kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

AD00:47:42
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
coşmak00:44:00
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
olumlu00:43:59
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
kuğu00:43:05
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
Ayrıcalıksız00:43:01
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
özengen00:41:28
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
emrivaki00:39:01
Oldu bitti, olup bitti
ırk00:36:58
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
haşmet00:33:45
Görkem
zıt gitmek00:32:45
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
ön yargı00:29:24
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
ekinoks00:25:23
Gün gece eşitliği
matematiksel00:25:14
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
omurga00:25:00
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
muayyen00:23:40
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
karate00:22:29
Ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş yöntemi
mükemmellik00:21:26
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
üye olmak00:18:57
bir kuruluşa üye olarak girmek
masaj00:16:53
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
soytarı00:16:43
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
Süpürge00:15:07
Süpürmeye yarayan araç
karbon00:12:35
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
aday00:11:25
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
icabet00:07:14
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
okşamak00:06:32
Hafifçe dövmek
mermer kireci00:05:10
Mermerden yapılmış kireç
isilik00:03:24
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
asimile00:02:23
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır
etyemez00:01:57
Etyemezlikle ilgili
yetişme23:59:48
Yetişmek işi
portföy23:58:11
Para cüzdanı
yurdu23:56:36
İğnenin deliği
nezle23:55:58
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
kuru meyve23:50:00
Yaş meyvenin kurutulmuşu
etkisiz23:49:24
Etkisi olmayan, tesirsiz
mabeyin23:48:10
Ara
monden23:47:44
Toplum yaşamı ile ilgili
mıymıntı23:47:30
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
utarit23:46:51
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
kurtarma gemisi23:46:47
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
SÜMTER23:46:43
Kırmızımtırak, küçük taneli sert buğday
23:46:35
Çıplak
pirina23:46:31
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
seçim23:46:22
Seçmek işi
paylaştırma23:45:59
Paylaştırmak işi
lânetlemek23:45:57
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
kudret hamamı23:45:31
Ilıca
sulu boya23:45:25
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
papura23:45:22
İki çift öküzle çekilen ağır saban
afetzede23:45:15
Afete uğramış, afet görmüş
Söndürmek23:45:01
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
arsenik23:44:17
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
muvaffak23:43:55
Başarmış, başarılı (kimse)
özellik23:43:39
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
tahkikat23:42:43
Soruşturmalar
uygulamalı23:42:32
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
yerici23:41:54
Yeren, yermek işini yapan
zayi23:41:52
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
zapt23:41:44
Zor kullanarak ele geçirme
zade23:41:42
Oğul, evlât
zaaf23:41:40
Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama
maddi23:41:39
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
altlık23:41:38
Tabak veya bardak altı
sevici23:41:34
Eş cinsel kadın
seviye23:41:32
Düzey
arkeoloji23:41:10
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
aylaklık23:41:08
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
tüze23:41:03
Hukuk
şedaraban23:40:57
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
Ailecek23:40:55
Ailece
böyle23:40:50
Bunun gibi, buna benzer
Direy23:40:46
Fauna
tahayyül etmek23:40:44
hayal etmek
Diyet23:40:34
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
yerleşim23:40:16
Yerleşme, iskân
gidi23:40:04
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
Bencil23:39:41
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
potin23:39:32
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
Fonoloji23:39:31
Ses bilimi
sulanma23:39:27
Sulanmak işi
benimseme23:39:21
Benimsemek işi, sahip çıkma, tesahup
rekaket23:39:15
Kekemelik, pepemelik
permeçe23:39:14
Yedek olarak kullanılan ince halat
esenleşme23:38:42
Esenleşmek işi, selâmlaşma
seyyal23:38:28
Akışkan
MUSANDIRA23:38:04
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
mistik23:38:00
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
hendek23:37:56
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
restorasyon23:37:53
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
nikap23:37:41
Yüz örtüsü, peçe
vermek23:37:36
Bırakmak veya bağışlamak
karnından konuşmak (veya söylemek)23:37:33
işitilemeyecek kadar alçak sesle söylemek
usa vurma23:37:14
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
lüfer23:37:10
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
Perdah23:36:34
Parlatma, parlaklık verme
libido23:35:54
Cinsel iç güdünün belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünü
çekirge23:35:44
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
zirai23:35:40
Tarımla ilgili, tarımsal
ezkaza23:35:38
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
Tokmak23:35:29
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
röle23:35:23
Değiştirgeç
kasvet23:35:18
Sıkıntı, iç sıkıntısı
imgesel23:35:13
İmge ile ilgili, hayalî
bezemeli23:35:08
Süslü, dekoratif
medya23:35:06
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
medar23:35:05
Dönence
mebus23:34:52
Milletvekili
bilmeden23:34:49
bilmeyerek
terslik23:34:46
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
mıhlama23:34:31
Mıhlamak işi
ağlatı23:34:23
Trajedi
çıldırma23:34:18
Çıldırmak işi
insansı23:34:12
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
kaliforniyum23:34:11
Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element. Kısaltması Cf
yararlık23:34:09
Yararlı çalışma
vezneci23:33:50
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
tüketmek23:33:38
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
evlendirme23:33:34
Evlendirmek işi
piyon23:33:26
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
konsey23:33:14
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
eşekkulağı23:33:08
Karakafes
mahruti23:33:00
Konik
elvan23:32:52
Renkler
küstüm otu23:32:10
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
müteakip23:31:57
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
hamail23:31:54
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ, hamaylı
iş kazası23:31:53
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
muhaddep23:31:47
Dışbükey, konveks
zeamet23:31:42
Tımar
hurafe23:31:42
Dine sonradan girmiş boş inanç