kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

kök kırmızısı07:34:30
Kök boyası, alizarin
TAKSİRAT07:34:29
Kusurlar, suçlar
yıldırılma07:34:27
Yıldırmak işi
Artı07:34:26
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
kötülemek07:34:24
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
tatbikî07:34:23
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
not vermek07:34:21
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
Güçlendirme07:34:20
Güçlendirmek işi
kâfi gelmek07:34:19
yetmek, yetişmek
Öğüt07:34:16
Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat
fiyatlı07:34:14
Fiyatı olan, pahalı
kam07:34:14
bk. şaman
zenne07:34:13
Kadın (eşyası)
Renyum07:34:12
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
Algılama07:34:11
Algılamak işi, idrak etme
Jüpiter07:34:08
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
sağuculuk07:34:05
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
irşat07:34:04
Doğru yolu gösterme, uyarma
Ekşimtırak07:34:02
Az ekşi
sağ salim07:34:01
Hiçbir zarar görmeden
MERASİM07:33:59
Tören
kaşbastı07:33:56
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
bozuk para07:33:55
Ufak birimlere ayrılmış para, ufaklık, bozuk
kabakulak07:33:55
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
kamera07:33:55
Alıcı, fotoğraf makinesi
nemçeker07:33:54
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
BELKİ07:33:52
Muhtemel olarak, olabilir ki
iç deniz07:33:51
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
özendirme07:33:49
Özendirmek durumu, işi, teşvik
Kağıt07:33:49
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
İKİ07:33:48
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
kontrolörlük07:33:46
Denetçilik
Topla07:33:45
Üç parmaklı diren
Ölüm07:33:43
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
asillik07:33:42
Asil olma durumu, asalet
sonsuzlaşma07:33:40
Sonsuzlaşmak işi
Metafor07:33:39
İstiare, ödünçleme
ilk çağ07:33:39
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
riayet etmek07:33:37
uymak
çit07:33:36
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
dineri07:33:35
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
başarı07:33:33
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
DÜŞ07:33:32
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
zaman aşımı07:33:30
Süre aşımı, müruruzaman
değişik07:33:29
Değiştirilmiş
müdahale07:33:27
Karışma, araya girme
SEMİZLİK07:33:26
Semiz olma durumu, tav, semen
tavuk balığı07:33:25
Mezgit
Çağlayan07:33:24
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
Toplardamar07:33:24
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
canlı07:33:23
Canı olan, diri, yaşayan
ibraz07:33:21
Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma
ALAKOK07:33:18
Rafadan
çabalanma07:33:18
Çabalanmak işi
SEVİMLİ07:33:17
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
göze çarpmak07:33:15
dikkati üzerine çekmek
rengârenk07:33:14
Çeşitli renkleri olan, renk renk
istenç07:33:13
İrade, istek
AKITMA07:33:12
Akıtmak işi
Ağrı07:33:11
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
kotlama07:33:09
Kotlamak işi
buğra07:33:08
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
münasebetsiz07:33:06
Uygun olmayan, yakışıksız, çirkin
itiyat07:33:05
Alışkanlık, huy
Hükmi07:33:03
Hükümle ilgili, tüzel
mugayir07:33:02
Uymaz, aykırı
lehçe07:33:00
Polonya dili
murt07:33:00
Mersin ağacı
behemehal07:33:00
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
İŞLİK07:32:58
Atölye
beynelmilelcilik07:32:57
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
rivayet07:32:55
Söylenti
mastar07:32:53
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
stator07:32:51
Duruk
Düstur07:32:50
Genel kural, kaide
tezkire07:32:49
bk. tezkere
döl yolu07:32:47
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vagina
Anonim07:32:46
Adı sanı bilinmeyen
imkansız07:32:46
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
hanende07:32:46
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
acemilik07:32:45
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
İş güç07:32:44
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
sofistike07:32:42
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
telaki07:32:40
Buluşma, kavuşma
özü sözü bir07:32:39
düşündüğü gibi söyleyen veya davranan
malgama07:32:39
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
askerî07:32:37
Askerlikle ilgili, askere özgü
yüzer07:32:36
Her birinde yüz, her defasında yüzü bir arada olan
şaka kaldırmak07:32:35
şakaya dayanmak, katlanmak
diyar07:32:34
Ülke
numunelik07:32:33
Örneklik
karşı sav07:32:32
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
takke07:32:32
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
otel07:32:30
Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme
kinestezi07:32:29
Devin duyum
aşk07:32:27
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
dermatoloji07:32:26
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
Lanetli07:32:24
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
Büyü07:32:23
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı
geceleme07:32:21
Gecelemek işi
yumak07:32:20
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
alizarin07:32:19
Kök boyası, kök kırmızısı
BEYZİ07:32:18
Yumurta biçiminde, söbe, oval
TABİP07:32:17
Hekim, doktor
yalnız başına07:32:16
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
FİİL07:32:15
İş, davranış
namert07:32:15
Korkak, alçak, mert olmayan
mevzun07:32:14
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
IR07:32:12
bk. yır
li07:32:11
Lityum "un kısaltması
sürme07:32:09
Sürmek işi
kayra07:32:07
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
isyankarlık07:32:06
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
yürürlükte bulunmak07:32:05
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
belirteç07:32:04
Zarf
amele07:32:02
İşçi, emekçi
yetişme07:32:01
Yetişmek işi
yurt içi07:31:59
Yurt sınırları içinde olan
matem07:31:58
Yas
YÖNERGE07:31:57
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
deyi07:31:56
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
DOLDURMA07:31:55
Doldurmak işi
toyca07:31:54
Toy (bir biçimde), toya yakışır (biçimde)
Karışım07:31:54
Karışmış olanın durumu
Abaza07:31:52
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
olmamış07:31:52
Olgunlaşmamış, ham
izzetinefis07:31:51
Onur, öz saygı
Vahi07:31:49
Boş, saçma
leziz07:31:48
Tadı güzel, lezzetli
dragon07:31:46
Ejderha