kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

Şalvar10:38:57
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
sınamak10:38:48
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
uyarım10:38:45
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
kul köle (veya kul kurban) olmak10:38:42
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
histerik10:38:41
bk. isterik
tutkun10:38:41
Gönül vermiş, meftun, meclûp
restore10:38:39
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
tahrikçi10:38:37
Tahrik eden kimse
statü10:38:35
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
fosfor10:38:34
Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, 1,83 yoğunluğunda, zehirli bir element. Kısaltması P
faydasız10:38:31
Yararsız
misak10:38:29
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
olmamış10:38:28
Olgunlaşmamış, ham
taklit10:38:27
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
muşamba10:38:26
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez
Aşmak10:38:26
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
seda10:38:14
Ses, sada
olağan10:38:10
Sık sık olan, olagelen, tabiî
Pulculuk10:38:10
Pul satma işi
en iyisi10:38:01
en çok tercih edilen
Sırça10:37:59
Cam
tepir10:37:56
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
onama10:37:53
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
Yalaka10:37:34
Dalkavuk
derme10:37:31
Dermek işi
şarap fıçısı10:37:27
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
sirkülasyon10:37:25
Dolanım, dolanış, tedavül
Demokrasi10:37:24
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
la10:37:24
Lântan"ın kısaltması
tertemiz10:37:20
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
İMAMLIK10:37:15
İmam olma durumu
iyimserlik10:37:14
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
müsrif10:37:11
Tutumsuz, savurgan
yansımak10:37:10
Anlaşılmak, belli olmak
tiran10:37:08
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
nefer10:37:05
Derecesi olmayan asker, er
alkali10:37:02
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
Coşma10:36:59
Coşmak işi, galeyan
pederşahi10:36:56
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
benbencilik10:36:53
Benbenci olma durumu
firar10:36:50
Kaçma, kurtulma
devşirmek10:36:47
Katlamak, düzgün duruma getirmek
Ağırca10:36:46
Oldukça ağır
inam10:36:44
Emanet, vedia
öç almak (veya öcünü almak)10:36:41
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
ödün10:36:38
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
tasalanma10:36:35
Tasalanmak işi
anka10:36:33
Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka
ayyar10:36:32
Dolandırıcı, hilekâr
kayırıcı10:36:31
Kayıran, koruyan, iltimasçı
ast10:36:28
Alt
bakışım10:36:25
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
yenidünya10:36:24
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
karnaval10:36:23
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
adlandırma10:36:22
Adlandırmak işi
nitrojen10:36:21
Azotun başka bir adı
yangı10:36:19
İltihap
tutu10:36:18
Rehin, ipotek
arkadaş olmak10:36:13
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
kokulu10:36:11
Kokusu olan
birbiri için yaratılmış olmak10:36:08
birbiriyle çok iyi anlaşmak
ispit10:36:05
Jant
Maraz10:36:02
Hastalık, illet
arslan10:36:01
Aslan
iris10:35:58
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
delme10:35:55
Delmek işi
germe10:35:55
Germek işi
Kekeme10:35:55
Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, keke
ırama10:35:55
Iramak işi
çıdam10:35:49
Sabır
musibet10:35:43
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
karides10:35:41
Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan yüzücü, orta büyüklükte kabuklu türün adı
ebonit10:35:37
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
Ağaç10:35:36
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
mezbele10:35:35
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
antibiyotik10:35:35
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
meymenetsizlik10:35:34
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
Tenezzüh10:35:34
Gezinti
Ödenti10:35:33
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
sefer10:35:32
Yolculuk
boş konuşmamak10:35:31
gerçekleri söylemek, bilgisine dayanarak anlatmak
beğenmek10:35:31
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
kutsal10:35:29
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
malakit10:35:25
Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı
müfteri10:35:24
Karacı, kara çalan, iftiracı
besleme kız10:35:22
Besleme
üvey baba10:35:21
Öz olmayan baba, babalık
monist10:35:20
Tekçi
s10:35:17
Kükürt"ün kısaltması
eski10:35:17
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
ley10:35:15
Rumen para birimi
sarmak10:35:08
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
Meme10:35:05
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
SIKLIK10:35:03
Sık olma durumu
ressamlık10:35:02
Ressam olma durumu
popüler10:34:54
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
takıntılı10:34:52
Takıntısı olan
NİKAH10:34:51
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
Hükümdar10:34:44
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
nihilizm10:34:43
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
öbür dünya10:34:40
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
işaretleme10:34:37
İşaretlemek işi
avam10:34:31
Halkın aşağı tabakası
işaret10:34:26
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
paşa10:34:22
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
çayır10:34:19
Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer
ÖZLEM10:34:16
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
Yenilgi10:34:15
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
Alt10:34:14
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
samsun10:34:13
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
zehirlenmek10:34:11
Zararlı düşünceler edinmek
Dönek10:34:05
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
iplik10:34:01
Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb.dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri
beleş10:33:59
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
pound10:33:56
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
parlaklık10:33:53
Parlak olma durumu, revnak
töre dışıcılık10:33:51
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
jüri10:33:50
Seçiciler kurulu, seçici kurul
dılak10:33:44
Bızır, klitoris
karaasma10:33:41
Loğusa otu, zeravent
kasılma10:33:39
Kasılmak işi, büzülme, takallus
leçek10:33:36
Baş örtüsü, yün atkı
hünerli10:33:33
Hüneri olan (kimse)
Hint safranı10:33:29
Zerdeçal
ekşimek10:33:28
Mayalanmak
safa10:33:28
bk. sefa
Söz dağarcığı10:33:28
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
ıslak10:33:28
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
KORİNDON10:33:27
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
nehari10:33:26
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci