kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

tenzih etmek04:55:03
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
akkor04:52:00
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
nefiy04:51:08
Sürme, sürgüne gönderme
dolandırıcı04:48:42
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
kemane04:35:35
Keman ve kemençe yayı
haraplık04:27:59
Harap olma durumu, yıkkınlık
anacıl04:22:03
Anasına düşkün (çocuk)
sakalı04:21:23
Saka hastalığına tutulmuş
mızmız04:20:06
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
seyreltme04:18:29
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
Fedakar04:10:33
Özverili
miralay04:08:15
Albay
faziletsiz04:07:06
Erdemsiz
teeddüp04:06:43
Utanma, sıkılma
ayaklanma04:01:50
Ayaklanmak işi
musikar03:58:46
Gagasındaki deliklerden rüzgâr estikçe türlü sesler çıktığına inanılan bir masal kuşu
mengene03:49:13
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
Kervan03:47:35
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
Japon sarmaşığı03:44:58
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
nitrik asit03:38:47
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
çatal ağız03:38:38
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
möble03:38:34
Mobilya
bazilika03:38:32
Kral sarayı
dağcı03:38:27
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
derinlemesine03:38:21
Çok ayrıntılı olarak
sofistike03:38:18
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
kurs03:38:14
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
penis03:38:10
Erkeklik organı
beraat etmek03:38:00
aklanmak, temize çıkmak
rahatlama03:37:54
Rahatlamak işi
amudufıkarî03:37:46
Omurga kemiği, bel kemiği
boy bos03:37:39
Vücudun yapısı bakımından biçimi
skeç03:37:17
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
ürperti03:37:12
Ürperme duygusu veya durumu
operacı03:37:10
Opera sanatçısı
ithal03:36:47
İçine alma
tahra03:36:46
Bir tür eğri budama bıçağı
taassup03:36:43
Bağnazlık
massetme03:36:40
Emme, içine çekme, soğurma
arif olan anlasın (veya anlar)03:36:26
herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenir
araya girmek03:36:17
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
gelecekçilik03:36:15
Fütürizm
yarma03:36:06
Yarmak işi
yürüklük03:36:04
Yürük olma durumu
çiroz03:35:39
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
hobi03:35:37
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
harf03:35:33
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
yerinden yönetim03:35:32
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
yabanî mercanköşk03:35:12
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
milletvekili03:35:11
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
Ehliyetsiz03:34:50
Yetersiz
ahkam03:34:47
Yargılar, hükümler
tekel bayii03:34:44
Tekel ürünlerini satan iş yeri
tasalanma03:34:38
Tasalanmak işi
piyade03:34:13
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
imik03:34:11
Boğaz, gırtlak
e mi?03:33:59
olur mu?
nuhuset03:33:50
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, kötü, berbat
ibra03:33:27
Aklama, temize çıkarma
minimal03:33:25
Minimum
sebayüdü03:33:12
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün ikili gelmesi
perukar03:33:03
Berber
tarazlama03:33:00
Tarazlamak işi
indirgeme03:32:40
İndirgemek işi, irca
dil bilimci03:32:29
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
Slavca03:32:11
Slav dili
iade03:32:06
Alınmış bir şeyi geri verme
bedavadan03:31:48
Bedava olarak
belleme03:31:05
Bellemek işi
arbalet03:30:56
Kundaklı, tetikli yay
aristokrasi03:30:51
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
doğru yol03:30:41
Her türlü kötülükten uzak olan tutum
monogami03:30:21
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
bızdık03:30:14
Ufak çocuk
batik03:30:08
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
basak03:30:06
Merdiven
türeme03:29:59
Türemek işi
totaliter03:29:31
Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül
vida03:29:21
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
Merhem03:29:16
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
fikrisabit03:28:26
Saplantı, idefiks
terk03:28:05
Bırakma, ayrılma
zelil03:27:46
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
araştırma görevlisi03:27:43
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
softa03:27:28
Medrese öğrencisi
KISSA03:27:24
Hikâye, fıkra
bezgin03:27:13
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
ASLİ03:27:08
Temel olarak alınan, esas olan
eşkal03:27:00
Biçimler, şekiller, kılık
Avantaj03:26:48
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
gadir03:26:37
Haksızlık etme, zarar verme
sultanlık03:26:30
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
sanık03:25:52
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
basket yapmak03:25:51
basketbolda sayı kazanmak
zikretme03:25:46
Zikretmek işi veya durumu
firavunlaşma03:25:41
Firavunlaşmak işi
pingpong03:25:34
Masa topu, masa tenisi
yay gibi03:25:21
eğri
bayındırlaştırma03:25:15
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
arkadaş olmak03:25:14
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
Ültimatom03:25:12
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
ariza03:25:08
Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe
ali03:25:04
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
mut03:24:57
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
çim03:23:56
Buğdaygillerden, bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium)
tasfiyehane03:23:19
Arıtım evi, rafineri
bitirim03:22:55
Çok hoşa giden (kimse, yer)
duyarsız03:22:14
Duyarlı olmayan
emirberlik03:21:57
Emirber olma durumu, emirberin işi
düşey03:21:55
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
gazap03:21:49
Öfke, kızgınlık, hiddet
sur03:21:39
Kale duvarı
top03:21:38
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
postiş03:21:33
Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
dilemek03:21:24
Biri için bir dilekte bulunmak
vulva03:21:23
Ferç
fay03:21:11
Kırık (III)
Abd03:21:07
Kul
Ada03:21:03
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
paranoya03:20:13
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
slâlom03:19:51
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
artma03:19:49
Artmak işi
bolarma03:19:46
Bolarmak işi veya durumu
talimat03:19:30
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
sitayiş03:18:42
Övme veya övgü
annelik03:18:38
Anne olma niteliği veya durumu
daralma03:18:29
Daralmak işi
benekli03:18:22
Ufak lekeleri bulunan
belediye polisi03:18:18
Zabıta görevlisi
samankapan03:18:14
Kehribar