kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

ziya21:29:06
Işık, aydınlık
zift21:29:01
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
Don21:29:00
Giysi
sığdırma21:28:54
Sığdırmak işi
usçuluk21:28:48
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
tarım coğrafyası21:28:30
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
bıkkınlık21:28:26
Çok bıkmış olma durumu
çalmak21:28:21
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
Söylev21:28:17
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
kebe21:28:15
Kısa kepenek
kel kâhya21:28:11
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
koyu lâcivert21:28:07
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
bitişken21:27:54
Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan (dil), iltisakî
Malumat21:27:49
Bilgi
uşak21:27:31
Çocuk
ölçekli21:27:26
Ölçek farkıyla aynen bütünü veren geometrik şekil veya eleman
Sonsuzluk21:27:09
Sonsuz olma durumu
öküz damı21:27:04
Öküz ahırı
artırım21:26:52
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
nagehan21:26:37
Ansızın, birdenbire, ani olarak
hüküm21:26:35
Yargı
rutubetli21:26:23
Rutubeti olan, nemli
Öcü21:26:18
(çocuk dilinde) Umacı
ilenme21:26:14
İlenmek işi, beddua
guttasyon21:26:09
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
Dönüşüm21:25:47
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
kullanışlı21:25:24
Rahatça kullanılabilen
tartma21:25:15
Tartmak işi
ikebana21:25:10
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi
sıtma bilimi21:25:10
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
sarsıntı21:25:06
Sarsılmak işi, birden sallanma
istifade21:25:01
Yararlanma, faydalanma
antipati21:24:52
Sevimsizlik, soğukluk
Lâtin21:24:42
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
kibirli21:24:33
Kendini büyük gören, büyüklenen
Arakçı21:24:28
Araklayan, çalan, hırsız
mütemadiyen21:24:24
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
klinik21:24:19
Hasta bakılan yer
kibar21:24:05
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
kibir21:24:01
Büyüklük, ululuk
sineklik21:23:56
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
Kaldırma21:23:51
Kaldırmak işi
idrak21:23:43
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
idrar21:23:34
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
saltanat21:23:15
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
çabuk çabuk21:23:11
Çabuk olarak, ivedilikle
ip merdiven21:23:07
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
Yüksek21:22:58
Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan
hüsran21:22:53
Zarar, ziyan
Yarık21:22:44
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
Ferment21:22:40
Maya, enzim
coşku21:22:30
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
vezirlik21:22:12
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
ANALİZ ETMEK21:22:03
Çözümlemek, tahlil etmek
mükellefiyet21:22:01
Yüküm, yükümlülük
Kuşatma21:21:54
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
Akbaba21:21:45
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
Avuç21:21:40
Elin iç tarafı
uzlaşmalı21:21:35
Aralarında uzlaşma bulunan
kabarıklık21:21:11
Kabarık olma durumu, şişkinlik
aktivizm21:21:07
Etkincilik
aktivite21:21:02
Etkinlik
parlak21:20:58
Parlayan, ışıldayan
çeşit21:20:48
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
çeşme21:20:44
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
fahriye21:20:39
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
türetme21:20:35
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
İsviçreli21:20:30
İsviçre halkından olan (kimse)
müessese21:20:21
Kuruluş, kurum (I)
Hadım etmek21:20:16
kısırlaştırmak, enemek
yardakçı21:20:12
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
yufka yürekli21:20:07
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
karavaş21:20:03
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
kuzeybatı21:19:54
Ufkun kuzeye ve batıya eşit uzaklıkta olan noktası
gerçekleme21:19:49
Gerçeklemek işi, teyit
keçi21:19:40
Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus)
dalamak21:19:25
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
korelâsyon21:19:11
Bağlılaşım
Azerbaycanlı21:19:07
Azerbaycan halkından olan kimse
kinaye21:19:02
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
MANTIK21:18:57
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
VOLKANİK21:18:53
Volkanla ilgili
ASTATİN21:18:48
Astat
eklem bacaklılar21:18:48
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı
komprador21:18:44
Aracı
ödeşme21:18:31
Ödeşmek işi
İtidal21:18:22
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
yatıştırıcı21:18:06
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
çekimci21:17:59
Yapımcı
nihilizm21:17:52
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
nihilist21:17:44
Nihilizm yanlısı
mühendis21:17:39
Mühendislik mesleğinden olan kimse
güvenceli21:17:35
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
genellikle21:17:31
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
Dolma kalem21:17:04
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
Kızgınlık21:16:59
Kızgın, ısınmış olma durumu
hakiki21:16:53
Gerçek
ekseriya21:16:46
Çoğunlukla, çokluk, çoğu kez
basübadelmevt21:16:24
Ölümden sonra dirilme
kabadayılık21:16:10
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
hüsnüyusuf21:15:33
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
aritmetik işlem21:15:28
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
höl21:15:21
Yaşlık, nem
yaban kazı21:15:16
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
Civcivlik21:15:07
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
karpuz21:14:58
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
kartel21:14:54
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
karton21:14:44
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
karine21:14:33
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu
iş yeri21:14:28
Bir görevin yapıldığı yer
karina21:14:28
Gemi omurgası
terkip etmek21:14:23
birleştirmek, bir araya getirmek
yaraya tuz biber ekmek21:14:19
bir derdin acısını çoğaltmak
sarısabır21:14:10
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
etçil21:13:56
Genellikle etle beslenen, et obur
vekilharç21:13:51
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
nadiren21:13:37
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
Diktatör21:13:28
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
şımarık21:13:23
Şımarmış, şımartılmış
Baç21:13:19
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
aylaklık21:13:09
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
hissetme21:13:07
Hissetmek işi
yurtlanma21:13:06
Yurtlanmak işi, iskân
Maral21:13:05
Dişi geyik, meral
türk21:13:00
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
Maron21:12:56
Kestane rengi
tüze21:12:51
Hukuk
Maraz21:12:37
Hastalık, illet
Masal21:12:32
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
tuhafiyeci21:12:23
Tuhafiye satan kimse