karşı sav

1.İsimBir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez

Son Arananlar

çözülme20:54:15
Çözülmek işi
gülümseme20:54:11
Hafifçe gülme, tebessüm
amansız20:54:10
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
yasa20:54:06
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
yardım20:54:06
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
akışkanlık20:54:01
Akışkan olma durumu
danışıklı20:54:00
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
Yeni20:53:07
Kullanılmamış olan
vekillik20:53:02
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
Çingene20:53:00
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
Terör20:52:57
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
mükrim20:52:47
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
Yaya20:52:38
Yürüyerek giden (kimse)
numara20:52:37
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
güven mektubu20:52:33
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
davul20:52:24
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
asliye20:52:21
Temel, esas
şahadetname20:52:20
Diploma, sertifika, bröve
HEVESLİ20:51:55
Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli
sahabe20:51:45
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
Özdek20:51:43
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
dökümcülük20:51:43
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
uyurgezerlik20:51:40
Uyurgezer olma durumu
kılık kıyafet20:51:38
Üst baş ve dış görünüş
kıt20:51:38
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
kargı20:51:34
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
hicret20:51:24
Göç
sahibe20:51:19
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
Billursu20:51:14
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
bel kemiği20:51:07
Omurga
jimnastik20:51:05
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
filinta20:50:35
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
prova20:50:28
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
kullanmak20:50:20
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
habbe20:50:19
Tahıl tanesi, evin
Baklava20:50:10
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
kirtil20:50:09
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
rahatına bakmak20:50:01
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
ant içmek (veya etmek)20:49:56
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
yıkanma20:49:30
Yıkanmak işi
su yosunu20:49:15
Su yosunlarından, klorofilli bitki, alg
çaydanlık20:49:14
İçinde çay pişirilen kap
b20:49:00
Bor"un kısaltması
hüner20:48:50
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
cevaz20:48:48
İzin, müsaade
Tanrılık20:48:40
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
ereksel20:48:26
Erek niteliğinde olan
batış20:48:21
Batmak işi veya biçimi
Duş20:48:19
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
yemin etmek20:48:05
ant içmek
Fonetik20:48:04
Ses bilgisi
örtmek20:47:38
Kapamak
namus20:47:26
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
Cihat20:47:14
Din uğruna yapılan savaş
seremoni20:47:09
Tören
sefarethane20:47:08
Elçilik
vesveseli20:47:08
İşkilli, şüpheci
kemane20:47:00
Keman ve kemençe yayı
arkadaşlık20:47:00
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
yak20:46:59
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
DOKUNUM20:46:56
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
oy çokluğu20:46:30
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
tahin rengi20:46:26
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
falihayır20:46:25
İyiye yorulur olgu
revaç20:46:25
Geçerli ve değerli olma, sürüm
sadık20:46:23
Doğru, gerçek
çabucacık20:46:13
Çabucak, sür"atle
direktif20:46:11
Yönerge, talimat
arp20:46:00
bk. harp (II)
sehpa20:45:56
Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı
gördek20:45:47
Acı balık
bir araya getirmek20:45:42
toplamak
açelya20:45:37
bk. açalya
boğa güreşi20:45:32
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
kuru temizleyici20:45:24
Kuru temizleme yapan kimse
rahibe20:45:24
Kadın rahip
Devir20:44:58
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
mehterbaşı20:44:49
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
kıpti20:44:49
Mısır halkından olan kimse
otobüs20:44:34
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
imlâ20:44:32
Yazım
kumar oynamak20:44:24
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
grafit20:44:16
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
satır başı20:44:10
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
fer20:44:03
Parlaklık, aydınlık
gerçekleşme20:44:00
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
yutak20:43:55
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
ağırşak20:43:35
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
ilgisiz20:43:33
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
gevşemek20:43:30
Çözülmek
uhrevi20:43:30
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
aldırmazlık20:43:29
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
şal20:43:27
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
şaki20:43:27
Haydut, eşkıya
DOLAYLI20:43:26
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
mahrum olmak20:43:25
yoksun kalmak
meta20:43:24
Mal, ticaret malı
rağbet20:43:05
İstek, arzu
akabe20:42:56
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
Kanuni20:42:49
Yasaya uygun, yasal, yasalı
namert20:42:32
Korkak, alçak, mert olmayan
vites kutusu20:42:29
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
Aksan20:42:29
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
uysal20:42:20
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
genç irisi20:42:17
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
merhametli20:42:06
Acıması olan, merhamet eden
düzenci20:42:00
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
kuvvetsizlik20:42:00
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
parasal20:41:53
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
baş örtüsü20:41:37
bk. başörtü
sünni20:41:35
Sünnet ehlinden olan kimse
takdimci20:41:33
Tanıtmacı
laskine20:41:16
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
kıyas20:41:11
Bir tutma, denk sayma
Sayımlama20:41:05
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
zerdali20:40:40
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
kartal20:40:38
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
donma20:40:37
Donmak işi
loğ20:40:36
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
zatülcenp20:40:31
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
CİMBAKUKA20:40:03
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
ekin iti20:39:30
Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse
Gazal20:39:23
Ceylân
bızdık20:39:22
Ufak çocuk
Zerzevat20:39:20
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
alay etmek20:39:16
bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak
meyve içi20:39:11
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
müstacel20:39:00
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
Tin20:39:00
Ruh
insiyak20:38:56
İçgüdü, sevkıtabiî