katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

katalepsi11:02:15
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
tuzcu11:02:13
Tuz satan kimse
güneğik11:02:11
Hindiba
pislik11:02:09
Kir
tuzla11:02:08
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
Muhabere11:02:06
Haberleşme, yazışma
buna11:02:02
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
buat11:01:59
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
buke11:01:57
Güzel koku, rayiha
buse11:01:53
Öpücük, öpme, öpüş
eder11:01:48
Fiyat, paha
geniş zaman11:01:46
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
gözlüklü yılan11:01:41
Kobra
ayıklamak11:01:37
Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak
ezel11:01:34
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
eyer11:01:28
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
Sağaltım11:01:25
Sağaltma işi, tedavi
Kemiyet11:01:23
Nicelik
musalla11:01:21
Namaz kılmaya yarayan açık yer
pısırık11:01:16
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
kaydetme11:01:14
Kaydetmek işi
gürgen11:01:08
Gürgengillerden, Karadeniz kıyılarındaki ormanlarımızda çok yetişen, kerestesi beğenilen bir ağaç (Carpinus betulus)
tanıtma11:01:06
Tanıtmak işi, takdim
müezzin11:01:03
Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan din görevlisi
YEMEK BORUSU11:01:01
Askerlikte yemeğin çıktığını bildirmek için çalınan boru
uluslar arası11:00:59
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
HİZİP11:00:51
Bölük, kısım
lâf cambazlığı11:00:42
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
süheyl11:00:40
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
gerçek dışı11:00:37
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
hâkim olmak11:00:35
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
sıcakkanlı11:00:31
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
beceriksiz11:00:28
Becerisi olmayan, usta olmayan
Özgün11:00:26
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
Özgür11:00:24
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
öç11:00:22
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
ses uyumu11:00:15
Ünlü ve ünsüz uyumu
meyve ezmesi11:00:14
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
falyanos11:00:12
Yunus balığının iri bir türü
lokavt11:00:06
İş verenin işçileri topluca işten uzaklaştırma veya işten çıkarma kararı
Müteşebbis10:59:59
Girişken, girişimci
Tomurmak10:59:55
Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak
kalp çarpıntısı10:59:47
Kalbi veya kalbinin çalışması bozuk olan kimse
hediye10:59:43
Armağan
nalın10:59:41
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
aşırıcılık10:59:37
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
Allah Allah!10:59:34
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
her daim10:59:30
Her zaman, daima
İhsas10:59:22
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
kuruntu etmek10:59:20
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
SAYGISIZ10:59:14
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
rahatına bakmak10:59:13
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
kök boyasıgiller10:59:08
Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, meyveleri zeytinsi olan ve kahve ağacı, kök boyası, kınakına, yoğurt otu, altın kökü gibi birçok cinsleri ve bunlara bağlı dört bin kadar türü içine alan bir familya
zincirleme10:59:06
Zincirlemek işi veya durumu
koyacak10:59:00
İçine öte beri koymaya yarayan şey
yanardağ patlaması10:58:57
Yanardağın püskürmeye başlaması
Çözümlemeli10:58:56
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
payton10:58:53
Fayton
cezire10:58:49
(denizde) Ada
hakaret10:58:46
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
takınak10:58:43
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
FERMENT10:58:42
Maya, enzim
Abartma10:58:42
Abartmak işi, mübalâğa
mizaç10:58:39
Huy, yaradılış, tabiat
ilerleme10:58:31
İlerlemek işi
ferç10:58:29
Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, vulva
enerji10:58:28
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
ilintileme10:58:25
İlintilemek işi veya durumu
su tavuğugiller10:58:23
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
Ambalaj10:58:22
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
yükün10:58:22
İyon
Lanet10:58:16
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
ermeni10:58:15
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
fotokopi10:58:14
Tıpkıçekim, eşçekim
masal âlemi10:58:13
Doğaüstü, gerçek dışı, ancak masallarda rastlanabilecek yerler için kullanılır
Lahza10:58:12
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
katalpa10:58:10
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
boci10:58:06
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
orta saha10:58:02
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
dizgici10:58:01
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
bone10:57:59
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
bono10:57:58
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
inkişaf10:57:58
Gelişme, gelişim
lüle taşı10:57:56
Deniz köpüğü
hafriyat10:57:52
Kazı
karyola10:57:48
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
ruh hastası10:57:44
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
Eldiven10:57:37
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
havsala10:57:33
Kuş kursağı
pusma10:57:33
Pusmak işi
biat10:57:26
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
bini10:57:18
Binme işi
tombak10:57:16
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
bina10:57:13
Yapı
terakkiperver10:57:13
İlerici
İCAZET10:57:12
İzin, onay, onaylama
belâgat10:57:08
İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
sonsuzluk10:57:06
Sonsuz olma durumu
vahşi hayvan10:57:06
Ehlîleştirilmemiş hayvan, yabanî hayvan
mersingiller10:57:03
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
çevren10:57:02
Ufuk, göz erimi
sarahaten10:56:54
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
beçene10:56:53
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
mola vermek10:56:47
uzun süren yolculuğa, yürüyüşe veya çalışmaya, dinlenmek amacıyla bir süre ara vermek, oturup dinlenmek
abani10:56:43
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
MODERN10:56:35
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
Memba10:56:33
Kaynak, pınar
Çıta10:56:33
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
Menfi10:56:29
Olumsuz
emir vermek10:56:17
buyurmak, buyruk vermek
Dilek10:56:13
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
büyükayı10:56:09
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
gulden10:56:07
Florin
folklorik10:56:05
Halk bilimi ile ilgili
miyaz10:56:03
Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk
kemiksiz10:56:00
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
mizah10:55:53
Gülmece
sarfınazar10:55:49
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
Formen10:55:48
Ustabaşı
Pesimist10:55:46
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
polemikçi10:55:45
Polemik yapan kimse
aynı10:55:42
Başkası değil, yine o
GÜNCELLİK10:55:34
Güncel olma durumu, aktüalite
matris10:55:31
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
hasta bakıcılık10:55:21
Hasta bakıcı olma durumu
PASKAL10:55:19
İnsanı güldürüp eğlendiren (kimse)
GARP10:55:10
Batı
MERASİM10:55:03
Tören
Geniş10:54:59
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
yara açmak10:54:55
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak