kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

kelepir07:22:51
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
ari07:22:50
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
incitme07:22:46
İncitmek işi
gezegenler arası07:22:45
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
feri07:22:44
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
boşuna07:22:41
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
hayalet07:22:37
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
zir07:22:36
Alt, aşağı
kamyonet07:22:35
1500 kilogram yük taşıyan küçük kamyon, pikap
Nokta07:22:35
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
tarafa olmak (veya çıkmak)07:22:34
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
ekseriya07:22:28
Çoğunlukla, çokluk, çoğu kez
Kuşkucu07:22:26
Açık bir biçimde kanıtlanmamış her şeyden kuşkuya düşen, şüpheci, septik
Katmerli07:22:26
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
sevgi beslemek07:22:25
sevgi duymak, sevmek
tehlike atlatmak07:22:25
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
mariz07:22:24
Hastalıklı, hasta olan
çaresiz07:22:24
Çaresi bulunmayan, onulmaz
korelasyon07:22:23
Bağlılaşım
TEKNİKÇİ07:22:18
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
süngü07:22:17
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh
vesveseli07:22:14
İşkilli, şüpheci
bul07:22:07
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
PLASMAN07:22:04
Yatırım
zayıflık07:22:03
Zayıf olma durumu
AKROMATİK07:22:02
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
yol azığı07:21:59
Yol boyunca yenilecek maddeler
Sadrazamlık07:21:57
Sadrazam olma durumu
şükür07:21:46
Tanrı"ya duyulan minneti dile getirme
kesilmek07:21:46
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
vasistas07:21:45
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
olumsuzluk eki07:21:42
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
sena07:21:40
Övme
İzlenimcilik07:21:39
Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
hayvan bilimi07:21:39
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
REZONANS07:21:38
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
kadınlar hamamı07:21:36
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
yetmek07:21:31
Yeterli sebep olmak
Soyut07:21:30
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
site07:21:25
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
çapar07:21:21
Postacı, ulak
EKİN07:21:20
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
emmeç07:21:18
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
sıra dışı07:21:17
Olağan dışı
mi07:21:16
bk. mı / mi
kadın berberi07:21:15
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
güvenlik görevlisi07:21:02
Güvenliği sağlamakla görevli kimse
Varak07:21:01
Yaprak
solusyon07:21:01
Özellikle lâstikleri yapıştırmakta kullanılan koyu, yapışkan madde
kurucu07:21:01
Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis
tatlı sülümen07:21:00
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
çavuş kuşu07:20:59
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
gözcü07:20:58
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
iktisap07:20:57
Kazanma, edinme, edinim
istibat07:20:55
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
geçersizlik07:20:54
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
sadak07:20:53
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
altıntop07:20:51
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
bızdık07:20:50
Ufak çocuk
şerif07:20:49
Kutsal, şerefli
uyanıklık07:20:48
Uyanık olma durumu
damla taşı07:20:42
Yapılarda süs unsuru olarak kullanılan damla biçiminde taş
başsızlık07:20:38
Başı veya başkanı bulunmama durumu
RUHİYAT07:20:38
Ruh bilimi, psikoloji
ÖZGÜLLÜK07:20:37
Özgül olma durumu
sıyga07:20:36
Kip
nakit para07:20:36
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
saki07:20:34
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
kakmacılık07:20:33
Kakmacı olma durumu
katalog07:20:25
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
SAFRA07:20:22
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
lâmba karpuzu07:20:20
Işığı yumuşatmak için lâmbalara geçirilen, mat camdan, basık vazo biçiminde nesne
evren07:20:20
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
güzergah07:20:18
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
kast07:20:17
bk. kasıt
kuytu07:20:09
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
haram07:19:40
Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan
etap07:19:35
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
sal yarışı07:19:33
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
cu07:19:31
Bakır"ın kısaltması
inanma07:19:30
İnanmak işi
BUĞDAY07:19:27
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
aykırı07:19:24
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
rengarenk07:19:21
Çeşitli renkleri olan, renk renk
fraksiyon07:19:21
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
mutsuz07:19:21
Mutlu olmayan, bedbaht
renkölçer07:19:20
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
çoğaltma07:19:20
Çoğaltmak işi
dalgalanma07:19:20
Dalgalanmak işi
yaratıcı07:19:17
Yaratma yeteneği olan
tiran07:19:14
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
kapuçin07:19:13
Lâtin çiçeği
MİRASÇI07:18:49
Kendisine miras kalan, varis
havaî07:18:48
Hava ile ilgili, havada bulunan
Şasi07:18:46
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
permeçe07:18:45
Yedek olarak kullanılan ince halat
Rab07:18:44
Tanrı
GÖZLEM07:18:35
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
fesatçı07:18:35
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
tornalı07:18:34
Tornada işlenmiş
tütün balığı07:18:33
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
iyi niyet07:18:33
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
yığılmak07:18:28
Çok sayıda birikmek toplanmak
eğitimci07:18:25
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
halayık07:18:25
Kadın köle, cariye
kargaşacı07:18:24
Kargaşa çıkaran (kimse)
almaş07:18:23
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
beyanat07:18:14
Demeç, bildiri
peş peşe07:18:13
Birbiri ardından, arka arkaya
Perdelik07:18:10
Perde yapmaya elverişli kumaş
Akdeniz humması07:18:04
Malta humması
gök bilimci07:18:03
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
zİnde07:18:03
Dinç, canlı, diri, sağlam
cirim07:18:01
Hacim, oylum
ladin07:18:01
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
dağıstanlı07:18:00
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
zaç yağı07:17:54
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
yel07:17:53
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
güz dönemi07:17:52
Güz ayları
alıngan07:17:51
Aşırı duygulu, çabuk gücenen, kırılan
dış yüz07:17:48
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
tüfek07:17:47
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
kaygılı07:17:45
Kaygısı olan, üzüntülü
Titiz07:17:40
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
son07:17:39
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
irrasyonel07:17:33
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
fazladan07:17:27
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
Tetik07:17:27
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
tokuşma07:17:16
Tokuşmak işi
limon kabuğu07:17:15
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk