kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

iletişim ağı04:33:15
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
mistik04:32:14
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
nikap04:32:00
Yüz örtüsü, peçe
gövem eriği04:31:57
bk. akdiken
ezkaza04:31:47
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
imgelem04:31:00
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
Tokmak04:30:17
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
röle04:29:05
Değiştirgeç
edisyon04:28:01
Basım
karşıtçı04:27:23
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
amenna04:27:10
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
memat04:26:58
Ölüm
formalist04:26:11
Biçimci, formaliteci, şekilci
çatışkı04:25:47
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
nim04:25:25
Yarı
fakirlik04:25:00
Yoksulluk
derbent04:24:37
İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz
kazançlı04:23:47
Kazanmış olan
Sudak04:22:37
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
karavaş04:22:13
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
GÖZ PINARI04:22:03
Gözün burun tarafındaki ucu
antipati04:21:50
Sevimsizlik, soğukluk
Perdah04:21:27
Parlatma, parlaklık verme
vazgeçilme04:21:21
Vazgeçilmek işi veya durumu
gına04:21:11
Zenginlik, bolluk
üvez04:19:32
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
iş kazası04:19:06
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
bölümlendirme04:17:59
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
uzluk04:17:34
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
remiz04:16:37
Sembol, rumuz
resen04:16:14
Kendi başına, kendiliğinden
özenti04:15:51
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
müteakiben04:15:50
Sonra, arkadan, ardı sıra
et04:15:46
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
çocuk bezi04:15:25
Bebeklerin altına bağlanan bez
amorti etmek04:15:15
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
isyancı04:14:14
Baş kaldırıcı (kimse), asi
itibaren04:13:51
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
vuruş04:13:32
Vurmak işi veya biçimi
nazlılık04:13:04
Nazlı olma durumu
erinlik04:11:09
Erin olma durumu, bulûğ
imtiyaz04:10:48
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
agami04:09:34
Güney Amerika"da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş
karafa04:09:25
Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi
konsey04:09:21
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
çis04:08:50
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
çapulcu04:07:40
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
hamak04:07:39
İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ yatak
Eğsi04:06:57
Ucu yanmış odun, köseği
taşralı04:06:30
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
uygulamalı04:05:55
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
karaman04:05:05
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
kasvet04:04:19
Sıkıntı, iç sıkıntısı
hendese04:03:28
Geometri
ibret04:03:13
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
yıldırak04:03:01
Süheyl
düşçü04:02:49
Sürekli hayal kuran, hayalperest
huzursuz04:02:25
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
safiha04:02:13
İnce, yassı ve geniş metal nesne, levha
kutlu04:02:02
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
gergef04:00:58
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
kukla04:00:50
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
iti03:59:26
İtici güç, ilham verici
muafiyet03:58:58
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
azmanlaşma03:58:48
Azmanlaşmak işi
kabiliyetsiz03:58:25
Yeteneksiz
cevapsız03:58:03
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
içeri03:57:51
İç yan, iç bölüm
zapt03:57:27
Zor kullanarak ele geçirme
zade03:56:43
Oğul, evlât
zayi03:56:32
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
molekül03:56:23
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
kazaklık03:56:08
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
fındık03:55:44
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
lügat03:55:32
Kelime, söz, sözcük
fotoğraf03:55:28
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
yiv03:55:24
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
baklagiller03:54:21
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
azaltma03:54:08
Azaltmak işi
z, Z03:53:57
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir
icmal03:53:45
Özet, kısaltma
öbürü03:53:00
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
SİYASAL03:51:33
Politika ile ilgili, siyasî, politik
dalkavukluk etmek03:51:25
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
zirai03:51:02
Tarımla ilgili, tarımsal
kurtarma03:50:30
Kurtarmak işi
lamel03:50:18
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
tutarsız03:50:14
Tutarlı olmayan, insicamsız
lamba03:49:56
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
Bölüm03:49:52
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
çözgü03:48:20
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
tutturma03:48:08
Tutturmak işi
teşebbüs etmek03:47:28
girişmek, el atmak
mübalâğalı03:47:25
Abartılı
nadaslı03:44:50
Nadasa bırakılmış
Hasılı03:44:15
Sözün kısası, kısacası
komisyonculuk03:44:03
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
antoloji03:42:55
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
mavikantaron03:42:19
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
düşman03:41:57
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
stabilize yol03:41:42
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
niyet03:41:40
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
niyaz03:41:16
Yalvarma, yakarma
naiplik03:39:59
Naip olma durumu, niyabet
En03:39:46
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
kül03:39:23
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
gemi iskeleti03:38:47
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
utçu03:38:16
Ut yapan veya satan kimse
foto03:37:11
Işık
inançsız03:36:42
İnancı olmayan, imansız, itikâtsız
marazi03:36:18
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
bilgili03:35:24
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
ümitli03:34:47
Umutlu
sadak03:34:35
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
travers03:34:04
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
tekçilik03:33:01
Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü, monizm
duygulu03:32:19
Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas
kürevi03:32:07
Küresel, toparlak
Arz03:31:57
Sunma
zorbalık03:31:54
Zorba olma durumu
gale03:31:30
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
tetir03:30:28
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
imale etmek03:30:23
eğmek, çevirmek
Kaliteli03:29:46
Nitelikli
uyuşturucu madde03:29:22
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde
Avanta03:28:35
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
ahenksiz03:27:47
Uyumsuz, düzensiz
afsun03:27:35
Büyü, füsun
dehşetli03:27:11
Korku veya ürküntü veren
ağzı kalabalık03:26:35
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz