kalp krizi

1.İsimKalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Cümle 1: Bursa'ya dönüşünün haftasına bir kalp krizi, gitti gider. - A. İlhan

Son Arananlar

manzara16:54:11
Bakışı, dikkati çeken her şey
sililik16:54:05
Sili olma durumu, arılık, temizlik
aga16:54:04
Ağa
ulviyet16:54:01
Yücelik
çeşitli16:54:01
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
sayaç16:53:46
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
TULUMBA16:53:34
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
oranlı16:53:11
Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin
macar16:53:00
Macaristan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
bütünleme16:52:45
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
ishak kuşu16:52:11
Bataklık baykuşu
kesenek16:52:11
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
Çığlık16:52:06
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
mevhum16:51:48
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
islim16:51:47
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
eskitme16:51:42
Eskitmek işi
Söndürmek16:51:24
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
fişek16:50:52
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
İddia16:50:41
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
hısım akraba16:50:31
Yakın ve uzak bütün akrabalar
Orta Doğu16:50:01
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, S. Arabistan, Irak ve İran"ı içine alan ülkelere verilen ad
şal örneği16:49:59
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
pisin16:49:57
Yüzme havuzu
bilge16:49:53
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
kıyamet16:49:10
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
kişizade16:49:10
Soylu
hepsi16:49:02
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
serbestlik16:48:32
Serbest olma durumu
su yosunları16:48:21
Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, daha çok su yüzeyinde yaşayan, yaprak veya tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi, üşniye, algler
sac ekmeği16:48:14
Mayalanmış hamurun oklava ile daire şeklinde açılıp sac üzerinde pişirilmesiyle elde edilen ekmek
izdivaç16:47:59
Evlenme
Hint kirazı16:47:46
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
şairane16:47:38
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
çayhane16:47:36
Çay evi
zıkkım16:47:33
Zehir, ağı
açığa çıkarmak16:47:22
işinden çıkarmak
darbımesel16:47:21
Atasözü, atalar sözü
bayrak direği16:47:06
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
karşıtçıllık16:47:02
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
çoğunlukla16:46:58
Çoğunluğa dayanılarak
teneke16:46:58
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
diğer16:46:58
Başka, özge, öteki, öbür
üye16:46:13
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
solungaç16:46:08
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
melamet16:45:43
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
izam16:44:51
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
ateşe dayanıklı16:44:38
aşırı ısıdan zarar görmeyen
TECRÜBE16:44:34
Deneme, sınama, eksperyans
karşılama16:44:29
Karşılamak işi, istikbal
tiraj16:44:19
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
dolmen16:44:19
İkisi dikili, üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan oluşturulmuş taş devri mezarı
feribot16:44:07
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
ehem16:44:06
Çok önemli
SIRALAMAK16:43:06
Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek, sıraya koymak
gurme16:42:11
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
KAYA HANİSİ16:41:55
Lahos
ağıt16:41:50
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
çağdaş16:41:33
Aynı çağda yaşayan, muasır
Öncelik16:41:10
Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm
mail16:41:07
Eğilimi olan
kiralık ev16:40:56
Kiralanmak üzere hazırlanmış olan ev
kenef16:40:56
Ayak yolu
müdahale etmek16:40:45
karışmak, araya girmek, el atmak
gösterişçi16:40:17
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
yaban eriği16:40:13
Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği
irmik16:39:48
Sert buğdaydan elde edilen, taneleri iri, glütence zengin un
Fıtraten16:39:38
Doğuştan, yaradılışı gereğince
Daye16:39:09
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
dığan16:38:59
Yağ tavası
veznedar16:38:57
Vezneci
EŞEK16:38:31
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
pederşahî16:37:24
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
şaşmaz16:37:12
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
uyarıcı16:37:00
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
sözünün eri olmak16:36:56
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
Kuralsız16:36:55
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
delik16:36:32
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
ERİM16:36:29
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
düşey16:35:54
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
Müslüman16:35:39
İslâm dininden olan kimse
ÜS16:35:32
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
AYRAN16:35:32
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
samanyolu16:35:31
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
bir tarafa bırakmak (veya koymak)16:35:19
önemsememek, benimsememek, ertelemek
okyanus çukuru16:35:08
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
seramikçi16:35:05
Seramikle uğraşan kimse
cidal16:35:04
Savaşma, cenk
mason locası16:35:03
Çeşitli derecelerdeki masonlardan oluşan gruplardan her biri
Kaide16:34:56
Kural
Piyanocu16:34:54
Piyanoyu akort eden veya onaran kimse
TOP MERMİSİ16:34:28
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
yaratım16:34:27
Özel yetenekle ortaya konulan eser veya nesne, kreasyon
İçtenlik16:34:26
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
amortisör16:34:17
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
imha16:34:10
Ortadan kaldırma, yok etme
inşa etmek16:34:08
kurmak, yapmak
arıtma ünitesi16:34:05
Doğal gaz üretim kuyularından toplama hatlarıyla gelen gazın içerisindeki hidrojen sülfür, karbondioksit ve su buharo gibi hidrokarbon bileşiği olmayan gazlarla, hidrokarbon kondanstlarının tabiî gazdan ayrıldığı birim
binek16:34:01
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
Yazılı16:34:00
Yazılmış olan, muharrer
tanıdık çıkmak16:33:59
önceden birbirlerini tanımış olmak, tanış olmak
ses çıkarmamak (veya etmemek)16:33:58
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
ana cadde16:33:55
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
Rölatif16:33:49
Bağıntılı, izafî, nispî
Bir solukta16:32:53
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
cağ16:32:51
Parmaklık, korkuluk
badem içi16:32:48
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
seslendirmek16:32:46
(bir notayı) Perdeli okumak
yazıcı16:32:38
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
TEFSİR ETMEK16:32:29
yorumlamak
sahip olmak16:32:27
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
çatışma16:32:19
Çatışmak işi
Ağ tabaka16:32:18
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
baryum sülfat16:32:08
Baritin
Ulvi16:32:02
Yüce
palyaço16:32:01
Genellikle panayır tiyatrolarında, sirklerde güldürücü rol oynayan acayip kılıklı, yüzü aşırı ve komik makyajlı oyuncu
başarılı16:31:56
Başarı gösteren, muvaffakıyetli
Işık16:31:54
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
tl16:31:52
Talyum"un kısaltması
Akıntı16:31:51
Akmak işi
büyülü16:31:46
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
ölümsüz16:31:45
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
çulsuz16:31:10
Çulu olmayan
r, R16:31:04
Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir
görmezden gelmek16:31:03
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
stoacılık16:30:58
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
Renyum16:30:57
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
rum16:30:55
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
etsiz16:30:55
Eti olmayan
iptida16:30:54
Başlangıç
esirgemek16:30:52
Bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak