katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

katalepsi08:32:32
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
anacıl08:32:31
Anasına düşkün (çocuk)
mülayim08:32:30
Uygun, hoş görülebilir
ateşli silâh08:32:28
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
komik08:32:25
Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç
Puan08:32:12
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
Tart08:32:10
Kovma, çıkarma
tatlı su08:32:02
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
yoksulluk08:31:55
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
mey08:31:50
Şarap
ucube08:31:48
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
Dölüt08:31:45
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
beddua etmek08:31:42
ilenmek, intizar etmek
ağız dalaşı08:31:38
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
Bozuk08:31:35
Bozulmuş olan
rast08:31:32
Doğru
katibiadil08:31:31
Noter
takas08:31:29
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
karışık08:31:28
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
oymak08:31:27
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
adetçe08:31:25
Sayı bakımından, sayıca
08:31:23
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
yırtıcı08:31:20
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
zararda olmak08:31:16
alış verişte kâr elde edememek
kanaatkarlık08:31:14
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
gösterge08:31:12
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
leçe08:31:10
Taşlı tarla
imtihan etmek08:31:07
bilgi derecesini ölçmek
gönüldaş08:31:05
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
önce08:31:03
İlk olarak, başlangıçta
ahenk kaidesi08:31:03
bk. ünlü uyumu
astar08:31:02
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
sanık08:31:02
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
oyun kağıdı08:31:00
İskambil kâğıdı
idman08:31:00
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
DÖKME DEMİR08:30:58
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
patlamak08:30:56
Yırtılıp açılmak
Ruh08:30:45
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
nakit08:30:45
Para, akçe
gıyabında08:30:43
Kendi yokken, arkasından
ağzı pek08:30:43
Sır vermeyen, ketum
bozukluk08:30:40
Bozuk olma durumu
galeta08:30:38
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
ispermeçet balinası08:30:38
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
TEMLİK08:30:37
Mülk olarak verme
Esrarkeş08:30:33
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
karate08:30:31
Ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş yöntemi
dirim kurgu08:30:30
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
cavalacoz08:30:28
Değersiz, önemsiz, derme çatma
racon08:30:27
Yol, yöntem, usul
Şarkıcı08:30:27
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
nişastalanma08:30:25
Nişastalanmak işi veya durumu
hesaba almak (veya hesaba katmak)08:30:25
göz önünde bulundurmak, işini yürütürken o şeyi de düşünmek
bakkam08:30:22
bk. bakam
Kavuk08:30:22
İçi boş şey
bağ bıçağı08:30:21
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
FUTA08:30:19
İpekli peştamal
Matara08:30:18
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
peruka08:30:15
Takma saç
Dürüst08:30:13
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
bezelye08:30:13
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
Pulluk08:30:12
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
hint kertenkelesi08:30:10
İguana
salya08:30:10
Ağızdan sızan tükürük
BOŞ SÖZ08:30:08
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
oranlama08:30:06
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
Hukuk08:30:05
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
artist08:30:05
Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr
Yüz kalıbı08:30:03
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
Pense08:30:02
Çeşitli biçim ve büyüklükte maşa veya kıskaç
asabî08:30:01
Sinirli
lânet08:29:58
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
İyice08:29:58
İyiye yakın
emel08:29:57
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
hergele08:29:55
Bineğe veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü
imkansızlık08:29:48
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
yalabık08:29:45
Parlak, parıltılı, ışıltılı
Sonraki08:29:45
Sonra olan
çağırma08:29:45
Çağırmak işi
mahal08:29:42
Yer, yöre, mevzi
Süzgeç08:29:38
Sıvıları süzmeye yarayan araç
isnat etmek08:29:37
dayandırmak
Züppe08:29:35
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
ısrar etmek08:29:35
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
tasalanma08:29:34
Tasalanmak işi
Festival08:29:32
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
PARLATICI08:29:32
Parlatma özelliği olan (nesne), cilâ
ısı08:29:29
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
ZİYARETÇİ08:29:29
Ziyaret eden, ziyarete giden kimse, görüşmeci
sulta08:29:28
Yetke, otorite
eşelek08:29:26
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
Vasat08:29:26
Orta
Hay08:29:22
İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılır
bahane08:29:21
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
cirim08:29:19
Hacim, oylum
dizel08:29:19
Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor
kapsama alanı08:29:18
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
ANAYASA08:29:18
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
balık yumurtası08:29:13
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
bilici08:29:10
Bilen
Step08:29:08
Bozkır
bilgiçlik satmak (veya taslamak)08:29:07
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
kabiliyetsiz08:29:06
Yeteneksiz
arap08:29:04
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
kerevit08:29:04
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
tamam olmak08:29:03
sona ermek, tamamlanmak
MEZBAHA08:29:02
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
Şehla08:29:00
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
zamir08:29:00
İç yüz, iç
a, A08:28:57
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
rücu08:28:56
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
Aşure ayı08:28:55
Muharrem ayı
YÖNETİM YERİ08:28:54
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
vikaye08:28:48
Koruma, esirgeme, gözetme
Kayırma08:28:48
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
teneke08:28:47
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
ağrı kesici08:28:45
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
meczup08:28:45
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
şekilci08:28:44
Alışılmış kural, tutum veya davranış dışına çıkamayan, biçimci, formaliteci, formalist
boyun08:28:42
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
çin gülü08:28:40
bk. kamelya
eskisi gibi08:28:38
önceden olduğu gibi
gemi enkazı08:28:38
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
bölümlendirme08:28:34
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
eder08:28:32
Fiyat, paha
milliyetçilik08:28:32
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
Bobin08:28:29
Makara
eksiksiz08:28:28
Eksiği olmayan, tam, tamam
hazır para08:28:24
Nakit, elde mevcut para, likit
observatuvar08:28:23
Gözlem evi, rasathane