kase

1.İsimCam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
Cümle 1: Aşure yiyen İhsan, Orhan'ı görünce kâseyi ve kaşığı birdenbire elinden bıraktı. - P. Safa

Son Arananlar

kase07:27:05
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
banal07:27:04
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
SANI07:27:02
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
kadın avcısı07:27:00
Kadınları baştan çıkaran erkek
Hidrofobi07:26:58
bk. Su korkusu
arası olmamak07:26:56
geçinememek
bulvar07:26:56
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
körpe07:26:54
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
su kabı07:26:53
Su koymaya yarayan kap
sağlık evi07:26:51
Sağlık ocağı
şükür07:26:49
Tanrı"ya duyulan minneti dile getirme
mikoz07:26:47
Mantar
konukçu07:26:47
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
Defa07:26:46
Kez, kere
tanıştırma07:26:45
Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon
akılcı07:26:44
Akılcılıkla ilgili
TERGAL07:26:42
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
teleferik07:26:40
Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt
MEZRAA07:26:40
bk. mezra
Kumar07:26:38
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
kurt07:26:38
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
kovcu07:26:37
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
Karakul07:26:37
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
Seyelan07:26:35
Akma, akıntı
Maya07:26:34
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
Karasal07:26:31
Kara (I) ile ilgili, berrî
hafiye07:26:30
Özel soruşturmalarla edindiği bilgileri ilgililere ileten kimse, detektif
PİRİNÇ07:26:29
Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa)
yükselti07:26:28
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
Şakul07:26:28
Çekül
Tasa07:26:28
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
Damalı07:26:26
Üstünde kareler bulunan
işveren07:26:24
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
MANTIK07:26:24
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
ası07:26:22
Asmak işi
yar07:26:20
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
solüsyon07:26:19
Çözelti
Sonsuz07:26:17
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
MEY07:26:15
Şarap
Ayak topu07:26:13
Futbol
kayırtma07:26:11
Kayırtmak işi
kap07:26:07
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
Pozisyon07:26:06
Bir şeyin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum
apansız07:26:06
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
AFİYET07:26:05
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
tutsaklık07:26:04
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
hidrojen07:26:02
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
Yiyicilik07:26:00
Yiyici olma durumu, irtikâp
esen07:25:58
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
tersine07:25:57
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
duyguları açığa vurmak07:25:56
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
tuş07:25:54
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
Ekonomi07:25:53
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
VAKIA07:25:51
Olgu
bakam07:25:49
Baklagillerden, odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç, bakkam (Haematoxylon campechianum)
Çekicilik07:25:47
Çekici olma durumu, cazibe
MAHSUL07:25:45
Ürün
SAKIZ07:25:45
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
istimbot07:25:44
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
İletişim araçları07:25:44
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
Doruk07:25:43
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
tekniker07:25:43
Teknikçi
formasyon07:25:43
Biçimlenme
ima etmek07:25:42
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
İNCELİK07:25:41
İnce olma durumu
havaneli07:25:39
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
Halayık07:25:38
Kadın köle, cariye
Beraberlik07:25:36
Birlikte olma durumu
sessiz harf07:25:34
Ünsüz
saten07:25:32
Atlas
Kılavuz07:25:31
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
hurda07:25:28
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
misk07:25:26
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
soyut07:25:25
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
bir araya getirmek07:25:22
toplamak
alt dudak07:25:21
Dudaklardan altta bulunanı
tiryak07:25:19
Bitkisel, hayvanî ve madenî maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir
Bağlamak07:25:18
Düğümlemek
ciddi07:25:15
Şaka olmayan, gerçek
antropoloji07:25:13
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
ÜZERLİK07:25:11
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
üst bitken07:25:09
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
Haydut07:25:07
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
Engelleme07:25:07
Engellemek işi
tabak07:25:04
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
Çaylak07:25:02
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
Taban07:25:00
Ayağın alt yüzü
BURGU07:24:59
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
yeleç07:24:56
Yeleğen, havadar
çentik07:24:46
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
göç etmek (veya eylemek)07:24:43
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
ilgisiz07:24:41
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
DÖNENCE07:24:36
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
erketeci07:24:29
Dikizci, gözcü
yasa koyucu07:24:29
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
çekiç07:24:23
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
Kalım07:24:21
Kalmak işi
Kibir07:24:20
Büyüklük, ululuk
fevk07:24:19
Üst, yukarı
ERGİ07:24:19
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
meşru07:23:55
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
Böcek07:23:55
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
gidon07:23:54
Yönelteç
olay07:23:54
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
ipotekli07:23:53
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
maddeci07:23:53
Materyalist
elebaşı07:23:52
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
çökelek07:23:50
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
topuk07:23:48
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
uzlaşmalı07:23:47
Aralarında uzlaşma bulunan
önceki07:23:45
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
tutarlık07:23:44
Uygunluk, insicam
kement07:23:36
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
alavere07:23:33
Bir şeyin elden ele geçmesi
Dünya alem07:23:27
Herkes, bütün insanlar
kadmiyum07:23:21
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
kilise07:23:10
Hristiyan tapınağı
çevik07:22:58
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
Erkek07:22:42
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
harekete geçmek07:22:37
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
melânkolik07:22:21
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
kıyıcı07:22:19
Kıymak işini yapan kimse
iflâs anlaşması07:22:13
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
resul07:22:12
Haberci
kermen07:22:01
Kale, germen
yafta07:21:55
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
Gelecekçi07:21:48
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
YARDIM07:21:47
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
revaçta olmak07:21:46
değerli, üstün veya geçerli olmak
koçu07:21:36
Süslü bir çeşit gezme arabası