kan bilimi

1 İsim

Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi

Kan hastalıkları bilimi, hematoloji