iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

iyilik etmek (veya yapmak)13:46:46
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
KAMPANA13:46:46
Çan
nağme13:46:41
Güzel, uyumlu ses, ezgi
iğne ardı13:46:40
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
paçalı13:46:39
Herhangi bir biçimde paçası olan
yapılabilirlik13:46:37
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
oramiral13:46:31
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
13:46:29
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
karşı gelmek13:46:28
boyun eğmemek, baş kaldırmak
şeytan taşlama13:46:26
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
güvenlik görevlisi13:46:26
Güvenliği sağlamakla görevli kimse
Fıtraten13:46:23
Doğuştan, yaradılışı gereğince
miyaz13:46:21
Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk
Mutlak13:46:02
Salt
Örme13:46:01
Örmek işi
nefret13:45:48
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu
donama13:45:47
Süsleme, tezyin
MURDARİLİK13:45:43
Omurilik
çaresiz13:45:38
Çaresi bulunmayan, onulmaz
fenalık13:45:38
Kötülük, şer
bilmezlik13:45:31
Bilmez olma durumu, cehalet
yarım13:45:22
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
lor13:45:21
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
bilet13:45:05
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
ceviz13:45:05
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
emeklilik13:45:04
Emekli olma durumu, tekaütlük
köşegen13:45:00
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
anatomi13:45:00
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
tüy13:44:57
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
soytarılık13:44:51
Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık
Halef13:44:50
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
ritmik sayma13:44:50
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
Kıskı13:44:41
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
ihtiraslı13:44:35
Aşırı istekli
mudi13:44:34
Emanet bırakan kimse
sahife13:44:32
Sayfa
Sumer13:44:30
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
avuç dolusu13:44:28
(para için) Pek çok
bizar13:44:27
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
pekent13:44:22
Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel
önerge13:44:21
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
bir tutmak (veya bir görmek)13:44:20
eşit saymak, eşit görmek
Statolit13:43:58
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
Tababet13:43:54
Hekimlik
tuzla13:43:54
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
etalon13:43:53
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
benzeme13:43:44
Benzemek işi
il13:43:38
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
darbe13:43:37
Vuruş, çarpış
adale13:43:37
Kas
sinyal13:43:33
Bir şey bildirmek için verilen işaret
yitik13:43:32
Yitmiş olan, kayıp, zayi
Yavaşça13:43:22
Oldukça yavaş, usulca
tamamlanmak13:43:07
Bitirilmek
yorgun13:43:06
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
tersi13:43:05
bk. Tirsi
bülbül13:43:04
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
nine13:43:03
Torunu olan kadın, büyük anne
külliye13:43:02
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
küpeşte13:43:01
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
ilkel13:43:00
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
sansüalizm13:43:00
Duyumculuk
kayme13:42:55
Kâğıt para, kaime
karman çorman13:42:54
Çok karışık ve düzensiz
tasnif13:42:53
Bölümleme, sınıflama
nafaka13:42:52
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
gövem13:42:51
Sığırlara dadanan zar kanatlı bir tür sinek
aksata13:42:51
"alma ve verme" Alış veriş
ikamet etmek13:42:50
bir yerde oturmak, eğleşmek
ehemmiyetsiz13:42:49
Önemsiz
Evliya13:42:47
Erenler, ermişler, veliler
Sevimli13:42:45
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
sine13:42:43
Göğüs
nim13:42:40
Yarı
MÜLGA13:42:38
Varlığı kaldırılan, kapatılan
dayanamamak13:42:30
katlanamamak, sabredememek
radde13:42:28
Derece, kerte
soru eki13:42:25
Soru kavramı veren mi eki
koro13:42:24
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk
kamacı13:42:23
Kama yapan veya satan (kimse)
adamak13:42:21
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
elektrot13:42:20
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
canan13:42:19
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
olta iğnesi13:42:18
Olta takımının ucuna takılan ve biçimlerine göre değişik adlarla anılıp esas balığın yakalanmasında kullanılan küçük çengel
eleştirme13:42:15
Eleştirmek işi, tenkit
far13:42:14
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
kriket13:42:13
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
Tutku13:41:59
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
Gani13:41:57
Zengin, varlıklı
cura13:41:56
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
kan grubu13:41:54
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
kerata13:41:53
Karısı tarafından aldatılan erkek
Boğa13:41:50
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
büyük aile13:41:49
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
dirim kurgu13:41:49
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
omuzluk13:41:45
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
bay13:41:44
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
Majör13:41:42
Büyük, önemli
asal gazlar13:41:41
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
geçim13:41:40
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
manken13:41:35
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
hırpalamak13:41:35
Dövmek
merhamet13:41:34
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
ölü doğum13:41:33
Bebeğin ölü doğması durumu
paralı13:41:30
Parası çok olan, zengin (kimse)
emtia13:41:27
Mallar, satılacak şeyler
Ahu13:41:22
Ceylan, karaca
sıradanlık13:41:21
Sıradan olma durumu
damıtmak13:41:20
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
ODALIK13:41:18
Bir erkeğin nikâhsız olarak aldığı cariye
kargagiller13:41:17
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
çağırmak13:41:15
Binmek için bir araç istemek
Açık mavi13:41:12
Mavinin bir ton açığı
malkar13:41:08
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
gaz13:41:07
Tül
gereç13:41:02
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
burmak13:41:00
Hadım etmek, iğdiş etmek
itidalli13:40:59
Ölçülü, ılımlı, soğukkanlı, mutedil
elbet13:40:57
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
Re13:40:54
Renyum"un kısaltması
irtifa13:40:52
Yükseklik
Art13:40:50
Arka, geri
kaka13:40:45
(çocuk dilinde) Kötü, çirkin
dolanma13:40:44
Dolanmak işi
zilli13:40:43
Zili olan, üstünde zili bulunan
tamamlama13:40:42
Tamamlamak işi, itmam
BİCİLİ13:40:42
bk. cicili bicili
Rüya13:40:41
Düş
özetleme13:40:40
Özetlemek işi
ahiret13:40:39
bk. ahret