kalp krizi

1.İsimKalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Cümle 1: Bursa'ya dönüşünün haftasına bir kalp krizi, gitti gider. - A. İlhan

Son Arananlar

yobaz17:09:15
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
Şer17:08:03
Kötülük, fenalık
asabiyet17:07:43
Sinirlilik, asabî yapılı olma
gudde17:06:21
Bez, beze
İcraat17:04:48
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
uzunlamasına17:04:37
Uzunluğuna
semere17:01:54
Yemiş, meyve, ürün
mahsul17:01:43
Ürün
keman yayı16:59:49
Kemana takılan ses vermeyi sağlayan tel
pintilik16:59:14
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
başkanlık16:58:42
Başkan olma durumu
donatma16:58:05
Donatmak işi, teçhiz
derebeylik16:57:24
Derebeyi olma durumu
kalıtçı16:56:43
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
ahenk16:56:29
Uyum
Dönüşüm16:56:13
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
onursal16:55:55
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
fetiş16:53:58
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
tanısızlık16:53:34
Tanınan, bilinen varlıkları, görme, işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu, agnozi
kural16:53:20
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
Şarkı16:52:41
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
namahrem16:52:14
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
Atılım16:52:09
İleri atılma, atılma işi
önerme16:51:33
Önermek işi
Yersiz16:49:56
Barınacak yeri olmayan
milimetre16:49:43
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
muayyen16:49:32
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
elâstikiyet16:49:09
Esneklik
Ecdat16:49:08
Dedeler, atalar
SIKI16:49:02
Dar
zarar vermek16:47:52
kötülük etmek
idareci16:46:58
Yönetici
elbise16:46:07
Giysi
İvedilik16:44:21
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
uzun16:42:51
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
difteri16:40:59
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
Ayık16:40:21
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
yükseklik korkusu16:40:19
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
dirgen16:38:06
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
rastlantı16:38:04
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
gelişigüzel16:37:49
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
rutubet16:37:34
Yaşlık, nem
bakış16:37:30
Bakmak işi veya biçimi
kamuoyu16:37:11
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
oyma baskı16:36:48
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
katışıksız16:36:21
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
yetkili16:36:07
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
zaman aşımı16:36:00
Süre aşımı, müruruzaman
şile bezi16:35:55
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
entrika16:35:46
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
yığın16:35:32
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
doktrin16:35:12
Öğreti
ima16:34:58
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
sert tabaka16:34:24
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
Rahmetli16:34:24
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
nezretme16:33:56
Nezretmek işi veya durumu
sanal16:33:36
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
hoşlanma16:33:22
Hoşlanmak işi
albinos16:33:15
Akşın
blastula16:33:01
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
Tebligat16:32:55
Bildirim
Opalin16:32:49
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
izin16:30:46
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
çit16:30:26
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
konveksiyon16:28:39
Isı yayımı, iletim
mest16:27:48
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
sergüzeşt16:27:48
Serüven, macera
ÜSTÜN16:26:33
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
dernek16:26:32
Toplantı, düğün
verimli16:26:01
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
sezon16:25:35
Mevsim
talan16:25:15
Yağma, çapul
konu16:24:13
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
vedia16:23:59
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
ardiyeci16:23:41
Ardiye işleten kimse
doğa ötesi16:22:50
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
hazım16:22:43
Sindirme, sindirim
seyrekleştirme16:21:36
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
çeşit16:21:05
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
mağlup16:20:47
Yenilen, yenik düşen
bisiklet16:20:13
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
işkilli16:20:12
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
Yaygı16:19:24
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
yankesici16:17:14
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
garez16:16:39
bk. garaz
ŞÖMİNE16:16:26
Ocak
acı16:16:25
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
sevgi16:16:13
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
Amirce16:15:58
Amire yakışır biçimde, amir gibi
Cahillik16:15:31
Cahil olma durumu, bilgisizlik
gevşeklik16:12:25
Gevşek olma durumu
dinlenme16:11:13
Dinlenmek işi, istirahat
zan16:10:09
Sanma, sanı
yorulma16:10:07
Yorulmak (I, II) işi
amiral16:10:05
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
yol16:09:57
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
yıpratmak16:09:46
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
yılgı16:09:44
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
yıkanma16:09:41
Yıkanmak işi
kaydedici16:09:39
İmleç
yücelme16:09:38
Yücelmek işi, itilâ
usare16:09:30
Öz su
teklif16:09:23
Birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme
sevme16:09:20
Sevmek işi
sade16:09:18
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
ustalıkla16:09:18
Ustaca
rağbet16:09:13
İstek, arzu
peygamber çiçeği16:09:10
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
pergel16:09:07
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
palaska16:09:02
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
ortalama16:08:59
Ortalamak işi
ocaklık16:08:56
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
ocak16:08:52
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
niteliksiz16:08:50
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
nakisa16:08:46
Eksiklik, kusur
madun16:08:44
Alt aşamada bulunan
lekende16:08:40
Kaba dikiş
kiliz16:08:35
Hasır otu, saz, kamış, kofa
kezzap16:08:31
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
kepaze16:08:29
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
kapan16:08:26
Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak
ilbay16:08:15
Vali
ikram16:08:12
Konuğu ağırlama
ihtiraz16:08:09
Çekinme, sakınma
horanta16:08:05
Aile halkı
hipodrom16:08:03
Yunan ve Roma"da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer
hilal16:07:55
Ayça, yeni ay
gurup16:07:43
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
fak16:07:36
Tuzak, kapan
emtia16:07:33
Mallar, satılacak şeyler