kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

bayrak direği17:22:25
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
kent17:22:22
Şehir
izaz17:21:59
Ağırlama
evsiz barksız17:21:42
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
mehil17:21:33
Bir işin bitirilmesi için tanınan ek süre, önel
klakson17:21:16
Korna
görüp gözetmek17:21:09
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
ZEVCE17:20:43
Erkeğin nikâhlandığı kadın, karı, eş, refika
paylama17:20:38
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
mezraa17:20:32
bk. mezra
DÜZ YAZI17:20:19
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
somurtkanlık17:20:07
Somurtkan olma durumu
çekirge kuşu17:20:03
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
sanki17:19:59
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
bilgicilik17:19:56
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
sakak17:19:53
Çene altı
istihraç17:19:30
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
karınca17:18:14
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
sebzevat17:17:51
Sebzeler, zerzevat
dergah17:17:16
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
garez17:17:00
bk. garaz
MEŞİN17:16:56
Sepilenmiş koyun derisi
rıza göstermek17:16:47
razı olmak, onamak, uygun bulmak
eder17:16:41
Fiyat, paha
RAF17:16:37
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
manidar17:16:01
Anlamlı olan, manalı
Stronsiyum17:15:55
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
anadut17:15:37
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba
lanetleme17:13:28
Lânetlemek işi
teselli17:13:15
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
hamam kesesi17:10:34
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
Uğurlu17:10:04
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
Kolayca17:09:48
Oldukça kolay olan
kayırma17:09:34
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
tediye etmek17:09:09
ödemek
Bürokrat17:09:08
Devlet dairesinde çalışan görevli
ADAY17:08:36
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
İlenme17:08:13
İlenmek işi, beddua
Nakit para17:07:17
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
çoktan (veya çoktandır)17:06:39
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
Münebbih17:05:42
Uyarıcı
WC17:05:36
Ayak yolu
sürdürmek17:05:23
(bir durumun, bir şeyin) sürmesini, olmasını sağlamak
T17:04:45
Trityum"un kısaltması
rahvan17:04:36
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
dehliz17:04:26
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
lös17:04:23
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
hapishane17:03:25
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
korporasyon17:02:52
Lonca
Edat17:02:51
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
ticani17:02:33
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
ay aydın, hesap belli17:01:37
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
güvem eriği17:00:47
bk. akdiken
akaju17:00:31
Maun
perişan16:59:49
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
özelik16:59:45
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
serpmek16:59:01
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
ağılamak16:58:48
(bir şeye), Ağı katmak
emzikli16:58:11
Emziği olan
gramofon16:58:08
Sesyazar, fonograf
kayıtsız16:58:02
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
Birtakım16:57:52
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
MAHKEME16:57:45
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
yakacak16:56:55
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak için yakılan madde, yakıt, mahrukat
pırlak16:56:39
Doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları yakalamada çağırtkan olarak kullanılan, avcılarca bir kafes içinde av yerine bırakılan kuş
yakamoz16:56:00
Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı
Kabarma16:55:59
Kabarmak işi
sos16:55:57
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
ekin16:55:49
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
artçı16:55:22
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
damızlık16:55:10
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
kaçma16:54:54
Kaçmak işi, firar
Akciğer16:53:31
Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ
kaftan16:53:12
Çoğu ipek bir çeşit uzun, süslü üst giysisi
Tanışıklık16:52:18
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
Aidat16:51:56
Ödenti
Mühresenk16:51:11
Alaca somaki, balgam taşı
şükran16:50:49
İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
çağcıl16:50:39
(insan için) Çağın yeniliklerini benimseyen, ona göre davranan, asrî, modern
Medeni16:50:34
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
memnuniyet16:50:26
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
yol yordam16:49:54
Davranış veya yapım kuralları
Ceriha16:49:45
Yara
karabatak16:48:53
Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax)
toyluk16:48:36
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
Solak16:48:10
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
devam etmek (veya ettirmek)16:44:26
başlanmış bir işi sürdürmek
Yaya16:43:58
Yürüyerek giden (kimse)
satıcı16:43:15
Alıcıya bir şey satan kimse
Kafi16:41:28
Yeterli, yetecek ölçüde olan
dağ armudu16:40:47
Yabanî armut, ahlat
arılık16:40:06
Temizlik
maymuncuk16:39:57
Küçük maymun
düşündeş16:39:36
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
yara16:39:20
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
biçimsiz16:39:08
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
aşikâre16:38:32
Açıkça, belli ederek, saklamadan
harç16:38:28
Harcanan para, masraf
çadır16:38:23
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
Madik16:37:43
Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu
aşina16:37:27
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
zihaf16:36:57
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
eşkıya16:36:41
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
cesaret vermek16:36:30
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)16:35:34
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
mükellef16:34:46
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
kudret narı16:34:39
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
dingin16:34:21
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
Donanma16:33:17
Donanmak işi
hisse16:33:08
Pay
yıkık dökük16:32:44
Harabe, eski
massetme16:32:37
Emme, içine çekme, soğurma
ilik16:32:27
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
cebir16:32:00
Zor, zorlayış
poşu16:31:52
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
ilim16:31:46
Bilim
basınç16:31:18
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
sunum16:30:51
Lokma, parça
direnme16:30:28
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
kakavan16:30:23
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
nişanlanmak16:30:08
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
kinci16:30:05
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
Akçe16:30:00
Küçük gümüş para
Anaç16:29:41
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
yalaz16:29:00
Alev
hakimiyet16:28:49
Egemenlik
Kubat16:28:46
Kaba, biçimsiz
Mat16:28:39
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
vasıflandırma16:28:38
Nitelendirme
makas16:28:22
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç