kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kavis22:22:57
Eğmeç, yay
sıçramak22:22:41
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
didişme22:22:39
Didişmek işi
Kazanım22:22:15
Kazanmak işi
aşırma22:22:15
Aşırmak işi
not22:22:00
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
tefrik22:21:54
Ayırma, ayırt etme
limon sarısı22:21:53
Limon kabuğunun rengi
bol bol22:21:40
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
çam22:21:22
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
süyek22:21:13
bk. cebire
hak22:20:57
Tanrı"nın adlarından biri
Unutma22:20:55
Unutmak durumu
tavlı22:20:52
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
kelime hazinesi22:20:50
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
Katılma22:20:16
Katılmak işi
fıkra22:20:13
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
kaza22:20:12
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
Tatar çorbası22:19:55
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
demevi22:19:53
Kanlı, kanı çok (insan)
yer yuvarlağı22:19:31
Üstünde yaşadığımız gök cismi
zekavet22:19:31
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
ciddiyetsizlik22:18:41
Ciddiyetsiz olma durumu
Nema22:18:32
Büyüme, gelişme, çoğalma
baba22:18:29
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
kilit22:17:54
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
utanmaz22:17:53
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
besihane22:17:53
Besi yapılan yer
ifrazat22:17:53
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
yeltek22:17:52
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
ANALİZ ETMEK22:17:52
Çözümlemek, tahlil etmek
zanaat22:17:41
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
jeoloji22:17:39
Yer bilimi
Dank22:17:32
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
işinin adamı22:17:14
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
titreme22:17:14
Titremek işi
Müteveffa22:16:35
(insan için) Ölmüş, ölü
hüseynî22:16:33
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
of22:16:32
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
takip etmek22:16:03
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
berraklık22:16:03
Berrak olma durumu, duruluk
Manda22:15:56
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)
İki yüzlü22:15:13
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
sektör22:14:53
Bölüm, kol, dal, kesim
yak22:14:32
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
şahsi22:14:16
Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, özlük
muvazene22:13:55
Denge
İçli dışlı22:13:54
Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli benli, aşırı teklifsiz
faka bastırmak22:13:54
aldatmak, tuzağa düşürmek
Destek22:13:35
Dayanak, dayak
ŞEHİT22:13:17
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
kül rengi22:12:34
Odunun yanmasıyla oluşan, külün akla kara arasındaki rengi, gri
evlatlık22:12:33
Evlât olma durumu
Hindistan cevizi22:12:32
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
kanama22:12:15
Kanamak işi, nezif
gondol22:12:15
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
enez22:11:54
Cılız, zayıf, güçsüz
lüfergiller22:11:53
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
eşref22:11:53
Çok onurlu, çok şerefli
ön ad22:11:52
Kişilere verilen ilk ad
diken22:11:40
Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri
sürüklemek22:11:39
Akarsu için, götürmek
kötürüm olmak (veya kalmak)22:10:56
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
uyurgezerlik22:10:54
Uyurgezer olma durumu
kurnazlık22:10:20
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
ZULÜM22:10:12
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
şist22:10:11
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
Destekleme22:10:11
Desteklemek işi
veri işlem22:09:56
bk. bilgi işlem
pamuk taş22:09:40
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
adaptasyon22:09:35
Uyarlama
Kamer22:08:33
Ay
karıncayiyen22:07:42
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
kandela22:07:38
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
cam gibi22:07:34
arkası görünen, saydam, şeffaf
yadımlama22:07:13
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
izafî22:07:13
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
CEBRİNEFS22:07:12
Kendini zorlama, kendini tutma
CAN22:07:00
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
süsleme sanatları22:06:59
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
Misina22:06:58
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
hempa22:06:35
Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, omuzdaş
lâedri22:06:35
Yazarı bilinmeyen, anonim
yaren22:06:34
Arkadaş, yakın, dost
süt22:06:34
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
ağu22:06:32
Ağı
ağırlanma22:06:14
Ağırlanmak işi
çığlık22:06:14
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
inci taşı22:06:13
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
YADİGAR22:06:12
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
tayin edilmek22:05:54
atanmak
tahayyül etmek22:05:54
hayal etmek
Ozan22:05:37
Halk şairi
atgiller22:05:14
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
sevgi22:05:12
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
arifane22:05:11
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
allak22:05:05
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
konuk evi22:05:04
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
badik22:04:16
Ördek; palaz
düşey22:03:54
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
kayırıcı22:03:53
Kayıran, koruyan, iltimasçı
emir eri22:03:53
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
meslektaş22:03:53
Aynı meslekten olan
Apse22:03:52
İrin birikimi, çıban
seçici kurul22:03:42
bk. seçiciler kurulu
eyyamcı22:03:32
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
meleme22:03:32
Melemek işi
tirat22:03:31
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
küme bulut22:03:30
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
özelik22:03:14
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
bahane22:02:57
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
dalaşmak22:02:55
Ağız kavgası etmek
taaffün22:02:55
Kokuşma, pis kokma
elgin22:02:16
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
haksızlık etmek22:02:14
adalete aykırı davranmak, gadretmek
haşere22:02:14
Böcek
hayırlı22:02:13
Yararı, hayrı olan
krema22:02:13
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
biçici22:02:12
Biçmek işini yapan (kimse)
karacılık22:02:00
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
pipet22:01:59
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
balgam taşı22:01:58
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
müzisyen22:01:36
Müzikçi, müzik sanatçısı
Yönelme22:01:35
Yönelmek işi
İlan22:01:22
Duyuru
arka (veya sırt) çevirmek22:01:22
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
matbaa22:01:03
Basım evi
özden22:00:56
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
bilinç kaybı22:00:54
Hafıza yitimi
unutturma22:00:39
Unutturmak işi