kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

çiçek bozuğu00:28:24
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
durağan00:28:23
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
sessiz00:28:22
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
sodyum karbonat00:28:21
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
benekli00:27:31
Ufak lekeleri bulunan
kırım00:27:07
Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam
tekdir00:26:16
Azarlama, paylama
görgü00:26:09
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye
yaygın yanlış00:25:22
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
iham00:25:19
Kuruntuya düşürme
MELEZ00:25:18
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
KERMEN00:25:16
Kale, germen
şif00:25:14
Pamuk kozası
sömürge00:25:13
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
PALAVRA00:25:03
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
sakağı00:24:59
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
vekaleten00:24:55
Vekil olarak
Köktencilik00:24:51
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
Or00:24:51
Ordu kelimesinin kısaltması
döl yatağı00:24:28
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
sitem etmek00:24:07
bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmek
aylaklık00:24:02
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
tersine00:23:52
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
tulûat00:23:34
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
üstü kapalı00:23:13
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
Kuşku00:23:12
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
eşkin00:23:11
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
durgunluk00:23:09
Durgun olma durumu
acele etmek00:23:07
çabuk davranmak, ivmek
tahkim etmek00:22:30
sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek
Büyük harf00:22:26
Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan, özel biçimli harf, majüskül
BASKÜL00:22:05
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
tariz00:22:04
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
mirasyedi00:22:03
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
Kıstak00:21:40
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
iskambil00:20:27
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
kahvehane00:20:20
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
HÜCRE BİLİMİ00:20:05
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
okapi00:20:04
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
hantal00:20:03
Kocaman, iri, kaba
Sınır00:20:02
İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut
anlak00:20:02
Zekâ
halaza00:20:00
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
gösterge00:19:58
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
hicap duymak (veya etmek)00:19:58
utanmak
iğdiş00:19:48
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
muhafız00:19:43
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
Pelür00:19:33
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
sulu boya00:19:19
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
dergi00:18:55
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
mezgitgiller00:18:24
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
katrak00:18:08
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
sağ00:18:06
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
istikrar00:18:05
Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
lekeli humma00:18:04
Tifüs
keten tohumu00:18:03
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
fizik00:18:01
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
saka kuşu00:17:58
bk. saka
Şile00:17:55
Mercan köşk
münzevi00:17:54
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
baştan savma00:17:49
üstünkörü, özen göstermeden
REZALET00:16:53
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
komisyonculuk00:16:52
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
teleferik00:16:43
Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt
cana yakın00:16:05
Sevimli
Uçarı00:15:33
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
trençkot00:15:25
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
tek başına00:14:58
Kendi kendine, yalnız olarak
huzursuz00:14:51
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
etajer00:14:45
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
endişe00:14:42
Düşünce
sürüp gitmek00:14:40
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
gök taşı00:13:59
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
tetkik etmek00:12:44
incelemek
çıplak00:12:38
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
üretici00:12:37
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
zahmetsiz00:12:36
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
haset etmek00:12:34
kıskanmak, çekememek, günülemek
kamu yönetimi00:11:38
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
fihrist00:11:37
İçindekiler
yapımcı00:11:36
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
kalite00:11:35
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
mazot00:11:33
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
çözüm yolu00:11:26
Bir güçlüğü giderme çaresi
kâtiplik00:10:59
Sekreterlik, yazmanlık
islam hukuku00:10:44
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
lanetleme00:10:36
Lânetlemek işi
kimono00:10:33
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
eli ayağı dolaşmak00:09:38
şaşırmak, telâşlanmak
denetim00:09:37
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
beşeri00:09:36
İnsanoğlu ile ilgili
Damla00:09:36
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
umar00:09:34
Çare
pısırık00:09:31
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
şe00:09:31
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
tutkun olmak00:09:28
âşık olmak, sevdalanmak
zilli maşa00:09:21
Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı
düzenleyici00:08:43
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
Çit00:08:35
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
bağ bıçağı00:08:33
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
Ayçiçeği00:08:29
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
ceht00:08:29
Çaba, çabalama
sağgörülü00:08:24
Sağgörüsü olan, basiretli
gözenekli00:08:01
Gözenekleri olan
bedbin00:07:58
Kötümser, karamsar, pesimist
yürekli00:07:31
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
indirgeme00:07:21
İndirgemek işi, irca
muhalefet00:06:50
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
anaç00:06:28
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
etçil00:06:25
Genellikle etle beslenen, et obur
diktacılık00:06:24
Dikta yanlısı olma durumu
müsadere00:06:12
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
sallamak00:06:02
Bir işi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, savsaklamak
taş levreği00:05:39
Gölge balığı
peltek00:05:31
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
nadim00:05:20
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
müsabaka00:05:07
Yarış, yarışma, karşılaşma
kerhane00:04:55
Genel ev
meymenetsiz00:04:46
Uğursuz
zarf00:04:43
Kap, kılıf, sarma
HÜT00:04:20
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
ESENLİK00:04:19
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
vedia00:04:15
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
İpucu00:04:03
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
zayıflama00:03:47
Zayıflamak işi veya durumu
fazilet00:03:39
Erdem
gözlükçülük00:03:38
Gözlük satma işi
tahsisat00:03:34
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
nahiv00:03:33
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
permanant00:03:30
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem