karşı sav

1.İsimBir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez

Son Arananlar

hora16:38:36
Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu
gölge16:38:34
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
KAÇIK16:38:33
(bir yana) Kaçmış, kaymış
kedersiz16:38:32
Acısız, üzüntüsüz
Helezoni16:38:30
Sarmal, yılankavi, helisel
Alegori16:38:26
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
karşı sav16:38:25
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
pedal16:38:11
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
evren bilimi16:38:09
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
terakki16:38:06
İlerleme, yükselme, gelişme
eleştirme16:38:05
Eleştirmek işi, tenkit
sepetçi16:38:04
Sepet yapan veya satan kimse
buluğ16:37:58
Erin olma, baliğ olma, erinlik
her ihtimale karşı16:37:57
her türlü olasılığı düşünerek
afsunlu16:37:55
Büyülü, sihirli, füsunkâr
seslenme16:37:55
Seslenmek işi
Cambazlık16:37:52
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
HARCIRAH16:37:51
Yolluk
tekel bayii16:37:47
Tekel ürünlerini satan iş yeri
isale16:37:46
Akıtma
tropizm16:37:43
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
öbek öbek16:37:39
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
islam16:37:36
İslâmiyet
antik çağ16:37:36
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
islim16:37:35
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
turist16:37:32
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
turizm16:37:31
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
kanaatkar16:37:28
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
MERKEZ16:37:27
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
aklamak16:37:26
Başarılı gösterilmek, değerli olarak nitelendirilmek
Buzul16:37:23
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
Bakteri16:37:23
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
emaneten16:37:15
Emanet olarak
Mastı16:37:12
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
ulema16:37:11
Bilginler
kameriye16:37:08
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
ÇELLO16:37:07
Viyolonselin kısaltılmış adı
çiçek tacı16:37:06
Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ
sorumlu16:37:05
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
kandırmaca16:36:59
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
ironi16:36:58
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
doğaçtan16:36:56
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
virüs16:36:54
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
erkli16:36:52
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
güncellik16:36:49
Güncel olma durumu, aktüalite
Kuma16:36:47
Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak
Kuka16:36:46
Dantel veya nakış ipliği yumağı
ergen16:36:44
Ergenlik çağında olan
güneş saati16:36:43
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
erden16:36:42
Bakir
Afet16:36:41
Doğanın sebep olduğu yıkım
topuk kemiği16:36:37
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
ergin16:36:36
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
ortaya koymak16:36:30
herkesin görebileceği yere koymak
TEORİK16:36:28
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
KURAL16:36:24
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
KURUL16:36:23
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
fezleke16:36:21
Özet, hulâsa
uyluk16:36:17
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
alogami16:36:15
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
Arasız16:36:11
Sürekli olarak, arkası kesilmeden, ara vermeden, müstemirren, vira
BELKİ16:36:08
Muhtemel olarak, olabilir ki
istinatgah16:36:07
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
Ziraat16:36:05
Çiftçilik, tarım
berelenme16:36:03
Berelenmek işi veya durumu
kuruluşlar bütünü16:36:03
Kompleks
jargon16:36:02
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
palavra16:36:01
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
ayıraç16:36:00
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
müntahip16:35:59
Seçmen
hava bilgisi16:35:56
Meteoroloji
SEVİMSİZ16:35:53
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
peruk16:35:51
bk. peruka
peren16:35:50
Ülker yıldızı
antika16:35:49
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
kertik kertik16:35:46
Üzeri kertiklerle dolu
Ehliyetsiz16:35:45
Yetersiz
16:35:44
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
yenilik16:35:44
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
yenilme16:35:43
Yenilmek (I,II) işi
yenilgi16:35:42
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
dikine16:35:38
Dikey olarak, diklemesine
dahiliyeci16:35:32
İç hastalıkları uzmanı
izlenim16:35:30
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
elastik16:35:29
Elastikî
esrik16:35:26
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
esrar16:35:24
Gizler, sırlar
bozmak16:35:20
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
şe16:35:18
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
Kurban Bayramı16:35:15
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
İletki16:35:13
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
camadan16:35:13
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
deveci16:35:03
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
hilkat16:35:02
Yaradılış, fıtrat
devasa16:34:59
Dev gibi, çok büyük
delibaş16:34:57
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
hileci16:34:54
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
hileli16:34:53
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
NAMZET16:34:48
Aday
Sayrı16:34:45
Hasta
müstaceliyet16:34:37
İvedilik
kötücül16:34:33
Kötülük isteyen (kimse)
Çekinme16:34:32
Çekinmek işi
bakı16:34:29
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
DEĞME16:34:27
Değme işi, temas
voltamper16:34:26
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
doku16:34:24
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
derme çatma16:34:23
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
peş peşe16:34:21
Birbiri ardından, arka arkaya
Mutaassıp16:34:20
Bağnaz
siftinlik16:34:19
Adî, bayağı, berbat
hidrosiyanik16:34:17
Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)
izafiye16:34:14
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
skeç16:34:12
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
harabat16:34:03
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
korunma16:34:03
Korunmak işi
korkusuz16:33:59
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
bulada16:33:57
Büyük piliç
izaz16:33:54
Ağırlama
izah16:33:53
Açıklama
izam16:33:52
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
izci16:33:51
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
münafık16:33:48
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
çayır16:33:48
Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer
iyon16:33:46
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
sofra örtüsü16:33:45
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
kesinlikle16:33:44
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
ivme16:33:39
İvmek işi
şüpheci16:33:38
Kuşkucu, septik
şüpheli16:33:37
Kuşkulu