kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kavis14:54:50
Eğmeç, yay
blucin14:54:12
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
köstebek14:54:08
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
Marina14:53:59
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
bızır14:53:49
Kadınlık organının üst yanında cinsel zevk duyumu noktası olan bölüm, klitoris
geçmez14:53:47
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
orun14:53:41
Özel yer
ziyade14:53:37
Çok, daha çok, daha fazla
inançsız14:53:36
İnancı olmayan, imansız, itikâtsız
uyuklama14:53:30
Uyuklamak durumu
likidite14:53:29
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
bünye14:53:24
Vücut yapısı
ÇALIŞMA14:53:23
Çalışmak işi, emek, say
Kaburga14:53:22
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
döneç14:53:22
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
av14:53:21
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
tıntın14:53:20
Boş, bomboş
Beğenilmek14:53:18
Sevilmek, hoşa gitmek
Ho14:53:16
Holmiyum"un kısaltması
Aldanmak14:53:15
Bir hileye, bir yalana kanmak
ceylân bakışlı14:53:14
Süzgün ve tatlı bakışlı
İMAMLIK14:53:07
İmam olma durumu
meclûp14:53:05
Tutkun
Akıllıca14:52:31
Akla yakın, doğru olarak
çapraşık14:52:30
Karışık, dolaşık
sıkıntısız14:52:20
Sıkıntısı olmayan
bakır taşı14:52:15
Malakit
Opalin14:52:09
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
ÇORAP14:51:59
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
YETİŞTİRMEK14:51:56
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
tehlikesiz14:51:51
Tehlikesi olmayan
İçerme14:51:41
İçermek işi, tazammun, ihtiva
Güneş14:51:29
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
düalizm14:51:29
İkicilik
sehpa14:51:22
Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı
nesep14:51:16
Soy, baba soyu
nazır14:51:11
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
tutya14:51:01
Çinko
tezek14:50:46
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
yanarca14:50:45
Meşale
kışkırtıcı14:50:44
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
alman gümüşü14:50:42
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
AR14:50:39
Argon"un kısaltması
doğu bilimi14:50:28
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
etajer14:50:12
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
mukabil14:50:07
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
samimi14:50:05
İçten, içtenlikle
kanı temizlenmek14:49:49
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
iyileştirme14:49:40
İyileştirmek işi, ıslah
ökleme14:49:35
Küçük işletmelerde, hayvanların yere çakılan bir kazığa uzun bir iple bağlanarak belirli bir daire içerisinde otlamalarına izin verilen ve bu alandaki yem tamamen otlandıktan sonra kazığın yeri değiştirilmek suretiyle devam edilen bir otlatma sistemi
donma14:49:27
Donmak işi
tutarsız14:49:17
Tutarlı olmayan, insicamsız
pelesenk ağacı14:48:58
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
Azerbaycanlı14:48:55
Azerbaycan halkından olan kimse
nazari14:48:35
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
duygudaş14:48:26
Bir konuda duyguları başkası ile aynı olan
Domestik14:48:15
Evcil
Set14:48:07
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
Şümul14:48:04
İçine alma, kaplama, kapsama
dirim kurgu14:48:00
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
yararlık14:47:58
Yararlı çalışma
desigram14:47:56
Bir gramın onda biri, dg
fermejüp14:47:55
Çıtçıt
tampon14:47:46
Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç
granit14:47:42
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
kâhin14:47:38
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
Artı14:47:37
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
debriyaj14:47:32
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
söylence14:47:26
Efsane
balak14:47:21
bk. malak
şefaat14:47:10
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
asit fenik14:46:57
bk. fenol
besli14:46:46
bk. besili
muz14:46:27
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
şayia14:46:05
Yayılmış haber, yaygın söylenti
bilinç14:46:05
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
müsaade14:45:56
İzin, icazet, ruhsat
kemalist14:45:54
Atatürkçü
çevirmen14:45:53
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
ders almak14:45:52
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
Soysuz14:45:52
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
mağdurluk14:45:52
Kıygınlık, mağduriyet
sonuç vermek14:45:50
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
Boy14:45:48
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
karton14:45:47
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
Komutan14:45:46
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
imtina etmek14:45:46
bir şeyi yapmaktan kaçınmak, çekinmek
en iyisi14:45:31
en çok tercih edilen
şifahane14:45:29
Hastahane
iklimleme14:45:28
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
lake14:45:26
Lâka ile cilâlanmış
çıplak resim14:45:11
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
YÜZME HAVUZU14:45:10
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
lokum14:45:04
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
resif14:45:03
Su düzeyindeki sıra kayalar
akran14:44:36
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
DÜZEYSİZ14:44:34
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
HAKSIZ14:44:33
Hak ve adalete uygun olmayan
görünüm14:44:24
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
kullanmak14:44:11
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
edip14:44:08
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
varışlılık14:44:05
Varışlı olma durumu, irfan
sargı14:44:05
Esnek bir maddeden yapılmış uzun, dar ve ince şerit
No14:44:04
Nobelyum"un kısaltması
şevki kırılmak14:43:59
isteği, hevesi kalmamak
Cihaz14:43:51
Aygıt, alet, takım
olanaksızlık14:43:48
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
ÖKÜZ14:43:42
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
malûm14:43:37
Bilinen, belli
bilimci14:43:29
Bilgin
göbek dansı14:43:26
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
miyaz14:43:13
Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk
mecaz14:43:12
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
munsap14:43:02
Kavuşan
itimat etmek14:42:55
güvenmek
janjan14:42:47
Yanardöner, şanjan
bilyeli yatak14:42:47
Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
ıtırlı14:42:46
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
ibadullah14:42:17
Tanrı"nın kulları
matematiksel14:42:12
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
ornatma14:42:06
Ornatmak işi, ikame etme
iktibas14:42:02
Ödünç alma
parasız pulsuz14:41:56
Yoksul, züğürt
ders14:41:53
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
yaşa14:41:41
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
dâhilî14:41:35
İçle ilgili
hap14:41:24
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
lazım14:41:14
Gerek, gerekli
aygıt14:40:53
Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz
tarım coğrafyası14:40:52
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi