kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

kök kırmızısı07:25:54
Kök boyası, alizarin
çanak yalayıcı07:25:37
Dalkavuk
parasız07:25:36
Parası olmayan
amil07:25:33
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
kan dolaşımı07:25:28
bk. dolaşım
traksiyon07:25:24
Çekim
akik07:25:21
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
MAHKEME KARARI07:25:19
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
çilekeşlik07:25:13
Çilekeş olma durumu
incir07:25:06
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
dokunma07:24:48
Dokunmak (I) işi, temas
Ararot07:24:46
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
jenerasyon07:24:23
Kuşak, nesil
RAYİHA07:24:20
Koku, güzel koku
çelişki07:24:15
Çelişme, tenakuz
PARS07:24:11
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
dermatoloji07:23:39
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
UFUK07:23:38
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
güven07:23:33
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
politika yapmak07:23:15
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
hint bademi07:23:07
Kakao
Nezih07:23:04
Temiz, temiz ahlâklı
KALLEM07:22:51
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
ilmiye07:22:13
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
kelam07:21:47
Söz
şırınga yapmak07:21:40
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
üsteleme07:21:39
Üstelemek işi, tekit
KUMAŞ07:21:28
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
mineral bilimi07:21:07
Mineral ve billûrlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, mineroloji
fiil07:20:53
İş, davranış
mefkûre07:20:51
Ülkü, ideal
lezzetli07:20:48
Tadı güzel
yönetmelik07:20:44
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
fanatik07:20:36
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
görünürde07:20:29
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
tekrar07:20:25
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
yaren07:20:21
Arkadaş, yakın, dost
aidiyet07:20:18
Ait olma durumu, ilişkinlik
talyum07:20:13
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
kanca07:20:03
Bir şey çekmeye yarar ucu demir çengelli çubuk
Kuyruklu yıldız07:19:59
Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi
Hal07:19:47
Çözme, çözülme; eritme; karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
KADEME07:19:43
Aşama, basamak
davet07:19:39
Çağrı, çağırma
Gündem07:19:34
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
karşıt07:19:21
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
kanun maddesi07:19:08
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
K07:19:06
Potasyum"un kısaltması
tartı07:18:56
Tartmak işi veya biçimi
kazak07:18:54
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
naz etmek07:18:49
nazlanmak
muhit07:18:48
Çevre, yöre
ebedî07:18:47
Sonsuz, ölümsüz
kemalist07:18:46
Atatürkçü
Fitneci07:18:44
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
göreceli07:18:42
İzafî, bağıntılı, bağlı
E07:18:38
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
kral07:18:30
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
pepe07:18:26
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
ÖLÜM07:18:20
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
Problem07:18:19
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
parantez07:18:12
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
akşın07:18:09
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
Hristiyan07:18:00
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
dil bilgisi07:17:59
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
leyli07:17:54
Yatılı
halk bilimi07:17:53
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
mecal07:17:48
Güçlük, dinçlik, derman, takat
ehram07:17:42
Mısır firavunlarının piramit biçimindeki mezarlarına verilen ad
Deva07:17:38
İlâç, çare
Ahlaki07:17:34
Ahlâka uygun, ahlâkla ilgili
gaile07:17:30
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
yusyuvarlak07:17:28
Çok yuvarlak, küre biçiminde olan
Arter07:17:20
Atardamar
MALZEME07:17:11
Gereç, materyal
fonetik07:17:06
Ses bilgisi
Na07:16:52
Sodyum"un kısaltması
optik kaydırma07:16:52
Alıcının değişir odaklı merceğinin yakından uzağa veya uzaktan yakına doğru odaklanmasıyla elde edilen sonuç, zum
salgın07:16:47
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
Espri07:16:47
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
Bucak07:16:46
Kenar, köşe, yer
kasa07:16:43
Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap
Deney07:16:42
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
kuru temizleyici07:16:39
Kuru temizleme yapan kimse
el yatkınlığı07:16:30
İşe alışmış olma durumu, mümarese
yaslanmak07:16:26
Güvenmek
nesil07:16:18
Göbek, kuşak
Birinci07:16:14
Bir sayısının sıra sıfatı
Yağcı07:16:12
Yağ çıkaran veya satan kimse
LÖK07:16:10
Bir tür erkek deve
genellikle07:16:04
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
Yalpalamak07:16:01
Kararsızlık içinde kalarak ne yapacağını bilmemek
periyodik07:15:57
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
Siklamen07:15:57
Tavşankulağı, buhurumeryem (Cyclamen coum)
Gerileme07:15:55
Gerilemek işi
teker teker07:15:47
Birer birer, ayrı ayrı
pasak07:15:47
Kir
muta07:15:43
Veri
lâktik asit07:15:20
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
sakınma07:15:20
Sakınmak işi, içtinap
ferman07:15:06
Buyruk, emir
mahlût07:15:06
Katışık
çapul07:14:37
Yağma, talan, plâçka
fabl07:14:35
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
mahrukat07:14:32
Yakacak, yakıt
neşeli07:14:06
Sevinçli, keyifli, şen
Ulvi07:14:05
Yüce
muzaffer07:14:04
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
sönük07:13:51
Sönmüş olan
Ağız07:13:50
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
bukalemun07:13:37
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
kıtaat07:13:33
Kıtalar, ana karalar
Kategori07:13:04
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
oyma baskı07:13:02
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
takaddüm07:12:52
Önce gelme
ESATİR07:12:50
Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
zillet07:12:49
Hor görülme, alçalma
AĞIR07:12:46
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
Evcil07:12:28
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
Gemi07:12:25
Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine
DEYİ07:12:20
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
koleksiyonculuk07:12:19
Koleksiyoncunun yaptığı iş
zarif07:11:58
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
YENGİ07:11:45
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
Çöl07:11:42
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
mundar07:11:37
bk. murdar
Fasıl07:11:36
Bölüm, kısım, devre
kabullenmek07:11:36
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
neon lâmbası07:11:35
Neon tüpü kullanılarak yapılan aydınlatma aracı
Ergi07:11:34
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet