iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

iyilik etmek (veya yapmak)00:01:35
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
ALPAKA00:01:21
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
inkişaf00:01:15
Gelişme, gelişim
örs00:01:08
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
Ceriha00:00:56
Yara
kıvırcık koyun00:00:53
bk. kıvırcık
Adcılık00:00:43
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
başkalaşma00:00:30
Başkalaşmak işi
cömert00:00:18
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
tüketici23:59:59
Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı
şans23:59:50
Talih, baht, felek
ahlak dışıcılık23:59:41
Ahlâk bilimine aykırı davranma
azot23:59:33
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
akrobat23:59:31
Cambaz
ay ağılı23:59:30
Ayın aylası, hale
tambura23:59:25
Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
Alaz23:59:23
Alev, yalaz
TEZENE23:59:21
Mızrap, çalgıç
yarıştırma23:59:08
Yarıştırmak işi
çömlek23:59:05
Toprak tencere
mantar hastalığı23:59:02
Mantar, küflüce
Gururlu23:58:55
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
rami23:58:43
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
Kama23:58:36
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
CEREYANLI23:58:24
Akıntılı
davul23:58:17
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
mastika23:57:58
Sakızla tatlandırılmış rakı, sakız rakısı
Ayık23:57:52
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
çığırtkan23:57:50
Çağırtkan
paydaş23:57:39
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
dayamak23:57:33
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
spiral23:57:27
Sarmal biçiminde olan
etkisizleştirme23:57:20
Etkisizleştirmek işi
GÖRKEM23:57:18
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
hareket23:57:14
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
itham23:57:08
Suçlama, suçlu görme
şişmanca23:57:01
Oldukça şişman, biraz şişman
taydaş23:56:49
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
özgeci23:56:49
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
arz talep kanunu23:56:42
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
Vurdumduymazlık23:56:36
Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık
memur23:56:30
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
bazilika23:56:20
Kral sarayı
takatuka23:56:11
Gürültü patırtı
VAKIA23:56:09
Olgu
ağıl23:56:06
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
yeteneksiz23:56:04
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
üflemeli çalgı23:56:02
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
Sepici23:55:58
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
baskı23:55:56
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
protaktinyum23:55:46
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
dingil23:55:31
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
kargaşa23:55:31
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
şapka23:55:26
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
anonsör23:55:21
bk. sunucu
ürkek23:55:18
Çok ürken
oy vermek (veya oyunu kullanmak)23:55:17
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
tahta23:55:14
Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç
elyaf23:55:05
Lifler, teller
yüreksiz23:55:01
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
perese23:54:48
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
ihanet etmek23:54:42
hainlik, kötülük etmek
leş23:54:31
Kokmuş hayvan ölüsü
radon23:54:29
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
akvarel23:53:39
Sulu boya resim
HARİS23:52:52
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
uzanmak23:52:49
Gitmek
Engelleme23:52:45
Engellemek işi
ılımlı23:52:40
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
canavar düdüğü23:52:35
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
maraba23:52:23
Çiftçi
eğim23:51:56
Eğilmiş olma durumu
kopek23:51:40
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
merhametli23:51:39
Acıması olan, merhamet eden
fut23:51:16
30,480 cm"ye eşit olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, kadem. Çoğulu: fit
helis23:51:02
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
dekar23:50:48
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
Islatma23:50:48
Islatmak işi
yadsıma23:50:46
Yadsımak işi, inkâr
yeke23:50:03
Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
hava parası23:49:08
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
artık23:48:22
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
dikkatsiz23:48:05
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
ÇÖKME23:47:57
Çökmek işi, inhitat
üvey baba23:47:45
Öz olmayan baba, babalık
melodik23:47:44
Melodi ile ilgili, ezgili
Bayrak23:47:44
Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş
akar23:47:10
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
Tarla kuşu23:46:35
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
yankı23:46:13
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
dayandırma23:44:48
Dayandırmak işi
BAKLA23:44:35
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
kadın23:44:35
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
mesame23:44:27
Gözenek
düzen23:43:54
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
sütun23:43:07
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
KALLEM23:43:00
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
yerleşim alanı23:42:53
Yerleşim merkezi
yaban arısı23:42:52
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
mümtaz23:42:46
Seçkin
iri23:42:45
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
özne23:42:44
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
kıymak23:41:30
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
sarmal23:41:27
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
Ayni23:41:12
Gözle ilgili
Gam23:41:11
Tasa, kaygı, üzüntü
anemon23:41:11
Dağ lâlesi
bakıcı23:40:22
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
gezeğen23:40:13
Çok gezen (kimse)
SÜRDÜRÜM23:39:49
bk. abonman
gemi yatağı23:39:26
Gemileri korumaya elverişli koy
Duyulma23:39:01
Duyulmak durumu
misal23:38:52
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
itici23:38:34
İtme işini yapan
asık suratlı23:37:59
Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüşlü yüzü olan
farenjit23:37:45
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
lakayt23:37:39
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
mezun23:36:54
İzin almış, izinli
ağırkanlı23:35:58
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
istif etmek23:35:51
yıkılmayacak bir biçimde, düzgünce yerleştirmek
detektif23:35:06
Gizli polis, polis hafiyesi
iğne deliği gibi23:34:24
küçücük
Eskitmek23:34:11
Yaşlandırmak
Objektif23:34:04
Nesnel, afakî
acemi çaylak23:33:10
Tecrübesiz, toy, beceriksiz
sakız rakısı23:33:10
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
şahin23:33:05
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
FAAL23:32:59
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
memurluk23:32:57
Memur olma durumu
keçi mantarı23:32:48
bk. ak mantar