küresel

1 Sıfat

Küre ile ilgili olan

Küre biçiminde olan, kürevî