küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

küresel15:26:02
Küre ile ilgili olan
TAKLİTÇİ15:26:00
Bir şeyin benzerini yapan kimse
Vatan15:25:49
Yurt
bayındır15:25:38
(yer için) Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur
sekreter15:25:25
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
karınca15:25:15
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
Kurban15:25:02
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
enfiye15:24:52
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
umursamazlık15:24:42
Umursamama, aldırış etmeme durumu
işaret sıfatı15:24:39
bk. gösterme sıfatı
ferman15:24:31
Buyruk, emir
gurbet15:24:20
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
hayranlık15:24:10
Hayran olma durumu
sınırsız15:23:53
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
lobicilik15:23:47
Dalancılık
ilahiyatçı15:23:37
Tanrı bilimci, teolog
temaşa15:23:27
Hoşlanarak bakma
Niçin15:23:16
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
lirik15:23:05
Coşkun, ilhamla dolu
sürüm15:22:55
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
kargaşa15:22:35
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
dolay15:22:26
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
hicap duymak (veya etmek)15:22:24
utanmak
ahir15:22:24
Son, sonraki, ahır
iklim bilimi15:22:17
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
uymazlık15:22:13
Aykırılık, başkalık, mugayeret
yoksunluk15:22:03
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
musallat15:21:48
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
peşin15:21:46
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
YETKİLİ15:21:42
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
kayme15:21:41
Kâğıt para, kaime
İtki15:21:36
Tepi
alarga15:21:26
Açıktan geç, yaklaşma
önder15:21:15
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
alem15:20:56
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
tek tanrıcı15:20:46
Tek tanrıcılığa inanan (kimse), monoteist
akak15:20:45
Akarsu yatağı, yatak, mecra
yeniçerilik15:20:39
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
ahmaklık15:20:32
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
paralı15:20:12
Parası çok olan, zengin (kimse)
sığırtmaç15:20:00
Sığır güden kimse, sığır çobanı
noel15:19:50
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
nane15:19:40
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
nale15:19:30
İnleme, inilti
Avutmak15:19:19
Oyalamak
Boya15:19:04
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
tamirat15:18:54
Onarım
efemine15:18:34
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
örümceksi15:18:32
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
meşin15:18:13
Sepilenmiş koyun derisi
Üretim15:18:02
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
anaç15:17:58
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
SERZENİŞ15:17:55
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
azap15:17:49
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
azim15:17:39
Bir işteki engelleri yenme kararı
katiplik15:17:29
Sekreterlik, yazmanlık
sıçrama15:17:18
Sıçramak işi
Bobin15:17:12
Makara
metalik15:17:06
Madensel, madenle ilgili
ilerleme15:17:00
İlerlemek işi
henüz15:16:56
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
kara kalem15:16:49
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
ŞİA15:16:33
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
Model15:16:23
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
Kızılderili15:16:03
Amerika yerlilerine verilen ad
nakil vasıtası15:15:53
Taşıma aracı, taşıt
içbükey15:15:40
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
kalsiyum15:15:30
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
ilişki kurmak15:15:17
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
eğitme15:15:07
Eğitmek işi, terbiye etme
virane15:15:02
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
Tahlil15:14:56
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
anons15:14:44
Duyuru, duyurma
PIRILTI15:14:36
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
Yiğitlik15:14:26
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
gönül bağı15:14:01
Sevgi bağı, duygusal ilişki
İdare kandili15:13:57
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
gizemsel15:13:48
Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik
nazikleşmek15:13:42
Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek
sancak15:13:32
Bayrak, liva
sosyoloji15:13:21
Toplum bilimi, içtimaiyat
bedirik15:13:13
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
saniye15:13:02
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
değinme15:12:52
Değinmek işi, temas
akkarınca15:12:49
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
rayba15:12:42
Pürüzalır
rasat15:12:31
Gözlem
Baba15:12:21
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
Bade15:12:15
Şarap, içki
mitolojik15:12:09
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
diyapozitif15:12:06
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
başkumandan15:11:59
Başkomutan
öğür15:11:53
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
gayrimenkul15:11:49
Taşınmaz
belgesel15:11:41
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
müteahhit15:11:38
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
özsever15:11:28
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
yağlı toprak15:11:19
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
DEVLETÇİLİK15:11:17
Bir milletin yönetimle ilgili ve ekonomik işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi
kovma15:11:08
Kovmak işi
kapatma15:10:58
Kapatmak işi
kopek15:10:36
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
feshetmek15:10:33
Kapatmak, dağıtmak
voltamper15:10:21
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
Zaten15:10:16
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
meyhane15:10:08
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
nezir15:10:05
Adak
sağır dilsiz15:10:01
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
süreyazar15:09:50
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
yanardağ ağzı15:09:40
Yanardağın tepesinde, yamacında veya eteğinde arka arkaya patlamalar ve püskürtmelerle oluşmuş huni biçiminde, çapı 1000 m den az, derinliği birkaç yüz m yi bulan delik, krater
halojen15:09:30
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
boğa güreşi15:09:19
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
rahne15:09:13
Gedik, yarık
rikkatli15:09:09
Duygulu, sevecen
proses15:08:48
Süreç
çocuklar!15:08:46
arkadaşlar!
Dogma15:08:38
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
Uysal15:08:17
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
Muhasip15:08:14
Sayman, muhasebeci
karnivor15:08:06
Et obur, et yiyen canlı
AYAKTA15:07:55
Ayağa kalkmış durumda
akıcı15:07:44
Akma özelliği olan
kılık15:07:43
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
yapıncak15:07:32
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
spor kesesi15:07:21
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
nuhuset15:07:12
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, kötü, berbat
TECİL15:07:11
Erteleme
çarpılmak15:07:01
Çarpık duruma gelmek
ihtisap15:06:54
Belediye memurunun işi ve dairesi
KAMYONET15:06:49
1500 kilogram yük taşıyan küçük kamyon, pikap