kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

kargaşacı07:52:40
Kargaşa çıkaran (kimse)
değiştirgeç07:52:37
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
YANKI BİLİMİ07:52:35
Akustik
küçük köprü07:52:34
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
uyarım07:52:31
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
ad bilimi07:52:26
Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen bilim dalı
ABLATYA07:52:26
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
aksesuar07:52:25
Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
DONE07:52:19
bk. veri
biyoloji07:52:19
Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi
SAHİP OLMAK07:52:16
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
KARŞI07:52:14
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
hafıza07:52:14
Bellek
GERİ07:52:13
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
ÇIKIŞ07:52:11
Çıkmak işi veya biçimi
Dana07:52:06
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
muhaceret07:52:03
Göç, göçme
Fırça07:51:58
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
vasiyet etmek07:51:57
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
iltimas07:51:57
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
imame07:51:57
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
seçme07:51:56
Seçmek işi
İŞVELİ07:51:56
Nazlı, cilveli, edalı
köşk07:51:55
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
Sorgu07:51:43
Sormak işi
resital07:51:36
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
DÜZELTME07:51:30
Düzeltmek işi, tashih
ÇERGİ07:51:25
bk. çerge
Aygıt07:51:24
Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz
kuzeybatı07:51:24
Ufkun kuzeye ve batıya eşit uzaklıkta olan noktası
bibliyografi07:51:24
Bibliyografya
ziyadesiyle07:51:22
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
kanaat07:51:12
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
kararlaştırma07:51:12
Kararlaştırmak işi
züht07:51:10
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
doruk07:51:08
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
çömelme07:51:08
Çömelmek işi
hür07:51:08
Özgür
Tutum07:51:06
Tutulan yol, davranış
rahvan07:51:04
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
kofa07:51:02
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
övgü07:50:52
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
Bataklık07:50:50
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
Kökten07:50:42
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
LOBİ07:50:40
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
Mutluluk07:50:38
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
liga07:50:36
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
salya07:50:36
Ağızdan sızan tükürük
DAVUL07:50:35
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
aykırılık07:50:35
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
yaşa07:50:32
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
toplardamar07:50:32
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
huni07:50:32
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
BOZUK07:50:24
Bozulmuş olan
sürdürüm07:50:18
bk. abonman
çekirge kuşu07:50:08
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
ahlâkî07:50:06
Ahlâka uygun, ahlâkla ilgili
yıpranma07:50:06
Yıpranmak işi
cüsseli07:50:06
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
ACEMLEŞME07:50:03
Acemleşmek durumuna gelmek
imal etmek07:49:54
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
kırat07:49:51
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
müteakip07:49:51
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
Şaka07:49:50
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
klips07:49:48
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
denetim07:49:43
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
DAYANAK07:49:42
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
Kurulu07:49:38
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
manevra07:49:37
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
örtünme07:49:28
Örtünmek işi
bateri07:49:28
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul
İFRAZAT07:49:27
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
tüf07:49:26
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
SUÇ07:49:26
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
özerk07:49:26
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
Farklı07:49:25
Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
Kerevet07:49:25
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
İKTİSAP07:49:24
Kazanma, edinme, edinim
tün07:49:20
Gece
bark07:49:14
bk. ev bark
aldırışsız07:49:09
Aldırmaz, umursamayan
arduaz07:49:05
Kayağan taş, kayrak
Cambaz07:48:54
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
ığıl07:48:53
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
Aldatma07:48:53
Aldatmak işi
Pamukçuk07:48:52
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
Eksin07:48:52
Anyon
koket07:48:37
Yosma
yüce07:48:27
Yüksek, büyük, ulu
TAL07:48:27
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
seyfiye07:48:24
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
iç yüz07:48:20
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
sözsüz07:48:09
Konuşmadan yapılan
çabukluk07:48:09
Çabuk olma durumu hız, sür"at
KISIM07:48:05
Avuç
özenti07:48:05
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
üzgülü07:48:05
Üzgü veren, eziyetli
Ağa07:48:03
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
pervaz07:48:01
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
BABACAN07:48:01
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
yakarış07:48:01
Yakarmak işi veya biçimi
Sezme07:47:57
Sezmek işi
Yazılı07:47:55
Yazılmış olan, muharrer
kovma07:47:46
Kovmak işi
Zamk07:47:41
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
İsyankarlık07:47:41
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
Çaba07:47:40
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
erinme07:47:40
Erinmek işi veya durumu
SU AYGIRI07:47:39
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
boşalma07:47:36
Boşalmak işi, inhilâl
koyun07:47:34
Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries)
zıh07:47:28
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
rafya07:47:16
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
Zafer07:47:10
Savaşta kazanılan başarı, utku
tefsir07:47:10
Yorumlama
uğut07:47:05
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
tatlı sülümen07:47:04
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
egzama07:46:59
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
kırık07:46:50
Kırılmış olan
Optimum07:46:48
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
köstere07:46:47
Tahta rendesi
cengâver07:46:47
Savaşçı
HAVUÇ07:46:47
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
Zabit07:46:41
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
vekil07:46:30
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
dolma07:46:29
Dolmak işi
söyleyiş07:46:29
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
İSTİHZA07:46:28
Gizli veya ince alay
Lantan07:46:27
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
Hindistan cevizi07:46:26
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)