katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

katalepsi13:08:47
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
erişim13:08:40
Erişmek işi
çin gülü13:08:40
bk. kamelya
çelişme13:08:36
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
Tek biçim13:08:35
Standart
rulman13:08:34
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
muvazeneli13:08:25
Dengeli, ölçülü
alışılmış13:08:24
Her zamanki, mutat
İvedi13:08:22
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
kros13:08:06
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
YERİNME13:08:06
Yerinmek işi, teessüf
ORGAZM13:07:55
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
şer13:07:54
Kötülük, fenalık
familya13:07:50
Aile
Fıtık13:07:46
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
Zeveban13:07:35
Erime
büklüm13:07:33
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
bezzazlık13:07:10
Kumaş satma işi, manifaturacılık
Kavmiyat13:07:05
Etnografya
HASILA13:06:58
Bir işten elde edilen sonuç
okşamak13:06:43
Hafifçe dövmek
ihtimal13:06:41
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
munis13:06:40
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
gani13:06:37
Zengin, varlıklı
kaldırıcı13:06:36
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
sahip çıkmak13:06:35
kendinin olduğunu ileri sürmek
asillik13:06:35
Asil olma durumu, asalet
albeni13:06:25
Alım, çekicilik, cazibe
karafa13:06:11
Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi
daha13:06:11
Şimdiye kadar, henüz
rüşvet yemek13:06:01
bir işi yapmak için birinden rüşvet almak
göz kamaştırmak13:06:01
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
idari13:06:00
Yönetimle ilgili, yönetimsel
çobanaldatan13:05:47
Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı (Caprimulgus europeus)
Zihinsel13:05:45
Zihinle ilgili, zihnî
İdare kandili13:05:41
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
kafiyesiz13:05:37
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
elim13:05:28
Acınacak, acıklı
dayamak13:05:27
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
Güçsüzlük13:05:23
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
tim13:05:23
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
soğukluk13:04:57
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
arp13:04:48
bk. harp (II)
rölyef13:04:45
Kabartma
yatır13:04:44
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
ses seda13:04:44
Haber, iz, alâmet, belirti
bağırsak askısı13:04:42
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
nefes borusu13:04:42
bk. soluk borusu
zeravent13:04:35
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
makine13:04:32
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
alegorik13:04:31
Alegori ile ilgili
Bakış13:04:29
Bakmak işi veya biçimi
imale13:04:26
Bir tarafa yatırma, eğme
kokoz13:04:14
Parası olmayan, züğürt
yük vagonu13:04:13
Yük taşımada kullanılan vagon
kel kâhya13:04:13
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
kaput bezi13:04:12
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
kaparo vermek13:04:11
bir kimseye pazarlığında anlaşılmış bir paranın küçük bir bölümünü önceden vermek
inzivaya çekilmek13:04:08
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
Ateş13:04:07
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
imtihan etmek13:04:07
bilgi derecesini ölçmek
ihvan13:04:07
Yakın dostlar, arkadaşlar
ikram etmek13:04:06
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
gök evi13:04:05
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
fırtına kuşu13:04:03
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
duman13:04:02
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
lazer13:04:01
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
bildirge13:03:58
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
balsam13:03:56
Bazı ağaçlardan elde edilen, parfüm ve ilâçların yapımında kullanılan reçine, belsem
Yapağı13:03:55
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
sorguya çekmek13:03:52
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
İçli dışlı13:03:45
Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli benli, aşırı teklifsiz
zor alım13:03:44
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
tekemmül etmek13:03:43
olgunlaşmak, yetkinleşmek, erginleşmek
taş levreği13:03:42
Gölge balığı
ses yitimi13:03:41
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
sahteci13:03:40
Düzmeci, sahtekâr
sahne almak13:03:39
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
ölçün13:03:38
Standart
protesto13:03:38
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
hara13:03:37
At üretilen çiftlik, aygır deposu
name13:03:37
Mektup
Şerare13:03:34
Kıvılcım, çakım, çakın
repertuar13:03:33
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
Yumruk13:03:33
Parmakların kapanmasıyla elin aldığı biçim
topluluk13:03:24
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
teorisyen13:03:23
Kuramcı
somurtkan13:03:21
Sürekli somurtan, asık suratlı
rehin etmek13:03:20
rehin olarak vermek
pozitif film13:03:20
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
masrafa girmek13:03:19
bir iş veya yapım için çok para harcamak
kelime hazinesi13:03:14
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
yol azığı13:02:55
Yol boyunca yenilecek maddeler
sofra bezi13:02:53
Sofranın altına serilen yaygı
sarhoş olmak13:02:53
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
sütü bozuk13:02:53
Kötü soydan gelen (kimse)
nema13:02:52
Büyüme, gelişme, çoğalma
kulak altı bezi13:02:52
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
kendine özgü13:02:51
Bir kimse veya şeye özgü olan kendine mahsus, kendine has
kapı mandalı13:02:50
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
kaliteli13:02:48
Nitelikli
tenha13:02:45
Yalnız,tek
yaban asması13:02:43
Akasma
kadana13:02:35
Bir cins iri at
sinir sistemi13:02:34
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
memeliler13:02:26
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
üst deri13:02:22
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
iyi niyet13:02:22
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
DÜŞKÜNLÜK13:02:20
Düşkün olma durumu, iptilâ
Kereste13:02:20
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
ihmal etmek13:02:19
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
göz değmek13:02:17
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
en azından13:02:16
en azı ile, hiç olmazsa
dil13:02:15
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
kurtulmak13:02:14
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
devlet bankası13:02:14
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
demir oksit13:02:13
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)13:02:11
borcunu ödeyip bitirmek
atmosfer basıncı13:02:10
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
ana fikir13:02:09
Belirli bir konuda bir yazının temeli olan düşünce
ak sülümen13:02:09
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
SÜSLEME13:02:07
Süslemek işi, bezeme, tezyin
Son deyiş13:02:06
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
Malumat sahibi13:02:04
Bir konuda bilgisi olan
Lagos13:02:02
bk. lâhos
LOKMAN RUHU13:02:01
Eter
Kaya keLeri13:02:00
Bukalemun
mukavele yapmak13:01:52
sözleşmek
rehine koymak (veya vermek)13:01:50
ödünç para almak için değerli bir şeyi rehin olarak vermek
küre kuşağı13:01:49
bk. kuşak