iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

soğukkanlılık16:00:46
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
lal16:00:15
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
Mançu16:00:14
Mançurya halkından olan kimse
şart16:00:07
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
kelime16:00:04
Anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük
yemek listesi15:59:55
Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri
TEDHİŞ15:59:48
Korku salma, yıldırma, terör
anapara15:59:41
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
yırtıcı kuş15:59:36
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
TEDHİŞÇİLİK15:59:27
Tedhişçi olma durumu
vale15:59:27
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
dert ortağı15:59:27
Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri
AŞILAMA15:59:10
Aşılamak işi
fıkıh15:59:00
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
kıskançlık15:58:59
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
yol boyu15:58:50
Kara yolunda kenar
acemi15:58:41
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
boynuz15:58:40
Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
Lezzetli15:58:40
Tadı güzel
blastula15:58:35
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
sallanmak15:58:34
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
iğdiş etmek15:58:29
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
sinema15:58:24
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
atik15:58:13
Çabuk davranan, çevik
sağgörülü15:57:52
Sağgörüsü olan, basiretli
şule15:57:45
Alev, yalım
hami15:57:44
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
yağışsız15:57:25
Yağışı olmayan, kurak
marka15:57:22
Resim veya harfle yapılan işaret
otantik15:57:13
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
tasvir etmek15:57:10
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
iş yapmak15:57:08
çalışmak
observatuvar15:56:50
Gözlem evi, rasathane
götürme15:56:36
Götürmek işi
ehliyet15:56:27
Üstat, uzluk
ardiye15:56:13
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
itibar15:56:09
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
ama ne15:56:04
ne hoş
arif olan anlasın (veya anlar)15:55:59
herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenir
ibrişim15:55:57
Kalınca bükülmüş ipek iplik
denizçakısı15:55:52
Yumuşakça
nefes nefese kalmak15:55:51
soluğu tıkanacak gibi olmak
umma15:55:51
Ummak durumu
Tersine15:55:50
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
itidal15:55:40
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
BURUN15:55:35
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
alt alta15:55:31
Birbirinin altında olarak
KELİMESİ KELİMESİNE15:55:30
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
abdesti kaçmak15:55:13
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
kesafet15:55:13
Çokluk, sıklık
Timsal15:55:00
Sembol, örnek, simge
uğursuz15:54:56
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
GECE YANIĞI15:54:55
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
mavikantaron15:54:45
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
ürkme15:54:30
Ürkmek durumu, tevahhuş
billurlu15:54:25
İçinde billûr bulunan
AKIL DIŞI15:54:18
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
patavatsızca15:54:09
Patavatsız (bir biçimde)
ÖVME15:54:02
Övmek işi, sena, medih
solaklık15:54:00
Solak olma durumu
İlgili15:53:59
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
doğaçlama tiyatro15:53:57
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
tutukluluk15:53:51
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
şehzade15:53:50
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
taşikardi15:53:46
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
Evrensel15:53:33
Evrenle ilgili
başköşe15:53:33
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
dünya ahret kardeşim olsun15:53:27
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
özgün15:53:20
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
müthiş15:53:17
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
içinde15:53:14
Süresince, zarfında
gösteriş yapmak15:53:09
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
yöneticilik15:53:02
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
konuşkan15:52:51
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
KISKAÇ15:52:51
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
kuytu15:52:50
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
Fedakar15:52:42
Özverili
UZLAŞMA15:52:26
Uzlaşmak durumu, uyuşma
misak15:52:21
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
utanç duymak15:52:04
utanmak
Götürü15:51:52
Toptan, olduğu gibi
uzama15:51:50
Uzamak durumu
Tatar böreği15:51:45
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
mukavemet15:51:41
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
yoktan var etmek15:51:39
yaratmak, ortaya çıkarmak
elektrot15:51:35
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
şevki kırılmak15:51:25
isteği, hevesi kalmamak
uzak doğu15:51:21
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
göbek dansı15:50:41
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
kıl keçisi15:50:37
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
kısas15:50:34
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma
ispermeçet balinası15:50:33
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
oma15:50:20
Kalça kemiği
gezme15:50:16
Gezmek işi, seyran
Saplantı15:50:09
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
kodaman15:50:06
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
armatör15:49:55
Ticaret gemisi sahibi
öğrenme15:49:51
Öğrenmek işi, ıttıla
Kerata15:49:49
Karısı tarafından aldatılan erkek
edip15:49:45
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
perakende15:49:42
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
aidat15:49:30
Ödenti
nehari15:49:26
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
Zor15:49:25
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
müşterek15:49:18
Ortak
aspur15:49:16
Yalancı safran
taam15:49:14
Yemek, yiyecek
Ekmek15:49:09
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
bir çırpıda15:49:01
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
kök bilgisi15:49:00
Köken bilimi
KANSIZLIK15:48:59
Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumu, anemi
şiar15:48:58
Belgi
Müteveffa15:48:48
(insan için) Ölmüş, ölü
Nikel15:48:46
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
medet15:48:29
Yardım, imdat
alt tabaka15:48:27
Tabakalardan altta bulunan
santur15:48:22
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
son bulmak (veya sona ermek)15:48:21
bitmek, tükenmek
sahil boyu15:48:12
Deniz kıyısı
perişan15:48:11
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
jogging15:48:09
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
FEDAKARLIK15:47:56
Özveri
PİRİNÇ15:47:52
Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa)
gelin çiçeği15:47:49
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
sersem15:47:46
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
biçme15:47:37
Biçmek işi
hijyen15:47:29
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
düzine15:47:25
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
saya15:47:24
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
çağlar15:47:22
Çağlayan