katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

katalepsi03:13:50
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
yamaklık03:13:49
Yamak olma durumu
başkalaşım03:13:23
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm
toplumsal03:13:19
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
hellim03:13:15
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
Sahipsiz03:13:03
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
müesses03:12:45
Kurulu, kurulmuş
müessif03:12:41
Üzücü, üzüntü veren
kimyager03:12:31
Kimyacı
Kıran03:12:29
Kırmak işini yapan (kimse)
yetimlik03:12:27
Yetim olma durumu
kötürüm olmak (veya kalmak)03:12:21
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
sivilce03:12:13
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
ümük03:12:12
Boğaz, gırtlak, imik
Arlı03:12:11
Namuslu, utangaç, sıkılgan
SOYADI03:12:09
Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı
kasadar03:11:51
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
kolera03:11:49
Şiddetli sürgün ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık
açık hava sineması03:11:45
Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanları kapalı sinema
uygunluk03:11:43
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
kana kan03:11:35
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
reddetmek03:11:35
(aileden olan birini) Aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
uğut03:11:27
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
etraflıca03:11:21
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
maval03:11:11
Yalan, uydurma söz
Bozukluk03:11:07
Bozuk olma durumu
tur03:11:07
Dolaşma
cebire03:10:55
Kırık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri bezle kaplanan levha, süyek, koaptör
hipnoz03:10:50
Uyku, ipnos
sirken03:10:39
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
malaz03:10:37
Sulak yer
malul03:10:33
Sakat (kimse)
gönül almak (veya gönlünü almak)03:10:30
sevindirmek
dinek03:10:25
Dinlenmek için durulan yer
gevşeklik03:10:11
Gevşek olma durumu
hünkar03:10:07
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
gürbüzlük03:10:07
Gürbüz olma durumu
Denetim03:10:06
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
İsevî03:10:05
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
basamak03:10:01
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
Yaradılış03:09:49
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
akrabalık03:09:47
Akraba olma durumu
öbek öbek03:09:39
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
kümelenme03:09:28
Kümelenmek işi
formel03:09:27
Biçimsel
katılma03:09:25
Katılmak işi
seçme03:09:11
Seçmek işi
seçki03:09:09
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji
seçim03:09:07
Seçmek işi
burma03:08:57
Burmak işi
uknum03:08:56
Asıl, unsur, hipostaz
giray03:08:55
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
Baştan03:08:53
başından alarak, bir kez daha, yeniden
Nikbin03:08:51
İyimser, optimist
kadercilik03:08:46
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
hak ediş03:08:31
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
yilbik03:08:29
bk. sara
BÖN03:08:21
Budala, saf
şerit metre03:08:17
Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
tulyum03:08:07
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
İsmet03:07:45
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
ÜSDERİ03:07:43
bk. üst deri
yetişme03:07:37
Yetişmek işi
erzatz03:07:29
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
hüngür hüngür03:07:23
Yüksek sesle ve hıçkıra hıçkıra
haşarı03:07:13
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
ağı çiçeği03:07:11
Zakkum
güneş tutulması03:07:06
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
utarit03:07:01
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
Amorti03:06:56
Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil
acımık03:06:47
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
slâlom03:06:31
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
ziyade03:06:31
Çok, daha çok, daha fazla
SALDIRI03:06:25
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
öğretmen03:06:11
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
gammaz03:05:55
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
baştankara03:05:53
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
dinlemek03:05:51
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
halifelik03:05:48
Halifenin görevi, hilâfet
yasaklama03:05:45
Yasaklamak işi
Duruşma03:05:25
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
obelisk03:05:24
Dikili taş
yığılı03:05:23
Yığılmış olan
serüven03:05:19
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
kamu yönetimi03:05:13
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
manto03:04:59
Kadın paltosu
manda03:04:57
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)
manej03:04:53
At eğitimi
mango03:04:51
Hint Kirazı
mania03:04:47
Engel
mesabe03:04:43
Derece, değer, rütbe
mesaha03:04:35
Yeri ölçme
keşif kolu03:04:32
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
diyet03:04:29
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
mesnet03:04:27
Dayanak
gerilme03:04:21
Gerilmek işi
minnet03:04:17
Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu
matematiksel03:04:05
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
maruz03:03:50
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
maruf03:03:46
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
Birleme03:03:34
Bir etme, tek duruma getirme
YABANİ TURP03:03:32
Yaban turbu, acırga
altın sarısı03:03:23
Altın rengini andıran
bileşke03:03:14
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
el işi03:03:00
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
asonans03:02:58
Yarım kafiye, her dizenin sonunda gelen, aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama şeklinde uyak
ücret03:02:55
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
YORGUN03:02:37
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
KARLI03:02:36
Üstünde kar bulunan
yerine geçmek03:02:26
görevden ayrılan birinin yerini almak
montaj03:02:22
Kurgu
KATKI03:02:16
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
monist03:02:10
Tekçi
Edevat03:02:08
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
SUSAM03:02:02
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
monokl03:01:58
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
ortadan kaldırmak03:01:40
saklamak
ZEHİRLENMEK03:01:34
Zararlı düşünceler edinmek
muhasara03:01:31
Kuşatma, sarma, çevirme
Terapi03:01:20
İyileştirme, sağaltım, tedavi
galeta03:01:12
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
yurdu03:01:08
İğnenin deliği
yutak03:00:58
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
apolet03:00:56
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
forvet03:00:48
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
CEREYANLI03:00:36
Akıntılı
tıpa03:00:34
Tapa
mersin03:00:30
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
akordiyon03:00:24
bk. akordeon
ilericilik03:00:18
İlerici olma durumu, ilerici davranış