kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

kan bilimi06:17:57
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
averaj06:16:58
Ortalama
Delta06:16:48
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
SORMACA06:16:43
Soruşturma, anket
yarar06:16:38
Yarayan, elverişli, uygun
dalavere06:16:33
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
Tez06:16:28
Çabuk olan, süratli
verim06:16:23
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
Kimsesiz06:16:18
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
ZORLA06:16:13
Zor kullanarak, zecren; metazori
kor06:16:08
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
reis06:16:02
Başkan, ser
pusula06:15:57
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
bahar06:15:52
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
mutlu06:15:47
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
LAHZA06:15:42
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
Lens06:15:34
Mercek
emirlik06:15:32
Emir (II) olma durumu
Tebaa06:15:27
Uyruklu
fert06:15:21
Birey
AHENK06:15:16
Uyum
Duyuru06:15:11
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
duygu06:15:06
Duyularla algılama, his
geveze06:15:01
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
ongun06:14:51
Çok verimli, bol, eksiksiz
DEHA06:14:51
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
Yasak06:14:44
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
Diyet06:14:39
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
Fanatizm06:12:42
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
mihaniki06:10:50
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
vermek06:10:47
Bırakmak veya bağışlamak
sızılı06:05:01
Sızısı olan
uyuşuk06:04:31
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
nefis06:03:15
Öz varlık, kişilik
şom06:02:15
Uğursuzluk
abrama06:01:48
Abramak işi, idare
beyzî06:01:44
Yumurta biçiminde, söbe, oval
mitoloji05:59:42
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
elde05:59:23
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
tenasüp05:57:39
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
araz05:56:06
Belirtiler
Karasal05:53:19
Kara (I) ile ilgili, berrî
Şakacı05:52:02
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
alışmak05:49:16
Yadırgamaz duruma gelmek
kaburga05:48:15
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
tuzla05:47:56
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
münasebat05:47:10
İlgiler, ilişkiler
koşalık05:45:39
Koşa olma durumu
ab05:45:34
Su
Misket05:45:32
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
Baytar05:45:09
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
bilgilik05:43:41
Ansiklopedi
hüsün05:42:56
Güzellik
Münebbih05:41:53
Uyarıcı
ariza05:39:40
Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe
Peynir05:37:20
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
alüvyon05:37:13
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
antrepo05:36:53
Gümrüklere gelmiş ticarî eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye
DİLEMMA05:36:34
İkilem
Uca05:36:22
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
Etik05:36:20
Töre bilimi, ahlâk bilimi
UZMAN05:36:16
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
Okul05:35:20
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
hamile05:35:17
Gebe, yüklü, aylı
Tembellik05:35:09
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
karo05:35:05
Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olan, orya
DAYAK05:34:46
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
ekinoks05:34:25
Gün gece eşitliği
açık sarı05:28:37
Sarının bir ton açığı
Anut05:26:25
İnatçı, ayak direyici
N05:22:34
Azot"un kısaltması
tulûat05:22:19
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
Açık artırma05:18:16
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
eşkıya05:09:37
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
havuç05:08:30
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
salamura05:08:10
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
yankıca05:07:33
Başka birinin kullandığı söz veya cümleleri anlamsız olarak yankı gibi tekrarlama, ekolâli
rh05:06:24
Rodyum"un kısaltması
kovuşturma05:06:14
Kovuşturmak işi
say05:04:56
Çalışma, emek
bakan05:03:12
Bakmak işini yapan (kimse)
gaddar05:01:36
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
astronomi05:00:32
Gök bilimi, felekiyat
karizmatik04:59:58
Büyüleyici, etkileyici
eğrelti04:55:14
Eğrelti otu
pas04:54:29
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
bırakıt04:52:23
Tereke
ademoğlu04:51:00
İnsan denilen yaratıkların hepsi
ahmaklık04:49:37
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
akaju04:48:19
Maun
kan kaybetmek04:46:59
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
gübre04:45:44
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
nazır04:39:11
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
çentme04:36:08
Çentmek işi
veri04:36:08
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
ENAYİ04:36:07
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
Leb04:30:35
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
tümör04:24:35
bk. ur
müstağni04:19:52
Elinde olanla yetinen, doygun
aya04:10:23
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
ak kan04:09:34
Lenf
asilzade04:05:31
Soylu
takatuka04:03:57
Gürültü patırtı
avunma04:02:17
Avunmak işi, teselli
hayat04:00:09
Yaşam, dirim
koyu04:00:03
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
Macun03:59:52
Hamur kıvamına getirilmiş madde
sebat03:59:49
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
yaban03:59:29
İnsan yaşamayan ıssız yer
zaman03:59:27
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
boş03:59:18
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
tahsildar03:57:45
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
o03:57:43
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
yekinmek03:57:30
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
su03:57:21
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
ÜMİT03:56:56
Umma, beklenti, umut
yer03:56:48
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
av03:56:31
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
Ruh03:56:25
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
saman03:56:17
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
kaziye03:56:02
Önerme
bitki03:55:54
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
söz03:55:18
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
gelecek03:55:12
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
yardımlaşma03:55:00
Yardımlaşmak işi
köken03:53:46
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları
geçmiş03:53:15
Geçmek işini yapmış
erdenlik03:53:10
Bakirlik
artı03:53:09
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
kural03:53:04
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke