kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kavis01:16:57
Eğmeç, yay
baş kaldırma01:16:40
baş kaldırmak işi, isyan
gamze01:16:20
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
GÖREV01:14:34
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
akbaş01:14:19
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)01:14:11
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
akyuvar01:13:49
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
devingen01:12:54
Hareketli, müteharrik
ADAY01:12:24
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
biteviye01:10:51
Aynı biçimde, sürekli olarak
NAKIŞ İPLİĞİ01:10:46
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
BİRİCİK01:10:09
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
tümür01:10:01
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
Dölüt01:08:37
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
hiççi01:08:36
Hiççilik yanlısı, nihilist
tespih ağacı01:07:54
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
bant01:07:08
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
kedersiz01:06:21
Acısız, üzüntüsüz
korsan01:06:04
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
Tatar çorbası01:05:50
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
becerikli01:05:48
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
nebze01:05:36
Az şey, az
YETKİN01:04:54
Gerekli olgunluğa erişmiş, kâmil, mükemmel
Beceriksizlik01:04:54
Beceriksiz olma durumu
genelge01:04:50
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
nemrut01:04:40
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
judo01:04:38
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
maslak01:04:33
Sürekli su akan boru
Etene01:04:30
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
yükseltme01:02:25
Yükseltmek işi
aga01:02:22
Ağa
makta01:02:08
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
kamyon01:01:37
Motorlu büyük yük taşıtı
Müslüman adam01:01:35
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
Debdebe01:00:35
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
ya devlet başa ya kuzgun leşe01:00:09
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
ton balığı00:59:49
Orkinos
KURTÇUK00:59:34
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
ehil00:58:05
Topluluk, cemaat
Yeni Dünya aslanı00:57:52
Puma
TÜRDEŞ00:57:47
Türleri bir olan, mütecanis
siyah beyaz00:57:24
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
fermeneci00:55:45
Fermene yapan veya satan kimse
örneğin00:54:42
Söz gelişi, söz gelimi, söz misali, örnek olarak, meselâ
ilgi göstermek00:54:41
ilgisini esirgememek, belli etmek
sırt00:54:14
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
öyle00:53:57
Onun gibi olan, ona benzer
HENDEK00:53:56
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
İSEVİ00:53:46
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
sitrik asit00:53:20
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
giray00:52:18
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
İhtiras00:51:01
Aşırı, güçlü istek
cebe00:50:26
Zırh
dren00:49:11
Hendek
buz00:48:56
Donarak katı duruma gelmiş su
Ağaç çileği00:48:26
Ahududu
ŞUUR00:47:44
Bilinç
gök bilimi00:46:07
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
Ilımlı00:45:22
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
market00:45:21
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
tm00:43:50
Tulyum"un kısaltması
kilit00:43:50
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
müstaceliyet00:42:51
İvedilik
Kıyı00:42:50
Kara ile suyun birleştiği yer
desigram00:42:34
Bir gramın onda biri, dg
nitel00:42:25
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
gelin00:41:08
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
Bakara00:40:37
İskambil kâğıdı ile oynanan bir kumar
ayraç00:39:46
Yay ayraç
Öd00:38:01
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
çotuk00:37:59
Dışarda kalmış ağaç kökü
Kulunç00:37:58
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
triportör00:37:56
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
geçici00:37:55
Çok sürmeyen
fır00:37:51
Fırıl fırıl
strüktüralizm00:37:49
Yapısalcılık
Beyanat00:37:47
Demeç, bildiri
tercüme00:37:47
(dilden dile) Çevirme
maişet00:37:46
Geçim, geçinme
imtihan00:37:45
Sınav
ŞİMŞEK00:37:26
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
süreyya00:36:26
Ülker
ülkeler arası00:35:44
Değişik ülkeler arasında oluşan durum
Miğfer00:33:37
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
Delilik00:32:20
Deli olma durumu veya delice davranış
saadet asrı00:32:19
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
MÜMİN00:32:16
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
kazmaç00:31:59
bk. kazaratar
ARGAÇ00:31:17
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı
ıssız kalmak00:30:52
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
Dirayet00:30:29
Yetenek, beceriklilik, zekâ
bahtiyar00:30:29
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
konsül00:29:58
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
Portekizce00:28:26
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
KLİK00:28:22
Hizip
tu00:28:08
"Yazıklar olsun" anlamında
SAVUNMA00:25:49
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
sap00:25:38
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
övünme00:25:11
Övünmek işi, kıvanç iftihar
yatı00:24:30
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
dediğim dedikçi00:24:26
Her isteğini yaptıran, inatçı, iddiacı (kimse)
TİRSİ00:23:43
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
meşelik00:23:27
Meşe korusu veya meşe ormanı
yaban eriği00:23:22
Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği
çocuk bakıcısı00:23:17
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
sızılı00:22:39
Sızısı olan
peç00:22:21
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
Vücut00:22:13
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
ay ağılı00:22:09
Ayın aylası, hale
Yüz kalıbı00:22:05
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
t00:21:48
Trityum"un kısaltması
duyum00:21:45
Haber, istihbarat
meşakkat çekmek00:21:43
sıkıntı içinde olmak
Kalıç00:21:29
Orak
RAKAM00:21:11
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
Ziya00:21:04
Işık, aydınlık
maderşahî00:20:58
Anaerkil, matriarkal
ekşime00:20:54
Ekşimek işi
tırtıkçı00:20:48
Yankesici, tırnakçı
kendini göstermek00:20:39
beğenilecek niteliklerini ortaya koymak
mümkün00:20:36
Muhtemel, olabilir, olası
doğulu00:20:27
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
inancılık00:20:21
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
ÇİFTEHANE00:20:18
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
ÇANGAL00:20:07
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
cağ00:20:05
Parmaklık, korkuluk
güçlendirme00:19:47
Güçlendirmek işi
rn00:19:41
Radon"un kısaltması
ihtiraslı00:19:33
Aşırı istekli
çıkra00:19:31
Sık çalı