kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

kam05:52:40
bk. şaman
seyretme05:51:46
Seyretmek işi
mazhar olmak05:51:39
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
moren05:50:15
Buzul taş
motel05:49:57
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
insan bilimi05:49:44
Antropoloji
çerçeve05:48:14
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
teke tek05:48:07
Bire karşı bir
çukurluk05:46:34
Çukur olma durumu
durdurma05:46:33
Durdurmak işi
koltuk altı05:46:27
Kolun omuzla birleştiği yerin altındaki çukurluk
yedirme05:45:27
Yedirmek işi
sakıncasız05:45:17
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
halojen05:44:48
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
Akdeniz humması05:44:42
Malta humması
kadmiyum05:44:35
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
amonyak05:44:03
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
natır05:43:12
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
aykırı düşmek05:42:34
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
prezidyum05:42:24
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
yelölçer05:41:58
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
not almak05:41:13
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
tahammül05:40:54
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
diri05:40:53
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
epifit05:40:07
Üst bitken
mısır unu05:39:25
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
epilog05:39:12
Bir eserin sonuç bölümü
geçersizlik05:38:52
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
salınım05:38:39
Salınmak işi
rafine05:35:34
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
kılık05:34:01
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
münakale05:32:51
Ulaşım
börtme05:32:45
Börtmek işi
eğleşme05:32:31
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
yuvgulama05:32:00
Yuvgulamak işi
rakam05:31:32
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
nadas05:31:28
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
iktifa etmek05:30:38
yetinmek; kanmak
insiyak05:29:59
İçgüdü, sevkıtabiî
serencam05:29:46
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
cura05:29:40
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
kayağan05:29:21
Üzerinde kolaylıkla kayılan, kaypak
cana05:28:42
Sevgiliye hitap sözü
sergi05:28:36
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
sıvacı05:28:36
Duvarları sıvayan kimse
olguculuk05:28:33
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
Türemiş05:28:23
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
İŞLİK05:28:10
Atölye
mizahi05:28:03
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
caba05:27:57
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
adaleli05:27:54
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
cari05:27:37
Akan
celp05:27:24
Getirtme, kendi üzerine çekme
kalender05:26:55
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
şahıs05:26:50
Kimse, kişi, zat
anorak05:26:08
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
yaralamak05:25:57
Gücendirmek, incitmek, kırmak
ürpermek05:24:51
Korkmak
yük asansörü05:24:43
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
ihsan etmek (veya buyurmak)05:24:17
bağışta bulunmak, bağışlamak
histerik05:23:36
bk. isterik
kartvizit05:22:52
Kart (II)
camadan05:22:46
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
rafya05:22:33
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
rakik05:21:54
İnce, narin
rakip05:21:48
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
raket05:21:41
Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lâstikle kaplanmış olan, uzunca saplı araç, vuraç
rahim05:21:09
Koruyan, acıyan, merhamet eden
yetkisiz05:20:56
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
tekabül05:20:43
Karşılıklı olma, karşılama
geçiştirmek05:19:45
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
sentez05:19:19
Birleşim
seremoni05:18:30
Tören
gramer05:17:15
Dil bilgisi
bozgun05:16:59
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
granit05:16:36
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
cesurca05:16:11
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
gördek05:15:13
Acı balık
kalsiyum05:13:54
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
düzensiz05:13:47
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
grena05:13:41
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
mühtedi05:08:25
Dönme
hoca05:07:54
Müslümanlıkta din görevlisi
rölyef05:07:34
Kabartma
müstehcen05:07:01
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
çekiştirme05:06:35
Çekiştirmek işi
akort05:06:28
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
çılgın05:05:55
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
üniversal05:05:50
Evrensel
bakire05:05:36
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
Radde05:05:29
Derece, kerte
Yarıcı05:04:40
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
yerey05:04:37
Yeryüzünden bir parça, arazi
feshetme05:04:16
Feshetmek işi
pençe05:03:44
Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
yaka05:02:51
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
tefrika05:01:38
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
vesile bulmak04:58:29
sebep yaratmak, bahane göstermek
sergüzeşt04:58:16
Serüven, macera
mefahir04:56:31
Övünülecek şeyler, övünceler
selâmet04:56:05
Esen olma durumu, esenlik
delice04:55:47
Davranışları aşırı, deli gibi olan
çobanlama04:55:45
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
selâset04:55:39
Akıcılık
siftah04:53:42
(bir şey satıp veya satın alıp) Alış verişe başlama
lotus04:53:36
Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad
lokal04:52:57
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
ALAVERE04:52:50
Bir şeyin elden ele geçmesi
övünç04:52:44
Övünme, kıvanç, iftihar
tesahup04:52:37
Benimseme, sahip çıkma
kadinne04:51:59
bk. kadınnine
Taze04:49:02
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
nd04:48:04
Neodim"in kısaltması
kıymetlilik04:43:51
Değerlilik
vurgun04:43:31
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
pelteklik04:42:59
Peltek olma durumu, peltek konuşma
meltem04:41:53
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
meze04:40:43
İçki içilirken yenilen yiyecek
itenek04:38:01
Piston
samsun04:37:30
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
TALİ04:37:24
İkinci derecede olan, ikincil
aidiyet04:36:02
Ait olma durumu, ilişkinlik
kıpırdak04:35:56
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
birlikte04:35:29
Bir arada, beraberce
düzelmek04:34:45
Kötü, bozulmuş bir durumda iken düzenli duruma gelmek
Acem04:33:23
İranlı
müsrif04:32:50
Tutumsuz, savurgan
cesaret vermek04:30:25
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
ölet04:29:47
Öldürücü hastalık salgını, kıran
Islatma04:29:02
Islatmak işi