kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

kara yağız10:11:14
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
namlı10:11:03
Ünlü, tanınmış
Maun10:10:52
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
bin10:10:41
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
beddua etmek10:10:29
ilenmek, intizar etmek
Düz yazı10:10:19
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
nişane10:09:57
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
sam10:09:49
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
tuş10:09:46
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
vuruş10:09:35
Vurmak işi veya biçimi
gibi10:09:17
O anda, tam o sırada, hemen arkasından
MANTIK10:09:13
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
arkadaşlık10:09:08
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
Geyik10:09:02
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
İFRAZAT10:08:54
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
Kay10:08:51
Yağmur, yaz yağmuru
Ayırım10:08:42
Ayırmak işi
ŞEKİL10:08:39
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
al10:08:38
Alüminyum"un kısaltması
bun10:08:29
Sıkıntı
ansızın10:08:18
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
enam10:08:12
Yaratılmış bütün canlılar
Hisar10:07:56
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
yer adı bilimi10:07:55
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
hece10:07:46
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
halka10:07:44
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
UYARMA10:07:42
Uyarmak işi, ihtar
tutmak10:07:21
Ele geçirmek, yakalamak
yumuşak yüzlülük10:07:00
Yüzü tutmaz olma durumu
terbiyesiz10:06:49
Terbiyesi olmayan
ekose10:06:38
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
bekas10:06:10
Çulluk
Kadran10:06:05
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
cemiyet10:05:58
Dernek
sonra10:05:55
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
beygir gücü10:05:54
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
APTAL10:05:54
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
slav10:05:43
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
güzide10:05:41
Seçkin, seçilmiş, seçme
AYDINLIK10:05:32
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
huy10:05:19
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
janjan10:05:07
Yanardöner, şanjan
nüfuz10:04:59
(içine) Geçme
nazik10:04:56
Başkalarına karşı saygılı davranan
Mançu10:04:54
Mançurya halkından olan kimse
memleha10:04:53
Tuzla
izlek10:04:49
Keçi yolu, patika
düğme10:04:49
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
tabanca10:04:48
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
özgünlük10:04:45
Özgün olma durumu, orjinallik
allah10:04:40
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
torba10:04:40
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
YAZANAK10:04:26
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
sinirli10:04:25
İçinde sinir bulunan
San10:04:15
Ün, şan, şöhret
PASAK10:04:13
Kir
ilişik10:04:05
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
namazgâh10:04:04
Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönüne doğru dikili bir taşı bulunan yer
Erinç10:03:53
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
Osmanlı10:03:51
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
y10:03:51
İtriyum"un kısaltması
fasarya10:03:42
Boş, anlamsız (söz)
Duru10:03:41
Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak
Hamam10:03:20
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
ecel teri10:03:09
"Çok korkmak, çok sıkılmak veya bunalım geçirmek" anlamında ecel teri (veya terleri) dökmek deyiminde geçer
yolsuzluk10:02:58
Yolsuz olma durumu
depo10:02:47
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
yok10:02:47
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
fihrist10:02:44
İçindekiler
parçalamak10:02:44
Birliği bozmak amacıyla bölmek
ATATÜRKÇÜ10:02:36
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
vekilharç10:02:25
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
Mai10:02:16
Mavi
SEVİ10:01:52
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk
sonuç vermek10:01:43
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
itimat etmek10:01:30
güvenmek
hemen10:01:19
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
ede10:01:11
Büyük erkek kardeş, ağabey
yaşam biçimi10:01:00
Hayat tarzı
görmezden gelmek10:00:57
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
çivit rengi10:00:46
Bir tür koyu mavi renk
Minder10:00:42
İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte
üreme10:00:35
Üremek durumu
MAFSAL10:00:34
Eklem
belgi10:00:25
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
MERKEZ10:00:24
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
sağduyulu10:00:10
Sağduyusu olan
EKONOMİ09:59:51
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
demirli09:59:40
İçinde metal veya karışım durumunda demir bulunan
deneycilik09:59:33
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
Kanat09:59:29
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
olağanüstü hâl09:59:18
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
staj09:59:06
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
ölçülülük09:59:02
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
Nöroloji09:58:55
Sinir sistemini inceleyen ve tedavisi ile uğraşan tıp dalı, sinir bilimi, nevroloji
Hg09:58:53
Cıva"nın kısaltması
göz yummak09:58:33
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
reva09:58:22
Yakışır, yerinde, uygun
saat camı09:58:11
Saat kadranı ve rakamlarını dış etkilerden koruyan özel yapılmış cam
elde etmek09:58:07
bir şeye sahip olmak
Prestij09:58:00
Saygınlık, itibar
he09:57:55
Helyum"un kısaltması
klasik09:57:49
Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan
Alg09:57:38
Su yosunu
beşer09:57:16
İnsanoğlu, insan
önel09:57:09
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
delikanlı09:57:05
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
erekçilik09:57:05
Her şeyin bir erekle belirlendiği, bir ereğe yöneldiğini; her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş, finalizm
hol09:56:50
Sofa
ACI09:56:43
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
Gazal09:56:32
Ceylân
lokavt09:56:21
İş verenin işçileri topluca işten uzaklaştırma veya işten çıkarma kararı
DÜZLÜK09:56:16
Düz olma durumu
kepez09:56:10
Yüksek tepe, dağ
cazibeli09:56:00
Çekici, alımlı, albenili
YAZ09:55:59
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
KAZIMA RESİM09:55:52
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
faril09:55:37
Balık ağlarının alt ve üst yanlarına geçirilen keçi kılından yapılmış ip
aperitif09:55:26
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
azap09:55:22
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
cüzdan09:55:20
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
lâkayt09:55:15
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
Yazın09:55:04
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
kanto09:54:51
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
Romen09:54:44
Roma halkından olan kimse
sık09:54:42
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
TAKLİT09:54:31
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
taraftar09:54:09
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
Sermaye09:54:07
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
demek09:53:59
Söylemek, söz söylemek