kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

kuzu eti22:01:16
Kesilmiş kuzunun parçalanıp satılan eti
ırkçı22:00:55
Irkçılık yanlısı olan (kimse)
Bilgilik22:00:54
Ansiklopedi
filoloji22:00:46
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
fotoroman22:00:19
Bir metinle bir dizi fotoğraftan oluşan hikâye veya roman
buruk22:00:15
Burulmuş olan
elma22:00:14
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus)
cevher21:59:59
Bir şeyin özü, maya, gevher
Pek21:59:55
Sert, katı
kişiye özel21:59:24
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
MASUM21:59:20
Suçsuz, günahsız
meyilli21:59:15
Bir yana eğimi olan, eğik
hazan21:58:54
Güz, sonbahar
güneş saati21:58:53
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
besleme kız21:58:47
Besleme
eziyet etmek21:58:40
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
Genetik21:58:30
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
Hücum21:58:25
Saldırma, saldırı, saldırış
inanma21:58:25
İnanmak işi
şatır21:58:15
Neşeli, keyifli, şen
bilgisizlik21:57:57
Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, cehalet
yen21:57:57
Giysi kolu
vesikalı21:57:57
Belgesi olan
pısırıklık21:57:15
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
kraça21:56:54
İstavrit balığının küçüğü
BUĞUR21:56:46
Buğra
pintilik21:56:37
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
totem21:56:36
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
Uğur21:55:39
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
katran21:55:16
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
temsilci21:55:12
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
ıslahat21:55:08
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
Vakar21:55:06
Ağırbaşlılık
İzbe21:55:04
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
tenkit etmek21:54:50
eleştirmek
şinanay21:54:50
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
politika yapmak21:54:35
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
lezbiyenizm21:54:15
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
müzik21:53:44
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
edinme21:53:35
Edinmek işi, kazanma, iktisap
taba21:53:34
Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
dansöz21:53:29
Dans etmeyi meslek edinen kadın
kanı temizlenmek21:53:00
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
nezif21:52:59
Kanama
inkârcı21:52:48
İnkâr eden kimse
lâktik asit21:52:40
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
kadın berberi21:52:31
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
toprak rengi21:52:28
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
yokçuluk21:52:10
Hiççilik, nihilizm
fücceten21:51:54
Birdenbire, ansızın (ölmek)
deva21:51:49
İlâç, çare
Ameliyat21:51:43
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
muşamba21:51:41
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez
Feza21:51:36
Uzay
ekin iti21:51:18
Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse
koyu sarı21:51:09
Sarının bir ton koyusu
meleke21:50:49
Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık
benekli21:50:24
Ufak lekeleri bulunan
gözenekli21:50:20
Gözenekleri olan
sepicilik21:49:54
Sepicinin işi, tabaklık, debagat
emme21:49:51
Emmek işi
nezih21:49:40
Temiz, temiz ahlâklı
sili21:49:39
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
Barış21:49:19
Barışmak işi
Bezek21:48:53
Süs, ziynet
galyum21:48:42
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
Pof21:48:14
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
bel kemiği21:47:47
Omurga
olağanüstü hâl21:47:26
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
topluca21:47:22
Toplu olarak
düğme21:47:03
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
ad21:47:03
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
YETKİ21:47:02
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
kinetik21:46:39
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
rikkatli21:46:16
Duygulu, sevecen
istek uyandırmak21:45:58
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
maşuk21:45:27
Sevilen, âşık olunan (erkek)
asalak21:45:19
Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak, onun zararına yaşayan başka canlı, tufeyli, parazit
prematüre21:45:12
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
gravür21:44:59
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, kazıma resim
heyecan21:44:58
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
gerekli21:44:42
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
övünce21:44:39
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet
akılda tutmak21:44:39
unutmamak
enflasyon21:44:22
Para şişkinliği
Gidon21:44:01
Yönelteç
Göğüs21:43:37
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
hainlik etmek21:43:27
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
sağlıklı21:43:27
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
itila21:43:06
Yükselme, yücelme
palaska21:43:00
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
Hiper21:42:18
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
taşımacılık21:42:09
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
pizzicato21:41:51
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
dineri21:41:43
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
nizamname21:41:12
Tüzük
biat etmek21:41:12
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
met21:41:12
Gelgit olayında denizin kabarması
ZEYBEK21:41:11
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
korunga21:40:55
Yabanî yonca, tirfil
uçucu21:40:54
Uçma yeteneği veya özelliği olan
sineklik21:40:53
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
şal örneği21:40:53
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
fıkra21:40:48
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
taviz21:40:39
Ödün, ödünleme
olan21:40:35
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
müstehcen21:40:24
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
Başkalık21:39:49
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
AKAÇLAMA21:39:48
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
zahirî21:39:33
Görünen, görünürdeki
ÖBEK21:39:01
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
hisar21:39:00
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
Pop21:39:00
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
piç kurusu21:38:56
Soysuz ve yaramaz çocuk
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)21:38:55
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
MİKA21:38:46
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
pamuk elması21:38:15
Pamuk telleri ve tohumla dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi
Telkin21:37:50
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
anatomici21:37:41
Anatomi uzmanı
karyokinez21:37:29
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
lan21:37:19
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
genişleme21:37:19
Genişlemek işi
sinirsel21:37:18
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
Yaratımcı21:37:10
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
Maron21:37:09
Kestane rengi
atıl21:36:45
Tembel
eşref21:36:43
Çok onurlu, çok şerefli
Kaka21:36:41
(çocuk dilinde) Kötü, çirkin
DADI21:35:54
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
kolçak21:34:59
Yalnız baş parmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven