kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

trakit11:48:10
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
enlem11:48:05
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
ardıç kuşu11:48:03
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
tehir etmek11:47:58
ertelemek
Abrama11:47:54
Abramak işi, idare
acı yitimi11:47:49
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
durum vaziyeti11:47:40
Görünüş
be11:47:32
Berilyum"un kısaltması
ZAT11:47:31
Kimse, kişi
tutarık11:47:30
bk. tutarak
Maron11:47:29
Kestane rengi
Bulaşma11:47:20
Bulaşmak işi
çeviklik11:47:15
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
çıkar yol11:47:13
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
nekes11:47:11
Eli sıkı, cimri
asbest11:47:06
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
boşanmak11:46:50
(hayvan) Başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
karalama11:46:50
Karalamak işi
BARINDIRMA11:46:44
Barındırmak işi
Turan11:46:43
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
tecrübe etmek11:46:43
denemek, sınamak
yardakçı11:46:39
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
hemencecik11:46:39
Çarçabuk, anında
GİZEMCİ11:46:38
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
badana etmek (veya vurmak)11:46:31
badanalamak, badana yapmak
basım11:46:23
Bası sanatı, tabaat
eyvallah11:46:20
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
Uyak11:46:20
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
çavuş11:46:19
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
cihannüma11:46:17
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
hamam böceğigiller11:46:17
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
kılıbık11:45:48
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
alıkonulma11:45:48
Alıkonulmak işi
destur11:45:47
İzin, müsaade
akit11:45:45
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
Bay11:45:43
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
kefillik11:45:40
Kefil olma durumu, kefalet
mankafa11:45:35
Anlayışsız, aptal
sütlü kengel11:45:30
Deve dikeni
umumiyet11:45:30
Genellik
Yunanca11:45:20
Yunan dili, Elence
sağlıklı11:45:05
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
müzisyen11:44:59
Müzikçi, müzik sanatçısı
ahit11:44:58
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
DARBE11:44:53
Vuruş, çarpış
yerinde11:44:53
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
su sığırı11:44:51
Manda
TEFSİR ETMEK11:44:43
yorumlamak
DÜZ YAZI11:44:37
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
RAFADAN11:44:28
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
Sonra11:44:24
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
Sivilce11:44:06
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
Giderayak11:44:01
Gitme anında, gitmek üzere iken
Pa11:43:58
Protaktinyum"un kısaltması
bağlantı11:43:58
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
kenevir11:43:54
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
idefiks11:43:49
Saplantı, sabit fikir
mutlaka11:43:39
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
çekingen11:43:34
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
Hiza11:43:30
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
manalı11:43:17
Anlamlı
Alıştırmak11:43:16
Uyar duruma getirmek
aş evi11:43:10
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
kekeleme11:43:08
Kekelemek işi
köle11:43:05
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
şah damarı11:43:03
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
GAREZ11:43:02
bk. garaz
fotoğraf makinesi11:42:39
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
MASRAF11:42:37
Harcanan para, gider
MUVASALA11:42:35
Gidip gelme imkânı, ulaşım, erişim
tutturma11:42:22
Tutturmak işi
bit11:42:22
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
demin11:42:18
Az önce
Cici11:42:17
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
Gönenç11:42:08
Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, refah
FARKLI11:42:07
Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
trajedi11:42:07
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
adsız11:42:04
Adı olmayan, isimsiz
nefes borusu11:41:54
bk. soluk borusu
kımız11:41:52
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
İFFETLİ11:41:51
İffettini koruyan, sili, afif
kuruntulu11:41:46
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
süregelen11:41:41
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
özek11:41:27
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
gizli11:41:27
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
Senegalli11:41:22
Senegal halkından olan (kimse)
idam etmek11:41:17
verilen ölüm cezası hükmünü yerine getirmek
amansız11:41:13
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
anîde11:41:13
Hemencecik, bir anda, birden
ağızdan11:41:09
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
koşul11:41:00
Şart
doygun11:40:42
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
tıraş bıçağı11:40:41
Erkeklerin yüzlerindeki kılları kesmek için kullandıkları, çelikten yapılmış ince bıçak, jilet, ustura
etyemez11:40:39
Etyemezlikle ilgili
verimsizlik11:40:30
Verimsiz olma durumu
Çıtçıt11:40:27
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
papağan11:40:17
Papağangillerden olan kuşlara verilen ad
girişik bezeme11:40:17
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
boyunduruk11:40:14
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
ümran11:40:04
Bayındırlık
tur11:39:57
Dolaşma
GÖZETME11:39:57
Gözetmek işi
pusarık11:39:54
Puslu, puslanmış, sisli
çöküntü11:39:50
Çökme
protein11:39:48
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
TABİAT11:39:47
İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, doğa
nahiye11:39:42
Bucak
empoze11:39:38
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
UN HELVASI11:39:29
Unun yağ içinde kavrulmasından sonra içine şeker eriği katılarak hazırlanan bir tür helva
Sarp11:39:23
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
hicap duymak (veya etmek)11:39:20
utanmak
parasal11:39:12
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
karagöz11:39:11
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
ılım11:39:08
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
HİTABET11:39:07
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
yakasına asılmak (veya yapışmak)11:39:00
hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak
akıl hastası11:38:53
Ruh hastası, deli
HENDEK11:38:47
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
MANEVİYAT11:38:46
Maddî olmayan, manevî şeyler
bahis11:38:45
Konuşulan şey, konu
pesek11:38:42
Diş kiri, diş pası
KERMEN11:38:27
Kale, germen
OPTİMİST11:38:17
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
HOMOJEN11:38:17
Bağdaşık, mütecanis
şarabi11:38:16
Kırmızı şarap renginde olan
gayritabiî11:38:16
Doğa dışı, doğaya aykırı
beraat etmek11:38:08
aklanmak, temize çıkmak
Tuhaf11:38:07
Alışılmamış, yabansı
Söndürme11:38:07
Söndürmek işi
fransiyum11:37:57
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr