küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

küresel07:04:47
Küre ile ilgili olan
haset etmek07:04:43
kıskanmak, çekememek, günülemek
tuhaf07:04:41
Alışılmamış, yabansı
Salahiyet07:04:41
Yetki
pabucunu eline vermek07:04:37
kovmak
neşriyat07:04:34
Yayın
durgunluk07:04:34
Durgun olma durumu
not vermek07:04:33
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
sıyga07:04:32
Kip
operacı07:04:30
Opera sanatçısı
kapital07:04:28
Sermaye, ana mal
genel kurul07:04:27
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
güçsüz düşmek07:04:26
gücü yetmemek
ABRA07:04:25
Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş, demir, çivi gibi ağırlık, dara
Besteci07:04:23
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
bâyır07:04:21
Küçük yokuş
çitme07:04:18
Çitmek işi
Festival07:04:16
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
kısmet07:04:15
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
sürüp gitmek07:04:15
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
SIR07:04:14
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
nevzat07:04:10
Yeni doğan çocuk
yerinde07:04:07
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
Fin07:04:05
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
yerinme07:04:04
Yerinmek işi, teessüf
Hoşgörü07:04:02
Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
kâbus07:04:00
Karabasan
kam07:03:58
bk. şaman
alıştırma07:03:56
Alıştırmak işi
başat07:03:56
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
FIRFIR07:03:53
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
kamuoyu07:03:52
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
imalâthane07:03:51
Ham maddelerin işlenerek, mal olarak piyasaya sürülecek duruma getirildiği iş yeri, yapım evi
asa07:03:49
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
tavuk kümesi07:03:47
Tavukların korunması ve bakımı için yapılmış özel kümes
hobi07:03:45
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
HALK07:03:43
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
MANASIZ07:03:41
Anlamsız
MERCEK07:03:39
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
Metal bilimi07:03:39
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
soğuk07:03:37
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
MAKİ07:03:35
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
saye07:03:33
Gölge
yarı yarıya07:03:31
Yarısı kadar
oyun yazarı07:03:29
Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı
kör bağırsak07:03:29
Kalın bağırsağın ilk parçası
dil bilgisi07:03:28
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
doku bozukluğu07:03:26
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
rodeo07:03:24
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
masa örtüsü07:03:22
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
Müttefik07:03:20
Bağlaşık
bayağılık07:03:19
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
Fulya07:03:18
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
biat07:03:18
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
ege07:03:16
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
iş yapmak07:03:14
çalışmak
YİLBİK07:03:12
bk. sara
mantar07:03:10
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
türkü07:03:10
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
yağhane07:03:08
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
feraset07:03:07
Anlayış, seziş, sezgi, zekâ
Yazınsal07:03:03
Edebî
yerinden yönetim07:03:01
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
kalsiyum oksit07:02:59
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
top mermisi07:02:57
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
çözüm yolu07:02:55
Bir güçlüğü giderme çaresi
kemane07:02:54
Keman ve kemençe yayı
içe kapanıklık07:02:52
İçe kapanık olma durumu
sığınak07:02:50
Yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce
asker tayını07:02:48
Erlere verilen azık
saman rengi07:02:46
Açık, soluk sarı renk
sanat eseri07:02:44
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
alt dudak07:02:42
Dudaklardan altta bulunanı
esire07:02:40
Dişi tutsak
milliyetçi07:02:39
Milliyet ilkesini benimseyen, ulusçu
Patent07:02:37
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
Meal07:02:33
Anlam, kavram, mefhum
teneşir07:02:32
Ölü yıkanan kerevet, salacak
belirlenme07:02:30
Belirlenmek işi
Meta07:02:28
Mal, ticaret malı
Mera07:02:26
Çayırlık, otlak
TUTSAK07:02:24
Savaşta ele geçen düşman, esir
yad etmek07:02:22
anmak, hatırlamak
taşlamak07:02:19
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
performans07:02:17
Başarım, takat sınırı
bırakma07:02:15
Bırakmak işi
bozuk çalmak07:02:12
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
ekşimtırak07:02:10
Az ekşi
Kanma07:02:08
Kanmak işi
tuhaflık07:02:06
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
madencilik07:02:03
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
pozitif elektrik07:02:01
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
KALIN KAFALI07:02:00
Geç veya güç anlayan, gabi
kelifit07:01:59
Hidratlı doğal magnezyum silikat
FAL07:01:55
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
ilave etmek07:01:54
eklemek, katmak, ulamak
Başçık07:01:53
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
Funda07:01:49
Süpürge otu
sulh07:01:47
Barış
BOĞA GÜREŞİ07:01:46
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
Denetim07:01:45
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
nezretme07:01:41
Nezretmek işi veya durumu
Yatırım07:01:39
Yatırmak işi
YALITKAN07:01:37
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
malzeme07:01:35
Gereç, materyal
İKAMETGAH07:01:34
İkamet edilen, oturulan yer, konut
sıygı07:01:32
Hacim
varagele07:01:30
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
PEY07:01:28
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
elâstik07:01:24
Elastikî
müvellidülma07:01:23
Hidrojen
İMA07:01:23
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
kürek kürek07:01:23
Kürekler dolusu, pek çok
gözdağı07:01:21
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
ırk07:01:19
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
dalaşma07:01:17
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
ıra07:01:14
Seciye, karakter
kayık07:01:13
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
kayın07:01:11
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
nişan yüzüğü07:01:09
Nişan halkası
GAYRI07:01:05
Artık, bundan böyle
galibiyet07:01:03
Yenme, yengi
sevgi beslemek07:01:01
sevgi duymak, sevmek
harf07:00:59
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
Katıksız07:00:58
Katığı olmayan
yarım baş ağrısı07:00:56
Kusma, mide bulantısı ile görülen, sempatik sinir sistemi dengesinin bozulmasından ileri gelen baş ağrısı, migren
yumurta07:00:54
Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre
hayalet07:00:53
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
Yaşam07:00:52
Hayat
Kumaş07:00:50
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma