kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

delikli22:51:45
Deliği veya delikleri olan
seçilmiş22:51:28
Seçerek ayrılmış
logo22:51:18
Arma
fit22:51:12
Birini başkasına karşı kışkırtma
pos22:50:55
(bıyık için) Gür ve uzun
santimetre22:50:53
Bir metrenin yüzde biri (cm)
KARGA22:50:52
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
kulak22:50:27
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
adaptör22:49:55
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
odacı22:49:50
Resmî kuruluşlarda, iş yerlerinde, temizlik ve getir, götür işlerine bakan görevli, hizmetli, hademe, müstahdem
yılık22:49:20
Çarpık, eğri (ağız)
desise22:49:01
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
gayret22:48:56
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
enkaz22:48:48
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
yığılmak22:48:41
Çok sayıda birikmek toplanmak
kaim22:47:54
(başka bir şeyin yerine) Geçen
lezzetsiz22:47:32
Tadı güzel olmayan, tatsız
Evlat22:47:32
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
sıcakkanlılık22:47:32
Sıcak kanlı olma durumu
gönder22:47:03
Bayrak çekilen direk
Bakışımsız22:46:49
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
cenkleşmek22:46:04
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
minimum22:46:00
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
nakil22:45:59
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
tezek22:45:57
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
çingene22:45:25
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
saklı22:45:04
Saklanmış olan
arabozan22:44:40
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
sağu22:44:28
Ağıt
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)22:44:27
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
ajan22:44:22
Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus
edebiyat bilimi22:44:15
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
Enser22:44:04
Büyük çivi, ekser
ahududu22:44:01
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
amin22:43:58
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
metaloit22:43:51
Metalsi
kurak22:43:47
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
moren22:43:40
Buzul taş
posalanma22:43:39
Posalanmak işi
havacı22:43:28
Hava taşıtlarında görevli kimse
böbürlenme22:42:59
Böbürlenmek işi
zehirleme22:42:56
Zehirlemek işi veya durumu
gaza22:42:40
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
ekseriyet22:42:25
Çoğunluk, çokluk
civelek22:42:14
Canlı, neşeli ve sokulgan
saçsız22:42:13
Saçı olmayan
ari22:42:12
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
kartal22:42:04
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
sorkun22:42:01
Sepetçi söğüdü
gomalak22:41:58
Alkolde eriyen hayvanî reçine
Kubbealtı22:41:43
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
görgü kuralları22:41:33
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
tabur22:41:00
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
koyacak22:40:52
İçine öte beri koymaya yarayan şey
bitme22:40:16
Bitmek işi
kare22:40:11
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
Diriltme22:40:05
Dirilmesini sağlama, canlandırma
mekanizma22:40:05
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
işitme taşı22:39:55
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
tecrübesiz22:39:40
Tecrübesi olmayan
kavela22:39:23
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
yakmaç22:39:03
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
gözde22:39:02
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
Azarlama22:39:00
Azarlamak işi, paylama
bahtı açık22:38:57
Talihli
zeytin22:38:54
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
mühürdar22:38:29
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
tutuklama22:37:37
Tutuklamak işi, tevkif
yabani gül22:37:36
bk. yaban gülü
teşhir etmek22:37:35
göstermek
natürmort22:36:48
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
virane22:36:39
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
rağbet22:36:18
İstek, arzu
dayanaklı22:36:16
Dayanağı olan
telaki22:36:13
Buluşma, kavuşma
arzu etmek22:34:56
yürekten istemek
sof22:34:49
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
tarım coğrafyası22:34:49
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
selek22:34:36
Cömert, eli açık
Lâtin çiçekleri22:34:22
bk. Lâtin çiçeği
mayhoş22:34:20
Tadı şekerli ve az ekşi olan
hapşırık22:33:53
Aksırık
Tıpkı22:33:01
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
MALİK22:32:56
Sahip, iye
türkü22:32:24
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
yoksun22:32:23
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
damar22:31:51
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
bad22:31:50
Yel, rüzgâr
sınamak22:31:49
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
dev gibi22:31:41
iri ve korkunç
Ayak ucu22:31:37
Yatanın veya yatılan bir yerin ayak uzatılan yönü, yeri
monopol22:30:48
Tekel
gerçekleşme22:30:45
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
üçleme22:30:43
Üçlemek işi
Hem de22:30:34
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
hoşluk22:30:30
Hoş olma durumu, letafet
alaten22:30:30
Cüzamlı, abraş
ürpermek22:30:06
Korkmak
taassup22:29:41
Bağnazlık
dağıtma22:29:40
Dağıtmak işi, tevzi etme
Eğiklik22:29:24
Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil
Flâman22:29:05
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
müminlik22:28:58
Mümin olma durumu
pertavsız22:28:57
Büyüteç
KUTUR22:27:48
(daire ve kürede) Çap
tereddütlü22:26:55
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
afsunlu22:26:52
Büyülü, sihirli, füsunkâr
seyyah22:26:41
Gezgin, turist
namert22:26:39
Korkak, alçak, mert olmayan
somutluk22:26:31
Somut olma durumu
şef22:26:20
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
tecrübî22:26:17
Deneye dayanan, deneme ile ilgili
afşar22:25:53
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
parlak22:25:38
Parlayan, ışıldayan
temel22:25:34
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
Legal22:24:28
Kanunî, yasal, meşru
yüz kızartıcı22:24:18
Utandırıcı, utanılacak
ilişki kurmak22:24:07
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
meftun22:23:45
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
yat kulübü22:23:37
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
iletişim22:23:24
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
günü22:23:02
Kıskançlık, çekememezlik, haset
lahuti22:22:54
İlâhî, Tanrısal
çok seslilik22:22:47
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
öğretim22:22:10
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
harman dövmek22:21:55
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
müfettiş22:21:50
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
davranmak22:21:42
Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
Pazar22:21:40
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
Sayma22:21:37
Saymak işi, tadat