küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

periyot15:14:19
Dönem
antet15:13:12
Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, başlık
darmadağınık15:08:23
Darmadağın olmuş
kalkan bezi15:04:02
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
felaket15:01:18
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
rejisör15:00:47
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
uyuşuk15:00:45
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
mimlenme14:59:52
Mimlenmek işi
bağın14:50:01
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
retorik14:44:50
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
ihtiraslı14:42:40
Aşırı istekli
tiftik14:41:43
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
derya14:36:45
Deniz
eğitici14:36:15
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
çentme14:35:33
Çentmek işi
meczup14:34:44
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
dert14:33:52
Üzüntü
ağartı14:33:49
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
agraf14:33:27
Kanca, kopça
yatışmak14:31:42
(coşku, sinir, korku için) Etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek
civelek14:31:25
Canlı, neşeli ve sokulgan
atfetme14:30:28
Atfetmek işi, isnat
mızıka14:24:18
Bando
dolay14:24:14
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
anlamdaş14:24:11
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
isyankarlık14:23:45
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
LEKTÖR14:22:59
(üniversitede) Okutman
krizantem14:22:59
Kasımpatı
zahmetli14:22:57
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
keçi mantarı14:22:57
bk. ak mantar
Tekrarlanma14:22:56
Tekrarlanmak işi
bütünlük14:22:52
Bütün olma durumu
moğol14:22:07
Moğolistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
arzu duymak14:20:55
birine veya bir şeye karşı istek duymak
aklama belgesi14:16:35
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
ağızdan14:16:00
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
metazori14:12:59
Zorla
alkış14:11:42
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
ortakçı14:11:38
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
DARILMAK14:11:31
Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek
devim bilimi14:11:28
Dinamik
madensi14:11:27
Maden gibi olan
tertip14:11:26
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
arıklık14:05:17
Zayıflık, sıskalık
hakas14:04:13
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
vaki14:04:06
Olan, olmuş
Popülarite14:02:54
Halk tarafından sevilme, tutulma
Kaynama14:02:20
Kaynamak işi
düğün yahnisi14:00:57
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
çarpan13:59:13
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
Bir solukta13:58:17
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
kahve parası13:58:17
Bahşiş
meşin gibi13:58:16
kararmış ve sertleşmiş (insan derisi)
İta amiri13:58:13
Ödemeye yetkili kimse
Sözde13:58:12
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
iftira etmek (veya atmak)13:58:11
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
baryum karbonat13:58:11
Karbondioksidin, barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı
biraz13:58:10
Kısa bir süre için
belediye polisi13:58:07
Zabıta görevlisi
truakar13:58:07
Kısa manto
dağıtım13:58:05
Dağıtmak işi, tevzi
kaparozcu13:57:59
Yolsuzca veya zorla birinin malını ele geçiren (kimse)
saye13:57:56
Gölge
Belirsizlik13:57:54
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
GÖREV13:57:53
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
gidip gelme13:57:46
Gidiş, dönüş
karış13:57:44
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
kıvam13:57:42
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
aracılık etmek13:57:42
bir işin çözümünde araya girerek yardım etmek, tavassut etmek
Ziyan olmak13:57:39
boşuna harcanmak, zarar görmek
çekemezlik13:57:36
bk. çekememezlik
aydın13:57:33
Işık alan, ışıklı, aydınlık
KİFAYET13:57:30
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
Eşlik13:57:29
Eş olma durumu
çim13:57:26
Buğdaygillerden, bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium)
ÖLÜMCÜL13:57:24
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
masa örtüsü13:57:22
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
ses çıkarmamak (veya etmemek)13:57:21
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
alışık13:57:21
Herhangi bir duruma alışmış olan
düğüm13:57:19
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
taşkın13:57:13
Taşmış bir durumda olan
da / de13:57:11
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
yansıtıcı13:57:07
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
aydınlatıcı13:57:03
Aydınlık verici
düşünmek13:56:58
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
tim13:56:57
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
sağduyulu13:56:52
Sağduyusu olan
gül13:56:48
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
palmiyegiller13:56:45
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
Eşkıya13:56:43
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
rağbet etmek (veya göstermek)13:56:41
istemek, beğenmek, istekle karşılamak
artırma13:56:39
Artırmak işi
kızıl13:56:34
Parlak kırmızı renk
emanet etmek13:56:33
bir şeyi veya bir kimseyi birine veya bir yere korumak için bırakmak
Ga13:56:31
Galyum"un kısaltması
NE13:56:31
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
ikamet etmek13:56:26
bir yerde oturmak, eğleşmek
süit13:56:24
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
zıt anlamlı13:56:24
karşıt anlamlı
deklanşör13:56:17
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
madrabaz13:56:16
Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri, yerinden getirerek toptan satan kimse
RÜŞVETÇİ13:55:58
Rüşvet alarak iş gören kimse
do13:55:57
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
üniversal13:54:44
Evrensel
benzetme13:54:43
Benzetmek işi
bayındırlaştırma13:54:41
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
yayımcılık13:54:34
Yayımcının yaptığı iş, naşirlik, tâbilik, editörlük
Parlak13:54:30
Parlayan, ışıldayan
düşünce13:54:29
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
tezkireci13:54:29
Tezkereci
no13:54:26
Nobelyum"un kısaltması
yol yordam13:54:25
Davranış veya yapım kuralları
kiloton13:54:23
Değeri bin ton olan kütle birimi
genel13:54:22
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
din adamı13:54:21
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
13:54:20
bk. mı / mi
hep13:54:20
Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, bütün, tüm olarak
çizmek13:54:17
Resmini yapmak, resmetmek
palan13:54:17
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
KOVUK13:54:15
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
kahverengi13:54:07
Kavrulmuş kahvenin rengi
bağdaşım13:54:06
Tutarlık, tutarlılık, insicam
baldız13:54:02
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
evmek13:54:01
bk. ivmek
zahir13:53:58
Açık, belli
Katot13:53:58
Eksi uç
rakım13:53:57
Yükselti
SÖYLENTİ13:53:56
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
reorganizasyon13:53:50
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
mafiş13:53:49
Yok, kalmadı