küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

Tanı 21:16:21
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
yük arabası21:15:34
Yük taşıyan araba
içten21:15:12
Yürekten, candan, samimî
baskı kalıbı21:15:10
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
çarşaf21:15:06
Yatağın üstüne serilen veya yorgan kaplanan bez örtü
iç kulak21:14:56
Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölümü
fülûs21:14:41
Bakır para
İntiba21:14:32
İzlenim
DÜZEYSİZ21:14:30
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
ana yön21:14:30
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
tatlı su kayası21:14:18
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
loş21:14:12
Yeterince aydınlık olmayan, yarı karanlık, az ışık alan
ısı cam21:14:04
İki cam plâkanın çevresel olarak metal bir ara çıtası yardımıyla birbirine bağlanması temeline dayanan bir madde
pısırık21:14:00
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
Çivi21:13:54
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
TAŞÇI21:13:50
Taş yontan, satan veya taş ocağından taş çıkaran kimse
DİŞ21:13:49
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
fır21:13:47
Fırıl fırıl
nefesli çalgı21:13:43
bk. üflemeli çalgı
satranç tahtası21:13:41
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
Tek eşlilik21:13:39
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
eşkenar dörtgen21:13:36
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
BAKIR TAŞI21:13:32
Malakit
MAİŞET21:13:19
Geçim, geçinme
püskürük21:13:14
Yanardağın püskürmesiyle ortaya çıkan
kapalı çarşı21:13:10
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
Yüz kalıbı21:13:08
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
Su katılmamış21:13:08
kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan
dönüşüm21:13:04
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
öz deyiş21:13:02
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
güven mektubu21:12:52
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
Matador21:12:52
Boğa güreşçisi, toreador
ezici21:12:42
Ezmek işini yapan
dışarı21:12:40
Dış çevre, dış yer, hariç
ayırıcı21:12:34
Ayırma özelliği veya gücü olan
terkip21:12:34
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
Sınırlı21:12:30
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
çiğde21:12:28
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
dalga geçmek21:12:18
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
söz karışıklığı21:12:16
Bir kelimenin yerine bir başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, kelime karışıklığı, parafazi
GRİ21:12:00
Kül rengi, boz
yüksük21:11:54
Dikiş dikerken, iğnenin batmasını önlemek için parmak ucuna takılan kesik koni biçiminde koruncak
göz merceği21:11:38
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
övgücü21:11:35
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
öğrenci yurdu21:11:28
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
bankaya yatırmak21:11:25
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
söğüş21:11:12
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
göçüm21:11:10
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
ön gün21:10:55
Bir önceki gün, arife
şaşmaz21:10:44
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
ateş basmak21:10:40
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
keşmir21:10:37
bk. kaşmir
yağ bezi21:10:34
Yağ bezleri
Mülk21:10:32
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
höllük21:10:26
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
pabuç21:10:24
Ayakkabı
Asayiş21:10:22
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
yansıtıcı21:10:20
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
bölüntü21:10:16
Bölünmüş parça
ÇELİŞME21:10:15
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
Basın21:09:56
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
ayrıcalıklı21:09:36
Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı
karıştırıcı21:09:30
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
yükümlü21:09:25
Yükümü olan, mükellef
ÇARE21:09:21
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
Bakışımsız21:09:18
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
Saf dışı21:09:16
Dizi dışı
ÇELİŞİK21:09:02
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
zıh21:08:56
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
çöplük21:08:52
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
GÖRGÜLÜ21:08:47
Görgüsü olan
KUŞ21:08:41
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
patırtılı21:08:38
Patırtısı olan
balıkçı21:08:36
Balık tutan veya satan kimse
çağa21:08:35
Çocuk, bebek
erişim21:08:26
Erişmek işi
ağrı21:08:02
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
küçük köprü21:08:00
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
Üçlü21:07:58
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
süzek21:07:53
Süzgeç, filtre
bağcık21:07:51
Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ
haksızlık etmek21:07:48
adalete aykırı davranmak, gadretmek
ZÜMRE21:07:44
Topluluk, takım, grup, camia
Yörük çadırı21:07:42
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
Arakçı21:07:40
Araklayan, çalan, hırsız
akça21:07:38
Oldukça beyaz, beyazca
Apışak21:07:35
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
İştahsızlık21:07:28
İştahsız olma durumu
gelin çiçeği21:07:26
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
Gözlem evi21:07:17
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
çocuk bakıcısı21:07:15
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
tandır21:07:05
Yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın
sırf21:07:02
Salt, ancak, sadece, yalnız
Mızıkçı21:07:00
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
dut kurusu21:06:51
Dutun kurutulması ile elde edilen kuru yemiş
yarışlık21:06:49
Pist
kat yuvarı21:06:47
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
tek tanrıcı21:06:35
Tek tanrıcılığa inanan (kimse), monoteist
kıyacı21:06:12
Cinayet işleyen kimse, cani
şer21:06:09
Kötülük, fenalık
sığa21:06:04
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, kapasite
Aşar21:06:02
Ondalık
sükun21:05:58
Sükûnet
üzüntüsüz21:05:55
Üzüntüsü olmayan, sıkıntısız, acısız
Yayın21:05:40
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
Başçık21:05:28
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
Hırsızlık21:05:27
Çalma
aklı21:05:24
Akı bulunan, ak renkli
Tüh21:05:20
Yazıklar olsun
dağıtıcı21:05:18
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
Takıntılı21:05:06
Takıntısı olan
Arlı21:05:05
Namuslu, utangaç, sıkılgan
sağır dilsiz21:05:04
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
agorafobi21:05:03
bk. alan korkusu
akümülâtör21:05:00
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar
toprak kölesi21:04:56
Toprağa bağlı köle
süit21:04:53
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
töz21:04:49
Kök, asıl, cevher
Kıyı21:04:45
Kara ile suyun birleştiği yer
ZÜĞÜRT21:04:41
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
evcil hayvan21:04:40
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
yığma21:04:36
Yığmak işi
sodyum klorür21:04:34
Tuz
Eş biçim21:04:33
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
staj21:04:33
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
yağış21:04:32
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
inceleyici21:04:32
İnceleyen, araştırma yapan (kimse), müdekkik
SATİRİK21:04:31
Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan
Tıpkı21:04:28
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
iz sürmek21:04:27
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek