kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

ağrı sızı05:26:06
Rahatsızlık veren acı, sancı
Armut kurusu05:26:05
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
kız istemek05:26:02
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
iyi hoş (ama)05:26:00
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
kabuğuna çekilmek05:25:58
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
tehlike atlatmak05:25:55
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
kargaşacı05:25:43
Kargaşa çıkaran (kimse)
REFİK05:25:32
Arkadaş, dost
seyyal05:25:18
Akışkan
Muhtar05:25:16
Özerk
hainlik etmek05:25:13
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
Anlaşmalı05:25:06
Anlaşmaya dayanan
fora05:25:05
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
ayet05:25:05
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
düzenbazlık05:25:03
Düzenbaz olma durumu
arafat05:24:58
Mekke"nin doğusunda, hacıların, kurban bayramının arife günü toplandıkları tepe
emrivaki05:24:53
Oldu bitti, olup bitti
şırınga05:24:44
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
haberleşme05:24:41
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
ispati05:24:40
İskambil kâğıdında sinek
beraber05:24:33
Birlikte, bir arada
kavurma05:24:30
Kavurmak işi
Kanaat05:24:28
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
etkincilik05:24:26
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
ölçüyü kaçırmak05:24:25
yiyip içmekte veya davranışlarda aşırı gitmek
kirmen05:24:23
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
ektilik05:24:19
Ekti olma durumu
cihaz05:24:16
Aygıt, alet, takım
teshir05:24:09
Büyüleme, büyü yapma
tutar05:24:08
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
cinsi05:24:04
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
iğreti05:24:03
bk. eğreti
paralelkenar05:24:01
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen
ayni05:23:56
Gözle ilgili
gaza05:23:55
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
gato05:23:54
Pasta, çörek
gark05:23:50
(suya) Batma, batırma; boğulma
çeşme05:23:49
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
gale05:23:48
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
kesim evi05:23:45
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
müsekkin05:23:43
Yatıştırıcı
lekelenme05:23:42
Lekelenmek işi
Atletizm05:23:40
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
grev05:23:38
İş bırakımı
Kanuni05:23:33
Yasaya uygun, yasal, yasalı
ressamlık05:23:30
Ressam olma durumu
talihsizlik05:23:28
Talihsiz olma durumu, talihi olmama durumu, şanssızlık, bahtsızlık
buluşMA05:23:27
Buluşmak işi
vajina05:23:21
bk. vagina
kuyu05:23:16
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
çıkar yol05:23:15
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
ÜŞENME05:23:10
Üşenmek işi
koşutçuluk05:23:04
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
Tasdik05:23:03
Doğrulama
rehberlik05:23:01
Kılavuzluk
Mecmua05:23:00
Dergi
tartı05:22:58
Tartmak işi veya biçimi
iltimaslı05:22:58
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
Öğütleme05:22:53
Öğütlemek işi, nasihat
ekecek05:22:52
Tohum
ekenek05:22:50
Ekilen yer, mezraa
hanende05:22:47
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
çingene05:22:45
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
ZOKA05:22:43
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
doymaz05:22:40
Doymak bilmeyen, aç gözlü
yazıcı05:22:38
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
taraftar05:22:35
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
Karakter05:22:29
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
Yöre05:22:25
Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal
iskele kuşu05:22:23
Yalıçapkını, emircik
alafranga saat05:22:22
Günü 24 saat sayarak, günün başlayışını gece yarısı 01 olarak kabul eden saat sistemi
nilüfergiller05:22:20
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
tastamam05:22:15
Çok uygun, tıpatıp
uymak05:22:14
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
göçebe05:22:12
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
tefessüh05:22:12
Çürüme, bozulma, kokuşma
gezici05:22:07
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
gezmen05:22:02
Gezgin
trafo05:22:00
Transformatör sözünün kısaltılmışı
yığma05:21:56
Yığmak işi
baskı resim05:21:54
Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim
Deneysel05:21:51
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
öğrenim05:21:47
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
toprak kayması05:21:45
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
taşıt05:21:42
Taşıma aracı
zencefilgiller05:21:39
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
zürriyet05:21:37
Döl, soy sop, sulp
fermene05:21:36
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
civar05:21:34
Yöre, yakın yer, dolay
gine05:21:29
Gene, yine
sabahlık05:21:28
Sabahları yataktan kalkınca geçici olarak giyilen üstlük
pederşahîlik05:21:24
Pederşahî olma durumu, ataerki
cerrahi müdahale05:21:21
Ameliyat
yahu05:21:16
Hey, bana bak, baksana" anlamında
müttehit05:21:09
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
nebati05:21:07
Bitki ile ilgili, bitkisel
bohem05:21:05
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
helezonlu05:21:04
Helezonu olan, sarmal
tercüme05:20:58
(dilden dile) Çevirme
cüruf05:20:53
Maden posası, demir boku, dışkı
MAnken05:20:48
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
Azvay05:20:46
Sarısabır
dılak05:20:39
Bızır, klitoris
imtina etmek05:20:27
bir şeyi yapmaktan kaçınmak, çekinmek
boyut05:20:25
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
marazi05:20:21
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
dirilme05:20:11
Dirilmek işi
gerekçe05:20:10
Gerektirici sebep, esbabımucibe
resimlik05:20:03
Resim takmaya yarayan çerçeve
lemis05:20:01
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
görünüş05:19:59
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
yemişli05:19:52
Yemişi olan, meyve veren
barınmak05:19:47
Doğa etkilerinden korunmak için kapalı bir yere sığınmak
kan plâzması05:19:44
Kanın hücrelerarası sıvı maddesi
cereyan05:19:42
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
denge kalası05:19:41
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
grip05:19:36
Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateşle beliren, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza
zorbalık05:19:27
Zorba olma durumu
fosil05:19:18
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
mutasavvıf05:19:15
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
yontu05:19:07
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
yonga05:19:05
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
uçuculuk05:18:59
Uçucu olma durumu
Açık sarı05:18:55
Sarının bir ton açığı
mükedder05:18:53
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
iaşe05:18:50
Yedirip içirme, besleme, bakma
Yiyecek05:18:48
Yenmeye elverişli olan her şey
burnu büyük05:18:46
kibirli
done05:18:45
bk. veri
Dayanıklı05:18:41
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu