kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

alakasız13:13:17
İlgisiz, ilgisi olmayan
çetin13:13:06
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
Kıran13:13:04
Kırmak işini yapan (kimse)
vurma çalgılar13:12:39
Davul, zil, timbal, tef gibi vurularak çalınan çalgılar
GİDON13:12:35
Yönelteç
ası13:12:30
Asmak işi
iyilik etmek (veya yapmak)13:12:26
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
kargaşacı13:12:21
Kargaşa çıkaran (kimse)
sahanlık13:12:21
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
tokuşma13:12:20
Tokuşmak işi
yaban havucu13:12:20
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
Görecelik13:12:20
Görece olma durumu
vakayiname13:12:18
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
GÜZ13:12:11
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
ölçüsüz13:12:00
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
Ortak13:11:42
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
idam sehpası13:11:38
Darağacı
GERÇEKTEN13:11:18
Gerçek olarak, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki
GEREKSİZ13:11:15
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
arap13:11:04
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
zarara uğramak13:11:01
kötü bir durumla karşılaşmak
Fırça gibi13:10:50
dik, sık ve sert (saç, sakal)
ödün vermek13:10:46
ödünle uzlaşma sağlamak
haraç13:10:46
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
Alaz13:10:41
Alev, yalaz
kimsesiz13:10:34
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
zorlama13:10:32
Zorlanmak işi, zecir
itaat etmek13:10:32
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
yedirip içmek13:10:32
beslemek
takas13:10:27
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
Domestik13:10:22
Evcil
hikmetli13:10:22
Bilgece
ufuk çizgisi13:10:19
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
Ceviz13:10:14
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
Baş13:10:06
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
Boru13:10:04
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
ses aleti13:10:03
Ses aygıtı
şirinlik13:09:56
Şirin olma durumu, sevimlilik
saplantı13:09:52
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
Ağ yatak13:09:49
Hamak
vakıa13:09:49
Olgu
işaret sıfatı13:09:40
bk. gösterme sıfatı
düzenli13:09:39
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
müsavatçılık13:09:38
Eşitçilik
İLGEÇ13:09:29
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
kraliyet13:09:27
Krallık
ses uyumu13:09:26
Ünlü ve ünsüz uyumu
ALEMDAR13:09:19
Bayrağı veya sancağı taşıyan, bayraktar, sancaktar
anorak13:09:14
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
Şia13:09:12
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
şem13:09:08
Mum, balmumu
KALDIRIM TAŞI13:09:04
Kaldırım döşemeye elverişli olan sert bir taş türü
terki13:08:58
Eyerin arka bölümü
gündöndü13:08:47
Ayçiçeği
eskime13:08:43
Eskimek işi
savca13:08:37
İddianame
ezeli13:08:21
Başlangıcı olmayan, öncesiz
secde13:08:15
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
DİYAR13:08:15
Ülke
LABADA13:08:15
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
MİLLET13:08:10
Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
örtmece13:08:06
Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun biçimde anlatılması, edebikelâm
PRENSİP13:08:05
İlke, umde
örtme13:08:03
Örtmek işi
mübarek13:08:00
Verimli, bereketli
örs13:07:53
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
insaf13:07:49
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
örme13:07:45
Örmek işi
örgütleme13:07:42
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
önerge13:07:40
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
Tesir13:07:36
Etki
çekyat13:07:36
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
İdareli13:07:36
İdare etmesini bilen, iyi yöneten
trigonometri13:07:35
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
çekme13:07:33
Çekmek işi
bırakmak13:07:27
Bir işi başka bir zamana ertelemek
geçimini doğrultmak13:07:26
geçinmek için para kazanmak
nefrit13:07:26
Böbrek iltihabı
kıskaç13:07:25
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
beraberlik13:07:25
Birlikte olma durumu
karışım13:07:24
Karışmış olanın durumu
Çalım13:07:10
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
zabıtname13:07:06
Tutanak
şedit13:07:05
Yeğin, şiddetli
tasvip etmek13:06:55
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
sepelek13:06:50
bk. sersem sepelek
GERİ HİZMET13:06:49
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
savsak13:06:48
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
reislik13:06:42
Başkanlık
taş yuvarı13:06:33
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
ke13:06:30
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
haşere13:06:30
Böcek
anzarot13:06:28
Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla)
uzaklaştırmak13:06:21
Çıkarmak, ayırmak
izzetinefis13:06:21
Onur, öz saygı
üleş13:06:20
Pay
kara kalem13:06:18
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
MURAT13:06:17
İstek, dilek
düzen kurmak13:06:13
işler duruma getirmek
DAL13:06:13
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
uzaklaştırma13:06:06
Uzaklaştırmak işi
uyarlaç13:05:58
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
METAFOR13:05:55
İstiare, ödünçleme
mango13:05:45
Hint Kirazı
bostan13:05:44
Sebze bahçesi
yürürlükte kalmak13:05:36
bir kanun veya kararın geçerliliği sürmek
Kurtulma13:05:36
Kurtulmak işi
gariplik13:05:36
Garip olma durumu, garabet
tiksinme13:05:35
Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
mahrumiyet13:05:20
Yoksunluk
tulanî13:05:11
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
şehremaneti13:05:09
Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahallî yönetim
tasarım13:05:02
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
kaya lifi13:05:01
Taş pamuğu, asbest
SENEVİ13:04:38
Yıllık
aksetmek13:04:35
Evirmek, tersine çevirmek
sınıflandırma13:04:27
Bölümlendirme
indirgeme13:04:25
İndirgemek işi, irca
gözlükçülük13:04:25
Gözlük satma işi
sınıflama13:04:23
Bölümleme, tasnif
ilintileme13:04:21
İlintilemek işi veya durumu
makedonyalı13:04:17
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
kuru erik13:04:16
Eriğin kurutulmuşu
Ayrıntı13:04:15
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
dalya13:04:15
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
fahişe13:04:06
Orospu
felek13:04:06
Gök, gökyüzü, sema
süyüm13:04:03
İğneye geçirilen bir sap iplik
tayt13:03:52
Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir tür pantolon
fen bilimi13:03:47
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı