kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

kelepir11:31:53
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
tifo11:31:48
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
kaba düzen11:31:48
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
DÜSTUR11:31:46
Genel kural, kaide
yay gibi11:31:44
eğri
taravet11:31:42
Körpelik, tazelik
hususiyet11:31:41
Özellik
sızLANMA11:31:40
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
Çağ11:31:40
Zaman parçası, vakit
meşru11:31:39
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
aside11:31:38
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
stat11:31:36
bk. stadyum
salik11:31:34
Bir yola giren, bir yolda giden
asker olmak11:31:26
askerlik ödevine başlamak
muhakeme etmek11:31:24
yargılamak
akmak11:31:17
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
AGARAGAR11:31:15
Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir tür jelâtin, jeloz
UMUM11:31:14
Bütün, hep, tüm, kamu
UMUM11:31:14
Bütün, hep, tüm, kamu
NOKTA11:31:13
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
ikaz etmek11:31:10
uyarmak, dikkat çekmek
ESKİTME11:31:08
Eskitmek işi
Uzluk11:31:06
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
İRİDYUM11:31:04
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
inileme11:31:02
İnilemek işi
su düzeyi11:31:00
Su yüksekliğinin durumu
lokavt11:30:56
İş verenin işçileri topluca işten uzaklaştırma veya işten çıkarma kararı
Mihman11:30:54
Konuk misafir
sayı11:30:52
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
problem11:30:50
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
yarence11:30:48
Yaren gibi, yarene benzer
su borusu11:30:45
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
kemik bilimi11:30:44
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
aldırışsız11:30:41
Aldırmaz, umursamayan
İhtifal11:30:39
Anma töreni
ayyuk11:30:38
Göğün en yüksek yeri
nikel kaplama11:30:37
Nikelâj
ivme11:30:36
İvmek işi
mazı11:30:33
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
obruk11:30:32
İçbükey, mukaar, konkav
KIR11:30:27
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
cemile11:30:25
(kadın için) Güzel
ölçüp biçmek11:30:23
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
kail11:30:13
Söyleyen
orta saha11:30:11
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
yönlendirme11:30:09
Yönlendirmek işi
parafin11:30:08
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
sisli11:30:06
Üzerine sis inmiş olan, sislenmiş, bulanık
ÖDEME11:30:04
Ödemek işi, tediye
kanaatkar11:30:03
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
tereddüt etmek11:30:00
kararsız davranmak, duraksamak
posta treni11:29:58
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
erinme11:29:57
Erinmek işi veya durumu
Saygınlık11:29:55
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
iz11:29:50
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
hazakat11:29:46
(hekimler için) Ustalık, uzluk
trafik11:29:44
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
ÇERGİ11:29:43
bk. çerge
taş kömürü11:29:42
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
bunaklık11:29:42
Bunak olma durumu
çöplük11:29:34
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
töre dışıcılık11:29:31
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
su baskını11:29:28
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
kamış11:29:24
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
Kumsal11:29:22
Su kıyılarında oluşan kumlu yer, plâj
dalgalı akım11:29:19
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
kısıtlı11:29:17
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
limaki11:29:15
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
yazıt bilimi11:29:13
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
kitapçı11:29:12
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
ağaç sakızı11:29:10
Reçine
giderayak11:29:08
Gitme anında, gitmek üzere iken
tercüme11:29:06
(dilden dile) Çevirme
papaz11:29:04
Hristiyan din adamı
ağzı sıkı11:29:03
bk. ağzı pek
kıymık11:29:01
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
AKAÇLAMA11:29:01
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
sıradanlık11:29:00
Sıradan olma durumu
BIRAKIT11:28:59
Tereke
övgü11:28:58
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
Yetke11:28:56
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
HARİS11:28:54
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
verme11:28:53
Vermek işi
dış merkezli11:28:53
Dış merkezlikle ilgili olan
Yılgı11:28:52
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
Yarış11:28:51
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
molibden11:28:50
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
Kadın hastalıkları11:28:48
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
güçlük çıkarmak11:28:45
bir şeyin gerçekleşmesini engelleyici sebepler ileri sürmek
mezbelelik11:28:43
Çöplük, mezbele
lepra11:28:39
Cüzam
zaç yağı11:28:37
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
zenci11:28:34
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
erk11:28:33
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
ateş böceği11:28:32
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
tedvin11:28:30
Derleme
Kar11:28:29
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
şaibe11:28:28
Kir, leke
kalın kafalı11:28:26
Geç veya güç anlayan, gabi
oy birliği11:28:24
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
TASMA11:28:19
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
maile11:28:18
Aklan
gelberi11:28:17
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
Depo11:28:14
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
VOLKANİK11:28:11
Volkanla ilgili
istifa etmek11:28:09
(işinden) çekilmek
terfi etmek11:28:06
bir görevde derecesi yükselmek
GÜVEN11:28:03
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
Evliya11:27:59
Erenler, ermişler, veliler
düzlük11:27:59
Düz olma durumu
muhafız11:27:59
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
macera11:27:58
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
bağlaşım11:27:57
Eşleme
SES YİTİMİ11:27:53
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
böbrek üstü bezi11:27:49
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)
bamya tarlası11:27:49
Mezarlık
kartpostal11:27:48
Genellikle dik dörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli posta kartı, kart
ağrı kesici11:27:47
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
İhtiyar11:27:46
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
balıkçı11:27:44
Balık tutan veya satan kimse
riziko11:27:44
Zarara uğrama tehlikesi
çözüm yolu11:27:42
Bir güçlüğü giderme çaresi
danışma meclisi11:27:38
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
sarhoş11:27:32
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
HİZMET ERİ11:27:30
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
Muhakeme11:27:28
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
filtreli11:27:28
Filtre takılmış olan
erotik11:27:24
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
dem11:27:24
Soluk, nefes
uygar11:27:15
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin