kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

kelepir10:49:32
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
amonyak10:49:26
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
eğilimli10:49:25
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
Nebati10:49:23
Bitki ile ilgili, bitkisel
TUTMAK10:49:23
Ele geçirmek, yakalamak
feri10:49:21
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
türe10:49:21
Hak ve hukuka uygunluk, adalet
ÖLÇÜN10:49:21
Standart
Müşkülpesent10:49:20
Güç beğenen, titiz
YIR10:49:19
Ezgi, türkü, nağme
sağbeğeni10:49:19
Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği
o denli10:49:17
Öyle, o kadar
Beyhude10:49:17
Boşuna
zifafa girmek10:49:16
düğün gecesi eşiyle birlikte yatmak
kaim10:49:08
(başka bir şeyin yerine) Geçen
ermeni gelini gibi kırıtmak10:49:07
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
destancı10:49:06
Destan yazan veya anlatan kimse
OYLUMLU10:49:05
Oylumu olan, hacimli
arsenik10:49:04
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
kan taşı10:49:01
Hematit
BAN10:48:52
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
dilek10:48:45
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
kontrol10:48:42
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
itibarlı10:48:40
İtibarı, değeri olan, saygın
Realizm10:48:35
Gerçekçilik
değişme10:48:31
Değişmek işi
meslek seçmek10:48:29
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
denizhıyarları10:48:27
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
Hile10:48:25
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
Hiza10:48:23
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
eşkal10:47:54
Biçimler, şekiller, kılık
KİLE10:47:52
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
Ayıplama10:47:51
Ayıplamak işi, takbih
gayret10:47:50
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
kas10:47:49
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele
maraz10:47:48
Hastalık, illet
Misk10:47:46
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
bitiş10:47:46
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
Üçgül10:47:32
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
hesapçı10:47:31
Hesabını iyi bilen, tutumlu
büyük aile10:47:30
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
dağıtım10:47:29
Dağıtmak işi, tevzi
çabukluk10:47:29
Çabuk olma durumu hız, sür"at
KEFİLLİK10:47:28
Kefil olma durumu, kefalet
kasaba10:47:26
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
KOM10:47:25
Ağıl, davar ağılı
dayandırma10:47:17
Dayandırmak işi
Sahtecilik10:47:11
Sahte işler yapma, düzmecilik, sahtekârlık
vilâdî10:47:06
Doğuştan (olan)
odun10:47:06
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
civanmert10:47:06
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
bel bağı10:47:02
Bel kemeri
incir10:47:00
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
şinanay10:47:00
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
Sik10:46:59
Erkeklik organı
sorgu10:46:58
Sormak işi
ekonomi yapmak10:46:58
tutumlu davranmak
sorun10:46:56
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
DİKEY10:46:56
Dik olarak
incik10:46:54
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
incil10:46:52
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
sıfat10:46:48
Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukukî bakımdan yeri ve özelliği
solak10:46:47
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
dok10:46:44
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
Dağ tavuğu10:46:42
bk. çil (I)
somut10:46:40
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
somya10:46:38
Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış kerevet
kılağı10:46:37
Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için, yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları, zağ
lâkaydî10:46:33
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
insaf10:46:28
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
AMAÇ10:46:24
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
monogami10:46:22
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
akla yatkın10:46:20
uygun, akıllıca, makul
sahteci10:46:18
Düzmeci, sahtekâr
tahripkâr10:46:16
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
yıldız kümesi10:46:14
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
Yeni Dünya aslanı10:46:14
Puma
doktrin10:46:13
Öğreti
Feshetme10:46:12
Feshetmek işi
başlık vermek10:46:10
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
azimli10:46:08
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
belirtili10:46:06
Belirtisi olan
BAĞLILIK10:46:04
Bağlı olma durumu, merbutiyet
yay gibi10:46:02
eğri
Katılma10:46:00
Katılmak işi
Genç irisi10:45:58
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
Müsavi10:45:54
Eşit, denk
ikametgah10:45:52
İkamet edilen, oturulan yer, konut
Mıknatıs10:45:50
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
ayak diremek10:45:48
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
ferdi10:45:44
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
kepazeLİK10:45:43
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
hapşırık10:45:42
Aksırık
tavus10:45:41
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
aksata10:45:38
"alma ve verme" Alış veriş
diyar10:45:34
Ülke
stabilize yol10:45:26
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
HÜCRE10:45:23
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
YÜRÜTÜM10:45:22
Yürütmek işi
berabere kalmak10:45:21
(oyun, yarışma için) takımlar aynı sayıyı almak veya denk gelmek, başa baş kalmak, başa baş gelmek
fanti10:45:20
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
lebalep10:45:18
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
göze10:45:17
Hücre
pişmanlık10:45:11
Pişman olma durumu, nedamet
takat10:45:10
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
JENERATÖR10:45:09
Üreteç, dinamo
kalımsız10:44:49
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
ihtiva etmek10:44:49
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
çepeçevre10:44:48
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
EKMEK10:44:45
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
pipet10:44:35
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
enerji10:44:34
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
SEVGİLİ10:44:33
Sevgi ve bağlılık duyulan
küt10:44:32
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
Keskinleştirme10:44:31
Keskinleştirmek işi
mütehavvil10:44:27
Değişken, kararsız
Darı10:44:23
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
turunçgiller10:44:19
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
tekil10:44:13
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
Fitneci10:44:09
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
araklama10:44:06
Araklamak işi, çalma, aşırma
Soya çekim10:43:20
Kalıtım, irsiyet, veraset
kik10:43:18
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)10:43:17
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
Kant10:43:17
Şeker ve limonla içilen sıcak su
tekin10:42:56
Boş, içinde kimse bulunmayan
tekke10:42:54
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
ameliye10:42:53
Yapılan iş, işlem
tekme10:42:52
Ayakla vuruş
Hale10:42:50
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla