karşı sav

1.İsimBir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez

Son Arananlar

yaratıcılık02:03:02
Yaratma yeteneği
röle02:02:04
Değiştirgeç
çağ02:01:26
Zaman parçası, vakit
kurgu02:01:26
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
mermer kireci02:01:07
Mermerden yapılmış kireç
subay02:00:04
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
nd01:59:22
Neodim"in kısaltması
fitil01:58:08
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
faraziye01:58:05
Varsayım, hipotez
ellik01:57:21
Eldiven
şişe01:57:21
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
öl01:57:21
Toprağın nemi, yaşlık, höl
söz gelişi01:56:15
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
tek eşli01:55:52
Eşi bir tek olan, monogam
sofist01:52:02
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
müessif01:51:53
Üzücü, üzüntü veren
kalinis01:51:39
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
tomar01:51:14
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
masif01:49:23
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
yıldırılma01:49:05
Yıldırmak işi
haritacılık01:48:18
Haritacı olma durumu
kısa çizgi01:48:04
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
ritmik01:47:39
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
şef01:47:36
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
gülbahar01:46:23
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
sirken01:46:23
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
anarşi01:45:15
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
yer yağı01:45:03
Petrol
fıkıh01:44:36
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
reislik01:43:36
Başkanlık
antant kalmak01:42:08
anlaşmak, uzlaşmak
şapka işareti01:41:32
bk. şapka
papağanlar01:41:15
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
soydaş01:40:33
Soyları bir olan, türdeş, hemcins
parlak01:40:33
Parlayan, ışıldayan
serseri01:40:16
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
haşmet01:38:50
Görkem
çimdik01:37:22
Çimdiklemek işi
zanlı01:35:56
Sanık
badana etmek (veya vurmak)01:35:43
badanalamak, badana yapmak
reaksiyon01:35:05
Tepki, aksülâmel
dingi01:34:36
Bir çifte kürekli küçük patalya
bal özü01:34:36
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
müşir01:33:24
Mareşal
hitabe01:32:38
Söylev
iskemle01:32:11
Arkalıksız sandalye
lökosit01:32:01
Akyuvar
yakınlık01:31:20
Yakın olma durumu
kitapsever01:30:26
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
düşünmek01:30:21
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
yaban kedisi01:29:56
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
papirüs01:26:33
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
dikme01:26:30
Dikmek işi
paye01:26:19
Rütbe, derece aşama
eneze01:25:48
Enez
mescit01:25:14
Cami
genç01:25:04
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
Manivela01:24:02
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
sülümen01:23:51
Ak sülümen
veznedar01:23:50
Vezneci
açık elli01:22:58
Cömert
vidanjör01:21:06
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
razı01:20:54
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
malul01:20:21
Sakat (kimse)
karın zarı iltihabı01:19:52
bk. karın zarı yangısı
halk adamı01:19:47
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
kapsama alanı01:19:31
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
ve01:19:06
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
belirsizlik zamiri01:18:08
İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb
yağmurluk01:15:09
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
aralık01:14:32
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
mehaz01:11:52
(bir eser yazılırken başvurulan) Kaynak
utangaç01:10:43
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
ut01:10:38
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
vaziyet01:10:31
Konum
ucube01:10:20
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
tövbeler olsun (tövbeler tövbesi!)01:09:49
bir kimsenin herhangi bir işten çok pişman olarak tekrarlamama kararını aldığını anlatan bir söz
tungsten01:09:25
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
sıtmalanma01:09:24
Sıtmalanmak işi
triportör01:09:18
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
teşkilat01:08:42
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
istikamet01:08:34
Doğrultu, yön
akıl erdirmek01:08:31
anlamak, sırrını çözmek
kamışlık01:07:49
Kamışı çok olan yer
taşralı01:07:25
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
iğdiş01:07:09
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
sıkıntılı01:06:27
Sıkıntısı olan
terennüm01:04:33
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
de01:03:08
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
gittikçe01:02:31
Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
akılcılık01:02:23
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
suçsuzluk01:01:35
Suç işlememiş olma durumu
manda01:01:05
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)
sedef otu00:59:11
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
saygılı00:58:41
Saygısı olan, saygı gösteren, hürmetli
solukluk00:57:40
Soluk olma durumu
salahiyettar00:57:34
Yetkili
resmikabul00:56:19
Kabul töreni
pudralık00:55:58
Pudra kutusu
yakmaç00:55:25
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
muştu00:54:58
Sevindiren haber, sava, müjde
mobilya00:54:32
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
meşakkat çekmek00:53:21
sıkıntı içinde olmak
mestur00:53:01
Örtülü, kapalı, gizli
memişhane00:52:28
Ayak yolu, abdesthane
zıt kutup00:51:59
Farklı durum ve yapıda olma
lakerda00:51:45
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
lüp00:51:36
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
lebalep00:51:17
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
kıç00:50:44
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
gülme00:50:19
Gülmek işi
İçli dışlı00:50:16
Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli benli, aşırı teklifsiz
köklü00:49:15
Kökü olan
ÖZ00:48:54
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
kalem kutusu00:48:33
İçinde kalem bulunan küçük kutu
hu00:45:18
"Neredesin!, bana bak" anlamında daha çok kadınlar tarafından kullanılan seslenme sözü
nedamet00:40:31
Pişmanlık
Maydanozgiller00:38:18
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
geçmiş zaman sıfat-fiili00:38:11
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
parçalama00:35:38
Parçalamak işi, parçalara ayırma
fakülte00:35:17
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
yasama meclisi00:32:10
Yasama organı, parlâmento
galeri00:31:30
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
bunak00:31:01
Bunamış olan (kimse), ateh getirmiş olan (kimse), matuh
tetkik etmek00:30:50
incelemek
pisin00:30:45
Yüzme havuzu
söğüş00:30:34
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
paçal00:30:21
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
sözsüz00:30:05
Konuşmadan yapılan
bal peteği00:29:59
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha