kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

amaç11:34:09
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
ademoğlu11:34:09
İnsan denilen yaratıkların hepsi
yokluk11:34:03
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
çözülme11:33:56
Çözülmek işi
KALPAK11:33:50
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
Resmilik11:33:44
Resmî olma durumu, resmiyet
başkaldırı11:33:37
Ayaklanma, isyan
müjdeleme11:33:31
Muştulama
Engin11:33:18
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
öfke11:33:12
Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap
kısırlık11:33:06
Kısır olma durumu
ağı çiçeği11:32:59
Zakkum
teklifsiz11:32:53
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
mebus11:32:52
Milletvekili
MAZERET11:32:47
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
dalgalı akım11:32:40
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
muvasalat11:32:38
Bir yere ulaşma, varma
yeniçerilik11:32:34
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
önsel11:32:28
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
antipatik11:32:19
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
Yetiştirici11:32:12
Üretici, müstahsil
yüreksiz11:32:11
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
ruzname11:32:01
Günlük olayların yazıldığı defter
Yedinci sanat11:31:52
Sinema
Ekşimtırak11:31:48
Az ekşi
başlangıç11:31:47
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
PIRILTI11:31:42
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
katışıksız11:31:35
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
kuvvet11:31:29
Fiziksel güç, takat
İktisatçı11:31:16
Ekonomi uzmanı, ekonomist
tembel11:31:10
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
müsavi11:31:03
Eşit, denk
ele geçirmek11:31:00
yakalamak
ARKA11:30:57
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
maşallah11:30:54
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
Dağ kırlangıcı11:30:51
Çobanaldatan, keçisağan
AGAH11:30:44
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
liga11:30:38
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
liva11:30:32
Sancak
NEODİM11:30:25
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
logo11:30:19
Arma
eleme11:30:13
Elemek işi
Pozitif11:30:13
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
Verme11:30:06
Vermek işi
kerevit11:29:57
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
nefiy11:29:47
Sürme, sürgüne gönderme
mika11:29:36
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
sürüm11:29:34
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
mide11:29:30
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
mine11:29:24
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
uzunçalar11:29:15
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
mola11:29:08
Yorgunluğu gidermek için duraklama
şaşaa11:29:02
Görkem, gösteriş, tantana
gıdık11:28:56
Çene altı, gerdan
şiilik11:28:49
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
bozma11:28:48
Bozmak işi
möble11:28:43
Mobilya
yarılma11:28:36
Yarılmak işi
öğretim görevlisi11:28:36
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
Miğfer11:28:27
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
manevra11:28:13
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
musallat11:28:10
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
beş11:27:47
Dörtten sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 5, V
kanyon11:27:40
Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar boğaz, kapuz
kantar11:27:31
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
kanton11:27:19
İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri
gelecek bilimi11:27:13
Fütüroloji
İLAM11:27:06
Bildirme, anlatma
ADALET11:27:00
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
mahrut11:26:54
Koni
MEVKİ11:26:47
Yer, mahal
götürme11:26:42
Götürmek işi
bitme11:26:41
Bitmek işi
bitik11:26:26
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
toplardamar11:26:07
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
temmuz11:25:55
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
mitoloji11:25:46
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
önerge11:25:37
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
Teneşir11:25:31
Ölü yıkanan kerevet, salacak
taş balığı11:25:27
İşkine balığına verilen bir ad
diyecek yok11:25:24
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
lâfız11:25:18
Söz, kelime
kabiliyet11:25:06
Yetenek
kendini düşünmek11:25:04
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
alaca11:24:59
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
itaatli11:24:53
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
nağme11:24:40
Güzel, uyumlu ses, ezgi
Mevcut11:24:33
Var olan, bulunan
puluç11:24:20
Cinsel gücü olmayan (erkek)
Çulluk11:24:02
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
mühürdar11:23:55
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
samimi11:23:51
İçten, içtenlikle
dokuma11:23:49
Dokumak işi, mensucat, tekstil
klik11:23:42
Hizip
kame11:23:23
Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş
kaza11:23:17
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
kaya11:23:11
Büyük ve sert taş kütlesi
müruruzaman11:23:08
Süre aşımı, zaman aşımı
kase11:23:04
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
kavi11:22:58
Dayanıklı, güçlü, zorlu
yersiz yurtsuz kalmak11:22:51
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
AMFİTEATR11:22:45
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
zorlama11:22:39
Zorlanmak işi, zecir
hafıza kaybı11:22:20
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
Bayağı11:22:01
Aşağılık, pespaye
Alüminyum11:21:49
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
Karabaş11:21:42
Rahip, keşiş
berkemal11:21:36
Mükemmel, pek iyi
engerek11:21:29
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
Yumuşama11:21:23
Yumuşamak işi
flavta11:21:14
Flüt
Takdim11:21:08
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
Solungaç11:21:01
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
üstüne oturmak11:20:55
bk. üzerine oturmak
hristiyan11:20:49
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
büyükbaş11:20:42
Sığır, manda gibi hayvanların niteliğini belirtmek için kullanılır
boş söz11:20:36
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
zabıt11:20:23
Zapt
üfleç11:20:22
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
lanetli11:20:17
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
geçimlik11:20:13
Yiyecek parası, nafaka
lata11:20:10
Dar ve kalınca tahta
ıslahat11:19:48
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
Yumak11:19:10
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
lenf11:19:04
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
iki yüzlü11:18:57
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
bereleme11:18:51
Berelemek işi
SÜREÇ11:18:45
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
sümsük11:18:38
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
dilsiz11:18:26
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz