kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kavis07:57:18
Eğmeç, yay
Mesire07:57:15
Gezinti yeri, gezilecek yer
okyanus çukuru07:57:13
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
abat07:57:12
Bayındır, mamur
açık hava sineması07:57:10
Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanları kapalı sinema
münakale07:57:09
Ulaşım
kasık biti07:57:06
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
biricik07:57:05
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
Romen rakamları07:57:04
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
Tanıt07:57:01
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
pide07:56:58
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
yükün07:56:56
İyon
vesikalık07:56:54
Vesika için gerekli olan (şey)
bağ çubuğu07:56:53
Asma fidesi
Araz07:56:52
Belirtiler
ekseriya07:56:51
Çoğunlukla, çokluk, çoğu kez
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)07:56:50
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
mahlul07:56:49
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
cariyelik07:56:47
Cariye olma durumu
yelken açmak07:56:46
yola çıkmak için hareket etmek
Zambiyalı07:56:44
Zambiya halkından olan kimse
KÖRELME07:56:44
Körelmek işi
nişan07:56:43
İşaret, iz, belirti, alâmet
erzak07:56:42
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
şahsiyet07:56:39
Kişilik, belirgin özellik
Karasal07:56:37
Kara (I) ile ilgili, berrî
KOSTAK07:56:37
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
İnatçı07:56:36
Direngen, ayak direyici
nezretme07:56:35
Nezretmek işi veya durumu
kadim07:56:35
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
kadın berberi07:56:34
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
Alet07:56:34
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
ana deniz07:56:33
Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz, okyanus, umman
kabullenmek07:56:30
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
Suçsuz07:56:27
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
şal07:56:27
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
Baz07:56:25
Temel, esas
keşik07:56:20
Sıra, nöbet
vefalı07:56:19
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
Şifre07:56:18
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
su yosunu07:56:16
Su yosunlarından, klorofilli bitki, alg
tipik07:56:14
Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
vebal07:56:11
Günah
telesinema07:56:09
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
diyecek07:56:06
Söylenecek söz
Üvey anne07:56:05
Üvey ana
armut07:56:04
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
bağımlılık07:56:04
Bağımlı olma durumu, tâbiiyet
gözü pek07:56:02
Korkusuz, yürekli, cesur
ince yapılı07:55:59
Narin, nazik, zayıf
üflemeli çalgı07:55:57
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
olumsuzluk eki07:55:54
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
07:55:54
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
KALLEM07:55:53
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
çekingenlik07:55:52
Çekingen olma durumu
Kilim07:55:50
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
yatar koltuk07:55:48
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
MELEK07:55:46
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
beyanat07:55:46
Demeç, bildiri
ehli07:55:44
Evcil
kaşif07:55:43
Bulucu
içtepi07:55:41
bk. tepi
Bağlılık07:55:41
Bağlı olma durumu, merbutiyet
fırtına kuşu07:55:40
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
anlayış göstermek07:55:39
istenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak
Kok07:55:37
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
hamız07:55:37
Asit
bahtı açık07:55:37
Talihli
elverişsiz07:55:36
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
PEY AKÇESİ07:55:35
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
satranç takımı07:55:34
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
sınırlı sorumluluk07:55:31
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
BORU07:55:30
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
gösterge bilimi07:55:29
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
REDDETME07:55:29
Reddetmek işi
iye07:55:25
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
kandela07:55:23
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
galatıhis07:55:22
Duygu yanılması, yanılsama
duyumsamazlık07:55:20
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
bahane07:55:18
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
olağan dışı07:55:16
Olağan olmayan, gayri tabiî
Elit07:55:13
Seçkin
ATLAS ÇİÇEĞİ07:55:11
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
hazır07:55:10
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
adetçe07:55:06
Sayı bakımından, sayıca
tibet öküzü07:55:04
Yak, Tibet sığırı
CÜMLE ALEM07:55:01
Herkes
ikon07:54:59
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
dizgin07:54:52
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
şaful07:54:50
Bal konulan ufak tekne
bariz07:54:47
Açık, göze çarpan, belirgin
kendini beğenmek07:54:45
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
BEDAHETEN07:54:41
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
sınıflama07:54:40
Bölümleme, tasnif
büyüleme07:54:35
Büyülemek işi
alalama07:54:33
Alalamak işi, kamuflâj
Müsvedde07:54:31
Yazı taslağı, karalama
gayya07:54:29
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
kürt07:54:27
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
cendere07:54:25
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
al kan07:54:24
Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parajin
saray07:54:22
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
Karşılaşmak07:54:20
(iki sporcu veya iki takım için) Yarışmak
metazori07:54:13
Zorla
iyelik07:54:12
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
ŞAİR07:54:10
Şiir söyleyen veya yazan kimse
WC07:54:06
Ayak yolu
hayat dolu07:54:04
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
Özerk07:54:02
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
Yat07:54:01
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
nesim07:53:59
Hafif yel, esinti
taşra07:53:57
Bir ülkenin başşehri veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık
irs07:53:53
Kalıtım, soya çekim
ini07:53:48
Kayın birader
ipeka07:53:47
Altın kökü
evsiz barksız07:53:43
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
ağzı sıkı07:53:41
bk. ağzı pek
dokunum07:53:40
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
surat asmak07:53:36
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
bir bir07:53:36
bk. hepyek
Azerbaycanlı07:53:34
Azerbaycan halkından olan kimse
MEKANİK07:53:33
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
vesikalık fotoğraf07:53:31
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
mira07:53:27
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
Edinim07:53:26
Kazanma, iktisap
makineli07:53:22
Makinesi olan, makine ile işleyen
salik07:53:20
Bir yola giren, bir yolda giden
ha babam (veya ha babam ha)07:53:19
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
balhane07:53:17
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
mikrobiyolog07:53:15
Mikrobiyoloji uzmanı