kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

muştu11:41:53
Sevindiren haber, sava, müjde
Hasse11:41:42
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
YALITKAN11:41:30
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
DİL BİLİMİ11:41:29
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
muşta11:41:26
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
Kez11:41:25
Bir olgunun, bir olayın tekrarlandığını belirtir, defa, kere, sefer
Hasis11:41:15
Cimri, pinti, kısmık
sevimlilik11:41:05
Sevimli olma durumu
Haris11:40:54
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
zift11:40:43
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
Hakan11:40:32
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
gerekme11:39:46
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
mesabe11:39:01
Derece, değer, rütbe
hilekar11:39:01
Hileci
alabanda ateş11:38:57
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
usçuluk11:38:03
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
kayın peder11:37:52
Kaynata
pesimist11:37:41
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
intibak11:37:30
Çevreye veya bir duruma uyma
seçmeli11:37:08
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
halhal11:36:57
Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik
halita11:36:47
Alaşım
boğa güreşi11:36:43
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
yönerge11:36:36
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
bağırsaklarını deşerim11:36:25
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
nutku tutulmak11:36:14
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
atabek11:36:09
bk. atabey
tecrübe etmek11:35:53
denemek, sınamak
ASTATİN11:35:50
Astat
intikam11:35:42
Öç
celep11:35:27
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
-a / -e11:35:07
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
libido11:34:57
Cinsel iç güdünün belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünü
zirai11:34:46
Tarımla ilgili, tarımsal
sipariş etmek11:34:35
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
MORULA11:34:19
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
röle11:34:01
Değiştirgeç
kasten11:33:50
Kasıtla, bile bile ve isteyerek
perçem11:33:39
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
ÖZGÜ11:33:17
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
ibret11:33:06
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
belirsiz11:32:58
Belirli olmayan, gayrimuayyen
yıldırak11:32:55
Süheyl
nakış ipliği11:32:44
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
pipet11:32:22
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
filika11:32:17
Gemilerde bulundurulan sandal
özel ulak11:32:06
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
takım erki11:31:44
Oligarşi
İlahe11:31:03
Tanrıça
bataklık gazı11:30:59
Metan
KARIMA11:30:42
Karımak işi
Fütüvvet11:30:31
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
meslek11:30:20
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
gayrimenkul11:30:02
Taşınmaz
olumsuz11:29:59
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
karakol11:29:58
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
yunanca11:29:48
Yunan dili, Elence
İmkan11:29:28
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
karaman11:29:17
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
casus11:29:14
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
Ceviz içi11:29:06
Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan iç
ayça11:29:00
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
hesabını (kitabını) bilmek11:28:56
tutumlu olmak
atak yapmak11:28:45
akın yapmak, atılım yapmak
aza11:28:22
Organlar, vücut parçaları
sorguç11:28:04
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
EFELEK11:27:58
Lâbada
kimse11:27:52
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
özveri11:27:47
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
dekor11:27:45
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
merdiven korkuluğu11:27:38
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
Vakıa11:27:36
Olgu
üstlük11:27:25
Üst olma durumu
septisizm11:27:14
Kuşkuculuk, şüphecilik
İkiyüzlülük11:26:59
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Atölye11:26:48
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
sultan11:26:37
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
alâkadar11:26:13
İlgili, ilgili bulunulan
düzenleme11:26:00
Düzenlemek işi
taşkınlık11:25:41
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
yersiz yurtsuz11:25:37
Barınacak yeri olmayan
oramiral11:25:24
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
ölçekli11:25:19
Ölçek farkıyla aynen bütünü veren geometrik şekil veya eleman
ıslahat11:24:58
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
hürmet11:24:49
Saygı
uyku sersemliği11:24:47
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
GÜLDESTE11:24:42
Antoloji
liyakat11:24:37
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
Mağara11:24:25
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
Mağlup11:24:20
Yenilen, yenik düşen
herhangi bir11:24:13
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
yaratıcılık11:24:09
Yaratma yeteneği
pekiyi11:24:03
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
dirilme11:23:54
Dirilmek işi
pekent11:23:49
Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel
fidye11:23:37
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
kadınsı11:23:37
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
SADİST11:23:32
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
melce11:22:54
Sığınak, barınak
memur11:22:43
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
melon11:22:32
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka
memat11:22:21
Ölüm
firez11:21:50
Ekin
menfi11:21:28
Olumsuz
dilemma11:21:12
İkilem
Süspansiyon11:20:57
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu
katrilyon11:20:52
Trilyon kere bir milyon (1024)
HEKİM11:20:47
İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilâçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip
İnsanlık11:20:17
Bütün insanları içine alan varlık
Altın kökü11:20:06
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
Peçe11:19:54
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
anzarot11:19:32
Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla)
kokmuş11:19:21
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
biteviyelik11:19:03
Aynı biçimde sürüp gitme durumu
sadece11:18:53
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
tirşe11:18:42
Yeşil ile mavi arası renk
sadaka11:18:31
Dilenciye verilen para
AS11:18:26
Arsenik"in kısaltması
bilerek11:18:20
isteyerek, kasten
dirilik11:18:09
Diri olma durumu
Bağışlama11:17:58
Bağışlamak işi, affetme, af
ŞAHSİYET11:17:47
Kişilik, belirgin özellik
kireç11:17:36
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
ÜŞENME11:17:03
Üşenmek işi
Horlama11:16:52
Horlamak işi (I) (II)
yahu11:16:41
Hey, bana bak, baksana" anlamında
Pinti11:16:26
Aşırı derecede cimri, kısmık
etalon11:16:15
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
etamin11:16:04
Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş
ARAÇSIZ11:15:54
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta