katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

egoistlik02:35:16
Bencil olma durumu
mikroplu02:34:50
Mikrobu olan, mikropla buluşan, intanî
kurtluca02:34:34
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
kolalı02:34:26
İçinde kola bulunan
üstüne02:34:23
İlişkin, üzerine, dair
tiftik02:34:13
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
akrep02:34:11
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
zenne02:34:05
Kadın (eşyası)
akson02:34:03
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
düşünmek02:33:54
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
totem02:33:36
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
arap02:33:34
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
konsolos02:33:30
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
salam02:33:24
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
topak02:33:17
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
dineri02:32:58
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
dindar02:32:53
Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
ORUN02:32:27
Özel yer
pelesenk02:32:01
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine
evrak02:31:33
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
CILKAVA02:30:36
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
fıçı02:30:20
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
bereketli02:30:12
Bol, verimli
oniks02:30:06
Balgam taşı
tamamlama02:30:04
Tamamlamak işi, itmam
Asılmak02:29:11
Bir yere tutunup sarkmak
abstre02:28:56
Soyut, somut karşıtı, mücerret
falihayır02:27:53
İyiye yorulur olgu
meze02:27:20
İçki içilirken yenilen yiyecek
musibet02:27:10
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
mira02:27:07
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
basılı02:27:04
Basılarak yerleştirilmiş
misk02:27:01
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
mudi02:26:53
Emanet bırakan kimse
manifesto02:26:21
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
dolanmak02:26:03
Gelişigüzel gezmek
şalak02:25:02
Büyümemiş karpuz
lânolin02:24:29
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
sarma02:24:26
Sarmak işi
stor02:24:00
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
yük hayvanı02:23:42
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
janr02:22:36
Çığır, tarz, cins
jale02:22:30
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
turşu suyu02:22:28
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
kaim02:22:20
(başka bir şeyin yerine) Geçen
naip02:22:17
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
enstitü02:22:08
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
natuk02:21:22
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
bütünlemek02:21:20
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
pianta02:20:46
Ayakkabının alt kenarı
imtiyaz02:20:18
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
kamyon02:20:08
Motorlu büyük yük taşıtı
korsan02:19:36
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
korluk02:19:02
Kor olma durumu
istihkak02:19:00
Hakkı olma, hak kazanma
rezene02:18:26
Maydanozgillerden, 1-1,5 m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde parçalı hoş kokulu, baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki (Foeniculum vulgare)
liet02:17:57
Şarkı
liva02:17:49
Sancak
inkârcı02:17:36
İnkâr eden kimse
hahnyum02:17:26
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
yürekten02:17:24
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
arsa02:17:20
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
nefer02:16:32
Derecesi olmayan asker, er
nefes02:16:29
Soluk
nesim02:15:38
Hafif yel, esinti
klinker02:15:20
Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü
otolit02:14:34
bk. işitme taşı
potasyum02:14:32
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
nakletmek02:14:29
Anlatmak, aktarmak
otoyol02:14:13
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
hukuki02:14:10
Hukuk ile ilgili, tüzel
cura02:14:03
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
mutfak02:13:49
Yemek pişirilen yer
telesine02:13:31
bk. telesinema
havaneli02:13:25
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
kebir02:13:17
Büyük, ulu
menisk02:13:02
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
altıpatlar02:12:58
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
kenef02:12:57
Ayak yolu
değerbilir02:12:54
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
kelam02:12:46
Söz
kelek02:12:44
Olgunlaşmamış ham kavun
farenjit02:11:57
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
seher02:11:33
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
sedef02:11:12
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
sebat02:11:02
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
seans02:10:59
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
muhakkak02:10:49
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
seziş02:10:27
Sezmek işi veya biçimi
yükselteç02:10:26
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
hadise02:09:45
Olay
tetanos02:09:18
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma
seçici02:09:15
Seçmek işini yapan (kimse, kurul vb.)
unutmak02:09:09
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
esasen02:09:07
Başından, temelinden, kökeninden
yalancı02:09:02
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
KUTSAMA02:08:49
Kutsamak işi, takdis
akrobat02:07:38
Cambaz
olta02:07:11
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
murabıt02:06:58
Savaşçı derviş
övüngen02:06:48
Çok övünen, farfara
mahcup02:06:45
Utangaç, sıkılgan
mahana02:06:29
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
mahfel02:06:26
bk. mahfil
inisiyatif02:05:47
Öncecilik, üstünlük
natür02:05:44
Tabiat, doğa
eylem02:05:41
Eylemek işi, fiil, aksiyon
deprem02:04:22
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
krizolit02:04:06
Zebercet
YÜZERGEZER02:03:42
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
müellefat02:03:41
Yazılı eserler
devingen02:03:34
Hareketli, müteharrik
TURFANDA02:03:29
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
rahman02:03:20
Herkese, her canlıya merhamet eden Tanrı
aldırmazlık02:03:10
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
itenek02:03:07
Piston
aidiyet02:02:49
Ait olma durumu, ilişkinlik
metro02:02:38
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
yönetmelik02:02:34
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
camadan02:02:33
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
samani02:02:31
Saman rengi, açık sarı
temayüz02:02:28
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
köz02:02:13
Küçük kor parçası
iltimas02:01:56
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
KALLEŞ02:01:54
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
muktedir02:01:53
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
belde02:01:19
Şehir
tedvin etmek02:01:17
derlemek
emperyalist02:00:51
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
anekdot02:00:45
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra