karşı sav

1.İsimBir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez

Son Arananlar

Makine20:06:32
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
TULUMBA20:06:30
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
kilo20:06:22
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
Yevmiye20:06:16
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
almaş20:06:15
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
faaliyet20:06:13
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
MEVSİM20:06:10
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
cariyelik20:05:48
Cariye olma durumu
Dönmek20:05:43
Sınıfta kalmak
arasız20:05:35
Sürekli olarak, arkası kesilmeden, ara vermeden, müstemirren, vira
malt20:05:32
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
Körfez20:05:22
Karanın içine sokulmuş deniz parçası
töhmet20:05:21
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
dümen bedeni20:05:19
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
toparlak20:05:06
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
kakmacılık20:04:59
Kakmacı olma durumu
Basur20:04:29
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
deyim20:04:24
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
islam20:04:23
İslâmiyet
islim20:04:21
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
NEŞİDE20:04:18
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
Kader20:04:15
Alın yazısı, yazgı
Saymanlık20:04:14
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
abuhava20:04:07
İklim
uyuzlaşma20:04:01
Uyuzlaşmak işi
Ölümlü20:03:59
Gelip geçici, kalımsız, fani
milliyetçi20:03:57
Milliyet ilkesini benimseyen, ulusçu
uzaklaşmak20:03:50
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
natürmort20:03:45
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
senet20:03:17
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
abandırmak20:03:17
Bir hayvanı yere çöktürmek
adamotu20:03:16
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
borda20:03:10
Geminin veya kayığın yanı
ulum20:03:08
Bilimler, ilimler
bozmak20:02:53
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
bilgilik20:02:45
Ansiklopedi
Kurban Bayramı20:02:43
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
ithaf20:02:38
(birinin) Adına sunma, armağan etme
VONOZ20:02:31
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
eczacılık20:02:23
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
ezoterik20:02:20
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, içrek
alkali20:02:15
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
bölüntü20:02:07
Bölünmüş parça
arif20:02:03
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
sinameki20:01:57
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
operacı20:01:48
Opera sanatçısı
akaç20:01:45
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru, oluk veya başka araç
güvensizlik20:01:45
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
yerinde20:01:38
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
iki yaşayışlı20:01:35
Hem suyun içinde, hem karada yaşayabilen, amfibi
kâbus20:01:30
Karabasan
başka20:01:28
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge
SODYUM20:01:21
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
karabatak20:01:18
Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax)
Zirve20:01:16
Doruk, tepe
meziyet20:01:13
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
huni20:01:08
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
abonelik20:00:56
Abone veya aboneler için kullanılabilecek kadar olan
AGANTA20:00:50
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
kıskı20:00:43
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
yorumlanma20:00:40
Yorumlanmak işi
yorumlamak20:00:38
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
hain20:00:35
Hıyanet eden (kimse)
darmadağınık20:00:33
Darmadağın olmuş
haki20:00:28
Yeşile çalar toprak rengi
bitkinlik20:00:25
Bitkin olma durumu
sallanmak20:00:18
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
üzüntüsüz20:00:08
Üzüntüsü olmayan, sıkıntısız, acısız
yaradan20:00:01
Tanrı
çağcıl19:59:56
(insan için) Çağın yeniliklerini benimseyen, ona göre davranan, asrî, modern
avans19:59:51
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat
garnizon19:59:39
Bir şehri savunan veya yalnız orada bulunan askerî birlikler
sepetçi19:59:37
Sepet yapan veya satan kimse
talan19:59:34
Yağma, çapul
müspet ilimler19:59:17
Pozitif bilimler
geçit19:59:09
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
teorisyen19:59:05
Kuramcı
namert19:59:01
Korkak, alçak, mert olmayan
buluğ19:58:55
Erin olma, baliğ olma, erinlik
afsunlu19:58:48
Büyülü, sihirli, füsunkâr
iffetli19:58:42
İffettini koruyan, sili, afif
heyecan19:58:39
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
dipnot19:58:37
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
yenilme19:58:32
Yenilmek (I,II) işi
kakavan19:58:18
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
Şimendifer19:58:16
Demir yolu
ŞEKİLSİZ19:58:13
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın19:58:03
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
esaret19:58:02
Kölelik, tutsaklık, esirlik
rehine koymak (veya vermek)19:57:53
ödünç para almak için değerli bir şeyi rehin olarak vermek
olgucu19:57:46
Olguculukla ilgili olan, pozitivist
Mayi19:57:38
Sıvı
vakar19:57:36
Ağırbaşlılık
Maya19:57:36
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
yanarca19:57:19
Meşale
Mama19:57:16
Bebek için hazırlanan yiyeceklerin genel adı
tamir etmek19:57:09
onarmak
Aromatik19:57:06
Hoş kokulu, aromalı
kapsama alanı19:57:01
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
sorkun19:56:58
Sepetçi söğüdü
SALDIRMA19:56:54
Saldırmak işi
koyu kırmızı19:56:50
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
massetme19:56:37
Emme, içine çekme, soğurma
BEKAS19:56:14
Çulluk
pesek19:56:04
Diş kiri, diş pası
perva19:55:59
Çekinme, sakınma, korku
garipseme19:55:55
Garipsemek işi
Sanem19:55:52
Put
salgın19:55:51
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
benzen19:55:40
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
uskumrumsugiller19:55:38
Örnek hayvanı kırlangıç balığı ve zargana olan, kemikli balıklar takımının kefaller alt takımına giren bir familya
ırakgörür19:55:34
Dürbün
YAPI19:55:27
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
benzetme19:55:26
Benzetmek işi
Aşure ayı19:55:26
Muharrem ayı
ay ağılı19:55:22
Ayın aylası, hale
geoit19:55:07
Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır
tetik bulunmak (veya tetikte bulunmak)19:55:03
uyanık ve dikkatli olmak
astronot19:54:55
Uzay adamı
yararlık19:54:50
Yararlı çalışma
tabip19:54:45
Hekim, doktor
gamsele19:54:29
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
satım19:53:50
Satmak işi, satış
vazife görmek19:53:45
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
PAMUKLU19:53:09
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
telaş19:53:01
Herhangi bir sebeple acelecilik
kalamar19:52:47
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
ağaç küpesi19:52:40
Hatmi
tımarlama19:52:38
Tımarlamak işi veya durumu
demir yolu19:52:36
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu