iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

öğrenim belgesi18:18:14
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
uyarlanma18:18:09
Uyarlanmak işi
yük asansörü18:18:04
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
ehem18:17:55
Çok önemli
enli18:17:53
Eni büyük olan, geniş
elem18:17:48
Acı, üzüntü, dert, keder
elci18:17:45
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
maalmemnuniye18:17:39
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
tanzim18:17:38
Sıraya koyma, sıralama
tanıma18:17:36
Tanımak işi
VARAN18:17:31
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
halifelik18:17:29
Halifenin görevi, hilâfet
SECCADE18:17:07
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
sözlü18:17:00
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
camız18:16:58
Manda, su sığırı, kömüş
kırılma18:16:53
Kırılmak işi
davranmak18:16:50
Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
pervasızca18:16:48
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
yaprak18:16:43
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
sokulgan18:16:36
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
İlişkin18:16:31
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
nebati18:16:26
Bitki ile ilgili, bitkisel
sezyum18:16:26
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
şarap fıçısı18:16:22
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
şif18:16:21
Pamuk kozası
bohem18:16:17
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
sırt18:16:14
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
sıla18:16:12
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
fesh etmek18:16:06
bk. feshetmek
Hem de18:15:48
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
epitel18:15:45
bk. epitelyum
düşünme18:15:44
Düşünmek durumu, tefekkür
YARGILAMA18:15:41
Yargılamak işi, muhakeme
boru çiçeği18:15:27
Çan çiçeği
şal örneği18:15:24
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
doğru doğru dosdoğru18:15:18
en doğrusu şudur ki
CİMBAKUKA18:15:14
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
ifade etmek18:15:05
anlatmak
satrançlı18:15:02
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
şaibe18:14:55
Kir, leke
YAĞMUR18:14:42
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
sıçrama18:14:36
Sıçramak işi
kapı18:14:34
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
Maron18:14:24
Kestane rengi
yardımcılık18:14:24
Yardımcı olma durumu
derbeder18:14:23
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
Masal18:14:17
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
tuhafiyeci18:14:07
Tuhafiye satan kimse
kalın ses18:14:00
Titreşim sayısı az olan
aksaklık18:13:28
Aksak olma durumu
Madun18:13:26
Alt aşamada bulunan
Kaymak18:13:25
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
op18:13:17
bk. opus
elâstikiyet18:13:17
Esneklik
ZEYREKLİK18:13:16
Anlayışlı, uyanık olma durumu, zekâ
yer bilimi18:13:11
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
gövdelenmek18:13:08
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
maranta18:13:00
Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca)
bazlama18:12:53
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
sanal18:12:53
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
akran18:12:48
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
çokça18:12:47
Çok olarak
sulu zırtlak18:12:37
Oyunlarda kuralları bozup mızıkçılık eden, ağlayan, kaçan kimse
sabit18:12:23
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
Ailecek18:12:10
Ailece
basınç18:12:08
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
sadak18:12:05
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
karateci18:12:04
Karate yapan kimse
otçu18:11:58
Köylerde hekimlik yapan kimse
stant18:11:56
At yarışlarında seyirci tribünü
sakak18:11:50
Çene altı
sahil18:11:48
Kıyı, yaka, yalı
yönetimsel18:11:47
Yönetimle ilgili, idarî
sahne18:11:45
İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer
sahra18:11:40
Kır
çeviri18:11:36
Dilden dile aktarma, çevirme, tercüme
grekoromen18:11:35
Belden aşağısını tutmamak ve ayaklarla oyun yapmamak gibi kuralları olan güreş türü
plâk18:11:30
Metal yaprak, plâka
belgit18:11:26
Senet
salah18:11:25
Düzelme, iyileşme, iyilik
tahakkuk etmek18:11:20
gerçekleşmek
siklamen18:11:20
Tavşankulağı, buhurumeryem (Cyclamen coum)
vilâdî18:11:11
Doğuştan (olan)
salak18:11:10
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
dergi18:11:09
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
yazıcı18:11:05
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
ERKEK18:11:05
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
su testisi18:10:59
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
özür18:10:57
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
tüfek18:10:54
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
röportaj18:10:43
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
florya18:10:32
bk. flurya
telef18:10:27
Yok etme, öldürme
olan18:10:25
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
kitapsever18:10:22
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
tenakus18:10:14
Azalma, eksilme
Kıstak18:10:06
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
tükürüğünü yutmak18:09:54
imrenip ağzı sulanmak
tomruk18:09:51
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
etyaran18:09:49
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
tandem18:09:46
İki kişilik bisiklet
dikiş18:09:43
Dikmek işi
tirbuşon18:09:33
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
fakülte18:09:32
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
iktidar18:09:12
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
teşvik18:09:07
İsteklendirme, özendirme
Yerine18:09:05
Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
gondol18:08:54
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
arabozanlık18:08:52
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
paçal18:08:52
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
ispanya18:08:44
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
müptela18:08:39
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
KEPENK18:08:34
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
Kılavuz18:08:32
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
Nüzul18:08:32
İnme, felç
günlük ağacı18:08:27
Asya"nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika"da yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad
nişasta18:08:26
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
kerestelik18:08:23
Kereste yapılmaya elverişli ağaç
mabeyin18:08:14
Ara
abani18:08:11
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
urağan18:08:05
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
abide18:07:54
Anıt
meyhane18:07:51
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
kendinden18:07:50
Kendi aklından, kendi kendine
ÇİRKİN18:07:34
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
fücceten18:07:33
Birdenbire, ansızın (ölmek)
koyacak18:07:30
İçine öte beri koymaya yarayan şey
ebonit18:07:24
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
sağlık18:07:10
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
Aygır18:07:09
Damızlık erkek at