kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kule13:15:15
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
Arabozan13:14:59
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
muharrer13:14:56
Yazılmış, yazılı yazıya geçirilmiş
barınma13:14:55
Barınmak işi
genel13:14:46
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
yürüyüş13:14:38
Yürümek işi veya biçimi
gelin13:14:35
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
yazma13:14:24
Yazmak işi, tahrir
seramik13:14:24
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
MEŞİME13:14:13
Döl yatağı
DANA13:14:08
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
yıldız çiçeği13:14:07
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
yayan13:14:05
Yürüyerek
itmek13:13:55
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
alay etmek13:13:32
bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak
yatay13:13:26
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
d13:13:20
Döteryum"un kısaltması
k13:13:09
Potasyum"un kısaltması
plütonyum13:12:59
Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element. Kısaltması Pu
tuhaflık13:12:48
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
ahize13:12:38
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
indirme13:12:28
İndirmek işi
palamar13:12:18
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
ESKİ PÜSKÜ13:12:04
Çok eski; iyice eski (şeyler)
ayak diremek13:11:57
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
Kiler13:11:41
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
beğenmek13:11:31
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
şişman13:11:19
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
şişkin13:11:09
Şişmiş, şişirilmiş
dümen bedeni13:10:49
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
gıpta13:10:49
İmrenme, imrenti
Ehliyetsiz13:10:42
Yetersiz
Duyulma13:10:42
Duyulmak durumu
kertik kertik13:10:37
Üzeri kertiklerle dolu
Ya13:10:31
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
gök evi13:10:30
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
KAÇIK13:10:23
(bir yana) Kaçmış, kaymış
isyan13:10:12
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
idam13:09:52
Ölüm cezası
olabilirlik13:09:51
Olasılık, ihtimal
SECİYE13:09:42
Yaradılış, huy, karakter
kişisel13:09:32
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
verimsiz13:09:20
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
feyyaz13:09:12
Çok verimli, gür
madensi13:09:10
Maden gibi olan
namazsız13:09:01
Aybaşı durumunda olan (kadın)
izah13:08:41
Açıklama
seçmeli yemek13:08:31
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
iyon13:08:25
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
iyot13:08:19
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
dağınık13:08:09
Geniş bir alana yayılmış olan
döşek13:08:09
Yatak
isabet13:07:56
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
Gündüz13:07:50
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, gece karşıtı
maroken13:07:40
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
velinimet13:07:36
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
APAÇIK13:07:31
Çok açık, çok belirgin
mehterbaşı13:07:22
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
vilayet13:07:21
İl
hint kamışı13:07:19
Bambu
halayık13:07:18
Kadın köle, cariye
göbek13:07:14
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
dimağ13:07:11
Beyin
reddetmek13:07:10
(aileden olan birini) Aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
arapça13:07:10
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
Nemçe13:07:07
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
MERKÜR13:07:05
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
olanak13:07:04
Yararlanılan uygun şart, imkân
MALİK13:07:03
Sahip, iye
varsayım13:07:01
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
sessiz sedasız13:06:59
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
papirüs13:06:58
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
panzehir taşı13:06:56
Antilop gibi hayvanların midesinde oluşan, zehiri önleyici etkisi olan kütle
nikâhsız13:06:55
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
nikâh13:06:53
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
muhafız13:06:51
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
mızıka13:06:50
Bando
metro13:06:48
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
lehçe13:06:47
Polonya dili
kaygı13:06:45
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
kaydedici13:06:43
İmleç
kavat13:06:42
Yolsuz, yasa dışı veya gizli, cinsî birleşmelerde aracılık eden erkek, pezevenk
ihtiraslı13:06:39
Aşırı istekli
gerçeklik13:06:37
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
orta oyunculuğu13:06:36
Orta oyuncusunun sanatı
gerçek dışı13:06:36
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
gerçek13:06:34
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
mantar meşesi13:06:33
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
genizsileşme13:06:32
Dudak ünsüzünün, geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi
eski eserler13:06:29
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
baldız13:06:28
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
durgun13:06:27
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
atom çekirdeği13:06:26
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
araştırma13:06:24
Araştırmak işi, taharri
araç13:06:23
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne
Not13:06:21
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
kaygısız13:06:19
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
BERRİ13:06:18
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
geçişme13:06:18
Geçişmek işi
Kaymak13:06:03
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
İPTİDAİ13:05:57
İlkel
tarih13:05:38
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
barındırma13:05:27
Barındırmak işi
tamim13:05:20
Genelge, sirküler
yönetmen13:05:15
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
safha13:05:07
Evre
direktif13:05:03
Yönerge, talimat
Ziyan13:04:54
Zarar
yönetici13:04:44
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
kaşıkçı kuşu13:04:33
Pelikan
iffetli13:04:22
İffettini koruyan, sili, afif
mübarek13:04:11
Verimli, bereketli
leopar13:04:01
Pars
Tanrı bilimi13:03:53
İlâhiyat, teoloji
T13:03:42
Trityum"un kısaltması
otantik13:03:32
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
acı yitimi13:03:11
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
Özellikle13:03:01
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
hava13:02:51
Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
hain13:02:40
Hıyanet eden (kimse)
aklanma13:02:30
Aklanmak işi
postacı13:02:09
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
Yayın13:01:59
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
Kiraz13:01:49
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
kâfi13:01:39
Yeterli, yetecek ölçüde olan
katalog13:01:28
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
tur atmak13:01:28
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
tel13:01:25
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
bahane13:01:22
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
Kibar13:01:16
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)