iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

iyilik etmek (veya yapmak)14:55:47
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
geometri14:55:31
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
ütmek14:54:52
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
parasal14:54:29
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
iç lâstik14:54:19
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
travers14:53:44
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
latif14:53:36
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
mason locası14:52:34
Çeşitli derecelerdeki masonlardan oluşan gruplardan her biri
Müteveffa14:51:58
(insan için) Ölmüş, ölü
sadak14:51:45
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
filika14:51:10
Gemilerde bulundurulan sandal
bilgiçlik satmak (veya taslamak)14:51:00
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
doğrulama14:50:16
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
sikke14:49:58
Madenî para
müzakere14:49:43
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
nadiren14:49:37
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
hap14:49:35
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
Isın14:48:57
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
Seyran14:48:42
Gezme, gezinme
afet14:48:40
Doğanın sebep olduğu yıkım
nüans14:48:07
Ayırtı, çalar, fark
enjektör14:47:34
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
Sanem14:47:19
Put
intizar14:47:09
Bekleme, gözleme
madensi14:46:42
Maden gibi olan
seçici14:46:26
Seçmek işini yapan (kimse, kurul vb.)
kucak14:46:25
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
tecim14:46:14
Ticaret
Vatan14:46:06
Yurt
üşniye14:46:03
Su yosunları
cansız14:45:51
Canını yitirmiş, ölmüş
mızıka14:45:29
Bando
taşa tutmak14:45:24
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
mevzu14:45:10
Konu
tabanlık14:44:56
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
hamakat14:44:51
Ahmaklık
oy birliği14:44:47
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
tanrıtanımaz14:44:24
Tanrının varlığını inkâr eden, ateist
kuzgunkılıcı14:44:23
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
teknikçi14:44:14
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
asap14:43:52
Sinirler
jersey14:43:46
Sarı ve kahverenginden esmere kadar değişen renkte et tutmayan, kemikleri belirgin, sakin bakışlı bir kültür ırkı sığırı
böbrek taşı14:43:44
Böbreklerde oluşan taş
buzçözer14:43:39
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
Direşme14:43:26
Direşmek işi, sebat
arsız14:43:26
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
çevgen14:43:18
Değnek
amansız14:43:15
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
hile yapmak14:43:13
aldatmak
aksülamel14:43:09
Tepki, reaksiyon
ham14:43:06
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
akbaş14:42:53
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
Allah rahmet eylesin14:42:46
ölüleri hayırla anmak için söylenir
salta14:42:18
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
zafer14:42:17
Savaşta kazanılan başarı, utku
Okumuş14:41:35
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
alan korkusu14:41:32
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
dehşetli14:41:17
Korku veya ürküntü veren
direngen14:41:06
Direnen, inatçı, anut, muannit
çorak14:40:53
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
yerinden yönetim14:40:23
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
tenkitçilik14:40:20
Eleştiricilik
ÜZere14:39:59
Şartı anlatır
pisboğaz14:39:50
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
korunga14:39:29
Yabanî yonca, tirfil
pat14:38:59
Yassı, basık
kandırılma14:38:48
Kandırılmak işi
çabucak14:38:47
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
tepkime14:38:42
Tepkimek işi
tutya14:38:40
Çinko
güneğik14:38:28
Hindiba
inandırma14:38:27
İnandırmak işi
gelecekçi14:38:14
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
eçhel14:37:59
Çok cahil, çok bilgisiz olan
nitrojen14:37:43
Azotun başka bir adı
afak14:37:25
Ufuklar, dört bir taraf
Yaratıcı14:37:22
Yaratma yeteneği olan
tarafsızlık14:37:14
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
-a / -e14:37:10
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
ejder14:35:55
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
Babacıl14:35:50
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
bir çırpıda14:35:02
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
bildirme14:34:52
Bildirmek işi, beyan
Avanak14:34:18
Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön
TUHAFİYECİ14:33:59
Tuhafiye satan kimse
ıslak14:33:52
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
lastik ağacı14:33:32
Kauçuk
miladi14:33:00
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
almaş14:32:40
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
kasılma14:32:36
Kasılmak işi, büzülme, takallus
TAYA14:32:05
Dadı
TÜZÜK14:32:00
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
alkış14:31:56
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
döşeme14:31:55
Döşemek işi
rızk14:31:30
Yiyecek, içecek şey, azık
masura14:31:26
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
kertik kertik14:31:25
Üzeri kertiklerle dolu
Tanrıça14:31:13
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
Halita14:30:59
Alaşım
mütemekkin14:30:59
Yerleşmiş olan, yerleşik
makineli tüfek14:30:58
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
beraat etmek14:30:44
aklanmak, temize çıkmak
bahis açmak (veya açılmak)14:30:44
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
hayat arkadaşı14:30:37
Eş, karı kocadan her biri
dişbudak14:30:34
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
tutumluluk14:30:31
Tutumlu olma durumu
etmek14:30:21
Bir işi yapmak
onluk14:30:11
On birimden, on parçadan oluşan
çakı14:30:01
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
eksibe14:29:13
Kum yığını, kumul
grev14:28:57
İş bırakımı
palan14:28:55
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
batıl14:28:50
Doğru ve haklı olmayan
istinat14:28:47
Dayanma, yaslanma
Apar topar14:28:44
Telâş ve acele ile, yaka paça
NA14:28:39
Sodyum"un kısaltması
Kıymet14:28:35
Değer
kırgız14:28:34
Kırgızistan Cumhuriyeti"nde yaşayan, Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
ihtiyaç14:28:30
Gerekseme, gereksinme
infilâk etmek14:28:19
patlamak
ihtikâr14:27:55
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
süpürge14:27:36
Süpürmeye yarayan araç
sağlamlaştırma14:27:35
Sağlamlaştırmak işi
müzmin14:27:31
Uzun süreli, süreğen, kronik
salaş14:27:21
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
sanatkar14:27:03
Sanatçı
yâd14:27:02
Yabancı
izole etmek14:26:54
yalıtmak
tellâllık14:26:53
Telâllın yaptığı iş
BIRAKMA14:26:43
Bırakmak işi