kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

dizel21:35:54
Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor
icabet21:35:50
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
AÇIKLAMA21:35:44
Açıklamak işi, izah
iskambil kâğıdı21:35:42
İskambil
mirasyedi21:35:32
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
EVLİYA21:35:30
Erenler, ermişler, veliler
Cüppe21:35:26
bk. cübbe
tavsif21:35:24
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
azalma21:35:16
Azalmak işi, eksilme, tenakus
azamet21:35:14
Ululuk, büyüklük
düşürmek21:35:10
Değerini, fiyatını indirmek
çükündür21:35:08
Pancar
denizcilik21:35:06
Denizlerde sefer yapma işi
forvet21:34:58
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
kütle21:34:52
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
ağıtçı21:34:50
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
dönme21:34:40
Dönmek işi
döner21:34:38
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
giyme21:34:32
Giymek işi
eğitimli21:34:30
Eğitim görmüş, eğitilmiş
gider21:34:22
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
elli21:34:19
Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı, 50, L
minare21:34:18
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
dikit21:34:04
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
KAYIK21:34:00
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
KARLI21:33:35
Üstünde kar bulunan
konkordato21:33:33
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
praseodim21:33:27
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
işinin adamı21:33:11
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
görkemli21:33:05
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
ÇEŞME21:32:49
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
iştirak etmek21:32:46
katılmak
Mızıkçı21:32:40
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
kuru kafa21:32:34
Baş iskeleti
vasıflandırma21:32:24
Nitelendirme
dingi21:32:18
Bir çifte kürekli küçük patalya
dikme21:32:06
Dikmek işi
vazgeçmek21:31:53
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
apaş21:31:49
Külhan beyi, kabadayı, hayta
züğürt21:31:47
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
reislik21:31:45
Başkanlık
hamaset21:31:33
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
buhur21:31:20
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
buhar21:31:18
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
kamışlık21:31:15
Kamışı çok olan yer
kerkenez21:31:11
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
bunak21:31:09
Bunamış olan (kimse), ateh getirmiş olan (kimse), matuh
bulak21:31:05
Kaynak, pınar
gitme21:31:01
Gitmek işi
buruk21:30:57
Burulmuş olan
burun21:30:55
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
Karafatma21:30:53
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
düzenek21:30:51
Mekanizma
düzenci21:30:47
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
düzelti21:30:43
Düzeltmek işi, tashih
düzelme21:30:41
Düzelmek durumu
kritik21:30:12
Tehlikeli, endişe veren (durum)
kriter21:30:10
Ölçüt, kıstas
sınırlı21:30:04
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
sistem21:29:54
bk. Dizge
tedricen21:29:50
Azar azar; giderek, gittikçe
borazan21:29:36
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
sermayesizlik21:29:34
Sermayesiz olma durumu
kısa çizgi21:29:32
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
karın zarı iltihabı21:29:26
bk. karın zarı yangısı
boydaş21:29:15
Aynı boyda olan
asillik21:28:59
Asil olma durumu, asalet
nitelikli işçi21:28:57
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
FENOMEN21:28:48
Olay, olgu
Fonoloji21:28:40
Ses bilimi
tütün balığı21:28:36
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
benimseme21:28:16
Benimsemek işi, sahip çıkma, tesahup
permeçe21:28:09
Yedek olarak kullanılan ince halat
ustabaşı21:28:07
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
rekaket21:28:05
Kekemelik, pepemelik
küstüm otu21:28:01
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
müteakip21:27:49
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
hamail21:27:43
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ, hamaylı
adaleli21:27:42
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
iş kazası21:27:41
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
tepkime21:27:23
Tepkimek işi
TEMAYÜL21:27:18
Bir tarafa eğilme, meyletme
kiriş21:26:56
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
gerçeküstücülük21:26:48
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
emlik21:26:45
Emme dönemindeki küçük çocuk
Kampanya21:26:29
(politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) Belirli bir süredeki etkinlik dönemi
vesait21:26:26
Araçlar, vasıtalar
zelzele21:26:25
Deprem
vesaik21:26:24
Belgeler, vesikalar
yürekler acısı21:26:20
çok acıklı
kesin bilgi21:26:18
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
az az21:26:12
Uzun süreli, yavaş yavaş
statü21:26:07
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
ciddiye almak21:26:05
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
taş yuvarı21:26:03
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
At donu21:26:01
Atın tüyünün rengi
Hükümlü21:25:45
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
amazon21:25:40
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
kasırga21:25:38
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
feshetmek21:25:28
Kapatmak, dağıtmak
saadet21:25:26
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
kız vermek21:25:24
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
elzem21:25:12
Çok gerekli, vazgeçilmez
Arap tavşanı21:25:06
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
istidlal21:25:00
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
Sarkaç21:24:58
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
şahitlik21:24:56
Tanıklık, şahadet
itilâ21:24:54
Yükselme, yücelme
çektiri21:24:49
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
nutuk21:24:45
Söz, konuşma
nurlu21:24:43
Aydınlık, ışıklı, parlak
son vermek21:24:41
bitirmek, sona erdirmek
Alagarson21:24:37
Kısa kesilmiş saç
bereket21:24:35
Bolluk, gürlük, ongunluk, feyz, feyezan
serdengeçti21:24:31
Fedaî
alçı21:24:25
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
rekabet etmek21:24:23
yarışmak
tetkik etmek21:24:18
incelemek
yüzükoyun21:24:14
Yüzü yere gelerek
sorumlu tutmak21:24:12
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
seretan21:24:06
Yengeç
kaide21:24:03
Kural
FAYANS21:24:02
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
ihracat21:23:42
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
Romen21:23:38
Roma halkından olan kimse
cesur21:23:34
Yürekli, cesaretli
geçenek21:23:32
bk. koridor
muvafakat21:23:23
Uygun görme, onama, kabul etme
SENEVİ21:23:17
Yıllık
Balçık21:23:13
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil