kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

kelepir12:48:33
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
müthiş12:48:32
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
El gün12:48:31
Başkaları, yabancılar
liberasyon12:48:29
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
GERİCİ12:48:26
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
eş değer12:48:21
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
gemi enkazı12:48:20
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
köklü12:48:18
Kökü olan
müteyakkız12:48:15
Uyanık, tetikte, sak
hüzünlü12:48:13
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
kişiye özel12:48:07
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
aydınlatma12:48:05
Aydınlatmak işi
İlahe12:48:05
Tanrıça
kul köle (veya kul kurban) olmak12:48:04
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
şase12:48:02
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
Alet12:48:02
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
şasi12:48:00
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
şair12:47:59
Şiir söyleyen veya yazan kimse
Ada12:47:57
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
şaki12:47:57
Haydut, eşkıya
doğacılık12:47:56
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
şans12:47:56
Talih, baht, felek
emme12:47:51
Emmek işi
Yumuşak12:47:51
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
Ana fikir12:47:50
Belirli bir konuda bir yazının temeli olan düşünce
saniyelik12:47:49
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
ak sülümen12:47:49
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
gözlüklü12:47:48
Gözlük takmış olan, gözlük kullanan
şema12:47:45
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
yeleç12:47:43
Yeleğen, havadar
şiar12:47:42
Belgi
şifa12:47:41
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
Çember12:47:39
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
erdemli12:47:36
Erdemi olan, faziletli
askeri12:47:35
Askerlikle ilgili, askere özgü
Temizlenmek12:47:33
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
sabit fikir12:47:32
Saplantı
çok ortaklı12:47:30
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
kaşık12:47:29
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
Donanma12:47:29
Donanmak işi
münteha12:47:26
Son
Kararlı12:47:24
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
yazıklanma12:47:22
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
sürgü12:47:20
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
hiççi12:47:20
Hiççilik yanlısı, nihilist
sürdürmek12:47:19
(bir durumun, bir şeyin) sürmesini, olmasını sağlamak
TABANCA12:47:19
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
Palas12:47:18
Lüks otel veya gösterişli yapı
DAMGA12:47:18
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
destek olmak12:47:16
güç sağlamak, yardımcı olmak
Panik12:47:15
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
yarenlik12:47:13
Yakın arkadaşlık, muhabbet
Papaz12:47:12
Hristiyan din adamı
taş basması12:47:07
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
prestij12:47:04
Saygınlık, itibar
şule12:47:02
Alev, yalım
barata12:47:00
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
derde derman olmak12:47:00
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
üç beyaz12:46:59
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
havai fişek12:46:57
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
Dana12:46:55
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
haris12:46:54
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
kayısı12:46:51
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
bayağılık12:46:51
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
hatim12:46:50
Sona erdirme, bitirme
HARMAN12:46:50
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
tomruk12:46:49
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
havlu12:46:48
Kurulanmaya yarar havlı bez
havuz12:46:44
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
havra12:46:43
Yahudi tapınağı, sinagog
MİRAT12:46:43
Ayna
haile12:46:40
Çok acıklı olay
Çözümleme12:46:39
Çözümlemek işi
MEST12:46:37
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
hakas12:46:37
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
hars12:46:37
Tarla sürme
hakem12:46:35
Yargıcı
yetingen12:46:34
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
hamel12:46:32
Koç burcu
hamam12:46:31
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
Hayırsever12:46:29
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
abasız12:46:28
Abası olmayan, aba giymemiş olan
Yılgı12:46:28
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
hamal12:46:27
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
Süzgeç12:46:26
Sıvıları süzmeye yarayan araç
Pazar12:46:24
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
or12:46:23
Ordu kelimesinin kısaltması
kalsiyum fosfat12:46:23
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
aldatıcı12:46:18
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
dılak12:46:18
Bızır, klitoris
köprü yol12:46:16
Vadiler, koyaklar veya derin dere yatakları üzerine kurulan ve beton direkleri üzerinde duran kara yolu köprüsü, viyadük
meşakkat çekmek12:46:15
sıkıntı içinde olmak
avcı12:46:13
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
kan kaybetmek12:46:10
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
sorumluluk12:46:08
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
hayat12:46:08
Yaşam, dirim
Aldanmak12:46:07
Bir hileye, bir yalana kanmak
hayal12:46:07
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
hayli12:46:05
Epey, oldukça çok
YEĞNİSEME12:46:03
Hafifseme, istihfaf
menşe şahadetnamesi12:46:03
bk. köken belgesi
hazar12:45:59
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
hisli12:45:58
Duygulu, içli
nefyetme12:45:54
Nefyetmek işi
hasse12:45:53
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
sayı boncuğu12:45:48
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
öz yapı12:45:46
Karakter
imkânsızlık12:45:45
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
ara bulucu12:45:43
Uzlaştıran kimse, uzlaştırıcı
sümük12:45:41
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
kalcı12:45:40
Kal işi yapan kimse
ustalıkla12:45:37
Ustaca
Kaparo12:45:30
Pey akçesi
küre kuşağı12:45:29
bk. kuşak
hazım12:45:27
Sindirme, sindirim
kıyaslama12:45:26
Kıyaslamak işi, mukayese
reis12:45:26
Başkan, ser
ertesi12:45:25
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
esas12:45:22
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
ser12:45:21
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
SARA12:45:18
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik
SAVA12:45:16
Haber
imtiyaz12:45:15
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
İHTİRAS12:45:15
Aşırı, güçlü istek
SABA12:45:15
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
yırtık12:45:13
Yırtılmış olan
Ruam12:45:12
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
kuruntu12:45:12
Yanlış ve yersiz düşünce
SANI12:45:12
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
doğru12:45:11
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı