iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

kayın baba02:57:35
Kaynata
şilep02:57:32
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
Yargıç02:57:19
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
ahit02:56:57
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
allame02:56:46
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
egzersiz02:56:43
Alıştırma
korku02:56:32
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
zıypak02:56:30
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
Mühresenk02:56:30
Alaca somaki, balgam taşı
palmiyegiller02:56:19
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
münevver02:56:16
Aydın
yasaklanma02:55:46
Yasaklanmak işi
tolerans02:55:28
Hoşgörü, müsamaha
ağı ağacı02:55:26
Zakkum
İntihal02:55:19
Aşırma
boşalma02:55:16
Boşalmak işi, inhilâl
HOŞUNA GİTMEK02:55:13
biri beğenmek
lebalep02:55:05
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
pasif02:55:02
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
buzla02:54:57
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
ADALİ02:54:41
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
kaymak taşı02:54:34
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
yeltek02:54:31
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
hiddetli02:54:21
Kızgın, öfkeli
Zühal02:54:15
Sekendiz, Satürn
mezbele02:54:09
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
Pinti02:53:57
Aşırı derecede cimri, kısmık
portatif02:53:56
Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar
örümcekler02:53:56
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
bunalım02:53:52
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
EDEPSİZ02:53:48
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
racon02:53:44
Yol, yöntem, usul
antrenman02:53:38
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
söz (veya lâf) altında kalmamak02:53:33
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
çatlak02:53:31
Çatlamış olan
bardak02:53:27
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
iltimas02:53:24
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
tıntın02:53:22
Boş, bomboş
Yağı02:53:21
Düşman, hasım
bariton02:53:08
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
sorumluluk düşmek02:53:05
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
baritin02:52:57
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
anonsör02:52:42
bk. sunucu
bütün bütüne02:52:42
Bütün olarak, tamamıyla
bariyer02:52:35
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
Toplam02:52:34
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
tanıtlama02:52:23
Tanıtlamak işi, ispatlama
BASİT02:52:18
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
ruba02:52:14
Giysi, giyecek
ruhi02:52:12
Ruhla ilgili, ruhsal
mevsim02:52:03
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
argüman02:52:02
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
Milyar02:51:53
Milyon kere bin, 1.000.000.000
portre02:51:49
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
katabolizma02:51:47
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
Ağırlaşmak02:51:13
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
tarihî eser02:51:00
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
aralamak02:50:59
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
Misk02:50:58
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
arasat02:50:57
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
yıkık dökük02:50:55
Harabe, eski
meç02:50:54
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
İyicene02:50:52
Tam olarak, adamakıllı
kutlama02:50:46
Kutlamak işi, tebrik
bağlı02:50:40
Bir bağ ile tutturulmuş olan
tülbent02:50:34
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
Tapu02:50:26
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
faraza02:50:23
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
leopar02:50:17
Pars
katalepsi02:50:08
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
komedyen02:50:07
Güldürülerde oynayan oyuncu
ibiş02:50:04
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
balast02:50:04
Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları
Bakir02:50:02
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
Baget02:49:42
İnce, kısa değnek
tasarlama02:49:39
Tasarlamak işi
köklü02:49:36
Kökü olan
merzengûş02:49:34
Mercanköşk
Yaş02:49:34
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
zapt etmek02:49:28
zorla almak
oryantal02:49:09
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
çetrefilli02:49:08
Karışık ve anlaşılması güç olan
duvar resmi02:48:58
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
Hüviyet02:48:57
Kimlik
Gürültücü02:48:56
Gürültü yapan veya gürültü çıkaran (kimse), velveleci
borç almak02:48:43
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
zedelemek02:48:16
Zarar vermek
araşit02:48:02
Yer fıstığı
sarf02:48:02
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
sari02:47:59
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
sapa02:47:57
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
saat02:47:48
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
sabi02:47:45
Küçük çocuk
sabo02:47:43
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
fena02:47:40
İyi nitelikte olmayan, kötü
safa02:47:37
bk. sefa
sada02:47:34
bk. seda
sagu02:47:31
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
sade02:47:29
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
zarar görmek02:47:10
kötü sonuca uğramak
HURİ02:47:09
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
ateist02:47:08
Tanrıtanımaz
uyuşuk uyuşuk02:46:59
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
düstur02:46:54
Genel kural, kaide
vakitsiz02:46:52
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
rikkat02:46:44
İncelik, naziklik
cesaretsiz02:46:38
Yüreksiz
badem şekeri02:46:35
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
rahvan02:46:22
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
eğlenceli02:46:16
Eğlendiren, hoşa giden
Stronsiyum02:46:13
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
pisik02:46:04
Kedi
düş02:46:04
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
kalın ses02:46:01
Titreşim sayısı az olan
adım02:46:01
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
papağanlar02:45:56
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
Düşkü02:45:56
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
aferist02:45:51
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
kaynakça02:45:24
Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi
anekdot02:45:23
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
kesiş02:45:13
Kesmek işi veya biçimi
ivedili02:45:01
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
TURP02:44:43
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
düğün çiçeğigiller02:44:38
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
yığın bulut02:44:22
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
gelip geçici02:44:19
Sürekli olmayan, kısa süreli
oturum02:44:17
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
Akkarınca02:44:14
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
gereksizlik02:44:11
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
ermeni02:44:06
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse