kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

parlak20:50:28
Parlayan, ışıldayan
tefeci20:50:23
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
enflasyon20:49:54
Para şişkinliği
enfraruj20:49:35
Kızıl ötesi
tebrik etmek20:49:24
kutlamak
Kama20:49:14
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
başsızlık20:48:16
Başı veya başkanı bulunmama durumu
Sözcük20:47:48
Kelime
yeter sayı20:47:05
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
katmerli20:46:46
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
vekaleten20:46:30
Vekil olarak
banal20:45:56
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
KIYAS20:44:14
Bir tutma, denk sayma
lenfa20:44:05
Lenf
eskitme20:43:51
Eskitmek işi
monotip20:43:51
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
nobran20:43:41
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)20:43:15
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
ayaklı20:43:05
Ayağı olan
sınırlı sorumluluk20:43:03
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
nedensel20:42:43
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
yeknesak20:41:58
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
Evrim20:41:52
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
balkon20:41:43
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
metalik20:41:31
Madensel, madenle ilgili
art20:41:00
Arka, geri
ses aleti20:40:58
Ses aygıtı
Tır20:40:34
Treylerin kısaltılmış biçimi
vatandaşlıktan çıkarılmak20:40:33
vatandaşlık haklarını elinden almak
çağlayan20:40:29
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
başmuharrir20:40:21
Başyazar, sermuharrir
AŞAMA20:39:30
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
uyrukluk20:39:10
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
trafik20:38:59
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
şükran20:38:19
İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
havan20:37:02
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
baltalama20:36:45
Baltalamak işi, sabotaj
AŞIRI20:36:22
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
Makam20:36:14
Mevki, kat, yer
lâkayt20:36:13
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
keçi mantarı20:35:25
bk. ak mantar
istifade etmek20:35:16
yararlanmak
vekil20:35:07
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
taka20:34:10
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
LATEKS20:34:04
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
koşucu20:33:49
Koşuya katılan yarışçı
misel20:33:23
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
anekdot20:32:26
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
fesh etmek20:31:50
bk. feshetmek
gösterişçi20:31:14
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
ivecenlik20:30:56
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
Lr20:30:19
Lorentiyum"un kısaltması
dikey20:30:13
Dik olarak
aysar20:29:34
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
dun20:28:57
Alçak, aşağı, aşağılık
agraf20:28:30
Kanca, kopça
surat20:27:10
Yüz, çehre
kimi20:26:35
Birtakımı, bazısı
teori20:26:12
Kuram, nazariye
belirleme20:26:03
Belirlemek işi, tayin
imlâ20:26:00
Yazım
temaşa20:25:48
Hoşlanarak bakma
sarık20:25:45
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
sarı humma20:25:43
bk. sarı humma
salya20:25:39
Ağızdan sızan tükürük
pekmez20:25:31
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
muhteva20:25:20
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
kişilik20:24:47
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
kışkırtmak20:24:47
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
MESKEN20:24:30
Konut, ikametgâh
CERRAH20:24:13
Operatör
baba20:24:07
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
kalinis20:24:01
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
file20:23:38
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
fiktif20:23:38
İtibarî
kıraat etmek20:23:27
okumak
jargon20:23:00
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
kardinal20:22:59
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
sek20:22:54
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
ermin20:22:51
Kakım, as
benek20:22:46
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
Hiper20:22:46
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
bazen20:22:44
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
bankiz20:22:40
Buzla
Sahipsiz20:22:31
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
af20:22:28
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
Yücelme20:22:14
Yücelmek işi, itilâ
YÜZ20:22:01
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
Tarım20:21:18
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
efsane20:21:07
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
turta20:20:57
Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta çeşidi
toprak rengi20:20:53
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
mert20:20:40
Yiğit
vetire20:20:21
Süreç
KEÇİ YEMİŞİ20:19:08
Yaban mersini
KAMİL20:18:57
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
Külliyen20:18:41
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
ehemmiyet20:18:30
Önem
deccal20:17:35
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
HİSTOLOJİ20:17:34
Doku bilimi
salat20:17:23
Namaz
iktifa20:17:17
Yetinme; kanma
apsis20:16:53
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
Darı20:16:28
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
Karındaş20:16:21
Kardeş
konkordato20:16:01
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
lisan20:15:51
Dil, zeban
evsin20:15:39
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
imdat20:14:24
Tehlikede olana yapılan yardım
zan20:14:23
Sanma, sanı
anatomici20:14:11
Anatomi uzmanı
matkap20:13:40
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
tesisat20:13:21
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
tutucu20:12:56
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
sergileme20:12:31
Sergilemek işi, teşhir
irs20:12:25
Kalıtım, soya çekim
İsyankar20:12:18
Baş kaldırıcı, isyancı
siperisaika20:11:48
Yıldırımsavar, yıldırımkıran, yıldırımlık, paratoner
piyon20:10:28
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
suvarma20:09:13
Suvarmak işi
ahbaplık20:09:03
Ahbap olma durumu, ünsiyet
Haşiye20:08:29
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
barok20:07:50
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
Model20:07:50
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
filtreli20:07:13
Filtre takılmış olan
dahi20:06:54
"Bile" anlamında şart bildiren fiillerden sonra gelerek şartın geçerli olmadığını bildirir
hakikatli20:06:07
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
karasal20:05:26
Kara (I) ile ilgili, berrî
helyum20:05:21
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
ışkın20:05:04
Bir ravent türü