kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

terane22:51:06
Ezgi, makam, nağme
dalga geçmek22:51:01
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
töre dışı22:50:56
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
inorganik22:49:35
Cansız olan
dargın22:49:17
Darılmış olan, küskün
YARIM22:49:02
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
destancı22:47:24
Destan yazan veya anlatan kimse
ispiyonlama22:46:26
İspiyonlamak işi
ifşaat22:45:42
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
Buhran22:45:41
Bunalım, bunluk, kriz
bedava22:43:04
Karşılıksız, parasız, emeksiz
besleme22:42:08
Beslemek işi
göç etmek (veya eylemek)22:38:21
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
saat22:38:13
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
enfiye22:37:53
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
Karılık22:37:52
Kadın olma durumu
ihtilaf22:37:49
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
uyanıklık22:37:47
Uyanık olma durumu
kitabe22:37:47
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
zahmetli22:37:45
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
cariyelik etmek22:37:43
cariye gibi hizmet etmek
takdim22:37:42
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
takdis22:37:41
Kutsal sayma, kutsama
takdir22:36:34
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
serap22:36:06
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
Faik22:33:05
Üstün, yüksek
kazak22:31:53
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
Hutbe22:29:25
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
masara22:26:43
Küçük, dar yer veya hücre
kayırtma22:25:13
Kayırtmak işi
gereksinme22:25:11
Gereksinmek işi veya durumu
restore etmek22:25:08
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
hüsün22:25:06
Güzellik
murabıt22:25:04
Savaşçı derviş
sevişme22:25:03
Sevişmek işi
günebakan22:25:02
Ayçiçeği
SET22:23:47
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
Bulvar22:22:07
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
engebe22:18:34
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
oturum22:16:14
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
devlet başkanı22:14:43
Devletin başında bulunan kimse
sırlı22:14:40
Sır sürülmüş, sırı olan
fulya22:13:26
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
korte22:13:04
Âşıktaşlık, flört
Kusurlu22:12:21
Kusuru olan
hürriyet22:12:20
Özgürlük
nota22:12:18
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
nova22:12:17
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
eyyam22:12:14
Günler
kapalı çarşı22:12:11
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
ördekgiller22:11:48
Kısa bacaklı, perde ayaklı, süzgeç gagalı su kuşları familyası
sosyoloji22:11:23
Toplum bilimi, içtimaiyat
sedef22:11:22
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
imgelem22:11:14
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
ağaç22:10:13
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
sazlık22:10:03
Sazları (I) çok olan yer
yarence22:09:57
Yaren gibi, yarene benzer
aldırış22:07:08
Aldırmak işi veya biçimi
yabani gül22:07:07
bk. yaban gülü
konum22:05:39
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
tekdir22:05:34
Azarlama, paylama
onma22:04:55
Onmak işi veya durumu
onar22:04:54
On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada
onat22:04:52
Özenli, düzgün, uygun
onay22:04:51
Uygun bulma, tasdik
Adam22:04:39
İnsan
resif22:02:30
Su düzeyindeki sıra kayalar
hücre21:59:41
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
savaşım21:59:34
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
çenesi düşmek21:59:31
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
Adaletli21:59:29
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
korluk21:59:24
Kor olma durumu
istihkak21:59:23
Hakkı olma, hak kazanma
yere bakan yürek yakan21:58:41
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
bezginlik21:51:31
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
kiraz zamkı21:48:49
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
demevi21:46:53
Kanlı, kanı çok (insan)
filozof21:45:00
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
şahadetname21:42:08
Diploma, sertifika, bröve
geri dönmek21:41:41
geldiği yere gitmek
dahice21:39:59
Dâhiye yakışır (biçimde)
dokümanter21:39:08
Belgesel
keser21:37:31
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
bereleme21:37:17
Berelemek işi
kerim21:36:43
Soylu, asil
keres21:36:42
Büyük ve derin karavana
fikir danışmak21:35:52
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
Mançu21:35:49
Mançurya halkından olan kimse
topal21:35:49
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
kelime21:35:48
Anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük
Tatar çorbası21:35:32
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
sadır21:35:29
Göğüs, sine
sadık21:35:28
Doğru, gerçek
yaban koyunu21:35:14
Muflon
çenebaz21:34:54
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
KURTÇUK21:34:50
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
ivedili21:34:46
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
göz kamaştırmak21:33:46
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
mefahir21:33:44
Övünülecek şeyler, övünceler
püskürme21:33:43
Püskürmek işi
Figüratif21:33:41
Figürlü, figürcü
GEMİ21:33:35
Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine
dikizcilik21:33:26
Dikizci olma durumu, gözcülük, gözetleyicilik, erketecilik
durukluk21:33:23
Duruk olma durumu
İçerme21:32:33
İçermek işi, tazammun, ihtiva
haşin21:32:31
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
Muttarit21:32:28
Düzenli, tek düze
örtmece21:32:27
Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun biçimde anlatılması, edebikelâm
pirüpak21:32:24
Tertemiz, lekesiz
kreasyon21:32:19
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
kaka21:31:44
(çocuk dilinde) Kötü, çirkin
tınlama21:31:42
Tınlamak işi
astsubay21:31:40
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
aba altından değnek (sopa) göstermek21:31:39
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
cariyelik21:29:35
Cariye olma durumu
Duş21:29:33
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
etkilenme21:29:30
Etkilenmek işi
yük gemisi21:29:28
Yük taşımak için yapılan özel gemi
muhtemel21:29:25
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
yağış21:29:22
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
filtreli21:28:04
Filtre takılmış olan
mahkûmiyet21:27:58
Hüküm giymiş olma durumu
zıpır21:27:55
Delişmen
buyruğu altına girmek21:27:52
bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak
alüminyum21:27:51
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
eğme21:27:32
Eğmek işi
Deniz21:26:33
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
gulden21:25:25
Florin
kardinal21:24:43
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
reflektör21:24:33
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç