kenarlık

1 İsim

Kenar bölümünü oluşturan şey

Cümle 1: Balkon kenarlığı, Tablo kenarlığı.