kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kavis05:09:25
Eğmeç, yay
maslak05:08:58
Sürekli su akan boru
intiba05:07:14
İzlenim
Artı05:07:06
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
istifade05:07:06
Yararlanma, faydalanma
elden05:06:01
Aracısız olarak, kendisi tarafından
yekûn05:05:59
Toplam
tükenmez kalem05:05:55
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
aldırış05:05:54
Aldırmak işi veya biçimi
cinsel taciz05:05:51
Ahlâksızca ve ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme
ihlas05:05:39
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
nane ruhu05:04:52
Nane yapraklarından çıkarılan esans
konuk evi05:03:01
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
yalıtım05:02:45
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
natıka05:02:35
Düşünüp söyleme yeteneği
apak05:02:34
Çok ak
haranı05:02:21
Büyük tencere
tarh etmek05:02:20
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
zorlukla04:59:53
Zor bir biçimde, güçlükle
lam04:59:36
Arap alfabesinde l harfinin adı
Zirai04:59:05
Tarımla ilgili, tarımsal
üzerine almak04:57:34
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
bardak04:57:27
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
tımar04:57:13
Yara bakımı
Matematikçi04:55:05
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
El gün04:54:38
Başkaları, yabancılar
istihsal04:54:37
Çıkarma, elde etme
piyango04:54:34
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
müsaade04:54:24
İzin, icazet, ruhsat
Evliya04:52:11
Erenler, ermişler, veliler
Açıkça04:50:36
Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde
samba04:50:13
Bir çeşit Brezilya dansı
içtenlik04:49:33
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
kitap04:49:21
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
para canlısı04:49:07
Paraya düşkün, para gözlü
küpe04:49:05
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
meyhane04:48:40
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
cenaze duası04:47:45
Cenaze defnedilirken okunan dua
BÜYÜMEK04:45:56
Yetişmek
İsteklendirici04:43:56
İstek uyandıran, teşvikkâr
sur04:43:01
Kale duvarı
açığa vurmak04:39:53
belli etmek, ortaya çıkarmak
Boruk04:39:26
Dağlarda yetişen, kokulu, süpürge ve yakacak olarak kullanılan bir ot türü
dokunuş04:36:49
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
BIKKINLIK04:36:28
Çok bıkmış olma durumu
akustik04:36:16
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
cıva04:34:12
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
kertenkeleler04:33:38
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
fiyakalı04:31:25
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
arpacık soğanı04:31:17
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
el yazması04:31:13
Yazma kitap
pb04:31:08
Kurşun"un kısaltması
kebe04:31:08
Kısa kepenek
dolap04:30:53
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
Bahir04:28:54
Deniz
kıvrımlı04:28:01
Kıvrımı olan
TAKOZ04:27:55
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
yargılama04:27:25
Yargılamak işi, muhakeme
su yolu04:27:06
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
kumral04:26:43
(saç, bıyık, sakal için) Koyu sarı veya açık kestane rengi
Yoz04:26:37
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
yargıcı04:25:58
Hakem
RASTGELE04:25:18
Herhangi bir, gelişigüzel
bel kemeri04:24:10
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
uyarıcı04:24:06
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
GÜVENÇ04:24:05
Güvenme duygusu, itimat
anıştırma04:23:59
Anıştırmak işi
çıtçıt04:20:41
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
Tayyare04:20:36
Uçak
tümür04:20:35
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
jale04:18:52
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
panama04:18:24
Orta Amerika"da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka
özden04:17:43
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
emlak04:13:35
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
futa04:13:30
İpekli peştamal
cüsseli04:12:36
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
bahtiyar04:12:21
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
tevsi04:12:11
Genişletme, yayma
tıkaç04:10:44
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
tanıklık04:10:34
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
dopdolu04:10:07
Büsbütün dolu
doğa ötesi04:08:47
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
sızıltı04:07:07
Sızlanma, yakınma, şekva, şikâyet
kurutma04:06:28
Kurutmak işi
yörünge04:05:03
Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek
cimrilik04:04:14
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
Katılma04:01:52
Katılmak işi
tüf04:01:38
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
kaos04:01:36
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
İKTİBAS04:01:34
Ödünç alma
NAKIS04:01:32
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
mert04:01:06
Yiğit
gerçek04:00:19
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
Bağlantılı04:00:16
Aralarında bağlantı bulunan, irtibatlı, rabıtalı
çeyiz04:00:14
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
meydana çıkarmak03:59:10
açıklığa kavuşturmak, ortaya çıkarmak, belli etmek
kaside03:58:53
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
takdimci03:58:46
Tanıtmacı
sunum03:58:46
Lokma, parça
VOLKAN03:58:29
Yanardağ
zem03:57:31
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
ter03:56:50
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
karbon03:55:53
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
bitki bilimci03:55:45
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
keman03:55:34
Yay
Çukurluk03:55:10
Çukur olma durumu
hüsnüyusuf03:55:08
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
ergin03:52:57
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
yaz yağmuru03:50:15
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
YALAZ03:49:24
Alev
yanılgı03:48:33
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
KUTSAL03:48:30
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
parantez03:48:24
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
nitelendirme03:48:21
Nitelendirmek işi, vasıflandırma
bakalit03:48:15
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
Duru03:48:04
Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak
nim03:48:03
Yarı
Korku03:47:59
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
cezir03:47:56
Kök
AŞK03:47:49
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
tiramola03:47:44
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
kaliteli03:47:32
Nitelikli
toraman03:47:27
Tombul, iri yapılı, genç irisi
MEMNU03:47:22
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
Toz03:47:08
bk. Töz
yöntemli03:46:46
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
sterlin03:46:46
İngiliz lirası
mahpus03:44:49
Kapatılmış, hapsedilmiş (kimse)
iskonto03:41:36
bk. ıskonto
agrafi03:39:20
bk. yazma yitimi