kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

lor22:30:28
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
taş basmacı22:22:09
Taş basması ile uğraşan kimse
Çöpleme22:20:55
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
kurtulma22:19:38
Kurtulmak işi
yenilme22:18:13
Yenilmek (I,II) işi
koyar22:18:02
İki akarsuyun birleştiği yer
ajanda22:17:53
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
inkisar22:16:55
Kırılma
koşa22:16:50
Çift, eş, ikiz
itilâ22:16:39
Yükselme, yücelme
elden ele22:16:28
Bir kişiden ötekine
PALMİYE22:12:59
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
çatak22:07:26
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
Kasiyer22:03:52
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
gözetleyici21:58:50
Gözetlemek işini yapan (kimse)
HARCIRAH21:56:15
Yolluk
ekin iti21:55:51
Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse
muteber21:52:04
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
stant21:49:31
At yarışlarında seyirci tribünü
korkak21:47:58
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
veziriazam21:47:31
Sadrazam
hısımlık21:38:24
Hısım olma durumu, karabet
vizon kürk21:36:36
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
OKTRUA21:35:19
Şehre giren şeylerden alınan vergi
Kargıma21:31:41
Kargımak işi, lânet
vole21:29:51
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
esintili21:29:47
Esintisi olan
algılama21:28:29
Algılamak işi, idrak etme
dedektif21:28:08
bk. detektif
KISKA21:26:45
Arpacık soğanı
apak21:26:45
Çok ak
Naçiz21:25:40
Değersiz, önemsiz
MUAF21:24:23
Bağışlanmış, affedilmiş
MÜTEREDDİT21:23:08
Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli kimse
Kasınç21:22:46
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
Külliyen21:22:39
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
DİASPORA21:21:34
Kopuntu
Münebbih21:21:22
Uyarıcı
Babacıl21:21:19
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
Alabaş21:19:58
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
içerme21:15:59
İçermek işi, tazammun, ihtiva
peyk21:15:51
Uydu
İstiskal21:13:45
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
İsevî21:13:33
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
Piyes21:13:27
Oynanmak için yazılmış eser, tiyatro eseri veya oyunu, oyun
İftar21:13:10
Oruç açma, oruç bozma
üvey21:12:01
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
mundar21:11:41
bk. murdar
özgecil21:11:05
Özgeci tutumu olan
özgeci21:11:01
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
özek21:10:50
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
övüngen21:10:34
Çok övünen, farfara
örs21:10:24
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
öncel21:09:53
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
çilek21:08:41
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
çiftteker21:08:37
Bisiklet
çerge21:08:16
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
Ayak topu21:08:14
Futbol
esenleşme21:08:13
Esenleşmek işi, selâmlaşma
çekelez21:07:39
Sincap
çağlar21:06:59
Çağlayan
çıkıntılı21:06:44
Çıkıntısı olan
fazlalaşma21:05:08
Fazlalaşmak işi, ziyadeleşme
taşlamak21:04:50
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
epey21:03:16
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
w20:59:09
Volfram"ın kısaltması
Akdeniz humması20:59:01
Malta humması
görüngü bilimi20:52:58
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
istikraz20:52:53
Ödünç alma, borçlanma
zılgıt20:52:41
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
yurttaş20:52:34
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
yukaç20:52:26
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
umma20:51:42
Ummak durumu
umarsız20:51:40
Çaresiz
ulviyet20:51:38
Yücelik
tutacak20:51:31
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
tepi20:51:02
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
tempo20:50:45
Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
temayüz20:50:37
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
tellak20:50:30
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
telef20:50:27
Yok etme, öldürme
teçhiz20:50:12
Donatma, donatım
sayıca20:49:43
Sayı bakımından, adetçe
samanlık20:49:23
Saman saklanan yer
salıverme20:49:15
Salıvermek işi
saka kuşu20:49:05
bk. saka
arş20:48:38
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
KORİDA20:48:34
Boğa güreşi
sındı20:48:28
Makas
sünnet20:47:58
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
renkölçer20:47:20
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
Cüppe20:47:07
bk. cübbe
atomik20:46:32
Atomla ilgili olan
kurumsal20:45:56
Kurumla ilgili
prizma20:44:06
Biçme
poşet20:43:53
Küçük torba
pil20:43:45
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
peş peşe20:43:31
Birbiri ardından, arka arkaya
pıhtı20:43:05
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
oltu taşı20:42:45
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
nazım20:42:21
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
nalın20:42:10
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
minibüs20:41:19
10, 12 kişilik küçük otobüs
metanet20:41:12
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
namdar20:40:35
Ünlü
kinci20:40:35
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
HİBE20:40:21
Bağışlama, bağış
hatim20:38:47
Sona erdirme, bitirme
mücevher kutusu20:38:09
Mücevherlerin saklandığı küçük kapalı kutu
emirber20:32:17
Emir eri
kesici20:30:40
Kesmek işini yapan, kesen
Oryantal20:30:18
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
dulluk20:25:31
Dul olma durumu
kasık bağı20:24:39
Fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağ
meşakkat çekmek20:22:32
sıkıntı içinde olmak
meşakkat20:22:31
Güçlük, sıkıntı, zorluk
mareşal20:22:16
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
Sadistlik20:22:13
Sadist olma durumu
maşuka20:21:47
Sevilen, âşık olunan (kadın)
söyleyiş20:21:32
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
müdafi20:21:32
Savunucu
kovculuk20:21:14
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
kiracı20:21:10
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
modem20:21:09
Bilgi işlem
tekerrür20:21:07
Tekrarlanma
kasılma20:20:56
Kasılmak işi, büzülme, takallus
karagöz oynatmak20:20:43
komik bir durum yaratmak
karacılık20:20:40
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
kandırılma20:20:13
Kandırılmak işi
kanaatkarlık20:20:09
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik