katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

metanet03:24:45
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
snop03:24:17
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
Hükmi03:23:54
Hükümle ilgili, tüzel
ılımlılık03:23:39
Ilımlı olma durumu, mutedillik
spot03:23:29
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
sulu03:23:06
Suyu olan, içinde su bulunan
Nakşibendî03:22:41
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
broş03:21:51
Kadınların takındıkları süs iğnesi
telesine03:21:49
bk. telesinema
tesisat03:21:30
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
fantastik03:21:28
Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî
kadavra03:21:07
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
ÜSKÜRE03:20:44
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
kesiş03:20:44
Kesmek işi veya biçimi
sözü geçmek03:19:39
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
pinhan03:19:29
Gizli, saklı, gizlenmiş
meymenet03:18:49
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
Meşru03:18:12
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
çarpışma03:18:10
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
İrin03:18:09
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
Üçgül03:17:56
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
önemseme03:17:32
Önemsemek işi
taziye03:17:24
Baş sağlığı dileme
muvakkat03:17:16
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
SAMARYUM03:16:44
Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunur element. Kısaltması Sm
sezi03:16:28
Sezgi
seza03:16:20
Uygun, yaraşır, bir şeye değer
seri03:15:54
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
sena03:15:38
Övme
sene03:15:27
Yıl
sele03:15:19
Yayvan sepet
sema03:15:01
Gök, gökyüzü
seme03:14:53
Sersem, ahmak, alık
eşref03:14:44
Çok onurlu, çok şerefli
sefa03:14:29
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
delege03:13:57
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
delice03:13:16
Davranışları aşırı, deli gibi olan
kalafat03:12:58
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
boşanmak03:12:51
(hayvan) Başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
matbuat03:12:43
Basın
karbondioksit03:12:27
Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0°C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)
ataman03:12:16
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
selamlama03:11:37
Selâmlamak işi, selâm verme
kuzgun03:11:27
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
damızlık03:10:31
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
pirifanî03:09:40
İhtiyar (kimse)
genlik03:09:15
Genişlik
istihza etmek03:09:07
alay etmek, alaya almak
zor alım03:08:59
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
karşılaştırmak03:08:25
Kişi veya nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek
iyimser03:08:17
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
tahtaboş03:08:11
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
güneşlik03:07:57
Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç
yılan kavı03:07:51
bk. yılan gömleği
RAHATLIK03:07:29
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
kesene03:06:48
Sözleşme, yazılı anlaşma
uyuşmazlık03:06:22
Uyuşmama durumu
sura03:06:06
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
star03:05:35
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
sten03:05:26
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
stil03:05:18
Üslûp, biçem, tarz
stor03:05:10
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
notalama03:04:55
Notalamak işi
kayınço03:04:25
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
cismanî03:04:09
Cisimle, bedenle ilgili
araba araba03:04:06
Arabalar dolusu, birçok arabalarla
kıygınlık03:04:00
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
ejder03:03:45
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
nişane03:03:29
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
ödünç alma03:02:57
ödünçleme
tedvin03:02:55
Derleme
öznellik03:02:33
Öznel olma durumu, sübjektivite, nesnellik karşıtı
yemin03:02:32
Ant
Arşınlamak03:01:28
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
sine03:01:20
Göğüs
ulusallık03:01:05
Milliyet, millîlik
TEFSİR ETMEK03:00:49
yorumlamak
almaç03:00:48
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
üzüntülü03:00:41
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
temek03:00:29
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
büyüklenme03:00:28
Kendini büyük gösterme, kibir
atlatmak03:00:17
Savsaklamak
niteleme belirteci02:58:04
Niteleme zarfı
hilecilik02:57:38
Hileci olma durumu, hilekârlık
mahremiyet02:57:25
Gizli olma durumu, gizlilik
DOMİNANT02:57:14
Hâkim, başta gelen, egemen, başat
haranı02:56:41
Büyük tencere
nihayet02:56:36
Son
arız02:56:08
Sonradan ortaya çıkan
zümrüdüanka02:55:46
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
slip02:55:05
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
etokrasi02:54:57
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
sopa02:54:33
Kalın değnek
refakat etmek02:54:09
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
mütecanis02:53:30
Bağdaşık, homojen
zoraki02:53:13
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
harekeli02:52:41
Hareke konulmuş
mıntıka02:52:27
Bölge
Japon sarmaşığı02:52:08
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
ermişlik02:51:43
Ermiş olma durumu, evliyalık, velilik
Biçimsiz02:51:23
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
ceylânca02:51:21
Ceylân gibi, ceylâna uygun biçimde
Gerçek02:50:51
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
aksan02:50:48
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
potasyum02:50:46
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
hare02:50:45
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
Ayılmak02:50:16
Aklı başına gelip gerçeği görmek
arifane02:50:12
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
gen02:49:50
Geniş
şenlikli02:49:09
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
dilemek02:48:55
Biri için bir dilekte bulunmak
istismar02:48:52
İşletme, yararlanma
edimsel02:48:51
Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarılı karşıtı
vulva02:48:31
Ferç
konuşkan02:48:06
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
keşikleme02:47:59
Almaş, münavebe
mektep02:47:35
Okul
metris02:47:32
Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper
durgu02:47:27
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
durak02:47:19
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
tekne02:47:13
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
el birliği etmek02:47:12
birlikte davranmak, dayanışmak
durma02:47:11
Durmak durumu
bekar02:46:51
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
İşlem02:46:15
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
bireycilik02:46:07
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
Pervane02:45:51
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
felsefeci02:45:43
Felsefe incelemeleri yapan kimse
baş kaldırma02:44:59
baş kaldırmak işi, isyan
düğün02:44:47
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence