kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

büzüktaş15:24:28
Kafa dengi arkadaş, kafadar
Mesela15:24:26
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
sığırcık15:24:24
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
pısırıklık15:24:22
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
belgegeçer15:24:22
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
Evrim15:24:21
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
çiftteker15:24:21
Bisiklet
Mesafe15:24:20
Ara, uzaklık
işaretleme15:24:18
İşaretlemek işi
çisenti15:24:14
Toz gibi ince yağan (yağmur)
ensesi kalın15:24:13
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
Aşmak15:24:11
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
yanardağ püskürmesi15:24:10
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
göstermelik15:24:08
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
vazıyet15:24:06
El koyma
Kategori15:24:06
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
kızıl ötesi15:24:05
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
Cildiyeci15:24:05
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
Yönelme15:24:03
Yönelmek işi
taraf15:24:01
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
kum otu15:24:01
Uyuz otu
doğaç15:24:00
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
departman15:23:59
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
ilgi çekici15:23:57
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
SAKSAĞAN15:23:56
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
GÖREV15:23:55
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
beden eğitimi15:23:53
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
incir15:23:50
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
KAHİNLİK15:23:49
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
ceza evi15:23:45
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
somut15:23:45
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
somya15:23:44
Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış kerevet
Karakul15:23:42
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
sonda15:23:41
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
kiralık ev15:23:39
Kiralanmak üzere hazırlanmış olan ev
monogami15:23:39
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
tehlikesiz15:23:38
Tehlikesi olmayan
akla yatkın15:23:38
uygun, akıllıca, makul
keler15:23:37
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
sahteci15:23:36
Düzmeci, sahtekâr
tahripkâr15:23:36
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
yıldız kümesi15:23:34
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
kötülükçü15:23:34
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
Realizm15:23:33
Gerçekçilik
ZÜMRE15:23:32
Topluluk, takım, grup, camia
meslek seçmek15:23:30
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
tasfiyehane15:23:27
Arıtım evi, rafineri
yöneticilik15:23:25
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
kara para15:23:22
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
marangozluk15:23:21
Marangozun işi
aksakal15:23:20
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
pagan15:23:14
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
Cüz15:23:13
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
pafta15:23:12
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
DİASPORA15:23:11
Kopuntu
gerekli görmek15:23:08
yapılması icap etmek
pahal15:23:06
Ters, aksi
davul15:23:06
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
Bozgunluk15:23:02
Bozgun
pampa15:23:02
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
patis15:23:01
Patiskanın kısaltılmış şekli
Cilâlı Taş Devri15:23:01
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri
BATIN15:22:59
Karın
sonuçlamak15:22:57
Sonuç vermek; yol açmak
diyalektik15:22:55
Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmaya yarayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi
geciktirme15:22:54
Geciktirmek işi, tehir
muzaffer15:22:52
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
ALKİL15:22:50
Alkol kökü
KIDEM15:22:46
Bir görevde rütbece eskilik
Lüks15:22:42
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
ORGAZM15:22:39
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
Doğaçlama15:22:38
Doğaçlamak işi
hint bademi15:22:37
Kakao
hurufat15:22:35
Harfler
koyu pembe15:22:34
Pembenin bir ton koyusu
elbette15:22:34
Elbet
emircik15:22:32
Yalıçapkını, iskele kuşu
emirber15:22:31
Emir eri
arabi15:22:24
Araplarla ilgili, Araplara özgü olan
Ültimatom15:22:21
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
LEGORN15:22:19
Yumurta verimi çok, genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı
arena15:22:19
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
arefe15:22:18
bk. arife
ardak15:22:17
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
İşkilli15:22:16
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
argon15:22:15
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
ariza15:22:14
Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe
fistül15:22:13
Akarca
derleyip toplamak (veya toparlamak)15:22:12
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
palan15:22:10
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
palto15:22:09
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
dogmacılık15:22:08
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
panel15:22:06
Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, toplu görüşme, açık oturum
formasyon15:22:05
Biçimlenme
drama15:22:04
Dram
kurtulma15:22:00
Kurtulmak işi
tahakkuk15:21:56
Gerçekleşme
terebentin15:21:54
Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi
musluk15:21:53
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
bos15:21:53
bk. boy bos
sebatsız15:21:52
Sebat etmeyen
Meşime15:21:49
Döl yatağı
kadife15:21:46
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
garson15:21:46
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
belkili15:21:43
Olasılı, muhtemel
kadana15:21:40
Bir cins iri at
tediye15:21:39
Para vb.bir şey verme, ödeme
acı yitimi15:21:38
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
gavur15:21:36
Müslüman olmayan kimse, Hristiyan
gasil15:21:31
Ölü yıkama
bezeme15:21:29
Süsleme, tezyin
bezgin15:21:28
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
Derviş15:21:27
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
burç15:21:25
Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı
çitileme15:21:22
Çitilemek işi
karmaşık15:21:21
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
güzergah15:21:19
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
metilen15:21:16
Metanın iki hidrojen atomunu yitirmesiyle türeyen bir kök (CH2)
soğan çiçeği15:21:15
Fulya
Tırtıl15:21:14
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
mabude15:21:12
Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilâhe
kararsızlık15:21:04
Kararsız olma durumu, tereddüt
Vetire15:21:02
Süreç
apolet15:20:59
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
temas15:20:59
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
tayyar15:20:59
Uçucu
akıl hastası15:20:52
Ruh hastası, deli
protaktinyum15:20:50
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
yaralama15:20:47
Yaralamak işi
tepir15:20:45
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek