kam

1.İsimbk. şaman
2.İsimDilek
Zevk, mutluluk, tat

Son Arananlar

kurander08:53:52
Hava akımı, cereyan
alyuvar08:53:49
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
ürik asit08:53:47
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
acele etmek08:53:41
çabuk davranmak, ivmek
utanç duymak08:53:38
utanmak
kopça08:53:36
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
Bozkır08:53:35
Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step
Kaldıraç08:53:33
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
amonyum08:53:31
Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4)
Fin hamamı08:53:30
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
RAHLE08:53:29
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
elik08:53:27
Dağ keçisi, yaban keçisi
Nafi08:53:26
Yararlı, kazançlı
yükselteç08:53:26
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
balgam08:53:21
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
tehlikeli08:53:19
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
sihirli08:53:17
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
kamil08:53:16
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
komisyon08:53:14
Alt kurul, encümen, komite
Parçacık08:53:14
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
putrel08:53:12
Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş
bilgiçlik satmak (veya taslamak)08:53:10
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
mütevazi08:53:08
Birbirine paralel olan
arif08:53:07
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
beşeriyet08:53:06
İnsanlık, insanoğulları
arka08:53:05
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
sazcı08:53:00
Saz çalan kimse
Sabit08:52:59
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
mevlit08:52:59
Doğma, doğum
azar08:52:58
Paylama
bol bol08:52:56
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
amme08:52:54
Halkın bütünü, kamu
delik08:52:52
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
plebisit08:52:50
Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama
art düşünce08:52:48
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
uyuklama08:52:47
Uyuklamak durumu
PEŞ08:52:45
Arka
kiralayan08:52:44
Kiraya veren
villa08:52:43
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
Avuçlama08:52:41
Avuçlamak işi
tiksinti08:52:39
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
odak08:52:37
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
yoksunluk08:52:36
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
fiyat08:52:34
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
Barsak08:52:32
Bağırsak
acun08:52:30
Dünya
beceriklilik08:52:25
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
cesaretsiz08:52:21
Yüreksiz
yarış kayığı08:52:21
Kayık yarışları için yapılan kayık
SIRÇA08:52:19
Cam
haysiyet08:52:17
Değer, saygınlık, itibar
ağılamak08:52:17
(bir şeye), Ağı katmak
ülser08:52:15
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
adam08:52:14
İnsan
memnuniyet08:52:13
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
adil08:52:12
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
adet08:52:10
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
Hristiyanlık08:52:08
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
hakikaten08:52:06
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
Karamsar08:52:04
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
alma08:52:02
Almak işi
yitik08:51:59
Yitmiş olan, kayıp, zayi
kayaç08:51:57
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
öküz damı08:51:55
Öküz ahırı
üstüne oturmak08:51:53
bk. üzerine oturmak
yarış08:51:49
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
alış veriş08:51:48
Alım satım işi
uymazlık08:51:47
Aykırılık, başkalık, mugayeret
ÜNLEM08:51:45
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
gündelik08:51:42
Her günkü, yevmî
buhar kazanı08:51:40
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
satır başı08:51:35
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
oy birliği ile08:51:32
oylamaya katılan bütün üyeler aynı yönde birleşerek
sipariş etmek08:51:28
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
Ton08:51:28
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
aka08:51:27
Büyük kardeş, ağabey
Hangi08:51:27
İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
izafiyet08:51:26
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
dizem08:51:26
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
bozukluk08:51:24
Bozuk olma durumu
usare08:51:19
Öz su
kuyumcu08:51:18
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
ravent08:51:16
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
kaput08:51:16
Asker paltosu
Seslenmek08:51:12
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
kazma08:51:10
Kazmak işi
Sakat08:51:08
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
farfara08:51:06
Ağzı kalabalık, gürültücü
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)08:51:04
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
uzlaştırma08:51:04
Uzlaştırmak işi
hainlik etmek08:51:03
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
Kürek kemiği08:51:02
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
Sakin08:51:01
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
kayme08:50:59
Kâğıt para, kaime
Bayram08:50:58
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
ürolog08:50:57
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
başkalaşma08:50:55
Başkalaşmak işi
imparator08:50:51
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
ak basma08:50:50
Ak su, perde, katarakt
dergi08:50:48
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
yöneltme08:50:46
Yöneltmek işi, tevcih
Yağmurluk08:50:44
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
kolalı08:50:43
İçinde kola bulunan
Yaşıt08:50:39
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
kankan08:50:38
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
kanmak08:50:37
(tatlı sözlere) Aldanmak
insan bilimci08:50:35
Antropolog
Çevirme08:50:33
Çevirmek işi, tedvir
katre08:50:33
Damla, damlayan şey
görevli08:50:32
Görevi olan, vazifeli
Palmiye08:50:27
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
destansal08:50:26
Destanla ilgili destana özgü
TAKRİR08:50:24
Yerleştirme, yerleştirilme
İtki08:50:22
Tepi
fuar08:50:22
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
anten08:50:17
Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz
yetkilendirme08:50:15
Yetkilendirmek işi veya durumu
nova08:50:11
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
Cici08:50:09
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
hayal kırıklığı08:50:07
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
diplomat08:50:06
Uluslar arası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse
bahsetme08:50:05
Bahsetmek işi
ANNE08:50:03
Çocuğunu dünyaya getiren kadın
hayal gücü08:50:01
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
fabrika08:50:00
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
tıkız08:49:58
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
İÇBÜKEY08:49:56
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
eğlendiri08:49:54
Gülmece, mizah
kahin08:49:52
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
kaime08:49:51
Buyruk, resmî kâğıt, ferman