küresel

1.SıfatKüre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevî

Son Arananlar

haç19:15:30
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
ziraatçı19:15:14
Tarımcı
Bellek yitimi19:15:06
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
Tokyo19:15:00
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
düdüklü19:14:52
Düdüğü olan
Tohum19:14:47
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
bahtiyarlık19:14:37
Bahtlı olma durumu, mutluluk
Amirce19:14:35
Amire yakışır biçimde, amir gibi
inançsız19:14:34
İnancı olmayan, imansız, itikâtsız
cenaze19:14:28
Kefenlenip tabuta konmuş, gömülmeye hazırlanmış insan ölüsü
müteşekkil19:14:27
Oluşmuş, meydana gelmiş
Süs bitkisi19:14:24
Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki
Amerika tavşanı19:14:19
Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla)
kâtiplik19:14:16
Sekreterlik, yazmanlık
savan19:14:11
Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim
manej19:13:47
At eğitimi
yılık19:13:40
Çarpık, eğri (ağız)
teknikçi19:13:36
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
budunsal19:13:33
Kavmî, etnik
minyon19:13:31
İnce, küçük, sevimli, cici, çıtı pıtı
mabut19:13:21
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
gümüş balığıgiller19:13:18
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
tasvir gibi19:13:18
çok güzel (kimse)
Yükseklik19:13:17
Yüksek olma durumu
orospu bohçası19:13:04
Derli toplu olmayan, sarsak ve düğümlü, düğümleri tavşan kulaklı, kötü düzenlenmiş bohça
eksibe19:12:47
Kum yığını, kumul
füzen19:12:22
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
CANAVAR DÜDÜĞÜ19:12:17
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
dönence19:12:16
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
alafranga19:12:12
Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı
icabet19:12:09
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
rüzgar gülü19:12:01
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
kompozisyon19:11:56
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
nehari19:11:55
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
yeterlik19:11:46
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
yanardağ patlaması19:11:33
Yanardağın püskürmeye başlaması
trityum19:11:32
Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu
liparit19:11:30
Riyolit
görgü fukarası19:11:27
Görgüsü az veya iyi olmayan (kimse)
mabeyin19:11:12
Ara
hamakat19:11:09
Ahmaklık
adaptasyon19:11:02
Uyarlama
biçici19:10:54
Biçmek işini yapan (kimse)
koltuk19:10:44
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
sülük gibi19:10:42
çok şırnaşık, yapışkan (kimse)
hakikat19:10:41
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
benzeme19:10:40
Benzemek işi
metaloit19:10:38
Metalsi
akvaryum19:10:26
Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının, su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği cam su kabı
binici19:10:24
Binen
eneme19:10:21
Enemek işi
eneze19:10:18
Enez
yırtıcı19:10:16
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
geçişme19:10:12
Geçişmek işi
sedef otu19:10:06
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
turta19:10:02
Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta çeşidi
şapka işareti19:10:01
bk. şapka
higrofil19:09:55
Nemcil
şedaraban19:09:50
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
dibek19:09:47
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
kısaltma19:09:37
Kısaltmak işi, taksir
Hapishane19:09:23
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
akın19:09:11
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
azamet19:09:07
Ululuk, büyüklük
Sevimli19:09:07
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
nankörlük19:09:06
Nankör olma durumu
laktaz19:09:02
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
düşürmek19:08:56
Değerini, fiyatını indirmek
yazmak19:08:53
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
çükündür19:08:50
Pancar
Berkelyum19:08:42
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
hak ediş19:08:37
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
folklor19:08:23
Halk bilimi
haya19:08:18
Er bezi
inorganik19:08:12
Cansız olan
el alışkanlığı19:08:10
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
gizlicilik19:08:09
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
birinci olmak19:08:07
başta gelmek, önde gelmek
Kraliçe19:08:03
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
gözleme19:08:03
Gözlemek işi, tarassut
kısasa kısas19:07:52
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
Nesep19:07:41
Soy, baba soyu
uzay üssü19:07:27
Uzay istasyonu
ADAK19:07:19
Adamak işi veya adanılan şey, nezir
duşaklama19:07:19
Duşaklamak işi
Ayak topu19:07:18
Futbol
direk19:07:02
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
dirim19:06:59
Hayat, yaşam
mesame19:06:51
Gözenek
keşif kolu19:06:42
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
Sağlık19:06:39
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
tespit etmek19:06:17
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
utarit19:06:14
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
derhal19:06:14
Hemen çabucak
hoşa gitmek19:06:08
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
İranlı19:06:08
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
kurtarma gemisi19:06:05
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
iç evlilik19:06:00
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
acımık19:05:57
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
parçalama19:05:46
Parçalamak işi, parçalara ayırma
kapalı19:05:46
Kapanmış olan, açılmamış, mestur
karizmatik19:05:40
Büyüleyici, etkileyici
caz takımı19:05:29
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
lânetlenme19:05:27
Lânetlenmek işi
fena19:05:24
İyi nitelikte olmayan, kötü
paylaştırma19:05:24
Paylaştırmak işi
lânetlemek19:05:21
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
bisiklet19:05:18
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
hengâme19:05:15
Patırtı, gürültü, kavga
dantela19:05:12
bk. dantel
akıl erdirmek19:05:09
anlamak, sırrını çözmek
diş eti19:04:58
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
haberleşme19:04:52
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
mürdüm eriği19:04:46
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
yeteneksiz19:04:32
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
Albay19:04:30
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
çekirge kuşu19:04:23
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
gitar19:04:12
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
etme19:04:00
Etmek işi
Karafatma19:03:46
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
burma19:03:34
Burmak işi
rüküş19:03:33
Gülünç bir biçimde giyinip süslenen (kadın)
paralık19:03:31
Herhangi bir para değerinde olan
senarist19:03:12
Senaryo yazarı, senaryocu
hakiki19:03:09
Gerçek
hainlik etmek19:03:06
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
eğitme19:03:06
Eğitmek işi, terbiye etme
arnavutluk19:03:03
Arnavut olma durumu
bambaşka19:02:57
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
ahlaklı19:02:52
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)