kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

MESAJ23:57:53
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
gani23:57:23
Zengin, varlıklı
talimat23:53:34
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
seramikçi23:53:30
Seramikle uğraşan kimse
mahkûmiyet23:51:41
Hüküm giymiş olma durumu
Kibrit23:51:36
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
ikilem23:50:52
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassim, dilemma: Fatih"in, babası II. Murat"a yolladığı bir haber güzel bir ikilem örneğidir
eskitmek23:50:15
Yaşlandırmak
efemine23:49:33
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
Lorentiyum23:48:54
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
ödemek23:48:42
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
hava parası23:47:58
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
arsa23:47:50
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
döşek23:44:19
Yatak
Külhanbeyi23:43:04
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
sağlık23:40:17
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
Büz23:39:30
Künk
önderlik23:37:52
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
ülser23:37:45
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
cinsi23:37:38
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
Limit23:37:32
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
ufacık23:37:28
Çok ufak, küçücük
tabı23:37:26
Mizaç, huy, tabiat, karakter
üşengeçlik23:37:22
Üşengeç olma durumu, tekâsül
Yabani turp23:37:06
Yaban turbu, acırga
orak23:35:14
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
GÜCÜMSEME23:35:12
Gücümsemek işi veya durumu
etajer23:32:57
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
Vahi23:31:23
Boş, saçma
şat23:29:34
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
otalamak23:29:33
Otamak
çaresizlik23:28:20
Çaresiz olma durumu
yaman23:28:17
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
Espri23:28:15
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
kargaşalık23:27:44
Kargaşa durumu
tömbeki23:27:09
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
ateşperest23:23:11
Ateşe tapan
mütearife23:20:00
Aksiyom, belit
pıhtı23:18:30
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
araya girmek23:18:06
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
düşük23:17:58
Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış
opus23:16:41
Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri. Kısaltması Op
Islık23:16:04
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
Çıkık23:14:31
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
muhtemelen23:11:09
Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak
Kasvetli23:10:56
İç sıkıcı, sıkıntılı
hoşnutluk23:10:10
Hoşnut olma durumu
Tecrübe23:08:41
Deneme, sınama, eksperyans
asar23:08:36
Yapılar, eserler
Zaviye23:07:42
Köşe
bölgesel23:07:17
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
Anons23:06:23
Duyuru, duyurma
herkes23:05:46
İnsanların bütünü
saydam resim23:03:54
Kolay anlaşılabilen resim
yüksekten atmak23:03:18
yapamayacak şeyleri yapabilirmiş gibi söylemek
kros23:01:23
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
ihtiraslı22:58:41
Aşırı istekli
İzolasyon22:54:30
Yalıtım, tecrit
Alabaş22:52:54
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
SEVECEN22:52:53
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
tabii22:49:52
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
ana deniz bilimi22:49:49
Oşinografi
bitki bilimci22:47:48
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
PİŞMAN22:47:35
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
mahdut22:47:34
Çevrilmiş, sınırlanmış
memnunluk22:47:32
Kıvanma, kıvanç
birikme22:47:31
Toplanıp yığılma
hazine22:47:30
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
KILKAPAN22:47:29
Kehribar
hamaylı22:47:28
bk. hamail
yetkilendirme22:47:27
Yetkilendirmek işi veya durumu
değerbilir22:47:26
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
mütemmim22:47:25
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
el değmemiş22:47:25
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
pusmak22:47:24
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
eğlendiri22:45:06
Gülmece, mizah
dönüm22:43:08
1000 m² lik bir alan ölçüsü
arsenik22:42:50
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
İnorganik22:38:50
Cansız olan
SARKIT22:37:53
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
bütünlük22:36:52
Bütün olma durumu
alay etmek22:36:50
bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak
esnek22:35:23
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
simsariye22:35:21
Komisyon
hesapçı22:35:20
Hesabını iyi bilen, tutumlu
milimetre22:35:18
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
idame etmek22:35:17
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
tetkik etmek22:35:16
incelemek
Ateşçi22:35:15
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
misafirperverlik22:35:14
Konukseverlik
ferda22:35:13
Erte, yarın, yarınki
yüreksiz22:35:13
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
kepek22:35:11
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
katiplik22:35:10
Sekreterlik, yazmanlık
çok eşlilik22:35:10
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
müstehase22:35:06
Fosil, taşıl
salkım ağacı22:35:02
Akasya
yaygın yanlış22:35:02
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
üzüm suyu22:35:00
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
müteşekkil22:34:57
Oluşmuş, meydana gelmiş
ataerkil22:34:55
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
çıkrık22:34:53
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
alay geçmek22:32:49
alay etmek
tırtıkçı22:31:50
Yankesici, tırnakçı
avam22:28:58
Halkın aşağı tabakası
patavatsızca22:26:34
Patavatsız (bir biçimde)
anlam bilimi22:26:13
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
Terör22:24:22
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
Meles22:23:36
Beli çökük at
asayiş22:23:20
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
yetinme22:23:00
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
akışkanlık22:22:52
Akışkan olma durumu
hırslanma22:19:57
Hırslanmak işi
TASVİP22:18:28
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
çıkra22:18:19
Sık çalı
Seyrekleştirme22:18:19
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
SEVİMSİZ22:18:09
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
Kota22:13:18
Bir ülkede kontenjan sisteminden ithal edilecek malların çeşitlerini ve çeşit oranlarını veya miktarlarını gösteren liste
Miğfer22:12:46
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
etçiller22:10:33
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
salya22:10:24
Ağızdan sızan tükürük
KİLOSİKL22:09:23
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
volt22:09:07
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
ferişte22:06:49
Melek
mümkün22:05:52
Muhtemel, olabilir, olası
bereleme22:03:37
Berelemek işi
niteliksiz22:03:36
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
kavuşmak22:03:26
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
pejmürde22:02:45
Eski püskü, yırtık
sıyga22:02:07
Kip