kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

Ashap02:14:49
Sahipler
ulusçuluk02:14:02
Milliyetçilik
el kitabı02:13:06
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
Hadise02:12:49
Olay
istinatgah02:12:27
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
Bitki02:12:25
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
iribaş02:12:11
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
terbiyeli02:11:37
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
Arlı02:11:11
Namuslu, utangaç, sıkılgan
çakı02:11:08
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
karateci02:11:06
Karate yapan kimse
destur02:11:04
İzin, müsaade
yurttaş02:11:03
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
Amerika tavşanı02:10:32
Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla)
meyve bahçesi02:10:20
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
alayiş02:10:05
Gösteriş, göz kamaştırma
terane02:08:58
Ezgi, makam, nağme
kesir02:08:57
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
ZIMBA02:08:56
Delgeç
uygunsuz02:08:55
Uymayan, yakışık almayan, yaraşmayan, münasebetsiz
terek02:08:48
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
TAKSİRAT02:08:06
Kusurlar, suçlar
sessiz02:08:00
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
latiflik02:07:35
Lâtif olma durumu
hayran02:07:06
Çok beğenen, hayranlık duyan
müdafi02:07:05
Savunucu
Şehvani02:07:01
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
acemice02:06:56
Toyca, beceriksizce
Trajedi02:06:54
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
ağırşak02:06:08
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
uzun kafalı02:05:58
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
inkılap02:04:38
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
şebabet02:04:25
Gençlik veya gençlik yılları
aşırmak02:04:25
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
nezir etmek02:04:19
bk. nezretmek
kamışçık02:04:15
Kuyumcuların kullandığı üfleç
kasınç02:04:09
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
ahiretlik02:03:55
bk. ahretlik
yükseklikölçer02:03:49
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
su borusu02:02:55
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
koza02:02:54
İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak
müdafaa02:02:51
Savunma, koruma
teçhiz02:02:51
Donatma, donatım
sebatkar02:02:50
Direşken, sebatlı
tekabül etmek02:02:48
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
Farazi02:02:41
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
Itır02:02:22
Güzel koku
üretici02:01:22
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
Kurmak02:00:37
Hazırlamak
yaban nanesi02:00:34
Yabanî bir tür nane
tahkikat02:00:24
Soruşturmalar
amal01:59:47
İşler, işlemler
kulluk kölelik01:59:44
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
trençkot01:59:38
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
Çığlık01:59:28
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
itidalli01:59:16
Ölçülü, ılımlı, soğukkanlı, mutedil
zenci01:58:43
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
peltek01:58:37
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
oranlı01:57:58
Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin
ciddiyetsiz01:57:48
Ciddiyeti olmayan, lâubali
müstakim01:57:32
Doğru, doğruluktan şaşmayan
perukar01:56:32
Berber
Katana01:56:31
bk. kadana
Neptün01:55:53
Güneş"e yakınlığı bakımından sekizinci olan gezegen
bazal01:55:31
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
tepeli dalgıç01:54:32
Dalgıç kuşlarından, başında kara tüylerden bir tepelik bulunan, sazlık göllerde yaşayan bir kuş, elma baş (Podiceps cristatus)
salıverilme01:54:27
Salıverilmek işi
dikizcilik01:54:27
Dikizci olma durumu, gözcülük, gözetleyicilik, erketecilik
HIYANET01:54:25
Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet
maşala01:54:08
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
Rahmetli01:53:47
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
tasnif01:53:25
Bölümleme, sınıflama
fidan01:53:23
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
zeveban01:53:02
Erime
erat01:52:43
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
matbu01:52:42
Basılı, basılmış
sunuş01:52:30
Sunmak işi veya biçimi
antipatik bulmak01:52:28
sevimsiz bulmak, kanı kaynamamak
antre01:52:26
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
güneş doğmak01:51:57
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
seslem01:51:26
Hece
Edep yeri01:51:24
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
çeyiz01:51:04
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
Tırtıl01:49:48
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
epitelyum01:49:20
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
aracılığıyla01:49:11
Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla
gökyüzü mavisi01:49:09
Açık mavi
şırınga01:49:08
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
derme çatma01:48:09
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
sülümen01:47:41
Ak sülümen
gayya01:46:46
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
ulum01:46:03
Bilimler, ilimler
yalan dolan01:45:26
Gerçek olmayan birçok söz
esnaf01:45:11
Küçük sermaye ve sanat sahibi
usare01:44:16
Öz su
öğütücü diş01:44:02
Azı dişi, azı
kıskaç01:43:15
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
proleter01:43:13
Çalışan, emekçi
merkeziyetçilik01:42:38
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
ÖZÜR01:42:03
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
şaka kaldırmak01:41:54
şakaya dayanmak, katlanmak
şeffaf01:41:18
Saydam
SEVİNÇ01:41:18
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
bol bol01:41:17
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
berabere kalmak01:40:52
(oyun, yarışma için) takımlar aynı sayıyı almak veya denk gelmek, başa baş kalmak, başa baş gelmek
SUSAM YAĞI01:40:28
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
ESKRİM01:39:10
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, kılıç oyunu
Utangaçlık01:38:50
Sıkılganlık, mahcubiyet
galeta01:38:50
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
sırt01:38:01
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
indirgeme01:37:47
İndirgemek işi, irca
mezun01:37:45
İzin almış, izinli
volt01:37:44
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
kılıf01:37:41
Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap
sofistike01:37:35
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
iteleme01:37:11
İtelemek işi
mızmızlık01:37:04
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
gözde01:36:06
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
doku bilimi01:35:50
Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji
oval01:35:50
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
rebap01:35:49
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz
Mal varlığı01:35:40
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
aşina01:34:25
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
akrabalık01:34:03
Akraba olma durumu
geciktirme01:33:55
Geciktirmek işi, tehir
cana yakın01:33:37
Sevimli
iyi hoş (ama)01:33:14
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
akarca01:32:55
Kemik veremi
seyir01:32:35
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
katrak01:32:21
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi