küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

gök bilimci04:33:10
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
ordugâh04:32:57
Ordunun konakladığı yer
pelemir04:32:48
bk. belemir
uzaklık04:31:20
Uzak olma durumu, ıraklık
BUDUNSAL04:31:17
Kavmî, etnik
ortam04:31:06
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
DONE04:31:01
bk. veri
DOKU04:30:59
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
DANA04:30:50
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
DARA04:30:43
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
sinara04:30:38
Büyük zoka
badem içi04:30:36
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
yerinde kalmak04:30:34
başka yere gitmemek
kukla oyunu04:30:32
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
uyuşturucu04:30:27
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
ele avuca sığmamak04:30:20
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
iradeli04:30:19
İradeye dayanan, iradî
paşa04:30:17
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
hindiba04:30:15
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
nominal04:30:13
Ad belirtilerek yapılan
kasatura04:30:04
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
boru çiçeği04:29:50
Çan çiçeği
sifilis04:29:43
bk. frengi
sıfatlaştırma04:29:41
Sıfatlaştırmak işi
konaklama04:29:36
Konaklamak işi
bellek kaybı04:29:34
Bellek yitimi
Karakul04:29:27
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
orman04:29:25
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
kompozisyon04:29:22
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
vandal04:29:18
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
italik04:29:05
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
kirpi04:29:05
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
tüf04:28:58
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
töz04:28:54
Kök, asıl, cevher
tüy04:28:51
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
güreş04:28:47
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
Vatan04:28:37
Yurt
oy çokluğu04:28:33
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
Uymaz04:28:17
Aykırı, başka türlü, mugayir
stajyerlik04:28:10
Stajyer olma durumu
şaşırma04:28:08
Şaşırmak işi
katliam04:28:03
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
kölçer04:28:02
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
akış04:27:59
Akmak işi veya biçimi
yaklaşık değer04:27:54
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
acınacak04:27:36
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
kan kanseri04:27:34
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
Işıltı04:27:19
Hafif ışık
karizmatik04:27:16
Büyüleyici, etkileyici
boyutlandırma04:27:15
Boyutlandırmak işi
anestezi04:27:10
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
karınca04:27:08
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
serin04:26:50
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
şebabet04:26:47
Gençlik veya gençlik yılları
sesli04:26:41
Sesi olan, ses çıkaran
görünüşte04:26:32
Dıştan göründüğüne göre, görünene inanmak gerekirse, görünene bakılırsa
kendi kendine04:26:30
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
YARGILAMA04:26:27
Yargılamak işi, muhakeme
verit04:26:21
Siyah kan damarı, toplardamar
şehvet04:26:09
Cinsel istek, kösnü
imtina04:26:07
Kaçınma, sakınma, çekinme
SAVAT04:26:02
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
kuvvetli04:25:43
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
kısaltma04:25:39
Kısaltmak işi, taksir
kaygılı04:25:32
Kaygısı olan, üzüntülü
anonim04:25:25
Adı sanı bilinmeyen
iç yüz04:25:19
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)04:25:09
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
tanrıtanımaz04:25:07
Tanrının varlığını inkâr eden, ateist
Aygır04:25:03
Damızlık erkek at
altıpatlar04:24:53
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
kavgacı04:24:51
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
Eril04:24:39
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
Erke04:24:37
Enerji
belirmek04:24:25
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
Etik04:24:21
Töre bilimi, ahlâk bilimi
lezbiyen04:24:11
Eşcinsel, sevici kadın
dalgalanma04:24:09
Dalgalanmak işi
siperlik04:24:02
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
DİNÇ04:24:00
Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana
mağara bilimci04:23:58
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
çınlayış04:23:56
Çınlamak işi veya biçimi
yer adı bilimi04:23:46
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
Cücük04:23:42
Filiz, tomurcuk
zamanında04:23:39
Eskiden
ısı yuvarı04:23:26
Sıcaklığın gittikçe yükseldiği 100-300 km yükseklikler arasındaki hava yuvarı katmanı, termosfer
mahşer günü04:23:22
Kıyamet
PAZARLIK04:23:17
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
resmiyet04:23:14
Resmîlik
İftar04:23:12
Oruç açma, oruç bozma
yağmur kuşu04:23:04
Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş (Charadrius fluvialis)
saniye04:22:58
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
santur04:22:54
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
köşe yazısı04:22:52
Fıkra
Mızrak04:22:47
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
oylama04:22:42
Oy kullanma işi
fikstür04:22:30
Yarışmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
KORİDA04:22:21
Boğa güreşi
rampa04:22:14
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
ramak04:22:12
"Bir şeyin olmasına çok az kalmak" anlamına gelen ramak kalmak deyiminde geçer
nazir04:22:07
Benzer, eş, örnek
ÇARDAK04:22:05
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
nazar04:22:03
Bakış, bakma, göz atma
darülâceze04:21:43
Düşkünler evi
doğaçlama tiyatro04:21:21
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
kaz04:21:11
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
tabansız04:21:10
Tabanı olmayan
lan04:20:54
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
kaşe04:20:44
Damga, mühür
lektör04:20:32
(üniversitede) Okutman
kuruntucu04:19:54
Sürekli kuruntuya kapılan (kimse), işkilli, müvesvis
yük treni04:19:46
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
kurumsal04:19:44
Kurumla ilgili
labada04:19:39
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
göz değmek04:19:39
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
güneş takvimi04:19:37
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
göçüm04:19:35
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
saklama04:19:35
Saklamak işi
konuk04:19:26
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
konum04:19:24
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
kakmacılık04:19:17
Kakmacı olma durumu
kapatma04:19:15
Kapatmak işi
kovan04:19:08
Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık
kovcu04:19:05
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
manşet04:18:56
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
kahraman04:18:54
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
fen bilimi04:18:49
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
vesayet04:18:41
Vasilik
Engelleme04:18:38
Engellemek işi
şistleşme04:18:36
Şistleşmek işi veya durumu