kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

Kardeş00:41:58
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
geometrik00:41:16
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
Şirret00:40:59
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
bir defada00:40:13
ara vermeksizin
Türe00:40:02
Hak ve hukuka uygunluk, adalet
dolambaçlı00:39:41
Dolambacı olan
ŞERİK00:39:18
Ortak
esperi00:39:02
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
Patlatma00:38:52
Patlatmak işi
atgiller00:38:37
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
inha00:38:17
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
Minüskül00:37:51
Küçük harf
NİYOBYUM00:37:50
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
imgelem00:37:40
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
dedikoduculuk00:37:19
Dedikodu yapma işi
UĞURLU00:37:10
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
ihtimal00:36:38
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
kapalı yer korkusu00:36:31
Dar ve kapalı yerlerde duyulan kaygı veya korku, klostrofobi
şelale00:36:30
Büyük çağlayan, çavlan
nargile00:35:58
Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağlayan araç
gönül borcu00:35:41
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
halk ozanı00:35:38
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
nefesli çalgı00:35:28
bk. üflemeli çalgı
Deyim00:34:10
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
yavru00:34:04
Yeni doğmuş hayvan veya insan
meyve içi00:33:53
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
Serbestlik00:33:52
Serbest olma durumu
RÖLATİF00:32:05
Bağıntılı, izafî, nispî
BRANŞ00:31:42
(bilim için) Dal, kol
İlim00:31:42
Bilim
Dokuma00:31:41
Dokumak işi, mensucat, tekstil
biat etmek00:31:23
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
hisli00:31:16
Duygulu, içli
imha00:31:06
Ortadan kaldırma, yok etme
zayıf00:30:45
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
yamuk00:30:26
Bir yana doğru eğik olan
savaşım00:29:36
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
kâbus00:29:35
Karabasan
yabanî mercanköşk00:29:34
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
kireç00:29:19
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
yaygı00:29:09
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
GERÇEKTEN00:28:29
Gerçek olarak, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki
kullanmak00:28:22
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
Çitmek00:28:08
Kumaştaki deliği örerek kapamak
isnat etmek00:28:03
dayandırmak
ATLAS ÇİÇEĞİ00:27:31
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
itaat00:27:07
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
İhtilal00:27:07
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
merdiven sahanlığı00:26:39
Merdiven boşluğu veya başı
yiğitçe00:26:33
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
çalımlı00:26:27
Gösterişli, kurumlu
çevren00:26:18
Ufuk, göz erimi
HALK BİLİMİ00:26:04
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
müruruzaman00:26:04
Süre aşımı, zaman aşımı
istifa etmek00:26:03
(işinden) çekilmek
iskelet00:26:02
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
RUAM00:26:01
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
kanıtlama00:25:59
Kanıtlamak işi
kesene00:25:54
Sözleşme, yazılı anlaşma
türetme00:25:36
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
ku00:25:35
Kurçatovyum"un kısaltması
sineklik00:25:06
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
Anaerki00:24:37
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
deprem00:24:24
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
bereket00:24:05
Bolluk, gürlük, ongunluk, feyz, feyezan
savaşımcı00:23:48
Savaşım veren kimse, mücadeleci
töhmet00:23:40
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
müzekker00:23:39
Eril
Didar00:23:34
Yüz, çehre
teklifsiz00:23:05
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
kulakçık00:22:40
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
rezene00:22:34
Maydanozgillerden, 1-1,5 m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde parçalı hoş kokulu, baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki (Foeniculum vulgare)
kete00:21:54
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
MASTI00:21:37
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
efe00:19:59
Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
sipariş00:19:30
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
ateşli00:19:29
Ateşi olan
erişim00:19:28
Erişmek işi
Kurtboğan00:19:27
Çok yıllık otsu bir bitki, boğan otunun bir türü (Aconitum napellus)
fırın00:19:26
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
iyileşmek00:18:56
Hastalıktan kurtulmak, sağlığı yerine gelmek, salâh bulmak
çayır kuşu00:18:48
Tarla kuşu
duyuru00:18:10
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
FİYAKA00:17:31
Gösteriş, çalım, afi, caka
salıverme00:17:20
Salıvermek işi
murt00:16:26
Mersin ağacı
bekleme00:16:25
Beklemek işi
Rayiha00:16:23
Koku, güzel koku
menkıbe00:16:22
Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
leopar00:16:22
Pars
batıl inanç00:16:20
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
kalım00:16:19
Kalmak işi
Seziş00:16:00
Sezmek işi veya biçimi
TUTAMAK00:14:52
Tutamaç
tavus kuşu00:14:47
bk. tavus
bayram00:13:57
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
DOLAŞMA00:13:38
Dolaşmak işi
yarışma00:12:53
Yarışmak işi, müsabaka
mekkareci00:12:09
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
bozukluk00:10:52
Bozuk olma durumu
ordu komutanı00:10:07
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
makasçı00:10:01
Makas yapan veya satan kimse
bu00:08:49
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
söz götürmez00:08:45
doğruluğu ve gerçekliği tartışılamayacak kadar açık olan, tersi savunulamayan
düşüklük00:08:45
Düşük olma durumu
Vezir00:08:37
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
Hareketsiz00:08:22
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
çabucacık00:07:51
Çabucak, sür"atle
VARSAYIM00:07:42
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
dragon00:07:12
Ejderha
çatak00:07:11
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
HİSTERİ00:07:10
bk. isteri
parola00:05:38
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
fidan00:05:29
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
zamansız00:05:02
Uygun olmayan bir zamanda (yapılan), vakitsiz
lâbirent00:04:22
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
HABERCİ00:04:22
Haber getiren kimse, ulak
Salacak00:04:21
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
kaybedilme00:04:19
Kaybedilmek işi
Su yatağı00:04:18
Su kaynağı
yassı balıklar00:04:17
Kemikli balıklar takımı
koyak00:04:15
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
vatan00:04:14
Yurt
İSPİT00:04:13
Jant
DÜNYA00:04:07
Üstünde yaşadığımız gök cismi
badem şekeri00:03:58
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
Şümul00:03:08
İçine alma, kaplama, kapsama
aba altından değnek (sopa) göstermek00:03:06
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
yüzgeç00:02:35
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
imdat00:02:32
Tehlikede olana yapılan yardım