kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

kargaşacı21:08:05
Kargaşa çıkaran (kimse)
malihulya21:07:59
Kara sevda
kabine21:07:59
Bakanlar kurulu
peçete21:07:36
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
özgür21:06:56
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
Suna21:06:43
Erkek ördek
tur atmak21:06:38
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
rıhtım21:06:20
Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
imtihan etmek21:05:29
bilgi derecesini ölçmek
Toplantı21:05:24
Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
fuar21:05:09
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
sekreter21:05:07
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
ide21:04:56
bk. idea
kabarıklık21:04:52
Kabarık olma durumu, şişkinlik
lafız21:04:33
Söz, kelime
Kaynak21:04:26
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
belirme21:04:22
Belirmek işi, tebellür etme
malaklama21:04:00
Malaklamak işi
Yararlanma21:03:47
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
bölünme21:03:34
Bölünmek işi
keçe21:03:34
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
aysar21:03:32
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
ayyuk21:03:32
Göğün en yüksek yeri
seksiyon21:03:28
Bölüm
ileri görüş21:03:16
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
fermiyum21:02:22
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
Bağlantılı21:02:14
Aralarında bağlantı bulunan, irtibatlı, rabıtalı
kanepe21:02:11
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
gerçekçi21:02:11
Gerçeği gören ve ona göre davranan veya gerçeğe uygun olarak yapılan, realist
Çarşı21:01:33
Dükkânların bulunduğu alış veriş yeri
gizlenmiş21:01:29
Saklanmış
boşta gezmek21:00:56
işsiz olmak
Raşe21:00:55
Titreyiş, ürkme
nahiye21:00:55
Bucak
broşür21:00:54
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
ılkı21:00:42
bk. yılkı
genç20:57:47
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
sıhhatli20:57:26
Sağlıklı
ecnebi20:57:10
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
yola çıkmak20:57:09
araca binmek üzere yol üstünde durmak
yarlık20:57:09
Hükümdar buyruğu, ferman
Muallime20:57:03
Bayan öğretmen
HİNT İRMİĞİ20:56:54
Sagu
MÜLGA20:56:48
Varlığı kaldırılan, kapatılan
sansasyonel20:56:18
Güçlü heyecan yaratan
yumuşak yüzlülük20:55:52
Yüzü tutmaz olma durumu
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)20:55:50
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
değerli20:55:31
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
yararlı olmak20:54:51
fayda sağlamak
mazbut20:54:49
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
peşi sıra20:54:49
Arkasından, ardından, ardı sıra
irfan20:54:11
Bilme, anlama, sezme, kültür
cengel20:54:10
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
geçiş20:53:56
Geçmek işi veya biçimi
ak yel20:53:42
Güneyden esen rüzgâr, lodos
ÇERGİ20:53:41
bk. çerge
sınırlı ortaklık20:53:40
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
omlet20:53:37
Çırpılmış yumurta, peynir, kıyma, mantar vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek, kaygana
şatır20:53:37
Neşeli, keyifli, şen
süslü püslü20:53:17
Göze çarpacak derecede süslü
monoton20:52:57
Tekdüze, yeknesak
Cariye20:52:54
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
dağıtma20:52:53
Dağıtmak işi, tevzi etme
cesaret vermek20:52:20
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
boksörlük20:52:16
Boksörün işi veya mesleği
baştan başa20:51:48
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
El gün20:51:45
Başkaları, yabancılar
İZAFİ20:51:38
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
götürme20:51:10
Götürmek işi
sapkınlık20:51:07
Sapkın olma durumu
KULAÇ20:51:05
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
Rabıtalı20:51:03
Düzgün, düzenli
Mükemmel20:50:50
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
eğleşme20:50:46
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
Sakat20:50:42
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
ÖLÇEK20:50:31
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
yığma20:50:29
Yığmak işi
KEÇİ20:50:06
Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus)
cılız20:49:58
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
çelişme20:49:52
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
MİRAT20:49:49
Ayna
Kuka20:49:48
Dantel veya nakış ipliği yumağı
aleksi20:49:48
Okuma yitimi
basmak20:49:45
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
İta amiri20:49:44
Ödemeye yetkili kimse
yarı20:49:43
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
liboş20:49:43
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
ru20:49:39
Rutenyum"un kısaltması
bukağı20:49:13
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
köpürme20:49:04
Köpürmek işi
kubat20:49:01
Kaba, biçimsiz
yatı20:48:55
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
tiftik keçisi20:48:52
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
Nüsha20:48:49
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
yüzer top20:48:48
Şamandıra
dörtlü20:48:36
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
mantıksal20:48:34
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
o20:48:30
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
kalcı20:48:28
Kal işi yapan kimse
işe yaramak (veya yaramamak)20:48:23
elverişli olmak
ÇATANA20:48:20
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
Göğüs20:48:17
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
şaşırmak20:48:16
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
Tıpa20:48:13
Tapa
gönül borçlusu20:48:03
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
Faydasız20:48:01
Yararsız
Azınlık20:48:00
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
mürai20:47:57
İkiyüzlü
cürüm20:47:55
Suç
tuğ20:47:53
Sorguç
astronot20:47:49
Uzay adamı
çoğu20:47:47
Çoğu zaman, çok defa
iç yüz20:47:45
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
apandis20:47:42
Kör bağırsağın ince bir parmak gibi olan son bölümü
müstakim20:47:41
Doğru, doğruluktan şaşmayan
bileşim20:47:33
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
kışla20:47:32
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
Be20:47:29
Berilyum"un kısaltması
çözüm yolu20:47:21
Bir güçlüğü giderme çaresi
HÜKÜMDARLIK20:47:15
Hükümdar olma durumu
Yalım20:47:12
Alev
Bağışlanma20:46:55
Bağışlanmak işi, affedilme
düven20:46:54
Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç, döven
töhmet20:46:50
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
Usta20:46:46
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
saçma sapan konuşmak20:46:38
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
ayak takımı20:46:33
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
nazlılık20:46:33
Nazlı olma durumu
su sığırı20:46:24
Manda
başarısızlığa uğramak20:46:20
başarısız olmak