kalp krizi

1.İsimKalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Cümle 1: Bursa'ya dönüşünün haftasına bir kalp krizi, gitti gider. - A. İlhan

Son Arananlar

kalp krizi07:30:59
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
firavunlaşma07:30:59
Firavunlaşmak işi
teshin07:30:58
Isıtma
Yapağı07:30:50
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
uysal07:30:43
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
KERMEN07:30:37
Kale, germen
cinsi07:30:28
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
Uzuv07:30:27
Organ, üye
cilve07:30:23
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
yapılabilirlik07:30:17
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
teskin07:30:13
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
kehle07:30:06
Bit
yola çıkmak07:30:00
araca binmek üzere yol üstünde durmak
GALİZ07:29:56
Kaba ve çirkin, iğrenç
kazara07:29:55
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
çelik çomak07:29:50
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
deneyimsiz07:29:47
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
duygusuz07:29:46
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
çok sesli07:29:44
Çok seslilikle ilgili, polifonik
hava akımı07:29:34
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
dik başlı07:29:29
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
Muhabere07:29:23
Haberleşme, yazışma
matbaa07:29:13
Basım evi
kargaşacı07:29:10
Kargaşa çıkaran (kimse)
şeytan taşlama07:29:03
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
inceltici07:29:02
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
Hicvetme07:28:51
Hicvetmek işi
belirsiz07:28:41
Belirli olmayan, gayrimuayyen
REFİK07:28:35
Arkadaş, dost
kalkan bezi07:28:30
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
YİNELEME07:28:19
Yinelemek işi, tekrarlama
müşkül07:28:09
Güç, zor, çetin
yığılma07:27:58
Yığılmak işi
bölgesel07:27:55
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
meyil07:27:51
Eğiklik, eğim, akıntı
TAŞIMACILIK07:27:49
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
EKSKAVATÖR07:27:49
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
bilgi edinmek07:27:42
öğrenmek, bilgi almak
Rekabet07:27:42
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
bobin07:27:37
Makara
saf dışı etmek07:27:26
dizinin dışına çıkarmak
hevesli07:27:16
Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli
bağdaş kurmak07:27:11
bu biçimde oturmak
ders almak07:27:05
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
olumsuz07:26:55
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
bunalma07:26:53
Bunalmak işi
yıkıntı07:26:45
Yıkılma, yıkım, mahvolma
DANIŞIKLI DÖVÜŞ07:26:44
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
taşıl07:26:38
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
lokman ruhu07:26:35
Eter
öğrenme07:26:32
Öğrenmek işi, ıttıla
denet07:26:25
Denetlemek işi, teftiş
ibra etmek07:26:25
aklamak
ZENCİ07:26:19
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
merih07:26:14
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
toprak kayması07:26:13
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
uygulama07:26:04
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
sinagog07:26:00
Yahudi tapınağı, havra
ardiye07:25:54
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
öğrenim07:25:54
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
taşıt07:25:47
Taşıma aracı
niyet07:25:44
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
uygun bulmak07:25:41
yakışır, yaraşır görmek
ısmarlama07:25:34
Ismarlamak işi, sipariş
taşkınlık07:25:29
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
mesafe07:25:24
Ara, uzaklık
parça parça07:25:22
Parçalanmış bir durumda, lime lime
latif07:25:16
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
aza07:25:14
Organlar, vücut parçaları
glokom07:25:10
Karasu (göz hastalığı)
bozgun07:25:03
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
lavaj07:25:03
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
süt şekeri07:24:57
bk. lâktoz
muayyen07:24:53
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
söylemek07:24:51
Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
iblis07:24:44
Şeytan
imamlık07:24:43
İmam olma durumu
oyma baskı07:24:42
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
geometri07:24:38
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
erbap07:24:33
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
söylence07:24:32
Efsane
söylenti07:24:25
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
töre dışıcılık07:24:23
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
ibare07:24:19
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
kinin sülfatı07:24:13
Kinin
saray çiçeği07:24:13
Hezaren
hint kamışı07:24:03
Bambu
rahatına bakmak07:24:02
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
çenesi düşmek07:23:56
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
Saha07:23:52
Alan
hazcı07:23:49
Hazcılık ile ilgili olan
MAHKEME KARARI07:23:43
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
yol yordam07:23:42
Davranış veya yapım kuralları
ütmek07:23:37
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
sırdaş07:23:32
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
iletişim07:23:30
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
kokulu07:23:25
Kokusu olan
çiçek bozuğu07:23:24
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
sunma07:23:22
Sunmak işi
mal mülk07:23:18
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
carcur07:23:13
bk. şarjör
BEYLİK07:23:11
Bey olma durumu
kuşkuculuk07:23:05
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
atfetme07:23:01
Atfetmek işi, isnat
Allah rahmet eylesin07:22:59
ölüleri hayırla anmak için söylenir
kefaret07:22:52
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
akraba07:22:51
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
aktarma07:22:46
Aktarmak işi
kök kırmızısı07:22:42
Kök boyası, alizarin
uzak07:22:31
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
perçem07:22:28
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
kinaye07:22:21
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
ÖZGÜ07:22:17
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
kavuşturma07:22:12
Kavuşturmak işi
keşiş07:22:11
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
serbest vuruş07:22:05
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
yegane07:22:01
Biricik, tek
Teknik07:21:58
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
ibraz07:21:52
Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma
itaatkâr07:21:46
Söz dinler, itaat eder, itaatli
yürekten07:21:42
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
liken07:21:41
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
CEVAP07:21:39
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
riyaziye07:21:32
Matematik
basıcı07:21:27
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
yetkili07:21:22
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
kesinleştirme07:21:21
Kesinleştirmek işi
filiz07:21:14
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
dahilik07:21:13
Dâhi olma durumu, deha
tevettür07:21:03
Gergin duruma gelme, gerilme