kargaşacı

1.İsimKargaşa çıkaran (kimse)

Son Arananlar

kargaşacı08:19:57
Kargaşa çıkaran (kimse)
Akım08:19:53
Akmak işi
itidal08:19:53
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
kabalak08:19:38
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir tür başlık
Kovuşturma08:19:35
Kovuşturmak işi
ŞAH08:19:34
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
sıraya koymak08:19:33
düzenlemek, sıralamak
liberalizm08:19:29
Serbestlik
Azerî08:19:27
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
tesir bırakmak08:19:26
kuvvetli bir biçimde etkilemek
primitif08:19:25
İlkel, iptidaî
faka basmak08:19:25
aldatılmak, tuzağa düşmek
HOŞGÖRÜ08:19:25
Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
higrofil08:19:22
Nemcil
mükedder08:19:19
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
selinti08:19:17
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
acı badem08:19:13
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
skandal08:19:09
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
yedek lâstik08:19:08
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
gözden çıkarmak08:19:04
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
abdal08:18:54
Safevîler devrinde İran"da yaşayan Türk oymaklarından biri
Kelem08:18:51
Lâhana
yandaş08:18:46
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
TÜCCAR08:18:44
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
İLİNEK08:18:44
Bir şeye mecbur olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz
Kaçınma08:18:43
Kaçınmak işi
mg08:18:40
Magnezyum"un kısaltması
dikiz08:18:34
Bakma, gözetleme, erkete
yoksun08:18:34
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
yutak iltihabı08:18:25
Faranjit
istida08:18:16
Dilekçe, arzuhal
yetişkin08:18:13
Yetişmiş, olgunlaşmış
istila08:18:11
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
cana08:18:08
Sevgiliye hitap sözü
abraş08:18:06
Alaca benekli
elaman08:18:03
Bezginlik ve sızlanma anlatır
Tibet öküzü08:18:01
Yak, Tibet sığırı
şeriklik08:17:54
Ortaklık, arkadaşlık
ZATİ08:17:53
Zaten
artık08:17:52
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
yol almak08:17:52
yolda ilerlemek
KRALİYET08:17:48
Krallık
Gösterme08:17:44
Göstermek işi
artımlı08:17:43
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
yurtsever08:17:42
Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatanperver
kaşıkçı kuşu08:17:41
Pelikan
tebrik etmek08:17:38
kutlamak
uyluk kemiği08:17:37
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
gezegenler arası08:17:36
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
gözetleyici08:17:24
Gözetlemek işini yapan (kimse)
mizaç08:17:23
Huy, yaradılış, tabiat
ayıplama08:17:20
Ayıplamak işi, takbih
yaban havucu08:17:18
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
kapalı çarşı08:17:16
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
GALAKSİ08:17:16
Gök adası
Hercai08:17:16
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
nazariyat08:17:13
Kuramlar
elde etmek08:17:11
bir şeye sahip olmak
samanlık08:17:02
Saman saklanan yer
yansıma08:16:54
Yansımak işi
sap08:16:53
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
DEMOKRASİ08:16:52
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
halis08:16:49
Katışık olmayan, katışıksız, saf
MİTRALYÖZ08:16:44
Makineli tüfek, makineli
sıla08:16:42
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
bayındırlık08:16:40
Bayındır olma durumu, ümran
gelişim08:16:40
Gelişmek işi, serpilip büyüme
Atış08:16:37
Atmak işi veya biçimi
GECE YANIĞI08:16:32
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
perişan08:16:32
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
bilgicilik08:16:30
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
iz sürmek08:16:27
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
kıl keçisi08:16:22
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
statolit08:16:22
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
arkadaş olmak08:16:19
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
alet edevat08:16:17
Bu el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için kullanılan araçlar
özbekçe08:16:14
Özbek dili
alpinist08:16:12
Dağcı
maderşahi08:16:12
Anaerkil, matriarkal
enjektör08:16:10
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
yem borusu08:16:05
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
Büyüteç08:16:05
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
müessis08:16:04
Kurucu
antant08:16:04
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
Olta08:16:03
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
ÇATANA08:16:03
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
köşe yazısı08:16:03
Fıkra
sakaĞI08:16:02
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
Melodi08:16:00
Ezgi
bahtı açılmak08:15:57
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
yonga08:15:57
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
müstehcen08:15:55
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
Baş çanağı08:15:55
Kafa tası
kulaç08:15:53
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
Lütuf08:15:52
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
canan08:15:51
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
deli08:15:47
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
karaçalı08:15:47
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
emen08:15:45
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
rüzgâr08:15:44
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
Çarpıntı08:15:44
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
yanardağ ağzı08:15:42
Yanardağın tepesinde, yamacında veya eteğinde arka arkaya patlamalar ve püskürtmelerle oluşmuş huni biçiminde, çapı 1000 m den az, derinliği birkaç yüz m yi bulan delik, krater
aidat08:15:41
Ödenti
armatür08:15:40
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
limon08:15:40
Turunçgillerden, 3,5 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç (Citrus limonum)
palmiyegiller08:15:39
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
Tahakküm08:15:38
Baskı, zorbalık, hükmetme
yararlı08:15:37
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
sevap kazanmak (veya işlemek)08:15:34
hayırlı bir davranışta bulunmak
klâvsen08:15:30
Klâvyeli ve telli bir çalgı
Lahza08:15:30
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
kabarıklık08:15:30
Kabarık olma durumu, şişkinlik
kız kardeş08:15:29
Bir kimsenin, kendinden küçük, kendisiyle yaşıt olan kadın veya kız kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
som08:15:29
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan
su testisi08:15:26
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
SÜTUN08:15:17
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
meme08:14:58
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
Tenor08:14:56
En tiz erkek sesi
cam08:14:51
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
Abdest08:14:48
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
Hadise08:14:47
Olay
yağ bezi08:14:46
Yağ bezleri
asit fenik08:14:45
bk. fenol
ılık08:14:42
Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak
anele08:14:36
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
Algı08:14:36
Kazanç, alacak
buhar kazanı08:14:32
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
deyim08:14:32
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
yaşam08:14:31
Hayat
çığırtı08:14:27
Çığrışma sesleri