kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

kral11:12:39
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
kros11:12:38
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
kule11:12:36
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
sarılık11:12:34
Sarı olma durumu
kutu11:12:32
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
sarkıt11:12:32
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
kurk11:12:30
Kuluçka, gurk
kurs11:12:29
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
saat camı11:12:29
Saat kadranı ve rakamlarını dış etkilerden koruyan özel yapılmış cam
defin11:12:28
(ölüyü) Gömme
kuzu11:12:27
Koyun yavrusu
rütbesiz11:12:26
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
kiloamper11:12:26
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
tufeylî11:12:26
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
önderlik11:12:24
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
zilli maşa11:12:21
Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı
reçineli11:12:19
Özünde reçine bulunduran
cepken11:12:18
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
asuman11:12:16
Gök, gökyüzü
altın sarısı11:12:13
Altın rengini andıran
pazı11:12:12
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
branş11:12:07
(bilim için) Dal, kol
yaramaz11:12:06
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
güz dönemi11:12:04
Güz ayları
müstahkem11:12:04
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
özgün11:12:01
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
şahadetname11:11:59
Diploma, sertifika, bröve
müsadere11:11:58
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
Muhakeme11:11:56
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
menemen11:11:55
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
yarenlik11:11:53
Yakın arkadaşlık, muhabbet
peşkir11:11:50
(genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş) Havlu
mükafat11:11:49
Ödül
dış deri11:11:49
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
müjde11:11:46
Sevindirici haber, muştu
ünlü11:11:45
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
muşta11:11:44
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
peşrev11:11:42
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
Bağlılaşım11:11:40
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
menteşe11:11:38
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
Ecir11:11:37
Sevap
mehter takımı11:11:36
Mehterhane
kademeli11:11:35
Aşamalı, basamaklı
boyama11:11:33
Boyamak işi
boylam11:11:31
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
metanetli11:11:29
Dayanıklı, metin
üfleç11:11:18
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
pintilik11:11:15
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
laktaz11:11:15
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
yedek11:11:13
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
havacı11:11:12
Hava taşıtlarında görevli kimse
müstekreh11:11:10
İğrenç
Esenleme11:11:07
Esenlemek işi, selâm
yekun11:11:06
Toplam
politikacılık11:11:04
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
yelek11:11:02
Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
yelve11:11:01
Flurya
yelli11:10:59
Yeli çok olan, rüzgârlı
yenme11:10:56
Yenmek (I,II) işi
anıştırma11:10:53
Anıştırmak işi
yengi11:10:50
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
yerli11:10:49
Taşınamayan, başka yere götürülemeyen
kaslı11:10:48
Kasları gelişmiş olan, adaleli
karşıtçı11:10:45
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
yerey11:10:44
Yeryüzünden bir parça, arazi
kabare11:10:43
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
dayandırma11:10:39
Dayandırmak işi
terbiyum11:10:36
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
karşıt anlamlı11:10:36
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
ağaçlıklı11:10:33
Ağaçları bol olan (yer)
karşıt11:10:30
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
çılgın11:10:30
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
mengene11:10:30
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
bakkal11:10:28
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
sazlık11:10:27
Sazları (I) çok olan yer
kargaşacı11:10:25
Kargaşa çıkaran (kimse)
kargaşa11:10:22
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
Ordu11:10:20
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
Orak11:10:17
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
Orta11:10:15
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
kamışçık11:10:15
Kuyumcuların kullandığı üfleç
billur11:10:13
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
yağlı toprak11:10:12
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
göstermelik11:10:11
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
kamulaştırma11:10:10
Kamulaştırmak işi, istimlâk
dolanmak11:10:08
Gelişigüzel gezmek
yelalim11:10:07
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
Olta11:10:06
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
Olay11:10:04
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
kalp acısı11:10:03
Büyük üzüntü
Onur11:09:59
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
uskumrugiller11:09:57
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
Okul11:09:56
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
işlev11:09:55
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
işlemek11:09:52
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
mızmız11:09:50
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
işlem11:09:49
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
bakaya11:09:48
Kalıntılar
Ofis11:09:46
İş yeri, daire, büro
şahin11:09:45
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
şahap11:09:43
Akan yıldız, ağma
şahit11:09:39
Tanık
deniz kızı11:09:36
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
farazi11:09:34
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
faraza11:09:33
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
kayıp11:09:28
Yitme, yitim
kayıt11:09:27
Bir yere mal ederek deftere geçirme
kayın11:09:24
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
güdü11:09:21
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
görüngü11:09:15
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
gevşek11:09:11
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
yarım baş ağrısı11:09:09
Kusma, mide bulantısı ile görülen, sempatik sinir sistemi dengesinin bozulmasından ileri gelen baş ağrısı, migren
firavunlaşma11:09:08
Firavunlaşmak işi
tarafa olmak (veya çıkmak)11:09:07
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
MADUN11:09:07
Alt aşamada bulunan
rulman11:09:05
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
takdir etmek (veya eylemek)11:09:03
beğenmek
eşlek11:09:02
Ekvator
Destekleme11:09:01
Desteklemek işi
çökelek11:09:00
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
eğlence11:08:54
Eğlenmek işi
amerikalı11:08:52
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
ikiyüzlü11:08:49
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
ekşimtırak11:08:47
Az ekşi
tuhaflık11:08:46
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
madencilik11:08:43
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
hoş görmek (veya karşılamak)11:08:41
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
Ayrılık11:08:37
Ayrı olma durumu
düğme11:08:35
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
solungaç11:08:35
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame