karşı sav

1.İsimBir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez

Son Arananlar

mümas11:40:27
Dokunan, temas eden
kiniş11:40:15
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
itibarî11:40:09
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
BELİRTİ11:40:09
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
gürz11:39:40
Silâh olarak kullanılan ağır topuz
gözü pek11:39:36
Korkusuz, yürekli, cesur
verev11:39:33
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
hapşırma11:39:32
Hapşırmak işi, aksırma
topçeker11:39:26
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
diyalog11:39:26
Karşılıklı konuşma
sinir hastalığı11:39:21
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
Işın bilimci11:39:21
Işın bilimi uzmanı, radyolog
denge11:39:21
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
jile11:39:20
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
yabani ıspanak11:39:07
Pazı (I)
zeravent11:38:53
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
merkeziyet11:38:36
Merkeziyetçilik
naaş11:38:34
Ölen kimsenin vücudu, ceset
alakalı11:38:33
İlgili
sarig11:38:28
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
uyuşturma11:38:13
Uyuşturmak (I,II) işi
Söylenti11:38:06
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
yarım baş ağrısı11:38:02
Kusma, mide bulantısı ile görülen, sempatik sinir sistemi dengesinin bozulmasından ileri gelen baş ağrısı, migren
hırpalamak11:37:56
Dövmek
geri zekâlı11:37:52
Zekâ düzeyi gelişmemiş
mat11:37:49
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
yaftalamak11:37:45
Yafta asmak
hoşgörülü11:37:44
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
beden eğitimi11:37:33
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
belirsiz11:37:27
Belirli olmayan, gayrimuayyen
İN11:37:17
İndiyum"un kısaltması
delişmen11:37:17
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
ziraat11:37:12
Çiftçilik, tarım
dimağ11:37:07
Beyin
alaylı11:37:07
Erlikten yetişmiş subay
süslenmek11:36:58
Süslemek işine konu olmak
Uyuşturucu11:36:57
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
bekas11:36:31
Çulluk
Açar11:36:29
Anahtar
kız kardeş11:36:25
Bir kimsenin, kendinden küçük, kendisiyle yaşıt olan kadın veya kız kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
Mutsuz11:36:25
Mutlu olmayan, bedbaht
Konser11:36:18
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
arzuhâl11:36:11
Dilekçe, istida
Sakırga11:36:05
Kene
İp merdiven11:36:05
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
ortak11:36:01
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
damdan düşer gibi (düşercesine)11:36:01
(söz için) birdenbire ve yersiz olarak
birbiri için yaratılmış olmak11:36:00
birbiriyle çok iyi anlaşmak
kötürüm olmak (veya kalmak)11:35:56
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
ruz11:35:55
Gün
mühlet11:35:51
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
doğum11:35:51
Doğmak fiili, tevellüt, velâdet
pus11:35:51
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
pulat11:35:51
Çelik
abiye11:35:43
Bayanların özel gecelerde giydiği şık giysi veya tuvalet
kekre11:35:41
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
süsen11:35:22
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
temayüz11:34:33
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
tamamıyla11:34:28
Tam olarak, büsbütün, külliyen
aldırmaz11:34:13
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
Başarısız11:34:08
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
misket oyunu11:34:03
Bilyelerle oynanan oyun
KIRITKAN11:34:01
Her zaman kırıtan
döl eşi11:34:01
Etene, son, meşime
çarpan balığı11:33:53
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
keven11:33:51
Geven
İTA11:33:50
Verme, ödeme
havali11:33:46
Çevre, yöre, dolay
ÇAM SAKIZI11:33:45
Çam ağacından çıkarılan reçine
kargaşalık11:33:33
Kargaşa durumu
karnı geniş11:33:30
Gamsız, tasasız
bopstil11:33:30
Züppece giyiniş biçimi
Mehil11:33:21
Bir işin bitirilmesi için tanınan ek süre, önel
köktencilik11:33:21
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
çekirge kuşu11:33:16
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
MEKTUP11:33:15
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
meymenetsizlik11:33:15
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
takt11:33:01
Yerinde konuşma veya davranma
İlginç11:33:00
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
setir11:32:56
Bir şeyi örtme, gizleme
şarki11:32:51
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
nakış11:32:51
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
hissedar11:32:32
Hissesi olan, paydaş
kils11:32:15
Kireç, sönmemiş kireç
kemal11:32:04
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
hâkim olmak11:31:54
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
sürdürmek11:31:50
(bir durumun, bir şeyin) sürmesini, olmasını sağlamak
sofra örtüsü11:31:44
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
sınırlama11:31:40
Sınırlamak işi
Soy11:31:40
Manzum söz
düşürme11:31:33
Düşürmek işi
Sağlık11:31:31
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
sefalet çekmek11:31:28
yoksul ve perişan yaşamak
pelerin11:31:13
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
kafile11:31:11
Birlikte yolculuk eden topluluk
KİSPET11:31:05
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
VECİZ11:31:01
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
panzehir taşı11:30:55
Antilop gibi hayvanların midesinde oluşan, zehiri önleyici etkisi olan kütle
lavaj11:30:39
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
CEVHER11:30:25
Bir şeyin özü, maya, gevher
teşvik etmek11:30:25
isteklendirmek, özendirmek
TEMAYÜL11:30:20
Bir tarafa eğilme, meyletme
aciz11:30:19
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
Zurna11:30:15
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
Şakacı11:30:15
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
gedikli11:30:15
Gediği olan
geleneksel11:30:11
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
müşavir11:30:04
Danışman
değin11:30:04
Sincap
İdeal11:30:04
Ülkü, mefkûre
antant11:29:52
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
deniz aynası11:29:40
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
azap11:29:39
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
ulaşım11:29:39
Ulaşmak işi
YAĞMUR11:29:31
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
aylıklı11:29:29
Aylık alan (kimse), maaşlı
Canlandırıcı11:29:25
Canlılık veren, canlılık kazandıran
eskime11:29:19
Eskimek işi
beş11:29:16
Dörtten sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 5, V
KALÇA11:29:08
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
SU TAVUĞU11:28:59
Su tavuğugillerden, gri, kızıl karışımı tonda, benekli veya çizgili tüyleri olan bir kuş (Fulica atra)
soysuz11:28:56
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
etme11:28:53
Etmek işi
iaşe11:28:53
Yedirip içirme, besleme, bakma
izah11:28:44
Açıklama
ÇAPA11:28:42
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
maalmemnuniye11:28:42
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
hoyratça11:28:41
Kaba (bir biçimde)
külah11:28:41
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
çiy11:28:41
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem