iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

iyilik etmek (veya yapmak)21:23:02
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
ORAN21:23:02
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
HILTAR21:23:00
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
kan bilimi21:22:59
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
çatal ağız21:22:43
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
Düzleme21:22:42
Düzlemek işi, tesviye
NEZİr21:22:41
Adak
antilop21:22:41
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
kalem kutusu21:22:24
İçinde kalem bulunan küçük kutu
uluslar arası21:22:23
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
kurtulma21:19:34
Kurtulmak işi
açkı21:19:23
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
Menzil21:19:23
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
tarafsızlık21:19:22
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
hâlen21:19:02
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
salim21:19:02
Esen, sağlam
staj21:19:01
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
özlü söz21:18:45
Gereksiz ayrıntılardan arınmış söz
Lider21:18:44
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
İSKERLET21:18:44
Dikenli salyangoz
birden21:18:22
Bir defada, hepsi bir arada
DELİL21:18:21
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
zayıflık21:18:21
Zayıf olma durumu
işret21:18:21
İçki
eşey21:18:20
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
gerilme21:18:20
Gerilmek işi
marangozluk21:18:19
Marangozun işi
babalık21:18:00
Baba olma durumu
TEMBELLİK21:17:45
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
beraat21:17:43
Aklanma
delk21:17:02
Ovma, ovuşturma
deve dişi21:17:01
(nar, buğday vb. için) İri taneli
İTİKAT21:16:42
İnanma, inan
limon esansı21:16:42
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
Korkunç21:16:41
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
Çit21:16:40
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
ALIŞKANLIK21:16:22
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
dolaşma21:16:21
Dolaşmak işi
düşkünler evi21:16:21
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
karmak21:16:03
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
tıraş21:16:02
(sakal, bıyık, kıl için) Dibinden kesme, kazıma, yülüme
esans21:16:02
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
manzume21:16:01
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
sessiz sedasız21:15:07
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
tesri21:15:06
Çabuklaştırma, hızlandırma
acımak21:15:05
Acılı, ağrılı olmak
KARLI21:14:43
Üstünde kar bulunan
neşriyat21:14:41
Yayın
kompresör21:14:40
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
dejenere olmak21:14:22
soysuzlaşmak, yozlaşmak
ORUN21:14:21
Özel yer
Uyarlama21:14:20
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
kakaç21:14:03
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
fütürizm21:14:02
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
sarfınazar21:14:01
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
klakson21:14:00
Korna
sik21:13:44
Erkeklik organı
yürüyüş21:13:43
Yürümek işi veya biçimi
enli21:13:43
Eni büyük olan, geniş
Mahal21:13:42
Yer, yöre, mevzi
gönye21:13:42
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç
gürbüzlük21:13:40
Gürbüz olma durumu
kesin olarak21:13:22
kesin bir biçimde, kesinlikle
RESEPTÖR21:13:22
Almaç
misyon21:13:21
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
seretan21:13:21
Yengeç
ispanya21:13:05
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
İnsancıl21:11:42
İnsan seven
kaçık21:11:03
(bir yana) Kaçmış, kaymış
cıva21:10:16
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
tanıtlama21:10:09
Tanıtlamak işi, ispatlama
köken21:10:05
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları
bahadır21:08:38
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
süyek21:08:38
bk. cebire
Oya21:08:38
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
yaz yağmuru21:08:38
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
boyun21:08:37
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
tazyik21:08:37
Basınç
lef21:08:36
İçine sokma, iliştirme
derinleştirme21:08:36
Derinleştirmek durumu, tamik
pelesenk ağacı21:08:03
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
monogami21:08:01
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
hamiş21:07:58
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
Rüşvet vermek21:07:58
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
rituel21:07:57
Ayin
şema21:07:56
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
Bayındırlık21:07:25
Bayındır olma durumu, ümran
cemre21:07:25
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
iyi hal21:07:25
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl
aritmetik21:07:08
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
kapı21:05:42
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
revaçta olmak21:05:42
değerli, üstün veya geçerli olmak
ayniyat21:05:33
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
pişman olmak21:04:40
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
çay demlemek21:04:02
bk. demlemek
müstahdem21:04:01
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
beğence21:03:43
Övücü tanıtma yazısı, takriz
bahtı açılmak21:03:23
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
veresiye21:03:23
Karşılığı sonra ödenmek üzere
salatalık21:03:22
Hıyar
kerime21:03:22
(saygılı konuşmada) Kız evlât
Cefa21:03:03
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
daraç21:03:02
Dar
yiğitlik21:02:43
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
Isırgan21:02:42
Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica)
keşkek21:02:42
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
lâlettayin21:02:42
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
taaddüt21:02:41
Çoğalma, sayısı artma
gidiş geliş21:02:30
Trafik, seyrüsefer
törpü21:02:15
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
doymuş21:00:30
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
EPER20:59:42
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
lazım20:59:24
Gerek, gerekli
alşimi20:59:23
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
Kulaç20:59:07
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
HUSUSİ20:59:03
Özel
hayvan bilimci20:59:03
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
sarnıç20:59:02
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
GERDEK20:58:50
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
tropikal20:58:44
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
ruh çöküntüsü20:58:44
Ruhsal sıkıntı ve bunalım
tahakkuk etmek20:57:01
gerçekleşmek
Rahip20:57:01
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
demir pası20:56:43
Demirde oluşan pas
kesinlik20:55:42
Kesin olma durumu veya kesin davranış, kat"iyet
SEÇKİN20:55:41
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
uğraş20:55:40
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
yoktan var etmek20:54:24
yaratmak, ortaya çıkarmak
Ask20:54:23
bk. asklı
tahin20:54:22
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu