karşı sav

1.İsimBir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez

Son Arananlar

ihtiraz08:16:05
Çekinme, sakınma
sesli08:16:04
Sesi olan, ses çıkaran
şarap bardağı08:16:03
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
akademi08:16:02
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
Bulgar08:16:00
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
hamile08:15:59
Gebe, yüklü, aylı
lezzetli08:15:58
Tadı güzel
arabozan08:15:57
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
kam08:15:55
bk. şaman
güçlü08:15:53
Gücü olan
tarpan08:15:52
Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, çevik bir yaban atı (Equus gmelini)
kokar ağaç08:15:44
Uzak doğuda yetişen, pis kokulu, büyük ağaç (Ailantthus)
mesabe08:15:43
Derece, değer, rütbe
kasaplık08:15:43
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
üleştirmek08:15:42
Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
ÜFUL08:15:42
(yıldız için) Batma
ana bilim dalı08:15:40
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
pelerin08:15:33
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
gururlu08:15:31
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
akla yakın08:15:31
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
savurgan08:15:30
Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif
filiz08:15:30
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
dört bir taraf (veya yan)08:15:29
her yan, bütün çevre
çok tanrıcılık08:15:26
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
itimat etmek08:15:25
güvenmek
tat alma duyusu08:15:21
Ağza konulan nesnelerin tadını anlamaya yarayan duyu
idame etmek08:15:20
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
MEZBAHA08:15:08
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
SÜVARİ08:15:02
Atlı
ıtırlı08:14:41
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
kardiyak08:14:37
Kalple ilgili
kadir08:14:28
Değer, kıymet
tekrar08:14:27
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
hint kamışı08:14:24
Bambu
düğüm08:14:22
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
element08:14:21
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
terfi etmek08:14:20
bir görevde derecesi yükselmek
sahici08:14:19
Sahte olmayan, gerçek, yapma karşıtı
sucuk08:14:04
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
medreseli08:14:03
Medrese öğrencisi
kuru erik08:14:01
Eriğin kurutulmuşu
tiran08:14:01
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
belirsizlik zamiri08:13:59
İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb
metanetli08:13:56
Dayanıklı, metin
miyaz08:13:55
Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk
UYRUK08:13:54
Bir devletin yönetimi altında olma durumu
mahrum olmak08:13:52
yoksun kalmak
gayrı08:13:52
Artık, bundan böyle
Apar topar08:13:43
Telâş ve acele ile, yaka paça
haraplık08:13:37
Harap olma durumu, yıkkınlık
kadinne08:13:17
bk. kadınnine
aktif08:13:06
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
sessiz harf08:13:02
Ünsüz
İTİKAT08:12:37
İnanma, inan
tombala08:12:31
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
gezinti yeri08:12:30
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
Zeveban08:12:29
Erime
SABA08:12:28
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
gerileme08:12:28
Gerilemek işi
gemi iskeleti08:12:27
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
ha bire08:12:27
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
reis bey08:12:26
bk. başkan
senkronik08:12:25
Eş zamanlı
parite08:12:24
İki ülke parasının karşılıklı değeri
toplamak08:12:20
Devşirmek
Valilik08:12:16
Vali olma durumu
tamlama08:12:14
Bir adın anlam yönünden tam belirtilmesi için, bir başka addan, zamirden veya sıfattan yardım görmesi, terkip: Evin kapısı. Bizim evimiz. Karlı dağlar gibi
oyalamak08:12:13
Vakit kazanmak için aldatmak
tamamlanmak08:12:11
Bitirilmek
sele08:12:10
Yayvan sepet
pelit08:12:05
Meşe ağacının meyvesi, palamut
il08:11:59
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
ahize08:11:58
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
fort pense08:11:57
Küçük başlı vidaları sıkmakta kullanılan özel bir alet
rodyum08:11:56
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
mis08:11:55
Güzel kokulu bir madde
tiroit08:11:53
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
beden08:11:50
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
HARİÇ08:11:47
Dış, dışarı
seyelan08:11:41
Akma, akıntı
yaprak sigarası08:11:05
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
provizyon08:11:04
Bir çekin para olarak karşılığı
krezol08:10:56
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
kesintisiz08:10:54
Aralıksız
mehaz08:10:51
(bir eser yazılırken başvurulan) Kaynak
şufa hakkı08:10:45
bk. ön alım hakkı
YAZIM08:10:43
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
girginlik08:10:43
Girgin olma durumu
pesimist08:10:42
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
miğfer08:10:34
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
mütebaki08:10:18
Geri kalan, kalan
ihtida08:10:13
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
peşinat08:10:07
Peşin olarak verilen para, avans
halhal08:09:58
Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik
durgu08:09:57
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
lokum08:09:55
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
YİYECEK08:09:52
Yenmeye elverişli olan her şey
yol almak08:09:48
yolda ilerlemek
teorik08:09:41
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
aşarî08:09:36
Ondalık
infilâk etmek08:09:24
patlamak
ongunluk08:09:17
Ongun olma durumu, mutluluk, bolluk, bereket, feyiz, saadet
butaforcu08:09:13
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan uzman
Kafiye08:09:12
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
soytarı08:08:57
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
soya çekmek08:08:54
soyunun özelliklerini taşımak
mahzur08:08:54
Sakınca
palaska08:08:53
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
soru işareti08:08:52
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
etyaran08:08:52
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
kanto08:08:51
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
cadde08:08:50
Şehir içinde ana yol
sonuçsuz08:08:49
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
gezgin08:08:48
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
remi08:08:47
İskambillerle oynanan bir tür oyun
sonuçlamak08:08:47
Sonuç vermek; yol açmak
altıpatlar08:08:46
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
rakkas08:08:45
Sarkaç, pandül
kolan08:08:44
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
skandal08:08:44
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
caba08:08:43
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
terfik08:08:42
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
fülûs08:08:42
Bakır para
siyahlık08:08:42
Siyah olma durumu, kara renk
ebucehil karpuzu08:08:40
Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki, acı hıyar, acı elma, it hıyarı (Citrullus colocynthis)
sitayiş08:08:39
Övme veya övgü
sismoloji08:08:35
Deprem bilimi
sis08:08:31
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
Ede08:08:31
Büyük erkek kardeş, ağabey
enberi08:08:30
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta