kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

kan bilimi17:03:59
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
bobin17:03:57
Makara
beyanname17:02:58
Bildirge
YAZMA17:02:46
Yazmak işi, tahrir
nizam17:02:31
Düzen
şano17:01:23
(tiyatroda) sahne
ara buluculuk17:00:55
Uzlaştırıcılık
örümcek17:00:38
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
niteleme17:00:37
Nitelemek işi
tutumlu17:00:20
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
yükümlü17:00:10
Yükümü olan, mükellef
pöç16:59:56
Kuyruksokumu kemiği
Küçük Asya16:59:55
Anadolu
şakirt16:59:07
Öğrenci, çırak
asım16:59:05
Asma işi
doyum16:58:35
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
şet16:58:20
Sıkarak bağlama, sıkma
sonra16:58:03
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
anlamsız16:57:21
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
selek16:55:31
Cömert, eli açık
mühendis16:55:08
Mühendislik mesleğinden olan kimse
şedit16:54:39
Yeğin, şiddetli
beleş16:53:09
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
eş yükselti16:52:00
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
karakteristik16:51:56
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
kayıtsız16:51:16
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
naif16:50:40
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
haykırış16:50:02
Haykırmak işi veya biçimi
Yakut16:49:51
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
hasep16:48:55
Kişisel özellikler, nitelikler
dili tutulmak16:48:54
sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
simgecilik16:48:53
Sembolizm
TEKRARLAMA16:48:52
Tekrarlamak işi
minibüs16:48:52
10, 12 kişilik küçük otobüs
şatafatlı16:48:13
Süslü ve gösterişli
gönderme16:48:11
Göndermek işi, irsal
mercek16:48:08
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
Çıngırak16:47:39
Küçük çan
dağıtıcı16:47:28
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
kuyumcu16:47:27
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
ağızdan16:47:16
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
muhayyer16:47:04
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
şip16:46:12
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
Bit16:45:46
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
taş basması16:45:15
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
ateşli16:43:09
Ateşi olan
YOLMA16:42:55
Yolmak işi
skandal16:40:18
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
yeğrek16:39:41
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
Muhasip16:37:51
Sayman, muhasebeci
ölçek16:37:48
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
kahya16:37:47
Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse
kazara16:36:27
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
yezit16:36:23
Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz
rahatsız16:36:14
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
Yaban mersini16:36:02
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
savaşımcı16:35:58
Savaşım veren kimse, mücadeleci
kadınsı16:35:56
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
pagan16:35:53
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
Hey16:35:51
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
SAPAKLIK16:34:54
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
ALAZA16:34:48
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
müselles16:34:47
Üçgen
tahtelbahir16:34:31
Denizaltı
ege16:31:49
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
irdeleme16:31:04
İrdelemek işi
iti16:29:38
İtici güç, ilham verici
Ateşkes16:29:11
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
hoş görmek (veya karşılamak)16:29:10
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
Cümle alem16:29:08
Herkes
ilgisiz16:28:53
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
damızlık16:28:25
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
katı16:27:42
Sert, yumuşak karşıtı
Çiğnenmek16:26:54
İşgal altına alınmak
zeyil16:25:03
Ek
KABUL ODASI16:24:45
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
şoför16:24:39
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
evren doğumu16:24:37
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
ürik asit16:23:57
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
artçı16:22:34
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
batur16:21:03
Bahadır
övmek16:20:23
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
evren pulu16:20:10
Mika
BABACAN16:19:59
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
açıktan16:19:57
Bir yerin uzağından
Dış alım16:18:10
İthalât
varışlılık16:18:03
Varışlı olma durumu, irfan
çaresiZ16:17:31
Çaresi bulunmayan, onulmaz
ulussever16:17:26
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
kanı16:17:24
İnanılan düşünce, kanaat
eti16:17:24
Hitit
DARA16:17:23
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
boş yere16:17:22
Boşuna
Tik16:17:06
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
mertlik16:16:19
Yiğitlik, erkeklik
emeklilik16:15:14
Emekli olma durumu, tekaütlük
ihtisap16:15:14
Belediye memurunun işi ve dairesi
mesele16:15:12
Sorun
destek olmak16:13:24
güç sağlamak, yardımcı olmak
çentme16:12:34
Çentmek işi
Kira16:12:05
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
zahmetli16:12:05
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
Şehir16:11:08
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent
sütnine16:10:25
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
defetme16:10:05
Defetmek işi
hint bademi16:08:46
Kakao
serüven16:08:45
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
avlanma16:08:44
Avlanmak işi
Şaşkın16:08:16
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
Dolambaçlı16:08:16
Dolambacı olan
mücahit16:08:14
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
milimetre16:06:48
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
lavta16:06:02
Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı
Müsadere16:04:57
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır16:04:56
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
nikap16:04:50
Yüz örtüsü, peçe
sn16:04:42
Kalay"ın kısaltması
Tezyin16:03:55
Bezeme, süsleme, donama
maaile16:03:30
Ailece, ev halkıyla birlikte
sal16:03:08
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
Senegalli16:02:48
Senegal halkından olan (kimse)
Termik16:02:35
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
KARAKAŞ16:02:06
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
ezici16:02:01
Ezmek işini yapan
noksan16:02:00
Eksik, eksiklik, kusur
saçak bulut16:01:49
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
âşıktaşlık16:01:40
Karşılıklı sevişme, muaşaka
atmosfer basıncı16:01:23
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
mahlukat16:01:11
Yaratıklar
KALDIRICI16:01:08
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko