kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

sınama09:38:39
Sınamak işi, deneme, tecrübe
yarık09:38:38
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
Ulam09:38:38
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
SERÜVEN09:38:37
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
yapım09:38:37
Yapmak işi, inşa, imal
Alçı taşı09:38:32
Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips
nida09:38:19
Çağırma, bağırma, seslenme
çöp09:38:19
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
intaniye09:38:14
Mikropla bulaşan hastalıklar
revani09:38:12
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
Kenevir09:38:09
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
sayım vergisi09:38:02
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
Rütbe09:37:58
Mertebe, derece, paye
İMAN09:37:58
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
Tanrı kayrası09:37:58
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
HAMAM09:37:53
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
körpe09:37:48
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
yatık09:37:45
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
Apaçık09:37:41
Çok açık, çok belirgin
netameli09:37:40
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
Karakter09:37:39
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
korku09:37:35
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
donuk09:37:35
Parlaklığı olmayan, mat
köhne09:37:23
Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış
lise09:37:23
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
hâlen09:37:22
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
keçi yemişi09:37:19
Yaban mersini
Ağıt09:37:18
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
Reseptör09:37:18
Almaç
muadele09:37:09
Eşitlik, beraberlik, denklik
apansız09:37:08
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
oltu taşı09:37:04
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
dalgalı akım09:37:04
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
coşkulu09:37:03
Coşkusu olan
Saplantı09:37:03
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
başlık vermek09:36:58
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
birden09:36:57
Bir defada, hepsi bir arada
kalafat09:36:47
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
kıraat etmek09:36:46
okumak
on paralık09:36:32
Değeri çok az veya değersiz, hiç
cezve09:36:32
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
Sıra09:36:31
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
kürek kürek09:36:27
Kürekler dolusu, pek çok
rabıt09:36:22
Bağ, bağlama
Isın09:36:14
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
merkezkaç09:35:28
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
tekrar etmek09:35:21
yeni baştan söylemek veya yapmak
ses birimi09:35:16
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
HAYA09:35:15
Er bezi
kamufle etmek09:35:13
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
tavsiye mektubu09:35:13
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
Mecazen09:35:12
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
alıştırma09:35:09
Alıştırmak işi
Afis09:35:09
Gümüş balığının küçüğü
merdiven korkuluğu09:35:05
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
köy ihtiyar heyeti09:35:05
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
PEYNİR09:35:01
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
Süpürge otu09:35:00
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
GÜLDESTE09:34:55
Antoloji
süsleme sanatları09:34:55
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
organizma09:34:55
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
soylu09:34:53
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
otorite09:34:50
Yetke, sulta, velâyet
karakteristik09:34:47
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
deneycilik09:34:41
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
riyaziye09:34:40
Matematik
kaput09:34:36
Asker paltosu
buzul09:34:34
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
merkeziyet09:34:32
Merkeziyetçilik
bereleme09:34:32
Berelemek işi
Deniz yeli09:34:30
İmbat
kanaatkar09:34:28
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
sepici09:34:27
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
lokman ruhu09:34:27
Eter
vesile09:34:23
Sebep, bahane
Mısır turnası09:34:23
İbis
itibar etmek09:34:21
saygı göstermek, saymak değer vermek
Üçlü09:34:20
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
bayan09:34:20
Hanım yerine kullanılan bir unvan
piyade09:34:18
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
saçma sapan konuşmak09:34:10
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
krezol09:34:10
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
ateşli silâh09:34:08
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
eğleşme09:34:08
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
daima09:34:07
Her vakit, sürekli olarak
cazibeli09:34:05
Çekici, alımlı, albenili
sızlanma09:34:04
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
kanıklık09:34:02
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
siyaset09:34:01
Politika, siyasa
işkence09:33:58
Bir kimseye maddî veya manevî olarak yapılan aşırı eziyet
Asar09:33:57
Yapılar, eserler
benlik09:33:55
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
inadına09:33:53
Terslik olsun diye
evlilik09:33:52
Evli olma durumu
kalker09:33:49
Kireç taşı
söz dinlemek (veya söz tutmak)09:33:47
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
hiciv09:33:46
Yergi
katip09:33:45
Sekreter, yazman
uzak09:33:44
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
Patavatsızlık09:33:41
Patavatsızca davranış
GROSA09:33:37
On iki düzine
olguculuk09:33:36
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
Katılım09:33:33
Katılmak işi, iştirak
GENE09:33:32
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
merih09:33:29
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
yemin etmek09:33:27
ant içmek
haysiyet09:33:25
Değer, saygınlık, itibar
idrak etmek09:33:23
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
insaf09:33:22
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
İKAME09:33:17
Yerine koyma, yerine kullanma
ürpermek09:33:15
Korkmak
halk bilimi09:33:15
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
kinaye09:33:12
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
maskara09:33:11
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
modern09:33:07
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
hakan09:33:02
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
tabanlık09:33:01
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
süne09:32:59
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
kakmacılık09:32:57
Kakmacı olma durumu
Bitki09:32:57
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
Sübvansiyon09:32:57
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
şahitlik09:32:48
Tanıklık, şahadet
Hicvetme09:32:47
Hicvetmek işi
halk ozanı09:32:46
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
özseverlik09:32:43
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
bedirik09:32:37
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
ilerleme09:32:28
İlerlemek işi
hattatlık09:32:28
Hattat olma durumu
isyan etmek09:32:26
ayaklanmak
averaj09:32:26
Ortalama