kaçamak

1 İsim

Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma

Cümle 1: Görevinden kaçamak yapıp ava gidiyor.

Bir şeyi belli etmeden, gizlice yapmaya çalışma

Cümle 1: Bununla beraber çok üzüntü içinde olduğunu da kaçamakla bana bakan gözlerinden anlıyordum. - A. Gündüz

Bir şeyden kaçınma yolu

Cümle 1: Bir kaçamak noktası bularak...

Kaçacak yer, özellikle çobanların sürüyü barındırmak, saklamak için yaptıkları yer

2 İsim

Mısır unundan yapılan yağlı bir yemek