katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

katalepsi07:30:01
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
şiraze07:30:00
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
ACELE07:29:58
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
mersin07:29:55
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
ZAĞLAMA07:29:53
Zağlamak işi, kılağılama
söyletme07:29:48
Söyletmek işi
samani07:29:46
Saman rengi, açık sarı
ilk07:29:43
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
nem07:29:37
Havada bulunan su buharı
yalan atmak (veya kıvırmak)07:29:34
yalan söylemek
muhafaza07:29:32
Koruma, saklama, korunum
kötürüm07:29:31
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
BEDAVACI07:29:29
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
haddi hesabı yok07:29:25
pek çok, sınırı, ölçüsü yok
Erkin07:29:23
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
minnettarlık07:29:15
Minnettar olma durumu, şükran
manto07:29:13
Kadın paltosu
İştahsızlık07:29:12
İştahsız olma durumu
noktalamak07:29:08
Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak
İşsizlik07:29:06
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
sıralamak07:29:05
Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek, sıraya koymak
aga07:29:03
Ağa
KALICILIK07:29:03
Kalıcı olma durumu
açığa çıkarmak07:29:01
işinden çıkarmak
opus07:28:59
Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri. Kısaltması Op
serdar07:28:58
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
YARI07:28:55
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
nümayiş07:28:54
Gösteri
prezantasyon07:28:54
Tanıtma, takdim etme
kartal07:28:51
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
acar07:28:48
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
Şerit07:28:47
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
munsap07:28:45
Kavuşan
masraf etmek07:28:42
para harcamak
Gut07:28:40
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
fersiz07:28:38
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
başkent07:28:37
Başşehir
yer minderi07:28:35
Yere serilerek üzerine oturulan yün veya pamukla doldurulmuş minder
Olumsuz07:28:34
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
süit07:28:32
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
başlık vermek07:28:30
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
ceza07:28:27
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
Taşımacılık07:28:26
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
Bilinç kaybı07:28:24
Hafıza yitimi
Tutuşma07:28:23
Tutuşmak işi
hayranlık07:28:21
Hayran olma durumu
illüstrasyon07:28:20
Resimlerle süsleme
ümitsizlik07:28:18
Umutsuzluk
irticalen07:28:17
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
yaver07:28:15
Yardımcı
Davetiye07:28:14
Davet için yazılan kâğıt
dümen07:28:14
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
Kantaron07:28:14
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
SÖYLENTİ07:28:12
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
Vurgu07:28:11
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
akort07:28:09
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
Bilgilik07:28:07
Ansiklopedi
tesahup07:28:05
Benimseme, sahip çıkma
neon lâmbası07:28:04
Neon tüpü kullanılarak yapılan aydınlatma aracı
Arz07:28:02
Sunma
PEYGAMBER07:27:59
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
İlkbahar07:27:56
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
NEŞELİ07:27:50
Sevinçli, keyifli, şen
çarşı07:27:50
Dükkânların bulunduğu alış veriş yeri
çam sakızı07:27:48
Çam ağacından çıkarılan reçine
papağan07:27:47
Papağangillerden olan kuşlara verilen ad
kantar07:27:46
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
lüzumlu07:27:45
Gerek, gerekli, lâzım
cereyan07:27:44
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
siyahi07:27:43
Zenci, fellah
ZALİM07:27:42
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
ajans07:27:41
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
Aterina07:27:38
Gümüş balığı
Anatomi07:27:37
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
SİYASAL07:27:36
Politika ile ilgili, siyasî, politik
kavruk07:27:34
Kavrulmuş olan
İstenç yitimi07:27:33
bk. irade yitimi
SÜLALE07:27:32
Soy; ev, aile
TEMBEL07:27:31
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
homonim07:27:31
Eş adlı, eş sesli
sahife07:27:30
Sayfa
sav07:27:29
İddia, tez
zorlamak07:27:26
Üstelemek, ısrar etmek
tarlanın taşlısı, karının (veya kadının) saçlısı07:27:25
kadının saçlısı, tarlanın taşlısı halk arasında daha yeğ tutulur
elyaf07:27:23
Lifler, teller
üst bitken07:27:21
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
kinetik07:27:20
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
iskoç07:27:18
İskoçya halkından olan kimse
Akdarı07:27:16
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
sikke07:27:15
Madenî para
tarumar07:27:14
Dağınık, karışık, perişan
nilüfer07:27:13
Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi (Nymphea)
figüratif07:27:11
Figürlü, figürcü
erganun07:27:09
Org
anket yapmak07:27:08
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
hab07:27:07
Uyku
Dernek07:27:06
Toplantı, düğün
kız kardeş07:27:05
Bir kimsenin, kendinden küçük, kendisiyle yaşıt olan kadın veya kız kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
Ölmezlik07:27:04
Ölmez olma durumu, ölümsüzlük
zam07:27:03
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
kanunsuzluk07:27:01
Yasaya aykırılık, yasasızlık
itaat07:26:59
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
KEMANCI07:26:58
Keman yapan veya çalan kimse
görünürde07:26:57
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
seslendirme07:26:56
Seslendirmek işi
yelloz07:26:55
(kadın için) Ahlâksız, hafifmeşrep, şıllık
BELEŞÇİ07:26:54
Parasız geçinmeyi seven, lüpçü, bedavacı
matuh07:26:51
Bunamış, bunak
şömine07:26:50
Ocak
GÖÇÜŞME07:26:49
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
delirme07:26:48
Delirmek işi
kusmak07:26:47
Reddetmek
YORGUN07:26:45
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
yapmak07:26:44
iyilik veya kötülükte bulunmak
huni07:26:43
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
Cüzam07:26:42
Hansen basilinin sebep olduğu deri hastalığı
adım07:26:41
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
beçene07:26:40
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
Damıtıcı07:26:39
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
köklü07:26:39
Kökü olan
tirit07:26:38
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
bütüncül07:26:37
Totaliter
vals07:26:37
Bir tür salon dansı
muz07:26:35
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
Husye07:26:35
Er bezi, testis
İLAÇ07:26:35
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
çitileme07:26:34
Çitilemek işi
ölümlü07:26:33
Gelip geçici, kalımsız, fani
izafî07:26:33
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
yansıtıcı07:26:32
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör