kalp krizi

1.İsimKalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Cümle 1: Bursa'ya dönüşünün haftasına bir kalp krizi, gitti gider. - A. İlhan

Son Arananlar

kalp krizi10:10:57
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
yemin kasem10:10:54
Yemin etme
ÖZ10:10:46
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
şilte10:10:37
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
büyüklük hastalığı10:10:37
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
yiv10:10:32
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
Açar10:10:18
Anahtar
apaçıklık10:10:17
Apaçık olma durumu
tadımlık10:10:16
Bir şeyin tadına bakmaya yeter (miktar)
abıhayat10:10:15
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
çıdam10:10:05
Sabır
taife10:10:05
bk. tayfa
rüya10:09:59
Düş
AŞILAMA10:09:52
Aşılamak işi
duyarsız10:09:48
Duyarlı olmayan
payton10:09:41
Fayton
şal örneği10:09:35
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
iğne deliği gibi10:09:30
küçücük
yitik10:09:15
Yitmiş olan, kayıp, zayi
başkanlık10:09:15
Başkan olma durumu
tütün balığı10:09:13
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
mÜjde10:09:07
Sevindirici haber, muştu
arka çıkmak10:09:00
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
başarısızlığa uğramak10:09:00
başarısız olmak
yılankavi10:08:52
Dolambaçlı, dolanarak giden
Adamakıllı10:08:51
Gereğinden çok, iyice
ayrıntılara inmek10:08:51
bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak
Korku10:08:37
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
MAHKEME KARARI10:08:31
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
germen10:08:27
Kale, kermen
terfik10:08:26
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
uğraşı10:08:16
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
Alışkınlık10:08:07
Alışkın olma durumu, alışkanlık
hava akımı10:08:06
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
İvedi10:07:59
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
Maden10:07:48
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
ÜZÜNTÜ10:07:31
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
YAŞAMA GÜCÜ10:07:22
Hayatın zorluklarına karşı mücadele etme gücü veya kuvveti
Kışlak10:07:19
Kışın barınılan yer
kopil10:07:14
Arsız sokak çocuğu
İm10:07:13
İşaret
hükmî10:07:02
Hükümle ilgili, tüzel
divan10:06:50
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
bulunma10:06:43
Bulunmak işi
azerbaycanlı10:06:35
Azerbaycan halkından olan kimse
dikme10:06:26
Dikmek işi
he10:06:26
Helyum"un kısaltması
Posta10:06:02
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
Uzlaştırıcı10:06:02
Uzlaşmayı sağlayan
tortu10:05:56
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
küreyve10:05:37
Yuvar
arz10:05:33
Sunma
eğitme10:05:32
Eğitmek işi, terbiye etme
Terlik10:05:31
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
ARABA VAPURU10:05:12
Arabalı vapur
ANARŞİ10:04:52
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Büyük10:04:52
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
Girişken10:04:51
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
yeregeçen10:04:46
Havuç
nezaret10:04:44
Bakma, gözetme
olgunlaşmak10:04:41
(insanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
KESİNTİ10:04:29
Kesilen parça, kırpıntı
ipeka10:04:27
Altın kökü
Karı10:04:12
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
Yığın10:04:09
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
muaccel10:04:02
Acele olunmuş
ekspoze10:03:43
Bir yere sunulan bildiri özeti
Keyfiyet10:03:38
Nitelik
gösterge bilimi10:03:38
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
edi10:03:22
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
maddeci10:03:20
Materyalist
kırba10:03:10
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
istençli10:03:06
İradeyle yapılan, iradî
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)10:03:00
borcunu ödeyip bitirmek
tediye etmek10:02:57
ödemek
habbe10:02:56
Tahıl tanesi, evin
çok geçmeden10:02:50
kısa bir süre sonra
toplum10:02:44
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
cirit10:02:40
At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun
göçme10:02:40
Göçmek işi
ufunet10:02:33
Pis koku
YILLIK10:02:29
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
nötr10:02:28
Tarafsız, yansız
Ödün10:02:26
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
eçhel10:02:24
Çok cahil, çok bilgisiz olan
tilki üzümü10:02:18
İt üzümü
yerleşme10:02:04
Yerleşmek işi
Nur10:02:01
Aydınlık, ışık, parıltı
beriberi10:01:59
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
Dermansız10:01:58
Gücü kalmamış, bitkin
hurafe10:01:50
Dine sonradan girmiş boş inanç
ETAMİN10:01:24
Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş
KABAHAT10:01:13
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
hamur tahtası10:01:10
Üzerinde hamur açılan tekerlek biçiminde ve kısa ayaklı masa, yastağaç
çentmek10:01:09
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
lotus10:01:09
Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad
manyetik alan10:01:05
Bir mıknatısın N ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp S ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan
Fasıla10:01:04
Aralık, ara, kesinti
inat10:01:03
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
jinekolog10:00:59
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
anons10:00:49
Duyuru, duyurma
şehir10:00:48
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent
sergileme10:00:41
Sergilemek işi, teşhir
Yalım10:00:30
Alev
Yar10:00:28
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
deve dişi10:00:21
(nar, buğday vb. için) İri taneli
YARIŞ KAYIĞI10:00:19
Kayık yarışları için yapılan kayık
akıcılık09:59:56
Akıcı olma durumu
kak09:59:47
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
tabi09:59:41
Bağımlı
ağartı09:59:39
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
havuz09:59:35
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
güvence akçesi09:59:27
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
eğlendiri09:59:09
Gülmece, mizah
tahttan indirmek09:59:01
hükümdarlığına son vermek
kadının yüzünün karası erkeğin elinin kınası09:59:00
yolsuz ilişkiler kadınlar için hoş karşılanmadığı hâlde erkekler bu gibi ilişkilerden övünme payı çıkarırlar
noktalama09:58:47
Noktalamak işi
ÇEYİZ09:58:41
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
gökyüzü mavisi09:58:33
Açık mavi
dayanamamak09:58:23
katlanamamak, sabredememek
değiş tokuş09:57:53
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
sal yarışı09:57:46
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
bakire09:57:39
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
Olağanüstü09:57:34
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
İş güç09:57:31
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
oyun alanı09:57:28
Maçların yapıldığı yer
ORMAN SARMAŞIĞI09:57:28
Ak asma
Evrensel09:57:17
Evrenle ilgili
metal yatak09:56:58
Özü, temeli metalden oluşan yatak
zarar09:56:53
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat