kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

kam11:12:40
bk. şaman
tahnit11:12:35
Ölüyü, bozulmaması için ilâçlama
öğrenci kimliği11:12:31
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
kazıklı humma11:12:30
Tetanos
nasir11:12:20
Nesir yazan, nesir ustası
bayrak direği11:12:16
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
tahlili11:12:15
Çözümlemeli
irade dışı11:12:12
İradesiz
yanmak11:12:09
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
medcezir11:12:05
bk. meddücezir, gelgit
Manalı11:12:04
Anlamlı
konsantre11:12:03
Yoğunlaştırılmış, yoğun
tanrıtanımaz11:11:59
Tanrının varlığını inkâr eden, ateist
sanal11:11:55
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
TERAS11:11:54
Taraça
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)11:11:49
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
anofel11:11:44
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis)
zarif11:11:41
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
CAZİBE11:11:39
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
entrika11:11:38
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
akıbet11:11:34
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
Eklem11:11:34
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
bonkör11:11:31
İyi yürekli
kararsız11:11:29
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
yalandan11:11:28
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
börtme11:11:24
Börtmek işi
terane11:11:21
Ezgi, makam, nağme
Trajik11:11:19
Trajedi ile ilgili
ASILSIZ11:11:17
Doğru olmayan, temelsiz, dayanaksız, köksüz (haber)
süpürge otu11:11:15
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
gramer11:11:14
Dil bilgisi
tesir etmek11:11:14
etkilemek, etki yapmak
süslü11:11:10
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
kalsiyum11:11:04
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
toyluk11:11:04
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
nail11:10:57
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
ÖZGÜLLÜK11:10:50
Özgül olma durumu
epik11:10:50
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
kuyumcu11:10:45
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
orta yuvarlak11:10:43
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
BarIndIrma11:10:35
Barındırmak işi
kavun11:10:31
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
kısıtlı11:10:26
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
pelüş11:10:16
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
aba gibi11:10:11
(kumaş için) kaba ve kalın
antik11:10:07
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
izleme11:09:58
İzlemek işi, takip
elverişsiz11:09:53
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
sergileme11:09:49
Sergilemek işi, teşhir
görmemişlik11:09:45
Görmemiş olma durumu veya görmemişçe davranış
GÜNCEL11:09:41
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
ses bilimi11:09:41
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
hitan11:09:33
Sünnet etme
arz talep kanunu11:09:29
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
azimli11:09:25
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
epope11:09:21
Destan
gidiş geliş11:09:20
Trafik, seyrüsefer
okşamak11:09:18
Hafifçe dövmek
terk11:09:14
Bırakma, ayrılma
YEMİN11:09:10
Ant
Tuhaf11:09:06
Alışılmamış, yabansı
kaburga11:09:06
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
arka (veya sırt) çevirmek11:09:03
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
fut11:08:59
30,480 cm"ye eşit olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, kadem. Çoğulu: fit
faz11:08:56
Evre, safha
Meslek11:08:52
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
erzak11:08:48
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
ONARIM11:08:45
Onarmak işi, tamirat, tamir
çekme11:08:41
Çekmek işi
pompalama11:08:38
Pompalamak işi
rutin11:08:34
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
başsızlık11:08:32
Başı veya başkanı bulunmama durumu
meymenetsiz11:08:31
Uğursuz
kasaplık11:08:28
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
sis11:08:24
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
sek11:08:21
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
ski11:08:18
Kayak
sim11:08:14
Gümüş
pamuk taş11:08:11
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
sop11:08:10
bk. soy sop
tepkime11:08:08
Tepkimek işi
sos11:08:01
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
sol11:07:57
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
sur11:07:54
Kale duvarı
sup11:07:51
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
pus11:07:47
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
pes11:07:43
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
lakırdı11:07:40
Söz
ölmezlik11:07:36
Ölmez olma durumu, ölümsüzlük
ipçik11:07:33
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
gösterge11:07:30
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
muhalif11:07:26
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
acırga11:07:23
Yaban turpu
fen11:07:19
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
patavatsız11:07:16
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
fel11:07:16
Görüngü
bağırsak askısı11:07:13
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
fek11:07:13
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
Kin11:07:06
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
döneç11:07:00
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
örtülü11:06:57
Örtüsü olan
soda11:06:53
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
sofu11:06:50
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
teşrifat11:06:49
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
sofa11:06:47
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
soba11:06:44
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
ılımlılık11:06:34
Ilımlı olma durumu, mutedillik
Pulculuk11:06:31
Pul satma işi
yevmiye11:06:28
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
kurcalamak11:06:28
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
soru11:06:25
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
gerdan11:06:19
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
koleksiyonculuk11:06:16
Koleksiyoncunun yaptığı iş
sava11:06:13
Haber
dili tutulmak11:06:09
sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
reorganizasyon11:06:06
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
karakterize etmek11:06:03
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
duman11:06:00
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
devin duyumu11:05:54
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
UYKU11:05:52
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
ateşin11:05:49
Ateşli, coşkun
ÖLME11:05:46
Ölmek işi
telli çalgılar11:05:43
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
Yetkin11:05:40
Gerekli olgunluğa erişmiş, kâmil, mükemmel
rahmet11:05:37
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
yardak11:05:34
(özellikle kötü işlerde) Yardım
tuzla11:05:28
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
zürafa11:05:22
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
idare etmek11:05:19
yönetmek, çekip çevirmek
Dereke11:05:16
Aşağı derece