kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

kargaşacı16:46:03
Kargaşa çıkaran (kimse)
ödüncü16:46:03
Ödün veren, tavizci
şah damarı16:46:02
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
eylem16:46:00
Eylemek işi, fiil, aksiyon
Gözaltı16:45:58
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
yöntem bilgisi16:45:57
Metot bilgisi
baryum sülfat16:45:56
Baritin
Ayar16:45:55
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
balabanlık16:45:53
Balaban olma durumu
nice16:45:52
Kaç, ne kadar
niye16:45:49
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
niza16:45:48
Çekişme, bozuşma, kavga
şart kipi16:45:39
bk. şartlı birleşik zaman
butafor16:45:37
Oyun için gerekli sahne eşyası
ceylânca16:45:36
Ceylân gibi, ceylâna uygun biçimde
AĞIR16:45:33
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
AĞIT16:45:32
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
Karabaş16:45:29
Rahip, keşiş
Nazariye16:45:22
Kuram, teori
ihtiva etmek16:45:20
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
naat16:45:16
Bir şeyin niteliklerini övme
bakraç16:45:15
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
derlemcilik16:45:07
Koleksiyonculuk
önemli16:45:04
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
antre16:45:03
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
akaret16:45:01
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
anten16:45:00
Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz
çilekeşlik16:44:57
Çilekeş olma durumu
su yolu16:44:55
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
ihsan etmek (veya buyurmak)16:44:54
bağışta bulunmak, bağışlamak
İspanyol müziği16:44:53
İspanyollara özgü bir tür müzik
riyakar16:44:51
İkiyüzlü, yüze gülen, müraî
ZİYARETÇİ16:44:49
Ziyaret eden, ziyarete giden kimse, görüşmeci
soğurma16:44:46
Soğurmak işi, emme, massetme
Çapkın16:44:43
Geçici aşklar arkasında koşan
makas16:44:40
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
nispeten16:44:39
Göre, kıyaslayarak, oranla
Hamallık16:44:38
Hamalın yaptığı iş
husumet16:44:33
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
değerlilik16:44:31
Değeri olma durumu, kıymetlilik
elektrik üreteci16:44:29
Jeneratör
Ilıman16:44:27
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
metin16:44:26
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
BAKLA16:44:20
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
kuramsal16:44:19
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
tabı16:44:17
Mizaç, huy, tabiat, karakter
peşi sıra16:44:13
Arkasından, ardından, ardı sıra
BAKIR16:44:11
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
Hafniyum16:44:10
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
stator16:44:07
Duruk
BAKAN16:44:06
Bakmak işini yapan (kimse)
Hudut16:44:03
Sınır
utanma duygusu16:44:01
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
adetçe16:44:00
Sayı bakımından, sayıca
ihmalkâr16:43:59
Savsak, ihmalci
çotuk16:43:58
Dışarda kalmış ağaç kökü
yağcı16:43:56
Yağ çıkaran veya satan kimse
BOYUT16:43:55
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
Tıynet16:43:54
Yaradılış, huy, maya
makale16:43:48
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
devingen16:43:47
Hareketli, müteharrik
hoşnutluk16:43:46
Hoşnut olma durumu
hısım16:43:45
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
cadaloz16:43:43
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
ihanet etmek16:43:41
hainlik, kötülük etmek
nazikleşmek16:43:39
Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek
elden ele16:43:37
Bir kişiden ötekine
yeri yurdu belirsiz16:43:32
belli bir yeri olmayan, serseri
Tahkim16:43:31
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
Tahkir16:43:29
Aşağılatma, onur kırma, onuruna dokunma
Şahane16:43:28
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
Divan16:43:26
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
alabacak16:43:24
Ayağı sekili (at)
tunçlaşma16:43:22
Tunçlaşmak işi
anmak16:43:17
Bir sözü ağzına almak
cin fikirli16:43:16
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
alabanda16:43:14
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
anons16:43:13
Duyuru, duyurma
GİDİŞ16:43:09
Gitmek işi
Destroyer16:43:08
Orta tonajda, yüksek hızlı savaş gemisi, muhrip
kalender16:43:05
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
kuvars16:43:03
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
iğrenme16:43:02
İğrenmek işi
fecir16:42:58
Tan vakti, gün ağarması
SEKTE16:42:57
Durma, kesentiye uğrama, kesilme, durgu
terfi etmek16:42:54
bir görevde derecesi yükselmek
Problem16:42:52
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
Avustralyalı16:42:49
Avustralya kökenli olan (kimse)
karıştırıcı16:42:48
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
mikroplu16:42:46
Mikrobu olan, mikropla buluşan, intanî
asansör16:42:45
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
Arzu16:42:42
İstek, dilek
Arak16:42:40
Ter
Arpa16:42:39
Buğdaygillerden, taneleri ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki (Hordeum vulgare)
süsen16:42:37
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
Arka16:42:36
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
Arap16:42:34
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
yüzsüz16:42:33
Yüzü olmayan
ruzname16:42:30
Günlük olayların yazıldığı defter
yiyicilik16:42:29
Yiyici olma durumu, irtikâp
Sıçan16:42:24
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
İnancılık16:42:23
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
taslama16:42:20
Taslamak işi
evlâ16:42:18
Daha iyi, yeğ
iskambil kâğıdı gibi devrilmek16:42:17
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
kavuşturma16:42:16
Kavuşturmak işi
desteklemek16:42:13
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
hamam böceğigiller16:42:08
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
Isın16:42:02
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
divit16:41:57
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
bilârdo16:41:56
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
viyak16:41:55
Bebeğin ağlarken çıkardığı ses
Zorunlu16:41:52
Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zarurî, mecburî, ıstırarî
mağlûp etmek16:41:51
yenmek
örgün16:41:45
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
törpü16:41:43
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
aidiyet16:41:43
Ait olma durumu, ilişkinlik
Alan16:41:41
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
Alet16:41:40
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
kontrolörlük16:41:37
Denetçilik
metres16:41:36
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
afra tafra16:41:33
Çalım
Ahit16:41:31
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
gazino16:41:29
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
sofra bezi16:41:27
Sofranın altına serilen yaygı
içerik16:41:26
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
birebir16:41:24
Etkisi kesin olan
değişken16:41:23
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
Aşure ayı16:41:21
Muharrem ayı
nitrik asit16:41:19
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap