kalp krizi

1.İsimKalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Cümle 1: Bursa'ya dönüşünün haftasına bir kalp krizi, gitti gider. - A. İlhan

Son Arananlar

maden kömürü00:05:24
Taş kömürü
EH00:05:19
Olur, peki veya fena değil anlamında kullanılır
erbaş00:05:17
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
Bacaksız00:04:32
Bacağı olmayan
ari00:04:16
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
cirit00:03:43
At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun
silikat00:03:18
Silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz; yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla gibi maddelerin birleşiminde bulunur
soru eki00:03:17
Soru kavramı veren mi eki
tuval00:03:03
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
Geyik00:03:00
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
yaban nanesi00:02:57
Yabanî bir tür nane
zikretme00:02:33
Zikretmek işi veya durumu
stabilize00:02:01
Düz duruma getirilmiş
formen00:02:00
Ustabaşı
elli00:01:58
Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı, 50, L
bir daha00:01:47
bir kez daha
belirmek00:01:23
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
blöf00:01:21
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
kurlağan00:01:11
Etyaran
yazıklanma00:00:47
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
elit00:00:14
Seçkin
empoze23:59:59
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
bahadır23:59:51
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
gabi23:59:16
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
Yarın23:58:51
Bu günden sonra gelecek ilk gün
amortisör23:58:50
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
Arşiv23:58:46
Belgelik
topçeker23:58:26
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
baykuşgiller23:58:13
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
nekes23:58:06
Eli sıkı, cimri
asker23:57:54
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
ateşperest23:57:45
Ateşe tapan
RUJ23:57:39
Dudak boyası
firkat23:57:29
Ayrılış, ayrılık
şaheser23:56:35
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
kadmiyum23:56:35
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
dadacı23:56:31
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
en23:56:30
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
paradigma23:55:07
Dizi
Ayaküstü23:54:45
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
denklik23:54:34
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
nazikçe23:54:20
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
radansa23:54:17
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
KIDEM23:54:12
Bir görevde rütbece eskilik
türeme23:53:48
Türemek işi
yüzük23:53:07
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
mevzi23:52:29
Yer, mahal
zoraki23:52:22
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
benibeşer23:52:02
İnsan
aroma23:51:52
Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku
fevkalâde23:51:37
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
MİR23:51:22
Baş, kumandan, amir
suskun23:51:21
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
bilmezlik23:50:54
Bilmez olma durumu, cehalet
endüksiyon23:50:22
Tüme varım
çektiri23:50:21
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
durdurma23:50:10
Durdurmak işi
nektar23:49:39
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
millet meclisi23:49:18
Milletvekillerinin oluşturduğu kurul
mareşal23:49:14
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
lop23:49:13
Yumuşak, yuvarlak ve irice
Yoz23:49:08
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
korumak23:48:53
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
umur23:48:20
Aldırış etme, önem verme
matafora23:47:58
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
arıtıcılık23:46:50
Arıtma işi
demir23:46:49
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
erimek23:46:25
Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek
çin gülü23:46:06
bk. kamelya
fişeklik23:46:06
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
kalın ses23:44:35
Titreşim sayısı az olan
Kongolu23:44:30
Kongo halkından olan (kimse)
kutu23:44:30
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
elci23:44:30
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
gitme23:44:26
Gitmek işi
uzlaştırma23:44:13
Uzlaştırmak işi
ödeşmek23:43:54
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak
Soluk23:43:50
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
yakacak23:43:30
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak için yakılan madde, yakıt, mahrukat
tavuk kümesi23:42:45
Tavukların korunması ve bakımı için yapılmış özel kümes
şinik23:42:42
Tahıl için kullanılan, sekiz kiloluk ölçek
teklif etmek23:42:33
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
boy atmak23:42:06
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
haber almak23:41:59
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
melodik23:41:48
Melodi ile ilgili, ezgili
Maznun23:41:43
Sanık
Enerji23:41:35
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
ağılamak23:41:26
(bir şeye), Ağı katmak
Kanuni23:41:05
Yasaya uygun, yasal, yasalı
mehtap23:41:00
Ay ışığı
salıverilme23:40:30
Salıverilmek işi
şahıs23:39:59
Kimse, kişi, zat
âdet olmak23:39:46
öteden beri yapılır olmak
he23:38:57
Helyum"un kısaltması
manas23:38:56
Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)
zahit23:38:50
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
aristokrat23:38:45
Aristokrasi yanlısı
fin23:38:36
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
debi23:38:35
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
iskoç23:38:31
İskoçya halkından olan kimse
pazartesi23:38:25
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
gazel23:37:54
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
etilalkol23:37:47
bk. alkol
yalanma23:37:36
Yalanmak işi
KADİFE23:37:17
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
gözaltına almak23:36:42
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
olma23:36:39
Olmak işi veya durumu
eşarp23:36:27
Baş örtüsü
vesikalık23:36:12
Vesika için gerekli olan (şey)
meyve ezmesi23:35:58
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
billûr23:35:35
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
bereketli23:35:35
Bol, verimli
Şans23:35:30
Talih, baht, felek
filozof23:35:28
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
vatansızlık23:35:25
Vatansız olma durumu
Lösemi23:35:19
bk. kan kanseri
pazarlamacı23:35:00
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
ordubozan23:34:50
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
telâtin23:34:45
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
FAHRİ23:34:41
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
İntihal23:34:35
Aşırma
karşıtçı23:34:10
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
Bağrışma23:33:08
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
hipostaz23:33:02
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
bilindik23:33:00
Bilinen
la23:32:54
Lântan"ın kısaltması
mürailik23:32:39
İkiyüzlülük
limon esansı23:32:24
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
ardiyeci23:32:24
Ardiye işleten kimse
kayırıcı23:31:59
Kayıran, koruyan, iltimasçı