kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

sarma17:34:04
Sarmak işi
maişet17:33:57
Geçim, geçinme
ihtiva17:33:47
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
cihaz17:33:43
Aygıt, alet, takım
turna17:33:42
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
metin17:33:41
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
slip17:33:39
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
büyük baba17:33:39
Annenin veya babanın babası, dede
Slav17:33:38
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
esin17:33:38
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
dalgalı akım üreteci17:33:37
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
ÜNİTE17:33:36
Birlik, birleşmiş olma durumu
zanaatçı17:33:35
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
on paralık17:33:35
Değeri çok az veya değersiz, hiç
AYAK17:33:34
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
ısırmak17:33:33
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
seyran17:33:31
Gezme, gezinme
harmaniye17:33:30
bk. harmani
akıntı17:33:17
Akmak işi
ele geçmek17:33:14
yakalanmak
deniz kazı17:33:11
Akbaş
PEY AKÇESİ17:33:11
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
altın sarısı17:33:01
Altın rengini andıran
AYAKLIK17:32:59
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
mail17:32:46
Eğilimi olan
sakin17:32:45
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
yıkkın17:32:40
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
ağılamak17:32:32
(bir şeye), Ağı katmak
MANİFATURACI17:32:24
Manifatura eşyası satan kimse
yüz kızartıcı suç17:31:56
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
işlev17:31:49
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
kıyam17:31:30
Ayağa kalkma, ayakta durma
har17:31:27
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
kerem17:31:05
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
kandil yağı17:30:34
Kötü cins zeytinyağı
pelerin17:30:31
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
Ce17:30:26
Seryum"un kısaltması
birleşim17:30:25
Birleşmek işi
Tavsiye17:30:16
Öğütleme, yol gösterme
moral17:30:09
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
PASAK17:29:53
Kir
ateş böceği17:29:52
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
lakırdı17:29:50
Söz
Ara bozucu17:29:48
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
absürt17:29:45
Saçma
dayandırma17:29:44
Dayandırmak işi
hava basıncı17:29:40
Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet
GÜVENCE17:29:35
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
YÜZ17:29:25
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
natamam17:29:24
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
demagoji17:29:24
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
masraf etmek17:29:20
para harcamak
İşve17:29:17
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
Haşiye17:29:10
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
korelasyon17:29:01
Bağlılaşım
koyu pembe17:29:00
Pembenin bir ton koyusu
şalgam17:28:58
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
yatık17:28:52
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
Gani17:28:52
Zengin, varlıklı
sığırcık17:28:39
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
mücevher17:28:35
Değerli süs eşyası
tutya17:28:32
Çinko
hayat ağacı17:28:25
Soy ağacı, soy kütüğü
SEYYAR SATICI17:28:19
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
yolluk17:28:15
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
cümudiye17:28:14
Buzul
CEVHER17:28:14
Bir şeyin özü, maya, gevher
Murabba17:28:12
Dört şeyden oluşan, dörtlü
Su kabı17:28:08
Su koymaya yarayan kap
büyükayı17:28:05
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
zambakgiller17:28:00
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
müze17:27:54
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
acul17:27:50
Tez canlı, içi tez, ivecen
kuruntuya kapılmak17:27:49
boş yere tasalanmak
sıraya koymak17:27:47
düzenlemek, sıralamak
yılan kavı17:27:45
bk. yılan gömleği
macun17:27:26
Hamur kıvamına getirilmiş madde
izmaritgiller17:27:21
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
alkil17:27:15
Alkol kökü
yer yuvarlağı17:27:14
Üstünde yaşadığımız gök cismi
kaim17:27:14
(başka bir şeyin yerine) Geçen
bevliyeci17:27:14
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
köpek17:27:09
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
çit17:26:53
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
akrabalık17:26:53
Akraba olma durumu
Kumandan17:26:51
Komutan
saz şairi17:26:49
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
hayvan bilimi17:26:35
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
alp17:26:33
Yiğit, kahraman
İTA17:26:15
Verme, ödeme
anlam17:26:09
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
Japon sarmaşığı17:26:04
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
zehirli17:26:02
Zehiri olan
Alaycı17:26:01
Alay etme huyu olan, müstehzi
dulluk17:25:54
Dul olma durumu
sebat etmek (veya göstermek)17:25:52
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
çözümleme17:25:37
Çözümlemek işi
erkan17:25:22
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
alaçam17:24:50
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
dadı17:24:50
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
yüz suyu17:24:42
Bir kimsenin onuru, haysiyeti
TATBİKİ17:24:19
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
karınca17:23:45
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
diren17:23:37
Dirgen
tandır kebabı17:22:59
Kuşbaşı et ve soğanla yapılan, tandırda pişirilen et yemeği
eğik17:22:55
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
avlu17:22:54
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan
entelektüel17:22:52
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
arıtıcı17:22:35
Arıtma özelliği olan
Söylenti17:22:25
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
Nevi17:22:25
Çeşit, cins, tür
Bacaksız17:22:11
Bacağı olmayan
ahval17:22:03
Durumlar, hâller, vaziyetler
iğne deliği17:22:02
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
arıtma17:22:01
Arıtmak işi
mercimek17:21:54
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
alım17:21:44
Almak işi
zemin17:21:35
Taban, döşeme, yer
kelaynak17:21:34
Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik"te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita)
Toraman17:21:24
Tombul, iri yapılı, genç irisi
hak ediş17:21:24
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
Güvenlik17:21:18
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
AYAKTA17:21:18
Ayağa kalkmış durumda
nafta17:21:17
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
karasakız17:20:57
Zift
protaktinyum17:20:55
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
paşa17:20:54
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
top17:20:50
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
mandıra17:20:37
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
bayındırlık17:20:37
Bayındır olma durumu, ümran