iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

iyilik etmek (veya yapmak)02:03:05
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
başarım01:58:16
Elde edilen bir başarı
hemen01:56:28
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
etraflıca01:56:17
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
atgiller01:53:26
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
Tutuklu01:51:36
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
kötürüm olmak (veya kalmak)01:49:55
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
helyum01:49:38
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
sistem01:49:09
bk. Dizge
çipil01:47:26
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
tal01:43:54
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
etnoloji01:43:51
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
gevşemek01:43:06
Çözülmek
giray01:42:54
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
Post01:42:25
Tüylü hayvan derisi
ütopyacı01:41:32
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
işinin adamı01:40:08
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
gayya01:38:26
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
sazlık01:37:39
Sazları (I) çok olan yer
dar01:36:10
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
gerçeküstücülük01:32:18
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
Hutbe01:29:37
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
karpuz01:27:53
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
KAFA01:26:55
Baş (özellikle insan başı), ser
AĞZINA KADAR01:26:25
boş yeri kalmayacak biçimde
öd01:23:35
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
kimyager01:21:37
Kimyacı
yazmak01:19:04
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
iğne ardı01:12:51
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
alkolik01:11:11
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
sabırlı01:10:33
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
daraban01:10:01
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
sair01:09:39
Başka, öteki, diğer
sıygı01:07:00
Hacim
füzen01:06:55
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
kancık01:06:40
(hayvanlarda) Dişi
mesaha01:06:13
Yeri ölçme
şiir defteri01:02:39
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
orostopolluk01:01:24
Kurnazca iş, dalavere, dolap
AD00:47:42
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
coşmak00:44:00
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
olumlu00:43:59
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
kuğu00:43:05
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
Ayrıcalıksız00:43:01
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
özengen00:41:28
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
emrivaki00:39:01
Oldu bitti, olup bitti
ırk00:36:58
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
haşmet00:33:45
Görkem
zıt gitmek00:32:45
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
ön yargı00:29:24
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
ekinoks00:25:23
Gün gece eşitliği
matematiksel00:25:14
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
omurga00:25:00
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
muayyen00:23:40
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
karate00:22:29
Ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş yöntemi
mükemmellik00:21:26
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
üye olmak00:18:57
bir kuruluşa üye olarak girmek
masaj00:16:53
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
soytarı00:16:43
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
Süpürge00:15:07
Süpürmeye yarayan araç
karbon00:12:35
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
aday00:11:25
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
icabet00:07:14
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
okşamak00:06:32
Hafifçe dövmek
mermer kireci00:05:10
Mermerden yapılmış kireç
isilik00:03:24
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
asimile00:02:23
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır
etyemez00:01:57
Etyemezlikle ilgili
yetişme23:59:48
Yetişmek işi
portföy23:58:11
Para cüzdanı
yurdu23:56:36
İğnenin deliği
nezle23:55:58
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
kuru meyve23:50:00
Yaş meyvenin kurutulmuşu
etkisiz23:49:24
Etkisi olmayan, tesirsiz
mabeyin23:48:10
Ara
monden23:47:44
Toplum yaşamı ile ilgili
mıymıntı23:47:30
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
utarit23:46:51
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
kurtarma gemisi23:46:47
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
SÜMTER23:46:43
Kırmızımtırak, küçük taneli sert buğday
23:46:35
Çıplak
pirina23:46:31
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
seçim23:46:22
Seçmek işi
paylaştırma23:45:59
Paylaştırmak işi
lânetlemek23:45:57
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
kudret hamamı23:45:31
Ilıca
sulu boya23:45:25
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
papura23:45:22
İki çift öküzle çekilen ağır saban
afetzede23:45:15
Afete uğramış, afet görmüş
Söndürmek23:45:01
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
arsenik23:44:17
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
muvaffak23:43:55
Başarmış, başarılı (kimse)
özellik23:43:39
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
tahkikat23:42:43
Soruşturmalar
uygulamalı23:42:32
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
yerici23:41:54
Yeren, yermek işini yapan
zayi23:41:52
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
zapt23:41:44
Zor kullanarak ele geçirme
zade23:41:42
Oğul, evlât
zaaf23:41:40
Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama
maddi23:41:39
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
altlık23:41:38
Tabak veya bardak altı
sevici23:41:34
Eş cinsel kadın
seviye23:41:32
Düzey
arkeoloji23:41:10
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
aylaklık23:41:08
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
tüze23:41:03
Hukuk
şedaraban23:40:57
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
Ailecek23:40:55
Ailece
böyle23:40:50
Bunun gibi, buna benzer
Direy23:40:46
Fauna
tahayyül etmek23:40:44
hayal etmek
Diyet23:40:34
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
yerleşim23:40:16
Yerleşme, iskân
gidi23:40:04
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
Bencil23:39:41
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
potin23:39:32
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
Fonoloji23:39:31
Ses bilimi
sulanma23:39:27
Sulanmak işi
benimseme23:39:21
Benimsemek işi, sahip çıkma, tesahup
rekaket23:39:15
Kekemelik, pepemelik
permeçe23:39:14
Yedek olarak kullanılan ince halat
esenleşme23:38:42
Esenleşmek işi, selâmlaşma
seyyal23:38:28
Akışkan
MUSANDIRA23:38:04
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
mistik23:38:00
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
hendek23:37:56
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
restorasyon23:37:53
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
nikap23:37:41
Yüz örtüsü, peçe
vermek23:37:36
Bırakmak veya bağışlamak