kalp krizi

1.İsimKalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Cümle 1: Bursa'ya dönüşünün haftasına bir kalp krizi, gitti gider. - A. İlhan

Son Arananlar

savsama13:34:37
Savsaklama, ihmal
mekruh13:34:35
İğrenç, tiksindirici
flâvta13:34:34
Flüt
takanak13:34:33
Alacak, borç
vites kutusu13:34:32
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
yeterlik belgesi13:34:30
Uzmanlık belgesi, ehliyet
sıyga13:34:28
Kip
GÖRKEMLİ13:34:27
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
astar13:34:24
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
Belli13:34:23
Beli olan
HÜT13:34:21
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
vahşi hayvan13:34:20
Ehlîleştirilmemiş hayvan, yabanî hayvan
ruh bilimsel13:34:17
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
kapsamlı13:34:15
Kapsamı olan
ilinti13:34:14
İki şey arasında ilgi, ilişki
saydam resim13:34:13
Kolay anlaşılabilen resim
Domuz yağı13:34:12
Domuzdan çıkarılan yağ
Yaban ördeği13:34:07
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
Dayanaklı13:34:06
Dayanağı olan
rehavet13:34:05
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
portakal suyu13:34:03
Portakal sıkılarak elde edilen su
ara sıra13:34:01
Seyrek olarak, zaman zaman
OLMUŞ13:34:01
Olgunlaşmış, ergin
satranç tahtası13:34:00
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
MONARŞİ13:33:55
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
SEM13:33:52
Zehir, ağı
Atak13:33:40
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
ameli13:33:27
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
hainlik etmek13:33:11
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
akarsu13:33:03
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
dalyan13:32:51
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
lehçe bilimi13:32:41
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
dekorcu13:32:40
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
gençlik13:32:38
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
ebediyet13:32:36
Sonsuzluk
zevat13:32:36
Kişiler, zatlar
zeval13:32:35
Yok olma, yok edilme
a, A13:32:34
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
zevce13:32:32
Erkeğin nikâhlandığı kadın, karı, eş, refika
ÜZMEK13:32:31
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
koygun13:32:24
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
piç13:32:10
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
Sprey13:32:04
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
liken13:32:02
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
itmek13:31:58
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
cingöz13:31:56
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
bölüntüler13:31:55
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
arınmak13:31:54
Katışıksız, arı duruma gelmek
tüvana13:31:44
Kuvvetli, dinç, canlı
samur13:31:43
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
buzdolabı13:31:42
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
oflaz13:31:05
İyi, güzel, mükemmel
Sarhoş13:31:04
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
Ağaç çileği13:31:01
Ahududu
ACEMLEŞME13:30:59
Acemleşmek durumuna gelmek
banliyö13:30:58
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
Muhasip13:30:58
Sayman, muhasebeci
dehliz13:30:54
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
vazgeçilme13:30:53
Vazgeçilmek işi veya durumu
tasdik13:30:49
Doğrulama
Hane13:30:48
Ev, konut
keşke13:30:47
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
asmak13:30:46
Üzerine takınmak, kuşanmak
ŞİMŞEK13:30:45
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
asker13:30:44
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
sıkma13:30:43
Sıkmak işi
ince ayrım13:30:39
En küçük ayrıntısına kadar inme, çalar, nüans
Şiilik13:30:33
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
sofra13:30:33
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
üstü kapalı13:30:31
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
GİZLİ13:30:26
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
söz vermek13:30:24
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
eli sıkı13:30:23
Çok tutumlu, cimri, pinti
gürültülü patırtılı13:30:20
Çok gürültülü ve karışık
ipeka13:30:17
Altın kökü
sınai13:30:15
Sanayi ile ilgili
erbiyum13:30:01
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
Kıyaslama13:29:57
Kıyaslamak işi, mukayese
Sahtekarlık13:29:26
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
gene13:29:05
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
idarecilik13:29:04
İdareci olma durumu
ay aydın, hesap belli13:29:04
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
temaşa13:29:03
Hoşlanarak bakma
beyan13:29:03
Söyleme, bildirme
HİLYE13:29:02
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
bilumum13:28:53
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
batıl13:28:51
Doğru ve haklı olmayan
baykuş13:28:50
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
eşkin13:28:50
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
tekdir13:28:49
Azarlama, paylama
temel13:28:46
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
Önemli13:28:45
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
insan13:28:43
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
terfi13:28:40
(derecesi, makamı) Yükselme
terme13:28:39
Bir tür yaban turpu
terim13:28:38
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
doymuş13:28:37
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
nakil etmek13:28:35
bk. nakletmek
mantar ağacı13:28:26
Turunçgillerden, kerestesi çok gözenekli, süngerimsi, açık sarı renkli bir ağaç (Phelloderidron amurerıse)
konvansiyonel13:28:14
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
teşhir etmek13:27:19
göstermek
yarım kafiye13:27:18
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
Şarkı13:27:16
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
birbirine katmak13:27:12
aralarını açmak, aralarını bozmak, olay çıkarmak
kaplama13:27:11
Kaplamak işi
Ayırmaç13:27:08
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
CENDERE13:27:06
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
protaktinyum13:27:05
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
akıl hastası13:27:04
Ruh hastası, deli
GÜREŞ13:27:04
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
tasvir etmek13:25:41
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
pöç13:25:41
Kuyruksokumu kemiği
tekel13:25:38
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
kulaç 13:25:37
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
ZAĞLI13:25:34
Kılağılı
sofistike13:25:31
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
oluk13:25:28
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
slâlom13:25:26
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
Bıkkınlık13:25:18
Çok bıkmış olma durumu
asrî13:25:17
Modern, çağcıl
çaylak13:25:17
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
parti13:25:12
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
ulaç13:25:12
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
refleks13:25:09
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, tepke, yansı
HAİNLİK13:25:08
Hain olma durumu veya haince davranış
tersi13:25:04
bk. Tirsi
bulaşma13:25:00
Bulaşmak işi
yorgan13:24:59
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
diğerkam13:24:58
Özgeci, özgecil
dokunuş13:24:57
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas