katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

katalepsi04:12:42
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
burunduruk04:12:35
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
hentbol04:12:25
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
emperyalist04:12:13
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
iki yaşayışlı04:12:06
Hem suyun içinde, hem karada yaşayabilen, amfibi
elbise04:11:57
Giysi
kök bilgisi04:11:54
Köken bilimi
slogan04:11:50
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
elaman04:11:47
Bezginlik ve sızlanma anlatır
amazon04:11:40
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
Karabaş04:11:34
Rahip, keşiş
berkemal04:11:31
Mükemmel, pek iyi
Ana yol04:11:28
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
arkasından04:11:18
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
hidrolik04:11:12
Su ile ilgili
makule04:11:09
Takım, çeşit
kendir04:11:06
Kenevir
tasalı04:10:59
Tasası olan, kaygılı
makber04:10:53
Mezar, kabir, medfen
makale04:10:47
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
şaşırmak04:10:43
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
iffetsiz04:10:37
İffetini korumayan, silisiz
simit04:10:06
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
simya04:10:02
Alşimi
simge04:09:59
Sembol
Göktürk04:09:56
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
vikont04:09:50
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
kademeli04:09:43
Aşamalı, basamaklı
boyama04:09:40
Boyamak işi
metanetli04:09:34
Dayanıklı, metin
üfleç04:09:21
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
topuk04:09:02
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
mükellef04:08:59
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
yedek04:08:44
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
teknisyen04:08:41
Teknikçi
yalvarma04:08:38
Yalvarmak işi
müstekreh04:08:35
İğrenç
melike04:08:28
Kadın hükümdar, padişah karısı
itidalli04:08:22
Ölçülü, ılımlı, soğukkanlı, mutedil
destan04:08:13
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
almak04:08:09
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
alize04:08:06
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
Yufka yürekli04:07:57
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
allak04:07:53
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
amorti etmek04:07:47
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
rüzgarlı04:07:44
Yel esen, yelin estiği, yelli
ayrıcalıklı04:07:41
Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı
vasiyet etmek04:07:34
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
ÜZÜLME04:07:28
Üzüntü duyma, teessür
girişik04:07:22
Birbirinin içine girmiş, karışmış olan, girift
girişim04:07:18
Bir işe girişme, teşebbüs
karşılıksız04:07:15
Karşılığı olmayan
otoray04:07:09
Ray üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı
Zafer Bayramı04:07:06
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
elekten geçirmek04:07:03
elemek
mutfak04:06:59
Yemek pişirilen yer
anımsama04:06:56
Hatırlama
kaynakça04:06:53
Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi
telesine04:06:47
bk. telesinema
nasyonalist04:06:37
Ulusçuluk yanlısı
besteci04:06:34
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
destan gibi04:06:28
uzun yazılmış (mektup)
yüzer top04:06:24
Şamandıra
Balkanlar04:06:18
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
hokkabaz04:06:15
El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse
bağıntılı04:06:02
Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafî, nispî, rölâtif
ağı otu04:05:59
Baldıran
Fars04:05:40
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
beniz04:05:36
Yüz rengi
bende04:05:33
Kul, köle
bengi04:05:30
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
zıhlama04:05:24
Zıhlamak işi veya durumu
belit04:05:20
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: "Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir
sürüngen04:05:11
Sürüngenlerden olan (hayvan)
seleksiyon04:05:02
Seçme
rezene04:05:01
Maydanozgillerden, 1-1,5 m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde parçalı hoş kokulu, baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki (Foeniculum vulgare)
Afis04:04:58
Gümüş balığının küçüğü
yaylı çalgılar04:04:55
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
Acil04:04:49
İvedi, ivedili
müspet04:04:45
Olumlu
abrama04:04:36
Abramak işi, idare
müsrif04:04:29
Tutumsuz, savurgan
çığlık atmak (koparmak veya basmak)04:04:26
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
manyetik alan04:04:23
Bir mıknatısın N ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp S ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan
uygun olmak04:04:17
bağdaşmak
yoksun04:04:13
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
KALOMA04:04:07
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
mesele04:03:56
Sorun
değiş tokuş04:03:51
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
özne04:03:45
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
özek04:03:37
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
amansız04:03:34
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
poşet04:03:26
Küçük torba
Öldürme04:03:22
Öldürmek işi
Motif04:03:16
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
Sağlama04:03:04
Sağlamak işi
terbiyum04:02:55
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
çılgın04:02:52
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
bakkal04:02:49
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
ağaçlıklı04:02:36
Ağaçları bol olan (yer)
baklan04:02:32
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
anacıl04:02:29
Anasına düşkün (çocuk)
kendi04:02:26
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
sazlık04:02:23
Sazları (I) çok olan yer
kelek04:02:19
Olgunlaşmamış ham kavun
kelik04:02:13
Eski ayakkabı
kemre04:02:10
Gübre, tezek
acemce04:01:57
Farsça
bademcik04:01:41
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
efelenme04:01:38
Efelenmek işi
müjdeleme04:01:28
Muştulama
Mecburi04:01:22
Kaçınılmaz, zorunlu
Ensiz04:01:19
Eni küçük olan, dar
hitabet04:01:12
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
acınacak04:01:07
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
sinir hastalığı04:01:06
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
reyhan04:00:41
Fesleğen
ÇIDAM04:00:38
Sabır
habersiz04:00:34
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
Azerî04:00:28
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
Nema04:00:06
Büyüme, gelişme, çoğalma
bodoslama04:00:03
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
ambalâj yapmak03:59:56
(bir şeyi) bu gibi maddelerle paketlemek, sandıklamak
erişmek03:59:53
Bir yere ulaşmak, varmak
Neon03:59:52
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
bozukluk03:59:48
Bozuk olma durumu
Nevi03:59:45
Çeşit, cins, tür
denek taşı03:59:39
Altın, gümüş gibi madenlerin ayarını anlamak için, sürtüldükleri bir tür taş, mihenk
BIKMA03:59:20
Bıkmak işi
güler yüz03:59:17
İçten ve yapmacıksız, yumuşak, okşayıcı davranış