kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

kekemelik09:16:30
Kekeme olma durumu, rekâket
Ask09:16:30
bk. asklı
Asi09:16:28
Baş kaldıran, isyan eden
evren09:16:25
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
evrim09:16:24
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
evham09:16:20
Kuruntular, kuşkular, vehimler
Kapalı hava09:16:19
Bulutlu hava
hurda09:16:18
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
tayyare09:16:17
Uçak
evmek09:16:16
bk. ivmek
prometyum09:16:14
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
evlek09:16:12
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
görünüm09:16:10
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
evaze09:16:09
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
Yaban kazı09:16:07
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
utanmaz09:16:04
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
evcil09:16:02
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
NAZENİN09:16:01
Cilveli, nazlı
ANLAŞMA09:15:55
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
takaddüm09:15:50
Önce gelme
biçimsel09:15:47
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
Sanskrit09:15:45
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
tanzim09:15:41
Sıraya koyma, sıralama
Saçma sapan09:15:38
Çok tutarsız, çok saçma
Renkli09:15:35
Rengi olan
Müsvedde09:15:31
Yazı taslağı, karalama
hainlik etmek09:15:31
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
kazein09:15:28
Sütte bulunan protein maddesi
vakit09:15:28
Zaman
Pastal09:15:25
Tütün yaprağı dizisi
mamelek09:15:24
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
Nispet09:15:22
Oran
sıfır09:15:19
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
Bölme09:15:16
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
siyasi09:15:12
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
adam akıllı09:15:09
bk. adamakıllı
esperi09:15:08
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
sızılı09:15:06
Sızısı olan
Mutedil09:15:04
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
ikram09:15:03
Konuğu ağırlama
MORULA09:15:01
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
art arda09:14:58
Birbirinin arkasından
kolokyum09:14:56
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
havuç09:14:55
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
behemehal09:14:53
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
ışıltı09:14:50
Hafif ışık
nur yüzlü09:14:47
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
DUYARGA09:14:45
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
ikici09:14:42
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
çıplak09:14:40
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
ecel şerbeti içmek09:14:39
ölmek
Sermaye09:14:38
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
ayrıklık09:14:37
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
Renkser09:14:35
Renklerle ilgili olan, kromatik
yayımcı09:14:34
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
ekran09:14:32
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
ikbal09:14:31
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
ekser09:14:29
Büyük çivi, enser
eksen09:14:27
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
eksin09:14:26
Anyon
birdenbire09:14:25
Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada
KARARSIZ09:14:24
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
ikame09:14:22
Yerine koyma, yerine kullanma
Denetçi09:14:21
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
Özlem09:14:19
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
kandilli09:14:18
Kandili olan
madeni09:14:16
Madensel, madenle ilgili
FABRİKA09:14:13
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
desigram09:14:11
Bir gramın onda biri, dg
uzun uzadıya09:14:08
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
Özdek09:14:05
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
yır09:14:03
Ezgi, türkü, nağme
Kuş yuvası09:13:56
Kuşun içinde barındığı yer
Akdarı09:13:51
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
iptida09:13:50
Başlangıç
iptila09:13:48
Düşkünlük, tiryakilik
İyicene09:13:45
Tam olarak, adamakıllı
Düzeltme09:13:43
Düzeltmek işi, tashih
TarZ09:13:42
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
Tali09:13:40
İkinci derecede olan, ikincil
Tane09:13:37
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
teğet09:13:36
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
Tema09:13:33
Aslî konu
Ters09:13:31
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
ZAĞLAMA09:13:29
Zağlamak işi, kılağılama
alıp vermek09:13:28
yürek çarpıntısı geçirmek
olupbitti09:13:26
Oldubitti, emrivaki
Kovma09:13:25
Kovmak işi
Karın zarı09:13:23
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
müflis09:13:20
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
Yeğin09:13:17
Zorlu, katı, şiddetli
Korku09:13:14
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
Müeddep09:13:10
Uslu, terbiyeli, edepli
bir çokları09:13:09
çok sayıda olan (kimse veya şey)
umacı09:13:04
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
Parola09:13:03
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
Tren09:12:59
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
partici09:12:58
Parti üyesi
Tutu09:12:53
Rehin, ipotek
saf dışı etmek09:12:51
dizinin dışına çıkarmak
makineli tüfek09:12:50
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
jimnastik09:12:49
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
değer vermek09:12:49
değerli saymak, önem vermek
yenilemek09:12:45
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
büyük atardamar09:12:40
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
TAUN09:12:38
Veba hastalığı
TAYA09:12:37
Dadı
TABU09:12:33
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
müfrit09:12:32
Aşırı
sarnıç09:12:30
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
tümör09:12:28
bk. ur
tümür09:12:26
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
PEK ÇOK09:12:23
Yeterinden fazla, bir hayli
pekmez kaynatmak09:12:20
pekmez yapmak
Açıölçer09:12:17
bk. iletki
tasarlamak09:12:15
(bir taşın, bir ağacın) Kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak
Aldanmak09:12:10
Bir hileye, bir yalana kanmak
inanmak09:12:09
Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek
badana09:12:07
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
MANASIZ09:12:03
Anlamsız
söbe09:12:00
Biçimi yumurta gibi olan, beyzî, oval
rezalet09:11:58
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
Avurt09:11:56
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
yayık09:11:55
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
görecelik09:11:53
Görece olma durumu
süit09:11:52
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
süje09:11:50
Konu
süne09:11:48
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
sülf09:11:47
Kükürt
süre09:11:45
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet