katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

keser17:40:41
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
keski17:40:32
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
kefil17:40:23
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
lokal17:40:14
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
kaşkol17:40:09
Boyun atkısı
eli ayağı dolaşmak17:40:06
şaşırmak, telâşlanmak
merkez17:40:02
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
peri bacası17:39:31
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
varlık bilimi17:39:23
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
itilaf17:39:05
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
ACIMSI17:38:48
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
lâf taşımak17:38:39
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
temayül17:38:22
Bir tarafa eğilme, meyletme
Ayrıklık17:38:04
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
simge17:37:47
Sembol
azarlanma17:37:44
Azarlanmak işi, paylanma
bebek17:37:38
Meme veya kucak çocuğu
Vade17:37:22
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)17:37:12
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
iyi etmek17:37:03
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
özendirme17:36:54
Özendirmek durumu, işi, teşvik
dalaş17:36:45
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
o denli17:36:10
Öyle, o kadar
Kumandan17:36:04
Komutan
rekonstrüksiyon17:36:02
Yeniden kurma
YERSİZ YURTSUZ17:35:53
Barınacak yeri olmayan
mahkûmiyet17:35:27
Hüküm giymiş olma durumu
Ashap17:35:26
Sahipler
kral17:35:18
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
kuluçka17:35:00
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
dejenere17:35:00
Soysuz
kule17:34:51
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
tefrişat17:34:43
Döşeme işleri
kemancı17:34:34
Keman yapan veya çalan kimse
meze17:34:25
İçki içilirken yenilen yiyecek
mola17:34:16
Yorgunluğu gidermek için duraklama
mink17:34:07
bk. vizon
muhasara17:33:32
Kuşatma, sarma, çevirme
bibliyograf17:33:31
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
yunanca17:33:22
Yunan dili, Elence
zerrin17:32:57
Altından yapılmış
ORAN17:32:40
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
Kaynamak17:32:13
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
Kurutmalık17:31:55
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
Deniz mili17:31:38
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
dakika17:31:21
Bir saatlik zamanın altmışta biri
yardımlaşma17:31:09
Yardımlaşmak işi
katil17:30:21
İnsan öldüren kimse, cani
küreyve17:30:19
Yuvar
akrep17:30:11
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
Oluk17:29:53
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
Erbap17:29:48
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
kemer17:29:01
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
dörtgen17:27:49
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
denizçakısı17:27:46
Yumuşakça
orta saha17:27:34
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
imparatorluk17:27:25
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
altlık17:27:20
Tabak veya bardak altı
inha17:26:59
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
tefessüh17:26:34
Çürüme, bozulma, kokuşma
ziraatçılık17:26:26
Tarımcılık
milletvekili17:26:17
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
HİBE17:26:08
Bağışlama, bağış
rüzgarlı17:25:46
Yel esen, yelin estiği, yelli
konç17:25:25
Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm
övmek17:25:16
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
kaplama17:24:50
Kaplamak işi
küpe17:24:32
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
NOKTA17:24:20
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
vahi17:23:40
Boş, saçma
çok geçmeden17:23:24
kısa bir süre sonra
elçilik17:23:15
Elçi olma durumu
sınırlı sayı17:22:40
Sonsuz değerli olmayan sayı
kilogram17:22:31
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
çağlar17:22:22
Çağlayan
Poşu17:22:13
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
Yükseklik17:22:05
Yüksek olma durumu
boy bos17:21:56
Vücudun yapısı bakımından biçimi
uzak doğu17:21:38
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
GERDEK17:21:23
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
sigara17:21:12
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne
Okumuş17:20:31
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
dolu17:20:14
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
içinde17:20:03
Süresince, zarfında
tabii17:19:45
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
öğrenci belgesi17:19:00
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
voltaj17:18:26
(elektrikte) Gerilim
bağlam17:18:25
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
orta hizmeti17:18:17
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
yoğunluk17:18:08
Yoğun bir maddenin özelliği
özgü17:17:42
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
ya da17:16:58
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
tebrik17:16:49
Kutlama
bahis17:16:40
Konuşulan şey, konu
bacak17:16:21
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
meç17:16:12
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
tutkun17:16:03
Gönül vermiş, meftun, meclûp
açma17:15:45
Açmak işi
İNCELİK17:15:36
İnce olma durumu
Emanet17:15:33
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
talimat17:15:21
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
sızıntı17:15:10
Sızan şey
cariye17:14:35
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
inatçılık17:14:32
İnatçı olma durumu, direngenlik
fırın17:14:26
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
arsa17:14:26
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
NEODİM17:14:13
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
alt kurul17:14:13
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
akademi17:14:04
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
deneyci17:13:55
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
Minkale17:13:11
İletki
rütbe17:12:53
Mertebe, derece, paye
eskiz17:12:45
Taslak
ikame etmek17:12:36
yerine koymak
Havari17:12:18
Yardımcı
Geleni17:12:09
Tarla faresi, büyük fare
tiksinme17:12:00
Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
geçişme17:11:42
Geçişmek işi
inkişaf17:11:33
Gelişme, gelişim
KALABALIK17:11:24
Çok sayıda insan topluluğu
bariz17:11:07
Açık, göze çarpan, belirgin
barok17:10:49
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
ana vatan17:10:47
Ana yurt
bando17:10:23
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
keşif17:10:05
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
S17:09:56
Kükürt"ün kısaltması
eşya17:09:39
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
boğaz17:09:30
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)17:09:03
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
çelim17:08:46
Güç, kuvvet