kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kavis12:25:21
Eğmeç, yay
BEK12:25:18
Sert, katı; sağlam
ayan12:25:16
İleri gelenler
öbek öbek12:25:16
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
şerit12:25:13
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
şaka etmek12:25:10
bir kimseye şaka yollu takılmak
ulu orta12:25:08
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
DÜNYA12:25:05
Üstünde yaşadığımız gök cismi
şahıs12:25:05
Kimse, kişi, zat
şüpheci12:25:03
Kuşkucu, septik
AHENK12:25:02
Uyum
KAYIN12:25:00
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
lâktik asit12:25:00
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
Şaman12:24:58
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
ima etmek12:24:58
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
Şakuli12:24:54
Çekülle ilgili
Şakak12:24:52
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
ıslak12:24:45
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
cilbent12:24:45
Klâsör
ısıtma12:24:43
Isıtma işi, teshin
ırgat12:24:37
Tarım işçisi, rençber
İstikbal12:24:30
Karşı çıkma, karşılama
öz denetim12:24:26
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
İşveren12:24:17
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
keton12:24:15
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
İÇKİ12:24:14
İçinde alkol bulunan içecek
ilgisiz12:24:10
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
üzüm suyu12:24:08
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
çeşitli12:24:07
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
ulussever12:24:05
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
üfleç12:24:04
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
ağırbaşlı12:24:01
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
su aygırı12:24:01
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
ücret12:24:00
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
Süre12:23:52
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
övüngen12:23:51
Çok övünen, farfara
davranış12:23:51
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
paladyum12:23:47
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
tabanca12:23:47
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
ölçüsüz12:23:42
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
ŞAHİT12:23:35
Tanık
ılıman12:23:32
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
jersey12:23:25
Sarı ve kahverenginden esmere kadar değişen renkte et tutmayan, kemikleri belirgin, sakin bakışlı bir kültür ırkı sığırı
İKA12:23:25
Yapma, etme
rasyonalizm12:23:19
Akılcılık, usçuluk
zahir12:23:17
Açık, belli
sabır12:23:15
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
yazışma12:23:11
Yazışmak işi
ÇIDAM12:23:09
Sabır
yiğit12:23:09
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
beğence12:23:09
Övücü tanıtma yazısı, takriz
TÜRK12:23:09
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
yivaçar12:23:07
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta
Bayındırlık12:23:07
Bayındır olma durumu, ümran
yayık12:23:03
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
Japon kaktüsü12:23:01
Sütleğen
insanoğlu12:23:00
İnsan, âdemoğlu
niteliksiz12:23:00
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
yayma12:22:58
Yaymak işi
muhakeme etmek12:22:57
yargılamak
yarak12:22:56
Silâh
veli12:22:52
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
müşkül12:22:52
Güç, zor, çetin
uyma12:22:48
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
homonim12:22:43
Eş adlı, eş sesli
ulam12:22:42
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
tahin rengi12:22:40
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
danışman12:22:40
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
kar sapanı12:22:39
Kayarken kayak uçlarını birbirine yaklaştırma, arka uçlarını ise birbirinden uzaklaştırmayla sağlanan frenleme durumu
ay parçası (gibi)12:22:35
(kadın veya kız için) çok güzel
tenzih12:22:32
Arılama, kusur kondurmama
temas12:22:27
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
TEHLİKE12:22:26
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
tarımsal12:22:23
Tarımla ilgili, ziraî
muhtemel12:22:22
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
Gerdan12:22:21
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
tarz12:22:18
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
havadar12:22:17
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
taciz12:22:13
Tedirgin etme, canını sıkma
matematiksel12:22:13
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
tabı12:22:09
Mizaç, huy, tabiat, karakter
sınırlı sorumluluk12:22:07
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
krallık12:22:05
Kral olma durumu veya görevi
Tıpkı12:22:03
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
süyüm12:22:03
İğneye geçirilen bir sap iplik
söz dizimi12:22:01
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
sopa12:21:57
Kalın değnek
yakışıksız12:21:56
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
siyasi parti12:21:55
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
sermayeci12:21:52
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
senevi12:21:50
Yıllık
sazangiller12:21:48
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
sanrı12:21:46
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
sahiplik12:21:43
Sahip olma durumu, iyelik
ruz12:21:41
Gün
yelkenli gemi12:21:37
Yelkenle yürütülen gemi
GİRANBAHA12:21:36
Pahada ağır, değerli
polargı12:21:34
Polarıcı
rutubetli12:21:30
Rutubeti olan, nemli
parselleme12:21:29
Parsellemek işi
maymun12:21:28
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
pare12:21:26
Parça, kısım
p12:21:24
Fosfor"un kısaltması
olağan dışı12:21:22
Olağan olmayan, gayri tabiî
ummak12:21:20
Sanmak, tahmin etmek
son adam12:21:20
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
nizami12:21:20
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
namus12:21:16
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
BEDAHETEN12:21:15
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
Akı12:21:14
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
patavatsızlık12:21:10
Patavatsızca davranış
müteahhit12:21:10
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
mütareke12:21:08
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
kemalist12:21:07
Atatürkçü
maymuncuk12:21:05
Küçük maymun
nikbinlik12:21:04
İyimserlik, optimizm
misafir12:21:04
Konuk
metan12:21:02
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
duyma12:20:59
Duymak durumu
mantar meşesi12:20:58
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
keçiboynuzu12:20:58
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
Eleştirmen12:20:58
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
lityum12:20:57
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
PASAK12:20:55
Kir
doğrultu12:20:54
Yön, istikamet
kütle12:20:53
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
küsküt12:20:51
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
Gezgin12:20:49
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
zabıt12:20:49
Zapt
kusma12:20:49
Kusmak işi, istifra