kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

yer yağı23:00:47
Petrol
haset22:58:30
Kıskançlık, çekememezlik, günü
okuyucu22:57:05
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
bal mumu22:55:02
Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımsı madde
satrançlı22:53:47
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
Ecdat22:53:36
Dedeler, atalar
Ok22:49:54
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
nasir22:47:44
Nesir yazan, nesir ustası
üremi22:45:53
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
Matem22:45:45
Yas
itham22:44:36
Suçlama, suçlu görme
püriten22:37:09
Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya özen gösteren katı presbiteryen
ahiretlik22:35:30
bk. ahretlik
mi22:35:24
bk. mı / mi
buzul22:35:23
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
GAYR22:35:03
Başka kimse, başkası
KÖŞK22:34:43
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
EĞE22:34:31
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
piç22:34:19
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
şair22:34:17
Şiir söyleyen veya yazan kimse
arsız22:34:16
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
çatı22:34:13
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
köreşe22:34:10
Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka
Vücut22:34:09
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
taciz ateşi22:34:02
Hasmı tedirgin etmek için silâhla açılan ateş
Pey22:33:56
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
Om22:33:54
Kemiklerin toparlak ucu
Ölüm22:33:50
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
çal22:33:48
Taşlık yer, çıplak tepe
püskü22:33:47
bk. eski püskü
PEŞ22:33:46
Arka
jüt22:33:43
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
ŞİŞMAN22:33:40
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
akış22:33:40
Akmak işi veya biçimi
Atış22:33:36
Atmak işi veya biçimi
Re22:33:33
Renyum"un kısaltması
reseptör22:33:32
Almaç
sızılı22:33:30
Sızısı olan
güya22:33:29
Sözde, sanki
hoşgörürlük22:33:28
Hoşgörü ile davranma durumu
portörlük22:33:22
Portör olma durumu
Yöre22:33:19
Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal
açık elli22:33:18
Cömert
TÜY22:33:13
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
mekân22:33:10
Yer, bulunulan yer
İKLİMLEME22:33:09
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
farklı22:33:06
Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
flûrya22:32:59
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
irade dışı22:32:57
İradesiz
r, R22:32:56
Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir
mıhlama22:32:50
Mıhlamak işi
lüfergiller22:32:47
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
TAŞÇI22:32:46
Taş yontan, satan veya taş ocağından taş çıkaran kimse
açık kahverengi22:32:45
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
bölüm22:32:44
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
külliye22:32:42
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
çıkarma22:32:41
Çıkarmak işi
başlama22:32:40
Başlamak işi
yanlı22:32:38
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
geçmez22:32:36
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
bekçi22:32:35
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
Böğürtlen22:32:34
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
kıkırdak doku22:32:32
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
kanca22:32:28
Bir şey çekmeye yarar ucu demir çengelli çubuk
tane22:32:24
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
altıncı22:32:24
Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen
NEBATAT22:32:23
Bitkiler
Cezir22:32:20
Kök
Yük22:32:10
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
müsavatçılık22:32:09
Eşitçilik
ceylânca22:32:08
Ceylân gibi, ceylâna uygun biçimde
tarif22:32:06
Tanım
ce22:32:05
Seryum"un kısaltması
Karşılıklı22:32:03
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
serpantin22:32:02
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
taaffün22:32:00
Kokuşma, pis kokma
Fıstık22:31:59
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
Sürme22:31:58
Sürmek işi
Engel22:31:57
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
Çeşit22:31:56
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
hata22:31:44
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
anlayış göstermek22:31:43
istenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak
kimse22:31:42
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
TEDBİR22:31:39
Önlem
kördüğüm22:31:36
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
komut22:31:33
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
Yıldırım22:31:31
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
İncil22:31:30
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
sinagog22:31:29
Yahudi tapınağı, havra
şura22:31:23
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
çörkü22:31:19
Sayı boncuğu, abaküs
ithal22:31:17
İçine alma
Küçük tansiyon22:31:11
Kanın beyin içindeki basıncı
öpücük22:31:09
Öpme, öpüş, buse
göz merceği22:31:08
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
nahiv22:31:06
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
basınçölçer22:31:05
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
ihtisap22:31:02
Belediye memurunun işi ve dairesi
vakit geçirmek22:31:01
oyalanmak, uğraşmak
iltihaplı22:30:56
İltihabı olan, yangılı
eyyamcı22:30:55
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
çizim22:30:52
Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi
kuşatılma22:30:51
Kuşatılmak işi
kem22:30:46
Noksan, eksik
beyit22:30:40
Ev
soğuma22:30:39
Soğumak işi
koruma22:30:35
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
raşitizm22:30:33
Çocuklarda kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı
kıpti22:30:30
Mısır halkından olan kimse
sismoloji22:30:27
Deprem bilimi
EDEPSİZ22:30:26
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
cevaz22:30:25
İzin, müsaade
pamuk elması22:30:22
Pamuk telleri ve tohumla dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi
OLMUŞ22:30:21
Olgunlaşmış, ergin
artırım22:30:20
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
açık olmak22:30:17
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
istiklâl22:30:16
Bağımsızlık
salâh22:30:15
Düzelme, iyileşme, iyilik
dermansız22:30:13
Gücü kalmamış, bitkin
deniz ataşesi22:30:11
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
Toplum22:30:10
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
ÜN22:30:09
Ses
yere bakan yürek yakan22:30:06
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
nato22:29:57
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
NASIL22:29:56
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
Ürküntü22:29:53
Ürkme duygusu, tevahhuş
akıl hastahanesi22:29:48
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
banal22:29:47
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
reçine yağı22:29:40
Reçineden çıkan yağ
gönyeleme22:29:37
Gönyelemek işi