kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

kerevet07:29:51
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
edi07:29:46
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
erk07:29:32
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
erg07:29:17
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
buz07:29:03
Donarak katı duruma gelmiş su
Eğsi07:28:56
Ucu yanmış odun, köseği
bos07:28:49
bk. boy bos
boy07:28:34
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
bin07:28:20
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
bez07:28:06
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
bat07:27:52
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
nüfuz07:27:37
(içine) Geçme
tutumlu07:27:23
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
havadar07:27:09
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
düzenlilik07:26:52
Düzenli olma durumu
tuzağa düşmek07:26:45
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
seciye07:26:35
Yaradılış, huy, karakter
süregelen07:26:19
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
başbuğ07:26:07
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
ipka07:25:59
Yerinde, önceki durumunda bırakma
yer değiştirme07:25:53
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
monden07:25:44
Toplum yaşamı ile ilgili
reel07:25:39
Gerçek
remi07:25:24
İskambillerle oynanan bir tür oyun
ayn07:25:20
Göz
cedre07:25:14
Guatr, guşa
keyifli07:25:09
Keyfi yerinde, neşeli
raci07:24:55
Geri dönen
muğlâk07:24:46
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
işlemek07:24:36
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
Kanma07:24:23
Kanmak işi
kıymetli07:24:22
Değerli
fıtrat07:24:16
Yaradılış, hilkat
Ashap07:24:08
Sahipler
Sorun07:23:53
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
kara yağız07:23:24
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
Solak07:23:10
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
peri07:22:55
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal dışı varlık
peyk07:22:41
Uydu
kriter07:22:33
Ölçüt, kıstas
vedia07:22:31
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
pena07:22:27
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
paha07:22:12
Değer, fiyat
hastalıklı07:22:02
Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz
papa07:21:58
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
pata07:21:43
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
arduaz07:21:38
Kayağan taş, kayrak
plaj07:21:29
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
plan07:21:15
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
perikart07:21:01
Kalbin üzerini saran zar
posa07:20:46
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
popo07:20:32
Kaba et, kıç
polo07:20:18
Çevgen
yeğleme07:20:09
Yeğlemek işi, tercih
kurumsal07:20:00
Kurumla ilgili
veba07:19:50
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
fiktif07:19:46
İtibarî
şimdi07:19:32
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
saban07:19:22
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
kuru incir07:19:21
Özel olarak güneşte kurutulan incir
delâlet07:19:17
Kılavuzluk, aracılık
Su samuru07:19:16
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
hazakat07:18:55
(hekimler için) Ustalık, uzluk
samankapan07:18:35
Kehribar
yüz ölçümü07:18:21
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
seziş07:18:20
Sezmek işi veya biçimi
iskonto07:17:59
bk. ıskonto
öbür dünya07:17:45
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
TAKILGAN07:17:30
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
etüt07:17:01
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
öğrenim belgesi07:16:57
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
köktencilik07:16:48
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
Haydutluk07:16:47
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
Genç07:16:33
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
ayırma07:15:52
Ayırmak işi
GEÇİMSİZ07:15:22
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
LİMONLUK07:15:20
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
bağıntılı07:15:01
Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafî, nispî, rölâtif
Hindi07:14:54
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
Hiper07:14:36
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
kaide07:14:30
Kural
tanrı07:14:26
Allah
Hitit07:14:12
M. Ö. XX.-XII. yüzyıllar arasında Anadolu"da, XII-VIII. yüzyıllar arasında Hatay ve Kuzey Suriye"de devletler kurmuş olan eski bir ulus, Eti
üç07:13:57
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
hesap özeti07:13:42
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
AŞIRI07:13:28
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
kevser gibi07:13:13
(içecekler için) tatlı, lezzetli
bilgisayar07:12:59
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
üvez07:12:51
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
omaca07:12:36
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
Arıtım07:12:25
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
AMA07:12:11
Görmez, kör
madde07:12:07
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
ateşli07:12:03
Ateşi olan
etkinleştirme07:11:58
Etkinleştirmek işi
kaldırım07:11:44
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
Lezzet07:11:29
Ağız yoluyla alınan tat
bireysel07:11:15
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
tenkit07:11:10
Eleştirme, eleştiri
ağaç mantarı07:11:07
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
pipet07:11:05
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
rantçı07:10:56
Rant işiyle uğraşan kimse
ihtikâr07:10:44
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
ipçik07:10:42
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
REHA07:10:30
Kurtuluş, kurtulma
çarpan balığı07:10:24
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
ses bilimi07:10:16
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
dinleme07:10:09
Dinlemek işi
huzur07:10:08
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
Ayrıcalık07:09:55
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
iskambil kâğıdı gibi devrilmek07:09:41
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
katibiadil07:09:39
Noter
GİDİŞ07:09:38
Gitmek işi
reddetme07:09:27
Reddetmek işi
Demek07:09:17
Söylemek, söz söylemek
desimetre07:09:12
Bir metrenin onda biri, dm
kargaşalık07:09:08
Kargaşa durumu
doğru dürüst07:08:58
Tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız
erkete07:08:37
Dikiz
sağlıklı07:08:34
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
cadde07:08:32
Şehir içinde ana yol
kırpık07:08:04
Kırpılmış olan
men07:07:43
Yasaklama, izin vermeme
güvem eriği07:07:38
bk. akdiken
lökosit07:07:23
Akyuvar
SAMANLIK07:07:08
Saman saklanan yer
ÇARESİZ07:06:50
Çaresi bulunmayan, onulmaz
peygamber çiçeği07:06:47
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
madensel07:06:38
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
gergef07:06:22
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve