kalp krizi

1.İsimKalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Cümle 1: Bursa'ya dönüşünün haftasına bir kalp krizi, gitti gider. - A. İlhan

Son Arananlar

dış işleri18:07:47
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
bitaraf18:07:40
Yansız, tarafsız
beyin zarı18:07:37
Beyni üst üste saran zar, korteks
isteme18:07:26
İstemek işi
yardımcılık18:07:23
Yardımcı olma durumu
tumbadız18:07:07
Kısa ve şişman
alçı18:06:51
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
tetkik etmek18:06:47
incelemek
gönyeleme18:06:25
Gönyelemek işi
ZARURİ18:06:11
Mecburî, zorunlu, gerekli
sayıklama18:05:58
Sayıklamak işi
Ulama18:05:55
Ulamak işi
kromatik18:05:51
Renklerle ilgili, renkser
Keten18:05:38
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
Ulema18:05:35
Bilginler
Kesin18:05:31
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
Kerem18:05:18
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
Kesen18:05:15
Kesmek işini yapan
cenah18:05:08
Kuş kanadı
celep18:04:55
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
cemre18:04:48
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
ceket18:04:45
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
et kesimi18:04:41
Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, apukurya
cehri18:04:35
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
cehre18:04:32
Pamuk, yün, ipek gibi şeyleri eğirip iplik durumuna getirmeye yarar araç, iğ
kız18:04:28
Dişi çocuk
TRAJEDİ18:04:25
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
Ürküntü18:04:18
Ürkme duygusu, tevahhuş
MAKAM18:04:15
Mevki, kat, yer
söğüş18:04:12
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
Doğu18:04:05
Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık
yaklaşık18:04:02
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
Sabotaj18:03:58
Baltalama
keyifsiz18:03:55
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
budunsal18:03:51
Kavmî, etnik
yıkık dökük18:03:35
Harabe, eski
palmiyegiller18:03:31
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
ustabaşı18:03:28
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
küstüm otu18:03:25
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
çoban köpeği18:03:22
Sürüyü koruyan iri cins köpek
filozof18:03:18
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
arzu etmek18:03:01
yürekten istemek
voltmetre18:02:44
Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet
azaltma18:02:41
Azaltmak işi
içrek18:02:37
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
RAPTİYE18:02:18
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
BUCAK18:02:05
Kenar, köşe, yer
Proses18:01:58
Süreç
KABİLE18:01:55
Ebe
tarihi18:01:51
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
doğrulama18:01:42
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
işveren18:01:35
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
Düzey18:01:28
Bir yüzeyin veya bir noktanın nispî yüksekliği ve o yükseklikten geçtiği var sayılan düzlem, seviye
yakı18:01:18
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
Perdelik18:01:15
Perde yapmaya elverişli kumaş
hayat dolu18:01:01
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
vites kutusu18:00:56
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
tartma18:00:52
Tartmak işi
sıtma bilimi18:00:48
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
tarpan18:00:38
Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, çevik bir yaban atı (Equus gmelini)
istifade18:00:35
Yararlanma, faydalanma
melon18:00:28
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka
melce18:00:25
Sığınak, barınak
memat18:00:18
Ölüm
firak18:00:15
Ayrılış, ayrılık
Süspansiyon18:00:11
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu
sessiz sedasız17:59:58
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
korkulu17:59:45
Korku veren, korkutan
Yahut17:59:31
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
dayanma17:59:21
Dayanmak işi
monotip17:59:14
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
kesintiye uğramak17:59:11
bir süre için durmak
monoton17:59:05
Tekdüze, yeknesak
Bağış17:59:01
Bağışlamak işi veya biçimi
gizlemek17:58:58
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
İzmaritgiller17:58:54
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
mortocu17:58:44
Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse
Yazar17:58:39
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
AVANAK17:58:35
Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön
Genişlik17:58:32
Geniş olma durumu
ilerleyici17:58:25
İleri giden, ilerleyen
düalist17:58:15
İkici, ikicilik yanlısı
Yapay17:58:09
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
beğenilir17:57:46
Beğenme duygusu veren, beğenilen
gururlu17:57:42
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
taşıyıcı17:57:36
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
Kırağı17:57:32
Soğuk havalarda, su buğusunun yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billûru
yaratımcı17:57:29
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
cerrahi müdahale17:57:26
Ameliyat
Tıpatıp17:57:22
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
söndürme17:57:19
Söndürmek işi
veziriazam17:56:52
Sadrazam
yobaz17:56:49
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
nezaket17:56:45
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
Yüce17:56:42
Yüksek, büyük, ulu
mutasavvıf17:56:32
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
Eski Çağ17:56:29
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
yonga17:56:15
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
gönül17:56:12
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
yolcu17:56:09
Yolculuğa çıkmış kimse
Danışma17:56:05
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
yolak17:56:02
Patika
yosun17:55:58
Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
gomalak17:55:55
Alkolde eriyen hayvanî reçine
iskele kuşu17:55:52
Yalıçapkını, emircik
vakar17:55:36
Ağırbaşlılık
vakit17:55:30
Zaman
KORİNDON17:55:20
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
ümitleniş17:55:13
Ümitlenmek işi veya biçimi
vacip17:55:10
Yapılması gerekli olan
valiz17:55:06
Elde taşınabilir küçük çanta
sofra bezi17:55:00
Sofranın altına serilen yaygı
balans17:54:56
Denge, muvazene
otomobil17:54:50
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
Font17:54:46
Dökme demir, pik (I)
okyanus mavisi17:54:43
Koyu mavi
tespit etmek17:54:33
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
Giriş ücreti17:54:30
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
TERGAL17:54:26
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
serhat17:54:16
Sınır boyu
Şaban17:54:07
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
delgeç17:54:02
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
meleş17:54:01
İki kuzulu koyun
Şakak17:53:48
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
öldürme17:53:41
Öldürmek işi
asma kilit17:53:38
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
kandırmak17:53:34
Aldatmak
Şaman17:53:31
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
MUTİ17:53:27
Yumuşak başlı, itaat eden
vakıa17:53:21
Olgu