kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kavis18:51:26
Eğmeç, yay
Acımasız18:51:12
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
ESKİ18:51:09
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
sürüngen18:51:06
Sürüngenlerden olan (hayvan)
Deniz mili18:50:59
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
vasistas18:50:53
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
pagan18:50:51
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
iğdiş etmek18:50:44
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
drama18:50:33
Dram
semere18:50:31
Yemiş, meyve, ürün
Hint domuzu18:50:28
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
kandilli küfür18:50:24
İşitilmedik, çok ağır bir sövgü
atanma18:50:21
Bir göreve getirilme, tayin edilme
ASAL18:50:18
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
bücür18:50:16
Ufak tefek ve kısa boylu, bodur (kimse)
ARAZ18:50:11
Belirtiler
Mürit18:50:11
Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse
ARKA18:50:08
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
alışık18:50:06
Herhangi bir duruma alışmış olan
arka çıkmak18:50:05
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
değiştirme18:50:01
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
tanık18:49:58
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
aktüel18:49:58
Güncel, şimdiki
KİMSESİZ18:49:55
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
ÇAPAR18:49:54
Postacı, ulak
böğürtlen18:49:51
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
panteon18:49:48
Yunanlı ve Romalıların en büyük tapınaklarına verdikleri ad
bunaltma18:49:47
Bunaltmak işi
yaratılış18:49:45
Yaratılmak işi veya biçimi
düşkünler evi18:49:36
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
orantılı18:49:30
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
Naz18:49:19
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
pikrik asit18:49:15
Nitrik asidin anilin, ipek, yün vb. maddelere etkimesiyle elde edilen asit OH-C6H2(NO2)3
İşlem18:49:15
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
kaside18:48:59
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
Şık18:48:50
Güzel, zarif, modaya uygun
hidrolik18:48:40
Su ile ilgili
pelteklik18:48:37
Peltek olma durumu, peltek konuşma
rahatına bakmak18:48:34
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
Kansız18:48:33
Kanı olmayan
Asit18:48:26
Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız
Asar18:48:23
Yapılar, eserler
müsait18:48:14
Uygun, elverişli
anagram18:48:07
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime
telaşlı18:48:07
Telâş eden, telâşa düşen
müdafi18:48:06
Savunucu
pudralık18:48:05
Pudra kutusu
Ilıman18:48:01
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
arka (veya sırt) çevirmek18:47:55
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
hipnoz18:47:53
Uyku, ipnos
alçak gönüllü18:47:51
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
telkin18:47:49
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
Pat18:47:49
Yassı, basık
bademcik18:47:46
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
Bey18:47:45
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
tellak18:47:39
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
çavuş kuşu18:47:38
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
MÜESSİR18:47:35
Dokunaklı
Pastal18:47:33
Tütün yaprağı dizisi
beraat18:47:32
Aklanma
faizcilik18:47:31
Faizcinin işi, tefecilik
karagözcü18:47:28
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
fıkra18:47:25
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
Eziyet18:47:24
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
rezonans18:47:21
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
Nükteli18:47:19
Nükte ile süslenmiş, nüktesi olan, esprili
Yaratıcı18:47:17
Yaratma yeteneği olan
aspiratör18:47:15
Havadaki duman, toz vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan cihaz, emmeç
yatak örtüsü18:47:13
Yatağın üzerine serilen örtü
İşsiz güçsüz18:47:12
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
karbondioksit18:47:11
Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0°C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)
soba18:47:07
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
leçe18:46:51
Taşlı tarla
Karabaş18:46:48
Rahip, keşiş
berkemal18:46:45
Mükemmel, pek iyi
abartmasız18:46:41
Abartılmamış, abartmadan, mübalâğasız
özel ulak18:46:38
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
tefrika18:46:32
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
almaşlı18:46:29
Almaş niteliği olan
KARGAŞALIK18:46:22
Kargaşa durumu
NİDA18:46:19
Çağırma, bağırma, seslenme
yelalim18:46:16
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
dragon18:46:12
Ejderha
Atlas18:46:11
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
SUYOLU18:46:09
Sutaşı
ULAK18:46:01
Haberci, haber veren kimse
jersey18:46:00
Sarı ve kahverenginden esmere kadar değişen renkte et tutmayan, kemikleri belirgin, sakin bakışlı bir kültür ırkı sığırı
star18:45:53
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
laza18:45:50
Bal koymaya yarayan küçük tekne
lame18:45:47
Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan (kumaş) veya metal parlaklığı verilmiş (deri)
nötr18:45:46
Tarafsız, yansız
elveda18:45:44
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
lala18:45:40
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
abanoz18:45:39
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
laik18:45:37
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
lota18:45:33
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
suvare18:45:31
bk. Suare
Pozitif18:45:28
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
İnci çiçeği18:45:27
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)
zemmetme18:45:19
Zemmetmek işi veya durumu
Verme18:45:18
Vermek işi
yığın bulut18:45:15
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
rantçı18:45:12
Rant işiyle uğraşan kimse
pare18:45:10
Parça, kısım
büyüleme18:45:03
Büyülemek işi
Agel18:45:02
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
Afet18:44:50
Doğanın sebep olduğu yıkım
Uzaklaşma18:44:47
Uzaklaşmak durumu
kalyon18:44:47
Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü
Kenevir18:44:43
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
MAtine18:44:43
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
sevimsiz18:44:37
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
Adam18:44:34
İnsan
Ödün18:44:28
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
Uzuv18:44:24
Organ, üye
Ödül18:44:24
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
papa18:44:16
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
salacak18:44:12
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
skor18:44:10
Durum veya sonuç
hakimlik18:44:08
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
mazoşist18:44:05
Cinsel zevk almak için kendisine eziyet edilmesi gereken, eziyet çekerek cinsel zevk alan (sapık), özezer
lebalep18:44:04
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
çalap18:43:58
Tanrı
astrofizik18:43:56
Gök fiziği
İşaret18:43:54
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
harap18:43:50
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
politik18:43:49
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
kaya balığı18:43:48
Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık (Gobius gobius)
alışılmış18:43:47
Her zamanki, mutat
MU18:43:45
bk. mı / mi