kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

arıklık04:00:38
Zayıflık, sıskalık
kürdi03:58:25
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
ferda03:54:36
Erte, yarın, yarınki
Slav03:52:58
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
anlayışsız03:51:57
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
tombala03:51:29
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
mangal03:49:11
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
etmek03:48:39
Bir işi yapmak
tutucu03:48:21
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
bibliyograf03:45:36
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
haraplık03:45:23
Harap olma durumu, yıkkınlık
tehlike atlatmak03:45:22
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
güvenme03:45:21
Güven duyma, güveni olma
ayırma03:45:08
Ayırmak işi
kılgı03:45:04
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
bezzazlık03:42:57
Kumaş satma işi, manifaturacılık
intaniye03:40:28
Mikropla bulaşan hastalıklar
oklava03:37:27
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
tanrısal03:37:01
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
zamir03:35:10
İç yüz, iç
zihin yormak03:34:38
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
pampa03:34:10
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
sokum03:33:59
Lokma
şeker03:33:32
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
dermatoloji03:28:28
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
pars03:28:16
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
İzinsiz03:26:27
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
na03:26:23
Sodyum"un kısaltması
tenakuz03:25:24
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
sezyum03:25:03
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
yelli03:22:24
Yeli çok olan, rüzgârlı
pena03:21:19
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
ciddi03:20:16
Şaka olmayan, gerçek
formen03:19:06
Ustabaşı
artırma03:17:44
Artırmak işi
gerekme03:16:33
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
kovucuk03:15:59
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
bulunma03:15:55
Bulunmak işi
medet03:14:38
Yardım, imdat
basmak03:12:55
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
konuksever03:11:58
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
fetih03:10:22
Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
Ayar03:09:13
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
kılıksız03:09:05
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
akliye03:06:05
Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
bıyık03:04:03
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
üzerine atmak03:03:10
bir suçu birine yüklemek
ayrışık03:03:02
Ayrışmış olan
donatı03:01:32
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
Türkiye Türkçesi03:00:17
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
Çembalo02:57:43
Klâvsen
afyon02:56:55
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
tiz02:56:32
İnce, keskin (ses)
şuurlu02:52:00
Bilinçli
eğreti almak02:51:40
ödünç almak
TUTTURMAK02:51:03
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
izzetinefis02:49:31
Onur, öz saygı
arefe02:45:50
bk. arife
MUSANDIRA02:44:25
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
şüpheli02:42:50
Kuşkulu
görüşme02:42:34
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
icat02:38:01
Yeni bir şey yaratma, bulma
tul02:37:24
Uzunluk
bombeli02:34:12
Şişkinliği, kabarıklığı olan
Salat02:33:34
Namaz
montaj02:33:32
Kurgu
Gizleme02:31:49
Gizlemek işi
evsiz02:30:16
Evi olmayan
Yakut02:30:09
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
kapsama02:29:00
Kapsamak işi
deyi02:27:39
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
baklan02:27:02
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
dilenci02:25:07
Geçimini dilenerek sağlayan (kimse)
nevale02:24:17
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
Boğa02:22:29
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
sergileme02:19:14
Sergilemek işi, teşhir
antant02:15:51
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
damar tıkanıklığı02:11:54
Atardamar kanının pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma, amboli
bariyer02:08:36
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
livar02:08:17
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
kolorimetre02:07:22
Renkölçer
asma kilit02:06:49
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
derbent02:05:37
İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz
tenkit02:05:25
Eleştirme, eleştiri
merkeziyet02:04:16
Merkeziyetçilik
faizci02:02:59
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
mililitre02:02:50
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
zabitan02:02:34
Subaylar
staj02:01:56
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
bağa02:01:30
Kaplumbağa
galeta02:00:40
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
merhamet01:58:39
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
tımarlama01:58:15
Tımarlamak işi veya durumu
zehirlenmek01:57:55
Zararlı düşünceler edinmek
lav01:57:29
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
maske01:56:19
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
Babasız01:55:41
Babası ölmüş çocuk, yetim
anlatmak01:53:35
İnandırmak, belirtmek
fototaktizm01:53:34
Işığa göçüm
onarma01:51:55
Onarmak işi
sadme01:48:26
Çarpışma, tokuşma, vurma
muadele01:47:44
Eşitlik, beraberlik, denklik
piç etmek01:47:07
yapayım derken bozmak, çıkmaza sokmak
sesleme01:46:17
Seslemek işi veya durumu
yenici01:46:06
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
eşsiz01:45:52
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
Madagaskarlı01:45:41
Madagaskar halkından olan
izolasyon01:44:07
Yalıtım, tecrit
bamya01:43:38
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
hakikat01:42:38
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
bilgiç01:41:41
Bilgili kimse
Paspas01:38:54
Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plâstik vb. den yapılmış yüzü tırtıklı silecek
mürekkep01:38:05
Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde
Emaye01:37:31
Üzeri emayla kaplanmış olan
manzara01:37:10
Bakışı, dikkati çeken her şey
cezalandırılma01:35:22
Cezalandırılmak işi
daltonizm01:33:54
Renk körlüğü
imparator01:33:50
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
manej01:33:18
At eğitimi
izci01:31:29
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
gammaz01:31:14
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
papağangiller01:30:03
Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu gibi sıcak ülke kuşlarını içine alan familya
kıtaat01:28:51
Kıtalar, ana karalar
au01:27:51
Altın"ın kısaltması
pahal01:27:41
Ters, aksi
maddecilik01:26:30
Materyalizm
dikkatli01:26:19
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
hemen01:24:13
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
kaşbastı01:24:11
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
vazgeçmek01:21:17
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak