kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

BÖYLECE15:45:18
Tam böyle, bu biçimde
camIz15:45:07
Manda, su sığırı, kömüş
Kurtarıcı15:44:11
Kurtaran, halâskâr
rabıt15:44:00
Bağ, bağlama
öz deyiş15:43:32
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
keratin15:43:24
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
milis15:42:59
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
yeniçeri15:42:38
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
enjeksiyon15:42:07
İğne yapma, iğne vurma
genişletme15:42:06
Genişletmek işi
Kir15:42:05
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
merkeziyet15:42:04
Merkeziyetçilik
çözme15:41:51
Çözmek işi
Nafi15:41:45
Yararlı, kazançlı
resimlik15:41:44
Resim takmaya yarayan çerçeve
jenerasyon15:41:36
Kuşak, nesil
acemi çaylak15:41:34
Tecrübesiz, toy, beceriksiz
baklava15:41:33
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
Arıtma15:41:32
Arıtmak işi
ZIT15:41:27
Karşıt anlamlı
amorti15:41:18
Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil
kaliteli15:40:30
Nitelikli
fonem15:40:29
Ses birimi
frekans15:40:04
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
enik15:40:02
Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu, encik
iskan15:39:58
Yurtlandırma, yerleştirme
dirim kurgu15:39:57
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
vasıflandırma15:39:56
Nitelendirme
bakış15:39:55
Bakmak işi veya biçimi
salık vermek15:39:54
haber vermek
sr15:39:53
Stronsiyum"un kısaltması
kötüleme15:39:51
Kötülemek işi
Fonoloji15:39:50
Ses bilimi
uzman15:39:28
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
hars15:38:44
Tarla sürme
manzara15:38:41
Bakışı, dikkati çeken her şey
uçkuruna gevşek olmak15:38:30
iffetine bağlı olmamak
Zen15:38:10
Kadın
Hadim15:38:08
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
münakaşa15:38:01
Tartışma
düğün15:37:48
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence
U dönüşü15:37:43
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
ela15:37:25
Gözde sarıya çalar kestane rengi
yeğ15:37:24
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
spekülatör15:37:15
Vurguncu
Revan15:37:13
Giden, yürüyen
Müstebit15:37:12
Hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan, zorba, despot
çeper15:37:11
Çit
terkip etmek15:37:08
birleştirmek, bir araya getirmek
gangliyon15:37:03
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
uydu15:36:46
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
zehirlenmek15:36:16
Zararlı düşünceler edinmek
Yapma15:36:15
Yapmak işi
dölüt15:36:12
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
duyurum15:36:11
Duyurma işi
canlanma15:36:08
Canlanmak işi
Duyarsızlık15:35:50
Duyarsız olma durumu
küs15:35:48
Küsmüş, dargın
bağlam15:35:45
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
APOLET15:35:44
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
şehnaz15:35:23
Klâsik Türk müziğinde bir makam adı
ANALİZ15:35:21
Çözümleme, tahlil
tepkili15:35:18
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
anmak15:35:16
Bir sözü ağzına almak
yaya geçidi15:35:04
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
İNEZE15:34:43
bk. eneze
tam sayı15:34:22
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
fütürizm15:34:21
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
bağımsız15:34:14
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
şal15:34:14
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
Hami15:34:07
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
alkolik15:34:04
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
Dağ tavuğu15:34:03
bk. çil (I)
serdar15:34:02
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
filolojik15:33:52
Filoloji ile ilgili
redif15:33:51
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
çorap15:33:51
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
Oyunbaz15:33:49
Oynamayı seven
hüsnüyusuf15:33:44
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
algılayıcı15:33:34
Algı yetkisi olan
istifade15:33:34
Yararlanma, faydalanma
mink15:33:31
bk. vizon
köşk15:33:20
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
dağıtıcı15:32:56
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
erik15:31:57
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
öfke15:31:51
Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap
eşsiz15:31:50
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
kent15:31:49
Şehir
iktiran15:31:39
Yaklaşma
bilinç15:31:36
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
itap15:31:34
Paylama, azarlama
gözleyici15:31:33
Gözlemci, müşahit, rasıt
yarış arabası15:31:32
Yarışa katılan araba
debi15:31:25
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
Utangaçlık15:31:23
Sıkılganlık, mahcubiyet
gürgen15:31:21
Gürgengillerden, Karadeniz kıyılarındaki ormanlarımızda çok yetişen, kerestesi beğenilen bir ağaç (Carpinus betulus)
madenî15:31:21
Madensel, madenle ilgili
ha bire15:31:18
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
Özlü15:31:17
Özü olan, öz bölümü çokça olan
yarık15:31:11
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
Tumturak15:30:50
Gösteriş, debdebe
araban15:30:30
Klâsik Türk müziğinde bir makam
kavak15:30:26
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
toz bulutu15:30:09
Havada oluşan yoğun toz
yanılmak15:29:54
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
lâhika15:29:51
Ek
NEYZEN15:29:50
Ney üfleyici, ney çalan kimse
bu15:29:48
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
öğretmen15:29:32
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
PROSTAT15:29:29
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
sarıçalı15:29:26
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
dümen bedeni15:29:25
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
Gerici15:29:23
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
Fason15:29:22
Kesim
kırmızıbiber15:29:19
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
edisyon15:29:17
Basım
TRAJEDİ15:29:17
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
Revaç15:29:13
Geçerli ve değerli olma, sürüm
malarya15:29:12
Sıtma
turist15:29:10
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
Kurçatovyum15:28:50
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
anlamsız15:28:42
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
daltonizm15:28:21
Renk körlüğü
sevişme15:28:01
Sevişmek işi
elvan15:28:00
Renkler
dara15:27:59
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
yüz yüze15:27:58
Karşı karşıya
abadî15:27:57
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
kadırga15:27:55
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
ardınca15:27:44
Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra