kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

kam11:59:18
bk. şaman
Taşlı11:59:17
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
Yoğunluk11:59:16
Yoğun bir maddenin özelliği
iddia11:59:15
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
tanzimat11:59:14
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
kudret narı11:59:13
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
betisiz11:59:12
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
tanıtlama11:59:11
Tanıtlamak işi, ispatlama
yumurta11:59:10
Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre
eleme11:59:09
Elemek işi
LÖK11:59:07
Bir tür erkek deve
NEMLİ11:59:06
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
ŞAHİT11:59:04
Tanık
Yürekli11:59:03
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
Teorem11:59:02
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
Dijital11:59:01
Sayısal
Ayak ucu11:59:00
Yatanın veya yatılan bir yerin ayak uzatılan yönü, yeri
plânetaryum11:58:59
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
eytişim11:58:58
Diyalektik
Ala11:58:57
İyi, pek iyi
orkinos11:58:54
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
tedvin etmek11:58:53
derlemek
nazlı11:58:52
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
popo11:58:48
Kaba et, kıç
tutamaç11:58:45
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
amfibi11:58:44
İki yaşayışlı
kuzine11:58:43
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
onluk11:58:42
On birimden, on parçadan oluşan
mikyas11:58:41
Ölçek, ölçü
mahcup olmak11:58:41
utanmak
nim11:58:40
Yarı
halk11:58:39
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
PATENT11:58:38
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
Medeni11:58:37
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
yır11:58:36
Ezgi, türkü, nağme
saydam resim11:58:35
Kolay anlaşılabilen resim
Zeminli11:58:34
Zemini olan
ak yel11:58:32
Güneyden esen rüzgâr, lodos
dekorcu11:58:31
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
hane11:58:30
Ev, konut
gecikilme11:58:29
Gecikilmek durumu
Tuvalet11:58:28
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
Demir yolu11:58:27
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
bekri11:58:26
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
Kesik11:58:25
Kesilmiş olan
kelime oyunu11:58:24
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
acele11:58:23
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
Muazzez11:58:22
Sayılan, saygı duyulan, sevgili, aziz
Bolluk11:58:22
Bol olma durumu
UZMAN11:58:20
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
mantık11:58:19
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
Tapa11:58:17
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
MİHRACE11:58:17
Hindistan"da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan
ibik11:58:16
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
maça11:58:15
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
oniks11:58:12
Balgam taşı
Eski Çağ11:58:10
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
doğrultu11:58:10
Yön, istikamet
Husye11:58:09
Er bezi, testis
arkada kalanlar (veya arkadakiler)11:58:08
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
TUTMAK11:58:07
Ele geçirmek, yakalamak
Tedhişçilik11:58:06
Tedhişçi olma durumu
olasılık11:58:05
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
memişhane11:58:04
Ayak yolu, abdesthane
sefalet11:58:02
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
serhat11:58:02
Sınır boyu
likit11:58:00
Sıvı, akışkan
buzla11:57:59
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
KAMER11:57:59
Ay
perestiş11:57:57
Tapınma, taparcasına sevme
eğlenme11:57:56
Eğlenmek işi
mertebe11:57:55
Aşama, derece, rütbe
lafazan11:57:54
Geveze
baykuşgiller11:57:54
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
etap11:57:52
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
görünmez11:57:51
Görünmeyen, beklenmeyen
üretim biçimi11:57:50
Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemelerden (kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.) her biri
sallantı11:57:50
Sallanmak işi
DİNAMO11:57:49
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
fikir11:57:48
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
teklif etmek11:57:47
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
tepi11:57:46
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
Belgit11:57:46
Senet
Baş çanağı11:57:45
Kafa tası
Diyet11:57:43
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
emekli11:57:42
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
gırtlak11:57:41
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
elde etmek11:57:41
bir şeye sahip olmak
Tutucu11:57:40
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
ağrı kesici11:57:40
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
brıçka11:57:38
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
Peçe11:57:37
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
sinameki11:57:37
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
alaca karanlık11:57:36
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
hav11:57:35
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
ırkçı11:57:34
Irkçılık yanlısı olan (kimse)
mamur11:57:34
Bayındır
ant içmek (veya etmek)11:57:33
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
aygır deposu11:57:32
Aygırların bakıldığı büyük ahır
döl yatağı11:57:31
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
yüksekten atmak11:57:30
yapamayacak şeyleri yapabilirmiş gibi söylemek
bütünleşme11:57:30
Bütünleşmek işi
kağıt oyunu11:57:29
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
sarahaten11:57:27
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
aşı11:57:26
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
maharetli11:57:26
Eli işe yatkın, becerikli, usta
el işi11:57:25
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
mübarek11:57:23
Verimli, bereketli
Mızrak11:57:22
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
KUMAŞ11:57:22
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
şenaat11:57:21
İğrençlik, kötülük, alçaklık
vasiyet11:57:20
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
DOLAŞMA11:57:19
Dolaşmak işi
JÜPİTER11:57:19
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
Açıölçer11:57:18
bk. iletki
HİDDET11:57:16
Öfke, kızgınlık
yerine getirmek11:57:14
istenileni, gerekeni yapmak
arlanma11:57:13
Arlanmak işi
atasözü11:57:12
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
çözüm yolu11:57:11
Bir güçlüğü giderme çaresi
konukçu11:57:10
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
AHIR11:57:09
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
KUL11:57:08
Tanrı"ya göre insan
AÇIK OTURUM11:57:07
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
ardıç kuşu11:57:06
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
ileri uç oyuncusu11:57:06
Futbolda ileri uçta oynayan sporcu, golcü
Alaycı11:57:05
Alay etme huyu olan, müstehzi
vefasız11:57:04
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
vekil11:57:03
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
örme11:57:02
Örmek işi