kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

matriarkal04:34:35
Anaerkil
yol azığı04:34:33
Yol boyunca yenilecek maddeler
tank04:34:32
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
HİLE04:34:27
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
öncülük04:34:25
Öncü olma durumu
laik04:34:24
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
feri04:34:18
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
Fıstık04:34:13
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
tenzilât04:34:06
Fiyat indirimi, iskonto
behişt04:34:05
Cennet, uçmak
idare kandili04:34:04
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
halhal04:33:56
Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik
buhurluk04:33:52
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
ıtnap04:33:50
Sözü boş yere uzatma
kendini düşünmek04:33:46
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
melamet04:33:45
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
hilali04:33:43
Hilâl biçiminde
ahududu04:33:42
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
ara bulma04:33:40
Anlaşmazlık durumunda bulunan kimseleri uzlaştırma işi
şah damarı04:33:37
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
Satürn04:33:34
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
ayaklı04:33:32
Ayağı olan
perukar04:33:31
Berber
efelenme04:33:28
Efelenmek işi
didaktik04:33:28
Öğretici
su baskını04:33:23
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
rıza göstermek04:33:14
razı olmak, onamak, uygun bulmak
maymun balığı04:33:13
Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris)
utanmaz04:33:12
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
yazmak04:33:11
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
Alkalölçer04:33:09
Alkalilerin saflık derecesini belirtmeye yarayan cihaz, alkalimetre
kara yolu04:33:07
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
sağlık evi04:32:58
Sağlık ocağı
akbaş04:32:53
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
kör bağırsak04:32:50
Kalın bağırsağın ilk parçası
ALA04:32:41
İyi, pek iyi
Kazı bilimi04:32:40
Arkeoloji
müstemirren04:32:38
Ara vermeden, sürekli olarak
YÜCELTME04:32:35
Yüceltmek işi, yükseltme
Sürüm04:32:34
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
nesep04:32:33
Soy, baba soyu
iskan04:32:31
Yurtlandırma, yerleştirme
büyü04:32:28
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı
olanak04:32:26
Yararlanılan uygun şart, imkân
polarıcı04:32:25
Işığı polarmaya yarayan alet
Nema04:32:21
Büyüme, gelişme, çoğalma
Kayın04:32:19
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
numunelik04:32:15
Örneklik
anık04:32:08
Hazır
Koma04:32:07
Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmasıyla beliren derin dalgınlık durumu
Soysuz04:32:05
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
çok04:32:01
Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
İçbükey04:31:58
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
natır04:31:53
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
Etnik04:31:42
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
deneme04:31:38
Denemek işi, sınama, tecrübe
dineri04:31:36
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
iltizamcı04:31:31
Kesenekçi, mültezim
KALLEŞ04:31:24
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
Emik04:31:22
Emmekten çürüyen yer, emme izi
illüstrasyon04:31:21
Resimlerle süsleme
olağanüstü hâl04:31:19
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
METİN04:31:12
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
sefirlik04:31:07
Elçilik
fasarya04:31:03
Boş, anlamsız (söz)
arkaizm04:31:00
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
bira04:30:58
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
el alışkanlığı04:30:55
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
kenara çekilmek04:30:55
artık hiçbir şeye karışmamak
ÇEPER04:30:53
Çit
BÜYÜTEÇ04:30:52
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
elim04:30:46
Acınacak, acıklı
enzim04:30:44
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
göt04:30:41
Anüs
toprak rengi04:30:35
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
karacılık04:30:32
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
carcur04:30:23
bk. şarjör
seryum04:30:20
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
az az04:30:16
Uzun süreli, yavaş yavaş
GÖRSEL04:30:14
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
murabıt04:30:12
Savaşçı derviş
çıkıntılı04:30:10
Çıkıntısı olan
miladi04:30:09
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
İştirak04:30:04
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
körfez04:30:00
Karanın içine sokulmuş deniz parçası
Yosma04:29:59
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
İTFA04:29:58
Söndürme
züppeleşme04:29:56
Züppeleşmek işi veya durumu
rahibe04:29:55
Kadın rahip
MUSANDIRA04:29:54
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
köstere04:29:52
Tahta rendesi
apaş04:29:51
Külhan beyi, kabadayı, hayta
erginlik04:29:49
Ergin olma durumu, kemal, rüşt
çıkmaz04:29:41
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
seviye04:29:40
Düzey
remil04:29:40
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
fizibilite04:29:39
Yapılabilirlik
tost04:29:34
Arasına yağ sürülerek veya peynir gibi katık konularak özel makinesiyle gevretilip kızartılmış ekmek dilimi
migren04:29:34
Yarım baş ağrısı
maden gazı04:29:29
Madende oluşan gaz
alakalı04:29:27
İlgili
acırga04:29:26
Yaban turpu
Patinaj04:29:24
Patenle kayma işi
konjonktür04:29:21
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
KUNDA04:29:15
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
Kazı04:29:08
Bir yeri kazma işi, hafriyat
dolmen04:29:07
İkisi dikili, üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan oluşturulmuş taş devri mezarı
mavikantaron04:29:06
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
BUĞDAY04:29:02
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
sıla04:29:00
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
saka04:28:56
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
vuruşma04:28:55
Vuruşmak işi
süet04:28:55
bk. podosüet
pagan04:28:49
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
kandırmaca04:28:48
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
siyasî parti04:28:42
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
yavan04:28:41
Yağı az
körüklemek04:28:35
Kızıştırmak, kışkırtmak, şiddetlendirmek
Aşk04:28:35
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
sesleme04:28:31
Seslemek işi veya durumu
ONCA04:28:29
Ona göre, onun düşüncesince
rantabilite04:28:28
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
Tasarım04:28:27
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
namussuz04:28:26
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
kaknem04:28:24
Çirkin, huysuz
müstebit04:28:20
Hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan, zorba, despot
ikamet04:28:20
Bir yerde oturma eğleşme
naz04:28:19
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
grup04:28:18
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
serüvenci04:28:17
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest