katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

katalepsi00:39:00
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
sarmak00:38:08
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
aşı00:38:02
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
sah00:38:00
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
dram00:37:56
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
dağcı00:36:32
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
işçi sigortası00:36:25
bk. sosyal sigorta
öğreti00:36:03
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
cer00:35:59
Çekme, sürükleyerek götürme
ana yön00:35:58
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
pervasızca00:35:58
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
NESNE00:35:49
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
dalyan00:35:42
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
anîde00:35:28
Hemencecik, bir anda, birden
yatalak00:34:44
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
hint domuzu00:34:04
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
bal özü00:33:55
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
ağ yatak00:33:55
Hamak
örnek almak00:33:13
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
Asırlarca00:33:10
Yüzlerce yıl
Stalagmit00:32:23
Dikit
Islak00:32:17
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
hona00:32:12
Erkek sığır
renk körü00:32:10
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
gabardıç00:32:02
Yaşlı ardıç ağacı
rahat00:32:01
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
çeyiz00:31:52
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
tahakkuk00:31:47
Gerçekleşme
cümle00:31:19
Dizge, sistem
nas00:30:58
Açıklık, açık ve kesin yargı
Uydu00:30:57
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
KANTİN00:30:46
Kışla, fabrika, okul gibi yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer
büyüme00:30:23
Büyümek işi
benbencilik00:30:16
Benbenci olma durumu
arka arkaya00:30:05
Hemen birbirinin arkasından, art arda
Konfeksiyon00:29:44
Hazır giyim eşyası
açısal00:29:24
Açı ile ilgili
Uyruk00:29:24
Bir devletin yönetimi altında olma durumu
uyarmak00:29:08
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
ihlas00:29:07
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
ŞIMARIK00:29:04
Şımarmış, şımartılmış
tatlı su kayası00:28:59
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
değinme00:28:52
Değinmek işi, temas
bırakıt00:28:46
Tereke
simgesel00:28:39
Sembolik
kefen00:28:38
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
zarar vermek00:28:37
kötülük etmek
Yarın00:28:35
Bu günden sonra gelecek ilk gün
esasen00:28:32
Başından, temelinden, kökeninden
Usta00:28:32
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
ocak başı00:28:31
Ocağın başında yemek yenilen yer
sit00:28:31
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
AÇIÖLÇER00:28:29
bk. iletki
vites kutusu00:28:28
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
takke00:28:19
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
mağara bilimci00:28:17
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
ayrımlı00:28:15
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
tespit etmek00:28:13
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
kasımpatı00:28:11
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
oksijen00:28:10
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
gemi adamı00:27:54
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
af dilemek00:27:34
bağışlanmasını istemek
d00:27:01
Döteryum"un kısaltması
önemseme00:26:00
Önemsemek işi
akılsız00:26:00
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
sayeban00:25:48
Gölgelik
kabuğuna çekilmek00:25:42
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
sızlama00:25:41
Sızlamak işi
KİSPET00:25:14
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
Kumarcı00:25:13
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
maden00:25:12
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
misafir00:25:11
Konuk
sunucu00:25:09
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
iane00:25:07
Yardım
bağlaşma00:25:07
Bağlaşmak işi, ittifak
üstü kapalı00:25:06
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
GAZETE00:25:06
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
çimen00:25:04
Kendiliğinden yetişmiş çim
şeytan00:25:03
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
Aktivite00:25:02
Etkinlik
MÜLKİYET00:25:01
İyelik
kaliforniyum00:24:56
Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element. Kısaltması Cf
tetik00:24:53
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
değer vermek00:24:52
değerli saymak, önem vermek
samimi00:24:48
İçten, içtenlikle
muvazene00:24:45
Denge
vasıflandırma00:23:52
Nitelendirme
Mavi00:23:10
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
gen00:23:03
Geniş
kemik00:23:03
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
uygulamalı00:22:58
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
mahiyet00:22:57
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
kilermeni00:22:57
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
Resim00:22:57
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
cinsiyet00:22:25
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
böcek00:21:55
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
Yaymak00:21:37
Birçok kimseye duyurmak
özne00:21:35
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
OLA00:21:33
acaba, sahi, bulunabilir
ariza00:21:28
Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe
uzun uzadıya00:21:18
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
dakikane00:21:15
Tam zamanında, dakik olarak
germanyum00:21:10
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
istinatgah00:20:09
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
derin00:19:42
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
yaratıcı00:19:37
Yaratma yeteneği olan
fanti00:19:36
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
bir tutmak (veya bir görmek)00:19:34
eşit saymak, eşit görmek
kalinis00:19:33
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
yavru00:19:33
Yeni doğmuş hayvan veya insan
tomar00:19:31
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
dejenere olmak00:19:31
soysuzlaşmak, yozlaşmak
öbür dünya00:19:29
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
marya00:19:27
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
ayrık00:19:25
Ayrılmış
dalgalı00:19:25
Dalgası olan
ölçme00:19:03
Ölçmek işi
uyuzlaşma00:18:51
Uyuzlaşmak işi
onbaşılık00:18:35
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
Tomurmak00:18:26
Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak
perestişkâr00:18:12
Taparcasına seven, tapınan
dikiz etmek (veya geçmek)00:18:05
dikizlemek
itham00:17:48
Suçlama, suçlu görme
dayanma00:17:41
Dayanmak işi
konteyner00:17:39
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
kıygınlık00:17:31
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
LİPARİT00:17:31
Riyolit
araba vapuru00:17:30
Arabalı vapur
reva00:17:28
Yakışır, yerinde, uygun
kınnap00:17:27
Sicim