kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

mark00:36:06
Alman para birimi
marn00:36:01
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
masa00:35:55
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
mama00:35:32
Bebek için hazırlanan yiyeceklerin genel adı
almaç00:35:21
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
esefle00:35:12
Üzülerek, acınarak
meme00:35:06
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
cadde00:34:33
Şehir içinde ana yol
içine kapanmak (veya içine çekilmek)00:34:27
çevresindeki kişilerle ilgi kurmamak, duygularını kimseye açmamak
dingin00:34:16
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
Kestirme00:34:07
Kestirmek işi
aklama00:34:05
Aklamak işi, ibra
bidon00:34:00
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
sallantı00:33:51
Sallanmak işi
tokat00:33:40
(insana) El içi ile vuruş
kekre00:33:29
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
yem borusu00:32:55
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
müteheyyiç00:32:41
Heyecana kapılmış, heyecanlı
difteri00:32:08
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
oy vermek (veya oyunu kullanmak)00:31:57
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
hikmet00:31:46
Bilgelik
ö00:31:35
Tikinme veya bıkma anlatır
pıhtı00:31:23
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
fışkı00:31:04
Atgillerin taze dışkısı, tersi
turpgiller00:30:53
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
adamak00:30:37
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
tutya00:30:36
Çinko
perestişkâr00:30:15
Taparcasına seven, tapınan
zerrin00:30:04
Altından yapılmış
zümrüdüanka00:29:36
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
kırçıl00:29:28
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
eğme00:29:17
Eğmek işi
dert ortağı00:29:06
Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri
rejisör00:28:52
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
biriktirme00:28:44
Biriktirmek işi, tasarruf
bağlaşık00:28:35
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
kızgınlık00:28:24
Kızgın, ısınmış olma durumu
tuvalet00:28:13
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
GERDEK00:28:01
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
mersiye00:27:50
Ağıt
cengel00:27:39
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
içitim00:27:28
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
tifo00:27:00
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
Dirgen00:26:33
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
mukadderat00:26:26
Yazgı
yürüklük00:26:20
Yürük olma durumu
kadercilik00:26:19
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
lavabo00:26:12
Üzerinde sıcak ve soğuk su muslukları bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya
habbe00:26:05
Tahıl tanesi, evin
Main00:25:50
Eşkenar dörtgen
pesek00:25:39
Diş kiri, diş pası
Ehliyetsiz00:25:26
Yetersiz
türel00:25:17
Türe ile ilgili olan, hukukî
SIRA00:25:15
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
yenilik00:25:14
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
yenilme00:25:03
Yenilmek (I,II) işi
yenilgi00:24:52
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
renk körlüğü00:24:36
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
Alegori00:24:03
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
gönder00:23:39
Bayrak çekilen direk
zikretme00:23:27
Zikretmek işi veya durumu
Tanıtma yazısı00:23:07
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
hainlik etmek00:22:42
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
güneş00:21:43
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
sele00:21:31
Yayvan sepet
korkmak00:21:07
Kaygı duymak, endişe etmek
imza00:20:06
Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret
imik00:19:55
Boğaz, gırtlak
imal00:19:43
Ham maddeyi işleyip mal üretme
bedavacı00:19:34
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
ilik00:19:32
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
ilgi00:19:21
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
SECİYE00:19:11
Yaradılış, huy, karakter
satın alma00:19:00
Satın almak işi
tm00:18:59
Tulyum"un kısaltması
Kanı00:18:46
İnanılan düşünce, kanaat
mideci00:18:23
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
Nizamname00:18:16
Tüzük
idam00:18:11
Ölüm cezası
anlayışsız00:18:00
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
ibne00:17:59
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
buluş00:17:47
Bulmak işi veya biçimi
anadut00:17:11
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba
zor alım00:16:58
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
Aksine00:16:47
Tersine
ananet00:16:23
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
gönül hoşluğu00:16:12
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
kils00:16:01
Kireç, sönmemiş kireç
kova00:15:38
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
kani00:15:21
Kanmış, inanmış
muhtemel olmak00:14:58
umulmak, beklenmek
gönderi00:14:51
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
kese00:14:37
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
kere00:14:16
Kez, yol, defa, sefer
karışım00:14:01
Karışmış olanın durumu
edinme00:13:47
Edinmek işi, kazanma, iktisap
özgül00:13:43
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
çekişme00:13:30
Çekişmek işi
Fedakar00:13:21
Özverili
döl yatağı00:13:09
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
yorgunluk00:12:58
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
baştan başa00:12:54
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
mecburiyet00:12:26
Yükümlü, zorunlu olma durumu
atlı spor00:12:20
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
çatı00:12:14
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
akaç00:11:49
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru, oluk veya başka araç
havra00:11:47
Yahudi tapınağı, sinagog
maşala00:11:38
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
çağcıl00:11:27
(insan için) Çağın yeniliklerini benimseyen, ona göre davranan, asrî, modern
avans00:10:49
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat
SKANDİYUM00:10:27
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
TENCERE00:10:15
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
gamsele00:09:52
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
puro00:09:37
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
gangster00:09:11
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
yönetmen00:09:06
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
Kışkırtma00:08:53
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
Görecilik00:08:45
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
T00:08:09
Trityum"un kısaltması
S00:07:58
Kükürt"ün kısaltması
U00:07:28
Uranyum"un kısaltması
inhina00:07:28
Eğrilme, bükülme
vurdumduymaz00:07:20
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
taşa tutmak00:07:02
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
doğurgan00:06:54
Çok doğuran
kuyu00:06:13
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
önderlik00:06:07
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
SINIR00:05:59
İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut
falan00:05:44
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
değişinim00:05:21
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon