kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

kanata18:10:43
Ağzı geniş tek kulplu su kabı
oflaz18:10:34
İyi, güzel, mükemmel
yağışsız18:09:29
Yağışı olmayan, kurak
seki18:09:20
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
itenek18:09:08
Piston
ispanyol dansı18:08:53
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
kefen18:08:48
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
ödemek18:08:44
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
safra kesesi18:08:38
Öd kesesi
el işi18:08:38
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
Yayvan18:08:37
Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş
romantizm18:08:26
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
kontak açmak18:08:25
bir taşıtın motorunu çalıştırmak için kontak anahtarını çevirerek elektrik devresini açmak
behemehal18:08:23
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
18:07:01
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
Kamer18:06:56
Ay
tasdik etmek18:06:47
doğrulamak
dümbelek18:06:10
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
Aşık kemiği18:05:16
Aşık
Pervane18:05:10
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
kara elmas18:04:40
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
kaçık18:04:36
(bir yana) Kaçmış, kaymış
koruluk18:04:29
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
silindir şapka18:04:25
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
Azrail18:04:14
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
arzu duymak18:04:11
birine veya bir şeye karşı istek duymak
pişekar18:03:17
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
yazgıcılık18:03:04
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
alt kurul18:02:36
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
pespaye18:02:32
Alçak, soysuz, aşağılık
divan18:02:29
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
Ton balığı18:02:29
Orkinos
doymuş18:02:27
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
doğulu18:02:26
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
atıfet18:02:26
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
iş yapmak18:02:00
çalışmak
tef18:01:56
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
ablukaya almak18:01:47
bk. abluka etmek
GALAKSİ18:01:40
Gök adası
birebir18:01:34
Etkisi kesin olan
çözülme18:01:24
Çözülmek işi
kemal18:01:18
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
KEMAN18:00:59
Yay
kompresör18:00:34
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
iğne18:00:25
Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
keratin18:00:14
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
refleks18:00:12
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, tepke, yansı
övünek17:59:51
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
yalanma17:59:49
Yalanmak işi
fenalık17:59:35
Kötülük, şer
inilmek17:59:30
İnmek işi yapılmak
edisyon17:59:21
Basım
demode17:58:51
Modası geçmiş olan
etkinleştirme17:57:59
Etkinleştirmek işi
fütursuzca17:57:56
Önemsemeyerek, aldırmayarak
arbalet17:57:55
Kundaklı, tetikli yay
Yabani turp17:57:55
Yaban turbu, acırga
müzik17:57:49
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
kavrayışlı17:57:41
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
imalât17:57:23
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
haşere17:57:11
Böcek
kalça17:57:00
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
nadaslı17:57:00
Nadasa bırakılmış
Sanma17:56:59
Sanmak işi
hindistan cevizi17:56:57
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
kamet17:56:56
Boy, endam
isyankâr17:56:30
Baş kaldırıcı, isyancı
müzmin17:56:22
Uzun süreli, süreğen, kronik
matematiksel17:56:16
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
yeke17:56:16
Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
bilgelik17:56:15
Bilge olma durumu ve niteliği
erken17:56:12
Zamanın ilerlememiş bir anında
Kulunç17:56:10
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
devletçi17:55:56
Devletçilik yanlısı
küre kuşağı17:55:48
bk. kuşak
Kazanma17:55:34
Kazanmak işi, edinme
malaga17:54:49
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
toryum17:54:34
Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, 112,6 yoğunluğunda, 1700° C de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element. Kısaltması Th
görünüm17:53:12
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
volontarizm17:53:11
İstenççilik
bilgilendirme17:52:46
Bilgilendirmek işi veya durumu
Nekes17:52:40
Eli sıkı, cimri
turşu suyu17:52:34
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
meslekî17:52:26
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
ALAY17:52:14
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
hikâyeci17:51:55
Hikâye yazan, öykücü
Bölük17:51:42
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
kıya17:51:42
Adam öldürme suçu, cinayet
börtme17:51:24
Börtmek işi
barbunya17:51:23
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
w17:50:49
Volfram"ın kısaltması
haber ajansı17:50:44
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
süit17:50:15
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
dallama17:50:08
Dallamak işi
çekinik17:50:08
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
delirme17:50:04
Delirmek işi
teskere17:49:52
Sedye
naip17:49:39
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
kalın17:49:16
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
blöf17:49:07
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
dükkan17:48:58
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
abat17:48:55
Bayındır, mamur
bar17:48:41
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
hint domuzu17:48:38
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
balık yumurtası17:47:56
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
tergal17:47:40
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
dış deri17:46:58
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
atmak17:46:51
Bir şeyi yere doğru bırakmak
optimal17:46:45
En elverişli durum, optimum
berat17:46:44
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
tahttan indirmek17:46:39
hükümdarlığına son vermek
aşağı görmek17:46:21
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
raks17:46:11
Dans
atmaca17:45:31
Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş (Accipiter nisus)
atıl17:45:23
Tembel
JURNAL17:45:12
Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı
devlet adamı17:45:06
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
yaya kaldırımı17:44:47
Caddelerin iki yanında yayalara ayrılmış yol
tekzip etmek17:44:26
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
lüp17:44:23
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)17:44:17
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
KATIŞIKSIZ17:44:12
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
sergileme17:43:56
Sergilemek işi, teşhir
betimleme17:43:30
Betimlemek işi, tasvir
doğurgan17:43:18
Çok doğuran
reis bey17:43:10
bk. başkan
bağıntı17:43:09
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
yontu17:43:02
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
libido17:42:35
Cinsel iç güdünün belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünü
Baston17:42:14
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç