kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

GİZ06:35:01
Sır
yurt06:25:54
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
tımar06:24:27
Yara bakımı
LATEKS06:07:06
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
Tomurmak05:51:02
Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak
mükemmeliyet05:51:02
Mükemmellik
şano05:50:37
(tiyatroda) sahne
enberi05:50:29
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
hemşire05:50:28
Kız kardeş, bacı
ambalâj yapmak05:50:25
(bir şeyi) bu gibi maddelerle paketlemek, sandıklamak
dip05:47:06
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
avangart05:38:46
Öncü
çekirge05:38:32
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
korku05:38:31
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
gündüzlü05:19:45
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
hissiz05:10:08
Duygusuz
haksız yere05:09:53
Haksız olarak, hak etmediği hâlde
kemikli05:03:37
Kemiği olan veya çok kemiği olan
telek05:02:13
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
batur04:59:11
Bahadır
ucube04:36:36
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
ispalya04:07:50
Herek
tarla03:52:19
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
parlatıcı03:50:05
Parlatma özelliği olan (nesne), cilâ
tatlı03:46:24
Şeker tadında olan
lamise03:29:58
Dokunum
sahil03:27:30
Kıyı, yaka, yalı
vasilik03:26:30
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
yaradan03:14:07
Tanrı
rızk03:07:38
Yiyecek, içecek şey, azık
ana yurt02:57:48
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
çentme02:57:15
Çentmek işi
pöç02:57:10
Kuyruksokumu kemiği
oy birliği02:55:59
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
İSTENÇSİZ02:54:56
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
teskere02:53:57
Sedye
El02:53:43
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
haykırış02:53:38
Haykırmak işi veya biçimi
branş02:50:06
(bilim için) Dal, kol
muhtelif02:48:35
Zıt, birbirini tutmayan
gezinti yeri02:48:22
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
rehber02:45:50
Kılavuz
nanemolla02:44:25
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
ümera02:42:30
Buyurucular, beyler, amirler
esprili02:41:25
Esprisi olan
görünüm02:41:05
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
süslü02:40:28
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
muvazene02:39:21
Denge
lisans02:38:34
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
namevcut02:37:46
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
cebir02:36:39
Zor, zorlayış
dağınık02:36:08
Geniş bir alana yayılmış olan
kargış02:32:47
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
TÜRDEŞ02:29:58
Türleri bir olan, mütecanis
gazino02:29:56
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
mücahit02:25:15
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
denemek02:24:55
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
aceleci02:23:27
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
çuvaldız02:23:12
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
sıraya koymak02:17:35
düzenlemek, sıralamak
halk ozanı02:13:30
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
rabıta02:13:07
Bağlayan şey, bağ
kurtluca02:11:51
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
muvaffak olmak02:10:58
başarmak, başarılı olmak; becermek
yolluk02:10:17
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
tekrar etmek02:09:09
yeni baştan söylemek veya yapmak
yazılı01:58:14
Yazılmış olan, muharrer
ısıalan01:48:08
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
kavurma01:47:07
Kavurmak işi
simya01:28:09
Alşimi
cilt01:25:15
Deri, ten
Yorum01:24:14
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
Sarat01:24:06
Büyük delikli kalbur
alem01:23:49
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
merdiven01:21:29
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
koca01:21:15
Bir kadının eşi, zevç
haberci01:20:45
Haber getiren kimse, ulak
PLAJ01:19:25
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
Kimlik01:18:24
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
pertavsız01:17:27
Büyüteç
ÜRETEÇ01:15:39
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
KALÇA01:14:06
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
anilin01:12:59
Benzenden türeyen bir amin
gizlemek01:12:32
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
bıçkı01:10:42
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
dallama01:06:22
Dallamak işi
mesele01:04:25
Sorun
bereleme01:03:30
Berelemek işi
rejisör01:02:09
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
Lezzet01:01:55
Ağız yoluyla alınan tat
mermer00:59:42
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
duvar00:59:34
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
fert00:59:30
Birey
zaman00:59:07
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
ahit00:57:45
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
ac00:57:42
Aktinyum"un kısaltması
Ati00:56:33
Gelecek
hamur00:54:07
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
radde00:53:08
Derece, kerte
barınma00:52:42
Barınmak işi
berbat00:52:27
Kötü
tarz00:51:46
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
Çarpıntı00:48:06
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
dılak00:46:02
Bızır, klitoris
Ramazan00:44:19
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
At00:44:11
Astatin"in kısaltması
Sevgili00:43:50
Sevgi ve bağlılık duyulan
mabet00:43:31
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
ZORLAMA00:42:36
Zorlanmak işi, zecir
HEYBET00:42:32
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
lanetlenme00:42:30
Lânetlenmek işi
kuruntulu00:42:24
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
gramofon00:42:21
Sesyazar, fonograf
başpehlivan00:42:16
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
leylak00:42:14
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
lâhika00:42:12
Ek
nesi00:42:09
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
HAREKET00:42:08
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
bronz00:42:03
Tunç
Hayat00:41:58
Yaşam, dirim
keçi00:41:56
Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus)
derli toplu00:41:54
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
özveri00:41:52
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
Yıkım00:41:47
Yıkmak işi
sadece00:41:42
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
izah etmek00:41:39
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
operatör00:41:37
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
izale etmek00:41:34
yok etmek, gidermek
taydaş00:41:32
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
Muhbir00:41:31
Haber ulaştırıcı, haber veren