kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

mesken13:18:34
Konut, ikametgâh
Çağlayan13:18:33
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
Kanat13:18:16
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
belirsiz13:18:13
Belirli olmayan, gayrimuayyen
içtinap13:18:09
Sakınma, çekinme, kaçınma
arif13:17:51
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
Denek13:17:49
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
balotaj13:17:45
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
uluslar arasıcılık13:17:44
Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
radyo oyunu13:17:43
Radyoda oynanmak ve seslendirilmek üzere yazılan oyun
faraza13:17:42
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
siyahlık13:17:41
Siyah olma durumu, kara renk
zeybek13:17:39
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
atölye13:17:38
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
bitey13:17:37
Bitki örtüsü, flora
KEÇİ YEMİŞİ13:17:36
Yaban mersini
yalıtma13:17:35
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
görmemişlik13:17:34
Görmemiş olma durumu veya görmemişçe davranış
asimile13:17:34
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır
hakas13:17:33
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
Muhbir13:17:32
Haber ulaştırıcı, haber veren
söz getirmek13:17:31
birinin eleştirilmesine sebep olmak, bir kimseye söz gelmesine yol açmak
koyu yeşil13:17:30
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
bula13:17:29
Yenge, amca veya dayı karısı
plasman13:17:20
Yatırım
av kuşu13:17:18
Avlanılan kuş
cadde13:17:17
Şehir içinde ana yol
olta takımı13:17:17
Olta ile balık avlamada kullanılan iğne, zoka gibi gereçlerin bütünü
Hint kirazı13:17:16
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
dışkı13:17:15
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
korelasyon13:17:14
Bağlılaşım
gemi yatağı13:17:13
Gemileri korumaya elverişli koy
şaşmaz13:17:12
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
peygamber çiçeği13:17:11
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
sipsi13:17:10
Ağaç dallarından yapılan düdük
titreme13:17:10
Titremek işi
tevkif etmek13:17:08
tutuklamak
kaba kuvvet13:16:49
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
yaka paça (götürmek)13:16:13
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek)
sardalye13:16:13
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
iyileşmek13:16:12
Hastalıktan kurtulmak, sağlığı yerine gelmek, salâh bulmak
el uzluğu13:16:12
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
kapı mandalı13:16:11
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
ağu13:16:10
Ağı
yararlı kılmak13:16:09
fayda sağlayan ve üretken duruma getirmek
dördül13:16:08
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
tinselcilik13:16:07
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
metanetli13:16:05
Dayanıklı, metin
uzay adamı13:16:04
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
Su yuvarı13:16:03
Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar, su küre, hidrosfer
menkıbe13:16:03
Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
tuş13:15:45
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
istavroz13:15:44
Haç
bilginlik13:15:43
Bilgin olma durumu
etyaran13:15:42
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
sermayeci13:15:41
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
Avantaj13:15:41
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
acınma13:15:40
Acınmak işi
sürücü belgesi13:15:38
Taşıt sürücülerine, ilgililerce verilen araç kullanmada yeterli olmayı gösteren belge, yeterlik belgesi, ehliyetname, ehliyet
bura13:15:37
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
testi13:15:36
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
filtreli13:15:35
Filtre takılmış olan
yeterlik13:15:34
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
Karahindiba13:15:33
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
Basur13:15:31
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
razı olmak13:15:30
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
göz merceği13:15:29
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
yad etmek13:15:29
anmak, hatırlamak
çekmece13:15:28
Masa, dolap gibi şeylerin dışarıya çekilen gözü, çekme
sada13:15:27
bk. seda
hisar13:15:26
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
ardiyeci13:15:10
Ardiye işleten kimse
BAĞIŞLAMA13:15:09
Bağışlamak işi, affetme, af
öğretme13:15:08
Öğretmek işi
hesabını (kitabını) bilmek13:15:07
tutumlu olmak
sanat eseri13:15:06
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
Söz arasında13:15:05
konuşma sırasında
tasvir etmek13:14:51
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
çotuk13:14:40
Dışarda kalmış ağaç kökü
Dağ çayı13:14:39
bk. ada çayı
azimli13:14:38
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
istemeye istemeye13:14:34
İstemeyerek, gönülsüzce
restore etmek13:14:33
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
sekene13:14:31
Bir yerde oturanlar, sakinler
karaşın13:14:30
Esmer, sarışın karşımı
Baş çanağı13:14:04
Kafa tası
pelemir13:13:49
bk. belemir
tek eşlilik13:13:48
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
main13:13:47
Eşkenar dörtgen
emiş13:13:46
Emmek işi veya biçimi
bir zamanlar13:13:41
Zamanında, vaktiyle, eskiden
inat etmek13:13:41
direnmek, diretmek, ayak diremek
yürürlükte kalmak13:13:39
bir kanun veya kararın geçerliliği sürmek
cebire13:13:36
Kırık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri bezle kaplanan levha, süyek, koaptör
itmek13:13:35
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
eten13:13:33
Etene
zorunlu olarak13:13:32
kendi isteğinin dışında
edebiyat13:13:28
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
zıt anlamlı13:13:27
karşıt anlamlı
parya13:13:26
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
korumak13:13:25
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
kalıp13:13:24
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
salto13:13:23
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
gezmen13:13:22
Gezgin
kırgınlık13:13:21
Kırgın olma durumu
seçmek13:13:20
Birine oy vererek bir göreve getirmek
yetkisiz13:13:19
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
renkser13:13:18
Renklerle ilgili olan, kromatik
güdeleme13:13:18
Güdelemek işi
hektometre13:13:17
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
açık sayım13:13:15
Bir seçim sonunda verilen oyların açık olarak sayılması, aleni tadat
YENME13:13:14
Yenmek (I,II) işi
sulh13:13:13
Barış
buhran geçirmek13:13:12
bunalım geçirmek
solusyon13:13:11
Özellikle lâstikleri yapıştırmakta kullanılan koyu, yapışkan madde
küçük köprü13:13:10
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
parasal13:13:09
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
alabora13:13:08
Geminin devrilecek kadar yan yatması
kaşif13:13:07
Bulucu
yaban domuzu13:13:06
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
bilirkişi raporu13:13:05
Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor
hiciv13:13:05
Yergi
dilim13:13:04
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
Yatak odası13:13:04
Yatmak için kullanılan oda
gittikçe13:13:02
Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
itimatlı13:13:01
Güvenilir
maşer13:13:00
İnsan topluluğu, toplum
güneş doğmak13:12:59
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
kat yuvarı13:12:58
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
gözetmen13:12:57
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır