kerevet

1.İsimÜzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Cümle 1: Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Soluk bir ışık altında iki masa ve bir kerevetin üstünde yorganı tepesine kadar çekip yatan bir adam görünüyordu. - P. Safa

Son Arananlar

kaydedici04:40:07
İmleç
verim04:40:02
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
köşe yazısı04:39:44
Fıkra
ZEYBEK04:39:39
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
Sohbet etmek04:39:31
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
üremi04:39:20
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
yaradılıştan04:39:14
Doğuştan, fıtraten
yatı04:39:05
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
bağlama04:38:08
Bağlamak işi
Bahçe04:38:03
Sebze yetiştirilen yer, bostan
Vakit04:37:58
Zaman
ad bilimi04:37:53
Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen bilim dalı
peşi sıra04:37:44
Arkasından, ardından, ardı sıra
kapitülâsyon04:37:24
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
vandal04:37:19
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
libre04:37:07
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
çivileme04:36:30
Çivilemek işi
uluslar arası04:35:58
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
cismanî04:35:32
Cisimle, bedenle ilgili
grafit04:35:20
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
gramer04:35:12
Dil bilgisi
dairesel04:35:03
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
usanç04:34:53
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
ekim04:34:33
Ekmek işi
ehem04:34:25
Çok önemli
alıntı04:34:17
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
atıfet04:33:52
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
özsever04:33:37
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
mayın04:33:30
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
oktav04:33:03
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
tütün04:33:00
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
samur04:32:42
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
temaşa04:32:07
Hoşlanarak bakma
tikel04:31:51
Cüzî, kısmî
satranç04:31:45
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
CEBRİNEFS04:31:25
Kendini zorlama, kendini tutma
YAMAK04:31:18
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
YATAK04:31:11
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
veri işlem04:31:03
bk. bilgi işlem
Zodyak04:30:36
Gök küresinde, tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıldığı kuşak, burçlar kuşağı
RAKKASE04:30:17
Raksı meslek edinmiş kadın
kamga04:29:58
Yonga
deste04:29:48
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
kolon04:29:39
Sütun
repertuar04:29:32
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
Bent04:29:25
Bağ, rabıt
ORAN04:29:15
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
acar04:29:13
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
ÜSTÜNLÜK04:28:48
Üstün olma durumu, rüçhan
onluk04:28:40
On birimden, on parçadan oluşan
ötleği04:28:22
Bir cins kartal
çentik açmak04:27:56
çentik oluşturmak
nato04:27:33
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
takvim04:27:15
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
plazma04:26:58
Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı
GIYBET04:26:21
Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov
muhrip04:26:13
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
neyzen04:25:43
Ney üfleyici, ney çalan kimse
pişekar04:25:28
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
şikayet04:25:22
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
ayı04:25:21
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
benbencilik04:25:20
Benbenci olma durumu
belde04:24:53
Şehir
palandöken04:24:35
Taşlık yokuş
Issız04:23:14
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
çözülme04:23:06
Çözülmek işi
çabucacık04:22:58
Çabucak, sür"atle
milliyetçilik04:22:42
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
onbaşılık04:21:53
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
Ana fikir04:21:25
Belirli bir konuda bir yazının temeli olan düşünce
Engin04:20:58
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
önem04:20:49
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
özne04:20:40
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
hekimlik04:20:12
Hekimin yaptığı iş
kemik bilimci04:19:50
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
mail04:19:37
Eğilimi olan
mink04:19:12
bk. vizon
menemen04:19:00
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
litre04:18:32
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
seyir04:18:22
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
ESATİR04:17:49
Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
Kubbealtı04:17:34
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
öğütme04:17:02
Öğütmek işi
müstemirren04:16:53
Ara vermeden, sürekli olarak
lise04:16:32
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
Armut kurusu04:16:16
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
Egoist04:15:51
Bencil, hodbin
ateş04:15:38
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
anıştırma04:15:15
Anıştırmak işi
tomar04:15:07
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
isyan04:14:59
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
Zihin04:14:33
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
hoca04:14:25
Müslümanlıkta din görevlisi
Koruma04:13:59
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
durgunluk04:13:49
Durgun olma durumu
kils04:13:39
Kireç, sönmemiş kireç
koza04:13:22
İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak
sinsi04:13:07
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
silah04:12:57
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
revaçta olmak04:12:14
değerli, üstün veya geçerli olmak
zorlukla04:11:46
Zor bir biçimde, güçlükle
Okumuş04:11:38
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
Anlaşmazlık çıkmak04:11:26
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
RÜTBESİZ04:11:25
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
ahval04:11:12
Durumlar, hâller, vaziyetler
piyade04:11:00
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
beğenmek04:10:19
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
elektrik04:10:07
Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü
öge04:09:51
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
Dantel04:09:29
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
altlık04:09:03
Tabak veya bardak altı
çalı kuşu04:08:40
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
satıh04:08:24
Yüz, yüzey
idea04:08:04
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
ibne04:07:57
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
elleme04:07:40
Ellemek işi
çok geçmeden04:07:32
kısa bir süre sonra
taze04:07:10
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
tarh04:07:02
Çıkarma
ULU04:06:36
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
RET04:06:26
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
Uca04:06:18
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
konteyner04:06:02
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
ETKİNLİK04:05:53
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
but04:05:31
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
bulaşıcı hastalık04:05:16
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
lalezar04:05:06
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
tüberküloz04:04:57
Verem
taşkın04:04:37
Taşmış bir durumda olan
doğurgan04:04:29
Çok doğuran