iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

iyilik etmek (veya yapmak)08:48:34
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
tabaklanma08:48:28
Tabaklanma işi
raf08:48:27
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
Rezillik08:48:26
Rezil olma durumu, rezalet
LİSTE BAŞI08:48:20
Herhangi bir seçimde, listenin en başında olan isim
eksen08:48:12
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
Lif08:47:56
Çok ince ve uzun parça
Miyar08:47:55
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
motorin08:47:55
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
Şümul08:47:49
İçine alma, kaplama, kapsama
daye08:47:49
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
deve dikeni08:47:48
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
meraklı08:47:48
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
Tatbiki08:47:48
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
anyon08:47:48
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
lântan08:47:48
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
maruf08:47:47
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
galsame08:47:47
Solungaç
imik08:47:46
Boğaz, gırtlak
kerevet08:47:46
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
eksik08:47:45
Gerekli duyulan, ihtiyaç duyulan (şey), noksan
büyük aile08:47:30
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
usçu08:47:23
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
FAL08:47:22
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
nikâh08:47:22
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
Ünlem08:47:20
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
sermayedar08:47:19
Sermayesi olan
Stronsiyum08:47:19
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
Ulaşım08:47:18
Ulaşmak işi
hasta bakıcılık08:47:18
Hasta bakıcı olma durumu
hınç08:47:01
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
seçkin08:46:50
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
soy08:46:49
Manzum söz
karaktersizlik08:46:48
Güvenilir karakteri olmama durumu
Madagaskarlı08:46:44
Madagaskar halkından olan
galeri08:46:44
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
Öznel08:46:31
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
kokulu08:46:18
Kokusu olan
yetenekli08:46:17
Yeteneği olan, kabiliyetli
yükleme08:46:17
Yüklemek işi, tahmil
asil08:46:16
Soylu
sam yeli08:46:15
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
aterina08:46:15
Gümüş balığı
susama08:46:15
Susamak işi
bad08:46:14
Yel, rüzgâr
HUSUSİ08:46:14
Özel
kara sevdalı08:46:14
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
Alışkınlık08:46:14
Alışkın olma durumu, alışkanlık
kapsama08:46:12
Kapsamak işi
göz kamaştırmak08:45:59
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
düzensiz08:45:59
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
üstün08:45:58
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
Sayımlama08:45:58
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
kükürt08:45:57
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
Yönetmelik08:45:57
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
ekü08:45:56
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
düşme08:45:55
Düşmek işi
EKSİKSİZ08:45:51
Eksiği olmayan, tam, tamam
yayık08:45:50
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
Slayt08:45:42
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
Güz08:45:27
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
Egoist08:45:12
Bencil, hodbin
kitara08:45:11
bk. gitar
tanıklık08:45:11
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
toprak rengi08:45:10
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
baskül08:45:09
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
reislik08:45:09
Başkanlık
ağ tabaka08:45:08
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
kabul yeri08:45:07
bk. kabul odası; kabul salonu
araka08:45:07
İri taneli bezelye
mızrak08:45:06
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
Seçmeci08:45:01
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
Münebbih08:45:00
Uyarıcı
yıkık dökük08:44:56
Harabe, eski
smaçör08:44:55
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
Çulluk08:44:55
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
burçlar kuşağı08:44:55
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
özbekçe08:44:54
Özbek dili
paslanma08:44:48
Paslanmak işi
eğirmen08:44:47
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
Ayar08:44:46
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
karşılıksız08:44:41
Karşılığı olmayan
çeki08:44:39
Tartı
aksetme08:44:37
Aksetmek işi
içitim08:44:36
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
kucaklamak08:44:33
Kucağına almak, kucağında taşımak
konvertisör08:44:17
Değiştirgeç
niteliksiz08:44:14
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
duvar resmi08:44:05
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
Kimse08:44:03
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
yalanma08:44:01
Yalanmak işi
sergi08:43:49
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
züppeleşme08:43:48
Züppeleşmek işi veya durumu
açıklamak08:43:46
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
yalamak08:43:45
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
Delil08:43:45
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
notalama08:43:29
Notalamak işi
tertip08:43:29
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
Başarısız08:43:20
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
kürdi08:43:19
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
aşk08:43:17
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
korelâsyon08:43:16
Bağlılaşım
mülk08:43:15
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
sümsük08:43:15
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
satış08:43:14
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
DUBARA08:43:14
Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
diğerkam08:43:14
Özgeci, özgecil
gök taşı08:43:12
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
elifba08:43:10
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
maşuka08:43:09
Sevilen, âşık olunan (kadın)
mayın08:43:07
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
saygınlık08:42:58
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
unutmak08:42:49
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
şarkı söylemek08:42:49
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
nefes nefese08:42:49
Soluyarak, soluk soluğa
kayınço08:42:43
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
f08:42:39
Flüor"un kısaltması
gök gürültüsü08:42:35
Gök gürlemesi
pabuç08:42:34
Ayakkabı
İŞ BIRAKIMI08:42:34
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
eza08:42:34
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
bilmece08:42:33
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
yüzgeç08:42:33
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
tohum08:42:33
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
çıkıntılı08:42:32
Çıkıntısı olan
kara yosunu08:42:32
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
fonetik08:42:31
Ses bilgisi
tahakkuk etmek08:42:30
gerçekleşmek
nd08:42:27
Neodim"in kısaltması
Çetele08:42:14
Çizilerek veya oyularak açılan kertik