kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

elde etmek05:11:17
bir şeye sahip olmak
SÖZ05:09:45
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
Nar05:09:34
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
dük05:09:03
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
çiğe05:08:50
Ceviz veya badem içi
besi05:07:44
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
karate05:06:24
Ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş yöntemi
balhane05:06:18
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
çevirgeç05:04:47
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
Uzaklık05:03:29
Uzak olma durumu, ıraklık
ZALİM05:02:59
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
gök yakut05:02:56
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
tabı05:02:37
Mizaç, huy, tabiat, karakter
kına çiçeği05:00:21
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
Yetenek04:58:45
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
YÜKLEME04:58:15
Yüklemek işi, tahmil
KEMENT04:58:03
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
koaptör04:56:27
Cebire
vikont04:55:39
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
BEYAZ04:52:59
Ak, kara karşıtı
krater04:52:14
Yanardağ ağzı
amerikalı04:52:08
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
çok sesli04:51:55
Çok seslilikle ilgili, polifonik
aşma04:50:17
Aşmak işi
çekicilik04:49:43
Çekici olma durumu, cazibe
ETKİN04:49:42
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
OLMUŞ04:48:57
Olgunlaşmış, ergin
utanmaz04:47:13
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
Baht04:47:07
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
devin duyumu04:47:05
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
Pomakça04:44:57
Pomak dili
saka kuşu04:44:46
bk. saka
otoyol04:44:41
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
ispati04:44:38
İskambil kâğıdında sinek
nalın04:44:36
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
kamulaştırma04:44:33
Kamulaştırmak işi, istimlâk
fonem04:44:29
Ses birimi
betimleme04:44:19
Betimlemek işi, tasvir
URAN04:44:08
Teknik, sanayi, endüstri
Acep04:43:58
Acaba
Hükümdarlık04:41:10
Hükümdar olma durumu
Damalı04:40:35
Üstünde kareler bulunan
üniversal04:39:50
Evrensel
oyun yazarlığı04:39:47
Oyun yazma işi
MESKEN04:39:21
Konut, ikametgâh
liyakat04:39:02
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
Yıkık04:38:34
Yıkılmış olan, harap, viran
meczup04:37:49
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
güç04:36:27
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
dalgalı04:36:18
Dalgası olan
feci04:33:57
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
istek uyandırmak04:32:41
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
kaşbastı04:31:17
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
üleştirmek04:30:02
Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
peyk04:28:54
Uydu
Şaibe04:27:55
Kir, leke
ZATİ04:27:01
Zaten
bağıntı04:20:10
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
şamandıra04:15:52
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb
terek04:13:59
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
toplumsal04:13:57
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
Bütüncül04:13:38
Totaliter
enteresan04:12:59
İlgi çekici, ilginç
nihilist04:12:41
Nihilizm yanlısı
nitelendirme04:12:08
Nitelendirmek işi, vasıflandırma
ihtisas04:12:03
Duygu
meşe04:11:24
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
hemati04:11:10
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
aşağı görmek04:10:55
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
perişan04:07:09
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
yelli04:01:47
Yeli çok olan, rüzgârlı
satranç03:59:40
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
basur03:52:44
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
sesleme03:52:32
Seslemek işi veya durumu
hep03:51:42
Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, bütün, tüm olarak
tenezzül03:50:02
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
Muhakeme03:49:34
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
tiyatro03:49:25
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
düz baskı03:49:16
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
yalancı03:46:31
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
süslü03:44:41
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
çabucacık03:44:15
Çabucak, sür"atle
tahammül03:43:54
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
Asılmak03:43:00
Bir yere tutunup sarkmak
arka arkaya03:41:55
Hemen birbirinin arkasından, art arda
bitkinlik03:41:20
Bitkin olma durumu
hırdavatçı03:41:06
Hırdavat satan kimse, nalbur
kredi03:40:32
Borç ödemede güvenilir olma durumu
kıvamlı03:39:43
Gereken kıvamı bulmuş olan
açıkağız03:39:30
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
Sancak03:39:29
Bayrak, liva
Perçem03:38:49
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
olgun03:38:01
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
Meşin03:37:35
Sepilenmiş koyun derisi
gasil03:35:54
Ölü yıkama
mezbele03:35:43
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
tanıtmalık03:34:41
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
soğuk03:33:48
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
astasım03:32:32
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
erketeci03:31:26
Dikizci, gözcü
gerekme03:31:16
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
etkincilik03:26:38
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
etol03:26:29
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
siyasal03:25:48
Politika ile ilgili, siyasî, politik
durum vaziyeti03:23:25
Görünüş
KAZIMA RESİM03:22:42
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
Ahretlik03:21:44
Besleme kız
midi03:20:33
Orta
bekri03:19:00
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
Hükümlü03:17:53
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
çocuk bakıcı03:15:48
bk. çocuk bakıcısı
elmabaş03:15:37
Tepeli dalgıç
HİZİP03:14:04
Bölük, kısım
ilah03:13:53
Tanrı
acıca03:09:49
Oldukça acı
BECERİKSİZ03:09:08
Becerisi olmayan, usta olmayan
YAŞLANMAK03:08:34
marina03:08:31
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
korkulu03:06:56
Korku veren, korkutan
kandil yağı03:06:18
Kötü cins zeytinyağı
Gerçekleştirme03:06:18
Gerçekleştirmek işi
uyarlaç03:06:03
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
yalancı öd ağacı03:05:43
Kalembek
bayır03:05:42
Küçük yokuş
pamuk elması03:04:49
Pamuk telleri ve tohumla dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi
armatör03:04:05
Ticaret gemisi sahibi
bakire03:00:54
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
dik kafalı03:00:50
Dik başlı
fetih02:59:48
Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
yazgı02:58:12
Bütün olmakta ve olacak olanları önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, alın yazısı, kader, mukadderat