kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kavis09:16:34
Eğmeç, yay
kaslı09:16:33
Kasları gelişmiş olan, adaleli
kasiyer09:16:28
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
kaside09:16:24
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
kasetçalar09:16:20
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
yiğitçe09:16:18
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
kasem09:16:15
Ant içme, yemin etme
kasatura09:16:11
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
kasıt09:16:06
Amaç, istek, maksat
kasırga09:16:02
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
platin09:16:00
Atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23 olan, 21,4 yoğunluğunda, 1755 C° de eriyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element. Kısaltması Pt
kasır09:15:58
Köşk
kasınç09:15:51
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
kasım09:15:45
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
tutukluluk09:15:41
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
kas09:15:40
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele
karyola09:15:35
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
kartpostal09:15:30
Genellikle dik dörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli posta kartı, kart
kartel09:15:24
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
karo09:15:20
Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olan, orya
karnivor09:15:14
Et obur, et yiyen canlı
müracaat09:15:13
Başvuru
karnaval09:15:08
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
Şebeke09:15:04
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
karnından konuşmak (veya söylemek)09:15:03
işitilemeyecek kadar alçak sesle söylemek
karmak09:14:58
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
karmaşa09:14:53
Karmaşık olma durumu
karmaşık09:14:48
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
karma09:14:44
Karmak işi
karizmatik09:14:40
Büyüleyici, etkileyici
karine09:14:36
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu
topluca09:14:33
Toplu olarak
karina09:14:31
Gemi omurgası
kargagiller09:14:27
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
Kervan09:14:27
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
kargı09:14:23
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
karfiçe09:14:18
Orta boy demir çivi
kardinal09:14:13
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
karbonlu09:14:09
Birleşiminde karbon bulunan
karbon09:14:05
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
karayanık09:14:00
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
karavana09:13:56
En çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, çok miktarda yiyecek alan, kenarları dik, derince metal kap
karavaş09:13:52
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
menzil09:13:50
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
karateci09:13:48
Karate yapan kimse
karasu09:13:44
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
karasal09:13:39
Kara (I) ile ilgili, berrî
karasakız09:13:35
Zift
YURTLUK09:13:31
Büyük ve zengin köşk, malikâne
kararsızlık09:13:31
Kararsız olma durumu, tereddüt
kararsız09:13:26
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
karanlık oda09:13:22
Fotoğraf camı banyosu, röntgen muayenesi gibi işlerin yapıldığı ışıksız oda
karanlık09:13:18
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
savaklama09:13:16
Savaklamak işi
karalama09:13:13
Karalamak işi
karaktersiz09:13:09
Karakteri kötü olan
likit09:13:08
Sıvı, akışkan
karakter09:13:04
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
karakavuk09:13:00
Hindiba
karakabarcık09:12:56
Kara yanık, yanıkara şarbon
meşakkat çekmek09:12:54
sıkıntı içinde olmak
karaim09:12:48
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
karagözcü09:12:44
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
karagöz oynatmak09:12:38
komik bir durum yaratmak
karagöz09:12:34
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
karafa09:12:30
Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi
karaburçak09:12:24
Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür, küşne (Ervum ervilla)
TOPLULUK09:12:23
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
karabatak09:12:20
Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax)
karaasma09:12:14
Loğusa otu, zeravent
kara yosunu09:12:10
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
kara yolu09:12:06
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
kara kehribar09:12:00
Süs eşyası yapımında kullanılan parlak, siyah linyit, oksidiyon taşı
mitos09:11:58
bk. mit
kara elmas09:11:56
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
kara baht09:11:45
Kara yazı
karşılaşma09:11:41
Karşılaşmak işi
karşılıklı09:11:37
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
karşılık09:11:32
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
karşı sav09:11:28
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
karşı gelmek09:11:24
boyun eğmemek, baş kaldırmak
karşı çıkmak09:11:20
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
tutuşturma09:11:18
Tutuşturmak işi
karın zarı iltihabı09:11:16
bk. karın zarı yangısı
karın09:11:11
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
karıştırıcı09:11:07
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
karışma09:11:03
Karışmak işi
alegori09:11:02
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
karışım09:10:58
Karışmış olanın durumu
karışık09:10:54
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
karış09:10:50
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
karı09:10:46
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
kar sapanı09:10:42
Kayarken kayak uçlarını birbirine yaklaştırma, arka uçlarını ise birbirinden uzaklaştırmayla sağlanan frenleme durumu
kaplumbağa yürüyüşü09:10:37
Çok ağır yürüyüş
kaplama09:10:33
Kaplamak işi
kapitalizm09:10:29
Anamalcılık
kapitalist09:10:24
Sermayedar, ana malcı
kapital09:10:20
Sermaye, ana mal
kapela09:10:16
Şapka
kaparo vermek09:10:11
bir kimseye pazarlığında anlaşılmış bir paranın küçük bir bölümünü önceden vermek
kaparo09:10:07
Pey akçesi
kapari09:10:03
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
kapalı çarşı09:09:59
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
kapak09:09:54
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
kapıcı09:09:50
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
nihilist09:09:48
Nihilizm yanlısı
tIrpana09:09:45
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
kapı mandalı09:09:44
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
kapı09:09:39
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
kapçık meyve09:09:33
Meşe palamudu, ceviz gibi açılmayan, tek taneli kuru meyve
sözü geçmek09:09:29
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
kaos09:09:29
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
kaolin09:09:23
Arı kil
kanunlaşma09:09:19
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
kanun maddesi09:09:15
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
kanun09:09:10
Yasa
kanton09:09:04
İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri
kantaron09:09:00
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
kantar09:08:53
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
Tepkili uçak09:08:52
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
kankan09:08:49
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
kanepe09:08:45
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
kandil yağı09:08:40
Kötü cins zeytinyağı
kandil09:08:36
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
çentme09:08:34
Çentmek işi
kandelâ09:08:31
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
kandırmaca09:08:27
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
kandırılma09:08:23
Kandırılmak işi
kancık09:08:18
(hayvanlarda) Dişi
masarika09:08:15
Bağırsakları tutan karın iç zarı