kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

kelepir07:52:59
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
şırınga07:52:58
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
animizm07:52:54
Canlıcılık
Rabbena07:52:53
Tanrı, Tanrım
doğruluk07:52:53
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
KIRAAT07:52:48
Okuma
Seyyah07:52:44
Gezgin, turist
sarışın07:52:43
Sarı saçlı ve ak tenli kimse
ensiz07:52:43
Eni küçük olan, dar
Tiftik07:52:39
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
saklanma07:52:38
Saklanmak işi
aziZ07:52:34
Sevgide üstün tutulan, muazzez
MÜSTEVİ07:52:33
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
Evliya07:52:33
Erenler, ermişler, veliler
beynelmilel07:52:32
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
uzman07:52:29
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
CAMIZ07:52:27
Manda, su sığırı, kömüş
dağ aslanı07:52:21
Puma
SÖYLENCE07:52:18
Efsane
nane ruhu07:52:12
Nane yapraklarından çıkarılan esans
lal07:51:45
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
görüş07:51:38
Gözle bir şeyi algılama yetisi
zarf07:51:29
Kap, kılıf, sarma
KAMUFLAJ07:51:28
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
yangın bombası07:51:23
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
kankan07:51:12
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
karaktersiz07:51:03
Karakteri kötü olan
İnce07:50:57
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
müsekkin07:50:57
Yatıştırıcı
funda07:50:56
Süpürge otu
sabi07:50:53
Küçük çocuk
görmez07:50:53
Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âmâ
gözdağı07:50:51
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
müstaceliyet07:50:46
İvedilik
vergi07:50:41
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
yol azığı07:50:36
Yol boyunca yenilecek maddeler
pancar07:50:35
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
pısırık07:50:31
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
bakliyat07:50:22
Baklagillerden elde edilen ürün
hurufat07:50:22
Harfler
YAS07:50:22
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
yaban armudu07:50:21
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
kalpak07:50:20
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
sancaktar07:50:14
Sancağı taşıyan kimse
itibar etmek07:49:43
saygı göstermek, saymak değer vermek
GALAKSİ07:49:43
Gök adası
susama07:49:42
Susamak işi
istemeye istemeye07:49:39
İstemeyerek, gönülsüzce
elci07:49:31
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
üzülme07:49:31
Üzüntü duyma, teessür
yaftayı yapıştırmak07:49:31
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
zembil07:49:30
Hasırdan örülmüş saplı torba
titreme07:49:20
Titremek işi
VERESE07:49:16
Mirasçılar
kaçamak07:49:16
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
yoksulluk07:49:11
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
umursamaz07:49:11
Umursamayan, aldırış etmeyen
sedef07:49:10
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
kapasite07:49:05
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
bakraç07:49:01
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
Destroyer07:49:01
Orta tonajda, yüksek hızlı savaş gemisi, muhrip
kesinleştirme07:49:00
Kesinleştirmek işi
huzur07:49:00
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
nakil vasıtası07:49:00
Taşıma aracı, taşıt
sefa07:48:56
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
alakok07:48:55
Rafadan
çözümleyici07:48:53
Çözümlemek işini yapan kimse
HAMIZ07:48:50
Asit
eleme07:48:46
Elemek işi
toz bulutu07:48:32
Havada oluşan yoğun toz
gidiş geliş07:48:26
Trafik, seyrüsefer
kompetan07:48:04
Uzman, yetkili
yazıt bilimi07:47:50
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
oyma baskı07:47:49
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
hokka07:47:30
Metal, cam veya topraktan küçük kap
İvedilik07:47:22
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
ulak07:47:12
Haberci, haber veren kimse
daha07:47:09
Şimdiye kadar, henüz
atalet07:47:07
Tembellik
İç07:46:56
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
bağıntılı07:46:52
Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafî, nispî, rölâtif
Zehir07:46:50
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
Sanat07:46:41
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
yirmi07:46:41
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
manyetik07:46:40
Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan
balkon07:46:40
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
ÖDENTİ07:46:38
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
portörlük07:46:37
Portör olma durumu
zebercet07:46:37
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
Hücum07:46:37
Saldırma, saldırı, saldırış
nominal07:46:36
Ad belirtilerek yapılan
PARÇA07:46:18
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
Takribi07:46:07
Yaklaşık
bohçacı07:46:05
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
baş kaldırmak07:45:43
ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek
emaye07:45:37
Üzeri emayla kaplanmış olan
gösterme07:45:33
Göstermek işi
Asi07:45:26
Baş kaldıran, isyan eden
WC07:45:25
Ayak yolu
çamur deryası07:45:24
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
satır07:45:19
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
kellik07:45:17
Kel olma durumu
seyyar satıcı07:45:15
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
İŞÇİ07:45:11
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
yaşama gücü07:45:10
Hayatın zorluklarına karşı mücadele etme gücü veya kuvveti
mahalle çapkını07:45:01
Beceriksiz çapkın
batarya07:45:01
En küçük topçu birliği
dip07:44:56
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
asabiyet07:44:55
Sinirlilik, asabî yapılı olma
Meme07:44:51
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
da / de07:44:41
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
kamera07:44:41
Alıcı, fotoğraf makinesi
yeğ07:44:36
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
nezaketsiz07:44:34
Nazik olmayan
tombulca07:44:34
Oldukça tombul, biraz tombul
dağınık07:44:30
Geniş bir alana yayılmış olan
yöntemli07:44:27
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
Mitolojik07:44:26
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
bandocu07:44:26
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
hanımefendi07:44:23
Üstün bir saygı göstermiş olmak için kadın adlarının sonuna getirilir veya adların yerine kullanılır
yetingen07:43:57
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
gözcü07:43:46
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
SU SAMURU07:43:45
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
berhava07:43:31
Havaya verilmiş, uçurulmuş
hece07:43:25
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
Hal07:43:23
Çözme, çözülme; eritme; karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
EMİRLİK07:43:10
Emir (II) olma durumu
dahilik07:43:09
Dâhi olma durumu, deha
Anaç07:43:09
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
sinik07:43:05
Sinmiş, yılmış, pusmuş