kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

muhayyer01:50:40
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
asbest yünü01:50:36
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
ululuk01:50:33
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
mazlum01:50:29
Kendisine zulmedilen
baldız01:50:24
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
oylum01:50:15
Hacim, cirim
mazbut01:50:01
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
ihanet etmek01:50:00
hainlik, kötülük etmek
bağlaç01:49:52
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
rafineri01:49:38
Arıtım evi, tasfiyehane
yatkınlık01:49:36
Yatkın olma durumu
kurutma01:49:24
Kurutmak işi
pipi01:49:03
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
düşürme01:48:47
Düşürmek işi
YALITKAN01:48:40
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
biriktirme01:48:24
Biriktirmek işi, tasarruf
ordubozan01:48:19
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
bedavacı01:47:56
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
kuralcı01:47:51
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
ATARDAMAR01:47:42
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
biçimcilik01:47:31
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
özentisiz01:47:21
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
ipotekli01:47:17
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
KUŞATMAK01:47:17
Çevrelemek, çokça bulunmak
limitet01:47:15
Sınırlandırılmış, sınırlı
kahverengi01:47:06
Kavrulmuş kahvenin rengi
Optimum01:46:59
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
hakikatsiz01:46:48
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
takdim edilmek (veya olunmak)01:46:36
sunulmak
alpaka01:46:30
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
debriyaj01:46:12
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
alt dudak01:45:56
Dudaklardan altta bulunanı
alışık olmak01:45:18
alışkanlık durumuna gelmek
ZÜRRİYET01:45:07
Döl, soy sop, sulp
EL ALTINDA01:44:51
kolayca alınabilecek yerde, hazırda
kimsesizlik01:44:44
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
nahiye01:44:42
Bucak
toplama01:44:33
Toplamak işi
Titreme01:44:14
Titremek işi
sulta01:44:09
Yetke, otorite
sulak01:44:06
Suyu olan, suyu bol
gergef01:43:41
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
itaatli01:43:13
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
hazır yemek01:43:11
Kısa sürede hazırlanan ve genellikle ayaküstü yenilen hafif yiyecek
karaçalı01:43:00
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
Tenezzüh01:42:54
Gezinti
muhasebe01:42:30
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
dağıtıcı01:42:02
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
Takim01:41:50
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
oturum01:41:36
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
vulva01:41:32
Ferç
bencil01:41:26
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
nedamet01:41:26
Pişmanlık
gelgit01:41:18
Boşuna gidip gelme
ihvan01:41:15
Yakın dostlar, arkadaşlar
nafta01:41:01
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
yaya geçidi01:40:51
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
insiyak01:40:51
İçgüdü, sevkıtabiî
vecibe01:40:45
Ödev, boyun borcu
bireycilik01:40:26
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
gürbüzlük01:40:20
Gürbüz olma durumu
bira01:40:16
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
tersi01:40:09
bk. Tirsi
düğüm01:40:05
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
TEKİT01:40:03
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
barok01:40:00
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır01:39:47
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
tekrar etmek01:39:26
yeni baştan söylemek veya yapmak
aksetme01:38:33
Aksetmek işi
ara sıra01:38:28
Seyrek olarak, zaman zaman
VİNÇ01:38:24
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
Garaj01:38:07
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
Arife01:37:54
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
muhaddep01:37:52
Dışbükey, konveks
sinema01:37:52
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
terilen01:37:50
İngiltere"de üretilen sentetik lif, tergal
cilbent01:37:49
Klâsör
akustik01:37:45
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
ilahiyat01:37:40
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
triportör01:37:10
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
topluca01:37:02
Toplu olarak
falihayır01:36:48
İyiye yorulur olgu
ak01:36:45
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
ah01:36:43
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
nd01:36:34
Neodim"in kısaltması
os01:36:25
Osmiyum"un kısaltması
ALELITLAK01:35:26
Genel olarak
yaralanma01:35:09
Yaralanmak işi
almaşlı01:34:58
Almaş niteliği olan
bel bağı01:34:54
Bel kemeri
bakıcı01:34:50
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
Ağzı sıkı01:34:37
bk. ağzı pek
Ateşçi01:34:21
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
vamp01:34:12
Erkek peşinde koşan kadın, serüvene düşkün kadın
vals01:33:48
Bir tür salon dansı
ağzı pek01:33:40
Sır vermeyen, ketum
ortada01:33:16
görünür yerde, göz önünde
yeterlilik01:33:14
Yeterli olma durumu
ektilik01:33:06
Ekti olma durumu
defetme01:33:05
Defetmek işi
acelecilik01:32:59
Aceleci olma durumu, ivecenlik
yılgı01:32:57
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
şen olmak01:32:24
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
ticari01:32:15
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
ticani01:32:13
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
AKİL01:32:04
Akıllı
toplum bilimi01:32:02
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
izafiye01:31:43
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
ayakçı01:31:37
Ayak işlerinde kullanılan kimse
Azerbaycanlı01:31:03
Azerbaycan halkından olan kimse
bilinmeyen01:30:47
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
irdeleme01:30:32
İrdelemek işi
çeri01:30:24
Asker
Salat01:30:22
Namaz
uygarlaşma01:30:21
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
yazar01:30:19
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
muhtemelen01:30:12
Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak
yatak01:30:07
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
almanca01:29:57
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
yapay01:29:56
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
art düşünce01:29:42
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
dakika01:29:21
Bir saatlik zamanın altmışta biri
namlı01:29:20
Ünlü, tanınmış
kirletmek01:29:07
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
garip01:29:03
Kimsesiz, zavallı
U01:28:46
Uranyum"un kısaltması
H01:28:41
Hidrojen"in kısaltması
FENOMEN01:28:40
Olay, olgu
mabut01:28:31
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
lazanya01:28:27
Bir çeşit İtalyan makarnası