kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

erginlik02:00:57
Ergin olma durumu, kemal, rüşt
erzatz02:00:09
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
felsefe01:59:49
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
civciv01:59:49
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
ortadan kaldırmak01:59:45
saklamak
deney tüpü01:59:40
Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru
YAŞIT01:59:32
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
hesap uzmanı01:58:56
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
mehil01:58:40
Bir işin bitirilmesi için tanınan ek süre, önel
metan01:58:27
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
çiğ01:58:23
Pişmemiş veya az pişmiş
CEVAP01:58:07
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
nafi01:57:58
Yararlı, kazançlı
aşırılık01:57:46
Aşırı olma durumu
Yılan01:57:42
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
maron01:57:10
Kestane rengi
maske01:57:05
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
matem01:57:01
Yas
matah01:56:57
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
iyimserlik01:56:53
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
maval01:56:49
Yalan, uydurma söz
minare01:56:41
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
Sinolog01:56:17
Sinoloji bilgini
kıtık01:56:13
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
kıtır01:56:05
Uydurma söz, yalan
mıymıntı01:55:57
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
yamaklık01:55:41
Yamak olma durumu
lös01:55:13
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
lüp01:55:09
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
nova01:55:01
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
noel01:54:57
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
Berilyum01:54:53
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
kalın bağırsak01:54:44
Sindirim borusunun ince bağırsaktan anüse kadar ortalama 1,5 m uzunluğundaki bölümü
İRONİ01:54:32
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
düzensiz01:53:58
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
Salat01:53:49
Namaz
Zorla01:53:41
Zor kullanarak, zecren; metazori
şistleşme01:53:06
Şistleşmek işi veya durumu
ödemek01:52:58
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
livar01:52:41
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
yedirme01:52:33
Yedirmek işi
görevli01:52:29
Görevi olan, vazifeli
Hububat01:52:00
Tahıl
dirlik01:51:48
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Sima01:51:39
Yüz, çehre
Suna01:51:11
Erkek ördek
ha babam (veya ha babam ha)01:50:16
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
cangıl01:50:08
bk. cengel
Özdeş01:50:03
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
imkansız01:49:52
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
Kullanış01:49:48
Kullanmak işi veya biçimi
metafizik01:49:44
Doğa ötesi, fizik ötesi
fatihane01:49:40
Fatih gibi, fatihe benzercesine
iğrenç01:49:36
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
yetenekli01:49:28
Yeteneği olan, kabiliyetli
panama01:49:15
Orta Amerika"da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka
ZULÜM01:49:11
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
lekelenmek01:48:59
Kötü tanınmak
Alışılmamış01:48:44
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
Helen01:48:40
Grek
manzara01:48:36
Bakışı, dikkati çeken her şey
panzehir taşı01:48:20
Antilop gibi hayvanların midesinde oluşan, zehiri önleyici etkisi olan kütle
Sahipsiz01:48:16
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
panter01:48:08
Pars
mütalâa etmek01:47:49
okumak
Hedef01:47:37
Nişan alınacak yer
baştan başa01:47:33
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
savca01:47:18
İddianame
YALABIMA01:47:04
Yalabımak işi veya durumu
köy meydanı01:46:51
Genellikle köyün ortasında bulunan geniş alan
dışkı01:46:43
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
teşkilat01:46:35
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
kız almak01:46:16
bir ailenin kızını gelin olarak bir başka aileye katmak
hasat01:46:03
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
darılma01:45:42
Darılmak işi
büyüme01:45:37
Büyümek işi
faraziye01:45:33
Varsayım, hipotez
begonya01:45:09
Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çeşitleri bulunan sıcak ülke bitkisi (Begonia)
ağırkanlı01:44:49
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
01:44:45
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
sirken01:44:07
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
hünkar01:44:03
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
dayak atmak01:43:59
dövmek, sopa ile dövmek
çekül01:43:39
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
tıpa01:43:35
Tapa
CEREYANLI01:43:27
Akıntılı
fayton01:43:20
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
kirletmek01:43:18
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
ızgara01:42:59
Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
civanmert01:42:49
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
İzlenim01:42:47
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
alegori01:42:31
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
kınama01:42:27
Kınamak işi, ayıplama, takbih
duymak01:42:19
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
Saray01:42:13
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
tavsiye01:41:58
Öğütleme, yol gösterme
anot01:41:54
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
anut01:41:50
İnatçı, ayak direyici
kasem01:41:42
Ant içme, yemin etme
tenasül01:41:13
Nesil yetiştirerek üreme
kumanda01:40:49
Komuta
peş01:40:48
Arka
METRES01:40:36
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
varidat01:40:21
Akla gelen, içe doğan düşünce
müslüman01:40:13
İslâm dininden olan kimse
sıralaç01:40:05
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
gözetim01:40:01
Gözetme işi, nezaret
Avutmak01:39:55
Oyalamak
afak01:39:15
Ufuklar, dört bir taraf
brezil01:39:12
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
adam01:39:11
İnsan
kanıklık01:38:55
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
muşta01:38:47
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
ussal01:38:43
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
geriş01:38:38
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
denge01:38:30
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
deney01:38:26
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
Malumat01:38:07
Bilgi
seçmeli01:37:59
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
Toptan01:37:31
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
pençe atmak01:37:27
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
çığır01:37:22
Çığın kar üzerinde açtığı iz
Püskürtücü01:37:06
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
SAĞLIKLI01:36:54
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
Büz01:36:50
Künk
koşalık01:36:46
Koşa olma durumu
muhayyer01:36:40
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
engelleme01:36:29
Engellemek işi
liberalizm01:36:13
Serbestlik
şakadan01:36:07
Şaka olarak, şaka diye, mahsus