kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

ele avuca sığmamak14:10:56
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
arı beyi14:10:51
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
soya14:10:48
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
uyuşturucu14:10:46
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
kaçık14:10:41
(bir yana) Kaçmış, kaymış
bayrak direği14:10:38
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
ağa14:10:36
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
lazım14:10:28
Gerek, gerekli
ağu14:10:23
Ağı
refakat14:10:22
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
gelecek zaman14:10:18
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
proses14:10:14
Süreç
savaş14:10:13
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
proje14:10:12
Tasarlanmış şey, tasarı
pazı14:10:08
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
patavatsız14:10:04
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
sıfatlaştırma14:10:03
Sıfatlaştırmak işi
soy ağacı14:10:01
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
nemçeker14:10:00
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
soru işareti14:09:58
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
kovmak14:09:53
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
molekül14:09:51
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
mayın dökmek14:09:46
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
böcekler14:09:46
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
dolanma14:09:45
Dolanmak işi
lântan14:09:44
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
bıdık14:09:41
Kısa ve tıknaz
leş14:09:36
Kokmuş hayvan ölüsü
bölüntüler14:09:31
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
koşma14:09:30
Koşmak işi
AVUÇ14:09:26
Elin iç tarafı
reviş14:09:25
Gidiş, yürüyüş
gurbet14:09:21
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
kaymakam14:09:20
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
kama14:09:16
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
hapishane14:09:16
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
kakım14:09:13
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin (Mustela erminea)
beklenti14:09:11
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
kaknem14:09:11
Çirkin, huysuz
iç hastalıkları uzmanı14:09:08
bk. dahiliyeci
refleks14:09:05
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, tepke, yansı
hemati14:08:56
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
fatalite14:08:53
Alın yazısı, yazgı, kader
hayalci14:08:53
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
hayal14:08:50
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
neşet14:08:47
Çıkma, ileri gelme
neşir14:08:42
Yayma, dağıtma, saçma
müşahhas14:08:39
Somut, konkre
artırım14:08:37
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
glokom14:08:36
Karasu (göz hastalığı)
gizlicilik14:08:33
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
gittikçe14:08:31
Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
lâik14:08:30
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
bitkin14:08:29
Gücü tükenmiş olan, çok yorgun
girişken14:08:29
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
gerçek dışı14:08:25
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
gerçek14:08:23
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
metazori14:08:19
Zorla
genellik14:08:19
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet
oma14:08:13
Kalça kemiği
gani14:08:12
Zengin, varlıklı
ikinci14:08:09
İki sayısının sıra sıfatı
font14:08:08
Dökme demir, pik (I)
fonksiyon14:08:06
İşlev
flüt14:08:04
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
yaya geçidi14:08:04
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
fantom14:08:02
Hayalet
ezinç14:07:59
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
galeta14:07:58
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
İKTİSADİ14:07:56
Ekonomik
yasa dışı14:07:52
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
yıkılma14:07:50
Yıkılmak işi
gril14:07:49
Izgara
ebeveyn14:07:49
Ana ve baba
dışarlık14:07:46
Taşra
ara bulma14:07:42
Anlaşmazlık durumunda bulunan kimseleri uzlaştırma işi
doğa ötesi14:07:38
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
tirat14:07:37
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
esir14:07:29
Tutsak
arkadaşlık14:07:18
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
dağ tavuğu14:07:12
bk. çil (I)
esintili14:07:12
Esintisi olan
miraç14:07:06
Göğe çıkma
coşkulu14:07:02
Coşkusu olan
kıvrım14:07:00
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
büyük14:06:54
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
burcu14:06:47
Güzel koku, ıtır
iffet14:06:43
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
buhar14:06:42
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
budunsal14:06:39
Kavmî, etnik
budun14:06:36
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim
dejenere14:06:32
Soysuz
biçim14:06:32
Dış görünüş, şekil
çınlayış14:06:27
Çınlamak işi veya biçimi
bilgiçlik satmak (veya taslamak)14:06:22
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
hâkimiyet14:06:19
Egemenlik
SAĞRI14:06:18
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
kirpi14:06:17
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
bezelye14:06:17
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
cefa14:06:12
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
başıboş14:06:12
Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan
cakalı14:06:05
Cakası olan, caka ile yapılan, gösterişli
FENİK14:06:03
Alman markının yüzde biri
artma14:06:02
Artmak işi
yer adı bilimi14:05:58
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
aplike14:05:57
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
bilgiç14:05:54
Bilgili kimse
alışkı14:05:50
Yapılmaya alışılmış davranış
alil14:05:47
Hastalıklı, sakat
ası14:05:44
Asmak işi
algılama14:05:44
Algılamak işi, idrak etme
alaten14:05:42
Cüzamlı, abraş
alan topu14:05:40
Tenis
astronot14:05:36
Uzay adamı
ahkam14:05:35
Yargılar, hükümler
sesli14:05:34
Sesi olan, ses çıkaran
afiyet14:05:31
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
görünüşte14:05:29
Dıştan göründüğüne göre, görünene inanmak gerekirse, görünene bakılırsa
bohem14:05:28
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
VASİSTAS14:05:27
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
sepet14:05:24
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
Taslak14:05:22
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
Sıçan14:05:21
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
albüm14:05:19
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
Sınıf14:05:15
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
senet14:05:14
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
YATIŞTIRMA14:05:10
Yatıştırmak işi
senir14:05:09
İki dağ arasındaki sırt
Safi14:05:01
Katıksız, duru, temiz
selis14:04:59
Akıcı (söz)