kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

nektar22:36:57
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
yarış kayığı22:36:51
Kayık yarışları için yapılan kayık
uygulama22:36:49
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
anlamak22:36:43
Sorup öğrenmek
Rica22:36:42
Dileyiş, dileme, dilek
ha bire22:36:40
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
kontralto22:36:39
Kadın seslerinin en kalını
arıtıcı22:36:27
Arıtma özelliği olan
ahi22:36:09
Ahilik ocağından olan kimse
referandum22:36:01
Halk oylaması
viroloji22:35:59
Virüsleri inceleyen bilim dalı
ilmiye22:35:46
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
biriktirme22:35:45
Biriktirmek işi, tasarruf
tesisat22:35:43
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
kadavra22:35:42
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
kanaatkarlık22:35:39
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
etkinleştirme22:35:39
Etkinleştirmek işi
otarsi22:35:37
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
izin22:35:36
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
kalımsız22:35:30
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
koşut22:35:27
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
TUGAY22:35:24
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
konvertisör22:35:16
Değiştirgeç
yalanma22:35:14
Yalanmak işi
bilyeli22:35:13
Bilyesi olan
tanzim etmek22:35:11
sıralamak
kıygınlık22:35:09
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
ejder22:35:07
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
armağan22:35:05
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
ide22:35:04
bk. idea
kambiyo22:35:01
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
randıman22:34:59
Verim
belirlenme22:34:58
Belirlenmek işi
belirlemek22:34:56
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
asabiyet22:34:55
Sinirlilik, asabî yapılı olma
UZAM22:34:53
Algılanan nesnelerin temel niteliği
misafir ağırlamak22:34:47
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
nişane22:34:43
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
UMUM22:34:40
Bütün, hep, tüm, kamu
paha22:34:38
Değer, fiyat
tesadüf etmek22:34:37
rastlamak, rast gelmek
inançlı22:34:35
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
iri kıyım22:34:34
İri kıyılmış
sorumlu tutmak22:34:32
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
meyve ezmesi22:34:29
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
benekli22:34:26
Ufak lekeleri bulunan
umutsuz22:34:25
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
sınırlı sorumluluk22:34:23
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
egzersiz22:34:20
Alıştırma
allame22:34:18
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
YANSICA22:34:17
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
YANSIMA22:34:15
Yansımak işi
teşekkül22:34:14
Belli bir varlık ve biçim kazanma
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)22:34:12
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
alabanda ateş22:33:57
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
kabul etmek22:33:51
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
tıpatıp22:33:43
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
mistik22:33:42
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
tuş22:33:35
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
flurya22:33:33
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
ötürük22:33:32
İshal, sürgün, amel
Hodbin22:33:30
Bencil, egoist
İSTİBAT22:33:26
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
arzu duymak22:33:23
birine veya bir şeye karşı istek duymak
arz etmek22:33:22
sunmak
asılı22:33:19
Asılmış olan
tertemiz22:33:18
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
mantar özü22:33:14
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
laf cambazlığı22:33:12
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
ŞERİK22:33:07
Ortak
ŞERİT22:33:04
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
ipotekli22:33:02
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
kahverengi22:32:59
Kavrulmuş kahvenin rengi
bet22:32:56
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
Vantuz22:32:54
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
bay22:32:54
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
ermişlik22:32:51
Ermiş olma durumu, evliyalık, velilik
bat22:32:51
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
bap22:32:47
Kapı
cet22:32:44
Dede, büyük baba, ata
cer22:32:42
Çekme, sürükleyerek götürme
İstiskal22:32:39
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
nutuk22:32:29
Söz, konuşma
pe22:32:27
P harfinin adı
tropikal22:32:21
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
sıfır22:32:20
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
Bölme22:32:17
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
sakat olmak22:32:14
sakatlanmak
faaliyet22:32:12
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
soy sop22:32:11
Bütün soy ve hısımlar
öbür dünya22:32:07
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
çaprazlama22:32:06
Çapraz olarak, makaslama
Haydutluk22:32:02
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
ilkbahar22:31:55
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
jüt22:31:52
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
ilânihaye22:31:43
Sonsuza kadar
çelik çomak22:31:42
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
Üçgül22:31:40
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
hakimane22:31:34
Bilgece
Linet22:31:32
Sürgün
BENCİLİK22:31:32
Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm
nargile tütünü22:31:31
Tömbeki
MEYDAN22:31:30
Alan, saha
Kovma22:31:25
Kovmak işi
zedelemek22:31:23
Zarar vermek
sarf22:31:15
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
sapa22:31:13
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
saye22:31:12
Gölge
safa22:31:07
bk. sefa
haber22:31:06
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
BIKKINLIK22:31:03
Çok bıkmış olma durumu
belgeli22:31:01
Belgesi olan
Ashap22:30:58
Sahipler
sunum22:30:53
Lokma, parça
sunak22:30:50
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
sulta22:30:47
Yetke, otorite
sulak22:30:44
Suyu olan, suyu bol
meyve22:30:43
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
sağduyulu22:30:43
Sağduyusu olan
lökosit22:30:41
Akyuvar
SAMANLIK22:30:37
Saman saklanan yer
gergef22:30:34
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
akademisyen22:30:27
Akademi üyesi
or22:30:14
Ordu kelimesinin kısaltması
of22:30:05
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
lu22:30:01
Lütesyum"un kısaltması
la22:29:57
Lântan"ın kısaltması
mo22:29:44
Molibden"in kısaltması
cesurca22:29:35
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
gözden çıkarmak22:29:29
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek