kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

ceht16:20:56
Çaba, çabalama
geniş zaman16:20:54
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
ceza16:20:53
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
cila16:20:49
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
cins16:20:45
Tür, çeşit
cife16:20:41
Leş
cima16:20:29
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
insicam16:20:25
Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
lezbiyen16:20:21
Eşcinsel, sevici kadın
EFOR16:20:08
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
alizarin16:20:04
Kök boyası, kök kırmızısı
Emik16:19:56
Emmekten çürüyen yer, emme izi
Ekip16:19:52
Takım, grup, kol
Enva16:19:49
Türler, çeşitler
mertebe16:19:31
Aşama, derece, rütbe
Mekanik16:19:27
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
gıda16:19:23
Besin
Baston16:19:19
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
takvim16:19:15
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
kertenkeleler16:19:11
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
MÜFLİS16:19:00
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
Meles16:18:52
Beli çökük at
Mecra16:18:48
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
Mecal16:18:44
Güçlük, dinçlik, derman, takat
varyasyon16:18:32
Çeşitleme
Metis16:18:28
Kırma, azma, melez
Alabaş16:18:17
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
İLGİLİ16:18:13
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
Mehil16:18:10
Bir işin bitirilmesi için tanınan ek süre, önel
inatçılık16:18:02
İnatçı olma durumu, direngenlik
ekseriyet16:17:59
Çoğunluk, çokluk
terakki etmek16:17:58
ilerlemek
imtina16:17:54
Kaçınma, sakınma, çekinme
suvarma16:17:50
Suvarmak işi
istical16:17:48
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
SAVAT16:17:42
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
Sarı16:17:38
Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakal rengi arasında olan renk, altının rengi
latifeci16:17:35
Şakacı
SAYRI16:17:31
Hasta
vezir16:17:27
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
nasip16:17:23
Birinin payına düşen şey
nahak16:17:19
Haksız, gereksiz
katalizör16:17:04
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
GECE16:16:56
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
Miğfer16:16:52
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
anot16:16:48
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
profesyonel16:16:38
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
sarılık16:16:34
Sarı olma durumu
Karamsar16:16:27
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
devim16:16:23
Devinim
kasem16:16:19
Ant içme, yemin etme
beklenti16:16:16
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
Salim16:16:15
Esen, sağlam
İMAJ16:16:09
İmge
mühtedi16:16:05
Dönme
MİLLİ16:15:57
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
hısım16:15:53
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
cadaloz16:15:42
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
samsun16:15:34
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
sinir bilimi16:15:22
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
turta16:15:15
Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta çeşidi
hesap uzmanı16:15:14
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
yılmaz16:15:14
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
besi16:15:11
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
tutak16:15:08
Bir şeyin tutulacak yeri
bani16:15:02
Kurucu
bayi16:14:52
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
bala16:14:48
Yavru, çocuk
koyacak16:14:44
İçine öte beri koymaya yarayan şey
baki16:14:41
Sürekli, kalıcı, daimî
baha16:14:37
Paha
süspansiyon16:14:33
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu
alışmak16:14:26
Yadırgamaz duruma gelmek
ÇORAP16:14:26
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
asker olmak16:14:15
askerlik ödevine başlamak
Sağır16:14:11
İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)
inatçı16:14:08
Direngen, ayak direyici
yalıtım16:14:05
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
yığılmak16:14:00
Çok sayıda birikmek toplanmak
karnından konuşan16:13:48
bk. vantrilok
barlam16:13:40
bk. barlam
baraka16:13:33
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
barbut16:13:27
Zarla oynanan bir çeşit kumar
illegal16:13:20
Yasa dışı, yasaya aykırı
Gelincik16:13:13
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
firavun16:13:09
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
geçmiş zaman16:13:03
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
Duru16:13:02
Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak
müşavere16:12:54
Danışma, danış
soymuk16:12:47
Damarlı bitkilerin kök, gövde ve yapraklarında, ongun besi suyunu ileten borularla, yakın hücrelerden ve bunların arasını dolduran özek dokudan oluşan tabaka
otonomi16:12:43
Özerklik, muhtariyet
sinmek16:12:37
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
delgeç16:12:35
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
emir cümlesi16:12:29
Yüklemi emir kavramı veren cümle
sinara16:12:25
Büyük zoka
sinizm16:12:21
bk. Kinizm
sinema16:12:17
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
YARGILAMA16:12:13
Yargılamak işi, muhakeme
kendi kendine16:12:06
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
içtenlikli16:12:04
İçten, samimî
sermaye16:12:02
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
geçmiş16:11:53
Geçmek işini yapmış
nadan16:11:50
Bilgisiz, cahil
çınlayış16:11:38
Çınlamak işi veya biçimi
yoksulluk16:11:37
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
koyma16:11:29
Koymak işi
gülümseme16:11:21
Hafifçe gülme, tebessüm
görevli16:11:19
Görevi olan, vazifeli
Hüsran16:11:15
Zarar, ziyan
öğütme16:11:11
Öğütmek işi
kömür kalem16:11:08
bk. füzen
asgarî16:10:56
En az, en aşağı, en azından, en düşük
Rekor16:10:52
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
tüy16:10:48
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
YARLIGAMA16:10:44
Yarlıgamak işi, mağfiret
töz16:10:40
Kök, asıl, cevher
sefarethane16:10:33
Elçilik
gözlükçü16:10:29
Gözlük satan veya onaran kimse
kısa devre16:10:25
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
esneklik16:10:18
Esnek olma durumu, elâstikiyet
VARİS16:10:17
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
varsayımsal16:10:13
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
kerhane16:10:09
Genel ev
bakır16:10:05
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
anonim16:09:56
Adı sanı bilinmeyen
taş balığı16:09:54
İşkine balığına verilen bir ad
fesleğen16:09:48
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
meşime16:09:44
Döl yatağı
gönlünce16:09:44
Dileğine uygun
meşhur16:09:40
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın