kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

eskime18:44:41
Eskimek işi
kontak18:44:39
Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dokunması, temas
eskimo18:44:37
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
zannetme18:44:34
Zannetmek durumu
ön yargı18:44:32
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
konvoy18:44:30
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
ubudiyet18:44:20
Kölelik, kulluk
fakülte18:44:14
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
Rezillik18:44:12
Rezil olma durumu, rezalet
memişhane18:44:08
Ayak yolu, abdesthane
drahoma18:44:05
Gelinin güveye verdiği para veya mal
Birleşik18:43:48
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
Birleşme18:43:47
Birleşmek işi
adsız18:43:42
Adı olmayan, isimsiz
yakmaç18:43:38
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
izomer18:43:35
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
nifak18:43:33
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
uygulamalı18:43:20
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
dış işleri18:43:14
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
bitaraf18:43:11
Yansız, tarafsız
çekememe18:42:55
Çekememe işi veya durumu
alaylı18:42:53
Erlikten yetişmiş subay
yardımcılık18:42:51
Yardımcı olma durumu
aymaz18:42:45
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
posalanma18:42:39
Posalanmak işi
idari18:42:30
Yönetimle ilgili, yönetimsel
idame18:42:28
Sürdürme, devam ettirme
idadi18:42:26
Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad
iğne deliği18:42:17
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
iddia18:42:08
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
körlük18:42:04
Kör olma durumu
muafiyet18:41:57
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
GERÇEKÇİLİK18:41:50
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
kaygısız18:41:49
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
iğdiş18:41:36
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
çıkarcı18:41:33
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
çocuk bezi18:41:30
Bebeklerin altına bağlanan bez
APALA18:41:16
Abla
flört18:41:10
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
MAHAL18:41:06
Yer, yöre, mevzi
Ürküntü18:40:59
Ürkme duygusu, tevahhuş
söğüş18:40:56
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
MACUN18:40:44
Hamur kıvamına getirilmiş madde
yaklaşık18:40:35
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
kurgu18:40:33
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
Analıkızlı18:40:25
Salça, tuz, su, bulgur ve kıymanın yoğrularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile pişirilmesiyle hazırlanan yemek
tekçi18:40:17
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
alçı18:40:15
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
akla yakın18:40:07
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
ENAYİ18:39:57
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
gönyeleme18:39:54
Gönyelemek işi
ihracat18:39:48
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
ZARURİ18:39:47
Mecburî, zorunlu, gerekli
muvafakat18:39:45
Uygun görme, onama, kabul etme
KESEDAR18:39:39
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
kene18:39:36
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
depreşme18:39:31
Depreşmek durumu
kromatik18:39:21
Renklerle ilgili, renkser
hükümran18:39:15
Egemen
idrar18:39:11
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
DEĞNEKÇİ18:39:07
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
öksüz18:39:05
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
keyifsiz18:39:03
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
yıkık dökük18:38:47
Harabe, eski
küstüm otu18:38:44
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
ustabaşı18:38:39
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
fizik gücü18:38:35
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
su tavuğugiller18:38:27
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
ringa18:38:23
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
BUĞUR18:38:18
Buğra
çavuş18:38:07
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
saadet asrı18:38:06
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
kapitone18:38:02
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
yeşillik18:37:58
Yeşil olma durumu
yakıcı18:37:55
Yakma özelliği olan, yakan
Korkusuzluk18:37:53
Korkusuz olma durumu
baş aşağı18:37:51
Başı aşağı gelmek üzere
kramp18:37:49
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
supara18:37:42
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
harmoni18:37:41
Armoni
masarika18:37:37
Bağırsakları tutan karın iç zarı
kredi18:37:33
Borç ödemede güvenilir olma durumu
krema18:37:31
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
yadırgama18:37:30
Yadırgamak işi
müteakiben18:37:28
Sonra, arkadan, ardı sıra
ibnelik18:37:24
İbne olma durumu
iş kazası18:37:13
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
arası olmamak18:37:10
geçinememek
muhaddep18:37:08
Dışbükey, konveks
arzu etmek18:37:01
yürekten istemek
rasatçı18:37:00
Gözlemci
zeamet18:36:57
Tımar
nefrit18:36:55
Böbrek iltihabı
SARMAL18:36:53
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
adilâne18:36:51
Adalete uygun olarak, hakça
nefret18:36:49
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu
hamule18:36:38
Yük
temettü18:36:25
Kazanç
paraka18:36:23
İğneli uzun balık oltası
çeşme18:36:19
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
türetme18:36:14
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
fahriye18:36:12
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
İsviçreli18:36:08
İsviçre halkından olan (kimse)
TEMLİK18:36:02
Mülk olarak verme
ibadet etmek18:35:48
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
zemberek18:35:42
Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay
haritacılık18:35:38
Haritacı olma durumu
arı kovanı18:35:34
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
vasıf18:35:14
Nitelik
nitel18:35:00
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
avuç18:34:56
Elin iç tarafı
tanıtıcı18:34:45
Tanıtma işini yapan, tanıtan
oyuncu18:34:42
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
ladin18:34:39
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
çember18:34:31
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
pizzicato18:34:29
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
başörtü18:34:24
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
mantar bilimi18:34:23
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
Vaziyet18:34:21
Konum
malaklama18:34:19
Malaklamak işi
aysar18:34:17
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
ayvan18:34:15
Teras, sundurma
aylak18:34:13
İşsiz, boş gezen, avare
elyaf18:34:10
Lifler, teller
şahitlik18:34:00
Tanıklık, şahadet
imtiyaz18:33:57
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
KÖLELİK18:33:52
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
elgin18:33:50
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
eleji18:33:34
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
eleme18:33:33
Elemek işi