kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

marangozluk15:05:34
Marangozun işi
Taş15:05:31
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
yıkkın15:05:31
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
od15:05:29
Ateş
maslahat15:05:25
İş, önemli iş, mesele
karakterize15:05:20
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
dut kurusu15:05:04
Dutun kurutulması ile elde edilen kuru yemiş
KONUŞMA15:04:57
Konuşmak işi
iptila15:04:43
Düşkünlük, tiryakilik
dikine15:04:42
Dikey olarak, diklemesine
yücelik15:04:41
Yüce olma durumu, ulviyet
Yanıt15:04:41
Cevap
HAYAL15:04:24
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
deccal15:04:04
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
iskemle15:03:38
Arkalıksız sandalye
öğrenci kimliği15:03:37
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
beğenmemek15:03:35
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
noter15:03:29
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
Yalaka15:03:14
Dalkavuk
afşar15:03:07
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
Hediye15:03:07
Armağan
Çevik15:03:06
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
ak sülümen15:02:53
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
etnoloji15:02:42
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
kavmî15:02:36
Kavimle ilgili, etnik
adap15:02:33
Töre
AĞZINA KADAR15:02:28
boş yeri kalmayacak biçimde
yük vagonu15:02:25
Yük taşımada kullanılan vagon
ibadethane15:02:25
İbadet edilen yer, tapınak
YENGİ15:02:24
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
katarakt15:02:21
Ak su, ak basma, perde
ezgi15:01:54
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
kıvanç15:01:49
Övünç, iftihar
Kampanya15:01:47
(politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) Belirli bir süredeki etkinlik dönemi
gönülsüz15:01:44
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
batman15:01:36
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
birikim15:01:28
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
Hem de15:01:27
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
mülk15:01:27
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
mahremiyet15:01:26
Gizli olma durumu, gizlilik
kılgı15:01:26
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
Önemsiz15:01:25
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
haşmet15:01:24
Görkem
uygar15:01:23
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
skor15:01:20
Durum veya sonuç
tecil etmek15:01:20
ertelemek
mikyas15:01:09
Ölçek, ölçü
randıman15:01:07
Verim
CİHAN15:01:06
Evren, âlem
Fanatizm15:00:45
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
seyyare15:00:45
Gezegen
müthiş15:00:28
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
Terazi15:00:24
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
afiş15:00:22
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
ferişte15:00:13
Melek
kanaatkar15:00:09
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
vatandaşlıktan çıkarılmak15:00:09
vatandaşlık haklarını elinden almak
çaşıt14:59:55
Casus
hak ediş14:59:46
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
özezer14:59:42
Özezerlikle ilgili olan, mazoşist
yutak14:59:34
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
ariyet14:59:32
Eğreti, ödünç
meyve içi14:59:28
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
illet14:59:28
Hastalık
MANŞET14:59:27
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
Aksine14:59:24
Tersine
mazot14:59:23
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
Pres14:59:11
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
dumur14:59:07
Körelme
HİMAYE14:59:00
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
görünürde14:59:00
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
mevzuubahis14:58:59
Konu olan, söz konusu; adı geçen, sözü geçen
seyretme14:58:58
Seyretmek işi
ustalık14:58:57
Usta olma durumu
imalât14:58:56
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
yad etmek14:58:43
anmak, hatırlamak
himaye etmek14:58:27
korumak, kayırmak, gözetmek
Yitik14:57:57
Yitmiş olan, kayıp, zayi
meşelik14:57:56
Meşe korusu veya meşe ormanı
nd14:57:47
Neodim"in kısaltması
afife14:57:05
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
ıtriyat14:57:02
(sürünülecek) Güzel kokular
tapınmak14:56:50
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
kan kanseri14:56:46
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
azami14:56:43
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
zeravent14:56:30
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
azade14:56:29
Başıboş, erkin, serbest
çentme14:56:22
Çentmek işi
Fıtraten14:56:14
Doğuştan, yaradılışı gereğince
tuğrakeş14:56:08
Osmanlı İmparatorluğunda ferman, berat ve başka resmî belgelere tuğra çekmekle görevli kimse
hünerli14:56:08
Hüneri olan (kimse)
sihirbaz14:56:07
Büyücü
içli dışlı olmak14:56:05
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
sayrı14:56:00
Hasta
taklit etmek14:55:52
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
Kale14:55:42
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
gövde14:55:41
Bir şeyin asıl toplu bölümü
kararlaştırma14:55:40
Kararlaştırmak işi
musalla14:55:22
Namaz kılmaya yarayan açık yer
ameliye14:55:20
Yapılan iş, işlem
elti14:55:17
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
habersiz14:55:15
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
reosta14:55:13
Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer
antibiyotik14:55:12
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
sansüalizm14:55:06
Duyumculuk
Bilinmeyen14:55:04
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
tereddüt14:55:03
Kararsızlık, duraksama
yumuşakçalar14:55:02
Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert bir kalkerli örtü ile kaplı hayvanlar şubesi
demet14:55:02
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
Müstahdem14:55:01
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
x14:55:00
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
şef14:54:58
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
geliştirme14:54:58
Geliştirmek işi
varagele14:54:54
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
Tabii14:54:53
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
kül14:54:49
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
karşılık vermek14:54:44
(küçük büyüğüne) karşı gelmek
devlet adamı14:54:35
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
ikame etmek14:54:29
yerine koymak
Görme14:54:24
Görmek işi, rüyet
geometrik14:54:20
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
uhdesinde olmak14:54:16
üstünde olmak, sorumluluğu altında olmak
ut14:54:16
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
görev14:54:02
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
bilgelik14:53:50
Bilge olma durumu ve niteliği
sakak14:53:44
Çene altı
ritmik14:53:34
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
uygulanabilirlik14:53:27
Yapılabilirlik, fizibilite
SENATO14:53:27
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
fayans14:53:24
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha