katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

döneç14:39:15
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
Resesif14:39:08
Çekinik
tapınma14:39:02
Tapınmak işi
Önder14:38:58
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
ÖZERK14:38:58
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
Gönderme belgesi14:38:55
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
Cihan14:38:46
Evren, âlem
bitki bilimi14:38:43
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
görelik14:38:39
Bağıntı, izafet
atkı14:38:37
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
Gülmece14:38:36
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
külli14:38:31
Bütüne ve genele ilişkin
Yarın14:38:29
Bu günden sonra gelecek ilk gün
ÖZGÜR14:38:28
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
ökse kuşu14:38:22
Saka kuşu
ÖTE14:38:19
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
ölü yıkama14:38:18
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
edevat14:38:17
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
renk körlüğü14:38:10
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
ÖRDEK14:38:10
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
AHRAZ14:38:07
Dilsiz, sağır ve dilsiz
yaban turpu14:38:05
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
ÖNERİ14:38:05
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
Baskül14:38:01
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
deprem bilimi14:37:56
Depremleri, yer hareketlerini inceleyen bilim, sismoloji
şölen14:37:52
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
ÖKSE14:37:51
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
andaç14:37:50
Ajanda
ÖKÜZ14:37:47
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
ÖGE14:37:40
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
can sıkıntısı14:37:36
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
Öğretim14:37:30
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
iveğen14:37:28
İvecen
çok eşlilik14:37:27
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
HAYAL KIRIKLIĞI14:37:23
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
dağ armudu14:37:15
Yabanî armut, ahlat
gündüzlü14:37:01
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
alacak verecek14:36:56
alış veriş ilişkisi
kement14:36:54
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
pıhtı14:36:52
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
vurgunculuk14:36:46
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
çatlak14:36:45
Çatlamış olan
karnından konuşan14:36:36
bk. vantrilok
daraban14:36:33
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
kelaynak14:36:32
Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik"te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita)
Çatışkı14:36:30
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
Çarpık14:36:26
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
İmitasyon14:36:23
Taklit, taklit etme
Çarpışma14:36:22
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
İnak14:36:18
Dogma
düşman14:36:15
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
varaka14:36:09
Kâğıt, yazılı kâğıt
barınmak14:36:07
Doğa etkilerinden korunmak için kapalı bir yere sığınmak
ÖDENTİ14:36:02
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
Çalgı14:36:01
Müzik aleti, enstrüman
boru çiçeği14:35:57
Çan çiçeği
fizik ötesi14:35:49
Doğa ötesi
üslup14:35:37
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
zırh14:35:35
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
Kafkasyalı14:35:32
Kafkasya halkından olan (kimse)
ÇEVİKLİK14:35:28
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
teşhis14:35:26
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
ÇEPER14:35:24
Çit
keşişhane14:35:23
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
coşma14:35:21
Coşmak işi, galeyan
NEZİR14:35:13
Adak
ay ağılı14:35:11
Ayın aylası, hale
ÇAPKIN14:35:11
Geçici aşklar arkasında koşan
ÇALIŞMA14:35:07
Çalışmak işi, emek, say
tesadüf14:34:59
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
Aşırı14:34:56
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
bütün bütün14:34:49
Büsbütün
kulluk kölelik14:34:48
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
Çığlık14:34:47
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
ÇİZGİSEL14:34:40
Çizgi ile gösterilmiş
şerefli14:34:40
Onurlu
geyik dikeni14:34:38
bk. akdiken
Hakça14:34:37
Doğrulukla
Çöl14:34:34
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
baş örtüsü14:34:28
bk. başörtü
burçlar kuşağı14:34:26
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
tokaç14:34:21
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
sitrik asit14:34:19
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
JÜPİTER14:34:06
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
düşkünler evi14:34:03
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
yaradılış14:34:01
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
eş yükselti14:33:53
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
savunucu14:33:45
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
çiçek bozuğu14:33:37
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
iç bükün14:33:12
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
hamız14:33:08
Asit
ılgım14:33:06
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
ortada14:32:58
görünür yerde, göz önünde
alçak gönüllülük14:32:55
Alçak gönüllü olma durumu
el kitabı14:32:54
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
Piston14:32:46
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
celal14:32:42
Büyüklük, ululuk
eleştiri14:32:41
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
Dede14:32:39
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
ateşkes14:32:30
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
itaat etmek14:32:28
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
apaş14:32:00
Külhan beyi, kabadayı, hayta
ayak diremek14:31:57
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
Gıpta etmek14:31:55
imrenmek
MANTAR BİLİMİ14:31:49
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
hücum14:31:48
Saldırma, saldırı, saldırış
av köpeği14:31:44
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
atacılık14:31:41
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
oy birliği14:31:34
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
alaşım14:31:33
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
yıl aşırı14:31:32
Birer yıl ara ile
tarla faresi14:31:30
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
iflâs anlaşması14:31:25
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
sığır vebası14:31:22
Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü
duyum yitimi14:31:18
bk. anestezi
Tavır14:31:12
Durum, davranış, vaziyet, hâl
gözyaşı14:31:08
Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri
ölçek14:31:07
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
kiriş14:31:00
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
muvaffak14:30:56
Başarmış, başarılı (kimse)
teşhis etmek (veya koymak)14:30:52
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
takla böceği14:30:51
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
geçmiş zaman14:30:49
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
kurtçuk14:30:48
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
işitme taşı14:30:44
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
anlam bilimi14:30:41
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
arpacık soğanı14:30:40
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
Kavuştak14:30:38
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
yazılı emir14:30:30
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
yaslanmak14:30:28
Güvenmek