kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

yay gibi15:07:15
eğri
zahmet15:07:11
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
tapınma15:07:08
Tapınmak işi
İTFA15:07:01
Söndürme
diğer15:06:56
Başka, özge, öteki, öbür
amorf15:06:56
Biçimsiz
Komprador15:06:52
Aracı
yordam15:06:40
Çeviklik, çabukluk
jeoloji15:06:37
Yer bilimi
takım erki15:06:34
Oligarşi
başkalaşma15:06:34
Başkalaşmak işi
yorgan15:06:29
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
değirmen15:06:28
Öğüten araç veya alet
akıl hastası15:06:25
Ruh hastası, deli
MAZBATA15:06:24
Tutanak
EFOR15:06:19
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
protaktinyum15:06:15
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
halayık15:06:06
Kadın köle, cariye
reaya15:06:06
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
tetir15:06:02
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
Ekonomik15:06:01
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
azarlama15:05:48
Azarlamak işi, paylama
ruzname15:05:41
Günlük olayların yazıldığı defter
tevzi15:05:37
Dağıtma, üleştirme
bekas15:05:35
Çulluk
ayal15:05:32
Karı, eş
hayat ağacı15:05:30
Soy ağacı, soy kütüğü
tevil15:05:29
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
Sağlam15:05:28
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
temiz kâğıdı15:05:27
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
Hükümdar15:05:26
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
uykuya dalmak15:05:26
rahat, derin bir şekilde uyumak
hasret15:05:04
Özlem
Tak15:04:58
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
kana kan15:04:54
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
Fıstık15:04:54
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
çekememezlik15:04:48
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
garson15:04:48
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
seçilmiş15:04:46
Seçerek ayrılmış
pençe atmak15:04:41
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
uğurluk15:04:40
Maskot
armatör15:04:32
Ticaret gemisi sahibi
riyala15:04:32
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
köhne15:04:27
Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış
formasyon15:04:25
Biçimlenme
Aşmak15:04:22
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
dördül15:04:13
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
ilham kaynağı15:04:10
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
mecaz15:04:08
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
gerileme15:04:08
Gerilemek işi
anofel15:04:06
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis)
pasaj15:04:02
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
kıstas15:03:54
Ölçüt
Cüppe15:03:51
bk. cübbe
dalgıç15:03:46
Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam
kestere15:03:46
Kitre
Zar15:03:46
İnce perde veya örtü
Zor15:03:43
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
Zer15:03:40
Altın
bilindik15:03:37
Bilinen
ZAN15:03:33
Sanma, sanı
ZIT15:03:24
Karşıt anlamlı
ZAT15:03:21
Kimse, kişi
İRONİ15:03:16
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
ŞİŞKİNLİK15:03:15
Şişkin olma durumu
Yay15:03:15
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
Yaz15:03:12
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
adsız15:03:04
Adı olmayan, isimsiz
ruh çöküntüsü15:03:04
Ruhsal sıkıntı ve bunalım
Yer15:03:01
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
kol böreği15:02:54
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
Kürek15:02:52
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
katkı15:02:50
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
Sodyum15:02:49
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
dikiz etmek (veya geçmek)15:02:46
dikizlemek
simgesel15:02:43
Sembolik
eşya15:02:32
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
eşit15:02:21
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
eşek15:02:18
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
yapıştırma15:02:11
Yapıştırmak işi
YETİ15:02:10
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
asabiyet15:02:02
Sinirlilik, asabî yapılı olma
MARAZA15:02:01
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
güvercin15:01:56
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
kayırtma15:01:55
Kayırtmak işi
Hare15:01:50
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
Hami15:01:47
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
İYİ15:01:40
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
Hala15:01:38
Babanın kız kardeşi
Harp15:01:35
Savaş
öykü15:01:31
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
kundak15:01:29
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
halk dili15:01:28
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
soya çekmek15:01:23
soyunun özelliklerini taşımak
dizgici15:01:20
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
çiğe15:01:17
Ceviz veya badem içi
kompozitör15:01:15
Besteci
sonra15:01:12
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
mekanikçilik15:01:11
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
kaba kuvvet15:01:08
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
sonda15:01:04
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
inkar15:00:58
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
TARLA15:00:56
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
sokak15:00:55
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
meşe15:00:53
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
uyuşma15:00:52
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
Kemankeş15:00:48
Ok atıcı, okçu
kaygana15:00:43
Omlet
NEZİr15:00:43
Adak
pusmak15:00:42
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
sabi15:00:41
Küçük çocuk
hüküm vermek15:00:39
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
taşikardi15:00:36
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
ihtikâr15:00:35
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
teknisyen15:00:34
Teknikçi
KANTİN15:00:30
Kışla, fabrika, okul gibi yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer
kuş15:00:16
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
yirmi yaş dişi15:00:13
bk. akıl dişi
burhan15:00:07
Kanıt
burmak15:00:04
Hadım etmek, iğdiş etmek
tiyatro14:59:50
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
içine atmak14:59:42
sıkıntısını kimseye belli etmemek
fındık14:59:40
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
tekil14:59:39
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
tekne14:59:36
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
tekir14:59:27
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
tekke14:59:24
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
Azerî14:59:21
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
tekel14:59:21
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
temek14:59:18
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere