katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

katalepsi01:43:23
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
yalıtma01:43:20
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
HAYALPEREST01:42:58
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
alımlı çalımlı01:42:34
Gösterişli, güzel
donatma01:42:21
Donatmak işi, teçhiz
ağartı01:39:40
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
kuru erik01:39:11
Eriğin kurutulmuşu
irmik helvası01:39:10
İrmik, çam fıstığı, yağ ve şeker karışımıyla hazırlanan bir tatlı türü
kumaşçı01:38:28
Kumaş fabrikası olan veya kumaş satan kimse
piyade01:38:21
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
kaval01:37:45
Kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük
keşkek01:37:26
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
cümle01:37:17
Dizge, sistem
anamalcı01:37:13
Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran, anamal sahibi, sermayedar, kapitalist
hail01:36:54
Engel
rafya01:35:37
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
kazaratar01:35:26
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
desenleme01:35:24
Desenlemek işi
yerleşim alanı01:34:41
Yerleşim merkezi
ipek matı01:34:17
Cilâ veya vernikle ağaç üzerinde oluşturulan, ipeği andıran yarı parlak görünüş
güvence akçesi01:34:13
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
KAFASI DUMANLI01:33:37
Hafif sarhoş
insanlık etmek01:33:10
insana yaraşır biçimde davranmak
aşarî01:32:26
Ondalık
libas01:31:35
Giysi
iz sürmek01:31:32
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
yaratıcı01:31:20
Yaratma yeteneği olan
korluk01:30:19
Kor olma durumu
KANAT01:30:19
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
yeterlilik01:29:36
Yeterli olma durumu
yaftayı yapıştırmak01:29:27
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
diktacılık01:28:42
Dikta yanlısı olma durumu
vezirlik01:28:35
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
giriş01:28:32
Girmek işi veya biçimi
nazir01:28:31
Benzer, eş, örnek
tasvir etmek01:28:23
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
Vetire01:28:21
Süreç
Musiki01:27:47
Müzik
komi01:27:37
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
kıpırdak01:27:30
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
mika01:27:15
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
hafifseme01:27:08
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
topçeker01:27:05
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
yağışsız01:26:43
Yağışı olmayan, kurak
kayaç01:25:34
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
Uzuv01:25:31
Organ, üye
cambazhane01:23:27
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
el sıkmak01:23:17
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
ateş açmak01:23:04
ateşli silâhla mermi atmaya başlamak
Gürbüz01:22:52
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
İMRENME01:22:51
İmrenmek işi, gıpta
zihaf01:22:44
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
hoppalık01:22:24
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
sessiz01:21:40
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
iktidar01:20:48
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
Rehin01:20:21
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
mesel01:20:10
Örnek alınacak söz
mihenk01:20:08
Denek taşı
ana deniz01:20:01
Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz, okyanus, umman
aşiret01:19:41
Oymak
kraça01:19:39
İstavrit balığının küçüğü
beçene01:19:21
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
erişmek01:19:16
Bir yere ulaşmak, varmak
eşekkulağı01:19:15
Karakafes
katalpa01:19:03
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
su taşkını01:18:20
bk. sel
alacakarga01:17:54
Saksağan
vaşak01:16:37
Kedigillerden, kulakları sivri, dişleri ve tırnakları keskin, kürkünden yararlanılan çok yırtıcı hayvan (Lynx lynx)
aba gibi01:15:46
(kumaş için) kaba ve kalın
aşırı gitmek01:14:50
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
çekememezlik01:14:30
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
canı cehenneme01:14:12
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
yardakçı01:12:26
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
zeamet01:11:50
Tımar
yara açmak01:11:40
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
düzenleyici01:11:20
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
gölcük01:10:49
Küçük göl
kabartma01:07:46
Kabartmak işi
abd01:07:04
Kul
kerpiç01:06:39
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
evleviyet01:06:17
Öncelik
diyet01:05:59
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
coşkunluk01:05:29
Coşkun olma durumu veya coşkunca yapılan iş
tayf01:05:24
Görüntü, hayalet, ruh
merdiven sahanlığı01:05:24
Merdiven boşluğu veya başı
Badat01:04:55
Birleşikgillerden, şekeri çok, bir tür yer elması
ıskarça01:04:49
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
yılkı01:04:48
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
sigorta01:03:39
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
sırf01:03:38
Salt, ancak, sadece, yalnız
yaralanma01:03:13
Yaralanmak işi
kertik01:02:56
Kertilmiş olan
berk01:01:45
Sert, katı
Dokuma01:01:32
Dokumak işi, mensucat, tekstil
fıkra01:01:00
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
asuman01:00:52
Gök, gökyüzü
monoton01:00:50
Tekdüze, yeknesak
yatkın01:00:49
Bir yana eğilmiş, yatık
tamir00:59:44
Onarma, onarım
kancık00:59:07
(hayvanlarda) Dişi
hentbol00:57:24
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
otama00:57:22
Otamak işi, tedavi
kazanç00:57:20
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
paylaştırma00:56:01
Paylaştırmak işi
Dövüşmek00:55:11
(iki silâhlı kuvvet) Çatışmak
tütün balığı00:55:06
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
ide00:55:05
bk. idea
HÜKÜM00:54:51
Yargı
bilet00:54:43
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
liberal00:54:09
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
öbek00:53:32
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
sarman00:53:21
Azman, iri
avans00:53:19
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat
zıkkım00:53:17
Zehir, ağı
zayıflama00:52:57
Zayıflamak işi veya durumu
Dübbüasgar00:52:06
Küçük Ayı
seçmek00:51:53
Birine oy vererek bir göreve getirmek
kolay değil00:50:31
elbette, tabiî ki
tambur00:50:30
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
korse00:50:27
Güzellik veya sağlık gayesiyle kullanılan esnek iç giysisi
medcezir00:50:09
bk. meddücezir, gelgit
sosyal00:50:02
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
Varyant00:49:45
Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol, yan yol
ev bark00:48:57
Ev, mülk
çimdik00:48:51
Çimdiklemek işi
farkında olmak00:48:32
sezmek, anlamak
Helyum00:48:27
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
komot00:48:25
Komodin
Sarılık00:47:36
Sarı olma durumu
tefekkür00:47:35
Düşünme, düşünüş