kavis

1.İsimEğmeç, yay
Cümle 1: Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti. - Y. Z. Ortaç

Son Arananlar

kavis17:21:19
Eğmeç, yay
güç17:21:17
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
yırtıcı hayvan17:21:17
Vahşî hayvan
türedi17:21:13
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
beşbıyık17:21:12
İri muşmula
mesai17:21:07
Çalışma, emek
fanatik17:20:59
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
Kararsız17:20:54
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
mikoz17:20:39
Mantar
mor ötesi17:20:37
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
DOLAŞMA17:20:36
Dolaşmak işi
Parça17:20:36
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
apalak17:20:36
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
gülle17:20:12
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
gülme17:20:07
Gülmek işi
general17:20:03
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
reçine yağı17:19:53
Reçineden çıkan yağ
puşt17:19:44
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
ateşkes17:19:42
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
muhasebeci17:19:39
Sayman, muhasip
hitabe17:19:29
Söylev
nakletme17:19:19
Nakletmek işi
güfte17:19:14
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
hamam17:19:09
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
müteessir olmak17:19:05
üzülmek
Çöpleme17:18:57
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
hamal17:18:55
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
hamak17:18:51
İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ yatak
hamur17:18:46
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
hamsi17:18:41
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
halas17:18:36
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
halat17:18:32
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
artık17:18:31
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
halay17:18:27
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
halef17:18:17
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
halis17:18:13
Katışık olmayan, katışıksız, saf
halka17:18:08
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
Reva17:18:03
Yakışır, yerinde, uygun
Reze17:17:59
Menteşe
mazeret17:17:57
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
arıtıcı17:17:49
Arıtma özelliği olan
Raks17:17:15
Dans
şıra17:17:11
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
Rast17:17:10
Doğru
limitet17:17:05
Sınırlandırılmış, sınırlı
ipotekli17:17:01
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
Siyasi17:16:56
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
döndürme17:16:42
Döndürmek işi, irca, tahvil
kahverengi17:16:33
Kavrulmuş kahvenin rengi
kat yuvarı17:16:19
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
Sermaye17:16:17
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
DÖŞEMECİ17:16:10
Döşeme yapan (kimse)
muhayyer17:16:00
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
alalama17:15:59
Alalamak işi, kamuflâj
ezinç17:15:56
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
Or17:15:23
Ordu kelimesinin kısaltması
eğlence17:15:18
Eğlenmek işi
Kek17:15:12
Yumurta, un ve şekerden, genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao vb. konularak yapılan, fırında pişirilen tatlı çörek
köşe taşı17:15:12
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
ikici17:15:08
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
Me17:15:05
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
NARIBEYZA17:14:55
Akkor
Düalist17:14:47
İkici, ikicilik yanlısı
SİLİSYUM17:14:38
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
kurultay17:14:28
Ulusal toplantı
arabozanlık17:14:24
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
taltif17:14:21
İyilik ederek gönül alma
Güven yazısı17:14:20
Güven mektubu
gangster17:14:19
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
Kirmen17:14:11
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
gömü17:14:01
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
tavuk balığı17:14:00
Mezgit
ehlidil17:13:58
Gönül eri, kalender, rint
arkadaş olmak17:13:58
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
rotil17:13:43
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
Pomakça17:13:29
Pomak dili
ordu komutanı17:13:20
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
baskül17:13:03
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
malakit17:13:02
Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı
irrasyonel17:12:58
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
ibra etmek17:12:46
aklamak
Uzmanlık17:12:41
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
PERDE17:12:37
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
kışkırtmak17:12:32
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
formalist17:12:21
Biçimci, formaliteci, şekilci
muğlâk17:12:19
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
tanıt17:12:18
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
Papalık17:12:10
Papanın makamı veya görevi
işlemek17:12:06
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
belgeli17:11:56
Belgesi olan
iri kıyım17:11:48
İri kıyılmış
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)17:11:47
çok geniş olmak
kıymetli17:11:42
Değerli
Ashap17:11:38
Sahipler
davet etmek17:11:23
çağırmak
tezkireci17:11:16
Tezkereci
MÜSTEVİ17:11:11
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
prematüre17:11:07
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
abaşo17:10:57
Alt, alttaki, aşağı
çarpan balığı17:10:47
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
plaj17:10:40
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
plan17:10:35
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
Absürt17:10:29
Saçma
perikart17:10:25
Kalbin üzerini saran zar
posa17:10:21
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
popo17:10:16
Kaba et, kıç
polo17:10:11
Çevgen
poli17:10:07
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
mandıra17:10:01
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
sert buğday17:10:00
Kırma ve öğütmeye karşı daha dirençli olan yoğunluğu diğer buğdaylara göre daha yüksek bulunan ve tane kesiti camsı görünen buğday
Mercimek17:09:57
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
tıpatıp17:09:57
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
gürlük17:09:54
Gür olma durumu
genel görünümlü17:09:48
Dıştan görünüşlü
üzüm şekeri17:09:43
Glikoz
pipi17:09:39
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
aksetme17:09:30
Aksetmek işi
ara sıra17:09:25
Seyrek olarak, zaman zaman
kist17:09:24
İçi koloit veya yağ gibi sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu patolojik torba
ahir17:09:23
Son, sonraki, ahır
kılıç oyunu17:09:21
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
koyu yeşil17:09:16
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
TAV17:09:12
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
SU17:08:53
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
LİRA17:08:48
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi
aşağı17:08:46
Bir şeyin alt bölümü
Şamata17:08:40
Gürültü, patırtı
HOŞUNA GİTMEK17:08:19
biri beğenmek
birey17:08:18
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
İvedilik17:08:11
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical