iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

araya girmek18:51:17
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
FÜZE18:51:10
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
pelit18:51:08
Meşe ağacının meyvesi, palamut
terakki18:51:05
İlerleme, yükselme, gelişme
takanak18:51:05
Alacak, borç
dengeli18:51:02
Dengesi olan, muvazeneli
Bağnazlık18:51:00
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
turizm18:50:59
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
turist18:50:56
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
iskan18:50:53
Yurtlandırma, yerleştirme
ishal18:50:50
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
Zorlayış18:50:47
Zorlamak işi veya biçimi
istif18:50:38
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
muvasalat18:50:25
Bir yere ulaşma, varma
elektrot18:50:13
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
üre18:50:04
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
çırnık18:49:51
Küçük boyda kayık
arıza18:49:48
Engebe
ekvator18:49:45
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
yolsuz18:49:42
Yolu olmayan
alâkok18:49:39
Rafadan
ecnebi18:49:22
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
ornitoloji18:49:02
Kuş bilimi
açıktan açığa18:48:58
Belirgin olarak, göz göre göre
posta treni18:48:55
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
dalgın18:48:24
Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşüncelere dalmış olan veya dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan, gafil
Lodos18:48:21
Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel
selika18:48:16
Güzel söyleme ve yazma yeteneği
eşkin18:48:14
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
keyfi kaçmak18:48:12
neşesi kalmamak
eşsiz18:48:11
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
keşif18:48:08
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
çay18:48:05
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
Eşlik18:47:41
Eş olma durumu
kırma18:47:32
Kırmak işi
cip18:47:26
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
tuz18:47:20
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
küçük önerme18:47:17
Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minor
bakire18:47:13
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
cer18:47:11
Çekme, sürükleyerek götürme
okur18:47:08
Okuyan kimse, okuyucu, kari
car18:47:07
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
idareci18:47:01
Yönetici
HİLYE18:46:56
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
müze18:46:52
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
silme18:46:47
Silmek işi
mihnet18:46:37
Sıkıntı, üzüntü
natura18:46:31
İnsanın yaradılış özelliği
mezura18:46:25
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre
sanat eseri18:46:13
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
tur18:46:10
Dolaşma
tul18:46:07
Uzunluk
uzo18:46:00
Yunan rakısı
BAKAN18:45:54
Bakmak işini yapan (kimse)
yetişmiş18:45:44
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
mayın dökmek18:45:38
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
bakaç18:45:28
Dürbün
observatuvar18:45:25
Gözlem evi, rasathane
fek18:45:16
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
fit18:45:13
Birini başkasına karşı kışkırtma
fil18:45:07
Filgillerin hortumlular takımından, Afrika ve Asya"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan (Elephas)
fok18:45:01
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
gem18:44:58
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
gen18:44:55
Geniş
gag18:44:45
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
Cüz18:44:31
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
Gelir18:44:07
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
ulaç18:43:59
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
kurabiye18:43:53
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
duo18:43:50
İki ses veya iki müzik
dut18:43:47
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
dun18:43:44
Alçak, aşağı, aşağılık
macera18:43:23
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
bozuk çalmak18:43:17
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
beklenmedik18:43:14
Birdenbire, ansızın
Kızılderili18:43:03
Amerika yerlilerine verilen ad
inan18:42:59
İnanmak işi
yaban domuzu18:42:56
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
boşaltma18:42:48
Boşaltmak işi
menekşegiller18:42:36
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
Kuşku18:42:34
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
ons18:42:27
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
oma18:42:24
Kalça kemiği
oba18:42:14
Göçebelerin konak yeri
oha18:42:11
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
sapık18:42:05
Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabiî, anormal
lap18:42:02
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
lav18:41:59
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
laz18:41:56
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
enterne18:41:51
Göz altında (olan)
lam18:41:50
Arap alfabesinde l harfinin adı
lan18:41:46
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
yak18:41:37
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
FEN18:41:28
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
tekstil18:41:28
Dokuma
karmaşık18:41:26
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
gabardıç18:41:23
Yaşlı ardıç ağacı
düşme18:41:23
Düşmek işi
Fin18:41:22
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
GAR18:41:06
Yolcu ve eşya ulaşımını sağlamak için demir yolu ile ilgili birçok kuruluşun bulunduğu yer
Gam18:41:03
Tasa, kaygı, üzüntü
öğretim üyesi18:40:57
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
Ahmak18:40:54
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
asabiye18:40:42
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
DEMET18:40:42
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
çayır kuşu18:40:39
Tarla kuşu
yakalanmak18:40:39
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
hilesiz18:40:36
Hile yapmayan, düzen bilmeyen
Soyluluk18:40:33
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
faizcilik18:40:21
Faizcinin işi, tefecilik
mineral18:40:15
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
aşağılık18:40:03
Aşağı olma durumu, adilik
sınır taşı18:39:50
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
dayanmak18:39:47
Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak
bunaltma18:39:23
Bunaltmak işi
kuzu eti18:38:57
Kesilmiş kuzunun parçalanıp satılan eti
setir18:38:51
Bir şeyi örtme, gizleme
bopstil18:38:48
Züppece giyiniş biçimi
talimat18:38:45
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
palet18:38:42
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
terbiyesiz18:38:30
Terbiyesi olmayan
mücevher kutusu18:38:27
Mücevherlerin saklandığı küçük kapalı kutu
açık yeşil18:38:20
Yeşilin bir ton açığı
feragat18:38:09
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
haf18:37:56
Futbolda kalecinin önünde bulunan iki bekin önündeki üç oyuncudan her biri
hab18:37:53
Uyku
ini18:37:44
Kayın birader
ima18:37:41
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
harfiyen18:37:26
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
smokin18:37:19
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi