kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

Geyik02:04:45
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
çiğde02:04:34
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
alımlı02:04:30
Alımı olan, çekici, cazibeli
ayraç02:04:27
Yay ayraç
harfiyen02:04:24
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
badana02:04:20
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
pencere02:04:11
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
elim02:04:07
Acınacak, acıklı
söbe02:04:04
Biçimi yumurta gibi olan, beyzî, oval
bir daha02:03:54
bir kez daha
hikmetli02:03:51
Bilgece
Avurt02:03:48
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
kazmaç02:03:45
bk. kazaratar
pus02:03:25
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
pas02:03:15
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
bundan böyle02:03:02
bundan sonra
daralma02:02:59
Daralmak işi
kahve parası02:02:49
Bahşiş
yankesici02:02:43
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
çözüm yolu02:02:37
Bir güçlüğü giderme çaresi
kemane02:02:29
Keman ve kemençe yayı
zorlukla02:02:26
Zor bir biçimde, güçlükle
PROSTAT02:02:22
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
lekecilik02:02:16
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
siyasî parti02:02:13
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
Değişmez02:02:09
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
izlenim02:02:03
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
dalaşma02:02:00
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
dahiliyeci02:01:57
İç hastalıkları uzmanı
alt kurul02:01:34
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
şe02:01:18
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
rüsup02:01:14
Tortu, çökel, çökelti
Kurban Bayramı02:01:11
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
bilgilik02:01:04
Ansiklopedi
lekende02:00:55
Kaba dikiş
toprak02:00:51
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
toptan02:00:48
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
YÖN02:00:45
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
YÜZ02:00:41
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
eczacılık02:00:38
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
alış veriş02:00:29
Alım satım işi
bitik02:00:25
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
ziraatçılık02:00:22
Tarımcılık
ziyadesiyle02:00:19
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
HİBE02:00:09
Bağışlama, bağış
tıknaz02:00:02
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
dikiz etmek (veya geçmek)01:59:59
dikizlemek
kızlık01:59:49
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
gemi ızgarası01:59:43
Üstünde gemi yapılan büyük kızak
çıkıntı01:59:39
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
zelil etmek01:59:33
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
ara bozuculuk01:59:30
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
çiftçi01:59:26
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
güvence akçesi01:59:20
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
KORUMA01:59:07
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
bulada01:59:03
Büyük piliç
izaz01:59:00
Ağırlama
izci01:58:57
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
sığınmak01:58:55
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
yabgu01:58:53
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
yaygaracı01:58:44
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
Kırıcı01:58:40
Kırmak işini yapan
üst01:58:37
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
Toygar01:58:26
Tarla kuşu
muvasalat01:58:19
Bir yere ulaşma, varma
TENCERE01:58:16
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
adcılık01:58:06
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
mağrur01:58:03
Kurumlu, gururlu
gamsele01:58:00
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
tasarruf etmek01:57:50
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
Yatırım01:57:40
Yatırmak işi
varagele01:57:37
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
himaye01:57:22
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
sıygı01:57:18
Hacim
farika01:57:12
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
ırk01:57:07
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
himmet01:57:03
Yardım, kayırma
İYE01:57:00
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
harf01:56:44
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
hara01:56:41
At üretilen çiftlik, aygır deposu
hare01:56:37
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
dolayı01:56:23
Dolay, çevre
KAYIN BİRADER01:56:19
Kayın (II)
bükün01:56:16
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
kaldırım01:56:15
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
sallanmak01:56:13
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
bumbar01:56:03
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
çinko01:56:00
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
ahkam01:55:53
Yargılar, hükümler
zulmetme01:55:50
Zulmetmek işi veya durumu
hükümranlık01:55:47
Egemenlik, hâkimiyet
isevi01:55:43
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
tekel bayii01:55:24
Tekel ürünlerini satan iş yeri
isnat01:55:21
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
isale01:55:15
Akıtma
öbek öbek01:55:09
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
islam01:55:02
İslâmiyet
turist01:54:59
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
turizm01:54:49
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
karışmak01:54:25
Engellemek, araya girmek; müdahale etmek
El gün01:54:22
Başkaları, yabancılar
ayırtı01:54:14
Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans
sınırlama01:54:11
Sınırlamak işi
kımız01:54:07
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
gelişim01:54:02
Gelişmek işi, serpilip büyüme
gelişme01:53:56
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
hizmetli01:53:53
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
Ayılmak01:53:47
Aklı başına gelip gerçeği görmek
diyalekt01:53:44
Lehçe
beslek01:53:41
Besleme, hizmetçi, ahretlik
alabora01:53:37
Geminin devrilecek kadar yan yatması
diskjokey01:53:34
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
piç etmek01:53:28
yapayım derken bozmak, çıkmaza sokmak
mırra01:53:21
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
koşucu01:52:56
Koşuya katılan yarışçı
vida01:52:50
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
hazırlık01:52:46
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
volt01:52:43
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
ruh bilimsel01:52:27
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
ilinti01:52:24
İki şey arasında ilgi, ilişki
kapsamlı01:52:17
Kapsamı olan
fasulye01:52:14
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
ofris01:52:10
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
iç bükün01:52:07
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
aşık kemiği01:51:51
Aşık
fiziksel01:51:44
Fizikle ilgili olan
mekruh01:51:37
İğrenç, tiksindirici
savsama01:51:31
Savsaklama, ihmal
ACEMLEŞME01:51:24
Acemleşmek durumuna gelmek
av kuşu01:51:18
Avlanılan kuş