kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

ergonomi15:40:48
İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı, iş bilimi
OKUR15:40:23
Okuyan kimse, okuyucu, kari
pertavsız15:40:09
Büyüteç
palamar15:40:08
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
fitneci15:39:35
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
görüngü bilimi15:39:31
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
sevmek15:39:12
Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
kurçatovyum15:38:59
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
KAPİTAL15:38:33
Sermaye, ana mal
yar15:37:07
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
rutubet15:36:54
Yaşlık, nem
çekiliş15:36:41
Çekilme işi
ahu15:36:33
Ceylan, karaca
asmak15:36:10
Üzerine takınmak, kuşanmak
YELEME15:35:58
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
bilinmeyen15:35:36
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
akıl dışı15:35:18
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
tezyin etmek15:34:52
bezemek, süslemek, donamak
hamaylı15:34:13
bk. hamail
bakışımlı15:34:01
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
aşinalık15:34:01
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
bavul15:33:59
Yolculukta, içine eşya konulan büyük çanta
süreğen15:33:55
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
Periton15:33:53
Karın zarı
adaptasyon15:33:52
Uyarlama
seme15:33:52
Sersem, ahmak, alık
daz15:33:49
Saçı dökülmüş (baş), dazlak
yapım evi15:33:38
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
DÜMEN15:32:43
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
kabaca15:31:39
Kaba bir biçimde
mazruf15:31:36
Zarf içine konmuş, zarflı
kamera15:31:33
Alıcı, fotoğraf makinesi
plato15:31:32
Yayla
lik15:31:31
bk. -lık / -lik
sorguya çekmek15:31:27
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
tabaklama15:30:55
Tabaklamak işi
Toplardamar15:30:55
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
nakil etmek15:29:55
bk. nakletmek
DASİT15:29:54
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
maşallah15:28:38
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
ince15:28:10
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
bariton15:27:58
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
yüzer top15:27:55
Şamandıra
Küme15:27:47
Tümsek biçimindeki yığın
gök ada15:27:18
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
Yanıt15:26:29
Cevap
mikroskop15:26:27
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
Yapmak15:26:06
iyilik veya kötülükte bulunmak
utangaç15:26:03
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
evsiz barksız15:25:53
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
döşem15:25:46
Tesisat, donanım
patent hakkı15:25:37
İmalât izni
kestere15:25:31
Kitre
İçgüdü15:25:08
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
Mercanköşk15:24:40
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
cimnastik15:24:15
bk. jimnastik
seviye15:23:32
Düzey
bisiklet15:23:16
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
lânetlemek15:23:13
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
sapa15:23:03
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
mahruti15:22:28
Konik
muvakkaten15:22:11
Az bir zaman süresince, geçici olarak, eğreti olarak
geoit15:21:34
Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır
sipsi15:21:28
Ağaç dallarından yapılan düdük
bileşim15:21:02
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
iğrenç15:20:57
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
hercaî menekşe15:20:28
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor)
yemlik15:20:27
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
Patlatma15:20:26
Patlatmak işi
ŞAH15:20:21
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
iletişim15:20:19
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
dalama15:20:06
Dalamak işi
helis15:20:05
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
İBRA15:19:57
Aklama, temize çıkarma
sevici15:19:07
Eş cinsel kadın
vekaleten15:18:53
Vekil olarak
Damıtıcı15:18:51
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
püskürtü15:18:49
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
diyecek15:18:39
Söylenecek söz
uykuya dalmak15:18:25
rahat, derin bir şekilde uyumak
tek başına15:18:24
Kendi kendine, yalnız olarak
Bir solukta15:18:14
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
iskemle15:18:04
Arkalıksız sandalye
muhtelif15:17:39
Zıt, birbirini tutmayan
güzün15:17:02
Güz mevsiminde
et15:16:52
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
çığır15:16:50
Çığın kar üzerinde açtığı iz
kapsama15:16:43
Kapsamak işi
Çakım15:16:26
Şimşek, çakın
sarhoş olmak15:16:25
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
eke15:16:18
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır15:16:13
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
dil bilimi15:15:50
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
boya15:15:35
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
apsis15:15:27
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
sekene15:15:26
Bir yerde oturanlar, sakinler
materyal15:15:22
Malzeme, gereç
kamacı15:15:22
Kama yapan veya satan (kimse)
intizamsız15:15:17
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
HAVAİ FİŞEK15:15:16
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
ağrı kesici15:15:15
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
mayi15:14:34
Sıvı
süslemek15:14:25
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
NİKAH15:14:09
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
Tatar böreği15:13:39
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
aşina15:13:08
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
sigala15:12:47
bk. sığla
teyze15:12:45
Annenin kız kardeşi
sürme15:12:44
Sürmek işi
çalmak15:12:42
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
Öd15:12:22
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
NÖBET15:12:22
Sıra, keşik
kısa15:12:12
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
tedbir15:12:10
Önlem
seçenek15:12:09
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
karabaş15:12:02
Rahip, keşiş
tatlı su ıstakozu15:11:55
Kerevit, kerevides
Tıkaç15:11:21
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
ipek matı15:11:09
Cilâ veya vernikle ağaç üzerinde oluşturulan, ipeği andıran yarı parlak görünüş
okyanus çukuru15:11:00
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
eleştirmen15:10:56
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
gözetmen15:10:41
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
orkinos15:10:37
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
KUTUPLANMA15:10:34
Kutuplanmak işi, polârizasyon
Güzellik15:10:00
Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün
toprak köleliği15:09:58
Toprağa bağlı kölelik düzeni
tahin15:09:54
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
isyan etmek15:09:35
ayaklanmak
Acınma15:09:20
Acınmak işi
yineleme15:08:54
Yinelemek işi, tekrarlama