karşı sav

1.İsimBir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez

Son Arananlar

laskine14:14:16
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
MARAZA14:14:16
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
küfe14:14:11
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
hint kirazı14:14:10
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
incitici14:13:41
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
tahrir14:13:20
Yazma, kitabet, kompozisyon
sümüksü zar14:13:17
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
silikat14:13:14
Silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz; yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla gibi maddelerin birleşiminde bulunur
ifşaat14:13:13
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
ay aydın, hesap belli14:13:11
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
boşa gitmek14:13:07
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
MIKNATIS14:12:51
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
eleman14:12:49
Öge, unsur
ge14:12:25
Germanyum"un kısaltması
İlişki14:12:22
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
reçineli14:12:19
Özünde reçine bulunduran
GÖRKEM14:12:17
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
açılma14:12:13
Açılmak işi
eş yükselti14:11:57
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
aft14:11:55
Pamukçuk
seyrek14:11:52
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
nadas14:11:30
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
bölümleme14:11:20
Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif
Udi14:11:18
Ut çalan çalgıcı, utçu
Vaziyet14:11:08
Konum
yapma!14:10:56
şaşma bildirir
yat14:10:48
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
kurallı14:10:42
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
çürük14:10:24
Çürümüş olan
budamak14:10:23
Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dallarını kesmek
bir araya getirmek14:10:20
toplamak
Ustalık14:10:19
Usta olma durumu
saydam14:09:48
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
etnik14:09:44
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
ULAK14:09:28
Haberci, haber veren kimse
dolar14:09:27
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
çıdam14:09:19
Sabır
kavim14:08:54
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
kulak altı bezi14:08:51
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
hurufilik14:08:42
Kur"an"ın harflerinden birtakım anlam ve yargılar çıkaran bir mezhep
ayvan14:08:36
Teras, sundurma
kofa14:08:34
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
anonim14:08:33
Adı sanı bilinmeyen
but14:08:33
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
ERGANUN14:08:30
Org
belginlik14:08:22
Belgin olma durumu, sarahat
İktidar14:08:16
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
koyu lâcivert14:08:13
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
ululama14:08:03
Ululamak işi
ince bağırsak14:08:01
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
lav14:07:48
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
okyanus14:07:41
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
mekkareci14:07:39
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
gizlicilik14:07:36
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
rotatif14:07:26
Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet basan bir tür basım makinesi
ISKARTA14:07:22
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
umman14:07:17
Ana deniz, okyanus
İKİ YÜZLÜ14:07:06
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
direniş14:07:05
Direnmek işi veya biçimi, karşı koyma, dayanma, mukavemet
yok14:07:05
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
olmamış14:07:03
Olgunlaşmamış, ham
yüz suyu14:07:00
Bir kimsenin onuru, haysiyeti
Beceriksizlik14:07:00
Beceriksiz olma durumu
Zen14:06:53
Kadın
ortadan kaldırmak14:06:39
saklamak
konsey14:06:29
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
teşhis etmek (veya koymak)14:06:02
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
sofistike14:05:55
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
Bilgece14:05:52
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
itikal14:05:51
Aşınma, erozyon
yalıtma14:05:18
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
tilki14:05:11
Köpekgillerden, uzunluğu 90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, ırklarına göre çeşitli renklerde olan, ağız ve burnu uzun, sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir memeli türü (Vulpes)
anlayış göstermek14:04:46
istenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak
Düşkünlük14:04:46
Düşkün olma durumu, iptilâ
Açı14:04:38
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
erişme14:04:28
Erişmek işi
iskonto14:04:24
bk. ıskonto
henüz14:04:20
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
İHTİYAT14:04:09
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
ÇÖKME14:03:55
Çökmek işi, inhitat
nefiy14:03:44
Sürme, sürgüne gönderme
Brom14:03:43
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
küp14:03:43
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
hidrokarbon14:03:43
Karbon ve hidrojen birleşiği
yığma14:03:30
Yığmak işi
murdarlık14:03:25
Murdar olma durumu
MÜTAREKE14:03:19
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
aba14:03:14
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
MAZERET14:03:14
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
heykel14:03:11
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
takva14:02:47
Günahtan sakınma, züht
ergen14:02:47
Ergenlik çağında olan
KORİDA14:02:44
Boğa güreşi
açlık14:02:43
Aç olma durumu
baştan başa14:02:42
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
sahil14:02:32
Kıyı, yaka, yalı
fasıl14:02:19
Bölüm, kısım, devre
bayındırlaştırma14:02:19
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
FİDYE14:02:18
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
bey14:02:18
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
vandal14:02:18
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
araklama14:02:18
Araklamak işi, çalma, aşırma
Lâtin çiçeği14:02:17
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
evcil hayvan14:02:17
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
ferdi14:02:15
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
bellek14:02:15
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
Yürekli14:02:14
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
yakin14:02:13
Sağlam, kesin bilgi
çarpık14:02:13
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
tayin edilmek14:02:13
atanmak
sargın14:02:12
İçten, yükekten
kafi gelmek14:02:12
yetmek, yetişmek
bandocu14:02:05
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
BAŞKALDIRI14:01:59
Ayaklanma, isyan
Allah Allah!14:01:48
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
kasa14:01:46
Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap
kırma14:01:45
Kırmak işi
akılcılık14:01:43
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
malî yıl14:01:43
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
ret14:01:40
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
Demek14:01:40
Söylemek, söz söylemek
şen şakrak14:01:39
Çok neşeli, şakrak
MECRA14:01:29
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
yükseklik korkusu14:01:26
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
yurt14:01:18
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
kazanmak14:01:18
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
Geleneksel14:01:17
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
Tak14:01:17
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
BEYLİK14:01:17
Bey olma durumu
bakır14:01:15
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu