küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

liga03:57:05
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
Nazi03:57:05
Nazizm yanlısı (kimse)
RADİKAL03:56:48
Köklü, kesin, kökten
tıraşlı03:56:48
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
deniz yosunu03:56:47
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
Yüz kalıbı03:56:11
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
Kornea03:56:05
Gözde saydam tabaka
Yaratık03:56:05
Canlı, mahlûk
kanma03:56:05
Kanmak işi
gözetim03:56:04
Gözetme işi, nezaret
şerir03:55:36
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
akü03:55:36
Akümülâtörün kısaltılmış adı
nasip03:55:36
Birinin payına düşen şey
irdeleme03:54:52
İrdelemek işi
reha03:54:48
Kurtuluş, kurtulma
GÖREV03:54:47
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
KALICI03:54:47
Sürekli, daimi, geçici karşıtı
muhtemel03:54:47
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
baltalamak03:54:46
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
başka03:54:46
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge
Nekes03:54:06
Eli sıkı, cimri
atak03:54:06
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
ak basma03:53:05
Ak su, perde, katarakt
zeytin03:53:05
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
yarı03:53:04
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
astar03:53:03
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
yakalanmak03:53:03
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
piyano03:52:49
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
lezbiyen03:52:49
Eşcinsel, sevici kadın
anız03:52:49
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
kimya03:52:49
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
çözücü03:52:48
Çözmek işini yapan
GEREKSİZ03:52:47
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
maşer03:52:04
İnsan topluluğu, toplum
çekişme03:51:47
Çekişmek işi
BEYANAT03:51:46
Demeç, bildiri
natıka03:51:45
Düşünüp söyleme yeteneği
mobil03:51:44
Hareketli
var olmak03:51:31
sağ olmak, yaşamak
MATEMATİK03:51:31
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
sergileme03:51:30
Sergilemek işi, teşhir
memleha03:51:30
Tuzla
kulak altı bezi03:50:28
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
zararlı03:50:27
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
fevkalade03:50:11
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
carcur03:49:24
bk. şarjör
sirken03:49:24
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
çoğaltma03:48:29
Çoğaltmak işi
Rekabet03:48:29
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
yeğen03:48:21
Birine göre kardeşinin çocuğu
tükenmişlik03:48:20
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
altın sarısı03:47:44
Altın rengini andıran
Bayraktar03:47:42
Bayrağı taşıyan kimse
Sıkıntı03:47:42
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
vacip03:47:06
Yapılması gerekli olan
kaymakamlık03:47:05
Kaymakam olma durumu
tayin edilmek03:47:05
atanmak
adap03:46:45
Töre
meme03:46:45
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
İMALATHANE03:46:25
Ham maddelerin işlenerek, mal olarak piyasaya sürülecek duruma getirildiği iş yeri, yapım evi
erg03:46:23
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
ışıklanma03:46:08
Işıklanmak işi
uca03:46:07
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
kamuoyu03:46:07
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
kıskanç03:46:07
Kıskanma huyunda olan
okşamak03:46:07
Hafifçe dövmek
teskere03:46:06
Sedye
misk03:45:44
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
kesif03:45:42
Yoğun
gammaz03:45:26
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
boşlama03:45:12
Boşlamak işi, ihmal
birdenbire03:45:11
Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada
antlaşma03:44:45
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
HİNDİBA03:44:45
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
ehven03:44:05
Daha az kötü, yeğ, zararsız
düzenci03:43:25
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
rüsup03:43:25
Tortu, çökel, çökelti
mucize03:43:24
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
mala03:43:12
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
KALABALIK03:42:31
Çok sayıda insan topluluğu
orta saha03:42:31
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
maslak03:42:30
Sürekli su akan boru
sikke03:42:30
Madenî para
Hücum03:42:30
Saldırma, saldırı, saldırış
buzçözer03:42:30
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
yen03:42:29
Giysi kolu
elzem03:42:24
Çok gerekli, vazgeçilmez
retorik03:42:24
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
ay03:42:05
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
lata03:42:05
Dar ve kalınca tahta
Güven yazısı03:42:04
Güven mektubu
beşeri03:42:04
İnsanoğlu ile ilgili
üstelik03:41:05
Üste verilen şey
kurultay03:41:04
Ulusal toplantı
yeter sayı03:41:01
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
Alkol03:41:00
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
Omurilik03:40:26
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
terfik03:40:25
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
kimsesizlik03:40:25
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
sarmak03:40:25
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
yurdu03:40:23
İğnenin deliği
yedek03:40:04
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
çipil03:39:26
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
kurak03:39:26
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
YAS03:39:25
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
halaza03:39:03
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
anorak03:38:43
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
masa03:38:25
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
dirim03:38:20
Hayat, yaşam
üsera03:38:19
Esirler, köleler
bağlaşık03:38:19
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
emmi03:37:23
Amca
kendinden geçmek03:37:09
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
argo03:35:04
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
yenme03:34:05
Yenmek (I,II) işi
ürtiker03:33:45
Kurdeşen
şişmanca03:33:44
Oldukça şişman, biraz şişman
uyarlaç03:33:23
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
İsviçreli03:33:04
İsviçre halkından olan (kimse)
besihane03:32:44
Besi yapılan yer
gayda03:32:25
Üfleme düdüğü olan tulumlu bir çalgı
itibarlı03:32:09
İtibarı, değeri olan, saygın
SELENYUM03:32:08
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
küf03:32:08
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
bel kemeri03:32:07
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
Lakap03:31:04
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
transformatör03:31:03
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
mahviyet03:30:46
Alçak gönüllülük
reyhan03:30:44
Fesleğen
fundalık03:30:26
Funda ile kaplanmış yer