kâse

1 İsim

Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak

Cümle 1: Aşure yiyen İhsan, Orhan'ı görünce kâseyi ve kaşığı birdenbire elinden bıraktı. - P. Safa

2 İsim

Damga, mühür

Toz ilâçların içine konulduğu, yutulmaya uygun, güllâçtan küçük kap

Cümle 1: Cebinden bir hap kutusu çıkarıp iki kaşeyi bir arada yuttu. - H. Taner