iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

irsi03:08:52
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
irap03:08:32
Düzgün konuşma
keçiboynuzu03:08:03
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
yakamoz03:07:37
Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı
perukar03:06:39
Berber
ise03:06:10
termometre03:05:59
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
piknik alanı03:05:03
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
reyhan03:04:05
Fesleğen
makale03:03:45
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
layık olmak03:03:25
hak kazanmış olmak
kazmaç03:03:12
bk. kazaratar
gürbüz03:02:45
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
sah03:02:39
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
pulcu03:02:34
Pul satan kimse
düzensiz03:02:05
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
zırh03:01:45
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
şartlanmak03:01:05
Önceden belirlenmiş şartlara göre uyarlanmak, koşullanmak
sahneye koymak03:00:26
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
dragon03:00:15
Ejderha
mabude02:59:57
Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilâhe
nane ruhu02:59:49
Nane yapraklarından çıkarılan esans
bağırsak askısı02:59:32
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
süit02:58:50
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
vurgun02:58:35
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
Bacaksız02:57:08
Bacağı olmayan
maden gazı02:56:48
Madende oluşan gaz
konsantre02:55:48
Yoğunlaştırılmış, yoğun
kesilmek02:55:48
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
yemin02:53:22
Ant
fırtına kuşu02:53:02
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
katmerli02:52:22
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
eğik02:51:44
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
oyun kurucu02:51:36
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
lambada02:51:04
Güney Amerika"da yapılan bir dans
karşı koymak02:50:44
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
şikayet02:49:24
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
koaptör02:48:23
Cebire
Muhasip02:46:47
Sayman, muhasebeci
w02:46:43
Volfram"ın kısaltması
erguvan02:44:56
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
atama02:44:36
Atamak işi, tayin
dayıoğlu02:44:03
Dayının oğlu, dayızade
akıbet02:43:03
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
cennet kuşu02:42:38
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
hatalı02:42:03
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
ecnebi02:40:45
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
çivit mavisi02:40:05
Çivit rengindeki mavi
deveci02:39:45
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
hilkat02:39:16
Yaradılış, fıtrat
02:38:46
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
devasa02:38:26
Dev gibi, çok büyük
hilali02:37:31
Hilâl biçiminde
Kuru02:36:13
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
gebre otu02:35:52
Sürekli yeşil kalan çalı görünümünde bir bitki (Capparis)
bedavadan02:35:06
Bedava olarak
kişilik02:34:46
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
gecikme02:34:26
Gecikmek işi, teehhür, rötar
solak02:34:05
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
yelken02:33:05
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
karnından konuşan02:33:05
bk. vantrilok
makedonyalı02:31:11
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
içgüdüsel02:30:51
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
tabii02:30:31
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
katliam02:29:38
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
remi02:29:18
İskambillerle oynanan bir tür oyun
çivit rengi02:28:21
Bir tür koyu mavi renk
MAHLEP02:27:09
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
siyasetçilik02:27:01
Siyasetçinin işi
otarsi02:25:53
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
itikat02:25:33
İnanma, inan
velinimet02:24:53
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
yaradan02:23:52
Tanrı
çözüm yolu02:23:31
Bir güçlüğü giderme çaresi
kuyruklu yıldız02:22:31
Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi
ekşimik02:22:10
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
yönetici02:21:17
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
çizme02:20:56
Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı
esrar02:20:16
Gizler, sırlar
hava02:19:40
Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
bükün02:19:20
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
indirme02:18:19
İndirmek işi
spesiyalite02:17:28
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
doğulu02:17:19
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
natürmort02:17:18
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
özbekçe02:17:11
Özbek dili
indiyum02:16:58
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
mayınlanma02:16:08
Mayınlanmak işi
erzak02:15:04
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
belirtken02:14:27
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
fevkalade02:14:06
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
refleks02:13:46
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, tepke, yansı
ithaf02:13:05
(birinin) Adına sunma, armağan etme
itmek02:12:45
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
tasalanma02:11:07
Tasalanmak işi
LOKUM02:10:46
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
İŞ02:10:06
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
açıkça02:09:34
Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde
yalınlık02:08:53
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
tiksinme02:08:33
Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
sokur02:07:57
Köstebek
lastik02:07:37
Kauçuktan yapılmış (şey)
irdeleme02:06:24
İrdelemek işi
Sübvansiyon02:06:04
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
radansa02:05:03
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
fek02:04:43
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
Dağ çayı02:04:43
bk. ada çayı
otağ02:03:57
Büyük ve süslü çadır
hatırlanma02:03:07
Hatırlanmak durumu, anımsanma
dengeli02:02:47
Dengesi olan, muvazeneli
malama02:02:26
Samanla karışık tahıl
carcur02:02:02
bk. şarjör
görgülü02:01:45
Görgüsü olan
d D02:01:25
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
tasma02:01:04
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
tarih02:00:24
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
tariz02:00:03
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
tadat01:58:21
Sayma, sayı
güzel yazı sanatı01:57:40
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
çadır01:57:13
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
dilemek01:56:57
Biri için bir dilekte bulunmak
canavar01:56:35
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
kesin olarak01:56:14
kesin bir biçimde, kesinlikle
lokomotif01:55:54
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
eş yükselti01:55:05
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
tarih öncesi01:53:49
Yazının bulunmasından önceki çağlar
kötülemek01:53:08
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
nedensellik01:52:34
Nedensel olma durumu, illiyet
uygulama01:52:17
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
boy pos01:52:13
bk. boy bos