kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

kök kırmızısı11:27:18
Kök boyası, alizarin
güvenme11:27:15
Güven duyma, güveni olma
birlik11:27:14
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
kol11:27:08
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
uğraş11:27:04
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
terebentin11:27:00
Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi
KOŞUT11:26:59
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
Anafor11:26:51
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
Döl11:26:47
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
Çekinme11:26:39
Çekinmek işi
hamile11:26:35
Gebe, yüklü, aylı
nötr11:26:34
Tarafsız, yansız
kısmet11:26:30
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
eklem11:26:21
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
cenkleşmek11:26:19
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
gösteriş yapmak11:26:14
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
ceza11:26:14
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
KALABALIK11:26:13
Çok sayıda insan topluluğu
beşeri11:26:09
İnsanoğlu ile ilgili
çay11:26:04
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
Zühal11:26:01
Sekendiz, Satürn
arama11:25:57
Aramak işi, taharri
a11:25:40
Seslenme bildirir
ana11:25:31
Çocuğu olan kadın, anne
hesap etmek11:25:29
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
dizemli11:25:28
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
RENYUM11:25:22
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
etek11:25:22
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
eser11:25:21
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
küpe11:25:14
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
NOKTA11:25:05
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
KARINCA YUVASI11:25:04
Karıncaların barındığı yer
Kevser11:24:58
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
can11:24:55
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
Yan11:24:46
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
arkadaş11:24:38
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
atkı11:24:38
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
erdenlik11:24:33
Bakirlik
pay11:24:29
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
dide11:24:25
Göz
AYMAZ11:24:24
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
sıralaç11:24:20
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
vuruşma11:24:13
Vuruşmak işi
Toy11:24:12
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
görüngü bilimi11:24:12
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
agâh11:24:11
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
sapan11:24:11
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
yanılmak11:24:11
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
dağcılık11:24:10
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
Vesvese11:24:10
Şüphe, kuruntu, işkil
danışıklı dövüş11:24:03
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
eğiklik11:24:03
Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil
Yazman11:23:55
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
sel11:23:46
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
arabalık11:23:40
Araba konulan yer, garaj
bankiz11:23:39
Buzla
gök evi11:23:22
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
Tuhaf11:23:13
Alışılmamış, yabansı
DONUK11:23:09
Parlaklığı olmayan, mat
DALGI11:23:08
Gaflet, aymazlık
Pulculuk11:23:05
Pul satma işi
istiklâl11:23:03
Bağımsızlık
eşkenar dörtgen11:22:56
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
istek11:22:56
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
Kanaat11:22:54
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
Göz11:22:47
Görme organı
asker kaçağı11:22:23
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
ibadet11:22:22
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
peç11:22:22
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
büyülü11:22:21
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
öğretim görevlisi11:22:18
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
ilahi11:22:15
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
çivit mavisi11:22:14
Çivit rengindeki mavi
kansız11:22:12
Kanı olmayan
Kulaç11:22:09
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
SAF11:22:06
Dizi, sıra
mıstara11:22:03
bk. mastar
SEM11:21:57
Zehir, ağı
dara11:21:55
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
nöbetleşme11:21:43
Nöbetleşmek işi
ikebana11:21:36
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi
arak11:21:34
Ter
eğim11:21:25
Eğilmiş olma durumu
Namaz11:21:22
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
çıldırma11:21:19
Çıldırmak işi
delikanlı11:21:15
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
Titiz11:21:14
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
Saha11:21:10
Alan
Aferin11:21:07
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
meşin yuvarlak11:21:05
(futbolda) Top
Diploma11:20:57
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
avam11:20:29
Halkın aşağı tabakası
EDEPSİZ11:20:28
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
takdim etmek11:20:26
sunmak
ÜZÜNTÜ11:20:26
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
enjeksiyon11:20:23
İğne yapma, iğne vurma
tozluk11:20:19
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
genel görünüm11:20:13
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
akraba11:20:04
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
Bağrışma11:19:52
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
renk11:19:45
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
Söyleme11:19:42
Söylemek işi
Birinci11:19:38
Bir sayısının sıra sıfatı
tavuk balığı11:19:32
Mezgit
orun11:19:30
Özel yer
Mizah11:19:30
Gülmece
çıkarcı11:19:29
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
Dinlenme11:19:27
Dinlenmek işi, istirahat
ülkücülük11:19:26
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
VERİM11:19:26
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
ölümsüzlük11:19:25
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
Tatsız11:19:24
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
vulva11:19:20
Ferç
sinek11:19:10
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
DARBE11:19:08
Vuruş, çarpış
esrar11:19:05
Gizler, sırlar
amut11:18:55
Dikme, dik durumda
Uçurum11:18:54
Dik ve derin yamaç
tövbekâr11:18:50
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
et11:18:49
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
parçalı11:18:41
Birden çok parçadan oluşmuş
az11:18:40
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
yoksulluk11:18:27
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
külah11:18:25
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
tabaklık11:18:24
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
bilyeli yatak11:18:21
Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
namus11:18:08
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
tayin edilmek11:18:05
atanmak
deve kuşu11:18:04
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
peşin11:18:00
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı