katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

katalepsi15:30:42
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
cirim15:30:31
Hacim, oylum
kurabiye15:30:16
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
cinsi15:30:03
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
sandal15:29:59
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
cinsellik15:29:58
Cinsel özelliklerin bütünü
ispermeçet15:29:57
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
Eğsi15:29:44
Ucu yanmış odun, köseği
kadınsılık15:29:13
Kadınsı olma durumu
cima15:29:10
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
şedaraban15:29:08
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
Demek15:28:59
Söylemek, söz söylemek
kütle15:28:53
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
ihtiyaç15:28:42
Gerekseme, gereksinme
cidal15:28:10
Savaşma, cenk
cibilliyet15:28:06
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
fikir danışmak15:27:47
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
cezve15:27:41
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
zümrüdüanka15:27:40
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
yaren15:27:36
Arkadaş, yakın, dost
cezalandırılma15:27:31
Cezalandırılmak işi
röle15:27:24
Değiştirgeç
oyalamak15:27:20
Vakit kazanmak için aldatmak
göz kırpmak15:27:14
göz kapağını kapayıp açmak
Ölümsüz15:27:14
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
havale15:27:10
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
sulama15:27:07
Sulamak işi
LOKMA15:27:06
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
granit15:27:02
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
iradeli15:27:01
İradeye dayanan, iradî
SOYUTLAMA15:27:01
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
ceylânca15:26:56
Ceylân gibi, ceylâna uygun biçimde
tiran15:26:54
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
ateş basmak15:26:30
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
hizip15:26:26
Bölük, kısım
kovucuk15:26:25
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
Yöresel15:26:07
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
Çığlık15:26:00
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
pısırıklık15:25:59
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
Co15:25:53
Kobalt`ın kısaltması
bir araya gelmek15:25:52
bir yerde toplanmak, buluşmak
cesaretsiz15:25:49
Yüreksiz
SONUÇ15:25:43
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
mektup15:25:35
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
su tavuğugiller15:25:25
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
cesaret15:25:19
Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven; yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği
DÜZEY15:25:17
Bir yüzeyin veya bir noktanın nispî yüksekliği ve o yükseklikten geçtiği var sayılan düzlem, seviye
kesilmek15:25:02
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
kıygınlık15:24:54
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
Duruşma15:24:53
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
kaTlama15:24:52
Katlamak işi
kığı15:24:51
Kığ
Perdelik15:24:48
Perde yapmaya elverişli kumaş
cereme15:24:38
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme
YİYECEK15:24:38
Yenmeye elverişli olan her şey
cer15:24:34
Çekme, sürükleyerek götürme
PEKSİMET15:24:23
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
merhametli15:24:19
Acıması olan, merhamet eden
cenkleşmek15:23:59
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
zembil15:23:59
Hasırdan örülmüş saplı torba
DEMOKRASİ15:23:51
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
cenk etmek15:23:34
savaşmak, mücadele etmek
Elbise15:23:31
Giysi
cenk15:23:29
Savaş, kavga
cenin15:23:24
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
cengâver15:23:03
Savaşçı
kılkuyruk15:22:55
Ördekgillerden, uzunluğu 55-65 cm, kuyruğu sivri tüyleri ak yeşil, karışık, gagası, ayakları mavi bir kuş türü (Anas acuta)
cenap15:22:51
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
mortocu15:22:23
Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse
peyk15:22:21
Uydu
celep15:22:17
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
sıfatlaştırma15:22:13
Sıfatlaştırmak işi
cetvel15:22:11
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
YABANCI15:22:01
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
celal15:21:54
Büyüklük, ululuk
tanrısal15:21:50
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
cehri15:21:44
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
potas15:21:27
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
gümüş balığıgiller15:21:13
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
bilmece çözmek15:21:09
bilmecenin cevabını bulmak
Alüminyum15:21:08
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
cefa15:20:39
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
cebir15:20:33
Zor, zorlayış
sepilenme15:20:32
Sepilenmek işi
alın yazısı15:20:16
Yazgı, talih, kader, mukadderat
yegâne15:19:56
Biricik, tek
kişiye özel15:19:51
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
İLHAM15:19:41
Esin
cariyeniz (veya cariyeleri)15:19:09
eskiden, söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlar tarafından "ben" zamiri yerine kullanılırdı
cari15:18:59
Akan
kuz15:18:54
Gölgede kalan (yan)
Mareşal15:18:54
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
link15:18:35
Atın eşkin yürüyüşü
carcur15:18:15
bk. şarjör
jüt15:18:01
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
PRASEODİM15:17:51
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
solgun15:17:46
Rengini, tazeliğini, canlılığını veya parlaklığını yitirmiş olan, solmuş
Yordam15:17:41
Çeviklik, çabukluk
nefesli15:17:21
Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan
camia15:17:08
Topluluk, zümre
Aksama15:17:01
Aksamak işi
cakacı15:16:59
Caka yapmayı seven
cahil kalmak15:16:36
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
Tahıl15:16:34
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
tekinsiz15:16:32
Tekin olmayan, uğursuz
zehirlenmek15:16:27
Zararlı düşünceler edinmek
zeytin ezmesi15:16:16
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
KARMAKARIŞIK15:16:11
Dağınık, düzensiz, çok karışık
ca15:16:05
Kalsiyum"un kısaltması
cıvata15:15:59
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
cımbız15:15:37
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
teessüf15:15:36
Acınma, yazıklanma, yerinme
ağzı pek15:15:33
Sır vermeyen, ketum
cüzdan15:15:30
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
cürüm15:15:26
Suç
nahoş15:15:19
Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin
cümle15:14:56
Dizge, sistem
cühela15:14:52
Bilgisizler, cahiller
buyuru15:14:21
Buyruk, emir
buton15:14:17
Çalıştırmaya yarayan düğme
butik15:13:53
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
butafor15:13:49
Oyun için gerekli sahne eşyası
tarafa olmak (veya çıkmak)15:13:48
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
gümüşi15:13:44
Gümüş renginde olan
but15:13:44
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
Kasır15:13:35
Köşk
burunduruk15:13:19
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
burma15:13:15
Burmak işi
burcu15:13:09
Güzel koku, ıtır
bundan böyle15:12:38
bundan sonra