kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

proleter01:23:23
Çalışan, emekçi
sultan01:23:11
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
düzenleme01:23:02
Düzenlemek işi
kibirli01:22:24
Kendini büyük gören, büyüklenen
klinik01:22:20
Hasta bakılan yer
aritmetik01:21:38
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
Güzellik01:21:36
Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün
memorandum01:20:38
Muhtıra, nota
riya01:20:22
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
yönelteç01:20:21
Direksiyon
azaltma01:19:53
Azaltmak işi
yanlışlıkla01:19:32
Yanılarak, bilinmeyerek
zift01:19:23
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
sülümen01:19:19
Ak sülümen
sutaşı01:19:15
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
üvey01:19:02
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
üvez01:18:58
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
balkır01:18:48
Parıltı
global01:18:42
Toptan, toplam
örneklik01:18:36
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
rutubetli01:18:16
Rutubeti olan, nemli
mülhakat01:18:14
Bir bütüne katılanlar, ekler
birlik olmak01:17:55
bir işi yapmak için anlaşmak
Müteveffa01:17:47
(insan için) Ölmüş, ölü
kasvet01:17:43
Sıkıntı, iç sıkıntısı
Hami01:17:25
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
dericilik01:17:24
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
saklambaç01:17:14
Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu
kuaför01:17:09
Kadın berberi
yalçın01:16:57
Dik
çetrefilli01:16:54
Karışık ve anlaşılması güç olan
budamak01:16:28
Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dallarını kesmek
rokoko01:16:12
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
Dalkavukluk01:16:09
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
basıcı01:16:03
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
imza01:15:47
Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret
Kaliteli01:15:41
Nitelikli
berzah01:15:34
Kıstak, dar dil
çaresizlik01:15:15
Çaresiz olma durumu
yurtlanma01:14:50
Yurtlanmak işi, iskân
bağırsaklarını deşerim01:14:49
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
kinci01:14:24
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
kiliz01:14:16
Hasır otu, saz, kamış, kofa
yakın01:14:12
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
kimya01:14:07
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
toplu01:14:02
Topu olan
ziyafet01:13:59
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
kitapsever01:13:33
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
mastara01:13:21
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
baran01:13:13
Yağmur
POLİTİK01:13:01
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
ölmez01:12:52
Ölümsüz olduğuna inanılan, kalıcı olan
flavta01:12:49
Flüt
Son deyiş01:12:40
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
uygun bulmak01:12:36
yakışır, yaraşır görmek
salgı01:12:36
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
stalagmit01:12:35
Dikit
HİLYE01:12:35
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
Gösterişsiz01:12:20
Gösterişi olmayan, mütevazı
sık sık01:12:04
Az aralıklarla
içli01:11:55
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
hazcı01:11:34
Hazcılık ile ilgili olan
ŞEKİLSİZ01:11:33
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
ütmek01:11:25
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
çalmak01:11:12
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
kâr01:11:04
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
bitişken01:10:59
Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan (dil), iltisakî
taş yuvarı01:10:59
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
DAHİ01:10:51
"Bile" anlamında şart bildiren fiillerden sonra gelerek şartın geçerli olmadığını bildirir
lazut01:10:38
Mısır
şahika01:10:20
Doruk, zirve
çığırtı01:09:55
Çığrışma sesleri
boğma01:09:55
Boğmak işi
buluğ01:09:35
Erin olma, baliğ olma, erinlik
alaya almak01:09:30
alay etmek, eğlenmek
politika01:09:13
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
frak01:09:00
Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah, resmî erkek ceketi ve takımı
Makta01:08:47
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
kazmaç01:08:19
bk. kazaratar
mortocu01:08:16
Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse
sipsi01:08:15
Ağaç dallarından yapılan düdük
ebleh01:07:55
Akılsız, budala, alık
birdenbire01:07:42
Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada
ırkçılık01:07:13
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
intibak01:06:44
Çevreye veya bir duruma uyma
bilirkişi raporu01:06:39
Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor
mebus01:06:30
Milletvekili
ermek01:06:24
Yetişip dokunmak
Tabaka01:06:23
Katman, kat
mecaz01:06:17
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
taşımak01:06:12
Üstünde bulundurmak
melce01:06:09
Sığınak, barınak
akıbet01:06:01
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
âşıktaşlık01:05:55
Karşılıklı sevişme, muaşaka
arık01:05:44
Ark
YARDIM01:04:42
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
Tokmak01:04:37
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
yol01:04:30
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
gök evi01:04:30
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
maymunlar01:04:24
Omurgalı hayvanlardan, memeliler sınıfının etenliler alt sınıfına giren bir takım, primatlar
filika01:03:35
Gemilerde bulundurulan sandal
metil01:03:18
Yapısında metil kökü bulunan birleşikleri adlandırmakta kullanılan ön ek
bakar01:03:04
Öküz, sığır
Perdelik01:02:45
Perde yapmaya elverişli kumaş
dramatik01:02:18
Sahne oyununa özgü olan
meyan01:02:06
bk. meyan kökü
natıka01:01:50
Düşünüp söyleme yeteneği
üzücü01:01:32
Üzüntü veren
Göçmen01:01:03
Kendi ülkesinden ayrılarak, yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir
ziyaret01:01:01
Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme
uyarlayıcı01:00:22
Uyarlama işini yapan kimse
kargagiller01:00:10
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
kapris00:59:57
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
kapsam00:59:45
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
merbut00:59:44
Bağlı, bağlanmış
burmak00:59:43
Hadım etmek, iğdiş etmek
bekçi00:59:15
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
ermeni gelini gibi kırıtmak00:58:54
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
aramak00:58:49
Bir yöntem bulmaya çalışmak
sefalet çekmek00:58:28
yoksul ve perişan yaşamak
anlam aykırılığı00:58:25
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
pintilik00:58:23
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
ispermeçet00:58:07
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
Çetele00:58:03
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
teshir00:57:54
Büyüleme, büyü yapma
bilinç00:57:51
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
KERMEN00:57:50
Kale, germen
Müslüman adam00:57:43
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
iğreti00:57:41
bk. eğreti
maşallah00:57:37
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır