kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

sazcı21:42:26
Saz çalan kimse
şamama21:42:21
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
KAZIMA21:41:54
Kazımak işi
afakî21:41:48
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
BASTON21:41:38
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
ekonomik21:41:36
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
uçkur21:41:22
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
taş basmacı21:41:03
Taş basması ile uğraşan kimse
iskambil kâğıdı gibi devrilmek21:40:59
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
yağlı kara21:40:45
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
Bürokrat21:40:27
Devlet dairesinde çalışan görevli
mintan21:39:09
Yakasız, uzun kollu erkek gömleği
kutu21:39:08
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
ekü21:39:04
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
sulama21:35:02
Sulamak işi
Çiftçi21:34:57
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
sokulgan21:34:04
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
aklen21:33:15
Akıl icabı, akıl gereğince
yadırgama21:32:27
Yadırgamak işi
Marketing21:30:02
Pazarlama
müteheyyiç21:30:01
Heyecana kapılmış, heyecanlı
çakın21:29:15
bk. çakım
Göl ayağı21:28:19
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
sepici21:27:24
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
göç etmek (veya eylemek)21:27:22
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
DEĞNEKÇİ21:27:11
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
Dönek21:26:59
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
elif21:26:59
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
nagehan21:26:54
Ansızın, birdenbire, ani olarak
dogmacılık21:26:36
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
solukluk21:26:11
Soluk olma durumu
mazhariyet21:25:16
Erişme, elde etme
ÇANGAL21:23:57
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
Küçük Asya21:23:52
Anadolu
ığıl ığıl21:23:51
Ağır ağır, yavaş yavaş
farklı21:23:42
Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
permeçe21:23:34
Yedek olarak kullanılan ince halat
hüseynî21:23:27
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
aşağı almak21:23:20
devirmek, yıkmak
pu21:22:57
Plütonyum"un kısaltması
yürüklük21:22:44
Yürük olma durumu
terbiyum21:22:11
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
İşte21:21:56
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
sakla samanı, gelir zamanı21:21:50
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
tırınk21:21:44
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
İlave21:21:36
Katma, ekleme, ulama, ek
GERDEK21:21:30
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
Türe21:21:25
Hak ve hukuka uygunluk, adalet
arp21:20:42
bk. harp (II)
yarence21:20:35
Yaren gibi, yarene benzer
kısıtlamak21:20:30
Birini yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak, kısıt altına almak, hacir altına almak
yüklenme21:20:24
Yüklenmek işi
arnika21:20:20
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
YARGILAMA21:20:14
Yargılamak işi, muhakeme
bahşetme21:20:02
Bahşetmek işi
darlık21:19:54
Dar olma durumu
eğitme21:19:48
Eğitmek işi, terbiye etme
ah21:19:42
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
meşkuk21:19:37
Şüphe uyandıran, şüpheli
kırlangıç21:19:29
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
Karafatma21:19:25
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
Asayiş21:19:14
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
Yaratımcı21:19:06
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
yatıştırma21:19:04
Yatıştırmak işi
ceza21:18:52
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
inadı tutmak21:18:47
çok direnmek
halk adamı21:18:43
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
evlâ21:18:28
Daha iyi, yeğ
spiker21:18:25
Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse
yer biçimleri21:18:21
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
Lüfer21:18:14
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
YELKENLİ21:18:10
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
dermatoloji21:18:10
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
meslektaş21:18:02
Aynı meslekten olan
murabıt21:17:52
Savaşçı derviş
Pof21:17:45
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
Madeni21:17:41
Madensel, madenle ilgili
melek21:17:38
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
elzem21:17:36
Çok gerekli, vazgeçilmez
husumet21:17:27
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
BIRAKMA21:17:22
Bırakmak işi
kötürüm21:17:12
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
şehir21:17:01
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent
keyfi kaçmak21:16:56
neşesi kalmamak
Didişmek21:16:53
Geçimini sağlamak amacıyla güç şartlarda çalışmak, uğraşmak
otel21:16:53
Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme
Hoşgörülü21:16:50
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
dağ koyunu21:16:49
Yabanî koyun
Mektup21:16:45
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
alizarin21:16:39
Kök boyası, kök kırmızısı
avanaklık21:16:29
Avanak olma durumu, avanakça davranış
Rasıt21:16:23
Gözleyici
ankiloz21:16:20
Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaşması
bağdaş kurmak21:16:15
bu biçimde oturmak
göz merceği21:16:10
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
yirmi21:16:04
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
canlandırmak21:16:00
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
müessif21:15:55
Üzücü, üzüntü veren
Okuyucu21:15:44
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
çitileme21:15:41
Çitilemek işi
Dimağ21:15:36
Beyin
agu21:15:33
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
muhtemel olmak21:15:22
umulmak, beklenmek
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın21:15:12
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
Şarkı21:15:06
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
göçüm21:15:03
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
etme21:14:58
Etmek işi
antik çağ21:14:55
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
istemeye istemeye21:14:45
İstemeyerek, gönülsüzce
turnagözü21:14:43
Berrak ve parlak sarı
rokoko21:14:41
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
nakız21:14:38
Bozma, çözme; kırma
cinsellik21:14:30
Cinsel özelliklerin bütünü
şifon21:14:23
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
bundan21:14:21
Bu zamirinin çıkma eki almış durumu
devamlılık21:14:16
Devamlı olma durumu, süreklilik
cavalacoz21:14:12
Değersiz, önemsiz, derme çatma
mühürdar21:14:00
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
balkan21:13:58
Sarp ve ormanlık sıra dağlar
Tanrısızlık21:13:56
Tanrısız olma durumu
büklüm21:13:54
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
haranı21:13:50
Büyük tencere
iktisadi21:13:48
Ekonomik
AMERİKA ELMASI21:13:45
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
arabi21:13:42
Araplarla ilgili, Araplara özgü olan
çekecek21:13:40
Ayakkabı ile topuk arasına sokularak, ayağın ayakkabıya kolay girmesini sağlayan, maden, boynuz ve plâstik maddeden yapılmış alet
arasat21:13:38
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
kötülükçü21:13:36
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
ateh21:13:34
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
idam21:13:27
Ölüm cezası