kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

kan bilimi15:30:12
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
niyet15:29:50
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
takla böceği15:29:47
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
Büyük harf15:29:46
Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan, özel biçimli harf, majüskül
venüs15:29:43
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
hazırlık15:29:41
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
bayrak direği15:29:40
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
doya doya15:29:27
Doyuncaya kadar
İsim15:29:26
Ad
MUSANDIRA15:29:19
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
bıdık15:29:11
Kısa ve tıknaz
lâktik asit15:29:06
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
yüksek okul15:29:05
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
Eklem15:29:01
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
abaküs15:28:52
Sayı boncuğu, çörkü
Martaval15:28:43
Yalan, uydurma söz, palavra
bulgu15:28:42
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
kalıtım bilimi15:28:25
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
babalanmak15:28:12
Diklenmek, kabadayıca davranmak
Aşure ayı15:28:11
Muharrem ayı
anlayış15:28:10
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
işletme15:28:07
İşletmek işi
UZMAN15:28:02
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
KANAAT15:27:54
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
doğacılık15:27:46
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
Dayanışma15:27:31
Dayanışmak işi, tesanüt
şetaret15:27:20
Sevinç, şenlik, neşe
gezinti15:27:13
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
müteşekkil15:26:55
Oluşmuş, meydana gelmiş
umma15:26:50
Ummak durumu
Albeni15:26:46
Alım, çekicilik, cazibe
rahatsız15:26:30
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
selâmet15:26:21
Esen olma durumu, esenlik
Bisturi15:26:10
Neşter
Kargaşacı15:26:06
Kargaşa çıkaran (kimse)
dümen bedeni15:26:06
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
spazm15:26:02
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
Terk15:25:41
Bırakma, ayrılma
tombak15:25:30
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
tabip15:25:30
Hekim, doktor
AZAP15:25:23
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
Âmin15:25:19
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
teeddüp15:25:07
Utanma, sıkılma
Tümör15:25:07
bk. ur
yok olmak15:25:01
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
kalkan bezi15:24:58
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
Kandela15:24:35
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
aldırış etmemek15:24:34
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
Saka15:24:25
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
Müstear15:24:13
Eğreti olarak alınmış, takma
Kok15:24:06
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
GÖRSEL15:23:54
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
sanatçı15:23:40
Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren (kimse), sanatkâr
deli15:23:21
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
FIRÇA15:23:19
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
birinci15:23:00
Bir sayısının sıra sıfatı
Baş çanağı15:22:59
Kafa tası
iş güç sahibi15:22:57
Bir işi, bir görevi olan
muavin15:22:33
Yardımcı, yardım eden
kötek15:22:24
Baston, sopa
sakalı15:22:24
Saka hastalığına tutulmuş
sokum15:22:07
Lokma
beşbıyık15:22:06
İri muşmula
hepsi15:21:56
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
kibar15:21:46
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
safra15:21:30
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
Bağlaşma15:21:30
Bağlaşmak işi, ittifak
öge15:20:29
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
safsata15:20:18
Boş, temelsiz, asılsız söz
dokunuş15:20:05
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
SEHVEN15:20:00
Yanlışlıkla
üretme15:19:45
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
vesikalık fotoğraf15:19:43
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
HURİ15:19:42
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
nafi15:19:24
Yararlı, kazançlı
KARŞITLIK15:19:18
Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, kontrast
misket15:18:48
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
tenazur15:18:30
Bakışım, simetri
düşürülme15:18:12
Düşürülmek işi veya durumu
tekemmül etmek15:17:53
olgunlaşmak, yetkinleşmek, erginleşmek
ferdi15:17:22
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
zamanında15:17:09
Eskiden
evleviyet15:16:42
Öncelik
güzel duyuculuk15:16:39
Estetikçilik, estetizm
Bağlılaşım15:16:38
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
YAVRU15:16:21
Yeni doğmuş hayvan veya insan
ibis15:16:09
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
ilintileme15:16:06
İlintilemek işi veya durumu
ayıplama15:15:58
Ayıplamak işi, takbih
Tahta perde15:15:16
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
pancar15:15:12
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
carcur15:15:09
bk. şarjör
carcur15:15:08
bk. şarjör
Yazı bilgisi15:14:54
El yazısından, yazının karakter ve duygularını anlamayı amaç edinen inceleme yöntemi, grafoloji
dönem15:14:39
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
MAFSAL15:14:36
Eklem
Medüz15:14:33
Denizanası
B15:14:18
Bor"un kısaltması
birun15:14:11
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
Şans15:14:00
Talih, baht, felek
düzensiz15:13:55
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
MU15:13:48
bk. mı / mi
On15:13:43
Dokuzdan bir artık
Step15:13:39
Bozkır
kiniş15:13:37
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
ayakçı15:13:25
Ayak işlerinde kullanılan kimse
UĞURSUZ15:13:05
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
ÖPÜCÜK15:13:05
Öpme, öpüş, buse
geceleme15:12:59
Gecelemek işi
saygı göstermek15:12:36
saymak, değer vermek
amabile15:12:32
Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır
Genetik15:12:30
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
süreğen15:12:04
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
kavrayışlı15:11:57
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
yazılı emir15:11:53
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
siyah beyaz15:11:36
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
Kabiliyet15:11:12
Yetenek
kına gecesi15:11:04
Düğünden bir gece önce, kadınların kendi aralarında, gelinin parmaklarına kına yakarken kız evinde yaptıkları eğlence
kuru temizleyici15:10:42
Kuru temizleme yapan kimse
HEYBET15:10:42
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
nominatif15:10:24
Yalın durum
mütenasip15:10:23
Orantı, oranlı, uygun
ilgi çekici15:10:22
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
kasem15:09:47
Ant içme, yemin etme
açılma15:09:38
Açılmak işi
kiler15:09:04
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
ifade15:08:42
Anlatım
OLA15:08:32
acaba, sahi, bulunabilir
gemi ızgarası15:08:09
Üstünde gemi yapılan büyük kızak
İR15:08:02
İridyum"un kısaltması