kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

delilik20:03:21
Deli olma durumu veya delice davranış
Toplaç20:02:55
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
popo20:02:49
Kaba et, kıç
zamk20:02:09
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
melal20:01:59
Can sıkıntısı, usanç
tasalanma20:01:55
Tasalanmak işi
MİNKALE20:01:34
İletki
Şov20:01:30
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
asilzade20:01:17
Soylu
ÜZERLİK20:01:17
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
çapul20:01:16
Yağma, talan, plâçka
paralık20:01:09
Herhangi bir para değerinde olan
bunaltma20:01:08
Bunaltmak işi
rahmet20:00:29
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
ricada bulunmak (veya birinden rica etmek)20:00:29
dilemek
köşe bucak20:00:23
Göze çarpmayan yer
kartel20:00:17
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
Uzuv20:00:14
Organ, üye
sos20:00:06
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
Bit20:00:03
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
FESLEĞEN19:59:58
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
vestiyer19:59:21
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
Ab19:59:13
Su
Hüthüt19:59:03
Çavuş kuşu, ibibik
sığdırma19:58:48
Sığdırmak işi
gemi adamı19:58:01
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
batman19:57:45
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
Temizlenmek19:57:35
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
özür19:56:26
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
akılcılık19:56:21
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
aydın19:56:12
Işık alan, ışıklı, aydınlık
haksızlık etmek19:55:44
adalete aykırı davranmak, gadretmek
kertik kertik19:55:40
Üzeri kertiklerle dolu
interferometre19:55:18
Girişimölçer
departman19:54:34
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
kaybetme19:54:28
Kaybetmek işi, yitirme
Tanrı bilimi19:54:19
İlâhiyat, teoloji
sessiz yürüyüş19:54:08
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
dam19:53:04
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
rayiç19:52:56
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
mavera19:51:25
Öte
zübde19:51:22
Özet, öz
çiftlik kâhyası19:50:24
Çiftlik işlerini yöneten kimse
niyabet19:50:09
Naiplik
pampa19:50:08
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
usçu19:50:01
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
İNANÇ19:49:57
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
çeşitlilik19:49:53
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
bağlaşık19:49:48
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
noksan19:49:30
Eksik, eksiklik, kusur
yarenlik etmek19:49:03
ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek
beğenilir19:48:47
Beğenme duygusu veren, beğenilen
HAYTA19:48:39
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
Yönelme19:48:05
Yönelmek işi
ahretlik19:48:01
Besleme kız
zorunlu olarak19:47:52
kendi isteğinin dışında
karakteristik19:47:41
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
mutat19:47:26
Alışılmış, alışılan
Eke19:47:09
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
nedamet19:47:03
Pişmanlık
tutturma19:47:01
Tutturmak işi
gübre gazı19:46:48
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
şiryan19:46:37
Atardamar
bozgun19:46:33
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
başlık vermek19:46:23
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
barka19:46:21
Büyük sandal
partici19:46:20
Parti üyesi
hususiyet19:46:16
Özellik
siperlik19:45:54
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
Bulvar19:45:50
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
güneş takvimi19:45:42
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
karpuz19:45:25
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
vulva19:45:09
Ferç
ekonomik19:44:55
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
isyan19:44:54
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
ağlama19:44:15
Ağlamak işi
asorti19:43:55
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
bilmek19:43:39
Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
falyanos19:43:32
Yunus balığının iri bir türü
kenar mahalle19:43:15
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
yurt bilgisi19:43:03
bk. yurttaşlık bilgisi
doğu bilimi19:42:13
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
ons19:42:08
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
kurgusal19:42:07
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
asılı19:41:58
Asılmış olan
inleyiş19:41:48
İnlemek işi veya biçimi
formasyon19:41:46
Biçimlenme
dumağı19:41:31
Nezle, ingin, zükâm, nevazil
olasılık19:41:15
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
ŞUFA19:41:11
Ön alım
genizsileşme19:40:52
Dudak ünsüzünün, geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi
güzide19:40:36
Seçkin, seçilmiş, seçme
yayma19:40:35
Yaymak işi
güm19:40:31
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
yük19:40:14
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
TÜFEK19:40:14
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
kuzine19:39:58
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
arbalet19:39:43
Kundaklı, tetikli yay
yürürlükten kalkmak19:39:39
uygulamadan kalkmak
istifa19:39:08
Kendi isteğiyle görevden ayrılma
merhametli19:38:02
Acıması olan, merhamet eden
Asılmak19:37:38
Bir yere tutunup sarkmak
modern19:37:09
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
sahi19:37:02
Gerçekten, gerçek olarak
iç evlilik19:35:46
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
titreyiş19:35:37
Titremek işi veya biçimi
üstünkörü19:35:36
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
sırdaş19:35:26
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
salhane19:35:20
Kesim evi, kanara, mezbaha
teke tek19:35:11
Bire karşı bir
x19:35:10
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
H19:35:01
Hidrojen"in kısaltması
üvey anne19:34:56
Üvey ana
izale19:34:50
Yok etme, giderme
mürteci19:34:49
Yeni düzene karşı direnen gerici
kaldırıcı19:34:14
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
benzetme19:34:10
Benzetmek işi
meddücezir19:34:09
bk. gelgit
resif19:33:14
Su düzeyindeki sıra kayalar
yörünge19:33:08
Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek
gülümseme19:32:28
Hafifçe gülme, tebessüm
optik19:32:08
Görme ile ilgili olan
kertenkeleler19:32:03
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
arıza yapmak19:31:58
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
padişahlık19:31:51
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
bet19:31:48
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
suret19:31:38
Görünüş, biçim
küllük19:31:37
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
bütün bütün19:31:20
Büsbütün
okuma yitimi19:31:05
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi