kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

Belirti05:32:24
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
nutuk05:32:17
Söz, konuşma
kan kanseri05:32:03
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
lazanya05:31:52
Bir çeşit İtalyan makarnası
zıvana05:31:45
İki ucu açık küçük boru
kartel05:31:31
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
kelek05:31:23
Olgunlaşmamış ham kavun
kontak açmak05:31:15
bir taşıtın motorunu çalıştırmak için kontak anahtarını çevirerek elektrik devresini açmak
Ilımlı05:30:56
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
Ata05:30:40
Baba
poliçe05:30:37
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
konsül05:30:33
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
boşa gitmek05:30:09
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
saparta05:30:04
Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık
açıkağız05:30:00
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
mütehassıs05:29:45
Uzman
Ekzotermik05:29:40
Isı veren
karbon05:29:35
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
ölet05:29:20
Öldürücü hastalık salgını, kıran
Sayısal05:29:14
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
Sagu05:29:12
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
tavşan dudağı05:28:48
Doğuştan yarık dudak
dönme05:28:43
Dönmek işi
Zafer05:28:32
Savaşta kazanılan başarı, utku
virüs05:28:17
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
balast05:27:46
Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları
çelebi05:27:33
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
karşılıksız05:27:25
Karşılığı olmayan
Açısal05:27:19
Açı ile ilgili
Çekingen05:27:15
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
basbayağı05:27:14
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
matematikçi05:26:49
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
mecusi05:26:41
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
yaş05:26:35
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
pazı05:26:32
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
cüzdan05:26:29
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
budist05:26:10
bk. Buddhist
Hizmetli05:26:09
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
gizemci05:26:05
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
Duş05:25:36
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
Kumarcı05:25:30
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
dümen bedeni05:25:22
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
basketbol05:25:08
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
zelil etmek05:24:56
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
vücutça05:24:50
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
araka05:24:42
İri taneli bezelye
KARAKAŞ05:24:01
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
silah05:23:54
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
toplu05:23:46
Topu olan
küflüce05:23:44
bk. mantar hastalığı
Temizlenmek05:23:31
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
uyrukluk05:23:14
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
Bölük05:23:01
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
fiyatlı05:22:59
Fiyatı olan, pahalı
KENT05:22:58
Şehir
drahoma05:22:49
Gelinin güveye verdiği para veya mal
acemaşiran05:22:42
Klâsik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri
FİRAR05:22:40
Kaçma, kurtulma
REZİLLİK05:22:36
Rezil olma durumu, rezalet
parsel05:22:32
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
vekaleten05:22:23
Vekil olarak
içindekiler05:22:20
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
afyon05:22:18
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
sermayesizlik05:22:12
Sermayesiz olma durumu
riyaziyeci05:21:39
Matematikçi, matemetik öğretmeni
esrarlı05:21:32
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
Pek05:21:29
Sert, katı
kuruntu etmek05:21:21
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
kalıtçı05:21:19
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
müselles05:21:13
Üçgen
eğitici05:21:08
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
Damalı05:21:01
Üstünde kareler bulunan
Tanıt05:21:00
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
fassal05:20:57
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
ulus05:20:55
Millet
zararsız05:20:53
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
girişimci05:20:49
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
beyanname05:20:37
Bildirge
kasem05:20:33
Ant içme, yemin etme
fakirlik05:20:31
Yoksulluk
ister05:20:18
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
antant05:20:16
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
şezlong05:20:09
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
hasse05:20:00
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
çabucak05:19:58
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
Kümülatif05:19:43
Katlanmış, birikmiş, yoğun, kümeli
iş güç05:19:38
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
evsiz05:19:34
Evi olmayan
iskambil kâğıdı05:19:16
İskambil
Kaplıca05:19:14
Ilıca
jüri05:19:08
Seçiciler kurulu, seçici kurul
su dökünmek05:19:00
yıkanmak
Tragedya05:18:59
Trajedi
dalgalı akım05:18:16
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
tuvalet05:18:05
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
vefalı05:17:58
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
okutman05:17:56
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
HÜCRE BİLİMİ05:17:55
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
yeğen05:17:42
Birine göre kardeşinin çocuğu
bulanık05:17:40
Bulanmış olan, duru olmayan
askerlik05:17:38
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
düz05:17:35
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
para canlısı05:17:34
Paraya düşkün, para gözlü
badire05:17:29
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
nihayet05:17:21
Son
havra05:17:20
Yahudi tapınağı, sinagog
müteyakkız05:17:16
Uyanık, tetikte, sak
nadan05:17:14
Bilgisiz, cahil
müzmin05:17:11
Uzun süreli, süreğen, kronik
Mantıklı05:17:08
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
ETSİZ05:17:04
Eti olmayan
Maymun05:17:00
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
trajedi05:16:53
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
sathi05:16:52
Yüzeysel, üstünkörü
Omuzlu05:16:48
Omzu olan
jinekolog05:16:42
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
aşırmak05:16:41
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
pertavsız05:16:39
Büyüteç
varsıl05:16:32
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
madensel05:16:14
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
Sıfır05:16:09
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
adapte etmek05:16:03
uyarlamak
dikine05:15:55
Dikey olarak, diklemesine
metin olmak05:15:49
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
allak05:15:48
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
sezmek05:15:41
Anlamak, fark etmek
empresyonizm05:15:33
İzlenimcilik
uyurgezerlik05:15:28
Uyurgezer olma durumu
aşırma05:15:26
Aşırmak işi
kabarıklık05:15:15
Kabarık olma durumu, şişkinlik