraklarından çıkarılan esans
göksel18:28:38
Gökle ilgili, semavî
gülümseme18:28:20
Hafifçe gülme, tebessüm
rölâtif18:28:06
Bağıntılı, izafî, nispî
adaptasyon18:27:52
Uyarlama
semt18:27:15
Yan, taraf, cihet
bahane18:27:10
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
muayyen18:26:47
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
rivayet18:26:34
Söylenti
mafsal18:26:29
Eklem
ongun18:26:15
Çok verimli, bol, eksiksiz
pozitif film18:26:06
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
nato18:24:32
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
karakteristik18:23:28
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
nane18:22:46
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
naat18:21:31
Bir şeyin niteliklerini övme
söyleyiş 18:21:05
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
karateci18:18:59
Karate yapan kimse
tazelik18:18:45
Taze olma durumu, körpelik, taravet
göze çarpmak18:17:55
dikkati üzerine çekmek
telkin18:17:46
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
doğma büyüme18:17:28
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
ısıalan18:17:23
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
sağlamlaştırma18:17:19
Sağlamlaştırmak işi
PAMUKLU18:17:09
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
Rahmetli18:17:00
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
hırslı18:15:45
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
imparatorluk18:12:23
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
kamuoyu18:11:45
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
materyalizm18:11:29
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
pelerin18:10:29
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
Deneysel18:09:40
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
Liparit18:06:29
Riyolit
konjonktür18:06:25
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
çözümleme18:04:43
Çözümlemek işi
mukim18:03:15
(bir yerde, bir evde) Oturan, eğleşen, ikamet eden
cesaretsiz18:00:23
Yüreksiz
laik18:00:21
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
Arnavutluk18:00:13
Arnavut olma durumu
içgüdüsel17:59:27
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
Basur17:58:59
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
ÇATANA17:58:59
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
yan17:58:33
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
mineral bilimi17:57:29
Mineral ve billûrlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, mineroloji
cezri17:57:06
Köklü, kökten, temelden, radikal
başkomutan17:57:01
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
yalınlık17:56:52
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
BAŞKALDIRI17:56:47
Ayaklanma, isyan
çavuş kuşu17:56:42
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
DOKUNUM17:56:38
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
veznedar17:56:02
Vezneci
parıldayıcı17:55:27
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
kaşkol17:55:06
Boyun atkısı
sancaktar17:54:57
Sancağı taşıyan kimse
ivecen17:54:53
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
iti17:54:44
İtici güç, ilham verici
mitolojik17:53:39
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
ağaçkakan17:52:49
Serçegillerden, ağaç kurtları ile geçinen bir kuş (Picus)
kuyruklular17:52:05
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
kanat17:52:04
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
emay17:52:03
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
misilleme17:52:01
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
dayanç17:52:00
Sabır
madensel17:52:00
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
halk17:51:59
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
pusmak17:51:57
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
Tarım17:49:25
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
Zehirlemek17:48:29
Birine zararlı düşünceler, zararlı duygular aşılamak
stalagmit17:47:32
Dikit
Mest17:47:23
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
sobe17:47:11
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
çuvaldız17:46:51
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
sıkı17:44:06
Dar
ateist17:42:32
Tanrıtanımaz
aksülâmel17:42:08
Tepki, reaksiyon
erotik17:41:47
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
alev kırmızısı17:41:05
Alev rengi
koskoca17:40:47
Çok büyük, muazzam
FİİL17:40:16
İş, davranış
kolay17:39:39
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
Sınırlı17:37:59
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
Latin17:36:22
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
kürdi17:36:18
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
orospu17:35:01
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
namuslu17:34:13
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
KİR17:33:23
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
Ham madde17:33:17
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
pozitron17:30:47
Pozitif elektron
ortaya koymak17:30:29
herkesin görebileceği yere koymak
top mermisi17:30:25
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
sessiz harf17:30:20
Ünsüz
gözlüklü yılan17:29:58
Kobra
güneş takvimi17:29:53
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
kantarı belinde17:29:49
gözü açık, aldatılmaz
usa vurma17:29:46
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
gök taşı17:29:42
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
büyü yapmak17:29:17
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
diş eti17:29:12
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
dalyan ağı17:29:10
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
Eleştiri17:29:07
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
çok seslilik17:29:05
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
cenaze duası17:29:03
Cenaze defnedilirken okunan dua
özür dilemek17:28:58
özrünü ileri sürerek bir işi yapmayı istememek, bir işten bağışlanmasını istemek
birinci olmak17:28:43
başta gelmek, önde gelmek
Allah rahmet eylesin17:28:40
ölüleri hayırla anmak için söylenir
hamur tatlısı17:28:38
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
hoşa gitmek17:28:36
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
tespit etmek17:28:31
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
el işi17:28:27
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
öz yapı17:28:24
Karakter
deney tüpü17:28:22
Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru
yurt içi17:27:59
Yurt sınırları içinde olan
iştirak etmek17:27:57
katılmak
zarar vermek17:27:39
kötülük etmek
demir pası17:27:27
Demirde oluşan pas
yasak aşk17:27:18
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
tek başına17:27:13
Kendi kendine, yalnız olarak
geri vermek17:27:09
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
ebucehil karpuzu17:26:55
Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki, acı hıyar, acı elma, it hıyarı (Citrullus colocynthis)
Nezif17:26:53
Kanama