kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

ayna23:06:54
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
uyluk23:06:52
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
ruzname23:06:43
Günlük olayların yazıldığı defter
sarf23:06:37
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
aerobik23:06:32
Hızlı müzik temposu eşliğinde yapılan, vücudun çevikliğine ve hareketliliğine dayanan bir tür jimnastik
seher23:06:19
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
la23:06:17
Lântan"ın kısaltması
lu23:06:03
Lütesyum"un kısaltması
le23:05:55
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
ke23:05:33
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
ordubozan23:04:41
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
kırpık23:04:14
Kırpılmış olan
eseme23:04:14
bk. mantık
ey23:04:08
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
br23:04:01
Brom elementinin kısaltması
ev23:03:54
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
baldız23:02:56
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
maznun23:02:41
Sanık
zihniyet23:02:39
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
GÖZ PINARI23:02:34
Gözün burun tarafındaki ucu
kürt23:02:24
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
kuralsız23:01:54
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
mehterhane23:01:29
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
berraklık23:01:27
Berrak olma durumu, duruluk
maşuka23:01:24
Sevilen, âşık olunan (kadın)
nazım23:01:16
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
galatıhis23:01:03
Duygu yanılması, yanılsama
azaltma23:01:00
Azaltmak işi
yırtıcı kuş23:00:18
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
asker tayını23:00:14
Erlere verilen azık
bopstil22:59:58
Züppece giyiniş biçimi
sucuk22:59:42
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
volfram22:59:38
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
tarla22:59:34
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
çarpan balığı22:59:18
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
coşkulu22:59:06
Coşkusu olan
deniz ataşesi22:59:03
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
şatır22:59:01
Neşeli, keyifli, şen
Çöpleme22:58:57
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
muhafaza etmek (veya edilmek)22:58:48
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
kefalgiller22:58:46
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
kene22:58:25
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
arılık22:58:22
Temizlik
dek22:58:10
Düzen, hile
he22:57:30
Helyum"un kısaltması
şen olmak22:57:09
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
Eleştirmen22:57:02
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
Civcivlik22:57:01
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
ORTAK22:56:52
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
MÜSTEVİ22:56:48
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
tm22:56:45
Tulyum"un kısaltması
dinleti22:56:39
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
bekar22:56:32
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
Oy22:56:29
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
bağdaş kurmak22:56:26
bu biçimde oturmak
müdür22:56:20
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
orkide22:56:14
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
hazır22:56:01
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
ay parçası (gibi)22:55:37
(kadın veya kız için) çok güzel
maşrık22:55:33
Doğu
mamelek22:55:23
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
izleme22:55:19
İzlemek işi, takip
Badi22:55:06
Ördek
müdavim22:54:56
Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli
erk22:54:56
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
tarih22:54:53
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
kaçamak22:54:52
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
im22:54:49
İşaret
mola22:54:28
Yorgunluğu gidermek için duraklama
kükürt22:54:03
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
yeteneksiz22:53:48
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
münteha22:53:46
Son
merkeziyet22:53:45
Merkeziyetçilik
konsolos22:53:32
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
geçerlilik22:53:31
Geçerli olma durumu, geçerlik
hitabe22:53:26
Söylev
gangster22:53:19
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
ARGAÇLAMA22:53:15
Argaçlamak işi
karateci22:53:10
Karate yapan kimse
akarca22:52:35
Kemik veremi
kiracı22:52:21
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
otalamak22:52:20
Otamak
arka (veya sırt) çevirmek22:51:47
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
halita22:51:24
Alaşım
kuruntu22:51:23
Yanlış ve yersiz düşünce
Yıkıntı22:51:09
Yıkılma, yıkım, mahvolma
ufacık22:51:00
Çok ufak, küçücük
zahmetsiz22:50:56
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
çok ayaklılar22:50:52
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
cıvata22:50:50
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
yorumlanma22:50:50
Yorumlanmak işi
istihbarat22:50:49
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
nisan22:50:47
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
sıtmalanma22:50:46
Sıtmalanmak işi
koleksiyonculuk22:50:37
Koleksiyoncunun yaptığı iş
iltimaslı22:50:32
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
ons22:50:27
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
APAZLAMA22:50:17
Apazlamak işi
antant kalmak22:50:10
anlaşmak, uzlaşmak
beslenme bozukluğu22:50:06
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
keşkek22:50:05
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
müşir22:50:01
Mareşal
İMALATHANE22:49:55
Ham maddelerin işlenerek, mal olarak piyasaya sürülecek duruma getirildiği iş yeri, yapım evi
temek22:49:51
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
etme (veya etme yahu)22:49:42
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
sözünden çıkmamak22:49:39
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
çenesi kuvvetli22:49:27
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
helezonlu22:49:17
Helezonu olan, sarmal
şan22:48:57
Ün, san, şöhret
şad22:48:54
Sevimli, neşeli
site22:48:53
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
trençkot22:48:52
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
reçine yağı22:48:40
Reçineden çıkan yağ
düz22:48:34
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
şip22:48:26
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
gürültülü patırtılı22:48:24
Çok gürültülü ve karışık
İnci çiçeği22:48:22
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)
mağara22:48:15
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
şif22:48:04
Pamuk kozası
YARLIGAMA22:47:45
Yarlıgamak işi, mağfiret
Sima22:47:28
Yüz, çehre
Toygar22:47:23
Tarla kuşu
firak22:47:01
Ayrılış, ayrılık
istinatgâh22:47:00
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
mercan22:46:59
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
akvarel22:46:58
Sulu boya resim
günahsız22:46:57
Günahı veya suçu olmayan
fek22:46:57
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
kaziye22:46:56
Önerme
alabora22:46:48
Geminin devrilecek kadar yan yatması