kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

uyuzlaşma02:24:59
Uyuzlaşmak işi
babaanne02:24:59
(çocuğa göre) Babanın annesi
gönüldaş02:24:50
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
Taşınabilir02:24:30
Taşınması mümkün olan
Pelür02:24:29
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
parsel02:24:26
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
abanoz02:24:16
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
eczacılık02:23:36
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
Pedagoji02:23:18
Eğitim bilimi
asa02:22:53
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
başat02:22:45
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
irkilme02:22:30
İrkilmek işi
mugayeret02:22:15
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
mevhum02:22:09
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
mevkuf02:21:50
Vakfedilmiş
seksapel02:21:36
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
aydın02:20:52
Işık alan, ışıklı, aydınlık
demevi02:20:47
Kanlı, kanı çok (insan)
DASİT02:20:04
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
telaşlı02:19:24
Telâş eden, telâşa düşen
özentisiz02:18:40
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
Antidot02:18:14
bk. panzehir
puan02:18:07
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
müntahip02:17:39
Seçmen
aba vakti yaba, yaba vakti aba02:17:31
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
miktar02:17:15
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
palamar02:17:04
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
Nakşibendî02:17:04
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
mikyas02:16:59
Ölçek, ölçü
izole02:16:29
Yalıtılmış, tecrit edilmiş
gece gündüz02:16:03
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
eleji02:15:54
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
pastel02:15:27
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
Endeks02:15:23
İndeks
böcek kabuğu02:15:20
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
balçık02:15:17
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil
zor alım02:14:59
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
hizmetçi02:14:50
Hizmet gören kimse
al02:14:34
Alüminyum"un kısaltması
mit02:14:27
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
bölüntü02:14:27
Bölünmüş parça
hijyen02:14:08
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
eş biçim02:14:03
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
muhtemel olmak02:13:43
umulmak, beklenmek
taşlık02:13:15
Taşı bol, taşlı (yer)
kül02:12:44
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
inikat02:12:32
Toplanma, birleşim
birader02:12:00
Erkek kardeş
siyasetçilik02:11:57
Siyasetçinin işi
bireysellik02:11:54
Birey olma olgusu
etnik02:11:50
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
kalan02:11:43
Kalmak işini yapan
etene02:11:11
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
höl02:11:03
Yaşlık, nem
verimsizlik02:11:02
Verimsiz olma durumu
yalancı02:10:32
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
gerzek02:10:13
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
tatarcık02:09:52
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
Kuvvetli02:09:09
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
Toygar02:08:15
Tarla kuşu
yeğrek02:08:03
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
Depo02:08:01
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
açacak02:07:47
Açmaya yarayan araç
zar02:07:44
İnce perde veya örtü
denizayısı02:06:34
1,5-2 m boyunda, uzun ve yumuşak tüylü postu beğenilen, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi (Arctocephalus ursinus)
gramofon02:06:18
Sesyazar, fonograf
orijin02:06:13
Soy sop
letafet02:06:09
Güzellik, hoşluk
soluk almak02:06:03
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
cennet kuşu02:05:45
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
BELGİT02:04:40
Senet
protein02:04:28
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
betisiz02:04:11
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
oyma02:04:08
Oymak işi
koordinasyon02:04:04
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
acınmak02:03:46
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
kiriş02:03:35
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
tecrübesiz02:03:11
Tecrübesi olmayan
ÜMİT ETMEK02:03:07
ummak, beklemek
sarih02:02:44
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
mehterbaşı02:01:52
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
restorasyon02:01:40
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
YAZMA02:01:31
Yazmak işi, tahrir
barbata02:01:24
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
baytar02:01:08
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
başörtü02:00:42
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
mavikantaron02:00:21
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
nispi02:00:18
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
antoloji02:00:14
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
ABİS01:59:55
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
hav01:59:53
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
ham01:59:49
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
hab01:59:47
Uyku
tezkere01:59:19
Pusula
hepsi01:59:06
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
tezkire01:59:04
bk. tezkere
otağ01:58:11
Büyük ve süslü çadır
otarsi01:58:10
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
bireysel01:58:04
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
itenek01:57:52
Piston
sükût01:57:35
Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik
akademisyen01:57:33
Akademi üyesi
konaklama01:57:31
Konaklamak işi
et suyu01:57:29
İçinde et kaynatılmış su
muhafaza etmek (veya edilmek)01:57:11
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
gedikli01:56:53
Gediği olan
susuz01:56:42
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
suret01:56:35
Görünüş, biçim
yandaşlık01:56:33
Yandaş olma durumu, taraftarlık
arlanma01:56:21
Arlanmak işi
aziZ01:56:17
Sevgide üstün tutulan, muazzez
Gerileme01:56:10
Gerilemek işi
adetçe01:56:05
Sayı bakımından, sayıca
orkide01:56:03
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
dikiş01:56:02
Dikmek işi
kısaca01:55:55
Oldukça kısa, biraz kısa
reflektör01:55:22
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
ön ek01:55:17
Bazı yabancı dillerde kelime kökünün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan ek: normal, anormal gibi
kargı01:55:17
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
mağara01:54:35
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
hora01:54:17
Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu
zahmetsiz01:54:15
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
YANSICA01:54:12
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
salahiyetsiz01:54:07
Yetkisiz
Muço01:53:33
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
tabanca01:53:25
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
bevliyeci01:53:12
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
berraklık01:52:32
Berrak olma durumu, duruluk
kekeleme01:51:38
Kekelemek işi
bilim kurgu01:51:26
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb