katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

Arak09:09:35
Ter
bala09:09:34
Yavru, çocuk
süsen09:09:30
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
nikel kaplama09:09:23
Nikelâj
köken09:09:21
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları
MUŞMULA09:09:17
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
yoğunlaç09:09:12
İçinde akımsız elektirik yükü biriktirilen cihaz, kondansatör
su samuru09:09:07
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
söz yitimi09:09:03
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
metalsi09:08:58
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
Eksiklik09:08:53
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
hint kamışı09:08:51
Bambu
hariç09:08:49
Dış, dışarı
HAMIZ09:08:45
Asit
etmek09:08:39
Bir işi yapmak
eşkenar09:08:38
Kenarları eşit olan
eksper09:08:33
Bilirkişi, uzman
Karşıt09:08:28
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
rantabilite09:08:19
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
otak09:08:15
bk. otağ
YARARSIZ09:08:10
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
oval09:08:05
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
otsu09:08:01
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
Kulunç09:07:56
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
manidar09:07:51
Anlamlı olan, manalı
ZAYIFLIK09:07:46
Zayıf olma durumu
saklı09:07:42
Saklanmış olan
itenek09:07:32
Piston
uykusuzluk09:07:27
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
RİSK09:07:22
Riziko
aş evi09:07:19
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
Altın kökü09:07:10
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
istihkak09:07:09
Hakkı olma, hak kazanma
aciz09:07:05
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
yıldırımkıran09:07:04
Yıldırımsavar
karşılıklı09:06:59
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
işgal09:06:55
Bir yeri ele geçirme
çocuk bilimi09:06:50
Konu olarak çocuğu alıp her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
bankiz09:06:40
Buzla
ibret09:06:34
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
metropol09:06:31
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
aldırış etmemek09:06:26
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
güleç09:06:25
Her zaman gülümseyen, mütebessim
viraj09:06:22
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
iğrenme09:06:17
İğrenmek işi
Kınnap09:06:12
Sicim
afakan09:06:08
bk. hafakan
ovma09:06:08
Ovmak işi
plebisit09:06:03
Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama
gönderme belgesi09:05:58
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
mefhum09:05:56
Kavram
orun09:05:53
Özel yer
lorentiyum09:05:49
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
ruh bilimci09:05:44
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
zırh09:05:39
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
vilayet09:05:39
İl
ATLI09:05:35
Atı olan
ton balığı09:05:30
Orkinos
bayan09:05:27
Hanım yerine kullanılan bir unvan
au09:05:26
Altın"ın kısaltması
beslek09:05:25
Besleme, hizmetçi, ahretlik
portre09:05:21
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
kaput bezi09:05:20
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
Atılım09:05:16
İleri atılma, atılma işi
GEREKSİZ09:05:12
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
kılgı09:05:11
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
ses seda09:05:06
Haber, iz, alâmet, belirti
çarpılmak09:04:58
Çarpık duruma gelmek
amudi09:04:58
Dikey, dikine, dik
özel ulak09:04:53
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
esenlikli09:04:48
Esenliği olan
bilim kurgu09:04:46
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
Nahiye09:04:43
Bucak
yoksun09:04:33
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
HAZANDİDE09:04:31
Görmüş, geçirmiş
HAZANDİDE09:04:30
Görmüş, geçirmiş
DEĞİŞİM09:04:28
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
korluk09:04:19
Kor olma durumu
afiş09:04:14
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
Hadım etmek09:04:05
kısırlaştırmak, enemek
açık oturum09:04:00
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
Müessese09:03:56
Kuruluş, kurum (I)
tutturgaç09:03:54
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
cenk etmek09:03:51
savaşmak, mücadele etmek
demokrasi09:03:46
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
kaloma09:03:41
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
Düzgün09:03:36
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
Ateh09:03:27
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
komedyen09:03:27
Güldürülerde oynayan oyuncu
bende09:03:26
Kul, köle
Asla09:03:23
Hiçbir zaman, hiçbir biçimde
kaliko09:03:18
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
Avlu09:03:13
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan
Asal09:03:09
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
kalker09:03:04
Kireç taşı
düzme09:02:59
Düzmek işi
kalkan09:02:54
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
kapasite09:02:51
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
ak kan09:02:50
Lenf
karakteroloji09:02:41
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
iklim bilimi09:02:40
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
lika09:02:36
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
paratoner09:02:33
Yıldırımsavar, şimşeksavar
lobi09:02:31
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
gizlice09:02:31
Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
siyasi parti09:02:22
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
Ayan09:02:17
İleri gelenler
Adak09:02:08
Adamak işi veya adanılan şey, nezir
Adam09:02:03
İnsan
bal özü09:01:59
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
MÜTEREDDİT09:01:58
Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli kimse
Acil09:01:53
İvedi, ivedili
darbe09:01:49
Vuruş, çarpış
Enser09:01:48
Büyük çivi, ekser
DÖNGEL09:01:47
Muşmula
aşırma09:01:46
Aşırmak işi
büyüklük09:01:44
Büyük olma durumu, ululuk
simya09:01:40
Alşimi
Kıyamet09:01:35
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
hayvan bilimi09:01:30
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
Yarışma09:01:25
Yarışmak işi, müsabaka
zencefilgiller09:01:25
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
engelsiz09:01:21
Engeli olmayan, mâniasız
mülk09:01:16
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
yemekaltı09:01:14
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
nosyon09:01:11
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
Yarıyıl09:01:04
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
balans09:00:59
Denge, muvazene
bellek yitimi09:00:58
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
hırsızlık09:00:55
Çalma