kalp krizi

1.İsimKalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Cümle 1: Bursa'ya dönüşünün haftasına bir kalp krizi, gitti gider. - A. İlhan

Son Arananlar

mestane09:22:57
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
toplamak09:22:55
Devşirmek
KAYMAK TAŞI09:22:53
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
yapağıcı09:22:51
Yün ve yapağı alıp satan kimse
müsadere09:22:47
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
ilçe09:22:43
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
Bağımlı09:22:32
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
itibarî09:22:30
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
fukara09:22:29
Yoksul, fakir, fıkara
payanda09:22:25
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
tiryakilik09:22:20
Tiryaki olma durumu, iptilâ
ESATİR09:22:18
Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
şarkı söylemek09:22:13
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
izafi09:22:11
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
izale09:22:09
Yok etme, giderme
belgesel09:22:05
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
ülser09:22:03
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
avlanma09:22:01
Avlanmak işi
aleniyet09:21:59
Açık olma durumu, açıklık
nüfus bilimi09:21:57
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
beğeni09:21:53
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
kaime09:21:50
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
tavsiye09:21:48
Öğütleme, yol gösterme
kanto09:21:46
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
Sayma09:21:44
Saymak işi, tadat
kanun09:21:42
Yasa
şarap bardağı09:21:40
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
RET09:21:37
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
istikrarlı09:21:37
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
mensucat09:21:35
Dokuma, dokumalar, tekstil
kalas09:21:33
Kalın biçilmiş uzun tahta
kalan09:21:30
Kalmak işini yapan
kamga09:21:28
Yonga
kamer09:21:26
Ay
kamet09:21:24
Boy, endam
kablo09:21:20
Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile sarılı bulunan metal tel
kabir09:21:18
Mezar, sin
kabil09:21:16
Olabilir, mümkün
kaban09:21:12
Dik yokuş
gösterişçi09:21:10
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
göğüs kemiği09:21:08
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
anten09:21:03
Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz
maden09:21:02
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
kayırmak09:21:00
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
MAİLE09:20:46
Aklan
orta oyunculuğu09:20:44
Orta oyuncusunun sanatı
keşişleme09:20:42
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
biber09:20:38
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
bidon09:20:36
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
Moral09:20:34
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
biblo09:20:31
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
benzen09:20:29
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
TEKİT ETMEK09:20:24
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
binek09:20:20
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
masarif09:20:18
Giderler, masraflar
dalama09:20:16
Dalamak işi
bilge09:20:12
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
bikes09:20:10
Kimsesiz
bilir09:20:06
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
Günah09:20:04
Dince suç sayılan iş veya davranış
bitik09:20:00
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
Yarıcı09:19:57
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
bitme09:19:55
Bitmek işi
bitap09:19:53
Bitkin, yorgun
birli09:19:47
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
Güfte09:19:43
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
birun09:19:41
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
birebir09:19:39
Etkisi kesin olan
karşılaştırma09:19:37
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
derlemcilik09:19:35
Koleksiyonculuk
kavuşturma09:19:33
Kavuşturmak işi
sitrik asit09:19:31
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
öz saygı09:19:29
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
kaya tuzu09:19:28
Doğada billûr durumunda bulunan tuz
isyan etmek09:19:28
ayaklanmak
İnancılık09:19:27
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
desteklemek09:19:24
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
büyüteç09:19:22
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
YİNELEME09:19:20
Yinelemek işi, tekrarlama
bereketli09:19:18
Bol, verimli
akım09:19:16
Akmak işi
İŞLEVCİLİK09:19:14
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
HARABE09:19:12
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
nispeten09:19:10
Göre, kıyaslayarak, oranla
ortalık09:19:07
Bulunulan yer, çevre
HARMAN09:19:05
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
yedirip içmek09:19:03
beslemek
gönül almak (veya gönlünü almak)09:19:00
sevindirmek
GİDİŞ09:18:57
Gitmek işi
iyi niyet09:18:53
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
kraliçe09:18:51
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
hepatit09:18:44
Sarılık
ilginç09:18:41
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
ekşime09:18:39
Ekşimek işi
motamot09:18:37
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
ihanet etmek09:18:33
hainlik, kötülük etmek
nazikleşmek09:18:29
Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek
sıçrama09:18:27
Sıçramak işi
entertip09:18:25
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
KEMRELEME09:18:22
Gübrelemek işi
libas09:18:20
Giysi
bilirkişi09:18:15
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
lobicilik09:18:13
Dalancılık
livar09:18:03
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
Olan09:17:58
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
sezon09:17:58
Mevsim
sezgi09:17:56
Sezme yeteneği, feraset
lisan09:17:53
Dil, zeban
burun09:17:51
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
seyir09:17:51
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
seyek09:17:49
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
ortaya çıkmak09:17:45
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
kadim09:17:43
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
kadem09:17:41
Ayak, adım
bilumum09:17:41
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
Sakin09:17:39
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
derun09:17:36
İç, içeri, öz
kayma09:17:34
Kaymak (II) işi
kayra09:17:32
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
derin09:17:30
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
derme09:17:28
Dermek işi
Asar09:17:26
Yapılar, eserler
derya09:17:26
Deniz
sundurma09:17:24
Sundurmak işi
Sanem09:17:24
Put
AYRINTILI09:17:22
Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilâtlı, detaylı, mufassal
Sanki09:17:18
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
detay09:17:14
Ayrıntı
Salim09:17:10
Esen, sağlam
çoğulcu09:17:08
Çoğulculukla ilgili olan, plüralist: Çoğulcu görüş