kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

kam11:11:05
bk. şaman
çalışılma11:11:04
Çalışılmak işi
öküz arabası11:11:01
Öküz koşulmuş araba
satrançlı11:10:59
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
ayrıntılara inmek11:10:57
bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak
VİNÇ11:10:56
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
bıdık11:10:55
Kısa ve tıknaz
zabıt11:10:54
Zapt
cana11:10:53
Sevgiliye hitap sözü
peş peşe11:10:53
Birbiri ardından, arka arkaya
Yönetim11:10:50
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
mangan11:10:50
Manganez
yığışım11:10:47
Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera
nakil etmek11:10:44
bk. nakletmek
Meles11:10:43
Beli çökük at
elekten geçirmek11:10:42
elemek
tetir11:10:41
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
memnunluk11:10:41
Kıvanma, kıvanç
disprosyum11:10:40
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy
Hem de11:10:39
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
tevzi11:10:38
Dağıtma, üleştirme
Done11:10:37
bk. veri
KÖŞE11:10:35
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
göze11:10:35
Hücre
Aşama11:10:32
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
RAKKASE11:10:31
Raksı meslek edinmiş kadın
tevsi11:10:29
Genişletme, yayma
yük treni11:10:27
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
tevil11:10:26
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
Yanılgı11:10:25
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
hasret11:10:23
Özlem
rapor11:10:23
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı
yüz kızartıcı suç11:10:19
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
çalı kuşu11:10:18
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
efemine11:10:13
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
DOKUNUM11:10:11
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
irfan11:10:09
Bilme, anlama, sezme, kültür
nebi11:10:07
Peygamber, savacı
Bloke11:10:07
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
KOLEKSİYON11:10:06
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
öğütücü diş11:10:05
Azı dişi, azı
detay11:10:03
Ayrıntı
prizma11:10:01
Biçme
Kask11:10:00
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
HALK BİLİMİ11:09:59
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
Karo11:09:57
Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olan, orya
Değiştirgeç11:09:57
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
BELGELİK11:09:55
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
Kara11:09:54
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
damla taşı11:09:53
Yapılarda süs unsuru olarak kullanılan damla biçiminde taş
kiralama11:09:51
Kiralamak işi
manşet11:09:50
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
danışma meclisi11:09:50
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
istintak11:09:49
Sorgu
Taslak11:09:48
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
kumar oynamak11:09:48
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
adap11:09:47
Töre
Mütekait11:09:45
Emekli
ara yerde11:09:45
arasında, arada
iktisap11:09:44
Kazanma, edinme, edinim
ağılı11:09:43
İçinde ağı bulunan, zehirli
bön11:09:42
Budala, saf
kolektif11:09:41
Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan
büz11:09:39
Künk
pepemelik11:09:37
Pepelik, rekâket
bük11:09:36
Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu
İrin11:09:35
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
çanak yalayıcı11:09:33
Dalkavuk
Kavrama11:09:33
Kavramak işi, anlama, algılama
NEYZEN11:09:29
Ney üfleyici, ney çalan kimse
kederli11:09:28
Acılı, üzüntülü, mukedder
gövde11:09:28
Bir şeyin asıl toplu bölümü
YASAKLAMA11:09:27
Yasaklamak işi
MUHAFAZAKAR11:09:23
Tutucu
ya Allah11:09:22
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
bitap11:09:21
Bitkin, yorgun
Kent11:09:19
Şehir
İdrak11:09:19
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
rızk11:09:17
Yiyecek, içecek şey, azık
denizçakısı11:09:16
Yumuşakça
bevliyeci11:09:15
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
yumuşatmalık11:09:13
Amortisör
çok eşlilik11:09:13
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
beyincik11:09:10
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
beğeni11:09:09
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
müennes11:09:07
Dişil
yüzsüz11:09:07
Yüzü olmayan
seyyar satıcı11:09:05
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
Sitem11:09:04
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
müstehcen11:09:03
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
yüzücü11:09:01
Yüzme sporu yapan kimse
Tartımlı11:09:01
bk. dizemli
Alametifarika11:08:59
Bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka
HAKSIZ11:08:58
Hak ve adalete uygun olmayan
İcap11:08:57
Gerek, gereklik, ister, lüzum
sığdırma11:08:55
Sığdırmak işi
kuru meyve11:08:55
Yaş meyvenin kurutulmuşu
bidon11:08:55
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
girişimci11:08:53
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
Trent11:08:52
Eğilim
anten11:08:51
Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz
lânet okumak11:08:49
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
eyyam11:08:49
Günler
DONUK11:08:47
Parlaklığı olmayan, mat
stabilize11:08:46
Düz duruma getirilmiş
pürüzalır11:08:45
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
KUNDA11:08:43
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
inadına11:08:41
Terslik olsun diye
DÜŞ11:08:39
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
Alev11:08:37
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
Açı11:08:35
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
magnezyum11:08:35
Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element. Kısaltması Mg
yoksun11:08:33
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
mor11:08:31
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
MERASİM11:08:29
Tören
İşçi11:08:27
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
yeterlilik11:08:26
Yeterli olma durumu
delicesine11:08:23
Aşırı bir biçimde
yarı alan11:08:21
Yarışma veya müsabaka alanını ortadan ikiye bölen orta çizginin iki yanında kalan ve her birinde bir takımın yer aldığı alan, yarı saha
defetme11:08:20
Defetmek işi
acelecilik11:08:17
Aceleci olma durumu, ivecenlik
Bilgisiz11:08:17
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
almaşlı11:08:15
Almaş niteliği olan
limon esansı11:08:14
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
laso11:08:13
Kement
YALVAÇ11:08:11
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
olta takımı11:08:11
Olta ile balık avlamada kullanılan iğne, zoka gibi gereçlerin bütünü
SEDEF11:08:09
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
kaliko11:08:07
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
abonman11:08:06
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma