kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

adaletli17:07:32
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
eşkin17:07:19
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
vicdanlı17:07:15
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
Doktor17:07:00
Hekim
ödünç17:06:58
İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla (alınan veya verilen)
Dokuma17:06:56
Dokumak işi, mensucat, tekstil
tıpkıçekim17:06:51
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
mahrumiyet17:06:47
Yoksunluk
Uyarlama17:06:40
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
ayrı17:06:25
Yerleri bir olmayan
şehnaz17:06:20
Klâsik Türk müziğinde bir makam adı
amirlik17:06:11
Amir olma durumu
morina17:06:06
Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık (Gadus morrhua)
adım17:06:04
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
adıl17:06:01
Zamir
böcekler17:05:59
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
kartvizit17:05:55
Kart (II)
tuzağa düşmek17:05:52
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
av köpeği17:05:45
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
yer sakızı17:05:34
Bitüm
şahika17:05:33
Doruk, zirve
tilki17:05:31
Köpekgillerden, uzunluğu 90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, ırklarına göre çeşitli renklerde olan, ağız ve burnu uzun, sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir memeli türü (Vulpes)
sınır17:05:26
İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut
tikel17:05:22
Cüzî, kısmî
sulama17:05:21
Sulamak işi
Cücük17:05:18
Filiz, tomurcuk
puluçluk17:05:16
Puluç olma durumu, ananet
üretim biçimi17:05:08
Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemelerden (kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.) her biri
Babacıl17:05:06
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
muadele17:05:04
Eşitlik, beraberlik, denklik
nakletme17:05:01
Nakletmek işi
nihale17:04:59
Sofrada kullanılan sahan altlığı
arzuhal17:04:56
Dilekçe, istida
Tasfiye17:04:54
Arıtma, ayıklama, temizleme
Vurdumduymazlık17:04:52
Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık
tırpan17:04:44
Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb. biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak
alık17:04:39
Akılsız, sersem, budala, ebleh
püskül17:04:39
Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti
alım17:04:37
Almak işi
ha babam (veya ha babam ha)17:04:35
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
hidrokarbon17:04:32
Karbon ve hidrojen birleşiği
güzel duyuculuk17:04:29
Estetikçilik, estetizm
kolik17:04:18
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
kolan17:04:14
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
kolit17:04:12
Kalın bağırsak iltihabı
duygudaş17:04:04
Bir konuda duyguları başkası ile aynı olan
sb17:04:03
Antimon"un kısaltması
müteahhit17:04:02
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
dirim kurgu17:03:57
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
komik17:03:55
Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç
Erkek17:03:54
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
sulu zırtlak17:03:45
Oyunlarda kuralları bozup mızıkçılık eden, ağlayan, kaçan kimse
müteşekkil17:03:44
Oluşmuş, meydana gelmiş
mertlik17:03:41
Yiğitlik, erkeklik
örümcekler17:03:38
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
Zodyak17:03:31
Gök küresinde, tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıldığı kuşak, burçlar kuşağı
yer sıçanı17:03:31
Köstebek
jüri17:03:20
Seçiciler kurulu, seçici kurul
reviş17:03:17
Gidiş, yürüyüş
süslenmek17:03:09
Süslemek işine konu olmak
DEYİ17:03:07
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
dünya17:03:06
Üstünde yaşadığımız gök cismi
sözleşme yapmak17:03:00
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
damdan düşer gibi (düşercesine)17:02:58
(söz için) birdenbire ve yersiz olarak
eskilik17:02:53
Eski olma durumu
seyretme17:02:49
Seyretmek işi
büyü17:02:41
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı
Uğur17:02:38
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
Tiyatro17:02:37
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
köken bilimsel17:02:36
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
eskitme17:02:31
Eskitmek işi
AZAMET17:02:29
Ululuk, büyüklük
sünnet17:02:14
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
Diktatör17:02:03
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
sarfınazar etmek17:02:01
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
mahviyet17:02:01
Alçak gönüllülük
ÇERGİ17:01:53
bk. çerge
geçmiş zaman17:01:46
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
sünepe17:01:44
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
sınırsız17:01:39
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
sıtma bilimi17:01:37
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
cüda17:01:31
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
delege17:01:28
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
dikim evi17:01:19
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
kuş kirazı17:01:17
Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)
Ramazan Bayramı17:01:05
Şeker Bayramı
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)17:01:01
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
Eklem17:00:56
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
Ekin17:00:54
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
motif17:00:50
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
motel17:00:45
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
renkser17:00:43
Renklerle ilgili olan, kromatik
FENİK17:00:38
Alman markının yüzde biri
yer adı bilimi17:00:33
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
derdest17:00:29
Yakalama, tutma, ele geçirme
doğaçlama tiyatro17:00:24
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
TÜZÜK17:00:19
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
barometre17:00:16
Basınçölçer
arduaz17:00:14
Kayağan taş, kayrak
süreyya17:00:12
Ülker
kötülükçü17:00:09
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
akbaba16:59:55
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
HİSTOLOJİ16:59:48
Doku bilimi
şahin16:59:44
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
yüreksiz16:59:41
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
yürekten16:59:34
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
çırılçıplak16:59:27
Tamamen çıplak, çırçıplak
perhiz16:59:25
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
sancak16:59:23
Bayrak, liva
Eski Çağ16:59:15
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
yankesici16:59:11
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
tevazu16:59:11
Alçak gönüllülük
alaysı16:59:08
Alaya benzer, ciddî olmayan
BÖKE16:58:56
Kahraman, güçlü kimse
soru eki16:58:54
Soru kavramı veren mi eki
MAYALANMA16:58:52
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
mirasçı16:58:46
Kendisine miras kalan, varis
şistleşme16:58:43
Şistleşmek işi veya durumu
NÜANS16:58:39
Ayırtı, çalar, fark
MONARŞİ16:58:36
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
en iyisi16:58:34
en çok tercih edilen
Bütüncül16:58:27
Totaliter
sülfürik asit16:58:23
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
başkatip16:58:18
Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı, başyazman
karnivor16:58:13
Et obur, et yiyen canlı
hipoderm16:58:04
Alt deri
üreme16:57:56
Üremek durumu
üremi16:57:54
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
anorak16:57:49
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
BULAŞICI16:57:47
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri