kekemelik

1.İsimKekeme olma durumu, rekâket

Son Arananlar

az14:53:50
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
Maksimum14:53:48
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
şaheser14:53:44
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
sessiz harf14:53:40
Ünsüz
lebalep14:53:38
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
AVANAK14:53:36
Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön
HOŞUNA GİTMEK14:53:33
biri beğenmek
destekleme14:53:26
Desteklemek işi
kazanım14:53:20
Kazanmak işi
top sürme14:53:18
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
yel14:53:15
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
yeltek14:53:14
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
hiddetli14:53:12
Kızgın, öfkeli
Ati14:53:11
Gelecek
Kavun14:53:09
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)14:53:06
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
hiçlik14:53:02
Hiç olma durumu
SİN14:52:56
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
Sır14:52:51
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
kayrak14:52:50
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
Katil14:52:48
İnsan öldüren kimse, cani
zırhlı araç14:52:45
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
Katar14:52:44
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
kaypak14:52:39
Kayagan, kaygan
Katre14:52:37
Damla, damlayan şey
14:52:31
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
nilüfer14:52:29
Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi (Nymphea)
asi14:52:28
Baş kaldıran, isyan eden
bek14:52:25
Sert, katı; sağlam
Tanrısız14:52:18
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
YEİS14:52:14
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
MAZBATA14:52:12
Tutanak
S14:52:12
Kükürt"ün kısaltması
Mitoloji14:52:10
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
uza duyum14:52:09
Telepati
rejisör14:52:05
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
RÜZGAR14:52:04
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
bozulma14:52:02
Bozulmak işi
alakalı14:52:01
İlgili
KORUMA14:51:58
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
Rutin14:51:55
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
müşkülpesent14:51:53
Güç beğenen, titiz
Sayımlama14:51:46
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
dipnot14:51:46
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
bozuk para14:51:42
Ufak birimlere ayrılmış para, ufaklık, bozuk
bağlılık14:51:40
Bağlı olma durumu, merbutiyet
teklif etmek14:51:40
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
Bakışımsız14:51:39
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek14:51:33
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
bildirge14:51:30
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
zarif14:51:28
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
vesile bulmak14:51:27
sebep yaratmak, bahane göstermek
kuzgun14:51:24
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
KAKIŞMA14:51:19
Kakışmak işi
eskisi gibi14:51:17
önceden olduğu gibi
yurtluk14:51:14
Büyük ve zengin köşk, malikâne
ejder14:51:14
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
Üstünlük14:51:12
Üstün olma durumu, rüçhan
çavlan14:51:10
Çağlayanın büyüğü, şelâle
bahane etmek14:51:05
herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek
TARİFE14:51:03
Fiyat gösteren çizelge
fizik ötesi14:50:55
Doğa ötesi
Zırnık14:50:54
Arsenik
Kayın birader14:50:50
Kayın (II)
plaka14:50:48
Metal yaprak
peşin14:50:46
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
Serzeniş14:50:42
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
inhina14:50:41
Eğrilme, bükülme
tahmin14:50:38
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
ARABALIK14:50:36
Araba konulan yer, garaj
haricî14:50:35
Dışla ilgili, dıştan olan
berbat14:50:33
Kötü
Nakşibendî14:50:31
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
Rastgele14:50:30
Herhangi bir, gelişigüzel
hamam böceği14:50:28
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
fotoğraf makinesi14:50:25
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
Bağcık14:50:22
Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ
MAHALLİ14:50:17
Yöresel, yerel
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)14:50:16
demeç vermek
virgül14:50:14
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
UYMA14:50:03
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
NEMLİ14:50:02
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
saat dairesi14:50:00
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
gözlük14:49:57
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
HEVES14:49:57
İstek, eğilim, arzu, şevk
baş kaldırma14:49:56
baş kaldırmak işi, isyan
şipşak14:49:54
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
benzer14:49:53
Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan (şey), müşabih, mümasil
hüzün14:49:50
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
Gönül eri14:49:45
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
DASİT14:49:44
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
homonim14:49:39
Eş adlı, eş sesli
roman14:49:36
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
romen14:49:32
Roma halkından olan kimse
TEHLİKE14:49:23
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
eli ayağı dolaşmak14:49:21
şaşırmak, telâşlanmak
bit14:49:19
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
roket14:49:15
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi
bezeme14:49:14
Süsleme, tezyin
hır14:49:14
Kavga, dalaş
bir14:49:12
Sayıların ilki
rotil14:49:11
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
ara bozuculuk14:49:09
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
kuluçka14:49:05
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
Xe14:49:01
Ksenon"un kısaltması
Rumuz14:48:58
Sembol, simge, remiz
YA14:48:57
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
TUNÇ14:48:55
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
deh14:48:49
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
son adam14:48:48
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
deniz ataşesi14:48:44
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
arılık14:48:41
Temizlik
cinayet14:48:38
Adam öldürme
kemalist14:48:36
Atatürkçü
utangaç14:48:35
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
iktisap etmek14:48:33
kazanmak, edinmek
cilt14:48:31
Deri, ten
yağmurluk14:48:28
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
bir çokları14:48:24
çok sayıda olan (kimse veya şey)
Müeddep14:48:22
Uslu, terbiyeli, edepli
umacı14:48:19
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
Cimri14:48:18
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
döneç14:48:16
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
örtülü14:48:14
Örtüsü olan
dirlik14:48:09
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
PARADİGMA14:48:08
Dizi
koşma14:48:03
Koşmak işi
koşul14:48:02
Şart
koşut14:48:00
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
DİSPROSYUM14:47:56
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy