kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

duyurum21:19:42
Duyurma işi
yeterlilik21:19:38
Yeterli olma durumu
Tatbiki21:19:37
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
icap21:19:36
Gerek, gereklik, ister, lüzum
kermen21:19:36
Kale, germen
demagoji21:19:35
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
bağıntı21:19:30
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
izlek21:19:29
Keçi yolu, patika
dakika21:19:26
Bir saatlik zamanın altmışta biri
kılmak21:19:26
(namaz için) Yerine getirmek
huzur21:19:26
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
sığırtmaç21:19:25
Sığır güden kimse, sığır çobanı
savsak21:19:22
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
erdemli21:19:21
Erdemi olan, faziletli
mekkareci21:19:20
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
Pedagoji21:19:19
Eğitim bilimi
nihale21:19:17
Sofrada kullanılan sahan altlığı
Cennet21:19:15
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
REDDETMEK21:19:15
(aileden olan birini) Aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
gezinti21:19:12
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
Hasiyet21:19:10
Özgülük, hassa
çepeçevre21:19:04
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
olupbitti21:18:59
Oldubitti, emrivaki
Doruk21:18:58
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
aleksi21:18:58
Okuma yitimi
Birsam21:18:57
Sanrı, halüsinasyon
ıtriyat21:18:55
(sürünülecek) Güzel kokular
uyarıcı21:18:54
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
hudut boyu21:18:52
Sınır boyu
gönüllü21:18:52
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
Ceset21:18:50
Ölü vücut, naaş
BAĞ ÇUBUĞU21:18:44
Asma fidesi
üzerine almak21:18:42
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
biçimcilik21:18:38
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
lam21:18:35
Arap alfabesinde l harfinin adı
irsiyet21:18:33
Soya çekim, kalıtım, veraset
Alelacele21:18:31
Çok acele ederek, çarçabuk, ivedilikle
zalim21:18:25
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
temas21:18:17
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
yumurta hücresi21:18:11
bk. oosfer
egzersiz21:18:08
Alıştırma
kendi21:18:01
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
kavga etmek21:18:01
birbiriyle atışmak, dövüşmek
akrobasi21:17:59
Cambazlık, akrobatlık
tatlı su21:17:58
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
tumşuk21:17:57
Papağan, kartal gibi kuşların kemerli gagası
yığın21:17:48
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
Flâman21:17:39
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
meleme21:17:36
Melemek işi
hektometre21:17:36
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
dönem21:17:35
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
kan bilimci21:17:34
Kan bilimi uzmanı, hematolog
gün doğusu21:17:31
Doğu
kalay21:17:30
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn
dimağ21:17:29
Beyin
Papalık21:17:28
Papanın makamı veya görevi
ora21:17:26
O yer
DOLDURMA21:17:22
Doldurmak işi
nakil21:17:20
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
Uyarlayıcı21:17:20
Uyarlama işini yapan kimse
Ayılmak21:17:20
Aklı başına gelip gerçeği görmek
karnivor21:17:19
Et obur, et yiyen canlı
Gözlem21:17:18
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
Ardak21:17:18
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
kenarlık21:17:16
Kenar bölümünü oluşturan şey
matuh21:17:15
Bunamış, bunak
iyot21:17:14
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
hint irmiği21:17:12
Sagu
menenjit21:16:55
Ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma, ense katılaşması, sayıklama gibi belirtilerle ortaya çıkan beyin zarları iltihabı
Amut21:16:51
Dikme, dik durumda
tarator21:16:50
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
İffet21:16:47
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
ÜZERLİK21:16:46
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
takıntı21:16:44
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
yakasına asılmak (veya yapışmak)21:16:41
hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak
sıra dışı21:16:40
Olağan dışı
Sayımlama21:16:39
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
tanıştırma21:16:39
Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon
KEMANCI21:16:39
Keman yapan veya çalan kimse
Lanetli21:16:38
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
geceleme21:16:35
Gecelemek işi
üst geçiş21:16:35
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
sessiz21:16:33
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
kerpiç21:16:29
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
pos21:16:27
(bıyık için) Gür ve uzun
eskime21:16:27
Eskimek işi
orkide21:16:25
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
operasyon21:16:24
Ameliyat
uza devim21:16:20
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
ÜZMEK21:16:18
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
HARİS21:16:17
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
miktar21:16:15
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
bilginlik21:16:12
Bilgin olma durumu
fora21:16:12
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
baryum sülfat21:16:10
Baritin
müstahsil21:16:10
Üretici, yetiştirici
rasyon21:16:07
Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji ihtiyacını sağlayan toplam yem miktarı
Atılım21:16:04
İleri atılma, atılma işi
saçak bulut21:16:03
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
düzenleme21:15:59
Düzenlemek işi
adam akıllı21:15:59
bk. adamakıllı
uyuma21:15:59
Uyumak durumu
alay alay21:15:59
Kalabalık olarak, pek çok
kapris21:15:54
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
BAŞARISIZLIK21:15:53
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
düz baskı21:15:52
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
tuz21:15:51
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
yargılama21:15:51
Yargılamak işi, muhakeme
evla21:15:49
Daha iyi, yeğ
misina21:15:48
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
fort pense21:15:48
Küçük başlı vidaları sıkmakta kullanılan özel bir alet
taun21:15:47
Veba hastalığı
üzere21:15:45
Şartı anlatır
radyasyon21:15:43
Işınım
Hey21:15:42
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
mürdesenk21:15:39
Doğal kurşun oksit, PbO
pisboğaz21:15:34
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
düzgüsel21:15:34
Kurallarla, yasalarla ilgili olan, kural, yasa koyan, normatif
elçilik21:15:34
Elçi olma durumu
Radde21:15:31
Derece, kerte
ivmeyazar21:15:28
Bir hareketin ivmesini çizerek belirleyen araç, akselerograf
DAMGA21:15:27
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
inşa etmek21:15:26
kurmak, yapmak
dikizcilik21:15:21
Dikizci olma durumu, gözcülük, gözetleyicilik, erketecilik
diretme21:15:21
Diretmek işi, inat
tandem21:15:21
İki kişilik bisiklet
inorganik21:15:20
Cansız olan
krema21:15:18
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
dam21:15:17
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
düğün çorbası21:15:16
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi