kalp krizi

1.İsimKalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Cümle 1: Bursa'ya dönüşünün haftasına bir kalp krizi, gitti gider. - A. İlhan

Son Arananlar

kalp krizi10:16:54
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
sergüzeşt10:16:47
Serüven, macera
Külhanbeyi10:16:46
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
tanıtmak10:16:39
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
FAZ10:16:37
Evre, safha
stabilize10:16:25
Düz duruma getirilmiş
konuşmacı10:16:04
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
Sayman10:15:56
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
Marina10:15:48
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
sözünün eri olmak10:15:47
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
cenk etmek10:15:46
savaşmak, mücadele etmek
parite10:15:41
İki ülke parasının karşılıklı değeri
KÖTÜ10:15:35
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
rn10:15:29
Radon"un kısaltması
Gevşeme10:15:28
Gevşemek işi
tayt10:15:28
Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir tür pantolon
ağlatı10:15:26
Trajedi
lağım döşemi10:15:16
bk. kanalizasyon
Yedi10:15:15
Altıdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam 7, VII
SONUÇ10:15:13
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
geçkin10:15:12
İhtiyarlamaya yüz tutmuş, geçmiş
YEMENİ10:15:11
Yemen ülkesine ait
el yazısı10:15:03
Elle yazılan yazı
sarıçalı10:15:02
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
Sekreter10:14:56
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
Besleme10:14:56
Beslemek işi
kısasa kısas10:14:47
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
dik kafalı10:14:36
Dik başlı
anamalcılık10:14:25
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
merek10:14:01
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
mandolin10:13:45
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
stabilize yol10:13:44
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
kuz10:13:41
Gölgede kalan (yan)
zekâ yeteneği10:13:39
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti
hilecilik10:13:32
Hileci olma durumu, hilekârlık
oyun alanı10:13:31
Maçların yapıldığı yer
hemati10:13:30
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
YÜCELTME10:13:28
Yüceltmek işi, yükseltme
tutumsuzluk10:13:27
Tutumsuz olma durumu, israf
Koz10:13:25
Ceviz
randevu10:13:24
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
ACELE10:13:21
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
gök taşı10:13:21
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
Pop10:13:18
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
akan yıldız10:13:12
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
SOYUTLAMA10:13:10
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
Ergin10:13:04
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
patırtı10:13:04
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
üzerinde durmak10:13:00
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
yahut10:12:56
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
kuş tüyü10:12:53
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
MUHTIRA10:12:51
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
çuvaldız10:12:36
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
börk10:12:32
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
Yazıhane10:12:31
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
film10:12:31
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
murakabe10:12:27
Denetleme, denetim
KASIMPATI10:11:44
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
Birliktelik10:11:43
Birlikte olma durumu
maun10:11:38
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
trafo10:11:36
Transformatör sözünün kısaltılmışı
belagat10:11:35
İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
başlık10:11:34
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
devlet adamı10:11:31
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
fa anahtarı10:11:30
Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
sabır10:11:28
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
ses dalgaları10:11:25
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
elçilik uzmanı10:11:24
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
solunum sistemi10:11:23
bk. solunum aygıtı
çığırma10:11:22
Çığırmak işi
emek10:11:16
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
kalp kalbe karşıdır10:11:13
sevgi karşılıklıdır
takt10:11:12
Yerinde konuşma veya davranma
askerlik10:11:11
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
Gıpta etmek10:11:10
imrenmek
aforoz10:11:10
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
bellek yitimi10:11:09
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
BAŞKAN10:11:09
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
Bozuk10:11:07
Bozulmuş olan
atak10:11:06
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
makyajcı10:11:06
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
niçin10:11:05
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
geri çevirmek10:11:03
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
budun bilimci10:10:55
Budun bilimi uzmanı, etnolog
yalnız başına10:10:54
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
arnavut10:10:50
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
Uydu10:10:50
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
kömür kalem10:10:49
bk. füzen
iltizamcı10:10:49
Kesenekçi, mültezim
ARKALIK10:10:46
Ev içinde giyilen kolsuz, kalınca bir tür kısa hırka
Bangladeşli10:10:45
Bangladeş halkından olan kimse
ağustos10:10:41
Yılın 31 gün süren sekizinci ayı
Mafsal10:10:39
Eklem
Sinema10:10:36
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
Memba10:10:29
Kaynak, pınar
kalıntı10:10:23
Artıp kalan şey, bakiye
çöplük10:10:21
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
dize10:09:48
Şiirin satırlarından her biri, mısra
Tomurmak10:09:47
Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak
deve kuşu10:09:46
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
da / de10:09:45
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
atmosfer basıncı10:09:44
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
aleni10:09:39
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
Gafil10:09:10
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
erim10:09:07
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
müruruzaman10:09:06
Süre aşımı, zaman aşımı
vatandaşlıktan çıkarılmak10:09:06
vatandaşlık haklarını elinden almak
Daye10:09:05
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
üstün zekalı10:09:04
Üstün zekâya sahip olan
Çekicilik10:08:59
Çekici olma durumu, cazibe
Kuma10:08:41
Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak
ALFABE10:08:26
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
dağ aslanı10:08:18
Puma
maşallah10:07:46
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
karalama10:07:40
Karalamak işi
nilüfer10:07:32
Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi (Nymphea)
devim bilimi10:07:31
Dinamik
TİTREK10:07:27
Titreyen
fersiz10:07:25
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
HIRS10:07:19
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
prosedür10:07:19
Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem
AKLANMA10:07:15
Aklanmak işi
SEKTÖR10:07:14
Bölüm, kol, dal, kesim
Çap10:07:11
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
kireç taşı10:07:10
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
Jenerasyon10:07:10
Kuşak, nesil
bezelye10:07:09
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
tevzi10:07:09
Dağıtma, üleştirme
tümel10:07:08
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
emekli olmak10:07:07
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak