iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

uzlaştırma22:53:01
Uzlaştırmak işi
Eylül22:53:00
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
nihilizm22:53:00
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
akşam22:52:38
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
bölgesel22:52:23
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
z, Z22:52:23
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir
keçi22:52:20
Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus)
kan bilimci22:51:59
Kan bilimi uzmanı, hematolog
nezir etmek22:51:59
bk. nezretmek
taşlama22:51:20
Taşlamak işi
Tahrir22:51:03
Yazma, kitabet, kompozisyon
sıçramak22:50:59
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
sınıflandırma22:49:40
Bölümlendirme
rağbet22:49:06
İstek, arzu
Anut22:48:18
İnatçı, ayak direyici
sakıncalı22:47:39
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
Şarklı22:47:34
Doğulu, garplı karşıtı
manikür22:47:18
Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı
memur22:47:17
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
düzenci22:46:59
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
bereket22:46:58
Bolluk, gürlük, ongunluk, feyz, feyezan
Faal22:46:21
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
durgun22:46:18
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
saban22:46:18
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
Zabıt22:45:58
Zapt
parıldayıcı22:42:59
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
mahdut22:42:25
Çevrilmiş, sınırlanmış
dış deri22:37:59
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
ıtnap22:37:58
Sözü boş yere uzatma
değerli22:37:32
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
Göktürk22:37:19
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
Asi22:37:19
Baş kaldıran, isyan eden
riyala22:36:57
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
Tasvir22:34:29
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
Asırlarca22:34:25
Yüzlerce yıl
tepki22:33:28
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
dadacı22:33:08
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
usul22:30:12
Kökler, asıllar
tercüme22:29:23
(dilden dile) Çevirme
Japon kaktüsü22:29:12
Sütleğen
BELİRGİN22:28:38
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Raspa22:28:24
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
önel22:28:08
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
arsa22:26:58
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
yola çıkmak22:26:23
araca binmek üzere yol üstünde durmak
çare22:23:21
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
ebediyet22:23:18
Sonsuzluk
Trajik22:22:59
Trajedi ile ilgili
testereli22:22:41
Testere biçiminde dişleri olan
kimyager22:22:40
Kimyacı
fatihane22:22:18
Fatih gibi, fatihe benzercesine
şeftali22:21:58
Gülgillerden, ılıman bölgelerde yetişen, 8-10 m yükseklikte, pembe renkli bir ağaç (Persica vulgaris)
nekes22:21:24
Eli sıkı, cimri
BAŞŞEHİR22:21:04
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
biteviyelik22:21:04
Aynı biçimde sürüp gitme durumu
Nebat22:21:04
Bitki
eğitim22:21:03
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
çiftlik kâhyası22:20:39
Çiftlik işlerini yöneten kimse
kliring22:20:28
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
APALA22:20:20
Abla
Acar22:18:18
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
şek22:17:18
Şüphe
sepetçi söğüdü22:16:38
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
atak yapmak22:16:37
akın yapmak, atılım yapmak
bağırmak22:15:47
Kendini belli etmek
ahbaplık22:15:46
Ahbap olma durumu, ünsiyet
yangı22:15:17
İltihap
diskotek22:14:59
Plâk, ses bandı koleksiyonu
Sanki22:14:57
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
huzur22:14:38
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
SIĞIN22:14:38
Ala geyik
tahril22:14:23
Çizgi
Asılmak22:14:10
Bir yere tutunup sarkmak
hudut22:14:05
Sınır
birader22:14:04
Erkek kardeş
Asıl22:12:16
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
şiir defteri22:08:28
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
arsenik22:08:08
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
altıncı his22:07:20
bk. altıncı duygu
kaygısız22:06:27
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
burnu büyük22:06:00
kibirli
ağartı22:05:59
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
kayırmak22:05:39
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
umde22:05:20
İlke, prensip
asılı22:05:19
Asılmış olan
Kolayca22:05:19
Oldukça kolay olan
teselli etmek (veya vermek)22:05:18
avutmak, avundurmak
NOBELYUM22:04:58
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
asaleten atama22:04:49
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
fırın22:03:17
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
verese22:02:38
Mirasçılar
farika22:02:37
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
toz bulutu22:02:19
Havada oluşan yoğun toz
altıntop22:02:19
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
birlik22:02:17
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
kelebek22:02:01
Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
istidlal22:02:01
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
Erişkin22:02:00
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
kredi22:01:38
Borç ödemede güvenilir olma durumu
kabalak22:01:37
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir tür başlık
içine almak22:01:21
kapsamak
rebap22:01:20
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz
koşucu22:00:59
Koşuya katılan yarışçı
gerçeğe aykırı22:00:42
Gerçeğe uymayan, hilâfıhakikat
şal22:00:21
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
bili22:00:20
Bilgi, malûmat
erganun22:00:19
Org
ücra22:00:07
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
Asalet21:52:59
Soyluluk
savaşım21:50:19
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
değiştirgeç21:50:18
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
yetkisiz21:50:18
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
hipodrom21:50:01
Yunan ve Roma"da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer
bencil21:50:01
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
orijinal21:49:01
Özgün
İNLEMEK21:49:01
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
benibeşer21:49:00
İnsan
öğretim üyesi21:48:41
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
bal peteği21:48:41
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
ehliyet21:48:40
Üstat, uzluk
refah21:48:39
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
Ev21:47:45
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
akıcı21:47:44
Akma özelliği olan
kanunsuzluk21:46:41
Yasaya aykırılık, yasasızlık
göt21:43:12
Anüs
okuma21:37:07
Okumak işi, kıraat
yolsuzluk21:37:06
Yolsuz olma durumu
devre21:36:23
Dönem
sağlamlık21:33:21
Sağlam olma durumu
üflemeli21:32:54
Üflenerek çalınan (çalgı)