kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

kekemelik21:21:45
Kekeme olma durumu, rekâket
kuvvetsizlik21:21:45
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
Kurucu21:21:21
Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis
mertlik21:20:58
Yiğitlik, erkeklik
dili tutulmak21:20:56
sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
yük gemisi21:20:40
Yük taşımak için yapılan özel gemi
rakor21:20:38
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
rakik21:20:31
İnce, narin
Kesintisiz21:20:27
Aralıksız
Değiş tokuş21:20:18
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
vasilik21:20:12
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
sınıflandırma21:20:06
Bölümlendirme
Çalgı21:19:47
Müzik aleti, enstrüman
KAMYONET21:19:41
1500 kilogram yük taşıyan küçük kamyon, pikap
takvim21:19:34
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
ihtisap21:19:32
Belediye memurunun işi ve dairesi
kebere21:19:27
Gebre otu
ihtiraz21:19:22
Çekinme, sakınma
takrir21:19:20
Yerleştirme, yerleştirilme
Ekonomik21:19:04
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
balıkçı21:18:42
Balık tutan veya satan kimse
zahmetli21:18:37
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
Etkin21:18:35
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
ÇİNKO21:18:30
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
kabil21:18:26
Olabilir, mümkün
akşın21:18:24
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
kabir21:18:21
Mezar, sin
Atmosfer21:18:05
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
kabus21:18:03
Karabasan
kadem21:17:58
Ayak, adım
kadeh21:17:54
İçki içmeye yarar küçük bardak
kazma21:17:52
Kazmak işi
hissetmek21:17:47
Bir şeyden etkilenmek, duymak
deste21:17:42
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
Sahip21:17:38
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
kayra21:17:35
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
kayak21:17:31
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
dergi21:17:26
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
derya21:16:49
Deniz
istikbal21:16:44
Karşı çıkma, karşılama
AYRINTILI21:16:42
Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilâtlı, detaylı, mufassal
tel21:16:38
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
HAVUÇ21:16:11
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
yuvgulama21:16:06
Yuvgulamak işi
Muhakeme21:15:58
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
münakale21:15:44
Ulaşım
yar21:15:40
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
Büro21:15:39
Çalışma odası, yazıhane
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)21:15:37
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
tarikat21:15:34
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
subay21:15:32
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
kapela21:15:21
Şapka
kapatma21:15:15
Kapatmak işi
rasat21:15:14
Gözlem
Hindistan cevizi21:15:12
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
kapari21:15:11
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
imge21:15:07
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
bopstil21:15:03
Züppece giyiniş biçimi
aba gibi21:15:02
(kumaş için) kaba ve kalın
tetkik21:14:55
İnceleme
tahsis21:14:53
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
rakip21:14:51
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
rapor21:14:50
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı
muhtevi21:14:49
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
leziz21:14:48
Tadı güzel, lezzetli
kitara21:14:46
bk. gitar
geri dönmek21:14:45
geldiği yere gitmek
kapsam21:14:45
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
iti21:14:43
İtici güç, ilham verici
gag21:14:39
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
takdim21:14:38
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
biteviyelik21:14:38
Aynı biçimde sürüp gitme durumu
beyaz cam21:14:36
Televizyon ekranı
bencil21:14:33
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
KAFASI DUMANLI21:14:31
Hafif sarhoş
Ask21:14:29
bk. asklı
takaza21:14:29
Azarlama, başa kakma, serzeniş
ferman21:14:27
Buyruk, emir
kuru temizleyici21:14:27
Kuru temizleme yapan kimse
güney karamanı21:14:13
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
ceylan21:14:11
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
ararot kamışı21:14:04
Maranta
HİMAYE21:14:00
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
bunalım21:13:55
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
demirli beton21:13:51
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
vurgun21:13:31
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
Ağırlama21:13:28
Ağırlamak işi, ikram, izaz
halojen21:13:00
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
kellik21:12:42
Kel olma durumu
kadmiyum21:12:34
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
soğuk21:12:31
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
divit21:12:19
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
rıza21:12:05
Razı olma, isteme, istek
VASATİ21:11:52
Orta, ortalama
direktif21:11:47
Yönerge, talimat
kayıtsız21:11:47
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
BORA21:11:42
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
kömür kalem21:11:08
bk. füzen
AYRAN21:11:01
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
Giderayak21:10:54
Gitme anında, gitmek üzere iken
sfenks21:10:52
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
aval21:10:42
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
meyil21:10:38
Eğiklik, eğim, akıntı
avam21:10:37
Halkın aşağı tabakası
neoplazma21:10:34
Yeniden oluşan doku
atik21:10:33
Çabuk davranan, çevik
atma21:10:16
Atmak işi
avlu21:10:03
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan
asit21:10:00
Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız
rami21:10:00
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
asri21:09:50
Modern, çağcıl
asil21:09:40
Soylu
asar21:09:36
Yapılar, eserler
orta oyuncusu21:09:31
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
asal21:09:29
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
zarar görmek21:09:27
kötü sonuca uğramak
arsa21:09:24
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
Bağ21:09:19
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
duyuru21:09:17
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
mahlas21:09:01
Bir kimsenin ikinci adı
nalân21:08:57
İnleyici, inleyen
mahsul21:08:52
Ürün
İCAR21:08:48
Kira
yadigar21:08:45
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
KAZIKLI21:08:41
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
tabı21:08:36
Mizaç, huy, tabiat, karakter
METRES21:08:32
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
yandaşlık21:08:25
Yandaş olma durumu, taraftarlık
rahat21:08:23
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
ARKADAŞ21:08:20
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren