kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

kan bilimi22:24:09
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
AÇIK OTURUM22:23:41
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
AÇI22:23:37
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
-den bu yana22:23:31
-den beri
şule22:23:24
Alev, yalım
şufa hakkı22:23:17
bk. ön alım hakkı
şov22:23:11
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
şom22:22:53
Uğursuzluk
şistleşme22:22:48
Şistleşmek işi veya durumu
ihtiraslı22:22:44
Aşırı istekli
şirinlik22:22:43
Şirin olma durumu, sevimlilik
şirin22:22:38
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
şilte22:22:14
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
şilep22:22:08
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
şiilik22:21:48
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
şifon22:21:27
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
şifa bulmak22:21:15
iyi olmak, onmak
şiddet22:21:04
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
şeytani22:20:31
Şeytanca
şeytan taşlama22:20:25
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
şerif22:20:04
Kutsal, şerefli
şergil22:19:57
Askıntı, baş belâsı
şeref22:19:42
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
şenlikli22:19:34
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
şen şakrak22:19:22
Çok neşeli, şakrak
şelale22:19:03
Büyük çağlayan, çavlan
Ilımlılık22:18:57
Ilımlı olma durumu, mutedillik
şeker hastalığı22:18:46
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
şehvet22:18:40
Cinsel istek, kösnü
emare22:18:34
Belirti, iz, ipucu
melodik22:18:26
Melodi ile ilgili, ezgili
şehircilik22:18:19
Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı
gelenekçi22:18:12
Geleneklere bağlı (kimse)
şehevî22:18:04
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
florya22:18:03
bk. flurya
şefik22:17:35
Sevecen, şefkatli, müşfik
şefaat etmek22:17:30
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
şecere22:17:12
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
örtmece22:16:57
Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun biçimde anlatılması, edebikelâm
şasi22:16:53
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
yola çıkmak22:16:52
araca binmek üzere yol üstünde durmak
şart22:16:48
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
şanslı22:16:28
Talihi olan, talihli
şampiyon22:16:09
Millî veya milletler arası bir yarışmada ilk dereceyi alan, birinci olan kimse veya takım
şamama22:15:44
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
şale22:15:34
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
kondansatör22:15:23
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
şakkadak22:15:16
Beklenmedik bir zamanda, birdenbire, ansızın
şaka kaldırmak22:14:48
şakaya dayanmak, katlanmak
şaka etmek22:14:38
bir kimseye şaka yollu takılmak
şakımak22:14:26
(şarkı, şiir için) söylemek
şahika22:14:07
Doruk, zirve
şahap22:14:02
Akan yıldız, ağma
aksiseda22:13:53
Yankı
beddua etmek22:13:49
ilenmek, intizar etmek
şahadetname22:13:48
Diploma, sertifika, bröve
şahıs22:13:43
Kimse, kişi, zat
şah damarı22:13:37
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
şah22:13:30
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
şaşırmak22:13:10
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
şıra22:13:06
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
şırınga yapmak22:13:02
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
şüpheci22:12:56
Kuşkucu, septik
Eylemli22:12:39
Eylem durumunda olan, amelî, fiilî
alaçam22:12:34
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
şükretme22:12:32
Şükretmek işi
TUGAY22:12:29
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
ısı22:12:24
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
şöhretli22:12:21
Ünü olan, ünlü, tanınmış
Şuur22:12:09
Bilinç
Şirket22:11:51
Ortaklık
Şiar22:11:06
Belgi
Şeytan elması22:10:56
Tatula
Şeytan22:10:44
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
Şerefli22:10:37
Onurlu
Şehla22:10:09
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
Şehbender22:10:02
Konsolos
Şeb22:09:41
bk. gece, ruz
Şakuli22:09:05
Çekülle ilgili
ehli22:08:53
Evcil
Şafak22:08:34
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
Şaban22:08:27
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
kılavuzluk22:08:01
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
ŞEKİLSİZ22:07:41
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
ŞEHZADE22:07:32
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
ŞEHİT22:07:25
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
ŞEFKATLİ22:07:15
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
ŞEAMET22:07:10
Uğursuzluk, kademsizlik, nuhuset
ŞİMDİ22:06:27
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
ŞİŞKİNLİK22:06:00
Şişkin olma durumu
ŞİİR22:05:55
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
ıstırap22:05:37
Acı
ısmarlama22:05:27
Ismarlamak işi, sipariş
ısıölçer22:05:14
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
ısı yayımı22:05:08
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
kolokyum22:05:03
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
ırksal22:04:57
bk. ırkî
ırki22:04:52
Irkla ilgili
ırama22:04:38
Iramak işi
ıralama22:04:32
Iralamak işi
ılıca22:04:08
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
ışınım22:04:00
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
ışıldak22:03:51
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
ığıl22:03:36
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
İzinsiz22:03:27
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
İyilik22:03:06
İyi olma durumu, salâh
İyileşme22:03:00
İyileşmek işi
figür22:02:49
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
İvecen22:02:33
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
İtki22:02:24
Tepi
İtina22:02:15
Özen, ihtimam
dil bilimci22:02:04
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
kabaca22:01:56
Kaba bir biçimde
İsyankar22:01:24
Baş kaldırıcı, isyancı
İstiskal22:01:20
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
İstenççilik22:00:58
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
stant22:00:50
At yarışlarında seyirci tribünü
alan topu22:00:35
Tenis
İsteme22:00:09
İstemek işi
İstavrit21:59:34
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
İspanyol müziği21:59:09
İspanyollara özgü bir tür müzik
İrilik21:58:49
İri olma durumu
İranlı21:58:24
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
İradeli21:58:19
İradeye dayanan, iradî
İpek21:58:08
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
İntibak21:57:45
Çevreye veya bir duruma uyma
İnilti21:57:15
İnleme sesi
İnce yapılı21:56:19
Narin, nazik, zayıf
İnat21:55:24
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
İnanma21:55:19
İnanmak işi