kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

kargaşacı01:15:33
Kargaşa çıkaran (kimse)
Muhabere01:15:30
Haberleşme, yazışma
mahiye01:15:27
Aylık
sayılma01:15:25
Sayılmak işi
basınçölçer01:15:24
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
kalan01:15:21
Kalmak işini yapan
kamet01:15:17
Boy, endam
kabil01:15:16
Olabilir, mümkün
kaban01:15:13
Dik yokuş
kabza01:15:12
Tutulacak yer, tutak, sap
eleman01:15:10
Öge, unsur
çok eşlilik01:15:03
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
gereksinme01:15:02
Gereksinmek işi veya durumu
günebakan01:15:01
Ayçiçeği
sevişme01:14:59
Sevişmek işi
ötürük01:14:57
İshal, sürgün, amel
sarıçalı01:14:56
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
art düşünce01:14:55
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
payanda01:14:51
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
şarkı söylemek01:14:47
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
izafi01:14:46
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
izale01:14:45
Yok etme, giderme
oruçlu01:14:37
Oruç tutan (kimse), niyetli
merkezi01:14:36
Merkezde olan, merkezi oluşturan
uranyum01:14:33
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
Miğfer01:14:32
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
Fıstık01:14:30
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
kakao01:14:25
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
engebeli01:14:25
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
kahpe01:14:22
Orospu
eğri büğrü01:14:16
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
yumuşakça01:14:13
Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan
kayırmak01:14:12
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
tatlı su kayası01:14:10
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
ilçe01:14:09
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
takıntı01:14:06
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
fukara01:14:05
Yoksul, fakir, fıkara
temize çıkmak01:14:03
suçsuz olduğu anlaşılmak
istintak01:14:02
Sorgu
Ündeş01:13:55
Benzer sesle biten söz veya cümle
Cefa01:13:52
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
sülfat01:13:51
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
U dönüşü01:13:49
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
çiçek dürbünü01:13:44
bk. kaleydoskop
didaktik01:13:43
Öğretici
kazma01:13:39
Kazmak işi
hissetmek01:13:38
Bir şeyden etkilenmek, duymak
deste01:13:36
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
kayma01:13:34
Kaymak (II) işi
Sahan01:13:32
İçinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi şeyler pişirilen, derinliği az metal kap
dergi01:13:30
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
derin01:13:29
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
mahsus01:13:27
Özgü
mahpus01:13:25
Kapatılmış, hapsedilmiş (kimse)
riyaziyeci01:13:24
Matematikçi, matemetik öğretmeni
maddiyat01:13:22
Madde ile ilgili şeyler
nalça01:13:18
Ayakkabıların altına çakılan demir
ılkı01:13:16
bk. yılkı
ifa etmek01:13:14
yapmak, yerine getirmek
galoş01:13:12
Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı
FESLEĞEN01:13:11
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
son adam01:13:09
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
madensel01:13:06
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
kaide01:13:04
Kural
kanto01:13:02
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
Sayma01:12:58
Saymak işi, tadat
istikrarlı01:12:57
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
mensucat01:12:56
Dokuma, dokumalar, tekstil
ailece01:12:50
Bütün aile birlikte
çirkef01:12:48
Pis ve bulanık su
çirkin01:12:47
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
tenasüp01:12:45
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
numara yapmak01:12:35
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
haydut01:12:32
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
Saçmalama01:12:31
Saçmalamak işi
beceriklilik01:12:28
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
akrobat01:12:26
Cambaz
ezgin01:12:21
Paraca durumu bozuk olan (kimse)
işe yaramak (veya yaramamak)01:12:20
elverişli olmak
kızgın01:12:18
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
Nezaket01:12:17
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
musallat01:12:15
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
domates01:12:10
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
Caka01:12:09
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
yeri yurdu belirsiz01:12:07
belli bir yeri olmayan, serseri
yeniçerilik01:12:06
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
ÇELİŞİK01:12:04
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
sürdürümcü01:12:03
bk. abone
öncel01:12:03
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
cemiyet01:12:02
Dernek
gözetleyici01:11:59
Gözetlemek işini yapan (kimse)
mihnet çekmek01:11:52
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
nutku tutulmak01:11:51
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
badem ezmesi01:11:47
Ezilmiş bademle yapılan şekerleme
Alışkın01:11:45
Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olan
dekor01:11:44
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
dekar01:11:43
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
çok tanrıcılık01:11:41
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
fil dişi01:11:41
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
kaval01:11:39
Kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük
kavak01:11:38
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
ZATİ01:11:37
Zaten
nakzetmek01:11:36
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
meşin gibi01:11:30
kararmış ve sertleşmiş (insan derisi)
bir tarafa bırakmak (veya koymak)01:11:28
önemsememek, benimsememek, ertelemek
hava basıncı01:11:27
Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet
övüngen01:11:18
Çok övünen, farfara
sekendiz01:11:07
Satürn, Zühal
kanepe01:11:07
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
âciz01:11:06
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
İzaz01:11:02
Ağırlama
İNİLTİ01:10:59
İnleme sesi
köy muhtarı01:10:58
Köyü idare eden kimse, mutar
midilli01:10:56
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
güvenli01:10:53
Güven verici, emniyetli, emin
tasavvur01:10:49
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
anayasa01:10:43
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
Safha01:10:42
Evre
Safra01:10:40
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
Salim01:10:30
Esen, sağlam
Salat01:10:29
Namaz
demir01:10:28
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
teklifsiz01:10:24
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
denek01:10:16
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
denli01:10:16
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
mahlas01:10:12
Bir kimsenin ikinci adı
mahrum01:10:03
Yoksun
mahrut01:10:02
Koni
beynelmilel01:10:00
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
İdrak01:09:59
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme