kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

kafein01:25:23
Kahve ve çaydan elde edilen, hekimlikte kullanılan, uyarıcı niteliği olan bir madde
Hukuk01:24:08
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
orsa01:22:07
Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirmekte kullanılan, her iki taraftan yelkenin ortasına bağlanan ip
emir cümlesi01:21:42
Yüklemi emir kavramı veren cümle
taç01:20:19
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
ısmarlamak01:16:12
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
TEDBİR01:16:11
Önlem
SINIRLI01:13:57
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
karagözcü01:13:15
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
oramirallik01:11:45
Oramiral rütbesi
meslek seçmek01:07:02
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
mahzurlu01:03:45
Sakıncalı
elezer01:02:28
Sadist
istiare01:02:19
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
delişmen01:02:15
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
ağıt01:01:55
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
tost01:01:34
Arasına yağ sürülerek veya peynir gibi katık konularak özel makinesiyle gevretilip kızartılmış ekmek dilimi
testereli01:01:28
Testere biçiminde dişleri olan
tutamaç01:01:27
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
YARLIGAMA01:01:18
Yarlıgamak işi, mağfiret
Düşünsel01:01:14
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
Oyunbozan01:01:08
Birlikte yapılmasına karar verilen bir işten tek taraflı cayan (kimse), mızıkçı
hainlik etmek01:00:35
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
siyasetçilik00:58:57
Siyasetçinin işi
DARILMAK00:58:25
Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek
ASMALIK00:57:55
Asma için ayrılmış yer veya toprak
karton00:57:28
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
intizam00:52:17
Düzenli, düzgün olma
kırgın00:50:28
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
mumluk00:49:31
Mumu olan
flama00:49:08
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
benlikçilik00:49:06
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
hususiyet00:48:04
Özellik
zait00:46:35
Çoğaltan, artıran
iti00:46:11
İtici güç, ilham verici
haset00:45:58
Kıskançlık, çekememezlik, günü
atabek00:43:41
bk. atabey
dolandırıcılık00:43:35
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
köstebek illeti00:42:02
Atların ensesinde oluşan hücre dokusu iltihabı
ornatma00:41:30
Ornatmak işi, ikame etme
RAKİBE00:40:36
Kadın rakip
sahra00:40:14
Kır
munis00:38:27
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
alarga00:36:58
Açıktan geç, yaklaşma
resimsi00:36:20
Resme özgü olan, resme benzeyen
EKONOMİ00:35:35
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
Kazı00:32:23
Bir yeri kazma işi, hafriyat
süyek00:32:20
bk. cebire
BİRÇOK00:30:09
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
çay00:28:58
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
müteahhit00:27:47
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
ders almak00:27:41
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
tutumlu00:27:34
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
avuntu00:27:10
İnsanı avutan şey, teselli
diskjokey00:26:28
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
zeravent00:25:04
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
ayaklı00:24:37
Ayağı olan
SAVUNMA00:24:28
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
vaşak00:23:27
Kedigillerden, kulakları sivri, dişleri ve tırnakları keskin, kürkünden yararlanılan çok yırtıcı hayvan (Lynx lynx)
yıkanma00:22:02
Yıkanmak işi
tecrübî00:21:07
Deneye dayanan, deneme ile ilgili
barata00:20:37
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
Etene00:19:06
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
üniforma00:17:31
Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi
dejenere00:16:30
Soysuz
mükafat00:16:11
Ödül
sermayedar00:14:11
Sermayesi olan
asetat00:12:15
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
cezai00:10:57
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
aşina00:07:03
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
Flora00:06:55
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
Cücük00:05:14
Filiz, tomurcuk
berzah00:03:11
Kıstak, dar dil
tabı00:02:59
Mizaç, huy, tabiat, karakter
akkirpani00:01:05
Ak, fakat kirli
buğday23:57:52
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
teklik23:57:23
Tek, bir olma durumu
Damalı23:56:58
Üstünde kareler bulunan
antimon23:55:58
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
bereleme23:55:16
Berelemek işi
kepaze23:54:55
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
umursama23:54:53
Umursamak durumu
kinetik23:54:12
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
vakitsiz23:50:03
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
YANAŞMA23:48:25
Yanaşmak işi
yazılı kâğıdı23:46:45
Yazılı sınavda kullanılan ve cevapların yazıldığı kâğıt
sektör23:46:06
Bölüm, kol, dal, kesim
Anlayışsız23:44:48
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
şaşılası23:44:25
Şaşılması gereken (şey)
öd23:43:25
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
ö23:43:24
Tikinme veya bıkma anlatır
çeşit çeşit23:42:15
Çeşitli olan, türlü türlü
melânkolik23:42:11
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
gümrük kanunu23:41:46
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
çömelme23:41:24
Çömelmek işi
Kalıç23:41:04
Orak
aydın23:41:02
Işık alan, ışıklı, aydınlık
yük arabası23:41:00
Yük taşıyan araba
Tartımlı23:40:57
bk. dizemli
kirli sarı23:40:52
Koyu ve donuk sarı renk
bölüşme23:40:51
Bölüşmek işi
kümes23:40:37
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
23:40:31
bk. tüh
tavşan23:40:28
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
küçümseme23:40:22
Küçümsemek işi
kurutma kabı23:40:19
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
çapa23:40:12
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
tanzimat23:39:54
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
Babasız23:39:47
Babası ölmüş çocuk, yetim
emektarlık23:39:36
Emektar olma durumu
ermek23:39:22
Yetişip dokunmak
mevzi23:39:17
Yer, mahal
Isıalan23:39:17
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
Kör nokta23:39:14
Kör alan
blöfçü23:39:01
Blöf yapan (kimse)
şap23:38:57
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
çatak23:38:55
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
tutuşma23:38:52
Tutuşmak işi
kışır23:38:37
Kabuk
rehberlik23:38:36
Kılavuzluk
yağışsızlık23:38:32
Yağış olmama durumu, kuraklık
Toplumculuk23:38:32
Toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasî öğretilere verilen ad, sosyalizm
tınlama23:38:16
Tınlamak işi
köstere23:38:03
Tahta rendesi
göz hapsi23:38:01
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
dağlı23:37:56
Dağlık bölge halkından olan
başyapıt23:37:55
Şaheser
POZ23:37:50
(resim ve fotoğrafta) Duruş
deniz kızı23:37:37
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
Yelken23:37:29
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü