kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

ergen06:11:42
Ergenlik çağında olan
ön gün06:10:50
Bir önceki gün, arife
salep06:10:44
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
folklorik06:10:06
Halk bilimi ile ilgili
nisap06:09:25
Yeter sayı
alt karşıt06:09:25
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
eyyam ağası06:08:43
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
kırkma06:07:15
Kırkmak işi
frigo06:06:52
Dondurulmuş krema
uzunluk06:05:33
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
taş levreği06:05:31
Gölge balığı
Kapalı hava06:05:30
Bulutlu hava
konsül06:05:29
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
Açıklama06:05:28
Açıklamak işi, izah
daraban06:05:27
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
mukabil06:05:13
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
jile06:03:26
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
seme06:02:35
Sersem, ahmak, alık
TELEK06:02:31
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
çift06:02:30
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
kurşuni06:01:48
Koyu kül rengi, kurşun rengi
böcek06:01:38
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
güzün06:01:29
Güz mevsiminde
leziz06:01:06
Tadı güzel, lezzetli
Develik06:01:03
Özellikle Güneydoğu Anadolu"da develerin korunduğu veya bağlandığı, evlerin alt katında bir bölüm
ALIŞ06:00:44
Almak işi veya biçimi
İntiba06:00:04
İzlenim
Dış05:59:51
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
El ayası05:59:09
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
seçkinleşme05:59:03
Seçkinleşmek durumu
atalet05:58:56
Tembellik
çivit otu05:58:37
Baklagillerden, yapraklarından çivit çıkarılan bitki türü (İndigofera)
nazar boncuğu05:58:31
Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
ağıt05:58:08
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
celep05:57:36
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
rical05:57:31
Erkekler
paralık05:57:21
Herhangi bir para değerinde olan
semender05:57:16
Semendergilerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (Salamandra)
öç almak (veya öcünü almak)05:57:11
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
PR05:57:08
Praseodim"in kısaltması
prens05:56:57
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
YARIŞ KAYIĞI05:56:40
Kayık yarışları için yapılan kayık
vasiyetname05:56:36
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
kuyruk sokumu05:56:34
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
Papalık05:56:20
Papanın makamı veya görevi
olupbitti05:56:06
Oldubitti, emrivaki
hamak05:55:21
İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ yatak
diktacılık05:54:49
Dikta yanlısı olma durumu
ŞAHİT05:54:47
Tanık
çaresizlik05:54:44
Çaresiz olma durumu
pide05:54:43
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
tarihi05:54:38
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
EVEGEN05:54:33
İvecen
humma05:54:30
Ateşli hastalık
astigmat05:54:25
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
akreditif05:54:03
Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan kredi
PROSTAT05:54:01
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
hünerli05:53:56
Hüneri olan (kimse)
kabine05:53:53
Bakanlar kurulu
ziyafet05:53:46
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
optik05:53:43
Görme ile ilgili olan
kaptan05:53:34
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
Basamak05:53:25
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
izale etmek05:53:20
yok etmek, gidermek
ALMAN05:53:17
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
polo05:53:13
Çevgen
Yalvarma05:53:13
Yalvarmak işi
salam05:52:55
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
Feyezan05:52:46
Taşma, taşkın, seylâp
yaralama05:52:25
Yaralamak işi
Kelam05:52:22
Söz
dok05:52:02
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
uçkur05:51:56
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
saygın05:51:38
Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber
şoset05:51:36
Kısa çorap
Enerji05:51:13
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
topak05:51:05
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
kontrast05:49:43
Karşıt, aykırı, zıt
kasılma05:49:01
Kasılmak işi, büzülme, takallus
istemek05:46:44
Görmek istediğini bildirmek
kürt05:44:13
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
atomik05:44:06
Atomla ilgili olan
TÜR05:43:16
Çeşit
maddeci05:42:38
Materyalist
yazılı bildirim05:41:41
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
taşıt05:40:25
Taşıma aracı
taka05:40:05
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
SİKLON05:39:12
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
tedvin etmek05:37:02
derlemek
ihlas05:35:24
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
mersin05:34:04
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
besleme kız05:33:56
Besleme
karagöz05:32:04
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
nazir05:31:47
Benzer, eş, örnek
tezkireci05:31:27
Tezkereci
arılar05:31:22
Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar familyası
barata05:29:25
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
sikke05:29:05
Madenî para
Dağcı05:28:59
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
Astronot05:28:13
Uzay adamı
evcil05:27:36
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
BECERİKSİZ05:27:23
Becerisi olmayan, usta olmayan
IR05:26:52
bk. yır
tuhaflık05:26:34
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
uyuşkan05:26:01
Herkesle veya her şeyle kolayca uyuşabilen
Belirsizlik05:25:44
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
sessiz yürüyüş05:25:05
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
bütün bütün05:24:51
Büsbütün
ÇAM05:24:49
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
pusma05:24:44
Pusmak işi
Ütopik05:24:09
Ütopyaya dayanan, ütopya ile ilgili
pelin05:24:00
Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium)
ÖRGÜTLÜ05:23:44
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
boşaltma05:23:37
Boşaltmak işi
Çalım05:23:10
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
uğraş05:22:53
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
p05:22:02
Fosfor"un kısaltması
tekerlek pabucu05:21:51
Arabaların, yokuş inerken hızlanmalarını önlemek için, tekerlek altına sürülen ve arabaya zincirle bağlı bulunan demir parçası
mecusi05:21:45
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
Harcama05:21:41
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
Aktarma05:21:31
Aktarmak işi
kaya lifi05:21:23
Taş pamuğu, asbest
çıkrık05:21:19
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
ALŞİMİ05:21:10
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
KARIMA05:20:38
Karımak işi
Kasır05:20:33
Köşk
akşam05:20:28
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
ari05:20:23
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
Avanta05:20:22
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
Post05:20:18
Tüylü hayvan derisi