karşı sav

1.İsimBir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez

Son Arananlar

tahvil00:36:57
Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme
helyum00:36:52
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
kanıklık00:36:52
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
geçişme00:36:50
Geçişmek işi
Kıran00:36:46
Kırmak işini yapan (kimse)
münzevi00:36:35
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
takva00:36:34
Günahtan sakınma, züht
yücelik00:36:33
Yüce olma durumu, ulviyet
gurbet00:36:27
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
Faik00:36:25
Üstün, yüksek
patis00:36:24
Patiskanın kısaltılmış şekli
tim00:36:12
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
yuma00:36:12
Yumak işi veya durumu
SİKLON00:36:00
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
elbet00:35:59
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
Dışkı00:35:57
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
mahiyet00:35:52
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
göç00:35:51
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
KIDEM00:35:49
Bir görevde rütbece eskilik
ikon00:35:45
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
kefaret00:35:39
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
patavatsızlık00:35:37
Patavatsızca davranış
araştırma görevlisi00:35:36
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
tenafür00:35:34
Kakışma, kakofoni
Sonsuzluk00:35:33
Sonsuz olma durumu
evlatlık00:35:31
Evlât olma durumu
kantarı belinde00:35:30
gözü açık, aldatılmaz
seyek00:35:28
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
karides00:35:19
Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan yüzücü, orta büyüklükte kabuklu türün adı
MEŞİN00:35:18
Sepilenmiş koyun derisi
Ecir00:35:13
Sevap
sağgörülü00:35:07
Sağgörüsü olan, basiretli
savurgan00:35:06
Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif
Boyut00:35:04
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
ikna00:35:00
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
mendelevyum00:34:50
Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957"de yapma olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md
KAPLICA00:34:38
Ilıca
nakışçı00:34:36
Nakış yapan kimse
işgal00:34:31
Bir yeri ele geçirme
etmek00:34:18
Bir işi yapmak
fırsat00:34:05
Uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile
siyaset00:34:03
Politika, siyasa
takdimci00:34:00
Tanıtmacı
FİYAT00:33:54
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
anız00:33:24
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
ritmik00:33:22
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
karbonlu00:33:21
Birleşiminde karbon bulunan
mabeyin00:33:20
Ara
denizcilik00:33:19
Denizlerde sefer yapma işi
salgı00:33:18
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
Esenlik00:33:14
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
yalvarış yakarış00:33:14
Çok yalvarma, bin bir rica
yaftalama00:33:10
Yaftalamak işi veya durumu
irtica00:33:08
Gericilik
iyi hal00:33:01
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl
yiğit00:32:55
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
mecusi00:32:52
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
Berkelyum00:32:43
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
çeri00:32:42
Asker
şarki00:32:37
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
habersiz00:32:21
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
sinsin00:32:14
Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunu
mimlenme00:32:09
Mimlenmek işi
TORPİL00:32:03
Savaş gemilerinde su altı silâhı olarak kullanılan büyük bomba
elekten geçirmek00:32:03
elemek
oryantalizm00:32:00
Doğu bilimi
savsak00:31:57
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
hakiki00:31:54
Gerçek
halita00:31:48
Alaşım
topçeker00:31:43
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
elden ele geçmek00:31:42
bir şey sahip değiştirmek
somut00:31:38
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
ağaç sakızı00:31:18
Reçine
tertemiz00:31:16
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
tropik kuşu00:31:15
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
şakak00:31:12
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
kanara00:31:02
bk. kesim evi, mezbaha
değin00:31:01
Sincap
toplardamar00:31:00
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
uygulamalı00:30:52
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
mahviyet00:30:49
Alçak gönüllülük
çoğu kez00:30:19
Birçok kere, defalarca
yutak iltihabı00:30:17
Faranjit
Kongolu00:30:00
Kongo halkından olan (kimse)
itimatlı00:29:58
Güvenilir
Sarhoş etmek00:29:53
(alkol veya keyif verici madde) sarhoş olmasına yol açmak
ATE00:29:51
Ateist
Rehabilitasyon00:29:48
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
aside00:29:47
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
profesör00:29:47
Üniversitede ve yüksek öğretim kuruluşlarında en üst derecede olan öğretim üyesi
ağılı böcek00:29:44
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
Yürekli00:29:42
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
emiş00:29:41
Emmek işi veya biçimi
mütebaki00:29:38
Geri kalan, kalan
tedirgin etmek00:29:36
rahatını, huzurunu kaçırmak
bakanak00:29:31
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
biblo00:29:29
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
kır00:29:27
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
serbest bırakmak00:29:18
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
anamalcılık00:29:16
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
yakin00:29:14
Sağlam, kesin bilgi
iklim bilimci00:29:13
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
karşı sav00:29:08
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
madensel00:29:00
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
bin00:28:54
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
böbürlenme00:28:51
Böbürlenmek işi
beçene00:28:48
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
aka00:28:45
Büyük kardeş, ağabey
kefir00:28:44
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
takdim00:28:43
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
yatık00:28:32
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
ŞLEMPE00:28:31
Tanelerin veya melasın fermantasyonundan veya damıtma yoluyla alkol alındıktan sonra çok sulu hâldeki lâpa
sin00:28:30
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
Borç00:28:29
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
Kıstak00:28:28
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
deveci00:28:26
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
idam sehpası00:28:24
Darağacı
denek00:28:18
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
eğlendiri00:28:17
Gülmece, mizah
şeytani00:28:07
Şeytanca
nedim00:27:58
Arkadaş, yakın dost
bahane bulmak00:27:56
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
SIĞIRDİLİ00:27:49
Sığır diligillerden, 30-60 cm yükseklikte, tüylü, çok yıllık ve otsu bir bitki, öküz dili (Anchusa officinalis)
uyarım00:27:48
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
Kuaför00:27:39
Kadın berberi
pedagojik00:27:34
Pedagoji veya eğitimle ilgili olan, eğitimsel
tarif00:27:31
Tanım
Çiftçilik00:27:30
Çiftçi olma durumu
gerdan00:27:19
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
döş00:27:19
Göğüs, bağır