kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

kan bilimi11:17:19
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
METAL11:17:14
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
bakkam11:17:10
bk. bakam
animasyon11:17:05
Canlandırma
kardeş11:17:03
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
Aşiret11:17:00
Oymak
çuha çiçeği11:16:58
İki çeneklilerden, çok yıllık, değişik renkli çiçekleri ve rozet yaprakları olan, dere kenarlarında da yetişen bir süs bitkisi
sürgüne göndermek11:16:56
ceza olarak bir yere sürmek
geçmiş zaman11:16:47
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
arabesk11:16:43
Arap üslûbunda olan (şey)
direniş11:16:39
Direnmek işi veya biçimi, karşı koyma, dayanma, mukavemet
ön ek11:16:31
Bazı yabancı dillerde kelime kökünün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan ek: normal, anormal gibi
çabucacık11:16:30
Çabucak, sür"atle
maden gazı11:16:28
Madende oluşan gaz
YENGİ11:16:25
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
manalı11:16:22
Anlamlı
yatısız11:16:19
Geceleri kalınıp yatılmayan
karagözcü11:16:18
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
kesilmek11:16:14
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
Ask11:16:14
bk. asklı
Babasız11:16:12
Babası ölmüş çocuk, yetim
ikamet11:16:07
Bir yerde oturma eğleşme
potasyum11:15:59
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
nakletmek11:15:51
Anlatmak, aktarmak
ulusçuluk11:15:48
Milliyetçilik
çıkarma11:15:41
Çıkarmak işi
tasdik11:15:40
Doğrulama
Beraberlik11:15:36
Birlikte olma durumu
kendir11:15:33
Kenevir
temaşa11:15:32
Hoşlanarak bakma
tahkiye11:15:31
Bir olayı anlatmadaki düzen, anlatış düzeni
galeta11:15:30
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
Logo11:15:28
Arma
makine11:15:28
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
Becerikli11:15:24
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
manevi11:15:21
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
mine11:15:20
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
tahayyül11:15:19
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
Baygın11:15:17
Bayılmış, kendinden geçmiş
bozulmak11:15:14
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
buluşMA11:15:09
Buluşmak işi
pişekar11:15:08
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
yoldaş11:15:05
Yol arkadaşı
Mihrap11:14:57
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
Senegalli11:14:55
Senegal halkından olan (kimse)
Mihver11:14:52
Eksen
geri hizmet11:14:49
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
tekabül etmek11:14:47
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
haber ajansı11:14:44
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
Üstelik11:14:41
Üste verilen şey
cermen11:14:36
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
ceriha11:14:28
Yara
Açık artırma11:14:25
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
taaddüt11:14:23
Çoğalma, sayısı artma
otogar11:14:20
Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj
mankafa11:14:18
Anlayışsız, aptal
kıyıcılık11:14:15
Kıyıcı olma durumu
otoyol11:14:12
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
Özürlü11:14:11
Özrü olan
öç almak (veya öcünü almak)11:14:07
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
karşılıksız11:14:01
Karşılığı olmayan
Kolayca11:13:57
Oldukça kolay olan
yine11:13:50
bk. gene
elekten geçirmek11:13:49
elemek
zihaf11:13:49
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
mutfak11:13:47
Yemek pişirilen yer
anımsama11:13:44
Hatırlama
ayak11:13:40
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
balgam11:13:36
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
tespit etmek11:13:31
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
trafikçi11:13:29
Trafik polisi
göç11:13:29
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
bazı11:13:26
Birtakım, kimi
klişe11:13:26
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
buluşmak11:13:24
Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek
soytarı11:13:17
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
ak basma11:13:02
Ak su, perde, katarakt
infial11:13:02
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
destancı11:12:56
Destan yazan veya anlatan kimse
möble11:12:51
Mobilya
zamane11:12:51
Çağ, devir
arap11:12:46
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
torak11:12:43
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
tortu11:12:40
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
delişmen11:12:35
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
koruluk11:12:34
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
topuk11:12:26
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
ah çekmek11:12:23
derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek
şayia11:12:20
Yayılmış haber, yaygın söylenti
bakire11:12:13
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
yedirip içmek11:12:12
beslemek
galatıhis11:12:11
Duygu yanılması, yanılsama
Ordu11:12:10
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
Oran11:12:08
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
makara11:12:05
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
beli11:12:04
Evet
Alışkanlık11:12:00
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
çoğulcu11:11:57
Çoğulculukla ilgili olan, plüralist: Çoğulcu görüş
ARGAÇLAMA11:11:54
Argaçlamak işi
iveğen11:11:50
İvecen
kan kaybetmek11:11:49
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
umacı11:11:49
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
ararot kamışı11:11:46
Maranta
müspet ilimler11:11:44
Pozitif bilimler
BATARYA11:11:40
En küçük topçu birliği
halhal11:11:34
Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik
baştan savma11:11:32
üstünkörü, özen göstermeden
Esnek11:11:31
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
piknikçi11:11:27
Piknik yapmayı seven kimse
nominatif11:11:27
Yalın durum
fistül11:11:25
Akarca
konum11:11:23
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
slogan11:11:17
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
evcil hayvan11:11:10
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
töz11:11:09
Kök, asıl, cevher
güreşçi11:11:07
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
keşişhane11:11:04
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
otoriter11:11:02
Yetkeli, otoriteli
malafa11:10:54
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
çarpış11:10:52
Çarpmak işi veya biçimi
cızırtı11:10:49
Cızırdama sesi
Işın bilimci11:10:44
Işın bilimi uzmanı, radyolog
germen11:10:41
Kale, kermen
esrarlı11:10:35
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
Domuz yağı11:10:32
Domuzdan çıkarılan yağ
muşamba11:10:27
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez
Ki11:10:24
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
çalmak11:10:23
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
görünürde11:10:19
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
kaplama11:10:13
Kaplamak işi