kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

HAKİM13:34:39
Bilge
şasi13:34:17
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
İrilik13:33:50
İri olma durumu
Bozuk13:33:38
Bozulmuş olan
beyyine13:33:33
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
lahuti13:33:03
İlâhî, Tanrısal
ikbal13:32:56
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
istemeye istemeye13:32:43
İstemeyerek, gönülsüzce
İnleme13:32:43
İnlemek işi
öl13:32:09
Toprağın nemi, yaşlık, höl
belirlenme13:32:08
Belirlenmek işi
çokluk13:31:59
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
çok geçmeden13:31:53
kısa bir süre sonra
çok13:31:45
Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
çit13:31:25
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
verimsizlik13:31:25
Verimsiz olma durumu
SİMÜLTANE13:31:19
Aynı anda olan, eş zamanlı
çiroz13:31:16
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
ilmiye13:31:04
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
çabuk13:29:54
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
yönlendirme13:29:32
Yönlendirmek işi
yalanma13:29:23
Yalanmak işi
vandalizm13:29:16
Vandal olma yanlısı, vandallık
salatalık13:29:11
Hıyar
rakım13:29:05
Yükselti
hamal13:28:54
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
olanaklı13:28:53
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
İtki13:28:01
Tepi
süet13:27:59
bk. podosüet
lâmekân13:27:52
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
döküntü13:27:50
Dökülmüş, saçılmış şeyler
kurumlu13:27:12
Kurum (II) tutmuş olan
kara13:27:02
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
karşı koymak13:26:49
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
kalımsız13:26:33
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
kalcı13:26:25
Kal işi yapan kimse
ihtiraslı13:25:56
Aşırı istekli
hükümranlık13:25:53
Egemenlik, hâkimiyet
aydınlık13:25:51
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
gözü görmemek13:24:59
görmez olmak
gözleyici13:24:45
Gözlemci, müşahit, rasıt
gönüldaş13:24:31
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
felçli13:23:57
İnmeli, felç olmuş, meflûç
düşürme13:23:04
Düşürmek işi
dümbelek13:22:54
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
dolaşma13:22:35
Dolaşmak işi
dışbükey13:21:37
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
öncü13:21:29
Önde gidip haber ulaştıran kimse
övgücü13:21:28
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
cl13:21:09
Klor`un kısaltması
biriktirme13:20:21
Biriktirmek işi, tasarruf
yankılanma13:19:52
Yankılanmak işi veya durumu
boş inanç13:19:36
Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat
beğence13:18:57
Övücü tanıtma yazısı, takriz
bataklık13:18:50
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
arız13:18:44
Sonradan ortaya çıkan
anonsör13:18:35
bk. sunucu
mühlet13:17:59
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
almaş13:17:58
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
albüm13:17:35
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
tesri13:17:34
Çabuklaştırma, hızlandırma
acımık13:17:28
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
köy ihtiyar meclisi13:17:28
Köy ihtiyar heyeti
acımtırak13:17:19
Acımsı
acımasızca13:17:09
Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, zalimce, zalimane
Yüreklilik13:16:42
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
VERİM13:16:22
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
yasa dışı13:16:19
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
SERÜVEN13:15:11
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
SENELİK13:14:28
Yıllık
PARADİGMA13:13:58
Dizi
yurtlanma13:12:34
Yurtlanmak işi, iskân
Hamız13:12:33
Asit
yarenlik13:12:03
Yakın arkadaşlık, muhabbet
yalı13:11:58
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
FARSÇA13:11:57
İran devletinin resmî dili
Demeç13:11:47
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
BENCİLLİK13:11:19
Bencil olma durumu, hodbinlik, egoistlik, egoizm
geleneksel13:11:15
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
durak13:10:52
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
Atatürkçü13:10:10
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Kongolu13:10:09
Kongo halkından olan (kimse)
Akıllıca13:09:50
Akla yakın, doğru olarak
notalama13:09:27
Notalamak işi
çözme13:07:56
Çözmek işi
Palas13:07:45
Lüks otel veya gösterişli yapı
hu13:07:28
"Neredesin!, bana bak" anlamında daha çok kadınlar tarafından kullanılan seslenme sözü
erbiyum13:06:39
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
Mai13:05:03
Mavi
mercek13:04:26
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
emek13:04:18
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
varlık13:02:50
Var olma durumu, mevcudiyet
kara sevdalı13:02:21
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
MİNKALE13:01:46
İletki
talihsiz13:01:07
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
kadro13:00:12
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
tayin etmek12:58:40
kararlaştırmak
aşüfte12:58:07
Oynak, açık saçık kadın, kokot
klâkson12:57:41
Korna
KALPAK12:57:21
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
Yazar12:57:17
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
galeri12:57:00
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
çekirdek12:56:59
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
belemir12:56:57
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
adamakıllı12:56:56
Gereğinden çok, iyice
Apar topar12:56:54
Telâş ve acele ile, yaka paça
Dalkavukluk12:56:52
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
hasbıhal12:56:52
Söyleşi, sohbet
Sprey12:56:51
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
takla böcekleri12:56:49
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
varmak12:56:48
Belli bir duruma veya düzeye gelmek
derleyip toplamak (veya toparlamak)12:56:46
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
KRALİÇE12:56:44
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
coşmak12:56:43
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
gölet12:56:41
Gölek
gönye12:56:38
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç
tinselcilik12:56:35
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
karaktersizlik12:56:35
Güvenilir karakteri olmama durumu
şal12:56:34
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
şat12:56:32
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
şen12:56:31
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
şor12:56:29
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
şov12:56:27
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
stant12:56:26
At yarışlarında seyirci tribünü
oymacı12:56:23
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
müessif12:56:21
Üzücü, üzüntü veren
kimyager12:56:19
Kimyacı
omurga12:56:16
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
asitölçer12:56:15
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
Kazakça12:56:13
Kazak Türkçesi