kök boyası

1.İsimKök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
Bu bitkinin köklerinden elde edilen kırmızımsı sarı bir boya, kök kırmızısı, alizarin

Son Arananlar

Battaniye01:07:32
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
içine almak01:07:31
kapsamak
ergime01:07:30
Ergimek işi, zeveban
alaysı01:05:45
Alaya benzer, ciddî olmayan
ubudiyet01:05:25
Kölelik, kulluk
armonika01:05:20
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
aydın01:04:56
Işık alan, ışıklı, aydınlık
miat01:04:49
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
duygusal düşünme01:04:48
Bilgiye dayalı düşünmenin karşısında, duygusal yaşamdan çıkan ve onunla belirlenen düşünme
arıtım evi01:04:24
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
ZEVK01:04:22
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
öngörülü01:04:21
Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş
aba altından değnek (sopa) göstermek01:04:03
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
SÜRDÜRÜM01:04:02
bk. abonman
süsen01:03:14
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
feri01:02:56
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
köken bilimci01:01:50
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
yarma01:01:46
Yarmak işi
kasadar01:01:41
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
yöntem bilimsel01:00:45
Yöntem bilimle ilgili, metodolojik
Akil00:59:33
Akıllı
nikbinlik00:59:23
İyimserlik, optimizm
jel00:59:09
Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü
MERKÜR00:59:09
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
asetik asit00:58:10
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
gümrükçü00:57:27
Gümrük görevlisi
finalizm00:56:12
bk. erekçilik
burjuva00:55:42
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
yapmacık00:55:05
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
Dikey00:54:26
Dik olarak
galip gelmek00:54:26
yenmek, üstün gelmek
Hiç kimse00:54:18
Ortalıkta görünmeyen, bulunmayan insan
mütearife00:54:17
Aksiyom, belit
RASYONEL00:53:40
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
sit00:52:18
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
Salacak00:51:47
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
maroken00:51:44
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
hidrokarbon00:51:26
Karbon ve hidrojen birleşiği
alaycılık00:51:13
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
kepenk00:51:08
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
ark00:51:03
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
Palas00:51:00
Lüks otel veya gösterişli yapı
hektometre00:50:57
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
rakım00:50:54
Yükselti
mis00:50:37
Güzel kokulu bir madde
bal özü00:49:54
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
aysfild00:49:39
Buzla, bankiz
güç mevkide kalmak00:48:57
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
yıpratmak00:48:24
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
etokrasi00:47:53
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
antisemit00:47:48
Yahudilik aleyhtarlığı
hürmetli00:47:32
Saygılı
varsıl00:46:04
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
Göbel00:45:47
Babası belli olmayan çocuk, piç
kefiye00:45:17
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
BELEŞÇİ00:45:07
Parasız geçinmeyi seven, lüpçü, bedavacı
dekorcu00:45:07
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
ateş basmak00:44:43
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
yönelme durumu00:43:11
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
badana00:43:01
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
teamül00:42:54
İş, davranış
ayrıklık00:42:41
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
aramak00:42:32
Bir yöntem bulmaya çalışmak
barış00:42:30
Barışmak işi
kız vermek00:41:43
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
petrol00:41:26
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
eytam00:41:05
Yetimler
cıyaklama00:40:45
Cıyaklamak işi
tasfiye etmek00:40:31
arıtmak, temizlemek
evlilik dışı00:40:01
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
yücelik00:39:55
Yüce olma durumu, ulviyet
sarih00:38:37
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
huysuzluk00:37:59
Huysuz olma durumu
Eda00:37:49
Davranış, tavır
Sinek00:37:26
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
radyasyon00:36:53
Işınım
karasal00:36:15
Kara (I) ile ilgili, berrî
serbest vuruş00:35:09
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
sorumluluk00:35:09
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
ehem00:35:07
Çok önemli
yaslanmak00:33:47
Güvenmek
Hesaplı00:33:27
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
yozlaşmak00:33:22
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
İhtilal00:32:32
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
dünya görüşü00:32:02
İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi
üniversal00:31:34
Evrensel
muşta00:30:43
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
Hasımlık00:30:40
Hasım olma durumu
kızıl ötesi00:30:33
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
ıtırlı00:30:26
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
üzerine atmak00:30:01
bir suçu birine yüklemek
şal00:28:30
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
hısımlık00:27:44
Hısım olma durumu, karabet
ayaklı00:27:38
Ayağı olan
yunanlı00:26:16
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
kesme00:25:38
Kesmek işi
Üçgül00:25:36
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
ikiz00:25:23
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
adilik00:25:16
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
insaf etmek00:24:44
acımak, hakkını tanımak
karateci00:24:17
Karate yapan kimse
izmaritgiller00:24:06
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
KIraat etmek00:23:12
okumak
dostça00:23:07
Dosta yakışır (biçimde)
kamet00:23:06
Boy, endam
Alize00:22:46
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
yılan kavı00:22:42
bk. yılan gömleği
müşkülpesent00:22:25
Güç beğenen, titiz
Zeveban00:22:16
Erime
prezidyum00:21:22
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
sekili00:21:21
Sekisi olan
palyatif00:20:05
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
İŞVELİ00:19:25
Nazlı, cilveli, edalı
koyu kırmızı00:19:16
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
kanaat getirmek00:19:05
kanmak, aklı yatmak, inanmak
baraj ateşi00:18:27
Yoğun yaylım ateşi
Adana kebabı00:17:44
Kıymasına bolca acı biber katılarak hazırlanan şiş köfte
aptallık00:17:22
Aptal olma durumu veya aptalca iş
Teknik00:17:00
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
abadî00:14:55
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
şaki00:14:39
Haydut, eşkıya
ıstırap00:14:18
Acı
Dosya00:14:09
Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü
derdest00:13:53
Yakalama, tutma, ele geçirme
akar00:12:09
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
kütle00:11:58
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
revak00:11:49
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
ziynet00:10:32
Süs, bezek
etajer00:10:28
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
darülâceze00:09:43
Düşkünler evi