küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

niteleme belirteci07:59:00
Niteleme zarfı
ruhi07:58:57
Ruhla ilgili, ruhsal
ekonomik07:58:51
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
İnanç07:58:48
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
dörtgen07:58:46
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
doğru07:58:42
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
Bayındırlık07:58:39
Bayındır olma durumu, ümran
rodeo07:58:33
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
dalgınlık07:58:33
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
YUFKA YÜREKLİ07:58:32
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
doğma07:58:30
Doğmak durumu
boyun bağı07:58:30
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
helyum07:58:29
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
yardımcılık07:58:29
Yardımcı olma durumu
basiret07:58:28
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
DASİT07:58:25
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
roman07:58:22
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
nişanlanmak07:58:17
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
Yakarış07:58:17
Yakarmak işi veya biçimi
öte07:58:16
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
BAŞKALDIRI07:58:12
Ayaklanma, isyan
homonim07:58:08
Eş adlı, eş sesli
ipotek etmek07:58:05
rehinde bırakmak, rehine koymak
Kuduz07:58:01
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
yenidünya07:58:00
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
tereddüt etmek07:57:58
kararsız davranmak, duraksamak
Çalım07:57:57
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
SİYASAL07:57:56
Politika ile ilgili, siyasî, politik
eli ayağı dolaşmak07:57:53
şaşırmak, telâşlanmak
hır07:57:50
Kavga, dalaş
hız07:57:47
Çabukluk, sür"at
ıstaka07:57:46
bk. isteka
Tellür07:57:43
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
yaşlılık bilimi07:57:42
Geriatri
özenti07:57:40
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
rotil07:57:36
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
müfteri07:57:34
Karacı, kara çalan, iftiracı
debdebe07:57:34
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
şor07:57:28
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
gönenç07:57:27
Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, refah
ilçe07:57:26
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
Kovma07:57:26
Kovmak işi
vesikalık resim07:57:24
bk. vesikalık fotoğraf
sergi07:57:22
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
Neşeli07:57:21
Sevinçli, keyifli, şen
musevi07:57:16
Musa Peygamberin dininden olan kimse
BIKKINLIK07:57:13
Çok bıkmış olma durumu
coşku07:57:13
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
futbol07:57:12
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
Kış07:57:07
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
muğlâk07:57:04
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
değiştirgeç07:57:02
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
loğusa otu07:57:02
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
Soylu07:56:53
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Asker07:56:50
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
Sabah07:56:49
Gündüzün, günün başlangıcı
Aslan07:56:47
Zodyak üzerinde, Yengeç ile Başak burçları arasında yer alan burcun adı, Zodyak
Terbiye07:56:45
Eğitim
şifahî07:56:43
Ağızdan, sözlü
belgeli07:56:42
Belgesi olan
algı07:56:39
Kazanç, alacak
karmak07:56:37
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
kurtarma07:56:35
Kurtarmak işi
züppeleşme07:56:31
Züppeleşmek işi veya durumu
Sorgu07:56:28
Sormak işi
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)07:56:25
çok geniş olmak
Ashap07:56:22
Sahipler
dehşet07:56:19
Bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı
KAZIMA RESİM07:56:13
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
özerklik07:56:06
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
katalog07:56:05
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
acemce07:56:04
Farsça
merdiven korkuluğu07:55:59
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
Osmanlı Türkçesi07:55:59
XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu"da ve Osmanlı Devleti"nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın ağır baskısı altında kalan Türk diline verilen ad
DESTANSI07:55:53
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
görüngü bilimi07:55:51
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
ulu orta07:55:50
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
yetişkin07:55:48
Yetişmiş, olgunlaşmış
Doğu07:55:47
Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık
Nazlı07:55:46
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
TEVKİFHANE07:55:42
Tutuk evi
yelkenli07:55:40
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
deniz yosunu07:55:37
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
haç07:55:36
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
Bitkisel07:55:34
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
üst07:55:32
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
çaydanlık07:55:28
İçinde çay pişirilen kap
fırfır07:55:22
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
Şecere07:55:19
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
şaşmaz07:55:15
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
yemiş07:55:13
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
dolaylı anlatmak07:55:11
anıştırmak, ima etmek
MOLİBDEN07:55:11
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
metal bilimi07:55:11
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
Kıyı07:55:10
Kara ile suyun birleştiği yer
RAFİNAJ07:55:09
Arıtım
kalıp07:55:00
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
-a / -e07:54:57
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
tellâl çağırtmak07:54:56
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
kalın07:54:53
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
ÇİVİT07:54:53
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
kalıt07:54:50
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
kulak altı bezi07:54:47
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
icazet07:54:43
İzin, onay, onaylama
ÜSTÜN07:54:41
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
DOLDURMA07:54:41
Doldurmak işi
uygur07:54:41
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
haykırma07:54:39
Haykırmak işi
misina07:54:39
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
politika yapmak07:54:38
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
kırıcı07:54:38
Kırmak işini yapan
GÖRÜNTÜ07:54:31
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
Geçinme07:54:29
Geçinmek işi
köy ağası07:54:26
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
deney tüpü07:54:23
Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru
yol boyu07:54:17
Kara yolunda kenar
satış07:54:16
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
istizah07:54:13
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
ŞİA07:54:12
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
elif07:54:11
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
ilke07:54:11
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
yüz ölçümü07:54:10
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
eş değer07:54:07
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
uygun gelmek07:53:58
yakışmak, yaraşmak
sakat olmak07:53:55
sakatlanmak
Gönderme07:53:52
Göndermek işi, irsal
cephane07:53:49
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
akılcılık07:53:48
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
Petek07:53:47
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
SERMAYE07:53:47
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital