kalp krizi

1.İsimKalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Cümle 1: Bursa'ya dönüşünün haftasına bir kalp krizi, gitti gider. - A. İlhan

Son Arananlar

kalp krizi15:19:17
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
NACAK15:19:15
Sapı kısa, küçük odun baltası
İhtişam15:19:06
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
protesto15:18:48
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
minakop15:18:04
Gölge balığı, taş levreği
etilen15:17:55
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
mümas15:17:50
Dokunan, temas eden
mühim15:17:49
Önemli
belirsizlik15:17:47
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
yazıt bilimi15:17:44
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
döşeme15:17:26
Döşemek işi
cilalı15:16:58
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
Kuşku15:16:53
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
yanlışlık15:16:49
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
arıtma ünitesi15:16:39
Doğal gaz üretim kuyularından toplama hatlarıyla gelen gazın içerisindeki hidrojen sülfür, karbondioksit ve su buharo gibi hidrokarbon bileşiği olmayan gazlarla, hidrokarbon kondanstlarının tabiî gazdan ayrıldığı birim
tropik kuşu15:16:12
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
küfür15:15:58
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
köy ihtiyar meclisi15:15:47
Köy ihtiyar heyeti
körük15:15:44
Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen araç
tulanî15:15:37
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
şişe15:15:28
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
mıstara15:15:19
bk. mastar
apansız15:15:10
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
gübre15:15:01
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
deve kini15:14:52
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
yaygı15:14:33
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
ara bulucu15:14:24
Uzlaştıran kimse, uzlaştırıcı
olgunlaşmak15:14:15
(insanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
Getirimci15:14:07
Getirim sağlayan şey veya kimse
kalcı15:13:57
Kal işi yapan kimse
ustalıkla15:13:29
Ustaca
varış15:13:20
Varmak durumu veya biçimi
şefaat etmek15:13:11
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
orta yuvarlak15:13:10
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
PREHİSTORYA15:12:56
Tarih öncesi
saçak bulut15:12:54
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
mahzurlu15:12:36
Sakıncalı
meşin gibi15:12:27
kararmış ve sertleşmiş (insan derisi)
SAHABE15:12:09
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
berraklık15:11:51
Berrak olma durumu, duruluk
PR15:11:33
Praseodim"in kısaltması
ZN15:11:24
Çinko"nun kısaltması
Xe15:11:15
Ksenon"un kısaltması
Ya15:11:06
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
Rumuz15:10:53
Sembol, simge, remiz
ay parçası (gibi)15:10:26
(kadın veya kız için) çok güzel
Sonunda15:09:59
(bir şeyin) Sırada sonda olan, en sona kalanı, nihayetinde
işlevcilik15:09:04
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
tabanca15:08:52
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
ATLAS15:08:24
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
niş15:07:54
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
acemi çaylak15:07:08
Tecrübesiz, toy, beceriksiz
İKİLİK15:06:47
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
şamatacı15:06:38
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
güçsüz düşmek15:06:28
gücü yetmemek
Meydan15:06:23
Alan, saha
düşünme15:06:08
Düşünmek durumu, tefekkür
orkinos15:05:49
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
karakteristik15:05:46
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
gencecik15:05:12
Çok genç
yönetmenlik15:04:51
Yönetmen olma durumu
hanay15:04:45
İki ve daha çok katlı ev
Kaderci15:03:49
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
Yapma15:03:38
Yapmak işi
İnleme15:03:29
İnlemek işi
KİLOSİKL15:03:19
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
bardacık15:03:01
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
ölümsüz15:02:51
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
kitabe15:02:44
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
mürur15:02:42
Geçme, bir taraftan girip diğer taraftan çıkma
iltizamcı15:02:33
Kesenekçi, mültezim
felçli15:02:24
İnmeli, felç olmuş, meflûç
mürai15:02:14
İkiyüzlü
onur15:02:09
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
züppece15:02:05
Züppe (bir biçimde)
tiramola15:01:56
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
dağ tavuğu15:01:42
bk. çil (I)
doğma büyüme15:01:19
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
başkilise15:01:10
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
ordubozan15:01:00
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
ağız kavgası15:00:59
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
azap15:00:48
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
Kasiyer15:00:23
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
emzik15:00:14
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
resital15:00:09
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
Cetvel14:59:56
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
yemlik14:59:53
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
peşi sıra14:59:51
Arkasından, ardından, ardı sıra
fok14:59:36
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
Arıtım14:59:18
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
MUHTELİT14:59:08
Karma, karışık
tutarak14:59:03
Ruh hastalığı nöbeti
yüzsüzce14:58:59
Utanmaz, sıkılmaz (bir biçimde)
fettane14:58:56
Cilveli, gönül alıcı (kadın)
serenat14:58:52
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
daltonizm14:58:52
Renk körlüğü
söndürme14:58:48
Söndürmek işi
boa14:58:48
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
lota14:58:47
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
asliye14:58:45
Temel, esas
abanoz14:58:44
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
lir14:58:20
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
Tapınma14:58:13
Tapınmak işi
TEDHİŞÇİLİK14:58:11
Tedhişçi olma durumu
periyot14:57:56
Dönem
AHENK14:57:52
Uyum
eski eserler14:57:47
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
ısıtma14:57:32
Isıtma işi, teshin
kürek kürek14:57:12
Kürekler dolusu, pek çok
SOYUTLAMA14:56:50
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
dış14:56:43
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
görevden almak14:56:34
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
TEHLİKE14:56:24
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
SİYASAL14:56:14
Politika ile ilgili, siyasî, politik
eli ayağı dolaşmak14:56:04
şaşırmak, telâşlanmak
roket14:55:54
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi
selam vermek14:55:44
selâmlamak
hız14:55:35
Çabukluk, sür"at
FİNAL14:55:21
Sona eren, biten
hır14:55:14
Kavga, dalaş
Mızmız14:55:04
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
döşem14:54:56
Tesisat, donanım
sorgu yargıcı14:54:35
Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, müstantik
kuluçka14:54:25
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
tombala14:53:56
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
14:53:50
bk. mı / mi
meyil14:53:46
Eğiklik, eğim, akıntı
alan topu14:53:44
Tenis
seçenek14:53:38
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
önemsizlik14:53:33
Önemsiz olma durumu