kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

kekemelik08:04:57
Kekeme olma durumu, rekâket
DARA08:04:53
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
Çaresiz08:04:52
Çaresi bulunmayan, onulmaz
YASSI08:04:46
Yayvan ve düz
birer08:04:39
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
ARDİYE08:04:37
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
Asker kaçağı08:04:34
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
bal peteği08:04:28
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
üst deri08:04:27
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
kilermeni08:04:27
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
kültür08:04:26
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
hububat08:04:24
Tahıl
abdal08:04:24
Safevîler devrinde İran"da yaşayan Türk oymaklarından biri
bellek08:03:56
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
azarlanma08:03:56
Azarlanmak işi, paylanma
razı08:03:56
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
OLDUBİTTİ08:03:55
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
takma08:03:54
Takmak işi
apansız08:03:53
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
şamata08:03:51
Gürültü, patırtı
sergi08:03:51
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
pianta08:03:43
Ayakkabının alt kenarı
palmiyegiller08:03:42
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
mantar meşesi08:03:38
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
rıhtım08:03:21
Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
yara08:03:18
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
İŞ08:03:18
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
övünme08:03:15
Övünmek işi, kıvanç iftihar
Katı08:03:11
Sert, yumuşak karşıtı
flüt08:03:05
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
alaşım08:03:00
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
ihracat08:03:00
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
BÖN08:02:51
Budala, saf
nispet08:02:50
Oran
ne08:02:50
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
yaşlılık08:02:43
Yaşlı olma durumu
MÜSAADE08:02:40
İzin, icazet, ruhsat
işaret etmek08:02:33
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
birleşik08:02:29
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
Kudret08:02:28
Güç, erk, erke, iktidar
fora08:02:27
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
Kısa08:02:23
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
müellefat08:02:22
Yazılı eserler
görgü kuralları08:02:08
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
AKROMATİK08:02:08
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
aktarma08:02:03
Aktarmak işi
ton balığı08:01:59
Orkinos
rantabl08:01:59
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
tuzak08:01:44
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
takat08:01:20
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
dalgınlık08:01:19
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
ÇIKIŞ08:01:08
Çıkmak işi veya biçimi
Dağ tavuğu08:01:03
bk. çil (I)
canan08:01:01
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
Ödeme08:01:01
Ödemek işi, tediye
katılma08:00:58
Katılmak işi
sıhhatli08:00:56
Sağlıklı
sağu08:00:53
Ağıt
kapsama alanı08:00:51
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
tenakus08:00:51
Azalma, eksilme
ilk08:00:46
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
pertavsız08:00:40
Büyüteç
seçki08:00:37
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji
övüngen08:00:36
Çok övünen, farfara
Hiççi08:00:22
Hiççilik yanlısı, nihilist
tercüme08:00:21
(dilden dile) Çevirme
acınma08:00:21
Acınmak işi
parmaklık08:00:15
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
nara08:00:15
Haykırma, bağırma
taahhüt08:00:01
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
DEDEKTİF08:00:01
bk. detektif
galaksi08:00:00
Gök adası
rücu07:59:56
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
kırım07:59:52
Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam
günlük07:59:49
O günkü, o günle ilgili
tasvip07:59:48
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
SAKIRGA07:59:48
Kene
kayın valide07:59:46
Kaynana
Çıngırak07:59:46
Küçük çan
Sanem07:59:41
Put
cimrilik07:59:36
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
ister istemez07:59:20
Zorunlu olarak, elinde olmadan
kadın terzisi07:59:17
Kadın elbiseleri diken terzi
Makine yağı07:59:17
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
ispirto ocağı07:59:17
İspirtoluk
Yan07:59:15
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
makam07:59:02
Mevki, kat, yer
varlık bilimi07:59:02
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
kâfi07:58:56
Yeterli, yetecek ölçüde olan
göze çarpmak07:58:52
dikkati üzerine çekmek
Dağınık07:58:51
Geniş bir alana yayılmış olan
gına gelmek07:58:37
usanmak, bıkmak
yakalanmak07:58:37
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
VAKIA07:58:25
Olgu
bahane bulmak07:58:17
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
baklagiller07:58:07
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
açık07:58:02
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
antre07:57:53
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
Şarkı07:57:47
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
TENEŞİR07:57:47
Ölü yıkanan kerevet, salacak
ırmak07:57:43
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
makedonyalı07:57:38
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
fok07:57:38
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
KESEDAR07:57:37
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
jale07:57:24
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
akışkanlık07:57:21
Akışkan olma durumu
dua07:57:16
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
mutabakat07:57:06
Uyuşma, anlaşma, itilâf
harman dövmek07:57:06
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
İSTİHZA07:57:01
Gizli veya ince alay
İşsiz güçsüz07:56:57
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
haydutluk07:56:56
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
kötülemek07:56:49
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
alçalma07:56:42
Alçalmak işi, inme
tanzim etmek07:56:42
sıralamak
rençper07:56:37
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
direşken07:56:32
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
Fare07:56:29
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
narh07:56:24
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
ülkücü07:56:24
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
tavsiye07:56:21
Öğütleme, yol gösterme
olasılık07:56:15
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
Mitolojik07:56:10
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
ferda07:56:09
Erte, yarın, yarınki
iktibas07:56:05
Ödünç alma
Kemankeş07:56:05
Ok atıcı, okçu
SÜREKLİ07:55:56
Kesintisiz olarak süren, devamlı
akli07:55:56
Akılla ilgili, akla dayanan
arpacık soğanı07:55:53
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
altes07:55:46
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı