kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

sazcı10:43:32
Saz çalan kimse
pabucunu eline vermek10:43:30
kovmak
dolaşım10:43:26
Dolaşmak işi
Muço10:43:21
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
işlevcilik10:43:15
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
solukluk10:43:10
Soluk olma durumu
tabanca10:43:04
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
İç işleri10:43:01
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
manifesto10:42:58
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
mükemmel10:42:58
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
el değmemiş10:42:55
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
ATLAS10:42:49
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
Akılsal10:42:38
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
Mukavele10:42:32
Sözleşme
yüzey10:42:31
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
Amerikan bezi10:42:28
bk. amerikan
SEYELAN10:42:28
Akma, akıntı
niş10:42:23
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
yürürlükte bulunmak10:42:17
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
iş merkezi10:42:17
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
konvoy10:42:14
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
Öznel10:42:13
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
mezru10:42:12
Ekilmiş, ekili
başkilise10:42:07
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
gevşek10:42:03
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
saniyelik10:41:47
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
dolaşmak10:41:37
Doğru gitmeyip yolu uzatmak veya (yol) uzamak
PASKAL10:41:32
İnsanı güldürüp eğlendiren (kimse)
öğrenci yurdu10:41:31
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
pakt10:41:26
Antlaşma
TİBET ÖKÜZÜ10:41:17
Yak, Tibet sığırı
pano10:41:12
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
kile10:41:07
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
papa10:41:06
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
paso10:41:01
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
pars10:40:55
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
çekiliş10:40:50
Çekilme işi
şecere10:40:48
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
yeğrek10:40:44
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
isyankarlık10:40:44
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
Yetke10:40:41
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
-a / -e10:40:39
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
vazife görmek10:40:38
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
lütesyum10:40:34
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu
YER FISTIĞI10:40:28
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
bibliyograf10:40:23
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
öküz10:40:12
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
Alp eren10:39:56
Derviş
Nehir10:39:55
Irmak
örtme10:39:50
Örtmek işi
Baştan çıkarmak10:39:49
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
Uzaklaşma10:39:46
Uzaklaşmak durumu
ekalliyet10:39:41
Azınlık
dokumacı10:39:41
Dokumacılık yapan kimse
tutumluluk10:39:35
Tutumlu olma durumu
niyaz etmek (veya eylemek)10:39:20
yalvarmak
lüle taşı10:39:15
Deniz köpüğü
ÖĞRETİ10:39:12
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
örgü10:39:09
Örmek işi veya biçimi
Latin10:39:05
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
erke10:39:04
Enerji
ata10:38:56
Baba
Maksimum10:38:49
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
alaten10:38:45
Cüzamlı, abraş
ahraz10:38:43
Dilsiz, sağır ve dilsiz
hazır para10:38:39
Nakit, elde mevcut para, likit
ağ torba10:38:33
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
Şipşak10:38:31
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
çuka10:38:27
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
mübalâğalı10:38:24
Abartılı
şaheser10:38:23
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
Döşem10:38:23
Tesisat, donanım
lebalep10:38:18
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
tasarruf10:38:14
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
kâse10:38:14
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
HOŞUNA GİTMEK10:38:07
biri beğenmek
kural dışı10:37:57
bk. kural dışı
dağ bayır10:37:51
İnişli çıkışlı yer, kır
çanak yalayıcı10:37:45
Dalkavuk
atardamar10:37:42
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
Süs bitkisi10:37:41
Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki
cüz10:37:40
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
sucuk10:37:36
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
koleksiyonculuk10:37:30
Koleksiyoncunun yaptığı iş
TEŞRİ10:37:20
Yasama
suare10:37:14
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
muhafaza etmek (veya edilmek)10:37:04
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
taş balığı10:36:59
İşkine balığına verilen bir ad
savunucu10:36:52
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
gerili10:36:48
Gerilmiş olan
ÇAĞLAYAN10:36:43
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
gedikli10:36:32
Gediği olan
töre dışıcılık10:36:29
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
germen10:36:27
Kale, kermen
mehter takımı10:36:25
Mehterhane
kaya tuzu10:36:21
Doğada billûr durumunda bulunan tuz
br10:36:16
Brom elementinin kısaltması
abonelik10:35:54
Abone veya aboneler için kullanılabilecek kadar olan
Çıta10:35:51
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
yararlanma10:35:50
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
cu10:35:49
Bakır"ın kısaltması
ca10:35:43
Kalsiyum"un kısaltması
suçsuz10:35:40
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
cl10:35:33
Klor`un kısaltması
kandil yağı10:35:27
Kötü cins zeytinyağı
tatminkâr10:35:22
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
anacıl10:35:17
Anasına düşkün (çocuk)
baba evi10:35:16
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
duluk10:35:10
Yüz
günahsız10:35:01
Günahı veya suçu olmayan
imrenme10:34:58
İmrenmek işi, gıpta
Kuvvetsiz10:34:55
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
alivre10:34:53
Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan (satış)
bellek yitimi10:34:50
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
mantar özü10:34:44
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
diktacılık10:34:28
Dikta yanlısı olma durumu
ören10:34:23
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane
İspiyoncu10:34:23
İspiyon
toyluk10:34:12
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
cariye10:34:09
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
toynak10:34:07
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
katı yürekli10:34:06
Acıması olmayan, acımasız
iğne ardı10:34:01
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
Osmanlı Türkçesi10:33:56
XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu"da ve Osmanlı Devleti"nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın ağır baskısı altında kalan Türk diline verilen ad
zevat10:33:55
Kişiler, zatlar
ALPAKA10:33:47
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
doğu10:33:41
Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık
doğa10:33:36
Tabiat
ŞETARET10:33:26
Sevinç, şenlik, neşe
MASTI ÇİÇEĞİ10:33:25
Öküzgözü