kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

kök kırmızısı08:10:35
Kök boyası, alizarin
AZAR08:10:35
Paylama
AT08:10:29
Astatin"in kısaltması
Başşehir08:10:17
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
mir08:10:17
Baş, kumandan, amir
Vaaz08:10:13
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
YERME08:10:08
Yermek işi, zem
enterne08:10:07
Göz altında (olan)
kavmî08:10:07
Kavimle ilgili, etnik
basur08:09:58
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
alfabe08:09:52
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
ses birimi08:09:47
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
Savma08:09:42
Savmak işi
kendir08:09:18
Kenevir
karanlık08:09:12
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
alaca08:09:10
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
oylumlu08:08:55
Oylumu olan, hacimli
mecAL08:08:44
Güçlük, dinçlik, derman, takat
metal08:08:36
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
Engelsiz08:08:31
Engeli olmayan, mâniasız
doku08:08:26
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
kendi başına08:08:22
Kimseye sormadan
aziz08:08:20
Sevgide üstün tutulan, muazzez
vurma08:08:15
Vurmak işi
saflık08:08:14
Saf olma durumu; temizlik, arılık
örgü08:08:02
Örmek işi veya biçimi
merdiven korkuluğu08:07:59
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
Tabut08:07:51
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
içe yöneliklik08:07:38
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
Badi08:07:20
Ördek
AYAK TAKIMI08:07:13
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
buyurucu08:07:12
Buyruk, emir veren
tav08:07:02
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
Anma08:06:56
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
muşamba08:06:53
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez
yardakçılık08:06:47
Yardakçı olma durumu
radde08:06:43
Derece, kerte
önder08:06:42
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
Gizleme08:06:42
Gizlemek işi
yokluk08:06:38
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
kiniş08:06:36
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
Helezoni08:06:25
Sarmal, yılankavi, helisel
ebru08:06:20
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
Karaca08:06:02
Rengi karaya yakın olan, esmer
ant08:05:56
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
Derman08:05:54
Güç, takat, mecal
bitki bilimi08:05:46
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
TUHAF08:05:38
Alışılmamış, yabansı
gene08:05:33
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
şarkıcı08:05:15
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
sormaca08:05:07
Soruşturma, anket
ortaya çıkmak08:04:59
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
merih08:03:28
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
MURAT08:03:25
İstek, dilek
UZMAN08:03:18
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
velinimet08:03:04
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
vedia08:02:59
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
Resim08:02:57
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
göstermelik08:02:41
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
Maraba08:02:34
Çiftçi
porno08:02:29
Pornografik sözünün kısaltılmışı
Hekim08:02:24
İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilâçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip
sezyum08:02:22
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
Ayıraç08:02:19
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
Rekaket08:02:17
Kekemelik, pepemelik
Devinim08:02:14
Devinmek işi, hareket
derebeylik08:02:11
Derebeyi olma durumu
ortaya koymak08:02:09
herkesin görebileceği yere koymak
Özdeş08:02:04
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
yüz ölçümü08:02:01
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
Sulh08:01:59
Barış
dinlenme08:01:56
Dinlenmek işi, istirahat
dinlence08:01:54
Tatil
kandelâ08:01:53
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
takla böcekleri08:01:51
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
PATENT08:01:48
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
küflüce08:01:46
bk. mantar hastalığı
Hiççilik08:01:41
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
kırdırma08:01:40
Kırdırmak işi, ıskonta
gardiyan08:01:38
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
Heves08:01:35
İstek, eğilim, arzu, şevk
Kampana08:01:30
Çan
potas08:01:27
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
potin08:01:25
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
ASUDE08:01:22
Sessiz, rahat, sakin
tornalı08:01:20
Tornada işlenmiş
ha bire08:01:17
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
anatomi08:01:14
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
ağaç çileği08:01:12
Ahududu
koşalık08:01:07
Koşa olma durumu
ASKER08:01:05
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
Büz08:01:02
Künk
Aceleci08:00:59
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
Nesne08:00:57
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
CASUS08:00:54
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
kaçak08:00:51
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
kazıklı08:00:47
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
Salahiyetli08:00:44
Yetkili
Şap08:00:41
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
şah08:00:36
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
şan08:00:33
Ün, san, şöhret
şif08:00:31
Pamuk kozası
şor08:00:28
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
kuruntucu08:00:23
Sürekli kuruntuya kapılan (kimse), işkilli, müvesvis
görevden alınmak08:00:20
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
darülâceze08:00:20
Düşkünler evi
a08:00:19
Seslenme bildirir
İzinsiz08:00:15
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
lokman ruhu08:00:13
Eter
uzlaşmalı08:00:12
Aralarında uzlaşma bulunan
BERBER08:00:10
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
yutak08:00:05
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
yağcı08:00:02
Yağ çıkaran veya satan kimse
yumuşakçalar08:00:01
Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert bir kalkerli örtü ile kaplı hayvanlar şubesi
köken bilimsel08:00:01
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
şaşma08:00:00
Şaşmak işi
tutkun olmak08:00:00
âşık olmak, sevdalanmak
maruz07:59:58
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
sevdalı07:59:55
Sevdaya tutulmuş olan, tutkun, vurgun, aşık
maruf07:59:55
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
örnek07:59:54
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
mariz07:59:52
Hastalıklı, hasta olan
masif07:59:50
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
araşit07:59:49
Yer fıstığı
nezle07:59:48
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
PEYNİR07:59:47
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
sabit olmak07:59:45
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
hınç07:59:44
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
hasis07:59:43
Cimri, pinti, kısmık
Şifre07:59:42
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü