kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

sorguya çekmek17:45:56
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
yetkilendirme17:45:38
Yetkilendirmek işi veya durumu
ana yön17:45:34
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
beslenme bozukluğu17:45:31
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
metalsi17:45:28
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
etene17:45:28
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
adam17:45:28
İnsan
ekü17:45:24
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
oy17:45:24
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
Yeleç17:45:24
Yeleğen, havadar
kanaat17:45:05
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
tefessüh17:45:04
Çürüme, bozulma, kokuşma
yekûn17:45:03
Toplam
gözetleme17:44:58
Gözetlemek işi
ara yerde17:44:30
arasında, arada
ayraç17:44:30
Yay ayraç
seçme17:44:29
Seçmek işi
Işıltı17:44:29
Hafif ışık
buyruk17:44:28
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
telsiz telefon17:44:27
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
ilhan17:44:14
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
Ültimatom17:44:12
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
acıma17:44:11
Acımak işi
intizamsız17:44:08
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
car17:43:51
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
yakınlık17:43:46
Yakın olma durumu
asa17:43:44
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
hoca17:43:42
Müslümanlıkta din görevlisi
kuşkulu17:43:38
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli
sağlam17:43:27
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
kuyu17:43:08
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
dinamik17:43:08
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
ayn17:43:07
Göz
nezaket17:42:58
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
agu17:42:56
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
tuz17:42:56
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
taş basmacı17:42:52
Taş basması ile uğraşan kimse
dümbelek17:42:50
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
ahi17:42:44
Ahilik ocağından olan kimse
nar17:42:37
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
besi17:42:33
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
sürgü17:42:30
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
sekili17:42:25
Sekisi olan
ole17:42:21
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
İstihza17:42:17
Gizli veya ince alay
ons17:42:17
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
lup17:42:08
Büyüteç
ahşap17:42:07
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
fare17:42:06
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
laz17:42:02
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
antibiyotik17:41:58
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
mutlaka17:41:52
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
İri17:41:49
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
vermek17:41:48
Bırakmak veya bağışlamak
kekeç17:41:47
Kekeme
Özenli17:41:45
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
lisaniyat17:41:24
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
şüpheli17:41:05
Kuşkulu
yeniçeri ağası17:41:01
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
suyolu17:40:54
Sutaşı
seyfiye17:40:51
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
büklüm17:40:42
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
Çarpık17:40:42
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
sahiplik17:40:35
Sahip olma durumu, iyelik
sağ esen17:40:26
Sağlıkla, esenlikle
konjonktür17:40:15
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
istizah17:40:14
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
anıtkabir17:40:03
Atatürk"ün mezarı
taşlamak17:39:35
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
güney karamanı17:39:32
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
ihanet17:39:16
Hıyanet, hainlik
Formen17:39:15
Ustabaşı
tesisat17:39:10
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
Karakterize17:38:58
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
omnivor17:38:49
Hem et hem ot ile beslenen canlı
akkirpani17:38:20
Ak, fakat kirli
basık17:38:14
Basılmış, yassılaşmış
pudralık17:38:14
Pudra kutusu
kambiyo17:38:07
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
salacak17:37:55
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
fıçı17:37:50
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
seçici kurul17:37:45
bk. seçiciler kurulu
tenzih17:37:15
Arılama, kusur kondurmama
Gazal17:37:13
Ceylân
merkeziyetçilik17:37:05
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
tahin17:36:58
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
sakla samanı, gelir zamanı17:36:49
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
Arama17:36:48
Aramak işi, taharri
çeki17:36:44
Tartı
tamzara17:36:27
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
müteşebbis17:36:08
Girişken, girişimci
açıktan açığa17:35:42
Belirgin olarak, göz göre göre
illegal17:35:37
Yasa dışı, yasaya aykırı
TABAKA17:35:36
Katman, kat
iktifa17:35:31
Yetinme; kanma
fevk17:35:13
Üst, yukarı
sepicilik17:35:00
Sepicinin işi, tabaklık, debagat
ekonomi yapmak17:34:40
tutumlu davranmak
GALAKSİ17:34:37
Gök adası
evren bilimi17:34:36
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
mühtedi17:34:36
Dönme
maden yatağı17:34:29
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
mercimek17:34:27
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
alış veriş17:34:19
Alım satım işi
tirpitil17:34:11
bk. tirpidin
trigonometri17:33:51
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
endüksiyon17:33:50
Tüme varım
fetiş17:33:41
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
nüsha17:33:41
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
Sinir17:33:24
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
ak basma17:33:23
Ak su, perde, katarakt
büyülü17:33:07
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
kurtçuk17:33:06
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
kükürt17:33:03
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
Hiper17:33:02
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
Küp17:32:58
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
nötr17:32:42
Tarafsız, yansız
adisyon17:32:25
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
kabile17:32:15
Ebe
plaj17:32:13
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
kabuk17:32:11
Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş, sertçe bölüm, kışır
istiare17:32:11
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
asliye17:31:56
Temel, esas
Basur17:31:56
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
Düzeltme17:31:29
Düzeltmek işi, tashih
vurgu17:31:26
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
dokuma tezgahı17:31:26
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
cismanî17:31:20
Cisimle, bedenle ilgili
yemeni17:31:16
Yemen ülkesine ait
yansımak17:31:12
Anlaşılmak, belli olmak