karşı sav

1.İsimBir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez

Son Arananlar

karşı sav16:06:51
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
Ders16:06:01
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
terbiyesiz16:05:52
Terbiyesi olmayan
irsi16:04:52
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
Bayraktar16:04:39
Bayrağı taşıyan kimse
sepi16:04:38
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
bütünsel16:02:59
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
yurtsal16:02:58
Yurtla ilgili, vatanî
kıymetli16:00:44
Değerli
vesile15:58:14
Sebep, bahane
anonsör15:56:32
bk. sunucu
piknik alanı15:56:16
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
ölümlü15:54:14
Gelip geçici, kalımsız, fani
kabala15:53:35
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
püskül15:53:24
Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti
musibet15:52:20
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
gök bilimi15:51:57
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
kail15:51:48
Söyleyen
teklif etmek15:51:33
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
feragat etmek15:50:51
hakkından vazgeçmek, el çekmek
su yolu15:50:38
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
kökten15:49:56
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
nazar15:49:15
Bakış, bakma, göz atma
trampa15:48:56
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas
amber balığı15:47:44
Balinagillerden, boyu 25 m"ye kadar çıkan, başı büyük, dişli, çok yırtıcı bir balık, ada balığı (Catodon macrocephalus)
kısırlık15:47:33
Kısır olma durumu
Kürek kemiği15:47:07
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
güvence15:46:48
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
katman15:45:49
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
iham15:43:36
Kuruntuya düşürme
İNAT15:43:18
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
selef15:43:09
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
sabote15:43:08
Baltalama
RADİKAL15:43:00
Köklü, kesin, kökten
Şehvani15:42:42
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
damar15:42:24
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
antoloji15:42:16
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
alafranga saat15:42:15
Günü 24 saat sayarak, günün başlayışını gece yarısı 01 olarak kabul eden saat sistemi
Termik15:42:11
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
NAZENİN15:42:05
Cilveli, nazlı
kotarma15:42:01
Kotarmak işi
tez15:41:57
Çabuk olan, süratli
nitrik asit15:41:39
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
NEZİR15:41:30
Adak
kiril alfabesi15:41:21
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
yaşlı15:40:38
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
emeklilik15:40:03
Emekli olma durumu, tekaütlük
yazışma15:39:53
Yazışmak işi
ayrıntı15:39:31
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
Sıkıntı15:38:40
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
fevk15:37:51
Üst, yukarı
cephane15:37:44
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
kumanda15:37:20
Komuta
deli15:37:01
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
necaset15:36:40
Pislik
sevap15:36:28
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
komisyon15:36:25
Alt kurul, encümen, komite
taban15:36:17
Ayağın alt yüzü
rahat15:36:08
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
istihraç15:35:59
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
saman rengi15:35:41
Açık, soluk sarı renk
DOKUNUM15:35:32
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
GENE15:35:14
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
ölçün15:35:00
Standart
öykünce15:34:56
Fabl
toprak köleliği15:34:11
Toprağa bağlı kölelik düzeni
kök boyası15:33:55
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
yozlaşma15:33:35
Yozlaşmak işi, tereddi
entrika15:33:17
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
bahtsız15:32:52
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
akıbet15:32:50
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
palto15:32:12
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
nişan15:31:39
İşaret, iz, belirti, alâmet
çeşitlilik15:31:21
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
Fani15:30:57
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
KIRAĞI15:30:53
Soğuk havalarda, su buğusunun yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billûru
iltifat15:30:46
Yüzünü çevirerek bakma
etkinleştirme15:30:45
Etkinleştirmek işi
Sn15:30:30
Kalay"ın kısaltması
pinpon15:30:09
Yaşlı, çökmüş
namevcut15:30:00
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
çokluk15:29:51
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
eğik15:29:43
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
jenerasyon15:29:33
Kuşak, nesil
anahtar15:29:15
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
atardamar15:28:53
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
nebat15:28:39
Bitki
kemik bilimi15:28:30
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
sıradanlık15:28:21
Sıradan olma durumu
ardiye15:28:13
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
Özseverlik15:28:04
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
hakan15:27:55
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
bireysellik15:27:46
Birey olma olgusu
hercai15:27:37
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
takma saç15:27:10
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
fırıldak çiçeği15:26:52
Çarkıfelek
çam15:26:28
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
gezegen15:25:49
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
karamsarlık15:25:22
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
uyarma15:25:13
Uyarmak işi, ihtar
hesap cetveli15:23:00
Sayılar arasında birçok işlemlerin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel
tavuk balığı15:22:49
Mezgit
çil15:22:39
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
keşikleme15:22:07
Almaş, münavebe
Kesim15:20:56
Kesmek işi
pulcu15:20:20
Pul satan kimse
kara sevda15:20:03
Umutsuz ve güçlü aşk
hunnak15:17:56
Boğak, anjin
Kaynama15:17:56
Kaynamak işi
deney tüpü15:17:36
Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru
Acımasızlık15:17:18
Acımaz olma durumu, merhametsizlik, zulüm
hamaylı15:17:09
bk. hamail
galibiyet15:17:07
Yenme, yengi
karşılaşma15:17:00
Karşılaşmak işi
başkalaşma15:16:42
Başkalaşmak işi
gündelikçi15:16:33
Gündelikle çalışan (kimse)
koloni15:16:16
Sömürge, müstemleke
yayma15:16:03
Yaymak işi
yetke15:15:58
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
KEKEMELİK15:15:49
Kekeme olma durumu, rekâket
sanatkâr15:15:31
Sanatçı
yâd15:15:20
Yabancı
kompozitör15:15:13
Besteci
yüz kalıbı15:15:01
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
edik15:14:57
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
evet15:13:59
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
Anlık15:13:25
Kısa süren, bir an içinde olan
sena15:13:17
Övme
töre dışı15:13:07
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
hakuran15:12:24
Kumru