kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

kargaşacı08:30:07
Kargaşa çıkaran (kimse)
Ana yol08:30:05
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
yoklama08:30:05
Yoklamak işi, kontrol
ŞİŞKİNLİK08:30:04
Şişkin olma durumu
kaburga08:30:02
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
Değersiz08:29:55
Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz
anma08:29:51
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
kibrit08:29:50
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
şehvet08:29:50
Cinsel istek, kösnü
uskumrugiller08:29:50
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
sıhhat08:29:44
Sağlık, esenlik
Sonbahar08:29:43
Güz
keçiboynuzu08:29:40
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
ilgi göstermek08:29:35
ilgisini esirgememek, belli etmek
perhiz yapmak (veya etmek)08:29:33
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
Tanışıklık08:29:30
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
üstsubay08:29:28
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
ibrişim08:29:25
Kalınca bükülmüş ipek iplik
kararlılık08:29:24
Kararlı olma durumu, istikrar
DİSPROSYUM08:29:24
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy
sansüalizm08:29:20
Duyumculuk
yürekli08:29:20
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
TARİHSEL08:29:20
Tarihî
Sürüm08:29:19
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
zulmetme08:29:19
Zulmetmek işi veya durumu
gülünç08:29:10
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
cambazlık08:29:09
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
kan bilimci08:29:00
Kan bilimi uzmanı, hematolog
BIKMA08:28:55
Bıkmak işi
füze08:28:55
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
netameli08:28:53
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
yemin08:28:49
Ant
çırılçıplak08:28:49
Tamamen çıplak, çırçıplak
gücendirme08:28:45
Gücendirmek işi
kuşku08:28:40
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
ayrışık08:28:35
Ayrışmış olan
Göz erimi08:28:31
Ufuk
yönerge08:28:30
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
üvey08:28:27
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
Palamut08:28:25
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
nakisa08:28:25
Eksiklik, kusur
sezi08:28:24
Sezgi
MÜŞFİK08:28:15
Sevecen, şefkatli
YILDIRIMSAVAR08:28:05
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
havaî08:28:03
Hava ile ilgili, havada bulunan
hırs08:27:55
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
sera08:27:54
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
temel08:27:45
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
serbest08:27:43
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
dinsel08:27:43
Dinî
karnaval maskesi08:27:42
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
eczacılık08:27:37
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
konukçu08:27:37
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
açık sarı08:27:35
Sarının bir ton açığı
ozansı08:27:32
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
eda08:27:29
Davranış, tavır
CİLVE08:27:29
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
bağ08:27:29
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
iflas08:27:28
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
saykal08:27:25
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ
SARAY08:27:21
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
olanaksızlık08:27:11
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
KARİKATÜR08:27:06
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
ÖRGÜT08:27:06
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
Asalet08:27:06
Soyluluk
karşı08:27:06
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
En08:27:06
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
zorlayış08:27:05
Zorlamak işi veya biçimi
yeniçeri ağası08:27:01
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
aldırmazlık08:27:01
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
saflık08:26:56
Saf olma durumu; temizlik, arılık
Analitik08:26:56
Çözümlemeli
ıska08:26:56
Boşa çıkarma, rast getirememe
tepkili08:26:52
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
Borç08:26:44
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
iptila08:26:43
Düşkünlük, tiryakilik
yöneltme08:26:35
Yöneltmek işi, tevcih
VÜCUT ISISI08:26:35
Vücutta olması gereken normal ısı
küçümseme08:26:27
Küçümsemek işi
Yaygı08:26:27
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
bağsız08:26:27
Bağı bulunmayan
YAMAK08:26:25
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
ahlâk08:26:20
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
jale08:26:12
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
sorumluluk08:26:09
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
gülgiller08:26:07
Çilek, armut, elma, badem gibi türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası
NEBAT08:26:07
Bitki
tuğra08:26:07
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
top sürmek08:26:05
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
elit08:26:01
Seçkin
nato08:25:57
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
müşkülpesent08:25:56
Güç beğenen, titiz
GÖRSEL08:25:56
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
cezri08:25:54
Köklü, kökten, temelden, radikal
kakavan08:25:53
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
YAPI08:25:50
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
oksijen08:25:41
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
sepetçi söğüdü08:25:38
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
Avantaj08:25:27
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
net08:25:26
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
felsefî08:25:24
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
mübalağa etmek08:25:23
abartmak
oma08:25:21
Kalça kemiği
oha08:25:19
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
namussuz08:25:19
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
savaşım08:25:16
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
lav08:25:15
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
MAZHARİYET08:25:14
Erişme, elde etme
Mide08:25:12
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
leh08:25:09
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
ruhi08:25:08
Ruhla ilgili, ruhsal
güvem eriği08:25:07
bk. akdiken
CİNAYET08:25:01
Adam öldürme
ÇEŞİT08:24:59
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
apışak08:24:56
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
mümkün08:24:52
Muhtemel, olabilir, olası
damat08:24:44
Güvey
sinir bilimi08:24:44
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
reaksiyon08:24:36
Tepki, aksülâmel
lap08:24:36
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
vasi08:24:31
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
mütekait08:24:30
Emekli
AKÇA YEL08:24:30
Güneydoğudan esen yel, keşişleme
haraplık08:24:30
Harap olma durumu, yıkkınlık
lef08:24:29
İçine sokma, iliştirme
İntiba08:24:25
İzlenim
balkır08:24:23
Parıltı
bavul08:24:23
Yolculukta, içine eşya konulan büyük çanta
Mai08:24:21
Mavi
yavşan otu08:24:20
Sıracagillerden, mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki (Artemisia)