iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

iyilik etmek (veya yapmak)08:56:03
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
en azından08:56:02
en azı ile, hiç olmazsa
bol bol08:55:59
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
sicim gibi08:55:57
damlaları arka arkaya gelip sicim gibi akan (yağmur, gözyaşı)
epitelyum08:55:54
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
oramirallik08:55:52
Oramiral rütbesi
arya08:55:51
Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça
temel önerme08:55:49
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
Antre08:55:46
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
müvellidülma08:55:43
Hidrojen
unutturma08:55:34
Unutturmak işi
hilâl gibi08:55:31
ince ve düzgün (kaş)
mütehassıs08:55:30
Uzman
geçişme08:55:28
Geçişmek işi
dikili taş08:55:25
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
yöntem bilimi08:55:23
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
od08:55:21
Ateş
ulusçuluk08:55:20
Milliyetçilik
kaynak suyu08:55:18
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
yurt içi08:55:15
Yurt sınırları içinde olan
itidalli08:55:13
Ölçülü, ılımlı, soğukkanlı, mutedil
içine kapanmak (veya içine çekilmek)08:55:11
çevresindeki kişilerle ilgi kurmamak, duygularını kimseye açmamak
töhmet08:55:08
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
mitoloji08:55:04
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
pusarık08:54:58
Puslu, puslanmış, sisli
Rabbena08:54:57
Tanrı, Tanrım
araştırma görevlisi08:54:56
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
kalak08:54:54
Burun, burun ucu
SUSAM YAĞI08:54:52
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
kanaatkar08:54:49
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
usare08:54:47
Öz su
nikel08:54:46
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
kuru temizleme08:54:45
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
yırtıcı08:54:44
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
ARABA VAPURU08:54:43
Arabalı vapur
kuvvetlendirme08:54:41
Kuvvetlendirmek işi
kaloma08:54:36
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
DİLEMMA08:54:34
İkilem
Son deyiş08:54:32
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
inikâs08:54:29
(ışık için) Yansıma, yansı
yelli08:54:27
Yeli çok olan, rüzgârlı
Mükemmel08:54:25
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
kâtip08:54:21
Sekreter, yazman
HAZANDİDE08:54:19
Görmüş, geçirmiş
KANSIZ08:54:17
Kanı olmayan
şaful08:54:13
Bal konulan ufak tekne
kinli08:54:08
Öç almak isteyen, kin tutan
çıkma08:54:06
Çıkmak işi
tatbikat08:54:04
Uygulama
ahşa08:54:01
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
yakıt08:53:58
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
içirme08:53:57
İçirmek işi
yeğ08:53:55
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
mikrometre08:53:52
Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop gibi optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet
piknikçi08:53:48
Piknik yapmayı seven kimse
aksi08:53:47
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
rakam08:53:46
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
eğleşme08:53:44
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
nakil etmek08:53:37
bk. nakletmek
kanık08:53:37
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
Kasınç08:53:35
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
pepeme08:53:32
Pepe
musallat olmak08:53:29
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
Gözlemci08:53:22
Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
matine08:53:20
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
gönül08:53:16
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
Müdafaa08:53:14
Savunma, koruma
mahlep08:53:12
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
müzevir08:53:09
Söz götürüp getiren, arabozan
tokaç08:52:59
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
istibdat08:52:57
Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm
Rast08:52:57
Doğru
YÜZME HAVUZU08:52:56
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
kavurma08:52:56
Kavurmak işi
TEMETTÜ08:52:55
Kazanç
karga08:52:54
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
hamail08:52:54
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ, hamaylı
atıştırmalık08:52:53
Atıştırmaya yarayan
hatalı08:52:50
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
Subay08:52:48
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
yaban koyunu08:52:46
Muflon
tan ağarmak (veya atmak)08:52:44
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
Başarı08:52:44
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
hamaylı08:52:42
bk. hamail
mantıksal08:52:39
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
KURUL08:52:35
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
LİF08:52:29
Çok ince ve uzun parça
cehri08:52:27
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
garp08:52:21
Batı
Radde08:52:19
Derece, kerte
Dana08:52:17
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
EMEK08:52:15
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
takim08:52:14
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
ÜZere08:52:13
Şartı anlatır
kara baht08:52:12
Kara yazı
danışma meclisi08:52:12
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
hakikatli08:52:12
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
el sıkmak08:52:12
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
ibiş08:52:11
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
Büyük harf08:52:11
Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan, özel biçimli harf, majüskül
eskilik08:52:11
Eski olma durumu
DİVİT08:52:11
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
satirik08:52:10
Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan
arpa suyu08:52:10
Bira
ahiretlik08:52:10
bk. ahretlik
memişhane08:52:05
Ayak yolu, abdesthane
ayırmak08:52:04
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
Arabalı08:52:00
Arabası olan
gönül borcu08:51:56
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
08:51:54
Çıplak
Kayme08:51:52
Kâğıt para, kaime
çatı08:51:52
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
üzüm suyu08:51:49
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
şiar edinmek08:51:47
benimsemek, ilke olarak kabul etmek
ana bilim dalı08:51:45
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
arjantin08:51:38
Büyük bira bardağı
radyasyon08:51:36
Işınım
Ağ tabaka08:51:36
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
fesatçı08:51:34
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
Sağlama08:51:28
Sağlamak işi
telesine08:51:24
bk. telesinema
Senegalli08:51:21
Senegal halkından olan (kimse)
kelik08:51:19
Eski ayakkabı
izomer08:51:15
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
otoban08:51:13
Otoyol
cakalı08:51:10
Cakası olan, caka ile yapılan, gösterişli
ahiren08:51:08
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
nar balinası08:51:06
Narval
dalaş08:51:02
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
yaşam koşulları08:51:00
Hayat şartları