kan bilimi

1.İsimKanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Kan hastalıkları bilimi, hematoloji

Son Arananlar

sessiz harf15:03:54
Ünsüz
Boyut15:03:52
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
oyma15:03:51
Oymak işi
Seyrekleştirme15:03:44
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
VESİLE15:03:30
Sebep, bahane
haris15:03:26
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
GURUP15:03:25
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
Şebnem15:03:24
Çiy
GEÇİMLİK15:03:23
Yiyecek parası, nafaka
lepra15:03:22
Cüzam
Denk15:03:21
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
ALFABETİK15:03:13
Alfabe sırasına göre dizilmiş
Tantal15:03:10
Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000° C ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element. Kısaltması Ta
Hasse15:03:07
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
karacılık15:03:05
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
spiral15:02:56
Sarmal biçiminde olan
gömüt15:02:52
Mezar, metfen, kabir, makber, sin
darülâceze15:02:51
Düşkünler evi
Etiket15:02:42
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
riyaziye15:02:40
Matematik
KİFAYET15:02:25
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
terbiyum15:02:24
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
kerata15:02:10
Karısı tarafından aldatılan erkek
NAHAK15:02:08
Haksız, gereksiz
Zevksiz15:01:55
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
zencefilgiller15:01:54
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
akın15:01:40
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
elik15:01:37
Dağ keçisi, yaban keçisi
men15:01:23
Yasaklama, izin vermeme
balık baştan kokar15:01:21
bir işte aksaklığın başta olanlardan başladığını anlatır
nöbetleşe15:01:19
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
önemseme15:01:14
Önemsemek işi
kaldıraç15:01:07
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
ceht15:01:04
Çaba, çabalama
SEVAP15:01:02
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
akan yıldız15:01:00
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
gergef15:00:59
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
destekleme15:00:56
Desteklemek işi
Demokrasi15:00:55
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
ılıkça15:00:50
Biraz ılık
görüş15:00:43
Gözle bir şeyi algılama yetisi
bora15:00:43
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
yetmek15:00:42
Yeterli sebep olmak
Kırıcı15:00:42
Kırmak işini yapan
Hamile15:00:33
Gebe, yüklü, aylı
gözü açık15:00:30
Uyanık, becerikli
filiz15:00:28
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
Hizmetli15:00:12
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
ZEYREKLİK15:00:01
Anlayışlı, uyanık olma durumu, zekâ
ahır14:59:52
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
aks14:59:50
Dingil
dolaylı anlatmak14:59:46
anıştırmak, ima etmek
DALAVERECİ14:59:43
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
laf cambazı14:59:26
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
toparlak hesap14:59:18
Yuvarlak hesap
mo14:59:18
Molibden"in kısaltması
şişe14:59:17
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
Billursu14:59:16
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
fikrisabit14:59:12
Saplantı, idefiks
soluk almak14:59:07
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
AM14:58:54
Amerikyum"un kısaltması
alt karşıt14:58:49
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
uyruksuz14:58:47
Herhangi bir devletin uyruğunda olmayan
kovuk14:58:44
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
dikit14:58:18
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
aşağı düşmek14:58:08
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
Tarımsal14:58:03
Tarımla ilgili, ziraî
Saplantı14:57:52
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
kapitalizm14:57:43
Anamalcılık
UĞURLUK14:57:39
Maskot
Bodur14:57:34
Enine göre boyu kısa ve tıknaz
titan14:57:32
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
aksiyom14:57:28
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
yıldırımkıran14:57:18
Yıldırımsavar
amerikan bezi14:57:13
bk. amerikan
üstün zeka14:57:11
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
keçi yolu14:57:10
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
meyhane14:56:50
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
rahmet14:56:48
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
Okuma14:56:47
Okumak işi, kıraat
gündüzlü14:56:37
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
mutA14:56:25
Veri
ender14:56:20
Çok az, çok seyrek
derbeder14:55:31
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
Lokma14:55:19
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
batkın14:55:07
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
Övme14:54:48
Övmek işi, sena, medih
yenici14:54:44
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
Cer14:54:42
Çekme, sürükleyerek götürme
düzgün14:54:35
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
yeis14:54:19
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
Festival14:54:09
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
Kalp14:53:57
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
logo14:53:55
Arma
beli14:53:43
Evet
SMAÇÖR14:53:42
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
Teklif14:53:41
Birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme
Küçük tansiyon14:53:40
Kanın beyin içindeki basıncı
Tembel14:53:36
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
maskara14:53:35
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
utanma duygusu14:53:35
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
palto14:53:34
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
alakarga14:53:33
Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü, kestane kargası (Garrulus glandarius)
kaymak taşı14:53:33
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
hizip14:53:24
Bölük, kısım
koşma14:53:19
Koşmak işi
gizemsel14:53:19
Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik
yabanıl14:53:18
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
avare14:53:10
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
özür dilemek14:52:50
özrünü ileri sürerek bir işi yapmayı istememek, bir işten bağışlanmasını istemek
fatihane14:52:46
Fatih gibi, fatihe benzercesine
kokuşmak14:52:17
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
Kenevir14:52:13
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
randevu14:52:07
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
KAbir14:51:43
Mezar, sin
organik14:51:41
Organlarla ilgili, uzvî
Suvarma14:51:35
Suvarmak işi
haraza14:51:31
Kavga, gürültü, karışıklık
taltif14:51:19
İyilik ederek gönül alma
avlanma14:51:17
Avlanmak işi
dayandırma14:51:00
Dayandırmak işi
saray14:50:30
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
kirtil14:50:29
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
ayyar14:50:20
Dolandırıcı, hilekâr
ikilem14:49:58
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassim, dilemma: Fatih"in, babası II. Murat"a yolladığı bir haber güzel bir ikilem örneğidir
sam14:49:37
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
kaloma14:49:31
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
buzdolabı14:49:29
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
devam etmek (veya ettirmek)14:49:20
başlanmış bir işi sürdürmek
ara buluculuk14:49:19
Uzlaştırıcılık