kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

çilekeşlik16:06:23
Çilekeş olma durumu
lekelenmek16:06:22
Kötü tanınmak
hiçlik16:06:14
Hiç olma durumu
Türkiye Türkçesi16:06:08
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
panter16:06:05
Pars
selamet16:06:03
Esen olma durumu, esenlik
Sahipsiz16:05:54
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
manzara16:05:51
Bakışı, dikkati çeken her şey
kuyruk sokumu kemiği16:05:46
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
TEKRARLAMA16:05:42
Tekrarlamak işi
mütalâa etmek16:05:39
okumak
BAŞARISIZ16:05:39
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
terennüm16:05:36
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
soy ağacı16:05:30
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
tellal16:05:25
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
ayrılış16:05:19
Ayrılmak işi veya biçimi
Rekabet16:05:07
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
FETRET16:05:05
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
ayakkabı16:05:04
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
Kuramsal16:04:59
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
RÜTBE16:04:52
Mertebe, derece, paye
s16:04:51
Kükürt"ün kısaltması
iliştirme16:04:49
İliştirmek işi
yenici16:04:46
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
Peki16:04:37
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
çenesi kuvvetli16:04:20
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
kıç16:04:17
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
Fani16:04:08
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
eğrelti otu16:04:07
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
Molibden16:04:05
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
alındı16:04:02
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
yepyeni16:03:59
Çok yeni, hiç kullanılmamış
ac16:03:51
Aktinyum"un kısaltması
kuyu16:03:50
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
kesek16:03:47
Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça
kaynak suyu16:03:41
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
kamacı16:03:32
Kama yapan veya satan (kimse)
önlem16:03:31
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
gençlik16:03:30
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
Terapi16:03:24
İyileştirme, sağaltım, tedavi
yurdu16:03:21
İğnenin deliği
azaltma16:03:11
Azaltmak işi
görünmez16:03:10
Görünmeyen, beklenmeyen
müdahale etmek16:03:05
karışmak, araya girmek, el atmak
hak ediş16:03:04
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
uygun gelmek16:03:00
yakışmak, yaraşmak
Suna16:02:53
Erkek ördek
kaçak16:02:48
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
yerine koymak16:02:47
gibi görmek, saymak
yoğunlaştırma16:02:25
Yoğunlaştırmak işi
senir16:02:18
İki dağ arasındaki sırt
kondansatör16:02:17
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
cambazhane16:02:15
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
gün batımı16:02:09
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
turizm16:02:08
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
kallavi16:02:01
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
tinselcilik16:01:46
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
afetzede16:01:44
Afete uğramış, afet görmüş
şat16:01:43
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
almaşlı16:01:39
Almaş niteliği olan
şef16:01:37
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
şal16:01:31
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
nota16:01:31
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
bağa16:01:29
Kaplumbağa
avara16:01:29
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması
şad16:01:07
Sevimli, neşeli
neşeli16:01:06
Sevinçli, keyifli, şen
oy birliği16:00:58
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
İzinsiz16:00:52
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
kolorimetre16:00:49
Renkölçer
Kadıköy taşı16:00:46
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
çöküntü hendeği16:00:41
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
Mera16:00:40
Çayırlık, otlak
sert tabaka16:00:31
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
mücadele16:00:28
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
yetenekli16:00:23
Yeteneği olan, kabiliyetli
AnlAşılmaz16:00:20
Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlâk
beddua etmek16:00:19
ilenmek, intizar etmek
yapılabilirlik16:00:19
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
adaptasyon16:00:18
Uyarlama
gönül almak (veya gönlünü almak)16:00:13
sevindirmek
ziyaretçi16:00:03
Ziyaret eden, ziyarete giden kimse, görüşmeci
dayak atmak15:59:53
dövmek, sopa ile dövmek
cakacı15:59:47
Caka yapmayı seven
dün15:59:35
Bugünden bir önceki gün
gölgelik15:59:35
Gölge altında bulunan yer
yıldız falcısı15:59:20
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
yakınlık15:59:18
Yakın olma durumu
dük15:59:13
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
levrek15:59:09
Levrekgillerden, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balık (Labrax labrax)
lale15:59:04
Zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi (Tulipa Gesneriana)
böbrek taşı15:58:58
Böbreklerde oluşan taş
uyluk kemiği15:58:43
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
cariyeniz (veya cariyeleri)15:58:42
eskiden, söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlar tarafından "ben" zamiri yerine kullanılırdı
Erişkin15:58:37
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
ısıl15:58:34
Isı ile ilgili, termik
kovuk15:58:31
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
hasbıhal15:58:18
Söyleşi, sohbet
dikit15:58:10
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
aktöre15:58:05
Ahlâk
baykuşgiller15:58:04
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
normalüstü15:58:01
Olağan dışı
lik15:57:54
bk. -lık / -lik
sembolik15:57:52
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
oyun15:57:49
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
matador15:57:45
Boğa güreşçisi, toreador
kuyruk15:57:42
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
dahili15:57:38
İçle ilgili
kaçma15:57:37
Kaçmak işi, firar
Toygar15:57:34
Tarla kuşu
Derkenar15:57:33
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
kişisel15:57:28
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
cihan15:57:24
Evren, âlem
gevşemek15:57:23
Çözülmek
büyüme15:57:22
Büyümek işi
Ararot15:57:19
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
İtina15:57:19
Özen, ihtimam
velespit15:57:12
Bisiklet
az az15:57:09
Uzun süreli, yavaş yavaş
Ailecek15:57:06
Ailece
kimüs15:57:06
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
mantar ağacı15:57:03
Turunçgillerden, kerestesi çok gözenekli, süngerimsi, açık sarı renkli bir ağaç (Phelloderidron amurerıse)
albüm15:57:00
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
dişleme15:56:55
Dişlemek işi
kahvehane15:56:52
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
etme (veya etme yahu)15:56:52
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
orostopolluk15:56:45
Kurnazca iş, dalavere, dolap
uygunluk15:56:39
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
debriyaj15:56:36
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
ifrit15:56:33
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin