kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

doyurma00:10:35
Doyurmak işi
turist00:10:20
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
DONE00:10:12
bk. veri
liberal00:09:39
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
türlü00:09:21
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
konuk00:08:31
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
vandal00:08:06
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
tür00:07:41
Çeşit
karın00:07:15
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
milel00:06:11
Milletler, uluslar
OPERA00:05:33
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
aspur00:05:27
Yalancı safran
sarıçalı00:03:46
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
yarlık00:03:35
Hükümdar buyruğu, ferman
sanayi00:02:53
Ham maddeler işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, endüstri
soyluluk00:02:37
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
Çıplaklık00:01:35
Çıplak olma durumu
yardım etmek (veya yapmak)00:01:22
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
bitki00:01:13
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
laçka00:01:12
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
İnci çiçeği00:00:49
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)
Güfte00:00:48
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
birlikte00:00:23
Bir arada, beraberce
kraliçe23:59:58
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
Meyve23:59:32
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
görelik23:59:02
Bağıntı, izafet
hademe23:57:24
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
ŞİMŞEK23:57:06
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
BayTar23:56:55
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
hatırat23:56:27
Anılar, andaç
Anemik23:55:19
Kansız
kullanma23:54:16
Kullanmak işi, istimal
mahlût23:54:03
Katışık
faydalanma23:53:56
Yararlanma
peçete23:53:32
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
tilki üzümü23:53:31
İt üzümü
olgunlaşma23:53:16
Olgunlaşmak işi
renksemez23:51:52
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
çalışkan23:51:39
Çok çalışkan, çalışmayı seven, faal
yıldız kümesi23:51:26
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
babalanmak23:51:24
Diklenmek, kabadayıca davranmak
baba bucağı23:50:36
bk. baba ocağı
çerçi23:50:11
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
Isıl23:49:46
Isı ile ilgili, termik
ABRA23:49:09
Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş, demir, çivi gibi ağırlık, dara
ruzname23:49:09
Günlük olayların yazıldığı defter
kısa kafalı23:49:06
Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal
bademcik23:48:44
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
DİNAR23:47:39
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
salıverme23:47:14
Salıvermek işi
bahis açmak (veya açılmak)23:46:38
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
efelenme23:45:37
Efelenmek işi
tokuşma23:45:18
Tokuşmak işi
alil23:45:12
Hastalıklı, sakat
ödün vermek23:44:52
ödünle uzlaşma sağlamak
aksi23:44:47
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
delik23:44:22
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
ihtiva etmek23:43:45
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
belgesel23:42:18
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
akıl erdirmek23:41:38
anlamak, sırrını çözmek
DAĞ23:41:20
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
devre23:40:40
Dönem
kan kaybetmek23:40:33
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
sınır taşı23:39:16
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
akaret23:39:09
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
anyon23:38:55
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
eksibe23:38:40
Kum yığını, kumul
kötümser23:37:51
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
biraz23:37:50
Kısa bir süre için
Olanak23:37:09
Yararlanılan uygun şart, imkân
necaset23:37:05
Pislik
islam hukuku23:36:26
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
sürüklemek23:36:12
Akarsu için, götürmek
iğrenme23:35:57
İğrenmek işi
dikkatsiz23:35:34
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
eyyam23:34:05
Günler
belirleme23:33:29
Belirlemek işi, tayin
çekiliş23:33:14
Çekilme işi
sağlık ocağı23:33:08
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
ortaya çıkmak23:33:01
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
Zorunlu23:31:44
Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zarurî, mecburî, ıstırarî
boşuna23:30:45
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
amele23:29:50
İşçi, emekçi
süreyazar23:29:24
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
hakça23:29:22
Doğrulukla
derici23:28:53
Dericilik yapan kimse
akson23:27:38
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
neva23:27:09
Ses, ahenk, nağme
çorak23:26:41
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
Fiyaka23:22:17
Gösteriş, çalım, afi, caka
volontarizm23:21:08
İstenççilik
hektometre23:20:10
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
müze23:19:38
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
Ateh23:19:13
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
nane ruhu23:18:18
Nane yapraklarından çıkarılan esans
şahadetname23:18:15
Diploma, sertifika, bröve
hipostaz23:17:36
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
antoloji23:17:09
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
ÖRGÜTLÜ23:16:05
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
erinç23:15:36
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
dimdik durmak23:14:38
tam dik durumda olmak
doldurulma23:14:10
Doldurulmak işi
karasakız23:13:41
Zift
işsiz23:13:12
İşi olmayan
örtme23:12:50
Örtmek işi
örtmek23:12:00
Kapamak
güçsüzlük23:11:45
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
bereleme23:10:58
Berelemek işi
amplifikatör23:09:36
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
İzbe23:09:28
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
gürlük23:09:00
Gür olma durumu
kemik bilimci23:08:06
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)23:07:42
çıkar sağlanabilecek yeri veya şeyi bilmek veya bulmak
boşa gitmek23:07:18
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
SOYUTLAMA23:07:02
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
balkon23:06:20
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
kemankeş23:05:50
Ok atıcı, okçu
pedavra23:05:30
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
taflan23:04:57
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
şaibe23:04:28
Kir, leke
kamçı23:03:48
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
beyit23:03:19
Ev
YILDIRIM23:02:50
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
dağ serçesi23:01:53
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
anımsama23:01:24
Hatırlama
modern23:00:26
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
sifon23:00:26
Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru
mankafa22:59:45
Anlayışsız, aptal
zıhlama22:59:16
Zıhlamak işi veya durumu
HAYAL KIRIKLIĞI22:59:05
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı