katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

katalepsi12:31:32
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
haram12:31:32
Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan
ululama12:31:31
Ululamak işi
manalı12:31:31
Anlamlı
karşı sav12:31:26
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
demevi12:31:26
Kanlı, kanı çok (insan)
acemilik12:31:21
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
akraba12:31:20
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
selika12:31:18
Güzel söyleme ve yazma yeteneği
ayırmaç12:31:12
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
pagan12:31:09
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
arpacık soğanı12:31:07
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
MÜSTEVİ12:31:06
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
belirlemek12:30:45
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
tüysüz12:30:27
Tüyü olmayan
dilmaç12:30:15
Çevirici, tercüman
yerinde kalmak12:30:09
başka yere gitmemek
biyokatalizör12:30:08
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
kemik bilimci12:30:07
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
bisiklet12:30:06
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
keven12:30:03
Geven
hitam12:29:51
Son, bitim
atardamar12:29:41
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
provizyon12:29:40
Bir çekin para olarak karşılığı
taraftar12:29:39
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
hasat12:29:37
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
Tramvay12:29:34
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
Habeşî12:29:33
Habeş
söz gelişi12:29:33
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
hazır yemek12:29:29
Kısa sürede hazırlanan ve genellikle ayaküstü yenilen hafif yiyecek
fikir yazısı12:29:23
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
depreşme12:29:22
Depreşmek durumu
yürürlükte bulunmak12:29:20
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
hurda12:29:19
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
stoacılık12:29:09
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
hipotez12:29:07
İpotez, varsayım, faraziye
diyalekt12:29:04
Lehçe
engelleme12:29:02
Engellemek işi
pikrik asit12:28:56
Nitrik asidin anilin, ipek, yün vb. maddelere etkimesiyle elde edilen asit OH-C6H2(NO2)3
namazsız12:28:54
Aybaşı durumunda olan (kadın)
seçmeli yemek12:28:50
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
koza12:28:49
İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak
yağmur12:28:47
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
din adamı12:28:38
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
açık sarı12:28:34
Sarının bir ton açığı
yüzsüz12:28:33
Yüzü olmayan
idame etmek12:28:30
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
berlam12:28:28
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
dağ aslanı12:28:21
Puma
yükselmek12:27:57
Güçlenmek, şiddetlenmek
şöhretli12:27:54
Ünü olan, ünlü, tanınmış
dölüt12:27:32
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
eksi uç12:27:22
Elektrikli ayrıştırmada sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı, katot
Akıntı12:27:21
Akmak işi
animizm12:27:13
Canlıcılık
Esik12:27:12
Çukur yer
ömür12:27:11
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
direngenlik12:26:40
Direngen olma durumu, inatçılık
aralamak12:26:36
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
hakas12:26:35
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
somutluk12:26:33
Somut olma durumu
vesait12:26:20
Araçlar, vasıtalar
kazein12:26:20
Sütte bulunan protein maddesi
od12:26:19
Ateş
kaideci12:26:09
Kurallara bağlı, kuralcı
konum12:26:04
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
tıraş bıçağı12:25:58
Erkeklerin yüzlerindeki kılları kesmek için kullandıkları, çelikten yapılmış ince bıçak, jilet, ustura
abla12:25:57
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
segah12:25:56
Klâsik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam
orospu12:25:48
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
kural dışı12:25:34
bk. kural dışı
tutuşturmak12:25:26
Karşısındakinin isteyip istemediğini düşünmeksizin ansızın vermek
miğfer12:25:21
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
istifade etmek12:25:04
yararlanmak
rotatif12:24:59
Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet basan bir tür basım makinesi
difteri12:24:58
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
otonom12:24:57
Özerk, muhtar
Serbestlik12:24:54
Serbest olma durumu
karar vermek12:24:36
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
cenaze duası12:24:35
Cenaze defnedilirken okunan dua
babacan12:24:34
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
telef etmek12:24:28
öldürmek, mahvetmek
yazman12:24:18
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
bileşim12:24:12
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
salamandra12:24:07
Semender
komi12:24:01
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
çalışılma12:23:59
Çalışılmak işi
Kuşku12:23:35
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
Direktif12:23:27
Yönerge, talimat
KALITSAL12:23:24
Kalıtımsal, ırsî
tombala12:23:23
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
yuma12:23:14
Yumak işi veya durumu
but12:23:14
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
kesilmek12:23:13
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
lügat12:23:10
Kelime, söz, sözcük
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)12:23:09
demeç vermek
jel12:23:09
Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü
aferin12:23:06
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
tek eşlilik12:23:00
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
yöntemli12:22:56
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
muhacir12:22:55
Göçmen
Gürültü patırtı12:22:52
Kavga, gürültü
yelek12:22:52
Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
cezve12:22:51
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
öznellik12:22:50
Öznel olma durumu, sübjektivite, nesnellik karşıtı
tahttan indirmek12:22:46
hükümdarlığına son vermek
uluslar arası12:22:44
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
modern12:22:39
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
Viraj12:22:32
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
Kulunç12:22:27
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
abartma12:22:18
Abartmak işi, mübalâğa
otel12:22:13
Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme
yönlendirme12:22:12
Yönlendirmek işi
gerçeküstü12:21:59
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
rantabilite12:21:55
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
Vaziyet12:21:54
Konum
mola12:21:54
Yorgunluğu gidermek için duraklama
yaramaz12:21:53
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
şayia12:21:47
Yayılmış haber, yaygın söylenti
tevahhuş12:21:45
Ürkme, ürküntü
kuma12:21:35
Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak
gök taşı12:21:27
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
galeta12:20:59
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
TAVŞANKULAĞI12:20:43
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
piknik alanı12:20:43
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
emir vermek12:20:41
buyurmak, buyruk vermek
satir12:20:36
Yergi
ya da12:20:04
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
yemlik12:19:53
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
rasathane12:19:51
Gözlem evi, observatuvar