karşı sav

1.İsimBir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez

Son Arananlar

ÖLÇÜT02:28:34
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
Dünya02:28:30
Üstünde yaşadığımız gök cismi
ağız birliği02:28:24
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
yürek çarpıntısı02:28:22
Yüreğin sık ve hızlı vurması
YAYIMCI02:28:18
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
payda02:28:17
Bayağı kesirlerde birimin kaç eşit parçaya bölünmüş olduğunu gösteren sayı, mahreç; payda, payın altına yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır
MÜJDE02:28:16
Sevindirici haber, muştu
birikim02:28:10
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
tırınk02:27:17
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
büyük mağaza02:27:05
Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer
itimatlı02:26:30
Güvenilir
kabuk02:26:23
Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş, sertçe bölüm, kışır
farazî02:26:18
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
müzikal02:26:14
Müzikle ilgili
arş02:26:13
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
KEŞİK02:26:13
Sıra, nöbet
gürültülü patırtılı02:26:08
Çok gürültülü ve karışık
mikser02:26:06
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
japon gülü02:26:04
Kamelya
PATA02:26:03
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
CAZ02:25:49
Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerinin müziği iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü
müttehit02:25:39
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
eşref02:25:39
Çok onurlu, çok şerefli
KATİP02:25:35
Sekreter, yazman
demode02:25:19
Modası geçmiş olan
dölüt02:25:18
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
vekil02:25:09
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
fultaym02:25:09
Tam gün
tahayyül etmek02:25:04
hayal etmek
Fonetik02:24:34
Ses bilgisi
cebe02:24:29
Zırh
Mutedil02:24:22
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
safi02:24:19
Katıksız, duru, temiz
tekaüt02:24:18
Emekliye ayrılma
müşavere02:24:17
Danışma, danış
özentisiz02:24:15
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
vekillik02:23:27
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
TEVKİFHANE02:23:27
Tutuk evi
koleksiyonculuk02:23:26
Koleksiyoncunun yaptığı iş
DOĞACILIK02:23:14
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
Komisyoncu02:22:43
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
ayakçı02:22:36
Ayak işlerinde kullanılan kimse
çabucak02:22:34
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
cinnet02:22:22
Delilik
bilgilendirme02:22:20
Bilgilendirmek işi veya durumu
küpeşte02:22:19
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
gösterme02:22:18
Göstermek işi
tan02:22:18
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
ası02:22:11
Asmak işi
dengesiz02:22:11
Dengesi olmayan, muvazenesiz
başlangıç02:22:11
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
belirteç02:22:00
Zarf
stand02:21:31
bk. stant
arif02:21:29
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
beyan02:21:07
Söyleme, bildirme
ACIMSI02:20:47
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
BAĞLANTI02:20:43
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
karacılık02:20:33
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
irşat02:20:29
Doğru yolu gösterme, uyarma
Güya02:20:28
Sözde, sanki
doku bozukluğu02:20:08
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
SAPINÇ02:20:04
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
Hafniyum02:19:59
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
alaşım02:19:49
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
gözü aç02:19:49
Doymak bilmeyen, aç gözlü
Tasarı02:19:48
Bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey; olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje
KAZIKLI HUMMA02:19:48
Tetanos
Fasıl02:19:39
Bölüm, kısım, devre
Rüzgar02:19:34
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
süt02:19:32
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
salkım ağacı02:19:31
Akasya
müsait02:19:22
Uygun, elverişli
hentbol02:19:05
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
amerikalı02:18:53
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
boşalma02:18:47
Boşalmak işi, inhilâl
dileme02:18:46
Dilemek işi
işitme taşı02:18:45
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
Yeğin02:18:44
Zorlu, katı, şiddetli
kanal02:18:43
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
hareketli02:18:43
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
atom02:18:42
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
et lokması02:18:41
Et yemeği
Örs02:18:03
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
düzlük02:17:58
Düz olma durumu
yatıştırma02:17:47
Yatıştırmak işi
Kara02:17:34
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
TÖREN02:17:28
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim
damıtmak02:17:28
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
kasetçalar02:17:08
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
kaypakça02:17:05
Biraz kaypak
Süs bitkisi02:16:58
Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki
Kurban Bayramı02:16:58
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
billurlu02:16:57
İçinde billûr bulunan
TERBİYE02:16:56
Eğitim
mayın dökmek02:16:56
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
serhat02:16:43
Sınır boyu
galoş02:16:40
Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı
ton balığı02:16:35
Orkinos
münkir02:16:33
İnkâr eden, kabul etmeyen
Dereke02:16:29
Aşağı derece
eşlik02:16:29
Eş olma durumu
güç mevkide kalmak02:16:01
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
zeveban02:15:56
Erime
mısır unu02:15:56
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
sürdürme02:15:55
Sürdürmek işi
dantela02:15:55
bk. dantel
emmeç02:15:46
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
erek02:15:45
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
rölâtivite02:15:44
Bağıntı, görelik, izafet
ispirto02:15:29
Etil alkol
içine atmak02:15:28
sıkıntısını kimseye belli etmemek
muhafazakar02:15:17
Tutucu
ruhsal02:14:56
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
sözünden çıkmamak02:14:47
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
bilmece çözmek02:14:37
bilmecenin cevabını bulmak
Yahudi02:14:33
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
havali02:14:27
Çevre, yöre, dolay
ARABALIK02:14:27
Araba konulan yer, garaj
Artı uç02:14:23
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
ulaşım02:14:22
Ulaşmak işi
ondalık02:14:22
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
pilaki02:14:18
İçine soğan, sarımsak, maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek
İLGİLİ02:14:12
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
uzunluk ölçüsü02:14:07
Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
Tatbiki02:13:57
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
derdest02:13:51
Yakalama, tutma, ele geçirme
Diploma02:13:51
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
ŞEBNEM02:13:31
Çiy
YÜZME HAVUZU02:13:13
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
leopar02:12:53
Pars