kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

vals00:30:25
Bir tür salon dansı
sakıncalı00:29:22
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
roba00:29:15
Giysi, giyecek
merbut00:27:52
Bağlı, bağlanmış
gerekme00:27:34
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
çelimsiz00:21:40
Güçsüz, nahif
Ney00:21:02
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
harman savurmak00:20:50
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
yalamak00:18:51
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
ALAVERE00:15:58
Bir şeyin elden ele geçmesi
orta hizmeti00:15:00
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
baklagiller00:14:15
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
Bakiye00:06:16
Artık, artan, kalan, geri kalan
duyum00:00:45
Haber, istihbarat
Menteşe00:00:16
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
denklik00:00:13
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
sıkıntılı00:00:08
Sıkıntısı olan
bununla birlikte00:00:04
Buna ek olarak
koyu mavi00:00:01
Mavinin bir ton koyusu
nisyan23:59:49
Unutma
kutup23:59:43
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
cangıl23:59:29
bk. cengel
serdengeçti23:59:27
Fedaî
düzenci23:59:25
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
düzenek23:59:22
Mekanizma
üzmek23:59:11
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
çabuk çabuk23:59:09
Çabuk olarak, ivedilikle
levent23:59:05
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
merkez23:59:03
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
çenesi kuvvetli23:58:56
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
adaptör23:58:50
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
ürpermek23:58:45
Korkmak
mamur23:58:41
Bayındır
mabut23:58:39
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
TÜY23:58:37
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
baliğ23:58:35
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
mescit23:58:26
Cami
cürüm23:58:21
Suç
konkordato23:58:14
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
Post23:58:08
Tüylü hayvan derisi
PAYE23:58:03
Rütbe, derece aşama
Yenge23:57:52
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
vakit geçirmek23:57:36
oyalanmak, uğraşmak
gülbahar23:57:34
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
idame23:57:32
Sürdürme, devam ettirme
üstelik23:57:32
Üste verilen şey
utanma23:57:22
Utanmak durumu, teeddüp
füzen23:57:20
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
eskitmek23:57:14
Yaşlandırmak
tavsif23:57:10
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
civanmert23:57:05
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
betisiz23:57:04
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
emtia23:56:59
Mallar, satılacak şeyler
Koşuk23:56:57
Nazım, manzume
uyluk23:56:55
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
emzik23:56:54
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
imtihan23:56:50
Sınav
us dışı23:56:42
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
gücendirme23:56:37
Gücendirmek işi
külhanbeyi23:56:33
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
az az23:56:28
Uzun süreli, yavaş yavaş
albüm23:56:24
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
kazıklanma23:56:21
Kazıklanmak işi
kesme işareti23:56:19
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
krizalit23:56:17
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
dinlemek23:56:15
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
orijin23:56:10
Soy sop
sıtmalanma23:56:08
Sıtmalanmak işi
hasetçi23:56:03
Kıskanç, günücü
ZİL23:56:00
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
ORTALAMA23:55:52
Ortalamak işi
EKSİK23:55:41
Gerekli duyulan, ihtiyaç duyulan (şey), noksan
fütursuzca23:55:38
Önemsemeyerek, aldırmayarak
EDEPSİZ23:55:37
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
ipek böceği kelebeği23:55:36
Tırtıllarının ördüğü kozalardan ipek elde edilen kelebeklere verilen genel ad
entel23:55:31
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
enzim23:55:29
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
eneme23:55:27
Enemek işi
ender23:55:22
Çok az, çok seyrek
Nekes23:55:19
Eli sıkı, cimri
rehine23:55:17
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
AĞZINA KADAR23:55:11
boş yeri kalmayacak biçimde
kapuska23:55:08
Etli lâhana yemeği
müzisyen23:55:06
Müzikçi, müzik sanatçısı
disprosyum23:55:03
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy
GÜVENÇ23:55:00
Güvenme duygusu, itimat
azade23:54:58
Başıboş, erkin, serbest
düğümlemek23:54:51
Düğüm yaparak bağlamak
askeriye23:54:42
Askerlik
Atatürkçü23:54:39
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
At donu23:54:37
Atın tüyünün rengi
kasılma23:54:30
Kasılmak işi, büzülme, takallus
içtepi23:54:25
bk. tepi
üvey23:54:21
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
karavan23:54:19
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
aşinalık23:54:15
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
karakol23:54:12
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
vidanjör23:53:55
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
dükkan23:53:49
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
ağız birliği etmek23:53:42
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
grev23:53:38
İş bırakımı
gün ağarmak23:53:31
tan yeri aydınlanmak
Kemankeş23:53:29
Ok atıcı, okçu
eğreti vermek23:53:27
ödünç vermek
kavata23:53:25
Oyma ağaç kap
Ilımlı23:53:18
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
ermeni23:53:16
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
edip23:53:11
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
geniş zaman23:53:06
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
ezik23:53:00
Ezilmiş veya yassılmış
toprak kayması23:52:58
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
Kemiyet23:52:55
Nicelik
müşahhas23:52:47
Somut, konkre
hareketsiz23:52:38
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
dizge23:52:34
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
harman dövmek23:52:30
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
higrofil23:52:27
Nemcil
dibek23:52:23
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
dikte23:52:17
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
KAYIN23:52:14
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
iflâs anlaşması23:52:12
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
döner23:52:04
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
Pencere23:52:00
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
kısa çizgi23:51:57
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
istidlal23:51:55
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
eleji23:51:53
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
ustabaşı23:51:47
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
lakerda23:51:40
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
ferda23:51:38
Erte, yarın, yarınki
MAKSAT23:51:22
İstenilen şey, amaç, gaye, erek