kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kavis09:45:17
Eğmeç, yay
gözden çıkarmak09:45:15
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
DANIŞIKLI DÖVÜŞ09:45:15
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
içeri09:45:09
İç yan, iç bölüm
Kireç taşı09:45:09
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
FEL09:45:08
Görüngü
Sübvansiyon09:45:03
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
DE09:45:02
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
karaktersiz09:45:00
Karakteri kötü olan
müteahhit09:44:59
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
baharat09:44:52
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
önlem09:44:50
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
tertip09:44:48
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
halk ozanı09:44:43
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
çekelez09:44:40
Sincap
tayf09:44:36
Görüntü, hayalet, ruh
kaktüs09:44:35
Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği (Cactus)
iftira etmek (veya atmak)09:44:35
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
ileri görüş09:44:28
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
nasir09:44:20
Nesir yazan, nesir ustası
DÜZEYSİZ09:44:17
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
restore etmek09:44:16
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
beyaz cam09:44:13
Televizyon ekranı
SEYRÜSEFER09:44:09
Gidiş geliş, trafik
baz09:44:06
Temel, esas
kıtaat09:44:00
Kıtalar, ana karalar
ısrar etmek09:43:59
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
öbürü09:43:56
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
teselli09:43:54
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
süslü09:43:48
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
namevcut09:43:45
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
kifayet09:43:40
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
hayal gücü09:43:39
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
görevden almak09:43:38
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
kürevi09:43:35
Küresel, toparlak
sulu09:43:32
Suyu olan, içinde su bulunan
idarecilik09:43:32
İdareci olma durumu
Su yuvarı09:43:30
Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar, su küre, hidrosfer
zeytin09:43:27
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
Konut09:43:25
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
yüzer top09:43:23
Şamandıra
Nezif09:43:22
Kanama
ceza09:43:21
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
içine almak09:43:18
kapsamak
nezaketsiz09:43:18
Nazik olmayan
göz hapsi09:43:18
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
caba09:43:17
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
TEMBELLİK09:43:16
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
ACIMAK09:43:15
Acılı, ağrılı olmak
ihsan09:43:13
İyilik etme, iyi davranma
Yemlik09:43:12
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
buz dağı09:43:09
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
su taşkını09:43:08
bk. sel
tümel kavram09:43:03
Kapsamına aldığı bütün nesneleri gösteren kavram
Mevduat09:42:56
Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat
ALAVERE09:42:55
Bir şeyin elden ele geçmesi
inandırma09:42:43
İnandırmak işi
kalsiyum09:42:42
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
arabi09:42:36
Araplarla ilgili, Araplara özgü olan
cizye09:42:34
Müslüman devletlerde Müslüman olmayanlardan alınan bir çeşit vergi
isal09:42:31
Ulaştırma
faal09:42:28
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
bey09:42:25
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
KUDRET HELVASI09:42:20
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
üstüne oturmak09:42:16
bk. üzerine oturmak
Diktatör09:42:15
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
fikrisabit09:42:04
Saplantı, idefiks
uğut09:41:28
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
telli balıkçıl09:41:14
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
zulüm09:40:52
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
mevta09:40:50
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
Eğme09:40:48
Eğmek işi
zahmetli09:40:47
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
veya09:40:44
Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılır
tortul09:40:42
Tortu niteliğinde olan
arz talep kanunu09:40:35
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
sürgit09:40:35
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
tecrit09:40:34
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
tazyik09:40:32
Basınç
tavla09:40:30
At ahırı
takma ad09:40:27
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
anız09:40:27
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
Uyku sersemliği09:40:24
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
Diyapozitif09:40:23
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
takla09:40:22
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
taşlık09:40:20
Taşı bol, taşlı (yer)
bekas09:40:17
Çulluk
Hay09:40:16
İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılır
paçal09:40:16
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
Soy ağacı09:40:15
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
taş bilimi09:40:11
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
taş basmacı09:40:09
Taş basması ile uğraşan kimse
taş balığı09:40:06
İşkine balığına verilen bir ad
acı badem09:40:05
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
taç09:40:04
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
tıkama09:40:02
Tıkamak işi
itikat09:40:01
İnanma, inan
tüy09:39:59
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
samimi09:39:57
İçten, içtenlikle
ruam09:39:53
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
sami09:39:53
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
sam yeli09:39:50
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
sala09:39:48
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
dibek09:39:44
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
tavassut09:39:42
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
saflık09:39:42
Saf olma durumu; temizlik, arılık
safa09:39:40
bk. sefa
sağduyulu09:39:37
Sağduyusu olan
saçmalık09:39:35
Saçma konulan yer
bengi09:39:34
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
Gafil09:39:32
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
sıkım09:39:32
Sıkma işi
sıcakkanlılık09:39:29
Sıcak kanlı olma durumu
sıcak09:39:27
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
Harir09:39:26
İpek
sığınmak09:39:24
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
sığınak09:39:20
Yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce
süyek09:39:18
bk. cebire
resif09:39:16
Su düzeyindeki sıra kayalar
süslemek09:39:15
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
haykırma09:39:12
Haykırmak işi
SAKIRGA09:39:12
Kene
sülfürik asit09:39:11
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
sıralaç09:39:09
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
sübjektivist09:39:08
Öznelci
Aile09:39:06
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
sövme09:39:05
Sövmek işi, sövgü, küfretme
SIKINTI09:39:03
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
karnından konuşmak (veya söylemek)09:39:02
işitilemeyecek kadar alçak sesle söylemek
inci çiçeği09:38:58
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)