küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

karın zarı iltihabı02:36:06
bk. karın zarı yangısı
sermayesizlik02:35:59
Sermayesiz olma durumu
efsane02:35:59
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
baştan savma02:35:36
üstünkörü, özen göstermeden
Yenge02:35:34
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
para alım satımı02:35:21
Para değişimi
mukaddes02:35:04
Kutsal
bakanak02:35:02
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
inal02:35:01
Kendisine inanılan kimse
gayrimüslim02:34:43
Müslüman olmayan
sözünden çıkmamak02:34:33
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
ısmarlamak02:34:09
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
vikaye02:33:46
Koruma, esirgeme, gözetme
nihayet02:33:31
Son
farad02:33:24
Elektrik sığa birimi
Din02:33:09
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
nazizm02:32:54
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
zarar02:32:47
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
başhekim02:32:36
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
mala02:32:25
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
muğlâk02:32:06
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
Hadim02:32:03
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
berk02:32:03
Sert, katı
kek02:31:33
Yumurta, un ve şekerden, genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao vb. konularak yapılan, fırında pişirilen tatlı çörek
HUYLANMA02:31:33
Huylanmak işi
eğri büğrü02:31:33
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
aşağı görmek02:31:27
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
ateist02:31:25
Tanrıtanımaz
dolayı02:31:20
Dolay, çevre
düstur02:31:13
Genel kural, kaide
rikkat02:31:05
İncelik, naziklik
orospu bohçası02:30:54
Derli toplu olmayan, sarsak ve düğümlü, düğümleri tavşan kulaklı, kötü düzenlenmiş bohça
tüylü02:30:53
Tüyü olan
çim02:30:53
Buğdaygillerden, bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium)
aktöre02:30:45
Ahlâk
hurafe02:30:31
Dine sonradan girmiş boş inanç
devim02:30:30
Devinim
asık02:30:23
Somurtkan
muhayyer02:30:11
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
Topluluk02:29:56
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
bira02:29:45
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
kokoroz02:29:43
Mısır
erk02:29:18
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
Ukraynalı02:29:07
Ukrayna halkından olan kimse
ecel02:29:07
Hayatın sonu, ölüm zamanı
Dişli02:28:38
Dişleri olan
yapık02:28:16
Belleme (II)
kaybedilme02:28:11
Kaybedilmek işi
PROSTAT02:28:10
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
lam02:27:06
Arap alfabesinde l harfinin adı
ılıca02:26:56
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
lan02:26:50
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
lor02:26:23
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
savaşmak02:26:18
Uğraşmak, mücadele etmek
mat02:26:13
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
uyuzlaşma02:24:59
Uyuzlaşmak işi
babaanne02:24:59
(çocuğa göre) Babanın annesi
gönüldaş02:24:50
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
Taşınabilir02:24:30
Taşınması mümkün olan
Pelür02:24:29
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
parsel02:24:26
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
abanoz02:24:16
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
eczacılık02:23:36
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
Pedagoji02:23:18
Eğitim bilimi
asa02:22:53
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
başat02:22:45
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
irkilme02:22:30
İrkilmek işi
mugayeret02:22:15
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
mevhum02:22:09
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
mevkuf02:21:50
Vakfedilmiş
seksapel02:21:36
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
aydın02:20:52
Işık alan, ışıklı, aydınlık
demevi02:20:47
Kanlı, kanı çok (insan)
DASİT02:20:04
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
telaşlı02:19:24
Telâş eden, telâşa düşen
özentisiz02:18:40
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
Antidot02:18:14
bk. panzehir
puan02:18:07
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
müntahip02:17:39
Seçmen
aba vakti yaba, yaba vakti aba02:17:31
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
miktar02:17:15
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
palamar02:17:04
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
Nakşibendî02:17:04
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
mikyas02:16:59
Ölçek, ölçü
izole02:16:29
Yalıtılmış, tecrit edilmiş
gece gündüz02:16:03
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
eleji02:15:54
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
pastel02:15:27
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
Endeks02:15:23
İndeks
böcek kabuğu02:15:20
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
balçık02:15:17
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil
zor alım02:14:59
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
hizmetçi02:14:50
Hizmet gören kimse
al02:14:34
Alüminyum"un kısaltması
mit02:14:27
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
bölüntü02:14:27
Bölünmüş parça
hijyen02:14:08
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
eş biçim02:14:03
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
muhtemel olmak02:13:43
umulmak, beklenmek
taşlık02:13:15
Taşı bol, taşlı (yer)
kül02:12:44
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
inikat02:12:32
Toplanma, birleşim
birader02:12:00
Erkek kardeş
siyasetçilik02:11:57
Siyasetçinin işi
bireysellik02:11:54
Birey olma olgusu
etnik02:11:50
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
kalan02:11:43
Kalmak işini yapan
etene02:11:11
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
höl02:11:03
Yaşlık, nem
verimsizlik02:11:02
Verimsiz olma durumu
yalancı02:10:32
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
gerzek02:10:13
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
tatarcık02:09:52
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
Kuvvetli02:09:09
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
Toygar02:08:15
Tarla kuşu
yeğrek02:08:03
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
Depo02:08:01
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
açacak02:07:47
Açmaya yarayan araç
zar02:07:44
İnce perde veya örtü
denizayısı02:06:34
1,5-2 m boyunda, uzun ve yumuşak tüylü postu beğenilen, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi (Arctocephalus ursinus)
gramofon02:06:18
Sesyazar, fonograf
orijin02:06:13
Soy sop
letafet02:06:09
Güzellik, hoşluk
soluk almak02:06:03
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
cennet kuşu02:05:45
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
BELGİT02:04:40
Senet
protein02:04:28
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
betisiz02:04:11
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
oyma02:04:08
Oymak işi
koordinasyon02:04:04
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm