kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kavis07:19:56
Eğmeç, yay
Tembel07:19:56
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
Antimon07:19:53
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
legal07:19:51
Kanunî, yasal, meşru
camekan07:19:48
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
yeteneksiz07:19:45
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
MELEZ07:19:43
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
gulden07:19:40
Florin
Mecmua07:19:38
Dergi
çingene07:19:35
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
Pinti07:19:33
Aşırı derecede cimri, kısmık
MEZRA07:19:30
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
acıklı07:19:27
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
KADEME07:19:25
Aşama, basamak
Meşin yuvarlak07:19:24
(futbolda) Top
merhale07:19:22
Derece, basamak, aşama, evre
Bakır taşı07:19:21
Malakit
terlik07:19:19
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
yıpratma07:19:16
Yıpratmak işi
Evlat07:19:13
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
fatalite07:19:10
Alın yazısı, yazgı, kader
İYİDEN İYİYE07:19:08
Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi
adilik07:19:05
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
NEYZEN07:19:03
Ney üfleyici, ney çalan kimse
Bülbül07:19:00
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
davul07:18:58
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
Şarklı07:18:53
Doğulu, garplı karşıtı
Sürdürme07:18:50
Sürdürmek işi
zembil otu07:18:48
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
zinhar07:18:45
Sakın, asla, olmasın!
düzmece07:18:42
Gerçek olmayan, düzme, sahte
Neme gerek07:18:39
Neme lâzım
imlâ07:18:36
Yazım
literatür07:18:34
Edebiyat, yazın
ayak07:18:33
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
Temizlik07:18:30
Temiz olma durumu, saffet, nezafet
FEZA07:18:28
Uzay
Tebaa07:18:25
Uyruklu
akkuş07:18:23
Atmaca, yırtıcı bir kuş
terakki etmek07:18:18
ilerlemek
kovmak07:18:15
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
Adamak07:18:12
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
sakıncalı07:18:07
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
birsam07:18:05
Sanrı, halüsinasyon
Göçüşme07:18:02
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
omur07:17:59
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
aydınlanmak07:17:57
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
öç almak (veya öcünü almak)07:17:55
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
kanaatkarlık07:17:52
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
hentbol07:17:49
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
amorti etmek07:17:45
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
oyun kağıdı07:17:42
İskambil kâğıdı
Seyrüsefer07:17:40
Gidiş geliş, trafik
ÖRGÜTLÜ07:17:37
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
cerahat07:17:35
İrin
sponsorluk07:17:32
Sponsorun yaptığı iş
çaresiZ07:17:30
Çaresi bulunmayan, onulmaz
SEDEF07:17:27
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
Ayan07:17:25
İleri gelenler
medrese07:17:20
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
okuyucu07:17:18
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
arz derecesi07:17:15
bk. enlem
Anlayış07:17:13
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
DAMLA07:17:10
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
tarh etmek07:17:05
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
hırsızlık07:17:00
Çalma
rayiç fiyat07:16:58
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
Sezme07:16:55
Sezmek işi
uskumrugiller07:16:53
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
koşa07:16:50
Çift, eş, ikiz
kovcu07:16:49
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
nefesli07:16:46
Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan
aşağı almak07:16:43
devirmek, yıkmak
karşılaştırma07:16:40
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
uyumsuz07:16:37
Uyumu olmayan, ahenksiz
ağır07:16:34
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
Resim07:16:31
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
kamer07:16:29
Ay
butafor07:16:26
Oyun için gerekli sahne eşyası
olasılık07:16:23
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
rıza07:16:21
Razı olma, isteme, istek
Gökyüzü07:16:18
Göğün görünen yüzeyi, sema
fiyaka07:16:16
Gösteriş, çalım, afi, caka
marketing07:16:13
Pazarlama
legato07:16:11
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
ÇAĞRI07:16:08
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
öğrenci kartı07:16:05
Bir kimsenin öğrenci olduğunu gösterir belge
süyek07:16:03
bk. cebire
ateh getirmek07:15:58
bunamak
Rahat07:15:55
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
KALBUR07:15:52
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
Toplardamar07:15:50
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
Verim07:15:47
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
İlgeç07:15:45
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
iveğen07:15:42
İvecen
okapi07:15:40
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
itibar07:15:37
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
kama07:15:35
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
kari07:15:33
Okuyucu, okur
turpgiller07:15:32
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
mefahir07:15:30
Övünülecek şeyler, övünceler
perişan07:15:27
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
yük hayvanı07:15:23
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
BALIK YUMURTASI07:15:20
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
kimlik belgesi07:15:18
Kimlik, hüviyet cüzdanı
Zamansız07:15:15
Uygun olmayan bir zamanda (yapılan), vakitsiz
Hatıra07:15:13
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
SÜSLEME07:15:10
Süslemek işi, bezeme, tezyin
havaneli07:15:07
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
pelesenk ağacı07:15:05
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
DALGI07:15:02
Gaflet, aymazlık
asuman07:15:00
Gök, gökyüzü
sorguya çekmek07:14:57
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
FIRFIR07:14:53
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
Dedektif07:14:48
bk. detektif
temas07:14:48
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
kurallı07:14:46
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
ağı çiçeği07:14:43
Zakkum
bahis açmak (veya açılmak)07:14:41
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
Milyar07:14:36
Milyon kere bin, 1.000.000.000
Domuz yağı07:14:34
Domuzdan çıkarılan yağ
sürüp gitmek07:14:31
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
idam07:14:28
Ölüm cezası
veri07:14:26
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
açığa vurmak07:14:23
belli etmek, ortaya çıkarmak
balar07:14:20
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
şerik07:14:17
Ortak
ayrıcalık07:14:14
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
tokyo07:14:07
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
işaret sıfatı07:14:04
bk. gösterme sıfatı