küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

kadavra03:04:32
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
KESİM EVİ03:04:26
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
gölgeli resim03:04:24
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
döneç03:03:57
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
illüstrasyon03:03:42
Resimlerle süsleme
reviş03:03:23
Gidiş, yürüyüş
Süpürge03:03:03
Süpürmeye yarayan araç
yaz yağmuru03:01:55
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
fa03:01:48
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
Hiççilik03:01:43
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
iki yaşayışlı03:01:43
Hem suyun içinde, hem karada yaşayabilen, amfibi
KURAM03:01:29
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
pedal03:01:19
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
emircik03:01:16
Yalıçapkını, iskele kuşu
HİTABET03:01:15
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
Kitabe03:01:15
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
çitme03:00:59
Çitmek işi
Terementi03:00:53
bk. terebentin
açık sayım03:00:48
Bir seçim sonunda verilen oyların açık olarak sayılması, aleni tadat
ABRA03:00:41
Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş, demir, çivi gibi ağırlık, dara
Müsvedde02:59:56
Yazı taslağı, karalama
milat02:59:32
İsa peygamber"in doğduğu gün
TEM02:59:28
Tema
buğra02:59:24
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
itki02:59:18
Tepi
balsam02:59:17
Bazı ağaçlardan elde edilen, parfüm ve ilâçların yapımında kullanılan reçine, belsem
yar02:59:02
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
kumla02:58:35
Kumluk yer, geniş kumsal, plâj
gülgiller02:58:33
Çilek, armut, elma, badem gibi türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası
dokumacı02:58:31
Dokumacılık yapan kimse
yaranmak02:58:30
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
ihmalkâr02:58:29
Savsak, ihmalci
ibis02:58:28
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
Mutluluk02:58:27
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
anemik02:58:26
Kansız
şeffaf02:58:25
Saydam
durgunluk02:58:25
Durgun olma durumu
taş kömürü02:58:16
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
karaim02:57:46
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
zaman zarfı02:57:40
Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf
Ekonomik02:57:39
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
olabilir02:57:38
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
Suvarma02:57:37
Suvarmak işi
unutmak02:57:36
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
ustalaşma02:57:33
Ustalaşmak durumu
batak02:57:24
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak
karnaval maskesi02:57:22
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
yaraştırma02:57:22
Yaraştırmak işi, tensip
bozuk çalmak02:57:17
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
kaliko02:57:17
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
Şarklı02:56:58
Doğulu, garplı karşıtı
üzüm asması02:56:54
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
Yosma02:56:38
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
aşağı almak02:56:37
devirmek, yıkmak
GÖRÜNTÜLÜK02:56:35
Ekran
karaltı02:56:33
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
ANADOLU02:56:24
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)02:56:10
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
Mektepli02:55:51
Okula giden (kimse), öğrenci
cesaret02:55:50
Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven; yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği
alay02:55:35
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
AĞIT02:55:22
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
arkadaş02:54:56
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
YOKSUL02:54:42
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
telâtin02:54:12
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
voltamper02:54:08
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
demevi02:54:06
Kanlı, kanı çok (insan)
fark etmek02:53:50
görmek, seçmek
sirke02:53:31
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
nakarat02:53:28
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
SALYA02:53:09
Ağızdan sızan tükürük
SAYDAM02:53:01
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
betisiz02:52:50
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
uyuşuk uyuşuk02:52:46
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
yasa koyucu02:51:23
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
maden yatağı02:51:22
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
Main02:50:53
Eşkenar dörtgen
destansı02:50:47
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
He02:49:43
Helyum"un kısaltması
kene02:49:17
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
et suyu02:48:59
İçinde et kaynatılmış su
kopça02:48:57
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
seslendirme02:47:40
Seslendirmek işi
Hademe02:47:07
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
asaleten atama02:46:24
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
uygur02:46:22
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
harfi harfine02:46:21
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
YARDIMCI02:46:18
Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan (kimse vb.), muavin, muin, yaver
ifa etmek02:45:34
yapmak, yerine getirmek
gemi enkazı02:45:27
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
baskı kalıbı02:45:17
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
nebi02:45:12
Peygamber, savacı
Özlem02:44:56
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
kaybetme02:44:27
Kaybetmek işi, yitirme
HG02:43:54
Cıva"nın kısaltması
ezeli02:43:41
Başlangıcı olmayan, öncesiz
güçsüz düşmek02:43:35
gücü yetmemek
basım02:43:24
Bası sanatı, tabaat
moğol02:43:23
Moğolistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
koyak02:43:10
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
Helisel02:42:59
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
müstear02:42:36
Eğreti olarak alınmış, takma
Pop02:42:26
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
caz takımı02:42:03
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
ilgi çekici02:42:02
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
koyu yeşil02:41:44
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
epe02:41:36
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
çiroz02:41:25
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
tahmin02:41:25
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
tanrı02:41:23
Allah
muvazeneli02:41:22
Dengeli, ölçülü
çizik02:41:21
Çizilmiş
Agel02:41:20
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
Maydanozgiller02:41:18
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
yaygın yanlış02:41:18
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
yurt bilgisi02:41:12
bk. yurttaşlık bilgisi
anlamlı02:41:08
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
ra02:41:06
Radyum"un kısaltması
topçeker02:41:03
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
ilbay02:40:47
Vali
kuzu eti02:40:42
Kesilmiş kuzunun parçalanıp satılan eti
fıkra02:39:57
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
büyüklük02:39:55
Büyük olma durumu, ululuk
kasatura02:39:53
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
etiket02:39:52
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
varış02:39:51
Varmak durumu veya biçimi
ihtifal02:39:50
Anma töreni
yük02:39:49
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
buhar02:39:41
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
KISIRLIK02:39:26
Kısır olma durumu