iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

bakır taşı22:49:42
Malakit
dirgen22:49:20
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
kurlağan22:48:50
Etyaran
asabiye22:48:41
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
katabolizma22:48:27
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
tazelik22:48:21
Taze olma durumu, körpelik, taravet
aşı22:48:05
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
Sepet22:48:02
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
gram22:48:01
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
anlak22:47:56
Zekâ
mali22:47:55
Mal ve para ile ilgili, parasal
aksetmek22:47:55
Evirmek, tersine çevirmek
dramatik22:47:55
Sahne oyununa özgü olan
FERT22:47:42
Birey
kiriş22:47:29
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
tutumluluk22:46:53
Tutumlu olma durumu
Keklik22:46:28
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
HÜVİYET22:46:14
Kimlik
dem22:46:04
Soluk, nefes
tulûat22:45:42
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
OY22:45:40
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
Ödül22:45:39
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
AÇI22:45:24
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
ASLİ22:45:23
Temel olarak alınan, esas olan
Ton balığı22:43:43
Orkinos
tam22:43:26
Eksiksiz, kesintisiz
toprak köleliği22:43:10
Toprağa bağlı kölelik düzeni
akışkan22:42:45
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
teşebbüs22:42:41
Girişim, girişme
far22:42:35
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
kovucuk22:42:12
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
Kin22:41:52
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
dokunum22:41:14
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
Muhtelif22:40:48
Zıt, birbirini tutmayan
af dilemek22:39:45
bağışlanmasını istemek
baharat22:38:52
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
hayal kırıklığı22:38:43
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
Dövüşmek22:38:40
(iki silâhlı kuvvet) Çatışmak
ubudiyet22:38:01
Kölelik, kulluk
Bulanık22:37:42
Bulanmış olan, duru olmayan
bıkkınlık22:37:41
Çok bıkmış olma durumu
tehdit22:37:32
Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözdağı
OLA22:37:16
acaba, sahi, bulunabilir
BİLGİLİ22:36:16
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
eşkenar22:36:09
Kenarları eşit olan
Atmosfer22:35:55
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
Akıllıca22:35:46
Akla yakın, doğru olarak
galip22:35:21
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
Dışarlık22:35:19
Taşra
imalât22:34:39
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
kronik22:34:35
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
kuruluşlar bütünü22:34:15
Kompleks
yalan22:34:01
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
Cari22:33:42
Akan
Zn22:33:09
Çinko"nun kısaltması
şampiyona22:32:56
Şampiyonluk yarışması
kasem22:31:36
Ant içme, yemin etme
şelale22:31:14
Büyük çağlayan, çavlan
debdebe22:30:46
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
delta22:30:44
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
Eğilimli22:30:29
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
Görüngü22:30:13
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
alakart22:30:02
Yemek listesinden seçilen, fiyatları ayrı ayrı hesaplanan (yemek), tabldot karşıtı
gözü görmemek22:29:40
görmez olmak
dokümanter22:28:42
Belgesel
icraat22:28:25
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
TEDAVİ22:28:20
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
Duygusal22:28:19
Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî
rh22:28:13
Rodyum"un kısaltması
Bembeyaz22:28:08
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
dolaşmak22:28:07
Doğru gitmeyip yolu uzatmak veya (yol) uzamak
baç22:27:56
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
Gönlünce22:27:54
Dileğine uygun
Gelecekçi22:27:27
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
HENDEK22:27:23
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
mütareke22:27:14
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
YANSIMA22:27:09
Yansımak işi
sahlep22:27:04
Salep
farenjit22:26:54
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
Pulat22:26:54
Çelik
yazılı bildirim22:26:24
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
prematüre22:26:12
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
kışkırtma22:25:37
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
Genetik22:25:24
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
su geçirmez22:25:03
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
var22:24:41
Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı
doğru doğru dosdoğru22:24:02
en doğrusu şudur ki
yenik düşmek22:23:43
yenilmek, mağlûp olmak
ustabaşı22:23:42
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
Tak22:23:28
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
balıkgözü22:23:14
Ayakkabıların bağ geçirilen deliklerine ve kemer deliklerine takılan maden, kemik gibi şeylerden yapılmış halka
tarih22:23:08
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
Şapşal22:22:55
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
ÜNLEM22:21:57
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
parça22:21:54
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
meal22:21:42
Anlam, kavram, mefhum
izlenim22:21:07
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
yedek lâstik22:20:20
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
yanal22:19:53
Yanda olan, yana düşen
mirasyedilik22:19:20
Mirasyedi olma durumu veya mirasyediye yaraşır davranış
DOLUNAY22:19:17
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
karşı gelmek22:18:59
boyun eğmemek, baş kaldırmak
matemli22:18:47
Yaslı
tombul22:18:12
Şişman, şişkin, dolgun
mahsul22:17:50
Ürün
aslan sütü22:17:38
Rakı
gır22:17:35
Söz, lâkırdı
açığa çıkarmak22:17:33
işinden çıkarmak
ESİNTİ22:17:22
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
sapaklık22:17:20
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
gerçeküstü22:17:08
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
aforoz22:16:36
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
MEKANİK22:16:30
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
volfram22:16:08
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
gergef22:15:43
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
kaynata22:15:32
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
sinyal22:15:29
Bir şey bildirmek için verilen işaret
üst üste22:15:27
Birbiri arkasından
kiloton22:14:48
Değeri bin ton olan kütle birimi
demin22:13:58
Az önce
BULAŞICI22:13:25
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
engel22:13:12
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
sözü geçmek22:13:02
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
KİFAYET22:12:11
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
ÇÖMLEK22:12:08
Toprak tencere
sıradanlık22:12:08
Sıradan olma durumu
gramer22:11:47
Dil bilgisi
iyiliksever22:11:25
İyilikçi, hayırsever
haf22:11:20
Futbolda kalecinin önünde bulunan iki bekin önündeki üç oyuncudan her biri
KARİKATÜR22:11:17
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim