kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

totaliter21:10:39
Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül
hassas21:09:49
Duyum ve duyguları algılayan
Posta21:09:45
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
lastik ağacı21:09:43
Kauçuk
alan topu21:09:29
Tenis
parasal21:09:03
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
hücre yutarlığı21:08:35
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
bolarma21:08:12
Bolarmak işi veya durumu
REHA21:07:58
Kurtuluş, kurtulma
libas21:07:30
Giysi
mai21:07:13
Mavi
kıyam21:06:59
Ayağa kalkma, ayakta durma
şerik21:06:54
Ortak
geyik dikeni21:05:27
bk. akdiken
lor21:05:24
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
ağırşak21:03:12
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
Hor21:03:03
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
ad çekme21:01:55
Ad çekmek işi, kur"a
tehir etmek21:01:34
ertelemek
kin21:01:04
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
Sağaltım21:01:00
Sağaltma işi, tedavi
zoraki21:00:51
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
meyhane21:00:43
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
alaZ21:00:26
Alev, yalaz
kebere21:00:22
Gebre otu
fen bilimi21:00:07
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
menemen20:59:38
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
tertemiz20:59:37
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
KAMYONET20:59:24
1500 kilogram yük taşıyan küçük kamyon, pikap
Kazan20:59:17
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
bobin20:59:08
Makara
çay demlemek20:59:01
bk. demlemek
sözünün eri olmak20:58:54
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
sahici20:58:42
Sahte olmayan, gerçek, yapma karşıtı
göz merceği20:58:39
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
BOY20:58:36
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
kırlangıç balığı20:58:33
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
izale etmek20:58:24
yok etmek, gidermek
UYGARLIK20:58:22
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
ekşimtırak20:58:20
Az ekşi
suçlama20:58:18
Suçlamak işi, itham
peren20:58:16
Ülker yıldızı
alavere20:58:13
Bir şeyin elden ele geçmesi
Kayra20:57:43
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
Yaban kazı20:57:40
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
ahlaki20:57:40
Ahlâka uygun, ahlâkla ilgili
ANASIR20:57:32
Unsurlar, ögeler
dul20:57:29
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
anonim şirket20:57:26
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
karakul20:57:20
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
hayır20:57:16
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
AKSİYON20:57:10
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
yıkkın20:57:01
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
mezru20:56:58
Ekilmiş, ekili
basıcı20:56:52
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
boylu20:56:35
Boyu olan
gölge20:56:32
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
sıçrama tahtası20:56:28
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
dilemma20:56:24
İkilem
polis noktası20:56:19
Polis görev yeri
ay takvimi20:56:16
Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi
font20:56:13
Dökme demir, pik (I)
periyot20:56:05
Dönem
oturma20:56:03
Oturmak işi
ılgın20:56:00
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
varak20:55:54
Yaprak
halkoyu20:55:37
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
billûr20:55:31
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
Erinç20:55:30
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
sözleşme20:55:26
Sözleşmek işi
pahal20:54:42
Ters, aksi
Işın bilimci20:54:42
Işın bilimi uzmanı, radyolog
dert ortağı20:54:40
Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri
bir zaman20:54:22
Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle
tecim20:54:21
Ticaret
stat20:54:10
bk. stadyum
bireysellik20:53:19
Birey olma olgusu
cismanî20:53:19
Cisimle, bedenle ilgili
yıpratma20:52:17
Yıpratmak işi
mikropsuzlandırma20:52:14
Mikropsuzlandırmak işi
sabo20:51:00
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
ivedi20:50:47
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
arz20:48:32
Sunma
büyüklenme20:47:09
Kendini büyük gösterme, kibir
etnik20:46:45
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
anıtkabir20:45:56
Atatürk"ün mezarı
lâden20:44:40
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
hayal gücü20:44:15
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
körü körüne20:43:26
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
ahilik20:42:25
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
reddetme20:42:11
Reddetmek işi
yumurta hücresi20:41:56
bk. oosfer
fassal20:40:00
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
örümceksi20:39:52
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
oyun kurucu20:39:31
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
utarit20:38:38
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
hiddetli20:38:26
Kızgın, öfkeli
ayakta20:37:52
Ayağa kalkmış durumda
kararsızlık20:37:51
Kararsız olma durumu, tereddüt
kıran20:37:12
Kırmak işini yapan (kimse)
Aşağılamak20:34:53
Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek
İlk örnek20:34:45
Kök tip
kırat20:34:30
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
kardinal20:33:56
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
Özel20:33:50
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
kocasız20:33:09
Kocası olmayan (kadın)
bereleme20:33:02
Berelemek işi
dağ tavuğu20:31:02
bk. çil (I)
çember20:30:16
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
ham20:30:14
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
leylî20:30:12
Yatılı
Say20:29:48
Çalışma, emek
Küp20:29:06
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
baz20:28:34
Temel, esas
camadan20:27:44
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
ede20:27:20
Büyük erkek kardeş, ağabey
çepeçevre20:27:13
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
nitel20:25:42
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
alçaklık20:24:57
Alçak olma durumu
kaput bezi20:24:04
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
safra kesesi20:22:41
Öd kesesi
gönül hoşluğu20:22:23
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
kes20:21:17
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
ateşli silâh20:20:46
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
içine kapanmak (veya içine çekilmek)20:20:26
çevresindeki kişilerle ilgi kurmamak, duygularını kimseye açmamak
DENİZKIZI20:20:11
Solunumları hem akciğerlerle, hem solungaçlarla olan, arka üyeleri olmayan, otçul amfibyumlar sınıfından bir hayvan
kuyruk sokumu20:19:50
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
hamur tatlısı20:18:48
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
yorgunluk20:16:35
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
DELGİ20:16:13
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap