kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

bellek05:27:00
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
haç05:26:55
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
ablukaya almak05:26:51
bk. abluka etmek
hemşire05:26:48
Kız kardeş, bacı
Tıpkı05:26:29
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
çavalye05:25:57
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
gizlemek05:25:49
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
gittikçe05:25:37
Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
piyasa05:25:25
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
Rabıtalı05:25:17
Düzgün, düzenli
sterilize etmek05:25:14
mikroplarını öldürmek
lüzumlu05:25:11
Gerek, gerekli, lâzım
kumar ebesi05:24:56
Kumar oynatan kimse veya kumarcı
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)05:24:49
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
Mantıklı05:24:40
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
ithafname05:24:17
İthaf yazısı
rahim05:24:16
Koruyan, acıyan, merhamet eden
plâk05:24:01
Metal yaprak, plâka
yan tutmak05:24:00
yanlardan yalnızca birini desteklemek, yansız davranmamak
şom ağızlı05:23:55
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
loş05:23:53
Yeterince aydınlık olmayan, yarı karanlık, az ışık alan
ah çekmek05:23:34
derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek
yosun05:22:38
Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
Temizlenmek05:22:30
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
ürkek05:22:22
Çok ürken
yeniçeri ocağı05:21:49
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
yurdu05:21:43
İğnenin deliği
ak sülümen05:21:40
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
batkınlık05:21:10
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, iflâs
Kamaşma05:20:56
Kamaşmak işi
somurtkanlık05:20:04
Somurtkan olma durumu
parti05:19:44
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
aheste05:19:17
Yavaş, ağır
Ray05:18:57
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
Çıplaklık05:18:38
Çıplak olma durumu
talika05:18:23
Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası
tuğra05:18:03
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
peş05:17:36
Arka
Ofis05:17:27
İş yeri, daire, büro
rasatçı05:17:23
Gözlemci
lâmba karpuzu05:17:18
Işığı yumuşatmak için lâmbalara geçirilen, mat camdan, basık vazo biçiminde nesne
ayakkabı05:16:06
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
ipek matı05:15:58
Cilâ veya vernikle ağaç üzerinde oluşturulan, ipeği andıran yarı parlak görünüş
köz05:15:30
Küçük kor parçası
biraz05:15:26
Kısa bir süre için
kıpti05:15:09
Mısır halkından olan kimse
atlıkarınca05:14:56
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
kaideci05:14:54
Kurallara bağlı, kuralcı
Zenginlik05:14:53
Zengin ve varlıklı olma durumu
gözlü05:14:33
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
şevki kırılmak05:14:13
isteği, hevesi kalmamak
düzenbazlık05:14:08
Düzenbaz olma durumu
Saydamlık05:13:44
Saydam olma durumu, şeffaflık
tadat05:13:42
Sayma, sayı
boylu05:13:20
Boyu olan
geçmiş zaman sıfat-fiili05:13:08
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
birader05:13:02
Erkek kardeş
örümcekler05:12:32
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
sövme05:11:59
Sövmek işi, sövgü, küfretme
onbaşı05:11:56
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
gerçeküstücü05:11:38
Gerçeküstücülükten yana olan (kimse)
eflak05:11:09
Gökler
abu05:11:03
Şaşma ve korku bildirir
paçal05:10:45
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
lehim05:10:08
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
şirinlik05:09:59
Şirin olma durumu, sevimlilik
Lipit05:09:52
Her tür organik yağa verilen ad
ALTO05:09:28
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
tatil05:09:19
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
gizlice05:09:15
Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
rüzgarlı05:09:14
Yel esen, yelin estiği, yelli
Ölçü05:09:00
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
didaktik05:08:55
Öğretici
bilmece çözmek05:08:34
bilmecenin cevabını bulmak
tapınmak05:08:16
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
gezegenler arası05:08:14
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
heba05:07:49
Hiçbir işe yaramadan yok olma, boşa gitme
ödev05:07:45
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
mamul05:07:41
Yapılmış, işlenmiş, imal edilmiş (eşya, yiyecek)
tükürüğünü yutmak05:07:31
imrenip ağzı sulanmak
maruz05:07:26
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
bırakmak05:07:12
Bir işi başka bir zamana ertelemek
kapris05:07:11
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
alabacak05:07:10
Ayağı sekili (at)
orijinal05:07:09
Özgün
kaynana05:07:09
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının annesi, kayın valide
kalın bağırsak05:06:58
Sindirim borusunun ince bağırsaktan anüse kadar ortalama 1,5 m uzunluğundaki bölümü
ayaklanmak05:06:30
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
destanî05:06:25
Destan biçiminde yazılmış olan
baharatçı05:06:13
Baharat satan kimse
yanaşma05:06:11
Yanaşmak işi
İmbik05:05:42
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
beygir gücü05:05:38
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
Tomurmak05:05:25
Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak
eğimli05:05:01
Eğimi olan
trityum05:04:41
Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu
tanıtıcı05:04:26
Tanıtma işini yapan, tanıtan
ötleği05:04:20
Bir cins kartal
kıvam05:04:11
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
kısıtlamak05:04:07
Birini yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak, kısıt altına almak, hacir altına almak
Muazzez05:03:47
Sayılan, saygı duyulan, sevgili, aziz
nazlanmak05:03:31
İsteksiz görünmek
maddeci05:03:22
Materyalist
istek uyandırmak05:03:20
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
muhteris05:02:52
Hırslı
SOYGUNCULUK05:02:34
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
Bağırsak iltihabı05:02:29
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
zemin05:02:13
Taban, döşeme, yer
Buzul05:01:34
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
buton05:01:18
Çalıştırmaya yarayan düğme
kan parası05:01:15
Diyet
reglân05:01:10
Pelerinli bir çeşit palto
babayani05:00:48
Gösterişi ve özentisi olmayan
bir zaman05:00:32
Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle
bölgesel04:59:57
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
ahududu04:58:54
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
göğüs kemiği04:58:38
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
et obur04:58:25
Etle beslenen, etçil
dinlemek04:57:57
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
tayfa04:57:55
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
aciz04:57:51
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
PAMUKLU04:57:25
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
üçlü04:56:25
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
teyit04:56:12
Doğrulama, gerçekleme
arkada kalanlar (veya arkadakiler)04:56:08
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
berat04:56:06
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
ölçü bilimi04:55:36
Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji
menenjit04:55:17
Ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma, ense katılaşması, sayıklama gibi belirtilerle ortaya çıkan beyin zarları iltihabı
denizcilik04:55:15
Denizlerde sefer yapma işi
niteliksizlik04:54:57
Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik