kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

kekemelik11:07:24
Kekeme olma durumu, rekâket
TUTUM11:07:20
Tutulan yol, davranış
vasati11:07:19
Orta, ortalama
ağızdan11:06:59
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
yevmiye11:06:53
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
Pulculuk11:06:39
Pul satma işi
layık olmak11:06:30
hak kazanmış olmak
aktör11:06:25
Erkek oyuncu
as11:06:18
Arsenik"in kısaltması
müstahsil11:06:14
Üretici, yetiştirici
madeni11:05:57
Madensel, madenle ilgili
AZINLIK11:05:43
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
Özdek11:05:30
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
onaylama11:05:16
Onaylamak işi, tasdik
hava akımı11:05:13
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
mevhum11:05:02
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
antropolog11:04:48
İnsan bilimi uzmanı
seksapel11:04:34
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
isteklendirici11:04:20
İstek uyandıran, teşvikkâr
Şans11:04:12
Talih, baht, felek
temizleme11:04:04
Temizlemek işi
aksilik11:03:58
Terslik, inatçılık, huysuzluk
umacı11:03:50
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
prestij11:03:38
Saygınlık, itibar
Parola11:03:37
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
akran11:03:35
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
Tren11:03:23
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
tefsir11:03:22
Yorumlama
reşit11:03:09
Ergin
itibarî11:02:54
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
KALICILIK11:02:41
Kalıcı olma durumu
irkilme11:02:27
İrkilmek işi
başkanlık11:02:07
Başkan olma durumu
züht11:01:53
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
Uğur11:01:39
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
gizemli11:01:25
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
inilti11:01:12
İnleme sesi
fesh etmek11:01:02
bk. feshetmek
tutumlu11:00:47
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
bilinç11:00:33
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
eş yükselti11:00:26
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
iyi hoş (ama)11:00:22
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
sena11:00:19
Övme
seda11:00:05
Ses, sada
komuta11:00:04
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
avuçlama10:59:58
Avuçlamak işi
menşur10:59:51
Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş
beze10:59:49
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
benzetme10:59:24
Benzetmek işi
Önemsiz10:59:11
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
kanun maddesi10:58:58
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
ILGIM10:58:57
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
mükafat10:58:41
Ödül
damızlık10:58:27
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
kuşatma10:58:23
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
Gözlem10:58:19
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
duyma10:58:13
Duymak durumu
yüzeysel10:57:46
Yüzey ile ilgili, sathî
tekâmül10:57:45
Olgunluk, olgunlaşma
kaurit tutkalı10:57:31
Üre
ağabey10:57:11
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
BASKÜL10:56:59
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
PUSARIK10:56:46
Puslu, puslanmış, sisli
Gırtlak10:56:32
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
doğu10:56:21
Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık
İranlı10:56:09
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
GÖNDERMEK10:56:07
Yetki vererek gitmesini sağlamak
Gerginlik10:56:00
Gergin olma durumu
VEFASIZ10:56:00
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
arıza yapmak10:55:48
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
ERİN10:55:34
Döl verme yetkinliğine eren, baliğ
yanılgı10:55:20
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
tevettür10:55:06
Gergin duruma gelme, gerilme
düşman10:54:52
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
Efelek10:54:39
Lâbada
mahrum10:54:33
Yoksun
bağlanma10:54:25
Bağlanmak işi
sini10:54:11
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
Malzeme10:53:57
Gereç, materyal
slip10:53:49
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
TABAKA10:53:41
Katman, kat
Hücre10:53:25
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
slav10:53:11
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
durum10:52:57
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
peygamber10:52:44
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
mütemayiz10:52:33
Kendini gösteren, sivrilen
AHENK10:52:30
Uyum
TAYA10:52:16
Dadı
nihayet10:52:08
Son
dirlik10:52:00
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
TUGAY10:51:46
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
görüşme10:51:32
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
koşum10:51:30
Araba hayvanının kayış takımı
saf dışı etmek10:51:08
dizinin dışına çıkarmak
FAHRİ10:50:57
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
dirice10:50:00
Biraz diri
yazı makinesi10:49:31
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
İSKERLET10:49:12
Dikenli salyangoz
gayrı10:49:10
Artık, bundan böyle
vasiyetname10:49:04
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
kamarot10:48:59
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
yelken10:48:33
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
gözetim10:48:22
Gözetme işi, nezaret
Fitneci10:48:12
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
kamuoyu10:48:08
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
ciddiyetsizlik10:47:57
Ciddiyetsiz olma durumu
EGEMENLİK10:47:44
Egemen olma durumu
iyice10:47:33
İyiye yakın
kemalist10:47:18
Atatürkçü
Gariplik10:46:52
Garip olma durumu, garabet
sazcı10:46:41
Saz çalan kimse
kelimesi kelimesine10:46:35
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
limonluk10:46:28
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
başsızlık10:46:11
Başı veya başkanı bulunmama durumu
Halita10:45:43
Alaşım
cicili bicili10:45:30
Göze çarpan süslerle bezenmiş
ilânihaye10:45:18
Sonsuza kadar
göbek dansı10:44:52
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
hakimiyet10:44:38
Egemenlik
bellek yitimi10:44:24
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
miras10:43:58
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Kararsız10:43:58
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
tamamlama10:43:56
Tamamlamak işi, itmam
iri kıyım10:43:46
İri kıyılmış
kara yosunu10:43:38
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
apalak10:42:50
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
ihlas10:42:22
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
yağlı kara10:42:03
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
kumar oynamak10:41:56
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
TİFÜS10:41:30
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma