küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

fizik ötesi08:26:48
Doğa ötesi
ferhane08:26:47
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
Amme08:26:46
Halkın bütünü, kamu
VEFASIZ08:26:45
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
yük hayvanı08:26:43
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
Sezme08:26:42
Sezmek işi
laf cambazı08:26:41
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
pişmanlık08:26:40
Pişman olma durumu, nedamet
paylama08:26:38
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
nazik08:26:36
Başkalarına karşı saygılı davranan
kendiliğinden08:26:35
Başka şeylerin etkisi olmaksızın kendi kendine ortaya çıkan, bizatihi
kerkes08:26:35
Akbaba
ifşa etmek08:26:34
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
Başarılı08:26:31
Başarı gösteren, muvaffakıyetli
üzme08:26:25
Üzmek işi
Flora08:25:29
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
bağlaşık08:25:22
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
pey akçesi08:25:11
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
Gaseyan08:24:49
İç bulantısı
Muhtelif08:24:11
Zıt, birbirini tutmayan
kan dolaşımı08:23:49
bk. dolaşım
emekli olmak08:23:03
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
aslan sütü08:22:46
Rakı
ıska08:22:22
Boşa çıkarma, rast getirememe
yara bere08:21:56
Yaralanma
araştırma08:20:48
Araştırmak işi, taharri
vekilharçlık08:20:05
Vekilharç olma durumu
JAPON08:19:19
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
el yazısı08:19:16
Elle yazılan yazı
sofra örtüsü08:19:06
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
kellik08:19:04
Kel olma durumu
katı08:19:01
Sert, yumuşak karşıtı
meşin yuvarlak08:19:00
(futbolda) Top
eke08:18:58
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
Barınma08:18:57
Barınmak işi
muvaffak olmak08:18:53
başarmak, başarılı olmak; becermek
arkasından08:18:45
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
yılankavi08:18:36
Dolambaçlı, dolanarak giden
CERAHAT08:18:29
İrin
sıkım08:17:20
Sıkma işi
cezalandırılma08:17:20
Cezalandırılmak işi
Üstüvane08:16:46
Silindir
Çarpıntı08:16:45
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
koordinasyon08:16:39
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
hayvan bilimi08:16:22
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
Kazakça08:16:16
Kazak Türkçesi
Alık08:16:15
Akılsız, sersem, budala, ebleh
siyasetçi08:16:09
Politikacı
Müessese08:15:51
Kuruluş, kurum (I)
gemi yatağı08:15:45
Gemileri korumaya elverişli koy
süyek08:15:37
bk. cebire
gezegen08:15:32
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
çabuk çabuk08:15:26
Çabuk olarak, ivedilikle
çok seslilik08:15:15
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
lâlanga08:15:13
Yağda kızartılarak, üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısı
her daim08:15:09
Her zaman, daima
heybet08:15:08
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
Reseptör08:15:07
Almaç
evren pulu08:15:00
Mika
akıl dışı08:15:00
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
Büyük08:14:46
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
İstanbul efendisi08:14:46
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
arafat08:14:45
Mekke"nin doğusunda, hacıların, kurban bayramının arife günü toplandıkları tepe
yardımcılık08:14:45
Yardımcı olma durumu
bezelye08:14:43
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
ağaçlıklı08:14:40
Ağaçları bol olan (yer)
kasıt08:14:27
Amaç, istek, maksat
KESİNTİSİZ08:14:20
Aralıksız
Yüzeysel08:14:20
Yüzey ile ilgili, sathî
yüz kalıbı08:14:14
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
emir subayı08:13:56
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
cicili bicili08:13:50
Göze çarpan süslerle bezenmiş
duygudaşlık08:13:45
Aynı duyguları paylaşma
nükte yapmak08:13:39
nükteli söz söylemek
müdafaa etmek08:13:32
savunmak, korumak
SÜRGÜN08:13:19
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
kredi mektubu08:13:15
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
El08:13:05
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
Çelimsiz08:12:45
Güçsüz, nahif
Sakınma08:12:37
Sakınmak işi, içtinap
monotonluk08:12:37
Tekdüzelik, yeknesaklık
savaşım08:12:32
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
ahlak bilimi08:12:30
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
doğu bilimi08:12:24
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
engebe08:12:05
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
Gösteriş08:12:04
Gösterme işi veya biçimi
kandırılma08:11:24
Kandırılmak işi
yarım kafiye08:11:17
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
inatçılık08:11:15
İnatçı olma durumu, direngenlik
keçiboynuzu08:10:24
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
müştereken08:10:20
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
müstahsil08:10:12
Üretici, yetiştirici
ayrım08:10:02
Ayırmak işi, tefrik
Çeşit08:10:02
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
konsül08:10:00
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
Kurçatovyum08:09:55
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
Sahtekarlık08:09:49
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
yapılabilirlik08:09:39
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
layık olmak08:09:30
hak kazanmış olmak
Tezyin08:09:15
Bezeme, süsleme, donama
karamsarlık08:09:10
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
riayet etmek08:09:05
uymak
köktenci08:08:55
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
tahin08:08:46
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
Eda08:08:46
Davranış, tavır
uçkun08:08:42
Ateşten fırlayan ve etrafa saçılan kıvılcım
hatırlatma08:08:40
Hatırlatmak durumu, anımsatma
İş bilimi08:08:29
İnsanın işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların bütünü, ergonomi
göstermelik08:08:29
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
kurutma kabı08:08:27
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
bílgi08:07:48
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
DONANMA08:07:45
Donanmak işi
yatkınlık08:07:40
Yatkın olma durumu
dingil08:07:09
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
Egzersiz08:07:01
Alıştırma
Raspa08:07:00
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
Mezbaha08:06:55
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
Şeffaf08:06:49
Saydam
çoğaltma08:06:34
Çoğaltmak işi
İÇ HASTALIKLARI UZMANI08:06:02
bk. dahiliyeci
Kılavuzluk08:06:02
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
manisa lalesi08:05:50
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
mavera08:05:50
Öte
keçisağan08:05:40
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
uyuşma08:05:24
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
dayak atmak08:05:00
dövmek, sopa ile dövmek
sarı humma08:05:00
bk. sarı humma
kaya keleri08:04:50
Bukalemun
İNAT08:04:44
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
mürdüm08:04:41
Mürdüm eriği