kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

neptünyum22:08:29
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
Arakçı22:08:27
Araklayan, çalan, hırsız
mütemadiyen22:08:20
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
iğne ardı22:07:45
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
killi22:07:19
İçinde kil bulunan
sezgili22:07:06
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
fakirane22:06:54
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
fakirlik22:06:28
Yoksulluk
sagu22:05:13
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
kırpık22:04:40
Kırpılmış olan
kayırtma22:04:10
Kayırtmak işi
Renkser22:04:09
Renklerle ilgili olan, kromatik
motorin22:04:09
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
parıldayıcı22:03:50
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
çatma22:03:35
Çatmak işi
hıyar22:03:12
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
avcı22:03:06
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
bel ağrısı22:02:53
Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı
belemir22:01:19
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
çamur22:01:00
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
mükemmellik22:00:51
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
öfkeli22:00:34
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
baykuşgiller22:00:25
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
papirüs22:00:17
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
sembolik22:00:12
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
çerge22:00:06
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
Anaerkil21:59:33
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
öncü21:58:21
Önde gidip haber ulaştıran kimse
maharetli21:57:49
Eli işe yatkın, becerikli, usta
nim21:57:47
Yarı
ons21:57:37
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
tıp21:57:34
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
dokumacı21:57:27
Dokumacılık yapan kimse
sineklik21:57:23
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
mersin21:57:20
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
geçimsizlik21:57:12
Geçimsiz olma durumu
temiz kâğıdı21:56:56
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
yağmurluk21:56:37
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
Şap21:56:19
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
maden kömürü21:56:13
Taş kömürü
marifetli21:55:25
Ustalıklı, hünerli
sezmek21:55:04
Anlamak, fark etmek
nazir21:55:01
Benzer, eş, örnek
tesri21:54:57
Çabuklaştırma, hızlandırma
terki21:54:08
Eyerin arka bölümü
durma21:53:52
Durmak durumu
meal21:53:51
Anlam, kavram, mefhum
sesleme21:53:43
Seslemek işi veya durumu
Bulaşma21:53:30
Bulaşmak işi
mor ötesi21:53:24
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
müesses21:52:59
Kurulu, kurulmuş
kimyager21:52:33
Kimyacı
kadırga21:52:14
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
diktacılık21:52:05
Dikta yanlısı olma durumu
külek21:52:01
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
doygun21:51:45
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
müstağni21:51:42
Elinde olanla yetinen, doygun
sanat eri21:51:00
bk. sanat adamı
malak21:49:54
Manda yavrusu
kartal21:49:48
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
Avanta21:49:16
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
kareli21:49:04
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
babalık21:48:21
Baba olma durumu
raşe21:48:09
Titreyiş, ürkme
asi21:47:05
Baş kaldıran, isyan eden
savurmak21:46:32
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
meslekî21:46:19
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
mütalâa etmek21:46:10
okumak
öğrenci kartı21:45:35
Bir kimsenin öğrenci olduğunu gösterir belge
orkinos21:43:52
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
izafiye21:43:42
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
İzinsiz21:43:34
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
halka21:43:31
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
sancaktar21:43:27
Sancağı taşıyan kimse
güzün21:43:15
Güz mevsiminde
lor21:43:11
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
APOLET21:42:35
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
dayanmak21:41:55
Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak
APAZLAMA21:41:31
Apazlamak işi
otorite21:39:05
Yetke, sulta, velâyet
sirken21:38:59
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
hünkar21:38:52
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
saat21:38:44
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
Birleme21:38:40
Bir etme, tek duruma getirme
ben21:38:38
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
tuğ21:38:21
Sorguç
peleng21:38:16
Panter
kopil21:37:26
Arsız sokak çocuğu
erzatz21:37:16
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
ditme21:36:45
Ditmek işi
tombak21:35:31
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
terfik21:35:25
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
hurda21:34:26
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
prens21:34:07
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
kuru yemiş21:34:01
Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler
Koruyucu21:33:52
Korumak işini yapan, gözetici, hami
tutkulu21:33:40
Tutkusu olan, ihtiraslı
emiş21:33:17
Emmek işi veya biçimi
huzursuz21:32:49
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
orta boy21:32:02
Orta büyüklükte olan
ah21:31:49
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
nanemolla21:31:37
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
kekeç21:31:06
Kekeme
pay21:31:03
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
tahkikat21:30:11
Soruşturmalar
hörgüçlü21:29:53
(deve için) Hörgücü olan
akademisyen21:28:39
Akademi üyesi
volontarizm21:28:31
İstenççilik
dayak atmak21:28:23
dövmek, sopa ile dövmek
oktav21:28:20
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
OD21:28:09
Ateş
muhafaza etmek (veya edilmek)21:28:03
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
surat21:27:54
Yüz, çehre
KOMOT21:27:32
Komodin
DİLÜVİYUM21:27:21
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
kil21:27:05
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
vesvese21:26:49
Şüphe, kuruntu, işkil
kısaca21:26:40
Oldukça kısa, biraz kısa
oğlan21:26:30
Erkek çocuk
muayyen21:26:24
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
sivilce21:26:07
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
21:26:00
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
hüngür hüngür21:25:59
Yüksek sesle ve hıçkıra hıçkıra
tike21:25:54
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
tulanî21:25:16
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
buhurluk21:24:23
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
brülör21:24:21
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
astrofizik21:23:49
Gök fiziği
ellik21:23:49
Eldiven
pastel21:23:40
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi