kafi

1.SıfatYeterli, yetecek ölçüde olan
Cümle 1: Yalnız güzellik âdi bir zevk kadını için bile kâfi değildir. - H. C. Yalçın
Yeter, yetişir, artık istemez!
Cümle 1: Kâfi! İşinize gidebilirsiniz. - R. H. Karay Cümle 2: Artık kâfi, yeter, illâllah! - S. M. Alus

Son Arananlar

ZEKA09:23:29
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
malafa09:23:29
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
alfabe09:23:27
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
Dölüt09:23:26
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
teferruat09:23:24
Ayrıntılar
etkime09:23:24
Etkimek işi, tesir
sonsuzluk09:23:24
Sonsuz olma durumu
yıldız falcısı09:23:22
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
hamail09:23:20
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ, hamaylı
yaban maydanozu09:23:18
Baldıranın maydanoza benzeyen bazı türlerine verilen ad
paratoner09:23:17
Yıldırımsavar, şimşeksavar
edepsiz09:23:13
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
kavaf09:23:12
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
tutumlu09:23:10
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
yanı sıra09:23:10
Birlikte, beraberinde
Yiğit09:23:08
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
görüngü09:23:07
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
hami09:23:03
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
Ortak09:22:46
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
Belgit09:22:39
Senet
Belgit09:22:39
Senet
hızlı09:22:37
Çabuk, seri, sür"atli
serseri09:22:36
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
gıpta09:22:33
İmrenme, imrenti
deneme09:22:27
Denemek işi, sınama, tecrübe
NİSPET09:22:25
Oran
prematüre09:22:25
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
satım09:22:22
Satmak işi, satış
kaçamak09:22:10
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
kareli09:22:08
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
Ant09:22:07
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
Kutan09:21:57
Saka kuşu
korku09:21:56
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
isteklendirme09:21:45
İsteklendirmek işi, teşvik
komşuluk09:21:41
Komşu olma durumu
revaçta olmak09:21:37
değerli, üstün veya geçerli olmak
zelil09:21:35
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
rende09:21:23
Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
neyzen09:21:22
Ney üfleyici, ney çalan kimse
samanyolu09:21:12
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
ayrık09:21:11
Ayrılmış
TİKEL09:21:07
Cüzî, kısmî
firari09:21:07
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
şöhretli09:21:05
Ünü olan, ünlü, tanınmış
direnme09:21:02
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
tavlı09:20:53
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
Kıymet09:20:38
Değer
pare09:20:35
Parça, kısım
lâhana09:20:29
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
merhum09:20:19
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
Yad09:20:18
Yabancı
azarlama09:20:07
Azarlamak işi, paylama
tanıtıcı09:20:04
Tanıtma işini yapan, tanıtan
viran09:19:56
Yıkık, harap
intihar09:19:54
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
bankiz09:19:40
Buzla
pudralık09:19:32
Pudra kutusu
bizmut09:19:28
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
bitek09:19:25
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
gurk09:19:23
Kuluçka
kitap09:19:12
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
skavut09:19:10
Çok hızlı gidebilen bir tür keşif gemisi
belirme09:19:09
Belirmek işi, tebellür etme
Beraberlik09:19:09
Birlikte olma durumu
Kan09:19:08
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
TARİHSEL09:19:06
Tarihî
aşağı görmek09:19:04
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
Ağırlaşmak09:19:03
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
koyu sarı09:19:00
Sarının bir ton koyusu
ket09:18:59
Engel
beceriksizlik09:18:57
Beceriksiz olma durumu
baltalamak09:18:56
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
gümüşlü09:18:56
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
gömüt09:18:53
Mezar, metfen, kabir, makber, sin
Zorlayıcı09:18:52
Zorlayan, mücbir
dert babası09:18:50
Herkesin derdini, rahatlıkla, çekinmeden veya bir çözüm yolu bulabilir ümidiyle açıklayıp anlattığı kimse
Orun09:18:48
Özel yer
bilgiçlik satmak (veya taslamak)09:18:45
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
sefalet09:18:42
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
bakiye09:18:41
Artık, artan, kalan, geri kalan
terbiyum09:18:35
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
yurt içi09:18:31
Yurt sınırları içinde olan
parasızlık09:18:30
Parasız olma durumu
Mazbata09:18:29
Tutanak
muhalefet09:18:26
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
şart09:18:18
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
padişahlık09:18:15
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
nakit09:18:12
Para, akçe
ömür09:18:11
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
aylaklık09:18:07
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
DENİZ FENERİ09:18:05
Kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan fener
tetir09:18:05
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
davete icabet etmek09:18:02
çağrılı olduğu yere gitmek
enstitü09:17:59
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
DÖŞEMECİ09:17:57
Döşeme yapan (kimse)
DOLAŞMA09:17:56
Dolaşmak işi
balgam09:17:55
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
beden09:17:54
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
Ceriha09:17:49
Yara
ithalat09:17:49
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
yağışsızlık09:17:47
Yağış olmama durumu, kuraklık
KAMIŞ09:17:46
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
gabi09:17:46
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
öğretmen09:17:43
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
Dönem09:17:40
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
dolanma09:17:32
Dolanmak işi
SAHİP OLMAK09:17:28
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
DO09:17:26
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
adisyon09:17:26
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
Danışman09:17:21
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
GEÇİMLİLİK09:17:20
Geçimli olma durumu
pipi09:17:13
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
Kullanış09:17:08
Kullanmak işi veya biçimi
levent09:17:07
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
şair09:16:59
Şiir söyleyen veya yazan kimse
tahammül09:16:57
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
k09:16:57
Potasyum"un kısaltması
MEMBA09:16:57
Kaynak, pınar
derece derece09:16:55
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
yakın09:16:53
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
yeterlik09:16:52
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
burçlar kuşağı09:16:50
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
DİKİZ09:16:48
Bakma, gözetleme, erkete
dejenere olmak09:16:46
soysuzlaşmak, yozlaşmak
göz hapsi09:16:44
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
canlılık09:16:40
Canlı olma durumu
haz09:16:39
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
sakıt09:16:39
Merih, Mars
Şarklı09:16:33
Doğulu, garplı karşıtı
askeriye09:16:25
Askerlik