kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

kelepir20:52:16
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
eşkenar20:51:22
Kenarları eşit olan
KESİT20:50:58
Bir şeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
tunç20:48:05
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
tekil20:48:04
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
dul kalmak20:47:34
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
sakat olmak20:47:23
sakatlanmak
YAZIM20:46:51
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
Ahiret20:46:28
bk. ahret
PEYGAMBERLİK20:46:20
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
Postacı20:46:18
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
beğenmemek20:45:52
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
etli20:45:20
İçinde et bulunan
gezegenler arası20:44:55
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
desibel20:44:53
İşitme duyarlığını ölçmekte kullanılan bir âlet
çobanlama20:44:25
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
Malumat20:44:12
Bilgi
demek20:44:10
Söylemek, söz söylemek
selâtin20:44:05
Sultanlar
öğrenci belgesi20:43:47
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
evliya20:43:46
Erenler, ermişler, veliler
YıldIz20:43:43
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
barmen20:43:31
Bar tezgâhtarı
ZIMBA20:43:20
Delgeç
düz baskı20:43:03
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
REHİN20:43:01
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
nur yüzlü20:43:00
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
Bas20:42:29
En kalın erkek sesi
mahvetme20:41:53
Mahvetmek işi
sert tabaka20:41:40
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
sıfat-fiil20:41:30
Fiilden -an (-en), -r (-ır, -ir, -ur, -ür), -acak (-ecek) gibi eklerle türetilmiş isim ve sıfat görevinde kullanılan kelimeler, ortaç, partisip
yan20:41:30
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
Kareli20:41:23
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
ŞAKACI20:41:21
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
SAĞRI20:41:18
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
Hicvetme20:41:13
Hicvetmek işi
ÖDEME20:40:43
Ödemek işi, tediye
ölçülülük20:40:42
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
Kapalı hava20:40:40
Bulutlu hava
öykünce20:40:39
Fabl
mecaz20:40:38
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
güneş tacı20:40:37
Güneş atmosferinin alevli bölümü
Ölçü20:40:36
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
eskimo20:40:35
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
statü20:40:34
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
Düstur20:40:33
Genel kural, kaide
SİHİR20:40:32
Büyü, bağı
GÜVENCE20:40:12
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
dana20:39:36
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
HURİ20:38:06
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
ÖÇ20:38:00
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
çilekeşlik20:37:46
Çilekeş olma durumu
ca20:37:34
Kalsiyum"un kısaltması
bağdaşık20:36:30
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen
kırmızıbiber20:35:48
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
alalama20:35:32
Alalamak işi, kamuflâj
Çekingen20:35:32
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
koruyucu20:35:31
Korumak işini yapan, gözetici, hami
gark20:35:30
(suya) Batma, batırma; boğulma
kara yolu20:33:41
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
Buzul bilimi20:32:44
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
düşmanlık20:32:43
Düşman olma durumu
bağıntılılık20:32:42
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
basübadelmevt20:31:29
Ölümden sonra dirilme
MERASİM20:30:56
Tören
adisyon20:30:55
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
MENZİL20:30:54
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
teşvik20:30:53
İsteklendirme, özendirme
üşengen20:30:51
bk. üşengeç
Font20:30:50
Dökme demir, pik (I)
utçu20:30:49
Ut yapan veya satan kimse
açkı20:30:48
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
münteha20:30:47
Son
mağara20:30:46
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
panzehir20:30:45
Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde, antidot
imtiyaz20:30:44
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
Hesaplı20:30:44
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
çırnık20:30:43
Küçük boyda kayık
asım20:30:41
Asma işi
çalak20:30:39
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
ağırlanma20:30:38
Ağırlanmak işi
liboş20:30:38
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
tasma20:30:19
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
Resesif20:29:46
Çekinik
katot20:29:18
Eksi uç
siper20:28:20
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
teyel20:28:02
Seyrek ve eğreti dikiş
öksüz20:27:53
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
iskoç20:27:50
İskoçya halkından olan kimse
monotonluk20:27:50
Tekdüzelik, yeknesaklık
boş söz20:27:50
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
gizil20:27:47
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
Adamak20:27:21
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
üvey anne20:26:53
Üvey ana
soruşturma20:26:50
Soruşturmak işi
kav20:26:24
Kav mantarlarından kurutularak elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde
ölme20:25:55
Ölmek işi
avuç (veya el) açmak20:25:33
dilenmek, para istemek, yardım istemek
giranbaha20:25:15
Pahada ağır, değerli
Tahlil20:22:19
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
Erdem20:21:52
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
Zeveban20:21:42
Erime
beri20:21:22
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
Dönüşüm20:21:22
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
meşakkat çekmek20:21:21
sıkıntı içinde olmak
ödünç20:21:19
İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla (alınan veya verilen)
vareste20:21:18
Kurtulmuş
BAĞIMSIZLIK20:21:17
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
OYUN20:21:15
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
üye olmak20:21:13
bir kuruluşa üye olarak girmek
YELKENLİ20:21:12
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
çamgiller20:21:11
Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, lâdin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası
tıklım tıklım20:21:10
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
zübde20:21:09
Özet, öz
emmi20:21:07
Amca
yollama20:21:05
Yollamak işi
sermayedar20:21:04
Sermayesi olan
JÜPİTER20:21:03
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
Balta20:21:02
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
TASA20:21:01
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
bel kemiği20:20:33
Omurga
Işın bilimci20:19:51
Işın bilimi uzmanı, radyolog
malikâne20:19:48
Yurtluk
bağırıp çağırmak20:18:22
öfkeyle bağırmak
içmece20:18:09
İçmeler
ishal20:17:30
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
Bangladeşli20:16:23
Bangladeş halkından olan kimse
Deste20:16:16
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
muhayyer20:15:59
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
ihtiva20:15:38
İçine alma, içinde bulundurma, içerme