iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

iyilik etmek (veya yapmak)10:18:02
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
araştırma görevlisi10:17:57
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
yere bakan yürek yakan10:17:51
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
olağan dışı10:17:49
Olağan olmayan, gayri tabiî
KURAMSAL10:17:47
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
YUFKA10:17:45
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
terslik10:17:43
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
gök kuşağı10:17:39
Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gök yüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
epitelyum10:17:37
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
başlama10:17:30
Başlamak işi
YUNAK10:17:26
Yıkanılan yer, hamam
LENF10:17:24
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
gerdanlık10:17:22
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
oğlan10:17:18
Erkek çocuk
oğlak10:17:14
Zodyakta Yay ile Kova arasındaki burç, Cedi. bk. Zodyak
serbest vuruş10:17:12
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
yasa dışı10:17:10
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
Söylence10:17:06
Efsane
prenses10:17:00
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
LEKE10:16:56
Kirliliği gösteren iz
HOŞUNA GİTMEK10:16:54
biri beğenmek
bazilika10:16:50
Kral sarayı
prensip10:16:48
İlke, umde
felaket10:16:45
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
Şalgam10:16:43
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
bağ budamak10:16:41
bağdaki üzüm kütüklerini budamak
terlik10:16:41
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
kelime cambazı10:16:41
Kelime cambazlığı yapan kimse
bir daha10:16:41
bir kez daha
serseri10:16:38
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
santrozom10:16:35
Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plâzma kütlesi
Oluk10:16:33
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
çenebaz10:16:31
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
Olay10:16:27
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
fotoğraf10:16:26
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
Olgu10:16:23
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)10:16:22
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak
karakteroloji10:16:21
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
Olta10:16:19
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
şapka10:16:17
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
kuruntuya kapılmak10:16:13
boş yere tasalanmak
Onur10:16:11
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
Okul10:16:09
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
font10:16:07
Dökme demir, pik (I)
Selam10:16:07
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
şarap10:16:05
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
Okur10:16:02
Okuyan kimse, okuyucu, kari
kefir10:16:00
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
Sekiz10:15:58
Yediden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 8 VII
kefil10:15:56
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
Edep yeri10:15:54
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
kefen10:15:52
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
Sefih10:15:48
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
keder10:15:46
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
havaneli10:15:42
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
AGANTA10:15:40
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
Sedye10:15:38
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
temerrüt10:15:34
Dik kafalılık, kafa tutma
saka kuşu10:15:32
bk. saka
ZALİM10:15:30
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
KUŞATMAK10:15:28
Çevrelemek, çokça bulunmak
Kervan10:15:26
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
BİLMECE10:15:22
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
koyu gri10:15:18
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
massetme10:15:14
Emme, içine çekme, soğurma
gözetlemek10:15:12
Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek
ta10:15:09
Tantal"ın kısaltması
arduaz10:15:05
Kayağan taş, kayrak
tecil etmek10:15:05
ertelemek
serpmek10:15:03
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
germe10:14:57
Germek işi
sop10:14:55
bk. soy sop
vazife görmek10:14:55
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
Ana yol10:14:52
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
yörük çadırı10:14:49
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
brezil10:14:43
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
birikme10:14:39
Toplanıp yığılma
Uçarı10:14:31
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
büyük atardamar10:14:27
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
Kongolu10:14:25
Kongo halkından olan (kimse)
itaat10:14:20
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
İmitasyon10:14:18
Taklit, taklit etme
Onama10:14:15
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
çatal ağız10:14:13
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
telkin etmek10:14:11
aşılamak
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)10:14:09
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
iyi etmek10:14:07
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
sokulgan10:14:02
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
birlik olmak10:14:01
bir işi yapmak için anlaşmak
dalaş10:13:59
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
YETKİ10:13:58
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
arjantin10:13:57
Büyük bira bardağı
rölâtivite10:13:47
Bağıntı, görelik, izafet
kerestelik10:13:45
Kereste yapılmaya elverişli ağaç
korkusuzluk10:13:41
Korkusuz olma durumu
yalanma10:13:41
Yalanmak işi
tutuşma10:13:37
Tutuşmak işi
rölâtivizm10:13:35
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
pervane balığı10:13:29
Ay balığı
Mahkeme kararı10:13:27
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
kanı temizlenmek10:13:25
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
animasyon10:13:23
Canlandırma
perhiz yapmak (veya etmek)10:13:22
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
haber ajansı10:13:21
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
YÜZEY10:13:19
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
Ansızın10:13:17
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
kadın10:13:11
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
Zavallı10:13:09
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
abaküs10:13:09
Sayı boncuğu, çörkü
Karabasan10:13:07
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
müptela10:13:06
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
fırıldak çiçeği10:13:05
Çarkıfelek
10:13:05
Nikel"in kısaltması
yuma10:13:04
Yumak işi veya durumu
Tahkim10:13:04
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
yalı yar10:13:03
Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yar
SINIFLAMA10:12:59
Bölümleme, tasnif
oy vermek (veya oyunu kullanmak)10:12:57
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
direniş10:12:55
Direnmek işi veya biçimi, karşı koyma, dayanma, mukavemet
yaralı10:12:53
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
seyreltme10:12:49
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
Ses bilimi10:12:45
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
KARMAŞA10:12:43
Karmaşık olma durumu
U dönüşü10:12:41
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
Dinsiz10:12:40
Dinî inancı olmayan
mühürdar10:12:39
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
Çulluk10:12:37
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
mutedil10:12:35
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
muteber10:12:31
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
meşgul etmek10:12:29
vaktini almak