küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

kofa23:13:29
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
sivil23:13:28
Askerî olmayan
salkım23:13:25
Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş
süreklilik23:13:18
Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
Fiil23:13:04
İş, davranış
Mazeretli23:13:03
Mazereti olan, mazur
Paskalya23:12:56
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
derinleştirme23:12:52
Derinleştirmek durumu, tamik
Aşağılık23:12:47
Aşağı olma durumu, adilik
ham23:12:46
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
yaftalamak23:12:43
Yafta asmak
ALMAN23:12:31
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
Seslenmek23:12:25
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
laskine23:12:22
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
Alaturka23:12:17
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı
kana kan23:12:16
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
midilli23:12:13
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
SAĞANAK23:12:10
Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
saniye23:12:05
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
kaparozcu23:12:05
Yolsuzca veya zorla birinin malını ele geçiren (kimse)
şaklaban23:11:49
Şen, şakacı ve güldürücü (kimse)
malgama23:11:47
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
Kalite23:11:28
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
revani23:11:25
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
turist23:11:22
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
MEŞİME23:11:17
Döl yatağı
ihvan23:11:13
Yakın dostlar, arkadaşlar
TUMBA23:11:06
Alt üst (etme, olma)
kaba sıva23:11:03
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
Defa23:10:58
Kez, kere
değerbilirlik23:10:38
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
ilkbahar23:10:31
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
Çırağ23:10:28
Mum, kandil, lâmba gibi ışık aracı; ışık
durak23:10:16
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
TEOLOJİ23:10:10
İlâhiyat, tanrı bilimi
söz dinlemek (veya söz tutmak)23:10:07
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
Beğenilmek23:10:04
Sevilmek, hoşa gitmek
Çember23:10:02
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
esenleşme23:10:01
Esenleşmek işi, selâmlaşma
aldanma23:10:00
Aldanmak işi
mert23:09:57
Yiğit
mefahir23:09:55
Övünülecek şeyler, övünceler
turşu suyu23:09:49
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
Papalık23:09:45
Papanın makamı veya görevi
vokal23:09:43
Sesle ilgili
Esrar23:09:39
Gizler, sırlar
elgin23:09:32
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
parti23:09:31
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
adisyon23:09:22
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
yer biçimleri23:09:16
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
matris23:09:13
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
işkence23:09:09
Bir kimseye maddî veya manevî olarak yapılan aşırı eziyet
domates23:09:07
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
meclûp23:09:04
Tutkun
süyek23:09:04
bk. cebire
Deneyim23:09:03
Tecrübe
yenge23:08:57
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
tıkaç23:08:55
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
kuron23:08:52
Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama
Keklik23:08:43
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
kanepe23:08:39
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
bonkör23:08:33
İyi yürekli
Küt23:08:31
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
mengene23:08:25
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
tahta perde23:08:20
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
anıtkabir23:08:15
Atatürk"ün mezarı
yelloz23:08:08
(kadın için) Ahlâksız, hafifmeşrep, şıllık
politika23:08:08
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
hüküm23:08:02
Yargı
Birleme23:07:50
Bir etme, tek duruma getirme
şiddet23:07:47
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
yörük23:07:43
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
tutuk evi23:07:38
Tutukluların kapatıldığı yer, tevkifhane
kesit23:07:31
Bir şeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
Müsavi23:07:28
Eşit, denk
berabere bitmek23:07:26
(oyun, yarışma) takımların aynı sayıyı almasıyla sonuçlanmak
renkleme23:07:20
Renklemek işi
ardak23:07:15
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
çözelti23:07:14
Çözülme sonucu ortaya çıkan madde
Su mermeri23:07:08
Kaymak taşı, albatr
rubidyum23:07:04
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
yıldız falcısı23:05:51
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
mor23:05:16
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
yegâne23:05:15
Biricik, tek
maya23:05:05
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
kemankeş23:05:05
Ok atıcı, okçu
Kir23:04:53
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
güç mevkide kalmak23:03:25
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
düven23:01:50
Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç, döven
seçenek23:01:37
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
Afganlı23:01:28
Afgan
Çiftçilik23:01:23
Çiftçi olma durumu
lâlettayin23:01:19
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
piramit23:00:09
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
Erim22:59:37
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
meşbu22:59:29
Dolmuş, dolu
tahakkuk etmek22:58:14
gerçekleşmek
ide22:57:28
bk. idea
peruka22:57:27
Takma saç
fır22:56:59
Fırıl fırıl
uyarım22:56:58
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
Sapınç22:56:50
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
süresiz22:55:29
Süresi belirli olmayan
pahal22:55:28
Ters, aksi
lenfosit22:54:21
Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi
faziletli22:54:18
Erdemli
kazaratar22:53:36
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
utçu22:52:25
Ut yapan veya satan kimse
Düalizm22:52:03
İkicilik
mütecanis22:50:21
Bağdaşık, homojen
iktidarsız22:50:12
Gücü, yeteneği olmayan, beceriksiz, yetersiz
jale22:49:39
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
mason22:48:47
Masonluk derneği üyesi, farmason
karaim22:48:44
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
güvenme22:48:24
Güven duyma, güveni olma
tahtaboş22:47:51
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
yüzsüzce22:47:46
Utanmaz, sıkılmaz (bir biçimde)
raspa22:47:33
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
neşir22:47:28
Yayma, dağıtma, saçma
sibakusiyak22:45:36
bk. siyakusibak
brülör22:44:37
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
Ga22:43:56
Galyum"un kısaltması
Yoğun22:43:53
Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif
yağcı22:43:38
Yağ çıkaran veya satan kimse
yıldız çiçeği22:43:37
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
alem22:43:07
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
bağır22:43:02
Göğüs
bağıntılı22:42:51
Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafî, nispî, rölâtif
Ağırca22:42:47
Oldukça ağır
kiriş22:41:17
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel