kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

Muhabere11:54:45
Haberleşme, yazışma
soytarılık11:54:34
Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık
SEÇMECİ11:54:33
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
Pek11:54:24
Sert, katı
hanım11:54:21
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
gönül bağı11:54:20
Sevgi bağı, duygusal ilişki
iyimserlik11:54:06
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
Zeki11:53:54
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
nüans11:53:50
Ayırtı, çalar, fark
Cömert11:53:30
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
KERMEN11:53:30
Kale, germen
Kurtarıcı11:53:23
Kurtaran, halâskâr
tespit11:53:19
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
yanıt11:53:08
Cevap
perende11:52:54
Havada çark gibi dönerek atılan takla
anarşi11:52:46
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
poşet11:52:36
Küçük torba
İKAZ11:52:18
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
Ördek11:52:13
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
davranış11:52:12
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
sal yarışı11:52:11
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
İltisaki11:52:08
İltisak olma durumu
şaklaban11:52:00
Şen, şakacı ve güldürücü (kimse)
volkan11:51:56
Yanardağ
Dönem11:51:53
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
mevhum11:51:52
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Yavşan otu11:51:35
Sıracagillerden, mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki (Artemisia)
GÖZGÜ11:51:24
Ayna
halay11:51:18
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
buhran geçirmek11:51:10
bunalım geçirmek
örümcekler11:51:09
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
Lokman ruhu11:51:08
Eter
avaz11:51:01
Yüksek ses, nara
üç beyaz11:50:55
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
göz değmek11:50:54
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
tepi11:50:51
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
hafakan11:50:50
Sıkıntı, çarpıntı
ondalık11:50:47
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
sataşmak11:50:39
Sarkıntılık etmek
ağzı kalabalık11:50:30
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
market11:50:26
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
of11:50:15
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
of11:50:14
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
asalak11:50:12
Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak, onun zararına yaşayan başka canlı, tufeyli, parazit
ince hastalık11:50:12
bk. ince hastalık
ses yitimi11:50:07
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
insaniyet11:50:02
İnsanlık
KARARGAH11:50:02
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
art arda11:49:40
Birbirinin arkasından
Toplanma11:49:39
Toplanmak işi
putperestlik11:49:36
Puta tapma durumu, fetişizm
YELKENLİ11:49:24
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
mübarek11:49:12
Verimli, bereketli
Gelişme11:49:09
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
nazi11:49:08
Nazizm yanlısı (kimse)
fazla11:49:05
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
İdrak11:49:02
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
müsamaha11:48:46
Hoşgörü, tolerans
beze11:48:42
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
dolaysız11:48:32
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
ceza11:48:28
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
hadise11:48:19
Olay
mükemmeliyet11:48:05
Mükemmellik
KÖKTEN11:48:04
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
metan11:47:35
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
iyilik etmek (veya yapmak)11:47:19
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cer11:47:14
Çekme, sürükleyerek götürme
BOĞA GÜREŞİ11:47:11
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
binek atı11:47:03
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
Tutsak11:47:01
Savaşta ele geçen düşman, esir
münafık11:46:50
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
ufkî11:46:46
Yatay
mehil11:46:33
Bir işin bitirilmesi için tanınan ek süre, önel
mekanikçilik11:46:28
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
takoz11:46:22
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
kamufle etmek11:46:08
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
garanti11:45:48
Güvence, inanca, teminat
Hayırsever11:45:41
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
Kadem11:45:40
Ayak, adım
anız11:45:34
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
Haris11:45:30
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
Arınmak11:45:25
Katışıksız, arı duruma gelmek
gelgit11:45:23
Boşuna gidip gelme
HAZIR11:45:10
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
çok seslilik11:45:08
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
portakal suyu11:44:41
Portakal sıkılarak elde edilen su
DİŞ11:44:40
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
sivrisinek11:44:36
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
abonman11:44:23
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
Düzenleme11:44:18
Düzenlemek işi
rüzgarlı11:44:15
Yel esen, yelin estiği, yelli
vız11:44:11
Böcek uçarken veya atılan bir şey hızla geçerken çıkan ses
Isıveren11:44:02
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
Raket11:43:55
Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lâstikle kaplanmış olan, uzunca saplı araç, vuraç
savaşmak11:43:47
Uğraşmak, mücadele etmek
alabalık11:43:44
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
ajitasyon11:43:39
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
KONUŞMA11:43:35
Konuşmak işi
infilâk11:43:32
Güçlü bir biçimde patlama
Bağımlı11:43:15
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
prematüre11:43:03
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
hikayecilik11:42:59
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
Allah11:42:51
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
Rimel11:42:41
Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara
enfraruj11:42:40
Kızıl ötesi
darlık11:42:29
Dar olma durumu
laskine11:42:23
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
nişanlanma11:42:13
Nişanlamak işi
Maraba11:42:06
Çiftçi
ağırbaşlı11:41:57
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
ası11:41:47
Asmak işi
küşat11:41:46
Açma, açılış
gök11:41:29
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
11:41:17
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
Tropika11:41:11
Yer yuvarlağının ekvatora paralel ve biri (Oğlak dönencesi) güneyde, ötekisi (Yengeç dönencesi) kuzeyde bulunan iki dairesinden her biri, dönence
yeğrek11:41:10
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
kutu11:40:52
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
düzenbaz11:40:48
Düzenci, hileci
püriten11:40:46
Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya özen gösteren katı presbiteryen
mahana11:40:34
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
konuşmacı11:40:24
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
Arabalı11:40:15
Arabası olan
ÇEPER11:40:05
Çit
OYDAŞ11:39:58
Aynı düşüncede, aynı inançta olan, hemfikir
ÖRGÜTLÜ11:39:58
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
Tartım11:39:51
bk. dizem
fan11:39:45
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
lâktik asit11:39:22
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
EKSKAVATÖR11:39:15
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
zaten11:39:04
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen