kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

kan bilimi15:23:26
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
paladyum15:23:26
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
boci15:23:22
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
tafta15:23:05
Bir tür sert, ipekli kumaş
Hükümlü15:22:45
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
Hüthüt15:22:45
Çavuş kuşu, ibibik
Hitabet15:22:39
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
Hiççilik15:22:14
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
patis15:22:00
Patiskanın kısaltılmış şekli
paçavra15:21:30
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
Mert15:21:17
Yiğit
Mesafe15:21:16
Ara, uzaklık
Meta15:21:15
Mal, ticaret malı
Mezun15:21:13
İzin almış, izinli
Motif15:21:12
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
Muhrip15:21:12
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
Püskürtücü15:21:11
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
Oya15:21:10
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
sıtma bilimi15:20:53
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
RÜŞVETÇİ15:20:46
Rüşvet alarak iş gören kimse
RİZİKO15:20:44
Zarara uğrama tehlikesi
eşkenar15:20:41
Kenarları eşit olan
absürt15:20:40
Saçma
vekaleten15:20:35
Vekil olarak
YÖN15:19:43
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
cilâ15:19:43
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
Oyuk15:19:18
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
lânet okumak15:19:15
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
oryantalist15:19:13
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
senatör15:19:11
Senato üyesi
zatürree15:19:10
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
kafa dengi15:19:09
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
a, A15:19:01
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
tıknaz15:18:38
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
Aşk olsun15:18:38
"Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildirir
Toygar15:18:37
Tarla kuşu
medar15:18:36
Dönence
gerileme15:18:27
Gerilemek işi
helis15:18:08
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
hesap cetveli15:17:22
Sayılar arasında birçok işlemlerin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel
meymenetsiz15:17:18
Uğursuz
sohbet15:17:11
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
despot15:17:04
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
Sakin15:16:51
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
kaya lifi15:16:43
Taş pamuğu, asbest
muhakeme etmek15:16:40
yargılamak
odun15:16:14
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
ele avuca sığmamak15:16:10
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
kriz15:16:05
Bunalım, buhran
Duyulma15:15:37
Duyulmak durumu
berzah15:15:21
Kıstak, dar dil
imtiyaz15:15:16
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
buluğ15:15:15
Erin olma, baliğ olma, erinlik
içine kapanmak (veya içine çekilmek)15:15:15
çevresindeki kişilerle ilgi kurmamak, duygularını kimseye açmamak
vekillik15:15:11
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
vücut yapmak15:15:05
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
muhtelif15:15:05
Zıt, birbirini tutmayan
alt kurul15:15:04
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
KROKİ15:14:45
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
saat dairesi15:14:43
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
kapitülâsyon15:14:43
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
liboş15:14:42
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
sedye15:14:42
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
kuru15:14:32
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
nişan yüzüğü15:14:10
Nişan halkası
demir15:14:09
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
koka15:14:05
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
çığ15:13:57
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
vakayiname15:13:05
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
indirimli15:12:56
Fiyatında değer düşürümü yapılmış, tenzilâtlı, ıskontolu
Yasaklama15:12:38
Yasaklamak işi
kuruntulu15:12:17
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
ZONA15:12:03
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık
armut kurusu15:11:48
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
acınma15:11:36
Acınmak işi
FAZ15:11:06
Evre, safha
rasyonalist15:11:06
Akılcı, usçu
alaşım15:11:06
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
işsizlik15:11:04
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
KAYIN BİRADER15:10:36
Kayın (II)
batur15:10:35
Bahadır
dişli15:10:34
Dişleri olan
ibis15:10:23
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
elbette15:10:15
Elbet
Tavır15:10:15
Durum, davranış, vaziyet, hâl
arkadaşlık15:10:04
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
askıntı15:10:02
Başkalarının sırtından geçinen
yapım eki15:10:01
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
tasvir gibi15:09:36
çok güzel (kimse)
zırhlı araç15:09:35
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
nazım15:09:34
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
dul kalmak15:09:32
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
tediye etmek15:09:31
ödemek
öbürü15:09:14
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
alay geçmek15:09:11
alay etmek
su yatağı15:09:11
Su kaynağı
politika15:09:07
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
asma kilit15:08:28
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
yere bakan yürek yakan15:08:12
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
birden15:07:55
Bir defada, hepsi bir arada
primitif15:07:46
İlkel, iptidaî
bir tarafa bırakmak (veya koymak)15:07:29
önemsememek, benimsememek, ertelemek
bordro15:07:27
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
bıçak15:06:58
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
ufak tefek15:06:57
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
dalgıç15:06:56
Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam
ressamlık15:06:35
Ressam olma durumu
boğulma15:06:29
Boğulmak işi
ileri görüş15:06:25
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
derleyip toplamak (veya toparlamak)15:05:58
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
balık baştan kokar15:05:57
bir işte aksaklığın başta olanlardan başladığını anlatır
karaşın15:05:56
Esmer, sarışın karşımı
aracılık15:05:29
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
detektif15:05:28
Gizli polis, polis hafiyesi
kuğu15:05:28
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
donatı15:05:27
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
Güven yazısı15:05:27
Güven mektubu
mıknatıs15:04:57
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
zorbalık15:04:46
Zorba olma durumu
sonra15:04:29
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
gerçek15:04:27
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
PUSULA15:04:22
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
dilinme15:03:56
Dilinmek işi
ubudiyet15:03:54
Kölelik, kulluk
epitel15:03:53
bk. epitelyum
ılıman15:03:41
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
terek15:03:39
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
el âlem15:03:25
Herkes, el gün, yabancılar
muhteris15:03:24
Hırslı
engelsiz15:03:24
Engeli olmayan, mâniasız