karşı sav

1.İsimBir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez

Son Arananlar

arasat03:53:29
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
taslak03:53:13
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
Toplaç03:52:16
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
utanmaz03:51:37
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
ABULİ03:49:55
İstenç yitimi, irade kaybı
kayın03:49:08
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
Nöroloji03:47:52
Sinir sistemini inceleyen ve tedavisi ile uğraşan tıp dalı, sinir bilimi, nevroloji
03:47:45
Çıplak
alt dudak03:47:25
Dudaklardan altta bulunanı
Kubat03:47:18
Kaba, biçimsiz
ALET03:46:46
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
armağan03:46:27
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
yer adı bilimi03:46:18
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
Dermansız03:45:58
Gücü kalmamış, bitkin
düşünme03:45:33
Düşünmek durumu, tefekkür
keşşaf03:45:04
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
tutukluluk03:44:42
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
onur03:43:40
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
azamî03:43:15
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
bel kemeri03:43:10
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
birer03:42:24
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
HAYAL KIRIKLIĞI03:41:45
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
Kolayca03:41:32
Oldukça kolay olan
kayıtsız03:39:51
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
bit03:38:59
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
iğne deliği gibi03:38:49
küçücük
taş basması03:35:07
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
kadar03:35:01
Büyüklüğünde, genişliğinde
eşlek03:34:41
Ekvator
trakunya03:34:41
bk. çarpan balığı
yönetme03:34:18
Yönetmek işi
tümsek03:33:26
Küçük tepe
algılayıcı03:32:27
Algı yetkisi olan
YERGİ03:31:56
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
sakal03:30:44
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
anmak03:30:10
Bir sözü ağzına almak
alâmetifarikalı03:28:15
Alâmetifarikası olan
göt03:28:08
Anüs
Kümülatif03:28:02
Katlanmış, birikmiş, yoğun, kümeli
gönül borcu03:27:53
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
durgu03:27:37
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
yalancı öd ağacı03:27:09
Kalembek
yük katarı03:27:08
Yük treni, marşandiz
şarkı03:26:49
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
Engin03:26:48
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
itham03:26:45
Suçlama, suçlu görme
kadem03:26:12
Ayak, adım
boş laf03:25:15
Gereksiz, verimsiz, işe yaramayan şekilde konuşma
haritacılık03:24:36
Haritacı olma durumu
çamur03:24:34
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
erguvan03:23:19
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
müteakip03:22:34
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
eksibe03:22:33
Kum yığını, kumul
madeni para03:22:12
Altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. maddelerin alaşımından yapılan para, demir para
kontak03:21:07
Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dokunması, temas
restore etmek03:20:44
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
hisar03:19:20
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
bitirim03:18:38
Çok hoşa giden (kimse, yer)
sağımlı03:17:35
Süt veren, sağmal
vuruşma03:16:13
Vuruşmak işi
yarenlik etmek03:15:14
ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek
kaban03:14:18
Dik yokuş
caba03:14:08
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
kamara03:14:03
Gemilerde oda
havale03:13:34
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
politik03:13:07
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
Saygı03:13:06
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
gözetmek03:12:58
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
kaşif03:11:45
Bulucu
mönü03:10:32
bk. menü
natuk03:10:06
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
Ayak ucu03:09:55
Yatanın veya yatılan bir yerin ayak uzatılan yönü, yeri
anüs03:09:31
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
ruf03:08:31
Çatı, dam
vahşi03:08:15
Yabanî
tenzil03:08:06
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma
kıvançlı03:07:37
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
BAŞARISIZLIK03:06:54
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
paha03:06:08
Değer, fiyat
pünez03:05:55
Raptiye
kanaat etmek03:05:52
yetinmek
etsiz03:05:50
Eti olmayan
ihsan etmek (veya buyurmak)03:05:49
bağışta bulunmak, bağışlamak
faaliyet03:05:40
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
barsam03:05:38
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
ezgin03:05:32
Paraca durumu bozuk olan (kimse)
Senegalli03:05:31
Senegal halkından olan (kimse)
Ruhsal03:05:15
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
pomat03:04:20
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
kitle03:03:22
İnsan topluluğu
ön yargı03:02:19
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
da / de03:01:31
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
görünürde03:01:23
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
emir03:00:59
Buyruk, komut
halaza03:00:20
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
Karahindiba03:00:09
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
belirti02:59:35
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın02:59:34
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
ruhsatname02:59:01
Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin, ruhsat
basketbolcu02:58:48
Basketbol oyuncusu
kan basıncı02:58:33
bk. tansiyon
Akıllı02:58:04
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
IRA02:57:07
Seciye, karakter
soru02:56:10
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
voleybol02:56:04
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
sınav02:55:50
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
kapsama alanı02:55:39
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
keşikleme02:54:32
Almaş, münavebe
sütlü02:54:16
İçinde süt bulunan, sütle yapılan
Rasıt02:53:39
Gözleyici
incitici02:53:38
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
donatmak02:53:04
Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek
ileti02:52:50
Bildirme yazısı, mesaj
yararlanma02:52:36
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
ataman02:52:03
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
sınamak02:50:57
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
karayanık02:50:09
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
ehli02:49:53
Evcil
tavan arası02:48:44
Bir yapının tavanı ile çatı arasında kalan bölüm
Otlak02:48:04
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
Paskalya02:47:01
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
önsel02:43:32
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
filiz02:41:17
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
değiştirmek02:39:37
Bir şey veya kimseyi bulunduğu yerden başka bir yere almak
dessas02:38:05
Düzenci, entrikacı
Sümbül02:37:14
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
kontenjan02:35:21
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
tekstil02:34:16
Dokuma
demirli02:32:21
İçinde metal veya karışım durumunda demir bulunan
sol02:31:07
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı