kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

İFADE18:33:06
Anlatım
buluğ çağı18:32:56
Ergenlik çağı
ayarı bozuk18:32:46
Belli bir ayarı olmayan
Susamak18:32:34
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
nalın18:32:29
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
aşırıcılık18:32:26
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
hediye18:32:24
Armağan
lâvanta çiçeği18:32:10
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
SAYGISIZ18:32:05
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
merdiven sahanlığı18:31:55
Merdiven boşluğu veya başı
rahatına bakmak18:31:50
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
zincirleme18:31:45
Zincirlemek işi veya durumu
nişanlanmak18:31:41
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
PARLATICI18:31:38
Parlatma özelliği olan (nesne), cilâ
nefes borusu18:31:34
bk. soluk borusu
esir18:31:24
Tutsak
esef18:31:19
Acınma, yerinme
eros18:31:12
Ruhî çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü
erik18:31:10
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
erat18:31:02
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
mağlubiyet18:31:00
Yenilme, yenilgi
epik18:30:53
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
epey18:30:48
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
evin18:30:43
Bir şeyin içindeki öz, lüp
etki18:30:38
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
eter18:30:30
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
etap18:30:23
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
beceriksiz18:30:21
Becerisi olmayan, usta olmayan
Dengeleyici18:30:20
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
yanardağ patlaması18:30:18
Yanardağın püskürmeye başlaması
payton18:30:08
Fayton
ferç18:30:06
Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, vulva
ilintileme18:29:54
İlintilemek işi veya durumu
enerji18:29:49
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
fotokopi18:29:42
Tıpkıçekim, eşçekim
kiniş18:29:37
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
maişet18:29:27
Geçim, geçinme
Zarafet18:29:25
İncelik, güzellik, zariflik
tanzim18:29:22
Sıraya koyma, sıralama
tanıma18:29:17
Tanımak işi
VARAN18:29:12
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
Arasat18:29:08
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
informatik18:29:03
Bilişim
istek uyandırmak18:29:00
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
hissetme18:28:58
Hissetmek işi
teraküm18:28:55
Birikme, yığılma
bakışım18:28:50
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
nişasta18:28:46
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
sermayeci18:28:43
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
tükenmişlik18:28:34
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
gün ağarmak18:28:31
tan yeri aydınlanmak
grev18:28:29
İş bırakımı
olumsuzluk18:28:29
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
marangoz18:28:14
Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta
bandocu18:28:04
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
terkip18:28:00
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
rüşvet almak18:27:58
rüşvet olarak verilen parayı veya malı kabul etmek
ateş basmak18:27:55
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
boşamak18:27:53
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
boşanma18:27:48
Boşanmak işi
hakaret18:27:43
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
FERMENT18:27:41
Maya, enzim
kaydetme18:27:33
Kaydetmek işi
cezire18:27:31
(denizde) Ada
Abartma18:27:29
Abartmak işi, mübalâğa
asır18:27:24
Yüzyıl
parmaklık18:27:19
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
kamışçık18:27:17
Kuyumcuların kullandığı üfleç
asık18:27:14
Somurtkan
bireşim18:27:09
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
misak18:27:07
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
misel18:27:02
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
ovalama18:26:59
Ovalamak işi
tedavül18:26:54
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
kapitalizm18:26:50
Anamalcılık
kapitalist18:26:45
Sermayedar, ana malcı
feldspat18:26:42
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
maskot18:26:40
Uğur getireceğine inanılan şey
ÜSTSUBAY18:26:32
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
Bağırsak18:26:30
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
iğne yapmak (veya vurmak)18:26:27
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
akılsız18:26:25
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
zübde18:26:15
Özet, öz
batman18:26:10
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
maslak18:26:06
Sürekli su akan boru
karşıt anlamlı18:25:58
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
YAPIM18:25:51
Yapmak işi, inşa, imal
çöp18:25:41
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
dut kurusu18:25:38
Dutun kurutulması ile elde edilen kuru yemiş
efsun18:25:31
Büyü, sihir
edik18:25:28
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
eder18:25:17
Fiyat, paha
edip18:25:15
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
fasulye18:25:14
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
geniş zaman18:25:07
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
ezel18:25:05
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
ezik18:24:58
Ezilmiş veya yassılmış
eyer18:24:56
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
ayıklamak18:24:51
Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak
meyve ezmesi18:24:48
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
tecrübesiz18:24:41
Tecrübesi olmayan
Otlak18:24:37
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
meyve şekeri18:24:32
bk. levüloz
şalgam18:24:22
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
Ringa18:24:20
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
MAYASIL18:24:13
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama
dığan18:24:10
Yağ tavası
baştankaragiller18:24:05
Omurgalı hayvanların, ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya
uzun uzadıya18:24:00
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
küllük18:23:57
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
apaydınlık18:23:55
Apaydın olma durumu
ökleme18:23:52
Küçük işletmelerde, hayvanların yere çakılan bir kazığa uzun bir iple bağlanarak belirli bir daire içerisinde otlamalarına izin verilen ve bu alandaki yem tamamen otlandıktan sonra kazığın yeri değiştirilmek suretiyle devam edilen bir otlatma sistemi
dişli18:23:50
Dişleri olan
Emanet18:23:47
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
eğleşme18:23:45
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
afşar18:23:34
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
medenî18:23:29
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
sıkıntı vermek18:23:26
tedirgin etmek, bunaltmak
milat18:23:24
İsa peygamber"in doğduğu gün
mikoz18:23:21
Mantar
milel18:23:19
Milletler, uluslar
milis18:23:16
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
püskü18:23:14
bk. eski püskü
Babayiğit18:23:09
Güçlü kuvvetli
her daim18:23:04
Her zaman, daima
denetleme18:23:01
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
hurda18:22:57
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
mantar hastalığı18:22:52
Mantar, küflüce
prens18:22:49
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
ıralama18:22:44
Iralamak işi