kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

Ekzotermik04:14:15
Isı veren
salamandra04:14:12
Semender
tersane04:14:10
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
tank04:14:08
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
rasatçı04:13:48
Gözlemci
çabalama kaptan ben gidemem04:13:42
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
musalla04:13:35
Namaz kılmaya yarayan açık yer
parlatmak04:13:31
(içki için) İçmek
serenat04:13:29
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
pisboğaz04:12:58
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
ruz04:12:46
Gün
ÖRGÜTLENME04:12:45
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
iğne deliği04:12:41
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
Mastı04:12:37
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
çöp04:12:34
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
elinden iyi iş gelmek04:12:28
becerikli, hünerli olmak
grup04:12:26
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
Dövme04:12:22
Dövmek işi
bulgar04:12:20
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
ilericilik04:12:10
İlerici olma durumu, ilerici davranış
UMUT04:12:03
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
soytarılık04:11:49
Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık
mahzen04:11:45
Yapılarda yer altı deposu
geçmiş zaman04:11:44
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
haraza04:11:39
Kavga, gürültü, karışıklık
Beri04:11:35
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
simgesel04:11:34
Sembolik
KANT04:11:26
Şeker ve limonla içilen sıcak su
zeytinyağlı04:11:22
Zeytinyağı ile yapılmış veya pişirilmiş
kımıldama04:11:21
Kımıldamak, kımıldanmak işi
plânetaryum04:11:18
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
rahmet04:11:07
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
ilçe04:10:57
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
susuz04:10:45
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
kütük04:10:04
Kalın ağaç gövdesi
Taşlı04:10:00
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
Zıpır04:09:58
Delişmen
izale etmek04:09:39
yok etmek, gidermek
potin04:09:36
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
apak04:09:19
Çok ak
yerli04:09:17
Taşınamayan, başka yere götürülemeyen
varsıl04:09:14
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
gümrahlık04:09:11
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
ulaşma04:09:03
Ulaşmak durumu
yiv04:09:01
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
karpuz04:08:59
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
sami04:08:57
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
Kurşun04:08:55
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
büyük atardamar04:08:45
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
didaktik04:08:44
Öğretici
bahtsız04:08:39
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
mazot04:08:38
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
cana yakın04:08:36
Sevimli
satrançlı04:08:32
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
hakimane04:08:29
Bilgece
ahiretlik04:08:19
bk. ahretlik
jeolojik04:08:18
Yer bilimi ile ilgili
korner04:08:13
Köşe
çamur04:08:08
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
güler yüz04:08:07
İçten ve yapmacıksız, yumuşak, okşayıcı davranış
görelik04:07:54
Bağıntı, izafet
rezalet04:07:52
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
samanyolu04:07:33
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
elim04:07:31
Acınacak, acıklı
saklanma04:07:21
Saklanmak işi
testi04:07:17
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
bitki bilimci04:07:16
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
parya04:07:14
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
memleha04:07:13
Tuzla
teraküm04:07:12
Birikme, yığılma
İSTENÇSİZ04:07:04
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
tendürüst04:07:02
Dinç, sağlam
karnaval04:07:02
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
diyar04:07:02
Ülke
kaloma04:07:01
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
bağ budamak04:06:59
bağdaki üzüm kütüklerini budamak
imgesel04:06:57
İmge ile ilgili, hayalî
galaksi04:06:54
Gök adası
dekoratif04:06:50
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
yürürlükten kaldırmak04:06:42
uygulanmaz duruma getirmek
kiliz04:06:32
Hasır otu, saz, kamış, kofa
gönyeleme04:06:31
Gönyelemek işi
Nafi04:06:29
Yararlı, kazançlı
peçete04:06:25
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
cahillik04:06:19
Cahil olma durumu, bilgisizlik
özlük04:06:11
Bir şeyin durumu, mahiyet
ÜSDERİ04:06:09
bk. üst deri
neşir04:05:53
Yayma, dağıtma, saçma
yığışım04:05:44
Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera
ut04:05:18
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
CEVHER04:05:15
Bir şeyin özü, maya, gevher
sohbet04:05:07
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
mafevk04:05:06
Üst aşamada bulunan
refakat04:05:01
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
DASİT04:05:00
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
rebap04:04:55
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz
eş yükselti04:04:49
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
yüzer top04:04:47
Şamandıra
Marketing04:04:44
Pazarlama
makule04:04:32
Takım, çeşit
tutamaç04:04:31
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
tesis04:04:27
Yapma, kurma, temelini atma
Deneysel04:04:20
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
yaralama04:04:11
Yaralamak işi
mikos04:04:07
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
samsun04:04:05
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
sadak04:03:58
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
yurdu04:03:57
İğnenin deliği
fatalite04:03:54
Alın yazısı, yazgı, kader
Haydutluk04:03:51
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
kırgınlık04:03:49
Kırgın olma durumu
olupbitti04:03:39
Oldubitti, emrivaki
dağ bayır04:03:39
İnişli çıkışlı yer, kır
Müzmin04:03:33
Uzun süreli, süreğen, kronik
cumhurbaşkanı04:03:30
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
yular04:03:17
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
alaçam04:03:14
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
sine04:03:06
Göğüs
yerine getirmek04:02:57
istenileni, gerekeni yapmak
parlatıcı04:02:56
Parlatma özelliği olan (nesne), cilâ
huy04:02:54
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
tahsil04:02:50
(para için) Alma, toplama
tekke04:02:36
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
noksanlık04:02:28
Noksan olma durumu, eksiklik
koyu sarı04:02:13
Sarının bir ton koyusu
olanaksız04:02:10
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
karakul04:02:07
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
siftah04:01:53
(bir şey satıp veya satın alıp) Alış verişe başlama
tatbik04:01:43
Uygulama, pratik
limaki04:01:38
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe