kök kırmızısı

1.İsimKök boyası, alizarin

Son Arananlar

karın13:30:49
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
üçgen13:30:44
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
özek13:30:43
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
pide13:30:33
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
Mecazen13:30:28
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
uza devim13:30:22
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
pul13:30:14
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
azim13:30:10
Bir işteki engelleri yenme kararı
Dirhem13:30:06
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
söz götürmez13:30:06
doğruluğu ve gerçekliği tartışılamayacak kadar açık olan, tersi savunulamayan
Devlet13:29:39
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
temaşa13:29:27
Hoşlanarak bakma
dert ortağı13:29:20
Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri
ayakta13:29:13
Ayağa kalkmış durumda
müslüman13:29:09
İslâm dininden olan kimse
istizah13:28:46
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
batar13:28:33
Zatürree
not vermek13:28:33
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
Yazıhane13:28:23
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
Sağlama13:28:23
Sağlamak işi
natıka13:28:21
Düşünüp söyleme yeteneği
irtica13:28:03
Gericilik
atma13:27:58
Atmak işi
ara yerde13:27:57
arasında, arada
sunuş13:27:52
Sunmak işi veya biçimi
keşke13:27:42
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
alaminüt13:27:36
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
Cilt13:27:17
Deri, ten
Dokundurmak13:27:02
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
sefarethane13:26:55
Elçilik
eksiklik13:26:50
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
kinetik13:26:47
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
bezek13:26:42
Süs, ziynet
yedirip içmek13:26:40
beslemek
nazizm13:26:32
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
şamdan13:26:27
Üzerine mum yerleştirilen destek
şirin13:26:23
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
aklan13:26:18
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
ardıç kuşu13:25:58
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
tane13:25:50
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
küsküt13:25:42
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
İKAMETGAH13:25:41
İkamet edilen, oturulan yer, konut
çekecek13:25:27
Ayakkabı ile topuk arasına sokularak, ayağın ayakkabıya kolay girmesini sağlayan, maden, boynuz ve plâstik maddeden yapılmış alet
baltalama13:25:11
Baltalamak işi, sabotaj
basımcılık13:25:01
Basım evi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık
Bile13:24:31
Birlikte
mühürdar13:24:12
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
etilen13:24:12
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
beşli13:24:08
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
meyhane13:24:04
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
prenses13:24:03
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
çenesi düşük13:24:02
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
ruh13:23:44
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
anestezi13:23:11
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
sergi evi13:22:35
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
linet13:22:34
Sürgün
özetleme13:22:27
Özetlemek işi
helezon13:22:25
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
çanak13:22:16
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
sınıf13:21:57
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
durukluk13:21:56
Duruk olma durumu
ergenlik13:21:51
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
mahsus13:21:36
Özgü
hatim13:21:31
Sona erdirme, bitirme
yeğrek13:21:26
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
savaşım13:21:24
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
pis13:21:13
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
dizgici13:21:13
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
mahsul13:21:07
Ürün
hunhar13:20:49
Kana susamış, kan dökücü
bahis açmak (veya açılmak)13:20:48
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
MÜSTAHSİL13:20:22
Üretici, yetiştirici
DİŞ TAŞI13:20:12
Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka
binek13:20:12
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
yaratılış13:20:11
Yaratılmak işi veya biçimi
NAHAK13:20:08
Haksız, gereksiz
şen şakrak13:19:46
Çok neşeli, şakrak
mersin13:19:41
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
hahnyum13:19:39
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
kırlangıç13:19:35
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
tıp13:19:19
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
mücahit13:19:14
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
ortalık13:18:25
Bulunulan yer, çevre
takdir etmek (veya eylemek)13:18:10
beğenmek
keşif13:17:56
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
ORUN13:17:50
Özel yer
şaka etmek13:17:34
bir kimseye şaka yollu takılmak
kanton13:17:31
İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri
Ündeş13:17:28
Benzer sesle biten söz veya cümle
yelalim13:17:14
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
CÜZAMLI13:16:58
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
çitme13:16:29
Çitmek işi
Yaşam13:16:15
Hayat
yararlanılma13:16:04
Yararlanılmak durumu
zamansız13:15:50
Uygun olmayan bir zamanda (yapılan), vakitsiz
Ki13:15:17
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
araf13:15:17
Cennet ile cehennem arasında bir yer
çekelez13:15:08
Sincap
S13:15:07
Kükürt"ün kısaltması
müvellidülma13:14:57
Hidrojen
şart kipi13:14:56
bk. şartlı birleşik zaman
sıkı13:14:34
Dar
fışkırık13:14:17
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
türedi13:14:14
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
göç etmek (veya eylemek)13:14:04
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
Güven yazısı13:13:51
Güven mektubu
nafta13:13:50
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
akşam13:13:34
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
kardeş13:13:16
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
smaçör13:13:07
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
mürdesenk13:12:59
Doğal kurşun oksit, PbO
Mühresenk13:12:54
Alaca somaki, balgam taşı
ilişik13:12:34
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
kompresör13:12:30
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
doğrulama13:12:14
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
bilgece13:11:59
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
batik13:11:58
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
MUHAFIZ13:11:40
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
balkan13:11:28
Sarp ve ormanlık sıra dağlar
ulusçuluk13:11:28
Milliyetçilik
yel13:11:18
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
falan13:10:38
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
mahrem13:10:12
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
ozan13:09:50
Halk şairi
içgüdüsel13:09:29
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
oluk13:09:27
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
asilzade13:09:22
Soylu
yürekli13:09:19
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
pianta13:08:44
Ayakkabının alt kenarı
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)13:08:31
demeç vermek