kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

yansıtıcı07:26:32
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
kelepir07:26:32
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
ayrıntılara inmek07:26:30
bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak
top mermisi07:26:27
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
KARAKTERİZE ETMEK07:26:26
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
takla böcekleri07:26:25
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
badem içi07:26:24
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
ay evi07:26:23
Ayla
yazma07:26:23
Yazmak işi, tahrir
zaruri07:26:22
Mecburî, zorunlu, gerekli
Hangi07:26:21
İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
Utçu07:26:20
Ut yapan veya satan kimse
kız almak07:26:19
bir ailenin kızını gelin olarak bir başka aileye katmak
şiar edinmek07:26:18
benimsemek, ilke olarak kabul etmek
kunt07:26:11
Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam
adapte etmek07:26:10
uyarlamak
şevki kırılmak07:26:09
isteği, hevesi kalmamak
EMRE MUHARRER SENET07:26:08
İçinde yazılı olan paranın gene onda yazılı kimseye veya onun göstereceği birine ödenmesi gereken buyruğa yazılı senet
kuzgun07:26:07
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
ifa07:26:06
Bir işi yapma, yerine getirme
bardak07:26:04
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
şerir07:26:03
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
kanun yoluyla07:26:02
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
parıldayıcı07:26:02
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
HUBUBAT07:26:00
Tahıl
etol07:25:56
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
salahiyet07:25:54
Yetki
KİLE07:25:53
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
nüktedan07:25:52
Nükteci
kertenkeleler07:25:51
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
menfaat07:25:50
Yarar, çıkar, kâr, fayda
Yönetmelik07:25:49
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
eşek dikeni07:25:48
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
öbür07:25:47
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
cumhuriyet07:25:47
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
aklamak07:25:46
Başarılı gösterilmek, değerli olarak nitelendirilmek
umursamazlık07:25:45
Umursamama, aldırış etmeme durumu
söylence07:25:44
Efsane
Civcivlik07:25:43
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
umde07:25:42
İlke, prensip
KOVMA07:25:41
Kovmak işi
Anlık07:25:40
Kısa süren, bir an içinde olan
kabine07:25:39
Bakanlar kurulu
Islatma07:25:38
Islatmak işi
ŞİMŞEK07:25:38
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
teyit07:25:38
Doğrulama, gerçekleme
Ukraynalı07:25:37
Ukrayna halkından olan kimse
sabırlı07:25:35
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
hurda07:25:34
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
cangıl07:25:33
bk. cengel
not almak07:25:32
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
yarım kafiye07:25:31
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
bal peteği07:25:30
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
dinginlik07:25:30
Dingin olma durumu, durgunluk, sükûnet
resimlik07:25:29
Resim takmaya yarayan çerçeve
jile07:25:28
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
nicel07:25:27
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
hazırlık07:25:26
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
GÖRKEMLİ07:25:25
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
kolik07:25:24
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
lâkayt07:25:24
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
Dedektif07:25:23
bk. detektif
sayfa07:25:23
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
GECE YANIĞI07:25:22
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
TUHAFİYECİ07:25:21
Tuhafiye satan kimse
CİMRİ07:25:20
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
İSTEM07:25:19
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
Yönetimsel07:25:18
Yönetimle ilgili, idarî
komedyen07:25:17
Güldürülerde oynayan oyuncu
iltihap07:25:16
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
acımasız07:25:15
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
biat etmek07:25:14
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
tan ağarmak (veya atmak)07:25:09
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
vasıtalı07:25:08
Araçlı
Dayanıklılık07:25:08
Dayanıklı olma durumu, metanet
ilgi eki07:25:07
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
araştırma görevlisi07:25:06
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
alabildiğine07:25:05
Sınırsız, uçsuz bucaksız
kayıt defteri07:25:04
Kayıt yapılan defter
etilalkol07:25:03
bk. alkol
sağduyulu07:25:02
Sağduyusu olan
katran07:25:02
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
papirüs07:25:01
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
murakabe07:25:00
Denetleme, denetim
YUMUŞAK BAŞLI07:24:59
Uysal, kolay yola gelen
arabozan07:24:59
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
kabarma07:24:58
Kabarmak işi
yaradılış07:24:57
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
sakaĞI07:24:57
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
Dürüst07:24:56
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
yeterlik07:24:56
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
imren07:24:54
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
inkisar07:24:53
Kırılma
seyretmek07:24:53
Bir olaya karışmadan bakmak
kerkenez07:24:52
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
parasız pulsuz07:24:51
Yoksul, züğürt
bant07:24:50
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
Sarat07:24:47
Büyük delikli kalbur
BÜYÜMEK07:24:46
Yetişmek
Akdeniz mavisi07:24:45
Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü
Fedakar07:24:44
Özverili
Talep etmek07:24:44
istemek, istekte bulunmak
nominatif07:24:43
Yalın durum
pilot07:24:42
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
germanyum07:24:41
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
TANITMA07:24:40
Tanıtmak işi, takdim
düzenbazlık07:24:39
Düzenbaz olma durumu
koz07:24:38
Ceviz
Dayanaklı07:24:37
Dayanağı olan
Çiy07:24:37
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
MAHSUL07:24:36
Ürün
ıskalama07:24:35
Iskalamak işi
mamure07:24:34
Bayındır yer, bayındırlık
şehevî07:24:33
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
ertesi07:24:32
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
kaloma07:24:31
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
Yitirmek07:24:31
Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek
marul07:24:30
Birleşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen bir bitki (Lactuca sativa)
pervin07:24:29
Ülker yıldızı
Patinaj07:24:28
Patenle kayma işi
Tolga07:24:27
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
örtüsüz07:24:24
Örtüsü olmayan
Bloke07:24:24
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
KESİNLİK07:24:23
Kesin olma durumu veya kesin davranış, kat"iyet
saçma sapan konuşmak07:24:22
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
avcı07:24:21
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
aynı07:24:20
Başkası değil, yine o
Yetingen07:24:19
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
Taflan07:24:18
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
HUSUSİ07:24:17
Özel