katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

katalepsi02:50:08
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
komedyen02:50:07
Güldürülerde oynayan oyuncu
ibiş02:50:04
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
balast02:50:04
Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları
Bakir02:50:02
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
Baget02:49:42
İnce, kısa değnek
tasarlama02:49:39
Tasarlamak işi
köklü02:49:36
Kökü olan
merzengûş02:49:34
Mercanköşk
Yaş02:49:34
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
zapt etmek02:49:28
zorla almak
oryantal02:49:09
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
çetrefilli02:49:08
Karışık ve anlaşılması güç olan
duvar resmi02:48:58
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
Hüviyet02:48:57
Kimlik
Gürültücü02:48:56
Gürültü yapan veya gürültü çıkaran (kimse), velveleci
borç almak02:48:43
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
zedelemek02:48:16
Zarar vermek
araşit02:48:02
Yer fıstığı
sarf02:48:02
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
sari02:47:59
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
sapa02:47:57
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
saat02:47:48
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
sabi02:47:45
Küçük çocuk
sabo02:47:43
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
fena02:47:40
İyi nitelikte olmayan, kötü
safa02:47:37
bk. sefa
sada02:47:34
bk. seda
sagu02:47:31
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
sade02:47:29
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
zarar görmek02:47:10
kötü sonuca uğramak
HURİ02:47:09
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
ateist02:47:08
Tanrıtanımaz
uyuşuk uyuşuk02:46:59
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
düstur02:46:54
Genel kural, kaide
vakitsiz02:46:52
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
rikkat02:46:44
İncelik, naziklik
cesaretsiz02:46:38
Yüreksiz
badem şekeri02:46:35
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
rahvan02:46:22
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
eğlenceli02:46:16
Eğlendiren, hoşa giden
Stronsiyum02:46:13
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
pisik02:46:04
Kedi
düş02:46:04
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
kalın ses02:46:01
Titreşim sayısı az olan
adım02:46:01
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
papağanlar02:45:56
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
Düşkü02:45:56
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
aferist02:45:51
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
kaynakça02:45:24
Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi
anekdot02:45:23
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
kesiş02:45:13
Kesmek işi veya biçimi
ivedili02:45:01
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
TURP02:44:43
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
düğün çiçeğigiller02:44:38
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
yığın bulut02:44:22
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
gelip geçici02:44:19
Sürekli olmayan, kısa süreli
oturum02:44:17
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
Akkarınca02:44:14
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
gereksizlik02:44:11
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
ermeni02:44:06
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
teşekkül02:44:00
Belli bir varlık ve biçim kazanma
sahip çıkmak02:43:54
kendinin olduğunu ileri sürmek
çiftlik kâhyası02:43:49
Çiftlik işlerini yöneten kimse
koyu mavi02:43:44
Mavinin bir ton koyusu
remiz02:43:39
Sembol, rumuz
çöğüncek02:43:15
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
bahtı açık02:43:15
Talihli
filolojik02:43:10
Filoloji ile ilgili
sopa02:43:07
Kalın değnek
soba02:42:55
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
sofu02:42:52
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
sobe02:42:49
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
yular02:42:48
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
snop02:42:44
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
madensi02:42:41
Maden gibi olan
spor02:42:36
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
sunu02:42:31
Sunulan şey
katı yürekli02:42:30
Acıması olmayan, acımasız
sual02:42:22
Soru
sure02:42:17
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
star02:42:09
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
kavim02:42:07
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
staj02:42:06
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
stor02:41:56
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
salamura02:41:10
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
yumuşatmalık02:41:07
Amortisör
köstere02:40:59
Tahta rendesi
abdal02:40:55
Safevîler devrinde İran"da yaşayan Türk oymaklarından biri
teessür02:40:51
Üzülme, üzüntü
irap02:40:46
Düzgün konuşma
anket yapmak02:40:45
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
süyek02:40:43
bk. cebire
öncel02:40:42
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
papağangiller02:40:37
Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu gibi sıcak ülke kuşlarını içine alan familya
ölü yıkama02:40:16
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
GERMANYUM02:40:11
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
din adamı02:40:08
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
pupa02:40:02
Geminin arkası, kıç
herkes02:39:42
İnsanların bütünü
son vermek02:39:29
bitirmek, sona erdirmek
ağırlanma02:39:23
Ağırlanmak işi
Maya02:39:18
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
kalımsız02:39:15
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
yalıtım02:39:09
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
mukayese02:39:07
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
ekâbir02:39:01
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
derhal02:38:57
Hemen çabucak
İletki02:38:48
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
Duyulma02:38:48
Duyulmak durumu
yağmur bulutu02:38:44
Atmosferde nem yüklü bulutlar
Ekzotermik02:38:34
Isı veren
KAMIŞ02:38:31
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
AYRAN02:38:31
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
ÇELLO02:38:20
Viyolonselin kısaltılmış adı
kendi adına02:37:54
salt kendi için, kendisi hesabına
baş sağlığı dilemek02:37:53
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
TAL02:37:50
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
basmakalıp02:37:46
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
resif02:37:23
Su düzeyindeki sıra kayalar
delege02:37:13
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
mi02:37:01
bk. mı / mi
paralı02:36:45
Parası çok olan, zengin (kimse)
sınama02:36:43
Sınamak işi, deneme, tecrübe
mühimmat02:36:42
Savaş gereçleri, cephane
delice02:36:37
Davranışları aşırı, deli gibi olan
uzunluk ölçüsü02:36:23
Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
batiskaf02:36:11
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
TUTTURMAK02:35:51
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
yer biçimleri02:35:48
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri