küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

küresel19:11:45
Küre ile ilgili olan
hazır kahve19:10:38
Neskafe
merkür19:09:44
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
özümleme19:05:53
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
umutsuz19:05:43
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
tutuklama19:05:16
Tutuklamak işi, tevkif
metazori19:05:15
Zorla
DENİZ YOSUNU19:04:29
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
ÖDÜNÇ18:55:38
İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla (alınan veya verilen)
Püskürtücü18:54:30
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
kandil yağı18:53:45
Kötü cins zeytinyağı
Komutan18:50:43
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
gözetim18:50:36
Gözetme işi, nezaret
layık olmak18:50:29
hak kazanmış olmak
öykünce18:49:21
Fabl
bandocu18:49:14
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
talih18:49:00
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
veznedar18:48:53
Vezneci
Isın18:48:48
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
Bambaşka18:48:46
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
zembil18:48:39
Hasırdan örülmüş saplı torba
üfleç18:48:33
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
dayıoğlu18:48:05
Dayının oğlu, dayızade
zahmet18:47:45
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
aysar18:46:28
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
Uyku sersemliği18:44:47
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
termit18:43:57
bk. Akkarınca
limon esansı18:43:14
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
ehemmiyetsiz18:42:43
Önemsiz
elifba18:41:36
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
kaban18:40:13
Dik yokuş
YABANCI18:39:46
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
eşya18:39:43
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
koket18:39:41
Yosma
mukavele18:37:48
Sözleşme
araba18:36:03
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
methiye18:34:25
Övgü
akılda tutmak18:34:14
unutmamak
gök18:31:21
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
ana yurt18:30:07
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
zor18:29:55
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
ebeveyn18:29:19
Ana ve baba
peyk18:28:51
Uydu
İHTİYARLAMA18:27:01
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
yeknesak18:25:57
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
gelişim18:24:17
Gelişmek işi, serpilip büyüme
OKÇU18:24:13
Ok yapan veya satan kimse
Kuka18:23:54
Dantel veya nakış ipliği yumağı
masarif18:22:44
Giderler, masraflar
mavera18:21:06
Öte
Balta18:20:48
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
lâf taşımak18:20:34
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
karnı geniş18:20:32
Gamsız, tasasız
Muhtar18:20:29
Özerk
olabilirlik18:18:17
Olasılık, ihtimal
SALAHİYET18:17:16
Yetki
potansiyel18:17:11
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
tarikat18:16:47
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
engel18:16:41
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
simsariye18:15:49
Komisyon
EMİRLİK18:15:07
Emir (II) olma durumu
nağme18:13:46
Güzel, uyumlu ses, ezgi
Patavatsızlık18:12:38
Patavatsızca davranış
saat dairesi18:06:01
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
tiksinti18:04:08
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
fışkı18:00:52
Atgillerin taze dışkısı, tersi
deterjan17:58:35
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
KILKAPAN17:56:26
Kehribar
matlup17:56:10
İstenilen, aranılan
kusur17:52:53
Eksiklik, noksan, nakısa
Alp eren17:52:00
Derviş
kaymak17:50:19
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
yok17:49:53
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
model17:49:33
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
adet17:48:52
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
sağlam17:48:06
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
lazut17:48:04
Mısır
terbiyum17:47:07
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
siyah beyaz17:40:23
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
UMUMİ17:40:15
Genel
yakın17:39:34
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
delil17:39:20
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
tapınmak17:38:20
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
eksi uç17:36:19
Elektrikli ayrıştırmada sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı, katot
kanun maddesi17:35:51
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
benzeşmezlik17:35:45
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
alan korkusu17:35:31
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
antik17:34:13
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
futbol17:33:59
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
laiklik17:33:43
Lâik olma durumu, lâisizm
SÜRDÜRÜM17:32:50
bk. abonman
beden17:30:22
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
popo17:29:04
Kaba et, kıç
alesta17:28:59
Harekete hazır, tetikte
iri kıyım17:28:28
İri kıyılmış
meyil17:27:17
Eğiklik, eğim, akıntı
ilerici17:27:10
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
güncellik17:26:36
Güncel olma durumu, aktüalite
Fırfır17:26:31
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
tansiyon17:26:22
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
ses uyumu17:26:08
Ünlü ve ünsüz uyumu
MASRAF17:25:13
Harcanan para, gider
GENİŞ17:25:07
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
merhamet17:25:06
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
pratik17:24:46
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
No17:24:45
Nobelyum"un kısaltması
taş yuvarı17:24:32
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
reddetme17:24:25
Reddetmek işi
Bağlılaşım17:24:18
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
sıçrama tahtası17:23:51
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
YEĞLEME17:23:44
Yeğlemek işi, tercih
yozlaşma17:23:30
Yozlaşmak işi, tereddi
kurcalamak17:23:16
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
toyluk17:23:10
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
Gönül borçlusu17:22:42
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
rehber17:22:22
Kılavuz
suskun17:22:15
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
birim17:22:08
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
ekose17:22:01
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
Dilek17:21:02
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
apiko17:19:02
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması
yatak örtüsü17:18:46
Yatağın üzerine serilen örtü
Getirimci17:18:35
Getirim sağlayan şey veya kimse
kelime oyunu17:18:24
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
libre17:18:05
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
kapari17:15:44
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
nöbetleşme17:15:42
Nöbetleşmek işi
müeddep17:15:16
Uslu, terbiyeli, edepli
Renk17:13:14
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
merak17:12:38
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek