kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

Pazı12:37:09
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
ASLİ12:37:08
Temel olarak alınan, esas olan
tahra12:37:06
Bir tür eğri budama bıçağı
Boyun12:36:56
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
çok eşli12:36:53
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
eşleksel12:36:41
Ekvatoral
sevdalı12:36:33
Sevdaya tutulmuş olan, tutkun, vurgun, aşık
Bacı12:36:23
Büyük kız kardeş, abla
salınım12:36:23
Salınmak işi
tersine dönmek12:36:22
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
ŞİİR12:36:18
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
ordugâh12:36:15
Ordunun konakladığı yer
oluşturma12:36:12
Oluşturmak işi
SARKIT12:36:10
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
büyük aile12:36:07
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
manşet12:35:54
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
güdü12:35:51
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
Yapma dil12:35:51
Sun"î dil
Kültür12:35:47
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
müstemleke12:35:43
Sömürge
KARŞI ÇIKMAK12:35:42
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
ümitli12:35:30
Umutlu
lâvtacılık12:35:29
Lâvtacının mesleği
lâmekân12:35:27
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
özerklik12:35:24
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
abartılı12:35:20
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
şıra12:35:16
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
esrarkeş12:35:11
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
yer ölçümü12:35:06
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
körlük12:35:06
Kör olma durumu
köreşe12:35:03
Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka
kellik12:35:02
Kel olma durumu
Göktürk12:34:57
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
kuşpalazı12:34:47
Difteri
kuşatma12:34:40
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
Araz12:34:39
Belirtiler
Söz dağarcığı12:34:37
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
sintine12:34:33
Geminin içinde en alt bölüm
paçalı12:34:31
Herhangi bir biçimde paçası olan
koy12:34:28
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
İspit12:34:27
Jant
üstüne12:34:27
İlişkin, üzerine, dair
tepke12:34:22
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
kovucuk12:34:20
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
kovmak12:34:17
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
eğirmen12:34:14
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
korunga12:34:14
Yabanî yonca, tirfil
kendine özgü12:34:10
Bir kimse veya şeye özgü olan kendine mahsus, kendine has
alan korkusu12:34:08
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
konç12:34:06
Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm
konvertisör12:34:03
Değiştirgeç
konuşmacı12:33:58
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
boru çiçeği12:33:55
Çan çiçeği
keleş12:33:55
Yiğit, cesur, bahadır
kel kâhya12:33:52
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
kekeç12:33:49
Kekeme
af dilemek12:33:39
bağışlanmasını istemek
tıp12:33:35
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
ötücü12:33:29
Güzel öten, ötüşü güzel olan
geçimlilik12:33:19
Geçimli olma durumu
EVLİYA12:33:14
Erenler, ermişler, veliler
sömürmek12:33:10
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
fellik fellik12:33:10
Telâşla, koşuşturmayla
blâstulâ12:33:09
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
bileşke12:33:05
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
carcur12:33:02
bk. şarjör
canı cehenneme12:32:59
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
BÜYÜK12:32:58
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
ARAKA12:32:55
İri taneli bezelye
Semere12:32:54
Yemiş, meyve, ürün
baş belâsı12:32:39
Sıkıntı, üzüntü veren
buzdolabı12:32:32
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
nişanlı12:32:32
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
basım evi12:32:24
Bası işi yapılan yer, matbaa
ayıklamak12:32:19
Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak
balyoz12:32:18
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
asker kaçağı12:32:18
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
baliğ12:32:15
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
alışık olmak12:32:08
alışkanlık durumuna gelmek
natamam12:31:56
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
saldırgan12:31:53
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
Toplumculuk12:31:53
Toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasî öğretilere verilen ad, sosyalizm
kertik kertik12:31:50
Üzeri kertiklerle dolu
Tersine12:31:47
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
barınma12:31:34
Barınmak işi
ağaçlıklı12:31:26
Ağaçları bol olan (yer)
karaciğer12:31:24
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
Esrik12:31:23
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
konvoy12:31:20
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
kemik bilimci12:31:18
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
hayati12:31:08
Hayatla ilgili
acı acı12:30:58
Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde
Müsamaha12:30:52
Hoşgörü, tolerans
giderek12:30:43
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedrici olarak, tedricen
sarih12:30:43
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
Patinaj12:30:40
Patenle kayma işi
üç boyutlu film12:30:38
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
ayn12:30:32
Göz
bol bol12:30:29
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
Yarışlık12:30:11
Pist
KAZULET12:30:00
Kocaman
iltizam etmek12:29:59
keseneğe almak
Tasvip etmek12:29:57
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
SİYASAL12:29:50
Politika ile ilgili, siyasî, politik
şebabet12:29:46
Gençlik veya gençlik yılları
tükenmişlik12:29:43
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
Mezbaha12:29:41
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
düşkün12:29:38
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
Kıskı12:29:23
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
zambakgiller12:29:21
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
sepelek12:29:20
bk. sersem sepelek
ayçiçeği12:29:15
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
susama12:29:15
Susamak işi
GÖNÜLDAŞ12:29:13
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
Saka12:29:10
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
Kategori12:29:07
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
yabgu12:29:00
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
gözden geçirmek12:28:41
okumak
Avusturyalı12:28:41
Avusturya kökenli olan (kimse)
şehircilik12:28:19
Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı
Raca12:28:16
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
öte beri12:28:13
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
düzenli12:28:10
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
mütebasbıs12:28:06
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
tefessüh12:27:55
Çürüme, bozulma, kokuşma
avanak12:27:49
Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön
nahak12:27:29
Haksız, gereksiz
yağlı toprak12:27:29
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
despotluk12:27:24
Despot olma durumu, müstebitlik, istibdat, despotizm
İvedilik12:27:18
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical