kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kavis01:02:22
Eğmeç, yay
karışık01:02:20
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
PRENSİP01:02:17
İlke, umde
eşsiz01:02:04
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
raspa01:01:51
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
kışla01:01:09
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
sirke01:00:40
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
yırtıcı01:00:28
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
fütürizm01:00:18
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
iktifa etmek01:00:08
yetinmek; kanmak
hayat dolu00:59:33
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
ÜS00:59:30
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
geçmiş zaman sıfat-fiili00:59:13
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
zor alım00:58:47
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
alâmetifarikalı00:58:41
Alâmetifarikası olan
Müzmin00:58:28
Uzun süreli, süreğen, kronik
amber00:57:03
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
İç00:56:56
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
güneş tutulması00:56:40
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
ECE00:56:18
Güzel kadın, kraliçe
salon00:55:58
Bir evin en geniş bölümü
gövde00:55:34
Bir şeyin asıl toplu bölümü
baki00:55:18
Sürekli, kalıcı, daimî
küsmek00:55:09
Görevini yerine getirememek
SALGIN00:55:00
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
bombalama00:54:33
Bombalamak işi
midilli00:54:32
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
gösterim00:53:51
Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon
Nadaslı00:53:37
Nadasa bırakılmış
Yararlanma00:53:12
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
Alim00:53:12
Bilgin
İyot00:53:08
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
TECİL00:52:58
Erteleme
asılı00:52:37
Asılmış olan
Müslümanlık00:52:33
Hz.Muhammed"in yaydığı din, İslâm dini, İslâmlık, İslâmiyet
zapt etmek00:52:33
zorla almak
hap00:52:32
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
yüz kızartıcı suç00:51:21
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
Kirmen00:50:49
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
millet meclisi00:50:49
Milletvekillerinin oluşturduğu kurul
pişme00:50:37
Pişmek işi
piç kurusu00:50:36
Soysuz ve yaramaz çocuk
Yaprak00:50:32
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
Ramazan Bayramı00:50:13
Şeker Bayramı
Parça00:50:03
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
Yengeç dönencesi00:49:57
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
emel00:49:41
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
SES00:49:28
Kulağın duyabildiği titreşim
yaprak sigarası00:48:33
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
yara açmak00:48:27
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
örtülü00:47:54
Örtüsü olan
dil00:47:35
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
Şiilik00:47:13
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
gölge00:47:03
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
aba00:46:59
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
parantez00:46:57
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
ön alım hakkı00:46:46
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
sıva00:46:24
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
Birinci00:46:20
Bir sayısının sıra sıfatı
yelken açmak00:46:10
yola çıkmak için hareket etmek
sarmak00:45:53
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
masal00:45:33
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
öncülük00:45:00
Öncü olma durumu
kısacası00:44:55
kısa söylemek gerekirse
işe yaramak (veya yaramamak)00:44:40
elverişli olmak
tutamaç00:44:30
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
Fani00:44:19
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
telli çalgılar00:44:16
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
vefakar00:44:02
Vefalı
devamlılık00:43:42
Devamlı olma durumu, süreklilik
Eleştiri00:43:31
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
boş inanç00:43:28
Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat
ekşimik00:43:17
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
ahududu00:43:09
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
zarar vermek00:42:57
kötülük etmek
ağrı00:42:48
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
Küp00:42:35
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
tarım coğrafyası00:42:26
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
kara yağız00:40:58
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
maşallah00:40:26
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
yavru00:40:04
Yeni doğmuş hayvan veya insan
laik00:39:31
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
bıçak00:39:21
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
Ant00:39:04
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
çimdik00:38:21
Çimdiklemek işi
tahmin00:37:47
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
keşişhane00:37:41
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
zabıta00:37:40
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
terkip00:37:37
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
çamaşır00:37:30
İç giysisi
kalıp00:37:22
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
kana00:37:00
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
Yürüme00:36:48
Yürümek işi
piknik00:36:48
Kırda yenen yemek
Eşik00:36:45
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
idrak etmek00:36:41
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
zaman00:36:38
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
başlamak00:36:07
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
dolu00:35:57
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
Kapı00:35:50
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
tombak00:35:41
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
diri00:35:32
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
acırga00:35:15
Yaban turpu
İmla00:35:13
Yazım
limon sarısı00:35:11
Limon kabuğunun rengi
yatık yazı00:34:55
Yazı yönüne doğru eğik olan yazı
zıt anlamlı00:34:52
karşıt anlamlı
şişmanca00:34:27
Oldukça şişman, biraz şişman
açıktan açığa00:34:27
Belirgin olarak, göz göre göre
Ben00:34:24
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
İlan00:34:21
Duyuru
meşgul olmak00:34:04
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
parti00:33:25
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
öldürmek00:33:08
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)00:33:05
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
heykel00:32:57
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
taş kömürü00:32:50
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
karpuz00:32:35
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
veri işlem00:32:21
bk. bilgi işlem
olan00:31:42
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
Ayar00:31:39
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
üretim biçimi00:31:38
Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemelerden (kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.) her biri
Tekme00:31:37
Ayakla vuruş
tefrika00:31:19
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
tarif etmek00:31:05
tanımlamak
TAVŞANKULAĞI00:31:01
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
totem00:30:45
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
Yığın00:30:38
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
kils00:30:36
Kireç, sönmemiş kireç
niye00:30:34
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır