kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

nezafet17:51:31
Temizlik, paklık
veziriazam17:51:27
Sadrazam
Sinirlilik17:51:14
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
Ham madde17:51:10
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
ESENLİK17:51:04
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
Apteriks17:50:47
bk. kivi
nezaket17:50:38
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
cilve17:50:38
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
yobaz17:50:34
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
forsa17:50:29
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
yelve17:50:27
Flurya
çömelme17:50:00
Çömelmek işi
CEREYANLI17:49:48
Akıntılı
BELİRGİN17:49:39
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
belleten17:49:35
Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi
masumluk17:49:30
Masum olma durumu, masumiyet
vapur17:49:13
Su buharı gücüyle çalışan gemi
geçimli17:49:01
Çevresindekilerle iyi geçinen
benibeşer17:48:56
İnsan
cılız17:48:48
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
vatan17:48:43
Yurt
yaban turpu17:48:35
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
remil17:48:26
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
remiz17:48:22
Sembol, rumuz
remel17:48:18
Aruz ölçülerinden biri
resen17:48:04
Kendi başına, kendiliğinden
resif17:48:00
Su düzeyindeki sıra kayalar
gayret17:47:57
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
krizantem17:47:47
Kasımpatı
ALNAÇ17:47:44
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
atropin17:47:30
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
haysiyetli17:47:25
Değeri, saygınlığı olan
şiirleştirme17:47:13
Şiirleştirmek işi veya durumu
kestane rengi17:46:51
Açık kahve rengi
kefiye17:46:46
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
töre17:46:43
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü
Parlama17:46:43
Parlamak işi
ziraat17:46:42
Çiftçilik, tarım
tarh etmek17:46:33
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
şuurlu17:46:25
Bilinçli
çöp17:46:08
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
Flâman17:45:59
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
sinemacı17:45:46
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
gondol17:45:41
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
dünya ahret kardeşim olsun17:45:23
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
gök yakut17:45:15
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
yükseltme17:44:55
Yükseltmek işi
bilerek17:44:51
isteyerek, kasten
dirilik17:44:42
Diri olma durumu
tersine17:44:38
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
dirilme17:44:38
Dirilmek işi
ANİDEN17:44:24
Ansızın, birdenbire
alaçam17:44:15
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
meşelik17:44:11
Meşe korusu veya meşe ormanı
makineli17:44:02
Makinesi olan, makine ile işleyen
parlatmak17:43:54
(içki için) İçmek
sofra örtüsü17:43:49
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
OPERASYON17:43:45
Ameliyat
Dayanaklı17:43:44
Dayanağı olan
kilise17:43:37
Hristiyan tapınağı
aşağı almak17:43:22
devirmek, yıkmak
yontu17:43:12
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
yonga17:43:06
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
yonca17:43:02
Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı (Trifolium)
yolak17:42:57
Patika
yolcu17:42:53
Yolculuğa çıkmış kimse
Tutuşma17:42:45
Tutuşmak işi
yortu17:42:44
Hristiyan bayramı
yosun17:42:36
Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
yosma17:42:27
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
talimat vermek17:42:22
üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek
fodul17:42:18
Üstünlük taslayan, kibirlenen
Azvay17:41:56
Sarısabır
pahalı17:41:51
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
kıl payı17:41:47
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
uçak alanı17:41:42
bk. alan
stalaktit17:41:38
Sarkıt
Çomak17:41:33
Değnek
teşkil17:41:24
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
abdülleziz17:41:12
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
NOKSAN17:40:58
Eksik, eksiklik, kusur
Akaret17:40:49
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
Deneysel17:40:40
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
çocuk bakıcısı17:40:36
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
gram17:40:31
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
grip17:40:23
Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateşle beliren, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza
gril17:40:18
Izgara
daha17:40:01
Şimdiye kadar, henüz
dahi17:39:56
"Bile" anlamında şart bildiren fiillerden sonra gelerek şartın geçerli olmadığını bildirir
dere17:39:43
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
ders17:39:38
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
dert17:39:34
Üzüntü
kavela17:39:29
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
genişletme17:39:25
Genişletmek işi
kavata17:39:12
Oyma ağaç kap
kavara17:39:08
Balı alınmış petek
dili tutuk17:39:03
Serbestçe, kolaylıkla konuşamayan
hünnapgiller17:38:52
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
ateş basmak17:38:44
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
düzen17:38:42
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
eğreti vermek17:38:39
ödünç vermek
italyanca17:38:22
Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya"da konuşulan dil
TAHARRİ17:38:17
Arama, araştırma
salvo17:38:12
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
samut17:38:07
Susan, suskun
samsa17:38:03
Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı
seyyah17:37:57
Gezgin, turist
samba17:37:53
Bir çeşit Brezilya dansı
bilgicilik17:37:44
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
iz sürmek17:37:40
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
DEMOKRASİ17:37:31
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
kitap ehli17:37:22
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
şehirli17:37:17
Şehir halkından olan, kentli
gayrı17:37:09
Artık, bundan böyle
gabi17:36:55
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
gine17:36:32
Gene, yine
takdimci17:36:29
Tanıtmacı
anlaşmazlık17:36:25
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
çevirmen17:36:24
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
başsızlık17:36:22
Başı veya başkanı bulunmama durumu
beğenilir17:36:12
Beğenme duygusu veren, beğenilen
donanım17:36:07
Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara gibi manevra araçları
olağanüstü17:35:51
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
gururlu17:35:49
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
taşıyıcı17:35:44
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
koşalık17:35:20
Koşa olma durumu
hamaset17:35:19
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
hattatlık17:35:12
Hattat olma durumu
varma17:35:10
Varmak işi
varak17:35:02
Yaprak