iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

iyilik etmek (veya yapmak)18:00:36
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
tayt18:00:36
Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir tür pantolon
tava18:00:28
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
görevli18:00:25
Görevi olan, vazifeli
eziyet etmek18:00:17
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
Lapina18:00:14
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
sağaltım18:00:10
Sağaltma işi, tedavi
kullanılmış18:00:06
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
İnanma18:00:03
İnanmak işi
gelişigüzel18:00:02
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
Cüz17:59:55
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
pagan17:59:52
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
DİASPORA17:59:48
Kopuntu
pafta17:59:44
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
pahal17:59:37
Ters, aksi
gerekli görmek17:59:33
yapılması icap etmek
göğüs cerrahisi17:59:29
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
dergâh17:59:26
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
acırga17:59:19
Yaban turpu
ETKİNLİK17:59:15
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
Yaşlı17:59:11
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
pislik17:59:09
Kir
gösterme17:59:07
Göstermek işi
gösterim17:59:04
Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon
muhalif17:58:56
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
vatan haini17:58:53
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
rokoko17:58:35
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
cesamet17:58:31
Büyüklük, irilik
Turna17:58:24
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
Turan17:58:18
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
Tutku17:58:10
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
yadımlama17:57:57
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
plasman17:57:47
Yatırım
Kimyacı17:57:41
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
sonsuz17:57:37
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
yöneticilik17:57:34
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
ASİT17:57:26
Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız
tasfiyehane17:57:16
Arıtım evi, rafineri
Zil17:57:05
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
Geveze17:57:01
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
Zar17:56:54
İnce perde veya örtü
Zer17:56:50
Altın
sinema sanatçısı17:56:43
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
tedirgin17:56:36
Rahatı, huzuru kaçmış
küfür küfür17:56:25
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
behemehal17:56:21
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
havuç17:56:14
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
ecel şerbeti içmek17:56:10
ölmek
ışıltı17:56:03
Hafif ışık
ikmal17:55:59
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
Çakım17:55:55
Şimşek, çakın
ana cadde17:55:48
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
ikici17:55:41
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
yayımcı17:55:37
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
ekonomik17:55:30
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
İnanç17:55:19
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
niteleme belirteci17:55:12
Niteleme zarfı
doğru17:55:05
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
Misina17:55:01
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
rulo17:54:57
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
ruhi17:54:53
Ruhla ilgili, ruhsal
doğal17:54:39
Tabiî
satış17:54:36
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
jogging17:54:25
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
taş levreği17:54:18
Gölge balığı
akselerograf17:54:14
İvmeyazar
arduaz17:54:07
Kayağan taş, kayrak
methal17:53:55
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
kalp krizi17:53:52
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
metris17:53:44
Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper
metres17:53:41
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
imaret17:53:30
İmarethane
bolarma17:53:26
Bolarmak işi veya durumu
imren17:53:23
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
civciv17:53:19
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
tapu17:53:12
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
imroz17:53:00
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
masa örtüsü17:52:53
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
zikretme17:52:49
Zikretmek işi veya durumu
peşin17:52:46
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
müracaat17:52:42
Başvuru
uşkun17:52:38
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
istifade etmek17:52:28
yararlanmak
tarh17:52:13
Çıkarma
talk17:51:55
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
tart17:51:51
Kovma, çıkarma
tamu17:51:47
Cehennem
takt17:51:40
Yerinde konuşma veya davranma
taam17:51:36
Yemek, yiyecek
taka17:51:24
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
taba17:51:20
Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
tabi17:51:17
Bağımlı
YOLMA17:51:02
Yolmak işi
Bozgunluk17:50:51
Bozgun
pampa17:50:48
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
palan17:50:44
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
dördül17:50:40
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
palto17:50:36
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
dogmacılık17:50:29
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
formasyon17:50:25
Biçimlenme
BAKMA17:50:15
Bakmak işi
BAKIR17:50:07
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
BAKLA17:50:00
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
TAKUNYA17:49:49
Nalın
Geyik17:49:39
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
görenek17:49:39
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
kısmak17:49:25
(göz için) Biraz kapamak
müellefat17:49:23
Yazılı eserler
Felaketzede17:49:18
Felâkete uğramış
neodim17:49:03
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
doğuştan17:48:56
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
oy çokluğu17:48:45
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
Patlatma17:48:41
Patlatmak işi
yekûn17:48:37
Toplam
kısaca17:48:34
Oldukça kısa, biraz kısa
diretme17:48:30
Diretmek işi, inat
ÜZERLİK17:48:23
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
a17:48:19
Seslenme bildirir
Optimist17:48:12
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
terbiyesiz17:48:05
Terbiyesi olmayan
mücevher kutusu17:48:01
Mücevherlerin saklandığı küçük kapalı kutu
Teşhis17:47:50
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
mihenk17:47:46
Denek taşı
harekete geçmek17:47:42
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
sözünün eri olmak17:47:39
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
feragat17:47:35
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
Aracı17:47:24
Uzlaştıran, anlaşma sağlayan kimse
geçmez akçe17:47:13
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
KAVİS17:47:09
Eğmeç, yay
çiğde17:47:06
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)