iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

Turpgiller02:02:00
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
Tekerlek02:01:46
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
yüklemek02:01:31
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
atlatmak02:01:16
Savsaklamak
mihnet çekmek02:01:16
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
imparator02:00:59
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
tahttan indirmek02:00:57
hükümdarlığına son vermek
rampa02:00:51
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
oruçlu02:00:23
Oruç tutan (kimse), niyetli
tahsildar02:00:19
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
öneri01:59:53
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
bidon01:58:57
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
benzer01:58:55
Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan (şey), müşabih, mümasil
bindi01:58:43
Destek, hamil
dalama01:58:37
Dalamak işi
bilir01:58:31
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
susamak01:58:06
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
abadî01:58:03
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
anayasa01:57:58
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
sınıflandırma01:57:42
Bölümlendirme
kaf01:57:40
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
takvim01:57:36
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
tediye01:57:34
Para vb.bir şey verme, ödeme
eğrelti otu01:57:28
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
PIRNALLIK01:57:25
Pırnal çalılığı
hamur01:57:23
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
konsolos01:57:09
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
hektometre01:56:44
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
barbunya01:56:34
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
kalevi01:56:29
Alkalik, antiasit
çocuklar!01:56:24
arkadaşlar!
endişe01:55:54
Düşünce
donama01:55:44
Süsleme, tezyin
yetmek01:55:34
Yeterli sebep olmak
sintine01:55:01
Geminin içinde en alt bölüm
yoksun01:54:56
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
KALOMA01:54:53
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
ovalama01:54:39
Ovalamak işi
pelteklik01:54:24
Peltek olma durumu, peltek konuşma
altes01:54:22
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı
Ensiz01:54:15
Eni küçük olan, dar
kebere01:54:08
Gebre otu
degajman01:53:34
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
fen bilimi01:53:16
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
asap01:53:11
Sinirler
arsa01:53:03
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
araf01:53:01
Cennet ile cehennem arasında bir yer
aziz01:52:36
Sevgide üstün tutulan, muazzez
azil01:52:34
Görevden alma
azma01:52:25
Azmak işi
natıka01:52:23
Düşünüp söyleme yeteneği
azap01:52:23
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
konvansiyonel01:52:20
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
mestane01:52:09
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
Hudut01:52:08
Sınır
ayin01:52:07
Dinî tören, ibadet
abla01:51:51
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
kavat01:51:42
Yolsuz, yasa dışı veya gizli, cinsî birleşmelerde aracılık eden erkek, pezevenk
kavim01:51:31
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
delta01:51:29
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
kumanda01:51:27
Komuta
katot01:51:25
Eksi uç
denek01:51:18
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
memnuiyet01:51:03
Yasak olma, yasak edilme durumu
nakzetmek01:50:48
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
sakar01:50:27
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
çeşitli01:50:06
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
elezer01:49:58
Sadist
makarna01:49:37
İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılan yemek
balabanlık01:49:33
Balaban olma durumu
niye01:49:31
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
Hutbe01:49:29
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
naip01:49:20
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
name01:49:16
Mektup
narh01:49:11
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
arka (veya sırt) çevirmek01:49:05
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
eytam01:48:54
Yetimler
eyvah01:48:48
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
çarşı01:48:37
Dükkânların bulunduğu alış veriş yeri
bankiz01:48:35
Buzla
süre aşımı01:48:24
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
pianta01:48:11
Ayakkabının alt kenarı
Bürokrat01:48:06
Devlet dairesinde çalışan görevli
ahlak dışıcılık01:48:02
Ahlâk bilimine aykırı davranma
paşa01:47:52
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
çıkıntılı01:47:32
Çıkıntısı olan
seyretmek01:47:26
Bir olaya karışmadan bakmak
mahreç01:47:22
Çıkış yeri, çıkak
Nazik01:47:19
Başkalarına karşı saygılı davranan
Barsak01:46:45
Bağırsak
Badi01:46:37
Ördek
sibakusiyak01:46:32
bk. siyakusibak
sarıçalı01:46:32
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
entel01:46:31
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
grena01:46:05
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
uzlaştırma01:46:03
Uzlaştırmak işi
farfara01:46:01
Ağzı kalabalık, gürültücü
İmam01:45:46
Cemaate namaz kıldıran kimse
İlga01:45:44
(varlığını) Kaldırma
kap01:45:36
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
hakikaten01:45:20
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
affedilme01:45:18
Bağışlanma
konsey01:45:15
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
nektar01:44:51
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
ışınım01:44:41
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
müdevver01:44:41
Yuvarlak
Tartımlı01:44:36
bk. dizemli
iktifa etmek01:44:25
yetinmek; kanmak
yağ bezi01:43:28
Yağ bezleri
erkete01:43:26
Dikiz
Kıvılcım01:43:23
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
karşılaştırma01:43:08
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
kariyer01:43:07
Meslek, uzmanlık
tutar01:42:42
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
otonomi01:42:41
Özerklik, muhtariyet
yenileme01:42:34
Yenilemek, yeniden yapmak işi
saklık01:42:32
Uyanıklık, teyakkuz
MÜLGA01:42:24
Varlığı kaldırılan, kapatılan
lepra01:42:21
Cüzam
villa01:42:16
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
dimdik durmak01:42:14
tam dik durumda olmak
kompresör01:42:05
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
tartışma01:42:03
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
karnivor01:41:46
Et obur, et yiyen canlı
sakıncalı01:41:44
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
çalışkan01:41:26
Çok çalışkan, çalışmayı seven, faal
boyutlandırma01:41:25
Boyutlandırmak işi
mumluk01:41:16
Mumu olan
cilbent01:40:56
Klâsör
taam01:40:55
Yemek, yiyecek