kelepir

1.İsimDeğerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Cümle 1: Ben akıllı olmasaydım, bu kelepiri elden kaçırırdım. - A.Gündüz

Son Arananlar

kelepir09:08:05
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Ancak09:08:05
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
ACI09:08:04
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
asilik09:08:03
Asi olma durumu, isyan etme, isyankârlık
hamakat09:08:01
Ahmaklık
adaptasyon09:07:56
Uyarlama
tasavvur09:07:56
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
şalvar09:07:55
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
kendi başına09:07:54
Kimseye sormadan
Müşteri09:07:52
Erendiz, Jüpiter
TABANCA09:07:50
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
tek hücreli09:07:45
Bir hücreli
nârıbeyza09:07:44
Akkor
vazgeçmek09:07:43
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
dominant09:07:41
Hâkim, başta gelen, egemen, başat
burun otu09:07:40
Burna çekilen tütün, enfiye
hükmî09:07:39
Hükümle ilgili, tüzel
ağ torba09:07:38
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
züğürt09:07:36
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
hortlak09:07:34
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
hamaset09:07:29
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
MAKARA09:07:27
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
saçma sapan09:07:25
Çok tutarsız, çok saçma
avuç içi09:07:21
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
REZALET09:07:18
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
Yar09:07:15
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
hileci09:07:08
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
idrak etmek09:07:04
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
sergilik09:07:01
Sergi yeri
kendini beğenmek09:07:00
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
muharrİR09:06:54
Yazar
İrade09:06:52
İstek, dilek
gidiş09:06:50
Gitmek işi
müzisyen09:06:48
Müzikçi, müzik sanatçısı
AĞZINA KADAR09:06:46
boş yeri kalmayacak biçimde
İhtiyarlamak09:06:44
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
SEDİR09:06:43
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan
el değmemiş09:06:42
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
karşılık09:06:42
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
ama09:06:40
Görmez, kör
enformasyon09:06:38
Danışma, tanıtma
GÜVENÇ09:06:36
Güvenme duygusu, itimat
disprosyum09:06:34
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy
Kobalt09:06:33
Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşî renkte bir element. Kısaltması Co
meneviş09:06:29
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
şeref09:06:23
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
karyokinez09:06:22
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
bezelye09:06:18
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
saymaca09:06:15
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
kabul salonu09:06:13
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
se09:06:13
Selenyum"un kısaltması
hapşırma09:06:11
Hapşırmak işi, aksırma
yarım baş ağrısı09:06:08
Kusma, mide bulantısı ile görülen, sempatik sinir sistemi dengesinin bozulmasından ileri gelen baş ağrısı, migren
hunnak09:06:08
Boğak, anjin
nefes darlığı09:06:06
Solumada yaşanan sıkıntı
asri09:06:02
Modern, çağcıl
bilardo09:06:02
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
yağ bezi09:06:02
Yağ bezleri
kolalı09:05:59
İçinde kola bulunan
iletişim ağı09:05:58
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
Lösemi09:05:55
bk. kan kanseri
bardak09:05:48
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
mermer09:05:46
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
KİMYON09:05:45
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
karnı geniş09:05:43
Gamsız, tasasız
YÜZME HAVUZU09:05:39
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
iğdiş etmek09:05:38
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
seçici kurul09:05:36
bk. seçiciler kurulu
uyurgezerlik09:05:31
Uyurgezer olma durumu
düzenci09:05:27
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
düzenek09:05:25
Mekanizma
tutum09:05:23
Tutulan yol, davranış
tahıl09:05:22
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
düzenli09:05:18
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
çavalye09:05:18
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
ruhani09:05:17
Ruhla ilgili
alın yazısı09:05:16
Yazgı, talih, kader, mukadderat
ağa09:05:16
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
düzelti09:05:15
Düzeltmek işi, tashih
düzelme09:05:13
Düzelmek durumu
heybe09:05:12
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
livar09:05:12
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
NEŞE09:05:11
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
pinpon09:05:09
Yaşlı, çökmüş
TİRSİ09:05:04
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
Sınama09:05:02
Sınamak işi, deneme, tecrübe
söz etmek09:05:00
o şey üzerinde konuşmak
taş basması09:04:51
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
terakkiperver09:04:51
İlerici
gürültü patırtı09:04:50
Kavga, gürültü
hoppalık09:04:47
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
çanak yalayıcı09:04:45
Dalkavuk
ondüle09:04:44
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
TAKLİT09:04:43
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
emir subayı09:04:42
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
istidlal09:04:40
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
gerek09:04:38
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
Sarkaç09:04:38
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
Yıldız09:04:37
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
elyaf09:04:36
Lifler, teller
şahitlik09:04:32
Tanıklık, şahadet
PEKSİMET09:04:28
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
imtiyaz09:04:25
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
elgin09:04:23
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
Ruh bilimci09:04:19
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
himaye etmek09:04:17
korumak, kayırmak, gözetmek
Azerî09:04:17
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
PRİMAT09:04:15
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
damla hastalığı09:04:14
Gut
yürütmek09:04:12
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
sodyum karbonat09:04:10
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
değişken09:04:08
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
elden09:04:08
Aracısız olarak, kendisi tarafından
Leş09:04:06
Kokmuş hayvan ölüsü
Komedi09:04:04
Güldürü
sağlık ocağı09:04:02
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
Egzama09:03:58
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
oramirallik09:03:55
Oramiral rütbesi
söyletme09:03:51
Söyletmek işi
Emekçi09:03:49
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
düşman09:03:49
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
vizon kürk09:03:47
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
kefalet09:03:44
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
Saraka09:03:40
Alay, istihza
Bahadır09:03:38
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
fa09:03:37
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
tükürüğünü yutmak09:03:36
imrenip ağzı sulanmak
şakımak09:03:34
(şarkı, şiir için) söylemek
müsavatçılık09:03:34
Eşitçilik
kişi zamiri09:03:33
Kişilerin yerine kullanılan zamir