kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

SADAKAT23:19:56
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
meteor23:16:04
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
A23:16:04
Seslenme bildirir
dalama23:15:58
Dalamak işi
bırakmak23:15:57
Bir işi başka bir zamana ertelemek
hüzünlü23:15:57
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
Ayırım23:14:41
Ayırmak işi
karagözcü23:13:30
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
yanardağ püskürmesi23:13:04
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
konsolos23:13:04
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
sili23:12:49
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
kliring23:12:20
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
Stronsiyum23:11:56
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
teferruat23:11:23
Ayrıntılar
Sıra23:10:03
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
donatmak23:09:29
Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek
kulakçık23:08:33
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
dalaşma23:08:17
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
kakao23:08:07
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
belgi23:07:19
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
nakarat23:06:41
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
traksiyon23:06:21
Çekim
yıpratma23:06:07
Yıpratmak işi
yürek çarpıntısı23:06:06
Yüreğin sık ve hızlı vurması
sepi23:06:06
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
emir vermek23:06:06
buyurmak, buyruk vermek
apalak23:05:18
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
öbürü23:05:18
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
atraksiyon23:05:17
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
renkölçer23:05:17
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
nüfus bilimi23:03:22
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
abonman23:03:03
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
Müttefik23:03:03
Bağlaşık
Aksine23:03:02
Tersine
pisboğaz23:02:16
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
dayanmak23:01:48
Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak
ürtiker23:01:21
Kurdeşen
seçkinleşme23:00:56
Seçkinleşmek durumu
küllük23:00:50
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
ökleme23:00:10
Küçük işletmelerde, hayvanların yere çakılan bir kazığa uzun bir iple bağlanarak belirli bir daire içerisinde otlamalarına izin verilen ve bu alandaki yem tamamen otlandıktan sonra kazığın yeri değiştirilmek suretiyle devam edilen bir otlatma sistemi
tutumsuz23:00:05
Tutumlu olmayan, müsrif
oyma baskı22:59:04
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
kuzin22:59:02
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
softa22:58:40
Medrese öğrencisi
epeyce22:58:39
Oldukça, bir hayli
Zer22:58:26
Altın
gaf22:58:25
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
pazı22:58:20
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
uyuşturucu madde22:58:06
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde
yeltek22:58:01
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
taksalı22:58:00
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
balet22:58:00
Bale yapan erkek sanatçı
konveksiyon22:57:44
Isı yayımı, iletim
kertik22:57:44
Kertilmiş olan
buğrA22:57:43
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
helis22:57:42
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
Hiza22:57:42
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
DAH22:57:42
bk. deh
meşgale22:57:36
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
elci22:57:14
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
kuru meyve22:57:11
Yaş meyvenin kurutulmuşu
süyüm22:56:23
İğneye geçirilen bir sap iplik
tüzel22:56:23
Tüze ile ilgili, hukukî
savaş22:56:22
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
milattan sonra22:55:20
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
kav22:55:08
Kav mantarlarından kurutularak elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde
ede22:55:07
Büyük erkek kardeş, ağabey
KOZMOS22:53:30
Evren
sıcakkanlılık22:53:10
Sıcak kanlı olma durumu
gaza22:52:50
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
vicdanlı22:52:08
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
Hicvetme22:51:50
Hicvetmek işi
dılak22:50:44
Bızır, klitoris
tuz22:49:50
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
inkişaf22:49:33
Gelişme, gelişim
mefahir22:49:03
Övünülecek şeyler, övünceler
kült22:48:24
Tapma, tapınma
biyokatalizör22:48:20
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
Çakım22:48:03
Şimşek, çakın
pik22:48:02
Dökme demir, font
köklü22:48:02
Kökü olan
piliç22:48:01
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
çağlar22:48:01
Çağlayan
ESİNTİ22:47:31
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
ispalya22:47:30
Herek
emirberlik22:47:30
Emirber olma durumu, emirberin işi
MALZEME22:47:29
Gereç, materyal
müfrit22:47:29
Aşırı
pazarlama22:47:28
Pazarlamak işi
yürürlükten kaldırmak22:46:31
uygulanmaz duruma getirmek
burağan22:45:28
Güçlü esen rüzgâr
ulusal22:45:19
Millî
bilindik22:45:14
Bilinen
biçimcilik22:44:32
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
yoğunlukölçer22:44:18
Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre
At22:43:09
Astatin"in kısaltması
bopstil22:43:08
Züppece giyiniş biçimi
dalkavukluk etmek22:42:27
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
Küçük Asya22:41:23
Anadolu
SEHVEN22:40:36
Yanlışlıkla
Yenilgi22:39:45
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
şufa22:39:00
Ön alım
nakliyat22:38:45
Taşıma işleri, taşımacılık
tepki22:38:44
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
garaz22:38:15
Hedef, amaç, maksat
Vana22:38:03
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
KAZIMA RESİM22:38:02
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
heves22:37:46
İstek, eğilim, arzu, şevk
lam22:37:46
Arap alfabesinde l harfinin adı
mezru22:37:46
Ekilmiş, ekili
dolaylı anlatmak22:37:44
anıştırmak, ima etmek
dikiş22:37:43
Dikmek işi
kilometre22:37:27
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
medeniyet22:36:50
Uygarlık
x22:36:28
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
kararsızlık22:36:28
Kararsız olma durumu, tereddüt
kadirşinas22:36:27
Değerbilir, iyilikbilir
sinameki22:36:27
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
izmaritgiller22:36:26
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
ban22:36:26
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
sahneye koymak22:36:08
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
Yalanlama22:35:19
Yalanlamak işi, tekzip
karfiçe22:34:56
Orta boy demir çivi
istinatgah22:32:47
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
yaftalama22:32:28
Yaftalamak işi veya durumu
ahlâkçılık22:31:59
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
kuru üzüm22:30:28
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
tutumluluk22:29:37
Tutumlu olma durumu
piç kurusu22:29:06
Soysuz ve yaramaz çocuk
varsıl22:28:22
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı