karşı sav

1.İsimBir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez

Son Arananlar

kırıtma03:50:27
Kırıtmak işi, cilve, işve
etanol03:50:10
bk. alkol
doruk03:49:03
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
antrakt03:48:12
Ara
frigo03:47:44
Dondurulmuş krema
dâhilî deniz03:47:17
bk. iç deniz
zapt etmek03:47:00
zorla almak
aralamak03:46:43
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
babalık03:46:07
Baba olma durumu
ibadet03:45:32
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
eyer03:44:22
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
belemir03:44:18
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
tutam03:43:55
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
top03:43:17
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
tuval03:43:06
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
meftun03:41:01
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
alem03:40:55
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
Yaba03:40:43
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı
rahvan03:39:19
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
maşer03:38:58
İnsan topluluğu, toplum
boya03:38:37
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
biye03:37:59
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
akılcılık03:37:45
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
latiflik03:36:58
Lâtif olma durumu
Meyve03:36:40
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
DİKEY03:36:26
Dik olarak
illegal03:34:59
Yasa dışı, yasaya aykırı
şehevi03:34:21
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
plâsman03:33:17
Yatırım
müstakim03:33:13
Doğru, doğruluktan şaşmayan
milattan sonra03:32:51
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
ayrıcalık03:32:47
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
BUDUNSAL03:32:31
Kavmî, etnik
sinizm03:31:53
bk. Kinizm
milli03:30:38
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
kıtır03:30:28
Uydurma söz, yalan
neşet03:28:46
Çıkma, ileri gelme
medrese03:27:48
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
çaprazlama03:27:47
Çapraz olarak, makaslama
Melez03:26:32
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
firavun03:25:32
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
üsera03:25:13
Esirler, köleler
Dokuma03:24:15
Dokumak işi, mensucat, tekstil
özentisiz03:23:11
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
atıcı03:22:15
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
Dolma03:21:56
Dolmak işi
koskocaman03:21:48
Çok büyük, çok iri, muazzam
alay03:20:54
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
sitem03:19:14
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
tilki üzümü03:18:54
İt üzümü
belgit03:18:18
Senet
sürme03:17:52
Sürmek işi
Uygar03:17:04
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
kasıt03:17:00
Amaç, istek, maksat
İlişki03:16:48
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
karagözcü03:16:33
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
kamışlık03:16:27
Kamışı çok olan yer
hulâsa03:16:21
Özet, fezleke
anestezi03:16:05
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
dokümanter03:15:54
Belgesel
kovcu03:15:43
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
cesurca03:15:22
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
süreyazar03:15:02
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
parlamak03:13:53
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
piknik alanı03:13:44
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
alın03:13:38
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
konuşturma03:13:03
Konuşturmak işi
VASATİ03:10:50
Orta, ortalama
halojen03:10:18
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
flavta03:09:14
Flüt
raket03:08:43
Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lâstikle kaplanmış olan, uzunca saplı araç, vuraç
bakı03:07:34
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
Katkısız03:07:13
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
duymak03:06:57
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
jüri03:05:19
Seçiciler kurulu, seçici kurul
eskiden03:04:14
Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema
tahakkuk etmek03:03:42
gerçekleşmek
rafine03:03:10
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
EREK03:00:31
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
sıkım02:58:59
Sıkma işi
kandil02:58:17
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
teşkilat02:57:32
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
gurbete çıkmak02:55:54
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
kanaat02:54:52
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
lazut02:54:50
Mısır
model02:54:18
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
PRASEODİM02:51:54
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
Esin02:51:03
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
fışkırık02:50:18
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
DİNÇ02:47:56
Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana
kalsiyum fosfat02:46:51
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
hamaset02:46:39
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
siperlik02:46:04
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
seyir02:44:30
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
Münebbih02:43:30
Uyarıcı
atom02:42:19
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
dibace02:41:08
Başlangıç, giriş, ön söz
mahallî idare02:34:15
bk. yerel yönetim
etme (veya etme yahu)02:33:25
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
azot02:31:44
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
azap02:31:18
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
acep02:31:05
Acaba
Bulgar02:30:14
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
kavak02:30:01
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
sefer02:29:36
Yolculuk
rezene02:29:23
Maydanozgillerden, 1-1,5 m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde parçalı hoş kokulu, baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki (Foeniculum vulgare)
böğürtlen02:28:44
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
SOMURTKAN02:26:38
Sürekli somurtan, asık suratlı
müşterek02:26:20
Ortak
devir02:25:21
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
karga02:24:56
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
bidar02:24:43
Uyanık, uyumayan
statik02:23:57
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
uydurma02:22:53
Uydurmak işi
kaydedici02:22:15
İmleç
Seslenmek02:22:15
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
kabuk02:21:49
Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş, sertçe bölüm, kışır
çekiç02:19:01
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
kitap açacağı02:18:05
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
Engel02:16:47
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
ödev02:16:34
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
nitel02:16:25
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
bir tutmak (veya bir görmek)02:16:09
eşit saymak, eşit görmek
İKİNCİ02:15:05
İki sayısının sıra sıfatı
neyzen02:14:39
Ney üfleyici, ney çalan kimse
Kadran02:14:26
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
Amel02:12:24
Yapılan iş, edim, fiil
veresiye02:12:11
Karşılığı sonra ödenmek üzere
geri çekilmek02:11:58
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
kaime02:11:31
Buyruk, resmî kâğıt, ferman