kenarlik

Aradığınız kelime bulunamadı.

Son Arananlar

fundalık13:38:39
Funda ile kaplanmış yer
çeşit13:38:34
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
estamp13:38:34
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
emeklilik13:38:33
Emekli olma durumu, tekaütlük
hasis13:38:32
Cimri, pinti, kısmık
eli sıkı13:38:31
Çok tutumlu, cimri, pinti
ecel teri13:38:31
"Çok korkmak, çok sıkılmak veya bunalım geçirmek" anlamında ecel teri (veya terleri) dökmek deyiminde geçer
eşek dikeni13:38:30
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
eğrelti13:38:29
Eğrelti otu
eğlendiri13:38:29
Gülmece, mizah
dış yüz13:38:28
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
güçsüz düşmek13:38:27
gücü yetmemek
düzen kurmak13:38:26
işler duruma getirmek
duyguları açığa vurmak13:38:24
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
duygudaşlık13:38:24
Aynı duyguları paylaşma
duba13:38:23
Yük taşımak veya köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı
diretme13:38:21
Diretmek işi, inat
bul13:38:21
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
derece derece13:38:20
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
Sinirli13:38:18
İçinde sinir bulunan
Bana13:38:14
Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi
çaresiZ13:37:58
Çaresi bulunmayan, onulmaz
delikanlı13:37:56
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
define13:37:55
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
danışıklı13:37:55
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
damıtıcı13:37:54
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
dürzü13:37:53
Ağır bir hakaret ve küfür sözü olarak kullanılır
cömertlik13:37:50
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
coğrafya13:37:50
Yeryüzünü fizikî, ekonomik, beşerî, siyasî, yönlerden inceleyen bilim
cici bici13:37:49
Süslü giysi veya süs eşyası
cıda13:37:46
Mızrak
but13:37:45
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
bundan böyle13:37:45
bundan sonra
boş konuşmamak13:37:43
gerçekleri söylemek, bilgisine dayanarak anlatmak
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir13:37:42
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
biye13:37:41
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
bitirim yeri13:37:41
Kumarhane
siyah13:37:40
Kara (II)
bellemek13:37:40
Sanmak
beğenmek13:37:39
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
bakanlık13:37:37
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
Huysuz13:37:34
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
inileme13:37:33
İnilemek işi
snop13:37:18
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
bahtsız13:37:18
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
baştankaragiller13:37:16
Omurgalı hayvanların, ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya
azimet13:37:13
Gidiş
ayrımlı13:37:13
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
ateşli13:37:11
Ateşi olan
aspiratör13:37:10
Havadaki duman, toz vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan cihaz, emmeç
asansör13:37:08
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
asıltı13:37:08
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
seçenek13:37:07
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
araba13:37:06
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
arıtma ünitesi13:37:05
Doğal gaz üretim kuyularından toplama hatlarıyla gelen gazın içerisindeki hidrojen sülfür, karbondioksit ve su buharo gibi hidrokarbon bileşiği olmayan gazlarla, hidrokarbon kondanstlarının tabiî gazdan ayrıldığı birim
anlatma13:37:04
Anlatmak işi
amudufıkarî13:37:03
Omurga kemiği, bel kemiği
algılama13:37:01
Algılamak işi, idrak etme
alfabetik katalog13:37:01
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
alesta13:37:00
Harekete hazır, tetikte
albinos13:36:59
Akşın
aktarıcı13:36:58
Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse
akrobatlık13:36:49
Cambazlık
Yaprak13:36:44
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
Rakam13:36:42
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
üzerine13:36:39
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
ULULUK13:36:37
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
Totemcilik13:36:37
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
eros13:36:36
Ruhî çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü
Tatar böreği13:36:36
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
kilo13:36:36
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
Tapu memuru13:36:34
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
egzama13:36:33
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
TUTU13:36:33
Rehin, ipotek
ayn13:36:32
Göz
darülâceze13:36:28
Düşkünler evi
gelin çiçeği13:36:18
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
Sapaklık13:36:12
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Sancı13:36:11
İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı
Resmilik13:36:10
Resmî olma durumu, resmiyet
Problem13:36:08
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
Pedagog13:36:08
Eğitimci, terbiyeci
Otoban13:36:06
Otoyol
tevbih13:36:02
Paylama
MELEK13:36:01
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
matafora13:35:59
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
LİRA13:35:58
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi
kullanışlı13:35:55
Rahatça kullanılabilen
Badat13:35:54
Birleşikgillerden, şekeri çok, bir tür yer elması
KORUYUCU13:35:54
Korumak işini yapan, gözetici, hami
car13:35:45
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
Arap tavşanı13:35:42
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
karı13:35:34
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
Hor13:35:32
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
mahlukat13:35:30
Yaratıklar
Harp13:35:30
Savaş
Gösterme13:35:29
Göstermek işi
FONKSİYON13:35:25
İşlev
ETKİ13:35:23
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
Dıştan13:35:21
Aslında olmayıp sonradan ve dışarının etkisiyle ortaya çıkan (düşünceler)
Doğma13:35:21
Doğmak durumu
dayıoğlu13:35:19
Dayının oğlu, dayızade
Mühim13:35:19
Önemli
CÜMLE ALEM13:35:16
Herkes
BİLLUR13:35:05
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
dikine13:35:02
Dikey olarak, diklemesine
Ardıç13:35:02
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
Anahtar13:35:00
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
Ahit13:34:59
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
Adamakıllı13:34:58
Gereğinden çok, iyice
ACEMLEŞME13:34:55
Acemleşmek durumuna gelmek
şita13:34:53
Kış
şairane13:34:53
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
üroloji13:34:52
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
şahitlik13:34:52
Tanıklık, şahadet
şahit13:34:51
Tanık
mütevazı13:34:50
Alçak gönüllü
şükran13:34:49
İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
Şerit13:34:49
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
paranoya13:34:31
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
haz13:34:28
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
göbek dansı13:34:27
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
merhamet etmek13:34:25
acımak
Bakış13:34:24
Bakmak işi veya biçimi
baryum13:34:17
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
İKAMETGAH13:34:17
İkamet edilen, oturulan yer, konut
üstün zeka13:34:16
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
üretim biçimi13:34:15
Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemelerden (kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.) her biri
öz saygı13:34:13
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
çubuklu13:34:12
Çubuğu olan