iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

iyilik etmek (veya yapmak)19:08:46
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
haysiyet19:08:45
Değer, saygınlık, itibar
boy pos19:08:22
bk. boy bos
Anafor19:08:12
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
ÇİZELGE19:08:11
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
MİM19:08:02
Arap alfabesinde m harfinin adı
anarşi19:07:53
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
istiare19:07:26
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
gücenme19:07:03
Gücenmek işi
ziraatçılık19:06:26
Tarımcılık
Saz19:06:01
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
zedelemek19:05:55
Zarar vermek
Projektör19:05:32
Işıldak
İntiba19:05:12
İzlenim
kompozisyon19:04:55
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
nargile tütünü19:04:45
Tömbeki
yardakçılık19:04:40
Yardakçı olma durumu
kedi19:04:27
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
epitel19:03:50
bk. epitelyum
çağırmak19:03:29
Binmek için bir araç istemek
Öpücük19:03:24
Öpme, öpüş, buse
miyar19:03:20
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
otorite19:03:15
Yetke, sulta, velâyet
şırak19:03:06
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
krizolit19:02:15
Zebercet
destan19:02:04
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
KUTUPLANMA19:02:03
Kutuplanmak işi, polârizasyon
Bilirkişi19:01:35
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
Ebeveyn19:00:39
Ana ve baba
takanak19:00:16
Alacak, borç
ishal19:00:07
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
görgü fukarası18:58:42
Görgüsü az veya iyi olmayan (kimse)
haraç18:58:28
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
neodim18:58:06
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
kısmık18:57:36
Cimri, pinti, hasis
Yaradılış18:57:35
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
neşe18:57:31
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
İspanyol müziği18:57:12
İspanyollara özgü bir tür müzik
yanma18:56:50
Yanmak işi
yatar koltuk18:56:40
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
farfara18:56:21
Ağzı kalabalık, gürültücü
hedef18:56:16
Nişan alınacak yer
r, R18:56:11
Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir
teferruat18:55:46
Ayrıntılar
dopdolu18:55:12
Büsbütün dolu
yoğunlaştırma18:55:07
Yoğunlaştırmak işi
hipotetik18:54:52
Varsayıma dayanan, varsayımlı, farazî
nar balinası18:54:37
Narval
şaka etmek18:54:08
bir kimseye şaka yollu takılmak
Aşı boyası18:54:00
İçine karışan demir hidroksit miktarına göre pas sarısı, kızıl veya koyu esmer renk almış gevrek kil
idame18:53:58
Sürdürme, devam ettirme
tövbeler olsun (tövbeler tövbesi!)18:53:41
bir kimsenin herhangi bir işten çok pişman olarak tekrarlamama kararını aldığını anlatan bir söz
Oranlı18:53:30
Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin
İLGİ EKİ18:53:23
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
siyasi parti18:53:22
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
Taşımacılık18:53:19
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
çabuk çabuk18:53:10
Çabuk olarak, ivedilikle
keton18:52:35
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
kıt18:52:27
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
tava18:52:11
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
yaşama18:51:55
Yaşamak işi
İBRA18:50:37
Aklama, temize çıkarma
gürlük18:50:25
Gür olma durumu
dokunuş18:49:47
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
subay18:49:44
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
tutarık18:49:35
bk. tutarak
akşam namazı18:49:28
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
beraat etmek18:49:28
aklanmak, temize çıkmak
Kölelik18:49:27
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
doğurgan18:48:56
Çok doğuran
yenidünya18:48:49
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
karman çorman18:48:44
Çok karışık ve düzensiz
kavela18:48:39
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
Kuşak18:47:56
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
ALEV18:47:41
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
yürürlükte bulunmak18:47:20
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
Utmak18:47:00
(oyunda) Yenmek, ütmek (II)
Eksin18:46:55
Anyon
saraka18:46:34
Alay, istihza
diyagonal18:46:07
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
İterbiyum18:45:58
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
alâkadar18:45:48
İlgili, ilgili bulunulan
düven18:45:34
Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç, döven
apak18:44:58
Çok ak
teslim olmak18:44:21
üstün bir güç karşısında mücadeleden vazgeçip yenilgiyi kabul etmek
paso18:44:08
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
klasik18:44:06
Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan
yükselmek18:43:41
Güçlenmek, şiddetlenmek
yumuşaklık18:43:08
Yumuşak olma durumu
yabgu18:42:42
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
Kör nokta18:42:34
Kör alan
kamışçık18:42:28
Kuyumcuların kullandığı üfleç
POZ18:42:19
(resim ve fotoğrafta) Duruş
çenesi düşük18:42:18
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
neoplazma18:42:18
Yeniden oluşan doku
Nefha18:41:24
Güzel koku
Aksan18:40:56
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
şimalî18:40:55
Kuzeyle ilgili, kuzeye özgü, kuzey
tarih öncesi18:40:51
Yazının bulunmasından önceki çağlar
gösterişçi18:40:30
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
ayçiçeği18:40:29
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
salat18:40:23
Namaz
bayat18:40:18
Taze olmayan
direngen18:40:10
Direnen, inatçı, anut, muannit
Üstünlük18:39:52
Üstün olma durumu, rüçhan
ziyadesiyle18:39:51
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
BALIK YUMURTASI18:39:03
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
neşir18:39:02
Yayma, dağıtma, saçma
toplu tartışma18:38:33
Forum
Nizamname18:38:12
Tüzük
DENİZ18:37:51
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
BAKIR TAŞI18:37:50
Malakit
Havari18:37:35
Yardımcı
ensiz18:37:31
Eni küçük olan, dar
Dingin18:37:20
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
mücahit18:37:19
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
yoksun olmak18:37:01
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
geçkin18:36:55
İhtiyarlamaya yüz tutmuş, geçmiş
gözetleyici18:36:14
Gözetlemek işini yapan (kimse)
MIKNATIS18:36:07
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
iskan18:36:01
Yurtlandırma, yerleştirme
ayrıntılara inmek18:35:59
bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak
eskimo18:35:52
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
yalgın18:35:28
Ilgım, pusarık, serap
karşı durmak18:35:16
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
NAKIŞ İPLİĞİ18:35:07
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
öfkeli18:34:59
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
lama18:34:55
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
fırfır18:34:51
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
sermaye18:34:39
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital