iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

iyilik etmek (veya yapmak)08:20:48
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
üstüne oturmak08:20:47
bk. üzerine oturmak
Çatı08:20:45
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
Belirsiz08:20:41
Belirli olmayan, gayrimuayyen
kayıt defteri08:20:39
Kayıt yapılan defter
kestane08:20:36
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
Berbat08:20:36
Kötü
Rabbena08:20:34
Tanrı, Tanrım
yönetmenlik08:20:32
Yönetmen olma durumu
büyük mağaza08:20:22
Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer
canı cehenneme08:20:20
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
rafadan08:20:18
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
değiştirme08:20:15
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
arka çıkmak08:20:13
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
toz toprak08:20:11
Bulut hâlinde olan toz
böğürtlen08:20:09
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
SES YİTİMİ08:20:07
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
Muhakeme08:20:01
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
dış deri08:19:55
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
kuvvetli08:19:53
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
ünlü08:19:51
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
boyama08:19:49
Boyamak işi
kademeli08:19:47
Aşamalı, basamaklı
dedektif08:19:45
bk. detektif
Esenleme08:19:37
Esenlemek işi, selâm
politikacılık08:19:28
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
yelme08:19:26
Yelmek işi
yemin08:19:24
Ant
yemek08:19:22
Yemek yeme, karın doyurma işi
yenme08:19:20
Yenmek (I,II) işi
haber atlamak08:19:18
(gazetecilikte) bir haberi vaktinde yayımlayamamak
yerli08:19:18
Taşınamayan, başka yere götürülemeyen
yetim08:19:15
Babası ölmüş olan çocuk
ıtnap08:19:14
Sözü boş yere uzatma
yetke08:19:13
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
yetme08:19:09
Yetmek işi
zanaatçı08:19:01
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
omuzdaş08:18:59
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
bölüm08:18:46
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
kara yosunu08:18:44
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
bölük08:18:42
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
yazılı bildirim08:18:38
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
gedikli08:18:37
Gediği olan
judo08:18:36
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
tekin değil08:18:34
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
OKAR08:18:32
Telli balıkçıl
beraberinde08:18:30
yanında
kabine08:18:26
Bakanlar kurulu
kabile08:18:24
Ebe
parlatma08:18:20
Parlatmak işi
pabuç08:18:18
Ayakkabı
artık08:18:16
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
hususî08:18:14
Özel
Uyku sersemliği08:18:12
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
terbiyum08:18:10
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
Oyun08:18:08
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
Sağlama08:18:06
Sağlamak işi
hayal oyunu08:18:03
Karagöz oyunu
İstila08:18:01
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
kara kış08:17:59
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
yırtıcı kuş08:17:55
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
GELENEK08:17:51
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
kaba kuvvet08:17:48
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
Kaziye08:17:44
Önerme
sadakatsizlik08:17:44
Sadakatsiz olma durumu
tüvana08:17:40
Kuvvetli, dinç, canlı
lâktik asit08:17:38
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
hezeyan08:17:37
Saçmalama
adamak08:17:34
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
Nikah08:17:32
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
kuru temizleme08:17:30
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
yükselti08:17:28
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
yükselme08:17:26
Yükselmek işi, itilâ
Muharrir08:17:24
Yazar
kaplumbağa08:17:22
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
GÖREV08:17:18
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
LOGARİTMA08:17:16
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
ilişik08:17:12
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
MASRAF08:17:10
Harcanan para, gider
Nakıs08:17:08
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
Minder08:17:06
İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte
Abdest08:17:04
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
Aşama sırası08:17:01
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
itme08:17:00
İtmek işi
garson08:16:59
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
baraj ateşi08:16:57
Yoğun yaylım ateşi
kademe08:16:55
Aşama, basamak
katılım08:16:53
Katılmak işi, iştirak
Genel08:16:51
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
hoş geldiniz08:16:45
gelene söylenen esenleme sözü
BABACAN08:16:43
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
YILANKAVİ08:16:37
Dolambaçlı, dolanarak giden
tramvay08:16:35
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
saflık08:16:33
Saf olma durumu; temizlik, arılık
kalça08:16:31
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
sanat eseri08:16:27
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
mihver08:16:25
Eksen
DAH08:16:23
bk. deh
Eda08:16:20
Davranış, tavır
DEK08:16:18
Düzen, hile
BEN08:16:16
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
Eti08:16:14
Hitit
BEK08:16:12
Sert, katı; sağlam
BAN08:16:10
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
Bos08:16:08
bk. boy bos
Boy08:16:04
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
Bit08:16:02
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
Bas08:16:00
En kalın erkek sesi
Bir08:15:58
Sayıların ilki
Bey08:15:55
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
CAN08:15:51
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
Cet08:15:49
Dede, büyük baba, ata
Ant08:15:47
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
Ahu08:15:45
Ceylan, karaca
ARA08:15:43
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
ARI08:15:41
Temiz, münezzeh
ACI08:15:39
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
AMA08:15:37
Görmez, kör
ALT08:15:35
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
AKI08:15:33
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
ucuZ08:15:26
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
Japon bezi08:15:22
Japonya"da üretilen bir bez
İSTEK08:15:21
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
doküman08:15:19
Belge, vesika
ufuk08:15:17
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
havai fişek08:15:15
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
ufki08:15:12
Yatay
gözü pek08:15:10
Korkusuz, yürekli, cesur
Fırça08:15:08
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
hekim08:15:06
İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilâçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip