kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

kargaşacı07:17:11
Kargaşa çıkaran (kimse)
acıma07:17:10
Acımak işi
ram07:16:55
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
radyo07:16:09
Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi
Kürek07:15:59
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
Ergin07:15:48
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
bağlı olmak07:15:45
tâbi bulunmak
sonbahar07:15:22
Güz
içine atmak07:15:22
sıkıntısını kimseye belli etmemek
savaşım07:15:17
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
elektrot07:14:59
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
HABERLİ07:14:46
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
Ağırbaşlı07:14:42
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
duruşma07:14:40
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
GEÇMİŞ07:14:39
Geçmek işini yapmış
vasatî07:14:33
Orta, ortalama
Mançu07:14:33
Mançurya halkından olan kimse
Övme07:14:24
Övmek işi, sena, medih
refakat07:14:10
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
yalgın07:14:07
Ilgım, pusarık, serap
ıstaka07:13:54
bk. isteka
üniforma07:13:46
Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi
sıkı düzen07:13:26
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
kapsama07:13:21
Kapsamak işi
MUHAFAZAKAR07:12:57
Tutucu
Cennet07:12:49
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
Örnek07:12:47
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
AYRIKLI07:12:47
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
Paspas07:12:29
Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plâstik vb. den yapılmış yüzü tırtıklı silecek
yoksun07:12:27
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
tercüme07:12:25
(dilden dile) Çevirme
kuşatılma07:11:56
Kuşatılmak işi
Dingil07:11:42
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
teşhis etmek (veya koymak)07:11:34
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
enzim07:11:20
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
mühimmat07:11:19
Savaş gereçleri, cephane
dalga geçmek07:11:19
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
KONUŞMA07:11:11
Konuşmak işi
zr07:11:08
Zirkonyum"un kısaltması
Taş07:11:01
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
sazcı07:10:59
Saz çalan kimse
depo07:10:42
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
Dinlenme07:10:18
Dinlenmek işi, istirahat
RÜTBE07:10:17
Mertebe, derece, paye
sözcü07:10:16
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
bileşke07:09:56
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
arama07:09:50
Aramak işi, taharri
Çözümlemeli07:09:29
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
BİLYE07:09:06
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
Alp eren07:09:02
Derviş
memnuniyet07:08:58
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
azİMET07:08:52
Gidiş
mukaddime07:08:26
Ön söz
bireşim07:08:05
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
kurtluca07:08:02
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
Pt07:07:51
Plâtin"in kısaltması
asıltı07:07:48
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
Mesele07:07:39
Sorun
EM07:07:36
İlâç, merhem
örtmek07:07:35
Kapamak
riyaziye07:07:26
Matematik
yüz07:07:26
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
bura07:07:23
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
bal peteği07:07:20
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
işve07:07:19
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
Önemsiz07:07:18
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
HİNT KAMIŞI07:07:17
Bambu
karanlık07:07:16
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
inisiyatif07:07:11
Öncecilik, üstünlük
harfi harfine07:07:10
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
elâstikî07:07:06
Esnek
olgun07:06:47
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
SES07:06:45
Kulağın duyabildiği titreşim
eğlence07:06:34
Eğlenmek işi
GAZETECİ07:06:19
Gazete yayımlayan kimse
yaygaracı07:06:18
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
trampa07:06:13
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas
şatafat07:06:10
Süs ve gösteriş
empresyonizm07:06:07
İzlenimcilik
Çeşit07:06:06
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
temerrüt07:05:59
Dik kafalılık, kafa tutma
hasret07:05:50
Özlem
dışarı07:05:46
Dış çevre, dış yer, hariç
Sultan07:05:45
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
aristokrasi07:05:41
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
İLİM07:05:40
Bilim
bilinçli07:05:39
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
balet07:05:26
Bale yapan erkek sanatçı
Kurban Bayramı07:05:09
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
Özerk07:04:53
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
maşuk07:04:42
Sevilen, âşık olunan (erkek)
habbe07:04:30
Tahıl tanesi, evin
KALICI07:04:21
Sürekli, daimi, geçici karşıtı
müdahale07:04:21
Karışma, araya girme
NEBAT07:04:21
Bitki
Müeddep07:04:19
Uslu, terbiyeli, edepli
döşeme07:03:51
Döşemek işi
gezgin07:03:51
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
kurtulmalık07:03:50
Tutsak veya rehine olan birini kurtarmak için verilen para, fidye, fidyeinecat
mütedeyyin07:03:18
Dindar
anasır07:03:13
Unsurlar, ögeler
perhiz07:02:50
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
tost07:02:34
Arasına yağ sürülerek veya peynir gibi katık konularak özel makinesiyle gevretilip kızartılmış ekmek dilimi
Çekimci07:02:29
Yapımcı
drenaj07:02:21
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
bağsız07:02:02
Bağı bulunmayan
lastik ağacı07:01:57
Kauçuk
metre kare07:01:50
Kenarı bir metre olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi (kısaltması m3)
maişet07:01:24
Geçim, geçinme
terbiyeli07:01:21
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
olanaklı07:01:21
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
yükleme durumu07:01:16
bk. belirtme durumu
akrobatlık07:00:56
Cambazlık
matbu07:00:53
Basılı, basılmış
kök kırmızısı07:00:38
Kök boyası, alizarin
değer biçmek07:00:29
bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak
fetih07:00:22
Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
bozulma07:00:20
Bozulmak işi
besi07:00:16
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
AİLE07:00:16
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
besi07:00:16
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
Davranış07:00:04
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
cüruf06:59:08
Maden posası, demir boku, dışkı
antiasit06:55:29
Alkalik, kalevî
denklik06:38:53
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
salgın06:31:17
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
telâ06:25:57
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
Rezil06:21:05
Alçak, aşağılık
mükafat06:07:04
Ödül
karaktersiz06:02:04
Karakteri kötü olan