iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

iyilik etmek (veya yapmak)10:24:11
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
N10:24:10
Azot"un kısaltması
kıyamet10:24:08
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
çığırma10:24:07
Çığırmak işi
Yer ölçümü10:24:06
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
Beğenilmek10:24:02
Sevilmek, hoşa gitmek
İçinde10:24:01
Süresince, zarfında
lokomotif10:24:00
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
had10:24:00
Sınır, uç
arefe10:23:59
bk. arife
Doğru10:23:58
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
aba vakti yaba, yaba vakti aba10:23:57
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
tibet sığırı10:23:57
bk. Tibet öküzü, yak
Doğma10:23:57
Doğmak durumu
kontrol10:23:56
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
Yas10:23:56
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
Ilım10:23:55
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
körpelik10:23:49
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
Bilmece10:23:47
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
PATENT10:23:46
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
yaka paça (götürmek)10:23:45
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek)
çiğde10:23:44
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
alıp vermek10:23:42
yürek çarpıntısı geçirmek
kevser10:23:40
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak, solmak veya beti benzi uçmak)10:23:39
herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak
Gölet10:23:37
Gölek
Aksan10:23:35
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
yapmacık10:23:34
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
meç10:23:33
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
papağangiller10:23:31
Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu gibi sıcak ülke kuşlarını içine alan familya
akıtma10:23:30
Akıtmak işi
fırın10:23:29
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
ortada10:23:28
görünür yerde, göz önünde
maydanozgiller10:23:27
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
çabucacık10:23:27
Çabucak, sür"atle
limon esansı10:23:26
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
külliye10:23:25
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
istavroz10:23:24
Haç
GÜREŞ10:23:22
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
gır10:23:21
Söz, lâkırdı
Hami10:23:20
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
Mercek10:23:15
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
aşık kemiği10:23:12
Aşık
lenger10:23:06
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
Kürek10:23:04
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
zevat10:23:03
Kişiler, zatlar
kademsiz10:23:02
Uğursuz
inkar10:23:02
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
HÜT10:23:00
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
baştan başa10:23:00
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
tabaklık10:22:58
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
TELLİ10:22:57
Teli olan
ağaç mantarı10:22:56
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
taşikardi10:22:55
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
uzaklaştırmak10:22:54
Çıkarmak, ayırmak
telif10:22:52
Uzlaştırma
deterjan10:22:51
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
astat10:22:49
Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen yapay element. Kısaltması At
astar10:22:47
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
şiir defteri10:22:45
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
Şarkı10:22:44
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
akım10:22:43
Akmak işi
zenne10:22:42
Kadın (eşyası)
keşke10:22:41
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
GEVEZE10:22:40
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
lastik10:22:37
Kauçuktan yapılmış (şey)
Sıklık10:22:36
Sık olma durumu
zor alım10:22:35
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
pısırıklık10:22:33
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
ÖZGÜR10:22:31
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
hint kamışı10:22:29
Bambu
kızıl ötesi10:22:24
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
tarlanın taşlısı, karının (veya kadının) saçlısı10:22:21
kadının saçlısı, tarlanın taşlısı halk arasında daha yeğ tutulur
ürpermek10:22:21
Korkmak
yerini tutmak10:22:20
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
Yarı10:22:19
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
dallama10:22:17
Dallamak işi
maaile10:22:17
Ailece, ev halkıyla birlikte
eşkin10:22:14
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
şaşmaz10:22:10
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
sundurma10:22:10
Sundurmak işi
müracaat10:22:06
Başvuru
teber10:22:05
Balta
üstü kapalı10:22:04
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
çatı kirişi10:22:03
Bir ucu tavanın üstüne bindirilen ve üzerine kiremit altı tahtalarının kaplandığı ana kiriş
kaynata10:22:02
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
Onurlu10:22:01
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
yeryüzü10:22:01
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
restorasyon10:22:00
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
ışın bilimi10:22:00
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
akselerograf10:21:59
İvmeyazar
düşmanlık10:21:59
Düşman olma durumu
kelime hazinesi10:21:57
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
Saygı10:21:56
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
Önemli10:21:54
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
HAZANDİDE10:21:53
Görmüş, geçirmiş
Fihrist10:21:53
İçindekiler
İspirto ocağı10:21:52
İspirtoluk
avukat10:21:51
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
gaile10:21:49
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
döş10:21:48
Göğüs, bağır
İTİKAT10:21:46
İnanma, inan
MURAT10:21:44
İstek, dilek
kıpti10:21:40
Mısır halkından olan kimse
kızak10:21:39
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
kıyas10:21:37
Bir tutma, denk sayma
ALTIN10:21:36
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
yılkı10:21:35
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
Irak10:21:34
Uzak
bir çırpıda10:21:33
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
poliçe10:21:32
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
yankılanma10:21:32
Yankılanmak işi veya durumu
kararsızlık10:21:30
Kararsız olma durumu, tereddüt
Dağınık10:21:29
Geniş bir alana yayılmış olan
Kötümser10:21:27
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
içmece10:21:26
İçmeler
HIZLI10:21:23
Çabuk, seri, sür"atli
tıpkı10:21:22
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
ustalık10:21:20
Usta olma durumu
Kadıköy taşı10:21:16
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
artımlı10:21:15
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
ASLİ10:21:14
Temel olarak alınan, esas olan
ılık10:21:14
Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak
Bar10:21:11
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
çevik10:21:06
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
TATBİKİ10:21:06
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
Aç gözlü10:21:05
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
süzgeç10:21:04
Sıvıları süzmeye yarayan araç
kırat10:21:03
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
ESİRGEME10:21:02
Esirgemek işi, himaye, vikaye