iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

koyu kırmızı20:34:04
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
fütursuzca20:33:50
Önemsemeyerek, aldırmayarak
siyaset20:33:17
Politika, siyasa
akkirpani20:33:14
Ak, fakat kirli
iltifat20:33:03
Yüzünü çevirerek bakma
direşken20:32:55
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
şifon20:32:52
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
uzunlamasına20:32:51
Uzunluğuna
anevrizma20:32:38
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
düşey20:31:48
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
izam20:31:47
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
lop20:31:11
Yumuşak, yuvarlak ve irice
kıtlık20:30:45
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
pil20:30:27
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
takınak20:30:18
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
tavus kuşu20:30:17
bk. tavus
maşuka20:29:54
Sevilen, âşık olunan (kadın)
astsubay20:29:17
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
yok olmak20:29:11
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
geçen20:28:56
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
ağırşak20:28:54
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
Yas20:28:44
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
kürek kürek20:28:12
Kürekler dolusu, pek çok
dikili taş20:28:07
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
rop20:27:49
Çoğu tek parça kadın giysisi
otonom20:27:48
Özerk, muhtar
materyal20:27:48
Malzeme, gereç
ölü20:27:21
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
meymenetsizlik20:27:20
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
tavassut20:26:11
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
tolerans20:25:49
Hoşgörü, müsamaha
polarıcı20:25:49
Işığı polarmaya yarayan alet
pazarlama20:25:38
Pazarlamak işi
başlık vermek20:25:37
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
SELENYUM20:25:16
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
geciktirme20:24:10
Geciktirmek işi, tehir
nikel kaplama20:24:07
Nikelâj
çöküntü20:23:52
Çökme
mırra20:23:42
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
Mutsuz20:23:03
Mutlu olmayan, bedbaht
hünkar20:23:00
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
tulûat20:22:56
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
yumuşatmalık20:22:55
Amortisör
secde20:22:24
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
kazevi20:22:24
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
fraksiyon20:22:20
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
kuvvetlendirme20:21:20
Kuvvetlendirmek işi
fidanlık20:20:24
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
epey20:20:07
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
makine20:20:07
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
yazıcı20:20:05
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
erendiz20:20:05
Jüpiter, Müşteri
dayanç20:20:03
Sabır
alabora20:20:02
Geminin devrilecek kadar yan yatması
fersiz20:19:47
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
adama20:19:28
Adamak işi
zaruret20:19:26
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
CILKAVA20:19:11
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
sakın20:18:00
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
alageyik20:17:59
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
meşhur20:17:48
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
Hırsızlık20:17:47
Çalma
arz etmek20:17:40
sunmak
kıvrım20:17:05
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
Ofis20:16:23
İş yeri, daire, büro
haritacılık20:16:18
Haritacı olma durumu
miyar20:16:04
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
kuyruklu20:16:01
Kuyruğu olan
ekşime20:15:35
Ekşimek işi
totem20:15:27
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
seher20:15:26
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
süslü20:15:01
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
oltu taşı20:14:23
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
rast20:13:47
Doğru
fazlalaşma20:13:15
Fazlalaşmak işi, ziyadeleşme
katışıksız20:13:14
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
müstekreh20:13:14
İğrenç
tün20:12:52
Gece
şaheser20:11:55
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
sağu20:11:52
Ağıt
rol20:11:35
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
dev20:09:59
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
akrabalık20:09:37
Akraba olma durumu
türel20:09:18
Türe ile ilgili olan, hukukî
mukallit20:09:02
Taklitçi
atik20:08:52
Çabuk davranan, çevik
taş kömürü20:08:52
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
otlak20:08:51
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
Emik20:08:51
Emmekten çürüyen yer, emme izi
kılır20:08:49
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
malafa20:08:44
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
güvenirlik20:08:38
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
canavar20:08:21
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
limon esansı20:08:20
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
Na20:08:20
Sodyum"un kısaltması
otsu20:08:19
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
bistro20:08:15
İçkili kahve, küçük lokanta
Vale20:07:14
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
agraf20:06:33
Kanca, kopça
yordam20:06:09
Çeviklik, çabukluk
biçimsiz20:06:05
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
ortaklık20:05:13
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
Akrobasi20:04:59
Cambazlık, akrobatlık
liga20:04:26
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
yiv20:03:07
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
kilometre20:03:03
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
PARLATICI20:02:53
Parlatma özelliği olan (nesne), cilâ
setre20:02:48
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
vals20:01:50
Bir tür salon dansı
rikkatli20:01:47
Duygulu, sevecen
meme20:01:43
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
geçek20:01:34
Çok geçilen yer, işlek yol
Horlama20:01:32
Horlamak işi (I) (II)
muhayyer20:01:28
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
müstahzarat20:01:04
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
bat20:01:03
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
süt20:01:01
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
ritmik20:00:54
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
kaderci20:00:53
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
yemenici20:00:47
Yemeni yapan veya satan kimse
cadaloz20:00:13
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
ihlas19:59:27
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
emekli19:59:02
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
PUSAT19:58:42
Araç
anık19:58:22
Hazır
hünerli19:57:29
Hüneri olan (kimse)
otak19:56:42
bk. otağ
horanta19:56:27
Aile halkı
fassal19:56:22
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
çay19:56:17
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)