kalp krizi

1.İsimKalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Cümle 1: Bursa'ya dönüşünün haftasına bir kalp krizi, gitti gider. - A. İlhan

Son Arananlar

kalp krizi12:11:19
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
fikir yazısı12:11:17
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
pulat12:11:13
Çelik
ağabey12:11:13
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
piyon12:11:04
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
sunucu12:11:00
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
piton12:10:57
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
dinleti12:10:52
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
ritmik12:10:46
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
iticilik12:10:44
İtici olma durumu
iğdiş etmek12:10:37
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
pisik12:10:37
Kedi
NAZENİN12:10:34
Cilveli, nazlı
pisin12:10:33
Yüzme havuzu
pikap12:10:30
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
piket12:10:22
İki, üç veya dört kişi arasında ve 32 kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu
itibar etmek12:10:22
saygı göstermek, saymak değer vermek
Kankurutan12:10:21
Adam otu
belli12:10:20
Beli olan
leylî12:10:19
Yatılı
suçsuz12:10:17
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
Haris12:10:14
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
Takas12:10:10
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
deprem bilimci12:10:08
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
Takla12:10:03
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
kebe12:10:02
Kısa kepenek
İdrak12:10:00
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
tesadüfen12:10:00
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
şıra12:09:56
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
Hatun12:09:53
Kadın
Yevmiye12:09:49
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
zina12:09:45
Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki
satır başı12:09:43
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
mihnet çekmek12:09:42
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
avanaklık12:09:41
Avanak olma durumu, avanakça davranış
YERME12:09:38
Yermek işi, zem
elastikiyet12:09:34
Esneklik
ağlatı12:09:28
Trajedi
yabani gül12:09:25
bk. yaban gülü
Fıtraten12:09:24
Doğuştan, yaradılışı gereğince
tevatür12:09:20
Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti
çoban yıldızı12:09:13
Venüs, Çulpan
askerlik12:09:09
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
Reçine12:09:07
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
işitme12:09:06
İşitmek işi
kadınlar hamamı12:09:02
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
yasama meclisi12:08:59
Yasama organı, parlâmento
nişangah12:08:55
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
mazhariyet12:08:51
Erişme, elde etme
düzelme12:08:48
Düzelmek durumu
TİRSİ12:08:44
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
düzelti12:08:41
Düzeltmek işi, tashih
hayal12:08:38
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
NEŞE12:08:37
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
söz etmek12:08:34
o şey üzerinde konuşmak
canlıcılık12:08:30
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
odunluk12:08:23
Odun konulan yer
hoppalık12:08:23
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
düzeyli12:08:13
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
celal12:08:10
Büyüklük, ululuk
dişbudak12:08:03
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
cemre12:07:56
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
mayası bozuk12:07:53
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
götürü12:07:49
Toptan, olduğu gibi
otalama12:07:46
Otalamak işi
mütebaki12:07:39
Geri kalan, kalan
yaban ördeği12:07:36
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
beyaz perde12:07:35
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
köy ihtiyar meclisi12:07:32
Köy ihtiyar heyeti
RÖLATİF12:07:29
Bağıntılı, izafî, nispî
ADALİ12:07:25
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
karagöz12:07:24
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
anakonda12:07:22
Boğagillerden tropikal Güney Amerika"da yaşayan, avını sararak ve sıkarak öldüren yılan (Eunectes murinus)
-den bu yana12:07:18
-den beri
pinel12:07:14
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
sözün kısası12:07:13
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
pilot12:07:11
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
pinti12:07:07
Aşırı derecede cimri, kısmık
çobanaldatan12:07:01
Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı (Caprimulgus europeus)
koyu kahverengi12:06:54
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
provizyon12:06:51
Bir çekin para olarak karşılığı
tıklım tıklım12:06:47
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
amfiteatr12:06:44
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
bulaşmak12:06:37
(hastalık) Geçmek, sirayet etmek
rituel12:06:33
Ayin
tekçi12:06:23
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
denklik12:06:20
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
KİMSESİZ12:06:19
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
Tokyo12:06:16
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
sorumlu tutmak12:06:07
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
tetkik etmek12:06:03
incelemek
geçenek12:05:59
bk. koridor
tuzak12:05:57
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
dönek12:05:53
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
ensesi kalın12:05:52
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
ele geçirmek12:05:49
yakalamak
elâstik12:05:45
Elastikî
PRİMAT12:05:42
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
muzır12:05:38
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
bunalım12:05:35
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
üflemeli çalgı12:05:35
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
kasırga12:05:31
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
Plaka12:05:27
Metal yaprak
anlaşmazlık12:05:23
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
himmet12:05:21
Yardım, kayırma
KALDIRIM TAŞI12:05:20
Kaldırım döşemeye elverişli olan sert bir taş türü
Yemeni12:05:08
Yemen ülkesine ait
botanik12:05:06
Bitki bilimi, nebatat
seretan12:05:01
Yengeç
Romen12:04:54
Roma halkından olan kimse
YAĞMA12:04:44
Yağmak işi
Korkusuzluk12:04:37
Korkusuz olma durumu
At donu12:04:34
Atın tüyünün rengi
LİTERATÜR12:04:33
Edebiyat, yazın
mertlik12:04:32
Yiğitlik, erkeklik
krema12:04:30
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
delege12:04:30
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
Sürüm12:04:26
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
kadın terzisi12:04:21
Kadın elbiseleri diken terzi
Tahakküm12:04:17
Baskı, zorbalık, hükmetme
ahır12:04:16
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
peşinat12:04:14
Peşin olarak verilen para, avans
nur yüzlü12:04:10
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
ataerkil12:04:03
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
göksel12:04:00
Gökle ilgili, semavî
gülbahar12:03:56
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
başörtü12:03:53
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
batkın12:03:49
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
bıkma12:03:42
Bıkmak işi
yüz kalıbı12:03:38
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask