kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

kan bilimi02:11:03
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Sefih02:10:49
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
Limit02:10:23
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
paradigma02:09:50
Dizi
ebelik02:09:48
Ebe olma durumu veya ebenin yaptığı iş
kanıklık02:09:48
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
raksetme02:09:46
Raksetmek işi
İnak02:09:43
Dogma
dayak atmak02:08:56
dövmek, sopa ile dövmek
müteallik02:08:48
İlişkin, ilgili
ruz02:08:36
Gün
elden ele geçmek02:08:31
bir şey sahip değiştirmek
komik02:08:29
Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç
vikont02:08:28
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
asetik02:08:23
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
selinti02:08:21
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
dehliz02:08:20
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
inanca02:07:46
Güvence
karagöz02:07:33
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
lef02:07:01
İçine sokma, iliştirme
yüzde yüz02:06:46
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
İzinsiz02:06:34
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
Yalvarma02:06:20
Yalvarmak işi
malgama02:06:14
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
koşul02:06:14
Şart
tabak02:06:05
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
kabuk02:06:03
Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş, sertçe bölüm, kışır
intihar02:04:57
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
kıvrımlı02:04:10
Kıvrımı olan
nadiren02:03:53
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
küheylan02:03:33
Soylu Arap atı
atfetmek02:03:24
Yöneltmek, çevirmek
tariz02:03:23
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
kazıklanma02:03:20
Kazıklanmak işi
feldspat02:03:19
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
uyrukluk02:02:27
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
Sevgi02:02:14
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
pisi02:01:56
(çocuk dilinde) Kedi
buhran geçirmek02:01:35
bunalım geçirmek
iyimser02:01:22
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
sohbet02:01:19
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
destek olmak02:01:09
güç sağlamak, yardımcı olmak
sakla samanı, gelir zamanı02:00:51
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
payen02:00:24
bk. pagan
ahbaplık02:00:24
Ahbap olma durumu, ünsiyet
vesikalık02:00:22
Vesika için gerekli olan (şey)
pUT02:00:22
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
çöküntü02:00:19
Çökme
nadas02:00:09
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
Sefine02:00:07
Gemi
Yaratık02:00:03
Canlı, mahlûk
ümit01:59:21
Umma, beklenti, umut
alay geçmek01:58:35
alay etmek
sık01:58:25
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
bilet01:58:07
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
kızıl ötesi01:57:44
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
itaat01:57:38
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
dolanma01:57:07
Dolanmak işi
Budist01:56:30
bk. Buddhist
oylum01:56:18
Hacim, cirim
Ekonomi01:56:08
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
yedek lastik01:56:06
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
ut01:55:56
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
mukim01:54:16
(bir yerde, bir evde) Oturan, eğleşen, ikamet eden
tutuşma01:54:13
Tutuşmak işi
kesinlik01:53:28
Kesin olma durumu veya kesin davranış, kat"iyet
kahverengi01:53:19
Kavrulmuş kahvenin rengi
böğürtlen01:53:19
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
koşma01:53:18
Koşmak işi
tramvay01:53:10
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
şist01:52:39
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
tutkun01:52:38
Gönül vermiş, meftun, meclûp
yalın ayak01:52:34
Ayakları çıplak
şampiyon01:52:30
Millî veya milletler arası bir yarışmada ilk dereceyi alan, birinci olan kimse veya takım
tapu01:52:29
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
yıl01:52:29
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
kiril alfabesi01:52:28
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
Bulma01:52:28
Bulmak işi
iranlı01:52:27
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
yüklenme01:52:27
Yüklenmek işi
Sübvansiyon01:51:51
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
annelik01:51:33
Anne olma niteliği veya durumu
derin uyku01:49:42
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
şiirleştirme01:49:40
Şiirleştirmek işi veya durumu
GÜZEL01:49:38
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
asa01:49:26
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
mezuniyet01:49:23
İzinli olma durumu
su taşkını01:49:21
bk. sel
Kitabet01:49:07
Yazmanlık, kâtiplik
gözleme01:48:49
Gözlemek işi, tarassut
helal01:48:38
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
ithaf01:48:20
(birinin) Adına sunma, armağan etme
Karafatma01:48:18
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
zira01:48:17
Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan ve uzunluğu 75-90 cm arasında değişen bir uzunluk ölçüsü
donama01:48:17
Süsleme, tezyin
rikkatli01:48:09
Duygulu, sevecen
sadık01:48:04
Doğru, gerçek
yönetmenlik01:48:04
Yönetmen olma durumu
çuha01:48:00
Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş
sorunsal01:46:31
Çözümü belli olmayan
acar01:46:28
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
tapınma01:45:50
Tapınmak işi
yazıcı01:45:40
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
beğenilir01:45:39
Beğenme duygusu veren, beğenilen
nosyon01:45:29
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
akımtoplar01:45:19
Akü, akümülâtör
dalgalanma01:45:02
Dalgalanmak işi
bitaraf01:44:54
Yansız, tarafsız
krom01:44:41
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
sıkım01:44:13
Sıkma işi
hakuran01:43:14
Kumru
hasır01:43:12
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
incil01:42:46
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
gezinti01:42:45
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
meslekî01:42:42
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
otarsi01:42:40
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
dış yüz01:42:34
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
penaltı noktası01:42:21
Penaltı atışının yapıldığı nokta
burçlar kuşağı01:41:37
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
karpuz01:41:31
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
Cop01:41:25
Kalın kısa değnek
üsera01:41:24
Esirler, köleler
Sinizm01:41:09
bk. Kinizm
kayınço01:40:54
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
lânetlemek01:40:48
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
ustalaşma01:40:27
Ustalaşmak durumu
para canlısı01:40:17
Paraya düşkün, para gözlü
KALEM01:40:05
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
Nüfuz01:39:33
(içine) Geçme
garaz01:38:47
Hedef, amaç, maksat