katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

dokümanter04:34:53
Belgesel
KURAM04:34:49
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
şafak04:34:39
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
isyan04:34:34
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
kinetik04:34:30
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
YİYECEK04:34:26
Yenmeye elverişli olan her şey
ZİNDE04:34:02
Dinç, canlı, diri, sağlam
vuslat04:33:50
(sevgiliye) Kavuşma
tutar04:33:47
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
aleksi04:33:38
Okuma yitimi
beğenmek04:33:32
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
Caka04:33:22
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
itiyat04:33:04
Alışkanlık, huy
istiklâl04:32:59
Bağımsızlık
sergileme04:32:49
Sergilemek işi, teşhir
dayandırma04:32:43
Dayandırmak işi
kara04:32:40
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
makule04:32:32
Takım, çeşit
likidite04:32:13
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
atımcı04:32:10
Pamuğu, yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, hallaç
Dökme04:32:00
Dökmek işi
aksam04:31:37
Kısımlar
ÖNCELİK04:31:15
Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm
Deme04:30:10
Demek işi
lala04:30:07
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
beyhude04:29:58
Boşuna
Flüt04:29:41
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
KARMA04:29:40
Karmak işi
gençlik04:29:33
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
içtepi04:29:30
bk. tepi
sıfatlaştırma04:29:26
Sıfatlaştırmak işi
ıskalama04:29:23
Iskalamak işi
DARA04:28:57
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
miat04:28:53
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
ara buluculuk04:28:52
Uzlaştırıcılık
yanıt04:28:51
Cevap
SAĞRI04:28:35
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
itilaf04:28:29
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
masura04:28:15
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
bir araya gelmek04:27:58
bir yerde toplanmak, buluşmak
Japon sarmaşığı04:27:55
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
materyalist04:27:47
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
yatalak04:27:39
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
almaş04:27:38
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
ilinti04:27:36
İki şey arasında ilgi, ilişki
sadistlik04:27:28
Sadist olma durumu
iltihaplı04:27:25
İltihabı olan, yangılı
herhangi04:27:16
Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele
çekelez04:27:13
Sincap
Orkestra04:27:06
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
badana04:26:51
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
konu04:26:47
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
parlatma04:25:48
Parlatmak işi
dağcı04:25:40
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
pikrik asit04:25:33
Nitrik asidin anilin, ipek, yün vb. maddelere etkimesiyle elde edilen asit OH-C6H2(NO2)3
menemen04:25:14
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
Palmiye04:24:56
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
kuzey04:24:40
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
Tavuk04:24:29
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
yaralama04:23:20
Yaralamak işi
dere04:22:48
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
stenografi04:22:22
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
aba vakti yaba, yaba vakti aba04:22:11
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
alaten04:22:09
Cüzamlı, abraş
bakkal04:21:53
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
böbrek taşı04:21:48
Böbreklerde oluşan taş
desibel04:20:43
İşitme duyarlığını ölçmekte kullanılan bir âlet
kürar04:20:26
Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri bitkisel zehir
sorkun04:19:54
Sepetçi söğüdü
sporcu04:19:16
Sporla uğraşan (kimse)
akılcı04:18:46
Akılcılıkla ilgili
talip04:18:29
İsteyen, istekli
ödünçleşme04:18:13
Ödünç olarak alınmış ariyet
Mantıklı04:17:54
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
düşey04:17:50
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
dalyan04:17:32
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
yaratılış04:17:25
Yaratılmak işi veya biçimi
zamklı04:17:12
Üstüne zamk sürülmüş
krizantem04:16:46
Kasımpatı
inatçı04:16:40
Direngen, ayak direyici
lâmba karpuzu04:16:02
Işığı yumuşatmak için lâmbalara geçirilen, mat camdan, basık vazo biçiminde nesne
feldspat04:14:54
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
manas04:14:42
Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)
kovmak04:14:26
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
Arşiv04:14:19
Belgelik
Ilım04:13:42
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
çırnık04:12:47
Küçük boyda kayık
İlenme04:12:40
İlenmek işi, beddua
rahne04:12:30
Gedik, yarık
VERME04:12:20
Vermek işi
belit04:12:19
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: "Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir
derinleştirme04:12:16
Derinleştirmek durumu, tamik
İmla04:12:13
Yazım
Gönüllü04:11:53
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
kız almak04:11:39
bir ailenin kızını gelin olarak bir başka aileye katmak
müzik bilimi04:11:20
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
romantizm04:11:13
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
dük04:11:05
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
tıraşlı04:11:04
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
iğne yapmak (veya vurmak)04:11:01
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
takınak04:10:49
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
hadım04:10:45
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
mortocu04:10:37
Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse
ceride04:10:25
Gazete
ahbaplık04:10:24
Ahbap olma durumu, ünsiyet
yük vagonu04:10:24
Yük taşımada kullanılan vagon
kıymetlilik04:10:23
Değerlilik
bir zamanlar04:10:23
Zamanında, vaktiyle, eskiden
sınırlı sayı04:09:58
Sonsuz değerli olmayan sayı
dürbün04:09:42
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
YATAY04:09:12
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
Şarklı04:09:11
Doğulu, garplı karşıtı
ama ne04:09:07
ne hoş
ikiz04:09:02
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
müslüman04:08:39
İslâm dininden olan kimse
açar04:08:32
Anahtar
Matara04:08:31
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
janr04:08:22
Çığır, tarz, cins
ele geçmek04:07:12
yakalanmak
Başat04:07:08
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
Söylence04:07:02
Efsane
Birlik04:06:58
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
testereli04:06:55
Testere biçiminde dişleri olan
Kimya04:06:43
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
av kuşu04:06:15
Avlanılan kuş
azade04:05:26
Başıboş, erkin, serbest
müthiş04:04:50
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
mücadele04:04:41
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
kadercilik04:04:13
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
başkan vekili04:03:58
Başkanın işini görmesi için yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse