kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

meyyal12:10:46
Eğilimli, eğimli
gözlüklü yılan12:10:15
Kobra
kuzeybatı12:10:10
Ufkun kuzeye ve batıya eşit uzaklıkta olan noktası
gedik12:10:08
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
istavroz12:10:06
Haç
kaba saba12:10:05
Görgüsüz
eğreti almak12:10:04
ödünç almak
Festival12:10:02
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
nevzat12:10:00
Yeni doğan çocuk
yerinde12:09:59
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
yerinme12:09:58
Yerinmek işi, teessüf
PİPET12:09:57
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
kâbus12:09:56
Karabasan
isnat12:09:55
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
öbek öbek12:09:53
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
FIRFIR12:09:52
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
çalgıç12:09:51
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
islam12:09:50
İslâmiyet
islim12:09:49
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
akaret12:09:33
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
cimri12:09:27
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
ahali12:08:32
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı
NEDENSEL12:08:31
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
ismet12:08:30
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
turist12:08:29
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
turizm12:08:28
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
iskan12:08:27
Yurtlandırma, yerleştirme
ishal12:08:26
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
Kibar12:08:23
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
piyasa12:08:22
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
piyano12:08:21
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
varİs12:08:20
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
piyade12:08:19
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
kimyevî12:08:18
Kimyasal
ayak diremek12:08:17
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
nuhuset12:08:14
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, kötü, berbat
yaşlanmak12:08:12
yeğen12:08:11
Birine göre kardeşinin çocuğu
kötü kişi olmak12:08:09
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
tabur12:08:08
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
tabut12:08:07
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
tabip12:08:06
Hekim, doktor
tabii12:08:05
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
tabir12:08:04
Deyiş, anlatım, ifade
tabak12:08:03
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
öğrenci belgesi12:08:01
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
ürperme12:08:00
Ürpermek durumu
ürperti12:07:59
Ürperme duygusu veya durumu
yağhane12:07:57
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
YİLBİK12:07:56
bk. sara
kaba sıva12:07:53
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
Periton12:07:39
Karın zarı
merhamet etmek12:07:36
acımak
çenebaz12:07:04
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
peleng12:06:55
Panter
mistisizm12:06:55
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
kemane12:06:37
Keman ve kemençe yayı
MAUN12:06:35
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
zorlukla12:06:34
Zor bir biçimde, güçlükle
kahvehane12:06:32
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
nezretme12:06:31
Nezretmek işi veya durumu
YALITKAN12:06:30
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
zemmetme12:06:30
Zemmetmek işi veya durumu
varagele12:06:29
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
sıygı12:06:26
Hacim
himaye12:06:24
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
ırk12:06:23
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
gözdağı12:06:22
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
farika12:06:21
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
himmet12:06:18
Yardım, kayırma
ihtiyat12:06:00
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
ORG12:05:07
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
ip merdiven12:05:00
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
tembellik12:04:58
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
Martaval12:04:57
Yalan, uydurma söz, palavra
muvaffakiyetli12:04:56
Başarılı
meyve bahçesi12:04:54
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
Kuruluş12:04:53
Kurulma işi, yolu veya tarihi
nevale12:04:50
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
sümsük12:04:49
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
kıskı12:04:48
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
yorumlanma12:04:47
Yorumlanmak işi
dizemli12:04:45
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
kadercilik12:04:44
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
biyokatalizör12:04:43
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
parçacık12:04:42
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
ebonit12:04:39
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
eğlence12:04:38
Eğlenmek işi
eğlenme12:04:37
Eğlenmek işi
acınmak12:04:37
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
mangal12:04:36
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
mangan12:04:35
Manganez
KU12:04:34
Kurçatovyum"un kısaltması
Okumuş12:04:34
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
siyaset12:04:32
Politika, siyasa
yok olmak12:04:31
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
MUTA12:04:29
Veri
MUAF12:04:28
Bağışlanmış, affedilmiş
Viraj12:04:27
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
çiroz12:04:26
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
yankıca12:04:25
Başka birinin kullandığı söz veya cümleleri anlamsız olarak yankı gibi tekrarlama, ekolâli
çitme12:04:24
Çitmek işi
Hercai menekşe12:04:23
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor)
çipil12:04:22
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
pelerin12:04:00
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
GÖRKEM12:03:22
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
yeni ay12:03:04
Ayça, hilâl
hora12:03:03
Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu
hona12:03:02
Erkek sığır
hoca12:03:01
Müslümanlıkta din görevlisi
hobi12:03:00
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
Vizon12:02:58
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
hele12:02:57
"Sonunda" anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılır
çizgi12:02:56
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
istif12:02:55
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
istim12:02:54
İslim
istek12:02:52
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
ister12:02:51
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
oryantalist12:02:48
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
oryantalizm12:02:46
Doğu bilimi
tepeli dalgıç12:02:37
Dalgıç kuşlarından, başında kara tüylerden bir tepelik bulunan, sazlık göllerde yaşayan bir kuş, elma baş (Podiceps cristatus)
aşırıcılık12:01:54
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
ricacı12:01:30
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
izah etmek12:01:29
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
HİSTERİ12:01:28
bk. isteri
gücenme12:01:27
Gücenmek işi
GİZLİLİK12:01:25
Gizli olma durumu
gösterişli12:01:24
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
tımarlama12:01:22
Tımarlamak işi veya durumu
tasarruf12:01:22
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım