kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

AnlAşılmaz09:45:32
Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlâk
Dağ kırlangıcı09:45:18
Çobanaldatan, keçisağan
yatar koltuk09:45:17
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
09:45:15
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
Adilane09:45:15
Adalete uygun olarak, hakça
demir oksit09:45:09
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
domalan09:45:02
Asklı mantarlardan, toprak içinde yumru biçiminde yetişen, yenilebilen bir bitki, yer mantarı, keme (Tuber melanosporum)
Kutan09:44:54
Saka kuşu
fesh etmek09:44:52
bk. feshetmek
takma09:44:52
Takmak işi
şüheda09:44:45
Şehitler
kosmos09:44:42
bk. kozmos
TELLÜR09:44:42
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
SOYGUNCULUK09:44:41
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
Üzüm09:44:37
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
şüpheci09:44:33
Kuşkucu, septik
idam etmek09:44:29
verilen ölüm cezası hükmünü yerine getirmek
rab09:44:29
Tanrı
taka09:44:28
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
tahlil09:44:24
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
mükafat09:44:24
Ödül
CO09:44:23
Kobalt`ın kısaltması
ÖDEME09:44:22
Ödemek işi, tediye
ENDÜSTRİ09:44:21
Sanayi
endoderm09:44:18
İç deri
şirret09:44:17
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
ulu orta09:44:13
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
bade09:44:13
Şarap, içki
egoistlik09:44:12
Bencil olma durumu
koyu sarı09:44:12
Sarının bir ton koyusu
Halkçılık09:44:12
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
KALPAK09:44:11
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
koku09:44:02
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
ablukaya almak09:43:57
bk. abluka etmek
yarışmacı09:43:43
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
BAZUKA09:43:41
Roketatar
ulviyet09:43:40
Yücelik
ruh bilimcilik09:43:40
Özellikle din, sanat, ahlâk gibi olayları tek yanlı olarak yalnızca ruh bilimsel açıdan inceleme ve açıklama, psikolojizm
kuruntuya kapılmak09:43:36
boş yere tasalanmak
akılcı09:43:36
Akılcılıkla ilgili
Uydurma09:43:33
Uydurmak işi
tıraş bıçağı09:43:29
Erkeklerin yüzlerindeki kılları kesmek için kullandıkları, çelikten yapılmış ince bıçak, jilet, ustura
sura09:43:26
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
Çelik09:43:21
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
cami09:43:17
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
tapınak09:43:16
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
m09:43:16
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
ne olursa olsun09:43:06
her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda
terki09:43:06
Eyerin arka bölümü
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir09:43:05
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
teknikçi09:42:58
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
nişan almak09:42:49
(ateşli silâhlara) bir hedefi vurmak için gerekli doğrultuyu vermek, gezlemek
öneride bulunmak09:42:48
önermek, teklif etmek
mevlit09:42:46
Doğma, doğum
ahenk09:42:45
Uyum
CUNDA09:42:44
Yatay serenlerin her iki başı
İşsiz güçsüz09:42:39
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
yağmur bulutu09:42:39
Atmosferde nem yüklü bulutlar
vesait09:42:39
Araçlar, vasıtalar
evsiz barksız09:42:25
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
demevi09:42:21
Kanlı, kanı çok (insan)
mihnet09:42:13
Sıkıntı, üzüntü
İÇKİ09:42:13
İçinde alkol bulunan içecek
Dövme09:42:13
Dövmek işi
tahin rengi09:42:09
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
Orkestra09:42:08
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
işaret parmağı09:42:07
Elde, baş parmaktan sonraki parmak, şahadet parmağı, gösterme parmağı
cin09:42:07
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
seyretme09:42:01
Seyretmek işi
potin09:42:00
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
konkav09:41:58
İçbükey, obruk, mukaar
isabet09:41:58
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
Kıskı09:41:58
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
bombalama09:41:58
Bombalamak işi
aldatmak09:41:57
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
müreccah09:41:57
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, yeğ, yeğrek
gemilik09:41:53
Gemi yapılan yer, tersane
ekin iti09:41:53
Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse
Cr09:41:48
Krom"un kısaltması
şalvar09:41:47
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
Trent09:41:45
Eğilim
Ergin09:41:42
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
kamacı09:41:33
Kama yapan veya satan (kimse)
yemişli09:41:26
Yemişi olan, meyve veren
haydutluk09:41:24
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
kiralayan09:41:24
Kiraya veren
Karasal09:41:18
Kara (I) ile ilgili, berrî
şilte09:41:07
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
Mükemmel09:40:58
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
ZULÜM09:40:44
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
ısmarlama09:40:38
Ismarlamak işi, sipariş
Sb09:40:37
Antimon"un kısaltması
haddini bilmek09:40:37
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
seremoni09:40:37
Tören
çiçeklik09:40:37
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
kuramcı09:40:36
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
zıpır09:40:30
Delişmen
UĞURLUK09:40:30
Maskot
ONDALIK09:40:24
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
kozmos09:40:19
Evren
Hint bademi09:40:19
Kakao
varma09:40:14
Varmak işi
bevliye09:40:14
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
klan09:40:14
Boy
muğlâk09:40:14
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
su geçirmez09:40:12
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
konveksiyon09:40:05
Isı yayımı, iletim
ortaya koymak09:40:00
herkesin görebileceği yere koymak
imdat09:39:56
Tehlikede olana yapılan yardım
Değişiklik09:39:49
Değişik olma durumu
nöbetleşe09:39:36
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
ÖNGÖRÜ09:39:36
Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma
konuşmacı09:39:31
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
veresiye09:39:21
Karşılığı sonra ödenmek üzere
Masa topu09:39:21
Kuralları tenisinkine benzeyen, masa üzerinde özel top ve raketlerle oynanan bir oyun,masa tenisi
çengel09:39:18
Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
Fedai09:39:17
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
posta treni09:39:17
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
ANONİM09:39:16
Adı sanı bilinmeyen
ötücü09:39:15
Güzel öten, ötüşü güzel olan
letafet09:39:14
Güzellik, hoşluk
sincap09:39:05
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
MERCEK09:39:01
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
kamer balığı09:38:52
Ay balığı
dermatoloji09:38:52
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
MERTEBE09:38:49
Aşama, derece, rütbe
duma09:38:47
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
lahmacun09:38:46
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
ikinci çağ09:38:42
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
sermayecilik09:38:42
Sermayeci olma durumu