kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kavis08:57:11
Eğmeç, yay
aba vakti yaba, yaba vakti aba08:56:58
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
abıhayat08:56:35
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
aşure08:56:22
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
karar vermek08:56:14
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
mübalağa etmek08:56:03
abartmak
aşağı almak08:55:59
devirmek, yıkmak
aşırma08:55:35
Aşırmak işi
putrel08:55:25
Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş
aşınma08:55:08
Aşınmak işi
tartı08:55:01
Tartmak işi veya biçimi
aşüfte08:54:48
Oynak, açık saçık kadın, kokot
ağlama08:54:32
Ağlamak işi
ağaç mantarı08:54:05
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
yumurta hücresi08:53:57
bk. oosfer
Tin08:53:56
Ruh
ağırşak08:53:46
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
mühürcü08:53:37
Mühür kazıyan kimse
çizgili08:53:37
Üzerinde çizgi bulunan
KİMSE08:53:26
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
ağı ağacı08:53:23
Zakkum
İktibas08:53:07
Ödünç alma
FİNAL08:52:59
Sona eren, biten
İŞKİL08:52:57
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
ZEHİRLENMEK08:52:45
Zararlı düşünceler edinmek
Zırnık08:52:34
Arsenik
Yiğitçe08:52:24
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
cadde08:52:21
Şehir içinde ana yol
karıncayiyen08:52:19
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
şuurlu08:52:18
Bilinçli
Yengeç dönencesi08:52:15
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
Yaramaz08:52:02
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
bozgun08:51:49
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
Yansı08:51:38
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
Yankı bilimi08:51:21
Akustik
pasaport08:51:14
Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge
Yakışıklı08:51:03
(erkek için) Güzel, gösterişli
kamuoyu08:50:57
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
ileri görüş08:50:56
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
Yabani turp08:50:55
Yaban turbu, acırga
durum vaziyeti08:50:49
Görünüş
Yağma08:50:42
Yağmak işi
Yarı Final08:50:42
Sona kalacak iki takımı belli eden karşılaşmalar
yükümlü08:50:32
Yükümü olan, mükellef
fatalite08:50:32
Alın yazısı, yazgı, kader
YERSİZ YURTSUZ08:50:27
Barınacak yeri olmayan
YEMİN08:50:19
Ant
japon gülü08:50:15
Kamelya
Yürürlük08:50:08
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
Varidat08:49:59
Akla gelen, içe doğan düşünce
VEHİM08:49:55
Kuruntu
Budunsal08:49:52
Kavmî, etnik
Kısırlık08:49:52
Kısır olma durumu
VASATİ08:49:47
Orta, ortalama
cüruf08:49:39
Maden posası, demir boku, dışkı
Uyarlama08:49:35
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
Uf08:49:24
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
gündüzlü08:49:20
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
Uğurlu08:49:16
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
Uğur08:49:04
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
Tuvalet08:48:51
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
su kayağı08:48:46
Su üzerinde yapılan kayık sporu
piyade08:48:44
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
Tosun08:48:41
Burulmuş erkek dana
rütbe08:48:38
Mertebe, derece, paye
alacak verecek08:48:37
alış veriş ilişkisi
Titiz08:48:28
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
Dilemma08:48:23
İkilem
Terementi08:48:16
bk. terebentin
Tenzih08:48:08
Arılama, kusur kondurmama
illi08:48:07
Nedensel
dişi08:48:06
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
DÖRTLÜ08:48:02
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
Dil bilimci08:48:01
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
fevrî08:47:52
Birdenbire, düşünmeden yapılan
kakaç08:47:45
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
dinlemek08:47:45
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
tanzim08:47:40
Sıraya koyma, sıralama
Tebligat08:47:38
Bildirim
uzvi08:47:35
Organik
Teber08:47:28
Balta
ders almak08:47:27
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
Tatsız08:47:17
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
asbest08:47:11
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
Kale08:47:07
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
tümör08:47:07
bk. ur
Tarla kuşu08:47:05
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
Tanıtma yazısı08:46:53
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
Mazbata08:46:40
Tutanak
Tanıt08:46:40
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
çevre bilimci08:46:39
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
müselles08:46:32
Üçgen
TUZAK08:46:26
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
günlük08:46:22
O günkü, o günle ilgili
Polonyalı08:46:21
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
TUTTURMAK08:46:18
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
SİNAGOG08:46:16
Yahudi tapınağı, havra
MÜTAREKE08:46:12
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
TECEDDÜT08:46:06
Yenileşme, yenilik
çıplak resim08:45:58
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
TECİL08:45:56
Erteleme
yörük çadırı08:45:49
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
TAYA08:45:48
Dadı
BAĞIRSAK SOLUCANI08:45:44
Ortalama 25 cm boyunda, insanların, özellikle çocukların bağırsaklarında asalak olarak yaşayan yuvarlak solucan, askarit
TAUN08:45:39
Veba hastalığı
TARİFE08:45:32
Fiyat gösteren çizelge
Arsız08:45:26
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
tunçlaşma08:45:25
Tunçlaşmak işi
TAKILGAN08:45:22
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
Metafor08:45:20
İstiare, ödünçleme
savunucu08:45:19
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
TİRPİDİN08:45:11
Ufak bahçe çapası
ALFABE08:45:10
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
evla08:45:07
Daha iyi, yeğ
Tütün08:45:02
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
hayli08:45:01
Epey, oldukça çok
TEVKİFHANE08:44:51
Tutuk evi
Susuzluk08:44:50
Susuz olma durumu, kuraklık
Son08:44:39
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
Slayt08:44:31
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
Sinema08:44:21
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
iktifa etmek08:44:11
yetinmek; kanmak
Sindirim08:44:10
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
SICAKKANLI08:44:06
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
Körpelik08:44:03
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
mütekait08:44:02
Emekli
Sezme08:44:01
Sezmek işi
ZARURİ08:44:00
Mecburî, zorunlu, gerekli
buton08:43:54
Çalıştırmaya yarayan düğme
Sevinçli08:43:49
Sevinci olan ve sevinç veren