kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

barlam03:33:05
bk. barlam
murdar03:32:46
Kirli, pis
ikinci çağ03:32:38
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
yapıncak03:32:16
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
eğrelti otu03:31:30
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
lezbiyen03:31:17
Eşcinsel, sevici kadın
müesses03:30:59
Kurulu, kurulmuş
izmihlal03:30:36
Yıkılma, çökme
ekim03:30:07
Ekmek işi
EREK03:29:05
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
üzüm suyu03:28:47
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
maddecilik03:28:18
Materyalizm
aksaklık03:28:15
Aksak olma durumu
Atak03:27:56
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
tarla03:26:54
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
öyle03:26:31
Onun gibi olan, ona benzer
sıtma bilimi03:26:17
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
banknot03:25:53
Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kâğıt para
kısıtlama03:25:38
Kısıtlamak işi, hacir
yığılı03:25:16
Yığılmış olan
sefil03:25:14
Sefalet çeken, yoksul
gezinti03:25:06
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
bileme03:24:56
Bilemek işi
Yaymak03:24:25
Birçok kimseye duyurmak
müfrit03:24:13
Aşırı
emmi03:23:16
Amca
bayağılık03:22:59
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
yaslanmak03:22:44
Güvenmek
ipotekli03:22:38
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
nazım03:22:08
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
taahhüt03:21:35
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
beslenme03:21:14
Beslenmek işi
çuval03:21:14
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
bilim kurgu03:21:07
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
EVRE03:20:47
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
dikkatsiz03:20:16
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
mahana03:19:59
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
mahfel03:19:48
bk. mahfil
mahrut03:19:08
Koni
derdest etmek03:18:43
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
nefiy03:18:25
Sürme, sürgüne gönderme
emekçi03:18:09
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
aysar03:18:05
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
arkadaşlık03:17:56
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
Giyecek03:17:45
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
birsam03:17:27
Sanrı, halüsinasyon
aykırı düşmek03:17:17
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
civelek03:15:41
Canlı, neşeli ve sokulgan
bilgicilik03:15:30
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
hain03:14:51
Hıyanet eden (kimse)
bulutsu03:14:13
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
moren03:14:11
Buzul taş
stil03:14:10
Üslûp, biçem, tarz
ilk03:14:10
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
arş03:13:51
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
aldırmazlık03:13:34
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
birden03:12:29
Bir defada, hepsi bir arada
TARİFE03:12:29
Fiyat gösteren çizelge
Şık03:12:02
Güzel, zarif, modaya uygun
korluk03:11:51
Kor olma durumu
daim03:11:50
Sürekli, sonsuz
KAFASI DUMANLI03:11:45
Hafif sarhoş
ardiyeci03:11:42
Ardiye işleten kimse
nişanlı03:11:26
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
yaratılış03:10:43
Yaratılmak işi veya biçimi
metalsi03:10:27
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
muhteviyat03:10:21
İçindekiler
vole03:09:53
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
kırıp dökmek03:09:05
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
kelebek03:08:56
Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
tarlakoz03:08:39
Bir tür küçük manyat ağı
sergi03:08:33
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
kak03:08:32
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
Kamufle03:08:31
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
belgegeçer03:08:25
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
mantar hastalığı03:08:12
Mantar, küflüce
çomak03:07:15
Değnek
tatlı su Frengi03:06:50
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
kazan03:06:36
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
mahzen03:06:07
Yapılarda yer altı deposu
doğma büyüme03:05:31
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
iltifat03:05:07
Yüzünü çevirerek bakma
kısım03:04:22
Avuç
kandilli03:04:14
Kandili olan
kumla03:04:10
Kumluk yer, geniş kumsal, plâj
mark03:03:56
Alman para birimi
hoşgörürlük03:03:52
Hoşgörü ile davranma durumu
akim03:03:25
Kısır, verimsiz, döl veremeyen
meze03:03:08
İçki içilirken yenilen yiyecek
gözetmek03:02:55
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
azalma03:02:54
Azalmak işi, eksilme, tenakus
köstebek03:02:53
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
miri03:02:43
Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik
büzüktaş03:02:06
Kafa dengi arkadaş, kafadar
VİYOLA03:01:45
Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto
VASİSTAS03:01:05
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
Yayla03:01:02
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
serpantin03:00:50
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
muhabbet03:00:49
Sevgi
eprime03:00:33
Eprimek işi
hayranlık03:00:23
Hayran olma durumu
Dedikoducu03:00:22
Çok dedikodu yapan
sonraki02:59:49
Sonra olan
stadyum02:59:22
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
buhran geçirmek02:59:13
bunalım geçirmek
şura02:58:35
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
varlık bilimi02:58:00
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
ehliyet02:57:52
Üstat, uzluk
02:57:31
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
temayül02:57:05
Bir tarafa eğilme, meyletme
çağlar02:56:37
Çağlayan
Saik02:55:29
Sebep
KLÜZ02:55:19
Kısık
temize çıkmak02:55:12
suçsuz olduğu anlaşılmak
ulu orta02:54:58
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
korelâsyon02:54:57
Bağlılaşım
içerik02:54:33
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
Tıynet02:54:11
Yaradılış, huy, maya
saz02:53:28
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
uyuşturucu madde02:53:25
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde
Berkelyum02:53:11
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
cetvel02:53:04
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
vazife görmek02:52:54
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
en02:52:44
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
Sınırlı02:52:06
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
tambur02:51:55
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
solaklık02:51:54
Solak olma durumu
sığır vebası02:51:54
Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü
Bayır02:51:34
Küçük yokuş
Melike02:51:33
Kadın hükümdar, padişah karısı