kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

kelepir16:00:49
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
YALVAÇ16:00:49
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
abonman16:00:47
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
çok geçmeden16:00:46
kısa bir süre sonra
murdar16:00:41
Kirli, pis
Genç irisi16:00:39
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
BELEDİYE16:00:38
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
Müsavi16:00:36
Eşit, denk
elleme16:00:32
Ellemek işi
sıçramak16:00:29
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
tespit16:00:27
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
aysberg16:00:25
Buz dağı
kol böreği16:00:22
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
hamam kesesi16:00:19
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
Kürek16:00:18
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
Sodyum16:00:16
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
iyiden iyiye16:00:14
Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi
boğaz16:00:13
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
eşey16:00:12
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
Derece16:00:10
Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
boğma16:00:09
Boğmak işi
takım16:00:06
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
eşek16:00:05
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
eşya16:00:03
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
eşik16:00:02
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
eşit15:59:59
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
soru işareti15:59:57
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
keyfiyet15:59:54
Nitelik
MUTLULUK15:59:53
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
Lüks15:59:45
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
ruh bilimsel15:59:43
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
Kullanışlı15:59:42
Rahatça kullanılabilen
ORGAZM15:59:37
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
Doğaçlama15:59:36
Doğaçlamak işi
hurufat15:59:34
Harfler
koyu pembe15:59:33
Pembenin bir ton koyusu
elbette15:59:31
Elbet
emircik15:59:28
Yalıçapkını, iskele kuşu
sokum15:59:28
Lokma
dil bilimi15:59:27
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
emirber15:59:23
Emir eri
yaşlılık bilimi15:59:22
Geriatri
Temizlenmek15:59:17
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
üzüm şekeri15:59:12
Glikoz
hıyanet15:59:09
Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet
yazı15:59:04
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
emirlik15:59:01
Emir (II) olma durumu
skandiyum15:59:00
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
enstitü15:58:57
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
jinekolog15:58:55
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
astasım15:58:54
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
DARBE15:58:52
Vuruş, çarpış
refleks15:58:42
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, tepke, yansı
pingpong15:58:40
Masa topu, masa tenisi
ZAĞLI15:58:39
Kılağılı
karateci15:58:35
Karate yapan kimse
esrime15:58:30
Sarhoş olma işi, gaşiy
VERGİ15:58:27
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
bası15:58:26
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
yatırma15:58:21
Yatırmak işi
cebirsel15:58:20
Cebirle ilgili
baskı altında tutmak15:58:18
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
vesikalık resim15:58:11
bk. vesikalık fotoğraf
anadut15:58:09
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba
kötü15:58:08
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
nabekâr15:58:06
Yararsız, işe yaramaz
Sayrı15:58:05
Hasta
uygun gelmek15:58:02
yakışmak, yaraşmak
anafor15:57:59
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
rıza göstermek15:57:56
razı olmak, onamak, uygun bulmak
sırdaş15:57:55
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
sıklık15:57:50
Sık olma durumu
deniz aynası15:57:48
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
DELİL15:57:45
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
damla15:57:44
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
koaptör15:57:42
Cebire
taslamak15:57:41
Kendinde olmayan bir değeri varmış gibi göstermek
sayım vergisi15:57:39
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
ima etmek15:57:38
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
Apaçık15:57:36
Çok açık, çok belirgin
küriyum15:57:35
Aktinitlerden, plütonyum 239 "un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96 atom ağırlığı 248 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Cm
bölüntüler15:57:32
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
alternatif15:57:31
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
bayır15:57:29
Küçük yokuş
Özenli15:57:28
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
dalavere15:57:23
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
alıkonulma15:57:22
Alıkonulmak işi
uzaklaştırma15:57:20
Uzaklaştırmak işi
onurlu15:57:19
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
söz (veya lâf) altında kalmamak15:57:18
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
yer değiştirmek15:57:16
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek
entrika15:57:16
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
bıçak15:57:12
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
Akrobasi15:57:08
Cambazlık, akrobatlık
ÇÖPLÜK15:57:04
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
uyuşuk uyuşuk15:57:02
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
otalamak15:57:01
Otamak
sorumluluk15:56:58
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
gezinti yeri15:56:56
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
kıyafet15:56:50
Kılık
Başkalık15:56:48
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
PANDÜL15:56:47
Sarkaç, rakkas
saba rüzgârı15:56:43
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
Bağlantı15:56:41
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
Müslüman adam15:56:40
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
övmek15:56:37
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
cimri15:56:35
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
Dağ çayı15:56:28
bk. ada çayı
radansa15:56:26
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
Cihaz15:56:23
Aygıt, alet, takım
dâhilik15:56:22
Dâhi olma durumu, deha
DEĞİRMEN15:56:20
Öğüten araç veya alet
tasarruf etmek15:56:19
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
övgü15:56:17
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
değersizlik15:56:16
Değersiz olma durumu
bıkmak15:56:13
Dayanamaz duruma gelmek
Devamlı15:56:09
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
İSTENÇLİ15:56:05
İradeyle yapılan, iradî
DEDEKTİF15:56:00
bk. detektif
GİZLİ15:55:59
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
söz vermek15:55:56
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
sabıkalı15:55:51
Sabıkası olan
iskele kelepçesi15:55:49
İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
slâlom15:55:42
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
paranoya15:55:40
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
yemek listesi15:55:36
Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri
MEDENİYET15:55:34
Uygarlık
karagöz15:55:32
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
çaylak15:55:31
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
mağara bilimi15:55:28
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim