kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

ateist21:07:18
Tanrıtanımaz
Getirimci21:06:34
Getirim sağlayan şey veya kimse
TAKILGAN21:06:00
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
Namevcut21:05:50
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
TİNSEL21:05:07
Ruhî
rikkat21:04:45
İncelik, naziklik
stronsiyum21:04:23
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
fiktif21:04:01
İtibarî
tersleme21:03:17
Terslemek işi
zembil21:02:55
Hasırdan örülmüş saplı torba
TABU21:02:33
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
savsaklama21:02:11
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
muhtıra21:00:49
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
Transformatör21:00:27
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
çetrefilli21:00:05
Karışık ve anlaşılması güç olan
gündüzlü20:59:52
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
atardamar20:59:19
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
Ortalama20:59:10
Ortalamak işi
mekanikçilik20:58:23
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
has20:58:04
Özgü, mahsus
babacan20:57:32
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
dumur20:57:08
Körelme
Hollândalı20:56:46
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
ikbal20:56:03
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
arifane20:55:40
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
Rahmetli20:55:14
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
kışkırtmak20:52:46
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
düşündeş20:52:02
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
eşkenar dörtgen20:51:40
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
dış merkezli20:51:18
Dış merkezlikle ilgili olan
tezkireci20:50:01
Tezkereci
gerileme20:49:55
Gerilemek işi
mahiyet20:48:55
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
halaoğlu20:48:33
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
nüsha20:48:25
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
çanak20:48:11
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
çakal20:47:49
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
çekişme20:47:27
Çekişmek işi
REHA20:47:05
Kurtuluş, kurtulma
tektonik20:46:43
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
tuğ20:46:21
Sorguç
ÜZME20:44:31
Üzmek işi
yara bere20:43:38
Yaralanma
jet20:43:21
Tepkili uçak
evsiz barksız20:42:39
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
hazan20:42:17
Güz, sonbahar
haset20:41:55
Kıskançlık, çekememezlik, günü
ya20:41:33
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
mahkeme20:40:01
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
reform20:39:59
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat
NASIL20:39:33
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
hint kamışı20:39:11
Bambu
satımlık20:38:33
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
nas20:34:11
Açıklık, açık ve kesin yargı
beşli20:31:58
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
üzüm20:31:40
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
inceltici20:29:30
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
teselli20:28:43
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
işlev yitimi20:23:53
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
sonda20:04:06
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
gut20:03:05
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
fizik ötesi20:01:30
Doğa ötesi
vergici19:58:19
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
ole19:57:07
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
izale etmek19:54:59
yok etmek, gidermek
kalkan bezi19:44:55
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
muştu19:30:50
Sevindiren haber, sava, müjde
dirlik19:29:53
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
büyük aile19:28:56
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
Taht19:28:01
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
nikel kaplama19:25:42
Nikelâj
durgun19:25:09
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
çoğu19:23:47
Çoğu zaman, çok defa
kara yosunu19:16:46
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
müennes19:05:34
Dişil
pus18:51:42
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
utanma18:47:21
Utanmak durumu, teeddüp
manevra18:45:39
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
görevden alınmak18:38:49
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
eda18:36:36
Davranış, tavır
kil18:35:46
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
sana18:26:57
Sen zamirinin yönelme durumu
abuhava18:26:24
İklim
ucube18:17:19
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
fasulye18:11:59
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
yas18:04:56
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
ehil18:04:25
Topluluk, cemaat
erosal18:01:53
Erosçu, erotik
karaktersiz18:00:11
Karakteri kötü olan
kural dışı17:58:49
bk. kural dışı
bayındırlık17:57:30
Bayındır olma durumu, ümran
tehir etmek17:52:42
ertelemek
aritmetik17:50:47
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
erden17:46:13
Bakir
muaf17:44:36
Bağışlanmış, affedilmiş
tarla17:41:34
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
şaka17:41:02
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
desimetre17:35:20
Bir metrenin onda biri, dm
çamur17:34:42
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
azar azar17:34:33
Süreyi uzatarak, yavaş yavaş, az az
belirlemek17:34:11
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
kuyruk17:29:56
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
göstermelik17:29:40
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
kallavi17:29:35
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
çözümleyici17:29:23
Çözümlemek işini yapan kimse
müstakim17:29:20
Doğru, doğruluktan şaşmayan
bundan böyle17:29:17
bundan sonra
Konuşmacı17:29:11
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
az az17:29:05
Uzun süreli, yavaş yavaş
Ailecek17:29:00
Ailece
velespit17:28:57
Bisiklet
iyilik etmek (veya yapmak)17:28:51
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
civelek17:28:48
Canlı, neşeli ve sokulgan
benzeri17:28:39
Benzerlik gösteren, benzer
şip17:28:33
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
şor17:28:24
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
şom17:28:21
Uğursuzluk
mercan17:28:14
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
stand17:28:11
bk. stant
stant17:28:06
At yarışlarında seyirci tribünü
kuruntulu17:28:03
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
mermer17:27:57
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
kapsama17:27:54
Kapsamak işi
Kazakça17:27:51
Kazak Türkçesi
yaygın yanlış17:27:48
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
agitato17:27:44
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
değişinim17:27:41
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
ince hastalık17:27:35
bk. ince hastalık
ahilik17:27:31
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
ayakyolu17:27:25
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet