kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

tıkanık14:55:32
Tıkanmış
kınama14:55:31
Kınamak işi, ayıplama, takbih
duymak14:55:29
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
Bağ14:55:28
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
Koca14:55:28
Bir kadının eşi, zevç
tutumsuz14:55:24
Tutumlu olmayan, müsrif
Cari14:55:22
Akan
Cani14:55:20
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
kesin bilgi14:55:19
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
salkım ağacı14:55:17
Akasya
Ündeş14:55:16
Benzer sesle biten söz veya cümle
menajer14:55:15
Menecer
Cefa14:55:14
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
sülfat14:55:14
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
Bitkin14:55:13
Gücü tükenmiş olan, çok yorgun
Salat14:55:09
Namaz
DEMİURGOS14:55:07
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
taahhüt14:55:06
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
sarman14:55:03
Azman, iri
sarmak14:55:02
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
memnuiyet14:55:01
Yasak olma, yasak edilme durumu
defin14:55:00
(ölüyü) Gömme
sismoloji14:54:58
Deprem bilimi
mahiye14:54:54
Aylık
külâh14:54:53
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
kendine özgü14:54:52
Bir kimse veya şeye özgü olan kendine mahsus, kendine has
sayılma14:54:47
Sayılmak işi
Toygar14:54:47
Tarla kuşu
mahlep14:54:43
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
islam hukuku14:54:42
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
mahrum14:54:40
Yoksun
mahlas14:54:40
Bir kimsenin ikinci adı
mahrem14:54:39
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
gabardıç14:54:33
Yaşlı ardıç ağacı
mahlukat14:54:32
Yaratıklar
ezgin14:54:31
Paraca durumu bozuk olan (kimse)
kankan14:54:27
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
ALAKOK14:54:26
Rafadan
Legal14:54:23
Kanunî, yasal, meşru
Bulama14:54:20
Bulamak işi
kandil14:54:19
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
halifelik14:54:19
Halifenin görevi, hilâfet
kamet14:54:18
Boy, endam
kabil14:54:17
Olabilir, mümkün
kamil14:54:17
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
kabir14:54:16
Mezar, sin
kablo14:54:15
Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile sarılı bulunan metal tel
pişme14:54:15
Pişmek işi
kabak14:54:14
Kabakgillerden, birçok türleri olan bir bitki (Cucurbita)
kaban14:54:13
Dik yokuş
kabza14:54:12
Tutulacak yer, tutak, sap
kabuk14:54:11
Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş, sertçe bölüm, kışır
kacak14:54:08
bk. kap kacak
Atmosfer14:54:07
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
Lirik şiir14:54:06
Yunanlılarda lir eşliğinde okunan şiir
ihtiva etmek14:54:06
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
üst deri14:54:04
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
riyazi14:54:01
Matematik, geometri gibi bilimlerle ilgili olan
riyala14:54:00
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
radika14:53:59
Yaprakları salata olarak yenen baharlı, çok yıllık bir bitki (Taraxacum officinale)
girişimci14:53:58
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
GÜLLE14:53:55
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
kat yuvarı14:53:55
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
ebediyen14:53:54
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
ebediyet14:53:53
Sonsuzluk
KOLEKSİYONCU14:53:53
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
gözlükçülük14:53:52
Gözlük satma işi
bankaya yatırmak14:53:51
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
geçen14:53:49
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
geçek14:53:48
Çok geçilen yer, işlek yol
geçim14:53:47
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
geçit14:53:46
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
alelıtlak14:53:45
Genel olarak
başkent14:53:44
Başşehir
kakao14:53:42
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
ALATEN14:53:41
Cüzamlı, abraş
engebeli14:53:37
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
kahve14:53:37
Sıcak iklimlerde yetişen, kök boyasıgillerden bir ağaç (Coffea arabica)
kahpe14:53:36
Orospu
beğeni14:53:27
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
kaime14:53:23
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
kaide14:53:21
Kural
tavsiye14:53:20
Öğütleme, yol gösterme
kanto14:53:19
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
kanun14:53:18
Yasa
kanma14:53:17
Kanmak işi
editör14:53:17
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
çoğunluk14:53:16
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
mahfuz14:53:14
Saklanmış, korunmuş, korunan, saklı
mahana14:53:13
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
mahfel14:53:12
bk. mahfil
kanaat etmek14:53:09
yetinmek
CEBRİNEFS14:53:09
Kendini zorlama, kendini tutma
gelecek bilimi14:53:08
Fütüroloji
mahdut14:53:07
Çevrilmiş, sınırlanmış
mahkum14:53:05
Hüküm giymiş, hükümlü
fiyat (veya değer) biçmek14:53:01
bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek
yağcı14:53:00
Yağ çıkaran veya satan kimse
pınar14:52:59
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
tükenmez kalem14:52:58
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
çopra14:52:57
Balık kılçığı
çorak14:52:57
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
çorap14:52:56
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
Tıynet14:52:55
Yaradılış, huy, maya
mal varlığı14:52:53
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
plân14:52:52
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
plâk14:52:52
Metal yaprak, plâka
pürüzalır14:52:49
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
vergici14:52:49
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
geri vermek14:52:46
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
meymenetsizlik14:52:45
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
bir zamanlar14:52:43
Zamanında, vaktiyle, eskiden
yardım etmek (veya yapmak)14:52:40
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
Gürültücü14:52:39
Gürültü yapan veya gürültü çıkaran (kimse), velveleci
BELGELİK14:52:37
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
tahttan indirmek14:52:36
hükümdarlığına son vermek
eşek dikeni14:52:35
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
buhar kazanı14:52:34
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
bahadır14:52:32
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
teyel14:52:30
Seyrek ve eğreti dikiş
orantılı14:52:29
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
orak ayı14:52:29
Temmuz
herhangi14:52:28
Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele
GETİRİ14:52:28
Faiz
Varsayım14:52:28
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
cankurtaran sandalı14:52:26
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
mekkareci14:52:25
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
çalı kuşu14:52:24
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
rokoko14:52:21
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
kalça14:52:19
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü