katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

restoran22:33:41
Lokanta
külhanbeyi ağzı22:33:38
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
pedal22:33:38
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
toplam22:33:38
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
niye22:33:30
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
ahmaklık22:33:26
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
obur22:33:21
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
uykusuzluk22:33:09
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
neşter22:33:07
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
PAMUKLU22:33:03
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
seyahat22:32:56
Gezi, yolculuk
çaba göstermek22:32:50
bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak
saklık22:32:49
Uyanıklık, teyakkuz
yalnızca22:32:48
Yalnız olarak
haddi hesabı yok22:32:40
pek çok, sınırı, ölçüsü yok
metropol22:32:35
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
villa22:32:34
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
kompresör22:32:27
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
gürbüzlük22:32:22
Gürbüz olma durumu
dessas22:32:07
Düzenci, entrikacı
meleme22:32:03
Melemek işi
vurgun22:31:59
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
hidrolik22:31:56
Su ile ilgili
pelteklik22:31:55
Peltek olma durumu, peltek konuşma
selek22:31:41
Cömert, eli açık
frekans22:31:35
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
dolgun22:31:28
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
SECCADE22:31:23
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
nazariye22:31:18
Kuram, teori
tenzih22:31:14
Arılama, kusur kondurmama
incir kuşu22:31:09
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
ısırmak22:30:57
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
kefalgiller22:30:52
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
aylaklık etmek22:30:44
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
olagelme22:30:26
Olagelmek işi
ariyet22:30:18
Eğreti, ödünç
mukadderat22:30:09
Yazgı
geçerlilik22:30:09
Geçerli olma durumu, geçerlik
terazi22:30:07
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
sonraki22:30:05
Sonra olan
devimsellik22:30:05
Devimsel olma durumu
mezbele22:30:04
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
etiket22:29:55
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
iltizam etmek22:29:50
keseneğe almak
şaşırmak22:29:50
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
sabote22:29:49
Baltalama
yaz22:29:41
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
şiddet22:29:34
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
şano22:29:22
(tiyatroda) sahne
top22:29:08
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
teferruat22:29:05
Ayrıntılar
pastoral22:29:02
Kır hayatını ve törelerini anlatan
ilahiyatçı22:28:59
Tanrı bilimci, teolog
gözetleme22:28:53
Gözetlemek işi
ilhak22:28:46
Katma, bağlama, ekleme
tiz22:28:41
İnce, keskin (ses)
tav22:28:39
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
tas22:28:38
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
tak22:28:36
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
mükemmeliyet22:28:35
Mükemmellik
İhtilal22:28:23
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
yerici22:28:18
Yeren, yermek işini yapan
bundan böyle22:28:15
bundan sonra
daralma22:28:09
Daralmak işi
kahve parası22:28:07
Bahşiş
lâsta22:28:04
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
Maznun22:28:00
Sanık
dilemma22:27:59
İkilem
limon sarısı22:27:59
Limon kabuğunun rengi
kasım22:27:50
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
kasıt22:27:48
Amaç, istek, maksat
tezkireci22:27:47
Tezkereci
prematüre22:27:46
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
dağıtılma22:27:38
Dağıtılmak işi
merdane22:27:32
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
yeke22:27:08
Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
stronsiyum22:26:45
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
Lr22:26:33
Lorentiyum"un kısaltması
Ke22:26:28
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
hanay22:26:21
İki ve daha çok katlı ev
derbeder22:26:19
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
bardacık22:26:18
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
zıvana22:26:14
İki ucu açık küçük boru
ruhban22:25:37
Rahipler
icmal22:25:15
Özet, kısaltma
püskü22:25:15
bk. eski püskü
alabalık22:25:05
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
karo22:25:04
Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olan, orya
çete22:25:03
Ordu birliklerinden olmayan silâhlı küçük birlik
iteleme22:25:00
İtelemek işi
akyuvar22:24:58
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
tornistan22:24:54
Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme
çuha22:24:46
Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş
çuka22:24:45
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
necat22:24:27
Kurtuluş
yaratılış22:24:22
Yaratılmak işi veya biçimi
maalmemnuniye22:24:18
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
dertli22:24:12
Derdi olan
yavaş22:23:58
Hızlı olmayan
kabala22:23:52
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
mukabil22:23:52
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
lotus22:23:50
Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad
kadinne22:23:37
bk. kadınnine
eli ayağı dolaşmak22:23:33
şaşırmak, telâşlanmak
lodos22:23:30
Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel
abasız22:23:24
Abası olmayan, aba giymemiş olan
gösteri22:23:22
İlgi, dikkat çekmek için, bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun
Karındaş22:23:20
Kardeş
sevgi beslemek22:23:16
sevgi duymak, sevmek
Kevser22:23:05
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
İki yüzlü22:23:05
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
madencilik22:22:59
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
solungaç22:22:57
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
pisboğaz22:22:42
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
muvaffakiyetli22:22:31
Başarılı
sümsük22:22:23
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
ananas22:22:13
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
ananet22:22:08
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
ayrıca22:22:07
Ayrı olarak
feragat etmek22:22:06
hakkından vazgeçmek, el çekmek
Kışlak22:21:59
Kışın barınılan yer
Gerdan22:21:55
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
Tekrarlama22:21:37
Tekrarlamak işi
sapan22:21:28
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
kaypak22:21:13
Kayagan, kaygan
olağanüstü hâl22:20:54
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
Erteleme22:20:49
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
oksijen22:20:49
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
BEK22:20:49
Sert, katı; sağlam
Yetersiz22:20:45
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz