kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

halis18:14:37
Katışık olmayan, katışıksız, saf
çok ortaklı18:14:31
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
aldatıcı18:14:26
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
yazıklanma18:14:24
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
hakuran18:14:22
Kumru
tasdik etmek18:14:20
doğrulamak
geçerlilik18:14:11
Geçerli olma durumu, geçerlik
kesir18:14:10
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
naip18:14:08
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
hanay18:13:59
İki ve daha çok katlı ev
kan kaybetmek18:13:54
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
Pamuk18:13:52
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
kavas18:13:48
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
Ulaştırma18:13:46
Ulaştırmak işi
hazan18:13:43
Güz, sonbahar
hayta18:13:41
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
hazar18:13:39
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
aperitif18:13:37
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
hasat18:13:33
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
habbe18:13:30
Tahıl tanesi, evin
paylaşmak18:13:29
Katılmak
yırtıcı kuş18:13:28
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
hafif18:13:28
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
kerestelik18:13:28
Kereste yapılmaya elverişli ağaç
etçil18:13:28
Genellikle etle beslenen, et obur
hasep18:13:26
Kişisel özellikler, nitelikler
ticaret gemisi18:13:24
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
haset18:13:16
Kıskançlık, çekememezlik, günü
hasis18:13:13
Cimri, pinti, kısmık
büyük anne18:13:10
Annenin veya babanın annesi, nine
sepilenme18:13:08
Sepilenmek işi
kandırılma18:13:08
Kandırılmak işi
kapelâ18:12:29
Şapka
rahip18:12:29
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
kontralto18:12:28
Kadın seslerinin en kalını
olumsuzluk eki18:11:50
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
karadul18:10:47
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
esin18:10:10
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
öğrenci yurdu18:10:09
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
zeplin18:09:48
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
karşılaştırma18:09:29
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
eti18:09:29
Hitit
gelişim18:09:10
Gelişmek işi, serpilip büyüme
herek18:09:10
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
macera18:08:51
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
gözcü18:08:51
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
gebre18:08:50
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
sahip18:08:50
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
ŞİMŞEK18:08:47
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
melekler gibi18:08:31
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
NARİN18:08:15
İnce yapılı, yepelek, nazenin
Titiz18:07:58
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
kavlıç18:07:07
Fıtık
mükellef18:07:06
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
dudak boyası18:07:06
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
TUTMAK18:07:06
Ele geçirmek, yakalamak
abuli18:06:27
İstenç yitimi, irade kaybı
Baskı18:06:15
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
parmaklık18:04:30
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
tel18:04:29
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
dalaşmak18:03:49
Ağız kavgası etmek
çok18:03:29
Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
direnme18:02:59
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
mevzu18:02:49
Konu
kainat18:02:07
Evren
kadın berberi18:02:04
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
MEŞGULİYET18:01:50
Meşgul olma, uğraşma durumu
dokunuş18:01:37
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
Gölgelik18:01:29
Gölge altında bulunan yer
mümas18:01:28
Dokunan, temas eden
tahsis18:01:28
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
istençsiz18:01:09
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
iliştirme18:01:09
İliştirmek işi
gamze18:01:09
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
vesikalık18:01:08
Vesika için gerekli olan (şey)
salık18:00:50
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
yatır18:00:50
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
yerine getirmek18:00:03
istenileni, gerekeni yapmak
ölüm cezası17:59:56
bk. idam cezası
çizim17:59:51
Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi
mükemmeliyet17:59:11
Mükemmellik
köken bilimci17:58:12
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
bibliyograf17:57:24
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
vasiyet etmek17:57:10
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
rafine17:57:10
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
siper17:57:09
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
aşağılık17:56:50
Aşağı olma durumu, adilik
altlık17:56:30
Tabak veya bardak altı
pul17:56:30
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
yol almak17:55:59
yolda ilerlemek
ussal17:55:56
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
tesir etmek17:55:54
etkilemek, etki yapmak
temsil17:55:53
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
taka17:55:51
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
okyanus çukuru17:55:50
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
seleksiyon17:55:49
Seçme
sarih17:55:48
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
kesintiye uğramak17:55:38
bir süre için durmak
sucuk17:55:36
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
sepetçi söğüdü17:55:35
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
buluşmak17:55:35
Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek
germe17:55:28
Germek işi
etalon17:55:25
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
erkli17:55:22
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
emel17:55:20
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
cankurtaran17:55:14
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
birinci17:55:12
Bir sayısının sıra sıfatı
birikme17:55:09
Toplanıp yığılma
belge17:55:06
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Uyum17:54:58
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
Antre17:54:53
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
yaratık17:54:52
Canlı, mahlûk
MUADELET17:54:52
Eşitlik, denklik, eş değerlik
azar17:54:52
Paylama
muğlâk17:54:28
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
mevlit17:54:28
Doğma, doğum
nikbinlik17:54:10
İyimserlik, optimizm
sağlıksız17:54:10
Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz
mürebbi17:54:09
Eğitici
avutma17:54:09
Avutmak işi, teselli
ağırşak17:54:09
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
ağlatı17:54:02
Trajedi
sayıca17:53:52
Sayı bakımından, adetçe
tepsi17:53:51
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
at gözlüğü17:53:50
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
saflık17:53:50
Saf olma durumu; temizlik, arılık
eylemlik17:53:50
Mastar
ÜFUL17:53:46
(yıldız için) Batma
Bacı17:53:30
Büyük kız kardeş, abla
gagalı memeli17:53:29
Tek deliklilerin gagalı memeliler familyasından, vücudu yumuşak tüylerle kaplı, eti yenen, Avustralya ve Tasmanya ırmaklarında yaşayan bir memeli türü, ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)