küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

küresel08:17:09
Küre ile ilgili olan
Koz08:17:04
Ceviz
seçme08:17:01
Seçmek işi
SÖYLENTİ08:16:57
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
doğma büyüme08:16:56
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
nur08:16:51
Aydınlık, ışık, parıltı
geçmiş zaman08:16:50
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
kaTlama08:16:47
Katlamak işi
tabur08:16:35
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
Muharrir08:16:34
Yazar
büzüktaş08:16:18
Kafa dengi arkadaş, kafadar
mumluk08:16:17
Mumu olan
anlam bilimi08:16:17
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
para alım satımı08:16:12
Para değişimi
meşk08:16:11
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
ahenk kaidesi08:16:07
bk. ünlü uyumu
aygıt08:16:06
Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz
iyimser08:16:02
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
nedime08:15:57
Hanım arkadaş
beka08:15:57
Kalıcılık, ölmezlik
ileti08:15:53
Bildirme yazısı, mesaj
tellâl çağırtmak08:15:48
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
mutaassıp08:15:48
Bağnaz
şeker fasulyesi08:15:48
Badıcı etli, tohumu yuvarlak ve beyaz bir tür fasulye
yarı yarıya08:15:47
Yarısı kadar
rehavet08:15:46
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
babaanne08:15:39
(çocuğa göre) Babanın annesi
atölye08:15:38
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
ocaklık08:15:38
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
MİBZER08:15:38
Tohum ekme aleti
fay08:15:38
Kırık (III)
iç evlilik08:15:37
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
bayağılık08:15:37
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
kalabalık08:15:37
Çok sayıda insan topluluğu
manzume08:15:36
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır08:15:36
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
gudde08:15:36
Bez, beze
müstesna08:15:36
Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı, şaz
varlık bilimi08:15:36
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
İDDİA08:15:35
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
semavî08:15:35
Gökle ilgili, göğe ilişkin
çağırma08:15:34
Çağırmak işi
gündöndü08:15:34
Ayçiçeği
Mafsal08:15:34
Eklem
kanı08:15:33
İnanılan düşünce, kanaat
İNCE SIVA08:15:32
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
artı08:15:32
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
ele geçmek08:15:30
yakalanmak
uzlaştırıcı08:15:26
Uzlaşmayı sağlayan
nur yüzlü08:15:25
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
malaga08:15:22
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
yağcı08:15:21
Yağ çıkaran veya satan kimse
ilenme08:15:21
İlenmek işi, beddua
tutu08:15:18
Rehin, ipotek
TAKSİRAT08:15:17
Kusurlar, suçlar
Klişe08:15:14
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
astsubay08:15:11
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
sıdk08:15:11
Doğruluk, gerçeklik
ÇİĞ08:15:11
Pişmemiş veya az pişmiş
keman yayı08:15:03
Kemana takılan ses vermeyi sağlayan tel
şalvar08:15:01
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
sıcaklık08:14:54
Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
top08:14:53
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
çekirdek08:14:51
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
ruh hastası08:14:47
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
kalorimetre08:14:43
Isıölçer
TERGAL08:14:42
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
ileri08:14:42
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
mersingiller08:14:35
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
Kavuştak08:14:33
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
pabucunu eline vermek08:14:31
kovmak
melek08:14:31
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
yörünge08:14:31
Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek
malt08:14:29
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
komutan08:14:26
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
şet08:14:25
Sıkarak bağlama, sıkma
dize08:14:23
Şiirin satırlarından her biri, mısra
sabırlı08:14:22
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
noktalama08:14:18
Noktalamak işi
PASKAL08:14:12
İnsanı güldürüp eğlendiren (kimse)
düz baskı08:14:10
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
tezkire08:14:06
bk. tezkere
ağı çiçeği08:14:00
Zakkum
etkinlik08:13:59
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
gönül eri08:13:59
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
RAPTİYE08:13:52
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
lif08:13:44
Çok ince ve uzun parça
belge08:13:43
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
MANŞET08:13:42
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
kâfi gelmek08:13:36
yetmek, yetişmek
donatma08:13:35
Donatmak işi, teçhiz
darlık08:13:34
Dar olma durumu
yayılma08:13:34
Yayılmak işi, intişar
sağlıksız08:13:34
Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz
gale08:13:33
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
Yabani08:13:33
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
çıkrık08:13:33
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
sikke08:13:28
Madenî para
editör08:13:19
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
karnından konuşan08:13:19
bk. vantrilok
laf cambazı08:13:18
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
voltamper08:13:16
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
Oya08:13:15
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
görmezden gelmek08:12:58
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
nefis08:12:58
Öz varlık, kişilik
yaylı çalgılar08:12:49
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
Org08:12:46
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın08:12:39
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
TENTENE08:12:39
Dantel, dantelâ
yüksek ses08:12:34
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
Merdiven08:12:24
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
Ova08:12:11
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
bahtı açılmak08:12:10
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
iş güç08:12:08
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
LAF08:11:58
Söz, lâkırdı
mihnet çekmek08:11:54
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
müfteri08:11:50
Karacı, kara çalan, iftiracı
düğün çiçeğigiller08:11:44
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
kalite çemberleri08:11:44
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
rakor08:11:36
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
KARIŞIK08:11:35
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
bulamaç08:11:32
Sulu, cıvık hamur
sahneye koymak08:11:26
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
çoğaltma08:11:23
Çoğaltmak işi
hicap duymak (veya etmek)08:11:22
utanmak
fekül08:11:21
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
tasvir gibi08:11:21
çok güzel (kimse)
İHTİRAS08:11:20
Aşırı, güçlü istek
molibden08:11:06
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
izolasyon08:10:58
Yalıtım, tecrit