küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

hisseli08:27:33
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
ticaret08:27:29
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
kortej08:27:22
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
yazıt bilimi08:27:20
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
TAKSİRAT08:27:17
Kusurlar, suçlar
tez elden08:27:15
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
koruma08:27:12
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
kolalı08:27:06
İçinde kola bulunan
ACİL08:27:04
İvedi, ivedili
ebucehil karpuzu08:27:01
Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki, acı hıyar, acı elma, it hıyarı (Citrullus colocynthis)
İKİNCİ08:26:59
İki sayısının sıra sıfatı
GENİŞLİK08:26:56
Geniş olma durumu
çekyat08:26:56
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
Başarısızlık08:26:54
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
Eksiksiz08:26:52
Eksiği olmayan, tam, tamam
Hiççilik08:26:47
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
kalkan bezi08:26:43
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
metanet08:26:38
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
metalsi08:26:36
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
Stadyum08:26:33
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
EKİN08:26:31
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
metalik08:26:29
Madensel, madenle ilgili
büyümek08:26:26
Yetişmek
temin etmek08:26:24
korkusunu gidermek, güven vermek
metafor08:26:16
İstiare, ödünçleme
ay evi08:26:12
Ayla
kara kalem08:26:08
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
henüz08:26:06
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
Hadım etmek08:26:01
kısırlaştırmak, enemek
son vermek08:25:58
bitirmek, sona erdirmek
ığıl08:25:56
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
rahatsız08:25:53
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
İdrak08:25:51
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
el koymak08:25:49
bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek
Püskürtücü08:25:45
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
likidite08:25:41
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
pinhan08:25:38
Gizli, saklı, gizlenmiş
aba gibi08:25:34
(kumaş için) kaba ve kalın
ziyafet çekmek (veya vermek)08:25:31
konukları yemekli ağırlamak
tehlikeli08:25:29
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
sıkıntı vermek08:25:27
tedirgin etmek, bunaltmak
POLONYALI08:25:18
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
üşenme08:25:14
Üşenmek işi
METRES08:25:12
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
tabı08:25:10
Mizaç, huy, tabiat, karakter
dimdik08:25:07
Çok dik (olarak)
beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak, solmak veya beti benzi uçmak)08:25:05
herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak
yandaşlık08:25:02
Yandaş olma durumu, taraftarlık
olağanüstü hâl08:25:00
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
KAZIKLI08:24:56
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
tavşan08:24:53
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
OLGUNLUK08:24:50
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
canlı08:24:47
Canı olan, diri, yaşayan
ARKADAŞ08:24:42
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
MUZIR08:24:42
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
şile bezi08:24:35
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
rıza08:24:35
Razı olma, isteme, istek
Tereyağı08:24:30
Sütten çıkarılan taze yağ
CILKAVA08:24:26
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
dokunuş08:24:23
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
geçimlilik08:24:21
Geçimli olma durumu
yüz kızartıcı08:24:19
Utandırıcı, utanılacak
koşutçuluk08:24:13
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
MUHTELİT08:24:12
Karma, karışık
sonuçlamak08:24:11
Sonuç vermek; yol açmak
bulamaç08:24:10
Sulu, cıvık hamur
kağıt oyunu08:24:10
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
sokulgan08:24:09
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
bahşiş08:24:06
Bir hizmet görene hakkından ayrı olarak verilen para
nüsha08:23:56
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
08:23:55
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
çivileme08:23:51
Çivilemek işi
yumuşak başlı08:23:49
Uysal, kolay yola gelen
ayyaş08:23:41
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
Yürekli08:23:41
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
zayıflama08:23:40
Zayıflamak işi veya durumu
yarışlık08:23:39
Pist
derinlemesine08:23:39
Çok ayrıntılı olarak
fay08:23:38
Kırık (III)
taslama08:23:36
Taslamak işi
iskambil kâğıdı gibi devrilmek08:23:31
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
desteklemek08:23:29
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
oldukça08:23:26
Yetecek kadar, epey, hayli
ayrık08:23:17
Ayrılmış
canavar düdüğü08:23:17
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
İLGA08:23:17
(varlığını) Kaldırma
mantar meşesi08:23:14
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
ayrım08:23:12
Ayırmak işi, tefrik
el birliği08:23:05
Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
İPUCU08:23:03
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
öğretici08:23:02
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
jüri08:23:02
Seçiciler kurulu, seçici kurul
kıyıcı08:23:02
Kıymak işini yapan kimse
metelik08:23:01
On para değerinde olan sikke
asit fenik08:22:58
bk. fenol
pislik08:22:56
Kir
önerme08:22:54
Önermek işi
bit yeniği08:22:51
Bir işin gizli kalmış kötü ve aksak yanı, kuşkulu bir nokta
Kültür08:22:49
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
GÖMÜT08:22:45
Mezar, metfen, kabir, makber, sin
proses08:22:44
Süreç
uçkuruna gevşek olmak08:22:43
iffetine bağlı olmamak
yolsuzluk08:22:40
Yolsuz olma durumu
saksağan08:22:36
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
yakalanmak08:22:34
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
mukavele08:22:34
Sözleşme
psikoloji08:22:32
Ruh bilimi, ruhiyat
yabanıl08:22:30
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
kakmacılık08:22:29
Kakmacı olma durumu
soluk almak08:22:29
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
Yetiştirici08:22:29
Üretici, müstahsil
çalgı aleti08:22:29
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
haysiyet08:22:28
Değer, saygınlık, itibar
doğrulama08:22:28
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
yığın08:22:26
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
anemi08:22:26
Kansızlık
eğimli08:22:23
Eğimi olan
yokçuluk08:22:22
Hiççilik, nihilizm
erendiz08:22:17
Jüpiter, Müşteri
ZORLAMA08:22:16
Zorlanmak işi, zecir
yağlı kara08:22:14
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
peygamber çiçeği08:22:11
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
DEVE DİKENİ08:22:09
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
animato08:22:07
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
kompetan08:22:04
Uzman, yetkili
Yaslanma08:22:01
Yaslanmak (I, II) işi
Habeş08:22:00
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
şen08:21:58
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
OĞUL08:21:57
Erkek evlât
eğreti08:21:57
Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, iğreti, muvakkat