kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

termos15:20:07
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
nedime15:20:04
Hanım arkadaş
içitim15:20:01
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
ararot kamışı15:19:59
Maranta
berelenme15:19:34
Berelenmek işi veya durumu
jargon15:19:32
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
tapınma15:19:31
Tapınmak işi
şarap bardağı15:19:29
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
NEŞİDE15:19:27
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
derinlemesine15:19:22
Çok ayrıntılı olarak
yağış düzeni15:19:21
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
rüesa15:19:20
Başkanlar
lekecilik15:19:18
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
İkincil15:19:16
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
felç15:18:08
İnme, nüzul
Değişmez15:17:58
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
genel kurul15:17:57
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
maşala15:17:50
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
Ziyan15:17:47
Zarar
uçan top15:17:47
Voleybol
pençe atmak15:17:45
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
mit15:17:44
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
künefe15:17:44
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
Zirve15:17:42
Doruk, tepe
cirim15:17:12
Hacim, oylum
emik15:16:45
Emmekten çürüyen yer, emme izi
renk körlüğü15:16:23
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
kedersiz15:16:22
Acısız, üzüntüsüz
Alegori15:16:20
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
ahlat15:16:15
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
dikili taş15:16:12
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
zulmetme15:16:11
Zulmetmek işi veya durumu
leçek15:16:10
Baş örtüsü, yün atkı
ahize15:16:10
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
dejenere15:16:02
Soysuz
faraza15:16:01
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
kayıt15:15:54
Bir yere mal ederek deftere geçirme
kayık15:15:53
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
çizim15:15:50
Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi
çizme15:15:49
Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı
MERKEZ15:15:45
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
rafya15:15:43
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
köktencilik15:15:41
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
yerinden yönetim15:15:39
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
sallanmak15:15:38
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
beklenti15:15:15
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
uzanmak15:15:12
Gitmek
Söz15:14:36
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
DÖNENCE15:14:27
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
çinko15:14:18
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
Kok15:14:18
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
Romen rakamları15:14:10
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
restore etmek15:14:08
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
MAKİ15:14:08
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
Kimse15:14:04
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
itina15:14:03
Özen, ihtimam
maneviyat15:14:02
Maddî olmayan, manevî şeyler
karnaval15:14:01
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
ülser15:14:00
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
oruçlu15:13:44
Oruç tutan (kimse), niyetli
devamlılık15:13:43
Devamlı olma durumu, süreklilik
ARAÇSIZ15:12:59
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
Kirmen15:12:49
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
maharet15:12:45
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
isteksiz15:12:44
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
balans15:12:43
Denge, muvazene
su bilimci15:12:42
Su bilimi uzmanı, hidrolog
ev sineği15:12:39
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
zaman aşımı15:12:33
Süre aşımı, müruruzaman
tıntın15:12:31
Boş, bomboş
şehevi15:12:30
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
yürürlükte kalmak15:12:28
bir kanun veya kararın geçerliliği sürmek
yeniden15:12:27
Gene, yine, bir daha, tekrar
salisen15:12:26
Üçüncü olarak
keçi mantarı15:12:21
bk. ak mantar
iç evlilik15:12:20
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
emaneten15:12:17
Emanet olarak
Mastı15:12:15
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
kameriye15:12:13
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
azalma15:12:12
Azalmak işi, eksilme, tenakus
Tibet sığırı15:12:12
bk. Tibet öküzü, yak
çiçek tacı15:12:11
Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ
ÇELLO15:12:10
Viyolonselin kısaltılmış adı
keman yayı15:12:08
Kemana takılan ses vermeyi sağlayan tel
vasıta15:12:07
Araç
enderun15:11:41
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
pamuk taş15:11:35
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
Burun15:11:28
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
gezeğen15:11:26
Çok gezen (kimse)
zeravent15:10:49
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
imparatorluk15:10:49
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
bilgi işlem15:10:48
Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi
gerçeküstücü15:10:45
Gerçeküstücülükten yana olan (kimse)
solungaç15:10:43
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
taşıyıcı15:10:43
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
kayırmak15:10:42
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
voltaj15:10:40
(elektrikte) Gerilim
halk dili15:10:39
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
antant kalmak15:10:38
anlaşmak, uzlaşmak
iftihar etmek15:10:36
kıvanç duymak, övünmek
dağcı15:10:35
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
polemik15:10:34
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
yerine koymak15:10:32
gibi görmek, saymak
edilgin15:10:31
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
Dürüst15:10:30
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
sunucu15:10:12
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
çarpım15:10:10
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
Mihver15:10:09
Eksen
ispalya15:10:04
Herek
Düzey15:10:03
Bir yüzeyin veya bir noktanın nispî yüksekliği ve o yükseklikten geçtiği var sayılan düzlem, seviye
muamma15:09:43
Bilmece
yediveren15:09:17
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
uyluk15:09:16
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
kötülük15:09:16
Kötü olma durumu
eski eserler15:09:14
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
perva15:09:11
Çekinme, sakınma, korku
peruk15:09:10
bk. peruka
peren15:09:09
Ülker yıldızı
kertik kertik15:09:07
Üzeri kertiklerle dolu
yenilik15:09:05
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
yenilme15:09:04
Yenilmek (I,II) işi
hayır15:09:04
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
yenilgi15:09:03
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
buluğ15:08:59
Erin olma, baliğ olma, erinlik
Eğretileme15:08:57
İstiare, iğretileme
afsunlu15:08:56
Büyülü, sihirli, füsunkâr
SARAKA15:07:35
Alay, istihza
irap15:07:32
Düzgün konuşma
ipka15:07:28
Yerinde, önceki durumunda bırakma
bulucu15:07:27
Bir şeyi bulan, bir buluş yapan kimse, kâşif