kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

kam10:51:36
bk. şaman
DİZEMLİ10:51:29
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
yasaklanma10:51:28
Yasaklanmak işi
su mermeri10:51:05
Kaymak taşı, albatr
Turna10:50:57
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
Öncelik10:50:57
Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm
göksel10:50:51
Gökle ilgili, semavî
komedi10:50:50
Güldürü
silah10:50:50
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
öte beri10:50:50
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
Kadıköy taşı10:50:49
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
YİLBİK10:50:29
bk. sara
çupra10:50:25
bk. çopra
tar10:50:18
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
dama10:50:18
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
cilâ10:50:16
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
EREK10:50:16
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
faiz10:50:14
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
çadır10:50:12
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
elastik10:50:12
Elastikî
perişan10:49:52
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
Müstahzar10:49:52
Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
bir tarafa bırakmak (veya koymak)10:49:51
önemsememek, benimsememek, ertelemek
TEDHİŞ10:49:48
Korku salma, yıldırma, terör
Eğreti10:49:47
Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, iğreti, muvakkat
idame etmek10:49:23
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
kestirme10:48:52
Kestirmek işi
ortaya koymak10:48:51
herkesin görebileceği yere koymak
yürürlükte bulunmak10:48:45
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
paladyum10:48:29
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
alaca10:48:27
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
tuhaf olmak10:48:20
garip, alışılmamış olmak
güleç10:48:19
Her zaman gülümseyen, mütebessim
açısal10:48:11
Açı ile ilgili
ambalâj yapmak10:48:04
(bir şeyi) bu gibi maddelerle paketlemek, sandıklamak
aydınlık10:47:51
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
Yoksul10:47:38
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
NİDA10:47:16
Çağırma, bağırma, seslenme
çiy10:47:10
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
garson10:47:10
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
aşırılık10:47:04
Aşırı olma durumu
vasıl10:46:48
Ulaşan, varan
japon gülü10:46:48
Kamelya
emir cümlesi10:46:48
Yüklemi emir kavramı veren cümle
eskisi gibi10:46:17
önceden olduğu gibi
sığırcık10:46:14
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
şasi10:46:10
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
tak10:46:07
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
ecel şerbeti içmek10:46:00
ölmek
vekaleten10:45:56
Vekil olarak
mühür10:45:50
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
Ney10:45:49
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
kallavi10:45:49
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
öküzgözü10:45:41
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
menekşegiller10:45:36
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
arş10:45:31
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
TARTIM10:45:25
bk. dizem
pirina10:45:24
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
insancıl10:45:21
İnsan seven
şebabet10:45:21
Gençlik veya gençlik yılları
alâkadar10:45:19
İlgili, ilgili bulunulan
sapa10:45:11
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
simetri10:45:03
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
hazcılık10:45:01
Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm
karagözcü10:44:53
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
nesep10:44:46
Soy, baba soyu
pul10:44:44
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
SU SAMURU10:44:26
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
DİLEKÇE10:44:26
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
Uzmanlık10:44:26
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
gider10:44:23
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
Destek10:44:16
Dayanak, dayak
aylaklık etmek10:44:02
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
Pervane10:44:01
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
ayan10:43:54
İleri gelenler
kazanım10:43:49
Kazanmak işi
Yüksek okul10:43:38
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
TABİAT10:43:38
İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, doğa
tümel10:43:37
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
iyicene10:43:32
Tam olarak, adamakıllı
kuru incir10:42:54
Özel olarak güneşte kurutulan incir
mısır unu10:42:54
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
bulaşıcı10:42:39
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
Vasat10:42:28
Orta
İHTİRAS10:42:21
Aşırı, güçlü istek
Yeğin10:41:43
Zorlu, katı, şiddetli
çöp10:41:38
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
değnek10:41:34
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
boğan otu10:41:16
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
En10:41:15
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
AĞZINA KADAR10:41:15
boş yeri kalmayacak biçimde
halk avcılığı10:41:14
Demagoji
yerine getirmek10:41:08
istenileni, gerekeni yapmak
küçücük10:40:56
Çok küçük
labAda10:40:55
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
akademi10:40:55
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
şakak10:40:53
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
sıradanlık10:40:41
Sıradan olma durumu
yarım küre10:40:40
İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası
yıldırımkıran10:40:37
Yıldırımsavar
Anlatım10:40:35
Anlatmak işi
ezkaza10:40:35
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
medya10:40:29
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
ARAKA10:40:13
İri taneli bezelye
is10:40:11
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
zafiyet10:40:10
Arıklık, zayıflık
imtina10:40:07
Kaçınma, sakınma, çekinme
Beceri10:39:39
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
Müttefik10:39:33
Bağlaşık
itibarî10:39:33
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
böğürtlen10:38:48
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
baharatçı10:38:46
Baharat satan kimse
uray10:38:39
Belediye
niyet10:38:38
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
ENZİM10:38:27
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
BİTKİN10:38:09
Gücü tükenmiş olan, çok yorgun
Kayıp10:37:36
Yitme, yitim
Çare10:37:32
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
aylandız10:37:22
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
butafor10:37:20
Oyun için gerekli sahne eşyası
materyalist10:37:10
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
eksi uç10:37:03
Elektrikli ayrıştırmada sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı, katot
haykırış10:36:50
Haykırmak işi veya biçimi
kova10:36:46
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
acı badem10:36:41
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
Azerî10:36:25
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
TERGAL10:36:25
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
DÜŞ10:36:22
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
mavimtırak10:35:53
Maviyi andıran
ahmaklık10:35:53
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık