kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

doğum23:50:23
Doğmak fiili, tevellüt, velâdet
ahenksiz23:50:22
Uyumsuz, düzensiz
GÜVENÇ23:50:21
Güvenme duygusu, itimat
afsun23:50:13
Büyü, füsun
afgan23:49:15
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
meşakkat23:49:05
Güçlük, sıkıntı, zorluk
çipura23:48:52
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
etme (veya etme yahu)23:48:46
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
velespit23:48:41
Bisiklet
şip23:48:14
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
birlikte23:48:10
Bir arada, beraberce
kısa çizgi23:47:41
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
paranoya23:47:36
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
potansiyel23:47:35
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
benbencilik23:47:21
Benbenci olma durumu
ifraz23:47:05
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
ispirto23:47:02
Etil alkol
say23:47:02
Çalışma, emek
kolera23:46:57
Şiddetli sürgün ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık
sürahi23:46:29
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
izdivaç23:46:28
Evlenme
bedava23:46:24
Karşılıksız, parasız, emeksiz
krom23:46:10
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
Alagarson23:46:01
Kısa kesilmiş saç
faaliyet23:45:53
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
TAMİM23:45:45
Genelge, sirküler
vardiya23:45:15
Gemilerde beklenen nöbet
kaldırma23:45:12
Kaldırmak işi
tehirli23:45:04
Geciktirilmiş, ertelenmiş
ihtiva23:44:45
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
sıdk23:44:15
Doğruluk, gerçeklik
Cephe23:44:06
(yapılarda) Yüz, alnaç
iskarpela23:44:02
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
hürmet23:44:01
Saygı
kazıklanma23:43:50
Kazıklanmak işi
atacılık23:43:49
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
Oranla23:43:47
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
metalik23:43:21
Madensel, madenle ilgili
zihniyet23:43:20
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
sırt23:42:48
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
ÇERGİ23:42:25
bk. çerge
yalçın23:42:21
Dik
Hg23:42:21
Cıva"nın kısaltması
anlayışsız23:42:10
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
dert23:41:54
Üzüntü
bulak23:41:39
Kaynak, pınar
acemilik23:41:33
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
kisve23:41:15
Kılık
sakal23:41:13
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
gizil23:41:12
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
ameliye23:40:49
Yapılan iş, işlem
telef etmek23:40:13
öldürmek, mahvetmek
su sığırı23:40:02
Manda
manganez23:39:56
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
trityum23:39:35
Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu
Tıynet23:39:33
Yaradılış, huy, maya
biçme23:39:32
Biçmek işi
Fırsat23:39:29
Uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile
Kampanya23:39:27
(politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) Belirli bir süredeki etkinlik dönemi
Memeliler23:39:09
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
kemiyet23:39:07
Nicelik
gözde23:39:02
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
belginlik23:38:38
Belgin olma durumu, sarahat
sığırcık23:38:26
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
DOLUNAY23:38:03
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
Gösterişsiz23:37:44
Gösterişi olmayan, mütevazı
bel bağı23:37:22
Bel kemeri
intihar23:37:17
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
etnoloji23:37:08
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
Yoz23:36:14
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
alman23:36:12
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
havlı23:35:57
Havı olan
brülör23:35:17
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
Ringa23:35:07
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
uykuya dalmak23:34:31
rahat, derin bir şekilde uyumak
lorentiyum23:34:06
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
peştemal23:34:04
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
öğretim üyesi23:34:02
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
kısıtlı23:33:12
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
donama23:33:05
Süsleme, tezyin
tersane23:32:46
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
maskot23:32:43
Uğur getireceğine inanılan şey
Pulluk23:32:32
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
mit23:32:07
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
satır başı23:31:47
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
dolaş23:31:17
bk. sarmaş dolaş
Tulyum23:30:59
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
fırtına23:30:31
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
çatma23:30:26
Çatmak işi
Seçmeci23:30:17
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
müslümanlık23:28:29
Hz.Muhammed"in yaydığı din, İslâm dini, İslâmlık, İslâmiyet
formalist23:28:19
Biçimci, formaliteci, şekilci
anatomici23:28:03
Anatomi uzmanı
killi23:27:26
İçinde kil bulunan
gezici23:26:54
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
ticani23:26:54
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
harman23:26:45
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
trafo23:26:42
Transformatör sözünün kısaltılmışı
trake23:26:32
Soluk borusu
buluğ çağı23:26:06
Ergenlik çağı
eskiden23:26:03
Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema
davulcu23:25:57
Davul çalan kimse
CILKAVA23:25:46
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
çift23:25:37
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
adese23:25:37
Mercek
itikal23:25:35
Aşınma, erozyon
yapıştırma23:25:32
Yapıştırmak işi
hissetme23:25:22
Hissetmek işi
vefakar23:25:12
Vefalı
o kadar23:24:47
aşırılık belirtir
sahanlık23:24:44
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
hakimlik23:24:41
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
yerleşme23:24:31
Yerleşmek işi
konkav23:24:27
İçbükey, obruk, mukaar
Arap tavşanı23:24:22
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
pastoral23:23:53
Kır hayatını ve törelerini anlatan
kağıt oyunu23:23:51
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
birincil23:23:51
Sırada, önemde ilk yeri alan, ana, temel, esas
ajitasyon23:23:49
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
lala23:23:49
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
amansız23:23:33
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
manyetik alan23:23:23
Bir mıknatısın N ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp S ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan
susuz23:23:16
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
verimsiz23:23:13
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
kırba23:23:11
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
Kornea23:23:09
Gözde saydam tabaka
Direy23:23:08
Fauna
leylî23:22:35
Yatılı
Kolay23:22:33
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
inhilal23:22:32
Dağılma, bölünme, parçalanma