iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

fiyaka22:44:53
Gösteriş, çalım, afi, caka
Yanak22:44:22
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
korkusuz22:44:19
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
Japon22:43:48
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
ket22:43:41
Engel
yığılı22:42:57
Yığılmış olan
Ulema22:42:52
Bilginler
av22:42:47
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
meclis22:42:37
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
Ezgi22:42:22
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
Tekrarlanma22:41:59
Tekrarlanmak işi
pelerin22:41:42
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
Gerici22:41:37
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
sigala22:41:35
bk. sığla
tomruk22:41:22
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
Esnek22:41:22
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
Dalkavuk22:41:12
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
UZAKLIK22:40:07
Uzak olma durumu, ıraklık
ezİk22:39:58
Ezilmiş veya yassılmış
han22:39:02
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
murahhas22:38:44
Delege
Gazal22:38:06
Ceylân
belde22:37:05
Şehir
elzem22:36:23
Çok gerekli, vazgeçilmez
PASAK22:36:13
Kir
varidat22:36:02
Akla gelen, içe doğan düşünce
metal bilimi22:35:40
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
Fonoloji22:35:22
Ses bilimi
SARMAL22:35:18
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
Dokundurmak22:35:15
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
ödün22:35:14
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
ER22:35:07
Erbiyum"un kısaltması
bent22:34:56
Bağ, rabıt
anatomi22:34:52
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
dessas22:34:52
Düzenci, entrikacı
riyaziye22:34:41
Matematik
tıkız22:34:30
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
primitif22:34:06
İlkel, iptidaî
anne22:33:54
Çocuğunu dünyaya getiren kadın
Ur22:33:46
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
Susuzluk22:33:41
Susuz olma durumu, kuraklık
ekonomi22:33:28
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
bilgece22:33:20
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
ya22:33:18
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
Hicap22:32:58
Utanma, utanç, sıkılma
Duyurmak22:32:43
İlân etmek
ZAN22:32:28
Sanma, sanı
Zarar22:31:58
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
kimse22:31:53
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
Toz22:30:52
bk. Töz
kargaşa22:30:47
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
salt22:30:38
Yalnız, sadece, tek, sırf
TAKIM22:30:31
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
sorumlu22:30:24
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
Dokundurma22:30:16
Dokundurmak işi
akaret22:29:50
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
hareket22:29:30
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
duygu22:29:02
Duyularla algılama, his
bilme22:28:54
Bilmek işi
cazibe22:28:40
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
mecnun22:28:04
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
BELGE22:27:46
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
yokluk22:27:33
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
En22:27:26
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
turna22:27:21
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
zerre22:26:12
Çok küçük parçacık
meze22:26:00
İçki içilirken yenilen yiyecek
Vesvese22:24:44
Şüphe, kuruntu, işkil
Kertenkele22:22:49
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
var22:19:41
Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı
haya22:19:34
Er bezi
yerine getirmek22:18:51
istenileni, gerekeni yapmak
lakayt22:17:13
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
umursamaz22:16:14
Umursamayan, aldırış etmeyen
fevkalade22:15:06
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
sincap22:10:32
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
kumsal22:09:42
Su kıyılarında oluşan kumlu yer, plâj
serbest22:07:57
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
na22:06:42
Sodyum"un kısaltması
Malzeme22:06:09
Gereç, materyal
remel22:06:01
Aruz ölçülerinden biri
Randevu22:05:58
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
hediye22:05:48
Armağan
kum taşı22:05:47
Kum tanelerinin kaynaşmasıyla oluşmuş bir çeşit tortul kayaç
Bat22:05:41
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
bir22:05:32
Sayıların ilki
rayiha22:05:29
Koku, güzel koku
son22:05:24
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
artımlı22:05:18
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
Bar22:05:14
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
küresel22:05:11
Küre ile ilgili olan
GERÇEKTEN22:05:05
Gerçek olarak, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki
Meta22:05:03
Mal, ticaret malı
birey22:04:15
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
alçaklık22:03:38
Alçak olma durumu
eli ayağı dolaşmak22:02:01
şaşırmak, telâşlanmak
tınlama22:01:46
Tınlamak işi
abat22:01:35
Bayındır, mamur
namazgah22:01:33
Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönüne doğru dikili bir taşı bulunan yer
Arlı22:00:46
Namuslu, utangaç, sıkılgan
terennüm22:00:39
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
oy birliği22:00:26
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
cilacı22:00:24
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
aşikâr22:00:22
Açık, apaçık, belli, meydanda olan
Duruşma22:00:21
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
STOK22:00:16
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
kireç söndürmek22:00:07
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
RÜTBE21:59:59
Mertebe, derece, paye
kiralayan21:59:53
Kiraya veren
Pres21:59:51
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
senelik21:59:49
Yıllık
potas21:59:46
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
Kışlak21:59:43
Kışın barınılan yer
kötürüm olmak (veya kalmak)21:59:36
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
Sarp21:59:16
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
kuğu21:59:13
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
yetenekli21:59:11
Yeteneği olan, kabiliyetli
kabul etmek21:59:08
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
us dışı21:59:03
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
sevinç21:58:55
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
Kadıköy taşı21:58:48
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
böbrek taşı21:58:40
Böbreklerde oluşan taş
parçalama21:58:28
Parçalamak işi, parçalara ayırma
kararlama21:58:07
Kararlamak işi
matematik21:58:05
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
iskele kuşu21:58:02
Yalıçapkını, emircik
kasadar21:57:57
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
alâminüt21:57:53
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
namevcut21:57:52
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
öğretmen21:57:44
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime