kalp krizi

1.İsimKalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Cümle 1: Bursa'ya dönüşünün haftasına bir kalp krizi, gitti gider. - A. İlhan

Son Arananlar

yakıştırma11:59:08
Yakıştırmak işi
tersine11:59:06
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
azize11:59:04
Ermiş kadın
bilmeden11:59:02
bilmeyerek
çentme11:58:58
Çentmek işi
tapınmak11:58:55
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
gölge11:58:47
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
yaban eriği11:58:45
Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği
ameliye11:58:44
Yapılan iş, işlem
geliştirme11:58:42
Geliştirmek işi
sansüalizm11:58:41
Duyumculuk
çözümleyici11:58:40
Çözümlemek işini yapan kimse
müstakim11:58:38
Doğru, doğruluktan şaşmayan
müminlik11:58:34
Mümin olma durumu
botanik11:58:27
Bitki bilimi, nebatat
arkasından11:58:27
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
kiralayan11:58:22
Kiraya veren
Ayıraç11:58:15
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
hırçın11:58:10
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
Müşkülpesent11:58:08
Güç beğenen, titiz
lâfazanlık11:58:03
Gevezelik
yenilemek11:58:00
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
Fıtraten11:58:00
Doğuştan, yaradılışı gereğince
kapsamlı11:57:59
Kapsamı olan
yilbik11:57:59
bk. sara
kireç söndürmek11:57:57
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
Devinim11:57:55
Devinmek işi, hareket
derebeylik11:57:52
Derebeyi olma durumu
Beddua11:57:50
İlenme, ilenç
OD11:57:49
Ateş
Çentik11:57:47
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
Koleksiyon11:57:44
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
asitölçer11:57:39
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
övgü11:57:35
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
diyecek11:57:32
Söylenecek söz
ulviyet11:57:28
Yücelik
sıraya koymak11:57:27
düzenlemek, sıralamak
rasyonalist11:57:24
Akılcı, usçu
saba rüzgârı11:57:19
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
sıkı düzen11:57:19
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
konuşkan11:57:17
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
böbrek taşı11:57:16
Böbreklerde oluşan taş
seslendirme11:57:14
Seslendirmek işi
seyahat11:57:10
Gezi, yolculuk
coşmak11:57:07
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
kıyıcılık etmek11:57:06
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
mania11:57:04
Engel
ARAKA11:57:01
İri taneli bezelye
gerilim11:56:59
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
dizge11:56:56
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
gümüş balığıgiller11:56:51
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
yalıtım11:56:50
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
mesire11:56:49
Gezinti yeri, gezilecek yer
orospu bohçası11:56:45
Derli toplu olmayan, sarsak ve düğümlü, düğümleri tavşan kulaklı, kötü düzenlenmiş bohça
KALIT11:56:42
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
ARDIL11:56:39
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
Varlıklı11:56:31
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
patırtı11:56:30
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
kara elmas11:56:23
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
dinç11:56:20
Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana
Nişan11:56:08
İşaret, iz, belirti, alâmet
gümrahlık11:56:03
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
konsül11:55:59
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
TAMİM11:55:58
Genelge, sirküler
uçurum11:55:57
Dik ve derin yamaç
Aşama sırası11:55:52
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
adlandırma11:55:50
Adlandırmak işi
baş başa kalmak11:55:48
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
Çökelti11:55:42
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
praseodim11:55:38
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
dostça11:55:33
Dosta yakışır (biçimde)
Durmadan11:55:31
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
Ayak ucu11:55:29
Yatanın veya yatılan bir yerin ayak uzatılan yönü, yeri
Sair11:55:28
Başka, öteki, diğer
Ailecek11:55:25
Ailece
velespit11:55:23
Bisiklet
peleng11:55:21
Panter
karamsarlık11:55:21
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
maharetli11:55:17
Eli işe yatkın, becerikli, usta
resmikabul11:55:13
Kabul töreni
portföy11:55:11
Para cüzdanı
estamp11:55:10
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
zihin yormak11:55:09
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
optimist11:55:06
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
Bir solukta11:55:03
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
etkisiz11:55:02
Etkisi olmayan, tesirsiz
civelek11:54:58
Canlı, neşeli ve sokulgan
mürailik11:54:56
İkiyüzlülük
razı11:54:55
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
her ihtimale karşı11:54:54
her türlü olasılığı düşünerek
benzeri11:54:50
Benzerlik gösteren, benzer
tat11:54:47
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
yadırgama11:54:45
Yadırgamak işi
benzeme11:54:41
Benzemek işi
kırba11:54:40
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
KAYIN11:54:39
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
yığın11:54:37
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
üç11:54:31
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
kauçuk11:54:30
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
iflâs anlaşması11:54:23
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
KARLI11:54:21
Üstünde kar bulunan
montaj11:54:19
Kurgu
pozitif bilim(ler)11:54:18
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
KAVGA11:54:17
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
özgecil11:54:17
Özgeci tutumu olan
adisyon11:54:16
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
mirasyedi11:54:07
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
ipotek11:53:55
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
kısasa kısas11:53:50
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
maddi11:53:49
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
madde11:53:46
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
tanzim etmek11:53:39
sıralamak
frikik11:53:35
Serbest vuruş
tarık11:53:31
Sabah yıldızı, Venüs
esrarengiz11:53:28
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
aylık11:53:24
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
tavan aralığı11:53:21
bk. tavan arası
ağıtçı11:53:19
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
kütle11:53:16
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
vetire11:53:12
Süreç
Maaş11:53:02
Aylık
etkinlik11:53:01
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
DÜRÜSTLÜK11:52:58
Doğruluk
sahil boyu11:52:52
Deniz kıyısı
buhar11:52:51
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
buhur11:52:49
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
kamışlık11:52:48
Kamışı çok olan yer
titrek11:52:44
Titreyen
aksiyon11:52:42
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
kerkenez11:52:40
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)